Samsung 932BF Manual de utilizare

Add to my manuals
61 Pages

advertisement

Samsung 932BF Manual de utilizare | Manualzz

SyncMaster 932BF

Model

SyncMaster 932BF

Notaţie

Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Interzis

Nu demontaţi

Nu atingeţi

Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit şi înţeles

Deconectaţi ştecherul din priză

Împământare pentru evitarea şocurilor electrice

Alimentare

Setaţi PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp.

Dacă folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran activ.

Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.

O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea echipamentului.

Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată desprinde.

O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză.

Acest lucru poate cauza un incendiu.

Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului.

O supratensiune poate provoca deconectarea şi poate conduce la defectarea monitorului.

Nu utilizaţi cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este prăfuită.

În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curăţaţio cu o cârpă uscată.

Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Instalare

Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.

Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf.

În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric sau un incendiu.

Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia.

Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.

Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să nu depăşească limita suprafeţei.

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă.

Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

Nu poziţionaţi produsul pe podea.

Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.

Evitaţi apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau ţigări.

În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.

Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.

Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.

Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.

Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru.

Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.

Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos.

Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.

Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.

Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.

Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.

La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.

Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade performanţele produsului.

Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului.

O supratensiune poate provoca deconectarea şi poate conduce la defectarea monitorului.

Nu lăsaţi ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor.

Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.

Curăţare şi utilizare

Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor umezită.

Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.

Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.

În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o cârpă uscată.

Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.

Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.

În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.

Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.

O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi pentru o curăţire interioară.

Păstraţi interiorul produsului curat.

Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.

Altele

Nu demontaţi capacul (sau spatele).

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Dacă monitorul dumneavoastră nu func ţionează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la reţeaua de energie electrică şi contactaţi un dealer autorizat sau un service .

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un Centru de Service .

Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.

Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric sau de incendiu.

Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând numai de fir sau de cablul pentru semnal.

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului .

O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.

Nu aşezaţi recipiente cu apă, produse chimice sau obiecte mici de metal pe monitor.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateţi din priză cablul de alimentare şi contactaţi centrul de service .

Evitaţi apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanţe chimice inflamabile.

Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.

Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului.

Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.

Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căşti sau în conectorii AV.

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi.

În cazul pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului, opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi centrul de service .

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai

îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deţinut.

O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.

19 inch (48 cm) - 1280 X 1024

Vizionarea îndelungată de la o distanţă prea mică poate conduce la deteriorarea vederii.

Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.

Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supus ă vibraţiilor.

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.

La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.

Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea deteriora agăţându-se de el.

Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.

Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul neconectat.

În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.

Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un obiect.

Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.

La ridicarea sau mutare monitorului, nu îl ridicaţi cu capul în jos când îl ţineţi numai de stativ.

În caz contrar monitorul poate cădea şi poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

Poziţii corecte în timpul utilizării monitorului

Încercaţi să păstraţi o poziţie corectă în timpul utilizării monitorului. z z z z z z z

Păstraţi-vă spatele drept.

Păstraţi o distanţă de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. şi ecranul monitorului. Priviţi ecranul de la un nivel puţin mai ridicat decât acesta şi poziţionaţi monitorul drept în faţa dvs.

Înclinaţi monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustaţi înălţimea monitorului în aşa fel încât partea superioară a monitorului să se afle puţin sub nivelul ochilor.

Ajustaţi unghiul monitorului în aşa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.

Încercaţi să vă păstraţi braţele perpendiculare faţă de corp. Păstraţi braţele la acelaşi nivel cu mâinile.

Menţineţi cotul în unghi drept.

Menţineţi unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsaţi picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustaţi poziţia braţelor astfel

încât să se afle mai jos decât inima.

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică) - Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)

Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.

Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latenţa imaginii.

Garanţie

Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.

Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.

Ce este latenţa imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.

Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.

Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.

Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.

Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de mai jos z z z

Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu)

La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.

- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 20 de ore de utilizare

- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare

Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil

- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mişcare.

Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de

Afişare din PC-ul dumneavoastră.

Sugestii pentru aplicaţii specifice

Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control

Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului de afişare:

Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare

Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.

Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori

diferite)

Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori

Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe mari de luminanţă.

Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii. z

Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)

Exemplu) z

Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă

- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)

- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.

Exemplu)

Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui

Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii normale.

Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.

Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.

Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.

Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class

II.

Model

SyncMaster 932BF

Caracteristici

RTA Monitor

RTA (Response Time Accelerator)

O funcţie care măreşte viteza de răspuns a panoului pentru a oferi o imagine mai clară şi naturală.

RTA On

(RTA PORNIT)

Se activează funcţia RTA pentru ca panoul să funcţioneze la o viteză de răspuns mai mare decât viteza originală.

RTA OFF

(RTA OPRIT)

Se dezactivează func ţia RTA pentru ca panoul să funcţioneze la viteza de răspuns iniţială.

Dacă opriţi alimentarea şi o porniţi din nou după oprirea funcţiei RTA, aceasta porneşte automat

(Setare din fabricaţie)

Conţinutul pachetului

Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.

Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul .

Pentru cumpărarea componentelor opţionale, contactaţi furnizorul local .

Despachetarea

Manual

Monitor & Stand simplu

Cablu

Altele

Ghid instalare rapidă

Certificat de garanţie

(Nu este disponibil pentru toate regiunile)

Manualul utilizatorului, Driver de monitor, CD cu softwareul Natural Color &

MagicTune™

Cablul de alimentare Cablu D-sub

Cârpă pt. curăţare

Se va aplica numai la modelele negre sau foarte lucioase.

Comercializat separat

Monitorul dvs.

Partea frontală

Butonul MENU [ ]

Butonul MagicBright™

[ ]

Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieşirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.

MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcţie de conţinutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile 7 moduri distincte : Custom, Text, Internet, Game,

Sport şi Movie, Dynamic Contrast. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele 7 setări apăsând pe butonul 'MagicBright™'.

1) Custom

Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia.

În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul OSD.

2) Text

Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

3) Internet

Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică atât grafică cât şi text.

4) Game

Pentru vizionarea de filme şi jocuri.

5) Sport

Pentru vizionarea de filme ca de exemplu Competiţii Sportive.

6) Movie

Pentru vizionarea filmelor ca de exemplu un film pe DVD sau

Video CD.

7) Dynamic Contrast

Contrastul dinamic este un procedeu de detectarea automată şi reglare a distribuţiei semnalului vizual de intrare pentru a crea un contrast optim.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

Butonul Luminozitate [ ]

Butonul Ajustare [

Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

] Ajustaţi articolele din meniu.

Butonul Introducere [

] /

Butonul SOURCE

Activează un articol evidenţiat din meniu. /

La apăsarea butonului 'SOURCE', se selectează sursa de semnal

Video, când meniul OSD este închis. (La apăsarea butonului

SOURCE (Sursă) pentru a schimba modul de intrare, în colţul din stânga sus al ecranului va apărea un mesaj care va indica modul curent - Analog, Digital.)

Dacă selectaţi modul Digital monitorul trebuie conectat la placa video cu port DVI IN digital, cu ajutorul cablului DVI.

Butonul AUTO Utilizaţi acest buton pentru acces direct la funcţia de autoreglare.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

Butonul Pornire [ ] Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.

Indicator alimentare Acest indicator luminează albastru continuu în cazul operării normale şi clipeşte o singură dată atunci când monitorul salvează setările.

Consultaţi secţiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaţii cu privire la funcţia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică,

închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp.

Partea din spate

Conector DVI IN

Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.

Conector POWER Conectaţi cablul de alimentare al monitorul dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.

Conectaţi cablul DVI la portul DVI IN din partea din spate a monitorului.

Conector RGB IN

Blocare Kensington

Conectaţi cablul de semnal la portul D-sub, cu 15 pini din partea din spate a monitorului.

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public.

Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.

Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la cablurile de conectare.

Model

SyncMaster 932BF

Conectarea cablurilor

Conectaţi cablul de alimentare al monitorul dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

Folosiţi o conexiune adecvată pentru calculatorul dvs.

Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.

- Conectaţi cablul de semnal la portul D-sub, cu 15 pini din partea din spate a monitorului.

[RGB IN]

Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video.

- Conectaţi cablul DVI la portul DVI IN din partea din spate a monitorului.

[DVI IN]

Conectarea la un MacIntosh.

- Conectaţi monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare D-sub.

Dacă monitorul şi calculatorul sunt conectate, le puteţi porni pentru a le utiliza.

Utilizarea stativului

Plierea suportului

Monitorul poate fi înclinat într-un unghi variind între 0 şi 18 de grade.

Model

SyncMaster 932BF

Instalarea driverului de monitor

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea CD-ROM CDul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web : http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Instalarea driverului pentru monitor (Automatic)

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

Faceţi clic pe "

Windows

".

Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceţi clic pe butonul "OK"

Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi, faceţi clic butonul "OK". (Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP/2000)

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.

Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/

Instalarea driverului de monitor este completă.

Instalarea driverului pentru monitor (Manual)

Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

Faceţi clic pe "Start" → "Control Panel" (Panoul de control) iar apoi selectaţi pictograma

"Appearance and Themes" (Aspect şi teme)

Faceţi clic pe pictograma "Display" (Afişare) şi selectaţi fila "Settings" (Setări) apoi faceţi clic pe

"Advanced..." (Complex).

Faceţi clic pe butonul "Properties" (Proprietăţi)de la fila "Monitor" (Monitor) şi selectaţi fila

"Driver" (Driver).

Faceţi clic pe "Update Driver..." (Actualizare driver) şi selectaţi "Install from a list or..." (Instalare dintr-o listă sau...) apoi Faceţi clic pe butonul "Next" (Următorul).

Selectaţi "Don't search ,I will..." (Fără căutare. Aleg...) apoi faceţi clic pe "Next" (Următorul) şi apoi pe "Have disk" (Obţinere disc).

Faceţi clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) apoi selectaţi A:(D:\Driver) alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din lista şi faceţi clic pe butonul "Next" (Următorul).

Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi, faceţi clic butonul "OK".

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.

Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/

Faceţi clic pe butonul "Close" (Închidere) apoi pe butonul "OK"

Instalarea driverului de monitor este completă.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

2000

Dacă pe ecran puteţi vedea mesajul "Digital Signature Not Found" (Semnătura Digitală nu poate fi găsită) procedaţi în felul următor.

Faceţi clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" (Inserare disc).

Faceţi clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) din fereastra "File Needed" (Fişier necesar).

Selectaţi A:(D:\Driver) şi faceţi clic pe butonul "Open" (Deschidere) şi apoi butonul "OK".

Instalarea

Faceţi clic pe "Start" (Start), "Setting" (Setare), "Control Panel" (Panou de control).

Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" (Afişare).

Selectaţi fila " Settings" (Setări)apoi faceţi clic pe " Advanced..." (Complex).

Selectaţi "Monitor".

Case1 : Dacă butonul "Properties (Proprietăţi) este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriţi instalarea

Case2 : Dacă butonul "Properties" (Proprietăţi) este activ, faceţi clic şi urmaţi în continuare instrucţiunile.

Faceţi clic pe "Driver" (Driver) "Update Driver..." ("Actualizare driver") apoi Faceţi clic pe butonul

"Next" ("Următorul").

Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Afişaţi o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver) apoi Faceţi clic pe "Next" (Următorul) iar apoi pe "Have disk" (Obţinere disc).

Faceţi clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) apoi selectaţi A:(D:\Driver).

Faceţi clic pe butonul "Open" (Deschidere) apoi pe butonul "OK".

Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor şi faceţi clic pe butonul " Next " (Următorul) apoi faceţi clic din nou pe butonul " Next " (Următorul).

Faceţi clic pe butonul " Finish " (Terminare) apoi pe " Close " (Închidere).

Dacă pute ţi vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" (Semnătura Digitală nu a fost găsită) faceţi clic pe butonul "Yes" (Da). Faceţi clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe "

Close " ("Închidere").

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

Millennium

Faceţi clic pe "Start" (Start), "Setting" (Setare), "Control Panel" (Panou de control).

Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" (Afişare).

Selectaţi fila " Settings" (Setări)apoi faceţi clic pe " Advanced..." (Complex).

Selectaţi fila "Monitor".

Faceţi clic pe butonul "Change" (Modificare) din zona"Monitor Type" (Tipul de monitor).

Selectaţi "Specify the location of the driver" (Specificaţi amplasarea driverului).

Selectaţi "Display a list of all the driver in a specific location..." (Afişaţi o listă a tuturor driverelor

într-o anumită amplasare) apoi faceţi clic pe butonul "Next" (Următorul).

Faceţi clic pe butonul "Have Disk" (Obţinere disc).

Specificaţi A:\(D:\driver) apoi faceţi clic pe butonul "OK".

Selectaţi "Show all devices" (Se afişează toate dispozitivele) selectaţi monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe "OK".

Faceţi clic pe butoanele "Close" (Închidere) şi "OK" până când fereastra de dialog "Display

Properties" (Proprietăţi de Afişare) se închide.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

NT

Faceţi clic pe "Start, Settings, Control Panel" (Start, Setări, Panoul de control) iar apoi faceţi dublu clic pe pictograma " Display" (Afişare)

În fereastra Display Registration Information faceţi clic pe opţiunea "Settings" (Setări) şi apoi pe

"All Display Modes" (Toate modurile de afişare).

Selectaţi un mod pe care doriţi şă îl utilizaţi (Rezolu ţie, Număr de culori şi Frecvenţă Verticală) şi apoi faceţi clic pe "OK".

Faceţi clic pe butonul "Apply" (Aplicare) dacă ecranul funcţionează normal după ce aţi făcut clic pe "Test". Dac ă ecranul se comportă anormal, treceţi la un alt mod de vizualizare(cu o valoare mai scăzută a rezoluţiei, culorilor şi frecvenţei).

Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afişare"),nu apare nici un mod selectaţi nivelul de rezoluţie şi frecvenţă verticală consultând ghidul de utilizare, secţiunea Moduri presetate de reglare .

Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie s ă creaţi fişierul X86Config , care este un tip de fişier de setare sistem.

Apăsaţi "Enter" la primul şi la a doua fereastră după executarea fişierului X86Config.

A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.

Setaţi mouse-ul.

Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.

Setaţi tastatura.

Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.

În primul rând, stabiliţi o frecvenţă orizontală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct.)

Stabiliţi o frecvenţă verticală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct.)

Introduceţi Denumirea de model a monitorului. Această informaţie nu va afecta rularea X-

Window.

Aţi terminat setarea monitorului.

Rulaţi X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.

Natural Color

Programul software Natural Color

Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scaner sau obţinute cu o cameră digitală nu sunt aceleaşi ca şi cele afişate pe monitor. Programul Natural Color este solu ţia acestor probleme.

Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu

Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung şi face culoara de pe monitor să fie aceeaşi ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

Cum se instalează Programul Natural Color

Introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra iniţială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural Color faceţi clic pe

Natural Color din fereastra iniţială.

Selectaţi "Setting (Setare)" / "Control Panel (Panou de control)" din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program (Adăugare/Ştergere program)".

Introduceţi D:\color\NCProSetup.exe şi apoi apăsaţi tasta [Enter].

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi litera corespunzătoare unităţii unde se află acesta.)

Cum să dezinstalaţi programul Natural Color

Selectaţi "Setting" (Setare) / "Control Panel" (Panou de control) din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program" (Adăugare/Ştergere program).

Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul "Add/Delete" (Adăugare /Ştergere).

Prezentare generală

| Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

Prezentare generală

Ce este MagicTune

Performanţa monitorului poate varia datorită plăcii grafice, a computerului, a condiţiilor de iluminare şi a altor factori de mediu. Pentru a obţine cea mai bună imagine de la un monitor, trebuie să îl reglaţi pentru setarea dvs. unică. Din nefericire, comenzile manuale disponibile pentru reglarea imaginii se dovedesc deseori greu de utilizat. Pentru o reglare (acordare) corectă este nevoie de un program simplu de utilizat, care printr-un proces pas cu pas ne ajută să obţinem o imagine de cea mai bună calitate.

În majoritatea cazurilor, chiar şi cele mai simple reglări ale luminozităţii sau contrastului necesită navigarea în meniurile OSD cu multe niveluri, care nu sunt uşor de înţeles. În plus, nu există niciun feedback care să permită reglarea corectă a controalelor monitorului. MagicTune™ este un utilitar software care vă ghidează pe parcursul procesului de reglare prin instrucţiuni uşor de înţeles şi modele de fundal concepute pentru controlul fiecărui monitor.

Funcţionalitatea de bază

MagicTune™ este un program utilitar care permite reglarea monitorului şi a culorilor utilizând protocolul

Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) . Toate reglajele imaginii sunt controlate prin program, pentru a elimina necesitatea utilizării meniului afişat pe ecran (OSD) al monitorului.

MagicTune™ supports Windows™ 2000, XP Home, and XP Professional.

Se recomandă să utilizaţi MagicTune™ sub Windows™ 2000 sau o versiune ulterioară.

MagicTune™ permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva şi a utiliza cu uşurinţă configuraţiile ce vi se potrivesc cel mai bine.

Mod OSD

Modul OSD permite ajustarea simplă a setărilor monitorului fără a apela la paşi predefiniţi. Puteţi accesa opţiunea dorită din meniu pe care doriţi să o configuraţi.

Prezentare generală |

Instalare

| Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

Instalare

1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2. Apăsaţi pe fişierul de instalare pentru MagicTune™.

3. Selectaţi limba de instalare, apăsaţi pe „Next”.

4. La afişarea ferestrei InstallationShield Wizard (programului expert de instalare), faceţi clic pe

"Next" (Continuare).

5. Selectaţi "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licenţiere) pentru a fi de accord cu termenii de utilizare.

6. Selectaţi un folder unde doriţi să fie instalat programul MagicTune™.

7. Faceţi clic pe „Install”.

8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).

9. Faceţi clic pe „Finish”.

10. Atunci când instalarea este terminată, pe spaţiul de lucru va apărea pictograma programului

MagicTune™.

Pentru a rula programul, faceţi dublu clic pe această pictogramă.

Pictograma de executare a MagicTune™ poate să nu apară, în funcţie de specificaţiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se

întâmplă, apăsaţi tasta F5.

Probleme la Instalare

Instalarea aplicaţiei MagicTune™ poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa de bază sau mediul reţelei. Vezi „ Probleme uzuale” dacă în timpul instalării apar probleme.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare z z z

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Se recomandă să utilizaţi MagicTune sub Windows

2000 sau o versiune ulterioară.

Hardware z z

Memorie peste 32 MB

Spaţiu pe Hard disc peste 60 MB

* pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl web MagicTune™.

Prezentare generală | Instalare |

Mod OSD

| Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

MagicTune™ permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva şi a utiliza cu uşurinţă configuraţiile ce vi se potrivesc cel mai bine. z z z

Modul OSD poate să nu corespundă cu explicaţia din ghid, depinzând de specificaţiile fiecărui monitor în parte

Atunci când Pivot funcţionează, este posibil ca o parte a

Programului MagicTune să nu opereze normal.

AutoRotation : AutoRotation va roti automat monitorul la

90, 180, 0 grade.

Pentru a rula programul Rotation, urmaţi instruc ţiunile de

mai jos. z

Instalaţi programele Rotation şi MagicTune™ pe calculatorul dvs. z

Porniţi MagicTune™ z

Option (Opţiune)Preference (Preferinţă) → Faceţi clic pe caseta mică din meniul Enable task tray (Activare

bară de sarcini). z z

Modul de control MagicTune™ diferă în funcţie de modelul monitorului.

Unghiul de rotaţie permis de monitor depinde de model.

Mod OSD

Modul OSD uşurează ajustarea setărilor monitorului. La selectare, fiecare filă din partea de sus a

ferestrei afişează descrierile generale ale elementelor din submeniu, pentru a fi ajustate. La selectare, fiecare filă afişează o listă de meniuri. Pentru o ajustare rapid ă a setărilor monitorului, modul OSD permite accesul simplu şi uşor la toate filele şi elementele din meniuri.

Definiţii Butoane

OK

Aplică toate modificările efectuate şi iese din MagicTune™.

Reset

(Resetare)

Readuce valorile monitorului, afişate pe fereastra activă, la valorile recomandate de producător.

Definiţii Fila Imagine Permite utilizatorului să regleze setările ecranului la valorile dorite.

Brightness

Face ca întregul ecran să apară mai închis sau mai deschis. Datele detaliate ale imaginilor din zonele întunecate se pot pierde dacă luminozitatea nu este reglată la nivelul normal. Reglaţi luminozitatea pentru a obţine condiţii optime de vizionare.

Contrast

Resolution

(Rezoluţia)

Reglează diferenţa de luminozitate între zonele luminoase şi întunecate de pe ecran.

Determină claritatea imaginilor.

Afişează o listă a tuturor rezoluţiilor suportate de acest program.

MagicBright este o nouă funcţie ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conţinutul imaginii pe care o priviţi. În acest moment sunt disponibile şase moduri de vizualizare diferite: Text, Internet şi Entertain. Fiecare mod are un grad preconfigurat de luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele şase configuraţii, apăsând butoanele MagicBright

MagicBright

1. Text : Luminozitate normală Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

2. Internet : Luminozitate medie Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică atât grafică cât şi text.

3. Game : Pentru vizionarea de filme şi jocuri.

4. Sport : Pentru vizionarea de filme ca de exemplu Competiţii Sportive.

5. Movie : Luminozitate mare Pentru vizionarea filmelor ca de exemplu un film pe

DVD sau Video CD.

6. Dynamic Contrast : Contrastul dinamic este un procedeu de detectarea automată şi reglare a distribuţiei semnalului vizual de intrare pentru a crea un contrast optim.

7. Custom : Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul

Modul de control MagicBright diferă în funcţie de modelul monitorului.

Unele monitoare vor accepta numai patru moduri.(Text, Internet,

Entertain, Custom)

Definiţiile Filei Culoare Reglează „căldurafundalului monitorului sau a

imaginii.

MagicColor şi Gamma se vor afişa numai la monitoarele care acceptă aceste funcţii.

Tonalitatea culorii poate fi modificată. z z

Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7

Off

Color Tone

(Tonalitate

Culoare)

Modul Color Tone (Tonalitate culori) diferă în funcţie de modelul monitorului. Unele monitoare vor accepta numai patru moduri.( Warm,

Normal, Cool, Custom)

Color

Control

(Control

culoare)

Reglează culoarea imaginii de pe monitor.

Puteţi schimba culoarea monitorului cu culoarea dorită. z

R- G - B

Calibration

(Calibrare)

Procesul prin care culorile preferate sunt optimizate şi întreţinute. Dacă faceţi parte dintre aceia care doresc ca imaginile pe care le vizioneaz ă să conţină detalii impresionante, reproduse cu exactitate – inclusiv imagini web sau cele produse de o cameră digitală sau un scaner, MagicTune™ vi se va părea o unealtă nepreţuită.

MagicColor este o tehnologie nouă, dezvoltată exclusiv de Samsung şi destinată

îmbunătăţirii imaginii digitale şi afişării culorilor într-un mod natural şi cu o claritate mai ridicată, fără a dăuna calităţii imaginii.

MagicColor

1. OFF : Intră din nou în modul original.

2. DEMO : Ecranul înainte de aplicarea MagicColor apare în partea dreaptă, iar ecranul după aplicarea MagicColor apare în partea stângă.

3. Full :Afişează culori vii, naturale, cu claritate ridicată.

4. Intelligent : Afişează nu numai culori vii, naturale, ci şi o nuanţă mai naturală şi realistă ale pielii, cu claritate ridicată.

5. MagicZone

{

MagicZone asigură o afişare clară şi bine definită a imaginilor multimedia animate şi a fotografiilor prin îmbunătăţirea luminozităţii, a clarităţii şi a saturaţiei, precum şi a tonalităţii cromatice a unei anumite zone a ecranului. Acesta oferă o interfaţă uşor de utilizat care evidenţiaz ă porţiunea de imagine video a programului multimedia prin detectarea

{

{

{

{ automată şi evidenţierea zonei dorite prin tragere.

La activarea cursorului mouse-ului ( )şi în cazul în care dezactivarea acestuia este necesară pentru a fi utilizat la alte sarcini, faceţi clic dreapta pe mouse sau poziţionaţi cursorul activat ( ) pe bara de sarcini şi faceţi clic. Odată dezactivată, pictograma de pe ecran revine la cea afişată înainte de activare.

MagicZone este ideal mai ales pentru vizionarea filmelor.

Auto Detect (Detectare automată): Dacă filmul este rulat cu anumite programe de redare, func ţia MagicZone va evidenţia automat ecranul de redare (această func ţie va fi disponibilă în programe precum Gom,

Adrenalin, KCP, Window Media, Power DVD etc.). Este posibil ca şi alte programe de redare să beneficieze de această funcţie, dar ar putea interveni unele probleme.

Meniul Tray (Tavă)

HUE

Reglează nuanţa de culoare.

Saturation Reglează saturaţia culorilor.

Brightness Reglează luminozitatea.

Zone Off Deselectează zona capturată.

Reset

Revine la setarea prestabilită de furnizor.

z z z

În funcţie de monitor, este posibil ca setările Color Control,

Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness să nu poată fi ajustate în modurile MagicColor Full şi Intelligent.

MagicTune™ va dispărea dacă activaţi MagicZone, iar prin

închiderea MagicZone după reglare se va afişa din nou

MagicTune™. (Opţiunea pentru bara de sistem este debifată)

MagicTune™ va dispărea dacă activaţi MagicZone, iar prin

închiderea MagicZone după reglare nu se va afişa din nou

MagicTune™. (Opţiunea pentru bara de sistem este bifată)

Modul MagicColor diferă în funcţie de modelul monitorului.

Modul MagicZone se va afişa dacă monitorul acceptă această funcţie.

Funcţia Color Innovation furnizează culori optimizate pentru o vizualizare eficientă cu ajutorul tehnologiei WCG-CCFL care a fost aplicată în premieră de către Samsung

Electronics.

Color

Innovation z z z

Brilliant : Dac ă selectaţi opţiunea "Brilliant (Strălucitor)", imaginea va fi mai clară şi mai vibrantă.

Mild : Dacă selectaţi opţiunea "Mild (Mediu)", imaginea va fi mai naturală şi mai estompată.

Custom : În cazul în care culoarea vă creează disconfort, reglaţi-o după preferinţă utilizând culorile din meniu şi meniul de pe ecran.

Corectarea valorilor Gamma modifică luminescenţa culorilor prin nuanţe de gri.

Gamma

Modul Gamma diferă în funcţie de modelul monitorului. Unele monitoare acceptă numai trei moduri (Mode 1, Mode 2, Mode 3)

6-Color

Se referă la procesul de optimizare a culorii conform nevoilor utilizatorului şi la procesul de întreţinere a culorii optimizate. Magictune este util acelor utilizatori care doresc să vizioneze mai multe tipuri de imagini, cum ar fi imagini de pe Web sau fotografii care provin de la o cameră digitală sau un scaner, prin Windows. z z z

Saturation - Permite ajustarea culorii.

Hue - Permite ajustarea tonurilor de culoare.

Reset - Determină resetarea monitorului la valorile prestabilite.

Definiţiile Filei Imagine Ajustaţi valorile pentru Fine (Fin) , Coarse (Grosier) şi Position (Poziţie).

Image Setup

(Configurare

Imagine) z z z

Fine: Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile orizontale.

Dacă perturbaţiile persistă şi după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenţei (viteza ceasului).

Coarse : Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile verticale.

Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O puteţi readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală.

Auto Setup : Autoreglarea permite monitorului să se ajusteze singur

în funcţie de parametrii semnalului video. Valorile reglajului fin, brut şi poziţia sunt ajustate automat.

Position

(Poziţie)

Sharpness

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală, verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Pentru a îmbunătăţi claritatea imaginii urmaţi instrucţiunile date.

Definiţii Fila Opţiuni MagicTune poate fi configurat cu ajutorul

următoarelor opţiuni.

Încarcă Caseta de Dialog pentru Preferinţe. Preferinţele în uz vor avea un

“V” în caseta de validare. Pentru a deselecta o Preferinţă, poziţionaţi cursorul deasupra casetei şi faceţi clic.

Preferences

(Preferinţe)

Select

Source z z

Transparency

Enable task tray menu(Activarea meniului din partea dreaptă a barei de activităţi)

- Pentru a accesa meniurile MagicTune™, faceţi clic pe pictograma din [task tray menu].

Meniurile nu sunt afişate dacă opţiunea [Enable System Tray] este deselectată din [Options (Opţiuni)] → [Basic Settings (Setări elementare)]. z z

Analog

Digital

Se referă la procesul care optimizează culorile şi întreţine valorile optimizate, cu ajutorul testului de percepţie parţială a culorilor.

Color

Weakness

PIP

Customized

Key

z z z

Off - Determină anularea modului Partial Color Blindness (Percepţie parţială a culorilor).

Custom - Partial Color Blindness Test (Test de percepţie parţială a culorilor)

Reset - Determină resetarea monitorului la valorile prestabilite.

Dacă la monitor sunt conectate dispozitive externe A/V, de tipul unui

Video sau DVD, PIP vă permite să vizionaţi imaginea video de la dispozitivele respective într-o fereastră suprapusă pe semnalul Video de la PC.

PIP Deschideţi şi închideţi Ecranul PIP.

Source

Size

Selectaţi sursa de intrare pentru PIP.

Modificaţi Dimensiunea ferestrei PIP

Position Modificaţi Poziţia ferestrei PIP.

Puteţi asigna o funcţie unui buton personalizat în funcţie de preferinţe.

MagicBright Setaţi tasta personalizată la MagicBright.

MagicColor

Auto Setup

Source Select

ColorTone

Setaţi tasta personalizată la MagicColor.

Setaţi tasta personalizată la Auto Setup.

Setaţi tasta personalizată la Source Select.

Setaţi tasta personalizată la ColorTone.

Definiţii Fila Suport Afişează ID –ul Produsului şi numărul de versiune al

programului; de asemenea vă permite să utilizaţi funcţia Help (Ajutor)

Vizitaţi situl web al MagicTune™ sau faceţi clic pentru a deschide fişierele de

Help (Ajutor)

Ajutor (Manualul Utilizatorului) dacă aveţi nevoie de asistenţă la instalarea sau operarea programului MagicTune™. Manualul Utilizatorului se poate deschide cu orice browser.

Asset ID

(ID Produs)

Puteţi utiliza serverul pentru a controla monitorul Client.

(Pentru a utiliza acest program drept Client, trebuie instalat programul de server)

Când bifaţi caseta de validare Personalizare din partea inferioară, puteţi

introduceţi informaţii personale.

User Name

Afişează numele utilizatorului înregistrat în calculator.

User ID

Server IP

Afişează ID-ul utilizatorului înregistrat în calculator.

Notaţi adresa de IP a serverului.

Version

(Versiunea)

Department

Location

Notaţi departamentul.

Notaţi locaţia.

Afişează numărul de versiune pentru MagicTune™.

Prezentare generală | Instalare | Mod OSD |

Calibrarea Culorii

| Dezinstalare | Probleme uzuale

Color Calibration (Calibrarea Culorii)

1. Color Calibration(Calibrarea Culorii)

„Calibrarea Culorii” vă ghidează în obţinerea unor culori optime pentru monitorul Dumneavoastră.

Pentru aobţine culori optime pentru monitorul Dumneavoastră, urmaţi cei cinci paºiprezentaţi mai jos.

1. 1) Pentru a potrivi luminozitatea zonei de control cu cea a modelului defundal, acţionaţi

“Bara de Control pentru Luminozitate”.

2. Dacă detectaţi o tonalitate anume a culorii la “Zona de Control” mutaţicursorul de control spre direcţia tonalităţii respective a culorii, consultând“ Cercul de referinţă pentru Culoare”.

=> Dacă ajustarea este efectuată corect, în Zona de Control nu vafi detectată nici o tonalitate a culorii.

3. După ce efectuaţi ajustarea descrisă la pasul 1, ap ăsaţi butonul „Next”.

4. Repetaţi procedurile 1), 2) şi 3) pentru paşii 2 ~ 5 rămaşi.

5. Puteţi vedea efectul de calibrare ob ţinut apăsând butonul „Preview”.

Cum pot utilizatorii multipli să utilizeze culorile reglate

Definiţie

Când monitorul este utilizat de mai mulţi utilizatori, culorile reglate cu ajutorul Calibrării Culorii, pot fi salvate şi utilizate pentru fiecare utilizator. Setările de culoare salvate astfel pot fi utilizate de până la 5 utilizatori.

1. Cum se salvează setările de culoare reglate:

Se apasă Next (Următorul), şi când pe ecran în locul acestuia va apărea Apply (Se aplică) setările de culoare reglate pot fi salvate. Pot fi salvate până la 5 setări.

2. Cum se aplică setările de culoare salvate:

Se apasă butonul Multi User (Utilizatori Multipli) de pe ecranul principal pentru a putea selecta şi utiliza una din setările de culoare salvate aici.

2. Preview

Apăsaţibutonul „Preview” din „Calibrarea culorii”..

Va fiafiºată imaginea de mai sus.

1. Apăsaţibutonul „View Calibrated” (Vizualizare calibrat) pentru a vedea efectul decalibrare ajustat.

2. Apăsaţibutonul „View Uncalibrated” (Vizualizare necalibrat) pentru a vedea imagineaoriginală.

Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii |

Dezinstalare

| Probleme uzuale

Dezinstalare

Programul MagicTune™ poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opţiunii „Add or Remove

Programs” de pe Panoul de Comandă din Windows™.

Pentru a şterge programul MagicTune™, urmaţi paşii de mai jos.

1. Mergeţi la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] şi selectaţi [Control Panel] din Meniu.

Dacă programul rulează pe Windows™ XP, mergeţi la [Control Panel] din meniul

[Start].

2. Faceţi clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.

3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilaţi în jos pentru a găsi

"MagicTune™." Faceţi clic pe program pentru a-l selecta.

4. Faceţi clic pe butonul "Change/Remove" pentru a şterge programulFaceţi clic pe butonul "Change/Remove" pentru a şterge programul.

5. Faceţi clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.

6. Aşteptaţi până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea

Completă).

Vizitaţi situl web MagicTune™ pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi răspunsuri) şi actualizări de software.

Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

Probleme uzuale

Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.

Apăsaţi pe OK şi faceţi clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune"

pentru a vizita prima pagină a acestui site.

Dacă placa dvs. video nu se află în lista 'Available (Disponibile)', pot surveni erori.

(Plăcile video foarte noi sau foarte vechi este posibil să nu fie compatibile).

Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.

Chiar dacă placa este în listă, pot surveni erori dacă fabricantul plăcii video a modificat driver-ul sau chipset-ul plăcii.

Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.

Verificaţi dacă monitorul dvs. este fabricat de Samsung.

Produsele altor fabricanţi pot cauza erori.

Doar produsele Samsung acceptă această funcţionalitate.

Pot surveni erori şi în cazul în care monitorul este fabricat de

Samsung, dar este un model mai vechi.

Verificaţi dacă monitorul suportă MagicTune™.

Această funcţionalitate este suportată doar de monitoarele listate pe prima pagină a site-ului nostru.

Verificaţi monitorul înainte de a-l achiziţiona, deoarece modelele mai vechi nu suportă această funcţionalitate.

Pot surveni erori în cazul în care nu există informaţii EDID

(Extended Display Identification Data) pentru monitorul instalat.

Selectaţi Start > Setup > Control Panel (Panou de control) >

System (Sistem)> Hardware >Device Manager (Manager de dispozitive)> Monitor. Dacă eliminaţi monitorul "Plug-and-play" instalat şi, în urma căutării, nu este găsit nici un alt monitor "Plugand-play", este foarte probabil să survină această eroare.

Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.

De asemenea, pot surveni erori dacă monitorul este înlocuit cu un monitor nou în timp ce alimentarea este întreruptă, fără a reporni sistemul.

Reporniţi sistemul de fiecare dată când înlocuiţi monitorul, înainte de a utiliza din nou MagicTune™.

Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat corespunzător.

Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afişată în mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteţi verifica acest lucru de la următoarea locaţie: Start > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Hardware > Device Manager

(Manager de dispozitive)> Display Adapter (Adaptor video).

Vizitaţi site-ul fabricantului plăcii video şi descărcaţi şi instalaţi cel mai recent driver.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la placa video, contactaţi producătorul acesteia.

Pentru a asigura operarea normală, reporniţi sistemul.

Pot surveni erori dacă sistemul nu este repornit după instalarea

MagicTune™.

(Doar pentru Win98SE şi WinMe.)

Reporniţi sistemul înainte de utilizare.

Pentru a obţine performanţe ridicate cu MagicTune™, setaţi rezoluţia

optimă. Consultaţi Ghidul de utilizare pentru a afla rezoluţia optimă.

Dacă nu setaţi rezoluţia optimă şi rulaţi Color Calibration (Calibrare culoare), monitorul nu va putea fi reglat în mod optim.

Consultaţi manualul pentru a afla rezoluţia optimă.

Placa video nu suportă MagicTune™.

Instalaţi un driver nou pentru placa video.

Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat corespunzător.

Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afişată în mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteţi verifica acest lucru de la următoarea locaţie: Start > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Hardware > Device Manager

(Manager de dispozitive)> Display Adapter (Adaptor video).

Vizitaţi site-ul fabricantului plăcii video şi descărcaţi şi instalaţi cel mai recent driver.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la placa video, contactaţi producătorul acesteia.

Deoarece programul Highlight utilizează linii de comunicaţie,

ieşiţi din acest program înainte de a accesa MagicTune™.

Anumite monitoare Samsung CDT suportă programul Highlight.

Dacă utilizaţi funcţionalităţile Highlight şi MagicTune™simultan, este posibil să survină erori.

Dezactivaţi funcţionalitatea Highlight înainte de a utiliza MagicTune™.

Probleme uzuale

z

MagicTune™poate s ă nu mai funcţioneze dacă, în timp ce MagicTune™ funcţionează, monitorul este schimbat sau driverul plăcii video este actualizat.. Vă rugăm ca în acest caz să reporniţi sistemul.

Simptom Listă de verificare

Soluţii

De verificat când

MagicTune™nu funcţionează corect.

* Funcţia

MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem

Windows care acceptă caracteristica Plug and Play.

* Pentru a verifica dacă calculatorul dvs. acceptă funcţia MagicTune™, parcurgeţi etapele de mai jos (pentru

Windows™, versiunea XP);

Control Panel (Panou de control)->

Performance and Maintenance

(Performanţă şi întreţinere)-> System -

> Hardware -> Device Manager

Funcţia

MagicTune™ nu funcţionează corespunzător.

Aţi schimbat calculatorul sau placa grafică?

Aţi instalat programul?

(Manager dispozitive)-> Monitors

(Monitoare)-> După ce ştergeţi monitorul Plug and Play, căutaţi 'Plug and Play monitor' căutând echipamente hardware noi.

MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul în care aveţi probleme cu placa video, consultaţi site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile. http://www.samsung.com/monitor/magicTune

Descărcaţi cea mai recentă versiune a programului. Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/magicTune

Reporniţi computerul după instalarea programului pentru prima dată. Dacă există deja o copie instalată a programului, ştergeţi-o, reporniţi computerul şi apoi instalaţi programul din nou. Computerul trebuie repornit pentru a funcţiona normal după instalarea sau ştergerea programului. z z

Vizitaţi site-ul nostru web şi descărcaţi software-ul de instalare pentru

MagicTune™MAC.

Vizitaţi situl web MagicTune™pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi răspunsuri) şi actualizări de software.

Butoane de comandă

Model

SyncMaster 932BF

[

[MENU / ] Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieşirea din meniul

OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.

] Aceste butoane vă permit selectarea şi setarea opţiunilor din meniu.

[ ] Activează o opţiune selectată din meniu.

[AUTO] La apăsarea butonului 'AUTO', fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.

Funcţii directe

AUTO

Meniu Descriere

AUTO

Blocare & Deblocare OSD

AUTO

La apăsarea butonului 'AUTO', fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.

Funcţia Auto adjustment (Ajustare automată) permite monitorului să se regleze automat în funcţie de semnalul analogic primit. Valorile reglajului fine (fin), coarse

(brut) şi position (poziţia) sunt ajustate automat.

(Disponibilă doar în modul Analogic.)

Pentru a face funcţia de autoreglare mai exactă executaţi funcţia 'AUTO' în timp ce ' AUTO PATTERN ' este activat.

Dacă Autoreglarea nu funcţionează adecvat, apăsaţi butonul AUTO (Automat) din nou, pentru a regla imaginea cu mai multă acurateţe.

Dacă schimbaţi rezoluţia de la panoul de Control, va fi executată funcţia Auto.

MENU

Meniu

Blocare şi deblocare OSD

MagicBright

Descriere

Aceasta este funcţia care blochează meniul OSD pentru a păstra stările curente ale setărilor sau pentru a preveni modificarea setărilor curente de către terţi.

Locked(Blocarea) : Menţineţi apăsat butonul pentru meniu mai multe de cinci

(5) secunde pentru a activa funcţia de blocare a reglării OSD..

Unlock(Deblocarea) : Menţineţi apăsat butonul pentru meniu mai multe de cinci

(5) secunde pentru a dezactiva funcţia de blocare a reglării OSD.

Chiar dacă funcţia de blocare a reglării OSD este activată, puteţi regla în continuare strălucirea şi contrastul şi puteţi ajusta MagicBright ( ) cu ajutorul butonului Direct.

Meniu

MagicBright™

Brightness

Descriere

Apoi apăsaţi din nou butonul MagicBright™ pentru a alege între modurile preconfigurate disponibile.

- şase moduri diferite (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie/Dynamic

Contrast)

Meniu

Brightness

Descriere

Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

SOURCE

Meniu

SOURCE

Descriere

Se selectează sursa de semnal Video, când meniul OSD este închis.

(Analog/Digital)

Funcţii OSD

Picture

Color

Image

Brightness

MagicColor

Coarse

OSD

Language

Setup

Information

Auto Source

Contrast

Color Tone

Fine

H-Position

Image Reset

Color Control

Sharpness

V-Position

Color Reset

Gamma

H-Position V-Position

Transparency Display Time

RTA

Picture (Nu sunt disponibile în modurile MagicBright Dynamic Contrast.)

Meniu

Brightness

Descriere

Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica luminozitatea, conform preferinţelor dumneavoastră.

Funcţii de control direct: Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

MENU

→ → → →

MENU

Contrast

Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrastul, conform preferinţelor dumneavoastră.

( Nu sunt disponibile în modurile MagicColor Full şi

Intelligent. )

MENU

→ → → → →

MENU

Color (Nu sunt disponibile în modurile MagicBright Dynamic Contrast.)

Redare/Oprire

Meniu

MagicColor

Color Tone

Color Control

Gamma

Image

Descriere

MagicColor este o tehnologie nouă, dezvoltată exclusiv de

Samsung şi destinată îmbunătăţirii imaginii digitale şi afişării culorilor într-un mod natural şi cu o claritate mai ridicată, fără a dăuna calităţii imaginii.

Off Intră din nou în modul original.

Demo

Full

Ecranul înainte de aplicarea MagicColor apare în partea dreaptă, iar ecranul dup ă aplicarea

MagicColor apare în partea stângă.

Afişează nu numai culori vii, naturale, ci şi o nuanţă mai naturală şi realistă ale pielii, cu claritate ridicată.

Intelligent Afişează culori vii, naturale, cu claritate ridicată.

MENU

,

→ → → →

MENU

Poate fi schimbată tonalitatea culorii şi se poate selecta unul din cele patru moduri Cool (Rece) Normal, Warm (Cald) şi Custom

(Particularizat).

( Nu sunt disponibile în modurile MagicColor Full şi Intelligent. )

MENU

→ → → → → →

MENU

Urmaţi instrucţiunile pentru a ajusta separat echilibrarea culorilor roşu, verde şi albastru. -Red, Green, Blue

( Nu sunt disponibile în modurile MagicColor Full şi Intelligent. )

MENU

→ → → → → → → →

MENU

Corectarea valorilor Gamma modifică luminescenţa culorilor prin nuanţe de gri.

- Mode 1

- Mode 2

- Mode 3

MENU

→ → → → → →

MENU

Redare/Oprire

Meniu

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

Descriere

Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile verticale.

Reglajul brut poate mişca imaginea de pe ecran. O puteţi readuce pe centru utilizând meniul de Poziţionare

Orizontală.

MENU

→ → → → →

MENU

Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile orizontale.

Dacă perturbaţiile persistă şi după utilizarea funcţiei de

Reglaj Fin, repetaţi-o după ce aţi reglat frecvenţa (rata de reîmprospătare).

MENU

→ → → → → →

MENU

Pentru a îmbunătăţi claritatea imaginii urmaţi instrucţiunile date.

( Nu sunt disponibile în modurile MagicColor Full şi

Intelligent. )

MENU

→ → → → → →

MENU

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

MENU

→ → → → → →

MENU

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

MENU

→ → → → → →

MENU

Redare/Oprire

Meniu Descriere

Puteţi selecta una din cele 9 limbi.

Language

H-Position

V-Position

Transparency

Display Time

Setup

Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicaţii ce rulează pe computer.

MENU

→ → → → →

MENU

Puteţi modifica poziţia orizontală a ecranului din Meniul OSD:

MENU

→ → → → → →

MENU

Puteţi modifica poziţia verticală a ecranului din Meniul OSD:

MENU

→ → → → → →

MENU

Modificaţi transparenţa fundalului meniului OSD.

MENU

→ → → → → →

MENU

Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu se efectueaz ă modificări, meniul se va închide automat.

Puteţi regla timpul în care meniul va rămâne afişat pe ecran,

înainte de a se închide automat.

- 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec

MENU

→ → → → → →

MENU

Redare/Oprire

Meniu

Auto Source

Image Reset

Color Reset

Descriere

Pentru ca monitorul să selecteze automat sursa de semnal, selectaţi Auto Source.

MENU

→ → → → →

MENU

Parametrii de imagine sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

MENU

→ → → → → →

MENU

Parametrii de culoare sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

MENU

→ → → → → →

MENU

RTA

Information

RTA (Response Time Accelerator)

O funcţie care măreşte viteza de răspuns a panoului pentru a oferi o imagine mai clară şi naturală.

RTA On : Se activează funcţia RTA pentru ca panoul să funcţioneze la o viteză de răspuns mai mare decât viteza originală.

RTA Off : Se dezactivează funcţia RTA pentru ca panoul să funcţioneze la viteza de răspuns iniţială.

Dacă opriţi alimentarea şi o porniţi din nou după oprirea funcţiei

RTA, aceasta porneşte automat (Setare din fabricaţie)

MENU

→ → → → → →

MENU

Redare/Oprire

Meniu

Information

Descriere

Arată sursa de semnal video şi modul de afişare în meniul OSD.

MENU

,

Model

SyncMaster 932BF

Listă de verificare

Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul .

Simptom Listă de verificare Soluţii

Imaginea nu apare pe ecranul monitorului.

Monitorul nu poate fi deschis.

Cablul de alimentare este conectat corect?

Pe ecran mesajul apare " Check Signal

Cable" (Conectare neefectuată,

Controlaţi cablul de semnal video)?

Controlaţi racordarea cablului de alimentare şi alimentarea.

(Monitorul este conectat cu cablul D-sub)

Controlaţi conectorii cablului de semnal video.

(Monitorul este conectat cu cablul DVI)

Dacă monitorul este conectat corect, dar pe ecran apare

în continuare un mesaj de eroare, verificaţi dacă monitorul este setat pe modul Analog.

Apăsaţi butonul SOURCE/ pentru a verifica sursa semnalului de intrare.

Dacă led-ul de alimentare este aprins, reporniţi computerul pentru a vedea ecranul iniţial

(ecranul de boot).

Puteţi vedea pe ecran mesajul "Not

Optimum Mode",

"Recommended mode 1280 x 1024

60 Hz"?

Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de boot), porniţi computerul în modul de rezoluţie minimă ("safe mode" la

Windows ME/XP/2000) şi apoi schimbaţi frecvenţa plăcii video

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Dacă ecranul iniţial (ecranul de boot)nu apare, apelaţi la un centru de service autorizat sau contactaţi vânzătorul .

Acest mesaj apare pe ecran atunci când semnalul de la placa video depăşeşte rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Dacă modul de afişare depăşeşte SXGA sau 75 Hz va apărea mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1280 x 1024 60 Hz) Daca modul de afişare depăşeşte 85 Hz monitorul va funcţiona corect, dar mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended mode

1280 x 1024 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1280 x 1024 60 Hz) va fi afişat pe ecran timp de un minut şi apoi va dispărea.

În timpul acestei perioade de un minut, vă rugăm să treceţi la modul de afişare recomandat.

(Acest mesaj va fi din nou afişat la repornirea sistemului.)

Nu pot vizualiza meniul OSD.

Ecranul are culori deteriorate sau doar imagini albnegru.

Imaginea de pe ecran s-a destabilizat brusc.

Imaginea nu apare pe ecran.

Indicatorul luminos de alimentare de pe monitor clipeşte la interval de 1 secundă?

Monitorul este conectat utilizând cablul DVI?

Monitorul este în modul de economisire energie

(PowerSaver).

Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a activa monitorul şi a restabili imaginea pe ecran.

Dacă în continuare nu este afişată nici o imagine, apăsaţi butonul 'SOURCE/ '.

Apoi, apăsaţi orice tastă pentru a reporni monitorul şi a afişa din nou imaginea pe ecran.

În cazul în care reporniţi computerul înainte de a conecta cablul DVI, sau dacă deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul DVI în timp ce sistemul funcţionează, ecranul îşi poate pierde imaginea, deoarece unele plăci video nu mai trimit semnalul video.

Conectaţi cablul DVI şi apoi reporniţi sistemul.

Aţi blocat meniul afişat pe ecran(OSD) pentru a preîntâmpina modificările nedorite?

Deblocaţi meniul afişat pe ecran apăsând butonul

[MENU / ] timp de cel puţin 5 secunde.

Ecranul afişează o singură culoare, ca şi când ar fi privit printrun filtru colorat?

Controlaţi conectorii cablului de semnal video.

Asiguraţi-vă că placa video este complet introdusă în slotul aferent.

Culorile ecranului sau alterat după ce aţi rulat un program sau după o cădere a sistemului între rularea a două aplicaţii?

Reporniţi computerul.

Placa video a fost montată corect?

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Aţi schimbat placa video sau driverul?

Aţi modificat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

Reglaţi poziţia şi mărimea imaginii utilizând meniul OSD.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Ecranul poate fi dezechilibrat datorită ciclului semnalelor plăcii video. Reajustaţi poziţia cu accesând meniul OSD.

Imaginea este defocalizată sau meniul OSD nu poate fi reglat.

LED-ul clipeşte dar imaginea nu apare pe ecran.

Ecranul arată numai 16 culori.

Culorile ecranului s-au schimbat după schimbarea plăcii video.

Aţi reglat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

La verificarea

Informaţiilor despre modurile video din meniu, frecvenţa este reglată corect?

Culorile au fost reglate corect din

Windows?

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Reglaţi corect frecvenţa consultând manualul plăcii video şi Moduri presetate de reglare .

(Frecvenţa maximă per rezoluţie poate diferi de la produs la produs.)

Windows XP :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

"Appearance and Themes" (Aspect şi Teme) →

"Display" (Afişare) → "Settings" (Setări).

Windows ME/2000 :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

"Display" (Afişare) → "Settings" (Setări).

Pe ecran apare mesajul

"Unrecognized monitor, Plug &

Play (VESA DDC) monitor found".

(Monitor nerecunoscut, s-a găsit monitor Plug

& Play (VESA

DDC).

Placa video a fost montată corect?

Aţi instalat driverul de monitor?

Consultaţi manualul monitorului pentru a vedea dacă funcţia

Plug & Play (VESA

DDC) poate fi acceptată.

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Instalaţi driverul de monitor conform Instrucţiunilor de instalare pentru driver .

Instalaţi driverul de monitor conform Instrucţiunilor de instalare pentru driver .

De verificat când

MagicTune™ nu funcţionează corect.

Funcţia

MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem de operare

* Pentru a verifica dacă PC-ul Dvs. poate suporta funcţia

MagicTune™, urmaţi paşii de mai jos: (Pentru Windows

XP);

Panou de Control → Performanţă şi Întreţinere →

Sistem → Hardware → Manager Dispozitive →

Monitoare → După ce ştergeţi Monitorul Plug and Play, găsiţi 'Monitor Plug and Play' efectuând o căutare pentru hardware nou.

MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul în care aveţi probleme cu placa video, consultaţi site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile. http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Funcţia

MagicTune™ nu funcţionează corespunzător.

Aţi schimbat calculatorul sau placa grafică?

Descărcaţi cea mai recentă versiune a programului.

Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Aţi instalat programul?

Reporniţi computerul după instalarea programului pentru prima dată. Dacă există deja o copie instalată a programului, ştergeţi-o, reporniţi computerul şi apoi instalaţi programul din nou. Computerul trebuie repornit pentru a funcţiona normal după instalarea sau ştergerea programului.

Vizitaţi site-ul web MagicTune™ şi descărcaţi software-ul de instalare pentru MagicTune™ MAC.

Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.

Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.

Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.

(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)

Dacă aţi instalat o nouă placă video sau dacă aţi asamblat PC-ul, verificaţi driverul plăcii video şi cel al monitorului.

Verificaţi dacă frecvenţa ecranului este setată la 56 Hz ~75 Hz.

(Nu depăşiţi 75 Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)

Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.

Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat.

Asigurarea calităţii

Întrebare Răspuns

Cum pot schimba frecvenţa?

Cum pot modifica rezoluţia?

Cum pot regla funcţia de

Power Saving(Economie

Energie)?

Cum pot curăta carcasa exterioară / panoul LCD?

Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată.

(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii video.)

Windows XP :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) → "Appearance and Themes" (Aspect şi Teme) → "Display" (Afişare) →

"Settings" (Setări).

Windows ME/2000 :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

"Display" (Afişare) → "Settings" (Setări).

(Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresa ţi-vă fabricantului plăcii video.

Windows XP :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) → "Appearance and Themes" (Aspect şi Teme) → "Display" (Afişare) → "Screen

Saver".

Setaţi funcţia în BIOS-ul calculatorului.

Windows ME/2000 :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

"Display" (Afişare) → "Screen Saver".

Setaţi funcţia în BIOS-ul calculatorului.

Consultaţi manualul computerului din Windows.

Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, utiliz ând o soluţie de curăţat sau apă simplă.

Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi scurgerea apei în interiorul monitorului.

Testare automată

Funcţia de autotestare | Mesaje de avertizare | Mediu | Indicaţii folositoare

Monitorul dispune de o funcţie de autotestare, care vă permite să verificaţi buna funcţionare a monitorului.

Funcţia de autotestare

Opriţi monitorul şi computerul.

Scoateţi cablul de semnal video din spatele monitorului.

Porniţi monitorul

Dacă monitorul funcţionează corect, veţi vedea o casetă ca în ilustraţia de mai jos.

Această casetă apare şi în timpul operării normale, în cazul în care cablul video este deconectat sau deteriorat accidental.

Închideţi monitorul şi reconectaţi cablul de semnal video; apoi reporniţi computerul şi monitorul.

Dacă, după ce aţi utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificaţi dispozitivul de control video şi sistemul; monitorul funcţionează corect.

Mesaje de avertizare

Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica faptul că modul video folosit nu funcţionează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie să verificaţi cablul de semnal video.

Mediu

Localizarea şi poziţionarea monitorului pot influenţa calitatea imaginii şi alte caracteristici ale acestuia.

Dacă aveţi boxe aşezate lângă monitor, se recomandă să le deconectaţi şi să le mutaţi în altă cameră.

Îndepărtaţi toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio, ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puţin de un metru de monitor.

Indicaţii folositoare

Un monitor recreează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dac ă aveţi probleme cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori şterse, perturbaţii, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificaţi sursa problemei, iar apoi să apelaţi la un centru de service autorizat sau să contactaţi vânzătorul.

Verificaţi dacă monitorul funcţionează corect

Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "Not Optimum Mode", "Recommended mode

1280 x 1024 60 Hz", deconectaţi cablul de la computer, când monitorul este încă conectat la reţeaua de tensiune.

Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul func ţionează corect.

În acest caz, problema este localizată la computer.

Model

SyncMaster 932BF

Specificaţii

Informaţii generale

Denumire Model

Panou LCD

SyncMaster 932BF

Mărime

Dimensiunea imaginii pe ecran

Pixel Pitch (Distanţa între pixeli)

Frecvenţe de Sincronizare

Orizontal

Vertical

Număr de culori

Culori pe 8 biţi (16,7 M)

Diagonală 19.0 inch (48 cm)

376,32 mm (oriz.) x 301,056 mm (vert.)

0,294 mm (oriz.) x 0,294 mm (vert.)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1280 x 1024@60 Hz

1280 x 1024@75 Hz

Semnal de intrare, terminat

Semnal RGB analogic, Digital RGB Compatibil DVI,

0,7 Vp-p ± 5%, Nivel TTL (V ridicat ≥ 2,0V, V scăzut ≤ 0,8V)

Lăţime maximă de bandă

135 MHz (Analog, Digital)

Consum energie

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pin la 15 pini, detaşabil

Conector DVI-D la DVI-D, detaşabil (opţiune)

Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

418,0 x 418,0 x 199,0 mm / 16,5 x 16,5 x 7,8 inch / 4,0 kg / 8,8 lbs

Parametri de mediu

Operare

Depozitare

Temperatură: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Umiditate : 10 % ~ 80 %, fără condensare

Temperatură: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Umiditate : 5 % ~ 95 %, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1 ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite.

(Echipamentele din clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.

Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă

VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare Funcţionare normală

Mod deconectare tensiune

Alimentare oprită mecanic

(Butonul Pornire)

EPA/ENERGY 2000

Indicator alimentare Albastru Albastru, Clipeşte Oprit

Consum energie Mai puţin de 38 W Mai puţin de 1 W Mai puţin de 1 W

Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR

®

şi ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate VESA

DPMS.

Ca Partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei.

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA 1280 x 960

VESA, 1280 x

1024

VESA, 1280 x

1024

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum urmează:

Mod Afişare

Frecvenţă

Orizontală

(kHz)

Frecvenţă

Verticală

(Hz)

Lăţime bandă

(MHz)

Polaritate Sync

(Oriz./Vert.)

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

35,000

49,726

68,681

31,469

31,469

31,469

37,500

37,861

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

66,667

74,551

75,062

70,086

59,940

70,087

75,000

72,809

30,240

57,284

100,000

25,175

25,175

28,322

31,500

31,500

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

75,000

78,750

-/-

+/+

108,000 +/+

108,000 +/+

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din

dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă Orizontală.

Unitate de măsură : kHz

Frecvenţă Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură : Hz

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

MEXICO

Latin America

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD &

TOBAGO

VENEZUELA

Europe

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

02 201 2418

844 000 844

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF

IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

38 322 887

09 693 79 554

08 25 3260 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

08 585 367 87

1-800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA

U.A.E

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Glosar

Dot Pitch (mărimea punctului afişat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezolu ţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de aceea şi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură : mm

Frecvenţă Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă

Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură : Hz

Exemplu : Dacă aceeaşi lumină se repetă de 60 de ori pe secundă, acest lucru înseamnă 60 Hz.

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte

Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură : kHz

Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (între ţesut şi neîntreţesut)

Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare Non

Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.

Rezoluţie

Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă informaţie.

Exemplu :Dacă rezoluţia este de 1280 X 1024,acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1280 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 1024 linii verticale

(rezoluţie verticală).

Pentru o imagine mai bună

Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de reîmprospătare

(refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.

Rezoluţie : 1280 x 1024

Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh) : 60 Hz

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1 ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră.

Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci doar ştergeţi uşor.

La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.

Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătăţită utilizând func ţia de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieşire.

Dacă după utilizarea funcţiei de autoreglare imaginea mai prezintă perturbaţii, utilizaţi funcţiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul

în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran

(screensaver).

Drepturi şi mărci

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunz ător pentru erorile conţinute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows şi Windows

NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA, DPMS şi DDC sunt mărci înregistrate ale

Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt mărci înregistrate ale

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement