Samsung HT-X250 Manual de utilizare

Samsung HT-X250 Manual de utilizare
Manual de utilizare
ROM
SISTEM DIGITAL
HOME CINEMA
HT-X250
HT-TX250
EJECT
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
COMPACT
AH68-01943F
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
PREGĂTIREA
Avertismente privind siguranţa
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul
produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau
de accidentare.
Acest simbol indică instrucţiuni importante
referitoare la produs.
7cm
10cm
10cm
10cm
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.
PRODUS LASER CLASA 1
ROM
PREGĂTIREA
PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI
CAPACUL POSTERIOR (sau DIN SPATE)
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT
FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU
SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Precauţii
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate
în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
Verificaţi dacă sursa de curent din locuinţa dvs. corespunde specificaţiilor de pe eticheta situată în partea posterioară a playerului.
Instalaţi playerul orizontal, pe o suprafaţă adecvată (mobilier), asigurând suficient spaţiu de ventilaţie în jurul acestuia (7,5 ~ 10cm).
Asiguraţi-vă că fantele pentru ventilaţie nu sunt obstrucţionate. Nu aşezaţi alte obiecte pe player. Nu aşezaţi playerul pe un amplificator
sau alte echipamente care emană căldură intensă.
Înainte de a mişca playerul, asiguraţi-vă că spaţiul pentru disc este gol. Acest player este proiectat pentru funcţionare continuă. Oprirea
playerului DVD şi trecerea acestuia în mod stand-by nu întrerupe alimentarea cu curent. Pentru a deconecta complet playerul de la sursa
de alimentare, scoateţi ştecherul Din priza de perete, în special pentru perioade îndelungate de neutilizare.
ATENŢIE-EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL
DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.
AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi umezeală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA ŞTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare de protecţie prin împământare.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcţională.
Marcajul de pe produs sau semnificaţia acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat
împreună cu celelalte reziduuri menajere, la finalul duratei de viaţă.
Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii
umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de
reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor
materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au
achiziţionat produsul sau oficiul guvernamental local, pentru informaţii legate de locul
şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător. Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice
termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri comerciale.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi
ştecărul din priză.
Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice
pot duce la defectarea aparatului.
Ştecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare
şi trebuie să fie accesibil în orice moment.
Phones
Feriţi playerul de umezeală (de ex. vaze) şi căldură
în exces (de ex. un şemineu) sau de echipamente
care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe…). Deconectaţi cablul de
alimentare de la priză, dacă playerul se defectează.
Playerul nu este destinat utilizării industriale.
Utilizaţi produsul doar în scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă playerul
sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.
Dacă transportaţi playerul pe timpul iernii, aşteptaţi
aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca
aparatul să ajungă la temperatura camerei.
2
Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor
soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
Bateriile utilizate pe acest produs conţin substanţe
chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri
menajere.
3
Caracteristici
Redare multidisc şi tuner FM
Compatibil cu DVD-Audio
Trăiţi experienţa unui sunet de înaltă calitate de pe un disc DVD-Audio.
Sistemul integrat DAC pe 24 biţi/192kHz permite redarea unei calităţi audio excepţionale în ceea ce priveşte
standardul Dynamic Range, rezoluţia de nivel scăzut şi detaliul la frecvenţă înaltă.
Disponibilitatea funcţiei USB HOST
Puteţi să conectaţi dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) şi să redaţi fişierele de pe acestea
cu ajutorul funcţiei USB HOST ale sistemului Home Theater.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II este o nouă tehnologie de decodare a semnalului audio multicanal, care îmbunătăţeşte
calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.
DTS (sisteme Digital Theater)
DTS este un format de compresie audio conceput de Digital Theater Systems Inc. Acesta oferă un sunet de
calitate 5.1 la frecvenţă maximă.
Funcţia Screen Saver pentru televizor
Dacă unitatea principală rămâne în modul Stop timp de 3 minute, pe ecranul televizorului va apărea logoul
Samsung.
Produsul HT-X250/HT-TX250 trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul
Screen Saver.
Funcţia de economisire a energiei
Produsul HT-X250/HT-TX250 se închide automat după 20 de minute în modul Stop.
Afişaj personalizat televizor
În timpul redării JPEG, DVD produsul HT-X250/HT-TX250 vă permite să selectaţi imaginea preferată şi s-o setaţi ca
imagine de fundal.
HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
HDMI transmite simultan semnalele DVD video şi audio, fapt ce duce la obţinerea unei imagini mai clare.
Funcţia Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie care poate fi utilizată la acţionarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru
televizor, prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. (Există un singur
model de televizor Samsung care acceptă funcţia Anynet+.)
4
ROM
PREGĂTIREA
CONFIGURARE
Avertismente privind siguranţa ............................2
Precauţii...............................................................3
Caracteristici ........................................................4
Observaţii privind discurile...................................6
Descriere .............................................................8
Setări .................................................................44
Setarea limbii .................................................44
Setarea tipului de ecran TV ...........................45
Setarea programelor care necesită
supravegherea părinţilor (nivelul de evaluare) 46
Setarea parolei ..............................................46
Setarea imaginii de fundal .............................47
Pentru a selecta una dintre cele 3 setări
de fundal efectuate de dv ..............................47
Modul de redare DVD ....................................48
Înregistrarea DivX (R) ....................................48
Setarea modului de sunet al boxelor .............48
Setarea timpului de decalaj ...........................49
Setarea sunetului de test ...............................50
Setarea sistemului audio ...............................51
Setarea sistemului DRC
(Dynamic Range Compression) ....................52
Configurarea AV SYNC .................................52
Setarea sistemului audio HDMI .....................53
Funcţia Sound Field (DSP)/EQ..........................54
Modul Dolby Pro Logic II ...................................55
Efectul Dolby Pro Logic II ..................................56
CONEXIUNI
Conectarea boxelor ...........................................12
Instalarea boxelor ..............................................14
Conectarea amplificatorului opţional de
recepţie wireless ................................................15
Instalarea unităţii centrale ....................................18
Conectarea ieşirii Video la televizor ..................20
Funcţia HDMI.....................................................21
Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe ......22
Conectarea antenei radio ..................................24
FUNCŢIONARE
Înainte de a consulta manualul de utilizare .......25
Înainte de a utiliza sistemul Home Theater .......26
Redarea discurilor .............................................27
Redarea CD-urilor MP3/WMA ...........................28
Redarea fişierelor JPEG ....................................29
Redarea discurilor DivX .....................................30
Utilizarea funcţiei de redare ...............................32
Afişarea informaţiilor privind discul ................32
Verificarea timpului de redare rămas .............33
Redare rapidă ................................................33
Redare lentă ..................................................33
Saltul scenelor/melodiilor ...............................34
Redare repetată ............................................35
Pentru a selecta modul Repeat Playback
din ecranul Disc Information ..........................35
Redare repetată A-B ......................................36
Funcţia Step ...................................................36
Funcţia Angle .................................................37
Funcţia Zoom .................................................37
Funcţia EZ VIEW ...........................................38
Grup funcţii suplimentare ...............................38
Pagini de navigare .........................................38
Funcţia de selectare a limbii de dublaj ...........39
Funcţia de selectare a limbii de subtitrare .....39
Deplasarea directă la o scenă/melodie ..........40
Utilizarea meniului Disc..................................41
Utilizarea meniului Title ..................................41
Redarea fişierelor media cu ajutorul
caracteristicii USB Host .....................................42
PREGĂTIREA
Produsul HT-X250/HT-TX250 combină avantajele posibilităţii de redare multidisc, printre care DVD-AUDIO, DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW şi DVD R/RW, împreună cu un tuner FM complex, toate acestea într-un singur
player.
Cuprins
DIVERSE
Audiţia radio.......................................................57
Funcţii corespunzătoare ....................................59
Acţionarea televizorului cu ajutorul
telecomenzii.......................................................60
Depanare ...........................................................62
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea
discurilor ............................................................64
Lista cu coduri de limbă .....................................65
Produse care acceptă funcţia USB Host ...........66
Specificaţii .........................................................67
5
Observaţii privind discurile
ROM
1
~ 6
DVD playerele şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale
trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund,
discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest player este afişat pe
panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt
marcate cu coduri regionale identice.)
Discuri care pot fi redate
Formatul de înregistrare al discurilor
Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.
Discuri CD-R
• Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder
sau PC) şi a stării discului.
• Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
• Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redate.
• Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul
este deschis, este posibil să nu puteţi reda discul integral.
PREGĂTIREA
DVD-ul (Digital Versatile Disc) permite o incredibilă redare audio şi video,
datorită sistemului de sunet surround Dolby Digital şi a tehnologiei de compresie
video MPEG-2. Acum vă puteţi bucura de aceste efecte realiste chiar la domiciliu
ca şi cum v-aţi afla la cinema sau într-o sală de concerte.
Discuri CD-R MP3
Tipul discului
Marcă (Siglă)
Semnale înregistrate
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Dimensiunea discului
DIGITAL AUDIO
Divx
Audio
Audio + Video
Timpul maxim de redare
Aprox. 240 min. (o singură faţă)
Aprox. 480 min. (două feţe)
Aprox. 80 min. (o singură faţă)
Aprox. 160 min. (două feţe)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri!
•
•
•
•
Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest player.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT>.
Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate pe acest player.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Protecţia la copiere
• Multe discuri DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din această cauză, trebuie să conectaţi DVD
playerul direct la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea o
unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
• Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. şi
a altor drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Macrovision Corporation şi de alţi proprietari de
drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision
Corporation şi este destinată vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu
există alte specificaţii din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea
produsului.
6
• Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
• Numele de fişiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau caractere
speciale (. / = +).
• Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
• Pot fi redate doar fişierele cu extensia <mp3>.
• Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai
multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
• Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
• Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată scăzută de biţi şi
rată înaltă de biţi (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
• Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
• Pe un CD pot fi redate maxim 300 de dosare.
Discuri CD-R JPEG
•
•
•
•
•
•
•
•
Pot fi redate doar fişierele cu extensia <jpg>.
Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau caractere
speciale (. / = +).
Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai
multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
Pe un CD puteţi stoca maxim 9.999 de imagini.
Atunci când redaţi un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteţi vizualiza doar fişierele JPEG din dosarul cu poze.
În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, iniţializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul
să nu poată fi redat.
Discuri DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteţi reda un
fişier DivX creat de dvs.
• Nu sunt premise actualizările de software pentru formatele neacceptate.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluţiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
• Secţiunile cu un număr mare de scintilaţii ale ecranului pot să nu fie redate în timpul redării unui fişier DivX.
• Pentru informaţii suplimentare despre formatele autorizate de DivX Networks, Inc., accesaţi <www.divxnetworks.net>.
7
Descriere
ROM
Panoul frontal
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Butonul Play/Pause (
10
)
2. Fantă inserare disc
3. Afişaj
4. Buton ejectare
1
1. Jac căşti
2
2. Conector AUX IN 1
3
5. Buton Function
PREGĂTIREA
1
Panou lateral
3. Port USB
)
6. Butonul Tuning Down & Skip (
7. Butonul Stop ( )
8. Butonul Play/Pause (
)
9. Butonul Tuning Up & Skip (
)
10.Controlul volumului
Panou spate
1
2
3
4
5
Accesorii
Telecomandă
12 11 10
9
1. Borne ieşire boxe pe 5.1 Controlul
2. Conectori ieşire video Component
Conectaţi la mufe un televizor cu intrări video
Component.
3. Conector ieşire Video
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului
(VIDEO IN) la conectorul VIDEO OUT.
4. Conector intrare optică digitală externă
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care
emite semnal digital.
8
8
7
Cablu video
Telecomandă
Antenă radio
Manual de utilizare
6
5. Port ieşire HDMI
6. Conector (wireless) card TX
7. Conectori AUX IN 2
8. Conector antenă radio
9. Suport
10. Colier cablu
11. Orificiu de fixare suport
12. Ventilator răcire
9
Descriere (Comenzi)
ROM
Telecomandă
2
19
3
20
4
21
5
er), SD
ă)
6
7
22
23
8
24
9
25
26
10
27
28
29
11
12
13
30
31
32
14
33
15
34
16
10
35
17
36
18
37
1. Buton DVD RECEIVER
2. Buton TV
3. Buton TV/VIDEO
4. Buton Power
5. Butoane numerice (0~9)
6. Buton REMAIN
7. Buton STEP
8. Butoane Tuning Preset/CD Skip
9. Buton VOLUME
10. Buton MENU
11. Buton AUDIO
12. Buton PL II EFFECT
13. Buton PL II MODE
14. Buton TUNER MEMORY (Memorie tuner), SD
(Definiţie standard ) / HD (Definiţie înaltă)
15. Buton ZOOM
16. Buton SLEEP
17. Buton SLOW, MO/ST
18. Buton EZ View, NT/PAL
DVD
19. Buton
TUNER
Buton
USB, AUX
Buton
20. Buton EJECT
21. Buton DIMMER
22. Buton CANCEL
23. Buton REPEAT
PLAY/PAUSE
24. Buton
Buton
STOP
SEARCH
Buton
25. Buton TUNING/CH
26. Buton MUTE
27. Buton RETURN
28. Buton Cursor/ENTER
29. Buton SUBTITLE
30. Buton EXIT
31. Buton DSP/EQ
32. Buton INFO
33. Buton SOUND EDIT
34. Buton DIGEST
35. Buton TEST TONE
36. Buton SLIDE MODE
37. Buton LOGO
1
2
3
Scoateţi capacul bateriilor în direcţia indicată de săgeată.
Introduceţi două baterii AAA de 1,5 V, respectând polarităţile (+ şi –).
Fixaţi la loc capacul bateriilor.
Respectaţi aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau
fisurarea bateriilor:
• Aşezaţi bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
• Utilizaţi un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot
diferi ca voltaj.
• Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp.
• Nu expuneţi bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
PREGĂTIREA
1
Instalarea bateriilor pentru telecomandă
Zona de acoperire a telecomenzii
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi
20. Buton OPEN/CLOSE orizontal de maxim 30° faţă de senzorul infraroşu.
11
CONEXIUNI
Conectarea boxelor
ROM
HT-TX250
HT-X250
Boxă frontală (L)
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (L)
Boxă centrală
CONEXIUNI
Subwoofer
Boxă centrală
Subwoofer
Boxă spate (R)
Boxă spate (L)
Boxă spate (R)
Poziţia DVD playerului
Selectarea poziţiei de audiţie
• Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul
televizorului.
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de
aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoarele cu diagonala de 32",
2~2,4 m (6~8 ft.)
Pentru televizoarele cu diagonala de 55"
3,5~4 m (11~13 ft.)
Boxe frontale ei
• Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate
spre dvs. (la aproximativ 45°).
• Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la
nivelul urechii dvs.
• Aliniaţi partea frontală a boxelor cu partea frontală a
boxei centrale sau aşezaţi-le uşor în faţa boxelor
centrale.
Boxa centrală f
• Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime ca a
boxelor frontale.
• O puteţi monta direct pe sau sub televizor.
Boxe spate hj
• Aşezaţi boxele în spatele dvs.
• Dacă nu există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă.
• aşezaţi-le la o distanţă de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.)
deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele din
* Spre
spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele
sonore şi nu vor emite în permanenţă semnal audio.
Conectarea boxelor
1
2
Negru
Roşu
1
2
Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
3
Introduceţi fişele în partea din spate a sistemului Home
Theater.
Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în
borna roşie (+), apoi eliberaţi clema.
 Nu uitaţi să potriviţi culorile bornelor difuzoarelor cu cele ale
fişelor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
• Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
• Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în
tubul (gaura) din subwoofer.
• Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin canalul acestuia (orificiul).
Subwoofer g
• Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă.
Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
12
Boxă spate (L)
• Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic
generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
13
Instalarea boxelor
Conectarea amplificatorului opţional de recepţie wireless
ROM
Pentru a conecta wireless boxele spate, trebuie să achiziţionaţi modulul suplimentar de recepţie wireless şi cardul TX
de la distribuitorul Samsung.
După achiziţionarea modulului suplimentare de recepţie wireless (SWA-3000)
Modul de instalare a boxei şi a stativului
1
2
1
2
5
Boxă frontală (R)
Rotiţi şurubul (A) în sens orar şi cu ajutorul unei
şurubelniţe fixaţi-l în cele două orificii marcate cu săgeată,
după cum este descris în ilustraţie.
3
Prin înşurubarea spre dreapta a şurubului (B) furnizat
ataşaţi-l la unul din orificiile din partea posterioară a
SUPROTULUI pentru difuzor.
4
5
Conectaţi stativul asamblat la boxă.
6
Aţi terminat de asamblat boxa.
4
HT-X250
Boxă frontală (L)
Boxă centrală
Subwoofer
Rotiţi şurubul (B) în sens orar şi cu ajutorul unei
şurubelniţe fixaţi-l în orificiul din spatele boxei, după cum
este descris în ilustraţie.
CONEXIUNI
3
Întoarceţi STATIVUL invers şi montaţi-l pe
SUPORTUL STATIVULUI.
6
• Amplasaţi boxa numai pe o suprafaţă dreaptă şi stabilă.
În caz contrar, boxa se poate răsturna uşor.
Boxă spate (R)
Boxă spate (L)
MODUL DE RECEPŢIE WIRELESS
Componente
HT-TX250
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (L)
SUPORT STATIV
BOXĂ
STATIV
Şurub (A)
Şurub (B)
Boxă centrală
Subwoofer
Boxă spate (R)
Boxă spate (L)
14
MODUL DE RECEPŢIE WIRELESS
15
Conectarea amplificatorului opţional de recepţie wireless (Comenzi)
ROM
Repornirea sistemului wireless de comunicaţii
Reporniţi sistemul dacă apare o problemă de comunicaţii sau dacă nu se aprinde indicatorul Link (ledul albastru) de
pe receptorul wireless, iar pe afişajul aparatului clipeşte mesajul <REAR CHECK>.
Resetaţi sistemul când aparatul şi modulul de recepţie wireless (SWA-3000) sunt în modul Power Standby.
1
Atunci când aparatul este închis, ţineţi apăsat, timp de 5
secunde, butonul REMAIN de pe telecomandă.
 Va clipi ledul STANDBY de pe panoul frontal al modulului de
recepţie wireless.
 Va clipi de două ori ledul STANDBY de pe panoul frontal al
modulului de recepţie wireless.
Cu partea înclinată orientată în jos
3
1
Conectaţi boxele frontale, centrale şi subwoofer-ul, după ce aţi
consultat paginile 12~14.
2
Atunci când modulul de recepţie wireless este pornit, utilizaţi
un pix sau o pensetă pentru a apăsa pe butonul RESET din
spatele aparatului.
CONEXIUNI
2
Card TX
Porniţi aparatul.
 Se va aprinde ledul Link de pe modulul de recepţie wireless
şi configurarea va fi finalizată.
 Dacă modul Power Standby rămâne active, repetaţi paşii 1-3
de mai sus.
Cu unitatea principală închisă, introduceţi cardul TX în portul TX
Card (WIRELESS) situat pe partea din spate a unităţii principale.
• Ţineţi cardul astfel încât faţetele înclinate sunt orientate în jos şi
introduceţi cardul în port.
• Cardul TX permite comunicarea aparatului cu receptorul wireless.
3
4
Conectaţi căştile în modulul de recepţie wireless.
Introduceţi în priză cablul de alimentare al modulului de recepţie
wireless şi porniţi aparatul.
• Nu introduceţi decât carduri TX, concepute pentru a fi utilizate pe acest
produs. Altfel, este posibil ca produsul să se defecteze sau cardul se
poate bloca.
• Nu introduceţi cardul TX invers sau în direcţie opusă.
• Introduceţi cardul când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă
introduceţi cardul în timp ce aparatul este pornit.
• Dacă este introdus cardul TX, prin conectorii pentru boxe spate situaţi
pe unitatea centrală nu se emite semnal sonor.
16
• După finalizarea setării modulului de recepţie wireless, porturile de ieşire ale boxelor spate nu emit nici un
semnal audio.
• Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul de recepţie wireless. Feriţi aparatul de apă şi umezeală.
• Pentru performanţe optime de audiţie, asiguraţi-vă că zona din jurul modulului de recepţie wireless nu este
bruiată de nici un obiect.
• Semnalul audio din boxele spate va fi emis doar în modul DVD 5.1-CH sau Dolby Pro Logic II.
• În modul 2-CH, nici un semnal audio nu este emis din boxele wireless spate.
• Aşezaţi modulul de recepţie wireless în spatele dvs. Dacă modul de recepţie wireless este prea aproape de
aparat, din cauza interferenţelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
• Dacă lângă sistem utilizaţi un aparat cum ar fi un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament Bluetooth
sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (2,4 GHz), din cauza interferenţelor este posibil ca
sunetul să se întrerupă pe alocuri.
• Distanţa de transmisie a undei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcţie de mediul de operare.
Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze în cazul în care există un perete din oţel-beton sau metalic între
unitatea principală şi modulul de recepţie wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.
17
Instalarea unităţii centrale
ROM
Metoda 1 : Instalarea suportului astfel încât playerul DVD să fie aşezat orizontal.
Pregătire :
 Înainte de mutarea sau instalarea produsului, asiguraţi-vă că opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
 Conectaţi cablurile înainte de montare.
1
2 3
4
Metoda 2 : Instalarea suportului astfel încât playerul DVD să fie aşezat vertical.
Pregătire :
 Înainte de mutarea sau instalarea produsului, asiguraţi-vă că opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
 Conectaţi cablurile înainte de montare.
1
2 3
4
CONEXIUNI
1
1
Rotiţi suportul spre stânga şi detaşaţi-l.
• Playerul DVD şi suportul sunt separate.
Rotiţi suportul în direcţia indicată de săgeată şi detaşaţi-l.
• Playerul DVD şi suportul sunt separate.
2
Ţineţi playerul DVD şi aşezaţi-l aşa cum se arată în imagine şi rotiţi
partea dreaptă a suportului în sus astfel încăt să fie uşor înclinat.
2
Ridicaţi partea dreaptă a suportului astfel încăt acesta să fie uşor
înclinat.
3
Introduceţi cele două elemente de ancorare pentru suport în orificiile
3
Introduceţi cele două elemente de ancorare pentru suport în orificiile
din partea posterioară a playerului DVD.
4
din partea inferioară a playerului DVD.
4
Rotiţi partea dreaptă a suportului spre dreapta pentru a-l fixa la
partea posterioară a playerului DVD.
Rotiţi partea dreaptă a suportului spre dreapta pentru a-l fixa la
partea inferioară a playerului DVD.
Aranjarea cablurilor
• La instalarea suportului aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa playerului
DVD.
• Nu rotiţi playerul DVD înspre stânga sau dreapta întrucât aceasta
poate duce la desprinderea de pe suport.
18
Folosiţi colierul pentru cabluri pentru a le menţine grupate.
19
Conectarea ieşirii Video la televizor
Funcţia HDMI
ROM
Folosiţi una dintre cele trei metode pentru a vă conecta la un televizor.
Selectarea rezoluţiei
Această funcţie vă permite să selectaţi rezoluţia ecranului pentru ieşirea HDMI.
În modul Stop, ţineţi apăsat butonul SD/HD (Definiţie standard/Definiţia înaltă)
de pe telecomandă.
 Rezoluţiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt 480p, 720p şi 1080i.
 Rezoluţia SD(Definiţie standard) este de 480p şi rezoluţia HD(Definiţie înaltă)
este de 720p/1080i.
METODA2
METODA3
(inclus)
METODA3
METODA1
(inclus)
METODA 1 : HDMI ....... (Calitate optimă)
Introduceţi cablul HDMI inclus, conectat la mufa HDMI OUT, situată pe partea din spate a unităţii
principale, în mufa HDMI IN a televizorului.
METODA 2 : Semnal video Composite .... (Calitate superioară)
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component (neinclus) de
la mufele Pr, Pb şi Y ale panoului din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.
METODA 3 : Semnal video Composite ....... (Calitate bună)
Conectaţi cablul video al mufei VIDEO OUT de pe panoul din spatele aparatului la mufa VIDEO IN
din televizor.
• Acest produs funcţionează în modul de scanare Interlace (576i, 480i) pentru ieşire Component.
• După realizarea conexiunii video, selectaţi de la televizor sursa de intrare care corespunde tipului de ieşire video
(HDMI, Component sau Compozit) de la sistemul Home theatre.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului pentru detalii privind selectarea sursei de intrare video pentru
televizor.
• Dacă utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta un televizor Samsung la aparat, puteţi acţiona sistemul Home Theater cu
ajutorul telecomenzii. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcţia Anynet+(HDMI-CEC).
• Verificaţi sigla
, aceasta înseamnă că acceptă funcţia Anynet+.
Dacă televizorul are o siglă
Ce este HDMI (interfaţă
multimedia de înaltă definiţie)?
Acest dispozitiv transmite semnalul
video DVD pe cale digitală, fără să
efectueze procesul de convertire
în semnal analogic. Puteţi obţine
imagini digitale mai clare prin
conectarea conţinutului video la
televizor, cu ajutorul unui cablul de
conectare HDMI.
• Dacă televizorul nu acceptă rezoluţia configurată, este posibil să nu
puteţi vedea corespunzător imaginea.
• Atunci când conectaţi un televizor HDMI, nu sunt transmise semnalele video Composite şi Component.
• Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare
video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni a televizorului.
CONEXIUNI
1
Utilizarea funcţiei Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie care poate fi utilizată la acţionarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor,
prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. Există un singur model de
televizor Samsung care acceptă funcţia Anynet+.
1
Cu Anynet+
Puteţi controla acest sistem,
puteţi porni televizorul sau
viziona un film apăsând
butonul Play (Redare) de pe
telecomanda televizorului
Samsung.
2
Conectaţi unitatea centrală a sistemului Home Theatre la un televizor Samsung
folosind un cablu HDMI. (Vezi pagina 20)
Setaţi funcţia Anynet+ a televizorului.
(Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.)
 Puteţi controla sistemul Home Theatre utilizând telecomanda televizorului.
(Butoane televizor disponibile : Butoanele
butoanele
~
,
,
,
, ▲, ▼ şi ►,◄
)
Dacă selectaţi TV
Activaţi funcţia Anynet+(HDMI-CEC) în televizor.
 <Receiver : On> : Puteţi asculta conţinuturi audio la sistemul Home Theater.
 <Receiver : Off> : Puteţi asculta conţinuturi audio la televizor.
MOVE
ENTER
EXIT
Dacă selectaţi THEATER
Selectaţi <THEATER to connector> şi setaţi opţiunea pentru fiecare element de mai jos.
MOVE
ENTER
EXIT
 <View TV> : Conectaţi cablul HDMI inclus de la mufa HDMI OUT (Ieşire HDMI) situată
în partea posterioară a unităţii centrale la HDMI IN (Intrare HDMI) la televizor.
 <THEATER Menu> : Puteţi accesa meniul sistemului Home Theater.
 <THEATER Operation> : Vor fi afişate informaţiile de redare a discului din sistemul Home Theater.
 <Receiver : On> : Puteţi asculta conţinuturi audio la sistemul Home Theater.
 <Receiver : Off> : Puteţi asculta conţinuturi audio la televizor.
• În timp ce vă uitaţi la televizor, dacă doriţi să ascultaţi sunetul de la televizor
prin sistemul home theatre, trebuie să fie conectat cablul optic.
• Dacă Anynet+ (HDMI-CEC) este în funcţiune şi opriţi unitatea centrală, se va
opri şi televizorul.
• Anynet+ (HDMI-CEC) va funcţiona numai în mod DVD.
20
21
Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe
AUX1 : Panou lateral
AUX2 : Panou spate
OPTIC : Panou spate
Cablul audio
(neinclus)
Dacă componenta analogică
externă are o singură ieşire
Audio, conectaţi canalul din
dreapta sau din stânga.
Cablul optic
(neinclus)
CONEXIUNI
Cablul audio
(neinclus)
ROM
AUX1 : Conectarea unei componente analogice externe
OPTIC : Conectarea unei componente digitale externe
Componente analogice externe precum MP3 playerele
1
Conectaţi mufa AUX IN 1 (Audio) a sistemului Home Theater la mufa Audio Out a componente analogice externe.
Componente cu semnal digital, precum un Set-Top Box
2
Apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea<AUX1>.
1
Conectaţi intrarea Digital (OPTICAL) la ieşirea Digital a componentei digitale externe.
2
Apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea<D.IN>.
• Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
Modul este comutat în felul următor : DVD D.IN AUX1 AUX2 USB FM
AUX2 : Conectarea unei componente analogice externe
• Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
Modul este comutat în felul următor : DVD D.IN AUX 1 AUX 2 USB FM
Componente analogice externe precum videocasetofoanele
1
Conectaţi mufa AUX IN 2 (Audio) a sistemului Home Theater la mufa Audio Out a componentei analogice externe.
• Asiguraţi-vă că culorile conectorilor corespund.
2
Apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea<AUX2>.
• Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
Modul este comutat în felul următor : DVD D.IN AUX1 AUX2 USB FM
• Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire Audio ale
videocasetofonului la sistemul Home Theater.
22
23
Conectarea antenei radio
Înainte de a consulta manualul de utilizare
ROM
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.
Pictogramele utilizate în manual
Pictogramă
DVD
CD
Antena radio (inclusă)
MP3
JPEG
DivX
Termen
DVD
CD
Mişcaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de
o suprafaţă rigidă.
Indică o funcţie disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
Indică o funcţie disponibilă pe un CD-R/-RW.
JPEG
Indică o funcţie disponibilă pe un CD-R/-RW.
DivX
Indică o funcţie disponibilă pe un disc MPEG4. (DVD R/RW, CD-R sau CD-RW)
ATENŢIE
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările au fost
anulate.
Indică sugestii sau instrucţiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcţiei.
FUNCŢIONARE
Conectaţi antena FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
Indică o funcţie disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care au fost
înregistrate şi finalizate în modul Video.
MP3
NOTĂ
1
2
Definiţie
• În acest manual, instrucţiunile marcate cu <DVD ( DVD )> se aplică la discurile DVD-VIDEO,
DVD-AUDIO şi DVD-R/-RW care au fost înregistrate în modul Video şi apoi finalizate.
Dacă se indică un anumit tip de DVD, acesta este indicat separat.
• Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.
• Aparatul nu recepţionează transmisiuni AM.
Ventilator răcire
Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.
Respectaţi următoarele recomandări privind siguranţa dvs.
 Asiguraţi-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilaţia este slabă, temperatura
din interiorul aparatului poate creşte şi poate duce la defectarea acestuia.
 Nu bruscaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia. (Dacă ventilatorul sau fantele
acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un
incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)
24
25
FUNCŢIONARE
Înainte de a utiliza sistemul Home Theater
Redarea discurilor
ROM
DVD
CD
Pentru a acţiona televizorul Samsung şi sistemul Home Theater HT-X250/HT-TX250 cu ajutorul telecomenzii
Telecomanda sistemului DVD Home Theater poate fi folosită pentru acţionarea televizoarelor Samsung.
1
• Înainte de conectarea sistemului dvs. la priza de alimentare, verificaţi
comutatorul de tensiune al aparatului (OPŢIONAL). Dacă tensiunea la priză nu
corespunde cu valoarea tensiunii indicate de comutatorul din partea posterioară
a aparatului, există posibilitatea avarierii grave a sistemului dvs.
2
3
1
Introduceţi cablul de alimentare al aparatului în priză.
Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
Introduceţi un disc în poziţie verticală în fanta de inserare discuri.
• Introduceţi discul astfel încât partea cu eticheta să fie spre înainte.
• Redarea începe automat.
2
Pentru a scoate discul apăsaţi butonul EJECT (EJECTARE).
ALL
Apăsaţi butonul POWER al telecomenzii pentru deschide televizorul
Samsung.
4
Apăsaţi butonul TV/VIDEO pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.
VIDEO
Apăsaţi butonul DVD RECEIVER pentru a trece în modul DVD RECEIVER
şi pentru a utiliza sistemul DVD Home Theater.
6
FUNCŢIONARE
5
Apăsaţi butonul FUNCTION al aparatului sau butonul DVD al telecomenzii
pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.
d Pentru a întrerupe redarea, apăsaţi butonul STOP () în timpul redării.
 Dacă apăsaţi butonul o dată, pe ecran apare <PRESS PLAY> şi va fi memorată ultima poziţie de redare.
Dacă apăsaţi butonul PLAY/PAUSE (&) sau ENTER, discul va fi redat din locul în care a fost întreruptă
redarea. (Această funcţie este disponibilă doar pe discurile DVD.)
 Dacă apăsaţi de două ori, pe ecran apare <STOP>, iar dacă apăsaţi pe butonul PLAY/PAUSE (&),
discul este redat de la început.
Selectarea formatului video
Când aparatul este oprit, ţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul NT/
PAL de pe telecomandă.
d Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsaţi butonul PLAY/PAUSE (&) în timpul redării.
 Pentru a relua redarea, apăsaţi din nou pe butonul PLAY/PAUSE (&).
• În funcţie de conţinutul discului, ecranul iniţial poate să difere.
• În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecţie împotriva copierii).
 În mod prestabilit, formatul video este setat pe <PAL>.
 Pe afişaj va apărea <NTSC> sau <PAL>. Apăsaţi apoi scurt butonul NT/PAL pentru a
selecta <NTSC> sau <PAL>.
 Fiecare ţară are un alt standard pentru formatul video.
 Pentru redare în modul normal, formatul video al discului trebuie să fie identic cu
formatul video al televizorului.
26
27
Redarea CD-urilor MP3/WMA
Redarea fişierelor JPEG
MP3
Pot fi redate CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.
1
Modul Slide
Introduceţi discul MP3/WMA.
1
 Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
 Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.
2
În modul Stop, utilizaţi butoanele ▲,▼,◄,► pentru a selecta albumul, apoi
apăsaţi butonul ENTER.
Pentru a selecta un alt album, utilizaţi butoanele ▲,▼,◄,► în modul Stop,
apoi apăsaţi butonul ENTER.
 Pentru a selecta un alt album şi o altă melodie, repetaţi paşii 2 şi 3 de mai sus.
4
Apăsaţi butonul STOP () pentru a întrerupe redarea.
 Redarea începe automat. Fiecare imagine este afişată timp de 5
secunde, apoi se afişează următoarea imagine.
Apăsaţi butonul SLIDE MODE.
d Apăsaţi #,$ pentru a sări la diapozitivul următor.
 După fiecare apăsare a butonului, va apărea diapozitivul anterior sau următor.
Funcţia Digest
Pe ecran puteţi vizualiza simultan 9 imagini JPEG.
1
Apăsaţi butonul DIGEST în timpul redării.
 Vor fi afişate 9 fişiere JPEG în ferestre diferite.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► pentru a selecta imaginea
dorită şi apăsaţi butonul ENTER.
 Imaginea selectată este redată timp de 5 secunde înainte de a trece la imag
imaginea următoare.
FUNCŢIONARE
• În funcţie de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să
nu fie redate.
• Cuprinsul unui CD MP3/WMA poate varia în funcţie de formatul MP3/WMA al
melodiilor înregistrate pe disc.
Introduceţi discul JPEG.
 La fiecare apăsare a butonului, imaginea se schimbă astfel:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
 Utilizaţi butoanele ▲,▼ pentru a selecta melodia.
3
JPEG
Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD şi
redate apoi pe sistemul Home Theater.
 Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA şi va fi iniţializată redarea discului.
2
ROM
d Pentru a vizualiza imaginile anterioare sau următoare în 9 ferestre
diferite, apăsaţi #,$.
d Pentru a reda pictograma unui fişier de pe ecran,
 Apăsaţi butoanele ▲,▼,◄,► când aparatul este în modul Stop şi selectaţi pictograma dorită din partea
superioară a meniului.
.
Pictograma Music File: Pentru a reda doar fişiere audio, selectaţi pictograma
Pictograma Image File: Pentru a reda doar fişiere foto, selectaţi pictograma
Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fişiere video, selectaţi pictograma
Pictograma All File: Pentru a reda doar fişiere video, selectaţi pictograma
.
.
.
Funcţia Rotate/Flip
În timpul redării, apăsaţi butoanele cu
săgeţi ▲,▼,◄,►.
butonul ▲ : Rotire pe verticală
Imagine originală
butonul ◄ : Rotire la
90° în sens antiorar
butonul ► :
Rotire la 90° în sens orar
butonul ▼ : Rotire pe orizontală
• Rezoluţiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele JPEG standard şi de 2048
x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.
• Dacă redaţi un fişier JPEG cu rezoluţia HDMI de ieşire la 720p/1080i, modul este convertit automat la rezoluţia de 576p (480p).
28
29
Redarea discurilor DivX
ROM
DivX
Funcţiile de pe această pagină se aplică redării discului DivX.
Afişare subtitrare
Salt înainte/înapoi
Apăsaţi butonul SUBTITLE.
În timpul redării, apăsaţi butonul #,$.
 Se deplasează la fişierul următor după fiecare apăsare a butonului $, dacă discul conţine
mai mult de 2 fişiere.
 După fiecare apăsare a butonului, selecţia se va modifica de la <SUBTITLE
(1/N, 2/N ...)> şi <SUBTITLE OFF>.
 Se deplasează la fişierul anterior după fiecare apăsare a butonului #, dacă discul
conţine mai mult de 2 fişiere.
 Dacă discul are un singur fişier de subtitrare, acesta va fi redat automat.
 Vezi numărul 2 (Funcţia Caption) de mai jos pentru detalii suplimentare privind
utilizarea butonului Subtitle pe discurile DivX.
Redare rapidă
Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare
Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsaţi butonul  sau  în timpul redării.
Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare, este posibil ca subtitrarea prestabilită
să nu corespundă cu filmul şi va trebui să selectaţi limba de subtitrare în felul următor:
 De fiecare dată când apăsaţi unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în
felul următor:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
În timpul redării, apăsaţi butonul ◄ ,►.
 Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului ►.
 Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului ◄.
Funcţia Zoom
1
Apăsaţi butonul ZOOM.
 După fiecare apăsare a butonului, selecţia se va modifica de la
<ZOOM X2> la <ZOOM OFF>.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► pentru a muta zona pe care doriţi să
o măriţi.
• Imaginea fişierului DivX poate fi mărită doar în modul ZOOM X2.
• Deşi fişierele DivX au extensii .Avi, nu toate fişierele cu extensia .Avi sunt în
formatul DivX şi este posibil să nu poată fi redate pe acest aparat.
Afişare limbă dublaj
Apăsaţi butonul AUDIO.
 Dacă pe disc sunt mai multe piste audio, puteţi comuta între acestea.
 După fiecare apăsare a butonului, selecţia se va modifica de la <AUDIO
(1/N, 2/N ...)> şi .
• Apare
30
dacă pe disc există o limbă străină acceptată.
În modul Stop, apăsaţi butonul ▲,▼, selectaţi subtitrarea dorită (
ecranul televizorului şi apăsaţi apoi butonul ENTER.
2
Atunci când selectaţi fişierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi redat în mod
normal.
) de pe
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX este un format pentru fişiere video, conceput de Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite
redarea pe internet a datelor audio şi video în timp real.
MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film
la o calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.
FUNCŢIONARE
Funcţia 5 Minute Skip
1
1. Formate acceptate
Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate nici formatele video şi nici cele
audio, este posibil să întâmpinaţi probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.
Formate video acceptate
Format
AVI
WMV
Versiuni acceptate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Formate audio acceptate
Format
Rata de biţi
Frecvenţă
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create în formatul DTS, nu acceptă decât maxim 6 Mbps.
• Proporţie dimensiuni : deşi rezoluţia DivX prestabilită este de 640x480 pixeli (4:3), produsul acceptă o rezoluţie
maximă de 800x600 pixeli (16 :9). Nu vor fi acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari de 800x600.
• Atunci când redaţi un disc a cărui frecvenţă este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilaţii
ale ecranului în timpul redării.
2. Funcţia Caption
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia de captare, salvaţi fişierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului media DivX
(*.avi) din acelaşi dosar.
Exemplu : Rădăcină
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biţi
pentru coreeană şi chineză).
31
ROM
Utilizarea funcţiei de redare
Afişarea informaţiilor privind discul
DVD
CD
MP3
JPEG
Verificarea timpului de redare rămas
DivX
DVD
CD
MP3
Pe ecran puteţi vizualiza informaţiile privind redarea.
Apăsaţi butonul REMAIN.
Apăsaţi butonul INFO.
 Pentru a verifica timpul total şi timpul rămas dintr-o piesă sau un capitol redat.
 După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică în felul următor:
La fiecare apăsare a butonului Remain
DVD
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
Afişajul cu informaţii
dispare de pe ecran
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
CD
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
CD
DVD
Afişajul cu informaţii
dispare de pe ecran
CD
MP3
DivX
Apăsaţi butonul ,.
 După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se
modifică în felul următor:
MP3
JPEG
DivX
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
FUNCŢIONARE
Redare rapidă
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Afişajul cu informaţii
dispare de pe ecran
• În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la
viteza 2x, nu şi la vitezele 4x, 8x, 32x.
• În funcţie de disc, afişajul cu informaţii poate să apară diferit.
• În funcţie de disc, puteţi selecta şi DTS, DOLBY DIGITAL sau PRO LOGIC.
Redare lentă
apare pe ecran!
Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acţionaţi butoanele, operaţia respectivă nu
este posibilă cu discul redat în prezent.
32
DivX
Apăsaţi butonul SLOW.
 După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor:
Afişaj ecran
DVD
AUDIO
DVD
Afişaj DVD
Afişaj TITLE
Afişaj ELAPSED TIME
Afişaj STEREO (L/R)
DVD
Afişaj
DVD-AUDIO
Afişaj CHAPTER
Afişaj REPEAT CHAPTER
Afişaj DOLBY DIGITAL
DivX
Afişaj CD
AFIŞAJ TRACK (FILE)
Afişaj AUDIO LANGUAGE
Afişaj ANGLE
Afişaj GROUP
Afişaj SUBTITLE
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Nu se aude sunetul în timpul redării.
• Redarea lentă inversă nu funcţionează pe discuri DivX.
33
ROM
Utilizarea funcţiei Playback (Comenzi)
Saltul scenelor/melodiilor
DVD
CD
Redare repetată
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Redarea repetată vă permite să redaţi de mai multe ori un capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fişier MP3).
Apăsaţi butonul #,$.
 La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, melodia
sau directorul (fişierul) anterior sau următor.
 Nu puteţi sări peste mai multe capitole odată.
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
Apăsaţi butonul REPEAT.
 După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de redare repetată
se modifică în felul următor:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
MP3
CHAPTER : Redă în mod repetat capitolul selectat.
TITLE : Redă în mod repetat titlul selectat.
GROUP : Redă în mod repetat grupul selectat.
RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie.
(O melodie care a fost deja redată poate fi
redată din nou.)
TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.
DIR : Redă în mod repetat toate melodiile din
dosarul selectat.
DISC : Redă în mod repetat tot discul.
OFF : Anulează funcţia de redare repetată.
Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information
1
2
3
4
DVD
FUNCŢIONARE
Opţiuni de redare repetată
CD
Apăsaţi butonul INFO de două ori.
Apăsaţi butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afişajul REPEAT
PLAYBACK ( ).
Apăsaţi butonul cu săgeată Cursor ▼ pentru a selecta modul dorit de redare repetată.
 Pentru a selecta un alt album şi o altă melodie, repetaţi paşii 2 şi 3 de mai sus.
Apăsaţi butonul ENTER.
DVD
CD
• Pentru discurile DivX, MP3 şi JPEG, nu puteţi selecta modul Repeat Play din
ecranul de afişare a informaţiilor.
34
35
ROM
Utilizarea funcţiei Playback (Comenzi)
Redare repetată A-B
Funcţia Angle
DVD
Această funcţie vă permite să vizionaţi aceeaşi scenă din unghiuri diferite.
Puteţi reda în mod repetat o anumită secţiune de pe un DVD.
1
2
3
DVD
1
2
3
Apăsaţi butonul INFO de două ori.
Apăsaţi butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afişajul REPEAT
PLAYBACK ( ).
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, pentru a selecta punctul <A-> apăsaţi
butonul ENTER la începutul segmentului dorit.
Apăsaţi butonul INFO.
Apăsaţi butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afişajul ANGLE (
).
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta
unghiul dorit.
 După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în felul următor:
 După ce apăsaţi butonul ENTER, poziţia selectată va fi memorată.
4
Apăsaţi butonul ENTER la începutul segmentului dorit.
 Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.
A-B
REPEAT A-B
• Funcţia A-B Repeat nu funcţionează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.
Funcţia Zoom
DVD
DivX
FUNCŢIONARE
• Funcţia Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai
multe unghiuri.
d Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsaţi butoanele cu săgeţi
▲,▼ pentru a selecta opţiunea
OFF.
Această funcţie vă permite să măriţi o anumită zonă din imagine.
Funcţia Step
DVD
DivX
Apăsaţi butonul ZOOM.
Apăsaţi butonul STEP.
1
2
 Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul
redării.
3
Apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► pentru a muta zona pe care doriţi
să o măriţi.
 După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se modifică în felul următor:
• Nu se aude sunetul în timpul redării secvenţiale.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Când se redă un disc DivX, ecranul este mărit de până la două ori
faţă de dimensiunea normală.
36
37
ROM
Utilizarea funcţiei Playback (Comenzi)
Funcţia EZ VIEW
Funcţia de selectare a limbii de dublaj
DVD
Apăsaţi butonul EZ VIEW.
 După fiecare apăsare a butonului, funcţia de apropiere va fi comutată între On şi Off.
 Atunci când redaţi un film în formatul Widescreen, barele negre din partea superioară
şi inferioară a ecranului televizorului pot fi eliminate prin apăsarea butonului EZ VIEW.
EZ VIEW
1
2
DVD
Apăsaţi butonul INFO de două ori.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta limba de
dublaj dorită.
 În funcţie de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după
fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină (ENGLEZĂ,
SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
Grup funcţii suplimentare
DVD-AUDIO
Unele discuri DVD-Audio au un grup <bonus> suplimentar, care necesită introducerea unui număr de cod din 4 cifre
pentru a fi accesat. Consultaţi ambalajul discului pentru detalii şi numărul de cod.
Funcţia de selectare a limbii de subtitrare
1
2
3
Apăsaţi butonul INFO de două ori.
Apăsaţi butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afişajul SUBTITLE (
apare automat câmpul pentru introducerea numărului de cod.
BONUS GROUP
).
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ◄ sau butoanele numerice pentru a selecta
subtitrarea dorită.
EN 1/3
Atunci când redaţi un disc DVD-Audio care conţine un grup bonus, pe ecran
DVD
FUNCŢIONARE
• Această funcţie nu va putea fi activată dacă DVD-ul este înregistrat într-un
format cu mai multe unghiuri ale camerei de filmat.
• Barele negre pot să nu dispară din cauză că discurile DVD au o proporţie
încorporată a dimensiunilor orizontală-verticală.
• Această funcţie nu este disponibilă pe discurile DivX.
• În timpul operării EZ View, e posibil ca o porţiune din partea stângă şi partea
dreaptă să nu fie afişată.
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
KEY NUMBER :
• Dacă scoateţi discul, opriţi aparatul sau scoateţi cablul de alimentare din priză,
va fi nevoie să introduceţi din nou numărul de cod.
• Pentru a utiliza această funcţie, puteţi apăsa şi pe butoanele AUDIO sau SUBTITLE de pe
telecomandă.
• În funcţie de disc, este posibil ca funcţiile Subtitle şi Audio Language să nu fie disponibile.
Pagini de navigare
DVD-AUDIO
În timpul redării, apăsaţi butonul ,,. al telecomenzii.
 Puteţi selecta imaginea dorită de pe un disc DVD-Audio care conţine imagini
statice.
 În cazul anumitor discuri, este posibil să nu puteţi selecta imagini.
38
39
ROM
Utilizarea funcţiei Playback (Comenzi)
Deplasarea directă la o scenă/melodie
DVD
CD
MP3
JPEG
Utilizarea meniului Disc
DVD
Puteţi utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.
Conţinutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.
DVD
1
2
CD
1
2
Apăsaţi butonul INFO.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, sau butoanele numerice pentru a
selecta titlul/melodia ( ) dorită şi apăsaţi butonul ENTER.
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, pentru a vă deplasa la <Disc Menu> şi
apăsaţi butonul ENTER.
3
Apăsaţi butoanele cu săgeată ◄,► pentru a vă deplasa la afişajul
Chapter ( ).
4
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, sau butoanele numerice pentru a
selecta capitolul dorit şi apăsaţi butonul ENTER.
3
4
5
Apăsaţi butoanele cu săgeată ◄,► pentru a vă deplasa la afişajul
temporal ( ).
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
6
Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta intervalul de timp dorit
şi apăsaţi butonul ENTER.
 Atunci când selectaţi Disc Menu şi discul nu acceptă această opţiune,
pe ecran apare mesajul <This menu is not supported>.
Apăsaţi butoanele numerice.
 Va fi redat fişierul selectat.
 Atunci când redaţi un disc MP3 sau JPEG, nu puteţi utiliza butonul ▲,▼ pentru a vă
deplasa la un dosar.
Pentru a muta un dosar, apăsaţi butonul STOP () bşi apoi pe ▲,▼.
ENTER
EXIT
Utilizarea meniului Title
FUNCŢIONARE
JPEG
Apăsaţi butonul ENTER.
• Afişajul meniului discului poate să difere, în funcţie de disc.
MOVE
MP3
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► a selecta elementul dorit.
DVD
În cazul DVD-urilor care conţin mai multe titluri, puteţi vizualiza titlul fiecărui film. În funcţie de disc, disponibilitatea
acestei caracteristici poate varia.
1
2
3
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▲,▼ pentru a vă deplasa la <Title Menu>.
Apăsaţi butonul ENTER.
 Apare meniul de titlu.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
• Afişajul meniului discului poate să difere, în funcţie de disc.
• Puteţi apăsa pe butonul #,$ al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la
titlul, capitolul sau melodia dorit(ă).
• În funcţie de disc, este posibil să nu vă puteţi deplasa la titlul sau intervalul de
timp selectat.
MOVE
40
ENTER
EXIT
41
ROM
Redarea fişierelor media cu ajutorul caracteristicii USB Host
Puteţi reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere
digitale, la un semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea
dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.
Dispozitive compatibile
1
Conectaţi dispozitivul USB la portul USB din partea laterală a aparatului.
1. Dispozitivele USB care acceptă USB Mass Storage v1.0. (dispozitive USB care funcţionează ca discuri
mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară) fără instalarea suplimentară a driverelor.)
2. MP3 Player : HDD şi MP3 playere tip flash.
PHONES
USB
3. Cameră digitală : camere care acceptă USB Mass Storage v1.0.
• Camere care funcţionează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară), fără instalarea
suplimentară a driverelor.
4. HDD USB şi drive flash USB : Dispozitive care acceptă USB 2.0 sau USB 1.1.
• Este posibil să existe o diferenţă în calitatea de redare atunci când conectaţi un dispozitiv USB1.1.
• Pentru a utiliza corespunzător un HDD USB, asiguraţi-vă că aţi conectat un cablu suplimentare de alimentare la
acesta.
2
Apăsaţi butonul FUNCTION al aparatului sau butonul USB de pe
telecomandă pentru a selecta modul USB.
 Pe ecran va apărea <USB>, iar apoi va dispărea.
3
Pentru a întrerupe redarea, apăsaţi butonul STOP ().
d Înlăturarea în siguranţă a dispozitivului USB
Pentru a preveni deteriorarea informaţiile stocate în memoria
dispozitivului, efectuaţi operaţia de înlăturare în siguranţă înainte de
a deconecta cablul USB.
1) Apăsaţi butonul STOP () de două ori consecutiv.
Afişajul va afişa REMOVE USB.
2) Scoateţi cablul USB.
• În funcţie de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
• Dacă instalaţi mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să
întâmpinaţi probleme.
6. Dacă utilizaţi un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut.
Formate acceptate
Imagine
statică
Audio
Video
Salt înainte/înapoi
În timpul redării, apăsaţi butonul # $.
 Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului $, este selectat
fişierul următor.
 Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului #, este selectat
fişierul anterior.
Redare rapidă
Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsaţi butonul   în timpul
redării.
Nume fişier
Extensie fişier
Rata de biţi
Versiune
Rezoluţie
Frecvenţă
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
FUNCŢIONARE
 Pe ecranul televizorului apare USB MENU şi este redat fişierul salvat.
5. Cititor carduri USB cititor carduri USB cu un singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe sloturi.
• Funcţia CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
• Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe
suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
• Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fişiere NTFS. Este acceptat doar sistemul de fişiere FAT
16/32 (File Allocation Table 16/32).
• Este posibil ca anumite MP3 playere, atunci când sunt conectate la aparat, să nu funcţioneze din cauza dimensiunii de
sector a sistemului lor de fişiere.
• Funcţia USB HOST nu este acceptată, dacă este conectat un produs care transferă fişiere media prin intermediul
programului specific al producătorului.
• Această funcţie nu este compatibilă cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) cu activare Janus.
• Funcţia USB HOST a aparatului nu acceptă toate dispozitivele USB. Pentru informaţii privind dispozitivele
acceptate, vezi pagina 66.
 De fiecare dată când apăsaţi unul dintre butoane, viteza de redare se
modifică în felul următor:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
42
43
CONFIGURARE
Setări
ROM
Setarea tipului de ecran TV
Setarea limbii
În mod prestabilit, limba OSD (afişajul pe ecran) este engleza.
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
În funcţie de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obişnuit), puteţi selecta proporţiile dimensiunilor televizorului.
1
2
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> şi apăsaţi butonul
ENTER.
Selectaţi <LANGUAGE> şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ pentru a vă deplasa la <OSD LANGUAGE>
şi apăsaţi butonul ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi
butonul ENTER.
ENTER
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> şi apăsaţi butonul
ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <TV DISPLAY> şi
apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ pentru a selecta elementul dorit şi apăsaţi
butonul ENTER.
 După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
 După finalizarea configurării, limba OSD va fi engleza, dacă aceasta a fost
limba selectată.
MOVE
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Reglarea proporţiei dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
OSD LANGUAGE : Selectarea limbii OSD
AUDIO : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
SUBTITLE : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
DISC MENU : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe disc)
a Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi modificată, chiar
dacă schimbaţi această setare.
Proporţia obişnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporţia dimensiunilor
televizoarelor cu ecran lat şi de înaltă definiţie este de 16:9. Aceasta se numeşte proporţie a dimensiunilor.
Atunci când redaţi DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglaţi proporţia dimensiunilor
pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.
În cazul unui televizor standard, selectaţi opţiunea <4:3PS> sau <4:3LB>, în funcţie de preferinţe. Selectaţi
<WIDE/HDTV> dacă aveţi un televizor cu ecran lat.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui televizor
obişnuit.
 Puteţi vedea doar porţiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la 16:9
decupate).
• OTHER : Pentru a opta pentru altă limbă, selectaţi OTHER şi introduceţi codul
lingvistic al ţării dvs. (Vezi pagina 65 pentru coduri lingvistice) Puteţi
selecta limba de dublaj, limba de subtitrare şi limba meniului discului.
MOVE
SELECT
RETURN
CONFIGURARE
•
•
•
•
4:3LB (4:3 Letterbox)
Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui televizor
obişnuit.
 În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea bare negre.
EXIT
WIDE/HDTV
Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al televizorului
dvs. cu ecran lat.
 Puteţi viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.
44
• Dacă un DVD are o proporţie a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
• Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcţie de
software, de tipul televizorului şi de setarea proporţiei dimensiunilor televizorului.
• În modul de funcţionare HDMI, ecranul trece automat în modul Wide.
45
Setări (Comenzi)
Setarea programelor care necesită supravegherea părinţilor (nivelul de evaluare)
Utilizaţi această funcţie pentru a restricţiona redarea DVD-urilor cu conţinut violent sau pentru adulţi, pe care nu doriţi să le
vizioneze copiii.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
ROM
Setarea imaginii de fundal
1
2
În timpul redării, apăsaţi pe butonul PLAY/PAUSE când apare imaginea dorită.
Apăsaţi butonul LOGO.
3
Aparatul se va închide şi se va deschide din nou.
 Pe ecranul televizorului va apărea <COPY LOGO DATA>.
 Va fi afişată imaginea de fundal selectată.
 Puteţi selecta maxim 3 setări de fundal.
COPY LOGO DATA
 Dacă aţi selectat nivelul 6, nu puteţi viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
 Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conţine materiale
violente sau pentru adulţi mai explicite.
5
MOVE
SELECT
RETURN
• Această funcţie nu poate fi folosită atunci când ieşirea HDMI este de 720p sau 1080i.
Introduceţi parola şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
 În mod prestabilit, parola este setată la <7890>.
 După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv
1
2
Setarea parolei
3
Puteţi seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).
MOVE
1
2
ENTER
RETURN
RETURN
EXIT
4
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
3
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <PASSWORD> şi
4
5
apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butonul ENTER.
Introduceţi parola şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
EXIT
ENTER
5
MOVE
SELECT
RETURN
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <LOGO> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeţi ▲,▼ pentru a selecta <USER> şi apăsaţi butonul
ENTER.
 Această funcţie permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.
CONFIGURARE
• Funcţia poate fi activată doar dacă discul DVD conţine informaţiile despre
nivelul de evaluare.
MOVE
JPEG
În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteţi seta imaginea dorită ca imagine de fundal.
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <PARENTAL> şi
apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeţi ▲,▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit şi apăsaţi butonul ENTER.
DVD
Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
EXIT
• ORIGINAL : Selectaţi această opţiune pentru a seta pe fundal imaginea Samsung Logo.
• USER : Selectaţi această opţiune pentru a seta pe fundal imaginea dorită.
 Introduceţi parola veche, o parolă nouă şi confirmaţi-o pe aceasta din urmă.
 Setarea este finalizată.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
• În mod prestabilit, parola este setată la <7890>.
Dacă aţi uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedaţi în felul următor
• Atunci când nu se află nici un disc în player, ţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP () al
aparatului. Pe ecran apare <INITIALIZE>, iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
• Apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
46
47
Setări (Comenzi)
ROM
Setarea timpului de decalaj
Modul de redare DVD
Unele discuri DVD-Audio conţin atât materiale DVD-Video, cât şi DVD-Audio.
Pentru a reda porţiunea DVD-Video de pe un disc DVD-Audio, setaţi aparatul în modul DVD-Video.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Apăsaţi butonul EJECT iar apoi apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la <DVD TYPE> şi
apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▲,▼ pentru a vă deplasa la <DVD VIDEO> şi
apăsaţi butonul ENTER.
Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la
boxa centrală şi de la cele din spate.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Setaţi din nou paşii 1-4 dacă doriţi să comutaţi pe modul de redare DVD AUDIO.
4
5
• DVD VIDEO : setaţi acest mod pentru a reda conţinutul DVD-Video de pe un disc DVD-Audio.
• DVD AUDIO : setaţi acest mod pentru a reda conţinutul DVD Audio prestabilit.
MOVE
SELECT
RETURN
• Modul de redare al DVD-ului este configurat din fabrică pe DVD Audio.
• Dacă închideţi aparatul, acesta va trece automat pe modul DVD Audio.
EXIT
Înregistrarea DivX (R)
Ieşirile de semnal şi răspunsurile de frecvenţă din boxe sunt reglate automat, conform configuraţiei boxelor şi a tipurilor de
boxe utilizate.
MOVE
ENTER
RETURN
3
4
 Pentru boxele din stânga şi din dreapta, modul este setat pe SMALL.
SELECT
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d păsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanţa dintre
dvs. şi fiecare boxă este identică. Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite, în funcţie de amplasarea
boxelor, puteţi regla diferenţa prin adăugarea unui efect de decalaj la sunetul din boxa centrală şi boxele surround.
Amplasarea optimă a
BOXEI CENTRALE
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> şi apăsaţi
butonul ENTER.
În ecranul <SPEAKER SETUP>, apăsaţi din nou butonul ENTER.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► pentru a selecta boxa dorită şi apăsaţi
butonul ENTER.
 Pentru boxa centrală şi boxele din stânga şi din dreapta, după fiecare apăsare a
butonului, modul se schimbă alternativ după cum urmează : SMALL NONE.
MOVE
MOVE
• SMALL : Selectaţi acest mod când utilizaţi boxele.
• NONE : Selectaţi acest mod când nici o boxă nu este conectată.
• În funcţie de setările PRO LOGIC şi STEREO, modul boxei poate să
varieze (vezi pagina 55).
Setarea BOXEI CENTRALE
Dacă distanţa Dc este mai mare sau egală cu distanţa Df din
ilustraţie, setaţi modul la 0 ms. În caz contrar, modificaţi setarea
conform tabelului.
Distanţa dintre Df şi Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Timpul de decalaj
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
CONFIGURARE
Setarea modului de sunet al boxelor
EXIT
 Puteţi seta timpul de decalaj pentru boxa centrală între 00 şi 05 mSEC, iar
pentru boxele din stânga şi din dreapta, între 00 şi 15 mSEC.
Configurarea timpului de decalaj al boxelor
Utilizaţi codul de înregistrare pentru a înregistra playerul în formatul DivX(R) video la cerere.
Pentru detalii suplimentare, accesaţi www.divx.com/vod.
1
2
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <DELAY TIME> şi
apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► pentru a selecta boxa dorită şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeţi ◄,► pentru a seta timpul de decalaj.
Setarea BOXELOR SPATE (SURROUND)
Amplasarea
optimă a
BOXELOR
SURROUND
Este recomandat să amplasaţi toate boxele în perimetrul cercului din imagine.
Df : Distanţa de la BOXELE FRONTALE
Dc : Distanţa de la BOXA CENTRALĂ
Ds : Distanţa de la BOXELE SURROUND
Dacă distanţa Df este egală cu distanţa Ds din ilustraţie, setaţi
modul la 0 ms. În caz contrar, modificaţi setarea conform
tabelului.
Distanta dintre Df şi Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Timpul de decalaj
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• În cazul sistemului
(Dolby Pro Logic II), timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
• În cazul sistemului AC-3 şi DTS, timpul de decalaj poate fi setat între 00 şi 15 mSEC.
• Canalul central este reglabil doar pe discurile cu 5.1 canale.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a părăsi ecranul de configurare.
48
49
Setări (Comenzi)
ROM
Setarea sistemului audio
Setarea sunetului de test
Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Puteţi regla balansul şi nivelul fiecărei boxe în parte.
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <TEST TONE> şi
apăsaţi butonul ENTER.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Sunetul de test va fi trimis la boxele L C R SR SL SW în
această ordine.
Dacă în acest moment apăsaţi din nou butonul ENTER, sunetul de test va
fi întrerupt.
STOP
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
Metodă alternativă : apăsaţi butonul TEST TONE al telecomenzii.
Iniţializare
Apăsaţi butonul TEST TONE.
 Sunetul de test va fi generat în felul următor:
Atunci când redaţi un DVD sau un CD, funcţia va putea fi activată
doar în modul Stop.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <SOUND EDIT> şi
apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, pentru a selecta elementul dorit.
Apăsaţi butoanele ◄,► pentru a regla setările.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Reglarea manuală a volumului difuzoarelor şi a balansului cu ajutorul butonului SOUND EDIT.
Apăsaţi butonul SOUND EDIT şi apoi butoanele cu săgeţi ◄,►.
 Utilizaţi această funcţie pentru a verifica conexiunea fiecărei boxe
şi existenţa vreunei probleme.
L: Boxă frontală (L) C: Boxă centrală SW: Subwoofer
R: Boxă frontală (R) SL: Boxă spate (L) SR: Boxă spate (R)
 Când este activat HDMI AUDIO (semnalul audio este emis prin
difuzoarele televizorului), funcţia TEST TONE (ton test) nu este
disponibilă.
CONFIGURARE
Modul Multi-Channel Pro Logic
4
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
d Pentru a finaliza sunetul de test, apăsaţi din nou butonul
TEST TONE.
Reglarea balansului boxelor frontale/spate
• Puteţi selecta între 0 şi –6 şi OFF.
• Volumul scade pe măsură ce vă apropiaţi de –6.
Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului
• Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la +6dB la –6dB.
• Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de +6dB şi scade pe măsură ce vă
apropiaţi de -6dB.
50
51
Setări (Comenzi)
Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression)
Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase sunete. Puteţi utiliza
această funcţie pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi filme la volum redus în timpul nopţii.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
ROM
Setarea sistemului audio HDMI
Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/dezactivate.
1
2
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <DRC> şi apăsaţi
butonul ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
 Atunci când apăsaţi butonul cu săgeată ▲ efectul este amplificat, iar după
ce apăsaţi acelaşi buton ▼ efectul este diminuat.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
CHANGE
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
Configurarea AV SYNC
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <HDMI Audio> şi
apăsaţi butonul ENTER.
4
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, pentru a selecta <ON> sau <OFF> şi
apăsaţi butonul ENTER.
• ON : Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar
sunetul este emis doar prin boxele televizorului.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul
este emis doar prin boxele sistemului Home Theater.
• Valoarea setării prestabilite a aparatului este HDMI AUDIO OFF.
• Setarea HDMI AUDIO este convertită automat la 2 canale pentru boxele
televizorului.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <AV-SYNC> şi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, pentru a selecta timpul de decalaj
AV-SYNC şi apăsaţi butonul ENTER.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
CONFIGURARE
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor digital.
Dacă apare această situaţie, reglaţi timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Audio> şi apăsaţi
butonul ENTER.
3
EXIT
Apăsaţi butoanele ▲,▼ pentru a regla sistemul DRC.
În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
 Puteţi seta timpul de decalaj audio între 0 ms şi 300 ms. Setaţi valoarea la
starea optimă.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
52
53
Setări (Comenzi)
Funcţia Sound Field (DSP)/EQ
DSP(Digital Signal Processor) : Modurile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.
EQ : Puteţi selecta ROCK, POP sau CLASSIC pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.
Apăsaţi butonul DSP/EQ.
 Pe panoul afişajului apare <DSP>.
ROM
Modul Dolby Pro Logic II
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriţi.
Apăsaţi butonul
PL II MODE.
 După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.
 După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
PRO LOGIC II
• CINEMA : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
• PRO LOGIC : Veţi avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt
utilizate cinci boxe, deşi folosiţi doar boxele din stânga şi din dreapta.
•
•
•
•
•
•
•
POP, JAZZ, ROCK : În funcţie de genul de muzică, puteţi selecta POP, JAZZ şi ROCK.
STUDIO : Creează condiţiile de audiţie dintr-un studio.
CLUB : Simulează sunetul dintr-un club, cu ajutorul unui bas puternic.
HALL : Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
MOVIE : Creează condiţiile de vizionare dintr-un cinematograf.
CHURCH : Creează impresia de audiţie dintr-o catedrală.
PASS : Selectaţi acest mod pentru audiţie normală.
• MATRIX : Veţi audia într-un sistem de sunet surround pe 5.1 canale.
CONFIGURARE
• MUSIC : Când ascultaţi muzică, sunetul poate conţine efecte care să creeze impresia unei audiţii la faţa locului.
STEREO : Selectaţi acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale
laterale şi de subwoofer.
• Atunci când selectaţi modul Pro Logic II, conectaţi dispozitivul extern la mufele
AUDIO INPUT (L şi R) ale playerului. Dacă conectaţi doar una dintre intrări
(L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.
• Funcţia DSP/EQ este disponibilă doar în modul STEREO.
Apăsaţi pe butonul modului PL II pentru a apărea STEREO pe ecran.
• Această caracteristică este disponibilă pe CD-uri, discurile cu MP3-uri, DVD-Audio
pe 2 canale, DivX şi Dolby Digital.
• Atunci când redaţi un disc DVD codat pe două sau mai multe canale, modul
multicanal va fi selectat automat, iar funcţia DSP/EQ este dezactivată.
54
55
DIVERSE
Setări (Comenzi)
Audiţia radio
ROM
Telecomandă
Efectul Dolby Pro Logic II
Această funcţie este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.
1
2
Apăsaţi butonul
1
2
Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta banda FM.
Comutaţi pe postul dorit.
 Comutare automată 1 : Atunci când apăsaţi #,$, va fi selectat un post de
transmisie presetat.
 Comutare automată 2 : Ţineţi apăsat pe .,, pentru a căuta automat
posturi de transmisie active.
 Comutare automată : Apăsaţi scurt .,, pentru a creşte sau descreşte
frecvenţa treptat.
PL II MODE pentru a selecta modul <MUSIC>.
Apăsaţi butonul
PL II EFFECT pentru a selecta <P> (Panorama), apoi
apăsaţi butoanele cu săgeţi ◄,►, pentru a selecta setarea de efect dorită.
 Puteţi selecta 0 sau 1.
 Acest mod extinde imaginea frontală stereo, incluzând boxele surround
pentru un efect de <învăluire>, prin imaginile de pe pereţii laterali.
Aparatul
3
Apăsaţi butonul
PL II EFFECT pentru a selecta <C> (CENTER
WIDTH), apoi apăsaţi butoanele cu săgeţi ◄,►, pentru a selecta setarea
de efect dorită.
 Puteţi selecta între 0 şi 7.
 Aceasta permite setarea lăţimii imaginii centrale. Cu cât setarea este mai
mare, cu atât boxa centrală emite un sunet mai slab.
4
Apăsaţi butonul
PL II EFFECT pentru a selecta <D> (DIMENSION), apoi
apăsaţi butoanele cu săgeţi ◄,►, pentru a selecta setarea de efect dorită.
 Puteţi selecta între 0 şi 6.
 Reglează secvenţial câmpul sonor (DSP) din faţă sau din spate.
56
Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta banda FM.
Selectaţi un post de transmisie.
 Comutare automată 1 : Apăsaţi butonul STOP () pentru a selecta
<PRESET> şi apoi apăsaţi pe butonul #,$, pentru a selecta postul presetat.
 Comutare automată 2 : Apăsaţi butonul STOP () pentru a selecta
<MANUAL> şi apoi apăsaţi pe butonul #,$, pentru a căuta automat banda.
 Comutare automată : Apăsaţi butonul STOP () pentru a selecta <MANUAL>
şi apoi apăsaţi scurt butonul #,$ pentru a comuta pe o frecvenţă mai mare
sau mai mică.
d Apăsaţi butonul MO/ST pentru a asculta în modul Mono/Stereo.
(Numai atunci când ascultaţi un post de radio FM.)
 După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între
<STEREO> şi
<MONO>.
 Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi
MONO pentru o transmisie clară,
fără interferenţe.
DIVERSE
• Atunci când redaţi un disc DVD codat pe mai mult de două canale, modul
multicanal va fi selectat automat, iar butonul
(Dolby Pro Logic II) nu
este funcţionabil.
1
2
57
Audiţia radio (Comenzi)
Presetarea posturilor
Funcţii corespunzătoare
Funcţia Sleep Timer
Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenţei FM 89.10
Puteţi seta ora la care sistemul Home Theater să se închidă automat.
1
2
Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta banda FM.
Apăsaţi butonul SLEEP.
Apăsaţi butonul .,, pentru a selecta <89.10>.
 Pe ecran va apărea <SLEEP>. După fiecare apăsare a butonului, ora de
presetare se modifică astfel:
3
Apăsaţi butonul TUNER MEMORY.
4
5
6
ROM
10 20 30 60 90 120 150 OFF (dezactivat).
d Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsaţi butonul SLEEP.
 Pe afişaj clipeşte <01>.
 Este afişat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theater.
 Dacă apăsaţi din nou butonul, se modifică ora de închidere faţă de ora setată
anterior.
Apăsaţi butoanele #,$ pentru a selecta numărul de presetare.
 Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
Apăsaţi din nou butonul TUNER MEMORY.
 Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY înainte ca "number" să dispară de pe afişaj.
 "number" dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în memorie.
d Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi butonul SLEEP până când pe
afişaj apare <OFF>.
Reglarea luminozităţii afişajului
Puteţi regla luminozitatea afişajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.
Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
Apăsaţi butonul DIMMER.
d Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi #,$ pe telecomandă pentru
a selecta un canal.
 Luminozitatea afişajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a butonului.
• Aparatul nu recepţionează transmisiuni AM.
Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.
DIVERSE
Funcţia Mute
Apăsaţi butonul MUTE.
 Pe afişaj apare <MUTE>.
 Apăsaţi butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor iniţial.
58
59
Acţionarea televizorului cu ajutorul telecomenzii
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul telecomenzii
1
2
3
Firmă
Cod
Nr.
Firmă
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
• Este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze pe anumite mărci de televizoare.
De asemenea, în funcţie de marca televizorului dvs., este posibil ca unele
disponibile.
20
Daewoo
• Dacă nu setaţi telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului,
telecomanda va funcţiona, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.
21
Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide televizorul.
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, introduceţi codul corespunzător
 Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceţi
codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.
Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi butoanele numerice
introduce valorile 00, 15, 16, 17 şi 40.
Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
 Puteţi utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL şi butoanele
numerice (0~9).
Cod
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
DIVERSE
60
Lista codurilor mărcilor de televizoare
Nr.
televizorului.
4
ROM
61
Depanare
ROM
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă
instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel mai apropiat
distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.
Comportament
Nu pot scoate discul
Redarea nu este iniţializată.
Verificare/Soluţie
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
• Verificaţi numărul regional al DVD-ului.
Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu
poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest DVD
player.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată imediat după
apăsarea butonului Play/Pause.
Nu se aude sunetul.
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de
la toate şase.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de
citire?
62
 Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
 Calitatea imaginii este slabă, iar
imaginea tremur.
•
•
•
•
Aţi pornit televizorul?
Aţi conectat corespunzător cablurile video?
Discul este murdar sau deteriorat?
Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe DVD-urile care nu
conţin limbile respective. În funcţie de disc, este posibil ca acestea să
aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după
selectarea funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării
secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia
boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Proporţia dimensiunilor nu poate fi
modificată.
• Puteţi reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX
sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la
o proporţie a dimensiunilor de 4 :3. Consultaţi eticheta DVD-ului şi
selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
• Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul, sunetul este
transmis doar prin boxele frontale (L/R). Selectaţi <PRO LOGIC II>
apăsând butonul
PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a
utiliza toate cele şase boxe.
 Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se închide sau se
aude un zgomot ciudat.)
 Playerul funcţionează
necorespunzător.
• Asiguraţi-vă că discul DVD este compatibil cu sistemul de sunet pe
5.1 canale.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul
şi distanţa de manevrare?
• S-au terminat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/DVD) ale telecomenzii
(TV sau DVD) ?
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor
memorate. Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul
<NO DISC>, ţineţi
apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP() al aparatului.
Pe ecran apare <INITIALIZE>, iar setările vor reveni la valorile
prestabilite.
• Apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Există vreun marcaj <Dolby Digital 5.1 CH> pe disc?
Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul
este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL
5.1-CH în afişajul de informaţii?
• Închideţi playerul şi ţineţi apăsat butonul STOP() al aparatului timp
de peste 5 secunde.
Nu se poate recepţiona transmisiunea
radio.
În timp ce ascult sonorul de la televizor
prin intermediul aparatului, nu se aude
niciun fel de sunet.
DIVERSE
Telecomanda nu funcţionează.
Verificare/Soluţie
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
• Dacă setaţi C, SL şi SR la NONE în modul de difuzare din ecranul de
configuraţie a sistemului audio, nu se aude sunetul din boxa centrală
şi din boxele din dreapta şi din stânga. Setaţi C, SL şi SR la SMALL.
Nu a fost activat sistemul de sunet
surround Dolby Digital 5.1 CH.
Comportament
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM
externă într-o zonă cu recepţie bună.
• Dacă apăsaţi butonul de ejectare a discului în timp ce ascultaţi
sunetul de la televizor, folosind funcţiile D.IN, AUX se activează
funcţiile DVD-ului, iar acest lucru întrerupe sonorul televizorului.
63
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste
sectoarele respective. Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu le zgâria.
Manevrarea discurilor
Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafaţa acestuia.
Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
Păstrarea discurilor
Nu le expuneţi la
lumina soarelui
Păstraţi-le într-un loc
aerisit şi răcoros
Păstraţi-le în plicuri de
protecţie.
Depozitaţi-le în poziţie verticală.
• Nu permiteţi nimănui să murdărească suprafaţa discurilor.
• Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în aparat.
Manevrarea şi păstrarea discurilor
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.
• Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din
player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu
funcţioneze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateţi discul şi
lăsaţi playerul pornit timp de o oră sau două.
64
ROM
Introduceţi numărul codului corespunzător pentru setările iniţiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> şi/sau <Disc Menu>
(Vezi pagina 44).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
DIVERSE
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l cu un detergent
slab diluat cu apă şi ştergeţi-l cu o cârpă moale.
Lista cu coduri de limbă
65
Produse care acceptă funcţia USB Host
Cameră digitală
Disc flash USB
Produs
Companie
Tip
Produs
Companie
Tip
Finepix-A340
Fuji
Cameră digitală
Cruzer Micro
Sandisk
Drive flash USB 2.0 de 128 MB
Finepix-F810
Fuji
Cameră digitală
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Cameră digitală
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Cameră digitală
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Cameră digitală
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Cameră digitală
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
INFORMAŢII
GENERALE
TUNER FM
ROM
Consum de energie
60W
Greutate
5.2 kg
Dimensiuni (L x Î x l)
460 x 315 x 190 mm
Interval temperatură de
funcţionare
+5°C~+35°C
Interval umiditate de funcţionare
10% ~ 75%
Sensibilitate utilizabilă
10dB
Raport semnal/zgomot
60dB
KD-310Z
Konica
Cameră digitală
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Cameră digitală
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Distorsiune
0.5%
Finecam SL400R
Kyocera
Cameră digitală
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Cameră digitală
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Video Composite
1.0Vp-p(75Ω)
Finecam Xt
Kyocera
Cameră digitală
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Cameră digitală
Dimage Z1
Minolta
Cameră digitală
Dimage X21
Minolta
Cameră digitală
Coolpix4200
Nikon
Cameră digitală
Produs
Companie
Y:1.0Vp-p(75Ω)
IEŞIRE VIDEO
MP3 Player
Semnal video Component
Pr:0.70Vp-p(75Ω)
Pb:0.70Vp-p(75Ω)
Tip
Coolpix4300
Nikon
Cameră digitală
Creative MuVo NX128M
Creative
MP3 player de 128 MB
Coolpix 2200
Nikon
Cameră digitală
Iriver H320
Iriver
MP3 player cu HDD de 20 GB
Coolpix 3500
Nikon
Cameră digitală
YH-920
Samsung
MP3 player cu HDD de 20 GB
HDMI
Impedanţă : 85~115Ω
Putere boxe frontale
100W x 2(3Ω)
Putere boxă centrală
100W(3Ω)
Putere boxe spate
100W x 2(3Ω)
Putere subwoofer
100W(3Ω)
Interval frecvenţă
20Hz~20KHz
Coolpix 3700
Nikon
Cameră digitală
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Cameră digitală
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Cameră digitală
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Cameră digitală
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Cameră digitală
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
Raport semnal/zgomot
70dB
AMPLIFICATOR
U300
Olympus
Cameră digitală
YP-T5
Samsung
MP3 Player
Separarea canalelor
60dB
X-350
Olympus
Cameră digitală
YP-60
Samsung
MP3 Player
Sensibilitate intrare
(AUX) 400 mV
C-760
Olympus
Cameră digitală
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Cameră digitală
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Cameră digitală
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Cameră digitală
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Cameră digitală
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Cameră digitală
iAudio M3
Cowon
MP3 player cu HDD
Lumix LC33
Panasonic
Cameră digitală
SI-M500L
Sharp
MP3 player de 256 MB
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Cameră digitală
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Cameră digitală
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Cameră digitală
YP-53
Samsung
MP3 player de 256 MB
Optio 33LF
Pentax
Cameră digitală
Optio MX
Pentax
Cameră digitală
Digimax-420
Samsung
Cameră digitală
HDD USB extern
Digimax-400
Samsung
Cameră digitală
Produs
Companie
Tip
Sora PDR-T30
Toshiba
Cameră digitală
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Coolpix 5900
Nikon
Cameră digitală
Coolpix S1
Nikon
Cameră digitală
Coolpix 7600
Nikon
Cameră digitală
DMC-FX7
Panasonic
Cameră digitală
Dimage Xt
Minolta
Cameră digitală
AZ-1
Olympus
Cameră digitală
DIVERSE
66
Specificaţii
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contactaţi SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME)
Specificaţii (Comenzi)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Dacă aveţi întrebări sau comentarii cu privire la produsele Samsung, vă rugăm să contactaţi centrul de
asistenţă clienţi SAMSUNG.
HT-X250
Regiune
Sistem boxe
BOXE
Sistem boxe pe 5.1 canale
Boxe frontale/centrală/spate
Subwoofer
Impedanţă
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Interval frecvenţă
150Hz~20KHz
40Hz~200Hz
Nivel presiune sunet la ieşire
86dB/W/M
86dB/W/M
Putere nominală
100W
100W
Putere maximă
200W
200W
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Faţă/Spate
92.5 x 276.5 x 158
mm
Centru
365 x 83 x 173 mm
Faţă/Spate 1.46 Kg/1.28 Kg
Centru
1.4 Kg
176 x 388.8 x 396.3 mm
6.6 Kg
HT-TX250
Sistem boxe
BOXE
Boxe frontale/centrală/spate
Subwoofer
Impedanţă
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Interval frecvenţă
150Hz~20KHz
40Hz~200Hz
Nivel presiune sunet la ieşire
86dB/W/M
86dB/W/M
Putere nominală
100W
100W
Putere maximă
200W
200W
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
68
Sistem boxe pe 5.1 canale
Faţă/Spate 89×1200×146 mm
Centru
365×83×173 mm
Faţă/Spate 5.4 Kg
Centru
1.4 Kg
176×388.8×396.3mm
6.6Kg
Ţară
Centru asistenţă clienţi
Site Web
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement