Samsung BT621FSGB Manual de utilizare | Manualzz

Cuptor încorporabil

Manual de utilizare

Seria BT621

imaginaţi-vă posibilităţile

Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.

Înregistraţi-vă produsul la adresa

www.samsung.com/register

ROMÂNĂ

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 1 2010-07-30 3:00:57

utilizarea acestui manual

Vă mulţumim pentru că aţi ales un cuptor încastrat de la SAMSUNG.

Acest manual al utilizatorului conţine informaţii referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite să vă ajute la operarea şi întreţinerea echipamentului dvs.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza cuptorul şi să îl păstraţi pentru consultări ulterioare.

În textul acestui manual al utilizatorului sunt folosite următoarele simboluri:

AVERTISMENT sau ATENŢIE Important Notă

instrucţiuni pentru siguranţă

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu recomandările relevante privind siguranţa.

Siguranţă elecTrică

Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.

Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un electrician calificat.

În cazul unei defecţiuni sau a unei avarii a echipamentului, nu încercaţi să îl utilizaţi.

Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparaţiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă echipamentul dvs. necesită reparaţii, contactaţi dealerul sau centrul SAMSUNG pentru asistenţă tehnică.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau cu un ansamblu special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la agentul de service.

Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.

Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau unei siguranţe acceptate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau prelungitoare.

Plăcuţa cu date tehnice se află în partea dreaptă a uşii.

Sursa de alimentare a echipamentului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.

Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la priza din apropierea cuptorului.

AVERTISMENT: Echipamentul trebuie oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea de electrocutare. În timpul funcţionării cuptorului, suprafeţele interioare se încing foarte tare.

2_utilizarea acestui manual

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 2 2010-07-30 3:00:57

Siguranţa În Timpul uTilizării

Acest cuptor este proiectat numai pentru utilizarea domestică.

În timpul utilizării, suprafeţele interne ale cuptorului devin suficient de fierbinţi pentru a cauza arsuri. Nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interne ale cuptorului până când nu s-au răcit suficient.

Nu stocaţi materiale inflamabile în cuptor.

Suprafeţele cuptorului se încing când echipamentul funcţionează la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp.

Când gătiţi, aveţi grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă aer fierbinte şi aburi.

Când gătiţi mâncăruri ce conţin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc, dacă intră în contact cu o suprafaţă încinsă a cuptorului.

Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.

Copiii trebuie menţinuţi la o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării cuptorului.

Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizaţi tava pentru copt, s-ar putea ca aceasta să se deformeze datorită diferenţei mari de temperatură.

Nu turnaţi apă pe fundul cuptorului când acesta este încins. Riscaţi să deterioraţi suprafaţa emailată.

Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul funcţionării.

Procedaţi cu grijă atunci când deschideţi uşa, înainte de sfârşitul ciclului de curăţare cu abur; apa de pe fundul cuptorului este fierbinte.

Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasaţi tăvi de copt sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza deteriorări ale suprafeţei emailate şi poate afecta calitatea alimentelor gătite.

Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafaţa emailată a cuptorului. Când pregătiţi prăjituri foarte moi, utilizaţi tava adâncă.

Nu amplasaţi formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.

Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu handicap

în lipsa unei supravegheri corespunzătoare a unei persoane responsabile, care să asigure utilizarea în condiţii de siguranţă.

Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu echipamentul.

Cantităţile mici de mâncare necesită o perioadă mai scurtă de coacere sau de încălzire. Dacă sunt gătite la timp normal, se pot supraîncălzi şi arde.

inSTrucţiuni privind caSarea reciclarea ambalajelor

Materialele utilizate pentru ambalarea acestui echipament sunt reciclabile.

Aruncaţi ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deşeurilor.

casarea echipamentelor vechi

Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol.

În acest scop, deconectaţi echipamentul de la sursa de curent şi îndepărtaţi cablul de alimentare.

Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod corespunzător.

Echipamentul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.

Puteţi obţine informaţii referitoare la centrele şi datele de colectare de la departamentul sau instituţia locală responsabilă cu reciclarea.

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 3 instrucţiuni pentru siguranţă_3

2010-07-30 3:00:57

panoul de control al cuptorului

Buton de operare

Funcţie

Timp alarmă iluminat durată de preparare

Temperatură

Buton selector

Design frontal

Panoul frontal este disponibil în diverse variante de materiale şi culori, inclusiv oţel inoxidabil, alb, negru şi sticlă. Pentru îmbunătăţirea calităţii, aspectul exterior poate fi modificat.

accesoriile

Noul dvs. cuptor vine cu o mulţime de accesorii care vă vor fi de mare ajutor în cursul preparării diferitelor feluri de mâncare. Sunt incluse divizorul pentru modul special de gătit dublu, tăvi, grătare şi o frigare.

ATENŢIE: Asiguraţi-vă că ataşaţi corect accesoriul la suporturi. Tăvile trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 2 cm faţă de partea de jos a cuptorului; în caz contrar, suprafaţa din email poate fi deteriorată.

Divizorul

Divizorul trebuie să fie aplicat dacă doriţi să folosiţi cuptorul în modul dublu de gătit. El separă compartimentul superior de cel inferior şi trebuie să fie folosit în suportul 3.

Grătarul mic

Grătarul mic trebuie folosit pentru frigerea şi gratinarea preparatelor. Poate fi folosit în combinaţie cu tava de scurgere pentru a preveni lichidele să curgă

în partea de jos a cuptorului.

Grătarul mare

Grătarul mare trebuie folosit pentru frigerea şi prăjirea alimentelor. Puteţi să

îl utilizaţi cu caserole şi alte vase pentru copt.

4_panoul de control al cuptorului

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 4 2010-07-30 3:00:58

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 5

Tava pentru scurgeri

Tava (adâncă) de scurgere este potrivită pentru prăjire. Poate fi folosită în combinaţie cu grătarul mic pentru a preveni scurgerea lichidelor în partea de jos a cuptorului.

Tava pentru copt

Tava (întinsă) pentru copt poate fi folosită pentru prepararea de prăjituri, fursecuri şi alte produse de patiserie.

Frigare (opţională)

Frigarea poate fi utilizată pentru prepararea la gril a păsărilor, de exemplu a puilor. Frigarea poate fi folosită numai în modul simplu, pe suportul 3, fiindcă frigarea trebuie să fie ataşată la un adaptor din planul din spate.

Scoateţi mânerul negru în timpul gătitului.

Frigare pentru rotisat şi Shasilik (opţională)

Pentru a o utiliza:

Amplasaţi tava adâncă (fără suport) la nivelul 1 pentru a colecta sucurile cărnii sau în partea inferioară a cuptorului, dacă bucata de carne este prea mare.

Glisaţi una dintre furculiţe pe ţepuşă; amplasaţi bucata de carne pe ţepuşă;

Puteţi pune cartofi şi legume fierte pe marginile tăvii adânci, pentru a le prepara în acelaşi timp.

Amplasaţi cadrul la nivelul median şi poziţionaţi-l cu forma „v” spre

înainte.

Pentru a facilita introducerea ţepuşei, puteţi înşuruba mânerul la capătul bont.

Sprijiniţi ţepuşa de cadru cu capătul ascuţit spre partea din spate şi

împingeţi încet, până când vârful ţepuşei intră în mecanismul de rotire aflat în spatele cuptorului. Capătul bont al ţepuşei trebuie amplasat pe forma „v”. (Ţepuşa are două opritoare care trebuie să fie orientate spre uşa cuptorului, pentru a împiedica ţepuşa să înainteze; opritoarele acţionează şi ca suport de prindere pentru mâner.)

Înainte de preparare, deşurubaţi mânerul. După preparare, înşurubaţi mânerul la loc, pentru a facilita scoaterea ţepuşei din cadru.

Ghidajul telescopic glisant (opţional)

Pentru a introduce grătarul, tava pentru copt sau tava adâncă, glisaţi mai întâi în afară ghidajele telescopice de la un anumit nivel.

Puneţi tava sau tigaia pe ghidaje şi împingeţi-le înapoi complet în cuptor.

Închideţi uşa cuptorului după ce aţi împins ghidajele telescopice în cuptor accesoriile_5

2010-07-30 3:00:59

preparate test

conform standardului en 60350

Coacere

Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.

Tipul alimentelor

Vas şi note

prăjituri mici Tavă pentru copt

Nivel de plasare a grătarului

3

Mod de preparare

Convenţională

Temperatură

(°C)

160-180

Timp de preparare

(min.)

15-25 prăjituri spongioase fără grăsime plăcintă cu mere

Tavă pentru scurgeri + tavă pentru copt

Forme de prăjituri pe grătarul mare

(Negre, ø 26 cm)

Grătar mare + Tavă pentru copt + 2 forme de prăjituri (negre, ø

20 cm)

Grătar mare + 2 forme de prăjituri cu parte detaşabilă (negre, ø

20 cm)

1 + 4

2

1 + 3

1 plasată diagonal

Convecţie

Convenţională

Convecţie

Convenţională

150-170

160-180

170-190

170-190

20-30

20-30

80-100

70-80

Prepararea la gril

Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute utilizând funcţia Grătar mare setată la 300 °C.

Tipul alimentelor

Vas şi note

Nivel de plasare a grătarului

Mod de preparare

Temperatură

(°C)

Felii de pâine prăjită albă

Burgeri de vită

Grătarul mare

Grătar mic + tavă de scurgeri (pentru a colecta scurgerile)

5

4/3

Grătar mare

Grătar mare

Max

Max

Timp de preparare

(min.)

prima: 1-2 a doua: 1-1 ½ prima: 7-10 a doua: 6-9

funcţii

Acest cuptor oferă şase funcţii diferite. În funcţie de modul de operare în care funcţionează cuptorul, mod de gătit dublu sau simplu, puteţi opta între aceste funcţii:

Convenţională

Căldura este emisă de sistemul de încălzire superior şi de către cel inferior.

Această funcţie trebuie utilizată pentru coacerea şi gratinarea standard a majorităţii tipurilor de preparate.

Temperatură sugerată: 200 °C

Convecţie

Căldura generată de convecţie este distribuită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparate congelate şi pentru coacere.

Temperatură sugerată: 170 °C

6_preparate test

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 6 2010-07-30 3:01:00

Încălzire din partea superioară + convecţie

Căldura generată de sistemul superior de încălzire şi de convecţie este împărţită

în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru prăjirea preparatelor crocante, precum carnea.

Temperatură sugerată: 190 °C

Încălzire din partea inferioară + convecţie

Căldura generată de sistemul inferior de încălzire şi de convecţie este împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru pizza, pâine şi prăjituri.

Temperatură sugerată: 190 °C

Grătar mic

Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mică. Această funcţie trebuie utilizată pentru felurile de mâncare mai mici care necesită mai puţină căldură, cum ar fi peştele şi baghetele umplute.

Temperatură sugerată: 240 °C

Grătar mare

Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mare. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparatele cu sos precum lasagna sau carnea friptă.

Temperatură sugerată: 240 °C

modul simplu

În modul simplu, cuptorul operează ca un cuptor tradiţional. Utilizaţi acest mod pentru cantităţi mai mari de mâncare sau dacă aveţi nevoie de accesorii speciale, cum ar fi frigarea. În modul simplu puteţi utiliza toate funcţiile cuptorului.

Selectaţi modul simplu | 01

Scoateţi divizorul din cuptor pentru a utiliza modul simplu.

Cu modul simplu, puteţi să alegeţi dintre toate funcţiile cuptorului.

MODUL SIMPLU

În modul simplu sunt disponibile toate funcţiile.

Modul simplu permite utilizarea tradiţională a cuptorului.

Setaţi funcţia | 02

Scoateţi divizorul din cuptor pentru a utiliza modul simplu.

Rotiţi Butonul selector, aplicaţi setarea necesară.

03 | Setaţi temperatura

Apăsaţi tasta Temperatură, cifra corespunzătoare temperaturii va clipi.

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 7 modul simplu_7

2010-07-30 3:01:02

gătitul dublu

Acest cuptor se caracterizează prin sistemul special de gătit dublu. El vă permite să preparaţi două feluri de mâncare diferite în acelaşi timp, folosind două temperaturi diferite

în compartimentul superior şi în cel inferior. Depinde de dumneavoastră să decideţi dacă folosiţi compartimentul superior sau pe cel inferior, ceea ce duce la economie de timp şi de energie.

Selectaţi modul gătit dublu | 01

Divizorul inserat în suportul 3 pentru a folosi gătitul dublu.

În funcţie de modul de gătit dublu selectat, puteţi opta între aceste funcţii:

MOD

SUPERIOR

GĂTITUL

DUBLU

MODUL

INFERIOR

Convecţie | Încălzire din partea superioară + convecţie | Grătar mare şi mic

Modul superior economiseşte timp şi energie când preparaţi cantităţi reduse de mâncare.

Funcţia superioară şi inferioară în fiecare compartiment

Gătitul dublu vă permite să gătiţi două feluri de mâncare cu funcţii diferite şi cu setări de temperatură diferite.

Convecţie | Încălzire din partea inferioară + convecţie

Modul inferior economiseşte timp şi energie când preparaţi cantităţi reduse de mâncare.

NOTĂ: Folosiţi treptele 02/03 pentru modul superior şi treptele 04/05 numai pentru modul inferior.

Setaţi funcţia parte superioară

Apăsaţi tasta

Funcţie, imaginea funcţiei parte superioară va începe să clipească.

| 02

03 | Setaţi temperatura în partea superioară

Apăsaţi tasta Temperatură, cifra corespunzătoare temperaturii din partea superioară va începe să clipească.

Setaţi funcţia parte inferioară

| 04

Apăsaţi tasta

Funcţie, imaginea funcţiei parte inferioară va începe să clipească.

Rotiţi Butonul selector, aplicaţi setarea necesară.

05 | Setaţi temperatura în partea inferioară

Apăsaţi tasta Temperatură, cifra corespunzătoare temperaturii din partea inferioară va începe să clipească.

8_gătitul dublu

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 8 2010-07-30 3:01:03

setări

Modul gătit dublu permite utilizarea unor setări diferite pentru compartimentul superior şi pentru cel inferior, ca şi setări diferite ale deconectării automate, ale perioadelor de gătit, ale temperaturilor şi alarmei. Pentru a aplica sau a modifica setările din fiecare compartiment, apăsaţi tasta corespunzătoare:

O dată: Compartimentul superior

De două ori: Compartimentul inferior

SeTaţi Timpul proceSului de găTiT

Setaţi timpul procesului de gătit | 01

Apăsaţi tasta

Durată

de preparare, cifra corespunzătoare timpului de gătit va începe să clipească.

Rotiţi Butonul selector, setaţi timpul necesar.

02 | confirmaţi durata de preparare

Apăsaţi din nou tasta

Durată de preparare sau aşteptaţi 4-5 secunde.

SchimBarea SeTării Timpului

Selectaţi schimbare timp | 01

Apăsaţi tasta

Durată

de preparare, cifra corespunzătoare timpului de gătit va începe să clipească.

Rotiţi Butonul selector, setaţi noua durată de preparare.

02 | confirmaţi durata modificată

Apăsaţi din nou tasta

Durată de preparare, noul timp este setat.

setări_9

2010-07-30 3:01:03 BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 9

SchimBarea TemperaTurii

Setaţi temperatura | 01

Apăsaţi tasta Temperatură, cifra corespunzătoare temperaturii va clipi.

Rotiţi Butonul selector, setaţi noua temperatură.

02 | confirmaţi temperatura

Aşteptaţi 4-5 secunde, după aceea noua temperatură este setată.

SeTarea orei

Setaţi orele| 01

Apăsaţi tasta Timp, cifra orelor va clipi.

Setaţi minutele | 02

Apăsaţi tasta Timp, cifra minutelor va clipi.

Rotiţi

Butonul selector, setaţi timpul.

03 | confirmaţi ora

Apăsaţi din nou tasta Timp pentru a seta ora curentă.

SeTarea alarmei

Setaţi alarma| 01

Apăsaţi tasta

Alarmă, imaginea pentru Alarmă va clipi.

Rotiţi

Butonul selector, setaţi timpul pentru cronometru.

02 | confirmaţi alarma

Apăsaţi din nou tasta

Alarmă sau aşteptaţi

3 secunde şi Alarma este setată.

10_setări

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 10 2010-07-30 3:01:03

dezacTivarea alarmei

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Alarmă timp de două secunde, imaginea alarmei se va estompa şi este afişată ora.

aFişare oră

În cursul procesului de gătit, apăsaţi tasta Timp pentru a vedea ora afişată pe ceas.

Semnalul Tonal

Pentru a activa sau a dezactiva semnalul tonal, apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele

Timp şi Timp de gătit timp de 3 secunde.

iluminaT

Apăsaţi tasta Iluminat o dată pentru iluminat şi de două ori pentru deconectarea iluminatului.

Lampa inferioară este opţională.

Apăsaţi tasta

Iluminat o dată pentru iluminat total, de două ori pentru iluminat compartiment superior, de trei ori pentru iluminat compartiment inferior şi de patru ori pentru deconectare iluminat.

Blocare TaSTe

Apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele Durată de preparare şi Temperatură timp de două secunde. Ilustraţia blocării tastelor indică activitatea de blocare a tastelor.

deconecTare

Pentru a deconecta cuptorul, puneţi butonul de operare pe „0”.

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 11 setări_11

2010-07-30 3:01:04

gătitul automat

În modul de gătit automat, puteţi selecta 15 programe automate pentru gătit, prăjit şi copt.

Selectaţi modul gătit automat| 01

Scoateţi divizorul din cuptor pentru a utiliza modul de gătit automat.

Setaţi reţeta| 02

Selectaţi reţeta dorită prin rotirea Butonului selector.

03 | Setaţi greutatea

Selectaţi greutatea dorită prin rotirea

Butonului selector.

programe de găTiT auTomaT În cupTor Simplu

Următorul tabel prezintă 15 programe automate pentru preparare, prăjire şi coacere.

Acestea pot fi utilizate în spaţiul de gătit din cuptorul dvs. Scoateţi întotdeauna divizorul.

Tabelul conţine cantităţi, greutăţi şi recomandări corespunzătoare.

Modurile şi duratele de preparare au fost programate în prealabil, pentru confortul dvs.

Puteţi consulta aceste îndrumări pentru preparare. Întotdeauna introduceţi mâncarea când cuptorul este rece.

Nu Aliment

1 pizza congelată

2 cartofi prăjiţi congelaţi

3 lasagna de casă

4 pizza făcută

în casă

Greutate/ kg

Accesoriu

Nivel de plasare a grătarului

2 0,3-0,6

0,7-1,0

0,3-0,5

(subţiri)

0,6-0,8

(groşi)

Grătarul mare

Tava pentru copt

2

0,3-0,5

0,8-1,0

1,0-1,2

1,3-1,5

Grătarul mare

Tava pentru copt

3

2

Recomandare

Puneţi pizza congelată în mijlocul grătarului mare.

Împrăştiaţi în mod egal cartofii prăjiţi congelaţi în tava pentru copt. Prima setare este recomandată pentru cartofii prăjiţi subţiri, a doua setare este recomandată pentru cartofii prăjiţi groşi.

Preparaţi lasagna proaspătă sau folosiţi produsul gata preparat şi puneţi-l într-un vas din sticlă rezistent la căldură potrivit.

Plasaţi vasul în centrul cuptorului.

Puneţi pizza pe tavă. Greutatea include topping-uri, cum ar fi sos, legume, şuncă şi brânză. Setarea 1 (1,0-1,2 kg) este pentru pizza subţire şi setarea

2 (1,3-1,5 kg) este pentru pizza cu mult topping.

12_gătitul automat

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 12 2010-07-30 3:01:04

Nu Aliment

5

Fripturi de vită

6 Friptură de vită

7 Fripturi de porc

8 cotlete de miel

9 Bucăţi de pui

11 peşte prăjit

12 legume coapte

13 chec cu cacao

14 Blat de tort cu fructe

15 Brioşe

Greutate/ kg

0,3-0,6

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

0,6-0,8

0,9-1,1

0,3-0,4

0,5-0,6

0,5-0,7

1,0-1,2

10 un pui întreg 1,0-1,1

1,2-1,3

0,5-0,7

0,8-1,0

0,4-0,5

0,8-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,9-1,0

0,3-0,4

(mare)

0,3-0,4

(tartine)

0,5-0,6

0,7-0,8

Accesoriu

Nivel de plasare a grătarului

Tava pentru scurgeri cu grătarul mic

4

Recomandare

Puneţi biftecurile marinate unul lângă altul pe grătarul mic. Întoarceţi-le pe cealaltă parte după bip. Prima setare este pentru biftecurile subţiri, a doua setare este pentru biftecurile groase.

Tava pentru scurgeri cu grătarul mic

Tava pentru scurgeri cu grătarul mic

Tava pentru scurgeri cu grătarul mic

Tava pentru scurgeri cu grătarul mic

Tava pentru scurgeri cu grătarul mic

Tava pentru scurgeri cu grătarul mic

Tavă pentru scurgeri

Grătarul mare

Grătarul mare

Grătarul mare

2

2

4

4

2

4

4

2

2

2

Puneţi fripturile de vită marinate pe grătarul mic.

Întoarceţi-l pe cealaltă parte după bip.

Puneţi fripturile de porc marinate pe grătarul mic.

Întoarceţi-le pe cealaltă parte după bip.

Cotlete de miel marinate. Puneţi cotletele de miel pe grătarul mic. Întoarceţi-l pe cealaltă parte după bip.

Prima setare este pentru cotlete subţiri, a doua setare este pentru cotlete groase.

Se ung bucăţile de pui cu ulei şi condimente.

Puneţi bucăţile de pui marinate una lângă alta pe grătarul mic.

Se unge puiul cu ulei şi condimente.

Se pune puiul pe grătarul mic. Întoarceţi-l pe cealaltă parte după bip.

Puneţi peştii unul după altul pe grătarul mic.

Prima setare este pentru 2 peşti, a doua setare este pentru 4 peşti. Programul este adecvat pentru peşti întregi, cum ar fi păstrăvi, bibani sau dorade.

Puneţi legume, cum ar fi dovlecei felii, bucăţi de ardei, vinete tăiate, ciuperci şi roşii tip cherry într-o tigaie adâncă. Ungeţi totul cu un amestec de ulei de măsline, verdeţuri şi condimente.

Puneţi aluatul într-un vas de copt de mărime potrivită, uns cu unt pentru a face un chec în formă bundt.

Puneţi aluatul într-un vas de copt pentru blaturi de tort uns cu unt. Prima setare este un blat de tort cu fructe, a doua setare este pentru 6 tartine mici.

Puneţi aluatul într-un vas de copt din metal negru pentru 12 brioşe. Prima setare este pentru brioşe mici, a doua setare este pentru brioşe mari.

gătitul automat_13

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 13 2010-07-30 3:01:04

instalarea şi întreţinerea

inSTalarea

Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare

Acest cuptor poate fi instalat doar de către un electrician autorizat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de alimentare şi trebuie să respecte reglementările relevante privind siguranţa.

Asiguraţi protecţia împotriva componentelor aflate sub tensiune atunci când instalaţi cuptorul.

Dulapul de bucătărie în care este încastrat cuptorul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate specificate în DIN 68930.

Specificaţii tehnice

566

560

Tensiune / Frecvenţă de intrare

Volum (capacitate utilizabilă)

Tensiune nominală de ieşire

Greutate netă

Greutate cu ambalaj

Carcasă (l x H x A)

Interior cuptor (l x H x A)

230 V ~ 50 Hz

65 L max. 3650 W aprox. 38 kg aprox. 43 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

595

572

595

21

alimentare cu curent electric

Dacă echipamentul nu este conectat la reţea prin intermediul unui ştecher, trebuie prevăzut un întrerupător izolator multipolar

(cu distanţa dintre contacte de cel puţin 3 mm) pentru a respecta reglementările privind siguranţa. Cablul electric

(H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) trebuie să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptor, chiar dacă acesta este aşezat pe podea, în faţa dulapului său.

Deschideţi capacul posterior de conectare al cuptorului cu o şurubelniţă şi slăbiţi şuruburile clemei cablului înainte de a conecta cablurile de alimentare la bornele aferente. Cuptorul este împământat prin intermediul bornei ( ).

În cazul în care cuptorul este conectat la sursa de alimentare printr-un ştecher, acesta trebuie să poată fi accesat şi după instalarea cuptorului. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidente provocate de o împământare incorectă sau de lipsa acesteia.

instalarea în dulap

Acesta este un cuptor încastrat, ce trebuie instalat într-un dulap superior sau inferior.

Respectaţi distanţele minime.

Fixaţi cuptorul în ambele părţi laterale, folosind şuruburi

După instalare, îndepărtaţi folia de protecţie de pe uşa echipamentului şi folia de protecţie de pe suprafeţele interioare ale cuptorului.

min. 550 min. 590 max. 600 min. 560 min. 50 min. 550 min. 600

Dulap superior min. 560 min. 50

Dulap inferior

14_instalarea şi întreţinerea

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 14 2010-07-30 3:01:06

conFigurarea iniţială curăţarea iniţială

Înainte ca acest cuptor să fie utilizat pentru prima oară, el trebuie să fie curăţat bine. Nu folosiţi agenţi de curăţare, cârpe sau substanţe abrazive, fiindcă ele pot deteriora suprafeţele cuptorului.

Folosiţi apă caldă, detergent şi cârpe de curăţare moi şi curate pentru a curăţa tava de copt, tava de scurgere, grătarele şi celelalte accesorii, ca şi compartimentul interior şi şinele de ghidare de pe părţile laterale ale cuptorului. Partea frontală trebuie să fie curăţată cu o cârpă umedă, moale şi curată.

Verificaţi dacă ceasul cuptorului este setat corect şi scoateţi toate accesoriile din cuptor. Utilizaţi cuptorul în modul simplu cu convecţie timp de o oră, la 200 °C. Această procedură va arde substanţele rămase din fabricaţie în cuptor, degajând un miros inconfundabil. Este un lucru normal, dar asiguraţi-vă că bucătăria dvs. este bine aerisită în acest timp.

depanare

PROBLEMĂ

ce trebuie să fac dacă nu se

încălzeşte cuptorul?

ce trebuie să fac dacă, deşi funcţiile şi temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se încălzeşte?

ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzeşte?

ce trebuie să fac dacă afişajul clipeşte?

ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?

ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului porneşte fără a fi fost setat?

SOLUŢIE

Este posibil să nu aveţi cuptorul pornit. Porniţi cuptorul.

Este posibil ca ceasul să nu fie setat. Setaţi ceasul.

Verificaţi dacă au fost aplicate setările necesare.

Este posibil ca o siguranţă să fie arsă sau un

întrerupător să fie decuplat.

Înlocuiţi siguranţa sau restabiliţi circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, apelaţi la un electrician.

Este posibil să aveţi probleme cu conexiunile electrice interne. Contactaţi centrul de service local.

Există o defecţiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactaţi centrul de service local.

A fost o pană de curent. Setaţi ceasul.

Becul cuptorului este defect. Contactaţi centrul de service local.

După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcţiona până când cuptorul se va răci. Contactaţi centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcţioneze şi după ce cuptorul s-a răcit.

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 15 instalarea şi întreţinerea_15

2010-07-30 3:01:06

**

1)

codurile de inFormare

COD

**

1)

PROBLEMĂ

Deconectare de siguranţă.

Cuptorul continuă să funcţioneze la temperatura setată pentru o perioadă de timp îndelungată.

Tasta este apăsată peste

10 secunde.

Lipseşte divizorul. Utilizarea divizorului nu este corectă.

O eroare a cuptorului poate cauza o performanţă redusă şi probleme de siguranţă. Încetaţi folosirea cuptorului.

SOLUŢIE

Opriţi cuptorul şi scoateţi mâncarea. Lăsaţi cuptorul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

Daţi telefon la Centrul serviciu clienţi local al SAMSUNG.

Introduceţi divizorul pentru modurile superior, dublu şi inferior.

Scoateţi divizorul în modul simplu.

Daţi telefon la Centrul serviciu clienţi local al SAMSUNG.

1)** se referă la toate numerele.

16_instalarea şi întreţinerea

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 16 2010-07-30 3:01:07

curăţare şi întreţinere

curăţarea cu aBuri (OPŢIONALĂ)

Dacă cuptorul dvs. este murdar şi trebuie curăţat, puteţi folosi curăţarea cu abur încorporată.

Curăţarea cu abur este disponibilă după ce cuptorul s-a răcit.

1. Îndepărtaţi toate accesoriile din cuptor.

2. Turnaţi cca. 400 ml

(3/4 de halbă) de apă pe fundul cuptorului gol.

3. Închideţi uşa.

4. Puneţi butonul de operare pe curăţare cu abur.

Când display-ul începe să clipească şi se aude un bip, operaţiunea este terminată.

5. Puneţi butonul de operare pe Deconectat pentru a termina curăţarea cu aburi.

6. Curăţaţi cuptorul în interior cu o cârpă curată moale.

Observaţii privind curăţarea cu aburi

• Procedaţi cu grijă atunci când deschideţi uşa, înainte de sfârşitul ciclului de curăţare cu abur; apa de pe fundul cuptorului este fierbinte.

• Deschideţi uşa cuptorului şi îndepărtaţi apa rămasă cu un burete.

• Nu lăsaţi perioade lungi de timp apa reziduală pe fundul cuptorului, de ex. peste noapte.

• Curăţaţi cuptorul în interior cu un burete şi detergent sau cu o perie moale. Murdăria persistentă poate fi îndepărtată cu un burete de nylon aspru.

• Depunerile de calcar pot fi îndepărtate cu o cârpă îmbibată în oţet.

• Folosiţi o cârpă moale şi apă curată pentru a curăţa interiorul. Nu uitaţi să ştergeţi sub garnitura uşii cuptorului.

• Dacă cuptorul este foarte murdar, procedura poate fi repetată după răcire.

• Dacă cuptorul este foarte murdar de grăsime - de exemplu după coacerea sau prăjirea cărnii la gril - se recomandă să ştergeţi cu detergent urmele de murdărie persistente înainte de a activa funcţia de curăţare automată a cuptorului.

• După curăţare, lăsaţi uşa cuptorului întredeschisă la 15° pentru a permite uscarea deplină a suprafeţei smălţuite interioare.

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 17 curăţare şi întreţinere_17

2010-07-30 3:01:07

uScarea rapidă

1. Lăsaţi uşa cuptorului întredeschisă la aproximativ 30 °.

2. Puneţi butonul de operare pe modul simplu.

3. Apăsaţi butonul funcţiuni.

4. Selectaţi convecţia cu butonul selector.

5. Setaţi un timp de preparare de circa 5 minute şi o temperatură de 50 °C.

6. Opriţi cuptorul după scurgerea timpului.

SupraFaţă emailaTă caTaliTică (OPŢIONALĂ)

Carcasa de protecţie detaşabilă este acoperită cu email catalitic gri-închis care se poate acoperi cu ulei şi grăsime aduse de aerul circulant în timpul încălzirii prin convecţie. Aceste depuneri se vor arde la temperaturi ale cuptorului de 200 °C şi mai mari, de pildă când coaceţi sau prăjiţi. Cu cât temperaturile sunt mai mari, cu atât se vor arde mai repede.

1. Îndepărtaţi toate accesoriile din cuptor.

2. Curăţaţi toate suprafeţele interioare ale cuptorului, aşa cum s-a arătat în secţiunea curăţării manuale.

3. Setaţi cuptorul pe căldură superioară şi inferioară.

4. Setaţi temperatura la 250 °C.

5. Lăsaţi cuptorul să meargă aproximativ 1 oră. Durata depinde de nivelul de murdărie. Murdăria rămasă va dispărea treptat, cu fiecare utilizare ulterioară a cuptorului, la temperaturi ridicate.

curăţarea manuală

ATENŢIE: ASIGURAŢI-VĂ CĂ ÎNAINTE DE CURĂŢARE CUPTORUL ŞI ACCESORIILE SUNT

RECI

interiorul cuptorului

Pentru curăţarea interiorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.

Nu ştergeţi cu mâna garnitura uşii.

Nu utilizaţi lavete sau bureţi abrazivi.

Pentru a evita deteriorarea suprafeţelor emailate, utilizaţi soluţii de curăţare pentru cuptoare, disponibile în comerţ.

Pentru a îndepărta petele persistente, utilizaţi o soluţie specială pentru cuptoare.

Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureţi de sârmă, cuţite sau alte materiale abrazive.

exteriorul cuptorului

Pentru curăţarea exteriorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.

Ştergeţi cuptorul cu şerveţele de bucătărie sau cu un prosop uscat.

Nu utilizaţi lavete abrazive, agenţi de curăţare abrazivi sau caustici.

Pentru cuptoarele cu faţa din oţel inoxidabil

Nu utilizaţi bureţi de sârmă de oţel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscaţi să deterioraţi finisajul.

Pentru cuptoarele cu faţa din aluminiu

Ştergeţi suprafaţa cu grijă, utilizând o cârpă curată şi moale sau o cârpă din microfibre şi un detergent mediu pentru geamuri.

accesoriu

Spălaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi ştergeţi-le cu un şervet de bucătărie. Dacă este necesar, înmuiaţi-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute pentru a se curăţa mai uşor.

18_curăţare şi întreţinere

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 18 2010-07-30 3:01:07

demonTarea uşii

În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este necesară - de exemplu, pentru curăţare - respectaţi următoarele instrucţiuni.

ATENŢIE: Uşa cuptorului este grea.

2

70

1

1. Deschideţi uşa şi desfaceţi complet clamele ambelor balamale.

2. Închideţi uşa la aproximativ 70 °. Cu ambele mâini, prindeţi lateralele uşii cuptorului din partea din mijloc şi ridicaţi până când balamalele pot fi scoase.

MONTAREA: Repetaţi paşii 1 şi 2 în ordine inversă.

demonTarea uşii din STiclă

Uşa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Aceste straturi pot fi demontate

în vederea curăţării.

1. Demontaţi cele două şuruburi din stânga şi din dreapta uşii.

2. Desfaceţi capacul şi

îndepărtaţi geamul 1 de pe uşă.

3. Ridicaţi geamul 2 şi scoateţi cele două garnituri de cauciuc de susţinere a geamului de pe partea superioară a foii de geam, apoi scoateţi geamul 3. Curăţaţi foile de geam cu apă caldă sau lichid de spălare şi ştergeţi-le bine cu o cârpă curată moale.

MONTAREA: Repetaţi paşii 1, 2 şi 3 în ordine inversă.

Geamul uşii este diferit în funcţie de model de la 2 EA la 4 EA.

Când montaţi geamul interior 1, puneţi scrisul în jos.

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 19 curăţare şi întreţinere_19

2010-07-30 3:01:08

şine laterale (opţionale)

Pentru a curăţa interiorul cuptorului, ambele şine laterale pot fi îndepărtate. deTaşarea şinelor laTerale

1. Răsuciţi şurubul din spate de 2 -3 ori, numai în sens invers acelor de ceasornic.

2. Scoate şurubul din faţă răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic, după închiderea şinei laterale.

3. Trageţi şi scoateţi şina laterală.

4. Scoateţi şurubul din spate răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

monTarea şinelor laTerale

1. Introduceţi şurubul din spate şi răsuciţi-l în sensul acelor de ceasornic, numai de 2-3 ori.

2. Introduceţi şi trageţi înapoi forma U a şinei laterale, către şurub.

3. Introduceţi şurubul din faţă şi strângeţi ambele şuruburi.

20_şine laterale

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 20 2010-07-30 3:01:11

Înlocuirea Becului

Pericol de electrocutare! Înainte de a înlocui becul cuptorului, urmaţi paşii de mai jos:

Deconectaţi cuptorul.

Deconectaţi cuptorul de la reţea.

Protejaţi becul cuptorului şi capacul de sticlă aşezând o cârpă pe fundul compartimentului cuptorului.

Becurile pot fi cumpărate de la centrul de service SAMSUNG.

lampa din spatele cuptorului

1. Îndepărtaţi capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic, apoi inelul de metal şi inelul de geam şi curăţaţi capacul de sticlă.

Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu un bec de cuptor de 25 W,

230 V, rezistent la temperaturi de 300 °C.

2. Curăţaţi capacul de sticlă, inelul de metal şi inelul de geam dacă este necesar.

3. Montaţi inelul de metal şi inelul de geam pe capacul de sticlă.

4. Aşezaţi capacul de sticlă în locul din care l-aţi îndepărtat la pasul

1 şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziţie.

lumina laterală a cuptorului (opţională)

1. Pentru a demonta capacul de sticlă, ţineţi de capătul inferior cu o mână, introduceţi un element plat ascuţit, cum ar fi un cuţit de bucătărie, între sticlă şi ramă şi scoateţi capacul.

2. Scoateţi capacul.

3. Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu halogen cu un bec de cuptor cu halogen de 25 - 40 W, 230 V, rezistent la temperaturi de

300 °C.

Sfat: Folosiţi întotdeauna o cârpă când manevraţi un bec cu halogen pentru a împiedica transpiraţia de pe degete să se depună pe suprafaţa becului.

4. Montaţi la loc capacul de sticlă.

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 21 şine laterale_21

2010-07-30 3:01:12

note

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 22 2010-07-30 3:01:12

note

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 23 2010-07-30 3:01:12

CZECH

HUNGARY

POLAND

SLOVAKIA

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

BT621-Series_BOL-00321A_RO.indd 24

800-SAMSUNG (800-726786)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

0-801-1-SAMSUNG (172678)

022-607-93-33

0800-SAMSUNG (726-7864)

8-800-77777

8000-7267

800-7267 www.samsung.com

Nr. cod: DG68-00321A

2010-07-30 3:01:12

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project