Samsung BT621FSGB Manual de utilizare

Samsung BT621FSGB Manual de utilizare
Seria BT621
Cuptor încorporabil
Manual de utilizare
ROMÂNĂ
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Înregistraţi-vă produsul la adresa
www.samsung.com/register
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 1
2010-07-30
3:00:57
utilizarea acestui manual
Vă mulţumim pentru că aţi ales un cuptor încastrat de la SAMSUNG.
Acest manual al utilizatorului conţine informaţii referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite
să vă ajute la operarea şi întreţinerea echipamentului dvs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza cuptorul şi să îl
păstraţi pentru consultări ulterioare.
În textul acestui manual al utilizatorului sunt folosite următoarele simboluri:
AVERTISMENT sau ATENŢIE
Important
Notă
instrucţiuni pentru siguranţă
Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul
este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu
recomandările relevante privind siguranţa.
Siguranţă electrică
Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.
• Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un electrician calificat.
• În cazul unei defecţiuni sau a unei avarii a echipamentului, nu încercaţi să îl utilizaţi.
• Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparaţiile necorespunzătoare
pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă echipamentul dvs. necesită
reparaţii, contactaţi dealerul sau centrul SAMSUNG pentru asistenţă tehnică.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau cu
un ansamblu special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la agentul de service.
• Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.
• Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau unei
siguranţe acceptate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau prelungitoare.
• Plăcuţa cu date tehnice se află în partea dreaptă a uşii.
• Sursa de alimentare a echipamentului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.
• Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la priza din apropierea cuptorului.
AVERTISMENT: Echipamentul trebuie oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita
posibilitatea de electrocutare. În timpul funcţionării cuptorului, suprafeţele interioare se încing
foarte tare.
2_utilizarea acestui manual
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 2
2010-07-30
3:00:57
Siguranţa în timpul utilizării
instrucţiuni pentru siguranţă
• Acest cuptor este proiectat numai pentru utilizarea domestică.
• În timpul utilizării, suprafeţele interne ale cuptorului devin suficient de fierbinţi pentru a cauza
arsuri. Nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interne ale cuptorului până când nu
s-au răcit suficient.
• Nu stocaţi materiale inflamabile în cuptor.
• Suprafeţele cuptorului se încing când echipamentul funcţionează la temperaturi ridicate pentru o
perioadă lungă de timp.
• Când gătiţi, aveţi grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă
aer fierbinte şi aburi.
• Când gătiţi mâncăruri ce conţin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate,
iar vaporii pot lua foc, dacă intră în contact cu o suprafaţă încinsă a cuptorului.
• Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.
• Copiii trebuie menţinuţi la o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării cuptorului.
• Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizaţi tava
pentru copt, s-ar putea ca aceasta să se deformeze datorită diferenţei mari de temperatură.
• Nu turnaţi apă pe fundul cuptorului când acesta este încins. Riscaţi să deterioraţi suprafaţa
emailată.
• Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul funcţionării.
• Procedaţi cu grijă atunci când deschideţi uşa, înainte de sfârşitul ciclului de curăţare cu abur;
apa de pe fundul cuptorului este fierbinte.
• Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasaţi tăvi de copt sau
alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza
deteriorări ale suprafeţei emailate şi poate afecta calitatea alimentelor gătite.
• Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafaţa emailată
a cuptorului. Când pregătiţi prăjituri foarte moi, utilizaţi tava adâncă.
• Nu amplasaţi formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.
• Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu handicap
în lipsa unei supravegheri corespunzătoare a unei persoane responsabile, care să asigure
utilizarea în condiţii de siguranţă.
• Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu echipamentul.
• Cantităţile mici de mâncare necesită o perioadă mai scurtă de coacere sau de încălzire. Dacă
sunt gătite la timp normal, se pot supraîncălzi şi arde.
Instrucţiuni privind casarea
Reciclarea ambalajelor
• Materialele utilizate pentru ambalarea acestui echipament sunt reciclabile.
• Aruncaţi ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deşeurilor.
Casarea echipamentelor vechi
Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu
reprezinte o sursă de pericol.
În acest scop, deconectaţi echipamentul de la sursa de curent şi îndepărtaţi cablul de
alimentare.
Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod
corespunzător.
• Echipamentul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.
• Puteţi obţine informaţii referitoare la centrele şi datele de colectare de la departamentul sau
instituţia locală responsabilă cu reciclarea.
instrucţiuni pentru siguranţă_3
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 3
2010-07-30
3:00:57
panoul de control al cuptorului
Durată de preparare
Funcţie
Timp
Buton de operare
Temperatură
Alarmă
Iluminat
Buton selector
Design frontal
Panoul frontal este disponibil în diverse variante de materiale şi culori, inclusiv oţel inoxidabil,
alb, negru şi sticlă. Pentru îmbunătăţirea calităţii, aspectul exterior poate fi modificat.
accesoriile
Noul dvs. cuptor vine cu o mulţime de accesorii care vă vor fi de mare ajutor în cursul
preparării diferitelor feluri de mâncare. Sunt incluse divizorul pentru modul special de gătit
dublu, tăvi, grătare şi o frigare.
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că ataşaţi corect accesoriul la suporturi. Tăvile trebuie să fie la o
distanţă de cel puţin 2 cm faţă de partea de jos a cuptorului; în caz contrar, suprafaţa din
email poate fi deteriorată.
Divizorul
Divizorul trebuie să fie aplicat dacă doriţi să folosiţi cuptorul în modul dublu
de gătit. El separă compartimentul superior de cel inferior şi trebuie să fie
folosit în suportul 3.
Grătarul mic
Grătarul mic trebuie folosit pentru frigerea şi gratinarea preparatelor. Poate fi
folosit în combinaţie cu tava de scurgere pentru a preveni lichidele să curgă
în partea de jos a cuptorului.
Grătarul mare
Grătarul mare trebuie folosit pentru frigerea şi prăjirea alimentelor. Puteţi să
îl utilizaţi cu caserole şi alte vase pentru copt.
4_panoul de control al cuptorului
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 4
2010-07-30
3:00:58
Tava pentru scurgeri
Tava (adâncă) de scurgere este potrivită pentru prăjire. Poate fi folosită în
combinaţie cu grătarul mic pentru a preveni scurgerea lichidelor în partea
de jos a cuptorului.
Tava pentru copt
Tava (întinsă) pentru copt poate fi folosită pentru prepararea de prăjituri,
fursecuri şi alte produse de patiserie.
accesoriile
Frigare (opţională)
Frigarea poate fi utilizată pentru prepararea la gril a păsărilor, de exemplu
a puilor. Frigarea poate fi folosită numai în modul simplu, pe suportul 3,
fiindcă frigarea trebuie să fie ataşată la un adaptor din planul din spate.
Scoateţi mânerul negru în timpul gătitului.
Frigare pentru rotisat şi Shasilik (opţională)
Pentru a o utiliza:
• Amplasaţi tava adâncă (fără suport) la nivelul 1 pentru a colecta sucurile
cărnii sau în partea inferioară a cuptorului, dacă bucata de carne este
prea mare.
• Glisaţi una dintre furculiţe pe ţepuşă; amplasaţi bucata de carne pe
ţepuşă;
• Puteţi pune cartofi şi legume fierte pe marginile tăvii adânci, pentru a le
prepara în acelaşi timp.
• Amplasaţi cadrul la nivelul median şi poziţionaţi-l cu forma „v” spre
înainte.
• Pentru a facilita introducerea ţepuşei, puteţi înşuruba mânerul la capătul
bont.
• Sprijiniţi ţepuşa de cadru cu capătul ascuţit spre partea din spate şi
împingeţi încet, până când vârful ţepuşei intră în mecanismul de rotire
aflat în spatele cuptorului. Capătul bont al ţepuşei trebuie amplasat
pe forma „v”. (Ţepuşa are două opritoare care trebuie să fie orientate
spre uşa cuptorului, pentru a împiedica ţepuşa să înainteze; opritoarele
acţionează şi ca suport de prindere pentru mâner.)
• Înainte de preparare, deşurubaţi mânerul. După preparare, înşurubaţi
mânerul la loc, pentru a facilita scoaterea ţepuşei din cadru.
Ghidajul telescopic glisant (opţional)
• Pentru a introduce grătarul, tava pentru copt sau tava adâncă, glisaţi
mai întâi în afară ghidajele telescopice de la un anumit nivel.
• Puneţi tava sau tigaia pe ghidaje şi împingeţi-le înapoi complet în cuptor.
Închideţi uşa cuptorului după ce aţi împins ghidajele telescopice în
cuptor
accesoriile_5
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 5
2010-07-30
3:00:59
preparate test
Conform standardului EN 60350
Coacere
Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.
Tipul
alimentelor
Vas şi note
Nivel de
plasare a
grătarului
Mod de
preparare
Temperatură
(°C)
Timp de
preparare
(min.)
3
Convenţională
160-180
15-25
1+4
Convecţie
150-170
20-30
2
Convenţională
160-180
20-30
1+3
Convecţie
170-190
80-100
1 plasată
diagonal
Convenţională
170-190
70-80
Prăjituri mici Tavă pentru copt
Tavă pentru scurgeri +
tavă pentru copt
Prăjituri
Forme de prăjituri pe
spongioase grătarul mare
fără grăsime (Negre, ø 26 cm)
Plăcintă cu
Grătar mare + Tavă
mere
pentru copt + 2 forme
de prăjituri (negre, ø
20 cm)
Grătar mare + 2 forme
de prăjituri cu parte
detaşabilă (negre, ø
20 cm)
Prepararea la gril
Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute utilizând funcţia Grătar mare setată la 300 °C.
Tipul
alimentelor
Vas şi note
Felii de pâine Grătarul mare
prăjită albă
Burgeri de
Grătar mic + tavă de
vită
scurgeri (pentru a
colecta scurgerile)
Nivel de
plasare a
grătarului
Mod de
preparare
Temperatură
(°C)
5
Grătar mare
Max
4/3
Grătar mare
Max
Timp de
preparare
(min.)
prima: 1-2
a doua: 1-1½
prima: 7-10
a doua: 6-9
funcţii
Acest cuptor oferă şase funcţii diferite. În funcţie de modul de operare în care funcţionează
cuptorul, mod de gătit dublu sau simplu, puteţi opta între aceste funcţii:
Convenţională
Căldura este emisă de sistemul de încălzire superior şi de către cel inferior.
Această funcţie trebuie utilizată pentru coacerea şi gratinarea standard a
majorităţii tipurilor de preparate.
Temperatură sugerată: 200 °C
Convecţie
Căldura generată de convecţie este distribuită în mod egal în cuptor prin
intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparate
congelate şi pentru coacere.
Temperatură sugerată: 170 °C
6_preparate test
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 6
2010-07-30
3:01:00
Încălzire din partea superioară + convecţie
Căldura generată de sistemul superior de încălzire şi de convecţie este împărţită
în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie
utilizată pentru prăjirea preparatelor crocante, precum carnea.
Temperatură sugerată: 190 °C
Grătar mic
Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mică. Această funcţie trebuie utilizată
pentru felurile de mâncare mai mici care necesită mai puţină căldură, cum ar fi
peştele şi baghetele umplute.
Temperatură sugerată: 240 °C
Grătar mare
Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mare. Această funcţie trebuie
utilizată pentru preparatele cu sos precum lasagna sau carnea friptă.
Temperatură sugerată: 240 °C
modul simplu
Încălzire din partea inferioară + convecţie
Căldura generată de sistemul inferior de încălzire şi de convecţie este împărţită în
mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată
pentru pizza, pâine şi prăjituri.
Temperatură sugerată: 190 °C
modul simplu
În modul simplu, cuptorul operează ca un cuptor tradiţional. Utilizaţi acest mod pentru
cantităţi mai mari de mâncare sau dacă aveţi nevoie de accesorii speciale, cum ar fi
frigarea. În modul simplu puteţi utiliza toate funcţiile cuptorului.
Selectaţi modul simplu | 01
Scoateţi divizorul din cuptor
pentru a utiliza modul simplu.
MODUL SIMPLU
Setaţi funcţia | 02
Scoateţi divizorul din cuptor
pentru a utiliza modul
simplu.
Cu modul simplu, puteţi să
alegeţi dintre toate funcţiile
cuptorului.
În modul simplu sunt disponibile toate funcţiile.
Modul simplu permite utilizarea tradiţională a cuptorului.
Rotiţi Butonul selector,
aplicaţi setarea necesară.
03 | Setaţi temperatura
Apăsaţi tasta Temperatură,
cifra corespunzătoare
temperaturii va clipi.
modul simplu_7
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 7
2010-07-30
3:01:02
gătitul dublu
Acest cuptor se caracterizează prin sistemul special de gătit dublu. El vă permite să
preparaţi două feluri de mâncare diferite în acelaşi timp, folosind două temperaturi diferite
în compartimentul superior şi în cel inferior. Depinde de dumneavoastră să decideţi dacă
folosiţi compartimentul superior sau pe cel inferior, ceea ce duce la economie de timp şi de
energie.
Selectaţi modul Gătit dublu | 01
Divizorul inserat în suportul 3
pentru a folosi gătitul dublu.
În funcţie de modul de gătit
dublu selectat, puteţi opta între
aceste funcţii:
MOD
SUPERIOR
Convecţie | Încălzire din partea superioară + convecţie | Grătar mare şi mic
Modul superior economiseşte timp şi energie când preparaţi cantităţi
reduse de mâncare.
GĂTITUL
DUBLU
Funcţia superioară şi inferioară în fiecare compartiment
Gătitul dublu vă permite să gătiţi două feluri de mâncare cu funcţii diferite
şi cu setări de temperatură diferite.
MODUL
INFERIOR
Convecţie | Încălzire din partea inferioară + convecţie
Modul inferior economiseşte timp şi energie când preparaţi cantităţi
reduse de mâncare.
NOTĂ: Folosiţi treptele 02/03 pentru modul superior şi treptele 04/05 numai pentru modul
inferior.
03 | Setaţi temperatura în
partea superioară
Apăsaţi tasta Temperatură,
cifra corespunzătoare
temperaturii din partea
superioară va începe să
clipească.
Setaţi funcţia parte superioară
| 02
Apăsaţi tasta Funcţie,
imaginea funcţiei parte
superioară va începe să
clipească.
Setaţi funcţia parte inferioară
| 04
Apăsaţi tasta Funcţie,
imaginea funcţiei parte
inferioară va începe să
clipească.
Rotiţi Butonul selector,
aplicaţi setarea necesară.
05 | Setaţi temperatura în
partea inferioară
Apăsaţi tasta Temperatură,
cifra corespunzătoare
temperaturii din partea
inferioară va începe să
clipească.
8_gătitul dublu
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 8
2010-07-30
3:01:03
setări
Modul gătit dublu permite utilizarea unor setări diferite pentru compartimentul superior şi
pentru cel inferior, ca şi setări diferite ale deconectării automate, ale perioadelor de gătit, ale
temperaturilor şi alarmei. Pentru a aplica sau a modifica setările din fiecare compartiment,
apăsaţi tasta corespunzătoare:
O dată: Compartimentul superior
De două ori: Compartimentul inferior
setări
Setaţi timpul procesului de gătit
Rotiţi Butonul selector,
setaţi timpul necesar.
02 | Confirmaţi durata de
preparare
Apăsaţi din nou tasta
Durată de preparare sau
aşteptaţi 4-5 secunde.
Setaţi timpul procesului de
gătit | 01
Apăsaţi tasta Durată
de preparare, cifra
corespunzătoare timpului de
gătit va începe să clipească.
Schimbarea setării timpului
Selectaţi schimbare timp | 01
Apăsaţi tasta Durată
de preparare, cifra
corespunzătoare timpului de
gătit va începe să clipească.
Rotiţi Butonul selector,
setaţi noua durată de
preparare.
02 | Confirmaţi durata
modificată
Apăsaţi din nou tasta
Durată de preparare, noul
timp este setat.
setări_9
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 9
2010-07-30
3:01:03
Schimbarea temperaturii
Setaţi temperatura | 01
Apăsaţi tasta Temperatură,
cifra corespunzătoare
temperaturii va clipi.
Rotiţi Butonul selector,
setaţi noua temperatură.
02 | Confirmaţi temperatura
Aşteptaţi 4-5 secunde,
după aceea noua
temperatură este setată.
Rotiţi Butonul selector,
setaţi timpul.
03 | Confirmaţi ora
Apăsaţi din nou tasta Timp
pentru a seta ora curentă.
Rotiţi Butonul selector,
setaţi timpul pentru
cronometru.
02 | Confirmaţi alarma
Apăsaţi din nou tasta
Alarmă sau aşteptaţi
3 secunde şi Alarma este
setată.
Setarea orei
Setaţi orele| 01
Apăsaţi tasta Timp,
cifra orelor va clipi.
Setaţi minutele | 02
Apăsaţi tasta Timp,
cifra minutelor va clipi.
Setarea alarmei
Setaţi alarma| 01
Apăsaţi tasta Alarmă,
imaginea pentru Alarmă va
clipi.
10_setări
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 10
2010-07-30
3:01:03
Dezactivarea alarmei
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Alarmă timp de două secunde, imaginea
alarmei se va estompa şi este afişată ora.
Afişare oră
În cursul procesului de gătit, apăsaţi tasta Timp pentru a vedea ora afişată
pe ceas.
Pentru a activa sau a dezactiva semnalul tonal, apăsaţi şi ţineţi apăsate
tastele Timp şi Timp de gătit timp de 3 secunde.
setări
Semnalul tonal
Iluminat
Apăsaţi tasta Iluminat o dată pentru iluminat şi de două ori pentru
deconectarea iluminatului.
Lampa inferioară este opţională.
Apăsaţi tasta Iluminat o dată pentru iluminat total, de două ori pentru
iluminat compartiment superior, de trei ori pentru iluminat compartiment
inferior şi de patru ori pentru deconectare iluminat.
Blocare taste
Apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele Durată de preparare şi Temperatură timp
de două secunde. Ilustraţia blocării tastelor indică activitatea de blocare a
tastelor.
Deconectare
Pentru a deconecta cuptorul, puneţi butonul de operare pe „0”.
setări_11
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 11
2010-07-30
3:01:04
gătitul automat
În modul de gătit automat, puteţi selecta 15 programe automate pentru gătit, prăjit şi copt.
Selectaţi modul Gătit automat| 01
Scoateţi divizorul din cuptor
pentru a utiliza modul de gătit
automat.
Setaţi reţeta| 02
03 | Setaţi greutatea
Selectaţi greutatea dorită
prin rotirea
Butonului selector.
Selectaţi reţeta dorită prin
rotirea Butonului selector.
Programe de gătit automat în cuptor simplu
Următorul tabel prezintă 15 programe automate pentru preparare, prăjire şi coacere.
Acestea pot fi utilizate în spaţiul de gătit din cuptorul dvs. Scoateţi întotdeauna divizorul.
Tabelul conţine cantităţi, greutăţi şi recomandări corespunzătoare.
Modurile şi duratele de preparare au fost programate în prealabil, pentru confortul dvs.
Puteţi consulta aceste îndrumări pentru preparare. Întotdeauna introduceţi mâncarea când cuptorul
este rece.
Nu
Aliment
Nivel de
Greutate/
Accesoriu plasare a
kg
grătarului
Recomandare
1
Pizza
congelată
0,3-0,6
0,7-1,0
Grătarul
mare
2
Puneţi pizza congelată în mijlocul
grătarului mare.
2
Cartofi prăjiţi
congelaţi
0,3-0,5
(subţiri)
0,6-0,8
(groşi)
Tava pentru
copt
2
Împrăştiaţi în mod egal cartofii prăjiţi
congelaţi în tava pentru copt. Prima setare
este recomandată pentru cartofii prăjiţi
subţiri, a doua setare este recomandată
pentru cartofii prăjiţi groşi.
3
Lasagna de
casă
0,3-0,5
0,8-1,0
Grătarul
mare
3
Preparaţi lasagna proaspătă sau folosiţi
produsul gata preparat şi puneţi-l într-un
vas din sticlă rezistent la căldură potrivit.
Plasaţi vasul în centrul cuptorului.
4
Pizza făcută
în casă
1,0-1,2
1,3-1,5
Tava pentru
copt
2
Puneţi pizza pe tavă. Greutatea include
topping-uri, cum ar fi sos, legume, şuncă
şi brânză. Setarea 1 (1,0-1,2 kg) este
pentru pizza subţire şi setarea
2 (1,3-1,5 kg) este pentru pizza cu mult
topping.
12_gătitul automat
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 12
2010-07-30
3:01:04
Nu
Aliment
Nivel de
Greutate/
Accesoriu plasare a
kg
grătarului
Recomandare
Fripturi de
vită
0,3-0,6
0,6-0,8
Tava pentru
scurgeri cu
grătarul mic
4
Puneţi biftecurile marinate unul lângă altul
pe grătarul mic. Întoarceţi-le pe cealaltă
parte după bip. Prima setare este pentru
biftecurile subţiri, a doua setare este
pentru biftecurile groase.
6
Friptură de
vită
0,6-0,8
0,9-1,1
Tava pentru
scurgeri cu
grătarul mic
2
Puneţi fripturile de vită marinate pe
grătarul mic.
Întoarceţi-l pe cealaltă parte după bip.
7
Fripturi de
porc
0,6-0,8
0,9-1,1
Tava pentru
scurgeri cu
grătarul mic
2
Puneţi fripturile de porc marinate pe
grătarul mic.
Întoarceţi-le pe cealaltă parte după bip.
8
Cotlete de
miel
0,3-0,4
0,5-0,6
Tava pentru
scurgeri cu
grătarul mic
4
Cotlete de miel marinate. Puneţi cotletele
de miel pe grătarul mic. Întoarceţi-l pe
cealaltă parte după bip.
Prima setare este pentru cotlete subţiri, a
doua setare este pentru cotlete groase.
9
Bucăţi de
pui
0,5-0,7
1,0-1,2
Tava pentru
scurgeri cu
grătarul mic
4
Se ung bucăţile de pui cu ulei şi
condimente.
Puneţi bucăţile de pui marinate una lângă
alta pe grătarul mic.
10
Un pui întreg
1,0-1,1
1,2-1,3
Tava pentru
scurgeri cu
grătarul mic
2
Se unge puiul cu ulei şi condimente.
Se pune puiul pe grătarul mic. Întoarceţi-l
pe cealaltă parte după bip.
11
Peşte prăjit
0,5-0,7
0,8-1,0
Tava pentru
scurgeri cu
grătarul mic
4
Puneţi peştii unul după altul pe grătarul
mic.
Prima setare este pentru 2 peşti, a doua
setare este pentru 4 peşti. Programul
este adecvat pentru peşti întregi, cum ar fi
păstrăvi, bibani sau dorade.
12
Legume
coapte
0,4-0,5
0,8-1,0
Tavă pentru
scurgeri
4
Puneţi legume, cum ar fi dovlecei felii,
bucăţi de ardei, vinete tăiate, ciuperci şi
roşii tip cherry într-o tigaie adâncă. Ungeţi
totul cu un amestec de ulei de măsline,
verdeţuri şi condimente.
13
Chec cu
cacao
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
Grătarul
mare
2
Puneţi aluatul într-un vas de copt de
mărime potrivită, uns cu unt pentru a face
un chec în formă bundt.
14
Blat de tort
cu fructe
0,3-0,4
(mare)
0,3-0,4
(tartine)
Grătarul
mare
2
Puneţi aluatul într-un vas de copt pentru
blaturi de tort uns cu unt. Prima setare
este un blat de tort cu fructe, a doua
setare este pentru 6 tartine mici.
15
Brioşe
0,5-0,6
0,7-0,8
Grătarul
mare
2
Puneţi aluatul într-un vas de copt din
metal negru pentru 12 brioşe. Prima
setare este pentru brioşe mici, a doua
setare este pentru brioşe mari.
gătitul automat
5
gătitul automat_13
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 13
2010-07-30
3:01:04
instalarea şi întreţinerea
Instalarea
Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare
Acest cuptor poate fi instalat doar de către un electrician autorizat. Instalatorul este responsabil
pentru conectarea echipamentului la sursa de alimentare şi trebuie să respecte reglementările
relevante privind siguranţa.
• Asiguraţi protecţia împotriva componentelor aflate sub tensiune atunci când instalaţi cuptorul.
• Dulapul de bucătărie în care este încastrat cuptorul trebuie să îndeplinească normele de
stabilitate specificate în DIN 68930.
566
Specificaţii tehnice
Tensiune / Frecvenţă de intrare
Volum (capacitate utilizabilă)
Tensiune nominală de ieşire
Greutate netă
Greutate cu ambalaj
Carcasă (l x H x A)
Interior cuptor (l x H x A)
560
230 V ~ 50 Hz
65 L
max. 3650 W
aprox. 38 kg
aprox. 43 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
595
572
595
21
Alimentare cu curent electric
Dacă echipamentul nu este conectat la reţea prin intermediul
unui ştecher, trebuie prevăzut un întrerupător izolator multipolar
(cu distanţa dintre contacte de cel puţin 3 mm) pentru a
respecta reglementările privind siguranţa. Cablul electric
(H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) trebuie
să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptor,
chiar dacă acesta este aşezat pe podea, în faţa dulapului său.
Deschideţi capacul posterior de conectare al cuptorului cu
o şurubelniţă şi slăbiţi şuruburile clemei cablului înainte de a
conecta cablurile de alimentare la bornele aferente. Cuptorul
este împământat prin intermediul bornei ( ).
În cazul în care cuptorul este conectat la sursa de alimentare
printr-un ştecher, acesta trebuie să poată fi accesat şi după
instalarea cuptorului. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea
pentru accidente provocate de o împământare incorectă sau de lipsa acesteia.
Instalarea în dulap
Acesta este un cuptor încastrat, ce
trebuie instalat într-un dulap superior
sau inferior.
• Respectaţi distanţele minime.
• Fixaţi cuptorul în ambele părţi
laterale, folosind şuruburi
După instalare, îndepărtaţi folia de
protecţie de pe uşa echipamentului
şi folia de protecţie de pe
suprafeţele interioare ale cuptorului.
min. 550
min. 590
max. 600
min. 560
min. 550
min. 50
Dulap superior
min. 600
min. 560
min. 50
Dulap inferior
14_instalarea şi întreţinerea
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 14
2010-07-30
3:01:06
Configurarea iniţială
Curăţarea iniţială
Depanare
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Ce trebuie să fac dacă nu se
încălzeşte cuptorul?
•
•
•
•
Ce trebuie să fac dacă,
deşi funcţiile şi temperatura
cuptorului au fost setate,
cuptorul nu se încălzeşte?
• Este posibil să aveţi probleme cu conexiunile electrice
interne. Contactaţi centrul de service local.
Ce trebuie să fac dacă apare un
cod de eroare, iar cuptorul nu
se încălzeşte?
• Există o defecţiune la conexiunile circuitului electric
intern. Contactaţi centrul de service local.
Ce trebuie să fac dacă afişajul
clipeşte?
• A fost o pană de curent. Setaţi ceasul.
Ce trebuie să fac dacă lumina
cuptorului nu se aprinde?
• Becul cuptorului este defect. Contactaţi centrul de
service local.
Ce trebuie să fac dacă
ventilatorul cuptorului porneşte
fără a fi fost setat?
• După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcţiona până
când cuptorul se va răci. Contactaţi centrul de service
local, dacă ventilatorul continuă să funcţioneze şi după
ce cuptorul s-a răcit.
Este posibil să nu aveţi cuptorul pornit. Porniţi cuptorul.
Este posibil ca ceasul să nu fie setat. Setaţi ceasul.
Verificaţi dacă au fost aplicate setările necesare.
Este posibil ca o siguranţă să fie arsă sau un
întrerupător să fie decuplat.
Înlocuiţi siguranţa sau restabiliţi circuitul. Dacă
acest lucru se întâmplă în mod repetat, apelaţi la un
electrician.
instalarea şi întreţinerea
Înainte ca acest cuptor să fie utilizat pentru prima oară, el trebuie să fie curăţat bine. Nu folosiţi
agenţi de curăţare, cârpe sau substanţe abrazive, fiindcă ele pot deteriora suprafeţele cuptorului.
Folosiţi apă caldă, detergent şi cârpe de curăţare moi şi curate pentru a curăţa tava de copt, tava
de scurgere, grătarele şi celelalte accesorii, ca şi compartimentul interior şi şinele de ghidare de
pe părţile laterale ale cuptorului. Partea frontală trebuie să fie curăţată cu o cârpă umedă, moale şi
curată.
Verificaţi dacă ceasul cuptorului este setat corect şi scoateţi toate accesoriile din cuptor. Utilizaţi
cuptorul în modul simplu cu convecţie timp de o oră, la 200 °C. Această procedură va arde
substanţele rămase din fabricaţie în cuptor, degajând un miros inconfundabil. Este un lucru normal,
dar asiguraţi-vă că bucătăria dvs. este bine aerisită în acest timp.
instalarea şi întreţinerea_15
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 15
2010-07-30
3:01:06
1)
**
Codurile de informare
COD
1)
1)
**
1)
**
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Deconectare de siguranţă.
Cuptorul continuă să
funcţioneze la temperatura
setată pentru o perioadă
de timp îndelungată.
Opriţi cuptorul şi scoateţi
mâncarea. Lăsaţi cuptorul să se
răcească înainte de a-l utiliza din
nou.
Tasta este apăsată peste
10 secunde.
Daţi telefon la Centrul serviciu
clienţi local al SAMSUNG.
Lipseşte divizorul. Utilizarea
divizorului nu este corectă.
Introduceţi divizorul pentru
modurile superior, dublu şi inferior.
Scoateţi divizorul în modul simplu.
O eroare a cuptorului
poate cauza o performanţă
redusă şi probleme de
siguranţă. Încetaţi folosirea
cuptorului.
Daţi telefon la Centrul serviciu
clienţi local al SAMSUNG.
1)** se referă la toate numerele.
16_instalarea şi întreţinerea
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 16
2010-07-30
3:01:07
curăţare şi întreţinere
Curăţarea cu aburi (opţională)
Dacă cuptorul dvs. este murdar şi trebuie curăţat, puteţi folosi curăţarea cu abur încorporată.
Curăţarea cu abur este disponibilă după ce cuptorul s-a răcit.
curăţare şi întreţinere
1. Îndepărtaţi toate accesoriile 2. Turnaţi cca. 400 ml
din cuptor.
(3/4 de halbă) de apă pe
fundul cuptorului gol.
3. Închideţi uşa.
4. Puneţi butonul de operare
pe curăţare cu abur.
Când display-ul începe
să clipească şi se aude
un bip, operaţiunea este
terminată.
6. Curăţaţi cuptorul în interior
cu o cârpă curată moale.
5. Puneţi butonul de operare
pe Deconectat pentru a
termina curăţarea cu aburi.
Observaţii privind curăţarea cu aburi
• Procedaţi cu grijă atunci când deschideţi uşa, înainte de sfârşitul ciclului de curăţare cu abur;
apa de pe fundul cuptorului este fierbinte.
• Deschideţi uşa cuptorului şi îndepărtaţi apa rămasă cu un burete.
• Nu lăsaţi perioade lungi de timp apa reziduală pe fundul cuptorului, de ex. peste noapte.
• Curăţaţi cuptorul în interior cu un burete şi detergent sau cu o perie moale. Murdăria
persistentă poate fi îndepărtată cu un burete de nylon aspru.
• Depunerile de calcar pot fi îndepărtate cu o cârpă îmbibată în oţet.
• Folosiţi o cârpă moale şi apă curată pentru a curăţa interiorul. Nu uitaţi să ştergeţi sub
garnitura uşii cuptorului.
• Dacă cuptorul este foarte murdar, procedura poate fi repetată după răcire.
• Dacă cuptorul este foarte murdar de grăsime - de exemplu după coacerea sau prăjirea cărnii
la gril - se recomandă să ştergeţi cu detergent urmele de murdărie persistente înainte de a
activa funcţia de curăţare automată a cuptorului.
• După curăţare, lăsaţi uşa cuptorului întredeschisă la 15° pentru a permite uscarea deplină a
suprafeţei smălţuite interioare.
curăţare şi întreţinere_17
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 17
2010-07-30
3:01:07
Uscarea rapidă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lăsaţi uşa cuptorului întredeschisă la aproximativ 30 °.
Puneţi butonul de operare pe modul simplu.
Apăsaţi butonul funcţiuni.
Selectaţi convecţia cu butonul selector.
Setaţi un timp de preparare de circa 5 minute şi o temperatură de 50 °C.
Opriţi cuptorul după scurgerea timpului.
Suprafaţă emailată catalitică (opţională)
Carcasa de protecţie detaşabilă este acoperită cu email catalitic gri-închis care se poate acoperi
cu ulei şi grăsime aduse de aerul circulant în timpul încălzirii prin convecţie. Aceste depuneri se vor
arde la temperaturi ale cuptorului de 200 °C şi mai mari, de pildă când coaceţi sau prăjiţi. Cu cât
temperaturile sunt mai mari, cu atât se vor arde mai repede.
1. Îndepărtaţi toate accesoriile din cuptor.
2. Curăţaţi toate suprafeţele interioare ale cuptorului, aşa cum s-a arătat în secţiunea curăţării
manuale.
3. Setaţi cuptorul pe căldură superioară şi inferioară.
4. Setaţi temperatura la 250 °C.
5. Lăsaţi cuptorul să meargă aproximativ 1 oră. Durata depinde de nivelul de murdărie. Murdăria
rămasă va dispărea treptat, cu fiecare utilizare ulterioară a cuptorului, la temperaturi ridicate.
Curăţarea manuală
ATENŢIE: ASIGURAŢI-VĂ CĂ ÎNAINTE DE CURĂŢARE CUPTORUL ŞI ACCESORIILE SUNT
RECI
Interiorul cuptorului
• Pentru curăţarea interiorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu
agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
• Nu ştergeţi cu mâna garnitura uşii.
• Nu utilizaţi lavete sau bureţi abrazivi.
• Pentru a evita deteriorarea suprafeţelor emailate, utilizaţi soluţii de curăţare pentru cuptoare,
disponibile în comerţ.
• Pentru a îndepărta petele persistente, utilizaţi o soluţie specială pentru cuptoare.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureţi de sârmă, cuţite sau
alte materiale abrazive.
Exteriorul cuptorului
• Pentru curăţarea exteriorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu
agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
• Ştergeţi cuptorul cu şerveţele de bucătărie sau cu un prosop uscat.
• Nu utilizaţi lavete abrazive, agenţi de curăţare abrazivi sau caustici.
Pentru cuptoarele cu faţa din oţel inoxidabil
• Nu utilizaţi bureţi de sârmă de oţel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscaţi să
deterioraţi finisajul.
Pentru cuptoarele cu faţa din aluminiu
• Ştergeţi suprafaţa cu grijă, utilizând o cârpă curată şi moale sau o cârpă din microfibre şi un
detergent mediu pentru geamuri.
Accesoriu
Spălaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi ştergeţi-le cu un şervet de bucătărie. Dacă este
necesar, înmuiaţi-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute pentru a se curăţa mai uşor.
18_curăţare şi întreţinere
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 18
2010-07-30
3:01:07
Demontarea uşii
În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este necesară - de
exemplu, pentru curăţare - respectaţi următoarele instrucţiuni.
ATENŢIE: Uşa cuptorului este grea.
2
70
1. Deschideţi uşa şi desfaceţi
complet clamele ambelor
balamale.
2. Închideţi uşa la aproximativ 70 °. Cu ambele
mâini, prindeţi lateralele uşii cuptorului din partea
din mijloc şi ridicaţi până când balamalele pot fi
scoase.
MONTAREA: Repetaţi paşii 1 şi 2 în ordine inversă.
curăţare şi întreţinere
1
Demontarea uşii din sticlă
Uşa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Aceste straturi pot fi demontate
în vederea curăţării.
1. Demontaţi cele două
şuruburi din stânga şi din
dreapta uşii.
2. Desfaceţi capacul şi
îndepărtaţi geamul 1 de
pe uşă.
3. Ridicaţi geamul 2 şi
scoateţi cele două
garnituri de cauciuc de
susţinere a geamului de
pe partea superioară a foii
de geam, apoi scoateţi
geamul 3. Curăţaţi foile
de geam cu apă caldă
sau lichid de spălare şi
ştergeţi-le bine cu o cârpă
curată moale.
MONTAREA: Repetaţi paşii 1, 2 şi 3 în ordine inversă.
Geamul uşii este diferit în funcţie de model de la 2 EA la 4 EA.
Când montaţi geamul interior 1, puneţi scrisul în jos.
curăţare şi întreţinere_19
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 19
2010-07-30
3:01:08
şine laterale (opţionale)
Pentru a curăţa interiorul cuptorului, ambele şine laterale pot fi îndepărtate.
Detaşarea şinelor laterale
1. Răsuciţi şurubul din spate de 2 -3 ori,
numai în sens invers acelor de ceasornic.
2. Scoate şurubul din faţă răsucindu-l în sens
invers acelor de ceasornic, după închiderea
şinei laterale.
3. Trageţi şi scoateţi şina laterală.
4. Scoateţi şurubul din spate răsucindu-l în
sens invers acelor de ceasornic.
Montarea şinelor laterale
1. Introduceţi şurubul din
spate şi răsuciţi-l în sensul
acelor de ceasornic, numai
de 2-3 ori.
2. Introduceţi şi trageţi înapoi
forma U a şinei laterale,
către şurub.
3. Introduceţi şurubul din
faţă şi strângeţi ambele
şuruburi.
20_şine laterale
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 20
2010-07-30
3:01:11
Înlocuirea becului
Pericol de electrocutare! Înainte de a înlocui becul cuptorului, urmaţi paşii de mai
jos:
• Deconectaţi cuptorul.
• Deconectaţi cuptorul de la reţea.
• Protejaţi becul cuptorului şi capacul de sticlă aşezând o cârpă pe fundul compartimentului
cuptorului.
• Becurile pot fi cumpărate de la centrul de service SAMSUNG.
şine laterale
Lampa din spatele cuptorului
1. Îndepărtaţi capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic,
apoi inelul de metal şi inelul de geam şi curăţaţi capacul de sticlă.
Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu un bec de cuptor de 25 W,
230 V, rezistent la temperaturi de 300 °C.
2. Curăţaţi capacul de sticlă, inelul de metal şi inelul de geam dacă
este necesar.
3. Montaţi inelul de metal şi inelul de geam pe capacul de sticlă.
4. Aşezaţi capacul de sticlă în locul din care l-aţi îndepărtat la pasul
1 şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziţie.
Lumina laterală a cuptorului (opţională)
1. Pentru a demonta capacul de sticlă, ţineţi de capătul inferior cu
o mână, introduceţi un element plat ascuţit, cum ar fi un cuţit de
bucătărie, între sticlă şi ramă şi scoateţi capacul.
2. Scoateţi capacul.
3. Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu halogen cu un bec de cuptor
cu halogen de 25 - 40 W, 230 V, rezistent la temperaturi de
300 °C.
Sfat: Folosiţi întotdeauna o cârpă când manevraţi un bec cu
halogen pentru a împiedica transpiraţia de pe degete să se depună pe suprafaţa becului.
4. Montaţi la loc capacul de sticlă.
şine laterale_21
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 21
2010-07-30
3:01:12
note
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 22
2010-07-30
3:01:12
note
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 23
2010-07-30
3:01:12
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
POLAND
0-801-1-SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Nr. cod: DG68-00321A
BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 24
2010-07-30
3:01:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement