Samsung HT-D4500 Manual de utilizare

Samsung HT-D4500 Manual de utilizare
HT-D4500
HT-D4550
Sistem Home Entertainment
Blu-ray™ 5.1CH
manualul utilizatorului
maginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 1
2011-12-23
5:05:15
Informaţii privind siguranţa
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL ( SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică “tensiune periculoasă” în
interiorul produsului, care prezintă riscul
de electrocutare sau de vătămare
corporală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA
ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI
COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe acesta.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie
să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o
conexiune de împământare pentru protecţie.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza trebuie să poată fi
accesată uşor.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs
LASER CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE
DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 2
2011-12-23
5:05:22
Precauţii
• Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele
unităţii.
• Instalaţi aparatul în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie
(7,5~10 cm).
• Nu aşezaţi aparatul pe amplificatoare sau pe alt echipament care se poate încălzi.
Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi nimic pe aparat.
• Înainte de a muta aparatul, asiguraţi-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
• Pentru a deconecta aparatul complet de la sursa de alimentare cu energie, scoateţi ştecherul din priză.
- Dacă lăsaţi aparatul neutilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi-l din priză.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza
descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Ar putea determina
supraîncălzirea şi defectarea acestuia.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
• Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi-l doar în scopuri personale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă
transportaţi aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca acesta să ajungă la
temperatura camerei.
• Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 3
3
2011-12-23
5:05:23
Informaţii privind siguranţa
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot
reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot
duce la saltul peste sectoarele respective.
Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a
nu le zgâria.
Manevrarea discului
• Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
• Ţineţi discul de margine, pentru a nu
lăsa amprente pe suprafaţa acestuia.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
disc.
Depozitarea discului
• Nu expuneţi la lumina soarelui
• Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece
• Păstraţi discul într-un plic de protecţie.
Depozitaţi-l în poziţie verticală.
✎ NOTĂ
 Nu permiteţi nimănui să murdărească
suprafaţa discurilor.
 Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în
aparat.
Manevrarea şi depozitarea discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l
cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă
moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să
fie dinspre interior spre exterior
✎ NOTĂ
 Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în
contact cu piesele reci din aparat. Dacă se
formează condens în aparat, este posibil ca acesta
să nu funcţioneze corespunzător. Dacă apare
această problemă, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul
pornit timp de o oră sau două.
4
Licenţă
• Dolby şi simbolul DD sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby
Laboratories.
• „DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un
format digital creat de DivX, Inc. Acesta este un
dispozitiv DivX Certified® certificat oficial, care redă clipuri video DivX.
Accesaţi www.divx.com pentru informaţii suplimentare şi instrumente
software pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX
Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX video la
cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi
secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi
vod.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii referitoare la
finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru redarea conţinutului video DivX cu o rezoluţie
de până la HD 1080p, inclusiv conţinut premium.
DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale
DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.”
Acest produs este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA
următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI, sigla HDMI, şi High-Definition
Multimedia Interface reprezintă mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau
ale afiliaţilor acesteia. Alte denumiri pot reprezenta mărci comerciale
ale proprietarilor în cauză.
• Acest produs conţine tehnologie de protejare a drepturilor de autor,
protejată de brevete SUA şi de alte drepturi privind proprietatea
intelectuală a Rovi Corporation.
Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate reprezintă mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• iPod este marcă comercială a Apple
Inc., înregistrată în SUA şi alte ţări.
iPhone este marcă comercială a
Apple Inc.
• < Notificare de licenţă open source >
În cazul utilizării de software open source, persoanele cărora
le-a fost acordat dreptul de licenţă Open Source sunt
disponibili în meniul produsului.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile sunt
rezervate.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 4
2011-12-23
5:05:23
Cuprins
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Licenţă
Copyright
INIŢIERE
7
8
12
13
13
14
15
Pictogramele utilizate în manual
Tipurile de disc şi caracteristicile
Accesorii
Descriere
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomandă
CONEXIUNI
17
20
22
23
24
Conectarea boxelor
Conectarea ieşirii Video la televizor
Conectarea semnalului Audio de la componente externe
Conectarea la reţea
Conectarea antenei radio
CONFIGURARE
25
26
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
33
33
33
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
Setări iniţiale
Accesarea meniului de setări
Ecran
Aspect TV
Dimensiune ecran Smart Hub
BD Wise (numai produse Samsung)
Rezoluţie
Format culori HDMI
Cadru film (24Fs)
HDMI - culori profunde
Mod static
Mod progresiv
Audio
Setare difuzoare
Pers.EQ
HDMI Audio
Canal return. audio
Ieşire digitală
Control Interval Dinamic
Sincr. audio
Reţea
Setări reţea
Stare reţea
Conexiune la Internet BD-LIVE
Sistem
Setări iniţiale
Anynet+ (HDMI-CEC)
Gestionare date BD
Fus orar
DivX® Video On Demand
Reset.
Limbă
2
7
17
25
ROMÂNĂ
2
3
4
4
4
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 5
5
2011-12-23
5:05:23
Cuprins
CONFIGURARE
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Securitate
Clasif. parentală BD
Clasif. parentală DVD
Schimbare parolă
General
Luminozitate Display
Telecomandă reţea
Asistenţă
Upgrade software
Contactare Samsung
FUNCŢII DE BAZĂ
41
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
Redarea unui clip video
Utilizarea meniului Disc / meniului Titlu / meniului Popup
Redarea listei de titluri
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Omitere
Redarea cu încetinitorul/Redarea secvenţială
Redare repetată
Utilizarea butonului TOOLS
Ascultarea muzicii
Modul de sunet
Redarea unei imagini
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de stocare USB
Audiţia radio
Conectarea unui iPod/iPhone cu ajutorul cablului USB
Modelele de iPod/iPhone pe care le puteţi utiliza
împreună cu acest aparat
SERVICII DE REŢEA
54
61
63
63
63
Utilizarea serviciului Smart Hub
Samsung Apps
Utilizarea funcţiei vTuner
BD-LIVE™
Utilizarea funcţiei AllShare
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
64
67
Depanare
Specificaţii
38
41
54
64
•
Figurile şi ilustraţiile din acest manuală pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al produsului.
•
Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
a. primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare) sau
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare).
•
Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
6
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 6
2011-12-23
5:05:23
01
Iniţiere
Iniţiere
Pictogramele utilizate în manual
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.
Termen
Siglă
Pictogramă
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definiţie
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-RE/-R, înregistrate în
format BD-RE.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD+RW sau DVD-RW(V)/
DVD-R/+R care au fost înregistrate şi finalizate.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor audio CD-RW/-R (format CDDA).
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere DivX
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
Dispozitiv de
stocare USB
-
ATENŢIE
-
NOTĂ
-
Tastă pentru
scurtătură
-
F
!
✎
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere MP3 sau WMA.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere JPEG.
Indică o funcţie disponibilă pe un dispozitiv de stocare USB.
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările
au fost anulate.
Indică sugestii sau instrucţiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea
funcţiei.
Oferă acces direct şi uşor prin apăsarea butonului de pe
telecomandă.
• Acest produs este compatibil doar cu sistemul de culoare PAL.
• Discurile NTSC nu vor fi redate.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 7
7
2011-12-23
5:05:23
Iniţiere
Tipurile de disc şi caracteristicile
Siglele discurilor care pot fi redate
Compatibilitatea cu discurile Blu-ray
Blu-ray este un format nou, aflat în curs de dezvoltare. În
consecinţă, este posibil să survină probleme de
compatibilitate a discurilor. Nu toate discurile sunt
compatibile şi nu va fi rulat orice disc. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi secţiunea Tipuri de disc şi
caracteristici din acest manual.
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
Sistem de transmisie PAL
în Regatul Unit, Franţa,
Germania etc. .
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru
anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate
anumite operaţii, precum modificarea unghiului şi
ajustarea raportului dimensiunilor.
Informaţii despre discuri sunt incluse în detaliu pe
cutie. Consultaţi-le dacă este cazul.
 Nu permiteţi murdărirea sau zgârierea suprafeţei
discurilor. Amprentele, murdăria, praful, zgârieturile
sau depunerile de la fumul de ţigară pe suprafaţa
de înregistrare împiedică utilizarea discului pentru
redare.
 Când este redat un titlu BD-Java, s-ar putea ca
încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcţii
să meargă încet.
Discuri care nu pot fi redate
•
•
•
•
•
•
Discuri HD DVD
DVD-RAM
Disc DVD-R de 3,9 GB pentru înregistrare.
DVD-RW(mod VR)
Super Audio CD(cu excepţia CD layer)
Discuri DVD-ROM/PD/MV etc. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• Discuri CD+G de redare audio, nu a imaginilor
grafice.
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD
achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi
redate cu acest produs.
 Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi
redat.
8
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 8
2011-12-23
5:05:25
01
BD-RE/-R
Aparatul şi discurile sunt codate după regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să corespundă
pentru a putea reda discul. Dacă nu se potriveşte
codul, discul nu va fi redat.
Acest disc Blu-ray poate fi redat şi înregistrat.
Acest aparat poate reda discuri BD-RE/-R
înregistrate de alte recordere Blu-ray compatibile.
Tip disc
Blu-ray
Cod
regiune
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
B
Europa, Groenlanda, Teritoriile
franceze, Orientul mijlociu, Africa,
Australia şi noua Zeelandă
C
India, China Rusia, Asia Centrală
şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de sud,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacifice,
Caraibe
DVD-VIDEO
5
Rusia, Europa de Est, India, cea
mai mare parte a Africii, Coreea
de Nord, Mongolia
6
China
Tipuri de discuri
BD-ROM
Acest disc Blu-ray poate fi doar redat.
Acest produs poate reda discuri comerciale
pre-înregistrate BD-ROM.
DVD-VIDEO
• Acest aparat poate reda discuri comerciale DVD
pre-înregistrate (discuri DVD-Video) cu filme.
• Când treceţi de la primul la al doilea strat al unui
disc DVD Video dual-layer, s-ar putea să survină o
distorsiune de moment a imaginii şi sunetului.
Aceasta nu este o defecţiune a produsului.
DVD-RW/-R/+R
Acest aparat poate reda discuri DVD-RW/-R/+R
înregistrate şi finalizate cu un recorder DVD video.
Capacitatea de redare depinde de condiţiile de
înregistrare.
DVD+RW
• Acest aparat poate reda un disc DVD+RW
înregistrat cu un recorder DVD Video. Capacitatea
de redare depinde de condiţiile de înregistrare.
Audio CD (CD-DA)
• Acest aparat poate reda discuri audio CD-RW/-R în
format CD-DA.
• S-ar putea ca aparatul să nu poată reda anumite
discuri CD-RW/-R în funcţie de condiţiile de
înregistrare.
CD-RW/-R
• Utilizaţi un disc CD-RW/-R de 700MB (80 minute).
Dacă se poate, nu utilizaţi un disc de 800 MB (90
minute) sau mai multe, deoarece este posibil ca
acesta să nu fie redat.
• Dacă discul CD-RW/-R nu a fost înregistrat ca
sesiune închisă, s-ar putea să survină decalaje la
redarea părţii de început sau ca niciunul dintre
fişierele înregistrate să nu fie redate.
• S-ar putea ca unele discuri CD-RW/-R să nu poată fi
redate de către aparat, în funcţie de dispozitivul
utilizat pentru înregistrarea acestora. Pentru
conţinutul înregistrat pe discuri CD-RW/-R de pe
CD-uri pentru uz personal, capacitatea de redare va
varia în funcţie de conţinut şi discuri.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 9
Iniţiere
Cod regiune
9
2011-12-23
5:05:26
Iniţiere
Formatul discului
Utilizarea discurilor JPEG
• Discurile CD-R/-RW, DVD-RW/-R înregistrate cu formatul UDF, sau JOLIET pot fi redate.
• Numai fişierele JPEG cu extensia ".jpg", ".JPG", ".jpeg" sau "JPEG" pot fi afişate.
• Formatul JPEG progresiv este acceptat.
DVD-RW/-R (V)
• Acesta este un format utilizat pentru înregistrarea datelor pe un disc DVD-RW sau DVD-R. Discul
poate fi redat pe acest produs numai după ce a fost finalizat.
• Dacă un disc a fost înregistrat în modul Video pe o altă marcă de recorder, dar nu a fost finalizat,
acesta nu poate fi redat pe acest produs.
Formate de fişiere acceptate
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier
Container
Codec video
Codec audio
Rezoluţie
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
JPEG animat
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
JPEG animat
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
JPEG animat
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 10
2011-12-23
5:05:27
01
*.vro
Container
VRO
VOB
Codec video
Codec audio
Rezoluţie
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Iniţiere
Extensie fişier
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Restricţii
• O parte din codecurile de mai sus nu sunt acceptate dacă există probleme în ceea ce priveşte conţinutul
• Sursele video cu informaţii incorecte referitoare la container sau corupte nu vor fi redate corespunzător.
• Sursele AV cu o rată de biţi mai mare decât cea standard sau cu o rată de cadre mai mare decât cea
standard este posibil să nu fie redate corespunzător.
• Dacă tabelul de indexare este corupt, Funcţia Căutare (Omitere) nu va fi acceptată.
• Dacă redaţi materiale video prin intermediul reţelei, acestea este posibil să nu fie redate corespunzător în
funcţie de starea reţelei.
Decodor video
• Sunt acceptate decodoarele până la H.264, nivelul 4.1.
• Decodoarele H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nu sunt acceptate.
• MPEG4 SP, ASP :
- Sub 1280 x 720: Maximum 60 de cadre
- Peste 1280 x 720: Maximum 30 de cadre
• Decodoarele GMC 2 sau superioare nu sunt acceptate.
Decodor audio
•
•
•
•
Sunt acceptate decodoarele audio până la WMA 7,8,9.
Decodoarele WMA 9 PRO cu mai mult de două canale (multi-canal) nu sunt acceptate.
Decodoarele WMA 9 Lossless şi Voice nu sunt acceptate.
Rata de eşantionare WMA la 22050Hz mono nu este acceptată.
Muzica de fişiere Asistenţă
Extensie fişier
Container
Codec audio
Interval acceptat
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Interval acceptat
* Rate de eşantionare (în kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Rate de biţi – Toate ratele de biţi din
intervalul 5kbps - 384kbps
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1226.indd 11
11
2011-12-26
11:18:16
Iniţiere
Note despre conexiunea USB
Dispozitive acceptate:
Suport de stocare USB, MP3 player, cameră
digitală, cititor de card USB
1) Nu acceptă foldere şi fişiere cu nume mai
mari de 125 de caractere.
2) Este posibil ca un fişier de subtitrare mai
mare de 300 KB să nu fie afişat
corespunzător.
3) Este posibil ca anumite camere USB/digitale
să nu fie compatibile cu produsul.
4) Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16 şi
FAT32.
5) Fişierele foto (JPEG), audio (MP3) şi video
trebuie să fie denumite în limba coreeană sau
engleză. În caz contrar, este posibil ca
acestea să nu fie redate.
6) Conectaţi direct la portul USB al produsului.
Conectarea prin alt cablu poate ridica
probleme de compatibilitate USB.
7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi
ar putea determina funcţionarea
necorespunzătoare.
8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu
este acceptat.
9) Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul
unui proces de "încărcare".
10) Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu
atât întârzierea afişării este mai mare.
11) Fişierele MP3 cu DRM aplicat descărcate de
pe un site comercial nu sunt redate.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
3
PTY+
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
PL
Cablu video
12
Antenă FM
Manualul utilizatorului
MO/ST
vTuner
Telecomandă/Baterii
(dimensiune AAA)
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 12
2011-12-23
5:05:27
01
Iniţiere
Descriere
Panoul frontal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
SENZOR DE
TELECOMANDĂ
Detectează semnalele de la telecomandă.
2
SERTAR PENTRU DISCURI
Se deschide pentru a permite introducerea unui disc.
3
DISPLAY
Afişează starea redării, ora etc.
4
BUTON DESCHIDERE /
ÎNCHIDERE
Deschide şi închide sertarul pentru discuri.
5
BUTON FUNCŢIE
Modul este comutat în felul următor:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
6
BUTONUL OPRIRE
Opreşte redarea discului.
7
BUTONUL REDARE/
PAUZĂ
Redă un disc sau întrerupe redarea.
8
BUTONUL INTRARE
Selectează elementele de meniu sau porneşte un disc Blu-ray (nu va începe un disc
DVD).
9
BUTON DE ALIMENTARE
( )
Porneşte şi opreşte produsul.
10
CONTROL VOLUM
Ajustarea volumului.
11
PORT USB
Aici puteţi conecta un stick de memorie flash USB pe care îl puteţi utiliza ca dispozitiv de
stocare când aparatul este conectat la BD-LIVE. De asemenea, puteţi utiliza USB Host pentru
realizarea de upgrade pentru software şi pentru redarea de fişiere MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
Puteţi, de asemenea, să utilizaţi R. IPOD când este conectat un iPod.
✎ NOTĂ
 Actualizările de software prin portul USB trebuie realizate doar utilizând un stick USB cu memorie flash.
 Atunci când aparatul afişează meniul discului Blu-ray, nu veţi putea începe redarea filmului prin apăsarea butonului
REDARE de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectaţi opţiunile Redare film sau
Start din meniul discului şi să apăsaţi butonul INTRARE.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 13
13
2011-12-23
5:05:28
Iniţiere
Panoul din spate
1
2
3
4 5
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
6 7
8 9
COMPONENT OUT
10
FM ANT
SURROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
1
VENTILATOR
Ventilatorul furnizează aer rece către produs pentru a preveni
supraîncălzirea şi funcţionează întotdeauna când produsul este pornit.
2
CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU BOXE
PE 5.1 CANALE
Conectaţi boxele din faţă, centru, surround şi subwoofer-ul.
3
MUFĂ DE INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICAL)
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal
digital.
4
MUFA PENTRU REŢEA LAN WIRELESS
Poate fi utilizată pentru serviciile de reţea (consultaţi paginile
54~63), BD-LIVE şi upgrade-urile de software realizate prin
adaptorul LAN wireless.
5
MUFĂ LAN
Poate fi utilizată pentru serviciile de reţea (consultaţi paginile
54~63), BD-LIVE şi upgrade-urile de software realizate prin
conexiunea de reţea.
6
MUFE AUX IN
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi
un aparat VCR)
7
MUFE COMPONENT VIDEO OUT
Conectaţi la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
8
MUFĂ VIDEO OUT
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa
de ieşire video a produsului.
9
MUFĂ HDMI OUT
Utilizaţi un cablu HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la
mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate
optimă a imaginii.
10
MUFĂ ANTENĂ FM
Conectaţi antena radio.
! ATENŢIE
 Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile ventilatorului de răcire când instalaţi aparatul.
 Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
14
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 14
2011-12-23
5:05:29
01
Iniţiere
Telecomandă
Prezentarea telecomenzii
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Porneşte şi opreşte produsul.
Dacă doriţi să comutaţi pe modul TV,
apăsaţi butonul TV.
Dacă doriţi să comutaţi pe modul Home
Cinema, apăsaţi butonul BD.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
seta opţiunile.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o melodie sau un disc.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
unui disc.
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
Apăsaţi pentru a opri temporar
sunetul.
MUTE
Reglaţi volumul.
VOL
SFE MODE
Selectaţi articole de meniu de
pe ecran şi modificaţi valorile din
meniu.
Reveniţi la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât pentru
meniurile produsului, cât şi pentru câteva
funcţii Blu-ray Disc.
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Puteţi selecta modul SFE (Sound
Field Effect) adecvat pentru tipul
de muzică ascultat.
Utilizaţi pentru a intra în meniul
Popup/meniul Title (Titlu).
INFO
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile
de redare când redaţi un disc Bluray/DVD.
Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.
RETURN
EXIT
Utilizat pentru a seta o frecvenţă radio
presetată.
TUNER
MEMORY
A
SMART
Apăsaţi pentru a utiliza serviciul
Smart Hub.
Acest buton nu poate fi utilizat.
Apăsaţi acest buton pentru a căuta conţinuturi.
Utilizaţi funcţia RDS pentru a
recepţiona posturi radio FM.
REPEAT
Apăsaţi pentru a vizualiza ecranul
complet pe un televizor.
Apăsaţi pentru a utiliza meniul
Tools(Instrumente).
Setaţi temporizatorul pentru
oprirea produsului.
9
FULL SCREEN
Apăsaţi pentru a reveni la meniul
principal.
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul
discului.
Acesta este butonul de selectare a
modului.
sau
Apăsaţi pentru a selecta modul video
al televizorului.
Pentru a deschide şi închide
sertarul pentru discuri.
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
MO/ST
vTuner
Reglaţi şi stabilizaţi nivelul
volumului. (Digital Signal
Processor)
Apăsaţi pentru a utiliza vTuner.
Selectaţi modul audio Dolby Pro Logic II dorit.
Utilizat pentru a regla nivelul
subwoofer-ului.
Selectează MONO sau STEREO
pentru transmisiunea radio.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 15
15
2011-12-23
5:05:30
Iniţiere
Instalarea bateriilor în telecomandă
* Dimensiune baterii: AAA
Lista de coduri cu mărcile de televizoare
Marcă
Cod
Marcă
Cod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ NOTĂ
 Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii
cu cele de pe diagrama din interiorul
compartimentului.
 În condiţii de utilizare normală a televizorului,
bateriile durează aproximativ un an.
 Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7
metri în linie dreaptă.
Setarea telecomenzii
Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului
dvs. utilizând această telecomandă.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii
1. Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda
în modul TV.
2. Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide
televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER,
introduceţi codul corespunzător mărcii
televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru
televizorul dvs., introduceţi codurile pe
rând, pentru a vedea ce cod corespunde.
• Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi
butoanele numerice pentru a introduce valorile
00, 15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că
setarea este finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele POWER, de VOLUM
şi CANALE şi butoanele numerice (0~9).
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca telecomanda să nu funcţioneze
pentru anumite mărci de televizoare. De
asemenea, s-ar putea ca anumite operaţii să nu
fie posibile, în funcţie de marca televizorului dvs.
 Telecomanda va funcţiona implicit cu televizoarele
Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
P hilco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 16
2011-12-23
5:05:30
02
Conexiuni
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Poziţia produsului
SW
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul
televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de
aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoare de 32" - 2~2,4m
Pentru televizoare de 55" – 3,5~4m
Boxele frontale ei
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea din faţă a boxelor frontale cu partea din faţă a boxei centrale sau
aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.
Boxa centrală f
Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime cu boxele frontale. O puteţi
aşeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surroundhj
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu
există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de
aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
hj
deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele surround sunt utilizate
* Spre
pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanenţă
semnal audio.
Subwoofer g
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
! ATENŢIE
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
 Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
 Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau
substanţe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
 Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
✎ NOTĂ
 Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului
magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 17
17
2011-12-23
5:05:32
Conexiuni
Componentele boxelor
HT-D4500
(S)
(D)
(S)
(D)
CENTRU
SURROUND
FAŢĂ
Componentele boxelor
SUBWOOFER
Boxe asamblate
HT-D4550
HT-D4550
(S) (D)
ŞURUB (5X15): 4EA
ŞURUB (4X20): 16EA
FAŢĂ
(S) (D)
STATIV
CABLU PENTRU BOXE
BOXĂ CENTRALĂ

CENTRU
SURROUND SUBWOOFER
BAZĂ STATIV
BOXĂ
FRONTALĂ
SUBWOOFER
BOXĂ
SURROUND
Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy
Numai HT-D4550
1. Întoarceţi suportul stativului invers şi conectaţi-l la
stativ.
2. Înşurubaţi şuruburile mici (4x20, pentru conectarea
standului şi a bazei) în sensul acelor de ceasornic în
cele patru orificii marcate, cu ajutorul unei şurubelniţe,
aşa cum este indicat în imagine.
! ATENŢIE
1
2
Bază
stativ
Stativ
3
Boxă
4
 Dacă utilizaţi o cheie cu strângere la cuplu, nu utilizaţi
forţă excesivă. În acest caz este posibilă
deteriorarea. (cheie cu strângere la cuplu - sub 15
kg.f.cm)
3. Conectaţi boxa de sus la suportul asamblat.
4. Înşurubaţi alt şurub mare (5x15, pentru conectarea
boxelor şi a standului) în sensul acelor de ceasornic în
orificiul din spatele boxei, cu ajutorul unei şurubelniţe.
5. Aceasta este imaginea ansamblului după instalarea
boxei. Urmaţi aceste etape pentru a instala altă boxă.
18
Stativ
5
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 18
2011-12-23
5:05:32
02
Conexiuni
Conectarea boxelor
HT-D4500
1. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de ieşire ale
boxelor.
Boxă frontală (S)
Boxă surround (S)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
Boxă frontală (D)
Boxă centrală
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Boxă surround (D)
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HT-D4550
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+),
apoi eliberaţi clema.
Negru
Roşu
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu
cele de ieşire ale boxelor.
Boxă frontală (S)
Boxă surround (S)
Boxă frontală (D)
Boxă centrală
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Boxă surround (D)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Română
HT-D4500_XEO_ROM_0911.indd 19
19
2013-09-11 ¿ÀÀü 10:28:04
Conexiuni
Conectarea ieşirii Video la televizor
Selectaţi una dintre cele trei metode de conectare la televizor.
METODA 1
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Ieşire HDMI
Intrare HDMI
METODA 1 : HDMI (CALITATE OPTIMĂ)
Conectaţi un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la
mufa de intrare HDMI IN a televizorului.
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV
SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă pentru televizor.
Funcţia de detectare automată HDMI
1. Conectaţi un cablu HDMI de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare
HDMI IN a televizorului.
2. Porniţi aparatul şi televizorul.
Pentru rezoluţiile HDMI disponibile, consultaţi pagina 27.
• Această funcţie nu este disponibilă în situaţia în care cablul HDMI nu acceptă CEC.
• HDMI este o interfaţă care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.
Utilizând HDMI, aparatul transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un televizor cu mufă de
intrare HDMI.
• Descrierea conexiunii HDMI
- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
- Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP, pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
• Ce este HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului BD/DVD transmis prin HDMI
împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare (TV, proiector, etc).
Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.
20
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 20
2011-12-23
5:05:52
02
Conexiuni
Roşu Albastru Verde
METODA 2
COMPONENT OUT
FM ANT
HDMI OUT
Galben
AUX IN
AN
mA
METODA 3
VIDEO OUT
METODA 2: Video Component (CALITATE SUPERIOARĂ)
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component
(neinclus) de la mufele de ieşire semnal video Component (PR, PB şi Y) ale panoului din spatele
produsului la mufele corespunzătoare ale televizorului.
✎ NOTĂ
 Puteţi alege una dintre multele rezoluţii disponibile: 1080i, 720p, 576p/480p şi 576i/480i, în funcţie de tipul de
disc. (Consultaţi pagina 27)
 Rezoluţia efectivă poate să difere de valoarea setată în meniul Configurare, dacă sunt conectate ambele
cabluri Component şi HDMI. Rezoluţia poate să difere şi în funcţie de disc. (Consultaţi pagina 27)
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV SOURCE de pe
telecomandă şi selectaţi COMPONENT ca sursă externă pentru televizor.
 La redarea unui disc DVD, dacă sunt conectate atât mufa HDMI cât şi cea Component şi selectaţi modul
Component 1080p, 1080i, 720p sau 576p/480p, meniul Configurare afişaj va afişa rezoluţia de ieşire ca
1080p, 1080i, 720p sau 576p/480p în meniu. Rezoluţia este de fapt 576i/480i.
METODA 3 : Video Composite (CALITATE BUNĂ)
Conectaţi cablul video de la mufa VIDEO OUT de pe panoul din spate al produsului la mufa VIDEO IN a
televizorului.
✎ NOTĂ
 Sursa VIDEO are întotdeauna rezoluţia 576i/480i, indiferent de rezoluţia setată în meniul Configurare.
(Consultaţi pagina 27)
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video
corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului,
consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul
TV SOURCE (Sursă TV) de pe telecomandă şi selectaţi VIDEO ca sursă externă pentru televizor.
! ATENŢIE
 Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de
sistemele de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 21
21
2011-12-23
5:05:53
Conexiuni
Conectarea semnalului Audio de la componente externe
T
COMPONENT OUT
FM ANT
URROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
URROUND
E:3
WIRELESS LAN
5V 350mA
Roşu
AUX IN
VIDEO OUT
Alb
Cablu audio
(neinclus)
În cazul în care componenta
analogică externă are o
singură ieşire Audio, conectaţi
canalul din dreapta sau din
stânga.
Cablu optice
(neinclus)
VCR
Set-Top Box
OPTIC
AUX
OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe
Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).
1. Conectaţi intrarea digitală (OPTICAL) a produsului la ieşirea digitală a componentei digitale externe.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea D. IN.
• Modul este comutat în felul următor : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ NOTĂ
 Pentru a viziona semnal video de la un receiver prin cablu/satelit, trebuie să conectaţi ieşirea video a
acestuia la un televizor.
 Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente
digitale.
 Acest sistem acceptă doar formate audio DTS şi Dolby digital; formatul audio MPEG, care este de tipul
flux de biţi, nu poate fi acceptat.
AUX: Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi mufa AUX IN (Audio) a sistemului la mufa de ieşire Audio Out a componentei analogice externe.
• Asiguraţi-vă că aţi potrivit corect culorile conectorilor.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX.
• Modul este comutat în felul următor: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ NOTĂ
 Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire
Audio ale videocasetofonului la acest produs.
22
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 22
2011-12-23
5:05:54
02
Conexiuni
Conectarea la reţea
Acest aparat vă permite să accesaţi servicii de reţea (consultaţi paginile 54~63), cum sunt Smart
Hub şi BD-LIVE, precum şi să realizaţi upgrade de software când există o conexiune la reţea. Vă
recomandăm să utilizaţi un router wireless sau un router IP pentru realizarea conexiunii.
Pentru mai multe informaţii referitoare la conexiunea cu ajutorul routerului, consultaţi manualul de
utilizare al acestuia sau contactaţi producătorul pentru a obţine asistenţă tehnică.
Reţea prin cablu
1. Cu ajutorul cablului Direct LAN (cablu UTP), conectaţi mufa LAN din spatele aparatului la mufa LAN
a modemului.
2. Setarea opţiunilor de reţea. (Consultaţi pagina 33)
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
HDMI OUT
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Router
Modem broadband
(cu router integrat)
Serviciu broadband
✎ NOTĂ
sau
Modem broadband
Serviciu broadband
Legarea în reţea cu un PC pentru
utilizarea funcţiei AllShare
(Consultaţi pagina 63)
 În funcţie de routerul utilizat sau de politica furnizorului de servicii Internet, este posibil ca accesul Internet la serverul
de actualizări Samsung să nu fie permis. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul de servicii Internet.
 Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea unui router pentru realizarea conexiunii la reţea.
 Pentru utilizarea funcţiei AllShare, un PC trebuie să fie conectat la reţea aşa cum este indicat în
imagine.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 23
23
2011-12-23
5:05:55
Conexiuni
Reţea wireless
Vă puteţi conecta la o reţea cu ajutorul unui dispozitiv de partajare Wireless IP.
1. Pentru a realiza conexiunea într-o reţea wireless, este necesar un router AP/IP. Conectaţi
adaptorul LAN Wireless la mufa corespunzătoare, din spatele aparatului.
2. Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi pagina 33)
Serviciu broadband
COMPONENT OUT
LAN
Echipament de partajare a IP-ului wireless
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
PC
Adaptor LAN Wireless
(neinclus)
Legarea în reţea cu un PC pentru
utilizarea funcţiei AllShare
(Consultaţi pagina 63)
✎ NOTĂ
 Acest produs este compatibil numai cu adaptorul LAN wireless de la Samsung. (neinclus) (Nume model: WIS09ABGN).




- Adaptorul LAN wireless de la Samsung este comercializat separat. Contactaţi un retailer Samsung Electronics pentru a-l
achiziţiona.
Trebuie să utilizaţi un echipament de partajare IP wireless care acceptă care acceptă IEEE 802.11 a/b/g/n. (n este
recomandat pentru funcţionarea stabilă a reţelei wireless.)
Reţelele LAN wireless, prin natura lor, pot cauza interferenţe, în funcţie de condiţiile de utilizare. (performanţele punctului de
acces, distanţa, obstacolele, interferenţele altor dispozitive radio etc).
Setaţi echipamentul de partajare a IP-ului wireless la modul Infrastructure (Infrastructură). Modul ad-hoc nu este acceptat.
Atunci când aplicaţi cheia de securitate pentru punctul de acces (echipamentul de partajare a IP-ului wireless), sunt
acceptate doar următoarele:
1) Mod de autentificare : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip de criptare : WEP, AES
 Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să conectaţi PC-ul la reţea aşa cum este indicat în imagine.
Conectarea antenei radio
Antenă FM (inclusă)
FM ANT
1. Conectaţi antena radio furnizată la mufa pentru antena
FM.
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu
recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de o
suprafaţă rigidă.
✎ NOTĂ
HDMI OUT
 Produsul nu recepţionează transmisii AM.
24
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 24
2011-12-23
5:05:58
03
Configurare
1. Porniţi televizorul după conectarea aparatului.
Atunci când conectaţi aparatul la televizor pentru
prima dată şi îl porniţi, va apărea ecranul Setări
iniţiale.
Configurare
Setări iniţiale
• Meniul principal
Cont. Pers.
Videocl.
Fotografii
Muzică
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ NOTĂ
 Meniul principal nu va apărea dacă nu
configuraţi setările iniţiale, cu excepţia cazului
menţionat mai jos.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3. Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta Start.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
raportul dorit pentru dimensiunile televizorului,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. (Consultaţi
pagina 27)
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
setările dorite pentru reţea: Cablu, Wireless
(general), WPS(PBC) sau One Foot Connection
şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Dacă nu
cunoaşteţi detaliile setărilor de reţea, apăsaţi
butonul ALBASTRU (D) de pe telecomandă
pentru a omite introducerea setărilor de reţea aici,
finalizaţi setările iniţiale şi deplasaţi-vă la meniul
principal.
Dacă aţi selectat o setare de reţea, mergeţi la
paginile 33~36 pentru a citi mai multe informaţii
despre aceste setări. Când aţi terminat, treceţi la
pasul 6.
6. Va apărea meniul principal. (Pentru mai multe
informaţii despre meniul principal, consultaţi
pagina 26.
 Dacă apăsaţi butonul ALBASTRU (D) în
timpul configurării reţelei, puteţi accesa meniul
de reşedinţă chiar dacă nu aţi finalizat
configurarea reţelei.
 Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul pentru
setări iniţiale, pentru a efectua modificări,
selectaţi opţiunea Setări iniţiale.
(Consultaţi pagina 36)
 Dacă utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta
aparatul la un televizor Samsung compatibil
Anynet+ (HDMI-CEC) şi 1.) aţi setat
caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) la
Activat atât pentru televizor cât şi pentru
aparat şi 2.) aţi setat televizorul la o limbă
acceptată de către aparat, aparatul va selecta
în mod automat limba respectivă ca limbă
preferată.
 Dacă produsul este lăsat în modul oprire
pentru mai mult de 5 minute fără a fi acţionat,
pe televizor va apărea un screen saver. Dacă
lăsaţi aparatul în modul screen saver pentru
mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi
oprită automat.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 25
25
2011-12-23
5:06:00
Configurare
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
Setări, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
sub-meniul dorit, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
elementul dorită, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
5. Apăsaţi pe butonul EXIT pentru a ieşi din
meniu.
Accesarea meniului de setări
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
4
EXIT
TUNER
✎ NOTĂ
1
Butonul MENU: Apăsaţi pentru a vă deplasa la meniul
principal.
2
Butonul RETURN: Reveniţi la meniul anterior.
3
Butonul INTRARE/DIRECŢIE:
Deplasaţi cursorul sau selectaţi un element.
Activaţi elementul selectat.
Confirmaţi o setare.
 Atunci când aparatul este conectat la o reţea,
selectaţi opţiunea Internet din meniul principal.
Descărcaţi conţinutul preferat din secţiunea
Samsung Apps. (Consultaţi paginile 61~63)
 Este posibil ca etapele de acces ă difere în
funcţie de meniul pe care l-aţi selectat.
 Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă
actualizaţi versiunea software.
Butonul EXIT: Apăsaţi acest buton pentru a ieşi din
meniul curent.
4
Pentru a accesa meniul şi sub-meniurile de setări,
urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butonul POWER.
Va apărea meniul principal.
• Meniul principal
Cont. Pers.
Videocl.
3
Fotografii
Muzică
4
1
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
2
5
d WPS(PBC)
1
Selectează Dispoz. meu.
2
Selectează Funcţie.
3
Selectează Cont. Pers.
4
Selectează Internet.
5
Selectează Setări.
6
Afişează butoanele disponibile.
26
6
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 26
2011-12-23
5:06:02
03
Puteţi configura diverse opţiuni de afişaj, cum ar fi
raportul dimensiunilor, rezoluţia etc.
Aspect TV
În funcţie de tipul de televizor pe care îl aveţi, este
posibil să doriţi să reglaţi setarea referitoare la
dimensiunea ecranului.
• 16:9 Original : Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 16:9. Aparatul va afişa toate
conţinuturile în raportul de dimensiuni original.
Conţinuturile formatate în raportul 4:3 vor fi afişate cu
bare negre în dreapta şi în stânga.
• 16:9 Complet : Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 16:9. Toate conţinuturile vor fi
afişate pe întregul ecran. Conţinuturile în format 4:3
vor fi extinse.
• 4:3 Letterbox : Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 4:3. Aparatul va afişa toate
conţinuturile în raportul de dimensiuni original.
Conţinuturile formatate în raportul 16:9 vor fi afişate
cu bare negre în părţile superioară şi inferioară.
• 4:3 Pan-Scan : Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 4:3. Porţiunile din dreapta şi din
stânga ale conţinuturilor în raport 16:9 vor fi tăiate.
✎ NOTĂ
 În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
 Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea
ca imaginea să apară distorsionată.
 Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul
dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3 Pillarbox
(bare negre în părţile laterale ale imaginii).
Dimensiune ecran Smart Hub
Setaţi ecranul Smart Hub la dimensiunea optimă.
• Dimens. 1 : Dimensiunea ecranului Smart Hub va
fi mai mică decât cea implicită. Este posibil să
existe benzi negre pe marginile ecranului.
• Dimens. 2 : Aceasta este setarea implicită pentru
Smart Hub. Playerul afişează dimensiunea normală
pentru ecranul Smart Hub.
• Dimens. 3 : Această opţiune va afişa un ecran
Smart Hub mai mare decât cel implicit. Imaginea
poate fi prea mare pentru ecranul televizorului dvs.
BD Wise (numai produse Samsung)
BD Wise reprezintă cea mai recentă funcţie de interconectivitate oferită de Samsung.
Atunci când conectaţi un aparat Samsung şi un televizor
Samsung cu BD Wise prin HDMI, iar funcţia BD Wise este
activată pe ambele dispozitive, aparatul va emite semnalul
video la rezoluţia şi rata de cadre a discului BD/DVD.
• Dezactivat : Rezoluţia emisă rămâne fixă la
rezoluţia pe care aţi setat-o anterior în meniul pentru
rezoluţie, indiferent de rezoluţia discului. Consultaţi
secţiunea Resolution (Rezoluţie) de mai jos.
• Activat : Aparatul va emite semnalul video la rezoluţia
şi rata de cadre originale ale discului BD/DVD.
✎ NOTĂ
 Atunci când funcţia BD Wise este activată, setarea
rezoluţiei va lua automat valoarea implicită BD
Wise, valoare care va apărea în meniul Rezoluţie.
 Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care
nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia
BD Wise.
 Pentru funcţionarea corectă a funcţiei BD Wise,
setaţi meniul BD Wise al aparatului şi al
televizorului la Activat.
Rezoluţie
Vă permite să selectaţi rezoluţia de ieşire a
semnalului video Component şi HDMI la Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p sau 576i/480i.
Numărul indică numărul de linii per cadru video.
Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv
progresivă. Cu cât numărul de linii este mai mare,
cu atât calitatea este mai bună.
• Automat : Setează automat rezoluţia de ieşire la
rezoluţia maximă a televizorului conectat.
• BD Wise : Setează automat rezoluţia la cea a discului
BD/DVD dacă aţi conectat aparatul prin cablul HDMI la
un TV cu caracteristica BD Wise. (Elementul de meniu
BD Wise apare numai dacă opţiunea BD Wise este
setată la Activat). Consultaţi descrierea BD Wise de
mai sus.)
• 1080p : Emite 1080 de linii pentru semnal video
progresiv. (numai HDMI)
• 1080i : Emite 1080 de linii pentru semnal video
intercalat.
• 720p : Emite 720 de linii pentru semnal video progresiv.
• 576p/480p : Emite 576/480 de linii pentru semnal
video progresiv.
• 576i/480i : Emite 576/480 de linii pentru semnal video
intercalat. (numai VIDEO)
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 27
Configurare
Ecran
27
2011-12-23
5:06:05
Configurare
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
• Redare disc Blu-ray/conţinuturi E-contents/conţinuturi digitale
HDMI / conectat
Ieşire
Mod HDMI
HDMI / neconectat
Modul Component
Modul
Component/
VIDEO
Disc Blu-ray
Conţinuturi
E-contents/
digitale
Mod VIDEO
Disc Blu-ray
Conţinuturi
E-contents/
digitale
BD Wise
Rezoluţia
discurilor Bluray
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Auto
Rezoluţia
maximă a
ieşirii TV
Rezoluţia
maximă a
ieşirii TV
576i/480i
-
-
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Cadru film :
Auto (24 cadre
pe secundă)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Configurare
• Redare DVD
HDMI / conectat
HDMI / neconectat
Mod HDMI
Modul Component/
VIDEO
Modul Component
Mod VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Auto
Rezoluţia maximă a
ieşirii TV
576i/480i
-
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Configurare
28
Ieşire
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 28
2011-12-23
5:06:05
03
 Dacă televizorul pe care l-aţi conectat la aparat
nu acceptă rata de carde sau rezoluţia pe care
aţi selectat-o, va apărea mesajul „Dacă nu apar
imagini după efectuarea selecţiei, aşteptaţi 15
secunde. După aceea, rezoluţia va reveni
automat la valoarea anterioară. Doriţi să efectuaţi
o selecţie?”. Dacă selectaţi Da, ecranul
televizorului se va stinge timp de 15 secunde,
după care rezoluţia va reveni automat la valoarea
anterioară.
 Dacă ecranul rămâne negru după ce aţi
schimbat rezoluţie, scoateţi toate discurile şi apoi
ţineţi apăsat pe butonul OPRIRE () din partea
din faţă a aparatului mai mult de 5 secunde.
Toate setările vor reveni la valorile implicite din
fabrică. Urmaţi paşii de pe pagina anterioară
pentru a accesa fiecare mod şi pentru a selecta
configuraţia de afişare pe care televizorul dvs. o
va accepta.
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate
datele BD stocate ale utilizatorilor sunt şterse.
 Discul Blu-ray trebuie să dispună de
caracteristica de redare cu o frecvenţă de 24 de
cadre pe secundă pentru ca aparatul să poată
utiliza modul Cadru film (24Fs).
 Dacă ambele mufe HDMI şi Component sunt
conectate, este afişat semnalul Component, iar
rezoluţia este setată la 576i/480i.
Format culori HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru ieşirea
HDMI, astfel încât să corespundă cu capacităţile
dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.).
• Automat : Setează în mod automat aparatul la
formatul optim acceptat de dispozitivul dvs.
• YCbCr(4:4:4) : Dacă televizorul dvs. acceptă spaţiul
de culoare YCbCr prin intermediul conexiunii HDMI,
selectaţi această opţiune pentru a emite gama de
culoare normală YCbCr.
• RGB (standard) : Selectaţi această opţiune pentru a
emite gama de culoare normală RGB.
• RGB (îmbunătăţ.) : Dacă aţi conectat aparatul la un
dispozitiv de afişare DVI, cum ar fi un monitor,
selectaţi această opţiune pentru a emite gama de
culori RGB îmbunătăţită.
Cadru film (24Fs)
Setarea caracteristicii Cadru film (24Fs) la Automat
vă permite să reglaţi ieşirea HDMI a aparatului la 24
cadre pe secundă pentru o calitate superioară a
imaginii.
Puteţi beneficia de caracteristica Cadru film (24Fs)
doar pe un televizor care acceptă această rată de
cadre. Puteţi selecta această caracteristică doar
atunci când aparatul se află în modurile HDMI 1080i
sau 1080p în ceea ce priveşte rezoluţia de ieşire.
• Automat : Funcţiile Cadru film (24Fs) sunt
operaţionale.
• Dezactivat : Funcţiile Cadru film (24Fs) sunt
dezactivate.
HDMI - culori profunde
Vă permite să emiteţi semnal video de la mufa de
ieşire HDMI OUT în culori profunde. Opţiunea de
culori profunde oferă o reproducere mai bună a
culorilor, dar şi o adâncime mai mare a acestora.
• Automat: Acest aparat emite semnal video în
culori profunde către un televizor conectat care
acceptă opţiunea HDMI Deep Color
(HDMI - Culori profunde).
• Dezactivat : Imaginea va fi emisă fără opţiunea
de culoare profundă.
Mod static
Vă permite să setaţi tipul de imagine afişată de
aparat atunci când întrerupeţi redarea DVD.
• Automat: Se va seta automat cea mai bună
imagine statică, în funcţie de conţinut.
• Cadru : Selectaţi această opţiune atunci când
întrerupeţi o scenă cu puţină acţiune.
• Câmp : Selectaţi această opţiune când
întrerupeţi o scenă cu acţiune intensă.
Mod progresiv
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci
când vizionaţi discuri DVD.
• Automat : Selectaţi această opţiune pentru ca
aparatul să selecteze în mod automat cea mai
bună calitate a imaginii pentru discul DVD pe
care îl vizionaţi.
• Video : Selectaţi acest mod pentru a obţine
cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu
concerte sau emisiuni TV.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 29
Configurare
✎ NOTĂ
29
2011-12-23
5:06:05
Configurare
Audio
Setare difuzoare
Setări
Setare difuzoare
Ecran
Audio
|
Nivel
Reţea
Distanţă
Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale
faţă de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de
decalaj al semnalelor audio de la boxa frontală,
centrală, surround şi subwoofer.
• Puteţi seta distanţa dintre difuzoare între 0,3m
(1ft) şi 9,0m (30ft).
Distanţă
Sistem
Test Tone
: Dezactivat
Limbă
Setări
Securitate
Ecran
General
Audio
Asistenţă
> Mutare " Intrare ' Revenire
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
Nivel
Distanţă
Faţă stg.
Faţă dr.
Centru
Surround stg.
Surround dr.
Subwoofer
Test Tone
◄
:
:
:
:
:
:
Asistenţă
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Dezactivat
> Mutare < Modif. ' Revenire
Puteţi regla balansul şi nivelul fiecărei boxe în
parte.
Test Tone
Reglarea nivelului boxelor frontale/centrale/
surround/subwoofer
• Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la
-6dB la +6dB.
• Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de
+6dB şi scade pe măsură ce vă apropiaţi de
-6dB.
Setări
Nivel
Ecran
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
Faţă stg.
Faţă dr.
Centru
Surround stg.
Surround dr.
Subwoofer
Test Tone
Asistenţă
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Dezactivat
> Mutare < Modif. ' Revenire
Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifica
conexiunile boxelor.
Apăsaţi butoanele ◄, ► pentru a selecta
Activat.
• Va fi trimis un ton de test în boxele Faţă stg. Centru Faţă dr. Surround dr. Surround stg. Subwoofer pentru a vă
permite să vă asiguraţi că boxele sunt
configurate corect.
Pentru a opri tonul de testare, apăsaţi butoanele
◄, ► pentru a selecta Dezactivat.
Setări
Setare difuzoare
Ecran
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Nivel
Distanţă
Test Tone
◄
Activat |
Securitate
General
Asistenţă
> Mutare " Intrare ' Revenire
✎ NOTĂ
 Când HDMI AUDIO este activat (semnalul
audio este emis prin boxele televizorului),
funcţia Ton test nu este disponibilă.
30
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 30
2011-12-23
5:06:06
03
Ieşire digitală
Puteţi configura setările egalizatorului manual, în
funcţie de preferinţe.
Veţi seta ieşirea digitală pentru a corespunde
capacităţilor receiverului AV pe care l-aţi conectat
la aparat :
• PCM : Alegeţi această opţiune dacă aţi conectat un
receiver AV compatibil HDMI.
• Şir de biţi (neprocesat) : Selectaţi această opţiune
dacă aţi conectat un receiver AV compatibil HDMI şi cu
capacităţi de decodare pentru Dolby TrueHD şi DTS-HD
Master Audio.
• Bitstream ( DTS-recodificat ) : Alegeţi această opţiune
dacă aţi conectat un receiver AV utilizând o intrare
optică digitală care poate decoda DTS.
• Bitstream ( Dolby D recodificat ) : Selectaţi această
opţiune dacă receiverul AV nu este compatibil HDMI,
dar are capacitatea de a decoda semnal Dolby Digital.
Setări
Pers.EQ
Ecran
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Asistenţă
A
Reset. > Ajustare < Mutare ' Revenire
HDMI Audio
Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot
fi activate/dezactivate.
• Dezactivat : Semnalul video este transmis
doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul
este emis doar prin boxele produsului.
• Activat : Semnalele video şi audio sunt transmise
prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este
emis doar prin boxele televizorului.
✎ NOTĂ
 Setarea HDMI Audio (Audio HDMI) este
convertită automat la 2 canale pentru boxele
televizorului.
Canal return. audio
Puteţi să vă bucuraţi de sunetul de la televizor prin
intermediul boxelor sistemului Home Cinema,
folosind un singur cablu HDMI.
• Automat : Puteţi asculta sunetul de la televizor
prin intermediul boxelor sistemului Home
Cinema, dacă televizorul dvs. este compatibil
cu funcţia canalului de retur audio.
• Dezactivat : Opriţi funcţia canalului de retur
audio.
✎
NOTĂ
 Când funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) este
dezactivată, funcţia Canal de retur audio nu
este disponibilă.
 Utilizarea unui cablu HDMI necertificat ARC
(Audio Return Channel - canal de retur
audio) poate genera probleme de
compatibilitate.
 Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este
conectat un televizor compatibil ARC.
Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelul de selectare a
ieşirii digitale. (Consultaţi pagina 32)
Discurile Blu-ray pot conţine trei fluxuri audio:
- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră a
caracteristicii principale.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră
suplimentară, cum ar fi cea a comentariilor actorilor sau
ale regizorilor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când alegeţi să
navigaţi printre meniuri, este posibil să auziţi efectele de
sunet de navigare. Aceste efecte de sunet sunt diferite
pentru fiecare disc Blu-ray.
✎ NOTĂ
 Poate fi activată atunci când opţiunea Audio HDMI
este activată.
 Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corectă. În





caz contrar, sunetul nu va fi emis sau veţi auzi doar
un zgomot tare.
Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu
este compatibil cu formatele comprimate (Dolby
digital, DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
Această configuraţie a ieşirii digitale nu afectează
ieşirea audio analoagă (S/D) sau HDMI către
televizor.
Configuraţia afectează ieşirea audio optică şi HDMI
atunci când aparatul este conectat la un receiver AV.
Dacă redaţi coloane sonore MPEG, semnalul audio
va fi emis ca PCM indiferent de selecţiile privind
ieşirea digitală (PCM sau Bitstream).
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 31
Configurare
Pers.EQ
31
2011-12-23
5:06:09
Configurare
Selectarea ieşirii digitale
Configurare
PCM
Şir de biţi
(neprocesat)
Conexiune
Receiver AV
acceptat de
HDMI
Receiver AV
acceptat de
HDMI
Receiver AV
acceptat de
HDMI
Receiver AV
acceptat de HDMI
PCM
Maxim 7.1ch
PCM
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
Maxim 7.1ch
Dolby Digital
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital Plus
Maxim 7.1ch
Dolby Digital Plus
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Dolby TrueHD
Maxim 7.1ch
Dolby TrueHD
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
DTS
Maxim 6.1ch
DTS
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD HRA
Maxim 7.1ch
DTS-HD HRA
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD MA
Maxim 7.1ch
DTS-HD MA
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Audio Stream
pentru Blu-ray
Disc
Audio Stream
pentru DVD
Definiţia pentru
Blu-ray Disc
Bitstream (DTS- Bitstream (Dolby
recodificat)
D recodificat)
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Maxim 5.1ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Maxim 6.1ch
DTS
DTS
DTS
Oricare
Decodifică
caracteristica audio
principală şi fluxul
audio BONUSVIEW
într-un semnal audio
PCM şi adaugă
efecte de sunet de
navigare.
Emite doar
caracteristica audio
principală pentru
ca receiverul AV să
poată decodifica
şirul de biţi audio.
Nu veţi auzi fluxul
audio BONUSVIEW
şi efectele de sunet
de navigare.
Decodifică
caracteristica audio
principală şi fluxul
audio BONUSVIEW
într-un semnal audio
PCM şi adaugă
efecte de sunet
de navigare, apoi
recodifică fluxul
audio PCM în şir de
biţi DTS.
Decodifică
caracteristica audio
principală şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
şi adaugă efecte de
sunet de navigare, apoi
recodifică fluxul audio
PCM în şir de biţi Dolby
Digital sau PCM.
* Dacă fluxul sursă este pe 2 canale, setările “Re-encoded Dolby D (Dolby D recodificat)” nu sunt
aplicate. Ieşirea se va face pe 2 canale LPCM.
Control Interval Dinamic
Puteţi asculta la volum redus, auzind dialogurile foarte
clar. Această caracteristică este activă doar dacă
aparatul dvs. detectează un semnal Dolby Digital.
• Automat : Opţiunea Dynamic Range Control
va fi setată automat pe baza informaţiilor
furnizate de către coloana sonoră Dolby
TrueHD.
32
• Dezactivat : Vă puteţi bucura de vizionarea
unui film cu ajutorul opţiunii standard Dynamic
Range.
• Activat : Atunci când coloanele sonore ale
filmelor sunt redate la volum redus sau în
difuzoare de capacitate mică, sistemul poate
aplica compresia corespunzătoare pentru a
mări calitatea conţinutului audio de intensitate
joasă şi pentru a regla volumul pasajelor de
intensitate mare.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 32
2011-12-23
5:06:09
03
Reţea prin cablu
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de
redare mai mică decât sunetul, dacă aparatul
este conectat la un televizor digital. Dacă apare
această situaţie, reglaţi timpul de decalaj al
sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
• Puteţi seta întârzierea sunetului la valori între 0
ms şi 300 ms. Setaţi-o la valoarea optimă.
Configurarea unei conexiuni prin cablu
- Automat
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Cablu.
Setări
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică sau
dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizaţi
o reţea cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea
procedurilor automate. Puteţi folosi protocolul WPS
(PBC) sau conexiunea de proximitate dacă utilizaţi o
reţea fără fir şi routerul dvs. permite acest lucru.
Dacă adresa dvs. IP este statică, trebuie să utilizaţi
procedura de configurare manuală atât pentru reţelele
cu fir, cât şi pentru cele fără fir.
Setări reţea
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea a
aparatului, urmaţi aceşti paşi:
1. În meniul principal, apăsaţi pe butoanele ◄►
pentru a selecta Setări şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Reţea, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Setări reţea, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Cablu, Wireless (general), WPS(PBC) sau
One Foot Connection(conexiune de
proximitate) şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
5. Dacă aveţi o reţea cu fir, accesaţi secţiunea
Reţea cu fir de mai jos. Dacă aveţi o reţea
fără fir, accesaţi secţiunea Reţea fără fir de la
paginile 34~36.
Setări reţea
Ecran
Audio
Reţea
Reţea
Sistem
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Cablu
Limbă
Wireless
(general)
Securitate
WPS(PBC)
General
One Foot
Connection
Asistenţă
Conectaţi-vă la reţea cu ajutorul cablului LAN.
Asiguraţi-vă că este conectat cablul LAN.
> Mutare " Intrare ' Revenire
2. Apăsaţi butonul INTRARE.
Va apărea ecranul Stare reţea. Aparatul se va
conecta la reţea după verificarea conexiunii.
Configurarea unei conexiuni prin cablu
- Manuală
Dacă aveţi o adresă IP statică sau dacă setarea
automată nu funcţionează, va trebui să
introduceţi manual setările de reţea.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul
majorităţii calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti
paşi:
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea, din
partea din dreapta-jos a ecranului Windows.
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceţi clic pe
fila Asistenţă.
4. Pe fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Vor fi afişate setările reţelei.
Pentru a introduce setările de reţea pentru
aparat, urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi pe butoanel▲▼ pentru a selecta
Cablu, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
Setări IP, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 33
Configurare
Sincr. audio
33
2011-12-23
5:06:10
Configurare
Setări
Setări IP
Ecran
Audio
Mod IP
Reţea
Adresă IP
Sistem
Mască subreţea
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
Limbă
Securitate
Mod DNS
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
General
OK
Asistenţă
> Mutare " Intrare ' Revenire
3.
Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta
Mod IP.
4.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manuală, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
5.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (IP Address – Adresă IP).
6.
Utilizaţi butoanele numerice ale telecomenzii
pentru a introduce cifrele.
7.
După ce completaţi un câmp, apăsaţi
butonul ► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi
pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
8.
9.
Configurarea conexiunii la reţeaua fără fir
- Automat
Majoritatea reţelelor fără fir dispun de un sistem
de securitate opţional, care necesită ca
dispozitivele care accesează reţeaua să transmită
un cod de securitate criptat, denumit Cheie de
acces sau Cheie de securitate. Cheia de
securitate este bazată pe o expresie de trecere,
de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre,
cu o lungime specificată, pe care a trebuit să o
introduceţi atunci când aţi configurat setările de
securitate pentru reţeaua fără fir. Dacă utilizaţi
această metodă de configurare a conexiunii la
reţea şi dispuneţi de o cheie de securitate pentru
reţeaua fără fir, va trebui să introduceţi expresia
de trecere în timpul procesului de configurare
automată.
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Wireless (general).
Setări
Ecran
Setări reţea
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Audio
Introduceţi valorile pentru Adresă IP, Mască
subreţea, şi Gateway.
Reţea
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa
Mod DNS.
SecuritateWPS(PBC)
General One Foot
AsistenţăConnection
Cablu
Sistem
Limbă
Wireless
(general)
Configuraţi reţeaua wireless selectând routerul
wireless. În funcţie de setările routerului wireless,
poate fi necesar să introduceţi codul de securitate.
> Mutare " Intrare ' Revenire
10. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
11. Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta
OK.
Va apărea ecranul Stare reţea. Aparatul se
va conecta la reţea după verificarea
conexiunii.
Reţea fără fir
Puteţi configura reţeaua fără fir în trei feluri:
• iFără fir (General)
• Utilizând WPS(PBC).
• Conexiune de proximitate
Opţiunea fără fir (general) include proceduri de
configurare automate şi manuale.
34
2. Apăsaţi butonul INTRARE.
După finalizarea căutării, playerul va afişa o
listă cu reţele disponibile.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
reţeaua dorită, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
Va apărea ecranul Securitate.
4. În ecranul Securitate, introduceţi expresia de
trecere asociată reţelei. Introduceţi cifrele
direct, cu ajutorul telecomenzii.
Pentru a selecta o literă, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a deplasa cursorul, după
care apăsaţi pe butonul INTRARE.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 34
2011-12-23
5:06:11
03
Setări
Ecran
Audio
Limbă
Securitate
General
Asistenţă
Setări IP
Ecran
Setări reţea
Introd. cod securit.
0 intr.
Audio
Reţea
Sistem
Configurare
Setări
Setări IP
b
g
h
i
j
m
n
o
p
s
t
a/A
c
d
e
f
1
2
3
k
l
4
5
6
q
r
7
8
9
u
v
*
Ştergere
w
x
y
Spaţiu
z
Gateway
Limbă
0
Mod DNS
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
General
Efectuat
OK
Asistenţă
a Înapoi m Mutare " Intrare ' Revenire
✎ NOTĂ
Mască subreţea
Sistem
Securitate
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Adresă IP
Reţea
a
> Mutare " Intrare ' Revenire
3.
În acest ecran, selectaţi Anulare după care
apăsaţi pe Enter.
4.
Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
Setări IP, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
5.
Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta
Mod IP.
6.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manuală, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
7.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (IP Address – Adresă IP).
Configurarea conexiunii la reţeaua fără fir
- Manuală
8.
Utilizaţi butoanele numerice pentru a
introduce cifrele.
Dacă setarea automată nu funcţionează, va
trebui să introduceţi manuală setările de reţea.
9.
După ce completaţi un câmp, apăsaţi
butonul ► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi
pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
 Expresia de trecere poate fi găsită pe unul din
ecranele utilizate pentru configurarea routerului
sau modemului.
5. WCând terminaţi, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a deplasa cursorul la
Efectuat şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
Va apărea ecranul Stare reţea. Aparatul se va
conecta la reţea după verificarea conexiunii.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul
majorităţii calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti
paşi:
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea, din
partea din dreapta-jos a ecranului.
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceţi
clic pe fila Asistenţă.
4. Pe fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Vor fi afişate setările reţelei.
Pentru a introduce setările de reţea pentru
aparat, urmaţi aceşti paşi:
1. Urmaţi paşii de la 1 la 5 din procedura
"Configurarea conexiunii la reţeaua fără fir Automat".
2. După ce terminaţi, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a deplasa cursorul la
Efectuat, apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
Va apărea ecranul Stare reţea.
10. Introduceţi valorile pentru Adresă IP, Mască
subreţea, şi Gateway.
11. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa Mod
DNS.
12. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
13. Va apărea ecranul Network Status (Stare
reţea). Aparatul se va conecta la reţea după
verificarea conexiunii.
WPS(PBC)
Cea mai simplă modalitate de a configura conexiunea
la o reţea fără fir este utilizarea funcţiei WPS(PBC) sau a
funcţiei de conexiune de proximitate.
Dacă routerul wireless are un buton WPS(PBC), urmaţi
aceşti paşi:
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
WPS(PBC).
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 35
35
2011-12-23
5:06:13
Configurare
Stare reţea
Setări
Ecran
Setări reţea
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Audio
Reţea
Cablu
Sistem
Limbă
Verificaţi dacă a fost stabilită o conexiune la reţea
şi la Internet.
Wireless
(general)
SecuritateWPS(PBC)
General One Foot
AsistenţăConnection
Conectaţi-vă cu uşurinţă la punctul de acces apăsând
pe butonul WPS(PBC). Alegeţi această opţiune dacă
punctul de acces acceptă Configurarea cu apăsare pe
buton (PBC).
> Mutare " Intrare ' Revenire
Setări
Stare reţea
Ecran
Adresă MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresă IP
0.0.0.0
Mască subreţea
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Audio
Reţea
KT_WLAN
Sistem
Limbă S-a realizat conexiunea la Internet.
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciului de Internet, contactaţi furnizorul
de servicii Internet.
Securitate
2. Apăsaţi pe butonul INTRARE.
3. Apăsaţi butonul WPS(PBC) al routerului în
decurs de două minute. Aparatul dvs.
afişează ecranul de selectare a reţelei şi
obţine automat toate setările de reţea de
care are nevoie pentru a se conecta apoi la
reţea. După finalizarea procesului, aparatul va
afişa un buton OK. Apăsaţi pe butonul
INTRARE de pe telecomandă.
One Foot Connection
Puteţi seta automat conexiunea fără fir dacă aveţi
un router wireless Samsung care acceptă
conexiunile de proximitate. Pentru a vă conecta
cu ajutorul funcţiei de conexiune de proximitate,
urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea One Foot Connection.
General
Asistenţă Setări reţea
Setări IP
Reîncerc.
OK
> Mutare " Intrare ' Revenire
Conexiune la Internet BD-LIVE
Setaţi această opţiune pentru a permite sau
interzice conexiunea la Internet atunci când
utilizaţi serviciul BD-LIVE.
• Permiteti (toate) : Conexiunea la Internet este
permisă pentru toate conţinuturile BD-LIVE.
• Perm. (numai valide) : Conexiunea la Internet
este permisă doar pentru conţinuturile BD-LIVE
cu un certificat valid.
• Nu se permite : Conexiunea la Internet nu este
permisă pentru niciun conţinut BD-LIVE.
✎ NOTĂ
 Ce reprezintă un certificat valid?
Setări
Setări reţea
Ecran
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Audio
Reţea
Cablu
Sistem
Limbă
Wireless
(general)
SecuritateWPS(PBC)
General One Foot
AsistenţăConnection
Conectare auto la reţeaua wireless dacă routerul
wireless este compat. cu One Foot Connection. Selectaţi
după poziţionarea routerului wireless la 25 cm (10 inchi)
de adaptorul wireless LAN Samsung.
> Mutare " Intrare ' Revenire
Atunci când aparatul utilizează BD-LIVE pentru
a trimite datele cu privire la disc şi pentru a
solicita certificarea discului de către server,
serverul utilizează aceste date pentru a verifica
validitatea discului şi transmite certificatul
înapoi către aparat.
 Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în
timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
2. Apăsaţi pe butonul INTRARE.
3. Plasaţi routerul wireless Samsung pe o rază
de 25 cm (10 inch) faţă de adaptorul wireless
Samsung pentru a se putea conecta.
4. Aşteptaţi stabilirea automată a conexiunii.
36
Sistem
Setări iniţiale
Utilizând setările iniţiale, puteţi seta limba, setările
de reţea etc.
Pentru informaţii suplimentare despre funcţia de
setări iniţiale, consultaţi secţiunea Setări iniţiale
din acest manual. (Consultaţi pagina 25)
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 36
2011-12-23
5:06:14
03
Anynet+ este o funcţie convenabilă, care permite
acţionarea diferitelor aparate Samsung cu
caracteristica Anynet+.
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi acest
aparat la un televizor printr-un cablu HDMI.
Cu funcţia Anynet+ pornită, puteţi acţiona acest
aparat utilizând telecomanda unui televizor Samsung
şi puteţi începe redarea unui disc prin simpla
apăsare a butonului REDARE (►) de pe aceasta.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
utilizare al televizorului.
• Dezactivat : Funcţiile Anynet+ nu vor
funcţiona.
• Activat : Funcţiile Anynet+ vor funcţiona.
✎ NOTĂ
 Sunt acceptate numai acele dispozitive USB
formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizaţi
dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu
o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
 Funcţia de reluare a redării este posibil să nu
funcţioneze după formatarea dispozitivului de
stocare.
 Dimensiunea totală disponibilă pentru gestionarea
datelor BD poate diferi, în funcţie de condiţii.
Fus orar
Puteţi specifica fusul orar aferent zonei în care vă
aflaţi.
Setări
 Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul
Ecran
 Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă
Reţea
HDMI nu acceptă CEC.
Anynet+, atunci acceptă funcţia Anynet+.
 În funcţie de televizorul dvs., este posibil ca
anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
funcţioneze.
Faceţi referire la manualul de utilizare al
televizorului.
Fus orar
Audio
Sistem
Limbă
Securitate
General
Asistenţă
GMT + 00:00
Londra, Lisabona, Casablanca
< Modif. " Salvare ' Revenire
Gestionare date BD
DivX® Video On Demand
Vă permite să gestionaţi conţinuturile descărcate, pe
care le-aţi accesat printr-un disc Blu-ray care
acceptă serviciul BD-LIVE şi care sunt stocate pe un
dispozitiv de memorie Flash ataşat.
Afişează codul de înregistrare autorizat pentru
aparat. Dacă vă conectaţi la site-ul web DivX web
şi vă înregistraţi cu acel cod, puteţi descărca
fişierul de înregistrare VOD. Dacă activaţi
înregistrarea VOD utilizând Cont. Pers.,
înregistrarea este finalizată.
Puteţi verifica informaţiile dispozitivului, inclusiv
spaţiul de stocare, şterge datele BD sau modifica
dispozitivul de memorie flash.
Informaţii de pe ecranul Gestionare date BD:
• Dispozitiv current : Afişează dispozitivul
curent.
• Dimensiune totală : Dimensiunea totală a
memoriei dispozitivului.
• Dimensiune disponibilă : Memoria disponibilă
a dispozitivului.
• Ştergere date BD : Şterge toate datele BD de
pe dispozitivul de stocare.
• Alegere dispozitiv : Schimbă locaţia memoriei
dorite pentru stocarea datelor BD.
Configurare
Anynet+ (HDMI-CEC)
✎ NOTĂ
 Pentru informaţii suplimentare despre DivX(R)
VOD, accesaţi “http://vod.divx.com”.
Reset.
Toate setările vor reveni la valorile implicite cu
excepţia celor de reţea şi setărilor Smart Hub.
Pentru această funcţie trebuie să introduceţi parola.
✎ NOTĂ
 Parola prestabilită este 0000.
✎ NOTĂ
 În modul de memorie externă, redarea riscului
poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB
în timpul redării.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 37
37
2011-12-23
5:06:17
Configurare
Limbă
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul
Principal, pentru meniul discului etc.
• Meniu afişat pe ecran : Selectaţi limba pentru
afişajele de pe ecran.
• Meniu disc : Selectaţi limba pentru afişajele
meniului discului.
• Audio : Selectaţi limba pentru redarea audio a
discului.
• Subtitrare : Selectaţi limba pentru redarea
subtitrării discului.
✎ NOTĂ
Schimbare parolă
Puteţi schimba parola formată din 4 cifre, utilizată
pentru a accesa funcţiile de securitate.
Dacă aţi uitat parola
1. Scoateţi discul.
2. Ţineţi apăsat butonul OPRIRE (  ) de pe
panoul frontal cel puţin 5 secunde.
Toate setările vor reveni la valorile din fabrică.
✎ NOTĂ
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate
datele utilizatorilor BD stocate sunt şterse.
 Limba selectată va apărea doar dacă
este acceptată de disc.
Securitate
Această funcţie operează împreună cu discurile
Blu-ray şi DVD cărora le-a fost atribuită o clasificare
în ceea ce priveşte vârsta sau o clasificare
numerică, care indică vârsta minimă pentru
vizionarea conţinutului. Aceste numere vă ajută să
controlaţi tipurile de discuri Blu-ray sau DVD pe
care le poate viziona familia dvs.
Atunci când accesaţi această funcţie pentru prima
dată, va fi afişat ecranul de configurare a parolei.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul
butoanelor numerice. (Parola implicită este este
0000.)
După ce aţi setat parola, selectaţi o clasificare de
vârstă pe care doriţi să o utilizaţi pentru BD Parental
Rating (Clasif. parentală BD) şi un nivel de clasificare
pe care doriţi să îl setaţi pentru DVD Parental Rating
(Clasif. parentală DVD). Dacă nu este introdusă
parola, aparatul va reda doar discurile Blu-ray
clasificate sub vârsta setată şi doar discuri DVD
care se află sub clasificarea numerică.
Numerele mai mari indică acele conţinuturi care pot
fi vizionate doar de către adulţi.
General
Luminozitate Display
Schimbă luminozitatea de afişare a panoului frontal.
• Automat : Luminozitatea va fi estompată în
timpul redării.
• Estomp : Fereastra de afişare va fi estompată.
• Luminos : Fereastra de afişare va fi luminată.
✎ NOTĂ
 Butonul de alimentare şi butonul pentru funcţii
nu pot fi utilizate pentru schimbarea
luminozităţii.
Telecomandă reţea
Această funcţie vă permite să controlaţi playerul Bluray cu ajutorul unui dispozitiv aflat la distanţă, cum
ar fi un smartphone, prin intermediul unei conexiuni
fără fir la reţeaua zonală locală.
Pentru a utiliza această funcţie, urmaţi paşii de mai jos:
1. Selectaţi Activat în meniul Control la distanţă
în reţea.
Clasif. parentală BD
2. Instalaţi aplicaţia Samsung de control la
distanţă prin intermediul reţelei pentru a vă
controla aparatul cu ajutorul dispozitivului
portabil compatibil.
Aceasta va împiedica redarea discurilor Blu-ray
clasificate peste valoarea setată pentru controlul
parental.
3. Asiguraţi-vă că acest dispozitiv portabil şi
aparatul sunt conectate la acelaşi router
wireless.
Clasif. parentală DVD
4. Porniţi aplicaţia pe dispozitivul portabil.
Aplicaţia ar trebui să găsească aparatul şi să
îl afişeze într-o listă.
Vă permite să preveniţi redarea discurilor DVD cu
anumite clasificări numerice, dacă nu este
introdusă o parolă.
38
5. Selectaţi aparatul.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 38
2011-12-23
5:06:18
03
7. Urmaţi instrucţiunile care au însoţit aplicaţie
pentru a putea controla aparatul.
Asistenţă
Upgrade software
Meniul Upgrade software vă permite să actualizaţi
software-ul aparatului pentru a obţin îmbunătăţirea
performanţelor sau servicii suplimentare. Puteţi realiza
actualizarea în patru moduri:
•
•
•
•
Prin Internet
Prin USB
Prin disc
Prin descărcare (fişier)
✎ NOTĂ
 Aparatul dvs. trebuie să fie conectat la




Internet pentru a putea utiliza funcţia Prin
Internet.
Actualizarea este finalizată atunci când
aparatul se opreşte şi reporneşte automat.
Niciodată nu opriţi sau porniţi manual
aparatul în timpul procesului de actualizare.
Samsung Electronics nu îşi asumă
responsabilitatea pentru defecţiunile
produsului cauzate de o conexiune instabilă
la Internet sau de neglijenţa consumatorului
în timpul actualizării software.
Dacă doriţi să anulaţi actualizarea în timpul
descărcării software-ului de actualizare,
apăsaţi pe butonul INTRARE.
Prin USB
Cele patru metode sunt explicate mai jos.
Pentru a realiza actualizarea prin USB, urmaţi aceşti paşi:
1. Accesaţi www.samsung.com/bluraysupport
Prin Internet
2. Descărcaţi pe calculator cea mai recentă arhivă zip
care conţine software de actualizare pentru USB
Pentru a realiza actualizarea prin Internet, urmaţi
aceşti paşi:
1. Selectaţi opţiunea Prin Internet şi apoi apăsaţi
butonul INTRARE. Va apărea mesajul Conectare
la server.
2. Dacă există descărcări disponibile, va apărea
fereastra pop-up Descărcare, împreună cu o bară
de evoluţie, după care va începe descărcarea.
3. După finalizarea descărcării, va apărea fereastra
Întrebare actualizare, care vă oferă trei opţiuni: Se
actualizează acum, Se actualizează mai târziu,
sau Nu se actualizează.
4. Dacă selectaţi opţiunea Actualizare acum,
aparatul va actualiza software-ul, se va opri din
funcţionare şi apoi va reporni automat.
5. Dacă nu efectuaţi o selecţia în decurs de un minut
sau dacă selectaţi opţiunea Actualizare mai târziu,
aparatul va memora noul software. Puteţi
actualiza software-ul mai târziu, utilizând funcţia
Prin descărcare.
6. Dacă selectaţi opţiunea Nu se actualizează,
aparatul va anula actualizarea.
Configurare
6. Dacă utilizaţi această funcţie pentru prima
dată, veţi fi întrebat dacă doriţi să permiteţi
sau să respingeţi controlul la distanţă asupra
aparatului. Selectaţi opţiunea Permite.
3. Dezarhivaţi arhiva în format zip pe calculatorul dvs.
Trebuie să existe un singur folder, cu acelaşi nume ca
şi fişierul zip.
4. Copiaţi folderul pe o unitate flash USB.
5. Asiguraţi-vă că sertarul pentru discuri este gol şi apoi
introduceţi unitatea flash USB în portul USB al
aparatului.
6. În meniul aparatului, accesaţi Setări > Asistenţă >
Upgrade software.
7. Selectaţi opţiunea Prin USB.
✎ NOTĂ
 Sertarul pentru discuri trebuie să fie gol
atunci când realizaţi actualizarea cu ajutorul
mufei gazdă USB.
 Când procesul de actualizare a sistemului sa încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Actualizare.
 Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
 Actualizările de software efectuate utilizând
mufa USB Host trebuie realizate numai cu
un stick de memorie flash USB.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 39
39
2011-12-23
5:06:19
Configurare
Prin disc
Pentru a realiza actualizarea prin utilizarea unui
disc, urmaţi aceşti paşi:
1. Accesaţi www.samsung.com/bluraysupport.
2. Descărcaţi pe calculator cea mai recentă
arhivă zip care conţine software de
actualizare pentru disc.
3. Dezarhivaţi arhiva în format zip pe
calculatorul dvs. Trebuie să existe un singur
folder, cu acelaşi nume ca şi fişierul zip.
4. Scrieţi folderul pe un disc. Vă recomandăm
să utilizaţi un disc CD-R sau DVD-R.
5. Înainte de a scoate discul din calculator,
finalizaţi-l.
6. Introduceţi discul în aparat.
7. În meniul aparatului, accesaţi Setări >
Asistenţă > Upgrade software.
8. Selectaţi opţiunea Prin disc.
✎ NOTĂ
 Când procesul de actualizare a sistemului s-a
încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Upgrade (Actualizare).
 Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
Prin descărcare
Această opţiune vă permite să actualizaţi softwareul utilizând un fişier pe care aparatul l-a descărcat
anterior dar pe care aţi decis să nu-l instalaţi
imediat sau un fişier descărcat de către aparat în
modul de aşteptare (consultaţi secţiunea Download
in Descărcare în mod În aşt.).
Pentru a realiza actualizarea în acest mod, urmaţi
paşii de mai jos:
1. Dacă software-ul de actualizare a fost
descărcat, veţi putea vedea numărul versiunii
de software în partea dreaptă a menţiunii
Prin descărcare.
2. Selectaţi opţiunea Prin descărcare şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE.
3. Aparatul va afişa un mesaj întrebându-vă
dacă doriţi să realizaţi actualizarea. Selectaţi
Da. Aparatul va începe actualizarea.
4. După finalizarea actualizării, aparatul se va
opri automat, după care va reporni.
40
✎ NOTĂ
 Când procesul de actualizare a sistemului s-a
încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Actualizare.
 Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
 Pentru a utiliza funcţia Prin descărcare,
aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet.
Descărcare în mod În aşt.
Puteţi seta această funcţie astfel încât aparatul va
descărca noul software atunci când se află în
modul de aşteptare. În modul de aşteptare,
aparatul este oprit, însă conexiunea la Internet este
activă. Aceasta permite produsului să descarce
automat actualizări software atunci când nu este
utilizat.
Pentru a seta opţiunea de descărcare în modul de
aşteptare, urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Descărcare în mod În aşt., apoi apăsaţi
butonul INTRARE.
2. Selectaţi Activat sau Dezactivat.
• Dezactivat : Dacă selectaţi Dezactivat,
aparatul vă va notifica printr-un mesaj popup când sunt disponibile noi actualizări
software.
• Activat : Dacă selectaţi Activat, aparatul
va descărca automat noul software atunci
când se află în modul de aşteptare, iar
alimentarea este oprită. Dacă se descarcă
un nou software, veţi fi întrebat dacă doriţi
să instalaţi software-ul respectiv atunci
când porniţi aparatul.
✎ NOTĂ
 Pentru a utiliza funcţia Descărcare în mod În
aşt., aparatul dvs. trebuie să fie conectat la
Internet
Contactare Samsung
Oferă informaţii de contact pentru ca dvs. să
puteţi accesa resursele de asistenţă cu privire la
aparat.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 40
2011-12-23
5:06:19
Disc Structure
Conţinutul discurilor este împărţit în general astfel.
Redare
• Disc Blu-ray, DVD-VIDEO
1. Apăsaţi pe butonul DESCHIDERE/
ÎNCHIDERE ( ) pentru a deschide sertarul
pentru discuri.
2. Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta
în sus.
titlu 1
capitol 1
capitol 2
capitol 1
titlu 2
capitol 2
capitol 3
piesă 4
piesă 5
Funcţii de bază
Redarea unui clip video
04
Funcţii de bază
• CD audio (CD-DA) :
piesă 1
piesă 2
piesă 3
• MP3, WMA, DivX, MKV şi MP4
3. Apăsaţi pe butonul DESCHIDERE/
ÎNCHIDERE ( ) pentru a închide sertarul
pentru discuri.
4. Apăsaţi pe butonul REDARE (►).
folder (grup) 1
fişier 2
fişier 1
fişier 1
folder (grup) 2
fişier 2
fişier 3
Butoane de redare:
REDARE ( ►) Porneşte redarea.
Opreşte redarea.
• Dacă butonul este apăsat o dată:
Poziţia în care s-a oprit redarea
OPRIRE (  )
va fi memorată.
• Dacă butonul este apăsat de
două ori: Poziţia în care s-a oprit
redarea nu va fi memorată.
PAUZĂ (  )
Opreşte temporar redarea.
✎ NOTĂ
 Pentru unele discuri, apăsarea o dată a
butonului OPRIRE (  ) ar putea să nu aibă ca
efect memorarea poziţiei de reluare.
 Fişierele video cu rate de biţi egale sau mai
mari de 20 Mbps utilizează la maximum
capacităţile aparatului, care se poate
întrerupe în timpul redării.
Utilizarea meniului Disc / meniului Titlu /
meniului Popup
Utilizarea meniului Disc
hZ
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
DISC MENU de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄►
pentru a efectua o selecţie, apoi
apăsaţi butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
disponibil.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 41
DISC MENU
41
2011-12-23
5:06:19
Funcţii de bază
Utilizarea meniului Titlu
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Omitere
Z
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TITLE MENU al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a efectua selecţia dorită şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE.
TITLE MENU
POPUP
Căutarea unei scene dorite
hzZyx
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu poate fi indisponibil.
 Meniul de titluri va fi afişat numai dacă pe
disc există cel puţin două titluri.
Utilizarea meniului pop-up
h
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
POPUP al telecomenzii.
În timpul redării, puteţi căuta rapid într-un capitol
sau într-o piesă şi puteţi utiliza funcţia de omitere
pentru a trece la selecţia următoare.
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul
CĂUTARE ().
De fiecare dată când apăsaţi butonul
CĂUTARE (), viteza de redare se modifică
în felul următor:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
TITLE MENU
POPUP
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄ ► sau
butonul INTRARE pentru a selecta
meniul dorit.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală,
apăsaţi butonul REDARE (►).
✎ NOTĂ
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu poate fi indisponibil.
Redarea listei de titluri
z
1. În timpul redării, apăsaţi pe
butonul DISC MENU sau TITLE
MENU.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta intrarea pe care doriţi să o
redaţi din Listă titluri şi apăsaţi
butonul INTRARE.
42
 Sunetul nu se va auzi în timpul căutării.
 Dacă apăsaţi butonul ( sau ) prea rapid,
este posibil ca aparatul să creadă că menţineţi
apăsat acest buton. Aceasta va conduce la o
funcţionare necorespunzătoare, astfel că
trebuie să vă asiguraţi că nu apăsaţi butoanele
prea rapid.
DISC MENU
Omiterea capitolelor
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul OMITERE
(#$).
Dacă apăsaţi butonul OMITERE ($), vă veţi
deplasa la capitolul următor.
Dacă apăsaţi butonul OMITERE (#), vă veţi
deplasa la începutul capitolului. O nouă
apăsare a butonului vă va deplasa la începutul
capitolului anterior.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 42
2011-12-23
5:06:21
04
Funcţii de bază
Redarea cu încetinitorul/Redarea secvenţială
Repetare > Dezactivat
Redarea cu încetinitorul
hzZyx
• În modul pauză (  ) apăsaţi butonul
CĂUTARE ().
Dacă apăsaţi butonul CĂUTARE (), viteza
de redare va fi redusă la
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală,
apăsaţi butonul REDARE (►).
✎ NOTĂ
3. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
din nou butonul REPEAT.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Dezactivat, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, este posibil ca funcţia de
repetare să nu fie disponibilă.
 Sunetul nu se va auzi în timpul redării cu încetinitorul.
 Redarea cu încetinitorul funcţionează doar când
Repetare secţiune
materialul este redat înainte.
hzZy
Redarea secvenţială
hzZyx
• În modul de pauză apăsaţi butonul PAUZĂ (  ).
De fiecare dată când apăsaţi butonul PAUZĂ (  )
va apărea un cadru nou.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală, apăsaţi
butonul REDARE ( ► ).
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT al telecomenzii.
REPEAT
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta Repetare A-B.
Repetare
> Repetare A-B : Dezactivat " Marcaj A
✎ NOTĂ
 Sunetul nu se va auzi în timpul redării secvenţiale.
 Redarea secvenţială funcţionează doar când
materialul este redat înainte.
4. Apăsaţi butonul INTRARE în punctul în care
doriţi să se termine secţiunea pe care doriţi
să o repetaţi (B).
Redare repetată
Repetare titlu sau capitol
5. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
din nou butonul REPEAT.
hzZyx
Repetă titlul sau capitolul înregistrat pe disc.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta opţiunea Capitol sau Titlu,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3. Apăsaţi butonul INTRARE în punctul în care
doriţi să înceapă secţiunea pe care doriţi să o
repetaţi (A).
REPEAT
6. Apăsaţi butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 Dacă setaţi punctul (B) înainte de trecerea a 5
secunde, va fi afişat mesajul de interzicere.
 În funcţie de disc, este posibil ca funcţia de
repetare să nu fie disponibilă.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 43
43
2011-12-23
5:06:23
Funcţii de bază
 Dacă discul blu-ray dispune de o secţiune
Utilizarea butonului TOOLS
În timpul redării, puteţi utiliza meniul
discului apăsând butonul TOOLS.
TOOLS
• Ecranul meniului Instr.
Instr.
Căutare titlu
Căutare capitole
Căutare moment
Setări imagine
Audio
Pers.EQ
Subtitrare
Unghi
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea,
informaţii cu privire la modul primar / secundar.
Utilizaţi butoanele ◄► pentru a comuta între
modurile audio primar şi secundar.
 Această funcţie depinde de limbile de dublaj
care sunt codate pe disc, existând posibilitatea
ca funcţia să fie indisponibilă.
 Este posibil ca anumite discuri Blu-ray să vă
permită să selectaţi fie LPCM multi-canal, fie
piese audio Dolby digital în limba engleză.
: 0/7 Dezactivat
:
1/1
< Modif. " Intrare ' Revenire
Selectarea limbii de subtitrare
hZx
✎ NOTĂ
▪ Meniul Instr. poate diferi în funcţie de disc.
Deplasarea directă la o scenă dorită
hzZy
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Subtitrare.
3. Apăsaţi butoanele◄► pentru a selecta limba
dorită pentru subtitrare.
✎ NOTĂ
 În funcţie de discul Blu-ray / DVD, este posibil
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Căutare titlu, Căutare capitole sau Căutare
moment.
3. Introduceţi Titlu, Capitol sau Durata de
redare dorit(ă) utilizând butoanele numerice
şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.

Selectarea limbii de dublaj

hzZx

1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Audio.
3. Apăsaţi butonul INTRARE.

să puteţi schimba subtitrarea dorită în meniul
discului.
Apăsaţi butonul DISC MENIU.
Această funcţie depinde de limbile de
subtitrare care sunt codate pe disc, existând
posibilitatea ca funcţia să nu fie disponibilă
pentru toate discurile Blu-ray/DVD.
Dacă discul Blu-ray dispune de o secţiune
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea,
informaţii cu privire la modul primar / secundar.
Această funcţie schimbă simultan modurile
primar şi secundar.
Numărul total de subtitrări reprezintă suma
subtitrărilor primare şi a subtitrărilor
secundare.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba
de dublaj dorită.
✎ NOTĂ
 Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
44
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 44
2011-12-23
5:06:28
04
x
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre
extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza
corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia de subtitrare, salvaţi fişierul
de subtitrare (*.smi) cu un nume identic ca al
fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi folder.
Exemplu. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de
caractere alfanumerice sau 30 de caractere
pentru Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru
coreeană şi chineză).
Schimbarea unghiului camerei
hZ
• Utilizator : Utilizatorul poate regla claritatea,
reducerea zgomotului, contrastul,
luminozitatea, culoarea sau tenta.
✎ NOTĂ
 Dacă sistemul este conectat la un televizor
Funcţii de bază
Funcţia Subtitrare
compatibil BD Wise, iar funcţia BD Wise este
activată, meniul de setări ale imaginii nu va
apărea.
Setarea BONUSVIEW
h
Caracteristica BONUSVIEW vă permite să
vizualizaţi conţinuturi suplimentare (precum
comentarii) într-o fereastră mică de pe ecran în
timpul redării filmului.
Această funcţie este disponibilă doar dacă discul
prezintă caracteristica BONUSVIEW.
Atunci când un disc Blu-ray/DVD conţine mai multe
unghiuri ale unei anumite scene, veţi putea utiliza
funcţia Unghi.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Unghi.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta unghiul
dorit.
Selectarea setărilor pentru imagini
hzZy
Această funcţie vă permite să reglaţi calitatea
video.
Fereastră principală
audio/video
Fereastră secundară
audio/video
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Video
BONUSVIEW sau Audio BONUSVIEW.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea
BONUSVIEW dorită.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Setări imagine, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
3. Selectaţi Mod de editare sau modul de
redare.
• Dinamic : Alegeţi această setare pentru a
îmbunătăţi claritatea.
• Normal : Alegeţi această setare pentru
majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.
• Film : Aceasta este cea mai bună setare
pentru vizionarea filmelor.
 În cazul în care comutaţi de la Video
BONUSVIEW, Audio BONUSVIEW se va
modifica automat în concordanţă cu acesta.
Instr.
Video BONUSVIEW
Dezactivat
Audio BONUSVIEW :
0/1 Dezactivat
Setări imagine
< Modif.
" Intrare
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 45
45
2011-12-23
5:06:29
Funcţii de bază
Ascultarea muzicii
7
Butonul INTRARE : Redă melodia selectată.
8
Butonul ► : În timpul redării, se deplasează
la următoarea pagină a listei de muzică sau la
următoarea piesă din lista de redare.
Butonul ◄ : În timpul redării, se deplasează la
pagina anterioară a listei de muzică sau la piesa
anterioară din lista de redare.
9
Butonul OPRIRE : Opreşte o melodie.
0
Butonul $ : Redă melodia următoare.
!
Butonul # : Redă melodia anterioară.
Dacă apăsaţi acest buton după trei secunde
de redare în lista de redare, piesa curentă va fi
reluată de la început. Dacă apăsaţi acest buton
în interval de trei secunde după începerea redării
în lista de redare, va fi redată piesa anterioară.
@
Butoanele NUMERICE : În timpul redării
listei de melodii, apăsaţi numărul piesei
dorite. Va fi redată piesa selectată. (numai
CD-uri audio (CD-DA))
ow
Butoane de pe telecomandă
utilizate pentru redarea muzicii
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
6
DSP
HUB
1
Butonul REPEAT : Selectează modul de redare
în lista de redare.
2
Butoanele CĂUTARE :
Redare rapidă pentru Audio CD (CD-DA).
Redare cu omiteri pentru MP3. (10 secunde)
3
Butonul PAUZĂ : Întrerupe redarea.
4
Butonul REDARE : Redă melodia selectată.
5
Butoanele ▲▼ : Selectează o melodie din lista
de muzică sau din lista de redare.
6
Butonul GALBEN(C) : Selectaţi modul de editare
sau modul de redare.
46
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 46
2011-12-23
5:06:30
04
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
melodie va fi redată automat.
• În cazul discurilor MP3, Apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Muzică,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
Repetarea unui CD Audio
(CD-DA)/MP3
2. Selectaţi modul de redare dorit apăsând
butonul REPEAT în mod repetat.
Dezactivat
Elemente de pe ecran pentru CD-uri Audio (CD-DA)
1
2
3
( )O
melodie
Muzică
1/13
Pistă 001
Pistă 001
REPEAT
1. În timpul redării listei de melodii,
apăsaţi pe butonul REPEAT.
Funcţii de bază
Redarea unui CD Audio (CD-DA)/MP3
(
Piesele de pe un disc sunt
CD Audio
redate în ordinea în care au
(CD-DA)/MP3
fost înregistrate pe disc.
CD Audio
Piesa curentă este
(CD-DA)/MP3 repetată.
CD Audio
) Toate (CD-DA)/
MP3
Toate piesele vor fi repetate.
00:43
Pistă 002
✎ NOTĂ
03:56
Pistă 003
7
6
04:41
 În timpul redării, apăsaţi butonul TOOLS şi
Pistă 004
+
04:02
00:13 / 00:43
CD audio
" Intrare < Pagină
5
Instr. ' Revenire
4
1
Afişează informaţiile despre melodii.
2
Afişează lista de redare.
3
Arată melodia curentă/numărul total de melodii.
4
Afişează butoanele disponibile.
5
Indică durata curentă/totală de redare.
6
Afişează starea curentă de redare.
7
Afişează starea redare repetată.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
melodia pe care doriţi să o redaţi şi apăsaţi
butonul INTRARE.
setaţi Mod amestecare la Activat. Puteţi reda
piesele în ordine aleatoare.
Listă de redare
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
melodie va fi redată automat.
• În cazul discurilor MP3, Apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Muzică,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
2. Pentru a vă deplasa la lista de melodii, apăsaţi
pe butoanele OPRIRE () sau RETURN.
Este afişat ecranul Listă muzică.
3. Apăsaţi butonul GALBEN(C) pentru a
comuta la Mod Edit.
4. Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta melodia
dorită. Apoi, apăsaţi INTRARE. Repetaţi
această procedură pentru a selecta şi alte
melodii.
• Fişierul selectat va fi bifat.
• Pentru a anula selecţia efectuată, apăsaţi
din nou INTRARE pentru a debifa fişierul.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 47
47
2011-12-23
5:06:31
Funcţii de bază
CD audio | Muzică
1/2 Pagină
Elem. selectate : 3
Pistă 001
Pistă 002
00:43
03:56
Pistă 003
Pistă 004
04:41
04:02
Pistă 005
Pistă 006
03:43
03:40
Pistă 007
Pistă 008
04:06
03:52
Închid. mod Edit. ( ) Pagină
Instr.
• SMART SOUND: Reglează şi stabilizează
nivelul volumului, dacă are loc o schimbare
dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui
post sau al trecerii la o altă scenă.
• MP3 ENHANCER: Această funcţie vă ajută să
vă îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în format
mp3). Puteţi îmbunătăţi prin upscaling sunetul
fişierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului
de CD (44,1 kHz, 16bit).
" Selectare ' Revenire
5. Selectaţi melodia dorită şi apăsaţi pe butonul
TOOLS.
6. Pentru a reda melodia sau melodiile
selectate, selectaţi opţiunea Redare el. sel.
din meniul Instr şi apoi apăsaţi INTRARE.
• POWER BASS: Această funcţie evidenţiază
tonurile joase oferind un bas profund şi
puternic.
• VIRTUAL 7.1 : Aplică efectul de sunet pe 7.1
canale, boxelor pe 5.1 canale.
• USER EQ: Puteţi configura setările
egalizatorului manual, în funcţie de preferinţe.
MODUL SFE (Sound Field Effect)
Muzică
1/3
Pistă 001
Pistă 001
00:43
Pistă 002
SFE MODE
Puteţi selecta modul SFE adecvat
pentru tipul de muzică ascultat.
Apăsaţi pe butonul SFE MODE.
03:56
Pistă 003
04:41
+
00:13 / 00:43
CD audio
" Intrare
Instr.
' Revenire
7. Pentru a reveni la Mod Edit., apăsaţi pe
OPRIRE sau pe RETURN.
8. Pentru a ieşi din Mod Edit., apăsaţi butonul
GALBEN(C).
✎ NOTĂ
 Pe un CD Audio (CD-DA) puteţi crea o listă de
redare cu până la 99 de melodii.
Modul de sunet
Funcţia DSP(Digital Signal Processor)
Puteţi selecta modul pentru a optimiza sunetul în
funcţie de preferinţele dvs.
Sala de muz.
simfonică din
Boston
(Sala 1)
Evidenţiază calitatea vocii,
pentru a crea impresia unei săli
de concert.
Sala
filarmonicii
din Bratislava
(Sala 2)
Evidenţiază de asemenea
calitatea vocii, pentru a crea
impresia unei săli de concert,
dar la un nivel mai scăzut decât
opţiunea Sală1.
Club de jazz
din Seul B
Recomandat pentru jazz.
Biserică din
Seul
Creează impresia de audiţie
dintr-o biserică înaltă.
Amfiteatru
(Rock)
Recomandat pentru rock.
Dezactivat
Selectaţi acest mod pentru o
audiţie normală.
Apăsaţi butonul DSP.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
48
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 48
2011-12-23
5:06:33
04
Redarea unei imagini
G
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro
Logic II pe care îl doriţi.
Apăsaţi butonul
Vizualizarea fişierelor imagine
PL II.
MUSIC
Când ascultaţi muzică, sunetul
poate conţine efecte care să creeze
impresia unei audiţii la faţa locului.
MOVIE
Adaugă realism coloanei sonore a
filmului.
1. Conectaţi o memorie USB sau un disc care
conţine fişiere JPEG.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Cont. Pers., apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE după ce apăsaţi butoanele
▲▼ pentru a selecta Fotografii.
Puteţi asculta o sursă de sunet pe 2
canale în modul surround pe 5.1
canale, cu toate boxele active.
- Este posibil ca unele boxe să nu
primească semnal, în funcţie de
semnalul de intrare.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
folderul pe care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi
butonul INTRARE.
MATRIX
Veţi audia un sunet surround pe mai
multe canale.
✎ NOTĂ
STEREO
Selectaţi acest mod pentru a audia
doar sunetul emis de boxele frontale
laterale şi de subwoofer.
PROLOGIC
4. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
fotografia pe care doriţi să o redaţi şi apăsaţi
butonul INTRARE.
 În modul de afişare pe întregul ecran nu puteţi
mări subtitrarea şi graficul PG.
Utilizarea butonului TOOLS
✎ NOTĂ
 Atunci când selectaţi modul Dolby Pro Logic II,
conectaţi dispozitivul extern la mufele de intrare
audio (S şi D) ale produsului. Dacă conectaţi doar
una dintre intrări (S sau D), sunetul emis nu va
avea efecte surround.
S/W LEVEL
Puteţi regla nivelul subwoofer-ului.
Funcţii de bază
Modul Dolby Pro Logic II
S/W LEVEL
În timpul redării diapozitivelor, puteţi
utiliza diverse funcţii apăsând butonul
TOOLS.
TOOLS
Instr.
Pauză expunere diap
Viteză diapozitive :
Efect de tranziţie :
Muzică de fond
:
Setare muzică de fond
Zoom
Rotire
Setări imagine
Informaţii
Normal
Atenuare
Dezactivat
" Intrare ' Revenire
• Pauză expunere diap : Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să întrerupeţi redarea diapozitivelor.
• Viteză diapozitive : Selectaţi această opţiune
pentru a regla viteza de redare a diapozitivelor.
• Efect de tranziţie : Selectaţi această opţiune
pentru a seta efectul pentru redarea diapozitivelor.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 49
49
2011-12-23
5:06:39
Funcţii de bază
• Muzică de fond : Selectaţi această opţiune dacă
doriţi să ascultaţi muzică în timp de vizualizaţi o
fotografie.
2.
• Setare muzică de fond : Selectaţi această
opţiune dacă doriţi să reglaţi setările pentru muzica
de fundal.
IÎn modul oprit, conectaţi dispozitivul de
stocare USB la portul USB de pe panoul
frontal al aparatului.
Cont. Pers.
Videocl.
Dispozitiv conectat
• Zoom: Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
măriţi imaginea curentă. (Imaginea se poate mări de
până la 4 ori)
Photos
USB
• Rotire: Selectaţi această opţiune dacă doriţi să rotiţi
imaginea. (Opţiunea va roti imaginea în sens orar sau
anti-orar.)
• Setări imagine : Selectaţi această opţiune dacă
doriţi să reglaţi calitatea imaginii.
• Informaţii : Afişează informaţiile despre imagine,
inclusiv numele, dimensiunea etc.
✎ NOTĂ
 Dacă sistemul este conectat la un televizor
compatibil BD Wise, iar funcţia BD Wise este
activată, meniul de setări ale imaginii nu va apărea.
 Pentru a putea activa funcţia de redare a muzicii
de fundal, fişierul fotografie trebuie să existe pe
acelaşi suport de stocare ca şi fişierul muzică.
Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată de rata
de biţi a fişierului Mp3, de dimensiunea fotografiei
şi de metoda de codare.
 Este posibil ca fişierele video cu o rată de biţi mai
mare de 20Mbps să fie întrerupte în timpul redării.
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv
de stocare USB
Funcţie
My Devices
Music
Internet
Setări
" Intrare ' Revenire
Eliminare USB în siguranţă d WPS(PBC)
3.
Apăsaţi butonul INTRARE.
4.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
materialele video, melodiile sau fotografiile
dorite şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
5.
Pentru redarea de materiale video, melodii şi
fotografii, consultaţi paginile 41~50.
✎ NOTĂ
 Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul de
stocare USB (efectuând funcţia „Eliminare USB în
siguranţă”) pentru a preveni eventualele deteriorări
ale memoriei USB. Apăsaţi pe butonul MENU
pentru a vă deplasa la meniul principal, selectaţi
butonul GALBEN(C) şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
 Dacă deschideţi sertarul pentru discuri în timpul
redării de pe un dispozitiv de stocare USB, modul
pentru dispozitiv este schimbat automat la “BD/
DVD”.
F
Puteţi utiliza conexiunea USB pentru a reda fişiere
multimedia (MP3, JPEG, DivX etc.) descărcate de pe
dispozitivul de stocare USB.
1.
Deplasaţi-vă la meniul principal.
Cont. Pers.
Videocl.
Fotografii
Muzică
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
d WPS(PBC)
50
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 50
2011-12-23
5:06:41
04
Utilizarea butoanelor de pe telecomandă
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Preset Tuning 1: Mai întâi trebuie să
adăugaţi o frecvenţă dorită ca şi presetare.
Apăsaţi butonul OPRIRE () pentru a selecta
PRESET şi apoi apăsaţi pe butonul
) pentru a selecta postul
TUNING/CH (
presetat.
• Manual Tuning: Apăsaţi butonul OPRIRE ()
pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
) pentru a comuta
butonul TUNING/CH (
pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.
• Automatic Tuning: Apăsaţi butonul
OPRIRE () pentru a selecta MANUAL şi
),
apoi apăsaţi pe butonul TUNING/CH (
pentru a căuta automat banda.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului,
sunetul este comutat între STEREO şi
MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
Presetarea posturilor
Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în memorie
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
) pentru a
2. Apăsaţi butonul TUNING/CH (
selecta <89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY.
C
• Pe afişaj apare Număr.
4. Apăsaţi din nou pe butonul TUNER
MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
înainte ca Număr să dispară de pe afişaj.
• Număr dispare de pe afişaj şi postul este
salvat în memorie.
5. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-4.
• Pentru a comuta pe un post presetat,
apăsaţi butonul TUNING/CH (
) pentru a
selecta un canal.
Despre transmisia RDS
Utilizarea sistemului RDS (Radio Data
System) pentru recepţionarea posturilor FM
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal
suplimentar odată cu semnalele normale de
program.
De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi
informaţiile despre tipul de program transmis,
cum ar fi sport, muzică etc.Atunci când comutaţi
la un post FM care furnizează servicii RDS, pe
afişaj se aprinde indicatorul RDS.
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program
transmis în momentul respectiv.
• PS NAME (Nume serviciu program) : Indică
numele postului de transmisie şi este format din
8 caractere.
• RT (Text radio) : Decodează transmiterea
textului de la un post (dacă există) şi este
compus din maxim 64 de caractere.
• CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe
frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi să
nu transmită informaţii despre PTY, RT sau CT,
de aceea informaţiile pot să nu fie afişate
întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : Anunţuri din trafic
activate/dezactivate indică faptul că anunţurile
despre trafic sunt în curs de desfăşurare.
✎ NOTĂ
 Este posibil ca sistemul RDS să nu
funcţioneze corespunzător dacă postul
respectiv nu transmite corespunzător
semnalul RDS sau semnalul este prea slab.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 51
Funcţii de bază
Audiţia radio
51
2011-12-23
5:06:48
Funcţii de bază
Pentru a afişa semnalele RDS
Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le
trimite pe afişaj.
Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp
ce audiaţi un post radio.
RDS DISPLAY
1
• După fiecare apăsare a butonului,
afişajul se modifică pentru a vă indica
următoarele informaţii : PS NAME RT CT Frequency (Frecvenţă)
PS
(Serviciu
program)
RT
(Text radio) :
Frequency
(Frecvenţă)
În timpul căutării, pe afişaj apare
“<PS NAME>, după care sunt
afişate numele posturilor. Pe
afişaj apare <NO PS> dacă nu
este trimis niciun semnal.
în timpul căutării, pe ecran apare
<RT> , iar apoi mesajele text
trimise de postul respectiv.
Pe afişaj apare <NO RT> dacă
nu este trimis niciun semnal.
Frecvenţa postului (serviciu nonRDS)
Despre caracterele de pe afişaj
Când afişajul indică semnale PS sau RT sunt
utilizate următoarele caractere.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia
între majuscule şi minuscule, utilizând
întotdeauna majuscule.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele,
astfel <A,> poate să redea sunetele <À, Â, Ä,
Á, Å şi Ã.>.
Pentru a căuta un program cu ajutorul
codurilor PTY
Înainte de a începe!
• Funcţia Căutare tip program se aplică doar la
posturile presetate.
• Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsaţi
butonul OPRIRE ().
• Există o limită de timp atunci când efectuaţi
următorii paşi.
Dacă setarea este anulată înainte de finalizare,
iniţializaţi din nou operaţia de la pasul 1.
• Atunci când utilizaţi butoanele de pe
telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi
selectat postul FM cu autorul telecomenzii
principale.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce
audiaţi un post FM.
2. Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe
afişaj apare codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în
dreapta.
3. Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH,
cât timp codul PTY selectat la pasul anterior
rămâne pe afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate,
întrerupe operaţia când găseşte un post
selectat de dvs. şi comută pe postul
respectiv.
Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia
PTY-SEARCH (Căutare tip program)
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că
puteţi localiza un anumit gen de program din
canalele presetate, specificând codurile PTY.
52
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 52
2011-12-23
5:06:50
04
Dacă sistemul este conectat la iPod/iPhone,
puteţi reda melodiile sau filmele de pe acest
dispozitiv prin intermediul sistemului.





iPod nano (generaţia 5)
iPod nano (generaţia 4)
iPod nano (generaţia 3)
iPod nano (generaţia 2)
iPod nano (generaţia 1)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Funcţii de bază
Conectarea unui iPod/iPhone cu ajutorul
cablului USB
✎ NOTĂ
5V 500mA
1. Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone cu ajutorul
cablului USB la portul USB din partea din
faţă.
• iPod-ul porneşte automat.
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.
2. Apăsaţi butonul INTRARE.
3. Selectaţi fişierul muzical pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru
a controla funcţii de redare simple, cum sunt
cele asociate butoanelor REDARE, PAUZĂ,
OPRIRE, # /$ şi /. (Consultaţi
pagina 15.)
 “Made for iPod”



✎ NOTĂ
 Dacă doriţi să reveniţi la meniurile iPod în timp
ce iPod-ul este conectat prin cablul USB,
apăsaţi FUNCTION de pe telecomandă sau
apăsaţi de pe panoul frontal şi selectaţi
R. IPOD. Modul FUNCTION va fi comutat
astfel: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
Modelele de iPod/iPhone pe care le
puteţi utiliza împreună cu acest aparat
 iPod touch (generaţia 3)
 iPod touch (generaţia 2)
 iPod touch (generaţia 1)



 iPod classic
 iPod cu video
 iPod cu conector pentru staţie
 iPod cu selector cu clic

desemnează un
accesoriu electronic
conceput special
pentru conectarea la iPod şi certificat de
dezvoltator ca fiind în conformitate cu
standardele de performanţă Apple.
“Made for iPhone” desemnează un accesoriu
electronic conceput special pentru
conectarea la iPhone şi certificat de
dezvoltator ca fiind în conformitate cu
standardele de performanţă Apple.
Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru
funcţionarea acestui dispozitiv sau
conformitatea lui cu standardele de siguranţă.
Este posibil ca volumul să nu poată fi
controlat în mod normal împreună cu
modelele de iPod/iPhone menţionate mai sus.
Dacă întâmpinaţi probleme în ceea ce
priveşte oricare din modelele de mai sus,
actualizaţi software-ul dispozitivului iPod/
iPhone la ultima versiune.
În funcţie de versiunea software a
dispozitivului iPod, este posibil să apară
probleme de control. Aceasta nu este o
defecţiune a sistemului Home Cinema.
În funcţie de versiunea software sau de tipul
dispozitivului iPod, este posibil ca unele
comenzi să difere. Instalaţi cel mai recent
software pentru dispozitivul iPod.
(recomandat)
Este posibil ca redarea conţinutului aplicaţiilor
prin intermediul aparatului să nu fie garantată.
Vă recomandăm redarea conţinuturilor
descărcate pe dispozitivul iPod.
Dacă întâmpinaţi problem în ceea ce priveşte
utilizarea dispozitivului iPod, accesaţi www.
apple.com/support/ipod
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 53
53
2011-12-23
5:06:51
Servicii de reţea
Puteţi beneficia de diverse servicii de reţea, cum
ar fi Smart Hub sau BD-LIVE conectând aparatul
la reţeaua dvs.
Citiţi următoarele instrucţiuni înainte de a
utiliza oricare din serviciile de reţea.
1. Conectaţi aparatul la reţea.
(Consultaţi paginile 23~24)
3. Va apărea ecranul Smart Hub.
✎ NOTĂ
 Unele aplicaţii sunt disponibile doar în anumite
ţări.
4. Va apărea ecranul cu termenii acordului de
service.
Dacă sunteţi de acord ◄► pentru a selecta
De acord, şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
2. Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 33~36)
✎ NOTĂ
Utilizarea serviciului Smart Hub
 Este posibil ca ecranele să apară în câteva
secunde.
Cu ajutorul Smart Hub, puteţi încărca şi reda
filme, materiale video şi muzică de pe Internet,
accesa diverse aplicaţii contra cost sau gratuite şi
puteţi vizualiza toate aceste conţinuturi pe
televizorul dvs. Aplicaţiile includ ştiri, sporturi,
prognoze meteo, cotaţii bursiere, hărţi, fotografii
şi jocuri.
5. Va apărea ecranul Actualizare servicii şi se va
instala o serie de servicii şi aplicaţii. După
instalare, ecranul se va închide. Aplicaţiile şi
serviciile descărcate vor fi afişate în ecranul
Smart Hub. Acest proces poate dura mai mult
timp.
✎ NOTĂ
Puteţi porni această funcţie şi prin
apăsarea butonului SMART HUB de
pe telecomandă.
 Pe durata procesului de instalare, este posibil
ca serviciul Smart Hub să se închidă pentru
câteva momente.
 După instalare, este posibil să apară mai multe
Pornirea serviciului Smart Hub
pentru prima dată
Pentru a porni serviciul Smart Hub pentru prima
dată, urmaţi aceşti paşi:
1. Accesaţi meniul principal.
ecrane. Puteţi apăsa pe butonul INTRARE
pentru a le închide sau puteţi aştepta pentru
ca acestea să se închidă automat.
6. Pentru a porni o aplicaţie, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a evidenţia un widget
(program de mici dimensiuni), şi apoi apăsaţi
pe butonul INTRARE.
Cont. Pers.
Videocl.
Fotografii
Muzică
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
Eliminare USB în siguranţă d WPS(PBC)
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
Internet, şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
54
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 54
2011-12-23
5:06:52
05
1
2
3
4
6
Asistenţă navigare: Afişează butoanele de pe
telecomandă pe care le puteţi utiliza pentru a
naviga în cadrul serviciului Smart Hub.
• ROŞU (A) : Pentru a vă conecta la Smart
Hub.
• VERDE (B) : Pentru a aranja aplicaţiile.
• GALBEN (C) : Pentru a edita aplicaţiile.
• ALBASTRU (D) : Pentru a schimba setările
Smart Hub.
7
Aplicaţiile mele: Afişează galeria personală de
aplicaţii, în care puteţi adăuga, modifica sau şterge
aplicaţii.
5
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recomandat
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Conectare b Sortare după Mod Editare d Setări
7
6
1
Informaţii comerciale: Afişează ghidul Smart
Hub, o prezentare a produsului şi ale noilor
aplicaţii.
2
Your Video: Oferă recomandări de materiale
video în funcţie de preferinţele dvs.
• Vă permite să vedeţi recomandări video în
funcţie de preferinţele dvs. anterioare.
• Vă permite să selectaţi un film, afişează o
furnizori VOD (materiale video la cerere) care
deţin filmul respectiv şi vă permite să alegeţi
furnizorul dorit pentru încărcarea şi redarea
filmului. (Încărcarea şi redarea materialelor
video nu sunt disponibile în anumite zone.)
• Pentru instrucţiuni în ceea ce priveşte
utilizarea serviciului Materialele dvs. video,
accesaţi www.samsung.com.
• Această caracteristică este limitată la
anumite regiuni.
3
Search: Oferă o funcţie de căutare integrată a
furnizorilor de materiale video şi a dispozitivelor
AllShare conectate.
• Această funcţie este disponibilă atunci când
utilizaţi serviciul Smart Hub (cu excepţia
cazului în care vizionaţi un disc Blu-ray).
• Pentru acces rapid, utilizaţi butonul
SEARCH de pe telecomandă.
• Pentru instrucţiuni în ceea ce priveşte
utilizarea funcţiei de căutare, accesaţi www.
samsung.com.
4
5
Samsung Apps: Puteţi descărca diverse
aplicaţii, contra cost sau gratuite.
Recomandat: Afişează conţinuturile
recomandate de Samsung.
✎ NOTĂ
 Samsung Electronics nu este responsabilă
pentru întreruperi ale serviciului Smart Hub
cauzate, din orice motiv, de către furnizorul de
servicii.
 Serviciul Smart Hub descarcă şi procesează
date prin Internet pentru ca dvs. să vă puteţi
bucura de aceste conţinuturi pe ecranul
televizorului.
În cazul în care conexiunea la Internet nu este
stabilă, este posibil ca serviciul să prezinte
întârzieri sau întreruperi.
De asemenea, este posibil ca aparatul să se
oprească automat, ca răspuns la condiţiile de
pe Internet.
Dacă apare această situaţie, verificaţi
conexiunea la Internet şi încercaţi din nou.
 ste posibil ca serviciul de aplicaţii să fie oferit
doar în limba engleză, iar conţinuturile
disponibile să difere, în funcţie de zonaîn care
vă aflaţi.
 Pentru mai multe informaţii despre serviciul
Smart Hub, accesaţi site-ul web al furnizorului
dvs. de servicii.
 Serviciile oferite pot fi modificate de către
furnizorul serviciului Smart Hub, fără o
înştiinţare prealabilă.
 Conţinuturile serviciului Smart Hub pot diferi în
funcţie de versiunea firmware a aparatului.
 Conţinutul DivX protejat la copiere poate fi
redat numai cu ajutorul unui cablu HDMI.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 55
Servicii de reţea
Prezentarea generală a serviciului Smart Hub
55
2011-12-23
5:06:54
Servicii de reţea
Utilizarea tastaturii
Crearea unui cont
Cu ajutorul telecomenzii, puteţi utiliza tastatura de
pe ecran pentru a introduce litere, cifre şi simboluri.
Pentru a dispune de propria configuraţie a Smart
Hub, vă puteţi crea propriul cont Smart TV.
Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
1
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
mno
ghi
jkl
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
Search
Your Video
0
2
Comutare
Apăsaţi pe butonul ROŞU (A) de pe
telecomandă. Apare ecranul de conectare.
Ştergere
T9
ab
Ab
AB
b Metodă introducere
1
Contents 3
Contents 4
Recommended

Parolă
/ Limbă: English
Contents 1
xxxxxxxx
Apăsaţi [ENTER]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Apăsaţi
[ENTER]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Se reţin ID-ul şi parola Smart TV.
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Conectare
xxxxxxxx
Creare cont
4
Contents 2
Conectare
ID Smart TV
3
Samsung Apps
Contents 1
6
5
Contents 4
Anulare
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Parolă uitată
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Conectare b Sortare după Mod Editare d Setări
Tastatura curentă.
1 Utilizaţi această tastatură pentru a introduce
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
Creare cont şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3.
Pe următorul ecran, selectaţi opţiunea ID Smart
TV şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
Vor apărea un ecran de introducere şi o tastatură.
4.
Utilizaţi tastatura pentru a vă introduce adresa de
e-mail. Aceasta va reprezenta ID-ul dvs.
litere, cifre şi simboluri.
Apăsaţi butonul FULL SCREEN de pe
telecomandă pentru a schimba modul de
2
introducere
: ab, Ab, AB, cifre sau pictograme.
3 Afişează modul de introducere curent.
Apăsaţi butonul VERDE (B) de pe telecomandă
4 pentru a schimba metoda de introducere. (T9
sau ABC)
5
Apăsaţi butonul TOOLS de pe telecomandă
pentru a schimba limba.
6
Apăsaţi butonul REPEAT de pe telecomandă
pentru a şterge un caracter.
Introducerea textului, a cifrelor şi a simbolurilor
Pentru a introduce text, apăsaţi butonul numeric de pe
telecomandă care corespunde literei pe care doriţi să o
introduceţi. Apăsaţi butonul cu rapiditate pentru a
introduce o literă care nu este prima pe butonul
tastaturii de pe ecran. De exemplu, dacă doriţi să
introduceţi litera b, apăsaţi rapid butonul 2 al
telecomenzii de două ori. Pentru a introduce prima
literă de pe un buton, apăsaţi, eliberaţi şi apoi aşteptaţi.
Pentru a vă deplasa în cadrul textului, utilizaţi butoanele
cu săgeţi. Pentru a şterge text, deplasaţi cursorul în
partea dreaptă a caracterului pe care doriţi să îl ştergeţi
şi apoi apăsaţi pe butonul REPEAT. Pentru a comuta
literele între majuscule şi litere mici sau pentru a
introduce cifre sau semne de punctuaţie, apăsaţi pe
butonul FULL SCREEN.
56
✎ NOTĂ
 Tastatura funcţionează similar uneia de pe un
telefon mobil.
5.
După ce terminaţi, apăsaţi butonul INTRARE
pentru a selecta OK şi apoi apăsaţi din nou
butonul INTRARE- Va reapărea ecranul
Creare cont.
6.
Selectaţi Parolă, după care apăsaţi pe
butonul INTRARE. Vor apărea ecranul
Parolă şi o tastatură.
7.
Utilizaţi tastatura pentru a introduce o parolă.
Parola poate fi doar o combinaţie de litere,
cifre şi simboluri.
✎ NOTĂ
 Apăsaţi butonul ROŞU (A) de pe telecomandă
pentru a afişa sau ascunde parola atunci când
o introduceţi.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 56
2011-12-23
5:06:55
05
9.
După ce terminaţi, apăsaţi butonul INTRARE
pentru a selecta OK şi apoi apăsaţi din nou
butonul INTRARE. Apare din nou ecranul de
conectare.
Selectaţi Confirmare parolă, după care
apăsaţi pe butonul INTRARE.
2.
Selectaţi Săgeată jos din dreptul câmpului ID
Smart TV şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3.
Selectaţi ID-ul dvs. din lista care apare şi apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE. Apare din nou
ecranul de conectare.
4.
Selectaţi Parolă, după care apăsaţi pe butonul
INTRARE. Vor apărea fereastra Parolă şi o
tastatură.
5.
Cu ajutorul tastaturii şi al telecomenzii, introduceţi
parola. După ce terminaţi, apăsaţi butonul
INTRARE, selectaţi OK şi apoi apăsaţi din nou
butonul INTRARE.
10. Repetaţi paşii 7 şi 8.
11. Când ecranul de conectare apare din nou,
selectaţi Creare cont şi apoi apăsaţi
butonul INTRARE. Va apărea fereastra
Confirmare.
12. Selectaţi OK, după care apăsaţi pe butonul
INTRARE. Va apărea fereastra Continuare la
serviciul de înregistrare.
✎ NOTĂ
 Dacă doriţi ca serviciul Smart Hub să va introducă
parola în mod automat, selectaţi opţiunea
Memorare ID şi parolă Smart TV după
introducerea parolei şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE. Va apărea o bifă. Serviciul Smart Hub
va introduce parola în mod automat atunci când
selectaţi sau introduceţi ID-ul.
13. Selectaţi opţiunea Acces. Înreg. şi apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE.
14. Va apărea fereastra Înregistrare cont servicii.
• Dacă aveţi conturi la oricare din furnizorii
enumeraţi, puteţi asocia aceste conturi,
împreună cu parolele aferente, cu contul
Smart TV. Înregistrarea facilitează accesarea
site-ului web al furnizorului. Pentru a vedea
instrucţiunile de înregistrare, mergeţi la pasul
2 din secţiunea Gestionare conturi din meniul
Setări.
• Dacă nu aveţi conturi de furnizori sau dacă
nu doriţi să le înregistraţi în acest moment,
selectaţi Înr. ulterioară şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Fereastra se va închide
automat în aproximativ un minut.
✎ NOTĂ
 Trebuie să utilizaţi o adresă e-mail pentru ID.
 Puteţi înregistra până la 10 conturi de utilizator.
 Nu aveţi nevoie de un cont pentru a utiliza
serviciul Smart Hub.
Conectarea la cont
Pentru a vă conecta la contul Smart TV, urmaţi
aceşti paşi:
1.
Când ecranul principal Smart Hub este afişat
pe televizor, apăsaţi butonul ROŞU (A) de pe
telecomandă. Apare ecranul de conectare.
Meniul Setări - ALBASTRU (D)
Ecranul meniului Setări vă oferă acces la
resursele de gestionare a contului şi la funcţiile
proprietăţilor contului şi vă dă posibilitatea de a
reseta contul.
Pentru a accesa meniul Setări şi apoi selecta un
element de meniu, urmaţi aceşti paşi:
1.
Apăsaţi pe butonul ALBASTRU (D) de pe
telecomandă.
2.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
un element de meniu, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
Funcţiile din meniul Setări sunt descrise mai jos.
✎ NOTĂ
 Elementul Manager servicii din meniul Setări nu
este disponibil pentru playerele Blu-ray.
Administrare conturi
Meniul de administrare a conturilor conţine funcţii
care vă permit să înregistraţi conturile la furnizorii
de servicii, să schimbaţi parola pentru serviciul
Smart Hub şi să ştergeţi sau să dezactivaţi contul
Smart TV.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 57
Servicii de reţea
8.
57
2011-12-23
5:06:57
Servicii de reţea
Înregistrare cont servicii
Schimbare parolă
Dacă aveţi conturi la oricare din furnizorii
enumeraţi de către funcţia Înregistrare cont
servicii, puteţi asocia aceste conturi, împreună cu
parolele aferente, cu contul Smart TV. Dacă
asociaţi acest cont, vă veţi putea conecta cu
uşurinţă prin intermediul Smart Hub, fără a fi
necesară introducerea numelui de cont şi a
parolei.
Această funcţie vă permite să schimbaţi parola
pentru Smart Hub. Pentru aceasta, urmaţi paşii
de mai jos:
Pentru a utiliza funcţia de înregistrare a unui cont
de service, parcurgeţi următorii paşi:
1.
2.
În meniul Setări, selectaţi Înregistrare cont de
service şi apoi apăsaţi butonul INTRARE. Va
apărea fereastra Înregistrare cont servicii.
Apăsaţi pe butoanele săgeţi ▲▼ pentru a
selecta un furnizor de servicii pe care doriţi
să îl asociaţi cu contul dvs. Smart TV şi apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 Dacă aveţi un cont Samsung şi doriţi să utilizaţi
funcţia Aplicaţii Samsung din Smart Hub,
trebuie să înregistraţi contul Aplicaţii Samsung
aici. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
pagina 61.
3.
Cu ajutorul telecomenzii şi al tastaturii de pe
ecran, introduceţi ID-ul şi parola. După ce
terminaţi, apăsaţi pe butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 Acestea sunt ID-ul şi parola pe care le utilizaţi
în mod normal pentru a vă accesa contul pe
acest site.
4.
Dacă aţi introdus corect ID-ul şi parola, va
apărea mesajul Înregistrat cu succes).
5.
Dacă aţi apăsat INTRARE, repetaţi paşii de la
2 la 4 pentru a asocia un alt furnizor de servicii.
6. După ce terminaţi, apăsaţi pe butonul
RETURN.
58
1.
Selectaţi Schimbare parolă, după care
apăsaţi pe butonul INTRARE.
2.
Introduceţi parola din prezent. Va apărea
ecranul următor.
3.
Pe ecranul următor, introduceţi o parolă
nouă pe prima linie. Introduceţi-o din nou pe
cea de-a doua linie, pentru a confirma.
4.
Va apărea ecranul Schimbare parolă
finalizată. Apăsaţi butonul INTRARE sau
aşteptaţi închiderea ecranului - aceasta va
avea loc după aproximativ 5 secunde.
Elim. din lista de conturi TV
Funcţia de eliminare din lista de conturi TV
anulează toate conturile de service înregistrate în
ecranul Înregistrare cont de service.
Dezactivare cont
Această funcţie dezactivează contul dvs. Smart
TV şi îl şterge din Smart Hub împreună cu toate
setările contului dvs.
Manager service
Acest meniu este utilizat pentru setarea de service
pentru o aplicaţie specială. (Aplicaţii: AP New, Ticker
etc.)
✎ NOTĂ
 Această funcţie este activă numai dacă este
instalată o aplicaţie specială.
Reset
Funcţia de resetare iniţializează toate aplicaţiile
descărcate, şterge toate conturile de utilizator şi
setările din aparat şi resetează toate setările
Smart Hub la valorile implicite din fabrică. Apoi,
aparatul va reporni serviciul Smart Hub ca atunci
când acest porneşte pentru prima dată. Totuşi,
contul dvs. va rămâne pe serverul Smart Hub.
Pentru a vă conecta la contul dvs., introduceţi
ID-ul şi parola în ecranul Creare cont.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 58
2011-12-23
5:06:57
05
1.
În meniul Administrare conturi, selectaţi
Resetare şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE. Va apărea ecranul Resetare.
2.
Introduceţi parola de securitate. Aceasta
este parola pe care aţi introdus-o dacă aţi
configurat o clasificare parentală BD sau
DVD (consultaţi pagina 38). Dacă nu aţi
configurat o astfel de clasificare parentală,
introduceţi 0000.
3.
După câteva momente, Smart Hub se va
reseta automat. Este posibil ca ecranul să
devină negru, după care Smart Hub va
reapărea. După câteva momente, acesta va
începe procedura de reiniţializare.
4.
Pentru a finaliza această procedură, mergeţi la
pasul 4 din secţiunea Pornirea serviciului Smart
Hub pentru prima dată. (Consultaţi pagina 54)
✎ NOTĂ
 Dacă aţi uitat parola, menţineţi apăsat butonul
OPRIRE ( ) de pe panoul frontal al produsului
mai mult de 5 secunde, fără un disc în aparat.
Proprietăţi
Elementul de meniul Proprietăţi conţine trei funcţii
care afişează informaţii despre Smart Hub:
Mai multe
Afişează informaţii despre serviciul Smart Hub,
inclusiv numărul versiunii, numărul de servicii
instalate, utilizarea memoriei şi ID-ul unic al
aparatului.
Termenii acordului de servicii
Afişează termenii acordului de servicii.
Meniul Mod editare - GALBEN (C)
Funcţiile din meniul Edit Mode (Mod editare) vă
permit să configuraţi aplicaţia în secţiunea My
Applications (Aplicaţiile mele) din ecranul Smart Hub.
Utilizând aceste funcţii, puteţi bloca şi debloca
accesul la anumite aplicaţii, puteţi crea foldere noi şi
muta aplicaţii în ele, redenumi foldere, şterge
aplicaţii şi schimba poziţia aplicaţiilor pe ecran.
Pentru a accesa meniul Mod editare şi apoi selecta
un element de meniu, urmaţi aceşti paşi:
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă. Bara de meniu a modului de
editare va apărea în partea de jos a ecranului.
2.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta un element de meniu, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
Funcţiile de pe bara de meniul a modului de editare
sunt descrise mai jos.
✎ NOTĂ
 Este posibil ca unele elemente de meniu să nu
apară pe ecran. Pentru a vedea aceste
elemente, apăsaţi pe ◄► pentru a vă deplasa
la marginea ecranului, după care mai apăsaţi o
dată pentru a afişa elementele.
 Puteţi închide bara evidenţiind simbolul X din
partea dreaptă jos şi apoi apăsând butonul
INTRARE.
Mutare
Funcţia de mutare vă permite să schimbaţi poziţia
pe ecran a unei aplicaţii. Pentru a utiliza funcţia de
Mutare, urmaţi aceşti paşi:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
Selectaţi o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE. Deasupra aplicaţiei apare o bifă.
Apăsaţi butonul ▲▼◄► pentru a selecta
Mutare şi apoi apăsaţi INTRARE. Deasupra
aplicaţiei apare o pictogramă de schimbare.
Apăsaţi pe ▲▼◄► pentru a deplasa
pictograma. Apăsaţi butonul INTRARE atunci
când pictograma se află în poziţia dorită.
Aplicaţia este mutată la noua locaţie.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 59
Servicii de reţea
Pentru a utiliza funcţia de resetare, urmaţi aceşti
paşi:
59
2011-12-23
5:06:57
Servicii de reţea
Folder nou
Această funcţie vă permite să creaţi noi foldere şi să
le atribuiţi nume. După crearea unui folder, puteţi
muta aplicaţia în acesta. Pentru a utiliza această
funcţie, urmaţi paşii de mai jos:
1.
2.
3.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
deplasa cursorul la Folder nou, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Vor apărea fereastra Folder
nou şi o tastatură.
Utilizaţi tastatura pentru a introduce numele
folderului şi apăsaţi butonul INTRARE.
Ecranul Folder nou se va închide şi noul folder
va apărea pe ecranul Smart Hub.
Pentru a edita elementele dintr-un folder
Selectaţi un folder şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE. Folderul se va deschide.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă. Butoanele de editare apar în partea
de jos a ecranului.
Aceste butoane funcţionează în acelaşi mod ca şi
butoanele meniului Mod editare de pe ecranul
principal. De exemplu, pentru a muta o aplicaţie
înapoi în ecranul principal Aplicaţiile mele:
1.
Selectaţi aplicaţia.
2.
Selectaţi Mutare în folder şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Va apărea fereastra
Mutare în folder.
3.
Selectaţi Aplicaţiile mele, şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Fereastra Mutare în
folder se închide şi aplicaţia revine în ecranul
Aplicaţiile mele.
Mutare în folder
Funcţia de mutare a unui folder vă permite să
mutaţi o aplicaţie într-un folder. Pentru a utiliza
această funcţie, urmaţi paşii de mai jos:
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
2.
Selectaţi o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
3.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta Mutare în folder, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Va apărea fereastra
Mutare în folder.
4.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta un folder
şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Pe
ecran va apărea mesajul Mutat în folder,
după care va dispărea. Aplicaţia va fi mutată
în acel folder.
Pentru a accesa aplicaţiile dintr-un folder
1.
Închideţi meniul modului de editare
2.
În Aplicaţiile mele apăsaţi pe butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE. Folderul se va
deschide.
3.
Selectaţi o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE. Aplicaţia sau serviciul acesteia va
fi iniţializat.
60
Redenumire folder
Această funcţie vă permite să redenumiţi foldere.
Pentru a utiliza această funcţie, urmaţi paşii de
mai jos:
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
2.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta un folder
şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta Redenumire folder, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Vor apărea fereastra
Redenumire folder şi o tastatură.
4.
Utilizaţi tastatura pentru a introduce un nume
nou şi apăsaţi butonul INTRARE. Fereastra
de redenumire se va închide şi noul nume va
apărea sub folder.
Blocare
Funcţia de blocare vă permite să blocaţi anumite
aplicaţii din ecranul Aplicaţiile mele pentru a nu
putea fi deschise fără codul de securitate
parental.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 60
2011-12-23
5:06:58
05
3.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta Ştergere şi
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Va fi afişat
mesajul “Ştergeţi elementele selectate?”.
Selectaţi Da, după care apăsaţi pe butonul
INTRARE. Aplicaţia va fi ştearsă.
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
4.
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
o aplicaţie şi apoi apăsaţi INTRARE. Dacă
aplicaţia poate fi blocată, elementul de meniu
Blocare este activat.
Meniul de sortare - VERDE (B)
3.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta Blocare şi
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Va
apărea fereastra Securitate.
4.
Introduceţi codul de securitate parentală
(consultaţi pagina 38). Dacă nu aţi creat un
astfel de cod, introduceţi 0000.
5.
Apăsaţi pe butonul INTRARE. Va apărea
fereastra Serviciu blocare care va confirma
blocarea după care se va închide. În dreptul
aplicaţiei apare un simbol de blocare.
Deblocare
1.
2.
3.
4.
5.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o
aplicaţie blocată şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta Deblocare şi
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Va apărea
fereastra Securitate.
Introduceţi codul de securitate parentală
(consultaţi pagina 38). Dacă nu aţi creat un
astfel de cod, introduceţi 0000.
Apăsaţi pe butonul INTRARE. Va apărea
fereastra Serviciu blocare eliberat care va
confirma deblocarea după care se va închide.
Ştergere
Funcţia de ştergere vă permite să ştergeţi aplicaţia
din ecranul Aplicaţiile mele. Pentru a utiliza funcţia
de ştergere, urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o
aplicaţie şi apoi apăsaţi INTRARE.
Servicii de reţea
Pentru a utiliza funcţia de blocare, urmaţi aceşti
paşi:
Funcţiile din meniul de sortare vă permit să sortaţi
aplicaţiile din Aplicaţiile mele după ordinea
prestabilită, nume, dată, frecvenţă, categorie, criterii
definite de utilizator. Dacă schimbaţi manual poziţia
unei aplicaţii, meniul de sortare va evidenţia automat
opţiunea Definit de utilizator atunci când este
accesat.
Pentru a sorta aplicaţiile din Aplicaţiile mele, urmaţi
paşii de mai jos:
1. Apăsaţi pe butonul VERDE (D) de pe
telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta o
metodă de sortare şi apoi apoi apăsaţi butonul
INTRARE. Smart Hub sortează aplicaţiile în
funcţie de metoda aleasă de dvs.
Samsung Apps
Această funcţie vă permite să descărcaţi aplicaţii
şi servicii, contra-cost şi gratuite, pe playerul dvs.
Blu-ray, pe care le puteţi vedea şi utiliza pe
televizor.
Aceste aplicaţii şi servicii includ materiale video,
melodii, fotografii, jocuri, ştiri, evenimente sportive
etc. Aplicaţiile noi apar în ecranul Aplicaţiile mele.
Aplicaţii şi servicii suplimentare sunt adăugate cu
regularitate.
Aplicaţii plătite
Pentru a descărca aplicaţii contra-cost, trebuie să
creaţi un cont Samsung şi să asociaţi un card de
credit acestui cont.
Pentru a crea un cont Samsung, accesaţi www.
samsung.com:
✎ NOTĂ
 Este posibil ca acest serviciu să nu fie oferit în
anumite ţări.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 61
61
2011-12-23
5:06:58
Servicii de reţea
Accesarea ecranului Aplicaţii Samsung
Sortare după
Pentru a accesa Aplicaţii Samsung, apăsaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a naviga către zona
Aplicaţii Samsung de pe ecranul principal Smart
Hub şi apoi apăsaţi butonul INTRARE. Va apărea
ecranul Aplicaţii Samsung.
Puteţi accesa aceste file din partea de sus a
ecranului utilizând butoanele ▲▼◄►. Fiecare
filă afişează serviciile sau aplicaţiile din categoria
aleasă, sortate după criteriul indicat pe filă
(Recomandate, Cele mai descărcate, Cele mai
recente, Nume).
✎ NOTĂ
 Dacă accesaţi acest ecran pentru prima dată,
va apărea fereastra cu termenii de utilizare a
serviciului. Selectaţi Agree (Sunt de acord) şi
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
De asemenea, puteţi utiliza butonul
ALBASTRU (D) de pe telecomandă pentru a
accesa filele Sort By (Sortare după). De fiecare
dată când apăsaţi butonul ALBASTRU (D), veţi
comuta de la o filă de sortare la alta.
Utilizarea ecranului Aplicaţii Samsung
Aplicaţiile Samsung, după categorii
Pentru a utiliza ecranul Aplicaţii Samsung, urmaţi
aceşti paşi:
Sunt disponibile următoarele categorii:
1.
Apăsaţi butoanele ◄► pentru a vă deplasa
la lista de categorii din partea stângă.
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a evidenţia o
categorie. În câteva secunde, ecranul
Aplicaţii Samsung va afişa aplicaţiile din
categoria respectivă. În partea de sus vor
apărea filele de sortare.
3.
Apăsaţi butonul ► pentru a vă deplasa la
aplicaţiile sau serviciile afişate.
4.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta o aplicaţie sau un serviciul şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE. Va apărea
ecranul Detalii aplicaţie, care va oferi o
descriere a aplicaţiei sau serviciului.
5.
Selectaţi opţiunea Descărcare acum şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE. Dacă aplicaţia
sau serviciul nu este contra-cost,
descărcarea va începe. Dacă trebuie să
plătiţi pentru aplicaţie sau serviciu, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
descărcarea.
✎ NOTĂ
• Ce este nou? : afişează noile aplicaţii înregistrate.
• Video : afişează diverse suporturi video, cum ar
fi filme, emisiuni TV şi materiale video cu durată
scurtă.
• Joc : Afişează diverse jocuri, precum sudoku sau
şah.
• Sporturi : Afişează diverse servicii dedicate
sporturilor, cum ar fi informaţii despre meciuri,
imagini şi materiale video cu durată scurtă.
• Stil de viaţă : Include diverse servicii dedicate
stilului de viaţă, cum ar fi muzică, instrumente de
gestionare a fotografiilor personale şi servicii de
interacţiune socială, precum Facebook şi Twitter.
• Informaţii : Include diverse servicii de informaţii,
cum ar fi cele despre ştiri, cotaţii bursiere şi meteo.
• Altele : Include alte servicii diverse.
Contul meu
Această secţiune vă oferă acces la ordinea şi istoricul
de descărcare pentru Aplicaţii Samsung, precum şi la
ecranul de stare a plăţilor. Pentru a accesa aceste
informaţii trebuie să aveţi un cont Samsung Apps.
 Unele aplicaţii sunt gratuite, dar utilizarea
acestora necesită înregistrarea sau deţinerea
unui cont plătit la furnizor.
 Aplicaţiile şi serviciile descărcate din secţiunea
Samsung Apps apar în ecranul Aplicaţiile mele.
62
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 62
2011-12-23
5:06:58
05
BD-LIVE™
Dacă aveţi întrebări cu privire la Aplicaţii
Samsung, consultaţi întâi resursele de asistenţă.
Dacă nu găsiţi niciun sfat util, accesaţi www.
samsung.com.
Pentru a utiliza funcţia de ajutor, urmaţi aceşti paşi:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta Ajutor, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
Apăsaţi pe ◄► pentru a intra în meniul
Ajutor după ce acesta apare.
Apăsaţi pe ▲▼ pentru a derula textul de
asistenţă.
Apăsaţi pe ◄ pentru a ieşi din resursele de
asistenţă.
Utilizarea butoanelor colorate de pe telecomandă
atunci când lucraţi cu Aplicaţii Samsung
• ROŞU (A) (Conectare) : Pentru a vă conecta la
contul dvs. Smart TV.
• VERDE (B) (Vizualizare miniaturi/listă) : Pentru a
comuta între vizualizarea aplicaţiilor în stilul miniaturi
sau listă.
• ALBASTRU (D) (Sortare după) : Pentru a sorta
aplicaţiile într-o categorie, în funcţie de criteriile
Recomandate, Cele mai descărcate, Cele mai
recente sau Nume.
• Revenire : Pentru a reveni la meniul anterior.
✎ NOTĂ
 Serviciile care implică anumite conţinuturi
Internet pot fi adăugate sau şterse de către
furnizori fără înştiinţare prealabilă.
Pentru instrucţiuni în ceea ce priveşte utilizarea
serviciului Materialele dvs. video sau a funcţiei
de căutare, accesaţi www.samsung.com.
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi accesa
diferite servicii cinematice utilizând un disc compatibil
BD-LIVE.
1. Ataşaţi un stick de memorie USB la mufa USB din
partea din faţă a produsului, după care verificaţi
memoria rămasă. Dispozitivul de memorie trebuie
să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite stocarea serviciilor BD-LIVE.
2. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
3. Selectaţi unul din conţinuturile de servicii BD-LIVE
furnizate de producătorul discului.
Servicii de reţea
Ajutor
✎ NOTĂ
 Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.
Utilizarea funcţiei AllShare
Serviciul AllShare vă permite să redaţi prin
intermediul aparatului melodii, materiale video şi
fotografii aflate pe PC sau pe telefonul sau
dispozitivul NAS compatibil DLNA.
Pentru a utiliza serviciul AllShare împreună cu
aparatul dvs., trebuie să conectaţi aparatul la reţea
(consultaţi paginile 23~24).
Pentru a utiliza funcţia AllShare împreună cu PC-ul,
trebuie să instalaţi software AllShare pe PC.
Dacă aveţi un telefon mobil sau un NAS compatibil
DLNA, puteţi utiliza funcţia AllShare fără a avea
nevoie de software adiţional.
Puteţi descărca software-ul pentru PC şi puteţi
obţine instrucţiuni pentru utilizarea AllShare de pe
site-ul web Samsung.com.
Utilizarea funcţiei vTuner
vTuner este funcţia pentru ascultarea
transmisiilor radio. Dacă apăsaţi butonul
vTuner, puteţi trece la widget-ul vTuner.
Apăsaţi butonul vTuner.
✎ NOTĂ
 Puteţi utiliza funcţia vTuner după ce
descărcaţi aplicaţia vTuner de pe site-ul
Samsung Apps.
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 63
63
2011-12-23
5:06:58
Informaţii suplimentare
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinaţi
nu apare mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de
alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Dispozitivul iPod nu poate fi
conectat.
• Verificaţi starea conectorului dispozitivului iPod.
• Menţineţi versiunea de software a dispozitivului iPod actualizată.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul de regiune al discului BD/DVD.
Este posibil ca discurile BD/DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea butonului
Redare/Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• În timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale nu se aude sunet.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la o parte din
boxe, nu de la toate 6.
• Pentru unele discuri BD/DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
• Reglaţi volumul.
• Atunci când ascultaţi un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis doar
PL II (Dolby
prin boxele frontale. Selectaţi "PRO LOGIC II" apăsând butonul
Pro Logic II) de pe telecomandă pentru a utiliza toate cele şase boxe.
Nu a fost activat sistemul de
sunet surround Dolby Digital 5,1
CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5,1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby
Digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de
sunet pe 5.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5.1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de manevrare?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
• Calitatea imaginii este slabă,
iar imaginea tremură.
• Aţi pornit televizorul?
• Aţi conectat corespunzător cablurile video?
• Discul este murdar sau deteriorat?
• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe discurile care nu conţin
limbile respective.
Ecranul Meniu nu apare, nici măcar
după selectarea funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
64
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 64
2011-12-23
5:06:58
06
Verificare/Soluţie
Raportul dimensiunilor nu poate fi
modificat.
• Puteţi reda discuri BD/DVD de 16:9 în modurile 16:9 Wide, 4:3 Letter Box sau
4:3 Pan Scan, dar discurile BD/DVD de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o rata de
4:3. Consultaţi eticheta discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se închide
sau se aude un zgomot ciudat.)
• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe telecomandă timp de 5 secunde în
modul STANDBY.
• Aparatul nu funcţionează normal.
- Utilizarea funcţiei RESET (Resetare) va duce la ştergerea tuturor setărilor
memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
• Fără niciun disc introdus, ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) al aparatului
pentru mai mult de 5 secunde. Pe afişaj apare INIT (Iniţial), iar setările vor
reveni la valorile prestabilite.
Apoi apăsaţi pe butonul ALIMENTARE.
- Utilizarea funcţiei RESET (Resetare) va duce la ştergerea tuturor setărilor
memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă
într-o zonă cu recepţie bună.
Nu este emis niciun sunet, când
semnalul audio TV este
direcţionat prin aparat.
• Dacă apăsaţi butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ( ) în timp ce ascultaţi
sunetul de la televizor utilizând funcţiile D. IN sau AUX, funcţiile BD/DVD sunt
activate şi acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul "Not
Available" (Nu este disponibil).
• Funcţia sau acţiunea nu poate fi efectuată în acest moment deoarece:
1. Este restricţionată de software-ul discului BD/DVD.
2. Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri)
3. Funcţia nu este disponibilă în acel moment.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de ieşire este
setat la o rezoluţie care nu este
acceptată de televizorul dvs. (de ex.,
1080p), nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe panoul frontal pentru mai mult de 5
secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică
Nu există semnal de ieşire HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a produsului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI 576p/480p/
720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 65
Informaţii suplimentare
Simptom
65
2011-12-23
5:06:58
Informaţii suplimentare
Simptom
Verificare/Soluţie
Funcţia PC Share Manager
Pot vedea folderele partajate prin
intermediul PC Share Manager, dar
nu pot vedea fişierele.
• Pentru că aparatul afişează doar fişierele care corespund categoriilor Muzică,
Imagini şi Filme, fişierele care nu aparţin acestor categorii este posibil să nu fie
afişate.
Funcţia AllShare
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi dacă reţeaua este stabilă.
• Verificaţi dacă aţi conectat corespunzător cablul de reţea şi dacă reţeaua este
cumva supraîncărcată.
• Conexiunea wireless între server şu aparat este instabilă. Verificaţi conexiunea.
Conexiunea AllShare dintre TV şi
PC este instabilă.
• Adresele IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unice, în caz contrar putând
apărea conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă.
• Verificaţi dacă este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi funcţia paravanului de protecţie.
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la serverul
BD-LIVE.
• Verificaţi dacă s-a realizat corect conexiunea la reţea utilizând meniul Test de
reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat sau nu la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB
pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul disponibil
în secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 37)
• Verificaţi dacă meniul Conexiune la Internet BD-LIVE este setat la Permiteţi
(Toate).
• Dacă niciuna din soluţiile de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul
conţinuturilor sau realizaţi actualizarea la ultima versiune de firmware.
Atunci când utilizaţi serviciul BDLIVE, apare o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB
pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
(Consultaţi pagina 37)
✎ NOTĂ
 Când reveniţi la setările prestabilite din fabrică, toate datele utilizatorului stocate în datele BD vor fi şterse.
66
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 66
2011-12-23
5:06:59
06
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Generale
Tuner FM
Greutate
3,15 kg
Dimensiuni
430,0 (L) x 60,0 (Î) x 279,1 (l) mm
Interval temperatură de funcţionare
între +5°C şi +35°C
Interval umiditate de funcţionare
între 10% şi 75%
Raport semnal/zgomot
55 dB
Sensibilitate utilizabilă
12 dB
Distorsiune armonică totală
0.5 %
BD (Disc Blu-ray)
Viteză de citire: 9,834 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Video Composite
Viteză de citire: 6,98 ~ 7,68 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat): 135 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 74 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 20 min.
1 canal : 1,0 Vp-p (75Ω)
Disc Blu-ray : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75Ω)
Ieşire video
Pr : 0,70 Vp-p (75Ω)
Video Component
Pb : 0,70 Vp-p (75Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio
HDMI
Ieşire boxe frontale
Amplificator
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Semnal audio pe mai multe canale PCM, semnal audio Bitstream, semnal audio PCM
167W x 2(3Ω)
Ieşire boxă centrală
167W(3Ω)
Ieşire boxă surround
166W x 2(3Ω)
Ieşire subwoofer
167W(3Ω)
Răspuns în frecvenţă
Intrare analog
20Hz~20kHz (±3dB)
Intrare digitală
20Hz~40kHz (±-4dB)
Raport S/N
70dB
Separarea canalelor
60dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 500mV
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 67
67
2011-12-23
5:06:59
Informaţii suplimentare
HT-D4500
Sistem de boxe pe 5.1 canale
Sistem boxe
Boxă
Faţă
Surround
Centru
Subwoofer
Impedanţă
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Interval frecvenţă
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Nivel presiune sunet la ieşire
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Intrare estimată
167W
166W
167W
167W
Intrare maximă
334W
332W
334W
334W
Dimensiuni (L x Î x l)
Faţă : 90 x 139 x 70 mm
Surround : 77 x 107 x 70 mm
Centru : 228 x 77 x 70 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Greutate
Faţă : 0,42 kg, Surround : 0,33 kg
Centru : 0,48 kg, Subwoofer : 3,62 kg
HT-D4550
Sistem de boxe pe 5.1 canale
Sistem boxe
Boxă
Faţă
Surround
Centru
Subwoofer
Impedanţă
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Interval frecvenţă
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Nivel presiune sunet la ieşire
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Intrare estimată
167W
166W
167W
167W
Intrare maximă
334W
332W
334W
334W
Dimensiuni (L x Î x l)
Faţă : 90 x 1200 x 119 mm
Surround : 90 x 1200 x 119 mm
Centru : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Greutate
Faţă : 3,69 kg, Surround : 3,69 kg
Centru : 0,96 kg, Subwoofer : 3,60 kg
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
- Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată produsului.
68
Română
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 68
2011-12-23
5:06:59
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 69
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-23
5:06:59
Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la
returnarea bateriilor.)
Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie
eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul
există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau
plumb în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte
tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.
Eliminarea corectă a acestui aparat
(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere,
la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane
din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil
pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local,
pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător.
Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.
HT-D4500_XEO_ROM_1223.indd 70
2011-12-23
5:07:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement