Samsung BF641FST User manual

Samsung BF641FST User manual

SERIA BF641

Cuptor încastrat manual de utilizare imaginaţi-vă posibilităţile

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs

Samsung. Înregistraţi-vă produsul la adresa

www.samsung.com/global/register

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 1 2009-08-20 2:29:42

RO

Utilizarea acestui manual

Vă mulţumim pentru că aţi ales un cuptor încastrat de la SAMSUNG.

Acest manual al utilizatorului conţine informaţii referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite să vă ajute la operarea şi întreţinerea echipamentului dvs.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte de a utiliza cuptorul şi să îl păstraţi pentru consultări ulterioare.

Simbolurile următoare sunt utilizate în textul acestui manual.

*

Important

)

Notă

Instrucţiuni privind siguranţa

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu recomandările relevante privind siguranţa.

Siguranţă electrică

Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.

Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un electrician

calificat.

În cazul unei defecţiuni sau a unei avarii a echipamentului, nu încercaţi să îl utilizaţi.

● Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparaţiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă echipamentul dvs. necesită reparaţii, contactaţi dealerul sau centrul SAMSUNG pentru asistenţă tehnică.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau cu un ansamblu special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la agentul de service.

Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.

Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau unei siguranţe acceptate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau prelungitoare.

Plăcuţa cu date tehnice se află în partea dreaptă a uşii.

Sursa de alimentare a echipamentului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.

Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la priza din apropierea cuptorului.

AVERTISMENT

Echipamentul trebuie oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea de electrocutare. În timpul funcţionării cuptorului, suprafeţele interioare se încing foarte tare.

2

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 2 2009-08-20 2:29:42

Instrucţiuni de siguranţă (continuare)

Siguranţa în timpul utilizării

Acest cuptor este proiectat numai pentru utilizarea domestică.

În timpul utilizării, suprafeţele interne ale cuptorului devin suficient de fierbinţi pentru a cauza arsuri. Nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interne ale cuptorului până când nu s-au răcit suficient.

Nu stocaţi niciodată materiale inflamabile în cuptor.

Suprafeţele cuptorului se încing când echipamentul funcţionează la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp.

Când gătiţi, aveţi grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă aer fierbinte şi aburi.

Când gătiţi mâncăruri ce conţin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc dacă intră în contact cu o suprafaţă încinsă a cuptorului.

Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.

Copiii trebuie menţinuţi la o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării cuptorului.

Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizaţi tava pentru copt, s-ar putea ca aceasta să se deformeze datorită diferenţei mari de temperatură.

Nu turnaţi apă pe fundul cuptorului când acesta este încins. Riscaţi să deterioraţi suprafaţa emailată.

Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul funcţionării.

Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasaţi tăvi de copt sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza deteriorări ale suprafeţei emailate şi poate afecta calitatea alimentelor gătite.

Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafaţa emailată a cuptorului.

Nu amplasaţi formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.

Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu handicap în lipsa unei supravegheri corespunzătoare a unei persoane responsabile, care să se asigure că aceştia îl utilizează în condiţii de siguranţă.

Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu echipamentul.

Instrucţiuni privind casarea

Reciclarea ambalajelor

Materialele utilizate pentru ambalarea acestui echipament sunt reciclabile.

Aruncaţi ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deşeurilor.

Casarea echipamentelor vechi

AVERTISMENT

Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol.

În acest scop, deconectaţi echipamentul de la sursa de curent şi îndepărtaţi cablul de alimentare.

Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod corespunzător.

Echipamentul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.

Puteţi obţine informaţii referitoare la centrele şi datele de colectare de la departamentul sau instituţia locală responsabilă cu reciclarea.

RO

3

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 3 2009-08-20 2:29:42

RO

Instalare şi întreţinere

Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare

Acest cuptor poate fi instalat doar de către un electrician autorizat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de alimentare şi trebuie să respecte reglementările relevante privind siguranţa.

Asiguraţi protecţia împotriva componentelor aflate sub tensiune atunci când instalaţi cuptorul.

Dulapul de bucătărie în care este încastrat cuptorul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate specificate în DIN 68930.

Specificaţii tehnice

Tensiune / Frecvenţă de intrare

Volum (capacitate utilizabilă)

Tensiune nominală de ieşire

Greutate netă

Greutate cu ambalaj

Carcasă (l x H x L)

Interior cuptor (l x H x L)

230 V ~ 50 Hz

65 L max. 3400 W aprox. 33 kg aprox. 38 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

\`\

\]]

\]W

\^Y

\`\

YX

Alimentare

Dacă echipamentul nu este conectat la reţea prin intermediul unui ştecher, trebuie prevăzut un întrerupător izolator multipolar (cu distanţa dintre contacte de cel puţin

3 mm) pentru a respecta reglementările privind siguranţa.

Cablul electric (H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5

~ 2,5 mm²) trebuie să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptor, chiar dacă acesta este aşezat pe podea, în faţa dulapului său. Deschideţi capacul posterior de conectare al cuptorului cu o şurubelniţă şi slăbiţi şuruburile clemei cablului înainte de a conecta cablurile de alimentare la bornele aferente. Cuptorul este împământat prin intermediul bornei ( ). În cazul în care cuptorul este conectat la sursa de alimentare printr-un ştecher, acesta trebuie să poată fi accesat şi după instalarea cuptorului. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidente provocate de o împământare incorectă sau de lipsa acesteia.

Instalarea în dulap

Acesta este un cuptor încastrat, ce trebuie instalat într-un dulap superior sau inferior.

Respectaţi distanţele minime.

Fixaţi cuptorul în ambele părţi laterale, folosind şuruburi.

După instalare, îndepărtaţi folia de protecţie de pe uşa echipamentului şi folia de protecţie de pe suprafeţele interioare ale cuptorului.

min. 550 min. 590 max. 600 min. 560 min. 50

Dulap superior min. 560 min. 550 min. 600 min. 50

Dulap inferior

4

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 4 2009-08-20 2:29:45

Componente şi caracteristici

Panou de comandă al cuptorului

2

RO

1 4 3

1. Selector de funcţii

2. Afişaj fereastră

3. Buton de control al temperaturii

4. Buton de control pentru timp

)

Design frontal

Panoul frontal este disponibil în diverse variante de materiale şi culori, inclusiv oţel inoxidabil, alb, negru şi sticlă. Pentru îmbunătăţirea calităţii, aspectul exterior poate fi modificat.

Accesoriu

TAVĂ PENTRU COPT

Tava pentru copt poate fi folosită pentru prepararea de prăjituri, fursecuri şi alte produse de patiserie.

GRĂTAR MARE

Grătarul mare trebuie folosit pentru frigerea şi gratinarea alimentelor. Puteţi să-l utilizaţi cu caserole şi alte vase pentru coacere.

*

Asiguraţi-vă că ataşaţi corect accesoriul la suporturi. Tăvile trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 2 cm faţă de partea de jos a cuptorului, în caz contrar suprafaţa din email ar putea fi deteriorată.

*

Scoateţi cu grijă preparatele şi/sau accesoriile din cuptor. Preparatele, accesoriile şi suprafeţele fierbinţi vă pot provoca arsuri!

Ghidaj telescopic glisant (opţional)

Pentru a introduce grătarul, tava pentru copt sau tava adâncă, glisaţi mai întâi în afară ghidajele telescopice de la un anumit nivel.

Aşezaţi tava pe ghidaje şi apoi introduceţi-le complet înapoi în cuptor.

Închideţi uşa cuptorului doar după ce aţi împins ghidajele telescopice în cuptor.

5

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 5 2009-08-20 2:29:46

RO

Setări

Setarea timpului

La prima conectare a alimentării, vă rugăm să utilizaţi produsul după setarea orei.

1

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp, cifrele orei încep să clipească.

2

Rotiţi

Butonul de

control pentru timp, setaţi ora dorită.

3

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp, cifrele minutelor încep să clipească.

4

Rotiţi

Butonul de

control pentru timp, setaţi minutele dorite.

Setarea cronometrului

5

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp pentru a confirma.

1

Rotiţi

Butonul de control pentru

timp, setaţi timpul cronometrului.

2

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp pentru a confirma.

)

În timp ce cronometrul înregistrează, marcajul “ ” din stânga ecranului se roteşte pentru a indica procesul.

Dacă doriţi să opriţi cronometrarea, setaţi cronometrul la 0:00.

În timp ce înregistrează, apăsaţi Butonul de control pentru timp pentru a afişa ora curentă.

6

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 6 2009-08-20 2:29:47

Utilizarea cuptorului

Utilizarea modului Preîncălzire rapidă (Fast Preheating) ( )

Dacă utilizaţi opţiunea PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ, puteţi creşte imediat temperatura la valoarea setată.

Astfel, veţi aştepta mult mai puţin până când se realizează preîncălzirea.

Utilizaţi opţiunea PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ pentru a creşte temperatura la valoarea setată până când preîncălzirea este finalizată. Apoi comutaţi la modul Preparare înainte de a continua.

Totuşi, nu este nevoie să utilizaţi modul PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ pentru a prepara alimente pe grătar.

Utilizarea modului Preparare (Cooking)

Temperatură grătar

1 Scăzută

2 Medie

3 Ridicată

Setaţi temperatura pentru toate celelalte preparate

în afară de cele ce se pregătesc la gril.

1

Rotiţi Selectorul de funcţii, setaţi modul de preparare dorit.

2

Selectaţi temperatura dorită prin rotirea

Butonului de control al temperaturii.

)

Dacă selectaţi funcţia Grătar şi setaţi temperatura între 50 °C şi 250 °C sau dacă selectaţi modul Preparare normală şi setaţi temperatura între Gril 1 şi 3, un semnal sonor şi un mesaj popup vă vor avertiza că trebuie să resetaţi temperatura.

Funcţiile cuptorului

Convecţie (Convection)

Căldura generată de convecţie este împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparate congelate şi pentru coacere.

Temperatură sugerată: 170 °C

Încălzire din partea superioară + convecţie (Top Heat + Convection)

Căldura generată de sistemul superior de încălzire şi de convecţie este

împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru gratinarea preparatelor crocante, precum carnea.

Temperatură sugerată: 190 °C

Convenţional (Conventional)

Căldura este emisă de sistemul de încălzire superior şi de către cel inferior.

Această funcţie trebuie utilizată pentru coacerea şi gratinarea standard a majorităţii tipurilor de preparate.

Temperatură sugerată: 200 °C

Convecţie şi încălzire inferioară (Bottom Heat Convection)

Căldura generată de sistemul inferior de încălzire şi de convecţie este

împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru pizza, pâine şi prăjituri.

Temperatură sugerată: 190 °C

Grătar mare (Large Grill)

Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mare. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparatele cu sos precum lasagna sau carnea friptă.

Temperatură sugerată: Medie

7

RO

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 7 2009-08-20 2:29:48

RO

Utilizarea cuptorului (continuare)

Preparate test

Conform standardului EN 60350 şi DIN44547

1. Coacere

Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.

Introduceţi tava de copt cu partea înclinată spre partea din spate a cuptorului.

Tipul alimentelor Vas şi note

Nivelul raftului

Mod de preparare

Temp. în °C

Prăjitură fărâmicioasă din aluat fraged

Prăjituri mici

Prăjituri spongioase fără grăsime

Plăcintă dospită cu mere

Tavă pentru copt

2 tăvi de copt

Tavă pentru copt

2 tăvi de copt

Formă de prăjituri pe grătarul mare (neagră, ø

26 cm)

Tavă pentru copt

2 tăvi de copt

Grătar mare + 2 forme de prăjituri * (Negre, ø 20 cm)

3

2

1+4

3

2

1+4

2

2

3

2

1+4

1

Plasare diagonală

1+3

Convenţională

Convecţie

Convecţie

Convenţională

Convecţie

Convecţie

Convenţională

Convecţie

Convenţională

Convecţie

Convecţie

Convecţie

160-170

150-160

150-160

160-180

150-160

150-160

160-180

150-160

170-180

150-160

150-160

170-190

Plăcintă cu mere

Tavă pentru copt + Grătar mare + 2 forme de prăjituri

** (Negre, ø 20 cm)

Convecţie 170-190

* Se aranjează două prăjituri pe grătar în părţile spate stânga şi dreapta faţă.

** Se aranjează două prăjituri în centru, una peste cealaltă.

Timp de preparare

în min.

20-30

30-35

35-40

15-25

30-35

35-40

20-30

30-40

35-40

60-70

70-80

70-90

80-100

2. Prepararea la gril

Utilizaţi această funcţie cu setarea de temperatură maximă. Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute.

Tipul alimentelor Vas şi note

Nivelul raftului

5

Mod de preparare

Grătar mare

Felii de pâine albă prăjită

Burgeri de vită *

(12ea)

Grătar mare

Grătar mic

Tavă pentru copt

(pentru a colecta picăturile)

4

3

Grătar mare

Ridicată

Ridicată

Prima dată: 1-2

A 2-a oară: 1-1 1/2

Prima dată: 14-16

A doua oară: 3-5

*Burgeri de vită: Preîncălziţi cuptorul gol timp de 15 minute, utilizând funcţia Grătar mare

(Large Grill).

8

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 8 2009-08-20 2:29:48

Curăţarea şi întreţinerea

Curăţarea manuală

*

Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că accesoriile şi cuptorul sunt reci.

Interiorul cuptorului

Pentru curăţarea interiorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.

Nu ştergeţi cu mâna garnitura uşii.

Nu utilizaţi lavete sau bureţi abrazivi.

Pentru a îndepărta petele persistente, utilizaţi o soluţie specială pentru cuptoare.

Carcasa exterioară trebuie curăţată cu apă caldă, detergent şi cu o perie moale de nylon.

Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureţi de sârmă, cuţite sau alte materiale abrazive.

Exteriorul cuptorului

Pentru curăţarea exteriorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.

Ştergeţi cuptorul cu şerveţele de bucătărie sau cu un prosop uscat.

Nu utilizaţi lavete abrazive, agenţi de curăţare abrazivi sau caustici.

Pentru cuptoarele cu faţa din oţel inoxidabil

Nu utilizaţi bureţi de sârmă de oţel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscaţi să deterioraţi finisajul.

Pentru cuptoarele cu faţa din aluminiu

Ştergeţi suprafaţa cu grijă, utilizând o cârpă curată şi moale sau o cârpă din microfibre şi un detergent mediu pentru geamuri.

Accesoriile

Spălaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi ştergeţi-le cu un şervet de bucătărie. Dacă este necesar, înmuiaţi-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute pentru a se curăţa mai uşor.

Demontarea uşii

În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este necesară - de exemplu, pentru curăţare - respectaţi următoarele instrucţiuni. ATENŢIE: Uşa cuptorului este grea.

RO

1

Deschideţi uşa şi desfaceţi complet clamele ambelor balamale.

XU

YU

2

Închideţi uşa cu aproximativ 70°. Cu ambele mâini, prindeţi lateralele uşii cuptorului din partea din mijloc şi ridicaţi până când balamalele pot fi scoase.

9

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 9 2009-08-20 2:29:51

RO

Curăţarea şi întreţinerea (continuare)

Demontarea uşii din sticlă

Uşa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Aceste straturi pot fi demontate în vederea curăţării.

XU

ZU

YU

1

Demontaţi cele două şuruburi din stânga şi din dreapta uşii.

2

Desfaceţi capacul şi

îndepărtaţi geamul 1 de pe uşă.

3

Ridicaţi geamul 2 şi scoateţi cele două suporturi din cauciuc din partea superioară a geamului, apoi

îndepărtaţi geamul

3. Curăţaţi geamurile cu apă caldă sau cu detergent de geamuri şi ştergeţi-le cu o cârpă moale şi curată.

)

Uşa cu sticlă este diferită pentru fiecare model de la 2EA la 4EA.

În schimb, metoda de dezasamblare şi asamblare este aceeaşi.

)

La asamblarea geamului interior 1, orientaţi scrisul spre partea de jos.

Înlocuirea becului

*

Pericol de electrocutare!

Înainte de a înlocui oricare dintre becurile cuptorului, efectuaţi următorii paşi:

Opriţi cuptorul.

Deconectaţi cuptorul de la reţea.

Protejaţi becul cuptorului şi capacul de sticlă aşezând o cârpă pe fundul compartimentului cuptorului.

Becurile pot fi cumpărate de la centrul de service SAMSUNG.

Lampa din spatele cuptorului

1. Îndepărtaţi capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic, apoi inelul de metal şi inelul de geam şi curăţaţi capacul de sticlă. Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu un bec de aragaz de 25 W, 230 V, rezistent la temperaturi de

300 °C.

2. Curăţaţi capacul de sticlă, inelul de metal şi inelul de geam dacă este necesar.

3. Montaţi inelul de metal şi inelul de geam pe capacul de sticlă.

4. Aşezaţi capacul de sticlă în locul din care l-aţi îndepărtat la pasul 1 şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa

în poziţie.

10

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 10 2009-08-20 2:29:54

Garanţie şi service

Întrebări frecvente şi depanare

Ce trebuie să fac în cazul în care cuptorul nu se încălzeşte?

Verificaţi dacă una din următoarele acţiuni rezolvă problema:

Este posibil să nu aveţi cuptorul pornit. Porniţi cuptorul.

Este posibil să nu fie setat ceasul. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea timpului”).

Verificaţi dacă au fost aplicate setările necesare.

Este posibil ca o siguranţă să fie arsă sau un întrerupător să fie decuplat. Înlocuiţi siguranţa sau restabiliţi circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, apelaţi la un electrician autorizat.

Ce trebuie să fac dacă, deşi funcţiile şi temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se

încălzeşte?

Este posibil să aveţi probleme cu conexiunile electrice interne. Contactaţi centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzeşte?

Există o defecţiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactaţi centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă afişajul timpului clipeşte?

A fost o pană de curent. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea timpului”).

Ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?

Becul cuptorului este defect. Înlocuiţi becul cuptorului (consultaţi secţiunea “Înlocuirea becului”).

Ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului porneşte fără a fi fost setat?

După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcţiona până când cuptorul se va răci. Contactaţi centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcţioneze şi după ce cuptorul s-a răcit.

Coduri de eroare şi de siguranţă

Coduri de eroare şi de siguranţă

Funcţii generale Soluţie

E-

**

S-01

- - - -

1)

O eroare a cuptorului poate cauza performanţe reduse şi probleme de siguranţă. Încetaţi imediat folosirea cuptorului.

Contactaţi centrul de service

SAMSUNG local.

OPRIRE DE SIGURANŢĂ

Cuptorul a continuat să funcţioneze la temperatura setată pentru o perioadă de timp îndelungată.

Dacă nu aţi selectat o temperatură adecvată pentru modul de preparare.

Opriţi cuptorul şi scoateţi mâncarea. Lăsaţi cuptorul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

Selectaţi temperatura corectă pentru modul respectiv.

(consultaţi secţiunea “Utilizarea modului Preîncălzire rapidă”)

RO

1) * se referă la toate numerele sau caracterele.

11

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 11 2009-08-20 2:29:54

BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 12

Nr. cod: DG68-00157W-01

2009-08-20 2:29:55

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project