Samsung BF64CCBB User manual

Samsung BF64CCBB User manual

Instrucţiuni de instalare şi utilizare

Cuptor încastrat

BF64CCBB

BF64CCB

Manualul utilizatorului

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 1 2007-09-21 ソタネト 3:07:07

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 2 2007-09-21 ソタネト 3:07:08

Cuprins

Utilizarea acestui manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Instrucţiuni privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Siguranţă electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Siguranţa în timpul utilizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Instrucţiuni privind casarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Instalarea cuptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instalarea într-un dulap jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Conectarea la sursa de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Instalarea într-un dulap înalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Componente şi caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Cuptorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Panoul de control al cuptorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Utilizarea accesoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Oprirea de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Ventilatorul de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Curăţarea iniţială. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Utilizarea cuptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Setarea modului Funcţie de preparare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Setarea temperaturii cuptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Oprirea cuptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Ora de oprire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Durata de preparare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Pornirea întârziată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Cronometrul de bucătărie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Aprinderea/Stingerea lămpii cuptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Funcţia de blocare pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Dezactivarea semnalului de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Funcţiile cuptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Preparate testate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Curăţarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Suprafaţă emailată catalitică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Curăţarea uşii cuptorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Şine laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Înlocuirea becului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Garanţie şi service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Întrebări frecvente şi depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

1

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 1 2007-09-21 ソタネト 3:07:08

RO

Utilizarea acestui manual

Vă mulţumim pentru că aţi ales un cuptor încastrat de la SAMSUNG.

Acest manual al utilizatorului conţine informaţii referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite să vă ajute la operarea şi întreţinerea echipamentului dvs.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte de a utiliza cuptorul şi să îl păstraţi pentru consultare ulterioară.

Simbolurile următoare sunt utilizate în textul acestui manual.

Important

Notă

Instrucţiuni privind siguranţa

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu recomandările relevante privind siguranţa.

Siguranţă electrică

Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.

Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un

electrician

calificat.

În cazul unei defecţiuni sau a unei avarii a echipamentului, nu încercaţi să îl utilizaţi.

Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparaţiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă echipamentul dvs. necesită reparaţii, contactaţi dealerul sau centrul SAMSUNG pentru

asistenţă tehnică.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau

cu un ansamblu special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la agentul de service.

Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.

Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau

a unei siguranţe acceptate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau prelungitoare.

Plăcuţa cu date tehnice se află în partea dreaptă a uşii.

Sursa de curent a echipamentului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.

Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la priza din apropierea cuptorului.

AVERTISMENT

Echipamentul trebuie oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare. În timpul funcţionării cuptorului, suprafeţele interioare se încing foarte tare.

AVERTISMENT

Părţile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.

Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete metalice ascuţite pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa, cauzând spargerea sticlei. (dacă există)

Când deplasaţi elemente de încălzire, asiguraţi-vă că utilizaţi echipamentul conceput pentru mutarea elementelor de încălzire, purtaţi mănuşile de protecţie furnizate împreună cu produsul şi verificaţi dacă temperatura a scăzut suficient (după cel puţin 10 minute de la

încheierea operaţiei de gătit) după funcţionare.

2

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 2 2007-09-21 ソタネト 3:07:08

Instrucţiuni de siguranţă (continuare)

Siguranţa în timpul utilizării

Acest cuptor este proiectat numai pentru utilizarea domestică.

În timpul utilizării, suprafeţele interne ale cuptorului devin suficient de fierbinţi pentru a cauza arsuri. Nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interne ale cuptorului până când nu s-au răcit suficient.

Nu stocaţi materiale inflamabile în cuptor.

Suprafeţele cuptorului se încing când echipamentul funcţionează la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp.

Când gătiţi, aveţi grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă aer fierbinte şi aburi.

Când gătiţi mâncăruri ce conţin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc, dacă intră în contact cu o suprafaţă încinsă a cuptorului.

Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.

Copiii trebuie să păstreze o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării cuptorului.

Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe gril. Dacă utilizaţi tava pentru copt, s-ar putea ca aceasta să se deformeze datorită diferenţei mari de temperatură.

Nu turnaţi apă pe fundul cuptorului când acesta este încins. Riscaţi să deterioraţi suprafaţa smălţuită.

Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul funcţionării.

Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasaţi tăvi de copt sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza deteriorări ale suprafeţei smălţuite şi poate afecta calitatea alimentelor gătite.

Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafaţa smălţuită a cuptorului. Când pregătiţi prăjituri foarte moi, utilizaţi tava adâncă.

Nu amplasaţi formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.

Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu handicap în lipsa unei supravegheri corespunzătoare a unei persoane responsabile, care să asigure utilizarea în condiţii de siguranţă.

Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu echipamentul.

Cantităţile mici de alimente necesită o perioadă mai scurtă de coacere sau de încălzire.

Dacă utilizaţi timpii de preparare normali, riscaţi să le ardeţi.

Instrucţiuni privind casarea

Reciclarea ambalajelor

Materialele utilizate pentru ambalarea acestui echipament sunt reciclabile.

Aruncaţi ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deşeurilor.

Casarea echipamentelor vechi

AVERTISMENT

Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol.

În acest scop, deconectaţi echipamentul de la sursa de curent şi îndepărtaţi cablul de alimentare.

Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod corespunzător.

Echipamentul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.

Puteţi obţine informaţii referitoare la centrele şi datele de colectare de la departamentul sau instituţia locală responsabilă cu reciclarea.

3

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 3 2007-09-21 ソタネト 3:07:08

RO

Instalarea cuptorului

☛ Instalarea electrică a acestui echipament trebuie efectuată numai de către un electrician calificat.

Cuptorul trebuie instalat conform instrucţiunilor furnizate.

Eliminaţi folia de vinil protectoare de pe uşă după instalare.

Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare

Instalarea trebuie să garanteze protecţia împotriva expunerii la componente electrice neprotejate.

Corpul de mobilier în care este montat echipamentul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate conform DIN 68930.

Instalarea într-un dulap jos

Respectaţi cerinţele privind distanţele minime.

Fixaţi cuptorul cu şuruburi de ambele părţi ale acestuia.

1 2

560

595

595

572

3

min. 550 min. 560 min. 600

21

4

min. 20 min. 50

50

460

545

4

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 4 2007-09-21 ソタネト 3:07:46

Instalarea cuptorului (continuare)

5

Conectarea cuptorului la sursa de curent

(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²)

Fază

Neutru

Împământare

Conectarea la sursa de alimentare

Conexiunile electrice trebuie efectuate conform indicaţiilor de pe placa de conectare de pe spatele echipamentului, de către un electrician care trebuie să se asigure că echipamentul a fost conectat conform instrucţiunilor şi reglementărilor locale.

În cazul în care echipamentul nu este conectat la sursa de curent printr-o priză, este necesară instalarea unui întrerupător omnipolar (cu o distanţă între contacte de cel puţin 3 mm) pe partea de alimentare a conexiunii, pentru a respecta cerinţele de siguranţă.

✉ Când porniţi echipamentul, sunt iniţializate componentele electronice ale acestuia; în consecinţă lumina va fi întreruptă timp de câteva secunde. Cablul electric (H05RR-F sau H05VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) trebuie să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptorul încastrat şi să rămână lipit de podea, în faţa unităţii.

Deschideţi capacul din spate al cuptorului, din partea inferioară, (utilizând o şurubelniţă cu cap drept) şi deşurubaţi complet şurubul de legătură şi clema cablului

înainte de a conecta firele conductoare la bornele adecvate.

Firul de împământare trebuie conectat la borna ( ) a cuptorului.

Dacă echipamentul este conectat la sursa de alimentare printr-o priză, aceasta trebuie să poată fi accesată după instalarea cuptorului.

Nu ne asumăm niciun fel de răspundere în cazul unui accident provocat de împământarea inexistentă sau neadecvată.

6 7

RO

min. 5

5

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 5 2007-09-21 ソタネト 3:07:47

Instalarea cuptorului (continuare)

RO

Instalarea într-un dulap înalt

Respectaţi cerinţele privind distanţele minime.

Cuptorul trebuie glisat la locul potrivit, la unghiul de aliniere adecvat.

1 2

595

595

560

572

21

545

3 4

50 min. 550 min. 590 ~ max. 600 min. 560

5

Conectarea cuptorului la sursa de curent

(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²)

Fază

Neutru

90º

Împământare

6

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 6 2007-09-21 ソタネト 3:07:48

Componente şi caracteristici

Cuptorul

Panou de comandă

Elementele încălzirii superioare

Nivel

5

Nivel

4

Nivel 3

Nivel

Nivel

2

1

Suport lateral

Carcasă de protecţie emailată catalitică

Lumină cuptor

Uşă de sticlă

RO

Mâner uşă

✉ Nivelurile rafturilor sunt numerotate de jos în sus.

Nivelurile 4 şi 5 sunt utilizate în principal pentru funcţia pentru gril.

Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de preparare furnizate în acest manual, pentru a determina nivelul potrivit pentru preparatele dvs.

7

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 7 2007-09-21 ソタネト 3:07:49

Componente şi caracteristici (Continuare)

RO

Panoul de control al cuptorului

2

1

4

5

6

7

8

9

3

1. Buton de selectare a funcţiei de preparare

2. Afişaj fereastră

3. Buton de control pentru timp/ temperatură

4. Buton pentru lampă

5. Buton de blocare a accesului copiilor

6. Buton pentru ceas

7. Buton pentru cronometrul de bucătărie

8. Buton pentru timpul de preparare

9. Buton pentru ora de oprire

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 8

8

2007-09-21 ソタネト 3:08:07

Componente şi caracteristici (Continuare)

Accesorii

Următoarele accesorii sunt furnizate împreună cu echipamentul dvs.

1

Grătar pentru tavă pentru farfurii, forme de prăjituri, tăvi pentru friptură şi gril.

Partea frontală

2

Tavă pentru copt, pentru prăjituri şi fursecuri.

RO

Partea frontală

3

Tavă adâncă pentru prepararea fripturii sau colectarea sosurilor de la carne sau a grăsimii.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 9

9

2007-09-21 ソタネト 3:08:08

RO

5

4

3

2

1

Componente şi caracteristici (Continuare)

Tavă pentru copt

Tava adâncă distanţă

2 cm

Tava pentru copt, tava adâncă şi grătarul pentru tavă trebuie introduse corespunzător în şinele laterale. Când scoateţi din cuptor mâncărurile preparate, fiţi atenţi la instrumentele şi la suprafeţele încinse.

Exemplu: Nivelul 1: Tava adâncă

Nivelul 4: Tavă pentru copt

Când utilizaţi tava adâncă sau tava pentru copt pentru a colecta picăturile de la mâncărurile preparate, aveţi grijă ca acestea să fie amplasate corespunzător în şinele laterale. În cazul în care accesoriile respective ating partea inferioară a cuptorului, riscaţi să deterioraţi suprafaţa smălţuită. Tăvile şi recipientele amplasate la nivelul 1 trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin 2 cm faţă de suprafaţa inferioară a cuptorului.

Utilizarea accesoriilor

Grătar, tavă pentru copt şi tavă adâncă

Amplasarea grătarului pentru tavă

Introduceţi grătarul la nivelul dorit.

Amplasarea tăvii pentru copt sau a tăvii adânci

Introduceţi tava pentru copt şi/sau tava adâncă la nivelul dorit.

Oprirea de siguranţă

Dacă nu a fost introdus un timp de preparare, cuptorul se va opri automat după perioadele de timp indicate mai jos.

Timpii pentru oprirea de siguranţă pentru diferite setări de temperatură

Sub 105 °C

De la 105 °C la 240 °C

De la 245 °C la 300 °C

16 ore

8 ore

4 ore

Circuitul electric al acestui cuptor este echipat cu un sistem termic de oprire. În cazul

în care cuptorul atinge temperaturi anormal de ridicate, sistemul va opri alimentarea cu energie a elementelor de încălzire pentru o perioadă de timp.

Ventilatorul de răcire

În timpul preparării, este normal ca orificiul de ventilare să elibereze aer fierbinte prin partea frontală a cuptorului.

Ventilatorul de răcire va continua să funcţioneze şi după utilizarea cuptorului. Se va opri când temperatura internă va atinge valoarea de 60 °C sau după 25 de minute.

10

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 10 2007-09-21 ソタネト 3:08:27

Înainte de a începe

Setarea ceasului

Când cuptorul este alimentat pentru prima dată cu energie, afişajul panoului de control se va lumina pentru scurt timp. După 3 secunde, pictograma unui ceas şi 12:00 vor începe să clipească pe afişaj. Cuptorul nu poate fi utilizat fără ca ceasul să fie setat.

RO

1

Cuptorul este inoperabil până la setarea ceasului. “ ” şi “12:00” vor clipi pe afişaj la prima pornire a echipamentului. Apăsaţi

butonul

pentru ceas. “ ” şi “12: ” vor clipi.

2

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a seta ora din zi.

Examplu Pentru a seta ora 1:30

3

Apăsaţi butonul pentru ceas. “ ” şi “ :00” vor clipi.

4

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a seta minutele. “ ” va clipi.

5

Apăsaţi butonul pentru ceas pentru a finaliza setarea ceasului sau aşteptaţi aproximativ 10 secunde.

“ ” va dispărea şi “30” se va opri din clipit. Afişajul va indica ora. Din acest moment echipamentul poate fi utilizat.

11

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 11 2007-09-21 ソタネト 3:08:30

Înainte de a începe (continuare)

RO

Curăţarea iniţială

Curăţaţi bine cuptorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

☛ Nu utilizaţi materiale de curăţat ascuţite sau abrazive. Acestea pot deteriora suprafaţa cuptorului. Pentru cuptoarele cu suprafeţe smălţuite, utilizaţi agenţi de curăţare disponibili în magazine.

Pentru curăţarea cuptorului

1. Deschideţi uşa. Se va aprinde lumina cuptorului.

2. Curăţaţi toate tăvile, accesoriile şi şinele laterale cu apă caldă sau cu detergent lichid şi uscaţi-le cu o cârpă moale.

3. Curăţaţi interiorul cuptorului în mod similar.

4. Ştergeţi partea din faţă a echipamentului cu o cârpă umedă.

Verificaţi dacă ceasul este setat corespunzător. Îndepărtaţi accesoriile şi porniţi cuptorul în modul de convecţie la 200 °C timp de 1 oră înainte de a-l utiliza. Veţi simţi un miros specific; acesta este un lucru normal, dar asiguraţi-vă că bucătăria dvs. este bine ventilată pe parcursul acestei perioade de acomodare.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 12

12

2007-09-21 ソタネト 3:08:32

Utilizarea cuptorului

Setarea modului Funcţie de preparare

1

Rotiţi butonul de selectare a funcţiei de preparare pentru a selecta funcţia dorită.

Convecţie Încălzire din partea superioară + convecţie

Convenţional

Grătar mic

Grătar mare

Încălzire din partea inferioară + convecţie

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 13

13

2007-09-21 ソタネト 3:08:34

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Setarea temperaturii cuptorului

1

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a ajusta temperatura cu unităţi de 5 °C.

40 °C – 250 °C

40 °C – 300 °C

(Grătar mare şi mic)

✉ Temperatura poate fi reglată în timpul preparării.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 14

14

2007-09-21 ソタネト 3:08:36

Utilizarea cuptorului (continuare)

Oprirea cuptorului

Pentru a opri cuptorul, rotiţi

butonul de

selectare a funcţiei de preparare la poziţia “ Oprit (Off)”.

RO

Ora de oprire

Puteţi seta ora de oprire în timpul preparării.

1

Apăsaţi

butonul pentru ora de

oprire.

Exemplu Ora curentă este 12:00

2

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a seta ora de oprire dorită.

3

Apăsaţi butonul pentru ora de oprire.

Cuptorul funcţionează automat cu ora de oprire selectată, în afara cazului în care menţineţi apăsat butonul pentru ora de oprire timp de 5 secunde.

✉ În timpul preparării, puteţi regla ora de oprire setată anterior cu

butonul de control

pentru timp/temperatură pentru rezultate mai bune.

15

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 15 2007-09-21 ソタネト 3:08:38

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Durata de preparare

Puteţi seta durata de preparare în timpul preparării.

1

Apăsaţi

butonul durată de

preparare.

2

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a seta durata de preparare dorită.

3

Apăsaţi

butonul pentru timpul de

preparare.

Cuptorul va funcţiona cu timpul de preparare selectat, în afara cazului

în care

butonul pentru timpul de

preparare este apăsat din nou în următoarele 5 secunde.

✉ În timpul preparării, puteţi regla durata de pregătire setată anterior cu

butonul de

control pentru timp/temperatură pentru rezultate mai bune.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 16

16

2007-09-21 ソタネト 3:08:41

Utilizarea cuptorului (continuare)

Pornirea întârziată

Cazul 1- Este introdusă mai întâi perioada de preparare

Dacă ora de oprire este introdusă după ce perioada de preparare a fost setată, acestea sunt calculate şi, dacă este cazul, cuptorul setează un punct de pornire întârziată.

RO

1

Apăsaţi

butonul pentru ora de

oprire.

Exemplu Ora curentă este 15:00 iar durata de pregătire dorită este 5 ore.

2

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a seta ora de oprire.

Exemplu Doriţi să gătiţi 5 ore şi să încheiaţi la 20:30.

3

Apăsaţi

butonul pentru ora de

oprire.

Este afişat un simbol “ la punctul de pornire întârziat.

” până

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 17

17

2007-09-21 ソタネト 3:08:44

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Cazul 2 - Este introdusă mai întâi ora de oprire

Dacă perioada de preparare este introdusă după ce ora de oprire a fost setată, acestea sunt calculate şi, dacă este cazul, cuptorul setează un punct de pornire întârziată.

1

Apăsaţi

butonul pentru durata de

pregătire.

Exemplu Ora curentă este 15:00 iar ora de oprire dorită este 17:00.

2

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a seta durata de pregătire.

Exemplu Doriţi ca pregătirea să dureze 1 oră şi 30 de minute şi să se încheie la 17:00.

3

Apăsaţi

butonul pentru durata de

pregătire.

Este afişat un simbol “ la punctul de pornire întârziat.

” până

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 18

18

2007-09-21 ソタネト 3:08:47

Utilizarea cuptorului (continuare)

Cronometrul de bucătărie

1

Apăsaţi o dată

butonul pentru

cronometrul de bucătărie.

“ ” clipeşte.

2

Rotiţi

butonul de control pentru

timp/temperatură pentru a seta ora de oprire dorită.

Exemplu 5 minute

3

Apăsaţi

butonul pentru

cronometrul de bucătărie pentru a porni cronometrul. După scurgerea timpului setat, va fi emis un semnal acustic.

✉ Apăsaţi lung butonul pentru cronometrul de bucătărie timp de 2 secunde, pentru a anula timpul setat.

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 19

19

2007-09-21 ソタネト 3:08:50

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Aprinderea/Stingerea lămpii cuptorului

1

Apăsaţi butonul pentru lampă.

Primul Oprire

Al doilea Pornit

✉ Lampa se va opri automat după 5 minute.

Funcţia de blocare pentru copii

Puteţi utiliza funcţia de blocare pentru copii în modul stand-by.

1

Rotiţi

butonul de selectare a

funcţiei de preparare în poziţia

“Oprit (Off)”. Apăsaţi

butonul de

blocare a accesului copiilor timp de

3 secunde. “L” va apărea pe afişaj.

2

Rotiţi

butonul de selectare a

funcţiei de preparare în poziţia

“Oprit (Off)”. Apăsaţi

butonul de

blocare a accesului copiilor timp de 3 secunde, pentru deblocare.

✉ Dacă sunt blocate, butoanele şi discurile, cu excepţia butonului pentru funcţia de deblocare, nu vor funcţiona.

Dezactivarea semnalului de avertizare

1

Pentru a dezactiva semnalul de avertizare, apăsaţi în acelaşi timp butoanele pentru ceas şi ora finală, timp de 3 secunde.

2

Pentru a reactiva semnalul de avertizare, apăsaţi din nou, în acelaşi timp, butoanele pentru ceas şi ora

finală, timp de 3 secunde.

20

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 20 2007-09-21 ソタネト 3:08:53

Utilizarea cuptorului (continuare)

Funcţiile cuptorului

Caracteristicile acestui cuptor includ următoarele funcţii

Modurile cuptorului

Următorul tabel conţine diversele moduri de funcţionare şi setări ale cuptorului dvs.

Utilizaţi tabelul-ghid din următoarele pagini pentru îndrumări suplimentare despre procesul de preparare.

Convenţional

Alimentele sunt încălzite cu ajutorul elementelor termice din părţile superioară şi inferioară. Această setare este potrivită pentru coacere şi preparare (a cărnii) la cuptor.

Încălzire din partea superioară + convecţie

Recomandăm acest mod la prepararea cărnii la cuptor. Elementul de

încălzire din partea superioară funcţionează, iar ventilatoarele circulă aerul cald produs de elementele de încălzire din părţile posterioară şi superioară.

Convecţie

Alimentele sunt încălzite cu ajutorul aerului cald produs de elementul de încălzire din partea posterioară şi circulat de cele două ventilatoare.

Această setare permite obţinerea unei încălziri uniforme şi este ideală pentru alimente congelate, precum şi pentru prăjituri şi croisssant-uri.

Acest mod poate fi utilizat pentru coacere pe două niveluri.

Grătar mare

Alimentele sunt încălzite cu ajutorul elementelor termice din partea superioară. Recomandăm acest mod pentru prepararea fripturilor la grătar şi a sandvişurilor cu brânză la cuptor.

Grătar mic

Acest mod este ideal pentru prepararea unor cantităţi mici de alimente, cum ar fi baghete, brânză sau file de peşte.

Plasaţi alimentele în mijlocul grătarului de sârmă, deoarece doar elementul de încălzire din centru va funcţiona.

Încălzire din partea inferioară + convecţie

Elementele de încălzire din partea inferioară şi de pe peretele posterior vor produce aer cald, care va fi circulat de ventilatoare. Acest mod este ideal pentru coacerea aluaturilor - brioşe, pâine, pizza sau plăcintă cu brânză.

RO

21

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 21 2007-09-21 ソタネト 3:08:56

RO

Utilizarea cuptorului (continuare)

1. Convenţional

Temperatură sugerată: 200 °C

Funcţia convenţională este ideală pentru prepararea şi coacerea alimentelor aşezate pe un grătar. Elementele de încălzire din partea superioară şi partea inferioară vor menţine temperatura cuptorului.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul convenţional.

Aliment

Nivel de plasare a grătarului

3

Accesoriu Temperatură (°C)

Grătar 180 - 200

Timp

(min.)

40 - 50

Lasagne congelată

(500 - 1.000 g)

Peşte întreg (de exemplu doradă)

(300 - 1.000 g)

3-4 tăieturi pe fiecare parte

ADĂUGAŢI ULEI

File de peşte

(500 - 1.000 g)

3-4 tăieturi pe fiecare parte

ADĂUGAŢI ULEI

Felii congelate

(350 - 1.000 g) carne tocată & umplutură de şuncă, brânză sau ciuperci

ADĂUGAŢI ULEI

Felii congelate de morcovi, sfeclă sau cartofi

(350 - 1.000 g)

ADĂUGAŢI ULEI

Cotlete de porc cu os

(500 - 1.000 g)

ADĂUGAŢI ULEI; SARE ŞI

PIPER

Cartofi copţi (jumătăţi)

(500 - 1.000 g)

Rondele de carne congelată cu ciuperci

(500 - 1.000 g)

ADĂUGAŢI ULEI

Prăjituri spongioase

(250 - 500 g)

Chec cu cacao

(500 - 1.000 g)

Prăjituri cu drojdie pe tavă cu glazură de fructe şi firimituri

(1.000 - 1.500 g)

Brioşe

(500 - 800 g)

3/2

3

3

3

3/2

3

3

2

2

2

2

Grătar / tavă adâncă

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Grătar / tavă adâncă

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Grătar

Grătar

Tavă pentru copt

Grătar

240

200

200

200

200

180 - 200

180 - 200

160 - 180

170 - 190

160 - 180

190 - 200

15 - 20

13 - 20

25 - 35

20 - 30

40 - 50

30 - 45

40 - 50

20 - 30

40 - 50

25 - 35

25 - 30

22

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 22 2007-09-21 ソタネト 3:08:56

Utilizarea cuptorului (continuare)

2.

Încălzire din partea superioară + convecţie

Temperatură sugerată: 190 °C

Elementul de încălzire din partea superioară funcţionează, iar ventilatorul circulă aerul în mod constant.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Încălzire din partea superioară +

Convenţional.

Aliment

Nivel de plasare a grătarului

3/2

Accesoriu Temperatură (°C)

Grătar / tavă adâncă

180 - 200

Timp

(min.)

50 - 65

Carne de porc cu os (1.000 g)

UNGEŢI CU ULEI &

MIRODENII

Ceafă de porc în folie de aluminiu

(1.000 - 1.500 g)

MARINAŢI CARNEA

Pui întreg (800 - 1.300 g)

UNGEŢI CU ULEI &

CONDIMENTE

Fripturi de porc, vită sau peşte (400 - 800 g)

ADĂUGAŢI ULEI; SARE ŞI

PIPER

Bucăţi de pui (500 - 1.000 g)

UNGEŢI CU ULEI &

MIRODENII

Peşte la cuptor (500 - 1.000 g) utilizaţi un vas de sticlă rezistent la căldură

UNGEŢI CU ULEI

Friptură de vită la cuptor

(800 - 1.200 g)

UNGEŢI CU ULEI &

MIRODENII

Piept de raţă (300 - 500 g)

2

2/1

3

4/3

2

2/1

4/3

Tavă pentru copt

Grătar / tavă adâncă

Grătar / tavă adâncă

Grătar / tavă adâncă

Grătar

Grătar / tavă adâncă

Adăugaţi 1 ceaşcă de apă

Grătar / tavă adâncă

Adăugaţi 1 ceaşcă de apă

180 - 230

190 - 200

180 - 200

200 - 220

180 - 200

200 - 220

180 - 200

80 - 120

40 - 65

15 - 35

25 - 35

30 - 40

45 - 60

25 - 35

RO

23

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 23 2007-09-21 ソタネト 3:08:57

RO

Utilizarea cuptorului (continuare)

3. Convecţie

Temperatură sugerată: 170 °C

Această funcţie permite prepararea alimentelor plasate pe până la 3 niveluri, precum şi prepararea cărnii la cuptor. Încălzirea este asigurată de elementul din partea posterioară, iar ventilatoarele distribuie căldura uniform.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Convecţie.

Aliment

Nivel de plasare a grătarului

3/2

Accesoriu Temperatură (°C)

Grătar / tavă adâncă

190 - 200

Timp

(min.)

40-50

Coaste de miel

(350 - 700 g)

UNGEŢI CU ULEI &

CONDIMENTE

Banane la cuptor (3 - 5 buc.): tăiaţi cu cuţitul în partea superioară, adăugaţi 10 - 15 g de ciocolată, 5 - 10 g nuci sfărâmate, adăugaţi apă cu zahăr şi înveliţi în folie de aluminiu.

Mere la cuptor 5 - 8 buc., fiecare a 150 - 200 g

Scoateţi cotorul, adăugaţi stafide şi gem. Utilizaţi un vas de sticlă rezistent la căldură.

Chiftele din carne tocată la cuptor

(300 - 600 g)

ADĂUGAŢI ULEI

Ruladă de carne tocată cu umplutură rusească

(500 - 1.000 g)

UNGEŢI CU ULEI

Crochete congelate

(500 - 1.000 g)

Cartofi prăjiţi congelaţi

(300 - 700 g)

Pizza congelată

(300 - 1.000 g)

Prăjitură cu mere şi migdale

(500 - 1.000 g)

Croissant-uri proaspete

(200 - 400 g)

(aluat semipreparat)

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Grătar

Grătar

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Grătar

Grătar

Tavă pentru copt

220 - 240

200 - 220

190 - 200

180 - 200

180 - 200

180 - 200

200 - 220

170 -190

180 - 200

15-25

15-25

18-25

50-65

25-35

20-30

15 - 25

35 - 45

15 - 25

24

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 24 2007-09-21 ソタネト 3:08:57

Utilizarea cuptorului (continuare)

4. Grătar mare

Temperatură sugerată: 240 °C

Funcţia Grătar mare permite prepararea unor cantităţi mari de alimente plate, de ex. fripturi, şniţele sau peşte. De asemenea, permite prepararea sanvişurilor la cuptor. În acest mod funcţionează elementul de încălzire superior şi grill-ul.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Grătar mare.

Aliment

Cârnaţi (subţiri) 5 - 10 buc

Nivel de plasare a grătarului

4/3

Accesoriu Temperatură (°C)

Grătar / tavă adâncă

220

Timp

(min.)

Cârnaţi (subţiri) 8 - 12 buc

Sanvişuri 5 - 10 buc

Sandvişuri cu brânză 4 - 6 buc

4/3

5

4/3

Grătar / tavă adâncă

Grătar

220

240

200

5 - 8 răsuciţi

5 - 8

4 - 6 răsuciţi

4 - 6

1 - 2 răsuciţi

1 - 2

4 - 8

Clătite congelate cu umplutură rusească

(200 - 500 g)

Fripturi de vită

(400 - 800 g)

3

4/3

Grătar /

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Grătar / tavă adâncă

200

240

20 - 30

8 - 10 răsuciţi

5 - 7

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 25

25

2007-09-21 ソタネト 3:08:57

RO

Utilizarea cuptorului (continuare)

5. Grătar mic

Temperatură sugerată: 240 °C

Această setare este pentru prepararea unor cantităţi mici de alimente plate, de ex. fripturi, şniţele, peşte sau sandvişuri, plasate în mijlocul tăvii. Doar elementul de încălzire superior funcţionează.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Grătar mic.

Plasaţi alimentele în centrul accesoriului.

Aliment

Nivel de plasare a grătarului

3

Accesoriu Temperatură (°C)

Grătar 200

Timp

(min.)

10 - 12

Camembert congelat

(2 – 4 pentru fiecare 75 g)

PUNEŢI ALIMENTELE ÎN

CUPTORUL RECE

(fără preîncălzire)

Baghete congelate cu topping (roşii+mozarella sau şuncă+brânză)

Crochete de peşte congelate

(300 - 700 g)

PUNEŢI ALIMENTELE ÎN

CUPTORUL RECE

(fără preîncălzire)

ADĂUGAŢI ULEI

Burger de peşte congelat

(300 - 600 g)

PUNEŢI ALIMENTELE ÎN

CUPTORUL RECE, ADĂUGAŢI

ULEI

Pizza congelată

(300 - 500 g)

PUNEŢI ALIMENTELE ÎN

CUPTORUL RECE

(fără preîncălzire)

3/2

3/2

3

3/2

Grătar /

Tavă pentru copt

Grătar /

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Grătar /

Tavă pentru copt

200

200

180 - 200

180 - 200

15 - 20

15 - 25

20 - 35

23 - 30

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 26

26

2007-09-21 ソタネト 3:08:57

Utilizarea cuptorului (continuare)

6. Încălzire din partea inferioară + convecţie

Temperatură sugerată: 190 °C

Modul Încălzire din partea inferioară + convecţie este destinat reţetelor care presupun un topping moale şi o bază crocantă, de ex. pizza, quiches lorraine, prăjituri cu fructe tipic germane sau plăcinte cu brânză.

Recomandăm preîncălzirea cuptorului în modul Încălzire din partea inferioară + Convecţie.

Aliment

Nivel de plasare a grătarului

3

Accesoriu Temperatură (°C)

Grătar 180 - 200

Timp

(min.)

15 - 20

Plăcintă din aluat dospit cu mere congelate

(350 - 700 g)

Prăjituri din foietaj cu umplutură congelate

(300 - 600 g)

UNGEŢI CU GĂLBENUŞ,

PUNEŢI ALIMENTELE ÎN

CUPTORUL RECE (fără preîncălzire)

Chifteluţe cu sos

(250 - 500 g) utilizaţi un vas de sticlă rezistent la căldură

Produse de patiserie

(500 - 1.000 g)

UNGEŢI CU GĂLBENUŞ

Canneloni cu sos

(250 - 500 g) utilizaţi un vas de sticlă rezistent la căldură

Plăcinte din aluat dospit cu umplutură

(600 - 1.000 g)

UNGEŢI CU GĂLBENUŞ

Pizza de casă

(500 - 1.000 g)

Pâine de casă

(700 - 900 g)

3

3

3

3

3

2

2

Tavă pentru copt

Grătar

Tavă pentru copt

Grătar

Tavă pentru copt

Tavă pentru copt

Grătar

180 - 200

180 - 200

180

180

180 - 200

200 - 220

170 - 180

20 - 25

25 - 35

15 - 23

22 - 30

20 - 30

15 - 25

45 - 55

RO

27

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 27 2007-09-21 ソタネト 3:08:57

Utilizarea cuptorului (continuare)

RO

Preparate testate

conform standardului EN 60350

1. Coacere

Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.

Tipul alimentelor Preparate & Note

Prăjituri mici

Tavă pentru copt

Tavă adâncă +

Tavă pentru copt

Prăjituri spongioase fără grăsime

Forme de prăjituri pe grătar (negre, ø

26 cm)

Plăcintă cu mere Grătar + Tavă pentru copt + 2 forme de prăjituri (negre, ø

20 cm)

Grătar + 2 forme de prăjituri (negre, ø

20 cm)

Nivel de plasare a grătarului

2

1+4

1

1+3

1 plasată diagonal

Mod de preparare

Temp. °C

Convenţional 170 - 190

Convecţie 150 - 170

Convenţional 160 - 180

Convecţie 170 - 190

Convenţional 180 - 200

2. Utilizarea grill-ului

Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute, utilizând funcţia Grătar mare.

Utilizaţi această funcţie cu setarea de temperatură maximă, de 300°C.

Tipul alimentelor Preparate & Note

Felii de pâine prăjită albă

Grătar

Nivel de plasare a grătarului

5

Mod de preparare

Grătar mare

Temp. °C

300

Burgeri de vită

Grătar / Tavă adâncă

(pentru scurgerea sosului)

4/3 Grătar mare 300

Timp de preparare

(min.)

15 - 25

20 - 30

25 - 35

80 - 100

75 - 90

Timp de preparare

(min.)

Primul 1 - 2

Al doilea

1 - 1

½

Primul 7 - 10

Al doilea 5 - 8

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 28

28

2007-09-21 ソタネト 3:08:57

Curăţarea şi întreţinerea

Exteriorul cuptorului

Pentru curăţarea interiorului şi exteriorului cuptorului, utilizaţi o cârpă şi o soluţie de

curăţare cu agresivitate medie, sau apă caldă cu săpun.

Ştergeţi cuptorul cu şerveţele de bucătărie sau cu un prosop uscat.

Nu utilizaţi lavete abrazive, agenţi de curăţare abrazivi sau caustici.

Pentru cuptoarele cu faţa din oţel inoxidabil

Nu utilizaţi bureţi de sârmă de oţel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscaţi să deterioraţi finisajul.

Pentru cuptoarele cu faţa din aluminiu

Ştergeţi suprafaţa cu grijă, cu o cârpă moale sau cu o cârpă din microfibre şi cu un detergent pentru geamuri.

AVERTISMENT

Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că cuptorul este rece.

Interiorul cuptorului

Nu ştergeţi cu mâna garnitura uşii.

Nu utilizaţi lavete sau bureţi abrazivi.

Pentru a evita deteriorarea suprafeţelor smălţuite, utilizaţi soluţii de curăţare pentru

cuptoare, disponibile în comerţ.

Pentru a îndepărta petele persistente, utilizaţi o soluţie specială pentru cuptoare.

Accesorii

Spălaţi toate tăvile şi accesoriile după fiecare utilizare şi ştergeţi-le cu un şervet de bucătărie.

Pentru a le curăţa uşor, înmuiaţi-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute.

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 29

29

2007-09-21 ソタネト 3:08:58

Curăţarea şi întreţinerea (continuare)

RO

Suprafaţă emailată catalitică

Carcasa de protecţie detaşabilă este acoperită cu email catalitic gri-închis care se poate acoperi cu ulei şi grăsime în timpul încălzirii prin convecţie. Aceste depuneri se vor arde la temperaturi ale cuptorului de 200 °C şi mai mari, când preparaţi sau prăjiţi. Cu cât temperaturile sunt mai mari, cu atât se vor arde mai repede.

Cuptorul şi accesoriile trebuie curăţate după fiecare utilizare. În caz contrar, prepararea sau prăjirea ulterioară a mâncării se va face mai greu, iar curăţarea poate deveni dificilă şi, în cazuri extreme, imposibilă.

Curăţarea manuală

Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că cuptorul este rece.

Carcasa de protecţie emailată catalitică trebuie curăţată cu ajutorul unei soluţii de apă caldă şi lichid de spălare, aplicat cu o perie moale de nylon.

Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureţi de sârmă, cuţite sau alte materiale abrazive. Nu utilizaţi spray pentru cuptor pe emailul catalitic, deoarece substanţele chimice utilizate în spray-urile pentru cuptor vor strica emailul catalitic şi nu va mai fi eficient.

Dacă utilizaţi spray-uri pentru cuptor pe suprafeţele interioare ale cuptorului, carcasa de protecţie catalitică trebuie scoasă, mai întâi, din cuptor.

Curăţarea la temperaturi ridicate

Înainte de a curăţa carcasa de protecţie catalitică, la temperaturi înalte, asiguraţi-vă că toate suprafeţele interioare ale cuptorului au fost curăţate în modul descris mai sus. În caz contrar, temperaturile ridicate pot arde resturile pe suprafeţele interioare ale cuptorului, făcându-le imposibil de curăţat.

Dacă, după curăţarea manuală, cuptorul încă mai este murdar, încălzirea la o temperatură ridicată poate ajuta la îndepărtarea murdăriei cauzate de ulei şi grăsimi.

Reţineţi că resturile de condimente, siropuri şi alte substanţe similare nu sunt îndepărtate prin acest proces. Acestea trebuie curăţate cu mâna, cu o soluţie slabă de apă caldă şi lichid de spălare, aplicată cu o perie moale.

Îndepărtaţi toate accesoriile din cuptor.

Setaţi cuptorul pe funcţia convenţională.

Setaţi temperatura la 250 °C.

Lăsaţi cuptorul să meargă aproximativ 1 oră. Durata depinde de nivelul de murdărie.

Este indicat să setaţi timpul de oprire al procesului utilizând setarea pentru ora finală, în caz că uitaţi să opriţi cuptorul la sfârşit.

Murdăria rămasă va dispărea treptat, cu fiecare utilizare ulterioară a cuptorului, la temperaturi ridicate.

30

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 30 2007-09-21 ソタネト 3:08:58

Curăţarea şi întreţinerea (continuare)

Curăţarea uşii cuptorului

În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată. Totuşi, în cazul în care demontarea uşii este necesară - de exemplu, pentru curăţare - respectaţi următoarele instrucţiuni.

Uşa cuptorului este grea.

Demontarea uşii

1. Deschideţi clamele ambelor balamale.

RO

2. Cu ambele mâini, trageţi uşa cuptorului, din mijloc.

3. Rotiţi uşa cu cca. 70°, până când balamalele pot fi scoase complet din găuri.

2

70º

1

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 31

31

2007-09-21 ソタネト 3:09:16

RO

Curăţarea şi întreţinerea (continuare)

Montarea uşii

1. Cu clemele deschise, aliniaţi balamalele uşii cu găurile corespunzătoare.

70º

2. Rotiţi uşa spre orizontală şi închideţi clemele.

Articulaţia este introdusă normal.

Articulaţie

Gaură articulaţie

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 32

32

2007-09-21 ソタネト 3:09:17

Curăţarea şi întreţinerea (continuare)

Geamul uşii cuptorului

Uşa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Straturile mijlociu şi interior pot fi demontate în vederea curăţării.

AVERTISMENT

Când uşa cuptorului este demontată, clemele de prindere sunt deschise.

Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete de metal pentru a curăţa uşa cuptorului; riscaţi să zg

âriaţi suprafaţa, fapt ce ar putea provoca spargerea geamului.

Când uşa este montată, îndepărtarea anumitor piese (cum ar fi geamul sau alte piese) poate cauza accidente.

Atenţie

Geamul se poate sparge dacă utilizaţi forţă excesivă, în special la marginile stratului exterior.

Dezasamblarea uşii

1. Demontaţi cele două şuruburi din stânga şi din dreapta uşii.

2. Demontaţi cele două suporturi şi suportul uşii şi scoateţi cele două şuruburi care prind mânerul.

Geamul #1

RO

Brida uşii

Geamul #3

3. Îndepărtaţi stratul interior, geamul #1, de pe uşă.

4. Ridicaţi geamul #2 şi scoateţi cele două bride-arc din partea superioară a geamului.

Brida uşii

Suport sticlă interior

Bridă-arc

(Dreapta şi stânga)

Geamul #1

Geamul #2

Geamul #3

Geamul #2

✉ Curăţaţi geamurile cu apă caldă sau cu detergent de geamuri şi ştergeţi-le cu o cârpă moale.

33

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 33 2007-09-21 ソタネト 3:09:18

RO

Curăţarea şi întreţinerea ((continuare)

Asamblarea uşii

1. Curăţaţi geamul şi părţile interioare cu apă caldă şi săpun.

✉ Nu utilizaţi lavete abrazive sau bureţi de sârmă. Utilizaţi un burete cu detergent lichid sau apă caldă cu săpun.

2. Ataşaţi cele două bride-arc în partea de sus a geamului #2 şi montaţi la loc geamul #2.

3. Ataşaţi geamul #1, brida uşii şi suporturile la uşă.

4. Strângeţi cele două şuruburi de pe lateralele uşii.

Şine laterale

Pentru a curăţa interiorul cuptorului, ambele şine laterale pot fi îndepărtate.

Detaşarea şinelor laterale

1. Răsuciţi şurubul din spate de 2 - 3 ori, numai în sens antiorar.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 34

34

2007-09-21 ソタネト 3:09:19

Curăţarea şi întreţinerea ((continuare)

2. Scoate şurubul din faţă răsucindu-l în sens antiorar, după închiderea şinei laterale.

3. Trageţi şi scoateţi şina laterală.

4. Scoateţi şurubul din spate răsucindu-l în sens antiorar.

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 35

35

2007-09-21 ソタネト 3:09:20

RO

Curăţarea şi întreţinerea ((continuare)

Prinderea şinelor laterale

1. Introduceţi şurubul din spate şi răsuciţi-l în sens orar, numai de 2 - 3 ori.

2. Introduceţi şi trageţi înapoi forma U a şinei laterale, către şurub.

3. Introduceţi şurubul din faţă şi strângeţi ambele şuruburi.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 36

36

2007-09-21 ソタネト 3:09:22

Curăţarea şi întreţinerea ((continuare)

Înlocuirea becului

Pericol de electrocutare!

Înainte de a înlocui becul cuptorului, urmaţi paşii de mai jos:

Opriţi cuptorul;

Deconectaţi cuptorul de la sursa de curent; şi

Protejaţi becul cuptorului şi capacul de sticlă aşezând o cârpă pe fundul cuptorului.

✉ Puteţi cumpăra un bec de la centrul de service SAMSUNG.

Înlocuirea becului din spatele cuptorului şi curăţarea capacului de sticlă

1. Demontaţi capacul, rotindu-l în sens antiorar.

2. Îndepărtaţi inelul de metal şi inelul de geam curăţaţi capacul de sticlă.

3. Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu un bec de aragaz de 25 W,

240 V, rezistent la temperaturi de 300 °C.

4. Montaţi inelul de metal şi inelul de geam pe capacul de sticlă.

5. Montaţi la loc capacul de sticlă.

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 37

37

2007-09-21 ソタネト 3:09:23

Garanţie şi service

RO

Întrebări frecvente şi depanare

Ce trebuie să fac dacă nu se încălzeşte cuptorul?

Verificaţi dacă una din următoarele acţiuni rezolvă problema:

Este posibil să nu aveţi cuptorul pornit. Porniţi cuptorul.

Este posibil ca ceasul să nu fie setat. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea ceasului”).

Verificaţi dacă au fost aplicate setările necesare.

Este posibil ca o siguranţă să fie sărită sau un întrerupător să fie decuplat. Înlocuiţi siguranţa sau restabiliţi circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, chemaţi un electrician autorizat.

Ce trebuie să fac dacă, deşi funcţiile şi temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se

încălzeşte?

Este posibil să aveţi probleme cu conexiunile electrice interne. Contactaţi centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzeşte?

Există o defecţiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactaţi centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă afişajul clipeşte?

A fost o pană de curent. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea ceasului”).

Ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?

Becul cuptorului este defect. Înlocuiţi becul cuptorului (consultaţi secţiunea “Înlocuirea becului”).

Ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului porneşte fără a fi fost setat?

După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcţiona până când cuptorul se va răci. Contactaţi centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcţioneze şi după ce cuptorul s-a răcit.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 38

38

2007-09-21 ソタネト 3:09:23

Garanţie şi service (Continuare)

Coduri de eroare şi de siguranţă

Coduri de eroare şi de siguranţă

Funcţii generale

EROARE SENZOR TEMPERATURĂ

Soluţie

Contactaţi centrul de service

SAMSUNG local.

RO

OPRIRE DE SIGURANŢĂ

Cuptorul a continuat să funcţioneze la temperatura setată pentru o perioadă de timp îndelungată.

O eroare a cuptorului poate cauza performanţe redusă şi probleme de siguranţă. Încetaţi folosirea cuptorului.

Opriţi cuptorul şi scoateţi mâncarea. Lăsaţi cuptorul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

Contactaţi centrul de service

Samsung local.

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 39

39

2007-09-21 ソタネト 3:09:25

Date tehnice

RO

Sursă de alimentare

Volum (capacitate utilizabilă)

Putere

Greutate

Netă

Transport

Dimensiuni (L x Î x A)

Exterior

Cavitate cuptor

230 V ~ 50 Hz

65 L

MAX 3.400 W aprox. 40 kg aprox. 44 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 40

40

2007-09-21 ソタネト 3:09:25

Notă

RO

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 41

41

2007-09-21 ソタネト 3:09:26

BF64CCBB_GEN-00126V_RO.indd 42

Nr. cod. : DG68-00126V

2007-09-21 ソタネト 3:09:26

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project