Samsung AR09FSSKABEN, AR18FSSYAWTN, AR12FSSYAWTN, AR12FSSKABEN, AR09FSSYAWTN, AR18FSSKABEN User manual

Samsung AR09FSSKABEN, AR18FSSYAWTN, AR12FSSYAWTN, AR12FSSKABEN, AR09FSSYAWTN, AR18FSSKABEN User manual

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 1 2012-11-21 13:26:13

Caracteristicile reţelei de aparate de aer condiţionat SMART

Control confortabil cu aplicaţia Smart A/C de pe un smartphone!

Puteţi controla confortabil de oriunde aparatul de aer condiţionat cu aplicaţia Smart A/C.

Cuprins

Instalarea reţelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Verificare înainte de utilizarea unui router wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Conectarea la reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Conectarea routerului IP wireless la un aparat de aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Verificarea instalării modulului Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Dezasamblarea modulului Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Asamblarea modulului Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Verificarea stării conexiunii pe modulul Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Verificarea stării conexiunii pe panoul de afişare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Verificarea reţelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Conectarea routerului wireless cu un aparat de aer condiţionat prin reţea (Selectaţi una dintre cele 2 metode) . . . . . . . . . . . . .7

Conectarea la reţea cu o aplicaţie pentru smartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Setarea aplicaţiei pe telefonul inteligent Samsung (Telefon inteligent pe bază Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Setarea aplicaţiei pe iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Conectarea la reţea cu setarea WPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Înregistrarea pentru serviciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Înregistrarea unui aparat de aer condiţionat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Utilizarea aplicaţiei Smart A/C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ecranul principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Accesarea cu opţiunea In-home (Acasă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Controlarea unui aparat de aer condiţionat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Setarea funcţiilor suplimentare ale aparatului de aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Setarea funcţiei de temporizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Setarea informaţiilor despre aparatul de aer condiţionat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Accesarea cu opţiunea Out-of-home (Din afara casei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Depanarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 2 2012-11-21 13:26:13

Instalarea reţelei

[Connecting Network] (Conectare la reţea)

Conectaţi routerul IP wireless la un aparat de aer condiţionat .

[Registering service] (Înregistrare pentru serviciu)

Accesaţi http://global.samsungsmartappliance.com şi înregistraţi-vă pentru serviciu.

Verifi care înainte de utilizarea unui router wireless



Acest aparat de aer condiţionat Wi-Fi acceptă numai cele trei criptări de mai jos.

- Open(Deschideţi)(Fără criptare), WPA/TKIP, WPA2/AES f Pentru instalaţia de aer condiţionat Wi-Fi, selectaţi locaţia din interior a unităţii lângă routerul wireless. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este scăzută, aplicaţia Smart App. poate fi deconectată în funcţie de puterea semnalului Wi-Fi.

f Smartphone-ul trebuie să fi e în zona semnalului Wi-Fi pentru a utiliza Smart App.

f

Pentru accesul la internet în bandă largă mobilă, aplicaţia Smart App. poate fi utilizată atunci când Cheia hardware pentru banda largă mobilă este activată pentru a folosi Wi-Fi.

f Acest produs acceptă doar protocolul DHCP (Dynamic Host Confi guration Protocol). Dacă utilizatorii folosesc un router wireless existent, trebuie activată funcţia opţională pentru serverul DHCP.

f Selectaţi un canal pentru routerul wireless care nu este utilizat momentan. f

Dacă un router wireless este conectat în alte moduri decât cele de sus, s-ar putea ca routerul să nu fi e conectat cu aparatul de aer condiţionat sau să nu funcţioneze. Pentru a utiliza 802.11n, se recomandă modul WPA2/AES. f

Calitatea conexiunii la reţeaua wireless poate fi afectată de mediul înconjurător al reţelei wireless.

f Dacă un furnizor de servicii de Internet a înregistrat defi nitiv PC-ul utilizatorului sau adresa MAC (un număr de identifi care unic), este posibil ca aparatul de ar condiţionat să nu fi e conectat la Internet. Când urmează să fi e conectate la Internet alte aparate electrocasnice în afară de un PC, întrebaţi ISP-ul (furnizorului de servicii de Internet) despre procedurile necesare pentru conectarea la Internet.

f Dacă furnizorul dvs. de servicii de Internet necesită un ID sau o parolă pentru conectarea la iInternet, este posibil ca aparatul dvs. de aer condiţionat să nu se poată conecta la Internet. Dacă aceasta este situaţia, trebuie să introduceţi ID-ul sau parola când vă conectaţi la Internet.

f Conexiunea la Internet poate eşua din cauza unei probleme legate de fi rewall. Dacă aceasta este situaţia, contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet.

f Dacă nu vă puteţi conecta la Internet nici după ce aţi urmat procedurile furnizorului dvs. de servicii de Internet, contactaţi un centru de service Samsung.

Conectarea la reţea

Conectarea routerului IP wireless la un aparat de aer condiţionat

f Pentru instalarea routerului wireless, consultaţi manualul de utilizare al routerului respectiv. f Aparatul de aer condiţionat Samsung smart acceptă protocoalele de comunicare IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).

f

Pentru instalarea routerului wireless, consultaţi manualul de utilizare al fi ecărei companii producătoare.

Samsung nu furnizează clienţilor manualul pentru routerul wireless.

f Este posibil ca routerele necertifi cate să nu se poată conecta la aparatul de aer condiţionat.

f Routerele certifi cate au sigla de mai jos pe ambalaj sau în manualul de utilizare.

Router wireless

(Routerul care acceptă serverul DHCP.)

Terminal LAN de perete

Cablu LAN

3

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 3 2012-11-21 13:26:14

Conectarea la reţea

Verifi carea instalării modulului Wi-Fi

1

2 f Deschideţi capacul frontal şi verifi caţi modulul Wi-Fi (

①) ataşat pe acesta.

f Starea conexiunii între modulul Wi-Fi şi routerul wireless poate fi verifi cată pe modulul Wi-Fi şi panoul de afi şare (

②).

f Pentru a înlocui modulul Wi-Fi (asamblare sau dezasamblare), urmaţi procedura de mai jos.

NOTĂ

• La înlocuirea modulului Wi-Fi, trebuie să verifi caţi adresa MA înscrisă pe modul sau în partea inferioară a unităţii interne şi să modifi caţi informaţiile dispozitivului în „Registering service” (Înregistrare pentru serviciu).

Dezasamblarea modulului Wi-Fi

f Ridicaţi partea dreaptă din spate a modulului şi deplasaţi-l spre stânga.

4

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 4 2012-11-21 13:26:15

Asamblarea modulului Wi-Fi

1. Pe capacul frontal sunt prevăzute opritoare glisante, margini de susţinere şi de ghidare.

2. Asamblaţi modulul Wi-Fi apăsându-l în direcţia indicată de săgeată. Marginea de ghidare va împiedica deplasarea modulului.

3. Conectaţi cablul utilizând opritoarele.

Verifi carea stării conexiunii pe modulul Wi-Fi

<Vedere din faţă> <Vedere din spate> f

LED-ul aprins: Conectat cu aplicaţia şi la INTERNET f LED-ul clipeşte intermitent (la interval de 0,5 s): Conectat cu aplicaţia, dar neconectat la INTERNET f LED-ul clipeşte intermitent (la interval de 3 s): Neconectat cu aplicaţia f LED-ul stins: Neconectat cu aparatul de aer condiţionat

Verifi carea stării conexiunii pe panoul de afi șare

f

Descrierea afi şajului Wi-Fi

1. Indicatorul Wi-Fi STINS:

Neconectat cu aparatul de aer condiţionat

Neconectat cu aplicaţia

Conectat cu aplicaţia, dar neconectat la INTERNET

2. Indicatorul Wi-Fi APRINS:

Conectat cu aplicaţia şi la INTERNET

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 5

5

2012-11-21 13:26:16

Conectarea la reţea

Verifi carea reţelei

Verifi caţi dacă routerul wireless se conectează cu un smartphone.

Dacă smartphone-ul nu este conectat la Internet, funcţia de reţea a aparatului de aer condiţionat nu poate fi utilizată.

1. Căutaţi routerul wireless pe smartphone.

2. Selectaţi routerul wireless pe care-l utilizaţi acum din lista de routere wireless găsite.

3. Verifi caţi dacă smartphone-ul poate accesa site-ul Web http://global.samsungsmartappliance.com prin Internet.

NOTĂ

• Dacă aveţi nevoie de ID și parolă pentru a utiliza Internetul într-o clădire comercială, informaţi administratorul de reţea despre adresa MAC a aparatului dvs. de aer condiţionat și obţineţi aprobarea pentru utilizarea Internetului cu aparatul de aer condiţionat.

ATENŢIE

• Dacă este necesară instalarea unui program privat al ISP-ului pentru utilizarea Internetului, aparatul de aer condiţionat nu poate fi conectat la Internet.

6

Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_RO.indd 6 2012-11-22 9:11:10

Conectarea routerului wireless cu un aparat de aer condiţionat prin reţea (Selectaţi una dintre cele 2 metode)

Conectarea la reţea cu o aplicaţie pentru smartphone

Setarea aplicaţiei pe telefonul inteligent Samsung (Telefon inteligent pe bază Android)

• Utilizatorii de smartphone-uri bazate pe Android pot descărca aplicaţia Smart A/C căutând „Samsung, Smart, A/C,

AC, Aer, Aparat de aer condiţionat” pe Android Market sau pe Samsung Apps.

NOTĂ

1-2

2

1-1

1. După ce apăsaţi butonul [2

nd

F] de pe telecomandă, apăsaţi butonul [Wi-Fi].

- Pe panoul de afi şare frontal al aparatului de aer condiţionat va apărea mesajul .

2. După utilizarea aplicaţiei Smart A/C, apăsaţi pe fi la [Network Setting] (Setare).

3. Apăsaţi pe fi la [Setting Start] (Începere setare).

3

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 7

7

2012-11-21 13:26:18

Conectarea la reţea

4

5

6

4. Selectaţi routerul wireless pe care-l utilizaţi acum.

- Dacă utilizaţi un router wireless în mod liber, consultaţi manualul de utilizare corespunzător pentru parolă.

5. După ce introduceţi parola routerului wireless selectat, apăsaţi pe fi la [OK].

- Dacă parola nu a fost setată, apăsaţi pe fi la [OK] fără a introduce parola.

6. Când este afi şat mesajul pop-up „Transfer complete” (Finalizare transfer), apăsaţi pe fi la [OK].

- Dacă aparatul de aer condiţionat este conectat corect cu routerul wireless, LED-ul Wi-Fi ( ) de pe modulul Wi-Fi se va aprinde.

- După conectarea routerului wireless cu aparatul de aer condiţionat şi după ce LED-ul Wi-Fi ( ) luminează intermitent, verifi caţi starea conexiunii la Internet.

7. După 2 minute, dacă LED-ul Wi-Fi al aparatului de aer condiţionat este încă aprins, confi gurarea a reuşit. În acest moment, puteţi utiliza smartphone-ul pentru a controla sistemul.

• Când căutaţi o reţea apăsând butonul [Wi-Fi], pe afi şajul frontal va apărea mesajul ( ) timp de maxim 5 minute.

NOTĂ

ATENŢIE

• Aplicaţia Smart A/C este optimizată pentru smartphone-urile Samsung. Modelele acceptate sunt: Galaxy S, Galaxy

S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 şi Galaxy tab 10.1 iar alte modele pot fi adăugate ulterior. Când aplicaţia Smart A/C este utilizată cu alte smartphone-uri, este posibil ca anumite funcţii să nu fi e disponibile.

8

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 8 2012-11-21 13:26:19

Setarea aplicaţiei pe iPhone

NOTĂ

• Utilizatorii iPhone pot descărca aplicaţia Smart A/C din magazinul Apple App căutând „Samsung, Smart, A/C, AC,

Air, Conditioner”.

3

4

1-2

1-1

1. După ce apăsaţi butonul [2

nd

F] de pe telecomandă, apăsaţi butonul [Wi-Fi].

- Pe panoul de afi şare frontal al aparatului de aer condiţionat va apărea mesajul .

2. Selectaţi [Settings] (Setări)  [Wi-Fi] pe iPhone.

3. Din lista de Wi-Fi, selectaţi SMARTAIRCON şi introduceţi „JUNGFRAU2011” ca parolă. (JUNGFRAU2011 trebuie scris cu litere mari.)

4. După utilizarea aplicaţiei Samsung Smart A/C, apăsaţi pe fi la [Network Setting] (Setare).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 9

9

2012-11-21 13:26:19

Conectarea la reţea

6

7

5

5. Apăsaţi pe fi la [Setting Start] (Începere setare).

6. Introduceţi informaţiile despre routerul wireless şi apăsaţi pe fi la [OK].

- Informaţiile solicitate sunt: Identifi cator SSID, Tip securitate, Tip criptare şi Parolă.

NOTĂ

• În cazul în care nu ştiţi informaţiile despre routerul wireless, verifi caţi manualul acestuia sau contactaţi ISP

(furnizorul de servicii Internet).

7. Când este afi şat mesajul pop-up „Transfer complete” (Finalizare transfer), apăsaţi pe fi la [OK].

8. Selectaţi [Settings] (Setări)  [Wi-Fi] pe iPhone.

9. Selectaţi routerul wireless pe care-l utilizaţi curent şi introduceţi parola.

- Dacă aparatul de aer condiţionat este conectat corect cu routerul wireless, LED-ul Wi-Fi ( ) de pe modulul Wi-Fi se va aprinde.

- După conectarea routerului wireless cu aparatul de aer condiţionat şi după ce LED-ul Wi-Fi ( ) luminează intermitent, verifi caţi starea conexiunii la Internet.

10. După 2 minute, dacă LED-ul Wi-Fi al aparatului de aer condiţionat este încă aprins, confi gurarea a reuşit. În acest moment, puteţi utiliza smartphone-ul pentru a controla sistemul.

• Când căutaţi o reţea apăsând butonul [Wi-Fi], pe afi şajul frontal va apărea mesajul ( ) timp de maxim 5 minute.

NOTĂ

• Modelele de suport sunt: Iphone4,Iphone4S şi alte modele care pot fi adăugate în viitor.

ATENŢIE

10

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 10 2012-11-21 13:26:20

Conectarea la reţea cu setarea WPS

2

1-2

1-1

1. După ce apăsaţi butonul [2

nd

F] de pe telecomandă, apăsaţi butonul [WPS].

- Pe panoul de afi şare frontal al aparatului de aer condiţionat va apărea mesajul .

2. Apăsaţi butonul [WPS] de pe routerul wireless care va fi conectat la un aparat de aer condiţionat şi utilizaţi funcţia WPS a routerului wireless. (Locaţia butonului WPS poate fi alta, în funcţie de compania producătoare a routerului wireless.)

3. După ce aparatul de aer condiţionat este conectat corect cu routerul wireless, LED-ul Wi-Fi ( ) de pe modulul Wi-Fi se va aprinde.

NOTĂ

• Verifi caţi dacă routerul wireless acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

• Verifi caţi dacă routerul wireless are buton WPS.

• Aparatul de aer condiţionat Samsung smart utilizează metoda PBC a WPS.

• Când căutaţi o reţea apăsând butonul [WPS], telecomanda nu va funcţiona timp de maxim 2 minute.

• Fiţi atenţi când apăsaţi butonul WPS, deoarece, dacă apăsaţi lung butonul WPS, la anumite tipuri de routere wireless, valoarea setată a routerului wireless va fi iniţializată.

• Utilizarea routerului wireless în modul WPS poate fi diferită, în funcţie de compania producătoare. Prin urmare, consultaţi manualul de utilizare al routerului dvs. wireless.

ATENŢIE

• Dacă routerul wireless (AP) nu este autentifi cat cu WPS, conectarea poate eşua.

• Dacă routerul wireless care nu este autentifi cat cu WPS este conectat la un aparat de aer condiţionat, este posibil ca modulul Wi-Fi conectat anterior al altor unităţi să fi e deconectat.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 11

11

2012-11-21 13:26:22

Înregistrarea pentru serviciu

Înregistrarea unui aparat de aer condiţionat

1. Accesaţi site-ul Web pentru aparate electrocasnice Samsung Smart (http://global.samsungsmartappliance.com).

2. Introduceţi ID-ul de utilizator şi parola pentru a vă conecta.

- Dacă nu aveţi cont, apăsaţi pe [Create a Samsung account] (Creare cont Samsung) şi completaţi formularul pentru a deveni membru.

3

3. Selectaţi [My page] (Pagina mea)  [My page] (Pagina mea).

4

4. Selectaţi [Add device] (Adăugare dispozitiv).

12

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 12 2012-11-21 13:26:23

5

7

5. După ce introduceţi adresa MAC înscrisă pe eticheta autocolantă din partea inferioară a aparatului de aer condiţionat, faceţi clic pe [Certify device] (Certificare dispozitiv).

6. Reporniţi aparatul de aer condiţionat pe care-l utilizaţi în prezent.

7. Când este afişat mesajul de certificare a dispozitivului, faceţi clic pe [OK].

- Dacă aparatul de aer condiţionat pe care-l înregistraţi este înregistrat deja de alţi utilizatori, se va afişa o fereastră în care sunteţi întrebat dacă doriţi să ştergeţi sau nu permisiunea de utilizare a utilizatorilor existenţi.

8. După ce înregistrarea aparatului de aer condiţionat este finalizată, puteţi verifica aparatul de aer condiţionat înregistrat în lista de informaţii despre dispozitive.

NOTĂ

• Când încărcaţi un modul Wi-Fi, efectuaţi procedura de mai sus în ordinea indicată, începând cu nr. 1.

13

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 13 2012-11-21 13:26:23

Utilizarea aplicaţiei Smart A/C

f

Utilizatorii de smarphone Android pot descărca aplicaţia A/C Inteligent căutând “Aparat Aer Condiţionat Inteligent” pe piaţa android (Google Play Store) sau în Applicaţiile Samsung.

f

Utilizatorii Iphone pot descărca aplicaţia A/C Inteligent căutând “Aparat Aer Condiţionat Inteligent” în magazinul de

Aplicaţii Apple.

Ecranul principal

In-home (Acasă)

Out-of-home (Din afara casei)

Demo Play (Redare demonstraţie)

Puteţi controla aparatul dvs. de aer condiţionat de acasă.

Puteţi controla aparatul dvs. de aer condiţionat din afara casei.

Puteţi testa funcţiile aplicaţiei Smart A/C.

Network Setting (Setare)

Setaţi reţeaua aparatului de aer condiţionat.

Accesarea cu opţiunea In-home (Acasă)

f Utilizaţi aplicaţia Smart pentru înlocuirea unei telecomenzi de acasă.

1

3

1. Apăsaţi pe fila [In-home] (Acasă) de pe ecranul principal.

2. Căutaţi aparatul de aer condiţionat.

- Dacă nu puteţi găsi aparatul de aer condiţionat pe care doriţi să-l selectaţi, apăsaţi pe [Refresh] (Reîmprospătare) pentru a-l căuta din nou.

3. Selectaţi aparatul de aer condiţionat pe care doriţi să-l accesaţi.

14

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 14 2012-11-21 13:26:24

4. Înainte de prima accesare a aparatului dvs. de aer condiţionat, trebuie să vă autentificaţi.

Când este afişată fereastra de autentificare, porniţi aparatul de aer condiţionat în interval de 20 de secunde.

După finalizarea cu succes a autentificării, vă puteţi conecta la aparatul de aer condiţionat.

Controlarea unui aparat de aer condiţionat

f

Verificaţi funcţia de control a aparatului de aer condiţionat din ecranul AC control (Control aer condiţionat).

Mode (Mod)

Option (Opţiune)

Timer (Temporizator)

Settings (Setări)

Setaţi funcţionarea de bază a aparatului de aer condiţionat.

Setaţi funcţii suplimentare ale aparatului de aer condiţionat.

Setaţi funcţia temporizatorului de pornire şi de oprire a aparatului de aer condiţionat.

Setaţi numele reţelei sau al aparatului de aer condiţionat.

f Setaţi modul de funcţionare al aparatului de aer condiţionat apăsând pe fila [Mode] (Mod).

2

4

3

1

1

2

3

4

Pornire/oprire

Mod

Temperatura dorită

Current temperature

(Temperatura curentă)

Porniţi sau opriţi aparatul de aer condiţionat.

Selectaţi Auto (Automat), Cool (Răcire), Dry (Uscare),

Fan (Ventilator) sau Heat (Încălzire).

Setaţi temperatura dorită a aparatului de aer condiţionat.

Afişaţi temperatura curentă din încăpere.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 15

15

2012-11-21 13:26:25

Utilizarea aplicaţiei Smart A/C

Setarea funcţiilor suplimentare ale aparatului de aer condiţionat

f

Puteţi controla funcţiile suplimentare pe care le acceptă aparatul de aer condiţionat.

f Funcţiile suplimentare vor fi activate pe baza funcţiilor aparatului de aer condiţionat.

1. Apăsaţi pe fila [Option] (Opţiune) din partea de jos a ecranului.

2. Selectaţi modul de funcţionare sau funcţiile suplimentare pe care le doriţi.

NOTĂ

• Pentru detalii despre fiecare funcţie suplimentară, consultaţi manualul de utilizare al fiecărui aparat de aer condiţionat.

Setarea funcţiei de temporizare

1

2

3

1. După ce apăsaţi pe fila [Timer] (Temporizator) din partea de jos a ecranului, apăsaţi pe fila [On Timer] (Temporizator de pornire) sau [Off Timer] (Temporizator de oprire).

- Când doriţi să setaţi ora de pornire, apăsaţi pe fila [Temporizator de pornire], iar pentru dezactivare apăsaţi pe fila [Off

Timer] (Temporizator de oprire).

2. Apăsaţi pe fila [+], [-] ori [AM], [PM] pentru a seta ora de pornire sau ora de oprire.

3. După setarea ciclului de repetare, apăsaţi pe fila [OK].

NOTĂ

• Ora de pornire şi ora de oprire nu pot fi setate la aceeaşi oră.

16

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 16 2013-3-6 17:18:02

Setarea informaţiilor despre aparatul de aer condiţionat

f

Schimbaţi informaţiile privind aparatul de aer condiţionat sau vedeţi informaţiile privind versiunea App, Deschideţi

Licenţa Sursă apăsând pe tabulatura [ Settings] (Configurări).

f

Setaţi numele aparatului de aer condiţionat apăsând pe fila [AC Info Setting] (Setare informaţii AC).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 17

17

2012-11-21 13:26:27

Utilizarea aplicaţiei Smart A/C

f

Verificaţi versiunea aplicaţiei apăsând pe fila [Version] (Versiune).

Accesarea cu opţiunea Out-of-home (Din afara casei)

1. Apăsaţi pe fila [Out-of-home] (Din afara casei).

2. După ce introduceţi ID-ul şi parola site-ului Web pentru aparate electrocasnice Samsung Smart, apăsaţi pe fila [OK].

3. Controlaţi aparatul dvs. de aer condiţionat din afara casei.

- Instrucţiunile pentru utilizarea opţiunii Out-of-home (Din afara casei) sunt aceleaşi cu cele din secţiunea „Accesarea cu opţiunea In-home (Acasă)” (consultaţi pag. 12)

1

2

NOTĂ

• Trebuie să vă conectaţi pentru a utiliza opţiunea Out-of-home (Din afara casei).

Introduceţi ID-ul şi parola pe care le-aţi utilizat pentru a vă înregistra la serviciul prin reţea. Dacă nu sunteţi membru, deveniţi şi înregistraţi-vă aparatul de aer condiţionat lahttp://global.samsungsmartappliance.com .

• Când accesaţi aparatul de aer condiţionat cu opţiunea Out-of-home (Din afara casei), nu puteţi utiliza funcţiile suplimentare ale aparatului de aer condiţionat.

18

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 18 2012-11-21 13:26:28

Depanarea

Înainte de a efectua un apel la un centru de service, vă rugăm să consultaţi elementele din tabelul de mai jos.

Punct de verificare Soluţie

Verificaţi dacă modulul Wi-Fi sau smartphone-ul este activat.

Aparatul de aer condiţionat nu poate fi găsit în aplicaţia

Smart A/C.

Verificaţi dacă smartphone-ul şi aparatul de aer condiţionat sunt conectate la alt router wireless.

Verificaţi dacă LED-ul Wi-Fi ( ) de pe modulul Wi-Fi este aprins.

Activaţi conexiunea Wi-Fi a smartphone-ului.

Smartphone-ul şi aparatul de aer condiţionat trebuie să fie conectate la acelaşi router wireless.

Verificaţi dacă aparatul de aer condiţionat este conectat corect la un router wireless.

Smartphone-ul este conectat corect la aparatul de aer condiţionat, dar nu funcţionează.

Când selectaţi funcţia In-home (Acasă) a aplicaţiei Smart A/C, sunt căutate mai multe aparate electrocasnice.

Nu am ID şi parolă pentru a mă conecta la opţiunea Out-of-home

(Din afara casei) a aplicaţiei Smart A/C.

Funcţia Out-of-home

(Din afara casei) a aplicaţiei Smart A/C nu funcţionează.

Verificaţi dacă LED-ul Wi-Fi ( modulul Wi-Fi este aprins.

Verificaţi dacă LED-ul Wi-Fi ( interval de 3 sec.

) de pe

) de pe modulul Wi-Fi luminează intermitent la

Reporniţi aplicaţia Smart A/C sau reconectaţi smartphone-ul cu routerul wireless.

Selectaţi aparatul de aer condiţionat al cărui număr de dispozitiv este identic cu aparatul dvs. de aer condiţionat din listă.

Deveniţi membru pe site-ul Web pentru aparate electrocasnice

Samsung Smart (http://global.samsungsmartappliance.com) şi înregistraţi-vă aparatul de aer condiţionat.

Verificaţi dacă aparatul de aer condiţionat este conectat corect la routerul wireless.

Verificaţi dacă routerul wireless este conectat corect la

Internet.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_RO.indd 19

19

2012-11-21 13:26:29

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project