Samsung GT-B9150 User manual

Samsung GT-B9150 User manual

GT-B9150

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

• Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

• Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.

• Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung www.samsung.com.

• Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAMului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.

• Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie furnizată împreună cu dispozitivul, contactaţi un Centru Service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.

• Conţinutul poate fi diferit faţă de sistemul de operare al computerului utilizatorului.

• Dispozitivul are funcţii similare acelora de pe computerele personale, dar anumite caracteristici sunt diferite şi nu sunt acceptate.

• Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificațiile hardware.

Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.

• Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.

• Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software. Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul web Samsung.

• Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.

2

Despre acest manual

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor. Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung

Electronics.

Mărci comerciale

• SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.

• Logo-ul Android, Google

Play

, YouTube

, Google Play

Music sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

Store, Google Play

Movies şi Google

• Bluetooth

®

este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.

• HDMI, logo-ul HDMI şi termenul “High Definition

Multimedia Interface” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

3

Despre acest manual

• Wi-Fi

®

, Wi-Fi Protected Setup

, Wi-Fi Direct

, Wi-Fi CERTIFIED

şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

• Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

DivX

®

, DivX Certified

®

şi alte logo-uri asociate sunt mărci

înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX

®

este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified

®

care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesaţi www.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified

®

trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul filmelor DivX

Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX

VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi vod.divx.com pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified

®

pentru a reda videoclipuri DivX

®

de până la HD 720p, incluzând conţinut premium.

4

Cuprins

Introducere

7 Caracteristici esenţiale

7 Aspectul şi funcțiile dispozitivului

9 Conţinut pachet

9 Instalare

11 Pornirea dispozitivului

12 Conectarea la un telefon inteligent

13 Conectarea la echipamentul audio

14 Resetarea dispozitivului

Noţiuni de bază

15 Controlarea ecranului

19 Introducerea textului

19 Ecranul Acasă

20 Deschiderea unei aplicaţii

21 Ecranul de Aplicații

22 Setarea conturilor

22 Notificări

23 Transferul fişierelor

24 Configurarea profilurilor de utilizator

25 Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

26 Conectarea la o reţea Wi-Fi

Web şi reţea

27 Internet

29 Screen Mirroring

Media

30 Player muzical

31 Galerie

32 Player video

33 YouTube

Aplicaţii şi magazine media

34 Video Hub

34 Magazin Play

35 Samsung Apps

36 Play Movies

36 Muzică Play

Utilităţi

37 POLARIS Office

38 Google

39 Fişierele mele

39 Descărcări

39 McAfee VirusScan

5

Cuprins

Setări

40 Despre Setări

40 Wi-Fi

41 Bluetooth

41 Ethernet

41 Dispozitive în apropiere

41 Red. conţ. dispoz. aprop.

42 Sunet

42 Afişare

42 Spaţiu de stocare

42 Manager de aplicaţii

43 Servicii de localizare

43 Blocare ecran

43 Gestionare membri

44 Securitate

44 Setări regionale și text

46 Creare copie de rezervă şi restabilire conţinut

46 Creare copii de rezervă şi resetare

46 Adăugare cont

46 Trecere cu mouse-ul peste

46 Ieşire audio

47 Dată şi oră

47 Accesibilitate

47 Despre dispozitiv

Anexă

48 Actualizarea dispozitivului

50 Depanare

Informaţii despre siguranţă

6

Introducere

Utilizaţi acest dispozitiv pentru a reda fişiere multimedia pe ecrane mari care acceptă Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). De asemenea, puteţi salva şi partaja fişiere cu membrii familiei prin intermediul spaţiului de stocare cloud Home. Instalaţi aplicaţia HomeSync pe telefonul dvs. inteligent pentru a încărca şi descărca conţinut, pentru a adăuga şi gestiona mai multe conturi de utilizator, pentru a-l utiliza ca telecomandă pentru ecran (TV sau monitor) etc.

Caracteristici esenţiale

Caracteristicile esenţiale ale dispozitivului includ:

• Serviciu cloud Home cu stocare în masă

• Gestionarea mai multor utilizatori

• Configurare facilă cu ajutorul caracteristicii NFC

• Încărcare automată

• Redare media pe ecrane mari

• Screen mirroring

• Control facil cu aplicaţia HomeSync

Aspectul şi funcțiile dispozitivului

Senzor de notificare

Buton Pornire

Buton Funcții

Port adaptor alimentare

Port microUSB

Port cablu LAN

Port S/PDIF

Port USB (3.0)

Port cablu HDMI

7

Introducere

Nume Funcţie

• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.

• Ţineţi apăsat cel puțin 8 secunde pentru reporni dispozitivul.

Buton Pornire

• Apăsaţi pentru a confirma asocierea securizată cu telefonul inteligent.

Buton Funcţii

• Ţineţi apăsat timp de câteva secunde pentru a realiza o captură de ecran.

Port adaptor alimentare

• Conectaţi un cablu de alimentare pentru a furniza energie.

Port microUSB

Port cablu HDMI

Port USB (3.0)

Port S/PDIF

Port cablu LAN

• Conectaţi la un computer utilizând un cablu microUSB.

• Conectaţi la un monitor (TV sau computer) utilizând un cablu

HDMI.

• Conectaţi la un dispozitiv compatibil, cum ar fi un telefon inteligent sau o cameră, sau la un dispozitiv de stocare USB utilizând un cablu USB.

• Conectaţi la o tastatură sau un mouse utilizând un cablu USB.

• Conectaţi la un echipament audio utilizând un cablu S/PDIF.

• Conectaţi la o reţea utilizând un cablu LAN.

Anumite articole, inclusiv monitoare, telefoane inteligente şi periferice pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Senzor de notificare

Senzorul de notificare vă alertează despre starea dispozitivului folosind următoarele culori.

Culoare

Albastru (continuu)

Verde (continuu)

Roşu (intermitent)

Galben (continuu)

Stare

• Reţea conectată

• Pregătit pentru descărcare sau încărcare date

• Evenimente viitoare

• Aplicaţie în curs de actualizare

• Unitatea hard disk internă (HDD) nu a fost recunoscută

• Eroare conexiune reţea

8

Introducere

Conţinut pachet

Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole.

• Dispozitiv

• Adaptor alimentare/cablu alimentare

• Cablu LAN

• Cablu HDMI (A-A)

• Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

• Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare: cablu USB, cablu S/PDIF şi cablu microUSB.

• Asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.

Instalare

1

Conectaţi dispozitivul la un monitor care acceptă Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI) utilizând cablul HDMI.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul utilizatorului pentru monitor.

9

Introducere

2

Conectaţi un cablu LAN la portul cablului LAN de pe dispozitiv pentru a vă conecta la o reţea.

• Pentru a seta IP-ul static, accesaţi Setări

EthernetConfigurare dispozitiv Ethernet.

• Puteţi lăsa dispozitivul să se conecteze automat la reţeaua Wi-Fi pe care o utilizează telefonul dvs. inteligent, sau puteţi să vă conectaţi la o reţea Wi-Fi accesând Setări

Wi-Fi. Cu toate acestea, pentru stabilirea unei conexiuni mai bune, este recomandată utilizarea cablului LAN.

3

Conectaţi adaptorul de alimentare la dispozitiv, apoi conectaţi cablul de alimentare la priza electrică.

10

Introducere

Pornirea dispozitivului

1

Ţineţi apăsat butonul Pornire pentru a porni dispozitivul.

2

Porniţi monitorul conectat.

Pentru o mai bună calitate a imaginii, urmaţi instrucţiunile de pe ecran atunci când configuraţi dispozitivul pentru prima dată şi selectaţi un raport de aspect al ecranului care să se potrivească cu ecranul original. Alternativ, accesaţi Setări

AfişareDimensiune

ecran.

Oprirea dispozitivului

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat butonul Pornire, apoi țineți apăsat din nou butonul Pornire sau selectaţi OK.

Pentru mai multe informaţii despre cum să controlaţi ecranul, consultaţi pagina 15.

Nu deconectaţi adaptorul de alimentare de la dispozitiv în timp ce aplicaţiile sunt în curs de rulare. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza funcţionarea necorespunzătoare sau deteriorarea dispozitivului.

11

Introducere

Conectarea la un telefon inteligent

Conectaţi şi înregistraţi dispozitivul la un telefon inteligent. Puteţi încărca şi descărca conţinut, adăuga şi gestiona mai multe conturi de utilizator, îl puteți utiliza ca telecomandă pentru ecran (TV sau monitor) etc. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcaţi aplicaţia HomeSync de la Samsung Apps sau de la Magazin Play şi să o instalaţi pe telefonul inteligent.

Când telefonul dvs. inteligent acceptă caracteristica Comunicare între terminale aflate la distanţe mici (NFC), atingeţi partea din spate a telefonului inteligent de zona antenei NFC lângă centrul dispozitivului pentru a descărca aplicaţia HomeSync.

Odată ce dispozitivul se conectează la un telefon inteligent, el se va reconecta automat la telefon oricând aplicaţia HomeSync este activată.

Pentru mai multe informaţii despre telefoane inteligente compatibile, consultaţi www.samsung.com.

Când telefonul dvs. inteligent acceptă caracteristica NFC

1

Activaţi caracteristica NFC pe telefonul inteligent.

2

Pentru a porni aplicaţia HomeSync, atingeţi partea din spate a telefonului inteligent de zona antenei NFC a dispozitivului.

3

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Zona antenei NFC a telefonului inteligent poate diferi. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul utilizatorului pentru telefonul inteligent.

12

Introducere

Când telefonul dvs. inteligent nu acceptă caracteristica NFC

Puteţi conecta dispozitivul la telefonul inteligent prin intermediul caracteristicii Bluetooth atunci când telefonul inteligent nu acceptă caracteristica NFC.

În cazul în care caracteristica Bluetooth de pe telefonul dvs. inteligent este oprită, ea va fi pornită automat atunci când se lansează aplicaţia HomeSync.

1

Atingeţi HomeSync.

2

Atingeţi

Adăugaţi dispozitivul.

3

Selectaţi numele dispozitivului din lista de dispozitive detectate.

4

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Conectarea la echipamentul audio

Puteţi conecta dispozitivul la echipamente audio, cum ar fi sistemele de sunet.

Conectaţi dispozitivul la echipamentul audio utilizând un cablu S/PDIF.

Puteţi selecta un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat accesând Setări

Ieşire

audio.

13

Introducere

Resetarea dispozitivului

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe butonul Pornire cel puțin 8 secunde.

Resetarea poate deconecta dispozitivul de la telefonul inteligent. Conectaţi dispozitivul la telefonul inteligent din nou folosind caracteristica NFC sau caracteristica Bluetooth.

14

Noţiuni de bază

Controlarea ecranului

Controlaţi ecranul (TV sau monitor) utilizând telefonul inteligent ca mouse sau telecomandă.

Atingeţi HomeSync

→ pe telefonul inteligent, apoi comutaţi la modul de control pe care îl doriţi.

• Modurile de control disponibile pot varia în funcţie de telefonul inteligent pe care îl utilizaţi.

• De asemenea, puteţi conecta un mouse la portul USB de la dispozitiv pentru a controla ecranul.

Utilizarea modului buton

Atingeţi butonul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a mişca cadrul albastru. Puteţi selecta elementul focalizat atingând OK.

Comutaţi la modul mouse în oglindă.

Comutaţi la modul cursor.

Lansaţi aplicaţia TV.

15

Noţiuni de bază

Utilizarea modului cursor

Controlați ecranul atingând suportul de control şi derulând liste prin folosirea unor cursori de derulare.

Comutaţi la modul mouse în oglindă.

Comutaţi la modul buton.

Lansaţi aplicaţia TV.

Utilizarea mouse-ului în oglindă

Atingeţi .

Ecranul monitorului apare pe telefonul dvs. inteligent. Utilizaţi ecranul senzitiv de pe telefonul inteligent pentru a controla ecranul monitorului.

Utilizarea mouse-ului de la distanţă

Atingeţi

Mouse la distanţă.

Controlaţi ecranul mişcând telefonul inteligent în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, apoi atingând suportul de control.

Pentru a comuta la modul de control anterior, atingeţi

Mod buton sau Mod cursor.

Controlarea vitezei indicatorului

Reglaţi viteza indicatorului când utilizaţi mouse-ul de la distanţă sau suportul tactil.

Atingeţi

Viteză indicator. Glisaţi cursorul la stânga sau la dreapta şi selectaţi OK.

16

Noţiuni de bază

Utilizarea suportului de control

Atingere

Pentru a deschide o aplicaţie, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran, atingeţi cu degetul.

Glisare

Glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la o altă pagină atunci când se schimbă în după ce ţineţi apăsat suportul de control.

Glisaţi în sus sau în jos pentru a derula o listă atunci când se schimbă în după ce ţineţi apăsat suportul de control.

17

Noţiuni de bază

Atingere de două ori

Atingeţi de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o zonă. Atingeţi de două ori din nou pentru a reveni.

Deplasare rapidă

Deplasaţi rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasaţi rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă.

Apropiere

Ţineţi apăsat suportul de control cu degetele, apoi depărtaţi-le pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o zonă atunci când se schimbă în . Apropiaţi pentru a micşora.

18

Noţiuni de bază

Introducerea textului

Pentru a introduce text, amplasaţi cursorul la câmpul de introducere a textului, apoi utilizaţi tastatura care apare pe ecran.

Scrieți cu majusculă.

Introduceţi semne de punctuaţie.

Setaţi opţiuni pentru tastatura Samsung.

Ştergeţi caracterul precedent.

Scrieți cu majusculă.

Adăugaţi un element din clipboard.

Introduceţi un spaţiu.

De asemenea, puteţi conecta tastatura la portul USB de la dispozitiv pentru a introduce text.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă conține miniaturi pentru fişiere multimedia şi pictograme pentru aplicaţii. Selectaţi

Recomandate sau Conţin. meu pentru a previzualiza fotografii, videoclipuri sau muzică în vizualizarea tip miniatură, sau selectaţi Aplicaţii pentru a vizualiza pictograme pentru aplicaţii.

Ecranul Acasă poate are mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectaţi pentru a vizualiza alte panouri.

Selectaţi o miniatură de previzualizare pentru a o deschide.

Selectaţi comanda rapidă a unei aplicaţii.

19

Noţiuni de bază

Butoane

Amplasaţi indicatorul în partea de jos a ecranului pentru a deschide bara de navigare.

Buton Funcţie

• Apăsaţi pentru a deschide lista aplicaţiilor recente.

• Apăsaţi pentru a deschide ecranul Acasă.

• Apăsaţi pentru a reveni la ecranul anterior.

Deschiderea unei aplicaţii

Deschideţi ecranul de Aplicaţii şi selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide. Pentru

închiderea aplicaţiei, apăsaţi .

Deschiderea aplicaţiilor utilizate recent

Pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicaţii în Aplicaţii recente. Alternativ, apăsaţi şi selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicaţii

Atunci când efectuaţi mai multe activităţi executând mai multe aplicaţii simultan, anumite aplicaţii pot să devină mai lente. De asemenea, aceasta poate conduce la lipsa de memorie.

Închideţi aplicaţiile care nu sunt utilizate pentru a menţine performanţa dispozitivului.

Apăsaţi

Manager apl., apoi selectaţi Term. de lângă o aplicaţie pentru a o închide.

Pentru a închide toate aplicaţiile care rulează, selectaţi Încheiere toate.

20

Noţiuni de bază

Ecranul de Aplicații

Ecranul de aplicaţii afişează pictograme pentru aplicaţii, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pictogramele pentru aplicaţiile utilizate recent vor apărea în partea de jos a ecranului.

Pe ecranul Acasă, selectaţi Aplicaţii.

Când este adăugat un panou nou datorită unei aplicații noi instalate, deplasați-vă la alt panou glisând la dreapta.

Instalarea aplicaţiilor

Utilizaţi magazinele media, cum ar fi Samsung Apps pentru a descărca şi instala aplicaţii.

21

Noţiuni de bază

Setarea conturilor

Aplicaţiile Google, cum ar fi Magazin Play, necesită un cont Google, iar Samsung Apps necesită un cont Samsung. Creaţi conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experienţă în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmaţi instrucţiunile care apar la deschiderea unei aplicaţii Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi Setări

Adăugare contGoogle. După aceea, selectaţi Nou pentru a vă înregistra sau selectaţi Existent, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, selectaţi Setări, alegeți numele unui cont din secțiunea Conturi, selectaţi contul pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi selectaţi Eliminare cont.

Notificări

Pictograma de notificare apare în colţul din dreapta sus a ecranului pentru a raporta starea dispozitivului etc. Selectaţi pentru a deschide panoul de notificări.

22

Noţiuni de bază

Transferul fişierelor

Odată ce este activat HomeSync, fotografiile şi videoclipurile realizate cu dispozitive înregistrate

(cum ar fi telefoane inteligente şi camere) sunt încărcate automat pe dispozitiv. De asemenea, puteţi conecta un dispozitiv de stocare USB pentru a transfera fişiere media.

Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicaţii. În funcţie de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Muzică: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav şi flac

• Imagine: bmp, gif, jpg şi png

• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp şi webm

• Document: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc şi fişiere MS office protejate cu parolă

Setarea încărcării automate

Atunci când conectaţi telefonul inteligent sau camera la dispozitiv pentru prima dată, va apărea o fereastră pop-up pentru încărcare automată. Atingeţi Da, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Fotografiile şi videoclipurile pe care le realizaţi cu telefoane inteligente sau camere conectate vor fi

încărcate automat pe dispozitiv.

Conectarea ca dispozitiv media

1

Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu microUSB.

2

Deschideţi folderul Computerul meu şi faceţi dublu-clic pe numele dispozitivului.

3

Transferaţi fişiere între computer şi dispozitiv.

23

Noţiuni de bază

4

Scoateţi cablul microUSB din dispozitiv.

• Nu scoateţi cablul microUSB din dispozitiv în timp ce transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la pierderea de date sau la deteriorarea dispozitivului.

• Nu deconectaţi dispozitivul de la un computer în timp ce computerul este în curs de redare a fişierului stocat pe dispozitiv. Opriţi redarea înainte de a deconecta dispozitivul de la computer.

• Dispozitivul dvs. poate să nu fie recunoscut dacă îl conectaţi la un hub USB. Conectaţi dispozitivul dvs. direct la un port USB de la un computer.

Configurarea profilurilor de utilizator

Administratorul poate adăuga invitaţi care au conturi Samsung şi fiecare invitat poate accesa dispozitivul.

Adăugarea mai multor utilizatori

Pentru a adăuga mai mulţi invitaţi şi pentru a gestiona conturile, pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi

Setări

Gestionare membri → , apoi selectaţi OK. Conectaţi-vă la contul dvs. Samsung.

Introduceţi adresa de e-mail a unui cont Samsung a unui invitat şi apoi selectaţi OK. Invitatul care utilizează aplicaţia HomeSync poate accesa dispozitivul.

Alternativ, atunci când un invitat solicită accesarea dispozitivului de la distanţă cu un cont Samsung de administrator, administratorului i se solicită să permită sau să respingă accesul. Selectaţi Setări

Gestionare membri, apoi permiteţi sau respingeţi solicitarea.

Conturile invitaţilor trebuie să fie înregistrate în aceeaşi regiune ca şi contul administratorului.

24

Noţiuni de bază

Setarea unei stocări private

Dispozitivul oferă stocare partajată, personală şi privată. Un administrator sau fiecare invitat poate crea un sector securizat setând o parolă pentru propria stocare privată.

Pentru a seta o parolă pentru stocarea privată, atingeţi HomeSync

Privat pe telefonul inteligent.

Pentru a reseta parola pentru stocarea privată, accesaţi Setări

Gestionare membri, apoi selectaţi

Resetare parolă.

Asiguraţi-vă că telefonul inteligent şi dispozitivul se află în raza maximă de acţiune Bluetooth

(10 m).

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Realizaţi copierea de rezervă sau restauraţi date conectând un dispozitiv de stocare USB extern la portul USB (3.0).

Copierea de rezervă a datelor

Pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi Setări

Creare copie de rezervă şi restabilire conţinutCreaţi

copii de rezervă.

Conectaţi-vă la contul dvs. Samsung, selectaţi datele pentru care se va realiza copierea de rezervă, apoi selectaţi Începere copie de rezervă.

Atunci când realizaţi copierea de rezervă a datelor criptate pe o stocare USB externă, datele sunt decriptate şi orice persoană care utilizează stocarea USB externă le poate vedea.

Restaurarea datelor

Pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi Setări

Creare copie de rezervă şi restabilire conţinut

Restabilire.

Conectaţi-vă la contul dvs. Samsung, apoi selectaţi Restabilire.

• Atunci când restauraţi datele private, acestea sunt criptate din nou. Nu modificaţi fişiere sau foldere pentru a restaura datele.

• Pentru a restaura datele private pe un alt dispozitiv Homesync, trebuie mai întâi să creaţi o stocare privată pe dispozitiv.

25

Noţiuni de bază

Conectarea la o reţea Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive.

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi Setări

Wi-Fi, apoi glisaţi comutatorul Wi-Fi la dreapta.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi detectate, introduceţi o parolă dacă este cazul, apoi selectaţi Conectare. Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea reţelelor Wi-Fi

Dacă reţeaua dorită nu apare în lista de reţele, selectaţi Adăugare reţea Wi-Fi din partea de jos a listei de reţele. Introduceţi numele reţelei în SSID reţea, selectaţi tipul de securitate şi introduceţi parola dacă aceasta nu este o reţea deschisă, apoi selectaţi Conectare.

26

Web şi reţea

Internet

Utilizaţi această aplicaţie pentru a naviga pe Internet.

Selectaţi Internet pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Selectaţi câmpul adresă, introduceţi adresa web, apoi selectați Acces.

Deschideţi o nouă fereastră.

Introduceţi o adresă web sau un cuvânt.

Vizualizaţi marcajele dvs., paginile salvate şi istoricul recent pe

Internet.

Deschiderea unei pagini noi

Selectaţi , sau

Filă nouă.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulaţi la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu şi selectaţi pagina pentru a o deschide.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, selectaţi .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectaţi pagina dorită.

27

Web şi reţea

Istoric

Selectaţi

MarcajeIstoric pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, selectaţi

Ştergere istoric.

Atingeţi

MarcajeIstoricCel mai frecv. viz. pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai vizitate pagini web.

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, selectaţi

MarcajePagini salvate.

Link-uri

Ţineţi apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, selectaţi

Descărcări.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa unei paginii web cu alte persoane, selectaţi

Partajare pagină.

28

Web şi reţea

Screen Mirroring

Utilizaţi această aplicaţie pentru a partaja ecranul telefonului inteligent pe un monitor conectat.

Anumite telefoane inteligente pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Utilizare Screen Mirroring pe dispozitiv

Pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi Screen Mirroring.

Pe telefonul inteligent, activaţi caracteristica screen mirroring. Selectaţi numele dispozitivului şi selectaţi fişierele pentru partajare.

Utilizare Screen Mirroring în aplicaţia HomeSync

În aplicaţia HomeSync, atingeţi

Oglindire ecran.

Ecranul telefoanelor inteligente sau al camerelor conectate care utilizează curent aplicaţia

HomeSync apare pe ecranul monitorului.

29

Media

Player muzical

Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică.

Selectaţi Player muzical pe ecranul de Aplicații.

• În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de codare.

Redarea muzicii

Selectaţi o categorie, apoi selectaţi melodia care va fi redată.

Selectaţi imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

Vizualizaţi detaliile fişierului.

Deschideţi lista altor opţiuni.

Deschideţi lista de redare.

Porniţi amestecarea.

Reporniţi melodia redată curent sau săriţi la melodia precedentă. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă

înapoi.

Schimbaţi modul de repetare.

Săriţi la următoarea melodie. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

30

Media

Crearea listei de redare

Realizaţi propria selecţie de melodii.

Selectaţi

Listă redare nouă, apoi introduceţi un titlu. Selectaţi OK.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectaţi

Adăugare la lista de

redare.

Redarea muzicii în funcţie de stare

Redaţi muzică grupată în funcţie de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, selectaţi Pătrat muzical

→ .

Galerie

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza imagini.

Selectaţi Galerie pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea imaginilor în expunere de diapozitive

Prin lansarea caracteristicii Galerie se afişează folderele disponibile. Selectaţi un folder pentru a-l deschide.

Ţineţi apăsată o imagine, selectaţi imaginile care vor fi vizualizate în expunere de diapozitive, apoi selectaţi .

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l vizualiza.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, selectaţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

Favorit: Adăugaţi imaginea la favorite.

Schimbare player: Căutaţi dispozitive care au activată partajarea media.

Part. prin: Trimiteţi imaginea către alte persoane.

Redenumire: Redenumiţi fişierul.

Rotire stânga: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.

31

Media

Rotire dreapta: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.

Tăiere: Redimensionaţi cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.

Imprimare: Imprimaţi printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Detalii: Afişaţi detaliile fişierului.

Player video

Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda videoclipuri.

Selectaţi Player video pe ecranul de Aplicații.

• În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de codare.

Redarea videoclipurilor

Selectaţi un videoclip pentru redare.

Deschideţi lista altor opţiuni.

Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.

Schimbaţi raportul ecranului.

Reporniţi videoclipul curent sau săriţi la precedentul videoclip.

Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă

înapoi.

Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

Treceți la următorul videoclip. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă

înainte.

32

Media

YouTube

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Selectaţi YouTube pe ecranul de Aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Selectaţi , apoi introduceţi un cuvânt. Selectaţi unul din rezultatele obţinute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

33

Aplicaţii şi magazine media

Video Hub

Utilizaţi această aplicaţie pentru a accesa fişiere multimedia.

Selectaţi Video Hub pe ecranul de Aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Selectaţi o categorie, apoi selectaţi un videoclip.

Magazin Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii şi jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Selectaţi Magazin Play pe ecranul de Aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie sau selectaţi pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, selectaţi Instalați. Dacă există o taxă pentru aplicaţie, selectaţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziţionare.

• Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea.

Deschideţi panoul de notificări şi selectaţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.

• Pentru a instala aplicațiile pe care le-aţi descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, selectaţi Setări

SecuritateSurse necunoscute.

34

Aplicaţii şi magazine media

Dezinstalarea aplicaţiilor

Dezinstalaţi aplicaţiile achiziţionate din Magazin Play.

Selectaţi

→ o aplicaţie pentru ştergere din lista de aplicaţii instalate, apoi selectaţi Dezinstalați.

Samsung Apps

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitaţi www.samsungapps.com.

Selectaţi Samsung Apps pe ecranul de Aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie. Selectaţi CATEGORIE pentru a selecta o categorie.

Pentru a căuta o aplicaţie, selectaţi în partea de sus a ecranului, apoi introduceţi un cuvânt în câmpul de căutare.

Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, selectaţi Descărcare sau

Cumpărare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea.

Deschideţi panoul de notificări şi selectaţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.

35

Aplicaţii şi magazine media

Play Movies

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări şi închiria filme sau show-uri TV.

Selectaţi Play Movies pe ecranul de Aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Selectaţi Muzică Play pe ecranul de Aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

36

Utilităţi

POLARIS Office

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza documente în diverse formate, inclusiv foi de lucru şi prezentări.

Selectaţi POLARIS Office pe ecranul de Aplicații.

Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de tipul de fişier.

Citirea documentelor

Selectaţi Tip format, Navigator fişiere sau Favorite, apoi alegeți un fişier pentru deschidere.

Pentru a porni o expunere de diapozitive, selectaţi .

Pentru a căuta un şir text în document, selectaţi .

Selectaţi , apoi utilizaţi una din următoarele funcţii:

Document

Mărire/Micșorare: Modificaţi dimensiunea vizualizării.

Semn de carte: Vizualizaţi marcajele.

Preferinţe: Modificaţi setările pentru modul de vizualizare.

Citire toate: Lăsaţi dispozitivul să citească tot textul cu voce tare.

Captură ecran: Capturați imaginea ecranului.

Vizualizare informaţii: Vizualizaţi informaţii despre fişier.

37

Utilităţi

Prezentare

Mărire/Micșorare: Modificaţi dimensiunea vizualizării.

Notă diapozitiv: Vizualizaţi note în diapozitive.

Captură ecran: Capturați imaginea ecranului.

Vizualizare informaţii: Vizualizaţi informaţii despre fişier.

Foaie de lucru

Mărire/Micșorare: Modificaţi dimensiunea vizualizării.

Înghețare: Menţineţi rândul selectat pe loc.

Captură ecran: Capturați imaginea ecranului.

Vizualizare informaţii: Vizualizaţi informaţii despre fişier.

Google

Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicaţiilor şi conţinutului acestora pe dispozitiv.

Selectaţi Google pe ecranul de Aplicații.

Căutarea pe dispozitiv

Selectaţi câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Selectaţi unul din cuvintele sugerate care apar.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care vor fi căutate, selectaţi

SetăriCăutare pe telefon, apoi bifaţi elementele care vor fi căutate.

38

Utilităţi

Fişierele mele

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Selectaţi Fişierele mele pe ecranul de Aplicaţii.

Selectaţi un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge înapoi la folderul părinte, selectaţi . Pentru a reveni la directorul rădăcină, selectaţi .

Descărcări

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicaţiilor.

Selectaţi Descărcări pe ecranul de Aplicații.

Pentru a vedea fişierele descărcate de pe Internet selectaţi Descărcări Internet, dacă nu, atingeţi Alte

descărcări pentru a vedea fişierele descărcate de la alte aplicaţii.

Selectaţi un fişier pentru a-l deschide cu o aplicaţie adecvată.

McAfee VirusScan

Utilizaţi această aplicaţie pentru a verifica gradul de contaminare şi pentru a o şterge în vederea protejării dispozitivului de malware şi viruşi.

Selectaţi McAfee VirusScan pe ecranul de Aplicaţii.

39

Setări

Despre Setări

Utilizaţi această aplicaţie pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opţiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Selectaţi Setări pe ecranul de Aplicații.

Derulaţi în sus sau în jos pentru mai multe opţiuni.

Wi-Fi

Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.

Pentru a utiliza opţiunile, selectaţi .

Avansat: Particularizaţi setările Wi-Fi.

Buton de comandă WPS: Conectați-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.

Introducere cod PIN WPS: Conectați-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea Notificare reţea

Dispozitivul poate detecta reţelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, selectaţi Wi-Fi

→ → Avansat şi bifaţi Notificare reţea pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, selectaţi Wi-Fi

Wi-Fi Direct.

40

Setări

Bluetooth

Utilizaţi caracteristica Bluetooth pentru a vă conecta la tastaturile sau mouşii compatibili Bluetooth.

Ethernet

Activaţi caracteristica Ethernet pentru a vă conecta la o reţea locală, la Internet sau la alte dispozitive de reţea.

Dispozitive în apropiere

Căutaţi alte dispozitive compatibile DLNA în aceeaşi reţea Wi-Fi şi permiteţi dispozitivelor să partajeze fişiere media.

Partajare fişiere: Activaţi partajarea conţinutului media pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs.

Conţinut partajat: Setaţi partajarea conţinutului cu alte dispozitive.

Listă de dispozitive permise: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.

Listă de dispozitive nepermise: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.

Descărcare în: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media.

Încărcare de pe alte dispozitive: Setaţi dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Red. conţ. dispoz. aprop.

Specificaţi dispozitivele pentru redarea fişierelor media din alte dispozitive compatibile DLNA pe monitor.

Listă de dispozitive permise: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.

Listă de dispozitive refuzate: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.

Control acces: Setaţi dacă permiteţi altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze dispozitivul dvs.

41

Setări

Sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Volum: Reglaţi nivelul volumului pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.

Sunet de notific. implicit: Selectaţi un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

Dimensiune ecran: Selectaţi un raport de aspect al ecranului care să se potrivească ecranului original.

Daydream: Selectaţi un tip de fundal pentru screen saver.

Stil font: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat. Puteţi descărca fonturi de la Magazin Play selectând Obţinere fonturi online.

Dimensiune font: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţiile despre memorie pentru dispozitiv.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.

42

Setări

Servicii de localizare

Modificaţi setările pentru permisiunile privind informaţiile despre locaţie.

Acces la locaţia mea: Setaţi utilizarea locaţiei curente pentru căutarea Google şi alte servicii

Google.

Utilizare reţele fără fir: Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi pentru identificarea locaţiei curente.

Blocare ecran

Modificaţi setările pentru ecranul blocat.

Gestionare membri

Ştergeţi administratorul sau adăugaţi invitaţi care au conturi Samsung şi gestionaţi conturile acestora.

Pentru a adăuga un invitat, selectaţi .

Pentru a şterge un invitat, selectaţi .

Pentru a utiliza opţiunile, selectaţi .

Schimbare administrator: Ştergeţi contul administratorului.

Golire spaţiu de stocare: Ştergeţi stocarea privată.

Resetare parolă: Resetaţi parola pentru stocarea privată.

Dacă schimbaţi dispozitivul, aveţi nevoie de parola pentru stocarea privată în vederea restaurării stocării private pe noul dispozitiv.

43

Setări

Securitate

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului.

Firewall: Activaţi un firewall pentru Internet pentru a vă proteja datele de acces neaprobat.

Faceţi parolele vizibile: Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.

Administratori dispozitiv: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.

Surse necunoscute: Selectaţi instalarea aplicaţiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicaţii numai din Magazin Play.

Verificare aplicaţii: Setaţi această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte de a le instala.

Acreditări de încredere: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a reţelelor.

Inst. din spaţ. stoc. dispoz.: Instalaţi certificate criptate, stocate în spaţiul de stocare USB.

Ştergere acreditări: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Setări regionale și text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

44

Setări

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările pentru introducere vocală, selectaţi Setări în Google Tastare vocală.

Alegeți limbă intrare: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.

Blocați cuv. jignitoare: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

Descărcați recun. vocală offline: Descărcaţi şi instalaţi date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, selectaţi Setări în Tastatură Samsung.

Limbă tastatură: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.

Text predictiv: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.

Intrare continuă: Setaţi introducerea textului prin glisarea pe tastatură.

Avansat: Modificaţi setările avansate.

Tutorial: Aflaţi cum să introduceţi text folosind tastatura Samsung.

Resetare setări: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung.

Opţ. trans. text în vorb.

Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, selectaţi .

Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.

Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

45

Setări

Creare copie de rezervă şi restabilire conţinut

Realizaţi copierea de rezervă sau restauraţi date conectând un dispozitiv de stocare USB extern.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Cop. rez. a datelor mele: Setaţi copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.

Copie de rezervă cont: Setaţi sau editaţi copia de rezervă a contului dvs. Google.

Restabilire automată: Setaţi restabilirea configurărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când aplicaţiile sunt reinstalate pe dispozitiv.

Revenire la setările din fabrică: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Adăugare cont

Adăugaţi un cont Google sau Samsung pentru utilizare.

Trecere cu mouse-ul peste

Setaţi opţiunile pentru previzualizarea conţinutului sau vizualizarea informaţiilor în ferestre pop-up atunci când ţineţi indicatorul mouse-ului aproape de o opţiune sau un buton.

Ieşire audio

Ieşire audio: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

46

Setări

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data şi ora.

Selectare fus orar: Selectaţi fusul dvs. orar.

Setare dată: Setaţi manual data curentă.

Setare oră: Setaţi manual ora curentă.

Utilizare format de 24 de ore: Afişaţi ora în format de 24 de ore.

Selectare format date: Selectaţi un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilităţi fizice. Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

Servicii: Activaţi o aplicaţie de accesibilitate pe care aţi descărcat-o, cum ar fi Talkback sau

Kickback, care prevede voce, melodie sau feedback cu vibraţie.

Dimensiune font: Schimbaţi dimensiunea fontului.

Opţ. trans. text în vorb.: Particularizaţi setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii.

Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii.

Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.

Îmbunătăţire accesibilitate web: Setaţi ca aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face conţinutul web mai accesibil.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţii despre dispozitiv şi actualizaţi software-ul dispozitivului.

47

Anexă

Actualizarea dispozitivului

Software-ul este actualizat în mod regulat la versiunea cea mai nouă. Actualizaţi dispozitivul la cea mai recentă versiune pentru o interfaţă de utilizator optimizată.

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin intermediul serviciului Firmware Over-The-Air (FOTA).

Actualizarea „over the air” (FOTA)

1

Pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi Setări.

2

Selectaţi Despre dispozitiv.

3

Selectaţi Actualizare software.

4

Selectaţi Actualizare.

• Atunci când utilizaţi această funcţie pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Selectaţi ţara dvs. şi finalizaţi procesul.

• Dispozitivul este conectat automat la server atunci când există actualizări disponibile.

48

Anexă

Actualizarea cu Samsung Kies

1

Instalaţi Samsung Kies pe computer.

Puteţi descărca Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

2

Lansaţi Samsung Kies.

3

Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB în timp ce dispozitivul este pornit.

4

Selectaţi Actualizare când apare o casetă de dialog.

În cazul în care caseta de dialog nu apare, selectaţi numele dispozitivului

Informaţii de bază

Actualizare firmware.

5

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.

Când procesul de actualizare este finalizat, va apărea un mesaj de finalizare pe computer şi dispozitivul va reporni automat.

• Pentru mai multe informaţii despre Samsung Kies, consultaţi site-ul web Samsung.

• Anumite funcţii ale Samsung Kies pot diferi în funcţie de dispozitive şi pot fi modificate fără notificare prealabilă.

• Windows XP, Windows Vista şi Windows 7 acceptă Samsung Kies.

49

Anexă

Depanare

Nu se afișează nimic pe ecran.

Asiguraţi-vă că adaptorul de alimentare şi cablul HDMI sunt conectate corespunzător.

Anumite părţi ale ecranului sunt tăiate.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran atunci când configuraţi dispozitivul pentru prima dată şi selectaţi un raport de aspect al ecranului care să se potrivească ecranului original. Alternativ, accesaţi Setări

AfişareDimensiune ecran.

Muzica, videoclipurile sau alt conţinut media nu sunt redate.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

• Anumite fişiere descărcate de pe Internet nu pot fi redate.

Dispozitivul este murdar.

Ştergeţi dispozitivul cu un prosop moale sau cu o lavetă. Utilizarea substanţelor chimice sau a detergenţilor poate decolora sau coroda partea exterioară a dispozitivului.

Datele stocate pe dispozitiv au fost şterse.

Asiguraţi-vă că realizaţi copierea de rezervă a datelor pe o altă stocare media (de exemplu, Samsung

Kies) înainte de resetarea dispozitivului. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.

50

Anexă

Nu se stabileşte conexiunea atunci când dispozitivul este conectat la un computer cu un cablu microUSB.

• Puteţi transfera fişiere media de la un computer la dispozitiv conectând dispozitivul prin

Protocolul de transfer media (MTP).

• Dacă utilizaţi Windows XP, asigurați-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

• Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Nu se stabileşte conexiunea de reţea atunci când cablul LAN este conectat la dispozitiv.

Dacă aveţi nevoie de un IP static, configuraţi setările pentru IP-ul static accesând Setări

Ethernet

Configurare dispozitiv Ethernet.

51

Informaţii despre siguranţă

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiţi informaţiile despre siguranţă ale dispozitivului înainte de a utiliza dispozitivul.

Este posibil ca unele elemente de conţinut să nu se aplice dispozitivului dvs.

Avertisment

Nerespectarea avertismentelor şi regulilor de siguranţă poate cauza rănirea gravă sau decesul

Nu utilizaţi cabluri, fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Conectările nesigure pot cauza şoc electric sau incendiu.

Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplaţi cablul de alimentare trăgând de acesta

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la electrocutare.

Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de alimentare

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza şoc electric sau incendiu.

Nu atingeţi dispozitivul cu mâinile umede

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza şoc electric.

52

Informaţii despre siguranţă

Utilizaţi accesorii şi consumabile aprobate de producător

Utilizarea accesoriilor sau consumabilelor generice poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a dispozitivului. De asemenea, acestea pot cauza un incendiu sau explozia dispozitivului.

Manevraţi şi utilizaţi dispozitivul cu atenţie

• Nu aruncaţi niciodată dispozitivul în foc. Nu aşezaţi niciodată dispozitivul pe sau în aparate de

încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare.

• Nu zdrobiţi sau perforaţi dispozitivul.

• Evitaţi expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejaţi dispozitivul de deteriorare

• Evitaţi expunerea dispozitivului la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.

• Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinţi sau în interiorul containerelor de înaltă presiune

Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul dvs. în zone cu o concentraţie mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful şi materialele străine pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului şi pot duce la incendiu sau şoc electric.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora dispozitivul sau poate duce la explozie sau incendiu.

• Copiii sau animalele se pot îneca cu piesele mici.

• Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

53

Informaţii despre siguranţă

Atenţie

Nerespectarea avertismentelor şi a reglementărilor de siguranţă poate cauza rănirea sau deteriorarea bunurilor

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion sau cu echipamentul autovehiculelor care pot fi afectate de frecvenţa radio

• Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.

• În cazul în care utilizaţi echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

• În spital, opriţi dispozitivul şi respectaţi întotdeauna reglementările. Frecvenţa radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele echipamente medicale.

Nu expuneţi dispozitivul la fum sau aburi intenşi

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora partea exterioară a dispozitivului sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive sau aparate care emit frecvenţe radio, cum ar fi sistemele de sunet sau turnurile radio

Frecvenţele radio pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

54

Informaţii despre siguranţă

Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive

• Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele instalate în medii potenţial explozive.

• Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Dacă sesizaţi mirosuri sau sunete suspecte de la dispozitiv, sau dacă observaţi fum sau lichide care se scurg de la dispozitiv,

încetaţi imediat să mai utilizaţi dispozitivul şi duceţi-l la un Centru

Service Samsung

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la incendiu sau explozie.

Aveţi grijă şi utilizaţi dispozitivul dvs. corespunzător

Feriţi dispozitivul de umezeală

• Umiditatea şi lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv.

• Nu porniţi dispozitivul dacă este ud. Dacă dispozitivul este deja pornit, opriţi-l (dacă dispozitivul nu vrea să se oprească, lăsaţi-l aşa cum este). Apoi, uscaţi dispozitivul cu un prosop şi duceţi-l la un centru de service.

• Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanţia producătorului.

Depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

55

Informaţii despre siguranţă

Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi sau foarte reci.

Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi între 5 °C şi 35 °C

• Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi, cum ar fi interiorul unei maşini în timpul verii.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia dispozitivului.

• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse de timp.

Nu puneţi articole grele pe dispozitiv şi nu puneţi dispozitivul deasupra altor dispozitive electronice

Nu utilizaţi dispozitivul sau aplicaţiile o anumită perioadă dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi petele roșii și pigmentația.

Nu scăpaţi sau loviţi dispozitivul

Este posibil ca dispozitivul să fie deteriorat sau să funcţioneze necorespunzător.

Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu reparaţi dispozitivul

• Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparaţii, duceţi-l la un Centru Service Samsung.

• Nu demontaţi şi nu găuriţi dispozitivul, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Aveţi în vedere următoarele lucruri când ştergeţi dispozitivul

• Ştergeţi dispozitivul cu un prosop sau cu o lavetă.

• Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la decolorarea sau corodarea părţii exterioare a dispozitivului sau poate duce la şoc electric sau incendiu.

Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Este posibil ca dispozitivul să funcţioneze necorespunzător.

56

Informaţii despre siguranţă

Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanţiei producătorului.

Manevraţi cablurile cu atenţie

• La conectarea unui cablu la dispozitiv, asiguraţi-vă că respectivul cablu este conectat la partea corespunzătoare.

• Conectarea forţată sau necorespunzătoare a unui cablu poate duce la deteriorarea mufei multifuncţionale sau a altor piese ale dispozitivului.

Protejaţi-vă datele personale şi preveniţi scurgerea sau folosirea greşită a informaţiilor confidenţiale

• Când utilizaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că realizaţi copierea de rezervă a datelor importante.

Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.

• Când eliminaţi dispozitivul, realizaţi copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetaţi dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a informaţiilor personale.

• Citiţi cu atenţie informaţiile din fereastra de prezentare permisiuni atunci când descărcaţi aplicaţii. Aveţi grijă în special la aplicaţiile care au acces la multe funcţii sau la o cantitate semnificativă de informaţii personale.

• Verificaţi-vă conturile regulat pentru utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiţi orice semn de folosire greşită a informaţiilor personale, contactaţi furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informaţiile despre contul dvs.

• În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbaţi parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informaţiile personale.

• Evitaţi utilizarea aplicaţiilor din surse necunoscute.

Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiţi materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conţinutului.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la încălcarea legii dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

57

Informaţii despre siguranţă

Programe virusate şi viruşi

Pentru a proteja dispozitivul de programe virusate sau viruşi, urmaţi următoarele sfaturi de utilizare. Nerespectarea acestei cerinţe poate duce la deteriorări sau la pierderea de date care nu sunt acoperite de service-ul asigurat de garanţie

• Nu descărcaţi aplicaţii necunoscute.

• Nu accesaţi site-uri web nesigure.

• Ştergeţi mesajele sau e-mail-urile suspecte de la expeditori necunoscuţi.

• Setaţi o parolă şi modificaţi-o în mod regulat.

• Dezactivaţi caracteristicile fără fir, cum ar fi Bluetooth, atunci când nu sunt utilizate.

• Dacă dispozitivul se comportă anormal, rulaţi un program antivirus pentru a verifica infectarea.

• Rulaţi un program antivirus pe dispozitiv înainte de a lansa aplicaţii sau fişiere nou descărcate.

• Instalaţi programe antivirus pe computerul dvs. şi rulaţi-le cu regularitate pentru a verifica infectarea.

• Nu editaţi setările registry şi nu modificaţi sistemul de operare al dispozitivului.

• Actualizaţi în mod regulat sistemul de operare şi programul antivirus ale dispozitivului.

Păstraţi în siguranţă datele dvs

Preveniţi deteriorarea datelor stocate pe dispozitiv

• Şocurile asupra dispozitivului pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau deteriorarea datelor. Evitaţi să supuneţi dispozitivul la şocuri.

• Opriţi dispozitivul înainte de a-l transporta.

• Viruşii pot deteriora datele. Menţineţi întotdeauna actualizate programele antivirus.

• Nu opriţi dispozitivul în timp ce aplicaţiile sunt în curs de executare. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora datele stocate pe dispozitiv.

• Realizaţi întotdeauna copierea de rezervă a datelor dvs. pe un alt dispozitiv de stocare în vederea păstrării în siguranţă. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.

58

Informaţii despre siguranţă

Expunerea la radiofrecvenţă (RF)

Declaraţie generală asupra energiei radiofrecvenţei

Dispozitivul dvs. conţine un transmiţător şi un receptor. Când acesta este PORNIT, primeşte şi transmite energie de radiofrecvenţă. Când comunicaţi cu dispozitivul dvs., sistemul care se ocupă de conexiune controlează nivelul energiei la care transmite dispozitivul.

(!) Funcţionarea lângă corp

Informaţii de siguranţă importante privind expunerea la radiaţia radiofrecvenţei. Pentru a asigura conformitatea cu dispoziţiile cu privire la expunerea la radiofrecvenţă, dispozitivul trebuie să fie utilizat la o distanţă de separare de 20,0 cm a antenei faţă de corp. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la expunerea dvs. la radiofrecvenţă depăşind dispoziţia relevantă sau limitele.

Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvenţă

Pentru persoanele preocupate de limitarea expunerii acestora la câmpurile de radiofrecvenţă,

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) este cea care furnizează sfaturi. Mai multe informaţii despre acest subiect pot fi obţinute de la pagina principală WHO http://www.who.int/peh-emf.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (ex. încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate

împreună cu alte deşeuri menajere.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

59

Informaţii despre siguranţă

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat

în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE.” SAMSUNG

NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE

FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV,

DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP.

SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU

COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL

ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ,

PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU

ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN

SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU

DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU

PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conţinutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt transmise de terţele părţi prin intermediul reţelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilităţii, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conţinutului sau serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienţi legate de acest conţinut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conţinut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii.

60

Anumit conţinut poate diferi faţă de dispozitiv în funcţie de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com

Romanian. 10/2013. Rev.1.0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement