Samsung HT-C720 User manual

Samsung HT-C720 User manual
HT-C720
HT-C729
Manualul de utilizare pentru
sistemul Home Cinema digital
Manualul utilizatorului
Imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la.
www.samsung.com/register
HT-C720-XEO_ROM-0528.indd Sec1:1
2010-05-28
3:25:43
Informaţii pentru siguranţă
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică “pericol de tensiune” în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de rănire personală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA POTRIVIŢI LAMELA
LATĂ A ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe dispozitiv.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie
să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare
de protecţie prin împământare.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat
funcţională.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE
DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 2
2010-05-06
5:01:17
Precauţii
• Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unităţii.
• Instalaţi player-ul în poziţie orizontală, pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm).
• Nu aşezaţi produsul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge.
Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi nimic pe produs.
• nainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
• Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă
de timp îndelungată.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor
electrice pot duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi
defecta.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
• Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi produsul doar în scopuri personale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportaţi
aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura
camerei.
• Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
Cablu video
Antenă FM
Manualul utilizatorului
Suport pentru iPod
Miez de ferită toroidal
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
㪈
㪉
㪋
㪌
㪎
㪏
㪊
㪍
㪐
V-SOUND
DSP /EQ
㪇
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
S . VOL
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Telecomandă/Baterii (dimensiune AAA)
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 3
3
2010-05-06
5:01:18
Informaţii pentru siguranţă
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce
calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul
peste sectoarele respective.
Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu
le zgâria.
Ţinerea discurilor
• Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
• Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa
amprente pe suprafaţa acestuia.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
Depozitarea discului
• Nu expuneţi la lumina soarelui
• Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece
• Păstraţi discul într-un plic de protecţie.
✎ NOTĂ


Nu permiteţi murdărirea suprafeţei discurilor.
Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în aparat.
Manevrarea şi depozitarea
discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l
cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă
moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fie
dinspre interior spre exterior.
✎ NOTĂ

4
Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în
contact cu piesele rece din aparat. Dacă se formează
condens în player, este posibil ca acesta să nu
funcţioneze corespunzător. Dacă apare această
problemă, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp
de o oră sau două.
Licenţă
• DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv
DivX certificat oficial, care redă clipuri video DivX.
Accesaţi www.divx.com pentru informaţii suplimentare şi instrumente
software pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX
Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX video la
cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.
com şi introduceţi acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare şi a
afla mai multe despre DivX VOD.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• iPod este marcă comercială a Apple
Inc., înregistrată în SUA şi alte ţări.
iPhone este o marcă comercială a
Apple Inc.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale
Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate
drepturile rezervate.
Protecţia la copiere
• Multe discuri DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din
această cauză, trebuie să conectaţi aparatul direct la
televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un
videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate
de pe discurile DVD protejate la copiere.
• „Acest aparat încorporează tehnologie pentru protecţia la
copiere, tehnologie protejată de patentele USA şi de alte
drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Rovi
Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea
produsului.”
Română
HT-C720-XEO_ROM-0518.indd 4
2010-05-18
1:48:43
Cuprins
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
Accesorii
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Licenţă
Copyright
Protecţia la copiere
INIŢIERE
7
7
11
11
12
13
Pictogramele utilizate în manual
Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora
Descriere
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomandă
CONEXIUNI
15
17
18
20
20
Conectarea boxelor
Ataşarea miezului de ferită toroidal la cablul de alimentare
al unităţii principale
Conectarea ieşirii Video la televizor
Conectarea antenei radio
Conectarea semnalului audio de la componente externe
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Înainte de a începe (configurare iniţială)
Configurarea meniului Configurare
Afişaj
Dimensiunile televizorului
BD Wise
Rezoluţie
Format HDMI
Audio
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
HDMI AUDIO
Optimizare egalizator
Sistem
Configurare iniţială
Înregistrare DivX(R)
Limbă
Securitate
Clasă de evaluare părinţi
Schimbare parolă
Asistenţă
Informaţii produs
2
7
15
CONFIGURARE
22
ROMÂNĂ
2
3
3
4
4
4
4
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 5
5
2010-05-06
5:01:18
Cuprins
FUNCŢII ELEMENTARE
26
26
27
27
31
33
Redarea discurilor
Redarea CD-urilor audio (CD-DA)/MP3/WMA
Redarea fişierelor JPEG
Utilizarea funcţiei de redare
Modul sunet
Audiţia radio
FUNCŢII AVANSATE
34
34
36
Funcţia USB
Utilizarea unui iPod
Operaţiuni de rip pentru CD
ALTE INFORMAŢII
37
38
39
Depanare
Listă de coduri de limbi
Specificaţii
26
34
37
•
Figurile şi ilustraţiile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu scop de referinţă şi pod diferi faţă de imaginea
reală a produsului.
•
Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
a. primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare) sau
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare).
•
Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
6
Română
HT-C720-XEO_ROM-1026.indd 6
2010-10-26
12:45:53
01
Iniţiere
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul
de utilizare.
Pictogramă
d
B
Termen
Definiţie
DVD
Indică o funcţie disponibilă
pe discurile DVD-Video
sau DVD±R/±RW care au
fost înregistrate şi finalizate
în modul Video.
CD
Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora
Cod regiune
Aparatul şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri
regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea
discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat.
Tipul discului
Indică o funcţie disponibilă
pe un CD de date (CD DA,
CD-R/-RW).
Indică o funcţie disponibilă
pentru discurile
CD-R/-RW.
Cod
regiune
Zonă
1
S.U.A. teritoriile din S.U.A. şi
Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de Sud,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
A
MP3
G
JPEG
Indică o funcţie disponibilă
pentru discurile
CD-R/-RW.
4
D
DivX
Acest lucru implică o
funcţie disponibilă cu
discurile MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
Mexic, America de Sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacificului,
Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
majoritatea Africii, Coreea de
Nord, Mongolia
!
ATENŢIE
Indică situaţia în care o funcţie
nu mai poate fi activată sau în
care setările au fost anulate.
6
China
✎
NOTĂ
Indică sugestii sau instrucţiuni
pe pagina respectivă, care
ajută la activarea funcţiei.
Comandă
rapidă
DVD-VIDEO
Această funcţie oferă un
acces direct şi simplu prin
apăsarea butonului de pe
telecomandă.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 7
Iniţiere
Pictogramele utilizate în manual
7
2010-05-06
5:01:18
Iniţiere
Tipuri de discuri care pot fi redate
Tipuri şi mărci Semnale Dimensiunea
(sigle) de discuri înregistrate
discului
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
Timpul maxim
de redare
Aprox. 240 min.
(cu o singură faţă)
Aprox. 480 min.
(cu două feţe)
Approx. 80 min.
(cu o singură faţă)
Approx. 160 min.
(cu două feţe)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri!
• Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM şi
DVD-RAM nu pot fi redate pe acest aparat.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecran
apare mesajul <WRONG DISC FORMAT> (Format
incorect de disc).
• Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări
să nu poată fi redate pe acest aparat.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecranul
televizorului apare mesajul <Wrong Region. Please
check Disc.> (Regiune incorectă. Verificaţi discul).
Tipuri şi formate de disc
Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.
Discuri CD-R
• Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate
din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc
(CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
• Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute,
deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
• Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu
poată fi redate.
• Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt
“finalizate” corespunzător.
8
Discuri CD-R MP3
• Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în
format ISO 9660 sau Joliet.
• Numele fişierelor MP3 nu trebuie să conţină spaţii
libere sau caractere speciale (. / = +).
• Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/
decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
• Pot fi redate doar fişierele cu extensia ".mp3" şi ".
MP3".
• Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni
înregistrate consecutiv. Dacă există un segment
gol în discul cu sesiuni multiple, acesta va putea
fi redat doar până la segmentul respectiv.
• Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura
mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate
fişierele înregistrate.
• Pentru fişierele codate într-un format cu rată de
biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu
rată scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32
Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în
timpul redării.
• Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
• Pe un CD pot fi redate maxim 300 de foldere.
Discuri CD-R JPEG
• Pot fi redate doar fişierele cu extensia “jpg”
• Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai
mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele
înregistrate.
• Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în
formatul ISO 9660 sau Joliet.
• Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din
maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau
caractere speciale (. / = +).
• Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni
înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol
pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar
până la segmentul gol.
• Într-un folder puteţi stoca maxim 999 de imagini.
• Atunci când redaţi un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteţi
vizualiza doar fişierele JPEG din folderul cu poze.
• În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/
Fuji, iniţializarea poate dura mai mult sau este posibil
ca discul să nu poată fi redat.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 8
2010-05-06
5:01:19
01
• Nu sunt permise actualizările de software pentru
formatele incompatibile.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluţiile mai mari de
800 x 600 pixeli etc.)
• Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea
fi redat.
• Atunci când redaţi un disc a cărei frecvenţă este mai
mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să
apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.
• Secţiunile cu o frecvenţă mare a cadrelor pot să nu fie
redate în timpul redării unui fişier DivX.
• Deoarece produsul permite doar formatele de
codare aprobate de DivX Networks, Inc., este
posibil să nu puteţi reda un fişier DivX creat de
dvs.
Iniţiere
Discuri DVD±R/±RW, CD-R/RW
DivX (Digital internet video express)
DivX este un format pentru fişiere video, conceput de
Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a
permite redarea pe internet a datelor audio şi video în
timp real.
MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3
pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată
vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei
de pe un DVD.
Formate acceptate (DivX)
Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de
formate media. Dacă nu sunt suportate nici formatele
video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinaţi
probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa
sunetului.
Formate video acceptate
Format
AVI
WMV
Versiuni acceptate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Formate audio acceptate
Format
Rată de biţi
Frecvenţă de
eşantionare
MP3
80~320kbps
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
44,1/48 khz
DTS
1, 5 Mbps
44,1 khz
44,1 khz
• Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create
în formatul DTS, nu acceptă decât până la 6 Mbps.
• Raport dimensiuni : Deşi rezoluţia implicită pentru
DivX este de 640x480 pixeli, acest aparat acceptă
rezoluţii de până la 720x480 pixeli. Nu vor fi
acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari
de 800.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0525.indd 9
2010-05-25
9
10:22:42
Iniţiere
Note despre conexiunea USB
13) Formate de fişiere acceptate
Dispozitive acceptate: Suport de stocare USB, MP3
player, cameră digitală, cititor de card USB
Format
Imagine
statică
1) Nu acceptă foldere şi fişiere cu nume mai mari
de 10 de caractere.
Nume
fişier
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
2) Este posibil ca un fişier de subtitrare mai mare
de 148KB să nu fie afişat corespunzător.
Extensie
fişier
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
3) Este posibil ca anumite camere USB/digitale sau
cititoare de carduri USB să nu fie compatibile cu
produsul.
Rata de
biţi
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4 Mbps
4 Mbps
4) Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16 şi
FAT32.
Versiune
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Rezoluţie
640x480
–
–
720x480
Frecvenţă
de
eşantionare
–
44,1kHz
44,1kHz
44.1KHz~ 48KHz
• Sistemul de fişiere NTFS nu este acceptat.
5) Fişierele foto (JPEG), audio (MP3, WMA) şi video
trebuie să fie denumite în limba coreeană sau
engleză. În caz contrar, este posibil ca acestea
să nu fie redate.
Muzică
Video
6) Conectaţi direct la portul USB al produsului.
Conectarea prin alt cablu poate ridica probleme
de compatibilitate USB.
7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar
putea determina funcţionarea
necorespunzătoare.
8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu este
acceptat.
9) Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul unui
proces de "citire".
10) Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât
întârzierea afişării este mai mare.
11) Fişierele MP3/WMA sau video cu DRM aplicat
descărcate de pe un site comercial nu sunt
redate.
12) Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
10
Română
HT-C720-XEO_ROM-0525.indd 10
2010-05-25
10:22:46
01
Iniţiere
Descriere
Panoul frontal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
13
12
1
BUTONUL EJECT (
2
BUTON FUCŢIONAL (
3
BUTON DE CĂUTARE ÎNAPOI ŞI OMITERE (
4
BUTONUL STOP (
5
BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ (
6
BUTON DE CĂUTARE ÎNAINTE ŞI OMITERE (
7
BUTON DE CONTROL VOLUM (
,
8
BUTONUL DE ALIMENTARE (
)
9
CONECTOR AUX IN 1
Conectarea componentelor externe, cum ar fi un player MP3.
10
PORT USB
Conectaţi aici şi apoi redaţi fişiere de pe dispozitive de stocare USB,
cum ar fi playere MP3, memorii flash USB etc.
11
Mufa pentru iPod
Cuplaţi conectorul pentru suportul de iPod aici.
12
SLOT PENTRU DISC
Introduceţi discul aici.
13
SENZOR TELECOMANDĂ
Detectează semnalele de la telecomandă.
14
AFIŞAJ
Afişează starea de redare, timpul etc.
Determină scoaterea discului.
)
Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Revine la titlul/capitolul/melodia anterioară.
Caută în sens descendent în banda de frecvenţă FM.
)
)
)
Opreşte redarea discului.
)
)
Redă un disc sau întrerupe redarea.
)
Se deplasează la titlul/capitolul/melodia următoare.
Caută în sens ascendent în banda de frecvenţă FM.
Ajustarea volumului.
Porneşte şi opreşte aparatul.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 11
11
2010-05-06
5:01:19
Iniţiere
Panou spate
1
2
3
FM ANT.
4
5
FRONT R
FRONT L
6
SUBWOOFER
FM ANT.
7
8
1
MUFĂ HDMI OUT
Utilizaţi un cablu HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la mufa de
intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate optimă a imaginii.
2
MUFE DE IEŞIRE COMPONENT VIDEO
Conectaţi la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
3
MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa VIDEO
OUT.
4
MUFE AUX IN 2
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat
VCR).
6
MUFĂ DE INTRARE PENTRU SEMNALUL
OPTIC DIGITAL EXPERT (INTRARE AUDIO
DIGITALĂ)
CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU
DIFUZOARE PE 2.1 CANALE
7
MUFĂ PENTRU ANTENA RADIO
Conectaţi antena radio.
8
VENTILATOR
Ventilatorul funcţionează continuu când sistemul este pornit.
Păstraţi un spaţiu liber de minim 10cm în toate părţile ventilatorului
când instalaţi sistemul.
12
Română
5
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 12
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
Podłącz głośniki przednie i subwoofer.
2010-05-06
5:01:20
01
Iniţiere
Telecomandă
Tur al telecomenzii
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
Porneşte şi opreşte aparatul.
Dacă doriţi să comutaţi în modul Home
Cinema sau TV cu ajutorul telecomenzii,
verificaţi culoarea LED-ului acestui
buton.
- Home Cinema: Portocaliu
- TV: Verde
Apăsaţi butonul numeric pentru a acţiona
opţiuni.
㪈
㪉
㪊
㪋
㪌
㪍
㪎
㪏
㪐
V-SOUND
DSP /EQ
Powoduje to wrażenie słuchania 5.1kanałowego systemu audio.
㪇
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Apăsaţi pentru a accesa meniul discului.
Utilizat pentru a schimba sunetul/limba
de subtitrare, limba, unghiul etc.
Selectaţi articolele de meniu care
apar pe ecran şi schimbaţi valoarea
meniului.
Reveniţi la meniul anterior.
Permite accesul la funcţiile de bază ale
produsului, precum lista de fotografii.
sau
Butonul VERDE(B): Apăsaţi pentru a
preseta posturile de radio FM.
Reglaţi luminozitatea afişajului.
Reglaţi şi stabilizaţi nivelul volumului
pentru a evita o modificare drastică
a acestuia.
Setaţi ora la care aparatul se va
opri din funcţionare.
Selectaţi modul audio DSP/EQ pe
care îl doriţi.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
unui disc.
MUTE
Opriţi temporar redarea sunetului.
Apăsaţi pentru a reveni la meniul
principal.
Pentru scoaterea discului.
Apăsaţi pentru a căuta înainte sau
înapoi.
Apăsaţi pentru a derula înainte sau înapoi.
Reglaţi volumul.
Acesta este butonul de selectare
a modului.
sau
Apăsaţi pentru a selecta TV în
modul video.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Căutaţi posturi de radio active şi
schimbaţi canalul.
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o piesă sau un disc.
Utilizaţi pentru a intra în meniul
de titluri.
Afişează starea curentă a discului
(fişierului).
Ieşiţi din meniu.
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Permite accesul la funcţiile de bază ale
produsului, precum lista de fotografii.
sau
Butonul GALBEN(C):
Selectează MONO sau STEREO pentru
transmisiunea radio.
Butonul ALBASTRU(D):
Converteşte sunetul audio al CD-ului în
format MP3.
Selectaţi modul P.BASS sau MP3
ENHANCEMENT pe care îl doriţi.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 13
13
2010-05-06
5:01:21
Iniţiere
Instalarea bateriilor în telecomandă
* Dimensiunea bateriilor: AAA
Lista de coduri cu mărcile de televizoare
Marcă
Cod
Marcă
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
03
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
✎ NOTĂ




Aşezaţi bateriile în telecomandă, respectând
polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp.
Nu expuneţi bateriile la căldură sau la flacără
deschisă.
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri
în linie dreaptă.
Setarea telecomenzii
Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului dvs.
utilizând această telecomandă.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii
1. Apăsaţi butonul DVD RECEIVER/TV pentru a seta
telecomanda în modul TV.
2. Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide
televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, introduceţi
codul corespunzător mărcii televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru
televizorul dvs., introduceţi codurile pe rând, pentru
a vedea ce cod corespunde.
• Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi
butoanele numerice pentru a introduce valorile 00,
15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este
finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele TV POWER, VOLUME,
CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).
✎ NOTĂ


Telecomanda este posibil să nu funcţioneze în cazul
unor mărci de televizoare. De asemenea, unele funcţii
pot să nu fie disponibile pentru marca televizorului
dvs.
Dacă nu setaţi telecomanda cu codul corespunzător
mărcii televizorului, telecomanda va funcţiona, în mod
prestabilit, pe un televizor Samsung.
14
Cod
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Daewoo
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 14
2010-05-06
5:01:21
02
Conexiuni
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Poziţia aparatului
SW
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul
televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Boxele frontale ei
Subwoofer
g
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de
aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoare de 32” 2~2,4 m
Pentru televizoare de 55” 3,5~4 m
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
! ATENŢIE

Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unui difuzor.

Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.

Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine
în tubul (gaura) din subwoofer.

Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
✎ NOTĂ

Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic
generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 15
15
2010-05-06
5:01:22
Conexiuni
Conectarea boxelor
Componentele difuzorului
(L)
(R)
FRONTAL
CABLU BOXE
SUBWOOFER
Conectarea boxelor
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi
eliberaţi clema.
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu
cele de ieşire ale boxelor.
Negru
Roşu
FM ANT.
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (L)
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
Subwoofer
16
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 16
2010-05-06
5:01:22
02
Conexiuni
Demontarea/montarea boxei pe suport
* Numai boxele faţă
Modul de demontare a boxei
Dacă fixaţi boxa pe perete, îndepărtaţi suportul înainte de
instalare.
1. Trageţi suportul în direcţia săgeţii, aşa cum este indicat.
• Nu trageţi de suport cu forţă excesivă. Acesta ar putea fi
deteriorat.
2. Aceasta este imaginea după îndepărtarea suportului.
Modul de instalare a boxei
1. Cuplaţi suportul în direcţia săgeţii, astfel încât să se fixeze în
orificiile corespunzătoare (x4) ale boxei.
2. Introduceţi complet suportul în direcţia săgeţii, aşa cum este
indicat.
3. Aceasta este imaginea după montarea suportului.
Ataşarea miezului de ferită toroidal la cablul de alimentare al unităţii principale
Dacă ataşaţi un miez de ferită toroidal la cablul de alimentare al unităţii principale, veţi preveni
interferenţele RF cu semnalele radio.
1. Trageţi clema de fixare a miezului toroidal pentru a-l deschide.
2. Faceţi o buclă dublă pe cablul de alimentare al unităţii principale.
3. Ataşaţi miezul de ferită toroidal la cablul de alimentare al unităţii principale după cum este indicat în figură
şi apăsaţi-l până la fixare (cu clic).
FM ANT.
Sub 5cm
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 17
17
2010-06-10
1:57:34
Conexiuni
Conectarea ieşirii Video la televizor
Selectaţi una dintre cele TREI metode de conectare la televizor.
FM ANT.
METODA 3 (inclusă)
METODA 1
Verde
Albastru METODA 2
Roşu
METODA 1 : HDMI
Conectaţi un cablu HDMI (neinclus) de la ieşirea HDMI OUT din spatele aparatului la mufa HDMI IN a
televizorului.
METODA 2 : Video Component
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component (neinclus) de
la mufele COMPONENT OUT (Pr, Pb şi Y) din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.
METODA 3 : Video Composite
Conectaţi cablul video inclus de la mufa VIDEO OUT din spatele aparatului la mufa VIDEO IN a televizorului.
18
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 18
2010-06-10
1:57:41
02



Rezoluţiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt 480p (576p), 720p,1080i/1080p. Consultaţi pagina 23 pentru
setarea rezoluţiei.
Acest produs funcţionează în modul de scanare Interlace 480i(576i) pentru ieşirea component/composite.
După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
aparatului.
Porniţi aparatul înainte de a seta sursa de intrare video a televizorului. Pentru informaţii suplimentare despre
modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni a televizorului.
Conexiuni
✎ NOTĂ
! ATENŢIE

Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele
de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.
FUNCŢIA HDMI
Funcţia de detectare automată HDMI
Ieşirea video a aparatului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI când sistemul este
pornit.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI este o interfaţă care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.
Utilizând HDMI, aparatul transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un televizor
cu mufă de intrare HDMI.
• Descrierea conexiunii HDMI
- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
- Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini
aleatoare.
• Ce este HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului DVD transmis
prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare
(TV, proiector, etc). Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.
✎ NOTĂ

Când este conectat cablul HDMI, semnalele video composite (video) şi component nu sunt emise.
Utilizarea funcţiei Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie care vă permite să controlaţi alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii
televizorului Samsung. Funcţia Anynet + poate fi utilizată prin conectarea acestui aparat la un televizor
SAMSUNG cu ajutorul unui cablu HDMI. Această caracteristică este disponibilă numai pentru televizoarele
SAMSUNG care acceptă funcţia Anynet+.
1. Conectaţi aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultaţi pagina 18)
2. Setaţi funcţia Anynet+ a televizorului. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al
televizorului.)
✎ NOTĂ




Funcţia Anynet+ acceptă câteva butoane de pe telecomandă.
Această funcţie nu este disponibilă dacă un cablu HDMI nu acceptă CEC.
În funcţie de televizor, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului dvs.
Verificaţi sigla
(Dacă televizorul are o siglă
, aceasta înseamnă că acceptă funcţia Anynet+.)
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 19
19
2010-06-10
1:57:42
Conexiuni
Conectarea antenei radio
Antenă FM (inclusă)
FM ANT.
1. Conectaţi antena radio furnizată la mufa corespunzătoare.
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau
de o suprafaţă rigidă.
✎ NOTĂ

Aparatul nu recepţionează transmisii AM.
Conectarea semnalului audio de la componente externes
Cablul audio
(neinclus)
Ieşire audio
AUX1 : Conectarea unei componente externe/player MP3
Componente precum un player MP3.
1. Conectaţi mufa AUX IN1(Audio) din partea laterală a aparatului la mufa Audio Out a dispozitivului extern/
MP3 player-ului.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX1.
• Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ NOTĂ

Pentru a optimiza funcţionarea sistemului după comutarea în modul AUX, sunetul semnalului va fi emis în
câteva secunde.
20
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 20
2010-06-10
3:47:16
02
Conexiuni
Conectarea semnalului audio de la componente externe
FM ANT.
Alb
Cablu audio (neinclus)
Dacă componenta
analogică externă are
o singură ieşire Audio,
conectaţi canalul din
dreapta sau din stânga.
VCR
AUX 2
Roşu
Cablul optic
(neinclus)
Set-Top Box
OPTIC
AUX 2 : Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi AUX IN 2 (Audio) din partea din spate a aparatului la ieşirea audio a componentei analogice
externe.
• Asiguraţi-vă că respectaţi culorile mufelor de conectare.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX 2.
• Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ NOTĂ

Puteţi să conectaţi mufa de ieşire video a videocasetofonului la televizor şi mufele de ieşire audio ale
videocasetofonului la acest aparat.

Pentru a optimiza funcţionarea sistemului după comutarea în modul AUX, sunetul semnalului va fi emis în
câteva secunde.
OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe
Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).
1. Conectaţi DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) din partea din spate a aparatului la ieşirea digitală a
componentei digitale externe.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta D.IN
• Modul este comutat în felul următor :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 21
21
2010-06-10
1:57:43
Configurare
Înainte de a începe (configurare iniţială)
Configurarea meniului Configurare
1. Apăsaţi butonul POWER atunci când realizaţi
conexiunea la televizor pentru prima dată.
Va fi afişat ecranul de setări iniţiale.
Etapa de acces poate diferi în funcţie de meniul
selectat. Interfaţa GUI (Graphical User Interface) din
acest manual poate diferi în funcţie de versiunea de
firmware.
Initial setting > On-Screen Language
1
Select a language for the on-screen displays.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
English
Korean
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Dutch
French
3
German
Italian
Move
Select
Return
2
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită
şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
3. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta butonul de
pornire.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta dimensiunile
dorite ale televizorului şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
5. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta
butonul de pornire.
1
BUTON MENU: AFIŞEAZĂ MENIUL PRINCIPAL.
2
BUTON RETURN : Reveniţi la meniul de
configurare anterior.
3
BUTON ENTER / DIRECTION
Deplasaţi cursorul şi selectaţi un articol.
Selectaţi articolul care este selectat în mod
curent.
Confirmaţi setarea.
4
BUTON EXIT : Ieşiţi din meniul de configurare.
✎ NOTĂ




Dacă la aparat este conectat cablul HDMI, caracteristica
dimensiunilor televizorului nu apare.
Dacă vă deplasaţi la ecranul anterior, apăsaţi butonul de
RETURN.
După ce selectaţi o limbă pentru meniu, o puteţi
schimba ţinând apăsat butonul STOP () de pe
telecomandă timp de 5 secunde, fără ca un disc să fie
introdus.
Atunci când ecranul de setare iniţială nu apare,
consultaţi secţiunea care cuprinde aceste setări.
(consultaţi pagina 24).
Selectarea formatului video
Fiecare ţară are un alt standard pentru formatul
video. Puteţi selecta opţiunea NTSC sau PAL ca
format video. Când aparatul este oprit, menţineţi
apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul numărul 7
de pe telecomandă.
• Pe afişaj va apărea "NTSC" sau "PAL". În acest
moment, apăsaţi butonul numărul 7 pentru a
selecta una din opţiunile
"NTSC" sau "PAL".
• Formatul video al discului trebuie să fie identic cu
formatul video al televizorului.
4
Settings
Function
DVD/CD
1. Apăsaţi butonul POWER.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
Settings şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta meniul
dorit şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
submeniul dorit şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta articolul
dorit şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
6. Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi din meniul de
configurare.
22
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 22
2010-06-10
1:57:44
03
• Porniţi : Rezoluţia iniţială a discului DVD va fi
emisă direct pe televizor.
Puteţi configura diverse opţiuni ale afişajului, precum
dimensiunile televizorului, rezoluţia etc.
• Opriţi : Rezoluţia emisă va fi reglată în funcţie
Dimensiunile televizorului
✎ NOTĂ
În funcţie de tipul de televizor pe care îl aveţi, este
posibil să fie nevoie de ajustarea setării ecranului.
• 4:3 Pan-Scan
• 4:3 Letter Box
Selectaţi această opţiune pentru a
vizualiza întregul raport al ecranului,
16:9, furnizat de DVD, chiar dacă
aveţi un televizor cu un raport de 4:3.
În partea superioară şi inferioară a
ecranului vor apărea benzi negre.
• 16:9 Wide
Puteţi vizualiza întreaga imagine 16:9
pe un televizor cu ecran panoramic.
✎ NOTĂ




Selectaţi atunci când doriţi să vizualizaţi
clipul video în format 16:9 furnizat de
DVD, fără benzile negre din părţile
de sus şi de jos, chiar dacă aveţi un
televizor cu un raport al ecranului de
4:3 (porţiunile extreme din stânga şi din
dreapta vor fi tăiate).

de rezoluţia setată anterior, indiferent de
rezoluţia discului.
Atunci când utilizaţi opţiunea HDMI, ecranul va fi convertit
automat la modul 16:9 Wide, iar funcţia de dimensiuni ale
televizorului este dezactivată.
Dacă un DVD are un raport al dimensiunilor de 4:3, nu poate fi
vizionat pe ecran panoramic.
Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de
imagine, vor avea un aspect diferit în funcţie de software, de tipul
televizorului şi de setarea pentru raportul dimensiunilor
televizorului.
BD Wise
(Valabil doar pentru produsele Samsung)
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de
inter-conectivitate oferită de Samsung. Atunci când
inter-conectaţi produse Samsung cu capacitate
BD-Wise prin HDMI, rezoluţia optimă va fi setată automat.

Astfel, calitatea imaginii va fi optimizată în funcţie
de conţinutul pe care doriţi să îl redaţi (disc, DVD,
etc) şi de aparatul sau televizorul Samsung
compatibil BD-Wise.
Dacă doriţi să schimbaţi rezoluţia în modul BD
Wise, trebuie mai întâi să setaţi modul BD la
opţiunea Dezactivat.
BD Wise va fi dezactivat dacă aparatul este
conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise.
Rezoluţie
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video HDMI.
Numerele 480p(576p), 720p, 1080i şi 1080p indică
numărul de rânduri pe care le cuprinde semnalul video.
Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv cea
progresivă.
• BD Wise : Setează automat rezoluţia optimă în cazul
conectării prin HDMI la un televizor compatibil cu funcţia
BD Wise. (Articolul de meniu BD Wise apare doar dacă
funcţie BD Wise este activată.)
• 480p(576p) : Emite 480 de rânduri, iar scanarea
semnalului video este progresivă.
• 720p : Emite 720 de rânduri, iar scanarea semnalului
video este progresivă.
• 1080i : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului
video este intercalată.
• 1080p : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului
video este progresivă.
✎ NOTĂ


Dacă este conectat un semnal Component sau
Composite, rezoluţia acceptă doar valoarea
480i(576i).
Este posibil ca 1080P să nu apară, în funcţie de
televizor.
Format HDMI
Puteţi optimiza setarea de culoare de la ieşirea
HDMI. Selectaţi un tip pentru dispozitivul conectat.
• Monitor : Selectaţi această opţiune dacă există conexiune
la un monitor prin HDMI.
• TV : Selectaţi această opţiune dacă există conexiune la un
televizor prin HDMI.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 23
Configurare
Afişaj
23
2010-06-10
1:57:45
Configurare
Sistem
Audio
DRC (Dynamic Range Compression)
Configurare iniţială
Această caracteristică permite echilibrarea
intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase
sunete. Puteţi utiliza această funcţie pentru a vă
bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi
filme la volum redus, în timpul nopţii.
Utilizând opţiunea Initial Setting (Setare iniţială) puteţi seta
limba şi aspectul TV.
• Puteţi selecta fie Oprit, 2/8, 4/8, 6/8 sau Complet.
AV-SYNC
Sincronizarea video şi audio pot să nu corespundă
televiziunii digitale.
Dacă apare această situaţie, reglaţi timpul de decalaj
al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
✎ NOTĂ

În cazul în care cablul HDMI este conectat la
produs, raportul televizorului nu apare şi este
setată automat opţiunea 16:9 Wide.
Înregistrare DivX(R)
Accesaţi codul de înregistrare DivX(R) VOD pentru a
achiziţiona şi reda conţinut DivX(R) VOD.
• Puteţi seta durata decalajului la valori cuprinse
între 0 mSec şi 300 mSec. Setaţi valoarea optimă
pentru această durată.
HDMI AUDIO
Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi
Porniţi/Opriţi.
• Opriţi : Semnalul video este transmis doar prin
cablul de conectare HDMI, iar sunetul este
emis doar prin boxele aparatului.
• Porniţi : Semnalele video şi audio sunt transmise
prin cablul de conectare HDMI, iar
sunetul este emis doar prin boxele
televizorului.
✎ NOTĂ




Valoarea setării prestabilite a acestei funcţii este
cea în care sunetul este dezactivat.
Setarea HDMI Audio este convertită automat la 2
canale pentru boxele televizorului.
Când opţiunea HDMI Audio (Audio HDMI) este
setată la On (Activat), DSP EQ/P.BASS nu
funcţionează.
În modul iPod, acest meniu nu este disponibil.
Optimizare egalizator
Setaţi automat un egalizator oprim, în funcţie de
regiune.
• Opriţi : Opriţi setarea de optimizare a egalizatorului.
• Porniţi : Porniţi setarea de optimizare a egalizatorului.
24
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 24
2010-06-10
1:57:46
03
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul de pe
ecran, meniul discului etc.
Limba afişajului de Selectaţi o limbă pentru textul
pe ecran
afişajului.
Selectaţi o limbă pentru afişarea
Meniul discului
meniului discului.
Selectaţi o limbă pentru
Audio
caracteristica audio a discului.
Selectaţi o limbă pentru
Subtitlu
subtitlurile discului.
Schimbare parolă
Selectaţi opţiunea de modificare şi introduceţi parola
din 4 cifre prin care setaţi interdicţia parentală, utilizând
butoanele numerice de pe telecomandă.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Support
Move
a Pentru a selecta o altă limbă, selectaţi opţiunea
Altele din Meniul discului, Audio şi Subtitlu şi
introduceţi codul limbii din ţara dvs. (consultaţi
pagina 38).
a Nu puteţi selecta opţiunea Altele în meniul limbii
pentru afişaj.
✎ NOTĂ

Limba selectată va apărea doar dacă este
acceptată pe disc.
Siguranţă
Funcţia de control parental funcţionează în cazul acelor
DVD-uri cărora le-a fost atribuită o evaluare care vă ajută să
stabiliţi tipurile de discuri pe care le vizionează familia dvs.
Configurare
Limbă
Dacă uitaţi parola
1. Scoateţi discul.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsaţi butonul STOP ()
de pe telecomandă timp de cel puţin 5 secunde
când nu este introdus niciun disc. Toate setările
vor reveni la cele din fabrică.
Asistenţă
Informaţii produs
Furnizează informaţiile despre produs, precum codul
de model, versiunea software etc.
Există până la 8 niveluri de evaluare pe un disc.
Clasă de evaluare părinţi
Selectaţi nivelul de evaluare pe care doriţi să îl setaţi.
O cifră mare indică faptul că programul respectiv este
destinat strict pentru uzul adulţilor. De exemplu, dacă
selectaţi ca nivel maxim nivelul 6, discurile care conţine
nivelurile 7 şi 8 nu vor putea fi redate.
Introduceţi parola şi apoi apăsaţi butonul ENTER
- Parola est setată în mod prestabilit la valoarea "7890".
- După finalizarea configurării, veţi reveni la ecranul
anterior.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 25
25
2010-06-10
1:57:46
Funcţii elementare
Redarea discurilor
Redare CD audio (CD-DA)/MP3/WMA
Introduceţi cu eticheta în sus un disc în fanta pentru
discuri.
BA
✎ NOTĂ


Track01
Funcţia de reluare: Atunci când opriţi redarea
discului, aparatul reţine locul opririi, astfel încât,
dacă apăsaţi din nou butonul PLAY, redarea va
continua din acel loc. (Această funcţie este
disponibilă doar pe discurile DVD.)
Apăsaţi de două ori butonul STOP în timpul
redării pentru a dezactiva funcţia de reluare.
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Dacă timp de 3 minute nu sunt apăsate butoane
pe aparat sau pe telecomandă, în timp ce
aparatul este în modul Pauză, modul se va
schimba în STOP.

Discurile pirat nu vor rula pe acest aparat pentru
că încalcă recomandările CSS (Content
Scrambling System: un sistem de protecţie
împotriva copiilor)
*
va apărea atunci când este apăsat un buton
nevalid.
Funcţia Screen Saver pentru televizor/de
economisire a energiei
• acă produsul este în modul de oprire pentru mai
mult de 5 minute fără o interfaţă cu utilizatorul, pe
televizor va apărea un screen saver.
• Dacă lăsaţi aparatul în modul screen saver pentru
mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită
automat.
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc MP3 în
fanta pentru discuri.
• În cazul CD-urilor audio, se va reda automat
prima piesă.
- Apăsaţi butoanele #$ pentru a trece la
piesa anterioară / următoare.
• În cazul discurilor MP3/WMA apăsaţi
butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea
Music şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
- Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta fişierul dorit şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
- Apăsaţi butoanele  pentru a trece la
paginile anterioare / următoare.
2. Apăsaţi pe butonul STOP () pentru a întrerupe
redarea.
✎ NOTĂ



26
Repeat Play Mode
În funcţie de modul de înregistrare, este posibil ca
unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
Cuprinsul unui CD MP3 poate varia în funcţie de
formatul MP3/WMA al pieselor înregistrate pe disc.
Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 26
2010-06-10
1:57:47
04
Utilizarea funcţiei de redare
Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o
cameră video sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate
pe CD şi redate apoi pe acest aparat.
Căutare Înainte/Înapoi
dBAD
1. Introduceţi un disc JPEG în fanta pentru discuri.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Photo şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul
pe care doriţi să îl redaţi şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
fotografia pe care doriţi să o redaţi şi apoi
apăsaţi butonul ENTER.
• Va fi redat fişierul selectat, după care va
începe redarea diapozitivelor.
• Pentru a opri redarea diapozitivelor, apăsaţi
butonul PAUSE () .
• Puteţi vizualiza fişierul anterior/următor
apăsând pe butoanele ◄,► în timpul
modului pentru vizualizarea de diapozitive.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
Funcţii elementare
Redarea fişierelor JPEG
Apăsaţi butoanele  pentru a utiliza funcţia de
căutare.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ NOTĂ

În modul de căutare nu este redat niciun sunet.
Saltul scenelor/melodiilor
dBAD
Apăsaţi butoanele #$.
• La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va
fi redat capitolul, piesa sau directorul (fişierul)
anterior sau următor.
• Nu puteţi sări peste mai multe capitole o dată.
Redarea cu încetinitorul
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
dD
Return
Apăsaţi pe butonul PAUSE () şi apoi pe butonul
 pentru a reda conţinutul cu încetinitorul
Funcţia de rotire
G
În timpul modului Pauză, apăsaţi butonul VERDE(B) sau
GALBEN(C).
• Butonul VERDE(B) Rotire la 90° în sens antiorar.
• Butonul GALBEN(C): Rotire la 90° în sens orar.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ NOTĂ


Nu se aude sunetul în timpul redării cu încetinitorul.
Redarea lentă inversă nu funcţionează.
✎ NOTĂ

Rezoluţiile maxime acceptate de aparat sunt de
5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele
JPEG standard şi de 2048 x 1536 (sau 3.0
MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0610.indd 27
27
2010-06-10
2:19:18
Funcţii elementare
Utilizarea meniului Title
Redarea secvenţială
d
dD
Apăsaţi în mod repetat butonul PAUSE.
• Imaginea este redată cu câte un cadru după
fiecare apăsare a butonului în timpul redării.
✎ NOTĂ

Nu se aude sunetul în timpul redării secvenţiale.
Funcţia 5 Minute Skip
D
În timpul redării, apăsaţi pe butonul ◄,►.
• Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare
apăsare a butonului ►.
• Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare
apăsare a butonului ◄ .
În cazul DVD-urilor care conţin mai multe titluri, puteţi
vizualiza titlul fiecărui film.
TITLE MENU
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TITLE MENU al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a
realiza selecţia dorită şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
✎ NOTĂ

În funcţie de disc, articolele de configurare din meniu
pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
disponibil.
✎ NOTĂF

Această funcţie este disponibilă doar în cazul DivX.
Utilizarea meniului Disc
d
Puteţi vizualiza meniurile pentru limba de dublaj,
limba de subtitrare, profil etc.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
DISC MENU al telecomenzii.
control.
DISC MENU
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a
realiza selecţia dorită şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
✎ NOTĂ

În funcţie de disc, articolele de configurare din
meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu
fie disponibil.
28
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 28
2010-05-06
5:01:34
04
Redare repetată A-B
dBAD
dB
Repetarea DVD/DivX
Puteţi reda în mod repetat o anumită secţiune de pe
un DVD sau CD.
Puteţi repeta titlul, capitolul sau secţiunea (repetare
A-B) de pe un disc DVD/DivX.
1. În timpul redării discurilor DVD sau CD, apăsaţi
pe butonul REPEAT al telecomenzii.
Repeat
Funcţii elementare
Redare repetată
2. În cazul DVD-urilor, apăsaţi butoanele ▲▼
pentru a selecta A-.
În cazul CD-urilor, apăsaţi în mod repetat
.
butonul REPEAT, până ce apare
OFF
3. Apăsaţi butonul ENTER în momentul de la care
doriţi să înceapă redarea repetată (A).
4. Apăsaţi butonul ENTER în momentul de la care
doriţi să se oprească redarea repetată (B).
1. În timpul redării DVD/DivX, apăsaţi pe
butonul REPEAT al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta modul de repetare dorit şi
apoi apăsaţi butonul ENTER.
REPEAT
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a OFF repetarea
şi a reveni la redarea normală, apoi apăsaţi
butonul ENTER.
5. Pentru a reveni la redarea normală,
În cazul DVD-urilor, apăsaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta opţiunea de OFF
În cazul CD-urilor, apăsaţi butonul REPEAT
pentru a selecta opţiunea de .
✎ NOTĂ

Z
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Funcţia de repetare A-B nu funcţionează pe
discurile DivX, MP3 sau JPEG.
Track ➞ Dir (Directory) ➞ Disc ➞ Off
Repetarea discurilor CD/MP3-CD
1. În timpul redării discurilor CD/MP3, apăsaţi în
mod REPEAT butonul de repetare pentru a
selecta modul dorit.
B
A
(Normal Repetare piesă Repetare totală Aleator Repetare secţiune A-B)
(Normal Repetare piesă Repeat Dir (Directory) (Repetare director) Repetare totală Aleator)
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 29
29
2010-05-06
5:01:34
Funcţii elementare
Afişarea informaţiilor privind discul
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
 Audio(
): Se referă la limba de
dublare a filmului. Un disc DVD poate
conţine până la 8 limbi de dublare.
 Subtitle(
): Se referă la limba
subtitlurilor disponibile pe disc. Puteţi
alege limba subtitlurilor sau le puteţi
dezactiva de pe ecran. Un disc DVD
poate conţine până la 32 limbi de
subtitrare.
): Atunci când un DVD conţine
 Angle(
mai multe unghiuri pentru o anumită
scenă, puteţi utiliza funcţie Angle.
Selectarea limbii de dublaj
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TOOLS al telecomenzii.
TOOLS
dD
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ a selecta
elementul dorit.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a realiza
modificarea dorită a configuraţiei şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
- Puteţi utiliza butoanele numerice de pe
telecomand pentru a controla anumite
elemente.
4. Pentru ca informaţiile despre disc să dispară,
apăsaţi din nou butonul TOOLS.
✎ NOTĂ



Dacă redaţi conţinut din meniul de instrumente, în
funcţie de disc, anumite funcţii pot fi dezactivate.
Puteţi selecta DTS sau Dolby Digital, în funcţie de disc.
Anumite meniuri de instrumente pot diferi în funcţie de
discuri şi fişiere.
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul
).
AUDIO (
3. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ◄► sau butoanele
numerice pentru a selecta limba de dublaj
dorită.
• În funcţie de numărul de limbi străine de pe
un disc DVD, după fiecare apăsare a
butonului este selectată altă limbă străină
pentru dublaj.
Meniul TOOLS
 Title(
) : Pentru a accesa titlul dorit
atunci când pe disc există mai multe
titluri. De exemplu, dacă există mai
multe filme pe un DVD, fiecare dintre
acestea va fi identificat ca un titlu.
 Chapter(
) : Majoritatea discurilor
DVD sunt înregistrate pe capitole, astfel
încât să puteţi găsi cu uşurinţă capitolul
dorit.
 Playing time( ) : Permite redarea
filmului de la un anumit moment.
Ca referinţă, trebuie să introduceţi
momentul din care va începe redarea.
30
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 30
2010-05-06
5:01:36
04
Funcţia Angle
d
dD
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul
).
SUBTITLE (
3. butoanele cu săgeţi ◄► sau butoanele
numerice pentru a selecta limba de subtitrare
dorită.
• În funcţie de numărul de limbi străine de pe
un disc DVD, după fiecare apăsare a
butonului este selectată altă limbă străină
pentru subtitrare.
✎ NOTĂ


Această funcţie vă permite să vizionaţi aceeaşi
scenă din unghiuri diferite.
Funcţii elementare
Selectarea limbii de subtitrare
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta afişajul
).
ANGLE (
3. Apăsaţi butoanele ◄► sau butoanele numerice
pentru a selecta unghiul dorit.
✎ NOTĂ

În funcţie de disc, este posibil ca funcţiile de limbă
pentru dublaj şi subtitrare să nu fie disponibile.
În cazul formatului DivX, limbile de subtitrare pot fi
reprezentate doar prin numere.
Funcţia Angle poate fi activată doar pe discurile
pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.
Modul sunet
P.BASS
Funcţia Titluri
D
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre
extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza
corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia pentru titluri, salvaţi fişierul
de titluri (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului
media DivX (*.avi) din acelaşi folder.
Exemplu. Rădăcină
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de
caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru
Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi
chineză).
• Subtitrarea fişierelor DivX*.smi, *.sub, *.srt over
148 kbyte nu este acceptată.
Funcţia P.BASS asigură un bas mai puternic pentru
susţinerea frecvenţelor joase.
Funcţia MP3 ENHANCE oferă o calitate audio
superioară realizând upscale asupra frecvenţei de
eşantionare.
AUDIO UPSCALE
Apăsaţi butonul P.BASS.
P .BASS
Sursă LPCM pe
2 canale
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
Fişier MP3
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF ➞
MP3 ENHANCE ON
✎ NOTĂ



Funcţia P.BASS este disponibilă numai cu surse
LPCM pe 2 canale, precum MP3, Divx, CD şi
WMA.
Funcţia P.BASS nu este activă în modul DSP/EQ.
Dacă apăsaţi butonul P.BASS în modul DSP/EQ,
modul DSP/EQ este dezactivat automat şi funcţia
P.BASS devine operaţională.
Funcţia MP3 Enhancement este disponibilă doar
pentru fişierele MP3.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 31
31
2010-05-06
5:01:40
Funcţii elementare
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
V-SOUND (Virtual Sound)
• DSP (Digital Signal Processor) : Modurile DSP au fost
concepute pentru a simula diferite medii acustice.
• EQ :Puteţi selecta ROCK, POP sau JAZZ pentru a
optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.
Produce un sunet realist pe 2.1 canale, cu ajutorul
efectelor virtuale, care vă oferă impresia că ascultaţi
sunet pe 5.1 canale.
DSP /EQ
Apăsaţi butonul V-SOUND.
V-SOUND
După fiecare apăsare a butonului, selecţia
se modifică astfel:
VSOUND ON VSOUND OFF
Apăsaţi butonul DSP/EQ.
POPS,
JAZZ,
ROCK
În funcţie de genul de muzică, puteţi
selecta POP, JAZZ şi ROCK.
STUDIO
Creează condiţiile de audiţie dintr-un
studio.
CLUB
Simulează sunetul dintr-un club, cu
ajutorul unui bas puternic.
HALL
Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea
impresia unei săli de concert.
MOVIE
Creează condiţiile de vizionare dintr-un
cinematograf.
CHURCH
Creează impresia de audiţie dintr-o
biserică înaltă.
PASS
Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
S.VOL (Smart volume—volum
inteligent)
Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are
loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul
schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.
Apăsaţi butonul S.VOL.
S . VOL
• După fiecare apăsare a butonului,
selecţia se modifică astfel:
SVOL ON SVOL OFF
32
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 32
2010-05-06
5:01:41
04
Utilizând butoanele de pe telecomandăl
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Reglare automată 1 : Atunci când apăsaţi
butonul # $ va fi selectat un post de transmisie
presetat.
• Reglare automată 2 : Ţineţi apăsat pe
TUNING/CH (
) pentru a căuta automat
posturi de transmisie active.
• Reglare manuală : Apăsaţi butonul TUNING/CH
(
) pentru a creşte sau descreşte frecvenţa
treptat.
Utilizând butoanele de pe aparat
1. Apăsaţi butonul FUNCTION (
) FM.
2. Selectaţi un post de transmisie.
Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenţei FM
89.10
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2. Apăsaţi butonul TUNING/CH (
) TUNER MEMORY
pentru a selecta <89.10>.
B
3. Apăsaţi pe butonul TUNER
MEMORY.
• Numărul va clipi pe afişaj.
4. Apăsaţi pe butonul # $ pentru a selecta
numărul de presetare.
• Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
înainte ca numărul să dispară de pe afişaj.
• Numărul dispare de pe afişaj, iar postul este
stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
• Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi pe
butoanele # $ de pe telecomandă pentru a
selecta un canal.
Funcţii elementare
Presetarea posturilor
Audiţia radio
• Reglare automată 1 : Apăsaţi butonul
STOP (  ) pentru a selecta PRESET şi apoi
apăsaţi pe butoanele # $ pentru a
selecta postul presetat.
• Reglare automată 2 : Apăsaţi butonul
STOP (  )pentru a selecta MANUAL şi apoi
apăsaţi şi menţineţi apăsat butoanele # $
pentru a căuta automat banda.
• Reglare manuală : Apăsaţi butonul STOP
(  ) pentru a selecta MANUAL şi apoi
apăsaţi butoanele # $ pentru a comuta
pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului,
sunetul este comutat între STEREO
şi MONO.
MO/ST
C
• Într-o zonă cu recepţie slabă,
selectaţi MONO pentru o transmisie clară, fără
interferenţe.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 33
33
2010-05-06
5:01:42
Funcţii avansate
Funcţia USB
Redarea fişierelor media utilizând
funcţia de gazdă USB
Utilizarea unui iPod
Puteţi asculta muzică şi viziona fişiere video de la un
iPod prin intermediul aparatului.
Puteţi reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi
melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau
camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate,
prin conectarea dispozitivului de stocare la portul
USB al sistemului.
Ascultarea muzicii
Puteţi reda fişierele muzicale stocate pe iPod,
conectând iPod-ul la aparat.
Music
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB din
partea laterală a aparatului.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
USB.
• Pe afişaj va apărea USB iar apoi va dispărea.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta Videos,
Music sau Photo.
- Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Înlăturarea în siguranţă a dispozitivului USB
Pentru a preveni deteriorarea informaţiile stocate în
memoria dispozitivului, efectuaţi operaţia de
înlăturare în siguranţă înainte de a deconecta cablul
USB.
• Apăsaţi butonul GALBEN(C).
- REMOVE va apărea pe afişaj .
• Scoateţi cablul USB.
✎ NOTĂ

Scoateţi cablul USB din portul USB, cu atenţie.
În caz contrar, portul USB poate fi deteriorat.
34
Function iPod
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
iPod.
2. Cuplaţi conectorul staţiei iPod la mufa pentru
iPod din partea laterală a aparatului.
3. Puneţi iPod-ul în staţie.
• iPod-ul porneşte automat.
• Pe ecranul televizorului apare “iPod”
4. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta Music.
5. Selectaţi fişierul muzical pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru
a controla funcţii de redare simple, precum
PLAY, PAUSE, STOP, #/ $, /  şi
REPEAT. Consultaţi pagina 13.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 34
2010-05-06
5:01:43
05






Vizionarea unui film
Reglaţi volumul la un nivel moderat înainte de a
conecta iPod-ul şi aparatul.
Când unitatea este pornită şi conectaţi un iPod,
aparatul va încărca acumulatorul iPod-ului.
“Made for iPod” desemnează un accesoriu
electronic conceput special pentru conectarea la
iPod şi certificat de dezvoltator ca fiind în
conformitate cu standardele de performanţă
Apple.
“Made for iPhone” desemnează un accesoriu
electronic conceput special pentru conectarea la
iPhone şi certificat de dezvoltator ca fiind în
conformitate cu standardele de performanţă
Apple.
Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru
funcţionarea acestui dispozitiv sau conformitatea
lui cu standardele de siguranţă.
În modul iPod, setările HDMI Audio nu sunt
active.
Categorii de muzică iPod
Vor fi afişate informaţii cu privire la fişier precum
numele artistului, numele albumului, titlul şi genul
muzicii în funcţie de informaţiile ID3 Tag ataşate
fişierului respectiv.
Artist
Pentru redarea în funcţie de artist.
Songs
Pentru redarea în ordine alfabetică sau
numerică
Playlist
Pentru redarea în funcţie de lista de redare.
Album
Pentru redarea în funcţie de album.
Generic
Pentru redarea în funcţie de gen.
Composers
Pentru redarea în funcţie de compozitor.
✎ NOTĂ


Lista de categorii poate diferi în funcţie de
modelul iPod-ului.
Ce este un ID3 Tag?
Acesta desemnează elementele ataşate unui fişier
MP3 pentru a păstra informaţii relevante cu privire
la acesta, precum titlul, artistul, albumul, anul,
genul şu un câmp pentru comentarii.
Puteţi reda fişierele video stocate pe iPod, conectând
iPod-ul la aparat.
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
IPOD.
2. Cuplaţi conectorul staţiei iPod la mufa pentru iPod
din partea laterală a aparatului.
3. Pe ecranul iPod-ului, selectaţi Settings > Videos,
şi setaţi opţiunea TV Out şi semnalul TV.
4. Puneţi iPod-ul în staţie.
• Pe ecranul televizorului apare “iPod”.
5. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta Videos.
6. Selectaţi fişierul video pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru a
controla funcţii de redare simple, precum PLAY,
PAUSE, STOP, # /$ şi /. (Consultaţi
pagina 13.)
Modele de iPod care pot fi utilizate
împreună cu acest aparat.
iPod nano
generaţia 3
(video)
iPod
generaţia 5
(video)
iPod nano
generaţia 4
(video)
iPod touch
generaţia 1
iPod touch
generaţia 2
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ NOTĂ






Conectaţi mufa VIDEO OUT (Composite) a aparatului la
televizorul dvs. Dacă selectaţi opţiunea video iPod în timp ce
conectaţi cablul HDMI, pe ecranul televizorului va apărea un
mesaj pop-up, ceea ce înseamnă că va trebui să schimbaţi
sursa de intrare VIDEO a televizorului la Composite. Selectaţi
„Yes” şi schimbaţi sursa de intrare video a televizorului la
modul Composite pentru a putea urmări un fişier video de pe
iPod.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului pentru mai
multe informaţii.
Modul video iPod este disponibil doar în cazul ieşirii video
Composite.
Modul video iPod este disponibil doar în cazul ieşirii video
Composite.
Pe ecranul televizorului nu va apărea decât ecranul de
redare. Consultaţi celelalte ecrane ale iPod-ului.
Dacă iPod-ul conectat nu acceptă redarea video, când
selectaţi meniul Video este afişat mesajul “Cannot play video
files saved on this iPod (Nu pot fi redare fişierele video
salvate pe acest iPod)”.
Compatibilitate depinde de versiunea software a iPod-ului dvs.
Menţineţi versiunea software de pe iPod actualizată.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 35
Funcţii avansate
✎ NOTĂ
35
2010-05-06
5:01:44
Funcţii avansate

Operaţiuni de rip pentru CD
B
Converteşte sunetul audio al CDDA (Compact Disc
Digital Audio – Compact disc audio digital) într-un fişier
MP3 înainte de trimiterea către un dispozitiv de stocare
USB.



În cazul anumitor dispozitive USB, operaţiunea de
rip poate dura mai mult.
Când sistemul realizează rip al unui CD, sunetul
nu va fi emis.
Nu atingeţi şi nu deplasaţi sistemul în timpul
operaţiunii de rip a unui CD.
Atunci când setarea HDMI AUDIO este pornită,
operaţiunile de rip asupra CD-urilor nu sunt
acceptate.
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Introduceţi discul CDDA în orificiul pentru
discuri.
CD RIPPING
3. Apăsaţi butonul CD RIPPING.
• Pentru a începe ripul piesei
D
curente, apăsaţi butonul CD
RIPPING de pe telecomandă în
timp ce sistemul redă o piesă sau
este oprit temporar.
• Pentru a efectua operaţiunea de rip asupra
tuturor pieselor de pe CD, ţineţi apăsat pe
butonul CD RIPPING de pe telecomandă.
- Pe afişaj va apărea mesajul "FULL CD
RIPPING" (Operaţiune de rip pentru întregul
CD) şi va începe operaţiunea de rip.
4. Apăsaţi pe butonul STOP () pentru a întrerupe
operaţiunea de rip.
• Când operaţiunea de rip este completă, va fi
creat un director numit „RIPPING” pe
dispozitivul USB şi fişierul asupra căruia s-a
efectuat operaţiunea de rip va fi salvat în
formatul „SAM_XXXX”.mp3”
✎ NOTĂ






Nu întrerupeţi conexiunea USB sau alimentarea
cu curent în timpul operaţiunii de rip a CD-ului. În
caz contrar, datele pot fi deteriorate. Pentru a
întrerupe operaţiunea de rip, apăsaţi butonul
STOP şi deconectaţi dispozitivul USB după ce
sistemul se opreşte complet din redarea CD-ului.
Dacă întrerupeţi conexiunea USB în timpul
operaţiunii de rip, sistemul se va închide şi nu veţi
avea posibilitatea de a şterge fişierul asupra căruia
s-a efectuat operaţiunea de rip.
Dacă conectaţi dispozitivul USB la sistem în timp
ce acesta redă un CD, sistemul va opri redarea
temporar.
Discurile DTS-CD nu acceptă operaţiunea de rip.
Dacă durata de rip este sub 5 secunde, este
posibil să nu fie creat un fişier de rip.
Operaţia de CD rip funcţionează numai dacă
dispozitivul USB este formatat în sistemul de
fişiere FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.)
Pentru o listă de dispozitive compatibile,
consultaţi specificaţia gazdei USB.
36
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 36
2010-05-06
5:01:45
06
Alte informaţii
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos
au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi
contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
iPod-ul nu poate fi conectat.
• Verificaţi starea conectorului iPod-ului şi staţiei de conectare.
• Menţineţi versiunea de software a iPod-ului actualizată.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul regional al DVD-ului.
Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată imediat
după apăsarea butonului Play/Pause.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul.
Nu este emis sunet.
• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe,
nu de la toate 3.
• Pentru unele discuri DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
• Reglaţi volumul.
• Atunci când ascultaţi un CD, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxele
frontale.
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de
manevrare?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (DVD RECEIVER/TV) ale telecomenzii (DVD RECEIVER/TV) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
• Calitatea imaginii este slabă, iar
imaginea tremură.
• Aţi pornit televizorul?
• Aţi conectat corespunzător cablurile video?
• Discul este murdar sau deteriorat?
• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează dacă discul nu conţine limbile
respective.
Ecranul meniului Disc/Title nu apare
chiar dacă funcţia Disc/Title este
selectată.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Proporţia dimensiunilor nu poate fi
modificată.
• Puteţi reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN
SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporţie a dimensiunilor
de 4 :3. Consultaţi eticheta DVD-ului şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 37
Alte informaţii
Depanare
37
2010-05-06
5:01:45
Alte informaţii
Symptom
Check/Remedy
• Produsul nu funcţionează.
(Exemplu : Alimentarea cu curent
se întrerupe, tasta panoului frontal
nu funcţionează sau se aude un
sunet ciudat.)
• Produsul nu funcţionează în mod
normal.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
Nu se poate recepţiona
transmisiunea radio.
• Ţineţi apăsat butonul STOP () de pe telecomandă timp de cel puţin 5 secunde,
atunci când nu este introdus niciun disc (funcţie de resetare).
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul “NO DISC” (FĂRĂ DISC), ţineţi apăsat
mai mult de 5 secunde butonul STOP () al aparatului. Pe afişaj apare INIT, iar
setările vor reveni la valorile prestabilite.
Apoi, apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o zonă cu
recepţie bună.
Listă de coduri de limbi
Introduceţi codul numeric corespunzător pentru opţiunea Altele din meniul Disc, Audio şi Subtitle. (consultaţi
pagina 25).
Cod
Limbă
Cod
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Limbă
Cod
Limbă
Interlingue
Cod
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
Limbă
Malagasy
Cod
Limbă
Cod
Kirundi
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
1527
Limbă
1482
Tajik
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 38
2010-05-06
5:01:45
06
Alte informaţii
Specificaţii
General
Tuner FM
Greutate
Dimensiuni
Interval temperatură de funcţionare
Interval umiditate de funcţionare
Raport semnal/zgomot
Sensibilitate utilizabilă
Distorsiune armonică totală
HDMI
Ieşire boxe frontale
132W x 2(3)
Ieşire subwoofer
134W(3)
Interval frecvenţă
20Hz~20KHz
Raport S/N
70 dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 400 mV
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Video Composite
Ieşire video
Vido Component
Video/Audio
Amplificator
între +5°C şi +35°C
între 10 % şi 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat): 135 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 74 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 20 min.
480i(576i)
1 canal : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
3,0 Kg
433 (L) x 142 (Î) x 208 (l) mm
Sistem boxe pe 2,1 canale
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Faţă
Subwoofer
3
3
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
86dB/W/M
88dB/W/M
132W
134W
264W
268W
Faţă : 90 x 334,5 x 68,5 mm (suport stativ : 109 x 98 mm)
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Faţă: 0,84 Kg
Subwoofer : 4,5 Kg
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Română
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 39
39
2010-05-06
5:01:46
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 40
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-06
5:01:46
Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la
returnarea bateriilor.)
Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie
eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul
există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau
plumb în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte
tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.
Eliminarea corectă a acestui aparat
(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere,
la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane
din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil
pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local,
pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător.
Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.
HT-C720-XEO_ROM-0506.indd 41
2010-05-06
5:01:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement