Samsung BF3ON3T011/BOL, PKG100/BOL User manual

Samsung BF3ON3T011/BOL, PKG100/BOL User manual

BF3ON3T

Cuptor încastrat manual de utilizare

ROMÂNĂ

imaginaţi-vă posibilităţile

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs

Samsung. Înregistraţi-vă produsul la adresa

www.samsung.com/register

Acest manual este produs din hârtie reciclată 100%.

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 1 2011-06-02 2:31:21

RO

utilizarea acestui manual

Vă mulţumim pentru că aţi ales un cuptor încastrat de la SAMSUNG.

Acest manual de utilizare conţine informaţii referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite să vă ajute la utilizarea şi întreţinerea aparatului.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte de a utiliza cuptorul şi să îl păstraţi pentru consultări ulterioare.

În textul acestui manual de utilizare sunt folosite următoarele simboluri:

AVERTISMENT sau ATENŢIE

*

Important

)

Notă

instrucţiuni de siguranţă

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu recomandările relevante privind siguranţa.

Siguranţa electrică

Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.

• Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un electrician calificat.

• În cazul unei defecţiuni sau unei avarii a aparatului, nu încercaţi să îl utilizaţi.

• Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparaţiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă aparatul necesită reparaţii, contactaţi un centru de service SAMSUNG sau distribuitorul.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la un reprezentant de service autorizat. (doar aparatele cu cablaj fix)

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile. (doar aparatele cu cablu de alimentare)

• Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.

• Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau unei siguranţe aprobate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau prelungitoare.

• Plăcuţa cu date tehnice se află în partea dreaptă a uşii.

• Sursa de alimentare a aparatului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.

• Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la prize din apropierea cuptorului.

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea aparatului.

• Aparatul trebuie să permită deconectarea de la sursa de alimentare după instalare. Pentru deconectare, ştecherul trebuie să fie accesibil sau se poate încorpora un întrerupător în cablajul fix, conform regulilor de cablare.

Dacă aparatul are o funcţie de preparare la aburi, nu îl utilizaţi când cartuşul de alimentare cu apă este deteriorat.

• Când cartuşul este crăpat sau defect, nu îl utilizaţi şi contactaţi cel mai apropiat centru de service.

• În caz contrar, riscaţi să vă răniţi.

AVERTISMENT: Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.

AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile devin fierbinţi în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie să aibă acces la cuptor decât sub supraveghere permanentă.

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare.

2

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 2 2011-06-02 2:31:21

Siguranţa în timpul utilizării

• Acest cuptor este conceput exclusiv preparării de alimente în gospodărie.

• În timpul utilizării, suprafeţele interioare ale cuptorului devin suficient de fierbinţi pentru a cauza arsuri. Nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interioare ale cuptorului până când nu s-au răcit suficient.

• Nu depozitaţi materiale inflamabile în cuptor.

• Suprafeţele cuptorului devin fierbinţi când aparatul funcţionează la temperaturi ridicate o perioadă lungă de timp.

• Când gătiţi, aveţi grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior să iasă aer şi aburi fierbinţi.

• Când gătiţi mâncăruri ce conţin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor ridicate, iar vaporii pot lua foc dacă intră în contact cu o parte fierbinte a cuptorului.

• Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.

• Copiii trebuie ţinuţi la o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării cuptorului.

• Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizaţi tava pentru copt, este posibil ca aceasta să se deformeze datorită diferenţelor mari de temperatură.

• Nu turnaţi apă pe fundul cuptorului când acesta este fierbinte. Riscaţi să deterioraţi suprafaţa emailată.

• Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul funcţionării.

• Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasaţi tăvi de copt sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate cauza deteriorări ale suprafeţei emailate şi poate afecta calitatea alimentelor gătite.

• Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafaţa emailată a cuptorului.

Când pregătiţi prăjituri foarte moi, utilizaţi tava adâncă.

• Nu amplasaţi formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.

• Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

• În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul

• aparatele nu sunt destinate a fi operate prin intermediul unui timer separat sau unui sistem de telecomandă.

• Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete metalice ascuţite pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa, cauzând spargerea sticlei

• Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni pentru utilizarea aparatului în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu se va efectua de către copii fără supraveghere.

• Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.

• în timpul curăţării, suprafeţele se pot încălzi mai mult decât de obicei, iar copiii trebuie ţinuţi la distanţă

• Resturile în exces trebuie îndepărtate înainte de curăţare, iar în timpul ciclului de curăţare nu trebuie lăsate în cuptor decât ustensilele specificate în manual.

• Dacă aparatul are o funcţie de curăţare cu aburi sau de autocurăţare, resturile în exces trebuie îndepărtate

înainte de curăţare şi nu trebuie lăsat niciun recipient în cuptor în timpul curăţării cu aburi sau autocurăţării.

• Dacă aparatul are o funcţie de autocurăţare, suprafeţele pot să devină mai fierbinţi decât de obicei în timpul autocurăţării şi copiii trebuie ţinuţi la distanţă.

AVERTISMENT: N u deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare chiar dacă procesul de preparare s-a finalizat.

Instrucţiuni privind casarea

Reciclarea ambalajelor

• Materialele utilizate pentru ambalarea acestui aparat sunt reciclabile.

• Aruncaţi ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a deşeurilor.

Casarea echipamentelor vechi

AVERTISMENT:

Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol.

În acest scop, deconectaţi aparatul de la sursa de curent şi îndepărtaţi cablul de alimentare.

Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod corespunzător.

• Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.

• Puteţi să obţineţi informaţii despre datele de colectare şi centrele publice de colectare a deşeurilor de la departamentul sau instituţia locală responsabilă cu reciclarea.

3

RO

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 3 2011-06-02 2:31:21

RO

Instalare şi întreţinere

Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare

Acest cuptor poate fi instalat doar de către un electrician autorizat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de alimentare şi trebuie să respecte reglementările relevante privind siguranţa.

Asiguraţi protecţia împotriva componentelor aflate sub tensiune atunci când instalaţi cuptorul.

Dulapul de bucătărie în care este încastrat cuptorul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate specificate în DIN 68930.

Specificaţii tehnice

Tensiune / Frecvenţă de intrare

Volum (capacitate utilizabilă)

Tensiune nominală de ieşire

Greutate netă

Greutate cu ambalaj

Carcasă (l x H x L)

Interior cuptor (l x H x L)

230 V ~ 50 Hz

65 L max. 3400 W aprox. 33 kg aprox. 37 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

\`\

\]]

\]W

\^Y

\`\

YX

Alimentare

Dacă echipamentul nu este conectat la reţea prin intermediul unui ştecher, trebuie prevăzut un întrerupător izolator multipolar (cu distanţa dintre contacte de cel puţin

3 mm) pentru a respecta reglementările privind siguranţa.

Cablul electric (H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5

~ 2,5 mm²) trebuie să fie suficient de lung încât să poată fi conectat la cuptor, chiar dacă acesta este aşezat pe podea, în faţa dulapului său. Deschideţi capacul posterior de conectare al cuptorului cu o şurubelniţă şi slăbiţi şuruburile clemei cablului înainte de a conecta cablurile de alimentare la bornele aferente. Cuptorul este împământat prin intermediul bornei ( ). În cazul în care cuptorul este conectat la sursa de alimentare printr-un ştecher, acesta trebuie să poată fi accesat şi după instalarea cuptorului. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidente provocate de o împământare incorectă sau de lipsa acesteia.

Instalarea în dulap

Acesta este un cuptor încastrat, ce trebuie instalat într-un dulap superior sau inferior.

Respectaţi distanţele minime.

Fixaţi cuptorul în ambele părţi laterale, folosind şuruburi.

După instalare, îndepărtaţi folia de protecţie de pe uşa echipamentului şi folia de protecţie de pe suprafeţele interioare ale cuptorului.

min. 550 min. 590 max. 600 min. 560 min. 50

Dulap superior min. 560 min. 550 min. 600 min. 50

Dulap inferior

4

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 4 2011-06-02 2:31:22

Componente şi caracteristici

Panou de comandă al cuptorului

2

RO

1 4 3

1. Selector de funcţii

2. Afişaj fereastră

3. Buton de control al temperaturii

4. Buton de control pentru timp

)

Design frontal

Panoul frontal este disponibil în diverse variante de materiale şi culori, inclusiv oţel inoxidabil, alb, negru şi sticlă. Pentru îmbunătăţirea calităţii, aspectul exterior poate fi modificat.

Accesoriu

TAVĂ PENTRU COPT

Tava pentru copt poate fi folosită pentru prepararea de prăjituri, fursecuri şi alte produse de patiserie.

GRĂTAR MARE

Grătarul mare trebuie folosit pentru frigerea şi gratinarea alimentelor. Puteţi să-l utilizaţi cu caserole şi alte vase pentru coacere.

*

Asiguraţi-vă că ataşaţi corect accesoriul la suporturi. Tăvile trebuie să fie la o distanţă de cel puţin 2 cm faţă de partea de jos a cuptorului, în caz contrar suprafaţa din email ar putea fi deteriorată.

*

Scoateţi cu grijă preparatele şi/sau accesoriile din cuptor. Preparatele, accesoriile şi suprafeţele fierbinţi vă pot provoca arsuri!

Ghidaj telescopic glisant (opţional)

Pentru a introduce grătarul, tava pentru copt sau tava adâncă, glisaţi mai întâi în afară ghidajele telescopice de la un anumit nivel.

Aşezaţi tava pe ghidaje şi apoi introduceţi-le complet înapoi în cuptor.

Închideţi uşa cuptorului doar după ce aţi împins ghidajele telescopice în cuptor.

5

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 5 2011-06-02 2:31:23

RO

Setări

Setarea timpului

La prima conectare a alimentării, vă rugăm să utilizaţi produsul după setarea orei.

1

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp, cifrele orei încep să clipească.

2

Rotiţi

Butonul de

control pentru timp, setaţi ora dorită.

3

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp, cifrele minutelor încep să clipească.

4

Rotiţi

Butonul de

control pentru timp, setaţi minutele dorite.

Setarea cronometrului

5

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp pentru a confirma.

1

Rotiţi

Butonul de control pentru

timp, setaţi timpul cronometrului.

2

Apăsaţi

Butonul de

control pentru timp pentru a confirma.

)

Dacă doriţi să opriţi cronometrarea, setaţi cronometrul la 0:00.

În timp ce înregistrează, apăsaţi Butonul de control pentru timp pentru a afişa ora curentă.

Funcţia de blocare pentru copii

1

Apăsaţi butonul de control pentru timp şi menţineţi-l apăsat timp de 3 secunde.

Pe afişaj va apărea indicaţia (L).

6

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 6 2011-06-02 2:31:24

Utilizarea cuptorului

Utilizarea modului Preîncălzire rapidă (Fast Preheating) ( )

Dacă utilizaţi opţiunea PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ, puteţi creşte imediat temperatura la valoarea setată.

Astfel, veţi aştepta mult mai puţin până când se realizează preîncălzirea.

Utilizaţi opţiunea PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ pentru a creşte temperatura la valoarea setată până când preîncălzirea este finalizată. Apoi comutaţi la modul Preparare înainte de a continua.

Totuşi, nu este nevoie să utilizaţi modul PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ pentru a prepara alimente pe grătar.

Utilizarea modului Preparare (Cooking)

Temperatură grătar

1 Scăzută

2 Medie

3 Ridicată

Setaţi temperatura pentru toate celelalte preparate

în afară de cele ce se pregătesc la gril.

1

Rotiţi Selectorul de funcţii, setaţi modul de preparare dorit.

2

Selectaţi temperatura dorită prin rotirea

Butonului de control al temperaturii.

)

Dacă selectaţi funcţia Grătar şi setaţi temperatura între 50 °C şi 250 °C sau dacă selectaţi modul Preparare normală şi setaţi temperatura între Gril 1 şi 3, un semnal sonor şi un mesaj popup vă vor avertiza că trebuie să resetaţi temperatura.

Funcţiile cuptorului

Convecţie (Convection)

Căldura generată de convecţie este împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparate congelate şi pentru coacere.

Temperatură sugerată: 170 °C

Încălzire din partea superioară + convecţie (Top Heat + Convection)

Căldura generată de sistemul superior de încălzire şi de convecţie este

împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru gratinarea preparatelor crocante, precum carnea.

Temperatură sugerată: 190 °C

Convenţional (Conventional)

Căldura este emisă de sistemul de încălzire superior şi de către cel inferior.

Această funcţie trebuie utilizată pentru coacerea şi gratinarea standard a majorităţii tipurilor de preparate.

Temperatură sugerată: 200 °C

Convecţie şi încălzire inferioară (Bottom Heat Convection)

Căldura generată de sistemul inferior de încălzire şi de convecţie este

împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru pizza, pâine şi prăjituri.

Temperatură sugerată: 190 °C

Grătar mare (Large Grill)

Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mare. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparatele cu sos precum lasagna sau carnea friptă.

Temperatură sugerată: Medie

7

RO

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 7 2011-06-02 2:31:24

RO

Utilizarea cuptorului (continuare)

Preparate test

Conform standardului EN 60350

1. Coacere

Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.

Introduceţi tava de copt cu partea înclinată spre partea din spate a cuptorului.

Tipul alimentelor

Prăjituri mici

Prăjituri spongioase fără grăsime

Vas şi note

Tavă pentru copt

Formă de prăjituri pe grătarul mare (neagră, ø

26 cm)

Grătar mare + 2 forme de prăjituri (Negre, ø 20 cm)

Nivelul raftului

2

1

1+3

Mod de preparare

Temp.

în °C

Convenţională 170-190

Convenţională 160-180

Convecţie 170-190

Plăcintă cu mere

Tavă pentru copt + Grătar mare + 2 forme de prăjituri

(Negre, ø 20 cm)

1

Plasare diagonalăz

Convenţională 180-200

Timp de preparare

în min.

15-25

23-35

80-100

75-90

2. Prepararea la gril

Utilizaţi această funcţie cu setarea de temperatură maximă.

Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute.

Tipul alimentelor Vas şi note

Felii de pâine albă prăjită

Grătar mare

Nivelul raftului

5

Mod de preparare

Grătar mare

Burgeri de vită

Grătar mic

Tavă pentru copt

(pentru a colecta picăturile)

4

3

Grătar mare

Ridicată

Ridicată

Prima dată: 1-2

A 2-a oară: 1-1½

Prima dată: 7-10

A doua oară: 5-8

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 8

8

2011-06-02 2:31:24

Curăţarea şi întreţinerea

Curăţarea manuală

*

Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că accesoriile şi cuptorul sunt reci.

Interiorul cuptorului

Pentru curăţarea interiorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.

Nu ştergeţi cu mâna garnitura uşii.

Nu utilizaţi lavete sau bureţi abrazivi.

Pentru a îndepărta petele persistente, utilizaţi o soluţie specială pentru cuptoare.

Carcasa exterioară trebuie curăţată cu apă caldă, detergent şi cu o perie moale de nylon.

Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureţi de sârmă, cuţite sau alte materiale abrazive.

Exteriorul cuptorului

Pentru curăţarea exteriorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.

Ştergeţi cuptorul cu şerveţele de bucătărie sau cu un prosop uscat.

Nu utilizaţi lavete abrazive, agenţi de curăţare abrazivi sau caustici.

Pentru cuptoarele cu faţa din oţel inoxidabil

Nu utilizaţi bureţi de sârmă de oţel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscaţi să deterioraţi finisajul.

Pentru cuptoarele cu faţa din aluminiu

Ştergeţi suprafaţa cu grijă, utilizând o cârpă curată şi moale sau o cârpă din microfibre şi un detergent mediu pentru geamuri.

Accesoriile

Spălaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi ştergeţi-le cu un şervet de bucătărie. Dacă este necesar, înmuiaţi-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute pentru a se curăţa mai uşor.

Demontarea uşii

În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este necesară - de exemplu, pentru curăţare - respectaţi următoarele instrucţiuni. ATENŢIE: Uşa cuptorului este grea.

RO

70°

XU

1

Deschideţi uşa şi desfaceţi complet clamele ambelor balamale.

YU

2

Închideţi uşa cu aproximativ 70°. Cu ambele mâini, prindeţi lateralele uşii cuptorului din partea din mijloc şi ridicaţi până când balamalele pot fi scoase.

9

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 9 2011-06-02 2:31:26

RO

Curăţarea şi întreţinerea (continuare)

Demontarea uşii din sticlă

Uşa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Aceste straturi pot fi demontate în vederea curăţării.

1

. Apăsaţi ambele butoane din stânga şi din dreapta uşii.

2

. Detaşaţi capacul şi

îndepărtaţi geamul 1 de pe uşă.

3

. Ridicaţi geamul 2 şi curăţaţi geamurile cu apă caldă sau cu detergent de geamuri şi ştergeţi-le cu o cârpă moale şi curată.

)

Uşa cu sticlă este diferită pentru fiecare model de la 2EA la 4EA.

În schimb, metoda de dezasamblare şi asamblare este aceeaşi.

)

La asamblarea geamului interior 1, orientaţi scrisul spre partea de jos.

Înlocuirea becului

*

Pericol de electrocutare!

Înainte de a înlocui oricare dintre becurile cuptorului, efectuaţi următorii paşi:

Opriţi cuptorul.

Deconectaţi cuptorul de la reţea.

Protejaţi becul cuptorului şi capacul de sticlă aşezând o cârpă pe fundul compartimentului cuptorului.

Becurile pot fi cumpărate de la centrul de service SAMSUNG.

Lampa din spatele cuptorului

1. Îndepărtaţi capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic, apoi inelul de metal şi inelul de geam şi curăţaţi capacul de sticlă. Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu un bec de aragaz de 25 W, 230 V, rezistent la temperaturi de

300 °C.

2. Curăţaţi capacul de sticlă, inelul de metal şi inelul de geam dacă este necesar.

3. Montaţi inelul de metal şi inelul de geam pe capacul de sticlă.

4. Aşezaţi capacul de sticlă în locul din care l-aţi îndepărtat la pasul 1 şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa

în poziţie.

10

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 10 2011-06-02 2:31:26

Garanţie şi service

Întrebări frecvente şi depanare

Ce trebuie să fac în cazul în care cuptorul nu se încălzeşte?

Verificaţi dacă una din următoarele acţiuni rezolvă problema:

Este posibil să nu aveţi cuptorul pornit. Porniţi cuptorul.

Este posibil să nu fie setat ceasul. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea timpului”).

Verificaţi dacă au fost aplicate setările necesare.

Este posibil ca o siguranţă să fie arsă sau un întrerupător să fie decuplat. Înlocuiţi siguranţa sau restabiliţi circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, apelaţi la un electrician autorizat.

Ce trebuie să fac dacă, deşi funcţiile şi temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se

încălzeşte?

Este posibil să aveţi probleme cu conexiunile electrice interne. Contactaţi centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzeşte?

Există o defecţiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactaţi centrul de service local.

Ce trebuie să fac dacă afişajul timpului clipeşte?

A fost o pană de curent. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea timpului”).

Ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?

Becul cuptorului este defect. Înlocuiţi becul cuptorului (consultaţi secţiunea “Înlocuirea becului”).

Ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului porneşte fără a fi fost setat?

După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcţiona până când cuptorul se va răci. Contactaţi centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcţioneze şi după ce cuptorul s-a răcit.

Coduri de eroare şi de siguranţă

Coduri de eroare şi de siguranţă

Funcţii generale Soluţie

E-

**

S-01

- - - -

1)

O eroare a cuptorului poate cauza performanţe reduse şi probleme de siguranţă. Încetaţi imediat folosirea cuptorului.

OPRIRE DE SIGURANŢĂ

Cuptorul a continuat să funcţioneze la temperatura setată pentru o perioadă de timp îndelungată.

Dacă nu aţi selectat o temperatură adecvată pentru modul de preparare.

Contactaţi centrul de service

SAMSUNG local.

Opriţi cuptorul şi scoateţi mâncarea. Lăsaţi cuptorul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

Selectaţi temperatura corectă pentru modul respectiv.

(consultaţi secţiunea “Utilizarea modului Preîncălzire rapidă”)

RO

1) * se referă la toate numerele sau caracterele.

11

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 11 2011-06-02 2:31:26

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice

(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

ALBANIA

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

HUNGARY

KOSOVO

MACEDONIA

MONTENEGRO

POLAND

RUMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

42 27 5755

05 133 1999

07001 33 11

062 - SAMSUNG (062-726-7864)

800 - SAMSUNG (800-726786)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

+381 0113216899

023 207 777

020 405 888

0 801 1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom

- local tariff / 021 206 01 10 for landline

and mobile,

normal tariff

0700 Samsung (0700 726 7864)

0800-SAMSUNG(0800-726-786)

8-800-77777

8000-7267

800-7267

BF3ON3T_BOL-00382B_RO.indd 12 www.samsung.com

Nr. cod: DG68-00382B

2011-06-02 2:31:26

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement