Samsung HT-C330 User manual

Samsung HT-C330 User manual
HT-C330
Manualul de utilizare pentru
sistemul Home Cinema digital
Manualul utilizatorului
Imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la.
www.samsung.com/register
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd Sec1:1
2010-05-07
1:52:14
Informaţii pentru siguranţă
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică “pericol de tensiune” în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de rănire personală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA POTRIVIŢI LAMELA
LATĂ A ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe dispozitiv.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie
să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare
de protecţie prin împământare.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat
funcţională.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE
DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 2
2010-05-07
1:52:34
Precauţii
• Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unităţii.
• Instalaţi player-ul în poziţie orizontală, pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm).
• Nu aşezaţi produsul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge.
Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi nimic pe produs.
• nainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
• Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă
de timp îndelungată.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor
electrice pot duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi
defecta.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
• Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi produsul doar în scopuri personale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportaţi
aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura
camerei.
• Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
P.SCAN
A
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪌
㪍
㪏
㪐
㪋
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Cablu video
Antenă FM
Manualul utilizatorului
Telecomandă/Baterii
(dimensiune AAA)
Mufă Scart
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 3
3
2010-05-27
6:09:48
Informaţii pentru siguranţă
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce
calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul
peste sectoarele respective.
Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu
le zgâria.
Ţinerea discurilor
• Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
• Ţineţi discul de margine, pentru a nu
lăsa amprente pe suprafaţa acestuia.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
disc.
Depozitarea discului
• Nu expuneţi la lumina soarelui
• Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece
• Păstraţi discul într-un plic de protecţie.
✎ NOTĂ


Nu permiteţi murdărirea suprafeţei discurilor.
Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în aparat.
Manevrarea şi depozitarea
discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l
cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă
moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fie
dinspre interior spre exterior.
Licenţă
• DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv
DivX certificat oficial, care redă clipuri video DivX.
Accesaţi www.divx.com pentru informaţii suplimentare şi instrumente
software pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX
Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX video la
cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.
com şi introduceţi acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare şi a
afla mai multe despre DivX VOD. D.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale
Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate
drepturile rezervate.
Protecţia la copiere
• Multe discuri DVS sunt codate cu protecţie la copiere. Din această
cauză, trebuie să conectaţi aparatul direct la televizor, nu la un
videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea
unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
• „Acest aparat încorporează tehnologie pentru protecţia la
copiere, tehnologie protejată de patentele USA şi de alte
drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Rovi
Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea
produsului.”
✎ NOTĂ

4
Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în
contact cu piesele rece din aparat. Dacă se formează
condens în player, este posibil ca acesta să nu
funcţioneze corespunzător. Dacă apare această
problemă, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp
de o oră sau două.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 4
2010-05-27
6:09:52
Cuprins
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
2
INIŢIERE
7
CONEXIUNI
15
21
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
Accesorii
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Licenţă
Copyright
Protecţia la copiere
7
7
11
11
12
13
Pictogramele utilizate în manual
Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora
Descriere
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomandă
15
17
19
20
Conectarea boxelor
Conectarea ieşirii Video la televizor
Conectarea antenei radio
Conectarea semnalului audio de la componente externe
21
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Înainte de a începe (configurare iniţială)
Configurarea meniului Configurare
Afişaj
Dimensiunile televizorului
Audio
Configurarea boxelor
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
Optimizare egalizator
Sistem
Configurare iniţială
Înregistrare DivX(R)
Limbă
Securitate
Clasă de evaluare părinţi
Schimbare parolă
Asistenţă
Informaţii produs
ROMÂNĂ
CONFIGURARE
2
3
3
4
4
4
4
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 5
5
2010-05-27
6:09:52
Cuprins
FUNCŢII ELEMENTARE
26
FUNCŢII AVANSATE
26
26
27
27
32
33
Redarea discurilor
Redarea CD-urilor audio (CD-DA)/MP3/WMA
Redarea fişierelor JPEG
Utilizarea funcţiei de redare
Modul sunet
Audiţia radio
34
34
Funcţia USB
Operaţiuni de rip pentru CD
35
36
37
Depanare
Listă de coduri de limbi
Specificaţii
34
ALTE INFORMAŢII
35
•
Figurile şi ilustraţiile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu scop de referinţă şi pod diferi faţă de imaginea
reală a produsului.
•
Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
a. primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare) sau
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare).
•
Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
6
Română
HT-C330-XEO_ROM-1026.indd 6
2010-10-26
10:45:10
01
Iniţiere
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul
de utilizare.
Pictogramă
d
B
Termen
Definiţie
DVD
Indică o funcţie disponibilă
pe discurile DVD-Video
sau DVD±R/±RW care au
fost înregistrate şi finalizate
în modul Video.
CD
Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora
Cod regiune
Aparatul şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri
regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea
discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat.
Tipul discului
Indică o funcţie disponibilă
pe un CD de date (CD DA,
CD-R/-RW).
Indică o funcţie disponibilă
pentru discurile
CD-R/-RW.
Cod
regiune
Zonă
1
S.U.A. teritoriile din S.U.A. şi
Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de Sud,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
A
MP3
G
JPEG
Indică o funcţie disponibilă
pentru discurile
CD-R/-RW.
4
D
DivX
Acest lucru implică o
funcţie disponibilă cu
discurile MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
Mexic, America de Sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacificului,
Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
majoritatea Africii, Coreea de
Nord, Mongolia
!
ATENŢIE
Indică situaţia în care o funcţie
nu mai poate fi activată sau în
care setările au fost anulate.
6
China
✎
NOTĂ
Indică sugestii sau instrucţiuni
pe pagina respectivă, care
ajută la activarea funcţiei.
Comandă
rapidă
DVD-VIDEO
Această funcţie oferă un
acces direct şi simplu prin
apăsarea butonului de pe
telecomandă.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 7
Iniţiere
Pictogramele utilizate în manual
7
2010-05-27
6:09:53
Iniţiere
Tipuri de discuri care pot fi redate
Tipuri şi mărci Semnale Dimensiunea
(sigle) de discuri înregistrate
discului
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
Timpul maxim
de redare
Aprox. 240 min.
(cu o singură faţă)
Aprox. 480 min.
(cu două feţe)
Approx. 80 min.
(cu o singură faţă)
Approx. 160 min.
(cu două feţe)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri!
• Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM şi
DVD-RAM nu pot fi redate pe acest aparat.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecran
apare mesajul <WRONG DISC FORMAT> (Format
incorect de disc).
• Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări
să nu poată fi redate pe acest aparat.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecranul
televizorului apare mesajul <Wrong Region. Please
check Disc.> (Regiune incorectă. Verificaţi discul).
Tipuri şi formate de disc
Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.
Discuri CD-R
8
• Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate
din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc
(CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
• Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute,
deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
• Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu
poată fi redate.
• Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt
“finalizate” corespunzător. Dacă sesiunea este închisă,
dar discul este deschis, este posibil să nu puteţi reda
discul integral.
Discuri CD-R MP3
• Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în
format ISO 9660 sau Joliet.
• Numele fişierelor MP3 nu trebuie să conţină spaţii
libere sau caractere speciale (. / = +).
• Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/
decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
• Pot fi redate doar fişierele cu extensia ".mp3" şi ".
MP3".
• Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni
înregistrate consecutiv. Dacă există un segment
gol în discul cu sesiuni multiple, acesta va putea
fi redat doar până la segmentul respectiv.
• Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura
mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate
fişierele înregistrate.
• Pentru fişierele codate într-un format cu rată de
biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu
rată scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32
Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în
timpul redării.
• Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
• Pe un CD pot fi redate maxim 300 de foldere.
Discuri CD-R JPEG
• Pot fi redate doar fişierele cu extensia “jpg”
• Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai
mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele
înregistrate.
• Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în
formatul ISO 9660 sau Joliet.
• Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din
maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau
caractere speciale (. / = +).
• Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni
înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol
pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar
până la segmentul gol.
• Într-un folder puteţi stoca maxim 999 de imagini.
• Atunci când redaţi un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteţi
vizualiza doar fişierele JPEG din folderul cu poze.
• În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/
Fuji, iniţializarea poate dura mai mult sau este posibil
ca discul să nu poată fi redat.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 8
2010-05-27
6:09:53
01
• Nu sunt permise actualizările de software pentru
formatele incompatibile.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluţiile mai mari de
800 x 600 pixeli etc.)
• Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea
fi redat.
Iniţiere
Discuri DVD±R/±RW, CD-R/RW
• Deoarece produsul permite doar formatele de
codare aprobate de DivX Networks, Inc., este
posibil să nu puteţi reda un fişier DivX creat de
dvs.
DivX (Digital internet video express)
DivX este un format pentru fişiere video, conceput de
Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a
permite redarea pe internet a datelor audio şi video în
timp real.
MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3
pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată
vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei
de pe un DVD.
Formate acceptate (DivX)
Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de
formate media. Dacă nu sunt suportate nici formatele
video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinaţi
probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa
sunetului.
Formate video acceptate
Format
AVI
WMV
Versiuni acceptate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Formate audio acceptate
Format
Rată de biţi
MP3
80~320kbps
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
Frecvenţă de
eşantionare
44,1 khz
44,1/48 khz
• Raport dimensiuni : Deşi rezoluţia implicită pentru
DivX este de 640x480 pixeli, acest aparat acceptă
rezoluţii de până la 720x480 pixeli. Nu vor fi
acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari
de 800x600.
• Atunci când redaţi un disc a cărei frecvenţă este mai
mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să
apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.
• Secţiunile cu o frecvenţă mare a cadrelor pot să nu fie
redate în timpul redării unui fişier DivX.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 9
9
2010-05-27
6:09:53
Iniţiere
Note despre conexiunea USB
13) Formate de fişiere acceptate
Dispozitive acceptate: Suport de stocare USB, MP3
player, cameră digitală, cititor de card USB
Format
Imagine
statică
1) Nu acceptă foldere şi fişiere cu nume mai mari
de 10 de caractere.
Nume
fişier
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
2) Este posibil ca un fişier de subtitrare mai mare
de 148KB să nu fie afişat corespunzător.
Extensie
fişier
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
3) Este posibil ca anumite camere USB/digitale sau
cititoare de carduri USB să nu fie compatibile cu
produsul.
Rata de
biţi
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4 Mbps
4 Mbps
4) Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16 şi
FAT32.
Versiune
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Rezoluţie
640x480
–
–
720x480
Frecvenţă
de
eşantionare
–
44,1kHz
44,1kHz
44.1KHz~ 48KHz
• Sistemul de fişiere NTFS nu este acceptat.
5) Fişierele foto (JPEG), audio (MP3, WMA) şi video
trebuie să fie denumite în limba coreeană sau
engleză. În caz contrar, este posibil ca acestea
să nu fie redate.
Muzică
Video
6) Conectaţi direct la portul USB al produsului.
Conectarea prin alt cablu poate ridica probleme
de compatibilitate USB.
7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar
putea determina funcţionarea
necorespunzătoare.
8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu este
acceptat.
9) Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul unui
proces de "citire".
10) Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât
întârzierea afişării este mai mare.
11) Fişierele MP3/WMA sau video cu DRM aplicat
descărcate de pe un site comercial nu sunt
redate.
12) Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
10
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 10
2010-05-27
6:09:53
01
Iniţiere
Descriere
Panoul frontal
1
2
3 4 5 6 7 8 9
1
SERTAR PENTRU DISCURI
Introduceţi discul aici.
2
AFIŞAJ
Afişează starea de redare, timpul etc.
3
SENZOR TELECOMANDĂ
Detectează semnalele de la telecomandă.
4
BUTON DESCHIDERE/ÎNCHIDERE (
5
BUTON FUCŢIONAL (
6
BUTON DE CĂUTARE ÎNAPOI ŞI OMITERE (
7
BUTONUL STOP (
8
BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ (
9
BUTON DE CĂUTARE ÎNAINTE ŞI OMITERE (
Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
Revine la titlul/capitolul/melodia anterioară.
Caută în sens descendent în banda de frecvenţă FM.
)
)
BUTON DE CONTROL VOLUM (
11
BUTONUL DE ALIMENTARE (
12
PORT USB
11 12
Deschide şi închide sertarul pentru discuri.
)
)
10
10
Opreşte redarea discului.
)
,
)
Redă un disc sau întrerupe redarea.
)
)
Se deplasează la titlul/capitolul/melodia următoare.
Caută în sens ascendent în banda de frecvenţă FM.
Ajustarea volumului.
Porneşte şi opreşte aparatul.
Conectaţi aici şi apoi redaţi fişiere de pe dispozitive de stocare USB,
cum ar fi playere MP3, memorii flash USB etc.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 11
11
2010-05-27
6:09:53
Iniţiere
Panou spate
1
2
3
4
VIDEO
OUT
5 6
FM ANT .
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
1
2
CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU
DIFUZOARE PE 5.1 CANALE
MUFĂ DE INTRARE PENTRU SEMNALUL
OPTIC DIGITAL EXPERT (INTRARE AUDIO
DIGITALĂ)
COMPONENT
OUT
Conectaţi boxele din faţă, centru, spate şi subwoofer-ul.
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
3
MUFE AUX IN
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat
VCR).
4
MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa VIDEO
OUT.
5
MUFE DE IEŞIRE COMPONENT VIDEO
Conectaţi la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
6
MUFĂ PENTRU ANTENA RADIO
Conectaţi antena radio.
12
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 12
2010-05-27
6:09:53
01
Iniţiere
Telecomandă
Tur al telecomenzii
Porneşte şi opreşte produsul.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
Permite accesul la funcţiile de bază ale
produsului, precum lista de fotografii.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
acţiona opţiunile.
or
4. Butonul REPEAT : Vă permite să repetaţi
un titlu, un capitol, o melodie sau un disc.
5. Butonul CD RIPPING : Apăsaţi pentru a
realiza operaţiunea de rip asupra unui CD.
6. Butonul DIMMER : Reglează
luminozitatea afişajului.
7. Buton INFO
Reduceţi volumul.
Apăsaţi pentru a derula înapoi.
/Schimba canalele înapoi.
A
P.SCAN
TUNER
MEMORY
C
D
B
DSP / EQ
PL
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪋
㪌
㪍
㪏
㪐
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul
discului/de titlu.
Acesta este butonul de selectare a modului.
sau
Apăsaţi pentru a selecta modul
video al televizorului.
Apăsaţi pentru a utiliza modul
P.SCAN (Scanare progresivă).
Apăsaţi acest buton pentru a
preseta posturile FM.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
acţiona opţiunile.
sau
1. Butonul PLII: Selectaţi modul audio
Dolby Pro Logic II dorit, funcţia P.Bass
sau MP3 Enhancement.
2. Butonul DSP/EQ: Selectaţi modul audio
DSP/EQ dorit.
3. Butonul MO/ST: Apăsaţi pentru a asculta
modul de transmitere FM mono sau stereo.
Măriţi volumul.
Apăsaţi pentru a opri temporar sunetul.
Apăsaţi pentru a derula înainte/schimba
canalele înainte.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea unui disc.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau
înainte.
MUTE
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
Apăsaţi pentru a reveni la meniul
principal.
Reveniţi la meniul anterior.
Selectaţi articole de meniu de pe
ecran şi modificaţi valorile din meniu.
Ieşiţi din meniu.
O
TO
LS
Utilizat pentru a schimba limba pentru
audio/subtitluri, unghiul etc.
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
Apăsaţi pentru a selecta modul receiver
DVD.
SELECT
SAMSUNG
Apăsaţi pentru a selecta modul TV.
Instalarea bateriilor în telecomandă
* Dimensiunea bateriilor: AAA
✎ NOTĂ




Aşezaţi bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+)
la (+) şi (–) la (–).
Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp.
Nu expuneţi bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie
dreaptă.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 13
13
2010-05-27
6:09:54
Iniţiere
Setarea telecomenzii
Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului dvs.
utilizând această telecomandă.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii
1. Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda în
modul TV.
2. Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide
televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, introduceţi
codul corespunzător mărcii televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru
televizorul dvs., introduceţi codurile pe rând, pentru
a vedea ce cod corespunde.
• Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi
butoanele numerice pentru a introduce valorile 00,
15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este
finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele TV POWER, VOLUME,
CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).
✎ NOTĂ


Telecomanda este posibil să nu funcţioneze în cazul
unor mărci de televizoare. De asemenea, unele funcţii
pot să nu fie disponibile pentru marca televizorului
dvs.
Dacă nu setaţi telecomanda cu codul corespunzător
mărcii televizorului, telecomanda va funcţiona, în mod
prestabilit, pe un televizor Samsung.
Lista de coduri cu mărcile de televizoare
Marcă
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Marcă
MTC
Cod
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Brocsonic
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
14
Cod
56, 57, 58
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 14
2010-05-27
6:09:55
02
Conexiuni
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Poziţia aparatului
SW
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul
televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Boxele frontale ei
f
Boxa centrală
hj
Boxe spate
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de
aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoare de 32” 2~2,4 m
Pentru televizoare de 55” 3,5~4 m
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau aşezaţi-le
uşor în faţa boxelor centrale.
Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime cu boxele frontale. O puteţi
aşeza pe televizor sau sub acesta.
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu
există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de
aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele din spate sunt utilizate
* Spre
pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanenţă
semnal audio.
Subwoofer
g
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
! ATENŢIE

Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unui difuzor.

Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.

Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine
în tubul (gaura) din subwoofer.

Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
✎ NOTĂ

Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic
generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 15
15
2010-05-27
6:09:55
Conexiuni
Conectarea boxelor
Componentele difuzorului
(L)
(R)
(L)
FRONTAL
(R)
SPATE
CENTRU
SUBWOOFER
CABLU BOXE
Conectarea boxelor
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi
eliberaţi clema.
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu
cele de ieşire ale boxelor.
Negru
Roşu
HT-C330
Boxă centrală
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (L)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
Boxă spate (R)
COM
Boxă spate (L)
Subwoofer
16
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 16
2010-05-27
6:09:55
02
Conexiuni
Conectarea ieşirii Video la televizor
Selectaţi una dintre cele trei metode de conectare la televizor.
METODA 2
SCART IN
METODA 3 (inclusă)
VIDEO
OUT
FM ANT .
Verde
Albastru
AUX IN
COMPONENT
OUT
Roşu
METODA 1
METODA 1 : Semnal video Component (scanare progresivă)
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component (neinclus) de
la mufele COMPONENT OUT (Pr, Pb şi Y) din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.
METODA 2 : Scart
Dacă televizorul are o mufă de intrare SCART, conectaţi cablul video furnizat între mufa VIDEO OUT a din
spatele aparatului şi mufa VIDEO de pe adaptorul Scart, apoi conectaţi mufa adaptorului SCART la mufa
SCART IN a televizorului.
METODA 3 : Video Composite
Conectaţi cablul video inclus de la mufa VIDEO OUT din spatele aparatului la mufa VIDEO IN a televizorului.
✎ NOTĂ



Când este selectat modul de scanare Progresiv, ieşirea VIDEO nu emite semnal.
Acest produs funcţionează în modul de scanare Interlace 480i(576i) pentru ieşirea component/composite.
După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
aparatului.
Porniţi aparatul înainte de a seta sursa de intrare video a televizorului. Pentru informaţii suplimentare despre
modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni a televizorului.
! ATENŢIE

Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele
de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 17
17
2010-05-27
6:09:58
Conexiuni
Conectarea ieşirii Video la televizor
FUNCŢIA P.SCAN (SCANARE PROGRESIVĂ)
Spre deosebire de scanarea intercalată obişnuită, la care două câmpuri de date imagine alternează pentru a
crea o imagine completă (linii impare scanate, apoi linii pare scanate) scanarea progresivă utilizează un singur
câmp de informaţii (toate liniile sunt afişate dintr-o singură trecere), pentru a crea o imagine clară şi detaliată,
fără linii scanate vizibile.
1. Apăsaţi butonul STOP.
• Dacă redaţi un disc, apăsaţi butonul STOP de două ori, astfel încât pe afişaj să apară “STOP”.
P.SCAN
2. Ţineţi apăsat, timp de 5 secunde, butonul P.SCAN de pe telecomandă.
• Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul mai mult de 5 secunde, opţiunile C
"P.SCAN" şi "I.SCAN" vor fi selectate alternativ.
• Când selectaţi P.SCAN, pe afişaj va apărea "P.SCAN".
• Pentru a seta modul P.Scan pentru discuri DivX, apăsaţi butonul P.SCAN de pe telecomandă, pentru
mai mult de 5 secunde, fără să existe un disc în unitate (pe afişaj apare mesajul “'NO DISC (FĂRĂ
DISC)"), apoi introduceţi un disc DivX şi redaţi-l.
Ce este scanarea progresivă (sau non-intercalată)?
Scanarea intercalată (1 CADRU = 2 CÂMPURI)
La scanarea video intercalată, un cadru este compus
din două câmpuri îmbinate (impar şi par), unde fiecare
câmp conţine fiecare a doua linie orizontală a cadrului.
Câmpul impar de linii este afişat primul şi apoi este
afişat câmpul par, pentru a umple spaţiile intermitente
lăsate de câmpul impar, formând astfel un singur
cadru.
Un cadru, afişat la fiecare 1/30 secunde, conţine două
câmpuri intercalate, deci, în fiecare secundă, sunt
afişate 60 de câmpuri.
Scanarea progresivă (CADRU COMPLET)
Metoda de scanare progresivă scanează un
cadru video complet în mod consecutiv, linie
cu linie. O imagine întreagă este desenată o
dată, spre deosebire de procesul de scanare
Interlaced, prin care o imagine video este
desenată dintr-o serie de treceri.
Scanarea progresivă este preferabilă în cazul
obiectelor aflate în mişcare.
Metoda de scanare intercalată este destinată pentru
captarea obiectelor statice.
✎ NOTĂ

În funcţie de caracteristicile televizorului dvs., s-ar putea ca această funcţie să nu poată fi utilizată.
18
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 18
2010-05-27
6:09:59
02
Conexiuni
Conectarea antenei radio
Antenă FM (inclusă)
VIDEO
OUT
FM ANT .
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Conectaţi antena radio furnizată la mufa corespunzătoare.
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau
de o suprafaţă rigidă.
✎ NOTĂ

Aparatul nu recepţionează transmisii AM.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 19
19
2010-05-27
6:10:00
Conexiuni
Conectarea semnalului audio de la componente externe
VIDEO
OUT
FM ANT .
Alb
DIGITAL
AUDIO IN
Roşu
OPTICAL
AUX IN
Cablul optic
(neinclus)
COMPONENT
OUT
Cablu audio (neinclus)
Dacă componenta analogică externă are o
singură ieşire Audio, conectaţi canalul din
dreapta sau din stânga.
Set-Top Box
VCR
OPTIC
AUX
AUX : Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi AUX IN (Audio) din partea din spate a aparatului la ieşirea audio a componentei analogice
externe.
• Asiguraţi-vă că respectaţi culorile mufelor de conectare.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX.
• Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎ NOTĂ

Puteţi să conectaţi mufa de ieşire video a videocasetofonului la televizor şi mufele de ieşire audio ale
videocasetofonului la acest aparat.
OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe
Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).
1. Conectaţi DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) din partea din spate a aparatului la ieşirea digitală a
componentei digitale externe.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta D.IN
• Modul este comutat în felul următor :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
20
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 20
2010-05-27
6:10:01
03
Configurare
Configurarea meniului Configurare
1. Apăsaţi butonul POWER atunci când realizaţi
conexiunea la televizor pentru prima dată.
Va fi afişat ecranul de setări iniţiale.
Etapa de acces poate diferi în funcţie de meniul
selectat. Interfaţa GUI (Graphical User Interface) din
acest manual poate diferi în funcţie de versiunea de
firmware.
Configurare
Înainte de a începe (configurare iniţială)
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
3
1
English
Korean
Dutch
French
2
German
Italian
Select
Return
LS
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită
şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
3. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta butonul de
pornire.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta dimensiunile
dorite ale televizorului şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
5. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta
butonul de pornire.
✎ NOTĂ



Dacă vă deplasaţi la ecranul anterior, apăsaţi butonul de
RETURN.
După ce selectaţi o limbă pentru meniu, o puteţi
schimba ţinând apăsat butonul STOP () de pe
telecomandă timp de 5 secunde, fără ca un disc să fie
introdus.
Atunci când ecranul de setare iniţială nu apare,
consultaţi secţiunea care cuprinde aceste setări.
(consultaţi pagina 24).
4
O
TO
Move
TUNING V
TV
1
BUTON MENU: AFIŞEAZĂ MENIUL PRINCIPAL.
2
BUTON ENTER / DIRECTION
Deplasaţi cursorul şi selectaţi un articol.
Selectaţi articolul care este selectat în mod
curent.
Confirmaţi setarea.
3
BUTON RETURN : Reveniţi la meniul de
configurare anterior.
4
BUTON EXIT : Ieşiţi din meniul de configurare.
Settings
Selectarea formatului video
Fiecare ţară are un alt standard pentru formatul
video. Puteţi selecta opţiunea NTSC sau PAL ca
format video. Când aparatul este oprit, menţineţi
apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul numărul 7
de pe telecomandă.
• Pe afişaj va apărea "NTSC" sau "PAL". În acest
moment, apăsaţi butonul numărul 7 pentru a
selecta una din opţiunile
"NTSC" sau "PAL".
• Formatul video al discului trebuie să fie identic cu
formatul video al televizorului.
Function
DVD/CD
1. Apăsaţi butonul POWER.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
Settings şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta meniul
dorit şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
submeniul dorit şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta articolul
dorit şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
6. Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi din meniul de
configurare.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0527.indd 21
21
2010-05-27
6:10:02
Configurare
Afişaj
Puteţi configura diverse opţiuni ale afişajului, precum
dimensiunile televizorului, rezoluţia etc.
Dimensiunile televizorului
În funcţie de tipul de televizor pe care îl aveţi, este
posibil să fie nevoie de ajustarea setării ecranului.
Audio
Configurarea boxelor
Dimensiunea boxelor
Puteţi seta dimensiunea boxei centrale şi a celor din spate şi
puteţi realiza un test atunci când vă aflaţi în acest mod.
• 4:3 Pan-Scan
Settings
Speaker Setting
Selectaţi atunci când doriţi să vizualizaţi
clipul video în format 16:9 furnizat de
DVD, fără benzile negre din părţile
de sus şi de jos, chiar dacă aveţi un
televizor cu un raport al ecranului de
4:3 (porţiunile extreme din stânga şi din
dreapta vor fi tăiate).
• 4:3 Letter Box
Selectaţi această opţiune pentru a
vizualiza întregul raport al ecranului,
16:9, furnizat de DVD, chiar dacă
aveţi un televizor cu un raport de 4:3.
În partea superioară şi inferioară a
ecranului vor apărea benzi negre.
• 16:9 Wide
Puteţi vizualiza întreaga imagine 16:9
pe un televizor cu ecran panoramic.
Speaker Size
Delay Time
Test Tone
Move


Dacă un DVD are un raport al dimensiunilor de 4:3, nu poate fi
vizionat pe ecran panoramic.
Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de
imagine, vor avea un aspect diferit în funcţie de software, de tipul
televizorului şi de setarea pentru raportul dimensiunilor
televizorului.
: Off
Select
Return
Select
Return
• Pentru boxele din faţă, modul este setat pe Small
(Mici).
• Pentru Subwoofer, modul este cel prestabilit.
• Pentru boxele din spate şi centru, puteţi comuta
modul la opţiunea Small (Mici) sau None (Fără).
- Small : Selectaţi acest mod când utilizaţi
boxele.
- None : Selectaţi acest mod când nicio boxă nu
este conectată.
✎ NOTĂ

✎ NOTĂ
►
Sound Edit
Modul boxelor poate varia în funcţie de setările
Dolby Pro Logic şi Stereo.
Editarea sunetului
Puteţi regal balansul şi nivelul fiecărei boxe în parte.
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change
Move
Select
Return
Select
Return
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta şi ajusta
boxa pe care o doriţi.
Apăsaţi butoanele ◄► pentru a regla setările.
22
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 22
2010-06-14
4:48:55
03
Configurare
Reglarea balansului boxelor frontale/spate
 Puteţi selecta valori între 0 şi -6.
 Volumul scade pe măsură ce vă apropiaţi de –6.
Amplasarea optimă a
boxei centrale
Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwooferului
 Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la
+6dB la –6dB.
 Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de
+6dB şi scade pe măsură ce vă apropiaţi de 6dB.
Amplasarea optimă a
boxelor din spate
Timpul de decalaj
Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale de poziţia
de audiţie, puteţi regla timpul de decalaj al semnalelor
audio de la boxa centrală şi de la cele din spate.
Puteţi seta şi tonul de testare în acest mod.
Este recomandat să amplasaţi toate boxele în perimetrul cercului din imagine.
Df: Distanţa de la boxele frontale
Dc: Distanţa de la boxa centrală
Dr: Distanţa de la boxele din spate
Configurarea timpului de decalaj al boxelor
Configurarea boxei centrale
Atunci când redarea audio este în sistem surround
pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă
distanţa dintre dvs. şi fiecare boxă este identică.
Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite,
în funcţie de amplasarea boxelor, puteţi regla
diferenţa prin adăugarea unui efect de decalaj la
sunetul din boxa centrală şi cele din spate.
Dacă distanţa Dc este mai mare sau egală cu distanţa
Df din ilustraţie, setaţi modul la 0 ms.
În caz contrar, modificaţi setarea conform tabelului.
Settings
Delay Time
Distanţa
dintre Df
şi Dc
0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
Timpul
de
decalaj
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Front
Center
: 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Configurarea boxelor din spate
: Off
Dacă distanţa Dc este mai mare sau egală cu distanţa Dr
din ilustraţie, setaţi modul la 0 ms.
În caz contrar, modificaţi setarea conform tabelului.
Subwoofer
Test Tone
Change
Move
Select
Return
Select
Return
✎ NOTĂ

Durata decalajului va fi activată doar atunci când este
redată sursa pe 5.1 canale.

Nu puteţi configura nivelurile pentru centru şi spate în
acest mod, atunci când valorile pentru aceste boxe
sunt setate la None (Fără).
Distanţa
dintre Dr
şi Dc
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
Timpul
de
decalaj
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ NOTĂ



În cazul sistemului
PL II (Dolby Pro Logic II),
timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
În cazul utilizării opţiunii AC-3, timpul de decalaj
poate fi setat între 00 şi 15 mSEC.
Canalul central este reglabil doar pe discurile cu
5.1 canale.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 23
23
2010-06-14
4:49:00
Configurare
Tonul de test
Sistem
Configurare iniţială
Settings
Speaker Setting
Utilizând opţiunea Initial Setting (Setare iniţială) puteţi seta
limba şi aspectul TV.
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: On
►
Înregistrare DivX(R)
Move
Select
Return
Select
Return
Accesaţi codul de înregistrare DivX(R) VOD pentru a
achiziţiona şi reda conţinut DivX(R) VOD.
Utilizaţi caracteristica tonului de test pentru a verifica
conexiunile boxelor.
• Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta On.
• Tonul de test va fi trimis în ordinea Front Left ➞
Center ➞ Front Right ➞ Rear Right ➞ Rear
Left ➞ Subwoofer in order.
Pentru a opri tonul, apăsaţi butonul ENTER.
DRC (Dynamic Range Compression)
Această caracteristică permite echilibrarea
intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase
sunete. Puteţi utiliza această funcţie pentru a vă
bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi
filme la volum redus, în timpul nopţii.
• Puteţi selecta fie Oprit, 2/8, 4/8, 6/8 sau Complet.
AV-SYNC
Sincronizarea video şi audio pot să nu corespundă
televiziunii digitale.
Dacă apare această situaţie, reglaţi timpul de decalaj
al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
• Puteţi seta durata decalajului la valori cuprinse
între 0 mSec şi 300 mSec. Setaţi valoarea optimă
pentru această durată.
Optimizare egalizator
Setaţi automat un egalizator oprim, în funcţie de regiune.
• Opriţi : Opriţi setarea de optimizare a egalizatorului.
• Porniţi : Porniţi setarea de optimizare a egalizatorului.
24
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 24
2010-06-14
4:49:00
03
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul de pe
ecran, meniul discului etc.
Limba
afişajului de
pe ecran
Meniul
discului
Audio
Subtitlu
Selectaţi o limbă pentru textul
afişajului.
Selectaţi o limbă pentru afişarea
meniului discului.
Selectaţi o limbă pentru caracteristica
audio a discului.
Selectaţi o limbă pentru subtitlurile
discului.
a Pentru a selecta o altă limbă, selectaţi opţiunea Altele
din Meniul discului, Audio şi Subtitlu şi introduceţi
codul limbii din ţara dvs. (consultaţi pagina 36).
a Nu puteţi selecta opţiunea Altele în meniul limbii
pentru afişaj.
✎ NOTĂ

Limba selectată va apărea doar dacă este
acceptată pe disc.
Siguranţă
Funcţia de control parental funcţionează în cazul acelor
DVD-uri cărora le-a fost atribuită o evaluare care vă ajută
să stabiliţi tipurile de discuri pe care le vizionează familia
dvs. Există până la 8 niveluri de evaluare pe un disc.
Configurare
Limbă
Clasă de evaluare părinţi
Selectaţi nivelul de evaluare pe care doriţi să îl setaţi.
O cifră mare indică faptul că programul respectiv este
destinat strict pentru uzul adulţilor. De exemplu, dacă
selectaţi ca nivel maxim nivelul 6, discurile care conţine
nivelurile 7 şi 8 nu vor putea fi redate.
Introduceţi parola şi apoi apăsaţi butonul ENTER
- Parola est setată în mod prestabilit la valoarea "7890".
- După finalizarea configurării, veţi reveni la ecranul
anterior.
Schimbare parolă
Selectaţi opţiunea de modificare şi introduceţi parola
din 4 cifre prin care setaţi interdicţia parentală, utilizând
butoanele numerice de pe telecomandă.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Support
Move
Dacă uitaţi parola
1. Scoateţi discul.
2. Ţineţi apăsat butonul STOP () de pe
telecomandă timp de cel puţin 5 secunde.
Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
Asistenţă
Informaţii produs
Furnizează informaţiile despre produs, precum codul
de model, versiunea software etc.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 25
25
2010-06-14
4:49:00
Funcţii elementare
Redarea discurilor
Redare CD audio (CD-DA)/MP3/WMA
1. Apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE().
BA
2. 2. Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta
în sus.
3. Apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE() pentru a
închide sertarul pentru discuri.
Track01
1/17
✎ NOTĂ

Funcţia de reluare: Atunci când opriţi redarea
discului, aparatul reţine locul opririi, astfel încât,
dacă apăsaţi din nou butonul PLAY, redarea va
continua din acel loc. (Această funcţie este
disponibilă doar pe discurile DVD.)
Apăsaţi de două ori butonul STOP în timpul
redării pentru a dezactiva funcţia de reluare.

Dacă timp de 3 minute nu sunt apăsate butoane
pe aparat sau pe telecomandă, în timp ce
aparatul este în modul Pauză, modul se va
schimba în STOP.

În funcţie de conţinutul discului, ecranul iniţial
poate să difere.

Discurile pirat nu vor rula pe acest aparat pentru
că încalcă recomandările CSS (Content
Scrambling System: un sistem de protecţie
împotriva copiilor)
*
va apărea atunci când este apăsat un buton
nevalid.
Funcţia Screen Saver pentru televizor/de
economisire a energiei
• acă produsul este în modul de oprire pentru mai
mult de 5 minute fără o interfaţă cu utilizatorul, pe
televizor va apărea un screen saver.
• Dacă lăsaţi aparatul în modul screen saver pentru
mai mult de 25 de minute, alimentarea va fi oprită
automat.
26
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau MP3 în
sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor audio, se va reda automat
prima piesă.
- Apăsaţi butoanele #$ pentru a trece la
piesa anterioară / următoare.
• În cazul discurilor MP3/WMA apăsaţi
butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea
Music şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
- Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta fişierul dorit şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
- Apăsaţi butoanele  pentru a trece la
paginile anterioare / următoare.
2. Apăsaţi pe butonul STOP () pentru a întrerupe
redarea.
✎ NOTĂ




În funcţie de modul de înregistrare, este posibil ca
unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
Cuprinsul unui CD MP3 poate varia în funcţie de
formatul MP3/WMA al pieselor înregistrate pe disc.
Fişierele WMA-DMR şi DTS CD nu pot fi redate.
Atunci când se redă un CD MP3/WMA, tastele
numerice nu funcţionează.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 26
2010-06-14
4:49:00
04
Utilizarea funcţiei de redare
Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o
cameră video sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate
pe CD şi redate apoi pe acest aparat.
1. Introduceţi un disc JPEG în sertarul pentru
discuri.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Photo şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
Căutare Înainte/Înapoi
dBAD
Apăsaţi butoanele  pentru a utiliza funcţia de
căutare.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul
pe care doriţi să îl redaţi şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
fotografia pe care doriţi să o redaţi şi apoi
apăsaţi butonul ENTER.
• Va fi redat fişierul selectat, după care va
începe redarea diapozitivelor.
• Pentru a opri redarea diapozitivelor, apăsaţi
butonul PAUSE () .
• Puteţi vizualiza fişierul anterior/următor
apăsând pe butoanele ◄,► în timpul
modului pentru vizualizarea de diapozitive.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
Funcţii elementare
Redarea fişierelor JPEG
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ NOTĂ

În modul de căutare nu este redat niciun sunet.
Saltul scenelor/melodiilor
dBAD
Apăsaţi butoanele #$.
• La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va
fi redat capitolul, piesa sau directorul (fişierul)
anterior sau următor.
• Nu puteţi sări peste mai multe capitole o dată.
JPEG 3
Redarea cu încetinitorul
642 X 352
dD
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Apăsaţi pe butonul PAUSE () şi apoi pe butonul
 pentru a reda conţinutul cu încetinitorul
Funcţia de rotire
G
În timpul modului Pauză, apăsaţi butonul VERDE(B) sau
GALBEN(C).
• Butonul VERDE(B) Rotire la 90° în sens antiorar.
• Butonul GALBEN(C): Rotire la 90° în sens orar.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ NOTĂ


Nu se aude sunetul în timpul redării cu încetinitorul.
Redarea lentă inversă nu funcţionează.
✎ NOTĂ

Rezoluţiile maxime acceptate de aparat sunt de
5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele
JPEG standard şi de 2048 x 1536 (sau 3.0
MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 27
27
2010-06-14
4:49:01
Funcţii elementare
Utilizarea meniului Title
Redarea secvenţială
d
dD
Apăsaţi în mod repetat butonul PAUSE.
• Imaginea este redată cu câte un cadru după
fiecare apăsare a butonului în timpul redării.
✎ NOTĂ

Nu se aude sunetul în timpul redării secvenţiale.
Funcţia 5 Minute Skip
D
În timpul redării, apăsaţi pe butonul ◄,►.
• Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare
apăsare a butonului ►.
• Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare
apăsare a butonului ◄ .
În cazul DVD-urilor care conţin mai multe titluri, puteţi
vizualiza titlul fiecărui film.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TITLE al telecomenzii.
DISC MENU
TITLE
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a
realiza selecţia dorită şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
✎ NOTĂ

În funcţie de disc, articolele de configurare din meniu
pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
disponibil.
✎ NOTĂF

Această funcţie este disponibilă doar în cazul DivX.
Utilizarea meniului Disc
d
Puteţi vizualiza meniurile pentru limba de dublaj,
limba de subtitrare, profil etc.
1. În timpul redării, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul DISC MENU al
telecomenzii.
DISC MENU
TITLE
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a
realiza selecţia dorită şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
✎ NOTĂ

În funcţie de disc, articolele de configurare din
meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu
fie disponibil.
28
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 28
2010-06-14
4:49:01
04
Redare repetată A-B
dBAD
dB
Repetarea DVD/DivX
Puteţi reda în mod repetat o anumită secţiune de pe
un DVD sau CD.
Puteţi repeta titlul, capitolul sau secţiunea (repetare
A-B) de pe un disc DVD/DivX.
1. În timpul redării discurilor DVD sau CD, apăsaţi
pe butonul REPEAT al telecomenzii.
Repeat
Funcţii elementare
Redare repetată
2. În cazul DVD-urilor, apăsaţi butoanele ▲▼
pentru a selecta A-.
În cazul CD-urilor, apăsaţi în mod repetat
butonul REPEAT, până ce apare
.
OFF
3. Apăsaţi butonul ENTER în momentul de la care
doriţi să înceapă redarea repetată (A).
4. Apăsaţi butonul ENTER în momentul de la care
doriţi să se oprească redarea repetată (B).
1. În timpul redării DVD/DivX, apăsaţi pe
butonul REPEAT al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta modul de repetare dorit şi
apoi apăsaţi butonul ENTER.
REPEAT
㪋
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a OFF repetarea
şi a reveni la redarea normală, apoi apăsaţi
butonul ENTER.
5. Pentru a reveni la redarea normală,
În cazul DVD-urilor, apăsaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta opţiunea de OFF
În cazul DVD-urilor, apăsaţi butonul REPEAT
pentru a selecta opţiunea de .
✎ NOTĂ

Z
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Funcţia de repetare A-B nu funcţionează pe
discurile DivX, MP3 sau JPEG.
Track ➞ Dir (Directory) ➞ Disc ➞ Off
Repetarea discurilor CD/MP3-CD
1. În timpul redării discurilor CD/MP3, apăsaţi în
mod REPEAT butonul de repetare pentru a
selecta modul dorit.
B
A
(Normal Repetare piesă Repetare totală Aleator Repetare secţiune A-B)
(Normal Repetare piesă Repeat Dir (Directory) Repetare totală Aleator)
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 29
29
2010-06-14
4:49:01
Funcţii elementare
Afişarea informaţiilor privind discul
 Audio(
): Se referă la limba de
dublare a filmului. Un disc DVD poate
conţine până la 8 limbi de dublare.
 Subtitle(
): Se referă la limba
subtitlurilor disponibile pe disc. Puteţi
alege limba subtitlurilor sau le puteţi
dezactiva de pe ecran. Un disc DVD
poate conţine până la 32 limbi de
subtitrare.
): Atunci când un DVD conţine
 Angle(
mai multe unghiuri pentru o anumită
scenă, puteţi utiliza funcţie Angle.
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
Selectarea limbii de dublaj
O
TO
dD
LS
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TOOLS al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ a selecta
elementul dorit.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a
realiza modificarea dorită a configuraţiei şi apoi
apăsaţi butonul ENTER.
- Puteţi utiliza butoanele numerice de pe
telecomand pentru a controla anumite
elemente.
4. Pentru ca informaţiile despre disc să dispară,
apăsaţi din nou butonul TOOLS.
✎ NOTĂ



Dacă redaţi conţinut din meniul de instrumente, în
funcţie de disc, anumite funcţii pot fi dezactivate.
Puteţi selecta Dolby Digital sau Pro Logic, în funcţie de
disc.
Anumite meniuri de instrumente pot diferi în funcţie de
discuri şi fişiere.
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul
AUDIO (
).
3. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ◄► sau butoanele
numerice pentru a selecta limba de dublaj
dorită.
• În funcţie de numărul de limbi străine de pe
un disc DVD, după fiecare apăsare a
butonului este selectată altă limbă străină
pentru dublaj.
✎ NOTĂ

Modul DTS AUDIO nu este acceptat.
Meniul TOOLS
 Title(
) : Pentru a accesa titlul dorit
atunci când pe disc există mai multe
titluri. De exemplu, dacă există mai
multe filme pe un DVD, fiecare dintre
acestea va fi identificat ca un titlu.
 Chapter(
) : Majoritatea discurilor
DVD sunt înregistrate pe capitole, astfel
încât să puteţi găsi cu uşurinţă capitolul
dorit.
 Playing time( ) : Permite redarea
filmului de la un anumit moment.
Ca referinţă, trebuie să introduceţi
momentul din care va începe redarea.
30
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 30
2010-06-14
4:49:02
04
Funcţia Angle
d
dD
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul
).
SUBTITLE (
3. butoanele cu săgeţi ◄► sau butoanele
numerice pentru a selecta limba de subtitrare
dorită.
• În funcţie de numărul de limbi străine de pe
un disc DVD, după fiecare apăsare a
butonului este selectată altă limbă străină
pentru subtitrare.
✎ NOTĂ


Această funcţie vă permite să vizionaţi aceeaşi
scenă din unghiuri diferite.
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul
ANGLE (
).
3. Apăsaţi butoanele ◄► sau butoanele numerice
pentru a selecta unghiul dorit.
✎ NOTĂ

În funcţie de disc, este posibil ca funcţiile de limbă
pentru dublaj şi subtitrare să nu fie disponibile.
În cazul formatului DivX, limbile de subtitrare pot fi
reprezentate doar prin numere.
Funcţii elementare
Selectarea limbii de subtitrare
Funcţia Angle poate fi activată doar pe discurile
pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.
Funcţia Titluri
D
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre
extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza
corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia pentru titluri, salvaţi fişierul
de titluri (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului
media DivX (*.avi) din acelaşi folder.
Exemplu. Rădăcină
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de
caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru
Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi
chineză).
• Subtitrarea fişierelor DivX*.smi, *.sub, *.srt over
148 kbyte nu este acceptată.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 31
31
2010-06-14
4:49:04
Funcţii elementare
Modul Dolby Pro Logic II
Modul sunet
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro Logic II dorit,
funcţia P.Bass sau MP3 Enhancement.
PL
• DSP (Digital Signal Processor) : Modurile DSP au fost
concepute pentru a simula diferite medii acustice.
• EQ :Puteţi selecta ROCK, POP sau CLASSIC
pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică
redat.
DSP / EQ
㪉
㪈
Apăsaţi butonul
MUZICĂ
Când ascultaţi muzică, sunetul poate
conţine efecte care să creeze impresia
unei audiţii la faţa locului.
CINEMA
Adaugă realism coloanei sonore a
filmului.
PROLOG
Puteţi asculta o sursă de sunet pe 2
canale în modul surround pe 5.1
canale, cu toate boxele active.
- Este posibil ca unele boxe să nu
primească semnal, în funcţie de
semnalul de intrare.
MATRIX
Veţi audia un sunet surround pe mai
multe canale.
STEREO
Selectaţi acest mod pentru a audia doar
sunetul emis de boxele frontale laterale
şi de subwoofer.
MP3ENH
Puteţi îmbunătăţi prin upscaling
sunetul fişierelor MP3 (24 kHz, 8bit)
la nivelul sunetului de CD (44,1 kHz,
16bit). Funcţia MP3 Enhancement
este disponibilă doar în cazul
fişierelor MP3.
POWER
BASS ON
Această funcţie evidenţiază tonurile
joase oferind un bas profund şi
puternic.
POWER
BASS
OFF
Funcţia POWER BASS este oprită.
Apăsaţi butonul DSP/EQ.
POPS,
JAZZ,
ROCK
În funcţie de genul de muzică, puteţi
selecta POP, JAZZ şi ROCK.
STUDIO
Creează condiţiile de audiţie dintr-un
studio.
CLUB
Simulează sunetul dintr-un club, cu
ajutorul unui bas puternic.
HALL
Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea
impresia unei săli de concert.
MOVIE
Creează condiţiile de vizionare dintr-un
cinematograf.
CHURCH
Creează impresia de audiţie dintr-o
biserică înaltă.
PASS
Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
PL II.
✎ NOTĂ



32
Atunci când selectaţi modul Pro Logic II,
conectaţi dispozitivul extern la mufele AUDIO
INPUT (S şi D) ale aparatului. Dacă conectaţi
doar una dintre intrări (S sau D), sunetul emis
nu va avea efecte surround.
Funcţia Pro Logic II este disponibilă doar în
modul Stereo.
Funcţia P.BASS este disponibilă numai cu
surse LPCM pe 2 canale, precum MP3, Divx,
CD şi WMA.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0614.indd 32
2010-06-14
4:49:04
04
Utilizând butoanele de pe telecomandăl
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Reglare automată 1 : Atunci când apăsaţi
butonul # $ va fi selectat un post de transmisie
presetat.
• Reglare automată 2 : Ţineţi apăsat pe TUNING
(
) pentru a căuta automat posturi de
transmisie active.
• Reglare manuală : Apăsaţi butonul TUNING
(
) pentru a creşte sau descreşte frecvenţa
treptat.
Utilizând butoanele de pe aparat
1. Apăsaţi butonul FUNCTION (
) FM.
Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenţei FM
89.10
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2. Apăsaţi butonul TUNING (
) pentru a selecta
<89.10>.
TUNER
3. Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY. MEMORY
D
• Numărul va clipi pe afişaj.
4. Apăsaţi pe butonul # $ pentru a
selecta numărul de presetare.
• Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
înainte ca numărul să dispară de pe afişaj.
• Numărul dispare de pe afişaj, iar postul este
stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
• Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi pe
butoanele # $ de pe telecomandă pentru a
selecta un canal.
Funcţii elementare
Presetarea posturilor
Audiţia radio
2. Selectaţi un post de transmisie.
• Reglare automată 1 : Apăsaţi butonul
STOP (  ) pentru a selecta PRESET şi apoi
apăsaţi pe butoanele # $ pentru a
selecta postul presetat.
• Reglare automată 2 : Apăsaţi butonul
STOP (  )pentru a selecta MANUAL şi apoi
apăsaţi şi menţineţi apăsat butoanele # $
pentru a căuta automat banda.
• Reglare manuală : Apăsaţi butonul STOP
(  ) pentru a selecta MANUAL şi apoi
apăsaţi butoanele # $ pentru a comuta
pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului,
sunetul este comutat între STEREO şi
MONO.
MO / ST
㪊
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 33
33
2010-05-07
1:52:53
Funcţii avansate
Operaţiuni de rip pentru CD
Funcţia USB
Redarea fişierelor media utilizând
funcţia de gazdă USB
Puteţi reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi
melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau
camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate
şi cu sunet pe 5.1 canale, prin conectarea
dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului
Home Cinema.
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB de pe
panoul frontal al aparatului.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
USB.
• Pe afişaj va apărea USB iar apoi va dispărea.
B
Converteşte sunetul audio al CDDA (Compact Disc Digital
Audio – Compact disc audio digital) într-un fişier MP3
înainte de trimiterea către un dispozitiv de stocare USB.
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Introduceţi discul CDDA în sertarul pentru CD. CD RIPPING
㪌
3. Apăsaţi butonul CD RIPPING.
CD RIPPING
• Pentru a începe ripul piesei curente,
㪌
apăsaţi butonul CD RIPPING de pe
telecomandă în timp ce sistemul redă o
piesă sau este oprit temporar.
• Pentru a efectua operaţiunea de rip
asupra tuturor pieselor de pe CD, ţineţi apăsat pe
butonul CD RIPPING de pe telecomandă.
- Pe afişaj va apărea mesajul "FULL CD RIPPING"
(Operaţiune de rip pentru întregul CD) şi va începe
operaţiunea de rip.
4. Apăsaţi pe butonul STOP () pentru a întrerupe
operaţiunea de rip.
• Când operaţiunea de rip este completă, va fi creat un
director numit „RIPPING” pe dispozitivul USB şi fişierul
asupra căruia s-a efectuat operaţiunea de rip va fi
salvat în formatul „SAM_XXXX”.mp3”
✎ NOTĂ

3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta Videos,
Music sau Photo.
- Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Înlăturarea în siguranţă a dispozitivului USB
Pentru a preveni deteriorarea informaţiile stocate în
memoria dispozitivului, efectuaţi operaţia de
înlăturare în siguranţă înainte de a deconecta cablul
USB.
• Apăsaţi butonul GALBEN(C).
- REMOVE va apărea pe afişaj .
• Scoateţi cablul USB.
✎ NOTĂ







Pentru a asculta fişierele dvs. audio cu un
sistem de sunet pe 5.1 canale, trebuie să setaţi
modul Dolby Pro Logic II la Matrix. (Consultaţi
pagina 32)

Scoateţi cablul USB din portul USB, cu atenţie.
În caz contrar, portul USB poate fi deteriorat.



34
Nu întrerupeţi conexiunea USB sau alimentarea cu curent în
timpul operaţiunii de rip a CD-ului. În caz contrar, datele pot
fi deteriorate. Pentru a întrerupe operaţiunea de rip, apăsaţi
butonul STOP şi deconectaţi dispozitivul USB după ce
sistemul se opreşte complet din redarea CD-ului.
Dacă întrerupeţi conexiunea USB în timpul operaţiunii de rip,
sistemul se va închide şi nu veţi avea posibilitatea de a
şterge fişierul asupra căruia s-a efectuat operaţiunea de rip.
Dacă conectaţi dispozitivul USB la sistem în timp ce acesta
redă un CD, sistemul va opri redarea temporar.
Discurile DTS-CD nu acceptă operaţiunea de rip.
Dacă durata de rip este sub 5 secunde, este posibil să nu
fie creat un fişier de rip.
Operaţia de CD rip funcţionează numai dacă dispozitivul
USB este formatat în sistemul de fişiere FAT. (Sistemul
NTFS nu este acceptat.)
Pentru o listă de dispozitive compatibile, consultaţi
specificaţia gazdei USB.
Operaţiunea de rip se desfăşoară la o viteză normal, x3. În
cazul anumitor dispozitive USB, operaţiunea de rip poate
dura mai mult.
Când sistemul realizează rip al unui CD, sunetul nu va fi
emis.
Nu atingeţi şi nu deplasaţi sistemul în timpul operaţiunii de
rip a unui CD.
Atunci când setarea HDMI AUDIO este pornită, operaţiunile
de rip asupra CD-urilor nu sunt acceptate.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 34
2010-05-07
1:52:54
06
Alte informaţii
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos
au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi
contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul regional al DVD-ului.
Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată imediat
după apăsarea butonului Play/Pause.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul.
Nu este emis sunet.
• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe,
nu de la toate 6.
• Pentru unele discuri DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
• Reglaţi volumul.
• Atunci când ascultaţi un CD, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxele
frontale.
Selectaţi "PROLOG" apăsând butonul
PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii
pentru a utiliza toate cele şase boxe.
Nu a fost activat sistemul de sunet
surround Dolby Digital 5.1 CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este
activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de
manevrare?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (DVD RECEIVER/TV) ale telecomenzii (DVD RECEIVER/TV) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
• Calitatea imaginii este slabă, iar
imaginea tremură.
• Aţi pornit televizorul?
• Aţi conectat corespunzător cablurile video?
• Discul este murdar sau deteriorat?
• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează dacă discul nu conţine limbile
respective.
Ecranul meniului Disc/Title nu apare
chiar dacă funcţia Disc/Title este
selectată.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Proporţia dimensiunilor nu poate fi
modificată.
• Puteţi reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN
SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporţie a dimensiunilor
de 4 :3. Consultaţi eticheta DVD-ului şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 35
Alte informaţii
Depanare
35
2010-05-07
1:52:55
Alte informaţii
Symptom
Check/Remedy
• Produsul nu funcţionează.
(Exemplu : Alimentarea cu curent
se întrerupe, tasta panoului frontal
nu funcţionează sau se aude un
sunet ciudat.)
• Produsul nu funcţionează în mod
normal.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
Nu se poate recepţiona
transmisiunea radio.
• Ţineţi apăsat butonul STOP () de pe telecomandă timp de cel puţin 5 secunde,
atunci când nu este introdus niciun disc (funcţie de resetare).
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul “NO DISC” (FĂRĂ DISC), ţineţi apăsat
mai mult de 5 secunde butonul STOP () al aparatului. Pe afişaj apare INIT, iar
setările vor reveni la valorile prestabilite.
Apoi, apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o zonă cu
recepţie bună.
Listă de coduri de limbi
Introduceţi codul numeric corespunzător pentru opţiunea Altele din meniul Disc, Audio şi Subtitle. (consultaţi
pagina 25).
Cod
Limbă
Cod
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Limbă
Cod
Limbă
Interlingue
Cod
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
Limbă
Malagasy
Cod
Limbă
Cod
Kirundi
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
36
1527
Limbă
1482
Tajik
Română
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 36
2010-05-07
1:52:55
06
Alte informaţii
Specificaţii
General
Tuner FM
Greutate
Dimensiuni
Interval temperatură de
funcţionare
Interval umiditate de funcţionare
Raport semnal/zgomot
Sensibilitate utilizabilă
Distorsiune armonică totală
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Video Composite
Ieşire video
Vido Component
Amplificator
Ieşire boxe frontale
Ieşire boxă centrală
Ieşire boxe spate
Ieşire subwoofer
Interval frecvenţă
Raport S/N
Separarea canalelor
Sensibilitate intrare
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
2,6 Kg
430,0 (L) x 60,0 (Î) x 290,0 (l) mm
+5°C~+35°C
între 10 % şi 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat):
135 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 74 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 20 min.
480i(576i)
1 canal : 1.0 Vp-p (75 Ω)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω)
55W x 2(3Ω)
55W(3Ω)
55W x 2(3Ω)
55W(3Ω)
20Hz~20KHz
60 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
Sistem boxe pe 5.1 canale
Faţă/Spate
Central
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz ~ 20 KHz
140 Hz ~ 20 KHz
40 Hz ~ 160 KHz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
88dB/W/M
55W
55W
55W
110W
110W
110W
Faţă/Spate : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Central : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Subwoofer: 155 x 350 x 285 mm
Faţă/Spate : 0,4 Kg, Central : 0,4 Kg
Subwoofer: 3,8 Kg
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Română
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 37
37
2010-05-07
1:52:55
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 38
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-07
1:52:55
Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la
returnarea bateriilor.)
Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie
eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul
există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau
plumb în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte
tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.
Eliminarea corectă a acestui aparat
(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere,
la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane
din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil
pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local,
pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător.
Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.
HT-C330-XEO_ROM-0507.indd 39
2010-05-07
1:52:56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement