Samsung SL-M2070F Čiernobiela multifunkčná tlačiareň s faxom 20 strán/min Užívateľská príručka

Samsung SL-M2070F Čiernobiela multifunkčná tlačiareň s faxom 20 strán/min  Užívateľská príručka
Používateľská príručka
ZÁKLADNÝ
ZÁKLADNÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, základnom ovládaní a
riešení problémov v operačnom systéme Windows.
POKROČILÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, pokročilom nastavení, používaní a riešení
problémov v prostredí viacerých operačných systémov.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.
ZÁKLADNÝ
Základy faxovania
1. Úvod
Kľúčové výhody
5
Funkcie jednotlivých modelov
8
Užitočné vedieť
14
O tejto používateľskej príručke
15
Informácie o bezpečnosti
16
Prehľad zariadenia
22
Ovládací panel – prehľad
26
Zapnutie zariadenia
30
Lokálna inštalácia ovládača
31
Preinštalujte ovládač tlačiarne
32
3. Údržba
Objednanie spotrebného materiálu a
príslušenstva
71
Dostupné doplnky
72
Skladovanie kazety s tonerom
73
Rozprestretie tonera
75
Výmena tonerovej kazety
77
Monitorovanie životnosti spotrebného
materiálu
79
Nastavenie výstrahy na nízky stav tonera 80
Čistenie zariadenia
2. Prehľad ponuky a základné
nastavenie
65
81
Rady na premiestňovanie a skladovanie
zariadenia
Prehľad ponúk
34
Základné nastavenia tlačiarne
39
Médiá a podávač
41
Základné funkcie tlače
54
Základné kopírovanie
59
Základy skenovania
64
87
2
ZÁKLADNÝ
4. Odstraňovanie ťažkostí
Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
89
Odstraňovanie zaseknutých originálov
90
Odstránenie uviaznutého papiera
94
Význam LED kontrolky stavu
97
Význam zobrazených správ
100
5. Príloha
Špecifikácie
106
Usmerňujúce informácie
116
Autorske pravo
130
3
1. Úvod
Táto kapitola obsahuje informácie, ktoré sú dôležité pred prvým použitím zariadenia.
• Kľúčové výhody
5
• Funkcie jednotlivých modelov
8
• Užitočné vedieť
14
• O tejto používateľskej príručke
15
• Informácie o bezpečnosti
16
• Prehľad zariadenia
22
• Ovládací panel – prehľad
26
• Zapnutie zariadenia
30
• Lokálna inštalácia ovládača
31
• Preinštalujte ovládač tlačiarne
32
Kľúčové výhody
Šetrná k životnému prostrediu
Tlač vysokou rýchlosťou vo vysokom rozlíšení
• Toto zariadenie podporuje funkciu Eco, ktorá vám pomôže ušetriť toner
a papier (pozrite „Eco tlač“ na strane 57).
• Môžete tlačiť s rozlíšením až 1 200 x 1 200 dpi efektívneho výstupu.
• Tlačou viacerých stránok dokumentu na jeden list papiera je možné
ušetriť papier (pozrite „Používanie pokročilých funkcií tlače“ na strane
213).
• Tlačou na obe strany papiera je možné dosiahnuť jeho úspory
(obojstranná tlač) (manuálna) (pozrite „Používanie pokročilých funkcií
tlače“ na strane 213).
• Toto zariadenie automaticky šetrí elektrickú energiu tým, že podstatne
znižuje jej spotrebu v čase, keď sa nepoužíva.
• Kvôli úspore energie vám odporúčame používať recyklovaný papier.
• Rýchla tlač na požiadanie
- M207x series
▪ Jednostranná tlač: 20 str./min. (A4) alebo 21 str./min. (Letter)
- M2074 series
▪ Jednostranná tlač: 18 str./min. (A4) alebo 19 str./min. (Letter)
Kľúčové výhody
Pohodlie
Široký rozsah funkcií a podpora aplikácií
• Aplikácia Easy Capture Manager umožňuje jednoduché úpravy a tlač
obrázkov zachytených stlačením klávesu Print Screen na klávesnici
(pozrite „Easy Capture Manager“ na strane 250).
• Podporuje rozličné veľkosti papiera (pozrite „Technické špecifikácie
tlačových médií“ na strane 109).
• Aplikácia Samsung Easy Document Creator pomáha používateľom
skenovať, zostavovať a ukladať dokumenty vo viacerých formátoch
vrátane formátu .epub. Tieto dokumenty sa dajú zdieľať cez stránky
sociálnych sietí alebo faxom (pozri „Používanie aplikácie Samsung
Easy Document Creator“ na strane 257).
• Nástroj AnyWeb Print umožňuje zachytiť aktuálnu obrazovku, zobraziť
a vytlačiť obrazovku programu Windows Internet Explorer
jednoduchším spôsobom ako v prípade bežných programov (pozrite
„Samsung AnyWeb Print“ na strane 251).
• Nástroj Smart Update vám umožňuje zistiť dostupnosť najnovšieho
softvéru a nainštalovať najnovšiu verziu počas inštalácie ovládača
tlačiarne. Táto funkcia je k dispozícii iba v systéme Windows.
• Ak máte prístup na internet, na stránke spoločnosti Samsung môžete
získať pomoc, podporné aplikácie, ovládače zariadení, príručky a
informácie o objednávaní: www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie.
• Tlač vodoznakov: Dokumenty je možné označiť zadanými slovami,
napríklad „Dôverné“ (pozri „Používanie pokročilých funkcií tlače“ na
strane 213).
• Tlač plagátov: Text a obrázky na každej strane dokumentu je možné
zväčšiť a vytlačiť na viac listov papiera, ktoré po zlepení vytvoria plagát
(pozrite „Používanie pokročilých funkcií tlače“ na strane 213).
• Tlačiť môžete v rozličných operačných systémoch (pozrite „Požiadavky
na systém“ na strane 112).
• Zariadenie je vybavené rozhraním USB a/alebo sieťovým rozhraním.
Kľúčové výhody
AirPrint
Pozrite si časť „Predstavenie spôsobov nastavenia bezdrôtového
pripojenia“ na strane 154.
• Funkcia AirPrint umožňuje bezdrôtovo tlačiť zo zariadení iPhone, iPad
a iPod touch z operačného systému iOS 4.2 alebo novšieho.
Podpora rozličných metód nastavení
bezdrôtových sietí
• Používanie tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Pomocou tlačidla WPS na zariadení a prístupového bodu
(bezdrôtového routera) sa môžete jednoducho pripojiť k bezdrôtovej
sieti.
• Používanie USB kábla alebo sieťového kábla
- Pomocou USB kábla alebo sieťového kábla sa môžete pripojiť a
nastaviť rôzne parametre bezdrôtovej siete.
• Používanie funkcie Wi-Fi Direct
- Pomocou funkcie Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct môžete tlačiť pohodlne z
vášho mobilného zariadenia.
Funkcie jednotlivých modelov
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť niektoré funkcie a doplnkový tovar k dispozícii.
Operačný systém
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
Operačný systém
(●: dostupná funkcia, prázdne: funkcia nie je k dispozícii)
Softvér
Softvér
Ovládač tlačiarne SPL
Ovládač tlačiarne PCL
Ovládač tlačiarne PS
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Funkcie jednotlivých modelov
Softvér
Ovládač tlačiarne XPSa
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
●
●
Direct Printing Utility
Samsung Easy Printer
Manager
Scan to PC settings
Fax to PC settings
Device Settings
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Printer Status
●
●
AnyWeb Print
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
(Len M207xW Series)
(Len M207xFW Series)
●
●
(Len M207xW Series)
(Len M207xFW Series)
●
●
SyncThru Admin Web Service
Easy Eco Driver
Fax
Samsung Network PC Fax
a. V prípade ovládača XPS: podporované len pre operačný systém Windows cez webovú stránku spoločnosti Samsung (www.samsung.com)
(●: dostupná funkcia, prázdne: funkcia nie je k dispozícii)
●
Funkcie jednotlivých modelov
Rôzne funkcie
Funkcie
Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
●
●
Rozhranie káblovej lokálnej siete Ethernet 10/100 Base TX
●
(Len M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(Len M207xW Series)
(Len M207xFW series /M207xHW series)
●
●
(Len M207xW Series)
(Len M207xFW series /M207xHW series)
Eco printing (Ovládací panel)
●
●
Duplexná (obojstranná) tlač (manuálna)b
●
●
Sieťové rozhranie 802.11 b/g/n – bezdrôtová sieť LANa
NFC tlač/skenovanie
Rozhranie na pamäť USB
Pamäťový modul
Mass Storage Device (veľkokapacitné pamäťové zariadenie)
(pevný disk)
Obojstranný automatický podávač dokumentov (DADF)
Automatický podávač dokumentov (ADF)
●
Funkcie jednotlivých modelov
Funkcie
Fax
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Odoslanie na viaceré miesta
●
Odložené odoslanie
●
Prioritné odoslanie
●
Obojstranné odoslanie
Zabezpečený príjem
●
Obojstranná tlač
Odoslať/prijať/presmerovať faxovanie
Odoslať/prijať/presmerovať - e-mail
Odoslať/prijať/presmerovať - server
●
Funkcie jednotlivých modelov
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Naskenovať do PC
●
●
Skenovania do WSD
●
●
(Len M207xW Series)
(Len M207xFW Series)
Funkcie
Skenovanie
Skenovanie do e-mailu
Skenovanie na SMB server
Skenovanie na FTP server
Obojstranné skenovanie
Funkcie jednotlivých modelov
M207x series
M207xW series
M207xF series
M207xFW series
M207xFH series
M207xHW series
Kopírovanie preukazu
●
●
Zmenšené alebo zväčšené kopírovanie
●
●
Triedenie kópií
●
●
2 stránky na jeden list/4 stránky na
jeden list
●
●
Upravenie pozadia
●
●
Funkcie
Kopírovanie
Plagát
Klon
Kniha
Posun okraja
Vymazanie okrajov
Zvýraznenie sivej
Obojstranná kópia
a. V niektorých krajinách nemusí byť karta s rozhraním bezdrôtovej siete LAN k dispozícii. V niektorých krajinách je možné používať iba protokol 802.11 b/g. Obráťte sa na
lokálneho distribútora spoločnosti Samsung alebo predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
b. Iba pre Windows.
(●: dostupná funkcia, prázdne: funkcia nie je k dispozícii)
Užitočné vedieť
Zariadenie netlačí.
Zasekol sa papier.
• Otvorte zoznam tlačového radu a odstráňte dokument zo
zoznamu (pozrite „Zrušenie tlačovej úlohy“ na strane 55).
• Otvorte a zatvorte skenovaciu jednotku (pozrite „Pohľad
spredu“ na strane 23).
• Odstráňte ovládač a znovu ho nainštalujte (pozrite
„Lokálna inštalácia ovládača“ na strane 31).
• Podľa tejto príručky skontrolujte postup pri odstraňovaní
zaseknutého papiera a postupujte podľa neho (pozrite
„Odstránenie uviaznutého papiera“ na strane 94).
• Vyberte zariadenie ako predvolené v nastaveniach
Windows (pozrite „Nastavenie zariadenia ako
predvoleného zariadenia“ na strane 212).
Výtlačky sú rozmazané.
Kde môžem kúpiť príslušenstvo alebo
spotrebný materiál?
• Hladina tonera môže byť nízka alebo nerovnomerná.
Zatraste tonerovú kazetu (pozrite „Rozprestretie tonera“ na
strane 75).
• Informujte sa u distribútora spoločnosti Samsung alebo u
predajcu.
• Vyskúšajte iné nastavenie rozlíšenia tlače (pozrite
„Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
• Navštívte stránku www.samsung.com/supplies. Zvoľte si
krajinu/región a pozrite si informácie o službách dostupných
pre výrobok.
• Vymeňte tonerovú kazetu (pozrite „Toner cartridge“ na
strane 77).
Stavová LED kontrolka bliká alebo je stále
rozsvietená.
• Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.
• Podľa tejto príručky skontrolujte význam LED kontroliek a
postupujte podľa nich (pozrite „Význam LED kontrolky stavu“
na strane 97).
Môžete si môžem prevziať ovládač k
zariadeniu?
• Na webovej lokalite spoločnosti môžete získať pomoc,
podporné aplikácie, ovládače zariadení, príručky a
informácie na objednávanie. Prejdite na stránku
www.samsung.com nájdite svoje zariadenie > podpora
alebo na stiahnutie).
O tejto používateľskej príručke
Táto používateľská príručka obsahuje informácie pre základné
oboznámenie sa so zariadením, ako aj podrobný popis každého kroku pri
používaní zariadenia.
•
Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny.
•
V prípade problémov pri používaní zariadenia si prečítajte kapitolu o
odstraňovaní problémov.
•
Základné termíny používané v tejto príručke sú vysvetlené v kapitole
„Slovník“.
•
V závislosti od možností a modelu zariadenia, ktoré ste si zakúpili, sa
môžu všetky obrázky zobrazené v tejto používateľskej príručke
odlišovať od vášho zariadenia.
•
Snímky obrazoviek v tejto príručke správcu sa môžu líšiť od skutočnosti
v závislosti od verzie firmvéru/ovládača konkrétneho zariadenia.
•
Postupy v tejto používateľskej príručke sú založené hlavne na prostredí
systému Windows 7.
2
Všeobecné ikony
Ikona
Text
Opis
Pozor
Poskytuje používateľom informácie za účelom
ochrany zariadenia pred možným mechanickým
poškodením alebo nefunkčnosťou.
Poznámka
Poskytuje ďalšie informácie alebo podrobné
špecifikácie funkcií a vlastností zariadenia.
1
Pravidlá
Niektoré termíny v tejto príručke sú vzájomne zameniteľné, ako je uvedené
nižšie:
•
Dokument znamená to isté čo originál či predloha.
•
Papier znamená to isté čo médium alebo tlačové médium.
•
Zariadenie znamená tlačiareň alebo MFP.
1. Úvod
15
Informácie o bezpečnosti
Tieto varovania a upozornenia môžu vás alebo vaše okolie ochrániť pred
poranením a môžu taktiež zabrániť poškodeniu zariadenia. Pred použitím
zariadenia sa uistite, že ste si pozorne prečítali všetky inštrukciám
a rozumiete im. Po prečítaní tejto časti odložte pokyny na bezpečnom
mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.
4
Prevádzkové prostredie
Varovanie
3
Dôležité bezpečnostné symboly
Vysvetlenie všetkých ikon a značiek, ktoré sú
použité v tejto kapitole
Varovanie
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť zranenie alebo smrť.
Pozor
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť menej závažné zranenie alebo
poškodenie majetku.
Neskúšajte.
Nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený alebo ak
elektrická zásuvka nie je uzemnená.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Na hornú časť zariadenia neklaďte žiadne predmety (vodu,
menšie kovové alebo ťažké predmety, sviečky, zapálené
cigarety atď.).
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
• Ak sa zariadenie prehreje, začne dymiť, vydávať zvláštne
zvuky alebo čudný zápach, okamžite vypnite hlavný vypínač
a zariadenie odpojte zo siete.
• Používateľ by mal mať v prípade mimoriadnej udalosti, pri
ktorej je nutné vytiahnuť zástrčku, prístup k elektrickej
zásuvke.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Prívodný kábel neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
Stúpanie po napájacom kábli alebo jeho narušenie ťažkým
predmetom by mohlo mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
1. Úvod
16
Informácie o bezpečnosti
Nevyťahujte zástrčku ťahom za kábel. Zástrčkou nemanipulujte
mokrými rukami.
Ak sa zástrčka nedá zasunúť do elektrickej zásuvky, násilne
sa o to nepokúšajte.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Privolajte elektrikára, aby vymenil zástrčku, inak by mohlo
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Nedovoľte domácim zvieratám obhrýzať napájací kábel,
telefónny kábel alebo káble na pripojenie k počítaču.
Pozor
Vášmu domácemu zvieratku to môže spôsobiť poranenie
elektrickým prúdom, ohňom a/alebo úraz.
Počas búrok alebo ak zariadenie dlhšie nepoužívate;
vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
5
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Buďte opatrní, oblasť výstupu papiera je horúca.
Spôsob prevádzkovania
Môže dôjsť k popáleniu.
Ak zariadenie spadlo, alebo sa jeho schránka zdá poškodená,
odpojte ho od všetkých rozhraní a privolajte kvalifikovaného
opravára.
Pozor
Nevyberajte zo zariadenia papier nasilu počas tlače.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Ak stroj nepracuje správne po aplikácii týchto pokynov,
odpojte stroj zo všetkých spojovacích rozhraní a požiadajte
kvalifikovaný servisný personál o pomoc.
Dbajte s opatrnosťou na to, aby ste nevložili ruku do škáry
medzi stroj a priehradku s papierom.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Inak by ste sa mohli zraniť.
Pri výmene papiera alebo odstraňovaní zaseknutého papiera
postupujte opatrne.
Nový papier má ostré hrany, mohli by ste sa bolestivo porezať.
1. Úvod
17
Informácie o bezpečnosti
6
Keď tlačíte veľké množstvá, spodná časť oblasti výstupu
papiera sa môže veľmi zohriať. Nedovoľte deťom dotýkať sa
zariadenia.
Môže dôjsť k popáleniu.
Pri vyberaní zakliesneného papiera nepoužívajte pinzety ani
iné ostré kovové predmety.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Nedovoľte, aby sa nahromadilo veľa papiera vo výstupnej
priehradke.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Inštalácia/Presun
Varovanie
Neumiestňujte stroj do oblasti, kde je prach, vlhkosť a úniky
vody.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Nablokujte ani nestrkajte predmety do ventilačného otvoru.
Zariadenie umiestnite do prostredia, ktoré spĺňa špecifikácie
prevádzkovej teploty a vlhkosti.
Zariadenie alebo jeho časti by sa mohli zahriať alebo by mohlo
dôjsť k poškodeniu či požiaru.
V opačnom prípade by sa mohli vyskytnúť problémy s kvalitou
tlače a mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Používanie iných ovládacích prvkov, úprav alebo postupov než
sú tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k
vystaveniu nebezpečného žiarenia.
pozrite „Všeobecné špecifikácie“ na strane 106.
Prúdovým vypínacím zariadením stroja je prívodný kábel.
Ak chcete vypnúť prívod energie, vytiahnite kábel zo zásuvky.
1. Úvod
18
Informácie o bezpečnosti
Pozor
Ak zariadenie chcete premiestniť, najskôr ho vypnite a odpojte
všetky káble. Nižšie uvedené informácie sú len odporúčania
na základe hmotnosti zariadenia. Ak váš zdravotný stav
nedovoľuje dvíhanie, nedvíhajte zariadenie. Požiadajte
o pomoc, a pri dvíhaní zariadenia vždy použite vhodný počet
ľudí.
Potom zariadenie zdvihnite:
Používanie zariadenia počas dlhého časového úseku a tlač
veľkého počtu strán v nevetranom priestore môže spôsobiť
znečistenie vzduchu a môže byť nebezpečné pre vaše
zdravie. Zariadenie umiestnite v dobre vetranom priestore
alebo otvorte okno, aby sa zabezpečil pravidelný obeh
vzduchu.
Zariadenie neklaďte na nestabilné povrchy.
Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť poranenie, alebo by
sa mohlo poškodiť.
• Ak zariadenie váži menej než 20 kg, môže ho dvíhať 1
osoba.
Používajte len AWG č.26a alebo väčší, linkový telefónny
kábel, ak je to nutné.
• Ak zariadenie váži 20 – 40 kg, mali by ho dvíhať 2 osoby.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
• Ak zariadenie váži viac než 40 kg, mali by ho dvíhať 4 a viac
osôb.
Uistite sa, že zástrčku zapájate do uzemnenej zásuvky.
Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť poranenie, alebo by
sa mohlo poškodiť.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tak, aby malo
dostatočný priestor na vetranie. Berte tiež do úvahy priestor
potrebný na otvorenie krytu a zásobníky.
Pre bezpečnú prevádzku používajte len kábel dodaný spolu
so zariadením. Ak so zariadením pracujúcim pod napätím
110V používate kábel dlhší ako 2 metre, potom by jeho
hodnota AWG mala byť 16 alebo viac.
Je potrebné, aby miesto bolo dobre vetrané a nachádzalo sa
ďaleko od priameho svetla, tepla a vlhkosti.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a úrazu
elektrickým prúdom či k požiaru.
Zariadenie neprikrývajte a neumiestňujte do tesných
priestorov.
Ak bude zariadenie slabo odvetrávané, môže dôjsť k požiaru.
1. Úvod
19
Informácie o bezpečnosti
Nepreťažujte elektrické zásuvky a predlžovacie káble.
Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.
Mohlo by to znížiť výkonnosť zariadenia alebo by mohlo dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom či k požiaru.
Mohlo by dôjsť k ich úrazu.
Stroj by mal byť pripojený na zdroj elektrického prúdu, ktorý je
uvedený na štítku.
Sami stroj nerozoberajte, neopravujte alebo neprestavujte.
Ak si nie ste istí napäťovým rozsahom vo vašej sieti,
kontaktujte dodávateľa elektrickej energie.
a. AWG: Americká káblová miera
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia. Ak zariadenie
potrebuje opravu, zavolajte kvalifikovaného opravára.
Pri čistení a prevádzke stroja prísne dodržiavajte pokyny v
príručke užívateľa poskytnutej so strojom.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
7
Údržba/Kontrola
Prívodný kábel a kontaktné plochy zástrčky udržiavajte v
čistote, bez prachu alebo vody.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Pozor
• Neodstraňujte žiadne priskrutkované kryty a ochranné
prvky.
Predtým než začnete zariadenie čistiť zvnútra, odpojte ho z
elektrickej zásuvky. Zariadenie nečistite benzénom,
riedidlom na farby či alkoholom; nestriekajte vodu priamo do
zariadenia.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
• Fixačnú jednotku by mali opravovať iba certifikovaní
servisní technici. Pri oprave necertifikovaným technikom
by mohlo dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom.
• Zariadenie by mali opravovať iba certifikovaní servisní
technici spoločnosti Samsung.
Keď pracujete vnútri stroja a vymieňate súčasti alebo čistíte
vnútrajšok, stroj nespúšťajte.
Mohli by ste sa zraniť.
1. Úvod
20
Informácie o bezpečnosti
8
Používanie spotrebného materiálu
Pozor
V prípade spotrebného materiálu, ktorý obsahuje tonerový
prach (kazeta s tonerom, nádoba s použitým tonerom,
zobrazovacia jednotka, atď.), postupujte podľa pokynov
nižšie.
• Pri likvidácii spotrebného materiálu dodržiavajte pokyny
na likvidáciu. Pokyny na likvidáciu vám poskytne predajca.
• Spotrebný materiál neumývajte.
Nerozoberajte tonerovú kazetu.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
Spotrebný materiál, ako sú kazety s tonerom alebo fixačná
jednotka, nepáľte.
Mohlo by dôjsť k explózii alebo nekontrolovateľnému
požiaru.
Spotrebný materiál, ako napríklad kazety s tonerom, držte pri
skladovaní mimo dosahu detí.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
Používanie recyklovaného spotrebného materiálu, ako
tonerov, a podobne môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
V prípade poškodenia v dôsledku použitia recyklovaných
spotrebných materiálov sa budú účtovať servisné poplatky.
• Ak nádobu s použitým tonerom vyprázdnite, nepoužívajte
ju znova.
Ak nebudete postupovať podľa pokynov vyššie, zariadenie
sa môže pokaziť alebo môžete znečistiť životné prostredie.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedbalosťou
používateľa.
Ak si tonerom znečistíte odev, neperte ho v horúcej vode.
Horúca voda by zafixovala toner do vlákna. Použite studenú
vodu.
Pri výmene tonera alebo pri vyberaní zaseknutého papiera
dávajte pozor, aby sa vám jeho prach nedostal na kožu či
odev.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
1. Úvod
21
Prehľad zariadenia
9
Príslušenstvo
Napájací kábel
Príručka rýchlou inštaláciou
CD disk so softvéroma
Rozličné príslušenstvob
a. Na CD disku sa nachádza ovládač zariadenia a softvérové aplikácie.
b. Rozličné príslušenstvo, ktoré je súčasťou zariadenia, sa môže líšiť podľa krajiny nákupu a konkrétneho modelu.
1. Úvod
22
Prehľad zariadenia
10
1
Pohľad spredu
2
• Táto ilustrácia sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od
vášho modelu. Existujú rozličné typy zariadení.
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
Kryt skenera
Ovládací panel
7
Výstupný zásobník
8
NFC (Near Field Communication)
štítok
3
Držadlo
9
Sklenená doska skenera
4
Zásobník
10
Skenovacia jednotkaa b
5
Držadlo zásobníka
11
Vnútorný kryt
6
Výstupná podpera
12
Tonerová kazeta
a. Pred otvorením skenovacej jednotky zatvorte kryt skenera.
b. Dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty.
Typ A
1
8
9
10
7
6
2
5
12
11
4
3
1. Úvod
23
Prehľad zariadenia
Typ B
1
2
1
Kryt podávača dokumentov
9
2
Kryt vodidla podávača
dokumentov
10
3
Výstupný zásobník
podávača dokumentov
11 NFC (Near Field Communication)
štítok
4
Podpera výstupu papiera
podávača dokumentov
12
5
Ovládací panel
13 Sklenená doska skenera
6
Držadlo
14 Skenovacia jednotkaa b
7
Zásobník
15 Vnútorný kryt
8
Držadlo zásobníka
16 Tonerová kazeta
11
3
4
10
9
5
8
7
6
Výstupná podpera
Výstupný zásobník
Kryt skenera
a. Pred otvorením skenovacej jednotky zatvorte kryt skenera.
b. Dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty.
12
13
14
15
16
1. Úvod
24
Prehľad zariadenia
Typ B
11
Pohľad zozadu
• Táto ilustrácia sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od
vášho modelu. Existujú rozličné typy zariadení.
1
2
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
3
4
5
Typ A
1
Port USB
Port USB
2
Sieťový porta
3
Zásuvka externého telefónu (EXT.)
4
Zásuvka telefónnej linky (LINE)
5
Zásuvka napájania
a. Len M207xFW Series.
2
1
1
2
Zásuvka napájania
1. Úvod
25
Ovládací panel – prehľad
• V závislosti od modelu sa ovládací panel zobrazený na obrázku
môže odlišovať od panelu vášho zariadenia. Existujú rozličné typy
ovládacích panelov.
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
12
3
Správa na
displeji
4
Menu
Zobrazí režim ponúk a umožňuje prechádzanie
dostupných ponúk (pozrite „Prehľad ponúk“ na
strane 34).
5
Šípka vľavo/
vpravo
Umožňuje prechádzať možnosťami vo vybratej
ponuke a zvyšovať alebo znižovať hodnoty.
6
Stop/
Clear
Umožňuje kedykoľvek zastaviť vykonávanú
operáciu.
Power/
Wakeup
Zapne alebo vypne napájanie, alebo prebudí
zariadenie z úsporného režimu. Ak chcete
zariadenie vypnúť, toto tlačidlo stlačte na viac ako tri
sekundy.
Typ A
7
1
2
3
4
5
6
7
8
14
1
13
12
11
10
9
Start
Spustí úlohu.
9
Power
saver
Prejde do režimu spánku.
10
OK
Potvrdzuje výber na obrazovke.
8
ID Copy
Obe strany preukazu, napríklad vodičského,
môžete skopírovať na jednu stranu papiera (pozrite
„Kopírovanie preukazu“ na strane 62).
Scan to
Môžete prepínať medzi režimom skenovania a
kopírovania. Indikátor LED Scan to sa zapne v
režime skenovania a vypne v režime kopírovania.
2
Zobrazuje aktuálny stav a výzvy počas prevádzky.
11
12
Back
Umožňuje prejsť v ponuke o úroveň vyššie.
Status LED
kontrolka
Zobrazuje stav tlačiarne (pozrite „Význam LED
kontrolky stavu“ na strane 97).
Eco
Ak chcete počas tlače a kopírovania z počítača
znížiť spotrebu tonera a papiera, aktivuje režim Eco
(pozrite „Eco tlač“ na strane 57).
13
1. Úvod
26
Ovládací panel – prehľad
14
WPSa
Jednoduchá konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej
sieti bez počítača (pozrite „Pomocou tlačidla WPS“
na strane 156).
Stlačte toto tlačidlo a Status LED kontrolka začne
blikať. Ak chcete vytlačiť iba aktívnu obrazovku,
tlačidlo uvoľnite v momente, keď Status LED
kontrolka prestane blikať. Ak chcete vytlačiť celú
obrazovku, tlačidlo uvoľnite počas blikania.
• Funkciu Tlač obrazovky je možné použiť
iba v operačných systémoch Windows a
Mac.
• Túto funkciu možno použiť len v prípade
zariadenia pripojeného prostredníctvom
rozhrania USB.
Print
Screen
• Keď tlačíte aktívne okno/obrazovku
celého monitora pomocou tlačidla
vytlačenia obrazovky, zariadenie môže
použiť viac toneru, a to v závislosti od
tlačeného obsahu.
• Túto funkciu môžete použiť, iba ak je
nainštalovaný program Samsung Easy
Printer Manager náležiaci k zariadeniu.
Ak používate operačný systém pre
počítače Mac, musíte aktivovať funkciu
Screen Print Settings v aplikácii
Samsung Easy Printer Manager. Iba tak
budete môcť používať funkciu Print
Screen.
a. Len M207xW/M207xFW Series.
1. Úvod
27
Ovládací panel – prehľad
13
7
Typ B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
21
20
19
18
17
16
15
14
Šípka
vľavo/
vpravo
Číselná
klávesnica
Addres
s Book
13
10
1
Darkness
Umožňuje nastaviť jas pre čitateľnejšie kópie, ak
kopírujete vyblednutý originál alebo originál s
tmavými obrázkami.
ID Copy
Obe strany preukazu, napríklad vodičského, môžete
skopírovať na jednu stranu papiera (pozrite
„Kopírovanie preukazu“ na strane 62).
2
3
4
5
Správa na
displeji
Zobrazuje aktuálny stav a výzvy počas prevádzky.
Kopírov
anie
Prepína do režimu kopírovania.
Fax
6
Menu
Redial/
Pause
Zobrazí režim ponúk a umožňuje prechádzanie
dostupných ponúk (pozrite „Prehľad ponúk“ na
strane 34).
Slúži na vytáčanie čísel alebo zadávanie
alfanumerických znakov (pozrite „Písmená a tlačidlá
na klávesnici“ na strane 206).
Umožňuje uloženie často používaných faxových
čísel a ich vyhľadanie (pozri „Ukladanie e-mailových
adries“ na strane 204 alebo „Nastavenie faxového
adresára“ na strane 207).
V pohotovostnom režime vytočí posledné faxové
číslo, príp. číslo prijatého hovoru. V režime úprav
vloží pauzu(-) do čísla faxu (pozri „Opakované
vytočenie faxového čísla“ na strane 235).
11 Stop/
Clear
Umožňuje kedykoľvek zastaviť operácie.
12
Zapne alebo vypne napájanie, alebo prebudí
zariadenie z úsporného režimu. Ak chcete
zariadenie vypnúť, toto tlačidlo stlačte na viac ako tri
sekundy.
Power/
Wakeup
13
Prepína do režimu faxovania.
Umožňuje prechádzať možnosťami vo vybratej
ponuke a zvyšovať alebo znižovať hodnoty.
Start
14 Power
saver
Spustí úlohu.
Prejde do režimu spánku.
1. Úvod
28
Ovládací panel – prehľad
15
On
Hook
Dial
Keď stlačíte toto tlačidlo, bude počuť vytáčací tón.
Potom zadajte faxové číslo. Je to podobné
uskutočňovaniu hovoru s použitím reproduktora
(pozrite „Manuálny príjem v režime Telefón“ na
strane 242).
16 OK
Potvrdzuje výber na obrazovke.
17
Umožňuje prejsť v ponuke o úroveň vyššie.
Back
21
WPS
a
Jednoduchá konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej
sieti bez počítača (pozrite „Pomocou tlačidla WPS“
na strane 156).
Stlačte toto tlačidlo a na displeji sa zobrazí výzva
Print Screen?. Ak chcete vytlačiť iba aktívnu
obrazovku, vyberte možnosť Active. Ak chcete
vytlačiť celú obrazovku, vyberte možnosť Full.
18 Skenov
anie
Prepína do režimu skenovania.
• Funkciu Tlač obrazovky je možné použiť
iba v operačných systémoch Windows a
Mac.
19 Status LED
kontrolka
Zobrazuje stav tlačiarne (pozrite „Význam LED
kontrolky stavu“ na strane 97).
• Túto funkciu možno použiť len v prípade
zariadenia pripojeného prostredníctvom
rozhrania USB.
20
Ak chcete počas tlače a kopírovania z počítača
znížiť spotrebu tonera a papiera, aktivuje režim Eco
(pozrite „Eco tlač“ na strane 57).
Eco
Print
Screen
• Keď tlačíte aktívne okno/obrazovku
celého monitora pomocou tlačidla
vytlačenia obrazovky, zariadenie môže
použiť viac toneru, a to v závislosti od
tlačeného obsahu.
• Túto funkciu môžete použiť, iba ak je
nainštalovaný program Samsung Easy
Printer Manager náležiaci k zariadeniu.
Ak používate operačný systém pre
počítače Mac, musíte aktivovať funkciu
Screen Print Settings v aplikácii
Samsung Easy Printer Manager. Iba tak
budete môcť používať funkciu Print
Screen.
a. Len M207xW/M207xFW Series.
1. Úvod
29
Zapnutie zariadenia
1
Zariadenie najprv pripojte do elektrickej siete.
Ak má zariadenie vypínač, zapnite ho.
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia
líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia
(pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
2
Automaticky sa zapne napájanie.
V prípade modelu M207x Series stlačte tlačidlo
(Power/
Wakeup) na ovládacom paneli.
Ak chcete vypnúť napájanie, podržte približne 3 sekundy stlačené
tlačidlo
(Power/Wakeup).
1. Úvod
30
Lokálna inštalácia ovládača
Zariadenie je lokálne pripojené vtedy, ak je priamo napojené na Váš počítač
pomocou kábla. Ak je zariadenie pripojené na sieť, vynechajte dolu
uvedené kroky a prejdite na pokyny pre inštaláciu ovládača zariadenia
pripojeného do siete (pozrite „Inštalácia ovládača cez sieť“ na strane 144).
4
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
• Ak používate operačný systém Mac alebo Linux, prečítajte si
„Inštalácia v systéme Mac“ na strane 135 alebo „Inštalácia v
systéme Linux“ na strane 137.
• Inštalačné okno zobrazené v tejto Používateľská príručka sa môže
líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.
• Používajte kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m.
14
Windows
1
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
2
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
3
Zvoľte položku USB connection v zobrazení Printer Connection
Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
1. Úvod
31
Preinštalujte ovládač tlačiarne
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, postupujte podľa nižšieuvedených
krokov a znovu ho nainštalujte.
15
Windows
1
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
2
3
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Vložte softvérové CD do Vašej CD-ROM mechaniky a znova
nainštalujte ovládač (pozri „Lokálna inštalácia ovládača“ na strane
31).
1. Úvod
32
2. Prehľad ponuky a
základné nastavenie
V tejto kapitole sú informácie o celkovej štruktúre ponuky a základné možnosti nastavenia.
• Prehľad ponúk
34
• Médiá a podávač
41
• Základné funkcie tlače
54
• Základné kopírovanie
59
• Základy skenovania
64
• Základy faxovania
65
Prehľad ponúk
Ovládací panel zabezpečuje prístup do rôznych ponúk na nastavenie
zariadenia alebo na použitie jeho funkcií.
5
6
Stlačením OK uložte výber.
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
• Táto funkcia nie je podporovaná v prípade modelu M207x series
(pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 26).
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Niektoré názvy v ponukách sa môžu od vášho zariadenia líšiť v
závislosti od doplnkov a modelu.
• Ponuky sú opísané v Pokročilej príručke (pozri „Užitočné ponuky na
nastavenie“ na strane 184).
1
Prístup do menu
1
V závislosti od funkcie, ktorú chcete použiť zvoľte na ovládacom
paneli tlačidlo faxovania, kopírovania alebo skenovania.
2
Stláčajte
(Menu), kým sa v spodnom riadku displeja neobjaví
požadovaná ponuka a potom stlačte OK.
3
Stláčajte tlačidlá šípok, až kým sa nezobrazí požadovaná položka
ponuky a stlačte tlačidlo OK.
4
Ak položka ponuky obsahuje ďalšie podponuky, opakujte krok 3.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
34
Prehľad ponúk
Položky
Fax Feature
Voľby
Darkness
Normal
Položky
Fax Feature
(pokračovanie)
Add Page
Sending
(M207xF series,
Dark+1- Dark+5
M207xFW series)
Light+5- Light+1
Fax Setup
Standard
(M207xF
series,M207xFW
series)
Resolution
Fine
Voľby
Cancel Job
Redial Times
Redial Term
Prefix Dial
Super Fine
ECM Mode
Photo Fax
Fax Confirm
Color Fax
Image TCR
Dial Modea
Original Size
Multi Send
Delay Send
Priority Send
Send Forward
Forward to Fax
Rcv.Forward
Forward to Fax
Forward to PC
Forward & Print
Secure Receive
Off
On
Print
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
35
Prehľad ponúk
Položky
Fax Setup
(pokračovanie)
Voľby
Receiving
Položky
Receive Mode
Copy Feature
Ring To Answer
(pokračovanie)
Voľby
Original Type
Text/Photo
Stamp RCV Name
Photo
RCV Start Code
Collation
Auto Reduction
Layout
Junk Fax Setup
Change Default
Copy Feature
4-Up
Resolution
ID Copy
Adjust Bkgd.
Off
Original Size
Auto
Manual TX/RX
Enhance Lev.1
On
Enhance Lev.2
Off
Erase Lev.1- Erase Lev.4
Original Size
Copy Setup
Change Default
Original Size
Copies
Reduce/Enlarge
Darkness
Normal
2-Up
Modea
Darkness
Manual TX/RX
On
Off
Discard Size
DRPD
Text
Normal
Dark+1- Dark+5
Light+5- Light+1
Reduce/Enlarge
Darkness
Original Type
Collation
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
36
Prehľad ponúk
Položky
System Setup
Voľby
Machine Setup
Položky
Machine ID
System Setup
(pokračovanie)
Fax Number
Voľby
Sound/Volume
Alarm Sound
Date & Time
Speaker
Clock Mode
Ringer
Language
Report
Configuration
Default Mode
Demo Page
Power Save
Supplies Info.
Auto Power Off
Usage Counter
Wakeup Event
Fax Received
System Timeout
Fax Sent
Job Timeout
Schedule Jobs
Altitude Adj.
Fax Confirm.
b
Auto Continue
Junk Fax
Paper Substit.b
Address Book
Toner Save
Paper Setup
Key Sound
Maintenance
CLR Empty Msg.c
Eco Settings
Supplies Life
Paper Size
Image Mgr.
Paper Type
TonerLow Alert
Margin
Serial Number
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
37
Prehľad ponúk
Položky
Network c
Voľby
TCP/IP (IPv4)
DHCP
BOOTP
(M207xF series,
M207xFW series)
Static
TCP/IP (IPv6)
Položky
Network(pokračovanie)
Voľby
Clear Settings
a. V niektorých krajinách nemusí byť táto voľba k dispozícii.
b. Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, ak ste zapli funkciu Paper Mismatch.
c. Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, ak v kazete zostalo malé množstvo tonera.
IPv6 Protocol
DHCPv6 Config
Ethernet
Ethernet Port
Ethernet Speed
Wi-Fi
Wi-Fi ON/OFF
WPS
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Signal
WLAN Default
Protocol Mgr.
HTTP
WINS
SNMPv1/v2t
UPnP(SSDP)
mDNS
SetIP
SLP
Network Conf.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
38
Základné nastavenia tlačiarne
Nastavenia zariadenia môžete nastaviť v ponuke Device Settings v
aplikácii Samsung Easy Printer Manager.
Nastavte správny dátum a čas pomocou tlačidiel so šípkami alebo
pomocou číselnej klávesnice (pozrite „Písmená a tlačidlá na klávesnici“
na strane 206).
• Pre používateľov systémov Windows a Mac: spustite aplikáciu
• Mesiac = 01 až 12
Samsung Easy Printer Manager >
(Prepnite do
pokročilého režimu) > Device Settings, pozrite „Device Settings“
na strane 260.
• Deň = 01 až 31
• Rok = vyžaduje zadanie štyroch číslic
• Hodina = 01 až 12
• Minúta = 00 až 59
Po dokončení inštalácie môžete nastaviť predvolené nastavenia tlačiarne.
Pri zmene predvoleného režimu zariadenia postupujte nasledovne:
•
Clock Mode: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa aktuálny
čas zobrazoval v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň
ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.
•
Power Save: Ak zariadenie chvíľu nepoužívate, používajte túto
funkciu na úsporu energie.
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Setup.
Ak stlačíte tlačidlo
2
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
(Menu) > System Setup > Machine
•
Language: Zmena jazyka, ktorý sa zobrazuje na ovládacom
paneli.
•
Date & Time: Nastavenia času a dátumu sa používajú v režime
odloženého odosielania faxu. Tieto údaje sa tlačia v správach.
Ak však nie sú správne, je potrebné zmeniť nastavenie na
správny čas.
(Power/Wakeup), spustíte tlač alebo prijmete
fax, zariadenie sa spustí z režimu zníženej spotreby energie.
•
3
Altitude Adj.: Kvalitu tlače ovplyvňuje atmosférický tlak, ktorý je
daný výškou zariadenia nad hladinou mora. Pred nastavením
hodnoty nadmorskej výšky zistite, v akej nadmorskej výške sa
nachádzate (pozrite „Nastavenie nadmorskej výšky“ na strane
203).
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
39
Základné nastavenia tlačiarne
4
5
Stlačením OK uložte výber.
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
Na odkazoch nižšie nájdete ostatné nastavenia, ktoré sú užitočné pri
používaní zariadenia.
• Pozrite si časť „Zadávanie rôznych znakov“ na strane 206.
• Pozrite si časť „Písmená a tlačidlá na klávesnici“ na strane 206.
• Pozrite si časť „Nastavenie formátu a typu papiera“ na strane 48.
• Pozrite si časť „Nastavenie faxového adresára“ na strane 207.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
40
Médiá a podávač
Táto kapitola poskytuje informácie týkajúce sa vkladania tlačových médií do
tlačiarne.
• Použitie tlačového média, ktoré nespĺňa tieto špecifikácie, môže
spôsobiť problémy alebo nutnosť opravy. Takéto opravy nie sú kryté
zárukou spoločnosti Samsung ani servisnými zmluvami.
2
Prehľad zásobníka
Ak chcete zmeniť formát, je potrebné nastaviť vodiace lišty papiera.
• Dbajte na to, aby ste v zariadení nepoužili fotografický papier určený
pre atramentové tlačiarne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
• Použitie horľavých tlačových médií môže spôsobiť požiar.
• Používajte len vymedzené tlačové médiá (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 109).
1
Použitie horľavých médií alebo ponechanie cudzích materiálov v
tlačiarni môže viesť k prehriatiu zariadenia a vo vzácnych prípadoch
môže nastať požiar.
2
1 Vodiaca lišta šírky papiera
2 Zásobník
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia
líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia
(pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
Ak neupravíte vodiacu lištu, môže dochádzať k registrácii papiera,
šikmej tlači alebo uviaznutiu papiera.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
41
Médiá a podávač
3
Vkladanie papiera do zásobníka
2
Pred vložením papiera do zásobníka balík papiera prehnite alebo
prefúknite zväzok papiera, aby sa od seba stránky oddelili.
3
Vložte papier stranou, na ktorú chcete tlačiť, smerom nahor.
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia
líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia
(pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
1
Otvorte zásobník. Potom nastavte veľkosť zásobníka podľa formátu
média, ktoré vkladáte (pozrite „Prehľad zásobníka“ na strane 41).
1
2
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
42
Médiá a podávač
• Ak chcete zabrániť deformácii médií, nezatláčajte vodiacu lištu šírky
papiera príliš tesne.
5
Keď tlačíte dokument, nastavte pre zásobník typ a formát papiera
(pozrite „Nastavenie formátu a typu papiera“ na strane 48).
• Nepoužívajte pokrútený papier, pretože môže spôsobiť zaseknutie
papiera alebo jeho pokrčenie.
• Ak nenastavíte vodiacu lištu šírky papiera správne, môže dochádzať
k uviaznutiu papiera.
4
Stlačte vodiacu lištu šírky papiera a posuňte ju k okraju balíka
papiera (bez toho, aby došlo k ohnutiu).
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
43
Médiá a podávač
4
5
Ručné podávanie v zásobníku
Zásobník podporuje rôzne formáty a typy tlačových materiálov, ako
napríklad pohľadnice, poznámkové karty a obálky (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 109).
Ak chcete do zásobníka vkladať ručne, kliknite nižšie:
Pozrite si časť „Vkladanie papiera do zásobníka“ na strane 42.
Rady na používanie ručného vkladania do zásobníka
• Ak v ovládači tlačiarne vyberiete Paper > Source > Manual Feeder,
je potrebné stlačiť tlačidlo OK zakaždým, keď tlačíte stránku.
• Do podávača vkladajte vždy iba jeden typ, formát a gramáž
tlačového média.
Tlač na špeciálne médiá
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené použiteľné špeciálne médiá pre
zásobník.
Ak chcete zmeniť nastavenie tlače nastavené v zariadení, nastavte typ
papiera v okne Predvoľby tlače > na karte Paper > Paper Type (pozrite
„Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
• Pri používaní špeciálnych médií odporúčame vkladať papier po
jednom (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane
109).
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho
zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ
zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
• Ak chcete zabrániť zaseknutiu papiera v zariadení, nepridávajte do
zásobníka papier skôr, ako je úplne prázdny.
• Tlačové médiá je nutné vkladať lícom hore, hornou hranou
smerujúcou do zásobníka a umiestnené na stred zásobníka.
• Vkladajte iba dostupný papier. Zaistíte tak kvalitu tlače a zabránite
zaseknutiu papiera (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“
na strane 109).
• Pokrútené pohľadnice, obálky a štítky pred vložením do podávača
narovnajte.
• Pri tlači na špeciálne médiá musíte postupovať podľa pokynov pre
vkladanie (pozrite „Tlač na špeciálne médiá“ na strane 44).
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
44
Médiá a podávač
Informácie o hmotnosti papierov rôzneho typu nájdete v „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 109.
Obálka
Úspech tlače na obálky závisí do značnej miery od kvality obálok.
Typy
Zásobníka
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Labels
●
Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
Archive
Pri tlači na obálku ju umiestnite podľa nasledujúceho obrázka.
•
-
Hmotnosť: nemala by presiahnuť hodnotu 90 g/m2. V opačnom
prípade môže dôjsť k zaseknutiu papiera.
-
Zostavenie: obálky by mali ležať rovno so zakrivením do 6 mm a
nesmú obsahovať vzduch.
●
-
Stav: obálky by nemali byť pokrčené, odreté ani inak poškodené.
●
-
Teplota: obálky by mali byť odolné voči teplotám a tlaku
vznikajúcim vo vnútri zariadenia počas prevádzky.
a. Typy papiera vhodné do zásobníka s ručným vkladaním.
(●: Podporované, Bez označenia: nepodporované)
Pri výbere obálok zohľadnite nasledujúce faktory:
•
Používajte iba správne vyrobené obálky s ostrými prehybmi.
•
Nepoužívajte obálky so známkami.
•
Nepoužívajte obálky so sponami, patentkami, okienkami,
samolepiacim uzáverom alebo s inými syntetickými materiálmi.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
45
Médiá a podávač
•
Nepoužívajte poškodené ani nesprávne vyrobené obálky.
•
Uistite sa, že obruba na oboch koncoch obálky pokrýva celú časť až do
rohu obálky.
Štítky
Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte iba štítky odporúčané
pre laserové tlačiarne.
1 Prijateľné
2 Neprijateľné
•
Obálky s odnímateľnou páskou alebo s viacerými než jednou klapkou,
ktorá sa prekladá cez uzáver, musia používať lepidlo vyhovujúce
teplote tavenia – asi 170 °C počas 0,1 sekundy. Ďalšie uzávery
a pásiky môžu spôsobiť zvlnenie, pokrčenie alebo uviaznutie obálok v
zariadení a môžu dokonca poškodiť fixačnú jednotku.
•
Za účelom dosiahnutia maximálnej kvality nastavte krajné zarážky
minimálne 15 mm od okrajov obálky.
•
Nevykonávajte tlač na oblasti, v ktorých sa dotýkajú obruby obálky.
•
Pri výbere štítkov zohľadnite nasledujúce faktory:
-
Lepidlá: Lepidlo musí byť stabilné pri teplote fixácie, približne
170 °C.
-
Usporiadanie: Používajte len štítky s neodkrytým podkladom
medzi jednotlivými štítkami. Štítky by sa mohli z podkladu odlepiť
a vážne zablokovať zariadenie.
-
Pokrútenie.: Štítky musia ležať rovno s max. zvlnením 13 mm v
akomkoľvek smere.
-
Stav: Nepoužívajte štítky, ktoré sú pokrčené, odlepujú sa
od podkladu alebo obsahujú bubliny.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
46
Médiá a podávač
•
Uistite sa, že medzi štítkami nie je žiadna odkrytá plocha s lepidlom.
Odkryté oblasti by mohli pri tlači spôsobiť odlepenie štítkov od podkladu
a následné uviaznutie papiera v zariadení. Odkryté lepidlo môže
poškodiť aj časti zariadenia.
•
Nevkladajte do zariadenia viackrát rovnaký hárok so štítkami. Podklad
lepidla je určený len na jeden prechod zariadením.
•
Nepoužívajte štítky odlepujúce sa od podkladu, pokrčené štítky, štítky
obsahujúce bubliny ani inak poškodené štítky.
Predtlačený papier
Ak vkladáte potlačený papier, potlačená strana by mala byť otočená nahor
a nepokrútený okraj by mal byť vpredu. Ak dochádza k problémom
s podávaním papiera, skúste papier obrátiť. Majte na pamäti, že v tomto
prípade nie je zaručená kvalita tlače.
Štítkový papier/Papier vlastnej veľkosti
•
V softvérovej aplikácii nastavte okraje aspoň na 6,4 mm od obruby
materiálu.
•
Hlavičkový papier musí byť vytlačený atramentom odolným proti
vysokým teplotám, ktorý sa nerozpustí, nevyparí a nebude produkovať
nebezpečné výpary, ak je vystavený fixačnej teplote zariadenia počas
0,1 sekundy (asi 170 °C).
•
Atrament na predtlačenom papieri musí byť nehorľavý a nesmie mať
nepriaznivý vplyv na tlačové valce zariadenia.
•
Pred vložením predtlačeného papiera sa uistite, že je atrament na ňom
vyschnutý. Počas procesu fixácie môže vlhký atrament vystúpiť
z predtlačeného papiera a tým znížiť kvalitu tlače.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
47
Médiá a podávač
6
Nastavenie formátu a typu papiera
Po vložení papiera do zásobníka nastavte typ a formát papiera pomocou
tlačidiel na ovládacom paneli.
Ak chcete používať papier špeciálneho formátu, napríklad na účtenky,
vyberte kartu Paper > Size > Edit... a nastavte Custom Paper Size
Settings v položke Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna
Tlačových predvolieb“ na strane 55).
Ak chcete zmeniť nastavenie tlače nastavené v zariadení, nastavte typ
papiera v okne Predvoľby tlače > na karte Paper > Paper Type (pozrite
„Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň
ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.
1
2
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
3
4
5
Zvoľte požadovaný zásobník a požadovanú možnosť.
(Menu).
Stlačte System Setup > Paper Setup > Paper Size alebo Paper
Type.
Stlačením OK uložte výber.
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
48
Médiá a podávač
7
Používanie podpery výstupu papiera
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia
líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia
(pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
Ak naraz tlačíte množstvo strán, povrch výstupného zásobníka môže
byť horúci. Nedotýkajte sa povrchu výstupného zásobníka a zabráňte
deťom v prístupe do jeho blízkosti.
Vytlačené strany sa ukladajú na výstupnú podporu, ktorá im pomôže
zarovnať sa. Odosielanie výtlačku do výstupného zásobníka patrí k
predvoleným nastaveniam tlačiarne.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
49
Médiá a podávač
8
9
Príprava originálov
•
Nevkladajte papier menší než 142 x 148 mm a väčší než 216 x 356 mm.
•
Aby nedochádzalo k upchávaniu podávača, nízkej kvalite tlače a
poškodeniu zariadenia, nepokúšajte sa používať tieto typy papiera.
-
Kopírovací papier alebo papier s kopírovacou zadnou stranou
-
Kriedový papier
-
Pauzovací papier alebo tenký papier
-
Pokrčený papier alebo papier so záhybmi
-
Skrútený alebo stočený papier
-
Potrhaný papier
•
Pred založením odstráňte všetky zošívacie drôtiky a sponky.
•
Pred vložením dokumentu skontrolujte, či prípadné lepidlo, atrament
alebo opravný lak sú úplne suché.
•
Nevkladajte dokumenty na papieri rôznej veľkosti a hmotnosti.
•
Nevkladajte ani brožúry, letáky, transparentné fólie ani dokumenty,
ktoré majú iné neobvyklé vlastnosti.
Vkladanie originálov
Originálny dokument môžete umiestniť na sklo skenera alebo do podávača
dokumentov a následne ho kopírovať, skenovať alebo poslať fax.
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia
líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia
(pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
Na sklenenú dosku skenera
Na skle skenera môžete originálne dokumenty kopírovať alebo skenovať.
Dosiahnuť môžete najlepšiu kvalitu skenovania, obzvlášť pri obrazoch
farebných alebo v odtieňoch sivej. Skontrolujte, či sa v podávači
dokumentov nenachádzajú žiadne originály dokumentov. Ak zariadenie
zistí, že v podávači dokumentov sa nachádza originálny dokument, dá mu
prednosť pred predlohou na skle skenera.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
50
Médiá a podávač
1
Zdvihnite a otvorte kryt skenera.
2
Originál umiestnite prednou stranou nadol na sklenenú dosku
skenera. Zarovnajte ho s registračnými vodiacimi líniami v ľavom
hornom rohu dosky.
3
Zatvorte kryt skenera.
• Otvorený kryt skenera by počas kopírovania nepriaznivo ovplyvnil
kvalitu kópie a spotrebu toneru.
• Prach na sklenenej doske vyvolá čierne škvrny na výtlačku. Udržujte
preto sklo vždy čisté (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81).
• Ak kopírujete stránku z knihy alebo z časopisu, zdvihnite kryt
skenera, až zarážka zachytí jeho závesy, a potom kryt zatvorte. Ak
je kniha alebo časopis hrubší než 30 mm, kopírujte s otvoreným
krytom skenera.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
51
Médiá a podávač
• Dávajte pozor, aby ste nepraskli sklenenú dosku. Mohli by ste sa
zraniť.
• Pri zatváraní krytu skenera tam nevkladajte ruky. Mohol by vám na
ne spadnúť a poraniť vás.
• Nepozerajte sa do svetla vnútri skenera počas kopírovania alebo
skenovania. Môže to poškodiť zrak.
V podávači dokumentov
Do podávača dokumentov môžete vložiť až 40 hárkov kancelárskeho
papiera s hmotnosťou 80 g/m2 pre jednu úlohu.
1
Pred založením originálov prehnite alebo prefúknite zväzok papiera,
aby sa od seba oddelili jednotlivé strany.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
52
Médiá a podávač
2
Originál založte do vstupného zásobníka podávača dokumentov
prednou stranou nahor. Spodný okraj zväzku originálov musí
súhlasiť s veľkosťou papiera vyznačenou na vstupnom zásobníku
dokumentov.
3
Vodidlá šírky dokumentu nastavte na veľkosť papiera.
Prach na sklenenej doske podávača môže spôsobiť čierne škvrny na
výtlačku. Udržujte preto sklo vždy čisté (pozrite „Čistenie zariadenia“ na
strane 81).
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
53
Základné funkcie tlače
Špeciálne tlačové funkcie nájdete v Pokročilej príručke (pozrite
„Používanie pokročilých funkcií tlače“ na strane 213).
3
Zo zoznamu Výber tlačiarne vyberte svoje zariadenie.
4
V okne Tlačiť sa vyberajú základné nastavenia tlače, vrátane počtu
kópií a rozsahu tlače.
10
Tlačiť
Ak používate operačný systém Mac alebo Linux, prečítajte si Pokročilá
príručka(pozrite „Tlač v systéme Mac“ na strane 222 alebo „Tlač v
systéme Linux“ na strane 224).
Nasledujúce okno Predvoľby tlače je pre aplikáciu Notepad v systéme
Windows 7.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Vyberte Tlačiť v ponuke Súbor.
Ak chcete využiť výhody rozšírených funkcií tlače, kliknite na
Vlastnosti alebo Predvoľby v okne Tlačiť (pozrite „Otvorenie okna
Tlačových predvolieb“ na strane 55).
5
Ak chcete spustiť tlačovú úlohu, kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť
v okne Tlačiť.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
54
Základné funkcie tlače
11
Zrušenie tlačovej úlohy
Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade alebo tlačovom spooleri, môžete ju
zrušiť nasledovným spôsobom:
•
Vyberte Tlačiť z ponuky súboru. Otvorí sa okno Tlač.
Zo zoznamu Výber tlačiarne vyberte svoje zariadenie.
Kliknite na položku Vlastnosti alebo Predvoľby.
Toto okno môžete tiež spustiť jednoduchým dvojitým kliknutím na ikonu
zariadenia (
•
2
3
4
) na paneli úloh systému Windows.
Aktuálnu úlohu môžete zrušiť tiež stlačením
(Stop/Clear) na
ovládacom paneli.
12
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
• Okno Predvoľby tlače, ktoré je zobrazené v tejto používateľskej
príručke, sa môže líšiť v závislosti od typu používaného zariadenia.
• Po výbere niektorej z možností v okne Predvoľby tlače sa môže
zobraziť symbol výstrahy
alebo
. Výkričník ( ) znamená, že
určitú možnosť môžete vybrať, ale neodporúča sa to, a symbol ( )
znamená, že možnosť nie je možné vybrať z dôvodu nastavenia
alebo prostredia zariadenia.
1
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Pomocou tlačidla Printer Status môžete skontrolovať aktuálny stav
zariadenia (pozrite „Používanie aplikácie Samsung Printer Status“ na
strane 261).
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
55
Základné funkcie tlače
Použitie obľúbeného nastavenia
Zvoľte viac možností a kliknite na
(Update), nastavenia sa doplnia
do Prednastavení, ktoré ste zvolili. Ak chcete používať uložené
nastavenia, vyberte ich z rozbaľovacieho zoznamu Presets.
Zariadenie je teraz nastavené na tlač podľa nastavení, ktoré ste zvolili.
Ak chcete uložené nastavenie vymazať, vyberte ho z rozbaľovacieho
Možnosť Presets, ktorá sa zobrazuje na každej karte preferencií okrem
karty Samsung, vám umožní uložiť aktuálne preferencie pre budúce
použitie.
Ak chcete uložiť položku Presets, postupujte nasledovne:
1
2
zoznamu Presets a kliknite na tlačidlo
(Delete).
Môžete obnoviť aj predvolené nastavenia ovládača tlačiarne, ak
zo zoznamu Presets vyberiete položku Default Preset.
Zmeňte nastavenia podľa potreby v každej karte.
Zadajte názov pre danú položku do vstupného políčka Presets.
13
Používanie Pomocníka
Kliknite na možnosť, o ktorej chcete získať informácie v okne Predvoľby
tlače a na klávesnici stlačte tlačidlo F1.
3
Kliknite na
(Add). Keď uložíte položku Presets, všetky aktuálne
nastavenia tlačiarne sa uložia.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
56
Základné funkcie tlače
14
Eco tlač
Funkcia Eco šetrí spotrebu tonera a papiera. Pomocou funkcie Eco môžete
ušetriť tlačové zdroje a využívať tlač šetrnú k životnému prostrediu.
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Setup > Eco Settings.
2
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
•
Ak na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo Eco, aktivujete režim eco.
Predvolené nastavenie režimu Eco je Multiple Pages per Side (2) a Toner
Save.
Nastavenie režimu Eco pomocou ovládacieho
panela
Default Mode: Túto možnosť zvoľte, ak chcete zapnúť alebo
vypnúť režim eco. (Tonera save/2-up)
-
Off: Vypne režim eco.
-
On: Zapne režim eco.
Ak ste nastavili vyžadovanie hesla pri aktivácii režimu eco pomocou
služby SyncThru™ Web Service (záložka Settings > Machine
Settings > System > Eco > Settings) alebo Samsung Easy Printer
Manager (Device Settings > Eco), zobrazí sa správa On force. Ak
chcete zmeniť stav režimu eco, musíte zadať heslo.
Ak má zariadenie na ovládacom paneli tlačidlá +/-, alebo ak zariadenie
nepodporuje sieť (pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 26):
•
Nastavenia zariadenia môžete nastaviť v ponuke Device Settings v
aplikácii Samsung Easy Printer Manager.
• Ak používate systém Windows a Mac, pozrite „Device Settings“ na
strane 260.
• Prístup do ponúk sa môže v prípade jednotlivých modelov odlišovať
(pozrite „Prístup do menu“ na strane 34).
• V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň
ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.
(Menu) > System Setup > Machine
3
Select Temp.: Použite nastavenia zo služby Syncthru™ Web
Service alebo Samsung Easy Printer Manager. Predtým, ako
zvolíte túto možnosť, musíte v službe SyncThru™ Web Service
(záložka Settings > Machine Settings > System > Eco >
Settings) alebo Samsung Easy Printer Manager (Device
Settings > Eco) nastaviť funkciu eco.
-
Default Eco: Zariadenie je nastavené do režimu Default
Eco.
-
Custom Eco: Zmeňte všetky potrebné hodnoty.
Stlačením OK uložte výber.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
57
Základné funkcie tlače
Setting eco mode on the driver
•
Spotreba energie v režime tlače sa vzťahuje na priemernú spotrebu
energie tohto zariadenia pri tlači.
Ak chcete aktivovať režim Eco, otvorte kartu Eco. Ak sa zobrazí ikona eco
•
Aktuálna zobrazená hodnota je len odhad, pretože skutočná hodnota
sa môže líšiť v závislosti od použitého operačného systému, výkonu
počítača, softvéru, spôsobu pripojenia, typu média [hrúbka], formátu
média, zložitosti tlačovej úlohy, atď.
(
), znamená to, že režim eco je aktívny.
Možnosti funkcie Eco
•
Printer Default: Použijú sa nastavenia z ovládacieho panela
zariadenia.
•
None: Deaktivuje režim Eco.
•
Eco Printing: Aktivuje režim eco. Aktivuje rozličné položky funkcie Eco,
ktoré môžete použiť.
•
Password: Ak administrátor zablokoval aktiváciu režimu Eco a vy
chcete ju chcete aktivovať, musíte zadať heslo.
Simulátor výsledku
Funkcia Result Simulator zobrazuje výsledky zníženia emisií oxidu
uhličitého, spotrebovanej elektriny a množstvo usporeného papiera v
súlade s nastavením, ktoré ste vybrali.
•
Výsledky sú vypočítané na základe toho, že celkový počet vytlačeného
papiera je sto bez prázdnej stránky, keď je režim Eco vypnutý.
•
Ďalšie informácie o výpočte koeficientu CO2, energie a spotreby
papiera získate od IEA, index Ministerstva vnútra a komunikácie
Japonska a na stránke www.remanufacturing.org.uk. každý model má
iný index.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
58
Základné kopírovanie
• Špeciálne tlačové funkcie nájdete v Pokročilej príručke (pozrite
„Ponuka kopírovania“ na strane 186).
• Prístup do ponúk sa môže v prípade jednotlivých modelov odlišovať
(pozri „Prístup do menu“ na strane 34 alebo „Ovládací panel –
prehľad“ na strane 26).
• V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť niektoré ponuky
podporované (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
15
Základná kópia
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature.
(kópia) >
Alebo na ovládacom paneli zvoľte
2
(Menu) > Copy
3
Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania, vrátane možností
Reduce/Enlarge, Darkness, Original, a ďalších, použite tlačidlá na
ovládacom paneli (pozrite „Zmena nastavení pre každú kópiu“ na
strane 60).
4
Ak je to nutné, pomocou šípok alebo číselnej klávesnice zadajte
počet kópií.
5
Stlačte
(Menu) > Copy Feature.
Umiestnite jeden dokument (pozrite „Vkladanie originálov“ na strane
50).
(Start).
Ak chcete v priebehu operácie úlohu kopírovania zrušiť, stlačte tlačidlo
(Stop/Clear) a kopírovanie sa zastaví.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
59
Základné kopírovanie
16
Zmena nastavení pre každú kópiu
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature > Darkness.
(kópia) >
(Menu) > Copy
Prípadne zvoľte tlačidlo Darkness na ovládacom paneli.
Zariadenie ponúka východiskové nastavenia pre kopírovanie, takže
môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť kópiu. Ak však chcete zmeniť
možnosti pre každú kópiu, použite funkčné tlačidlá na ovládacom paneli.
• Ak stlačíte počas nastavovania možností kopírovania tlačidlo
(Stop/Clear), zrušia sa všetky doposiaľ nastavené možnosti pre
aktuálnu úlohu kopírovania a nastavenia sa obnovia na predvolené
hodnoty. Inak sa po dokončení kopírovania automaticky obnovia na
predvolené hodnoty.
• Prístup do ponúk sa môže v prípade jednotlivých modelov odlišovať
(pozrite „Prístup do menu“ na strane 34).
• V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň
ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.
2
Napríklad, položka Light+5 je najsvetlejšia a Dark+5 najtmavšia.
3
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
Originálu
Nastavenie originálneho dokumentu sa používa na vylepšenie kvality kópie
voľbou dokumentu pre aktuálnu úlohu kopírovania.
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature > Original Type.
(kópia) >
Alebo na ovládacom paneli zvoľte
Original Type.
Tmavosti
Ak kopírujete vyblednutý originál alebo originál s tmavými obrázkami,
môžete nastaviť jas, aby bola kópia čitateľnejšia.
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
2
(Menu) > Copy
(Menu) > Copy Feature >
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
•
Text: Používa sa v prípade originálov obsahujúcich prevažne
text.
•
Text/Photo: Používa sa v prípade originálov obsahujúcich text a
fotografie.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
60
Základné kopírovanie
Ak je text na výtlačkoch rozmazaný, zvoľte položku Text a texty budú
ostré.
•
3
Photo: Používa sa v prípade originálov obsahujúcich fotografie.
Stlačením tlačidla
režimu.
2
3
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
Mierku je možné zmeniť priamo zadaním veľkosti
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
1
Zmenšená alebo zväčšená kópia
• Táto funkcia nemusí byť v závislosti od modelu alebo voliteľných
produktov dostupná (pozrite si časť „Rôzne funkcie“ na strane 10).
• Ak je zariadenie v režime Eco, nie sú dostupné funkcie zmenšenia a
zväčšenia.
Výber z vopred definovaných veľkostí kópií
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature > Reduce/Enlarge.
Alebo na ovládacom paneli zvoľte
Reduce/Enlarge.
(kópia) >
Na ovládacom paneli zvoľte
(kópia) >
Feature > Reduce/Enlarge > Custom.
Alebo na ovládacom paneli zvoľte
Reduce/Enlarge.
Pri kopírovaní zo skla skenera môžete veľkosť kopírovaného obrazu
zmenšiť alebo zväčšiť, a to od 25 % do 400 %.
1
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
2
3
4
(Menu) > Copy
(Menu) > Copy Feature >
Prostredníctvom číselnej klávesnice zadajte veľkosť kópie.
Stlačením OK uložte výber.
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
Pri vytváraní zmenšenej kópie sa v spodnej časti kópie môžu vytvoriť
čierne čiary.
(Menu) > Copy
(Menu) > Copy Feature >
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
61
Základné kopírovanie
17
Kopírovanie preukazu
Zariadenie vie tlačiť obojstranné originály na jednu stranu.
1
Stlačte ID Copy na ovládacom paneli.
2
Umiestnite prednú stranu originálu lícom nadol na sklo skenera
podľa šípok, ako je to znázornené na obrázku. Potom zavrite kryt
skenera.
3
Na obrazovke sa zobrazí oznam Place Front Side and Press
[Start].
4
Stlačte Start.
Tlačiareň vytlačí jednu stranu originálu na hornú polovicu papiera a druhú
stranu na spodnú polovicu, a to bez zmenšenia veľkosti originálu. Táto
funkcia je užitočná pri kopírovaní dokumentov s malými rozmermi,
napríklad vizitiek.
• Táto funkcia vyžaduje, aby sa originál umiestnil na sklenenú dosku
skenera.
• Ak je zariadenie v režime Eco, táto funkcia nie je dostupná.
• Na dosiahnutie lepšej kvality obrázkov na ovládacom paneli zvoľte
(copy) >
alebo
(Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo
(Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo.
Zariadenie začne skenovanie prednej strany a zobrazí sa položka
Place Back Side and Press [Start].
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
62
Základné kopírovanie
5
Prevráťte originál a dajte ho na sklo skenera, podľa šípok, ako je to
uvedené na obrázku. Potom zavrite kryt skenera.
6
Stlačte Start.
• Ak nestlačíte tlačidlo
(Start), skopíruje sa iba predná strana.
• Ak je originálny dokument väčší než oblasť tlače, nemusia sa
niektoré časti dokumentu vytlačiť.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
63
Základy skenovania
Špeciálne skenovacie funkcie nájdete v Pokročilá príručka (pozrite
„Funkcie skenovania“ na strane 226).
Ak sa zobrazí správa Not Available, skontrolujte pripojenie portu alebo
zvoľte položku Enable Scan from Device Panel v aplikácii Samsung
Easy Printer Manager >
to PC Settings.
Prepnúť do pokročilého režimu > Scan
18
Základy skenovania
3
Toto je normálny a bežný postup skenovania originálov.
Východiskové nastavenie je My Documents.
Toto je základný spôsob skenovania v prípade zariadení pripojených cez
USB.
• Často používané nastavenia môžete vytvoriť a uložiť ako zoznam
profilov. Profil môžete taktiež pridať aj odstrániť a každý profil uložiť
na iné miesto.
• V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň
ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.
• Ak chcete skenovať s použitím siete, prečítajte si Pokročilú príručku
(pozrite „Skenovanie zo zariadenia pripojeného do siete“ na strane
227).
1
2
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
Na ovládacom paneli zvoľte
(skenovanie) > Scan to PC.
ALEBO
Zvoľte cieľové umiestnenie skenovania a stlačte tlačidlo OK.
• Zmeňte nastavenia v Samsung Easy Printer Manager >
Prepnúť do pokročilého režimu > Scan to PC Settings.
4
5
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
Skenovanie začne.
Pri predvolenom nastavení sa naskenovaný obrázok uloží v počítači do
priečinka C:\Používatelia\meno používateľa\Dokumenty. Priečinok,
kam sa súbor uloží, sa môže líšiť v závislosti od vášho operačného
systému alebo používanej aplikácie.
Stlačte tlačidlo Scan to na ovládacom paneli.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
64
Základy faxovania
19
• Táto funkcia nie je podporovaná v prípade modelu M207x series
(pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 26).
• Špeciálne faxovacie funkcie nájdete v Pokročilá príručka (pozrite
„Funkcie faxu“ na strane 235).
• Toto zariadenie sa nedá používať ako fax prostredníctvom
internetového telefónu. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa internetových služieb.
Príprava na faxovanie
Pred odoslaním alebo prijatím faxu treba zapojiť dodaný linkový kábel do
nástennej telefónnej zásuvky (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 25).
Informácie o pripájaní nájdete v Príručka rýchlou inštaláciou. Spôsob
pripájania k telefónnej sieti sa v jednotlivých krajinách líši.
• Pri pripájaní k telefónnej linke za účelom používania faxového
zariadenia sa odporúča použiť tradičné analógové telefónne služby
(PSTN: verejná komutovaná telefónna sieť). Ak používate iné
internetové služby (DSL, ISDN, VoIP), môžete vylepšiť kvalitu
spojenia pomocou mikrofiltra. Mikrofilter eliminuje šum a vylepšuje
kvalitu spojenia a kvalitu pripojenia k Internetu. DSL mikrofilter sa so
zariadením nedodáva. Ak chcete mikrofilter použiť, obráťte sa na
poskytovateľa internetových služieb.
1 Linkový port
2 Mikrofilter
3 Modem DSL/telefónna linka
(Pozri „Pohľad zozadu“ na strane 25).
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
65
Základy faxovania
20
• Ak chcete poslať fax priamo z počítača, použite aplikáciu Samsung
Network PC Fax (pozrite „Odosielanie faxu v počítači“ na strane
236).
Odoslanie faxovej správy
• Ak chcete zrušiť faxovú úlohu, stlačte tlačidlo
(Stop/Clear) ešte
predtým, ako zariadenie spustí prenos.
• Ak ste pri skenovaní použili sklenenú dosku, zariadenie vypíše
hlásenie, že je potrebné vložiť ďalšiu stranu.
Pri vkladaní originálu, môžete použiť buď podávač dokumentov alebo
sklenenú dosku skenera. Ak je originál vložený v podávači aj na
sklenenej doske skenera, zariadenie najskôr prečíta originál v
podávači, podávač má totiž pri skenovaní prednosť.
Ručné odoslanie faxovej správy
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
2
3
Na ovládacom paneli zvoľte
4
Potom zadajte faxové číslo príjemcu (pozrite „Písmená a tlačidlá na
klávesnici“ na strane 206).
5
Stlačte na ovládacom paneli
(Start). Zariadenie začne skenovať
a faxovú správu odošle príjemcom.
(faxovanie).
Ak chcete odoslať fax pomocou funkcie
(On Hook Dial) na ovládacom
paneli, postupujte nasledovne.
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
2
3
Na ovládacom paneli zvoľte
4
5
Na ovládacom paneli stlačte
6
Ihneď ako budete počuť vysoký tón signálu zo vzdialeného faxu, na
ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(Start).
Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu
(pozrite „Úprava nastavení dokumentu“ na strane 68).
(faxovanie).
Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu
(pozrite „Úprava nastavení dokumentu“ na strane 68).
(On Hook Dial).
Pomocou numerickej klávesnice na ovládacom paneli zadajte
faxové číslo.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
66
Základy faxovania
Odoslanie faxovej správy na viacero miest
Môžete využiť funkciu viacnásobného odoslania, ktorá umožňuje odoslať
fax viacerým adresátom. Originály sa automaticky uložia do pamäte a
odošlú na vzdialenú stanicu. Po dokončení prenosu sa originály z pamäte
automaticky vymažú.
6
Na displeji sa zobrazí výzva na zadanie ďalšieho faxového čísla, na
ktoré sa má dokument odoslať.
7
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
2
3
Na ovládacom paneli zvoľte
4
Na ovládacom paneli zvoľte
Send.
5
Vložte faxové číslo prvého prijímacieho zariadenia a stlačte tlačidlo
OK.
(faxovanie).
Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu
(pozrite „Úprava nastavení dokumentu“ na strane 68).
Ak chcete zadať viac faxových čísel, stlačte tlačidlo OK, keď sa
zobrazí možnosť Yes a opakujte kroky 5 a 6.
• Môžete vložiť čísla až pre 10 príjemcov.
Ak ste zvolili super jemné rozlíšenie, alebo ak je fax farebný, nemôžete
odosielať faxy pomocou tejto funkcie.
1
Vložte druhé faxové číslo a stlačte tlačidlo OK.
• Ak ste už zadali číslo skupinového vytáčania, nemôžete zadať ďalšie
číslo skupinového vytáčania.
8
Po dokončení zadávania faxových čísiel vyberte možnosť No pri
zobrazení otázky Another No.? a stlačte tlačidlo OK.
Zariadenie začne odosielať dokument na čísla v poradí podľa
vloženia.
Po odoslaní faxov sa vytlačí správa o odoslaní viacerým príjemcom.
(Menu) > Fax Feature > Multi
Môžete stlačiť čísla rýchlej voľby alebo vybrať číslo skupinovej voľby
pomocou tlačidla
(Address book).
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
67
Základy faxovania
21
Príjem faxu
Zariadenie je od výrobcu nastavené na režim faxovania. Ak prijímate
faxovú správu, zariadenie po zadanom počte zvonení odpovie a faxovú
správu automaticky prijme.
22
Úprava nastavení dokumentu
Pred začatím faxovania zmeňte nasledujúce nastavenia podľa stavu
originálu, aby ste docielili čo najlepšiu kvalitu.
V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň
ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.
Resolution
Predvolené nastavenie dokumentov umožňuje dosiahnuť dobré výsledky
pri práci so štandardnými textovými dokumentmi. Ak však odosielate
originály nekvalitné alebo obsahujúce fotografie, môžete upraviť rozlíšenie
pre dosiahnutie vyššej kvality faxu.
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature > Resolution.
2
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
(faxovanie) >
(Menu) > Fax
•
Standard: Originály so znakmi normálnej veľkosti.
•
Fine: Originály s malými znakmi alebo tenkými čiarami alebo
originály vytlačené ihličkovou tlačiarňou.
•
Super Fine: Originály s veľmi jemnými detailmi. Režim Super
Fine je k dispozícii len vtedy, keď zariadenie, s ktorým
komunikujete, takisto podporuje rozlíšenie Super Fine.
• Režim Super Fine nemožno použiť pri prenose z pamäte
zariadenia. Nastavenie rozlíšenia sa automaticky zmení na Fine.
• Ak je na vašom zariadení nastavené rozlíšenie Super Fine a
prijímacie faxovacie zariadenie rozlíšenie Super Fine nepodporuje,
vysielacie zariadenie prenáša dokument s najvyšším rozlíšením,
ktoré prijímacie zariadenie podporuje.
•
Photo Fax: Originály obsahujúce odtiene sivej alebo fotografie.
•
Color Fax: Farebný originál.
• Prenos pamäte nie je v tomto režime k dispozícii.
• Odoslanie farebného faxu je možné, iba ak zariadenie, s ktorým
komunikujete, podporuje príjem farebných faxov a tieto faxy
posielate manuálne.
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
68
Základy faxovania
3
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
Darkness
Môžete si zvoliť stupeň tmavosti originálneho dokumentu.
Nastavená tmavosť sa vzťahuje na aktuálnu úlohu faxovania. Zmena
predvoleného nastavenia (pozri „Ponuka faxovania“ na strane 189).
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature > Darkness.
2
3
Zvoľte požadovanú tmavosť.
Stlačením tlačidla
režimu.
(faxovanie) >
(Menu) > Fax
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
2. Prehľad ponuky a základné nastavenie
69
3. Údržba
Táto kapitola obsahuje informácie o nákupe spotrebného tovaru, príslušenstva a náhradných súčastí, ktoré sú k
dispozícii pre vaše zariadenie.
• Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva 71
• Dostupné doplnky
72
• Skladovanie kazety s tonerom
73
• Rozprestretie tonera
75
• Toner cartridge
77
• Monitorovanie životnosti spotrebného materiálu
79
• Nastavenie výstrahy na nízky stav tonera
80
• Čistenie zariadenia
81
• Rady na premiestňovanie a skladovanie zariadenia 87
Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva
Dostupné príslušenstvo môže byť v každej krajine iné. Zoznam dostupného spotrebného tovaru a náhradných súčastí získate od svojho obchodného
zástupcu.
Spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné súčasti autorizované spoločnosťou Samsung si môžete objednať u predajcu spoločnosti Samsung alebo u
predajcu, u ktorého ste zakúpili toto zariadenie. Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu www.samsung.com/supplies, vybrať si svoju krajinu alebo oblasť
a získať informácie o servise.
3. Údržba
71
Dostupné doplnky
Keď spotrebný materiál dosiahne koniec svojej životnosti, môžete k zariadeniu objednať nasledujúce druhy spotrebného materiálu:
Typ
Tonerová kazeta
Priemerná výťažnosťa
Približne 1 000 strán
Názov súčiastky
MLT-D111S
a. Deklarovaná výťažnosť v súlade s normou ISO/IEC 19752. Počet strán môže byť ovplyvnený prevádzkovým prostredím, frekvenciou tlače, grafikou, typom a veľkosťou používaných
médií.
Podľa použitých volieb, režimu tlačovej úlohy a veľkosti obrázkov sa môže životnosť kazety s tonerom líšiť.
Nové tonerové kazety a ďalší spotrebný materiál je potrebné zakúpiť v rovnakej krajine, v akej bolo zakúpené používané zariadenie. V opačnom prípade
nebudú tonerové kazety a ďalšie príslušenstvo kompatibilné so zariadením, pretože konfigurácie tonerových kaziet a ďalšieho príslušenstva sa v
jednotlivých krajinách odlišujú.
Spoločnosť Samsung neodporúča používanie neoriginálnych kaziet s tonerom Samsung, ako sú znovu naplnené alebo repasované kazety. Spoločnosť
Samsung nemôže zaručiť kvalitu neoriginálnych kaziet s tonerom Samsung. Záruka zariadenia sa nevzťahuje na servis ani opravy spôsobené používaním
iných ako originálnych tonerových kaziet Samsung.
3. Údržba
72
Skladovanie kazety s tonerom
Tonerové kazety obsahujú zložky, ktoré citlivo reagujú na svetlo, teplotu a
vlhkosť. Aby sa zaistila optimálna prevádzka, vysoká kvalita a dlhá
životnosť kaziet s tonerom, spoločnosť Samsung svojim zákazníkom
odporúča dodržiavať rady a návody.
Túto kazetu skladujte v rovnakom prostredí, v akom sa bude používať
tlačiareň. Malo by to byť v prostredí s regulovanou teplotou a vlhkosťou.
Kazeta s tonerom musí zostať zabalená v originálnom balení až do jej
inštalácie – ak nie je originálne balenie k dispozícii, vrchný otvor kazety
zakryte papierom a odložte ju do tmavej skrinky.
1
Pokyny pre manipuláciu
•
Na kazete sa nedotýkajte povrchu bubienka citlivého na svetlo.
•
Nevystavujte kazetu nadmerným vibráciám ani nárazom.
•
Nikdy neotáčajte valec rukou, najmä nie opačným smerom. V takomto
prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných častí a úniku tonera.
2
Rozbalenie obalu kazety ešte pred jej použitím výrazne skracuje skutočnú
skladovaciu a prevádzkovú životnosť. Kazety neskladujte na podlahe. Ak
tonerovú kazetu vyberiete z tlačiarne, uschovajte ju podľa nižšie uvedených
pokynov.
•
Kazetu skladujte v ochrannom obale z pôvodného balenia.
•
Kazetu skladujte naležato (nie na hrane) tak, aby sa pri skladovaní
nachádzala v rovnakej polohe, ako keď je vložená v zariadení.
•
Spotrebné materiály nikdy neskladujte v nasledujúcich podmienkach:
-
Teplota vyššia ako 40 °С.
-
Rozsah vlhkosti menší ako 20 % alebo väčší ako 80 %.
-
Prostredie s extrémnymi zmenami vlhkosti alebo teploty.
-
Priame slnečné alebo umelé žiarenie.
-
Prašné priestory.
-
Dlhodobo vo vnútornom priestore vozidla.
-
Prostredie s prítomnosťou plynov spôsobujúcich koróziu.
-
V ovzduší obsahujúcom soľ.
Používanie tonerovej kazety
Spoločnosť Samsung Electronics neodporúča ani neschvaľuje používanie
kaziet s tonerom od iných výrobcov než Samsung vo vašej tlačiarni, a to
vrátane univerzálnych, neoriginálnych, znovu naplnených, či repasovaných
kaziet s tonerom.
Záruka tlačiarne Samsung nezahŕňa poškodenie zariadenia
spôsobené používaním kaziet znovu naplnených, opätovne
spracovaných alebo kaziet od výrobcov iných ako Samsung.
3. Údržba
73
Skladovanie kazety s tonerom
3
Odhadovaná životnosť kazety
Predpokladaná životnosť kazety (tlačová kapacita tonerovej kazety) závisí
od množstva tonera potrebného na vykonávanie tlačových úloh. Skutočný
počet vytlačených strán sa môže líšiť v závislosti od hustoty tlače
na stranách, prevádzkového prostredia, miery pokrytia strán tlačou,
frekvencie tlače, typu používaných médií a/alebo ich veľkosti. Ak napríklad
tlačíte veľa grafiky, spotreba tonera bude vyššia a možno bude potrebné
meniť kazetu častejšie.
3. Údržba
74
Rozprestretie tonera
Ak je životnosť tonerovej kazety takmer na konci:
•
Zo strany na stranu sa objavia biele pruhy alebo svetlá tlač a/alebo kolísanie hustoty tlače.
•
LED kontrolka stavu Status bliká načerveno.
V týchto prípadoch môžete dočasne zlepšiť kvalitu tlače opätovným rozprestretím tonera v kazete. V niektorých prípadoch sa biele pruhy a svetlá tlač
vyskytujú aj po rozprestretí tonera.
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte typ
zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
• Za účelom zabránenia poškodeniu tonerovej kazety nevystavujte kazetu pôsobeniu svetla na dobu dlhšiu ako niekoľko minút. V prípade potreby ju
zakryte kusom papiera.
• Nedotýkajte sa zelenej oblasti tonerovej kazety. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite držadlo na kazete.
• Obal tonerovej kazety neotvárajte pomocou ostrých predmetov, ako sú nožnice alebo nôž. Mohli by poškriabať valec kazety.
• Ak sa časť tonera vysype na odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.
• Pri otváraní skenovacej jednotky držte spolu podávač dokumentov a skenovaciu jednotku.
3. Údržba
75
Rozprestretie tonera
2
1
3. Údržba
76
Výmena tonerovej kazety
4
Toner cartridge
• Kazetu s tonerom dôkladne potraste. Zvýšite tak kvalitu prvých výtlačkov.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
• Za účelom zabránenia poškodeniu tonerovej kazety nevystavujte kazetu pôsobeniu svetla na dobu dlhšiu ako niekoľko minút. V prípade potreby ju
zakryte kusom papiera.
• Nedotýkajte sa zelenej oblasti tonerovej kazety. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite držadlo na kazete.
• Obal tonerovej kazety neotvárajte pomocou ostrých predmetov, ako sú nožnice alebo nôž. Mohli by poškriabať valec kazety.
• Ak sa časť tonera vysype na odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.
• Pri otváraní skenovacej jednotky držte spolu podávač dokumentov a skenovaciu jednotku.
3. Údržba
77
Výmena tonerovej kazety
Keď kazeta s tonerom dosiahne koniec svojej životnosti, zariadenie prestane tlačiť.
3. Údržba
78
Monitorovanie životnosti spotrebného materiálu
Ak pozorujete časté problémy so zaseknutím papiera alebo s tlačou, skontrolujte počet vytlačených alebo naskenovaných strán. Ak je to nutné, vymeňte
diely.
1
2
3
Na ovládacom paneli zvoľte
(Menu) > System Setup > Report > Supplies Info..
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
•
Total: Zobrazenie celkového počtu vytlačených strán.
•
ADF Scan: Zobrazenie počtu strán vytlačených pomocou podávača dokumentov.
•
Platen Scan: Zobrazenie počtu strán naskenovaných zo sklenenej dosky skenera.
•
Supplies Info.: Tlač strany s informáciami o spotrebnom materiáli.
Stlačením tlačidla
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného režimu.
3. Údržba
79
Nastavenie výstrahy na nízky stav tonera
Ak je v kazete málo tonera, rozsvieti LED kontrolka alebo sa zobrazí správa informujúca používateľa, aby vymenil kazetu s tonerom. Môžete nastaviť, či
sa sa rozsvieti LED kontrolka alebo či sa zobrazí správa alebo nie.
• Prístup do ponúk sa môže v prípade jednotlivých modelov odlišovať (pozrite „Prístup do menu“ na strane 34).
• V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň ponuky potrebné stlačiť tlačidlo OK.
• Nastavenia zariadenia môžete nastaviť v ponuke Device Settings v aplikácii Samsung Easy Printer Manager.
- Pre používateľov systémov Windows a Mac, hodnotu nastavte v programe Samsung Easy Printer Manager >
(Prepnúť do pokročilého
režimu) > Device Settings.
1
2
3
Na ovládacom paneli zvoľte
(Menu) > System Setup > Maintenance > TonerLowAlert.
Zvoľte požadovanú možnosť.
Stlačením OK uložte výber.
3. Údržba
80
Čistenie zariadenia
Ak sa vyskytnú problémy s kvalitou tlače alebo ak zariadenie používate v prašnom prostredí, musíte ho pravidelne čistiť, aby sa zachovali čo najlepšie
podmienky pre tlač a mohli ste zariadenie používať dlhšie.
• Pri čistení skrine zariadenia čistiacimi prostriedkami s veľkým množstvom alkoholu, rozpúšťadiel alebo iných koncentrovaných látok môže dôjsť k
odfarbeniu alebo mechanickému poškodeniu skrine.
• Ak dôjde k znečisteniu zariadenia alebo jeho okolia tonerom, odporúča sa znečistenie odstrániť handričkou navlhčenou vo vode. Ak použijete vysávač,
toner sa rozptýli do vzduchu a môže byť škodlivý.
5
Čistenie vonkajšieho povrchu
Vyčistite skrinku zariadenia mäkkou handričkou bez vlákien. Handričku zľahka navlhčite vodou, no dbajte na to, aby sa pri čistení nedostala voda dovnútra
zariadenia.
3. Údržba
81
Čistenie zariadenia
6
Čistenie vnútorného priestoru
Počas tlače sa vo vnútri zariadenia môžu nahromadiť zvyšky papiera, toner a prachové častice. Tieto usadeniny môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače,
ako sú napríklad škvrny od tonera alebo jeho rozmazanie. Vyčistením vnútorných častí zariadenia tieto problémy odstránite alebo zmiernite.
• Za účelom zabránenia poškodeniu tonerovej kazety nevystavujte kazetu pôsobeniu svetla na dobu dlhšiu ako niekoľko minút. V prípade potreby ju
zakryte kusom papiera.
• Nedotýkajte sa zelenej oblasti tonerovej kazety. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite držadlo na kazete.
• Na čistenie vnútorného priestoru zariadenia používajte suchú handričku bez vlákien a dbajte na to, aby ste nepoškodili prenosový valec alebo iné
vnútorné časti. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzén alebo riedidlo. V opačnom prípade by sa mohli vyskytnúť problémy s kvalitou tlače a mohlo
by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
• Na čistenie zariadenia používajte suchú handričku bez vlákien.
• Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, kým zariadenie vychladne. Ak má zariadenie vypínač, pred čistením ho vypnite.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
• Pri otváraní skenovacej jednotky držte spolu podávač dokumentov a skenovaciu jednotku.
3. Údržba
82
Čistenie zariadenia
2
1
3. Údržba
83
Čistenie zariadenia
7
Čistenie snímacieho valca
• Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, kým zariadenie vychladne. Ak má zariadenie vypínač, pred čistením ho vypnite.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia (pozrite
„Pohľad spredu“ na strane 23).
3. Údržba
84
Čistenie zariadenia
8
Čistenie skenovacej jednotky
Udržiavaním skenovacej jednotky čistej zabezpečíte vysokú kvalitu kópií. Skenovaciu jednotku odporúčame čistiť podľa potreby na začiatku každého dňa
a počas dňa.
• Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, kým zariadenie vychladne. Ak má zariadenie vypínač, pred čistením ho vypnite.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia (pozrite
„Pohľad spredu“ na strane 23).
1
2
Vodou zľahka navlhčite mäkkú tkaninu, ktorá nepúšťa vlákna, alebo papierovú vreckovku.
Zdvihnite a otvorte kryt skenera.
3. Údržba
85
Čistenie zariadenia
3
Utrite povrch skenera tak, aby bol čistý a suchý.
4
3
1
2
1
2
3
4
4
Kryt skenera
Sklenená doska skenera
Sklo podávača dokumentov
Biely poťah
Zatvorte kryt skenera.
3. Údržba
86
Rady na premiestňovanie a skladovanie zariadenia
•
Pri premiestňovaní zariadenie nenakláňajte ani ho neotáčajte dnom nahor. V opačnom prípade sa vnútro zariadenia môže znečistiť tonerom, čo môže
poškodiť zariadenie alebo zhoršiť kvalitu tlače.
•
Pri premiestňovaní zariadenia zabezpečte, aby ho bezpečne držali minimálne dve osoby.
3. Údržba
87
4. Odstraňovanie ťažkostí
V tejto kapitole nájdete užitočné informácie a pokyny pre prípad výskytu chyby.
• Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
89
• Odstraňovanie zaseknutých originálov
90
• Odstránenie uviaznutého papiera
94
• Význam LED kontrolky stavu
97
• Význam zobrazených správ
100
V tejto kapitole nájdete užitočné informácie a pokyny pre prípad výskytu chyby. Ak má
zariadenie displej, pri riešení problému najprv skontrolujte správu na displeji. Ak v tejto
kapitole nenájdete riešenie problému, prečítajte si kapitolu Riešenie problémov
v dokumente Pokročilá príručka (pozrite „Odstraňovanie ťažkostí“ na strane 263). Ak
riešenie nenájdete ani v dokumente Používateľská príručka, alebo ak problém stále
pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
Keď vyberiete správne druhy médií, k uviaznutiu papiera väčšinou nebude dochádzať. Aby neprišlo k uviaznutiu papiera, postupujte podľa nasledujúcich
pokynov:
•
Skontrolujte, či sú nastaviteľné vodiace lišty v správnej polohe (pozrite „Prehľad zásobníka“ na strane 41).
•
Nevyberajte papier zo zásobníka počas procesu tlače zariadenia.
•
Papier pred vložením do zásobníka prehnite, prelistujte a zarovnajte.
•
Nepoužívajte pokrčený, vlhký ani veľmi zvlnený papier.
•
Do zásobníka nevkladajte zároveň rôzne druhy papiera.
•
Používajte len odporúčané tlačové médiá (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 109).
4. Odstraňovanie ťažkostí
89
Odstraňovanie zaseknutých originálov
Keď v podávači dokumentov uviazne originálny dokument, na displeji sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Uviaznutý dokument vyťahujte zo zariadenia pomaly a opatrne, aby ste ho neroztrhli.
Aby nedochádzalo k uviaznutiu, položte hrubé a tenké originály a originály na zmiešanom type papiera na sklenenú dosku skenera.
4. Odstraňovanie ťažkostí
90
Odstraňovanie zaseknutých originálov
1
Uviaznutie originálneho dokumentu pred skenerom
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
• Tieto rady pri riešení problémov nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
4. Odstraňovanie ťažkostí
91
Odstraňovanie zaseknutých originálov
2
Uviaznutie originálneho dokumentu vnútri skenera
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
• Tieto rady pri riešení problémov nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
4. Odstraňovanie ťažkostí
92
Odstraňovanie zaseknutých originálov
3
Uviaznutie originálneho dokumentu v oblasti výstupu papiera zo skenera
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
• Tieto rady pri riešení problémov nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
1
2
Vyberte zostávajúce dokumenty z podávača dokumentov.
Opatrne vyberte uviaznutý papier z podávača dokumentov.
4. Odstraňovanie ťažkostí
93
Odstránenie uviaznutého papiera
Zaseknutý papier vyťahujte zo zariadenia zľahka a pomaly tak, aby ste ho neroztrhli.
4
V zásobníku
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte typ
zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
4. Odstraňovanie ťažkostí
94
Odstránenie uviaznutého papiera
5
Vo vnútri zariadenia
• Zapekacia oblasť je horúca. Pri vyťahovaní papiera zo zariadenia postupujte opatrne.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 23).
2
1
4. Odstraňovanie ťažkostí
95
Odstránenie uviaznutého papiera
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
4. Odstraňovanie ťažkostí
96
Význam LED kontrolky stavu
Farba LED indikátora indikuje aktuálny stav zariadenia.
• V závislosti od modelu alebo krajiny nie sú k dispozícii niektoré LED kontrolky (pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 26).
• Ak chcete vyriešiť problém, pozrite si oznámenie o chybe a zodpovedajúce pokyny, ktoré nájdete v časti na riešenie problémov (pozrite „Význam
zobrazených správ“ na strane 100).
• Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisu.
4. Odstraňovanie ťažkostí
97
Význam LED kontrolky stavu
LED
Stav
Vypnuté
Zelená
Opis
Zariadenie je v režime off-line.
Bliká
Keď podsvietenie bliká, zariadenie prijíma alebo tlačí údaje.
Zapnuté
• Zariadenie je v režime on-line a pripravené na používanie.
• Vyskytla sa nepatrná chyba a zariadenie čaká na jej odstránenie. Skontrolujte oznam na displeji. Po odstránení
problému bude zariadenie pokračovať v operácii.
Bliká
• V kazete zostalo malé množstvo tonera. Predpokladaná životnosť kazetya sa blíži ku koncu. Pripravte si novú kazetu na
výmenu. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť opätovným rozprestretím tonera (pozrite „Rozprestretie tonera“ na strane
75).b
Červená
• Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnostia. Odporúčame kazetu s tonerom vymeniť
(pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
• Kryt je otvorený. Zatvorte kryt.
Status
Zapnuté
• Pri príjme alebo tlači dát nie je v zásobníku žiadny papier. Vložte papier do zásobníka.
• Zariadenie prestalo fungovať z dôvodu vážnej chyby. Skontrolujte oznam na displeji (pozrite „Význam zobrazených
správ“ na strane 100).
• Zasekol sa papier (pozrite „Odstránenie uviaznutého papiera“ na strane 94).
Modrá
Bliká
Zariadenie sa pripája do bezdrôtovej siete.
Zapnuté
Zariadenie je pripojené do bezdrôtovej siete (pozrite „Nastavenie bezdrôtovej siete“ na strane 153).
Bliká
V kazete zostalo malé množstvo tonera. Blíži sa koniec predpokladanej životnosti kazetya s tonerom. Pripravte si novú
kazetu na výmenu. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť opätovným rozprestretím tonera (pozrite „Rozprestretie tonera“
na strane 75).
Zapnuté
Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnostia. Odporúčame kazetu s tonerom vymeniť
(pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
Oranžová
4. Odstraňovanie ťažkostí
98
Význam LED kontrolky stavu
LED
(
Powe
Stav
Modrá
r/Wakeup)
Eco
Opis
Zapnuté
Zariadenie je v úspornom režime.
Vypnuté
Zariadenie je v pohotovostnom režime alebo je vypnuté.
Zapnuté
Režim Eco je aktivovaný.
Predvolené nastavenie režimu Eco je 2-up a Toner save.
Zelená
Vypnuté
Režim Eco je deaktivovaný.
a. Predpokladaná životnosť kazety znamená očakávanú alebo stanovenú životnosť kazety, ktorá poukazuje na priemernú kapacitu výtlačkov a zodpovedá požiadavkám normy ISO/
IEC 19752. Počet strán závisí od podmienok prostredia prevádzky, miery pokrytia strán tlačou, dĺžky prestávok medzi tlačou, obrázkov a typu a veľkosti používaného média. V kazete
môže zostať malé množstvo tonera aj napriek tomu, že LED kontrolka bliká červeno a tlačiareň prestane tlačiť.
b. V závislosti od modelu alebo krajiny nie sú k dispozícii niektoré LED kontrolky (pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 26).
4. Odstraňovanie ťažkostí
99
Význam zobrazených správ
Správy zobrazené na ovládacom paneli oznamujú stav zariadenia alebo poruchy. V nasledujúcej tabuľke je uvedený význam jednotlivých správ
a navrhované riešenia na opravu prípadného problému.
• Ak správa nie je v tabuľke, vypnite a zapnite napájanie a znovu zopakujte tlač úlohy. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisu.
• Keď požadujete servis, oznámte servisnému pracovníkovi obsah zobrazenej správy.
• Niektoré správy sa nemusia v závislosti od modelu a voliteľných doplnkov zobraziť.
• [číslo chyby] uvádza číslo chyby.
6
Oznámenia týkajúce sa zaseknutého papiera
Správa
Document jam.
Význam
Navrhované riešenia
Remove jam
Vložený originálny dokument uviazol v podávači
dokumentov.
Odstráňte uviaznutý papier (pozrite „Odstraňovanie zaseknutých
originálov“ na strane 90).
Jam or empty
• Došlo k uviaznutiu papiera v oblasti podávania papiera.
Door open&close
• V zásobníku nie je papier.
• Odstráňte uviaznutý papier (pozrite „V zásobníku“ na strane
94).
• Vložte papier do zásobníka (pozrite „Vkladanie papiera do
zásobníka“ na strane 42).
Paper Jam
inside machine
Vo vnútri zariadenia uviazol papier.
Odstráňte uviaznutý papier (pozrite „Vo vnútri zariadenia“ na
strane 95).
4. Odstraňovanie ťažkostí
100
Význam zobrazených správ
7
Oznámenia týkajúce sa tonera
Správa
Install Toner
Význam
Navrhované riešenia
Kazeta s tonerom nie je nainštalovaná.
Nainštalujte kazetu s tonerom.
Inštalovaná kazeta s tonerom nie je určená pre Vaše
zariadenie.
Nainštalujte kazetu s tonerom spoločnosti Samsung, ktorá je
určená pre toto zariadenie.
V kazete zostalo iba malé množstvo tonera. Blíži sa koniec
odhadovanej životnosti kazety s tonerom.
Pripravte novú kazetu na výmenu. Kvalitu tlače môžete dočasne
zlepšiť opätovným rozprestretím tonera (pozrite „Rozprestretie
tonera“ na strane 75).
Cartridge
Not Compatible
Toner cartridge
Prepare new cartridge
4. Odstraňovanie ťažkostí
101
Význam zobrazených správ
Správa
Replace new cartridge
Význam
Kazeta s tonerom dosiahla koniec svojej predpokladanej
životnosti.
Predpokladaná životnosť kazety znamená
očakávanú životnosť kazety s tonerom, ktorá
poukazuje na priemernú kapacitu výtlačkov a je
vypočítaná podľa normy ISO/IEC 19752 (pozrite
„Dostupné doplnky“ na strane 72). Počet strán môže
byť ovplyvňovaný operačným prostredím, miery
pokrytia strán tlačou, dĺžkou prestávok medzi tlačou,
typom, percentuálnym pokrytím a formátom
používaného média. V kazete môže zostať malé
množstvo tonera aj po tom, ako sa zobrazí výzva na
výmenu kazety a tlačiareň prestane tlačiť.
Kazeta s tonerom dosiahla koniec predpokladanej
životnosti. Zariadenie môže prestať tlačiť.
Navrhované riešenia
• Vybrať si môžete Stop alebo Continue ako je to zobrazené na
ovládacom paneli. Ak zvolíte Stop, zariadenie prestane tlačiť
a ak nevymeníte kazetu, nebude možné v tlači pokračovať. Ak
zvolíte Continue, zariadenie bude v tlači pokračovať, kvalitu
tlače však nebude možné zaručiť.
• Pre zabezpečenie najlepšej kvality tlače vymeňte kazetu s
tonerom po zobrazení tejto správy. Používanie kazety po tejto
situácii môže viesť k problémom s kvalitou tlače (pozrite
„Toner cartridge“ na strane 77).
Spoločnosť Samsung neodporúča používanie iných ako
originálnych tonerových kaziet Samsung, ako sú
napríklad znovu naplnené alebo repasované kazety.
Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť kvalitu
neoriginálnych kaziet, ktorých toner nie je značky
Samsung. Záruka zariadenia sa nevzťahuje na servis ani
opravy potrebné v dôsledku používania neoriginálnych
kaziet, ktorých toner nie je značky Samsung.
Vymeňte tonerovú kazetu (pozrite „Toner cartridge“ na strane
77).
4. Odstraňovanie ťažkostí
102
Význam zobrazených správ
8
Oznámenia týkajúce sa zásobníka
Správa
Jam or empty
Door open&close
Význam
Navrhované riešenia
• Došlo k uviaznutiu papiera v oblasti podávania papiera. • Odstráňte uviaznutý papier (pozrite „V zásobníku“ na strane
94).
• V zásobníku nie je papier.
• Vložte papier do zásobníka (pozrite „Vkladanie papiera do
zásobníka“ na strane 42).
9
Oznámenia týkajúce sa siete
Správa
Network Problem:
Význam
Nastavenú sieťovú adresu IP používa niekto iný.
Skontrolujte adresu IP a v prípade potreby ju znovu nastavte
(pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141).
Bezdrôtový modul nie je nainštalovaný.
Zariadenie vypnite a znova zapnite.
IP Conflict
#S6-3210
Navrhované riešenia
4. Odstraňovanie ťažkostí
103
Význam zobrazených správ
10
Rozličné správy
Správa
Door Open
Význam
Navrhované riešenia
Kryt nie je správne zaistený.
Zatvorte kryt tak, aby zapadol na svoje miesto.
Door of scanner is open.
Kryt podávača dokumentov nie je riadne zaistený.
Zatvorte kryt tak, aby zapadol na svoje miesto.
Error [číslo chyby]
Zariadenie sa nedá ovládať.
Reštartujte napájanie a znovu skúste tlačovú úlohu. Ak ťažkosti
pretrvávajú, obráťte sa na odborný servis.
Skener je zablokovaný.
Vypnite a znovu zapnite napájanie. Ak ťažkosti pretrvávajú,
obráťte sa na odborný servis.
Close it
Turn off then on
Error [číslo chyby]
Call for service
Scanner Locked
4. Odstraňovanie ťažkostí
104
5. Príloha
V tejto kapitole nájdete informácie o špecifikáciách zariadenia a informácie o platných právnych predpisoch.
• Špecifikácie
106
• Usmerňujúce informácie
116
• Autorske pravo
130
Špecifikácie
1
Všeobecné špecifikácie
Nižšie uvedené technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Aktuálne informácie sa nachádzajú na stránke
www.samsung.com.
Položky
Rozmerya
Šírka x dĺžka x výška
Opis
M207x series
406 x 359,6 x 253 mm
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
406 x 359,6 x 308,7 mm
M207xFH series / M207xHW series
Hmotnosťa
Zariadenie so spotrebným
materiálom
M207x series
7,4 kg
M207xW series
M207xF series / M207xFW series
8,47 kg
M207xFH series / M207xHW series
5. Príloha
106
Špecifikácie
Položky
Hladina hlukub
Pohotovostný režim
Menej ako 26 dB (A)
Režim tlače
Menej ako 50 dB (A)
Režim kopírovania
Sklenená doska skenera
Menej ako 50 dB (A)
Podávač dokumentov
Menej ako 53 dB (A)
Sklenená doska skenera
Menej ako 52 dB (A)
Podávač dokumentov
Menej ako 54 dB (A)
Režim skenovania
Teplota
Vlhkosť
Napájaniec
Opis
Prevádzka
10 až 32 °C
Skladovanie (zabalené)
-20 až 40 °C
Prevádzka
Relatívna vlhkosť 20 až 80%
Skladovanie (zabalené)
Relatívna vlhkosť 10 až 90 %
modely s napätím 110 V
Striedavý prúd 110 – 127 V
modely s napätím 220 V
Striedavý prúd 220 – 240 V
5. Príloha
107
Špecifikácie
Položky
Spotreba energie
Opis
Priemerný prevádzkový režim
Menej než 310 W
Pohotovostný režim
Menej než 30 W
Úsporný režimd
• M207x series: Menej než 1,5 W
• M207xW series: Menej než 2,1 W (Wi-Fi Direct vypnuté: Menej než 1,8 W)
• M207xF series / M207xFH series: Menej než 1,9 W
• M207xFW series / M207xHW series: Menej než 2,5 W (Wi-Fi Direct vypnuté: Menej než 2,3
W)
Bezdrôtové pripojenie f
Režim vypnutiae
Menej než 0,45 W
Modul
T77H262 / SPW-B4319S
a. Rozmery a hmotnosť sú uvedené bez slúchadla a ďalšieho príslušenstva.
b. Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurácia: základná inštalácia zariadenia, papier A4, jednostranná tlač.
c. Správne napätie (V), frekvenciu (Hz) a prúd (A) pre toto zariadenie nájdete na výkonovom štítku.
d. Spotreba energie v úspornom režime môže byť ovplyvnená stavom zariadenia, podmienkami nastavení a prevádzkovým prostredím.
e. Úplné zamedzenie spotreby energie je možné, len keď nie je pripojený napájací kábel.
f. Iba bezdrôtové modely (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
5. Príloha
108
Špecifikácie
2
Technické špecifikácie tlačových médií
Typ
Formát
Hmotnosť tlačového média/kapacitaa
Rozmery
Zásobník
Plain
Obálka
Ručné podávanie do zásobníkab
Letter
216 x 279 mm
Gramáž 71 až 85 g/m2
Gramáž 71 až 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 listov 80 g/m2
• 1 list
Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
B5 (ISO)
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Obálka Monarch
98 x 191 mm
Gramáž 75 až 90 g/m2
Gramáž 75 až 90 g/m2
Obálka č. 10
105 x 241 mm
• 10 list
• 1 list
Obálka DL
110 x 220 mm
Obálka C5
162 x 229 mm
5. Príloha
109
Špecifikácie
Typ
Formát
Hmotnosť tlačového média/kapacitaa
Rozmery
Zásobník
Pozrite si časť Obyčajný papier
Thick
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Thin
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Bavlnený
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Farebne
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Preprinted
Pozrite si časť Obyčajný papier
Recyklovaný
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Štítkyc
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4, B5
(JIS), B5 (ISO),
Executive, A5
Ručné podávanie do zásobníkab
Gramáž 86 až 120 g/m2
Gramáž 86 až 120 g/m2
• 50 listov gramáže 120 g/m2
• 1 list
Gramáž 60 až 70 g/m2
Gramáž 60 až 70 g/m2
• 160 listov gramáže 60 g/m2
• 1 list
Gramáž 75 až 90 g/m2
Gramáž 75 až 90 g/m2
• 150 listov 80 g/m2
• 1 list
Gramáž 75 až 90 g/m2
Gramáž 75 až 90 g/m2
• 150 listov 80 g/m2
• 1 list
Gramáž 75 až 90 g/m2
Gramáž 75 až 90 g/m2
• 150 listov 80 g/m2
• 1 list
Gramáž 60 až 90 g/m2
Gramáž 60 až 90 g/m2
• 150 listov 80 g/m2
• 1 list
Gramáž 120 až 150 g/m2
Gramáž 120 až 150 g/m2
• 10 list
• 1 list
5. Príloha
110
Špecifikácie
Typ
Formát
Hmotnosť tlačového média/kapacitaa
Rozmery
Zásobník
CardStock
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4, B5
(JIS), B5 (ISO),
Executive, A5,
Pozrite si časť Obyčajný papier
Ručné podávanie do zásobníkab
Gramáž 121 až 163 g/m2
Gramáž 121 až 163 g/m2
• 10 list
• 1 list
Postcard 4x6
Bond
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
• 10 list
• 1 list
Archive
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
• 100 list
• 1 list
Minimálny formát (vlastný)
76 x 127 mm
Gramáž 60 až 163 g/m2
Maximálny formát (vlastný)
216 x 356 mm
a. Maximálna kapacita závisí od hmotnosti tlačového média, jeho hrúbky a od podmienok okolitého prostredia.
b. 1 list pri ručnom podávaní.
c. Hladkosť štítkov používaných v tomto zariadení je 100 až 250 (sheffield). Ide o číselnú hodnotu úrovne hladkosti.
5. Príloha
111
Špecifikácie
3
Požiadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požiadavka (odporúčané)
Operačný systém
PROCESOR
PAMÄŤ RAM
Voľné miesto na
pevnom disku
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32-bitový alebo 64-bitový procesor alebo výkonnejší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora pre grafiku DirectX® 9 so 128 MB pamäte (na používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz alebo výkonnejšie)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32-bitový alebo 64-bitový procesor alebo výkonnejší
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• Podpora pre grafiku DirectX® 9 so 128 MB pamäte (na používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
5. Príloha
112
Špecifikácie
Požiadavka (odporúčané)
Operačný systém
Windows Server® 2012
PROCESOR
Voľné miesto na
pevnom disku
PAMÄŤ RAM
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz alebo výkonnejšie)
512 MB (2 GB)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Minimálnou požiadavkou pre všetky operačné systémy je prehliadač Internet Explorer 6.0 alebo novší.
• Softvér môžu inštalovať iba používatelia s oprávnením správcu.
• Služba Windows Terminal Services je kompatibilná so zariadením.
• Ak používate Windows 2000, je potrebný Services Pack 4 alebo vyšší.
Mac
Požiadavky (odporúčané)
Operačný systém
Mac OS X 10.5
PROCESOR
• Procesory Intel®
PAMÄŤ RAM
Voľné miesto
na pevnom disku
512 MB (1 GB)
1 GB
• Procesor Power PC G4/G5 s rýchlosťou
867 MHz alebo vyššou
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10,9
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
5. Príloha
113
Špecifikácie
Linux
Položky
Operačný systém
Požiadavky
Redhat® Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SuSE Linux 10.1 (32-bitový)
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0
Mint 13, 14
PROCESOR
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
PAMÄŤ RAM
512 MB (1 GB)
Voľné miesto na pevnom
disku
1 GB (2 GB)
5. Príloha
114
Špecifikácie
4
Sieťové prostredie
Iba sieťové a bezdrôtové modely (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
Na zariadení je potrebné nastaviť sieťové protokoly, aby ste ho mohli používať ako sieťové zariadenie. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sieťové
prostredia podporované zariadením:
Položky
Sieťové rozhranie
Špecifikácie
• Ethernet 10/100 Base-TX káblová LAN
• 802.11b/g/n bezdrôtová sieť LAN
Sieťový operačný systém
• Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Rôzne distribúcie systému Linux
• Mac OS X 10.5 ~10.9
Sieťové protokoly
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Štandardná tlač cez protokol TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Zabezpečenie bezdrôtovej
siete
• Autentifikácia: Otvorený systém, Zdieľaný kľúč, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Šifrovanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Príloha
115
Usmerňujúce informácie
Toto zariadenie je vyvinuté pre bežné pracovné prostredie a bolo mu
udelených niekoľko zákonných certifikátov.
Za účelom zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poranenia osôb je potrebné pri používaní tohto zariadenia dodržiavať
nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:
5
Vyhlásenie o bezpečnosti laserového zariadenia
Tlačiareň je certifikovaná v USA a vyhovuje požiadavkám nariadenia DHHS
21 CFR, podľa kapitoly 1, odseku J pre laserové zariadenia triedy I(1) a v
ostatných krajinách je certifikovaná ako laserové zariadenie triedy I a
vyhovuje požiadavkám normy IEC 60825-1: 2007
Laserové zariadenia triedy I nie sú považované za nebezpečné. Laserový
systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, pri
údržbe alebo pri servisných prácach nad úrovňou triedy I nedochádzalo k
vystaveniu osôb laserovému žiareniu.
Varovanie
Nikdy nepoužívajte ani neopravujte tlačiareň s odňatým ochranným krytom
jednotky lasera a skenera. Odrazený lúč, aj keď je neviditeľný, môže
poškodiť váš zrak.
5. Príloha
116
Usmerňujúce informácie
6
8
Bezpečnosť týkajúca sa ozónu
Šetrič energie
Emisie ozónu tohto zariadenia sú menšie ako 0,1 ppm. Ozón
je ťažší ako vzduch, preto zariadenie umiestnite do dobre
vetranej miestnosti.
Táto tlačiareň je vybavená pokročilou technológiou úspory
energie, ktorá znižuje jej spotrebu, ak sa zariadenie práve
nepoužíva.
Ak tlačiareň neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie sa
automaticky zníži.
7
Bezpečnosť týkajúca sa ortuti
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované
značky v USA.
Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na
webovej lokalite http://www.energystar.gov
Obsahuje ortuť, zariadenie sa likvidujte v súlade s miestnymi,
štátnymi alebo federálnymi zákonmi (iba pre USA).
Modely certifikované podľa štandardu ENERGY STAR sú
označené štítkom ENERGY STAR. Skontrolujte, či je vaše
zariadenie certifikované podľa štandardu ENERGY STAR.
9
Recyklácia
Baliaci materiál zariadenia je potrebné recyklovať a zlikvidovať
spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
5. Príloha
117
Usmerňujúce informácie
10
11
Správna likvidácia tohto výrobku (zaobchádzanie
s elektrickým a elektronickým odpadom)
Len pre Čínu
(Platné v krajinách so systémom triedeného
odpadu)
Webová stránka: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
賉帞
賉帞
;SUHVV0:
;SUHVV0+:
蜷筨愤竖爮襔*%
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, headset, USB kábel)
nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Aby sa
zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo
poškodeniu zdravia ľudí spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou
výrobkov, oddeľte ich prosím od ostatných druhov odpadu a
recyklujte ich zodpovedným spôsobom na podporu opätovného
využitia hmotných surovín.
Domáci používatelia by mali kontaktovať buď predajcu, u ktorého
výrobok zakúpili, alebo miestne úrady a zistiť u nich podrobnosti o
tom, kde a za akých podmienok je možné tieto výrobky bezpečne
recyklovať.
Firemní používatelia by mali kontaktovať dodávateľa za účelom
overenia podmienok uvedených v kúpnej zmluve. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu
s ostatným priemyselným odpadom.
5. Príloha
118
Usmerňujúce informácie
(Len pre Spojené štáty americké)
Nepotrebné elektronické zariadenia dajte zlikvidovať v oprávnenej
recyklačnej spoločnosti. Najbližšie recyklačné zariadenie môžete nájsť na
našej webovej stránke:www.samsung.com/recyclingdirect. Alebo
zatelefonujte na číslo (877) 278 - 0799
14
Vyžarovanie rádiových vĺn
Informácie komisie FCC pre používateľa
Toto zariadenie zodpovedá požiadavkám časti 15 smerníc komisie FCC.
Prevádzka je podmienená splnením nasledovných dvoch podmienok:
12
Štát Kalifornia, propozícia 65, upozornenie (Len
pre USA)
13
Iba pre Taiwan
•
Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
•
Toto zariadenie musí absorbovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiadúcu činnosť zariadenia.
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne
zariadenie triedy B stanovenými v časti 15 Smerníc FCC. Tieto limity
stanovujú podmienky primeranej ochrany pred škodlivým rušením v
obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať
energiu na rádiovej frekvencii a ak nie je nainštalované a používané v
súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
Neexistuje však záruka, že sa rušenie nevyskytne pri konkrétnej inštalácii.
Ak toto zariadenie spôsobí nežiadúce rušenie rozhlasového alebo
televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by
sa užívateľ pokúsiť odstrániť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z
nasledovných opatrení:
•
Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
•
Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
•
Zapojiť zariadenie do inej zásuvky elektrickej siete ako je tá, do ktorej je
zapojený prijímač.
5. Príloha
119
Usmerňujúce informácie
•
Konzultovať problém s distribútorom alebo skúseným technikom pre
oblasť rozhlasu alebo televízie.
Zmena alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom
zodpovedným za splnenie podmienok prevádzky, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
15
Spojené štáty americké
Federálna komisia pre komunikácie (FCC)
Samostatné žiariče, smernica FCC, časť 15
Smernice o rušení rádiových vĺn platné v Kanade
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie
rádiového šumu digitálnymi zariadeniami, ako sa uvádza v dokumente o
zariadeniach spôsobujúcich rušenie nazvanom „Digital Apparatus“, ICES003 vydanom organizáciou Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Táto tlačiareň môže byť vybavená rádiovým zariadením LAN s nízkym
výkonom (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou),
pracujúcim v pásme 2,4/5 GHz. Táto časť dokumentácie je platná len
v prípade prítomnosti takéhoto zariadenia. Prítomnosť bezdrôtových
zariadení je vyznačená na štítku.
Ak je na štítku vyznačené identifikačné číslo FCC, sú bezdrôtové
zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať v systéme, spôsobilé len na použitie
v Spojených štátoch amerických.
Federálna komisia FCC stanovila všeobecné pokyny pre vzdialenosť
zariadenia od tela pri jeho používaní na 20 cm – táto vzdialenosť nezahŕňa
končatiny. Ak sú bezdrôtové zariadenia zapnuté, má sa tento prístroj
používať zo vzdialenosti viac než 20 cm od tela. Výstupný výkon
bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môže byť zabudované
v tlačiarni, je dostatočne pod limitmi pôsobenia rádiofrekvenčného žiarenia
stanovenými komisiou FCC.
Tento vysielač sa nesmie prevádzkovať ani nesmie byť spojený so žiadnou
ďalšou anténou alebo vysielačom.
5. Príloha
120
Usmerňujúce informácie
Prevádzka tohto zariadenia je podmienená splnením nasledovných dvoch
podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
a (2) toto zariadenie musí absorbovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Servis bezdrôtových zariadení nemôže vykonávať používateľ.
Nevykonávajte na nich žiadne úpravy. Úprava bezdrôtového
zariadenia má za následok neplatnosť oprávnenia na jeho používanie.
Ak zariadenie vyžaduje opravu, kontaktujte výrobcu.
Vyhlásenie FCC o používaní bezdrôtovej
siete LAN:
16
Len pre Rusko/Kazachstan/Bielorusko
17
Len pre Nemecko
18
Len pre Turecko
Počas inštalácie a prevádzky tohto vysielača v kombinácii s anténou sa
môže stať, že bude prekročený limit pôsobenia rádiofrekvenčných vĺn
1 mW/cm2 vo vzdialenosti blízko nainštalovanej antény. Preto musí
používateľ po celý čas udržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm
od antény. Toto zariadenie nemožno pripájať k inému vysielaču ani
vysielacím anténam.
19
Len pre Thajsky
5. Príloha
121
Usmerňujúce informácie
20
21
Len pre Kanadu
Tento produkt vyhovuje príslušným kanadským technickým špecifikáciám.
/ Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
Na základe hodnôt REN (Ringer Equivalence Number) je možné zistiť,
koľko zariadení je možné pripojiť k telekomunikačnému rozhraniu.
Zakončenie rozhrania môže pozostávať z ľubovoľnej kombinácie zariadení.
Jediné obmedzenie predstavuje súčet hodnôt REN jednotlivých zariadení,
ktorý nesmie byť väčší ako päť. / L’indice d’equivalence de la sonnerie (IES)
sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes
a une interface telephonique. La terminaison d’une interface peut consister
en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la
somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs
n’excede pas cinq.
Označenie faxu
Zákon o ochrane telefónnych zákazníkov z roku 1991 zakazuje všetkým
osobám používať počítač alebo iné elektronické zariadenie na odosielanie
správy cez telefónnu faxovú službu v prípade, že každá prenesená strana
alebo aspoň prvá strana správy neobsahuje na vrchnom alebo spodnom
okraji nasledovné informácie:
1 Dátum a čas prenosu.
2 Označenie firmy, obchodnej spoločnosti alebo osoby odosielajúcej
správu.
3 Telefónne číslo odosielajúceho prístroja, firmy, obchodnej spoločnosti
alebo osoby.
Telefónna spoločnosť môže vykonávať zmeny vo svojich
telekomunikačných zariadeniach, operáciách zariadení alebo postupoch,
ak je takéto konanie dôvodne potrebné pre prevádzku spoločnosti a ak nie
je v rozpore s pravidlami a nariadeniami uvedenými v smerniciach FCC,
časť 68. Ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto zmeny vyvolajú
nekompatibilitu koncového zariadenia spotrebiteľa s komunikačnými
zariadeniami telefónnej spoločnosti, alebo vyžadujú úpravu alebo výmenu
tohto koncového zariadenia, alebo inak významne ovplyvnia jeho
používanie alebo výkon, zákazník musí dostať adekvátne písomné
oznámenie, aby mal možnosť zabezpečiť si nepretržitú službu.
5. Príloha
122
Usmerňujúce informácie
22
Číslo ekvivalencie zvončeka
Nariadenia FCC uvádzajú, že zmeny alebo úpravy tohto zariadenia,
ktoré nie sú výrobcom výslovne schválené, rušia oprávnenie
používateľa prevádzkovať toto zariadenie. V prípade, že koncové
zariadenie spôsobuje poškodenie telefónnej siete, telefónna
spoločnosť môže zákazníka upozorniť na to, že služba môže byť
zastavená. Avšak v prípadoch, kedy je predchádzajúce upozornenie
neuskutočniteľné, spoločnosť môže dočasne zastaviť službu za
predpokladu, že:
Ringer Equivalence Number (REN) a registračné číslo FCC pre tento
prístroj možno nájsť na štítku umiestnenom na spodnej alebo zadnej časti
prístroja. Niekedy je potrebné tieto čísla poskytnúť telefónnej spoločnosti.
Ringer Equivalence Number (REN) je miera elektrického náboja v
telefónnej linke a je užitočná pre určenie skutočnosti, či nie je linka
„preťažená“. Inštalácia viacerých typov zariadenia na rovnakej telefónnej
linke môže spôsobiť problémy pri uskutočňovaní a prijímaní telefónnych
hovorov, najmä pri vyzváňaní na obsadenej linke. Súčet všetkých hodnôt
REN zariadení na telefónnej linke musí byť nižší než päť, aby bola zaistená
správna služba od telefónnej spoločnosti. V niektorých prípadoch nemožno
na linke používať súčet päť. Ak niektoré z telefónnych zariadení nepracuje
správne, musíte ho ihneď odpojiť z telefónnej linky, inak môže spôsobiť
poškodenie telefónnej siete.
Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 68 a požiadavkám prijatým
ACTA. Na zadnej strane zariadenia sa nachádza štítok, ktorý okrem iného
obsahuje aj identifikátor produktu vo formáte US:AAAEQ##TXXXX. Toto
číslo je v prípade potreby nutné poskytnúť telekomunikačnej spoločnosti.
a To okamžite oznámi zákazníkovi.
b Poskytne zákazníkovi možnosť nápravy problému zariadenia.
c Informuje zákazníka o nároku podať sťažnosť komisii Federal
Communication Commission v súlade s postupmi stanovenými v
Smerniciach a nariadeniach FCC, časť 68, odsek E.
Mali by ste tiež vedieť, že:
•
Prístroj nie je určený na pripojenie k systému digitálnej pobočkovej
ústredne (PBX).
•
Ak zamýšľate používať na rovnakej linke ako prístroj aj počítačový
modem alebo faxmodem, môžu sa na všetkých zariadeniach vyskytnúť
problémy s prenosom a prijímaním. Odporúča sa, aby s prístrojom
nezdieľalo linku žiadne iné zariadenie, okrem normálneho telefónu.
5. Príloha
123
Usmerňujúce informácie
•
•
Ak je vaša oblasť miestom s častým výskytom bleskov alebo
nárazovými prúdmi, odporúčame vám nainštalovať na napájacie aj
telefónne káble prepäťovú ochranu. Odrušovače si môžete zakúpiť u
distribútora alebo v špeciálnych obchodoch s telefónnou technikou
alebo elektronikou.
Pri programovaní tiesňových čísiel a/alebo testovaní hovoru na
tiesňové čísla použite netiesňové číslo a informujte dispečera tiesňovej
služby o Vašich zámeroch. Dispečer vám poskytne ďalšie pokyny, ako
možno momentálne preskúšať tiesňové číslo.
•
Tento prístroj nemožno použiť na mincovej prípojke alebo na
skupinových prípojkách.
•
Tento prístroj vytvára magnetickú väzbu na sluchové pomôcky.
Toto zariadenie možno bezpečne pripojiť k telefónnej sieti pomocou
štandardného konektora USOC RJ-11C.
23
Výmena zástrčky s poistkou (len pre Spojené
kráľovstvo)
Dôležité
Prívod napájania tohto prístroja je vybavený štandardnou zástrčkou (BS
1363) 13 A a poistkou 13 A. Pri výmene alebo kontrole poistky je potrebné
poistku nahradiť správnym typom 13 A. Potom je potrebné vymeniť kryt
poistky. V prípade straty krytu poistky, nepoužívajte zástrčku, kým kryt
nenahradíte iným.
Kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
Zástrčka 13 A je najčastejšie používaným typom v Spojenom kráľovstve a
mala by vyhovovať. Niektoré budovy (najmä staršie) však nie sú vybavené
13 A zásuvkami. Je potrebné zakúpiť vhodný zástrčkový adaptér.
Nerozoberajte lisovanú zástrčku.
Ak sa zástrčka oddelí od kábla, vyhoďte ju. Už sa nedá opraviť a vy
môžete utrpieť úraz elektrickým prúdom, ak sa ju budete pokúšať
zastrčiť do zásuvky.
5. Príloha
124
Usmerňujúce informácie
Dôležité upozornenie:
Toto zariadenie vyžaduje uzemnenie.
Káble v prívode napájania majú nasledovné farebné
označenie:
• Žltozelený: uzemnenie
• Modrá: nulový vodič
• Hnedý: fáza
Ak káble v zásuvke nesúhlasia s farbami v zástrčke, postupujte
nasledovne:
Žltozelený kábel pripojte na kolík označený písmenom „E“ alebo
bezpečnostným symbolom uzemnenia (Earth symbol) alebo na kolík
žltozelenej farby.
Modrý kábel pripojte na kolík označený písmenom „N“ alebo na kolík čiernej
farby.
24
Vyhlásenie o zhode (Európske krajiny)
Osvedčenia a certifikáty
Spoločnosť Samsung Electronics týmto prehlasuje, že
zariadenie [M207x series] je v zhode s príslušnými požiadavkami
a ostatnými platnými nariadeniami smernice o nízkom napätí
(2006/95/ES), smernice EMC (2004/108/ES).
Týmto spoločnosť Samsung Electronics prehlasuje, že
zariadenie [M207xW Series/M207xF Series/M207xFW Series] je
v zhode s príslušnými požiadavkami a ostatnými platnými
nariadeniami smernice 1999/5/ES.
Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na adrese
www.samsung.com, v časti Support (Podpora) > Download
center (Centrum prevzatia) a zadajte názov vašej tlačiarne
(MFP), aby ste si prezreli vyhlásenie o zhode (EuDoC).
Hnedý kábel pripojte na kolík označený písmenom „L“ alebo kolík červenej
farby.
1. január 1995: Smernica Rady 2006/95/EC o zjednocovaní zákonov
členských štátov týkajúcich sa zariadení s nízkym napätím.
Je potrebné mať zástrčku, adaptér alebo rozbočovač s 13 A poistkou.
1. január 1996: Smernica Rady 2004/108/EC o zjednocovaní zákonov
členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
5. Príloha
125
Usmerňujúce informácie
9. marca 1999: Smernica Rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a
telekomunikačných terminálových zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich
zhody. Úplné znenie vyhlásenia s definíciou príslušných smerníc a
štandardov možno získať u miestneho zástupcu spoločnosti Samsung
Electronics Co., Ltd.
ES Certifikácia
Certifikácia 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a koncových
telekomunikačných zariadeniach (FAX)
Tento produkt Samsung bol certifikovaný spoločnosťou Samsung pre paneurópske jednotné koncové pripojenie k analógovej verejnej telefónnej sieti
(PSTN) v súlade so smernicou 1999/5/EC. Produkt bol navrhnutý na
spoluprácu s národnými verejnými telefónnymi sieťami a kompatibilnými
ústredňami v európskych krajinách:
V prípade problémov sa najprv obráťte na oddelenie Euro QA Lab v
spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Produkt bol testovaný, či vyhovuje norme TBR21. Na uľahčenie používania
a aplikácie koncového zariadenia, ktoré je v súlade s touto normou,
Európsky telekomunikačný normalizačný inštitút (ETSI) vydal poradný
dokument (EG 201 121), ktorý obsahuje poznámky a ďalšie požiadavky na
zaistenie zlučiteľnosti terminálov TBR21 so sieťou. Tento produkt bol
navrhnutý v súlade, a je plne kompatibilný so všetkými príslušnými
poradnými poznámkami, ktoré sú v tomto dokumente.
Informácie o schvaľovaní rádiových zariadení
v Európe (pre výrobky vybavené rádiovými
zariadeniami schválenými pre EÚ)
V systéme tlačiarne, ktorá je určená na použitie doma alebo v kancelárii,
môžu byť prítomné (zabudované) zariadenia typu rádiovej siete LAN
(rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou) s malým
výkonom, pracujúce v pásme 2,4/5 GHz. Táto časť dokumentácie je platná
len v prípade prítomnosti takéhoto zariadenia. Prítomnosť bezdrôtových
zariadení je vyznačená na štítku.
Bezdrôtové zariadenia v systéme sú spôsobilé len na použitie
v Európskej únii alebo pridružených oblastiach, ak je na štítku
systému značka CE s registračným číslom a výstražným
symbolom.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu byť
zabudované do tlačiarne, je dostatočne pod limitmi vystavenia účinkom
rádiofrekvenčného žiarenia stanoveným Európskou komisiou v smernici
R&TTE.
Európske štáty so schválením používania
bezdrôtových zariadení:
Krajiny EÚ
5. Príloha
126
Usmerňujúce informácie
Európske štáty s obmedzeniami pri používaní
EÚ
Vo Francúzsku je rozsah frekvencií obmedzený na pásmo 2 454 –
2 483,5 MHz pre zariadenia s vysielacím výkonom vyšším než 10 mW,
akými sú bezdrôtové zariadenia
Krajiny EHP/EZVO
V súčasnosti bez obmedzení
25
Len pre Izrael
26
Vyhlásenia o zhode s predpismi
Poučenie o bezdrôtových zariadeniach
Táto tlačiareň môže byť vybavená rádiovým zariadením LAN s nízkym
výkonom (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou),
pracujúcim v pásme 2,4/5 GHz. Nasledujúca časť dokumentácie poskytuje
všeobecný prehľad o hľadiskách prevádzky bezdrôtového zariadenia.
Ďalšie obmedzenia, upozornenia a varovania týkajúce sa jednotlivých
krajín sú uvedené v častiach pre konkrétnu krajinu (alebo v častiach pre
skupiny krajín). Bezdrôtové zariadenia v systéme sú schválené len
na používanie v krajinách vyznačených na výkonovom štítku systému
(Radio Approval Marks). Ak nie je krajina, v ktorej sa bude bezdrôtové
zariadenie používať, uvedená v zozname, kontaktujte miestny úrad
pre schvaľovanie rádiových zariadení. Bezdrôtové zariadenia sú prísne
regulované a ich používanie nemusí byť povolené.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môže byť
zabudované v tlačiarni, je dostatočne pod limitmi pôsobenia
rádiofrekvenčného žiarenia. Pretože bezdrôtové zariadenia (ktoré môžu
byť zabudované v tlačiarni) vyžarujú menej energie, než je povolené
frekvenčnými bezpečnostnými štandardmi a odporúčaniami, výrobca je
presvedčený, že používanie týchto zariadení je bezpečné. Bez ohľadu
na úroveň výkonu je potrebné minimalizovať počas bežnej prevádzky
kontakt s ľudským telom.
Vo všeobecnosti je bežná vzdialenosť bezdrôtového zariadenia od tela
pri jeho používaní 20 cm – táto vzdialenosť nezahŕňa končatiny. Ak je
bezdrôtové zariadenie zapnuté a vysiela, malo by sa používať
zo vzdialenosti viac než 20 cm od tela.
Tento vysielač sa nesmie prevádzkovať ani nesmie byť spojený so žiadnou
ďalšou anténou alebo vysielačom.
Niektoré okolnosti vyžadujú obmedzenie bezdrôtových zariadení. Príklady
všeobecných obmedzení sú uvedené tu:
5. Príloha
127
Usmerňujúce informácie
Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže rušiť zariadenia
leteckej prevádzky. Súčasné letecké predpisy vyžadujú, aby boli
bezdrôtové zariadenia počas prepravy lietadlom vypnuté.
Zariadenia IEEE 802.11 (známe tiež ako bezdrôtový Ethernet) a
s Bluetooth komunikáciou sú typickým príkladom zariadení
s bezdrôtovou komunikáciou.
V prostrediach, kde existuje škodlivé alebo potenciálne škodlivé
nebezpečenstvo rušenia iných zariadení alebo služieb, môže byť
používanie bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané.
Napríklad letiská, nemocnice a miesta s ovzduším bohatým
na kyslík alebo horľavý plyn sú miesta, kde môže byť používanie
bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané. Ak si
v niektorom prostredí nie ste istí, či v ňom neexistuje zákaz
používania bezdrôtových zariadení, informujte sa pred zapnutím
bezdrôtového zariadenia u zodpovednej osoby.
Servis bezdrôtových zariadení nemôže vykonávať používateľ.
Nevykonávajte na nich žiadne úpravy. Úprava bezdrôtového
zariadenia má za následok neplatnosť oprávnenia na jeho
používanie. Ak zariadenie vyžaduje opravu, kontaktujte výrobcu.
Používajte len ovládače schválené v krajine, v ktorej sa bude
zariadenie používať. Ďalšie informácie nájdete v súprave
pre obnovenie systému (System Restoration Kit) alebo kontaktujte
technickú podporu výrobcu.
Každá krajina disponuje rozdielnymi obmedzeniami používania
bezdrôtových zariadení. Pretože je systém vybavený
bezdrôtovým zariadením, pri prenášaní do iných krajín si ešte
pred cestou u miestnych úradov poverených schvaľovaním
rádiových zariadení overte obmedzenia pre používanie
bezdrôtového zariadenia v cieľovej krajine.
Ak je systém vybavený interným bezdrôtovým zariadením,
neprevádzkujte bezdrôtové zariadenie bez ochranných krytov
a štítov a v prípade, že systém nie je úplne skompletizovaný.
5. Príloha
128
Usmerňujúce informácie
27
Len pre Čínu
5. Príloha
129
Autorske pravo
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Táto používateľská príručka sa poskytuje len pre informatívne účely. Všetky v nej obsiahnuté informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne škody, priame či nepriame, vyplývajúce z použitia tejto používateľskej príručky alebo súvisiace
s jej použitím.
•
Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint a Outlook sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android a Gmail sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Google Inc.
•
Google Cloud Print je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a ďalších krajinách.
AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
•
LaserWriter je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc.
•
Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností alebo organizácií.
Informácie o licencii na otvorený zdrojový kód nájdete v súbore 'LICENSE.txt' na dodanom disku CD.
REV. 4.00
5. Príloha
130
Používateľská príručka
POKROČILÝ
POKROČILÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, pokročilom nastavení,
používaní a riešení problémov v prostredí viacerých operačných
systémov.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie.
ZÁKLADNÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, základnom ovládaní a riešení problémov
v operačnom systéme Windows.
POKROČILÝ
1. Inštalácia softvéru
Inštalácia v systéme Mac
135
Opätovná inštalácia v systéme Mac
136
Inštalácia v systéme Linux
137
Opätovná inštalácia v systéme Linux
138
2. Používanie zariadenia
pripojeného cez sieť
Užitočné sieťové programy
140
Nastavenie káblovej siete
141
Inštalácia ovládača cez sieť
144
konfigurácia protokolu IPv6
150
Nastavenie bezdrôtovej siete
153
Samsung Mobile Print
179
Používanie funkcie NFC
180
Ponuka faxovania
189
Nastavenie systému
193
Nastavenie siete
200
4. Špeciálne funkcie
Nastavenie nadmorskej výšky
203
Ukladanie e-mailových adries
204
Zadávanie rôznych znakov
206
Nastavenie faxového adresára
207
Registrácia oprávnených užívateľov
211
Funkcie tlače
212
Funkcie skenovania
226
Funkcie faxu
235
Použitie funkcií zdieľaného priečinku
247
Použitie funkcií pamäte/pevného disku
248
3. Užitočné ponuky na nastavenie
Skôr než začnete čítať kapitolu
185
Ponuka kopírovania
186
132
POKROČILÝ
Problémy s faxovaním
5. Užitočné nástroje na správu
282
Problémy týkajúce sa operačného
Easy Capture Manager
250
Samsung AnyWeb Print
251
Easy Eco Driver
252
systému
284
Používanie služby SyncThru™ Web
Service
253
Používanie aplikácie Samsung Easy
Document Creator
257
Používanie aplikácie Samsung Easy
Printer Manager
258
Používanie aplikácie Samsung Printer
Status
261
6. Odstraňovanie ťažkostí
Problémy s podávaním papiera
264
Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
265
Problémy s tlačou
266
Problémy s kvalitou tlače
271
Problémy pri kopírovaní
279
Problémy pri skenovaní
280
133
1. Inštalácia softvéru
Táto kapitola obsahuje informácie o inštalácii základného a užitočného softvéru v prípade, ak je zariadenie
pripojené pomocou kábla. Zariadenie je lokálne pripojené vtedy, ak je priamo napojené na Váš počítač pomocou
kábla. Ak je zariadenie pripojené na sieť, vynechajte dolu uvedené kroky a prejdite na pokyny pre inštaláciu
ovládača zariadenia pripojeného do siete (pozrite „Inštalácia ovládača cez sieť“ na strane 144).
• Inštalácia v systéme Mac
135
• Opätovná inštalácia v systéme Mac
136
• Inštalácia v systéme Linux
137
• Opätovná inštalácia v systéme Linux
138
• Ak používate operačný systém Windows, informácie o inštalácii ovládača zariadenia
nájdete v Základnej príručke (pozrite „Lokálna inštalácia ovládača“ na strane 31).
• Používajte kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m.
Inštalácia v systéme Mac
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
11
Kliknite na tlačidlo Add Printer, zvoľte svoju tlačiareň a pridajte ju do
zoznamu tlačiarní.
Zvoľte možnosť USB Connected Printer v zobrazení Printer
Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
Ak vaše zariadenie podporuje fax, kliknite na tlačidlo Add Fax,
zvoľte váš fax a pridajte ho do zoznamu faxov.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
•
12
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
6
7
Kliknite na možnosť Continue.
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
1. Inštalácia softvéru
135
Opätovná inštalácia v systéme Mac
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, odinštalujte ho a znovu
nainštalujte.
1
Otvorte priečinok Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
Ak chcete odinštalovať softvér tlačiarne, kliknite na tlačidlo
Continue.
3
Začiarknite program, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo
Uninstall.
4
5
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Po dokončení odinštalovania kliknite na tlačidlo Close.
Ak ste zariadenie už pridali, odstráňte ho z Print Setup Utility alebo
Print & Fax.
1. Inštalácia softvéru
136
Inštalácia v systéme Linux
Aby ste mohli softvér tlačiarne pre operačný systém Linux nainštalovať, z
webovej lokality spoločnosti Samsung ho musíte najprv prevziať. Prejdite
na stránku (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora
alebo na stiahnutie).
1
Inštalácia ovládača Jednotného Linux
Musíte sa prihlásiť ako nadradený používateľ (root), aby ste si mohli
nainštalovať’ softvér zariadenia. Ak nie ste nadradený používateľ,
požiadajte o pomoc správcu systému.
1
2
3
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k systému a či je zapnuté.
4
5
6
Rozbaľte balík.
7
8
9
10
11
Pokračujte v inštalácii.
Po dokončení inštalácie spustite nástroj Printing (Prejdite do
System > Administration > Printing alebo vykonajte príkaz
„system-config-printer“ v aplikácii Terminal).
Kliknite na tlačidlo Add.
Zvoľte svoju tlačiareň.
Kliknite na tlačidlo Forward a pridajte ju do systému.
Do systému skopírujte balík Unified Linux Driver.
Spustite program Terminal a otvorte priečinok, do ktorého ste
skopírovali balík.
Prejdite do priečinka uld.
Vykonajte príkaz „./install.sh“ (Ak nie ste prihlásený ako
administrátor, príkaz vykonajte s príkazom „sudo“ v tvare „sudo ./
install.sh“).
1. Inštalácia softvéru
137
Opätovná inštalácia v systéme Linux
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, odinštalujte ho a znovu
nainštalujte.
1
2
Spustite program Terminal.
3
Vykonajte príkaz „./install.sh“ (Ak nie ste prihlásený ako
administrátor, príkaz vykonajte s príkazom „sudo“ v tvare „sudo ./
install.sh“).
4
Pokračujte v procese odstránenia inštalácie.
Prejdite do priečinka uld, ktorý ste rozbalili z balíka Unified Linux
Driver.
1. Inštalácia softvéru
138
2. Používanie zariadenia
pripojeného cez sieť
Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa pripojenia zariadenia do siete a softvéru.
• Užitočné sieťové programy
140
• Nastavenie káblovej siete
141
• Inštalácia ovládača cez sieť
144
• konfigurácia protokolu IPv6
150
• Nastavenie bezdrôtovej siete
153
• Samsung Mobile Print
179
• Používanie funkcie NFC
180
Podporované prídavné zariadenia a funkcie sa môžu líšiť podľa modelu (pozrite „Funkcie
jednotlivých modelov“ na strane 8).
Užitočné sieťové programy
Existuje veľa programov, ktorými je možné jednoducho nastaviť sieťové
nastavenia v sieťovom prostredí. Tieto programy umožňujú správcom sietí
spravovať viaceré zariadenia v sieti.
• Pred použitím nižšie uvedených programov najskôr nastavte adresu
IP.
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webové riešenie správy zariadenia pre správcov siete. Služba SyncThru™
Web Admin Service umožňuje efektívne riadenie zariadení v sieti a
vzdialené monitorovanie sieťových tlačiarní a odstraňovanie problémov
z ľubovoľného počítača s prístupom do siete Internet.
•
Tento program si môžete prevziať na adrese http://
solution.samsungprinter.com.
3
1
SetIPnastavenie káblovej siete
SyncThru™ Web Service
Webový server zabudovaný do vášho sieťového zariadenia vám umožňuje
vykonávať nasledujúce úlohy (pozrite „Používanie služby SyncThru™ Web
Service“ na strane 253).
•
Skontrolovať informácie a stav príslušenstva.
•
Upraviť nastavenia zariadenia.
•
Konfigurovať sieťové parametre nutné na pripojenie zariadenia k
rôznym sieťovým prostrediam.
Tento softvérový nástroj umožňuje vybrať sieťové rozhranie a manuálne
nakonfigurovať IP adresy, ktoré sa majú použiť s protokolom TCP/IP.
•
Pozrite si časť „Konfigurácia adresy IPv4 pomocou programu SetIP
(Windows)“ na strane 141.
•
Pozrite si časť „Konfigurácia IPv4 pomocou aplikácie SetIP (Mac)“ na
strane 142.
• Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťový port, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 25).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
140
Nastavenie káblovej siete
4
5
Tlač správy o konfigurácii siete
Z ovládacieho panela zariadenia môžete vytlačiť Správu o konfigurácii
siete, v ktorej budú uvedené aktuálne sieťové nastavenia zariadenia.
Pomôže vám pri nastavení siete.
Nastavenie IP adresy
• Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 25).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
•
Zariadenie má displej: Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(Menu) a zvoľte Network > Network Conf. (Network Configuration).
•
Zariadenie má dotykovú obrazovku: Stlačte Setup na Hlavnej
obrazovke > Network > Next > Network Configuration.
•
Zariadenie nemá displej: Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(Cancel alebo Stop/Clear) a podržte ho stlačené dlhšie než 4 až 5
sekúnd.
Pomocou tejto Správy o konfigurácii siete môžete zistiť adresu MAC a
adresu IP zariadenia.
Príklad:
•
Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresa IP: 169.254.192.192
Najskôr je potrebné nastaviť adresu IP pre sieťovú tlač a správu siete. Vo
väčšine prípadov bude nová adresa IP automaticky priradená serverom
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server), ktorý sa nachádza v
sieti.
Konfigurácia adresy IPv4 pomocou programu
SetIP (Windows)
Pred použitím programu SetIP vypnite bránu firewall v počítači. Kliknite na
Ovládací panel > Centrum zabezpečenia > Windows Firewall.
Nasledujúce pokyny sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
141
Nastavenie káblovej siete
1
Softvér prevezmite z webovej stránky spoločnosti Samsung,
rozbaľte ho a nainštalujte: (http://www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie).
2
3
4
5
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
6
Kliknutím na ikonu
(tretia zľava) v okne SetIP otvorte okno
konfigurácie TCP/IP.
7
Nové informácie o zariadení zadajte do konfiguračného okna. V
rámci podnikového intranetu možno bude musieť tieto informácie
najskôr prideliť správca siete.
Pred použitím programu SetIP vypnite bránu firewall v počítači. Kliknite na
System Preferences > Security > Firewall.
Pripojte zariadenie do siete pomocou sieťového kábla.
Nasledujúce pokyny sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
Zapnite zariadenie.
V ponuke Štart systému Windows postupne kliknite na položky
Všetky programy > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
MAC adresu zariadenia nájdete v Správu o konfigurácii siete (pozrite
„Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141). Zadajte ju bez
dvojbodiek. Napríklad adresu 00:15:99:29:51:A8 zadajte v tvare
0015992951A8.
8
Konfigurácia IPv4 pomocou aplikácie SetIP (Mac)
Kliknite na položku Apply a potom na tlačidlo OK. Zariadenie
automaticky vytlačí Správu o konfigurácii siete. Potvrďte
správnosť všetkých nastavení.
1
2
Pripojte zariadenie do siete pomocou sieťového kábla.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
•
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
Kliknite na možnosť Continue.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
142
Nastavenie káblovej siete
6
7
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
MAC adresu zariadenia nájdete v Správu o konfigurácii siete (pozrite
„Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141). Zadajte ju bez
dvojbodiek. Napríklad adresu 00:15:99:29:51:A8 zadajte v tvare
0015992951A8.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
11
Zvoľte možnosť Network Connected Printer(Wired or Wireless)
na obrazovke Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo Set IP
Address.
12
Kliknutím na ikonu
(tretia zľava) v okne SetIP otvorte okno
konfigurácie TCP/IP.
13
Nové informácie o zariadení zadajte do konfiguračného okna. V
rámci podnikového intranetu možno bude musieť tieto informácie
najskôr prideliť správca siete.
14
Kliknite na položku Apply a potom na tlačidlo OK. Zariadenie
automaticky vytlačí Správu o konfigurácii siete. Potvrďte
správnosť všetkých nastavení.
Keď sa zobrazí upozornenie, že budú ukončené všetky aplikácie
spustené v počítači, kliknite na Continue.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
143
Inštalácia ovládača cez sieť
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
• Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 25).
6
Windows
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená (pozrite „Nastavenie
IP adresy“ na strane 141).
2
3
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next.
4
Zvoľte Network connection na obrazovke Printer Connection
Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
5
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
144
Inštalácia ovládača cez sieť
Režim tichej inštalácie
Režim tichej inštalácie predstavuje metódu inštalácie, ktorá nevyžaduje žiadny zásah používateľa. Po spustení inštalácie sa ovládač zariadenia a softvér
automaticky nainštalujú do počítača. Tichú inštaláciu spustíte zadaním parametra /s alebo /S v okne príkazového riadka.
Parametre príkazového riadka
Nasledujúca tabuľka uvádza príkazy, ktoré sa dajú použiť v príkazovom okne.
Nasledujúce parametre príkazového riadka sú platné, ak sa príkaz použije s parametrom /s alebo /S. Parametre /h, /H a /? však predstavujú výnimku,
pretože ich možno použiť samostatne.
Parameter príkazového
riadku
Definícia
Opis
/s alebo /S
Spustí tichú inštaláciu.
Nainštaluje ovládače zariadenia bez zobrazenia akýchkoľvek prvkov používateľského
rozhrania alebo bez zásahu používateľa.
/p„<názov portu>“ alebo /
P„<názov portu>“
Určuje port tlačiarne.
Názov portu tlačiarne možno zadať ako adresu IP, názov hostiteľa, názov lokálneho
portu USB, názov portu IEEE1284 alebo ako sieťovú cestu.
Sieťový port sa vytvorí pomocou
štandardného monitora portu
protokolu TCP/IP. V prípade
lokálneho portu musí daný port
existovať v systéme pred jeho
zadaním pomocou príkazu.
Príklad:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx“, kde „xxx.xxx.xxx.xxx“ je adresa IP sieťovej tlačiarne. /p”USB001”,
/P”LPT1:”, /p”hostname”, /p"\\computer_name\shared_printer" alebo
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer", kde "\\computer_name\shared_printer" alebo
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" znamená sieťovú cestu k tlačiarni zadaním dvoch
opačných lomiek, názvu počítača alebo lokálnej adresy IP počítača zdieľajúceho
tlačiareň, a následným názvom zdieľanej tlačiarne.
• Pri tichej inštalácii ovládača v kórejčine zadajte príkaz Setup.exe /s /L"0x0012” or
Setup.exe /s.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
145
Inštalácia ovládača cez sieť
Parameter príkazového
riadku
Definícia
/a„<cieľová_cesta>“ alebo / Určuje cieľovú cestu inštalácie.
A„<cieľová_cesta>“
Opis
Keďže ovládače zariadenia by sa mali inštalovať do umiestnenia špecifického pre daný
operačný systém, tento parameter sa vzťahuje iba na aplikačný softvér.
Cieľovou cestou by mala byť
úplná platná cesta.
/
Určuje prispôsobený súbor skriptu
Prispôsobený súbor skriptu možno priradiť k prispôsobenej tichej inštalácii. Tento súbor
i„<názov_súboru_skriptu>“ inštalácie pre vlastnú operáciu.
so skriptom je možné vytvoriť alebo upravovať prostredníctvom nástroja na
alebo /
prispôsobenie dodaného inštalačného programu alebo pomocou textového editora.
I„<názov_súboru_skriptu>“
Názov súboru skriptu by mal byť
Tento prispôsobený súbor skriptu má prednosť pred predvoleným nastavením
úplným platným názvom súboru.
inštalátora v inštalačnom balíku, no nie pred parametrami príkazového riadka.
/n„<názov_tlačiarne>“
alebo /
N„<názov_tlačiarne>“
Určuje názov tlačiarne. Inštancia
tlačiarne sa vytvorí so zadaným názvom
tlačiarne.
Pomocou tohto parametra možno podľa potreby pridávať inštancie tlačiarne.
/nd alebo /ND
Parametre, ktoré určujú, že
nainštalovaný ovládač sa nemá nastaviť
ako predvolený ovládač zariadenia.
Označuje, že nainštalovaný ovládač zariadenia nebude predvoleným ovládačom
zariadenia vo vašom systéme, ak je nainštalovaný ešte jeden alebo viac ovládačov
tlačiarne. Ak v systéme nie je nainštalovaný žiadny ovládač zariadenia, tento parameter
sa nepoužije, pretože operačný systém Windows nastaví nainštalovaný ovládač
tlačiarne ako predvolený ovládač zariadenia.
/x alebo /X
Ak je už nainštalovaná inštancia
tlačiarne, na jej vytvorenie použije
existujúce súbory ovládača zariadenia.
Tento parameter poskytuje spôsob inštalácie inštancie tlačiarne, pri ktorom sa používajú
nainštalované súbory ovládača tlačiarne bez inštalácie ďalšieho ovládača.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
146
Inštalácia ovládača cez sieť
Parameter príkazového
riadku
Definícia
Opis
/up„<názov_tlačiarne>“
alebo /
UP„<názov_tlačiarne>“
Odstráni len zadanú inštanciu tlačiarne,
a nie súbory ovládača.
Tento parameter poskytuje spôsob, ktorý umožňuje odstrániť zo systému len zadanú
inštanciu tlačiarne bez toho, aby daná zmena ovplyvnila ovládače iných tlačiarní.
Neodstráni zo systému súbory ovládača tlačiarne.
/d alebo /D
Odinštaluje zo systému všetky ovládače
zariadení a aplikácie.
Tento parameter odstráni zo systému všetky nainštalované ovládače zariadenia a
aplikačný softvér.
/
v„<názov_zdieľaného_pro
striedku>“ alebo /
V„<názov_zdieľaného_pro
striedku>“
Nastaví zdieľanie nainštalovaného
zariadenia a pridá ďalšie dostupné
ovládače platformy pre funkciu Point
and Print.
Do systému nainštaluje všetky podporované ovládače zariadenia pre platformu
operačného systému Windows a nastaví jeho zdieľanie so zadaným parametrom
<názov_zdieľaného_prostriedku> pre funkciu Point and Print.
/o alebo /O
Po inštalácii sa otvorí priečinok
Tlačiarne a faxy.
Po tichej inštalácii tento príkaz otvorí priečinok Tlačiarne a faxy.
/h, /H alebo /?
Zobrazí informácie o použití parametrov.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
147
Inštalácia ovládača cez sieť
8
7
Mac
1
2
3
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
•
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
6
7
Kliknite na možnosť Continue.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
11
Kliknite na tlačidlo Add Printer, zvoľte svoju tlačiareň a pridajte ju do
zoznamu tlačiarní.
12
Kliknite na položku IP a zvoľte možnosť HP Jetdirect - Socket
v zobrazení Protocol.
13
14
Zadajte adresu IP zariadenia do poľa Address.
15
Ak funkcia automatického výberu nepracuje správne, vyberte
možnosť Select Printer Software a názov vášho zariadenia v časti
Print Using.
16
17
Kliknite na tlačidlo Add.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Zvoľte možnosť Network Connected Printer(Wired or Wireless)
na obrazovke Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo
Continue.
Zadajte názov frontu do poľa Queue. Ak neviete určiť názov frontu
pre server zariadenia, skúste najskôr použiť predvolený front.
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
148
Inštalácia ovládača cez sieť
8
Linux
Aby ste mohli softvér tlačiarne pre operačný systém Linux nainštalovať, z
webovej lokality spoločnosti Samsung ho musíte najprv prevziať. Prejdite
na stránku (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora
alebo na stiahnutie).
Inštalácia ovládača v systéme Linux a pridanie
sieťovej tlačiarne
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená.
2
3
Do systému skopírujte balík Unified Linux Driver.
4
5
6
7
Spustite program Terminal a otvorte priečinok, do ktorého ste
skopírovali balík.
Rozbaľte balík.
Prejdite do priečinka uld.
Vykonajte príkaz „./install.sh“ (Ak nie ste prihlásený ako
administrátor, príkaz vykonajte s príkazom „sudo“ v tvare „sudo ./
install.sh“).
Pokračujte v inštalácii.
8
Po dokončení inštalácie spustite nástroj Printing (Prejdite do
System > Administration > Printing alebo vykonajte príkaz
„system-config-printer“ v aplikácii Terminal).
9
10
Kliknite na tlačidlo Add.
11
Kliknite na tlačidlo Forward a pridajte ju do systému.
Zvoľte možnosť AppSocket/HP JetDirect a zadajte IP adresu
vášho zariadenia.
Pridanie sieťovej tlačiarne
1
2
3
4
5
6
7
8
Dvakrát kliknite na položku Unified Driver Configurator.
Kliknite na položku Add Printer..
Otvorí sa okno Add printer wizard. Kliknite na tlačidlo Next.
Vyberte položku Network printer a kliknite na tlačidlo Search.
V poli zoznamu sa zobrazí IP adresa a názov modelu tlačiarne.
Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo Next.
Zadajte popis tlačiarne a kliknite na Next.
Po pridaní zariadenia kliknite na Finish.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
149
konfigurácia protokolu IPv6
9
Protokol IPv6 je správne podporovaný len v systéme Windows Vista
alebo vyššej verzii.
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8 alebo „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Ak chcete v sieťovom prostredí protokolu IPv6 používať adresu protokolu
IPv6, postupujte podľa nasledovných krokov.
Použitie ovládacieho panela
1
2
3
Pripojte zariadenie do siete pomocou sieťového kábla.
4
5
Vyberte položku Štart > Ovládací panel > Tlačiarne a faxy.
6
Kliknite na položku Pridať lokálnu tlačiareň v okne Pridať
tlačiareň.
7
Zobrazí sa okno Sprievodca pridaním tlačiarne. Postupujte podľa
pokynov v okne.
Zapnite zariadenie.
Vytlačte Správu o konfigurácii siete, ktorá skontroluje adresy IPv6
(pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141).
Kliknite na položku Pridať tlačiareň v ľavej časti okna Tlačiarne a
faxy.
Ak zariadenie nefunguje v sieťovom prostredí, aktivujte protokol IPv6.
Prečítajte si nasledujúcu časť.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
150
konfigurácia protokolu IPv6
Aktivácia protokolu IPv6
1
2
3
4
5
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
Konfigurácia adresy DHCPv6 (stavová)
(Menu).
Stlačte Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Protocol.
Vyberte možnosť On a stlačte OK.
Vypnite a znovu zapnite zariadenie.
Preinštalujte ovládač tlačiarne.
Nastavenie adries protokolu IPv6
Zariadenie podporuje nasledujúce adresy IPv6, ktoré slúžia na sieťovú tlač
a jej správu.
•
Link-local Address: Samostatne konfigurovaná lokálna adresa IPv6
(adresa začína FE80).
•
Stateless Address: Adresa protokolu IPv6 automaticky
nakonfigurovaná sieťovým smerovačom.
•
Stateful Address: Adresa protokolu IPv6 nakonfigurovaná serverom
DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa protokolu IPv6 manuálne nakonfigurovaná
používateľom.
Ak vaša sieť obsahuje server DHCPv6, môžete na predvolenú konfiguráciu
dynamického hostiteľa nastaviť jednu z nasledujúcich možností.
1
2
3
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
(Menu).
Stlačte Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.
Stlačte tlačidlo OK a vyberte si želanú hodnotu.
•
Always Use: Protokol DHCPv6 sa použije vždy bez ohľadu na
požiadavku zo smerovača.
•
Never Use: Protokol DHCPv6 sa nepoužije nikdy bez ohľadu na
požiadavku zo smerovača.
•
Router: Protokol DHCPv6 sa použije len pri požiadavke zo
smerovača.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
151
konfigurácia protokolu IPv6
10
Použitie služby SyncThru™ Web Service
V prípade modelov, ktoré nemajú displej na ovládacom paneli je
potrebné na prístup k službe SyncThru™ Web Service použiť najprv
IPv4 adresu a potom podľa nižšie uvedeného postupu použiť IPv6
adresu.
1
2
V systéme Windows spustite webový prehliadač, ako je napríklad
program Internet Explorer. Do poľa na zadanie adresy zadajte
adresu IP zariadenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter
alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
Ak sa k službe SyncThru™ Web Service prihlasujete prvýkrát, je
potrebné sa prihlásiť ako správca. Zadajte nižšie uvedené
predvolené ID a heslo.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Po otvorení okna SyncThru™ Web Service presuňte ukazovateľ
myši na položku Settings na hornom paneli ponúk a potom kliknite
na položku Network Settings.
4
5
Kliknite na položku TCP/IPv6 v ľavej časti webovej lokality.
6
Označte políčko Manual Address. Aktivuje sa textové pole
Address/Prefix.
7
Zadajte zvyšnú časť adresy (napríklad 3FFE:10:88:194::AAAA. „A“
je hexadecimálny znak od 0 do 9, od A po F).
8
9
Zvoľte konfiguráciu DHCPv6 servera.
Kliknite na tlačidlo Apply.
Používanie služby SyncThru™ Web Service
1
Spustite internetový prehľadávač, ako je napríklad program Internet
Explorer, ktorý podporuje používanie adries protokolu IPv6 ako
adries URL.
2
Vyberte jednu z adries protokolu IPv6 (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) zo
správy o konfigurácii siete (pozrite „Tlač správy o konfigurácii
siete“ na strane 141).
3
Zadajte adresy protokolu IPv6 (napríklad: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa musí byť uvedená v hranatej zátvorke „[ ]“.
Označením políčka IPv6 Protocol aktivujte protokol IPv6.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
152
Nastavenie bezdrôtovej siete
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje prácu v bezdrôtovej sieti.
V závislosti od modelu nemusí byť práca v bezdrôtovej siete
k dispozícii (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
• Ak protokol IPv6 nepracuje správne, nastavte všetky sieťové
nastavenia na predvolené výrobné nastavenia a akciu zopakujte
prostredníctvom Clear Setting.
Názov a sieťové heslo bezdrôtovej siete
Bezdrôtové siete vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia, takže pri prvom
nastavovaní prístupového bodu sa pre sieť vytvorí názov siete (SSID), typ
použitého zabezpečenia a sieťové heslo. Skôr, než začnete s inštaláciou
zariadenia, zistite si u správcu siete tieto informácie.
11
Začíname
Porozumenie typu siete
Medzi počítačom a zariadením možno zvyčajne používať iba jedno
pripojenie súčasne.
Režim infraštruktúry
Toto prostredie sa zvyčajne používa v domácnostiach a
malých alebo domácich firmách. V tomto režime sa
používa prístupový bod na komunikáciu s bezdrôtovým
zariadením.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
153
Nastavenie bezdrôtovej siete
12
Predstavenie spôsobov nastavenia bezdrôtového pripojenia
Nastavenia bezdrôtovej siete môžete upraviť buď zo zariadenia alebo na počítači. Z nižšie uvedenej tabuľky zvoľte požadovaný spôsob nastavenia.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť niektoré typy nastavenia bezdrôtovej siete k dispozícii.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
154
Nastavenie bezdrôtovej siete
Spôsob nastavenia
Metóda pripojenia
Z počítača
Popis a odkaz
A
Ak používate systém Windows, pozrite „Prístupový bod pomocou USB kábla“ na
strane 161.
B
Ak používate systém Windows, pozrite „Prístupový bod bez USB kábla
(odporúčané)“ na strane 164.
C
• Ak používate systém Mac, pozrite „Prístupový bod pomocou USB kábla“ na
strane 166.
S prístupovým bodom
OR
Z ovládacieho panela
zariadenia
• Ak používate systém Mac, pozrite „Prístupový bod bez USB kábla
(odporúčané)“ na strane 169
D
Pozrite si časť „Pomocou sieťového kábla“ na strane 171.
E
• Pozrite si časť „Zariadenia s displejom“ na strane 157.
• Pozrite si časť „Zariadenia bez displeja“ na strane 158.
Pozrite si časť „Pomocou tlačidla menu“ na strane 160.
F
Bez prístupového bodu
Nastavenie Wi-Fi Direct
Pozrite si časť „Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 174.
G
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
155
Nastavenie bezdrôtovej siete
13
• Ak sa problém vyskytne počas nastavovania bezdrôtovej siete alebo
inštalácie ovládača, postupujte podľa pokynov v kapitole s
riešeniami problémov (pozrite „Odstraňovanie ťažkostí“ na strane
176).
• Dôrazne odporúčame, aby ste na Prístupových bodoch nastavili
heslo. Ak na Prístupových bodoch nenastavíte heslo, neznáme
zariadenia, ako sú napr. počítače, inteligentné telefóny a tlačiarne,
môžu získať neoprávnený prístup cez Prístupový bod. Informácie o
nastaveniach týkajúcich sa hesla nájdete v používateľskej príručke
k Prístupovému bodu.
Pomocou tlačidla WPS
Ak vaše zariadenie a prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
podporujú funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™), môžete jednoducho
nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete bez použitia počítača
stlačením tlačidla
(WPS) na ovládacom paneli.
• Ak chcete používať bezdrôtovú sieť v režime infraštruktúry, musí byť
sieťový kábel odpojený od zariadenia. Pripojenie k prístupovému
bodu pomocou tlačidla WPS (PBC) alebo zadaním čísla PIN
v počítači závisí od použitého prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača). Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke použitého prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača).
• Keď na nastavenie bezdrôtovej siete použijete tlačidlo WPS, môžu
sa zmeniť nastavenia zabezpečenia. Aby sa tomu predišlo,
uzamknite voľbu WPS pre aktuálne nastavenia zabezpečenia
bezdrôtovej siete. Názov voľby sa môže odlišovať v závislosti od
používaného prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Skontrolujte, či prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) podporuje
funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje funkciu WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
•
Počítač pripojený k sieti (iba režim čísla PIN).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
156
Nastavenie bezdrôtovej siete
Výber typu
Zariadenia s displejom
Na pripojenie zariadenia k bezdrôtovej sieti pomocou tlačidla
ovládacom paneli je možné použiť dva spôsoby.
(WPS) na
Spôsob používajúci konfiguráciu stlačením tlačidla (PBC) umožňuje
pripojiť zariadenie k bezdrôtovej sieti stlačením tlačidla
(WPS) na
ovládacom paneli zariadenia a tlačidla WPS (PBC) na prístupovom bode
(alebo bezdrôtovom smerovači) s podporou funkcie Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Spôsob PIN (Personal Identification Number) umožňuje pripojiť
zariadenie k bezdrôtovej sieti zadaním dodaného čísla PIN na prístupovom
bode (bezdrôtovom smerovači) podporujúcom funkciu WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Pripojenie v režime PBC
1
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
dlhšie ako 2 sekundy.
(WPS) na ovládacom paneli
Zariadenie bude čakať dve minúty na stlačenie tlačidla WPS (PBC)
na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).
2
Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači).
Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:
a Connecting: Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo
bezdrôtový smerovač).
Zariadenie používa ako predvolené nastavenie režim PBC, ktorý sa
odporúča pre typické prostredie bezdrôtovej siete.
b Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej
sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.
c AP SSID: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť
sa na displeji objavia informácie o SSID prístupového bodu.
Režim WPS môžete zmeniť na ovládacom paneli (
Network > Wi-Fi > Wi-Fi Setting).
(Menu) >
3
Vložte dodaný CD disk do CD-ROM mechaniky a prejdite k inštalácii
softvéru. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zobrazení
obrazovky „Connect Printer“ (pripojiť tlačiareň) zvoľte možnosť
spojenia „Network (Ethernet/Wireless)“ (sieť (káblová/bezdrôtová)).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
157
Nastavenie bezdrôtovej siete
Zariadenia bez displeja
Pripojenie v režime PIN
1
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
dlhšie ako 2 sekundy.
2
Na displeji sa zobrazí osemmiestny PIN kód.
(WPS) na ovládacom paneli
Pripojenie v režime PBC
1
V priebehu dvoch minút je potrebné zadať osemmiestne číslo PIN
do počítača, ktorý je pripojený k prístupovému bodu (alebo
bezdrôtovému smerovaču).
Zariadenie sa práve pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti. LED
kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nestlačíte
tlačidlo PBC na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).
Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:
a Connecting: Zariadenie sa pripája do bezdrôtovej siete.
b Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej
sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.
2
Vložte dodaný CD disk do CD-ROM mechaniky a prejdite k inštalácii
softvéru. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zobrazení
obrazovky „Connect Printer“ (pripojiť tlačiareň) zvoľte možnosť
spojenia „Network (Ethernet/Wireless)“ (sieť (káblová/bezdrôtová)).
Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači).
a WPS LED indikátor bliká rýchlo. Zariadenie sa pripája na
prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).
c SSID Type: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť
sa na LCD displeji zobrazia informácie o SSID prístupového
bodu.
3
Stlačte a podržte tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli na asi 2 –
4 sekundy, pokým nezačne kontrolka LED stavu rýchlo blikať.
b Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane
kontrolka WPS LED svietiť.
3
Vložte dodaný CD disk do CD-ROM mechaniky a prejdite k inštalácii
softvéru. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zobrazení
obrazovky „Connect Printer“ (pripojiť tlačiareň) zvoľte možnosť
spojenia „Network (Ethernet/Wireless)“ (sieť (káblová/bezdrôtová)).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
158
Nastavenie bezdrôtovej siete
Pripojenie v režime PIN
1
2
Musí sa vytlačiť správa o konfigurácii siete, vrátane čísla PIN
(pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141).
4
Vložte dodaný CD disk do CD-ROM mechaniky a prejdite k inštalácii
softvéru. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zobrazení
obrazovky „Connect Printer“ (pripojiť tlačiareň) zvoľte možnosť
spojenia „Network (Ethernet/Wireless)“ (sieť (káblová/bezdrôtová)).
V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo
(Cancel
alebo Stop/Clear) na ovládacom paneli približne na 5 sekúnd.
Môžete zistiť PIN vášho zariadenia.
Opätovné pripojenie k sieti
Stlačte a podržte tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli na viac
ako 4 sekundy, pokým sa nerozsvieti kontrolka LED stavu.
Keď je funkcia bezdrôtovej siete vypnutá, zariadenie sa automaticky pokúsi
znovu pripojiť k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču)
pomocou už predtým použitého nastavenia a adresy.
Zariadenie sa pripája k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému
smerovaču).
3
V priebehu dvoch minút je potrebné zadať osemmiestne číslo PIN
do počítača, ktorý je pripojený k prístupovému bodu (alebo
bezdrôtovému smerovaču).
Kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nezadáte
osemmiestne číslo PIN.
V nasledujúcich prípadoch sa zariadenie automaticky opätovne pripojí
k bezdrôtovej sieti:
• Zariadenie sa vypne a znovu zapne.
• Prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) sa vypne a znovu
zapne.
Kontrolka WPS LED bezdrôtovej siete bliká v tomto poradí:
a WPS LED indikátor bliká rýchlo. Zariadenie sa pripája na
prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).
Prerušenie procesu pripojenia
b Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane
kontrolka WPS LED svietiť.
Ak chcete počas pripájania zariadenia k bezdrôtovej sieti tento proces
zrušiť, stlačte a uvoľnite tlačidlo
(Cancel alebo Stop/Clear)
na ovládacom paneli. Ak sa chcete opätovne pripojiť k bezdrôtovej
sieti, musíte počkať 2 minúty.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
159
Nastavenie bezdrôtovej siete
Odpojenie od siete
Ak sa chcete od bezdrôtovej siete odpojiť, stlačte tlačidlo
na ovládacom paneli na dlhšie ako dve sekundy.
•
•
Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia
k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite „Inštalácia
ovládača cez sieť“ na strane 144).
(WPS)
Keď je sieť Wi-Fi v pokojovom režime: Zariadenie sa okamžite odpojí
od bezdrôtovej siete a kontrolka WPS LED zhasne.
Keď sa sieť Wi-Fi používa: Kým zariadenie čaká, pokým nie je
aktuálna úloha dokončená, kontrolka bezdrôtovej siete WPS LED bliká
rýchlo. Potom sa zariadenie automaticky odpojí od bezdrôtovej siete
a kontrolka WPS LED zhasne.
1
2
3
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
Stlačte Network > Wireless > Wi-Fi Settings.
Stlačte tlačidlo OK a vyberte si želanú metódu pre nastavenie.
•
Wizard (odporúčané): V tomto režime prebieha nastavenie
automaticky. Zariadenie zobrazí zoznam dostupných sietí,
z ktorých si môžete vybrať. Po zvolení siete tlačiareň zobrazí
výzvu na zadanie príslušného bezpečnostného kľúča.
•
Custom: V tomto režime môžu používatelia manuálne zadať
alebo upraviť ich vlastné SSID, alebo zvoliť podrobné
nastavenia možností zabezpečenia.
14
Pomocou tlačidla menu
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
(Menu).
Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej
siete a jej heslo, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii
prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše
bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
160
Nastavenie bezdrôtovej siete
15
Nastavenie pomocou systému Windows
3
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Skratka k programu Samsung Easy Wireless Setup bez disku CD: Ak
ste už nainštalovali ovládač tlačiarne, program Samsung Easy
Wireless Setup môžete spustiť aj bez CD disku (pozrite „Prístup
k nástrojom na správu“ na strane 306).
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
Prístupový bod pomocou USB kábla
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
prístupový bod
•
počítač pripojený do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
kábel USB
4
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Vytvorenie siete v režime infraštruktúry
1
2
Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k zariadeniu.
Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
161
Nastavenie bezdrôtovej siete
5
Zvoľte možnosť Wireless network connection na obrazovke
Printer Connection Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Ak nemôžete zistiť názov vami požadovanej siete alebo ak chcete
nastaviť konfiguráciu bezdrôtovej siete ručne, kliknite na Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Zadajte identifikátor (názov)
SSID prístupového bodu (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké
písmená).
• Operation Mode: Vyberte položku Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ overovania.
Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže
alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie
údajov.
Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má
správny kľúč WEP, má prístup do siete.
WPA Personal alebo WPA2 Personal: Túto možnosť vyberte, ak
chcete overiť tlačový server prostredníctvom vopred zdieľaného
kľúča WPA. Táto možnosť používa zdieľaný tajný kľúč (zvyčajne
nazývaný predzdieľaný kľúč), ktorý sa ručne konfiguruje
v prístupovom bode a v každom jeho klientovi.
6
7
V zobrazení Are you setting up your printer for the first time?
zvoľte možnosť Yes, I will set up my printer's wireless network.
Potom kliknite na tlačidlo Next.
• Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
Ak je vaša tlačiareň už pripojená do siete, zvoľte možnosť No, My
printer is already connected to my network.
• Confirm Network Password: Potvrďte hodnotu šifrovacieho hesla
siete.
Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými
sieťovými zariadeniami. Vyberte názov prístupového bodu (SSID),
ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Next.
• Network Password: Zadajte hodnotu šifrovacieho hesla siete.
• WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte
zodpovedajúci register WEP Key Index.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
162
Nastavenie bezdrôtovej siete
• Voľba Wi-Fi Direct sa zobrazí na obrazovke, len ak vaša tlačiareň
túto funkciu podporuje.
Toto okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa objaví, ak má prístupový
bod nastavené zabezpečenie.
• Môžete začať vytvárať pripojenie Wi-Fi Direct prostredníctvom
programu Samsung Easy Printer Manager (pozrite „Nastavenie
funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 174).
Zadajte heslo siete prístupového bodu (alebo smerovača).
8
• Wi-Fi Direct Name: Predvolený názov Wi-Fi Direct tvorí názov
modelu a maximálna dĺžka je 23 znakov.
Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct a táto funkcia je
deaktivovaná, zobrazí sa príslušná obrazovka.
• Password setting je numerický reťazec a jeho dĺžka je 8 – 64
znakov.
Ak chcete aktivovať funkciu Wi-Fi Direct, začiarknite začiarkávacie
políčko a kliknite na tlačidlo Next. Ak nie, jednoducho kliknite na
tlačidlo Next.
9
10
Po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete odpojte kábel USB
spájajúci počítač a zariadenie. Kliknite na tlačidlo Next.
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
163
Nastavenie bezdrôtovej siete
Prístupový bod bez USB kábla (odporúčané)
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Počítač s operačným systémom Windows 7 alebo vyššou verziou
podporujúci Wi-Fi a prístupový bod (smerovač)
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next.
4
Zvoľte možnosť Wireless network connection na obrazovke
Printer Connection Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Počas nastavovania bezdrôtovej siete zariadenie používa bezdrôtovú
sieť LAN počítača. Môže sa stať, že sa nebudete môcť pripojiť na
internet.
Vytvorenie siete v režime infraštruktúry
1
2
Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
164
Nastavenie bezdrôtovej siete
5
V zobrazení Are you setting up your printer for the first time?
zvoľte možnosť Yes, I will set up my printer's wireless network.
Potom kliknite na tlačidlo Next.
Aj v prípade, že je na vašom počítači nainštalovaný systém Windows 7
alebo vyššia verzia, ak počítač nepodporuje bezdrôtovú sieť, nebudete
môcť túto funkciu používať. Nastavte bezdrôtovú sieť s použitím USB
kábla (pozrite „Prístupový bod pomocou USB kábla“ na strane 161).
Ak je vaša tlačiareň už pripojená do siete, zvoľte možnosť No, My
printer is already connected to my network.
6
Zvoľte možnosť Using a direct wireless connection v zobrazení
Select the Wireless Setup Method. Potom kliknite na tlačidlo Next
(Ďalej).
Ak sa zobrazí nižšie uvedené zobrazenie, v priebehu 2 minút stlačte
tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli.
7
8
Po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete kliknite na tlačidlo Next.
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
165
Nastavenie bezdrôtovej siete
16
Nastavenie pomocou systému Mac
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
•
Prístupový bod pomocou USB kábla
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
6
7
Kliknite na možnosť Continue.
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Prístupový bod
•
Tlačiareň pripojená do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
kábel USB
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
9
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
166
Nastavenie bezdrôtovej siete
10
Zvoľte možnosť Configuration of Wireless network v zobrazení
Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
11
Ak sa zobrazí obrazovka Wireless Settings, zvoľte možnosť Using
a USB cable a kliknite na tlačidlo Next.
Ak sa daná obrazovka nezobrazí, prejdite na krok 15.
12
Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými
sieťovými zariadeniami. Vyberte názov prístupového bodu (SSID),
ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Next.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
167
Nastavenie bezdrôtovej siete
Ak chcete nastaviť bezdrôtovú konfiguráciu ručne, kliknite na tlačidlo
Advanced Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Zadajte identifikátor (názov)
SSID prístupového bodu (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké
písmená).
• Voľba Wi-Fi Direct sa zobrazí na obrazovke, len ak vaša tlačiareň
túto funkciu podporuje.
• Môžete začať vytvárať pripojenie Wi-Fi Direct prostredníctvom
programu Samsung Easy Printer Manager (pozrite „Nastavenie
funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 174).
• Operation Mode: Vyberte položku Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ overovania.
Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže
alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie
údajov.
Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má
správny kľúč WEP, má prístup do siete.
WPA Personal alebo WPA2 Personal: Túto možnosť vyberte, ak
chcete overiť tlačový server prostredníctvom vopred zdieľaného
kľúča WPA. Táto možnosť používa zdieľaný tajný kľúč (zvyčajne
nazývaný predzdieľaný kľúč), ktorý sa ručne konfiguruje
v prístupovom bode a v každom jeho klientovi.
• Encryption: Vyberte šifrovanie. (Žiadne, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP, AES).
Zobrazí sa okno s nastaveniami bezdrôtovej siete. Skontrolujte
nastavenia a kliknite na tlačidlo Next.
• Wi-Fi Direct Name: Predvolený názov Wi-Fi Direct tvorí názov
modelu a maximálna dĺžka je 22 znakov.
• Password setting je numerický reťazec a jeho dĺžka je 8 – 64
znakov.
14
Zobrazí sa okno Wireless Network Setting Complete. Kliknite na
tlačidlo Next.
15
Po dokončení nastavení bezdrôtovej siete odpojte kábel USB
spojujúci počítač a zariadenie. Kliknite na tlačidlo Next.
• Network Password: Zadajte hodnotu šifrovacieho hesla siete.
• Confirm Network Password: Potvrďte hodnotu šifrovacieho hesla
siete.
• WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte
zodpovedajúci register WEP Key Index.
Toto okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa zobrazí, ak má
prístupový bod povolené zabezpečenie.
Zadajte heslo siete prístupového bodu (alebo smerovača).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
168
Nastavenie bezdrôtovej siete
Prístupový bod bez USB kábla (odporúčané)
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Počítač s operačným systémom Mac OS 10.7 alebo vyššou verziou
podporujúci Wi-Fi a prístupový bod (smerovač)
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
•
6
7
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
8
Kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať). Nainštalujú sa všetky
komponenty potrebné na prevádzku zariadenia.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Zvoľte možnosť Configuration of Wireless network v zobrazení
Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
Kliknite na možnosť Continue.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
169
Nastavenie bezdrôtovej siete
11
Ak sa zobrazí obrazovka Wireless Settings, zvoľte možnosť Using
a direct wireless connection a kliknite na tlačidlo Next.
Ak sa zobrazí nižšie uvedené zobrazenie, v priebehu 2 minút stlačte
Ak sa daná obrazovka nezobrazí, prejdite na krok 13.
tlačidlo
12
13
(WPS) na ovládacom paneli.
Po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete kliknite na tlačidlo Next.
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
170
Nastavenie bezdrôtovej siete
17
Pomocou sieťového kábla
Tlač správy o konfigurácii siete
Sieťové nastavenia zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy
o konfigurácii siete.
Zariadenia, ktoré nepodporujú sieťový port, nebudú schopné používať
túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 25).
Vaše zariadenie možno pripojiť do siete. Ak chcete, aby zariadenie
pracovalo so sieťou, musíte vykonať niekoľko konfiguračných postupov.
• Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia
k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite
„Inštalácia ovládača cez sieť“ na strane 144).
• Informácie o konfigurácii siete vám poskytne jej správca alebo
osoba, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Prístupový bod
•
počítač pripojený do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
sieťový kábel
Pozrite si časť „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141.
Nastavenie adresy IP pomocou programu SetIP
(systém Windows)
Tento program slúži na manuálne nastavenie sieťovej IP adresy zariadenia
použitím jeho MAC adresy na komunikáciu so zariadením. Adresa MAC je
hardvérové sériové číslo sieťového rozhrania a možno ho nájsť v Správe o
konfigurácii siete.
Pozrite si časť „Nastavenie IP adresy“ na strane 141.
Konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia
Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej
siete a jej heslo, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii
prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše
bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.
Na konfiguráciu parametrov bezdrôtovej siete môžete použiť program
SyncThru™ Web Service.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
171
Nastavenie bezdrôtovej siete
Používanie služby SyncThru™ Web Service
Wizard (Sprievodca) vám pomôže nastaviť konfiguráciu bezdrôtovej
siete. Ak však chcete bezdrôtovú sieť nastaviť priamo, vyberte položku
Custom.
Pred spustením konfigurácie parametrov bezdrôtovej siete skontrolujte
stav pripojenia kábla.
1
Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je,
pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.
2
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu
IP zariadenia.
7
Vyberte jeden názov Network Name(SSID) zo zoznamu.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý identifikuje
bezdrôtovú sieť. Prístupové body a bezdrôtové zariadenia, ktoré
sa pokúšajú pripojiť k špecifickej bezdrôtovej sieti, musia mať
rovnaký názov SSID. V identifikátore SSID sa rozlišujú malé
a veľké písmená.
•
Operation Mode: Operation Mode označuje typ bezdrôtových
pripojení (pozrite „Názov a sieťové heslo bezdrôtovej siete“ na
strane 153).
Príklad:
3
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
4
Zadajte identifikáciu (ID) a heslo (Password) a potom kliknite na
položku Login.
5
6
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network
Settings.
Kliknite na položku Wireless > Wizard.
-
Infrastructure: Umožňuje vzájomnú komunikáciu
bezdrôtových zariadení prostredníctvom prístupového bodu.
Ak je položka Operation Mode vašej siete nastavená na možnosť
Infrastructure, vyberte identifikátor SSID prístupového bodu. Všimnite
si, že predvoleným názvom SSID vášho zariadenia je „portthru“.
8
Kliknite na tlačidlo Next.
Ak sa zobrazí okno nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete,
zadajte zaregistrované heslo (sieťové heslo) a kliknite na tlačidlo
Next.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
172
Nastavenie bezdrôtovej siete
9
Zobrazí sa okno potvrdenia, v ktorom môžete skontrolovať
nastavenie bezdrôtovej siete. Ak je nastavenie správne, kliknite na
položku Apply.
1
Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je,
pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.
2
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu
IP zariadenia.
Odpojte sieťový kábel (štandardný alebo sieťový). Zariadenie by malo
začať bezdrôtovo komunikovať so sieťou.
10
Vložte dodaný CD disk do CD-ROM mechaniky a prejdite k inštalácii
softvéru. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zobrazení
obrazovky „Connect Printer“ (pripojiť tlačiareň) zvoľte možnosť
spojenia „Network (Ethernet/Wireless)“ (sieť (káblová/bezdrôtová)).
18
Príklad:
3
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
4
Zadajte identifikáciu (ID) a heslo (Password) a potom kliknite na
položku Login.
Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi
Ak je vaše zariadenie vybavené displejom, Wi-Fi sieť môžete tiež
zapnúť/vypnúť prostredníctvom ponuky Network na ovládacom paneli
zariadenia.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network
Settings.
6
Kliknite na položku Wireless > Custom.
Môžete tiež zapnúť alebo vypnúť sieť Wi-Fi.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
173
Nastavenie bezdrôtovej siete
19
Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct pre tlač z
mobilného zariadenia
Z počítača pripojeného prostredníctvom kábla USB
(odporúčané)
•
Po dokončené inštalácie ovládača môžete nastaviť aplikáciu Samsung
Easy Printer Manager a vykonať zmeny funkcie Wi-Fi Direct.
Štandard Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť tlačiareň do siete
podporujúcej štandard Wi-Fi Direct a súčasne ju pripojiť k prístupovému
bodu. Môžete tiež súčasne použiť káblovú sieť aj sieť Wi-Fi Direct, takže
viacerí používatelia budú môcť pristupovať a tlačiť dokumenty zo siete WiFi Direct aj z káblovej siete.
Aplikácia Samsung Easy Printer Manager je dostupná len pre
používateľov systémov Windows a Mac.
• Počas používania funkcie Wi-Fi Direct nie je možné pripojenie na
internet pomocou mobilného zariadenia.
• Zoznam podporovaných protokolov sa môže odlišovať od vášho
modelu. Siete Wi-Fi Direct nepodporujú služby IPv6, filtrovanie siete,
IPSec, WINS ani SLP.
• Naraz môžu funkciu Wi-Fi Direct využívať až štyri mobilné
zariadenia.
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
▪
Wi-Fi Direct On/Off: Vyberte možnosť On a funkciu zapnite.
▪
Device Name: Zadajte názov tlačiarne, pod ktorým bude
viditeľná v bezdrôtovej sieti. Pri predvolenom nastavení je
názov zariadenia názov modelu.
▪
IP Address: Zadajte IP adresu tlačiarne. IP adresa slúži len pre
miestnu sieť, nie pre infraštruktúru káblovej alebo bezdrôtovej
siete. Odporúčame použitie predvolenej miestnej IP adresy
(predvolená miestna IP adresa tlačiarne pre funkciu Wi-Fi Direct
je 192.168.3.1)
▪
Group Owner: Aktivovaním tejto možnosti priradíte tlačiareň do
skupiny vlastníka siete Wi-Fi Direct. Funkcia Group Owner
funguje podobne ako bezdrôtový prístupový bod. Odporúčame,
aby ste túto možnosť aktivovali.
Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct
Funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
174
Nastavenie bezdrôtovej siete
▪
Network Password: Ak na tlačiarni zapnete funkciu Group
Owner, položka Network Password je povinná, aby sa k nej
ostatné mobilné zariadenia dokázali pripojiť. Sieťové heslo
môžete nastaviť ľubovoľne, príp. si zapamätajte predvolené
sieťové heslo, ktorý vygeneroval systém.
Zo zariadenia (zariadenia s displejom)
•
Na ovládacom paneli zvoľte Network > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Zapnite funkciu Wi-Fi Direct.
Z počítača pripojeného do siete
Ak tlačiareň používa sieťový kábel alebo bezdrôtový prístupový bod,
funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať a konfigurovať pomocou služby
SyncThru™ Web Service.
•
Spustite SyncThru™ Web Service, zvoľte položku Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Zapnite alebo vypnite funkciu Wi-Fi Direct a nastavte ostatné možnosti.
Nastavenie mobilného zariadenia
•
Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct na tlačiarni si prečítajte používateľskú
príručku k používanému mobilnému zariadeniu a nastavte na ňom
funkciu Wi-Fi Direct.
•
Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct bude potrebné prevziať aplikáciu na
tlač z mobilného zariadenia. (Napr.: Samsung Mobile printer) pre tlač
z inteligentného telefónu.
• Ak pomocou mobilného zariadenia nájdete tlačiareň, ku ktorej sa
chcete pripojiť, zvoľte ju. LED kontrolka na tlačiarni začne blikať.
Stlačte tlačidlo WPS tlačiarne, ktorá sa následne pripojí
k mobilnému zariadeniu.
• Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje WPS, namiesto stlačenia
tlačidla WPS budete musieť zadať „Sieťové heslo“ tlačiarne.
• Ak používate systém Linux,
- Vytlačte správu o konfigurácii IP siete a skontrolujte výstup
(pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141).
- Spustite SyncThru Web Service, zvoľte položku Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Zapnite alebo vypnite funkciu Wi-Fi Direct.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
175
Nastavenie bezdrôtovej siete
20
Odstraňovanie ťažkostí
Problémy pri nastavení alebo inštalácii ovládača
Printers Not Found
•
Vaše zariadenie možno nie je zapnuté. Zapnite počítač aj zariadenie.
•
Počítač nie je pripojený k zariadeniu pomocou kábla USB. Pripojte
zariadenie k vášmu počítaču pomocou kábla USB.
•
Zariadenie nepodporuje prácu v bezdrôtovej sieti. Skontrolujte
používateľskú príručku zariadenia, ktorá je na disku so softvérom
dodaným s vaším zariadením, a pripravte zariadenie s bezdrôtovou
sieťou.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
•
Zariadenie nedokáže vyhľadať vybraný alebo zadaný sieťový názov
(SSID). Skontrolujte sieťový názov (SSID) prístupového bodu a skúste
sa znova pripojiť.
Prístupový bod nie je zapnutý. Zapnite prístupový bod.
Connecting Failure - General Connection Error
•
Počítač neprijíma signál zo zariadenia. Skontrolujte kábel USB a
napájanie zariadenia.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Zariadenie je pripojené pomocou sieťového kábla. Odpojte sieťový
kábel zo zariadenia.
PC Connection Error
•
Nakonfigurovaná sieťová adresa neumožňuje vytvorenie pripojenia
medzi počítačom a zariadením.
-
V prípade sieťového prostredia so službou DHCP
Zariadenie automaticky prijme adresu IP (DHCP), ak je počítač
nakonfigurovaný na DHCP.
-
V prípade sieťového prostredia so statickým adresami
Zariadenie používa statickú adresu, ak je počítač nakonfigurovaný
na statickú adresu.
Príklad:
Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:
▪
Adresa IP: 169.254.133.42
Connecting Failure - Invalid Security
▪
Maska podsiete: 255.255.0.0
•
Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené
nižšie:
Zabezpečenie nie je správne konfigurované. Skontrolujte
nakonfigurované zabezpečenie prístupového bodu a zariadenia.
▪
Adresa IP: 169.254.133.43
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
176
Nastavenie bezdrôtovej siete
▪
Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete
počítača)
▪
Brána: 169.254.133.1
Iné problémy
Ak sa vyskytnú problémy počas používania zariadenia v sieti, skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
Ak sú počítač a zariadenie pripojené v tej istej sieti, ktorá sa nedá
vyhľadať, softvér brány firewall môže blokovať komunikáciu. Podľa
pokynov v používateľskej príručke softvéru ho vypnite a skúste znova
vyhľadať zariadenie.
•
Skontrolujte, či je zariadeniu pridelená správna adresa IP. Adresu IP
môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
•
Skontrolujte, či má prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
nastavené zabezpečenie (heslo). Ak má nastavené heslo, informujte sa
u správcu prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).
•
Skontrolujte IP adresu zariadenia. Preinštalujte ovládač zariadenia
a zmeňte nastavenia pripojenia zariadenia do siete. Kvôli
charakteristike servera DHCP sa pridelená adresa IP môže zmeniť, ak
sa zariadenie dlhý čas nepoužíva alebo ak sa prístupový bod vynuloval.
Informácie o prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači)
nájdete v jeho používateľskej príručke.
•
Počítač, prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) alebo zariadenie
sa nedá zapnúť.
•
Skontrolujte bezdrôtový príjem v okolí zariadenia. Ak je smerovač
ďaleko od zariadenia alebo sa medzi zariadeniami nachádza prekážka,
môžete mať problémy s prijímaním signálu.
•
Vypnite a zapnite prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač),
zariadenie a počítač. Niekedy môže vypnutie a opätovné zapnutie
obnoviť sieťovú komunikáciu.
•
Skontrolujte, či softvér brány firewall (V3 alebo Norton) neblokuje
komunikáciu.
Pri konfigurácii DHCP servera na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači) zaregistrujte MAC adresu zariadenia. Potom
bude vždy možné použiť adresu IP, ktorá je nastavená s MAC adresou.
MAC adresu zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy
o konfigurácii siete (pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane
141).
•
Skontrolujte prostredie bezdrôtovej siete. Možno sa vám nepodarí
pripojiť k sieti v prostredí infraštruktúry, ktorá požaduje zadanie
informácií o používateľovi ešte pred pripojením k prístupovému bodu
(alebo bezdrôtovému smerovaču).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
177
Nastavenie bezdrôtovej siete
•
Toto zariadenie podporuje len štandardy IEEE 802.11b/g/n a Wi-Fi.
Zariadenie nepodporuje iné typy bezdrôtových pripojení (napr.
Bluetooth).
•
Zariadenie je v dosahu bezdrôtovej siete.
•
Zariadenie sa nachádza ďalej od prekážok, ktoré môžu blokovať prenos
bezdrôtového signálu.
Odstráňte všetky veľké kovové predmety medzi prístupovým bodom
(alebo bezdrôtovým smerovačom) a zariadením.
Zariadenie a bezdrôtový prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
nesmú byť oddelené stožiarmi, stenami ani nosnými stĺpmi vyrobenými
z kovu alebo betónu.
•
Zariadenie sa nachádza ďalej od všetkých elektronických zariadení,
ktoré môžu rušiť prenos bezdrôtového signálu.
Rôzne zariadenia môžu nepriaznivo ovplyvňovať bezdrôtový signál,
vrátane mikrovlnnej rúry a niektorých zariadení Bluetooth.
•
Pri každej zmene konfigurácie vášho prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača) je potrebné znova nastaviť pripojenie
k bezdrôtovej sieti pre zariadenie.
•
Keď je funkcia Wi-Fi Direct zapnutá, toto zariadenie podporuje len
štandard IEEE 802.11 b/g.
•
Ak je prístupový bod nastavený, aby fungoval len so štandardom
802.11n, môže sa stať, že sa k vášmu zariadeniu nepripojí.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
178
Samsung Mobile Print
21
22
Čo je Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print je bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje tlač
fotografií, dokumentov a webových stránok priamo zo smartfónu alebo
tabletu. Aplikácia Samsung Mobile Print je kompatibilná nielen s telefónmi
so systémom Android a iOS, ale aj so zariadeniami iPod Touch a tabletmi.
Pomocou Wi-Fi prístupového bodu pripojí mobilné zariadenie k tlačiarni
Samsung, ktorá je pripojená k sieti, príp. k bezdrôtovej tlačiarni. Inštalácia
nového ovládača alebo konfigurácia siete nie je nevyhnutná – stačí
nainštalovať aplikáciu Samsung Mobile Print, ktorá automaticky deteguje
kompatibilné tlačiarne Samsung. Okrem tlače fotografií, webových stránok
a súborov PDF podporuje taktiež skenovanie. Ak vlastníte multifunkčnú
tlačiareň Samsung, môžete skenovať akýkoľvek dokument do formátu
JPG, PDF alebo PNG. Na mobilnom zariadení tak budete môcť ľahko a
rýchlo zobraziť daný dokument.
Prevzatie aplikácie Samsung Mobile Print
Ak chcete prevziať aplikáciu Samsung Mobile Print, na mobilnom
zariadení prejdite do obchodu s aplikáciami (Samsung Apps, Play Store,
App Store) a jednoducho vyhľadajte aplikáciu „Samsung Mobile Print“.
Taktiež môžete navštíviť službu iTunes pre zariadenia Apple na počítači.
23
Podporované operačné systémy pre mobilné
zariadenia
•
Android OS 2.1 alebo novší
•
iOS 4.0 alebo novší
24
Podporované zariadenia
•
iOS 4.0 alebo novší: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.3 alebo novší: Galaxy series a mobilné zariadenia so
systémom Android
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
179
Používanie funkcie NFC
Tlačiareň s funkciou NFC (Near Field Communication) vám umožňuje
tlačiť/skenovať priamo z vášho mobilného telefónu jednoduchým
podržaním mobilného telefónu nad NFC štítkom na tlačiarni. Nie je
potrebná inštalácia ovládača tlačiarne alebo pripojenie k prístupovému
bodu. Stačí len mobilný telefón podporujúci technológiu NFC. Aby ste mohli
používať túto funkciu, musíte mať na mobilnom telefóne nainštalovanú
aplikáciu Samsung Mobile Print.
• V závislosti od materiálu, z ktorého je vyrobený kryt mobilného
telefónu, nemusí rozpoznávanie funkcie NFC fungovať správne.
26
Tlačiť
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom telefóne povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct
(pozrite „Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 174).
2
Anténu NFC na mobilnom telefóne (zvyčajne sa nachádza v zadnej
časti mobilného telefónu) priložte k značke NFC (
) na tlačiarni.
Chvíľu počkajte, kým sa nespustí aplikácia Samsung Mobile Print.
• V závislosti od modelu mobilného telefónu, ktorý používate, sa
prenosová rýchlosť môže líšiť.
25
Požiadavky
•
Zapnutá funkcia NFC a Wi-Fi Direct, aplikácia Mobile Print
nainštalovaná na mobilnom telefóne s operačným systémom Android
verzie 4.0 alebo novším.
Po aktivácii funkcie NFC sa funkcia Wi-Fi Direct automaticky zapne len
na mobilných telefónoch so systémom Android OS 4.1 alebo novším.
Ak chcete používať funkciu NFC, odporúčame, aby ste operačný
systém mobilného telefónu aktualizovali na verziu 4.1 alebo novšiu.
•
Tlačiareň podporujúca funkciu Wi-Fi Direct. V predvolenom stave je
funkcia Wi-Fi Direct zapnutá.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
180
Používanie funkcie NFC
• V prípade niektorých mobilných telefónov sa anténa NFC nemusí
nachádzať v zadnej časti telefónu. Pred priložením mobilného
telefónu k tlačiarni zistite umiestnenie antény NFC.
• V prípade niektorých mobilných telefónov sa anténa NFC nemusí
nachádzať v zadnej časti telefónu. Pred priložením mobilného
telefónu k tlačiarni zistite umiestnenie antény NFC.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie ohľadne zmeneného PIN kódu,
zadajte zmenený PIN kód a stlačte tlačidlo OK. Podľa pokynov na
obrazovke aplikácie aktualizujte PIN kód.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie ohľadne zmeneného PIN kódu,
zadajte zmenený PIN kód a stlačte tlačidlo OK. Podľa pokynov na
obrazovke aplikácie aktualizujte PIN kód.
• Ak na mobilnom telefóne nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print, automaticky sa pripojí na stránku, z ktorej je možné
stiahnuť aplikáciu Samsung Mobile Print. Stiahnite aplikáciu
a skúste znova.
3
Tlačiareň začne tlačiť.
Zvoľte obsah, ktorý chcete vytlačiť.
V prípade potreby stlačením tlačidla
4
5
zmeňte možnosti tlače.
Anténu NFC na mobilnom telefóne (zvyčajne sa nachádza v zadnej
časti mobilného telefónu) priložte k značke NFC (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilný telefón pripojí k tlačiarni.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
181
Používanie funkcie NFC
27
• V prípade niektorých mobilných telefónov sa anténa NFC nemusí
nachádzať v zadnej časti telefónu. Pred priložením mobilného
telefónu k tlačiarni zistite umiestnenie antény NFC.
Skenovanie
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom telefóne povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct
(pozrite „Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 174).
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie ohľadne zmeneného PIN kódu,
zadajte zmenený PIN kód a stlačte tlačidlo OK. Podľa pokynov na
obrazovke aplikácie aktualizujte PIN kód.
2
Anténu NFC na mobilnom telefóne (zvyčajne sa nachádza v zadnej
časti mobilného telefónu) priložte k značke NFC (
) na tlačiarni.
• Ak na mobilnom telefóne nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print, automaticky sa pripojí na stránku, z ktorej je možné
stiahnuť aplikáciu Samsung Mobile Print. Stiahnite aplikáciu
a skúste znova.
Chvíľu počkajte, kým sa nespustí aplikácia Samsung Mobile Print.
3
4
Zvoľte režim skenovania.
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
V prípade potreby stlačením tlačidla
skenovania.
zmeňte možnosti
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
182
Používanie funkcie NFC
5
Anténu NFC na mobilnom telefóne (zvyčajne sa nachádza v zadnej
časti mobilného telefónu) priložte k značke NFC (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilný telefón pripojí k tlačiarni.
• V prípade niektorých mobilných telefónov sa anténa NFC nemusí
nachádzať v zadnej časti telefónu. Pred priložením mobilného
telefónu k tlačiarni zistite umiestnenie antény NFC.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie ohľadne zmeneného PIN kódu,
zadajte zmenený PIN kód a stlačte tlačidlo OK. Podľa pokynov na
obrazovke aplikácie aktualizujte PIN kód.
6
Tlačiareň začne skenovať obsah.
Naskenované údaje sa uložia do vášho mobilného telefónu.
Ak chcete pokračovať v skenovaní, postupujte podľa pokynov na
obrazovke aplikácie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
183
3. Užitočné ponuky na
nastavenie
V tejto kapitole je vysvetlené, ako prehliadať súčasný stav zariadenia a metóda pre rozšírené nastavenie
zariadenia.
• Skôr než začnete čítať kapitolu
185
• Ponuka kopírovania
186
• Ponuka faxovania
189
• Nastavenie systému
193
Skôr než začnete čítať kapitolu
V tejto kapitole sú vysvetlené všetky funkcie dostupné pre modely tejto série, aby používateľ tieto funkcie ľahko pochopil. Funkcie, ktoré sú dostupné pre
jednotlivé modely môžete nájsť v dokumente Základná príručka (pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34). Ďalej sú uvedené rady pre prácu s touto kapitolou.
•
Ovládací panel zabezpečuje prístup do rôznych ponúk na nastavenie zariadenia alebo na použitie jeho funkcií. Do týchto ponúk sa dostanete stlačením
tlačidla
(Menu).
•
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
•
Pre modely, ktoré nemajú na ovládacom paneli
•
Niektoré názvy v ponukách sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu.
(Menu), táto funkcia nie je dostupná (pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 26).
3. Užitočné ponuky na nastavenie
185
Ponuka kopírovania
1
Položka
Funkcia kopírovania
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť
kopírovaného obrazu (pozrite „Zmenšená alebo
zväčšená kópia“ na strane 61).
Reduce/Enlarge
Ak ste na zariadení aktivovali režim Eco,
funkcia zväčšenia a zmenšenia nie je
dostupná.
Zmena možností menu:
•
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
Feature.
(kópia) >
(Menu) > Copy
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Copy
Default.
•
Alebo zvoľte položku Copy > zvoľte požadovanú položku.
Položka
Original Size
Opis
Darkness
Umožňuje nastaviť jas pre čitateľnejšie kópie, ak
kopírujete vyblednutý originál alebo originál s
tmavými obrázkami (pozrite „Tmavosti“ na strane
60).
Original Type
Vylepšuje kvalitu kópie voľbou typu dokumentu
pre aktuálnu úlohu kopírovania (pozrite „Originálu“
na strane 60).
Opis
Nastavuje veľkosť obrazu.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
186
Ponuka kopírovania
Opis
Položka
Zmenší formát predlohy a vytlačí 2 alebo 4 strany na
jeden list papiera.
1
2
3
4
2
Nastaví, aby zariadenie triedilo kopírovaciu úlohu.
Ak napríklad zhotovujete 2 kópie 3-stranového
originálu, najskôr sa vytlačí jeden a potom druhý
kompletný 3-stranový dokument.
• On: Výstup z tlače sa nastaví tak, aby sled listov
zodpovedal sledu listov originálu.
Opis
2-up alebo 4-up
Collation
1
Položka
Táto funkcia kopírovania je k dispozícii len
vtedy, ak vložíte originály do podávača
dokumentov.
• Off: Výstup z tlače sa roztriedi do kôpok podľa
jednotlivých strán.
Tlač obrazu bez pozadia. Táto funkcia kopírovania
odstráni farebné pozadie a pomáha pri kopírovaní
originálov s farebným pozadím, akými sú noviny
alebo katalógy.
Layout
Upravenie formátu vzhľadu, ako napr. 2 alebo 4
stránky na jeden list a kopírovanie ID.
Adjust Bkgd
• Off: Funkcia sa nepoužije.
• Auto: Optimalizuje pozadie.
• Enhance Lev.1~2: Čím vyššie je číslo, tým je
pozadie intenzívnejšie.
• Erase Lev.1~4: Čím vyššie je číslo, tým je
pozadie svetlejšie.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
187
Ponuka kopírovania
2
Copy Setup
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Zmena možností menu:
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(kópia) >
(Menu) > Copy
Setup.
Položka
Change Default
Opis
Resetuje hodnotu alebo nastavenie do stavu po
vybalení tlačiarne.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
188
Ponuka faxovania
3
Položka
Fax Feature
Original Size
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Opis
Nastavuje veľkosť obrazu.
Odosiela fax na viacero miest (pozrite „Odoslanie
faxovej správy na viacero miest“ na strane 67).
Multi Send
Pomocou tejto funkcie nie je možné
odosielať farebné faxové správy.
Zmena možností menu:
•
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
Fax Feature.
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.
•
Alebo zvoľte položku Fax > zvoľte požadovanú položku.
Položka
Darkness
Resolution
(faxovanie) >
Nastaví zariadenie tak, aby odoslalo fax neskôr, až
nebudete prítomní (pozrite „Odložiť prenos faxovej
správy“ na strane 237).
(Menu) >
Delay Send
Pomocou tejto funkcie nie je možné
odosielať farebné faxové správy.
Opis
Upravenie úrovne jasu pre skenovanie originálu,
ktorý obsahuje príliš vyblednutý alebo príliš tmavý
obsah tak, aby bola kópia čitateľnejšia (pozrite
„Darkness“ na strane 69).
Východiskové nastavenie dokumentov umožňuje
dosiahnuť dobré výsledky pri práci so štandardnými
textovými dokumentmi. Ak však odosielate originály
nekvalitné alebo obsahujúce fotografie, môžete
upraviť rozlíšenie pre dosiahnutie vyššej kvality faxu
(pozrite „Resolution“ na strane 68).
Priority Send
Naskenuje dokument do pamäte a po dokončení
aktuálnej operácie sa ihneď odošle. Prioritný prenos
preruší odosielanie faxu viacerým príjemcom medzi
stanicami (napr. po skončení prenosu do stanice A
a pred začiatkom prenosu do stanice B) alebo medzi
pokusmi o opakované vytáčanie (pozrite „Odoslanie
prioritného faxu“ na strane 238).
3. Užitočné ponuky na nastavenie
189
Ponuka faxovania
4
Položka
Send Forward/
Rcv.Forward
Opis
Nastavenie odosielania
Prepošle prijatý alebo odoslaný fax na iné miesto
faxom alebo pomocou PC. Táto funkcia môže byť
užitočná, ak nie ste momentálne prítomní na svojom
pracovisku, ale očakávate faxovú správu.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
• Pozrite si časť „Preposielanie odoslaných
faxových správ na iné miesto určenia“ na strane
239.
• Pozrite si časť „Presmerovanie prijímaného faxu“
na strane 240.
Secure Receive
Uloží prijatý fax do pamäte bez vytlačenia. Pre
vytlačenie prijatých dokumentov je potrebné zadať
heslo. Môžete zabrániť tomu, aby k prijatým faxom
mali prístup neoprávnené osoby (pozrite „Príjem v
zabezpečenom režime“ na strane 245).
Add page
Pridá ďalšie dokumenty do vyhradenej odloženej
faxovej úlohy (pozrite „Pridávanie dokumentov do
rezervovaného faxu“ na strane 238).
Cancel Job
Zruší odloženú faxovú úlohu uloženú v pamäti
(pozrite „Zrušenie vyhradenej faxovej úlohy“ na
strane 238).
Zmena možností menu:
•
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
Fax Setup > Sending.
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.
Položka
(faxovanie) >
(Menu) >
Opis
Redial Times
Nastaví počet pokusov o opakované vytáčanie. Ak
zadáte hodnotu 0, zariadenie nebude opakovane
vytáčať.
Redial Term
Nastaví časový interval pred automatickým
opakovaným vytáčaním.
Prefix Dial
Nastaví maximálne päťmiestne číslo predvoľby.
Toto číslo sa vytáča pred automatickým vytáčaním
čísla. Táto funkcia je užitočná pri prístupe k
pobočkovej ústredni (PABX).
3. Užitočné ponuky na nastavenie
190
Ponuka faxovania
5
Položka
ECM Mode
Opis
Fax Confirm.
Nastavenie, aby zariadenie vytlačilo správu o
úspešnom alebo neúspešnom faxovom prenose. Ak
zvolíte položku On-Error, zariadenie správu vytlačí
len v prípade neúspešnéhe prenosu.
Image TCR
Vytlačí protokol o odosielaní s minimalizovaným
obrázkom prvej strany odoslaného faxu.
Dial Mode
Nastavenie príjmu
Odosiela faxy s použitím režimu opráv chýb (ECM),
aby sa zaistilo plynulé odosielanie faxov bez chýb.
Odosielanie môže trvať dlhšie.
Nastaví režim vytáčania na tónovú alebo pulznú
voľbu. V niektorých krajinách nie je toto nastavenie
k dispozícii.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Zmena možností menu:
•
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
Fax Setup > Receiving.
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.
Položka
(faxovanie) >
(Menu) >
Opis
Receive Mode
Zvolí predvolený režim príjmu faxov.
Ring To Answer
Zadanie počet zvonení, po ktorom zariadenie
odpovie na prichádzajúce volanie.
Stamp RCV Name
Automaticky vytlačí číslo strany, dátum a čas prijatia
v spodnej časti každej strany prijatého faxu.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
191
Ponuka faxovania
Položka
Opis
RCV Start Code
Spustí príjem faxovej správy z externého
telefónneho prístroja pripojeného ku konektoru EXT
na zadnej strane zariadenia. Ak zdvihnete slúchadlo
externého telefónu a budete počuť faxové tóny,
zadajte kód pre príjem. Tento kód je výrobcom
prednastavený na *9*.
Auto Reduction
Automaticky zredukuje stranu prichádzajúceho faxu
tak, aby sa zmestila na papier vložený v zariadení.
Discard Size
Odstráni určitú dĺžku od konca prijímaného faxu.
Junk Fax Setup
Zabraňuje príjmu nežiadúcich faxov, ktoré ste uložili
do pamäte ako nežiadúce faxové čísla. V niektorých
krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii.
DRPD Mode
Umožňuje používateľovi prijímať volania na
niekoľko rôznych telefónnych čísel pomocou jedinej
linky. Zariadenie môžete nastaviť, aby používalo
odlišné zvonenia pre každé číslo. V niektorých
krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii (pozrite
„Príjem faxových správ v režime DRPD“ na strane
244).
3. Užitočné ponuky na nastavenie
192
Nastavenie systému
6
Položka
Nastavenie zariadenia
• Off: Tlač v normálnom režime.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Form Menu
•
Na ovládacom paneli zvoľte
Setup.
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Initial Setup.
Machine ID
HDD Spooling
Ak je táto možnosť nastavená na On, dokumenty
určené na sieťovú tlač sa uložia na veľkokapacitné
pamäťové zariadenie (HDD).
Language
Nastavte jazyk textu, ktorý sa zobrazuje na displeji
ovládacieho panela.
Default Mode
Nastavenie predvoleného režimu zariadenia
spomedzi režimu faxovania, kopírovania a
skenovania.
Default Paper Size
Môžete vybrať predvolenú veľkosť papiera, ktorý sa
použije.
Opis
Fax Number
Nastavenie faxového čísla, ktoré sa vytlačí v hornej
časti každej odoslanej strany faxu.
Date & Time
Nastavenie dátumu a času.
Clock Mode
Zvoľte formát zobrazeného času medzi hodnotami 12
h. a 24 h.
• Double Form: Tlač prvej strany pomocou prvého
formulára a poslednej strany pomocou druhého
formulára.
Select Form
(Menu) > System Setup > Machine
Nastavenie identifikačného čísla (ID) zariadenia, ktoré
sa vytlačí v hornej časti každej odoslanej strany faxu.
• Single Form: Tlač všetkých strán pomocou prvého
formulára.
Prekrytie formulárom znamená, že obrazy sú uložené
na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení tlačiarne
(HDD) v špeciálnom formáte súborov, ktorý sa dá
vytlačiť po vrstvách na akýkoľvek dokument.
Zmena možností menu:
Položka
Opis
Power Save
Nastavte, ako dlho má tlačiareň čakať pred
prechodom do úsporného režimu.
Ak tlačiareň neprijíma dlhší čas údaje, spotreba
energie sa automaticky zníži.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
193
Nastavenie systému
Položka
Scan PWR Save
Opis
Ak skener neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie
sa automaticky zníži.
System Timeout
Job Timeout
Nastavenie ako dlho má tlačiareň čakať pred
vytlačením poslednej strany tlačovej úlohy, ktorá
nekončí príkazom na vytlačenie strany.
Môžete nastaviť podmienku na prebudenie z
úsporného režimu. Zapnite položku.
• Button Press: Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo okrem
tlačidla napájania, zariadenie sa prebudí z
úsporného režimu.
Auto Continue
• Off: Ak nastane nesúlad v nastaveniach papiera,
zariadenie počká, kým nevložíte správny papier.
• On: Ak sa vyskytne nesúlad papiera, zobrazí sa
chybové hlásenie. Tlačiareň počká 30 sekúnd a
potom automaticky vymaže hlásenie a bude
pokračovať v tlači.
• Altitude Adj.
• Altitude
Adjustment
Zariadenie optimalizuje kvalitu tlače podľa
nadmorskej výšky, v ktorej sa nachádza.
Auto CR
Táto voľba vám umožňuje pridať požadovaný návrat
vozíka pri riadkovaní, čo je užitočné pre užívateľov
systému DOS.
Firmware Version
Zobrazí verziu firmvéru zariadenia.
AutoComplete
Poskytuje návrhy počas zadávania e-mailovej adresy
alebo faxového čísla. Takto vám umožní nájsť a zvoliť
údaje bez toho, aby ste ich museli zadať v celom
tvare.
• Scanner: Ak vložíte papier do zásobníka papiera,
zariadenie sa prebudí z úsporného režimu.
• Printer: Ak otvoríte alebo zatvoríte zásobník na
papier, zariadenie sa prebudí z úsporného režimu.
Opis
Určite, či má tlačiareň pokračovať v tlači, ak zistí, že
papier nezodpovedá nastaveniu, alebo má tlač
zastaviť.
Nastavenie, ako dlho má skener čakať pred
prechodom do úsporného režimu.
Nastavenie ako dlho si má zariadenie pamätať
naposledy použité nastavenia kopírovania. Po
vypršaní zadaného času zariadenie obnoví
predvolené nastavenia kopírovania.
Wakeup Event
Položka
3. Užitočné ponuky na nastavenie
194
Nastavenie systému
Položka
• Tray Chaining
• Auto Tray
Switch
Opis
Určite, či má tlačiareň pokračovať v tlači, ak zistí, že
papier nezodpovedá nastaveniu, alebo má tlač
zastaviť. Napr., ak je v zásobníkoch 1 aj 2 papier
rovnakého rozmeru a papier v zásobníku 1 sa minie,
zariadenie bude automaticky tlačiť na papier zo
zásobníka 2.
Položka
Multi-Bin
Paper Mismatch
Určí, či je možné ignorovať chybu nesúladu papiera
alebo nie. Ak zvolíte možnosť Off, zariadenie
neprestane tlačiť ani v prípade, ak nastane nesúlad
papiera.
PrintBlankPage
Zariadenie deteguje dáta tlače z počítača bez ohľadu
na to, či je strana prázdna alebo nie. Môžete nastaviť,
aby sa prázdna strana vytlačila alebo preskočila.
• Mode: Vyberte režim multi-bin, ktorý chcete použiť.
• Default Bin: Nastavte predvolenú priehradku.
Default Source
Nastavte predvolený zásobník.
Address Book
Zobrazí alebo vytlačí telefónny zoznam alebo zoznam
e-mailových adries.
• Clean Drum: Umožňuje vyčistiť OPC valec
tonerovej kazety tým, že vytlačí stránku.
Táto možnosť sa nezobrazí, ak v ovládači
tlačiarne zvolíte možnosť Auto v položke
Paper Source.
Automatické nahradenie formátu papiera ovládača
tlačiarne, aby sa predišlo zámene formátov Letter a
Paper Substit.
A4. Napríklad, ak sa v zásobníku nachádza papier
Paper Substitution formátu A4, ale v ovládači tlačiarne nastavíte formát
papiera Letter, zariadenie bude tlačiť na papier
formátu A4 a naopak.
Opis
• Clean Fuser: Umožňuje vyčistiť zapekaciu
jednotku tým, že vytlačí stránku.
• CLR Empty Msg.: Táto voľba sa objaví iba ak je
prázdna kazeta s tonerom.
• Supplies Info.: Umožňuje skontrolovať, koľko
strán bolo vytlačených a koľko tonera v kazete
zostáva.
Maintenance
• TonerLow Alert: Ak sa toner v kazete minul,
zobrazí sa správa informujúca používateľa, aby
vymenil kazetu s tonerom. Môžete nastaviť, či sa
táto správa bude zobrazovať alebo nie.
• Paper Stacking: Ak používate zariadenie vo
vlhkom prostredí alebo ak používate vlhké tlačové
médium v dôsledku vysokej vlhkosti, výtlačky na
výstupnej lište môžu byť pokrčené a nemusia byť
správne uložené. V takom prípade môžete stroj
nastaviť na použitie funkcie, pomocou ktorej sa
výtlačky pevne uložia. Použitie tejto funkcie však
zníži rýchlosť tlače.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
195
Nastavenie systému
7
Položka
Opis
Import Setting
Umožňuje importovať dáta uložené v pamäťovom
zariadení USB do zariadenia.
Export Setting
Umožňuje exportovať dáta uložené v pamäťovom
zariadení USB do zariadenia.
Toner Save
Aktivovaním tohto režimu predĺžite životnosť
tonerovej kazety a znížite náklady na vytlačenie
jednej strany oproti nákladom pri normálnom režime,
ale zníži sa tým kvalita tlače.
Quiet Mode
Zapnutím tejto možnosti znížite hluk pri tlači. Rýchlosť
a kvalita tlače môže klesnúť.
Umožňuje ušetriť tlačové zdroje a využívať tlač šetrnú
k životnému prostrediu.
• Default Mode: Zvoľte, či chcete zapnúť alebo
vypnúť režim eco.
Eco Settings
On force (On-Forced): Zapne použitie režimu
eco s heslom. Ak bude používateľ chcieť
zapnúť alebo vypnúť režim eco, bude musieť
zadať heslo.
• Select Template (Select Temp.): Zvoľte skupinu
šablón režimu eco pomocou služby SyncThru™
Web Service.
Clear Setting
Nastavenie papiera
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Zmena možností menu:
•
Na ovládacom paneli zvoľte
Setup.
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Paper Setup.
Položka
(Menu) > System Setup > Paper
Opis
Paper Size
Nastavenie formátu papiera na A4, Letter alebo iný
formát podľa vašich požiadaviek.
Paper Type
Výber typu papiera pre jednotlivé zásobníky.
Paper Source
Výber, ktorý zásobník papiera sa má použiť.
Margin
Nastavenie okrajov dokumentu.
Tray Confirm
Aktivujte potvrdzovaciu správu pre zásobník. Ak
otvoríte a zatvoríte zásobník, zobrazí sa okno s
požiadavkou, či chcete nastaviť veľkosť a typ papiera
v zásobníku, ktorý ste otvorili.
Obnoví predvolené výrobné nastavenia zariadenia.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
196
Nastavenie systému
8
Položka
Sound/Volume
Zapnutím alebo vypnutím tejto voľby môžete nastaviť,
či sa majú z reproduktora ozývať tóny telefónnej linky,
ako napríklad vytáčací alebo faxový tón. Ak je táto
voľba nastavená na možnosť Comm., reproduktor
bude zapnutý, až kým vzdialené zariadenie
neodpovie.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Zmena možností menu:
•
•
Na ovládacom paneli zvoľte
Volume.
(Menu) > System Setup > Sound/
Speaker
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/
Volume.
Položka
Zapína a vypína tón tlačidiel. Ak je táto voľba
aktivovaná, pri každom stlačení tlačidla sa ozve tón.
Alarm Sound
Zapína a vypína výstražný tón. Ak je táto voľba
aktivovaná, pri chybe alebo ukončení faxovej
komunikácie sa ozve výstražný tón.
Úroveň hlasitosti možno nastaviť pomocou
položky On Hook Dial. Hlasitosť reproduktora
môžete nastaviť iba v prípade, ak je zariadenie
pripojené k telefónnej linke.
a Stlačte tlačidlo
(faxovanie) na
ovládacom paneli.
b Stlačte tlačidlo On Hook Dial. Z
reproduktora sa ozve oznamovací tón.
c Pomocou tlačidiel šípok nastavte
požadovanú hlasitosť.
d Stlačením tlačidla On Hook Dial uložte
vykonané zmeny a vráťte sa do
pohotovostného režimu.
Opis
Key sound
Opis
Ringer
Nastavuje hlasitosť zvonenia. Pre hlasitosť zvonenia
môžete zvoliť nízku, strednú alebo vysokú hlasitosť,
alebo zvonenie vypnúť.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
197
Nastavenie systému
9
Položka
správy
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Zmena možností menu:
•
Na ovládacom paneli zvoľte
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Reports.
Položka
Menu Map
Configuration
Fax Confirm.
Vytlačí správu o prenose, v ktorej je uvedené
faxové číslo, počet strán, čas trvania úlohy,
režim komunikácie a výsledky komunikácie
pre faxovú úlohu. Zariadenie je možné
nastaviť tak, aby sa po dokončení každej
úlohy vytlačila správa s potvrdením o
odoslaní.
Fax Sent
Vytlačí informácie o posledných odoslaných
faxových správach.
Fax Received
Vytlačí informácie o posledných prijatých
faxových správach.
Schedule Jobs
Vytlačí zoznam dokumentov uložených pre
odložené faxovanie spolu s časom začatia a
typom každej operácie.
JunkFax
Vytlačí faxové čísla definované ako
nežiaduce.
Network Conf.
Vytlačí informácie o sieťovom pripojení a
konfigurácii zariadenia.
(Menu) > System Setup > Report.
Opis
Môžete vytlačiť mapu ponuky, ktorá zobrazuje
rozvrhnutie a aktuálne nastavenia zariadenia.
Môžete vytlačiť správu o celkovej konfigurácii
zariadenia.
Supplies Info.
Môžete vytlačiť informácie o spotrebnom
materiáli.
Address Book
Vytlačí všetky e-mailové adresy, ktoré sú
aktuálne uložené v pamäti zariadenia.
Demo Page
Môžete vytlačiť skúšobnú stránku a zistiť tak,
či tlačiareň tlačí správne alebo nie.
Opis
3. Užitočné ponuky na nastavenie
198
Nastavenie systému
10
Položka
Údržba
Serial Number
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
Opis
Zobrazí výrobné číslo zariadenia. Keď voláte do
servisu alebo sa registrujete ako používateľ na
stránke spoločnosti Samsung, nájdite výrobné číslo
zariadenia.
Zmena možností menu:
•
Na ovládacom paneli zvoľte
Maintenance.
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Initial Setup.
Položka
(Menu) > System Setup >
Opis
CLR Empty Msg.
Táto voľba sa zobrazí, keď je kazeta s tonerom
prázdna. Správu o prázdnej kazete môžete zrušiť.
Supplies Life
Zobrazí indikátory životnosti spotrebného materiálu
(pozrite „Monitorovanie životnosti spotrebného
materiálu“ na strane 79).
TonerLow Alert
Prispôsobenie úrovne, pri ktorej sa má zobraziť
upozornenie na malé množstvo tonera alebo minutý
toner (pozrite „Nastavenie výstrahy na nízky stav
tonera“ na strane 80).
3. Užitočné ponuky na nastavenie
199
Nastavenie siete
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu
(pozrite „Prehľad ponúk“ na strane 34).
•
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
•
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Network Setup.
Možnosť
• Net. Activate: : Môžete zvoliť, či chcete zapnúť
alebo vypnúť ethernet.
• Http Activate: Môžete zvoliť, či chcete použiť
službu SyncThru™ Web Service alebo nie.
• WINS: Môžete nakonfigurovať server WINS.
WINS(Windows Internet Name Service) sa
používa v operačnom systéme Windows.
Opis
K dispozícii je množstvo parametrov na
nastavenie. Ak si nie ste istí, ponechajte ich
nezmenené alebo sa obráťte na správcu siete.
TCP/IP (IPv6)
Pre používanie sieťového prostredia pomocou
protokolu IPv6 vyberte túto možnosť (pozrite
„konfigurácia protokolu IPv6“ na strane 150).
Ethernet
Nakonfigurujte prenosovú rýchlosť siete.
802.1x
Môžete vybrať overenie totožnosti používateľov pre
sieťovú komunikáciu. Podrobnosti sa dozviete od
správcu siete.
Wi-Fi
Túto možnosť vyberte, ak chcete používať bezdrôtovú
sieť.
Opis
Môžete aktivovať alebo deaktivovať nasledujúce
protokoly.
(Menu) > Network,
Umožňuje zvoliť príslušný protokol a nakonfigurovať
parametre pre použitie sieťového prostredia.
TCP/IP (IPv4)
Možnosť
Protocol Mgr.
• SNMP V1/V2: Ak chcete používať protokol SNMP
V1/V2, musíte povoliť túto možnosť. Správcovia
môžu používať protokol SNMP na sledovanie a
riadenie zariadení v sieti.
• UPnP(SSDP): Ak chcete používať protokol
UPnP(SSDP), musíte povoliť túto možnosť.
Po zmene vyššie uvedených možností vypnite
a zapnite zariadenie.
3. Užitočné ponuky na nastavenie
200
Nastavenie siete
Možnosť
Opis
• MDNS: Ak chcete používať protokol MDNS
(Multicast Domain Name System), musíte povoliť
túto možnosť.
• SetIP: Ak chcete používať protokol SetIP, musíte
povoliť túto možnosť.
Protocol Mgr.
(pokračovanie)
• SLP: Môžete nakonfigurovať nastavenia protokolu
SLP (Service Location Protocol). Protokol
umožňuje hosťovským aplikáciám nájsť služby v
lokálnej sieti bez predchádzajúcej konfigurácie.
Po zmene tejto voľby vypnite a zapnite
zariadenie.
Network Conf.
Tento zoznam obsahuje informácie o sieťovom
pripojení a konfigurácii Vášho zariadenia.
Clear Setting
Obnoví predvolené hodnoty sieťových nastavení. (Je
požadované vypnutie a zapnutie zariadenia).
3. Užitočné ponuky na nastavenie
201
4. Špeciálne funkcie
Táto kapitola popisuje špeciálne funkcie kopírovania, skenovania, faxovania a tlače.
• Nastavenie nadmorskej výšky
203
• Ukladanie e-mailových adries
204
• Zadávanie rôznych znakov
206
• Nastavenie faxového adresára
207
• Registrácia oprávnených užívateľov
211
• Funkcie tlače
212
• Funkcie skenovania
226
• Funkcie faxu
235
• Použitie funkcií zdieľaného priečinku
247
• Použitie funkcií pamäte/pevného disku
248
• Postup v tejto kapitole vychádza zo systému Windows 7.
• V prípade niektorých modelov môže byť pre presun na nižšiu úroveň ponuky potrebné
stlačiť tlačidlo OK.
Nastavenie nadmorskej výšky
Kvalitu tlače ovplyvňuje atmosférický tlak, ktorý je daný výškou zariadenia
nad hladinou mora. Nasledujúce pokyny vám pomôžu nastaviť zariadenie
na najlepšiu kvalitu tlače.
Pred nastavením hodnoty nadmorskej výšky zistite, v akej nadmorskej
výške sa nachádzate.
5,000 m
(16,404 ft)
• Ak je zariadenie pripojené k sieti, nadmorskú výšku môžete nastaviť
pomocou služby SyncThru™ Web Service (pozrite „Používanie
služby SyncThru™ Web Service“ na strane 253).
• Nadmorskú výšku môžete nastaviť aj pomocou voľby System Setup
na displeji zariadenia (pozrite „Základné nastavenia tlačiarne“ na
strane 39).
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
1
2
3
4
5
High 4
High 3
High 2
High 1
Normal
Hodnotu nadmorskej výšky môžete nastaviť v menu Device Settings v
aplikácii Samsung Easy Printer Manager.
•
Ak používate systém Windows a Mac, pozrite „Device Settings“ na
strane 260.
4. Špeciálne funkcie
203
Ukladanie e-mailových adries
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
5
Zvoľte položku Speed No. a zadajte e-mailovú adresu a faxové
číslo.
Ak je potrebné nastaviť informácie týkajúce sa SMB alebo FTP servera,
pozrite si nastavenia SMB alebo FTP servera a nastavte informácie.
Pomocou programu SyncThru™ Web Service môžete vytvoriť adresár s
často používanými e-mailovými adresami a potom jednoducho a rýchlo
zadať e-mailové adresy zadaním čísel, ktoré sú k nim priradené v adresári.
1
Ukladanie na zariadení
6
7
Kliknite na Apply.
8
Vyberte Speed No. a zadajte Group Name.
Ak chcete skenovať a odosielať obrázok ako prílohu e-mailu, je potrebné
nastaviť e-mailovú adresu pomocou SyncThru™ Web Service.
1
Prístup k službe SyncThru™ Web Service (pozrite „Používanie
služby SyncThru™ Web Service“ na strane 253).
2
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
3
Zadajte identifikáciu (ID) a heslo (Password) a potom kliknite na
položku Login.
4
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Ak vytvárate skupinu, kliknite na Address Book > E-mail Group >
Add Group.
Jednotlivé adresy budete môcť pridávať jednoducho, ak začiarknete
možnosť Yes pre položku Add individual(s) after this group is
created.
9
Kliknite na Apply.
Kliknite na Address Book > Individual > Add.
4. Špeciálne funkcie
204
Ukladanie e-mailových adries
2
Vyhľadanie e-mailovej adresy
Postupné prehľadávanie pamäte
1
Na ovládacom paneli zvoľte
(skenovanie) >
(Address
Book) > Search&Send > Zvoľte adresu skupiny > All.
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Email > View List > Individual alebo Group.
2
Celou pamäťou môžete prechádzať v indexovom (číselnom) poradí
a zvoliť požadované meno a adresu.
Prehľadávanie podľa prvého písmena
1
2
Na ovládacom paneli zvoľte
(skenovanie).
Na ovládacom paneli zvoľte
> Zvoľte adresu skupiny > ID.
(Address Book) > Search&Send
3
4
Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.
Pomocou tlačidiel šípok zobrazte požadované meno a číslo.
4. Špeciálne funkcie
205
Zadávanie rôznych znakov
Pri vykonávaní najrôznejších úloh môže byť potrebné zadávať text a čísla.
Napríklad pri nastavovaní zariadenia zadávate svoje meno, názov
spoločnosti a faxové číslo. Pri ukladaní faxových čísel alebo adries
elektronickej pošty do pamäte môžete taktiež vkladať zodpovedajúce
mená.
Tlači
dlo
Priradené čísla, písmená alebo znaky
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*
*%^_~!#$()[]
3
Zadávanie alfanumerických znakov
Stláčajte opakovane príslušné tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí
správne písmeno. Ak chcete zadať napríklad písmeno O, stlačte tlačidlo 6
s označením MNO. Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo 6, na displeji sa zobrazí
iné písmeno M, N, O, m, n, o a nakoniec 6. Informácie o vyhľadaní
požadovaného písmena nájdete v časti „Písmená a tlačidlá na klávesnici“
na strane 206.
• Medzeru môžete zadať dvojitým stlačením tlačidla 1.
• Pre vymazanie poslednej číslice alebo znaku, stlačte tlačidlo šípky
doľava/doprava alebo nahor/nadol.
(Tieto symboly sú dostupné pri zadávaní znakov pre autentifikáciu
siete)
4
Písmená a tlačidlá na klávesnici
• Sady špeciálnych znakov sa môžu od vášho zariadenia líšiť v
závislosti od možností a modelu.
#
#=|?":{}<>;
(Tieto symboly sú dostupné pri zadávaní znakov pre autentifikáciu
siete)
• V závislosti od úlohy, ktorú vykonávate, sa nemusia zobraziť
niektoré z nasledujúcich hodnôt tlačidiel.
4. Špeciálne funkcie
206
Nastavenie faxového adresára
Pomocou programu SyncThru™ Web Service môžete nastaviť číslo rýchlej
voľby s často používanými faxovými číslami a potom jednoducho a rýchlo
zadať faxové čísla zadaním čísel, ktoré sú k nim priradené v adresári.
6
Používanie čísel rýchlej voľby
Keď sa počas odosielania faxovej správy zobrazí výzva na zadanie čísla,
zadajte číslo rýchlej voľby, ku ktorému je priradené príslušné faxové číslo.
5
Registrácia čísla rýchlej voľby
1
Na ovládacom paneli zvoľte
(faxovanie) >
Book) > New&Edit > Speed Dial.
(Address
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next >Address Book >
Phone Book > View List > Individual >
2
(možnosti) > Add.
Zadajte číslo rýchlej voľby a stlačte tlačidlo OK.
• V prípade jednomiestneho (0 – 9) čísla rýchlej voľby stlačte a na viac
než 2 sekundy podržte zodpovedajúce tlačidlo na numerickej
klávesnici.
• V prípade dvojmiestneho alebo trojmiestneho čísla rýchlej voľby
stlačte tlačidlo prvej číslice a potom na viac než 2 sekundy podržte
stlačené tlačidlo poslednej číslice.
• Adresár môžete vytlačiť zvolením
Book) > Print.
(faxovanie) >
(Address
Ak je vybrané číslo obsadené, objaví sa na displeji správa, ktorá vám
umožní položku zmeniť. Ak chcete začať znovu s iným číslom rýchlej
voľby, stlačte tlačidlo
3
4
5
(Back).
Zadajte požadované meno a stlačte tlačidlo OK.
Zadajte číslo faxu, ktoré chcete uložiť, a stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
4. Špeciálne funkcie
207
Nastavenie faxového adresára
7
Úprava čísel rýchlej voľby
1
2
3
4
5
Na ovládacom paneli zvoľte
(faxovanie) >
Book) > New&Edit > Speed Dial.
Ak je vybrané číslo obsadené, objaví sa na displeji správa, ktorá vám
umožní položku zmeniť. Ak chcete začať znovu s iným číslom rýchlej
voľby, stlačte tlačidlo
(Back).
(Address
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Individual.
3
Vyhľadajte zadaním prvých pár písmen mena rýchlej voľby pre
vloženie do skupiny.
Zadajte číslo rýchlej voľby, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo
OK.
4
5
6
7
Zvoľte požadované meno a číslo a stlačte tlačidlo OK.
Zmeňte meno a stlačte tlačidlo OK.
Zmeňte faxové číslo a stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
8
Zvoľte možnosť Yes, keď sa zobrazí výzva Add?.
Opakovaním kroku 3 zadajte do skupiny ďalšie čísla rýchlej voľby.
Keď ste skončili, zvoľte možnosť No, keď sa zobrazí výzva Another
No.? a stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
8
Registrácia čísla skupinovej voľby
1
Na ovládacom paneli zvoľte
(faxovanie) >
Book) > New&Edit > Group Dial .
(Address
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next >Address Book >
Phone Book > View List > Group>
2
(možnosti) > Add.
Zadajte číslo skupinovej voľby a stlačte tlačidlo OK.
4. Špeciálne funkcie
208
Nastavenie faxového adresára
9
10
Úprava čísel skupinovej voľby
1
Na ovládacom paneli zvoľte
(faxovanie) >
Book) > New&Edit > Group Dial .
Vyhľadanie záznamu v adresári
(Address
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Address Book >
Phone Book > View List > Group.
2
3
Zadajte číslo skupinovej voľby, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo
OK.
Zadajte nové číslo rýchlej voľby, ktoré chcete pridať a stlačte tlačidlo
OK. Potom sa zobrazí výzva Add?.
Čísla v pamäti je možné hľadať dvoma spôsobmi. Buď môžete prehľadávať
postupne od A do Z alebo môžete zadať prvé písmená mena priradeného
k číslu.
1
Na ovládacom paneli zvoľte
(faxovanie) >
(Address
Book) > Search&Dial > Speed Dial alebo Group Dial.
2
3
Zadajte hodnotu All alebo ID a stlačte tlačidlo OK.
Zadajte nové číslo rýchlej voľby uložené v skupine a stlačte tlačidlo
OK, zobrazí sa výzva Delete?.
4
5
6
7
Stlačte meno a číslo alebo tlačidlo s písmenom, ktoré chcete
vyhľadať.
Napr., ak chcete nájsť meno „MOBILE“, stlačte tlačidlo 6, ktoré je
označené písmenami „MNO“.
Číslo pridáte alebo odstránite stlačením tlačidla OK.
Ďalšie čísla môžete pridať alebo odstrániť opakovaním kroku 3.
4
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
Zvoľte možnosť No pre výzvu Another No.? a stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
4. Špeciálne funkcie
209
Nastavenie faxového adresára
11
Tlač adresára
Nastavenia
zoznamu.
(Address Book) môžete skontrolovať vytlačením
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Book) > Print.
2
Stlačte tlačidlo OK.
(faxovanie) >
(Address
Zariadenie začne tlačiť.
4. Špeciálne funkcie
210
Registrácia oprávnených užívateľov
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
Ak ste zariadenie pripojili k sieti a správne nastavili parametre siete, môžete
skenovať a odosielať obrazy prostredníctvom siete. Aby bolo možné
odosielať naskenovaný obrázok e-mailom alebo cez sieťový server
bezpečne, musíte zaregistrovať informácie o kontách autorizovaných
užívateľov na lokálnom zariadení pomocou SyncThru™ Web Service.
1
Prístup k službe SyncThru™ Web Service (pozrite „Používanie
služby SyncThru™ Web Service“ na strane 253).
2
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
3
Zadajte identifikáciu (ID) a heslo (Password) a potom kliknite na
položku Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
5
Kliknite na Security > User Access Control > Authentication.
6
Vo vyskakovacom okne s potvrdením kliknite na OK.
7
8
Kliknite na User Profile > Add.
Zadajte User Name, Login ID, Password, Confirm Password, Email Address a Fax Number.
Jednotlivé adresy budete môcť pridávať jednoducho, ak začiarknete
možnosť Yes pre položku Add individual(s) after this group is
created.
9
Kliknite na Apply.
Zvoľte možnosť Local Authentication v položke Authentication
Method a kliknite na Apply.
4. Špeciálne funkcie
211
Funkcie tlače
• Základné tlačové funkcie nájdete v Základná príručka (pozrite
„Základné funkcie tlače“ na strane 54).
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
Ak chcete zmeniť nastavenia v každej tlačovej úlohe, zmeňte ich
v Predvoľby tlače.
13
Nastavenie zariadenia ako predvoleného
zariadenia
12
Zmena predvolených nastavení tlače
1
2
3
4
V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
Vyberte Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie.
Vyberte Predvoľby tlače.
Ak má položka Predvoľby tlače značku ►, môžete zvoliť iné ovládače
tlačiarne pripojené ku zvolenej tlačiarni.
5
6
1
2
3
4
V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
Vyberte Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia.
Vyberte zariadenie.
Kliknite pravým tlačidlom na vaše zariadenie a vyberte položku
Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.
Ak má položka Predvoľby tlače značku ►, môžete zvoliť iné ovládače
tlačiarne pripojené ku zvolenej tlačiarni.
Zmeňte nastavenia na každej karte.
Kliknite na tlačidlo OK.
4. Špeciálne funkcie
212
Funkcie tlače
14
Používanie pokročilých funkcií tlače
1
Začiarknite políčko Tlačiť do súboru v okne Tlačiť.
2
3
Kliknite na Tlačiť.
ovládač tlačiarne XPS: používa sa na tlač súborov formátu XPS.
• Pozrite si časť „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8.
• Ovládač tlačiarne XPS je možné nainštalovať iba v operačnom
systéme Windows Vista OS alebo novšom.
• Ak tlačiareň kvôli nedostatku pamäte netlačí úlohy XPS, do tlačiarne
vložte voliteľnú pamäť.
• Pre modely, ktoré majú ovládač XPS na CD disku so softvérom:
- Ovládač tlačiarne XPS môžete nainštalovať po vložení disku CD
so softvérom do mechaniky CD-ROM. Potom, ako sa zobrazí
inštalačné okno, zvoľte položku Advanced Installation >
Custom Installation. Ovládač tlačiarne XPS môžete zvoliť v
okne Select Software and Utilities to Install.
• Pre modely, ktoré majú ovládač XPS na webovej stránke spoločnosti
Samsung: prejdite na stránku www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie.
Zadajte cestu umiestnenia a názov súboru a potom kliknite OK.
Napríklad, c:\Temp\názov súboru.
Tlač do súboru (PRN)
Niekedy možno bude nutné uložiť tlačové dáta ako súbor.
Ak zadáte len názov súboru, súbor sa uloží automaticky do priečinka
Dokumenty, Documents and Settings aleboPoužívatelia. Priečinok,
kam sa súbor uloží, sa môže líšiť v závislosti od vášho operačného
systému alebo používanej aplikácie.
4. Špeciálne funkcie
213
Funkcie tlače
Vysvetlenie špeciálnych funkcií tlačiarne
Pri používaní tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.
Ak chcete využiť funkcie tlačiarne, ktoré Vám ponúka ovládač tlačiarne, kliknite na položku Vlastnosti alebo Predvoľby v okne aplikácie Tlačiť a zmeňte
nastavenie tlače. Názov tlačiarne, ktorý sa zobrazuje v okne vlastností tlačiarne, sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa.
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
• Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo
v okne, príp. na klávesnici stlačte tlačidlo F1 a kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac
(pozrite „Používanie Pomocníka“ na strane 56).
Položka
Multiple Pages per
Side
Opis
Môžete zvoliť počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden hárok. Ak chcete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok, veľkosť strán
sa zmenší a zoradia sa v poradí, ktoré určíte. Môžete vytlačiť až 16 strán na jeden hárok.
4. Špeciálne funkcie
214
Funkcie tlače
Položka
Poster Printing
Opis
Táto funkcia umožnuje vytlačit' jednostranový dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) alebo 16 (Poster 4x4) listov papiera, ktoré
potom môžete zostavit' a vytvorit' tak jeden dokument plagátovej veľkosti.
Vyberte hodnotu Poster Overlap. Zadajte hodnotu Poster Overlap v milimetroch alebo palcoch výberom tlačidla v pravom hornom
rohu karty Basic za účelom zjednodušenia zlepenia hárkov.
Táto funkcia vytlačí váš dokument na obe strany papiera a usporiada strany tak, že papier sa môže preložiť v polovici po vytlačení a
vytvoriť tak brožúru.
Booklet Printinga
• Ak chcete vytvoriť brožúru, musíte tlačiť na tlačové médiá formátu Letter, Legal, A4, US Folio alebo Oficio.
8
9
• Voľba Booklet Printing nie je k dispozícii pre všetky formáty papiera. Ak chcete zistiť, aké veľkosti papiera sú k dispozícií,
zvoľte dostupnú možnosť veľkosti papiera Size na karte Paper.
• V prípade výberu nedostupného papiera sa táto možnosť pravdepodobne automaticky zruší. Vyberte iba dostupný papier
(papier bez označenia
alebo ).
• Double-sided
Printing
• Double-sided
Printing (Manual)a
Môžete tlačit' na obe strany papiera (duplexná tlač). Pred spustením tlače je potrebné zadať orientáciu daného dokumentu.
• Túto funkciu môžete používať len pre papier formátu Letter, Legal, A4, US Folio alebo Oficio.
• Ak vaša tlačiareň nepodporuje funkciu obojstrannej tlače, túto prácu je potrebné vykonať manuálne. Tlačiareň najskôr vytlačí
každú druhú stranu daného dokumentu. Potom sa na počítači zobrazí hlásenie.
• Funkcia Skip Blank Pages nie je k dispozícii, ak zvolíte možnosť obojstrannej tlače.
4. Špeciálne funkcie
215
Funkcie tlače
Položka
Opis
• Double-sided
Printing
• Printer Default: Ak si zvolíte túto možnosť, táto funkcia je určená nastavením, ktoré ste si zvolili na ovládacom paneli zariadenia.
Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL/XPS.
• Double-sided
Printing (Manual)
• None: Deaktivuje túto funkciu.
a
• Long Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri viazaní kníh.
• Short Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri kalendároch.
• Reverse Double-Sided Printing: Túto voľbu označte, ak chcete pri obojstrannej tlači obrátiť poradie tlačených strán. Táto možnosť
nie je k dispozícii, ak používate Double-sided Printing (Manual).
Paper Options
Zadaním percentuálnej hodnoty zväčšenia alebo zmenšenia dokumentu môžete zmeniť veľkosť dokumentu tak, aby sa na vytlačenej
strane zobrazoval ako menší alebo väčší.
Watermark
Funkcia vodotlače umožňuje tlač textu na už existujúci dokument. Napríklad ju možno použiť, ak chcete mať v danom dokumente
uhlopriečne vytlačené veľké šedé písmená „DRAFT“ alebo „CONFIDENTIAL“ cez prvú stranu alebo na všetkých stranách dokumentu.
4. Špeciálne funkcie
216
Funkcie tlače
Položka
Watermark
(Vytvorenie
vodoznaku)
Watermark
(Úprava vodoznaku)
Watermark
(Vymazanie
vodoznaku)
Opis
a Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
b Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.
c Zadajte textovú správu do políčka Watermark Message.
Môžete zadať maximálne 256 znakov. Táto správa sa potom zobrazí v okne náhľadu.
a
b
c
d
e
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.
Vyberte vodotlač, ktorú chcete upraviť, zo zoznamu Current Watermarks a zmeňte textovú správu a možnosti vodotlače.
Kliknite na položku Update, čím uložíte zmeny.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
a
b
c
d
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.
Vyberte si vodotlač, ktorú chcete vymazať zo zoznamu Current Watermarks a kliknite na Delete.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
4. Špeciálne funkcie
217
Funkcie tlače
Položka
Opis
Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL/SPL (pozrite „Softvér“ na strane 8).
Overlaya
Prekrytie je text alebo obraz uložený na pevnom disku počítača (HDD) ako súbor v špeciálnom formáte, ktorý je možné vytlačiť na
ľubovoľnom dokumente. Prekrytia sa často používajú v prípade hlavičkového papiera. Ak nechcete používať predtlačené hlavičkové
papiere, môžete vytvoriť prekrytie, ktoré bude obsahovať tie isté informácie ako aktuálne používaný predtlačený hlavičkový papier. Ak
chcete vytlačit' list s hlavičkou spoločnosti, nemusíte vložit' do podávača zariadenia predtlačený hlavičkový papier: iba vytlačte prekrytie
na dokument.
Ak chcete používať prekrytie strany, je potrebné najskôr vytvoriť nové prekrytie strany obsahujúce logo alebo obrázok.
• Veľkosť prekrytého dokumentu musí byť rovnaká ako veľkosť dokumentu, ktorý tlačíte spolu s prekrytím. Nevytvárajte
prekrytie pomocou vodotlače.
• Rozlíšenie prekrytia musí byť rovnaké ako rozlíšenie dokumentu, ktorý chcete vytlačiť spolu s prekrytím.
Overlaya
(Vytvorenie nového
prekrytia strany)
a
b
c
d
Ak chcete uložiť dokument ako prekrytie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Text. Objaví sa okno Edit Overlay.
V okne Edit Overlay kliknite na položku Create.
V okne Uložiť ako zadajte názov, ktorý je maximálne 8 znakov dlhý, do políčka File name. V prípade potreby vyberte cieľové
umiestnenie (predvolené nastavenie je C:\Formover).
e Kliknite na Save. Názov sa objaví v políčku Overlay List.
f Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
Súbor sa nevytlačí. Uloží sa na pevný disk počítača.
4. Špeciálne funkcie
218
Funkcie tlače
Položka
Overlaya
(Používanie
prekrytia strany)
Overlaya
(Vymazanie
prekrytia strany)
Opis
a Kliknite na kartu Advanced.
b Vyberte požadované prekrytie z rozbaľovacieho zoznamu Text.
c Ak sa želaný súbor s prekrytím v rozbaľovacom zozname Text nenachádza, zo zoznamu vyberte Edit... a stlačte Load. Vyberte
požadovaný súbor s prekrytím, ktorý chcete použiť.
V prípade, že ste súbor s prekrytím, ktorý chcete použiť v externom zdroji uložili, môžete ho načítať aj tak, že prejdete do okna
Otvoriť.
Po výbere súboru kliknite na položku Otvoriť. Objaví sa súbor v Overlay List políčku a je k dispozícii na tlač. Vyberte si prekrytie z
políčka Overlay List.
d V prípade potreby označte Confirm Page Overlay When Printing. Ak sa vyznačí políčko, objaví sa odkazové okienko vždy, keď
dáte dokument na tlač a bude váš žiadat' o potvrdenie toho, či chcete vytlačit' prekrytie na danom dokumente.
V prípade, že toto políčko nie je začiarknuté a prekrytie bolo vybraté, prekrytie sa automaticky vytlačí na váš dokument.
e Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Tlačiť.
a
b
c
d
e
f
V okne Printing Preferences kliknite na kartu Advanced.
Zvoľte Edit z rozbaľovacieho zoznamu Text.
Vyberte prekrytie, ktoré chcete vymazať z políčka Overlay List.
Kliknite na tlačidlo Delete.
Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na Yes.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print. Môžete vymazať prekrytie, ktoré už nepoužívate.
4. Špeciálne funkcie
219
Funkcie tlače
Položka
Opis
• Táto funkcia je dostupná len prípade, ak ste vložili voliteľnú pamäť alebo voliteľné veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD)
(pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na
vaše zariadenie.
Print Mode
• Print Mode: Predvolené nastavenie Print Mode je Normal, čo znamená tlač bez uloženia tlačového súboru do pamäte.
- Normal: Tento režim tlačí bez toho, aby dokument ukladal do doplnkovej pamäte.
- Proof: Tento režim je užitočný, keď tlačíte viac ako jeden exemplár. Najprv môžete vytlačiť jeden exemplár na skontrolovanie,
zvyšný počet neskôr.
- Confidential: Tento režim sa používa na tlač dôverných dokumentov. Aby bolo možné tlačiť, je potrebné zadať heslo.
- Store: Túto možnosť zvoľte, ak chcete dokument uložiť na veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD) bez vytlačenia.
- Store and Print: Tento režim sa používa v prípade, ak dokument naraz tlačíte aj ukladáte.
- Spool: Táto možnosť je užitočná, ak pracujete s veľkým množstvom údajov. Ak zvolíte túto možnosť, tlačiareň načíta dokument
na veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD) a následne ho vytlačí z fronty na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení (HDD).
Zníži tak zaťaženie počítača.
- Print Schedule: Túto možnosť zvoľte, ak chcete súbor vytlačiť v určenom čase.
• User ID: Táto voľba sa použije, ak potrebujete nájsť uložený súbor cez ovládací panel.
• Job Name: Táto voľba sa použije, ak potrebujete nájsť uložený súbor cez ovládací panel.
Nájskôr dáta tlače zašifruje a potom ich odošle do zariadenia. Táto funkcia chráni tlačové informácie aj v prípade zachytenia dát na sieti.
Job Encryption
Funkcia Job Encryption je dostupná, len ak je nainštalované veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD). Veľkokapacitné
pamäťové zariadenie (HDD) slúži na dekódovanie tlačových dát (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
a. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak používate ovládač XPS.
4. Špeciálne funkcie
220
Funkcie tlače
• Možnosť tlačiť PDF súbor pomocou programu Direct Printing Utility
závisí od spôsobu vytvorenia PDF súboru.
15
Používanie programu Direct Printing Utility
• Program Direct Printing Utility podporuje PDF verziu 1.7 a nižšiu. Pri
vyššej verzii musíte súbor pred vytlačením otvoriť.
• Aplikácia Direct Printing Utility nemusí byť k dispozícii v závislosti od
modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane
8).
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows.
Tlačiť
Je niekoľko spôsobov, ako môžete tlačit' pomocou programu Direct Printing
Utility.
Čo je nástroj Direct Printing Utility?
Nástroj Direct Printing Utility je program, ktorý pošle PDF súbory priamo do
tlačiarne bez potreby otvorit' tieto súbory.
Ak chcete nainštalovat' tento program, vyberte Advanced Installation >
Custom Installation a pri inštalácii ovládača tlačiarne začiarknite tento
program.
• Ak chcete súbory tlačiť pomocou tohto programu, v zariadení by ste
mali mať vložené veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD).
(Pozri „Rôzne funkcie“ na strane 10).
• Nemôžete vytlačiť PDF súbory, ktoré majú zablokovanú tlač.
Deaktivujte funkciu blokovania tlače a znova skúste tlačiť.
• Nemôžete vytlačiť PDF súbory, ktoré sú zablokované heslom.
Deaktivujte funkciu hesla a znova skúste tlačiť.
1
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy >
Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing
Utility.
Otvorí sa okno programu Direct Printing Utility.
2
Z rozbaľovacieho zoznamu tlačiarní Select Printer vyberte
zariadenie a kliknite na tlačidlo Browse.
3
Vyberte súbor, ktorý chcete vytlačiť a kliknite na Open.
Súbor sa pridá do časti Select Files.
4
5
Upravte nastavenie zariadenia podľa vašich požiadaviek.
Kliknite na Print. Vybraný PDF súbor sa pošle do zariadenia.
4. Špeciálne funkcie
221
Funkcie tlače
Používanie ponuky kliknutím pravým tlačidlom
myši
1
16
Tlač v systéme Mac
Pravým tlačidlom myši kliknite na PDF súbor, ktorý chcete vytlačiť a
zvoľte možnost' Direct Printing.
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.
Zobrazí sa okno programu Direct Printing Utility s pridaným PDF
súborom.
2
3
4
Vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
Tlač dokumentu
Upravte nastavenia zariadenia.
Keď tlačíte v systéme Mac, potrebujete skontrolovať nastavenia ovládača
tlačiarne v každej aplikácii, ktorú používate. Pri tlači zo systému Mac
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Kliknite na Print. Vybraný PDF súbor sa pošle do zariadenia.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3
Vyberte formát papiera, orientáciu, pomer, ostatné voľby a uistite sa,
že je vybrané vaše zariadenie. Kliknite na tlačidlo OK.
4
5
6
Otvorte ponuku File a klipnite na Print.
Otvorte ponuku File a kliknite na Page Setup (Document Setup v
niektorých aplikáciách).
Zadajte počet kópií a uveďte, ktoré strany chcete vytlačiť.
Kliknite na Print.
4. Špeciálne funkcie
222
Funkcie tlače
Zmena nastavení tlačiarne
Tlač na obe strany papiera
Pri používaní tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné (pozrite „Rôzne
funkcie“ na strane 10).
Spustite aplikáciu a vyberte Print z menu File. Názov zariadenia, ktorý sa
zobrazuje v okne vlastností tlačiarne, sa môže líšiť v závislosti od použitého
zariadenia. Až na názov zariadenia je okno s vlastnosťami tlače podobné
uvedenému oknu.
Tlač viacerých strán na jeden list
Môžete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok. Táto funkcia
poskytuje úsporný spôsob pre tlač kópií konceptov dokumentov.
1
2
3
4
Pred tlačou v režime obojstrannej tlače sa rozhodnite, na ktorom okraji
chcete hotový dokument zviazať. Možnosti väzby sú:
•
Long-Edge Binding: Táto voľba je bežná grafická úprava, ktorá sa
používa pri viazaní kníh.
•
Short-Edge Binding: Táto voľba je typ, ktorý sa často používa v
prípade kalendárov.
Spustite aplikáciu a vyberte položku Print z ponuky File.
Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation. Zadajte
počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden list papiera, v
rozbaľovacom zozname Pages per Sheet.
Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.
Kliknite na Print.
Zariadenie vytlačí zvolený počet strán, ktoré chcete vytlačiť, na
jeden list papiera.
1
2
3
4
5
Z Mac aplikácie si vyberte Print z ponuky File.
Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation.
Vyberte si orientáciu väzby z možnosti Two-Sided.
Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.
Kliknite na Print a tlačiareň bude tlačiť na obe strany papiera.
4. Špeciálne funkcie
223
Funkcie tlače
17
Ak tlačíte viac ako dve kópie, prvá kópia a druhá kópia sa môžu vytlačiť
na ten istý list papiera. Keď tlačíte viac než jednu kópiu, nevyužívajte
obojstrannú tlač.
Tlač v systéme Linux
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.
Používanie Pomocníka
Kliknite na otáznik v ľavom spodnom rohu okna a kliknite na akúkoľvek
tému, ku ktorej si želáte zobraziť informácie. Objaví sa okno s informáciami
o funkciách voľby, ktoré poskytuje ovládač.
Tlač z aplikácií
Je množstvo Linux aplikácií, z ktorých môžete tlačit’ použitím Bežného
UNIX tlačového systému (CUPS). Na vašom zariadení môžete tlačiť z
každej takejto aplikácie.
1
2
Spustite aplikáciu a vyberte Print z menu File.
Otvorte ponuku File a kliknite na Page Setup (v niektorých
aplikáciách Print Setup).
3
Vyberte formát papiera, orientáciu a uistite sa, že je vybrané vaše
zariadenie. Kliknite na Apply.
4
5
6
Otvorte ponuku File a klipnite na Print.
Vyberte vaše zariadenie pre tlač.
Zadajte počet kópií a uveďte, ktoré strany chcete vytlačiť.
4. Špeciálne funkcie
224
Funkcie tlače
7
V prípade potreby zmeňte ďalšie možnosti tlače na jednotlivých
kartách.
8
Kliknite na Print.
V závislosti od modelov nemusí byť dostupná automatická/manuálna
obojstranná tlač. Prípadne môžete použiť tlačový systém lpr alebo iné
aplikácie umožňujúce tlač párnych/nepárnych strán.
Tlač súborov
Na vašom zariadení môžete vytlačiť mnoho rôznych typov súborov
pomocou štandardu CUPS – priamo z rozhrania príkazového riadku.
Umožňuje to nástroj CUPS lpr. Tieto súbory môžete tlačiť pomocou nižšie
uvedeného formátu príkazu.
Konfigurácia vlastností tlačiarne
Pomocou nástroja na tlač, ktorý je súčasťou operačného systému, môžete
zmeniť predvolené možnosti tlače alebo typ pripojenia.
1
Spustite nástroj Printing (Prejdite do System > Administration >
Printing alebo vykonajte príkaz „System-config-printer“ v aplikácii
Terminal).
2
3
4
Zvoľte svoju tlačiareň a dvakrát na ňu kliknite.
Zmeňte predvolené možnosti tlače alebo typ pripojenia.
Kliknite na tlačidlo Apply.
„lp -d <názov tlačiarne> -o <možnosť> <názov súboru>“
Podrobnejšie informácie nájdete v manuálových stránkach príkazu lp alebo
lpr.
4. Špeciálne funkcie
225
Funkcie skenovania
• Základné funkcie skenovania nájdete v Základná príručka (pozrite
„Základy skenovania“ na strane 64).
V zariadení môžete skenovať originály prostredníctvom pripojenia USB
alebo siete. Na skenovanie dokumentov môžete využiť nasledovné
metódy:
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
•
Scan to PC: Naskenujte originály z ovládacieho panela. Naskenované
dáta sa následne uložia do priečinka Dokumenty pripojeného počítača
(pozrite „Základy skenovania“ na strane 64).
•
TWAIN: TWAIN je jedna z prednastavených aplikácií na spracovanie
obrazu. Pri skenovaní obrázka sa spustí vybraná aplikácia, ktorá
umožňuje riadiť proces skenovania. Túto funkciu je možné používať
prostredníctvom miestneho alebo sieťového pripojenia (pozrite
„Skenovanie z programu na úpravu obrázkov“ na strane 231).
•
Samsung Easy Document Creator: Pomocou tohto programu môžete
skenovať obrázky alebo dokumenty (pozrite „Skenovanie s použitím
aplikácie Samsung Easy Document Creator“ na strane 232).
•
WIA: WIA je skratka označenia Windows Images Acquisition. Aby bolo
možné túto funkciu používať, musí byť váš počítač pripojený priamo k
zariadeniu prostredníctvom kábla USB (pozrite „Skenovanie s použitím
ovládača WIA“ na strane 231).
•
Pamäť USB: Dokument môžete naskenovať a obraz uložiť do
pamäťového zariadenia USB.
•
FTP/SMB: Môžete naskenovať obrázok a uložiť ho na server FTP/SMB
(pozrite „Skenovanie na FTP/SMB server“ na strane 230).
• Maximálne rozlíšenie, ktoré je možné dosiahnuť, závisí od rôznych
faktorov, vrátane výkonu počítača, disponibilného miesta na disku,
pamäte, veľkosti skenovaného obrázka a nastavení farebnej hĺbky.
V závislosti od vášho systému a skenovaného obrázka preto
nemusí byť možné skenovať pri určitých rozlíšeniach, najmä pri
použití vyššieho rozlíšenia.
18
Základný spôsob skenovania
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
4. Špeciálne funkcie
226
Funkcie skenovania
19
20
Nastavenie skenovania v počítači
Skenovanie zo zariadenia pripojeného do siete
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
1
Spustite aplikáciu Samsung Easy Printer Manager (pozrite
„Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager“ na strane
258).
2
3
4
Vyberte príslušné zariadenie z programu Printer List.
5
Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 25).
Uistite sa, že v počítači máte nainštalovaný ovládač tlačiarne z dodaného
disku CD, pretože skenovací program je súčasťou tohto ovládača (pozrite
„Lokálna inštalácia ovládača“ na strane 31).
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
2
Na ovládacom paneli zvoľte
PC.
Zvoľte menu Scan to PC Settings.
Zvoľte požadovanú možnosť.
(Scan) > Scan to PC > Network
•
Scan Activation: Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať
skenovanie na zariadení.
Alebo zvoľte Scan > Network PC.
•
Karta Basic: Obsahuje nastavenia týkajúce sa bežného
skenovania a nastavení zariadenia.
Ak sa zobrazí správa Not Available, skontrolujte pripojenie portu.
•
Záložka Image: Obsahuje nastavenia týkajúce sa zmeny
obrázkov.
3
Vyberte ID zaregistrovaného počítača a v prípade potreby zadajte
Password.
Stlačte tlačidlo Save > OK.
4. Špeciálne funkcie
227
Funkcie skenovania
21
• ID je rovnaký údaj ako registrovaný parameter Samsung Easy
Printer Manager >
PC Settings.
Prepnúť do pokročilého režimu > Scan to
• Password je 4-miestne registrované heslo pre Samsung Easy
Printer Manager >
PC Settings.
4
5
Skenovanie do WSD
Prepnúť do pokročilého režimu > Scan to
Oskenuje originály a uloží naskenované údaje do pripojeného počítača, ak
počítač podporuje funkciu WSD (Web Service for Device). Aby bolo možné
používať funkciu WSD, je potrebné na počítač nainštalovať ovládač
tlačiarne WSD. Pre systém Windows 7 môžete ovládač WSD nainštalovať
driver by Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia > Pridať tlačiareň.
V sprievodcovi kliknite na možnosť Pridať sieťovú tlačiareň.
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
Skenovanie začne.
Pri predvolenom nastavení sa naskenovaný obrázok uloží v počítači do
priečinka C:\Používatelia\meno používateľa\Dokumenty. Priečinok,
kam sa súbor uloží, sa môže líšiť v závislosti od vášho operačného
systému alebo používanej aplikácie.
• Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
• Funkcia WSD funguje len na systéme Windows Vista® alebo novšej
verzii, na počítači kompatibilnom s funkciou WSD.
• Nasledujúce kroky inštalácie vychádzajú z krokov na počítači
s operačným systémom Windows 7.
4. Špeciálne funkcie
228
Funkcie skenovania
Inštalácia ovládača tlačiarne WSD
1
Zvoľte položky Štart > Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia >
Pridať tlačiareň.
2
V prievodcovi kliknite na možnosť Pridať sieťovú tlačiareň,
bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth.
3
V zozname tlačiarní vyberte tlačiareň, ktorú chcete používať
a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.
Skenovanie s použitím funkcie WSD
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
Na ovládacom paneli zvoľte
4
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
(Scan) > Scan to WSD.
Ak sa zobrazí správa Not Available, skontrolujte pripojenie portu.
Alebo skontrolujte, či je ovládač tlačiarne pre funkciu WSD správne
nainštalovaný.
• IP adresa pre WSD tlačiareň je http://IP adresa/ws/ (príklad: http://
111.111.111.111/ws/).
• Ak sa v zozname nezobrazí žiadna WSD tlačiareň, kliknite na
položky Požadovaná tlačiareň nie je uvedená > Pridať tlačiareň
použitím adresy TCP/IP alebo názvu hostiteľa a zvoľte možnosť
Zariadenie webových služieb v položke Typ zariadenia. Potom
zadajte IP adresu tlačiarne.
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
4
5
6
V zozname WSD PC List zvoľte názov vášho počítača.
Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.
Skenovanie začne.
4. Špeciálne funkcie
229
Funkcie skenovania
22
Skenovanie na FTP/SMB server
9
Zadajte cestu pre ukladanie naskenovaných obrázkov.
• Priečinok pre ukladanie naskenovaných obrázkov sa musí
nachádzať v koreňovom priečinku.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
• Vo vlastnostiach priečinka musí byť nastavené zdieľanie.
• Vaše užívateľské meno musí mať priradené práva na čítanie a
zapisovanie do priečinka.
Nastavenie FTP/SMB servera
1
Prístup k službe SyncThru™ Web Service (pozrite „Používanie
služby SyncThru™ Web Service“ na strane 253).
2
3
4
Zvoľte Address Book > Individual > Add.
5
6
Zadajte číslo portu servera od 1 do 65535.
7
8
Zadajte prihlasovacie meno a heslo.
Začiarknite políčko vedľa položky Add FTP alebo Add SMB.
Zadajte IP adresu v desiatkovom zápise s bodkami alebo ako názov
hostiteľa.
10
Skenovanie a odosielanie na FTP/SMB server
1
2
Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti.
3
Na ovládacom paneli zvoľte
Scan to FTP.
Ak začiarknete začiarknite políčko Anonymous, server povolí
prístup neautorizovaných osôb.
Zadajte názov domény, ak je váš server pripojený do určitej domény.
V opačnom prípade len zadajte názov počítača, ktorý je
zaregistrovaný na SMB serveri.
Stlačte Apply.
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
(skenovanie) > Scan to SMB alebo
Alebo zvoľte Scan > SMB alebo FTP.
4
5
Zvoľte server a požadovaný formát skenovania.
Zariadenie začne skenovať a potom pošle naskenovaný obrázok na
zadaný server.
4. Špeciálne funkcie
230
Funkcie skenovania
23
Skenovanie z programu na úpravu obrázkov
Skenovať a importovať dokumenty môžete prostredníctvom softvéru na
úpravu obrázkov ako napr. Adobe Photoshop, ak je tento softvér
kompatibilný s formátom TWAIN. Pri skenovaní so softvérom podporujúcim
TWAIN postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
4
5
6
Otvorte aplikáciu, napríklad Adobe Photoshop.
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
Ovládač WIA pracuje iba s operačným systémom Windows (okrem
Windows 2000) s USB portom.
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
Kliknite na Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne a
zariadenia.
4
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača v okne Tlačiarne
a faxy > Spustiť skenovanie.
5
6
Zobrazí sa aplikácia Nové skenovanie.
7
Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.
Kliknite na Súbor > Importovať a zvoľte skener.
Nastavte možnosti skenovania.
Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
Vyberte si nastavenia skenovania a kliknite na tlačidlo Ukážka, aby
ste videli, ako ovplyvnia obrázok.
24
Skenovanie s použitím ovládača WIA
Vaše zariadenie podporuje Windows Image Acquisition (WIA) ovládač na
skenovanie obrazov. WIA je jedným zo štandardných komponentov
poskytovaných systémom Microsoft Windows 7 a pracuje s digitálnymi
kamerami a skenermi. Na rozdiel od ovládača TWAIN vám ovládač WIA
umožní skenovať a jednoducho upravovať obrázky bez použitia
dodatočného softvéru:
4. Špeciálne funkcie
231
Funkcie skenovania
25
Skenovanie s použitím aplikácie Samsung Easy
Document Creator
Aplikácia Samsung Easy Document Creator pomáha používateľom
skenovať, zostavovať a ukladať dokumenty vo viacerých formátoch vrátane
formátu .epub.
Odporúčame, aby ste na skenovanie používali aplikáciu Samsung Easy
Document Creator, ktorá sa nachádza na pribalenom CD disku.
• Je k dispozícii len pre používateľov systému Windows.
• Minimálne požiadavky pre aplikáciu Samsung Easy Document
Creator sú systém Windows XP alebo novší a Internet Explorer 6.0
alebo novší.
• Aplikácia Samsung Easy Document Creator sa nainštaluje
automaticky, keď inštalujete softvér zariadenia (pozrite „Používanie
aplikácie Samsung Easy Document Creator“ na strane 257).
3
Kliknite na možnosť Samsung Printers a spustite aplikáciu
Samsung Easy Document Creator.
Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť Scan (
4
Zvoľte druh skenovania alebo obľúbenú položku a potom kliknite na
Start.
5
6
Upravte obrázok (Scan Settings a More Options).
7
8
Zvoľte Save to Location, Send to E-mail alebo Send to SNS.
Kliknutím na Scan oskenujete konečný obrázok, kliknutím na
Prescan získate ďalší náhľad obrázku.
Kliknite na Save (uloženie skenu), Send (odoslanie skenu emailom) alebo Share (nahratie).
Ak je na sklenenej doske dostatok miesta, môžete zároveň skenovať
viac dokumentov. Pomocou nástroja
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
2
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy .
•
).
označte viaceré oblasti
výberu.
V prípade systému Windows 8, v ponuke Charms(Kúzla) zvoľte
položky Hľadať > Apps(Aplikácie).
4. Špeciálne funkcie
232
Funkcie skenovania
26
Skenovanie v systéme Mac
Skenovanie zo zariadenia pripojeného do siete
Iba sieťový alebo bezdrôtový model (pozrite „Funkcie jednotlivých
modelov“ na strane 8).
Skenovanie zo zariadenia pripojeného cez USB
rozhranie
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
Spustite Applications a kliknite na položku Image Capture.
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
1
2
Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti.
3
4
Spustite Applications a kliknite na položku Image Capture.
Ak sa zobrazí hlásenie No Image Capture device connected, odpojte
USB kábel a znovu ho zapojte. Ak problém pretrváva, prečítajte si
Pomoc k programu Image Capture.
4
5
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 50).
V závislosti od operačného systému postupujte podľa nižšie
uvedených krokov.
•
Zvoľte požadovanú možnosť.
•
Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.
Keď v aplikácii Image Capture nefunguje skenovanie, aktualizujte
systém Mac OS na najnovšiu verziu.
5
6
Pre verziu 10.5
-
Na paneli ponúk kliknite na Devices > Browse Devices.
-
Uistite sa, že je políčko Connected vedľa Vášho zariadenia
v zozname Bonjour Devices označené.
V prípade operačného systému verzie 10.6 – 10.8 vyberte pod
položkou SHARED svoje zariadenie.
V tomto programe nastavte možnosti skenovania.
Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.
4. Špeciálne funkcie
233
Funkcie skenovania
• Keď v aplikácii Image Capture nefunguje skenovanie, aktualizujte
systém Mac OS na najnovšiu verziu.
• Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi k programu Image
Capture.
Úprava obrázka v programe Image Manager
Aplikácia Image Manager vám poskytuje mnoho príkazov a nástrojov na
úpravu vášho naskenovaného obrazu.
• Môžete tiež skenovať pomocou programu kompatibilného so
štandardom TWAIN, ako je napríklad Adobe Photoshop.
• Môžete skenovať s použitím softvéru Samsung Scan Assistant.
Otvorte priečinok Applications > priečinok Samsung > Samsung
Scan Assistant.
27
Skenovanie v systéme Linux
Skenovanie
1
2
3
4
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Spustite aplikáciu na skenovanie, ako napr. xsane alebo simplescan (ak nie je nainštalovaná a chcete používať funkciu skenovania,
nainštalujte ju).
Zo zoznamu zvoľte zariadenie a nastavte možnosti skenovania.
Kliknite na tlačidlo Scan.
4. Špeciálne funkcie
234
Funkcie faxu
29
• Základné funkcie faxovania nájdete v Základná príručka (pozrite
„Základy faxovania“ na strane 65).
Opakované vytočenie faxového čísla
• Táto funkcia nie je podporovaná v prípade modelu M207x series
(pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 26).
1
2
(Redial/Pause).
Zvoľte požadované faxové číslo.
Zobrazia sa posledné faxové čísla s desiatimi číslami prijatých
hovorov.
28
Automatické opakované vytáčanie
3
Keď odosielate fax a číslo, ktoré ste zvolili, je obsadené alebo nie je žiadna
odpoveď, zariadenie automaticky opakovane vytáča číslo. Počet
opakovaných vytáčaní závisí od predvoleného nastavenia výrobcu.
Ak je v podávači vložený dokument, zariadenie ho začne
automaticky odosielať.
Ak originál leží na sklenenej doske skenera, zvoľte možnosť Yes pre
pridanie ďalšej stránky. Vložte ďalší originál a stlačte tlačidlo OK. Po
skončení vyberte možnosť No pre výzvu Another Page?.
Ak chcete, aby zariadenie začalo opakovať vytáčanie bez tejto odmlky, po
zobrazení možnosti Retry Redial? stlačte tlačidlo
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(Start). Automatické
30
vytáčanie zrušíte stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear).
Ak chcete zmeniť časový interval medzi jednotlivými pokusmi opakovaného
vytáčania a celkový počet pokusov
1
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
Fax Setup > Sending.
2
3
Zvoľte položku Redial Times alebo Redial Term.
(faxovanie) >
(Menu) >
Potvrdenie prenosu
Po úspešnom odoslaní poslednej stránky dokumentu budete počuť
zvukový signál a zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu.
Ak sa odosielanie faxu z nejakého dôvodu nepodarí, na displeji sa zobrazí
chybová správa. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, zmažte ho stlačením
tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) a skúste fax znovu odoslať.
Zvoľte požadovanú možnosť.
4. Špeciálne funkcie
235
Funkcie faxu
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po odoslaní faxu automaticky
vytlačila správa s potvrdením. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(faxovanie) >
(Menu) > Fax Setup > Sending > Fax Confirm.
3
4
5
Kliknite na položku Tlač alebo OK.
Zadajte čísla príjemcov a kliknite na tlačidlo
Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo
položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.
31
Odosielanie faxu v počítači
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
V okne Tlač zvoľte Samsung Network PC Fax.
6
v okne a kliknite na
Kliknite na položku Send.
Fax môžete odoslať aj z počítača bez toho, aby ste museli použiť
zariadenie.
Na odosielanie faxových správ z počítača je potrebné nainštalovať program
Samsung Network PC Fax. Tento program sa nainštaluje pri inštalácii
ovládača tlačiarne.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete odoslať.
Vyberte Tlač v ponuke Súbor.
Zobrazí sa okno Tlač. V závislosti od aplikácie sa môže jeho vzhľad
mierne líšiť.
4. Špeciálne funkcie
236
Funkcie faxu
32
• Môžete vložiť čísla až pre 10 príjemcov.
Odložiť prenos faxovej správy
Zariadenie je možné nastaviť tak, aby odoslalo fax neskôr, keď nebudete
prítomní. Pomocou tejto funkcie nie je možné odosielať farebné faxové
správy.
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov.
2
3
4
Stlačte tlačidlo
• Ak ste už zadali číslo skupinového vytáčania, nemôžete zadať ďalšie
čísla skupinového vytáčania.
8
Zadajte názov úlohy a čas.
Ak nastavíte čas skorší než aktuálny, fax sa odošle v rovnakom čase
nasledujúceho dňa.
(faxovanie) na ovládacom paneli.
Nastavte rozlíšenie a tmavosť podľa faxovaného dokumentu.
Na ovládacom paneli zvoľte
Send.
(Menu) > Fax Feature > Delay
9
Originál sa pred prenosom naskenuje do pamäte.
Zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí
pripomenutie s informáciou, že zariadenie je v pohotovostnom
režime a že je nastavené odložené odoslanie faxu.
Alebo zvoľte Fax > Delayed Send > To.
5
6
7
Vložte faxové číslo prijímacieho zariadenia a stlačte tlačidlo OK.
Na displeji sa zobrazí výzva na zadanie ďalšieho faxového čísla, na
ktoré sa má dokument odoslať.
Môžete si pozrieť zoznam meškajúcich faxových úloh.
Na ovládacom paneli zvoľte
Schedule Jobs .
(Menu) > System Setup > Report >
Ak chcete zadať viac faxových čísel, stlačte tlačidlo OK, keď sa
zobrazí možnosť Yes a zopakujte krok 5.
4. Špeciálne funkcie
237
Funkcie faxu
Pridávanie dokumentov do rezervovaného faxu
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov.
2
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature > Add Page.
3
Vyberte faxovú úlohu a stlačte tlačidlo OK.
(faxovanie) >
(Menu) > Fax
Po skončení vyberte možnosť No pre výzvu Another Page?.
Zariadenie skenuje originály do pamäte.
4
33
Odoslanie prioritného faxu
Táto funkcia sa používa vtedy, keď je potrebné odoslať fax s vysokou
prioritou skôr než rezervované operácie. Predloha sa naskenuje do pamäte
a po dokončení aktuálnej operácie sa ihneď odošle.
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov.
2
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
> Fax Feature > Priority Send.
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
Zrušenie vyhradenej faxovej úlohy
(faxovanie) >
(Menu)
Alebo zvoľte Fax > Priority Send > To.
3
4
5
Zadajte faxové číslo príjemcu a stlačte tlačidlo OK.
Zadajte názov úlohy a stlačte tlačidlo OK.
1
Na ovládacom paneli zvoľte
Feature > Cancel Job.
2
3
Vyberte požadovanú faxovú úlohu a stlačte tlačidlo OK.
Po skončení vyberte možnosť No pre výzvu Another Page?.
Stlačte OK, keď sa zobrazí možnosť Yes.
Zariadenie začne skenovať a následne posiela faxovú správu na
určené miesta.
(faxovanie) >
(Menu) > Fax
Ak originál leží na sklenenej doske skenera, zvoľte možnosť Yes pre
pridanie ďalších stránok. Vložte ďalší originál a stlačte tlačidlo OK.
Vybraný fax sa odstráni z pamäte.
4
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
4. Špeciálne funkcie
238
Funkcie faxu
34
Preposielanie odoslaných faxových správ na iné
miesto určenia
Zariadenie je možné nastaviť tak, aby odosielané faxové správy
presmerovalo na iné miesto prostredníctvom faxu. Táto funkcia môže byť
užitočná, ak nie ste momentálne prítomní na svojom pracovisku, ale
očakávate faxovú správu.
• Napriek tomu, že ste odoslali alebo prijali farebnú faxovú správu,
dáta sa presmerujú v odtieňoch sivej.
1
Umiestnite jeden dokument (pozrite „Vkladanie originálov“ na strane
50).
2
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(faxovanie) >
(Menu)
> Fax Feature > Send Forward > Forward to Fax > On.
Možnosti Forward nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu
alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
3
Zadajte faxové číslo príjemcu, e-mailovú adresu alebo adresu
servera a stlačte tlačidlo OK.
4
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
Následne odoslané faxy budú presmerované na zadané faxové
číslo.
4. Špeciálne funkcie
239
Funkcie faxu
35
Presmerovanie prijímaného faxu
Zariadenie je možné nastaviť tak, aby prijaté faxové správy presmerovalo
na iné miesto prostredníctvom faxu alebo počítača. Táto funkcia môže byť
užitočná, ak nie ste momentálne prítomní na svojom pracovisku, ale
očakávate faxovú správu.
5
Stlačením tlačidla
režimu.
(Stop/Clear) sa vráťte do pohotovostného
Následne odoslané faxy budú presmerované na zadané faxové
číslo.
Napriek tomu, že ste odoslali alebo prijali farebnú faxovú správu, dáta
sa presmerujú v odtieňoch sivej.
1
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(faxovanie) >
(Menu)
> Fax Feature > Rcv.Forward > Forward to Fax alebo Forward to
PC > On.
Možnosti Forward nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu
alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
2
Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby po presmerovaní fax vytlačilo,
vyberte možnosť Forward & Print.
3
Zadajte faxové číslo príjemcu, e-mailovú adresu alebo adresu
servera a stlačte tlačidlo OK.
4
Zadajte začiatočný a koncový čas a stlačte tlačidlo OK.
4. Špeciálne funkcie
240
Funkcie faxu
36
•
Print received fax: Po prijatí faxovej správy nastavte informácie
o výtlačkoch pre prijaté faxy.
•
Notify me when complete: Nastavenie zobrazenia
vyskakovacieho okna s oznamom o prijímaní faxovej správy.
•
Open with default application: Po prijatí faxu ho otvorí
predvolená aplikácia.
•
None: Zariadenie po prijatí faxu neupozorní používateľa ani
neotvorí žiadnu aplikáciu.
Prijímanie faxu v počítači
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
• Ak chcete používať túto funkciu, na ovládacom paneli nastavte
možnosť:
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(faxovanie) >
(Menu) >
Fax Feature > RCV.Forward > Forward To PC > On.
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup >
Forward > PC > On.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo Save > OK.
Spustite aplikáciu Samsung Easy Printer Manager.
Vyberte príslušné zariadenie z programu Printer List.
Zvoľte menu Fax to PC Settings.
Nastavenia faxu zmeníte kliknutím na Enable Fax Receiving from
Device.
•
Image Type: Konvertovanie prijatých faxových správ do formátu
PDF alebo TIFF.
•
Save Location: Voľba lokality na uloženie konvertovaných
faxových správ.
•
Prefix: Zvoľte predvoľbu.
4. Špeciálne funkcie
241
Funkcie faxu
•
37
Zmena režimov príjmu
1
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
(faxovanie) >
Fax Setup > Receiving > Receive Mode.
(Menu) >
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Default Setting >
Fax Default > Common > Receive Mode.
2
DRPD: Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou funkcie
odlišného typu zvonenia (Distinctive Ring Pattern Detection,
DRPD). Ide o službu telefónnej spoločnosti, ktorá používateľovi
umožňuje používať jedinú telefónnu linku pre komunikáciu na
viacerých telefónnych číslach. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti
„Príjem faxových správ v režime DRPD“ na strane 244.
V niektorých krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii.
Zvoľte požadovanú možnosť.
•
Fax: Preberie prichádzajúci faxový hovor a okamžite prejde do
režimu príjmu faxových správ.
•
Tel: Prijíma faxovú správu stlačením
následne
3
4
(On Hook Dial) a
Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
(Start.
38
•
Ans/Fax: Používa sa, keď je na vaše zariadenie napojený
záznamník. Vaše zariadenie prijme prichádzajúci hovor a
volajúci vám môže na záznamníku nechať odkaz. Ak faxové
zariadenie na linke zistí faxový tón, bude hovor automaticky
prepnutý do režimu pre príjem faxovej správy.
Manuálny príjem v režime Telefón
Faxový hovor môžete prijať stlačením tlačidla
stlačením tlačidla
(On Hook Dial) a potom
(Start), keď budete počuť faxový tón.
Ak chcete použiť režim Ans/Fax, pripojte záznamník ku konektoru EXT
na zadnej strane zariadenia.
4. Špeciálne funkcie
242
Funkcie faxu
39
40
Prijímanie hovorov v režime Záznamník/Fax
Ak chcete použiť tento režim, musíte pripojiť záznamník ku konektoru EXT
na zadnej strane zariadenia. Ak volajúci zanechá správu, záznamník ju
uloží. Keď faxové zariadenie na linke rozpozná faxový tón, začne
automaticky prijímať faxovú správu.
• Ak ste na zariadení nastavili tento režim a záznamník je vypnutý
alebo nie je zapojený do zásuvky EXT, zariadenie automaticky
prejde do režimu Fax po dopredu nastavenom počte zvonení.
• Ak je záznamník vybavený používateľským nastavením počtu
zvonení, nastavte zariadenie tak, aby odpovedalo na prichádzajúce
volanie počas 1 zazvonenia.
• Ak je zariadenie v režime Telefón, odpojte alebo vypnite záznamník
faxom. V opačnom prípade správa odchádzajúca zo záznamníka
preruší telefonickú konverzáciu.
Prijímanie faxov externým telefónom
Keď používate externý telefón zapojený do konektora EXT, môžete prijať
fax od osoby, s ktorou vediete hovor cez externý telefón bez toho, aby ste
museli ísť k faxu.
Ak prijmete hovor na externom telefóne a budete počuť faxové tóny, stlačte
na externom telefóne tlačidlo *9*. Zariadenie prijme faxovú správu.
*9* je kód pre vzdialený príjem prednastavený z výroby. Prvá a posledná
hviezdička musia v kóde zostať. Prostredné číslo môžete ľubovoľne
zmeniť.
Kým telefonujete cez telefón pripojený cez konektor EXT, funkcie
kopírovania a skenovania nie sú dostupné.
4. Špeciálne funkcie
243
Funkcie faxu
41
Príjem faxových správ v režime DRPD
Ide o službu telefónnej spoločnosti, ktorá používateľovi umožňuje používať
jedinú telefónnu linku pre komunikáciu na viacerých telefónnych číslach.
Túto funkciu často využíva záznamová služba, ktorá umožňuje odpovedať
na telefónne hovory pre množstvo rôznych klientov. Musí byť schopná
zistiť, z akého čísla volajúca strana volá, aby bolo možné správne prijať
hovor.
4
Stlačte tlačidlo OK, ihneď ako sa zobrazí DRPD a prejdite na krok 2.
• Ak zmeníte svoje faxové číslo alebo zariadenie pripojíte k inej
telefónnej linke, funkciu DRPD je potrebné znovu nastaviť.
• Po nastavení funkcie DRPD zavolajte znovu na svoje faxové číslo a
overte, že zariadenie odpovedá faxovým tónom. Potom zavolajte na
iné číslo pridelené rovnakej linke, aby ste sa uistili, že je volanie
presmerované na externý telefón alebo že je záznamník zapojený
do zásuvky EXT.
V niektorých krajinách nie je toto nastavenie k dispozícii.
1
Na ovládacom paneli zvoľte
(faxovanie) >
(Menu) > Fax
Setup > Receiving > DRPD Mode > Waiting Ring .
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Default Setting >
Fax Default > Common > Receive Mode > DRPD.
2
3
Zavolajte na svoje faxové číslo z iného telefónu.
Až začne zariadenie zvoniť, neprijímajte volanie. Zariadenie
potrebuje niekoľko zvonení, aby sa naučilo typ zvonenia
rozpoznávať.
Po ukončení „výučby“ zariadenia sa zobrazí správa Completed
DRPD Setup. Ak je nastavenie DRPD neúspešné, zobrazí sa
správa Error DRPD Ring.
4. Špeciálne funkcie
244
Funkcie faxu
Tlač prijatých faxových správ
42
Príjem v zabezpečenom režime
1
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
V prípade potreby môžete neoprávneným osobám zabrániť v prístupe k
prijatým faxovým správam. Keď aktivujete režim zabezpečeného príjmu,
všetky prichádzajúce faxy budú ukladané do pamäte. Keď zadáte heslo,
môžete tlačiť prichádzajúce faxové správy.
Aby ste mohli používať režim zabezpečeného príjmu, na ovládacom
paneli aktivujte ponuku
> Secure Receive.
(faxovanie) >
(Menu) > Fax Feature
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure
Receive.
Na ovládacom paneli zvoľte
(faxovanie) >
Feature > Secure Receive > Print.
(Menu) > Fax
Alebo zvoľte Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure
Receive > Print.
2
3
Zadajte štvorciferné heslo a stlačte tlačidlo OK.
Zariadenie vytlačí všetky faxové správy uložené v pamäti.
43
Príjem faxových správ do pamäte
Vzhľadom na to, že zariadenie vie spracovávať viacero úloh naraz, dokáže
prijímať faxové správy aj v čase, keď kopíruje alebo tlačí. Keď prijímate
faxovú správu počas kopírovania alebo tlače, zariadenie ukladá
prichádzajúce faxové správy do pamäte. Po dokončení kopírovania alebo
tlače zariadenie faxovú správu automaticky vytlačí.
Ak zariadenie v danom okamihu prijíma a tlačí fax, ostatné tlačové
úlohy a kopírovanie nie je možné vykonávať.
4. Špeciálne funkcie
245
Funkcie faxu
44
Automatické vytlačenie správy o odoslaní faxu
Zariadenie môžete nastaviť tak aby vytlačilo podrobnú správu o
predchádzajúcich 50 komunikačných operáciách vrátane času a dátumov.
1
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
Fax Setup > Auto Report > On.
2
Stlačením tlačidla
(Cancel alebo Stop/Clear) sa vráťte do
pohotovostného režimu.
(faxovanie) >
(Menu) >
4. Špeciálne funkcie
246
Použitie funkcií zdieľaného priečinku
Táto funkcia umožňuje použiť pamäť zariadenia ako zdieľaný priečinok.
Výhodou tejto funkcie je, že zdieľaný priečinok môžete pohodlne používať
pomocou počítača.
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
• Túto funkciu môžete použiť pri modeloch, ktoré majú vložené
veľkokapacitné pamäťové zariadenie (pozrite „Rôzne funkcie“ na
strane 10).
46
Používanie zdieľaného priečinka
Zdieľaný priečinok môžete používať úplne rovnakým spôsobom ako
normálny. Priečinky a súbory môžete vytvárať, upravovať a odstraňovať,
akoby to boli normálne položky systému Windows. Do zdieľaného priečinka
môžete taktiež ukladať oskenované údaje. Súbory uložené v zdieľanom
priečinku môžete tlačiť priamo. Môžete tlačiť súbory typu TIFF, BMP, JPEG
a PRN.
• Administrátor môže nastaviť meno a heslo a obmedziť tak prístup
používateľom. Taktiež môže nastaviť maximálny počet naraz
prihlásených používateľov.
45
Vytvorenie zdieľaného priečinka
1
2
3
Na počítači spustite aplikáciu Windows Explore.
Zadajte IP adresu tlačiarne \\[ip adresa] (príklad: Do poľa
na zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia \\169.254.133.42) a
stlačte klávesu Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
V priečinku nfsroot vytvorte nový priečinok.
4. Špeciálne funkcie
247
Použitie funkcií pamäte/pevného disku
Túto funkciu môžete použiť pri modeloch, ktoré majú vložené
veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD) alebo pamäť (pozrite
„Rôzne funkcie“ na strane 10).
Použitie ovládacieho panela
Ak má zariadenie vloženú voliteľnú pamäť alebo voliteľný pevný disk, tieto
funkcie môžete použiť pomocou tlačidla
(Menu) > System Setup > Job
Management.
47
•
Active Job: Všetky tlačové úlohy, ktoré čakajú na vytlačenie, sa z
dôvodu ich odosielania do tlačiarne nachádzajú v zozname zoradených
aktívnych úloh. Pred vytlačením je možné úlohu z frontu odstrániť alebo
určiť ju na skoršie odoslanie do tlačiarne.
•
File Policy: Môžete si vybrať pravidlá týkajúce sa súborov na
vytváranie názvov súborov pred tým, ako budete pokračovať v práci s
voliteľnou pamäťou. Ak voliteľná pamäť už obsahuje rovnaký názov pri
zadávaní nového názvu súboru, môžete ho premenovať alebo
prepísať.
•
Stored Job: Môžete vytlačiť alebo odstrániť uloženú úlohu.
Nastavenie voliteľnej pamäte
Pomocou ovládača tlačiarne
Po inštalácii voliteľnej pamäte môžete použiť rozšírené funkcie tlače, ako
napríklad testovanie tlačovej úlohy a špecifikácia tlače súkromnej úlohy v
okne Tlačiť. Zvoľte možnosť Vlastnosti alebo Preferencia a nastavte
režim tlače.
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Po vložení pevného disku môžete taktiež tlačiť preddefinované
šablóny dokumentov pomocou tlačidla
> Form Menu.
(Menu) > System Setup
4. Špeciálne funkcie
248
5. Užitočné nástroje na
správu
Táto kapitola poskytuje informácie o nástrojoch na správu, vďaka ktorým môžete zariadenie využívať naplno.
• Easy Capture Manager
250
• Samsung AnyWeb Print
251
• Easy Eco Driver
252
• Používanie služby SyncThru™ Web Service
253
• Používanie aplikácie Samsung Easy Document Creator 257
• Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager
258
• Používanie aplikácie Samsung Printer Status
261
Easy Capture Manager
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane 8).
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows (pozrite „Softvér“ na strane 8).
Jednoduchým stlačením klávesu Print Screen môžete zachytiť aktuálnu obrazovku a spustiť aplikáciu Easy Capture Manager. Teraz môžete ľahko túto
zachytenú obrazovku vytlačiť alebo upraviť.
5. Užitočné nástroje na správu
250
Samsung AnyWeb Print
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane 8).
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows a Mac (pozri „Softvér“ na strane 8).
Tento nástroj vám umožní ľahšie zachytiť (odfotiť) obrazovky, prezerať, vyradiť a tlačiť stránky prehliadača Windows Internet Explorer ako pri používaní
bežného programu. Ak chcete prevziať aktualizáciu tohto nástroja, kliknite na ponuku Štart > Všetky programy > Samsung Printers > Samsung
AnyWeb Print > Download the latest version.
5. Užitočné nástroje na správu
251
Easy Eco Driver
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows.
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
S ovládačom Easy Eco Driver môžete použiť ekologické funkcie umožňujúce šetriť papier a toner pred tlačou. Aby ste mohli používať túto aplikáciu, je
potrebné označiť políčko Start Easy Eco Driver before printing job.
Ovládač Easy Eco Driver vám tiež umožňuje jednoduché úpravy, ako napr. odstránenie obrázkov a textu, zmenu písma a ďalšie funkcie. Často používané
nastavenia môžete uložiť ako prednastavenie.
Spôsob používania:
1 Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
2 Vytlačte dokument.
Zobrazí sa okno náhľadu.
3 Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť na dokument.
Môžete si pozrieť náhľad použitých funkcií.
4 Kliknite na Tlačiť.
5. Užitočné nástroje na správu
252
Používanie služby SyncThru™ Web Service
• Minimálnou požiadavkou pre službu SyncThru™ Web Service je
prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novší.
• SyncThru™ Web Service vysvetlenie v tejto používateľskej príručke
sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od doplnkov a modelu.
• Iba sieťové modely (pozrite „Softvér“ na strane 8).
1
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
2
Zadajte identifikáciu (ID) a heslo (Password) a potom kliknite na
položku Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Prístup k službe SyncThru™ Web Service
1
V systéme Windows spustite webový prehliadač, ako je napríklad
program Internet Explorer.
Do poľa na zadanie adresy zadajte IP adresu tlačiarne (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
2
Otvorí sa vstavaná webová lokalita zariadenia.
Prihlásenie sa do služby SyncThru™ Web
Service
Pred konfiguráciou možností v službe SyncThru™ Web Service je potrebné
prihlásiť sa ako správca. Službu SyncThru™ Web Service môžete používať
aj bez prihlásenia, no nebudete mať prístup na kartu Settings ani na kartu
Security.
5. Užitočné nástroje na správu
253
Používanie služby SyncThru™ Web Service
2
Prehľad služby SyncThru™ Web Service
Karta Settings
Táto karta umožňuje nastaviť konfigurácie, ktoré poskytuje tlačiareň a sieť.
Ak chcete túto kartu zobraziť, je potrebné sa prihlásiť ako správca.
Niektoré karty sa nemusia v závislosti od modelu zobraziť.
•
Karta Machine Settings: Umožňuje nastaviť možnosti, ktoré poskytuje
zariadenie.
•
Karta Network Settings: Zobrazuje možnosti sieťového prostredia.
Umožňuje nastaviť možnosti ako sú TCP/IP a sieťové protokoly.
Karta Information
Karta Security
Na tejto karte nájdete všeobecné informácie o zariadení. Môžete tu
kontrolovať napríklad množstvo zostávajúceho tonera. Môžete tlačiť aj
správy.
Táto karta umožňuje nastaviť bezpečnostné informácie systému a siete. Ak
chcete túto kartu zobraziť, je potrebné sa prihlásiť ako správca.
•
•
•
Active Alerts: Zobrazí upozornenia, ktoré sa vyskytli v zariadení a ich
závažnosť.
System Security: Umožňuje nastaviť informácie o správcovi systému
a povoliť či zakázať funkcie zariadenia.
•
Supplies: Zobrazuje počet vytlačených strán a množstvo tonera
zostávajúceho v kazete.
Network Security: Umožňuje nastaviť protokoly HTTPs, IPSec,
filtrovanie IPv4/IPv6, 802.1x a overovacie servery.
•
User Access Control: Používateľov rozdelí do niekoľkých skupín v
závislosti od role daného používateľa. Definícia role skupiny určí
overenie, autorizovanie a záznam každého používateľa.
•
Usage Counters: Zobrazí objem tlače.
•
Current Settings: Zobrazuje informácie o zariadení a sieti.
•
Print information: Umožňuje vytlačiť protokoly, napríklad protokoly
týkajúce sa systému, e-mailových adries a písiem.
5. Užitočné nástroje na správu
254
Používanie služby SyncThru™ Web Service
Karta Maintenance
Táto karta umožňuje údržbu zariadenia aktualizáciou firmvéru a nastavenie
kontaktných informácií na odosielanie e-mailov. Výberom ponuky Link sa
môžete pripojiť k webovej lokalite spoločnosti Samsung alebo prevziať
ovládače.
•
Firmware Upgrade: Umožňuje vykonať aktualizáciu firmvéru
zariadenia.
•
Contact Information: Zobrazí kontaktné informácie.
•
Link: Umožňuje zobraziť prepojenia na užitočné stránky, z ktorých
môžete preberať, alebo na nich môžete kontrolovať informácie.
1
V systéme Windows spustite internetový prehliadač, ako je
napríklad program Internet Explorer.
Do poľa na zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
2
3
Otvorí sa vstavaná webová lokalita zariadenia.
Na karte Settings vyberte položku Machine Settings > E-mail
Notification.
Ak nemáte nakonfigurované prostredie servera odchádzajúcej pošty,
prejdite na Settings > Network Settings > Outgoing Mail
Server(SMTP) a pred nastavením e-mailových upozornení prostredie
siete nakonfigurujte.
3
Nastavenie e-mailovej notifikácie
Nastavenie tejto možnosti umožňuje príjem e-mailov s informáciami
o stave zariadenia. E-mail s informáciami o stave zariadenia (napríklad
nedostatok tonera v kazete alebo chybové hlásenia) sa automaticky odošle
na adresu vybratej osoby po zadaní informácií, ako je napríklad adresa IP,
názov hostiteľa, e-mailová adresa a informácie o serveri SMTP. Túto
funkciu bude pravdepodobne najviac využívať správca zariadenia.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
4
Začiarknutím políčka Enable povoľte používanie funkcie E-mail
Notification.
5
Kliknite na položku Add a pridajte používateľa e-mailových
upozornení.
Nastavte meno a e-mailovú adresu (adresy) príjemcu s položkami,
pre ktoré chcete dostávať upozornenia.
6
Kliknite na Apply.
5. Užitočné nástroje na správu
255
Používanie služby SyncThru™ Web Service
Ak je aktivovaná brána firewall, e-mail sa nemusí odoslať úspešne. V
takom prípade kontaktujte správcu siete.
4
Nastavenie informácie o správcovi systému
Toto nastavenie je potrebné na používanie možnosti e-mailových
upozornení.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
1
V systéme Windows spustite internetový prehliadač, ako je
napríklad program Internet Explorer.
Do poľa na zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
2
3
Otvorí sa vstavaná webová lokalita zariadenia.
4
5
Zadajte meno správcu, telefónne číslo, lokalitu a e-mailovú adresu.
Na karte Security vyberte položku System Security > System
Administrator.
Kliknite na Apply.
5. Užitočné nástroje na správu
256
Používanie aplikácie Samsung Easy Document Creator
Aplikácia Samsung Easy Document Creator pomáha používateľom
skenovať, zostavovať a ukladať dokumenty vo viacerých formátoch vrátane
formátu .epub. Tieto dokumenty sa dajú zdieľať cez stránky sociálnych sietí
alebo faxom. Či ste študent, ktorý organizuje prieskum v knižnici, alebo
mama na materskej dovolenke, ktorá zdieľa naskenované fotografie z
poslednej narodeninovej oslavy, aplikácia Samsung Easy Document
Creator vám poskytne všetky potrebné nástroje.
Kliknite na tlačidlo Help ( ) v okne a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Aplikácia Samsung Easy Document Creator umožňuje nižšie uvedené
funkcie:
•
Image Scanning: Použite na oskenovanie jedného alebo viacerých
obrázkov.
•
Document Scanning: Použite na skenovanie dokumentov s textom
alebo textom a obrázkami.
•
Text Converting: Použite na skenovanie dokumentov, ktoré musia byť
uložené v upravovateľnom textovom formáte.
•
Book Scanning: Použite na skenovanie kníh s plochým skenerom.
•
SNS Upload: Poskytuje ľahký a rýchly spôsob nahrávania
naskenovaného obrázka alebo existujúcich obrázkov na rôzne stránky
sociálnych sietí (SNS).
•
e-knihy Skonvertovanie: Poskytuje možnosť skenovať viacero
dokumentov do jednej e-knihy alebo skonvertovať existujúce súbory do
formátu e-knihy.
•
Plug-in: Skenovanie, faxovanie a konvertovanie do e-knihy priamo
z programu Microsoft Office.
5. Užitočné nástroje na správu
257
Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager
Pre Mac:
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane 8).
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows a Mac (pozri
„Softvér“ na strane 8).
• Pre Windows, pre aplikáciu Samsung Easy Printer Manager je
minimálnou podmienkou Internet Explorer 6.0 alebo vyšší.
Program Samsung Easy Printer Manager je aplikácia, ktorá zlučuje
nastavenia zariadení značky Samsung na jedno miesto. Program Samsung
Samsung Easy Printer Manager zlučuje nastavenia zariadení rovnako ako
prostredia tlače, nastavenia/kroky a spustenie Všetky tieto funkcie
poskytujú rozhranie na jednoduchšie používanie zariadenia Samsung.
Program Samsung Easy Printer Manager poskytuje dve rozličné rozhrania,
z ktorých si používateľ môže vybrať: základné používateľské rozhranie a
pokročilé používateľské rozhranie. Prepínanie medzi nimi je ľahké: stačí
kliknúť na tlačidlo.
Otvorte priečinok Applications > priečinok Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhranie programu Samsung Easy Printer Manager pozostáva z
rozličných základných častí, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke:
Snímok obrazovky sa môže líšiť v závislosti od operačného systému,
ktorý používate.
5
Oboznámenie sa s programom Samsung Easy
Printer Manager
Ak chcete spustiť program:
Pre Windows:
Zvoľte Štart > Programy alebo Všetky programy > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
5. Užitočné nástroje na správu
258
Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager
1
Zoznam
tlačiarní
V zozname tlačiarní sú uvedené tlačiarne, ktoré sú
nainštalované na vašom počítači alebo sieťové
tlačiarne, ktoré boli nájdené na sieti (iba Windows).
Informácie
o tlačiarni
V tejto časti nájdete všeobecné informácie o zariadení.
Môžete skontrolovať informácie ako názov modelu
zariadenia, IP adresu (alebo názov portu) a stav
zariadenia.
2
Môžete si zobraziť online User’s Guide.
Tlačidlo Troubleshooting: V prípade, že
dôjde k chybe, toto tlačidlo spustí program
Troubleshooting Guide. V používateľskej
príručke môžete priamo otvoriť potrebnú časť.
Informácie
aplikácie
3
Obsahuje odkazy, pomocou ktorých môžete aktivovať
pokročilé nastavenia, predvoľby, pomoc a informácie o
programe.
Rýchle odkazy
Zobrazí Quick links súvisiace so špecifickými
funkciami zariadenia. V tejto časti sú aj odkazy na
aplikácie používané v pokročilých nastaveniach.
4
Keď zariadenie pripojíte do siete, aktivuje sa
ikona SyncThru™ Web Service.
Obsah
Zobrazí informácie o zvolenom zariadení, zostávajúcej
úrovni tonera a papiera. Informácie sa budú meniť v
závislosti od zvoleného zariadenia. Niektoré tlačiarne
nemajú túto funkciu.
Objednanie
spotrebného
V okne na objednávanie spotrebného materiálu kliknite
na tlačidlo Order. Umožňuje objednať si náhradné
tonerové kazety online.
5
6
Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo
položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.
v okne a kliknite na
Pomocou tlačidla
môžete prepnúť
používateľské rozhranie do režimu
pokročilých nastavení (pozrite „Prehľad
používateľského rozhrania pokročilých
nastavení“ na strane 260).
5. Užitočné nástroje na správu
259
Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager
6
Prehľad používateľského rozhrania pokročilých
nastavení
Pokročilé používateľské rozhranie by mala používať osoba, ktorá je
zodpovedná za správu siete a zariadení.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
Device Settings
Môžete nastaviť rôzne nastavenia zariadenia ako napr. nastavenie
zariadenia, papiera, rozloženia, emulácie, siete a tlače informácií.
Scan to PC Settings
Táto ponuka obsahuje nastavenia na vytvorenie alebo vymazanie profilov
skenovania do počítača.
•
Scan Activation: Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať skenovanie
na zariadení.
•
Karta Basic: Obsahuje nastavenia týkajúce sa bežného skenovania a
nastavenia zariadenia.
•
Záložka Image: Obsahuje nastavenia týkajúce sa zmeny obrázkov.
Fax to PC Settings
Táto ponuka obsahuje nastavenia týkajúce sa základných funkcií faxovania
zvoleného zariadenia.
•
Disable: Ak je položka Disable nastavená na možnosť On, toto
zariadenie nebude prijímať prichádzajúce faxy.
•
Enable Fax Receiving from Device: Aktivuje faxovanie na zariadení a
umožní nastavenie viacerých volieb.
Alert Settings (iba Windows)
V tejto ponuke sa nachádzajú nastavenia súvisiace s upozorňovaním na
chyby.
•
Printer Alert: Poskytuje nastavenia týkajúce sa situácií, kedy budú
prijaté upozornenia.
•
Email Alert: Poskytuje možnosti súvisiace s príjmom upozornení cez email.
•
Alert History: Poskytuje zoznam nedávnych upozornení súviacich so
zariadením a tonerom.
Job Accounting
Poskytuje dotazovanie na informácie o kvóte evidencie tlače špecifického
používateľa. Tieto informácie o kvóte môžete vytvoriť a aplikovať na
zariadenia pomocou sofvéru na evidenciu tlače, ako je napr.
administrátorský softvér SyncThru™ alebo CounThru™.
5. Užitočné nástroje na správu
260
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
Aplikácia Samsung Printer Status je program, ktorý monitoruje a informuje
o stave zariadenia.
Ikona
• Okno programu Samsung Printer Status a jeho obsah, ktorý vidíte v
tejto používateľskej príručke, sa môže líšiť v závislosti od toho, aké
zariadenie alebo aký operačný systém používate.
• Skontrolujte, či operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s Vaším
zariadením (pozrite „Špecifikácie“ na strane 106).
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows (pozrite
„Softvér“ na strane 8).
Význam
Opis
Normálne
Zariadenie je v pohotovostnom režime a nemá
žiadne problémy ani varovania.
Varovanie
Zariadenie je v stave, kedy sa môže vyskystnúť
chyba. Napr. môže byť nízky stav tonera, čo môže
viesť k jeho vyprázdneniu.
Chyba
Zariadenie hlási minimálne jednu chybu.
7
Prehľad programu Samsung Printer Status
Ak nastane chyba počas prevádzky, môžete ju zistiť v programe Samsung
Printer Status. Program Samsung Printer Status sa nainštaluje automaticky
pri inštalácii sofvéru zariadenia.
Program Samsung Printer Status môžete spustiť aj manuálne. Prejdite na
Predvoľby tlače, kliknite na kartu Basic > tlačidlo Printer Status.
Úroveň toneru
Zobrazuje informácie o úrovni tonera, ktorý
zostáva v každej tonerovej kazete. Tlačiareň
a počet tonerových kaziet zobrazených
v uvedenom okne sa môže líšiť v závislosti od
toho, akú tlačiareň používate. Niektoré tlačiarne
nemajú túto funkciu.
Option
Umožňuje nastaviť upozornenia súvisiace
s tlačovými úlohami.
Na paneli úloh systému Windows sa zobrazia tieto ikony:
1
2
5. Užitočné nástroje na správu
261
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
3
Order Supplies
Umožňuje objednať si náhradné tonerové kazety
online.
User’s Guide
Môžete si zobraziť online Používateľská príručka.
V prípade, že dôjde k chybe, toto tlačidlo
spustí program Troubleshooting Guide.
V používateľskej príručke môžete priamo
otvoriť časť venovanú riešeniu problémov.
4
5
Close
Zatvorte okno.
5. Užitočné nástroje na správu
262
6. Odstraňovanie ťažkostí
V tejto kapitole nájdete užitočné informácie a pokyny pre prípad výskytu chyby.
• Problémy s podávaním papiera
264
• Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
265
• Problémy s tlačou
266
• Problémy s kvalitou tlače
271
• Problémy pri kopírovaní
279
• Problémy pri skenovaní
280
• Problémy s faxovaním
282
• Problémy týkajúce sa operačného systému
284
Problémy s podávaním papiera
Stav
Navrhované riešenia
Pri tlači došlo k uviaznutiu papiera
Odstráňte uviaznutý papier.
Hárky papiera sa zlepujú.
• Skontrolujte maximálnu kapacitu papiera v zásobníku.
• Skontrolujte, či používate správny typ papiera.
• Vyberte papier zo zásobníka a prehnite alebo prelistujte jednotlivé hárky.
• Vo vlhkých podmienkach môže dôjsť k zlepeniu jednotlivých hárkov papiera.
Zo zásobníka nie je možné podať viac
listov papiera.
V zásobníku môžu byť vložené rôzne druhy papiera. Do zásobníka vkladajte len papier rovnakého typu, formátu
a gramáže.
Do zariadenia sa nepodáva papier
• Odstráňte všetky prekážky vo vnútri zariadenia.
• Papier nebol vložený správne. Vyberte papier zo zásobníka a vložte ho správne.
• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočný papier.
• Papier je príliš hrubý. Používajte len papier zodpovedajúci špecifikáciám daného zariadenia.
Dochádza k opakovanému uviaznutiu
papiera
• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočný papier. Ak tlačíte na špeciálne médiá,
používajte manuálne vkladanie do zásobníka.
• Používate nesprávny typ papiera. Používajte len papier zodpovedajúci špecifikáciám daného zariadenia.
• Vo vnútri zariadenia sa môžu nachádzať zvyšky papiera. Otvorte predný kryt a odstráňte nečistoty.
Obálky sa tlačia našikmo alebo sa
podávajú nesprávne
Skontrolujte, či sú na oboch stranách obálok nastavené vodiace lišty papiera.
6. Odstraňovanie ťažkostí
264
Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
1
Napájanie
Stav
Zariadenie nie je napájané
alebo nie je správne pripojený
spojovací kábel medzi počítačom
a zariadením.
Navrhované riešenia
• Zariadenie najprv pripojte do elektrickej siete. Ak má zariadenie na ovládacom paneli tlačidlo
(Power/
Wakeup), stlačte ho.
• Odpojte kábel zariadenia a znovu ho pripojte.
6. Odstraňovanie ťažkostí
265
Problémy s tlačou
Stav
Zariadenie netlačí
Možná príčina
Zariadenie nie je napájané.
Navrhované riešenia
Zariadenie najprv pripojte do elektrickej siete. Ak má zariadenie na ovládacom
paneli tlačidlo
Zariadenie nie je nastavené ako predvolené.
(Power/Wakeup), stlačte ho.
V systéme Windows vyberte názov zariadenia ako predvolenú tlačiareň.
Skontrolujte, či na zariadení nedošlo k nasledujúcim stavom:
• Kryt nie je zatvorený. Zatvorte kryt.
• Došlo k uviaznutiu papiera. Odstráňte uviaznutý papier (pozrite „Odstránenie uviaznutého papiera“ na strane 94).
• V tlačiarni nie je vložený papier. Vložte papier (pozrite „Vkladanie papiera do zásobníka“ na strane 42).
• Nie je nainštalovaná tonerová kazeta. Nainštalujte kazetu s tonerom (pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
• Skontrolujte, či je z tonerovej kazety odstránený ochranný kryt a listy (pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
Ak sa vyskytne systémová chyba, kontaktujte servisného zástupcu.
Spojovací kábel medzi počítačom
a zariadením nie je správne pripojený.
Odpojte kábel zariadenia a znovu ho pripojte (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane
25).
Spojovací kábel medzi počítačom a
zariadením je poškodený.
Ak je to možné, pripojte kábel k inému počítaču, ktorý funguje správne a vytlačte
úlohu. Skúste taktiež použiť iný kábel k zariadeniu.
Nie je správne nastavený port.
Skontrolujte nastavenia tlačiarne v systému Windows a uistite sa, že tlačová úloha
bola odoslaná na správny port. V prípade, že má počítač viac ako jeden port, uistite
sa, že zariadenie je pripojené k tomu správnemu.
6. Odstraňovanie ťažkostí
266
Problémy s tlačou
Stav
Zariadenie netlačí.
Možná príčina
Navrhované riešenia
Zariadenie pravdepodobne nie je správne
nakonfigurované.
V okne Predvoľby tlače skontrolujte, či sú všetky možnosti tlače nastavené
správne.
Ovládač tlačiarne je pravdepodobne
nesprávne nainštalovaný.
Odinštalujte a znova nainštalujte ovládač zariadenia.
Zariadenie nepracuje správne.
Skontrolujte, či na displeji ovládacieho panela nie je zobrazená správa
upozorňujúca na systémovú chybu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Dokument je príliš veľký, voľné miesto na
pevnom disku počítača nepostačuje na prístup
k tlačovej úlohe.
Uvoľnite miesto na pevnom disku a znova vytlačte dokument.
Výstupný zásobník je plný.
Po vybratí papiera z výstupného zásobníka bude tlačiareň pokračovať v tlači.
Zariadenie vyberá
tlačový materiál
z nesprávneho zdroja
papiera.
V okne Predvoľby tlače je pravdepodobne
vybratá nesprávna možnosť papiera.
V mnohých aplikáciách je možné zdroj papiera nastaviť na záložke Paper v okne
Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
Vyberte správny zdroj papiera. Pozrite pokyny uvedené v Pomocníkovi pre ovládač
tlačiarne (pozrite „Používanie Pomocníka“ na strane 56).
Tlačová úloha sa
spracováva mimoriadne
pomaly.
Úloha môže byť veľmi zložitá.
Obmedzte zložitosť stránky alebo upravte nastavenia kvality tlače.
6. Odstraňovanie ťažkostí
267
Problémy s tlačou
Stav
Polovica strany je
prázdna.
Zariadenie tlačí, ale text
nie je správne vytlačený
alebo je neúplný.
Možná príčina
Navrhované riešenia
Môže byť nesprávne nastavená orientácia
papiera.
Zmeňte nastavenie orientácie papiera v používanej aplikácii (pozrite „Otvorenie
okna Tlačových predvolieb“ na strane 55). Pozrite pokyny uvedené v Pomocníkovi
pre ovládač tlačiarne (pozrite „Používanie Pomocníka“ na strane 56).
Formát papiera a nastavenie formátu papiera
sa nezhodujú.
Zabezpečte, aby formát papiera v nastaveniach ovládača tlačiarne zodpovedal
formátu papiera vloženom v zásobníku. Môžete tiež skontrolovať, či formát papiera
v nastaveniach ovládača tlačiarne zodpovedá výberu papiera v nastaveniach
používanej softvérovej aplikácie (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na
strane 55).
Kábel zariadenia je uvoľnený alebo
poškodený.
Odpojte kábel zariadenia a znovu ho pripojte. Vytlačte úlohu, ktorú ste už predtým
úspešne vytlačili. Ak je to možné, pripojte kábel a zariadenie k inému počítaču,
ktorý pracuje správne a pokúste sa vytlačiť úlohu. Nakoniec vyskúšajte nový kábel
zariadenia.
Bol vybratý nesprávny ovládač tlačiarne.
Prejdite do ponuky príslušnej aplikácie pre výber tlačiarne a skontrolujte, či je
vybrané príslušné zariadenie.
Softvérová aplikácia nepracuje správne.
Pokúste sa úlohu vytlačiť z inej aplikácie.
Operačný systém nepracuje správne.
Ukončite systém Windows a reštartujte počítač. Vypnite zariadenie a znovu ho
zapnite.
6. Odstraňovanie ťažkostí
268
Problémy s tlačou
Stav
Možná príčina
Navrhované riešenia
Stránky sa tlačia, ale sú
prázdne.
Tonerová kazeta je poškodená alebo v nej nie
je toner.
V prípade potreby potraste kazetou tak, aby sa v toner kazete rovnomerne rozložil.
V prípade potreby vymeňte tonerovú kazetu.
• Pozrite si časť „Rozprestretie tonera“ na strane 75.
• Pozrite si časť „Toner cartridge“ na strane 77.
Súbor pravdepodobne obsahuje prázdne
strany.
Skontrolujte súbor a uistite sa, že neobsahuje prázdne strany.
Niektoré časti, ako sú napríklad radič alebo
karta, môžu byť chybné.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Súbory PDF sa
v tlačiarni netlačia
správne. Niektoré časti
obrázkov, textu alebo
ilustrácií chýbajú.
Nekompatibilita medzi súborom PDF a
produktmi Acrobat.
Súbor PDF sa možno bude dať vytlačiť ako obrázok. Zapnite možnosť Tlačiť ako
obrázok v možnostiach tlače v programe Acrobat.
Kvalita tlače fotografií
nie je dobrá. Obrázky
nie sú jasné.
Rozlíšenie fotografie je veľmi nízke.
Zmenšite veľkosť fotografie. Ak zväčšíte veľkosť fotografie v softvérovej aplikácii,
rozlíšenie sa zníži.
Pred tlačou zo
zariadenia vystupujú
výpary v blízkosti
výstupného zásobníka.
Vznik výparov počas tlače môže spôsobovať
vlhký papier.
Nejde o poruchu. Pokračujte v tlači.
Tlač súboru PDF vo forme obrázka potrvá dlhšie.
6. Odstraňovanie ťažkostí
269
Problémy s tlačou
Stav
Možná príčina
Navrhované riešenia
Zariadenie netlačí na
papier špeciálnej
veľkosti, ako je
napríklad papier na
účtenky.
Formát papiera a nastavenie formátu papiera
sa nezhodujú.
V položke Custom na záložke Paper v Predvoľby tlače nastavte správny formát
papiera (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
Vytlačené účtenky sú
zvlnené.
Nastavenie typu papiera sa nezhoduje.
Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. V okne Predvoľby tlače kliknite na
záložku Paper a nastavte typ papiera na Thick (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 55).
6. Odstraňovanie ťažkostí
270
Problémy s kvalitou tlače
Nečistoty vo vnútri zariadenia alebo nesprávne vložený papier môžu znižovať kvalitu tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení tohto
problému.
Stav
Svetlý alebo vyblednutý
výtlačok
Navrhované riešenia
• Ak sa na stránke zobrazuje zvislý biely pruh alebo vyblednutá plocha, zásoba tonera je vyčerpaná. Nainštalujte novú kazetu
s tonerom (pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný.
• Ak je celá stránka svetlá, je nastavené príliš nízke rozlíšenie tlače alebo je zapnutý režim úspory tonera. Upravte rozlíšenie
tlače a vypnite režim úspory tonera. Pozrite obrazovku s pomocníkom pre ovládač tlačiarne.
• Pri kombinácii vyblednutých a rozmazaných plôch je potrebné vyčistiť tonerovú kazetu. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite
„Čistenie zariadenia“ na strane 81).
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej jednotky LSU vo vnútri zariadenia. Vyčistite vnútro zariadenia
(pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81). Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný
servis.
Vrchná polovica papiera sa
tlačí svetlejšie ako zvyšok
papiera
Toner sa možno dobre neprichytáva na tento typ papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. Prejdite do okna Predvoľby tlače, kliknite na záložku Paper a nastavte typ
papiera na Recycled (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
6. Odstraňovanie ťažkostí
271
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Škvrny od tonera
Navrhované riešenia
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný.
• Pravdepodobne došlo k znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane
81).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pravdepodobne je nutné vyčistiť dráhu papiera. Kontaktujte servisného zástupcu (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane
81).
Vynechané miesta
Ak sa na rôznych miestach na strane vyskytujú vyblednuté, väčšinou kruhové plochy:
• Hárok papiera môže byť poškodený. Pokúste sa úlohu znovu vytlačiť.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Vlhkosť papiera nie je rovnomerná alebo sú na povrchu papiera vlhké škvrny. Vyskúšajte inú značku papiera.
• Celý balík papiera je chybný. Výrobný proces môže spôsobiť, že niektoré oblasti odpudzujú toner. Vyskúšajte iný typ alebo
inú značku papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. V okne Predvoľby tlače kliknite na záložku Paper a nastavte typ papiera
na Thick (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný servis.
Biele škvrny
Ak sa na stránke vyskytnú biele škvrny:
• Papier je príliš hrubý a veľké množstvo nečistôt z papiera dopadá na vnútorné časti zariadenia, takže môže dôjsť k
znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81).
• Pravdepodobne je nutné vyčistiť dráhu papiera. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81).
Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný servis.
6. Odstraňovanie ťažkostí
272
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Zvislé čiary
Navrhované riešenia
Ak sa na strane vyskytujú zvislé čierne čiary:
• Povrch (časť valca) kazety s tonerom vo vnútri zariadenia je pravdepodobne poškriabaný. Vyberte tonerovú kazetu a
nainštalujte novú (pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
Ak sa na strane vyskytujú zvislé biele čiary:
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej jednotky LSU vo vnútri zariadenia. Vyčistite vnútro zariadenia
(pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81). Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný
servis.
Čierne alebo farebné pozadie Ak je tieňovanie na pozadí neprijateľné, postupujte nasledovne:
• Použite papier s menšou gramážou.
• Skontrolujte prevádzkové podmienky: vo veľmi suchom alebo veľmi vlhkom prostredí (s relatívnou vlhkosťou vyššou ako
80 %) môže byť tieňovanie na pozadí výraznejšie.
• Vyberte starú tonerovú kazetu a nainštalujte novú (pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
• Dôrazne rozptýľte toner (pozrite „Rozprestretie tonera“ na strane 75).
Rozmazaný toner
• Vyčistite vnútorné časti zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81).
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte novú (pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
6. Odstraňovanie ťažkostí
273
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Opakované chyby v zvislom
smere
Navrhované riešenia
Ak sa škvrny na tlačenej strane opakujú v pravidelných intervaloch:
• Kazeta s tonerom je pravdepodobne poškodená. Ak máte stále ten istý problém, vyberte tonerovú kazetu a vložte novú
(pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
• Časti zariadenia sú pravdepodobne znečistené tonerom. V prípade, že sa chyby vyskytujú na zadnej strane, problém sa
pravdepodobne odstráni sám po vytlačení niekoľkých strán.
• Vypekacia jednotka je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte zástupcu servisu.
Nečistoty na pozadí
A
Nečistoty na pozadí sú spôsobené časticami tonera nepravidelne rozprášenými na vytlačenej strane.
• Papier je pravdepodobne príliš vlhký. Skúste tlačiť na papier z iného balíka. Neotvárajte balíky papiera, ak to nie je nutné,
aby papier zbytočne neabsorboval príliš veľa vlhkosti.
• Ak sa nečistoty na pozadí vyskytnú na obálke, zmeňte rozvrhnutie tlače tak, aby ste zabránili tlači cez oblasti, ktoré majú
na druhej strane prekrývajúce sa okraje. Tlač cez tieto lemy môže spôsobiť problémy.
Alebo zvoľte možnosť Thick v okne Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
• Ak roztrúsený toner pokrýva celú plochu vytlačenej strany, nastavte rozlíšenie v softvérovej aplikácii alebo v okne
Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55). Skontrolujte, či je zvolený správny typ
papiera. Príklad: Ak ste zvolili hrubší papier, ale v skutočnosti používate normálny papier, môže nastať nadmerné
používanie tonera, čo spôsobuje tento problém s kvalitou.
• Ak sa chystáte použiť novú tonerovú kazetu, najprv rozptýľte toner (pozrite „Rozprestretie tonera“ na strane 75).
6. Odstraňovanie ťažkostí
274
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Čiastočky tonera sa
nachádzajú okolo hrubo
tlačených znakov alebo
obrázkov
Navrhované riešenia
Toner sa možno dobre neprichytáva na tento typ papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. Prejdite do okna Predvoľby tlače, kliknite na záložku Paper a nastavte typ
papiera na Recycled (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
• Skontrolujte, či je zvolený správny typ papiera. Príklad: Ak ste zvolili hrubší papier, ale v skutočnosti používate normálny
papier, môže nastať nadmerné používanie tonera, čo spôsobuje tento problém s kvalitou.
Zdeformované znaky
• Ak tvar znakov nie je správny a písmená sú prehnuté, je papier pravdepodobne príliš klzký. Vyskúšajte iný papier.
Stránka sa vytlačí šikmo
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Zabezpečte, aby vodidlá neboli príliš tesné alebo voľné pri tlaku na zväzok papiera.
6. Odstraňovanie ťažkostí
275
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Pokrútenie alebo zvlnenie
Navrhované riešenia
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pokrútenie papiera môže spôsobovať vysoká teplota a vlhkosť.
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť papier v zásobníku o 180°.
Pokrčený papier.
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť papier v zásobníku o 180°.
Znečistená zadná strana
výtlačkov
• Skontrolujte, či nedošlo k vysypaniu tonera. Vyčistite vnútorné časti zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81).
6. Odstraňovanie ťažkostí
276
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Plnofarebné alebo čierne
stránky
A
Nefixovaný toner
Navrhované riešenia
• Pravdepodobne nie je správne nainštalovaná kazeta s tonerom. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do zariadenia.
• Kazeta s tonerom je pravdepodobne chybná. Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte novú (pozrite „Toner cartridge“ na
strane 77).
• Zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
• Vyčistite vnútorné časti zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 81).
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Vyberte tonerovú kazetu a založte novú (pozrite „Toner cartridge“ na strane 77).
V prípade, že problém pretrváva, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Nevytlačené oblasti v
znakoch
Nevytlačené oblasti v znakoch sú prázdne oblasti vo vnútri znakov, ktoré by mali byť úplne čierne:
• Tlačíte na nesprávny povrch papiera. Vyberte papier a otočte ho.
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie.
A
6. Odstraňovanie ťažkostí
277
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Vodorovné pruhy
Navrhované riešenia
Ak sa vyskytujú vodorovné čierne pruhy alebo šmuhy:
• Pravdepodobne nie je správne nainštalovaná kazeta s tonerom. Vyberte kazetu a znovu ju vložte do zariadenia.
• Kazeta s tonerom je pravdepodobne chybná. Vyberte tonerovú kazetu a nainštalujte novú (pozrite „Toner cartridge“ na
strane 77).
Ak ťažkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Pokrútenie
Ak je vytlačený papier pokrútený alebo nie je podávaný do tlačiarne, postupujte nasledovne:
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť papier v zásobníku o 180°.
• Zmeňte možnosti papiera tlačiarne a pokus zopakujte. V okne Predvoľby tlače kliknite na záložku Paper a nastavte typ
papiera na Thin (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 55).
• Na niektorých listoch sa
opakovane vyskytuje
neznámy obrázok
Zariadenie pravdepodobne používate vo výške presahujúcej 1 000 m. Vysoká nadmorská výška môže ovplyvniť kvalitu tlače
a spôsobovať napríklad výskyt nefixovaného tonera alebo svetlej tlače. Odporúčame Vám vykonať nastavenie nadmorskej
výšky (pozrite „Nastavenie nadmorskej výšky“ na strane 203).
• Nefixovaný toner
• Dochádza k svetlej tlači
alebo znečisteniu
6. Odstraňovanie ťažkostí
278
Problémy pri kopírovaní
Stav
Navrhované riešenia
Kópie sú príliš svetlé alebo
príliš tmavé.
Upravte tmavosť vo funkcii kópie a zosvetlite alebo stmavte pozadie kópií (pozrite „Zmena nastavení pre každú kópiu“ na
strane 60).
Na kópiách sa objavujú
šmuhy, čiary alebo rôzne
škvrny.
• Ak sú tieto nedostatky už na originálnom dokumente, upravte tmavosť vo funkcii kopírovania a zosvetlite pozadie kópií.
Kópia je vytlačená šikmo.
• Dbajte, aby bol originál zarovnaný s vodiacimi lištami.
• Ak sa tieto chyby na predlohe nevyskytujú, vyčistite skenovaciu jednotku (pozrite „Čistenie skenovacej jednotky“ na strane
85).
• Pravdepodobne došlo k znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane
81).
Tlačia sa prázdne kópie.
Originál musíte klásť lícom dole na sklenenú dosku alebo lícom hore do podávača dokumentov.
Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný servis.
Obrázok je možné z kópie
ľahko zotrieť.
• Vymeňte papier v zásobníku za papier z nového balíka.
Pri kopírovaní často
dochádza k uviaznutiu
papiera.
• Prefúknite jednotlivé listy papiera a potom celý stoh v zásobníku prevráťte. Vymeňte papier v zásobníku za nový balík.
Skontrolujte vodiace lišty papiera a v prípade potreby upravte ich nastavenie.
• V miestach s vysokou vlhkosťou nenechávajte papier v zariadení príliš dlho.
• Skontrolujte, či má papier správny typ a gramáž (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 109).
• Skontrolujte, či po odstránení uviaznutého papiera nezostali v zariadení zvyšky papiera.
Kazeta s tonerom nestačí
na vytvorenie očakávaného
počtu kópií.
• Originály pravdepodobne obsahujú obrázky, plné plochy alebo hrubé čiary. Je možné, že kopírujete napríklad formuláre,
bulletiny, knihy či iné dokumenty, na ktoré sa spotrebuje väčšie množstvo tonera.
• Je možné, že pri kopírovaní bol otvorený kryt sklenenej dosky skenera.
• Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.
6. Odstraňovanie ťažkostí
279
Problémy pri skenovaní
Stav
Skener nefunguje.
Navrhované riešenia
• Skontrolujte, či je skenovaný dokument položený lícom dole na skenovaciu dosku alebo lícom hore v podávači dokumentov
(pozrite „Vkladanie originálov“ na strane 50).
• Pravdepodobne nie je dostatok pamäte na uloženie dokumentu, ktorý chcete skenovať. Vyskúšajte, či funguje funkcia
ukážky skenovaného dokumentu. Skúste znížiť rozlíšenie skenovania.
• Skontrolujte, či je správne pripojený kábel tlačiarne.
• Skontrolujte, či kábel tlačiarne nie je chybný. Skúste kábel tlačiarne vymeniť za taký, o ktorom viete, že je v poriadku.
V prípade potreby vymeňte kábel tlačiarne za nový.
• Skontrolujte, či je skener správne nakonfigurovaný. Skontrolujte nastavenie skenovania v SmarThru Office alebo v
aplikácii, ktorú chcete použiť, aby skenovacia úloha bola odoslaná do správneho portu (napríklad USB001).
Zariadenie skenuje veľmi
pomaly.
• Zistite, či zariadenie tlačí prijaté údaje. Ak áno, naskenujte dokument až po vytlačení prijatých údajov.
• Grafika sa skenuje pomalšie než text.
• V režime skenovania sa spomaľuje komunikácia, lebo sa veľký objem pamäte využíva na analýzu a reprodukovanie
naskenovaného obrázka. Nastavte počítač v systéme BIOS do režimu tlačiarne ECP. Toto nastavenie môže zvýšiť
rýchlosť. Podrobnosti o nastavení systému BIOS nájdete v používateľskej príručke počítača.
6. Odstraňovanie ťažkostí
280
Problémy pri skenovaní
Stav
Na obrazovke sa zobrazí
nasledujúca správa:
• Zariadenie nie je možné
nastaviť do H/W režimu,
ktorý požadujete.
• Tento port práve používa iný
program.
Navrhované riešenia
• Pravdepodobne prebieha kopírovanie alebo tlač. Po dokončení tlačovej úlohy ju spustite opäť.
• Vybraný port sa momentálne používa. Reštartujte počítač a opakujte akciu.
• Kábel tlačiarne je zle zapojený alebo je zariadenie vypnuté.
• Ovládač skenera nie je nainštalovaný alebo nie je správne nastavené prevádzkové prostredie.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené a zapnuté. Potom počítač reštartujte.
• Kábel USB je nesprávne zapojený alebo je zariadenie vypnuté.
• Port je deaktivovaný.
• Skener je zaneprázdnený
prijímaním alebo tlačením
dát. Po skončení práve
vykonávanej úlohy skúste
znovu.
• Neplatné spracovanie.
• Nepodarilo sa oskenovať
dokument.
6. Odstraňovanie ťažkostí
281
Problémy s faxovaním
Stav
Zariadenie nefunguje, na
displeji sa nezobrazuje
žiadny text alebo nefungujú
tlačidlá.
Navrhované riešenia
• Odpojte a znova pripojte napájací kábel.
• Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke prúd.
• Skontrolujte, či zariadenie vypnuté.
Nie je počuť oznamovací tón. • Skontrolujte, či je telefónna linka správne pripojená (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 25).
• Pripojením iného telefónu skontrolujte, či je telefónna zásuvka v stene funkčná.
Čísla uložené v pamäti sa
nevytáčajú správne.
Skontrolujte, či sú čísla v pamäti uložené správne. Pre kontrolu vytlačte zoznam adresára.
Originál sa nepodáva do
zariadenia.
• Papier nesmie byť pokrčený a musíte ho podávať správne. Skontrolujte, či má dokument správny formát a či nie je príliš
hrubý či tenký.
• Skontrolujte, či je podávač dokumentov bezpečne uzatvorený.
• Môže byť nutná výmena gumovej podložky v podávači dokumentov. Kontaktujte zástupcu servisu.
Faxy sa neprijímajú
automaticky.
• Režim príjmu musí byť nastavený na fax (pozrite „Zmena režimov príjmu“ na strane 242).
• Skontrolujte, či je v zásobníku vložený papier (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 109).
• Skontrolujte, či sa na displeji nezobrazuje chybové hlásenie. Ak áno, odstráňte daný problém.
Zariadenie neodosiela faxy.
• Originál musíte umiestniť na sklenenú dosku alebo do podávača dokumentov.
• Skontrolujte, či cieľové faxové zariadenie prijíma faxy.
V prichádzajúcom faxe sú
prázdne miesta alebo má fax
nízku kvalitu.
• Faxové zariadenie, ktoré fax odoslalo, môže byť chybné.
• Šum linky môže spôsobiť chyby pri prenose.
• Skontrolujte svoje zariadenie vytvorením kópie.
• Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnosti. Vymeňte tonerovú kazetu (pozrite „Toner
cartridge“ na strane 77).
6. Odstraňovanie ťažkostí
282
Problémy s faxovaním
Stav
Navrhované riešenia
Niektoré slová sú na
prichádzajúcom faxe
roztiahnuté.
Vo faxovom zariadení, ktoré fax odoslalo, došlo k chvíľkovému zaseknutiu papiera.
Na odosielaných
dokumentoch sú čiary.
Skontrolujte, či nie je znečistená skenovacia jednotka. Ak áno, vyčistite ju (pozrite „Čistenie skenovacej jednotky“ na strane
85).
Zariadenie vytočí číslo, ale k
vzdialenému faxovému
zariadeniu sa nedá pripojiť.
Je možné, že vzdialené faxové zariadenie je vypnuté, minul sa v ňom papier alebo nemôže odpovedať na prichádzajúce
volanie. Obráťte sa na osobu obsluhujúcu iné zariadenie a požiadajte ju o vyriešenie problému na jej strane.
Faxy sa neukladajú do
pamäte.
Pravdepodobne nie je dostatok pamäte na uloženie faxu. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie stavu pamäte, vymažte z pamäte
všetky nepotrebné faxy a potom sa pokúste fax znova uložiť. Volajte servis.
V spodnej časti každej
Pravdepodobne ste vybrali nesprávne nastavenie papiera v konfigurácii používateľských možností. Znova skontrolujte formát
stránky alebo na iných
a typ papiera.
stránkach sa zobrazuje
prázdna oblasť s malým
prúžkom textu v hornej časti.
6. Odstraňovanie ťažkostí
283
Problémy týkajúce sa operačného systému
2
Bežné problémy v systéme Windows
Stav
Navrhované riešenia
Počas inštalácie sa zobrazí
hlásenie „Súbor sa už
používa“.
Ukončite všetky spustené aplikácie. Odstráňte všetok softvér zo skupiny Pri spustení a reštartujte systém Windows.
Preinštalujte ovládač tlačiarne.
Zobrazia sa hlásenia „Chyba
všeobecnej ochrany“,
„Výnimka OE“, „Spool32“
alebo „Neoprávnená
operácia“.
Ukončite všetky ostatné aplikácie, reštartujte systém Windows a zopakujte tlač.
Zobrazia sa správy „Chyba
tlače“, „Chyba prekročenia
časového limitu tlačiarne“.
Tieto hlásenia sa môžu zobraziť počas tlače. Počkajte, kým zariadenie dokončí tlač. Ak sa správa zobrazí v pohotovostnom
režime alebo po skončení tlače, skontrolujte spojenie alebo či nevznikla chyba.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach Windows nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Microsoft Windows, ktorá bola dodaná
k vášmu počítaču.
6. Odstraňovanie ťažkostí
284
Problémy týkajúce sa operačného systému
3
Bežné problémy v systéme Mac
Stav
Súbory PDF sa v tlačiarni netlačia
správne. Niektoré časti obrázkov,
textu alebo ilustrácií chýbajú.
Navrhované riešenia
Súbor PDF sa možno bude dať vytlačiť ako obrázok. Zapnite možnosť Tlačiť ako obrázok v možnostiach tlače v
programe Acrobat.
Tlač súboru PDF vo forme obrázka potrvá dlhšie.
Počas tlače úvodnej strany sa
normálne nezobrazia niektoré znaky.
Počas tlače úvodnej strany Mac OS nedokáže vytvoriť požadované písmo. Na úvodnej strane sa zobrazí normálne
anglická abeceda a čísla.
Pri tlači dokumentu z aplikácie
Acrobat Reader 6.0 alebo novšej
v systéme Mac sa farby tlačia
nesprávne.
Uistite sa, že sa rozlíšenie nastavené v ovládači zariadenia zhoduje s rozlíšením v aplikácii Acrobat Reader.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach systému Mac nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Mac, ktorá bola dodaná k vášmu
počítaču.
6. Odstraňovanie ťažkostí
285
Problémy týkajúce sa operačného systému
4
Bežné problémy v systéme Linux
Stav
Navrhované riešenia
Na mojom počítači so
systémom Linux nie je
žiadna aplikácia xsane ani
simple-scan.
• V prípade niektorých distribúcii Linuxu nemusí byť súčasťou predvolená aplikácia na skenovanie. Ak chcete používať
funkcie skenovania, z centra prevzatia nainštalujte niektorú z aplikácií na skenovanie (napr.: Centrá prevzatia: pre Ubuntu
Ubuntu Software Center, pre openSUSE Install/Remove Software, pre Fedora Software).
Skener nie je možné nájsť na
sieti.
V prípade niektorých linuxových distribúcií je aktivovaný silný firewall, ktorý môže blokovať inštalačný program a nedovolí
otvoriť port potrebný na vyhľadávanie sieťových zariadení. V takom prípade ručne otvorte snmp port – 22161, alebo počas
používania zariadenia dočasne deaktivujte firewall.
Nefunguje tlač s viac než
dvoma kópiami.
Tento problém sa vyskytuje v systéme Ubuntu 12.04. Spôsobuje ho problém v štandardnom filtri CUPS 'pdftops' (presne
povedané aktuálny výstup) a už je vyriešený. Problém vyriešite aktualizáciou balíka 'cups-filters' z verzie 1.0.17 na verziu
1.0.18 ('pdftops' je súčasťou balíka 'cups-filters').
Nefunguje tlač PDF súborov.
Tento problém sa vyskytuje v systéme openSUSE 12.3 a spôsobuje ho problém v štandardnom filtri CUPS 'pdftops', ktorý
môže negatívne ovplyvniť určité PDF dokumenty (zdá sa, že tento problém nejako súvisí s fontami, ktoré sú použité v PDF).
Problémom je vygenerovanie nesprávneho Postscriptu, na základe čoho zariadenie nevytlačí dokument. Čakáme na riešenie.
Nefunguje zrušenie možnosti
zhromažďovať kópie v
dialógovom okne Tlač.
V niektorých distribúciách sa v dialógovom okne tlače GNOME Print Dialog vyskytuje problém s možnosťou zhromažďovať
kópie. Dočasným riešením je nastaviť predvolenú možnosť pre funkciu zhromažďovať kópie na hodnotu 'False' pomocou
systémového nástroja na tlač (v programe Terminal vykonajte príkaz „system-config-printer“).
Tlač funguje vždy
obojstranne.
Tento problém s obojstrannou tlačou sa vyskytoval v systéme Ubuntu 9.10 v balíku cups a je už vyriešený vo verzii cups 1.4.15ubuntu2.2.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach systému Linux nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Linux, ktorá bola dodaná k vášmu
počítaču.
6. Odstraňovanie ťažkostí
286
Problémy týkajúce sa operačného systému
5
Časté PostScript problémy
Nasledujúce situácie sú špecifické pre jazyk PS a môžu vzniknúť pri použití niekoľkých jazykov tlačiarne.
Problém
Nie je možné vytlačiť súbor
PostScript
Možná príčina
Ovládač PostScript možno nie je správne
nainštalovaný.
Riešenie
• Inštalácia ovládača PostScript (pozrite „Inštalácia softvéru“ na strane 134).
• Vytlačte konfiguračnú stránku a overte, či je verzia PS dostupná pre tlač.
• Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu servisu.
Vytlačí sa správa Chyba
kontroly obmedzení.
Tlačová úloha bola príliš zložitá.
Znížte zložitosť stránok úlohy alebo nainštalujte viac pamäte.
Vytlačí sa stránka s chybami
PostScript
Tlačová úloha zrejme nie je v jazyku
PostScript.
Uistite sa, že úloha je v jazyku PostScript. Zistite, či softvérová aplikácia
očakáva, že sa do zariadenia odosiela súbor nastavenia alebo hlavičky
PostScript.
V ovládači nie je zvolený
doplnkový zásobník
Ovládač tlačiarne nebol nakonfigurovaný, aby
rozpoznal doplnkový zásobník.
Otvorte vlastnosti PostScript ovládača, vyberte kartu Device Options a
nastavte možnosti zásobníka.
Pri tlači dokumentu
Rozlíšenie nastavené v ovládači tlačiarne sa
z aplikácie Acrobat Reader
zrejme nezhoduje s rozlíšením v aplikácii
6.0 alebo novšej v systéme
Acrobat Reader.
Mac sa farby tlačia nesprávne
Dbajte na to, aby sa rozlíšenie nastavené v ovládači tlačiarne zhodovalo
s rozlíšením v aplikácii Acrobat Reader.
6. Odstraňovanie ťažkostí
287
Stručná príručka pre
používateľov systému Windows 8
Táto kapitola stručne opisuje funkcie špecifické pre operačný systém Windows 8. Táto kapitola je určená pre
používateľov operačného systému Windows 8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oboznámenie sa so zobrazením
Požiadavky na systém
Lokálna inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača cez sieť
Inštalácia ovládača cez bezdrôtovú sieť
Odinštalovanie ovládača
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Prístup k nástrojom na správu
Príslušenstvo na inštaláciu
Odstraňovanie ťažkostí
289
290
291
293
295
297
298
306
307
308
• V závislosti od používaného modelu alebo rozhrania sa zobrazenie môže mierne
odlišovať.
• Vzhľadom na to, že táto príručka je vyhotovená na základe operačného systému
Windows 8, v závislosti od verzie sa niektoré pokyny môžu odlišovať. Príručka sa tiež
môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Oboznámenie sa so zobrazením
Systém Windows 8 umožňuje režim zobrazenia Štart (Štart) aj Pracovná plocha (Pracovná plocha).
Obrazovka Štart
Obrazovka Pracovná plocha
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
289
Požiadavky na systém
Požiadavka (odporúčané)
Operačný
systém
Windows® 8
PROCESOR
Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32bitový alebo 64-bitový procesor
alebo výkonnejší
PAMÄŤ RAM
1 GB (2 GB)
Voľné miesto
na pevnom
disku
16 GB
• Podpora pre grafiku DirectX® 9 so 128 MB pamäte (na
používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
290
Lokálna inštalácia ovládača
Zariadenie je lokálne pripojené vtedy, ak je priamo napojené na Váš počítač
pomocou kábla.
• Používajte kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m.
• Ak je počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky
preberie z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete
ovládač V4 prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti
Samsung, www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora
alebo na stiahnutie.
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha (Pracovná plocha), môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom (pozri „Na obrazovke Pracovná plocha“ na strane
292).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Obchod (Windows Obchod). Aby ste mohli používať
obchod Windows Store(Obchod) (Windows Obchod), musíte mať
vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
1 Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Hľadať (Vyhľadať).
2 Kliknite na položku Store(Obchod) (Obchod).
3 Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
4 Kliknite na tlačidlo Inštalovať (Inštalovať).
1
Na obrazovke Štart
1
2
3
Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet a či je zapnutý.
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Prostredníctvom kábla USB prepojte počítač so zariadením.
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
291
Lokálna inštalácia ovládača
2
Na obrazovke Pracovná plocha
4
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so softvérom,
nebudete môcť nainštalovaný ovládač v obrazovke Štart.
1
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Charms(Kúzla)
(Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať (Vyhľadať) >
Apps(Aplikácie) (Aplikácie) a vyhľadajte položku Spustiť (Spustiť).
Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte
písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na
tlačidlo OK.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká operácia
sa má s diskom vykonať.“ (Klepnutím vyberte, aká operácia sa má
s diskom vykonať), kliknite na okno a zvoľte možnosť Spustiť
Setup.exe (Spustiť Setup.exe).
2
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
3
Zvoľte položku USB connection v zobrazení Printer Connection
Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
292
Inštalácia ovládača cez sieť
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
• Zariadenia, ktoré nepodporujú prácu v sieti, nebudú môcť túto
funkciu používať (pozri „Pohľad zozadu“ na strane 25).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience je možné na obrazovke
Štart (Štart) používať, len keď je nainštalovaný ovládač V4. Ak je
počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky preberie
z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete ovládač V4
prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
2
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položky
Nastavenia (Nastavenia) > Zmenit' nastavenie PC (Zmeniť
nastavenia počítača) > Zariadenie (Zariadenia).
3
Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie (Pridať zariadenie).
Na obrazovke sa zobrazia zistené zariadenia.
4
• Môžete vytlačiť Správu o konfigurácii siete z ovládacieho panela
zariadenia, ktorá zobrazuje aktuálny názov hostiteľa zariadenia
(pozri „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 171).
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha (Pracovná plocha), môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom (pozri „Na obrazovke Pracovná plocha“ na strane
292).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Obchod (Windows Obchod). Aby ste mohli používať
obchod Windows Store(Obchod) (Windows Obchod), musíte mať
vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
1 Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Hľadať (Vyhľadať).
2 Kliknite na položku Store(Obchod) (Obchod).
3 Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
4 Kliknite na tlačidlo Inštalovať (Inštalovať).
3
Na obrazovke Štart
1
Kliknite na názov modelu alebo názov hostiteľa, ktorý chcete použiť.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená (pozrite „Nastavenie
IP adresy“ na strane 141).
5
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
293
Inštalácia ovládača cez sieť
4
Na obrazovke Pracovná plocha
4
Zvoľte Network connection na obrazovke Printer Connection
Type.
5
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so softvérom,
nebudete môcť nainštalovaný ovládač v obrazovke Štart.
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená (pozrite „Nastavenie
IP adresy“ na strane 141).
2
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Charms(Kúzla)
(Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať (Vyhľadať) >
Apps(Aplikácie) (Aplikácie) a vyhľadajte položku Spustiť (Spustiť).
Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte
písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na
tlačidlo OK.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká operácia
sa má s diskom vykonať.“ (Klepnutím vyberte, aká operácia sa má
s diskom vykonať), kliknite na okno a zvoľte možnosť Spustiť
Setup.exe (Spustiť Setup.exe).
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
294
Inštalácia ovládača cez bezdrôtovú sieť
• Aplikáciu Samsung Printer Experience je možné na obrazovke
Štart (Štart) používať, len keď je nainštalovaný ovládač V4. Ak je
počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky preberie
z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete ovládač V4
prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha (Pracovná plocha), môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Musíte vykonať nastavenia pre bezdrôtovú sieť s použitím
dodaného disku CD so softvérom v režime zobrazenia Desktop.
• Ak používate počítač bez mechaniky CD-ROM, bezdrôtovú sieť
môžete nastaviť z ovládacieho panela zariadenia (pozri „Nastavenie
bezdrôtovej siete“ na strane 153).
5
Na obrazovke Štart
1
Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia
k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia.
2
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položky
Nastavenia (Nastavenia) > Zmenit' nastavenie PC (Zmeniť
nastavenia počítača) > Zariadenie (Zariadenia).
3
Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie (Pridať zariadenie).
Na obrazovke sa zobrazia zistené zariadenia.
4
Kliknite na názov modelu alebo názov hostiteľa, ktorý chcete použiť.
Môžete vytlačiť Správu o konfigurácii siete z ovládacieho panela
zariadenia, ktorá zobrazuje aktuálny názov hostiteľa zariadenia (pozri
„Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 171).
5
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom (pozri „Na obrazovke Pracovná plocha“ na strane
292).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Obchod (Windows Obchod). Aby ste mohli používať
obchod Windows Store(Obchod) (Windows Obchod), musíte mať
vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
1 Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Hľadať (Vyhľadať).
2 Kliknite na položku Store(Obchod) (Obchod).
3 Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
4 Kliknite na tlačidlo Inštalovať (Inštalovať).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
295
Inštalácia ovládača cez bezdrôtovú sieť
6
Na obrazovke Pracovná plocha
Ohľadne nastavenia bezdrôtovej siete a inštalácie ovládača si
prečítajte kapitolu týkajúcu sa nastavenia bezdrôtovej siete (pozri
„Nastavenie bezdrôtovej siete“ na strane 153).
Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so softvérom,
nebudete môcť nainštalovaný ovládač v obrazovke Štart.
1
2
Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Charms(Kúzla)
(Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať (Vyhľadať) >
Apps(Aplikácie) (Aplikácie) a vyhľadajte položku Spustiť (Spustiť).
Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte
písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na
tlačidlo OK.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká operácia
sa má s diskom vykonať.“ (Klepnutím vyberte, aká operácia sa má
s diskom vykonať), kliknite na okno a zvoľte možnosť Spustiť
Setup.exe (Spustiť Setup.exe).
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
4
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
296
Odinštalovanie ovládača
7
8
Na obrazovke Start
Na obrazovke Desktop (Pracovná plocha)
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
1
Na paneli Charms (Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať
(Vyhľadať) > Apps(Aplikácie) (Aplikácie).
2
Vyhľadajte položku Ovládací panel (Ovládací panel) a kliknite na
ňu.
3
Postupujte podľa pokynov v okne.
3
4
Kliknite na položku Programy a súčasti (Programy a funkcie).
5
Postupujte podľa pokynov v okne.
Na obrazovke Štart (Štart) kliknite na dlaždicu Štart (Odinštalovať
softvér pre tlačiareň Samsung).
• Ak nemôžete nájsť dlaždicu Samsung Printer Software,
odinštalovanie vykonajte v režime zobrazenia Desktop (pozri „Na
obrazovke Desktop (Pracovná plocha)“ na strane 297).
• Ak chcete odinštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, na obrazovke Štart (Štart) kliknite pravým tlačidlom na
aplikáciu > Odinštalovať (Odinštalovať) > pravým tlačidlom kliknite
na program, ktorý chcete odstrániť > Odinštalovať (Odinštalovať)
a postupujte podľa pokynov v okne.
Pravým tlačidlom kliknite na ovládač, ktorý chcete odinštalovať
a zvoľte možnosť Odinštalovať (Odinštalovať).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
297
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience je aplikácia od spoločnosti Samsung, ktorá
zlučuje nastavenia zariadení značky Samsung a správu zariadení na jedno
miesto. Môžete nastaviť nastavenia zariadenia, objednávať spotrebný
tovar, otvoriť príručky pre riešenie problémov, navštíviť webovú stránku
spoločnosti Samsung a skontrolovať informácie o pripojenom zariadení. Ak
je zariadenie pripojené k počítaču s pripojením k internetu, táto aplikácia sa
automaticky prevezme zo služby Windows Store(Obchod) (Windows
Obchod).
Snímka obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu, ktorý
používate.
9
Oboznámenie sa s aplikáciou Samsung Printer
Experience
Otvorenie aplikácie,
Na obrazovke Štart (Štart) zvoľte dlaždicu Samsung Printer Experience
(
).
Rozhranie aplikácie Samsung Printer Experience pozostáva z rozličných
praktických funkcií, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke:
1
Informácie o
tlačiarni
V tejto časti nájdete všeobecné informácie o
zariadení. Môžete skontrolovať informácie ako stav
zariadenia, lokalitu, IP adresu a zostávajúcu úroveň
tonera.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
298
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
2
User Guide
Môžete si zobraziť online Používateľská príručka. Aby
ste mohli používať túto funkciu, musíte byť pripojení
na internet.
6
V prípade, že dôjde k chybe, toto tlačidlo
spustí program Troubleshooting Guide.
V používateľskej príručke môžete priamo
otvoriť časť venovanú riešeniu problémov.
Order Supplies
Kliknutie na toto tlačidlo umožňuje uskutočniť online
objednávku náhradných tonerových kaziet. Aby ste
mohli používať túto funkciu, musíte byť pripojení na
internet.
Visit Samsung
4
Prepojenie na webovú stránku pre tlačiarne
Samsung. Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte
byť pripojení na internet.
5
Printer Settings Prostredníctvom služby SyncThru™ Web Service
môžete nastaviť rôzne nastavenia zariadenia ako
napr. nastavenie zariadenia, papiera, rozloženia,
emulácie, siete a tlače informácií. Zariadenie musí byť
pripojené do siete. Ak je zariadenie pripojené
prostredníctvom kábla USB, toto tlačidlo bude
deaktivované.
3
Zoznam
zariadení a
Posledný
naskenovaný
obrázok
V zozname skenovania sa zobrazia zariadenia
podporujúce aplikáciu Samsung Printer
Experience. Pod zariadením sa zobrazujú posledné
naskenované obrázky. Aby ste mohli skenovať
odtiaľto, musí byť zariadenie pripojené do siete. Táto
časť je určená pre používateľov multifunkčných
tlačiarní.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
299
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
10
Pridávanie/Odstraňovanie tlačiarní
Ak ste do aplikácie Samsung Printer Experience nepridali žiadnu
tlačiareň, alebo ak chcete pridať/odstrániť tlačiareň, postupujte podľa
pokynov nižšie.
Pridať/odstrániť je možné len tlačiarne pripojené cez sieť.
Pridávanie tlačiarne
1
Odstránenie tlačiarne
1
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položku Nastavenia.
Prípadne pravým tlačidlom kliknite na stránku Samsung Printer
Experience a zvoľte položku Nastavenia.
2
3
4
Zvoľte možnosť Odstrániť tlačiareň
Zvoľte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť.
Kliknite na tlačidlo Yes.
Odstránená tlačiareň sa prestane zobrazovať na obrazovke.
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položku Nastavenia.
Prípadne pravým tlačidlom kliknite na stránku Samsung Printer
Experience a zvoľte položku Nastavenia.
2
3
Zvoľte možnosť Pridať tlačiareň
Zvoľte tlačiareň, ktorú chcete pridať.
Pridaná tlačiareň sa zobrazí.
Ak sa zobrazuje značka
na značku
, tlačiareň môžete taktiež pridať kliknutím
.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
300
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
11
Tlač zo systému Windows 8
5
Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustite tlačovú úlohu.
V tejto časti sú vysvetlené základné úlohy tlače zo zobrazenia Štart (Štart).
Základné funkcie tlače
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3
4
V zozname zvoľte svoju tlačiareň.
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Zariadenie (Zariadenia).
Zvoľte nastavenia tlačiarne, ako napríklad počet kópií a orientácia.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
301
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Zrušenie tlačovej úlohy
Karta Basic
Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade alebo tlačovom fronte, môžete ju
zrušiť nasledujúcim spôsobom:
•
Toto okno môžete tiež spustiť jednoduchým dvojitým kliknutím na ikonu
zariadenia (
•
) na paneli úloh systému Windows.
Aktuálnu úlohu môžete zrušiť tiež stlačením tlačidla
Cancel alebo
Stop/Clear na ovládacom paneli.
Otvorenie ďalších nastavení
V závislosti od modelu alebo možností sa zobrazenie môže mierne
odlišovať.
Basic
Môžete nastaviť viac parametrov tlače.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3
4
V zozname zvoľte svoju tlačiareň.
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Zariadenie (Zariadenia).
Táto voľba vám umožňuje zvoliť základné nastavenia tlačiarne, ako
napríklad kópie, orientáciu a typ dokumentu.
Eco settings
Táto voľba vám umožňuje zvoliť viacero strán na jednu stranu papiera, aby
sa tak šetrilo tlačovým médiom.
Kliknite na položku Ďalšie nastavenia
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
302
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Karta Advanced
Karta Security
V závislosti od modelu a možností nemusia byť niektoré funkcie
dostupné. Ak sa táto karta nezobrazuje alebo je deaktivovaná,
znamená to, že tieto funkcie nie sú podporované.
Paper settings
Táto voľba vám umožňuje nastaviť základné špecifikácie manipulácie
s papierom.
Layout settings
Táto voľba vám umožňuje nastaviť rôzne spôsoby rozvrhnutia dokumentov.
Job Accounting
Táto voľba vám umožňuje tlačiť s daným súhlasom.
Confidential Printing
Táto voľba sa používa na tlač dôverných dokumentov. Aby bolo možné
tlačiť s použitím tejto voľby, je potrebné zadať heslo.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
303
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Používanie funkcie zdieľania
12
Skenovanie zo systému Windows 8
Aplikácia Samsung Printer Experience umožňuje tlačiť z iných aplikácií,
ktoré sú nainštalované na počítači. Využíva pri tom funkciu zdieľania.
Táto časť je určená pre používateľov multifunkčných tlačiarní.
Túto funkciu je možné využívať len na tlač dokumentov vo formáte jpeg,
bmp, tiff, gif a png.
Zariadenie umožňuje skenovať obrázky a text a previesť ich tak do
digitálnych súborov v počítači.
1
2
Zvoľte obsah, ktorý chcete vytlačiť z inej aplikácie.
Na paneli Kúzla zvoľte možnosť Zdieľať > Samsung Printer
Experience .
Skenovanie z aplikácie Samsung Printer
Experience
3
4
Zvoľte nastavenia tlačiarne, ako napríklad počet kópií a orientácia.
Pre rýchle skenovanie sa zobrazujú najčastejšie používané ponuky tlače.
Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustite tlačovú úlohu.
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov.
2
Na obrazovke Štart (Štart) kliknite na dlaždicu Samsung Printer
Experience.
3
4
Kliknite na tlačidlo Scan (
5
Kliknutím na tlačidlo Prescan (
).
Nastavte parametre skenovania, ako napríklad typ obrazu, veľkosť
dokumentu a rozlíšenie.
) skontrolujte obrázok.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
304
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
6
Predskenovaný obrázok upravte prostredníctvom funkcií
skenovania, ako je otočenie alebo zrkadlový obraz.
7
Kliknite na tlačidlo Scan (
) a uložte obrázok.
• Keď dokumenty umiestníte do automatického podávača
dokumentov (ADF), tlačidlo (alebo DADF), Prescan (
dostupné.
) nebude
• Keď je zvolená možnosť predskenovania, môžete krok 5 preskočiť.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
305
Prístup k nástrojom na správu
Spoločnosť Samsung poskytuje pre tlačiarne Samsung množstvo rôznych
nástrojov na správu. Ďalšie informácie ohľadne jednotlivých nástrojov,
pozri „Užitočné nástroje na správu“ na strane 249.
1
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položky Hľadať >
Apps(Aplikácie).
2
3
Nájdite položku Samsung Printers (Tlačiarne Samsung).
4
Kliknite na nástroj pre správu, ktorý chcete použiť.
Pod položkou Samsung Printers (Tlačiarne Samsung) sa
zobrazujú nainštalované nástroje na správu.
Po nainštalovaní ovládača môžete k niektorým nástrojom na správe
pristupovať priamo z obrazovky Štart tak, že kliknete na príslušnú
dlaždicu.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
306
Príslušenstvo na inštaláciu
Keď inštalujete doplnkové zariadenia, ako napr. doplnkový zásobník,
pamäť a pod., toto zariadenie automaticky zistí a nastaví doplnkové
zariadenia. Ak nemôžete použiť doplnkové zariadenia, ktoré ste
nainštalovali v tomto ovládači, môžete nastaviť doplnkové zariadenia v
ponuke Device Settings.
1
2
3
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položky Hľadať > Nastavenia.
Vyhľadajte položku Tlačiarne a zariadenia.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a vyberte možnosť
Printer properties.
Ak položka vlastnosti tlačiarne obsahuje značku ►, môžete vybrať
iné ovládače tlačiarne spojené s vybranou tlačiarňou.
4
Zvoľte položku Device Settings (Nastavenia zariadenia).
Okno vlastnosti tlačiarne sa môže líšiť v závislosti od ovládača alebo
operačného systému, ktorý používate.
5
6
Zvoľte príslušnú možnosť.
Klikajte na OK, kým nevyjdete z okna vlastnosti tlačiarne.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
307
Odstraňovanie ťažkostí
Problém
Navrhované riešenia
Aplikácia Samsung
Printer Experience sa
nezobrazí, keď kliknete
na položku ďalšie
nastavenia.
Aplikácia Samsung Printer Experience nie je
nainštalovaná. Prevezmite aplikáciu z obchodu
Windows Store(Obchod) a nainštalujte ju.
Keď kliknete na
zariadenie v okne
Tlačiarne a
zariadenia, nezobrazia
sa informácie
o zariadení.
Začiarknite položku vlastnosti tlačiarne Kliknite
na kartu Porty.
Zobrazí sa správa
týkajúca sa chyby.
(Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia >
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne
a vyberte možnosť Printer properties)
Ak je port nastavený na možnosť File (Súbor)
alebo LPT, zrušte začiarknutie a zvoľte možnosť
TCP/IP, USB alebo WSD.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
308
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0800 100 100
www.samsung.com/
n_africa
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com.ar
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
ALGERIA
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
BELGIUM
BOLIVIA
www.samsung.com/
be_fr (French)
800-10-7260
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
www.samsung.com
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com.br
BRAZIL
4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff www.samsung.com/bg
BURUNDI
200
www.samsung.com
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
CAMEROON
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
[HHP] 02-24828200
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
309
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0-800-507-7267
COSTA RICA
WebSite
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com/hr
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
CROATIA
Cote D’ Ivoire
DOMINICA
DRC
EIRE
Customer Care Center
WebSite
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
www.samsung.com/
latin_en (English)
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com
0180 6 7267864*
GERMANY
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
www.samsung.com/
latin_en (English)
499999
www.samsung.com
GEORGIA
1-800-10-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GHANA
ECUADOR
EGYPT
Country/Region
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/
0302-200077
www.samsung.com/
latin_en (English)
08000-726786
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
310
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GREECE
Customer Care Center
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691 from
mobile and land line
www.samsung.com/gr
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
800-27919267
HONDURAS
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864)
WebSite
www.samsung.com
ITALIA
[HHP] 800.Msamsung
(800.67267864)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
www.samsung.com/
latin_en (English)
JORDAN
www.samsung.com/
latin (Spanish)
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin_en (English)
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
065777444
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/
hk_en (English)
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/hu
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
www.samsung.com/in
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id
021-5699-7777
021-8255
www.samsung.com
MALAYSIA
Contact SAMSUNG worldwide
311
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
www.samsung.com
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/nz
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
NIGERIA
NICARAGUA
NORWAY
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864)
OMAN
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
Country/Region
PAKISTAN
PERU
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/
800-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
009 800 542 0001
www.samsung.com.py
0-800-777-08
www.samsung.com/pe
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
www.samsung.com/ae
(English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
PARAGUAY
WebSite
www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe
landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
312
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0 801-1SAMSUNG(172-678)
* lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/pl
[HHP] 0 801-672-678* lub +48
22 607-93-33**
POLAND
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
africa_fr/
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SUDAN
1969
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
SENEGAL
www.samsung.com/
ch_fr/
RWANDA
9999
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
TANZANIA
0685 88 99 00
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
SYRIA
Contact SAMSUNG worldwide
313
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
THAILAND
Customer Care Center
1800-29-3232
WebSite
www.samsung.com/th
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile
Phones)
[HHP] 1-888-987HELP(4357)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
000 405 437 33
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/ve
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
314
Slovník pojmov
Nasledovný slovník pojmov vám pomôže oboznámiť sa s výrobkom
pochopením terminológie bežne používanej v tlači a tiež spomínanej
v tejto príručke.
802.11
802.11 je súbor pravidiel pre komunikáciu pre bezdrôtovú lokálnu sieť
(WLAN), ktoré vyvinul výbor pre predpisy IEEE LAN/MAN (IEEE 802).
802.11b/g/n
Normy 802.11b/g/n môžu zdieľať ten istý hardvér a používať pásmo
2,4 GHz. Norma 802.11b podporuje šírku pásma až 11 Mbps; norma
802.11n podporuje šírku pásma až 150 Mbps. Zariadenia 802.11b/g/n
môžu občas trpieť rušením od mikrovlnných rúr, bezdrôtových telefónov
a zariadení Bluetooth.
Prístupový bod
Prístupový bod (AP) alebo bezdrôtový prístupový bod (WAP) je zariadenie,
ktoré pripája bezdrôtové komunikačné zariadenia do bezdrôtových
lokálnych sietí (WLAN) a pôsobí ako centrálny vysielač a prijímač
rádiových signálov WLAN.
ADF
Automatický podávač dokumentov (ADF) je mechanizmus, ktorý
automaticky podá pôvodný list papiera, aby zariadenie mohlo naskenovať
určité množstvo papiera naraz.
AppleTalk
AppleTalk je propietárny súbor protokolov vyvinutý spoločnosťou Apple,
Inc. pre počítačové siete. Bol súčasťou pôvodného počítača Mac (1984)
a teraz ho spoločnosť Apple odmieta v prospech sietí TCP/IP.
Bitová hĺbka
Pojem z oblasti počítačovej grafiky popisujúci počet bitov použitých
na zobrazenie farby jedného pixla v bitovo mapovanom obrázku. Väčšia
hĺbka farby poskytuje širší rozsah odlišných farieb. So zvyšovaním počtu
bitov sa počet možných farieb stáva neprakticky veľkým pre farebnú mapu.
1-bitová farba sa bežne nazýva monochromatická alebo čiernobiela.
BMP
Bitovo mapovaný grafický formát interne používaný grafickým
podsystémom Microsoft Windows (GDI) a bežne používaný ako
jednoduchý formát grafického súboru na tejto platforme.
Slovník pojmov
315
Slovník pojmov
BOOTP
Pokrytie
Protokol Bootstrap. Sieťový protokol používaný sieťovým klientom
na automatické získanie jeho adresy IP. Zvyčajne sa to dosiahne
samozavádzacím procesom počítačov alebo na nich spustených
operačných systémov. Servery BOOTP priraďujú každému klientovi adresu
IP zo skupiny adries. BOOTP umožňuje počítačom „bez diskov“ získať
adresu IP pred načítaním akéhokoľvek pokročilého operačného systému.
Je to tlačiarenský pojem používaný na meranie spotreby tonera pri tlači.
Napríklad pokrytie 5 % znamená, že papier formátu A4 má na sebe
približne 5 % obrázkov alebo textu. Takže ak papier alebo originál obsahuje
komplikované obrázky alebo veľa textu, pokrytie bude vyššie a zároveň
spotreba tonera bude zodpovedať tomuto pokrytiu.
CCD
CSV
Obvod s väzbou nábojom (CCD) je hardvér, ktorý umožňuje skenovanie.
Zaisťovací mechanizmus CCD sa tiež používa na uchytenie modulu CCD,
aby pri pohybe zariadenia nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
Čiarkou oddelené hodnoty (CSV). Typ formátu súborov; CSV sa používa
na výmenu údajov medzi rôznorodými aplikáciami. Formát súborov, tak,
ako sa používa v aplikácii Microsoft Excel, sa stal pseudo štandardom
v celom odvetví, dokonca aj medzi platformami inými ako Microsoft.
Triedenie kópií
DADF
Triedenie kópií je proces tlače úloh s mnohými výtlačkami v súpravách.
Keď je zvolené triedenie kópií, zariadenie vytlačí celú súpravu pred tlačou
dodatočných kópií.
DADF (Duplex Automatic Document Feeder), alebo duplexný automatický
podávač, je mechanizmus, ktorý automaticky podáva a preklápa predlohu
dokumentu tak, aby zariadenie mohlo naskenovať obe strany tejto
predlohy.
Ovládací panel
Ovládací panel je plochý, zvyčajne vertikálny priestor, kde sú zobrazené
ovládacie alebo monitorovacie nástroje. Zvyčajne sa nachádzajú
na prednej strane zariadenia.
Predvolené nastavenie
Hodnota alebo nastavenie, ktoré je účinné, keď vyberiete tlačiareň
zo škatule, keď ju vynulujete alebo prvýkrát zapnete.
Slovník pojmov
316
Slovník pojmov
DHCP
Bodová maticová tlačiareň
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je sieťový protokol medzi
klientom a serverom. Server DHCP poskytuje konfiguračné parametre
podľa požiadaviek klienta DHCP, vo všeobecnosti, informácie potrebné
na to, aby klient mohol byť súčasťou siete IP. DHCP tiež poskytuje
mechanizmus pre alokáciu adries IP pre klientov.
Bodová maticová tlačiareň je počítačová tlačiareň s tlačovou hlavou, ktorá
sa pohybuje na stránke z jednej strany na druhú a tlačí nárazom, pritláčajúc
textilnú stuhu namočenú v atramente na papier, ako písací stroj.
DIMM
Body na palec (DPI) je meranie rozlíšenia, ktoré sa používa pri skenovaní
a tlači. Vo všeobecnosti, vyššie DPI zaručuje vyššie rozlíšenie, viditeľnejšie
detaily v obraze a väčšiu veľkosť súboru.
Duálny pamäťový modul „v rade“ (DIMM), malý integrovaný obvod, ktorý
obsahuje pamäť. DIMM uchováva všetky údaje v prístroji, napr. údaje
o tlači, prijaté faxové údaje.
DLNA
DPI
DRPD
DLNA (Digital Living Network Alliance) je štandard, ktorý umožňuje
zariadeniam v domácej sieti zdieľať informácie s ostatnými po celej sieti.
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), alebo detekcia odlišného typu
zvonenia. Ide o službu telekomunikačnej spoločnosti, ktorá používateľovi
umožňuje používať jednu telefónnu linku pre komunikáciu na viacerých
telefónnych číslach.
DNS
Obojstranná tlač
Server doménových názvov (DNS) je systém, ktorý uchováva informácie
spojené s doménovými názvami v distribuovanej databáze na sieťach,
napr. na Internete.
Mechanizmus, ktorý automaticky prevráti list papiera, aby zariadenie mohlo
tlačiť (alebo skenovať) na oboch stranách papiera. Tlačiareň vybavená
duplexnou jednotkou vie tlačiť na obe strany papiera počas jedného
tlačového cyklu.
Slovník pojmov
317
Slovník pojmov
Zaťaženie
Ethernet
Zaťaženie je počet stránok, ktoré za mesiac neovplyvní výkonnosť
tlačiarne. Zvyčajne majú tlačiarne obmedzenia týkajúce sa životnosti, napr.
počet stránok za rok. Životnosť znamená priemernú kapacitu výtlačkov,
zvyčajne v záručnej lehote. Napríklad, ak je zaťaženie 48 000 strán za
mesiac pri predpokladaných 20 pracovných dňoch, limit tlačiarne je 2
400 strán na deň.
Ethernet je počítačová sieťová technológia využívajúca rámce pre lokálne
siete (LAN). Definuje kabeláž a signály pre fyzickú vrstvu a formáty rámcov
a protokoly pre riadenie prístupu k médiám (MAC)/linkovú vrstvu modelu
OSI. Ethernet je väčšinou štandardizovaný ako norma IEEE 802.3. Stal sa
najrozšírenejšou technológiou LAN používanou od 90. rokov až
do súčasnosti.
ECM
EtherTalk
Režim opráv chýb (ECM) je voliteľný prenosový režim zabudovaný
do faxov alebo faxmodemov triedy 1. Automaticky deteguje a opravuje
chyby v procese faxového prenosu, ktoré sú niekedy spôsobené šumom
na telefónnej linke.
Súbor protokolov vyvinutých spoločnosťou Apple Computer pre počítačové
siete. Bol súčasťou pôvodného počítača Mac (1984) a teraz ho spoločnosť
Apple odmieta v prospech sietí TCP/IP.
Emulácia
Emulácia je technika, pri ktorej jedno zariadenie získava rovnaké výsledky
ako zariadenie iné.
Emulátor duplikuje funkcie jedného systému pomocou iného systému tak,
aby sa tento druhý systém správal rovnakým spôsobom ako systém prvý.
Emulácia sa sústreďuje na presnú reprodukciu externého správania, je
opakom simulácie, ktorá sa týka simulácie abstraktného modelu systému,
pričom sa často berie do úvahy jeho interný stav.
FDI
Rozhranie pre cudzie zariadenia (FDI) je karta nainštalovaná v prístroji,
ktorá umožňuje pripojenie zariadenia tretej strany, napr. zariadenia
na mince alebo čítačky kariet. Tieto zariadenia umožňujú službu platenia za
výtlačok na vašom zariadení.
FTP
Protokol na prenos súborov (FTP) je bežne používaný protokol na výmenu
súborov v akýchkoľvek sieťach, ktoré podporujú protokol TCP/IP (napríklad
Internet alebo intranet).
Slovník pojmov
318
Slovník pojmov
Fixačná jednotka
Veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD)
Časť laserovej tlačiarne, ktorá taví toner na tlačové médiá. Pozostáva z
ohrievacieho valca a prítlačného valca. Keď sa toner prenesie na papier,
fixačná jednotka aplikuje teplo a tlak, aby toner zostal na papieri nastálo.
Preto je papier teplý, keď vyjde z laserovej tlačiarne.
Veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD), obvykle nazývané pevný
disk, je energeticky nezávislé úložné zariadenie, ktoré ukladá digitálne
kódované dáta na rýchle sa otáčajúce platne s magnetickým povrchom.
Brána
Spojenie medzi počítačovými sieťami alebo medzi počítačovou sieťou
a telefónnou linkou. Je veľmi populárna, pretože je to počítač alebo sieť,
ktorá umožňuje prístup k inému počítaču alebo sieti.
Stupnica sivej
IEEE
Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (IEEE) je
medzinárodná nezisková profesionálna organizácia na rozvoj technológií
súvisiacich s elektrinou.
IEEE 1284
Odtiene sivej farby, ktoré predstavujú svetlé a tmavé časti obrazu, keď sa
farebné obrazy skonvertujú na čiernobiele; farby sú reprezentované
rôznymi odtieňmi sivej.
Normu paralelného portu 1284 vyvinul Inštitút elektrotechnických
a elektronických inžinierov (IEEE). Pojem „1284-B“ označuje špecifický typ
konektora na konci paralelného kábla, ktorý sa pripája k periférnemu
zariadeniu (napríklad k tlačiarni).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, ktorý simuluje stupnicu sivej zmenou počtu bodov. Veľmi
zafarbené oblasti pozostávajú z veľkého počtu bodov a svetlejšie oblasti
obsahujú menší počet bodov.
Súkromná sieť, ktorá používa internetové protokoly, sieťové pripojenia,
prípadne verejný telekomunikačný systém na bezpečné zdieľanie časti
informácií alebo prevádzky organizácie so svojimi zamestnancami.
Niekedy tento pojem označuje iba najviditeľnejšiu službu, internú webovú
lokalitu.
Slovník pojmov
319
Slovník pojmov
Adresa IP
ISO
Adresa internetového protokolu (IP) je jedinečné číslo, ktoré zariadenia
používajú na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na sieti pomocou
normy Internet Protocol.
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) je medzinárodná
normatívna organizácia pozostávajúca zo zástupcov národných
normatívnych agentúr. Vydáva celosvetové priemyselné a obchodné
normy.
IPM
Obrázky za minútu (IPM) je spôsob merania rýchlosti tlačiarne. Rýchlosť
IPM označuje počet jednostranných listov, ktoré dokáže tlačiareň dokončiť
za jednu minútu.
IPP
Internetový tlačový protokol (IPP) definuje štandardný protokol pre tlač,
pričom tiež spravuje tlač, veľkosť médií, rozlíšenie atď. IPP sa dá používať
lokálne alebo prostredníctvom Internetu pre stovky tlačiarní a podporuje
tiež riadenie prístupu, autentifikáciu a kódovanie, vďaka čomu je oveľa
schopnejším a bezpečnejším riešením pre tlač ako staršie riešenia.
IPX/SPX
IPX/SPX je skratkou pre internetovú výmenu paketov/usporiadanú výmenu
paketov. Je to sieťový protokol používaný operačnými systémami Novell
NetWare. IPX aj SPX poskytujú služby pripojenia podobne ako TCP/IP,
pričom protokol IPX je podobný IP a SPX je podobný TCP. IPX/SPX bol
pôvodne určený pre lokálne siete (LAN) a je to na tento účel veľmi účinný
protokol (zvyčajne jeho výkonnosť presahuje výkonnosť TCP/IP na LAN).
ITU-T
Medzinárodná telekomunikačná únia je medzinárodná organizácia slúžiaca
na štandardizáciu a reguláciu medzinárodného rádiového vysielania
a telekomunikácií. Medzi jej hlavné úlohy patrí štandardizácia, alokácia
rádiového spektra a organizácia medzispojení medzi rôznymi krajinami
umožňujúcimi medzinárodné telefonické hovory. Písmeno T v skratke ITUT potom znamená telekomunikácie.
Tabuľka ITU-T č. 1
Štandardizovaná skúšobná tabuľka vydaná ITU-T pre faxový prenos
dokumentov.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) je norma na kompresiu obrazu
bez straty presnosti alebo kvality, ktorá bola vytvorená na kompresiu
binárnych obrazov, najmä pre faxy, ale dá sa tiež použiť na iných obrazoch.
Slovník pojmov
320
Slovník pojmov
JPEG
MFP
JPEG (Joint Photographic Experts Group) je najpoužívanejšia štandardná
metóda stratovej kompresie fotografických obrázkov. Je to formát
používaný na uchovávanie a prenos fotografií na Internete.
Multifunkčné periférne zariadenie (MFP) je kancelársky prístroj, ktorý
v sebe spája viacero prístrojov, napr. tlačiareň, kopírku, fax, skener atď.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je sieťový protokol
pre dotazovanie sa a modifikáciu služieb adresárov spustených na TCP/IP.
LED
Svetlo emitujúca dióda (LED) je polovodičové zariadenie, ktoré zobrazuje
stav stroja.
Adresa MAC
Adresa prenosového protokolu prístupu na médium je adresa s jedinečným
identifikátorom spojením so sieťovým adaptérom. Adresa MAC je jedinečný
48-bitový identifikátor, zvyčajne sa zapisuje ako 12 hexadecimálnych
znakov zoskupených v pároch (napr. 00-00-0c-34-11-4e). Táto adresa je
zvyčajne pevne zakódovaná v sieťovej karte (NIC) výrobcom a používa sa
ako pomôcka pre smerovače pokúšajúce sa lokalizovať zariadenia vo
veľkých sieťach.
MH
Modifikovaná Huffmanova metóda (MH) je metóda kompresie na zníženie
množstva údajov, ktoré sa musia preniesť medzi dvomi faxovými prístrojmi,
aby sa preniesol obraz odporúčaný ITU-T T.4. MH je sekvenčná kódovacia
schéma používajúca zoznam kódov, ktorá je optimalizovaná, aby účinne
skomprimovala biele miesta. Keďže väčšina faxov pozostáva najmä z
bielych častí, skracuje sa tým čas prenosu pre väčšinu faxov.
MMR
MMR (Modified Modified READ) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T
T.6.
Modem
Zariadenie, ktoré moduluje nosný signál pre zakódovanie digitálnych
informácií a tiež demoduluje takýto nosný signál, aby sa prenesené
informácie odkódovali.
Slovník pojmov
321
Slovník pojmov
MR
OSI
MR (Modified Read) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T T.4. MR
kóduje prvý naskenovaný riadok pomocou MH. Druhý riadok sa porovná
s prvým, určia sa rozdiely a potom sa rozdiely zakódujú a odošlú.
Prepojenie otvorených systémov (OSI) je model vyvinutý Medzinárodnou
organizáciou pre štandardizáciu (ISO) pre účely komunikácie. OSI ponúka
štandardný, modulárny prístup k návrhu sietí, ktorý rozdeľuje požadovaný
súbor komplexných funkcií na ľahšie spracovateľné, samostatné funkčné
vrstvy. Týmito vrstvami sú (zhora dole): aplikačná, prezentačná, relačná,
transportná, sieťová, linková a fyzická.
NetWare
Sieťový operačný systém vyvinutý spoločnosťou Novell, Inc. Najskôr
využíval kooperatívny multitasking na spúšťanie rôznych služieb na PC
a sieťové protokoly boli založené na prototypovom zásobníku Xerox XNS.
Dnes NetWare podporuje TCP/IP, ako aj IPX/SPX.
OPC
Organický fotovodič (OPC) je mechanizmus, ktorý vytvára virtuálny obraz
pre tlač pomocou laserového lúča emitovaného z laserovej tlačiarne a má
zvyčajne zelenú alebo sivú farbu a valcovitý tvar.
Povrch valca v zobrazovacej jednotke sa používaním v tlačiarni (pri styku
s kefou kaziet, čistiacim mechanizmom a papierom) pomaly opotrebováva
– je potrebné ju riadne meniť.
Originály
Prvý príklad niečoho, napríklad dokumentu, fotografie alebo textu, atď.,
ktorý sa kopíruje, reprodukuje alebo prekladá, aby sa z neho vytvorili
ďalšie, ale ktorý nie je skopírovaný alebo odvodený od niečoho iného.
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) je automatická telefónna
pobočková ústredňa v súkromnej firme.
PCL
Jazyk riadenia tlačiarní (PCL) je jazyk popisu stránky (PDL) vyvinutý
spoločnosťou HP ako tlačový protokol a stal sa priemyselnou normou.
Pôvodne bol vyvinutý pre jedny z prvých atramentových tlačiarní, avšak
postupne bol vytvorený pre rôzne úrovne tepelných, bodových
a stránkových tlačiarní.
PDF
Formát prenosného dokumentu (PDF) je autorizovaný formát súboru
vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems na reprezentáciu dvojrozmerných
dokumentov vo formáte nezávislom od zariadenia a rozlíšenia.
Slovník pojmov
322
Slovník pojmov
PostScript
Protokol
PostScript (PS) je jazyk popisu stránky a programovací jazyk používaný
najmä v oblasti elektroniky a stolových typografických systémov. Ten je
spustený v interpretačnom programe na vytvorenie obrazu.
Dohoda alebo norma, ktorá riadi alebo umožňuje spojenie, komunikáciu
a prenos údajov medzi dvomi počítačovými zariadeniami.
Ovládač tlačiarne
Program používaný na vysielanie príkazov a prenos údajov z počítača
do tlačiarne.
Tlačové médiá
Médiá ako papier, obálky, štítky a transparentné fólie, ktoré sa dajú použiť
s tlačiarňou, skenerom, faxom alebo kopírkou.
PPM
Stránky za minútu (PPM) je spôsob merania na určenie rýchlosti práce
tlačiarne, označuje počet strán, ktoré tlačiareň dokáže vytlačiť za jednu
minútu.
Súbor PRN
Rozhranie pre ovládač zariadenia, umožňuje softvéru komunikovať
s ovládačom zariadenia pomocou štandardných vstupno-výstupných
systémových volaní, čo zjednodušuje veľa úloh.
PS
Pozri PostScript.
PSTN
Verejná telefónna sieť (PSTN) je sieť verejných svetových spínacích
telefónnych sietí ktorá, v priemyselných prevádzkach, je zvyčajne
smerovaná cez telefónnu ústredňu.
RADIUS
Vzdialené overenie volajúceho používateľa (RADIUS) je protokol
pre overenie a účtovanie vzdialeného používateľa. RADIUS umožňuje
centralizovanej správe autentifikačných dát (ako sú používateľské mená
a heslá) používať koncept AAA (overenie, autorizovanie a záznam)
na správu prístupu na sieť.
Rozlíšenie
Ostrosť obrazu meraná v bodoch na palec (DPI). Čím vyššie je dpi, tým
lepšie je rozlíšenie.
Slovník pojmov
323
Slovník pojmov
SMB
TCP/IP
Blok správ servera (SMB) je sieťový protokol používaný najmä na zdieľanie
súborov, tlačiarní, sériových portov a na rôznu komunikáciu medzi uzlami
v sieti. Poskytuje tiež autorizovaný medziprocesný komunikačný
mechanizmus.
Protokol riadenia prenosu (TCP) a internetový protokol (IP); súbor
komunikačných protokolov, ktoré implementujú protokolový zásobník,
na ktorom je spustený Internet a väčšina komerčných sietí.
SMTP
Prenosový protokol jednoduchej pošty (SMTP) je norma pre e-mailovú
komunikáciu v sieti Internet. SMTP je pomerne jednoduchý textový
protokol, pri ktorom sa určí jeden alebo viacero príjemcov správy a potom
sa odošle text správy. Je to protokol typu klient-server, kde klient odosiela
e-mailovú správu na server.
SSID
Identifikátor balíka služieb (SSID) je názov bezdrôtovej lokálnej siete
(WLAN). Všetky bezdrôtové zariadenia vo WLAN používajú rovnaké SSID
za účelom vzájomnej komunikácie. SSID rozlišujú veľké a malé písmená
a majú maximálnu dĺžku 32 znakov.
TCR
Správa o potvrdení prenosu (TCR) uvádza podrobnosti o každom prenose,
napríklad stav prenosu, výsledok prenosu a počet odoslaných správ. Dá sa
nastaviť, aby sa táto správa tlačila po každom prenose alebo iba
po neúspešných prenosoch.
TIFF
Formát súboru označenej snímky (TIFF) je bitmapový obrazový formát
s premenlivým rozlíšením. TIFF popisuje obrazové údaje, ktoré zvyčajne
pochádzajú zo skenerov. Obrázky TIFF využívajú tzv. tagy, čo sú kľúčové
slová, ktoré definujú charakteristiky obrázka obsiahnuté v súbore. Tento
pružný a od platformy nezávislý formát sa dá používať pre obrázky, ktoré
boli vytvorené rôznymi aplikáciami na spracovanie obrazu.
Maska podsiete
Maska podsiete sa používa v spojení so sieťovou adresou na rozlíšenie,
ktorá časť adresy je sieťová adresa a ktorá časť je hostiteľská adresa.
Slovník pojmov
324
Slovník pojmov
Kazeta s tonerom
USB
Druh nádobky používaný v zariadení (napríklad tlačiarni) obsahujúca toner.
Toner je prášok používaný v laserových tlačiarňach a kopírkach, ktorý
vytvára text a obrázky na tlačenom papieri. Toner je možné taviť
kombináciou tepla a tlaku fixačnej jednotky, čím sa prichytí k vláknam
v papieri.
Univerzálna sériová zbernica (USB) je norma, ktorú vyvinula spoločnosť
USB Implementers Forum, Inc., na spájanie počítačov a periférnych
zariadení. Na rozdiel od paralelného portu je USB určené na súčasné
pripojenie jedného portu USB počítača k viacerým periférnym zariadeniam.
TWAIN
Vodoznak
Priemyselná norma pre skenery a softvér. Pri používaní skenera
s podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN je možné spustiť
skenovanie z tohto programu. Je to rozhranie API na zachytenie obrázka
pre operačné systémy Microsoft Windows a Apple Mac.
Vodoznak je viditeľný obrázok alebo vzor v papieri, ktorý sa zdá byť
svetlejší pri pohľade proti svetlu. Vodoznaky sa po prvýkrát objavili v meste
Bologna v Taliansku v r. 1282; používali ich výrobcovia papiera
na označenie svojich výrobkov a používali sa tiež na poštových známkach,
bankovkách a iných vládnych dokumentoch na zabránenie falšovania.
Cesta UNC
WEP
Jednotná dohoda pre pomenovávanie (UNC) je štandardný spôsob
pre prístup k častiam siete vo Window NT a iných produktoch spoločnosti
Microsoft. Formát cesty UNC je nasledovný: \\<názov servera>\<názov
zdieľanej položky>\<názov adresára>
Wired Equivalent Privacy (WEP) (ochrana osobných údajov ekvivalentná
drôtovej) je bezpečnostný protokol, špecifikovaný v IEEE 802.11
na poskytnutie rovnakej úrovne zabezpečenia ako v drôtovej LAN. WEP
poskytuje zabezpečenie kódovaním údajov cez rádiový prenos, takže údaje
sú chránené pri prenose z jedného koncového bodu k ďalšiemu.
URL
Jednotný lokalizátor zdrojov (URL) je globálna adresa dokumentov
a zdrojov na Internete. Prvá časť adresy znamená, aký protokol sa
používa, druhá časť špecifikuje adresu IP alebo doménu, kde sa zdroj
nachádza.
Slovník pojmov
325
Slovník pojmov
WIA
XPS
Obrazová architektúra Windows (WIA) je obrazová architektúra, ktorá bola
pôvodne predstavená v systémoch Windows Me a Windows XP. Z týchto
operačných systémov sa dá spustiť skenovanie pomocou skenera
spolupracujúceho s WIA.
XPS (XML Paper Specification) je špecifikácia jazyka PDL (Page
Description Language) a nový formát dokumentov, ktoré boli vyvinuté
spoločnosťou Microsoft s cieľom priniesť výhody v oblasti prenosných
a elektronických dokumentov. Táto špecifikácia je založená na formáte
XML a využíva nové tlačové postupy a formát vektorových dokumentov
nezávislý od zariadení.
WPA
Chránený prístup k Wi-Fi (WPA) je trieda systémov na zabezpečenie
bezdrôtových (Wi-Fi) počítačových sietí, ktoré boli vytvorené za účelom
zlepšenia vlastností zabezpečenia WEP.
WPA-PSK
WPA predbežne zdieľaný kľúč (WPA Pre-Shared Key) je špeciálny režim
WPA pre malé firmy a domácich používateľov. Zdieľaný kľúč alebo heslo je
konfigurované v bezdrôtovom prístupovom bode (WAP) a všetkých
bezdrôtových laptopoch a stolových zariadeniach. WPA-PSK vygeneruje
jedinečný kľúč pre každú reláciu medzi bezdrôtovým klientom
a asociovaným WAP pre lepšie zabezpečenie.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) je štandard pre zriadenie bezdrôtovej
domácej siete. Ak váš bezdrôtový prístupový bod podporuje WPS, môžete
jednoducho nakonfigurovať bezdrôtové sieťové pripojenie bez použitia
počítača.
Slovník pojmov
326
Register
A
AnyWeb Print
251
adresár
používanie
207
registrácia
207, 208
úprava
208, 209
skenovacia jednotka
85, 84
veobecné nastavenie
vnútorný priestor
82, 81
Zmena režimov príjmu
čistenie zariadenia
81
easy document creator
eknihy Skonvertovanie
funkcia skenovania
226
257
funkcia tlače
212
257
funkcie
eco tlač
bezdrôtová sieť
emailová adresa
204
skladovanie
204
H
vyhľadávanie
205
chybová správa
bezdrôtové pripojenie
kábel USB
Režim infratruktúry
WPS
odpojenie
PBC
161, 164
153
157, 158
158, 159
bezpečnosť
informácie
16
symboly
16
buttons
eco
Č
čistenie
26, 29
235
funkcia pamätepevného disku 247, 248
E
171
242, 238
funkcia faxu
B
sieťový kábel
189
57
5
funkcia tlačového média
109, 184
100
F
I
faxovanie
informácie o zariadení 186, 188, 189, 198
Automatické vytlačenie správy o odoslaní
faxu
246
automatické opakované vytáčanie
nastavenie rozlíenia
intalácia
prísluenstvo
235
68, 69
Odosielanie faxu zpočítača
236, 238
odloženie prenosu faxu
237, 235
Preposielanie odoslaných faxových správ
na iné miesto určenia 239, 240, 238, 241,
245
prijímanie hovorov ext telefónom
243,
244,
68, 243, 242, 245, 65
307
K
kábel USB
intalácia ovládača
31, 32, 135, 137
opätovná intalácia ovládača
136, 138
kopírovanie
veobecné nastavenie
186
základné kopírovanie
59, 61
Register 327
Register
kópia preukazu
tlač
62
222
manuálne podávanie
L
vkladanie
LCD displej
prechádzanie stavu zariadenia 186, 188,
189,
198
nastavenia tlačiarne
Linux
bežné problémy v systéme Linux
286
nastavenie zariadenia
opätovná intalácia ovládača pre pripojený
kábel USB
138
nup tlač
234
tlač
224
vlastnosti tlačiarne
225
M
Mac
bežné problémy v systéme Mac
285
intalácia ovládača pre pripojenie nasieť
148,
135
opätovná intalácia ovládača pre pripojený
kábel USB
136
skenovanie
142, 113
233
225
nastavenie adresára
intalácia ovládača pre pripojenie nasieť
149,
137
skenovanie
Používanie Funkcie priamej tlače
221
Príprava typu originálov
50
peciálne funkcie
N
Linux
použitie programu SetIP
44
P
stav zariadenia
207
186, 188, 189, 198
Mac
202
pohľad spredu
23
pohľad zozadu
25
používanie pomocníka
56, 224
pravidlo
15
predvolené nastavenia
nastavenie zásobníka
223
48
prehľad ponúk
34
prístup
O
nástroje na správu
problém
Ovládač PostScript
odstraňovanie ťažkostí
287
obľúbené nastavenia tlače
56
odosielanie faxovej správy
odosielanie faxovej správy viacerým
adresátom
67
odstraňovanie ťažkostí
306
308
oprávnení užívatelia
problémy týkajúce sa operačného
systému
284
problémy
problémy pri skenovaní
265,
program SetIP
280, 279, 282,
271, 264, 266
141, 171
R
registrácia
211
ovládací panel
26
rozlíenie
faxovanie
68
Register 328
Register
S
Samsung Easy Document Creator
232
Samsung Printer Status
261
Skenovanie
Skenovanie spoužitím aplikácie Samsung
Easy Document Creator
232
Skenovanie v systéme Linux
Skenovanie na FTPSMB server
230,
231,
234, 233, 231, 227, 228
základné informácie
skenovanie mac
233
slovník pojmov
315
spotrebný materiál
dostupné doplnky
234
261
SyncThru Web Service
72
kontrola životnosti spotrebného materiálu
79
Stav tlačiarne
veobecné informácie
226
objednávanie
253
72
253
predpokladaná životnosť tonerovej kazety
74
samsung printer experience
298
výmena tonerovej kazety
service contact numbers
309
veobecné informácie
správy
informácie o zariadení
191,
sieť
intalačné prostredie
Linux
Mac
Windows
115
149
148
144
konfigurácia protokolu IPv6
nastavenie bezdrôtovej siete
program SetIP
150
153, 141
141, 142, 171
úvod dosieťových programov
140
veobecné nastavenie
200
skenovanie
77
stav
186, 189, 190,
193, 194, 198
26, 29
T
technické pecifikácie
tlačové médiá
77
106
109
tlač
Linux
224
Mac
222
nastavenie predvoleného zariadenia 212
peciálne funkcie tlačiarne
tlač do súboru
Windows
Mac
214, 221
213
54
223
viacero strán na jeden hárok papiera
223
Mac
zmena východiskových nastavení tlače
212
tlač dokumentu
Linux
224
Mac
222
tlač prekrytia
Tonerová kazeta
iní výrobcovia ako Samsung aznovu
naplnené kazety
73, 77
pokyny pre manipuláciu
výmena tonerovej kazety
73, 74
rozprestretie tonera
75
skladovanie
73
tlačiť
vymazať
219
219, 218
tlačidlá
kópia preukazu
Numerická klávesnica
26, 28
28
Register 329
Register
Skenovanie do
26
tlač obrazovky
27
WPS
27, 29
89
použitie programu SetIP
V
295
používanie peciálnych médií
44
kábel USB
intalácia ovládača
291
rady pre používanie
44
odintalovanie ovládača
297
sieť
intalácia ovládača
293
operačný systém pre mobilné zariadenia
179
viacúčelový zásobník
nastavenie formátu papiera
48
obálka
45
peciálne médiá
44, 47
títkový papier
47, 46
výstupná podpora
109
vkladanie
papier v zásobníku 1
vkladanie originálov
204
Unix
požiadavky na systém
114
umiestnenie zariadenia
nastavenie nadmorskej výky
usmerňujúce informácie
203
116
uviaznutie papiera
odstraňovanie originálov
90, 94
rady pre zabránenie uviaznutiu papiera
42, 44
50
vodoznak
U
Ukladanie
15
193
veobecné nastavenia
tlačové médiá
141, 171, 112
bezdrôtové pripojenie
intalácia ovládača
179
mobile print
293
Windows 8
Veobecné ikony
tlačiť
291,
upraviť
217
vymazať
217
voliteľná pamäť
Nastavenie voliteľnej pamäte
248
výstupná podpora
49
význam LED indikátora stavu
97
Z
Zásobník
manuálne podávanie
44
nastavenie formátu atypu papiera
48
úprava írky a dĺžky
41
zmena formátu zásobníka
41
zadávanie znaku
206
W
Windows
bežné problémy v systéme Windows 284
intalácia ovládača pre bezdrôtovú sieť
systému Windows8
295, 144, 31, 32,
Register 330
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement