Samsung T240 Manual de utilizare | Manualzz

Monitor LCD

Manual de utilizare

SyncMaster T260/T240

Instrucţiuni privind siguranţa

Notaţii

Notă

Aceste instrucţiuni privind siguranţa trebuie respectate pentru a asigura siguranţa dvs. şi a preveni deteriorarea produsului.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi utilizaţi corect produsul.

Avertisment / Atenţie

În caz contrar, poate surveni decesul sau vătămarea corporală.

În caz contrar, există pericolul de vătămare corporală sau deteriorare a produsului.

Simboluri utilizate

Interzis

Nu dezasamblaţi

Nu atingeţi

Important de citit şi de înţeles

Deconectaţi ştecherul de la priză

Necesită împământare pentru prevenirea şocurilor electrice

Putere

Când nu utilizaţi computerul o perioadă mai lungă de timp, setaţi-l la modul

DPM.

Dacă folosiţi un screen saver, activaţi-l.

Imaginile prezentate au titlu informativ şi nu se aplică în toate cazurile (sau ţările).

Legătură rapidă la instrucţiunile de evitare a imaginilor remanente

Nu folosiţi un cablu electric/ştecher deteriorat sau o priză montată incorect.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Nu scoateţi sau introduceţi ştecherul cu mâinile ude.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric.

Conectaţi cablul electric numai la prize cu împământare.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau vătămare corporală.

Instalare

Instrucţiuni privind siguranţa

Asiguraţi-vă că ştecherul este introdus corect în priză.

• În caz contrar, există pericol de incendiu.

Nu îndoiţi şi nu trageţi forţat ştecherul; nu aşezaţi obiecte grele pe acesta.

• În caz contrar, există pericol de incendiu.

Nu conectaţi mai multe aparate la aceeaşi priză.

• În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.

Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul funcţionării produsului.

• În caz contrar, există pericol de deteriorare a produsului datorită şocului electric.

Pentru a deconecta aparatul de la priză, scoateţi ştecherul din aceasta; ştecherul trebuie să fie uşor accesibil.

• Pericol de şoc electric sau incendiu.

Folosiţi numai cablul electric furnizat de firma noastră. Nu folosiţi cabluri furnizate împreună cu alte produse.

• În caz contrar, există pericol de incendiu sau şoc electric.

Contactaţi un centru de service autorizat dacă instalaţi monitorul într-un mediu cu praf, cu temperaturi ridicate sau scăzute, cu umiditate ridicată, cu substanţe chimice sau dacă urmează să funcţioneze non-stop, în locuri precum aeroporturi sau gări.

În caz contrar, monitorul poate fi grav avariat.

Nu scăpaţi monitorul în timpul transportului.

• Există pericolul ca acesta să se deterioreze sau să accidenteze persoana care îl transportă.

Produsul trebuie ridicat şi transportat de cel puţin două persoane.

• În caz contrar, există pericolul ca acesta să fie scăpat, provocând vătămări corporale şi/sau deteriorarea produsului.

La instalarea produsului într-un compartiment sau pe un raft, asiguraţivă că partea frontală a bazei nu depăşeşte suprafaţa pe care este amplasată.

• În caz contrar, produsul poate cădea sau provoca vătămări corporale.

• Folosiţi un raft de dimensiuni adecvate.

Curăţare

Instrucţiuni privind siguranţa

NU AŞEZAŢI LUMÂNĂRI, INSECTICIDE, ŢIGĂRI ŞI RADIA-

TOARE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.

• În caz contrar, există pericol de incendiu.

Păstraţi radiatoarele la distanţă cât mai mare de cablul de alimentare sau de produs.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Nu instalaţi produsul într-un loc slab ventilat, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

• În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.

Aşezaţi monitorul cu grijă.

• În caz contrar, există riscul să îl deterioraţi.

Nu aşezaţi produsul cu partea frontală în jos.

• În caz contrar, este posibil să deterioraţi ecranul.

Suportul de perete trebuie montat de o firmă autorizată.

• În caz contrar, produsul poate cădea şi provoca vătămări corporale.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi suportul de perete specificat.

Montaţi produsul într-o zonă bine ventilată. Asiguraţi-vă că există un spaţiu de minim 10 cm până la perete.

• În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.

Nu lăsaţi ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.

• În caz contrar, există pericol de vătămare gravă (sufocare) a copiilor.

Dacă înălţimea monitorului este reglabilă, nu amplasaţi obiecte sau membre pe suport când coborâţi monitorul.

• Există pericolul ca acesta să se deterioreze sau să accidenteze persoana care îl transportă.

Folosiţi o cârpă moale şi umezită uşor pentru a şterge monitorul sau ecranul TFT-

LCD.

Nu pulverizaţi soluţii de curăţare direct pe suprafaţa produsului.

• În caz contrar, există riscul de decolorare sau deformare a acesteia, iar suprafaţa ecranului se poate exfolia.

Altele

Instrucţiuni privind siguranţa

Curăţaţi produsul folosind o cârpă moale şi soluţie de curăţat monitoare. Dacă folosiţi o altă substanţă de curăţare, diluaţi-o cu apă în proporţia 1:10.

Folosiţi o cârpă uscată pentru a curăţa lamelele ştecherului sau priza.

• În caz contrar, există pericol de incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare în timpul curăţării produsului.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

La curăţarea produsului, deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi-l cu o cârpă uscată.

• (Nu folosiţi substanţe chimice cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, lubrifiant sau substanţe de curăţare.) Acestea pot modifica aspectul suprafeţei produsului şi pot duce la desprinderea etichetelor de avertizare de pe produs.

Deoarece carcasa produsului se zgârie uşor, utilizaţi numai tipul de cârpe recomandat.

• Folosiţi cârpa recomandată, uşor umezită. Deoarece produsul se poate zgâria dacă există materiale străine pe cârpă, scuturaţi-o bine

înainte de utilizare.

La curăţarea produsului, nu pulverizaţi apă direct pe carcasa acestuia.

• Nu udaţi produsul şi nu permiteţi pătrunderea apei în interiorul acestuia.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric, incendiu sau defectare.

Acest produs funcţionează la tensiune înaltă. Nu îl dezasamblaţi, reparaţi sau modificaţi pe cont propriu.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu. Dacă produsul trebuie reparat, contactaţi un centru de service.

Dacă depistaţi mirosuri ciudate, sunete anormale sau fum ieşind din produs, deconectaţi imediat ştecherul şi contactaţi un centru de service.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Nu amplasaţi produsul în zone expuse la umiditate, praf, fum, apă sau

într-o maşină.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Instrucţiuni privind siguranţa

Dacă scăpaţi produsul sau carcasa este deteriorată, opriţi-l şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi un centru de service.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Nu atingeţi cablul de alimentare sau cablul antenei în timpul furtunilor cu tunete şi trăsnete.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Nu încercaţi să deplasaţi monitorul trăgând numai de cablul de alimentare sau de cablul de semnal.

• În caz contrar, acesta se poate răsturna, existând pericol de şoc electric, deteriorare a produsului sau incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu ridicaţi şi nu deplasaţi produsul ţinându-l numai de cablul de alimentare sau cablul de semnal.

• În caz contrar, acesta se poate răsturna, existând pericol de şoc electric, deteriorare a produsului sau incendiu datorită deteriorării cablului.

Asiguraţi-vă că orificiile de ventilare nu sunt blocate.

• În caz contrar, există pericol de incendiu datorită supraîncălzirii.

Nu amplasaţi pe produs recipiente cu apă, vaze, ghivece, medicamente sau obiecte metalice.

• Dacă în produs pătrunde apă sau obiecte străine, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.

• În caz contrar, există pericol de defectare a produsului, şoc electric sau incendiu.

Nu folosiţi şi nu depozitaţi spray-uri sau produse inflamabile lângă produs.

• În caz contrar, există pericol de explozie sau incendiu.

Nu introduceţi în produs (prin orificiile de ventilare sau prin mufele de intrare/ieşire) obiecte metalice sau inflamabile, cum ar fi scobitori, chibrituri, monede, ace sau hârtie.

• Dacă în produs pătrunde apă sau obiecte străine, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Dacă monitorul afişează mult timp o imagine statică, este posibil să apară o imagine remanentă sau o pată.

• Dacă nu folosiţi produsul mai mult timp, comutaţi-l la modul de aşteptare sau folosiţi un screen saver dinamic.

Instrucţiuni privind siguranţa

Setaţi rezoluţia şi frecvenţa adecvată pentru produs.

• În caz contrar, puteţi suferi afecţiuni oculare.

Dacă folosiţi căşti, nu daţi volumul la maxim.

• Sunetele puternice pot deteriora auzul.

Nu staţi prea aproape de ecran pentru a nu vă afecta vederea.

Pentru a vă relaxa ochii, luaţi o pauză de cel puţin cinci minute după fiecare oră de utilizare a monitorului.

Nu amplasaţi monitorul pe suprafeţe instabile, denivelate sau expuse la vibraţii.

• În caz contrar, există pericolul ca acesta să cadă, provocând vătămări corporale şi/sau deteriorarea produsului.

• Dacă folosiţi produsul în zone expuse la vibraţii, acesta se poate deteriora şi poate provoca incendii.

În timpul mutării produsului, opriţi-l şi deconectaţi ştecherul, cablul antenei şi toate cablurile conectate la produs.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Nu permiteţi copiilor să se agaţe sau să se suie pe produs.

• Produsul poate cădea şi provoca vătămări corporale sau moartea.

Dacă nu folosiţi produsul o perioadă mai lungă de timp, deconectaţi cablul de alimentare de la priză.

• În caz contrar, există pericolul de supraîncălzire sau incendiu datorită prafului, şocurilor electrice sau scurgerilor.

Nu aşezaţi pe aparat obiecte grele, jucării sau dulciuri care ar putea atrage atenţia copiilor.

• Copiii se pot agăţa de produs, iar căderea acestuia poate provoca vătămarea corporală sau moartea.

Nu întoarceţi produsul cu capul în jos şi nu îl deplasaţi ţinându-l doar de stativ.

• În caz contrar, există pericolul ca acesta să se răstoarne, provocând vătămări corporale şi/sau deteriorarea produsului.

Instrucţiuni privind siguranţa

Nu aşezaţi produsul în zone expuse razelor solare directe sau lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere sau radiatoare.

• Durata de funcţionare a produsului poate fi afectată şi există riscul de incendiu.

Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu îl loviţi.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

Nu amplasaţi produsul lângă aparate de umidificare sau lângă mese de bucătărie.

• În caz contrar, există pericol de şoc electric sau incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaz, nu atingeţi produsul sau ştecherul, ci aerisiţi imediat încăperea.

• Scânteile pot provoca explozii sau incendii.

Dacă produsul funcţionează perioade lungi de timp, ecranul se înfierbântă. Nu îl atingeţi.

• Nu lăsaţi accesoriile mici la îndemâna copiilor.

Aveţi grijă la reglarea unghiului produsului sau a înălţimii stativului.

• Este posibil să vă prindeţi mâinile sau degetele.

• De asemenea, dacă înclinaţi prea tare produsul, acesta se poate răsturna, provocând vătămări.

Nu instalaţi produsul într-un loc uşor accesibil copiilor.

• În caz contrar, produsul poate cădea şi provoca vătămări corporale.

• Deoarece partea frontală a produsului este grea, instalaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă.

Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.

• În caz contrar, există pericol de vătămare corporală şi/sau deteriorare a produsului.

Postura corectă în timpul utilizării monitorului

Adoptaţi o poziţie corectă în timpul utilizării produsului.

• Menţineţi spatele drept.

• Distanţa dintre ochi şi ecran trebuie să fie cuprinsă între

45 şi 50 de cm. Monitorul trebuie să se afle într-o poziţie uşor coborâtă faţă de nivelul ochilor.

• Adoptaţi o poziţie corectă în timpul utilizării produsului.

• Reglaţi unghiul astfel încât ecranul să nu reflecte lumina.

Instrucţiuni privind siguranţa

• Aşezaţi braţele perpendicular pe corp; braţele trebuie să fie la aceeaşi înălţime cu mâinile.

• Menţineţi coatele îndoite la 90 de grade.

• Menţineţi genunchii la peste 90 de grade, cu tălpile aşezate pe podea. Menţineţi braţele mai jos de nivelul inimii.

Introducere

Conţinutul pachetului

Notă

Asiguraţi-vă că monitorul dvs. este însoţit de următoarele elemente.

Dacă vreunul dintre aceste articole lipseşte, contactaţi distribuitorul.

Contactaţi distribuitorul local pentru a cumpăra articole opţionale.

Despachetare

Monitor

Manuale

Ghid de configurare rapidă Certificat de garanţie

(Nu este disponibil în toate ţările.)

Cabluri

Ghidul utilizatorului

Cablu D-Sub

Comercializat separat

Cablu de alimentare

Cablu DVI Cablu HDMI Căşti

Introducere

Comercializat separat

Altele

Cablu USB Stereo la RCA

Cârpă de curăţat Inel de susţinere a cablului Corpul stativului

Baza stativului

Notă

Această lavetă de curăţare este oferită numai pentru produsele negre foarte lucioase.

Monitorul dvs.

Setări iniţiale

Selectaţi limba folosind tasta sus sau jos.

Mesajul afişat va dispărea după 40 de secunde.

Închideţi şi porniţi din nou monitorul folosind butonul. Mesajul va fi afişat din nou.

Mesajul poate fi afişat de până la trei (3) ori. Reglaţi rezoluţia PC-ului înainte ca mesajul să dispară a treia oară.

Notă

Rezoluţia afişată pe ecran este rezoluţia optimă pentru acest produs.

Ajustaţi rezoluţia PC-ului astfel încât să fie identică cu rezoluţia optimă pentru acest produs.

Partea frontală

Introducere

Butonul MENU [MENIU/ ]

Deschide meniul OSD şi iese din meniu. De asemenea, se utilizează pentru a ieşi din meniul OSD sau pentru a reveni la meniul anterior.

Butonul Brightness

Dacă semnalul de intrare în modul HDMI/DVI este AV, Volume este reglat. Dacă semnalul de intrare este de la PC, Brightness (Luminozitatea) este ajustată.

>> Faceţi clic aici pentru a viziona un clip animat.

Butonul Volume

Când meniul OSD nu se află pe ecran, apăsaţi butonul pentru a regla volumul.

>> Faceţi clic aici pentru a viziona un clip animat.

Customized Key[ ]

Puteţi personaliza asignarea tastei pentru butonul Custom (Personalizat) în funcţie de preferinţele personale.

Notă

Puteţi configura tasta Customized (Personalizat) pentru o funcţie necesară, prin intermediul meniului Setup > Customized Key.

Butoane de ajustare [ ]

Ajustează articolele din meniu.

Butonul SOURCE / [ ] Butonul Enter

Activează un element evidenţiat din meniu.

Apăsaţi 'SOURCE/ ', apoi selectaţii semnalul video în timp ce meniul OSD este dezactivat. (Când butonul SOURCE/ este apăsat pentru a schimba modul de intrare, în colţul din stânga sus al ecranului va apărea un mesaj care va indica modul curent – semnal de intrare analogic sau digital).

Introducere

Notă

Dacă selectaţi modul digital, trebuie să conectaţi monitorul la portul DVI al plăcii video utilizând cablul DVI.

>> Faceţi clic aici pentru a viziona un clip animat.

Butonul AUTO

Utilizaţi acest buton pentru ajustarea automată.

>> Faceţi clic aici pentru a viziona un clip animat.

Butonul de pornire [ ]

Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.

Notă

Butoanele din partea dreaptă a monitorului sunt sensibile la atingere.

Atingeţi un buton uşor cu degetul.

Indicatorul de alimentare

Acest led este aprins atunci când monitorul funcţionează normal şi clipeşte o dată când sunt salvate reglajele efectuate de dvs.

Notă

Consultaţi Sistemul de economisire a energiei PowerSaver descris în manual pentru informaţii suplimentare despre funcţiile de economisire a energiei. Pentru economisirea energiei, opriţi monitorul atunci când nu îl utilizaţi sau când plecaţi de la computer pentru perioade lungi de timp.

Partea posterioară

Notă

Configuraţia părţii posterioare a monitorului poate varia în funcţie de produs.

POWER

Introducere

POWER

Conectaţi cablul de alimentare al monitorului la portul POWER din spatele monitorului.

HDMI / DVI IN / RGB IN

HDMI

Conectaţi terminalul HDMI din spatele monitorului la terminalul HDMI al dispozitivului cu ieşire digitală folosind un cablu HDMI.

DVI IN(HDCP)

Conectaţi cablul DVI la portul DVI IN din spatele monitorului.

RGB IN

Conectaţi terminalul RGB IN din spatele monitorului la computer.

AUDIO OUT / DIGITAL AU-

DIO OUT

Terminal conectare

USB (Opţional)

AUDIO OUT

Mufă de ieşire pentru căşti

DIGITAL AUDIO OUT

Conectaţi mufa DIGITAL AUDIO OUT a monitorului dvs. la mufa de ieşire audio digitală sau standard a echipamentului DVD Home Theater

(sau a amplificatorului) folosind un cablu de ieşire optică audio, digitală.

Introducere

DOWN (port USB intrare)

Conectaţi portul DOWN al monitorului la un dispozitiv USB cu un cablu USB.

UP (port USB ieşire)

Conectaţi portul UP al monitorului la un port

USB al computerului folosind un cablu USB.

Notă

Pentru a putea folosi portul DOWN (intrare), trebuie să conectaţi portul UP (ieşire) la PC.

Asiguraţi-vă că aţi conectat portul UP al monitorului la portul USB al computerului folosind cablul furnizat împreună cu monitorul.

Blocare Kensington

Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public. Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat. Aspectul şi metoda de blocare ar putea să difere de cele din imagine, în funcţie de producător. Consultaţi manualul oferit împreună cu dispozitivul de blocare Kensington pentru informaţii despre utilizarea corectă. Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.

Notă

Amplasarea blocajului Kensington poate varia în funcţie de model.

Utilizarea blocării Kensington

împotriva furtului

1.

Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul

Kensington al monitorului ( ) şi rotiţi-l în direcţia de blocare ( ).

2.

Conectaţi cablul de blocare Kensington.

3.

Fixaţi dispozitivul de blocare Kensington de o masă sau un obiect fix.

Notă

Consultaţi Conectarea cablurilor pentru informaţii suplimentare referitoare la conexiunile prin cabluri.

Conexiuni

Conectarea cablurilor

Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dvs. la portul power din spatele monitorului.

Conectaţi cablul de alimentare al monitorului la o priză din apropiere.

Utilizaţi conexiunea corespunzătoare pentru computerul dvs.

Cu ajutorul unui conector D-sub (Analogic) de pe placa video.

• Conectaţi cablul de semnal la portul D-Sub cu 15 pini din spatele monitorului dvs.

[RGB IN]

Cu ajutorul unui conector DVI (Digital) de pe placa video.

• Conectaţi cablul DVI la conectorul DVI IN din spatele monitorului.

[DVI IN]

Conectat la un computer Macintosh.

• Conectaţi monitorul şi computerul Macintosh cu ajutorul unui cablu de conectare D-sub.

Notă

Dacă monitorul şi computerul sunt conectate, le puteţi porni pentru a le utiliza.

Conectarea HDMI

Notă

Puteţi conecta dispozitive cu semnal de ieşire digital la monitor.

Astfel, veţi beneficia de o calitate sporită a imaginii şi sunetului.

Conectarea folosind un cablu HDMI

Conexiuni

1.

Dispozitivele de intrare, cum ar fi DVD-urile digitale, se conectează la terminalul HDMI al monitorului folosind cablul HDMI. După efectuarea tuturor conexiunilor, conectaţi cablurile de alimentare la monitor şi la DVD (sau la dispozitivul cu ieşire digitală).

Selectaţi HDMI folosind butonu SOURCE.

Conectarea folosind un cablu DVI la HDMI

1.

Conectaţi terminalul de ieşire DVI al sursei digitale la terminalul HDMI al monitorului folosind un cablu DVI la HDMI.

2.

Pentru a asculta sunetul prin intermediul unui dispozitiv extern, consultaţi informaţiile din manualul de utilizare aferent cu privire la modul de conectare a dispozitivului.

3.

După efectuarea tuturor conexiunilor, conectaţi cablurile de alimentare la monitor şi la DVD (sau la dispozitivul cu ieşire digitală).

4.

Selectaţi HDMI folosind butonul SOURCE .

Conexiuni

Notă

Dacă efectuaţi conexiunea prin cablu DVI la HDMI fără a realiza conexiunea sursei de sunet, nu veţi auzi sonorul.

Conectarea USB (Opţional)

Notă

Puteţi folosi dispozitive USB cum ar fi un maus, o tastatură, un Memory Stick sau un hard disk extern conectându-le la portul DOWN al monitorului, fără a le conecta la PC.

Portul USB al monitorului acceptă USB 2.0 de mare viteză.

Transfer date

Viteză mare

480 Mbps

Consum de energie 2,5 W

Viteză integrală

12 Mbps

2,5 W

Viteză redusă

1,5 Mbps

2,5 W

(Max. pentru fiecare port)

(Max. pentru fiecare port)

(Max. pentru fiecare port)

1.

Conectaţi portul UP al monitorului la un port USB al computerului folosind un cablu USB.

Notă

Pentru a putea folosi portul DOWN, trebuie să conectaţi portul UP (ieşire) la PC.

Asiguraţi-vă că aţi conectat portul UP al monitorului la portul USB al computerului folosind cablul furnizat împreună cu monitorul.

2.

Conectaţi portul DOWN al monitorului la un dispozitiv USB cu un cablu USB.

3.

Modul de utilizare este identic cu cel valabil în cazul conectării dispozitivului extern la PC.

Conexiuni

• Puteţi conecta şi folosi o tastatură şi un mouse.

• Puteţi reda un fişier de pe un dispozitiv media.

(Exemple de dispozitive media: MP3, cameră digitală etc.)

• Puteţi executa, muta, copia sau şterge fişiere de pe dispozitivul de stocare.

(Exemple de dispozitive de stocare: memorie externă, card de memorie, cititor de carduri, player MP3 cu HDD etc.)

• Puteţi folosi alte dispozitive USB ce pot fi conectate la computer.

Notă

Când conectaţi un dispozitiv la portul DOWN al monitorului, conectaţi-l folosind un cablu adecvat dispozitivului.

(Pentru achiziţionarea de cabluri şi dispozitive externe, luaţi legătura cu centrul de service al produsului respectiv.)

Compania nu este răspunzătoare pentru problemele şi deteriorările dispozitivelor externe provocate de conectarea cu un cablu incorect.

Unele produse nu respectă standardul USB şi pot provoca funcţionarea defectuoasă a dispozitivului.

Dacă dispozitivul funcţionează defectuos şi atunci când este conectat la computer, contactaţi centrul de service al dispozitivului/computerului.

Conectarea căştilor

Notă

Puteţi conecta căştile la monitor.

1.

Conectaţi căştile la terminalul de conectare a căştilor.

Conectarea Stereo la RCA

Conexiuni

1.

Conectaţi mufele roşie şi albă ale unui cablu RCA - stereo (pentru PC) la terminalele de ieşire audio de culoare corespunzătoare ale dispozitivului cu ieşire digitală, apoi conectaţi capetele opuse la terminalul [AUDIO OUT]al monitorului.

Notă

Din cauza faptului că monitorul nu emite niciun sunet, trebuie să utilizaţi un amplificator.

Notă

Pentru informaţii referitoare la modul de instalare a boxelor şi a amplificatorului, consultaţi manualele de utilizare ale acestora furnizate de fabricanţii lor.

Conectarea şi utilizarea unui amplificator

Notă

Puteţi conecta mufa de intrare audio digitală sau standard a amplificatorului dvs. la monitor folosind cablul corespunzător.

Conexiuni

1.

Conectaţi mufa DIGITAL AUDIO OUT a monitorului dvs. la mufa de intrare audio digitală a amplificatorului audio digital, folosind un cablu optic.

2.

Reglaţi volumul sunetului utilizând butonul pentru volum al amplificatorului

3.

După realizarea conexiunilor, porniţi monitorul şi amplificatorul.

Notă

Din cauza faptului că monitorul nu emite niciun sunet, trebuie să utilizaţi un amplificator.

Notă

Pentru informaţii referitoare la modul de instalare a boxelor şi a amplificatorului, consultaţi manualele de utilizare ale acestora furnizate de fabricanţii lor.

Utilizarea stativului

Asamblarea monitorului

Plierea bazei

Monitorul şi partea inferioară

Notă

Puteţi înclina monitorul în sus la un unghi cuprins între -1˚ şi 21˚.

Utilizarea software-ului

Driverul pentru monitor

Notă

Atunci când sistemul de operare vă solicită driverul monitorului, introduceţi CD-

ROM-ul primit cu monitorul. Instalarea driverului este uşor diferită de la un sistem de operare la altul. Urmaţi instrucţiunile corespunzătoare pentru sistemul de operare pe care îl aveţi.

Pregătiţi un disc gol şi descărcaţi fişierul cu programul driver de pe site-ul de Internet indicat aici.

Site de Internet:

http://www.samsung.com/ (internaţional)

Instalarea driverului pentru monitor (automat)

1.

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2.

Faceţi clic pe "Windows".

3.

Selectaţi modelul de monitor din lista de modele, apoi faceţi clic pe butonul "OK".

4.

Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway (Continuare oricum)". Apoi faceţi clic pe butonul "OK" (pentru sistemele de operare Microsoft

®

Windows

®

XP/2000).

Utilizarea software-ului

Notă

Acest driver de monitor este certificat prin logo-ul MS, iar instalarea sa nu afectează sistemul.

Driverul certificat va fi publicat în pagina de reşedinţă a monitoarelor Samsung.

http://www.samsung.com/

Instalarea driverului pentru monitor (manual)

Sistem de operare Microsoft

®

Windows Vista™

1.

Introduceţi CD-ul cu manualul în unitatea CD-ROM.

2.

Faceţi clic pe (Start) şi "Control Panel (Panou de control)". Apoi, faceţi dublu clic pe "Appearance and Personalization (Aspect şi personalizare)".

3.

Faceţi clic pe "Personalization (Personalizare)" şi apoi pe "Display Settings (Setări afişare)".

4.

Faceţi clic pe "Advanced Settings… (Setări avansate...)".

5.

Faceţi clic pe "Properties (Proprietăţi)", în fila "Monitor". Dacă butonul "Properties (Proprietăţi)" este dezactivat, configurarea monitorului dvs. este finalizată. Monitorul poate fi utilizat ca atare.

Utilizarea software-ului

Dacă este afişat mesajul "Windows needs… (Windows necesită...), ca în figura de mai jos, faceţi clic pe "Continue (Continuare)".

Notă

Driverul acestui monitor este certificat prin logo-ul MS, iar instalarea sa nu afectează sistemul.

Driverul certificat va fi publicat în pagina de reşedinţă a monitoarelor Samsung.

6.

Faceţi clic pe "Update Driver... (Actualizare driver)" , în fila "Driver".

7.

Bifaţi caseta de validare "Browse my computer for driver software (Căutare software pentru driver

în computer)" şi faceţi clic pe "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Mi se permite să selectez dintr-o listă de drivere de dispozitive de pe computer)".

8.

Faceţi clic pe "Have Disk… (Obţinere disc)" şi selectaţi folderul (de exemplu, D:\Drive) în care este localizat fişierul de configurare a driverului şi faceţi clic pe "OK".

Utilizarea software-ului

9.

Selectaţi modelul corespunzător monitorului dvs. din lista de modele de monitoare afişată pe ecran şi faceţi clic pe "Next (Următor)".

10. Faceţi clic pe "Close (Închidere)" → "Close (Închidere)" → "OK" → "OK" în următorul ecran din secvenţă.

Utilizarea software-ului

Sistem de operare Microsoft

®

Windows

®

XP

1.

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2.

Faceţi clic pe "Start" → "Control Panel (Panou de control)", apoi pe pictograma "Appearance and

Themes (Aspect şi teme)".

3.

Faceţi clic pe pictograma "Display (Afişare)" şi selectaţi fila "Settings (Setări)", apoi faceţi clic pe "Advanced... (Avansat)".

4.

Faceţi clic pe butonul "Properties (Proprietăţi)" din fila "Monitor", apoi selectaţi fila "Driver".

5.

Faceţi clic pe "Update Driver... (Actualizare driver...)" şi selectaţi "Install from a list or... (Instalare din listă sau...)", apoi faceţi clic pe butonul "Next (Următor)".

Utilizarea software-ului

6.

Selectaţi "Don't search, I will... (Nu căuta, voi căuta eu...)", apoi faceţi clic pe "Next (Următor)" şi pe "Have disk (Obţinere disc)".

7.

Faceţi clic pe "Browse (Parcurgere)", apoi selectaţi A:(D:\Driver), selectaţi modelul monitorului din lista de modele şi faceţi clic pe butonul "Next (Următor)".

8.

Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway (Continuare oricum)". Apoi, faceţi clic butonul "OK".

Notă

Acest driver de monitor este certificat prin logo-ul MS, iar instalarea sa nu afectează sistemul.

Driverul certificat va fi publicat în pagina de reşedinţă a monitoarelor Samsung.

http://www.samsung.com/

9.

Faceţi clic pe butonul "Close (Închidere)", apoi faceţi clic pe butonul "OK" pentru a continua.

Utilizarea software-ului

10. Instalarea driverului de monitor a fost finalizată.

Sistem de operare Microsoft

®

Windows

®

2000

Dacă pe monitor apare mesajul "Digital Signature Not Found (Nu a fost găsită semnătura digitală)", urmaţi paşii descrişi în continuare.

1.

Selectaţi butonul "OK" din fereastra "Insert disk (Introduceţi discul)".

2.

Faceţi clic pe butonul "Browse (Parcurgere)" din fereastra "File Needed (Fişier necesar)".

3.

Selectaţi A:(D:\Driver), apoi faceţi clic pe butonul "Open (Deschidere)" şi pe butonul "OK".

Instrucţiuni pentru instalare

1.

Faceţi clic pe "Start", "Setting (Setări)", "Control Panel (Panou de control)".

2.

Faceţi dublu clic pe pictograma "Display (Afişare)" .

3.

Selectaţi fila "Settings (Setări)"şi faceţi clic pe butonul "Advanced Properties (Proprietăţi avansate)".

4.

Selectaţi "Monitor".

Cazul 1 : Dacă butonul "Properties (Proprietăţi)" este inactiv, monitorul dvs. este configurat corespunzător. Opriţi instalarea

Cazul 2: Dacă butonul "Properties (Proprietăţi)" este activ, faceţi clic pe butonul "Properties

(Proprietăţi)", apoi urmaţi paşii indicaţi.

5.

Faceţi clic pe "Driver", apoi pe "Update Driver... (Actualizare driver...)", apoi faceţi clic pe butonul "Next (Următor)".

6.

Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver

(Se afişează o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv, astfel încât să pot selecta un anumit driver)", apoi faceţi clic pe "Next (Următor)" şi pe "Have disk (Obţinere disc)".

7.

Faceţi clic pe butonul "Browse (Parcurgere)", apoi selectaţi A:(D:\Driver).

8.

Faceţi clic pe butonul "Open (Deschidere)", apoi faceţi clic pe butonul "OK".

Utilizarea software-ului

9.

Selectaţi modelul de monitor, faceţi clic pe butonul "Next (Următor)", apoi faceţi clic pe următorul buton "Next (Următor)".

10. Faceţi clic pe butonul "Finish (Finalizare)", apoi pe butonul "Close (Închidere)".

Dacă se afişează fereastra "Digital Signature Not Found (Semnătura digitală nu a fost găsită)", faceţi clic pe butonul "Da (Yes)". Faceţi clic pe butonul "Finish (Finalizare)", apoi pe butonul

"Close (Închidere)".

Sistem de operare Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1.

Faceţi clic pe "Start", "Setting (Setări)", "Control Panel (Panou de control)".

2.

Faceţi dublu clic pe pictograma "Display (Afişare)" .

3.

Selectaţi fila "Settings (Setări)"şi faceţi clic pe butonul "Advanced Properties (Proprietăţi avansate)".

4.

Selectaţi fila "Monitor".

5.

Faceţi clic pe butonul "Change (Modificare)" din zona "Monitor Type (Tip monitor)".

6.

Selectaţi "Specify the location of the driver (Specificare locaţie driver)".

7.

Alegeţi "Display a list of all the driver in a specific location" (Afişează o listă cu toate driverele dintr-o anumită locaţie)" apoi faceţi clic pe butonul "Next (Următor)"..

8.

Faceţi clic pe butonul "Have Disk (Obţinere disc)"

9.

Specificaţi A:\(D:\driver), apoi faceţi clic pe butonul "OK".

10. Selectaţi "Show all devices (Se afişează toate dispozitivele)", selectaţi monitorul care corespunde celui pe care l-aţi conectat la computer şi faceţi clic pe "OK".

11. Continuaţi selectând butonul "Close (Închidere)" şi butonul "OK", până când închideţi caseta de dialog Display Properties (Proprietăţi de afişare).

Sistem de operare Microsoft

®

Windows

®

NT

1.

Faceţi clic pe "Start", "Setting (Setări)", "Control Panel (Panou de control)", apoi faceţi dublu clic pe pictograma "Display (Afişare)".

2.

În fereastra Display Registration Information (Afişare informaţii de înregistrare), faceţi clic pe fila Settings (Setări), apoi pe "All Display Modes (Toate modurile de afişare)".

3.

Selectaţi modul pe care doriţi să-l utilizaţi (rezoluţie, număr de culori şi frecvenţă verticală), apoi faceţi clic pe "OK".

4.

Faceţi clic pe butonul "Apply (Aplicare)", dacă ecranul funcţionează normal după ce aţi făcut clic pe "Test". Dacă ecranul nu este normal, schimbaţi cu un alt mod (un mod inferior pentru rezoluţie, culori sau frecvenţă).

Notă

Dacă nu este disponibil niciun mod în All Display Modes (Toate modurile de afişare), selectaţi nivelul rezoluţiei şi vertical frequency (frecvenţa verticală), consultând secţiunea Moduri de sincronizare presetate din Ghidul utilizatorului.

Sistem de operare Linux

Pentru a executa X-Window, trebuie să creaţi fişierul X86Config, care este un tip de fişier cu setări de sistem.

Utilizarea software-ului

1.

Apăsaţi pe "Enter" în primul şi al doilea ecran, după executarea fişierului X86Config.

2.

Al treilea ecran este pentru setarea mouse-ului.

3.

Setaţi un mouse pentru computerul dvs.

4.

Următorul ecran este pentru selectarea tastaturii.

5.

Setaţi o tastatură pentru computerul dvs.

6.

Al treilea ecran este pentru setarea monitorului.

7.

Mai întâi, setaţi frecvenţa orizontală a monitorului dvs. (Puteţi introduce frecvenţa direct.)

8.

Setaţi vertical frequency (frecvenţa verticală) pentru monitorul dvs. (Puteţi introduce frecvenţa direct.)

9.

Introduceţi numele de model al monitorului dvs. Această informaţie nu va afecta execuţia X-

Window.

10. Aţi finalizat setarea monitorului. Executaţi X-Window după setarea altor dispozitive hardware necesare.

Natural Color

Programul software Natural Color

Una din problemele recente legate de utilizarea unui computer constă în faptul că, la tipărirea cu o imprimantă sau scanarea cu un scaner sau o cameră foto digitală, culorile imaginilor nu sunt aceleaşi cu cele afişate pe monitor. Software-ul Natural Color este cea mai bună soluţie pentru această problemă.

Acesta este un sistem de administrare a culorilor dezvoltat de Samsung în colaborare cu Electronics

& Telecommunications Research Institute (ETRI) din Coreea. Sistemul este disponibil exclusiv pentru monitoarele Samsung şi face culorile imaginilor de pe monitor aceleaşi cu cele ale imaginilor tipărite sau scanate. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi meniul Help (Ajutor) (F1) din programul software.

Utilizarea software-ului

Instrucţiuni pentru instalarea software-ului Natural Color

Introduceţi CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung în unitatea CD-ROM. Apoi, va fi afişat ecranul iniţial al programului Natural Color. Faceţi clic pe Natural Color în ecranul iniţial, pentru a instala software-ul Natural Color.

Pentru a instala programul manual, introduceţi CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung în unitatea

CD-ROM, faceţi clic pe butonul [Start] din Windows şi selectaţi [Run... (Rulare...)]. Tastaţi D:\color

\NCProSetup.exe şi apoi apăsaţi tasta [Enter]. (Dacă unitatea în care este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi unitatea respectivă.)

Instrucţiuni pentru ştergerea software-ului Natural Color

Selectaţi "Setting/Control Panel (Setări/Panou de control)" din meniul "Start", apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program (Adăugare/Ştergere program)". Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul "Add/Delete (Adăugare/Ştergere)"

MagicTune™

Instalare

1.

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2.

Faceţi clic pe fişierul de instalare MagicTune™.

Notă

Dacă pe ecranul principal nu apare fereastra pentru instalarea software-ului, continuaţi instalarea folosind fişierul executabil MagicTune de pe CD.

3.

Selectaţi limba de instalare, apoi faceţi clic pe "Next (Următor)".

4.

La apariţia ferestrei programului expert de instalare, faceţi clic pe "Next (Următor)".

5.

Selectaţi "I agree to the terms of the license agreement (Sunt de acord cu condiţiile acordului de licenţă)" pentru a accepta condiţiile de utilizare.

6.

Selectaţi un folder pentru instalarea programului MagicTune™.

7.

Faceţi clic pe "Install (Instalare)".

8.

Va apărea fereastra "Installation Status (Stadiu instalare)".

9.

Faceţi clic pe "Finish (Finalizare)".

10. La finalizarea instalării, pictograma executabilului MagicTune™ va fi afişată pe desktop. Faceţi dublu clic pe pictogramă pentru a porni programul.

Pictograma MagicTune™ ar putea să nu apară, în funcţie de specificaţiile computerului sau monitorului. Dacă se întâmplă acest lucru, apăsaţi tasta F5.

Utilizarea software-ului

Probleme la instalare

Instalarea MagicTune™ poate fi afectată de mai mulţi factori, cum ar fi placa video, placa de bază şi reţeaua.

Cerinţe de sistem

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

Se recomandă să utilizaţi MagicTune™ în Windows

®

2000 sau mai recent.

Hardware

• Minim 32 MB de memorie

• 60 MB spaţiu liber pe HDD sau mai mult

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul Web MagicTune™.

Dezinstalare

Programul MagicTune™ poate fi dezinstalat doar cu ajutorul opţiunii "Add or Remove Programs

(Adăugare sau eliminare programe)" din

®

Control Panel (Panoul de control).

Executaţi următorii paşi pentru a dezinstala MagicTune™.

1.

Deplasaţi-vă în [bara de activităţi] → [Start] → [Settings (Setări)], apoi selectaţi Control Panel

(Panou de control)]. Dacă programul rulează sub Windows

®

XP, deschideţi [Control Panel (Panou de control)], din meniul [Start].

2.

Faceţi clic pe pictograma "Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)" din

Control Panel (Panoul de control).

3.

În ecranul "Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)", derulaţi în jos pentru a găsi "MagicTune™." Faceţi clic pe numele programului pentru a-l evidenţia.

4.

Faceţi clic pe "Change/Remove (Modificare/Eliminare)" pentru a elimina programul.

5.

Faceţi clic pe "Yes (Da)" pentru a începe procesul de dezinstalare.

6.

Aşteptaţi până la afişarea casetei de dialog "Uninstall Complete (Dezinstalare completă)".

Notă

Vizitaţi site-ul Web MagicTune™ pentru asistenţă tehnică pentru MagicTune™, întrebări şi răspunsuri frecvente şi actualizări software.

Utilizarea software-ului

MultiScreen

Instalare

1.

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2.

Faceţi clic pe fişierul de instalare MultiScreen.

Notă

Dacă pe ecranul principal nu apare fereastra pentru instalarea software-ului, continuaţi instalarea folosind fişierul executabil MultiScreen de pe CD.

3.

La apariţia ferestrei programului expert de instalare, faceţi clic pe "Next (Următor)".

4.

Selectaţi "I agree to the terms of the license agreement (Sunt de acord cu condiţiile acordului de licenţă)" pentru a accepta condiţiile de utilizare.

5.

Selectaţi un folder pentru instalarea programului MultiScreen.

6.

Faceţi clic pe "Install (Instalare)".

7.

Va apărea fereastra "Installation Status (Stadiu instalare)".

8.

Faceţi clic pe "Finish (Finalizare)".

9.

La finalizarea instalării, pictograma executabilului Multiscreen va fi afişată pe desktop. Faceţi dublu clic pe pictogramă pentru a porni programul.

Pictograma Multiscreen ar putea să nu apară, în funcţie de specificaţiile computerului sau monitorului. Dacă se întâmplă acest lucru, apăsaţi tasta F5.

Probleme la instalare

Instalarea MultiScreen poate fi afectată de mai mulţi factori, cum ar fi placa video, placa de bază şi reţeaua.

Cerinţe de sistem

OS

• Windows 2000

Utilizarea software-ului

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista™

Se recomandă să utilizaţi MultiScreen în Windows

®

2000 sau mai recent.

Hardware

• Minim 32 MB de memorie

• 60 MB spaţiu liber pe HDD sau mai mult

Dezinstalare

Programul Multiscreen poate fi dezinstalat doar cu ajutorul opţiunii "Add or Remove Programs

(Adăugare sau eliminare programe)" din

®

Control Panel (Panoul de control).

Executaţi următorii paşi pentru a dezinstala Multiscreen.

Selectaţi "Setting/Control Panel (Setări/Panou de control)" din meniul "Start", apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program (Adăugare/Ştergere program)".

Selectaţi Multiscreen din listă şi apoi faceţi clic pe butonul "Add/Delete (Adăugare/Ştergere)"

Reglarea monitorului

Funcţii directe

AUTO

La apăsarea butonului 'AUTO', se va afişa ecranul de Auto adjustment, conform animaţiei din centru.

Funcţia de Ajustare automată permite monitorului să se regleze automat în funcţie de semnalul analogic primit. Valorile Fine, Coarse şi Position sunt ajustate automat.

(Doar în modul Analog)

Dacă ajustarea automată nu funcţionează corespunzător, apăsaţi butonul 'AUTO' din nou, pentru a ajusta imaginea cu o precizie mai mare.

Dacă schimbaţi rezoluţia din Control panel (Panoul de control), funcţia de ajustare automată va fi executată automat.

Blocarea şi deblocarea meniului OSD

La apăsarea butonului AUTO, după blocarea meniului OSD

La apăsarea butonului MENU, după blocarea meniului OSD

Reglarea monitorului

Aceasta este funcţia care blochează meniul OSD pentru a păstra setările curente şi pentru a preveni modificarea setărilor curente de către terţi.

Blocare: Menţineţi apăsat butonul MENU timp de cinci (5) secunde pentru a activa funcţia de blocare a reglării OSD.

Deblocarea: Menţineţi apăsat butonul MENU timp de cinci (5) secunde pentru a activa funcţia de blocare a reglării OSD.

Notă

Deşi funcţia de blocare a ajustărilor din OSD este activată, puteţi ajusta în continuare luminozitatea şi contrastul, precum şi setarea MagicBright ( ) cu ajutorul butonului direct.

Customized key

Puteţi personaliza asignarea tastei pentru butonul Custom (Personalizat) în funcţie de preferinţele personale.

Pentru a vizualiza ecranul afişat la apăsarea butonului [ ] după configurarea tastei personalizate, faceţi clic pe numele fiecărei funcţii.

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)

Notă

Puteţi configura tasta Customized (Personalizat) pentru o funcţie necesară, prin intermediul meniului

Setup > Customized Key.

Reglarea monitorului

Notă

Dacă semnalul de intrare în modul HDMI/DVI este AV, Volume este reglat. Dacă semnalul de intrare este de la PC, Brightness este ajustată.

Brightness

Volume

Când meniul OSD nu se află pe ecran, apăsaţi butonul Brightness ( tatea.

Notă

) pentru a regla luminozi-

Dacă semnalul de intrare în modul HDMI/DVI este AV, Volume este reglat. Dacă semnalul de intrare este de la PC, Brightness este ajustată.

Când meniul OSD nu se află pe ecran, apăsaţi butonul pentru a regla volumul.

Notă

Dacă semnalul de intrare în modul HDMI/DVI este AV, Volume este reglat. Dacă semnalul de intrare este de la PC, Brightness este ajustată.

Reglarea monitorului

SOURCE

Selectează semnalul video atunci când meniul OSD este dezactivat.

Funcţii OSD

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness Contrast MagicBright Picture

Mode

MagicColor Color Tone Color Control

Color Effect Gamma

Coarse Fine Sharpness H-Position V-Position

Language H-Position V-Position Transparency

Reset Customized

Key

Display Time

Auto Source Image Size AV Mode

HDMI Black

Level

LED Brightness

Picture

Brightness

(Nu este disponibil în modul MagicBright din Dynamic Contrast.)

Puteţi utiliza meniurile OSD pentru a modifica setările pentru contrast, luminozitate şi definiţie conform preferinţelor dvs.

MENU → → → , → MENU

Reglarea monitorului

Contrast

(Nu este disponibil în modul MagicBright din Dynamic Contrast.)

Puteţi utiliza meniurile OSD pentru a modifica setările pentru contrast conform preferinţelor dvs.

( Nu este disponibil în modurile MagicColor Full şi Intelligent. )

MENU → → , → → , → MENU

MagicBright

Apăsaţi repetat butonul pentru a trece prin modurile preconfigurate.

MagicBright este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcţie de conţinutul

imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile şapte moduri distincte: Custom, Text, Inter-

net, Game, Sport, Movie şi Dynamic Contrast. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru

luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una din cele şapte setări, apăsând butonul de control Custom-

ized Key.

Custom

Deşi au fost alese cu atenţie de către inginerii noştri, este posibil ca valorile preconfigurate să nu fie suficient de comode pentru ochii dvs., în funcţie de preferinţe.

In această situaţie, ajustaţi luminozitatea şi contrastul utilizând meniul OSD.

Text

Pentru documentaţie sau lucru intens cu text.

Internet

Pentru lucrul cu o combinaţie de imagini grafice şi text.

Game

Reglarea monitorului

Pentru vizionarea imaginilor în mişcare, cum ar fi cele din cadrul jocurilor.

Sport

Pentru vizionarea imaginilor în mişcare, cum ar fi cele de la transmisiile sportive.

Movie

Pentru vizionarea filmelor, de exemplu de pe DVD sau Video CD.

Dynamic Contrast

Dynamic Contrast este un procedeu de detectarea automată şi reglare a distribuţiei semnalului

vizual de intrare pentru a crea un contrast optim.

MENU → → , → → , → MENU

Picture Mode

Apăsaţi repetat butonul pentru a trece prin modurile preconfigurate.

Monitorul are patru setări automate pentru imagine, prestabilite din fabricaţie: Dynamic, Standard,

Movie şi Custom. Puteţi opta pentru oricare dintre setările Dynamic, Standard, Movie şi Custom.

Selectaţi opţiunea Custom pentru a utiliza setările dvs. personalizate.

Dinamic

Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul Standard.

Standard

Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul Standard.

Selectaţi acest mod atunci când camera este luminoasă.

Movie

Această setare oferă şi o bună definiţie a imaginii. Selectaţi acest mod atunci când camera este

întunecoasă.

Custom

Astfel veţi economisi energie şi nu vă veţi mai obosi ochii.

Reglarea monitorului

Notă

• Nu poate fi selectat decât dacă o intrare externă este conectată la mufa HDMI şi 'AV Mode' (Modul

AV) este setat la 'On' (Activat).

MENU → → , → → , → MENU

Color

(Nu este disponibil în modul MagicBright din Dynamic Contrast.)

MagicColor

MagicColor este o tehnologie nouă, pe care Samsung a dezvoltat-o în exclusivitate, pentru a îmbunătăţi

imaginile digitale şi pentru a afişa culori mai naturale şi imagini mai clare, fără a afecta calitatea imaginii.

Off - Revine la modul iniţial.

Demo - În partea dreaptă puteţi vedea ecranul înainte de aplicarea funcţiei MagicColor, iar în

partea stângă puteţi vedea ecranul după aplicarea funcţiei MagicColor.

Full - Afişează cu claritate nu doar culori naturale mai vii, dar şi tonuri de piele mai reale.

Intelligent - Afişează cu claritate culori naturale mai vii.

MENU → , → → → , → MENU

Color Tone

Puteţi modifica tonul culorii şi puteţi selecta unul dintre cele patru moduri disponibile.

Cool - Face albul albăstrui.

Normal - Păstrează albul alb.

Reglarea monitorului

Warm - Face albul roşiatic.

Custom - Selectacest mod când doriţi să reglaţi imaginea după preferinţele personale.

( Nu este disponibil în modurile MagicColor Full şi Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

Color Control

Ajustează balansul individual al culorilor Red, Green şi Blue.

( Nu este disponibil în modurile MagicColor Full şi Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → → , → MENU

Color Effect

Puteţi schimba aspectul general, schimbând culorile ecranului.

( Nu este disponibil în modurile MagicColor Full şi Intelligent. )

Off - Aceasta aplică o culoare acromatică pe ecran pentru reglarea efectelor ecranului.

Grayscale - Sunt afişate culorile prestabilite de negru şi alb.

Green - Aceasta aplică efectul de culoare verde pe un ecran alb-negru.

Aqua - Aceasta aplică efectul de culoare acvatică pe un ecran alb-negru.

Sepia - Aceasta aplică efectul de culoare sepia pe un ecran alb-negru.

MENU → , → → , → → , → MENU

Reglarea monitorului

Gamma

Image

Coarse

Corecţia Gamma schimbă luminozitatea culorilor la o valoare intermediară.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

MENU → , → → , → → , → MENU

Fine

Îndepărtează zgomotul de imagine, mai precis dungile verticale.

Ajustarea Coarse poate deplasa uşor zona de afişare a ecranului. Puteţi replasa zona în centru utilizând meniul de control orizontal.

(Doar în modul Analog)

MENU → , → → → , → MENU

Îndepărtează zgomotul de imagine, mai precis dungile orizontale.

Reglarea monitorului

Dacă zgomotul persistă chiar şi după reglarea Fine, repetaţi procedura după ce reglaţi frecvenţa.

(Doar în modul Analog)

MENU → , → → , → → , → MENU

Sharpness

Modifică claritatea imaginii.

( Nu este disponibil în modurile MagicColor Full şi Intelligent. )

MENU → , → → , → → , → MENU

H-Position

Modifică poziţia pe orizontală a zonei de afişare a monitorului.

(Doar în modul Analog)

MENU → , → → , → → , → MENU

V-Position

Modifică poziţia pe verticală a zonei de afişare a monitorului.

Reglarea monitorului

OSD

Language

(Doar în modul Analog)

MENU → , → → , → → , → MENU

Puteţi alege una din nouă limbi.

Notă

Limba aleasă afectează numai limba din meniul OSD. Aceasta nu are nici un efect asupra softwareului care rulează pe computer.

MENU → , → → → , → MENU

H-Position

Puteţi schimba poziţia pe orizontală în care apare meniul OSD pe monitor.

MENU → , → → , → → , → MENU

V-Position

Reglarea monitorului

Puteţi schimba poziţia pe verticală în care apare meniul OSD pe monitor.

MENU → , → → , → → , → MENU

Transparency

Schimbaţi transparenţa fundalului OSD.

Off

On

MENU → , → → , → → , → MENU

Display Time

Meniul va fi dezactivat automat dacă nu se realizează ajustări o perioadă de timp.

Puteţi seta durata de timp de aşteptare înainte de dezactivarea meniului.

5 sec

10 sec

20 sec

MENU → , → → , → → , → MENU

200 sec

Reglarea monitorului

Setup

Reset

Revine la setările prestabilite.

No

Yes

MENU → , → → , → → MENU

Customized Key

Puteţi specifica o funcţie care va fi activată la apăsarea butonului Customized Key ( ).

MENU → , → → , → → , →MENU

Auto Source

Selectaţi Auto Source pentru ca monitorul să selecteze automat sursa de semnal.

Auto

Manual

MENU → , → → → , → MENU

Image Size

Mod PC

Reglarea monitorului

Puteţi modifica dimensiunea ecranului afişat pe monitorul dvs.

Auto - Ecranul este afişat în conformitate cu raportul dimensional al semnalelor de intrare.

Wide - Este afişat un ecran complet indiferent de raportul dimensional al semnalelor de intrare.

Notă

• Semanlele indisponibile în tabelul de moduri standard nu sunt acceptate.

• Dacă pe PC este setat ecranul panoramic, care oferă rezoluţia optimă pentru monitorul dvs., acestă funcţie nu este executată.

MENU → , → → , → → , → MENU

HDMI/DVI Mode

Puteţi modifica dimensiunea ecranului afişat pe monitorul dvs.

4 : 3 - Setează imaginea la modul normal 4:3.

Wide - Măreşte raportul de aspect al imaginii pentru afişare pe tot ecranul.

Just Scan - Utilizaţi funcţia pentru a vizualiza întreaga imagine, fără trunchieri, când semnalul de

intrare este HDMI/DVI (720p/1080i/1080p).

Reglarea monitorului

Notă

• Nu poate fi selectat decât dacă o intrare externă este conectată la mufa HDMI şi 'AV Mode' (Modul

AV) este setat la 'On' (Activat).

• Semanlele indisponibile în tabelul de moduri standard nu sunt acceptate.

• Dacă pe PC este setat ecranul panoramic, care oferă rezoluţia optimă pentru monitorul dvs., acestă funcţie nu este executată.

AV Mode

MENU → , → → , → → , → MENU

Această funcţie permite afişarea unei imagini optime, conform dimensiunii ecranului, la conectarea unui semnal video 480P, 576P, 720P, 1080i sau 1080P în modul HDMI/DVI.

Dezactivaţi funcţia când monitorul este conectat la un PC, activaţi-o când este conectat la un dispozitiv

AV.

Dacă funcţia nu este activată, este posibil ca imaginea să nu fie afişată corect.

(Nu este disponibilă în modul în modul Analog)

Notă

Setări implicite: Mod DVI - dezactivată, mod HDMI - activată

MENU → , → → , → → , → MENU

HDMI Black Level

Reglarea monitorului

La conectarea unui DVD sau receiver la TV prin HDMI, este posibil să sesizaţi o deteriorare a calităţii imaginii, cum ar fi o sporire a nivelului de negru, contrast scăzut, decolorare etc., în funcţie de dispozitivul extern conectat. În acest caz, reglaţi calitatea imaginii TV configurând nivelul de negru HDMI.

(Această funcţie este activă numai când intrarea externă se conectează la HDMI (semnale RGB).)

MENU → , → → , → → , → MENU

LED Brightness

Reglaţi luminozitatea LED-ului de alimentare.

Off

On

MENU → , → → , → → , → MENU

Information

Afişează o sursă video şi modul de afişare pe ecranul OSD.

MENU → , →MENU

Depanare

Verificarea funcţiei de testare automată

Notă

Monitorul dvs. dispune de o caracteristică de testare automată care vă permite să verificaţi dacă monitorul funcţionează corect.

Verificarea funcţiei de testare automată

1.

Opriţi atât computerul, cât şi monitorul.

2.

Deconectaţi cabul video din spatele computerului.

3.

Porniţi monitorul.

Dacă monitorul funcţionează corect, veţi vedea o casetă ca în ilustraţia de mai jos.

Această casetă apare şi în timpul funcţionării normale, în cazul în care cablul video este deconectat sau deteriorat accidental.

4.

Opriţi monitorul şi reconectaţi cablul video; apoi, porniţi atât computerul cât şi monitorul.

Dacă ecranul monitorului rămâne negru după utilizarea procedurii anterioare, verificaţi controlerul video şi computerul; monitorul funcţionează corect.

Mesaje de avertizare

Dacă apar probleme cu semnalul de intrare, pe ecran este afişat un mesaj sau imaginea dispare de pe ecran, deşi ledul indicator de alimentare este în continuare aprins. Mesajul poate indica faptul că monitorul nu se încadrează în intervalul de frecvenţă sau ar putea fi necesar să verificaţi cablul de semnal.

Mediu

Locaţia şi poziţia monitorului ar putea influenţa calitatea şi alte caracteristici ale monitorului.

Dacă există vreo boxă cu subwoofer în apropierea monitorului, deconectaţi-o şi mutaţi-o în altă

încăpere.

Îndepărtaţi dispozitivele electronice, cum sunt radiourile, ventilatoarele, ceasurile şi telefoanele aflate la o distanţă de un metru faţă de monitor.

Sfaturi utile

Monitorul recreează semnalul video primit de la computer. De aceea, dacă apar probleme la computer sau placa video, acestea pot determina dispariţia imaginii de pe monitor, alterarea culorilor, apariţia

Depanare unor zgomote, neacceptarea modului Video, etc. În acest caz, identificaţi mai întâi sursa problemei şi apoi contactaţi centrul de service al dealerului.

Aprecierea stării de funcţionare a monitorului

Dacă pe ecran nu apare imaginea sau este afişat mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended

Mode 1920 x 1200 60 Hz", deconectaţi cablul de la computer când monitorul este pornit.

Dacă pe ecran se afişează un mesaj sau ecranul se albeşte complet, înseamnă că monitorul este în stare de funcţionare.

În astfel de cazuri, căutaţi defectul la computer.

Listă de verificare

Notă

Înainte de a solicita asistenţă, consultaţi informaţiile din această secţiune pentru a încerca să remediaţi singur problema. Dacă nu aveţi nevoie de asistenţă, apelaţi la numărul de telefon din secţiunea Informaţii sau contactaţi distribuitorul.

Pe ecran nu este afişată nicio imagine Nu pot porni monitorul.

Q: Cablul de alimentare este conectat corect?

A: Verificaţi conexiunea şi tensiunea cablului de alimentare.

Q: Vedeţi pe ecran mesajul "Check Signal Cable"?

A: (Conectat cu un cablu D-sub)

Verificaţi conexiunea cablului de semnal.

(Conectat prin cablul DVI)

Dacă vedeţi în continuare un mesaj de eroare pe ecran când monitorul este conectat corect, verificaţi dacă starea monitorului este setată la analogic.

Dacă vedeţi în continuare un mesaj (de eroare) pe ecran când monitorul este conectat corect, verificaţi dacă starea monitorului este setată la analogic. Apăsaţi butonul /SOURCE’ pentru ca monitorul să verifice sursa semnalului de intrare.

Q: Dacă monitorul este pornit, reporniţi computerul pentru a vedea ecranul iniţial (ecranul de conectare).

A: Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de conectare) porniţi computerul în modul aplicabil (modul de siguranţă pentru Windows ME/XP/2000), apoi schimbaţi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Frecvenţe presetate)

Dacă nu apare ecranul iniţial (ecranul de conectare), contactaţi Centrul de service sau distribuitorul.

Q: Pe ecran este afişat mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60

Hz"?

A: Acest mesaj este afişat când semnalul de la placa video depăşeşte rezoluţia şi frecvenţa maxime acceptate de monitor.

A: Ajustaţi rezoluţia şi frecvenţa maxime ale monitorului.

Depanare

A: Dacă afişajul depăşeşte SXGA sau 75 Hz, este afişat mesajul "Not Optimum Mode", "Rec-

ommended Mode 1920 x 1200 60 Hz". Dacă afişajul depăşeşte 85 Hz, acesta va funcţiona

corect, dar va fi afişat mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60

Hz" timp de un minut, după care va dispărea.

În acest interval de timp, vă recomandăm să schimbaţi rezoluţia şi frecvenţa de reîmprospătare la valorile recomandate.

(Mesajul va fi afişat din nou dacă sistemul este repornit.)

Q: Pe ecran nu este afişată nici o imagine. Indicatorul de alimentare al monitorului clipeşte la intervale de 1 secundă?

A: Monitorul este în modul PowerSaver.

A: Apăsaţi orice tastă pentru a reporni monitorul şi a afişa din nou imaginea pe ecran.

A:

Dacă în continuare nu este afişată nicio imagine, apăsaţi butonul ' /SOURCE'. Apoi, apăsaţi orice tastă pentru a reporni monitorul şi a afişa din nou imaginea pe ecran.

Q: Este conectat prin cablul DVI?

A: Este posibil să se afişeze un ecran gol dacă reporniţi sistemul înainte de a conecta cablul DVI, sau dacă deconectaţi şi reconectaţi cablul DVI în timp ce sistemul funcţionează. Acest fapt are loc din cauză că anumite tipuri de plăci video nu mai trimit semnal video după deconectare.

Conectaţi cablul DVI şi reporniţi sistemul.

Nu văd OSD.

Q: Aţi blocat meniul On Screen Display (OSD) pentru a împiedica modificarea?

A: Deblocaţi OSD apăsând pe butonul [MENU / ] timp de cel puţin 5 secunde.

Pe ecran apar culori ciudate sau numai alb şi negru.

Q: Pe ecran este afişat o singură culoare, ca şi cum aţi privi ecranul printr-o foaie de celofan?

A: Verificaţi conexiunea cablului de semnal.

A: Asiguraţi-vă că placa video este introdusă complet în slot.

Q: Culorile de pe ecran s-au schimbat după rularea unui program sau după eşecul unor aplicaţii?

A: Reporniţi computerul.

Q: Placa video a fost setată corect?

A: Setaţi placa video, consultând manualul acesteia.

Ecranul s-a dezechilibrat brusc.

Q: Aţi schimbat placa video sau driverul?

A: Ajustaţi poziţia imaginii pe ecran utilizând OSD.

Q: Aţi ajustat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

A: Ajustaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Frecvenţe presetate).

Depanare

Q: Ecranul poate fi dezechilibrat datorită ciclului semnalelor plăcii video. Reajustaţi poziţia cu accesând meniul OSD.

Ecranul nu este focalizat sau OSD nu poate fi ajustat.

Q: Aţi ajustat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

A: Ajustaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Frecvenţe presetate).

Ledul clipeşte, dar nu este afişată nici o imagine pe ecran.

Q: Frecvenţa este ajustată corect când verificaţi Display Timing în meniu?

A: Ajustaţi corect frecvenţa după ce consultaţi manualul plăcii video şi secţiunea Moduri de cronometrare prestabilite.

(Frecvenţa maximă per rezoluţie poate să difere de la un produs la altul.)

Pe ecran sunt afişate numai 16 culori. Culorile de pe ecran s-au schimbat după schimbarea plăcii video.

Q: Au fost setate corect culorile din Windows?

A: Windows XP :

Setaţi rezoluţia din Control Panel (Panoul de control) → Appearance and Themes (Aspect şi teme) → Display (Afişaj) → Settings (Setări).

A: Windows ME/2000 :

Setaţi rezoluţia din Control Panel (Panoul de control) → Display (Afişaj) → Settings (Setări).

Q: Placa video a fost setată corect?

A: Setaţi placa video, consultând manualul acesteia.

Apare mesajul "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found".

Q: Aţi instalat driverul monitorului?

A: Instalaţi driverul monitorului conform cu Instrucţiunilor de instalare pentru driver.

Q: Consultaţi manualul plăcii video pentru a vedea dacă este acceptată funcţia Plug & Play (VESA

DDC).

A: Instalaţi driverul monitorului conform cu Instrucţiunilor de instalare pentru driver.

Verificaţi în ce situaţie MagicTune™ nu funcţionează corect.

Q: Funcţia MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem Windows OS care acceptă Plug and Play.

A: Pentru a verifica dacă computerul dvs. acceptă funcţia MagicTune™, parcurgeţi etapele de mai jos (pentru Windows XP);

Control Panel (Panoul de control) → Performance and Maintenance (Performanţă şi întreţinere)

→ System (Sistem) → Hardware → Device Manager (Manager dispozitive) → Monitors (Monitoare) → După ce ştergeţi monitorul Plug and Play, căutaţi ' monitorul Plug and Play' utilizând opţiunea de căutare a unui hardware nou.

Depanare

A: MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci video să nu accepte monitorul dvs. Dacă aveţi probleme cu placa video, consultaţi site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ nu funcţionează corect.

Q: Aţi schimbat computerul sau placa video?

A: Descărcaţi cel mai recent program. Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/magictune

Q: Aţi instalat programul?

A: Reporniţi computerul după instalarea programului pentru prima dată. Dacă există deja o copie instalată a programului, ştergeţi-o, reporniţi computerul şi apoi instalaţi programul din nou.

Computerul trebuie repornit pentru a funcţiona normal după instalarea sau ştergerea programului.

Notă

Accesaţi site-ul web MagicTune™ şi descărcaţi software-ul de instalare pentru MagicTune™ MAC.

Puteţi observa particule de dimensiuni mici dacă priviţi de aproape marginea ramei ecranului.

Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.

Verificaţi următoarele elemente dacă aveţi probleme cu monitorul.

Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cablurile video sunt conectate corect la computer.

Verificaţi dacă computerul emite mai mult de 3 sunete la pornire.

(Dacă sunt emise mai mult de 3 sunete, solicitaţi service pentru placa de bază a computerului.)

Dacă aţi instalat o placă video nouă sau aţi asamblat computerul, verificaţi dacă aţi instalat driverul adaptorului (video) şi driverul monitorului.

Verificaţi dacă frecvenţa ecranului este setată la o valoare cuprinsă între 56 Hz şi 75 Hz.

(Nu depăşiţi 75 Hz când utilizaţi rezoluţia maximă.)

Dacă aveţi probleme la instalarea driverului adaptorului (video), reporniţi computerul în modul de siguranţă, eliminaţi adaptorul de afişare din "Control Panel (Panoul de control) → System (Sistem)

→ Device Administrator (Administrator dispozitive)" şi apoi reporniţi computerul pentru a reinstala driverul adaptorului (video).

Notă

Dacă problemele survin repetat, contactaţi un centru de service autorizat.

Întrebări şi răspunsuri

Q: Cum pot schimba frecvenţa?

A: Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

Depanare

A: Reţineţi că placa video poate fi sau nu acceptată, în funcţie de driverul utilizat. (Consultaţi informaţiile pentru computer sau placa video pentru detalii.)

Q: Cum pot ajusta rezoluţia?

A: Windows XP:

Setaţi rezoluţia din Control Panel (Panoul de control) → Appearance and Themes (Aspect şi teme) → Display (Afişaj) → Settings (Setări).

A: Windows ME/2000:

Setaţi rezoluţia din Control Panel (Panoul de control) → Display (Afişaj) → Settings (Setări).

* Contactaţi producătorul plăcii video pentru detalii.

Q: Cum pot seta funcţia de economisire a energiei?

A: Windows XP:

Setaţi rezoluţia din Control Panel (Panoul de control) → Appearance and Themes (Aspect şi teme) → Display (Afişaj) → Screensaver.

Setaţi funcţia în BIOS-ul computerului. (Consultaţi manualul Windows sau manualul computerului).

A: Windows ME/2000:

Setaţi rezoluţia din Control Panel (Panoul de control) → Display (Afişaj) → Screensaver.

Setaţi funcţia în BIOS-ul computerului. (Consultaţi manualul Windows sau manualul computerului).

Q: Cum curăţ carcasa/panoul LCD?

A: Deconectaţi cablul de alimentare şi apoi curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, utilizând soluţie de curăţare sau apă.

Nu lăsaţi urme de detergent pe carcasă şi nu o zgâriaţi. Nu lăsaţi apă să pătrundă în monitor.

Notă

Înainte de a solicita asistenţă, consultaţi informaţiile din această secţiune pentru a încerca să remediaţi singur problema. Dacă nu aveţi nevoie de asistenţă, apelaţi la numărul de telefon din secţiunea Informaţii sau contactaţi distribuitorul.

Specificaţii

General

General

Nume model SyncMaster T260

Panoul LCD

Dimensiune

Zonă de afişare

Dimensiune pixel

25,5 " (64 cm)

550,08 mm (Î) x 343,8 mm (L)

0,2865 mm (Î) x 0,2865 mm (L)

Sincronizare

Orizontală

Verticală

Standard culoare afişaj

16,7M

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1920 x 1200 la 60 Hz

1920 x 1200 la 60 Hz

Semnal de intrare întrerupt

RGB Analog, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI

0,7 Vp-p ± 5 %

Sincronizare O/V separată, compozit

Nivel TTL (V sus ≥ 2,0 V, V jos ≤ 0,8 V)

Rată de eşantionare maximă

164 MHz (Analogic, Digital)

Sursă de alimentare

CA 220 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pini - 15pini, detaşabil

Conector DVI-D la DVI-D, detaşabil

Dimensiuni (L x Î x A)/Greutate

610 x 435 x 78 mm (fără suport)

610 x 502,5 x 245 mm (cu stativ) / 8,1 kg

Norme de mediu

Funcţionare Temperatură: 10 ˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Specificaţii

Norme de mediu

Depozitare

Umiditate: 10 % ~ 80 %, fără condensare

Temperatură: -20 ˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condensare

Funcţionalitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi calculatoare va asigura cele mai bune condiţii de operare şi setări ale monitorului.

În majoritatea cazurilor, instalarea monitorului va începe automat, cu excepţia cazului în care utilizatorul doreşte să selecteze alte setări.

Număr de puncte acceptabil

Pentru acest produs sunt utilizate panouri TFT-LCD, fabricate cu tehnologie avansată pentru semiconductori, cu precizie mai mare de 1 milionime. Uneori, pixeli în culorile ROŞU,

VERDE, ALBASTRU şi ALB apar iluminaţi sau pot fi observaţi câţiva pixeli negrii. Acestea nu se datorează calităţii slabe şi puteţi utiliza monitorul fără nicio problemă.

De exemplu, numărul de subpixeli ai ecranului TFT-LCD al acestui produs este 6.912.000.

Notă

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite. (Echipamentele de clasă B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

Sistemul de economisire a energiei PowerSaver

Acest monitor are încorporat un sistem de management al consumului de energie, denumit PowerSaver.

Acest sistem economiseşte energia prin trecerea monitorului în modul de consum redus când nu a fost utilizat o anumită durată de timp. Monitorul revine automat în modul de funcţionare normal când apăsaţi orice tastă. Pentru economisirea energiei, opriţi monitorul când nu îl utilizaţi sau când îl lăsaţi nesupravegheat perioade lungi de timp. Sistemul PowerSaver funcţionează cu o VESA DPM placă video compatibilă instalată pe computer. Utilizaţi utilitarul software instalat pe computer pentru a configura această funcţie.

Stare

Indicatorul de alimentare

Consum de energie

Funcţionare normală

Aprins

Modul Economic Oprit (butonul de alimentare) EPA/ENERGY

2000

Intermitent Oprit

50 de waţi Mai puţin de 2 wat 0,3 de waţi

Acest monitor este conform cu standardul EPA ENERGY

STAR

®

şi cu ENERGY2000, atunci când este utilizat cu un computer cu funcţionalitatea VESA DPM.

În calitate de partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă instrucţiunile ENERGY

STAR

®

pentru utilizarea eficientă a energiei.

Specificaţii

Frecvenţe presetate

Dacă semnalul transferat de la computer este similar cu următoarele Frecvenţe presetate, ecranul va fi ajustat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, imaginea ar putea să dispară, chiar dacă ledul de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi ajustaţi ecranul după cum urmează.

Mod de afişare

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1600 x 1200

VESA, 1920 x 1200

Frecvenţă orizontală

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

79.976

75,000

74,038

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

Frecvenţă verticală

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

60,000

75.025

60,000

59,950

Rată de eşantionare

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

135.000

162,000

154,000

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

Polaritate sincronizare (H/

V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

Frecvenţă orizontală

Durata de scanare a unei linii care face legătura între marginea dreaptă şi cea stângă a ecranului este denumită Ciclu orizontal şi numărul opus ciclului orizontal este denumit

Frecvenţă orizontală. Unitate: kHz

Frecvenţă verticală

Asemeni unei lămpi fluorescente, ecranul repetă aceeaşi imagine de mai multe ori pe secundă pentru a afişa o imagine. Frecvenţa acestei repetiţii este denumită Frecvenţă verticală sau Rată de reîmprospătare. Unitate: Hz

General

General

Nume model

Panoul LCD

Dimensiune

SyncMaster T240

24" (61cm)

Specificaţii

Panoul LCD

Zonă de afişare

Dimensiune pixel

Sincronizare

Orizontală

Verticală

518,4 mm (Î) x 324,0 mm (L)

0,270 mm (Î) x 0,270 mm (L)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Standard culoare afişaj

16,7M

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1920 x 1200 la 60 Hz

1920 x 1200 la 60 Hz

Semnal de intrare întrerupt

RGB Analog, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI

0,7 Vp-p ± 5 %

Sincronizare O/V separată, compozit

Nivel TTL (V sus ≥ 2,0 V, V jos ≤ 0,8 V)

Rată de eşantionare maximă

164 MHz (Analogic, Digital)

Sursă de alimentare

CA 220 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pini - 15pini, detaşabil

Conector DVI-D la DVI-D, detaşabil

Dimensiuni (L x Î x A)/Greutate

573 X 409 X 74,5 mm (fără suport)

573 x 477 x 245 mm (cu suport)/ 6,8 kg

Norme de mediu

Funcţionare

Depozitare

Temperatură: 10 ˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Umiditate: 10 % ~ 80 %, fără condensare

Temperatură: -20 ˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condensare

Funcţionalitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi calculatoare va asigura cele mai bune condiţii de operare şi setări ale monitorului.

Specificaţii

Funcţionalitate Plug and Play

În majoritatea cazurilor, instalarea monitorului va începe automat, cu excepţia cazului în care utilizatorul doreşte să selecteze alte setări.

Număr de puncte acceptabil

Pentru acest produs sunt utilizate panouri TFT-LCD, fabricate cu tehnologie avansată pentru semiconductori, cu precizie mai mare de 1 milionime. Uneori, pixeli în culorile ROŞU,

VERDE, ALBASTRU şi ALB apar iluminaţi sau pot fi observaţi câţiva pixeli negrii. Acestea nu se datorează calităţii slabe şi puteţi utiliza monitorul fără nicio problemă.

De exemplu, numărul de subpixeli ai ecranului TFT-LCD al acestui produs este 6.912.000.

Notă

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite. (Echipamentele de clasă B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

Sistemul de economisire a energiei PowerSaver

Acest monitor are încorporat un sistem de management al consumului de energie, denumit PowerSaver.

Acest sistem economiseşte energia prin trecerea monitorului în modul de consum redus când nu a fost utilizat o anumită durată de timp. Monitorul revine automat în modul de funcţionare normal când apăsaţi orice tastă. Pentru economisirea energiei, opriţi monitorul când nu îl utilizaţi sau când îl lăsaţi nesupravegheat perioade lungi de timp. Sistemul PowerSaver funcţionează cu o VESA DPM placă video compatibilă instalată pe computer. Utilizaţi utilitarul software instalat pe computer pentru a configura această funcţie.

Stare

Indicatorul de alimentare

Consum de energie

Funcţionare normală

Aprins

Modul Economic Oprit (butonul de alimentare) EPA/ENERGY

2000

Intermitent Oprit

55 de waţi Mai puţin de 2 wat 0,3 de waţi

Acest monitor este conform cu standardul EPA ENERGY

STAR

®

şi cu ENERGY2000, atunci când este utilizat cu un computer cu funcţionalitatea VESA DPM.

În calitate de partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă instrucţiunile ENERGY

STAR

®

pentru utilizarea eficientă a energiei.

Frecvenţe presetate

Dacă semnalul transferat de la computer este similar cu următoarele Frecvenţe presetate, ecranul va fi ajustat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, imaginea ar putea să dispară, chiar dacă ledul de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi ajustaţi ecranul după cum urmează.

Specificaţii

Mod de afişare

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1600 x 1200

VESA, 1920 x 1200

Frecvenţă orizontală

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

79.976

75,000

74,038

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

Frecvenţă verticală

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

60,000

75.025

60,000

59,950

Rată de eşantionare

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

135.000

162,000

154,000

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

Polaritate sincronizare (H/

V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

Frecvenţă orizontală

Durata de scanare a unei linii care face legătura între marginea dreaptă şi cea stângă a ecranului este denumită Ciclu orizontal şi numărul opus ciclului orizontal este denumit

Frecvenţă orizontală. Unitate: kHz

Frecvenţă verticală

Asemeni unei lămpi fluorescente, ecranul repetă aceeaşi imagine de mai multe ori pe secundă pentru a afişa o imagine. Frecvenţa acestei repetiţii este denumită Frecvenţă verticală sau Rată de reîmprospătare. Unitate: Hz

Informaţii

Pentru o afişare mai bună

Ajustaţi rezoluţia computerului şi rata de reîmprospătare a ecranului, aşa cum este descris mai jos, pentru a obţine cea mai bună calitate a imaginii. Este posibil ca imaginea de pe ecran să fie neclară dacă nu este specificată calitatea optimă a imaginii pentru TFT-

LCD.

• Rezoluţie: 1920 x 1200

• Frecvenţă verticală (rată de reîmprospătare): 60 Hz

Pentru acest produs sunt utilizate panouri TFT-LCD fabricate cu tehnologie avansată pentru semiconductori, cu precizie mai mare de 1 milionime. Uneori, pixeli în culorile

ROŞU, VERDE, ALBASTRU şi ALB apar iluminaţi sau pot fi observaţi câţiva pixeli negrii.

Acestea nu se datorează calităţii slabe şi puteţi utiliza monitorul fără nicio problemă.

• De exemplu, numărul de subpixeli ai ecranului TFT-LCD al acestui produs este

6.912.000.

La curăţarea monitorului şi a panoului exterior, aplicaţi cantitatea recomandată de agent de curăţare cu o cârpă moale. Nu aplicaţi forţă asupra zonei panoului LCD.

Dacă faceţi uz de forţă, riscaţi să apară pete.

Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea imaginii, puteţi obţine o calitate mai bună a imaginii prin rularea " funcţiei Auto Adjustment" în ecranul afişat la apăsarea butonului

Auto.

Dacă după ajustarea automată zgomotul persistă, utilizaţi funcţia de ajustare Fine/

Coarse.

Când vizionaţi o imagine statică o perioadă lungă de timp, poate apărea o imagine reziduală sau o neclaritate.

Treceţi în modul economic sau setaţi un screensaver cu o imagine în mişcare când plecaţi de la computer o perioadă lungă de timp.

INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără retenţie de imagine)

LCD Monitoarele şi televizoarele pot avea imagini remanente la trecerea de la o imagine la alta, mai ales după afişarea îndelungată a unei imagini statice.

Acest ghid are ca scop demonstrarea utilizării corecte a produselor LCD pentru a le proteja împotriva imaginilor remanente.

Garanţie

Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.

Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.

Ce este remanenţa imaginilor?

În timpul funcţionării normale, nu survine remanenţa imaginilor pe panoul LCD. Totuşi, dacă este afişată aceeaşi imagine mai mult timp, se acumulează o mică diferenţă a încărcării electrice între doi electrozi care încadrează cristalele lichide. Acest lucru poate provoca

Informaţii acumularea de cristale lichide în anumite zone ale afişajului. Astfel, imaginea anterioară este păstrată când se trece la o imagine nouă. Pe toate echipamentele de afişare, inclusiv

LCD survine remanenţa imaginii. Aceasta nu este o defecţiune.

Respectaţi sugestiile următoare pentru a proteja ecranul LCD împotriva remanenţei imaginii.

Oprire, Screen Saver sau mod de economisire a energiei

Ex)

• Opriţi monitorul când este afişată o imagine statică.

• Opriţi monitorul timp de 4 ore după utilizarea timp de 20 de ore

• Opriţi monitorul timp de 2 ore după utilizarea timp de 12 de ore

• Utilizaţi un screensaver dacă este posibil

• Este recomandat un screensaver de o singură culoare sau o imagine animată.

• Setaţi monitorul pentru a se opri cu ajutorul opţiunilor Display (Afişaj) > Properties

(Proprietăţi) > Power Scheme (Schemă de alimentare).

Sugestii pentru aplicaţii specifice

Ex) aeroporturi, staţii de tranzit, pieţe de capital, bănci şi sisteme de control. Vă recomandăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru configurarea programului sistemului de afişare:

Afişare informaţii împreună cu sigla sau ciclu de imagini în mişcare.

Ex) Ciclu: Afişare informaţii timp de 1 oră, urmate de afişarea siglei sau a unei imagini în mişcare timp de 1 minut.

Schimbaţi culoarea periodic (Utilizaţi 2 culori diferite).

Ex) Schimbaţi culoarea la fiecare 30 de minute.

Evitaţi să utilizaţi combinaţii de caractere şi culori de fundal cu diferenţe mari de luminanţă.

Evitaţi să utilizaţi tonuri de gri, aceastea pot provoca rapid imagini remanente.

• Evitaţi: Culorile cu diferenţe mari de luminanţă (negru şi alb, gri)

Ex)

• Setări recomandate: Culori luminoase cu diferenţe mici ale luminanţei

Informaţii

• Schimbaţi culoarea caracterelor şi fundalului la fiecare 30 de minute

Ex)

• La fiecare 30 de minute schimbaţi caracterele cu o imagine în mişcare.

Ex)

Cea mai bună metodă de a proteja monitorul împotriva remanenţei imaginilor este se

setaţi computerul sau sistemul pentru rularea unui program screensaver când nu utilizaţi monitorul.

Remanenţa imaginilor nu poate apărea când un panou LCD este utilizat în condiţii normale.

Condiţiile normale sunt definite ca imagini video în schimbare continuă. Când pe panoul

LCD este afişată o perioadă lungă de timp o imagine statică (mai mult de 12 ore), ar putea apărea o mică diferenţă de tensiune între electrozii care acţionează cristalele lichide (LC)

într-un pixel. Diferenţa de tensiune între electrozi creşte în timp, determinând oprirea mişcării cristalelor lichide. În această situaţie, la schimbarea modelului ar putea fi observată imaginea anterioară.

Pentru a împiedica acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie redusă.

Informaţii

Monitoarele noastre LCD respectă standardul ISO13406-2 Clasa II pentru eroarea pixelilor

Anexă

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Notă

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

BELGIUM

Europe

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

70 70 19 70

0818 717 100

030-6227 515

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

Anexă

GERMANY

Europe

01805 - SAMSUNG(726-7864)

(€ 0,14/Min) http://www.samsung.com

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

0035 (0)2 261 03 710

NETHERLANDS 0900 SAMSUNG (726-7864)( €

0,10/Min) http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

815-56 480

0 801 801 881 http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

022-607-93-33

80820-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/pt

0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk

902 10 11 30

0771-400 200 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND 0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ch

U.K

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com

http://www.samsung.uz

AUSTRALIA

CHINA

1300 362 603

800-810-5858

Asia Pacific

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

HONG KONG

INDIA

010-6475 1880

3698 - 4698

3030 8282 http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Anexă

TAIWAN

VIETNAM

0800-329-999

1 800 588 889

Asia Pacific

http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

8000-4726

Termeni

Dot Pitch

Frecvenţă verticală

Frecvenţa orizontală

Metodele interpolată şi neinterpolată

Plug & Play

Rezoluţia

Imaginea afişată pe un monitor este compusă din puncte roşi, verzi şi albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa între două puncte de aceeaşi culoare se numeşte 'Dot Pitch'. Unitate: mm

Imaginea de pe ecran trebuie regenerată de mai multe ori pe secundă pentru a se crea şi a se afişa o imagine pentru utilizator.

Frecvenţa acestei repetiţii este denumită Frecvenţă verticală sau

Rată de reîmprospătare. Unitate: Hz

Exemplu: Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvenţa este de 60 Hz.

Durata necesară pentru scanarea unei linii care face legătura între marginea stângă şi marginea dreaptă a ecranului, pe orizontală, este denumită ciclu orizontal. Valoarea inversă a ciclului orizontal se numeşte frecvenţă orizontală. Unitate: kHz

Afişarea liniilor orizontale ale ecranului, de sus până jos, în mod secvenţial, se numeşte metodă neinterpolată. Metoda afişării pe rând a liniilor pare şi impare se numeşte metodă interpolată. Metoda neinterpolată este utilizată de majoritatea monitoarelor, pentru a asigura o imagine clară. Metoda interpolată este aceeaşi ca şi în cazul televizoarelor.

este o funcţie care furnizează cea mai bună calitate a imaginii de pe monitor, permiţând computerului şi monitorului să schimbe informaţii în mod automat. Acest monitor respectă standardul internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.

Numărul de puncte pe orizontală şi pe verticală utilizate pentru compunerea imaginii pe ecran se numeşte 'rezoluţie'. Acest număr indică acurateţea ecranului. O rezoluţie ridicată este bună pentru efectuarea mai multor activităţi, deoarece se pot afişa mai multe informaţii vizuale pe ecran.

Exemplu: Dacă rezoluţia este de 1920 x 1200, înseamnă că ecranul este compus din 1920 de puncte pe orizontală (rezoluţie orizontală) şi 1200 de linii verticale (rezoluţie verticală).

Anexă

Casarea corectă

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică) - Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Autoritate

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără preaviz.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea în orice mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu îşi asumă nicio răspundere pentru erorile conţinute în acest document, sau pentru pagubele incidentale sau rezultate din furnizarea, aplicarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este marcă comercială înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows şi

Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA, DPM şi DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele şi logo-ul ENERGY

STAR

®

sunt mărci comerciale înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). În calitate de partener ENERGY STAR

®

, Samsung Electronics Co., Ltd. a stabilit că acest produs respectă reglementările ENERGY STAR

®

privind utilizarea eficientă a energiei. Toate celelalte produse şi nume menţionate în prezentul document pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor lor de drept.

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents