Samsung SM-R130 Manual de utilizare

Samsung SM-R130 Manual de utilizare
SM-R130
Manualul utilizatorului
Romanian. 10/2014. Rev.1.0
www.samsung.com
Cuprins
Citiţi mai întâi aceste
informaţii
Utilizarea aplicaţiei Samsung
Gear
22 Lansarea aplicaţiei Samsung Gear
23 Conectarea cu un dispozitiv portabil
23 Gear SoundAlive
24Notificări
24Setări
25 Manualul utilizatorului
Introducere
4
5
5
7
9
10
12
Despre Gear Circle
Conţinut pachet
Aspectul dispozitivului
Încărcarea bateriei
Pornirea şi oprirea dispozitivului Circle
Modul de purtare a dispozitivului Circle
Reglarea volumului
Anexă
26Depanare
28 Scoaterea bateriei (tip nedetaşabil)
Conectarea prin Bluetooth
13Bluetooth
14 Conectarea la alte dispozitive
16 Conectarea la două dispozitive
17 Reconectarea şi deconectarea
dispozitivelor
Utilizarea dispozitivului Circle
18 Modul de purtare a dispozitivului Circle
19Apeluri
21 Redarea muzicii
21 Lansarea S Voice
2
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Vă rugăm să citiţi acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în
siguranţă a acestuia.
• Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
• Imaginile pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv. Conţinutul poate fi modificat fără
notificare prealabilă.
Pictograme pentru instrucţiuni
Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane
Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente
Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare
3
Introducere
Despre Gear Circle
Folosind această cască Bluetooth (la care se face referire şi ca Circle), vă puteţi conecta cu
dispozitivele compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoanele inteligente şi tabletele. Puteţi prelua
apeluri şi reda muzică de la dispozitivele conectate.
De asemenea, puteţi utiliza următoarele caracteristici:
• Banda vibrează pentru a vă notifica apelurile de intrare şi oferă un ajustaj confortabil.
• Căştile conţin magneţi astfel încât acestea pot fi unite. Puteţi termina apeluri şi opri ascultarea
muzicii prin unirea căştilor.
• Puteţi prelua apeluri primite prin separarea căştilor.
• Puteţi utiliza caracteristici suplimentare, cum ar fi reglarea efectului de sunet sau setarea
caracteristicii de notificare, prin conectarea dispozitivului Circle la alte dispozitive utilizând
caracteristica Samsung Gear.
• Circle poate fi conectat cu două dispozitive simultan.
• Circle oferă un sunet clar prin reducerea zgomotului de fond.
• Circle este compatibil cu dispozitive care acceptă conexiuni Bluetooth.
• Anumite caracteristici pot să nu fie disponibile pentru unele dispozitive conectate.
4
Introducere
Conţinut pachet
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
• Dispozitiv
• Pernuțe căşti auriculare (3 perechi, S/M/L)
• Protecție pentru gât (pentru activităţi în medii de exterior, S/M/L)
• Încărcător
• Ghid de pornire rapidă
• Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie
de regiune sau de furnizorul de servicii.
• Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie
compatibile cu alte dispozitive.
• Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Aspectul dispozitivului
Port încărcător
Bandă
(Notificare vibraţii/
Zonă încărcare)
Senzor magnetic
Suport tactil control volum
Tastă Redare/Discuţie
5
Introducere
Indicator de încărcare
Microfon
Indicator de stare
Cască stânga
Cască dreapta
Întrerupător general
Controale
Nume
Funcţie
Întrerupător
general
• Glisaţi în sus sau în jos pentru a porni sau opri Circle.
• Apăsaţi pentru a prelua sau termina un apel.
• Apăsaţi pentru a reda muzică sau pentru a întrerupe redarea.
• Apăsaţi pentru a introduce din nou modul de asociere Bluetooth.
Tastă Redare/
Discuţie
Suport tactil
control volum
• Apăsaţi de două ori pentru a sări la melodia următoare.
• Ţineţi apăsat timp de 1 secundă pentru a respinge un apel sau pentru a
lansa S Voice.
• Ţineţi apăsat timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere
Bluetooth.
• Glisaţi în sus sau în jos pentru a regla volumul în timpul redării sau a
unui apel.
• Glisaţi în sus sau în jos pentru a opri vibrarea dispozitivului Circle atunci
când primiţi un apel.
6
Introducere
Indicator de stare
Stare
Culoare
Mod de asociere
Bluetooth
• Clipeşte în verde, albastru şi în roşu
Pornire
• Clipeşte în albastru de 3 ori
Oprire
• Clipeşte în roşu de 3 ori
Apel de intrare
• Clipeşte în albastru
Indicator de încărcare
Stare
Culoare
Se încarcă
• Roşu
Încărcată complet
• Verde
Încărcarea bateriei
Încărcaţi bateria înainte de a utiliza Circle pentru prima dată sau atunci când Circle nu a fost utilizat
pentru perioade îndelungate. De asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca Circle
conectându-le prin intermediul unui cablu USB.
Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau
cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea căştii.
Dacă bateria este descărcată complet, casca nu poate fi pornită imediat atunci când
încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte
de a porni casca.
7
Introducere
1 Deschideţi capacul portului încărcătorului.
2 Introduceţi capătul mic al cablului încărcătorului în portul încărcătorului Circle.
Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a
dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.
3 Introduceţi capătul mare al încărcătorului într-o priză electrică.
• În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie
să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai
fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
• Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la
un Centru de service Samsung.
4 După încărcarea completă, deconectaţi Circle din încărcător. Mai întâi deconectaţi încărcătorul
de la Circle şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.
Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit.
Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la
priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.
Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în
timpul încărcării.
Vizualizarea nivelului de energie a bateriei
Atunci când conectaţi Circle la alte dispozitive utilizând aplicaţia Samsung Gear, puteţi vizualiza
nivelul de energie a bateriei Circle pe ecranul principal Samsung Gear. Consultaţi Lansarea aplicaţiei
Samsung Gear pentru mai multe informaţii.
8
Introducere
• Atunci când bateria este descărcată, Circle emite bipuri şi indicatorul de stare luminează
intermitent în roşu.
• Dacă Circle este oprit, apelurile vor fi transferate automat către dispozitivul conectat.
• Circle poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp
necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
Pornirea şi oprirea dispozitivului Circle
Glisaţi Întrerupătorul general în sus pentru a porni Circle. Indicatorul de stare va lumina intermitent în
albastru de 3 ori.
Pentru a opri Circle, glisaţi Întrerupătorul general în jos. După ce indicatorul de stare luminează
intermitent în roşu de 3 ori, Circle se va opri.
Pornit
Oprit
Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care
utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
9
Introducere
Modul de purtare a dispozitivului Circle
1 Selectaţi un set de pernuțe pentru casca auriculară care se potrivește urechilor dvs.
2 Selectaţi pernuța pentru urechea stângă sau dreaptă.
Fiecare pernuță este marcată cu L pentru urechea stângă şi cu R pentru urechea dreaptă.
3 Acoperiţi difuzorul din partea inferioară a căştii cu pernuța pentru casca auriculară.
4 Ţineţi partea inferioară a căştii şi acoperiţi restul căştii folosind pernuța pentru casca auriculară.
• Nu puneţi căştile în urechi fără pernuțele pentru casca auriculară.
• Nu trageţi excesiv de pernuța auriculară. Aceasta se poate rupe.
10
Introducere
5 Întoarceţi casca cu susul în jos şi verificaţi acoperirea. Acoperiţi cealaltă cască folosind o pernuță
auriculară.
6 Purtați dispozitivul Circle după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.
Utilizarea protecției pentru gât
Purtarea dispozitivului Circle folosind protecția pentru gât (pentru activităţile din mediul exterior) va
preveni banda să cadă de la gât.
1 Introduceţi banda în protecția pentru gât.
11
Introducere
2 Purtați dispozitivul Circle după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.
Reglarea volumului
Glisaţi în sus pe suportul tactil pentru Volum pentru a mări sunetul în timp ce purtaţi căştile.
Glisaţi în jos pe suportul tactil pentru Volum pentru a micşora sunetul în timp ce purtaţi căştile.
• Suportul tactil pentru Volum nu poate fi utilizat în timp ce căştile sunt unite.
• Atunci când volumul atinge valoarea maximă sau minimă, Circle va vibra.
12
Conectarea prin Bluetooth
Bluetooth
Despre Bluetooth
Bluetooth este un standard de tehnologie fără fir care utilizează o frecvenţă de 2,4 GHz pentru
a conecta diverse dispozitive pe distanţe scurte. Acesta poate conecta şi face schimb de date cu
alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi dispozitive mobile, computere, imprimante şi alte
aparate de uz casnic digitale, fără conectarea prin cabluri.
Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth
• Pentru a evita problemele atunci când conectaţi dispozitivul dvs. la un alt dispozitiv, așezați-le
aproape unul de celălalt.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune
Bluetooth (10 m). Distanţa poate varia în funcţie de mediul în care este utilizat dispozitivul.
• Asiguraţi-vă că nu există niciun obstacol între cască şi dispozitivul conectat, inclusiv corpuri
umane, pereţi, colţuri sau garduri.
• Nu atingeţi antena Bluetooth a dispozitivului conectat.
• Bluetooth utilizează aceeaşi frecvenţă ca anumite produse industriale, ştiinţifice, medicale şi de
mică putere şi pot avea loc interferenţe când realizaţi conexiuni în apropierea acestor tipuri de
produse.
• Anumite dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi
incompatibile cu casca.
• Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate
ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).
13
Conectarea prin Bluetooth
Conectarea la alte dispozitive
Pentru a utiliza dispozitivul Circle, trebuie să îl asociaţi cu un alt dispozitiv. După asocierea cu un
dispozitiv, Circle se va conecta automat la acesta pe viitor.
Puteţi conecta Circle la alte dispozitive folosind aplicaţia Samsung Gear sau prin Bluetooth.
Conectarea dispozitivelor folosind aplicaţia Samsung Gear
Instalaţi aplicaţia Samsung Gear pe celălalt dispozitiv şi conectaţi Circle la acesta.
Aplicaţia Samsung Gear este disponibilă pentru telefoanele inteligente Samsung care au
mai mult de 1 GB de memorie şi rulează Android 4.2.2 sau o versiune superioară.
1 Celălalt dispozitiv Descărcaţi aplicaţia Samsung Gear din GALAXY Apps. De asemenea, puteţi
vizita apps.samsung.com/gear pentru a descărca aplicaţia Samsung Gear.
2 Celălalt dispozitiv Porniţi caracteristica Bluetooth.
3 Circle Porniţi Circle.
Când porniţi Circle pentru prima dată, acesta intră în modul de asociere Bluetooth. Indicatorul
de stare luminează intermitent în verde, albastru, apoi în roşu timp de 3 minute.
4 Celălalt dispozitiv Pe ecranul de aplicaţii atingeţi Samsung Gear.
5 Celălalt dispozitiv Din rezultatele căutării, atingeţi Gear Circle.
14
Conectarea prin Bluetooth
6 Celălalt dispozitiv Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile, apoi atingeţi Terminare.
Atunci când dispozitivele sunt conectate corespunzător, Circle va emite bipuri şi va vibra.
Conectarea dispozitivelor prin Bluetooth
1 Circle Porniţi Circle.
Când porniţi Circle pentru prima dată, acesta intră în modul de asociere Bluetooth. Indicatorul
de stare luminează intermitent în verde, albastru, apoi în roşu timp de 3 minute.
2 Celălalt dispozitiv Porniţi caracteristica Bluetooth.
3 Celălalt dispozitiv Accesaţi meniul Bluetooth şi căutaţi dispozitivele Bluetooth.
4 Celălalt dispozitiv Din rezultatele căutării, atingeţi Gear Circle.
Atunci când dispozitivele sunt conectate corespunzător, Circle va emite bipuri şi va vibra.
• Aşezaţi Circle lângă dispozitivul la care doriți să îl conectați.
• Dacă Circle nu intră în modul de asociere Bluetooth, separaţi căştile şi ţineţi apăsat pe
tasta Redare/Discuţie timp de 3 secunde. În timp ce căştile sunt unite una de cealaltă,
Circle nu poate intra în modul de asociere Bluetooth.
• Vă puteţi conecta la alt dispozitiv numai după deconectarea dispozitivului conectat
anterior. Dacă Circle este deja conectat la celălalt dispozitiv, încheiaţi conexiunea şi
reporniţi asocierea.
• Metoda utilizată pentru conectarea prin Bluetooth poate varia în funcţie de dispozitivele
conectate. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul utilizatorului al dispozitivului
conectat.
15
Conectarea prin Bluetooth
Conectarea la două dispozitive
Circle se poate conecta simultan la două dispozitive compatibile Bluetooth.
Atunci când conectaţi Circle la două dispozitive, ultimul dispozitiv pe care îl conectaţi este
recunoscut ca dispozitiv principal. Celălat dispozitiv este recunoscut ca dispozitiv secundar. În
cazul în care conectaţi Circle la două telefoane inteligente, doar un singur telefon inteligent poate
fi conectat utilizând aplicaţia Samsung Gear. Dispozitivul care este conectat utilizând aplicaţia
Samsung Gear este întotdeauna dispozitivul principal. Atunci când lansaţi S Voice sau preluaţi un
apel folosind tasta Redare/Discuţie a lui Circle, dispozitivul principal va efectua acţiunile.
1 Conectaţi Circle cu un dispozitiv prin Bluetooth.
2 Separaţi căştile şi ţineţi apăsat pe tasta Redare/Discuţie timp de 3 secunde.
Circle intră în modul de asociere Bluetooth iar primul dispozitiv va fi deconectat.
3 Pe cel de-al doilea dispozitiv, accesaţi meniul Bluetooth şi conectaţi-l cu Circle.
4 Pe primul dispozitiv, reconectaţi Circle.
• Atunci când cele două dispozitive conectate redau muzică simultan, Circle transferă
muzică numai de la un singur dispozitiv. Atunci când întrerupeţi fişierul redat curent,
fişierul care este redat pe celălalt dispozitiv va fi redat automat.
• Această caracteristică poate să nu fie acceptată pe anumite dispozitive.
16
Conectarea prin Bluetooth
Reconectarea şi deconectarea dispozitivelor
Reconectarea dispozitivelor
Conexiunea între Circle şi dispozitivul conectat poate fi întreruptă atunci când utilizaţi dispozitivele
pe distanţe lungi. Atunci când conexiunea s-a terminat, Circle va emite bipuri şi va vibra. Aşezaţi
Circle lângă dispozitiv pentru reconectare. Atunci când dispozitivele sunt reconectate, Circle va emite
bipuri şi va vibra.
În cazul în care conexiunea s-a pierdut din cauza unei probleme a dispozitivului, apăsaţi tasta
Redare/Discuţie pe Circle sau accesaţi meniul Bluetooth pe dispozitiv. În cazul în care căştile sunt
unite, separaţi-le şi reconectaţi dispozitivele.
Deconectarea dispozitivelor
Opriţi Circle sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth pe dispozitivul conectat.
Dezasocierea dispozitivelor
Utilizaţi meniul Bluetooth al dispozitivului conectat pentru a anula asocierea dispozitivelor. Pentru
mai multe detalii, consultaţi manualul utilizatorului al dispozitivului.
Pentru a reconecta dispozitivul şi Circle, asociați-le din nou.
17
Utilizarea dispozitivului Circle
Modul de purtare a dispozitivului Circle
Căştile conţin magneți, lucru ce le permite să fie unite.
Metoda folosită pentru primirea apelurilor diferă în funcţie de starea căștilor: dacă sunt unite sau
separate.
Gear Circle conţine magneţi în căştile auriculare. Atât Asociaţia Americană a Inimii (SUA),
cât şi Agenţia de Reglementare a Medicamentelor şi a Produselor de Îngrijire a Sănătăţii
(Marea Britanie) avertizează că magneţii pot afecta funcţionarea stimulatoarelor cardiace,
defibrilatoarelor cardiace, defibrilatoarelor, pompelor de insulină sau a oricăror alte
dispozitive electromedicale (în mod colectiv, „Dispozitiv medical”) aflate într-o rază de
acţiune de 15 cm (6 inci). Dacă sunteţi utilizatorul vreunuia din aceste dispozitive medicale,
NU UTILIZAŢI GEAR CIRCLE DACĂ NU V-AŢI CONSULTAT CU MEDICUL DVS.
• Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice. Cardurile cu benzi
magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartelele de telefon, cartelele de acces şi permisele
de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
• Nu îndoiţi sau răsuciţi dispozitivul. Nu aplicaţi o forţă excesivă asupra dispozitivului.
• Nu trageţi excesiv de nicio parte a dispozitivului.
• Modul de purtare a dispozitivului Circle: Introduceți căștile în urechi sau purtați acesta în jurul
gâtului în timp ce căştile sunt unite una de cealaltă.
18
Utilizarea dispozitivului Circle
• Unirea căştilor: Căştile sunt unite una de cealaltă.
Apeluri
Preluarea şi respingerea apelurilor
Preluarea unui apel
Atunci când primiţi un apel în timp ce purtaţi dispozitivul Circle, Circle va emite bipuri şi va vibra.
Apăsaţi pe tasta Redare/Discuţie pentru a prelua apelul.
Atunci când primiţi un apel în timp ce căştile sunt unite, Circle va vibra. Separaţi căştile şi puneţi-le la
urechi. Atunci când separaţi căştile, apelul va fi recepţionat.
Respingerea unui apel
Ţineţi apăsat pe tasta Redare/Discuţie timp de 1 secundă sau uniţi căştile.
• Atunci când Circle este conectat cu două dispozitive şi ambele dispozitive primesc
apeluri, puteţi prelua numai primul apel de intrare.
• Atunci când primiţi un apel, Circle va vibra. Pentru a opri vibraţia acestuia, glisaţi în sus
sau în jos pe suportul tactil pentru Volum.
• Dacă primiţi un apel în timp ce Circle este conectat cu un telefon inteligent, acesta citeşte
informaţiile despre apelant. Puteţi prelua sau respinge apeluri folosind comenzile vocale.
Evitaţi rostirea unei comenzi vocale în timp ce Circle vibrează.
19
Utilizarea dispozitivului Circle
Utilizarea opţiunilor pe durata unui apel
Reglarea volumului
În timpul unui apel, glisaţi în sus sau în jos pe suportul tactil pentru Volum.
Comutarea ieşirii audio
Utilizaţi meniul asociat de pe dispozitivul conectat pentru a comuta ieşirea audio între Circle şi
dispozitivul conectat.
Atunci când căştile sunt unite, puteţi comuta automat ieşirea audio către Circle prin separarea
căştilor.
Punerea unui apel în aşteptare
În timpul unui apel, ţineţi apăsat pe tasta Redare/Discuţie.
Pentru a prelua apelul pus în aşteptare, ţineţi apăsat pe tasta Redare/Discuţie din nou.
Preluarea unui al doilea apel
Atunci când primiţi un apel în timpul apelului curent, Circle va vibra.
Pentru a termina primul apel şi pentru a prelua al doilea apel, apăsaţi pe tasta Redare/Discuţie.
Pentru a pune primul apel în aşteptare şi pentru a prelua al doilea apel, ţineţi apăsat pe tasta Redare/
Discuţie. Pentru a comuta între apelul curent şi apelul pus în aşteptare, ţineţi apăsat pe tasta Redare/
Discuţie.
Terminarea unui apel
Apăsaţi pe tasta Redare/Discuţie sau uniţi căştile din nou.
20
Utilizarea dispozitivului Circle
Redarea muzicii
Redaţi muzică de la dispozitivele conectate. Atunci când preluaţi un apel în timp ce un fişier este
redat, fişierul se va întrerupe şi se va relua automat atunci când apelul este terminat.
Redarea muzicii
Apăsaţi pe tasta Redare/Discuţie.
Fişierul muzical redat cel mai recent va fi redat automat în aplicaţia implicită pentu muzică de pe
dispozitivul conectat.
Întreruperea şi reluarea redării
Apăsaţi pe tasta Redare/Discuţie sau uniţi căştile pentru a întrerupe redarea.
Pentru a relua redarea, separaţi căştile şi apăsaţi pe tasta Redare/Discuţie.
Trecerea la melodia următoare
Apăsaţi pe tasta Redare/Discuţie de două ori pentru a sări la următoarea melodie în timpul redării
muzicii.
Reglarea volumului
Glisaţi în sus sau în jos pe suportul tactil pentru controlul Volumului pentru a-l regla.
Reglaţi volumul pe dispozitivul conectat atunci când nu auziţi sunetele pe Circle la volum
maxim.
Lansarea S Voice
În timp ce purtaţi Circle, ţineţi apăsat pe tasta Redare/Discuţie timp de 1 secundă.
În cazul în care dispozitivul conectat nu acceptă S Voice, puteţi utiliza aplicaţia prin intermediul
Circle.
21
Utilizarea aplicaţiei Samsung
Gear
Lansarea aplicaţiei Samsung Gear
Aplicaţia Samsung Gear permite dispozitivelor portabile, cum ar fi Gear, să se conecteze la un telefon
inteligent. Această aplicaţie vă permite să utilizaţi caracteristici suplimentare. În cazul în care Circle şi
celălalt dispozitiv sunt conectate folosind aplicaţia Samsung Gear, puteţi accesa caracteristicile, cum
ar fi reglarea efectului de sunet sau setarea caracteristicii de notificare.
• Aplicaţia Samsung Gear este disponibilă pentru telefoanele inteligente Samsung care au
mai mult de 1 GB de memorie şi rulează Android 4.2.2 sau o versiune superioară.
• Puteţi conecta simultan Circle, un telefon inteligent şi un dispozitiv portabil folosind
aplicaţia Samsung Gear.
• În cazul în care conectaţi Circle la două telefoane inteligente, doar un singur telefon
inteligent poate fi conectat utilizând aplicaţia Samsung Gear.
• Anumite caracteristici pot să nu fie disponibile pentru unele dispozitive conectate.
Pe dispozitivul conectat, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi Samsung Gear pentru lansare.
Vizualizaţi conexiunile
dispozitivelor portabile.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Stare conexiune
Nivel de energie a bateriei
Selectaţi un efect de sunet.
Schimbaţi setările pentru
notificările vocale.
Schimbaţi setările pentru Circle.
Vizualizaţi informaţiile de ajutor.
22
Utilizarea aplicaţiei Samsung Gear
Conectarea cu un dispozitiv portabil
Pe ecranul principal Gear Manager, atingeţi → Căutare dispozitive noi. Vă puteţi conecta la un alt
dispozitiv portabil numai după deconectarea dispozitivului Circle conectat.
Gear SoundAlive
Selectaţi un efect de sunet sau reglaţi manual efectul de sunet.
Pe ecranul principal Samsung Gear, atingeţi Gear SoundAlive.
Reveniţi la ecranul anterior.
Utilizaţi opţiuni suplimentare.
Aplicaţi setarea recomandată.
Selectaţi un efect de sunet.
23
Utilizarea aplicaţiei Samsung Gear
Notificări
Setaţi dispozitivul să vă notifice în legătură cu apelurile pierdute şi mesajele noi primite pe
dispozitivul conectat printr-o notificare vocală către Circle. Puteţi sări la notificarea următoare
apăsând pe tasta Redare/Discuţie. Pentru a opri notificările, uniţi căştile.
Pe ecranul principal Samsung Gear, atingeţi Notificări, atingeţi comutatorul Notificări pentru
activare, apoi selectaţi aplicaţiile.
Blocarea notificărilor
Setaţi dispozitivul să restricţioneze notificările vocale către Circle atunci când ecranul dispozitivului
conectat este pornit.
Bifaţi Limitare notificări.
Setările pentru notificări
Setaţi Circle să primească notificări vocale de la aplicaţii cu sau fără informaţii detaliate.
Atingeţi
de lângă aplicaţiile dorite şi selectaţi o opţiune.
Setări
Configuraţi Circle şi setaţi diverse opțiuni.
Pe ecranul principal Samsung Gear, atingeţi Setări.
Setările pentru căştile unite
Setaţi Circle să termine un apel sau să întrerupă redarea atunci când uniţi căştile.
Selectați Control încuietoare, apoi atingeţi comutatorul Control încuietoare pentru activare.
Pentru a seta reluarea redării atunci când separaţi căştile, atingeţi
selectaţi o opţiune.
de lângă Control media şi
Pentru a seta dispozitivul să nu întrerupă redarea atunci când uniţi căştile, deselectaţi Control media.
24
Utilizarea aplicaţiei Samsung Gear
Utilizarea S Voice
Setaţi dispozitivul să lanseze S Voice atunci când ţineţi apăsat pe tasta Redare/Discuţie pe Circle timp
de 1 secundă.
Selectați Controlul vocal, apoi atingeţi comutatorul Controlul vocal pentru activare.
Pentru a seta dispozitivul să primească sau să respingă apeluri utilizând comenzi vocale, bifaţi
Apeluri primite.
Pentru a selecta un dispozitiv prioritar care va fi utilizat folosind comenzi vocale, atingeţi Disp. contr.
voc. implicit şi selectaţi o opţiune.
Setarea dispozitivului prioritar este disponibilă numai atunci când Circle este conectat
simultan cu un telefon inteligent şi cu un dispozitiv portabil.
Utilizarea monitorizării auzului
Vizualizaţi nivelul de afectare a auzului care poate apărea atunci când sunteţi expuşi la volum excesiv.
Acesta măsoară expunerea la sunete puternice şi afişează un procentaj bazat pe nivelul de expunere
la zgomotul zilnic în funcţie de Reglementările privind controlul zgomotului la locul de muncă.
Selectați Monitorizare volum, apoi atingeţi comutatorul Monitorizare volum pentru activare.
Setarea dispozitivului prioritar
Selectaţi un dispozitiv prioritar care va reda fişierul muzical atunci când Circle este conectat la două
dispozitive.
Atingeţi Dispozitiv redare implicit şi selectaţi o opţiune.
Această caracteristică este disponibilă numai atunci când Circle este conectat simultan cu un
telefon inteligent şi cu un dispozitiv portabil.
Manualul utilizatorului
Vizualizaţi informaţii despre utilizarea dispozitivului Circle.
Pe ecranul principal Samsung Gear, atingeţi Manualul utilizatorului.
25
Anexă
Depanare
Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este
posibil ca anumite situaţii să nu se aplice în cazul dispozitivului Circle.
Circle nu porneşte
Atunci când bateria este descărcată complet, Circle nu va porni. Încărcaţi complet bateria înainte de
pornirea dispozitivului Circle.
Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate
de Samsung)
• Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
• Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau
dispozitivul poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
• Bateria din Circle nu poate fi schimbată de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceţi-vă la un
Centru Service Samsung.
Un alt dispozitiv Bluetooth nu poate localiza Circle
• Asiguraţi-vă că Circle este în modul de asociere Bluetooth.
• Asiguraţi-vă că Circle şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth
(10 m).
Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat
• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi.
• Asiguraţi-vă că Circle şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth
(10 m).
26
Anexă
Conexiunea Bluetooth se deconectează des
• Asiguraţi-vă că nu există niciun obstacol între dispozitive, distanţa de operare se poate reduce.
• Asiguraţi-vă că Circle şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth
(10 m).
Nu puteţi auzi celelalte persoane vorbind
• Reglaţi volumul dispozitivului Circle.
• Reglaţi volumul pe dispozitivul conectat atunci când nu auziţi sunetele pe Circle la volum
maxim.
Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel
Reglaţi volumul glisând în sus sau în jos pe suportul tactil pentru Volum. Alternativ, deplasaţi-vă în
altă zonă.
Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel
Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
Calitatea sunetului este slabă
• Serviciile de reţea fără fir pot să fie dezactivate din cauza reţelei furnizorului de servicii. Asiguraţivă că ţineţi Circle la distanţă de undele electromagnetice.
• Asiguraţi-vă că Circle şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth
(10 m).
Circle funcţionează diferit faţă de cum este descris în manual
• Funcţiile disponibile pot fi diferite în funcţie de dispozitivul conectat.
• Anumite caracteristici nu pot fi utilizate atunci când două dispozitive sunt conectate cu Circle în
acelaşi timp.
27
Anexă
Scoaterea bateriei (tip nedetaşabil)
• Aceste instrucţiuni sunt numai pentru furnizorul de servicii sau service-ul autorizat.
• Deteriorarea sau defectele cauzate de scoaterea neautorizată a bateriei nu sunt acoperite
de garanţie.
• Pentru a scoate sau înlocui bateria, contactaţi-vă furnizorul de servicii sau service-ul
autorizat.
1 Deschideţi capacul portului pentru încărcător şi introduceţi un instrument cu margine plată în
orificiul de lângă portul încărcătorului.
Apoi, deschideţi capacul ridicând instrumentul după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.
2 Scoateţi capacul.
Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul.
3 Deconectaţi conectorul bateriei şi scoateţi banda după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.
28
Anexă
4 Trageţi bateria şi tăiaţi cablul acolo unde este indicat, ca în imaginea de mai jos.
5 Scoateţi bateria.
29
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics
Acest manual este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă
şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în
niciun sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung
Electronics.
Mărci comerciale
• SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
®
• Bluetooth este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
• Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement