Samsung 940MW Manual de utilizare | Manualzz

SyncMaster 940MW

Instalare Drivere Instalare Programe

Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Interzis

Nu demontaţi

Nu atingeţi

Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit şi

înţeles

Deconectaţi ştecherul din priză

Împământare pentru evitarea şocurilor electrice

Alimentare

Setaţi PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran activ.

Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate. z

Acestea reprezintă un risc de şoc electric sau incendiu.

Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul cu

mâinile ude. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.

z

O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea echipamentului.

Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată desprinde.

z

O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând cauza

defectarea lor. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză. z

Acest lucru poate cauza un incendiu.

Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului. z

O supratensiune poate provoca deconectarea şi poate conduce la defectarea monitorului.

Nu utilizaţi cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este prăfuită. z z

În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curăţaţi-o cu o cârpă uscată.

Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Instalare

Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu

praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore. z

În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.

Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf. z

În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric sau un incendiu.

Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia. z

Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.

Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să nu depăşească limita suprafeţei.

z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă.

z

Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

Nu poziţionaţi produsul pe podea.

z

Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.

Evitaţi apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau ţigări.

z

În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.

Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.

z

Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.

z

Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.

Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru.

z

Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.

Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos. z

Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.

Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.

z z

Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.

Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.

La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă de

perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. z

Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade performanţele produsului.

Pentru a împiedica apa de ploaie să curgă pe cablul antenei montate în exterior şi să intre în casă, asiguraţi-vă că porţiunea din exterior a cablului este montată

mai jos faţă de punctul de intrare. z

Dacă apa de ploaie pătrunde în interiorul produsului, poate cauza şoc electric sau un incendiu.

Dacă utilizaţi o antenă de exterior, asiguraţi-vă că aţi montat-o la o distanţă suficientă de cablurile electrice care se pot afla în apropiere astfel încât să nu intre în contact dacă antena este doborâtă de vânt.

z

O antenă căzută poate cauza răniri sau şoc electric.

Nu lăsaţi ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor. z

Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.

Întreţinere

Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor umezită.

Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.

z

Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.

În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o cârpă

uscată. z

Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.

Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa

produsul. z

În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o cârpă

moale şi uscată. z

Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.

O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi pentru o curăţire interioară.

z

Păstraţi interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.

Altele

Nu demontaţi capacul (sau spatele). z z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la reţeaua de energie electrică şi

contactaţi un dealer autorizat sau un service . z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.

z z

Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc electric sau un incendiu.

În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un Service Center (Centru de Service)

. z z

Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării

calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză. z

Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric sau de incendiu.

Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând numai de fir sau de cablul pentru semnal.

z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare

sau de cel de semnal video. z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului . z

O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.

Nu puneţi obiecte grele pe monitor z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Evitaţi apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanţe chimice inflamabile.

z

Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.

Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.

Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile

(de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căşti sau în conectorii AV.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi. În cazul pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului, opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi centrul de service.

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

z

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai

îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deţinut.

z

O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.

Lăţime de 19 inch (48 cm) - 1440 X 900

Când utilizaţi căştile, ţineţi volumul la un nivel potrivit. z

Un nivel ridicat al volumului poate dăuna auzului.

Dacă staţi prea aproape de monitor o perioadă mai îndelungată de timp, acest

lucru vă poate afecta vederea.

Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.

Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supusă vibraţiilor. z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.

La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.

z

Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea deteriora

agăţându-se de el. z

Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.

Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul

neconectat. z

În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea

tenta) pe produs. z

Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un obiect.

Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.

Când scoateţi bateriile din telecomandă, asiguraţi-vă că acestea nu sunt

înghiţite de copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor z

Consultaţi imediat doctorul dacă acestea sunt înghiţite.

La înlocuirea bateriilor, plasaţi-le în poziţia corectă în funcţie de polaritatea +/-, după cum este indicat pe suportul bateriilor.

z

Polaritatea incorectă poate cauza defectarea bateriei sau scurgerea conţinutului, şi poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).

Utilizaţi numai tipul de baterii standard specificate. Nu utilizaţi împreună baterii noi şi folosite.

z

Acest lucru cauza defectarea bateriei sau scurgerea conţinutului, şi poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).

Bateriile (şi acumulatorii) nu sunt deşeuri obişnuite şi trebuie returnate în scopul reciclării. Clientul este responsabil pentru returnarea bateriei sau acumulatorului uzat în scopul reciclării.

z

Puteţi returna bateria sau acumulatorul uzat la un centru de reciclare public ~ un magazin care comercializează acelaşi tip de baterii sau acumulatori.

La ridicarea sau mutare monitorului, nu îl ridicaţi cu capul în jos când îl ţineţi numai de stativ.

z

În caz contrar monitorul poate cădea şi poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

Poziţii corecte în timpul utilizării monitorului z

Încercaţi să păstraţi o poziţie corectă în timpul utilizării monitorului. z z

Păstraţi-vă spatele drept.

Păstraţi o distanţă de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. şi ecranul monitorului. Priviţi ecranul de la un nivel puţin mai ridicat decât acesta şi poziţionaţi monitorul drept în faţa dvs.

Înclinaţi monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustaţi înălţimea monitorului în aşa fel încât partea superioară a monitorului să se z z afle puţin sub nivelul ochilor.

Ajustaţi unghiul monitorului în aşa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.

Încercaţi să vă păstraţi braţele perpendiculare faţă de corp.

Păstraţi braţele la acelaşi nivel cu mâinile.

z z

Menţineţi cotul în unghi drept.

Menţineţi unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsaţi picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustaţi poziţia braţelor astfel încât să se afle mai jos decât inima.

AsiguraĠi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.

Dacă unul dintre ele lipseúte, contactaĠi furnizorul .

Pentru cumpărarea componentelor opĠionale, contactaĠi furnizorul local.

Despachetarea

Monitor

Manuală

Ghid instalare rapidă

Certificat de garanĠie

(Nu este disponibil pentru toate regiunile)

Manualul utilizatorului, Driver de monitor, CD cu software-ul

Natural Color

Cablu

Altele

Cablu D-Sub Cablul de alimentare Cablu de sunet

Comercializat separat

Cablu DVI Cablu RCA Cablu Component

Cablu S-Video

Căúti intrauriculare/Căúti extrauriculare

Mufă SCART

Cablu de antenă TV

Partea frontală

1. SOURCE

6. [ ] Butonul

Introducere

2. PIP

7. [ ] Butonul de

Pornit/Oprit

3. MENU

8. Indicatorul de alimentare

4. CH

9. Senzor

Telecomandă

5. - VOL

+

10.

Boxe

1. SOURCE

Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

Pentru a comuta între modurile de Ecran:

[PC] ˧ [DVI] ˧ [TV] ˧ [Ext.] ˧ [AV] ˧ [S-Video] ˧ [Component]

>>FaceĠi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

NOTE : Scart se utilizează în special în Europa.

>> > Sisteme de Difuzare

2. PIP - Disponibil doar în modul PC/DVI

În Modul PC, deschide ecranele Video sau TV în modul PIP.

>>FaceĠi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

3. MENU

UtilizaĠi acest buton pentru intrarea sau ieúirea din meniul afiúat pe ecran sau pentru

închiderea meniului de reglare al ecranului.

4.

CH

Se deplasează vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. În Modul TV, selectează canalele TV.

>>FaceĠi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

5. - VOL +

Se deplasează orizontal de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. De asemenea reglează volumul audio.

>>FaceĠi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

6. [ ] Butonul Introducere

Se utilizează la selectarea meniului OSD

7. [ ] Butonul de Pornit/Oprit

UtilizaĠi acest buton pentru pornirea úi oprirea monitorului.

8. Indicatorul de alimentare

În acest mod, veĠi putea observa starea de alimentare generală a sistemului. Pentru informaĠii suplimentare, consultaĠi secĠiunea PowerSaver (Economisire energie).

9. Senzor Telecomandă

ÎndreptaĠi telecomanda înspre acest punct de pe monitor.

10. Boxe

PuteĠi auzi sunetul conectând placa de sunet a calculatorului dvs. la monitor.

ConsultaĠi secĠiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaĠii cu privire la funcĠia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideĠi monitorul dacă nu aveĠi nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

Partea din spate

1. POWER

(ConfiguraĠia părĠii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)

Power terminal

Connect the power cord for your monitor to the POWER on the back of the monitor.

This product may be used with 100 ~ 240VAC(+/- 10%).

2. DVI/PC IN

DVI/PC IN

1. DVI(HDCP)

: ConectaĠi cablul DVI la portul DVI(HDCP) din spatele monitorului dvs.

2. RGB

: ConectaĠi cablul de semnal la portul RGB din spatele monitorului dvs.

3. AUDIO

: ConectaĠi portul (DVI/PC IN) AUDIO din partea laterală a monitorului la placa de sunet a calculatorului.

3. EXT(RGB)

ConectaĠi portul EXT (RGB) al monitorului la playerul DVD utilizând o mufă SCART.

Scart se utilizează în special în Europa.

Portul EXT(RGB) al monitorului asigură intrarea úi ieúirea semnalului TV sau VIDEO.

4. COMPONENT IN

5. ANT IN

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: ConectaĠi portul corespunzător al dispozitivului dvs.

DVD, VCR ( Set-Top Box DVD / DTV) la portul R-AUDIO-

L al monitorului.

2. P

R

, P

B

,Y

: ConectaĠi portul VIDEO OUT al Set-Top Box-ului DVD /

DTV la porturile de intrare Pr, Pb, Y utilizând un cablu video Component (Pr, Pb, Y).

ANT IN

ConectaĠi cablul CATV sau antena TV la portul "ANT IN" din partea din spate a monitorului. UtilizaĠi un cablu de antenă TV

(comercializat separat) drept cablu de antenă.

6.

/ S-VIDEO / VIDEO / L - AUDIO - R

1.

: Ieúire sunet cască

2. S-VIDEO

: Intrare S-video dispozitiv extern

3. VIDEO

: Intrare video dispozitiv extern

4. L - AUDIO - R

: Intrare sunet dispozitiv extern

7.

Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaĠiu public.

(Dispozitivul de blocare trebuie achiziĠionat separat. )

Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactaĠi distribuitorul de la care aĠi achiziĠionat produsul.

ConsultaĠi secĠiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaĠii privitoare la cablurile de conectare.

Telecomanda

PerformanĠele telecomenzii pot fi afectate de alte aparate electronice care funcĠionează în apropierea monitorului, (ca de exemplu un televizor), cauzând funcĠionarea defectuoasă a acesteia, datorită interferenĠelor cu alte frecvenĠe.

1.

POWER

2. Butoane cu numere

3. +100, -/--

5.

10.

MUTE

6. TTX/MIX

7.

MENU

8.

9.

ENTER

CH/P

SOURCE

11.

INFO

12.

EXIT

13.

Dreapta

Butoane Sus - Jos, Stânga -

14. AUTO

15. P.MODE, M/B (MagicBright˞)

16. P.SIZE

17. STILL

18.

PIP

19. S.MODE

20. DUAL/MTS

21. PRE-CH

22.

SOURCE

23.

SIZE

24.

POSITION

25. MAGIC-CH

1.

POWER

UtilizaĠi acest buton pentru pornirea úi oprirea monitorului.

2. Butoane cu numere

Selectează canale TV în modul TV. Utilizat pentru a schimba canalele atunci când este selectat PIP úi când este setată PIP Source (Sursa PIP) la TV.

3. +100

ApăsaĠi pentru a selecta canalele peste 100.

De exemplu, pentru a selecta canalul 121, apăsaĠi „+100ˉ, apoi apăsaĠi „2ˉGúi „1ˉ.

-/-- (Selectare canale cu O/Două Cifre )

UtilizaĠi pentru selectarea canalelor de la 10 în sus.

ApăsaĠi acest buton úi se va afiúa simbolul „- -“.

IntroduceĠi numărul canalului format din 2 cifre.

-/-- se utilizează în special în Europa.

+

Reglează volumul audio.

5.

MUTE

ApăsaĠi pentru a întrerupe temporar sunetul.

Afiúat în colĠul din stânga jos al ecranului.

ApăsaĠi din nou butonul MUTE pentru a anula funcĠia Mute (SilenĠios). ApăsaĠi alternativ butoanele - + pentru a anula funcĠia Mute (SilenĠios).

6. TTX/MIX

Canalele4 TV oferă servicii de informaĠii scrise prin teletext.

>> > TTX / MIX

TTX / MIX se utilizează în special în Europa.

7.

MENU

UtilizaĠi acest buton pentru intrarea sau ieúirea din meniul afiúat pe ecran sau pentru

închiderea meniului de reglare al ecranului.

8.

ENTER

Activează o opĠiune selectată din meniu.

9. CH/P

În Modul TV, selectează canalele TV.

10.

SOURCE

ApăsaĠi butonul 'SOURCE' pentru a schimba sursa semnalului de intrare.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

11.

INFO

InformaĠiile curente despre imagine sunt afiúate în partea stângă sus a ecranului.

12.

EXIT

Iese din ecranul de meniu.

13.

Butoane Sus - Jos, Stânga - Dreapta

Se deplasează orizontal sau vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu.

14. AUTO

Reglează automat afiúajul pe ecran.(PC)

15. P.MODE, M/B (MagicBright˞)

La apăsarea acestui buton, în partea centrală de jos a ecranului se afiúează modul curent.

TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )

Monitorul are patru setări de imagine automate presetate din fabrică.

Apoi apăsaĠi din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

( Dynamic ˧ Standard ˧ Movie ˧ Custom )

PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright˞ )

MagicBright˞ este o nouă funcĠie ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conĠinutul imaginii pe care o priviĠi.

Apoi apăsaĠi din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

( Entertain ˧ Internet ˧ Text ˧ Custom )

16. P.SIZE - Nu este disponibil în modul PC/DVI

ApăsaĠi acest buton pentru a modifica dimensiunea ecranului.

( Auto Wide ˧ Wide ˧ Zoom ˧ 4:3 )

A Zoom nu sunt disponibile în 1080i(sau peste 720p) la DTV.

17. STILL- FuncĠionează numai pentru sursele de semnal CVBS, S-Video úi RF.

ApăsaĠi o dată butonul pentru a opri ecranul. ApăsaĠi din nou pentru deblocare.

18.

PIP - Disponibil doar în modul PC/DVI

ApăsaĠi butonul PIP pentru a comuta ecranul PIP pe On/Off.

19. S.MODE

La apăsarea acestui buton, în partea centrală de jos a ecranului se afiúează modul curent.

Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.

Apoi apăsaĠi din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

( Standard ˧ Music ˧ Movie ˧ Speech ˧ Custom )

20. DUAL / MTS

DUAL : STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll úi MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO pot fi fi operat, în funcĠie de tipul de difuzare, utilizând butonul DUAL de pe telecomandă, în timp ce vizionaĠi TV.

MTS : PuteĠi selecta modul MTS (Multichannel Television Stereo – Stereo TV Canale

Multiple)

• Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program – Program Audio Separat)

SetaĠi 'MTS' pe ON pentru a selecta Mono, Stereo sau SAP.

21. PRE-CH

Acest buton se utilizează pentru a reveni la canalul imediat precedent.

22.

SOURCE - Se poate ajusta atunci când funcĠia PIP este activă..

Selectează sursa Video.(PIP)

23.

SIZE - Se poate ajusta atunci când funcĠia PIP este activă.

PuteĠi alege o dimensiune diferită a imaginii PIP.

24.

POSITION - FuncĠionează numai pentru sursele de semnal CVBS, S-Video úi RF.

Mo0difică PoziĠia ferestrei PIP.

25. MAGIC-CH

MagicChannel vă permite să vizionaĠi numai anumite canale.

Această funcĠie este disponibilă numai în Coreea.

Conectarea monitorului

1. Conectarea la calculator

3.

4.

1.

2-1.

2-2.

Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a acestuia.

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.

Conectaţi cablul de semnal la portul RGB din spatele monitorului dvs.

Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video.

Conectaţi cablul DVI la portul DVI(HDCP) din spatele monitorului dvs.

Conectaţi portul (DVI/PC IN) AUDIO din partea laterală a monitorului la placa de sunet a calculatorului.

Porniţi monitorul şi computerul.

1. Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.

Conectaţi cablul de semnal la portul RGB din spatele monitorului dvs.

2. Pentru modele mai vechi de Macintosh, trebuie să reglaţi butonul DIP pentru reglarea rezoluţiei de pe adaptorul Macintosh (opţional), conform tabelului de configuraţie al butonului, prezentat pe partea din spate a acestuia.

3. Cablul audio se conectează la conectorul audio de pe spatele monitorului.

4. Deschideţi monitorul şi computerul Macintosh.

Conectarea la alte dispozitive

Acest monitor poate fi conectat la dispozitive ca de exemplu DVD Player, aparat Video sau cameră video sau un DTV sau TV, fără a fi deconectat de la PC.

Configuraţia părţii posterioare a monitorului poate varia în funcţie de produs.

1-1. Conectarea AV

Acest monitor este prevăzut cu terminale de conectare AV pentru conectarea dispozitivelor cu intrare AV ca de exemplu DVD-uri, Video sau Camere. Puteţi beneficia de semnale AV atât timp cât monitorul este deschis.

1. Dispozitivele de tipul DVD, Video sau Cameră sunt conectate la terminalele Video sau S-Video de pe monitor cu ajutorul cablurilor RCA sau S-Video.

2. Conectaţi portul corespunzător al dispozitivului dvs. DVD, VCR ( Set-Top Box DVD / DTV) la portul

R-AUDIO-L al monitorului.

3. Apoi, DVD-ul, Video-ul sau Camera se deschide, având introdus un disc DVD sau o casetă.

4. Utilizaţi butonul SOURCE pentru a selecta AV sau S-Video.

1-2. Conectarea EXT.(RGB) - Valabil numai pentru DISPOZITIVE AV care acceptă SCART.

Conectaţi portul EXT (RGB) al monitorului la playerul DVD utilizând o mufă SCART. Puteţi urmări

DVD-uri, conectând direct DVD-ul la monitor, dacă acesta este pornit.

1. Conectaţi portul EXT (RGB) al monitorului la playerul DVD utilizând o mufă SCART.

2. Utilizaţi butonul SOURCE pentru a selecta Ext..

2. Conectarea TV

Pe monitor puteţi viziona programe televizate dacă acesta este conectat la o antenă sau cablu

CATV, fără a fi nevoie să instalaţi pe computerul dumneavoastră dispozitive sau software separat pentru recepţie TV.

1. Conectaţi cablul CATV sau cablul coaxial de antenă la terminalul de Antenă de pe partea din spate a monitorului.

Trebuie să utilizaţi un cablu coaxial de antenă.

Dacă utilizaţi o priză de interior pentru antenă:

Controlaţi în prealabil terminalul antenei din perete şi conectaţi cablul de antenă.

Dacă utilizaţi o antenă de exterior:

Dacă utilizaţi o antenă de exterior, aceasta trebuie instalată pe cât posibil de un profesionist.

Pentru a conecta cablul RF la terminalul de intrare al antenei:

Menţineţi dreaptă porţiunea de sârmă de cupru a cablului RF.

2. Porniţi monitorul.

3. Selectaţi TV cu ajutorul butonului Source, dintre butoanele de reglare externă.

4. Selectaţi canalul TV dorit.

Recepţia este proastă datorită semnalului prea slab?

Achiziţionaţi şi instalaţi un amplificator de semnal pentru o recepţie mai bună.

În zonele unde cablul de Antenă nu este acceptat, mai întâi conectaţi Conectorul la Antena

TV.

3. Conectarea Dispozitivului Set Top Box DVD/DTV

Conectaţi-vă la dispozitivul Set Top Box DVD/DTV dacă acesta are un conector DVD/DTV. Puteţi viziona transmisiile conectând Componentul cu monitorul în timp ce acesta este pornit.

1. Conectaţi portul corespunzător al dispozitivului dvs. DVD, VCR ( Set-Top Box DVD / DTV) la portul

R-AUDIO-L al monitorului.

2. Conectaţi portul VIDEO OUT al Set-Top Box-ului DVD / DTV la porturile de intrare P

R

, P

B

,Yutilizând un cablu video Component (P

R

, P

B

,Y).

3. Utilizaţi butonul SOURCE pentru a selecta Component.

4. Conectarea căştilor

Puteţi conecta căştile la monitor.

1. Conectaţi căştile la terminalul de conectare pentru căşti.

Utilizarea stativului

Acest monitor acceptă mai multe tipuri de suporturi standard VESA. Pentru a instala un suport

VESA suportul monitorului trebuie pliat sau îndepărtat.

1. Plierea suportului

Monitorul poate fi înclinat într-un unghi variind între -1 şi 23 de grade.

2. Ataşarea suportului

Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 100 mm x 100 mm

A. Monitorul

B. Placa de montare a suportului (Comercializat separat)

1. Opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare.

2. Aşezaţi monitorul răsturnat cu faţa în jos pe o suprafaţă plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.

3. Răsuciţi şurubul de fixare de pe stand în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l slăbi şi a-l

îndepărta de stand.

4. Aliniaţi placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare şi fixaţi-o cu cele patru şuruburi livrate împreună cu suportul tip braţ, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport.

Pentru a prinde monitorul de perete trebuie să achiziţionaţi setul de prindere de perete, care vă permite să instalaţi monitorul la cel puţin 10 cm depărtare de suprafaţa peretelui. Pentru mai multe informaţii se va contacta Centrul de Service Samsung.

Samsung Electronics nu este responsabilă pentru utilizarea unui suport altul decât cele specificate.

Utilizaţi un suport de montare pe perete conform standardelor internaţionale.

Instalarea driverului pentru monitor (automat)

z

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea

CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit

în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date pentru sistemul de operare de

care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor/ (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe " Windows".

3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă,apoi faceţi clic pe butonul " OK "

4. Dacă puteţi vedea fereastra "Message" faceţi clic pe butonul "Continue Anyway" ("Continuare oricum"). Apoi faceţi clic pe butonul "OK".

(Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP)

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială

Samsung Monitor http://www.samsung.com/

5. Instalarea driverului de monitor este completă.

Instalarea driverului pentru monitor (manual)

z

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea

CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit

în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date pentru sistemul de operare de

care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor/ (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe "Start" —> "Control Panel"("Start —> Panoul de control") iar apoi selectaţi pictograma

"Appearance and Themes"("Aspect şi teme")

3. Faceţi clic pe pictograma "Display" ("Afişare")şi selectaţi fila "Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe

"Advanced.." ("Complex").

4. Faceţi clic pe butonul "Properties" ("Proprietăţi")de la fila "Monitor" ("Monitor") şi selectaţi fila

"Driver" ("Driver").

5. Faceţi clic pe "Update Driver.." ("Actualizare driver") şi selectaţi "Install from a list or.." ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

6. Selectaţi "Don't search ,I will.." ("Fără căutare. Aleg...")apoi faceţi clic pe "Next" ("Următorul") şi apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").

7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver) alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din lista şi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

8. Dacă puteţi vedea fereastra cu următorul "Message" ("Mesaj") faceţi clic pe butonul "Continue

Anyway"("Continuare oricum"). Apoi faceţi clic pe butonul "OK"

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/ .

9. Faceţi clic pe butonul "Close" ("Închidere") apoi pe butonul "OK"

10. Instalarea driverului de monitor este completă.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

2000

Dacă pe ecran puteţi vedea mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura Digitală nu poate fi găsită")procedaţi în felul următor.

1. Faceţi clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" ("Inserare disc").

2. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") din fereastra "File Needed" ("Fişier necesar").

3. Selectaţi A:(D:\Driver) şi faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") şi apoi butonul "OK".

Instalarea

1. Faceţi clic pe "Start" ,("Start") "Setting" ("Setare"), "Control Panel" ("Panou de control").

2. Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" ("Afişare").

3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced.." ("Complex").

4. Selectaţi "Monitor".

Case1: Dacă butonul "Properties ("Proprietăţi") este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriţi instalarea

Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăţi") este activ, faceţi clic şi urmaţi în continuare instrucţiunile.

5. Faceţi clic pe "Driver" ("Driver") " Update Driver.." ("Actualizare driver") apoi Faceţi clic pe butonul

"Next" ("Următorul").

6. Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific

driver" ("Afişaţi o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver") apoi Faceţi clic pe "Next" ("Următorul") iar apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").

7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver).

8. Faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") apoi pe butonul "OK".

9. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor şi faceţi clic pe butonul " Next " ("Următorul") apoi faceţi clic din nou pe butonul " Next " ("Următorul").

10. Faceţi clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").

Dacă puteţi vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura Digitală nu a fost găsită") faceţi clic pe butonul "Yes" ("Da"). Faceţi clic pe butonul " Finish

" ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1. Faceţi clic pe " Start " ,("Start") " Setting " ("Setare"), " Control Panel " ("Panou de control").

2. Faceţi dublu clic pe pictograma " Display " ("Afişare").

3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced Properties" ("Proprietăţi complexe").

4. Selectaţi fila "Monitor".

5. Faceţi clic pe butonul "Change" ("Modificare") din zona"Monitor Type" ("Tipul de monitor").

6. Selectaţi "Specify the location of the driver" ("Specificaţi amplasarea driverului").

7. Selectaţi "Display a list of all the driver in a specific location.." ("Afişaţi o listă a tuturor driverelor

într-o anumită amplasare") apoi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

8. Faceţi clic pe butonul "Have Disk" ("Obţinere disc").

9. Specificaţi A:\(D:\driver) apoi faceţi clic pe butonul "OK.

10. Selectaţi "Show all devices" ("Se afişează toate dispozitivele") selectaţi monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe "OK".

11. Faceţi clic pe butoanele "Close" ("Închidere") şi "OK" până când fereastra de dialog Display

Properties ("Proprietăţi de Afişare") se închide.

(Dacă pe ecran apare un mesaj de eroare sau alt tip de mesaj, faceţi clic pe opţiunea potrivită pentru monitorul dumneavoastră.)

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

NT

1. Faceţi clic pe Start, Settings, Control Panel ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi faceţi dublu clic pe pictograma " Display "("Afişare")

2. În fereastra Display Registration Information faceţi clic pe opţiunea Settings ("Setări") şi apoi pe All

Display Modes("Toate modurile de afişare").

3. Selectaţi un mod pe care doriţi şă îl utilizaţi (Rezoluţie, Număr de culori şi Frecvenţă Verticală) şi apoi faceţi clic pe OK.

4. Dacă după ce aţi apăsat pe Test, ecranul funcţionează normal, faceţi clic pe Apply ("Se aplică")

Dacă ecranul se comportă anormal, treceţi la un alt mod de vizualizare(cu o valoare mai scăzută a rezoluţiei, culorilor şi frecvenţei).

Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afişare"),nu apare nici un mod selectaţi nivelul de rezoluţie şi frecvenţă verticală consultând ghidul de utilizare, secţiunea Moduri de afişare presetate .

Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creaţi fişierul X86Config , care este un tip de fişier de setare sistem.

1. Apăsaţi Enter la primul şi la a doua fereastră după executarea fişierului X86Config.

2. A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.

3. Setaţi mouse-ul.

4. Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.

5. Setaţi tastatura.

6. Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.

7. În primul rând, stabiliţi o frecvenţă orizontală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).

8. Stabiliţi o frecvenţă verticală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).

9. Introduceţi Denumirea de model a monitorului. Această informaţie nu va afecta rularea X-Window.

10. Aţi terminat setarea monitorului.

Rulaţi X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.

Natural Color

Programul software Natural Color

Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scaner sau obţinute cu o cameră digitală nu sunt aceleaşi ca şi cele afişate pe monitor.

Programul Natural Color este soluţia acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics & Telecommunications Research

Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung şi face culoara de pe monitor să fie aceeaşi ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

Cum se instalează Programul Natural Color

Introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra iniţială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural Color faceţi clic pe

Natural Color din fereastra iniţială. Pentru a instala manual programul, introduceţi în unitatea CD_ROM

CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung, faceţi clic pe butonul [Start] din Windows şi selectaţi apoi

[Execute] ("Executare").

Introduceţi D:\color\NCProSetup.exe şi apoi apăsaţi tasta <Enter>.

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi litera corespunzătoare unităţii unde se află acesta.)

Cum să dezinstalaţi programul Natural Color

Selectaţi [Setting]/[Control Panel] ("Setări/Panoul de control") din meniul [Start] şi apoi faceţi dublu clic pe [Add/Delete a program]("Adaugare/Ştergere Program").

Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul [Add/Delete]("Adăugare /Ştergere").

Input

OSD

Moduri Disponibile : PC / DVI : TV

Source List Se utilizează pentru a selecta un PC sau TV sau o altă sursă externă de intrare conectată la monitor. Se utilizează pentru a selecta ecranul dorit.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul "SOURCE".

PC

DVI : Acceptă HDCP

TV

Ext.

Portul EXT(RGB) al monitorului asigură intrarea şi ieşirea semnalului TV sau VIDEO.

AV

S-Video

Component

PIP

Descriere

: Ext. : AV : S-Video : Component

Redare/Oprire

Dacă la monitor sunt conectate dispozitive externe A/V, de tipul unui Video sau DVD, PIP vă permite să vizionaţi imaginea video de la dispozitivele respective într-o fereastră suprapusă pe semnalul Video de la PC.

- Disponibil numai în modul PC/DVI

PIP

Off

On

: Deschideţi şi închideţi Ecranul PIP.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul

PIP

.

Source

Main Source (Sursă principală): PC / DVI

PIP Source (Sub) (Sursă PIP(Secundară)): TV/Ext. /AV/S-Video

: Selectaţi sursa de intrare pentru PIP.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul

SOURCE

.

Size

: Modificaţi Dimensiunea ferestrei PIP

/ /

Dacă selectaţi în meniul Size (Dimensiune), meniul Position

(Poziţie) nu va fi activat.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul

SIZE

.

Position

: Modificaţi Poziţia ferestrei PIP.

/ / /

Butonul direct de pe telecomandă este butonul

POSITION

.

Edit Name

Numiţi dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei.

PC

DVI

Ext.

AV

S-Video

Component

PIP

Source

Size

Position

Picture

PC / DVI

OSD

Moduri Disponibile

: PC / DVI : TV

MagicBright™ MagicBright este o nouă funcţie ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conţinutul imaginii pe care o priviţi. În acest moment sunt disponibile trei moduri de vizualizare diferite: Text, Internet şi Entertain.

Fiecare mod are un grad preconfigurat de luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele trei configuraţii, apăsând butoanele MagicBright™.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul M/B.

Entertain

: Luminozitate mare:

Pentru vizionarea filmelor pe DVD şi VCD.

Internet

: Luminozitate medie

Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică atât grafică cât şi text.

Text

: Luminozitate normală

Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

Custom

Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul OSD.

Custom

Descriere

: Ext. : AV : S-Video : Component

Redare/Oprire

Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast şi brightness, conform preferinţelor dumneavoastră.

Contrast

: Reglaţi Contrastul.

Brightness

: Reglaţi Luminozitatea.

Dacă reglaţi imaginea cu ajutorul funcţiei Custom , MagicBright va intra în modul Custom.

Colour Tone

Tonalitatea culorii poate fi modificată. Semnalele DTV de culoare individuale sunt de asemenea reglabile.

- Disponibil numai în modul PC/DVI

PC : Cool / Normal / Warm / Custom

DVI : Cool / Normal / Warm

Colour

Control

Reglează culorile individuale R, G, B.

- Disponibil numai în modul PC

Red

Green

Blue

Image Lock

Auto

Dacă reglaţi imaginea cu ajutorul funcţiei Colour Control , Colour Tone va intra în modul

Custom .

Adjustment

Funcţia Fixare imagine este utilizată la reglarea exactă a imaginii pentru obţinerea unei calităţi superioare a acesteia, prin reducerea perturbaţiilor care creează imagini instabile, tremurate sau cu sclipiri. Dacă nu obţineţi rezultate mulţumitoare cu reglajul Fine (fin), utilizaţi reglajul Coarse (brut) şi apoi din nou reglajul fin.

- Disponibil numai în modul PC

Coarse

: Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile verticale. Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O puteţi readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală.

Fine

: Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbaţiile persistă şi după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenţei (viteza ceasului).

Sharpness

- Atunci când setarea pentru Source (Sursă) este stabilită la DVI, va

funcţiona numai această funcţie.

: Se utilizează pentru reglarea diferenţei dintre cea mai întunecată şi cea mai luminoasă zonă a ferestrei. .

Position

: Reglează automat poziţia ecranului pe orizontală şi verticală.

Valorile reglajului pentru Fine, Coarse, Position sunt ajustate automat.

Dacă schimbaţi rezoluţia de la panoul de Control, va fi executată funcţia Auto

Coarse / Fine

Sharpness

Position

Size

Adjustment .

Butonul direct de pe telecomandă este butonul AUTO.

- Disponibil numai în modul PC

Puteţi comuta Dimensiunea.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul P.SIZE.

Auto Wide

Wide

Zoom

4:3

Zoom nao estao disponíveis em 1080i (ou em 720p) de DTV.

PIP Picture

Puteţi regla Setările Ecranului PIP.

- Disponibil numai în modul PC/DVI

Contrast

: Reglaţi Contrastul ferestrei PIP de pe ecran.

Brightness

: Reglaţi Luminozitatea ferestrei PIP de pe ecran.

Sharpness

: Se utilizează pentru reglarea diferenţei dintre cea mai întunecată şi cea mai luminoasă zonă a ferestrei PIP.

Colour

: Reglează Culoarea ferestrei PIP.

Moduri Disponibile : PIP

TV / Ext. / AV / S-Video / Component Mod

OSD

Mode

Custom

Moduri Disponibile

Descriere

: PC / DVI : TV : Ext. : AV : S-Video : Component

Redare/Oprire

Monitorul are patru setări de imagine automate ("Dynamic", "Standard",

"Movie" and "Custom") presetate din fabrică.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul P.MODE.

Dynamic

Standard

Movie

Custom

Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast şi brightness, conform preferinţelor dumneavoastră.

Contrast

: Reglaţi Contrastul.

Brightness

: Reglaţi Luminozitatea.

Sharpness

: Se utilizează pentru reglarea diferenţei dintre cea mai întunecată şi cea

mai luminoasă zonă a ferestrei. .

Colour

: Reglează Culoarea ferestrei. .

Colour Tone Tonalitatea culorii poate fi modificată. Semnalele DTV de culoare individuale sunt de asemenea reglabile.

Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Size

Puteţi comuta Dimensiunea.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul P.SIZE.

Auto Wide

Wide

Zoom

4:3

Zoom nao estao disponíveis em 1080i (ou em 720p) de DTV.

Sound

OSD

Mode

Moduri Disponibile : PC / DVI : TV : Ext. : AV : S-Video : Component

Descriere

Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.

Butonul direct de pe telecomandă este butonul S.MODE.

Standard

: Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.

Music

: Selectaţi Muzică dacă vizionaţi clipuri muzicale sau concerte.

Movie

: Selectaţi film dacă vizionaţi filme.

Speech

: Selectaţi Vorbire dacă vizionaţi un show care constă mai mult din dialoguri ( de ex. ştiri).

Custom

: Selectaţi Personalizat dacă doriţi să reglaţi setările conform preferinţelor personale.

Redare/Oprire

Custom

Setările de sunet pot fi reglate pentru a se potrivi preferinţelor personale.

Bass

: Accentuaţi frecvenţele audio joase.

Treble

: Accentuaţi frecvenţele audio înalte.

Balance

: Vă permite să reglaţi simetria sunetului între difuzoarele de pe stânga şi dreapta.

Balance vă permite să reglaţi nivelul sunetului între boxa din stânga şi cea din dreapta şi să auziţi sunetul chiar şi când valoarea acestuia este 0.

Auto

Volume

Reduce diferenţele între nivelul de volum între diverse canale.

Off / On

Dolby

Virtual

BBE

Sunet Virtual Dolby On/Off (Dolby Virtual simulează efectul de sistem de sunet Dolby Surround creând calitatea sunetului întâlnită în cinematografe sau săli de concert.)

Off / On

BBE High Definition Sound este o tehnologie audio proprietară care compensează distorsiunile de fază şi amplitudine rezultate din caracteristicile fizice ale difuzoarelor. BBE funcţionează asemenea focalizării automate a camerelor video, aducând sunetului un plus de claritate şi profunzime.

Off / On

Sound

Select

Comutarea BBE în poziţia On (Activat) schimbă modul (Mode) la Standard, comută Dolby

Virtual în poziţia Off (Dezactivat) şi dezactivează setările personalizate (Custom).

Selectarea unui mod (Mode) altul decât Standard Mode (Modul Standard), determină comutarea BBE în poziţia Off (Dezactivat), chiar dacă aţi setat manual în prealabil BBE în

poziţia On (Activat).

Puteţi selecta Main sau Sub atunci când PIP este pornit.

Main / Sub

Moduri Disponibile : PIP

Channel

Moduri Disponibile

: PC / DVI : TV : Ext. : AV : S-Video : Component

OSD

Country

Descriere

Selectaţi ţara în care se utilizează produsul înainte de a utiliza funcţia de

Memorare Auto. Dacă nu găsiţi ţara dumneavoastră în listă, selectaţi Altele.

Belgium, France, Germany, Spain, Sweden, Italy, Netherlands,

Switzerland, UK, Others, CIS, E.Europe

Auto Store

Puteţi scana frecvenţele disponibile pe televizor din zonă şi puteţi memora automat canalele găsite. Sunt disponibile următoarele Ţări: : Belgium,

France, Germany, Spain, Sweden, Italy, Netherlands, Switzerland, UK,

Others, CIS, E.Europe

Manual

Store

Puteţi scana frecvenţele disponibile pe televizor din zonă şi puteţi memora automat canalele găsite.

Programme: Introduce numărul programului pe ecran.

Colour System: Reglaţi repetat până când culoarea are calitatea optimă.

AUTO, PAL, SECAM, NT4.43

Sound System: Reglaţi repetat până când sunetul are calitatea optimă.

BG , DK, I, L

Channel : Selectează canalul prin reglare sus/jos pe frecvenţa curentă.

Search : Tunerul scanează frecvenţele până când canalul găsit sau canalul selectat este recepţionat pe ecran.

Store : Se utilizează la schimbarea numerelor a două canale între ele

Add/Delete

Selectarea opţiunii Add (Adăugare) înregistrează canalul, iar selectarea opţiunii Delete (Ştergere) deînregistrează canalul înregistrat.

Redare/Oprire

Sort

Se utilizează la schimbarea numerelor a două canale între ele

Name

Dacă numele canalului este difuzat atunci când acesta se memorează automat sau manual, numele este atribuit direct canalului respectiv. Aceste nume pot fi totuşi modificate sau puteţi să atribuiţi nume noi unde este necesar.

Fine Tune

Datorită semnalului slab sau unei configurări incorecte a antenei, unele canale pot să nu fie corect reglate.

Setup

Moduri Disponibile

: PC / DVI : TV : Ext. : AV : S-Video : Component

OSD

Area

Configuration

Descriere

Atunci când deschideţi pentru prima oară de la fabricaţie produsul, va apărea un meniu de selectare a locaţiei.

Selectaţi regiunea şi ţara unde este utilizat monitorul.

Acest lucru este necesar deoarece tipul de difuzare variază de la o regiune şi de la o ţară la alta.

YDe asemenea, puteţi selecta tipul de difuzare din meniul OSD selectând

MENU-Setup-Area Configuration.

Notă: Acest produs poate fi utilizat în toată lumea dacă este setată configuraţia zonei, indiferent de tipul de difuzare.

Notă: Dacă ţara nu este selectată corespunzător, este posibil ca produsul să nu localizeze corect canalele.

Redare/Oprire

Language

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica limba folosită

în meniu. Puteţi alege între şapte limbi.

Notă: Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul

OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicaţii ce rulează pe computer.

Sleep Timer

Se utilizează la setarea monitorului pentru a se închide automat după un anumit număr de minute.

Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180

Transparency Schimbă opacitatea fundalului din Meniul afişat pe ecran (OSD)

High

Medium

Low

Opaque

Blue Screen

Dacă nu este recepţionat nici un semnal sau semnalul este foarte slab, fundalul cu perturbaţii este înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriţi totuşi să vizionaţi imaginea de calitate slabă, setaţi modul "Blue screen" pe "Off".

Off

On

Reset

Parametrii imaginii sunt înlocuiţi cu valorile implicite din fabrică.

- Disponibil numai în modul PC/DVI

Image Reset

Colour Reset

Image Reset

Colour Reset

FuncĠia de autotestare

VerificaĠi următoarele elemente înainte de a suna la service. ContactaĠi centrul de Service pentru probleme pe care nu le puteĠi rezolva personal.

FuncĠia de autotestare | Modul nu este Optim | Driverul Plăcii Video

ÎntreĠinerea Carcasei monitorului | Simptome úi Rezolvările Recomandate

1. FuncĠia de autotestare

Monitorul dispune de o funcĠie de autotestare, care vă permite să verificaĠi buna funcĠionare a monitorului.

1. OpriĠi monitorul úi computerul.

2. ScoateĠi cablul de semnal video din spatele monitorului.

3. PorniĠi monitorul

Figura prezentată mai jos (ˈVerificaĠi Cablul de Semnalˈ) apare pe un fundal negru dacă monitorul funcĠionează corect dar nu detectează nici un fel de semnal video: Când este în modul de

Autotestare, indicatorul luminos de alimentare rămâne verde iar figura se miúcă pe ecran.

4. ÎnchideĠi monitorul úi reconectaĠi cablul de semnal video; apoi reporniĠi computerul úi monitorul.

Dacă, după ce aĠi utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificaĠi dispozitivul de control video úi sistemul; monitorul funcĠionează corect.

2. Modul nu este Optim

Dacă rezoluĠia verticală nu este în modul optim, puteĠi totuúi vedea afiúajul, dar mesajul de avertizare de mai jos apare úi dispare după un minut.

ConsultaĠi SpecificaĠii > Moduri Presetate de Sincronizare pentru rezoluĠiile suportate de monitor.

3. Driverul Plăcii Video

Placa video se referă la driverul plăcii sau cardului grafic al computerului. Dacă placa nu este configurată corect, nu puteĠi regla rezoluĠia, frecvenĠa sau culoarea úi nu puteĠi instala driverul monitorului.

1. Verificarea Driverului Plăcii Video

FaceĠi clic pe Start ->Setări -> Panou de Control -> Afiúare -> Setări -> Complex -> Adaptor.

Dacă este indicat ˈImplicitˉGsau un model greúit de produs, înseamnă că driverul adaptorului nu este corect instalat. InstalaĠi din nou driverul adaptorului conform informaĠiilor furnizate de producătorii computerului sau ai plăcii video.

2. Instalarea Driverului Plăcii Video

InstrucĠiunile de mai jos sunt generale. Pentru probleme specifice, contactaĠi producătorii computerului sau ai plăcii video.

1) FaceĠi clic pe Start ->Setări -> Panou de Control -> Afiúare -> Setări -> Complex -> Adaptor -

>Actualizare Driver ->Următorul-> Afiúează o listă cu drivere cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea selecta un anumit driver ->Următorul ->Disc Furnizat (IntroduceĠi discheta cu driverul plăcii video) -> OK -> Următorul -> Următorul ->Terminare.

2) În cazul în care aveĠi un fiúier de configurare pentru Driverul adaptorului pe computer: RulaĠi

Setup.exe sau Install.exe care se găsesc în fiúierul de Configurare pentru Driverul Adaptorului.

4. ÎntreĠinerea Carcasei monitorului

1. După ce aĠi deconectat cablul de alimentare, curăĠaĠi cu o cârpă moale. z z

Nu utilizaĠi benzină, diluant sau alte substanĠe inflamabile sau o cârpă udă.

Recomandăm utilizarea unui agent de curăĠare Samsung pentru a preîntâmpina defectarea ecranului.

2. ÎntreĠinerea Ecranului Plat CurăĠaĠi uúor cu o cârpă moale (bumbac). z z

Nu utilizaĠi acetonă, benzină sau diluant. (Pot cauza defecĠiuni sau deformări ale suprafeĠei ecranului.)

Utilizatorul va plăti costurile reparaĠiilor cauzate din vina proprie.

5. Simptome úi Rezolvările Recomandate

Un monitor recreează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveĠi probleme cu PC-ul sau cu placa video, acest lucru poate cauza monitorul să piardă imaginea, să aibă culori úterse, perturbaĠii, poate apărea mesajul Mod Video neacceptat, etc. În acest caz, verificaĠi mai întâi sursa problemei úi doar apoi contactaĠi un centru de service sau furnizorul .

1. VerificaĠi dacă cablul de alimentare úi cel de semnal video sunt conectate corect la computer.

2. VerificaĠi dacă la pornire computerul emite mai mult de 3 tonuri. (Dacă da, cereĠi verificarea plăcii de bază a computerului la un service.)

3. Dacă aĠi instalat o nouă placă video sau dacă aĠi asamblat PC-ul, verificaĠi driverul plăcii video úi cel al monitorului.

4. VerificaĠi dacă rata de reîmprospătare a ecranului este reglată la 56 Hz sau la 75 Hz. (Nu depăúiĠi 60

Hz când folosiĠi rezoluĠia maximă.)

5. Dacă aveĠi probleme la instalarea driverului de placă video, porniĠi computerul în Modul Protejat, dezinstalaĠi placa video din „Panoul de control, Sistem, Administrator DispozitiveˉGiar apoi reporniĠi computerul pentru a instala din nou driverul plăcii video.

Următorul tabel conĠine o listă de posibile probleme úi soluĠiile acestora. Înainte de a apela la un service, parcurgeĠi informaĠiile din această secĠiune pentru a vedea dacă puteĠi remedia personal problemele. Dacă aveĠi nevoie de asistenĠă, sunaĠi la numărul de telefon din secĠiunea InformaĠii sau contactaĠi furnizorul .

Instalare | Screen | Audio | Remote Control

1. Probleme legate de Instalare

PC

TV

Sunt enumerate problemele legate de instalarea monitorului úi soluĠiile

Probleme

Pare ce PC-ul nu funcĠionează normal.

Ecranul Monitorului clipeúte

Ecranul TV este neclar sau prezintă perturbaĠii.

Semnalul TV nu este recepĠionat

z

SoluĠii

VerificaĠi dacă Driverul Plăcii Video (Driverul VGA) este corect instalat.

(ConsultaĠi Instalarea Driverului ) z

VerificaĠi dacă cablul de semnal dintre computer úi monitor este conectat corect úi fixat.

(ConsultaĠi Conectarea la Computer ) z

VerificaĠi dacă mufa de antenă este conectată corect la antena externă.

(ConsultaĠi Conectarea la TV ) z z

VerificaĠi „Sistemul de canaleˉGúi asiguraĠi-vă că aĠi selectat sistemul de canale corect.

(ConsultaĠi Sistemul de Canale )

SelectaĠi „Programare AutoˉGpentru a configura automat sistemul de canale. (ConsultaĠi Programare

Auto )

2. Probleme cu Ecranul

Sunt enumerate problemele legate de ecranul monitorului úi soluĠiile acestora.

Probleme

Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare este oprit.

Mesajul "Check Signal Cable"

z

SoluĠii

AsiguraĠi-vă că alimentarea este conectată iar monitorul LCD este pornit. (ConsultaĠi Conectarea Monitorului )

Mesajul "Not Optimum Mode"

Imaginea se dă peste cap vertical

Imaginea nu este clară. Imaginea este neclară.

Imaginea este instabilă úi vibrează.

În imagine apar Umbre. .

Imaginea este prea deschisă sau prea închisă.

Culoarea ecranului nu este consecventă.

Culoarea imaginilor este distorsionată, cu umbre

întunecate.

Culoarea albă este de slabă calitate.

z z

VerificaĠi dacă este conectat cablul de semnal la PC sau la sursele video. (ConsultaĠi Conectarea Monitorului )

AsiguraĠi-vă că sursele Video sau PC-ul sunt pornite. z z

VerificaĠi rezoluĠia maximă úi frecvenĠa adaptorului.

ComparaĠi valorile cu datele din Tabelul pentru Moduri

Presetate de Sincronizare z

VerificaĠi dacă este conectat cablul de semnal. ConectaĠi-l din nou (ConsultaĠi Conectarea la un Computer ) z z z

EfectuaĠi reglarea Coarse

úi

Fine pentru frecvenĠă.

ReporniĠi după îndepărtarea tuturor accesoriilor.(cablu extensie video, etc.)

SetaĠi rezoluĠia úi frecvenĠa în gamele recomandate. z

VerificaĠi dacă rezoluĠia úi frecvenĠa setate pentru placa video se potrivesc cu cele acceptate de monitor. Dacă nu, resetaĠile consultând InformaĠii din meniul Monitorului sau Moduri

Presetate de Sincronizare .

z

Reglează Brightness úi Contrast.

(ConsultaĠi Brightness , Contrast ) z

ReglaĠi culoarea utilizând Custom din meniul OSD Reglare

Culoare.

Indicatorul de alimentare clipeúte

în culoarea verde.

Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare luminează constant în verde sau clipeúte o dată la 0,5 sau 1 secundă.

Ecranul nu afiúează nimic úi clipeúte.

z

Monitorul salvează modificările efectuate în setări în memoria meniului OSD. z z

Monitorul utilizează sistemul de gestionare a consumului de energie.

ApăsaĠi o tastă de pe tastatură z

Dacă la apăsarea tastei MENU, pe ecran apare mesajul

“TEST GOODˉG(TESTARE REUùITĂ), verificaĠi conexiunea prin cablu dintre monitor úi computer, pentru a vă asigura că conectorul este cuplat corespunzător.

3. Probleme cu partea Audio

Problemele legate de semnalul audio úi soluĠiile sunt enumerate mai jos.

Probleme

Nu există sunet

Volumul este prea scăzut.

Sunetul este prea înalt sau prea jos

SoluĠii

z z

Cablul audio trebuie să fie conectat ferm la ambele mufe - mufa de intrare de pe monitor úi mufa de ieúire de la placa de sunet. (ConsultaĠi Conectarea Monitorului )

VerificaĠi nivelul volumului. (VerificaĠi Volume ) z z

VerificaĠi nivelul volumului. (VerificaĠi Volumul )

Dacă volumul rămâne scăzut úi după ce aĠi reglat butonul la maxim, verificaĠi setările pentru volum de la placa de sunet sau din programul software. z

ReglaĠi frecvenĠele înalteúi frecvenĠele joase la un nivel potrivit.

4. Probleme cu telecomanda

Sunt enumerate problemele legate de telecomandă úi soluĠiile acestora.

Probleme

Butoanele telecomenzii nu răspund la apăsare.

SoluĠii

z z z z z

VerificaĠi polaritatea bateriilor (+/-).

VerificaĠi dacă bateriile au fost consumate.

VerificaĠi dacă există alimentare cu curent.

VerificaĠi dacă este conectat cablul de alimentare.

VerificaĠi dacă în apropiere există o lampă fluorescentă sau cu neon.

Întrebări & Răspunsuri

Întrebare

Cum pot schimba frecvenĠa?

Cum pot modifica rezoluĠia?

Cum pot regla funcĠia de Power

Saving(Economie Energie)?

Răspuns

z z

FrecvenĠa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

ObservaĠi totuúi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată.

(Pentru detalii, consultaĠi manualul computerului sau cel al plăcii video.) z z

Windows ME/XP/2000: ModificaĠi rezoluĠia din Control

Panel, Display, Settings.

(Panoul de control, Afiúare, Setări) Pentru detalii, adresaĠi-vă fabricantului plăcii video. z

Windows ME/XP/2000: ModificaĠi această funcĠie, în BIOS

SETUP la computer sau la screen saver. (ConsultaĠi manualul computerului din Windows).

Cum pot curăta carcasa exterioară / panoul LCD?

z z

DeconectaĠi cablul de alimentare úi curăĠaĠi monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluĠie de curăĠat sau apă simplă.

Nu lăsaĠi urme de detergent úi nu zgâriaĠi carcasa. EvitaĠi scurgerea apei în interiorul monitorului.

Informaţii generaleee

Informaţii generale

Denumire Model

Panou LCD

Mărime

Dimensiunea imaginii pe ecran

Pixel Pitch (Distanţa între pixeli)

Frecvenţe de Sincronizare

SyncMaster 940MW

Diagonală 19,0 inch (48 cm)

408,24 mm (oriz.) x 255,15 mm (vert.)

0,2835 mm (oriz.) x 0,2835 mm (vert.)

Orizontal

Vertical

Număr de culori

16,7 M culori

30 ~ 61 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz

WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz

Semnal de intrare

RGB analogic, RGB digital compatibil DVI,

0,7 V p-p± 5%, Positive bright, 75 Ω ±10% (întrerupt), sincronizare separată O/V, Composite, nivel TTL, pozitiv sau negativ

TV / Video

Sistem de Culoare

Format video

NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L',B/G,D/K,I

S-Video, Composite, Component, tuner inclus, PIP

Lăţime maximă de bandă

81 MHz

Alimentare

100 ~ 240 VAC rms (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu 15 pini la D-sub, detaşabil

cablu DVI-D la DVI-D, detaşabil (opţional)

Conector pentru semnal

Conector DVI-D cu 24 pini pe 3 rânduri, conector D-sub cu 15 pini pe 3 rânduri

Economic

Mai puţin de 2 W

Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

466 x 406 x 217 mm / 18,3 x 16,0 x 8,5 inch / 6,2 kg / 13,7 lbs (cu stativ)

466 x 371 x 66 mm / 18,3 x 14,6 x 2,6 inch (fără stativ)

Placă de montare compatibilă VESA

100 mm X 100 mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braţ)

Parametri de mediu

Operare Temperatură: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Depozitare Temperatură: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de

1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme. z

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.888.000.

Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite.

(Echipamentele din clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare Funcţionare normală

Mod deconectare tensiune

Alimentare oprită mecanic

Indicator alimentare Verde

Consum energie

Mai puţin de 55 W

(Analogic/Digital)

Verde, Clipeşte Negru

Mai puţin de 2 W

(Analogic/Digital)

(Mod oprit)

Mai puţin de 2 W

(110Vac)

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum urmează:

Tabel 1. Moduri presetate de reglare

Mod Afişare

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x870

IBM, 640 x 350

Frecvenţă

Orizontală

(kHz)

35,000

49,726

68,681

31,469

Frecvenţă

Verticală

(kHz)

66,667

74,551

75,062

70,086

Lăţime bandă

(MHz)

30,240

57,284

100,000

25,175

Polaritate Sync

(Oriz./Vert.)

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

31,469

31,469

37,500

37,861

59,940

70,087

75,000

72,809

25,175

28,322

31,500

31,500

VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+

VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

48,077

46,875

72,188

75,000

50,000

49,500

+/+

+/+

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000

VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000

-/-

-/-

VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+

VESA, 1280 X 960 60,000 60,000 108,00 +/+

VESA, 1280 X1024

VESA, 1280X1024

63,981 60,020 108,00

VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,5

Table 2. Sisteme de Difuzare

În funcţie de tipul de emisie din fiecare ţară, este posibil să nu puteţi selecta unele surse.

+/+

79,976 75,025 135,00 +/+

-/+

NTSC

Sisteme de Difuzare

NTSC -M

Ţări

S.U.A.

Coreea de Sud

Japonia

Ecuador

Mexic

Guatemala

Canada

PAL

Sisteme de Difuzare

PAL-B/G PAL-D/K PAL-I PAL-N PAL-M

Italia

Suedia

Germania

Ţări

Ţări

Sisteme de

Difuzare

Norvegia

Spania

Israel

Danemarca

Portugalia

Olanda

Austria

Singapore

Indonezia

Australia

China

Coreea de

Nord

România

Irlanda

Anglia

Africa de Sud

Hong Kong

Argentina

Uruguay

Paraguay

Brazilia

SECAM

SECAM-B SECAM-D SECAM-K

1

SECAM-L

Iran

Irak

Arabia Saudită

Siria

Liban

Egipt

Frecvenţă Orizontală

Rusia

Ungaria

Bulgaria

Polonia

Franţa

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvenţă Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă

Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură:

Hz

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi

centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01 8000 112 112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

RUSSIA

UKRAINE

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

06 40 985 985

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0850 123 989

902 10 11 30

08 585 367 87

0870 SAMSUNG (7267864)

8-800-200-0400

8-800-502-0000

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

2862 6001

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Glosar

Semnal Sincronizare

Semnalele Sync (Sincronizate) se referă la semnalele standard necesare pentru afişarea culorilor dorite pe monitor. Acestea sunt împărţite în semnale Sync Orizontale şi verticale. Aceste semnale afişează imagini normale în culori, cu frecvenţa şi rezoluţia selectată.

Tipuri de semnale Sync

Separat

Compozit

Aceasta este o schemă a modului de transmitere a semnalelor de sincronizare orizontală şi verticală către monitor.

Aceasta este o schemă a modului de combinare a semnalelor de sincronizare orizontală şi verticală în cadrul semnalului compozit , precum şi a modului de transmitere a acestuia către monitor. Monitorul afişează culorile separând semnalul compozit în semnalele culorilor constituente.

Dot Pitch (mărimea punctului afişat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

Frecvenţă Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă

Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu: Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvenţa este de 60 Hz.

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte

Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură: kHz

Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)

Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare Non

Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se numeşte metoda

Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.

Rezoluţie

Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numeşte

Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă informaţie.

Exemplu: Dacă rezoluţia este de 1440 x 900, acest lucru înseamnă că ecranul este compus din

1440 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 900 linii verticale (rezoluţie verticală).

Cablu RF

Este un cablu se semnal rotund care se utilizează în general pentru antene TV.

Difuzare prin Satelit

Este un serviciu de difuzare furnizat prin satelit. Permite recepţionarea unor imagini de o calitate înaltă şi a unor sunete clare pe întreg cuprinsul ţării, indiferent de localizarea privitorului.

Echilibru Sunet

Echilibrează nivelul sunetelor din fiecare difuzor la televizoarele cu două difuzoare.

TV prin Cablu

În timp ce difuzarea terestră este transmisă prin semnale pe calea aerului, difuzarea prin cablu se face printr-o reţea de cablu. Pentru a putea viziona TV prin cablu, achiziţionaţi un receptor de cablu şi conectaţi-l la reţeaua de cablu.

CATV

„CATV” se referă la un serviciu de difuzare oferit de hoteluri, şcoli şi alte instituţii prin sistemul propriu de difuzare, în afară de difuzarea prin VHF sau UHF de către furnizorii de programe tereştri. Programele

CATV pot include filme, divertisment şi programe educaţionale. (Este diferit de cablul TV)

CATV poate fi vizionat numai în zona în care serviciul de CATV este oferit

S-Video

Prescurtare pentru „Super Video”. S-Video permite o rezoluţie de până la 800 de linii orizontale, permiţând o recepţionare video de înaltă calitate.

VHF/UHF

VHF indică canalele TV de la 2 la 13, iar UHF indică canalele de la 14 la 69.

Reglare Fină a canalului

Această funcţie permite utilizatorului să regleze fin canalul TV pentru a obţine condiţii optime de vizionare. Televizorul Samsung are atât funcţii de reglare automată cât şi manuală a canalului, pentru a permite utilizatorului să regleze imaginea recepţionată după dorinţă.

Intrare de la Dispozitiv Extern

Intrarea de la un Dispozitiv Extern se referă la intrările de la dispozitive video externe ca de exemplu aparate video, camere de luat vederi sau DVD Player, în afară de recepţia TV.

DVD

Un tip de tehnologie pentru discurile digitale care preia avantajele CD-urilor şi tehnologiei laser, pentru a oferi o rezoluţie/calitate ridicată. Astfel utilizatorul se poate bucura de imagini mai clare.

Transmisie DTV (Transmisie Digital TV)

Tehnologie avansată de transmisie pentru procesarea semnalelor video digitale cu ajutorul unui set-topbox, care oferă o rezoluţie ridicată şi imagini digitale mai clare pe ecran.

LNA (Low Noise Amplifier)

Derivă din tehnologia pentru sateliţi artificiali care amplifică semnalele slabe pentru a obţine imagini de calitate chiar şi în zone cu recepţie scăzută ..

Convertor antenă

Componentă de conectare utilizată între un cablu lat de antenă (cablu de semnal) şi televizor.

Subtitrare în engleză (=Setare subtitrare)

Un tip de funcţionalitate de selectare a limbii care oferă subtitrare în limba engleză sau servicii cu informaţii despre personaje de la posturile de televiziune (de ex. AFKN) sau casete video (marcate CC).

Acest sistem este deosebit de util la învăţarea limbii engleze.

Emisie Multiplex

Această caracteristică permite utilizatorului să beneficieze de serviciul de emisie atât în limba coreeană cât şi în limba străină (originală) precum şi de modul stereo.

A2

Acest sistem utilizează două semnale purtătoare pentru transmiterea datelor de sunet. Ţări precum

Coreea şi Germania utilizează acest sistem.

BTSC

Broadcast Television System Committee

Este un sistem de transmisie stereo utilizat în majoritatea ţărilor care utilizează standardul NTSC, printre care Statele Unite, Canada, Chile, Venezuela şi Taiwan. De asemenea, se referă la organizaţia care promovează şi dezvoltă acest standard.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan - Asociaţia producătorilor de echipamente electronice din

Japonia.

Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de reîmprospătare

(refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.

{

{

Rezoluţie: 1440 x 900

Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz

2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

{

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.888.000.

3. La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci doar ştergeţi uşor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.

4. Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătăţită utilizând funcţia de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieşire. Dacă după utilizarea funcţiei de autoreglare imaginea mai prezintă perturbaţii, utilizaţi funcţiile de reglare FINE/COARSE

(reglaj fin/reglaj brut)

5. Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

6. Evitaţi afişarea prelungită a aceleiaşi imagini (de exemplu, imaginile statice din cadrul jocurilor video sau ecranul de întâmpinare de la conectarea unui DVD player) pe monitorul LCD, deoarece pot apărea imagini reziduale datorate efectului de memorie. Această retenţie a imaginii este cunoscută şi sub numele de "ardere" a stratului luminofor. Pentru a evita acest efect nedorit, reduceţi luminozitatea şi contrastul la afişarea prelungită a unei imagini statice.

Drepturi şi mărci

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft , Windows şi Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA , DPMS şi DDC sunt mărci înregistrate ale Video

Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt mărci înregistrate ale U.S.

Environmental Protection Agency (EPA.

Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)

Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.

Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latenţa imaginii.

Garanţie

Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.

Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.

Ce este latenţa imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.

Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.

Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.

Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.

Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de mai jos

Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu) z

La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.

- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 24 de ore de utilizare z z

- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare

Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil

- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mişcare.

Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de

Afişare din PC-ul dumneavoastră.

Sugestii pentru aplicaţii specifice

Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control

Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului de afişare:

Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare

Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.

Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori

diferite)

Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori

Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe mari de luminanţă.

Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii. z

Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)

Exemplu) z

Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă

- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)

- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.

Exemplu)

Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui

Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii normale.

Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.

Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.

Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.

Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class

II.

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

- Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement