17 Specificații (alcatel IDOL 4)

17 Specificații (alcatel IDOL 4)
Observație:
Acesta este un manual de utilizare comun pentru alcatel IDOL 4
(6055K, 6055P) și alcatel IDOL 4S (6070Y, 6070K).
Cuprins
Siguranţă şi utilizare����������������������������������������������������������������������������� 4
Informaţii generale�����������������������������������������������������������������������������18
1 Telefonul dvs. mobil.....................................................................21
1.1 Taste și conectori................................................................................21
1.2 Noțiuni introductive...........................................................................27
1.3 Ecranul principal..................................................................................28
2 Tastă Boom....................................................................................36
3 Introducerea textului...................................................................37
3.1 Utilizarea tastaturii virtuale...............................................................37
3.2 Modificare text....................................................................................38
4Apel telefonic, Jurnal de apeluri și Contacte.........................39
4.1 Apelarea................................................................................................39
4.2 Jurnal apeluri.......................................................................................46
4.3 Contacte...............................................................................................47
5Mesagerie și e-mail......................................................................53
5.1 Mesagerie.............................................................................................53
5.2 E-mail.....................................................................................................59
6 Calendar și Oră și Calculator......................................................61
6.1 Calendar................................................................................................61
6.2 Ceas . ....................................................................................................63
6.3 Calculator..............................................................................................66
7 Conectare.......................................................................................67
7.1 Conectarea la internet.......................................................................67
1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Browserul..............................................................................................69
Conectarea la dispozitive Bluetooth..............................................76
Conectarea la un computer..............................................................77
Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului dvs.............78
Conectarea la rețelele private virtuale...........................................79
Conectarea la dispozitive prin funcția NFC..................................80
8 Aplicații multimedia.....................................................................82
8.1 Aparat foto/Camera video................................................................82
8.2 Galerie...................................................................................................85
8.3 Muzică...................................................................................................88
9 Altele...............................................................................................90
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Manager fișiere....................................................................................90
Înregistrare sunet................................................................................90
Busolă....................................................................................................91
Optimizare............................................................................................91
Radio......................................................................................................91
Xender...................................................................................................93
Waves MaxxAudio..............................................................................93
Alte aplicații..........................................................................................93
10 Aplicațiile Google ........................................................................94
10.1 Chrome.................................................................................................94
10.2 Gmail......................................................................................................94
10.3 Hărți Google........................................................................................95
10.4 YouTube.................................................................................................95
10.5 Magazin Play........................................................................................95
10.6 Google Drive........................................................................................96
10.7 Muzică Play..........................................................................................96
10.8 Play Movies & TV...............................................................................96
10.9 Google Hangouts................................................................................96
10.10Fotografii...............................................................................................97
10.11Keep.......................................................................................................97
11 Setări................................................................................................98
11.1 Wireless și rețele.................................................................................98
2
11.2 Dispozitiv........................................................................................... 102
11.3 Personal............................................................................................. 108
11.4 Sistem................................................................................................. 113
12 VR goggles................................................................................... 117
12.1 Noțiuni introductive........................................................................ 117
12.2 Depanarea......................................................................................... 123
12.3 Informații privind siguranța............................................................ 124
13 Folosiți la maximum telefonul dvs......................................... 125
13.1 Smart Suite........................................................................................ 125
13.2 Trecerea la o versiune superioară................................................ 126
14 Accesorii...................................................................................... 128
15 Garanţie�������������������������������������������������������������������������������������� 129
16 Depanare������������������������������������������������������������������������������������ 131
17 Specificații (alcatel IDOL 4)..................................................... 139
18 Specificații (alcatel IDOL 4S)����������������������������������������������������� 141
Acest produs respectă limitările naționale aplicabile privind
rata de absorbție specifică (SAR) de 2,0 W/kg. Valorile
specifice SAR maxime pot fi găsite la pagina 9 a acestui
ghid de utilizare.
Când țineți produsul sau îl utilizați la nivelul corpului, folosiți
un accesoriu aprobat, precum un toc, sau mențineți-l la o
distanță de 1,0 cm de corp pentru a asigura respectarea
www.sar-tick.com
cerințelor de expunere la frecvențele radio. Rețineți faptul
că telefonul poate emite unde radio chiar dacă nu efectuați
un apel telefonic.
PROTEJAȚI-VĂ AUZUL
Pentru a preveni problemele posibile de deteriorare a auzului, nu
ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp. Dați dovadă
de atenție când țineți dispozitivul lângă ureche în timp ce difuzorul
funcționează.
3
Siguranţă şi utilizare�������������������������
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest capitol înainte de a utiliza telefonul.
Fabricantul nu-şi asumă nicio răspundere pentru pagubele care pot rezulta drept
consecinţă a utilizării necorespunzătoare sau contrare prezentelor instrucţiuni.
• SIGURANŢA TRAFICULUI:
Ca urmare a studiilor care arată că utilizarea unui telefon mobil în timpul
conducerii unui vehicul constituie un risc real, chiar când se utilizează un set
pentru mâini-libere (sistem pentru autovehicul, căşti etc.), conducătorii sunt
rugaţi să se abţină de la utilizarea telefonului mobil când vehiculul nu este
parcat.
Când conduceţi, nu utilizaţi telefonul şi căştile pentru a asculta muzică sau
emisiuni radio. Utilizarea căştilor radio poate fi periculoasă şi interzisă în anumite
zone.
Când este pornit, telefonul dvs. emite unde electromagnetice care pot interfera
cu sistemele electronice ale vehiculului ca sistemul anti-blocare la frânare ABS
sau airbag-uri. Pentru a vă asigura că nu este nicio problemă:
- nu aşezaţi telefonul pe bord sau într-o zonă de deschidere a airbag-ului,
- verificaţi la concesionarul auto sau la constructorul autovehiculului dvs. dacă
bordul este ecranat corespunzător faţă de energia RF a telefonului mobil.
• CONDIŢII DE UTILIZARE:
Este bine să închideţi telefonul din când în când pentru a-i optimiza performanţele.
Închideţi telefonul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
Închideţi telefonul când vă aflaţi în incinta instituţiilor medicale, cu excepţia
zonelor special destinate. Ca şi alte tipuri de echipament utilizate în mod obişnuit,
telefoanele mobile pot interfera cu alte dispozitive electrice şi electronice, sau
echipamente care utilizează frecvenţe radio.
Închideţi telefonul când vă aflaţi în apropierea surselor de gaze sau lichide
inflamabile. Respectaţi cu stricteţe toate semnele şi instrucţiunile afişate în
depozitele de combustibil, benzinării sau uzine chimice, sau în orice zone cu
atmosferă potenţial explozivă.
Când telefonul este pornit, trebuie ţinut la cel puţin 15 cm de orice dispozitiv
medical precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, pompe de insulină etc.
În special când utilizaţi telefonul, trebuie să-l ţineţi la urechea din partea opusă
dispozitivului respectiv, dacă aveţi vreunul.
4
Pentru a preveni problemele de auz, preluaţi convorbirea înainte de a aduce
telefonul la ureche. De asemenea, ţineţi telefonul departe de ureche când
îl utilizaţi în modul „mâini-libere” deoarece volumul amplificat poate cauza
deteriorări ale auzului.
Nu lăsaţi copiii să utilizeze telefonul şi/sau să se joace cu telefonul şi accesoriile
fără a fi supravegheaţi.
Telefonul este un dispozitiv format dintr-un singur corp, deci capacul din spate și
bateria nu sunt detașabile. Nu încercaţi să scoateți bateria. Dacă scoateți bateria,
garanția nu va mai fi valabilă. De asemenea, este posibilă deteriorarea bateriei şi
se pot scurge substanţe care ar putea provoca reacţii alergice.
Întotdeauna manipulaţi telefonul cu grijă şi păstraţi-l într-un loc curat şi ferit de
praf.
Nu permiteţi expunerea telefonului la condiţii meteo sau de mediu adverse
(umezeală, umiditate, ploaie, infiltraţii de lichid, praf, aer de mare, etc). Domeniul
de temperatură recomandat de fabricant este -10°C până la +40°C(1).
La peste 40°C lizibilitatea ecranului telefonului poate fi afectată, dar această
problemă este temporară şi nu este gravă.
Numerele de apel de urgenţă pot să nu fie accesibile în toate reţelele celulare.
Niciodată nu trebuie să vă bazaţi pe telefonul dvs. pentru apelurile de urgenţă.
Nu deschideţi, demontaţi sau încercaţi să reparaţi singur telefonul mobil.
Nu lăsaţi să cadă, nu aruncaţi şi nu îndoiţi telefonul mobil.
Pentru a evita orice fel de accident, nu utilizaţi telefonul dacă ecranul din sticlă
este deteriorat, crăpat sau spart.
Nu îl vopsiţi.
Folosiţi numai baterii, încărcătoare şi accesorii care sunt recomandate de
TCL Communication Ltd. şi filialele sale şi care sunt compatibile cu modelul
telefonului dvs. mobil. TCL Communication Ltd. şi filialele sale nu îşi asumă
nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate de utilizarea altor încărcătoare
sau baterii.
Nu uitaţi să faceţi copii de rezervă sau să păstraţi o înregistrare scrisă a tuturor
informaţiilor importante stocate în telefonul dvs.
(1)
Pentru alcatel IDOL 4: -20°C până la +40°C
5
Unele persoane pot suferi atacuri epileptice sau amnezii în urma expunerii la
lumini intermitente sau de la jocurile video. Aceste atacuri sau amnezii pot să
apară chiar dacă o persoană nu a mai avut atacuri sau amnezii anterioare. Dacă
aţi mai avut atacuri sau amnezii, sau dacă aveţi asemenea antecedente în familie,
vă rugăm să consultaţi doctorul înainte de a juca jocuri video pe telefon sau de
activarea luminilor intermitente pe telefonul dvs.
Părinţii trebuie să monitorizeze utilizarea de către copiii lor a jocurilor video sau a
altor caracteristici care includ lumini intermitente de pe telefon. Toate persoanele
trebuie să întrerupă utilizarea şi să consulte un doctor dacă apare oricare din
simptomele următoare: convulsii, zbateri ale ochilor sau muşchilor, pierderea
cunoştinţei, mişcări involuntare sau dezorientare. Pentru a limita probabilitatea
acestor simptome, vă rugăm să luaţi următoarele măsuri de precauţie:
- Nu vă jucaţi şi nu utilizaţi lumini intermitente dacă sunteţi obosit sau trebuie
să dormiţi.
- Luaţi o pauză de minim 15 minute la fiecare oră.
- Jucaţi-vă într-o cameră în care toate luminile sunt aprinse.
- Jucaţi la cea mai mare distanţă posibilă faţă de ecran.
- Dacă mâinile, încheieturile sau braţele vă obosesc sau vă dor în timpul jocului,
opriţi-vă şi odihniţi-vă câteva ore înainte de a vă juca din nou.
- Dacă mâinile, încheieturile sau braţele continuă să vă doară în timpul jocului sau
după, întrerupeţi jocul şi luaţi legătura cu un medic.
Când jucaţi jocuri pe telefon, puteţi avea ocazional probleme de disconfort
al mâinilor, braţelor, umerilor, gâtului sau altor părţi ale corpului. Urmaţi
instrucţiunile pentru a evita probleme ca tendinitele, sindromul tunelului carpian,
sau alte tulburări musculare sau osoase.
PROTEJAȚI-VĂ AUZUL
Pentru a preveni problemele posibile de deteriorare a auzului, nu
ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp. Dați dovadă
de atenție când țineți dispozitivul lângă ureche în timp ce difuzorul
funcționează.
6
• INTIMITATE:
Vă rugăm să ţineţi seama că trebuie să respectaţi legile şi regulamentele în vigoare
în jurisdicţia dvs. sau altele în care urmează să folosiţi telefonul mobil, referitor
la fotografierea şi înregistrarea sunetului cu telefonul mobil. În conformitate cu
aceste legi şi regulamente, poate fi strict interzis să faceţi fotografii şi/sau să
înregistraţi vocile altor persoane sau oricare din atributele personale ale acestora
şi să le multiplicaţi şi distribuiţi, întrucât acestea pot fi considerate atentate la
intimitate. Este numai responsabilitatea utilizatorului să se asigure dacă trebuie
obţinută o autorizaţie prealabilă, dacă este necesar, pentru a înregistra conversaţii
private sau confidenţiale sau de a face fotografii altei persoane; fabricantul,
distribuitorul sau vânzătorul telefonului mobil (inclusiv operatorul) nu îşi asumă
nicio responsabilitate legată de utilizarea necorespunzătoare a telefonului mobil.
• BATERIA:
Pentru respecta noul regulament privind transportul aerian, bateria produsului
dvs. nu este încărcată. Încărcați-o mai întâi.
Telefonul este un dispozitiv format dintr-un singur corp, deci capacul din spate și
bateria nu sunt detașabile. Respectaţi următoarele măsuri de precauţie:
- nu încercaţi să scoateţi, înlocuiţi sau deschideţi bateria;
- nu perforaţi capacul din spate al telefonului dumneavoastră;
- nu ardeţi şi nu aruncaţi telefonul dvs. împreună cu deşeurile menajere şi nu-l
păstraţi la temperaturi de peste 60°C.
Bateria este încorporată în telefon și trebuie eliminată în conformitate cu
reglementările de mediu aplicabile la nivel local.
Acest simbol de pe telefonul dvs., bateria şi accesoriile semnifică faptul
că aceste produse trebuie depuse la punctele de colectare la sfârşitul
duratei lor de viaţă:
- Centrele municipale de colectare a deşeurilor cu containere speciale
pentru aceste tipuri de echipament
- Containere de colectare la punctele de vânzare.
Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăştierea substanţelor în mediul
înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi reutilizate.
În ţările Uniunii Europene:
Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.
Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de colectare.
7
În afara jurisdicţiei Uniunii Europene:
Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate în containere
obişnuite dacă în regiunea dvs. există instalaţii de colectare şi reciclare potrivite;
trebuie duse la punctele de colectare pentru a fi reciclate.
ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN
TIP INCORECT. ELIMINAŢI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCŢIUNILE.
• ÎNCĂRCĂTOARELE
Încărcătoarele alimentate de la reţea vor funcţiona în domeniul de temperatură
între: 0°C şi 40°C.
Încărcătoarele destinate telefonului dvs. mobil corespund standardului pentru
utilizarea echipamentelor de tehnologia informaţiei şi de birotică. De asemenea,
acestea sunt în conformitate cu Directiva 2009/125/CE privind proiectarea
ecologică. Datorită specificaţiilor electrice aplicabile, un încărcător achiziţionat
într-o jurisdicţie poate să nu funcţioneze în altă jurisdicţie. Acestea trebuie
utilizate numai în acest scop.
• UNDELE RADIO
Dovada conformităţii cu standardele internaţionale (ICNIRP) sau cu Directiva
Europeană 1999/5/EC (R&TTE) este necesară pentru toate modelele de
telefoane mobile înainte ca acestea să fie scoase pe piaţă. Protecţia sănătăţii
şi siguranţa pentru utilizator şi alte persoane este o cerinţă esenţială a acestor
standarde sau a acestei directive.
ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAŢIONALE PRIVIND
EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.
Dispozitivul dvs. mobil este un emiţător şi receptor radio. El este conceput să nu
depăşească limitele de expunere la undele radio (câmpuri electromagnetice ale
frecvenţelor radio) recomandate de directivele internaţionale. Directivele au fost
dezvoltate de o organizaţie ştiinţifică independentă (ICNIRP) şi includ o marjă
de siguranţă substanţială concepută să asigure siguranţa tuturor persoanelor,
indiferent de vârstă şi stare de sănătate.
Directivele privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută drept rata de absorbţie specifică sau SAR. Limita SAR pentru
dispozitive mobile este de 2 W/kg.
8
Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziţii de operare standard,
dispozitivul emiţând la cel mai înalt nivel certificat de putere pe toate benzile de
frecvenţă testate. Cele mai ridicate valori ale SAR admise prin directivele ICNIRP
pentru acest model de dispozitiv sunt:
6055K:
Nivelul SAR maxim pentru acest model şi condiţiile în care a fost înregistrat.
SAR la nivelul capului
LTE Band 8+Wi-Fi
0.840 W/kg
SAR la nivelul corpului
LTE Band 1+Wi-Fi
0.899 W/kg
6055P:
Nivelul SAR maxim pentru acest model şi condiţiile în care a fost înregistrat.
SAR la nivelul capului
LTE Band 8+Wi-Fi
0.840 W/kg
SAR la nivelul corpului
LTE Band 1+Wi-Fi
0.899 W/kg
6070Y:
Nivelul SAR maxim pentru acest model şi condiţiile în care a fost înregistrat.
SAR la nivelul capului
LTE Band 3+Wi-Fi
1.192 W/kg
SAR la nivelul corpului
LTE Band 1+Wi-Fi
0.875 W/kg
6070K:
Nivelul SAR maxim pentru acest model şi condiţiile în care a fost înregistrat.
SAR la nivelul capului
LTE Band 1+Wi-Fi
1.134 W/kg
SAR la nivelul corpului
LTE Band 1+Wi-Fi
0.746 W/kg
În timpul utilizării, valorile reale ale SAR pentru acest dispozitiv sunt în general
cu mult inferioare valorilor enunţate mai sus. Acest lucru se datorează faptului
că puterea de funcţionare a dispozitivului dvs. mobil scade automat când pentru
un anumit apel nu este necesară puterea completă, din motive de eficienţă a
sistemului şi pentru a minimiza interferenţa în reţea. Cu cât puterea de ieşire a
dispozitivului este mai mică, cu atât mai mică va fi valoarea SAR.
9
Au fost efectuate teste privind valoarea SAR de la nivelul corpului la o distanţă
de separare de 1,0 cm. Pentru a respecta directivele privind expunerea la
frecvenţele radio în timpul funcţionării la nivelul corpului, dispozitivul trebuie
poziţionat la minim această distanţă faţă de corp.
În cazul în care nu utilizaţi un accesoriu aprobat, asiguraţi-vă că produsul pe care
îl utilizaţi nu conţine metale şi poziţionează telefonul la distanţa indicată faţă de
corpul dvs.
Organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Agenţia Americană pentru
Alimente şi Medicamente au afirmat că, în cazul în care oamenii sunt îngrijoraţi şi
doresc să-şi reducă gradul de expunere, pot să utilizeze un dispozitiv de tip mâinilibere, pentru a ţine telefonul departe de cap şi de corp în timpul convorbirilor
sau să reducă timpul petrecut la telefon.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul web www.alcatel-mobile.com.
Informaţii suplimentare despre câmpurile electromagnetice şi sănătatea publică
sunt disponibile la adresa: http://www.who.int/peh-emf.
Telefonul dvs. este echipat cu o antenă încorporată. Pentru funcţionare optimă,
trebuie să evitaţi atingerea sau degradarea sa.
Cum dispozitivele mobile oferă o gamă de funcţii, acestea pot fi utilizate în alte
poziţii decât la ureche. În aceste circumstanţe dispozitivul va fi compatibil cu
directivele când este utilizat cu căşti sau cablu de date USB. Dacă utilizaţi alte
accesorii, asiguraţi-vă că produsul utilizat nu conţine metale şi că poziţionează
telefonul la cel puţin 1,0 cm faţă de corp.
Vă atragem atenția că, prin utilizarea dispozitivului, unele date personale ar
putea fi partajate cu dispozitivul principal. Dvs. aveți responsabilitatea de a
vă proteja datele personale, de a nu le partaja cu dispozitive neautorizate sau
cu dispozitive terță parte conectate la dispozitivul dvs. În cazul produselor cu
funcții Wi-Fi, conectați-vă doar la rețele Wi-Fi de încredere. De asemenea,
când utilizați produsul ca hotspot (dacă acest lucru este posibil), utilizați funcțiile
de securizare a rețelei. Aceste măsuri de precauție vor contribui la prevenirea
accesării neautorizate a dispozitivului dvs. Produsul dvs. poate stoca informații
personale în diverse locuri, inclusiv pe cartela SIM, pe o cartelă de memorie și în
memoria încorporată. Nu uitați să ștergeți toate informațiile personale înainte de
a recicla, returna sau oferi altcuiva dispozitivul. Selectați aplicațiile și actualizările
cu atenție și instalați-le doar din surse de încredere. Anumite aplicații pot afecta
performanța produsului dvs. și/sau pot avea acces la informații private, cum ar fi
detaliile privind contul, datele despre apeluri, detaliile privind poziția și resursele
de rețea.
10
Rețineți că toate datele partajate cu TCL Communication Ltd. sunt stocate în
conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția datelor. În acest
sens, TCL Communication Ltd. implementează și aplică măsuri adecvate de
natură tehnică și organizațională pentru a proteja toate datele personale, de
exemplu împotriva procesării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau
deteriorării unor astfel de date personale. Prin urmare, măsurile vor asigura un
nivel de securitate adecvat ținând cont de
(i) posibilitățile tehnice disponibile,
(ii) costurile legate de implementarea măsurilor,
(iii) riscurile implicate de procesarea datelor personale și
(iv) sensibilitatea datelor personale procesate.
Puteți accesa, consulta și modifica informațiile personale în orice moment
accesând contul sau profilul dvs. de utilizator ori contactându-ne direct. În cazul
în care doriți să modificăm sau să ștergem datele dvs. personale, este posibil să
vă solicităm să faceți dovada identității dvs. înainte de a putea procesa solicitarea.
11
• LICENŢE
Logoul microSD este marcă înregistrată.
uvântul şi logourile Bluetooth sunt deţinute de Bluetooth SIG,
C
Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către TCL Communication
Ltd. şi filialele sale se face pe baza unei licenţe. Alte mărci
comerciale şi denumiri înregistrate aparţin firmelor respective.
alcatel 6055K
alcatel 6055P
Bluetooth Declaration ID D030257
alcatel 6070Y
alcatel 6070K
Bluetooth Declaration ID D029817
Logoul Wi-Fi este o marcă de certificare din partea Wi-Fi
Alliance.
Google, logoul Google, Android, logoul Android, Google SearchTM,
Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Google Play Store, Google
LatitudeTM şi HangoutsTM sunt mărci comerciale ale Google Inc.
12
Robotul Android este reprodus sau modificat din munca creată şi distribuită de
către Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi în Creative Commons
3.0 - Licenţă de Atribuire (textul se va afișa dacă atingeţi şi ţineţi apăsat
Informații legale Google în Setări\Despre telefon\Informaţii legale) (1).
Aţi cumpărat un produs care utilizează programele open source (http://
opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables şi initrd în codul de obiect şi
alte programe open source licenţiate conform Licenţei Publice Generale GNU
şi licenţei Apache.
La cerere, vă vom furniza o copie completă a codurilor sursă corespunzătoare în
cursul unei perioade de trei ani de la distribuirea produsului de către TCL.
Puteţi descărca codurile sursă de pe pagina web http://sourceforge.net/projects/
alcatel/files/. Furnizarea codurilor sursă este gratuită, de pe internet.
Prin prezenta subliniem faptul că garanția pentru utilizatorul final cu privire la
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală este limitată exclusiv la UE.
Dacă și în măsura în care produsul este exportat, luat sau utilizat de către clientul
sau utilizatorul final în afara UE, orice responsabilitate, garanție sau despăgubire
din partea producătorului sau a furnizorului privind produsul expiră (inclusiv orice
despăgubire pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală).
(1)
Este posibil să nu fie disponibilă, în funcţie de ţară.
13
• Informații de reglementare
Următoarele aprobări și prevederi se aplică în anumite regiuni, după cum se
menționează.
6055K:
14
6055P:
15
6070Y:
16
6070K:
17
Informaţii generale���������������������������
•Adresă de internet: www.alcatel-mobile.com
•Număr pentru asistență telefonică: vedeți broșura „TCL Communication
Services” sau accesați site-ul companiei.
•Producător: TCL Communication Ltd.
•Adresă: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
•Calea către etichetarea electronică (Elabel): atingeți Setări/Reglementare și
siguranță sau introduceți șirul de caractere „*#07#” pentru a afla mai multe
informații despre etichetare.(1)
Pe site-ul nostru web veţi găsi secţiunea FAQ (întrebări frecvente). Ne puteţi
contacta, de asememea, prin e-mail pentru orice eventuale întrebări.
O versiune electronică a acestui ghid de utilizare este disponibilă în engleză şi
alte limbi, în funcţie de disponibilitatea pe serverul nostru:
www.alcatel-mobile.com
Telefonul dvs. este un transmițător care operează în bandă GSM
cvadruplă (850/900/1800/1900) MHz, bandă UMTS cvadruplă
(850/900/1900/2100MHz) şi LTE FDD (B1/B3/B7/B8/B20/B28A).
Acest echipament este compatibil cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC. Copia completă a declaraţiei de
conformitate pentru telefonul dvs. poate fi obţinută de pe site-ul nostru web www.alcatel-mobile.com.
(1)
Aceasta poate varia, în funcție de țară.
18
Protecţie împotriva furtului (1)
Telefonul dvs. este identificat de un IMEI (număr de serie al telefonului) indicat
pe eticheta de pe ambalaj şi în memoria aparatului. Vă recomandăm să notaţi
numărul prima dată când utilizaţi telefonul prin introducerea secvenţei *#06#
şi să-l păstraţi într-un loc sigur. Este posibil să vă fie cerut de către poliţie sau
operatorul dvs. dacă telefonul vă este furat. Acest număr permite blocarea
telefonului dvs. mobil, împiedicând utilizarea sa de către alte persoane, chiar cu
o cartelă SIM diferită.
Declinarea responsabilităţii
Pot fi unele diferenţe între descrierea din manualul de utilizare şi funcţionarea
telefonului, în funcţie de ediţia software-ului de pe telefonul dvs. sau servicii
specifice operatorului.
TCL Communication Ltd. nu va fi făcută responsabilă pentru aceste diferenţe, dacă
ele există, şi nici pentru potenţialele consecinţe ale acestora, responsabilitatea
pentru acestea fiind purtată exclusiv de operator. Acest receptor poate conţine
materiale, inclusiv aplicaţii şi software în formă executabilă sau cu cod sursă,
furnizate de terţi pentru includerea în acest receptor („materiale furnizate de
terţi”). Toate materialele furnizate de terţi din acest receptor sunt furnizate
„ca atare”, fără garanţie de niciun tip, expresă sau tacită, inclusiv garanţiile
tacite de vandabilitate, adecvate unui anumit scop sau utilizare/aplicaţie de
către terţ, interoperabilitate cu alte materiale sau aplicaţii ale cumpărătorului
şi neîncălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Cumpărătorul înţelege
că TCL Communication Ltd. respectă toate obligaţiile legate de calitate care îi
revin în calitate de producător de dispozitive mobile şi receptoare, respectând
drepturile de proprietate intelectuală. TCL Communication Ltd. nu va fi
responsabilă pentru incapacitatea sau defecţiunile materialelor furnizate de terţi
în funcţionarea pe acest receptor sau în interacţiunea cu oricare alte dispozitive
ale cumpărătorului. În limita maximă permisă de lege, TCL Communication
Ltd. nu îşi asumă nicio răspundere pentru pagubele, cererile, procesele sau
acţiunile şi în mod particular - dar fără a se limita la - acţiunile juridice civile,
sub orice teorie privind răspunderea, care ar putea apărea din utilizarea, prin
orice mijloace, sau încercarea de utilizare a acestor materiale furnizate de terţi.
(1)
Contactaţi operatorul de reţea pentru a verifica disponibilitatea serviciului.
19
În plus, aceste materiale furnizate de terţi, oferite în mod gratuit de TCL
Communication Ltd. pot să facă obiectul unor actualizări plătite; TCL
Communication Ltd. nu îşi asumă răspunderea cu privire la aceste costuri
suplimentare, care vor reveni exclusiv cumpărătorului. Disponibilitatea aplicaţiilor
poate varia în funcţie de ţară şi de operatorii din zona în care este utilizat aparatul;
sub nicio formă lista posibilelor aplicaţii şi software-uri furnizate împreună cu
aparatul nu trebuie considerată drept obligaţie din partea TCL Communication
Ltd.; aceasta va rămâne cu scop pur informativ pentru cumpărător. De aceea, TCL
Communication Ltd. nu va putea fi făcut responsabil pentru indisponibilitatea
uneia sau mai multor aplicaţii solicitate de cumpărător, deoarece disponibilitatea
acestora depinde de ţară şi de operatorul din zona în care se află cumpărătorul.
TCL Communication Ltd. îşi rezervă dreptul de a adăuga sau elimina din
aparatele sale materialele furnizate de terţi, în orice moment şi fără aviz prealabil;
sub nicio formă TCL Communication Ltd. nu va fi făcut responsabil de către
cumpărător pentru consecinţele pe care această eliminare le poate avea asupra
cumpărătorului cu privire la utilizarea sau încercarea de utilizare a acestor aplicaţii
şi a materialelor furnizate de terţi.
20
1 Telefonul dvs. mobil...................
1.1
Taste și conectori
alcatel IDOL 4:
Conector căști
Microfon
Senzor
Difuzor
Indicator led
/ Lanternă
frontală
Aparat foto frontal
Ecran tactil
Tastă Boom
Tasta Înapoi
Tasta Prezentare generală
Tasta Acasă
Difuzor
Microfon inferior
Conector Micro-USB
21
Bliț aparat foto/lanternă
Aparat foto
Tasta de
pornire/oprire
Antenă NFC
Tasta de
volum
Tasta Boom
Slot cartelă
SIM /
Slot cartelă
microSD
22
alcatel IDOL 4S:
Conector căști
Microfon
Indicator LED
Difuzor
Senzor
Aparat foto față
Lanternă frontală
Ecran tactil
Tastă Boom
Tasta Înapoi
Tasta Prezentare
generală
Difuzor
Tasta Acasă
Microfon inferior
23
Conector
Micro-USB
Bliț aparat foto/lanternă
Aparat foto
Tasta de
volum
Tasta de
pornire/oprire
Fanta cartelei
SIM/cartelei
microSD
Tasta
Boom
24
Tastă Boom
Setările de braț cheie sunt disponibile la adresa: Setări\Tastă
Boom.
Dacă tasta Boom este activată:
•Din ecranul principal, apăsați tasta pentru a afișa efectul
meteo.
•Apăsați tasta pentru a face instantaneu o fotografie când
telefonul este blocat.
•Apăsați lung tasta pentru a face o fotografie în rafală când
telefonul este blocat.
•Apăsați tasta pentru a activa efectul audio când se redă o
melodie sau un film.
•Apăsați tasta pentru a optimiza calitatea vocii în timpul
unui apel.
•Apăsați tasta din Momente, Galerie, pentru a crea un colaj
de fotografii.
•Apăsați tasta pentru a activa efectul special, cum ar fi
schimbarea secvenței când se redă un film.
•De asemenea, puteți personaliza funcția tastei Boom.
De exemplu, activați realizarea unei capturi de ecran sau
pornirea unei aplicații prin apăsarea tastei Boom când
ecranul este blocat.
•Când telefonul este blocat (ecranul stins):
- apăsați o dată pentru pornirea ecranului;
- apăsați de două ori pentru fotografiere instantanee
(800 ms);
- apăsați lung pentru fotografiere în rafală.
Tasta Prezentare generală
•Atingeți pentru a comuta între activitățile și documentele
fiecărei aplicații.
25
Tasta Acasă
•Din orice aplicație sau ecran, atingeți această tastă pentru
a reveni la ecranul principal.
•Atingeți lung pentru a deschide Google Now. Puteți obține
ajutor, cum ar fi indicații de orientare și informații privind
restaurantele pe baza conținutului detectat pe ecran.
Tasta Înapoi
•Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior, pentru a
închide o casetă de dialog, un meniu de opțiuni, panoul de
notificări etc.
Tasta de pornire/oprire
•Apăsați: blocați ecranul/activați ecranul.
•Apăsați lung: afișați meniul pop-up din care puteți selecta
opțiunile Oprire/Repornire/Mod Avion.
•Apăsați lung tasta Pornire/Oprire și tasta Volum sus
pentru a efectua o resetare.
•Pentru a realiza o captură de ecran, apăsați lung tasta de
pornire/oprire și tasta Volum jos.
•Pentru a forța repornirea, apăsați tasta de pornire/oprire
timp de cel puțin 10 secunde.
Tastele de volum
•În modul de apelare, reglează volumul telefonului sau al
căștilor.
•În modul Muzică/Video/Trimitere în flux, reglează volumul
aplicațiilor multimedia.
•În modul general, reglează volumul tonului de apel.
•Dezactivează tonul de apel în cazul unui apel primit.
•În modul de previzualizare al aparatului foto, apăsați tasta
Volum sus sau Volum jos pentru a face o fotografie sau
apăsați lung pentru a fotografia în rafală.
26
1.2
Noțiuni introductive
1.2.1 Configurarea
Introducerea și scoaterea cartelei SIM/microSD
Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a putea efectua apeluri. Nu
este necesar să opriți telefonul înainte de a introduce sau a scoate
cartela SIM, deoarece acest telefon are funcția hot swap (schimbare
in timpul funcționării).
Telefonul dvs. acceptă numai cartele nano-SIM. Nu încercați să
introduceți alte tipuri de cartele SIM, cum ar fi mini sau micro,
pentru că este posibil să deteriorați telefonul.
Încărcarea bateriei
Vă recomandăm să încărcați bateria complet ( ). Nivelul de încărcare
a bateriei este indicat printr-un procentaj afișat pe ecran în timp ce
telefonul este oprit. Procentajul crește pe măsură ce telefonul se
încarcă.
Pentru a reduce consumul de curent și risipa de energie când
bateria este încărcată complet, deconectați încărcătorul de la
priză, opriți funcțiile Wi-Fi, GPS, Bluetooth sau aplicațiile care
rulează în fundal, când acestea nu sunt utilizate, reduceți timpul
de iluminare fundal etc.
1.2.2 Pornirea telefonului
Mențineți apăsată tasta „Pornire/Oprire” până când telefonul
pornește, deblocați telefonul (Glisare, PIN, parolă sau model) dacă este
necesar, apoi confirmați. Se va afișa ecranul principal.
Dacă nu știți codul PIN sau l-ați uitat, contactați operatorul de rețea.
Vă recomandăm să vă notați codul PIN și să-l păstrați într-un loc sigur.
27
1.2.3 Oprirea telefonului
Țineți apăsată tasta Pornire/Oprire până când apar opțiunile, apoi
selectați Oprire.
1.3
Ecranul principal
Puteți aduce toate elementele (aplicații, comenzi rapide, dosare și
widget-uri) care vă plac și pe care le utilizați cel mai frecvent în ecranul
principal, pentru a avea acces rapid la ele. Atingeți tasta Acasă pentru
a comuta pe ecranul principal.
Bara de stare
•Indicatori stare/notificare
•Atingeți și trageți în jos pentru
a deschide panoul de notificări.
Bara de căutare
•Atingeți  pentru a deschide
ecranul de căutare text.
•Atingeți  pentru a deschide
ecranul de căutare vocală.
Atingeți o pictogramă pentru a
deschide o aplicație, un dosar etc.
Aplicațiile din tava Favorite
•Atingeți pentru accesarea aplicației.
•Atingeți lung pentru a muta sau
șterge aplicații.
Atingeți pentru a accesa lista de aplicații.
Ecranul principal apare într-un format extins pentru a oferi mai mult
spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați ecranul
principal orizontal spre stânga și dreapta pentru o afișare completă.
Ecran reversibil
Telefonul dvs. acceptă funcția de ecran reversibil. Din ecranul principal,
pentru a deschide lista cu aplicații, apoi atingeți Setări\
atingeți
Afișaj\Reversibil. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
28
1.3.1 Utilizarea ecranului tactil
Atingere
Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul.
Apăsare lungă
Pentru a accesa opțiunile disponibile pentru un element, atingeți lung
elementul respectiv. De exemplu, selectați un contact din Contacte și
atingeți-l lung, iar pe ecran va apărea o listă de opțiuni.
Tragere
Puneți degetul pe ecran pentru a trage obiectul la locul de destinație.
Glisare/Tragere
Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos aplicațiile, imaginile și
paginile web. Puteți glisa ecranul și pe orizontală.
De asemenea, dispozitivul acceptă și funcția de zoom cu un deget în
aparatul foto și galerie. Atingeți de două ori ecranul pentru a micșora/
mări imaginea.
Tragere rapidă
Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.
Ciupire/Întindere
Așezați două degete pe ecran și depărtați-le sau apropiați-le pentru a
mări sau micșora un element de pe ecran.
29
Rotire
Modificarea automată a orientării ecranului din portret în vedere
întorcând telefonul pentru o mai bună vizualizare a ecranului.
1.3.2 Bara de stare
Din bara de stare, puteți vizualiza atât starea telefonului (în dreapta) cât
și informațiile de notificare (în stânga).
Trageți în jos bara de stare pentru a afișa notificările și trageți din nou
pentru a accesa panoul de setări rapide.
Atingeți și trageți în sus pentru a-l închide. Când există notificări, le
puteți atinge pentru a le accesa.
Panou de notificări
Când există notificări, atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a
deschide panoul de notificări și a citi informații mai detaliate.
Atingeți pentru a trece la
panoul de setări rapide.
Atingeți pentru a șterge toate
notificările pe bază de evenimente
(alte notificări în curs vor rămâne).
30
Panoul de setări rapide
Atingeți și trageți în jos panoul de notificări sau atingeți pictograma
pentru a deschide panoul de setări rapide. Puteți să activați
sau să dezactivați funcții sau să schimbați moduri prin atingerea
pictogramelor. Atingeți pictograma
pentru a personaliza panoul de
setări rapide.
Atingeți pentru a accesa ecranul utilizatorului și
pentru a modifica și salva numele proprietarului,
numărul telefonului, precum și alte informații.
Atingeți pentru a personaliza
panoul de setări rapide.
Atingeți pentru a accesa meniul Setări,
unde puteți seta mai multe elemente.
1.3.3 Bara de căutare
Telefonul are o funcție de căutare care poate fi utilizată pentru a găsi
informații în aplicații, în telefon sau pe web.
31

Căutare text
•Atingeți bara de căutare din ecranul principal.
•Introduceți textul/expresia pe care doriți să le căutați.
•Atingeți pictograma

pe tastatură dacă doriți să căutați pe internet.
Căutarea vocală
•Atingeți
de pe bara de căutare, pentru a afișa un ecran de dialog.
•Rostiți textul/expresia pe care doriți să le căutați. Se va afișa o listă
cu rezultatele căutării, din care veți putea alege.
1.3.4 Blocarea/deblocarea ecranului
Pentru a vă proteja telefonul și confidențialitatea datelor, puteți bloca
ecranul telefonului alegând glisarea sau crearea unui model, utilizând
codul PIN, o parolă etc.
Crearea unui model de deblocare a ecranului
•Din ecranul principal, atingeți
pentru a deschide lista cu aplicații,
apoi atingeți Setări\Blocați ecranul\Blocare ecran\Model.
•Desenați-vă propriul model.
32
Blocarea ecranului telefonului
Apăsați o dată tasta de Pornire/oprire pentru a bloca ecranul.
Deblocarea ecranului telefonului
Apăsați o dată tasta de Pornire/Oprire pentru iluminarea ecranului,
desenați prin glisare modelul de deblocare creat sau introduceți codul
PIN ori parola etc. pentru deblocarea ecranului.
Dacă ați ales opțiunea Glisare pentru blocarea ecranului, puteți apăsa
tasta de Pornire/Oprire pentru a aprinde ecranul, apoi glisați în sus
pentru a debloca ecranul, glisați spre stânga pictograma aparatului foto
pentru a accesa aparatul foto sau glisați spre dreapta pictograma de
Căutare vocală pentru a accesa Căutarea vocală.
Atingeți de două
ori pentru a accesa
ecranul cu detaliile.
Glisați în sus pentru
a debloca ecranul.
Glisați spre
dreapta pentru a
accesa Căutarea
vocală
Glisați spre stânga pentru
a accesa Aparatul foto
1.3.5 Personalizarea ecranului principal
Adăugare
Atingeți lung un dosar, o aplicație sau un widget pentru a activa modul
Mutare, apoi trageți elementul în ecranul principal dorit.
33
Repoziționare
Atingeți lung elementul pe care doriți să-l repoziționați, pentru a activa
modul Mutare, trageți elementul în poziția dorită, apoi lăsați-l. Puteți
muta elemente atât în ecranul principal, cât și în bara Favorite. Țineți
pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage
elementul într-un alt ecran principal.
Ștergere
Atingeți lung elementul pe care doriți să-l ștergeți pentru activarea
modului Mutare, trageți elementul spre partea de sus a pictogramei X
și eliberați elementul după ce a devenit roșu.
Crearea dosarelor
Pentru îmbunătățirea organizării elementelor (comenzi rapide sau
aplicații) din ecranul principal și bara Favorite, le puteți adăuga la un
dosar prin așezarea lor unul peste celălalt. Pentru redenumirea unui
dosar, deschideți-l și atingeți bara de titlu a acestuia pentru a introduce
noul nume.
Personalizarea imaginii de fundal
Atingeți lung zona liberă din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea
IMAGINI DE FUNDAL pentru a personaliza imaginea de fundal.
1.3.6 Widget-uri și aplicații utilizate recent
Afișarea widget-urilor
Pentru a afișa toate widget-urile, atingeți lung zona liberă din ecranul
principal, apoi atingeți opțiunea WIDGET-URI.
Atingeți widget-ul selectat și glisați-l pentru a-l muta în ecranul
preferat.
34
Consultarea aplicațiilor recent utilizate
Pentru a vedea aplicațiile recent utilizate, atingeți tasta Prezentare
generală. Atingeți o pictogramă din fereastră pentru a deschide
aplicația.
Atingeți o miniatură și glisați-o spre stânga/dreapta sau atingeți X
pentru a o închide.
din partea de jos a ecranului pentru a închide toate
Atingeți
aplicațiile care rulează.
1.3.7 Reglarea volumului
Utilizarea tastei de volum
Atingeți tasta Volum pentru a regla volumul. Pentru activarea modului
vibrații, apăsați tasta Volum jos până când telefonul vibrează.
Utilizarea meniului cu setări
pentru a deschide lista cu aplicații,
Din ecranul principal, atingeți
apoi atingeți Setări\Sunet și notificări\Sunet, pentru a seta volumul
pentru fișierele media, sonerie, alarmă etc. după cum doriți.
35
2 Tastă Boom..................................
Setările de braț cheie sunt disponibile la adresa: Setări\Tastă Boom.
Dacă tasta Boom este activată:
•Din ecranul principal, apăsați tasta pentru a afișa efectul meteo.
•Apăsați tasta pentru a face instantaneu o fotografie când telefonul
este blocat.
•Apăsați lung tasta pentru a face o fotografie în rafală când telefonul
este blocat.
•Apăsați tasta pentru a activa efectul audio când se redă o melodie
sau un film.
•Apăsați tasta pentru a optimiza calitatea vocii în timpul unui apel.
•Apăsați tasta din Momente, Galerie, pentru a crea un colaj de
fotografii.
•Apăsați tasta pentru a activa efectul special, cum ar fi schimbarea
secvenței când se redă un film.
•De asemenea, puteți personaliza funcția tastei Boom. De exemplu,
activați realizarea unei capturi de ecran sau pornirea unei aplicații
prin apăsarea tastei Boom când ecranul este blocat.
•Când telefonul este blocat (ecranul stins):
- apăsați o dată pentru pornirea ecranului;
- apăsați de două ori pentru fotografiere instantanee (800 ms);
- apăsați lung pentru fotografiere în rafală.
36
3 Introducerea textului.................
3.1
Utilizarea tastaturii virtuale
Setări tastatură virtuală
Atingeți Setări\Limbă și metodă de introducere, apoi tastatura pe care
doriți să o setați și vor deveni disponibile numeroase setări.
Modificarea orientării tastaturii virtuale
Întoarceți telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a modifica
orientarea tastaturii virtuale. Puteți să reglați această opțiune prin
modificarea setărilor (atingeți Setări\Afișare\Rotire automată a
ecranului). De asemenea, ecranul telefonului este reversibil. (Atingeți
Setări/Afișaj/Reversibil.)
3.1.1 Tastatura Android
Atingeți pentru
a introduce text
sau numere.
Atingeți pentru a comuta
între modurile „abc/Abc”.
Apăsați lung pentru a
comuta în modul „abc/ABC”.
Atingeți pentru a comuta
între tastatura cu simboluri
și tastatura numerică.
Apăsați lung pentru
a selecta simboluri.
Atingeți lung pentru a afișa
opțiunile de introducere a textului.
37
3.2
Modificare text
Puteți modifica textele pe care le-ați introdus.
•Apăsați lung sau atingeți de două ori partea de text pe care doriți să
o modificați.
•Trageți indicatorii pentru a modifica textele selectate.
•Vor fi afișate opțiunile următoare: SELECTARE TOT, DECUPARE,
COPIERE și PARTAJARE.
De asemenea, puteți introduce texte noi dacă doriți.
•Atingeți zona în care doriți să tastați sau atingeți lung zona liberă;
cursorul va pâlpâi și va apărea fila. Trageți fila pentru mutarea
cursorului.
•Dacă ați decupat sau copiat text, atingeți fila pentru afișarea
pictogramei LIPIRE, care vă permite să lipiți totul imediat.
38
pel telefonic, Jurnal de
4 Aapeluri
și Contacte.....................
4.1
Apelarea...............................................................
4.1.1 Efectuarea unui apel
Puteți efectua un apel utilizând aplicația Apelare. Atingeți pictograma
în ecranul principal pentru a accesa aplicația Apelare.
Atingeți pentru a accesa
ecranul cu detaliile
privind contactul. Puteți
alege să modificați, să
ștergeți și să partajați
contactul sau să trimiteți
un mesaj către acesta.
Atingeți pentru
a apela numărul
de telefon
previzualizat.
Glisați pentru a
accesa RECENTE
și CONTACTE.
Atingeți pentru a
afișa tastatura.
39
Afișați numărul sau
numerele sugerate.
Apăsați lung pentru a
accesa mesageria vocală.
Introduceți numărul dorit de la tastatură și atingeți pictograma
pentru a efectua apelul sau selectați un contact din lista CONTACTE
sau RECENTE prin glisarea sau atingerea filelor, după care efectuați
apelul.
Numărul introdus poate fi salvat în Contacte prin atingerea pictogramei
, apoi a opțiunii Creare contact nou.
Dacă introduceți un număr greșit, puteți șterge cifrele incorecte
.
atingând
Pentru a încheia o convorbire, atingeți pictograma
.
Apel internațional
Pentru a efectua un apel internațional, atingeți lung tasta pentru a
introduce caracterul „+”, apoi introduceți prefixul internațional al țării,
.
urmat de numărul de telefon complet și atingeți pictograma
Apel de urgență
Dacă telefonul dvs. se află în aria de acoperire, formați numărul de
pentru a efectua un apel de urgență. Acest
urgență și atingeți
serviciu funcționează chiar și fără o cartelă SIM și fără a tasta codul
PIN.
40
4.1.2 Preluarea sau respingerea unui apel
Când primiți un apel:
•glisați pictograma
spre dreapta pentru a prelua apelul;
•glisați pictograma
spre stânga pentru a respinge apelul;
•glisați pictograma
în sus pentru a respinge apelul și trimite un
mesaj setat în prealabil.
Pentru a dezactiva volumul soneriei în cazul unui apel primit, apăsați
tasta Volum sus/jos sau întoarceți telefonul cu fața în jos (dacă este
activată opțiunea Setări\Gesturi\Întoarcere: anulare sonor).
Pentru ușurință în utilizare, telefonul dvs. are o interfață
reversibilă care garantează funcționarea, inclusiv în cazul unui
apel normal, chiar dacă telefonul este ținut invers (cu partea de
sus în jos).
41
4.1.3 Apelarea mesageriei vocale
Mesageria vocală este oferită de rețeaua dvs., pentru a nu pierde
apelurile. Aceasta funcționează ca un robot telefonic pe care îl puteți
consulta în orice moment.
Pentru a accesa mesageria vocală, apăsați lung .
Pentru a seta numărul mesageriei vocale: atingeți lung , apoi atingeți
ADĂUGARE NUMĂR\Mesagerie vocală\Configurare\Număr
mesagerie vocală.
Când primiți un mesaj vocal, în bara de stare apare pictograma de
. Deschideți panoul de notificări și atingeți Mesaj
mesagerie vocală
vocal nou.
4.1.4 În timpul unui apel
Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați tasta Volum sus/
jos.
42
Atingeți pentru a încheia apelul în curs.
Atingeți pentru a activa difuzorul în timpul apelului în curs.
Atingeți din nou această pictogramă pentru a dezactiva
difuzorul.
Atingeți pentru a trece apelul în curs în modul silențios.
Atingeți din nou această pictogramă pentru a anula modul
silențios.
Atingeți pentru a afișa tastatura.
Atingeți pentru a reține apelul în curs. Atingeți din nou
această pictogramă pentru a recupera apelul.
Atingeți pentru adăugarea unui apel.
Pentru a evita operarea accidentală a ecranului tactil în timpul
apelului, ecranul se va bloca automat când utilizatorul va pune
telefonul lângă ureche și se va debloca atunci când telefonul va
fi îndepărtat.
4.1.5 Gestionarea mai multor apeluri
Cu acest telefon, puteți gestiona mai multe apeluri în același timp.
Trecerea de la un apel la altul
și veți putea
Când acceptați două apeluri, atingeți pictograma
comuta între cele două linii. Apelul în curs este pus în așteptare și
puteți conecta celălalt apel.
43
Apelurile de conferință(1)
Puteți configura un apel de conferință în modul prezentat în continuare.
•Efectuați un apel către primul participant la apelul de conferință.
•Atingeți pictograma
•Atingeți pictograma
conferința.
.
, apoi atingeți pictograma
pentru a începe
•Atingeți
pentru terminarea apelului de conferință și deconectarea
tuturor participanților.
4.1.6 Setări apeluri
Atingeți
din meniul de apelare, apoi atingeți opțiunea Setări. Sunt
disponibile următoarele opțiuni:
Opțiuni de afișare
•Sortare după: atingeți pentru a sorta lista în funcție de prenume sau
nume.
•Formatul numelui: atingeți pentru a alege afișarea cu prenumele în
față sau numele în față.
Sunete și vibrație
Atingeți pentru a seta soneria pentru apelurile primite și bifați caseta
de selectare pentru a activa sunetele tastelor sau vibrația pentru
apeluri.
Răspuns rapid
Atingeți pentru a modifica răspunsul rapid.
(1)
În funcție de operatorul rețelei dvs.
44
Conturi pentru apelare
•Setări apel Dual SIM: selectați SIM 1 sau SIM 2 pentru a seta
opțiunile.(1)
- Mesageria vocală
Serviciu: se deschide o casetă de dialog în care puteți selecta
serviciul de mesagerie vocală al operatorului sau un alt serviciu.
Configurare: dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al
operatorului dvs., se deschide o casetă de dialog în care puteți
introduce numărul de telefon care va fi utilizat pentru ascultarea
mesajelor vocale și gestionarea acestora. Puteți introduce o virgulă
(,) pentru a insera o pauză în număr - de exemplu, pentru a adăuga
o parolă după numărul de telefon.
Sunet: atingeți pentru a seta sunetul când sunteți anunțat că ați
primit un mesaj vocal nou.
Vibrații: bifați caseta de selectare pentru a activa vibrația în cazul
primirii unui mesaj vocal nou.
- Numere de apelare fixă
Numerele de apelare fixă (FDN - Fixed Dialing Number) reprezintă
un mod de funcționare a cartelei SIM, prin care apelurile de ieșire
sunt limitate la un set de numere de telefon. Aceste numere sunt
adăugate la lista FDN. Cea mai comună aplicație practică a FDN
este limitarea de către părinți a numerelor de telefon pe care le
pot forma copii lor. Din motive de securitate, vi se va solicita să
activați FDN introducând PIN2 SIM, care este de obicei obținut de
la furnizorul de servicii sau producătorul cartelei SIM.
- Memento cu vibrații
Atingeți comutatorul
efectuat se conectează.
pentru a activa vibrațiile când apelul
- Numere de apelare servicii
Puteți efectua un apel din lista numerelor de apelare servicii.
(1)
Doar în cazul modelelor 6055K, 6070K
45
- Activați apelurile video
Bifați caseta de selectare pentru a activa apelarea video.
- Setări apel GSM
Redirecționarea apelurilor: atingeți pentru configurarea modului
de redirecționare a apelurilor când sunteți ocupat, nu puteți
răspunde sau nu aveți semnal.
Setări suplimentare: atingeți Număr apelant pentru a utiliza
setările implicite ale operatorului privind afișarea numărului în cazul
apelurilor efectuate. Bifați caseta de selectare Apel în așteptare
pentru a fi anunțat cu privire la un nou apel primit în timpul unei
convorbiri.
Blocarea apelurilor: atingeți pentru configurarea setărilor de
blocare a apelurilor. Bifați caseta de selectare pentru activarea
blocării apelurilor efectuate și primite.
Accesibilitate
Atingeți comutatorul pentru a activa modul aparatele auditive.
4.2
Jurnal apeluri
Puteți accesa memoria de apeluri atingând fila RECENTE
din
ecranul de apelare pentru a afișa Apelurile pierdute, Apelurile efectuate
și Apelurile primite.
Atingeți un contact sau un număr pentru a vedea informațiile sau alte
operațiuni. Puteți efectua un apel nou, puteți trimite un mesaj SMS
la persoana de contact sau la numărul dorit și puteți vedea informații
detaliate despre apel ori puteți șterge apelul.
Atingeți opțiunea Afișați istoricul complet al apelurilor pentru a vedea
întregul jurnal de apeluri, atingeți și Ștergere jurnal apeluri pentru a
șterge întregul istoric al apelurilor.
46
4.3
Contacte...............................................................
Opțiunea „Contacte” vă permite accesul rapid și ușor la persoana pe
care doriți să o contactați.
Puteți vizualiza și crea contacte în telefonul dvs. și le puteți sincroniza
cu contactele din contul Gmail sau alte aplicații de pe web sau din
telefon.
4.3.1 Consultarea opțiunii „Contacte”
Pentru a consulta lista de contacte, atingeți
apoi selectați Contacte.
din ecranul principal,
Atingeți pentru
căutarea în „Contacte”
Atingeți pentru a
vedea contactele
favorite.
Atingeți lung pentru
a selecta contactul
curent sau toate
contactele, pentru a
le șterge.
Atingeți pentru a deschide
panoul Contact rapid.
Atingeți pentru a adăuga
un contact nou.
Ștergerea unui contact
Pentru a șterge o persoană de contact, atingeți lung contactul pe
, după care atingeți
care doriți să-l ștergeți. Pictograma va deveni
și confirmați pentru a șterge. Atingeți
pentru a selecta toate
și confirmați pentru a șterge toate
contactele, apoi atingeți
contactele.
47
Contactul pe care l-ați șters va fi șters și din alte aplicații de pe
telefon sau de pe web la următoarea sincronizare a telefonului.
Atingeți pentru a afișa meniul cu opțiunile privind lista de contacte.
Sunt activate acțiunile următoare:
•Contacte de
afișat
Alegeți contactele care trebuie afișate.
•Îmbinare
contacte
Selectați contactele duplicat care vor fi îmbinate.
•Importare/
Exportare
Importați sau exportați contacte între telefon,
cartela SIM, cartela microSD și memoria
telefonului.
•Contacte blocate Atingeți pentru a vedea contactele blocate. De
asemenea, le puteți debloca.
•Conturi
Gestionați setările de sincronizare pentru diferite
conturi.
•Setări
Atingeți pentru modificarea afișării listei de
sortare și numelor contactelor.
4.3.2 Adăugarea unui contact
Atingeți
din lista de contacte pentru a crea un contact nou.
Trebuie să introduceți numele contactului și alte informații de contact.
Derulând ecranul în sus și în jos, vă puteți deplasa de la un câmp la
altul.
48
Atingeți pentru salvare.
Atingeți pentru a selecta
telefonul, contul sau cartela SIM.
Atingeți pentru a adăuga informații
detaliate privind numele.
Atingeți pentru a adăuga o organizație.
Atingeți pentru a selecta o imagine sau
a realiza o fotografie pentru contact.
Atingeți pentru a adăuga un număr.
Când ați terminat, atingeți
pentru a salva.
Pentru a ieși fără a salva, atingeți pictograma
Respingeți modificările.
, apoi atingeți opțiunea
Adăugare la/ștergere din Favorite(1)
Pentru adăugarea unui contact la favorite, puteți atinge un contact
pentru afișarea detaliilor, apoi atingeți
pentru adăugarea contactului
la favorite (steaua va deveni albă).
Pentru a elimina un contact din favorite, atingeți steaua albă
ecranul cu detaliile contactului.
din
4.3.3 Modificarea contactelor dvs.
Pentru a modifica datele unui contact, atingeți
detaliile contactului pentru a realiza modificarea.
Când ați terminat, atingeți
(1)
în ecranul cu
pentru a salva.
Numai contactele din telefon pot fi adăugate la favorite.
49
4.3.4 Pentru Android, utilizați „Contact rapid”
Atingeți un contact pentru a deschide opțiunea Contact rapid pentru
sau numărul pentru a efectua un
Android, după care puteți atinge
pentru a trimite un mesaj.
apel sau
Pictogramele disponibile pe panoul Contact rapid depind de informațiile
pe care le aveți pentru contactul respectiv și de aplicațiile și conturile
de pe telefonul dvs.
4.3.5 Importarea, exportarea și partajarea contactelor
Puteți importa sau exporta contacte între telefon, cartela SIM și
memoria telefonului.
Din ecranul Contacte, atingeți pictograma pentru a deschide meniul
de opțiuni. Atingeți Importare/Exportare, apoi selectați una din
opțiunile Importare de pe cartela SIM, de pe cartela SD, din memoria
telefonului, Exportare pe cartela SIM, pe cartela SD, în memoria
telefonului sau Partajare contacte vizibile.
50
Puteți partaja un singur contact sau mai multe contacte cu alte
persoane trimițând cartea de vizită a contactului prin Bluetooth, Gmail
etc.
Atingeți un contact pe care doriți să-l partajați, apoi pictograma
și opțiunea Partajare din ecranul cu detaliile contactului. Selectați
numărul pe care doriți să îl partajați și atingeți pictograma
, după
care selectați aplicația cu care doriți să efectuați această acțiune.
4.3.6 Afișarea contactelor
Puteți configura lista de contacte pe care doriți să le afișați pentru
fiecare cont, în Lista de contacte. Atingeți și Contacte de afișat din
ecranul listei de contacte, apoi puteți alege contactele pe care doriți
să le afișați.
Atingeți
și opțiunea Setări pentru a sorta lista după prenume sau
nume de familie, precum și pentru a afișa numele contactelor după
prenume sau nume de familie.
4.3.7 Îmbinarea/Separarea contactelor(1)
Pentru a evita dublurile, puteți adăuga orice informație de contact
nouă la contactele deja existente, printr-o singură acțiune.
Atingeți contactul la care doriți să adăugați informații, atingeți
pentru a accesa ecranul de modificare a contactului, apoi atingeți
din nou, iar apoi Îmbinați.
În acest moment vi se cere să selectați contactul ale cărui informații
doriți să le îmbinați cu primul contact. Informațiile de la al doilea
contact sunt adăugate la primul, iar al doilea contact nu va mai fi afișat
în lista de contacte.
(1)
Opțiune valabilă numai pentru contactele din telefon.
51
Pentru separarea informațiilor despre contact, atingeți contactul ale
și accesați ecranul
cărui informații doriți să le separați, atingeți
din nou, apoi Separați și
pentru modificarea contactului, atingeți
atingeți OK pentru a confirma.
4.3.8 Conturi
Contactele, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe
conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefonul dvs.
din lista de contacte și atingeți
Pentru a adăuga un cont, atingeți
opțiunea Conturi\Adăugați cont sau, din ecranul principal, atingeți
, apoi Setări\Conturi\Adăugați cont.
Vi se va solicita să selectați tipul de conturi pe care doriți să le adăugați,
cum ar fi Google, de la locul de muncă etc.
La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți
informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.
Puteți înlătura un cont pentru a-l șterge din telefonul dvs. împreună cu
toate informațiile asociate. Atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți,
atingeți și selectați Eliminare cont, apoi confirmați.
Activarea/dezactivarea sincronizării automate
și bifați caseta de selectare
În ecranul Conturi, atingeți pictograma
a opțiunii Sincronizare automată date. Când este activată, toate
modificările aduse informațiilor pe telefon sau online vor fi sincronizate
automat între ele.
52
5 Mesagerie și e-mail....................
5.1
Mesagerie.............................................................
Cu acest telefon mobil, puteți crea, modifica și primi mesaje SMS și
MMS.
Pentru a trimite un mesaj, atingeți
selectați Mesagerie.
din ecranul principal, apoi
5.1.1 Scrierea mesajelor
Din ecranul cu lista de mesaje, atingeți pictograma de mesaj nou
pentru a scrie mesaje text/multimedia.
•Atingeți pentru a vedea întregul fir
al mesajului.
•Apăsați lung pentru a activa modul
de ștergere.
Atingeți pentru a crea un mesaj nou.
În cazul contactelor salvate, atingeți fotografia pentru a
deschide panoul Contact rapid și a comunica apoi cu acesta. În
cazul contactelor nesalvate, atingeți fotografia pentru a adăuga
numărul la Contacte.
53
Trimiterea unui mesaj text
Introduceți numărul de telefon mobil al destinatarului în bara Către sau
pentru a adăuga destinatari. Atingeți bara Trimitere mesaj
atingeți
pentru a introduce textul mesajului. Pentru a introduce emotigrame,
. Când ați terminat, atingeți
pentru a trimite
atingeți pictograma
mesajul text.
Un mesaj SMS care conține peste 160 de caractere va fi facturat ca
mai multe SMS-uri. În partea dreaptă a casetei de text va fi un contor
care vă va arăta câte caractere puteți introduce în mesaj.
Literele speciale (cu accente) vor crește dimensiunea SMS-ului,
astfel că este posibil să fie trimise mai multe SMS-uri către
destinatar.
Trimiterea unui mesaj multimedia
MMS-urile vă permit să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii,
animații, diapozitive și sunete către alte telefoane mobile compatibile
și adrese e-mail.
Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt atașate fișiere
media (imagine, fișier video, fișier audio, diapozitive etc.) sau sunt
adăugate un subiect sau adrese de e-mail.
Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al
destinatarului în bara Către, atingeți bara Trimitere mesaj și introduceți
pentru a deschide meniul cu opțiuni și
textul mesajului. Atingeți
atingeți opțiunea Adăugați subiect pentru a introduce un subiect.
pentru a anexa o imagine, un fișier video sau
Atingeți pictograma
audio sau alte tipuri de fișiere.
Când ați terminat, atingeți
pentru a trimite mesajul multimedia.
54
5.1.2 Gestionarea mesajelor
Când primiți un mesaj, va apărea o pictogramă
în bara de stare,
ca notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de
notificări, apoi atingeți mesajul nou pentru a-l deschide și a-l citi. De
asemenea, puteți accesa aplicația Mesagerie și atinge mesajul pentru
a-l deschide.
Mesajele sunt afișate în ordinea conversației.
Atingeți un mesaj pentru a accesa ecranul pentru crearea mesajelor:
•Atingeți
pentru a apela numărul de telefon;
•Atingeți
pentru a salva numărul în Contacte sau a vedea detaliile
privind contactul dacă numărul a fost salvat;
•Pentru a răspunde la un mesaj, introduceți textul sau atingeți
pentru a introduce un text rapid, un contact etc. după scrierea
.
textului, după care atingeți
•Apăsați lung pe un mesaj pentru a afișa pictogramele următoare:
copiere text , redirecționare
, afișare detalii
, ștergere
etc.
și atingeți pentru a salva mesajul pe cartela SIM.
5.1.3 Ajustarea setărilor mesajelor
Puteți ajusta o serie de setări ale mesajelor. Din ecranul aplicației
și opțiunea Setări.
Mesagerie, atingeți pictograma
GENERALITĂȚI
•Activare SMS
Atingeți pentru a schimba aplicația implicită
pentru SMS
•Text rapid
Atingeți pentru a modifica textul răspunsului
rapid.
55
Mediul de stocare
•Ștergerea mesajelor Selectați pentru a șterge mesajele vechi în
momentul în care se atinge numărul maxim de
vechi
mesaje stocate.
•Limită mesaje text
Atingeți pentru a seta numărul maxim de
mesaje text care pot fi salvate pe conversație.
•Limită mesaje
multimedia
Atingeți pentru a seta numărul maxim de
mesaje multimedia care pot fi salvate pe
conversație.
Notificări
•Notificări
Selectați pentru a afișa notificări privind
mesajele în bara de stare.
•Selectare sonerie
Atingeți pentru a selecta o sonerie ca ton de
notificare privind mesajele noi.
•Vibrații
Selectați ca telefonul să vibreze notificându-vă
că ați primit un mesaj nou.
Setări mesaje WAP
•Activare mesaj
WAP
Atingeți pentru a activa primirea de mesaje
Push de la rețea.
Setări transmisie celulară
•Transmisie celulară Bifați caseta de selectare pentru a activa
primirea de mesaje de transmisie celulară.
Atingeți pentru a selecta soneria pentru
•Selectați sonerie
transmisie celulară mesajele de transmisie celulară.
56
•Activați indicator
led transmisie
celulară
Bifați caseta de selectare pentru a activa
indicatorul led de transmisie celulară.
•Activați pornirea
ecranului
Bifați caseta pentru a porni ecranul când
primiți o transmisie celulară nouă.
•Vibrații
Selectați ca telefonul să vibreze notificându-vă
că ați primit un mesaj nou.
•Setări transmitere
celulară
Atingeți pentru a selecta canalele și a configura
limbile.
•Alerte de urgență
Atingeți pentru a accesă setările pentru alerte
de urgență, inclusiv afișarea amenințărilor și
tonurile de alertă.
AVANSAT
Setări mesaje text (SMS)
•Rapoarte de livrare Selectați pentru a solicita un raport de livrare
pentru fiecare mesaj text pe care îl trimiteți.
•Gestionarea
mesajelor de pe
cartela SIM
Atingeți pentru a gestiona mesajele text
stocate pe cartela dvs. SIM.
•Centru de servicii
SMS
Atingeți pentru a modifica sau afișa numărul
centrului de servicii
•Perioada de
valabilitate
Atingeți pentru a selecta perioada de
valabilitate în care operatorul rețelei va încerca
în continuare să trimită mesajul.
•Gestionare alfabet Atingeți pentru a selecta modul alfabetic.
•Semnătură SMS
Bifați caseta de selectare pentru a adăuga
semnătura la mesajele pe care le trimiteți.
57
Setările mesajelor multimedia (MMS)
•Rapoarte de livrare Selectați pentru a solicita un raport de livrare
pentru fiecare mesaj multimedia pe care îl
trimiteți.
•Rapoarte de citire
Selectați pentru a solicita un raport prin care
să fiți informat dacă fiecare destinatar a citit un
mesaj multimedia trimis de dvs.
•Recuperare
automată
Selectați pentru a descărca automat pe
telefonul dvs. mesajul MMS complet (inclusiv
corpul mesajului și fișierul atașat). În caz
contrar, descărcați numai antetul mesajului
MMS.
•Recuperare
automată în
roaming
Selectați pentru a descărca automat mesajul
MMS complet (inclusiv corpul mesajului și
atașamentul) în timp ce vă aflați în roaming.
Altminteri, descărcați numai antetul mesajului
MMS, pentru a evita taxarea suplimentară.
•Mod de creare
Selectați pentru a schimba modul de creare.
Selectați pentru a introduce dimensiunea
•Dimensiunea
maximă a mesajelor maximă a mesajelor.
•Prioritate
Atingeți pentru a seta prioritatea.
58
5.2
E-mail�������������������������������������������������������������������
Prima oară când setați telefonul, puteți alege să utilizați un cont e-mail
existent sau să creați un cont e-mail nou.
În acest telefon puteți configura, de asemenea, conturi externe de
e-mail POP3 sau IMAP.
Pentru a vă configura contul e-mail, atingeți
apoi selectați E-mail.
din ecranul principal,
Un expert e-mail vă va ajuta să parcurgeți etapele de configurare a
unui cont e-mail.
•Introduceți adresa e-mail și parola contului pe care doriți să-l
configurați.
•Atingeți Înainte. În cazul în care contul introdus nu este oferit de
furnizorul dvs. de servicii pentru telefon, vi se va solicita să mergeți
la ecranul de setări ale contului e-mail pentru a introduce setările
manual. De asemenea, puteți atinge Configurare manuală pentru a
introduce direct setările de intrare și ieșire pentru contul e-mail pe
care îl configurați.
•Introduceți numele contului și numele de afișare în e-mailurile trimise.
•Pentru a adăuga un alt cont e-mail, atingeți pictograma
din colțul
din stânga sus și selectați opțiunea Setări. Apoi, atingeți opțiunea
Adăugați cont.
Crearea și trimiterea de e-mailuri
•Atingeți pictograma
din ecranul de mesaje primite.
•Introduceți adresele destinatarilor în câmpul Către.
•Dacă este cazul, atingeți Cc/Bcc pentru a adăuga la mesaj o copie
sau o copie secretă.
•Introduceți subiectul și conținutul mesajului.
•Atingeți
pentru a adăuga un fișier.
59
•Dacă nu doriți să trimiteți e-mailul imediat, atingeți pictograma și
opțiunea Salvați ca schiță sau atingeți tasta Înapoi pentru a salva o
copie.
•Atingeți
pentru a trimite.
Dacă nu doriți să trimiteți sau să salvați e-mailul, puteți atinge
selectați Renunțați.
, apoi
și selectați
Pentru a adăuga o semnătură la e-mailuri, atingeți
opțiunea Setări, apoi selectați contul în care doriți să creați sau să
modificați semnătura și atingeți opțiunea Semnătură, pentru a o
modifica.
60
6 Calendar și Oră și Calculator...
6.1
Calendar.............................................................
(1)
Utilizați calendarul pentru a urmări ședințele importante, întâlnirile etc.
Pentru a afișa calendarul și a crea evenimente, atingeți
principal, apoi atingeți opțiunea Calendar.
din ecranul
6.1.1 Afișare în moduri multiple
Puteți afișa calendarul în modurile Program, Zi, 3 zile, Săptămână sau
Lună.
Modul de afișare Program
Mod de afișare Zi
Mod de afișare Trei zile
Mod de afișare Săptămână
Mod de afișare Lună
(1)
Pictograma se va modifica în funcție de dată.
61
6.1.2 Crearea de evenimente noi
Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a Calendarului.
•Atingeți
pentru a accesa un ecran de modificare eveniment nou.
•Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou.
Dacă este un eveniment care durează întreaga zi, puteți selecta
Întreaga zi.
•Invitarea oaspeților la eveniment. Introduceți adresele e-mail ale
oaspeților pe care doriți să-i invitați, separate prin virgulă. Invitații vor
primi o invitație prin calendar și e-mail.
•Când ați terminat, atingeți SALVARE din partea de sus a ecranului.
Pentru a crea rapid un eveniment din ecranele cu afișare săptămânală,
atingeți un spațiu gol pentru a selecta o zonă țintă care va deveni apoi
, după care atingeți pictograma pentru a crea evenimentul.
6.1.3 Ștergerea sau modificarea unui eveniment
Pentru a șterge sau modifica un eveniment, atingeți evenimentul
pentru
pentru a accesa ecranului cu detalii, atingeți pictograma
a modifica evenimentul, apoi atingeți pictograma ȘTERGERE pentru
a-l șterge.
6.1.4 Memento eveniment
Dacă este setat un memento pentru un eveniment, pictograma
reprezentând evenimentul viitor
va apărea în bara de stare ca o
notificare când sosește momentul mementoului.
Atingeți și trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de
notificări și atingeți numele evenimentului pentru a vedea lista de
notificări din Calendar.
Atingeți tasta Înapoi pentru a pune în așteptare mementourile în bara
de stare și în panoul de notificări.
62
6.2
Ceas .....................................................................
Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.
Pentru a afișa ora actuală, atingeți
atingeți opțiunea Ceas.
din ecranul principal, apoi
6.2.1 Ora pe glob
Pentru a afișa ora pe glob, atingeți pictograma
din ecranul Oră.
pentru a adăuga un fus orar.
Atingeți pictograma
6.2.2 Alarma
Din ecranul Oră, atingeți
Atingeți butonul
Atingeți
opțiuni:
pentru a accesa ecranul Alarmă.
pentru a activa alarma.
pentru a adăuga o alarmă nouă. Vor apărea următoarele
•Ora
Atingeți pentru a seta ora la care să se declanșeze
alarma.
•Repetare
Atingeți pentru a selecta zilele în care doriți ca alarma
să fie activă.
•Sonerie
Atingeți pentru a selecta o sonerie pentru alarmă.
•Vibrații
Selectați pentru a activa vibrațiile.
•Etichetă
Atingeți pentru a seta un nume pentru alarmă.
Atingeți o alarmă existentă pentru a accesa ecranul de modificare a
alarmei.
Atingeți , apoi atingeți
pentru a șterge alarma selectată.
63
6.2.3 Numărătoare inversă
Din ecranul Oră, atingeți
inversă.
pentru a accesa ecranul Numărătoare
•Introduceți ora. Ora trebuie introdusă în ordinea: secunde, minute
și ore.
•Atingeți pictograma
pentru a activa numărătoarea inversă.
•Atingeți pictograma
panou.
pentru a seta durata numărătorii inverse în
•Atingeți pictograma
pentru a dezactiva numărătoarea inversă.
•Atingeți pictograma
numărătoare inversă.
pentru a șterge eticheta actuală pentru
6.2.4 Temporizator
Din ecranul Oră, atingeți
pentru a accesa ecranul Cronometru.
•Atingeți pictograma
pentru a activa temporizatorul.
•Atingeți pictograma
actualizate.
pentru a afișa o listă cu date conform orei
pentru a opri timpii totali și cei intermediari.
•Atingeți pictograma
.
Aceste funcții vor reporni doar după ce atingeți pictograma
•Atingeți pictograma
pentru a șterge timpul înregistrat.
•Atingeți pictograma
pentru a partaja.
64
6.2.5 Reglarea setărilor ceasului
Atingeți pictograma
următoare:
, iar apoi Setări și veți putea regla opțiunile
•Stil
Atingeți pentru a seta stilul ceasului: analog
sau digital.
•Afișare automată a Bifați caseta de selectare pentru a activa
funcția când vă deplasați într-un alt fus orar și
orei de acasă
pentru a adăuga un ceas cu ora de acasă.
•Fus orar de acasă
Atingeți pentru a seta fusul orar de acasă.
•Schimbarea datei
și orei
Atingeți pentru a activa data și ora automată
sau schimbați ora în mod manual.
•Silențios după
Atingeți pentru a seta o oră de oprire
temporară a unei alarme.
•Durată amânare
Atingeți pentru a seta durata alarmelor.
•Volum alarmă
Atingeți pentru a seta volumul pentru alarmă.
•Creșterea treptată
a volumului
Atingeți pentru a selecta intervalul de
timp după care volumul alarmei crește sau
dezactivați această funcție.
•Butoanele de
volum
Atingeți pentru a seta comportamentele tastei
laterale Volum sus/jos când sună alarma:
Niciunul, Amânare sau Anulare.
•Începeți săptămâna Atingeți pentru a alege începutul săptămânii.
cu ziua de
•Sonerie
temporizator
Atingeți pentru a selecta soneria pentru
temporizator.
65
6.3
Calculator.............................................................
Cu ajutorul calculatorului, puteți rezolva numeroase probleme
matematice.
Pentru a utiliza calculatorul, atingeți pictograma
principal, apoi selectați Calculator.
din ecranul
Există două panouri disponibile: Panoul de bază și Panoul avansat.
Pentru a comuta între panouri, întoarceți telefonul orizontal când
sunteți în panoul de bază sau glisați spre stânga pentru a deschide
panoul Avansat(1).
Introduceți un număr și operația aritmetică pe care doriți să o efectuați,
apoi introduceți al doilea număr și atingeți „=” pentru a afișa rezultatul.
Atingeți
pentru a șterge cifrele una câte una, atingeți lung
pentru a le șterge pe toate odată.
(1)
Dacă opțiunea Setări\Afișaj\Când dispozitivul este rotit\Se rotește
conținutul ecranului este activată, va apărea acest element.
66
7 Conectare.....................................
Pentru a vă conecta la internet cu acest telefon, puteți utiliza rețelele
GPRS/EDGE/3G/4G sau funcția Wi-Fi, după cum doriți.
7.1
Conectarea la internet
7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G
Prima dată când porniți telefonul cu cartela SIM introdusă, acesta își va
configura automat serviciul de rețea: GPRS, EDGE, 3G sau 4G.
Pentru verificarea conexiunii la rețea pe care o utilizați, atingeți Setări\
Mai multe\Rețele mobile\Nume puncte de acces sau Operatori de
rețea.
Crearea unui nou punct de acces
O nouă conexiune la rețelele GPRS/EDGE/3G/4G poate fi adăugată în
telefonul dvs. urmând pașii de mai jos:
•Atingeți Setări\Mai multe\Rețele mobile\Nume puncte de acces.
•Apoi, atingeți pictograma
necesare.
pentru a introduce informațiile APN
și opțiunea Salvare.
•Când ați terminat, atingeți tasta
Activarea/dezactivarea roamingului de date
Când vă aflați în roaming, puteți decide să vă conectați la/deconectați
de la un serviciu de date.
•Atingeți Setări\Mai multe\Rețele mobile.
•Atingeți comutatorul pentru a activa roamingul de date.
67
•Când roamingul de date este dezactivat, puteți realiza în continuare
transfer de date cu o conexiune Wi-Fi (consultați secțiunea
„7.1.2 Wi-Fi”).
Setarea modului de rețea preferat
•Atingeți Setări\Mai multe\Rețele mobile\Mod rețea preferat.
7.1.2 Wi-Fi
Cu ajutorul Wi-Fi, vă puteți conecta la internet când telefonul dvs. se
află în aria unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe un telefon chiar
și fără cartela SIM introdusă.
Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless
•Atingeți Setări/Wi-Fi.
•Atingeți comutatorul
pentru a activa/dezactiva funcția Wi-Fi.
•După ce funcția Wi-Fi este activată, vor fi afișate informații detaliate
despre rețelele Wi-Fi detectate.
•Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta. Dacă rețeaua
selectată este securizată, trebuie să introduceți o parolă sau alte date
de identificare (pentru detalii, contactați operatorul de rețea). Când
ați terminat, atingeți Conectare.
Activarea notificării în momentul detectării unei rețele noi
Când opțiunea Wi-Fi și opțiunea de notificare a rețelelor sunt activate,
pictograma Wi-Fi va apărea pe bara de stare ori de câte ori telefonul
va detecta o rețea wireless disponibilă în zonă. Prin următoarele etape
se activează funcția de notificare când opțiunea Wi-Fi este pornită:
•Atingeți Setări.
•Atingeți Wi-Fi, apoi pictograma
Wi-Fi.
și opțiunea Avansat din ecranul
•Atingeți comutatorul de lângă Notificare rețele pentru a activa/
dezactiva această funcție.
68
Adăugarea unei rețele Wi-Fi
Când opțiunea Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi,
după preferințe.
•Atingeți Setări.
•Atingeți Wi-Fi, apoi pictograma
ecranul Wi-Fi.
și opțiunea Adăugați rețea din
•Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.
•Atingeți opțiunea SALVAȚI.
Uitarea unei rețele Wi-Fi
Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai
doriți să le utilizați.
•Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
•În ecranul Wi-Fi, atingeți numele rețelei salvate.
•Atingeți UITĂ în caseta de dialog care se deschide.
7.2
Browserul(1)...........................................................
Cu ajutorul browserului puteți naviga pe web.
Pentru a naviga pe web, atingeți
Browser.
din ecranul principal, apoi atingeți
Saltul la o pagină web
Din ecranul Browser, atingeți caseta URL din partea de sus, introduceți
adresa paginii web, apoi confirmați.
(1)
Doar în cazul modelului alcatel IDOL 4
69
Atingeți pentru căutare și salt la această adresă
Atingeți pentru ștergerea întregului conținut.
Atingeți pentru a accesa site-ul web sugerat
Setarea unei pagini principale
•Atingeți pictograma din ecranul browserului pentru a afișa meniul
de opțiuni, apoi atingeți opțiunile Setări\Pagina principală.
•Alegeți o pagină sau cele mai vizitate site-uri web drept pagină
principală.
•Dacă alegeți opțiunea „Altele”, introduceți adresa URL a site-ului web
pe care doriți să-l setați drept pagină principală, apoi atingeți „OK”
pentru confirmare.
Afișarea paginilor web
Când deschideți un site, puteți naviga pe pagini web glisând degetul
pe ecran în orice direcție, pentru a localiza informațiile pe care doriți
să le vizualizați.
Căutarea unui text într-o pagină web
•Atingeți pictograma din ecranul browserului pentru a afișa meniul
cu opțiuni, apoi atingeți opțiunea Căutați în pagină.
•Introduceți textul sau expresia pe care doriți să le găsiți.
70
•Primul cuvânt cu caractere echivalente va fi evidențiat pe ecran, iar
potrivirile ulterioare vor fi încadrate într-un chenar.
•Atingeți săgeata orientată în sus sau jos pentru a trece la cuvântul
anterior sau următor care se potrivește.
•Când ați terminat, puteți atinge tasta Înapoi pentru închiderea barei
de căutare.
Operațiuni suplimentare pentru text într-o pagină web
Puteți copia, partaja sau căuta text dintr-o pagină web:
•Apăsați lung textul pentru evidențierea acestuia.
•Mutați două file pentru selectarea textului.
•Atingeți pictograma pentru afișarea acțiunilor ulterioare, inclusiv
partajarea și căutarea în pagină sau pe web.
•Când ați terminat, atingeți tasta Înapoi pentru dezactivarea modului.
Deschiderea unei ferestre noi/trecerea de la o fereastră la alta
Pentru comoditatea dvs., pot fi deschise mai multe ferestre simultan.
pentru deschiderea imaginilor în miniatură ale tuturor
•Atingeți
ferestrelor.
•Glisați în sus și jos pentru vizualizarea tuturor ferestrelor; atingeți una
pentru a o vizualiza.
•Atingeți
pentru deschiderea unei noi ferestre.
•Atingeți pictograma
a lăsa urme.
și
pentru a deschide o fereastră nouă fără
•Pentru închiderea unei ferestre, atingeți
doriți să o închideți sau glisați-o în lateral.
71
din fereastra pe care
Alte opțiuni:
Reîmprospătarea paginii actuale
•
Redirecționarea paginilor pe care le-ați deschis.
•
•Marcaje
Afișarea marcajelor și istoricului de răsfoire.
•
Adăugarea paginii actuale a site-ului web în
marcaje.
•Istoric
Afișarea istoricului browserului.
•Partajare pagină
Pentru partajarea paginii actuale cu prietenii
în diferite moduri, de exemplu prin mesagerie,
e-mail, Bluetooth etc.
•Caută în pagină
Introducerea de conținut pe care doriți să-l
căutați în pagina curentă.
•Solicitare site
pentru desktop
Activarea/dezactivarea site-urilor web în
versiune pentru calculator.
•Salvare pentru
citire offline
Salvarea paginii web pentru citire offline. Puteți
găsi pagina salvată, atingând tasta Meniu, apoi
selectând Marcaje\PAGINI SALVATE.
•Ieșire
Închiderea tuturor filelor și ieșirea.
Puteți consulta mai multe informații despre pagina actuală,
atingând pictograma din stânga adresei URL.
72
7.2.1 Gestionarea linkurilor, istoricului, descărcărilor
Gestionarea unui link, a unui număr de telefon sau a unei adrese
afișate pe o pagină web
•Link
Atingeți linkul pentru a deschide pagina web.
Apăsați lung linkul pentru a deschide opțiunile
referitoare la operații suplimentare, cum ar fi
deschiderea unei ferestre noi, salvarea unui
link, partajarea unui link, copierea unui link etc.
•Număr de telefon
Atingeți pentru a apela numărul de telefon.
•Adresă
Atingeți pentru a deschide Google Maps și a
localiza adresa.
Descărcarea unei aplicații web/afișarea descărcărilor dvs.
Înainte de a descărca o aplicație web, trebuie să vă activați telefonul
pentru a putea instala aplicații web (atingeți Setări\Securitate, activați
Surse necunoscute prin atingerea comutatorului).
Pentru descărcarea unui element, atingeți elementul sau linkul pe care
doriți să-l descărcați.
Pentru anularea unei descărcări, atingeți elementul descărcat din
panoul de notificări, selectați elementul pe care doriți să-l anulați și
atingeți
pentru a confirma.
Pentru afișarea elementelor pe care le-ați descărcat, atingeți
aplicația Descărcări.
, apoi
7.2.2 Gestionarea semnelor de carte
Marcarea prin semn de carte a unei pagini web
•Deschideți pagina web la care doriți să fixați un semn de carte.
73
•Atingeți pictogramele
și
.
•Introduceți numele și locul, dacă este cazul, și atingeți „OK” pentru
a confirma.
Deschiderea unui semn de carte
•Atingeți pictograma
și Marcaje.
•Atingeți semnul de carte pe care doriți să-l deschideți.
•De asemenea, puteți să apăsați lung pentru a afișa ecranul cu opțiuni,
apoi atingeți Deschidere sau Deschidere într-o filă nouă.
Modificarea unui semn de carte
•Atingeți pictograma
și Marcaje.
•Apăsați lung marcajul pe care doriți să-l modificați.
•Atingeți „Modificare semn de carte” și introduceți modificările.
•Când ați terminat, atingeți „OK” pentru a confirma.
Apăsați lung un marcaj din lista de marcaje, pentru a vedea următoarele
opțiuni suplimentare:
•Adăugare comandă Adăugarea unei comenzi rapide pentru semnul
de carte pe ecranul principal.
rapidă pe ecranul
principal
•Partajare link
Partajarea semnului de carte.
•Copiere URL link
Copierea linkul semnului de carte.
•Ștergere semn de
carte
Ștergerea unui semn de carte.
•Setarea ca pagină
principală
Setarea acestei pagini ca pagină principală
74
7.2.3 Setări
Aveți la dispoziție o serie de setări pentru ajustare. Pentru a accesa
setările browserului, atingeți tasta din ecranul Browser, apoi atingeți
opțiunea Setări.
Setări generale
•Pagină principală
Atingeți pentru a seta pagina principală
•Setarea motorului
de căutare
Atingeți pentru a alege motorul de căutare
din telefon.
•Completarea
automată a
formularelor
Atingeți comutatorul pentru completarea
formularelor web cu o singură atingere.
•Textul pentru
completarea
automată
Atingeți pentru a configura textul pentru
completarea automată a formularelor web.
Avansat
•Confidențialitate și Atingeți pentru a actualiza setările legate
securitate
de confidențialitate și securitate, cum ar fi
memorarea parolelor, activarea modului „Nu
urmăriți” și permisiunile aplicației.
•Accesibilitate
Atingeți pentru a modifica dimensiunea
textului.
•Resetare la valorile Atingeți pentru a reveni la setările implicite ale
implicite
browserului.
75
7.3
Conectarea la dispozitive Bluetooth(1)
Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe rază scurtă, pe
care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la
alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.
Pentru a realiza un transfer de date, atingeți Setări\Bluetooth, iar
dispozitivul dvs. și alte dispozitive disponibile vor fi afișate pe ecran.
Activarea funcției Bluetooth
•Atingeți Setări.
•Atingeți
pentru a activa/dezactiva această funcție.
Pentru ca telefonul dvs. să fie mai ușor de recunoscut, îi puteți schimba
numele, care este vizibil pentru ceilalți.
•Atingeți Setări\Bluetooth.
•Atingeți pictograma
și Redenumiți acest dispozitiv.
•Introduceți un nume și atingeți REDENUMIȚI pentru a confirma.
Cuplarea/conectarea telefonului dvs. la un dispozitiv Bluetooth
Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să porniți
Bluetooth-ul și să cuplați telefonul dvs. la dispozitivul Bluetooth cu
care doriți să faceți schimb de date.
•Atingeți Setări\Bluetooth.
•Atingeți
și Reîmprospătare.
•Selectați din listă un dispozitiv Bluetooth la care doriți să cuplați
telefonul dvs.
•Va apărea o fereastră de dialog; atingeți opțiunea CUPLARE pentru
a confirma.
(1)
Vă recomandăm să utilizați căști Bluetooth alcatel care au fost testate și
care s-au dovedit a fi compatibile cu telefonul dvs. Puteți accesa pagina
Www.alcatel-mobile.com pentru a obține mai multe informații despre
căștile Bluetooth alcatel.
76
•În cazul în care cuplarea s-a efectuat cu succes, telefonul dvs. se
conectează la dispozitiv.
Deconectarea/decuplarea de la un dispozitiv Bluetooth
•Atingeți pictograma Setări
să vă decuplați.
de lângă dispozitivul de la care doriți
•Pentru a confirma, atingeți opțiunea UITĂ CONEXIUNEA.
7.4
Conectarea la un computer
Prin cablul USB, puteți transfera fișiere media sau alte fișiere între
memoria dvs. internă și un computer.
Pentru a conecta telefonul la computer
Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta
telefonul la un port USB al computerului dvs. Veți primi o notificare de
conectare a cablului USB.
Deschideți panoul de notificări și selectați USB pentru transfer de
fișiere.
Înainte de utilizarea protocolului MTP, asigurați-vă că driver-ul
(Windows Media Player 11 sau o versiune superioară) a fost
instalat.
Pentru a localiza datele pe care le-ați transferat sau descărcat în
memoria internă, atingeți Manager fișiere. Toate datele descărcate
sunt stocate în Manager fișiere, unde puteți vedea fișierele media
(fișiere video, fotografii, muzică și altele), redenumi fișiere, instala
aplicații în telefon etc.
77
7.5
Partajarea conexiunii de date mobile a
telefonului dvs.
Puteți partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu un
singur computer printr-un cablu USB (partajare conexiune USB) sau cu
un număr de până la opt dispozitive în același timp, transformându-vă
telefonul într-un hotspot Wi-Fi mobil.
Funcțiile de mai jos pot genera costuri suplimentare de rețea
din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi
percepute de asemenea în zonele de roaming.
Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin USB
Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta
telefonul la un port USB al computerului dvs.
•Atingeți opțiunea Setări\Mai multe\Partajare conexiune și hotspot
mobil.
•Atingeți butonul de lângă opțiunea Partajarea conexiunii prin USB
pentru a activa/dezactiva această funcție.
Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. ca hotspot mobil
Wi-Fi
•Atingeți opțiunea Setări\Mai multe\Partajare conexiune și hotspot
mobil.
•Atingeți butonul de lângă opțiunea Hotspot Wi-Fi mobil pentru a
activa/dezactiva această funcție.
Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil
Când hotspotul Wi-Fi mobil este activat, puteți modifica numele rețelei
Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.
•Atingeți Setări\Mai multe\Partajare conexiune și hotspot mobil.
•Atingeți Configurare hotspot Wi-Fi pentru a schimba SSID-ul rețelei
sau a seta securitatea rețelei dvs.
78
•Atingeți opțiunea SALVAȚI.
Redare fișiere media pe dispozitiv cu funcția de afișaj Wi-Fi
Puteți partaja date de pe telefon, precum muzică sau fișiere media, cu
televizorul dvs., prin activarea afișajului Wi-Fi.
•Atingeți Setări\Afișaj\Afișaj Wi-Fi.
•Pentru a utiliza afișajul Wi-Fi, trebuie întâi să activați funcția Wi-Fi.
7.6
Conectarea la rețelele private virtuale
Rețelele private virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele
din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective.
Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de corporații, școli și alte instituții,
astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când
nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.
Adăugarea unei rețele VPN
•Atingeți Setări\Mai multe\VPN, apoi atingeți
.
•În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la
administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă
a setărilor VPN.
•Atingeți opțiunea SALVAȚI.
Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.
Înainte de adăugarea unei rețele VPN, trebuie să setați un cod
PIN sau parolă pentru telefonul dvs.
Conectarea la/deconectarea de la o rețea VPN
Conectarea la o rețea VPN
•Atingeți Setări\Mai multe\VPN.
•Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți rețeaua
VPN la care doriți să vă conectați.
79
•În fereastra de dialog care se deschide, introduceți datele de
identificare cerute și atingeți opțiunea CONECTARE.
Pentru deconectare
•Deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea pentru
deconectarea de la rețeaua VPN.
Modificarea/ștergerea unei rețele VPN
Modificarea unei rețele VPN:
•Atingeți Setări\Mai multe\VPN.
•Va apărea lista rețelelor VPN pe care le-ați adăugat; atingeți
pictograma
de lângă rețeaua VPN pe care doriți să o modificați.
•După ce ați finalizat modificarea, atingeți opțiunea SALVARE.
Ștergerea:
•Atingeți pictograma
de lângă rețeaua VPN pe care doriți să o
ștergeți, apoi atingeți UITĂ.
7.7
Conectarea la dispozitive prin funcția NFC
Near Field Communication (NFC) este o tehnologie de comunicații
fără fir pe frecvență înaltă și pe rază scurtă, care permite schimbul de
date între dispozitive aflate la o distanță de aproximativ 10 centimetri
(aproximativ 4 inchi).
Dispozitivele NFC pot fi utilizate în sistemele de plată fără contact,
similar cu cele utilizate în mod curent în cazul cardurilor de credit și
al tichetelor smartcard electronice, și permit efectuarea plăților de
pe telefoane mobile pentru a înlocui sau suplimenta aceste sisteme.
Funcția NFC poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul rețelelor de
socializare, pentru a partaja contacte, fotografii, videoclipuri sau fișiere,
precum și pentru a accesa jocuri mobile cu mai mulți jucători.
80
Activarea funcției NFC:
•Trageți în jos panoul de notificări și atingeți
ecranului Setări.
pentru accesarea
•Atingeți Mai multe și apăsați butonul pentru NFC pentru a porni
funcția NFC. Sau trageți în jos panoul de notificări și atingeți
pictograma NFC pentru a activa funcția.
alcatel IDOL 4:
81
8 Aplicații multimedia...................
8.1
Aparat foto/Camera video..............................
Telefonul dvs. mobil este echipat cu un aparat foto și o cameră video
pentru realizarea fotografiilor și filmărilor.
Înainte de a utiliza aparatul foto sau camera video, asigurați-vă că ați
îndepărtat lentila de protecție a obiectivului astfel încât aceasta să nu
afecteze calitatea fotografiilor sau înregistrărilor video realizate.
Pentru a fotografia sau filma, atingeți pictograma
principal, apoi Aparat foto.
din ecranul
Atingeți pentru
comutarea între aparatul
foto față/spate.
Atingeți pentru
actualizarea setărilor
Atingeți ecranul pentru
a stabili un punct de
focalizare.
Atingeți pentru a
selecta modul de bliț.
Ciupiți/întindeți
două degete pentru
a micșora/mări
imaginea
Glisați la stânga sau
dreapta pentru a schimba
modul aparatului foto
în Manual, Panoramic,
Automat etc.
Atingeți pentru a
vedea fotografiile și
videoclipurile pe care
le-ați realizat
Atingeți pentru a
realiza o fotografie
Atingeți pentru a trece
în modul video.
Realizarea unei fotografii
Ecranul este vizorul. Întâi poziționați obiectul sau peisajul în vizor, atingeți
ecranul pentru a focaliza, dacă este necesar, apoi atingeți pictograma
pentru a realiza fotografia, iar aceasta va fi salvată automat.
82
Realizarea unui material video
Comutați din modul Aparat foto în modul Video. Mai întâi, poziționați
pentru a
obiectul sau peisajul în vizor, apoi atingeți pictograma
începe înregistrarea. Atingeți pictograma
pentru a opri înregistrarea.
Fișierul va fi salvat automat.
Operațiuni suplimentare la vizualizarea unei imagini/ fișier video pe
care l-ați realizat
•Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vedea fotografiile și
videoclipurile pe care le-ați realizat.
•Atingeți pictograma
, apoi Gmail, Bluetooth, MMS etc., pentru a
partaja fotografia sau videoclipul.
•Atingeți pictograma
foto.
sau glisați în jos pentru a reveni la Aparat
8.1.1 Moduri și setări
Înainte de a face o fotografie, glisați spre stânga sau dreapta pentru a
schimba modul aparatului foto.
Modul de utilizare a aparatului foto posterior
•AUTOMAT
Modul automat este activat.
•PANORAMĂ
Atingeți pentru a activa funcția de panoramare.
Atingeți butonul de declanșare pentru a începe
realizarea de fotografii panoramice, mișcați
telefonul în direcția dorită și suprapuneți cele
două linii. După umplerea spațiilor, fotografia
va fi salvată automat. Dacă spațiile nu sunt
umplute complet, atingeți din nou butonul de
declanșare pentru a salva fotografia.
83
•MANUAL
Atingeți pentru a seta manual ISO, viteza
obturatorului, distanța focală sau balansul de
alb, după cum doriți.
•CU
ÎNCETINITORUL
Atingeți pentru a începe să înregistrați
videoclipuri cu încetinitorul.
•MICRO-VIDEO
Apăsați lung pentru a începe înregistrarea unui
micro-videoclip.
Setări
Atingeți
pentru a seta opțiuni următoare:
Dimensiune
•fotografie
Atingeți pentru selectarea dimensiunii imaginii.
•Grilă
Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva
funcția grilă. Aceasta împarte ecranul în părți
egale și vă permite să efectuați fotografii
mai reușite, facilitând aranjarea elementelor
compoziționale în grilă, cum ar fi aranjarea
orizontului sau clădirilor între liniile grilei.
•Sunet/indicator de Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva
sunetul.
atenționare
Video
•Video cu aparatul
spate
Atingeți pentru a selecta calitatea înregistrării
video
Atingeți comutatorul pentru a activa funcția de
•Stabilizare
electronică imagine stabilizare electronică a imaginii (EIS). Aceasta
reduce neclaritatea asociată cu mișcarea
aparatului foto în timpul expunerii.
84
Setări generale
•Mediul de stocare
Atingeți pentru a alege telefonul sau cartela
SD ca loc de stocare a fotografiilor.
•Etichetare GPS
Apăsați butonul pentru a activa/dezactiva
funcția de etichetare a fotografiilor și a
videoclipurilor cu poziția dvs. Această opțiune
este disponibilă atunci când serviciile de
localizare prin GPS și rețelele wireless sunt
activate.
•Sunet obturator
Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva
sunetul obturatorului în timp ce efectuați o
fotografie.
•Anti licărire
Atingeți pentru a regla setările aparatului foto
pentru a evita licărirea.
Atingeți și confirmați pentru a reseta setările
•Resetarea la
valorile din fabrică aparatului foto.
8.2
Galerie..................................................................
Galeria funcționează ca un dispozitiv de redare media care vă permite
să vedeți fotografii și să redați fișiere video. În plus, este disponibil un
set de operațiuni suplimentare pentru imagini și fișiere video.
Pentru a afișa fotografiile pe care le-ați făcut, atingeți
principal, apoi atingeți Galerie..
85
din ecranul
Atingeți pentru a selecta
elementele afișate în Galerie.
Atingeți pentru a selecta fotografii
pentru operații suplimentare.
Atingeți pentru a accesa albumele dvs.
Vizualizarea unei imagini/redarea unui fișier video
Imaginile și fișierele video sunt afișate de albumele din Galerie.
86
•Atingeți un album. Toate imaginile și fișierele video vor fi afișate pe
ecran.
•Atingeți imaginea sau fișierul video pentru afișare sau redare.
•Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza următoarele
fotografii sau videoclipuri.
Prelucrarea imaginilor
Puteți atinge un album, apoi glisați spre stânga sau spre dreapta pentru
a vizualiza imaginile.
Atingeți o imagine cu care doriți să lucrați, atingeți pictograma
pentru a șterge o imagine selectată. Atingeți
pentru partajarea
imaginilor selectate.
Atingeți pictograma pentru a seta imaginea selectată ca identificator
de contact, imagine de fundal etc.
Atingeți
pentru a accesa mai multe opțiuni.
87
Operațiuni pe loturi
Galeria oferă funcția de selectare multiplă, astfel încât să puteți
prelucra imagini/fișiere video pe loturi.
și
Deschideți fereastra principală a galeriei sau un album, atingeți
Selectare element pentru a activa modul de funcționare lot (puteți, de
asemenea, atinge lung un album/o imagine), apoi atingeți albumele/
imaginile cu care doriți să lucrați. Atingeți pictograma
pentru a șterge
fișierele selectate. Atingeți
pentru a partaja fișierele selectate.
8.3
Muzică..................................................................
Cu ajutorul acestei aplicații, puteți reda fișiere audio stocate în telefon.
Fișierele audio pot fi descărcate din computer în telefon cu ajutorul
unui cablu USB.
Pentru a reda un fișier audio, atingeți
atingeți Muzică.
din ecranul principal, apoi
8.3.1 Redarea muzicii
Atingeți o melodie pentru a o reda.

 

 
88
 Atingeți pentru a accesa meniul.
 Atingeți pentru a schimba afișarea melodiei
 Atingeți pentru a căuta o melodie
 Atingeți pentru a accesa mai multe funcții
 Atingeți pentru a reda sau întrerupe melodia
 Atingeți pentru a reda melodia următoare
În cursul redării melodiilor cu aplicația Muzică, operațiile de
întrerupere, redare sau omitere sunt disponibile chiar dacă
ecranul este blocat.
89
9
9.1
Altele.........................................
Manager fișiere..................................................
Pentru a gestiona fișierele din telefon, atingeți
apoi atingeți Manager fișiere.
din ecranul principal,
Aplicația Manager fișiere funcționează atât pentru cartela SD externă,
cât și pentru memoria internă.
Managerul de fișiere afișează toate datele stocate în telefon, inclusiv
aplicații, fișiere media descărcate din Google Play Store, YouTube sau
din alte locuri, fișiere video, imagini sau fișiere audio realizate de dvs.,
precum și alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.
Când descărcați o aplicație de pe computer în memoria telefonului,
puteți localiza aplicația folosind Managerul de fișiere, apoi atingeți-o
pentru a o instala pe telefonul dvs.
Aplicația Manager fișiere vă permite să efectuați în mod eficient
următoarele operațiuni obișnuite: crearea unui (sub) dosar, deschiderea
unui dosar/fișier, afișarea, redenumirea, mutarea, copierea, ștergerea,
redarea, partajarea etc.
9.2
Înregistrare sunet...............................................
Pentru a realiza înregistrări vocale, atingeți
apoi Înregistrare audio.
din ecranul principal,
OpțiuneaÎnregistrare sunet vă permite să înregistrați voce/sunet timp
de câteva secunde/ore.
90
9.3
Busolă...................................................................
Pentru a detecta precis locul în care vă aflați, efectuați mișcări care
imită cifra opt ținând telefonul în mână.
9.4
Optimizare...........................................................
Optimizarea vă prezintă starea memoriei telefonului și a bateriei,
precum și performanța telefonului. Utilizând această aplicație, puteți
gestiona și optimiza telefonul.
9.5
Radio.....................................................................
Telefonul dvs. este echipat cu un radio cu funcție(1) RDS(2). Puteți utiliza
aplicația ca un radio tradițional cu canale salvate sau cu informații
vizuale legate de programul radio afișat dacă reglați pe posturi care
oferă serviciul de radio vizual.
Pentru a asculta un program radio, atingeți
apoi atingeți Radio.
din ecranul principal,
Pentru a-l utiliza, trebuie să vă conectați căștile, care
funcționează ca o antenă conectată la telefonul dvs.
(1)
(2)
Calitatea radioului depinde de acoperirea stației radio în acea zonă.
În funcție de operatorul de rețea și piață.
91
Trageți pentru
modificarea
frecvenței actuale.
Atingeți pentru
activarea/dezactivarea
difuzorului.
Atingeți pentru a adăuga
postul curent la favorite.
Trageți pentru
modificarea
frecvenței actuale
Atingeți pentru a crește
cu 0,1 MHz.
Apăsați lung pentru a
căuta și a face salt la cel
mai apropiat canal cu
frecvență superioară.
Atingeți pentru a
trece la următorul
canal salvat.
Atingeți pentru a
reduce cu 0,1 MHz.
Apăsați lung pentru a
căuta și a face salt la cel
mai apropiat canal cu
frecvență superioară.
Atingeți pentru a
trece la precedentul
canal salvat.
Atingeți pentru
redare/oprire
Opțiuni disponibile:
•Salvare canal
Salvați postul actual în lista de canale.
•Modificare nume
Modificați numele canalului.
•Căutare canale
Atingeți pentru a căuta canale.
•Ștergere
Ștergeți canalul.
•Introducerea
frecvenței
Introduceți manual frecvența pentru a accesa
canalul.
•Ieșire
Închideți radioul.
92
9.6
Xender..................................................................
Utilizând aplicația Xender, puteți transfera fișierele din telefon pe orice
alte dispozitive, inclusiv PC/MAC și telefoane cu sisteme de operare
Android/iOS/Windows.
9.7
Waves MaxxAudio............................................
Atingeți pentru a seta efectul sonor pentru muzică și filme.
9.8
Alte aplicații(1)...............................................................
Aplicațiile anterioare din această secțiune sunt preinstalate pe telefonul
dvs. Pentru a citi o scurtă prezentare a aplicațiilor instalate din partea
unor terți, consultați broșura furnizată împreună cu telefonul. De
asemenea, puteți descărca mii de alte aplicații de la terți, accesând
Google Play Store de pe telefonul dvs.
(1)
Disponibilitatea aplicației depinde de țară și operator.
93
10Aplicațiile Google ..................
Aplicațiile Google sunt preinstalate pe telefon, pentru a crește eficiența
utilizării și a vă oferi o experiență cât mai plăcută.
Acest manual vă prezintă pe scurt aceste aplicații. Pentru informații
detaliate privind funcțiile și pentru ghidurile de utilizare, consultați siteurile asociate sau informațiile introductive ale aplicațiilor.
Este recomandat să vă înregistrați cu un cont Google, pentru a putea
beneficia de toate funcțiile.
10.1 Chrome
Un browser web cu care puteți naviga pe internet.
Semnele de carte, istoricul navigării și setările din toate dispozitivele
care au acest browser instalat pot fi sincronizate cu contul dvs. Google.
10.2 Gmail
Fiind serviciul e-mail pe internet de la Google, Gmail este configurat
în momentul primei configurări a telefonului dvs. Cu ajutorul acestei
aplicații, puteți să primiți și să trimiteți mesaje e-mail, să gestionați
mesaje e-mail după etichete, să arhivați mesaje e-mail etc. Mesajele
e-mail pot fi sincronizate automat cu contul dvs. Gmail.
94
10.3 Hărți Google
Aplicația Hărți furnizează imagini din satelit, hărți stradale, imagini
panoramice de 360° ale străzilor, informații în timp real despre
condițiile de trafic și planificări ale rutei pentru călătorii pe jos, cu
mașina sau cu mijloacele de transport public. Cu această aplicație,
puteți să obțineți informații despre propria poziție, să căutați un loc și
să planificați rutele de călătorie.
10.4 YouTube
YouTube este o aplicație online de partajare de materiale video, prin
care utilizatorii pot încărca, reda sau partaja fișiere video. În conținutul
disponibil se numără videoclipuri, clipuri TV, videoclipuri muzicale și
alte conținuturi cum ar fi bloguri video, videoclipuri originale scurte și
videoclipuri educaționale. Acesta cuprinde o funcție de streaming care
vă permite să începeți să vizionați fișiere video aproape imediat ce
acestea încep să se descarce de pe internet.
10.5 Magazin Play
Acesta este magazinul de aplicații oficial pentru sistemul de operare
Android. Le permite utilizatorilor să caute și să descarce aplicații și
jocuri. Aplicațiile sunt fie gratuite, fie contra cost.
În Magazinul Play, căutați aplicația de care aveți nevoie, descărcați-o
și urmați apoi ghidul de instalare pentru a o instala. De asemenea,
puteți dezinstala sau actualiza o aplicație și puteți gestiona fișierele
descărcate.
95
10.6 Google Drive
Acesta este un serviciu de stocare și sincronizare de fișiere creat de
Google, care le permite utilizatorilor să stocheze fișiere în Cloud, să
partajeze și să modifice fișiere.
Fișierele din Drive sunt păstrate în siguranță și le puteți accesa de pe
orice dispozitiv accesând contul dvs. Google. Fișierele și dosarele pot fi
partajate în particular cu utilizatori care dețin un cont Google.
10.7 Muzică Play
Este un serviciu de streaming de muzică și un seif muzical online
operat de Google.
Puteți încărca și asculta gratuit un număr mare de melodii. Pe lângă
streamingul de muzică oferit pentru dispozitivele cu conexiune la
internet, aplicația Muzică Play permite stocarea fișierelor muzicale și
ascultarea acestora offline. Melodiile obținute prin aplicația Muzică
Play sunt adăugate automat la contul utilizatorului.
10.8 Play Movies & TV
Filmele și emisiunile de televiziune pot fi redate online cu ajutorul
aplicației Google Play Movies & TV. De asemenea, puteți descărca
filme și emisiuni TV pentru a le viziona offline. Unele conținuturi sunt
disponibile numai prin închiriere sau cumpărare.
10.9 Google Hangouts
Hangouts este o platformă de comunicare dezvoltată de Google, care
include funcții de mesagerie instantanee, conversație video, SMS
și VOIP. Puteți să adăugați un prieten și să începeți o conversație
cu acesta. Toți prietenii adăugați prin Hangouts de pe internet sau
dispozitiv vor fi afișați în lista de prieteni.
96
10.10Fotografii
Aplicația Fotografii stochează și realizează copii de rezervă după
fotografiile și fișierele dvs. video. De asemenea, analizează automat
fotografiile și le organizează în grupuri, astfel încât să le puteți localiza
rapid când aveți nevoie.
10.11Keep
Este o aplicație pentru realizarea de note, dezvoltată de Google.
Puteți să inserați în note imagini și liste, puteți să efectuați înregistrări
vocale și să setați ora și mementouri bazate pe localizare pentru
note. De asemenea, Google Keep vă permite să grupați notele după
etichete. Notele pot fi căutate în funcție de criterii precum culoarea,
prezența mementourilor, fișierelor audio și imaginilor sau organizarea
ca liste.
97
11Setări...................................
Pentru a accesa setările, atingeți pictograma
apoi selectați Setări.
din ecranul principal,
11.1 Wireless și rețele
11.1.1 Wi-Fi
Cu Wi-Fi, acum puteți naviga pe internet fără să vă folosiți cartela
SIM oricând sunteți în aria unei rețele wireless. Singurul lucru pe care
trebuie să-l faceți este să accesați ecranul „Wi-Fi” și să configurați un
punct de acces pentru conectarea telefonului dvs. la rețeaua wireless.
Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Wi-Fi, consultați
secțiunea „7.1.2 Wi-Fi”.
11.1.2 Bluetooth
Funcția Bluetooth vă permite să faceți schimb de date (videoclipuri,
imagini, muzică etc.) de la mică distanță cu un alt dispozitiv Bluetooth
(telefon, calculator, imprimantă, căști, kit de mașină etc.)
Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea Bluetooth, consultați
secțiunea „7.3 Conectarea la dispozitive Bluetooth”.
11.1.3 Cartele SIM(1)
Atingeți pentru a alege cartela SIM 1 sau SIM 2 pentru conectarea la
rețea, efectuarea de apeluri și trimiterea de mesaje SMS.
(1)
Doar în cazul modelelor 6055K și 6070K
98
11.1.4 Utilizare date
Date mobile
Dacă nu trebuie să transmiteți date pe rețelele mobile, dezactivați
opțiunea Date mobile pentru a evita generarea unor costuri
suplimentare semnificative pentru traficul de date pe rețelele mobile
ale unui operator local, în special dacă nu aveți un abonament privind
serviciile de date mobile.
Setare limită pentru date mobile
Dacă activați comutatorul opțiunii Setați limita pentru date mobile,
conexiunea pentru date mobile va fi oprită când se atinge limita
specificată. De asemenea, puteți alege un ciclu de utilizare a datelor
pentru a vizualiza statisticile și aplicațiile aferente utilizării datelor de
către telefonul dvs.
Utilizarea datelor este măsurată de telefon, însă operatorul dvs.
ar putea avea o altă evidență.
11.1.5 Mai multe\Mod avion
Atingeți comutatorul pentru Mod avion pentru a dezactiva simultan
toate conexiunile wireless, inclusiv Wi-Fi, Bluetooth și altele.
11.1.6 Mai multe\NFC
Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția NFC.
Această funcție permite schimbul de date când telefonul atinge alt
dispozitiv.
99
11.1.7 Mai multe\Android Beam
Opțiunea Android Beam poate fi accesată numai când funcția NFC
este activată.
Această funcție permite transmiterea de conținut din aplicații unui alt
dispozitiv prin comunicație fără fir pe rază scurtă.
11.1.8 Mai multe\Partajare conexiune și hotspot mobil
Această funcție vă permite să partajați conexiunea mobilă a telefonului
dvs. prin USB sau ca punct de acces Wi-Fi portabil (consultați secțiunea
„7.5 Partajarea conexiunii de date mobile a telefonului dvs.”).
11.1.9 Mai multe\VPN
O rețea privată virtuală mobilă (VPN mobil sau mVPN) oferă
dispozitivelor mobile acces la resurse de rețea și aplicații software din
rețeaua lor principală, când se conectează prin alte rețele wireless sau
fixe. Rețelele mobile VPN sunt utilizate în medii unde lucrătorii trebuie
să mențină sesiuni de aplicații deschise în permanență, pe tot parcursul
zilei de lucru, în timp ce utilizatorii se conectează prin diferite rețele
wireless, întâlnesc zone fără acoperire sau suspendă și repornesc
dispozitivele pentru a prelungi viața bateriei. Un VPN convențional nu
poate supraviețui unor astfel de evenimente deoarece tunelul rețelei
este întrerupt, generând deconectarea, expirarea, sau apariția unor
erori la aplicații sau chiar defectarea computerului însuși.
Pentru instrucțiuni detaliate despre utilizarea VPN, consultați secțiunea
„7.6 Conectarea la rețelele private virtuale”.
100
11.1.10
Mai multe\Rețele mobile
Roaming de date
Dacă nu trebuie să transmiteți date pe rețele mobile ale altor operatori,
dezactivați opțiunea Roaming de date pentru a evita generarea unor
costuri suplimentare semnificative de roaming.
Mod de rețea preferat
Puteți seta modul de rețea preferat, cum ar fi GSM/WCDMA, LTE etc.
Mod LTE 4G îmbunătățit
Atingeți pentru a îmbunătăți calitatea comunicării.
Afișați memento roaming
Atingeți pentru a selecta dacă se afișează un memento în modul
roaming.
Nume puncte de acces
Cu acest meniu, puteți selecta rețeaua preferată.
Operatori de rețea
Puteți alege un operator de rețea
11.1.11
Abonament de date mobil
Atingeți pentru a configura abonamentul de date mobile.
11.1.12
Alerte de urgență
Atingeți pentru a accesă setările pentru alerte de urgență, inclusiv
afișarea amenințărilor și tonul de alertă.
101
11.2 Dispozitiv
11.2.1 Gesturi
Pentru operațiuni rapide, puteți utiliza gesturile următoare:(1)
•Interfață fără
comenzi tactile(1)
Pentru a afișa efectul, apropiați degetul de
ecran.
•Mod mănuși(1)
Activați modul mănuși, iar apoi puteți atinge
ecranul cu mănuși subțiri.
•Întoarceți pt. a opri Atingeți comutatorul pentru a anula soneria
apelurilor primite prin întoarcerea telefonului
sunetul
cu fața în jos.
•Atingeți de două ori Atingeți comutatorul pentru funcția care vă
permite să porniți sau să opriți ecranul prin
ecranul
atingerea lui de două ori.
•Gesturi ecran
inactiv(1)
Activați gesturile pe ecranul inactiv și desenați
o literă pe ecranul inactiv pentru a accesa
rapid o aplicație.
11.2.2 Afișaj
În acest meniu, puteți regla luminozitatea ecranului, imaginea de
fundal, dimensiunea fonturilor, temperatura de culoare a ecranului etc.
Apăsați tasta Pornire/Oprire de două ori pentru Aparatul foto
Dacă această opțiune este activată, puteți accesa rapid Aparatul foto
apăsând de două ori tasta Pornire/Oprire fără a debloca telefonul.
(1)
Doar în cazul modelului alcatel IDOL 4S
102
Reversibil
Dacă această opțiune este activată, puteți răspunde la un apel chiar
dacă telefonul este ținut cu susul în jos.
Husă flip de tip matrice
Dacă această opțiune este activată,
•Husa se va aprinde pentru a afișa ora și informațiile meteo când
apăsați tasta Pornire/Oprire sau atingeți de două ori ecranul.
•Glisați spre stânga sau dreapta pentru a reda melodia anterioară/
următoare sau canalul respectiv când aplicația de redare a muzicii
sau radioul sunt pornite.
•Husa va afișa numele sau numărul de telefon al unui apel primit.
Puteți glisa spre stânga sau dreapta pentru a respinge/prelua un apel
sau glisați în jos pentru a termina un apel.
•Husa vă amintește detaliile evenimentului.
Lansare automată realitate virtuală
Dacă această opțiune este activată, aplicația de lansare a realității
virtuale pornește automat la conectarea dispozitivului de realitate
virtuală, pentru a vă putea bucura de imaginile și filmele tridimensionale
cu ochelarii de realitate virtuală.
Purtarea ochelarilor de realitate virtuală(1)
•Deschideți capacul superior al cutiei de realitate virtuală primită
odată cu telefonul și introduceți telefonul în cutie. Apoi închideți
capacul.
•Apăsați butonul rotund de pe marginea cutiei pentru a deschide
partea inferioară.
•Țineți cutia și vizionați un film în modul realitate virtuală.
(1)
Aceasta poate varia, în funcție de țară. Pentru instrucțiuni detaliate,
consultați ghidul primit odată cu telefonul.
103
11.2.3 Blocați ecranul
Comenzi rapide FUNC
Atingeți pentru a personaliza comenzile rapide ale aplicațiilor care apar
pe ecranul blocat.
WallShuffle
Dacă această funcție este activată, de fiecare dată când apăsați tasta
Pornire/Oprire pentru a debloca telefonul, vor fi afișate imagini de
fundal diferite pe ecranul blocat.
Blocarea ecranului
Atingeți pentru a seta metoda de deblocare a ecranului. De exemplu,
puteți debloca telefonul glisând pe ecran, introducând o parolă sau
desenând un model etc.
Faceți modelul vizibil
Această opțiune se afișează numai când selectați opțiunea „Model”
pentru a face modelul
pentru deblocarea telefonului. Atingeți
vizibil.
Blocare automată
Atingeți pentru a selecta intervalul de timp până la blocarea telefonului
după ce ecranul se stinge.
Mesajul de pe ecranul blocat
Atingeți pentru a introduce informațiile privind proprietarul, care vor
apărea pe ecranul de blocat.
104
11.2.4 Sunet și notificare
Atingeți pentru a configura soneriile de apel și notificări, muzica și alte
setări audio.
•Sunet
Setați volumul pentru multimedia, sonerii și
alarme.
•Mod căști
Bifați caseta de selectare pentru a activa
modul căști. Soneria se va auzi numai din căști,
dacă acestea sunt conectate.
•Și vibrație la apeluri Atingeți comutatorul pentru a activa vibrațiile
la apelurile primite.
•MaxxAudio
Atingeți pentru a seta efectul sonor pentru
muzică și filme.
•Nu deranjați
Atingeți pentru a permite alarme, mementouri,
apeluri etc. când opțiunea „Nu deranjați” este
activată.
•Sonerie telefon
Atingeți pentru a seta soneria pentru apelurile
primite.
•Sonerie implicită de Atingeți pentru setarea sunetului implicit
pentru notificări.
notificare
•Anularea soneriei la Atingeți pentru a activa/dezactiva soneria la
pornirea și oprirea pornirea și oprirea telefonului.
telefonului
•Alte sunete
Atingeți pentru a seta tonurile tastaturii,
sunetele de blocare a ecranului, sunetele la
atingere și vibrația la atingere.
•Lumină de
notificare
intermitentă
Atingeți pentru a activa mementoul cu lumină
când există o notificare.
105
•Când dispozitivul
este blocat
Puteți configura dacă doriți să afișați întregul
conținut al notificărilor sau dacă doriți să nu
afișați notificări deloc dacă dispozitivul este
blocat.
•Notificări privind
aplicațiile
Atingeți pentru a bloca sau a seta prioritatea
pentru notificările privind aplicațiile.
•Acces la notificări
Atingeți pentru a afișa aplicațiile care urmăresc
notificările.
11.2.5 Tastă Boom
Dacă tasta Boom este activată,
•Din ecranul principal, apăsați tasta pentru a afișa efectul meteo.
•Apăsați tasta pentru a face instantaneu o fotografie când telefonul
este blocat.
•Apăsați lung tasta pentru a face o fotografie în rafală când telefonul
este blocat.
•Apăsați tasta pentru a activa un efect audio când se redă o melodie
sau un film.
•Apăsați tasta pentru a optimiza calitatea vocii în timpul unui apel.
•Apăsați tasta din Momente, Galerie, pentru a crea un colaj de
fotografii.
•Apăsați tasta pentru a activa un efect special, cum ar fi schimbarea
secvenței când se redă un film.
•De asemenea, puteți personaliza funcția tastei Boom. De exemplu,
activați efectuarea unei capturi de ecran sau pornirea unei aplicații
prin apăsarea tastei Boom când ecranul este deblocat.
•Când telefonul este blocat (ecranul stins):
- apăsați o dată pentru pornirea ecranului;
- apăsați de două ori pentru fotografiere instantanee (800 ms);
- apăsați lung pentru fotografiere în rafală.
106
11.2.6 Aplicații
Atingeți pentru a vedea detalii despre aplicațiile instalate pe telefon,
pentru a gestiona datele acestora și a le opri forțat.
În meniul Permisiuni aplicație al unei aplicații, puteți oferi permisiuni
aplicației, cum ar fi permisiunea de a accesa Aparatul foto, Agenda,
Localizarea etc.
În meniul Notificări, puteți configura dacă se blochează notificările de
la această aplicație, dacă se ascunde conținutul confidențial etc.
11.2.7 Stocare și USB
Utilizați aceste setări pentru a monitoriza spațiul total și spațiul
disponibil în telefon.
11.2.8 Bateria
Atingeți orice categorie din ecranul de gestionare a nivelului de
încărcare a bateriei pentru a afișa consumul de energie.
Puteți ajusta utilizarea de energie prin setări privind luminozitatea
ecranului sau intervalul de oprire a ecranului, din ecranul Afișaj.
11.2.9 Memorie
Atingeți pentru a vedea memoria totală și memoria utilizată de aplicații.
11.2.10
Utilizatori
Atingeți pentru a adăuga un cont pentru acest telefon.
107
11.3 Personal
11.3.1 Locație
Activat
Atingeți comutatorul
pentru a permite utilizarea de informații din
rețelele Wi-Fi și mobile pentru a determina poziția dvs. aproximativă,
pentru utilizarea în Hărți Google când căutați și în alte asemenea
situații. Când selectați această opțiune, sunteți întrebat dacă acceptați
să partajați poziția dvs. în mod anonim cu serviciul de poziționare de
la Google.
Mod
Atingeți pentru a selecta una dintre opțiunile următoare: Înaltă precizie,
Economisire energie baterie sau Numai pe dispozitiv.
•Înaltă precizie: utilizați funcțiile GPS, Wi-Fi și rețele mobile pentru
localizare.
•Economisire energie baterie: utilizați funcția Wi-Fi pentru localizare.
•Numai dispozitiv: utilizați funcția GPS pentru localizare.
Solicitări recente de localizare
Această listă prezintă cele mai recente solicitări de localizare.
11.3.2 Securitate
Criptați telefonul
Pentru a decripta telefonul la fiecare pornire a acestuia, aveți nevoie de
un cod PIN numeric, un model sau o parolă.
108
Evitați acționarea accidentală(1)
Atingeți comutatorul pentru a evita acționarea accidentală în modul de
deblocare cu atingere dublă.
Configurați blocarea cartelei SIM
•Atingeți comutatorul opțiunii Blocare cartelă SIM pentru blocarea
cartelei SIM cu un cod PIN.
•Atingeți „Cod PIN SIM” pentru modificarea codului PIN.
Afișare parolă
Atingeți comutatorul pentru afișarea parolei în timp ce o tastați.
Administratori dispozitiv
Atingeți pentru vizualizarea sau dezactivarea administratorilor
dispozitivului.
Surse necunoscute
Atingeți comutatorul pentru a permite instalarea unor aplicații obținute
de pe site-uri web, e-mail sau alte locuri decât Google Play Store.
Pentru protejarea telefonului și a datelor dvs. personale, descărcați
aplicații numai din surse sigure, precum Google Play Store.
Date de autentificare sigure
Atingeți pentru afișarea certificatelor CA sigure.
Instalați de pe mediul de stocare
Atingeți pentru a instala certificate criptate din memoria telefonului
sau de pe cartela SD.
(1)
Doar în cazul modelului alcatel IDOL 4S
109
Ștergere date de autentificare
Atingeți pentru ștergerea tuturor certificatelor.
Fixarea ecranului
Când această funcție este activată, puteți păstra mereu o fereastră
vizibilă prin atingerea butonului Prezentare generală, iar apoi a
pictogramei de fixare. În acest caz, utilizatorul nu mai poate accesa altă
fereastră și nu poate deschide altă aplicație.
Pentru a anula fixarea unei ferestre vizibile, apăsați lung tastatele
Înapoi și Prezentare generală simultan, apoi introduceți parola de
deblocare a ecranului sau trasați modelul de deblocare.
Aplicații cu acces la datele de utilizator
Atingeți pentru a afișa aplicațiile care pot monitoriza ce aplicații
utilizați, precum și frecvența de utilizare. Puteți atinge comutatorul
pentru a activa sau dezactiva permisiunea.
11.3.3 Limbă și introducere
Utilizați setările „Limbă și introducere” pentru selectarea limbii textului
din telefon și configurarea tastaturii virtuale. De asemenea, puteți
configura setările de introducere a vocii și viteza indicatorului.
Limbă
Atingeți pentru selectarea limbii și regiunii dorite.
Verificare ortografică
Atingeți comutatorul pentru a permite sistemului să afișeze cuvintele
sugerate.
110
Dicționar personal
Atingeți pentru a deschide o listă a cuvintelor adăugate la dicționar.
Atingeți un cuvânt pentru a-l modifica sau șterge. Atingeți butonul de
adăugare (+) pentru a adăuga un cuvânt.
Tastatura actuală
Atingeți pentru a selecta o metodă implicită de introducere a textului.
Ieșire text-voce
•Motor preferat: atingeți pentru a alege un motor preferat de sinteză
pentru a afișa mai multe
vocală, apoi atingeți pictograma de setări
opțiuni pentru fiecare motor.
•Debit verbal: atingeți pentru a deschide o fereastră de dialog în care
puteți selecta debitul verbal al sintetizatorului.
•Ascultați un exemplu: atingeți pentru a reda o mică mostră a
sintetizatorului de voce, utilizând setările curente.
Viteza indicatorului
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți
schimba viteza indicatorului, apoi atingeți „OK” pentru confirmare.
111
11.3.4 Copii de siguranță și resetare
Copie de siguranță după datele mele
Atingeți comutatorul pentru a realiza copii de siguranță după setările
telefonului și datele altor aplicații pe serverele Google. Dacă vă
înlocuiți telefonul, setările și datele după care ați realizat copii de
rezervă vor fi restabilite pe noul telefon prima dată când vă conectați
la contul dvs. Google. După activarea acestei funcții, se realizează copii
după o mare varietate de setări și date, inclusiv parole Wi-Fi, marcaje,
o listă a aplicațiilor instalate, cuvintele adăugate la dicționarul utilizat
de tastatura virtuală și majoritatea setărilor configurate în aplicația de
setări. Dacă ați dezactivat această opțiune, nu mai realizați copii de
rezervă după setările dvs., iar copiile de rezervă existente sunt șterse
de pe serverele Google.
Cont pentru copii de rezervă
Atingeți pentru a seta contul pentru copii de rezervă.
Restabilire automată
Atingeți comutatorul pentru a restabili setările după care ați realizat
copii de siguranță sau alte date în momentul în care reinstalați o
aplicație.
Resetare setări rețea
Atingeți pentru a reseta toate setările de rețea.
Revenire la datele din fabrică
Prin resetarea telefonului, toate datele dvs. personale, inclusiv informații
despre contul dvs. Google sau alte conturi, setările sistemului sau
aplicației și aplicațiile descărcate vor fi șterse din memoria internă a
telefonului. Resetarea telefonului nu va șterge actualizările software
ale sistemului pe care le-ați descărcat.
112
Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceți același
tip de informații ca și la prima pornire Android.
Dacă nu vă puteți porni telefonul, există un alt mod de a efectua o
revenire la datele din fabrică cu ajutorul tastelor hardware. Apăsați
simultan tasta Volume sus și tasta Pornire/oprire, până când ecranul
se aprinde.
11.4 Sistem
11.4.1 Data și ora
Utilizați setările de dată și oră pentru personalizarea preferințelor dvs.
cu privire la modul de afișare a datei și orei.
Dată și oră automate
Atingeți comutatorul pentru utilizarea datei și orei furnizate de rețea.
Fus orar automat
Atingeți comutatorul pentru a utiliza fusul orar furnizat de rețea.
Setare dată
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta
manual data telefonului.
Setare oră
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta
manual ora telefonului.
Selectare fus orar
Atingeți pentru deschiderea unei ferestre de dialog în care puteți seta
manual fusul orar al telefonului.
113
Utilizarea formatului de 24 de ore
Atingeți comutatorul pentru a afișa ora în format de 24 de ore.
11.4.2 Accesibilitate
Utilizați setarea de accesibilitate pentru a configura plug-in-uri de
accesibilitate instalate pe telefon.
TalkBack
Atingeți pentru a activa feedback-ul vocal de la telefon.
Legende
Atingeți pentru a activa/dezactiva legendele pentru ecranul telefonului.
Gesturi de mărire
Atingeți pentru pornirea/oprirea în scopul activării/dezactivării funcției
zoom prin atingerea ecranului de trei ori consecutiv.
Text mare
Atingeți comutatorul pentru a mări textul de pe ecran.
Text cu contrast mare
Atingeți comutatorul pentru a activa textul cu contrast mare.
Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire
Atingeți comutatorul pentru a activa opțiunea de încheiere a apelului
prin apăsarea butonului de pornire/oprire.
Rotire automată a ecranului
Atingeți comutatorul pentru a activa rotirea automată a ecranului.
Conținutul ecranului sau tastatura vor fi rotite automat la rotirea
telefonului.
114
Parole vocale
Atingeți comutatorul pentru a activa parolele vocale în timp ce tastați.
Comandă rapidă accesibilitate
Atingeți pentru a activa/dezactiva activarea rapidă în cazul funcțiilor
de accesibilitate.
Ieșire text-voce
Atingeți pentru a actualiza setările pentru ieșirea text-voce, cum ar fi
debitul verbal.
Temporizare la apăsare lungă
Atingeți pentru reglarea duratei de temporizare la atingere lungă.
Această funcție permite telefonului dvs. să facă diferența între
atingere și atingere lungă, ceea ce poate conduce la evitarea operațiilor
incorecte.
Inversare culori
Atingeți butonul pentru a activa/dezactiva funcția de inversare a
culorilor.
Corectare culori
Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de corectare a culorilor.
11.4.3 Reglementări și siguranță
Atingeți pentru a afișa informații privind produsul.
115
11.4.4 Despre telefon
Această secțiune conține diverse informații, de la precizări legale,
numărul modelului, versiunea firmware, versiunea benzii de bază,
versiunea nucleului sau numărul versiunii, până la cele de mai jos:
Actualizări
Atingeți pentru a căuta actualizări de sistem.
Îmbunătățirea experienței
Dacă această funcție este activată, datele privind performanța
dispozitivului vor fi colectate pentru a îmbunătăți calitatea și
performanța dispozitivului.
Stare
Aceasta conține starea pentru starea bateriei, nivelul de încărcare a
bateriei, numărul dvs. de telefon, rețea, intensitate semnal etc.
116
12VR goggles
(1)
.............................
12.1 Noțiuni introductive
12.1.1 Despre ochelarii de realitate virtuală
Pentru a experimenta realitatea virtuală cu acești ochelari, introduceți
unul dintre telefoanele IDOL 4 sau IDOL 4S și bucurați-vă de
conținuturi 2D sau 3D cum ar fi jocuri, videoclipuri sau alte aplicații
de realitate virtuală.
Schema ochelarilor de realitate virtuală
Lentile
Căptușeală
Capacul superior
Butonul „Înapoi”
Butonul „Selectare”
Observație: butoanele sunt tactile și nu trebuie apăsate.
(1)
Aceasta poate varia,
117
12.1.2 Pornirea ochelarilor de realitatea virtuală pentru
prima dată
Puteți porni ochelarii de realitate virtuală utilizând aplicația preinstalată
VR Launcher (aplicația de lansare a realității virtuale). Înainte de a utiliza
ochelarii de realitate virtuală, verificați dacă aplicația VR Launcher a
fost configurată și a primit permisiunile necesare.
Urmați acești pași înainte de a introduce telefonul în ochelarii de
realitate virtuală.
orniți aplicația VR Launcher.
1. P
2. D
acă aplicația VR Launcher nu deține
permisiunile necesare, vi le va solicita acum.
Acceptați-le.
3. C
itiți și acceptați avertismentul privind
siguranța, prin atingerea butonului „AM
ÎNȚELES”.
4. Introduceți căștile și atingeți „PORNIRE”
pentru a porni ochelarii de realitate virtuală
în modul de afișare. După aceasta, puteți
introduce telefonul în ochelarii de realitate
virtuală.
118
Urmați acești pași pentru a introduce telefonul în ochelarii de realitate
virtuală:
1. Introduceți vârfurile degetelor în fantă și trageți capacul superior în
afară pentru a-l deschide.
2. A
păsați cu fermitate în jos pe clemă pentru a o împinge și introduceți
telefonul în ochelarii de realitate virtuală. Asigurați-vă că telefonul
este pornit, iar ecranul este deblocat.
Observație: nu forțați clema, deoarece se poate rupe. Asigurați-vă că
s-a fixat strâns, altfel telefonul poate cădea și se poate deteriora.
119
păsați butonul
3. A
pentru a deschide capacul inferior.
4. Ț
ineți ochelarii de realitate virtuală cu ambele mâini. Găsiți butoanele
ÎNAPOI (stânga) și SELECTARE (dreapta) de pe partea inferioară.
Butoanele sunt tactile și nu trebuie apăsate.
Observații:
•Păstrați lentilele curate și aveți grijă să nu le zgâriați. Pentru a le
curăța, folosiți materialul textil de curățare a lentilelor.
•Căptușeala din spumă se poate deteriora în timp din cauza
transpirației. Păstrați fața curată și uscată când purtați ochelarii de
realitate virtuală.
12.1.3 Configurarea aplicației VR Launcher
Urmați acești pași în modul de realitate virtuală după pornirea aplicației
VR Launcher.
120
Observație: ochelarii de realitate virtuală detectează mișcarea capului
dvs. Puteți mișca indicatorul din centrul ecranului prin mișcarea capului
în orice direcție. Este posibil ca unele aplicații să nu afișeze indicatorul.
1. P
entru a interacționa în timp ce utilizați
ochelarii de realitate virtuală, atingeți butonul
„SELECTARE” sau apăsați scurt butonul de pe
căști în timp ce îndreptați indicatorul către o
pictogramă.
2. A
plicația VR Launcher recunoaște conținuturile
din dosarele VR-media (Fișiere media de
realitate virtuală), DCIM sau Imagini din
memoria telefonului sau de pe cartela SD.
3. C
ând porniți pentru prima dată aplicația VR Launcher, puteți
configura setările acesteia. Mai târziu, puteți utiliza comanda rapidă
Setări din ecranul principal al aplicației VR Launcher.
•Luminozitate: îndreptați indicatorul către pictograma
sau
și atingeți butonul „SELECTARE” pentru a reduce sau mări
luminozitatea ecranului.
•Volum: îndreptați indicatorul către pictograma
sau
și atingeți
butonul „SELECTARE” pentru a reduce sau mări volumul sonor.
•Privire și așteptare: această funcție vă permite să selectați un
element îndreptând indicatorul asupra sa timp de 3 secunde.
Îndreptați indicatorul către pictograma
timp de 3 secunde
pentru a activa sau dezactiva această funcție.
Observație: nu toate aplicațiile de realitate virtuală acceptă funcția
„Privire și așteptare”.
121
12.1.4 Utilizarea aplicației
360 VR Gallery
Aici puteți vedea fotografii speciale, care cuprind întregul spațiu
virtual din jurul dvs.
Observație: descărcați mai multe fotografii la 360 de grade, din
aplicația VR Hub.
360 VR Video
Aici puteți viziona videoclipuri speciale, care cuprind întregul
spațiu virtual din jurul dvs.
Observații:
•Descărcați mai multe videoclipuri la 360 de grade din aplicațiile
cinematografice VR Hub sau LittlStar.
•În timp ce vizionați videoclipurile, puteți accesa comenzile prin
atingerea butonului „SELECTARE”.
Întreruperea redării
Salt la videoclipul anterior sau următor
Afișarea unei liste de videoclipuri
/ Mărirea sau reducerea volumului
VR Gallery
Aici puteți vedea fotografiile și imaginile din telefonul dvs. Există
două stiluri de afișare. Selectați unul dintre acestea îndreptând
indicatorul către el și atingând butonul „SELECTARE”.
Observație: fotografiile și imaginile din dosarele DCIM, Imagini și
VR-media vor fi adăugate aici în mod automat.
122
VR Video
Aici puteți viziona videoclipurile normale în modul de realitate
virtuală.
Jocuri
Aici aveți acces la toate jocurile de realitate virtuală instalate pe
telefon. Jocurile acceptate vor fi adăugate aici automat după
instalare.
Observație: descărcați mai multe jocuri din aplicația VR Hub.
12.2 Depanarea
1. T
elefonul devine fierbinte.
Ochelarii de realitate virtuală necesită o cantitate mai mare de
energie decât în timpul utilizării normale. Când sunt utilizați
o perioadă mai lungă, telefonul poate deveni fierbinte. Opriți
utilizarea funcțiilor sau aplicațiilor ochelarilor de realitate virtuală
și închideți-le, scoateți telefonul din ochelarii de realitate virtuală
și așteptați până când telefonul se răcește, după care puteți relua
utilizarea. Acest lucru este normal și nu afectează durata de viață sau
performanțele telefonului.
plicația VR Launcher nu pornește automat când telefonul este
2. A
introdus în ochelarii de realitate virtuală.
a) V
erificați dacă ați acordat permisiunile necesare aplicației VR
Launcher.
b) V
erificați dacă opțiunea „Lansare automată realitate virtuală” este
activată din Setări > Afișaj.
c) Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat atunci când
introduceți dispozitivul în ochelari VR.
123
12.3 Informații privind siguranța
Persoanele care suferă de convulsii, pierderea cunoștinței sau alte
simptome de tip epileptic trebuie să se adreseze unui medic înainte de
a utiliza ochelarii de realitate virtuală.
Utilizarea ochelarilor de realitate virtuală nu este permisă în cazul
copiilor mai mici de 13 ani. Copiii mai mari de 13 ani trebuie
supravegheați de către un adult, deoarece utilizarea ochelarilor
de realitate virtuală poate afecta coordonarea dintre mâini și ochi,
echilibrul, precum și capacitatea de a executa mai multe sarcini
simultan.
A se utiliza numai în medii ambiante sigure. Evitați utilizarea în aer
liber, în apropierea altor persoane, lângă obiecte ascuțite, pe scări,
pe balcoane sau în situații care necesită atenție, precum mersul cu
bicicleta, condusul mașinii sau mersul pe jos.
Nu utilizați ochelarii de realitate virtuală când sunteți obosit, când
vă aflați sub influența alcoolului sau drogurilor, când nu v-ați revenit
complet din starea de ebrietate, când aveți o stare de stres emoțional
sau de anxietate, când aveți nevoie de somn, când suferiți de răceală,
gripă, dureri de cap, migrene sau dureri de urechi ori când aveți
probleme digestive.
Faceți o pauză cuprinsă între 15 și 30 de minute după fiecare 15
minute de utilizare a ochelarilor de realitate virtuală. Utilizarea
prelungită a ochelarilor de realitate virtuală poate duce la dureri ale
mușchilor, articulațiilor sau pielii. În acest caz, faceți o pauză de câteva
ore înainte de a relua utilizarea.
124
la maximum
13Folosiți
telefonul dvs..........................
13.1 Smart Suite
Puteți descărca gratuit actualizări de software de pe site-ul
(www.alcatel-mobile.com). Printre funcțiile aplicației Smart Suite se
numără următoarele:
•Contacte
Vă permite să realizați copii de rezervă după contacte, astfel încât
să nu vă faceți griji cu privire la pierderea, stricarea sau schimbarea
telefonului sau a furnizorului de servicii.
•Mesaje
Vă scutește de introducerea textului de la tastatură. Toate mesajele
sunt accesibile ușor și sunt bine organizate.
•Calendar
Vă permite să sincronizați evenimentele între telefon și Outlook și să
creați și să modificați evenimente noi de pe un PC.
•Fotografii
Vă permite să importați cu ușurință fotografii din computer sau
telefon și să le organizați în diferite albume, pentru o mai bună
gestionare.
•Fișiere video
Vă permite să importați fișiere video din computer pentru a le reda,
iar apoi să le încărcați într-un dosar din telefon.
125
•Muzică
Vă permite să căutați rapid melodiile dvs. preferate în computer,
să gestionați biblioteca și să vă bucurați de cel mai simplu tonomat
digital în propriul stil mobil.
•Aplicație
Vă permite să importați aplicațiile mobile descărcate și să le instalați
în telefonul dvs. prin sincronizare.
•Copie de rezervă
Această funcție vă permite să realizați o copie de rezervă după
contacte, mesaje, calendar, fotografii și aplicații, iar apoi să importați
copiile de siguranță pe telefonul dvs.
Sisteme de operare suportate
Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.
13.2 Trecerea la o versiune superioară
Puteți utiliza instrumentul Mobile Upgrade sau FOTA pentru trecerea
aplicației software a telefonului la o versiune superioară.
13.2.1 Actualizarea telefonului mobil
Descărcați aplicația Mobile Upgrade (Actualizarea telefonului mobil) de
pe site-ul alcatel (www.alcatel-mobile.com) și instalați-o pe computer.
Lansați instrumentul și actualizați telefonul urmând instrucțiunile pas
cu pas (consultați ghidul de utilizare furnizat împreună cu instrumentul).
Telefonul dvs. va avea acum cea mai recentă versiune de software.
Toate informațiile personale vor fi pierdute definitiv în urma
procesului de actualizare. Vă recomandăm să realizați copii de
rezervă după datele dvs. personale utilizând aplicația Smart
Suite, înainte de actualizare.
126
13.2.2 FOTA Upgrade
Utilizați funcția FOTA (Firmware Over The Air), pentru a actualiza
programul software al telefonului. Pentru a accesa secțiunea
Actualizări, atingeți fila cu aplicații din ecranul principal, apoi selectați
opțiunea Actualizări sau atingeți Setări\Despre telefon\Actualizări.
, iar telefonul va căuta cea mai recentă aplicație
Atingeți opțiunea
și,
software. Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți butonul
pentru a termina actualizarea.
la finalizarea descărcării, atingeți
Acum, telefonul va avea instalată cea mai recentă versiune software.
Se recomandă pornirea conexiunii de date sau conectarea la o rețea
Wi-Fi înainte de a căuta actualizările. După repornirea telefonului,
sunt disponibile și setări privind frecvența de verificare automată.
Dacă ați selectat verificarea automată, când sistemul descoperă noua
versiune, va apărea o casetă de dialog care vă propune descărcarea
sau renunțarea la descărcare. Notificarea va apărea și în bara de stare.
În cursul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita erorile de
localizare a pachetelor de actualizare corecte, nu schimbați locul
implicit de stocare.
127
14Accesorii...................................
Cea mai nouă generație de telefoane mobile alcatel oferă funcția
de mâini libere încorporată, care vă permite să folosiți telefonul de
la distanță, de exemplu, când acesta este așezat pe o masă. Pentru
persoanele care preferă să păstreze confidențialitatea conversațiilor,
este disponibilă o cască.
1. Încărcător
2. Cablu USB
3. Căști stereo
Folosiți doar bateriile, încărcătoarele și accesoriile alcatel
furnizate împreună cu dispozitivul.
128
15Garanţie�����������������������������������
Telefonul dvs. este garantat pentru orice defect care poate apărea
în condiţii normale de utilizare pe durata perioadei de garanţie de
douăsprezece (12) luni (1) de la data achiziţiei, menţionată pe factura
originală.
Bateriile (2) şi accesoriile vândute cu telefonul dvs. sunt de asemenea
garantate împotriva oricărui defect care poate să apară în timpul
primelor şase (6) luni (1) de la data achiziţiei, menţionată pe factura
originală.
În cazul oricărui defect al telefonului care împiedică utilizarea normală
a acestuia, trebuie să informaţi imediat vânzătorul şi să prezentaţi
telefonul împreună cu dovada achiziţionării.
Dacă defectul este confirmat, telefonul sau componenta telefonului
vor fi înlocuite sau reparate, după caz. Telefonul reparat sau accesoriile
sunt obiectul unei garanţii de o (1) lună pentru acelaşi defect. Reparaţia
sau înlocuirea pot fi făcute folosind componente recondiţionate care
oferă funcţionalitate echivalentă.
Această garanţie acoperă costul pieselor şi al lucrării dar nu include şi
alte costuri.
Această garanţie nu se aplică la defecte ale telefonului şi/sau
accesoriilor datorate următoarelor (fără vreo limitare):
1) Nerespectarea instrucţiunilor de utilizare sau instalare, sau a
standardelor tehnice şi de siguranţă aplicabile în zona geografică în
care este utilizat telefonul,
(1)
(2)
Perioada de garanţie poate varia în funcţie de ţară.
Durata de viață a unei baterii reîncărcabile pentru telefonul mobil,
exprimată în durata de conversaţie, durata de aşteptare şi durata de viaţă
totală, depinde de condiţiile de utilizare şi configuraţia reţelei. Deoarece
bateriile sunt considerate consumabile, specificațiile menționează că
trebuie să obțineți performanța optimă pentru telefonul dvs. în primele
șase luni după achiziționarea acestuia și încă aproximativ 200 de reîncărcări.
129
2) Conectarea la orice echipament care nu este furnizat sau nu este
recomandat de către TCL Communication Ltd.,
3) Modificarea sau reparaţiile efectuate de persoane neautorizate de
către TCL Communication Ltd. sau filialele sau distribuitorii acestora,
4) Modificarea, ajustarea sau transformarea programului software sau
a componentelor hardware de către persoane neautorizate de TCL
Communication Ltd.,
5) Condiţii climatice adverse, fulger, incendiu, umiditate, infiltrarea de
lichide sau alimente, produse chimice, descărcarea de fişiere, lovire,
tensiune înaltă, coroziune, oxidare etc.
Telefonul dvs. nu va fi reparat în caz că etichetele sau numerele de
serie (IMEI) au fost înlăturate sau distruse.
Nu există garanţie excepţională, fie scrisă, verbală sau tacită, alta decât
această garanţie limitată tipărită sau garanţia obligatorie prevăzută de
legislaţia naţională sau locală.
TCL Communication Ltd. sau oricare din filialele sale nu va fi făcută
responsabilă pentru daune indirecte, incidentale sau de consecinţă
de orice natură, incluzând dar fără a se limita la pierderi sau daune
comerciale sau financiare, pierderi de date sau imagini în limita maximă
în care declinarea răspunderii pentru aceste daune este permisă de
lege.
Unele ţări/state nu permit excluderea sau limitarea deteriorărilor
indirecte, incidentale sau rezultate, sau limitarea duratei garanţiei
tacite, astfel că limitările sau excluderile de mai sus pot să nu se aplice
pentru dvs.
130
16Depanare���������������������������������
Înainte de a contacta departamentul post-vânzare, vă recomandăm să
urmaţi instrucţiunile de mai jos:
•Vă recomandăm să încărcaţi complet ( ) bateria pentru funcţionare
optimă.
•Evitaţi stocarea unui volum mare de date în telefon deoarece acest
lucru ar putea afecta performanţele telefonului dvs.
•Utilizați funcția FOTA (Firmware Over The Air), pentru a actualiza
programul software al telefonului. Pentru a accesa funcția Actualizări
sistem, atingeți fila cu aplicații din ecranul principal, apoi atingeți
Setări\Despre telefon\Actualizări sistem\Sistem.
Atingeți opțiunea , iar telefonul va căuta cea mai recentă aplicație
și,
software. Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți butonul
la finalizarea descărcării, atingeți
pentru a termina actualizarea.
Acum, telefonul va avea instalată cea mai recentă versiune software.
Se recomandă pornirea conexiunii de date sau conectarea la o rețea
Wi-Fi înainte de a căuta actualizările. După repornirea telefonului,
sunt disponibile și setări privind frecvența de verificare automată.
Dacă ați selectat verificarea automată, când sistemul descoperă noua
versiune, va apărea o casetă de dialog care vă propune descărcarea
sau renunțarea la descărcare. Notificarea va apărea și în bara de stare.
În cursul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita erorile de
localizare a pachetelor de actualizare corecte, nu schimbați locul
implicit de stocare.
131
•Utilizați opțiunea Revenire la setările din fabrică și instrumentul
Mobile Upgrade pentru a realiza formatarea telefonului sau trecerea
la o versiune superioară de software (pentru revenirea la setările
din fabrică, apăsați de pornire/oprire și tasta Volum sus simultan
când telefonul este oprit). Toate datele din telefon ale utilizatorului:
contacte, fotografii, mesaje și fișiere, aplicații descărcate vor fi șterse
definitiv. Vă recomandăm insistent să efectuați o copie de siguranță
a datelor și profilului telefonului cu ajutorul programului Smart Suite
înainte de formatare și actualizare.
Atenție la faptul că, după resetarea la valorile din fabrică, este
posibil să vi se solicite să introduceți datele de autentificare Google*
utilizate pe acest dispozitiv înainte de această resetare. Dacă nu
le introduceți, nu veți putea utiliza dispozitivul. Dacă nu rețineți
datele de autentificare Google, parcurgeți procedura de recuperare
a contului Google. Dacă nu reușiți, apelați la un centru de service
autorizat, dar serviciul nu va fi acoperit de garanție.
*Se aplică începând cu sistemele de operare Android 5.1.
şi efectuaţi următoarele verificări:
Telefonul meu este blocat sau nu pornește
•Dacă telefonul nu poate fi pornit, încărcați-l timp de cel puțin 20 de
minute pentru a asigura nivelul minim de încărcare a bateriei necesar
pentru funcționare, apoi încercați să-l porniți din nou.
•Dacă animația din ecranul de pornire/oprire se repetă neîncetat, iar
interfața de utilizare nu poate fi accesată, apăsați lung tasta Volum jos
pentru a intra în modul de siguranță. În acest fel, veți elimina toate
problemele legate de pornirea anormală a sistemului de operare
cauzate de aplicațiile terță parte.
•Dacă niciuna dintre metode nu dă rezultate, resetați telefonul prin
apăsarea simultană a tastelor de pornire/oprire și Volum sus sau
realizați o actualizare software cu instrumentul Mobile Upgrade.
132
Telefonul meu mobil nu răspunde timp de câteva minute
•Reporniți telefonul apăsând și ţinând apăsată tasta Pornire/Oprire.
•Dacă tot nu funcţionează, vă rugăm să folosiţi funcția de Revenire
la datele din fabrică pentru a reseta telefonul sau FOTA/Mobile
Upgrade pentru a actualiza programul software.
Telefonul meu mobil se opreşte singur
•Verificaţi dacă ecranul este blocat când nu utilizaţi telefonul, şi
asiguraţi-vă că tasta Pornire/Oprire nu este apăsată din întâmplare
din cauza ecranului deblocat.
•Verificaţi nivelul de încărcare a bateriei.
•Dacă tot nu funcţionează, vă rugăm să folosiţi funcția de Revenire
la datele din fabrică pentru a reseta telefonul sau FOTA/Mobile
Upgrade pentru a actualiza programul software.
Telefonul meu nu se încarcă în mod corespunzător
•Verificaţi dacă utilizaţi un încărcător original alcatel.
•Asiguraţi-vă că bateria nu este complet descărcată. Dacă bateria este
descărcată complet, ar putea dura aproximativ 20 de minute până
când pe ecran apare indicatorul de încărcare a bateriei.
•Asiguraţi-vă că încărcarea este făcută în condiţii normale (0°C +40°C).
•Când sunteţi în străinătate, verificaţi dacă curentul electric este
compatibil.
Telefonul meu nu se poate conecta la o reţea, sau se afişează „Niciun
serviciu”
•Încercaţi conectarea în alt loc.
•Verificaţi acoperirea reţelei cu operatorul dvs.
•Verificaţi cu operatorul dvs. dacă este valabilă cartela SIM.
•Încercaţi selectarea manuală a reţelei(lor) disponibile.
•Încercaţi conectarea într-un moment ulterior dacă reţeaua este
supraîncărcată.
133
Telefonul meu nu se poate conecta la internet
•Verificaţi dacă numărul IMEI (apăsaţi *#06#) este acelaşi cu cel scris
pe cartela de garanţie sau pe cutie.
•Verificaţi dacă serviciul de acces la internet al cartelei dvs. SIM este
disponibil.
•Verificaţi setările de conectare la internet ale telefonului.
•Verificaţi dacă sunteţi într-un loc cu acoperire a reţelei.
•Încercaţi să vă conectaţi mai târziu sau dintr-un alt loc.
Cartelă SIM nevalidă
•Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cartela SIM.
•Asiguraţi-vă că chip-ul de pe cartela SIM nu este deteriorat sau
zgâriat.
•Asiguraţi-vă că serviciul cartelei SIM este disponibil.
Nu pot fi efectuate apeluri
•Asigurați-vă că ați format un număr valid și ați atins tasta
.
•Pentru apeluri internaţionale, verificaţi codurile de ţară şi de zonă.
•Asiguraţi-vă că telefonul dvs. mobil este conectat la o reţea şi că
reţeaua nu este supraîncărcată sau indisponibilă.
•Verificaţi starea abonamentului dvs. la operatorul de reţea (credit,
valabilitate cartelă SIM etc.).
•Asiguraţi-vă că nu aţi blocat apelurile efectuate.
•Asiguraţi-vă că telefonul nu este în modul Avion.
Nu pot fi recepţionate apeluri
•Asiguraţi-vă că telefonul dvs. mobil este pornit şi conectat la o reţea
(verificaţi dacă reţeaua nu este supraîncărcată sau indisponibilă).
•Verificaţi starea abonamentului dvs. la operatorul de reţea (credit,
valabilitate cartelă SIM etc.).
•Asiguraţi-vă că nu aţi redirecţionat apelurile primite.
•Asiguraţi-vă că nu aţi blocat anumite apeluri.
•Asiguraţi-vă că telefonul nu este în modul Avion.
134
Numele sau numărul apelantului nu apare când este recepţionat un
apel
•Verificaţi cu operatorul dvs. dacă v-aţi abonat la acest serviciu.
•Apelantul şi-a ascuns numărul sau numele.
Nu îmi pot găsi contactele
•Asiguraţi-vă că nu este deteriorată cartela SIM.
•Asiguraţi-vă că a fost introdusă corect cartela SIM.
•Importaţi în telefon toate contactele stocate pe cartela SIM.
Calitatea sunetului apelurilor este slabă
•Puteti ajusta volumul în timpul unei convorbiri apăsând tasta „Volum
sus/jos”.
•Verificaţi puterea semnalului reţelei
.
•Asiguraţi-vă că receptorul, conectorul şi difuzorul telefonului sunt
curate.
Nu pot utiliza funcţiile descrise în manual
•Verificaţi cu operatorul dvs. pentru a vă asigura că abonamentul dvs.
include acest serviciu.
•Asiguraţi-vă că pentru această funcţie nu este necesar un accesoriu
alcatel.
Când selectez un număr din agendă, numărul nu poate fi apelat
•Verificaţi dacă aţi salvat numărul corect.
•Verificaţi dacă aţi format prefixul de ţară când efectuaţi un apel
internaţional.
Nu pot adăuga un contact în agenda mea
•Asiguraţi-vă că agenda de pe cartela SIM nu este plină; ştergeţi
câteva înregistrări sau salvaţi-le în agenda telefonului (de exemplu, în
directorul profesional sau în cel personal).
Apelanţii nu pot lăsa mesaje în mesageria mea vocală
•Contactaţi operatorul de reţea pentru a verifica disponibilitatea
serviciului.
135
Nu-mi pot accesa mesageria vocală
•Verificaţi dacă numărul de mesagerie vocală al operatorului este
corect introdus în „Numere mesagerie vocală”.
•Încercaţi mai târziu dacă reţeaua este ocupată.
Nu pot trimite şi primi MMS
•Verificaţi memoria disponibilă în telefonul dvs., deoarece ar putea
fi plină.
•Contactaţi operatorul dvs. de reţea pentru a verifica disponibilitatea
serviciului şi verificaţi parametrii MMS.
•Verificaţi numărul centrului de servere sau profilul dvs. MMS cu
operatorul dvs.
•Este posibil ca centrul de servere să fie suprasolicitat; încercaţi mai
târziu.
Codul PIN al cartelei SIM este blocat
•Contactaţi operatorul dvs. de reţea pentru a obţine codul PUK (codul
personal de deblocare - Personal Unblocking Key).
Nu pot să conectez telefonul la calculator
•Instalaţi Smart Suite.
•Verificaţi dacă driverul USB este instalat corect.
•Deschideţi panoul de notificări pentru a verifica dacă agentul Smart
Suite Agent s-a activat.
•Verificaţi dacă aţi bifat caseta de selectare pentru depanare USB.
•Verificaţi dacă într-adevăr computerul îndeplineşte cerinţele pentru
instalarea aplicaţiei Smart Suite.
•Verificaţi dacă utilizaţi cablul corect din cutie.
Nu pot descărca fişiere noi
•Verificaţi dacă aveţi suficient spaţiu de stocare disponibil în telefon.
•Selectaţi cartela MicroSD ca loc pentru stocarea fişierelor descărcate.
•Verificaţi situaţia abonamentului cu operatorul dvs.
136
Telefonul nu poate fi detectat de ceilalţi prin Bluetooth
•Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este pornită şi că telefonul dvs.
mobil este vizibil pentru alţi utilizatori.
•Verificaţi dacă cele două telefoane sunt în raza de transmisie
Bluetooth.
Cum să faceţi bateria să dureze mai mult
•Asiguraţi-vă că respectaţi timpul de încărcare completă (minim 100
minute).
•După o încărcare parţială, indicatorul de nivel al bateriei poate să
nu fie exact. Aşteptaţi cel puţin 20 de minute după deconectarea
încărcătorului pentru a obţine indicaţia exactă.
•Reglaţi luminozitatea ecranului, după caz.
•Extindeţi intervalul de verificare automată a e-mail-ului cât mai mult
posibil.
•Actualizaţi manual informaţiile privind ştirile şi vremea, sau măriţi
intervalul de verificare automată al acestora.
•Închideţi aplicaţiile care rulează în fundal dacă acestea nu sunt
utilizate pentru o perioadă lungă de timp.
•Dezactivaţi funcţiile Bluetooth, Wi-Fi sau GPS când nu le utilizaţi.
Telefonul se va încălzi după apelurile de lungă durată, după jocuri,
navigare pe internet sau după rularea altor aplicaţii complexe.
•Această încălzire este o consecinţă normală a faptului că procesorul
prelucrează cantităţi mari de date. După încheierea activităţilor de
mai sus, temperatura telefonului va reveni la normal.
137
După resetarea la valorile din fabrică, dispozitivul îmi solicită să
introduc datele de autentificare Google și nu-l pot folosi dacă încerc
să evit acest pas*.
•După resetarea la valorile din fabrică, trebuie să introduceți datele
originale de autentificare Google, utilizate pe acest dispozitiv
înainte de această resetare. Dacă nu le introduceți, nu veți putea
utiliza dispozitivul. Dacă nu rețineți datele de autentificare Google,
parcurgeți procedura de recuperare a contului Google. Dacă nu
reușiți, apelați la un centru de service autorizat, dar serviciul nu va fi
acoperit de garanție.
*Se aplică începând cu sistemele de operare Android 5.1.
Nu aud când cineva mă sună/îmi trimite un mesaj. Doar văd pe ecran
notificări cu apeluri pierdute/mesaje primite.
•Verificați dacă modul Întreruperi/Nu deranjați este activat pe
dispozitiv. Dacă este activat, veți vedea un simbol stea
(în cazul
(în cazul versiunilor
versiunilor Android 5.X) sau pictograma
Android 6.X) în panoul cu notificări. În acest caz, trebuie să
dezactivați modul Întreruperi/Nu deranjați. În acest sens, trebuie
doar să apăsați tasta de volum în sus sau în jos și să selectați opțiunea
„Toate” (în cazul versiunilor Android 5.X) sau să modificați setarea în
Setări/Sunet și notificări/Întreruperi (în cazul versiunilor Android 5.X)
sau Nu deranjați (în cazul versiunilor Android 6.X).
Dispozitivul îmi cere să introduc o parolă/un cod pe care nu o/îl rețin
sau nu o/îl cunosc, pentru că dispozitivul a fost utilizat de altcineva
și nu pot obține această informație de la el/ea.
•Solicitarea parolei/codului poate fi determinată de aceeași funcție
de securitate activată pe acest dispozitiv. Puteți încerca o resetare
la valorile din fabrică, dar rețineți că, dacă această soluție nu
funcționează, trebuie să apelați la un centru de service autorizat, iar
acest serviciu nu va fi acoperit de garanție.
138
17Specificații (alcatel IDOL 4)
Procesor
Qualcomm MSM8952
Platformă
Android M
Memorie
16 GB ROM + 3 GB RAM
Dimensiuni (L x l x h) 147 X 72,5 X 7,1 mm
Greutate
135 g
Afișaj
FHD de 5,2 inchi, ecran integral tactil cu
rezoluția 1.920 x 1.080
Rețea
GSM: 850/900/1800/1900
UMTS: 850/900/1900/2100
LTE: 1/3/7/8/20/28A sau
1/3/7/8/20/28A/38/40
(Frecvența benzii și viteza datelor depind de
operator.)
GPS
A-GPS
Conectivitate
•Bluetooth V4.2
•Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz și 5 GHz) sau
802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz și 5 GHz)
•mufă jack audio de 3,5 mm
•micro-USB
139
Aparat foto
•Aparat foto de 13 megapixeli, amplasat
posterior
•Aparat foto de 8 megapixeli, amplasat frontal
Formate audio
acceptate
AAC LC, AAC+, AAC+ îmbunătățit, AMR-NB,
AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/
WAVE
Formate video
acceptate
H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8,
VC-1
Baterie (1)
•Baterie reîncărcabilă litiu-ion
•Capacitate: 2610 mAh
Slot de extensie
Cartelă de memorie microSD™
(Disponibilitatea cartelei microSD depinde de
piață)
Funcții speciale
•GPS
•Accelerometru
•Senzor de lumină
•Senzor de proximitate
•Busolă electronică
•Giroscop
•Comutator Hall
Observație:Specificațiile pot face obiectul unor modificări fără
notificare prealabilă. (1)
(1)
Bateria originală a fost inspectată riguros din punct de vedere al siguranței
pentru a respecta standardele de calificare; utilizarea altor baterii decât cele
originale poate fi periculoasă.
140
18 Specificații (alcatel IDOL 4S)
Procesor
Qualcomm MSM8976
Platformă
Android M
Memorie
16/32 GB ROM + 3 GB RAM
Dimensiuni (L x l x h) 153,9 X 75,4 X 6,99 mm
Greutate
149g
Afișaj
QHD de 5,5 inchi, ecran integral tactil cu
rezoluția 2.560 x 1.440
Rețea
GSM: 850/900/1800/1900
UMTS: 850/900/1900/2100
LTE: 1/3/7/8/20/28A
(Frecvența benzii și viteza datelor depind de
operator.)
GPS
GPS asistat/antenă GPS internă
Conectivitate
•Bluetooth V4.2
•Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz și 5 GHz)
•mufă jack audio de 3,5 mm
•micro-USB
Aparat foto
•Aparat foto spate de 16 megapixeli
•Aparat foto frontal de 8 megapixeli
141
Formate audio
acceptate
AAC LC, AAC+, AAC+ îmbunătățit, AMR-NB,
AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/
WAVE
Formate video
acceptate
HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/
VP9
Baterie (1)
•Baterie reîncărcabilă litiu-ion
•Capacitate: 3000 mAh
Slot de extensie
Cartelă de memorie microSD™
(Disponibilitatea cartelei microSD depinde de
piață)
Funcții speciale
•GPS
•Accelerometru
•Senzor de lumină
•Senzor de proximitate
•Busolă electronică
•Giroscop
•Comutator Hall
Observație:Specificațiile pot face obiectul unor modificări fără
notificare prealabilă. (1)
(1)
Bateria originală a fost inspectată riguros din punct de vedere al siguranței
pentru a respecta standardele de calificare; utilizarea altor baterii decât cele
originale poate fi periculoasă.
142
ALCATEL este o marcă înregistrată a companiei
Alcatel-Lucent
și este utilizată sub licență de către
TCL Communication Ltd.
© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Toate drepturile rezervate
TCL Communication Ltd își rezervă
dreptul de a modifica specificațiile
materiale sau tehnice
fără notificare prealabilă.
Română - CJA34D0ALAZA
Toate sunetele de apel „Signatures” incluse în acest telefon au fost
compuse, aranjate și mixate de NU TROPIC (Amar Kabouche).
143
Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a telefonului, accesați pagina web www.
alcatel-mobile.com, de unde puteți descărca manualul de utilizare complet. De asemenea, pe site
puteți consulta secțiunea FAQ (întrebări frecvente), puteți efectua actualizări de software etc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement