Samsung 305TPLUS User's manual

Samsung 305TPLUS User's manual

SyncMaster 305T/305TPLUS

Sistem znakova

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Zabranjeno

Nemojte rastavljati

Ne dirajte

Važno je pročitati i imati na umu u svakom trenutku

Izvadite utikač iz zidne utičnice

Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Kada ga ne koristite duže vreme, računar postavite na DPM.

Ako koristite program za zaštitu ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu, i nisu primenljive u svim slučajevima (ili zemljama).

Nemojte koristiti oštećeni ili olabavljeni utikač. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Utikač nemojte izvlačiti držeći ga za žicu i ne dodirujte ga vlažnim rukama.

z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i utičnicu.

z

Neispravno uzemljenje može prouzrokovati strujni udar ili oštećenja opreme. (Samo za proizvode klase I.)

Utikač za napajanje čvrsto utaknite tako da ne bude labav.

z

Loš spoj može da prouzrokuje požar.

Nemojte preterano savijati utikač i žicu, niti na njih postavljati teške

predmete jer to može izazvati štetu.

To može dovesti do strujnog udara ili požara. z

U zidnu utičnicu nemojte priključivati previše produžnih kablova ili

utikača.

To može prouzrokovati požar. z

Kabl za napajanje ne isključujte za vreme korišćenja monitora. z

Isključivanje može da uzrokuje prenapon, što može da ošteti monitor.

Kabl za napajanje ne koristite ako su konektor ili utikač prašnjavi. z z

Ako su konektor ili utikač prašnjavi, očistite ih suvom krpom.

Korišćenje kabla za napajanje sa prašnjavim konektorom ili utikačem može da uzrokuje strujni udar ili požar.

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice,

pa je važno da možete lako da mu pristupite.

To može dovesti do strujnog udara ili požara. z

Montaža

Obavezno se obratite ovlašćenom servisu kada postavljate monitor na lokaciju gde ima mnogo prašine, česte su visoke ili niske temperature, velike količine vlage, hemijskih supstanci i gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd.

Ako to ne uradite, može doći do ozbiljne štete na monitoru.

Monitor postavite na lokaciju sa niskom količinom vlage i minimalnom količinom prašine.

z

Ako to ne uradite, može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Prilikom premeštanja nemojte ispustiti monitor.

z

To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Bazu monitora postavite na postolje ili policu tako da kraj baze nije

isturen. z

Ispuštanje proizvoda može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu ili malu površinu. z

Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu, jer u suprotnom može da se prevrne i povredi osobu koja se nalazi u blizini, pogotovo decu.

Proizvod nemojte stavljati na pod. z

Neko bi se, pogotovo dete, mogao na njega spotaknuti.

DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE

PODALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.

z

U suprotnom može doći do požara.

Grejače držite podalje od kabla napajanja.

z

Otopljena izolacija može prouzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod nemojte postavljati na mjesta sa lošom ventilacijom, na primer

policu sa knjigama, ormar itd. z

Svako povećanje unutrašnje temperature može prouzrokovati požar.

Monitor pažljivo spuštajte.

z

Monitor se može oštetiti ili slomiti.

Monitor nemojte spuštati sa ekranom prema dole.

z

Površina TFT-LCD ekrana se može oštetiti.

Montažu zidnog nosača mora obaviti kvalifikovano osoblje.

z z

Ako montažu obavlja nekvalifikovano osoblje, može doći do povreda.

Uvek koristite alat za montiranje naznačen u korisničkom priručniku.

Kad montirate proizvod, obavezno ga udaljite od zida (najmanje 10 cm /

4 inča) radi ventilacije. z

Slaba ventilacija može dovesti do povećanja unutrašnje temperature proizvoda, čime se smanjuje vek trajanja proizvoda i kvalitet rada.

Držite plastičnu ambalažu (kesu) dalje od dohvata dece.

z

Plastična ambalaža (kesa) može da prouzrokuje gušenje ako se deca sa njome igraju.

Čišćenje

Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.

Vodu ili deterdžent nemojte prskati direktno na monitor.

z

To može prouzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

Koristite preporučeni deterdžent i glatku tkaninu.

Ako je konektor između utikača i pina prašnjav ili prljav, temeljno ga očistite suvom tkaninom.

z

Prljavi konektor može da prouzrokuje strujni udar ili požar.

Pre čišćenja proizvoda obavezno izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice.

z

U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom.

z

Nemojte koristiti hemikalije kao šta su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti.

Za godišnje čišćenje unutrašnjosti kontaktirajte Servisni centar .

z

Unutrašnjost proizvoda morate održavati čistom. Prašina koja se nakupila u unutrašnjosti nakon dužeg vremenskog perioda može da prouzrokuje kvar ili požar.

Ostalo

Nemojte skidati poklopac (ili zadnju ploču). z z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Servis neka obavlja kvalifikovano osoblje.

Ako vaš monitor ne radi normalno - posebno ako proizvodi neobične zvuk ili mirise - odmah izvucite kabl iz zidne utičnice i kontaktirajte ovlašćenog distributera ili servis

. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

z z

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.

Ako ispustite monitor ili dođe do oštećenja kućišta, isključite monitor i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim kontaktirajte Servisni centar

. z

Na monitoru može da dođe do kvara koji može prouzrokovati strujni udar ili požar.

Utikač izvucite iz zidne utičnice za vreme grmljavinskih oluja ili ako monitor ne koristite duže vreme.

z

Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

z

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara prouzrokovanog oštećenjem kabla.

Monitor nemojte pomerati levo ili desno povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

z

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara prouzrokovanog oštećenjem kabla.

Nemojte pokrivati ventilacione otvore kućišta monitora.

z

Loša ventilacija može da prouzrokuje kvar ili požar.

Na monitor nemojte postavljati spremnike za vodu, hemikalije ili male metalne predmete.

z z

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Ako u monitor uđe strana stvar, izvucite kabl napajanja iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis .

Proizvod držite podalje od eksplozivnih hemijskih sprejeva ili zapaljivih stvari.

z

To može dovesti do eksplozije ili požara.

U otvore monitora nikad ne umećite metalne predmete. z

To može dovesti do strujnog udara, požara ili povrede.

U ventilacioni otvor, priključak za slušalice ili AV priključke ne gurajte metalne predmete kao šta su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive predmete poput papira i šibica.

z

To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ako strane stvari ili voda uđu u proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte Servisni centar .

Ako duže vreme na ekranu gledate istu sliku, može doći do rezidualne slike ili zamućenja.

z

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Podesite rezoluciju i frekvenciju na nivo pogodan za model.

z

Neodgovarajuća rezolucija može prouzrokovati slab kvalitet slike.

Širina 30 inča dijagonalno (75 cm) - 2560 x 1600

Neprestano gledanje monitora na premalom rastojanju može da dovede

do oštećenja vida.

Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora svakih sat

vremena uzmite barem 5 minuta pauze.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne, neravne površine ili na

lokaciju sklonu vibracijama. z

Ispuštanje proizvoda može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede. Korišćenje proizvoda na lokaciji sklonoj vibracijama može da skrati vek trajanja proizvoda ili proizvod može da se zapali.

Prilikom premeštanja monitora isključite prekidač za napajanje i izvucite kabl napajanja.

Pre premeštanja monitora proverite da li su svi kablovi, uključujući kabl antene i kablove za spajanje na druge uređaje, isključeni.

z

Ako ih ne isključite, kablovi mogu da oštete monitor i prouzrokuju požar ili strujni udar.

Proizvod obavezno treba premeštati dvoje ljudi.

z

Pad proizvoda može da uzrokuje kvar ili fizičku štetu.

Proizvod postavite izvan domašaja dece jer ga ona mogu oštetiti vešajući se po njemu.

z

Pad proizvoda može da izazove telesne povrede ili čak smrt.

Kada duže vreme ne koristite proizvod, isključite ga iz struje.

z

U suprotnom može da dođe do stvaranja toplote zbog nakupljene prljavštine ili oštećene izolacije, šta može da dovede do strujnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte postavljati omiljene dečje predmete (niti bilo šta drugo primamljivo).

z

Deca bi se mogla pokušati popeti na proizvod da dođu do predmeta.

Proizvod bi mogao pasti i prouzrokovati telesne povrede ili čak smrt.

Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte podizati monitor naopako držeći ga samo za stalak.

z

Ovo može da izazove pad monitora i da se tako ošteti ili da dovede do lične povrede.

Dobri položaji tela prilikom korištenja monitora

Pokušajte da održavate dobar položaj tela za vreme dok koristite monitor.

z z z z z z z

Držite leđa uspravno.

Neka vam oči budu na udaljenosti od oko 45 ~ 50 cm od ekrana monitora. Na ekran gledajte malo odozgo i vodite računa da se monitor nalazi ravno ispred vas.

Nagnite monitor prema gore za 10 ~20 stepeni. Prilagodite visinu monitora tako da gornja strana bude malo ispod nivoa očiju.

Ugao monitora podesite tako da nema refleksije svetlosti na ekranu.

Pokušajte da držite ruke vertikalno sa pazuhom. Neka nivo ruku bude izjednačen sa leđnim delom ruku.

Neka vam lakat bude pod pravim uglom.

Ugao pod kojim držite kolena neka ne bude veći od 90 stepeni.

Ne dopustite da vam noge vise do tla. Podesite položaj ruku tako da se nalaze ispod srca.

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru .

Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Otpakiravanje

Priručnik

Kabl

Vodič za brzo postavljanje

Garancija

(Nije dostupna na svim lokacijama)

Užívateľská príručka

DVI kabl (opcija)

Prodaje se odvojeno

Kabl napajanja

USB kabl

(kabl tipa A-B)

Prednja strana

1.

2.

Dugme Brightness

(Svetlina) [ ]

Pritisnite dugme da podesite stepen svetline.

: Ekran se zatamljuje.

: Ekran postaje svetao.

Dugme Power

(Napajanje)

[ ]

Indikator napajanja

Uključuje/isključuje monitor. /

Plavo svetlo je uključeno kada radi normalno, a treperi kod podešavanja monitora.

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Da biste trošili manje energije, isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

(konfiguracija zadnje strane monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda).

DOWN

Spojite priključak DOWN (Dole) na USB monitoru i USB uređaj putem USB kabla. z z

Za korišćenje DOWN (izlaznog priključka) morate da spojite UP (ulazni kabl ) na

računar.

Obavezno koristite USB kabl isporučen uz monitor za spajanje priključka UP (Gore)

na monitoru sa USB priključkom računara.

2.

UP :

Spojite priključak UP (Gore) na monitoru sa USB priključkom na računaru putem USB kabla.

DVI IN

Priključite DVI kabl na DVI priključak na zadnjoj strani monitora. z z

Upotrebom DVI-D (Dual link) kabla možete da očekujete duplo veću brzinu i poboljšani kvalitet signala nego pomoću kabla DVI-D

(single link).

Preporučujemo da obavezno koristite DVI-D

(Dual link) kabl radi boljeg kvaliteta i brzine.

1. ON [ | ] / OFF [O]

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

2. POWER

Kabl napajanja za monitor uključite u priključak za napajanje na zadnjoj strani monitora.

Kensington Lock

Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu .

(uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno).

Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupovine.

Zaustavljanje postolja

Uklonite iglu za fiksiranje koja se nalazi na postolju i pomerajte monitor gore i dole.

Dodatne informacije o prikljucivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora .

Priključivanje monitora

1.

2.

Kabl napajanja za monitor uključite u priključak za napajanje na zadnjoj strani monitora.

Kabl napajanja za monitor utaknite u obližnju zidnu utičnicu.

Korišćenje DVI (digitalni) konektora za video karticu.

Priključite DVI kabl na DVI priključak na zadnjoj strani monitora.

[ DVI IN ]

Uključite računar i monitor. Ako je na monitoru prikazana slika, instalacija je gotova.

Priključivanje USB uređaja

Na priključak DOWN na monitoru možete da priključite USB uređaj kao šta je miš, tastatura, Memory Stick ili spoljni čvrsti disk, bez da ga priključite na računar.

USB priključak monitora podržava sertifikovani USB 2,0 velike brzine.

Velika brzina Puna brzina Mala brzina

Brzina protoka podataka

Potrošnja energije

480 Mb/s

2,5W

(Maks., svaki priključak)

12 Mb/s

2,5W

(Maks., svaki priključak)

1,5 Mb/s

2,5W

(Maks., svaki priključak)

Spojite

UP priključak na monitoru sa USB priključkom na računaru putem USB kabla.

Za korišćenje DOWNmorate da spojite UP (ulazni kabl ) na računar.

Za spajanje priključka UP na monitoru sa USB priključkom na računaru obavezno koristite USB kabl isporučen sa monitorom.

Spojite DOWN priključak USB na monitoru i USB uređaj putem USB kabla.

Procedure za korišćenje su iste kao za korišćenje spoljnog uređaja priključenog na računar. z z z z

Možete priključiti i koristiti tastaturu i miš.

Možete reprodukovati datoteku sa medijskog uređaja.

(primeri medijskih uređaja: MP3 plejer, digitalni fotoaparat itd.).

Možete da pokrećete, premeštate, kopirate ili brišete datoteke sa memorijskog uređaja .

(primeri memorijskih uređaja: spoljna memorija, memorijska kartica, MP3 plejer sa čvrstim diskom itd.).

Možete da koristite druge USB uređaje koji mogu da se priključe na računar.

z z z z

Kad spajate uređaj na priključak DOWN na monitoru, spojite ga putem odgovarajućeg kabla za uređaj

(Informacije o kupovini kabla i spoljnih uređaja možete dobiti od servisnog centra za odgovarajući proizvod).

Kompanija nije odgovorna za probleme ili štetu na spoljnom uređaju prouzrokovanu korišćenjem neovlašćenog kabla za priključivanje.

Neki proizvodi nisu u skladu sa USB standardom i mogu prouzrokovati kvar uređaja.

Ako uređaj ne funkcioniše ispravno čak i kada je priključen na računar,

kontaktirajte servis za uređaj/računar.

Korišćenje postolja

Klizno postolje

A. Zaustavljanje postolja

Zakretni stalak

Pomoću ( ) možete da okrenete monitor ulevo ili udesno pod uglom od 90° da biste ga podesili po dužini. Guma ispod stalka služi da bi se sprečilo da monitor sklizne.

Ugao nagiba

Pomoću ( ) možete da podesite ugao nagiba u rasponu od 3° prema napred i 25° prema natrag da biste dobili najprijatniji ugao gledanja.

Pričvršćivanje baze

Za montažu ovog monitora možete koristiti podloške dimenzija 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm u skladu sa VESA standardom.

A. Monitor

B. Podložak za montažu (prodaje se odvojeno)

1. Isključite monitor i izvucite kabl napajanja.

2. Položite LCD monitor licem prema dole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.

3. Izvadite 4 zavrtnja, a zatim skinite stalak sa LCD monitora.

4. Poravnajte podložak za montažu sa rupama na podlošku poklopca na zadnjoj strani i učvrstite ga sa četiri zavrtnja koji su isporučeni uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze. z z z z

Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost monitora.

Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje, dužina zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija.

Ne koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje.

Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti uređaj ili prouzrokovati pad uređaja, što može dovesti do telesnih povreda.

Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve incidente.

Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda ili telesne povrede izazvane korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima ili potiču od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju proizvoda.

z z z

Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.

Za informacije kontaktirajte najbliži Samsung servis. Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu uzrokovanju korišćenjem baze koja nije specificirana.

Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.

Lista za proveru

Pre nego šta pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera .

Simptom Lista za proveru Rešenja

Na ekranu nema slika.

Ne mogu da uključim monitor.

Da li je kabl napajanja ispravno spojen?

Proverite da li je kabl ispravno priključen i da li ima napajanja.

Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računar da biste videli početni ekran

(ekran za prijavu), koji može da se vidi.

Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu), pokrenite računar u odgovarajućem režimu (bezbedni režim za Windows ME/XP/2000), a zatim promenite frekvenciju video kartice

(pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer ).

Na ekranu se prikazuju neuobičajene boje ili je prikaz crno-beli.

Ekran nije u fokusu ili prikaz na ekranu ne može da se podesi.

Na ekranu nema slike.

Treperi li indikator napajanja na monitoru u intervalima od 1 sekunda?

Napomena : Ako se početni ekran

(ekran za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili lokalnom distributeru .

Monitor je u režimu za uštedu energije.

Pritisnite taster na tastaturi da bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo prikazala na ekranu.

Da li ekran prikazuje samo jednu boju kao da gledate u ekran kroz celofan?

Proverite spoj signalnog kabla.

Proverite da li je video kartica potpuno utaknuta u utor.

Da li su boje na ekranu postale čudne nakon pokretanja nekog programa ili zbog sudara dve aplikacije?

Ponovo pokrenite računar.

Da li je video kartica pravilno postavljena?

Da li ste podesili rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?

Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice

(pogledajte Prethodno podešeni

LED treperi, ali na ekranu nema slike.

Da li je frekvencija pravilno podešena kod provere vremena prikaza na meniju?

režimi za tajmer ).

Pravilno podesite frekvenciju prema uputstvima za video karticu i

Prethodno podešenim režimima za tajmer

(maksimalna frekvencija po rezoluciji može da se razlikuje od proizvoda do proizvoda).

Na ekranu se prikazuje samo 16 boja.

Boje na ekranu su se promenile nakon zamene video kartice.

Da li su boje u operativnom sistemu Windows ispravno podešene?

Windows ME/2000/XP:

Boje pravilno postavite u opciji

Control Panel (Kontrolna tabla)

Display (Prikaz) Settings

(Postavke) .

Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.

Da li je video kartica pravilno postavljena?

Ne mogu da koristim rezoluciju 2560x1600 na monitoru.

Da li grafička kartica na vašem računaru podržava rezoluciju 2560x1600?

Ako grafička kartica ne podržava rezoluciju

2560x1600, onda možete da koristite jedino rezoluciju 1280x800 na vašem monitoru.

Da biste koristili rezoluciju 2560x1600, zamenite svoju grafičku karticu karticom koja podržava tu rezoluciju.

Ako imate problema sa monitorom, proverite sledeće.

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.

2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala

(ako da, zatražite servis matične ploče računara).

3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljački program za (video) adapter.

4. Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 60Hz +/- 2Hz.

(frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 60 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).

5. Ako imate problema sa instalacijom upravljačkog programa za adapter (video), pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite Display Adapter (Adapter za displej) u "Control Panel

(Kontrolna tabla)System (Sistem)Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter

(video).

Posetite web-stranicu MagicTune™ i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu da promenim frekvenciju?

Kako mogu da podesim rezoluciju?

Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?

Odgovor

Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.

Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa (detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice).

Windows ME/XP/2000 : Rezoluciju podesite u Control Panel

(Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Settings (Postavke).

* Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.

Windows ME/XP/2000 : Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara ili programa za zaštitu ekrana (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar).

Kako mogu da očistim kućište /

LCD ekran?

Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati.

Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Opšte

Opšte

Model Name SyncMaster 305T /305TPLUS

LCD Panel

Veličina 30 " dijagonalno (75 cm)

641,28 mm (H) x 400,8 mm (V)

0,2505 mm (H) x 0,2505 mm (V)

Područje prikaza

Nivo piksela

Sinhronizacija

Horizontalno

Vertikalno

Boja prikaza

8 bit boje (16,7 M)

49,3 kHz, 98,7 kHz +/- 2 kHz

60 Hz +/- 2 Hz

Rezolucija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

2560 x 1600 pri 60 Hz, 1280 x 800 pri 60 Hz

2560 x 1600 pri 60 Hz, 1280 x 800 pri 60 Hz

Ulazni signal, prekinut

Digitalni RGB sukladan sa DVI

0,7 Vp-p ± 5 %

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling – Slanje diferencijalnih signala sa minimalizovanom tranzicijom)

Maksimalni pikseli

268,5 MHz

Napajanje

AC 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabl

Konektor DVI-D na DVI-D (Dvostruka veza), Odvojivo

Dimenzije (ŠxVxD) / Težina

690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 inča (Nakon montaže postolja)

690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 inča (Nakon sklapanja postolja) / 11,6 kg / 25,6 lbs

VESA podložak za montažu

200 mm x 100 mm, 100 mm x 100 mm

Zaštita okoline

Rad

Skladištenje

Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)

Vlaga: 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Vlaga: 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i

BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite. z

Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 12.288.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja

(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju tako šta monitor prebacuje u režim niske potrošnje energije kada se nije koristio određeni vremenski period. Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem

PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPM standardom.

Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje Normalan rad

Režim za uštedu energije

Isključivanje

EPA/ENERGY

2000

(dugme za napajanje)

Isključivanje

(mehanički prekidač)

Indikator napajanja

Potrošnja energije

Plavo

Manje od 130 W

Plavo, treperi

Manje od 2 W

Crno

Manje od 1 W

Crno

Manje od 0 W

Ovaj monitor je u skladu sa standardima EPA ENERGY STAR funkcijom.

®

i

ENERGY2000 kad se koristi uz računar opremljen sa VESA DPM

Kao ENERGY STAR

®

partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod u skladu sa ENERGY STAR

®

uputstvima za efikasnu potrošnju energije.

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza

VESA, 1280 x 800

VESA, 2560 x 1600

Horizontalna frekvencija

(kHz)

49,306

Vertikalna frekvencija

(Hz)

59,91

Brzina prenosa piksela

(MHz)

71

Polaritet sinhronizacije

(H/V)

+/-

98,713 59,972

Horizontalna frekvencija

268,5 +/-

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom

centru kompanije SAMSUNG.

North America

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/us

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

Europe

0800-SAMSUNG(726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844

DENMARK

FINLAND

FRANCE

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(726-7864)

08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min) GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

022-607-93-33

PORTUGAL 80 8 200 128

REPUBLIC OF IRELAND 0818 717 100

SLOVAKIA

SPAIN

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 10 11 30

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

0771-400 200

0800-SAMSUNG(726-7864)

0870-SAMSUNG (726-7864)

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-800-502-0000

8-800-120-0-400

AUSTRALIA 1300 362 603

Asia Pacific

http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com/de http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

800-810-5858

010-6475 1880

3698-4698

3030 8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800SAMSUNG (726-7864)

1800-10-SAMSUNG (726-7864)

1800-SAMSUNG (726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG (726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Nivo tačkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Ekran mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Primer: Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija.

Jedinica: kHz

Metode sa i bez ispreplitanja

Metoda bez ispreplitanja je prikaz horizontalnih linija od vrha do dna ekrana prema redosledu, a metoda sa ispreplitanjem je prikaz neparnih pa zatim parnih linija. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play

Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je u skladu sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija

Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se

'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer: Ako je rezolucija 2560 x 1600, to znači da je slika sastavljena od 2560 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 1600 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Za bolju sliku

1. Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako

TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.

{

{

Rezolucija: 2560 x 1600

Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

2. Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU,

ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli.

To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.

{

Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 12.288.000.

3. Kada čistite spoljašnjost monitora i panela, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje pomoću meke i suv krpe i ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite.

Ako primenite preveliki pritisak, može da ostane mrlja.

4. Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izrade ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,

Windows i Windows NT su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; VESA, DPM i

DDC su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; ENERGY STAR® naziv i logotip su su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih

Američkih Država (EPA). Kao ENERGY STAR® partner, kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da je ovaj proizvod u skladu sa ENERGY STAR® smernicama za efikasno trošenje energije. Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Kada jednu sliku prebacite na drugu, narocito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.

U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja slike.

Garancija

Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorevanje nije pokriveno garancijom.

Šta je zadržavanje slike?

Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dešava se zadržavanje slike u pikselima.

Međutim, ako se ista slika prikazuje na duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.

Pratite uputstvo ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

Npr.) z

Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 2 0 sata korišćenja z

- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja

Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana

- Preporucuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće. z

Podesite isključivanje monitora putem šeme napajanja u svojstvima racunarskog displeja.

Predlozi za određene primene

Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi

Preporucujemo da pratite niže navedeni postupak za postavljanje programa displeja:

Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.

Npr.) Ciklus : Prikazujte informacije 1 sat, a nakon toga

Prikažite logotip ili pokretnu sliku na 1 minut.

Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).

Npr.) Izmenjuje dvobojne informacije u boji svakih 30 minuta.

Izbegavajte korišćenje kombinacija znakova i pozadine sa velikom razlikom u svetlini.

Izbegavajte korišćenje sivih boja koje lako mogu da izazovu zadržavanje slike. z

Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u svetlini (crno-belo, sivo)

Npr.) z

Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini

- Promena boje znakova i pozadine svakih 30 minuta

Npr.)

- Svakih 30 minuta menjajte znakove sa kretanjem.

Npr.)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sistema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi su definisani kao video uzorci koji se stalno menjaju. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se sa vremenom povećava i sabija tečni kristal u nagib. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni.

Da bi se to sprečilo, mora da se smanji akumulirana razlika u naponu.

Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima

Ispravno odlaganje ovog proizvoda

(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa

sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement