Samsung MM-D320 Manual de utilizare

Samsung MM-D320 Manual de utilizare
MM-E320
MM-E330
Microsistem audio Redare
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
manual de utilizare
Imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs
Samsung.Pentru a beneficia de servicii mai
complete, vă rugăm să vă înregistraţi produsul la.
www.samsung.com/register
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 1
2013-9-11 18:16:34
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică “pericol de
tensiune” în interiorul produsului,
care prezintă riscul de electrocutare
sau de rănire personală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI Acest simbol indică instrucţiuni
ELECTROCUTAREA POTRIVIŢI
importante referitoare la produs.
LAMELA LATĂ A ŞTECHERULUI
ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI
COMPLET.
AVERTISMENT
●●
Pentru a reduce riscul de incendiu
şi de electrocutare, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
ATENŢIE
●●
●●
●●
●●
2
Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau
stropiri şi obiectele umplute cu lichide,
precum vazele, nu trebuie plasate pe
dispozitiv.
Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie să poate fi accesată în
orice moment.
Acest aparat trebuie conectat la o priză
AC, cu conectare de protecţie prin
împământare.
Pentru a deconecta aparatul de la priză,
trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare
priza va fi imediat funcţională.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
●●
EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL
DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 2
2013-9-11 18:16:34
Precauţii
• A
siguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă
cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unităţii.
• Instalaţi player-ul în poziţie orizontală, pe un suport solid (mobilă),
cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm).
• Nu aşezaţi produsul pe amplificatoare sau pe alte echi
pamente care se pot încinge.Asiguraţi-vă că fantele de
ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi nimic pe produs.
• nainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că orificiul de
introducere a discurilor este gol.
• Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de
alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă
nu utilizaţi aparatul o perioadă de timp îndelungată.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi
ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza
descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soare
lui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate
supraîncălzi şi defecta.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de
echipamente care generează unde magnetice sau elec
trice puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă
aparatul se defectează.
• Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi
produsul doar în scopuri personale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau
discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă
transportaţi aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproxima
tiv 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă
la temperatura camerei.
• Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale
dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
• Păstraţi un spaţiu deschis de aproximativ 6 inch (15 cm) în
părţile laterale şi din spate ale sistemului, pentru ventilaţie.
• Amplasaţi boxele la o distanţă rezonabilă, de o parte şi de alta
a sistemului, pentru a beneficia de un sunet stereo de calitate.
• Îndreptaţi boxele înspre zona de audiţie.
Manevrarea şi depozitarea discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l cu un
detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să
fie dinspre interior spre exterior.
• Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu
piesele rece din aparat. Dacă se formează condens în player,
este posibil ca acesta să nu funcţioneze corespunzător.
Dacă apare această problemă, scoateţi discul şi lăsaţi
aparatul pornit timp de o oră sau două.
Tipuri şi formate de disc
Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.
Discuri CD-R
• Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din
cauza dispozitivului de înregistrare pe disc
(CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
• Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute,
deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
• Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu
poată fi redate.
• Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt
“finalizate” corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar
discul este deschis, este posibil să nu puteţi reda discul
integral.
Discuri CD-R MP3
• Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în
format ISO 9660 sau Joliet.
• Numele fişierelor MP3 nu trebuie să conţină spaţii
libere sau caractere speciale ( . = +).
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce
calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste
sectoarele respective.
Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu le zgâria.
Ţinerea discurilor
●● Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
●● Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe
suprafaţa acestuia.
●● Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
Depozitarea discului
●●
●●
●●
●●
●●
Nu expuneţi la lumina soarelui
Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece.
Păstraţi discul într-un plic de protecţie.
Nu permiteţi murdărirea suprafeţei discurilor.
Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în aparat.
• Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/
decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
• Pot fi redate doar fişierele cu extensia “.mp3” şi “.MP3”.
• Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni
înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol
în discul cu sesiuni multiple, acesta va putea fi redat
doar până la segmentul respectiv.
• Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura
mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate
fişierele înregistrate.
• Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biţi
variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată
scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32 Kbps
~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul
redării.
•Pe un CD pot fi redate maxim 999 de melodii.
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 3
3
2013-9-11 18:16:35
Cuprins
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest microsistem compact.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni. Vă vor permite să utilizaţi cu uşurinţă sistemul şi să profitaţi la
maxim de caracteristicile acestuia.
Avertismente privind siguranţa........2
Precauţii............................................3
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor........................3
Tipuri şi formate de disc . .................3
Accesorii...........................................4
Simboluri........................................4
Descriere...........................................5
Panoul frontal/superior...................5
Panoul din spate............................5
Telecomandă....................................6
Instalarea bateriilor în
telecomandă.....................................6
Redarea unui CD/MP3/WMA-CD......7
Selectarea unei melodii....................7
Repetarea uneia sau a tuturor
melodiilor de pe disc........................8
Căutarea unui anumit pasaj
muzical pe un CD.............................8
Saltul peste 10 melodii.....................8
Programarea unui CD.......................8
Consultarea şi editarea melodiilor
programate.......................................8
Redarea USB . ..................................9
Selectarea unei melodii de pe
dispozitivul USB ............................9
Căutarea rapidă a unui folder..........9
Utilizarea căutării rapide..................9
Repetarea......................................9
Saltul peste 10 melodii...................9
Audiţia radio...................................10
Selectarea unui post salvat.............10
Despre difuzarea RDS................ 10
Despre funcţia RDS DISPLAY . .....10
Indicaţia PTY (Tip program) şi
funcţia PTY-SEARCH......................11
Setarea ceasului......................... 11
Funcţia temporizator.................. 12
Anularea temporizatorului.......... 12
Funcţia de înregistrare............... 13
Selectarea funcţiei EQ . ............. 13
Depanare........................................14
Specificaţii.................................. 15
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
Simboluri
Antenă FM
Manualul utilizatorului
Telecomandă/Baterii
(dimensiune AAA)
Important
Notă
• Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al produsului.
• Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
a. primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare) sau
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare).
• Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
4
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 4
2013-9-11 18:16:37
Descriere
1 BUTONUL DE ALIMENTARE
2 BUTON USE REC
Panoul frontal/superior
3 BUTON FUCŢIONAL
USB REC
4B
UTOANE PENTRU CĂUTARE/OMITERE
1 2 345 67 8
5B
UTON MOD CĂUTARE FRECVENŢĂ SAU STOP
6 BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ
7B
UTOANE PENTRU CĂUTARE/OMITERE
USB REC
8 BUTON DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
5V
500mA
9
AUX IN PHONES
$
9 BUTON DE CONTROL VOLUM
( Ajustarea volumului)
0 MUFĂ USB
0
5V
500mA
#
!
AUX IN PHONES
5V
500mA
AUX IN PHONES
@
• MM-E330 numai
! MUFĂ CĂŞTI(Numai pentru MM-E330)
• (Când conectaţi conectorul căştilor în mufa
pentru căşti de pe unitatea principală,
boxele nu vor mai emite sunete.)
@ MUFĂ AUX IN
1. Conectaţi semnalul audio de ieşire a unui
player audio analogic extern la portul AUX IN
(audio) (INTRARE AUX) de pe panoul frontal.
2. Apăsaţi F(
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
) pentru a comuta modul de
intrare la AUX.
• Dacă nu este apăsat niciun buton mai mult de 8
ore în modul AUX, aparatul se va opri automat.
Panoul din spate
# SERTAR CD
ONLY FOR
SERVICE
$A
FIŞAJ
SPEAKERS
OUT( 8 )
% Bornă conector antenă FM
1. Conectaţi antena FM la portul FM de pe
L
ONLY FOR
SERVICE
&
FM ANT
R
%
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
panoul din spate.
2. Extindeţi antena în mod corespunzător
şi găsiţi cea mai bună poziţie de recepţie
^
posibilă. Apoi, fixaţi antena pe un perete din
apropiere.
Dacă semnalul este slab, s-ar putea să fie
L
ONLY FOR
SERVICE
R
FM ANT
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
nevoie să instalaţi o antenă exterioară.
În acest sens, conectaţi o antenă FM
exterioară la priza FM din spatele sistemului,
utilizând un cablu coaxial de (neinclus).
^ DOAR PENTRU SERVICE
• Această mufă are rol doar pentru testare, nu o utilizaţi.
&B
orne conector boxe
Pentru a proteja boxele de riscul
supratensionării, asiguraţi-vă că opriţi aparatul
înainte de a conecta boxele. Pentru o experienţă
de ascultare adecvată, conectaţi cablurile la
mufele boxelor de pe panoul din spate.
• boxă stânga (Alb)
• boxă dreapta (Roşu)
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 5
5
2013-9-11 18:16:39
Telecomandă
1
@
#
2
3
4
5
6
7
$
8
(
9
0
)
a
!
b
%
^
&
*
c
1 POWER
Porneşte şi opreşte
aparatul.
2 TIMER/CLOCK
3 TIMER ON/OFF
4 USB REC
5 Derulare înapoi
6S
TOP
7 Skip
/RDS PTY*
8E
Q
9 ENTER
0 VOLUME
! MO/ST
@ FUNCTION
# SLEEP
Setaţi temporizatorul
pentru oprirea
aparatului.
$ REPEAT
% +10
^ Derulare înainte
& PLAY/PAUSE
* Skip/RDS DISPLAY*
( MUTE
Apăsaţi pentru a opri
temporar sunetul.
) TUNING/ALBUM
a VOLUME +
bT
UNING MODE
c TUNING/ALBUM
* În funcţie de regiunea în care vă aflaţi, este posibil ca aparatul să nu aibă funcţiile RDS.
Instalarea bateriilor în telecomandă
Aşezaţi bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+)
la (+) şi (–) la (–).
•• Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp.
•• Nu expuneţi bateriile la căldură sau la flacără
deschisă.
•• Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie
dreaptă.
••
6
* Dimensiunea
bateriilor: AAA
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 6
2013-9-11 18:16:40
Redarea unui CD/MP3/WMA-CD
Puteţi reda compact discuri de 12cm fără a folosi un
adaptor
Acest aparat este destinat redării unui CD, CD,
CD-R,CD-RW,MP3/WMA-CD audio.
• Deschideţi sau închideţi cu grijă sertarul pentru
discuri şi nu aplicaţi forţă excesivă.
• Nu aplicaţi forţă sau nu plasaţi un obiect greu pe
aparat.
• Nu introduceţi un CD cu altă formă decât cele
specificate, cum ar fi CD-urile sub formă de
inimă sau octogonală. În caz contrar, aparatul se
poate deteriora.
• Trebuie să aveţi grijă la întreţinerea discurilor.
1. Apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE pentru a
deschide sertarul pentru discuri.
2. Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE pentru a închide
sertarul pentru discuri; discul va fi redat automat.
• Pentru discurile audio MP3/WMA, poate dura
câteva minute pentru a finaliza scanarea
melodiilor de pe disc.
• Dacă redaţi un fişier cu numele în limba engleză
sau un suport CD MP3/WMA cu titlul în limba
engleză, titlul melodiei va fi afişat pe ecran. (Este
posibil ca alte limbi în afara limbii engleze să nu
fie indicate.)
• În cazul unei melodii cu titlul în limba engleză,
care conţine un caracter special, titlul nu va fi
afişat pe ecran.
<Afişare în timpul redării unui CD/MP3/WMA-CD >
Indicator melodie
Indicator timp
de redare
eglafi volumul după preferinfă astfel.Apăsaţi
4. R
butonul VOLUME (VOLUM) de pe unitatea
principală.sau unitæfii centrale sau apăsafi
butoanele VOLUME+sau –de la tele-comandă.
Nivelul volumului poate fi ajustat astfel (VOL MIN,
VOL 1 – VOL 29şi VOL MAX).
5. Pentru a întrerupe temporar redarea, apăsaţi pe
butonul PLAY/PAUSE (p) .
• Apăsaţi din nou butonul PLAY/PAUSE (p)
pentru a relua redarea.
6. Pentru a încheia redarea, apăsaţi STOP (@).
• D
acă nu este introdus niciun CD în sertarul
pentru discuri, este afişat mesajul “NO DISC
(NICIUN DISC)”.
• Calitatea redării unui MP3/WMA s-ar putea
să varieze în funcţie de starea discului pe
care se află fişierele audio sau starea
recorder-ului utilizat pentru crearea discului.
• Dacă pe disc există fişiere de diferite tipuri
sau foldere inutile, veţi întâmpina probleme
cu redarea.
• Ţineţi sertarul închis când nu îl utilizaţi, pen
tru a preveni depunerea de praf.
• Puteţi introduce sau scoate discuri când este
selectată funcţia pentru radio, usb sau intrare
auxiliară, iar când apăsaţi butonul OPEN/CLOSE
(DESCHIDERE/ÎNCHIDERE) toate celelalte funcţii
vor fi schimbate în modul MP3/CD.
• Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe aparat timp de 3 minute atunci când aparatul se află în modul Pauză, modul va fi comutat la Oprit.
• Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe aparat timp de 25 de minute atunci când aparatul se află în modul Stop, aparatul se va opri automat.
• Aparatul se va opri automat dacă este lăsat oprit sau fără disc mai mult de 25 de minute.
Selectarea unei melodii
Puteţi selecta melodia dorită în timp ce discul este
redat.
Pentru a reda piesa anterioară
-Apăsaţi [ în interval de 3 secunde după ce
începe redarea piesei curente.
- Apăsaţi butonul [ de două ori timp de cel puţin
3 secunde după ce melodia curentă a început să
fie redată.
Pentru a reda piesa următoare
- Apăsaţi ] .
Pentru a reda piesa curentă
- Apăsaţi [ în interval de 3 secunde după ce
începe redarea piesei curente.
Pentru a reda piesa dorită
- Utilizaţi [ sau ] pentru a vă deplasa la melodia
dorită.
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 7
7
2013-9-11 18:16:41
Repetarea uneia sau a tuturor
melodiilor de pe disc
Programarea unui CD
(Această funcţie este disponibilă numai în timpul
Puteţi repeta redarea CD-ului pe o perioadă nedefinită. redării unui CD MP3/WMA.)
●● Un CD care conţine o anumită melodie.
●● Puteţi programa ordinea de redare a până la 24
●● Melodii întregi de pe un CD selectat.
de melodii la alegere.
●● Totuşi, trebuie să opriţi redarea CD-ului înainte de
1. Apăsaţi butonul REPEAT .
a selecta melodiile.
La fiecare apăsare a butonului REPEAT modul de
repetare se va modifica, după cum urmează:
1. În timp ce CD-ul se află în modul de redare, apăsaţi
MP3 : OFF ;TRACK ; DIR ; ALL; RANDOM .
butonul STOP(@) pentru a opri redarea CD-ului.
CD : OFF ;TRACK ; ALL; RANDOM .
2. Apăsaţi butonul ENTER pentru a afişa
• În funcţie de aparatul dvs., afişajul modului de
mesajul de mai jos:
repetare poate fi diferit.
(01= numărul programului, --= numărul piesei)
2. Când doriţi să opriţi funcţia de repetare, apăsaţi
Utilizaţi
[ sau ] pentru a vă deplasa la
3.
butoanele REPEAT până când este afişat "OFF" .
melodia dorită.
• OFF : Anulează funcţia de redare repetată.
• Apăsaţi [ pentru a reveni la melodia anterioară.
• TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.
• Apăsaţi ] pentru a trece la următoarea melodie.
• DIR : Redă în mod repetat toate melodiile 4. Apăsaţi butonul ENTER pentru a confirma
din dosarul selectat.
selecţia, iar selecţia va fi memorată şi
afişată.
• ALL : Redă repetat toate piesele.
Pentru
a
selecta
o
altă
melodie,
urmaţi
paşii
3
5.
• RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie.
şi 4 de mai sus.
Căutarea unui anumit pasaj
muzical pe un CD
Când audiaţi un disc, puteţi căuta rapid un anumit
pasaj muzical dintr-o melodie.
Pentru a căuta
Apăsaţi pe
- Înainte
- Înapoi
)
(
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul [/] din panoul
superior pentru a căuta automat o melodie.
6. Apăsaţi PLAY (p) pentru a reda melodiile programate.
7. Apăsaţi STOP (@) pentru a opri redarea
melodiilor programate. Apăsaţi STOP (@) din nou
pentru a anula redarea melodiilor programate.
• D
acă deschideţi sertarul pentru discuri,
schimbaţi funcţia sau opriţi produsul,
programarea efectuată de dvs. va fi anulată.
Consultarea şi editarea melodiilor
programate
Puteţi verifica o listă de melodii programate şi să o
editaţi după cum doriţi.
1. Dacă o melodie programată este redată, apăsaţi
o dată butonul STOP (@) .
2. Apăsaţi de două ori ENTER pentru a afişa mesajul
Apăsaţi butonul +10 în timp ce vă aflaţi în modul de redare. de mai jos:
Saltul peste 10 melodii
Astfel, aparatul va sări peste 10 melodii, începând cu
melodia curentă.
(C=consultare, 01= numărul programului)
Dacă sunt deja programate 24 de melodii în total,
în loc de litera “P”, pe ecran va fi afişată litera “C”.
3. Apăsaţi repetat butonul ENTER, până când este
afişată melodia dorită.
8
4. Apăsaţi [ sau ] pentru a selecta o altă melodie.
5. Apăsaţi butonul ENTER pentru a confirma selecţia.
6. Pentru a reda melodiile programate, apăsaţi
butonul PLAY (p).
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 8
2013-9-11 18:16:42
Redarea USB
Conectaţi la aparat un dispozitiv de stocare extern, cum
ar fi o memorie flash USB sau un HDD (unitate hard
disc) extern. Puteţi reda fişiere în format MP3/WMA.
Saltul peste 10 melodii
Înainte de a începe! Citiţi instrucţiunile de mai jos înainte de a utiliza
suportul de stocare USB.
●● Conectaţi dispozitivului de stocare USB la player.
●● Apăsaţi butonul F( ) pentru a selecta modul USB.
●● Este redată automat prima melodie din primul
director.
Apăsaţi butonul STOP (@) pentru oprire.
Pentru a scoate dispozitivul USB
Apăsaţi din nou butonul STOP (@) pentru a
scoate în siguranţă dispozitivul USB.
Consultaţi secţiunea Saltul peste 10 melodii. (Pagina 8)
●● Este posibil ca unele dispozitive de stocare USB
externe să nu fie compatibile cu acest player.
●● În cazul discurilor magnetice HDD externe, aparatul
poate reda formatul FAT .
●● Dacă utilizaţi un HDD USB 2.0, conectaţi discul la o
Nu conectaţi un cablu USB de reîncărcare la portul USB
al acestui aparat. În caz contrar, aparatul se poate deteriora.
Selectarea unei melodii de pe dispozitivul USB
Puteţi selecta o melodie MP3 în timpul redării sau în mod stop.
●●
➣➣ Dacă doriţi să treceţi la melodia următoare/
●●
anterioară, apăsaţi scurt butonul [,] .
• Astfel veţi trece la melodia următoare/anterioară
din cadrul directorului.
• Dacă apăsaţi butonul [,] de mai multe ori
decât numărul de fişiere din director, cursorul va
trece la directorul următor.
Căutarea rapidă a unui folder
1. Apăsaţi butonul TUNING/ALBUM , , . de pe
telecomandă pentru a vă deplasa la folderul anterior/
următor.
2. După terminarea căutării, veţi vedea numele folderului
următor/anterior. Va începe redarea melodiei.
Utilizarea căutării rapide
În timpul redării, puteţi căuta rapid secţiunea dorită.
➣➣ Apăsaţi butonul ( , ) .
• De fiecare dată când apăsaţi butonul, vă veţi
deplasa rapid înainte/înapoi.
Sunetul nu va fi emis în modul de redare rapidă.
Repetarea
1. Apăsaţi butonul REPEAT .
La fiecare apăsare a butonului REPEAT modul
de repetare se va modifica, după cum urmează:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
sursă de alimentare separată. Dacă nu este conectat
la o sursă de alimentare separată, este posibil să nu
funcţioneze.
Dacă memoria unui dispozitiv USB extern este
partiţionată, vor fi redate numai fişierele MP3 de pe
prima partiţie a unităţii de disc.
Fişierele cu DRM nu vor fi redate. Digital Rights Management (Protecţie digitală a drepturilor): Tehnologie şi serviciu care protejează profitul şi drepturile
deţinătorilor de drepturi de autor interzicând utilizarea
neautorizată a materialelor digitale.
Chiar dacă extensia fişierului este .mp3, fişierul nu este
redat dacă formatul real este MPEG 1 sau 2.
Nu utilizaţi un hub USB deoarece nu va fi recunoscut.
Vor fi afişate până la 15 de caractere din denumirea
fişierului MP3/WMA.
Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de 160 GB.
Când selectaţi funcţia USB, citirea fişierelor (READ-IN)
poate dura câteva minute.
Când redaţi de pe un dispozitiv USB, poate apărea o
întârziere urmată de trecerea la melodia următoare,
în special în cazul unităţilor de disc HDD. Intervalul
de timp pentru accesarea dispozitivelor USB externe
poate varia, chiar dacă sunt de capacitate identică.
Dacă dispozitivul de stocare extern USB este
compatibil numai cu USB VER 1.1, iar viteza de
accesare este lentă, este posibil ca fişierul să nu fie
redat corect.
Aparatul se va opri automat dacă este lăsat oprit sau
fără conexiune USB mai mult de 25 de minute.
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Când doriţi să opriţi funcţia de repetare, apăsaţi
butoanele REPEAT până când este afişat OFF.
• OFF: Anulează funcţia de redare repetată.
• TRACK: Redă în mod repetat melodia selectată.
• DIR: Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.
• ALL: Redă repetat toate piesele.
• RANDOM: Redă melodiile în ordine aleatorie.
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 9
9
2013-9-11 18:16:42
Audiţia radio
Selectarea unui post salvat
Puteţi salva până la:15 posturi FM.
Pentru a asculta un post de radio salvat, efectuaţi
următoarele:
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM. 1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM.
Căutarea
posturilor
radio
2.
Apăsaţi pe TUNING MODE
Memorat
...
Manual
...
O dată sau de mai multe ori
până când pe ecran apare
“ PRESET”.Puteţi căuta
frecvenţele memorate în modul
Preset.
O dată sau de mai multe
ori, până când este afişat
“MANUAL”.
Puteţi căuta frecvenţele una
câte una în modul manual.
3. Selectaţi postul în unul din următoarele moduri:
◆◆
◆◆
Apăsaţi pe TUNING/ALBUM , sau . de pe
telecomandă
Pentru a căuta rapid manual o frecvenţă,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul TUNING/
ALBUM , sau ..
2. Apăsaţi butonul TUNING MODE de pe telecomandă sau de pe unitatea principală până când este afişat “ PRESET” .
3. Apăsaţi butonul [,] de pe panoul superior
sau butonul TUNING/ALBUM , , . de pe
telecomandă pentru a seta un număr de
presetare dorit.
Despre difuzarea RDS
Utilizarea RDS (Radio Data System) pentru
recepţionarea posturilor FM
RDS (Sistem de date radio) permite posturilor de radio să
emită un semnal adiţional împreună cu semnalul obişnuit
al programelor acestora. De exemplu, posturile pot
transmite numele postului, precum şi informaţii despre
tipul programului difuzat (sport, muzică etc.).
Când ascultaţi un post de radio FM cu servicii RDS, pe
ecran se aprinde indicatorul luminos RDS.
4. Apăsaţi butonul MO/ST pentru a comuta între
modurile stereo şi mono.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO Descrierea funcţiei RDS
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
●● PTY (Tip program): Afişează tipul programului
recepţionat în momentul respectiv.
• Acest lucru este valabil numai când ascultaţi un post FM.
●● PS NAME (Nume serviciu program) :Afişează numele
5. Dacă nu doriţi presetarea, reveniţi la pasul 3 şi
postului, format din 8 caractere,recepţionat în
selectaţi o presetare diferită.
momentul respectiv.
În caz contrar,
●● RT (text radio): Decodează textul emis de un post de
a. Apăsaţi pe ENTER.
radio (dacă este emis) şi poate conţine maxim 64
de caractere.
b. Sau apăsaţi butonul [,] de pe panoul din
●● CT (ora): Decodează semnalul orar transmis prin
spate ori butonul TUNING/ALBUM , sau ..de
intermediul frecvenţei FM.Unele posturi nu emit informaţii
pe telecomandă pentru a selecta un număr de
PTY, RT sau CT, ca urmare acestea nu vor fi.afişate
program.
întotdeauna.
c. Apăsaţi ENTER pentru a salva presetarea.
●● TA (anunţuri trafic) : Simbolul TA este afişat intermitent
6. Pentru a salva altă frecvenţă radio, repetaţi paşii 2-5 de
când sunt transmise informaţii despre trafic.
mai sus.
●● RDS poate să nu funcţioneze corect dacă postul
ascultat nu emite semnalul RDS corect sau dacă
semnalul este prea slab.
În modul Tuner
• Pentru a căuta frecvenţe radio în modul manual,
Despre funcţia RDS DISPLAY
utilizaţi butoanele [,] de pe panoul superior.
Puteţi
vedea pe ecran semnalele RDS emis de postul de
• Pentru a opri căutarea, apăsaţi butonul STOP (@).
• Pentru a căuta o presetare în modul de reglare a radio.
Apăsaţi RDS DISPLAY în timp ce ascultaţi un post FM.
presetării, utilizaţi butoanele [,] .
La fiecare apăsare a butonului, pe ecran se
succed următoarele informaţii: PS NAME ; RT; CT ; Frequency
10
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 10
2013-9-11 18:16:43
PS (Serviciu
program)
În timpul căutării, “PS” apare
pe ecran şi va fi afişat numele
postului. Dacă nu se emite niciun
semnal, pe ecran apare “NO PS”.
RT (text radio)
în timpul căutării, “RT” apare
pe ecran şi apoi vor fi afişate
mesajele text transmise de postul
radio. Dacă nu se emite niciun
semnal, pe ecran apare “NO RT”.
CT (ora)
Decodează semnalul orar
transmis prin intermediul
frecvenţei FM.Unele posturi
nu emit informaţii PTY, RT sau
CT, ca urmare acestea nu vor
fi.afişate întotdeauna.
Frequency
(frecvenţa)
frecvenţa postului de radio
(serviciu non-RDS).
• Atunci când presetaţi butoanele de pe telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi selectat
postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.
1. Apăsaţi butonul RDS PTY (Tip program RDS) în
timp ce audiaţi un post radio.
2. Apăsaţi pe TUNING/ALBUM ,sau . când pe
afişaj apare codul PTY dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsaţi din nou pe butonul RDS PTY (Tip program RDS),
cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe
afişaj.
• Aparatul caută 30 posturi FM presetate, întrerupe
operaţia când găseşte un post selectat de dvs.
şi comută pe postul respective.
Setarea ceasului
La fiecare etapă aveţi la dispoziţie doar câteva
secunde pentru a seta opţiunile dorite.Dacă se
depăşeşte acest interval de timp, operaţiunile trebuie
reluate de la început.
Caracterele afişate pe ecran
Când pe ecran sunt afişate semnale PS sau
RT, sunt utilizate următoarele caractere.
Afişajul nu face diferenţa între majuscule şi minuscule şi va afişa întotdeauna folosind majuscule.
●● Ecranul nu poate afişa litere cu accent. Prin urmare, “A” va apărea, de exemplu, în loc de literele
cu accent “À, Â, Ä, Á, Å sau Ô.
●●
●●
Indicaţia PTY (Tip program) şi funcţia
PTY-SEARCH
Unul din avantajele serviciului RDS este că puteţi
localiza un anumit tip de program în cadrul
canalelor memorate specificând codul PTY.
Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY
Înainte de a începe!
• Căutarea PTY este disponibilă numai pentru
posturile memorate.
• Pentru a opri căutarea în orice moment, apăsaţi
STOP în timpul căutării.
• Pentru paşii următori există o limită de timp.
Dacă se anulează configurarea înainte să
terminaţi, reluaţi procesul de la pasul 1.
1. Porniţi sistemul prin apăsarea butonul POWER .
2. Apăsaţi butonul TIMER/CLOCK , apoi apăsaţi
butonul ENTER ,Pe display se afişează mesajul
"CLOCK” .
3. Apăsaţi ENTER, Digiţii pentru setarea orei clipesc
intermitent.
●● Pentru a creşte digiţii de oră:,.
●● Pentru a scădea digiţii de oră:..
4. După ce s-a afişat oră dorită, apăsaţi ENTER, Digiţi
pentru minute clipesc intermitent.
●● Pentru a creşte digiţii de minute:,,
●● Pentru a scădea digiţii de minute:..
5. După ce s-a afişat minute dorită, apăsaţi
ENTER,Pe display se afişează
"TIME" .
●● Ora curentă este acum setată.
●● Puteţi afişa ora, chiar dacă utilizaţi o altă
funcţie, apăsând o dată butonulTIMER/
CLOCK .
●● De asemenea, puteţi utiliza butonul [
sau ] de pe panoul superior în loc de
butoanele TUNING/ALBUM , sau . din
paşii 3,4.
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 11
11
2013-9-11 18:16:43
Funcţia temporizator
T
emporizatorul vă permite să porniţi şi să opriţi
în mod automat sistemul la anumite ore.
Înainte de a seta temporizatorul, verificaţi
dacă ora curentă este corectă.
Pentru fiecare pas, aveţi câteva secunde
pentru a seta opţiunile necesare. Dacă depăşiţi
acest timp, trebuie să începeţi din nou.
Dacă nu mai doriţi ca sistemul să fie pornit sau
oprit automat, trebuie să anulaţi temporizatorul
apăsând butonul TIMER ON/OFF.
Exemplu: Doriţi să fiţi trezit de sunetul muzicii în fiecare dimineaţă.
orniţi sistemul apăsând pe butonul POWER .
1. P
2. Apăsaţi butonul TIMER/CLOCK de trei ori, până
când este afişat TIME .
),
3. Apăsaţi butonul ENTER (
ON este afişat pentru câteva secunde, puteţi seta
ora de pornire a temporizatorului.
4. Setaţi ora de pornire a temporizatorului.
a Apăsaţi butonul TUNING/ALBUM ,sau ..
b Apăsaţi butonul ENTER (
),
Indicatorul pentru minutele clipeşte.
c Apăsaţi butonul TUNING/ALBUM ,sau ..
d Apăsaţi butonul ENTER (
),
OFF este afişat pentru câteva secunde, puteţi
seta ora de oprire a temporizatorulu.
5. Setaţi ora de oprire a temporizatorului.
a Apăsaţi butonul TUNING/ALBUM ,sau ..
b Apăsaţi butonul ENTER (
) , Indicator pentru minutele clipeşte.
c Apăsaţi butonul TUNING/ALBUM ,sau ..
d Apăsaţi butonul ENTER (
),
VOL XX este afişat, unde XX reprezintă
volumul deja setat. 6. Apăsaţi butonul TUNING/ALBUM ,sau . pentru a regla nivelul volumului şi apoi apăsaţi
butonul ENTER (
) ,Este afişată sursa care va
fi selectată.
7. Apăsaţi butonul TUNING/ALBUM ,sau . pentru
a selecta sursa care doriţi să fie redată la
pornirea sistemului.
●● FM (radio) : a A
păsaţi butonul ENTER (
),
b Selectaţi un post presetat apăsând
butonul TUNING/ALBUM ,,sau ..
8. Apăsaţi butonul ENTER (
) , Este afişat mesajul
CHK REC (Do you want to record?) (CHK REC
(Doriţi să înregistraţi?).
9. Apăsaţi butonul ENTER (
) , Este afişat REC N.
Puteţi apăsa butonul TUNING/ALBUM ,,sau
. pentru a selecta REC Y sau REC N, după care
apăsaţi pe butonul ENTER.
1).Dacă selectaţi REC N, aparatul va anula
înregistrarea temporizată, chiar dacă aţi setat
această înregistrare.
2).Dacă selectaţi REC Y, puteţi seta opţiunea de
înregistrare temporizată.
),
a. Apăsaţi butonul ENTER (
ON este afişat timp de câteva secunde. Puteţi
seta ora de pornire pentru înregistrarea
temporizată.
) , OFF este afişat
b. Apăsaţi butonul ENTER (
timp de câteva secunde. Puteţi seta ora de oprire
pentru înregistrarea temporizată.
●● Durata maximă pentru înregistrarea temporizată este
de 5 ore.
●● Dacă orele de pornire şi de oprire sunt identice, va fi afişat cuvântul ERROR.
●● Dacă ora pentru pornire sau oprire este identică
cu ora de pornire sau oprire a înregistrării, este
disponibilă doar ora pentru pornire sau oprire.
●● Dacă este pornită temporizarea automată, ar putea fi
necesară o etapă suplimentară pentru activarea funcţiei
MP3/CD sau USB, în funcţie de disc (sau dispozitiv). De
aceea, este recomandat să selectaţi funcţia tuner.
●● Dacă nu există niciun disc sau niciun dispozitiv USB atunci când selectaţi opţiunea „CD”
sau „USB”, modul va fi comutat automat la
„TUNER” (Radio).
●● Puteţi utiliza butoanele ], [ de pe unitatea
principală în locul butonului TUNING/ALBUM
, sau . pentru a efectua setările de la paşii
4-9.
Anularea temporizatorului
După ce temporizatorul a fost setat, acesta va porni
automat, fapt indicat de cuvântul TIMER de pe afişaj.
Dacă nu se mai doreşte utilizarea temporizatorului,
acesta trebuie anulat.
1. Pentru a anula temporizatorul, apăsaţi o dată
butonul TIMER ON/OFF iar acesta nu va mai fi
afişat.,Simbolul nu mai este afişat.
2. Pentru a relua temporizatorul, apăsaţi din nou
butonul TIMER ON/OFF .
Simbolul este afişat din nou.
CD/MP3 (compact disc) ........Introduceţi un compact disc.
USB............................Conectaţi dispozitivul USB.
12
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 12
2013-9-11 18:16:44
Funcţia de înregistrare
Puteţi înregistra sursa audio de pe CD/radio sau un
player audio extern pe un dispozitiv de stocare USB.
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB ( ) de
pe unitatea principală.
2. Redaţi un CD/post radio pentru a înregistra sau
conectaţi dispozitivul extern la unitatea principală.
- CD
●● Apăsaţi F( ) de pe panoul superior pentru a
selecta MP3/CD.
●● Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE pentru a deschide
sertarul pentru discuri.
●● Introduceţi un CD şi apăsaţi butonul OPEN/CLOSE
pentru a închide sertarul pentru discuri.
●● Apăsaţi [ sau ] pentru a reda muzica dorită.
- Tuner FM
●● Utilizaţi butonul F( ) pentru a selecta modul FM.
●● Selectaţi o frecvenţă radio pentru înregistrare.
- Dispozitiv extern
●● Conectaţi dispozitivul extern (player MP3) la aparat.
●● Apăsaţi butonul F( ) pentru a selecta modul AUX.
●● Redaţi fişierul audio de pe dispozitivul extern.
3. Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi butonul USB REC.
- CD
●● Este afişat mesajul “TRACK RECORDING” şi
începe înregistrarea CD-ului.
●● Ţineţi apăsat butonul USB REC pentru a începe
înregistrarea tuturor melodiilor de pe disc.
Este afişat mesajul "FULL CD RECORDING" .
- MP3-CD
●● Apăsaţi butonul USB REC. Fişierul redat în prezent
este copiat pe dispozitivul USB.
●● Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul USB REC.
Toate fişierele din folderul curent sunt copiate pe
dispozitivul USB.
●● Dacă înregistraţi discul MP3, fişierul va fi copiat
integral pe dispozitivul USB. Pe televizor va fi
afişat mesajul “CHECK”“START”  “COPY
XX”“COPY END” . După finalizarea înregistrării,
va fi afişat “STOP”.
●● Dacă există un fişier cu acelaşi nume, este afişat
mesajul “CHECK””FILE EXIST” “STOP” iar
funcţia va fi anulată.
- FM /Sursă externă
●● Este afişat mesajul “SAM-XXXX.MP3 RECORD” .
4. A
păsaţi STOP (@) pentru a opri redarea. Apoi, un
fişier mp3 va fi creat în mod corespunzător.
●● După finalizarea înregistrării, pe dispozitiv va fi creat un
director numit “RECORDING”(DISCXXXX), (FULL CD
RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD COPY”(MP3 CD), “TUNER RECORDING”
sau “AUX RECORDING”.
●● Nu deconectaţi dispozitivul USB sau cablul de alimentare
în timpul înregistrării, existând posibilitatea deteriorării
fişierelor.
●● Dacă deconectaţi dispozitivul USB în timpul
înregistrării, înregistrarea neterminată ar putea fi
deteriorată şi nu va mai putea fi ştearsă. În această
situaţie, conectaţi dispozitivul USB la un PC şi
realizaţi backup al datelor de pe acesta, apoi
formataţi-l.
●● Atunci când memoria dispozitivului USB este
insuficientă, va fi afişat mesajul “NOT ENOUGH
MEMORY”.
●● Înregistrarea prin USB poate fi realizată numai dacă
dispozitivul USB sau HDD este formatat în sistemul
de fişiere FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.)
●● Atunci când utilizaţi funcţia de căutare la viteză
înaltă pe CD, funcţia de înregistrare a CD-ului nu va
funcţiona.
●● În unele cazuri, este posibil ca durata de înregistrare să
fie mai lungă pentru anumite dispozitive USB.
●● În modul Program nu puteţi utiliza funcţia de
înregistrare CD.
●● Atunci când se înregistrează un CD, funcţia de egalizare nu
poate funcţiona, urmând a fi dezactivată în mod automat.
●● Atunci când se înregistrează un CD, funcţia de repetare nu
poate funcţiona, urmând a fi dezactivată în mod automat.
●● Nu puteţi înregistra o frecvenţă radio atunci când
căutaţi posturi sau dacă nu există frecvenţe disponibile în modul radio.
●● Reţineţi că, dacă setaţi nivelul intrării la un volum prea
mare atunci când înregistrati muzica de pe un dispozitiv
extern prin canalele AUX sau USB, este posibilă introducerea de zgomote în înregistrare. În acest caz, reduceţi
nivelul volumului dispozitivului extern.
●● Nu se aude sunet în timpul înregistrării discului.
●● Durata maximă pentru înregistrarea TUNER/AUX
este de 5 ore
●● Viteza de înregistrare în format CD audio pe un
mediu de stocare USB este fixată la 4x.
Selectarea funcţiei EQ
Microsistemul acceptă setările predefinite ale
egalizatorului dintre frecvenţele ridicate şi cele reduse, în
armonie cu genul de muzică curent.
Apăsaţi butonul EQ de pe telecomandă.De fiecare
dată când apăsaţi butonul EQ, modelul EQ va
comuta în ordinea următoare:
OFF ;FLAT;RANCHERA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANERA; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ; POP ;
HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASSIC ;MP3 ENHANCER ;
VIRTUAL SOUND;POWER BASS.
●● Butonul EQ va fi afişat în timpul înregistrării,
iar aparatul este comutat automat la “OFF”
(DEZACTIVAT).
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 13
13
2013-9-11 18:16:45
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare
mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de
alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din
aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea butonului
Play/Pause.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul.
Nu este emis sunet.
• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi .
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia
boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi
distanţa de manevrare?
• S-au consumat bateriile?
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Alimentarea
cu curent se întrerupe,
tasta panoului superior nu
funcţionează sau se aude un
sunet ciudat.)
• P rodusul nu funcţionează în
mod normal.
• C ând apare mesajul “NO DISC” (Fără disc) pe afişajul aparatului, ţineţi
apăsat butonul STOP (@) de pe unitatea principală timp de minimum 5
secunde, fără niciun disc introdus (aceasta este funcţia de resetare).
Nu se poate recepţiona
transmisiunea radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă
într-o zonă cu recepţie bună.
14
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor
memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 14
2013-9-11 18:16:45
Specificaţii
General
Tuner FM
Disc(1 Disc)
Amplificator
Greutate
Greutate
Dimensiuni
Interval temperatură de funcţionare
Interval umiditate de funcţionare
Raport semnal/zgomot
Sensibilitate utilizabilă
Distorsiune armonică totală
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
1.34 Kg(MM-E320)
1.44 Kg(MM-E330)
200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
+5°C~+35°C
10 % - 75 %
62 dB
10 dB
0.4 %
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 74 min.
Ieşire boxe
10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
Ieşire boxe
35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
Interval frecvenţă
20Hz~20KHz
Raport S/N
70dB
Separarea canalelor
60dB
Sensibilitate intrare
(AUX)900mV
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea
bateriilor.)
Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie
eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul există,
simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau plumb
în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate
corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte
tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.
Eliminarea corectă a acestui aparat
(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere,
la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane
din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil
pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local,
pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător.
Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.
Română
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 15
15
2013-9-11 18:16:45
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru asistenţă clienţi.
Area
AUSTRIA
Contact Centre

0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
BOSNIA
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
BULGARIA
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11, , share cost
tariff
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
786)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/
GERMANY
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line (+30) 210 6897691
from mobile and Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre

0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-172-678* lub +48
22 607-93-33 *** (całkowity
koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08008 SAMSUNG (08008
726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/pl
www.samsung.com
www.samsung.
com/ro
www.samsung.
com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/ch(German)
www.samsung.
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.
8-800-77777
com/lt
www.samsung.
8000-7267
com/lv
www.samsung.
800-7267
com/ee
0848-SAMSUNG
(7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
AH68-02669-MM-E320_E330-RUM-0826-00.indd 16
2013-9-11 18:16:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement