Samsung SM-R350 Manual de utilizare

Samsung SM-R350 Manual de utilizare
SM-R350
Manualul utilizatorului
www.samsung.com
Despre acest manual
Puteţi utiliza acest Gear Fit ca dispozitiv partener pentru anumite dispozitive mobile Samsung
Android . Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a explica aplicaţiile şi
caracteristicile care sunt disponibile atunci când Gear Fit este conectat la un dispozitiv mobil.
™
• Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza Gear Fit pentru a asigura folosirea
corectă şi în siguranță.
• Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale Gear Fit.
• Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
• Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de
furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare
prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung
www.samsung.com.
• Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de Gear Fit, de software
sau de furnizorul de servicii.
• Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificațiile hardware.
Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt
furnizor decât Samsung.
• Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor
registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a
particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a Gear Fit sau a
aplicaţiilor.
• Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest
Gear Fit sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în
scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de
autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
• Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu Gear Fit sunt supuse actualizărilor şi pot să
nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie
furnizată împreună cu Gear Fit, contactaţi un Centru Service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate
de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.
• Modificarea sistemului de operare al Gear Fit sau instalarea software-urilor din surse
necunoscute poate conduce la funcţionări necorespunzătoare ale Gear Fit şi la coruperea sau
pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor
anula garanţia.
2
Despre acest manual
Pictograme pentru instrucţiuni
Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane
Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente
Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics
Acest ghid este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.
Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă,
sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau
stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a
Samsung Electronics.
Mărci comerciale
• SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
®
• Bluetooth este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
• Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
3
Cuprins
Introducere
Aplicaţii
6
Despre Gear Fit
6
Conţinut pachet
7
Aspectul dispozitivului
8Buton
10 Montarea curelei la dispozitiv
11 Încărcarea bateriei
14 Pornirea şi oprirea Gear Fit
14 Notificări pentru utilizarea caracteristicii
Bluetooth
15 Conectarea Gear Fit la un dispozitiv mobil
18 Modul de purtare a dispozitivului Gear Fit
19 Blocarea şi deblocarea dispozitivului Gear
Fit
19 Reglarea luminozităţii ecranului
29Temporizator
29Cronometru
30 Aplicaţii pentru gestionarea sănătății
33Somn
35Pedometru
37Antrenament
42Puls
45 Controler media
45 Găsiți dispozitivul meu
Setări
46Ceas
46Fundal
46Afişare
47Bluetooth
47 Mod Blocare
47 Apăs. 2 ori
47Profil
48 Blocare confidenţialitate
48 Resetare Gear Fit
48 Inform. Gear Fit
Noţiuni de bază
20
20
22
24
24
25
25
27
Vizualizarea stării conexiunii dispozitivului
mobil şi bateriei
Utilizarea ecranului senzitiv
Vizualizarea ecranului Acasă
Utilizarea aplicaţiilor
Revenirea la pagina anterioară
Afişarea apelurilor primite
Utilizarea notificărilor
Actualizarea Gear Fit
4
Cuprins
Gear Fit Manager
49 Lansarea aplicației Gear Fit Manager
49 Configurarea setărilor Gear Fit
49 Ecran de pornire
50 S Health
50 Setarea notificărilor
51Setări
Depanare
5
Introducere
Despre Gear Fit
Când conectaţi Gear Fit la dispozitivul dvs. mobil, îl puteți utiliza pentru a vizualiza jurnalele
apelurilor sau pentru a seta alarme. Puteţi utiliza dispozitivele mobile mai convenabil prin conectarea
la diverse aplicaţii folosind Gear Fit. Setați-vă programul de exerciţii şi gestionați-vă sănătatea prin
conectarea lui Gear Fit la un dispozitiv mobil.
Pentru a conecta Gear Fit la un dispozitiv mobil, instalaţi Gear Fit Manager pe dispozitivul mobil.
Căutaţi Gear Fit Manager de la Samsung Apps sau vizitaţi apps.samsung.com/gearfit pentru a-l
descărca.
Conţinut pachet
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
• Gear Fit
• Încărcător
• Ghid de pornire rapidă
• Articolele furnizate împreună cu Gear Fit şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
• Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest Gear Fit şi pot să nu fie
compatibile cu alte dispozitive.
• Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
• Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă
că acestea sunt compatibile cu Gear Fit înainte de achiziţionare.
• Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu Gear Fit.
• Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Funcţionările necorespunzătoare cauzate
de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanţie.
• Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcţie de
companiile producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile,
consultaţi site-ul web Samsung.
6
Introducere
Aspectul dispozitivului
Gear Fit
Buton Pornire
Pini încărcare
Senzor puls inimă
Umiditatea şi lichidele pot deteriora Gear Fit. Păstrați Gear Fit uscat.
• Nu utilizaţi o folie de protecţie a ecranului. Nerespectarea acestei indicaţii cauzează
funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor ecranului senzitiv.
• Nu permiteţi ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcţiona
necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
7
Introducere
Încărcător
Pini încărcare
Mufă multifuncţională
Curea
Asiguraţi-vă că mențineți cureaua curată. Contactul cu agenţi contaminanți, cum ar fi praful
sau vopseaua, poate conduce la pătarea curelei și este posibil ca aceasta să nu poată fi
curățată în totalitate.
Buton
Buton
Funcţie
• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri Gear Fit.
Pornire
• Apăsaţi pentru a vă deplasa la ecranul Ceas.
• Apăsaţi pentru a bloca Gear Fit în ecranul Ceas.
• Ţineţi apăsat cel puţin 7 secunde pentru a închide Gear Fit.
8
Introducere
Menținerea rezistenţei la apă şi la praf
Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmaţi cu atenţie aceste sfaturi
pentru a preveni deteriorarea dispozitivului şi pentru a menţine rezistența la apă şi la praf a acestuia.
• Nu scufundaţi dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m şi nu îl ţineţi scufundat mai mult de
30 de minute.
• Nu expuneţi dispozitivul la apă aflată în mișcare, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile
oceanului sau o cascadă.
• Dacă dispozitivul sau mâinile dvs. sunt ude, uscaţi-le complet înainte de manevrarea
dispozitivului.
• Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscaţi-l complet cu o cârpă curată şi moale.
Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichd decât apă dulce, clătiţi imediat dispozitivul şi
uscaţi-l complet cu o cârpă curată şi moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta
funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.
• Dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact, caracteristicile de rezistenţă la apă şi la praf
ale dispozitivului pot fi afectate.
• Ecranul senzitiv şi celelalte caracteristici pot să nu funcţioneze corespunzător dacă dispozitivul
este utilizat în apă sau în alte lichide.
• Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat şi s-a demonstrat că este rezistent la
apă şi praf în anumite circumstanţe (corespunde cerinţelor de clasificare IP67 aşa cum sunt
descrise de standardul internaţional IEC 60529 - Grade de protecţie asigurate prin carcase
[Cod IP]; condiţii de testare: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda
acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în
orice condiții.
9
Introducere
Montarea curelei la dispozitiv
Montaţi cureaua furnizată la Gear Fit.
1 Introduceţi ambele capete ale dispozitivului Gear Fit în orificiul de montare de pe curea.
• Mai întâi, introduceţi un capăt al Gear Fit în orificiul de montare. Apoi, introduceţi celălalt
capăt al dispozitivului în orificiu şi trageţi cureaua în acelaşi timp.
2
1
2 Asiguraţi-vă că Gear Fit a fost montat în siguranță în orificiul de montare şi că acesta este aliniat
corespunzător cu această curea.
3
10
Introducere
Deconectarea curelei
Pentru a deconecta cureaua de la Gear Fit, ridicaţi cureaua în sus.
Încărcarea bateriei
Încărcaţi bateria înainte de a utiliza Gear Fit pentru prima dată. De asemenea, puteţi utiliza un
computer pentru a încărca Gear Fit conectându-le prin intermediul unui cablu USB.
Utilizaţi numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau
cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea Gear Fit.
• Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
• Dacă bateria este descărcată complet, Gear Fit nu poate fi pornit imediat atunci când
încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce
înainte de a porni dispozitivul.
• Încărcătorul furnizat cu Gear Fit este utilizat pentru încărcarea bateriei dispozitivului. Aveţi
grijă să nu pierdeţi încărcătorul.
11
Introducere
1 Potriviți Gear Fit în încărcător cu pinii de încărcare orientaţi unii spre ceilalţi.
Încărcător
Pini încărcare
2 Introduceţi capătul mic al cablului încărcătorului în mufa multifuncţională a încărcătorului.
<Când deconectaţi după încărcare>
Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a Gear Fit.
Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.
12
Introducere
• În timp ce Gear Fit se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza
unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul de la Gear Fit.
• În timpul încărcării, Gear Fit se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să
afecteze durata de viaţă sau performanţele acestuia. Dacă bateria devine mai fierbinte
decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
• Dacă Gear Fit nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi Gear Fit şi încărcătorul la un
Centru de Service Samsung.
• Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit.
Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza
electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.
Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în
timpul încărcării.
Despre utilizarea bateriei
• Timpul de funcţionare a bateriei este afectat de modul de utilizare a dispozitivului şi de starea
bateriei.
• Bateria este un element consumabil. Durata de viaţă a bateriei poate fi redusă când mai multe
aplicaţii sau caracteristici rulează simultan. De asemenea, chiar dacă dispozitivul nu este utilizat,
durata de viaţă a bateriei poate fi redusă.
• Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.
13
Introducere
Pornirea şi oprirea Gear Fit
Dacă porniţi Gear Fit pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Instrucţiunile descriu
modul de conectare a lui Gear Fit la un dispozitiv mobil şi modul de configurare al lui Gear Fit.
Ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni Gear Fit. Apare pe ecran o
fereastră pop-up cu instrucțiuni care vă solicită să descărcaţi şi să instalaţi Gear Fit Manager. Puteţi
utiliza Gear Fit numai după ce Gear Fit Manager este instalat pe dispozitivul mobil. Consultaţi
‘Conectarea Gear Fit la un dispozitiv mobil’ pentru detalii.
Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care
utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
Pentru a opri Gear Fit, ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi Închidere.
Notificări pentru utilizarea caracteristicii
Bluetooth
• Pentru a evita problemele când conectaţi Gear Fit la celălalt dispozitiv mobil, aşezaţi
dispozitivele aproape unul de celălalt.
• Asiguraţi-vă că Gear Fit şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth
(10 m). Distanţa poate varia în funcţie de mediul în care este utilizat dispozitivul.
• Asiguraţi-vă că nu există niciun obstacol între Gear Fit şi dispozitivul mobil conectat, inclusiv
corpuri umane, pereţi, colţuri sau garduri.
• Nu atingeţi antena Bluetooth a dispozitivului mobil conectat.
• Bluetooth utilizează aceeaşi frecvenţă ca anumite produse industriale, ştiinţifice, medicale şi de
mică putere şi pot avea loc interferenţe când realizaţi conexiuni în apropierea acestor tipuri de
produse.
14
Introducere
• Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a
datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere şi securizate
în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
• Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi
incompatibile cu Gear Fit.
• Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate
ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).
Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.
Conectarea Gear Fit la un dispozitiv mobil
Instalaţi Gear Fit Manager pe dispozitivul mobil şi conectaţi Gear Fit la dispozitiv prin Bluetooth.
Nu puteţi instala Gear Fit Manager pe dispozitivele mobile care nu acceptă sincronizarea
Gear Fit. Asiguraţi-vă că dispozitivul mobil este compatibil cu Gear Fit.
1 Gear Fit Porniţi Gear Fit.
2 Gear Fit Citiţi informaţiile despre descărcare în fereastra pop-up şi atingeţi
. Apar detaliile
despre modelul Gear Fit.
3 Dispozitiv mobil Descărcaţi Gear Fit Manager de la Samsung Apps. De asemenea, puteţi
vizita apps.samsung.com/gearfit pentru a descărca Gear Fit Manager.
4 Dispozitiv mobil Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Gear Fit Manager.
15
Introducere
5 Dispozitiv mobil Selectaţi numele modelului Gear Fit (de ex. Gear Fit (0000)) care apare în
Pasul 2.
6 Dispozitiv mobil Când apare fereastra Solicitare de asociere Bluetooth, atingeţi OK.
Gear Fit Când apare fereastra de conectare, atingeţi
.
Limba afişată poate să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
16
Introducere
7 Dispozitiv mobil Fereastra Instalare se deschide.
Fereastra Instalare poate să nu apară în funcţie de versiunea de software.
8 Dispozitiv mobil Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Gear Fit Manager se lansează pe dispozitivul mobil.
• Ghidul aplicaţiei Gear Fit Manager se deschide.
• Puteţi regla configurarea pentru Gear Fit în Gear Fit Manager.
9 Gear Fit Selectaţi mâna preferată şi atingeţi .
10 Gear Fit Citiţi informaţiile de pe ecran despre pedometru şi atingeţi
.
• Când dispozitivele sunt conectate, ecranul ceas apare pe Gear Fit.
• Metodele de conectare şi capturile de ecran pot varia în funcţie de tipul dispozitivului şi
de versiunea de software a acestuia.
• Când conectaţi Gear Fit la un alt dispozitiv mobil
Dacă doriţi să conectaţi Gear Fit la un dispozitiv mobil nou achiziţionat sau la un alt
dispozitiv mobil pentru prima dată, resetați-l. Resetarea va şterge datele din memorie.
După resetare, puteţi conecta Gear Fit la un alt dispozitiv mobil.
Dacă bateria Gear Fit este complet descărcată, încărcaţi-o înainte de a conecta Gear Fit la
dispozitivul mobil. Nu conectaţi Gear Fit la un alt dispozitiv mobil. Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate cauza pierderea datelor.
17
Introducere
Modul de purtare a dispozitivului Gear Fit
Deschideţi clama şi potriviţi cureaua la încheietura mâinii cu ajutorul suportului de fixare. Când
măsuraţi pulsul inimii, purtaţi dispozitivul strâns în jurul braţului inferior exact deasupra încheieturii
mâinii. Consultaţi ‘Modul de purtare a Gear Fit’ pentru detalii.
Nu îndoiţi excesiv cureaua. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora dispozitivul.
<Când purtaţi dispozitivul la
încheietura mâinii stângi>
<Când purtaţi dispozitivul la
încheietura mâinii drepte>
Buton Pornire
Configuraţi Gear Fit pentru încheietura mâinii la care îl veţi purta.
• Setaţi purtarea dispozitivului Gear Fit la încheietura mâinii stângi, atingeţi Setări → Afișare →
Purtat pe → Stânga.
• Setaţi purtarea dispozitivului Gear Fit la încheietura mâinii drepte, atingeţi Setări → Afișare →
Purtat pe → Dreapta.
• Pentru a schimba setarea pentru încheietura mâinii la care purtaţi dispozitivul, urmaţi
instrucţiunile pentru încheietura mâinii la care veţi purta dispozitivul.
• Dacă butonul pornire nu este orientat spre mâna dvs. sau dispozitivul este configurat
pentru cealaltă mână, ecranul nu va fi afişat corespunzător.
18
Introducere
Blocarea şi deblocarea dispozitivului Gear Fit
Atunci când nu este utilizat, blocaţi Gear Fit pentru a preveni orice operaţiune nedorită. Apăsând
pe butonul Pornire opriţi ecranul Ceas de pe ecran şi puneţi Gear Fit în modul blocare. Gear Fit se
blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.
Apăsaţi pe butonul Pornire pentru a debloca Gear Fit.
Reglarea luminozităţii ecranului
Puteţi regla luminozitatea ecranului pe Gear Fit pentru a se potrivi mediului în care vă aflați.
• Atingeţi ecranul de două ori rapid cu două degete, apoi atingeţi
luminozitatea.
sau
pentru a regla
• Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Afişare → Luminoz., apoi reglaţi luminozitatea.
În condiţii de lumină puternică, cum ar fi lumina directă a soarelui, puteţi seta luminozitatea
ecranului lui Gear Fit la maxim pentru a utiliza Mod Exterior. Dacă ecranul rămâne oprit
timp de 5 minute, modul exterior este resetat automat la setările implicite.
19
Noţiuni de bază
Vizualizarea stării conexiunii dispozitivului mobil
şi bateriei
Derulaţi la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă şi atingeţi Setări. Următoarele pictograme oferă
informaţii despre starea Gear Fit. Aceste pictograme apar în partea stângă a ecranului.
Pictogramă
Semnificaţie
Dispozitiv mobil conectat
Dispozitiv mobil deconectat
Nivel de energie a bateriei
Utilizarea ecranului senzitiv
Folosiţi numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.
• Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice.
Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului
senzitiv.
• Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu
aplicaţi o forţă excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
• Gear Fit poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care
sunt în afara zonei de introducere tactilă.
• Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini
remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul senzitiv atunci când
nu utilizaţi Gear Fit.
20
Noţiuni de bază
Gesturi
Atingere
Pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu sau pentru a apăsa un buton de
pe ecran, atingeţi-l cu degetul.
Atingere de două ori
În timp ce utilizaţi Gear Fit, atingeţi de două ori oriunde pe ecran cu două degete pentru a accesa
panoul de control al luminozităţii. De asemenea, vizualizaţi pictogramele indicatoare şi nivelul
bateriei rămase.
Deplasare rapidă
Deplasaţi rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea
alt panou.
21
Noţiuni de bază
Vizualizarea ecranului Acasă
Vizualizaţi ecranul Acasă al lui Gear Fit atunci când îl conectaţi la dispozitivul mobil. Acesta afişează
ceasul, widgeturile, comenzile rapide ale aplicaţiilor etc.
Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga
sau la dreapta.
• Conectaţi Gear Fit la dispozitivul mobil după achiziţionare, pentru setarea corectă a orei.
• Ora poate să nu fie precisă dacă Gear Fit este oprit sau bateria este descărcată.
Reconectaţi dispozitivul mobil pentru setarea corectă a orei.
Panourile ecranului Acasă
1
2
3
4
5
Aplicaţiile disponibile şi aranjamentul aplicaţiilor pot varia în funcţie de versiunea de
software.
22
Noţiuni de bază
Număr
Aplicaţie sau caracteristică
Temporizator
Utilizaţi Gear Fit ca un temporizator pentru numărătoare inversă.
1 Cronometru
Măsuraţi şi înregistraţi durata timpului scurs.
Somn
Monitorizaţi tiparele de somn şi înregistraţi cât dormiți.
Pedometru
Setaţi un obiectiv şi măsuraţi paşii efectuaţi.
2 Antrenament
Setați obiectivele pentru exerciții și măsurați rezultatele și caloriile arse.
Puls
Măsuraţi şi înregistraţi pulsul inimii.
3 Ceas
Vizualizaţi data şi ora curentă.
Notificări
Fiţi la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi mesajele noi, e-mailurile sau
apelurile pierdute, primite pe dispozitivul mobil conectat.
• Puteţi primi până la 100 de notificări pe Gear Fit. După atingerea numărului
maxim, notificările vor fi şterse în ordine de la cele mai vechi.
4 Controler media
Lansaţi playerul media pe dispozitivul mobil conectat şi controlaţi redarea cu
ajutorul Gear Fit.
Setări
Configuraţi Gear Fit setând elemente, cum ar fi fundalul ceasului, setările pentru
afişare şi caracteristica Bluetooth.
5 Găsiți dispoz. meu
Găsiţi dispozitivul conectat.
23
Noţiuni de bază
Utilizarea ecranului Ceas
În timp ce utilizaţi Gear Fit, apăsaţi pe butonul Pornire pentru a reveni la ecranul Ceas.
Utilizarea aplicaţiilor
Gear Fit poate rula o varietate de aplicaţii. Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi o
comandă rapidă sau pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.
Pe ecranul de Aplicaţii, derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicaţiile instalate pe
Gear Fit.
Revenirea la pagina anterioară
Pentru a reveni la pagina anterioară, atingeţi
în timp ce utilizaţi aplicaţiile.
24
Noţiuni de bază
Afişarea apelurilor primite
Când dispozitivul mobil conectat primeşte un apel, acesta poate fi afișat pe Gear Fit. Afişaţi apelul
pentru a-l respinge şi trimiteţi un mesaj de respingere.
Pentru a respinge un apel, atingeţi atunci când primiţi apelul şi glisaţi-l la stânga.
Pentru a respinge un apel şi trimite un mesaj de respingere, atingeţi
glisaţi-l la dreapta.
atunci când primiţi apelul şi
Nu puteţi utiliza Gear Fit pentru conversaţii telefonice sau pentru a efectua apeluri.
Utilizarea notificărilor
Fiţi la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi mesajele noi, e-mailurile sau apelurile pierdute,
primite pe dispozitivul mobil conectat.
• Puteţi primi până la 100 de notificări pe Gear Fit. După atingerea numărului maxim,
notificările vor fi şterse în ordine pornind de la cele mai vechi.
• Dacă un mesaj include un text mai lung sau ataşamente, verificaţi detaliile mesajului pe
dispozitivul mobil conectat.
Verificarea notificărilor
Verificarea imediată a notificărilor
Când este primită o notificare, informaţiile despre aceasta, cum ar tipul şi ora la care este primită,
apar pe ecran. Când apare o notificare, atingeţi-o pentru a vizualiza detaliile. Un exemplu de
notificare pentru un e-mail este ilustrat în imaginea de mai jos:
25
Noţiuni de bază
Verificarea notificărilor mai târziu
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Notificări.
2 Selectaţi un tip de notificare.
3 Selectaţi o notificare pentru a vizualiza detaliile.
Ecran detalii notificare
4 În vizualizarea detaliată a notificărilor, derulaţi în jos pentru a utiliza caracteristici suplimentare.
Puteţi şterge notificări, afişa mesajul pe dispozitivul mobil sau răspunde la mesaj.
Vizualizaţi mesajul pe
dispozitivul mobil conectat.
Răspundeţi la mesaj utilizând
şabloanele disponibile.
Ştergeţi mesajul.
Reveniţi la ecranul anterior.
26
Noţiuni de bază
5 Derulaţi la stânga pentru a vizualiza mesajele anterioare.
• Puteţi primi notificări pe Gear Fit pentru elementele selectate. În Gear Fit Manager,
atingeţi Notificări → NOTIFICĂRI GEAR sau NOTIFICĂRI GENERALE, apoi bifaţi
elementele pentru a le selecta.
• Dacă setaţi Notificări → Limitare notificări pe Gear Fit Manager, nu veţi putea vizualiza
anumite notificări pe Gear Fit. Când Limitare notificări este setată, încă puteţi vizualiza
notificările pentru apelurile primite şi alarme pe Gear Fit.
• Dacă setaţi Notificări → Păstrați ecranul oprit pe Gear Fit Manager, Gear Fit primeşte
notificările când ecranul s-a oprit.
Actualizarea Gear Fit
Gear Fit poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software. Vizitaţi site-ul web Samsung
pentru a actualiza software-ul pentru Gear Fit.
Actualizarea cu Samsung Kies
Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansaţi Samsung Kies
şi conectaţi Gear Fit la computer. Samsung Kies recunoaşte automat Gear Fit şi afişează actualizările
disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceţi clic pe butonul Actualizare în caseta de
dialog pentru a începe actualizarea. Consultați site-ul web Samsung pentru detalii privind modul de
actualizare.
27
Noţiuni de bază
1 Faceţi clic pe Actualizare în caseta de dialog pentru a începe procesul de actualizare.
Dacă nu apare automat o casetă de dialog, faceţi clic pe Gear Fit în lista de Dispozitive
conectate, apoi faceţi clic pe Actualizare firmware.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de actualizare.
Când actualizarea este finalizată, apare un mesaj de finalizare pe ecran şi Gear Fit se resetează
automat.
• Verificaţi starea bateriei Gear Fit înainte de actualizarea software-ului. Încărcaţi bateria
complet înainte de actualizarea software-ului.
• Nu opriţi computerul sau deconectaţi cablul USB în timp ce Gear Fit se actualizează.
• În timpul actualizării dispozitivului Gear Fit, nu conectaţi alte dispozitive media la
computer. Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare.
• În timpul actualizării dispozitivului Gear Fit, nu lansaţi alte aplicaţii pe computer și nu îl
utilizați. Nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la supraîncărcarea computerului.
• Dacă pierdeţi conexiunea cu Internetul în timpul actualizării software-ului, verificaţi
conectarea corespunzătoare a cablului LAN. Apoi, încercaţi din nou.
• Actualizările firmware-ului vor continua numai atunci când Gear Fit este conectat
corespunzător cu computerul. Atunci când Gear Fit este conectat corespunzător, şi
numele modelul Gear Fit apar în stânga ecranului Samsung Kies.
Dacă este disponibilă o actualizare a software-ului Gear Fit în Gear Fit Manager, va apărea
o notificare pe dispozitivul mobil atunci când acestea este conectat la Gear Fit. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de actualizare. Puteţi actualiza cu
uşurinţă Gear Fit la cea mai recentă versiune printr-o conexiune Bluetooth.
28
Aplicaţii
Temporizator
Folosiți această aplicaţie pentru a utiliza Gear Fit ca un temporizator pentru numărătoare inversă.
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Temporizator.
2 Setaţi durata, apoi atingeţi .
Glisaţi
la dreapta atunci când timpul a expirat.
Cronometru
Utilizaţi această aplicaţie pentru a măsura durata timpului scurs.
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Cronometru.
2 Atingeţi pentru a cronometra un eveniment.
• : Înregistraţi timpii turului.
• : Terminaţi cronometrarea.
• : Ştergeţi înregistrările timpilor turului.
29
Aplicaţii
Aplicaţii pentru gestionarea sănătății
Utilizaţi aplicaţiile Pedometru, Somn, Antrenament și Puls pentru a vă monitoriza și gestiona
sănătatea și condiția fizică.
Când Gear Fit este sincronizat cu o aplicaţie S Health compatibilă, puteţi utiliza caracteristici
suplimentare. Caracteristicile suplimentare includ verificarea condiţiei fizice şi înregistrările
exerciţiilor etc.
Pedometru, Somn, Antrenament și Puls sunt destinate numai în scopuri: recreative,
bunăstare și condiție fizică şi nu sunt destinate pentru diagnostic medical. Înainte de
utilizarea acestor aplicaţii, citiţi instrucţiunile cu atenţie. Consultaţi un medic profesionist
dacă experimentaţi vreo problemă de sănătate sau dacă aveţi nevoie de asistenţă medicală.
Înainte de începerea exercițiilor
Această aplicaţie poate fi utilizată pentru a monitoriza activitatea dvs. fizică. În timp ce activitatea
fizică moderată, cum ar fi mersul în pas vioi, este sigură pentru majoritatea persoanelor, experţii în
sănătate sugerează să vorbiţi cu medicul dvs. înainte de a începe un program de exerciţii, în special
dacă aveţi una din următoarele condiţii:
• Boală de inimă
• Astm sau boală de plămâni
• Diabet, boală de ficat sau de rinichi
• Artrită
Trebuie să vă consultați medicul dacă aveţi simptome care sugerează boală de inimă, de plâmâni, sau
o altă boală gravă, cum ar fi:
• Durere sau disconfort în piept, gât, maxilar sau braţe, în timpul activităţii fizice.
• Ameţeală sau pierderea cunoştinţei.
• Dificultăţi de respiraţie la efort uşor sau în repaus, sau când sunteţi întins în pat sau mergeţi la
culcare.
• Inflamarea gleznei, în special noaptea.
• Un murmur cardiac sau un puls rapid şi pronunţat.
• Durere musculară atunci când urcaţi scări sau un deal şi care se manifestă atunci când vă
odihniţi.
30
Aplicaţii
Colegiul American de Medicină Sportivă recomandă să vă consultaţi medicul înainte de a vă angaja
în exerciţii energice, dacă se aplică două sau mai multe din următoarele aspecte:
• Sunteţi bărbat cu vârsta peste 45 de ani sau femeie cu vârsta peste 55 de ani.
• Aveţi un istoric în familie de boli cardiace manifestate înainte de vârsta de 55 de ani.
• Aţi fumat sau aţi renunţat la fumat în ultimele şase luni.
• Nu aveţi activitate fizică de trei luni sau mai mult.
• Sunteţi supraponderal sau obez.
• Aveţi hipertensiune arterială sau colesterol mărit.
• Aveţi toleranţă alterată la glucoză, numită şi prediabet.
Când sunteţi nesigur - Verificaţi
Dacă nu sunteţi sigur de starea sănătăţii dvs., aveţi mai multe probleme de sănătate, sau sunteţi
însărcinată, trebuie să vorbiţi cu medicul dvs. înainte de a începe un nou program de exerciţii.
Colaborarea cu medicul dvs. este un mod bun de a planifica un program de exerciţii care este corect
şi sigur pentru dvs. Consideraţi acest lucru primul pas pe calea dvs. către condiţia fizică dorită.
Modul de purtare a Gear Fit
Când măsuraţi pulsul inimii, purtaţi Gear Fit confortabil pe braţ deasupra încheieturii mâinii, după
cum este înfăţişat în figura de mai jos. Nu prindeţi Gear Fit prea stâns.
<Spate>
Senzor puls inimă
31
Aplicaţii
• Precizia senzorului pentru pulsul inimii poate fi diminuată în funcţie de condiţiile de
măsurare şi de mediul ambiant.
• Utilizaţi caracteristica HR numai pentru măsurarea pulsului.
• Nu vă uitaţi direct în luminile senzorului pentru înregistrarea pulsului. Nerespectarea
acestei instrucţiuni vă poate afecta vederea. Asiguraţi-vă că niciun copil nu se uită în
lumini.
• Temperaturile ambientale scăzute pot afecta măsurarea, în timpul iernii sau pe vreme
rece, menţineţi-vă caldă temperatura corpului atunci când vă verificaţi pulsul.
• Efectuaţi măsurătorile pulsului inimii când staţi aşezat şi relaxat. Nu mișcați corpul
în timpul măsurării pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la
înregistrarea unui puls al inimii incorect.
• Dacă obţineţi o valoare care este foarte diferită de pulsul aşteptat, odihniţi-vă timp de 30
de minute şi apoi măsuraţi-l din nou.
• Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurărilor poate duce la
înregistrarea unui puls al inimii diferit față de cel normal.
• Nu vorbiţi, căscaţi sau inspiraţi adânc în timpul realizării măsurătorilor. Nerespectarea
acestei instrucţiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
• Din cauza faptului că senzorului pentru pulsul inimii utilizează lumina pentru a aproxima
pulsul, precizia acestuia poate varia din cauza factorilor fizici care afectează absorbţia şi
reflectarea luminii, cum ar fi circulaţia sângelui/tensiunea arterială, starea pielii şi locaţia
şi densitatea vaselor sanguine. În plus, dacă pulsul este foarte mărit sau foarte scăzut,
măsurătorile pot să fie incorecte.
• În cazul utilizatorilor cu încheieturi subţiri se pot obţine măsurări incorecte ale pulsului
atunci când dispozitivul nu este strâns, cauzând reflectarea neuniformă a luminii. Dacă
măsurarea pulsului nu funcţionează adecvat, reglaţi poziţia senzorului pentru pulsul
inimii al dispozitivului la dreapta, la stânga, în sus sau în jos, sau porniţi dispozitivul astfel
încât senzorul pentru pulsul inimii să stea strâns de interiorul încheieturii mâinii.
• Dacă senzorul pentru pulsul inimii este murdar, ştergeţi senzorul şi încercaţi din nou.
Obstacolele între cureaua dispozitivului şi încheietura mâinii, cum ar fi părul, murdăria
sau alte obiecte, pot împiedica lumina să se reflecte uniform. Asiguraţi-vă că îndepărtaţi
obstacolele de acest fel înainte de utilizare.
• Dacă dispozitivul devine fierbinte la atingere, scoateţi-l până când se răceşte. Expunerea
îndelungată a pielii la o suprafaţă fierbinte a dispozitivului poate provoca arsura pielii.
32
Aplicaţii
Somn
Utilizaţi această aplicaţie pentru a vă monitoriza tiparele de somn şi pentru a înregistra cât de mult
dormiţi prin detectarea mişcărilor corpului în timpul somnului. Puteţi transfera înregistrările către
dispozitivul mobil conectat.
Înainte de utilizarea acestei aplicaţii
• Dacă tocmai aţi cumpărat sau resetat Gear Fit, citiţi informaţiile de pe ecran despre aplicaţie.
• Aplicaţia Somn vă monitorizează durata somnului şi mişcările corpului în timp ce dormiţi.
• Pentru a înregistra în timp ce dormiţi, atingeţi butonul Pornire atunci când vă culcaţi şi atingeţi
butonul Oprire atunci când vă treziţi.
• Aplicaţia Somn poate înregistra mai multe cicluri de somn în intervalul unei perioade de 24 de
ore. Toată durata somnului pe care aplicaţia o detectează în intervalul perioadei desemnate este
înregistrată ca perioada totală de somn.
Înregistrarea duratei somnului
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Somn.
2 Atingeţi Pornire.
Durata somnului este afișată pe ecran atunci când porneşte înregistrarea somnului.
Durată somn
Reveniţi la ecranul anterior.
Opriţi înregistrarea.
3 Atingeţi Oprire →
pentru a opri înregistrarea.
33
Aplicaţii
Utilizarea caracteristicilor suplimentare
Pentru a utiliza caracteristicile suplimentare, derulaţi la stânga pe ecranul Somn.
Ecran Somn
Vizualizaţi înregistrările
anterioare.
Reveniţi la ecranul anterior.
34
Aplicaţii
Pedometru
Pe ecranul pentru numărătoarea pașilor, porniţi pedometrul pentru a număra paşii şi pentru a
vizualiza distanţa parcursă şi caloriile arse.
Înainte de utilizarea acestei aplicaţii
Pedometrul începe să contorizeze automat paşii atunci când Gear Fit este conectat la dispozitivul
mobil.
Numărarea paşilor
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Pedometru.
Puteţi vizualiza informaţii, cum ar fi numărătoarea paşilor şi caloriile arse, pe ecran.
Numărul de paşi
Întrerupeţi numărătoarea
paşilor efectuaţi.
Reveniţi la ecranul anterior.
Distanţa
Calorii arse
2 Atingeţi Întrer. pentru a opri contorizarea.
35
Aplicaţii
Utilizarea caracteristicilor suplimentare
Derulaţi la stânga pe ecranul pedometrului pentru a utiliza caracteristici suplimentare.
Ecran pedometru
Resetaţi numărul de paşi.
Reveniţi la ecranul anterior.
Vizualizaţi înregistrările
anterioare.
Schimbaţi obiectivul.
• Este posibil să experimentaţi o scurtă întârziere în timp ce pedometrul monitorizează
paşii şi apoi afişează numărătoarea paşilor dvs.
• Distanţa parcursă poate diferi faţă de distanţa reală din cauza paşilor inegali, mersului pe
loc şi a mersului în cerc.
• Dacă utilizaţi pedometrul în timp ce călătoriţi cu maşina sau cu trenul, vibrațiile pot afecta
numărarea.
• Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteţi vizualiza date
anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicaţia S Health.
36
Aplicaţii
Antrenament
Utilizaţi această aplicaţie pentru a seta obiectivele pentru dietă şi calorii şi pentru a planifica
programul antrenamentului. Vizualizaţi antrenamentul efectuat în ziua respectivă și comparați-l cu
obiectivul pe care vi l-ați stabilit. De asemenea, puteţi înregistra rezultatele antrenamentului într-un
jurnal.
Caracteristica GPS a dispozitivului mobil conectat este utilizată pentru a verifica informaţiile,
cum ar fi altitudinea şi viteza, atunci când mergeţi pe bicicletă sau pe jos. Asiguraţi-vă
că Gear Fit şi dispozitivul mobil sunt conectate permanent în timpul utilizării acestei
caracteristici.
În condiţii de vreme rece
• Evitaţi utilizarea dispozitivului pe vreme rece. Dacă este posibil, utilizaţi dispozitivul în medii de
interior.
• Dacă utilizaţi dispozitivul în medii de exterior pe vreme rece, acoperiţi Gear Fit înainte de a-l
utiliza.
• Măsuraţi pulsul inimii înainte de a începe antrenamentul. Dacă măsuraţi pulsul inimii în timpul
antrenamentului, măsurătorile pot să fie incorecte.
• Dacă tocmai aţi cumpărat sau resetat Gear Fit, citiţi informaţiile de pe ecran despre aplicaţie
şi creaţi-vă profilul. Atunci când creaţi un profil, puteţi să vă înregistraţi pulsul maxim al inimii
automat sau manual.
Pulsul maxim al inimii este cel mai rapid puls al inimii pe care îl poate atinge o persoană prin
intermediul exerciţiului. Dacă știți deja valoarea pulsului maxim al inimii, introduceți-o manual.
Dacă dispozitivul este setat să înregistreze automat pulsul inimii, Gear Fit îl va calcula utilizând
formula ‘210–0,65 x vârsta’.
Monitorizarea informaţiilor despre antrenament
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Antrenament.
2 Selectaţi un tip de exerciţiu pentru monitorizare. Puteţi selecta din Alergare, Mers, Ciclism, sau
Plimbare.
37
Aplicaţii
3 Atingeţi Pornire pentru a începe monitorizarea.
Puteţi vizualiza informaţii, cum ar fi durata exerciţiului şi distanţa, pe ecran.
Durată exerciţiu
Întrerupeţi înregistrarea.
Reveniţi la ecranul anterior.
Distanţa
Viteză
4 Atingeţi Întrer. → Oprire pentru a opri informaţiile despre exerciţiu.
Înregistrările exerciţiului apar pe ecran.
5 Derulaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza înregistrările.
38
Aplicaţii
Utilizarea caracteristicilor suplimentare
Derulaţi la stânga pe ecranul de antrenament pentru a utiliza caracteristici suplimentare.
Ecran Antrenament
Porniţi/opriţi mesajul de
antrenament.
Vizualizaţi înregistrările
anterioare.
Reveniţi la ecranul anterior.
Schimbaţi obiectivul.
• Pentru a vizualiza mai multe caracteristici suplimentare, derulaţi la stânga pe ecranul
caracteristicilor suplimentare.
• Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteţi vizualiza date
anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicaţia S Health.
39
Aplicaţii
Utilizarea caracteristicii Antrenament în timpul efectuării exercițiilor în modul
alergare
Utilizaţi caracteristica de antrenament personalizat pentru a face exerciţii în siguranţă şi în mod
eficient. Veţi primi recomandări pentru antrenament în timp real, care vă conduc la un exerciţiu fizic
sigur şi eficient care vă menţine în formă.
Despre caracteristica Antrenament
Caracteristica Antrenament utilizează tehnologia Firstbeat pentru a oferi îndrumare personalizată
în momentul efectuării exercițiilor. Firstbeat are la bază analiza Efectelor antrenamentului (EA) care
măsoară efortul fizic depus în timpul unui exerciţiu fizic şi evaluează impactul asupra condiţiei dvs.
fizice. Nivelurile Efectelor antrenamentului au la bază profilul dvs. fizic și informațiile despre puls,
înregistrate în timp ce efectuați exerciții. Nivelul Efectelor antrenamentului se intensifică atunci când
efectuați exerciții, iar caracteristica Antrenament utilizează analiza Efectelor antrenamentului pentru
a vă oferi feedback.
Feedback-ul este oferit sub formă de îndemnuri, precum ‘măreşte viteza’, ‘menţine această viteză’, şi
‘încetineşte’. Atunci când începeţi să utilizaţi caracteristica Antrenament, aceasta va estima un nivel
al Efectelor antrenamentului adecvat pornind de la profilul dvs. În timp ce efectuaţi exerciţii, aceasta
vă va analiza istoricul antrenamentului şi vă va oferi îndrumare personalizată. Un exerciţiu fizic tipic
poate să pornească la o intensitate mai scăzută şi să crească progresiv în intensitate spre sfârşit.
Vizitaţi www.firstbeat.fi/te pentru mai multe informaţii.
Gear Fit măsoară pulsul cu ajutorul senzorului de măsurare a pulsului inimii. Această
caracteristică poate să nu funcţioneze corespunzător dacă senzorul pentru pulsul inimii este
expus la transpiraţie excesivă sau poziţia acestuia este schimbată în timpul exerciţiului.
Pentru cele mai bune rezultate de antrenament, utilizaţi caracteristica Antrenament în timp
ce efectuaţi exerciţii în interior.
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Antrenament → Alergare.
Ecran Antrenament
2 Derulaţi la stânga pe ecranul alergare, apoi atingeţi Îndrum. →
40
.
Aplicaţii
3 Bifaţi Antrenament, apoi atingeţi
.
Puteţi seta Training Effect (Efectele antrenamentului), durata şi pulsul maxim al inimii.
Următoarele opțiuni descriu nivelele Efectelor antrenamentului:
• Ușor: Mențineți-vă sănătatea şi îmbunătățiți-vă rezistenţa.
• Moder.: Mențineți-vă condiția fizică şi îmbunătățiți-vă rezistenţa cardiovasculară.
• Îmbun.: Îmbunătățiți-vă condiția fizică şi rezistenţa cardiovasculară.
• Dacă efectuaţi exerciţii pe o durată mai scurtă decât cea desemnată pentru
Efectele antrenamentului, intensitatea exerciţiilor va creşte pentru a realiza Efectele
antrenamentului.
• Dacă simţiţi dureri sau disconfort în timpul efectuării exerciţiilor, încetaţi imediat şi
consultaţi un medic profesionist.
4 Atingeţi
.
Configurarea este finalizată.
5 Atingeţi Pornire.
Măsurarea pulsului inimii porneşte. Începeţi să alergaţi atunci când măsurarea este finalizată.
Puteţi vizualiza informaţii, cum ar fi durata exerciţiului şi distanţa, pe ecran.
6 Atunci când terminaţi de alergat, atingeţi Întrer. → Oprire pentru a opri monitorizarea
informaţiilor despre exerciţiu.
41
Aplicaţii
Puls
Utilizaţi acestă aplicaţie pentru a măsura şi înregistra pulsul curent al inimii. Puteţi planifica şi regla
antrenamentul pe baza pulsului inimii înregistrat.
• Caracteristica de măsurare a pulsului inimii de pe dispozitiv nu poate fi utilizată pentru
diagnostic clinic sau medical.
• Pentru o măsurare mai precisă a pulsului inimii, realizați măsurătorile atunci când nu vă
mişcaţi corpul. Pentru a măsura pulsul inimii în timpul exerciţiului, utilizaţi caracteristica
Antrenament.
Pentru cele mai bune rezultate când măsuraţi pulsul inimii
• Înainte de a realiza o măsurare, mențineți caldă temperatura corpului și odihniți-vă timp de
5 minute.
• Nu mişcaţi corpul în timpul măsurării.
• Consultaţi ‘Modul de purtare a Gear Fit’ pentru detalii.
42
Aplicaţii
Măsurarea pulsului inimii
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Puls.
2 Atingeţi Pornire pentru a porni măsurarea pulsului inimii.
Pictograma apare şi clipeşte pe ecran atunci când porneşte măsurarea pulsului inimii.
Măsurarea va fi realizată de către dispozitiv. Apoi, după o scurtă întârziere pulsul inimii curent
este afişat pe ecran.
Pulsul inimii curent
Reveniţi la ecranul anterior.
Dată
43
Aplicaţii
Vizualizarea înregistrările anterioare
1 Derulaţi la stânga pe ecranul de măsurare a pulsului inimii.
Ecran măsurare puls inimă
2 Atingeţi Istoric.
3 Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza înregistrările anterioare ale pulsului inimii.
Înregistrare anterioară
Puteţi salva până la 30 de înregistrări. Puteţi vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în
care este instalată aplicaţia S Health.
44
Aplicaţii
Controler media
Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda şi controla fişiere media. Puteţi să lansaţi playerul muzical
pe dispozitivul mobil conectat şi să controlaţi redarea cu ajutorul Gear Fit. Pentru alte fişiere media,
porniţi mai întâi redarea pe dispozitivul mobil. Puteţi controla redarea fişierului folosind Gear Fit.
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Controler media.
2 Atingeţi pentru a reda un fişier media pe dispozitivul mobil conectat.
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.
Controlaţi volumul.
Reveniţi la ecranul anterior.
Reporniţi fişierul redat curent
sau săriţi la fişierul anterior.
Ţineţi apăsat pentru
deplasarea rapidă înapoi.
Săriţi la fişierul următor.
Ţineţi apăsat pentru
deplasarea rapidă înainte.
Găsiți dispozitivul meu
Utilizaţi această aplicaţie pentru a găsi dispozitivul mobil conectat.
1 Pe ecranul Acasă, atingeţi Găsiți dispoz. meu.
2 Atingeţi .
Dispozitivul mobil emite sunete, vibrează şi porneşte ecranul.
Glisaţi
în afara cercului mare pe dispozitivul conectat sau atingeţi
pe Gear Fit.
Această caracteristică este disponibilă numai atunci când Gear Fit şi dispozitivul mobil sunt
conectate.
45
Setări
Ceas
Schimbaţi tipurile de ceas care apar pe ecranul Ceas.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Ceas.
Derulaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi tipul de ceas dorit.
Fundal
Schimbaţi culoarea ecranului Acasă sau setaţi o imagine sau un fundal pentru ecranul Acasă.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Fundal.
Afişare
Schimbaţi setările pentru afişare.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Afişare.
• Luminoz.: Reglaţi luminozitatea ecranului.
• Purtat pe: Setaţi mâna la care purtaţi Gear Fit în general.
• Rotire ecran: Setaţi orientarea ecranului pentru afişarea pe Gear Fit.
• Timp expir. ecran: Setaţi intervalul de timp după care Gear Fit va dezactiva lumina de fundal a
ecranului.
• Mărime pict. pornire: Puteţi regla dimensiunea pictogramelor de pe ecranul Acasă.
46
Setări
• Dimensiune font: Modificaţi tipul de font şi dimensiunea acestuia pentru afişarea textului
notificărilor.
• Gest de activare: Setaţi Gear Fit să pornească şi să indice un anumit ecran prin utilizarea unui
gest. Ridicaţi mâna în care purtaţi Gear Fit şi priviţi către ecranul dispozitivului Gear Fit timp de
câteva secunde. Ecranul porneşte şi afișează un ecran prestabilit.
Bluetooth
Configuraţi setările pentru caracteristica Bluetooth.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Bluetooth.
• Bluetooth: Porniţi sau opriţi caracteristica Bluetooth.
• Setare vizibil: Setaţi ca Gear Fit să apară pe listele celorlalte dispozitive atunci când căutaţi
dispozitive Bluetooth.
Mod Blocare
Blocaţi toate notificările cu excepţia celor pentru alarmă şi temporizator.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Mod Blocare, apoi selectaţi o opţiune.
Apăs. 2 ori
Setaţi ca o aplicaţie să se lanseze instantaneu atunci când apăsaţi pe butonul Pornire de două ori.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Apăs. 2 ori, apoi selectaţi o opţiune.
Profil
Creaţi un profil introducând informaţiile dvs. fizice, cum ar fi sexul sau dimensiunea corporală.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Profil, apoi selectaţi o opţiune.
47
Setări
Blocare confidenţialitate
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Blocare confid.
• PIN: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica blocare confidenţialitate setând un cod PIN din
cel puţin patru numere. Puteţi debloca ecranul Gear Fit introducând un cod PIN atunci când
dispozitivul mobil şi Gear Fit sunt deconectate.
• Niciuna: Dezactivaţi caracteristica de blocare a confidenţialităţii.
• Ajutor: Accesaţi informaţii de ajutor despre utilizarea caracteristicii de blocare a confidențialității.
Resetare Gear Fit
Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele. Aplicaţiile implicite nu sunt șterse.
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Resetare Gear Fit.
Când conectaţi Gear Fit la un alt dispozitiv mobil
Dacă doriţi să conectaţi Gear Fit la un dispozitiv mobil nou achiziţionat sau la un alt
dispozitiv mobil pentru prima dată, resetați-l. Resetarea va şterge datele din memorie. După
resetare, puteţi conecta Gear Fit la un alt dispozitiv mobil.
Inform. Gear Fit
Pe ecranul Acasă, atingeţi Setări → Inform. Gear Fit.
• Despre Gear Fit: Accesaţi informaţiile despre Gear Fit.
• Licenţă open source: Puteţi vizualiza informaţiile despre licenţa open source.
48
Gear Fit Manager
Lansarea aplicației Gear Fit Manager
Această aplicaţie vă permite să vă conectaţi la un dispozitiv mobil şi să particularizaţi setările şi
aplicaţiile pentru Gear Fit. De asemenea, îl puteţi utiliza pentru a accesa caracteristicile dispozitivului
mobil conectat.
Pe ecranul de Aplicaţii al dispozitivului mobil conectat, atingeţi Gear Fit Manager.
Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcţie de tipul dispozitivului mobil conectat.
Configurarea setărilor Gear Fit
Accesaţi informaţii despre Gear Fit şi actualizaţi versiunea de software.
Atingeţi numele Gear Fit în lista DISPOZITIV ASOCIAT pe ecranul Gear Fit Manager, apoi utilizaţi una
din următoarele caracteristici:
• Conectare / Deconectare: Conectaţi sau deconectaţi un Gear Fit.
• Redenumire: Redenumiţi dispozitivul Gear Fit.
• Număr model: Vizualizaţi detaliile despre modelul Gear Fit.
• Versiune software: Actualizaţi Gear Fit la cea mai recentă versiune de software.
Ecran de pornire
Modificaţi setările ecranului Acasă al Gear Fit.
Atingeţi Funcție stil ecr. pornire pe ecranul Gear Fit Manager.
Fundaluri
Modificaţi culoarea ecranului Acasă. Alternativ, setaţi o imagine ori o fotografie stocată în
dispozitivului mobil ca fundal pentru ecranul Acasă al dispozitivului Gear Fit.
Atingeţi Fundaluri pe ecranul Gear Fit Manager. Selectaţi fundalul dorit şi acesta va fi aplicat automat
la ecranul Acasă al dispozitivului Gear Fit.
49
Gear Fit Manager
Ceasuri
Puteţi schimba tipul ceasului care va fi afișat pe ecranul ceas.
Atingeţi Ceasuri pe ecranul Gear Fit Manager. Selectaţi tipul de ceas dorit.
Pentru a configura informaţiile detaliate pe ecranul ceas, atingeţi
un element.
lângă lista de ceasuri şi selectați
Aspect
Schimbaţi ordinea aplicaţiilor care apar pe ecranul Acasă.
Atingeţi Aspect pe ecranul Gear Fit Manager. Ţineţi apăsat pe o aplicaţie, apoi glisaţi-o către o altă
locaţie.
S Health
Puteţi transfera înregistrările S Health salvate pe Gear Fit la dispozitivul mobil conectat.
Pentru a seta intervalul de timp pentru trimiterea fişierelor, pe ecranul Gear Fit Manager, atingeţi
lângă S Health şi selectați Interval transfer pedometru. Atingeţi Transferare acum pentru a trimite
imediat un fişier.
Setarea notificărilor
Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluate sau mesajele noi ale
dispozitivului mobil conectat.
Pe ecranul Gear Fit Manager atingeţi Notificări, glisaţi comutatorul Notificări la dreapta, apoi bifaţi
elementele.
• Limitare notificări: Setaţi ca notificările, cum ar fi apelurile sau mesajele, să nu fie anunţate prin
intermediul Gear Fit.
• Transmisie inteligentă: Setaţi dispozitivul mobil să vă alerteze instantaneu la notificările
noi atunci când îl ridicaţi. În acelaşi timp Gear Fit va fi notificat de mesajele noi sau apelurile
pierdute.
• Această caracteristică este disponibilă numai când ecranul Gear Fit este pornit.
• Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
• Dispozitivul mobil trebuie să fie mai întâi deblocat pentru a vizualiza detalii atunci când
ecranul este blocat.
• Previzualizați mesajul: Setaţi ca ferestrele pop-up să afişeze numele aplicaţiei sau conţinutul.
• Păstrați ecranul oprit: Setaţi primirea notificărilor cu ecranul oprit.
50
Gear Fit Manager
• ALERTE INSTANT PT. GEAR: Setaţi elementele care vor fi primite direct pe Gear Fit.
• NOTIFICĂRI GEAR: Setaţi elementele pentru care veți primi notificări pe Gear Fit.
• NOTIFICĂRI GENERALE: Setaţi aplicaţiile pentru care veți primi notificări pe Gear Fit.
Setări
Utilizaţi această aplicaţie pentru a configura Gear Fit şi seta opţiuni diverse.
Pe ecranul Gear Fit Manager, atingeţi Setări.
Setarea butonului Pornire
Setaţi efectuarea acțiunilor atunci când apăsaţi butonul Pornire al lui Gear Fit de două ori.
Pe ecranul Setări, atingeţi Apăs. 2 ori but. pornire, apoi selectaţi o opţiune.
Activarea caracteristicii de blocare a ecranului
Setaţi dispozitivul mobil să se blocheze automat atunci când este deconectat de la Gear Fit.
Pe ecranul Setări, bifaţi Blocare automată.
Atingeţi Continuare, desenaţi un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenaţi
modelul pentru a-l verifica. Când Gear Fit este deconectat de la dispozitivul mobil, trebuie să
desenaţi modelul pentru a debloca ecranul dispozitivului mobil.
Ecranul dispozitivului mobil este deblocat automat atunci când Gear Fit este conectat la dispozitivul
mobil.
Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
51
Gear Fit Manager
Setarea gestului de trezire
Setaţi Gear Fit să recunoască gestul dvs. pentru trezirea dispozitivului Gear Fit şi să afişeze ceasul sau
ultima pagină pe care aţi accesat-o atunci când ecranul este oprit.
Pe ecranul Setări, atingeţi Gest de activare, apoi glisaţi comutatorul Gest de activare la dreapta.
Pentru a selecta un ecran prestabilit care să fie afişat când porneşte ecranul, atingeţi Selectare ecran
afişat.
Pentru a trezi Gear Fit, ridicaţi mâna pe care purtaţi Gear Fit şi priviţi la ecranul Gear Fit timp de câteva
secunde. Ecranul porneşte şi este afişat un ecran prestabilit.
Configurarea mesajelor de urgenţă
În caz de urgenţă, puteţi trimite un mesaj care cuprinde locaţia dvs. curentă către destinatarii
desemnaţi.
Pe ecranul Setări, atingeţi Trimitere mesaje ajutor, apoi glisaţi comutatorul Trimitere mesaje ajutor
la dreapta. Apoi, citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile.
Puteţi trimite mesaje de urgenţă apăsând pe butonul Pornire de trei ori.
Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
Configurarea contactelor de urgenţă
Setaţi contactele la care vor fi trimise mesajele în caz de urgenţă.
Pe ecranul Setări, atingeţi Gestionare contacte principale → Creați un contact principal → Creare
contact nou sau Selectare din contacte. Puteţi crea un contact nou sau selecta din lista de contacte.
Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
52
Gear Fit Manager
Gestionarea mesajului de respingere
Creaţi şi gestionaţi mesajul de respingere atunci când respingeţi un apel primit.
Pe ecranul Setări, atingeţi Ed. mes. respingere apel.
Pentru a crea un mesaj, atingeţi
. Pentru a edita mesajul, atingeţi mesajul.
Gestionarea şabloanelor text
Creaţi şi gestionaţi şabloane text pentru a răspunde cu uşurinţă la mesaje.
Pe ecranul Setări, atingeţi Editare șabloane text.
Pentru a crea un şablon text, atingeţi
. Pentru a edita şablonul textului, atingeţi mesajul.
Vizualizarea licenţei open source
Puteţi vizualiza informaţiile despre licenţa open source.
Pe ecranul Setări, atingeţi Licenţă open source.
Vizualizarea versiunii Gear Fit Manager
Vizualizaţi informaţiile despre versiunea Gear Fit Manager în Versiune Gear Fit Manager.
53
Depanare
Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este
posibil ca anumite situaţii să nu se aplice în cazul Gear Fit.
Gear Fit nu porneşte
Atunci când bateria este descărcată complet, Gear Fit nu va porni. Încărcaţi complet bateria înainte
de pornirea dispozitivului Gear Fit.
Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător
• Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu
funcţioneze corespunzător.
• Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv
sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcţiona
necorespunzător.
• Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la
apă.
• Reporniţi Gear Fit pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.
• Asiguraţi-vă că software-ul Gear Fit este actualizat la cea mai recentă versiune.
• Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru Service Samsung.
Gear Fit se blochează sau prezintă erori grave
Dacă Gear Fit se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţiile şi să porniţi Gear
Fit pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă Gear Fit se blochează şi nu răspunde la
comenzi, ţineţi apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde pentru a închide.
Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe
ecranul Acasă, atingeţi Setări → Resetare Gear Fit → . Înainte de a efectua revenirea la setările
din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear Fit.
Dacă problema persistă, contactaţi un Centru Service Samsung.
54
Depanare
Un alt dispozitiv Bluetooth nu poate localiza Gear Fit
• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe Gear Fit.
• Reiniţializaţi Gear Fit şi reîncercaţi.
• Asiguraţi-vă că Gear Fit şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth
(10 m). Distanţa poate varia în funcţie de mediul în care este utilizat dispozitivul.
Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.
Nu este stabilită o conexiune Bluetooth sau Gear Fit şi dispozitivul mobil
sunt deconectate
• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe ambele dispozitive.
• Asiguraţi-vă că nu există niciun obstacol, cum ar fi pereţi sau echipament electric, între
dispozitive.
• Asiguraţi-vă că este instalată cea mai recentă versiune a aplicaţiei Gear Fit Manager pe
dispozitivul mobil.
• Asiguraţi-vă că Gear Fit şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth
(10 m). Distanţa poate varia în funcţie de mediul în care este utilizat dispozitivul.
• Reporniţi ambele dispozitive şi lansaţi din nou Gear Fit Manager pe dispozitiv.
Pictograma bateriei este goală
Bateria este descărcată. Reîncărcaţi bateria.
55
Depanare
Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate
de Samsung)
• Asiguraţi-vă că Gear Fit este fixat în încărcător și că l-ați conectat corespunzător.
• Dacă pinii de încărcare sunt murdari, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau Gear Fit
poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
• La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei,
duceţi-vă la un Centru Service Samsung.
Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare
• Atunci când expuneţi Gear Fit la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă
poate fi redusă.
• Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi anumite aplicaţii.
• Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.
Gear Fit este fierbinte la atingere
Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe Gear Fit pentru o
perioadă extinsă de timp, este posibil ca Gear Fit să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi
nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele Gear Fit.
Nu este stabilită o conexiune la conectarea Gear Fit la un computer
Gear Fit nu este detectat ca disc amovibil.
Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei Gear Fit
• Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării
sau vibraţiei părţilor componente.
• În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei
găuri.
56
Anumit conținut poate diferi faţă de Gear Fit în funcţie de regiune, de furnizorul de servicii sau de
versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.
www.samsung.com
Romanian. 07/2014. Rev.1.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement