Samsung AR12FSSKABEX, AR12FSSYAWTN, AR12FSSYAWTX, AR12FSSKABEN User manual

Samsung AR12FSSKABEX, AR12FSSYAWTN, AR12FSSYAWTX, AR12FSSKABEN User manual

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 1 2012-11-2 17:27:49

Karakteristike vašeg novog klima uređaja

Osvežavajuća letnja ponuda

U vrelim letnjim danima i dugim besanim noćima, nema boljeg spasa od vrućina od svežine doma. Vaš novi klima uređaj označava kraj iscrpljujućim vrelim letnjim danima i dopušta vam da se odmarate. Pobedite vrućinu ovoga leta sopstvenim klima uređajem.

Sistem koji štedi budžet

Vaš novi klima uređaj ne samo da vas maksimalno hladi leti već može služiti i kao efikasan način grejanja zimi, zahvaljujući naprednom sistemu "Toplotne pumpe" .

Sistem "Toplotne pumpe" je tri puta efikasniji u poređenju s drugim uređajima za grejanje na struju, tako da možete dodatno uštedeti na potrošnji. Sada imate rešenje za celu godinu u jednom klima uređaju.

Lep svuda

Elegantan i skladan dizajn prednost daje estetici vašeg prostora i dopunjuje izgled enterijera, kakav god on bio.

Toplih boja i zaobljenih ivica, novi klima uređaj doprinosi otmenosti svake prostorije. Uživajte u onome što vaš klima uređaj nudi, funkcionalno i estetski.

Sadržaj

Sigurnosne mere ..............................................................................3

Proveriti pre upotrebe ................................................................. 10

Provera naziva delova ................................................................. 11

Provera daljinskog upravljača ................................................. 12

Osnovna funkcija ........................................................................... 14

Podešavanje smera toka vazduha ......................................... 16

Korišćenje Turbo funkcije .......................................................... 16

Režim .................................................................... 17

Podešavanje trenutnog vremena .......................................... 18

Podešavanje On/Off tajmera ................................................... 18

Korišćenje funkcije Smart Saver ............................................. 20

Korišćenje funkcije SPi .............................................................. 20

Korišćenje funkcije Auto Clean (Auto čišćenje) ............... 21

Korišćenje funkcije d'light Cool ............................................. 21

Korišćenje funkcije Tiho.............................................................. 22

Korišćenje Smart A/C aplikacije ............................................. 22

Čišćenje klima uređaja ................................................................ 23

Održavanje klima uređaja ......................................................... 25

Rešavanje problema .................................................................... 26

funkcija

Funkcija omogućuje da podesite ugodnu noćnu temperaturu, a da pri tom štedite energiju i čvrsto spavate.

d'light Cool funkcija

d'light Cool vam pruža mogućnost da držite temperaturu i vlažnost na najprijatnijem mogućem nivou.

SPi (Super plasma ion) funkcija

SPi funkcija stvara vodonik (H) i kiseonik (O

2

) koji napadaju neželjene kontaminate kao što su bakterije, polen i neželjene mirise. Omogućava vam da lakše dišete, kao da živite pored vodopada, okeana, reka i planina.

2

Ovaj uređaj je usaglašen sa direktivama Evropske unije o niskoj voltaži (2006/95/EC) i o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC).

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice,

USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 2 2012-11-2 17:27:50

Sigurnosne mere

Pre nego što pustite u rad svoj novi klima uređaj, molimo vas da temeljno pročitate ovo uputstvo, da biste bili sigurni da znate kako da bezbedno i efikasno koristite veliki broj opcija i funkcija.

Navedena uputstva pokrivaju više modela, i stoga se karakteristike vašeg klima uređaja mogu neznatno razlikovati od opisanih u ovome uputstvu. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, pozovite najbliži kontakt-centar ili potražite mrežnu pomoć i informacije na www.samsung.com .

Važne bezbednosne mere i simboli:

UPOZORENJE

OPREZ

Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može dovesti do teških povreda ili smrti.

Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može izazvatilakše telesne povrede ili oštećenje imovine.

Sledite uputstva.

NE pokušavajte.

Prekinuti napajanje.

NE rasklapajte.

Uverite se da je uređaj uzemljen, da biste izbegli strujni udar.

ZA UGRADNJU

UPOZORENJE

Koristite kabl za napajanje sa specifikacijama za ovaj proizvod ili nešto noviji model i koristite ga samo za ovaj aparat. Ne proširujte vod.

Proširivanje kabla za napajanje može da dovede do električnog šoka ili požara.

Nemojte da koristite električni transformator. On može da dovede do električnog šoka ili požara.

Ako je napon/frekvencija/procenjeno trenutno stanje različito, može doći do požara.

Ovaj uređaj mora ugraditi kvalifikovani tehničar ili servis.

Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa uređajem ili pak povrede.

Postavite prekidač i osigurač koji će služiti samo za klima uređaj.

Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

Dobro pričvrstite spoljašnju jedinicu tako da njen elektro deo ne bude izložen.

Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 3

3

2013-5-23 15:55:39

Sigurnosne mere

Ovaj uređaj nemojte montirati ni blizu grejača ili zapaljivog materijala.

Uređaj nemojte postavljati ni u vlažnoj prostoriji, u kojoj ima ulja ili prašine, u kojoj bi bio direktno izložen sunčevoj svetlosti ili vodi (kišnim kapima).

Ovaj uređaj nemojte ugrađivati ni na lokaciju na kojoj može doći do curenja gasa.

To može izazvati strujni udar ili požar.

Nikada nemojte postavljati uređaj na mesto kao što je visok spoljašnji zid, odakle bi mogao da padne.

Ukoliko spoljašnja jedinica padne, može doći do povrede, smrti ili oštećenja tuđe imovine.

Ukoliko se koristi multisistem, spoljašnja jedinica AJ*** može biti povezana samo sa proizvodima za evropsko tržište iz serije AR**FSSK&Y*.

Ovaj uređaj mora da bude propisno uzemljen. Nesme da bude uzemljen na cev za gas, plastičnu cev za vodu ili telefonsku liniju.

Pogrešno uzemljenje može da dovede do električnog šoka na instalacijama, požara i eksplozije.

Budite sigurni da koristite priključnicu sa uzemljenjem.

ZA UGRADNJU OPREZ

Uređaj postavite na ravan i čvrst pod koji može da izdrži njegovu težinu.

Ako se ne pridržavate tog pravila, može doći do prekomernih vibracija, buke ili problema sa uređajem.

Odvodno crevo postavite pravilno, tako da sva voda može da oteče.

U suprotnom, može doći do poplave i oštećenja imovine.

Prilikom ugradnje spoljašnje jedinice, vodite računa da odvodno crevo bude ispravno postavljeno i da se voda adekvatno odvodi.

Voda nastala kondenzacijom tokom rada uređaja može preplaviti i oštetiti imovinu.

Isto tako, ukoliko zimi dođe do stvaranja i pucanja leda, može doći do povrede, smrti ili oštećenja imovine.

4

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 4 2013-5-23 15:55:39

NAPAJANJE STRUJOM

UPOZORENJE

Kada je prekidač oštećen, molimo Vas da pozovete najbliži servisni centar.

Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje. Nemojte ga okretati ili vezivati. Nemojte ga obmotavati oko metalnog objekta, stavljati teške predmeta na njega, stavljati ga između dva objekta ili ga gurati iza aparata.

Ovo može da dovede do električnog šoka ili požara.

NAPAJANJE STRUJOM

OPREZ

Kada klima uređaj ne koristite duže vreme, takođe i za vreme grmljavine/ sevanja, isključite napajanje na osiguraču.

Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

ZA KORIŠĆENJE

UPOZORENJE

Ukoliko uređaj bude poplavljen, pozovite najbliži servis.

Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako aparat počne da ispušta čudne zvuke, dim ili miris paljevine, odmah ga isključite iz struje i pozovite servisni centar.

Ako ne uspete da ga isključite, ono može da dovede do električnog šoka ili požara.

U slučaju curenja gasa (propana, LP gasa. itd.), odmah provetrite bez dodirivanja kabla za napajanje. Nikako nemojte dodirnuti aparat ili kabl za napajanje.

Pozovite najbliži servis radi reinstaliranja klima uređaja.

Nemojte da koristite ventilator.

Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.

U suprotnom, može doći do problema sa uređajem, curenja vode, strujnog udara ili požara.

Dostava uređaja nije obezbeđena. Ukoliko uređaj ponovo ugrađujete na drugom mestu, pripadajući troškovi i naknada majstoru biće ponovo naplaćeni.

Obavezno pozovite najbliži servis ukoliko klima uređaj nameravate da ugradite na nestandardno mesto, kao što je industrijska zona ili u blizini obale, gde je on izložen soli u vazduhu.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 5

5

2013-5-23 15:55:39

Sigurnosne mere

Nemojte pipati prekidač sa mokrim rukama.

Ovo može da dovede do električnog šoka.

Nemojte isključiti klima uređaj sa prekidačem dok radi.

Isključivanje klima uređaja pa zatim ponovno uključivanje preko prekidača, može da dovede do pojave varničenja ili požara.

Kada otpakujete klima uređaj, sav materijal za pakovanje držite van domašaja dece, jer po njih može biti opasan.

Ukoliko dete navuče kesu preko glave, može da se uguši.

Nemojte gurati prste ili predmete u utikač dok uređaj radi.

Naročitu pažnju obratite na to da deca ne guraju prste u uređaj, jer mogu da se povrede.

Ne dodirujte krilca za usmeravanje vazduha golim rukama dok uređaj greje.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte gurati prste ili predmete u dovod/odvod vazduha klima uređaja.

Naročitu pažnju obratite na to da deca ne guraju prste u uređaj, jer mogu da se povrede.

Nemojte udarati ili vući uređaj na silu.

Može doći do požara, povrede ili problema sa uređajem.

6

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 6 2013-5-23 15:55:39

ZA KORIŠĆENJE

UPOZORENJE

Blizu spoljašnje jedinice nemojte postavljati bilo kakav objekat preko kog bi deca mogla da se popnu na uređaj.

Deca se mogu ozbiljno povrediti.

Klima uređaj nemojte preterano dugo koristiti u slabo provetrenim prostorijama ili blizu nepokretnih osoba.

To može biti opasno usled nedostatka kiseonika. Najmanje jednom na svaki sat otvorite prozor.

Ako bilo kakva strana supstanca, kao npr. voda, uđe u aparat, isključite aparat iz struje i pozovite servisni centar.

Ako ne uspete da ga isključite, ono može da dovede do električnog šoka ili požara.

Nemojte sami pokušavati da popravite, rastavite ili modifikujete uređaj.

Nemojte koristiti improvizovani osigurač (npr. od bakra, čelične žice i sl.),

 već isključivo standardne.

U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povrede.

ZA KORIŠĆENJE

OPREZ

Ispod unutrašnje jedinice nemojte postavljati nikakve predmete ili uređaje.

Kapljanje vode iz unutrašnje jedinice može dovesti do požara ili oštećenja imovine.

Najmanje jednom godišnje proverite da okvir spoljašnje jedinice nije možda napukao.

Nepoštovanje tog pravila može dovesti do povrede, smrti ili oštećenja imovine.

Maksimalna električna struja je izmerena po IEC standardima za bezbednost, a el. struja je izmerena po ISO standardu za energetsku efikasnost.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 7

7

2013-5-23 15:55:39

Sigurnosne mere

Na uređaju nemojte stajati, niti na njega stavljati bilo šta (npr. rublje, upaljene sveće, cigarete, sudove, hemikalije, metalne objekte itd.).

Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povrede.

Uređajem nemojte rukovati ni mokrim rukama.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Uređaj nemojte prskati nestabilnim jedinjenjima poput insekticida.

On je ne samo štetan po ljude već može dovesti i do strujnog udara, požara ili problema sa uređajem.

Nemojte piti vodu iz klima uređaja.

Ta voda može biti štetna za ljude.

Nemojte udarati daljinski upravljač i ne pokušavajte da ga rasklopite.

Nemojte dodirivati cevi povezane na uređaj.

Može doći do opekotina i povreda.

Klima uređaj nemojte koristiti za očuvanje preciznih uređaja, hrane, životinja, biljaka, kozmetike ili u bilo koje druge nestandardne svrhe.

Može doći do oštećenja imovine.

Izbegavajte dugo izlaganje ljudi, životinja ili biljaka direktnom toku vazduha iz klima uređaja.

To je štetno za ljude, životinje i biljke.

Ovaj uređaj nije predviđen da njime upravljaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim mogućnostima, koje nemaju iskustva ili umeća, sem ako nisu pod nadzorom ili im uputstva za upravljanje uređajem daje osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

8

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 8 2013-5-23 15:55:39

ZA ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

Uređaj nemojte čistiti direktnim prskanjem vodom. Za čišćenje uređaja nemojte koristiti ni benzen, izbeljivač niti alkohol.

Može doći do dekoloracije, deformacije, oštećenja, strujnog udara ili požara.

Pre čišćenja aparata, isključite ga iz struje i sačekajte dok se ventilatori ne zaustave.

Ako ne sačekate da se isključe, oni mogu da dovedu do električnog šoka ili požara.

ZA ČIŠĆENJE

OPREZ

Obazrivo čistite površinu dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice, jer ona ima oštre ivice.

Da se ne biste posekli, navucite debele pamučne rukavice dok čistite.

Nikada nemojte sami čistiti unutrašnjost klima uređaja.

Pozovite najbliži servis da vam očisti unutrašnjost uređaja.

Čišćenje unutrašnjeg filtera objašnjeno je u odeljku "Čišćenje klima

 uređaja".

Ukoliko se ne pridržavate pravila, može doći do oštećenja, strujnog udara ili požara.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 9

9

2013-5-23 15:55:39

Proveriti pre upotrebe

Radni opseg

Donja tabela prikazuje opsege temperature i vlažnosti u kojima uređaj može da radi. Proučite tabelu radi efikasne upotrebe.

Režim Unutrašnja temperatura Spoljašnja temperatura Unutrašnja vlažnost

Cooling (Hlađenje)

Heating (Grejanje)

16˚C~32˚C -10˚C~46˚C Relativna vlažnost 80% ili manje

27˚C ili hladnije -15˚C~24˚C -

Dry (Sušenje)

18˚C~32˚C -10˚C~46˚C -

Ukoliko klima uređaj radi duže vreme u režimu hlađenja u vlažnoj prostoriji, može doći do formiranja kapi rose.

Ukoliko spoljašnja temperatura padne ispod -5°C, sposobnost grejanja može biti umanjena za 60 do 70 odsto u odnosu na predviđeni kapacitet.

Model : AJ

Režim

Unutrašnja temperatura

Spoljašnja temperatura

Unutrašnja vlažnost

Komentar

Cooling

(Hlađenje)

Heating

(Grejanje)

Dry (Sušenje)

16˚C~32˚C

27˚C ili hladnije

-5˚C~46˚C

-15˚C~24˚C

80% ili manja

-

AJ100*** spoljašnja temperatura : -10˚C~46˚C .

-

18˚C~32˚C -5˚C~46˚C AJ100*** spoljašnja temperatura : -10˚C~46˚C .

Standardna temperatura za grejanje je 7˚C. Ukoliko spoljašnja temperatura padne na nulu ili u minus, sposobnost grejanja može biti redukovana u zavisnosti od temperaturnih uslova.

Ukoliko temperatura u prostoriji pređe 32˚C, uređaj neće moći da hladi punom snagom.

Održavanje klima uređaja.

Unutrašnja zaštita preko sistema kontrole jedinice

Ova unutrašnja zaštita se aktivira ukoliko dođe do kvara u klima uređaju.

Tip

Protiv hladnog vazduha

Ciklus odmrzavanja

Zaštita ugrađene baterije

Zaštita kompresora

Opis

Unutrašnji ventilator će se isključiti da hladan vazduh ne bi strujao kada toplotna pumpa radi.

Unutrašnji ventilator će biti isključen, da bi se otopio led kada grejna pumpa radi

Kompresor će se se isključiti kako bi se ugrađena baterija zaštitila kada klima uređaj radi u režimu hlađenja.

Klima uređaj se ne uključuje odmah nakon aktiviranja, kako bi se zaštitio kompresor spoljašnje jedinice.

OBAVEŠTENJE

• Ukoliko toplotna pumpa radi u režimu grejanja, aktivira se ciklus odmrzavanja da bi se uklonio led koji se eventualno nakupio na spoljašnjoj jedinici.

Unutrašnji ventilator se automatski gasi i resetuje tek kada se završi proces ciklus odmrzavanja.

10

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 10 2012-11-2 17:27:52

Provera naziva delova

Vaš klima uređaja može izgledati neznatno drugačije od modela prikazanog na gornjoj ilustraciji.

Osnovni delovi

Senzor vlažnosti

Senzor sobne temperature

Prikaz

Wi-Fi modul

Krilca toka vazduha

(levo i desno)

Indikator SPi

Krilca toka vazduha

(gore i dole)

Wi-Fi indikator

Tajmer /

Indikator d'light Cool

indikator

Prijemnik za daljinski upravljač

Dugme Power(uključivanje/gašenje)

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 11

11

2012-11-17 10:20:20

Provera daljinskog upravljača

• Uperite daljinski upravljač ka unutrašnjoj jedinici klima uređaja.

• Kada pritisnete taster na daljinskom upravljaču, čućete kratak zvčni signal (bip) unutrašnje jedinice i indikator transmisije ( ) će se pojaviti na ekranu daljinskog upravljača.

Tasteri na daljinskom upravljaču

Pre uključivanja funkcija daljinskog upravljača trebalo bi da podesite trenutno vreme. (Pogledajte stranu 18)

Ekran daljinskog upravljača

SPi

Uključuje ili isključuje SPi funkciju.

Smar Saver (Pametni štediša)

Manja potrošnja energije održava prostor svežim u temperaturnom opsegu od 24°C do 30°C.

Turbo

Radi pri automatskoj brzini ventilatora radi bržeg hlađenja.

Temp + -

Povećava/snižava temperaturu za 1˚C.

Auto Clean (Automatsko čišćenje)

Funkcija automatskog čišćenja – suši unutrašnjost uređaja da bi se uklonili mirisi.

d'light Cool

Uključuje ili isključuje d'light Cool funkciju.

On Timer (On tajmer)

Uključuje On tajmer.

Off Timer (Off tajmer)

Uključuje Off tajmer.

Power (uključivanje/gašenje)

Uključivanje/isključivanje klima uređaja.

Mode (Režim)

Postavlja jedan od pet radnih režima

(pogledajte uputstva na stranama 14 i 15).

Quiet (Tiho)

Smanjuje buku pri radu unutrašnje jedinice.

Air swing (Tok vazduha)

Aktiviranje/deaktiviranje kretanja krilaca za usmeravanje toka vazduha nagore i nadole.

Fan (Ventilator)

Podešavanje količine vazduha koja prolazi kroz klima uređaj, sa četiri brzine ventilatora: Auto,

Sporo, Srednje, Brzo.

Uključuje režim.

Set/Cancel (Postavi/Odustani)

Poništava tajmer/ režim

2 nd

F

Zamenite funkciju tastera na daljinskom upravljaču.

Temp/Humi

• Prikazuje na pet sekundi temperaturu i vlažnost na ekranu unutrašnje jedinice:

- Hi : Visoka (ako je relativna vlažnost 70% ili više)

- Sd : Standardna (ako je relativna vlažnost ispod 70%)

- Za sobnu temperaturu će biti prikazana tačna vrednost.

Beep off

Za gašenje zvuka prilikom pritiska na taster.

Display off

Za gašenje osvetljenja ekrana

Time set

Podešavanje trenutnog vremena

OBAVEŠTENJE

• kada pritisnete [2 nd

F] taster, indikator će biti prikazan na daljinskom upravljaču i onda ćete moći da podesite funkcije kao što je navedeno: d'light Cool  Temp/Humi, Auto Clean  Beep Off, good’ sleep  Display Off, On Timer  Time Set .

Ukoliko odaberete funkciju tastera koja mu je dodeljena a ona je već zamenjena 2 nd poništena.

F tasterom 2 nd F funkcija će biti

12

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 12 2012-11-2 17:28:02

Ekran daljinskog upravljača

Indikator Tiho

Indikator Turbo

Indikator SPi

Indikator Smart Saver

Indikator d'light Cool

Indikator 2 nd

F

Indikator temperature

Indikator On tajmer

Indikator Off tajmer

Indikator Indikator vreme

Indikator rada

Indikator ispražnjenosti baterije

Indikator transmisije

Indikator toka vazduha

Indikator brzine ventilatora

Auto (Turbo)

Sporo

Srednje

Brzo

OPREZ

• Vodite računa da voda ne prodre u daljinski upravljač.

Vreme za zamenu baterije

Kada se baterije istroše, na ekranu daljinskog upravljača biće prikazano ( ). Kada vidite tu ikonicu, zamenite baterije. Za daljinski upravljač su potrebne dve AAA baterije od 1,5 V.

Odlaganje daljinskog upravljača

Kada daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite baterije i odložite ga.

Stavljanje baterija

1. Gurnite polugicu na poleđini daljinskog upravljača u pravcu strelice i podignite poklopac.

2. Ubacite dve AAA baterije.

Proverite oznake + i -. Vodite računa da baterije budu pravilno postavljene.

3. Vratite poklopac u prvobitni položaj.

Trebalo bi da čujete "klik" kada poklopac legne kako treba.

OBAVEŠTENJE

• Fluroscentne lampe (poput "munja lampi") mogu ometati signal ukoliko se nađu u istoj prostoriji.

• Ukoliko daljinskim upravljačem kontrolišete i druge uređaje, pozovite najbliži servis.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive

2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

13

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 13 2012-11-2 17:28:06

Osnovna funkcija

Osnovna funkcija je jedan od režima rada koji se odabira tasterom Mode (režim).

Auto (Auto)

U Auto režimu, klima uređaj će automatski podesiti temperaturu i brzinu ventilatora prema temperaturi koju registruje senzor sobne temperature.

• Ukoliko koristite multisistem, u Auto režimu, sistem bira podešavanje temperature i režim rada (Hlađenje ili Grejanje)na osnovu sobne temperature na početku rada.

Cool (Hlađenje)

U režimu hlađenja, klima uređaj će hladiti vašu prostoriju. Temperaturu i brzinu ventilatora možete podesiti da se rashladite leti.

• Ukoliko je spoljašnja temperatura znatno viša od zadate unutrašnje temperature, uređaju će trebati malo vremena da ohladi prostoriju.

• Tihi režim ( , ) stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu hlađenja.

Dry (Sušenje)

Klima uređaj u režimu sušenja radi kao isušivač, izvlačeći vlagu iz vazduha u prostoriji.

Režim sušenja osvežava vazduh u vlažnoj klimi.

Fan (Ventilator)

Ovaj režim služi za provetravanje prostorije. Ventilator će poslužiti za osvežavanje ustajalog vazduha u prostoriji.

Heat (Grejanje)

Klima uređaj greje i hladi. U hladnoj zimi, ovim svestranim uređajem možete ugrejati prostoriju.

• Ventilator možda neće raditi tri do pet minuta nakon uključivanja uređaja, da bi se izbeglo uduvavanje hladnog vazduha dok se jedinica ne zagreje.

• Tihi režim ( , ) stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu grejanja.

• Pošto klima uređaj uzima toplotu iz spoljašnjeg vazduha, sposobnost grejanja može biti smanjena ukoliko je napolju izuzetno niska temperatura.

Koristite dodatni uređaj za grejanje u kombinaciji s klima uređajem ako primetite da je grejanje vazduha nedovoljno.

14

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 14 2012-11-2 17:28:07

Pritisnite taster da biste uključili klima uređaj.

Pritisnite taster da biste izabrali radni režim.

• Svaki put kada pritisnete taster Mode (režim), režim će se promeniti po ovom redosledu: Auto (Auto), Cool (Hlađenje), Dry

(Sušenje), Fan (Ventilator) i Heat (Grejanje).

Pritisnite taster da biste podesili brzinu ventilatora.

Auto (Auto)

Cool (Hlađenje)

Dry (Sušenje)

Fan (Ventilator)

Heat (Grejanje)

(Auto)

(Auto), (Sporo),

(Auto)

(Sporo), (Srednje),

(Auto), (Sporo),

(Srednje),

(Brzo)

(Srednje),

(Brzo)

(Brzo)

Pritisnite taster da biste podesili temperaturu.

Auto (Auto) Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.

Cool (Hlađenje) Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.

Dry (Sušenje) Nije moguće podesiti temperaturu.

Fan (Ventilator) Nije moguće podesiti temperaturu.

Heat (Grejanje) Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.

OBAVEŠTENJE

• Pritisnite Temp/Humi taster na daljinskom upravljaču za proveru temperature i nivoa vlažnosti u prostoriji.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 15

15

2012-11-2 17:28:09

Podešavanje smera toka vazduha

Protok vazduha možete usmeravati po želji.

Vertikalan tok vazduha

Krilca za tok vazduha se pomeraju gore-dole.

Pritisnite taster za tok vazduha na daljinskom upravljaču.

Ponovo pritisnite taster za tok vazduha na daljinskom upravljaču kako bi se krilca zadržala u izabranom položaju.

Horizontalan tok vazduha

Krilca za tok vazduha se pomeraju levo-desno.

Pritisnite taster za tok vazduha na daljinskom upravljaču.

 desno.

Ponovo pritisnite taster za tok vazduha na daljinskom upravljaču kako bi se krilca zadržala u izabranom položaju.

OBAVEŠTENJE

• Nije moguće podešavati tok vazduha u good sleep režimu dok jedinica hladi.

Ipak, možete podesiti tok kretanja vazduha u good sleep režimu dok jedinica greje.

Korišćenje Turbo funkcije

Turbo funkcija će brzo i efi kasno ohladiti prostoriju.

Pritisnite taster Turbo

na daljinskom upravljaču u režimu hlađenja.

 uključenom Turbo funkcijom 30 minuta.

Odustani

Pritisnite taster Turbo

još jedanput.

OBAVEŠTENJE

• Turbo funkcija je dostupna samo u režimu hlađenja.

• Ukoliko pritisnete taster Mode (Režim) dok je Turbo funkcija aktivna, one će se isključiti.

• Dok je ova funkcija aktivna, ne mogu se podešavati temperatura ni brzina ventilatora.

16

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 16 2012-11-2 17:28:12

Režim

Pre korišćenja good' sleep režima podesite trenutno vreme.(Za podešavanje trenutnog vremena pogledajte stranu 18)

Za udoban san, klima uređaj će u ovome režimu raditi po principu: Uspavljivanje  Čvrst san  Buđenje iz režima

Kada je klima uređaj uključen i u režimu hlađenja/grejanja

1. Pritisnite taster na daljinskom upravljaču.

Indikator će se pojaviti i Off tajmer indikator će početi da trepće na ekranu daljinskog upravljača.

2. Pritisnite tastere za podešavanje.

Tajmer možete podesiti u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. do tri časa, i u celočasovnim jedinicama, od tri časa do dvanaest sati.

Trajanje se može postaviti od minimalnih 30 minuta na maksimalnih dvanaest sati.

Podrazumevano vreme je podešeno na osam sati.

3. Pritisnite taster Set/Cancel (Postavi/Odustani) za aktivaciju.

Indikator Off tajmer će prestati da trepće i podešeno vreme će biti prikazano na tri sekunde.

Zatim klima uređaj prelazi u režim good’sleep.

Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete taster Set/Cancel (Postavi/Odustani) nakon pritiska na indikator Off tajmer i

, klima uređaj će se vratiti u prethodni režim. Proverite

indikator na unutrašnjoj jedinici.

.

Odustani

Pritisnite taster Set/Cancel (Postavi/Odustani) još jedanput.

Željenu temperaturu možete podesiti za 1˚C u opsegu od 16˚C do 30˚C.

Brzina ventilatora će biti automatski podešena prema

Ukoliko pak odaberete možete podesiti brzinu ventilatora.

režimu.

režim dok je uključeno grejanje,

Kada je uključen režim.

U režimu hlađenja : Tok kretanja vazduha će biti automatski podešen.

U režimu grejanja : Moguće je podesiti tok kretanja vazduha.

Promene temperature i brzine ventilatora u režimu

• Fall asleep (Uspavljivanje): Ušuškava vas u san snižavanjem temperature.

• Sound sleep (Čvrst san): Opušta telo i blago podiže temperaturu.

• Buđenje iz režima: Omogućuje vam da se probudite osveženi u prijatnom vazdušnom okruženju.

OBAVEŠTENJE

• Podesite Off tajmer u režimu preko pet sati. Nelagodno ste spavali zato što je prekratko ili predugačko (jer je podrazumevana vrednost osam sati).

podešen

• Ukoliko je

Ako je podešenog prekida.

režim podešen na vreme kraće od 4 časa, operacija će odmah biti zaustavljena.

režim podešen na interval duži od pet sati, biće pokrenut kao faza Buđenja jedan sat pre

• Preporučena temperatura je između 25˚C i 27˚C za hlađenje i od 21˚C do 23˚C za grejanje.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 17

17

2012-11-16 16:25:09

Podešavanje trenutnog vremena

Pre uključivanja funkcija klima-uređaja podesite trenutno vreme.

1. Pritisnite 2 nd

F taster

Indikator 2 nd

F pojaviće se na ekranu daljinskog upravljača.

2. Pritisnite Time Set taster da biste podesili trenutno vreme.

AM ili PM će treperiti i možete podesiti vreme pritiskom na Temp hr. + ili – tastere za sate i Fan min.   tastere za minute.

3. Pritisnite taster Time Set za aktivaciju.

Podešavanje On/Off tajmera

OPREZ

Proverite trenutno vreme na daljinskom upravljaču pre uključivanja ove funkcije.

• Podrazumevano vreme je podešeno na 12 AM na daljinskom upravljaču. Nakon zamene baterija trenutno vreme će se resetovati na podrazumevano.

Klima uređaj možete podesiti tako da se uključi ili isključi u zadato vreme.

Podešavanje On tajmera kada je klima uređaj isključen / Podešavanje Off tajmera kada je klima uređaj uključen

Podešavanje On tajmera

1. Pritisnite taster On tajmer/Off tajmer.

Indikator On/Off tajmer će zatreperiti na ekranu daljinskog upravljača.

2. Pritisnite Temp hr. + ili – tastere i Fan min. tastere da biste podesili vreme.

Vreme možete podesiti u celočasovnim jedinicama, u trajanju od 1 sat do 12 sati u skladu sa AM - PM i minutama, od 1 minuta do 59 minuta.

18

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 18 2012-11-2 17:28:16

Podešavanje Off tajmera

3. Pritisnite taster Set/Cancel (Postavi/Odustani) za aktivaciju.

Indikator On tajmer će prestati da trepće i podešeno vreme će biti prikazano na tri sekunde.

Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete taster Set/Cancel (Postavi/Odustani) nakon što ste podesili vreme, klima uređaj će se vratiti u prethodni režim. Proverite

On ili Off tajmer indikator i indikator na unutrašnjoj jedinici.

Odustani

Pritisnite taster Set/Cancel (Postavi/Odustani) još jedanput.

Dodatne opcije u režimu On tajmer.

Prikazuje poslednje podešeni režim pre gašenja uređaja.

Podešavanje brzine ventilatora nije moguće.

Simultano podešavanje On i

Off tajmera

Temperaturu možete podesiti u režimima Auto (Auto)/ Cool (Hlađenje)/

Heat (Grejanje) .

OBAVEŠTENJE

• Samo poslednje podešavanje tajmera će biti zapamćeno između On/Off tajmera i Off tajmer funkcija.

Ponovite isti postupak za podešavanje On i Off tajmera.

OBAVEŠTENJE

• Podešavanja On tajmera i Off tajmera ne bi trebalo da budu ista.

• Pritisnite taster Set/Cancel (Postavi/Odustani) na daljinskom upravljaču dok je uključena kombinacija tajmera.

I On i Off tajmer će biti poništeni i indikator će nestati.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 19

19

2012-11-2 17:28:18

Ova funkcija će podesiti temperaturne granice radi uštede energije dok klima uređaj radi u režimu hlađenja.

Pritisnite taster hlađenja.

 ekranu daljinskog upravljača.

Krilca za tok vazduha se pomeraju gore-dole.

 na tu vrednost.

Odustani

Pritisnite taster Smart Saver još jedanput.

OBAVEŠTENJE

• Funkcija Smart Saver je dostupna samo u režimu hlađenja.

• Kada je ova funkcija aktivirana, temperaturni opseg je limitiran na 24°C ~ 30°C.

• Ukoliko želite da snizite temperaturu ispod 24°C, isključite funkciju Smart Saver pritiskom na taster Smart Saver još jedanput.

• Temperatura i brzina ventilatora se takođe mogu podesiti (pogledajte uputstva na strani 15).

• Ukoliko pritisnete taster Mode (Režim) dok je funkcija Smart Saver aktivna, ona će se isključiti.

Korišćenje funkcije SPi

SPi (super plazma jon) stvara vodonik (H) i kiseonik (O

2

) koji uklanjaju i razgrađuju štetne čestice. Omogućava vam da lakše dišete, kao da živite pored vodopada, okeana, reka i planina.

Pritisnite taster na daljinskom upravljaču.

indikator će se pojaviti na ekranu daljinskog upravljača i klima-uređaj će stvarati

SPi .

Odustani

Pritisnite taster još jedanput.

OBAVEŠTENJE

• funkcija se može odabrati svejedno da li je klima-uređaj uključen ili isključen.

20

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 20 2012-11-2 17:28:20

Funkcija Auto clean (Auto čišćenje) sprečava razvijanje buđi tako što uklanja vlagu iz unutrašnje jedinice. Vlaga se kondenzuje u unutrašnjoj jedinici. Aktiviranje ove funkcije obezbeđuje čistiji i zdraviji vazduh.

Pritisnite taster Auto Clean.

Ako je klima uređaj isključen,

uključiti.

Ako je klima uređaj uključen,

Nakon isključivanja klima-uređaja,Indikator za Auto čišćenje će biti prikazan na ekranu unutrašnje jedinice i funkcija će se uključiti.

Vreme rada funkcije varira u zavisnosti od prethodno korišćenog režima.

Režimi Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje: približno 30 minuta.

Režimi Auto(grejanje), Grejanje, Ventilator: približno 15 minuta.

Odustani

Pritisnite taster Auto Clean još jedanput.

OBAVEŠTENJE

• Auto clean indikator se pojavljuje samo na ekranu unutrašnje jedinice kao

(Clean).

• Kada je klima uređaj uključen, funkcija Auto čišćenja će se uključiti nakon prestanka rada uređaja.

Korišćenje funkcije d'light Cool

Senzor u unutrašnjoj jedinici meri temperaturu i vlažnost i održava sobnu temperaturu na najprijatnijem mogućem nivou automatskom kontrolom termostata i brzine ventilatora.

Pritisnite taster hlađenja.

 daljinskog upravljača.

 sobnoj temperaturi i vlažnosti.

Odustani

Pritisnite taster d'light Cool još jedanput.

OBAVEŠTENJE

• Funkcija d'light Cool je dostupna samo u režimu hlađenja.

• Kada se d'light Cool funkcija uključi, temperatura će biti automatski podešena i na ekranu daljinskog upravljača će se pojaviti .

• Ukoliko pritisnete taster Mode (Režim) dok je d'light Cool funkcija aktivna, one će se isključiti.

• Ukoliko koristite multisistem, ovaj režim će biti aktivan samo ukoliko je na svim jedinicama postavljen d'light Cool režim.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 21

21

2012-11-2 17:28:22

Korišćenje funkcije Tiho

Buku koju proizvodi unutrašnja jedinica možete smanjiti.

Pritisnite taster hlađenja ili grejanja.

Odustani

Pritisnite taster Quiet (Tiho) još jedanput.

OBAVEŠTENJE

• Ukoliko koristite multisistem, ovaj režim će biti aktivan samo ukoliko je na svim jedinicama postavljen Tihi režim.

Korišćenje Smart A/C aplikacije

Možete na jednostavan način da kontrolišete Vaš klima uređaj bilo gde sa Smart APP.

OBAVEŠTENJE

• Radi više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu aplikacije Smart A/C.

22

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 22 2012-11-2 17:28:23

Čišćenje klima uređaja

OPREZ

Pre čišćenja uređaja, proverite da li je napajanje

isključeno i da li je uređaj isključen iz zidne utičnice.

Čišćenje unutrašnje jedinice

Prebrišite površinu uređaja vlažnom ili suvom krpom.

OBAVEŠTENJE

• Za čišćenje dela za razmenu toplote unutrašnje jedinice pozovite servis, jer se ona mora rastaviti.

• Ploča unutrašnje jedinice je osetljiva na ogrebotine pa bi bilo dobro da koristite krpu od mikrofibera.

Kada koristite krpu od mikrofibera trebalo bi je malo pokvasiti i očistiti od trunčica da ne bi ogrebale uređaj.

OPREZ

• Ekran uređaja nemojte čistiti alkalnim deterdžentom.

• Nemojte koristiti sumpornu ili hlorovodoničnu kiselinu, organske rastvarače (npr. izbeljivač, kerozin, aceton, itd.) za čišćenje površine uređaja i nemojte lepiti nikakve nalepnice na njega. Može doći do oštećenja površine uređaja.

Čišćenje dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice

Kada se na delu za razmenu toplote nataloži prašina, može doći do smanjenja performansi hlađenja. Zato taj deo čistite redovno.

Poprskajte ga vodom da biste ga očistili od prašine.

OBAVEŠTENJE

• Ukoliko ne možete sami da očistite deo, pozovite servis.

OPREZ

• Budite pažljivi oko oštrih ivica dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice.

Deo za razmenu toplote

(Ilustracija može biti unekoliko drugačija, u zavisnosti od modela.)

Otvaranje ploče

Čvrsto uhvatite svaku stranicu prednje ploče i podignite je da biste je otvorili.

Pustite ploču koja bi trebalo da je u položaju koji joj omogućava da sama stoji otvorena.

Da biste je zatvorili, blago podignite ploču i nežno je guratjte, zatim je spustite.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 23

23

2012-11-2 17:28:26

Čišćenje klima uređaja

Skidanje potpunog HD fi ltera

Uhvatite ručicu i podignite je. Zatim povucite fi lter ka sebi i skliznite ga nadole.

Potpuni HD fi lter

Čišćenje potpunog HD fi ltera

Sunđerasti potpuni HD fi lter, koji se može prati, hvata krupne čestice iz vazduha. Filter se čisti usisivačem ili ručnim pranjem.

Skinite ploču i izvadite HD filter.

Očistite filter usisivačem ili mekanom četkicom. Ukoliko je previše prašnjav, isperite ga pod mlazom vode.

Postavite ga u prvobitni položaj i vratite prednju ploču.

Osušite potpuni HD filter u provetrenoj prostoriji.

OBAVEŠTENJE

• Očistite potpuni HD fi lter svake dve nedelje. Period održavanja varira u zavisnosti od upotrebe i okoline. U prašnjavim prostorijama, čistite ga jednom nedeljno.

• Ukoliko fi lter sušite u zatvorenoj (ili vlažnoj) prostoriji, može doći do stvaranja neprijatnih mirisa. Ukoliko se to dogodi, ponovo ga očistite i osušite u dobro provetrenoj prostoriji.

24

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 24 2012-11-2 17:28:29

Održavanje klima uređaja

Ukoliko klima uređaj nećete koristiti duže vreme, osušite ga da bi ostao u najboljem mogućem stanju.

1. Osušite klima uređaj temeljno u roku od 3 do 4 časa dok ona radi u režimu za ventilaciju i izvadite kabl za napajanje iz struje. Nikakva vlažnost ne sme da ostane u komponentama uređaja, jer ona može da izazove unutrašnja ošteljenja.

2. Pre ponovnog korišćenja klima uređaja, nanovo ga prosušite pokretanjem u režimu Fan (Ventilator) i pustite ga da radi 3–4 sata. Na taj način ćete ukloniti neprijatne mirise koji su se u uređaju možda stvorili od vlage.

Periodične provere

Proučite ovu šemu radi pravilnog održavanja klima uređaja.

Tip Opis

Svake 2 nedelje

Svaka 3 meseca

Svaka 4 meseca

Jednom godišnje

Unutrašnja jedinica

Spoljašnja jedinica

Čišćenje potpunog HD filtera

Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)

Temeljno očistite deo za razmenu toplote (2)

Očistite cev za odvod kondenzacije (2)

Zamenite baterije u daljinskom upravljaču (1)

Očistite deo za razmenu toplote izvan jedinice (2)

Očistite deo za razmenu toplote unutar jedinice (2)

Očistite elektrokomponente mlazom vazduha (2)

Proverite da li su sve elektrokomponente čvrsto pričvršćene (2)

Očistite ventilator (2)

Proverite da li su sve komponente ventilatora čvrsto pričvršćene (2)

Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)

: Ovaj simbol označava periodičnu proveru unutrašnje/spoljašnje jedinice prema uputstvima za pravilno održavanje klima uređaja.

OPREZ

(1) Opisane radnje bi trebalo češće sprovoditi ako je uređaj u okruženju punom prašine.

(2) Ove poslove mora obaviti isključivo kvalifikovano osoblje. Više informacija potražite u Priručniku, u odeljku o ugradnji.

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 25

25

2013-5-23 15:55:48

Rešavanje problema

Pogledajte ovu šemu ako klima uređaj ne radi standardno. Ona vam može uštedeti vreme i nepotrebne troškove.

PROBLEM

Klima uređaj uopšte ne radi.

Ne možete da podesite temperaturu.

REŠENJE

• Proverite napajanje i pokušajte ponovo da uključite klima uređaj.

• Utaknite u struju ili uključite osigurač (ili prekidač), zatim pokušajte ponovo da uključite klima uređaj.

• Proverite da niste postavili Off tajmer. Pokušajte ponovo da uključite uređaj, pritiskom na taster Power.

• Proverite da niste odabrali režim Dry (Sušenje) /Fan

(Ventilator)/Turbo/d'light Cool. U tim režimima, zadata temperatura je automatski podešena i korisnik ne može da je promeni.

Hladan/topao vazduh ne izlazi iz klima uređaja.

• Proverite da li je zadata temperatura viša (u režimu hlađenja) ili niža (u režimu grejanja) od zadate temperature. Pritisnite taster Temp hr. + ili - na daljinskom upravljaču da biste promenili zadatu temperaturu.

• Proverite da nije prašina blokirala potpuni HD filter. Ukoliko ima dosta prašine na Potpuni HD filter, performanse hlađenja ili grejanja mogu opasti. Redovno održavajte uređaj.

• Proverite da li je spoljašnja jedinica prekrivena ili postavljena blizu neke prepreke. Uklonite prekrivač ili zaklon/prepreku.

• Ukoliko želite da koristite klima uređaj na sunčanoj strani, prekrijte spoljašnju jedinicu zavesama ili nečim sličnim.

• Proverite da nije zadat režim odmrzavanja.

Kada se formira led zimi ili kada je spoljašnja temperatura previše niska, uređaj automatski radi u režimu odmrzavanje.

U tom režimu, ventilator unutrašnje jedinice se zaustavlja i iz nje ne izlazi hladan vazduh.

• Učinak hlađenja ili grejanja može biti smanjen ako su otvorena vrata ili prozori.

Zatvorite vrata i prozore.

• Proverite da klima uređaj nije upravo prestao da hladi ili greje. U tom slučaju, samo će ventilator biti aktivan, da bi zaštitio kompresor spoljašnje jedinice.

• Proverite da dužina cevi nije prevelika. Ako je duža od predviđenog, učinak hlađenja ili grejanja može biti umanjen.

26

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 26 2012-11-2 17:28:29

PROBLEM

Podešavanje toka vazduha ne radi.

Podešavanje brzine ventilatora ne radi.

Daljinski upravljač ne radi.

Ne može se podesiti tajmer.

Indikator neprekidno trepće

Neprijatni mirisi se šire prostorijom dok uređaj radi.

Prijavljena je greška.

Uređaj pravi buku.

REŠENJE

• Proverite da niste odabrali režim ne možete podešavati tok vazduha.

. U ovom režimu

(Ukoliko je good’ sleep režim uključen u režimu grejanja, onda možete podesiti tok kretanja vazduha)

• Proverite da niste odabrali režim Auto (Auto)/ Dry (Sušenje)/

Turbo/ da je promeni.

/d'light Cool. U ovim režimima, zadata brzina ventilatora je automatski podešena i korisnik ne može

• Proverite da se nisu ispraznile baterije.

• Proverite da ništa ne blokira senzor.

• Proverite da se u blizini klima uređaja ne nalaze jake svetiljke.

Jako svetlo fluoroscentnih sijalica ili neonskih lampi može ometati elektromagnetne talase.

• Proverite da li ste pritisnuli taster Set/Cancel (Postavi/

Odustani) na daljinskom upravljaču nakon što ste podesili vreme.

• Pritisnite taster Power ili isključite priključak/prekidač napajanja.

Ukoliko indikator i dalje trepće, pozovite najbliži servis.

• Proverite da li uređaj radi u zadimljenoj prostoriji. Provetrite prostoriju ili uključite režim Fan (Ventilator) na sat-dva. (Mi ne koristimo komponente koje odaju miris u našim klima uređajima.)

• Očistite potpuni HD filter ako je prljav. Zamenite deodoransni filter ako se zaprljao.

• Ukoliko se pojave indikatori greške , , , ,

, , , svi trepću, , , , , , ,

, , , , , , , , , , na ekranu unutrašnje jedinice pozovite najbliži servis.

• U zavisnosti od upotrebe klima uređaja, može se čuti buka kada dođe do promene toka tečnosti za hlađenje. To je normalno.

27

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 27 2012-11-2 17:28:31

Rešavanje problema

PROBLEM REŠENJE

Spoljašnja jedinica se dimi.

Voda kaplje iz veze sa cevi na spoljašnjoj jedinici.

• Moguće je da nije reč o vatri nego o pari koja se stvara prilikom odmrzavanja dela za razmenu toplote u režimu grejanja tokom zime.

• Usled temperaturnih razlika može doći do stvaranja vode. To

je normalno.

U slučaju problema sa vezom aplikacije Smart A/C, pogledajte uputstvo za

upotrebu aplikacije Smart A/C.

28

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 28 2012-11-16 16:26:10

Junfrau EU_AR09FSSK&[email protected]_IB_DB68-03363A_SR.indd 29

29

2012-11-2 17:28:31

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project