Samsung 225MW User's manual

SyncMaster 225MW

SyncMaster 225MW

Instalacija upravljačkih programa

Model

SyncMaster 225MW

Sistem znakova

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Zabranjeno

Nemojte rastavljati

Ne dirajte

Važno je pročitati i imati na umu u svakom trenutku

Izvadite utikač iz zidne utičnice

Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Kad ga ne koristite duže vreme, računar postavite na DPMS.

Ako koristite program za zaštitu ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu, i nisu primenljive u svim slučajevima (ili zemljama).

Nemojte koristiti oštećeni ili olabavljeni utikač.

z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Utikač nemojte izvlačiti držeći ga za žicu i ne dodirujte ga vlažnim rukama.

z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i utičnicu.

z

Neispravno uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenja opreme.

Utikač za napajanje čvrsto utaknite tako da ne bude labav.

z

Loš spoj može da uzrokuje požar.

Nemojte pretjerano savijati utikač i žicu, niti na njih postavljati teške predmete

jer to može izazvati štetu. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

U zidnu utičnicu nemojte priključivati previše produžnih kabela ili utikača. z

To može uzrokovati požar.

Kabl za napajanje ne isključujte za vreme korišćenja monitora. z

Isključivanje može da uzrokuje prenapon, što može da ošteti monitor.

Kabl za napajanje ne koristite ako su konektor ili utikač prašnjavi. z z

Ako su konektor ili utikač prašnjavi, očistite ih suvom krpom.

Korišćenje kabla za napajanje sa prašnjavim konektorom ili utikačem može da uzrokuje strujni udar ili požar.

Montaža

Obavezno se obratite ovlašćenom servisu kad postavljate monitor na lokaciju gde ima

dosta prašine, česte su visoke ili niske temperature, velika količina vlage, hemijskih supstanci i gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd. z

Ako to ne uradite, može doći do ozbiljne štete na monitoru.

Monitor postavite na lokaciju sa niskom količinom vlage i minimalnom količinom prašine.

z

Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Prilikom premeštanja nemojte ispustiti monitor.

z

To može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Bazu monitora postavite na stalak ili policu tako da kraj baze nije isturen.

z

Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Proizvod nemojte stavljati na pod. z

Neko bi se, pogotovo dete, mogao na njega spotaknuti.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu ili malu površinu. z

Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu, jer u suprotnom može da se prevrne i ozledi osobu koja se nalazi u blizini, pogotovo decu.

Zapaljive predmete poput sveća, insekticida ili cigareta držite podalje od

proizvoda. z

U suprotnom može doći do požara.

Grejače držite podalje od kabla napajanja. z

Otopljena izolacija može uzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod nemojte postavljati na mjesta sa lošom ventilacijom, na primjer policu

sa knjigama, ormar itd. z

Svako povećanje unutrašnje temperature može uzrokovati požar.

Monitor pažljivo spuštajte.

z

Monitor se može oštetiti ili slomiti.

Monitor nemojte spuštati sa ekranom prema dolje.

z

Površina TFT-LCD ekrana se može oštetiti.

Montažu zidnog nosača mora obaviti kvalifikovano osoblje.

z z

Ako montažu obavlja nekvalifikovano osoblje, može doći do povreda.

Uvek koristite alat za montiranje naznačen u korisničkom priručniku.

Kad montirate proizvod, obavezno ga udaljite od zida (najmanje 10 cm) radi

ventilacije. z

Slaba ventilacija može dovesti do povećanja unutarnje temperature proizvoda, čime se smanjuje vek trajanja proizvoda i kvalitet rada.

Kako biste sprečili da se kišnica sleva u kuću niz kabl spoljne antene, pobrinite

se da spoljni dio kabla visi ispod ulazne tačke. z

Ako kišnica uđe u proizvod, može prouzročiti strujni udar ili požar.

Ako koristite spoljnu antenu, obavezno je dovoljno udaljite od obližnjih električnih vodova tako da ne dođu u kontakt u slučaju da antenu prevrne snažan vetar.

z

Prevrnuta antena može uzrokovati povrede ili strujni udar.

Držite plastičnu ambalažu (kesu) dalje od dohvata dece. z

Plastična ambalaža (kesa) može da prouzrokuje gušenje ako se deca sa njome igraju.

Čišćenje

Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.

Vodu ili deterdžent nemojte prskati direktno na monitor.

z

To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

Koristite preporučeni deterdžent i glatku tkaninu.

Ako je konektor između utikača i pina prašnjav ili prljav, temeljito ga očistite suvom tkaninom.

z

Prljavi konektor može da uzrokuje strujni udar ili požar.

Pre čišćenja proizvoda obavezno izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice. z

U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom

tkaninom. z

Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti.

Za jednogodišnje čišćenje unutrašnjosti kontaktirajte servis ili korisnički centar.

z

Unutrašnjost proizvoda morate održavati čistom. Prašina koja se nakon dužeg vremenskog perioda nakupila u unutrašnjosti može da uzrokuje kvar ili požar.

Ostalo

Nemojte skidati poklopac (ili zadnju ploču).

z z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Servis neka obavlja kvalifikovano osoblje.

Ako vaš monitor ne radi normalno - posebno ako proizvodi neobične zvukove ili mirise - odmah izvucite zidnu utičnicu i kontaktirajte ovlašćenog zastupnika ili servis

. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

z z

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.

Ako ispustite monitor ili dođe do oštećenja kućišta, isključite monitor i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim kontaktirajte Servis .

z

Na monitoru može da dođe do kvara koji može uzrokovati strujni udar ili požar.

Utikač izvucite iz zidne utičnice za vreme grmljavinskih oluja ili ako monitor ne koristite duže vreme.

z

Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

z

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.

Monitor nemojte pomerati levo ili desno povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

z

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.

Nemojte pokrivati ventilacione otvore kućišta monitora.

z

Loša ventilacija može da uzrokuje kvar ili požar.

Na monitor nemojte postavljati spremnike za vodu, hemikalije ili male metalne predmete.

z z

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Ako u monitor uđe strana tvar, izvucite kabl napajanja iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis .

Proizvod držite podalje od zapaljivih sprejeva ili tvari. z

To može dovesti do eksplozije ili požara.

U otvore monitora nikad ne umećite metalne predmete. z

To može dovesti do strujnog udara, požara ili ozlede.

U ventilacioni otvor, priključak za slušalice ili AV priključke ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive predmete poput

papira i šibica. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ako strane tvari ili voda uđu u proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis .

Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

z

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Podesite rezoluciju i frekvenciju na nivo pogodan za model.

z

Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati slab kvalitet slike.

Širina 22 inč dijagonalno (55 cm) -1680 x 1050

Jačinu zvuka držite na odgovarajućem nivou kada koristite slušalice. z

Veoma glasan zvuk može da ošteti sluh.

Neprestano gledanje monitora na premaloj udaljenosti može da dovede do oštećenja vida.

Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora svakih sat vremena

uzmite barem 5 minuta pauze.

Proizvod nemojte postavljati na nestabile, neravne površine ili na lokaciju

sklonu vibracijama. z

Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Korišćenje proizvoda na lokaciji sklonoj vibracijama može da skrati vek trajanja proizvoda ili proizvod može da se zapali.

Prilikom premeštanja monitora isključite prekidač za napajanje i izvucite kabl napajanja.

Pre premeštanja monitora proverite da li su svi kablovi, uključujući kabl antene i kablove za spajanje na druge uređaje, isključeni.

z

Ako ih ne isključite, kablovi mogu da oštete monitor i uzrokuju požar ili strujni udar.

Proizvod postavite izvan dohvata dece jer ga ona mogu oštetiti vešajući se po

njemu. z

Pad proizvoda može da izazove telesne povrede ili čak smrt.

Kada duže vreme ne koristite proizvod, isključite ga iz struje. z

U suprotnom može da dođe do stvaranja toplote zbog nakupljene prljavštine ili oštećene izolacije, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte postavljati omiljene dečje predmete (ili bilo što drugo

primamljivo). z

Deca bi se mogla pokušati popeti na proizvod da dođu do predmeta. Proizvod bi mogao pasti i uzrokovati telesne povrede ili čak smrt.

Kada vadite baterije iz daljinskog upravljača, pazite da ih deca ne progutaju.

Baterije držite van dohvata dece.

z

Ako ih progutaju, odmah se obratite lečniku.

Prilikom zamene baterija pazite da polaritet +/- bude okrenut kako je naznačeno na spremniku za baterije.

z

Neispravan polaritet može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).

Koristite samo specifikovane standardne baterije. Nemojte zajedno koristiti nove i stare baterije.

z

To može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).

Baterija (i punjiva baterija) nisu običan otpad i moraju da se recikliraju. Kupac je odgovoran za vraćanje korišćene ili punjive baterije na recikliranje.

z

Kupac može da vrati korišćenu ili punjivu bateriju u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte podizati monitor naopako držeći

ga samo za stalak. z

Ovo može da izazove pad monitora i da se tako ošteti ili da dovede do lične povrede.

Dobri položaji tela prilikom korištenja monitora

Pokušajte da održavate dobar položaj tela za vreme dok koristite monitor. z z z

Držite leđa uspravno.

Neka vam oči budu na udaljenosti od oko 45 ~ 50 cm od ekrana monitora. Na ekran gledajte malo odozgo i vodite računa da se monitor nalazi ravno ispred vas.

Nagnite monitor prema gore za 10 ~20 stepeni. Prilagodite visinu monitora tako da gornja strana bude malo ispod nivoa očiju.

z z z z

Ugao monitora podesite tako da nema refleksije svetlosti na ekranu.

Pokušajte da držite ruke vertikalno sa pazuhom. Neka nivo ruku bude izjednačen sa leđnim delom ruku.

Neka vam lakat bude pod pravim uglom.

Ugao pod kojim držite kolena neka ne bude veći od 90 stepeni.

Ne dopustite da vam noge vise do tla. Podesite položaj ruku tako da se nalaze ispod srca.

Model

SyncMaster 225MW

Otpakiravanje

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako neki dio pribora nedostaje kontaktirajte svojeg distributera

.

Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

bez stalka sa stalkom

Priručnik

Kabl

Vodič za brzo postavljanje

Garancija

(nije dostupna na svim lokacijama)

Korisnički priručnik, upravljački program za monitor

Ostalo

D-Sub kabl Audio kabl

Kabl napajanja

Daljinski upravljač Baterije (AAA X 2) Krpica za čišćenje

Prodaje se odvojeno

Kabl TV antene

RCA kabl (Video-žuta, Audiocrvena i bela)

Komponentni (P

R

, P

B

, Y) kabl

S-VIDEO kabl Slušalice

SCART kabl

DVI kabl

Kabl DVI-do-HDMI HDMI kabl kabl RCA-do-stereo (za računar)

Prednja strana

1. AUTO

2. PIP

3.

4. - +

5. MENU

6.

7. Senzor daljinskog

upravljanja

8. [ ] Dugme za

napajanje

9. Indikator napajanja

10. Zvučnik

1. AUTO

(Dostupno samo u PC režimu) kad se pritisne dugme 'AUTO' (Automatski) pojavljuje se ekran za automatsko podešavanje, kao što je prikazano u animaciji u sredini.

Pritisnite za automatsko podešavanje ulaznog analognog signala. Vrednosti za fino, grubo i poziciju se automatski podešavaju.

2. PIP (Slika u slici - dostupno samo za PC/DVI režim)

U PC režimu uključuje video ili TV ekran u režimu PIP (Slika u slici).

3.

Vertikalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

U TV režimu izabire TV kanale.

4. - +

Za horizontalno ili vertikalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.

Podešava jačinu zvuka.

5. MENU

Ovo dugme koristite za otvaranje i zatvaranje menija na ekranu i menija za podešavanje ekrana.

6.

Aktivira označenu stavku menija.

Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme .

Promena izvora je dozvoljena za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.

Za prebacivanje režima ekrana:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component (Komponentni)] →

[HDMI]

>>Pritisnite ovde za animaciju

7. Senzor daljinskog upravljanja

Usmerite daljinski upravljač prema ovoj tačci na monitoru.

] Dugme za napajanje

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

9. Indikator napajanja

Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.

10. Zvučnik

Zvuk možete da čujete spajanjem zvučne kartice računara sa monitorom.

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku.

Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

1.

(konfiguracija zadnje strane monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda).

POWER

z

Kabl napajanja za monitor uključite u priključak

POWER na zadnjoj strani monitora.

Ovaj proizvod može da se koristi na 100 ~ 264 V

AC (+/- 10%).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Priključite signalni kabl na PC priključak na zadnjoj strani monitora.

2. DVI-D

: Priključite DVI kabl na DVI-D priključak na zadnjoj strani monitora.

3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Računarnu zvučnu karticu priključite na HDMI /

PC / DVI-D AUDIO IN priključak sa zadnje strane monitora.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

4.

ANT IN

5.

HDMI IN

6.

EXT(RGB)

: Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top

Box) uređaja na R-AUDIO-L priključak monitora.

2. P

R

, P

B

,Y

: Spojite VIDEO OUT priključak DVD / DTV Set-Top

Box uređaja na P

R

, P

B

,Y ulazne priključke putem komponentnog video kabla (P

R

, P

B

,Y) z

Priključite CATV kabl ili TV antenski kabl na priključak "ANT IN" sa zadnje strane monitora.

Kao antenski kabl obavezno koristite TV antenski kabl (prodaje se odvojeno). z

Priključite HDMI terminal sa zadnje strane monitora na HDMI terminal digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.

7.

z

Terminal za spoljni uređaj

EXT(RGB) priključak na monitoru služi za ulaz ili izlaz TV ili video uređaja. z

Slušalice priključite na priključak za slušalice.

8.

z

Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu

(uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno.)

Informacije o korišćenju uređaja za

zaključavanje potražite na mestu kupnje.

9.

S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L

1. S-VIDEO / VIDEO

: Ulazni uređaji poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera se priključuju na VIDEO ili S-VIDEO terminal monitora putem video ili S-Video kabla.

2. R - AUDIO -L

: Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top

Box) uređaja na R-AUDIO-L priključak monitora.

Dodatne informacije o priključivanje kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora .

Daljinski upravljač

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te

mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.

4.

5.

1.

POWER (NAPAJANJE)

2. Numeričko dugme

3.

-/--

MENU

6.

7.

MUTE (BEZ ZVUKA)

Dugmad gore-dole levodesno

8.

9.

EXIT (IZLAZ)

INFO

10.

SOURCE (IZVOR)

11.

PRE-CH (PRETHODNI KANAL)

12.

P

13.

EXIT (IZLAZ)

14. P.MODE (REŽIM SLIKE), M/B

(MagicBright)

15. S.MODE (REŽIM ZVUKA)

16. STILL (FOTOGRAFIJA)

17. P.SIZE (VELIČINA SLIKE)

18.

SOURCE (IZVOR)

19. TTX/MIX

20. DUAL I-II

21. SLEEP

22.

PIP

23. AUTO (AUTOMATSKI)

1.

POWER (NAPAJANJE)

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

2. Numeričko dugme

Izbor TV kanala u TV režimu.

Koristi se za promenu kanala kada je izabran PIP i kada je izvor za PIP podešen na TV.

3. -/--

4.

(Izbor jednocifrenog/dvocifrenog kanala)

Koristite za izbor kanala sa brojem deset ili većim.

Pritisnite ovo dugme i prikazuje se simbol "--".

Unesite dvocifreni broj kanala.

Podešava jačinu zvuka.

5.

MENU (MENI)

Ovo dugme koristite za otvaranje i zatvaranje menija na ekranu i menija za podešavanje ekrana.

6.

MUTE (BEZ ZVUKA)

Pritisnite da biste privremeno isključili zvuk.

Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana.

Ponovo pritisnite dugme MUTE da biste poništili funkciju Mute.

da biste poništili funkciju Mute. Naizmenično pritisnite dugmad

7.

Dugmad gore-dole levo-desno

Vertikalno ili horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

8.

ENTER (UNOS)

Aktivira označenu stavku menija.

9.

INFO

Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

10.

SOURCE (IZVOR)

Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme ' SOURCE '.

Promena izvora je dozvoljena za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.

11.

PRE-CH (PRETHODNI KANAL)

Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

12.

P

U TV režimu izabire TV kanale.

13.

EXIT (IZLAZ)

Izlaz iz menija.

14. P.MODE (REŽIM SLIKE), M/B (MagicBright)

Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se trenutni trenutni režim.

TV / AV / Ext. / S-Video /Component (Komponentni) / HDMI režim : P.MODE

Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni.

Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

( Dynamic (Dinamički) → Standard (Standardni) → Movie (Filmski) → Custom (Korisnički))

PC / DVI Mode (PC/DVI režim): M/B ( MagicBright )

MagicBright™ je nova funkcija koja pruža optimalno okruženje za gledanje zavisno od sadržaja slike koju gledate.

Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

( Entertain (Zabava) → Internet → Text (Tekst) → Custom (Korisnički))

15. S.MODE (Režim zvuka)

Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim.

Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.

Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

( Standard (Standardno) → Music (Muzika) → Movie (Film) → Speech (Govor) → Custom

(Korisničko))

16. STILL - Radi samo za izvore CVBS, S-Video i RF signala.

Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.

17. P.SIZE (Veličina slike) - nije dostupno u PC/DVI režimu

Pritisnite za promenu veličine prikaza.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18.

SOURCE - Može da se podesi kad je funkcija PIP podešena na ON.

Izbor video izvora (PIP režim).

19. TTX/MIX

TV kanali pružaju usluge pisanih informacija putem teleteksta. z

Dugmad za teletekst

Više informacija > TTX / MIX

20. DUAL/MTS (DVOSTRUKI/MTS)

Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja.

21. SLEEP

Koristi se da bi se monitor automatski iskljucio nakon odredenog broja minuta.

22.

PIP - Dostupno samo u PC/DVI režimu

Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) za uključivanje/isključivanje PIP ekrana.

23. AUTO - Dostupno samo u PC režimu

Automatski podešava prikaz na ekranu.

Model

SyncMaster 225MW

Priključivanje monitora

1. Priključivanje na računar

3.

4.

1.

2.

Kabl napajanja za monitor uključite u priključak POWER na zadnjoj strani monitora.

Kabl napajanja za monitor utaknite u obližnju zidnu utičnicu.

Koristite vezu odgovarajuću vašem monitoru.

2-1.

Korišćenje D-sub (analognog) konektora za video karticu.

Priključite signalni kabl na PC priključak na zadnjoj strani monitora.

[PC]

2-2.

Korištenje DVI (digitalni) konektora za video karticu.

Priključite DVI kabl na DVI-D priključak na zadnjoj strani monitora.

[DVI-D]

Računarnu zvučnu karticu priključite na HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN priključak sa zadnje strane monitora.

Uključite računar i monitor.

2. Priključivanje na Maciontosh računar

1. Korišćenje D-sub (analognog) konektora za video karticu.

Priključite signalni kabl na D-SUB priključak Macintosh računara.

[D-SUB]

2. Uključite monitor i Macintosh računar.

Priključivanje na ostale uređaje

Ovaj monitor se može priključiti na ulazne uređaje poput DVD plejera, videorekordera, kamkordera, DTV ili TV uređaja bez priključivanja na računar.

Konfiguracija na zadnjoj strani monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda.

1-1. Priključivanje na AV uređaje

Monitor ima AV priključke za spajanje ulaznih AV uređaja poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera. Možete da uživate u AV signalima dokle god je monitor uključen.

1. Ulazni uređaji poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera se priključuju na VIDEO ili S-

VIDEO terminal monitora putem video ili S-Video kabla.

2. Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na R-AUDIO-L priključak monitora.

3. Nakon toga pokrenite DVD plejer, videorekorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili kasetom.

4. Izaberite AV ili S-Video putem dugmeta SOURCE (Izvor).

1-2. Priključivanje EXT(RGB) uređaja - dostupno je samo za AV UREĐAJ koji koristi SCART.

Priključivanje na DVD uređaje ako uređaj ima EXT(RGB) priključak.

Dokle god je napajanje uključeno, možete da gledate DVD jednostavnim priključivanjem DVD uređaja na monitor.

1. Spojite EXT (RGB) priključak monitora sa DVD plejerom putem SCART kabla.

2. Odaberite Ext. koristeći SOURCE (Izvor).

2. Priključivanje TV uređaja

Ako je monitor priključen na antenu ili CATV kabl, na njemu možete da gledate televizijske programe bez instaliranja posebnog hardvera i softvera za primanje TV signala na računaru.

1. Priključite CATV kabl ili TV antenski kabl na priključak "ANT IN" sa zadnje strane monitora.

Kao antenski kabl obavezno koristite TV antenski kabl (prodaje se odvojeno).

Prilikom korišćenja unutarnjeg antenskog terminala:

Prvo proverite zidni antenski terminal i priključite antenski kabl.

Prilikom korišćenja spoljne antene:

Ako koristite spoljnu antenu, priključivanje prepustite profesionalcu, ako je moguće.

Za spajanje RF kabla na ulazni antenski terminal:

Dio RF kabla sa bakrenom žicom mora biti ravan.

2. Uključite monitor.

3. Izaberite TV koristeći SOURCE.

4. Izbor željenog TV kanala.

Da li slab signal uzrokuje slab prijem?

Za bolji prijem kupite i instalirajte uređaj za pojačavanje signala.

3. Priključivanje DVD/DTV Set Top Box uređaja

Priključite na ulaz DVD/DTV Set Top Box uređaja ako uređaj ima DVD/DTV konektor.

Dokle god je napajanje uključeno, komponentu možete da gledate jednostavnim priključivanjem komponente na monitor.

1. Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na R-AUDIO-L priključak monitora.

2. Spojite VIDEO OUT priključak DVD / DTV Set-Top Box uređaja na P

R

, P

B

,Y ulazne priključke putem komponentnog video kabla (P

R

, P

B

,Y).

3. Odaberite Component (Komponentni) koristeći SOURCE (Izvor).

4-1. Priključivanje HDMI

Ne možete priključiti računar na HDMI IN terminal.

1. Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na HDMI IN terminal monitora putem HDMI kabla.

2. Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.

3. Izaberite opciju HDMI putem dugmeta SOURCE (Izvor).

4-2. Povezivanje preko kabla DVI-do-HDMI

1. Izlazni DVI terminal digitalnog izlaznog uređaja povežite sa HDMI IN terminalom monitora pomoću kabla DVI-do-HDMI.

2. Povežite crveni i beli džek RCA stereo kabla (za računar) na istobojne izlazne terminale digitalnog izlaznog uređaja, a suprotni džek povežite na HDMI/PC DVI-D AUDIO IN terminal monitora.

3. Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.

4. erite opciju HDMI putem dugmeta SOURCE (Izvor).

5. Priključivanje slušalica

Na monitor možete da priključite slušalice.

1. Slušalice priključite na priključak za slušalice.

Korišćenje stalka

Ovaj monitor podržava razne tipove standardnih VESA baza.

Za montiranje VESA baze morate da preklopite ili skinete bazu koja se koristi.

1. Preklapanje baze

Monitor može da se naginje od -1 do 23 stepeni.

2. Montaža zidnog nosača

Sa ovim monitorom možete koristiti 100 mm X 100 mm podloške za montažu sukladne sa VESA standardom.

A. Monitor

B. Podložak za montažu (prodaje se odvojeno)

1. Isključite monitor i izvucite kabl napajanja.

2. Položite LCD monitor licem prema dolje na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.

3. Okrenite ručicu zavrtnja na stalku u pravcu suprotnom od kazaljki na satu da biste ga olabavili, a zatim ga izvadite.

4. Poravnajte podložak za montažu sa rupama na podlošku poklopca na zadnjoj strani i učvrstite ga sa četiri zavrtnja koji su isporučeni uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze.

Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.

Za informacije kontaktirajte najbliži Samsung servis.

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu uzrokovanju korišćenjem baze koja nije specificirana.

Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.

Instaliranje upravljačkog programa za monitor (automatsko)

z

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno od operativnog

sistema. Pratite upute za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

Web-stranica: http://www.samsung.com/ (ceo svet) http://www.samsung.com/monitor (SAD) http://www.samsung.com/monitor/ (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "

Windows

".

3. Izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "OK" (U redu).

4. Ako se pojavi sledeći prozor sa porukom, pritisnite dugme "Continue Anyway" (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme "OK" (U redu).

(Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP)

Ovaj upravljački program za monitor je certifikovan logotipom MS, a ova instalacija neće oštetiti vaš sistem. Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore http://www.samsung.com/

5. Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Instaliranje pogonskog programa za monitor (ručno)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

z

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno od operativnog

sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

Web-stranica: http://www.samsung.com/ (ceo svet) http://www.samsung.com/monitor (SAD) http://www.samsung.com/monitor/ (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Operativni sistem Microsoft

®

Windows Vista

1. Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.

2. Kliknite na (Start) i "Control Panel"(Kontrolna tabla). Zatim kliknite dva puta na dugme

"Appearance and Personalization"(Izgled i personalizacija).

3. Kliknite na dugme "Personalization"(Personalizacija), a zatim na "Display Settings"(Postavke ekrana).

4. Kliknite na "Advanced Settings…"(Više opcija za postavke…).

5. Kliknite na dugme "Properties"(Svojstva) sa kartice "Monitor". Ako dugme

"Properties"(Svojstva) nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.

Ako se pojavi poruka “Windows needs…”(Potrebno je…), kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme "Continue"(Nastavi).

Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore http://www.samsung.com/

6. Kliknite na dugme "Update Driver…"(Ažuriranje upravljačkog programa) sa kartice

"Driver"(Upravljački program).

7. Označite polje za potvrdu "Browse my computer for driver software"(Potraži softver upravljačkog programa na mom računaru) i kliknite na dugme "Let me pick from a list of

device drivers on my computer"(Želim da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na mom računaru).

8. Kliknite na dugme "Have Disk…"(Imam disk…) i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme "OK".

9. Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme

"Next"(Dalje).

10. Kliknite na "Close"(Zatvori)→ "Close"(Zatvori) → "OK" → "OK" na sledećim ekranima, tim redom.

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" (Kontrolna tabla), zatim pritisnite ikonu "Appearance and

Themes" (Izgled i teme).

3. Pritisnite ikonu "Display" (Prikaz) i izaberite karticu "Settings" (Postavke), a zatim pritisnite

"Advanced.." (Više opcija..).

4. Pritisnite dugme "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor" i izaberite karticu "Driver" (Upravljački program).

5. Pritisnite "Update Driver.." (Ažuriraj upravljački program..) i izaberite "Install from a list

or.." (Instaliraj sa liste ili..), a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Nemoj pretraživati, ja ću..), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim

"Have disk" (Imam disk).

7. Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje), izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

8. Ako se pojavi sledeći prozor sa porukom, pritisnite dugme "Continue Anyway" (Svakako nastavi).

Zatim pritisnite dugme "OK".

Ovaj upravljački program za monitor je certifikovan logotipom MS, a ova instalacija neće oštetiti vaš sistem. Certifikovani upravljački program biće dostupan na na početnoj stranici za Samsung monitore. http://www.samsung.com/

9. Pritisnite dugme "Close" (Zatvori), a zatim nekoliko puta pritisnite dugme "OK" (U redu).

10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

2000

Kada se na monitoru pojavi "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), sledite ove korake.

1. Izaberite dugme "OK" u prozoru "Insert disk" (Umetanje diska).

2. Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) u prozoru "File Needed" (Potrebna datoteka).

3. Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme "Open" (Otvori), a zatim pritisnite dugme "OK".

Kako instalirati

1. Pritisnte "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).

2. Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced.." (Više opcija..).

4. Izaberite "Monitor".

Slučaj

1:

Slučaj

2:

Ako dugme "Properties" (Svojstva) nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju

Ako je dugme "Properties" (Svojstva) aktivno, pritisnite dugme "Properties" (Svojstva) pa sledite ove korake.

5. Pritisnite "Driver" (Upravljački program), pritisnite "Update Driver.." (Ažuriraj upravljački program..) i pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

6. Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific

driver" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim "Have disk" (Imam disk).

7. Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) i izaberite A:(D:\Driver).

8. Pritisnite dugme "Open" (Otvori), zatim više puta pritisnite dugme "OK".

9. Izaberite model svojeg monitora i pritisnite dugme "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite dugme

"Next" (Sledeće).

10. Pritisnite dugme "Finish" (Završi), zatim dugme "Close" (Zatvori).

Ako se prikaže prozor "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pritisnite dugme "Yes" (Da). Zatim pritisnite dugme "Finish" (Završi), zatim dugme "Close" (Zatvori).

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1. Pritisnte "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).

2. Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced Properties.." (Više svojstava..).

4. Izaberite karticu "Monitor".

5. Pritisnite dugme "Change" (Promena) u području "Monitor Type" (Tip monitora).

6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificiraj lokaciju upravljačkog programa).

7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji..) pa pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

8. Pritisnite dugme "Have Disk" (Imam disk)

9. Specificirajte A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme "OK".

10. Izaberite "Show all devices" (Prikaži sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite "OK".

11. Nastavite pritiskati dugmad "Close" (Zatvori) i "OK" dok ne zatvorite dijalog Display Properties

(Svojstva prikaza).

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

NT

1. Pritisnite Start, Settings (Postavke), Control Panel (Kontrolna tabla), zatim dvaput pritisnite ikonu

Display (Prikaz).

2. U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji) pritisnite karticu Settings

(Postavke), pa pritisnite All Display Modes (Svi režimi prikaza).

3. Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i Vertical frequency (Vertikalna frekvencija)), zatim pritisnite OK.

4. Pritisnite dugme Apply (Primeni) ako vidite da ekran radi normalno nakon što se pritisnuli Test. Ako

ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Ako u All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Za pokretanje X-Window morate da napravite X86Config datoteku, što je tip datoteke za sistemske postavke.

1. Na prvom i drugom ekranu pritisnite Enter nakon pokretanja X86Config datoteke.

2. Treći ekran je za postavljanje miša.

3. Postavite miš za svoj računar.

4. Sledeći ekran je za izbor tastature.

5. Postavite tastaturu za svoj računar.

6. Sledeći ekran je za postavljanje monitora.

7. Prvo postavite horizontalni frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti)

8. Postavite vertikalnu frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti)

9. Unesite naziv modela svojeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.

10. Sada ste završili postavljanje monitora.

Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

Input

Model

SyncMaster 225MW

Dostupni režim

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Ekran

SOURCE

List (Lista izvora)

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Opis Reprodukcija

/zaustavljanje

Koristi se za izbor računara, televizora ili drugog spoljnog izvora podataka koji je priključen na monitor.

Koristite da izaberete željeni ekran.

- Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme

'SOURCE' (Izvor).

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

PIP

7) Component

8) HDMI

Kad se spoljni A/V uređaji kao što su videorekorderi ili DVD plejeri priključe na monitor, PIP (Slika u slici) vam omogućava gledanje video signala sa tih uređaja u malom prozoru postavljenom preko računarnog video signala.

(Uključeno/Isključeno)

- Dostupno samo u PC/DVI režimu

1) PIP : Uključite ili isključite PIP ekran.

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme ' PIP

'.

Off / On

2) SOURCE : Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici).

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme

' SOURCE

'.

PC / DVI : TV / AV / S-Video

3) Size : Menja veličinu PIP prozora.

Ako izaberete u Size, Position neće da se aktivira.

4) Position: Menja poziciju PIP prozora.

/ / /

Edit Name

(Uređivanje naziva)

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Picture

PC / DVI Mode

Dostupni režim

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Ekran

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Opis Reprodukcija

/zaustavljanje

MagicBright™ MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate.

Trenutačno su dostupna četiri različita režima: Text (Tekst), Internet,

Entertain (Zabava) i Custom (Korisnički).

Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za svetlinu. Neku od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolnu dugmad za MagicBright™.

- Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme ' 'M/B' .

1) Entertain (Zabava)

: Visoka svetlina

Za gledanje filmova sa DVD-a ili videorekordera.

2) Internet

: Srednja svetlina

Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

3) Text (Tekst)

: Normalna svetlina

Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

4) Custom (Korisnički)

Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti ugodne vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta.

U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

Custom

(Korisnički)

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) Contrast (Kontrast)

: Podešavanje kontrasta.

2) Brightness (Svetlina)

: Podešavanje svetline.

Ako sliku podešavate putem funkcije Custom (Korisnički), MagicBright će se prebaciti na režim

Custom (Korisnički).

Colour Tone

Ton boje može da se promeni.

DTV-i individualnih boja takođe mogu da se podese.

1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom

2) DVI : Cool / Normal / Warm

Colour

Podesite individualne kontrole R, G, B boja.

Control - Dostupno samo u PC režimu

1) Red (Crvena)

2) Green (Zelena)

3) Blue (Plava)

Ako podesite sliku putem funkcije Color Control, Color Tone se prebacuje u Custom režim.

Image Lock

(Zaključavanje slike)

Zaključavanje slike se koristi za fino podešavanje i pronalaženje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku koja treperi. Ako putem Fine (Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, koristite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje.

- Dostupno samo u PC režimu

1) Coarse (Grubo)

: Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije.

Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu.

Možda ćete je trebati centrirati pomoću menija Horizontal

Control (Horizontalna kontrola).

2) Fine (Fino)

: Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije.

Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata).

3) Sharpness (Oštrina)

- Kad je izvor podešen na DVI, radi samo ova funkcija.

: Podešavanje oštrine slike.

4) Position (Pozicija)

: Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije prikaza.

Auto

Adjustment

(Automatsko podešavanje)

Size

PIP Picture

Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.

Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se funkcija Auto

(Automatski).

- Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO'.

Možete da podesite veličinu slike.

1) Wide

2) 4:3

Možete da podesite veličinu slike.

1) Contrast

: Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.

2) Brightness

: Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

3) Sharpness

: Podešava oštrinu PIP prozora na ekranu

4) Colour

: Podešava boju PIP prozora na ekranu.

5) Tint

: Dodaje prirodan ton PIP prozoru.

Dostupno

: PIP ON

1) Coarse

2) Fine

3) Sharpness

4) Position (Pozicija)

Tint (Nijansa boje) se uključuje prebacivanjem na NTSC sa

PAL emitiranja i prikazuje se na meniju za vreme gledanja.

Ne prikazuje se za vreme običnog PAL radio prenosa.

Detaljnije informacije potražite na Sistem emitiranja po zemljama.

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI

Dostupni režim

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Ekran

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Opis Reprodukcija

/zaustavljanje

Mode

(Režim)

Monitor ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic" (Dinamična),

"Standard" (Standardna), "Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su fabrički podešene.

Možete da aktivišete postavku Dynamic (Dinamična), Standard

(Standardna), Movie (Filmska) ili Custom (Korisnička). Možete da izaberete

"Custom" (Korisnički prilagođeno) što automatski vraća personalizovane postavke slike.

- Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme

'P.MODE' (Režim slike)).

1) Dynamic (Dinamična)

2) Standard (Standardni)

3) Movie (Filmski)

4) Custom (Korisnički)

Custom

(Korisnički)

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) Contrast (Kontrast)

: Podešavanje kontrasta.

2) Brightness (Svetlina)

: Podešavanje svetline.

3) Sharpness (Oštrina)

: Podešavanje oštrine slike.

4) Colour

: Podešavanje boje slike.

5) Tint (Nijansa)

: Dodaje prirodan ton prikazu.

Tint (Nijansa boje) se uključuje prebacivanjem na NTSC sa

PAL emitiranja i prikazuje se na meniju za vreme gledanja.

Ne prikazuje se za vreme običnog PAL radio prenosa.

Detaljnije informacije potražite na Sistem emitiranja po zemljama.

Colour

Tone

Ton boje može da se promeni. Individualne komponente boja takođe može podesiti korisnik.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Size

Možete da podesite veličinu slike.

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme

'P.SIZE'. z

TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 /

Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

Sound

Dostupni režim

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Ekran

Mode

(Režim)

Custom

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Opis Reprodukcija

/zaustavljanje

(Korisnički)

Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme

'S.MODE'.

1) Standard (Standardni)

: Izaberite Standard (Standardni) za standardne fabričke postavke.

2) Music (Muzika)

: Izaberite Music (Muzika) za gledanje video spotova ili koncerata.

3) Movie (Filmski)

: Izaberite Movie (Filmski) za gledanje filmova.

4) Speech (Govor)

: Izaberite Speech (Govor) za gledanje emisija koje se većinom sastoje od dijaloga (npr. vesti).

5) Custom (Korisnički)

: Izaberite Custom (Korisnički) ako želite da podesite postavke prema sopstvenim prioritetima.

Postavke zvuka možete podesiti prema sopstvenim prioritetima.

1) Bass

: Naglašavanje niskih frekvencija.

2) Treble

: Naglašavanje visokih frekvencija.

3) Balance (Balans)

: Omogućava podešavanje balansa zvuka između levih i desnih zvučnika.

Možete da čujete zvuk čak i kad je vrednost zvuka podešena na 0.

Auto

Volume

(Automatska jačina zvuka)

Smanjuje razlike u jačini zvuka među raznim stanicama.

Off

On

Sound

Select

Možete da izaberete Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

1) Main

2) Sub

Dostupno

: PIP ON

Channel

Dostupni režim

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Ekran

Country

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Opis Reprodukcija

/zaustavljanje

Auto Store

(Automatsko

Pre korišcenja opcije Auto Store (Automatsko memorisanje) izaberite državu u kojoj se proizvod koristi. Ako vaša država nije na popisu, odaberite Other

(Ostale).

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

Možete da skenirate frekvencijske raspone dostupne za FM Radio u svom području i automatski memorisati sve pronađene kanale.

memorisanje)

Manual Store

(Ručno memorisanje)

Možete da skenirate frekvencijske raspone dostupne za FM Radio u svom području i automatski memorisati sve pronađene kanale.

1) Programme :Unos odgovarajuceg broja programa na ekranu.

2) Colour System: Podesite nekoliko puta dok boja ne bude najboljeg kvaliteta.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Sound System: Podesite nekoliko puta dok zvuk ne bude najboljeg kvaliteta.

(BG <-> DK <-> I <-> L)

4) Channel : Izbor radio kanala podešavanjem frekvencije koja je viša/niža od trenutačne frekvencije.

5) Search: Tjuner skenira frekvencijske raspone dok ne počne primanje prvog kanala ili kanala koji ste izabrali.

6) Store : Koristi se za memorisanje broja kojeg je uneo korisnik.

Channel

Manager

Sort

1) Channel Manager : Možete da dodajete i brišete kanale tako da se prikazuju samo kanali koje želite.

2) Child Lock : Stiti decu od gledanja nepogodnih programa blokiranjem odredenih emitovanih ili video programa. Karakteristika Child Lock moze da se izabere samo pomocu daljinskog upravljaca.

Koristi se za zamenu brojeva dva kanala.

Name

Fine Tune

(Fino ugađanje)

Ako se informacije o nazivu kanala emituju kad rucno ili automatski memorišete kanale, nazivi se direktno dodeljuju kanalima. Medutim, te nazive možete da menjate ili da po potrebi dodelite nove nazive.

Zbog slabog signala ili nepravilne konfiguracije antene neki kanali možda neće biti ispravno ugođeni.

Setup

Dostupni režim

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Ekran

Language

(Jezik)

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Opis Reprodukcija

/zaustavljanje

Možete da izaberete jedan od 8 jezika.

Napomena: Izabrani jezik utiče samo na jezik na ekranu.

Nema uticaja na programe koji su pokrenuti na računaru.

Sleep Timer

(Tajmer)

Transparency

(Transparentnost)

Blue Screen

(Plavi ekran)

Koristi se da bi se monitor automatski iskljucio nakon odredenog broja minuta.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

- Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme

'SLEEP' .

Menja zatamnjenost pozadine ekrana.

1) High (Visoka)

2) Medium (Srednja)

3) Low (Niska)

4) Opaque (Tamno)

Ako se ne prima signal ili je signal veoma slab, bučna pozadina se automatski zamenjuje plavim ekranom. Ako želite da gledate lošu sliku, opciju "Blue screen" (Plavi ekran) morate da podesite na "Off" (Isključeno).

Off

On

Reset

(Uspostavljanje početnih vrednosti)

Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima.

1) Image Reset

2) Colour Reset

1) Image Reset

2) Colour Reset

HDMI Black

Level

Kada priključite DVD ili set-top box uređaj na TV preko HDMI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast, poremećaj boje itd., zavisno od povezanog uređaja. U tom slučaju, podesite kvalitet TV ekrana tako što ćete konfigurisati opciju HDMI black level.

Normal

Low

Model

SyncMaster 225MW

Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja

Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite, kontaktirajte Servisni centar .

Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja | Not Optimum Mode | Upravljački program adaptera prikaza

Održavanje i čišćenje | Simptomi i preporučene akcije

1. Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja

Vaš monitor ima karakteristiku samostalnog testiranja koja vam omogućava proveru da li monitor ispravno funkcioniše.

1. Isključite računar i monitor.

2. Izvucite video kabl iz priključka na zadnjoj strani računara.

3. Uključite monitor.

Slika ispod ("Check signal cable") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

4. Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i računarni sitem; monitor funkcioniše ispravno.

2. Not Optimum Mode

Ako režim vertikalne rezolucije nije optimalan, slika je prikazana na ekranu, ali se ispod nje pojavljuje poruka upozorenja i nestaje nakon jedne minute.

Korisnik mora da podesi frekvenciju unutar te minute.

Rezolucije i frekvencije koje monitor podržava potražite u specifikacijama > Prethodno

podešeni režimi za tajmer .

3. Upravljački program adaptera prikaza

Rad adaptera prikaza zavisi od upravljačkog programa video kartice računara.

Ako adapter nije ispravno podešen, ne možete podešavati rezoluciju, frekvenciju ili boju i ne možete da instalirate upravljački program za monitor.

1. Provera upravljačkog programa za adapter

Pritisnite Start Settings (Postavke)

Settings (Postavke)

Control Panel (Kontrolna tabla)

Advanced (Više opcija)

Display (Prikaz)

Adapter.

Ako je označena opcija "Default" (Podrazumevani) ili netačan model proizvoda, znači da upravljački program adaptera nije ispravno instaliran. Ponovo instalirajte upravljački program adaptera u skladu sa informacijama koje je naznačio proizvođač računara i video kartice.

2. Instaliranje upravljačkog programa za adapter

Niže navedene upute važe za opšte okolnosti.

Za specifične probleme kontaktirajte proizvođača računara ili video kartice.

1) Pritisnite Start Settings (Postavke) Control Panel (Kontrolna tabla) Display

(Prikaz) Settings (Postavke) Advanced (Više opcija)

Driver (Ažuriranje upravljačkog programa) Next (Sledeće) Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da izaberem određeni upravljački program) Next (Sledeće) Have Disk

(Insert Video Card Driver diskette) (Imam disk (Ubacite disketu sa upravljačkim programom za video karticu) OK

2) Ako na računaru imate datoteku za postavljanje upravljačkog programa za adapter:

Pokrenite datoteku Setup.exe ili Install.exe koja se nalazi u datoteci za postavljanje upravljačkog programa za adapter.

4. Održavanje i čišćenje

1. Održavanje kućišta monitora.

Isključite kabl napajanja i očistite kućište mekom tkaninom. z z

Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari niti mokru tkaninu.

Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije

Samsung da ekran ne bi oštetio.

2. Održavanje ravnog ekrana.

Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel). z z

Nikad ne koristite aceton, benzen niti razređivač

(oni mogu da uzrokuju greške ili deformacije na površini ekrana).

Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

5. Simptomi i preporučene akcije

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog distributera .

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.

2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala

(ako da, zatražite servis matične ploče računara).

3. Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.

4. Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz.

(frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 60 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju)

5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za adapter (video) pokrenite računar u

Safe (Bezbednom) režimu, uklonite adapter prikaza iz "Control Panel (Kontrolna tabla), System

(Sistem), Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenete računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera .

Instalacija | Ekran | Audio | Daljinski upravljač

1. Problemi sa instalacijom

Navedeni su problemi sa instalacijom i njihova rešenja.

PC režim

TV režim

Čini se da računar ne radi normalno.

Problemi

Slika na monitoru treperi.

TV ekran je zamućen i prikazuje smetnje.

Nema prijema TV signala

Rešenja

z

Proverite da li je upravljački program adaptera prikaza (VGA upravljački program) pravilno instaliran

(pogledajte Instaliranje upravljačkog programa ). z

Proverite da li je signalni kabl između računara i monitora ispravno priključen i učvršćen

(pogledajte Priključivanje na računar ). z

Proverite da li je konektor TV antene dobro priključen na spoljnu antenu

(pogledajte Priključivanje na TV uređaj ). z

Izaberite "Auto Store" (Automatsko programiranje) da biste automatski konfigurisali sistem kanala

(pogledajte Auto Store ).

2. Problemi sa ekranom

Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.

Problemi

Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli

Poruka "Check Signal

Cable" (Proverite signalni kabl)

Poruka "Not Optimum

Mode" (Režim nije optimalan)

Slika se vertikalno zakreće.

Slika nije jasna. Slika je zamućena.

Slika je nestabilna i vibrira.

Prikazuje se dvostruka slika.

Slika je presvetla ili pretamna

z

Rešenja

Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je

LCD monitor uključen

(pogledajte Priključivanje monitora ) z z

Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore

(pogledajte Priključivanje monitora )

Proverite da li su računar ili video izvori uključeni. z z

Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera.

Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer . z

Proverite da li je signalni kabl dobro priključen.

Ponovo ga ispravno priključite .

(pogledajte Priključivanje na računar ) z z z

Pokrenite Coarse (Grubo) i Fine (Fino) podešavanje frekvencije.

Ponovo ga uključite nakon što uklonite sve dodatke

(produžni video kabl itd.).

Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene raspone. z

Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava.

Ako ne odgovaraju, podesite ih po uzoru na trenutačne

Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer . z

Podesite svetlinu i kontrast .

(pogledajte Brightness (Svetlina) , Contrast (Kontrast) )

Boje na ekranu nisu konzistentne.

Slika u boji je izobličena tamnim senkama.

Bela boja je loša.

Indikator napajanja treperi zeleno.

z

Podesite boje putem opcije Custom (Korisnički prilagođeno) u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu. z

Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju ekrana.

Ekran je prazan, a indikator napajanja postojano svetli zeleno ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund

Ekran je prazan ili bljeska.

z z

Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije.

Pritisnite bilo koji taster na tastaturi. z

Ako na ekranu vidite poruku "TEST GOOD" (Test je dobar) kad pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.

3. Problemi sa zvukom

Niže su navedeni problemi sa audio signalima i njihova rešenja.

Nema zvuka

Problemi Rešenja

z z

Proverite da li je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice .

(pogledajte Priključivanje monitora )

Proverite jačinu zvuka .

(pogledajte Jačina zvuka )

Zvuk je pretih.

z z

Proverite jačinu zvuka .

(pogledajte Jačina zvuka )

Ako je zvuk i nakon podešavanja na maksimum još uvek pretih, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu. z

Podesite Treble i Bass na odgovarajuće nivoe.

Zvuk je previsok ili prenizak

4. Problemi sa daljinskim upravljačem

Navedeni su problemi sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Problemi

Dugmad daljinskog upravljača ne reaguje.

Svari koje treba proveriti

z z z z z

Proverite polaritet baterija (+/-).

Proverite da se baterije nisu potrošile.

Proverite da li je uključeno napajanje.

Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen.

Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu da promenim frekvenciju?

Odgovor

Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.

Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa . (detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice)

Kako mogu da podesim rezoluciju?

Windows ME/XP/2000 : Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Settings (Postavke).

Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?

Kako mogu da očistim kućište /

LCD ekran?

* Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.

Windows ME/XP/2000 : Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara ili programa za zaštitu ekrana . (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar)

Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati.

Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Model

SyncMaster 225MW

Opšte

Opšte

Naziv modela SyncMaster 225MW

LCD Panel

Veličina

Područje prikaza

Nivo piksela

Sinhronizacija

Horizontalno

Vertikalno

22 inča (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Boja prikaza

16,7 M boje

Rezolucija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

1680 x 1050 pri 60 Hz < Analog/Digital >

1680 x 1050 pri 60 Hz < Analog/Digital >

Ulazni signal, prekinut

RGB Analogno

TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Maksimalni pikseli

146,250 MHz

Napajanje

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabl

15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv

DVI-D na DVI-D konektor, odvojiv (prodaje se odvojeno)

Signalni priključci

15-pinski troredni D-Sub priključak, 24-pinski troredni DVI-D priključak

19-pinski HDMI konektor tipa A , kompozitni, S-Video, komponentni, SCART, RF

Dimenzije (ŠxVxD)/ Težina

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inča / 7,3 kg / 16,09 lbs (Nakon sklapanja postolja)

520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inča (Nakon montaže postolja)

VESA podložak za montažu

100 mm X 100 mm

Zaštita okoline

Rad Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije

Skladištenje Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD panel proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite. z

Na primer, broj TFT LCD podpiksela ovog proizvoda je 5.292.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja

(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju tako što monitor prebacuje u režim male potrošnje energije kad određeno vreme nije u upotrebi. Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMS standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje Normalan rad

Režim za uštedu energije

Isključivanje

Indikator napajanja Plavo Plavo, treperi Crn

Potrošnja energije Manje od 58 W Manje od 1 W Manje od 2 W

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Tabela 1. Prethodno podešeni režimi za tajmer

Režim prikaza

Horizontalna frekvencija

(kHz)

Vertikalna frekvencija

(Hz)

Sat piksela

(MHz)

Polaritet sinhronizacije

(H/V)

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,00

VESA 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

60,000

63,981

79,976

60,000

60,020

75,025

108,00

108,00

135,00

+/+

+/+

+/+

VESA, 1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 +/-

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desni i levi sub ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Model

SyncMaster 225MW

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru

kompanije SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Sinhronizovani signali

Sinhronizovani signali se odnose na standardne signale koji su potrebni za prikaz željenih boja na monitoru. Podeljeni su u vertikalno i horizontalno sinhronizovane signale. Ovi signali prikazuju normalne slike u boji za postavljanu rezoluciju i frekvenciju.

Tipovi sinhronizovanih signala

Odvojeni Ovo je šema emitovanja individualnih vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala na monitoru.

Kompozitni Ovo je šema kombinovanja vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala u jedan kompozitni signal i prenos istog na monitor. Monitor prikazuje signale boje odvajanjem kompozitnog signala u originalne signale boje.

Nivo tačkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Prikaz mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku.

Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica:

Hz

Primer: Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Metode sa i bez ispreplitanja

Prikaz horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu prema redosledu se naziva metoda bez ispreplitanja, a prikazivanje neparnih pa zatim parnih linija se naziva metoda sa ispreplitanjem. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play

Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je sukladan sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija

Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se

'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer: Ako je rezolucija 1680 x 1050, to znači da je slika sastavljena od 1680 horizontalnih tačkica

(horizontalna rezolucija) i 1050 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

RF kabl

Okrugli signalni kabl koji se inače koristi za TV antene.

Satelitsko emitovanje

Emitovanje putem satelita. Omogućava dobar kvalitet slike i jasan zvuk diljem države, bez obzira na

lokaciju gledatelja.

Balans zvuka

U televizorima sa dva zvučnika balansira nivo zvuka koji dolazi iz svakog od zvučnika.

Kablovska TV

Dok se zemaljsko emitovanje šalje vazduhom putem frekvencijskih signala, kabelsko emitovanje se prenosi putem kablovske mreže. Da biste gledali kablovsku TV, morate kupiti kablovski risiver i priključite ga na kablovsku mrežu.

CATV

"CATV" se odnosi na TV usluge u hotelima, školama i drugim institucijama putem njihovog sopstvenog sistema emitovanja odvojenog od VHF i UHF emitovanja zemaljskih postaja. CATV programi mogu sadržavati filmove, zabavne i obrazovne programe (razlikuje se od kablovske televizije).

CATV može da se gleda samo unutar područja na kojem se nudi CATV usluga.

S-Video

Skraćenica za "Super Video." S-Video omogućava do 800 linija horizontalne rezolucije, čime se dobiva kvalitetna video slika.

VHF/UHF

VHF se odnosi na TV kanale od 2 do 13, a UHF na kanale od 14 do 69.

Fino podešavanje kanala

Ova karakteristika gledaocu omogućava fino podešavanje TV kanala da bi dobio najbolje uslove za gledanje. Samsung LCD TV ima i automatsko i ručno fino podešavanje da bi gledalac mogao podesiti svoje željene postavke.

Ulaz spoljnog uređaja

Ulaz spoljnog uređaja se odnosi na video ulaz za video uređaje kao što su videorekorderi, kamkorderi i

DVD plejeri.

DVD

Tip tehnologije digitalnog diska koji je preuzeo pogodnosti CD i LD medija da bi se dobila visoka rezolucija/kvalitet koji korisniku omogućavaju uživanje u jasnijim slikama.

DTV emitovanje (emitovanje digitalne televizije)

Poboljšana tehnologija emitovanja koja obrađuje digitalne video signale putem set-top box uređaja i koja daje visoku rezoluciju i jasne digitalne slike na ekranu.

LNA (Pojačalo niske buke)

Ovo dolazi od tehnologije satelita koja pojačava slabe signale čak i u područjima gde je prijem slab da bi se dobila oštrija slika.

Antenski konverter

Priključak koji služi za povezivanje antenskog kabla (ulaznog kabla) i televizora.

Engleski titlovi (= Postavke titlova)

Značajka za izbor jezika pomoću koje se primaju engleski titlovi ili usluge sa informacijama o znakovima dobiveni od određene usluge emitovanja (npr: AFKN) ili video traka (označene sa CC), što je posebno korisno za učenje engleskog jezika.

Multiplex emitovanje

Ovo korisniku omogućava gledanje emisije na korejskom i stranom (izvornom) jeziku, kao i u stereo režimu.

A2

Ovaj sistem koristi dva talasa za prenos glasovnih podataka. Države poput Južne Koreje i Nemačke koriste ovaj sistem.

BTSC

Broadcast Television System Committee

Sistem stereo emitovanja koji se koristi u većini država koje koriste NTSC sistem, uključujući Sjedinjene

Američke Države, Kanadu, Čile, Venecuelu i Tajvan. Odnosi se i na organizaciju koja je uspostavljena

za promovisanje njegovog razvoja i upravljanja.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan.

Za bolju sliku

1. Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.

{

{

Rezolucija: 1680 x 1050

Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD panel proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli.

To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.

Na primer, broj TFT LCD podpiksela ovog proizvoda je 5.292.000.

{

3. Kada izvana čistite monitor i panel, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje pomoću meke i suhe krpe i ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite.

Ako primenite preveliki pritisak, može da ostane mrlja.

4. Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora.

Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju FINE/COARSE

(Finog/Grubog) podešavanja.

5. Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

6. Nemojte na duže vreme prikazivati nepomičnu sliku (kao kod video igre ili kad spajate DVD na ovaj

LCD_TV ) na TFT-LCD ( Thin Film Transister Liquid Crystal Display) panelu u boji jer može doći do zadržavanja slike na ekranu. Takvo zadržavanje slike se takođe naziva "sagorevanje ekrana". Da bi se takvo zadržavanje izbeglo, smanjite nivo svetline i kontrasta ekrana prilikom prikaza nepomične slike.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodne obavesti.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Reprodukovanje bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjeno.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izvedbe ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i

Windows NT su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; ENERGY STAR® naziv i logotip su su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Kada jednu sliku prebacite na drugu, narocito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.

U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja slike.

Garancija

Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorevanje nije pokriveno garancijom.

Šta je zadržavanje slike?

Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dešava se zadržavanje slike u pikselima.

Međutim, ako se ista slika prikazuje na duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.

Pratite uputstvo ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

Npr.) z

Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 2 0 sata korišćenja z

- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja

Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana

- Preporucuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće. z

Podesite isključivanje monitora putem šeme napajanja u svojstvima racunarskog displeja.

Predlozi za određene primene

Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi

Preporucujemo da pratite niže navedeni postupak za postavljanje programa displeja:

Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.

Npr.) Ciklus : Prikazujte informacije 1 sat, a nakon toga

Prikažite logotip ili pokretnu sliku na 1 minut.

Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).

Npr.) Izmenjuje dvobojne informacije u boji svakih 30 minuta.

Izbegavajte korišćenje kombinacija znakova i pozadine sa velikom razlikom u svetlini.

Izbegavajte korišćenje sivih boja koje lako mogu da izazovu zadržavanje slike. z

Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u svetlini (crno-belo, sivo)

Npr.) z

Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini

- Promena boje znakova i pozadine svakih 30 minuta

Npr.)

- Svakih 30 minuta menjajte znakove sa kretanjem.

Npr.)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sistema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi su definisani kao video uzorci koji se stalno menjaju. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se sa vremenom povećava i sabija tečni kristal u nagib. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni.

Da bi se to sprečilo, mora da se smanji akumulirana razlika u naponu.

Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima

Ispravno odlaganje ovog proizvoda

(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa

sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement