Samsung HT-C5550, HT-C5500 User manual

Samsung HT-C5550, HT-C5500 User manual
HT-C5500
HT-C5530
HT-C5550
5.1CH Blu-ray
Home Cinema System
Manualul utilizatorului
maginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs
Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 1
2010-02-22
10:20:44
Informaţii privind siguranţa
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL ( SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică “tensiune periculoasă” în
interiorul produsului, care prezintă riscul
de electrocutare sau de vătămare
corporală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA
ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI
COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe acesta.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie
să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o
conexiune de împământare pentru protecţie.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza trebuie să poată fi
accesată uşor.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs
LASER CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE
DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 2
2010-02-22
10:21:05
Precauţii
• Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele
unităţii.
• Instalaţi aparatul în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie
(7,5~10 cm).
• Nu aşezaţi aparatul pe amplificatoare sau pe alt echipament care se poate încălzi.
Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi nimic pe aparat.
• Înainte de a muta aparatul, asiguraţi-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
• Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă nu
utilizaţi aparatul o perioadă de timp îndelungată.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza
descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Ar putea determina
supraîncălzirea şi defectarea acestuia.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
• Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi-l doar în scopuri personale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă
transportaţi aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca acesta să ajungă la
temperatura camerei.
• Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 3
2010-02-22
3
10:21:05
Informaţii privind siguranţa
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot
reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot
duce la saltul peste sectoarele respective.
Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a
nu le zgâria.
Manevrarea discului
• Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
• Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe
suprafaţa acestuia.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă
pe disc.
Depozitarea discului
• Nu expuneţi la lumina soarelui
• Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece
• Păstraţi discul într-un plic de protecţie.
Depozitaţi-l în poziţie verticală.
✎ NOTĂ
 Nu permiteţi nimănui să murdărească
suprafaţa discurilor.
 Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în
aparat.
Manevrarea şi depozitarea discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l
cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă
moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să
fie dinspre interior spre exterior
✎ NOTĂ
 Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în
Licenţă
• Acest produs conţine tehnologie de protejare a
drepturilor de autor, protejată de patente SUA şi de
alte drepturi privind proprietatea intelectuală. Utilizarea
acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor
trebuie autorizată de Rovi Corporation şi este destinată
vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de
vizionare limitate, dacă nu există alte specificaţii din
partea Rovi Corporation. Este interzisă demontarea
sau dezasamblarea produsului.
• DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX®
este un format digital creat de DivX,Inc.
Acesta este un dispozitiv DivX certificat
oficial, care redă clipuri video DivX. Accesaţi www.divx.
com pentru informaţii suplimentare şi instrumente
software pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest
dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda conţinut DivX video la cerere (VOD). Pentru a
genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX
VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi
vod.divx.com şi introduceţi acest cod pentru a finaliza
procesul de înregistrare şi a afla mai multe despre DivX
VOD.
DivX Certified pentru redarea conţinutului video DivX cu
o rezoluţie de până la HD 1080p, inclusiv conţinut
premium.
• iPod este marcă
comercială a Apple Inc.,
înregistrată în SUA şi alte ţări.
IPhone este marcă comercială a Apple Inc.
• Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby, Pro
Logic şi simbolul DD sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate
drepturile rezervate.
contact cu piesele reci din aparat. Dacă se
formează condens în aparat, este posibil ca acesta
să nu funcţioneze corespunzător. Dacă apare
această problemă, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul
pornit timp de o oră sau două.
4
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 4
2010-02-22
10:21:06
Cuprins
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Licenţă
Copyright
INTRODUCERE
7
8
12
13
13
14
15
Pictogramele utilizate în manual
Tipurile de disc şi caracteristicile
Accesorii
Descriere
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomanda
CONEXIUNI
17
20
22
24
25
26
27
Conectarea boxelor
Conectarea modulului receiver wireless opţional
Conectarea dispozitivelor externe/televizorului prin HDMI
Conectarea ieşirii Video la televizor
Conectarea semnalului Audio de la componente externe
Conectarea la reţea
Conectarea antenei radio
CONFIGURARE
28
29
30
30
30
30
32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
38
41
41
41
42
42
42
Înainte de a începe (setări iniţiale)
Configurarea meniului
Afişaj
TV Aspect
BD Wise
Rezoluţie
Format HDMI
Movie Frame (24Fs)
Mod progresiv
Mod static
Culoare intensă HDMI
Audio
Setarea boxelor
Calibrare audio automată
Optimizare EQ
Audio HDMI
Ieşire digitală
Control dinamic interval
Sincronizare AV
System
Setări iniţiale
Dimensiune ecran [email protected]
Anynet+(HDMI-CEC)
Gestionare date BD
Ceas
Înregistrarea DivX(R)
Dezactivarea DivX(R)
Configurarea reţelei
Setări reţea
Stare reţea
Conexiune Internet BD-LIVE
Limbă
Securitate
Evaluare parentală
Schimbare parolă
2
7
17
28
ROMÂNĂ
2
3
4
4
4
INFORMAŢII PRVIND
SIGURANŢA
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 5
2010-02-22
5
10:21:06
Cuprins
CONFIGURARE
42
42
42
42
42
43
43
43
Informaţii generale
Fundal
Economisire energie
Afişaj frontal
Sunet pornire/oprire
Asistenţă
Actualizare software
Contactare Samsung
FUNCŢII ELEMENTARE
44
44
45
46
46
47
49
51
52
53
53
55
Redarea unui disc
Utilizarea meniului discului / titlului / pop-up
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Salt
Redare cu încetinitorul/Redare secvenţială
Repetarea redării
Utilizarea butonului TOOLS (Instrumente)
Audierea muzicii
Modul de sunet
Redarea unei imagini
Redarea unui dispozitiv de stocare USB
Audiţia radio
Utilizarea unui iPod
SERVICII DE REŢEA
57
61
61
61
Utilizarea [email protected]
BD-LIVE™
Notificare pentru actualizarea software
Utilizarea funcţiei AllShare
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
63
66
Depanare
Specificaţii
42
44
57
63
• • Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al produsului.
6
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 6
2010-02-22
10:21:06
01
Iniţiere
Iniţiere
Pictogramele utilizate în manual
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.
Termen
Siglă
Pictogramă
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definiţie
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-RE/-R, înregistrate în
format BD-RE.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD+RW sau DVD-RW(V)/
DVD-R/+R care au fost înregistrate şi finalizate.
o
w
G
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor audio CD-RW/-R (format CDDA).
x
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere DivX
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
Dispozitiv de
stocare USB
-
ATENŢIE
-
NOTĂ
-
Tastă pentru
scurtătură
-
F
!
✎
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere MP3 sau WMA.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere JPEG.
Indică o funcţie disponibilă pe un dispozitiv de stocare USB.
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările
au fost anulate.
Indică sugestii sau instrucţiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea
funcţiei.
Oferă acces direct şi uşor prin apăsarea butonului de pe
telecomandă.
• Acest produs este compatibil doar cu sistemul de culoare PAL.
• Discurile NTSC nu vor fi redate.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 7
2010-02-22
7
10:21:06
Iniţiere
Tipurile de disc şi caracteristicile
Siglele discurilor care pot fi redate
Compatibilitatea cu discurile Blu-ray
Blu-ray este un format nou, aflat în curs de dezvoltare. În
consecinţă, este posibil să survină probleme de
compatibilitate a discurilor. Nu toate discurile sunt
compatibile şi nu va fi rulat orice disc. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi secţiunea Tipuri de disc şi
caracteristici din acest manual. Dacă survin probleme de
compatibilitate, contactaţi centrul de asistenţă clienţi
SAMSUNG.
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru
anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate
anumite operaţii, precum modificarea unghiului şi
ajustarea raportului dimensiunilor.
Informaţii despre discuri sunt incluse în detaliu pe
cutie. Consultaţi-le dacă este cazul.
 Nu permiteţi murdărirea sau zgârierea suprafeţei
discurilor. Amprentele, murdăria, praful, zgârieturile
sau depunerile de la fumul de ţigară pe suprafaţa
de înregistrare împiedică utilizarea discului pentru
redare.
 Când este redat un titlu BD-Java, s-ar putea ca
încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcţii
să meargă încet.
Discuri care nu pot fi redate
•
•
•
•
•
•
Discuri HD DVD
DVD-RAM
Disc DVD-R de 3,9 GB pentru înregistrare.
DVD-RW(mod VR)
Super Audio CD(cu excepţia CD layer)
Discuri DVD-ROM/PD/MV etc. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• Discuri CD+G de redare audio, nu a imaginilor
grafice.
Disc Blu-ray
Dolby Digital Plus
Sistem de transmisie PAL
în Regatul Unit, Franţa,
Germania etc. .
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Esenţial
BD-LIVE
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD
achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redate
cu acest produs. Când încercaţi să redaţi aceste
discuri, va fi afişat mesajul „Cannot read this disc.”
(Niciun disc) sau „Please check the regional code of
the disc.” (Verificaţi codul de regiune al discului).
 Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi
redat.
8
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 8
2010-02-22
10:21:07
01
Tipuri de discuri
Aparatul şi discurile sunt codate după regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să corespundă
pentru a putea reda discul. Dacă nu se potriveşte
codul, discul nu va fi redat.
BD-ROM
Tip disc
Blu-ray
Cod
regiune
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
B
Europa, Groenlanda, Teritoriile
franceze, Orientul mijlociu, Africa,
Australia şi noua Zeelandă
C
India, China Rusia, Asia Centrală
şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de sud,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacifice,
Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India, cea
mai mare parte a Africii, Coreea
de Nord, Mongolia
6
China
DVD-VIDEO
Iniţiere
Cod regiune
Blu-ray Disc Read Only Memory. Un disc BD-ROM
conţine date pre-înregistrate. Deşi un BD-ROM poate
conţine date în orice formă, majoritatea discurilor BDROM vor conţine filme în format High Definition, pentru
redare pe produs. Acest produs poate reda discuri
comerciale pre-înregistrate BD-ROM.
BD-RE/BD-R
Blu-ray Disc Rewritable/Blu-ray Disc Recordable.
BD-RE/BD-R reprezintă formatul ideal pentru realizarea
de copii de siguranţă sau înregistrarea de imagini video
personale.
DVD-VIDEO
• Un digital versatile disc (DVD) poate conţine până la
135-minute de imagini, 8 limbi audio şi 32 de limbi
de subtitrare. Este echipat cu tehnologie de
compresie a imaginii MPEG-2 şi Dolby Digital
surround, pentru a vă putea bucura de imagini vii şi
clare, de înaltă calitate.
• Când treceţi de la primul la al doilea strat al unui disc
DVD Video dual-layered, s-ar putea să survină o
distorsiune momentană a imaginii şi sunetului.
Aceasta nu este o defecţiune a produsului.
• Când un disc DVD-RW/-R înregistrat în modul Video
este finalizat, acesta devine DVD-Video. DVD-urile
comerciale pre-înregistrate cu filme sunt cunoscute
de asemenea ca discuri DVD-Video. Acest produs
poate reda discuri comerciale DVD pre-înregistrate
(discuri DVD-Video) cu filme.
DVD-R/-RW
• Când un disc DVD-R/-RW înregistrat în modul Video
este finalizat, acesta devine DVD-Video. Capacitatea
de redare depinde de condiţiile de înregistrare.
• Acest produs poate reda discuri DVD-R înregistrate
şi finalizate cu un recorder DVD video.
• Redarea poate fi realizată numai pentru discuri DVDRW înregistrate în modul Video şi finalizate.
DVD+RW
• Acest produs poate reda un disc DVD+RW
înregistrat cu un recorder DVD Video. Capacitatea
de redare depinde de condiţiile de înregistrare.
DVD+R
• Acest produs poate reda un disc DVD+R înregistrat
şi finalizat cu un recorder DVD Video. Capacitatea de
redare depinde de condiţiile de înregistrare.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 9
2010-02-22
9
10:21:08
Iniţiere
Audio CD
DivX(Digital Video Express)
• Un disc audio pe care este înregistrat un semnal
audio PCM de 44,1kHz.
• Acest produs poate reda CD-DA, discuri CD-R şi
CD-RW în format audio.
• S-ar putea ca produsul să nu poată reda anumite
discuri CD-R sau CD-RW datorită condiţiilor de
înregistrare.
DivX este un format pentru fişiere video, conceput de
Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a
permite redarea pe internet a datelor audio şi video în
timp real.
MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3
pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată
vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei
de pe un DVD.
CD-R/-RW
• Utilizaţi un disc CD-R/-RW de 700MB (80 minute).
Dacă se poate, nu utilizaţi un disc de 800 MB (90
minute) sau mai multe, deoarece este posibil ca
acesta să nu fie redat.
• Dacă discul CD-R/-RW nu a fost înregistrat ca
sesiune închisă, s-ar putea să survină decalaje la
redarea părţii de început sau ca niciunul dintre
fişierele înregistrate să nu fie redate.
• S-ar putea ca unele discuri CD-R/-RW să nu poată fi
redate cu produsul, în funcţie de dispozitivul utilizat
pentru înregistrarea acestora. Pentru conţinutul
înregistrat pe discuri CD-R/-RW de pe CD-uri pentru
uz personal, capacitatea de redare va varia în funcţie
de conţinut şi discuri.
Formatul discului
Formate acceptate (DivX)
Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate
media. Dacă nu sunt suportate nici formatele video şi nici
cele audio, este posibil să întâmpinaţi probleme, cum ar
fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.
Formate video acceptate
Format
AVI
Versiuni acceptate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Formate audio acceptate
Format
Rata de biţi
Utilizarea discurilor MP3
• Discurile CD-R/-RW, DVD-RW/-R înregistrate cu
formatul UDF, ISO9660 sau JOLIET pot fi redate.
• Numai fişierele MP3 cu extensia “.mp3” sau “.MP3”
pot fi redate.
• Intervalul de biţi pentru redare este între 56 Kbps şi
320 Kbps.
• Rata de eşantionare pentru redate este între 32KHz
şi 48KHz.
• Produsul poate gestiona maxim 1500 de fişiere şi
foldere dintr-un folder părinte. Pentru fişierele MP3
înregistrate cu VBR(Rată de biţi variabilă), s-ar putea
ca sunetul să prezintă întreruperi.
Utilizarea discurilor JPEG
• Discurile CD-R/-RW, DVD-RW/-R înregistrate cu
formatul UDF, ISO9660 sau JOLIET pot fi redate.
• Numai fişierele JPEG cu extensia ".jpg", ".JPG", ".
jpeg" sau "JPEG" pot fi afişate.
• Formatul JPEG progresiv este acceptat.
DVD-RW/-R (V)
• Acesta este un format utilizat pentru înregistrarea
datelor pe un disc DVD-RW sau DVD-R. Discul poate
fi redat pe acest produs numai după ce a fost finalizat.
• Dacă un disc a fost înregistrat în modul Video pe o
altă marcă de recorder, dar nu a fost finalizat, acesta
nu poate fi redat pe acest produs.
10
Frecvenţă de
eşantionare
MP3
80~384 kbps
44,1 khz
AC3
128~384 kbps
44,1/48 khz
DTS
1, 5 Mbps
44,1 khz
• Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create în
formatul DTS, nu acceptă decât 6 Mbps.
• Raport dimensiuni : Deşi rezoluţia DivX prestabilită
este de 640x480 pixeli (4:3), produsul acceptă o
rezoluţie maximă de 800x600 pixeli (16 :9). Nu vor fi
acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari
de 800.
• Atunci când redaţi un disc a cărei frecvenţă este mai
mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să
apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.
• Qpel şi gmc nu sunt acceptate.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, streaming PC
• Pot fi redate fişiere video cu următoarele extensii. : .
avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca unele discuri DivX, MKV şi MP4 să
nu fie redate, în funcţie de rezoluţia video şi de
frecvenţa de cadre.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 10
2010-02-22
10:21:09
01
Iniţiere
Formate de fişiere acceptate
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier
*.avi
Container
Codec video
Codec audio
Rezoluţie
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
*.wmv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Suport pentru fişiere audio
Extensie fişier
Container
Codec audio
Interval de acceptare
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Compatibil cu versiunea 10 de WMA
* Rate de eşantionare (în kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Rate de biţi – Toate ratele de biţi din
intervalul 5kbps - 384kbps
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 11
11
2010-02-22
10:21:09
Iniţiere
Specificaţii gazdă USB
Specificaţii gazdă USB
• Acceptă dispozitive compatibile cu USB 1.1
sau USB 2.0.
• Acceptă dispozitive conectate printr-un cablu
de tip USB A.
• Acceptă dispozitive compatibile cu UMS
(USB Mass Storage Device) V1.0.
• Acceptă sistemul de formatate a fişierelor
FAT(FAT, FAT16, FAT32).
Neconformitate
• Funcţia CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este
acceptată.
• Nu sunt acceptate camerele digitale care
utilizează protocolul PTP sau care necesită
instalare de programe suplimentare atunci
când sunt conectate la PC.
• Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează
sistemul de fişiere NTFS. (Este acceptat doar
sistemul de fişiere FAT 16/32 (File Allocation
Table 16/32).)
• Nu funcţionează cu dispozitivele MTP (Media
Transfer Protocol) cu activare Janus.
• Nu acceptă dispozitive care necesită instalarea
unei unităţi separate pe PC (Windows).
• Nu acceptă conectarea la un hub USB.
• Este posibil ca un dispozitiv USB conectat cu
un cablu de extensie USB să nu fie
recunoscut.
Dispozitive USB care pot fi utilizare cu
produsul
Limitări operaţionale
4. HDD amovibil
• Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de
160 GB. Este posibil ca HDD-urile de 160GB
sau mai mult să nu fie recunoscute, în funcţie
de dispozitiv.
• Dacă dispozitivul conectat nu funcţionează din
cauza energiei de alimentare insuficiente, puteţi
utiliza un cablu de alimentare separat, pentru a-l
face să funcţioneze corect. Conectorul cablului
USB ar putea să difere, în funcţie de
producătorul dispozitivului USB.
• Dacă dispozitivul conectat are instalate mai
multe unităţi (sau partiţii), poate fi conectată o
singură unitate (sau partiţie).
• Un dispozitiv care acceptă numai USB 1.1
poate determina o diferenţă a calităţii
imaginii, în funcţie de dispozitiv.
Formate de fişiere acceptate
Format
Imagine
statică
Muzică
Nume fişier
Extensie fişier
Rată de biţi
Versiune
Rezoluţie
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
MP3
.MP3
80~384 kbps
–
–
Frecvenţă de
eşantionare
–
44,1kHz
1. Dispozitiv de stocare USB
2. MP3 Player
3. Cameră digitală
5. Cititor de carduri USB: Cititor carduri USB cu un
singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe
sloturi.
• În funcţie de producător, este posibil ca cititorul
de carduri USB să nu fie acceptat.
• Dacă instalaţi mai multe dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi,
este posibil să întâmpinaţi probleme.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
[email protected]
Cablu video
12
Antenă FM
Suport pentru iPod
Manualul
utilizatorului
B
C
MO/ST
D
DSP
Telecomandă/Baterii
(dimensiune AAA))
Microfon ASC
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 12
2010-02-22
10:21:09
01
Iniţiere
Descriere
Panoul frontal
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ASC IN
1
2
3
4
5
BUTON DE ALIMENTARE (
6
BUTON FUNCŢIE
7
)
Porneşte şi opreşte produsul.
SERTAR PENTRU DISCURI
Introduceţi discul aici.
SENZOR DE TELECOMANDĂ
Detectează semnalele de la telecomandă.
AFIŞAJ
Afişează starea redării, ora etc.
BUTON DESCHIDERE / ÎNCHIDERE
Deschide şi închide sertarul pentru discuri.
Modul este comutat în felul următor :
BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
Revine la titlul/capitolul/melodia anterioară.
BUTONUL CĂUTARE ÎNAPOI ŞI SALT
Caută în sens descendent în banda de frecvenţă FM.
8
9
BUTONUL OPRIRE
Opreşte redarea discului.
BUTONUL REDARE/PAUZĂ
Redă un disc sau întrerupe redarea.
10
BUTONUL CĂUTARE ÎNAINTE ŞI SALT
Se deplasează la titlul/capitolul/melodia următoare.
Caută în sens ascendent în banda de frecvenţă FM.
11
CONTROL VOLUM
Ajustarea volumului.
12
PORT USB
Aici poate fi conectat un dispozitiv de stocare USB care poate fi utilizat pentru stocare
atunci când sunteţi conectat la BD-LIVE. De asemenea, poate fi utilizat pentru realizarea
de upgrade pentru software şi pentru redarea de fişiere MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
13
MUFĂ ASC IN
Utilizată pentru conectarea microfonului ASC sau pentru setarea MAC (Musical Auto
Calibration).
✎ NOTĂ
 Upgrade-urile de software efectuate utilizând mufa USB Host trebuie realizate numai cu un stick de memorie flash USB.
 Un dispozitiv USB care consumă mai mult de 500mAh necesită o sursă de alimentare separată pentru a funcţiona în
bune condiţii.
 Nu puteţi utiliza un HDD USB pentru stocarea datelor BD (BD-LIVE).
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 13
13
2010-02-22
10:21:11
Iniţiere
Panoul din spate
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
FM ANT.
12
COMPONENT OUT
LAN
WIRELESS
DIDITAL
AUDIO IN
HDMI IN
13
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
1
CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU
DIFUZOARE PE 5.1 CANALE
Conectaţi boxele din faţă, centru, surround şi subwoofer-ul.
2
VENTILATOR
Ventilatorul furnizează aer rece către produs pentru a preveni
supraîncălzirea şi funcţionează întotdeauna când produsul este pornit.
3
MUFĂ iPod
Cuplaţi conectorul pentru suportul de iPod aici.
4
MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω
Conectaţi antena radio.
5
CONEXIUNE PRIN CARD TX (WIRELESS)
Cardul TX permite comunicarea aparatului cu modulul de receiver
wireless opţional.
6
MUFE DE INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICAL)
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal
digital.
7
MUFE INTRARE HDMI
Primesc semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.
8
MUFĂ IEŞIRE HDMI
9
MUFA PENTRU WIRELESS LAN
10
MUFĂ LAN
11
MUFE AUX DE INTRARE
12
MUFE IEŞIRE VIDEO COMPONENT
Conectaţi la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
13
MUFĂ IEŞIRE VIDEO
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa
de ieşire video a produsului.
Utilizaţi un cablu HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la
mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate
optimă a imaginii.
Poate fi utilizată pentru serviciile de reţea (consultaţi paginile
57~62), BD-LIVE şi upgrade-urile de software realizate printr-un
adaptor LAN wireless.
Poate fi utilizată pentru serviciile de reţea (consultaţi paginile
57~62), BD-LIVE şi upgrade-urile de software realizate prin
conexiunea de reţea.
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi
un aparat VCR)
! ATENŢIE
 Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile ventilatorului de răcire când instalaţi produsul.
 Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
14
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 14
2010-02-22
10:21:11
01
Iniţiere
Telecomanda
Prezentarea generală a telecomenzii
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
Porneşte şi opreşte produsul.
Apăsaţi pentru a selecta modul BD
RECEIVER/TV.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a seta
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
REPEAT
0
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul
discului.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Selectaţi articole de meniu de pe ecran
şi modificaţi valorile din meniu.
Reveniţi la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât pentru
meniurile produsului, cât şi pentru câteva
funcţii Blu-ray Disc.
Apăsaţi pentru a lega diverse
servicii [email protected]
Selectaţi modul audio Dolby Pro
Logic II dorit.
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o melodie sau un disc.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
Apăsaţi pentru a opri temporar
sunetul.
Reglaţi volumul.
Apăsaţi pentru a utiliza meniul Tools
(Instrumente).
Utilizaţi funcţia RDS pentru a
recepţiona posturi radio FM.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
Apăsaţi pentru a reveni la meniul
principal.
Setaţi temporizatorul pentru
oprirea produsului.
9
FULL SCREEN
Apăsaţi pentru a vizualiza ecranul
complet pe un televizor.
Acesta este butonul de selectare a
modului.
sau
Apăsaţi pentru a selecta modul video
al televizorului.
Pentru a deschide şi închide
sertarul pentru discuri.
Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Puteţi selecta modul SFE (Sound
Field Effect) adecvat pentru tipul
de muzică ascultat.
Utilizaţi pentru a intra în meniul
Popup/meniul Title (Titlu).
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile
de redare când redaţi un disc Bluray/DVD.
Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.
TUNER
MEMORY
A
[email protected]
B
C
MO/ST
D
DSP
Utilizat pentru a seta o frecvenţă
radio presetată.
Selectaţi MONO sau STEREO
pentru transmisiunea radio.
Reglaţi şi stabilizaţi nivelul
volumului.
(Digital Signal Processor)
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 15
15
2010-02-22
10:21:12
Iniţiere
Instalarea bateriilor în telecomandă
* Dimensiune baterii: AAA
Lista de coduri cu mărcile de televizoare
Marcă
Cod
Marcă
Cod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ NOTĂ
 Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii
cu cele de pe diagrama din interiorul
compartimentului.
 În condiţii de utilizare normală a televizorului,
bateriile durează aproximativ un an.
 Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7
metri în linie dreaptă.
Setarea telecomenzii
Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului
dvs. utilizând această telecomandă.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii
1. Apăsaţi butonul BD RECEIVER/TV pentru a
seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide
televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER,
introduceţi codul corespunzător mărcii
televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru
televizorul dvs., introduceţi codurile pe
rând, pentru a vedea ce cod corespunde.
• Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi
butoanele numerice pentru a introduce valorile
00, 15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că
setarea este finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele POWER, de VOLUM
şi CANALE şi butoanele numerice (0~9).
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca telecomanda să nu funcţioneze
pentru anumite mărci de televizoare. De
asemenea, s-ar putea ca anumite operaţii să nu
fie posibile, în funcţie de marca televizorului dvs.
 Telecomanda va funcţiona implicit cu televizoarele
Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 16
2010-02-22
10:21:12
02
Conexiuni
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Poziţia produsului
SW
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul
televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de
aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoare de 32" - 2~2,4m
Pentru televizoare de 55" – 3,5~4m
Boxele frontale ei
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea din faţă a boxelor frontale cu partea din faţă a boxei centrale sau
aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.
Boxa centrală f
Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime cu boxele frontale. O puteţi
aşeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surroundhj
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu
există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de
aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele surround sunt utilizate
* Spre
pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanenţă
semnal audio.
Subwoofer g
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
! ATENŢIE
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
 Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
 Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în tubul (gaura)
din subwoofer.
 Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
✎ NOTĂ
 Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de
difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 17
17
2010-02-22
10:21:13
Conexiuni
Componentele difuzorului
HT-C5500
(L)
(R)
(L)
FAŢĂ
(R)
CENTRU
SURROUND
Componentele difuzorului
SUBWOOFER
CABLU PT. BOXE
Boxe asamblate
HT-C5530
HT-C5530
(L) (R)
ŞURUB (MARE): 2EA
ŞURUB (MIC): 8EA
BOXĂ CENTRALĂ
(L)

CENTRU
FAŢĂ
STATIV
(R)
SURROUND
SUPORT STATIV SUBWOOFER
CABLU PT.
BOXE
BOXĂ
FRONTALĂ
HT-C5550
(L) (R)
BOXĂ
SURROUND
SUBWOOFER
HT-C5550
ŞURUB (MARE): 4EA
ŞURUB (MIC): 16EA
FAŢĂ
STATIV
(L) (R)
CENTRE
SURROUND
BOXĂ CENTRALĂ
SUPORT STATIV
SUBWOOFER

BOXĂ FRONTALĂ /
SURROUND
SUBWOOFER
CABLU PT. BOXE
✎ NOTĂ
 Consultaţi pagina 19 pentru metoda de instalare a boxelor pe stativul tip Tallboy.
18
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 18
2010-02-22
10:21:13
02
Conexiuni
Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy
* Numai HT-C5530 – Boxe frontale
1
* Numai HT-C5550 – Boxe faţă/spate
2
1. Întoarceţi suportul stativului invers şi
conectaţi-l la stativ.
Suport
stativ
Stativ
2. Fixaţi patru şuruburi mici în sens orar în cele patru
orificii marcate utilizând o şurubelniţă, conform
ilustraţiei.
3
4
Boxă
3. Conectaţi Boxa de sus la Suportul asamblat.
4. Cu ajutorul unei şurubelniţe, fixaţi un alt Şurub
mare în sens orar în orificiul din spatele boxei.
Stativ
Conectarea boxelor
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+),
apoi eliberaţi clema.
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare
cu cele de ieşire ale boxelor.
Negru
Roşu
Pentru HT-C5500
Boxă frontală (L)
Boxă centrală
Subwoofer
Boxă frontală (R)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Boxă surround (L)
Boxă surround (R)
FM ANT
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
* Consultaţi pagina 18 pentru boxele corespunzătoare HT-C5530/C5550.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 19
19
2010-02-22
10:21:32
Conexiuni
Conectarea modulului receiver wireless opţional
Pentru a conecta boxele surround în mod wireless, trebuie să achiziţionaţi modulul receiver wireless şi
cardul TX de la retailerul Samsung.
● Acest produs trebuie conectat numai cu SWA-5000.
Pentru HT-C5500
Boxă centrală
Boxă frontală (L)
Boxă frontală (R)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Boxă surround (L)
Boxă surround (R)
FM ANT
W
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Modul receiver wireless
* Consultaţi pagina 18 pentru boxele corespunzătoare HT-C5530/C5550.
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+),
apoi eliberaţi clema.
Negru
Roşu
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu
cele de ieşire ale boxelor.
4. Cu aparatul oprit, introduceţi cardul TX în mufa Conexiune prin
card TX (WIRELESS) din partea din spate a aparatului.
• Ţineţi cardul TX astfel încât eticheta "WIRELESS" să fie orientată
în sus şi introduceţi cardul în port.
• Cardul TX permite comunicarea aparatului cu modulul de
receiver wireless.
5. Conectaţi boxele spate din stânga şi dreapta la modulul Receiver
wireless.
6. Introduceţi cablul de alimentare al modulului Receiver wireless în
priza din perete.
20
WIRELESS
Card TX
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 20
2010-02-22
10:21:35
02
 Aşezaţi modulul receiver wireless în spatele dvs. Dacă modul receiver wireless este prea aproape de aparat,
din cauza interferenţelor este posibil să survină întreruperi ale sunetului.
Conexiuni
✎ NOTĂ
 Dacă în apropierea sistemului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, un card LAN wireless, un
echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (2,4/5,8GHz) din cauza
interferenţelor este posibil ca sunetul să se întrerupă uneori.
 Distanţa de transmisie dintre aparat şi modulul receiver wireless este de aproximativ 10 m, dar poate varia în
funcţie de mediul de funcţionare. Dacă între aparat şi modulul receiver wireless se află un perete din beton
armat sau din metal, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze, din cauză că unda radio nu poate trece prin
metal.
 Dacă aparatul nu acceptă conexiunea wireless, produsul are nevoie de ID Setting (Setare ID) între aparat şi
modulul receiver wireless. Cu aparatul oprit, apăsaţi butoanele numerice de pe telecomandă
"0""1""3""5", iar unitatea va porni. Cu modulul receiverului wireless pornit, menţineţi apăsat timp de 5
secunde butonul "ID SET" (Setare ID) din partea din spate a acestuia.
! ATENŢIE
 Nu introduceţi niciun alt card cu excepţia cardului TX furnizat.







Dacă este utilizat un card TX diferit, produsul ar putea să sufere deteriorări sau este posibil să nu puteţi
îndepărta cu uşurinţă cardul.
Nu introduceţi cardul TX invers sau în direcţie opusă.
Introduceţi cardul TX când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceţi cardul în timp ce
acesta este pornit.
Dacă aţi introdus cardul TX şi aţi finalizat setările modulului receiver wireless, conectorii boxei din spate de
pe unitatea principală nu emit sunet.
Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul receiver wireless. Feriţi-o de apă şi umezeală.
Pentru performanţe audio optime, asiguraţi-vă că zona din jurul modulului receiver wireless nu este bruiată
de niciun obiect.
Dacă nu se aude sunet din modulul receiver wireless, treceţi în modul DVD pe 5.1 canale sau Dolby
ProLogic II.
În modul 2-CH, nu este emis niciun semnal audio din modulul receiver wireless.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 21
21
2010-02-22
10:21:36
Conexiuni
Conectarea dispozitivelor externe/televizorului prin HDMI
HDMI este o interfaţă digitală standard pentru conectarea la dispozitive cum ar fi un televizor, proiector, DVD
player, Blu-ray player, settop box şi altele.
HDMI elimină pierderile de semnal apărute la conversia analogică şi vă permite să vă bucuraţi de o calitate
superioară video şi audio, ca şi cum sursa iniţială ar fi digitală.
DVD sau Blu-ray Player
SAT(Satelit/Set top box)
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI OUT : Conectarea la un televizor printr-un cablu HDMI (CALITATE OPTIMĂ)
Conectaţi un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la
mufa de intrare HDMI IN a televizorului.
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
 În cazul în care un cablu HDMI este cuplat sau decuplat în timpul redării unui fişier CD-DA, MP3 sau JPEG,
aparatul va opri redarea.
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul SOURCE de pe
telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă pentru televizor.
22
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 22
2010-02-22
10:21:37
02
1. Conectaţi un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de intrare HDMI IN din spatele aparatului la mufa de ieşire
HDMI OUT a dispozitivelor digitale.
Conexiuni
HDMI IN : Conectarea la o componentă externă cu un cablu HDMI
2. Apăsaţi pe butonul FUNCTION (Funcţie) pentru a selecta intrarea HDMI 1 sau HDMI 2.
Modul este comutat în felul următor : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
Funcţia de detectare automată HDMI
Ieşirea video a aparatului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI
când sistemul este pornit. Pentru rezoluţiile HDMI acceptate, consultaţi pagina 31.
• Această funcţie nu este disponibilă în situaţia în care cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Descrierea conexiunii HDMI
- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
- Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP, pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
• Ce este HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului BD/DVD
transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv
de afişare (TV, proiector, etc). Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea
neautorizată.
! ATENŢIE
 Funcţia Anynet+ este acceptată numai când un cablu HDMI este conectat la ieşirea HDMI OUT a
aparatului.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 23
23
2010-02-22
10:21:38
Conexiuni
Conectarea ieşirii Video la televizor
Roşu Albastru Verde
LAN
METODA 1
COMPONENT OUT
METODA 2
Galben
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
METODA 1 : Video Component (CALITATE SUPERIOARĂ)
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component
(neinclus) de la mufele de ieşire semnal video Component (Pr, Pb şi Y) ale panoului din spatele
produsului la mufele corespunzătoare ale televizorului.
✎ NOTĂ
 Puteţi alege una dintre multele rezoluţii disponibile: 1080i, 720p, 576p(480p) şi 576i(480i), în funcţie de tipul
de disc. (Consultaţi pagina 31)
 Rezoluţia efectivă poate să difere de valoarea setată în meniul Setup (Configurare), dacă sunt conectate
ambele cabluri Component şi HDMI. Rezoluţia poate să difere şi în funcţie de disc. (Consultaţi pagina 31)
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV SOURCE (Sursă
TV) de pe telecomandă şi selectaţi COMPONENT ca sursă externă pentru televizor.
 La redarea unui disc DVD, dacă sunt conectate atât mufa HDMI cât şi cea Component şi selectaţi modul
Component 1080p, 1080i, 720p sau 576p(480p), meniul Display Setup (Configurare afişaj) va afişa rezoluţia
de ieşire ca 1080p, 1080i, 720p sau 576p(480p) în meniu. Rezoluţia este de fapt 576i(480i).
METODA 2 : Video Composite (CALITATE BUNĂ)
Conectaţi cablul video de la mufa VIDEO OUT de pe panoul din spate al produsului la mufa VIDEO IN a
televizorului.
✎ NOTĂ
 Sursa video are întotdeauna rezoluţia 576i(480i), indiferent de rezoluţia setată în meniul Setup
(Configurare). (Consultaţi pagina 31)
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video
corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului,
consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV SOURCE
(Sursă TV) de pe telecomandă şi selectaţi VIDEO ca sursă externă pentru televizor.
! ATENŢIE
 Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de
sistemele de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.
24
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 24
2010-02-22
10:21:38
02
Conexiuni
Conectarea semnalului Audio de la componente externe
LAN
S
DIDITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
AUX
WIRELESS LAN
Roşu
Cablu optic
(neinclus)
Set-Top Box
OPTICAL
VIDEO OUT
Alb
Cablu audio
(neinclus)
În cazul în care
componenta analogică
externă are o singură ieşire
Audio, conectaţi canalul din
dreapta sau din stânga.
VCR
AUX
OPTICAL: Conectarea unei componente digitale externe
Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).
1. Conectaţi intrarea digitală (OPTICAL) a produsului la ieşirea digitală a componentei digitale externe.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea D.IN.
• Modul este comutat în felul următor : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ NOTĂ
 Pentru a viziona semnal video de la un receiver prin cablu/satelit, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia la un
televizor.
 Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
 Acest sistem acceptă doar formate audio DTS şi Dolby digital; formatul audio MPEG, care este de tipul flux de biţi,
nu poate fi acceptat.
AUX: Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi mufa AUX IN (Audio) a sistemului la mufa de ieşire Audio Out a componentei analogice
externe.
• Asiguraţi-vă că aţi potrivit corect culorile conectorilor.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX.
• Modul este comutat în felul următor : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ NOTĂ
 PUTEŢI SĂ CONECTAŢI MUFA VIDEO OUT A VIDEOCASETOFONULUI LA TELEVIZOR ŞI SĂ CONECTAŢI MUFELE DE IEŞIRE
AUDIO ALE VIDEOCASETOFONULUI LA ACEST PRODUS.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 25
25
2010-02-22
10:21:38
Conexiuni
Conectarea la reţea
În momentul realizării unei conexiuni la reţea, acest aparat permite vizualizarea serviciilor de reţea
(consultaţi paginile 57~62) precum [email protected] şi BD-LIVE, dar şi primirea actualizărilor de software.
Este recomandată utilizarea unui AP (Acces Point – Punct de acces) sau a unui router IP pentru
conexiune.
Pentru informaţii suplimentare despre conectarea routerului, consultaţi manualul utilizatorului pentru
router sau contactaţi producătorul acestuia pentru asistenţă tehnică.
Reţea prin cablu
1. Cu ajutorul cablului Direct LAN (cablu UTP), conectaţi mufa LAN a aparatului la mufa LAN a
modemului.
LAN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
Router
Modem Broadband
(cu router integrat)
Sau
Modem Broadband
Serviciu Broadband
Serviciu Broadband
Conectarea în reţea cu un PC,
pentru funcţia AllShare
(consultaţi paginile 61~62)
2. Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi pagina 38)
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca accesul la server-ul cu actualizări Samsung să nu fie permis, în funcţie de routerul utilizat şi de politica
furnizorului de servicii Internet. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii internet.
 Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze routerul pentru realizarea conexiunii de reţea.
 Pentru funcţia AllShare, în reţea trebuie conectat un calculator, aşa cum este indicat în figură.
26
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 26
2010-02-22
10:21:39
02
Conexiuni
Reţea wireless
Vă puteţi conecta la o reţea cu ajutorul unui dispozitiv de partajare Wireless IP.
1. Pentru a realiza conexiunea într-o reţea wireless, este necesar un router AP/IP. Conectaţi
adaptorul LAN Wireless la mufa corespunzătoare, din spatele aparatului.
2. Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi pagina 38)
Serviciu Broadband
LAN
COMPONENT OUT
OUT
I OUT
Dispozitiv de partajare Wireless IP
PC
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Adaptor LAN Wireless
(neinclus în pachet)
Conectarea în reţea cu un
PC, pentru funcţia AllShare
(consultaţi paginile 61~62)
✎ NOTĂ
 Acest produs este compatibil numai cu adaptorul LAN wireless de la Samsung. (neinclus) (Nume model:




WIS09ABGN).
- Adaptorul LAN wireless de la Samsung este comercializat separat. Contactaţi un retailer Samsung Electronics
pentru a-l achiziţiona.
Trebuie să utilizaţi un dispozitiv de partajare wireless IP care acceptă IEEE 802.11 a/b/g/n (modul n este
recomandat pentru operarea stabilă a reţelei wireless.)
Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferenţe, în funcţie de condiţiile de utilizare (evoluţia AP, distanţa,
obstacolele, interferenţa cu alte dispozitive radio etc.).
Setaţi dispozitivul de partajare wireless IP pe modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este acceptat.
Atunci când se aplică cheia de securitate pentru AP (dispozitiv de partajare Wireless IP) doar următoarele formate
sun acceptate.
1) Mod de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip de criptare: WEP, AES
 Pentru funcţia AllShare, în reţea trebuie conectat un calculator, aşa cum este indicat în figură.
Conectarea antenei radio
Antenă FM (inclusă)
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o
poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de
perete sau de o suprafaţă rigidă.
FM ANT.
WI
iPod
1. Conectaţi antena radio furnizată la mufa FM
75 Ω COAXIAL.
✎ NOTĂ
 Produsul nu recepţionează transmisii AM.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 27
27
2010-02-22
10:21:41
Configurare
Înainte de a începe (setări iniţiale)
1. Porniţi televizorul după conectarea aparatului.
(Atunci când aparatul este conectat la televizor
pentru prima dată, aparatul va porni automat, fiind
afişat ecranul de setări iniţiale.)
7. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
setările dorite pentru reţea: Prin cablu,
Wireless sau PBC (WPS) şi apoi apăsaţi
butonul ENTER. (Consultaţi paginile 38~41)
Va porni testul de reţea, iar setările iniţiale vor
fi finalizate.
Initial Settings I On-Screen Language
Initial Settings I Network
Select a language for the on-screen displays.
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
English
Français
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Deutsch
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Español
Italiano
Wired
Nederlands
> Move
s Select
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta limba
dorită, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
3. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta butonul
Start.
Initial Settings
Wireless
PBC (WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
8. Apăsaţi pe butonul OK.
Va fi afişat meniul principal.
(Pentru mai multe informaţii despre meniul
principal, consultaţi pagina 29)
• Meniu principal
TV Aspect, Musical Auto Calibration and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
You Tube
internet radio service
Please activate [email protected]
to enjoy a variety of Internet Services.
Start
a Previous
" Select
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
raportul dorit pentru dimensiuni, apoi apăsaţi pe
butonul ENTER. (Consultaţi pagina 29)
Musical Auto Calibration Va apărea ecranul Musical
Auto Calibration
5. Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare ASC
IN a produsului. (Consultaţi pagina 34)
6. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta butonul
Start.
Initial Settings I Musical Auto Calibration
Preparing...
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
✎ NOTĂ
 Atunci când aparatul este conectat pentru
prima dată la televizor, acesta va porni
automat.
Aceasta nu este o defecţiune a aparatului.
 Meniul principal nu va fi afişat dacă nu
configuraţi setările iniţiale.
 Dacă apăsaţi pe butonul ALBASTRU (D) în timpul
configurării de reţea, puteţi accesa meniul
principal chiar dacă reţeaua nu a fost
configurată încă.
 Atunci când reveniţi la meniul principal, modul
de afişare pe întregul ecran va fi anulat în mod
automat.
d Skip
Setarea funcţiei Musical Auto Calibration (Calibrare
audio automată) durează aproximativ 3 minute.
28
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 28
2010-02-22
10:21:43
03
iniţiale, pentru a modifica aceste setări, ţineţi
apăsat butonul OPRIRE () de pe panoul frontal
al aparatului pentru mai mult de. 5 secunde,
atunci când nu este introdus niciun disc.
 Utilizaţi cablul HDMI pentru a conecta aparatul
la un televizor Samsung compatibil
Anynet+(HDMI-CEC).
Dacă televizorul utilizează o limbă acceptată
de aparat, limba respectivă va fi stabilită în
mod automat ca fiind preferată.
Totuşi, caracteristica Anynet+(HDMI-CEC)
trebuie On atât pentru televizor cât şi pentru
aparat.
 Dacă produsul este lăsat în modul Stop
pentru mai mult de 5 minute fără a fi acţionat,
pe televizor va apărea un screen saver. Dacă
produsul este lăsat în modul Screen saver
pentru mai mult de 25 de minute, acest se va
opri automat, cu excepţia cazului în care este
redat un disc CD-DA (Automatic Power-Off –
Oprire automată).
Configurarea meniului
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
Butonul MENU : Apăsaţi pe acest buton pentru a vă
deplasa la meniul principal.
2
Butonul RETURN : Reveniţi la meniul anterior.
3
Butonul ENTER/ DIRECŢIE:
Deplasaţi cursorul sau selectaţi un element.
Selectaţi elementul evidenţiat în mod curent.
Confirmaţi setarea.
4
Butonul EXIT : Apăsaţi pe acest buton pentru a ieşi
din meniu.
Configurare
 Dacă doriţi reafişarea ecranului pentru setările
1. Apăsaţi pe butonul POWER.
Va apărea meniul principal.
• Meniu principal
You Tube
internet radio service
Please activate [email protected]
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
d View Devices
1
Selectează [email protected]
2
Selectează fişierele video.
3
Selectează fişiere audio.
4
Selectează fotografiile.
5
Selectează setările.
6
Afişează butoanele disponibile.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Settings, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
sub-meniul dorit, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
elementul dorit, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
5. Apăsaţi pe butonul EXIT pentru a ieşi din
meniu.
✎ NOTĂ
 Atunci când aparatul este conectat la reţea,
selectaţi opţiunea [email protected] din meniul
principal.
Puteţi prelua conţinuturile favorite de pe Samsung
AppS.
 Etapa de acces poate diferi în funcţie de meniul
selectat.
 Afişajul de pe ecran pentru acest aparat se
poate modifica după actualizarea versiunii de
software.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 29
6
" Enter
29
2010-02-22
10:21:48
Configurare
Afişaj
Puteţi configura diverse opţiuni de afişaj, cum ar fi
raportul dimensiunilor, rezoluţia etc.
Aspect TV
În funcţie de tipul televizorului pe care-l aveţi, puteţi
regla setarea pentru dimensiunile ecranului.
• 16:9 Normal
Anumite filme (sursă 4:3) vor
fi redate 4:3 Pillarbox (bare
negre pe marginile imaginii),
chiar dacă este selectată
opţiunea 16:9 normal.
BD Wise (doar pentru produsele Samsung)
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de interconectivitate Samsung.
Atunci când conectaţi între ele produse Samsung care
includ funcţia BD-Wise prin HDMI, rezoluţia optimă va fi
setată automat.
• Off : Rezoluţia de redare va fi reglată conform
rezoluţiei setate anterior, indiferent de rezoluţia
discului.
• On : Rezoluţia originală a discului BD/DVD va fi
redată direct pe televizor.
✎ NOTĂ
 Dacă doriţi modificarea rezoluţiei în BD Wise,
trebuie să Off dinainte funcţia BD WIse.
 Dacă dezactivaţi funcţia BD Wise, rezoluţia
• 16:9 Wide
Puteţi vizualiza imaginea
completă de 16:9 pe un
televizor cu ecran lat.
• 4:3 Letter Box
Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să vedeţi o
proporţie a dimensiunilor de
16:9 la redarea discurilor
Blu-ray/DVD, chiar dacă
televizorul dvs. are un raport
al dimensiunilor de 4:3. În
partea superioară şi inferioară
a ecranului vor apărea două
bare negre.
• 4:3 Pan-Scan
Selectaţi dacă doriţi să
vizualizaţi formatul video 16:9
oferit de discurile Blu-ray
Disc/DVD fără barele negre de
sus şi de jos, chiar dacă aveţi
un televizor în format 4:3 (părţile
extreme din dreapta şi din
stânga ale imaginii video vor fi
tăiate).
✎ NOTĂ
 În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
 Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea
ca imaginea să apară distorsionată.
 Dacă selectaţi opţiunea 4:3 Pan-Scan sau 4:3
Letter Box, nu veţi putea comuta pe vizualizarea
pe întregul ecran atunci când apăsaţi butonul
FULL SCREEN de pe telecomandă.
30
televizorului conectat va fi ajustată automat la
cea maximă.
 Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv
care nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza
funcţia BD Wise.
 Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei BD
Wise, On meniul BD Wise al aparatului şi al televizorului.
Rezoluţie
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video
Component şi HDMI.
Numărul din 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) indică numărul de linii din imaginea video.
Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv
progresivă.
• Auto : Verifică şi setează automat rezoluţia optimă.
(numai HDMI)
• BD Wise : Setează automat rezoluţia optimă când
aparatul este conectat printr-un cablu HDMI la un
televizor cu opţiunea BD Wise. (Articolul de meniu
BD Wise apare numai dacă opţiunea BD Wise este
setată la On (Activat)) (numai HDMI)
• 1080p : Emite 1080 de linii pentru semnal video
progresiv. (numai HDMI)
• 1080i : Emite 1080 de linii pentru semnal video intercalat.
• 720p : Emite 720 de linii pentru semnal video progresiv.
• 576p/480p : Emite 576(480) de linii pentru semnal
video progresiv.
• 576i/480i : Emite 576(480) de linii pentru semnal
video intercalat. (numai Component şi VIDEO)
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 30
2010-02-22
10:21:49
03
Configurare
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
• Redarea discurilor Blu-ray
HDMI / conectat
Ieşire
Configurare
HDMI / deconectat
Mod HDMI
Mod Component/VIDEO
Mod Component
Mod VIDEO
Auto
Rezoluţie optimă
576i(480i)
-
-
1080p, Movie Frame(24Fs) oprit
[email protected]
576i(480i)
-
-
1080p, Movie Frame(24Fs) pornit
[email protected]
576i(480i)
-
-
1080i, Movie Frame(24Fs) oprit
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• Redare DVD
HDMI / conectat
Ieşire
Configurare
HDMI / deconectat
Mod HDMI
Mod Component/VIDEO
Mod Component
Auto
Rezoluţie optimă
576i(480i)
-
-
1080p
[email protected]
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ NOTĂ
 Dacă televizorul conectat nu acceptă funcţia
Movie Frame sau rezoluţia selectată, va apărea
mesajul „If no pictures are shown after the
selection, please wait for 15 seconds. Apoi,
rezoluţia va reveni automat la valoarea
anterioară. Would you like to make a
selection?” (Dacă nu sunt afişate imagini după
selectare, aşteptaţi 15 secunde. Doriţi să
efectuaţi o selecţie?).
Dacă selectaţi Yes, iar rezoluţia nu este
acceptată, ecranul televizorului va deveni alb.
Aşteptaţi 15 secunde şi rezoluţia va reveni
automat la valoarea anterioară.
 Dacă ecranul este alb, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul OPRIRE () de pe partea din
faţă a aparatului, mai mult de 5 secunde (fără
niciun disc introdus). Toate setările sunt
restaurate la setările de fabrică. Urmaţi paşii
de pe pagina anterioară pentru a accesa
fiecare mod şi pentru a selecta Display Setup
(Configuraţie de afişare) acceptată de
televizorul dvs.
Mod VIDEO
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate
datele utilizatorilor stocate în datele BD vor fi
şterse.
 Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24
cadre pentru a putea utiliza modul Movie
Frame (24Fs).
 Dacă sunt conectate mufele HDMI şi
Component, iar ieşirea este Component,
înseamnă că există diferenţe între tabelul de
rezoluţii şi rezoluţia actuală, în funcţie de
televizorul dvs.
 În cazul în care caracteristica HDMI Auto
Detection (Detectare automată HDMI) nu
funcţionează, puteţi selecta rezoluţia 1080p
sau Movie Frame (24Fs) (Cadru film (24
cadre)).
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 31
31
2010-02-22
10:21:57
Configurare
Format HDMI
Mod progresiv
Puteţi optimiza setarea de culoare a ieşirii HDMI.
Selectaţi un tip pentru dispozitivul conectat.
Setaţi acest mod pentru a îmbunătăţi calitatea
imaginii atunci când vizionaţi discuri DVD.
• TV : Selectaţi această opţiune dacă aţi
conectat playerul la un televizor prin HDMI.
• Monitor : Selectaţi această opţiune dacă aţi
conectat playerul la un monitor prin HDMI.
• Auto : Setaţi acest mod pentru ca aparatul să
seteze automat cea mai bună imagine pentru
DVD-ul urmărit.
✎ NOTĂ
• Video : Selectaţi acest mod pentru a obţine
cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu
Concerte sau emisiuni TV.
 Înainte de a selecta această opţiune trebuie să
conectaţi un televizor sau un monitor la aparat.
Movie Frame (24Fs)
Activarea caracteristicii Movie Frame (24Fs) vă
permite să ajustaţi ieşirea HDMI a aparatului la 24
de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii
îmbunătăţită.
Vă puteţi bucura de caracteristica Movie Frame
(24Fs) numai dacă aveţi un televizor care acceptă
această rată de cadre. Acest meniu poate fi
selectat în moduri de rezoluţie a ieşirii HDMI 1080i
sau 1080p.
• Off : Funcţiile Movie Frame (24Fs) vor fi
dezactivate.
• On : Funcţiile Movie Frame (24Fs) vor fi
activate.
✎ NOTĂ
 Pot fi incluse două tipuri de frecvenţe de cadre,
în funcţie de disc: Movie (Film) (24 cadre) şi
Video (30 cadre). Când setarea comută între
Movie (Film) (24 cadre) şi Video (30 cadre), este
posibil ca ecranul să se aprindă intermitent
câteva secunde.
 Dacă televizorul dvs. nu acceptă funcţia Movie
Frame (24Fs), va fi afişat mesajul pop-up.
32
Mod static
Puteţi seta tipul de imagine afişată atunci când
întrerupeţi redarea DVD.
• Auto: Se va seta automat cea mai bună
imagine statică, în funcţie de conţinut.
• Frame : Selectaţi această opţiune atunci când
întrerupeţi o scenă cu acţiune.
• Field : Selectaţi această opţiune când
întrerupeţi o scenă cu acţiune intensă.
Culoare intensă HDMI
Setaţi această opţiune pentru a reda sau nu
imaginea de la mufa de ieşire HDMI OUT în
culoare intensă. Acest mod permite o
reproducere mai corectă a culorilor, printr-o
adâncime mai mare a culorilor.
• Auto: Imaginea va fi redată în coluri intense pe
televizorul conectat, care acceptă funcţia HDMI
Deep Color.
• Off : Imaginea va fi redată fără opţiunea de
culoare intensă.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 32
2010-02-22
10:21:57
03
Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale
faţă de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de
decalaj al semnalelor audio de la boxa frontală,
centrală, surround şi subwoofer.
Setarea boxelor
Settings
Speaker Setting
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Configurare
Distanţa
Audio
|
Level
Distance
Test Tone
:
• Puteţi seta distanţa dintre difuzoare între 0,3m
(1ft) şi 9,0m (30ft).
Off
Settings
s Select
r Return
Nivel
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
: ◄ 10ft (3.0m) |
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
10ft (3.0m)
:
Off
<Change s Select r Return
Puteţi regal balansul şi nivelul fiecărei boxe în
parte.
Reglarea nivelului boxelor frontale/centrale/
surround/subwoofer
• Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la
+6dB la –6dB.
• Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de
+6dB şi scade pe măsură ce vă apropiaţi de 6dB.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Center
Surround L
Surround R
Subwoofer
Test Tone
:◄
:
:
:
:
:
:
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Off
Tonul de test
Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifica
conexiunile boxelor.
Apăsaţi butoanele ◄, ► pentru a selecta All.
• Va fi trimis un ton de test în boxele Faţă
stânga Centru Faţă dreapta Surround dreapta Surround stânga Subwoofer pentru a vă permite să vă asiguraţi
că boxele sunt configurate corect.
|
Pentru a opri tonul de testare, apăsaţi butoanele
◄, ► pentru a selecta Off.
Settings
<Change s Select r Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change s Select r Return
✎ NOTĂ
 Când HDMI AUDIO este activat (semnalul
audio este emis prin boxele televizorului),
funcţia Ton test nu este disponibilă.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 33
33
2010-02-22
10:21:58
Configurare
Calibrare audio automată
Prin setarea funcţiei Musical Auto Calibration –
MAC (Calibrare audio automată) o singură dată
când instalaţi sau mutaţi produsul, acesta va
recunoaşte automat distanţa dintre boxe,
nivelurile dintre canale şi caracteristicile de
frecvenţă, pentru a crea un câmp de sunet pe
5.1 canale, optimizat în funcţie de mediul de
audiţie.
ASC IN
✎ NOTĂ
 Setarea funcţiei Musical Auto Calibration
durează aproximativ 3 minute.
 Configurarea funcţiei Musical Auto Calibration
poate fi realizată fără niciun disc în produs.
 Dacă microfonul ASC este deconectat în timpul
configurării Musical Auto Calibration, configurarea
va fi anulată.
 Când funcţia Musical Auto Calibration este
activată, modurile DSP, Dolby Pro Logic ll şi SFE
nu vor funcţiona.
 Dacă produsul este conectat la dispozitive externe
sau alte componente (precum un iPod, AUX, D.
IN), configurarea funcţiei Musical Auto Calibration
Setup ar putea să nu funcţioneze corespunzător.
Optimizare EQ
ASC
microphone
Setaţi o opţiune EQ optimă în mod automat, în
funcţie de regiune.
• Off : Funcţia Optimizare EQ este dezactivată.
• On : Funcţia Optimizare EQ este activată.
Audio HDMI
Veţi asculta fie în modul Musical Auto Calibration
sau User Speaker Settings.
• Off : Veţi asculta sunetul la valoarea Speaker
Setting (Setare boxe).
• On : Veţi asculta sunetul în modul Musical Auto
Calibration.
Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot
fi activate/dezactivate.
• Off : Semnalul video este transmis doar prin
cablul de conectare HDMI, iar sunetul este
emis doar prin boxele produsului.
• On : Semnalele video şi audio sunt transmise
prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este
emis doar prin boxele televizorului.
Setarea Musical Auto Calibration
✎ NOTĂ
Calibrare audio automată
1. Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare ASC
IN.
 Setarea HDMI Audio (Audio HDMI) este
convertită automat la 2 canale pentru boxele
televizorului.
2. Puneţi microfonul ASC în poziţia de ascultare.
• Funcţia Musical Auto Calibration va fi setată
automată în următoarea ordine
Faţă stânga Centru Faţă dreapta Surround dreapta Surround stânga Subwoofer
• Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a
anula setarea Musical Auto Calibration.
• Când pe afişaj apare mesajul "REMOVE MIC" ,
decuplaţi microfonul ASC.
34
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 34
2010-02-22
10:22:01
03
Setaţi opţiunea de ieşire digitală în funcţie de
receiverul conectat. (Pentru detalii suplimentare,
consultaţi secţiune de selectare a ieşirii digitale,
de pe pagina următoare)
Configurare
✎ NOTĂ
Ieşire digitală
 Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală
corespunzătoare, pentru a evita lipsa
sunetului sau zgomotul puternic.
 Dacă dispozitivul HDMI (receiver, televizor) nu este
compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital,
DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
• PCM
• Bitstream (Re-encode)
• Bitstream (Audiophile)
 Semnalele audio Secondary şi Effect nu se vor
auzi pe discuri DVD obişnuite.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei
surse audio.
 Unele discuri Blu-ray nu dispun de surse audio
- Primary Audio : Coloana sonoră pentru
caracteristica principală.
 Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea
- Secondary Audio : Coloană sonoră adiţională,
precum comentariile directorului sau ale unuia
actor.
- Interactive Audio : Atunci când este selectată
această opţiune, se vor auzi sunete interactive.
Această opţiune diferă pentru fiecare disc Blu-ray.
Secondary şi Effect.
audio analogică (L/R) sau pe cea audio HDMI
pentru televizorul dvs.
Afectează ieşirea optică şi HDMI audio, dacă este
conectat la un receiver.
 Dacă redaţi coloane sonore în format MPEG,
semnalul audio iese în format PCM indiferent de
valorile selectate pentru ieşirea digitală (PCM sau
Bitstream).
Selecţii pentru ieşirea digitală
Configurare
Conexiune
Audio Stream
pentru Blu-ray
Disc
Audio Stream
on DVD
Definiţia pentru
Blu-ray Disc
Bitstream
(Re-encoding)
PCM
Bitstream
(Audiophile)
Receiver HDMI
Optic
Receiver HDMI sau optic
Receiver HDMI
Optic
PCM
Maxim 7.1ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital
Maxim 5.1 ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Maxim 7.1ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD
Maxim 7.1ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS
Maxim 6.1 ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
DTS
DTS
DTS-HD HRA
Maxim 7.1ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
Maxim 7.1ch
PCM 2ch
DTS re-encoded
DTS-HD MA
DTS
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Maxim 5.1 ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Maxim 6.1 ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS
Oricare
Decodează împreună sursele
Emite numai coloana sonoră Primary
Decodează împreună sursele audio
audio Primary, Secondary şi
(coloana sonoră principală a filmului),
Primary, Secondary şi Effect în semnal Effect în semnal audio PCM. Apoi astfel încât receiver-ul dvs. să poată
recodifică semnalul audio PCM în decoda fluxul de biţi audio. Nu veţi audia
audio PCM.
flux de biţi DTS.
surse audio Secondary şi Effect.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 35
35
2010-02-22
10:22:02
Configurare
Control dinamic interval
Anynet+ (HDMI-CEC)
Puteţi seta un volum redus şi auzi în continuare
dialogurile foarte clar. Această funcţie este activă
doar dacă se detectează un semnal Dolby Digital.
• Off : Vă puteţi bucura de vizionarea unui film,
cu ajutorul standardului Dynamic Range.
• On : Atunci când coloanele sonore ale filmelor
sunt redate la volum redus sau în difuzoare de
capacitate mică, sistemul poate aplica
compresia corespunzătoare pentru a mări
calitatea conţinutului audio de intensitate joasă
şi pentru a regla volumul pasajelor de
intensitate mare.
Anynet+ este o funcţie convenabilă, care oferă o
funcţionare a corelată cu alte aparate Samsung,
cu ajutorul caracteristicii Anynet+.
Pentru a acţiona această funcţie, conectaţi
aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui
cablu HDMI.
Puteţi acţiona acest aparat cu ajutorul
telecomenzii de la televizorul Samsung, putând
iniţia redarea discurilor prin simpla apăsare a
butonului REDARE (►) de pe telecomanda
televizorului.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul
de utilizare al televizorului.
• Off : Funcţiile Anynet+ vor funcţiona.
• On : Funcţia Anynet+ nu va funcţiona.
Sincronizare AV
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de
redare mai mică decât sunetul, dacă aparatul
este conectat la un televizor digital. Dacă apare
această situaţie, reglaţi timpul de decalaj al
sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
• Puteţi seta întârzierea sunetului la valori între 0
ms şi 300 ms. Setaţi-o la valoarea optimă.
System
✎ NOTĂ
 Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul
HDMI nu acceptă CEC.
 Dacă televizorul Samsung are o siglă n,
atunci acceptă funcţia Anynet+.
 În funcţie de modelul televizorului, este posibil
ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
funcţioneze. Faceţi referire la manualul de
utilizare al televizorului.
Setări iniţiale
Gestionare date BD
Utilizând opţiunea Initial Settings, puteţi seta
limba, dimensiunea ecranului, calibrarea audio
automată şi setările de reţea etc.
Pentru informaţii suplimentare despre setări,
consultaţi secţiunea corespunzătoare din acest
manual.
Vă permite gestionarea conţinuturilor descărcate
de pe un disc Blu-ray care acceptă serviciul BDLIVE.
Puteţi verifica informaţiile dispozitivului, inclusiv
spaţiul de stocare, şterge datele BD sau modifica
dispozitivul de memorie flash.
Dimensiune ecran [email protected]
Setaţi dimensiunile ecranului [email protected] la
parametrii optimi.
• Size 1 : Afişarea pictogramelor mici pentru
aplicaţii. Pe marginile ecranului pot apărea zone
negre.
• Size 2 : Afişarea pictogramelor normale pentru
aplicaţii. Imaginea poate fi prea mare pentru
ecranul televizorului dvs.
• Size 3 : Afişarea pictogramelor mari pentru
aplicaţii. Imaginea poate fi prea mare pentru
ecranul televizorului dvs.
36
* Trebuie să introduceţi un dispozitiv USB cu o
memorie de minim 1GB într-unul dintre sloturile
USB (mufa LAN wireless funcţionează de
asemenea ca slot USB.) pentru a putea descărca
conţinut de pe BD-LIVE.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: External Flash: Memory
Current Device
Total Size Audio
: 955MB
Subtitle : 949MB
Available Size
Delete BD Data
Change Device
:
:
|
: External Flash Memory
s Select
r Return
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 36
2010-02-22
10:22:02
03
Înregistrarea DivX(R)
• Total Size : Spaţiul total al dispozitivului.
• Available Size : Dimensiunea disponibilă pe dispozitiv.
Vizualizaţi codul de înregistrare DivX(R) VOD,
pentru a putea achiziţiona şi reda conţinuturi
DivX(R) VOD.
✎ NOTĂ
 În modul de memorie externă, redarea riscului




va fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB
în timpul redării.
Doar acele dispozitive USB formatate în
sistemul de fişiere FAT (etichetă de volum DOS
8.3) sunt acceptate, fiind recomandată
utilizarea dispozitivelor USB care acceptă
protocolul USB 2.0, cu o viteză de citire/scriere
de 4MB/sec sau mai mare.
Nu puteţi utiliza un HDD USB pentru stocarea
datelor BD (BD-LIVE).
Funcţia Reluare redare este posibil să nu
funcţioneze după formatarea dispozitivului de
stocare.
Spaţiul total al BD Data Management poate
diferi, în funcţie de versiunea software.
Configurare
Descrierea informaţiilor referitoare la
dispozitiv (stocare) disponibile pe aparat
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ NOTĂ
 Această opţiune nu este activată dacă selectaţi
OK.
Pentru a activa această opţiune, selectaţi
dezactivarea DivX(R).
Ceas
Dezactivarea DivX(R)
Puteţi seta funcţii legate de timp.
Selectaţi această opţiune pentru a obţine un con
de înregistrare nou.
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
Audio Clock Mode Disc Menu
:
: Auto
|
System Clock Set
Audio
:
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode :Puteţi selecta Auto sau Manual.
Dacă selectaţi Manual, meniul Clock Set va fi
activat în timp ce opţiunea DST va fi
dezactivată.
• Clock Set : Puteţi specifica manual data şi ora
curente.
• Time Zone : Puteţi specifica fusul orar aferent
zonei în care vă aflaţi.
• DST : Puteţi seta DST la 1 hour (1 oră) , 2
hours (2 ore) şi dezactivat.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ NOTĂ
 Această funcţie poate cu acţionată când este
dezactivată funcţia de înregistrare DivX(R).
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 37
37
2010-02-22
10:22:02
Configurare
Configurarea reţelei
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea a
aparatului, urmaţi aceşti paşi:
1. În meniul principal, apăsaţi pe butoanele ◄►
pentru a selecta Settings şi apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Network, apoi apăsaţi pe ENTER.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Network Settings, apoi apăsaţi pe ENTER.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Network Type, apoi apăsaţi pe ENTER.
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Wired sau Wireless, apoi apăsaţi pe
ENTER.
6. Accesaţi următoarea secţiune.
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Auto
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
0
Subnet Mask
: 0
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
0
:
0
0
0
0
0
0
' Return
2. După finalizarea procesului, apăsaţi pe
butonul RETURN. Apoi, rulaţi un test de
reţea pentru a vă asigura că aparatul s-a
conectat la reţea (consultaţi pagina 41).
3. Dacă funcţia de reţea nu obţine valorile reţelei
sau dacă aţi selectat opţiunea Manual, citiţi
instrucţiunile pentru configurarea manuală.
Setări reţea
Configurarea unei conexiuni prin cablu
- Manual
Contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a afla
dacă adresa IP este statică sau dinamică. Dacă aceasta
este dinamică, este recomandată utilizarea setării
automate. Setarea automată este cea mai simplă,
funcţionând în majoritatea cazurilor. Dacă adresa IP
este statică, trebuie să utilizaţi procedura de configurare
manuală.
Instrucţiunile cu privire la reţelele prin cablu sunt afişate
mai jos. Instrucţiunile cu privire la reţelele wireless se află
după cele cu privire la reţelele prin cablu.
Dacă setarea automată nu funcţionează, va trebui
să introduceţi manual setările de reţea.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul majorităţii
calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti paşi:
Reţea prin cablu
4. În fila Support, faceţi clic pe butonul Details.
Vor fi afişate setările de reţea.
1. În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe
butoanele ▲▼ pentru a selecta Network
Settings şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea ecranul Protocol Setup pentru
Internet.
2. Apăsaţi pe butonul ►, apoi selectaţi Auto
sau Manual, iar apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
Configurarea unei conexiuni prin cablu - Automat
1. Faceţi clic stânga pe pictograma Network,
din partea din dreapta-jos a ecranului.
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Status.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceţi
clic pe fila Support.
Pentru a introduce aceste setări în aparat, urmaţi
aceşti paşi:
1. Pe ecranul de configurare a protocolului
Internet, apăsaţi pe butonul ENTER.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manual, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
3. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (IP Address – Adresă IP).
1. Dacă aţi selectat opţiunea Auto, funcţia de
reţea obţine şi introduce manual valorile
pentru adresa IP, masca de sub-reţea etc.
✎ NOTĂ
 Acest proces poate dura până la cinci minute.
38
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 38
2010-02-22
10:22:04
03
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Manual
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
Subnet Mask
: 255 255
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Manual
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
255
:
0
0
0
0
0
0
' Return
4.
4.
Utilizaţi butoanele numerice ale telecomenzii
pentru a introduce cifrele.
5. După ce completaţi un câmp, utilizaţi butonul
► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi pentru
a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
6. Introduceţi valorile pentru IP Address, Subnet
Mask şi Gateway.
7. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa DNS.
8. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
9. Apăsaţi pe butonul Return de pe telecomandă.
10. Rulaţi un test de reţea pentru a vă asigura că
aparatul s-a conectat la reţea (consultaţi
pagina 41).
Apăsaţi pe butonul PBC (WPS) a routerului
într-un interval de două minute. Aparatul dvs.
va afişa ecranul de selectare a reţelei, va
obţine automat toate setările de reţea de
care are nevoie şi se va conecta la reţeaua
respectivă. După ce finalizează acest proces,
aparatul va afişa un buton OK. Apăsaţi pe
butonul ENTER de pe telecomandă.
După configurarea conexiunii la reţea, apăsaţi
pe butonul de RETURN pentru a ieşi din
ecranul de setări pentru reţea.
Configurarea conexiunii la reţeaua wireless
– Căutare automată a reţelelor
Majoritatea reţelelor wireless dispun de un sistem
de securitate opţional, care necesită ca dispozitivele
care accesează reţeaua să transmită un cod de
securitate criptat, denumit Cheie de acces sau Cheie
de securitate. Cheia de securitate este bazată pe o
expresie de trecere, de obicei un cuvânt sau o serie
de litere şi cifre, cu o lungime specificată, pe care
a trebuit să o introduceţi atunci când aţi configurat
setările de securitate pentru reţeaua wireless. Dacă
utilizaţi această metodă de configurare a conexiunii la
reţea şi dispuneţi de o cheie de securitate, va trebui
să introduceţi expresia de trecere atunci când rulaţi
procesul de configurare.
Reţea wireless
 Configurarea conexiunii la reţea
Puteţi configura reţeaua wireless în trei feluri:
• Utilizând PBC (WPS)
• Utilizând funcţia de căutare automată a
reţelelor
• Manual.
Pentru a configura conexiunea la reţea utilizând funcţia
de căutare automată a reţelelor, urmaţi aceşti paşi:
1.
În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe
butoanele ▲▼ pentru a selecta Network
Settings, şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER
Va apărea ecranul de configurare a
protocolului pentru Internet.
2.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Internet Protocol Setup, pentru Internet,
după care apăsaţi pe butonul ENTER.
3.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
modul Auto sau cel Manual, , apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
4.
Dacă aţi selectat Auto, apăsaţi butonul ▲
pentru a accesa Access Point Selection şi
apoi apăsaţi butonul ENTER.
Funcţia de reţea va căuta reţelele wireless
disponibile.
După finalizarea căutării, aparatul va afişa o
listă cu reţele disponibile.
Fiecare metodă este descrisă mai jos.
Configurarea conexiunii la reţeaua wireless
- PBC (WPS)
Cea mai simplă modalitate de a configura
conexiunea la o reţea wireless este utilizarea
funcţiei PBC (WPS).
Dacă routerul wireless are un buton PBC (WPS),
urmaţi aceşti paşi:
1.
2.
În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe
butoanele ▲▼ pentru a selecta Network
Settings şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea ecranul de configurare a
protocolului pentru Internet.
Apăsaţi pe butonul ROŞU(A) de pe
telecomandă.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 39
Configurare
3.
Settings
39
2010-02-22
10:22:05
Configurare
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
5.
6.
7.
8.
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select
' Return
În lista de reţele, apăsaţi pe butoanele ▲▼
pentru a selecta una din acestea şi apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
Dacă apare fereastra pop-up PIN/Security
(PIN/Securitate), mergeţi la pasul 7. Dacă
apare ecranul de conectare la reţea, mergeţi
la pasul 11.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
PIN sau Security (Securitate).
Pentru majoritatea reţelelor casnice, opţiune
de selectat este Security (pentru cheia de
securitate).
În ecranul Security (Securitate), introduceţi
expresia de trecere asociată reţelei.
✎ NOTĂ
 Expresia de trecere poate fi găsită pe unul
9.
10. După ce finalizaţi introducerea, apăsaţi pe
butonul GALBEN(C) de pe telecomandă,
sau deplasaţi-vă la butonul Done. după care
apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea ecranul de conectare la reţea.
11. Aşteptaţi afişarea mesajului de confirmare a
conexiunii, iar apoi apăsaţi pe butonul
ENTER. Ecranul de setări pentru reţea va
apărea din nou.
12. Pentru a testa conexiunea, apăsaţi pe
butonul ▼ pentru a selecta opţiunea
Network Test opţiunea, iar apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
Configurarea conexiunii la reţeaua wireless
- Manual
Dacă setarea automată nu funcţionează, va trebui
să introduceţi manual setările de reţea.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul majorităţii
calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti paşi:
1.
2.
3.
Faceţi clic stânga pe pictograma Network,
din partea din dreapta-jos a ecranului.
În meniul pop-up, faceţi clic pe Status.
În fereastra de dialog care va apărea, faceţi
clic pe fila Support.
În fila Support, faceţi clic pe butonul Details.
Vor fi afişate setările de reţea.
din ecranele utilizate pentru configurarea
routerului sau modemului.
4.
Pentru a introduce expresia de trecere,
urmaţi aceste instrucţiuni generice:
• Utilizaţi butoanele numerice ale
telecomenzii pentru a introduce cifrele.
• Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe
telecomandă pentru a vă deplasa între
butoanele ecranului Security Key.
• Pentru a introduce litere, deplasaţi-vă la
butonul a/A/1/ şi apoi apăsaţi pe
butonul ENTER. De fiecare dată când
apăsaţi pe butonul ENTER, schimbaţi
tipul de caractere introduse (a/A/1/).
• Pentru a introduce o literă, apăsaţi
butonul numeric care corespunde literei
respective. Apăsarea repetată a numărului
duce la schimbarea literei.
• Pentru a şterge ultimul caracter introdus,
deplasaţi-vă la butonul Delete şi apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
• Pentru a şterge toate caracterele, deplasaţivă la tasta Clear şi apoi apăsaţi pe butonul
ENTER. Puteţi, de asemenea, apăsa
butonul ROŞU(A) de pe telecomandă.
Pentru a introduce aceste setări în aparat, urmaţi
aceşti paşi:
40
1.
2.
3.
4.
Pe ecranul de configurare a protocolului
Internet, apăsaţi pe butonul ENTER.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manual, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (IP Address – Adresă IP).
Utilizaţi butoanele numerice pentru a
introduce cifrele.
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu :
Access Point Selection : Not Selected
Audio
Disc Menu
:
Internet Protocol Setup : Manual
System
Audio
:
0
0
IP Address
: 0
Network
Subtitle
:
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
: Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Move
0
0
0
0
" Select ' Return
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 40
2010-02-22
10:22:06
03
5. După ce completaţi un câmp, utilizaţi
butonul ► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi
pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
6.
Introduceţi valorile pentru IP Address,
Subnet Mask, şi Gateway.
7.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa
DNS.
8.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
9.
După ce finalizaţi procesul, apăsaţi pe
butonul ▲ pentru a reveni la secţiunea de
selectare a punctului de acces. Selectaţi
reţeaua, după care apăsaţi pe butonul
ENTER.
10. Mergeţi la pasul 6 din procedura de
configurare automată a conexiunii la reţeaua
wireless şi urmaţi instrucţiunile începând de
la acel pas.
Test reţea
Utilizaţi acest meniu pentru a verifica reţeaua prin
cablu sau pentru a verifica dacă conexiunea la
reţea funcţionează sau nu.
Settings
Display
On-Screen
NetworkMenu
Test :
Audio
Disc Menu
:
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
System
Audio
:
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Network
Subtitle
:
Gateway Ping
Language Internet Service Test
Security
Network testing...
General
Support
Stare reţea
Verificaţi dacă a fost stabilită o conexiune la reţea
şi la Internet.
Conexiune Internet BD-LIVE
Setaţi această conexiune pentru a permite
conexiunea la Internet atunci când se utilizează
serviciul BD-LIVE.
• Allow (All) : Conexiunea la Internet va fi
permisă pentru toate conţinuturile BD LIVE.
• Allow (Valid Only) :Conexiunea la Internet va fi
permisă doar pentru conţinuturile BD-LIVE cu
un certificat valid.
• Prohibit : Conexiunea la Internet nu va fi
permisă pentru niciun conţinut BD LIVE.
✎ NOTĂ
 Ce este un certificat valid?
Atunci când aparatul utilizează serviciul BDLIVE pentru a trimite date despre disc şi
pentru a solicita certificarea discului de către
server, serverul utilizează datele transferate
pentru a verifica validitatea discului şi apoi
trimite certificatul către aparat.
 Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în
timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Limbă
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul
principal, pentru meniul discului etc.
• On-Screen Menu : Selectaţi limba pentru
afişajele de pe ecran.
• Disc Menu : Selectaţi limba pentru afişajele
meniului discului.
• Audio : Selectaţi limba pentru redarea audio a
discului.
• Subtitle : Selectaţi limba pentru redarea
subtitrării discului.
✎ NOTĂ
 Limba selectată va apărea doar dacă
este acceptată de disc.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 41
Configurare
5.
41
2010-02-22
10:22:08
Configurare
Securitate
Informaţii generale
Atunci când accesaţi acest meniu pentru prima
dată, va fi afişat ecranul de configurare a parolei.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul
butoanelor numerice. (În mod prestabilit, parola
setată este 0000.)
Fundal
Puteţi schimba tema de fundal pentru ecranul
meniului.
Evaluare parentală
Această caracteristică funcţionează împreună cu
discurile Blu-ray/DVD cărora li s-a atribuit un nivel de
evaluare care vă permite să controlaţi tipurile de
discuri Blu-rayDVD vizionate de membrii familiei dvs.
Selectaţi nivelul de evaluare pe care doriţi să îl
stabiliţi. Un număr mai mare indică faptul că
programul este destinat doar vizionării de către
persoanele adulte. De exemplu, dacă selectaţi nivelul
maxim 6, nu vor fi redate discurile de nivel 7 şi 8.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
Off
8(Adults)
6
5
4
▼
Schimbare parolă
Puteţi schimba parola formată din 4 cifre, utilizată
pentru a accesa funcţiile de securitate.
Puteţi reduce consumul de energie electrică
setând oprirea automată a panoului frontal, atunci
când nu este acţionat timp de 5 secunde.
• Off : Funcţia de economisire a energiei nu este
utilizată.
• On : Panoul frontal se va opri automat din
funcţionare atunci când nu este acţionat timp
de 5 secunde.
Afişaj frontal
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Economisire energie
7
Change Password
Enter the password
Enter Pin r Return
Dacă aţi uitat parola
1. Scoateţi discul.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 5 secunde
butonul OPRIRE () de pe panoul frontal.
Toate setările vor reveni la configuraţia din
fabrică.
Modificaţi luminozitatea panoului frontal.
• Auto : Luminozitatea va fi estompată în timpul
redării.
• Dim : Fereastra de afişare va fi estompată.
• Bright : Fereastra de afişare va fi luminată.
Sunet pornire/oprire
Se va reda o melodie atunci când aparatul este
pornit sau oprit.
• Off : Dezactivează sunetul la pornire/oprire.
• On : Activează sunetul la pornire/oprire.
✎ NOTĂ
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele
utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.
42
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 42
2010-02-22
10:22:09
03
Actualizare software
Acest meniu vă permite să actualizaţi software-ul,
pentru a beneficia de îmbunătăţiri ale performanţei
şi de servicii suplimentare. Puteţi verifica versiunea
actuală a software-ului, realiza actualizări prin
Internet şi seta notificarea pentru actualizare
automată. Dacă aparatul este conectat corect la
reţea prin cablu sau wireless, acesta se va conecta
automat la site-ul Web Samsung de fiecare dată
când este pornit, descărcând fişiere de actualizare
în cazul existenţei unei actualizări valide.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Disc MenuUpgrade :
Audio
:
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXXX
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
s Select r Return
Support
Configurare
Asistenţă
Puteţi realiza actualizarea de software şi în unul
din următoarele două moduri: Actualizarea de
software este identică cu cea din meniul By
Internet.
• USB : Accesaţi www.samsung.com/
bluraysupport, apoi descărcaţi şi memoraţi cel
mai recent software pe unitatea flash USB.
Conectaţi unitatea flash USB la portul USB al
aparatului pentru a actualiza software-ul, apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• CD : Accesaţi www.samsung.com/
bluraysupport, descărcaţi şi scrieţi cea mai
recentă versiune de software pe un disc.
Introduceţi şi redaţi discul cu ajutorul aparatului
pentru a începe actualizarea, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran
✎ NOTĂ
 Upgrade-ul software utilizând mufa USB Host
trebuie realizat când în unitate nu este introdus
niciun disc.
 Dacă vreţi să anulaţi procesul de actualizare în
timp ce se descarcă datele, apăsaţi butonul
ENTER.
1. Pentru a selecta opţiunea By Internet,
apăsaţi pe butonul ENTER.
Va apărea un mesaj pop-up în cazul în care
există actualizări disponibile.
2. Dacă selectaţi opţiunea Yes (Da), aparatul se
va opri automat şi apoi va reporni.
(Nu îi porniţi niciodată manual.)
3. Va apărea fereastra pop-up care indică
evoluţia actualizării.
După finalizarea actualizării, aparatul se va
opri automat.
4. Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni
aparatul.
Contactare Samsung
✎ NOTĂ
Furnizaţi informaţii de contact pentru a primi
asistenţă cu privire la aparatul dvs.
 Actualizarea se va finaliza după ce aparatul se
 Când procesul de actualizare a sistemului s-a
încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Upgrade.
 Nu opriţi aparatul în timpul procesului de
actualizare a sistemului, deoarece se poate
defecta.
 Nu utilizaţi alte dispozitive USB decât unităţi
USB Flash pentru a realiza upgrade software
când utilizaţi mufa USB Host.
va opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi
pe butonul POWER pentru a porni aparatul
actualizat.
Nu porniţi sau opriţi manual aparatul în timpul
procesului de actualizare.
 Samsung Electronics nu este responsabilă de
defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa
consumatorilor pe durata actualizării de
software.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 43
43
2010-02-22
10:22:12
Funcţii de bază
Redarea unui disc
Structura discurilor
Conţinutul discurilor este împărţit în general astfel:
Redare
• Disc Blu-ray, DVD-VIDEO
1. Apăsaţi pe buto DESCHIDERE/
ÎNCHIDERE ( ) pentru a deschide sertarul
pentru discuri.
2. Aşezaţi un disc în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsaţi pe butonul REDARE (►) sau
DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ( ) pentru a
închide sertarul pentru discuri.
Butoane de redare:
REDARE ( ►) Porneşte redarea.
Opreşte redarea.
• Dacă butonul este apăsat
o dată: Poziţia în care a
fost oprită redarea va fi
memorată.
• Dacă butonul este apăsat
OPRIRE (  )
de două ori: Poziţia în care
a fost oprită redarea nu va fi
memorată.
(Pentru anumite discuri Blu-ray (BDJ), această funcţie ar putea să nu
fie activă.)
PAUZĂ (  )
Opreşte temporar redarea.
title 1
capitol 1
capitol 2
capitol 1
title 2
capitol 2
capitol 3
piesă 3
piesă 4
piesă 5
• CD audio (CD-DA) :
piesă 1
piesă 2
• MP3, WMA, DivX, MKV şi MP4
folder (group) 1
fişier 1
fişier 2
fişier 1
folder (group) 2
fişier 2
fişier 3
Utilizarea meniului discului/titlului/pop-up
Utilizarea meniului discului
hZ
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
DISC MENIU de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta elementul dorit,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
DISC MENU
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
disponibil.
✎ NOTĂ
 La apăsarea unui buton nevalid, va fi afişat
mesajul "Not Available".
44
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 44
2010-02-22
10:22:13
04
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Salt
Z
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TITLE MENIU de pe telecomandă
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta elementul dorit,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
TITLE MENU
POPUP
În timpul redării, puteţi efectua o căutare rapidă
a unui capitol sau a unei piste, cu ajutorul
funcţiilor Căutare şi Salt, pentru a trece la
selecţia următoare.
Căutarea scenei dorite
hzZyx
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
disponibil.
 Meniul de titluri va fi afişat numai dacă pe disc
există cel puţin două titluri.
Redarea listei de titluri
z
1. În timpul redării, apăsaţi butonul
DISC MENU sau TITLE MENU .
DISC MENU
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru
a selecta intrarea pe care doriţi să
o redaţi din lista de titluri, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
TITLE MENU
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul CĂUTARE
().
La fiecare apăsare a butonului CĂUTARE
() viteza de redare se va modifica, după
cum urmează.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
POPUP
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză
normală, apăsaţi pe butonul REDARE (►).
✎ NOTĂ
Utilizarea meniului pop-up
 În timpul modului de căutare nu se aude
h
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
POPUP de pe telecomandă.
TITLE MENU
sunetul.
Omiterea capitolelor
POPUP
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► sau
pe butonul ENTER pentru a selecta
meniul dorit.
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
disponibil.
hzZyx
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul OMITERE
(#$).
Dacă apăsaţi pe butonul OMITERE ($),
redarea se deplasează la capitolul următor.
Dacă apăsaţi pe butonul OMITERE (#),
redarea se deplasează la începutul capitolului.
Dacă apăsaţi din nou butonul, redarea revine la
capitolul anterior.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 45
Funcţii de bază
Utilizarea meniului de titlu
45
2010-02-22
10:22:14
Funcţii de bază
Redare cu încetinitorul/Redare secvenţială
Repeat
Off
Redarea cu încetinitorul
hzZyx
• În modul Pauză, apăsaţi pe butonul CĂUTARE
().
Dacă apăsaţi pe butonul CĂUTARE (),
viteza de redare este redusă la
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză
normală, apăsaţi pe butonul REDARE (►).
✎ NOTĂ
 În timpul modului de redare cu încetinitorul nu
se aude sunetul.
3. Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Off, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
✎ NOTĂ
 În funcţie de tipul discului, este posibil
ca meniul Repeat (Repetare) să nu fie
disponibil.
Repetarea unei secţiuni
 Redarea cu încetinitorul este activă numai în
hzZy
direcţia înainte.
Redare secvenţială
hzZyx
• În modul Pauză, apăsaţi pe butonul PAUZĂ (  ).
După fiecare apăsare a butonului PAUZĂ (  )
va apărea un nou cadru.
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză
normală, apăsaţi pe butonul REDARE ( ► ).
✎ NOTĂ
 În timpul modului Redare secvenţială nu se
aude sunetul.
 Redarea cu încetinitorul este activă numai în
direcţia înainte.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT de pe telecomandă.
REPEAT
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a
selecta opţiunea REPEAT A-B.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
3. Apăsaţi pe butonul ENTER în punctul iniţial
de repetare a redării (A).
4. Apăsaţi pe butonul ENTER în punctul final de
repetare a redării (B).
5. Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT.
Repetarea redării
6. Apăsaţi pe butonul ENTER.
Repetarea titlului sau a capitolului
hzZy
Repetaţi capitolul sau titlul discului.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT de pe telecomandă.
✎ NOTĂ
 Dacă setaţi punctul (B) în mai puţin de 5
secunde, va apărea semnul care vă interzice
această operaţie.
REPEAT
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a
selecta opţiunea Chapter sau Title,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
46
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 46
2010-02-22
10:22:15
04
În timpul redării, puteţi utiliza meniul
discului apăsând butonul TOOLS.
TOOLS
• Ecranul meniului TOOLS
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Repeat
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Funcţii de bază
Utilizarea butonului TOOLS (Instrumente)
 În cazul în care discul Blu-ray are o secţiune
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea,
informaţii despre modurile primar / secundar.
Utilizaţi butonul ◄► pentru a comuta între
modurile audio principal şi secundar.
 Această funcţie depinde de limbile pentru
dublare codate pe disc şi este posibil să nu
poată fi activată.
 Un disc Blu-ray poate conţine până la 32 de
limbi de dublaj, iar un DVD până la 8.
 Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei
coloane sonore pe mai multe canale LPCM
sau Dolby Digital în limba engleză.
Picture Setting
< Change " Select
Selectarea limbii de subtitrare
hZx
✎ NOTĂ
▪ În funcţie de disc, meniul TOOLS poate
diferi.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Deplasarea directă la scena dorită
hzZy
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Title, Chapter sau Playing Time.
3. Introduceţi valorile dorite pentru Title,
Chapter sau Playing Time după care apăsaţi
pe butonul ENTER.
Selectarea limbii pentru dublare
hzZx
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Subtitle.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
limba de subtitrare dorită.
✎ NOTĂ
 În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi



1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Audio.

3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
limba dorită pentru redarea audio.

schimba subtitrarea din Disc Menu (Meniu
disc).
Apăsaţi butonul DISC MENU.
Această funcţie depinde de subtitrările codate
pe disc şi este posibil să nu poată fi activată pe
toate discurile Blu-ray/DVD.
Un disc Blu-ray poate conţine până la 255 de
limbi de subtitrare, iar un DVD până la 32.
În cazul în care discul Blu-ray are o secţiune
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea,
informaţii despre modurile primar / secundar.
Această funcţie modifică simultan subtitrarea
primară şi secundară.
Numărul total de subtitrări este suma celor
principale şi secundare.
✎ NOTĂ
 Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 47
47
2010-02-22
10:22:20
Funcţii de bază
Funcţia Subtitrare
x
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre
extragerea şi editarea video pentru a putea
utiliza corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia de subtitrare, salvaţi
fişierul de subtitrare (*.smi) cu un nume identic ca
al fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi folder.
Exemplu. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de
caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru
Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi
chineză).
• Movie : Aceasta este cea mai bună setare
pentru vizualizarea filmelor.
• User : Utilizatorul poate regla claritatea şi
funcţia de reducere a zgomotului.
Setarea BONUSVIEW
h
Caracteristica BONUSVIEW vă permite să
vizualizaţi conţinut suplimentar (cum sunt
comentariile) într-un ecran mic, în timp ce filmul
este redat.
Această funcţie este disponibilă dacă discul
acceptă funcţia bonusview.
Modificarea unghiului camerei
hZ
Dacă un disc Blu-ray/DVD conţine mai multe
unghiuri pentru o anumită scenă, puteţi selecta
funcţia ANGLE.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Angle.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
valoarea dorită pentru Angle.
Fereastră principală
audio/video
Fereastră secundară
audio/video
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Selectarea setării pentru imagine
hzZy
Această funcţie vă permite ajustarea calităţii video
atunci când sunteţi conectat la un televizor prin
HDMI.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Picture Setting, apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
valoarea dorită pentru Picture Setting, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
• Dynamic : Alegeţi această setare pentru a
îmbunătăţi acurateţea.
• Normal : Alegeţi această setare pentru
majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.
48
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea BONUSVIEW Video sau BONUSVIEW
Audio.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
valoarea dorită pentru bonusview.
✎ NOTĂ
 În cazul în care schimbaţi setarea de la
BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio se va
modifica automat în funcţie de aceasta.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 48
2010-02-22
10:22:24
04
ow
Butoane de pe telecomandă
utilizate pentru redarea muzicii
RDS DISPLAY
@
Butonul ENTER: Redă sau întrerupe redarea
melodiei selectate
8
butoanele ◄►: Redare rapidă.
(cu excepţia CD audio (CD-DA))
9
Butonul OPRIRE: Opreşte melodia redată.
0
Butonul Omitere înapoi ($) : În timpul redării,
trece la următoarea pagină din lista de muzică
sau la următoarea piesă din lista de redare.
!
Butonul Omitere înapoi (#) : În timpul redării,
trece la pagina anterioară din lista de muzică sau
la piesa anterioară din lista de redare.
Dacă aţi apăsat pe acest buton după trei
secunde de redare, pista curentă va fi redată de
la început. Dar, dacă aţi apăsat pe acest buton în
mai puţin de trei secunde după iniţializarea redării,
va fi redată pista anterioară.
@
Butoanele numerice: În timpul redării listei de
redare, apăsaţi numărul melodiei dorite. Pista
selectată va fi redată.
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
0
1
2
3
9
8
7
4
TOOLS
INFO
Funcţii de bază
Audierea muzicii
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
[email protected]
B
C
MO/ST
D
6
DSP
1
Butonul REPEAT : Selectează modul de redare
al listei de melodii.
2
Butoanele CĂUTARE: Redare rapidă.
(Doar pentru Cd Audio (CD-DA))
3
Buton PAUZĂ : Opreş te temporar redarea.
4
Buton REDARE : Redă pista selectată actual.
5
butoanele ▲▼ : Selectează o melodie din lista
de melodii sau din lista de redare.
6
Butonul GALBEN(C): Selectează sau anulează
selectarea unei melodii din lista de muzică.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 49
49
2010-02-22
10:22:25
Funcţii de bază
Redarea unui CD audio (CD-DA)/MP3
Repetarea unui CD audio (CD-DA)/MP3
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
piesă va fi redată automat.
• Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Music, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
1. În timpul redării listei de redare,
apăsaţi pe butonul REPEAT.
2. Selectaţi modul de redare dorit apăsând
în mod repetat butonul REPEAT
Oprit
Piesele de pe disc sunt
CD Audio
redate în ordinea în care au
(CD-DA)/MP3
fost înregistrate.
(
) Piesă
CD audio
(CD-DA)
Piesa curentă este repetată.
(
) Una
MP3
Piesa curentă este repetată.
(
) Toate
CD Audio
Toate pistele sunt repetate.
(CD-DA)/MP3
(
CD Audio
) Aleator (CD-DA)/
MP3
Elemente ecran CD Audio (CD-DA)/MP3
1
2
3
Playlist
TRACK 001
1/12
TRACK 001
05:57
REPEAT
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
TRACK 005
Opţiunea de redare aleatoare
vă permite să redaţi pistele
de pe disc în ordine aleatorie.
03:17
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
1
Afişează informaţii despre muzică.
2
Afişează lista de redare.
3
Afişează pagina curentă/numărul total de pagini.
4
Afişează butoanele disponibile.
5
Afişează durata de redare curentă/durata totală
de redare.
6
Afişează starea curentă de redare.
7
Afişează starea curentă pentru redarea repetată.
Listă de redare
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
piesă va fi redată automat.
• Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Music, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
2. Pentru a trece la lista cu muzică, apăsaţi butonul
OPRIRE () sau RETURN.
Va apărea ecranul Listă muzică.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a vă
deplasa la piesa dorită, apoi apăsaţi pe butonul
GALBEN(C) pentru a o bifa.
Repetaţi această procedură pentru a selecta piese
suplimentare.
Music
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
piesa pe care doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi
pe butonul ENTER.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
TRACK 010
00:03:53
CDDA
50
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 50
2010-02-22
10:22:26
04
5. Apăsaţi pe butonul ENTER pentru a reda
piesele selectate.
Piesa selectată va fi redată în mod automat.
Playlist
TRACK 001
+
1/1
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
Funcţii de bază
4. Dacă există o piesă pe care nu o doriţi în lista
de redare, apăsaţi din nou pe butonul
GALBEN(C). Pista selectată va fi ştearsă.
Modul de sunet
Funcţia DSP(Digital Signal Processor)
Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă
are loc o schimbare dramatică a acestuia, în
cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă
scenă.
DSP
Apăsaţi butonul DSP.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
00:08 / 05:57
s Pause
Tools
r Return
6. a trece la lista cu muzică, apăsaţi butonul
OPRIRE () sau RETURN.
7. Pentru a accesa lista de redare, apăsaţi pe
butonul ENTER.
✎ NOTĂ
 Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de
piese pe un CD Audio (CD-DA).
• SMART SOUND : Reglează şi stabilizează
nivelul volumului, dacă are loc o schimbare
dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui
post sau al trecerii la o altă scenă.
• MP3 ENHANCER : Această funcţie vă ajută
să vă îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în
format mp3). Puteţi îmbunătăţi prin upscaling
sunetul fişierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul
sunetului de CD (44,1 kHz, 16bit).
• POWER BASS : Acestă funcţie evidenţiază
tonurile joase oferind un bas profund şi
puternic.
MODUL SFE (Sound Field Effect)
SFE MODE
Puteţi selecta modul SFE adecvat
pentru tipul de muzică ascultat.
Apăsaţi pe butonul SFE MODE.
HALL1
Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea
impresia unei săli de concert.
HALL2
Evidenţiază de asemenea calitatea vocii,
pentru a crea impresia unei săli de
concert, dar la un nivel mai scăzut decât
opţiunea HALL1.
JAZZ
Recomandat pentru jazz.
CHURCH
ROCK
SFE OFF
Creează impresia de audiţie dintr-o
biserică înaltă.
Recomandat pentru rock.
Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 51
51
2010-02-22
10:22:29
Funcţii de bază
Modul Dolby Pro Logic II
Utilizarea butonului TOOLS
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro
Logic II pe care îl doriţi.
În timpul redării diapozitivelor, puteţi
utiliza diverse funcţii apăsând butonul
TOOLS.
Apăsaţi butonul
PL II.
MUSIC
Când ascultaţi muzică, sunetul poate conţine
efecte care să creeze impresia unei audiţii la
faţa locului.
MOVIE
Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
TOOLS
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Background Music
Zoom
Rotate
PROLOG
Veţi avea impresia unui efect multicanal
realist, ca atunci când sunt utilizate şase
boxe, deşi folosiţi doar boxele din stânga şi
din dreapta.
MATRIX
Veţi audia un sunet surround pe mai multe
canale.
STEREO
Selectaţi acest mod pentru a audia doar
sunetul emis de boxele frontale laterale şi de
subwoofer.
✎ NOTĂ
 Atunci când selectaţi modul Dolby Pro Logic II,
conectaţi dispozitivul extern la mufele de intrare
audio (L şi R) ale produsului. Dacă conectaţi doar
una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va
avea efecte surround.
 Acest mod este disponibil numai cu semnal
audio pe 2 canale.
Redarea unei imagini
G
Redarea unui disc JPEG
1. Introduceţi un disc cu fişiere JPEG în sertarul
pentru discuri.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Photos, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta folderul pe care doriţi să îl redaţi, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta fotografia pe care doriţi să o redaţi,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Oprire redare diapozitive):
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să opriţi
redarea diapozitivelor.
• Slide Show Speed (Viteză redare
diapozitive): Selectaţi această opţiune dacă
doriţi să reglaţi viteza de redare a diapozitivelor.
• Background Music (Muzică fundal): Selectaţi
această opţiune dacă doriţi să ascultaţi muzică
în timp ce vizionaţi o imagine.
• Zoom : Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
măriţi imaginea curentă. (Imaginea se poate
mări de până la 4 ori)
• Rotate (Rotire): Selectaţi această opţiune dacă
doriţi rotirea imaginii. (Imaginea se poate roti în
sens orar sau anti-orar.)
• Information (Informaţii): Afişează informaţii
despre imagine, inclusiv numele, dimensiunea etc.
✎ NOTĂ
 Pentru a activa funcţia de redare a muzicii în fundal,
în acelaşi folder trebuie să existe fişiere audio şi MP3.
Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de
biţi a fişierului MP3, de dimensiunea fotografiei şi de
metoda de codare.
✎ NOTĂ
 În modul Ecran complet nu puteţi mări
subtitrarea şi imaginea PG.
52
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 52
2010-02-22
10:22:31
04
F
Puteţi utiliza conexiunea USB pentru a reda fişiere
Multimedia (MP3, JPEG, DivX etc.) descărcate de pe
un dispozitiv de stocare USB.
1. Accesaţi meniul principal.
2. În modul Oprire, conectaţi dispozitivul de stocare
USB la portul USD de pe panoul frontal al
aparatului.
Va fi afişat mesajul „Do you want to access the
device?” (Doriţi să accesaţi dispozitivul?).
3. Apăsaţi pe butonul ◄ ► pentru a selecta
opţiunea Yes (Da), apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
4. Apăsaţi pe butonul ROŞU(A).
You Tube
internet radio service
Please activate [email protected]
to enjoy a variety of Internet Services.
✎ NOTĂ
 Trebuie să îndepărtaţi dispozitivul de stocare
USB în siguranţă (realizând funcţia „Safe to
remove USB”) pentru a preveni posibilă
defectare a memoriei USB. Apăsaţi pe butonul
MENU pentru a accesa meniul principal, apoi
selectaţi butonul GALBEN(C) şi apăsaţi butonul
ENTER.
 Atunci când CD-ul audio (CD-DA), MP3 şi
fişierele JPEG sunt în modul Oprire, nu puteţi
vizualiza imaginea pe întregul ecran atunci
când apăsaţi pe butonul FULL SCREEN de pe
telecomandă.
 Dacă introduceţi discul atunci când redaţi
fişiere de pe un dispozitiv de stocare USB,
modul dispozitivului se schimbă automat la
„DVD sau CD”.
 Pentru a asculta fişierele dvs. audio cu un
sistem de Home Cinema pe 5.1 canale, trebuie
să setaţi modul Dolby Pro Logic II la Matrix
(Matrice). (Consultaţi pagina 52)
Funcţii de bază
Redarea unui dispozitiv de stocare USB
Audiţia radio
Utilizarea butoanelor de pe telecomandă
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
USB, apoi apăsaţi butonul ENTER.
6. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta clipurile
video, muzica sau fotografiile dorite, apoi apăsaţi pe
butonul ENTER.
4-1. Apăsaţi pe butonul ALBASTRU(D).
Please activate [email protected] service
to enjoy a variety of Internet Services.
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Comutare automată 1 :Atunci când apăsaţi
butonul # $, va fi selectat un post de
transmisie presetat.
• Comutare automată 2 : Ţineţi apăsat butonul
TUNING/CH (
) pentru a căuta automat
posturi de transmisie active.
• Comutare manuală: Apăsaţi butonul TUNING/
CH (
) pentru a creşte sau descreşte
frecvenţa treptat.
Utilizarea butoanelor de pe produs
1. Apăsaţi butonul FUNCTION (
FM.
USB
) pentru a selecta
2. Selectaţi un post de transmisie.
USB
d Home
" Enter
5-1. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
USB, apoi apăsaţi butonul ENTER.
6-1. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
clipurile video, muzica sau fotografiile dorite,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
7. Pentru redarea formatelor video, muzică
sau foto, consultaţi paginile 44~52.
• Comutare automată 1 : Apăsaţi butonul
OPRIRE ( ) pentru a selecta PRESET şi
apoi apăsaţi pe butonul # $, pentru a
selecta postul presetat.
• Comutare automată 2 : Apăsaţi butonul
OPRIRE ( ) pentru a selecta MANUAL şi
apoi apăsaţi pe butonul # $, pentru a
căuta automat banda.
• Comutare manuală: Apăsaţi butonul OPRIRE
( ) pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
butonul # $ pentru a comuta pe o frecvenţă
mai mare sau mai mică.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 53
53
2010-02-22
10:22:34
Funcţii de bază
Setarea Mono/Stereo
MO/ST
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului,
sunetul este comutat între STEREO
şi MONO.
D
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
Presetarea posturilor
Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în
memorie
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM.
TUNER
)
2. Apăsaţi butonul TUNING/CH (
MEMORY
pentru a selecta canalul presetat
C
<89.10>.
3. Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY.
• Pe afişaj apare Număr .
4. Apăsaţi butonul # $ pentru a selecta
numărul de presetare.
• Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
înainte ca NUMBER să dispară de pe afişaj.
• NUMBER dispare de pe afişaj şi postul este
salvat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
• Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi pe
butonul # $ de pe telecomandă pentru a
selecta un canal.
Despre transmisia RDS
• PS NAME (Nume serviciu program) : Indică
numele postului de transmisie şi este format din 8
caractere.
• RT (Text radio) : Decodează transmiterea textului
de la un post (dacă există) şi este compus din
maxim 64 de caractere.
• CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe
frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi să nu
transmită informaţii despre PTY, RT sau CT, de
aceea informaţiile pot să nu fie afişate
întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : TA ON/OFF indică faptul că
anunţurile despre trafic sunt în curs de desfăşurare.
✎ NOTĂ
 Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze
corespunzător dacă postul respectiv nu
transmite corespunzător semnalul RDS sau
semnalul este prea slab.
Pentru a afişa semnalele RDS
Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le trimite pe
afişaj.
Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp ce
audiaţi un post radio.
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal
suplimentar odată cu semnalele normale de
program.
De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum
şi informaţiile despre tipul de program transmis,
cum ar fi sport, muzică etc.
Atunci când comutaţi la un post FM care
furnizează servicii RDS, pe afişaj se aprinde
indicatorul RDS.
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program transmis
în momentul respectiv.
54
1
• După fiecare apăsare a butonului,
afişajul se modifică pentru a vă indica
următoarele informaţii: PS NAME RT CT Frequency
PS (Serviciu
program)
În timpul căutării, pe afişaj apare
“<PS>, după care sunt afişate numele
posturilor. Pe afişaj apare <NO PS>
dacă nu este trimis niciun semnal.
RT
(Text radio)
în timpul căutării, pe ecran apare <RT>
, iar apoi mesajele text trimise de postul
respectiv. Pe afişaj apare <NO RT>
dacă nu este trimis niciun semnal.
Frequency
(Frecvenţă)
Frecvenţa postului (serviciu non-RDS)
Utilizarea sistemului RDS (Radio Data
System) pentru recepţionarea posturilor FM
RDS DISPLAY
Despre caracterele de pe afişaj
Când afişajul indică semnale PS sau RT sunt utilizate
următoarele caractere.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia între
majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna
majuscule.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele, astfel
<A,> poate să redea sunetele <A, A, A, A, A şi A.>.>
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 54
2010-02-22
10:22:37
04
PTY-SEARCH (Căutare tip program)
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că
puteţi localiza un anumit gen de program din
canalele presetate, specificând codurile PTY.
Funcţii de bază
Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia
Utilizarea unui iPod
Puteţi asculta muzică şi viziona fişiere video de la
un iPod prin intermediul aparatului.
FM ANT
WIRELESS
DIDITAL
AUDIO IN
HDMI O
HDMI
iPod
OPTICAL
ANCE : 3
Pentru a căuta un program cu ajutorul
iPod
codurilor PTY
Înainte de a începe!
• Funcţia PTY Search (Căutare tip program) se
aplică doar la posturile presetate.
• Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsaţi
butonul PTY SEARCH.
• Există o limită de timp atunci când efectuaţi
următorii paşi.
Dacă setarea este anulată înainte de finalizare,
iniţializaţi din nou operaţia de la pasul 1.
• Atunci când utilizaţi butoanele de pe
telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi
selectat postul FM cu autorul telecomenzii
principale.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
Ascultarea muzicii
Puteţi reda fişierele muzicale stocate pe iPod,
conectând iPod-ul la aparat.
Please activate [email protected]
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce
audiaţi un post FM.
2. Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe
afişaj apare codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în
dreapta.
3. Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH,
cât timp codul PTY selectat la pasul anterior
rămâne pe afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate,
întrerupe operaţia când găseşte un post
selectat de dvs. şi comută pe postul
respectiv.
No disc
MEMU
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Cuplaţi conectorul suportului pentru iPod la
mufa iPod din panoul din spate al produsului.
2. Puneţi iPod-ul în suportul corespunzător
furnizat.
• iPod-ul porneşte automat.
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.
3. Apăsaţi butonul ROŞU(A).
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta iPod şi
apoi apăsaţi butonul ENTER.
5. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea
Music, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
6. Selectaţi fişierul muzical pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru
a controla funcţii de redare simple, cum sunt:
REDARE, PAUZĂ, OPRIRE #/ $, /
ŞI REPEAT. Consultaţi pagina 15.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 55
55
2010-02-22
10:22:39
Funcţii de bază
✎ NOTĂ
 Reglaţi volumul la un nivel moderat înainte de a
conecta iPod-ul şi aparatul.
 Când aparatul este pornit şi conectaţi un iPod,
unitatea va încărca acumulatorul iPod-ului.
 Cuplaţi conectorul suportului cu eticheta
“SAMSUNG” în sus.
 “Made for iPod” desemnează un accesoriu electronic
conceput special pentru conectarea la iPod şi
certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu
standardele de performanţă Apple.
 “Works with iPhone” desemnează un accesoriu
electronic conceput special pentru conectarea la
iPhone şi certificat de dezvoltator ca fiind în
conformitate cu standardele de performanţă Apple.
Categorii de muzică iPod
Vor fi afişate informaţii cu privire la fişier precum
numele artistului, numele albumului, titlul şi genul
muzicii în funcţie de informaţiile ID3 Tag ataşate
fişierului respectiv.
Now
Playing
Redă un fişier redat recent sau se
deplasează la ecranul de redare al
fişierului curent.
Artist
Pentru redarea în funcţie de artist.
Songs
Pentru redarea în ordine alfabetică
sau numerică
Playlist
Pentru redarea în funcţie de lista de
redare.
Album
Pentru redarea în funcţie de album.
Generic
Composers
Puteţi reda fişierele video stocate pe iPod,
conectând iPod-ul la aparat.
1. Cuplaţi conectorul suportului pentru iPod la
mufa iPod din panoul din spate al produsului.
2. Pe ecranul iPod-ului, selectaţi Settings >
Videos şi setaţi opţiunea TV Out şi TV signal.
3. Puneţi iPod-ul în suportul corespunzător
furnizat.
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.
4. Apăsaţi butonul ROŞU(A).
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
iPod, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
6. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea
Videos, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
7. Selectaţi fişierul video pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul
pentru a controla funcţii de redare simple,
cum sunt: Redare, Pauză, Oprire) # /$
şi  /. (Consultaţi pagina 15.)
Modele de iPod care pot fi utilizate
cu acest produs
iPod nano
generaţia 3
(video)
iPod
generaţia 5n
(video)
iPod nano
generaţia 4
(video)
iPod touch
generaţia 1
iPod touch
generaţia 2
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ NOTĂ
Pentru redarea în funcţie de gen.
 Pentru a viziona fişiere video de pe iPod, trebuie să
Pentru redarea în funcţie de
compozitor.

✎ NOTĂ
 Lista de categorii poate diferi în funcţie de
modelul iPod-ului.
 Ce este un ID 3 Tag?
Acesta desemnează elementele ataşate unui
fişier MP3 pentru a păstra informaţii relevante
cu privire la acesta, precum titlul, artistul,
albumul, anul, genul şu un câmp pentru
comentarii.
56
Vizionarea unui film



conectaţi ieşirea VIDEO (Composite) la TV (consultaţi
pagina 24).
Dacă doriţi să vizionaţi un fişier video de pe iPod prin
intermediul ieşirii VIDEO, setaţi funcţia Anynet+(HDMICEC) la off (dezactivat).
Pe ecranul televizorului nu va apărea decât ecranul de
redare. Consultaţi celelalte ecrane pe iPod.
Dacă iPod-ul conectat nu acceptă redarea video, când
selectaţi meniul Video este afişat mesajul “Cannot play
video files saved on this iPod (Nu pot fi redare fişierele
video salvate pe acest iPod)”.
Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru
funcţionarea acestui dispozitiv sau conformitatea lui cu
standardele de siguranţă.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 56
2010-02-22
10:22:43
05
Servicii reţea
Citiţi următoarele instrucţiuni înainte de a
utiliza serviciile de reţea.
Servicii de reţea
Puteţi accesa diverse servicii de reţea, precum
[email protected] sau BD-LIVE, conectând aparatul la
reţea.
4. După ce aţi semnat acordul de service,
serviciul [email protected] începe actualizarea.
Aceasta durează câteva minute. La
finalizarea actualizării, va fi afişat ecranul
meniului [email protected]
1. Conectaţi aparatul la reţea.
Consultaţi paginile 26~27)
Prezentare generală [email protected]
2. Configuraţi setările reţelei.
(Consultaţi paginile 39~41)
1
2
3
Recommended
Contents 1
Utilizarea [email protected]
Contents 2
Contents 3
My Applications
Contents 1
Conectaţi aparatul la reţea pentru a descărca
diverse aplicaţii, cu plată sau gratuite. [email protected]
vă oferă acces la conţinuturi şi servicii utile şi
distractive, de pe Web, direct pe aparatul dvs.
Vă puteţi bucura de aplicaţii precum ştiri, prognoze
meteo, evoluţii bursiere, jocuri, filme şi muzică.
Contents 2
Contents 4
by Date 1/3
Contents 3
Samsung AppS Settings
a Login
6
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
[email protected]
Puteţi activa această funcţie şi prin
apăsarea butonului [email protected]
de pe telecomandă.
Noţiuni introductive [email protected]
1. Accesaţi meniul principal.
1
Commercial (Comercial): Afişează ghidul
[email protected], informaţii despre produs şi o
introducere a aplicaţiilor noi.
2
Recommenced (Recomandări): Afişează
conţinuturile recomandate de Samsung.
3
My Application (Aplicaţiile mele): Afişează
galeria personală, pe care o puteţi completa sau
şterge.
4
Navigation Help (Asistenţă navigare): Afişează
butoanele de pe telecomandă care sunt
disponibile.
• ROŞU(A) : Pentru a vă conecta la
[email protected]
• VERDE(B) : Pentru a marca aplicaţia ca
favorită.
• ALBASTRU(D) : Pentru a aranja
aplicaţiile.
• Return : Pentru a reveni la meniul
anterior.
5
Settings (Setări): Puteţi configura sistemul, crea
conturi etc.
6
Samsung AppS :Puteţi descărca diverse aplicaţii,
plătite sau gratuite.
You Tube
internet radio service
Please activate [email protected]
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
[email protected] şi apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
3. În ecranul principal al serviciului [email protected],
veţi putea vedea ecranul de solicitare a
acordului de utilizare a serviciului. Trebuie să
fiţi de acord cu termenii şi condiţiile serviciului
înainte de a putea utiliza [email protected] TV.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 57
57
2010-02-22
10:22:43
Servicii de reţea
Utilizarea tastaturii
Cu ajutorul telecomenzii, puteţi utiliza tastatura de
pe ecran pentru a introduce text în diverse
aplicaţii Internet şi TV.
Apăsarea butonului FULL SCREEN de pe
telecomandă atunci când se utilizează tastatura
de pe ecran vă permite schimbarea câmpurilor
de text pentru a introduce litere minuscule,
majuscule, cifre sau pictograme.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

11. Apăsaţi de trei ori pe butonul FULL SCREEN
de pe telecomandă pentru a schimba modul
de introducere de la litere majuscule la litere
minuscule.
12. Apăsaţi butoanele de pe telecomandă pentru
a introduce restul adresei, „Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ”.
13. Apăsaţi pe butonul ENTER.
14. Harta şi adresa vor apărea pe ecran.
✎ NOTĂ
 Samsung Electronics nu este responsabilă
pentru întreruperi ale serviciului [email protected],
cauzate, din orice motiv, de către furnizorul de
servicii.
 Serviciul [email protected] are scopul de a descărca
De exemplu, iată cum puteţi căuta o adresă în
Google Maps:
şi procesa date prin Internet, pentru ca dvs. să
puteaţi accesa conţinuturi pe ecranul
televizorului.
Dacă conexiunea la internet este instabilă,
serviciul poate fi întârziat sau întrerupt.
Mai mult, aparatul se poate opri în mod automat.
Dacă acesta este cazul verificaţi conexiunea la
Internet şi încercaţi din nou.
1.
Apăsaţi pe butonul ENTER de pe
telecomandă în dreptul pictogramei Google
Maps din [email protected]
2.
Apăsaţi pe butonul VERDE(B) pentru a utiliza
funcţia CĂUTARE.
 Este posibil ca serviciul de aplicaţii să fie oferit
3.
Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a vă
deplasa la fereastra „SEARCH or address”.
4.
Apăsaţi pe butonul ENTER pentru a utiliza
funcţia de căutare sau introducere adresă.
doar în limba engleză, iar conţinuturile
disponibile să difere, în funcţie de zona în care
vă aflaţi.
 Pentru mai multe informaţii despre serviciul
5.
De exemplu, să presupunem că doriţi să
introduceţi adresa „105 Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ”.
 Serviciile prestate pot face obiectul
6.
Apăsaţi de două ori pe butonul FULL
SCREEN de pe telecomandă pentru a
schimba modul de introducere de la litere
minuscule la cifre.
7.
Apăsaţi „1”, „0”, „5”.
8.
Apăsaţi pe butonul GALBEN(C) de pe
telecomandă pentru a introduce un spaţiu
liber.
9.
Apăsaţi de trei ori pe butonul FULL SCREEN
de pe telecomandă pentru a schimba modul
de introducere de la cifre la litere majuscule.
10. Apăsaţi de 3 ori pe butonul „2” de pe
telecomandă pentru a introduce litera C.
58
[email protected], accesaţi site-ul Web al furnizorului
dvs. de servicii.
schimbărilor, în funcţie de furnizorul serviciului
[email protected]
 Conţinutul serviciului [email protected] poate diferi,
în funcţie de versiunea de firmware.
 Un conţinut DivX gratuit, protejat la copiere,
poate fi redat numai cu ajutorul cablului HDMI.
Dacă aţi conectat player-ul la televizor cu
ajutorul cablurilor Component sau video,
semnalul video DivX nu poate fi emis sau este
emis unul dintre mesajele “Connect with a
HDMI cable to play this file. (Conectaţi cu un
cablu HDMI pentru a reda acest fişier.)” sau
“Cannot play current file (Fişierul curent nu
poate fi redat)”.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 58
2010-02-22
10:22:47
05
Configurare sistem
Pentru o experienţă mai plăcută în compania
aplicaţiilor, înregistraţi-vă şi apoi conectaţi-vă la
contul dvs.
Pentru aceasta, trebuie să creaţi un cont.(Pentru
instrucţiuni cu privire la crearea unui cont,
consultaţi secţiunea [email protected] ID (ID [email protected]
TV) de pe această pagină)
1.
Servicii de reţea
Conectare cont
Apăsaţi butoanele ▲▼◄ ► pentru a
selecta aplicaţia dorită, apoi apăsaţi butonul
ROŞU(A).
✎ NOTĂ
 Dacă aţi uitat parola, ţineţi apăsat pentru mai
mult de 5 secunde butonul OPRIRE () de pe
panoul frontal al produslui, fără niciun disc în
aparat.
Utilizaţi acest meniu pentru a crea sau a şterge
un cont şi a introduce sau şterge informaţii
despre cont.
Puteţi controla contul, inclusiv informaţiile
conturilor de pe site-urile de conţinut.
Acest cont este numai pentru Internet şi TV.
adgim
Password :
a Create
Resetează setările [email protected] la valorile din
fabrică.
ID [email protected]
Login
User Account :
Resetare
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Creare
Creaţi un cont şi adăugaţi aplicaţiile dorite.
2.
Introduceţi contul de utilizator şi parola.
Setări
✎ NOTĂ
 Numele acestui cont trebuie să aibă o lungime
Puteţi crea ID-uri şi configura setările [email protected]
din acest ecran.
cuprinsă între 1 şi 8 caractere.
 Puteţi înregistra maxim 10 nume de conturi de
utilizator.
Settings
 System setup
 [email protected] ID
 Service Manager
 Properties
Change the Service Lock password
Reset
Manager
• Service Site : Înregistraţi informaţiile de
conectare pentru site-uri de servicii.
• Change Password :Schimbaţi parola
contului.
• Delete : Ştergeţi contul.
' Cancel
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 59
59
2010-02-22
10:22:47
Servicii de reţea
Manager servicii
Ştergeţi şi blocaţi aplicaţiile instalate pe [email protected]
TV.
Blocare
Blocaţi aplicaţia. Accesarea unei aplicaţii blocate
necesită introducerea parolei.
Ştergere
Utilizarea butoanelor colorate pentru
aplicaţiile Samsung.
• Roşu(A) (Conectare) : Pentru a vă conecta la
serviciul Internet.
• VERDE(B) (Vizualizare pictograme mari) :
Pentru a schimba modul de vizualizare.
• ALBASTRU(D) (Sortare după) : Pentru a
sorta aplicaţiile după cele mai cunoscute, cele
mai multe descărcări, cele mai recente sau
nume.
Ştergeţi aplicaţia.
Serviciile [email protected] disponibile
Proprietăţi
Afişaţi informaţii despre [email protected] Utilizaţi
opţiunea Verificare viteză conexiune reţea pentru
a verifica viteza conexiunii la reţea,
- YouTube : Puteţi viziona fişiere video transmise
de YouTube.
✎ NOTĂ
 Serviciile Internet disponibile pot fi adăugate
sau şterse.
Samsung AppS
Sunt disponibile diverse aplicaţii, organizate în
diferite categorii. Unele aplicaţii percep un tarif
pentru descărcare.
Samsung AppS
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
Aplicaţiile mele
Afişează lista de aplicaţii.
Ajutor
Dacă aveţi întrebări cu privire la serviciul
[email protected], citiţi mai întâi această secţiune.
Dacă nu găsiţi niciun sfat util, accesaţi site-ul
Web de asistenţă.
60
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 60
2010-02-22
10:22:47
05
Utilizarea funcţiei AllShare
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi acces
diverse servicii care au ca obiect filmele, cu ajutorul
unui disc compatibil BD-LIVE.
Funcţia AllShare vă permite redarea muzicii, a
clipurilor video şi a fişierelor de tipul fotografiilor
aflate pe PC, cu ajutorul aparatului.
1. Verificaţi spaţiul de memorie rămas.
Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel
puţin 1GB de spaţiu liber pentru a permite serviciile
BD-LIVE.
Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să
conectaţi aparatul la PC prin intermediul reţelei
(consultaţi paginile 26~27) şi să instalaţi pe PC
programul SAMSUNG PC Share Manager.
2. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
1. Accesaţi site-ul Web al Samsung, la adresa
www.samsung.com.
2. Descărcaţi programul SAMSUNG PC Share
Manager şi instalaţi-l pe PC.
3. Selectaţi unul din conţinuturile de servicii BD-LIVE
furnizate de producătorul discului.
✎ NOTĂ
 Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.
Notificare pentru actualizarea software
Atunci când este conectat la reţea, aparatul vă va
notifica cu privire la eventualele versiuni noi de
software, printr-un mesaj pop-up.
1. Porniţi aparatul.
2. Din meniul Software Upgrade, activaţi opţiunea
Auto Upgrade Notification. (Consultaţi pagina 3)
Dacă există o nouă versiune de software, aparatul
vă va notifica prin intermediul unui mesaj pop-up.
3. Pentru a actualiza versiunea de firmware, selectaţi
opţiunea Yes (Da).
Aparatul se va opri în mod automat, după care va
reporni.
(Nu îi porniţi niciodată manual.)
4. Va apărea fereastra pop-up care indică După
finalizarea actualizării, aparatul se va opri automat.
5. Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni
aparatul.
✎ NOTĂ
 Actualizarea se va finaliza după ce aparatul se va
opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi pe
butonul POWER pentru a porni aparatul
actualizat.
Nu porniţi sau opriţi manual aparatul în timpul
procesului de actualizare.
 Samsung Electronics nu este responsabilă de
defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa
consumatorilor pe durata actualizării de software.
3. După instalare, veţi putea vedea pictograma
programului SAMSUNG PC Share Manager
pe desktop.
Faceţi dublu-clic pe pictogramă pentru a
porni aplicaţia.
4. Selectaţi un folder pe care doriţi să îi partajaţi,
în panoul My Computer, iar apoi faceţi clic pe
pictograma de activare a partajării de fişiere
Share Folder Enabled icon ( ).
(Pentru a elimina un folder partajat Selectaţi
un folder pe care doriţi să îi eliminaţi din lista
de foldere partajate, iar apoi faceţi clic pe
pictograma de dezactivare a partajării de
fişiere Share Folder Disabled icon ( ).)
5. Pentru a aplica starea actualizată de partajare,
faceţi clic pe pictograma de actualizare Set
Change State icon ( ).
6. Pentru a permite aparatului să localizeze un
server PC, faceţi clic pe opţiunea Share din
bara de meniu.
Faceţi clic pe opţiunea Set Device Policy şi
apoi faceţi clic pe Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Faceţi clic pe pictograma Setare schimbare
stare ( ) şi accesaţi meniul principal al
aparatului.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 61
Servicii de reţea
BD-LIVE™
61
2010-02-22
10:22:48
Servicii de reţea
8. Pentru a selecta un dispozitiv, utilizaţi butonul
ROŞU(A) sau ALBASTRU(D) pentru a selecta
un fişier pentru redare.
(Pentru redarea formatelor video, muzică sau
foto, consultaţi paginile 44~52.)
Prezentarea generală a programului
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio service
Please activate [email protected]
to enjoy a variety of Internet Services.
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
No Disc
a Change Device
d View Devices
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
" Enter
✎ NOTĂ
 În funcţie de performanţele modemului sau
routerului extern, semnalul HD poate fi redat
necorespunzător.
 Dacă sistemul dvs. utilizează un paravan de
1
Bară de meniu
2
Share Folder Enabled icon : Utilizaţi această
funcţie dacă doriţi să selectaţi un folder de pe
PC, pentru a-l partaja.
3
Share Folder Disabled icon : Utilizaţi această
opţiune dacă doriţi să dezactivaţi partajarea
fişierelor.
4
Refresh icon : Utilizaţi această opţiune dacă
doriţi să reîmprospătaţi lista de foldere şi fişiere
din My Computer.
5
Update icon : Selectaţi un folder pentru
partajare şi nu uitaţi să apăsaţi pe acest buton.
Starea de actualixzare va fi aplicată serverului.
6
Server : Afişează numele serverului de partajare.
7
Shared Folder : Afişează o listă cu folderele
partajate.
8
My Computer : Afişează o listă a folderelor şi
fişierelor de pe PC.
protecţie, aparatul dvs. este posibil să nu
localizeze PC-ul pe ecranul televizorului.
 Funcţia AllShare nu acceptă următoarele
funcţii:
- Funcţiile de Background Music (Muzică de
fundal) şi Background Music Setting (Setare
muzică fundal).
- Sortarea fişierelor în funcţie de preferinţe, în
folderele pentru fotografii, muzică şi filme.
- Funcţia Change Group (Schimbare funcţie).
- Funcţia Safe Remove (Eliminare în siguranţă).
 Metoda de sortare poate diferi, depinzând de
funcţia serverului.
 Operaţiunile de căutare şi omitere pot diferi,
depinzând de funcţia serverului.
 În timpul redării video, durata de redare nu va fi
afişată.
 Pentru a utiliza funcţia AllShare, asiguraţi-vă că
aparatul şi PC-ul sunt în aceeaşi sub-reţea,
62
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 62
2010-02-22
10:22:49
06
Informaţii suplimentare
Informaţii suplimentare
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare
mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de
alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
iPod-ul nu poate fi conectat.
• Verificaţi starea conectorului iPod-ului şi a suportului de conectare.
• Menţineţi versiunea de software a iPod-ului actualizată.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul de regiune al discului BD/DVD.
Este posibil ca discurile BD/DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest produs.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea butonului
Redare/Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• În timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale nu se aude sunet.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva
boxe, nu de la toate şase.
• Pentru unele discuri BD/DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
• Reglaţi volumul.
• Atunci când ascultaţi un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis doar
Selectaţi "PRO LOGIC II" apăsând butonul g
PL (Dolby Pro Logic II) al
telecomenzii pentru a utiliza toate cele şase boxe.
Nu a fost activat sistemul de
sunet surround Dolby Digital 5.1
CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital 5.1 CH
este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5.1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de
manevrare?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau
BD) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
• Calitatea imaginii este slabă,
iar imaginea tremură.
• Aţi pornit televizorul?
• Aţi conectat corespunzător cablurile video?
• Discul este murdar sau deteriorat?
• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe discurile care nu conţin
limbile respective.
Ecranul Menu (Meniu) nu apare,
nici măcar după selectarea
funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 63
63
2010-02-22
10:22:51
Informaţii suplimentare
Simptom
Verificare/Soluţie
Raportul dimensiunilor nu poate
fi modificat.
• Puteţi reda discuri BD/DVD de 16:9 în modurile 16:9 Wide, 4:3 Letter Box sau
4:3 Pan Scan, dar discurile BD/DVD de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o rata de
4:3. Consultaţi eticheta discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia
corespunzătoare.
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se închide
sau se aude un zgomot ciudat.)
• Opriţi alimentare, apoi ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe produs
pentru mai mult de 5 secunde, fără niciun disc introdus.
• Aparatul nu funcţionează normal.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
- Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Fără niciun disc introdus, ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe produs
pentru mai mult de 5 secunde. Pe afişaj apare INIT (Iniţial), iar setările vor
reveni la valorile prestabilite.
Apoi apăsaţi pe butonul POWER.
- Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă
într-o zonă cu recepţie bună.
Nu este emis niciun sunet, când
semnalul audio TV este
direcţionat prin aparat.
• Dacă apăsaţi butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ( ) în timp ce ascultaţi sunetul
de la televizor utilizând funcţiile D.IN sau AUX, funcţiile BD/DVD sunt activate şi
acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul "Not
Available" (Nu este disponibil).
• Funcţia sau acţiunea nu poate fi efectuată în acest moment deoarece:
1. Este restricţionată de software-ul discului BD/DVD.
2. Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri)
3. Funcţia nu este disponibilă în acel moment.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de ieşire este
setat la o rezoluţie care nu este
acceptată de televizorul dvs. (de ex.,
1080p), nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe panoul frontal al produsului pentru
mai mult de 5 secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la
cele din fabrică.
• Când reveniţi la setările prestabilite din fabrică, toate datele utilizatorului
stocate în datele BD vor fi şterse.
Nu există semnal de ieşire HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a produsului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI 576p(480p)/
720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
64
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 64
2010-02-22
10:22:51
06
Informaţii suplimentare
Simptom
Verificare/Soluţie
Funcţia PC Share Manager
Pot vedea folderele partajate prin
programul PC Share Manager, dar nu
pot vedea fişierele.
• Sunt afişate doar fişierele de tipul imaginilor, muzicii şi filmelor.
Funcţia AllShare
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi stabilitatea reţelei.
• Verificaţi conexiunea cablului de reţea şi dacă reţeaua nu este cumva
supraîncărcată.
• Conexiunea wireless dintre server şi aparat este instabilă. Verificaţi conexiunea.
Conexiunea AllShare dintre
televizor şi PC este instabilă.
• Adresele IP din aceeaşi sub-reţea trebuie să fie unice. Altfel, pot rezulta
instabilităţi ale conexiunii.
• Verificaţi dacă nu cumva este activat un paravan de protecţie. Dacă acesta este
cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la serverul
BD-LIVE.
• Verificaţi succesul conexiunii, utilizând meniul Network Test (Test reţea).
(Consultaţi pagina 41)
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat sau nu la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea BD Data
Management (Gestionare date BD). (Consultaţi pagina 36)
• Verificaţi dacă meniul BD-LIVE Internet Connection (Conexiune Internet BDLIVE) este setat la Allow (All) (Se permit (Toate)).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul
conţinuturilor sau realizaţi trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez serviciul BDLIVE, apare o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea BD Data Management
(Gestionare date BD). (Consultaţi pagina 36)
✎ NOTĂ
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 65
65
2010-02-22
10:22:51
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Generale
Tuner FM
Greutate
3,5 kg
Dimensiuni
430 (L) x 63 (Î) x 325 (l) mm
Interval temperatură de funcţionare
între +5°C şi +35°C
Interval umiditate de funcţionare
între 10 % şi 75 %
Raport semnal/zgomot
70 dB
Sensibilitate utilizabilă
10 dB
Distorsiune armonică totală
0.5 %
BD (Disc Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Video Composite
Viteză de citire: 4,917m/sec
Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat): 135 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 74 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 20 min.
1 canal : 1.0 Vp-p (75 Ω)
Disc Blu-ray : 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω)
Ieşire video
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω)
Video Component
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω)
Disc Blu-ray : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
Video/Audio
Amplificator
Ieşire boxe frontale
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Semnal audio pe mai multe canale PCM, semnal audio Bitstream,
semnal audio PCM
165W x 2(3Ω)
Ieşire boxă centrală
170W(3Ω)
Ieşire boxă surround
165W x 2(3Ω)
Ieşire subwoofer
170W(3Ω)
HDMI
Răspuns în frecvenţă
Raport S/N
66
Intrare analog
20Hz~20kHz(±3dB)
Intrare digitală
20Hz~44kHz (±3dB)
70 dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 500mV
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 66
2010-02-22
10:22:51
06
Informaţii suplimentare
HT-C5500
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
165W
170W
330W
330W
340W
Faţă : 90 x 207.5 x 68,5 mm
Surround : 90 x 141.5 x 68,5 mm
Centru : 360 x 74.5 x 68,5 mm
Subwoofer: 168 x 350 x 295 mm
Subwoofer
3Ω
40Hz ~ 160Hz
88dB/W/M
170W
340W
Faţă : 0,67 kg, Surround : 0,58 kg
Centru : 0,57 kg, Subwoofer: 3,80 kg
HT-C5530
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz ~ 20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
170W
170W
330W
330W
340W
340W
Faţă : 90 x 1300 x 119 mm (Suport: stativ : 250 x 250 mm)
Surround : 90 x 141.5 x 68,5 mm
Centru : 360 x 74.5 x 68,5 mm
Subwoofer: 168 x 350 x 295 mm
Faţă : 3,27 kg, Surround : 0,58 kg
Centru : 0,57 kg, Subwoofer: 3,80 kg
HT-C5550
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz ~ 20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
170W
170W
330W
330W
340W
340W
Faţă : 90 x 1300 x 119 mm (Suport: stativ : 250 x 250 mm)
Surround : 90 x 1300 x 119 mm (Suport: stativ : 250 x 250 mm)
Centru : 360 x 74.5 x 68,5 mm
Subwoofer: 168 x 350 x 295 mm
Faţă : 3,27 kg, Surround : 2,88 kg
Centru : 0,57 kg, Subwoofer: 3,80 kg
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe
produs.
Română
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 67
67
2010-02-22
10:22:51
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 68
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-02-22
10:22:52
Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la
returnarea bateriilor.)
Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie
eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul
există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau
plumb în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte
tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.
Eliminarea corectă a acestui aparat
(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere,
la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane
din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil
pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local,
pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător.
Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.
Code No. AH68-02258H
HT-C5500_XEO_ROM_0222.indd 69
2010-02-22
10:22:52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement