Samsung SL-M4583FX Užívateľská príručka

advertisement

Samsung SL-M4583FX Užívateľská príručka
Používateľská príručka
ZÁKLADNÁ
ZÁKLADNÁ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, základnom ovládaní a
riešení problémov v operačnom systéme Windows.
ROZŠÍRENÁ (PRÍRUČKA SPRÁVCU)
Táto príručka správcu obsahuje rozšírené informácie pre správcu ohľadne používania a
spravovania zariadenia.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.
ZÁKLADNÁ
1. Úvod
Tlač na špeciálne médiá
58
Nastavenie formát papiera a typ
63
Výber miesta výstupu
65
Kľúčové výhody
6
Funkcie jednotlivých modelov
8
Užitočné vedieť
13
O tejto používateľskej príručke
14
Informácie o bezpečnosti
15
Prehľad zariadenia
21
Ovládací panel – prehľad
24
Pripojenie sieťového kábla
25
Zapnutie zariadenia
26
Informácie o funkcii LED kontroliek
27
Displej a užitočné ponuky
30
Nastavenie zariadenia ako predvoleného
zariadenia
90
Informácie o vyskakovacej klávesnici
39
Tlač do súboru (PRN)
91
Lokálna inštalácia ovládača
40
Tlač v systéme Mac
92
Preinštalujte ovládač tlačiarne
45
Tlač v systéme Linux
94
Tlač v systéme UNIX
96
3. Tlačiť
Funkcie ovládača tlačiarne
67
Základné funkcie tlače
68
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
70
Použitie špeciálnych funkcií tlače
78
Používanie pomôcky pre priamu tlač
87
Zmena predvolených nastavení tlače
89
2. Médiá a podávač
4. Kopírovanie
Vkladanie originálov
48
Výber tlačového média
52
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania 99
Vkladanie papiera do zásobníka
53
Základné kopírovanie
109
2
ZÁKLADNÁ
Rýchle kopírovanie
110
Kopírovanie preukazu
111
Oboznámenie sa so zobrazením adresára 153
5. Skenovanie a odosielanie
(Skenovanie)
Za pomoci ovládacieho panela
Web Service
159
123
8. Nástroje na správu
Skenovanie so softvérom kompatibilným
s rozhraním TWAIN
155
Používanie programu SyncThru™
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send 114
Základné skenovanie
7. Vytvorenie adresára
124
Používanie aplikácie Samsung Easy
Document Creator
125
Skenovanie v systéme Mac
127
Skenovanie v systéme Linux
129
Prístup k nástrojom na správu
168
SyncThru™ Web Service
169
Easy Capture Manager
177
Samsung AnyWeb Print
178
Easy Eco Driver
179
Používanie aplikácie Samsung Easy
6. Skenovanie a odosielanie
(Faxovanie)
Document Creator
180
Používanie aplikácie Samsung Easy
Príprava na faxovanie
131
Používanie faxu v počítači
132
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania 134
Odosielanie faxovej správy
144
Príjem faxu
146
Printer Manager
181
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
184
Používanie aplikácie Samsung Printer
Experience
186
Používanie priečinka
192
3
ZÁKLADNÁ
Používanie zariadenia USB
9. Odstraňovanie ťažkostí
Rozprestretie tonera
196
Výmena tonerovej kazety
198
Výmena zobrazovacej jednotky
200
Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
202
Odstránenie uviaznutia
203
Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
219
Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
225
Riešenie iných problémov
226
257
11. Príloha
Špecifikácie
262
Usmerňujúce informácie
272
Autorske pravo
285
10. Spotrebný materiál a
príslušenstvo
Objednanie spotrebného materiálu
a príslušenstva
248
Dostupný spotrebný materiál
249
Dostupné príslušenstvo
250
Dostupné náhradné diely na údržbu
zariadenia
251
Príslušenstvo na inštaláciu
252
Zistenie životnosti spotrebného materiálu 256
4
1. Úvod
Zariadenie obsahuje niekoľko hlavných komponentov:
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Kľúčové výhody
6
• Funkcie jednotlivých modelov
8
• Užitočné vedieť
13
• O tejto používateľskej príručke
14
• Informácie o bezpečnosti
15
• Prehľad zariadenia
21
• Ovládací panel – prehľad
24
• Pripojenie sieťového kábla
25
• Zapnutie zariadenia
26
• Informácie o funkcii LED kontroliek
27
• Displej a užitočné ponuky
30
• Informácie o vyskakovacej klávesnici
39
• Lokálna inštalácia ovládača
40
• Preinštalujte ovládač tlačiarne
45
Kľúčové výhody
Šetrná k životnému prostrediu
Pohodlie
• Toto zariadenie podporuje funkciu Eco, ktorá vám pomôže ušetriť toner
a papier .
• Môžete tlačiť v pohybe zo smartfónu alebo počítača pomocou aplikácií
využívajúcich Google Cloud Print™ .
• Tlačou viacerých stránok dokumentu na jeden list papiera je možné
ušetriť papier.
• Aplikácia Easy Capture Manager umožňuje jednoduché úpravy a tlač
obrázkov zachytených stlačením klávesu Print Screen na klávesnici .
• Tlačou na obe strany papiera je možné dosiahnuť úsporu papiera
(obojstranná tlač).
• Aplikácie Samsung Easy Printer Manager a Printing Status sú
programy, ktoré monitorujú a informujú o stave tlačiarne a umožnia
vám prispôsobiť nastavenia tlačiarne podľa vašich požiadaviek .
• Toto zariadenie automaticky šetrí elektrickú energiu tým, že podstatne
znižuje jej spotrebu v čase, keď sa nepoužíva.
• Kvôli úspore energie vám odporúčame používať recyklovaný papier.
Tlač vysokou rýchlosťou vo vysokom rozlíšení
• Aplikácia Samsung Easy Document Creator pomáha používateľom
skenovať, zostavovať a ukladať dokumenty vo viacerých formátoch
vrátane formátu .epub. Tieto dokumenty sa dajú zdieľať cez stránky
sociálnych sietí alebo faxom.
• Nástroj AnyWeb Print umožňuje zachytiť aktuálnu obrazovku, zobraziť
a vytlačiť obrazovku programu Windows Internet Explorer
jednoduchším spôsobom ako v prípade bežných programov.
• Nástroj Smart Update vám umožňuje zistiť dostupnosť najnovšieho
softvéru a nainštalovať najnovšiu verziu počas inštalácie ovládača
tlačiarne. Táto funkcia je k dispozícii iba v systéme Windows.
• Môžete tlačiť s rozlíšením až 1200 x 1200 dpi efektívneho výstupu
(1200 x 600 x 2 bity).
• Rýchla tlač na požiadanie.
Jednostranná tlač: až 45 str./min. (A4) alebo až 47 str./min. (Letter)
• Ak máte prístup na internet, na stránke spoločnosti Samsung môžete
získať pomoc, podporné aplikácie, ovládače zariadení, príručky a
informácie o objednávaní: www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie.
Kľúčové výhody
Široký rozsah funkcií a podpora aplikácií
• Podporuje rozličné veľkosti papiera .
• Tlač vodoznakov: Dokumenty je možné označiť zadanými slovami,
napríklad „CONFIDENTIAL“ .
• Tlačiť môžete v rozličných operačných systémoch .
• Zariadenie je vybavené rozhraním USB a/alebo sieťovým rozhraním.
Podporuje XOA aplikácie
Toto zariadenie podporuje vlastné XOA aplikácie.
• Ohľadne vlastných XOA aplikácií sa, prosím, obráťte na poskytovateľa
vlastných XOA aplikácií.
Funkcie jednotlivých modelov
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť niektoré funkcie a doplnkový tovar k dispozícii.
Operačný systém
Operačný systém
M458x series
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Unix
●
(●: dostupná funkcia, prázdne: nie je k dispozícii)
Softvér
Ovládač tlačiarne a softvér môžete nainštalovať po vložení disku CD so softvérom do mechaniky CD-ROM. V systéme Windows zvoľte ovládač
tlačiarne a softvér v okne Select Software to Install.
Softvér
M458x series
Ovládač tlačiarne SPL
Ovládač tlačiarne PCL
●
Ovládač tlačiarne PSa
●
Ovládač tlačiarne XPSa
●
Funkcie jednotlivých modelov
Softvér
●
Direct Printing Utilitya
Samsung Easy Printer
Manager
M458x series
Scan to PC Settings
●
Fax to PC Settings
●
Device Settings
●
Samsung Printer Status
●
Samsung AnyWeb Printa
●
Samsung Easy Document Creator
●
Easy Capture Manager
●
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru Admin Web Service
●
Easy Eco Driver
●
Fax
Samsung Network PC Fax
●
Skenovanie
Ovládač skenera Twain
●
a. Softvér prevezmite z webovej stránky Samsung a nainštalujte ho: (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na stiahnutie).
Pred inštaláciou skontrolujte, či operačný systém počítača podporuje softvér.
(●: Podporované, Bez označenia: nepodporované)
Funkcie jednotlivých modelov
Rôzne funkcie
Funkcie
M458x series
Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
●
Rozhranie káblovej lokálnej siete Ethernet 10/100/1000
Base TX
●
Sieťové rozhranie 802.11 b/g/n – bezdrôtová sieť LANa
○
Služba Google Cloud Print™
●
AirPrint
●
Bezdrôtová súprava/NFC
○
Eco tlač
●
Duplexná (obojstranná) tlač
●
Zariadenie USBb
●
Pamäťový modul
○
Doplnkový zásobník (SCF)
○
Nízky podstavec
○
Podávač
dokumentov
Podávač dokumentov pre obojstranné
skenovanie (DSDF)
Automatický podávač dokumentov
(ADF)
●
Funkcie jednotlivých modelov
Funkcie
Fax
Scan
M458x series
Odoslanie na viaceré miesta
●
Odložené odoslanie
●
Obojstranné odoslanie
●
Zabezpečený príjem
●
Obojstranná tlač
●
Skenovanie do e-mailu
●
Skenovanie na SMB server
●
Skenovanie na FTP server
●
Skenovania na zariadenie PC
●
Skenovania na zariadenie USB
●
Obojstranné skenovanie
●
Funkcie jednotlivých modelov
Kópia
Funkcie
M458x series
Kopírovanie preukazu
●
Zmenšené alebo zväčšené kopírovanie
●
tlač brožúr
●
Plagát
●
Opakovanie zobrazenia
●
Vodoznak
●
Stamp
●
N-up
●
Vymazať okraj
●
Prekrytia
●
Posun obrazu
●
Obojstranná kópia
●
a. V niektorých krajinách nemusí byť karta s rozhraním bezdrôtovej siete LAN k dispozícii. V niektorých krajinách je možné
používať iba protokol 802.11 b/g. Obráťte sa na lokálneho distribútora spoločnosti Samsung alebo predajcu, u ktorého ste
zariadenie zakúpili.
b. Môžete tlačiť len súbory uložené na zariadení USB.
(●: Podporované, ○: Voliteľné, bez označenia: nepodporované)
Užitočné vedieť
Zariadenie netlačí.
Zasekol sa papier.
• Otvorte zoznam tlačového radu a odstráňte dokument zo
zoznamu.
• Otvorte a zatvorte kryt (pozrite „Pohľad spredu“ na strane
22).
• Odstráňte ovládač a znovu ho nainštalujte (pozrite
„Lokálna inštalácia ovládača“ na strane 40).
• Podľa tejto príručky skontrolujte postup pri odstraňovaní
zaseknutého papiera a postupujte podľa neho.
• Vyberte zariadenie ako predvolené v nastaveniach
Windows .
Kde môžem kúpiť príslušenstvo alebo
spotrebný materiál?
Výtlačky sú rozmazané.
• Hladina tonera môže byť nízka alebo nerovnomerná.
Zatraste tonerovú kazetu.
• Vyskúšajte iné nastavenie rozlíšenia tlače .
• Informujte sa u distribútora spoločnosti Samsung alebo u
predajcu.
• Navštívte stránku www.samsung.com/supplies. Zvoľte si
krajinu/región a pozrite si informácie o službách
dostupných pre výrobok.
Stavová LED kontrolka bliká alebo je stále
rozsvietená.
• Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.
• Podľa tejto príručky skontrolujte význam LED kontroliek a
postupujte podľa nich (pozrite „Informácie o funkcii LED
kontroliek“ na strane 27).
• Vymeňte tonerovú kazetu.
Môžete si môžem prevziať ovládač k
zariadeniu?
• Na webovej lokalite spoločnosti môžete získať pomoc,
podporné aplikácie, ovládače zariadení, príručky a
informácie na objednávanie. Prejdite na stránku
www.samsung.comnájdite svoje zariadenie > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie
O tejto používateľskej príručke
Táto používateľská príručka obsahuje informácie pre základné
oboznámenie sa so zariadením, ako aj podrobný popis každého kroku pri
používaní zariadenia.
1
Pravidlá
•
Tento manuál nevyhadzujte, ale ponechajte si ho pre prípadné použitie
v budúcnosti.
Niektoré termíny v tejto príručke sú vzájomne zameniteľné, ako je uvedené
nižšie:
•
Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny.
•
Dokument znamená to isté čo originál či predloha.
•
V prípade problémov pri používaní zariadenia si prečítajte kapitolu o
odstraňovaní problémov.
•
Papier znamená to isté čo médium alebo tlačové médium.
•
Zariadenie znamená tlačiareň alebo MFP.
•
Základné termíny používané v tejto príručke sú vysvetlené v kapitole
„Slovník“.
•
V závislosti od možností a modelu zariadenia, ktoré ste si zakúpili, sa
môžu všetky obrázky zobrazené v tejto používateľskej príručke
odlišovať od vášho zariadenia.
•
Snímky obrazoviek/niektoré ponuky v tejto používateľskej príručke sa
môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od verzie firmvéru/ovládača
konkrétneho zariadenia.
•
Postupy v tejto používateľskej príručke sú založené hlavne na prostredí
systému Windows 7.
2
Všeobecné ikony
Ikona
Text
Opis
Pozor
Poskytuje používateľom informácie za účelom
ochrany zariadenia pred možným mechanickým
poškodením alebo nefunkčnosťou.
Varovani
e
Slúži na upozornenie používateľov na možnosť
zranenia osôb.
Poznámk
a
Poskytuje ďalšie informácie alebo podrobné
špecifikácie funkcií a vlastností zariadenia.
1. Úvod
14
Informácie o bezpečnosti
Tieto varovania a upozornenia môžu vás alebo vaše okolie ochrániť pred
poranením a môžu taktiež zabrániť poškodeniu zariadenia. Pred použitím
zariadenia sa uistite, že ste si pozorne prečítali všetky inštrukciám
a rozumiete im. Po prečítaní tejto časti odložte pokyny na bezpečnom
mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.
4
Prevádzkové prostredie
Varovanie
3
Dôležité bezpečnostné symboly
Nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený alebo ak
elektrická zásuvka nie je uzemnená.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Vysvetlenie všetkých ikon a značiek, ktoré sú
použité v tejto kapitole
Na hornú časť zariadenia neklaďte žiadne predmety (vodu,
menšie kovové alebo ťažké predmety, sviečky, zapálené
cigarety atď.).
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Varovani
e
Pozor
Neskúšajte.
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť zranenie alebo smrť.
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie
majetku.
• Ak sa zariadenie prehreje, začne dymiť, vydávať zvláštne
zvuky alebo čudný zápach, okamžite vypnite hlavný vypínač
a zariadenie odpojte zo siete.
• Používateľ by mal mať v prípade mimoriadnej udalosti, pri
ktorej je nutné vytiahnuť zástrčku, prístup k elektrickej
zásuvke.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Prívodný kábel neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
Stúpanie po napájacom kábli alebo jeho narušenie ťažkým
predmetom by mohlo mať za následok úraz elektrickým prúdom
alebo požiar.
1. Úvod
15
Informácie o bezpečnosti
Nevyťahujte zástrčku ťahom za kábel. Zástrčkou nemanipulujte
mokrými rukami.
Ak sa zástrčka nedá zasunúť do elektrickej zásuvky, násilne
sa o to nepokúšajte.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Privolajte elektrikára, aby vymenil zástrčku, inak by mohlo
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Nedovoľte domácim zvieratám obhrýzať napájací kábel,
telefónny kábel alebo káble na pripojenie k počítaču.
Pozor
Vášmu domácemu zvieratku to môže spôsobiť poranenie
elektrickým prúdom, ohňom a/alebo úraz.
Počas búrok alebo ak zariadenie dlhšie nepoužívate;
vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
5
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Spôsob prevádzkovania
Buďte opatrní, oblasť výstupu papiera je horúca.
Môže dôjsť k popáleniu.
Ak zariadenie spadlo, alebo sa jeho schránka zdá poškodená,
odpojte ho od všetkých rozhraní a privolajte kvalifikovaného
opravára.
Pozor
Nevyberajte zo zariadenia papier nasilu počas tlače.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Ak stroj nepracuje správne po aplikácii týchto pokynov,
odpojte stroj zo všetkých spojovacích rozhraní a požiadajte
kvalifikovaný servisný personál o pomoc.
Dbajte s opatrnosťou na to, aby ste nevložili ruku do škáry
medzi stroj a priehradku s papierom.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Inak by ste sa mohli zraniť.
Pri výmene papiera alebo odstraňovaní zaseknutého papiera
postupujte opatrne.
Nový papier má ostré hrany, mohli by ste sa bolestivo porezať.
1. Úvod
16
Informácie o bezpečnosti
6
Keď tlačíte veľké množstvá, spodná časť oblasti výstupu
papiera sa môže veľmi zohriať. Nedovoľte deťom dotýkať sa
zariadenia.
Inštalácia/Presun
Môže dôjsť k popáleniu.
Pri vyberaní zakliesneného papiera nepoužívajte pinzety ani
iné ostré kovové predmety.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Nedovoľte, aby sa nahromadilo veľa papiera vo výstupnej
priehradke.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Varovanie
Neumiestňujte stroj do oblasti, kde je prach, vlhkosť a úniky
vody.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Nablokujte ani nestrkajte predmety do ventilačného otvoru.
Zariadenie umiestnite do prostredia, ktoré spĺňa špecifikácie
prevádzkovej teploty a vlhkosti.
Zariadenie alebo jeho časti by sa mohli zahriať alebo by mohlo
dôjsť k poškodeniu či požiaru.
V opačnom prípade by sa mohli vyskytnúť problémy s kvalitou
tlače a mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Používanie iných ovládacích prvkov, úprav alebo postupov než
sú tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k
vystaveniu nebezpečného žiarenia.
Pozrite si časť .
Prúdovým vypínacím zariadením stroja je prívodný kábel.
Ak chcete vypnúť prívod energie, vytiahnite kábel zo zásuvky.
1. Úvod
17
Informácie o bezpečnosti
Pozor
Ak zariadenie chcete premiestniť, najskôr ho vypnite a odpojte
všetky káble. Nižšie uvedené informácie sú len odporúčania
na základe hmotnosti zariadenia. Ak váš zdravotný stav
nedovoľuje dvíhanie, nedvíhajte zariadenie. Požiadajte
o pomoc, a pri dvíhaní zariadenia vždy použite vhodný počet
ľudí.
Používanie zariadenia počas dlhého časového úseku a tlač
veľkého počtu strán v nevetranom priestore môže spôsobiť
znečistenie vzduchu a môže byť nebezpečné pre vaše
zdravie. Zariadenie umiestnite v dobre vetranom priestore
alebo otvorte okno, aby sa zabezpečil pravidelný obeh
vzduchu.
Zariadenie neklaďte na nestabilné povrchy.
Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť poranenie, alebo by
sa mohlo poškodiť.
Potom zariadenie zdvihnite:
• Ak zariadenie váži menej než 20 kg, môže ho dvíhať 1
osoba.
Používajte len AWG č.26a alebo väčší, linkový telefónny
kábel, ak je to nutné.
• Ak zariadenie váži 20 – 40 kg, mali by ho dvíhať 2 osoby.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
• Ak zariadenie váži viac než 40 kg, mali by ho dvíhať 4 a viac
osôb.
Uistite sa, že zástrčku zapájate do uzemnenej zásuvky.
Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť poranenie, alebo by
sa mohlo poškodiť.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tak, aby malo
dostatočný priestor na vetranie. Berte tiež do úvahy priestor
potrebný na otvorenie krytu a zásobníky.
Pre bezpečnú prevádzku používajte len kábel dodaný spolu
so zariadením. Ak so zariadením pracujúcim pod napätím
110V používate kábel dlhší ako 2 metre, potom by jeho
hodnota AWG mala byť 16 alebo viac.
Je potrebné, aby miesto bolo dobre vetrané a nachádzalo sa
ďaleko od priameho svetla, tepla a vlhkosti.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a úrazu
elektrickým prúdom či k požiaru.
Zariadenie neprikrývajte a neumiestňujte do tesných
priestorov.
Ak bude zariadenie slabo odvetrávané, môže dôjsť k požiaru.
1. Úvod
18
Informácie o bezpečnosti
Nepreťažujte elektrické zásuvky a predlžovacie káble.
Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.
Mohlo by to znížiť výkonnosť zariadenia alebo by mohlo dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom či k požiaru.
Mohlo by dôjsť k ich úrazu.
Stroj by mal byť pripojený na zdroj elektrického prúdu, ktorý je
uvedený na štítku.
Sami stroj nerozoberajte, neopravujte alebo neprestavujte.
Ak si nie ste istí napäťovým rozsahom vo vašej sieti,
kontaktujte dodávateľa elektrickej energie.
a. AWG: Americká káblová miera
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia. Ak zariadenie
potrebuje opravu, zavolajte kvalifikovaného opravára.
Pri čistení a prevádzke stroja prísne dodržiavajte pokyny v
príručke užívateľa poskytnutej so strojom.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
7
Údržba/Kontrola
Prívodný kábel a kontaktné plochy zástrčky udržiavajte v
čistote, bez prachu alebo vody.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Pozor
• Neodstraňujte žiadne priskrutkované kryty a ochranné
prvky.
Predtým než začnete zariadenie čistiť zvnútra, odpojte ho z
elektrickej zásuvky. Zariadenie nečistite benzénom,
riedidlom na farby či alkoholom; nestriekajte vodu priamo do
zariadenia.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
• Fixačnú jednotku by mali opravovať iba certifikovaní
servisní technici. Pri oprave necertifikovaným technikom
by mohlo dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom.
• Zariadenie by mali opravovať iba certifikovaní servisní
technici spoločnosti Samsung.
Keď pracujete vnútri stroja a vymieňate spotrebný materiál
alebo čistíte vnútrajšok, stroj nespúšťajte.
Mohli by ste sa zraniť.
1. Úvod
19
Informácie o bezpečnosti
8
Používanie spotrebného materiálu
Pozor
V prípade spotrebného materiálu, ktorý obsahuje tonerový
prach (kazeta s tonerom, nádoba s použitým tonerom,
zobrazovacia jednotka, atď.), postupujte podľa pokynov
nižšie.
• Pri likvidácii spotrebného materiálu dodržiavajte pokyny
na likvidáciu. Pokyny na likvidáciu vám poskytne predajca.
• Spotrebný materiál neumývajte.
Nerozoberajte tonerovú kazetu.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
Spotrebný materiál, ako sú kazety s tonerom alebo fixačná
jednotka, nespaľujte.
Mohlo by dôjsť k explózii alebo nekontrolovateľnému
požiaru.
Spotrebný materiál, ako napríklad kazety s tonerom, držte pri
skladovaní mimo dosahu detí.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
Používanie recyklovaného spotrebného materiálu, ako
tonerov a podobne, môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
• Ak nádobu s použitým tonerom vyprázdnite, nepoužívajte
ju znova.
Ak nebudete postupovať podľa pokynov vyššie, zariadenie
sa môže pokaziť alebo môžete znečistiť životné prostredie.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedbalosťou
používateľa.
Ak si tonerom znečistíte odev, neperte ho v horúcej vode.
Horúca voda by zafixovala toner do vlákna. Použite studenú
vodu.
Pri výmene tonera alebo pri vyberaní zaseknutého papiera
dávajte pozor, aby sa vám jeho prach nedostal na kožu či
odev.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
V prípade poškodenia v dôsledku použitia recyklovaných
spotrebných materiálov sa budú účtovať servisné poplatky.
1. Úvod
20
Prehľad zariadenia
9
Súčasti
Skutočný komponent sa môže odlišovať od ilustrácie nižšie. Niektoré komponenty sa v závislosti od okolností môžu zmeniť.
Zariadenie
Zobrazovacia jednotka
Napájací kábel
Príručka rýchlou inštaláciou
CD disk so softvéroma
Rozličné príslušenstvob
a. Na CD disku sa nachádzajú ovládače zariadenia, používateľská príručka a softvérové aplikácie.
b. Rozličné príslušenstvo, ktoré je súčasťou zariadenia, sa môže líšiť podľa krajiny nákupu a konkrétneho modelu.
1. Úvod
21
Prehľad zariadenia
10
2
Pohľad spredu
Podávač dokumentov pre
obojstranné skenovanie s
vodidlami
1
3
3
Vstupný zásobník podávača
dokumentov pre obojstranné
skenovanie
1
5
4
Výstupný zásobník podávača
dokumentov pre obojstranné
skenovanie
1
4
Viacúčelový zásobník
Ovládací panel
1
6
Tlačidlo uvoľnenia predného
krytu
Kryt riadiacej dosky
1
7
Výstupný zásobník
Predný kryt
1
8
Výstupný podporný zásobník
Držadlo
1
9
Port pre zariadenie USB
Doplnkový zásobníka
2
0
Sklenená doska skenera
1
0
Stojan
2
1
Kryt skenera
1
1
Indikátor množstva papiera
2
2
Tlačidlo odomknutia
ovládacieho panela
5
6
7
8
9
1
Kryt podávača dokumentov pre
obojstranné skenovanie
1
2
Držadlo zásobníka
Tray 1
Tlačidlo uvoľnenia
viacúčelového zásobníka
a. Voliteľná funkcia
1. Úvod
22
Prehľad zariadenia
11
12
Pohľad zvnútra
Pohľad zozadu
1
1
Tonerová kazeta
2
Zobrazovacia jednotka
3
Viacúčelový podporný zásobník
4
Vodiace lišty šírky papiera na viacúčelovom zásobníku
Aby ste videli zobrazovaciu jednotku, je potrebné odobrať zásobník tonera.
Bezdrôtové pripojenie//NFC
6
a
súprava kryt konektora
Sieťový port
2
Rukoväť zadného krytu
7
EDI port pre čítačku kariet
3
Zadný kryt
8
Port USB
4
Zásuvka externého telefónu
(EXT.)
9
5
Zásuvka telefónnej linky (LINE)
10
Hlavný vypínač
Zásuvka napájania
a. Voliteľná funkcia.
1. Úvod
23
Ovládací panel – prehľad
13
Pri používaní displeja používajte len prsty. Ak by ste použili ostré pero
alebo čokoľvek iné, displej by sa mohol poškodiť.
Ovládací panel
14
Upravenie sklonu ovládacieho panela
Skon ovládacieho panela môžete upraviť tak, aby sa vám s ním pohodlne
pracovalo. Pozrite obrázok nižšie.
V prípade premiestňovania alebo ukladania zariadenia stlačte tlačidlo
odomknutia, aby ste sklopili ovládací panel. Tlačidlo odomknutia sa
nachádza v hornej časti ovládacieho panela.
1
Displej
2
a. LED kontrolka
napájania
b.
Tlačidlo
(Napájanie/
Prebudenie)
3
Stavová LED
kontrolka
Zobrazuje aktuálny stav zariadenia a výzvy počas
prevádzky. Nastavenia v ponukách môžete
jednoducho meniť pomocou displeja.
Zobrazuje stav napájania zariadenia.
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Keď svieti
modrá LED kontrolka, zariadenie je zapnuté a
môžete ho používať. Ak chcete zariadenie vypnúť,
toto tlačidlo stlačte na viac ako dve sekundy.
Následne sa zobrazí potvrdzujúce okno.
Zobrazuje stav tlačiarne (pozrite „Informácie o
funkcii LED kontroliek“ na strane 27).
1. Úvod
24
Pripojenie sieťového kábla
Toto zariadenie má zabudovanú kartu sieťového rozhrania. Zariadenie
môžete pomocou sieťového kábla pripojiť do siete.
1. Úvod
25
Zapnutie zariadenia
Používajte len napájací kábel dodaný so zariadením. Inak by mohlo
dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo požiaru.
• Keď je zariadenie zapnuté, prípadne po tlači, môžu byť niektoré časti
vnútri zariadenia horúce. Pri vykonávaní činností vnútri zariadenia
dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
• Keď je zariadenie zapnuté alebo zapojené do elektrickej siete,
nerozoberajte ho. V opačnom prípade by vás mohol zasiahnuť
elektrický prúd.
Zariadenie najprv pripojte do elektrickej siete.
• Ak zariadenie vypnete priamo pomocou vypínača, mohlo by to mať
za následok problém s pevným diskom v zariadení.
Zariadenie tiež môžete zapnúť stlačením tlačidla
(Napájanie/
Prebudenie)
1. Úvod
26
Informácie o funkcii LED kontroliek
Farba LED kontrolka stavu indikuje aktuálny stav zariadenia.
• V závislosti od modelu alebo krajiny nie sú k dispozícii niektoré LED kontrolky (pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 24).
• Ak chcete vyriešiť problém, pozrite si oznámenie o chybe a zodpovedajúce pokyny, ktoré nájdete v časti na riešenie problémov.
• Chybu môžete odstrániť aj pomocou pokynov v okne programu Samsung Printer Status.
• Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisu.
15
LED kontrolka Stav
Stavová
Vypnuté
Opis
• Zariadenie je v režime off-line.
• Zariadenie je v úspornom režime.
Modrá
Svieti
Zariadenie je v režime on-line a pripravené na používanie.
Bliká
Fax
Zariadenie odosiela alebo prijíma faxy.
Copy
Zariadenie kopíruje dokumenty.
Scan
Zariadenie skenuje dokumenty.
Print
• Keď LED kontrolka stavu pomaly bliká, zariadenie prijíma dáta z počítača.
• Keď LED kontrolka stavu rýchlo bliká, zariadenie tlačí dáta.
1. Úvod
27
Informácie o funkcii LED kontroliek
Stavová
Červená
Svieti
Opis
• Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnostia. Odporúča sa vymeniť kazetu s tonerom za novú.
• Zasekol sa papier.
• Kryt je otvorený. Zatvorte kryt.
• V zásobníku nie je papier. Vložte papier do zásobníka.
• Zariadenie prestalo fungovať z dôvodu vážnej chyby. Skontrolujte oznam na displeji.
• Zobrazovacia jednotka už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnostia. Odporúčame vymeniť zobrazovaciu jednotku.
Bliká
• Vyskytla sa nepatrná chyba a zariadenie čaká na jej odstránenie. Skontrolujte oznam na displeji. Po odstránení problému bude
zariadenie pokračovať v pôvodnej úlohe.
• Blíži sa koniec životnosti tonerovej kazety alebo zobrazovacej jednotkya. Objednajte si novú tonerovú kazetu alebo zobrazovaciu
jednotku. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť opätovným rozložením tonera.
a. Predpokladaná životnosť kazety znamená očakávanú alebo odhadovanú životnosť kazety, ktorá poukazuje na priemernú kapacitu výtlačkov a zodpovedá požiadavkám normy ISO/
IEC 19752. Počet strán závisí od podmienok prostredia prevádzky, miery pokrytia strán tlačou, dĺžky prestávok medzi tlačou, obrázkov a typu a veľkosti používaného média.
Skontrolujte správu na displeji. Postupujte podľa inštrukcií v správe alebo podľa kapitoly s riešeniami problémov. V prípade pretrvávania problému sa
obráťte na odborný servis.
1. Úvod
28
Informácie o funkcii LED kontroliek
16
LED kontrolka napájania
Farba LED kontrolka stavu indikuje aktuálny stav zariadenia.
Stav
Vypnuté
Modrá
Opis
Zariadenie je v režime off-line.
Svieti
Zariadenie je v režime on-line a pripravené na používanie.
Bliká
Zariadenie je v úspornom režime. Automaticky sa zapne po prijatí údajov alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
Skontrolujte správu na displeji. Postupujte podľa inštrukcií v správe alebo podľa kapitoly s riešeniami problémov . V prípade pretrvávania problému sa
obráťte na odborný servis.
1. Úvod
29
Displej a užitočné ponuky
Príklad:
17
Pohyb v ponuke
Množstvo funkcií zariadenia si môžete prostredníctvom ponuky a widgetov
prispôsobiť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. K funkciám pristupujete
posúvaním v dostupných zobrazených ponukách.
•
Ak chcete posunúť widget, na hlavnej obrazovke sa ho dotknite a
podržte ho.
•
Ak chcete zobraziť vyskakovaciu ponuku možností, dotknite sa poľa a
podržte ho.
Potiahnutie
Výrazy v príručke
Zľahka potiahnite prstom po displeji.
Príklad:
Klepnutie
Zľahka sa dotknite displeja a dajte prst preč z displeja.
•
Potiahnutím prsta nahor alebo nadol po hlavnej obrazovke alebo
ponuke sa posúvate.
Príklad:
•
Klepnutím na zobrazenú klávesnicu zadajte znaky alebo iný text.
•
Klepnutím na položku ponuky ju zvolíte.
•
Klepnutím na ikonu aplikácie spustíte danú aplikáciu.
Posúvanie
Dotknite sa a podržte ikonu, potom nakloňte zariadenie doľava alebo
doprava.
Dotknutie a podržanie
Zľahka sa dotknite a podržte prst na displeji.
1. Úvod
30
Displej a užitočné ponuky
Príklad:
•
Applications (
): Otvorenie zobrazenia, v ktorom sú
zobrazené všetky aplikácie.
•
Search (
Posúvanie použite na presunutie ikon z hlavnej obrazovky alebo z
ponuky aplikácie na iné stránky.
Príkazové tlačidlá
•
3
(späť): Návrat na predchádzajúce zobrazenie, možnosť alebo
krok.
•
Klepnutím na
): Otvorenie zobrazenia vyhľadávania.
(späť) sa vrátite do ponuky nastavení.
18
Prehľad hlavnej obrazovky
(domov): Prechod na hlavné zobrazenie.
•
•
•
(posledné): Zobrazenie naposledy použitých aplikácií.
Rýchle spustenie: Prispôsobiteľné tlačidlo. Možnosti nájdete v ďalšej
časti.
Pridanie do rýchleho spustenia
1
Na displeji klepnite na ikonu Settings (
Settings > Quick Launch.
2
Zvoľte požadovanú funkciu rýchleho spustenia.
•
None: Ikona sa nezobrazí.
•
Screen Capture (
obrazového súboru.
) > Display > More
Hlavná obrazovka je východiskový bod pre množstvo aplikácií a funkcií.
Môžete si ju prispôsobiť ikonami aplikácií, skratkami a widgetmi, a získať
tak okamžitý prístup k informáciám a aplikáciám. Klepnutím na ikonu
môžete kedykoľvek otvoriť predvolenú stránku. V závislosti od možností
alebo modelu zariadenia sa môžu obrázky zobrazení na displeji zobrazené
v tejto používateľskej príručke odlišovať od vášho zariadenia.
V závislosti od nastavení overovania sa môže stať, že používatelia
zariadenia budú musieť zadať ID a heslo. Ak je aktivovaná takáto
možnosť, zariadenie môžu používať len používatelia, ktorí majú
na zariadení autorizované ID a heslo. Obráťte sa na správcu
zariadenia.
): Zachytenie aktuálneho zobrazenia do
1. Úvod
31
Displej a užitočné ponuky
Pohyb v rámci hlavnej obrazovky
1
Z ľubovoľného miesta klepnite na ikonu
naposledy použitými aplikáciami.
, čím otvoríte okno s
Pri počiatočnom nastavení má zariadenie tri základné zobrazenia. Ikony
aplikácií môžete umiestniť na ľubovoľnú stránku.
2
Klepnutím na ikonu aplikácie v tomto okne aplikáciu otvoríte.
19
Na hlavnej obrazovke potiahnite prstom doľava alebo doprava. Hlavná
obrazovka sa nachádza v strede a na každej strane sa nachádzajú
ďalšie tri stránky.
Prispôsobenie hlavnej obrazovky
Hlavnú obrazovku môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovala vašim
potrebám.
Pohyb v ponukách aplikácií
Pri predvolenom nastavení má zariadenie na hlavnej obrazovke niekoľko
ponúk aplikácií. Ak sa chcete dostať ku všetkým ponukám aplikácií a
widgetom, klepnite na ikonu
potiahnite prstom doľava alebo doprava.
Vytvorenie skratiek
Skratky sa odlišujú od widgetov. Zatiaľ čo widgety umožňujú len spustiť
aplikácie, skratky umožňujú spustiť aplikácie a aktivovať funkcie a úkony.
Pridanie skratky z hlavnej obrazovky
Na hlavnej obrazovke potiahnite prstom doľava alebo doprava. Hlavná
obrazovka sa nachádza v strede.
Prístup k naposledy použitým aplikáciám
Ľubovoľnú aplikáciu, ktorú ste nedávno použili, môžete jednoducho
vyhľadať.
1
2
Klepnutím na ikonu
prejdite na hlavnú obrazovku.
Dotknutím a podržaním hlavnej obrazovky zobrazte zoznam
dostupných skratiek, z ktorých si vyberiete.
•
Set wallpaper
-
Home Screen : Nastavenie tapety pre Home Screen.
1. Úvod
32
Displej a užitočné ponuky
-
-
•
Login Screen : Nastavenie tapety pre Login Screen. Na
používanie tejto funkcie sa budete musieť prihlásiť ako
správca .
Home and Login Screens : Nastavenie tapety pre obe
zobrazenia. Na používanie tejto funkcie sa budete musieť
prihlásiť ako správca.
Vymazanie skratky
1
2
Apps, XOA Apps, Widgets and Programs : Umiestnenie
aplikácií, aplikácií XOA, widgetov a ikon programov na hlavnú
obrazovku.
•
Folder : Vytvorenie priečinka na hlavnej obrazovke.
•
Page : Pridanie ďalšej stránky do hlavnej obrazovky.
Pridanie skratky z ponuky Apps
1
2
3
4
Klepnutím na ikonu
5
Potiahnite skratku na požadované miesto na obrazovke a pustite ju.
Ak ju chcete presunúť na inú stránku, pretiahnite skratku cez okraj
obrazovky, až kým sa nedostanete na požadovanú stránku.
Klepnutím na ikonu
prejdite na hlavnú obrazovku.
Dotknite sa skratky a podržte ju, kým sa nebude dať presunúť.
Skratku môžete posúvať a umiestniť do koša, obe položky sa
zobrazia načerveno.
Týmto úkonom sa neodinštaluje program, iba sa odstráni skratka z
hlavnej obrazovky.
Pridávanie a odstraňovanie widgetov
Widgety sú samostatné aplikácie, ktoré sa nachádzajú na karte widgetov a
na ľubovoľnej stránke hlavnej obrazovky. Na rozdiel od skratiek sa widgety
zobrazujú ako aplikácie na obrazovke.
zobrazte aktuálne aplikácie.
Pridanie widgetu
Posúvajte sa v zozname a nájdite požadovanú aplikáciu.
Dotknite sa a podržte ikonu aplikácie. Vytvorí sa tak skratka k
aplikácii a zobrazí sa hlavná obrazovka.
1
2
3
4
Klepnutím na ikonu
Klepnite na ikonu
obrazovky.
prejdite na hlavnú obrazovku.
a klepnite na položku Widget v hornej časti
Posúvajte sa v zozname a nájdite požadovaný widget.
Dotknite sa a podržte ikonu widgetu. Vytvorí sa tak kópia widgetu a
otvorí sa hlavná obrazovka.
1. Úvod
33
Displej a užitočné ponuky
5
Potiahnite widget na požadované miesto na obrazovke a pustite ho.
Ak chcete widget presunúť na inú stránku, potiahnite ho na okraj
obrazovky, až kým sa nedostanete na požadovanú stránku.
Odstránenie widgetu
1
2
Zmena tapety
Môžete prispôsobiť tapetu (pozadie) základných obrazoviek.
1
Na ľubovoľnej základnej obrazovke sa dotknite a podržte prázdnu
oblasť obrazovky a následne zvoľte možnosť Set wallpaper.
2
V okne, ktoré sa objaví, klepnite na jednu z nasledovných možností.
Dotknite sa widgetu a podržte ho, kým sa nebude dať presunúť.
Skratku môžete posúvať a umiestniť do koša, obe položky sa
zobrazia načerveno.
Týmto úkonom sa neodinštaluje widget, iba sa odstráni kópia z hlavnej
obrazovky.
Presúvanie ikon v ponuke Apps
1
2
3
4
Klepnutím na ikonu
prejdite na hlavnú obrazovku.
Klepnutím na ikonu
zobrazte aktuálne aplikácie.
3
•
Home Screen : Nastavenie tapety pre Home Screen.
•
Login Screen : Nastavenie tapety pre Login Screen. Na
používanie tejto funkcie sa budete musieť prihlásiť ako správca .
•
Home and Login Screens: Nastavenie tapety pre obe
zobrazenia. Na používanie tejto funkcie sa budete musieť
prihlásiť ako správca.
V nasledovnom okne, ktoré sa objaví, klepnite na jednu z
nasledovných možností.
•
Gallery: Výber tapety spomedzi fotografií a obrázkov v galérii
zariadenia.
Klepnite na kartu Apps v hornej časti obrazovky (ak ešte nie je
zvolená).
Môžete zvoliť ľubovoľné obrázky na USB zariadení alebo v priečinku
"BOX > Download".
Pretiahnite ikonu na požadované miesto na obrazovke a pustite ju.
Ak ju chcete presunúť na inú stránku, pretiahnite ikonu cez okraj
obrazovky, až kým sa nedostanete na požadovanú stránku.
•
Live wallpapers: Vyberte animovaný obrázok.
•
Wallpapers: Výber spomedzi viacerých zabudovaných
statických obrázkov.
1. Úvod
34
Displej a užitočné ponuky
4
Zvoľte tapetu a klepnite na Set wallpaper alebo Cancel.
21
Stav úlohy
20
Panel oznámení
Panel oznámení obsahuje rozbaľovací zoznam zobrazujúci informácie o
aktuálne bežiacich procesoch, stave tonera, jase zobrazenia a posledných
oznámeniach.
Keď na hlavnej obrazovke klepnete na Job Status alebo Apps, na
obrazovke sa uvedie Current Job, Completed Job, Secure Print, Secure
Fax a Active Notice.
Aktuálna úloha
Zobrazí zoznam vykonávaných a čakajúcich úloh.
Dokončená úloha
Zobrazí sa zoznam dokončených úloh, vrátane informácií o úlohách, pri
ktorých sa vyskytla chyba.
Zabezpečená tlač/fax
Zobrazí zoznam zabezpečených úloh. V prípade zabezpečenej tlače
musíte zadať ID a Password nastavené v ovládači tlačiarne. V prípade
zabezpečeného faxu musíte zadať Password.
Na hlavnej obrazovke sa dotknite a podržte panel oznámení, kým sa
nezobrazí rozbaľovací zoznam; ten potom potiahnutím nadol rozbaľte.
Aktívne upozornenia
Zobrazenie všetkých chybových hlásení a kódov, ktoré sa vyskytli.
1. Úvod
35
Displej a užitočné ponuky
Príkazové tlačidlá
22
Counter
Tlačidlo
Môžete skontrolovať, koľko strán/úloh sa vytlačilo, skopírovalo,
naskenovalo a odfaxovalo. Počítadlo môžete skontrolovať podľa
zariadenia alebo používateľov.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Counter alebo Apps.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na kartu Information > Usage Counters (pozrite „Counter“ na
strane 36).
All
Názov
Opis
Quick Menu
Otvorenie ponuky rýchleho nastavenia.
Search
Vyhľadanie požadovanej ponuky alebo
aplikácie.
Print
Môžete vytlačiť správu o počítadle využitia.
My Program
Otvorenie zoznamu aplikácií, ktoré ste
pridali.
období
Zvolenie intervalu kontroly počítadla.
From, To
Nastavenie intervalu kontroly počítadla.
Informácie o ponuke Counter
•
Total Usage: Jednotlivé kategórie ukazujú počet použití podľa druhov
úlohy ( Print, Copy, Fax Print, Report, Total ).
-
Všetko: Klepnite a zvoľte
•
Send Usage: Zobrazenie počtu úloh Send ( Email, SMB, FTP, USB,
PC, Others).
•
Fax Send Usage(PSTN): Zobrazenie počtu použitia funkcie odoslania
faxu.
1. Úvod
36
Displej a užitočné ponuky
•
User Usage (Len prihlásený používateľ): Jednotlivé kategórie ukazujú
použitie tlače podľa používateľa.
Aplikácia Help poskytuje informácie o ponukách a funkciách zariadenia.
Pomocou ľavej časti obrazovky prejdte k aplikácii Help. Na prechádzanie
témami pomocníka môžete použiť aj nadpisy pod každou časťou.
Ak chcete používať funkciu User Usage, musíte zvoliť Application
Authentication a Standard Accounting Only z ponuky Settings >
Admin Settings > Security > Mode alebo Method na hlavnej
obrazovke alebo v ponuke Apps.
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Help alebo Apps.
Zobrazí sa obrazovka Help.
2
Zvoľte tému a postupujte podľa pokynov.
23
Kliknite na tlačidlo
USB
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej sa
chcete dozvedieť viac.
Ak chcete použiť funkciu USB, klepnite na hlavnej obrazovke na Box >
USB alebo Apps.
25
Ak chcete používať túto funkciu, musíte vložiť zariadenie USB do USB
portu na zariadení.
24
Help
Moja stránka
Aplikácia My Page slúži na jednoduchú zmenu informácií a nastavení vo
vašom profile. V profile My Page sú uložené kontaktné informácie spolu s
vašimi osobnými nastaveniami. Tieto nastavenia môžete použiť na
prispôsobenie zariadenia podľa svojich potrieb a spôsobu používania.
Pomocník poskytuje online informácie a odpovede na otázky týkajúce sa
zariadenia.
1. Úvod
37
Displej a užitočné ponuky
Ak chcete použiť túto funkciu, klepnite na hlavnej obrazovke na My Page
alebo Apps.
Tlačidlo
Názov
Opis
Sub menu
(Action
overflow)
Otvorenie podponuky.
Change
Password
Slúži na zmenu hesla.
Profile Image
Umožňuje zvoliť obrázok pre profil.
Informácie o ponuke My Page
Umožňuje upraviť rôzne nastavenia a uľahčiť prácu so zariadením.
•
Príkazové tlačidlá
Tlačidlo
Názov
Personalization
-
Opis
Quick Menu
Otvorenie ponuky rýchleho nastavenia.
Search
Vyhľadanie požadovanej ponuky alebo
aplikácie.
My Program
Otvorenie zoznamu aplikácií, ktoré ste
pridali.
•
Usage: Na grafe frekvencie používania sa zobrazuje, koľko
dokumentov ste vytlačili, kopírovali, faxovali alebo odoslali.
Informácie o kvóte indikujú, ako sa približujete k svojim kvótam
používania.
Apps Settings
-
+Me Setting: Nastavenie +Me Setting určuje, či má zariadenie
odosielať informácie o používaní do Boxu alebo inde. Môžete určiť,
kam sa odošlú informácie o používaní.
-
Send Feedback: Nastavenie Send Feedback určuje, či má
zariadenie odosielať informácie o používaní výrobcovi. Odosielanie
spätnej väzby pomáha výrobcovi vylepšovať zariadenie
prostredníctvom aktualizácií alebo záplat.
1. Úvod
38
Informácie o vyskakovacej klávesnici
Pomocou vyskakovacej klávesnice na displeji môžete zadávať písmená,
číslice alebo špeciálne symboly. Táto klávesnica používa kvôli
jednoduchosti používania rozloženie QWERTY.
Keď sa dotknete oblasti pre zadávanie, na displeji sa vynorí klávesnica. Na
klávesnici sa na začiatku zobrazujú malé písmená.
•
Režim ABC (
): Klepnutím na toto tlačidlo vrátite usporiadanie
klávesnice na predvolené klávesy s písmenami. Pomocou tlačidla Shift
(
•
) prepínate medzi malými a veľkými písmenami.
Medzerník (
): Klepnutím na toto tlačidlo
zadáte medzeru.
•
Tlačidlo Shift (
): Ak chcete zadať jedno veľké písmeno, klepnite
na toto tlačidlo. Ak chcete prepnúť na veľké písmená, klepnite na toto
tlačidlo dva razy.
•
Režim symbolov/číslic (
): Na toto tlačidlo klepnite, ak chcete
zadávať čísla, symboly a emotikony.
1. Úvod
39
Lokálna inštalácia ovládača
Zariadenie je lokálne pripojené vtedy, ak je priamo napojené na Váš počítač
pomocou kábla. Ak je zariadenie pripojené na sieť, vynechajte dolu
uvedené kroky a prejdite na pokyny pre inštaláciu ovládača zariadenia
pripojeného do siete.
• Inštalačné okno zobrazené v tejto Používateľská príručka sa môže
líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.
• Používajte kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m.
1. Úvod
40
Lokálna inštalácia ovládača
26
Windows
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie a kliknite na Next.
4
Zvoľte USB na obrazovke Printer Connection Type a kliknite na
Next.
5
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Na obrazovke Štart systému Windows 8
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
•
Pre Windows 8,
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Kľúčové tlačidlá
zvoľte položky Hľadať > Aplikácie a vyhľadajte položku
Spustiť. Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“
uveďte písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a
kliknite na tlačidlo OK.
• Ak je počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky
preberie z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete
ovládač V4 prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti
Samsung, www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora
alebo na stiahnutie.
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Store. Aby ste mohli používať obchod Windows Store,
musíte mať vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
1 Na paneli Kľúčové tlačidlá zvoľte položku Hľadať.
2 Kliknite na položku Store.
3 Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
4 Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká
operácia sa má s diskom vykonať.“, kliknite na okno a zvoľte
možnosť Run Setup.exe.
1. Úvod
41
Lokálna inštalácia ovládača
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha, môžete ho prevziať z webovej
stránky spoločnosti Samsung, www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie.
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom.
1
2
3
27
Mac
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet a či je zapnutý.
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Prostredníctvom kábla USB prepojte počítač so zariadením.
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
•
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii hľadanie.
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
6
7
Kliknite na možnosť Continue.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
1. Úvod
42
Lokálna inštalácia ovládača
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK (alebo Install Software).
11
Kliknite na tlačidlo Add Printer, zvoľte svoju tlačiareň a pridajte ju do
zoznamu tlačiarní.
12
13
Kliknite na možnosť Continue.
Zvoľte možnosť USB Connected Printer v zobrazení Printer
Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
28
Linux
Aby ste si mohli softvér tlačiarne pre operačný systém Linux nainštalovať,
z webovej lokality spoločnosti Samsungho musíte najprv prevziať (http://
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
Inštalácia ovládača Jednotného Linux
Musíte sa prihlásiť ako nadradený používateľ (root), aby ste si mohli
nainštalovať’ softvér zariadenia. Ak nie ste nadradený používateľ,
požiadajte o pomoc správcu systému.
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
1
2
3
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
4
5
Rozbaľte balík.
Do systému skopírujte balík Unified Linux Driver.
Spustite program Terminal a otvorte priečinok, do ktorého ste
skopírovali balík.
Prejdite do priečinka uld.
1. Úvod
43
Lokálna inštalácia ovládača
6
Vykonajte príkaz „./install.sh“ (Ak nie ste prihlásený ako
administrátor, príkaz vykonajte s príkazom „sudo“ v tvare „sudo ./
install.sh“)
7
8
Pokračujte v inštalácii.
9
10
11
Po dokončení inštalácie spustite nástroj na tlač (Prejdite do System
> Administration > Printing alebo vykonajte príkaz „systemconfig-printer“ v aplikácii Terminal).
Kliknite na tlačidlo Add.
Zvoľte svoju tlačiareň.
Kliknite na tlačidlo Forward a pridajte ju do systému.
1. Úvod
44
Preinštalujte ovládač tlačiarne
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, postupujte podľa nižšieuvedených
krokov a znovu ho nainštalujte.
4
Vložte softvérové CD do Vašej CD-ROM mechaniky a znova
nainštalujte ovládač (pozrite „Lokálna inštalácia ovládača“ na strane
40).
29
Windows
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Softvér.
•
Pre Windows 8,
1 Na paneli Kľúčové tlačidlá zvoľte položky Hľadať >
Aplikácie.
2 Vyhľadajte položku Ovládací panel a kliknite na ňu.
3 Kliknite na položku Programy a súčasti.
4 Pravým tlačidlom kliknite na ovládač, ktorý chcete
odinštalovať a zvoľte možnosť Odinštalovať.
5 Postupujte podľa pokynov v okne.
3
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Na obrazovke Štart systému Windows 8
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
Postupujte podľa pokynov v okne.
Na obrazovke Štart kliknite na dlaždicu Odinštalovať softvér pre
tlačiareň Samsung.
• Ak nemôžete nájsť dlaždicu Samsung Printer Software,
odinštalovanie vykonajte v režime zobrazenia pracovnej plochy.
• Ak chcete odinštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu
> Odinštalovať > pravým tlačidlom kliknite na program, ktorý chcete
odstrániť > Odinštalovať a postupujte podľa pokynov v okne.
1. Úvod
45
Preinštalujte ovládač tlačiarne
30
31
Mac
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, odinštalujte ho a znovu
nainštalujte.
1
2
Otvorte priečinok Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
Ak chcete odinštalovať softvér tlačiarne, kliknite na tlačidlo
Continue.
3
Začiarknite program, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo
Uninstall.
4
5
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Linux
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, odinštalujte ho a znovu
nainštalujte.
1
2
Spustite program Terminal.
Prejdite do priečinka uld, ktorý ste rozbalili z balíka Unified Linux
Driver.
3
Vykonajte príkaz „./uninstall.sh“ (Ak nie ste prihlásený ako
administrátor, príkaz vykonajte s príkazom „sudo“ v tvare „sudo ./
uninstall.sh“)
4
Pokračujte v procese odstránenia inštalácie.
Po dokončení odinštalovania kliknite na tlačidlo Close.
Ak ste zariadenie už pridali, odstráňte ho z Print Setup Utility alebo
Print & Fax.
1. Úvod
46
2. Médiá a podávač
Táto kapitola vám poskytne informácie o vkladaní originálov a tlačových médií do zariadenia.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Vkladanie originálov
48
• Výber tlačového média
52
• Vkladanie papiera do zásobníka
53
• Tlač na špeciálne médiá
58
• Nastavenie formát papiera a typ
63
• Výber miesta výstupu
65
Vkladanie originálov
Na vloženie originálov na kopírovanie, skenovanie a faxovanie môžete
použiť sklo skenera alebo podávač dokumentov pre obojstranné
skenovanie (DSDF).
1
Otvorte DSDF.
1
Na sklenenú dosku skenera
Na skle skenera môžete originálne dokumenty kopírovať alebo skenovať.
Dosiahnuť môžete najlepšiu kvalitu skenovania, obzvlášť pri obrazoch
farebných alebo v odtieňoch sivej. Skontrolujte, či sa v podávači
dokumentov nenachádzajú žiadne originály dokumentov. Ak zariadenie
zistí, že v podávači dokumentov sa nachádza originálny dokument, dá mu
prednosť pred predlohou na skle skenera.
Príprava originálov
•
Nevkladajte papier väčší než 216 x 356 mm.
•
Pred vložením dokumentu skontrolujte, či prípadné lepidlo, atrament
alebo opravný lak sú úplne suché.
2. Médiá a podávač
48
Vkladanie originálov
2
Originál umiestnite na sklenenú dosku skenera lícom dole a
vyrovnajte ho s vodidlom v hornom ľavom rohu dosky.
• Otvorený DSDF by počas kopírovania nepriaznivo ovplyvnil kvalitu
kópie a spotrebu tonera.
• Prach na sklenenej doske vyvolá čierne škvrny na výtlačku. Udržujte
preto sklo vždy čisté.
• Ak kopírujete stránku z knihy alebo časopisu, zdvihnite DSDF, až
zarážka zachytí jeho závesy, a potom kryt zatvorte. Ak je kniha
alebo časopis hrubší než 30 mm, kopírujte s otvoreným krytom.
• Dávajte pozor, aby ste nepraskli sklenenú dosku. Mohli by ste sa
zraniť.
• Pri zatváraní DSDF nedávajte ruky na sklo skenera. DSDF by vám
mohol spadnúť na ruky a spôsobiť poranenie.
• Počas kopírovania a skenovania sa nepozerajte do svetla vnútri
skenera. Môže to poškodiť zrak.
3
Zatvorte DSDF.
2. Médiá a podávač
49
Vkladanie originálov
Do podávača dokumentov môžete vložiť maximálne 50 hárkov
2
V podávači dokumentov pre obojstranné
skenovanie (DSDF)
kancelárskeho papiera s hmotnosťou 75 g/m2 pre jednu úlohu.
1
Pred založením originálov prehnite alebo prefúknite zväzok papiera,
aby sa od seba oddelili jednotlivé strany.
2
Originály vložte do DSDF lícom nahor. Spodný okraj zväzku
originálov musí súhlasiť s veľkosťou papiera vyznačenou na
vstupnom zásobníku dokumentov.
Príprava originálov
•
Nevkladajte papier menší než 105 x 148 mm a väčší než 216 x 356 mm.
•
Aby nedochádzalo k zasekávaniu papiera, nízkej kvalite tlače
a poškodeniu zariadenia, nepokúšajte sa vkladať nasledujúce typy
papiera.
-
Kopírovací papier alebo papier s kopírovacou zadnou stranou
-
Kriedový papier
-
Pauzovací papier alebo tenký papier
-
Pokrčený papier alebo papier so záhybmi
-
Skrútený alebo stočený papier
-
Potrhaný papier
•
Pred založením odstráňte všetky zošívacie drôtiky a sponky.
•
Pred vložením dokumentu skontrolujte, či prípadné lepidlo, atrament
alebo opravný lak sú úplne suché.
•
Nevkladajte dokumenty na papieri rôznej veľkosti a hmotnosti.
•
Nevkladajte ani brožúry, letáky, transparentné fólie ani dokumenty,
ktoré majú iné neobvyklé vlastnosti.
2. Médiá a podávač
50
Vkladanie originálov
3
Vodidlá šírky dokumentu nastavte na veľkosť papiera.
Prach na skle DSDF môže na výtlačku vytvoriť čierne pruhy. Udržujte
preto sklo vždy čisté.
2. Médiá a podávač
51
Výber tlačového média
Zariadenie dokáže tlačiť na širokú škálu materiálov, ako je napríklad
obyčajný papier, obálky, štítky, priesvitný papier a podobne. Vždy
používajte tlačové médium, ktoré spĺňa požiadavky na použitie v zariadení.
3
Pokyny k voľbe tlačového média
Tlačové médiá, ktoré nespĺňajú pokyny uvedené v tejto používateľskej
príručke, môžu spôsobovať nasledujúce ťažkosti:
•
Znížená kvalita tlače.
•
Častejšie uviaznutie papiera.
•
Predčasné opotrebovanie zariadenia.
Vlastnosti papiera, ako je napríklad hmotnosť, zloženie, zrnitosť alebo
obsah vlhkosti, sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon zariadenia
a kvalitu výtlačkov. Tlačový materiál vyberajte podľa uvedených kritérií:
•
Typ, formát a hmotnosť tlačových médií pre toto zariadenie sú opísané
v špecifikácii tlačových médií (pozrite „Technické špecifikácie tlačových
médií“ na strane 264).
•
Požadovaný výstup: Vybrané tlačové médium by malo zodpovedať
účelom, na ktoré ho chcete použiť.
•
Jas: Niektoré tlačové médiá sú belšie ako ostatné a zabezpečujú
ostrejšie a sýtejšie obrázky.
•
Hladkosť povrchu: Hladkosť povrchu tlačového média ovplyvňuje
ostrosť tlače na papieri.
• Niektoré tlačové médiá spĺňajúce všetky zásady z tejto používateľskej
príručky môžu aj tak poskytovať neuspokojivé výsledky. Môže to byť
dôsledok vlastností listov, nevhodnej manipulácie, neprijateľnej teploty
a vlhkosti alebo ďalších premenných faktorov, ktoré nemožno ovplyvniť.
• Pred nákupom väčšieho množstva tlačového média skontrolujte, či médium
spĺňa požiadavky uvedené v tejto používateľskej príručke.
• Použitie tlačového média, ktoré nespĺňa tieto špecifikácie, môže spôsobiť
problémy alebo nutnosť opravy. Takéto opravy nie sú kryté zárukou
spoločnosti Samsung ani servisnými zmluvami.
• Množstvo papiera vloženého do zásobníka závisí od typu použitého média
(pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
• Dbajte na to, aby ste v zariadení nepoužili fotografický papier určený pre
atramentové tlačiarne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
• Použitie horľavých tlačových médií môže spôsobiť požiar.
• Používajte len vymedzené tlačové médiá (pozrite „Technické špecifikácie
tlačových médií“ na strane 264).
Použitie horľavých médií alebo ponechanie cudzích materiálov v
tlačiarni môže viesť k prehriatiu zariadenia a vo vzácnych prípadoch
môže nastať požiar.
Množstvo papiera vloženého do zásobníka závisí od typu použitého média
(pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
2. Médiá a podávač
52
Vkladanie papiera do zásobníka
4
Zásobník 1/voliteľný zásobník
2
Stlačte vodidlo šírky papiera a potiahnite ho na koniec zásobníka.
Do štandardného zásobníka vkladajte tlačové médiá, ktoré používate pri
väčšine tlačových úloh. Štandardný zásobník pojme maximálne 550 listov
obyčajného papiera (75 g/m2).
Môžete si zakúpiť voliteľný zásobník (pozrite „Dostupné príslušenstvo“ na
strane 250).
Používanie fotografického alebo poťahovaného papiera môže spôsobiť
problémy, ktoré vyžadujú opravu. Na takéto opravy sa nevzťahuje
záruka ani servisné zmluvy.
1
Vytiahnite zásobník.
1 Vodiaca lišta šírky papiera
3
Stlačte vodidlo dĺžky papiera a potiahnite ho na koniec zásobníka.
1 Vodiaca lišta dĺžky papiera
2. Médiá a podávač
53
Vkladanie papiera do zásobníka
4
Pred vložením papiera do zásobníka balík papiera prehnite
a prevetrajte, aby sa stránky od seba oddelili.
5
Vložte papier.
6
Po vložení papiera do zásobníka stlačte vodiace lišty šírky papiera
a posuňte ich na požadovaný formát papiera označený na spodku
zásobníka.
2. Médiá a podávač
54
Vkladanie papiera do zásobníka
• Ak chcete zabrániť deformácii médií, nezatláčajte vodiacu lištu šírky
papiera príliš tesne.
• Neprepĺňajte zásobník papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie
papiera. Uistite sa, že papier je pod vodidlom maximálnej kapacity
papiera vnútri zásobníka.
• Ak nenastavíte vodiacu lištu šírky papiera správne, môže dochádzať
k uviaznutiu papiera.
• Nepoužívajte pokrútený papier, pretože môže spôsobiť zaseknutie
papiera alebo jeho pokrčenie.
• Indikátor množstva papiera zobrazuje množstvo papiera v
zásobníku.
1 Plný
2 Prázdny
2. Médiá a podávač
55
Vkladanie papiera do zásobníka
7
Zasuňte zásobník naspäť do zariadenia.
•
Tlačové médiá musia byť vkladané lícom nahor, vrchný okraj ide do
viacúčelového zásobníka ako prvý a médiá sa ukladajú do stredu
zásobníka.
•
Aby nedochádzalo k zasekávaniu papiera a problémom s kvalitou
tlače, je potrebné vždy vkladať do zásobníka len podporovaný tlačový
materiál (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane
264).
•
Pred vložením pohľadníc, obálok a štítkov do viacúčelového zásobníka
vyrovnajte ich zvlnené okraje.
Keď tlačíte dokument, nastavte pre zásobník typ a formát papiera.
•
Pozrite „Nastavenie formát papiera a typ“ na strane 63.
Ak dochádza k problémom s podávaním papiera, skontrolujte, či papier
spĺňa špecifikácie média (pozrite „Technické špecifikácie tlačových
médií“ na strane 264). Potom vyskúšajte vkladať do viacúčelového
zásobníka listy papiera po jednom (pozrite „Tlač na špeciálne médiá“
na strane 58).
1
V prípade potreby otvorte viacúčelový zásobník a vytiahnite
predlžujúcu časť.
5
Viacúčelový zásobník
Viacúčelový zásobník slúži na držanie špeciálnych formátov a typov
tlačových médií, napríklad pohľadníc, poznámkových kariet a obálok.
Tipy pre používanie viacúčelového zásobníka
•
Do viacúčelového zásobníka vkladajte naraz vždy len tlačové médium
rovnakého typu, formátu a gramáže.
•
Predchádzajte zaseknutiu papiera. Ak sa vo viacúčelovom zásobníku
počas tlačenia nachádza ešte stále papier, nevkladajte tam ďalší.
Uvedené pokyny platia aj pre ostatné typy tlačových médií.
2. Médiá a podávač
56
Vkladanie papiera do zásobníka
2
Pred založením originálov prehnite alebo prefúknite zväzok papiera,
aby sa od seba oddelili jednotlivé strany.
3
Vložte papier.
4
Stlačte vodiace lišty šírky papiera vo viacúčelovom zásobníku a
nastavte ich podľa šírky papiera. Nepoužívajte prílišnú silu, inak by
sa papier ohol, čo by spôsobilo uviaznutie alebo vybočenie papiera.
5
Keď tlačíte dokument, nastavte pre viacúčelový zásobník typ a
formát papiera.
•
Pozrite si časť „Nastavenie formát papiera a typ“ na strane 63.
2. Médiá a podávač
57
Tlač na špeciálne médiá
Uvedená tabuľka obsahuje dostupné špeciálne médiá pre každý zásobník.
Zásobník 1
Doplnkový
zásobník
Viacúčelový
zásobník
Thin
●
●
●
Ak chcete zmeniť nastavenie tlače nastavené v zariadení, v aplikácii
SyncThru™ Web Service kliknite na kartu Settings > Machine Settings >
System > Input Tray (pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
Cotton
●
●
●
Color
●
●
●
Prípadne môžete nastavenie uskutočniť prostredníctvom ovládacieho
panela.
Preprinted
●
●
●
Recycled
●
●
●
Potom nastavte typ papiera v okne Predvoľby tlače > na karte Paper >
Paper Type (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 70).
Envelope
●
●
●
Labels
●
●
●
CardStock
●
●
●
Bond
●
●
●
Archive
●
●
●
LetterHead
●
●
●
Punched
●
●
●
Aby sa tlačilo bez chyby nesúladu papiera, nastavenie papiera v zariadení
a ovládači sa musia zhodovať.
Ak napríklad chcete tlačiť na štítky, vyberte položku Labels v menu Paper
Type.
Pri používaní špeciálnych médií odporúčame vkladať papier po
jednom. Pozrite si maximálny počet vkladaných médií pre každý
zásobník (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane
264).
Typy
(●: Podporované, Bez označenia: nepodporované)
Zásobník 1
Doplnkový
zásobník
Viacúčelový
zásobník
Plain
●
●
●
Thick
●
●
●
Typy
Thicker
●
2. Médiá a podávač
58
Tlač na špeciálne médiá
6
Typy médií sú zobrazené v Predvoľby tlače. Táto voľba typu papiera
umožňuje nastaviť typ papiera, ktorý sa bude vkladať do zásobníka.
Toto nastavenie sa zobrazuje v zozname, z ktorého môžete vybrať
požadovaný typ média. To Vám umožní získať' najlepšiu kvalitu
výsledku tlače. V opačnom prípade nemusí byť dosiahnutá
požadovaná kvalita tlače.
Obálka
Výsledok tlače na obálky závisí v značnej miere od kvality obálok.
Ak chcete tlačiť na obálku, umiestnite ju stranou s jazykom smerom nadol
a miestom pre známku vľavo hore.
•
Pri výbere obálok zohľadnite nasledujúce faktory:
-
Hmotnosť: Hmotnosť obálkového papiera nesmie presiahnuť
hodnotu 90 g/m2, v opačnom prípade môže dôjsť k zaseknutiu
papiera.
-
Zostavenie: Pred samotnou tlačou musia byť obálky vyrovnané, so
zvlnením menším než 6 mm a nesmú obsahovať vzduch.
-
Stav: Obálky nesmú byť pokrčené, odrené ani inak poškodené.
-
Teplota: Používajte obálky, ktoré sú odolné voči teplotám a tlaku
vznikajúcim vo vnútri zariadenia počas prevádzky.
2. Médiá a podávač
59
Tlač na špeciálne médiá
•
Používajte iba správne vyrobené obálky s ostrými a výraznými
prehybmi.
•
Nepoužívajte obálky so známkami.
•
Nepoužívajte obálky so sponami, patentkami, okienkami,
samolepiacim uzáverom alebo s inými syntetickými materiálmi.
•
Nepoužívajte poškodené ani nesprávne vyrobené obálky.
•
Uistite sa, že obruba na oboch koncoch obálky pokrýva celú časť až do
rohu obálky.
7
Štítky
Papier vložte tak, aby strana, na ktorú sa bude tlačiť, smerovala nadol.
Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte iba štítky určené pre
laserové zariadenia.
1 Prijateľné
2 Neprijateľné
•
•
•
Na obálkach s odnímateľnou páskou alebo s viac ako jedným
uzáverom, ktorý sa prekladá cez uzatvárací pás, musí byť použité
lepidlo, ktoré je odolné voči teplote fixácie v zariadení počas
0,1 sekundy (teplota približne 170 °C). Ďalšie uzávery a pásiky môžu
spôsobiť zvlnenie, pokrčenie alebo uviaznutie obálok v zariadení
a môžu dokonca poškodiť fixačnú jednotku.
Ak chcete získať najlepšiu kvalitu tlače, umiestnite okraje najmenej
15 mm od hrán obálok.
•
Pri výbere štítkov zohľadnite nasledujúce faktory:
-
Lepidlá: Lepidlo musí byť stabilné pri teplote fixácie v zariadení
(teplota približne 170 °C) po dobu 0,1 sekundy.
-
Usporiadanie: Používajte len štítky s neodkrytým podkladom
medzi jednotlivými štítkami. Štítky by sa mohli z podkladu odlepiť
a vážne zablokovať zariadenie.
-
Pokrútenie: Pred tlačou musia byť štítky vyrovnané a so zvlnením
menším než 13 mm vo všetkých smeroch.
Nevykonávajte tlač na oblasti, v ktorých sa dotýkajú obruby obálky.
2. Médiá a podávač
60
Tlač na špeciálne médiá
-
Stav: Nepoužívajte štítky, ktoré sú pokrčené, odlepujú sa
od podkladu alebo obsahujú bubliny.
•
Uistite sa, že medzi štítkami nie je žiadna odkrytá plocha s lepidlom.
Odkryté oblasti by mohli pri tlači spôsobiť odlepenie štítkov od podkladu
a následné uviaznutie papiera v zariadení. Odkryté lepidlo môže
poškodiť aj časti zariadenia.
•
Nevkladajte do zariadenia viackrát rovnaký hárok so štítkami. Podklad
lepidla je určený len na jeden prechod zariadením.
•
Nepoužívajte štítky odlepujúce sa od podkladu, pokrčené štítky, štítky
obsahujúce bubliny ani inak poškodené štítky.
•
Nevkladajte papier, ktorý nemá medzeru medzi štítkami idúcimi
rovnakým smerom, akým sa papier podáva. V opačnom prípade by sa
papier mohol zasekávať.
8
Štítkový papier/Papier vlastnej veľkosti
•
Netlačte na médiá menšie než 98 mm na šírku alebo 148 mm na dĺžku.
•
V softvérovej aplikácii nastavte okraje minimálne na 6,4 mm od
koncových častí materiálu.
2. Médiá a podávač
61
Tlač na špeciálne médiá
9
Predtlačený papier
Ak vkladáte potlačený papier, potlačená strana by mala byť otočená nahor
a nepokrútený okraj by mal byť vpredu. Ak dochádza k problémom
s podávaním papiera, skúste papier obrátiť. Majte na pamäti, že v tomto
prípade nie je zaručená kvalita tlače.
•
Hlavičkový papier musí byť vytlačený atramentom odolným proti
vysokým teplotám, ktorý sa nerozpustí, nevyparí a nebude produkovať
nebezpečné výpary, ak je vystavený fixačnej teplote zariadenia počas
0,1 sekundy (asi 170 °C).
•
Atrament na predtlačenom papieri musí byť nehorľavý a nesmie mať
nepriaznivý vplyv na tlačové valce zariadenia.
•
Pred vložením predtlačeného papiera sa uistite, že použitý atrament je
kompatibilný s laserovými tlačiarňami.
2. Médiá a podávač
62
Nastavenie formát papiera a typ
Aby sa tlačilo bez chyby nesúladu papiera, nastavenie papiera v zariadení
a ovládači sa musia zhodovať.
Ak chcete zmeniť nastavenie tlače nastavené v zariadení, v aplikácii
SyncThru™ Web Service kliknite na kartu Settings > Machine Settings >
System > Input Tray (pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
10
Nastavenia zásobníka
Ak chcete zmeniť podrobné nastavenia zásobníka, na displeji klepnite na
Settings > Tray Settings a zvoľte zásobník a požadované možnosti.
Prípadne môžete nastavenie uskutočniť prostredníctvom ovládacieho
panela.
Potom nastavte typ papiera v okne Predvoľby tlače > na karte Paper >
Paper Type (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 70).
Po vložení papiera do zásobníka nastavte na displeji formát a typ papiera.
•
Tray 1, MP Tray : Môžete nastaviť Paper Size a Paper Type.
•
Tray 2 : Môžete nastaviť Paper Size a Paper Type.
•
Paper Size: Umožňuje zmeniť formát papiera.
-
Môžete zmeniť zoznam papierov na displeji. Zoznamy papierov sú
rozdelené do typov papiera A/B a Letter dostupných v tomto
zariadení.
2. Médiá a podávač
63
Nastavenie formát papiera a typ
-
•
Ak nie je k dispozícii papier požadovaného formátu alebo
potrebujete použiť papier vlastného formátu, navigačnými šípkami
nastavte formát papiera. Pomocou položky Custom Size tiež
môžete nastaviť a uložiť vlastný formát. Vlastný formát môžete
zvoliť kedykoľvek je to potrebné.
V prípade nahradenia papiera môže dôjsť k strate časti obrazu.
•
Tray Confirmation Message: Keď vložíte papier do zásobníka,
môžete nastaviť, aby sa automaticky zobrazila potvrdzujúca správa.
Toto zariadenie dokáže automaticky rozpoznať niektoré formáty a typy
papiera. Ak chcete nastaviť formát a typ papiera alebo ak ich zariadenie
nedokáže zistiť, môžete nastaviť formát a typ papiera priamo
v potvrdzujúcom okne.
•
Tray Protection: Ak napríklad nastavíte zásobník 1 na možnosť On,
zásobník 1 bude z výmeny zásobníkov vylúčený.
Paper Type: Umožňuje zmeniť druh papiera.
Voľby
Potiahnutím prsta nahor alebo nadol sa posúvate medzi možnosťami.
•
Auto Tray Switch: Určite, či má tlačiareň pokračovať v tlači, ak zistí, že
papier nezodpovedá nastaveniu, alebo má tlač zastaviť. Napr., ak je v
zásobníkoch 1 aj 2 papier rovnakého rozmeru a papier v zásobníku 1
sa minie, zariadenie bude automaticky tlačiť na papier zo zásobníka 2.
•
Auto Continue: Táto možnosť vám umožňuje pokračovať v tlači, keď
rozmery papiera, ktoré ste nastavili, sa nezhodujú s papierom v
zásobníku. Keď je táto voľba aktivovaná, zariadenie pokračuje v tlači
s použitím papiera podobného alebo väčšieho formátu. Ak je táto voľba
deaktivovaná, zariadenie čaká, kým do zásobníka vložíte papier
požadovaného formátu.
•
Paper Substitution: Keď v zásobníku nie je dostupný papier
požadovaný pre tlačovú úlohu, táto funkcia vám umožňuje nahradiť ho
papierom podobného formátu. Napríklad, ak v zásobníku nie je
dostupný papier formátu Letter, zariadenie požadovaný papier nahradí
formátom A4.
Toto nastavenie funguje pre úlohy kopírovania a tlače, neovplyvňuje
faxové úlohy.
•
Tray Priority Settings: Môžete nastaviť prioritu zásobníka. Ak je prvým
nastavením zásobník 1, keď sa minie papier v druhom nastavení,
zariadenie bude automaticky tlačiť zo zásobníka 1.
2. Médiá a podávač
64
Výber miesta výstupu
Ak naraz tlačíte množstvo strán, povrch stredného zásobníka môže byť
horúci. Nedotýkajte sa povrchu výstupného zásobníka a zabráňte
deťom v prístupe do jeho blízkosti.
Odosielanie výtlačku do výstupného zásobníka patrí k predvoleným
nastaveniam zariadenia. Vytlačené strany sa ukladajú na výstupnú
podporu, ktorá im pomôže zarovnať sa. Otvorte výstupnú podperu.
Ak sú problémy s papierom vychádzajúcim z výstupného zásobníka,
napríklad nadmerné zvlnenie, skúste tlačiť do zadného krytu. Zadný
kryt umožňuje udržať len jeden hárok papiera naraz, nenechajte preto
na ňom hromadiť sa papier.
2. Médiá a podávač
65
3. Tlačiť
V tejto kapitole sú vysvetlené bežné tlačové úlohy.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Funkcie ovládača tlačiarne
67
• Základné funkcie tlače
68
• Otvorenie okna Tlačových predvolieb
70
• Použitie špeciálnych funkcií tlače
78
• Používanie pomôcky pre priamu tlač
87
• Zmena predvolených nastavení tlače
89
• Nastavenie zariadenia ako predvoleného
zariadenia
90
• Tlač do súboru (PRN)
91
• Tlač v systéme Mac
92
• Tlač v systéme Linux
94
• Tlač v systéme UNIX
96
Funkcie ovládača tlačiarne
PCL/PSa b/
• Postup v tejto kapitole vychádza zo systému Windows 7.
Funkcia
• Pozrite si operačné systémy, ktoré sú kompatibilné s vaším
zariadením (pozrite „Požiadavky na systém“ na strane 268).
Ovládače tlačiarne podporujú nasledujúce štandardné funkcie:
•
•
Výber možností pre orientáciu papiera, formát papiera, zdroj a typ
média.
Počet kópií
Máte tiež k dispozícii viacero špeciálnych funkcií tlače. Nasledujúca tabuľka
obsahuje všeobecný prehľad funkcií, ktoré ovládače tlačiarne podporujú:
Niektoré modely alebo operačné systémy nemusia podporovať určité
funkcie uvedené v nasledovnej tabuľke.
Funkcia
Windows
Mac
Prispôsobenie tlače
rozmerom strany
●
●
Zmenšená a zväčšená
tlač
●
●
Iný zdroj pre prvú stranu
●
●
Možnosti titulnej strany
●
Rastrová kompresia
●
Linux
Unix
●
●
●
●
●
●
●
(Len PCL)
Možnosti výstupu
●
●
Vodoznak
●
●
Prekrytia
●
(Len PCL)
Obojstranná tlač
(duplex)
PCL/PSa b/
PSb
XPSbc
●
●
PSb
XPSbc
Windows
Mac
Linux
Unix
Možnosť kvality
zariadenia
●
●
●
●
Tlač plagátov
●
●
Viacero strán na hárok
●
●
●
●
Tlač brožúr
●
a. Ovládač PostScript sa odporúča na najlepšiu kvalitu obrazu pri tlači z aplikácií založených
na technológii PostScript, ako napríklad Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe
Photoshop® atď.
b. Softvér prevezmite z webovej stránky Samsung a nainštalujte ho: (http://www.samsung.com
> nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na stiahnutie). Pred inštaláciou skontrolujte, či
operačný systém počítača podporuje softvér.
c. Ovládač tlačiarne XPS sa dá nainštalovať len v systéme Windows Vista alebo vo vyššej
verzii.
(●: Podporované, Bez označenia: nepodporované)
3. Tlačiť
67
Základné funkcie tlače
• Tlač z počítača Mac (pozrite „Tlač v systéme Mac“ na strane 92).
3
Zo zoznamu Výber tlačiarne vyberte svoje zariadenie.
• Tlač zo systému Linux (pozrite „Tlač v systéme Linux“ na strane 94).
• Tlač zo systému UNIX (pozrite „Tlač v systéme UNIX“ na strane 96).
Nasledovné okno Predvoľby tlače platí pre program Poznámkový blok v
systéme Windows 7. Vaše okno Predvoľby tlače sa môže odlišovať v
závislosti od používaného operačného systému alebo aplikácie.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Vyberte Tlačiť v ponuke Súbor.
V okne Tlačiť sa vyberajú základné nastavenia tlače, vrátane počtu
kópií a rozsahu tlače.
Ak chcete využiť funkcie tlačiarne, ktoré vám ponúka ovládač tlačiarne,
kliknite na Vlastnosti alebo Predvoľby v okne aplikácie Print a
zmeňte nastavenie tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
4
Ak chcete spustiť tlačovú úlohu, kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť
v okne Tlačiť.
3. Tlačiť
68
Základné funkcie tlače
1
Zrušenie tlačovej úlohy
Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade alebo tlačovom spooleri, môžete ju
zrušiť nasledovným spôsobom:
•
Toto okno môžete tiež spustiť jednoduchým dvojitým kliknutím na ikonu
zariadenia ( ) na paneli úloh systému Windows.
•
Tlačovú úlohu môžete zrušiť prostredníctvom položky Cancel Print v
okne programu Samsung Printer Status v počítači (pozrite „Používanie
aplikácie Samsung Printer Status“ na strane 184).
3. Tlačiť
69
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
Ak si zvolíte možnosť Predvoľby tlače, môže sa Vám objaviť výstražná
značka
, alebo
. Výkričník (
Snímka obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu.
) znamená, že určitú možnosť
môžete vybrať, ale neodporúča sa to. Symbol ( ) znamená, že
možnosť nie je možné vybrať kvôli nastaveniu alebo prostrediu
zariadenia.
1
2
3
4
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Vyberte Tlačiť v ponuke Súbor.
Zo zoznamu Výber tlačiarne vyberte ovládač vašej tlačiarne.
Kliknite na položku Vlastnosti alebo Predvoľby.
• Pred tlačou môžete použiť funkciu Eco, čím ušetríte papier a toner
(pozrite „Easy Eco Driver“ na strane 179).
• Pomocou tlačidla Printer Status môžete skontrolovať aktuálny stav
zariadenia (pozrite „Používanie aplikácie Samsung Printer Status“
na strane 184).
3. Tlačiť
70
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
2
3
Karta Obľúbené
Uvedené položky vám pomôžu vybrať preddefinované nastavenia.
Snímka obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Karta Basic
Na karte Basic môžete nastaviť rôzne možnosti tlače.
Orientation
Táto voľba vám umožňuje zvoliť smer, v ktorom sa má informácia vytlačiť
na stranu.
Layout Options
Táto voľba umožňuje zvoliť rôzne rozloženia dokumentu.
•
Single Page Per Side: Táto možnosť je základným rozložením.
Stránka sa vytlačí na jednu stranu papiera.
•
Multiple Pages Per Side: Pozrite si časť „Tlačiť viacero strán na jeden
hárok papiera“ na strane 78.
•
Poster Printing: Pozrite si časť „Tlač plagátov“ na strane 79.
•
Booklet Printing: Pozrite si časť „Tlač brožúr“ na strane 79.
•
Page Border: Táto voľba vám umožňuje vytlačiť dokument podľa
okrajovej línie. Táto možnosť nie je dostupná pri tlači Poster Printing a
Booklet Printing.
3. Tlačiť
71
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
Double-Sided Printing
Paper Options
Táto voľba vám umožní tlačiť na obe strany papiera (pozrite „Tlačiť na obe
strany papiera“ na strane 80).
•
Original Size: Táto voľba vám umožní zvoliť' reálnu veľkosť' papiera
originálu.
•
Output Size: Táto voľba Vám umožní nastaviť vašu tlačovú úlohu na
vybranú veľkosť papiera bez ohľadu na veľkosť originálu (pozrite
„Prispôsobenie vášho dokumentu vybranému formátu papiera“ na
strane 81).
4
Karta Paper
-
Základné špecifikácie spracovania papiera nastavíte pomocou možností na
karte Paper.
Copies
Táto voľba vám umožňuje vybrať počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť. Môžete
zvoliť 1 až 9 999 kópií.
Percentage: S týmto nastavením môžete zadaním požadovaného
percenta zmeniť veľkosť obsahu stránky, aby vyzeral na vytlačenej
strane väčší alebo menší (pozrite „Zmena percentuálnej veľkosti
strany“ na strane 81).
•
Source: Uistite sa, že položka Source je nastavená na zodpovedajúci
zásobník papiera. Pri tlači na špeciálne materiály, ako napríklad obálky
a priesvitné hárky, použite možnosť MP Tray.
•
Type: Táto možnosť Vám umožňuje nastaviť typ papiera, ktorý sa bude
vkladať do zásobníka. To vám umožní získat' najlepšiu kvalitu výsledku
tlače. V opačnom prípade nemusí byť dosiahnutá požadovaná kvalita
tlače.
•
Special Page: Toto nastavenie vám umožňuje vytvoriť špeciálne
stránky, napríklad prebaly. Do zoznamu môžete pridávať, odstraňovať
alebo aktualizovať nastavenia zvláštnych stránok. Táto možnosť je k
dispozícii iba vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL.
3. Tlačiť
72
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
Toner Save
5
Karta Graphics
Ak chcete upraviť kvalitu tlače podľa vašich špecifických potrieb, použite
možnosti karty Graphic.
Quality
Nastavenie Toner Save umožňuje používateľovi pri tlači konceptu
dokumentu šetriť toner. Zvoľte možnosť Off, ak chcete tlačiť v normálnom
režime, a možnosť On, ak chcete tlačiť s použitím menšieho množstva
tonera na stranu.
6
Karta Advanced
Čím je nastavenie vyššie, tým sú vytlačené znaky a grafika ostrejšie
a jasnejšie. Vyššie nastavenie môže mať za následok aj predĺženie času
potrebného na vytlačenie dokumentu.
Na karte Advanced môžete nastaviť rôzne možnosti tlače.
Font/Text
Watermark
Vyberte možnosť Clear Text , ak chcete text vytlačiť tmavšie než v bežnom
dokumente.
Pozrite „Používanie vodotlače“ na strane 82.
Vyberte možnosť All Text Black, ak chcete tlačiť úplne čiernou farbou, bez
ohľadu na farbu zobrazenú na obrazovke.
Overlay
Pozrite „Používanie prekrytia“ na strane 84.
Graphic Controller
Táto funkcia umožňuje používateľovi zvýrazniť okraje textu a jemné čiary a
vylepšiť tak čitateľnosť a zarovnať registráciu každého farebného kanála v
režime farebnej tlače.
3. Tlačiť
73
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
Output options
Job Accounting
•
Táto voľba vám umožňuje tlačiť s udeleným oprávnením.
Print Order: Tu môžete nastaviť poradie tlače strán. Možnosti Print
Odd Pages a Print Even Pages sú k dispozícii iba vtedy, ak používate
ovládač tlačiarne PCL.
•
Skip Blank Pages: Toto nastavenie vám umožňuje nastaviť, aby sa
prázdne stránky originálneho dokumentu nevytlačili.
•
Manual Margin: Táto možnosť umožňuje nastaviť okraje pri viazaní.
Okraje pri viazaní upravujú umiestnenie viazania. Ak používate ovládač
tlačiarne PS, táto možnosť nie je k dispozícii..
•
User permission: Ak označíte túto voľbu, tlačovú úlohu môžu spustiť
len používatelia s používateľským povolením.
•
Group permission: Ak označíte túto voľbu, tlačovú úlohu môžu spustiť
len skupiny so skupinovým povolením.
• Kliknite na otáznik (
) v pravom hornom rohu okna a následne
kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.
• Správcovia môžu povoliť evidenciu tlače a konfigurovať povolenia v
ovládacom paneli alebo v službe SyncThru™ Web Service.
Podrobnejšie informácie o nich sa dozviete v príručke správcu.
Ak kliknete na tlačidlo Reset, nastavenia v sekcii Advanced sa vrátia
na pôvodné hodnoty.
7
Security
Nájskôr dáta tlače zašifruje a potom ich odošle do zariadenia. Táto funkcia
chráni tlačové informácie, aby nedošlo k ohrozeniu dát na vašej sieti.
Funkcia Job Encryption je dostupná, len ak je nainštalovaný pevný disk.
Pevný disk sa používa na dešifrovanie tlačových dát.
Karta Eco
S kartou Eco môžete ušetriť tlačové zdroje a využívať tlač šetrnú k
životnému prostrediu. Ak zvolíte možnosť Eco Printing, na niektorých
nastaveniach uvidíte ekoobrázok (
). Niektoré možnosti nie sú v režime
Eco dostupné.
3. Tlačiť
74
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
Eco Options
•
Printer Default: Ak si zvolíte túto možnosť, táto funkcia bude
podmienená nastavením, ktoré ste si zadali na ovládacom paneli
zariadenia.
•
None: Disables this option.
•
Eco Printing: Aktivuje sa režim Eco. Zvoľte nastavenia Double-Sided
Printing, Layout a Skip Blank Pages, ktoré chcete v režime Eco
použiť. Ak nezmeníte nastavenia iných kariet, dokument sa vytlačí tak,
ako bolo nastavené v režime Eco.
•
• Výsledky sú vypočítané na základe toho, že celkový počet
vytlačeného papiera je sto bez prázdnej stránky, keď je režim eco
vypnutý.
Passcode: Ak správca nastaví na tomto zariadení možnosť OnForced v položke Default Eco Mode, režim Eco je vždy nastavený
podľa nastavení eco tohto zariadenia a možnosť Eco Options
ovládača tlačiarne je deaktivovaná. Ak chcete zmeniť vlastnosti tlače,
kliknite na Passcode a zadajte heslo alebo sa obráťte na správcu.
• Ďalšie informácie o výpočte koeficientu CO2, energie a spotreby
papiera získate od IEA(International Energy Agency), index
Ministerstva vnútra a komunikácie Japonska a na stránke
www.remanufacturing.org.uk. každý model má iný index.
• Spotreba energie v režime tlače sa vzťahuje na priemernú spotrebu
energie tohto zariadenia pri tlači.
• Skutočná hodnota ušetrených alebo znížených prostriedkov sa
môže líšiť v závislosti od použitého operačného systému, výkonu
počítača, softvéru, spôsobu pripojenia, typu média, formátu média,
zložitosti tlačovej úlohy, atď.
8
Karta Samsung
Result Simulator
Funkcia Result Simulator zobrazuje výsledky zníženia emisií oxidu
uhličitého, spotrebovanej elektriny a množstvo usporeného papiera v
súlade s nastavením, ktoré ste vybrali.
Ak chcete zobraziť informácie copyrightu a číslo verzie ovládača, použite
kartu Samsung. Ak je váš počítač pripojený na internet, môžete získať
prístup k službám.
3. Tlačiť
75
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
9
• Job Name: Táto voľba sa použije, ak potrebujete nájsť uložený
súbor cez ovládací panel.
Print Mode
• User ID: Táto voľba sa použije, ak potrebujete nájsť uložený súbor
cez ovládací panel. Meno používateľa sa automaticky zobrazí ako
meno používateľa, ktorým sa prihlasujete do systému Windows.
Táto možnosť umožňuje vybrať si, ako výtlačok vytlačiť alebo uložiť
pomocou pevného disku na vašom zariadení. Predvolené nastavenie pre
Print Mode je Normal, čo znamená tlač bez uloženia tlačového súboru na
pevný disk. Túto možnosť môžete zvoliť aj na iných kartách.
•
Normal: Tento režim tlačí bez toho, aby dokument ukladal do
doplnkovej pamäte.
•
Proof: Tento režim je užitočný, keď tlačíte viac ako jeden exemplár.
Najprv môžete vytlačiť jeden exemplár na skontrolovanie, zvyšný počet
neskôr.
• Enter Password: Ak je položka Property uložených dokumentov,
ktoré ste zvolili nastavená na možnosť Secured, pre uložený
dokument budete musieť zadať heslo. Táto voľba sa použije na
nahratie uloženého súboru cez ovládací panel.
• Confirm Password: Na potvrdenie hesla ho znova zadajte.
•
Confidential: Tento režim sa používa na tlač dôverných dokumentov.
Aby bolo možné tlačiť, je potrebné zadať heslo.
•
Store: Túto možnosť zvoľte, ak chcete dokument uložiť na
veľkokapacitné pamäťové zariadenie bez vytlačenia.
•
Store and Print: Tento režim sa používa v prípade, ak dokument naraz
tlačíte aj ukladáte.
•
Spool: Táto možnosť je užitočná, ak pracujete s veľkým množstvom
údajov. Ak zvolíte túto možnosť, tlačiareň načíta dokument na
veľkokapacitné pamäťové zariadenie a následne ho vytlačí z fronty na
veľkokapacitnom pamäťovom zariadení. Zníži tak zaťaženie počítača.
•
Print Schedule: Túto možnosť zvoľte, ak chcete súbor vytlačiť v
určenom čase.
10
Použitie obľúbeného nastavenia
Možnosť Favorites, ktorá sa zobrazuje na každej karte preferencií okrem
karty Favorites a Samsung, vám umožní uložiť aktuálne preferencie pre
budúce použitie.
Ak chcete uložiť položku Favorites, postupujte nasledovne:
3. Tlačiť
76
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
1
2
Zmeňte nastavenia podľa potreby v každej karte.
Zadajte názov pre danú položku do vstupného políčka Favorites.
11
Používanie Pomocníka
Kliknite na možnosť, o ktorej chcete získať informácie v okne Predvoľby
tlače a na klávesnici stlačte tlačidlo F1.
3
4
5
Kliknite na Save.
Zadajte názov a opis a potom zvoľte požadovanú ikonu.
Kliknite na tlačidlo OK. Keď uložíte položku Favorites, všetky
aktuálne nastavenia ovládača sa uložia.
Ak chcete používať uložené nastavenia, vyberte ich z karty Favorites.
Zariadenie je teraz nastavené na tlač podľa nastavení, ktoré ste zvolili.
Ak chcete uložené nastavenie vymazať, vyberte ho z karty Favorites
a kliknite na tlačidlo Delete.
3. Tlačiť
77
Použitie špeciálnych funkcií tlače
Špeciálne funkcie tlače zahŕňajú:
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
2
Kliknite na kartu Basic, vyberte položku Multiple Pages per Side v
rozbaľovacom zozname Type.
•
„Tlačiť viacero strán na jeden hárok papiera“ na strane 78.
•
„Tlač plagátov“ na strane 79.
•
„Tlač brožúr“ na strane 79.
•
„Tlačiť na obe strany papiera“ na strane 80.
•
„Zmena percentuálnej veľkosti strany“ na strane 81.
3
Ak chcete okolo každej strany na hárku vytlačiť okraj, zvoľte
možnosť Page Border.
•
„Prispôsobenie vášho dokumentu vybranému formátu papiera“ na
strane 81.
4
Vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden hárok papiera (2,
4, 6, 9 alebo 16) v rozbaľovacom zozname Pages per Side.
5
V prípade potreby vyberte usporiadanie strán v rozbaľovacom
zozname Page Order.
6
7
Kliknite na záložku Paper, vyberte Original size, Source a Type.
•
„Používanie vodotlače“ na strane 82.
•
„Používanie prekrytia“ na strane 84.
12
Tlačiť viacero strán na jeden hárok papiera
Klikajte na OK alebo na Print, pokým nevyjdete z okna Print.
Môžete zvoliť počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden hárok papiera. Ak
chcete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok, veľkosť strán sa
zmenší a zoradia sa v poradí, ktoré určíte. Môžete vytlačiť až 16 strán na
jeden hárok.
3. Tlačiť
78
Použitie špeciálnych funkcií tlače
5
6
7
13
Tlač plagátov
Táto funkcia umožňuje tlač jednostranového dokumentu na 4, 9 alebo 16
hárkov papiera, ktoré môžete zlepiť a vytvoriť jeden dokument vo veľkosti
plagátu.
Kliknite na kartu Paper, vyberte Original size, Source a Type.
Klikajte na OK alebo na tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
Plagát vytvoríte zlepením jednotlivých hárkov.
14
Tlač brožúr
Táto funkcia umožňuje tlač dokumentu na obe strany papiera
a usporiadanie strán tak, že papier sa môže po vytlačení preložiť v polovici,
čím sa vytvorí brožúra.
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
2
Kliknite na kartu Basic, vyberte položku Poster Printing
v rozbaľovacom zozname Type.
3
4
Vyberte požadované rozloženie strany.
Vyberte hodnotu Poster Overlap. Zadajte hodnotu Poster Overlap
v milimetroch alebo palcoch výberom tlačidla v pravom hornom rohu
karty Basic za účelom zjednodušenia zlepenia hárkov.
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
2
Kliknite na kartu Basic, vyberte položku Booklet Printing
z rozbaľovacieho zoznamu Type.
3
4
Kliknite na tlačidlo Advanced. Potom zvoľte požadovanú možnosť.
Kliknite na kartu Paper, vyberte Original size, Source a Type.
3. Tlačiť
79
Použitie špeciálnych funkcií tlače
Voľba Booklet Printing nie je k dispozícii pre všetky formáty papiera.
Ak chcete zistiť formát papiera dostupný pre túto funkciu, vyberte
dostupný formát papiera v položke Original size na karte Paper.
3
V prípade výberu nedostupného papiera sa táto možnosť
pravdepodobne automaticky zruší. Vyberte len dostupný papier (papier
bez značky
alebo ).
5
V časti Double-Sided Printing si zvoľte možnosť zviazania, ktorú
chcete použiť.
•
Printer Default: Ak si zvolíte túto možnosť, táto funkcia bude
podmienená nastavením, ktoré ste si zadali na ovládacom paneli
zariadenia. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak používate
ovládač tlačiarne PCL.
•
None: Deaktivuje túto funkciu.
•
Long Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa
používa pri viazaní kníh.
•
Short Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa
používa pri kalendároch.
•
Reverse Double-Sided Printing: Túto voľbu označte, ak
chcete pri obojstrannej tlači obrátiť poradie tlačených strán.
Klikajte na OK alebo na tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
15
Tlačiť na obe strany papiera
Môžete tlačiť na obe strany papiera; obojstranne. Pred spustením tlače je
potrebné zadať orientáciu daného dokumentu.
Netlačte na obe strany špeciálnych médií, ako sú nálepky, obálky alebo
hrubý papier. Mohlo by dôjsť k uviaznutiu papiera alebo poškodeniu
zariadenia.
1
2
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
Kliknite na kartu Basic.
4
5
Kliknite na kartu Paper, vyberte Original size, Source a Type.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
3. Tlačiť
80
Použitie špeciálnych funkcií tlače
6
16
Zmena percentuálnej veľkosti strany
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
17
Zadaním požadovanej hodnoty v percentách môžete zväčšiť alebo zmenšiť
veľkosť (formát) dokumentu na vytlačenej strane.
Prispôsobenie vášho dokumentu vybranému
formátu papiera
Táto funkcia tlačiarne vám umožní nastaviť vašu tlačovú úlohu na vybraný
formát papiera bez ohľadu na veľkosť dokumentu. Táto funkcia môže byť
užitočná v prípade potreby kontroly jemných detailov na malom dokumente.
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
2
3
Kliknite na kartu Paper.
4
Umožňuje vybrať skutočný formát papiera originálov v položke
Original Size.
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
2
3
Kliknite na kartu Paper.
4
Vyberte v nastavení Output Size formát papiera, na ktorý sa bude
zo zásobníka tlačiť.
Nastavte mierku vo vstupnom políčku Percentage.
Mierku dokumentu môžete meniť aj pomocou šípok nahor a nadol.
Túto funkciu nemôžete použiť, ak ste vybrali veľkosť papiera v časti
Output Size.
5
Vyberte Source a Type.
Umožňuje vybrať skutočný formát papiera originálov v položke
Original Size.
3. Tlačiť
81
Použitie špeciálnych funkcií tlače
5
6
Vyberte Source a Type.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
Používanie existujúcej vodotlače
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
2
Kliknite na kartu Advanced a potom vyberte požadovanú vodotlač
z rozbaľovacieho zoznamu Watermark.
18
Používanie vodotlače
Funkcia vodotlače umožňuje tlač textu na už existujúci dokument.
Napríklad ju možno použiť, ak chcete mať v danom dokumente uhlopriečne
vytlačené veľké šedé písmená „DRAFT“ alebo „CONFIDENTIAL“ cez prvú
stranu alebo na všetkých stranách dokumentu.
• Watermark Message: Umožňuje používateľom zvoliť znak
vodotlače.
• Image file: Umožňuje používateľom načítať znak vodotlače.
• Watermark name: Umožňuje používateľom zadať názov znaku
vodotlače, ktorý bude možné pridávať z rozbaľovacieho zoznamu.
• First Page Only: Vodoznak sa vytlačí len na prvej strane. V
predvolenom stave nie je táto možnosť zvolená.
Zariadenie je dodávané s niekoľkými preddefinovanými vzormi vodotlače.
Tieto vzory môžete upraviť alebo pridať nové vzory do zoznamu.
3
Opakovane klikajte na OK alebo Tlač, kým neukončíte zobrazenie
okna tlače.
• Header: Zvolený text môžete pridať vľavo hore, hore do stredu alebo
vpravo hore.
• Footer: Zvolený text môžete pridať vľavo dole, dole do stredu alebo
vpravo dole.
3. Tlačiť
82
Použitie špeciálnych funkcií tlače
Vytvorenie vodotlače
Úprava vodotlače
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
2
Na karte Advanced vyberte Edit... z rozbaľovacieho zoznamu
Watermark.
2
Kliknite na kartu Advanced, vyberte Edit... z rozbaľovacieho
zoznamu Watermark.
3
Zadajte textovú správu do políčka Watermark Message. Môžete
zadať maximálne 256 znakov.
3
Vyberte vodotlač, ktorú chcete upraviť, zo zoznamu Current
Watermarks a zmeňte textovú správu a možnosti vodotlače.
4
5
Kliknite na položku Update, čím uložíte zmeny.
V prípade, že je začiarknuté políčko First Page Only, vodotlač sa
vytlačí len na prvú stranu.
4
Vyberte možnosti vodotlače.
Môžete zvoliť názov typu písma, štýl, farbu, veľkosť a úroveň sivej
tlače v časti Font Attributes, ako aj nastaviť uhol vodotlače v časti
Watermark Alignment and Angle.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
Vymazanie vodotlače
1
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
5
Kliknite na Add, ak chcete pridať novú vodotlač do zoznamu
Current Watermarks.
6
Po skončení úprav kliknite na tlačidlo OK alebo Tlač, pokým
nevyjdete z okna Print.
2
Kliknite na kartu Advanced, vyberte Edit... z rozbaľovacieho
zoznamu Watermark.
Ak chcete zastaviť tlač vodotlače, vyberte možnosť None z rozbaľovacieho
zoznamu Watermark.
3
Vyberte si vodotlač, ktorú chcete vymazať zo zoznamu Current
Watermarks a kliknite na Delete.
3. Tlačiť
83
Použitie špeciálnych funkcií tlače
4
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
19
Používanie prekrytia
Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL.
Čo je to prekrytie?
Prekrytie je text a/alebo obraz uložený na pevnom disku vášho počítača
(HDD) ako špeciálny formát súboru, ktorý sa môže vytlačiť na akomkoľvek
dokumente. Prekrytia sa často používajú v prípade hlavičkového papiera.
Ak nechcete používať predtlačené hlavičkové papiere, môžete vytvoriť
prekrytie, ktoré bude obsahovať tie isté informácie ako aktuálne používaný
predtlačený hlavičkový papier. V prípade, že chcete vytlačiť list s hlavičkou
spoločnosti, nie je potrebné vkladať do podávača zariadenia predtlačený
hlavičkový papier, stačí vytlačiť prekrytie hlavičky v dokumente.
Vytvorenie nového prekrytia strany
Ak chcete používať prekrytie strany, je potrebné najskôr vytvoriť nové
prekrytie strany obsahujúce logo alebo obrázok.
1
Vytvorte alebo otvorte dokument obsahujúci text alebo obrázok,
ktorý chcete použiť ako prekrytie. Umiestnite tieto položky presne
tak, ako chcete, aby sa vytlačili na papieri ako prekrytie.
2
Ak chcete uložiť dokument ako prekrytie, prejdite do Predvoľby
tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 70).
3
Kliknite na kartu Advanced a zvoľte Create v rozbaľovacom
zozname Overlay.
4
V okne Uložiť ako zadajte názov, ktorý je maximálne 8 znakov dlhý,
do políčka File name. V prípade potreby vyberte cieľové
umiestnenie (predvolené nastavenie je C:\Formover).
5
6
Kliknite na Save.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na Yes.
7
Súbor sa nevytlačí. Uloží sa na pevný disk počítača.
3. Tlačiť
84
Použitie špeciálnych funkcií tlače
Veľkosť prekrytého dokumentu musí byť rovnaká ako veľkosť
dokumentu, ktorý tlačíte spolu s prekrytím. Nevytvárajte prekrytie
pomocou vodotlače.
5
Ak sa želaný súbor s prekrytím nenachádza v rozbaľovacom
zozname Overlay File 1 alebo Overlay File 2, vyberte Load zo
zoznamu Overlay List. Vyberte požadovaný súbor s prekrytím,
ktorý chcete použiť.
Ak ste si uložili súbor prekrytia, ktorý chcete použiť v externom
zdroji, môžete tento súbor načítať, ak prejdete do okna Load.
Používanie prekrytia strany
Po výbere súboru kliknite na položku Otvoriť. Objaví sa súbor v
Overlay List políčku a je k dispozícii na tlač. Vyberte si prekrytie z
políčka Overlay List.
Po vytvorení je prekrytie pripravené na tlač spolu s dokumentmi. Ak chcete
prekrytie vytlačiť spolu s dokumentom:
1
2
3
4
Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
6
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie,
prejdite do Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
Kliknite na kartu Advanced.
Zvoľte Print Overlay z rozbaľovacieho zoznamu Overlay.
V prípade potreby označte Confirm Page Overlay When Printing.
Ak sa vyznačí políčko, objaví sa odkazové okno vždy, keď dáte
dokument na tlač a bude vás žiadať o potvrdenie toho, či chcete
vytlačiť prekrytie na danom dokumente.
V prípade, že toto políčko nie je začiarknuté a prekrytie bolo vybraté,
prekrytie sa automaticky vytlačí na váš dokument.
7
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
Vybraté prekrytie sa vytlačí na váš dokument.
Rozlíšenie prekrytia musí byť rovnaké ako rozlíšenie dokumentu, ktorý
chcete vytlačiť spolu s prekrytím.
3. Tlačiť
85
Použitie špeciálnych funkcií tlače
Vymazanie prekrytia strany
Môžete vymazať prekrytie, ktoré už nepoužívate.
1
2
3
V okne Predvoľby tlače kliknite na kartu Advanced.
Zvoľte Print Overlay z rozbaľovacieho zoznamu Overlay.
Vyberte prekrytie, ktoré chcete vymazať z políčka Overlay List.
Ak sa želaný súbor s prekrytím nenachádza v rozbaľovacom
zozname Overlay List, zo zoznamu Overlay List vyberte Load.
Vyberte požadovaný súbor s prekrytím, ktorý chcete odstrániť.
4
5
6
Kliknite na tlačidlo Delete.
Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na Yes.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
3. Tlačiť
86
Používanie pomôcky pre priamu tlač
Táto kapitola vysvetľuje používanie programu Direct Printing Utility na tlač
PDF súborov bez toho, aby sa tieto súbory otvorili.
• Nemôžete vytlačiť PDF súbory, ktoré majú zablokovanú tlač.
Deaktivujte funkciu blokovania tlače a znova skúste tlačiť.
• Nemôžete vytlačiť PDF súbory, ktoré sú zablokované heslom.
Deaktivujte funkciu hesla a znova skúste tlačiť.
• Možnosť tlačiť PDF súbor pomocou programu Direct Printing Utility
závisí od spôsobu vytvorenia PDF súboru.
• Program Direct Printing Utility podporuje PDF verziu 1.7 a nižšiu. Pri
vyššej verzii musíte súbor pred vytlačením otvoriť.
20
Čo je nástroj Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility je program, ktorý pošle PDF súbor priamo do vašej
tlačiarne bez toho, aby sa tento súbor musel otvoriť. Údaje posiela cez
Windows zariadenie na dočasné uloženie tlačových súborov využitím portu
ovládača tlačiarne. Podporuje iba PDF formát.
Postup pri inštalácii programu:
Softvér prevezmite z webovej stránky Samsung, rozbaľte ho a nainštalujte:
(http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie).
21
Tlačiť
Je niekoľko spôsobov, ako môžete tlačit' pomocou programu Direct Printing
Utility.
Z okna programu Direct Printing Utility
1
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy .
•
V prípade systému Windows 8, v ponuke Charms(Kúzla) zvoľte
položky Hľadať > Apps(Aplikácie).
2
3
Nájdite položku Samsung Printers > Direct Printing Utility.
4
Vyberte súbor, ktorý chcete vytlačiť a kliknite na Open.
Z rozbaľovacieho zoznamu tlačiarní Výber tlačiarne vyberte
zariadenie a kliknite na Browse.
Súbor sa pridá do časti Vybrať súbory.
5
6
Upravte nastavenie zariadenia podľa vašich požiadaviek.
Kliknite na Tlačiť. Vybraný PDF súbor sa pošle do zariadenia.
3. Tlačiť
87
Používanie pomôcky pre priamu tlač
22
Používanie ponuky kliknutím pravým tlačidlom
myši
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na PDF súbor, ktorý chcete vytlačiť a
zvoľte možnost' Direct Printing.
Zobrazí sa okno programu Direct Printing Utility s pridaným PDF
súborom.
2
3
4
Vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
Upravte nastavenie zariadenia podľa vašich požiadaviek.
Kliknite na Print. Vybraný PDF súbor sa pošle do zariadenia.
3. Tlačiť
88
Zmena predvolených nastavení tlače
Ak má položka Predvoľby tlače značku ►, môžete zvoliť iné ovládače
tlačiarne pripojené ku zvolenej tlačiarni.
Väčšina aplikácií Windows anuluje nastavenia, ktoré zadáte vo vašom
ovládači tlačiarne. Zmeňte najskôr všetky nastavenia tlače, ktoré sú
k dispozícii v softvérovej aplikácii a potom zmeňte zostávajúce
nastavenia použitím ovládača tlačiarne.
1
V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
•
2
3
4
V prípade systému Windows 8, v ponuke Charms(Kúzla) zvoľte
položky Hľadať > Nastavenia.
5
6
Zmeňte nastavenia na každej karte.
Kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zmeniť nastavenia v každej tlačovej úlohe, zmeňte ich
v Predvoľby tlače.
V systéme Windows XP/Server 2003 zvoľte možnosť Tlačiarne a
faxy.
•
V prípade verzie Windows Server 2008/Vista postupne vyberte
položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.
•
V systéme Windows 7/8 vyberte Ovládací panel > Zariadenia a
tlačiarne.
•
V systéme Windows Server 2008 R2 vyberte Ovládací panel >
Hardvér > Zariadenia a tlačiarne.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie.
V systéme Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista zvoľte
Predvoľby tlače.
V systéme Windows 7/8 alebo Windows Server 2008 R2 vyberte z
kontextovej ponuky možnosť Predvoľby tlače.
3. Tlačiť
89
Nastavenie zariadenia ako predvoleného zariadenia
1
V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
•
2
3
4
V prípade systému Windows 8, v ponuke Charms(Kúzla) zvoľte
položky Hľadať > Nastavenia.
V systéme Windows XP/Server 2003 zvoľte možnosť Tlačiarne a
faxy.
•
V prípade verzie Windows Server 2008/Vista postupne vyberte
položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.
•
V systéme Windows 7/8 vyberte Ovládací panel > Zariadenia a
tlačiarne.
•
V systéme Windows Server 2008 R2 vyberte Ovládací panel >
Hardvér > Zariadenia a tlačiarne.
Vyberte zariadenie.
Kliknite pravým tlačidlom na vaše zariadenie a vyberte položku
Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.
Ak má v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 možnosť
Nastaviť ako predvolenú tlačiareň značku ►, môžete zvoliť iné
ovládače tlačiarne spojené so zvolenou tlačiarňou.
3. Tlačiť
90
Tlač do súboru (PRN)
Niekedy možno bude nutné uložiť tlačové dáta ako súbor.
Ako vytvoriť súbor:
1
Začiarknite políčko Tlačiť do súboru v okne Tlačiť.
2
3
Kliknite na Tlačiť.
Ak zadáte len názov súboru, súbor sa uloží automaticky do priečinka
Moje dokumenty, Documents and Settings aleboPoužívatelia.
Priečinok, kam sa súbor uloží, sa môže líšiť v závislosti od vášho
operačného systému alebo používanej aplikácie.
Zadajte cestu umiestnenia a názov súboru a potom kliknite OK.
Napríklad c:\Temp\názov súboru.
3. Tlačiť
91
Tlač v systéme Mac
24
Zmena nastavení tlačiarne
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.
Pri používaní tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.
23
Tlač dokumentu
Keď tlačíte v systéme Mac, potrebujete skontrolovať nastavenia ovládača
tlačiarne v každej aplikácii, ktorú používate. Pri tlači zo systému Mac
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Spustite aplikáciu a vyberte Print z menu File. Názov zariadenia, ktorý sa
zobrazuje v okne vlastností tlačiarne, sa môže líšiť v závislosti od použitého
zariadenia. Až na názov zariadenia je okno s vlastnosťami tlače podobné
uvedenému oknu.
25
Tlač viacerých strán na jeden list
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3
Vyberte formát papiera, orientáciu, pomer, ostatné voľby a uistite sa,
že je vybrané vaše zariadenie. Kliknite na tlačidlo OK.
4
5
6
Otvorte ponuku File a kliknite na Page Setup (Document Setup v
niektorých aplikáciách).
Môžete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok. Táto funkcia
poskytuje úsporný spôsob pre tlač kópií konceptov dokumentov.
1
2
Spustite aplikáciu a vyberte položku Print z ponuky File.
3
4
Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.
Otvorte ponuku File a klipnite na Print.
Zadajte počet kópií a uveďte, ktoré strany chcete vytlačiť.
Kliknite na Print.
Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation. Zadajte
počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden list papiera, v
rozbaľovacom zozname Pages per Sheet.
Kliknite na Print.
Zariadenie vytlačí zvolený počet strán, ktoré chcete vytlačiť, na
jeden list papiera.
3. Tlačiť
92
Tlač v systéme Mac
26
Ak tlačíte viac ako dve kópie, prvá kópia a druhá kópia sa môžu vytlačiť
na ten istý list papiera. Keď tlačíte viac než jednu kópiu, nevyužívajte
obojstrannú tlač.
Tlač na obe strany papiera
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné (pozrite „Rôzne
funkcie“ na strane 10).
27
Používanie Pomocníka
Pred tlačou v režime obojstrannej tlače sa rozhodnite, na ktorom okraji
chcete hotový dokument zviazať. Možnosti väzby sú:
•
Long-Edge Binding: Táto voľba je bežná grafická úprava, ktorá sa
používa pri viazaní kníh.
•
Short-Edge Binding: Táto voľba je typ, ktorý sa často používa v
prípade kalendárov.
1
2
3
4
5
Kliknite na otáznik v ľavom spodnom rohu okna a kliknite na akúkoľvek
tému, ku ktorej si želáte zobraziť informácie. Objaví sa okno s informáciami
o funkciách voľby, ktoré poskytuje ovládač.
Z Mac aplikácie si vyberte Print z ponuky File.
Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation.
Vyberte si orientáciu väzby z možnosti Two-Sided.
Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.
Kliknite na Print a tlačiareň bude tlačiť na obe strany papiera.
3. Tlačiť
93
Tlač v systéme Linux
8
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.
Kliknite na Print.
V závislosti od modelov nemusí byť dostupná automatická/manuálna
obojstranná tlač. Prípadne môžete použiť tlačový systém lpr alebo iné
aplikácie umožňujúce tlač párnych/nepárnych strán (pozrite „Funkcie
jednotlivých modelov“ na strane 8).
28
Tlač z aplikácií
Je množstvo Linux aplikácií, z ktorých môžete tlačit’ použitím Bežného
UNIX tlačového systému (CUPS). Na vašom zariadení môžete tlačiť z
každej takejto aplikácie.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Otvorte ponuku File a kliknite na položku Page Setup (v prípade
niektorých aplikácií Print Setup).
29
Tlač súborov
Na vašom zariadení môžete tlačiť text, obrázky, súbory pdf pomocou
štandardu CUPS – priamo z rozhrania príkazového riadku. Umožňuje to
nástroj CUPS lp alebo lpr. Tieto súbory môžete tlačiť pomocou nižšie
uvedeného formátu príkazu.
"lp -d <názov tlačiarne> -o <možnosť> <názov súboru>"
3
Vyberte formát papiera, orientáciu a uistite sa, že je vybrané vaše
zariadenie. Kliknite na Apply.
4
5
6
7
Otvorte ponuku File a klipnite na Print.
Podrobnejšie informácie nájdete v manuálových stránkach príkazu lp alebo
lpr.
Vyberte vaše zariadenie pre tlač.
Zadajte počet kópií a uveďte, ktoré strany chcete vytlačiť.
V prípade potreby zmeňte ďalšie možnosti tlače na jednotlivých
kartách.
3. Tlačiť
94
Tlač v systéme Linux
30
Konfigurácia vlastností tlačiarne
Pomocou nástroja na tlač, ktorý je súčasťou operačného systému, môžete
zmeniť predvolené možnosti tlače alebo typ pripojenia.
1
Spustite nástroj na tlač (Prejdite do System > Administration >
Printing alebo vykonajte príkaz „system-config-printer“ v aplikácii
Terminal).
2
3
4
Zvoľte svoju tlačiareň a dvakrát na ňu kliknite.
Zmeňte predvolené možnosti tlače alebo typ pripojenia.
Kliknite na tlačidlo Apply.
3. Tlačiť
95
Tlač v systéme UNIX
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné (pozrite „Funkcie
jednotlivých modelov“ na strane 8).
Ak chcete využiť výhody funkcií tlačiarne, ktoré poskytuje ovládač
tlačiarne, stlačte Properties.
5
Stlačte OK, aby ste začali tlačovú úlohu.
31
Spracovanie tlačovej úlohy
32
Zmena nastavení zariadenia
Po inštalácii tlačiarne vyberte akýkoľvek súbor s obrazom, textom alebo PS
na tlač.
1
Spustite príkaz „printui <file_name_to_print>.
Ak napríklad tlačíte „document1“
Ovládač tlačiarne UNIX Print Job Manager, v ktorom môže používateľ
vybrať rôzne možnosti tlače vo vlastnostiach tlačiarne Properties.
Je možné použiť aj nasledovné klávesové skratky: „H“ pre Help, „O“ pre
OK, „A“ pre Apply a „C“ pre Cancel.
printui document1
otvorí sa ovládač tlačiarne UNIX Print Job Manager, v ktorom môže
používateľ vybrať rôzne možnosti tlače.
2
3
4
Záložka General
•
Paper Size: Podľa vašich požiadaviek nastaví veľkosť papiera na A4,
Letter alebo iný formát.
•
Paper Type: Vyberte typ papiera. Dostupné možnosti v okne sú Printer
Default, Plain a Thick.
•
Paper Source: Vyberte, ktorý zásobník papiera chcete použiť.
Predvolené nastavenie je Auto Selection.
•
Orientation: Vyberte smer, v akom sa informácia vytlačí na danú
stranu.
Vyberte tlačiareň, ktorá už bola pridaná.
Vyberte možnosti tlače z okna, ako napríklad Page Selection.
V Number of Copies vyberte počet požadovaných kópií.
3. Tlačiť
96
Tlač v systéme UNIX
•
Duplex: Tlač na obidve strany, aby sa ušetril papier.
V závislosti od modelov nemusí byť dostupná automatická/manuálna
obojstranná tlač. Prípadne môžete použiť tlačový systém lpr alebo iné
aplikácie umožňujúce tlač párnych/nepárnych strán.
Záložka Margins
•
Use Margins: Nastavenie okrajov dokumentu. V predvolenom
nastavení nie sú okraje aktivované. Používatelia môžu nastaviť okraje
zmenou hodnôt v príslušných políčkach. Predvolené nastavenie je
dané veľkosťou vybraného papiera.
Unit: Zmeňte jednotky na body, palce alebo centimetre.
•
Multiple pages: Tlač viacerých strán na jednu stranu papiera.
•
•
Page Border: Vyberte si ktorýkoľvek štýl okrajov (napr.: Single-line
hairline, Double-line hairline)
Záložka Printer-Specific Settings
Karta Image
Výber rôznych možností v rámoch JCL a General na prispôsobenie
rôznych nastavení. Tieto voľby sú špecifické pre konkrétnu tlačiareň a
závisia od súboru PPD.
Na tejto záložke môžete zmeniť jas, rozlíšenie a umiestnenie obrazu v
dokumente.
Záložka Text
Nastavte okraje znakov, riadkovanie alebo stĺpcov aktuálneho tlačového
výstupu.
3. Tlačiť
97
4. Kopírovanie
Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa kopírovania dokumentov.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
99
• Základné kopírovanie
109
• Rýchle kopírovanie
110
• Kopírovanie preukazu
111
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Keď na hlavnej obrazovke klepnete na Copy alebo Apps , objaví sa
zobrazenie Copy. Toto zobrazenie obsahuje niekoľko kariet a množstvo
možností kopírovania. Všetky možnosti sú zoskupené podľa funkcie, takže
svoj výber môžete ľahko konfigurovať. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú
obrazovku, klepnite na tlačidlo (
Kliknite na tlačidlo
Názov
Opis
Podponuka
(Pretečenie
úkonov)
).
Otvorenie podponuky.
Nastavenie počtu vytlačených kópií.
,
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej sa
chcete dozvedieť viac.
Virtuálne hardvérové tlačidlo
• Virtuálne hardvérové tlačidlá sú pevne umiestnené na pravej strane
obrazovky.
1
Príkazové tlačidlá
Tlačidl
o
Tlačidl
o
• Pri spustení aplikácie sa zobrazia virtuálne hardvérové tlačidlá.
• Keď sa dotknete displeja, virtuálne hardvérové tlačidlá sa vždy
zobrazia.
Názov
Opis
Quick Menu
Otvorenie ponúk rýchleho nastavenia.
Search
Vyhľadanie požadovanej ponuky alebo
aplikácie.
My Program
Pridanie aplikácie do zoznamu mojich
programov.
• Keď sa dotknete
zobrazia.
Tlačidl
o
Názov
,
, virtuálne hardvérové tlačidlá sa skryjú a
Opis
Reset
Resetovanie aktuálnej konfigurácie zariadenia.
Interrupt
Odstavenie aktuálnej úlohy umožňujúce naliehavé
kopírovanie.
4. Kopírovanie
99
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Tlačidl
o
Náhľad
Názov
Opis
Zobrazenie druhu originálov.
Stop
Start
Zastavenie úlohy kedykoľvek. Zobrazí sa
vyskakovacie okno s informáciami o úlohách, ktoré
možno zastaviť.
Spustenie úlohy.
2
Karta kopírovania
Tlačidlo
Názov
Opis
Setting
History
Zobrazenie zoznamu zmenených volieb.
Náhľad
stavu
Zobrazenie náhľadu úlohy.
Náhľad
Skenovanie úlohy.
prehrávania
Náhľad
režimu
úprav
Náhľad režimu úprav sa zobrazí po klepnutí na
tlačidlo (
) v okne náhľadu. Predskenovaný
obrázok upravte prostredníctvom funkcií, ako
je otočenie alebo orezanie.
V režime náhľadu úprav nemusia byť k
dispozícii niektoré funkcie.
Start
Spustí úlohu.
4. Kopírovanie
100
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Zmena tmavosti
Podponuka (Pretečenie úkonov)
Ak je originál vyblednutý alebo obsahuje tmavý obraz, v prípade potreby
môžete upraviť úroveň tmavosti kópie, aby sa tak ľahšie čítala. Úroveň
tmavosti upravte pomocou ovládacej lišty. Táto funkcia umožňuje vytlačiť
tmavý obraz svetlejšie, alebo svetlý obraz tmavšie.
Klepnutím na Darkness (
) zobrazte posuvný ovládací prvok.
•
Eco: Po aktivácii režimu Eco možno zvoliť len nastavenia úspornej
tlače. Klepnite na možnosť Eco v ponuke Action Overflow a zapnite
alebo vypnite režim Eco.
•
Add to My Program: Pridanie aplikácie do zoznamu mojich
programov.
•
Build Job: Túto možnosť možno vypnúť alebo zapnúť. Ak je táto
možnosť zapnutá: Po dokončení skenovania sa zobrazí okno Scan
More s otázkou, či chcete skenovať ďalšiu stranu. Ak zvolíte možnosť
Yes, v aktuálnej úlohe môžete skenovať ďalšiu stranu. Ak zvolíte
možnosť No, proces skenovania sa ukončí a zariadenie vykoná zvyšok
úlohy.
•
Proof Copy: Umožňuje tlač skúšobnej kópie za účelom overenia kvality
a zarovnania výtlačku. Klepnutím na túto možnosť v ponuke Action
Overflow vytlačíte skúšobný výtlačok. Po skontrolovaní, či je kópia
dokonalá, klepnite na tlačidlo Start a vytlačte zvyšné kópie.
•
ID Copy: Umožňuje kopírovať obe strany obojstranného originálu na
jeden list papiera. Táto funkcia je užitočná pri kopírovaní originálov s
dôležitými informáciami na oboch stranách, ako sú napr. vodičské
preukazy.
•
Save to Box: Umožňuje uložiť oskenované originály na pevný disk v
zariadení. Neskôr môžete tieto uložené dokumenty vytlačiť alebo ich
uložiť ako súbory vhodné pre tlač. Klepnutím na túto možnosť v ponuke
Action Overflow uložíte dokument na pevný disk v zariadení.
Výber typu originálov
Pomocou nastavenia typu originálu môžete zlepšiť kvalitu kópie – zvoľte
vhodný typ dokumentu pre úlohu kopírovania.
•
Text : Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne text a málo
obrázkov, prípade žiadne obrázky.
•
Text/Photo : Túto možnosť použite, ak je originál mix textu a obrázkov.
•
Photo : Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne alebo
výlučne obrázky.
4. Kopírovanie
101
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
•
•
•
Save as Default: Umožňuje uložiť aktuálne možnosti kopírovania ako
prevolené nastavenia kopírovania. Po uložení predvolených nastavení
kopírovania sa v budúcnosti pri všetkých úlohách kopírovania použijú
tieto nastavenia. Klepnutím na túto možnosť v ponuke Action Overflow
uložíte aktuálne nastavenia ako predvolené nastavenia.
Priebeh úlohy
•
Detail : Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte stav, typ a čas úlohy.
Restore Default: Umožňuje obnoviť nastavenia kopírovania na
predvolené nastavenia zariadenia. Táto možnosť zmení aktuálne
nastavenia kopírovania na pôvodné nastavenia z výroby. Klepnutím na
možnosť Restore Default v tejto ponuke obnovíte pôvodné nastavenia.
•
Oblasť náhľadu : Umožňuje zobraziť náhľad kopírovaného
dokumentu. Obraz v oblasti náhľadu indikuje aktuálne nastavenia
odosielania, ako napríklad orientáciu a veľkosť výtlačku.
•
Send Feedback : Umožňuje odoslať spätnú väzbu o aktuálnej úlohe
odosielania. Ak chcete prijať úlohu odosielania e-mailom, nastavte ju v
aplikácii My page (pozrite „Informácie o ponuke My Page“ na strane
38).
Copy Settings: Funkcia Another Page Confirmation umožňuje zvoliť,
či bude zariadenie vyžadovať potvrdenie dokončenia skenovania po
každej strane. Zvolením tejto možnosti môžete účinne kopírovať
viacero strán v jednej úlohe kopírovania.
• Another Page Confirmation: Pomocou tejto možnosti určíte, či
bude zariadenie vyžadovať potvrdenie dokončenia skenovania po
každej strane. Zvolením tejto možnosti môžete účinne kopírovať
viacero strán v jednej úlohe kopírovania.
Toto menu sa zobrazí vždy, keď zariadenie spracúva úlohu.
Na používanie tejto funkcie sa budete musieť prihlásiť ako správca
(pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
Možnosti nastavenia
•
UI Configuration: Umožňuje zvoliť možnosti, ktoré sa zobrazia v
ponuke Copy. Klepnutím na symbol + alebo - pri ikonách ponuky
pridáte alebo odstránite ponuky. Tak isto môžete klepnúť a podržať
ikonu menu a posunúť ju na iné miesto, prípadne klepnutím na Clear
All odstrániť všetky ponuky.
Karta Copy má dve časti. Karta More obsahuje dodatočné časti.
4. Kopírovanie
102
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
• Môžete prispôsobiť používateľské rozhranie jednotlivých kariet
prostredníctvom voľby konfigurácie používateľského rozhrania
(Send >
Submenu (pretečenie úkonov) > UI Configuration).
• Niektoré ponuky nie sú dostupné. V takom prípade sa nevzťahujú na
vaše zariadenie.
• Aplikácia
(Help) obsahuje pomocníka s informáciami o
Môžete zvoliť typ viazania Original a Output, buď typ Book alebo
Calendar.
•
1 Sided: Pre originály alebo typ viazania výstupu, ktoré sú potlačené
len z jednej strany.
•
2 Sided, Book: Pre originály alebo typ viazania výstupu, ktoré sú
potlačené na oboch stranách.
•
2 Sided, Calendar : Pre originály alebo typ viazania výstupu, ktoré sú
potlačené z oboch strán, ale zadná je otočená o 180 stupňov.
normálnom a zvyčajnom postupe pri kopírovaní predlôh. Kliknite na
tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka
rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej sa chcete
dozvedieť viac.
Paper Source
Možnosť zdroja papiera umožňuje nastaviť zásobník pre aktuálnu tlačovú
úlohu. Zariadenie vytlačí naskenovaný obraz na papier vo zvolenom
zásobníku. Môžete vidieť ikony, ktoré predstavujú formáty papiera
a zostávajúce množstvo papiera v jednotlivých zásobníkoch.
Duplex
Prístroj môžete nastaviť na tlač kópií na obidve strany papiera.
Reduce/Enlarge
Funkcia zmenšenia/zväčšenia vám umožňuje vytlačiť obraz väčší alebo
menší než originál. Klepnutím na ikony na obrazovke zmenšite kópiu o 25
% až 99 %, alebo zväčšite kópiu o 101 % až 400 %.
•
100% (Original): Vytlačenie kópie rovnakej veľkosti ako je originál.
•
Auto: Zmenšenie alebo zväčšenie kópie na základe formátu výstupu
papiera.
•
Custom: Môžete nastaviť vlastnú veľkosť (od 25 % do 400 %).
•
XY Custom: Môžete nastaviť vlastné hodnoty XY (od 25 % do 400 %).
•
Ďalšie predvolené hodnoty: Kópia sa zmenší alebo zväčší na
nastavenú hodnotu. Ikony na pravej strane stĺpca označujú predvolenú
hodnotu, ktorá sa použije pri kopírovaní na papier inej veľkosti.
4. Kopírovanie
103
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Finishing
Original Size
Môžete nastaviť možnosti výstupu tlače.
Táto voľba umožňuje nastaviť aktuálny formát papiera originálov.
Nastavenie, aby zariadenie triedilo úlohu kopírovania. Ak napríklad
zhotovujete 2 kópie 3-stranového originálu, najskôr sa vytlačí jeden a
potom druhý kompletný 3-stranový dokument.
•
Mixed Size: Ak originál používa kombináciu papierov formátu Letter aj
Legal, zariadenie môže použiť papier správnej veľkosti pre každý list z
viacerých zásobníkov. Napríklad, ak má originál 3 strany, dve formátu
Letter a jednu formátu Legal, zariadenie vytlačí každú stranu na papier
správneho formátu.
•
Vlastný formát: Ak potrebujete nastaviť vlastnú hodnotu pre špeciálny
formát papiera, šípkami nastavte požadovanú veľkosť.
•
Collated: Výstup z tlače sa nastaví tak, aby sled listov zodpovedal
sledu listov originálu.
Original Orientation
Túto voľbu použite na nastavenie orientácie originálu.
•
Uncollated: Výstup z tlače sa roztriedi do kôpok podľa jednotlivých
strán.
•
Upright Images: Toto nastavenie použite, keď je originálny dokument
vložený vrchom smerom k zadnej strane zariadenia.
•
Sideways Images: Toto nastavenie použite, ak je originálny dokument
vložený do DSDF tak, že vrch dokumentu smeruje k ľavej strane
zariadenia, alebo ak je originálny dokument umiestnený na sklo
skenera tak, že vrch dokumentu smeruje k pravej strane zariadenia.
4. Kopírovanie
104
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Booklet
Original type
Pomocou tohto nastavenia môžete zlepšiť kvalitu kopírovania – zvoľte
vhodný typ dokumentu pre aktuálnu úlohu.
•
Text: Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne text a málo
obrázkov, prípade žiadne obrázky.
•
Text/Photo: Túto možnosť použite, ak je originál mix textu a obrázkov.
•
Photo: Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne alebo
výlučne obrázky.
N-up
Zmenší formát predlohy a vytlačí 2 až 16 strán na jeden list papiera.
•
Off: Deaktivovanie tejto funkcie.
•
N a viac: Skopírovanie určeného počtu strán z originálu na jeden hárok
papiera.
•
Orientation: Môžete zvoliť smer, v akom sa informácia skopíruje na
danú stranu.
Zariadenie automaticky tlačí na jednu alebo obe strany papiera, ktoré sa
potom zložia tak, aby vytvorili brožúru so všetkými stránkami v správnom
poradí. Zariadenie tiež zmenší a správne nastaví polohu každého obrázka
tak, aby sa zmestil na zvolený papier.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
1 Sided Originals: Kopírovanie jednej strany originálu na jeden hárok
brožúry.
•
2 Sided Originals, Book: Kopírovanie oboch strán originálu na jeden
hárok brožúry.
•
2 Sided Originals, Calendar: Kopírovanie oboch strán originálu na
jednu stranu brožúry. Druhá strana každého originálu sa otočí o 180
stupňov, aby bol text v brožúre zvislo.
Book Copy
Táto funkcia slúži na kopírovanie kníh. Ak je kniha príliš hrubá, zodvihnite
DSDF tak, aby zarážka zaistila pánty, potom zatvorte DSDF. Ak je kniha
alebo časopis hrubší než 30 mm, začnite kopírovať s otvoreným DSDF.
4. Kopírovanie
105
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Táto funkcia kopírovania je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály
na sklenenú dosku skenera.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
Left Page: Vytlačí sa len ľavá strana knihy.
•
Right Page: Vytlačí sa len pravá strana knihy.
•
Both Pages(From Left): Vytlačia sa obe lícne strany, od ľavej strany.
•
Both Pages(From Right): Vytlačia sa obe lícne strany, od pravej
strany.
•
Book Center & Edge Erase: Zo stredu a bočných krajov kópií sa
vymažú tiene spôsobené väzbou alebo okrajmi knihy.
•
Duplex: Zo stredu a bočných krajov kópií sa vymažú tiene spôsobené
väzbou alebo okrajmi knihy.
Poster Copy
Táto funkcia umožňuje tlač jednostranového dokumentu na 4, 9 alebo 16
hárkov papiera, ktoré môžete zlepiť a vytvoriť jeden dokument vo veľkosti
plagátu.
Táto funkcia kopírovania je k dispozícii len vtedy, ak položíte originály
na sklenenú dosku skenera.
Image Repeat
Táto voľba vytlačí niekoľko kópií originálneho obrazu na rovnakú stranu
jednej stránky. Ak je v DSDF ďalší originál, všetky ďalšie originálne obrazy
sa vytlačia rovnakým spôsobom.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
Auto Repeat: Počet kópií sa určí automaticky podľa veľkosti predlohy
a formátu používaného papiera. Počet opakujúcich sa obrazov sa zvolí
automaticky na základe formátu originálu, formátu výstupnej stránky a
percentuálnej miery zmenšenia/zväčšenia až do 100 %.
•
Manual Repeat: Ručne zvoľte počet obrazov spomedzi možností 2, 4,
6, 8, 9 alebo 16.
Watermark
Funkcia vodotlače umožňuje tlač textu na už existujúci dokument.
Napríklad ju možno použiť, ak chcete mať v danom dokumente uhlopriečne
vytlačené veľké šedé písmená „Návrh“ alebo „Dôverné“ cez prvú stranu
alebo na všetkých stranách dokumentu.
Stamp
Na brožúry ani plagáty nemožno tlačiť známky.
4. Kopírovanie
106
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Na výtlačkoch vytlačí IP Address, ID, Device Information, Comment,
Page Number alebo Date & Time. Pre známku môžete nastaviť Text Size,
Opacity alebo Position.
Overlay
Prekrytie je text a/alebo obraz uložený na pevnom disku vášho počítača
(HDD) vo formáte špeciálneho súboru, ktorý sa môže vytlačiť na
akomkoľvek dokumente. Prekrytia môžu nahradiť bežný hlavičkový papier.
Ak nechcete používať predtlačené hlavičkové papiere, môžete vytvoriť
prekrytie, ktoré bude zodpovedať usporiadaniu hlavičkového papiera. V
prípade, že chcete vytlačiť list s hlavičkou spoločnosti, nie je potrebné
vkladať do zariadenia predtlačený hlavičkový papier, stačí aktivovať
prekrytie hlavičky v dokumente.
Image Shift
Aby nedošlo k presahovaniu dierovania, zošívania a podobných značiek do
vytlačeného obrazu, môžete posunúť pozíciu obrazu.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
Auto Center: Automatické umiestnenie do stredu papiera.
•
Custom Shift: Upravte okraje papiera podľa potreby.
Covers
Zariadenie automaticky pridá obálky k skopírovanej sade s použitím
papiera podávaného z iného zásobníka. Obálky musia mať rovnaký formát
a orientáciu ako „telo“ úlohy.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
+ New: Vytvorenie nového prekrytia strany obsahujúceho vaše logo
alebo obrázok.
•
Front: Slúži na vytlačenie dokumentu s prednou obálkou.
•
Back: Slúži na vytlačenie dokumentu so zadnou obálkou.
•
Front & Back: Slúži na vytlačenie dokumentu s prednou a zadnou
obálkou.
•
Cover Sheet: Nastavte možnosti pre obojstranné kopírovanie.
•
Paper Source: Voľba predvoleného zásobníka papiera, ktorý sa má
použiť.
•
Overlap: Výber miesta prekrytia.
Erase Edge
Originál môžete skopírovať bez krajov a okrajov.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
Border Erase: Vymaže rovnaké množstvo okrajov zo všetkých kópií.
•
Hole Punch Erase: Vymaže stopy po dierovaní z ľavého okraja kópií.
4. Kopírovanie
107
Oboznámenie sa so zobrazením kopírovania
Image Adjustment
Táto možnosť vám umožňuje ručne upraviť obraz Darkness, Sharpness,
Contrast a Negative Image.
Background Adjustment
Táto voľba vám umožní kompenzovať originály, ktoré v pozadí obsahujú
farbu, ako napríklad noviny alebo katalógy. Možnosti v tejto ponuke môžete
využiť na uľahčenie čítania kópií.
•
Background Density: Umožní vám upraviť hustotu pozadia na
oskenovanom obraze. Táto funkcia je užitočná pri skenovaní originálov,
ktoré časom zožltli alebo majú tmavé pozadie.
•
Backside Image: Umožňuje vymazať ľubovoľný text alebo obrázky,
ktoré presvitajú z druhej strany predlohy. Túto funkciu môžete použiť na
zaistenie jasnej čitateľnosti oskenovaného výstupu.
Mirror Image
Táto voľba vám umožňuje výtlačky zrkadlovo prevrátiť.
4. Kopírovanie
108
Základné kopírovanie
Ide o bežný postup kopírovania originálnych dokumentov.
1
2
Na hlavnej obrazovke klepnite na Copy alebo Apps.
3
4
Upravte nastavenia na karte Copy a karte More.
5
Klepnutím na
spustite kopírovanie.
Umiestnite originály lícom nahor do DSDF alebo umiestnite jeden
originál lícom nadol na sklo skenera a zatvorte DSDF (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
V prípade potreby zadajte pomocou číselnej klávesnice (alebo
tlačidiel +, -) na ovládacom paneli počet kópií.
,
(Start ) na ovládacom paneli
Ak chcete zrušiť aktuálnu úlohu kopírovania, na ovládacom paneli
klepnite na
(Stop)> klepnite na Job Status. Potom odstráňte
požadovanú úlohu (pozrite „Stav úlohy“ na strane 35).
4. Kopírovanie
109
Rýchle kopírovanie
Ponuka Quick Copy vám umožňuje rýchlo nastaviť bežné voľby
kopírovania bez toho, aby bolo potrebné prechádzať do ďalších úrovní
ponuky alebo do inej karty. Táto ponuka však neobsahuje všetky dostupné
voľby kopírovania.
1
2
Na hlavnej obrazovke klepnite na Quick Copy alebo Apps.
3
Upravte nastavenia (Paper Source, Reduce/Enlarge, Original
Orientation, Darkness, Duplex, N-UP, Collation).
4
V prípade potreby zadajte pomocou číselnej klávesnice (alebo
tlačidiel +, -) na ovládacom paneli počet kópií.
5
Klepnutím na Start(
kopírovanie.
Umiestnite originály lícom nahor do DSDF alebo umiestnite jeden
originál lícom nadol na sklo skenera a zatvorte DSDF (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
) na ovládacom paneli spustite
Ak chcete zrušiť aktuálnu úlohu kopírovania, na ovládacom paneli
klepnite na
(Stop)> klepnite na Job Status. Potom odstráňte
požadovanú úlohu (pozrite „Stav úlohy“ na strane 35).
4. Kopírovanie
110
Kopírovanie preukazu
3
Umiestnite prednú stranu originálu lícom nadol na sklo skenera
podľa šípok, ako je to znázornené na obrázku. Potom zavrite kryt
skenera.
4
Klepnite na
Zariadenie vie tlačiť obojstranné originály na jednu stranu.
Tlačiareň vytlačí jednu stranu originálu na hornú polovicu papiera a druhú
stranu na spodnú polovicu, a to bez zmenšenia veľkosti originálu. Táto
funkcia je užitočná pri kopírovaní dokumentov s malými rozmermi,
napríklad vizitiek.
Táto funkcia vyžaduje, aby sa originál umiestnil na sklenenú dosku
skenera.
1
2
Na hlavnej obrazovke alebo v menu Apps klepnite na ID Copy.
V prípade potreby upravte nastavenia každej kópie ako napríklad
Print Layout, Original Size, Paper Source, Adjust to Paper Size
a Align.
.
Zariadenie začne skenovať prednú stranu.
Postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.
4. Kopírovanie
111
Kopírovanie preukazu
5
Prevráťte originál a dajte ho na sklo skenera, podľa šípok, ako je to
uvedené na obrázku. Potom zavrite kryt skenera.
6
Klepnite na
.
Zariadenie začne skenovať zadnú stranu.
• Ak nestlačíte tlačidlo
, skopíruje sa iba predná strana.
• Ak je originálny dokument väčší než oblasť tlače, nemusia sa
niektoré časti dokumentu vytlačiť.
4. Kopírovanie
112
5. Skenovanie a odosielanie
(Skenovanie)
Zariadenie umožňuje skenovať obrázky a text a previesť ich tak do digitálnych súborov v počítači.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
•
•
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
114
Základné skenovanie
123
Skenovanie so softvérom kompatibilným s rozhraním TWAIN124
Používanie aplikácie Samsung Easy Document Creator
125
Skenovanie v systéme Mac
127
Skenovanie v systéme Linux
129
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
V tejto časti sú opísané všetky funkcie skenovania a faxovania. Keď na
hlavnej obrazovke alebo v menu Apps klepnete na Scan & Send, objaví sa
zobrazenie Scan & Send. Toto zobrazenie obsahuje 2 karty a množstvo
volieb. Všetky možnosti sú zoskupené podľa funkcie, takže úlohu môžete
jednoducho konfigurovať. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku, klepnite
na tlačidlo (
1
Karta Odoslať
).
Kliknite na tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej sa
chcete dozvedieť viac.
Príkazové tlačidlá
Tlačidl
o
Názov
Opis
Quick Menu
Otvorenie ponuky rýchleho nastavenia.
Address book
Otvorenie uloženého adresára.
Fax
Odoslanie faxu.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
114
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
Tlačidl
o
+Me
Virtuálne hardvérové tlačidlo
Názov
Opis
My Program
Pridanie aplikácie do zoznamu mojich
programov.
• Virtuálne hardvérové tlačidlá sú pevne umiestnené na pravej strane
obrazovky.
Podponuka
(Pretečenie
úkonov)
Otvorenie podponuky.
• Pri spustení aplikácie sa zobrazia virtuálne hardvérové tlačidlá.
• Keď sa dotknete displeja, virtuálne hardvérové tlačidlá sa vždy
zobrazia.
Po prihlásení používateľa sa zobrazí cieľ,
ktorý je nastavený v profile My Page. Cieľ
môžete nastaviť v ponuke Send to
Destination v aplikácii My Page (pozrite
„Informácie o ponuke My Page“ na strane 38).
Správca môže taktiež nastaviť predvolený cieľ
v podponuke (pretečenie úkonov) > Send
Settings> +Me Setting.
Ak chcete použiť svoj cieľ +Me, musíte
sa prihlásiť. Ak sa neprihlásite,
zariadenie odošle kópiu do cieľa +Me,
ktorý určil správca.
• Keď sa dotknete
zobrazia.
Tlačidl
o
,
, virtuálne hardvérové tlačidlá sa skryjú a
Názov
Opis
Reset
Resetovanie aplikácie na predvolenú konfiguráciu.
On Hook
Keď stlačíte toto tlačidlo, bude počuť vytáčací tón.
Potom zadajte faxové číslo. Je to podobné
uskutočňovaniu hovoru s použitím reproduktora.
Stop
Zastavenie úlohy kedykoľvek. Zobrazí sa
vyskakovacie okno s informáciami o úlohách, ktoré
možno zastaviť.
Start
Spustenie úlohy.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
115
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
Náhľad
Upravenie jasu.
Náhľad zobrazí pôvodný skenovaný obrázok.
Ak je originál vyblednutý alebo obsahuje tmavý obraz, v prípade potreby
môžete upraviť úroveň jas kópie, aby sa tak ľahšie čítala. Úroveň jasu
upravte pomocou posuvnej lišty. Táto funkcia umožňuje vytlačiť tmavý
obraz svetlejšie, alebo svetlý obraz tmavšie.
Tlačidlo
Názov
Opis
Setting
History
Zobrazenie zoznamu zmenených volieb.
Náhľad
stavu
Zobrazenie náhľadu úlohy.
Klepnutím na Darkness
zobrazte posuvný ovládací prvok.
Náhľad
Skenovanie úlohy.
prehrávania
Výber farebného režimu
: Toto tlačidlo sa zobrazí počas
skenovania. Predskenovaný obrázok
upravte prostredníctvom funkcií, ako je
otočenie alebo orezanie.
Start
Spustí úlohu.
Použite jednu z nasledovných volieb pre skenovanie.
•
Mono: Použitie čiernobielej voľby (1 bit na pixel).
•
Gray : Použitie odtieňov sivej (8 bitov na pixel).
•
Color : Použitie farieb (24 bitov na pixel, každý z RGB kanálov má 8
bitov).
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
116
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
Výber typu originálu
•
Attach File Only : Umožňuje priložiť súbor k správe. Túto možnosť
možno použiť na rýchle odoslanie jedného alebo viacerých súborov z
pevného disku (BOX) zariadenia do SMB, FTP, e-mailom, do Boxu
alebo cez USB.
•
Save as Default : Umožňuje uložiť aktuálne možnosti Scan & Send
ako prevolené nastavenia funkcie Scan & Send. Po uložení
predvolených nastavení Scan & Send sa v budúcnosti pri všetkých
úlohách odosielania použijú tieto nastavenia. Klepnutím na túto
možnosť v ponuke Action Overflow uložíte aktuálne nastavenia ako
predvolené nastavenia funkcie Scan & Send.
•
Restore Default : Umožňuje obnoviť možnosti Scan & Send na
predvolené nastavenia funkcie Scan & Send v zariadení. Táto možnosť
zmení aktuálne nastavenia funkcie Scan & Send na pôvodné
nastavenia z výroby. Klepnutím na túto možnosť v ponuke Action
Overflow obnovíte pôvodné nastavenia funkcie Scan & Send.
•
Send Settings : Umožňuje rýchlo oskenovať dokument a odoslať ho do
cieľa. Oskenovaný dokument sa odošle ako obrazový súbor. Klepnutím
na túto možnosť v podponuke (ponuka Action Overflow) oskenujete a
priložíte súbor k aktuálnej správe.
Pomocou nastavenia typu originálu môžete zlepšiť kvalitu kópie – zvoľte
vhodný typ dokumentu pre úlohu kopírovania.
•
Text : Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne text a málo
obrázkov, prípade žiadne obrázky.
•
Text/Photo : Túto možnosť použite, ak je originál mix textu a obrázkov.
•
Photo : Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne alebo
výlučne obrázky.
Podponuka (Pretečenie úkonov)
•
Add to my program : Pridanie aplikácie do zoznamu mojich
programov. Vďaka tejto funkcii môže používateľ nastaviť predvolené
nastavenia a ciele, ktoré sa vyžadujú pre každý program. Tak isto
môžete nastaviť predvolené možnosti ako napr. Automatické spustenie
alebo pridať odkaz na hlavnú obrazovku.
•
Search : Vyhľadanie požadovanej možnosti.
•
Build Job : Túto možnosť možno vypnúť alebo zapnúť. Ak je táto
možnosť zapnutá: Po dokončení skenovania sa zobrazí okno Scan
More s otázkou, či chcete skenovať ďalšiu stranu. Ak zvolíte možnosť
Yes, v aktuálnej úlohe môžete skenovať ďalšiu stranu. Ak zvolíte
možnosť No, proces skenovania sa ukončí a zariadenie vykoná zvyšok
úlohy.
-
Filing Policy: Nastavenie Filing Policy určuje, ako zariadenie
vyrieši konflikt s názvami pri ukladaní súborov.
-
Print Confirmation Report: Túto funkciu môžete využiť na
získanie potvrdenia, či bolo vykonanie funkcie Scan & Send
úspešné alebo nie.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
117
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
Priebeh úlohy
Ak správa obsahuje znaky alebo fonty, ktoré zariadenie nepodporuje, v
správe sa namiesto znakov/fontov môže zobraziť nápis Unknown.
-
•
Send to PC: Slúži na skenovanie a odoslanie oskenovaného
výstupu do počítača.
Address Book Settings: Tento adresár obsahuje kontakty, ktoré sú
dostupné pre všetkých používateľov. Pomocou tohto adresára môžete
kontakty sprístupniť komukoľvek, kto používa toto zariadenie.
-
•
+Me Setting: Umožňuje zvoliť predvolený cieľ pre úlohu
odosielania. Po prihlásení môžete zvoliť svoj ľubovoľný Cieľ
odoslania ako predvolený cieľ odoslania. Rovnaký cieľ sa zobrazí aj
vo widgete Scan & Send.
Google Address Book: V tomto adresári sa nachádzajú kontakty
uložené v zozname kontaktov Google. Aby ste mohli používať
kontakty v Google Address Book, musíte sa prihlásiť do svojho
účtu Google.
UI Configuration: Umožňuje zvoliť možnosti, ktoré sa zobrazia v
ponuke Scan & Send. Klepnutím na symbol + alebo - pri ikonách
ponuky pridáte alebo odstránite ponuky. Tak isto môžete klepnúť a
podržať ikonu menu a posunúť ju na iné miesto, prípadne klepnutím na
Clear All odstrániť všetky ponuky.
Toto menu sa zobrazí vždy, keď zariadenie spracúva úlohu.
•
Detail : Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte stav, cieľ, odosieľateľa a
čas úlohy.
•
Oblasť náhľadu : Umožňuje zobraziť náhľad odosielaného
dokumentu. Obraz v oblasti náhľadu indikuje aktuálne nastavenia
odosielania, ako napríklad orientáciu a veľkosť súboru.
•
Send Feedback : Umožňuje odoslať spätnú väzbu o aktuálnej úlohe
odosielania. Ak chcete prijať úlohu odosielania e-mailom, nastavte ju v
aplikácii My page (pozrite „Informácie o ponuke My Page“ na strane
38).
Na používanie tejto funkcie sa budete musieť prihlásiť ako správca
(pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
Možnosti nastavenia
Na kartách Send a More môžete nastaviť podrobné voľby.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
118
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
•
• Môžete prispôsobiť používateľské rozhranie jednotlivých kariet
prostredníctvom voľby konfigurácie používateľského rozhrania
(Send >
Submenu (pretečenie úkonov) > UI Configuration).
Ak chcete použiť možnosti 2 Sided, Book a 2 Sided, Calendar,
originály vložte do DSDF. Ak zariadenie zistí, že v podávači DSDF sa
nenachádza originál, automaticky prepne na 1 Sided.
• Niektoré ponuky nie sú dostupné. V takom prípade sa nevzťahujú na
vaše zariadenie.
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Kliknite na tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Add Destination
Klepnite na
a pridajte e-mailovú adresu prijímateľa alebo faxové číslo.
Ak chcete odoslať na SMB, FTP, Box, PC alebo USB kliknite na príslušné
tlačidlo.
Scan Options
Nastavenie možností súboru skenovaného výstupu.
•
File Name: Zadajte názov súboru, pod ktorým sa má naskenovaný
súbor uložiť v cieľovom umiestnení.
•
File Format: Zvoľte formát súboru pre naskenovaný výstup.
•
PDF Options: Nastavenie možností súboru PDF pre skenovaný
výstup.
•
Resolution: Upravenie rozlíšenia dokumentu. Čím vyššia je táto
hodnota, tým zreteľnejší bude výstup, no skenovanie môže trvať dlhšie.
•
Kvalita: Túto možnosť použite na dosiahnutie dokumentu vo vysokej
kvalite. Čím vyššiu kvalitu zvolíte, tým väčší bude súbor.
•
OCR Language: Pri vytváraní naskenovaného výstupu pre OCR
softvér zvoľte správny jazyk.
Original
Toto nastavenie sa používa na vylepšenie kvality skenovania voľbou typu
dokumentu pre aktuálnu úlohu skenovania.
•
1 Sided: Pre originály, ktoré sú potlačené len z jednej strany.
•
2 Sided, Book: Pre originály, ktoré sú potlačené z oboch strán.
2 Sided, Calendar : Pre originály, ktoré sú potlačené z oboch strán, ale
zadná je otočená o 180 stupňov.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
119
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
Fax Options
•
Both Pages(From Right): Naskenujú sa obe lícne strany sprava.
Ak odosielate originály nízkej kvality alebo obsahujúce fotografie, môžete
upraviť rozlíšenie pre dosiahnutie vyššej kvality faxu.
•
Book Center & Edge Erase: Môžete nastaviť, aby sa zo stredu a
bočných krajov kópií vymazali tiene spôsobené väzbou alebo okrajmi
knihy.
•
Resolution
-
Standard: Zvyčajne odporúčané pre originály s textom. Táto voľba
skráti trvanie prenosu.
-
Fine: Odporúča sa pre originály obsahujúce malé znaky, tenké
čiary alebo text vytlačený ihličkovou tlačiarňou.
Nastavenie volieb odosielania pre fax, ako napríklad Quick Start Fax a
Delay Send.
-
Super Fine: Odporúčané pre originály obsahujúce jemné detaily.
Túto voľbu je možné použiť, len ak prijímacie zariadenie podporuje
aj rozlíšenie Super Fine.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
Quick Start Fax: Zariadenie začne odosielať fax hneď po naskenovaní
prvej strany. Týmto spôsobom je možné odosielať originály s veľkým
množstvom strán bez toho, aby sa zahltila pamäť zariadenia.
•
Delay Send: Nastavenie zariadenia, aby fax odoslalo v naplánovaný
čas. Definujte položky Job Name a Start Time.
-
Extrémne jemné: Odporúčané pre originály obsahujúce veľmi
jemné detaily. Túto voľbu je možné použiť, len ak prijímacie
zariadenie podporuje aj rozlíšenie Ultra Fine.
Book Scan
Táto funkcia slúži na skenovanie kníh. Ak je kniha príliš hrubá, zodvihnite
DSDF tak, aby zarážka zaistila pánty, potom zatvorte DSDF. Ak je kniha
alebo časopis hrubší než 30 mm, začnite kopírovať s otvoreným DSDF.
•
Off: Deaktivovanie tejto funkcie.
•
Left Page: Naskenuje sa len ľavá strana knihy.
•
Right Page: Naskenuje sa len pravá strana knihy.
•
Both Pages(From Left): Naskenujú sa obe lícne strany zľava.
Advanced Fax (len používateľ faxu)
Fax môžete odložiť o ľubovoľný časový úsek v rozmedzí 1 minút až 24
hodín po naskenovaní.
Email Settings
Nastavenie informácií e-mailu, ako napríklad From, Subject a Message.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
120
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
Color Mode
Original Type
Pomocou tohto nastavenia môžete zlepšiť kvalitu kopírovania – zvoľte
vhodný typ dokumentu pre aktuálnu úlohu.
Túto možnosť použite na nastavenie predvoleného farebného režimu pre
úlohy kopírovania.
•
Text: Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne text a málo
obrázkov, prípade žiadne obrázky.
•
Mono: Zobrazí obrázok v čierno-bielej farbe.
•
Gray: Zobrazí obrázok v odtieňoch sivej.
•
Text/Photo: Túto možnosť použite, ak je originál mix textu a obrázkov.
•
Color: Zobrazí obrázok vo farbe.
•
Photo: Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne alebo
výlučne obrázky.
Ak ste Color Mode nastavili na možnosť Mono, v možnostiach formátu
súborov File Format si nebudete môcť zvoliť formát súboru JPEG.
Original Size
Táto voľba umožňuje nastaviť aktuálny formát papiera originálov.
•
•
Mixed Size: Automatické zistenie formátu originálu, ak originál
pozostáva z kombinácie rôznych formátov papiera.
Custom size: Ak potrebujete nastaviť vlastnú hodnotu pre špeciálny
formát papiera, šípkami nastavte požadovanú veľkosť.
Original Orientation
Túto voľbu použite na nastavenie orientácie originálu.
•
Upright Images: Originál je orientovaný na šírku. Obrázky alebo text
na origináli je umiestnený paralelne s dlhou stranou.
•
Sideways Images: Originál je orientovaný na výšku. Obrázky alebo
text na origináli je umiestnený kolmo na dlhú stranu.
Image Adjustment
Táto možnosť umožňuje manuálne upraviť obraz.
•
Darkness: Umožňuje upraviť tmavosť výstupného oskenovaného
súboru. Táto funkcia je užitočná pri skenovaní vyblednutých originálov
alebo originálov s nízkym kontrastom.
•
Sharpness: Umožňuje upraviť hrany textu, aby sa ľahšie čítal. Túto
funkciu môžete použiť aj na vylepšenie detailov obrázkov.
•
Contrast: Umožňuje upraviť kontrast, aby bol oskenovaný výstup
ostrejší alebo hladší. Túto funkciu môžete použiť na vylepšenie kvality
obrazu alebo zlepšenie čitateľnosti textu.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
121
Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send
Background Adjustment
Táto voľba vám umožní kompenzovať originály, ktoré v pozadí obsahujú
farbu, ako napríklad noviny alebo katalógy. Možnosti v tejto ponuke môžete
využiť na uľahčenie čítania kópií.
•
Background Density: Umožní vám upraviť hustotu pozadia na
oskenovanom obraze. Táto funkcia je užitočná pri skenovaní originálov,
ktoré časom zožltli alebo majú tmavé pozadie.
•
Backside Image: Umožňuje vymazať ľubovoľný text alebo obrázky,
ktoré presvitajú z druhej strany predlohy. Túto funkciu môžete použiť na
zaistenie jasnej čitateľnosti oskenovaného výstupu.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
122
Základné skenovanie
Ide o bežný postup skenovania originálnych dokumentov.
Ak chcete zrušiť aktuálnu úlohu odosielania, na ovládacom paneli
1
2
Na hlavnej obrazovke alebo v menu Apps klepnite na Scan & Send.
3
4
Upravte nastavenia na karte Send a karte More.
klepnite na
(Stop), potom klepnite na Job Status, a potom
vymažte požadovanú úlohu (pozrite „Stav úlohy“ na strane 35).
Umiestnite originály lícom nahor do DSDF alebo umiestnite jeden
originál lícom nadol na sklo skenera a zatvorte DSDF (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
Zvoľte cieľové umiestnenie pomocou
(Add Destination), +Me,
(Address book), Email , SMB, FTP, Box alebo USB).
Oskenované dokumenty môžete odoslať v režime Email, Fax, FTP
alebo SMB prostredníctvom položky
(Address book). Ikony
Email, Fax, FTP alebo SMB sa zobrazia vedľa mena kontaktu v
adresári Address book. Po zvolení mena sa v predvolenom režime
zvolí prvá ikona. Ak chcete dokumenty odoslať viacerým adresátom,
zvoľte ikony pre všetkých adresátov.
5
Klepnutím na
spustite skenovanie.
,
(Start) na ovládacom paneli
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
123
Skenovanie so softvérom kompatibilným s rozhraním TWAIN
Ak chcete skenovať dokumenty pomocou iného softvéru, budete musieť
použiť softvér podporujúci štandard TWAIN, napríklad Adobe Photoshop.
Pri skenovaní so softvérom podporujúcim TWAIN postupujte podľa
nasledujúcich krokov:
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
4
5
Otvorte aplikáciu, napríklad Adobe Photoshop.
Umiestnite originály lícom nahor do DSDF alebo umiestnite jeden
originál lícom nadol na sklo skenera a zatvorte DSDF (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
Otvorte okno TWAIN a nastavte možnosti skenovania.
Naskenujte a naskenované obrázky uložte.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
124
Používanie aplikácie Samsung Easy Document Creator
Aplikácia Samsung Easy Document Creator pomáha používateľom
skenovať, zostavovať a ukladať dokumenty vo viacerých formátoch
(vrátane formátu .epub). Tieto dokumenty sa dajú zdieľať cez stránky
sociálnych sietí alebo faxom. Či ste študent, ktorý organizuje prieskum v
knižnici, alebo rodič na rodičovskej dovolenke, ktorý zdieľa naskenované
fotografie z poslednej narodeninovej oslavy, aplikácia Easy Document
Creator vám poskytne potrebné nástroje.
•
E-Book Conversion: Použite na naskenovanie viacerých dokumentov
do jednej e-knihy alebo na skombinovanie existujúcich súborov do
formátu e-knihy.
•
Plug-in: Skenovanie a faxovanie priamo z programu Microsoft Office.
Kliknite na tlačidlo
(Help) v pravom hornom rohu okna a následne
kliknite na možnosť, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.
• Je k dispozícii len pre systém Windows.
• Vyžaduje systém Windows XP alebo novší, a prehliadať Internet
Explorer 6.0 alebo novší.
• Aplikácia Samsung Easy Document Creator sa nainštaluje
automaticky, keď inštalujete softvér zariadenia.
Aplikácia Samsung Easy Document Creator umožňuje nasledovné funkcie:
•
Image Scanning: Použite na naskenovanie jedného alebo viacerých
obrázkov.
•
Document Scanning: Použite na naskenovanie dokumentov s textom
alebo s textom a obrázkami.
•
Text Converting: Použite na skenovanie dokumentov, ktoré musia byť
uložené v upravovateľnom textovom formáte.
•
Book Scanning: Použite na skenovanie kníh s plochým skenerom.
•
SNS Upload: Použite na rýchle a jednoduché odovzdanie
naskenovaných obrázkov alebo existujúcich obrázkov na rôzne stránky
sociálnych sietí (SNS).
2
Skenovanie s použitím aplikácie Samsung Easy
Document Creator
Aplikácia Samsung Easy Document Creator pomáha používateľom
skenovať, zostavovať a ukladať dokumenty vo viacerých formátoch vrátane
formátu .epub.
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
2
V ponuke Štart systému Windows kliknite na Programy alebo
Všetky programy.
3
Kliknite na možnosť Tlačiarne Samsung a spustite aplikáciu
Samsung Easy Document Creator.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
125
Používanie aplikácie Samsung Easy
4
5
Na hlavnej obrazovke kliknite na možnosť Scan.
6
7
Upravte obrázok (Scan Settings a More Options).
8
9
Zvoľte Save to Location, Send to E-mail alebo Send to SNS.
Zvoľte druh skenovania alebo obľúbenú položku a potom kliknite na
Start.
Kliknutím na Scan naskenujete konečný obrázok, kliknutím na
Prescan získate ďalší náhľad.
Kliknite na Save (uloženia naskenovaného obrázka), Send
(odoslanie naskenovaného obrázka e-mailom) alebo Share
(odovzdanie naskenovaného obrázka).
Ak je na skenovacom skle dostatok miesta, môžete skenovať aj viac
položiek naraz. Pomocou nástroja
definujte viaceré oblasti výberu.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
126
Skenovanie v systéme Mac
3
4
Skenovanie zo zariadenia pripojeného cez USB
rozhranie
1
2
3
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
Spustite Applications a kliknite na položku Image Capture.
Skenovanie zo zariadenia pripojeného do siete
1
2
Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti.
3
4
Spustite Applications a kliknite na položku Image Capture.
Ak sa zobrazí hlásenie No Image Capture device connected, odpojte
USB kábel a znovu ho zapojte. Ak problém pretrváva, prečítajte si
Pomoc k programu Image Capture.
4
5
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
V závislosti od operačného systému postupujte podľa nižšie
uvedených krokov.
•
Zvoľte požadovanú možnosť.
•
Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.
Keď v aplikácii Image Capture nefunguje skenovanie, aktualizujte
systém Mac OS na najnovšiu verziu.
5
6
Pre verziu 10.5
-
Na paneli ponúk kliknite na Devices > Browse Devices.
-
Uistite sa, že je políčko Connected vedľa Vášho zariadenia
v zozname Bonjour Devices označené.
V prípade operačného systému verzie 10.6 – 10.9 vyberte pod
položkou SHARED svoje zariadenie.
V tomto programe nastavte možnosti skenovania.
Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
127
Skenovanie v systéme Mac
• Keď v aplikácii Image Capture nefunguje skenovanie, aktualizujte
systém Mac OS na najnovšiu verziu.
• Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi k programu Image
Capture.
• Môžete tiež skenovať pomocou programu kompatibilného so
štandardom TWAIN, ako je napríklad Adobe Photoshop.
• Môžete skenovať s použitím softvéru Samsung Scan Assistant.
Otvorte priečinok Applications > priečinok Samsung > Samsung
Scan Assistant.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
128
Skenovanie v systéme Linux
5
Skenovanie
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
4
Zo zoznamu zvoľte zariadenie a nastavte možnosti skenovania.
Spustite skenovaciu aplikáciu, ako napríklad xsane alebo simplescan (ak nie je nainštalovaná, nainštalujte ju manuálne, aby ste
mohli používať funkcie skenovania. Napríklad, na inštaláciu
aplikácie xsane môžete použiť príkaz "yum install xsane" v prípade
systémov s balíčkovým systémom rpm a "apt-get install xsane" v
prípade systémov s balíčkovým systémom deb).
Kliknite na tlačidlo Scan.
5. Skenovanie a odosielanie (Skenovanie)
129
6. Skenovanie a odosielanie
(Faxovanie)
Táto príručka obsahuje informácie o používaní zariadenia ako faxu.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Príprava na faxovanie
131
• Používanie faxu v počítači
132
• Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
134
• Odosielanie faxovej správy
144
• Príjem faxu
146
Príprava na faxovanie
• Toto zariadenie sa nedá používať ako fax prostredníctvom
internetového telefónu. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa internetových služieb.
• Pri používaní telefónnej linky ako faxovej linky vám odporúčame
použiť tradičné analógové telefonické služby ako PSTN (Public
Switched Telephone Network – verejná telefónna sieť). Ak používate
internetové služby (DSL, ISDN, VoIP), môžete vylepšiť kvalitu
spojenia pomocou mikrofiltra. Mikrofilter minimalizuje šum a
zlepšuje kvalitu spojenia. DSL mikrofilter sa so zariadením
nedodáva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
1 Linkový port
2 Mikrofilter
3 Modem DSL/telefónna linka
Pred odoslaním alebo prijatím faxu, treba zapojiť dodaný kábel do
nástennej telefonickej zásuvky. Pozri „Príručka rýchlou inštaláciou“.
Spôsob zapojenia telefónnej linky sa odlišuje v závislosti od krajiny.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
131
Používanie faxu v počítači
Fax môžete odoslať priamo z počítača. Uistite sa, že zariadenie aj počítač
sú pripojené do rovnakej siete.
2
Kontrola zoznamu odoslaných faxových správ
(Windows)
1
Odoslanie faxovej správy (Windows)
Na odosielanie faxových správ z počítača je potrebné nainštalovať program
Samsung Network PC Fax. Ovládač Samsung Network PC Fax môžete
nainštalovať z disku CD so softvérom. Môžete zvoliť ovládač Samsung
Network PC Fax v okne Select Software.
1
2
Vo svojom počítači si môžete skontrolovať zoznam odoslaných faxových
správ.
V ponuke Štart kliknite na Programy alebo Všetky programy > Samsung
Printers > Network PC Fax > Fax Transmission History. Potom sa
zobrazí Fax Journal spolu so zoznamom faxových správ, ktoré ste
odoslali.
Otvorte dokument, ktorý chcete odoslať.
Pre ďalšie informácie o funkcii Fax Transmission History kliknite na
položku Help.
Vyberte Tlačiť v ponuke Súbor.
Zobrazí sa okno Tlačiť. V závislosti od aplikácie sa môže jeho
vzhľad mierne líšiť.
3
3
4
5
V okne Tlačiť zvoľte Samsung Network PC Fax.
Kliknite na položku Tlačiť alebo OK.
Zadajte faxové číslo príjemcu a v prípade potreby nastavte voľby.
Ďalšie informácie o Samsung Network PC Fax si pozrite kliknutím na
Help.
6
Odosielanie faxovej správy (Mac)
Na odosielanie faxových správ z počítača je potrebné nainštalovať program
Fax Utilities. Tento program sa nainštaluje počas inštalácie ovládača
tlačiarne.
Nasledujúce kroky sú založené na systéme Mac OS X 10.5 alebo 10.6. V
závislosti od verzie operačného systému sa nasledujúce kroky môžu líšiť.
Pred odoslaním faxu pridajte pomocou Fax Queue Creator ovládač faxu.
Kliknite na položku Send.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
132
Používanie faxu v počítači
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Otvorte dokument, ktorý chcete odoslať.
Vyberte Print v ponuke File.
V zozname Printer vyberte ovládač faxu.
Zvoľte počet kópií a strán.
Vyberte veľkosť papiera, orientáciu a mierku.
Do vstupného políčka To zadajte faxové číslo príjemcu. Ak máte
uložené často používané faxové čísla, môžete tiež stlačiť tlačidlo
a použiť Addresses.
V prípade potreby zadajte do poľa Dialing Prefix prístupový kód.
V prípade potreby začiarknite Use Cover page, aby sa fax odoslal
s úvodnou stranou.
Zadajte predmet a správu faxovej úlohy.
Kliknite na Fax.
V dokovacom paneli počítača Mac sa zobrazí ikona Fax Queue
(
). Kliknutím na ikonu zobrazíte stav faxovej úlohy. V tomto okne
tiež môžete odstrániť, zadržať, pozastaviť a obnoviť úlohy.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
133
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Na hlavnej obrazovke alebo v menu Apps klepnite na Scan & Send a
potom klepnutím na
otvorte zobrazenie Fax. Ak sa zobrazuje iná
obrazovka, klepnutím na ikonu
• Kliknite na tlačidlo
4
Karta Odoslať
prejdite na hlavnú obrazovku.
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
• Môžete nastaviť všeobecné možnosti (pozrite „Možnosti nastavenia“
na strane 118).
Príkazové tlačidlá
Tlačidl
o
Názov
Opis
Quick Menu
Otvorenie ponuky rýchleho nastavenia.
Address book
Otvorenie uloženého adresára.
Fax
Odoslanie faxu.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
134
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Tlačidl
o
+ Me
Virtuálne hardvérové tlačidlo
Názov
Opis
My Program
Pridanie aplikácie do zoznamu mojich
programov.
• Virtuálne hardvérové tlačidlá sú pevne umiestnené na pravej strane
obrazovky.
Podponuka
(Pretečenie
úkonov)
Otvorenie podponuky.
• Pri spustení aplikácie sa zobrazia virtuálne hardvérové tlačidlá.
• Keď sa dotknete displeja, virtuálne hardvérové tlačidlá sa vždy
zobrazia.
Po prihlásení používateľa sa zobrazí cieľ,
ktorý je nastavený v profile My Page. Cieľ
môžete nastaviť v ponuke Send to
Destination v aplikácii My Page (pozrite
„Informácie o ponuke My Page“ na strane 38).
Správca môže taktiež nastaviť predvolený cieľ
v podponuke (pretečenie úkonov) > Send
Settings> +Me Setting.
Ak chcete použiť svoj cieľ + Me, musíte
sa prihlásiť. Ak sa neprihlásite,
zariadenie odošle kópiu do cieľa + Me,
ktorý určil správca.
• Keď sa dotknete
zobrazia.
Tlačidl
o
,
, virtuálne hardvérové tlačidlá sa skryjú a
Názov
Opis
Reset
Resetovanie aplikácie na predvolenú konfiguráciu.
On Hook
Keď stlačíte toto tlačidlo, bude počuť vytáčací tón.
Potom zadajte faxové číslo. Je to podobné
uskutočňovaniu hovoru s použitím reproduktora.
Stop
Zastavenie úlohy kedykoľvek. Zobrazí sa
vyskakovacie okno s informáciami o úlohách, ktoré
možno zastaviť.
Start
Spustenie úlohy.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
135
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Náhľad
Upravenie jasu.
Náhľad zobrazí pôvodný skenovaný obrázok.
Ak je originál vyblednutý alebo obsahuje tmavý obraz, v prípade potreby
môžete upraviť úroveň jas kópie, aby sa tak ľahšie čítala. Úroveň jasu
upravte pomocou posuvnej lišty. Táto funkcia umožňuje vytlačiť tmavý
obraz svetlejšie, alebo svetlý obraz tmavšie.
Tlačidlo
Názov
Opis
Setting
History
Zobrazenie zoznamu zmenených volieb.
Náhľad
stavu
Zobrazenie náhľadu úlohy.
Náhľad
prehrávani
a
Skenovanie úlohy.
Klepnutím na Darkness
zobrazte posuvný ovládací prvok.
Výber farebného režimu
: Toto tlačidlo sa zobrazí počas
skenovania. Predskenovaný obrázok
upravte prostredníctvom funkcií, ako je
otočenie alebo orezanie.
Start
Spustí úlohu.
Použite jednu z nasledovných volieb pre skenovanie.
•
Mono: Použitie čiernobielej voľby (1 bit na pixel).
•
Gray : Použitie odtieňov sivej (8 bitov na pixel).
•
Color : Použitie farieb (24 bitov na pixel, každý z RGB kanálov má 8
bitov).
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
136
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Výber typu originálu
•
Attach File Only : Umožňuje priložiť súbor k správe. Túto možnosť
možno použiť na rýchle odoslanie jedného alebo viacerých súborov z
pevného disku (BOX) zariadenia do SMB, FTP, e-mailom, do Boxu
alebo cez USB.
•
Save as Default : Umožňuje uložiť aktuálne možnosti Scan & Send
ako prevolené nastavenia funkcie Scan & Send. Po uložení
predvolených nastavení Scan & Send sa v budúcnosti pri všetkých
úlohách odosielania použijú tieto nastavenia. Klepnutím na túto
možnosť v ponuke Action Overflow uložíte aktuálne nastavenia ako
predvolené nastavenia funkcie Scan & Send.
•
Restore Default : Umožňuje obnoviť možnosti Scan & Send na
predvolené nastavenia funkcie Scan & Send v zariadení. Táto možnosť
zmení aktuálne nastavenia funkcie Scan & Send na pôvodné
nastavenia z výroby. Klepnutím na túto možnosť v ponuke Action
Overflow obnovíte pôvodné nastavenia funkcie Scan & Send.
•
Send Settings : Umožňuje rýchlo oskenovať dokument a odoslať ho do
cieľa. Oskenovaný dokument sa odošle ako obrazový súbor. Klepnutím
na túto možnosť v podponuke (ponuka Action Overflow) oskenujete a
priložíte súbor k aktuálnej správe.
Pomocou nastavenia typu originálu môžete zlepšiť kvalitu kópie – zvoľte
vhodný typ dokumentu pre úlohu kopírovania.
•
Text : Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne text a málo
obrázkov, prípade žiadne obrázky.
•
Text/Photo : Túto možnosť použite, ak je originál mix textu a obrázkov.
•
Photo : Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne alebo
výlučne obrázky.
Podponuka (Pretečenie úkonov)
•
Add to my program : Pridanie aplikácie do zoznamu mojich
programov. Vďaka tejto funkcii môže používateľ nastaviť predvolené
nastavenia a ciele, ktoré sa vyžadujú pre každý program. Tak isto
môžete nastaviť predvolené možnosti ako napr. Automatické spustenie
alebo pridať odkaz na hlavnú obrazovku.
•
Search : Vyhľadanie požadovanej možnosti.
•
Build Job : Túto možnosť možno vypnúť alebo zapnúť. Ak je táto
možnosť zapnutá: Po dokončení skenovania sa zobrazí okno Scan
More s otázkou, či chcete skenovať ďalšiu stranu. Ak zvolíte možnosť
Yes, v aktuálnej úlohe môžete skenovať ďalšiu stranu. Ak zvolíte
možnosť No, proces skenovania sa ukončí a zariadenie vykoná zvyšok
úlohy.
-
Filing Policy: Nastavenie Filing Policy určuje, ako zariadenie
vyrieši konflikt s názvami pri ukladaní súborov.
-
Print Confirmation Report: Túto funkciu môžete využiť na
získanie potvrdenia, či bolo vykonanie funkcie Scan & Send
úspešné alebo nie.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
137
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Priebeh úlohy
Ak správa obsahuje znaky alebo fonty, ktoré zariadenie nepodporuje, v
správe sa namiesto znakov/fontov môže zobraziť nápis Unknown.
-
•
Send to PC: Slúži na skenovanie a odoslanie oskenovaného
výstupu do počítača.
Address Book Settings: Tento adresár obsahuje kontakty, ktoré sú
dostupné pre všetkých používateľov. Pomocou tohto adresára môžete
kontakty sprístupniť komukoľvek, kto používa toto zariadenie.
-
•
+Me Setting: Umožňuje zvoliť predvolený cieľ pre úlohu
odosielania. Po prihlásení môžete zvoliť svoj ľubovoľný Cieľ
odoslania ako predvolený cieľ odoslania. Rovnaký cieľ sa zobrazí aj
vo widgete Scan & Send.
Google Address Book: V tomto adresári sa nachádzajú kontakty
uložené v zozname kontaktov Google. Aby ste mohli používať
kontakty v Google Address Book, musíte sa prihlásiť do svojho
účtu Google.
UI Configuration: Umožňuje zvoliť možnosti, ktoré sa zobrazia v
ponuke Scan & Send. Klepnutím na symbol + alebo - pri ikonách
ponuky pridáte alebo odstránite ponuky. Tak isto môžete klepnúť a
podržať ikonu menu a posunúť ju na iné miesto, prípadne klepnutím na
Clear All odstrániť všetky ponuky.
Toto menu sa zobrazí vždy, keď zariadenie spracúva úlohu.
•
Detail : Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte stav, cieľ, odosieľateľa a
čas úlohy.
•
Oblasť náhľadu : Umožňuje zobraziť náhľad odosielaného
dokumentu. Obraz v oblasti náhľadu indikuje aktuálne nastavenia
odosielania, ako napríklad orientáciu a veľkosť súboru.
•
Send Feedback : Umožňuje odoslať spätnú väzbu o aktuálnej úlohe
odosielania. Ak chcete prijať úlohu odosielania e-mailom, nastavte ju v
aplikácii My page (pozrite „Informácie o ponuke My Page“ na strane
38).
Na používanie tejto funkcie sa budete musieť prihlásiť ako správca
(pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
Možnosti nastavenia
Na kartách Send a More môžete nastaviť podrobné voľby.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
138
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
•
• Môžete prispôsobiť používateľské rozhranie jednotlivých kariet
prostredníctvom voľby konfigurácie používateľského rozhrania
(Send >
Submenu (pretečenie úkonov) > UI Configuration).
Ak chcete použiť možnosti 2 Sided, Book a 2 Sided, Calendar,
originály vložte do DSDF. Ak zariadenie zistí, že v podávači DSDF sa
nenachádza originál, automaticky prepne na 1 Sided.
• Niektoré ponuky nie sú dostupné. V takom prípade sa nevzťahujú na
vaše zariadenie.
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Kliknite na tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Add Destination
Klepnite na
a pridajte e-mailovú adresu prijímateľa alebo faxové číslo.
Ak chcete odoslať na SMB, FTP, Box, PC alebo USB, kliknite na príslušné
tlačidlo.
Original
Toto nastavenie sa používa na vylepšenie kvality skenovania voľbou typu
dokumentu pre aktuálnu úlohu skenovania.
•
1 Sided: Pre originály, ktoré sú potlačené len z jednej strany.
•
2 Sided, Book: Pre originály, ktoré sú potlačené z oboch strán.
2 Sided, Calendar : Pre originály, ktoré sú potlačené z oboch strán, ale
zadná je otočená o 180 stupňov.
Scan Options
Nastavenie možností súboru skenovaného výstupu.
•
File Name: Zadajte názov súboru, pod ktorým sa má naskenovaný
súbor uložiť v cieľovom umiestnení.
•
File Format: Zvoľte formát súboru pre naskenovaný výstup.
•
Resolution: Upravenie rozlíšenia dokumentu. Čím vyššia je táto
hodnota, tým zreteľnejší bude výstup, no skenovanie môže trvať dlhšie.
•
Kvalita: Túto možnosť použite na dosiahnutie dokumentu vo vysokej
kvalite. Čím vyššiu kvalitu zvolíte, tým väčší bude súbor.
•
OCR Language: Pri vytváraní naskenovaného výstupu pre OCR
softvér zvoľte správny jazyk. Táto funkcia je podporovaná v prípade, ak
v nastaveniach File Format zvolíte možnosť Searchable PDF.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
139
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Fax Options
•
Both Pages(From Right): Naskenujú sa obe lícne strany sprava.
Ak odosielate originály nízkej kvality alebo obsahujúce fotografie, môžete
upraviť rozlíšenie pre dosiahnutie vyššej kvality faxu.
•
Book Center & Edge Erase: Môžete nastaviť, aby sa zo stredu a
bočných krajov kópií vymazali tiene spôsobené väzbou alebo okrajmi
knihy.
•
Resolution
-
Standard: Zvyčajne odporúčané pre originály s textom. Táto voľba
skráti trvanie prenosu.
-
Fine: Odporúča sa pre originály obsahujúce malé znaky, tenké
čiary alebo text vytlačený ihličkovou tlačiarňou.
Nastavenie volieb odosielania pre fax, ako napríklad Quick Start Fax a
Delay Send.
-
Super Fine: Odporúčané pre originály obsahujúce jemné detaily.
Túto voľbu je možné použiť, len ak prijímacie zariadenie podporuje
aj rozlíšenie Super Fine.
•
Off: Deaktivuje túto funkciu.
•
Quick Start Fax: Zariadenie začne odosielať fax hneď po naskenovaní
prvej strany. Týmto spôsobom je možné odosielať originály s veľkým
množstvom strán bez toho, aby sa zahltila pamäť zariadenia.
•
Delay Send: Nastavenie zariadenia, aby fax odoslalo v naplánovaný
čas. Definujte položky Job Name a Start Time.
-
Extrémne jemné: Odporúčané pre originály obsahujúce veľmi
jemné detaily. Túto voľbu je možné použiť, len ak prijímacie
zariadenie podporuje aj rozlíšenie Ultra Fine.
Book Scan
Táto funkcia slúži na skenovanie kníh. Ak je kniha príliš hrubá, zodvihnite
DSDF tak, aby zarážka zaistila pánty, potom zatvorte DSDF. Ak je kniha
alebo časopis hrubší než 30 mm, začnite kopírovať s otvoreným DSDF.
•
Off: Deaktivovanie tejto funkcie.
•
Left Page: Naskenuje sa len ľavá strana knihy.
•
Right Page: Naskenuje sa len pravá strana knihy.
•
Both Pages(From Left): Naskenujú sa obe lícne strany zľava.
Advanced Fax (len používateľ faxu)
Fax môžete odložiť o ľubovoľný časový úsek v rozmedzí 1 minút až 24
hodín po naskenovaní.
Email Settings
Nastavenie informácií e-mailu, ako napríklad From, Subject a Message.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
140
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Color Mode
Original Type
Pomocou tohto nastavenia môžete zlepšiť kvalitu kopírovania – zvoľte
vhodný typ dokumentu pre aktuálnu úlohu.
Túto možnosť použite na nastavenie predvoleného farebného režimu pre
úlohy kopírovania.
•
Text: Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne text a málo
obrázkov, prípade žiadne obrázky.
•
Mono: Zobrazí obrázok v čierno-bielej farbe.
•
Gray: Zobrazí obrázok v odtieňoch sivej.
•
Text/Photo: Túto možnosť použite, ak je originál mix textu a obrázkov.
•
Color: Zobrazí obrázok vo farbe.
•
Photo: Túto možnosť použite, ak originál obsahuje prevažne alebo
výlučne obrázky.
Ak je farebný režim nastavený na MONO, formát súboru JPEG
nemožno zvoliť.
Original Size
Táto voľba umožňuje nastaviť aktuálny formát papiera originálov.
•
•
Mixed Size: Automatické zistenie formátu originálu, ak originál
pozostáva z kombinácie rôznych formátov papiera.
Custom size: Ak potrebujete nastaviť vlastnú hodnotu pre špeciálny
formát papiera, šípkami nastavte požadovanú veľkosť.
Original Orientation
Túto voľbu použite na nastavenie orientácie originálu.
•
Upright Images: Originál je orientovaný na šírku. Obrázky alebo text
na origináli je umiestnený paralelne s dlhou stranou.
•
Sideways Images: Originál je orientovaný na výšku. Obrázky alebo
text na origináli je umiestnený kolmo na dlhú stranu.
Image Adjustment
Táto možnosť umožňuje manuálne upraviť obraz.
•
Darkness: Umožňuje upraviť tmavosť výstupného oskenovaného
súboru. Táto funkcia je užitočná pri skenovaní vyblednutých originálov
alebo originálov s nízkym kontrastom.
•
Sharpness: Umožňuje upraviť hrany textu, aby sa ľahšie čítal. Túto
funkciu môžete použiť aj na vylepšenie detailov obrázkov.
•
Contrast: Umožňuje upraviť kontrast, aby bol oskenovaný výstup
ostrejší alebo hladší. Túto funkciu môžete použiť na vylepšenie kvality
obrazu alebo zlepšenie čitateľnosti textu.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
141
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
5
Background Adjustment
Obrazovka faxovania
Táto voľba vám umožní kompenzovať originály, ktoré v pozadí obsahujú
farbu, ako napríklad noviny alebo katalógy. Možnosti v tejto ponuke môžete
využiť na uľahčenie čítania kópií.
•
Background Density: Umožní vám upraviť hustotu pozadia na
oskenovanom obraze. Táto funkcia je užitočná pri skenovaní originálov,
ktoré časom zožltli alebo majú tmavé pozadie.
•
Backside Image: Umožňuje vymazať ľubovoľný text alebo obrázky,
ktoré presvitajú z druhej strany predlohy. Túto funkciu môžete použiť na
zaistenie jasnej čitateľnosti oskenovaného výstupu.
Príkazové tlačidlá
Tlačidl
o
Názov
Opis
klávesnica
Otvorenie klávesnice.
Favorites
Otvorenie zoznamu často používaných adries.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
142
Oboznámenie sa so zobrazením faxovania
Tlačidl
o
Názov
Opis
Recent
Zobrazenie naposledy použitých adries.
Groups
Otvorenie zoznamu skupiny adries.
Contacts
otvorenie zoznamu vašich kontaktov.
Pause
Pozastavenie aktuálnej úlohy.
Add Contacts
Pridanie nového kontaktu do adries.
Add To
Pridanie do cieľového zoznamu.
Cieľového
zoznamu
Otvorenie cieľového zoznamu.
On Hook
Povolenie vytáčania On Hook. Keď je počuť
oznamovací tón, prostredníctvom číselnej
klávesnice na obrazovke zadajte faxové číslo.
Send
Odoslanie faxovej správy.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
143
Odosielanie faxovej správy
Táto časť vysvetľuje odoslanie faxu a špeciálne prenosové režimy.
Originály môžete umiestniť buď s použitím DSDF, alebo skla skenera.
Ak sú originály umiestnené v DSDF aj na skle skenera, zariadenie
najskôr načíta originály v DSDF, pretože má vyššiu prioritu pri
skenovaní.
6
Pomocou číselnej klávesnice na ovládacom paneli zadajte faxové
číslo.
7
8
Klepnite na Done.
alebo zvoľte ďalšie nastavenia.
Klepnite na
7
Odoslanie faxovej správy
6
Nastavenie hlavička faxovej správy
1
Umiestnite originály lícom nahor do DSDF alebo umiestnite jeden
originál lícom nadol na sklo skenera a zatvorte DSDF (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
2
3
4
Na hlavnej obrazovke klepnite na Send alebo Apps.
V niektorých krajinách zákon vyžaduje, aby bolo na každom odosielanom
faxe uvedené faxové číslo odosielateľa.
1
Na displeji klepnite na Settings > Fax Settings > Machine ID & Fax
No.
2
Klepnite do poľa pre zadávanie znakov ID Name. Zobrazí sa
vyskakovacia klávesnica.
3
Zadajte svoje meno alebo názov spoločnosti (pozrite „Informácie o
vyskakovacej klávesnici“ na strane 39).
4
5
Klepnite na Done.
Na karte Send alebo More upravte nastavenia dokumentu.
Klepnite na
a zadajte faxové číslo priamo pomocou
na
displeji, potom klepnite na
alebo klepnutím na Favorites,
Recent, Groups, Contacts na displeji.
• Fax môžete naraz poslať až na 10 miest určenia.
• V zozname Destination List môžete zobraziť a odstrániť miesto
určenia (
).
Klepnite do poľa pre zadávanie znakov Fax Number.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
144
Odosielanie faxovej správy
• Ak chcete vložiť pauzu, počas zadávania faxového čísla klepnite na
. Keď vložíte pauzu, na displeji sa zobrazí pomlčka (-).
• Ak chcete použiť vytáčanie On Hook, kým je počuť oznamovací tón,
klepnite na
faxové číslo.
5
Klepnutím na
a pomocou číselnej klávesnice na displeji zadajte
• Pre čísla rýchlej voľby je možné priradiť 1 až 500
• V prípade jednociferných čísel rýchlej voľby stlačte a podržte
zodpovedajúce číslo na číselnej klávesnici na ovládacom paneli.
• V prípade dvoj- alebo viacciferných čísel rýchlej voľby stlačte tlačidlo
prvej číslice a podržte posledné číslo číslo na číselnej klávesnici na
ovládacom paneli.
spustíte proces.
• Fax môžete odoslať priamo z počítača (pozrite „Používanie faxu v
počítači“ na strane 132).
• Ak chcete zrušiť faxovú úlohu, klepnite na
(Stop) na vituálnom
tlačidle ešte predtým, ako zariadenie spustí prenos. Prípadne
klepnite na Job Status na hlavnej obrazovke alebo Apps, zvoľte
úlohu, ktorú chcete odstrániť (pozrite „Stav úlohy“ na strane 35).
• Kým zariadenie odosiela fax, nedajú sa z neho odosielať e-maily.
Automatické opätovné odoslanie
Keď odosielate fax a linka je obsadená alebo nie je žiadna odpoveď,
zariadenie automaticky opakovane vytočí číslo.
Ak chcete zmeniť časový interval medzi jednotlivými pokusmi o opätovné
vytočenie a/alebo počet pokusov o opätovné vytočenie, postupujte podľa
nasledujúcich krokov:
Na displeji klepnite na Settings > Fax Settings > Redial.
Odoslanie faxu s použitím čísel rýchlej voľby
Odloženie faxovéhoprenosu
Keď vás zariadenie vyzve, aby ste zadali cieľové číslo pre vašu faxovú
správu, môžete použiť číslo rýchlej voľby, ktoré ste predtým nastavili.
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby fax odoslalo neskôr (pozrite
„Všeobecné nastavenia faxu“ na strane 148).
Ak chcete zrušiť odložený fax, pred odoslaním faxu klepnite na Off.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
145
Príjem faxu
Táto časť vysvetľuje ako prijímať faxy, a dostupné špeciálne možnosti.
• Receive start code: Ak prijmete hovor na externom telefóne a
budete počuť faxové tóny, stlačte na externom telefóne tlačidlo *9*.
Zariadenie prijme faxovú správu. Tlačidlá stláčajte pomaly za sebou.
Ak budete neustále počuť tón faxu zo vzdialeného zariadenia,
skúste *9* stlačiť ešte raz.
8
Zmena režimu príjmu
Zariadenie je od výroby nastavené do režimu Fax. Ak prijímate faxovú
správu, zariadenie po zadanom počte zvonení odpovie a faxovú správu
automaticky prijme. Ak si však želáte zmeniť na iný režim príjmu, postupujte
podľa nasledovných krokov:
Na displeji klepnite na Settings > Fax Settings > Receive Mode.
•
Telephone: Prijatie faxov stlačením On Hook a potom
(Start) na
virtuálnom tlačidle.
•
•
Fax: Štandardný príjem prichádzajúcich faxov a okamžitý prechod do
režimu príjmu faxov.
Answering Machine/Fax: Používa sa, keď je na vaše zariadenie
napojený záznamník. Vaše zariadenie prijme prichádzajúci hovor a
volajúci vám môže na záznamníku nechať odkaz. Ak faxové zariadenie
na linke zistí faxový tón, bude hovor automaticky prepnutý do režimu
Fax pre príjem faxovej správy.
9
Manuálny príjem v režime Telefón
Keď bude počuť faxový tón zo vzdialeného zariadenia, môžete faxový
hovor prijať stlačením tlačidla On Hook a následne
(Start) na
virtuálnom tlačidle. Zariadenie spúšťa príjem faxovej správy.
10
Automatický príjem v režime Záznamník/Fax
Ak chcete použiť tento režim, musíte pripojiť záznamník ku konektoru EXT
na zadnej strane zariadenia.
Ak volajúci zanechá správu, záznamník ju zaznamená štandardným
spôsobom. Keď faxové zariadenie na linke rozpozná faxový tón, začne
automaticky prijímať faxovú správu.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
146
Príjem faxu
• Ak ste na zariadení nastavili tento režim a záznamník je vypnutý
alebo nie je zapojený do konektora EXT, vaše zariadenie po vopred
nastavenom počte zvonení automaticky prejde do režimu Fax.
2
Keď zariadenie v tomto režime prijme fax, sprístupní sa funkcia Print.
Ak chcete tlačiť zabezpečené faxy, klepnite na Print. Vytlačia sa všetky
zabezpečené faxy.
• Ak je váš záznamník vybavený konfigurovateľným počítadlom
zvonení, nastavte ho tak, aby prijímal prichádzajúce hovory skôr,
než zazvoní viac než raz.
• Ak ste v režime Telephone a záznamník je pripojený k zariadeniu,
musíte vypnúť záznamník. Inak budú odchádzajúce správy zo
záznamníka prerušovať telefonické rozhovory.
3
Ak chcete nastaviť prístupový kód, klepnite na prázdny prístupový
kód a zadajte prístupový kód
4
Ak chcete, aby sa prichádzajúce faxy vždy uložili do pamäte,
klepnite na Whole Day. V opačnom prípade prejdite na nasledujúci
krok.
5
Klepnite na Start Time a pomocou tlačidiel so šípkou hore/dole
nastavte konkrétny čas spustenia. Po dokončení klepnite na Set.
6
Klepnite na End Time a pomocou tlačidiel so šípkou hore/dole
nastavte konkrétny čas ukončenia. Po dokončení klepnite na Set.
7
Klepnite na
11
Príjem v Zabezpečený režim príjmu
V prípade potreby môžete neoprávneným osobám zabrániť v prístupe k
prijatým faxovým správam. Režim zabezpečeného príjmu môžete použiť na
obmedzenie tlače prichádzajúcich faxov v čase, keď zariadenie nie je
obsluhované. V režime Secure Receive sa všetky prichádzajúce faxové
správy ukladajú do pamäte.
1
Klepnutím na On aktivujte túto funkciu.
alebo zvoľte ďalšie nastavenia.
Na displeji klepnite na Settings > Fax Settings > Secure Receive.
Pre deaktivovanie funkcie Secure Receive klepnite na Off.
Prichádzajúce faxy sa znova budú automaticky tlačiť.
Režim Secure Receive môže konfigurovať len používateľ, ktorý má
v zariadení zaregistrované heslo. Keď vás zariadenie vyzve, zadajte
svoje heslo.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
147
Príjem faxu
12
13
Nastavenie tlače prijatého faxu
Túto možnosť použite na nastavenie možností tlače pre prijaté faxy.
Na displeji klepnite na Settings > Fax Settings > Received Fax Printing.
•
Duplex: Zariadenie vytlačí prijaté faxy na obe strany papiera.
•
Output Tray: Určenie zásobníka, kde sa fax vytlačí.
Presmerovanie faxov
Zariadenie je možné nastaviť tak, aby prijaté alebo odosielané faxové
správy presmerovalo na e-mail, SMB, FTP atď. Táto funkcia môže byť
užitočná, ak nie ste momentálne prítomní na svojom pracovisku, ale
očakávate faxovú správu.
14
•
Auto Reduction: Nastavenie, aby sa veľkosť prichádzajúcich strán
automaticky zmenšila. V prípade prijatia faxu obsahujúceho strany
rovnako dlhé alebo dlhšie, než papier vložený v zásobníku na papier
môže zariadenie zmenšiť veľkosť originálu tak, aby sa zmestil na papier
vložený v zariadení. Ak túto možnosť nepovolíte, zariadenie nebude
môcť zmenšiť originál tak, aby sa zmestil na jednu stranu. Originál sa
rozdelí a vytlačí v skutočnej veľkosti na dve alebo viacero strán.
•
Printing Large Pages: Slúži na to, aby sa faxy zmestili na stranu.
•
Stamp Received Name: Vytlačenie informácií o prijatom faxe na
výtlačkoch.
•
Paper Source: Zvoľte zásobník ako zdroj papiera.
Všeobecné nastavenia faxu
Môžete nastaviť predvolené možnosti faxu. Nastavte najčastejšie
používané nastavenia faxu.
Na displeji klepnite na Settings > Fax Settings.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
148
Príjem faxu
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Kliknite na tlačidlo
Možnosť
Redial
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Machine ID & Fax No
• Redial Times: Pomocou tlačidiel so
šípkou nahor/nadol zvoľte čas pre
opätovné vytočenie. Opätovné
vytočenie deaktivujete zvolením hodnoty
0.
Opis
Môžete nastaviť identifikačné číslo (ID)
zariadenia a faxové číslo, ktoré sa má
vytlačiť v hornej časti každej strany.
Nastavenie zariadenie, aby znovu vytočila
faxové číslo, ak je faxová linka príjemcu
obsadená alebo neodpovedá. Nastavte
počet pokusov o opätovné vytočenie a
interval medzi pokusmi.
• Redial Term: Pomocou tlačidiel so
šípkou nahor/nadol zvoľte podmienky
pre opätovné vytočenie.
• Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service.
Na počítači s prístupom na sieť spustite webový prehliadač a zadajte
IP adresu zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na kartu Settings > Machine Settings > Fax (pozrite „Karta
Settings“ na strane 172).
Možnosť
Opis
Prefix Dial
Nastavte číslo, ktoré sa má vytočiť pred
cieľovým číslom. Používatelia môžu túto
funkciu použiť na prístup k automatickej
pobočkovej ústredni (PABX) (napr. 9) alebo
na vytočenie kódu oblasti (napr. 02). Po
nastavení tohto čísla sa toto číslo bude
automaticky zobrazovať na displeji, keď
budete zadávať telefónne/faxové číslo.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
149
Príjem faxu
Možnosť
ECM Mode
Opis
Nastavenie zariadenia, aby opravovalo
chyby. Táto funkcia pomáha prekonať
nízku kvalitu linky a zaručuje, že všetky
odoslané faxy sa správne prenesú do
ľubovoľného ďalšieho faxového prístroja
vybaveného funkciou korekcie chýb.
Odoslanie faxu v tomto režime môže trvať
dlhšie.
Modem Speed
Nastavenie rýchlosti modemu (4,8 Kb/s až
33,6 Kb/s).
Receive Mode
Zvoľte režim príjmu faxov.
• Telephone: Stlačte Hovor bez
zdvihnutia slúchadla a potom Start pre
príjem faxu.
• Fax: Štandardný príjem prichádzajúcich
faxov a okamžitý prechod do režimu
príjmu faxov.
• Answering Machine/Fax: Používa sa,
keď je na vaše zariadenie napojený
záznamník. Vaše zariadenie prijme
prichádzajúci hovor a volajúci vám môže
na záznamníku nechať odkaz. Ak faxové
zariadenie na linke zistí faxový tón, bude
hovor automaticky prepnutý do režimu
Fax pre príjem faxovej správy.
Možnosť
Opis
Ring to Answer
Nastavte počet zvonení, po ktorom
zariadenie odpovie na prichádzajúce
volanie.
Toll Save
Nastavenie zariadenia, aby odosielalo faxy
v čase, keď sú poplatky najnižšie, aby sa
znížili telefónne účty.
DRPD Mode
Umožnenie, aby používateľ mohol
odpovedať na viacero rôznych telefónnych
čísel na rovnakej telefónnej linke.
Zariadenie nastavte, aby používalo odlišné
zvonenia pre každé číslo. Vo vašej krajine
nemusí byť nastavenie k dispozícii.
Junk Fax Setup
Túto funkciu použite, aby sa neprijímali faxy
odoslané z čísel, ktoré sú v pamäti uložené
ako nežiadúce faxové čísla. Táto funkcia je
užitočná na blokovanie neželaných faxov.
Keď zapnete túto funkciu, pre nastavenie
nežiadúcich faxových čísel môžete
pristupovať do doplňujúcich volieb. Vo
vašej krajine nemusí byť táto možnosť k
dispozícii.
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
150
Príjem faxu
Možnosť
Secure Receivea
Opis
Nastavte zariadenie, aby prijaté faxy
ukladalo do pamäte, aby k nim počas vašej
neprítomnosti nemali prístup neoprávnené
osoby. Táto možnosť obmedzuje tlač
prijatých faxov, keď pri zariadení nie sú
prítomné oprávnené osoby.
• Off: Zvoľte, ak sa zabezpečený príjem
nemá používať.
• On: Zvoľte, ak sa zabezpečený príjem
má používať.
• Print: Zvoľte, aby sa faxy tlačili do
pamäte. Ak chcete vytlačiť prijaté faxy, je
potrebné sa prihlásiť ako správca.
Received Fax Printing
Nastavenie možností pre tlač prijatých
faxov.
Fax Country Setting
Zvoľte predvolenú krajinu. Pred zmenou
tohto nastavenia pripojte k zariadeniu
telefónnu linku. Keď zmeníte krajinu,
uskutoční sa test pomocou príkazu ping.
Možnosť
Smart Fax Diagnostics
Opis
Funkcia inteligentného faxu optimalizuje
nastavenia pre vašu faxovú linku.
• Auto Configuration: Pri odosielaní a
prijímaní faxov zariadenie pravidelne
kontroluje prítomnosť chýb a
automaticky konfiguruje nastavenia faxu
na zaistenie stabilného spojenia.
• Start: Umožňuje automaticky zistiť
alebo ručne určiť prostredie pri
odosielaní alebo prijímaní faxov. Ak
chcete automaticky zisťovať vlastnosti
prostredia, zvoľte možnosť Auto
Detection. Ak chcete manuálne určiť
vlastnosti prostredia faxovania, zvoľte
možnosť Normal, VoIP(Office),
Noise(Home) alebo Big Noise.
• Initialize Diagnostics Settings: Slúži
na obnovenie všetkých nastavení.
a. Táto funkcia môže byť v závislosti od zvolených nastavení overovania dostupná len pre
správcu (pozrite „Overenie“ na strane 305).
6. Skenovanie a odosielanie (Faxovanie)
151
7. Vytvorenie adresára
Táto príručka je návodom k funkcii adresára.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Oboznámenie sa so zobrazením adresára
153
• Za pomoci ovládacieho panela
155
• Používanie programu SyncThru™ Web Service 159
Oboznámenie sa so zobrazením adresára
Aplikácia Address book umožňuje prístup a ukladanie často používaných
adries do zariadenia. Môžete uložiť faxové čísla a e-mailové adresy, a
rovnako aj adresy SMB, FTP atď.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Address book alebo Apps. Ak sa chcete
vrátiť na hlavnú obrazovku, klepnite na tlačidlo (
• Kliknite na tlačidlo
).
1
Zobrazenie adresy
Do zariadenia si môžete uložiť často používané faxové čísla, e-mailové
adresy, adresy serverov SMB, adresy serverov FTP.
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
• Môžete nastaviť všeobecné možnosti (pozrite „Možnosti nastavenia“
na strane 118).
•
Contacts: Zobrazí meno a kontaktné informácie o kontakte uloženom
v adresári.
•
Favorites: Zobrazí meno a kontaktné informácie o kontakte, ktorý je v
adresári označený ako obľúbený.
•
Groups: Zobrazí zoznam skupín uložených v adresári a používateľov z
daných skupín.
7. Vytvorenie adresára
153
Oboznámenie sa so zobrazením adresára
Podponuka (Pretečenie úkonov)
Skupinu nie je možné pridať ako člena inej skupiny.
Na používanie niektorých funkcií sa budete musieť prihlásiť ako
správca (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
Príkazové tlačidlá
Na používanie niektorých funkcií sa budete musieť prihlásiť ako
správca (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
Tlačidl
o
Názov
Opis
Quick Menu
Zobrazenie ponuky rýchleho nastavenia.
Search
Vyhľadanie požadovanej adresy.
Add
Pridanie kontaktu, obľúbenej položky alebo
skupiny.
Edit
Zvoľte adresu, ktorú chcete upraviť a klepnite
na toto tlačidlo.
My Program
Zobrazí zoznam pridaných programov.
Podponuka
(Pretečenie
úkonov)
Otvorenie podponuky.
•
Search: Slúži na vyhľadanie mien a kontaktných informácií v zozname
kontaktov.
•
Delete Contacts: Slúži na odstránenie vytvorených kontaktov.
•
Import: Adresár môžete importovať z iného zariadenia MFP alebo
rovnakého MFP.
•
Export: Adresár môžete exportovať z iného zariadenia MFP alebo
rovnakého MFP.
7. Vytvorenie adresára
154
Za pomoci ovládacieho panela
2
Ukladanie individuálnych adries
1
Na hlavnej obrazovke alebo v menu Apps klepnite na Address
book > Na displeji klepnite na ikonu
(pridať).
2
Klepnite na pole pre zadávanie Name a potom zadajte meno
príjemcu.
Klepnite na ikonu
(obľúbené) v prípade adries, ktoré používate
často a chcete ich ľahko nájsť.
3
Klepnite na pole pre zadávanie Email a potom zadajte informáciu o
príjemcovi.
4
Speed No. sa automaticky asociuje s prvým číslom nepoužívaných
čísel.
Pomocou Speed No. na číselnej klávesnici adresu zvolíte rýchlo.
5
Klepnite do poľa pre zadávanie Fax a pomocou číselných tlačidiel na
ovládacom paneli zadajte faxové číslo. Zadávať je možné len čísla;
v prípade potreby najprv kód oblasti.
Vloženie pauzy: V niektorých telefónnych systémoch je pred vytočením
samotného čísla potrebné vytočiť prístupový kód (napríklad 9) a čakať
na druhý oznamovací tón. V takých prípadoch môžete vložiť do
telefónneho čísla pauzu.
6
Klepnite na pole pre zadávanie SMB alebo FTP a potom zadajte
informáciu o príjemcovi.
• Ak chcete, aby server SMB alebo FTP umožňoval anonymné
pripojenia, začiarknite políčko Anonymous v ponuke Login Type.
• Ak server SMB, ktorý ste zadali nemá registrované žiadnu doménu,
políčko nechajte prázdne alebo doň zadajte názov počítača, ktorý je
serverom SMB.
• User Login Name: Túto možnosť zvoľte, ak chcete vytvoriť
podpriečinok vo zvolenom priečinku súborov. Podpriečinok sa
pomenuje podľa mena používateľa zadaného v kroku 5. Ak už
priečinok obsahuje podpriečinok s rovnakým názvom, zariadenie
podpriečinok nevytvorí.
• Folder Creation Cycle: Nastavte cyklus vytvárania podpriečinkov.
Zariadenie bude vytvárať podpriečinky podľa tejto možnosti. Ak už
priečinok obsahuje podpriečinok s rovnakým názvom, zariadenie
podpriečinok nevytvorí.
- Every Day: Podpriečinok sa vytvorí každý deň s použitím formátu
„RRRR-MM-DD“ (napríklad „1. 1. 2014“).
7. Vytvorenie adresára
155
Za pomoci ovládacieho panela
- Every Month: Podpriečinok sa vytvorí každý mesiac s použitím
formátu „RRRR-MM“ (napríklad „2014-01“).
- Every Year: Podpriečinok sa vytvorí každý rok s použitím formátu
„RRRR“ (napríklad „2014“).
• Create Group for Multiple Files: Ak zvolíte túto možnosť a
naskenujete viacero súborov, zariadenie vytvorí podpriečinok v
priečinku súborov, ktorý ste zvolili pre uloženie všetkých odoslaných
súborov.
Ak sú všetky možnosti tvorby priečinkov naraz zapnuté, odoslané
súbory sa budú ukladať tak, ako je to opísané nižšie.
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Address book > Contacts alebo
Apps.
2
Klepnite na meno individuálneho kontaktu, ktorý chcete upraviť.
Klepnite na
(upraviť).
Ak chcete vymazať individuálnu adresu, začiarknite políčko danej
adresy a klepnite na
Podponuka (Pretečenie úkonov) > Delete
Contacts.
- Keď sa pošle jeden naskenovaný súbor:
\\priečinok\meno používateľa\1. 1. 2014\DOC.jpg
- Keď sa pošle viac naskenovaných súborov:
\\priečinok\meno používateľa\1. 1.
2014\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\priečinok\meno používateľa\1. 1.
2014\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\priečinok\meno používateľa\1. 1.
2014\DOCJPEG\DOC002.jpg
3
Klepnite na oblasť zadávania pre informáciu, ktorú chcete zmeniť.
Zobrazí sa vyskakovacia klávesnica, ktorá vám umožní písať do
políčka.
4
Klepnutím na Done uložte informácie.
4
Ukladanie skupinových adries
7
Klepnutím na Done uložte informácie.
3
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Address book alebo Apps >
Groups >
(pridať).
2
3
Klepnite na pole pre zadávanie Name a zadajte názov pre skupinu.
Úprava individuálnej adresy
Keď chcete upraviť kontakt, klepnite na pole pre zmenu alebo vymazanie
informácií, alebo pridajte doplňujúce polia k informáciám o kontakte.
Klepnite na Add contact a začiarknite políčka pre všetky adresy,
ktoré chcete zahrnúť do danej skupiny. Po dokončení klepnite na
Done.
7. Vytvorenie adresára
156
Za pomoci ovládacieho panela
4
Ak chcete vyhľadať kontakt, klepnite do poľa vyhľadávania na
obrazovke Add contact. Zadajte prvých niekoľko písmen mena
kontaktu, alebo klepnutím na ikonu
(vyhľadávanie) zobrazte všetky
kontakty. V zozname, ktorý sa zobrazí, začiarknite políčka pre kontakty,
ktoré chcete pridať a klepnite na Done.
4
Klepnite na Add contact a začiarknite políčka pre všetky adresy,
ktoré chcete zahrnúť do danej skupiny. Po dokončení klepnite na
Done.
Ak chcete vyhľadať kontakt, klepnite do poľa vyhľadávania na
obrazovke Add contact. Zadajte prvých niekoľko písmen mena
kontaktu, alebo klepnutím na ikonu
(vyhľadávanie) zobrazte všetky
kontakty. V zozname, ktorý sa zobrazí, začiarknite políčka pre kontakty,
ktoré chcete pridať a klepnite na Done.
Klepnutím na Done uložte informácie.
5
Upravenie skupinových adries
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Address book > Groups alebo
Apps.
2
Klepnite na názov skupiny, ktorú chcete upraviť a klepnite na
(upraviť).
Ak chcete vymazať skupinovú adresu, začiarknite políčko skupiny,
ktorú chcete vymazať a klepnite na
3
5
Ak chcete odobrať individuálnu adresu zo skupiny, začiarknite
políčko pre danú adresu a klepnite na
(odstrániť).
6
Klepnutím na Done uložte informácie.
6
Vyhľadávanie záznamov v adresári
Adresy uložené v adresári môžete prehľadávať.
(odstrániť).
Klepnite na vstupné pole pre zadávanie názvu skupiny a zmeňte
názov skupiny.
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Address book > Contacts alebo
Groups alebo Apps.
2
Klepnite na pole pre zadávanie
(vyhľadať) a zadajte meno alebo
časť mena, ktoré sa má vyhľadať.
3
Zariadenie potom zobrazí výsledky vyhľadávania.
7. Vytvorenie adresára
157
Za pomoci ovládacieho panela
7
Vymazanie záznamov adresára
Môžete odstrániť adresy, ktoré sú momentálne uložené v adresári.
Keď je zobrazená adresa, môžete klepnúť na
(upraviť) a priamo
upraviť jej informácie, alebo pri zobrazení skupiny adries zobraziť
zoznam členovej danej skupiny.
Na používanie tejto funkcie sa budete musieť prihlásiť ako správca
(pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Address book > Contacts alebo
Groups alebo Apps.
2
Začiarknite políčka adries, ktoré chcete vymazať a klepnite na
Podponuka (Pretečenie úkonov) > Delete Contacts.
3
V potvrdzovacom okne klepnite na OK a zvolené adresy sa vymažú
z adresára.
8
Prezeranie adresára
Môžete vyhľadať jednotlivé adresy alebo skupiny.
1
2
Na hlavnej obrazovke klepnite na Address book alebo Apps.
Klepnite na adresu, o ktorej chcete zobraziť viac informácií.
7. Vytvorenie adresára
158
Používanie programu SyncThru™ Web Service
Adresy môžete z počítača v sieti pohodlne uložiť pomocou programu
SyncThru™ Web Service. Len registrovaní používatelia zariadenia môžu
ukladať adresy prostredníctvom prihlásenia do služby SyncThru™ Web
Service.
9
Ukladanie na lokálnom zariadení
6
7
8
9
Tento spôsob vám umožňuje ukladať adresy do pamäte zariadenia. Adresy
môžete pridávať a zoskupovať ich do kategórií.
Pridanie individuálnych adries do the address
book
Kliknite na Login.
Kliknite na Address Book.
Kliknite na Add.
Zadajte názov, ktorý sa má pridať a v poli General vyberte číslo
rýchlej voľby.
• Speed Dial Number vám umožňuje zadať dané číslo na číselnej
klávesnici, aby ste ho mohli rýchlo vytočiť.
• V prípade adries, ktoré často používate, začiarknite možnosť
Favorite. Ľahko ich nájdete vo výsledkoch vyhľadávania.
Zadajte e-mailovú adresu do poľa Email.
1
2
Na počítači pripojenom do siete otvorte webový prehliadač.
Do prehliadača ako adresu URL zadajte IP adresu vášho zariadenia
(napríklad http://12 123 123 123)
10
11
12
3
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na položku Prejsť prejdete
na zobrazenia programu SyncThru™ Web Service.
13
Zadajte IP adresu servera alebo názov hostiteľa v položke SMB
Server Address.
4
5
Kliknite na Login.
14
15
Zadajte číslo portu servera do položky SMB Server Port.
Zadajte svoje ID a heslo a zvoľte doménu, do ktorej sa chcete
prihlásiť.
Zadajte faxové číslo do poľa Fax.
Zaškrtnite políčko povolenia SMB v položke SMB a zadajte
informácie SMB.
Zadajte prihlasovacie meno do položky Login Name.
7. Vytvorenie adresára
159
Používanie programu SyncThru™ Web
Ak chcete, aby váš server SMB alebo FTP umožňoval anonymné
pripojenia, začiarknite políčko Anonymous. Pri predvolenom
nastavení je toto políčko nezačiarknuté. Ak ste začiarkli políčko
Anonymous, prejdite na krok 18.
16
Do poľa Password zadajte heslo a v poli Confirm Password ho
zadajte znova.
17
Do poľa Domain zadajte názov domény.
19
Zvoľte možnosti funkcie Scan folder creating policy:
•
Create new folder using login name: Ak túto možnosť zvolíte,
zariadenie v priečinku, ktorý ste vybrali vytvorí podpriečinok.
Podpriečinok sa pomenuje s použitím mena používateľa z kroku
15.
Ak už priečinok obsahuje podpriečinok s rovnakým názvom, zariadenie
podpriečinok nevytvorí.
•
Ak server SMB, ktorý ste zadali nie je zaregistrovaný do žiadnej
domény, toto políčko ponechajte prázdne alebo doň zadajte názov
počítača, ktorý je serverom SMB.
Create new folder every: Cyklus vytvárania podadresárov
môžete nastaviť. Zariadenie bude vytvárať podpriečinky podľa
týchto možností:
Ak už priečinok obsahuje podpriečinok s rovnakým názvom, zariadenie
podpriečinok nevytvorí.
18
Do poľa Path zadajte priečinok na ukladanie naskenovaných
obrázkov.
-
Day: Podpriečinok sa vytvorí každý deň s použitím formátu
„RRRR-MM-DD“ (napríklad „1. 1. 2014“).
-
Month: Podpriečinok sa vytvorí každý mesiac s použitím
formátu „RRRR-MM“ (napríklad „2014-01“).
-
Year: Podpriečinok sa vytvorí každý rok s použitím formátu
„RRRR“ (napríklad „2014“).
Príklad: /shared_Folder/
•
Create new folder only if scan output consist of several
files: Ak zvolíte túto možnosť a naskenovalo sa niekoľko
súborov, zariadenie v priečinku súborov, ktorý ste vybrali vytvorí
podpriečinky a poslané súbory sa uložia do podpriečinka.
7. Vytvorenie adresára
160
Používanie programu SyncThru™ Web
Ak sú všetky možnosti tvorby priečinkov naraz zapnuté, odoslané
súbory sa budú ukladať tak, ako je to opísané nižšie.
24
Kliknutím na Undo môžete vymazať informácie, ktoré ste zadali. Keď
kliknete na Cancel, okno Add sa zatvorí.
• Keď sa pošle jeden naskenovaný súbor:
\\priečinok\meno používateľa\1. 1. 2014\DOC.jpg
• Keď sa pošle viac naskenovaných súborov:
\\priečinok\meno používateľa\1. 1. 2014\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\priečinok\meno používateľa\1. 1. 2014\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\priečinok\meno používateľa\1. 1. 2014\DOCJPEG\DOC002.jpg
20
V časti Filing Policy zvoľte zásady, podľa ktorých sa budú
generovať názvy súborov. Ak server už obsahuje súbor s rovnakým
názvom, súbor sa spracuje na základe nasledovných možností.
•
Change Name: Odoslaný súbor sa automaticky uloží pod
preddefinovaným názvom súboru.
•
Cancel: Neuloženie odoslaného súboru.
•
Overwrite: Prepísanie existujúceho súboru novo odoslaným
súborom.
21
Do poľa File Name zadajte názov súboru, ktorý sa má na server
uložiť.
22
Ak chcete skontrolovať, či tento proces funguje s vašimi
nastaveniami, kliknite na Test.
23
Zadajte informácie servera FTP, ako ste to urobili v prípade servera
SMB.
Kliknite na Apply.
Upravenie individuálnej adresy v položke
address book
1
2
Na počítači pripojenom do siete otvorte webový prehliadač.
3
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na Prejsť prejdete na
stránku služby SyncThru™ Web Service.
4
5
Kliknite na Login.
6
7
8
Kliknite na Login.
Do prehliadača ako adresu URL zadajte IP adresu vášho zariadenia
(napríklad http://123.123.123.123).
Zadajte svoje ID a heslo a zvoľte doménu, do ktorej sa chcete
prihlásiť.
Kliknite na Address Book.
Začiarknite políčko adresy, ktorú chcete upraviť a kliknite na Edit.
7. Vytvorenie adresára
161
Používanie programu SyncThru™ Web
9
10
Zmeniť informácie o adrese.
8
Kliknite na Apply.
Začiarknite políčka adries, ktoré chcete vymazať a kliknite na
Delete.
Ak chcete zvoliť všetky adresy, začiarknite políčko navrchu stĺpca.
Kliknutím na OK v okne s potvrdením vymažete adresy.
Kliknutím na Undo vrátite zadané zmeny. Kliknutím na Cancel
zatvoríte okno bez uloženia zmien.
Vyhľadanie individuálnej adresy v položke the
address book
Vymazanie individuálnej adresy v položke the
address book
Na počítači pripojenom do siete otvorte webový prehliadač.
1
2
Na počítači pripojenom do siete otvorte webový prehliadač.
1
2
Do prehliadača ako adresu URL zadajte IP adresu vášho zariadenia
(napríklad http://123.123.123.123).
3
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na Prejsť prejdete na
stránku služby SyncThru™ Web Service.
3
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na Prejsť prejdete na
stránku služby SyncThru™ Web Service.
Kliknite na Login.
4
5
Kliknite na Login.
4
5
6
7
Kliknite na Login.
6
7
Zadajte svoje ID a heslo a zvoľte doménu, do ktorej sa chcete
prihlásiť.
Kliknite na Login.
Do prehliadača ako adresu URL zadajte IP adresu vášho zariadenia
(napríklad http://123.123.123.123)
Zadajte svoje ID a heslo a zvoľte doménu, do ktorej sa chcete
prihlásiť.
Kliknite na Address Book.
Kliknite na Address Book.
7. Vytvorenie adresára
162
Používanie programu SyncThru™ Web
Exportovanie položky Address Book
Adresár môžete roztriediť kliknutím na hlavičky jednotlivých stĺpcov.
Napríklad, kliknutím na Speed No. roztriedite adresy podľa čísla rýchlej
voľby. Druhým kliknutím na stĺpec obrátite poradie roztriedenia.
8
Do poľa vyhľadávania zadane meno alebo časť mena, ktoré sa má
vyhľadať.
Adresy môžete vyhľadať v konkrétnej kategórii, ako napríklad Fax
Number, Email, SMB atď.
Ak napríklad chcete nájsť faxové číslo, kliknite na rozbaľovací zoznam
pri
9
a zvoľte Fax Number.
Kliknite
, zobrazia sa výsledky vyhľadávania.
Adresy uvidíte v konkrétnej kategórii, ako napríklad Fax Number,
Email, SMB atď.
Ak napríklad chcete nájsť adresy, v ktorých je aj faxové číslo, kliknite na
rozbaľovací zoznam pod LDAP a zvoľte Fax Number.
Môžete importovať adresár uložený v zariadení do počítača vo formáte
súboru CSV prostredníctvom služby SyncThru™ Web Service.
1
Prístup k službe SyncThru™ Web Service (pozrite „SyncThru™
Web Service“ na strane 169).
2
3
4
Kliknite na kartu Address Book > Individual.
Zvoľte Export v rozbaľovacom zozname Task.
Zvoľte požadovanú možnosť a kliknite na tlačidlo Export.
Potom na súbor adresára uložený v počítača.
Importovanie položky Address Book
Exportovaný adresár vo formáte súboru CSV môžete upraviť a odoslať
späť do zariadenia – exportovaním do zariadenia z počítača.
Nižšie sú uvedené podmienky týkajúce sa úprav importovaného CSV
súboru.
• CSV súbor chránený heslom alebo so zvýšeným zabezpečením nie
je možné upravovať.
• CSV súbor je potrebné uložiť v programe Poznámkový blok
s kódovaním UTF-8.
• Nemeňte prvý riadok (názov modelu, verzia, pole názvu).
7. Vytvorenie adresára
163
Používanie programu SyncThru™ Web
• Ako oddeľovač použite čiarku (,).
• Pri importovaní dát adresára z počítača do zariadenia sa vymažú
existujúce dáta adresára.
• Dbajte na to, aby ste zadali platné dáta. Ak zadáte neplatné dáta,
môže dôjsť k neočakávaným chybám. Nižšie sú uvedené pravidlá
pre zadávanie platných dát.
- Rýchla voľba: Pre každú adresu sa vyžaduje číslo. Čísla nie je
možné používať duplicitne. Povolené sú len čísla.
- Meno používateľa: Toto pole nie je povinné. Môžete zadať
maximálne 64 bajtov v kódovaní UTF-8. Znaky <, “, >, \, / nie sú
povolené.
- Fax: Toto pole nie je povinné. Môžete zadať maximálne 40 bajtov
s použitím čísel (0-9) a špeciálnych znakov (#,*,-).
- Email: Toto pole nie je povinné. Môžete zadať maximálne
128 bajtov vo formáte e-mailovej adresy (napr.:
printer@domain.com)
1
2
3
4
5
Prístup k službe SyncThru™ Web Service (pozrite „SyncThru™
Web Service“ na strane 169).
Kliknite na kartu Address Book > Individual.
Zvoľte Import v rozbaľovacom zozname Task.
Vytváranie skupín v adresári the address book
1
2
Na počítači pripojenom do siete otvorte webový prehliadač.
3
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na Prejsť prejdete na
stránku služby SyncThru™ Web Service.
4
5
Kliknite na Login.
6
7
8
9
10
Kliknite na Login.
Zvoľte Browse a zvoľte uložený súbor.
Kliknite na Import > OK.
11
Do prehliadača ako adresu URL zadajte IP adresu vášho zariadenia
(napríklad http://123.123.123.123).
Zadajte vaše ID a heslo, a pri prihlasovaní sa na zariadenie si
vyberte doménu.
Kliknite na Address Book.
Kliknite na položku Groups.
Kliknite na položku Add Group.
Zadajte názov skupiny, ktorú chcete pridať do položky Group
Name.
Zaškrtnite políčko Add individual(s) after this group is created.
7. Vytvorenie adresára
164
Používanie programu SyncThru™ Web
Ak nechcete pridať jednotlivé adresy do vytvorenej adresy skupiny,
tento krok vynechajte. Jednotlivé adresy môžete pridať neskôr
stlačením Group Details.
12
13
Kliknite na Apply.
Zvoľte adresy, ktoré chcete pridať do adresára Group Address
Book z adresára Individual Address Book.
14
Kliknite na šípku v strede. Vybrané adresy sa pridajú do adresára
Group Address Book.
15
Kliknite na Apply.
5
Zadajte prihlasovacie ID a heslo a pri prihlasovaní sa na zariadenie
si vyberte doménu.
6
7
8
9
Kliknite na Login.
10
11
Upravenie skupín adries v adresári
1
2
Kliknite na Address Book.
Kliknite na položku Groups.
Skontrolujte skupinu, ktoré chcete upraviť a stlačte tlačidlo Edit
Group.
Zmeňte informácie o skupine adries.
Kliknite na Apply.
Stlačením tlačidla Undo môžete vymazať informácie, ktoré ste zadali.
Ak stlačíte tlačidlo Cancel, zatvorí sa okno Edit.
Zapnite počítač pripojený do siete a otvorte webový prehliadač.
Do prehliadača ako adresu URL zadajte adresu IP tlačiarne.
Vymazanie skupinových adries z adresára
(Napríklad http://123.123.123.123)
3
4
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na položku Prejsť prejdete
na zobrazenia programu SyncThru™ Web Service.
Kliknite na Login.
1
2
Na počítači pripojenom do siete otvorte webový prehliadač.
Do prehliadača ako adresu URL zadajte IP adresu vášho zariadenia
(napríklad http://123.123.123.123)
7. Vytvorenie adresára
165
Používanie programu SyncThru™ Web
3
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na Prejsť prejdete na
stránku služby SyncThru™ Web Service.
3
Stlačením klávesy Enter alebo kliknutím na Prejsť prejdete na
stránku služby SyncThru™ Web Service.
4
5
Kliknite na Login.
4
5
Kliknite na Login.
6
7
8
9
10
Kliknite na Login.
6
7
8
9
Kliknite na Login.
Zadajte prihlasovacie ID a heslo a pri prihlasovaní sa na zariadenie
si vyberte doménu.
Kliknite na Address Book.
Kliknite na položku Groups.
Začiarknite políčko pre skupiny, ktoré chcete vymazať.
Kliknite na Address Book.
Kliknite na položku Groups.
Kliknite na skupinovú adresu, ktorú chcete zobraziť a kliknite na
Group Details.
Kliknite na Delete Group.
Keď sa objaví okno potvrdenia, stlačte OK.
Prezeranie skupinových adries
V okne Group Details môžete tiež zobraziť informácie o skupinových
adresách, alebo pridať alebo odstrániť jednotlivé adresy zo skupiny.
1
2
Zadajte prihlasovacie ID a heslo a pri prihlasovaní sa na zariadenie
si vyberte doménu.
• Môžete priamo pridať jednotlivé adresy. Zvoľte adresy, ktoré chcete
pridať do adresára Group Address Book z adresára Individual
Address Book.
• Môžete priamo odstrániť jednotlivé adresy. Zvoľte adresy, ktoré
chcete odstrániť a stlačte tlačidlo Delete v adresári Group Address
Book.
Na počítači pripojenom do siete otvorte webový prehliadač.
Do prehliadača ako adresu URL zadajte IP adresu vášho zariadenia
(napríklad http://123.123.123.123)
7. Vytvorenie adresára
166
8. Nástroje na správu
Táto kapitola poskytuje informácie o nástrojoch na správu, vďaka ktorým môžete zariadenie využívať naplno.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prístup k nástrojom na správu
SyncThru™ Web Service
Easy Capture Manager
Samsung AnyWeb Print
Easy Eco Driver
Používanie aplikácie Samsung Easy Document Creator
Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
• Používanie priečinka
168
169
177
178
179
180
181
184
186
192
Prístup k nástrojom na správu
Spoločnosť Samsung poskytuje pre tlačiarne Samsung množstvo rôznych nástrojov na správu.
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy.
•
3
4
5
Pre Windows 8, na paneli Charms(Kúzla) zvoľte Hľadať > Apps(Aplikácie).
Nájdite položku Samsung Printers (Tlačiarne Samsung).
Pod položkou Samsung Printers (Tlačiarne Samsung) sa zobrazujú nainštalované nástroje na správu.
Kliknite na nástroj pre správu, ktorý chcete použiť.
• Po nainštalovaní ovládača môžete k niektorým nástrojom na správe pristupovať priamo z menu Štart > Programy alebo Všetky programy.
• V prípade Windows 8, po nainštalovaní ovládača môžete k niektorým nástrojom na správe pristupovať priamo z obrazovky Štart tak, že kliknete na
príslušnú dlaždicu.
8. Nástroje na správu
168
SyncThru™ Web Service
Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa nastavenia sieťového
prostredia pomocou služby SyncThru™Web Service.
2
Vyžadovaný webový prehliadač
• Minimálnou požiadavkou pre službu SyncThru™ Web Service je
prehliadač Internet Explorer® 6.0 alebo novší.
Aby ste mohli používať službu SyncThru™Web Service, je potrebné použiť
jeden z nasledovných webových prehliadačov.
• V závislosti od nastavení alebo modelov sa niektoré ponuky
nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na
vaše zariadenie.
•
Internet Explorer® 6.0 alebo novšia verzia
•
Chrome 4.0 alebo novšia verzia
•
FireFox 3.0 alebo novšia verzia
•
Safari 3.0 alebo novšia verzia
1
Čo je SyncThru™Web Service?
3
Ak ste zariadenie pripojili do siete a správne nastavili parametre TCP/IP
siete, môžete zariadenie spravovať prostredníctvom služby SyncThru™
Web Service. Službu SyncThru™ Web Service môžete použiť na:
•
Zobrazenie informácií o zariadení a skontrolovanie jeho aktuálneho
stavu.
•
Zmenu parametrov TCP/IP a nastavenie ďalších parametrov siete.
•
Zmenu preferencií tlačiarne.
•
Nastavenie e-mailových oznámení informujúcich o stave zariadenia.
•
Získanie podpory pre používanie zariadenia.
•
Inovovanie softvéru zariadenia.
Pripojenie do služby SyncThru™ Web Service
Webový prehliadač podporujúci IPv4
1
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad Internet Explorer®,
ktorý podporuje používanie adries protokolu IPv4 ako adries URL.
Do poľa na zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
IP adresu zariadenia môžete získať aj zo správy zariadenia (pozrite
„Správa“ na strane 312).
8. Nástroje na správu
169
SyncThru™ Web Service
2
Otvorí sa webová lokalita SyncThru™ Web Service vášho
zariadenia.
Webový prehliadač podporujúci IPv6
1
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer®, ktorý podporuje používanie adries protokolu IPv6 ako
adries URL.
2
Zvoľte jednu z adries IPv6 (Stateless Address, Stateful Address,
Manual Address) zo Správy o konfigurácii siete.
4
Prihlásenie sa do služby SyncThru™ Web
Service
Pred konfiguráciou možností v službe SyncThru™ Web Service je potrebné
prihlásiť sa ako správca. Službu SyncThru™ Web Service môžete používať
aj bez prihlásenia, no nebudete mať prístup ani nebudete môcť zobraziť
kartu Settings ani kartu Security.
1
Kliknite na Login v ľavom hornom rohu webovej stránky
SyncThru™ Web Service.
Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
IPv6 adresu zariadenia môžete získať aj zo správy zariadenia (pozrite
„Správa“ na strane 312).
2
Zadajte ID a Password a zvoľte Domain. Potom kliknite na LOGIN.
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
3
Zadajte adresy IPv6 (napr. http://
[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
Adresa musí byť uvedená v hranatej zátvorke „[ ]“.
4
Otvorí sa webová lokalita SyncThru™ Web Service vášho
zariadenia.
8. Nástroje na správu
170
SyncThru™ Web Service
•
5
Karta Information
Na tejto karte nájdete všeobecné informácie o zariadení. Môžete
skontrolovať informácie ako stav zariadenia, stav spotrebného materiálu,
informácie o počte, informácie o sieti a ďalšie informácie. Môžete tlačiť aj
správy, ako napríklad stranu s konfiguráciou.
•
•
•
Active Alerts: Môžete skontrolovať aktuálne upozornenia v zariadení.
Tieto informácie použite pri riešení problémov so zariadením.
Supplies: Môžete skontrolovať informácie o spotrebnom materiáli. Čo
sa týka tonerových kaziet a zobrazovacích jednotiek, stav spotrebného
materiálu sa zobrazuje s vizuálnym grafom, na ktorom je uvedené
zostávajúce množstvo jednotlivých spotrebných materiálov. K dispozícii
sú aj počty strán, ktoré vám môžu pomôcť predpovedať, kedy je
potrebné vymeniť spotrebný materiál. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia (pozrite „Životnosť spotrebného materiálu“ na strane 312).
Usage Counters: Môžete skontrolovať informácie o účtoch a počítadlo
používania zariadenia. Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia
(pozrite „Counter“ na strane 36).
•
Current Settings: Zobrazenie aktuálnych nastavení zariadenia a siete.
•
Machine Information: Zobrazenie aktuálnych nastavení zariadenia.
•
Network Information: Zobrazenie aktuálnych nastavení siete. Túto
stránku použite ako referenciu a zmeňte nevyhnutné nastavenia
potrebné na používanie siete.
•
Security Information: Zobrazenie aktuálnych bezpečnostných
nastavení zariadenia a siete.
Print Information: Môžete vytlačiť všetky správy, ktoré vysiela vaše
zariadenie. Tieto správy môžete použiť ako pomoc pri správe
zariadenia. Táto funkcia je dostupná aj v zariadení (pozrite „Správa“ na
strane 312).
6
Karta Box
Môžete spravovať Box. Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia (pozrite
„Používanie priečinka“ na strane 192).
Poslať ďalej/Tlač/Odoslať/Prevziať
Môžete spravovať priečinky a súbory v častiach Forward, Print, Send,
Download.
•
Add: Môžete vytvoriť Box na karte Print, Send, Download a Secured
Box na karte Print, Send.
•
Delete: Môžete odstrániť Box a súbor na karte Forward, Print, Send,
Download.
•
Edit: Môžete upraviť Box a názov súboru na karte Print, Send,
Download.
•
Browse: Ak chcete prechádzať Box, označte požadovaný Box a
kliknite na Browse.
•
Task: Na karte Print, Send, Download môžete kopírovať a presúvať
Box a súbory.
8. Nástroje na správu
171
SyncThru™ Web Service
7
-
Fax: Môžete nastaviť nastavenia týkajúce sa faxovania, ako
napríklad faxové číslo alebo počet opätovných vytočení. Táto
funkcia je dostupná aj zo zariadenia (pozrite „Oboznámenie sa so
zobrazením faxovania“ na strane 134).
-
Scan & Send: Môžete nastaviť nastavenia súvisiace so
skenovaním. Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia (pozrite
„Oboznámenie sa so zobrazením Scan & Send“ na strane 114).
-
Box: Môžete nastaviť nastavenia boxu. Táto funkcia je dostupná aj
zo zariadenia (pozrite „Používanie priečinka“ na strane 192).
-
Nastavenie adresára: Tento adresár obsahuje kontakty, ktoré sú
dostupné pre všetkých používateľov. Pomocou tohto adresára
môžete kontakty sprístupniť komukoľvek, kto používa toto
zariadenie.
-
Upozornenia e-mailom: Keď sa vyskytne chyba alebo dochádza
spotrebný materiál, zariadenie odošle e-mailom oznámenie
správcovi. Môžete nastaviť, či sa táto funkcia má používať alebo
nie. Môžete tiež zvoliť, ktoré upozornenia sa majú prijímať a kedy.
Karta Address book
Môžete spravovať adresár. Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia
(pozrite „Oboznámenie sa so zobrazením adresára“ na strane 153).
•
Individual: Môžete spravovať jednotlivé záznamy v adresári.
•
Group: Môžete spravovať skupiny v rámci adresára.
8
Karta Settings
Karta nastavení má podponuky, Machine Settings a Network Settings.
Ak nie ste prihlásení ako správca, túto kartu nebudete môcť zobraziť, ani k
nej nebudete mať prístup (pozrite „Prihlásenie sa do služby SyncThru™
Web Service“ na strane 170).
•
Machine Settings: Môžete nastaviť nastavenia zariadenia.
-
System: Môžete nastaviť nastavenia týkajúce sa zariadenia.
-
Printer: Môžete nastaviť nastavenia týkajúce sa tlače, ako
napríklad tmavosť, prípadne upraviť pozadie. Táto funkcia je
dostupná aj zo zariadenia (pozrite „Nastavenia tlače“ na strane
309).
-
Copy: Môžete nastaviť nastavenia týkajúce sa kopírovania, ako
napríklad tmavosť, prípadne upraviť pozadie. Táto funkcia je
dostupná aj zo zariadenia (pozrite „Možnosti nastavenia“ na strane
102).
•
Network Settings: Môžete nastaviť sieťové prostredie, aby ste vaše
zariadenie mohli používať ako sieťové zariadenie. Nastavenia tiež
môžete nastaviť na zariadení. Prečítajte si kapitolu o sieťových
nastaveniach (pozrite „Nastavenie siete“ na strane 320).
-
General: Môžete nastaviť všeobecné informácie zariadenia, ktoré
sa budú používať v sieti a nastaviť ethernetové nastavenia. Táto
funkcia je dostupná aj zo zariadenia (pozrite „Ethernet“ na strane
314).
8. Nástroje na správu
172
SyncThru™ Web Service
-
-
TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR, IPP,Telnet, WSD, SLP,
UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3: Môžete
nastaviť nastavenia protokolu. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia.
Outgoing Mail Server (SMTP): Môžete nastaviť nastavenia
servera pre odchádzajúce e-maily. Keď toto nastavenie nie je
nakonfigurované, nebudete môcť používať funkciu skenovania na
e-mail. Odchádzajúce e-maily sa odošlú cez SMTP server, ktorý tu
nastavíte. Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia (pozrite
„Sieťový protokol“ na strane 317).
-
HTTP: Používateľom môžete povoliť alebo zablokovať prístup k
službe SyncThru™ Web Service. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia (pozrite „Sieťový protokol“ na strane 317).
-
Proxy: Môžete nastaviť nastavenia proxy a povoliť funkcii
overovania, aby sa pripájala na licenčný server cez http proxy
server. Tieto nastavenia proxy sa aktuálne poskytujú, len ak chce
správca online aktualizovať licenciu aplikácie XOA prostredníctvom
proxy servera.
9
Karta zabezpečenia
Karta zabezpečenia má položky System Security, Network Security,
User Access Control a System Log. Ak nie ste prihlásení ako správca, k
tejto karte nebudete mať prístup (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
•
•
System Security: V službe SyncThru™ Web Service zvoľte kartu
Security > System Security.
-
System Administrator: Prístup k informáciám správcu systému.
Zariadenie odosiela e-mailové oznámenia na e-mailovú adresu,
ktorá je tu nastavená. Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia
(pozrite „Kontaktné informácie“ na strane 319).
-
Feature Management: Môžete povoliť/zakázať sieťové funkcie.
Začiarknite funkciu, ktorú chcete povoliť a kliknite na Apply.
-
Information Hiding: Môžete povoliť/zakázať sieťové funkcie.
Začiarknite funkciu, ktorú chcete povoliť a kliknite na Apply.
-
Restart Device: Zariadenie môžete reštartovať. Kliknutím na
tlačidlo Restart Now zariadenie reštartujete.
Network Security: V službe SyncThru™ Web Service zvoľte kartu
Security > Network Security.
-
Interface Security: V menu Interface Security sa nastavuje
základná politika pre pripojené rozhrania. V predvolenom stave je
aktivovaná len položka Print. Ak napríklad nie je aktivovaná
položka Scan, nie je možné skenovať zo zariadenia pripojeného cez
Wi-Fi. V menu zvoľte Scan alebo All Protocols a povoľte
skenovanie.
8. Nástroje na správu
173
SyncThru™ Web Service
-
Digital Certificate: Môžete spravovať digitálne certifikáty. Digitálny
certifikát je elektronický certifikát, ktorý overuje bezpečné spojenie
medzi komunikačnými uzlami. Aby ste mohli používať SSL
komunikáciu, je potrebné pridať certifikát. Táto funkcia je dostupná
aj zo zariadenia (pozrite „Zabezpečenie siete“ na strane 317).
-
Bezpečné spojenie: Môžete povoliť alebo zakázať, aby bezpečné
spojenie používalo pokročilejší kanál zabezpečenej siete. Pre
zabezpečenú komunikáciu sa odporúča použiť funkciu Secure
Connection.
-
SNMPv3: Môžete nastaviť SNMPv3.
-
IP Security: Môžete nastaviť nastavenia zabezpečenia IP.
-
802.1x (Ethernet): Môžete povoliť/zakázať zabezpečenie 802.1x, a
tiež spravovať pravidlá filtrovania. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia (pozrite „802.1x“ na strane 316).
-
IP/MAC Filtering: Môžete nastaviť možnosti filtrovania pre IP a
MAC adresy. Ak správca nepridá pravidlo filtrovania pre IPv4, IPv6
a MAC adresy, nebude sa nič filtrovať. Ak správca pridal pravidlo
filtrovania, filtrovanie sa použije na zadané IPv4, IPv6 a MAC
adresy.
▪
▪
IPv4 Filtering: Môžete povoliť/zakázať filtrovanie IPv6, a tiež
spravovať pravidlá filtrovania. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia (pozrite „Nastavenia sieťového filtrovania“ na strane
328).
IPv6 Filtering: Môžete povoliť/zakázať filtrovanie IPv6, a tiež
spravovať pravidlá filtrovania. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia (pozrite „Nastavenia sieťového filtrovania“ na strane
328).
▪
MAC Filtering: Môžete povoliť/zakázať MAC filtrovanie, a tiež
spravovať pravidlá filtrovania. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia (pozrite „Nastavenia sieťového filtrovania“ na strane
328).
•
External Authentication Server: Nastavte servery pre overovanie.
•
802.1x: Môžete povoliť overovanie 802.1x, čo je overovanie na základe
portu. Ak je povolené toto overovanie, zariadenie nemá povolený
prístup cez chránenú stranu siete, kým nedostane oprávnenie. Táto
funkcia slúži na ochranu siete. Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia
(pozrite „802.1x“ na strane 316).
•
User Access Control: Používateľom môžete obmedziť prístup k
zariadeniu alebo aplikácii. Môžete tiež udeliť špecifické povolenie pre
používateľa, aby mohol používať len určitú funkciu zariadenia.
Napríklad, môžete používateľovi A povoliť používať len funkciu tlače. V
takom prípade používateľ A nebude môcť skenovať, kopírovať ani
faxovať prostredníctvom zariadenia.
-
Overovanie (Aktivovanie riadenia prístupu): Môžete vybrať
spôsob overovania pre overovanie používateľov. Zvoľte režim a
kliknite na tlačidlo Options. Táto funkcia je dostupná aj zo
zariadenia (pozrite „Overenie“ na strane 305).
-
Authorization (Udeľovanie oprávnení): Môžete udeliť oprávnenia
pre používateľa, aby mohol používať len určité funkcie zariadenia.
-
Správa autorít: Rôznym používateľom môžete udeliť rôzne
oprávnenia. Napríklad, môžete používateľovi A umožniť používať
všetky funkcie zariadenia, zatiaľ čo používateľovi B len oprávnenie
tlačiť.
-
Accounting: Môžete spravovať kontá.
8. Nástroje na správu
174
SyncThru™ Web Service
-
•
User profile: Informácie o používateľovi môžete uložiť na pevný
disk zariadenia. Túto funkciu môžete použiť na spravovanie
používateľov používajúcich zariadenie. Používateľov tiež môžete
združiť do skupiny a spravovať ich ako skupinu. Pridať môžete až 1
000 záznamov. Používatelia, ktorí sa identifikujú prostredníctvom
ID a hesla sú oprávnení upraviť si heslo. Budú si môcť pozrieť
všetky svoje profilové informácie. Čo sa týka roly, používatelia sú
oprávnení vidieť len rolu, pod ktorú patria, no nie je oprávnenia.
System Log: Môžete viesť denníky udalostí, ktoré sa vyskytli pri
činnosti zariadenia. Správca môže uchovávať súbory systémového
denníka a tak zaznamenávať a spravovať informácie o používaní
zariadenia. Súbory systémového denníka sa ukladajú na pevný disk
zariadenia, a po zaplnení sa staré dáta vymažú. Exportujte a uložte
dôležité účtovné informácie samostatne s použitím funkcie
exportovania.
-
-
Konfigurácia denníka: Môžete povoliť alebo deaktivovať
uchovávanie denníkov. Súbory denníka tiež môžete zálohovať na
základe časových intervalov a preniesť na archivačný server.
10
Karta údržby
Táto karta umožňuje údržbu zariadenia aktualizáciou firmvéru, správu
aplikácií a nastavenie kontaktných informácií na odosielanie e-mailov.
Výberom ponuky Link sa môžete pripojiť k webovej lokalite spoločnosti
Samsung alebo prevziať príručky a ovládače.
•
Firmware Version: Môžete skontrolovať verziu firmvéru použitú v
zariadení. Skontrolujte verziu a v prípade potreby softvér aktualizujte.
Táto funkcia je dostupná aj zo zariadenia (pozrite „Podrobnosti o
zariadení“ na strane 318).
•
Application Management: Aplikácie/licencie môžete pridávať alebo
odoberať. Ak pridáte aplikáciu, je potrebné aktivovať licenciu
nainštalovanej aplikácie. Niektoré aplikácie nemusia mať licenciu. Táto
funkcia je dostupná aj zo zariadenia (pozrite „Správa aplikácií“ na
strane 310).
•
Záloha/Obnovenie: Konfiguráciu zariadenia môžete zálohovať, a keď
nastane problém so zariadením, môžete ju obnoviť. Uložené
(zálohované) súbory tiež môžete použiť na konfiguráciu ďalších
zariadení.
•
Kontaktné informácie: Môžete zobraziť kontaktné informácie. Ak
chcete zmeniť informácie, (pozrite „Kontaktné informácie“ na strane
319).
Prehliadač denníkov: Súbory denníka môžete prezerať, vymazať
a prehľadávať.
8. Nástroje na správu
175
SyncThru™ Web Service
•
Link : Môžete zobraziť odkazy na užitočné webové stránky, kde
môžete:
-
Zobraziť informácie o výrobku a získať podporu (webová lokalita
Samsung).
-
Prevziať príručky a ovládače.
-
Objednať spotrebný materiál.
-
Zaregistrovať zariadenie online.
8. Nástroje na správu
176
Easy Capture Manager
• Je k dispozícii len pre používateľov systému Windows.
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane 8).
Jednoduchým stlačením tlačidla Print Screen na klávesnici môžete zachytiť aktuálnu obrazovku a spustiť aplikáciu Easy Capture Manager. Teraz môžete
ľahko túto zachytenú obrazovku vytlačiť alebo upraviť.
8. Nástroje na správu
177
Samsung AnyWeb Print
• Je k dispozícii len pre používateľov systému Windows.
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane 8).
Tento nástroj vám umožní ľahšie zachytiť (odfotiť) obrazovky, prezerať, vyradiť a tlačiť stránky prehliadača Windows Internet Explorer ako pri používaní
bežného programu.
Softvér prevezmite z webovej stránky Samsung, rozbaľte ho a nainštalujte: (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie).
8. Nástroje na správu
178
Easy Eco Driver
Je k dispozícii len pre používateľov systému Windows (pozrite „Softvér“ na strane 8).
S ovládačom Easy Eco Driver môžete použiť ekologické funkcie umožňujúce šetriť papier a toner pred tlačou.
Ovládač Easy Eco Driver vám tiež umožňuje jednoduché úpravy, ako napr. odstránenie obrázkov a textu a ďalšie funkcie. Často používané nastavenia
môžete uložiť ako prednastavenie.
Spôsob používania:
1 Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
2 Otvorte okno predvolieb tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 70).
3 Na karte Favorites zvoľte položku Eco Printing Preview.
4 V okne kliknite na OK > Tlačiť. Zobrazí sa okno náhľadu.
5 Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť na dokument.
Môžete si pozrieť náhľad použitých funkcií.
6 Kliknite na Tlačiť.
Ak chcete, aby sa ovládač Easy Eco Driver spustil pri každej tlači, začiarknite políčko Start Easy Eco Driver before printing job na karte Basic v okne
s predvoľbami tlače.
8. Nástroje na správu
179
Používanie aplikácie Samsung Easy Document Creator
Aplikácia Samsung Easy Document Creator pomáha používateľom
skenovať, zostavovať a ukladať dokumenty vo viacerých formátoch vrátane
formátu .epub. Tieto dokumenty sa dajú zdieľať cez stránky sociálnych sietí
alebo faxom. Či ste študent, ktorý organizuje prieskum v knižnici, alebo
mama na materskej dovolenke, ktorá zdieľa naskenované fotografie z
poslednej narodeninovej oslavy, aplikácia Samsung Easy Document
Creator vám poskytne všetky potrebné nástroje.
Kliknite na tlačidlo Help ( ) v okne a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Aplikácia Samsung Easy Document Creator umožňuje nižšie uvedené
funkcie:
•
Image Scanning: Použite na naskenovanie jedného alebo viacerých
obrázkov.
•
Document Scanning: Použite na skenovanie dokumentov s textom
alebo textom a obrázkami.
•
Text Converting: Použite na skenovanie dokumentov, ktoré musia byť
uložené v upravovateľnom textovom formáte.
•
Book Scanning: Použite na skenovanie kníh s plochým skenerom.
•
SNS Upload: Poskytuje ľahký a rýchly spôsob nahrávania
naskenovaného obrázka alebo existujúcich obrázkov na rôzne stránky
sociálnych sietí (SNS).
•
E-Book Conversion: Poskytuje možnosť skenovať viacero
dokumentov do jednej e-knihy alebo skonvertovať existujúce súbory do
formátu e-knihy.
•
Plug-in: Skenovanie a faxovanie priamo z programu Microsoft Office.
8. Nástroje na správu
180
Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows a Mac.
• Pre Windows, pre aplikáciu Samsung Easy Printer Manager je
minimálnou podmienkou Internet Explorer 6.0 alebo vyšší.
Program Samsung Easy Printer Manager je aplikácia, ktorá zlučuje
nastavenia zariadení značky Samsung na jedno miesto. Program Samsung
Samsung Easy Printer Manager zlučuje nastavenia zariadení rovnako ako
prostredia tlače, nastavenia/kroky a spustenie. Všetky tieto funkcie
poskytujú rozhranie na jednoduchšie používanie zariadenia Samsung.
Program Samsung Easy Printer Manager poskytuje dve rozličné rozhrania,
z ktorých si používateľ môže vybrať: základné používateľské rozhranie a
pokročilé používateľské rozhranie. Prepínanie medzi nimi je ľahké: stačí
kliknúť na tlačidlo.
Otvorte priečinok Applications > priečinok Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhranie programu Samsung Easy Printer Manager pozostáva z
rozličných základných častí, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke:
Snímka obrazovky sa môže líšiť v závislosti od operačného systému,
ktorý používate.
11
Oboznámenie sa s programom Samsung Easy
Printer Manager
Ak chcete spustiť program:
Pre Windows:
Zvoľte Štart > Programy alebo Všetky programy > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
Pre Mac:
8. Nástroje na správu
181
Používanie aplikácie Samsung Easy Printer
1
Zoznam
tlačiarní
V zozname tlačiarní sú uvedené tlačiarne, ktoré sú
nainštalované na vašom počítači alebo sieťové tlačiarne,
ktoré boli nájdené na sieti (iba Windows).
Informácie
o tlačiarni
V tejto časti nájdete všeobecné informácie o zariadení.
Môžete skontrolovať informácie ako názov modelu
zariadenia, IP adresu (alebo názov portu) a stav
zariadenia.
Tlačidlo Troubleshooting: V prípade, že dôjde k
chybe, toto tlačidlo spustí program
Troubleshooting Guide. V používateľskej
príručke môžete priamo otvoriť potrebnú časť.
Informácie
aplikácie
Obsahuje odkazy, pomocou ktorých môžete aktivovať
pokročilé nastavenia (prepínanie používateľských
rozhraní), obnovenie, preferenčné nastavenia, pomoc a
informácie o programe.
Zobrazí Quick links súvisiace so špecifickými funkciami
zariadenia. V tejto časti sú aj odkazy na aplikácie
používané v pokročilých nastaveniach.
4
Keď zariadenie pripojíte do siete, aktivuje sa ikona
SyncThru™ Web Service.
Obsah
Zobrazí informácie o zvolenom zariadení, zostávajúcej
úrovni tonera a papiera. Informácie sa budú meniť v
závislosti od zvoleného zariadenia. Niektoré tlačiarne
nemajú túto funkciu.
Objedna
spotrebné
ho
V okne na objednávanie spotrebného materiálu kliknite na
tlačidlo Order. Umožňuje objednať si náhradné tonerové
kazety online.
Môžete si zobraziť online User’s Guide.
2
3
Rýchle
odkazy
5
6
Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo
položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.
v okne a kliknite na
Pomocou tlačidla
môžete prepnúť
používateľské rozhranie do režimu pokročilých
nastavení (pozrite „Prehľad používateľského
rozhrania pokročilých nastavení“ na strane 183).
8. Nástroje na správu
182
Používanie aplikácie Samsung Easy Printer
12
Prehľad používateľského rozhrania pokročilých
nastavení
Pokročilé používateľské rozhranie by mala používať osoba, ktorá je
zodpovedná za správu siete a zariadení.
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
Device Settings
Môžete nastaviť rôzne nastavenia zariadenia ako napr. nastavenie
zariadenia, papiera, rozloženia, emulácie, siete a tlače informácií.
Scan to PC Settings
Alert Settings (iba Windows)
V tejto ponuke sa nachádzajú nastavenia súvisiace s upozorňovaním na
chyby.
•
Printer Alert: Poskytuje nastavenia týkajúce sa situácií, kedy budú
prijaté upozornenia.
•
Email Alert: Poskytuje možnosti súvisiace s príjmom upozornení cez email.
•
Alert History: Poskytuje zoznam nedávnych upozornení súviacich so
zariadením a tonerom.
Job Accounting
Poskytuje dotazovanie na informácie o kvóte evidencie tlače špecifického
používateľa. Tieto informácie o kvóte môžete vytvoriť a aplikovať na
zariadenia pomocou sofvéru na evidenciu tlače, ako je napr.
administrátorský softvér SyncThru™ alebo CounThru™.
Táto ponuka obsahuje nastavenia na vytvorenie alebo vymazanie profilov
skenovania do počítača.
•
Scan Activation: Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať skenovanie
na zariadení.
•
Karta Basic: Obsahuje nastavenia týkajúce sa bežného skenovania a
nastavenia zariadenia.
•
Karta Image: Obsahuje nastavenia týkajúce sa zmeny obrázkov.
8. Nástroje na správu
183
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
Aplikácia Samsung Printer Status je program, ktorý monitoruje a informuje
o stave zariadenia.
• Okno programu Samsung Printer Status a jeho obsah, ktorý vidíte v
tejto používateľskej príručke, sa môže líšiť v závislosti od toho, aké
zariadenie alebo aký operačný systém používate.
Ikona
Význam
Normal
Zariadenie je v pohotovostnom režime a nemá
žiadne problémy ani varovania.
Varovanie
Zariadenie je v stave, kedy sa môže vyskystnúť
chyba. Napr. môže byť nízky stav tonera, čo
môže viesť k jeho vyprázdneniu.
Chyba
Zariadenie hlási minimálne jednu chybu.
• Skontrolujte, či operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s Vaším
zariadením (pozrite „Požiadavky na systém“ na strane 268).
• Je k dispozícii len pre používateľov systému Windows.
Opis
13
Prehľad programu Samsung Printer Status
Ak nastane chyba počas prevádzky, môžete ju zistiť v programe Samsung
Printer Status. Program Samsung Printer Status sa nainštaluje automaticky
pri inštalácii sofvéru zariadenia.
Program Samsung Printer Status môžete spustiť aj manuálne. Prejdite na
Predvoľby tlače, kliknite na záložku Basic > tlačidlo Printer Status.
Na paneli úloh systému Windows sa zobrazia tieto ikony:
8. Nástroje na správu
184
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
User’s Guide
V prípade, že dôjde k chybe, toto tlačidlo
spustí program Troubleshooting Guide.
V používateľskej príručke môžete priamo
otvoriť časť venovanú riešeniu problémov.
1
Supplies
Information
Zobrazuje informácie o percentách tonera, ktoré
zostávajú v každej tonerovej kazete. Tlačiareň a
počet tonerových kaziet zobrazených v uvedenom
okne sa môže líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň
používate. Niektoré tlačiarne nemajú túto funkciu.
Option
Umožňuje nastaviť upozornenia súvisiace
s tlačovými úlohami.
Order Supplies
Umožňuje objednať si náhradné tonerové kazety
online.
Cancel Print
• Cancel Print : Ak tlačová úloha čaká v tlačovom
rade alebo tlačiarni, zrušte všetky tlačové úlohy
používateľa v tlačovom rade alebo tlačiarni.
2
3
4
alebo
5
Môžete si zobraziť online Používateľská príručka.
Close
• Close : V závislosti od stavu zariadenia alebo
podporovaných funkcií sa môže zdať, že tlačidlo
Colse zatvára stavové okno.
8. Nástroje na správu
185
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience je aplikácia od spoločnosti Samsung, ktorá
zlučuje nastavenia zariadení značky Samsung a správu zariadení na jedno
miesto. Môžete nastaviť nastavenia zariadenia, objednávať spotrebný
tovar, otvoriť príručky pre riešenie problémov, navštíviť webovú stránku
spoločnosti Samsung a skontrolovať informácie o pripojenom zariadení. Ak
je zariadenie pripojené k počítaču s pripojením k internetu, táto aplikácia sa
automaticky prevezme zo služby Windows Store(Obchod).
Snímka obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu, ktorý
používate.
Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows 8.
14
Oboznámenie sa s aplikáciou Samsung Printer
Experience
Otvorenie aplikácie:
Na obrazovke Štart zvoľte dlaždicu Samsung Printer Experience
(
).
Rozhranie aplikácie Samsung Printer Experience pozostáva z rozličných
praktických funkcií, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke:
1
Informácie o
tlačiarni
V tejto časti nájdete všeobecné informácie o
zariadení. Môžete skontrolovať informácie ako stav
zariadenia, lokalitu, IP adresu a zostávajúcu úroveň
tonera.
8. Nástroje na správu
186
Používanie aplikácie Samsung Printer
2
Používateľská
príručka
Môžete si zobraziť online Používateľská príručka.
Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte byť
pripojení na internet.
6
V prípade, že dôjde k chybe, toto tlačidlo
spustí program Troubleshooting Guide.
V používateľskej príručke môžete priamo
otvoriť časť venovanú riešeniu problémov.
Zoznam
zariadení a
Posledný
naskenovaný
obrázok
V zozname skenovania sa zobrazia zariadenia
podporujúce aplikáciu Samsung Printer
Experience. Pod zariadením sa zobrazujú posledné
naskenované obrázky. Aby ste mohli skenovať
odtiaľto, musí byť zariadenie pripojené do siete. Táto
časť je určená pre používateľov multifunkčných
tlačiarní.
15
Order Supplies
3
Visit Samsung
4
5
Kliknutie na toto tlačidlo umožňuje uskutočniť online
objednávku náhradných tonerových kaziet. Aby ste
mohli používať túto funkciu, musíte byť pripojení na
internet.
Pridávanie/Odstraňovanie tlačiarní
Ak ste do aplikácie Samsung Printer Experience nepridali žiadnu
tlačiareň, alebo ak chcete pridať/odstrániť tlačiareň, postupujte podľa
pokynov nižšie.
Prepojenie na webovú stránku pre tlačiarne
Samsung. Aby ste mohli používať túto funkciu,
musíte byť pripojení na internet.
Printer Settings Prostredníctvom služby SyncThru™ Web Service
môžete nastaviť rôzne nastavenia zariadenia ako
napr. nastavenie zariadenia, papiera, rozloženia,
emulácie, siete a tlače informácií. Zariadenie musí
byť pripojené do siete. Ak je zariadenie pripojené
prostredníctvom kábla USB, toto tlačidlo bude
deaktivované.
Pridať/odstrániť je možné len tlačiarne pripojené cez sieť.
Pridávanie tlačiarne
1
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položku Nastavenia.
Prípadne pravým tlačidlom kliknite na stránku Samsung Printer
Experience a zvoľte položku Nastavenia.
2
Zvoľte možnosť Pridať tlačiareň
8. Nástroje na správu
187
Používanie aplikácie Samsung Printer
3
Zvoľte tlačiareň, ktorú chcete pridať.
Základné funkcie tlače
Pridaná tlačiareň sa zobrazí.
Ak sa zobrazuje značka
značku
, tlačiareň môžete taktiež pridať kliknutím na
.
Odstránenie tlačiarne
1
1
2
3
4
5
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Na paneli Kľúčové tlačidlá zvoľte položku Zariadenia.
V zozname zvoľte svoju tlačiareň.
Zvoľte nastavenia tlačiarne, ako napríklad počet kópií a orientácia.
Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustite tlačovú úlohu.
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položku Nastavenia.
Prípadne pravým tlačidlom kliknite na stránku Samsung Printer
Experience a zvoľte položku Nastavenia.
2
3
4
Zvoľte možnosť Odstrániť tlačiareň
Zvoľte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť.
Kliknite na tlačidlo Yes.
Odstránená tlačiareň sa prestane zobrazovať na obrazovke.
16
Tlač zo systému Windows 8
V tejto časti sú vysvetlené základné úlohy tlače zo zobrazenia Štart.
8. Nástroje na správu
188
Používanie aplikácie Samsung Printer
Zrušenie tlačovej úlohy
Karta Basic
Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade alebo tlačovom fronte, môžete ju
zrušiť nasledujúcim spôsobom:
•
Toto okno môžete tiež spustiť jednoduchým dvojitým kliknutím na ikonu
zariadenia (
•
) na paneli úloh systému Windows.
Aktuálnu úlohu môžete zrušiť tiež stlačením tlačidla
(Stop) na
ovládacom paneli.
Otvorenie ďalších nastavení
V závislosti od modelu alebo možností sa zobrazenie môže mierne
odlišovať.
Môžete nastaviť viac parametrov tlače.
Basic
Táto voľba vám umožňuje zvoliť základné nastavenia tlačiarne, ako
napríklad kópie, orientáciu a typ dokumentu.
Eco settings
1
2
3
4
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Na paneli Kľúčové tlačidlá zvoľte položku Zariadenia.
Táto voľba vám umožňuje zvoliť viacero strán na jednu stranu papiera, aby
sa tak šetrilo tlačovým médiom.
V zozname zvoľte svoju tlačiareň.
Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.
8. Nástroje na správu
189
Používanie aplikácie Samsung Printer
Karta Advanced
Karta Security
V závislosti od modelu a možností nemusia byť niektoré funkcie
dostupné. Ak sa táto karta nezobrazuje alebo je deaktivovaná,
znamená to, že tieto funkcie nie sú podporované.
Paper settings
Táto voľba vám umožňuje nastaviť základné špecifikácie manipulácie
s papierom.
Layout settings
Táto voľba vám umožňuje nastaviť rôzne spôsoby rozvrhnutia dokumentov.
Job Accounting
Táto voľba vám umožňuje tlačiť s daným súhlasom.
Confidential Printing
Táto voľba sa používa na tlač dôverných dokumentov. Aby bolo možné
tlačiť s použitím tejto voľby, je potrebné zadať heslo.
8. Nástroje na správu
190
Používanie aplikácie Samsung Printer
Používanie funkcie zdieľania
Aplikácia Samsung Printer Experience umožňuje tlačiť z iných aplikácií,
ktoré sú nainštalované na počítači. Využíva pri tom funkciu zdieľania.
Túto funkciu je možné využívať len na tlač dokumentov vo formáte jpeg,
bmp, tiff, gif a png.
1
2
3
4
Skenovanie z aplikácie Samsung Printer
Experience
Pre rýchle skenovanie sa zobrazujú najčastejšie používané ponuky tlače.
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov.
2
Na obrazovke Štart kliknite na dlaždicu Samsung Printer
Experience.
3
4
Kliknite na tlačidlo Scan (
5
6
Kliknutím na tlačidlo Prescan (
7
Kliknite na tlačidlo Scan (
Zvoľte obsah, ktorý chcete vytlačiť z inej aplikácie.
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte možnosť Zdieľať > Samsung
Printer Experience .
Zvoľte nastavenia tlačiarne, ako napríklad počet kópií a orientácia.
Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustite tlačovú úlohu.
17
).
Nastavte parametre skenovania, ako napríklad typ obrazu, veľkosť
dokumentu a rozlíšenie.
) skontrolujte obrázok.
Predskenovaný obrázok upravte prostredníctvom funkcií
skenovania, ako je otočenie alebo zrkadlový obraz.
Skenovanie zo systému Windows 8
Táto časť je určená pre používateľov multifunkčných tlačiarní.
) a uložte obrázok.
• Keď dokumenty umiestníte do automatického podávača
dokumentov (DSDF, tlačidlo Prescan (
Zariadenie umožňuje skenovať obrázky a text a previesť ich tak do
digitálnych súborov v počítači.
) nebude dostupné.
• Keď je zvolená možnosť predskenovania, môžete krok 5 preskočiť.
8. Nástroje na správu
191
Používanie priečinka
18
19
Oboznámenie sa so zobrazením priečinka
dokumentov
Dokumenty a obrázky vytlačené, naskenované, prevzaté a odoslané z
počítačov je možné uložiť v priečinku Box. Box sa nachádza na pevnom
disku (HDD) vášho zariadenia. Znamená to, že dokumenty sú uložené na
pevnom disku. Pre konkrétny uložený dokument môžete vytvoriť heslo, aby
doň nemali prístup neoprávnení používatelia. Môžete tiež tlačiť uložené
dokumenty prostredníctvom rôznych funkcií tlače a posielať dokumenty na
rôzne miesta určenia, ako napríklad e-mail, server alebo fax. Funkciu
Stored Document môžete nastaviť a používať so službou SyncThru™ Web
Service.
• Ak sú v položke Box uložené dôležité dáta, odporúčame vám tieto
dáta pravidelne zálohovať. Spoločnosť Samsung vylučuje
akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát
zapríčinenú nesprávnym používaním alebo poruchou zariadenia.
• Kliknite na tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Príkazové tlačidlá
Po zvolení súborov sa zobrazia ponuky uvedené nižšie.
•
(Print) : Priama tlač súborov.
•
(Send) : Odoslanie súborov do Fax, Email, Server, Box alebo
USB.
•
Tlačidl
o
(Delete) : Vymazanie priečinkov a súborov.
Názov
Opis
Quick Menu
Otvorenie ponuky rýchleho nastavenia.
Search
Vyhľadanie požadovanej ponuky alebo
aplikácie.
View Mode
Výber druhu zobrazenia.
My Program
Slúži na zobrazenie zoznamu programov.
8. Nástroje na správu
192
Používanie priečinka
Tlačidl
o
Storage
Názov
Podponuka
(Pretečenie
úkonov)
Opis
Otvorenie podponuky.
• Select All : Výber všetkých priečinkov a
súborov.
Tlačidlo
Názov
Forward
• Print Options : Nastavenie možností pre
tlač.
Správa presmerovaných údajov.
Na používanie tejto funkcie sa budete
musieť prihlásiť ako správca (pozrite
„Prihlásenie“ na strane 296).
• Create folder : Vytvorenie priečinka.
• Rename : Premenovanie priečinka alebo
súboru.
• Delete: Vymazanie priečinkov a súborov.
Opis
Print
Správa uložených tlačových dát.
• Move : Presunutie priečinkov alebo
súborov na iné úložisko.
Send
Správa uložených odoslaných dát.
• Clear Browsing Info : Vymazanie
informácií prehliadania.
Download
Správa uložených prevzatých dát.
• Detail : Zobrazenie podrobných informácií
o priečinku alebo súbore.
USB
Použite USB zariadenie.
• Copy: Kopírovanie priečinkov a súborov.
• Filing Policy : Voľba zásad zaraďovania.
• Format : Formátovanie súborov alebo
údajov.
8. Nástroje na správu
193
Používanie priečinka
Priebeh úlohy
Vytvorenie súkromného priečinka
Toto menu sa zobrazí vždy, keď zariadenie spracúva úlohu.
•
Detail : Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte stav, cestu k priečinku a čas
úlohy.
•
Oblasť náhľadu : Umožňuje zobraziť náhľad ukladaného dokumentu.
Obraz v oblasti náhľadu indikuje aktuálne nastavenia odosielania, ako
napríklad orientáciu a veľkosť súboru.
20
Táto funkcia nie je dostupná v prípade úložiska Download a USB.
•
Verejné: K súborom môžu pristupovať všetci používatelia.
•
Súkromné: Nastavte heslo, aby do priečinka nemohli pristupovať
neoprávnené osoby.
1
Zvoľte typ Storage (Print alebo Send) v ktorom chcete vytvoriť
priečinok.
2
3
Klepnite na
4
Príslušné informácie v poliach ID, Password, Confirm Password a
klepnite na OK.
Používanie priečinka
Ak chcete použiť funkciu Box, klepnite na Box na hlavnej obrazovke alebo
na Apps.
Funkcia Storage vám umožňuje uložiť naskenované dáta na HDD (pevný
disk vášho zariadenia) vo vašom zariadení. Uložené dáta je možné odoslať
na rôzne miesta určenia, ako Fax, Email, Server, Box alebo USB.
> Create folder.
Zadajte názov priečinka a zvoľte možnosť Set as Private, následne
klepnite na OK.
Používanie viacnásobnej kontroly
Táto funkcia nie je dostupná v prípade úložiska Print a Send.
Dotknite sa a podržte priečinok alebo súbor, potom zmeňte režim
viacnásobnej kontroly.
8. Nástroje na správu
194
9. Odstraňovanie ťažkostí
V tejto kapitole nájdete užitočné informácie a pokyny pre prípad výskytu chyby.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Rozprestretie tonera
196
• Výmena tonerovej kazety
198
• Výmena zobrazovacej jednotky
200
• Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
202
• Odstránenie uviaznutia
203
• Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
219
• Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
225
• Riešenie iných problémov
226
Ak vám táto kapitola nepomôže vyriešiť problém, kontaktujte správcu alebo servisné
stredisko. Kontaktné informácie nájdete v položke Settings > System > Contact
Information. Tieto údaje nastavuje správca zariadenia.
Rozprestretie tonera
Ak je životnosť tonerovej kazety takmer na konci:
•
Zo strany na stranu sa objavia biele pruhy alebo svetlá tlač a/alebo kolísanie hustoty tlače.
•
LED kontrolka stavu Stavová bliká načerveno. Na displeji sa môže zobraziť hlásenie týkajúce sa nízkeho stavu tonera.
•
Na počítači sa zobrazí okno programu Samsung Printing Status s informáciou o tom, ktorá kazeta obsahuje nedostatok tonera (pozrite „Používanie
aplikácie Samsung Printer Status“ na strane 184).
V týchto prípadoch môžete dočasne zlepšiť kvalitu tlače opätovným rozprestretím tonera v kazete. V niektorých prípadoch sa biele pruhy a svetlá tlač
vyskytujú aj po rozprestretí tonera.
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte typ
zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
• Za účelom zabránenia poškodeniu tonerovej kazety nevystavujte kazetu pôsobeniu svetla na dobu dlhšiu ako niekoľko minút. V prípade potreby ju
zakryte kusom papiera.
• Nedotýkajte sa zelenej oblasti tonerovej kazety. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite držadlo na kazete.
• Obal tonerovej kazety neotvárajte pomocou ostrých predmetov, ako sú nožnice alebo nôž. Mohli by poškriabať valec kazety.
• Ak sa časť tonera vysype na odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.
9. Odstraňovanie ťažkostí
196
Rozprestretie tonera
9. Odstraňovanie ťažkostí
197
Výmena tonerovej kazety
Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnosti:
•
LED indikátor stavu a hlásenie na displeji týkajúce sa tonera označujú, kedy by sa mala vymeniť tonerová kazeta.
•
Na počítači sa zobrazí okno programu Samsung Printing Status s informáciou o tom, že kazeta neobsahuje toner (pozrite „Používanie aplikácie
Samsung Printer Status“ na strane 184).
Pred objednaním a nainštalovaním do zariadenia skontrolujte kód výrobku na vrchnej strane tonerovej kazety (pozrite „Dostupný spotrebný materiál“ na
strane 249).
• Kazetu s tonerom dôkladne potraste. Zvýšite tak kvalitu prvých výtlačkov.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
• Za účelom zabránenia poškodeniu tonerovej kazety nevystavujte kazetu pôsobeniu svetla na dobu dlhšiu ako niekoľko minút. V prípade potreby ju
zakryte kusom papiera.
• Nedotýkajte sa zelenej oblasti tonerovej kazety. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite držadlo na kazete.
• Obal tonerovej kazety neotvárajte pomocou ostrých predmetov, ako sú nožnice alebo nôž. Mohli by poškriabať valec kazety.
• Ak sa časť tonera vysype na odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.
9. Odstraňovanie ťažkostí
198
Výmena tonerovej kazety
1
Tonerová kazeta
9. Odstraňovanie ťažkostí
199
Výmena zobrazovacej jednotky
2
Zobrazovacia jednotka
9. Odstraňovanie ťažkostí
200
Výmena zobrazovacej jednotky
9. Odstraňovanie ťažkostí
201
Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
Keď vyberiete správne druhy médií, k zasekávaniu papiera väčšinou
nebude dochádzať. Ak dôjde k uviaznutiu papiera, prečítajte si nasledujúce
pokyny.
•
Skontrolujte, či sú nastaviteľné vodiace lišty v správnej polohe (pozrite
„Vkladanie papiera do zásobníka“ na strane 53).
Neprepĺňajte zásobník papiera. Dbajte na to, aby bol zásobník
naplnený len po značku maximálneho množstva papiera vo vnútri
zásobníka.
•
Nevyberajte papier zo zásobníka počas procesu tlače zariadenia.
•
Papier pred vložením do zásobníka prehnite, prelistujte a zarovnajte.
•
Nepoužívajte pokrčený, vlhký ani veľmi zvlnený papier.
•
Nevkladajte do zásobníka súčasne rôzne druhy papiera.
•
Používajte len odporúčané tlačové médiá (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
9. Odstraňovanie ťažkostí
202
Odstránenie uviaznutia
Zaseknutý papier vyťahujte zo zariadenia zľahka a pomaly tak, aby ste ho neroztrhli.
3
V zásobníku 1
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte typ
zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
9. Odstraňovanie ťažkostí
203
Odstránenie uviaznutia
4
V doplnkovom zásobníku
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
• Tieto rady pri riešení problémov nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
9. Odstraňovanie ťažkostí
204
Odstránenie uviaznutia
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
9. Odstraňovanie ťažkostí
205
Odstránenie uviaznutia
5
Vo viacúčelovom zásobníku
9. Odstraňovanie ťažkostí
206
Odstránenie uviaznutia
6
Vo vnútri zariadenia
Oblasť fixačnej jednotky je HORÚCA. Pred prístupom do tejto oblasti počkajte, kým sa zariadenie ochladí. Ak chcete zariadenie nechať ochladiť, vypnite
ho. Pri vyťahovaní papiera zo zariadenia postupujte opatrne.
Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte typ
zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
9. Odstraňovanie ťažkostí
207
Odstránenie uviaznutia
9. Odstraňovanie ťažkostí
208
Odstránenie uviaznutia
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
9. Odstraňovanie ťažkostí
209
Odstránenie uviaznutia
7
V oblasti výstupu
Oblasť fixačnej jednotky je HORÚCA. Pred prístupom do tejto oblasti počkajte, kým sa zariadenie ochladí. Ak chcete zariadenie nechať ochladiť, vypnite
ho. Pri vyťahovaní papiera zo zariadenia postupujte opatrne.
9. Odstraňovanie ťažkostí
210
Odstránenie uviaznutia
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
9. Odstraňovanie ťažkostí
211
Odstránenie uviaznutia
8
V oblasti duplexnej jednotky
9. Odstraňovanie ťažkostí
212
Odstránenie uviaznutia
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
9. Odstraňovanie ťažkostí
213
Odstránenie uviaznutia
9
Odstraňovanie zaseknutých originálov
Aby nedochádzalo k uviaznutiu, položte hrubé a tenké originály a originály na zmiešanom type papiera na sklenenú dosku skenera.
Uviaznutý dokument vyťahujte zo zariadenia pomaly a opatrne, aby ste ho neroztrhli.
9. Odstraňovanie ťažkostí
214
Odstránenie uviaznutia
Uviaznutie originálneho dokumentu pred skenerom
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
• Tieto rady pri riešení problémov nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
9. Odstraňovanie ťažkostí
215
Odstránenie uviaznutia
Uviaznutie originálneho dokumentu vnútri skenera
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
• Tieto rady pri riešení problémov nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Rôzne funkcie“ na strane 10).
9. Odstraňovanie ťažkostí
216
Odstránenie uviaznutia
Ak papier v tejto oblasti nevidíte, prejdite k ďalšiemu kroku:
9. Odstraňovanie ťažkostí
217
Odstránenie uviaznutia
Uviaznutie originálneho dokumentu v oblasti výstupu papiera zo skenera
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od modelu a nainštalovaných voliteľných doplnkov. Skontrolujte
typ zariadenia (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
• Tieto rady pri riešení problémov nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Pohľad spredu“ na strane 22).
9. Odstraňovanie ťažkostí
218
Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
Na obrazovke sa zobrazujú správy, ktoré upozorňujú na stav zariadenia
alebo poruchy. Niektoré chybové hlásenia sú zobrazené aj s grafikou, aby
ste mohli problém jednoduchšie vyriešiť. V nasledujúcej tabuľke je uvedený
význam jednotlivých správ a navrhované riešenia na opravu prípadného
problému. Správy a ich vysvetlenia sú uvedené v abecednom poradí.
Správa
End of life.Replace with
new imaging unit
Navrhované riešenia
Označená
zobrazovacia
jednotka dosiahla
koniec svojej
predpokladanej
Nahraďte túto
zobrazovaciu jednotku
originálnou
zobrazovacou jednotkou
značky Samsung
(pozrite „Výmena
zobrazovacej jednotky“
na strane 200).
životnostia.
• Ak správa nie je v tabuľke, vypnite a zapnite napájanie a znovu
zopakujte tlač úlohy. V prípade pretrvávania problému sa obráťte na
odborný servis.
• Keď požadujete servis, oznámte servisnému pracovníkovi obsah
zobrazenej správy.
Význam
End of life.Replace with
new toner cartridge
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré správy nemusia na
displeji zobrazovať.
Označená kazeta s
tonerom dosiahla
koniec
predpokladanej
• [číslo zásobníka] označuje číslo zásobníka.
životnostia.
• [typ média] uvádza typ média.
• [veľkosť média] označuje veľkosť papiera.
Engine System Failure
[číslo chyby].Turn off
then on.
• [číslo chyby] uvádza číslo chyby.
Správa
Význam
Did not supply enough
toner.Remove seal tape
of toner cartridge or
shake it.Call for service
if the problem persists
Zariadenie nezistilo
tonerovú kazetu.
Alebo ste z tonerovej
kazety neodstránili
ochrannú pásku.
Navrhované riešenia
Z tonerovej kazety
odstráňte ochrannú
pásku. Pozri Príručka
rýchlou inštaláciou.
kazetu Samsungb
(pozrite „Výmena
tonerovej kazety“ na
strane 198).
Problém v systéme
motora.
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Problém v systéme
ventilátora.
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Engine Failure [číslo
chyby].Call for service
if the problem persists.
Fan Failure:[číslo
chyby].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Nahraďte túto kazetu s
tonerom za originálnu
9. Odstraňovanie ťažkostí
219
Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
Správa
Význam
Navrhované riešenia
Front door is
open.Close it.
Dvierka nie sú
správne zaistené.
Zatvorte dvierka tak, aby
zapadli na svoje miesto.
Fuser Failure [číslo
chyby].Turn off then
on.
Problém s fixačnou
jednotkou.
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Fuser Unit Failure
[číslo chyby].Turn off
then on.
Imaging Unit
Failure:[číslo
chyby].Install imaging
unit again
Nie je nainštalovaná
zobrazovacia
jednotka.
Imaging unit
Failure:[číslo
chyby].Call for service
Nastali problémy
v zobrazovacej
jednotke.
Nainštalujte
zobrazovaciu jednotku.
Ak je jednotka už
nainštalovaná, pokúste
sa ju preinštalovať. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Správa
Význam
Navrhované riešenia
Imaging unit is not
compatible.Check
users guide
Inštalovaná
zobrazovacia
jednotka nie je určená
pre vaše zariadenie.
Nainštalujte originálnu
zobrazovaciu jednotku
značky Samsung, ktorá
je určená pre toto
zariadenie (pozrite
„Dostupný spotrebný
materiál“ na strane 249).
Input System Failure
[číslo chyby]:Check
[číslo zásobníka]
connection.
Vyskytol sa problém v
zásobníku.
Otvorte a zatvorte
zásobník. V prípade
pretrvávania problému
sa obráťte na odborný
servis.
Input System Failure
[číslo chyby]:Pull [číslo
zásobníka] out and
insert it.
Vyskytol sa problém
so zásobníkom.
Otvorte a zatvorte
zásobník. V prípade
pretrvávania problému
sa obráťte na odborný
servis.
Lamp Failure:[číslo
chyby]. Open the door,
then close it. Call for
service if the problem
persists
Vyskytol sa problém s
lampou.
Open the door, then
close it. V prípade
pretrvávania problému
sa obráťte na odborný
servis.
9. Odstraňovanie ťažkostí
220
Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
Správa
Load [číslo zásobníka]
with [Letter], [Plain]
paper
LSU Failure:[číslo
chyby].Please turn off
then on
Význam
Formát papiera
nastavený vo
vlastnostiach
tlačiarne
nezodpovedá
papieru, ktorý
vkladáte.
Vložte do zásobníka
správny papier.
Problém s laserovou
snímacou jednotkou
(LSU).
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
LSU Failure:[číslo
chyby].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Motor Failure:[číslo
chyby].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Navrhované riešenia
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Problém so
systémom motora.
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Správa
Význam
Navrhované riešenia
Original paper jam in
front of the scanner
Originály uviazli v
podávači
dokumentov pre
obojstranné
skenovanie.
Odstráňte uviaznutý
papier (pozrite
„Uviaznutie originálneho
dokumentu pred
skenerom“ na strane
215).
Original paper jam
inside of the scanner
Originály uviazli v
podávači
dokumentov pre
obojstranné
skenovanie.
Odstráňte uviaznutý
papier (pozrite
„Uviaznutie originálneho
dokumentu vnútri
skenera“ na strane 216).
Paper in output bin is
full.Remove printed
paper
Výstupný zásobník je
plný.
Po vybratí výtlačkov z
výstupného zásobníka
bude tlačiareň
pokračovať v tlačení.
Paper is empty in [číslo V zásobníku nie je
zásobníka].Load paper. papier.
Vložte papier do
zásobníka.
Paper is empty in tray
MP.Load paper.
Vložte do viacúčelového
zásobníka papier.
Vo viacúčelovom
zásobníku nie je
žiadny papier.
Paper is low in [číslo
Papier v zásobníku
zásobníka].Load paper. už dochádza.
Vložte papier do
zásobníka.
9. Odstraňovanie ťažkostí
221
Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
Správa
Paper Jam at the
bottom of duplex path
Význam
Počas obojstrannej
tlače uviazol papier.
Paper Jam inside of
duplex path
Navrhované riešenia
Odstráňte uviaznutý
papier (pozrite „V oblasti
duplexnej jednotky“ na
strane 212).
Paper Jam at the top of
duplex path
Došlo k uviaznutiu
papiera v oblasti
výstupu.
Odstráňte uviaznutý
papier (pozrite „V oblasti
výstupu“ na strane 210).
Paper Jam inside of
machine
Vo vnútri zariadenia
uviazol papier.
Odstráňte uviaznutý
papier (pozrite „V
zásobníku 1“ na strane
203 alebo „V
doplnkovom zásobníku“
na strane 204 alebo „Vo
vnútri zariadenia“ na
strane 207).
Paper jam in tray 2
Prepare new imaging
unit
V podávacej oblasti
zásobníka uviazol
papier.
Význam
Navrhované riešenia
Pripravte si novú
zobrazovaciu jednotku
na výmenu (pozrite
„Výmena zobrazovacej
jednotky“ na strane 200).
Blíži sa koniec
predpokladanej
životnostia
zobrazovacej
jednotky.
Prepare new toner
cartridge
Paper Jam in exit area.
Paper jam in tray 1
Správa
Blíži sa koniec
predpokladanej
životnosti kazetya s
tonerom.
Rear door is
open.Close the door
Dvierka nie sú
správne zaistené.
Pripravte novú kazetu na
výmenu. Kvalitu tlače
môžete dočasne zlepšiť
opätovným rozprestretím
tonera (pozrite
„Rozprestretie tonera“ na
strane 196).
Zatvorte dvierka tak, aby
zapadli na svoje miesto.
Odstráňte uviaznutý
papier (pozrite „V
zásobníku 1“ na strane
203).
Odstráňte uviaznutý
papier (pozrite „V
doplnkovom zásobníku“
na strane 204).
9. Odstraňovanie ťažkostí
222
Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
Správa
Význam
Navrhované riešenia
Replace with new toner
cartridge
Označená kazeta s
tonerom dosiahla
takmer koniec svojej
predpokladanej
Pre zabezpečenie
najlepšej kvality tlače
vymeňte kazetu s
tonerom po zobrazení
tejto správy. Používanie
kazety po tejto situácii
môže viesť k problémom
s kvalitou tlače (pozrite
„Výmena tonerovej
kazety“ na strane 198).
životnostia.
Ak zariadenie prestane
tlačiť, vymeňte kazetu s
tonerom (pozrite
„Výmena tonerovej
kazety“ na strane 198).
Replace with new
imaging unit
Označená
zobrazovacia
jednotka dosiahla
takmer koniec svojej
predpokladanej
životnostia.
Pre zabezpečenie
najlepšej kvality tlače
vymeňte zobrazovaciu
jednotku po zobrazení
tejto správy. Používanie
zobrazovacej jednotky
po tejto situácii môže
viesť k problémom s
kvalitou tlače (pozrite
„Výmena zobrazovacej
jednotky“ na strane 200).
Správa
Význam
Navrhované riešenia
Scanner locked or
another problem
occurred.
Uzamkol sa zámok
CCD (Charged
Couple Device).
Odomknite zámok CCD.
Alebo vypnite zariadenie
a znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Sensor Failure:[číslo
chyby].Turn off then
on.Call for service if the
problem persists.
Problém so
systémom snímača.
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Shake toner cartridge
and then
install.Replace toner
cartridge if the problem
persists
V kazete zostalo iba
malé množstvo
tonera.
Kvalitu tlače môžete
dočasne zlepšiť
opätovným rozprestretím
tonera (pozrite
„Rozprestretie tonera“ na
strane 196).
Shake toner cartridge
and then
install.Replace toner
cartridge if the problem
persists
V kazete zostalo iba
malé množstvo
tonera.
Kvalitu tlače môžete
dočasne zlepšiť
opätovným rozprestretím
tonera (pozrite
„Rozprestretie tonera“ na
strane 196). V prípade
pretrvávania problému
sa obráťte na odborný
servis.
9. Odstraňovanie ťažkostí
223
Oboznámenie sa soznámeniami na displeji
Správa
The room temperature
is not suitable for this
set use.Please adjust
room temperature
Význam
Navrhované riešenia
Zariadenie sa
nachádza v
miestnosti s
nevhodnou izbovou
teplotou.
Upravte izbovú teplotu
(pozrite „Špecifikácie“ na
strane 262).
Toner Cartridge
Failure:[číslo
chyby].Call for service
Vyskytol sa problém s
tonerovou kazetou.
Vypnite zariadenie a
znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania
problému sa obráťte na
odborný servis.
Toner cartridge is not
installed.Install the
cartridge
Kazeta s tonerom nie
je nainštalovaná.
Znova nainštalujte
kazetu s tonerom.
Toner cartridge is not
compatible.Check
users guide
Inštalovaná
zobrazovacia
jednotka nie je určená
pre vaše zariadenie.
Nainštalujte originálnu
zobrazovaciu jednotku
značky Samsung, ktorá
je určená pre toto
zariadenie (pozrite
„Dostupný spotrebný
materiál“ na strane 249).
Top door of scanner is
open
Kryt podávača
dokumentov pre
obojstranné
skenovanie nie je
riadne zaistený.
Zatvorte kryt tak, aby
zapadol na svoje miesto.
Správa
[číslo zásobníka]
cassette is pulled
out.Insert insert it
properly.
Význam
Zásobník nie je
správne zaistený.
Navrhované riešenia
Zatvorte zásobník, tak
aby dosadol na svoje
miesto.
a. Predpokladaná životnosť kazety znamená očakávanú alebo odhadovanú životnosť
kazety, ktorá poukazuje na priemernú kapacitu výtlačkov a zodpovedá požiadavkám
normy ISO/IEC 19752. Počet strán závisí od miery pokrytia strán tlačou, podmienok
prostredia prevádzky, dĺžky prestávok medzi tlačou a typu a veľkosti používaného
média.
b. Keď kazeta s tonerom dosiahne koniec svojej životnosti, zariadenie prestane tlačiť. V
takom prípade môžete pomocou webovej služby SyncThru™Web Service zvoliť, či
chcete zastaviť tlač alebo pokračovať v tlači. (Settings > Machine Settings > System
> Setup > Supplies Management > Toner Cartridge Stop) alebo Samsung Easy
Printer Manager (Device Settings > System > Supplies Management > Toner
Cartridge Stop). Vypnutie tejto voľby a pokračovanie v tlači môže poškodiť systém
zariadenia.
9. Odstraňovanie ťažkostí
224
Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
Stav
Zariadenie nie je napájané
alebo nie je správne pripojený
spojovací kábel medzi počítačom
a zariadením.
Navrhované riešenia
• Zariadenie najprv pripojte do elektrickej siete. Ak má zariadenie na ovládacom paneli tlačidlo
(Napájanie/
Prebudenie), stlačte ho.
• Odpojte kábel zariadenia a znovu ho pripojte.
9. Odstraňovanie ťažkostí
225
Riešenie iných problémov
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne problémy, ktoré môžu nastať,
a ich odporúčané riešenia. Postupujte podľa navrhovaných riešení, kým sa
daný problém neodstráni. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu
servisu.
10
Problémy s obrazovkou displeja
Stav
Medzi iné problémy patria:
•
Pozrite si časť „Problémy s obrazovkou displeja“ na strane 226.
•
Pozrite si časť „Problémy s podávaním papiera“ na strane 226.
•
Pozrite si časť „Problémy s tlačou“ na strane 228.
•
Pozrite si časť „Problémy s kvalitou tlače“ na strane 231.
Obrazovka displeja
nič nezobrazuje.
Navrhované riešenia
• Upraví jas displeja.
• Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite. V
prípade pretrvávania problému sa obráťte na
odborný servis.
11
•
Pozrite si časť „Problémy pri kopírovaní“ na strane 237.
•
Pozrite si časť „Problémy pri skenovaní“ na strane 238.
•
Pozrite si časť „Problémy s faxovaním“ na strane 239.
•
Pozrite si časť „Problémy týkajúce sa operačného systému“ na strane
242.
Problémy s podávaním papiera
Stav
Pri tlači došlo
k uviaznutiu papiera.
Navrhované riešenia
Odstráňte uviaznutý papier (pozrite „Odstránenie
uviaznutia“ na strane 203).
9. Odstraňovanie ťažkostí
226
Riešenie iných problémov
Stav
Hárky papiera sa
zlepujú.
Navrhované riešenia
• Skontrolujte maximálnu kapacitu zásobníka na
papier (pozrite „Technické špecifikácie tlačových
médií“ na strane 264).
Stav
Do zariadenia sa
nepodáva papier.
• Skontrolujte, či používate správny typ papiera
(pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na
strane 264).
• Ak viac podaných listov spôsobilo uviaznutie papiera,
odstráňte uviaznutý papier (pozrite „Odstránenie
uviaznutia“ na strane 203).
• Papier nebol vložený správne. Vyberte papier zo
zásobníka a vložte ho správne.
• Papier je príliš hrubý. Používajte iba papier
zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré dané zariadenie
vyžaduje (pozrite „Technické špecifikácie tlačových
médií“ na strane 264).
• Vo vlhkých podmienkach môže dôjsť k zlepeniu
jednotlivých hárkov papiera. Vyskúšajte čerstvý stoh
papiera.
• V zásobníku môžu byť vložené rôzne druhy papiera.
Do zásobníka vkladajte len papier rovnakého typu,
formátu a gramáže.
• Odstráňte všetky prekážky vo vnútri zariadenia.
• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte
zo zásobníka nadbytočný papier.
• Vyberte papier zo zásobníka a prehnite alebo
prelistujte jednotlivé hárky.
Zo zásobníka nie je
možné podať viac listov
papiera.
Navrhované riešenia
• Ak originál nie je podávaný do zariadenia, je potrebné
vymeniť gumovú podložku DSDF. Kontaktujte
zástupcu servisu.
Dochádza k
opakovanému
uviaznutiu papiera.
• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte
zo zásobníka nadbytočný papier. Ak tlačíte na
špeciálne médiá, používajte viacúčelový zásobník.
• Používate nesprávny typ papiera. Používajte iba
papier zodpovedajúci špecifikáciám, ktoré dané
zariadenie vyžaduje (pozrite „Technické špecifikácie
tlačových médií“ na strane 264).
• Vo vnútri zariadenia sa môžu nachádzať zvyšky
papiera. Otvorte predný kryt a odstráňte všetky
nečistoty.
• Ak originál nie je podávaný do zariadenia, je potrebné
vymeniť gumovú podložku DSDF. Kontaktujte
zástupcu servisu.
9. Odstraňovanie ťažkostí
227
Riešenie iných problémov
12
Stav
Obálky sa tlačia
našikmo alebo sa
podávajú nesprávne.
Navrhované riešenia
Skontrolujte, či sú na oboch stranách obálok nastavené
vodiace lišty papiera.
Problémy s tlačou
Stav
Zariadenie
netlačí.
Možná príčina
Navrhované riešenia
Zariadenie nie je
napájané.
Skontrolujte pripojenie napájacieho
kábla. Skontrolujte vypínač a zdroj
napájania.
Zariadenie nie je
nastavené ako
predvolené.
Vyberte zariadenie ako predvolené v
nastaveniach Windows.
Skontrolujte, či na zariadení nedošlo k nasledujúcim stavom:
• Predný kryt nie je zatvorený. Zatvorte predné dvierka.
• Došlo k uviaznutiu papiera. Odstráňte uviaznutý papier (pozrite
„Odstránenie uviaznutia“ na strane 203).
• V tlačiarni nie je vložený papier. Vložte papier (pozrite „Vkladanie
papiera do zásobníka“ na strane 53).
• Kazeta s tonerom alebo zobrazovacia jednotka nie je
nainštalovaná. Tonerovú kazetu alebo zobrazovaciu jednotku
nainštalujte.
Ak sa vyskytne systémová chyba, kontaktujte servisného zástupcu.
Spojovací kábel medzi
počítačom a zariadením
nie je správne pripojený.
Odpojte kábel zariadenia a znovu ho
zapojte.
Spojovací kábel medzi
počítačom a zariadením je
poškodený.
Ak je to možné, pripojte kábel k inému
počítaču, ktorý funguje správne
a vytlačte úlohu. Skúste taktiež použiť
iný kábel k zariadeniu.
9. Odstraňovanie ťažkostí
228
Riešenie iných problémov
Stav
Zariadenie
netlačí.
Možná príčina
Navrhované riešenia
Stav
Možná príčina
Navrhované riešenia
Nie je správne nastavený
port.
Skontrolujte nastavenie tlačiarne
v systéme Windows a uistite sa, že
tlačová úloha bola odoslaná na správny
port. V prípade, že má počítač viac ako
jeden port, uistite sa, že zariadenie je
pripojené k tomu správnemu.
Zariadenie
vyberá tlačový
materiál
z nesprávneho
zdroja papiera.
V okne Predvoľby tlače
je pravdepodobne vybratá
nesprávna možnosť
papiera.
Zariadenie
pravdepodobne nie je
správne nakonfigurované.
Skontrolujte Predvoľby tlače
a presvedčte sa, či sú všetky možnosti
tlače nastavené správne (Pozrite si
„Otvorenie okna Tlačových predvolieb“
na strane 70).
V mnohých aplikáciách je možné zdroj
papiera nastaviť na záložke Paper v
okne Predvoľby tlače. Vyberte správny
zdroj papiera. Pozrite pokyny uvedené
v Pomocníkovi pre ovládač tlačiarne
(pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
Tlačová úloha
sa spracováva
mimoriadne
pomaly.
Úloha môže byť veľmi
zložitá.
Obmedzte zložitosť stránky alebo
upravte nastavenia kvality tlače.
Ovládač tlačiarne je
pravdepodobne
nesprávne nainštalovaný.
Správne nainštalujte softvér zariadenia.
Polovica strany
je prázdna.
Môže byť nesprávne
nastavená orientácia
papiera.
Zariadenie nepracuje
správne.
Skontrolujte, či na displeji ovládacieho
panela nie je zobrazená správa
upozorňujúca na systémovú chybu.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Zmeňte nastavenie orientácie papiera
v používanej aplikácii. Pozrite si
obrazovku s pomocníkom pre ovládač
tlačiarne.
Formát papiera
a nastavenie formátu
papiera sa nezhodujú.
Dokument je príliš veľký,
voľné miesto na pevnom
disku počítača
nepostačuje na prístup k
tlačovej úlohe.
V prípade tlače prostredníctvom GUI
uvoľnite viac miesta na disku kvôli tlači a
vyskúšajte dokument vytlačiť znova.
Zaistite, aby bol v nastavení ovládača
tlačiarne nastavený formát papiera,
ktorý je vložený v zásobníku. Môžete
tiež skontrolovať, či formát papiera
v nastavení ovládača tlačiarne
zodpovedá výberu papiera
v nastaveniach používanej softvérovej
aplikácie.
9. Odstraňovanie ťažkostí
229
Riešenie iných problémov
Stav
Zariadenie tlačí,
ale text nie je
správne
vytlačený alebo
je neúplný.
Možná príčina
Kábel zariadenia je
uvoľnený alebo
poškodený.
Navrhované riešenia
Odpojte kábel zariadenia a znovu ho
pripojte. Vytlačte úlohu, ktorú ste už
predtým úspešne vytlačili. Ak je to
možné, pripojte kábel a zariadenie k
inému počítaču, ktorý pracuje správne a
pokúste sa vytlačiť úlohu. Nakoniec
vyskúšajte nový kábel zariadenia.
Bol vybratý nesprávny
ovládač tlačiarne.
Prejdite do ponuky príslušnej aplikácie
pre výber tlačiarne a skontrolujte, či je
vybrané príslušné zariadenie.
Softvérová aplikácia
nepracuje správne.
Pokúste sa úlohu vytlačiť z inej
aplikácie.
Operačný systém
nepracuje správne.
Ukončite systém Windows a reštartujte
počítač. Vypnite zariadenie a znovu ho
zapnite.
Ak sa nachádzate v
prostredí systému DOS,
pravdepodobne nie je
správne nastavenie písma
pre zariadenie.
Zmeňte nastavenie jazyka.
Stav
Možná príčina
Navrhované riešenia
Tonerová kazeta je
poškodená alebo v nej nie
je toner.
V prípade potreby potraste kazetou tak,
aby sa v toner kazete rovnomerne
rozložil. V prípade potreby vymeňte
tonerovú kazetu.
Súbor pravdepodobne
obsahuje prázdne strany.
Skontrolujte súbor a uistite sa, že
neobsahuje prázdne strany.
Niektoré časti, ako sú
napríklad radič alebo
karta, môžu byť chybné.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Nekompatibilita medzi
súborom PDF a produktmi
Acrobat.
Súbor PDF sa možno bude dať vytlačiť
ako obrázok. Zapnite možnosť Tlačiť
ako obrázok v možnostiach tlače v
Ak súbor PDF neobsahuje
písmo alebo obsahuje
objekt, ktorý je nastavený
do interaktívneho režimu.
Vyskúšajte úlohu vytlačiť z ovládača
tlačiarne.
Kvalita tlače
fotografií nie je
dobrá. Obrázky
nie sú jasné.
Rozlíšenie fotografie je
veľmi nízke.
Zmenšite veľkosť fotografie. Ak zväčšíte
veľkosť fotografie v softvérovej aplikácii,
rozlíšenie sa zníži.
Pred tlačou zo
zariadenia
vystupujú
výpary
v blízkosti
výstupného
zásobníka.
Vznik výparov počas tlače
môže spôsobovať vlhký
papier.
Nejde o poruchu. Pokračujte v tlači.
Vyskúšajte čerstvý stoh papiera.
Stránky sa
tlačia, ale sú
prázdne.
Súbor PDF sa
v tlačiarni
nevytlačí
správne.
Niektoré časti
obrázkov, textu
alebo ilustrácií
chýbajú.
9. Odstraňovanie ťažkostí
230
Riešenie iných problémov
13
Stav
Možná príčina
Navrhované riešenia
Zariadenie
netlačí na
papier
špeciálnej
veľkosti, ako je
napríklad papier
na účtenky.
Formát papiera a
nastavenie formátu
papiera sa nezhodujú.
V nastavení Custom Paper List na
karte Paper v položke Predvoľby tlače
nastavte správny formát papiera (pozrite
„Paper Options“ na strane 72).
Pri prvom
použití je cítiť
zo zariadenia
zvláštny pach.
Olej použitý na ochranu
fixačnej jednotky sa
vyparuje.
Po vytlačení cca 100 farebných stránok
pach zmizne. Je to dočasný problém.
Problémy s kvalitou tlače
Nečistoty vo vnútri zariadenia alebo nesprávne vložený papier môžu
znižovať kvalitu tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení
tohto problému.
Stav
Svetlý alebo
vyblednutý
výtlačok
Navrhované riešenia
• Ak sa na stránke zobrazuje zvislý biely pruh alebo vyblednutá
plocha, zásoba tonera je vyčerpaná. Možno sa bude dať
dočasne predĺžiť životnosť tonerovej kazety. Ak týmto
spôsobom kvalitu tlače nezlepšíte, vymeňte tonerovú kazetu
za novú.
• Tóny farieb sa nemusia upraviť. Upravte tóny farieb.
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie.
Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný (pozrite si
„Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
• Ak je celá stránka svetlá, je nastavené príliš nízke rozlíšenie
tlače alebo je zapnutý režim úspory tonera. Upravte
rozlíšenie tlače a vypnite režim úspory tonera. Pozrite
obrazovku s pomocníkom pre ovládač tlačiarne.
• Pri kombinácii vyblednutých a rozmazaných plôch je
potrebné vyčistiť tonerovú kazetu. Kontaktujte zástupcu
servisu.
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej
jednotky LSU vo vnútri zariadenia. Vyčistite laserovú
snímaciu jednotku LSU, obráťte sa na autorizovaný servis.
9. Odstraňovanie ťažkostí
231
Riešenie iných problémov
Stav
Vrchná polovica
papiera sa tlačí
svetlejšie ako
zvyšok papiera
Navrhované riešenia
Toner sa možno dobre neprichytáva na tento typ papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. Prejdite do
okna Predvoľby tlače, kliknite na záložku Paper a nastavte
typ papiera na Recycled (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
Stav
Vynechané
miesta
Navrhované riešenia
Ak sa na rôznych miestach na strane vyskytujú vyblednuté,
väčšinou kruhové plochy:
• Hárok papiera môže byť poškodený. Pokúste sa úlohu znovu
vytlačiť.
• Vlhkosť papiera nie je rovnomerná alebo sú na povrchu
papiera vlhké škvrny. Vyskúšajte inú značku papiera (pozrite
„Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
• Celý balík papiera je chybný. Výrobný proces môže spôsobiť,
že niektoré oblasti odpudzujú toner. Vyskúšajte iný typ alebo
inú značku papiera.
Škvrny od
tonera
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. V ponuke
Predvoľby tlače kliknite na kartu Paper a nastavte typ na
hrubý papier (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“
na strane 70).
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie.
Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný (pozrite
„Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
• Pravdepodobne došlo k znečisteniu prenosového valca.
Vyčistite vnútorné časti vášho zariadenia. Kontaktujte
zástupcu servisu.
• Pravdepodobne je nutné vyčistiť dráhu papiera. Kontaktujte
zástupcu servisu.
• Skontrolujte umiestnenie zariadenia. Tento problém môže
nastať, ak nie je miestnosť dostatočne vetraná.
• Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite,
obráťte sa na odborný servis.
Biele škvrny
Ak sa na stránke vyskytnú biele škvrny:
• Papier je príliš hrubý a veľké množstvo nečistôt z papiera
dopadá na vnútorné časti zariadenia, takže môže dôjsť
k znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútorné časti
vášho zariadenia. Vyčistite vnútorné časti alebo sa obráťte na
autorizovaný servis.
• Pravdepodobne je nutné vyčistiť dráhu papiera. Vyčistite
vnútorné časti alebo sa obráťte na autorizovaný servis.
9. Odstraňovanie ťažkostí
232
Riešenie iných problémov
Stav
Zvislé čiary
Navrhované riešenia
Ak sa na strane vyskytujú zvislé čierne čiary:
• Pravdepodobne je poškriabaný valec tlačiarne. Vyberte
zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú. Kontaktujte
zástupcu servisu.
Stav
Rozmazaný
toner
• Vymeňte pás na prenos obrazu, ak dosiahol koniec svojej
životnosti. Kontaktujte zástupcu servisu.
Ak sa na strane objavujú zvislé čiary:
Ak je tieňovanie na pozadí neprijateľné, postupujte nasledovne:
• Vymeňte pás na posun obrázkov, ak dosiahol koniec svojej
životnosti. Kontaktujte zástupcu servisu.
• Skontrolujte prevádzkové podmienky: vo veľmi suchom
prostredí (nízka vlhkosť) alebo veľmi vlhkom vlhkom
prostredí (relatívna vlhkosť vyššia než 80 %) môže byť sivé
pozadie výraznejšie.
• Vyberte starú kazetu s tonerom a nainštalujte novú.
• Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Vyčistite vnútorné časti
alebo sa obráťte na autorizovaný servis.
• Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú.
Kontaktujte zástupcu servisu.
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej
jednotky LSU vo vnútri zariadenia. Vyčistite vnútorné časti
alebo sa obráťte na autorizovaný servis.
Farebné alebo
čierne pozadie
Ak je na stránke rozmazaný toner:
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
Ak sa na strane vyskytujú zvislé biele čiary:
• Pravdepodobne je znečistený povrch skla na skeneri a jeho
biely poťah môže byť zašpinený. Vyčistite vnútorné časti
alebo sa obráťte na autorizovaný servis.
Navrhované riešenia
Opakované
chyby v zvislom
smere
Ak sa škvrny na tlačenej strane opakujú v pravidelných
intervaloch:
• Zobrazovacia jednotka je pravdepodobne poškodená. Ak sa
chyby na stránke opakujú, niekoľkokrát nechajte zariadením
prejsť čistiacu stránku; týmto spôsobom vyčistíte
zobrazovaciu jednotku. Čistenie vnútorného priestoru: V
prípade pretrvávania problému vyberte zobrazovaciu
jednotku a nainštalujte novú. Kontaktujte zástupcu servisu.
• Časti zariadenia sú pravdepodobne znečistené tonerom.
V prípade, že sa chyby vyskytujú na zadnej strane, problém
sa pravdepodobne odstráni sám po vytlačení niekoľkých
strán.
• Vypekacia jednotka je pravdepodobne poškodená.
Kontaktujte zástupcu servisu.
9. Odstraňovanie ťažkostí
233
Riešenie iných problémov
Stav
Nečistoty na
pozadí
Navrhované riešenia
Nečistoty na pozadí sú spôsobené časticami tonera
nepravidelne rozprášenými na vytlačenej strane.
Stav
Zdeformované
znaky
• Papier je pravdepodobne príliš vlhký. Skúste tlačiť na papier
z iného balíka. Neotvárajte balíky papiera, ak to nie je nutné,
aby papier zbytočne neabsorboval príliš veľa vlhkosti.
• Ak sa nečistoty na pozadí vyskytnú na obálke, zmeňte
rozvrhnutie tlače tak, aby ste zabránili tlači cez oblasti, ktoré
majú na druhej strane prekrývajúce sa okraje. Tlač cez tieto
lemy môže spôsobiť problémy.
• Ak roztrúsený toner pokrýva celú plochu vytlačenej strany,
nastavte rozlíšenie v softvérovej aplikácii alebo v okne
Printing Preferences (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
Čiastočky tonera
sa nachádzajú
okolo hrubo
tlačených znakov
alebo obrázkov
Toner sa možno dobre neprichytáva na tento typ papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. Prejdite do
okna Predvoľby tlače, kliknite na záložku Paper a nastavte
typ papiera na Recycled (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 70).
• Skontrolujte, či je zvolený správny typ papiera. Príklad: Ak ste
zvolili hrubší papier, ale v skutočnosti používate normálny
papier, môže nastať nadmerné používanie tonera, čo
spôsobuje tento problém s kvalitou.
Navrhované riešenia
• Ak tvar znakov nie je správny a písmená sú prehnuté, je
papier pravdepodobne príliš klzký. Vyskúšajte iný papier
(pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane
264).
• Ak tvar znakov nie je správny a dochádza k efektu zvlnenia,
bude pravdepodobne nutné opraviť jednotku skenera.
Vyčistite jednotku skenera alebo sa obráťte na autorizovaný
servis.
Stránka sa
vytlačí šikmo
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
• Zaistite, aby bol papier alebo iný materiál riadne vložený
a aby vodiace lišty neboli pri hrane balíka papiera príliš blízko
alebo príliš ďaleko.
Pokrútenie alebo • Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
zvlnenie
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pokrútenie papiera môže
spôsobovať vysoká teplota aj vlhkosť (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť
papier v zásobníku o 180°.
9. Odstraňovanie ťažkostí
234
Riešenie iných problémov
Stav
Pokrčený papier
Navrhované riešenia
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
Stav
Nefixovaný
toner
Skontrolujte, či nedošlo k vysypaniu tonera. Vyčistite vnútorné
časti zariadenia. Vyčistite vnútorné časti alebo sa obráťte na
autorizovaný servis.
• Vyčistite vnútorné časti zariadenia. Vyčistite vnútorné časti
alebo sa obráťte na autorizovaný servis.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 264).
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť
papier v zásobníku o 180°.
Znečistená
zadná strana
výtlačkov
Navrhované riešenia
• Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú.
Kontaktujte zástupcu servisu.
• V prípade, že problém pretrváva, zariadenie pravdepodobne
vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Nevytlačené
oblasti
v znakoch
Nevytlačené oblasti v znakoch sú prázdne oblasti vo vnútri
znakov, ktoré by mali byť úplne čierne:
• Tlačíte na nesprávny povrch papiera. Vyberte papier a otočte
ho.
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie
(pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane
264).
Úplne farebné
alebo čierne
listy.
• Pravdepodobne nie je správne nainštalovaná zobrazovacia
jednotka. Vyberte zobrazovaciu jednotku a znovu ju vložte do
zariadenia.
• Zobrazovacia jednotka je pravdepodobne poškodená a je
potrebné ju vymeniť. Vyberte zobrazovaciu jednotku
a nainštalujte novú. Kontaktujte zástupcu servisu.
• Zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte
zástupcu servisu.
Vodorovné
pruhy
Ak sa vyskytujú vodorovné čierne pruhy alebo šmuhy:
• Pravdepodobne je nesprávne nainštalovaná zobrazovacia
jednotka. Vyberte zobrazovaciu jednotku a znovu ju vložte do
zariadenia.
• Zobrazovacia jednotka je pravdepodobne chybná. Vyberte
zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú. Kontaktujte
zástupcu servisu.
• V prípade, že problém pretrváva, zariadenie pravdepodobne
vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
9. Odstraňovanie ťažkostí
235
Riešenie iných problémov
Stav
Pokrútenie
Navrhované riešenia
Ak je vytlačený papier pokrútený alebo nie je podávaný
do tlačiarne, postupujte nasledovne:
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť
papier v zásobníku o 180°.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. V okne
Predvoľby tlače kliknite na kartu Paper a nastavte typ na
tenký papier (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“
na strane 70).
Na niekoľkých
hárkoch sa
opakovane
vyskytuje
neznámy
obrázok alebo
dochádza k
výskytu
nefixovaného
tonera, svetlej
tlače či
znečisteniu
Zariadenie pravdepodobne používate vo výške presahujúcej
1 000 m. Vysoká nadmorská výška môže ovplyvniť kvalitu tlače
a spôsobovať napríklad výskyt nefixovaného tonera alebo
svetlej tlače. Odporúčame vám vykonať nastavenie správnej
nadmorskej výšky.
9. Odstraňovanie ťažkostí
236
Riešenie iných problémov
14
Problémy pri kopírovaní
Stav
Navrhované riešenie
Kópie sú príliš svetlé alebo príliš
tmavé.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Copy alebo Apps. Ak je originál vyblednutý alebo obsahuje tmavý obraz, v prípade
potreby môžete upraviť úroveň tmavosti kópie, aby sa tak ľahšie čítala (pozrite „Zmena tmavosti“ na strane 101).
Na kópiách sa objavujú šmuhy,
čiary alebo rôzne škvrny.
• Ak sa tieto chyby vyskytujú na predlohe, na hlavnej obrazovke alebo v menu Apps klepnite na Copy (pozrite „Zmena
tmavosti“ na strane 101).
• Ak sa tieto chyby na predlohe nevyskytujú, vyčistite skenovaciu jednotku. Vyčistite jednotku skenera alebo sa obráťte
na autorizovaný servis.
Kópia je vytlačená šikmo.
• Originál musíte klásť lícom nadol na sklenenú dosku alebo lícom nahor do DSDF.
• Skontrolujte, či je správne vložený papier, na ktorý kopírujete.
• V prípade, že problém pretrváva, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Tlačia sa prázdne kópie.
Originál musíte klásť lícom nadol na sklenenú dosku alebo lícom nahor do DSDF.
Obrázok je možné z kópie ľahko
zotrieť.
• Vymeňte papier v zásobníku za papier z nového balíka.
Pri kopírovaní často dochádza
k uviaznutiu papiera.
• Prehnite alebo prefúknite jednotlivé listy papiera a potom celý stoh v zásobníku prevráťte. Vymeňte papier v
zásobníku za nový balík. Skontrolujte vodiace lišty papiera a v prípade potreby upravte ich nastavenie.
• V miestach s vysokou vlhkosťou nenechávajte papier v zariadení príliš dlho.
• Skontrolujte, či má papier správnu gramáž.
• Skontrolujte, či po odstránení uviaznutého papiera nezostali v zariadení zvyšky papiera.
9. Odstraňovanie ťažkostí
237
Riešenie iných problémov
Stav
Navrhované riešenie
Kazeta s tonerom nestačí
na vytvorenie očakávaného počtu
kópií.
• Originály pravdepodobne obsahujú obrázky, plné plochy alebo hrubé čiary. Je možné, že kopírujete napríklad
formuláre, bulletiny, knihy či iné dokumenty, na ktoré sa spotrebuje väčšie množstvo tonera.
• Je možné, že pri kopírovaní bol otvorený DSDF.
• Pravdepodobne zariadenie často zapínate a vypínate.
15
Problémy pri skenovaní
Stav
Skener nefunguje.
Navrhované riešenia
• Skontrolujte, či je skenovaný dokument položený lícom dole na skenovaciu dosku alebo lícom hore v podávači dokumentov
(pozrite „Vkladanie originálov“ na strane 48).
• Pravdepodobne nie je dostatok pamäte na uloženie dokumentu, ktorý chcete skenovať. Vyskúšajte, či funguje funkcia
ukážky skenovaného dokumentu. Skúste znížiť rozlíšenie skenovania.
• Skontrolujte, či je správne pripojený kábel tlačiarne.
• Skontrolujte, či kábel tlačiarne nie je chybný. Skúste kábel tlačiarne vymeniť za taký, o ktorom viete, že je v poriadku.
V prípade potreby vymeňte kábel tlačiarne za nový.
• Skontrolujte, či je skener správne nakonfigurovaný. Skontrolujte nastavenie skenovania v aplikácii, ktorú chcete použiť, aby
skenovacia úloha bola odoslaná do správneho portu (napríklad USB001).
Zariadenie skenuje veľmi
pomaly.
• Zistite, či zariadenie tlačí prijaté údaje. Ak áno, naskenujte dokument až po vytlačení prijatých údajov.
• Grafika sa skenuje pomalšie než text.
• V režime skenovania sa spomaľuje komunikácia, lebo sa veľký objem pamäte využíva na analýzu a reprodukovanie
naskenovaného obrázka. Nastavte počítač v systéme BIOS do režimu tlačiarne ECP. Toto nastavenie môže zvýšiť
rýchlosť. Podrobnosti o nastavení systému BIOS nájdete v používateľskej príručke počítača.
9. Odstraňovanie ťažkostí
238
Riešenie iných problémov
Stav
Navrhované riešenia
Na obrazovke sa zobrazí
nasledujúca správa:
• Pravdepodobne prebieha kopírovanie alebo tlač. Po dokončení tlačovej úlohy ju spustite opäť.
• Zariadenie nie je možné
nastaviť do H/W režimu,
ktorý požadujete.
• Kábel tlačiarne je zle zapojený alebo je zariadenie vypnuté.
• Tento port práve používa iný
program.
• Vybraný port sa momentálne používa. Reštartujte počítač a opakujte akciu.
• Ovládač skenera nie je nainštalovaný alebo nie je správne nastavené prevádzkové prostredie.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené a zapnuté. Potom počítač reštartujte.
• Kábel USB je nesprávne zapojený alebo je zariadenie vypnuté.
• Port je deaktivovaný.
• Skener je zaneprázdnený
prijímaním alebo tlačením
dát. Po skončení práve
vykonávanej úlohy skúste
znovu.
• Neplatné spracovanie.
• Nepodarilo sa oskenovať
dokument.
16
Problémy s faxovaním
Stav
Zariadenie nefunguje, na
displeji sa nezobrazuje
žiadny text alebo nefungujú
tlačidlá.
Navrhované riešenia
• Odpojte a znova pripojte napájací kábel.
• Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke prúd.
• Skontrolujte, či zariadenie vypnuté.
9. Odstraňovanie ťažkostí
239
Riešenie iných problémov
Stav
Navrhované riešenia
Nie je počuť oznamovací tón. • Skontrolujte, či je telefónna linka správne pripojená (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 23).
• Pripojením iného telefónu skontrolujte, či je telefónna zásuvka v stene funkčná.
• Vyhľadajte optimálnu linku pre komunikáciu (pozrite „Všeobecné nastavenia faxu“ na strane 148).
Čísla uložené v pamäti sa
nevytáčajú správne.
Skontrolujte, či sú čísla v pamäti uložené správne. Pre kontrolu vytlačte zoznam adresára.
Originál sa nepodáva do
zariadenia.
• Papier nesmie byť pokrčený a musíte ho podávať správne. Skontrolujte, či má dokument správny formát a či nie je príliš
hrubý či tenký.
• Skontrolujte, či je podávač dokumentov bezpečne uzatvorený.
• Môže byť nutná výmena gumovej podložky v podávači dokumentov. Kontaktujte zástupcu servisu.
Faxy sa neprijímajú
automaticky.
• Režim príjmu musí byť nastavený na fax.
• Skontrolujte, či je v zásobníku vložený papier.
• Skontrolujte, či sa na displeji nezobrazuje chybové hlásenie. Ak áno, odstráňte daný problém.
• Vyhľadajte optimálnu linku pre komunikáciu. Pozrite si ponuku Smart Fax Diagnostics (pozrite „Všeobecné nastavenia
faxu“ na strane 148).
Zariadenie neodosiela faxy.
• Originál musíte umiestniť na sklenenú dosku alebo do podávača dokumentov.
• Skontrolujte, či cieľové faxové zariadenie prijíma faxy.
• Vyhľadajte optimálnu linku pre komunikáciu. Pozrite si ponuku Smart Fax Diagnostics (pozrite „Všeobecné nastavenia
faxu“ na strane 148).
9. Odstraňovanie ťažkostí
240
Riešenie iných problémov
Stav
V prichádzajúcom faxe sú
prázdne miesta alebo má fax
nízku kvalitu.
Navrhované riešenia
• Faxové zariadenie, ktoré fax odoslalo, môže byť chybné.
• Šum linky môže spôsobiť chyby pri prenose.
• Skontrolujte svoje zariadenie vytvorením kópie.
• Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnosti. Vymeňte tonerovú kazetu (pozrite „Výmena
tonerovej kazety“ na strane 198).
• Vyhľadajte optimálnu linku pre komunikáciu. Pozrite si ponuku Smart Fax Diagnostics (pozrite „Všeobecné nastavenia
faxu“ na strane 148).
Niektoré slová sú na
prichádzajúcom faxe
roztiahnuté.
Vo faxovom zariadení, ktoré fax odoslalo, došlo k chvíľkovému zaseknutiu papiera.
Na odosielaných
dokumentoch sú čiary.
Skontrolujte, či nie je znečistená skenovacia jednotka. Ak áno, vyčistite ju (pozrite „Čistenie skenovacej jednotky“ na strane
375).
Zariadenie vytočí číslo, ale k
vzdialenému faxovému
zariadeniu sa nedá pripojiť.
Je možné, že vzdialené faxové zariadenie je vypnuté, minul sa v ňom papier alebo nemôže odpovedať na prichádzajúce
volanie. Obráťte sa na osobu obsluhujúcu iné zariadenie a požiadajte ju o vyriešenie problému na jej strane.
Faxy sa neukladajú do
pamäte.
Pravdepodobne nie je dostatok pamäte na uloženie faxu. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie stavu pamäte, vymažte z pamäte
všetky nepotrebné faxy a potom sa pokúste fax znova uložiť. Volajte servis.
V spodnej časti každej
Pravdepodobne ste vybrali nesprávne nastavenie papiera v konfigurácii používateľských možností. Znova skontrolujte formát
stránky alebo na iných
a typ papiera.
stránkach sa zobrazuje
prázdna oblasť s malým
prúžkom textu v hornej časti.
9. Odstraňovanie ťažkostí
241
Riešenie iných problémov
17
Problémy týkajúce sa operačného systému
Bežné problémy v systéme Windows
Stav
Navrhované riešenia
Počas inštalácie sa zobrazí
hlásenie „Súbor sa už
používa“.
Ukončite všetky spustené aplikácie. Odstráňte všetok softvér zo skupiny Pri spustení a reštartujte systém Windows.
Preinštalujte ovládač tlačiarne.
Zobrazia sa hlásenia „Chyba
všeobecnej ochrany“,
„Výnimka OE“, „Spool32“
alebo „Neoprávnená
operácia“.
Ukončite všetky ostatné aplikácie, reštartujte systém Windows a zopakujte tlač.
Zobrazia sa správy „Chyba
tlače“, „Chyba prekročenia
časového limitu tlačiarne“.
Tieto hlásenia sa môžu zobraziť počas tlače. Počkajte, kým zariadenie dokončí tlač. Ak sa správa zobrazí
v pohotovostnom režime alebo po skončení tlače, skontrolujte spojenie alebo či nevznikla chyba.
Aplikácia Samsung Printer
Experience sa nezobrazí, keď
kliknete na položku ďalšie
nastavenia.
Aplikácia Samsung Printer Experience nie je nainštalovaná. Prevezmite aplikáciu z obchodu Windows
Store(Obchod) a nainštalujte ju.
9. Odstraňovanie ťažkostí
242
Riešenie iných problémov
Stav
Keď kliknete na zariadenie
v okne Zariadenia a tlačiarne,
nezobrazia sa informácie
o zariadení.
Navrhované riešenia
Začiarknite položku vlastnosti tlačiarne Kliknite na kartu Porty.
(Ovládací panel > Zariadenia a tlačiarne > Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a vyberte možnosť Printer
properties)
Ak je port nastavený na možnosť File (Súbor) alebo LPT, zrušte začiarknutie a zvoľte možnosť TCP/IP, USB alebo
WSD.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach Windows nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Microsoft Windows, ktorá bola dodaná
k vášmu počítaču.
Bežné problémy v systéme Mac
Stav
Súbory PDF sa v tlačiarni
netlačia správne. Niektoré
časti obrázkov, textu alebo
ilustrácií chýbajú.
Navrhované riešenia
Súbor PDF sa možno bude dať vytlačiť ako obrázok. Zapnite možnosť Tlačiť ako obrázok v možnostiach tlače v
programe Acrobat.
Tlač súboru PDF vo forme obrázka potrvá dlhšie.
Počas tlače úvodnej strany sa
normálne nezobrazia niektoré
znaky.
Počas tlače úvodnej strany Mac OS nedokáže vytvoriť požadované písmo. Na úvodnej strane sa zobrazí normálne
anglická abeceda a čísla.
9. Odstraňovanie ťažkostí
243
Riešenie iných problémov
Stav
Pri tlači dokumentu
z aplikácie Acrobat Reader
6.0 alebo novšej v systéme
Mac sa farby tlačia
nesprávne.
Navrhované riešenia
Uistite sa, že sa rozlíšenie nastavené v ovládači zariadenia zhoduje s rozlíšením v aplikácii Acrobat Reader.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach systému Mac nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Mac, ktorá bola dodaná k vášmu
počítaču.
Bežné problémy v systéme Linux
Stav
Navrhované riešenia
Na mojom počítači so
systémom Linux nie je
žiadna aplikácia xsane ani
simple-scan.
V prípade niektorých distribúcii Linuxu nemusí byť súčasťou predvolená aplikácia na skenovanie. Ak chcete používať funkcie
skenovania, z centra prevzatia nainštalujte niektorú z aplikácií na skenovanie (napr.: Centrá prevzatia: pre Ubuntu Ubuntu
Software Center, pre openSUSE Install/Remove Software, pre Fedora Software).
Skener nie je možné nájsť na
sieti.
V prípade niektorých linuxových distribúcií je aktivovaný silný firewall, ktorý môže blokovať inštalačný program a nedovolí
otvoriť port potrebný na vyhľadávanie sieťových zariadení. V takom prípade ručne otvorte snmp port – 22161, alebo počas
používania zariadenia dočasne deaktivujte firewall.
Pri tlači viac než jednej kópie
sa druhá kópia nevytlačí.
Tento problém sa vyskytuje v systéme Ubuntu 12.04. Spôsobuje ho problém v štandardnom filtri CUPS 'pdftops' Problém
vyriešite aktualizovaním balíčka 'cups-filters' na verziu 1.0.18 ('pdftops' je súčasťou balíčka 'cups-filters').
9. Odstraňovanie ťažkostí
244
Riešenie iných problémov
Stav
Navrhované riešenia
Nefunguje zrušenie možnosti
zhromažďovať kópie v
dialógovom okne Tlač.
V niektorých distribúciách sa v dialógovom okne tlače GNOME Print Dialog vyskytuje problém s možnosťou zhromažďovať
kópie. Dočasným riešením je nastaviť predvolenú možnosť pre funkciu zhromažďovať kópie na hodnotu False pomocou
systémového nástroja na tlač (v programe Terminal vykonajte príkaz „system-config-printer“).
Tlač funguje vždy
obojstranne.
Tento problém s obojstrannou tlačou sa vyskytoval v systéme Ubuntu 9.10 v balíčku CUPS. Aktualizujte verziu CUPS na
1.4.1-5ubuntu2.2.
Tlačiareň sa nepridá cez
systémový nástroj na tlač.
Tento problém sa vyskutuje v systéme Debian 7 v dôsledku chyby v balíčku 'system-config-printer' systému Debian 7 (pozri
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 v systéme sledovania chýb operačného systému Debian). Použite,
prosím, iný spôsob na pridanie tlačiarne (napríklad CUPS WebUI)
Pri otváraní textových
súborov je v dialógovom
okne Tlač deaktivovaná
položka Formát papiera a
Orientácia.
K tomuto problému dochádza v systéme Fedora 19 a súvisí s textovým editorom 'leafpad' systému Fedora 19. Prosím,
použite iné textové editory, ako napríklad 'gedit'.
9. Odstraňovanie ťažkostí
245
Riešenie iných problémov
Ďalšie informácie o chybových hláseniach systému Linux nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Linux, ktorá bola dodaná k vášmu
počítaču.
Časté PostScript problémy
Nasledujúce situácie sú špecifické pre jazyk PS a môžu vzniknúť pri použití niekoľkých jazykov tlačiarne.
Problém
Nie je možné vytlačiť súbor
PostScript
Možná príčina
Ovládač PostScript možno nie je správne
nainštalovaný.
Riešenie
• Nainštalujte ovládač pre PostScript.
• Vytlačte konfiguračnú stránku a overte, či je verzia PS dostupná pre tlač.
• Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu servisu.
Vytlačí sa správa Chyba
kontroly obmedzení.
Tlačová úloha bola príliš zložitá.
Znížte zložitosť stránok úlohy alebo nainštalujte viac pamäte.
Vytlačí sa stránka s chybami
PostScript
Tlačová úloha zrejme nie je v jazyku
PostScript.
Uistite sa, že úloha je v jazyku PostScript. Zistite, či softvérová aplikácia
očakáva, že sa do zariadenia odosiela súbor nastavenia alebo hlavičky
PostScript.
V ovládači nie je zvolený
doplnkový zásobník
Ovládač tlačiarne nebol nakonfigurovaný, aby
rozpoznal doplnkový zásobník.
Otvorte vlastnosti PostScript ovládača, vyberte kartu Device Options a
nastavte možnosti zásobníka.
Pri tlači dokumentu
Rozlíšenie nastavené v ovládači tlačiarne sa
z aplikácie Acrobat Reader
zrejme nezhoduje s rozlíšením v aplikácii
6.0 alebo novšej v systéme
Acrobat Reader.
Mac sa farby tlačia nesprávne
Dbajte na to, aby sa rozlíšenie nastavené v ovládači tlačiarne zhodovalo
s rozlíšením v aplikácii Acrobat Reader.
9. Odstraňovanie ťažkostí
246
10.Spotrebný materiál a
príslušenstvo
Táto príručka obsahuje informácie o nákupe spotrebného materiálu, príslušenstva a náhradných súčastí pre
vaše zariadenie.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva 248
• Dostupný spotrebný materiál
249
• Dostupné príslušenstvo
250
• Príslušenstvo na inštaláciu
252
• Dostupné náhradné diely na údržbu zariadenia
251
• Zistenie životnosti spotrebného materiálu
256
• Používanie zariadenia USB
257
Dostupné príslušenstvo môže byť v každej krajine iné. Zoznam dostupného príslušenstva
získate u svojho obchodného zástupcu.
Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva
Dostupné príslušenstvo môže byť v každej krajine iné. Zoznam dostupného spotrebného tovaru a náhradných súčastí získate od svojho obchodného
zástupcu.
• Pozrite si časť „Dostupný spotrebný materiál“ na strane 249.
• Pozrite si časť „Dostupné príslušenstvo“ na strane 250.
Spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné súčasti autorizované spoločnosťou Samsung si môžete objednať u predajcu spoločnosti Samsung alebo u
predajcu, u ktorého ste zakúpili toto zariadenie. Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu www.samsung.com/supplies, vybrať si svoju krajinu alebo oblasť
a získať informácie o servise.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
248
Dostupný spotrebný materiál
Keď spotrebný materiál dosiahne koniec svojej životnosti, môžete k zariadeniu objednať nasledujúce druhy spotrebného materiálu:
Typ
Kazeta s toneroma
Priemerná výťažnosť
Názov súčiastky
Priemerná nepretržitá výťažnosť kazety: Približne 7 000 štandardných strán
• M4583 series: MLT-D304S
Priemerná nepretržitá výťažnosť kazety: Približne 20 000 štandardných strán
• M4583 series: MLT-D304L
Priemerná nepretržitá výťažnosť kazety: Približne 40 000 štandardných strán
• M4580 series: MLT-D303E
• M4583 series: MLT-D304E
Zobrazovacia jednotkab
Približne 100 000 strán
• M4580 series: MLT-R303
• M4583 series: MLT-R304
a. Deklarovaná výťažnosť v súlade s normou ISO/IEC 19752. Počet strán môže byť ovplyvnený prevádzkovým prostredím, frekvenciou tlače, grafikou, typom a veľkosťou
používaných médií.
b. Na základe 3 priemerných strán formátu Letter/A4 na jednostrannú tlačovú úlohu (a vyššie uvedený vzor pokrytia). Počet strán môže byť ovplyvňovaný operačným prostredím,
dĺžkou prestávok medzi tlačou, grafikou, typom a formátom používaného média.
Podľa použitých volieb, režimu tlačovej úlohy a veľkosti obrázkov sa môže životnosť kazety s tonerom líšiť.
Nové tonerové kazety a ďalší spotrebný materiál je potrebné zakúpiť v rovnakej krajine, v akej bolo zakúpené používané zariadenie. V opačnom prípade nebudú tonerové kazety
a ďalšie príslušenstvo kompatibilné so zariadením, pretože konfigurácie tonerových kaziet a ďalšieho príslušenstva sa v jednotlivých krajinách odlišujú.
Spoločnosť Samsung neodporúča používanie neoriginálnych kaziet s tonerom Samsung, ako sú znovu naplnené alebo repasované kazety. Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť
kvalitu neoriginálnych kaziet s tonerom Samsung. Záruka zariadenia sa nevzťahuje na servis ani opravy spôsobené používaním iných ako originálnych tonerových kaziet Samsung.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
249
Dostupné príslušenstvo
Za účelom vylepšenia výkonu zariadenia a jeho kapacity si môžete zakúpiť a nainštalovať ďalšie príslušenstvo.
Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
Príslušenstvo
Funkcia
Názov súčiastky
Pamäťový modul
Rozširuje kapacitu pamäte zariadenia.
Doplnkový
zásobník
Ak máte problémy s častým dopĺňaním papiera, môžete k tlačiarni pripojiť ďalší 550a- SL-SCF4500
listový zásobník.
Kolieska na podstavci umožňujú ľahké presúvanie zariadenia.
SL-DSK001S
Keď používate voliteľný stojan, je potrebné
nainštalovať nožičku tak, ako je to uvedené v
inštalačnej príručke voliteľného stojana, ktorá sa
dodáva so stojanom. V opačnom prípade by sa
zariadenie na naklonenom povrchu mohlo
prevrátiť a zapríčiniť zranenie osôb.
Stojan
Bezdrôtové
pripojenie//NFC
súprava
SL-MEM001: 2 GB
Táto súprava umožňuje použitie zariadenia s funkciou bezdrôtového pripojenia a
NFC.
SL-NWE001X
V prípade potreby nákupu bezdrôtovej súpravy/NFC kontaktujte predajné miesto, kde ste
zakúpili zariadenie. Montáž bezdrôtovej súpravy/NFC smie vykonávať len autorizovaný
servis, distribútor alebo predajca, od ktorého ste zariadenie zakúpili.
a. Obyčajný papier s hmotnosťou 75 g/m2.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
250
Dostupné náhradné diely na údržbu zariadenia
Náhradné súčasti je potrebné vymieňať v určených intervaloch, aby sa tak zariadenie udržiavalo v čo najlepšom stave a nedochádzalo k problémom s
kvalitou tlače a podávaním papiera v dôsledku opotrebovaných súčastí. Náhradné súčasti sú prevažne valce, pásy a podložky. Interval výmeny a konkrétne
súčasti sa však môžu odlišovať v závislosti od modelu. Výmenu týchto častí zariadenia smie vykonávať len autorizovaný servis, distribútor alebo predajca,
od ktorého ste zariadenie zakúpili. V prípade potreby nákupu uvedených súčiastok kontaktujte predajcu, u ktorého ste zakúpili zariadenie. O intervale
výmeny náhradných súčastí informuje program „Samsung Printer Status“. Prípadne, ak je vaše zariadenie vybavené displejom, na displeji sa zobrazí
hlásenie. Interval výmeny sa odlišuje v závislosti od použitého operačného systému, výkonu počítača, aplikačného softvéru, spôsobu pripojenia, typu a
veľkosti papiera a zložitosti tlačovej úlohy.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
251
Príslušenstvo na inštaláciu
1
2
Upozornenia
•
Odpojte napájací kábel
Nikdy neodstraňujte kryt riadiacej dosky, kým je zariadenie zapnuté.
Aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom, vždy keď
inštalujete alebo odstraňujete AKÉKOĽVEK interné alebo externé
príslušenstvo, odpojte napájací kábel.
•
Vybite statickú elektrinu
Riadiaca doska a vnútorné príslušenstvo (sieťová karta alebo
pamäťový modul) sú citlivé na statickú elektrinu. Pred inštalovaním
alebo odmontovaním vnútorného príslušenstva vybite statickú elektrinu
zo svojho tela tak, že sa dotknete kovového povrchu, napríklad kovovej
dosky, akéhokoľvek zariadenia zapojeného do uzemneného zdroja
napájania. Ak pred dokončením inštalácie prejdete na iné miesto,
zopakujte tento postup, aby ste opäť vybili statickú elektrinu.
Nastavenie Device Options
Keď inštalujete doplnkové zariadenia, ako napr. doplnkový zásobník,
pamäť a pod., toto zariadenie automaticky zistí a nastaví doplnkové
zariadenia. Ak nemôžete použiť doplnkové zariadenia, ktoré ste
nainštalovali v tomto ovládači, môžete nastaviť doplnkové zariadenia v
ponuke Device Options.
1
V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
•
2
Pri inštalácii príslušenstva je batéria v zariadení servisný komponent.
Nevymieňajte ju svojpomocne. Ak batériu vymeníte za nesprávny typ,
hrozí riziko výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa predpisov.
3
V prípade systému Windows 8, v ponuke Charms(Kúzla) zvoľte
položky Hľadať > Nastavenia.
V prípade verzie Windows XP/2003 vyberte položku Tlačiarne a
faxy.
•
V prípade verzie Windows Vista/2008 postupne vyberte položky
Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.
•
V systéme Windows 7 vyberte Ovládací panel > Hardvér a
zvuk > Zariadenia a tlačiarne.
•
V prípade systému Windows 8 vyhľadajte Zariadenia a
tlačiarne.
•
V systéme Windows Server 2008 R2 vyberte Ovládací panel >
Hardvér > Zariadenia a tlačiarne.
Na Tento počítač kliknite pravým tlačidlom myši.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
252
Príslušenstvo na inštaláciu
4
V systéme Windows XP/2003/2008/Vista, stlačte Vlastnosti.
•
V systéme Windows 7, Windows 8 a Windows Server 2008 R2
vyberte v kontextovej ponuke možnosť Printer properties.
Správcovské nastavenia: Môžete zvoliť Printer Status a EMF
Spooling.
•
Admin Job Accounting: Umožňuje priradiť používateľa a
identifikačné informácie o účte ku každému vytlačenému
dokumentu.
Ak má položka Vlastnosti tlačiarne značku ►, so zvolenou tlačiarňou
môžete vybrať aj iné ovládače tlačiarne.
5
6
Zvoľte Device Options.
-
User permission: Ak označíte túto voľbu, tlačovú úlohu
môžu spustiť len používatelia s používateľským povolením.
-
Group permission: Ak označíte túto voľbu, tlačovú úlohu
môžu spustiť len skupiny so skupinovým povolením.
Okno Vlastnosti sa môže líšiť v závislosti od ovládača alebo
operačného systému, ktorý používate.
Ak chcete zašifrovať heslo evidencie tlače, označte možnosť Job
Accounting Password Encryption.
Zvoľte príslušnú možnosť.
•
Niektoré ponuky sa nemusia zobraziť na displeji v závislosti od
možností alebo modelov. Ak sa tak stane, nedajú sa použiť pre vaše
zariadenie.
•
Tray Options: Zvoľte doplnkový zásobník, ktorý ste
nainštalovali. Môžete zvoliť zásobník.
•
Storage Options: Zvoľte doplnkovú pamäť, ktorú ste
nainštalovali. Ak je označená táto funkcia, môžete zvoliť Print
Mode.
•
Printer Configuration: Zvoľte jazyk tlačiarne pre tlačovú úlohu.
7
Nastavenia rozmerov vlastného papiera: Môžete definovať
rozmery vlastného papiera.
Klikajte na OK, kým nevyjdete z okna Vlastnosti alebo Vlastnosti
tlačiarne.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
253
Príslušenstvo na inštaláciu
3
Aktualizácia pamäťového modulu
V tlačiarni sa nachádza slot duálneho pamäťového modulu (DIMM). Tento pamäťový slot slúži na inštaláciu doplnkovej pamäte. Odporúčame vám použiť
len originálnu pamäť DIMM Samsung. Ak sa zistí, že problém so zariadením spôsobila pamäť DIMM tretej strany, môže to mať za následok stratu záruky.
Príručka obsahuje informácie potrebné pri objednávaní doplnkového príslušenstva (pozrite „Dostupné príslušenstvo“ na strane 250).
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
254
Príslušenstvo na inštaláciu
Po inštalácii voliteľnej pamäte môžete použiť rozšírené funkcie tlače, ako napríklad testovanie tlačovej úlohy a špecifikácia tlače súkromnej úlohy v okne
vlastností tlačiarne. Môžete riadiť zoradené aktívne úlohy a pravidlá súborov (pozrite „Používanie priečinka“ na strane 192).
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
255
Zistenie životnosti spotrebného materiálu
Ak pozorujete časté problémy so zaseknutím papiera alebo s tlačou,
skontrolujte zostávajúcu životnosť spotrebného materiálu. Ak je to nutné,
vymeňte diely.
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Management >
Supplies Life.
2
Skontrolujte životnosť spotrebného materiálu.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
256
Používanie zariadenia USB
Táto kapitola popisuje použitie zariadenia USB vo vašom zariadení.
Informácie o systéme súborov zariadenia USB získate u predajcu.
Používajte iba schválené zariadenie USB s konektorom typu A.
4
Oboznámenie sa so zobrazením USB
Ak chcete používať funkciu USB, na hlavnej obrazovke klepnite na Box >
USB alebo Apps.
Dokumenty a obrázky vytlačené a odoslané zo zariadenia USB je možné
uložiť v priečinku Box (pozrite „Používanie priečinka“ na strane 192).
Používajte iba zariadenia USB s kovovým tienením konektora.
5
Informácie o USB zariadení
Zariadenia USB sú k dispozícii s rôznou kapacitou pamäte a poskytujú
ďalší priestor na uloženie dokumentov, prezentácií, hudby a videí, fotografií
s vysokým rozlíšením a akýchkoľvek iných súborov, ktoré chcete uložiť
alebo prenášať.
Používajte len zariadenie USB, ktoré má certifikát kompatibility. V opačnom
prípade by ho toto zariadenie nemuselo rozpoznať.
Pamäťové zariadenie USB vložte do portu USB na zariadení.
Zariadenie USB umožňuje vykonávať na zariadení nasledujúce činnosti:
•
Skenovať dokumenty a ukladať na zariadenie USB.
•
Tlačiť údaje uložené na zariadení USB.
•
Formátovať zariadenie USB.
Zariadenie podporuje zariadenia USB so systémom súborov FAT16 alebo
FAT32 a veľkosťou sektorov až 512 bajtov.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
257
Používanie zariadenia USB
6
Zariadenie USB nevkladajte do iných portov, než tých, ktoré sú
zobrazené na obrázku nižšie. Ak vložíte zariadenie USB kľúč do iného
portu, zariadenie zobrazí na displeji upozornenie.
Tlač zo zariadenia USB
Súbory uložené na zariadení USB môžete tlačiť priamo. Môžete tlačiť
súbory typu TIFF, JPEG a PRN.
Typy súborov podporované funkciou Tlač z USB kľúča:
• Zariadenie USB neodpájajte, keď sa používa. Záruka na zariadenie
sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nevhodným použitím.
• Ak má zariadenie USB určité funkcie, ako sú napríklad nastavenia
zabezpečenia a ochrany heslom, zariadenie ho nemusí automaticky
zistiť. Podrobnosti o týchto funkciách nájdete v Používateľskej
príručke zariadenia USB.
•
PRN:: Kompatibilné sú iba súbory vytvorené ovládačom, ktorý bol
dodaný s vaším zariadením. Súbory PRN možno vytvoriť začiarknutím
políčka Tlačiť do súboru pri tlači dokumentu. Dokument sa uloží ako
súbor PRN a nevytlačí sa na papier. Iba týmto spôsobom vytvorené
súbory PRN je možné tlačiť priamo zo zariadenia USB (pozrite „Tlač
do súboru (PRN)“ na strane 91).
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF verzie 1,7 alebo nižšej
V prípade tlače 8-bitových CMYK súborov JPEG môže byť akcia
zrušená.
Tlač dokumentu zo zariadenia USB:
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
258
Používanie zariadenia USB
1
Pamäťové zariadenie USB vložte do portu USB na zariadení.
5
Vaše zariadenie automaticky rozpozná pamäťové zariadenie a
začne načítavať údaje, ktoré sú na ňom uložené. (pozrite
„Informácie o USB zariadení“ na strane 257).
• Zariadenie nerozpozná nenaformátované zariadenie USB.
Zariadenie USB naformátujte a potom ho znovu zapojte do portu
USB na vašom zariadení.
6
7
• Ak zariadenie nerozpozná zariadenie USB, môže byť v úspornom
režime. Prebuďte zariadenie a počkajte, kým sa vráti do
pohotovostného stavu. Zariadenie USB potom znovu zapojte do
portu USB v prednej časti zariadenia.
Zvoľte príslušnú možnosť.
•
Copies: Zvoľte počet kópií.
•
Paper Source: Vyberte, ktorý zásobník papiera chcete použiť.
•
Auto fit: Umožňuje prispôsobiť tlačovú úlohu na vybratý formát
papiera bez ohľadu na veľkosť dokumentu. Vyberte zásobník a
stlačte On.
Tlač spustíte klepnutím na ikonu
.
Po ukončení tlače môžete zariadenie USB zo zariadenia vybrať.
7
2
3
Na hlavnej obrazovke klepnite na Box > USB alebo Apps.
Zariadenie zobrazuje všetky súbory na zariadení USB.
Dotknite sa a podržte priečinok alebo dokument, ktorý chcete
vytlačiť zo zoznamu.
Ak je vybraný súbor PDF chránený heslom, musíte ho na tlač súboru
poznať. Zadajte heslo, ak si ho zariadenie vyžaduje. Ak heslo
nepoznáte, tlač sa zruší.
4
Klepnite na
Správa zariadenia USB
Súbory uložené na zariadení USB môžete odstraňovať po jednom alebo
všetky naraz preformátovaním zariadenia.
Po odstránení súborov alebo preformátovaní zariadenia USB nie je
možné súbory obnoviť. Pred odstránením skontrolujte, či už údaje
skutočne nepotrebujete.
> Print Options.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
259
Používanie zariadenia USB
Odstránenie súboru obrázka
Ak sa súbor nachádza v priečinku, stlačte názov priečinku.
1
2
3
Pamäťové zariadenie USB vložte do portu USB na zariadení.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Box > USB alebo Apps.
Zariadenie zobrazuje všetky súbory na zariadení USB.
4
5
Klepnite na
> Format.
Keď sa objaví okno potvrdenia, klepnite na Format.
Dotknite sa a podržte priečinok alebo dokument, ktorý chcete
vymazať zo zoznamu.
Ak sa súbor nachádza v priečinku, stlačte názov priečinku.
4
5
Klepnite na
> Delete.
Keď sa objaví okno potvrdenia, klepnite na Delete.
Formátovanie zariadenia USB
1
2
3
Pamäťové zariadenie USB vložte do portu USB na zariadení.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Box > USB alebo Apps.
Zariadenie zobrazuje všetky súbory na zariadení USB.
Dotknite sa a podržte priečinok alebo dokument, ktorý chcete
vymazať zo zoznamu.
10. Spotrebný materiál a príslušenstvo
260
11.Príloha
V tejto kapitole nájdete informácie o špecifikáciách zariadenia a informácie o platných právnych predpisoch.
• Špecifikácie
262
• Usmerňujúce informácie
272
• Autorske pravo
285
Špecifikácie
1
Všeobecné špecifikácie
Nižšie uvedené technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Aktuálne informácie sa nachádzajú na stránke
www.samsung.com.
Položky
Opis
Rozmerya
Šírka x dĺžka x výška
530 x 459,5 x 649 mm
Hmotnosťa
Zariadenie so spotrebným
materiálom
32,04 kg
Hladina hlukub c
Pohotovostný režim
Menej ako 30 dB (A)
Režim tlače
Menej ako 54 dB (A)
Režim
Sklenená doska
kopírovani skenera
a/
Podávač
skenovania
dokumentov
Menej ako 56 dB (A)
Prevádzka
10 až 30°C
Skladovanie (zabalené)
-20 až 40 °C
Prevádzka
Relatívna vlhkosť 20 až 80 %
Skladovanie (zabalené)
Relatívna vlhkosť 10 až 90 %
Teplota
Vlhkosť
Menej ako 56 dB (A)
11. Príloha
262
Špecifikácie
Položky
Napájanied
Spotreba energiee
Opis
modely s napätím 110 V
Striedavý prúd 110 – 127 V
modely s napätím 220 V
Striedavý prúd 220 – 240 V
Priemerný prevádzkový režim
Menej ako 900 W
Pohotovostný režim
Menej ako 30 W
Úsporný režim
Menej ako 1,8 W
Režim vypnutiaf
Menej ako 0,45 W
a. Rozmery a hmotnosť sú uvedené bez slúchadla a ďalšieho príslušenstva.
b. Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurácia: základná inštalácia zariadenia, papier A4, jednostranná tlač.
c. Len pre Čínu Ak je hluk zariadenia silnejší než 63 db (A), zariadenie by malo byť umiestnené v relatívnej samostatnej oblasti.
d. Správne napätie (V), frekvenciu (Hz) a prúd (A) pre toto zariadenie nájdete na výkonovom štítku.
e. Spotreba energie môže byť ovplyvnená stavom zariadenia, podmienkami nastavenia, prevádzkovým prostredím, a meracím vybavením a metódou, ktorú krajina používa.
f. Úplné zamedzenie spotreby energie je možné, len keď nie je pripojený napájací kábel.
11. Príloha
263
Špecifikácie
2
Technické špecifikácie tlačových médií
Typ
Formát
hmotnosť tlačového médiaa/Kapacitab
Rozmery
Zásobník1/doplnkový zásobník
Obyčajný
papier
Viacúčelový zásobník
Letter
216 x 279 mm
70 až 90 g/m2
70 až 90 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 550 listov 75 g/m2
• 100 listov 75 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Statement
140 x 216 mm
A6
105 x 148 mm
Nedostupné v doplnkovom zásobníku.
Kartotečný lístok
76 x 127 mm
Nedostupné v zásobníku 1 /
doplnkovom zásobníku.
Pohľadnica 4 x 6
102 x 152 mm
Nedostupné v doplnkovom zásobníku.
Pohľadnica 100 x 148 100 x 148 mm
Nedostupné v doplnkovom zásobníku.
11. Príloha
264
Špecifikácie
Typ
Formát
hmotnosť tlačového médiaa/Kapacitab
Rozmery
Zásobník1/doplnkový zásobník
Viacúčelový zásobník
Obálka Monarch
98 x 191 mm
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
Obálka No. 9
98 x 225 mm
• 50 listov 75 g/m2
• 10 listov 75 g/m2
Obálka No. 10
105 x 241 mm
Obálka DL
110 x 220 mm
Obálka C5
162 x 229 mm
75 až 90 g/m2
Obálka C6
114 x 162 mm
• 50 listov 75 g/m2
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
91 až 120 g/m2
90 až 120 g/m2
Hrubší papier
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Nedostupné v zásobníku 1 /
doplnkovom zásobníku.
164 až 220 g/m2
Tenký papier
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Pozrite si časť Obyčajný papier
60 až 69 g/m2
60 až 69 g/m2
• 550 listov
• 100 listov
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6, Statement
Pozrite si časť Obyčajný papier
120 až 150 g/m2
120 až 150 g/m2
• 50 listov
• 10 listov
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
121 až 163 g/m2
121 až 163 g/m2
• 50 listov
• 10 listov
Obálkac
Hrubý papier d
e
Štítkyf g
Kartón d
11. Príloha
265
Špecifikácie
Typ
Formát
hmotnosť tlačového médiaa/Kapacitab
Rozmery
Zásobník1/doplnkový zásobník
Viacúčelový zásobník
Recycled
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Pozrite si časť Obyčajný papier
60 až 90 g/m2
60 až 90 g/m2
Preprinted
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Pozrite si časť Obyčajný papier
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
Bond
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Pozrite si časť Obyčajný papier
105 až 120 g/m2
105 až 120 g/m2
Farebný,
bavlnený,
dierovaný
papier
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Pozrite si časť Obyčajný papier
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
Letterheadg
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Pozrite si časť Obyčajný papier
75 až 90 g/m2
75 až 90 g/m2
11. Príloha
266
Špecifikácie
Typ
Formát
hmotnosť tlačového médiaa/Kapacitab
Rozmery
Zásobník1/doplnkový zásobník
Pozrite si časť Obyčajný papier
75 až 90 g/m2
Minimálny formát (vlastný)
76,2 x 127 mm
60 až 163 g/m2
Maximálny formát (vlastný)
216 x 356 mm
Archivee
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5, ISO
B5, Executive, A5,
Statement,
pohľadnica 4 x 6,
pohľadnica 100 x 148
Viacúčelový zásobník
75 až 90 g/m2
a. Médiá s gramážou nad 105 g/m2 vkladajte do zásobníka jednotlivo.
b. Maximálna kapacita závisí od hmotnosti tlačového média, jeho hrúbky a od podmienok okolitého prostredia.
c. Voliteľný zásobník nepodporuje formáty obálky Monarch a obálky C6.
d. Kartotečný lístok je podporovaný len vo viacúčelovom zásobníku.
e. A6, pohľadnica 4 x 6 a pohľadnica 100 x 148 nie sú podporované vo voliteľnom zásobníku.
f. Hladkosť: 100 až 250 (sheffield)
g. A6 je podporovaný len vo viacúčelovom zásobníku/zásobníku 1.
11. Príloha
267
Špecifikácie
3
Požiadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požiadavka (odporúčané)
Operačný systém
PROCESOR
PAMÄŤ RAM
Voľné miesto na
pevnom disku
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32-bitový alebo 64-bitový procesor alebo výkonnejší
1 GB (2 GB)
16 GB
• Podpora pre grafiku DirectX® 9 so 128 MB pamäte (na používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz alebo výkonnejšie)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32-bitový alebo 64-bitový procesor alebo výkonnejší
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• Podpora pre grafiku DirectX® 9 so 128 MB pamäte (na používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
11. Príloha
268
Špecifikácie
Požiadavka (odporúčané)
Operačný systém
PROCESOR
Windows Server® 2012
Voľné miesto na
pevnom disku
PAMÄŤ RAM
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz alebo výkonnejšie)
512 MB (2 GB)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Minimálnou požiadavkou pre všetky operačné systémy je prehliadač Internet Explorer 6.0 alebo novší.
• Softvér môžu inštalovať iba používatelia s oprávnením správcu.
• Služba Windows Terminal Services je kompatibilná so zariadením.
Mac
Požiadavky (odporúčané)
Operačný systém
PROCESOR
Mac OS X 10.5
• Procesory Intel®
PAMÄŤ RAM
Voľné miesto
na pevnom disku
512 MB (1 GB)
1 GB
• Procesor Power PC G4/G5 s frekvenciou
867 MHz alebo vyššou
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 – 10.9
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
11. Príloha
269
Špecifikácie
Linux
Položky
Operačný systém
Požiadavky
RedHat® Enterprise Linux WS 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14, 15
PROCESOR
Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
PAMÄŤ RAM
512 MB (1 GB)
Voľné miesto na pevnom
disku
1 GB (2 GB)
Unix
Položky
Požiadavky
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Operačný systém
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
11. Príloha
270
Špecifikácie
Položky
Voľné miesto na pevnom disku
Požiadavky
Do 100 MB
4
Sieťové prostredie
Na zariadení je potrebné nastaviť sieťové protokoly, aby ste ho mohli používať ako sieťové zariadenie. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sieťové
prostredia podporované zariadením:
Položky
Sieťové rozhranie
Špecifikácie
• Káblová sieť LAN Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• Sieťové rozhranie 802.11 b/g/n – bezdrôtová sieť LAN a funkcia NFC (Near Field Communication)a
Sieťový operačný systém
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
• Rôzne distribúcie systému Linux
• Mac OS X 10.5 – 10.9
• UNIX OS
Sieťové protokoly
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Štandardná tlač cez protokol TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
a. Voliteľné zariadenie
11. Príloha
271
Usmerňujúce informácie
Toto zariadenie je vyvinuté pre bežné pracovné prostredie a bolo mu
udelených niekoľko zákonných certifikátov.
Za účelom zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poranenia osôb je potrebné pri používaní tohto zariadenia dodržiavať
nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:
5
Vyhlásenie o bezpečnosti laserového zariadenia
Tlačiareň je certifikovaná v USA a vyhovuje požiadavkám nariadenia DHHS
21 CFR, podľa kapitoly 1, odseku J pre laserové zariadenia triedy I(1) a v
ostatných krajinách je certifikovaná ako laserové zariadenie triedy I a
vyhovuje požiadavkám normy IEC 60825-1: 2007
Laserové zariadenia triedy I nie sú považované za nebezpečné. Laserový
systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, pri
údržbe alebo pri servisných prácach nad úrovňou triedy I nedochádzalo k
vystaveniu osôb laserovému žiareniu.
Varovanie
Nikdy nepoužívajte ani neopravujte tlačiareň s odňatým ochranným krytom
jednotky lasera a skenera. Odrazený lúč, aj keď je neviditeľný, môže
poškodiť váš zrak.
11. Príloha
272
Usmerňujúce informácie
6
9
Len pre Taiwan
Varovanie ohľadne chloristanu
Toto varovanie ohľadne chloristanu sa vzťahuje len na primárne CR (Oxid
manganičitý) lítiové mincové batérie vo výrobku predávané alebo
distribuované len v Kalifornii v USA.
Chloristan – môže byť potrebné špeciálne zaobchádzanie.
7
Bezpečnosť týkajúca sa ozónu
Pozrite si www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Len pre USA)
10
Emisie ozónu tohto zariadenia sú menšie ako 0,1 ppm. Ozón
je ťažší ako vzduch, preto zariadenie umiestnite do dobre
vetranej miestnosti.
8
Bezpečnosť týkajúca sa ortuti
Obsahuje ortuť, zariadenie sa likvidujte v súlade s miestnymi,
štátnymi alebo federálnymi zákonmi (Len pre USA).
Šetrič energie
Táto tlačiareň je vybavená pokročilou technológiou úspory
energie, ktorá znižuje jej spotrebu, ak sa zariadenie práve
nepoužíva.
Ak tlačiareň neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie sa
automaticky zníži.
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované
značky v USA.
Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na
webovej lokalite http://www.energystar.gov
Modely certifikované podľa štandardu ENERGY STAR sú
označené štítkom ENERGY STAR. Skontrolujte, či je vaše
zariadenie certifikované podľa štandardu ENERGY STAR.
11. Príloha
273
Usmerňujúce informácie
11
13
Recyklácia
Baliaci materiál zariadenia je potrebné recyklovať a zlikvidovať
spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
12
Len pre Čínu
Webová stránka: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Správna likvidácia tohto výrobku (zaobchádzanie
s elektrickým a elektronickým odpadom)
(Platné v krajinách so systémom triedeného
odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, headset, USB kábel)
nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Aby sa
zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo
poškodeniu zdravia ľudí spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou
výrobkov, oddeľte ich prosím od ostatných druhov odpadu a
recyklujte ich zodpovedným spôsobom na podporu opätovného
využitia hmotných surovín.
Domáci používatelia by mali kontaktovať buď predajcu, u ktorého
výrobok zakúpili, alebo miestne úrady a zistiť u nich podrobnosti o
tom, kde a za akých podmienok je možné tieto výrobky bezpečne
recyklovať.
Firemní používatelia by mali kontaktovať dodávateľa za účelom
overenia podmienok uvedených v kúpnej zmluve. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu
s ostatným priemyselným odpadom.
11. Príloha
274
Usmerňujúce informácie
(Len pre Spojené štáty americké)
16
Vyžarovanie rádiových vĺn
Nepotrebné elektronické zariadenia dajte zlikvidovať v oprávnenej
recyklačnej spoločnosti. Najbližšie recyklačné zariadenie môžete nájsť na
našej webovej stránke: www.samsung.com/recyclingdirect. Alebo
zatelefonujte na číslo (877) 278 - 0799
Informácie komisie FCC pre používateľa
Toto zariadenie zodpovedá požiadavkám časti 15 smerníc komisie FCC.
Prevádzka je podmienená splnením nasledovných dvoch podmienok:
14
Štát Kalifornia, propozícia 65, upozornenie (Len
pre USA)
15
Len pre Taiwan
•
Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
•
Toto zariadenie musí absorbovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiadúcu činnosť zariadenia.
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne
zariadenie triedy A, podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity stanovujú
podmienky primeranej ochrany pred škodlivým rušením v obývaných
oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na
rádiovej frekvencii a ak nie je nainštalované a používané v súlade s
pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje
však záruka, že sa rušenie nevyskytne pri konkrétnej inštalácii. Ak toto
zariadenie spôsobí nežiadúce rušenie rozhlasového alebo televízneho
príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by sa užívateľ
pokúsiť odstrániť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z
nasledovných opatrení:
•
Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
•
Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
•
Zapojiť zariadenie do inej zásuvky elektrickej siete ako je tá, do ktorej je
zapojený prijímač.
11. Príloha
275
Usmerňujúce informácie
•
Konzultovať problém s distribútorom alebo skúseným technikom pre
oblasť rozhlasu alebo televízie.
Zmena alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom
zodpovedným za splnenie podmienok prevádzky, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
Smernice o rušení rádiových vĺn platné v Kanade
17
RFID (Radio Frequency Interface Device –
zariadenie s rádiofrekvenčným rozhraním)
Prevádzka RFID je podmienená splnením nasledovných dvoch podmienok:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí absorbovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. (Len USA,
Francúzsko, Taiwan)
18
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy A pre vyžarovanie
rádiového šumu digitálnymi zariadeniami, stanovené v dokumente o
zariadeniach spôsobujúcich rušenie nazvanom „Digital Apparatus“, ICES003, vydanom organizáciou Industry and Science Canada.
Len pre Taiwan
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Class A prescrites dans la norme
sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par
l’Industrie et Sciences Canada.
11. Príloha
276
Usmerňujúce informácie
19
22
Len pre Rusko/Kazachstan/Bielorusko
Len Thajsko
Toto telekomunikačné zariadenie vyhovuje technickým požiadavkám NTC.
23
Len pre Kanadu
Tento produkt vyhovuje príslušným kanadským technickým špecifikáciám.
/ Le present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
20
Len pre Nemecko
21
Len pre Turecko
Na základe hodnôt REN (Ringer Equivalence Number) je možné zistiť,
koľko zariadení je možné pripojiť k telekomunikačnému rozhraniu.
Zakončenie rozhrania môže pozostávať z ľubovoľnej kombinácie zariadení.
Jediné obmedzenie predstavuje súčet hodnôt REN jednotlivých zariadení,
ktorý nesmie byť väčší ako päť. / L’indice d’equivalence de la sonnerie (IES)
sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes
a une interface telephonique. La terminaison d’une interface peut consister
en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la
somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs
n’excede pas cinq.
11. Príloha
277
Usmerňujúce informácie
24
25
Označenie faxu
Zákon o ochrane telefónnych zákazníkov z roku 1991 zakazuje všetkým
osobám používať počítač alebo iné elektronické zariadenie na odosielanie
správy cez telefónnu faxovú službu v prípade, že každá prenesená strana
alebo aspoň prvá strana správy neobsahuje na vrchnom alebo spodnom
okraji nasledovné informácie:
1 Dátum a čas prenosu.
2 Označenie firmy, obchodnej spoločnosti alebo osoby odosielajúcej
správu.
3 Telefónne číslo odosielajúceho prístroja, firmy, obchodnej spoločnosti
alebo osoby.
Telefónna spoločnosť môže vykonávať zmeny vo svojich
telekomunikačných zariadeniach, operáciách zariadení alebo postupoch,
ak je takéto konanie dôvodne potrebné pre prevádzku spoločnosti a ak nie
je v rozpore s pravidlami a nariadeniami uvedenými v smerniciach FCC,
časť 68. Ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto zmeny vyvolajú
nekompatibilitu koncového zariadenia spotrebiteľa s komunikačnými
zariadeniami telefónnej spoločnosti, alebo vyžadujú úpravu alebo výmenu
tohto koncového zariadenia, alebo inak významne ovplyvnia jeho
používanie alebo výkon, zákazník musí dostať adekvátne písomné
oznámenie, aby mal možnosť zabezpečiť si nepretržitú službu.
Číslo ekvivalencie zvončeka
Ringer Equivalence Number (REN) a registračné číslo FCC pre tento
prístroj možno nájsť na štítku umiestnenom na spodnej alebo zadnej časti
prístroja. Niekedy je potrebné tieto čísla poskytnúť telefónnej spoločnosti.
Ringer Equivalence Number (REN) je miera elektrického náboja v
telefónnej linke a je užitočná pre určenie skutočnosti, či nie je linka
„preťažená“. Inštalácia viacerých typov zariadenia na rovnakej telefónnej
linke môže spôsobiť problémy pri uskutočňovaní a prijímaní telefónnych
hovorov, najmä pri vyzváňaní na obsadenej linke. Súčet všetkých hodnôt
REN zariadení na telefónnej linke musí byť nižší než päť, aby bola zaistená
správna služba od telefónnej spoločnosti. V niektorých prípadoch nemožno
na linke používať súčet päť. Ak niektoré z telefónnych zariadení nepracuje
správne, musíte ho ihneď odpojiť z telefónnej linky, inak môže spôsobiť
poškodenie telefónnej siete.
Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 68 a požiadavkám prijatým
ACTA. Na zadnej strane zariadenia sa nachádza štítok, ktorý okrem iného
obsahuje aj identifikátor produktu vo formáte US:AAAEQ##TXXXX. Toto
číslo je v prípade potreby nutné poskytnúť telekomunikačnej spoločnosti.
11. Príloha
278
Usmerňujúce informácie
Nariadenia FCC uvádzajú, že zmeny alebo úpravy tohto zariadenia,
ktoré nie sú výrobcom výslovne schválené, rušia oprávnenie
používateľa prevádzkovať toto zariadenie. V prípade, že koncové
zariadenie spôsobuje poškodenie telefónnej siete, telefónna
spoločnosť môže zákazníka upozorniť na to, že služba môže byť
zastavená. Avšak v prípadoch, kedy je predchádzajúce upozornenie
neuskutočniteľné, spoločnosť môže dočasne zastaviť službu za
predpokladu, že:
a To okamžite oznámi zákazníkovi.
b Poskytne zákazníkovi možnosť nápravy problému zariadenia.
c Informuje zákazníka o nároku podať sťažnosť komisii Federal
Communication Commission v súlade s postupmi stanovenými v
Smerniciach a nariadeniach FCC, časť 68, odsek E.
•
Ak je vaša oblasť miestom s častým výskytom bleskov alebo
nárazovými prúdmi, odporúčame vám nainštalovať na napájacie aj
telefónne káble prepäťovú ochranu. Odrušovače si môžete zakúpiť u
distribútora alebo v špeciálnych obchodoch s telefónnou technikou
alebo elektronikou.
•
Pri programovaní tiesňových čísiel a/alebo testovaní hovoru na
tiesňové čísla použite netiesňové číslo a informujte dispečera tiesňovej
služby o Vašich zámeroch. Dispečer vám poskytne ďalšie pokyny, ako
možno momentálne preskúšať tiesňové číslo.
•
Tento prístroj nemožno použiť na mincovej prípojke alebo na
skupinových prípojkách.
•
Tento prístroj vytvára magnetickú väzbu na sluchové pomôcky.
Toto zariadenie možno bezpečne pripojiť k telefónnej sieti pomocou
štandardného konektora USOC RJ-11C.
Mali by ste tiež vedieť, že:
26
•
Prístroj nie je určený na pripojenie k systému digitálnej pobočkovej
ústredne (PBX).
•
Ak zamýšľate používať na rovnakej linke ako prístroj aj počítačový
modem alebo faxmodem, môžu sa na všetkých zariadeniach vyskytnúť
problémy s prenosom a prijímaním. Odporúča sa, aby s prístrojom
nezdieľalo linku žiadne iné zariadenie, okrem normálneho telefónu.
Výmena zástrčky s poistkou (len pre Spojené
kráľovstvo)
Dôležité
Prívod napájania tohto prístroja je vybavený štandardnou zástrčkou (BS
1363) 13 A a poistkou 13 A. Pri výmene alebo kontrole poistky je potrebné
poistku nahradiť správnym typom 13 A. Potom je potrebné vymeniť kryt
poistky. V prípade straty krytu poistky, nepoužívajte zástrčku, kým kryt
nenahradíte iným.
11. Príloha
279
Usmerňujúce informácie
Kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
Zástrčka 13 A je najčastejšie používaným typom v Spojenom kráľovstve a
mala by vyhovovať. Niektoré budovy (najmä staršie) však nie sú vybavené
13 A zásuvkami. Je potrebné zakúpiť vhodný zástrčkový adaptér.
Nerozoberajte lisovanú zástrčku.
Ak sa zástrčka oddelí od kábla, vyhoďte ju. Už sa nedá opraviť a vy
môžete utrpieť úraz elektrickým prúdom, ak sa ju budete pokúšať
zastrčiť do zásuvky.
Modrý kábel pripojte na kolík označený písmenom „N“ alebo na kolík čiernej
farby.
Hnedý kábel pripojte na kolík označený písmenom „L“ alebo kolík červenej
farby.
Je potrebné mať zástrčku, adaptér alebo rozbočovač s 13 A poistkou.
27
Vyhlásenie o zhode (Európske krajiny)
Osvedčenia a certifikáty
Dôležité upozornenie:
Toto zariadenie vyžaduje uzemnenie.
Káble v prívode napájania majú nasledovné farebné
označenie:
• Žltozelený: uzemnenie
• Modrá: nulový vodič
• Hnedý: fáza
Týmto spoločnosť Samsung Electronics prehlasuje, že
zariadenie [M458x series] je v zhode s príslušnými
požiadavkami a ostatnými platnými nariadeniami smernice
1999/5/ES.
Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na adrese
www.samsung.com, v časti Support (Podpora) > Download
center (Centrum prevzatia) a zadajte názov vašej tlačiarne
(MFP), aby ste si prezreli vyhlásenie o zhode (EuDoC).
Ak káble v zásuvke nesúhlasia s farbami v zástrčke, postupujte
nasledovne:
1. január 1995: Smernica Rady 2006/95/EC o zjednocovaní zákonov
členských štátov týkajúcich sa zariadení s nízkym napätím.
Žltozelený kábel pripojte na kolík označený písmenom „E“ alebo
bezpečnostným symbolom uzemnenia (Earth symbol) alebo na kolík
žltozelenej farby.
1. január 1996: Smernica Rady 2004/108/EC o zjednocovaní zákonov
členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
11. Príloha
280
Usmerňujúce informácie
9. marca 1999: Smernica Rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a
telekomunikačných terminálových zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich
zhody. Úplné znenie vyhlásenia s definíciou príslušných smerníc a
štandardov možno získať u miestneho zástupcu spoločnosti Samsung
Electronics Co., Ltd.
ES Certifikácia
Certifikácia 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a koncových
telekomunikačných zariadeniach (FAX)
Tento produkt Samsung bol certifikovaný spoločnosťou Samsung pre paneurópske jednotné koncové pripojenie k analógovej verejnej telefónnej sieti
(PSTN) v súlade so smernicou 1999/5/EC. Produkt bol navrhnutý na
spoluprácu s národnými verejnými telefónnymi sieťami a kompatibilnými
ústredňami v európskych krajinách:
V prípade problémov sa najprv obráťte na oddelenie Euro QA Lab v
spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Produkt bol testovaný, či vyhovuje norme TBR21. Na uľahčenie používania
a aplikácie koncového zariadenia, ktoré je v súlade s touto normou,
Európsky telekomunikačný normalizačný inštitút (ETSI) vydal poradný
dokument (EG 201 121), ktorý obsahuje poznámky a ďalšie požiadavky na
zaistenie zlučiteľnosti terminálov TBR21 so sieťou. Tento produkt bol
navrhnutý v súlade, a je plne kompatibilný so všetkými príslušnými
poradnými poznámkami, ktoré sú v tomto dokumente.
Informácie o schvaľovaní rádiových zariadení
v Európe (pre výrobky vybavené rádiovými
zariadeniami schválenými pre EÚ)
V systéme tlačiarne, ktorá je určená na použitie doma alebo v kancelárii,
môžu byť prítomné (zabudované) zariadenia typu rádiovej siete LAN
(rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou) s malým
výkonom, pracujúce v pásme 2,4/5 GHz. Táto časť dokumentácie je platná
len v prípade prítomnosti takéhoto zariadenia. Prítomnosť bezdrôtových
zariadení je vyznačená na štítku.
Ak je na štítku značka CE, bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu
nachádzať v systéme, sú spôsobilé len na použitie v Európskej
Únii a príslušných oblastiach.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu byť
zabudované do tlačiarne, je dostatočne pod limitmi vystavenia účinkom
rádiofrekvenčného žiarenia stanoveným Európskou komisiou v smernici
R&TTE.
Európske štáty so schválením používania
bezdrôtových zariadení:
Krajiny EÚ
Európske štáty s obmedzeniami pri používaní
EÚ:
11. Príloha
281
Usmerňujúce informácie
Krajiny EHP/EZVO:
V súčasnosti bez obmedzení
28
Vyhlásenia o zhode s predpismi
Poučenie o bezdrôtových zariadeniach
Táto tlačiareň môže byť vybavená rádiovým zariadením LAN s nízkym
výkonom (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou),
pracujúcim v pásme 2,4/5 GHz. Nasledujúca časť dokumentácie poskytuje
všeobecný prehľad o hľadiskách prevádzky bezdrôtového zariadenia.
Ďalšie obmedzenia, upozornenia a varovania týkajúce sa jednotlivých
krajín sú uvedené v častiach pre konkrétnu krajinu (alebo v častiach pre
skupiny krajín). Bezdrôtové zariadenia v systéme sú schválené len
na používanie v krajinách vyznačených na výkonovom štítku systému
(Radio Approval Marks). Ak nie je krajina, v ktorej sa bude bezdrôtové
zariadenie používať, uvedená v zozname, kontaktujte miestny úrad
pre schvaľovanie rádiových zariadení. Bezdrôtové zariadenia sú prísne
regulované a ich používanie nemusí byť povolené.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môže byť
zabudované v tlačiarni, je dostatočne pod limitmi pôsobenia
rádiofrekvenčného žiarenia. Pretože bezdrôtové zariadenia (ktoré môžu
byť zabudované v tlačiarni) vyžarujú menej energie, než je povolené
frekvenčnými bezpečnostnými štandardmi a odporúčaniami, výrobca je
presvedčený, že používanie týchto zariadení je bezpečné. Bez ohľadu
na úroveň výkonu je potrebné minimalizovať počas bežnej prevádzky
kontakt s ľudským telom.
Vo všeobecnosti je bežná vzdialenosť bezdrôtového zariadenia od tela
pri jeho používaní 20 cm – táto vzdialenosť nezahŕňa končatiny. Ak je
bezdrôtové zariadenie zapnuté a vysiela, malo by sa používať
zo vzdialenosti viac než 20 cm od tela.
Tento vysielač sa nesmie prevádzkovať ani nesmie byť spojený so žiadnou
ďalšou anténou alebo vysielačom.
Niektoré okolnosti vyžadujú obmedzenie bezdrôtových zariadení. Príklady
všeobecných obmedzení sú uvedené tu:
Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže rušiť zariadenia
leteckej prevádzky. Súčasné letecké predpisy vyžadujú, aby boli
bezdrôtové zariadenia počas prepravy lietadlom vypnuté.
Zariadenia IEEE 802.11 (známe tiež ako bezdrôtový Ethernet) a
s Bluetooth komunikáciou sú typickým príkladom zariadení
s bezdrôtovou komunikáciou.
11. Príloha
282
Usmerňujúce informácie
V prostrediach, kde existuje škodlivé alebo potenciálne škodlivé
nebezpečenstvo rušenia iných zariadení alebo služieb, môže byť
používanie bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané.
Napríklad letiská, nemocnice a miesta s ovzduším bohatým
na kyslík alebo horľavý plyn sú miesta, kde môže byť používanie
bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané. Ak si
v niektorom prostredí nie ste istí, či v ňom neexistuje zákaz
používania bezdrôtových zariadení, informujte sa pred zapnutím
bezdrôtového zariadenia u zodpovednej osoby.
Každá krajina disponuje rozdielnymi obmedzeniami používania
bezdrôtových zariadení. Pretože je systém vybavený
bezdrôtovým zariadením, pri prenášaní do iných krajín si ešte
pred cestou u miestnych úradov poverených schvaľovaním
rádiových zariadení overte obmedzenia pre používanie
bezdrôtového zariadenia v cieľovej krajine.
Ak je systém vybavený interným bezdrôtovým zariadením,
neprevádzkujte bezdrôtové zariadenie bez ochranných krytov
a štítov a v prípade, že systém nie je úplne skompletizovaný.
Servis bezdrôtových zariadení nemôže vykonávať používateľ.
Nevykonávajte na nich žiadne úpravy. Úprava bezdrôtového
zariadenia má za následok neplatnosť oprávnenia na jeho
používanie. Ak zariadenie vyžaduje opravu, kontaktujte výrobcu.
Používajte len ovládače schválené v krajine, v ktorej sa bude
zariadenie používať. Ďalšie informácie nájdete v súprave
pre obnovenie systému (System Restoration Kit) alebo kontaktujte
technickú podporu výrobcu.
11. Príloha
283
Usmerňujúce informácie
29
Len pre Čínu
11. Príloha
284
Autorske pravo
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Táto používateľská príručka sa poskytuje len pre informatívne účely. Všetky v nej obsiahnuté informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne škody, priame či nepriame, vyplývajúce z použitia tejto používateľskej príručky alebo súvisiace s jej použitím.
•
Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 a Windows Server 2008 R2 sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint a Outlook sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
a iných krajinách.
•
Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android a Gmail sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a ďalších krajinách.
•
AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
•
Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností alebo organizácií.
Softvér, ktorý je súčasťou tohto produktu, obsahuje open source softvér. Počas troch rokov od dátumu
poslednej expedície tohto produktu môžete získať kompletný príslušný zdrojový kód. Zašlite e-mail na
adresu mailto:oss.request@samsung.com. Kompletný zdrojový kód je možné získať aj na fyzickom médiu
ako napr. CD-ROM. V tom prípade je potrebné uhradiť minimálny poplatok.
Zadaním tejto adresy http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_M458x_Series/seq/
28 sa zobrazí stránka na prevzatie zdrojového kódu spolu s informáciami o licencii pre softvér
open source, ktoré súvisia s týmto produktom. Táto ponuka platí pre každého, kto získa tieto
informácie.
QR kód
REV.4.00
11. Príloha
285
Používateľská príručka
ROZŠÍRENÁ (PRÍRUČKA
SPRÁVCU)
Táto príručka správcu obsahuje rozšírené informácie pre správcu ohľadne používania
a spravovania zariadenia.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.
ZÁKLADNÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, základnom ovládaní a riešení problémov v operačnom
systéme Windows.
ROZŠÍRENÁ (PRÍRUČKA SPRÁVCU)
Prístup k nastaveniu siete
1. O tejto príručke správcu
322
Sieťové nastavenia (konfigurácia TCP/IP) 323
Tlačové nastavenia (Porty, ktoré je
Konvencia
290
Určená cieľová skupina
291
Rozumie bezpečnostným zásadám
a politikám pre správcov.
292
Terminológia používaná v tejto príručke
293
2. Pokročilé funkcie pre ponuku
nastavení
potrebné nastaviť pre sieťovú tlač)
326
Nastavenie protokolov
327
Nastavenia sieťového filtrovania
328
Inštalácia ovládača cez sieť
329
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
339
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
348
Podporované mobilné aplikácie
358
AirPrint
360
Google Cloud Print™
362
Prihlásenie
296
Jazyk a vstup
297
Zariadenie
298
Admin Nastavenie
303
Monitorovanie životnosti spotrebného
Správa
312
materiálu
bezdrôtovej siete
314
Nastavenie oznámenia o potrebe
Systém
318
objednania zásob
367
Výmena a prideľovanie zásob
368
Nájdenie sériové číslo
369
Vymazanie pamäte
370
Čistenie zariadenia
371
3. Nastavenie siete
Sieťové prostredie
321
4. Údržba
366
287
ROZŠÍRENÁ
Rady na skladovanie zariadenia,
zásob a papiera
377
Rady na premiestňovanie zariadenia
378
Tlač skúšobnej strany
379
288
1. O tejto príručke
správcu
Táto príručka správcu obsahuje rozšírené informácie pre správcu ohľadne používania a spravovania zariadenia.
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré sú dostupné len správcom, ako je napríklad vzdialená inštalácia
ovládača alebo vytvorenie balíčka inštalátora. V tejto príručke tiež nájdete informácie ohľadne údržby
(napríklad o čistení zariadenia, výmene tonerových kaziet). Táto príručka obsahuje inštrukčné
obrázky displeja, prehľadné tabuľky funkcií a postupy po jednotlivých krokoch.
• Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny.
• V prípade problémov pri používaní zariadenia si prečítajte kapitolu o odstraňovaní
problémov v používateľskej príručke, ktorá sa nachádza na disku CD s používateľskou
príručkou (pozrite „Odstraňovanie ťažkostí“ na strane 195).
• Základné termíny používané v tejto príručke správcu sú vysvetlené v kapitole „Slovník“
(pozrite „Slovník pojmov“ na strane 388).
• V závislosti od možností a modelu zariadenia sa môžu obrázky uvedené v tejto
príručke správcu odlišovať od vášho zariadenia, no postupy sú rovnaké.
• Snímky obrazoviek/niektoré ponuky v tejto príručke správcu sa môžu líšiť od
skutočnosti v závislosti od verzie firmvéru/ovládača konkrétneho zariadenia.
• Postupy v tejto príručke správcu sú založené hlavne na prostredí systému Windows 7.
Konvencia
V nasledovnej tabuľke sú uvedené konvencie používané v tejto príručke:
Konvencia
Opis
Príklad
Tučné písmo
Pre text zobrazovaný na displeji alebo pre názvy tlačidiel na
zariadení.
Poznámka
Poskytuje ďalšie informácie alebo podrobné špecifikácie funkcií
a vlastností zariadenia.
Formát dátumu sa môže v jednotlivých krajinách odlišovať.
Poskytuje používateľom informácie za účelom ochrany
zariadenia pred možným mechanickým poškodením alebo
nefunkčnosťou.
Nedotýkajte sa povrchu valca nachádzajúceho sa v tonerovej
kazete alebo zobrazovacej jednotke.
Pozor
Štart
Poznámka pod
čiarou
Poskytuje ďalšie informácie o určitých slovách alebo fráze.
a. stránok za minútu
(„Krížový odkaz“)
Odkazuje používateľa na referenčnú stránku s doplnkovými
podrobnými informáciami.
(Pozrite „Slovník pojmov“ na strane 388).
1. O tejto príručke správcu
290
Určená cieľová skupina
Táto príručka je určená pre správcu, ktorý:
•
Má všeobecné znalosti o zariadení a ďalších voliteľných súčastiach.
•
Má základné technické znalosti.
•
Rozumie sieťovému tlačovému prostrediu.
•
Rozumie sieťovým protokolom – podsiete, bezpečnostné funkcie,
adresy.
•
Rozumie operačným systémom Windows na serveroch a klientských
počítačoch.
1. O tejto príručke správcu
291
Rozumie bezpečnostným zásadám a politikám pre správcov.
Aby správcovia mohli bezpečne spravovať zariadenia, musia dodržiavať
nasledovné zásady:
•
Správca musí zariadenie umiestniť na bezpečné miesto, kde bude
chránené pred fyzickým kontaktom alebo zmenami.
•
Správca si musí byť plne vedomý a oboznámený s bezpečnostnými
politikami a zásadami danej organizácie a dodržiavať ich pri spravovaní
zariadenia.
•
Správca musí používateľom udeľovať oprávnenie používať zariadenie
v súlade s bezpečnostnými politikami, zásadami a protokolmi.
•
Správca nesmie použiť oprávnenie, ktoré má nad zariadením, so zlým
úmyslom.
•
Správca musí zariadenie spravovať v dôveryhodnom a podporovanom
sieťovom prostredí.
•
Správca musí zabezpečiť, aby certifikačná služba cez certifikačný
server prechádzala bezpečným kanálom a bola bezpečne spravovaná.
•
Je potrebné, aby správca zabezpečil funkciu Time Stamp, aby sa
udržiavala presná história systémového denníka.
•
Je potrebné, aby správca zaistil bezpečný kanál zabezpečenej siete
prostredníctvom protokolu SSL.
•
Je potrebné, aby správca ukladal súbory systémového denníka
exportované funkciou Export na bezpečnom mieste a chránené.
•
Správca musí chrániť zariadenie pred neoprávneným kontaktom s
externými rozhraniami.
1. O tejto príručke správcu
292
Terminológia používaná v tejto príručke
V tejto príručke sa v príkladoch, pokynoch a opisoch používajú nasledovné
výrazy:
1
Synonymum
Niektoré termíny v tejto príručke sú vzájomne zameniteľné, ako je uvedené
nižšie:
Výrazy
Synonymum
Dokument
originál
Papier
médium, tlačové médium
Zariadenie
tlačiareň, MFP, zariadenie
Používateľs
ká príručka
manuál, príručka
2
Akronymy
V tejto príručke sa v príkladoch, pokynoch a opisoch používajú nasledovné
akronymy:
Akronymy
DBMS
Význam
Data Base Management System
Akronymy
Význam
EAP-MD5
Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5
EAP-MSCHAPv2
Extensible Authentication Protocol-Microsoft ChallengeHandshake Authentication Protocol verzia 2
IP
Internet Protocol
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol Secure
PEAPv0/
EAP-MSCHAPv2
Protected Extensible Authentication Protocol version 0/
Extensible Authentication Protocol-Microsoft ChallengeHandshake Authentication Protocol verzia 2
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
MFP
Multi-Functional Peripheral (multifunkčné periférne
zariadenie)/Multi-Functional Printer (multifunkčná tlačiareň)
S/N
Sériové číslo
SNMP
Simple Network Management Protocol
SNTP
Simple Network Time Protocol
TLS
Transport Layer Security
UPnP
Universal Plug and Play
MDNS
Multicast Domain Name System
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
SLP
Service Location Protocol
1. O tejto príručke správcu
293
Terminológia používaná v tejto príručke
Akronymy
Význam
SMB
Server Message Block
SWS
SyncThru™ Web Service
WINS
Windows Internet Name Service
WSD
Web Service for Device
3
Slovník pojmov
(Pozrite „Slovník pojmov“ na strane 388).
1. O tejto príručke správcu
294
2. Pokročilé funkcie pre
ponuku nastavení
Táto kapitola obsahuje informácie týkajúce ponuky Settings zariadenia. Ponuka Settings zariadenia poskytuje
správcom rôzne možnosti nastavenia, aby sa využil plný potenciál zariadenia.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
•
Prihlásenie
296
•
Jazyk a vstup
297
•
Zariadenie
298
•
Admin Nastavenie
303
•
Správa
312
•
bezdrôtovej siete
314
• Systém
318
• V tejto príručke správcu sú opísané prevažne funkcie, ktoré často využívajú správcovia, a nastavenia, ktoré je
potrebné nastaviť pred začatím používania zariadenia.
•
V prípade niektorých možností bude kvôli nastaveniu nastavení potrebné obrátiť sa na miestneho
poskytovateľa služieb.
•
V závislosti od nastavení alebo modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade
sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
• V závislosti od zvolených nastavení overovania sú niektoré možnosti dostupné len pre správcu (pozrite
„Overenie“ na strane 305).
Prihlásenie
V závislosti od zvolených nastavení overovania sa môže stať, že sa budete
musieť prihlásiť ako správca, aby ste mali prístup k niektorým možnostiam
v rámci ponuky Settings (pozrite „Overenie“ na strane 305). Viac informácií
žiadajte od poskytovateľa sieťových služieb alebo správcu siete.
1
2
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings alebo Apps.
Zvoľte požadovanú možnosť. Ak je určitá možnosť dostupná len pre
správcu, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka.
Pomocou vyskakovacej klávesnice, ktorá sa objaví, keď klepnete na
niektoré políčko, zadajte ID, Password a Domain.
• Zadajte ID a heslo, ktoré ste nastavili pri prvom zapnutí zariadenia
(pozrite „Počiatočné nastavenia (len pre správcu)“ na strane 308).
• Môžete použiť aj tlačidlo ID
na vyhľadanie naposledy použitého
ID a tlačidlo domény na vyhľadanie domény zo zoznamu uloženého
v zariadení.
• Keď sa prihlásite, môžete na displeji vidieť ID prihláseného
používateľa.
3
Klepnite na Log in.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
296
Jazyk a vstup
Táto ponuka vám umožňuje konfigurovať jazyk, v ktorom sa zobrazujú
ponuky. Môžete tiež nastaviť možnosti klávesnice na displeji.
Na hlavnej obrazovke alebo v menu Apps klepnite na Settings >
Language and Input.
Funkcia
Opis
Language
Umožňuje zvoliť jazyk.
Keyboard & Input Methods
Môžete zmeniť klávesnicu, ktorú používa
vaše zariadenie.
Speech
Umožňuje nastaviť nastavenia reči pre
funkcie vstupu reči.
2
Vstup
Ak sa určitý čas neuskutoční žiadny vstup, zariadenie zruší podržanú úlohu
alebo opustí aktuálnu ponuku a prejde do predvolených nastavení. Môžete
nastaviť časový interval, počas ktorého bude zariadenie čakať predtým,
než zruší podržanú úlohu alebo opustí aktuálnu ponuku.
3
Keyboards and Input Methods
Umožňuje určiť klávesnicu používanú na zariadení.
•
Default: Voľba predvoleného jazyka vstupu a spôsobu zadávania.
1
Jazyk
4
Speech
Umožňuje zvoliť jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať zobrazenia na displeji.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Language alebo Apps a
potom zvoľte požadovaný jazyk.
•
Text-to-speech output: Zabezpečuje počuteľné čítanie textu,
napríklad obsahu e-mailových správ.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
297
Zariadenie
Pred začatím používania zariadenia vykonajte všeobecné nastavenia.
Funkcia
Adjustment
Umožňuje nastaviť nadmorskú výšku,
vlhkosť, obraz a testovacie funkcie
zariadenia.
Power Saver
Umožňuje znížiť spotrebu energie
zariadenia. Ak nastavíte túto možnosť, keď
sa zariadenie nebude používať, prejde do
úsporného režimu.
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Kliknite na tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
K dispozícii sú dva režimy úspory energie
(pozrite „Úspora energie“ na strane 301).
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Machine alebo Apps.
Funkcia
Tray Settings
Sound
Timers
Umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa
zariadenie vráti k predvolenému
nastaveniu alebo zruší podržanú úlohu, ak
sa dlhší čas neuskutoční žiadny vstup
(pozrite „Časovače (len pre správcu)“ na
strane 302).
Ecoa
Umožňuje nastaviť režim Eco ako
predvolený režim a tiež zmeniť nastavenia
pre režim Eco. Použitie režimu Eco
umožňuje šetriť zdroje tlače (pozrite „Eco“
na strane 302).
Opis
Umožňuje upraviť nastavenia aktuálneho
zásobníka, ako napríklad typ papiera a
priority zásobníkov (pozrite „Nastavenia
zásobníka“ na strane 299).
Umožňuje nastaviť hlasitosť zvuku tlačidiel,
zvuku upozornení a zvuku vydávaného
počas faxovej úlohy. Hlasitosť môžete
otestovať hneď po nastavení úrovne
(pozrite „Zvuk“ na strane 299).
Display
Umožňuje nastaviť tapetu, jas a rýchle
spustenie.
Storage
Správa úložiska všetkých aplikácií.
Opis
a. Dostupné pre správcu v závislosti od zvolených nastavení overovania (pozrite
„Overenie“ na strane 305).
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
298
Zariadenie
5
6
Nastavenia zásobníka
Táto funkcia umožňuje skontrolovať aktuálne nastavenia zásobníka a v
prípade potreby ich zmeniť. Pre nastavenie zásobníka a papiera je k
dispozícii množstvo možností. Zvoľte najvhodnejšie nastavenia pre
zásobníky a papier, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na kartu Settings > Machine Settings > System >Input Trays.
Ak sú niektoré možnosti zobrazené sivou farbou, znamená to, že nie sú
podporované pre vaše zariadenie, prípadne nie sú nainštalované
voliteľné súčasti potrebné pre použitie danej možnosti.
Zvuk
Môžete nastaviť hlasitosť zvuku tlačidiel, zvuku upozornení a zvuku
vydávaného počas faxovej úlohy. Pomocou posuvnej lišty zvoľte
požadovanú hlasitosť a stlačením tlačidla Test otestujte hlasitosť.
•
Key Sound: Umožňuje upraviť hlasitosť zvuku, ktorý sa vydá pri
stlačení tlačidla.
•
Alarm Sound: Umožňuje upraviť hlasitosť zvuku, ktorý sa vydá pri
upozornení.
•
Fax Sound: Umožňuje upraviť hlasitosť zvuku vydávaného počas
faxovej úlohy. Táto možnosť má ďalšie vedľajšie možnosti.
•
Feedback
-
Haptic Feedback : Vibrovanie pri stlačení softvérových tlačidiel a v
prípade určitých interakcií s používateľským rozhraním.
-
Vibration Intensity : Nastavenie intenzity vibrovania pri dotykovej
spätnej väzbe.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
299
Zariadenie
7
9
Displej
Pre displej môžete zmeniť rôzne nastavenia.
•
Brightness: Umožňuje upraviť jas LCD displeja.
•
Quick Launch: Môžete zvoliť registráciu pri použití funkcie Quick
Launch (Screen capture, Applications, Search)
Adjustment
Môžete zvoliť nadmorskú výšku miesta, kde sa zariadenie nachádza.
Môžete tiež upraviť správu obrazu a skontrolovať zariadenie
prostredníctvom testu.
•
8
Úložisko
Môžete spravovať úložisko všetkých aplikácií a zobraziť všetky informácie
o úložnom priestore.
Ak dôjde k výpadku napájania zariadenia, po obnovení napájania bude
potrebné nanovo nastaviť správny čas a dátum.
Altitude Adjustment : Môžete zvoliť nadmorskú výšku miesta, kde sa
zariadenie nachádza. Kvalitu tlače ovplyvňuje atmosférický tlak, ktorý je
daný výškou zariadenia nad hladinou mora. Preto je dôležité nastaviť
správnu nadmorskú výšku.
-
Normal: 0 – 1 000 m
-
High1: 1 000 m – 2 000 m
-
High2: 2 000 m – 3 000m
-
High3: 3 000 m – 4 000 m
-
High4: 4 000 m – 5 000 m
•
Humidity : Zariadenie optimalizuje kvalitu tlače podľa vlhkosti
prostredia.
•
Custom Color: Umožňuje upraviť úroveň sýtosti tlače a tmavosti kópií.
•
Tone Adjustment: Umožňuje automaticky upraviť farebný tón a
dosiahnuť najlepšiu možnú kvalitu tlače.
-
Auto Tone Adjustment Activation: Pokyn pre zariadenie, aby
automaticky kalibrovalo tón v určitých intervaloch. Po aktivácii tejto
možnosti môžete vykonávať normálne alebo plnohodnotné úpravy
tónu po vytlačení určitého počtu strán, alebo po určitom čase od
posledného použitia zariadenia.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
300
Zariadenie
-
Auto Tone Adjustment : Zariadenie ihneď vykoná normálnu alebo
plnohodnotnú sekvenciu úprav.
• Normal: Automatická úprava farebného tónu. Tento proces trvá
dlhšie než možnosť Quick, ale výsledok je kvalitnejší.
Keď je táto možnosť nastavená na On, môžete zariadenie prebudiť z
úsporného režimu týmito úkonmi:
•
Stlačte tlačidlo
•
Vložením papiera do zásobníka.
Machine Test: Umožňuje upraviť tón.
•
Otvorením alebo zatvorením krytu.
-
•
Vytiahnutím alebo zasunutím zásobníka.
•
Umiestnením originálov do DSDF.
•
Vložte zariadenie USB.
• Full: Úplne zmení farebnú tabuľku s cieľom upraviť farebný tón.
•
Optimalizácia výkonu
Print Adjustment : Umožňuje upraviť oblasť tlače. Keď sa obraz
tlačí mimo stranu alebo je posunutý, upravte oblasť tlače.
10
Napájanie/Prebudenie na ovládacom paneli.
Úspora energie
Low Power Save
Ak zariadenie chvíľu nepoužívate, používajte túto možnosť na úsporu
energie.
Zariadenie môžete z režimu Power Save prebudiť stlačením displeja.
Možnosť Low Power Save umožňuje šetriť energiu spotrebúvanú
zariadením. Keď zariadenie nebudete nejaký čas používať, niektoré jeho
súčasti automaticky prejdú do režimu Low Power Save. Možnosť Low
Power Save šetrí menej energie, než možnosť Power Save.
Úsporný
Ak zariadenie chvíľu nepoužívate, používajte túto možnosť na úsporu
energie. V režime Power Save ušetrí zariadenie viac energie, než v režime
Low Power Save.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
301
Zariadenie
11
12
Časovače (len pre správcu)
Ak sa určitý čas neuskutoční žiadny vstup, zariadenie zruší podržanú úlohu
alebo opustí aktuálnu ponuku a prejde do predvolených nastavení. Môžete
nastaviť časový interval, počas ktorého bude zariadenie čakať predtým,
než zruší podržanú úlohu alebo opustí aktuálnu ponuku.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na Settings > Machine Settings > System > Setup.
•
System Timeout: Ak sa v priebehu určeného času neuskutoční žiadny
vstup, zariadenie sa vráti do ponuky kopírovania.
•
Held Job Timeout: Ak počas tlače dôjde k chybe a neprichádza žiadny
signál z počítača, zariadenie úlohu pred vymazaním podrží po určenú
dobu.
•
Job Timeout: Ak určitý časový interval neprichádza žiadny vstup,
zariadenie zruší aktuálnu úlohu. Môžete nastaviť časový interval, počas
ktorého bude zariadenie čakať predtým, než zruší úlohu.
Eco
Umožňuje ušetriť tlačové zdroje a využívať tlač šetrnú k životnému
prostrediu.
•
Default Eco Mode: Zvoľte, či chcete zapnúť alebo vypnúť režim eco.
On-Forced: Zapne sa režim Eco. Ak bude používateľ chcieť vypnúť
režim eco, bude musieť zadať heslo.
•
Eco Features Configuration: Nastavenie funkcií ECO
-
Default Settings: Zariadenie je nastavené do režimu Default Eco.
-
Custom Settings: Zmeňte všetky potrebné hodnoty.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
302
Admin Nastavenie
Táto možnosť je dostupná len pre správcov.
Funkcia
Fax Settings
Môžete nastaviť’ predvolené možnosti
faxu. Nastavte najčastejšie používané
nastavenia faxu (pozrite „Všeobecné
nastavenia faxu“ na strane 148).
Print Settings
Môžete nastaviť nastavenia súvisiace s
tlačou. Ak pre možnosti tlače neexistuje
žiadne konkrétne zadanie, zariadenie bude
tlačiť s nastaveniami, ktoré nastavíte tu.
Nastavte často používané nastavenia
tlače. Táto funkcia môže byť praktická, ak
má vaša spoločnosť špecifickú formu tlače
(pozrite „Nastavenia tlače“ na strane 309).
Box Settings
Umožňuje skontrolovať aktuálne
nastavenia priečinka a v prípade potreby
ich zmeniť (pozrite „Nastavenia priečinka“
na strane 310).
Report Settings
Nastavenie zdroja papiera určuje
predvolený zásobník na papier, ktorý
zariadenie používa na tlač správ.
Application Management
Licencie aplikácií môžete inštalovať alebo
odoberať. Ak pridáte aplikáciu, je potrebné
aktivovať licenciu nainštalovanej aplikácie.
Niektoré aplikácie nemusia mať licenciu
(pozrite „Správa aplikácií“ na strane 310).
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Kliknite na tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Admin Settings alebo Apps.
Funkcia
Opis
Security
Umožňuje nastaviť nastavenia súvisiace s
bezpečnosťou (pozrite „Security“ na strane
304).
General Settings
Umožňuje nastaviť všeobecné nastavenia
((Measurement, Supplies Management,
Contention Management a ďalšie
nastavenia) (pozrite „General Settings“ na
strane 307).
Initial Settings
Umožňuje nastaviť základné nastavenia,
ktoré je potrebné nastaviť pred začatím
používania zariadenia (pozrite „Počiatočné
nastavenia (len pre správcu)“ na strane
308).
Opis
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
303
Admin Nastavenie
13
•
Scheduled Image Overwrite: Môžete nastaviť plán pre ručné
prepísanie obrazu.
•
Overwrite Method: Môžete zvoliť spôsob prepisovania bezpečnej
permanentnej pamäte (pevná).
Security
Umožňuje nastaviť nastavenia súvisiace s bezpečnosťou.
-
German VSITR: Túto možnosť zvoľte, ak sa pamäť má prepísať 7krát. Pri 6. prepísaní sa na prepísanie disku striedavo použijú
hodnoty 0x00 a 0xff, a pri 7. prepísaní sa disk zapíše hodnotami
0xAA.
-
DoD5220.28-M: Túto možnosť zvoľte, ak sa pamäť má prepísať 3krát. Pri troch prepísaniach sa na prepísanie obsahu disku použijú
vzorce 0x35, 0xCA, 0x97. Tento spôsob prepísania disku
špecifikuje Ministerstvo obrany USA.
-
Australian ACSI 33: Túto možnosť zvoľte, ak sa pamäť má
prepísať 5-krát. Pri 5 prepísaniach sa na prepísanie disku striedavo
použije znak „C“ a jeho doplnok. Po 2. raze je povinné overenie. Pri
5. raze sa použijú náhodné dáta.
-
DoD 5220.22M (ECE): Túto možnosť zvoľte, ak sa pamäť má
prepísať 3-krát. Pri troch prepísaniach sa na prepísanie obsahu
disku použijú vzorce 0x35, 0xCA, 0x97. Tento spôsob prepísania
disku špecifikuje Ministerstvo obrany USA.
-
Custom Overwrite: Túto možnosť zvoľte, ak chcete určiť, koľkokrát
sa pamäť prepíše. Podľa toho aké číslo zvolíte, toľkokrát sa pevný
disk prepíše.
Prepísanie obrázka
Môžete nastaviť, aby zariadenie prepisovalo údaje uložené v pamäti.
Zariadenie prepíše údaje rozličnými vzorkami a obmedzuje možnosť ich
obnovy.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo
nainštalovaného voliteľného vybavenia.
•
•
Automatic Image Overwrite: Po ukončení úlohy ostávajú v pamäti
dočasné obrazy. Z bezpečnostných dôvodov môžete nastaviť, aby
zariadenie automaticky prepísalo bezpečnú permanentnú pamäť. Ak
chcete zabezpečiť pamäť, môžete nastaviť, aby zariadenie automaticky
prepísalo bezpečnú permanentnú pamäť.
Manual Image Overwrite: Pri tlači, kopírovaní, skenovaní a odosielaní
faxov zariadenie dočasne používa pamäť. Z bezpečnostných dôvodov
môžete nastaviť, aby zariadenie ručne prepísalo bezpečnú
permanentnú pamäť. Ak chcete zabezpečiť pamäť, môžete ručne
prepísať bezpečnú permanentnú pamäť. Môžete nastaviť, aby
zariadenie opakovalo ručné prepísanie obrazu po reštartovaní
systému.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
304
Admin Nastavenie
Overenie
•
Method
-
Táto funkcia vám umožňuje zvoliť spôsob overenia používateľa.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na záložku Security > User Access Control
(pozrite„Overenie“ na strane 305).
•
Local Authentication: Overovanie sa uskutočňuje na základe
informácií o používateľovi uložených na pevnom disku v zariadení.
▪
LUI Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-LUI.
▪
SWS Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-SWS.
▪
Auto Logout: Môžete použiť automatické odhlásenie.
▪
Login Restriction: Môžete nastaviť časový limit pre
prihlásenie, počet pokusov prihlásenia, alebo časový limit pre
uzamknutie.
▪
Logout Policy: Môžete nastaviť zásady pre odhlásenie.
Mode: Zvoľte režim overovania.
-
-
-
Basic Authentication: Aktivovanie základného overovania. Keď
používatelia zvolia možnosti, ktoré sú dostupné len pre správcov,
budú vyzvaní, aby sa prihlásili. Tieto možnosti sú v tejto príručke
označené ako „a“ alebo „(len pre správcu)“.
-
Device Authentication: Aktivovanie overovania zariadenia.
Overovanie zariadenia vyžaduje, aby sa používateľ prihlásil, ak
chce používať zariadenie. Používatelia nemôžu bez prihlásenia
používať žiadnu aplikáciu.
Application Authentication: Aktivovanie overovania aplikácií.
Správca môže vybrať aplikáciu (aplikácie), v prípade ktorých sa
bude vyžadovať prihlásenie používateľa. Používatelia nebudú môcť
používať zvolenú aplikáciu (aplikácie) bez prihlásenia sa. Stlačením
Application mode povolíte overovanie.
-
SMB and Local Authentication: Overovanie sa uskutočňuje na
základe informácií o používateľovi uložených na serveri SMB.
▪
LUI Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-LUI.
▪
SWS Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-SWS.
▪
Auto Logout: Môžete použiť automatické odhlásenie.
Kerberos and Local Authentication: Overovanie sa uskutočňuje
na základe informácií o používateľovi uložených na serveri
kerberos.
▪
LUI Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-LUI.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
305
Admin Nastavenie
-
▪
SWS Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-SWS.
Accounting
▪
Auto Logout: Môžete použiť automatické odhlásenie.
Keď zvolíte metódu Standard, môžete nastaviť limity používania pre
každého používateľa ohľadne použitia jednotlivých funkcií (pozrite
„Overenie“ na strane 305).
LDAP and Local Authentication: Overovanie sa uskutočňuje na
základe informácií o používateľovi uložených na serveri LDAP.
▪
-
-
•
LUI Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-LUI.
▪
SWS Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-SWS.
▪
Auto Logout: Môžete použiť automatické odhlásenie.
SyncThruAaProvider: Overovanie sa uskutočňuje na základe
informácií o používateľovi pridelených z SWS.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na kartu Security > User Access Control > Accounting >
Accounting Methods (pozrite „Karta zabezpečenia“ na strane 173).
•
No Accounting: Zvolíte, že sa táto funkcia nebude používať.
▪
LUI Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-LUI.
•
Standard Accounting: Zvolíte, aby sa používala inštalovaná metóda
evidencie úloh.
▪
SWS Login Screen: Pri predvolenom nastavení sa používa
metóda Pre-Installed-For-SWS.
•
▪
Auto Logout: Môžete použiť automatické odhlásenie.
SyncThruaA Provider: Zvolíte, aby sa používala metóda evidencie
úloh poskytovaná službou SyncThru™Web Admin Service
(podrobnejšie informácie nájdete v príručke pre službu SyncThru™Web
Admin Service).
Standard Accounting Only: Umožňuje používateľom prihlásiť sa
zadaním ID a hesla.
▪
ID/PW Login: Prihlásiť sa môžete pomocou ID a hesla.
▪
ID Only Login: Prihlásiť sa môžete len pomocou ID.
Secure Print: Prihlásiť sa môžete pomocou zabezpečenej tlače.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
306
Admin Nastavenie
Contention Management
14
General Settings
Umožňuje nastaviť všeobecné nastavenia.
Umožňuje vám nastaviť prioritu pre funkcie Copy, Print, Send, Report,
alebo funkciu prvý dnu, prvý von.
Meranie
Ďalšie nastavenia
Môžete zvoliť meracie jednotky a predvolený formát papiera.
Môžete nastaviť položky Job Progress Window, Job Deletion.
Správa spotrebného materiálu
•
Job Progress Window: Umožňuje na displeji zobraziť priebeh úlohy.
•
Job Deletion: Nastavenie Job Deletion určuje, či používatelia môžu
odstraňovať všetky úlohy, alebo len úlohy, ktoré sami vytvorili.
Umožňuje nastaviť možnosti pre oznámenia o potrebe objednania
spotrebného materiálu. Ak nastavíte túto možnosť, keď začne dochádzať
spotrebný materiál, zariadenie zobrazí správu s upozornením. Spotrebný
materiál si pripravte vopred.
•
• Imaging Unit Reorder Notification: Vydá oznámenie, keď
zobrazovacia jednotka dosiahne špecifikovanú zostávajúcu
životnosť.
-
Allow all jobs to delete: Všetci používatelia môžu odstraňovať
ľubovoľné úlohy.
-
Allow only own jobs to delete: Používatelia môžu odstraňovať len
vlastné úlohy.
Home Screen Lock: Správcovia môžu obmedziť práva používateľa
presúvať/odstraňovať widgety, aplikácie a skratky a používať funkcie
ako napr. nastavenie tapety alebo pridania na hlavnú obrazovku.
• Toner Cartridge Reorder Notification: Vydá oznámenie, keď
kazeta s tonerom dosiahne špecifikovanú zostávajúcu životnosť.
• Toner Save: Nastavenie Toner Save umožňuje používateľovi pri
tlači dokumentu šetriť toner.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
307
Admin Nastavenie
15
• V prípade potreby do poľa Location zadajte umiestnenie zariadenia.
Počiatočné nastavenia (len pre správcu)
• V prípade potreby zadajte do poľa Administrator informácie o
osobe, ktorá sa má kontaktovať v prípade problémov so zariadením.
Pri prvom zapnutí zariadenia môžete zmeniť počiatočné nastavenia.
•
Ak chcete odísť z úprav počiatočných nastavení, stlačte Exit.
Nastavenia, ktoré ste dovtedy nastavili, sa uložia. Ak však túto možnosť
používate prvý raz, tlačidlo Exit nebude možné použiť.
Verify Connections: Klepnutím na Test overte Ethernet Card
connection. Keď sa po klepnutí na tlačidlo Test zobrazí Connected,
stlačte Next.
Ak sa zobrazí Not connected, uistite sa, že je zariadenie pripojené do
siete a potom znova overte pripojenie do siete LAN.
•
Language: Zvoľte jazyk, ktorý sa bude používať v zobrazeniach na
displeji a potom klepnite na Next.
•
Note: Prečítajte si a klepnite na Next.
• Ak problém s pripojením do siete pretrváva, obráťte sa na správcu
siete.
•
Administrator Account: Zadajte Name, New Password, Confirm
Password. V poli s menom sa predvolene zadá admin.
• Ak ste nainštalovali voliteľnú faxovú súpravu alebo dokončovač,
stlačením jednotlivých tlačidiel Test overte ich pripojenie.
•
Date & Time: Nastavte Date, Time, Time Zone, formát dátumu a
hodín, a Day light Saving.
•
Network Settings: Do jednotlivých polí zadajte IP address, Subnet
Mask, Gateway, Host Name, Domain Name, Primary DNS Server a
Secondary DNS Server. Potom klepnite na Next.
Napríklad, pri voľbe časového pásma zvoľte oblasť vašej krajiny.
•
Device Attribution: Odstráňte existujúci názov zariadenia a zadajte
názov zariadenia, ktorý chcete používať, potom klepnite na Next.
Nezabudnite zadať názov zariadenia, ktorý sa bude používať v sieti.
• Ak sa prostredníctvom DHCP alebo BOOTP automaticky priradí
nová IP adresa, stlačte DHCP alebo BOOTP.
• Ak si nie ste istí ohľadne vášho sieťového prostredia, obráťte sa na
správcu siete.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
308
Admin Nastavenie
•
SNMP Configuration: Do jednotlivých polí zadajte Community Name,
Access Permission, Authentication User Name, Authentication
Password, Authentication Confirm Password, Privacy Password a
Privacy Confirm Password. Potom klepnite na Done.
16
Nastavenia faxu
Môžete nastaviť’ predvolené možnosti faxu. Nastavte najčastejšie
používané nastavenia faxu.
Na displeji klepnite na Settings > Fax Settings (pozrite „Všeobecné
nastavenia faxu“ na strane 148).
• Ak nie je nainštalovaný voliteľný fax, na displeji sa neobjaví ikona
faxu.
17
Nastavenia tlače
Môžete nastaviť nastavenia súvisiace s tlačou. Ak pre možnosti tlače
neexistuje žiadne konkrétne zadanie, zariadenie bude tlačiť s
nastaveniami, ktoré nastavíte tu. Nastavte často používané nastavenia
tlače. Táto funkcia môže byť praktická, ak má vaša spoločnosť špecifickú
formu tlače.
Na displeji klepnite na Settings > Print Settings.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na kartu Settings > Machine Settings > Printer. (pozrite
„Karta Settings“ na strane 172).
• Možnosti faxu sa v jednotlivých krajinách odlišujú v závislosti od
medzinárodných komunikačných regulácií. Ak sú niektoré možnosti
faxu opísané v tejto príručke uvedené sivou farbou, znamená to, že
vaše komunikačné prostredie ich nepodporuje.
• Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte
adresu IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web
Service kliknite na kartu Settings > Machine Settings > Fax
(pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
309
Admin Nastavenie
18
20
Nastavenia priečinka
Do položky Box môžete ukladať dokumenty tlačené, preberané a
odosielané z počítačov alebo naskenované obrazy. Box sa nachádza na
pevnom disku (HDD) vášho zariadenia. Znamená to, že dokumenty sú
uložené na pevnom disku. Pre konkrétny uložený dokument môžete
vytvoriť heslo, aby doň nemali prístup neoprávnení používatelia. Môžete
tiež tlačiť uložené dokumenty prostredníctvom rôznych funkcií tlače a
posielať dokumenty na rôzne miesta určenia, ako napríklad e-mail, server
alebo fax. Funkciu Stored Document môžete nastaviť a používať so
službou SyncThru™ Web Service.
Správa aplikácií
Licencie aplikácií môžete inštalovať alebo odoberať. Ak pridáte aplikáciu, je
potrebné aktivovať licenciu nainštalovanej aplikácie. Niektoré aplikácie
nemusia mať licenciu.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Application Management
alebo Apps.
• Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte
adresu IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web
Service kliknite na kartu Maintenance > Application Management.
(pozrite „Správa aplikácií“ na strane 310).
Ak sú v položke Box uložené dôležité dáta, odporúčame vám tieto dáta
pravidelne zálohovať. Spoločnosť Samsung vylučuje akúkoľvek
zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát zapríčinenú nesprávnym
používaním alebo poruchou zariadenia.
• Niektoré modely nemusia podporovať túto funkciu.
Inštalácia aplikácie
19
Report Settings
Nastavenie zdroja papiera určuje predvolený zásobník na papier, ktorý
zariadenie používa na tlač správ.
1
2
Klepnite na tlačidlo Install.
3
Zobrazí sa overovacia správa. Prečítajte si zmluvu a začiarknite
položku I accept terms of the License Agreement a stlačte OK.
Zobrazí sa vyskakovacie okno s priečinkami. Vyberte súbor
aplikácie a stlačte OK.
Spustí sa inštalácia aplikácie.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
310
Admin Nastavenie
Zobrazenie podrobností o aplikácii
1
2
Klepnite na názov aplikácie, o ktorej chcete zobraziť podrobnosti.
Prečítajte si podrobné informácie o aplikácii.
Povolenie/zakázanie aplikácie
1
Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete povoliť/zakázať a stlačte Enable/
Disable.
2
Zvolená aplikácia sa povolí/zakáže.
Odinštalovanie aplikácie
1
2
Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať a klepnite na Uninstall.
Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Stlačte Yes.
Zvolená aplikácia sa odinštaluje.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
311
Správa
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Kliknite na tlačidlo
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia. Po otvorení služby SyncThru™ Web Service
kliknite na Information > Print information (pozrite „Karta
Information“ na strane 171).
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
•
Môžete skontrolovať životnosť spotrebného materiálu a vytlačiť správu.
System
-
Configuration: Ak si chcete prezrieť informácie o konfigurácii
zariadenia, môžete tieto informácie vytlačiť. K dispozícii sú
informácie o výrobku, verzii, nastavení výrobku a nastavení
papiera.
-
Supplies Information: Ak chcete skontrolovať zostávajúce
percentá jednotlivých spotrebných materiálov, môžete tieto
informácie vytlačiť.
-
Usage Counter: Môžete vytlačiť a skontrolovať počet vykonaných
úloh. K dispozícii sú informácie o používaní tlače, skenovania a
faxovania.
-
Demo Page: Môžete vytlačiť skúšobnú stranu a skontrolovať, či
zariadenie funguje správne. Môžete zvoliť aj formát A4 alebo letter.
-
Error Information: Môžete vytlačiť a skontrolovať, ku ktorým
chybám došlo v zariadení. K dispozícii sú druhy a počty chýb.
-
Network Configuration: Ak si chcete prezrieť informácie o
konfigurácii siete, môžete tieto informácie vytlačiť. Vytlačia sa
informácie o konfigurácii siete ako TCP/IP, Raw TCP/IP a LPD.
-
Account: Môžete vytlačiť zoznam kont.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Management alebo Apps.
21
Životnosť spotrebného materiálu
Táto funkcia vám umožňuje skontrolovať zostávajúce percentá jednotlivých
spotrebných materiálov.
okrem: tonerová kazeta/zobrazovacia jednotka
22
Správa
Táto funkcia vám umožňuje vytlačiť všetky správy vyslané vaším
zariadením. Tieto správy môžete použiť ako pomoc pri správe zariadenia.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
312
Správa
•
•
Send:
-
Send Confirmation: Zariadenie môžete nastaviť, aby vytlačilo
správu o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní.
-
Fax Received: Môžete vytlačiť a skontrolovať zoznam prijatých
faxov.
-
Fax Sent: Môžete vytlačiť a skontrolovať zoznam odoslaných
faxov.
-
Fax Scheduled Jobs: Môžete vytlačiť a skontrolovať zoznam
naplánovaných faxových úloh.
-
Email Sent: Môžete vytlačiť a skontrolovať stav prenosu úlohy
Scan to Email.
Font:
-
PCL Font List: Môžete vytlačiť zoznam písem PCL.
-
PS Font List: Môžete vytlačiť zoznam písem PS.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
313
bezdrôtovej siete
Táto možnosť umožňuje nastaviť funkcie siete.
Funkcia
Opis
WINS
Môžete nakonfigurovať server WINS.
• •V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
Display IP Address
Môžete nastaviť, aby zariadenie na hlavnej
obrazovke zobrazovalo IP adresu.
• Kliknite na tlačidlo
Protocol
Môžete povoliť/zakázať protokol IPv6.
IPv6 Address
Môžete nastaviť druhy adries IPv6.
DHCPv6 Configuration
Môžete nastaviť konfiguráciu DHCPv6.
DHCP Unique Identifier
Zobrazenie jedinečného identifikátora
DHCP.
802.1x
Môžete povoliť/zakázať funkciu 802.1x
Security.
802.1x Authentication
Method
Môžete zvoliť algoritmus overovania, ktorý
sa má používať.
DHCPv6 Identity Association
Identifier
Zobrazenie asociačného identifikátora
identity DHCP.
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke Apps klepnite na Settings >
Network Settings.
23
Ethernet
Funkcia
Opis
Ethernet Port
Môžete povoliť/zakázať ethernetový port.
Ethernet Speed
Môžete zvoliť rýchlosť ethernetového
pripojenia.
MAC Address
Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
IP Setting
Môžete nastaviť TCP/IPv4.
DNS Configuration
Môžete nastaviť DNS.
TCP/IPv4
Môžete upraviť nastavenia IPv4.
•
IP Setting: Môžete zvoliť spôsob prideľovania IP adries.
-
Static: Zvoľte pre manuálne zadanie IP adresy/masky podsiete/
adresy brány.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
314
bezdrôtovej siete
•
-
BOOTP: IP adresa/maska podsiete/adresa brány sa pridelia
automaticky serverom BOOTP.
TCP/IPv6
-
DHCP: IP adresa/maska podsiete/adresa brány sa pridelia
automaticky serverom DHCP.
Môžete nastaviť nastavenia IPv6.
•
Protocol: Na túto možnosť klepnite, ak chcete v systéme používať
protokol IPv6. Aby sa zmena použila, reštartujte zariadenie.
•
IPv6 Address: Zobrazuje druhy adries IPv6.
DNS Configuration: Môžete nakonfigurovať server DNS.
-
Host Name: Zadajte názov hostiteľa. Môžete zadať maximálne 63
znakov. Predvolený názov je „SEC[MAC address]“.
-
Domain Name: Zadajte názov domény. Môžete zadať maximálne
128 znakov.
-
Primary DNS Server: Zadajte adresu servera DNS, ktorý chcete
používať primárne.
-
Secondary DNS Server: Zadajte adresu servera DNS, ktorý
chcete používať ako alternatívu.
-
Dynamic DNS Registration: Ak chcete používať túto možnosť,
začiarknite začiarkávacie políčko (políčka) registrácie DNS. Keď je
táto možnosť začiarknutá, zariadenie dynamicky registruje názov
svojho hostiteľa a názov domény do konfigurovaných serverov
DNS. Okrem toho, keď je táto možnosť začiarknutá a je zvolený
server DHCP, automaticky sa deaktivujú možnosti DHCP FQDN.
•
WINS: Môžete nakonfigurovať server WINS. Server WINS sa používa
v operačnom systéme Windows. Zvoľte túto možnosť.
•
Display IP Address: Môžete nastaviť, aby zariadenie na paneli
oznámení zobrazovalo IP adresu. Ak zvolíte túto možnosť, na paneli
oznámení sa bude zobrazovať IP adresa.
-
Link-local Address: Ide o adresu IPv6 začínajúcu hodnotou
predpony FE80. Táto adresa má rozsah miestneho prepojenia a
generuje sa automaticky.
-
Stateless Address: Ide o adresu IPv6, ktorú tvorí predpona
oznámená smerovačom a identifikátor rozhrania. V rozhraní ako je
ethernet sa identifikátor rozhrania zvyčajne odvodzuje od MAC
adresy zariadenia. Oznámená predpona závisí od konfigurácie
smerovača.
Pre oznámenie smerovača je možné konfigurovať viac než jednu
adresu, no len jedna adresa sa zobrazí na displeji.
•
-
Stateful Address: Ide o adresu IPv6 získanú serverom DHCPv6.
-
Manual Address: Ide o adresu IPv6, ktoré môžu správca ručne
konfigurovať.
DHCPv6 Configuration: Zvoľte konfiguráciu DHCPv6, ktorú chcete
použiť.
-
Use DHCP as directed by a router: DHCPv6 je povolený, keď
smerovač oznamuje používanie DHCPv6.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
315
bezdrôtovej siete
-
Always Enable DHCP: Bez ohľadu na oznámenie smerovača
použite DHCPv6 na získanie adresy IPv6.
-
Never use DHCP: Deaktivovanie DHCPv6.
•
DHCP Unique Identifier: Zobrazenie jedinečného identifikátora
DHCP.
•
DHCP Identity Association Identifier: Zobrazenie asociačného
identifikátora identity DHCP.
-
EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 poskytuje dvojcestné overovanie
medzi partnermi (rovnocennými počítačmi) kombináciou vyzývacej
správy partnera s paketom odozvy a správou odozvy overovateľa
pri pakete informujúcom o úspešnosti.
-
TLS: Zaisťuje bezpečnú komunikáciu cez internet medzi klientom a
serverom.
24
Wi-Fi
802.1x
Môžete povoliť overovanie 802.1x, čo je overovanie na základe portu. Ak je
povolené toto overovanie, zariadenie nemá povolený prístup cez chránenú
stranu siete, kým nedostane oprávnenie. Táto funkcia slúži na ochranu
siete.
•
802.1x : Túto funkciu povolíte začiarknutím.
•
802.1x Authentication Method: Zvoľte algoritmus overovania, ktorý
sa má používať.
-
EAP-MD5: Poskytuje minimálne zabezpečenie. Funkcia hash MD5
je zraniteľná voči slovníkovým útokom, a nepodporuje generovanie
kľúčov.
-
PEAP: Odporúčané pre používateľov, ktorí plánujú používať len
klientov a servery Microsoft. Pre ostatných používateľov nie je táto
možnosť odporúčaná.
Menu Wi-Fi je dostupné, iba ak je namontovaná voliteľná bezdrôtová
súprava/NFC (pozrite „Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)“ na strane
339).
Podmenu v menu Wi-Fi sú takmer rovnaké ako podmenu v menu Ethernet
(pozrite „Ethernet“ na strane 314).
Funkcia
Wi-Fi Networks
Opis
Potom, ako sa zariadenie pripojí k
bezdrôtovej sieti, sa na obrazovke zobrazí
SSID názov prístupového bodu
(smerovača).
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
316
bezdrôtovej siete
Funkcia
WPS Settings
Wi-Fi Direct
Opis
Funkcia
Ak vaše zariadenie a prístupový bod (alebo
bezdrôtový smerovač) podporujú funkciu
WPS (Wi-Fi Protected Setup™), môžete
jednoducho nakonfigurovať nastavenia
bezdrôtovej siete bez použitia počítača
stlačením tlačidla WPS Settings.
Funkcia Wi-Fi Direct predstavuje bezpečnú
a jednoducho nastaviteľnú metódu
pripojenia (peer-to-peer) medzi tlačiarňou
a mobilným zariadením, ktoré podporuje
funkciu Wi-Fi Direct.
Opis
IPSec
Ak je funkcia IPSec zapnutá, môžete ju
deaktivovať v aplikácii SyncThru™ Web
Service.
Network Filtering
Ak je zapnuté filtrovanie siete, môžete ho
deaktivovať v aplikácii SyncThru™ Web
Service.
•
IPSec: Môžete zakázať nastavenia zabezpečenia IP.
•
Network Filtering:
-
MAC Filtering : Zakázanie filtrovania MAC.
-
IPv4 Filtering: Zakázanie filtrovania IPv4.
-
IPv6 Filtering: Zakázanie filtrovania IPv6.
25
Sieťový protokol
27
Môžete povoliť/zakázať požadovaný sieťový protokol.
NFC
26
Zabezpečenie siete
Môžete zapnúť alebo vypnúť NFC. Funkcia NFC je dostupná, iba ak je
namontovaná voliteľná bezdrôtová súprava/NFC (pozrite „Používanie
funkcie NFC (voliteľná)“ na strane 348).
Tieto položky môžete aktivovať a konfigurovať len v aplikácii
SyncThru™ Web Service (pozrite „Karta zabezpečenia“ na strane 173).
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
317
Systém
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše
zariadenie.
• Kliknite na tlačidlo
(Help) na hlavnej obrazovke alebo
(ponuka rýchleho nastavenia) a potom kliknite na položku, o ktorej
sa chcete dozvedieť viac.
Podrobnosti o zariadení
Môžete si prečítať podrobné informácie o zariadení. Môžete skontrolovať
stav nainštalovaného hardvéru alebo verzie softvéru, čo vám pomôže pri
spravovaní zariadenia. Najnovší softvér si môžete prevziať z webovej
lokality spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > Podpora alebo Na stiahnutie).
•
H/W Configuration: Zobrazenie stavu nainštalovaného hardvéru,
vrátane voliteľných súčastí.
•
Capabilities: Zobrazenie možností hardvéru.
•
Software Versions: Zobrazenie verzií softvéru inštalovaného systému.
28
Dátum a čas
Keď nastavíte čas a dátum, použije sa pri odosielaní/tlači oneskorených
faxových/tlačových úloh alebo sa vytlačí na správach. Ak však nastavenie
nie je správne, je potrebné nastaviť správny čas.
29
Informácie o systéme
30
Accessbility
Umožňuje konfigurovať zariadenie a uľahčiť jeho používanie. V tejto
ponuke môžete zmeniť rôzne zvuky, možnosti interakcie a zobrazovania,
aby bolo používanie zariadenia používateľsky príjemné.
Môžete zobraziť hardvérovú konfiguráciu, možnosti systému a verziu
softvéru zariadenia.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
318
Systém
31
Kontaktné informácie
Táto funkcia vám umožňuje zobraziť informácie o servisnom stredisku a
kontaktovať lokalitu, kde sa poskytuje pomoc používateľom. Ak sa
prihlásite ako správca, môžete zmeniť kontaktné informácie.
•
Správca systému: Skontrolovanie kontaktných informácií správcu.
•
Samsung Support: Skontrolovanie informácie servisného strediska.
2. Pokročilé funkcie pre ponuku nastavení
319
3. Nastavenie siete
Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa nastavenia sieťového prostredia pred začatím používania
zariadenia. Musíte byť dôkladne oboznámení s termínmi používanými pre nastavenie sieťového prostredia. V
prípade termínov, ktorým nerozumiete, sa obráťte na slovník („Slovník pojmov“ na strane 388).
• Sieťové prostredie
321
• Prístup k nastaveniu siete
322
• Sieťové nastavenia (konfigurácia TCP/IP)
323
• Tlačové nastavenia (Porty, ktoré je potrebné
nastaviť pre sieťovú tlač)
326
• Nastavenie protokolov
327
• Nastavenia sieťového filtrovania
328
• Inštalácia ovládača cez sieť
329
• Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
339
• Používanie funkcie NFC (voliteľná)
348
• Podporované mobilné aplikácie
358
• AirPrint
360
• Google Cloud Print™
362
Sieťové prostredie
Sieť môžete používať po pripojení sieťového kábla do príslušného portu na
zariadení.
Na zariadení je potrebné nastaviť sieťové protokoly, aby ste ho mohli
používať ako sieťové zariadenie. Na ovládacom paneli zariadenia môžete
nastaviť základné sieťové nastavenia.
Položka
Sieťové protokoly
Špecifikácie
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Štandardná tlač cez protokol TCP/IP (RAW), LPR,
IPP
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sieťové prostredia podporované
zariadením:
• FTP,SMB, SMTP, WSD
• LDAP, Kerberos, 802.1x
Položka
Sieťové rozhranie
Špecifikácie
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• Káblová sieť LAN Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3,
HTTP, IPSec)
• Sieťové rozhranie 802.11 b/g/n – bezdrôtová sieť
LAN a funkcia NFC (Near Field Communication)a
Sieťový operačný
systém
a. Voliteľné zariadenie
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows
Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows
Server® 2008 R2
• Rôzne distribúcie systému Linux
• Rôzne distribúcie systému Unix
• Mac OS X 10.5 – 10.9
• Novell NetWare 5.x - 6.x
3. Nastavenie siete
321
Prístup k nastaveniu siete
1
2
Ubezpečte sa, že je ethernetový kábel zapojený do zariadenia.
3
Prihláste sa ako správca (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296).
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke Apps klepnite na Settings >
Network Settings > Ethernet.
3. Nastavenie siete
322
Sieťové nastavenia (konfigurácia TCP/IP)
Keď zariadenie zapájate do siete, musíte najprv konfigurovať nastavenia
TCP/IP pre zariadenie. Nižšie uvedené nastavenia predstavujú základné
nastavenia potrebné na to, aby bolo zariadenie možné používať ako
sieťové zariadenie. Môžete nastaviť TCP/IP, DNS server, TCP/IPv6,
Ethernet a spôsoby prideľovania IP adries.
2
TCP/IP protokol
Môžete upraviť nastavenia IPv4.
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke Apps klepnite na Settings >
Network Settings > Ethernet > TCP/IPv4.
1
Ethernet
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia (pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
Môžete nastaviť ethernetové nastavenia.
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke Apps klepnite na Settings >
Network Settings > Ethernet.
Nastavenie IP
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia (pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
•
Ethernet Port: Môžete povoliť/zakázať ethernetový port.
•
Ethernet Speed: Zvoľte rýchlosť ethernetového pripojenia.
•
MAC Address: Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Môžete zvoliť spôsob prideľovania IP adries.
•
Static: Zvoľte pre manuálne zadanie IP adresy/masky podsiete/adresy
brány.
•
BOOTP: IP adresa/maska podsiete/adresa brány sa pridelia
automaticky serverom BOOTP.
•
DHCP: IP adresa/maska podsiete/adresa brány sa pridelia automaticky
serverom DHCP.
3. Nastavenie siete
323
Sieťové nastavenia (konfigurácia TCP/IP)
Konfigurácia DNS
Zobrazenie adries IP
Môžete nakonfigurovať server DNS.
Môžete nastaviť, aby zariadenie na paneli oznámení zobrazovalo IP
adresu. Ak zvolíte túto možnosť, na paneli oznámení sa bude zobrazovať
IP adresa.
•
Host Name: Zadajte názov hostiteľa. Môžete zadať maximálne 63
znakov. Predvolený názov je „SEC[MAC address]“.
•
Domain Name: Zadajte názov domény. Môžete zadať maximálne 128
znakov.
•
Primary DNS Server: Zadajte adresu servera DNS, ktorý chcete
používať primárne.
•
Secondary DNS Server: Zadajte adresu servera DNS, ktorý chcete
používať ako alternatívu.
•
Dynamic DNS Registration: Ak chcete používať túto možnosť,
začiarknite začiarkávacie políčko (políčka) registrácie DNS. Keď je táto
možnosť začiarknutá, zariadenie dynamicky registruje názov svojho
hostiteľa a názov domény do konfigurovaných serverov DNS. Okrem
toho, keď je táto možnosť začiarknutá a je zvolený server DHCP,
automaticky sa deaktivujú možnosti DHCP FQDN.
3
TCP/IPv6
Môžete nastaviť nastavenia IPv6.
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke Apps klepnite na Settings >
Network Settings > Ethernet > TCP/IPv6.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia (pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
•
Protocol: Na túto možnosť klepnite, ak chcete v systéme používať
protokol IPv6. Aby sa zmena použila, reštartujte zariadenie.
•
IPv6 Address: Zobrazuje druhy adries IPv6.
WINS (Windows Internet Name Service)
Môžete nakonfigurovať server WINS. Server WINS sa používa v
operačnom systéme Windows. Zvoľte túto možnosť.
-
Link-local Address: Ide o adresu IPv6 začínajúcu hodnotou predpony
FE80. Táto adresa má rozsah miestneho prepojenia a generuje sa
automaticky.
3. Nastavenie siete
324
Sieťové nastavenia (konfigurácia TCP/IP)
-
•
•
4
802.1x
Pre oznámenie smerovača je možné konfigurovať viac než jednu adresu, no len
jedna adresa sa zobrazí na displeji.
Môžete povoliť overovanie 802.1x, čo je overovanie na základe portu. Ak je
povolené toto overovanie, zariadenie nemá povolený prístup cez chránenú
stranu siete, kým nedostane oprávnenie. Táto funkcia slúži na ochranu
siete.
-
Stateful Address: Ide o adresu IPv6 získanú serverom DHCPv6.
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke Apps klepnite na Settings >
Network Settings > Ethernet > 802.1x.
-
Manual Address: Ide o adresu IPv6, ktoré môžu správca ručne
konfigurovať.
•
802.1x : Túto funkciu povolíte začiarknutím.
•
DHCPv6 Configuration: Zvoľte konfiguráciu DHCPv6, ktorú chcete použiť.
802.1x Authentication Method: Zvoľte algoritmus overovania, ktorý
sa má používať.
-
Use DHCP as directed by a router: DHCPv6 je povolený, keď smerovač
oznamuje používanie DHCPv6.
-
-
Always Enable DHCP: Bez ohľadu na oznámenie smerovača použite
DHCPv6 na získanie adresy IPv6.
EAP-MD5: Poskytuje minimálne zabezpečenie. Funkcia hash MD5
je zraniteľná voči slovníkovým útokom, a nepodporuje generovanie
kľúčov.
-
PEAP: Odporúčané pre používateľov, ktorí plánujú používať len
klientov a servery Microsoft. Pre ostatných používateľov nie je táto
možnosť odporúčaná.
-
EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 poskytuje dvojcestné overovanie
medzi partnermi (rovnocennými počítačmi) kombináciou vyzývacej
správy partnera s paketom odozvy a správou odozvy overovateľa
pri pakete informujúcom o úspešnosti.
-
TLS: Zaisťuje bezpečnú komunikáciu cez internet medzi klientom a
serverom.
•
Stateless Address: Ide o adresu IPv6, ktorú tvorí predpona oznámená
smerovačom a identifikátor rozhrania. V rozhraní ako je ethernet sa
identifikátor rozhrania zvyčajne odvodzuje od MAC adresy zariadenia.
Oznámená predpona závisí od konfigurácie smerovača.
Never use DHCP: Deaktivovanie DHCPv6.
DHCPv6 Unique Identifier: Klienti používajú jedinečný identifikátor DHCP
(DUID) na získanie IP adresy zo servera DHCPv6. Server vyhľadá DUID vo
svojej databáze a klientovi poskytne zodpovedajúce konfiguračné údaje
(adresa, časy prenájmu, DNS servery a ďalšie).
DHCPv6 Identity Association Identifier: Každé rozhranie má ID,
ktoré sa označuje ako IAID (Identity Association Identifier) a ktoré
priradí rozhranie k jednej alebo viacerým IP adresám. Pri každom
priradení sa na serveri DHCPv6 používa pár DUID a IAID.
3. Nastavenie siete
325
Tlačové nastavenia (Porty, ktoré je potrebné nastaviť pre sieťovú tlač)
Môžete nastaviť porty, ktoré sa majú požívať pri tlači. Ak chcete tlačiť
prostredníctvom siete, je potrebné zvoliť nasledovné porty.
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Management > Report >
Network Configuration alebo Apps a potom na Print.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia (pozrite „Sieťové nastavenia (konfigurácia TCP/
IP)“ na strane 323).
3. Nastavenie siete
326
Nastavenie protokolov
Môžete povoliť/zakázať protokoly (Standard TCP/IP, LPR, IPP, ThinPrint,
CIFS, SNTP (Simple Network Time Protocol), SLP (Service Location
Protocol), Telnet, SNMP V1/V2 (Simple Network Management Protocol),
SNMPv3, UPnP(SSDP) protokol a mDNS (Multicast Domain Name
System), SetIP a HTTP).
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke Apps klepnite na Settings >
Network Settings > Network Protocol.
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia (pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
3. Nastavenie siete
327
Nastavenia sieťového filtrovania
Môžete nastaviť, aby zariadenie neumožňovalo prístup z IP alebo MAC
adries, ktoré nie sú v zozname.
Môžete nastaviť všeobecné nastavenia sieťového filtrovania.
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke App klepnite na Settings > Network
Settings > Network Security > Network Filtering .
Túto funkciu môžete použiť aj zo služby SyncThru™ Web Service. V
počítači pripojenom k sieti otvorte webový prehliadač a zadajte adresu
IP vášho zariadenia (pozrite „Karta Settings“ na strane 172).
•
MAC Filtering : Zakázanie filtrovania MAC.
•
IPv4 Filtering: Zakázanie filtrovania IPv4.
•
IPv6 Filtering: Zakázanie filtrovania IPv6.
3. Nastavenie siete
328
Inštalácia ovládača cez sieť
Aby ste mohli tlačiť, musíte nainštalovať softvér ovládača tlačiarne. Tento
softvér zahŕňa ovládače, aplikácie a ďalšie podporné programy.
Uistite sa, že nastavenie siete pre vaše zariadenie je dokončené. Pred
spustením inštalácie je potrebné zatvoriť všetky aplikácie bežiace na
počítači.
3. Nastavenie siete
329
Inštalácia ovládača cez sieť
5
Windows
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená.
2
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next.
4
Zvoľte Network na obrazovke Printer Connection Type. Potom
kliknite na tlačidlo Next.
5
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Na obrazovke Štart systému Windows 8
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
•
Pre Windows 8,
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Kľúčové tlačidlá
zvoľte položky Hľadať > Aplikácie a vyhľadajte položku
Spustiť. Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“
uveďte písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a
kliknite na tlačidlo OK.
• Ak je počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky
preberie z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete
ovládač V4 prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti
Samsung, www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora
alebo na stiahnutie.
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Store. Aby ste mohli používať obchod Windows Store,
musíte mať vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
a Na paneli Kľúčové tlačidlá zvoľte položku Hľadať.
b Kliknite na položku Store.
c Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
d Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká
operácia sa má s diskom vykonať.“, kliknite na okno a zvoľte
možnosť Spustiť Setup.exe.
3. Nastavenie siete
330
Inštalácia ovládača cez sieť
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha, môžete ho prevziať z webovej
stránky spoločnosti Samsung, www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie.
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom.
Režim tichej inštalácie
Režim tichej inštalácie predstavuje metódu inštalácie, ktorá nevyžaduje
žiadny zásah používateľa. Po spustení inštalácie sa ovládač zariadenia a
softvér automaticky nainštalujú do počítača. Tichú inštaláciu spustíte
zadaním parametra /s alebo /S v okne príkazového riadka.
Parametre príkazového riadka
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená.
2
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položky Nastavenia > Zmenit'
nastavenie PC > Zariadenie.
3
Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie.
Nasledujúca tabuľka uvádza príkazy, ktoré sa dajú použiť v príkazovom
okne.
Nasledujúce parametre príkazového riadka sú platné, ak sa príkaz
použije s parametrom /s alebo /S. Parametre /h, /H a /? však
predstavujú výnimku, pretože ich možno použiť samostatne.
Na obrazovke sa zobrazia zistené zariadenia.
4
Kliknite na názov modelu alebo názov hostiteľa, ktorý chcete použiť.
Môžete vytlačiť Správu o konfigurácii siete z ovládacieho panela
zariadenia, ktorá zobrazuje aktuálny názov hostiteľa zariadenia.
5
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
Parameter
príkazového
riadku
/s alebo /S
Definícia
Spustí tichú inštaláciu.
Opis
Nainštaluje ovládače
zariadenia bez zobrazenia
akýchkoľvek prvkov
používateľského rozhrania
alebo bez zásahu
používateľa.
3. Nastavenie siete
331
Inštalácia ovládača cez sieť
Parameter
príkazového
riadku
/p„<názov portu>“
alebo /P„<názov
portu>“
Definícia
Určuje port tlačiarne.
Sieťový port sa
vytvorí pomocou
štandardného
monitora portu
protokolu TCP/
IP. V prípade
lokálneho portu
musí daný port
existovať v
systéme pred
jeho zadaním
pomocou
príkazu.
Opis
Názov portu tlačiarne
možno zadať ako adresu
IP, názov hostiteľa, názov
lokálneho portu USB, názov
portu IEEE1284 alebo ako
sieťovú cestu.
Príklad:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx“, kde
„xxx.xxx.xxx.xxx“ je
adresa IP sieťovej
tlačiarne. /p„USB001“, /
P„LPT1:“, /
p„názov_hostiteľa“
• /
p"\\computer_name\shar
ed_printer" alebo
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer", kde
"\\computer_name\share
d_printer" alebo
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer" znamená
sieťovú cestu k tlačiarni
zadaním dvoch
opačných lomiek, názvu
počítača alebo lokálnej
adresy IP počítača
zdieľajúceho tlačiareň, a
následným názvom
zdieľanej tlačiarne.
Parameter
príkazového
riadku
Definícia
Opis
/
Určuje cieľovú cestu
a„<cieľová_cesta>“ inštalácie.
alebo /
A„<cieľová_cesta>
Cieľovou cestou
“
by mala byť úplná
platná cesta.
Keďže ovládače zariadenia
by sa mali inštalovať do
umiestnenia špecifického
pre daný operačný systém,
tento parameter sa
vzťahuje iba na aplikačný
softvér.
/
n„<názov_tlačiarne
>“ alebo /
N„<názov_tlačiarn
e>“
Pomocou tohto parametra
možno podľa potreby
pridávať inštancie tlačiarne.
Určuje názov tlačiarne.
Inštancia tlačiarne sa
vytvorí so zadaným
názvom tlačiarne.
3. Nastavenie siete
332
Inštalácia ovládača cez sieť
Parameter
príkazového
riadku
/nd alebo /ND
/x alebo /X
Definícia
Opis
Parametre, ktoré určujú,
že nainštalovaný
ovládač sa nemá
nastaviť ako predvolený
ovládač zariadenia.
Označuje, že nainštalovaný
ovládač zariadenia nebude
predvoleným ovládačom
zariadenia vo vašom
systéme, ak je
nainštalovaný ešte jeden
alebo viac ovládačov
tlačiarne. Ak v systéme nie
je nainštalovaný žiadny
ovládač zariadenia, tento
parameter sa nepoužije,
pretože operačný systém
Windows nastaví
nainštalovaný ovládač
tlačiarne ako predvolený
ovládač zariadenia.
Ak je už nainštalovaná
inštancia tlačiarne, na jej
vytvorenie použije
existujúce súbory
ovládača zariadenia.
Tento parameter poskytuje
spôsob inštalácie inštancie
tlačiarne, pri ktorom sa
používajú nainštalované
súbory ovládača tlačiarne
bez inštalácie ďalšieho
ovládača.
Parameter
príkazového
riadku
Definícia
Opis
/
Odstráni len zadanú
up„<názov_tlačiarn inštanciu tlačiarne, a nie
e>“ alebo /
súbory ovládača.
UP„<názov_tlačiar
ne>“
Tento parameter poskytuje
spôsob, ktorý umožňuje
odstrániť zo systému len
zadanú inštanciu tlačiarne
bez toho, aby daná zmena
ovplyvnila ovládače iných
tlačiarní. Neodstráni zo
systému súbory ovládača
tlačiarne.
/d alebo /D
Odinštaluje zo systému
všetky ovládače
zariadení a aplikácie.
Tento parameter odstráni
zo systému všetky
nainštalované ovládače
zariadenia a aplikačný
softvér.
/
v„<názov_zdieľané
ho_prostriedku>“
alebo /
V„<názov_zdieľan
ého_prostriedku>“
Nastaví zdieľanie
nainštalovaného
zariadenia a pridá ďalšie
dostupné ovládače
platformy pre funkciu
Point and Print.
Do systému nainštaluje
všetky podporované
ovládače zariadenia pre
platformu operačného
systému Windows a nastaví
jeho zdieľanie so zadaným
parametrom
<názov_zdieľaného_prostri
edku> pre funkciu Point and
Print.
3. Nastavenie siete
333
Inštalácia ovládača cez sieť
Parameter
príkazového
riadku
/o alebo /O
/h, /H alebo /?
3
Definícia
Opis
•
Po inštalácii sa otvorí
priečinok Tlačiarne a
faxy.
Po tichej inštalácii tento
príkaz otvorí priečinok
Tlačiarne a faxy.
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
6
7
Kliknite na možnosť Continue.
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Zobrazí informácie o použití parametrov.
6
Mac
1
2
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK (alebo Install Software).
11
Kliknite na tlačidlo Add Printer, zvoľte svoju tlačiareň a pridajte ju do
zoznamu tlačiarní.
Zvoľte možnosť Network Connected Printer(Wired or Wireless)
na obrazovke Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo
Continue.
3. Nastavenie siete
334
Inštalácia ovládača cez sieť
12
Kliknite na položku IP a v položke Protokol zvoľte možnosť HP
Jetdirect - Socket.
13
14
Do poľa pre zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia.
15
Ak funkcia automatického výberu nepracuje správne, vyberte
možnosť Select Printer Software a názov zariadenia v časti Tlačiť
pomocou.
16
17
18
Kliknite na Add.
Do poľa pre zadanie frotnu zadajte názov frontu. Ak neviete určiť
názov frontu pre server zariadenia, skúste najskôr použiť predvolený
front.
Kliknite na možnosť Continue.
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
7
Linux
Aby ste si mohli softvér tlačiarne pre operačný systém Linux nainštalovať,
z webovej lokality spoločnosti Samsungho musíte najprv prevziať (http://
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená.
2
3
Do systému skopírujte balík Unified Linux Driver.
4
5
6
Rozbaľte balík.
7
8
Pokračujte v inštalácii.
Spustite program Terminal a otvorte priečinok, do ktorého ste
skopírovali balík.
Prejdite do priečinka uld.
Vykonajte príkaz „./install.sh“ (Ak nie ste prihlásený ako správca,
príkaz vykonajte s príkazom „sudo“ v tvare „sudo ./install.sh“).
Po dokončení inštalácie spustite nástroj Printing (Prejdite do
System > Administration > Printing alebo vykonajte príkaz
„system-config-printer“ v aplikácii Terminal).
3. Nastavenie siete
335
Inštalácia ovládača cez sieť
9
10
11
Kliknite na tlačidlo Add.
Zvoľte možnosť AppSocket/HP JetDirect a zadajte IP adresu
vášho zariadenia.
Kliknite na tlačidlo Forward a pridajte ju do systému.
8
Inštalácia balíka ovládačov tlačiarní pre operačný
systém UNIX
Postup inštalácie je rovnaký pre všetky spomenuté varianty operačného
systému UNIX.
1
Z webových stránok spoločnosti Samsung si do svojho počítača
prevezmite a rozbaľte balík s ovládačom tlačiarne pre operačný
systém UNIX.
2
Získajte právomoci nadradeného používateľa (root).
UNIX
• Pred inštaláciou ovládača tlačiarne pre operačný systém UNIX
skontrolujte, či zariadenie podporuje tento operačný systém (pozrite
„Operačný systém“ na strane 8).
• Príkazy sú označené symbolmi “”. Pri ich zadávaní symboly “”
vynechajte.
“su -”
3
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Operačný systém“ na strane 8).
Ak chcete použiť ovládať tlačiarne UNIX, najprv musíte nainštalovať balík s
ovládačmi a potom nainštalovať tlačiareň. Ovládač tlačiarne pre operačný
systém UNIX môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung
(http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie).
Skopírujte príslušný archív s ovládačom do cieľového počítača so
systémom UNIX.
Pozrite si príručku pre správcu operačného systému UNIX, kde sú
podrobnosti.
4
Rozbaľte archív s balíkom ovládačov pre UNIX.
V počítači IBM AIX sa napríklad používajú nasledovné príkazy.
“gzip -d < zadajte názov balíka | tar xf -”
5
Prejdite do rozbaleného priečinka.
3. Nastavenie siete
336
Inštalácia ovládača cez sieť
6
Spustite skript „install“.
Odinštalovanie balíka s ovládačom tlačiarne
“./install –i“
Skript install je inštalačný skript, ktorý slúži na inštaláciu alebo
odinštalovanie balíka s ovládačmi pre operačný systém UNIX.
Nástroj by ste nemali použiť na odstránenie tlačiarne nainštalovanej v
systéme.
Použite príkaz „chmod 755 install“ na udelenie povolenia pre
inštalačný skript.
7
8
a Z terminálu spustite príkaz „uninstallprinter“.
Otvorí sprievodcu Uninstall Printer Wizard.
Nainštalované tlačiarne sú vymenované v rozbaľovacom zozname.
b Vyberte tlačiareň, ktorá sa má odstrániť.
c Kliknite na Delete, aby ste odstránili tlačiareň zo systému.
d Spustite príkaz „. /install –d“ a odinštalujte celý balík.
e Na overenie výsledkov odinštalovania spustite príkaz „. /install –c“.
Spustite príkaz „. /install –c“ a overte výsledky inštalácie.
Z príkazového riadku spustite „installprinter“. Presuniete sa tým do
okna Add Printer Wizard. Nastavte tlačiareň v tomto okne podľa
nasledovného postupu.
V niektorých operačných systémoch UNIX, napríklad v systéme Solaris
10, sa môže stať, že práve pridané tlačiarne nebudú aktivované a/alebo
nemusia prijímať úlohy. V takomto prípade spustite nasledovné dva
príkazy z koreňového terminálu:
Ak chcete balík ovládačov opätovne nainštalovať, použite príkaz „. /install
–i“ na preinštalovanie binárnych súborov.
Nastavenie tlačiarne
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Ak chcete pridať tlačiareň do vášho systému UNIX, z príkazového riadku
spustite príkaz „installprinter“. Presuniete sa tým do okna Add Printer
Wizard. Nastavte tlačiareň v tomto okne podľa nasledovného postupu:
1
2
Napíšte názov tlačiarne.
Vyberte príslušný model tlačiarne zo zoznamu modelov.
3. Nastavenie siete
337
Inštalácia ovládača cez sieť
3
Do poľa Type zadajte popis súvisiaci s typom tlačiarne. Ide o
voliteľnú položku.
4
V poli Description špecifikujte akýkoľvek opis tlačiarne. Ide o
voliteľnú položku.
5
6
V poli Location špecifikujte umiestnenie tlačiarne.
7
Queue type zobrazuje pripojenie ako lpd alebo jetdirect v
príslušnom okienku so zoznamom. V operačnom systéme Sun
Solaris je navyše k dispozícii typ usb.
Napíšte adresu IP alebo názov DNS tlačiarne v textovom okienku
Device v prípade tlačiarní pripojených do siete. Na počítači IBM AIX
s jetdirect Queue type je možný len názov DNS, číselná adresa IP
nie je povolená.
8
9
10
Vyberte Copies na nastavenie počtu kópií.
11
Vyberte možnosť Make Default, ak chcete nastaviť danú tlačiareň
ako predvolenú.
12
Kliknite na OK, aby ste pridali tlačiareň.
Vyberte možnosť Collate, ak chcete dostávať už roztriedené kópie.
Vyberte možnosť Reverse Order, ak chcete dostávať kópie v
opačnom poradí.
3. Nastavenie siete
338
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
9
• Ak chcete do zariadenia pridať funkciu bezdrôtového pripojenia,
skontrolujte zoznam vybavenia a kontaktujte predajcu s
objednávkou (pozrite „Dostupné príslušenstvo“ na strane 250). Po
zakúpení bezdrôtovej súpravy/NFC (položka Bezdrôtová sieť) ju
namontujte do zariadenia – postupujte podľa krokov uvedených v
príručke Bezdrôtová súprava, ktorá je súčasťou súpravy. Po montáži
bezdrôtovej súpravy nastavte zariadenie na využívanie tejto funkcie.
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje prácu v bezdrôtovej sieti.
V závislosti od modelu nemusí byť práca v bezdrôtovej siete
k dispozícii (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
Bezdrôtové siete vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia, takže pri prvom
nastavovaní prístupového bodu sa pre sieť vytvorí názov siete (SSID), typ
použitého zabezpečenia a sieťové heslo. Skôr, než začnete s inštaláciou
zariadenia, zistite si u správcu siete tieto informácie.
Predstavenie spôsobov nastavenia
bezdrôtového pripojenia
Nastavenia bezdrôtovej siete môžete upraviť buď zo zariadenia alebo na
počítači. Z nižšie uvedenej tabuľky zvoľte požadovaný spôsob nastavenia.
• V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť niektoré typy
nastavenia bezdrôtovej siete k dispozícii.
• Dôrazne odporúčame, aby ste na Prístupových bodoch nastavili
heslo. Ak na Prístupových bodoch nenastavíte heslo, neznáme
zariadenia, ako sú napr. počítače, inteligentné telefóny a tlačiarne,
môžu získať neoprávnený prístup cez Prístupový bod. Informácie o
nastaveniach týkajúcich sa hesla nájdete v používateľskej príručke
k Prístupovému bodu.
Spôsob
nastavenia
S
prístupovým
bodom
Metóda pripojenia
Popis a odkaz
Z počítača
Pozrite si časť „Pomocou sieťového
kábla“ na strane 342.
Z ovládacieho
panela zariadenia
Pozrite si časť „Pomocou menu
Nastavenie WPS“ na strane 340.
Pozrite si časť „Pomocou menu WiFi Networks“ na strane 342.
3. Nastavenie siete
339
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
Spôsob
nastavenia
Položky, ktoré si treba pripraviť
Metóda pripojenia
Nastavenie Wi-Fi Direct
Popis a odkaz
Pozrite si časť „Nastavenie funkcie
Wi-Fi Direct pre tlač z mobilného
zariadenia“ na strane 344.
10
•
Skontrolujte, či prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) podporuje
funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje funkciu WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
•
Počítač pripojený k sieti (iba režim čísla PIN).
Pomocou menu Nastavenie WPS
Ak vaše zariadenie a prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
podporujú funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™), môžete jednoducho
nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete bez použitia počítača
stlačením tlačidla WPS Settings.
• Ak chcete používať bezdrôtovú sieť v režime infraštruktúry, musí byť
sieťový kábel odpojený od zariadenia. Pripojenie k prístupovému
bodu pomocou tlačidla WPS (PBC) alebo zadaním čísla PIN
v počítači závisí od použitého prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača). Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke použitého prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača).
Výber typu
Na pripojenie zariadenia k bezdrôtovej sieti je možné použiť dva spôsoby.
•
Spôsob používajúci konfiguráciu stlačením tlačidla (PBC) umožňuje
pripojiť zariadenie na bezdrôtovú sieť stlačením menu WPS Settings
na ovládacom paneli zariadenia a tlačidla WPS (PBC) na prístupovom
bode (alebo bezdrôtovom smerovači) s podporou funkcie Wi-Fi
Protected Setup™.
•
Spôsob PIN (Personal Identification Number) umožňuje pripojiť
zariadenie k bezdrôtovej sieti zadaním dodaného čísla PIN
na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) podporujúcom funkciu
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
• Keď na nastavenie bezdrôtovej siete použijete tlačidlo WPS, môžu
sa zmeniť nastavenia zabezpečenia. Aby sa tomu predišlo,
uzamknite voľbu WPS pre aktuálne nastavenia zabezpečenia
bezdrôtovej siete. Názov voľby sa môže odlišovať v závislosti od
používaného prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).
3. Nastavenie siete
340
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
Pripájanie WPS
Zariadenie používa ako predvolené nastavenie režim PBC, ktorý sa
odporúča pre typické prostredie bezdrôtovej siete.
Pripojenie v režime PBC
1
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke App klepnite na Settings >
Network Settings > Wi-Fi.
2
Zadajte ID a Password.
Pripojenie v režime PIN
1
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke App klepnite na Settings >
Network Settings > Wi-Fi.
2
Zadajte ID a Password.
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
3
4
Klepnite na WPS Settings > Connect via PBC.
5
Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji.
Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači).
3
4
Klepnite na WPS Settings > Connect via PIN.
Na displeji sa zobrazí osemmiestny PIN kód.
V priebehu dvoch minút je potrebné zadať osemmiestne číslo PIN
do počítača, ktorý je pripojený k prístupovému bodu (alebo
bezdrôtovému smerovaču).
5
Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji.
Na displeji sa zobrazujú správy.
Na displeji sa zobrazujú správy.
3. Nastavenie siete
341
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
Položky, ktoré si treba pripraviť
11
Pomocou menu Wi-Fi Networks
Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej
siete a jej kľúč, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii
prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše
bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.
•
Prístupový bod
•
počítač pripojený do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
sieťový kábel
1
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke App klepnite na Settings >
Network Settings > Wi-Fi.
2
Zariadenie zobrazí zoznam dostupných sietí, z ktorých si môžete
vybrať. Po zvolení siete tlačiareň zobrazí výzvu na zadanie
príslušného bezpečnostného kľúča.
Sieťové nastavenia zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy
o konfigurácii siete.
Zvoľte požadovanú možnosť siete Wi-Fi.
Pozrite si časť „Správa“ na strane 312.
Tlač správy o konfigurácii siete
3
12
Pomocou sieťového kábla
Informácie o konfigurácii siete vám poskytne jej správca alebo osoba,
ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.
Vaše zariadenie možno pripojiť do siete. Ak chcete, aby zariadenie
pracovalo so sieťou, musíte vykonať niekoľko konfiguračných postupov.
Nastavenie adresy IP pomocou programu SetIP
(systém Windows)
Tento program slúži na manuálne nastavenie sieťovej IP adresy zariadenia
použitím jeho MAC adresy na komunikáciu so zariadením. Adresa MAC je
hardvérové sériové číslo sieťového rozhrania a možno ho nájsť v Správe o
konfigurácii siete.
Pozrite si časť „Sieťové nastavenia (konfigurácia TCP/IP)“ na strane 323.
3. Nastavenie siete
342
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
Konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia
Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej
siete a jej kľúč, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii
prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše
bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.
Na konfiguráciu parametrov bezdrôtovej siete môžete použiť program
SyncThru™ Web Service.
Používanie služby SyncThru™ Web Service
4
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
5
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network
Settings.
6
7
8
Kliknite na položku Wi-Fi > Wizard.
Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je,
pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.
2
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu
IP zariadenia.
Vyberte jeden názov Network Name(SSID) zo zoznamu.
Kliknite na tlačidlo Next.
Ak sa zobrazí okno nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete,
zadajte zaregistrované heslo (sieťový kľúč) a kliknite na tlačidlo
Next.
Pred spustením konfigurácie parametrov bezdrôtovej siete skontrolujte
stav pripojenia kábla.
1
Zadajte ID a Password.
9
Zobrazí sa okno potvrdenia, v ktorom môžete skontrolovať
nastavenie bezdrôtovej siete. Ak je nastavenie správne, kliknite na
položku Apply.
Príklad:
3
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
3. Nastavenie siete
343
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
7
13
Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi
Môžete zapnúť alebo vypnúť sieť Wi-Fi.
14
1
Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je,
pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.
2
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu
IP zariadenia.
Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct pre tlač z
mobilného zariadenia
Funkcia Wi-Fi Direct predstavuje bezpečnú a jednoducho nastaviteľnú
metódu pripojenia (peer-to-peer) medzi tlačiarňou a mobilným zariadením,
ktoré podporuje funkciu Wi-Fi Direct.
Príklad:
3
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
4
Zadajte ID a Password.
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
5
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network
Settings.
6
Kliknite na položku Wi-Fi.
Pomocou funkcie Wi-Fi Direct môžete pripojiť tlačiareň k sieti Wi-Fi Direct
a zároveň aj k prístupovému bodu. Môžete tiež súčasne používať káblovú
sieť aj sieť Wi-Fi Direct, takže viacerí používatelia môžu pristupovať k
dokumentom a tlačiť dokumenty aj cez Wi-Fi sieť aj cez káblovú sieť.
• Cez sieť Wi-Fi Direct tlačiarne nie je možné pripojiť mobilné
zariadenie na internet.
• Zoznam podporovaných protokolov sa môže odlišovať od vášho
modelu. Siete Wi-Fi Direct nepodporujú služby IPv6, filtrovanie siete,
IPSec, WINS ani SLP.
• Maximálny počet zariadení, ktoré je možné pripojiť cez funkciu Wi-Fi
Direct, je 4.
3. Nastavenie siete
344
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct
Funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
1
Spustite SyncThru™ Web Service, zvoľte položku Settings >
Network Settings > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™.
2
Zapnite funkciu Wi-Fi Direct™ a nastavte ostatné možnosti.
Na zariadení
Nastavenie mobilného zariadenia
1
Na hlavnej obrazovke alebo v ponuke App klepnite na Settings >
Network Settings > Wi-Fi.
2
Zadajte ID a Password.
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
3
4
Klepnite na Wi-Fi Direct.
Zapnite funkciu Wi-Fi Direct.
•
Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct na tlačiarni si prečítajte používateľskú
príručku k používanému mobilnému zariadeniu a nastavte na ňom
funkciu Wi-Fi Direct.
•
Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct bude potrebné prevziať aplikáciu na
tlač z mobilného zariadenia. (Napr.: Samsung Mobile printer) pre tlač
z inteligentného telefónu.
• Ak pomocou mobilného zariadenia nájdete tlačiareň, ku ktorej sa
chcete pripojiť, zvoľte ju. LED kontrolka na tlačiarni začne blikať.
Stlačte tlačidlo WPS tlačiarne, ktorá sa následne pripojí
k mobilnému zariadeniu.
• Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje funkciu Wi-Fi Direct,
namiesto stlačenia tlačidla WPS budete musieť zadať „Sieťový kľúč“
tlačiarne.
Z počítača pripojeného do siete
Ak tlačiareň používa sieťový kábel alebo bezdrôtový prístupový bod,
funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať a konfigurovať pomocou služby
SyncThru™ Web Service.
3. Nastavenie siete
345
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
15
•
Skontrolujte, či má prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
nastavené zabezpečenie (heslo). Ak má nastavené heslo, informujte sa
u správcu prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).
•
Skontrolujte IP adresu zariadenia. Preinštalujte ovládač zariadenia
a zmeňte nastavenia pripojenia zariadenia do siete. Kvôli
charakteristike servera DHCP sa pridelená adresa IP môže zmeniť, ak
sa zariadenie dlhý čas nepoužíva alebo ak sa prístupový bod vynuloval.
Riešenie problémov bezdrôtovej siete
Ak sa vyskytnú problémy počas používania zariadenia v sieti, skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
Informácie o prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači)
nájdete v jeho používateľskej príručke.
•
Počítač, prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) alebo zariadenie
sa nedá zapnúť.
•
Skontrolujte bezdrôtový príjem v okolí zariadenia. Ak je smerovač
ďaleko od zariadenia alebo sa medzi zariadeniami nachádza prekážka,
môžete mať problémy s prijímaním signálu.
•
Vypnite a zapnite prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač),
zariadenie a počítač. Niekedy môže vypnutie a opätovné zapnutie
obnoviť sieťovú komunikáciu.
•
Skontrolujte, či softvér brány firewall (V3 alebo Norton) neblokuje
komunikáciu.
Pri konfigurácii DHCP servera na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači) zaregistrujte MAC adresu zariadenia. Potom
bude vždy možné použiť adresu IP, ktorá je nastavená s MAC adresou.
MAC adresu zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy
o konfigurácii siete.
•
Skontrolujte prostredie bezdrôtovej siete. Možno sa vám nepodarí
pripojiť k sieti v prostredí infraštruktúry, ktorá požaduje zadanie
informácií o používateľovi ešte pred pripojením k prístupovému bodu
(alebo bezdrôtovému smerovaču).
•
Toto zariadenie podporuje len štandardy IEEE 802.11b/g/n a Wi-Fi.
Zariadenie nepodporuje iné typy bezdrôtových pripojení (napr.
Bluetooth).
•
Zariadenie je v dosahu bezdrôtovej siete.
Ak sú počítač a zariadenie pripojené v tej istej sieti, ktorá sa nedá
vyhľadať, softvér brány firewall môže blokovať komunikáciu. Podľa
pokynov v používateľskej príručke softvéru ho vypnite a skúste znova
vyhľadať zariadenie.
•
Skontrolujte, či je zariadeniu pridelená správna adresa IP. Adresu IP
môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
3. Nastavenie siete
346
Nastavenie bezdrôtovej siete (voliteľné)
•
Zariadenie sa nachádza ďalej od prekážok, ktoré môžu blokovať prenos
bezdrôtového signálu.
Odstráňte všetky veľké kovové predmety medzi prístupovým bodom
(alebo bezdrôtovým smerovačom) a zariadením.
Zariadenie a bezdrôtový prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
nesmú byť oddelené stožiarmi, stenami ani nosnými stĺpmi vyrobenými
z kovu alebo betónu.
•
Zariadenie sa nachádza ďalej od všetkých elektronických zariadení,
ktoré môžu rušiť prenos bezdrôtového signálu.
Rôzne zariadenia môžu nepriaznivo ovplyvňovať bezdrôtový signál,
vrátane mikrovlnnej rúry a niektorých zariadení Bluetooth.
•
Pri každej zmene konfigurácie vášho prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača) je potrebné znova nastaviť pripojenie
k bezdrôtovej sieti pre zariadenie.
•
Maximálny počet zariadení, ktoré je možné pripojiť cez funkciu Wi-Fi
Direct, je 4.
3. Nastavenie siete
347
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
• Používanie iného krytu alebo batérie, než ktoré boli dodané s
mobilným zariadením, alebo kovového krytu/štítku môže blokovať
funkciu NFC.
Ak chcete do zariadenia pridať funkciu NFC, skontrolujte zoznam
vybavenia a kontaktujte predajcu s objednávkou (pozrite „Dostupné
príslušenstvo“ na strane 250). Po zakúpení bezdrôtovej súpravy/NFC
(položka Bezdrôtová sieť) ju namontujte do zariadenia – postupujte
podľa krokov uvedených v príručke Bezdrôtová súprava/NFC, ktorá je
súčasťou súpravy. Po montáži bezdrôtovej súpravy nastavte
zariadenie na využívanie tejto funkcie.
• Ak NFC zariadenia nedokážu komunikovať,
- z mobilného zariadenia vyberte kryt a skúste znova.
- Do mobilného zariadenia znova vložte batériu a skúste znova.
16
Tlačiareň s funkciou NFC (Near Field Communication) vám umožňuje tlačiť
priamo z vášho mobilného zariadenia jednoduchým podržaním mobilného
zariadenia nad NFC štítkom na bezdrôtovej súprave/NFC. Nie je potrebná
inštalácia ovládača tlačiarne alebo pripojenie k prístupovému bodu. Stačí
len mobilné zariadenie podporujúce technológiu NFC. Aby ste mohli
používať túto funkciu, musíte mať na mobilnom zariadení nainštalovanú
aplikáciu.
Požiadavky
•
Po aktivácii funkcie NFC sa funkcia Wi-Fi Direct automaticky zapne len
na mobilných zariadeniach so systémom Android 4.1 alebo novším. Ak
chcete používať funkciu NFC, odporúčame, aby ste operačný systém
Android mobilného zariadenia aktualizovali na verziu 4.1 alebo novšiu.
• V závislosti od materiálu, z ktorého je vyrobený kryt mobilného
zariadenia, nemusí rozpoznávanie funkcie NFC fungovať správne.
• V závislosti od modelu mobilného zariadenia, ktoré používate, sa
prenosová rýchlosť môže líšiť.
• Táto funkcia je dostupná len v prípade modelu s NFC štítkom
(pozrite „Prehľad zariadenia“ na strane 21).
Zapnutá funkcia NFC a Wi-Fi Direct, podporovaná aplikácia
nainštalovaná na mobilnom zariadení s operačným systémom Android
verzie 4.0 alebo novším.
•
Tlačiareň podporujúca funkciu Wi-Fi Direct (pozrite „Nastavenie funkcie
Wi-Fi Direct pre tlač z mobilného zariadenia“ na strane 344).
3. Nastavenie siete
348
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
17
18
Súvisiace aplikácie
Existuje niekoľko aplikácií, ktoré možno používať s funkciou NFC. Aplikácie
možno prevziať z portálu Google Play Store.
•
•
•
Samsung Mobile Print: Umožňuje tlačiť, skenovať (iba používatelia so
zariadením, ktoré podporuje skenovanie) alebo faxovať (iba
používatelia so zariadením, ktoré podporuje faxovanie) fotografie,
dokumenty a webové stránky priamo zo smartfónu alebo tabletu
(pozrite „Používanie aplikácie Samsung Mobile Print“ na strane 355).
Samsung Mobile Print Pro: Pomáha používateľom jednoducho získať
autorizáciu. Táto aplikácia poskytuje jeden zo spôsobov, ako môže
používateľ získať autorizáciu pomocou svojho mobilného zariadenia
(pozrite „Používanie aplikácie Samsung Mobile Print Pro“ na strane
349).
Používanie aplikácie Samsung Mobile Print Pro
Môžete ju využiť na získanie autorizácie/registrácie z aplikácie Samsung
Mobile Print Pro.
Autorizácia z mobilného zariadenia
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
Spustite aplikáciu Samsung Mobile Print Pro.
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print Pro, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s
aplikáciami (Samsung Apps, Play Store, App Store), jednoducho
vyhľadajte aplikáciu a skúste znova.
Samsung Mobile Print Manager: Umožňuje používateľom používať
funkcie klonovania a bezdrôtového nastavenia pomocou svojho
mobilného zariadenia (pozrite „Používanie aplikácie Samsung Mobile
Print Manager“ na strane 351).
3
Zadajte ID a Password.
Použite rovnaké ID správcu a heslo ako pri prihlasovaní sa na
zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
3. Nastavenie siete
349
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
4
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilné zariadenie pripojí
k tlačiarni.
Registrácia z mobilného zariadenia
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
Spustite aplikáciu Samsung Mobile Print Pro.
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print Pro, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s
aplikáciami (Samsung Apps, Play Store), jednoducho vyhľadajte
aplikáciu a skúste znova.
V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
3
4
5
Stlačte ikonu
na obrazovke Samsung Mobile Print Pro.
Vyberte On v ponuke Phone login set as default.
Na obrazovke Samsung Mobile Print Pro sa zobrazí ID mobilného
zariadenia.
Stlačte Registration.
6
Zadajte ID , Password, Domain a Passcode a kliknite na OK.
Použite rovnaké ID správcu, heslo a doménu ako pri prihlasovaní sa
na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
3. Nastavenie siete
350
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
• Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
• Passcode slúži v prípade, ak správca zvolí spôsob Two-Factor
Authentication. Kvôli autorizácii je nutné zadať heslo. Heslá
(password a passcode) by mali byť odlišné. Zvoľte možnosť TwoFactor Authentication v aplikácii SyncThru™ Web Service a
stlačte tlačidlo Security > User Access Control > Authentication
> Authentication Method > Options > Login Method > TwoFactor Authentication.
8
Na dotykovom displeji tlačiarne sa zobrazí správa o dokončení
registrácie.
19
7
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilné zariadenie pripojí
k tlačiarni.
Používanie aplikácie Samsung Mobile Print
Manager
Ak máte viac ako jednu tlačiareň a je potrebné nastaviť rovnaké nastavenie
pre každú tlačiareň, môžete tak jednoducho vykonať pomocou aplikácie
Samsung Mobile Print Manager. Svojim mobilným telefónom sa dotknite
štítku NFC na tlačiarni, čím skopírujete nastavenia. Následne klepnite na
tlačiareň, ktorú chcete nastaviť.
Pri exportovaní údajov môžete uložiť viac ako jeden údaj. Pri
importovaní údajov môžete zvoliť údaje zo zoznamu a importovať ich.
3. Nastavenie siete
351
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
Exportovanie (Kopírovanie nastavenia do
mobilného zariadenia)
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Mobile Print
Manager.
5
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilné zariadenie pripojí
k tlačiarni.
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print Manager, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s
aplikáciami (Samsung Apps, Play Store), jednoducho vyhľadajte
aplikáciu a skúste znova.
3
4
Stlačte Export.
Zadajte ID a Password.
• V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa
NFC.
Použite rovnaké ID správcu a heslo ako pri prihlasovaní sa na
zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
• Počas klonovania je zariadenie zablokované.
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
6
7
Zvoľte nastavenia, ktoré chcete použiť a stlačte tlačidlo OK.
Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji mobilného
zariadenia.
3. Nastavenie siete
352
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
Importovanie (Použitie nastavení pre zariadenie)
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Mobile Print
Manager.
7
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilné zariadenie pripojí
k tlačiarni.
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print Manager, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s
aplikáciami (Samsung Apps, Play Store), jednoducho vyhľadajte
aplikáciu a skúste znova.
3
4
5
6
Stlačte Import.
Zadajte ID a Password.
Použite rovnaké ID správcu a heslo ako pri prihlasovaní sa na
zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
• V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa
NFC.
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
• Počas klonovania je zariadenie zablokované.
Zvoľte nastavenia, ktoré chcete skopírovať.
Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji mobilného
zariadenia.
3. Nastavenie siete
353
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
Bezdrôtové nastavenie
Ak chcete vytvoriť nového používateľa alebo zmeniť heslo, pozrite
„Karta zabezpečenia“ na strane 173.
Priložením mobilného zariadenia k štítku NFC na tlačiarni môžete
skopírovať nastavenie bezdrôtového pripojenia z telefónu do tlačiarne.
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Mobile Print
Manager.
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print Manager, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s
aplikáciami (Samsung Apps, Play Store), jednoducho vyhľadajte
aplikáciu a skúste znova.
3
5
Ak je pripojený prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) a v
potvrdzovacom okne pripojenia sa zobrazí jeho názov, kliknite na
tlačidlo OK. Ak prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) nie je
pripojený, zvoľte požadovaný prístupový bod (alebo bezdrôtový
smerovač), kliknite na tlačidlo OK, následne kliknite na tlačidlo OK.
6
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilné zariadenie pripojí
k tlačiarni.
Na obrazovke mobilného zariadenia sa zobrazí aplikácia Samsung
Mobile Print Pro.
Stlačte Wi-Fi Setup.
4
Zadajte ID a Password.
Použite rovnaké ID správcu a heslo ako pri prihlasovaní sa na
zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
3. Nastavenie siete
354
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
7
Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji mobilného
zariadenia.
20
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s aplikáciami
(Samsung Apps, Play Store, App Store), jednoducho vyhľadajte
aplikáciu a skúste znova.
3
4
Používanie aplikácie Samsung Mobile Print
Samsung Mobile Print je bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje tlač,
skenovanie (len používatelia s multifunkčnými tlačiarňami) alebo faxovanie
(len používatelia s multifunkčnými tlačiarňami) fotografií, dokumentov a
webových stránok priamo zo smartfónu alebo tabletu.
Zvoľte režim tlače.
Zvoľte obsah, ktorý chcete vytlačiť.
V prípade potreby stlačením ikony
5
zmeňte možnosť tlače.
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým mobilné zariadenie odošle úlohu do
tlačiarne.
Tlačiť
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
Spustite aplikáciu Samsung Mobile Print.
3. Nastavenie siete
355
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
4
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite
„Vkladanie originálov“ na strane 48).
V prípade potreby stlačením tlačidla
zmeňte možnosť
skenovania.
6
Tlačiareň začne tlačiť.
5
Skenovanie
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
Spustite aplikáciu Samsung Mobile Print.
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým mobilné zariadenie odošle úlohu do
tlačiarne.
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s aplikáciami
(Samsung Apps, Play Store, App Store), jednoducho vyhľadajte
aplikáciu a skúste znova.
3
Zvoľte režim skenovania.
V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
3. Nastavenie siete
356
Používanie funkcie NFC (voliteľná)
6
Tlačiareň začne skenovať obsah.
5
Naskenované údaje sa uložia do vášho mobilného zariadenia.
Štítok na mobilnom zariadení (zvyčajne sa nachádza na zadnej
strane mobilného zariadenia) priložte k NFC štítku (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým mobilné zariadenie odošle úlohu do
tlačiarne.
Ak chcete pokračovať v skenovaní, postupujte podľa pokynov na
obrazovke aplikácie.
Odoslanie faxu
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom zariadení povolená funkcia
NFC a Wi-Fi Direct, a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct.
2
Spustite aplikáciu Samsung Mobile Print.
Ak na mobilnom zariadení nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s aplikáciami
(Samsung Apps, Play Store, App Store), jednoducho vyhľadajte
aplikáciu a skúste znova.
3
4
Zvoľte režim faxovania.
V prípade niektorých mobilných zariadení sa NFC štítok nemusí
nachádzať na zadnej strane mobilného zariadenia. Pred priložením
mobilného zariadenia k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
6
Tlačiareň začne faxovať obsah.
Zvoľte obsah, ktorý chcete odoslať faxom.
V prípade potreby zadajte faxové číslo a zvoľte možnosť faxu
stlačením ikony
.
3. Nastavenie siete
357
Podporované mobilné aplikácie
•
21
Dostupné aplikácie
•
•
Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print je bezplatná aplikácia,
ktorá umožňuje tlač, skenovanie (len používatelia so zariadením s
podporou skenovania) alebo faxovanie (len používatelia so zariadením
s podporou faxovania) fotografií, dokumentov a webových stránok
priamo zo smartfónu alebo tabletu. Aplikácia Samsung Mobile Print je
kompatibilná nielen s telefónmi so systémom Android a iOS, ale aj so
zariadeniami iPod Touch a tabletmi. Pomocou Wi-Fi prístupového bodu
pripojí mobilné zariadenie k tlačiarni Samsung, ktorá je pripojená k sieti,
príp. k bezdrôtovej tlačiarni. Inštalácia nového ovládača alebo
konfigurácia siete nie je nevyhnutná – stačí nainštalovať aplikáciu
Samsung Mobile Print, ktorá automaticky deteguje kompatibilné
tlačiarne Samsung. Okrem tlače fotografií, webových stránok a súborov
PDF podporuje taktiež skenovanie. Ak vlastníte multifunkčné
zariadenie Samsung, môžete skenovať akýkoľvek dokument do
formátu JPG, PDF alebo PNG. Na mobilnom zariadení tak budete môcť
ľahko a rýchlo zobraziť daný dokument (pozrite „Používanie aplikácie
Samsung Mobile Print“ na strane 355).
Samsung Mobile Print Pro: Pomáha používateľom jednoducho získať
autorizáciu. Táto aplikácia poskytuje jeden zo spôsobov, ako môže
používateľ získať autorizáciu pomocou svojho mobilného zariadenia
(pozrite „Používanie aplikácie Samsung Mobile Print Pro“ na strane
349).
Samusng Mobile Print Manager: Umožňuje používateľom používať
funkcie klonovania a bezdrôtového nastavenia pomocou svojho
mobilného zariadenia (pozrite „Používanie aplikácie Samsung Mobile
Print Manager“ na strane 351).
22
Preberanie aplikácií
Ak chcete prevziať aplikácie, na mobilnom zariadení prejdite do obchodu s
aplikáciami (Play Store, App Store) a jednoducho vyhľadajte aplikáciu
"Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile
Print Manager". Taktiež môžete navštíviť službu iTunes pre zariadenia
Apple na počítači.
•
•
Samsung Mobile Print
-
Android: Na portáli Play Store vyhľadajte aplikáciu Samsung
Mobile Print a prevezmite ju.
-
iOS: Na portáli App Store vyhľadajte aplikáciu Samsung Mobile
Print a prevezmite ju.
Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
-
Android: Na portáli Play Store vyhľadajte aplikáciu Samsung
Mobile Print Pro alebo Samusng Mobile Print Manager a
prevezmite ju.
3. Nastavenie siete
358
Podporované mobilné aplikácie
23
Podporované operačné systémy pre mobilné
zariadenia
•
•
Samsung Mobile Print
-
Android OS 2.3 alebo novší
-
iOS 5.0 alebo novší
Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
-
Zapnutá funkcia NFC a Wi-Fi Direct, podporovaná aplikácia
nainštalovaná na mobilnom zariadení s operačným systémom
Android verzie 4.0 alebo novším.
3. Nastavenie siete
359
AirPrint
4
Funkciu AirPrint môžu využívať len zariadenia s označením AirPrint
certified. Pozrite sa, či na sa balení vášho zariadenia nachádza značka
AirPrint certified.
Zadajte ID a Password a zvoľte Domain. Potom kliknite na LOGIN.
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
Funkcia AirPrint umožňuje tlačiť priamo zo zariadení iPhone,
iPad a iPod touch, na ktorých je nainštalovaná najnovšia verzia
operačného systému iOS.
5
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Settings >
Network Settings.
6
Kliknite na AirPrint.
25
Tlačenie pomocou funkcie AirPrint
24
Nastavenie funkcie AirPrint
Napríklad manuál zariadenia iPad uvádza tieto pokyny:
Ak chcete používať funkciu AirPrint, zariadenia musia podporovať
protokoly Bonjour(mDNS) a IPP. Funkciu AirPrint môžete zapnúť jedným
z týchto spôsobov.
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete.
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu
IP zariadenia.
Príklad:
3
1
Otvorte e-mail, fotografiu, webovú stránku alebo dokument, ktorý
chcete vytlačiť.
2
3
Dotknite sa ikony úkonu(
4
Dotknite sa tlačidla Tlačiť. Vytlačte dokument.
).
Na nastavenie zvoľte názov ovládača vašej tlačiarne a ponuku
možností.
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
3. Nastavenie siete
360
AirPrint
Zrušenie tlačovej úlohy: Ak chcete zrušiť tlačovú úlohu alebo zobraziť
tlačový súhrn, kliknite na ikonu strediska tlače (
) v oblasti
multitasking. Môžete kliknúť na tlačidlo Cancel v stredisku tlače.
3. Nastavenie siete
361
Google Cloud Print™
Služba Google Cloud Print™ vám umožní tlačiť z tlačiarne pomocou
smartfónu, tabletu alebo iného zariadenia pripojeného na internet. Stačí, ak
si zaregistrujete svoj účet Google s tlačiarňou a môžete začať používať
službu Google Cloud Print™. Dokument alebo e-mail môžete vytlačiť z
operačného systému Chrome OS, prehliadača Chrome alebo z aplikácie
Gmail™/ Google Docs™ z mobilného zariadenia. Do mobilného zariadenia
nemusíte inštalovať ovládač tlačiarne. Bližšie informácie o službe Google
Cloud Print™ nájdete na webovej stránke Google (http://google.com/
cloudprint/learn/ alebo http://support.google.com/cloudprint).
4
Zadajte adresu IP tlačiarne do poľa na zadanie adresy a stlačte
tlačidlo Enter alebo kliknite na Ísť.
5
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
6
Zadajte ID a Password a zvoľte Domain. Potom kliknite na LOGIN.
Použite rovnaké prihlasovacie ID, heslo a doménu ako pri
prihlasovaní sa na zariadení (pozrite „Prihlásenie“ na strane 296.)
26
Ak sieťové prostredie používa server proxy, musíte nakonfigurovať IP
proxy a číslo portu z Settings > Network Settings > Google Cloud
Print > Proxy Setting. Viac informácií žiadajte od poskytovateľa
sieťových služieb alebo správcu siete.
Registrácia účtu Google k tlačiarni
Registrácia z prehliadača Chrome
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená ku káblovej alebo
bezdrôtovej sieti, ktorá má prístup do siete Internet.
• Účet Google si vytvorte v predstihu.
1
2
3
Otvorte prehliadač Chrome.
7
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Settings
> Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Zadajte názov vašej tlačiarne a opis.
Kliknite na Register.
Zobrazí sa vyskakovacie okno na potvrdenie.
Navštívte stránku www.google.com.
Prihláste sa do webovej stránky Google pomocou svojej adresy
Gmail™.
Ak máte prehliadač nastavený na blokovanie vyskakovacích okien,
okno na potvrdenie sa nezobrazí. Povoľte na stránke zobraziť
vyskakovacie okná.
3. Nastavenie siete
362
Google Cloud Print™
10
11
Kliknite na Finish printer registration.
1
Do mobilného zariadenia nainštalujte aplikáciu Cloud Print.
Kliknite na Manage your printers.
Ak aplikáciu nemáte, prevezmite ju z obchodu s aplikáciami, ako
napríklad Android Market alebo App Store.
Vaša tlačiareň je teraz zaregistrovaná v službe Google Cloud
Print™.
V zozname sa zobrazia zariadenia pripravené na tlač so službou
Google Cloud Print™.
27
Tlač so službou Google Cloud Print™
Postup pri tlači sa líši v závislosti od aplikácie alebo zariadenia, ktoré
používate. Môžete vidieť zoznam aplikácií, ktoré podporujú službu Google
Cloud Print™.
2
3
4
5
6
7
V mobilnom zariadení prejdite na aplikáciu Google Docs™.
Ťuknite na tlačidlo možností
dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.
Ťuknite na tlačidlo odoslania
.
Ťuknite na tlačidlo Cloud Print
.
Ak chcete, nastavte možnosti tlače.
Ťuknite na Click here to Print.
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripojená ku káblovej alebo
bezdrôtovej sieti, ktorá má prístup do siete Internet.
Tlač z aplikácie v mobilnom zariadení
Nasledujúce kroky sú príkladom použitia aplikácie Google Docs™ z
mobilného telefónu so systémom Android.
3. Nastavenie siete
363
Google Cloud Print™
Tlač z prehliadača Chrome
Nasledujúce kroky sú príkladom, ako použiť prehliadač Chrome.
1
2
3
4
5
6
Spustite prehliadač Chrome.
Otvorte dokument alebo e-mail, ktorý chcete vytlačiť.
Kliknite na ikonu kľúča
v pravej hornej časti prehliadača.
Kliknite na Tlačiť. Zobrazí sa nová karta na tlač.
Zvoľte možnosť Print with Google Cloud Print.
Kliknite na tlačidlo Tlačiť.
3. Nastavenie siete
364
4. Údržba
Táto kapitola obsahuje informácie týkajúce sa údržby zariadenia.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:
• Monitorovanie životnosti spotrebného materiálu
366
• Nastavenie oznámenia o potrebe objednania zásob 367
• Výmena a prideľovanie zásob
368
• Nájdenie sériové číslo
369
• Vymazanie pamäte
370
• Čistenie zariadenia
371
• Rady na skladovanie zariadenia, zásob a papiera
377
• Rady na premiestňovanie zariadenia
378
• Tlač skúšobnej strany
379
Monitorovanie životnosti spotrebného materiálu
Priebežne kontrolujte životnosť spotrebného materiálu a vopred si pripravte
spotrebný materiál.
Môžete tiež vytlačiť správu o životnosti spotrebného materiálu. Zvoľte
položku Supplies Information vo funkcii Report feature (pozrite „Správa“
na strane 312, „Karta Information“ na strane 171).
Ak je zostávajúca hodnota menej než 10 %, odporúčame pripraviť nové
zásoby (pozrite „Výmena a prideľovanie zásob“ na strane 368).
1
Na zariadení
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Management >
Supplies Life.
2
Skontrolujte životnosť spotrebného materiálu.
Odporúčame vám pripraviť nové zásoby pre spotrebný materiál, ktorý
sa už vypotreboval na viac než 90 % svojej priemernej výťažnosti
(pozrite „Výmena a prideľovanie zásob“ na strane 368).
2
Použitie z webovej služby SyncThru™
1
V službe SyncThru™ Web Service zvoľte kartu Information >
Supplies.
2
Skontrolujte zostávajúce percentá.
4. Údržba
366
Nastavenie oznámenia o potrebe objednania zásob
Keď nastavíte oznámenia o potrebe objednania zásob, budete dostávať
oznámenia e-mailom a budete tak môcť vopred pripraviť zásoby.
Pozrite si časť „Správa spotrebného materiálu“ na strane 307.
4. Údržba
367
Výmena a prideľovanie zásob
3
Výmena tonerovej kazety
Keď je tonerová kazeta úplne prázdna:
•
V tejto situácii je potrebné zobrazovaciu jednotku vymeniť. Novú
zobrazovaciu jednotku si pripravte vopred (pozrite „Objednanie
spotrebného materiálu a príslušenstva“ na strane 248). Spôsob výmeny
zobrazovacej jednotky (pozrite „Výmena zobrazovacej jednotky“ na strane
200).
LED kontrolka stavu sa rozsvieti načerveno a na displeji sa zobrazí
chybové hlásenie ohľadne potreby výmeny tonera.
5
•
Zariadenie prestane tlačiť a prichádzajúce faxy sa budú ukladať do
pamäte.
Ak je však tonerová kazeta prázdna, môžete ďalej tlačiť čiernobiele
tlačové úlohy (odoslaná úloha musí byť v čiernej a bielej).
•
Skontrolujte typ tonerovej kazety zariadenia (pozri „Objednanie
spotrebného materiálu a príslušenstva“ na strane 248).
V tejto fáze je potrebné vymeniť tonerovú kazetu. Novú tonerovú kazetu si
pripravte vopred (pozrite „Objednanie spotrebného materiálu
a príslušenstva“ na strane 248). Spôsob výmeny tonerovej kazety (pozrite
„Výmena tonerovej kazety“ na strane 198).
Rozprestretie tonera
Ak je životnosť tonerovej kazety takmer na konci:
•
Vyskytnú sa pruhy alebo svetlá tlač.
•
Na displeji sa zobrazí správa o nízkom stave náplne tonera.
•
LED kontrolka stavu Stavová bliká načerveno.
V týchto prípadoch môžete dočasne zlepšiť kvalitu tlače opätovným
rozprestretím tonera v kazete. V niektorých prípadoch sa biele pruhy
a svetlá tlač vyskytujú aj po rozprestretí tonera. Spôsob rozptýlenia tonera
(pozrite „Rozprestretie tonera“ na strane 196).
4
Výmena zobrazovacej jednotky
Keď je zobrazovacia jednotka úplne prázdna:
•
Stavová kontrolka svieti načerveno a displej zobrazuje chybovú správu
o výmene zobrazovacej jednotky.
•
Zistite typ zobrazovacej jednotky pre zariadenie („Objednanie
spotrebného materiálu a príslušenstva“ na strane 248).
4. Údržba
368
Nájdenie sériové číslo
Keď voláte do servisu, môže byť potrebné poznať sériové číslo vášho
zariadenia. Sériové číslo vášho zariadenia zistíte vykonaním nižšie
uvedených krokov.
Sériové číslo je uvedené na začiatku všetkých správ zariadenia.
1
Na hlavnej obrazovke klepnite na Settings > Management >
Report > Usage Counter > Print alebo Apps.
ALEBO
Zvoľte kartu Information > Usage Counters v službe SyncThru™
Web Service.
2
Prečítajte si sériové číslo.
4. Údržba
369
Vymazanie pamäte
Existuje niekoľko spôsobov vymazania pamäte, aby sa tak zabezpečila
dostatočná kapacita pamäte zariadenia. Zvoľte jeden z nižšie uvedených
spôsobov.
Vymazanie pamäte faxu bez vytlačenia faxovej
úlohy
Ak vymažete pamäť faxu bez skontrolovania faxovej úlohy tým, že by
ste ju najskôr vytlačili, môže sa stať, že vymažete úlohy, ktoré vymazať
nechcete. Dávajte pozor, aby ste nevymazali dôležité dokumenty.
6
Vymazanie uložených dokumentov
Pred vymazaním pamäte zariadenia skontrolujte uložené dokumenty.
1
2
Na hlavnej obrazovke klepnite na Box .
3
Klepnite na
Dotknite sa a podržte priečinok alebo dokument, ktorý chcete
vymazať zo zoznamu.
1
2
3
Na hlavnej obrazovke klepnite na Job Status alebo Apps.
Na displeji zvoľte kartu Current Job.
Zvoľte úlohu/úlohy, ktorú chcete vymazať a potom stlačte Delete.
Ak chcete vymazať všetky úlohy, stlačte Delete All.
> Delete.
Ak chcete vymazať len faxové úlohy zo zoznamu, v zozname Job Type
zvoľte faxové úlohy a kliknite na Delete.
7
Vymazanie pamäte faxu
Keď je pamäť faxu plná, môžete vymazať pamäť uložených faxov. K
dispozícii sú dva spôsoby vymazania pamäte faxu; postupujte podľa krokov
nižšie:
Vymazanie pamäte faxu vytlačením faxovej úlohy
Vytlačenie prijatého faxu (faxov). Pamäť faxu sa automaticky vymaže.
4. Údržba
370
Čistenie zariadenia
Ak sa vyskytnú problémy s kvalitou tlače alebo ak zariadenie používate v prašnom prostredí, musíte ho pravidelne čistiť, aby sa zachovali čo najlepšie
podmienky pre tlač a mohli ste zariadenie používať dlhšie.
• Pri čistení skrine zariadenia čistiacimi prostriedkami s veľkým množstvom alkoholu, rozpúšťadiel alebo iných koncentrovaných látok môže dôjsť k
odfarbeniu alebo mechanickému poškodeniu skrine.
• Ak dôjde k znečisteniu zariadenia alebo jeho okolia tonerom, odporúča sa znečistenie odstrániť handričkou navlhčenou vo vode. Ak použijete vysávač,
toner sa rozptýli do vzduchu a môže byť škodlivý.
8
Čistenie vonkajšieho povrchu
Vyčistite skrinku zariadenia mäkkou handričkou bez vlákien. Handričku zľahka navlhčite vodou, no dbajte na to, aby sa pri čistení nedostala voda dovnútra
zariadenia.
4. Údržba
371
Čistenie zariadenia
9
Čistenie vnútorného priestoru
Počas tlače sa vo vnútri zariadenia môžu nahromadiť zvyšky papiera, toner a prachové častice. Tieto usadeniny môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače,
ako sú napríklad škvrny od tonera alebo jeho rozmazanie. Vyčistením vnútorných častí zariadenia tieto problémy odstránite alebo zmiernite.
• Za účelom zabránenia poškodeniu tonerovej kazety nevystavujte kazetu pôsobeniu svetla na dobu dlhšiu ako niekoľko minút. V prípade potreby ju
zakryte kusom papiera.
• Nedotýkajte sa zelenej oblasti tonerovej kazety. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite držadlo na kazete.
• Na čistenie vnútorného priestoru zariadenia používajte suchú handričku bez vlákien a dbajte na to, aby ste nepoškodili prenosový valec alebo iné
vnútorné časti. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzén alebo riedidlo. V opačnom prípade by sa mohli vyskytnúť problémy s kvalitou tlače a mohlo
by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
• Na čistenie zariadenia používajte suchú handričku bez vlákien.
• Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, kým zariadenie vychladne. Ak má zariadenie vypínač, pred čistením ho vypnite.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia (pozrite
„Pohľad spredu“ na strane 22).
4. Údržba
372
Čistenie zariadenia
4. Údržba
373
Čistenie zariadenia
10
Čistenie snímacieho valca
• Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, kým zariadenie vychladne. Ak má zariadenie vypínač, pred čistením ho vypnite.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia (pozrite
„Pohľad spredu“ na strane 22).
4. Údržba
374
Čistenie zariadenia
11
Čistenie skenovacej jednotky
Udržiavaním skenovacej jednotky čistej zabezpečíte vysokú kvalitu kópií. Skenovaciu jednotku odporúčame čistiť podľa potreby na začiatku každého dňa
a počas dňa.
• Zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Počkajte, kým zariadenie vychladne. Ak má zariadenie vypínač, pred čistením ho vypnite.
• Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia (pozrite
„Pohľad spredu“ na strane 22).
1
2
Vodou zľahka navlhčite mäkkú tkaninu, ktorá nepúšťa vlákna, alebo papierovú vreckovku.
Zdvihnite a otvorte kryt skenera.
4. Údržba
375
Čistenie zariadenia
3
Utrite povrch skenera tak, aby bol čistý a suchý.
1
2
3
4
4
Kryt skenera
Sklenená doska skenera
Sklo podávača dokumentov
Biela lišta
Zatvorte kryt skenera.
4. Údržba
376
Rady na skladovanie zariadenia, zásob a papiera
•
Udržiavajte ich na chladnom mieste bez vlhkosti.
•
Uchovávajte ich prikryté, aby sa nehromadil prach.
•
Dávajte pozor, aby neprišli do styku s vodou.
•
Udržiavajte ich stabilnom mieste, aby sa tonerový prášok nezvažoval
na jednu stranu.
14
Paper
12
Zariadenie
•
•
Pri premiestňovaní zariadenie nenakláňajte ani ho neotáčajte dnom
nahor. V opačnom prípade sa vnútro zariadenia môže znečistiť
tonerom, čo môže poškodiť zariadenie alebo zhoršiť kvalitu tlače.
Pri premiestňovaní zariadenia zabezpečte, aby ho bezpečne držali
minimálne dve osoby.
13
•
Tlačové médiá skladujte v ich obale, kým ich nebude potrebné použiť.
•
Kartóny umiestnite na palety alebo police, nie na zem.
•
Na vrch papiera neukladajte ťažké predmety, bez ohľadu na to, či je
zabalený alebo rozbalený.
•
Papier chráňte pred vlhkosťou a inými podmienkami, ktoré môžu
zapríčiniť jeho pokrčenie alebo zvlnenie.
•
Papier uchovávajte pri teplote v rozmedzí 15 °C až 30 °C a pri vlhkosti
v rozmedzí 10 % až 70 %.
Tonerová kazeta/Zobrazovacia jednotka
Aby ste s tonerovou kazetou dosiahli najlepšiu kvalitu tlače, dodržiavajte
nasledovné pokyny:
•
Nerozbaľujte tonerovú kazetu, kým sa nemá začať používať.
•
Tonerovú kazetu znovu nenapĺňajte. Záruka na zariadenie sa
nevzťahuje na poškodenie spôsobené použitím znovu doplnenej
kazety.
•
Tonerové kazety skladujte v rovnakom prostredí ako zariadenie.
4. Údržba
377
Rady na premiestňovanie zariadenia
•
• Pri priemiestňovaní zariadenia dávajte pozor, aby ste ovládací panel
nevystavili nárazom. Displej prípadne okraje ovládacieho panela by
sa mohli poškodiť.
V prípade premiestňovania alebo ukladania zariadenia stlačte tlačidlo
odomknutia, aby ste sklopili ovládací panel. Tlačidlo odomknutia sa
nachádza v hornej časti ovládacieho panela.
• Záruka nekryje poškodenia spôsobené pádmi alebo údermi,
spôsobené či už úmyselnými alebo neúmyselnými činnosťami
používateľa.
•
Pri premiestňovaní zariadenie nenakláňajte ani ho neotáčajte dnom
nahor. V opačnom prípade sa vnútro zariadenia môže znečistiť
tonerom, čo môže poškodiť zariadenie alebo zhoršiť kvalitu tlače.
•
Pri premiestňovaní zariadenia zabezpečte, aby ho bezpečne držali
minimálne dve osoby.
4. Údržba
378
Tlač skúšobnej strany
Ak sa zariadenie nejaký čas nepoužívalo, vytlačte skúšobnú stranu a
skontrolujte kvalitu tlače.
15
Na zariadení
Pozrite si časť „Správa“ na strane 312.
16
Použitie z webovej služby SyncThru™
Pozrite si časť „Karta Information“ na strane 171.
4. Údržba
379
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BANGLADESH
Country/Region
ALGERIA
ARGENTINE
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
Customer Care Center
www.samsung.com/
n_africa/support
0800-333-3733
www.samsung.com/
ar/support
0-800-05-555
www.samsung.com/
support
BOLIVIA
www.samsung.com/
au/support
BOSNIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
www.samsung.com/
at/support
BOTSWANA
0-88-555-55-55
www.samsung.com/
support
8000-GSAM (8000-4726)
www.samsung.com/
ae/support (English)
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
810-800-500-55-500
www.samsung.com/
in/support
02-201-24-18
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
www.samsung.com/
support
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
BURUNDI
CAMEROON
WebSite
09612300300
WebSite
021 36 11 00
1300 362 603
Customer Care Center
www.samsung.com/
be_fr/support
(French)
800-10-7260
www.samsung.com/
cl/support
[HHP] 4828210
051 331 999
www.samsung.com/
support
8007260000
www.samsung.com/
support
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com/
br/support
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
www.samsung.com/
bg/support
200
www.samsung.com/
support
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
Contact SAMSUNG worldwide
380
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 02-24828200
WebSite
Country/Region
www.samsung.com/
ca/support(English)
CYPRUS
www.samsung.com/
ca_fr/support
(French)
CZECH
www.samsung.com/
cl/support
400-810-5858
www.samsung.com/
cn/support
Bogotá 600 12 72Gratis desde
cualquier parte del país 01
8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
www.samsung.com/
co/support
DENMARK
COSTA RICA
CROATIA
Cote D’ Ivoire
00-800-1-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
072 726 786
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
www.samsung.com/
gr/support
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/
cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/
dk/support
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
499999
www.samsung.com/
support
1-800-10-72670
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
ECUADOR
www.samsung.com/
hr/support
EGYPT
WebSite
8009 4000 only from landline,
toll free
DOMINICA
DRC
0-800-507-7267
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
08000-726786
16580
www.samsung.com/
eg/support
Contact SAMSUNG worldwide
381
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
EIRE
Customer Care Center
0818 717100
800-6225
EL SALVADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
www.samsung.com/
ie/support
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-7267
www.samsung.com/
ee/support
030-6227 515
www.samsung.com/
fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/
fr/support
0180 6 7267864*
www.samsung.com/
de/support
GHANA
GREECE
0-800-555-555
Customer Care Center
0800-10077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr/support
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
800-2791-9267
800-2791-9111
HONDURAS
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
(852) 3698 4698
HONG KONG
WebSite
www.samsung.com/
africa_en/support
0302-200077
1-800-299-0033
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
GEORGIA
Country/Region
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
WebSite
www.samsung.com/
hk/support (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en/support
(English)
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
382
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
ITALIA
JAMAICA
JAPAN
Customer Care Center
0680SAMSUNG (0680-726786)0680PREMIUM (0680773-648)
www.samsung.com/
hu/support
1800 3000 8282 - Toll
Free1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/
in/support
021-56997777
www.samsung.com/
id/support
08001128888
KAZAKHSTAN
Country/Region
KENYA
www.samsung.com/
iran/support
KYRGYZSTAN
800-SAMSUNG
(800.7267864)[HHP]
800.Msamsung
(800.67267864)
www.samsung.com/
it/support
LATVIA
1-800-234-7267
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0120-363-905
LITHUANIA
www.samsung.com/
jp/support
06 5777444
www.samsung.com/
levant/support
(English)
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/
support
Customer Care Center
LUXEMBURG
MACAU
MACEDONIA
www.samsung.com/
support
183-CALL (183-2255)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
kz_ru/support
8000-7267
www.samsung.com/
lv/support
8-800-77777
www.samsung.com/
lt/support
261 03 710
www.samsung.com/
support
0800 333
www.samsung.com/
support
023 207 777
1800-88-9999
MALAYSIA
MEXICO
WebSite
0800 545 545
KUWAIT
021-8255
0800-22273
JORDAN
WebSite
603-77137477 (Overseas
contact)
www.samsung.com/
my/support
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/
mx/support
Contact SAMSUNG worldwide
383
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NIGERIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
Customer Care Center
WebSite
0-800-614-40
www.samsung.com/
support
7-495-363-17-00
www.samsung.com/
support
020 405 888
www.samsung.com/
support
080 100 2255
www.samsung.com/
n_africa/support
847267864 / 827267864
www.samsung.com/
support
01-2399888
www.samsung.com/
support
08 197 267 864
www.samsung.com/
support
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/support
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/
nl/support
0800 726 786
www.samsung.com/
nz/support
Country/Region
Customer Care Center
001-800-5077267
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
815 56480
www.samsung.com/
no/support
800-SAMSUNG (800 - 726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
OMAN
PAKISTAN
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/support
800-7267
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-0101
PANAMA
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
384
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
009-800-542-0001
PARAGUAY
PERU
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
0-800-777-08
www.samsung.com/
pe/support
PHILIPPINES
www.samsung.com/
ph/support
www.samsung.com/
pl/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 *[HHP] 0 801-672678* lub +48 22 607-93-33**
(koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/
pt/support
1-800-682-3180
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
PUERTO RICO
Customer Care Center
800-CALL (800-2255)
QATAR
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-10-7267864 [PLDT]1800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]02-4222111 [Other
landline]
PORTUGAL
Country/Region
RWANDA
ROMANIA
RUSSIA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
SERBIA
SINGAPORE
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
9999
www.samsung.com/
support
08008 726 78 64 (08008
SAMSUNG )Apel GRATUIT
www.samsung.com/
ro/support
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
ru/support
920021230
www.samsung.com/
sa/support
SAUDI ARABIA
SENEGAL
WebSite
www.samsung.com/
sa_en/support
(English)/
800-00-0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
011 321 6899
www.samsung.com/
rs/support
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
sg/support
Contact SAMSUNG worldwide
385
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
080 697 267090 726 786
www.samsung.com/
rs/si
TADJIKISTAN
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com/
sk/support
TAIWAN
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/
support
TANZANIA
SPAIN
0034902172678[HHP]
0034902167267
www.samsung.com/
es/support
THAILAND
SRI LANKA
009411754054000941159000
00
www.samsung.com/
support
1969
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SUDAN
SWEDEN
www.samsung.com/
se/support
0800 726 78 64 (0800SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch/support (German)
TURKEY
www.samsung.com/
ch_fr/support
(French)
TUNISIA
18252273
SYRIA
www.samsung.com/
levant/support
(English)
U.A.E
WebSite
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0800-329999
www.samsung.com/
tw/support
0800 755 755
www.samsung.com/
support
0-2689-3232,1800-29-3232
www.samsung.com/
th/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
TRINIDAD &
TOBAGO
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
444 77 11
www.samsung.com/
tr/support
80-1000-12
www.samsung.com/
n_africa/support
800-SAMSUNG (800 -726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
Contact SAMSUNG worldwide
386
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
UK
U.S.A
Customer Care Center
WebSite
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
uk/support
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us/support
VIETNAM
-Consummer
Electonics
U.S.A (Mobile
Phones)
UGANDA
ZAMBIA
1-800-SAMSUNG (72-6786)
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
www.samsung.com/
us/support
0800 300 300
www.samsung.com/
support
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua/support
(Ukrainian)
UKRAINE
Customer Care Center
WebSite
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ve/support
1800 588 889
www.samsung.com/
vn/support
0211 350370
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
ua_ru/support
(Russian)
000- 405-437-33
URUGUAY
UZBEKISTAN
Country/Region
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
387
Slovník pojmov
ADF
Nasledovný slovník pojmov vám pomôže oboznámiť sa s výrobkom
pochopením terminológie bežne používanej v tlači a tiež spomínanej
v tejto príručke.
802.11
802.11 je súbor pravidiel pre komunikáciu pre bezdrôtovú lokálnu sieť
(WLAN), ktoré vyvinul výbor pre predpisy IEEE LAN/MAN (IEEE 802).
Automatický podávač dokumentov (ADF) je mechanizmus, ktorý
automaticky podá pôvodný list papiera, aby zariadenie mohlo naskenovať
určité množstvo papiera naraz.
AppleTalk
AppleTalk je propietárny súbor protokolov vyvinutý spoločnosťou Apple,
Inc. pre počítačové siete. Bol súčasťou pôvodného počítača Macintosh
(1984) a teraz ho spoločnosť Apple odmieta v prospech sietí TCP/IP.
802.11b/g/n
Normy 802.11b/g/n môžu zdieľať ten istý hardvér a používať pásmo
2,4 GHz. Norma 802.11b podporuje šírku pásma až 11 Mbps; norma
802.11n podporuje šírku pásma až 150 Mbps. Zariadenia 802.11b/g/n
môžu občas trpieť rušením od mikrovlnných rúr, bezdrôtových telefónov
a zariadení Bluetooth.
Bitová hĺbka
Pojem z oblasti počítačovej grafiky popisujúci počet bitov použitých
na zobrazenie farby jedného pixla v bitovo mapovanom obrázku. Väčšia
hĺbka farby poskytuje širší rozsah odlišných farieb. So zvyšovaním počtu
bitov sa počet možných farieb stáva neprakticky veľkým pre farebnú mapu.
1-bitová farba sa bežne nazýva monochromatická alebo čiernobiela.
Prístupový bod
Prístupový bod (AP) alebo bezdrôtový prístupový bod (WAP) je zariadenie,
ktoré pripája bezdrôtové komunikačné zariadenia do bezdrôtových
lokálnych sietí (WLAN) a pôsobí ako centrálny vysielač a prijímač
rádiových signálov WLAN.
BMP
Bitovo mapovaný grafický formát interne používaný grafickým
podsystémom Microsoft Windows (GDI) a bežne používaný ako
jednoduchý formát grafického súboru na tejto platforme.
Slovník pojmov
388
Slovník pojmov
BOOTP
Pokrytie
Protokol Bootstrap. Sieťový protokol používaný sieťovým klientom
na automatické získanie jeho adresy IP. Zvyčajne sa to dosiahne
samozavádzacím procesom počítačov alebo na nich spustených
operačných systémov. Servery BOOTP priraďujú každému klientovi adresu
IP zo skupiny adries. BOOTP umožňuje počítačom „bez diskov“ získať
adresu IP pred načítaním akéhokoľvek pokročilého operačného systému.
Je to tlačiarenský pojem používaný na meranie spotreby tonera pri tlači.
Napríklad pokrytie 5 % znamená, že papier formátu A4 má na sebe
približne 5 % obrázkov alebo textu. Takže ak papier alebo originál obsahuje
komplikované obrázky alebo veľa textu, pokrytie bude vyššie a zároveň
spotreba tonera bude zodpovedať tomuto pokrytiu.
CSV
CCD
Obvod s väzbou nábojom (CCD) je hardvér, ktorý umožňuje skenovanie.
Zaisťovací mechanizmus CCD sa tiež používa na uchytenie modulu CCD,
aby pri pohybe zariadenia nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
Čiarkou oddelené hodnoty (CSV). Typ formátu súborov; CSV sa používa
na výmenu údajov medzi rôznorodými aplikáciami. Formát súborov, tak,
ako sa používa v aplikácii Microsoft Excel, sa stal pseudo štandardom
v celom odvetví, dokonca aj medzi platformami inými ako Microsoft.
Triedenie kópií
DSDF
Triedenie kópií je proces tlače úloh s mnohými výtlačkami v súpravách.
Keď je zvolené triedenie kópií, zariadenie vytlačí celú súpravu pred tlačou
dodatočných kópií.
Podávač dokumentov pre obojstranné skenovanie (DSDF) je
mechanizmus, ktorý automaticky podáva a preklápa predlohu dokumentu
tak, aby zariadenie mohlo naskenovať obe strany tejto predlohy.
Ovládací panel
Predvolené nastavenie
Ovládací panel je plochý, zvyčajne vertikálny priestor, kde sú zobrazené
ovládacie alebo monitorovacie nástroje. Zvyčajne sa nachádzajú
na prednej strane zariadenia.
Hodnota alebo nastavenie, ktoré je účinné, keď vyberiete tlačiareň
zo škatule, keď ju vynulujete alebo prvýkrát zapnete.
Slovník pojmov
389
Slovník pojmov
DHCP
Bodová maticová tlačiareň
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je sieťový protokol medzi
klientom a serverom. Server DHCP poskytuje konfiguračné parametre
podľa požiadaviek klienta DHCP, vo všeobecnosti, informácie potrebné
na to, aby klient mohol byť súčasťou siete IP. DHCP tiež poskytuje
mechanizmus pre alokáciu adries IP pre klientov.
Bodová maticová tlačiareň je počítačová tlačiareň s tlačovou hlavou, ktorá
sa pohybuje na stránke z jednej strany na druhú a tlačí nárazom, pritláčajúc
textilnú stuhu namočenú v atramente na papier, ako písací stroj.
DIMM
Body na palec (DPI) je meranie rozlíšenia, ktoré sa používa pri skenovaní
a tlači. Vo všeobecnosti, vyššie DPI zaručuje vyššie rozlíšenie, viditeľnejšie
detaily v obraze a väčšiu veľkosť súboru.
Duálny pamäťový modul „v rade“ (DIMM), malý integrovaný obvod, ktorý
obsahuje pamäť. DIMM uchováva všetky údaje v prístroji, napr. údaje
o tlači, prijaté faxové údaje.
DPI
DRPD
DLNA (Digital Living Network Alliance) je štandard, ktorý umožňuje
zariadeniam v domácej sieti zdieľať informácie s ostatnými po celej sieti.
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), alebo detekcia odlišného typu
zvonenia. Ide o službu telekomunikačnej spoločnosti, ktorá používateľovi
umožňuje používať jednu telefónnu linku pre komunikáciu na viacerých
telefónnych číslach.
DNS
Obojstranná tlač
Server doménových názvov (DNS) je systém, ktorý uchováva informácie
spojené s doménovými názvami v distribuovanej databáze na sieťach,
napr. na Internete.
Mechanizmus, ktorý automaticky prevráti list papiera, aby zariadenie mohlo
tlačiť (alebo skenovať) na oboch stranách papiera. Tlačiareň vybavená
duplexnou jednotkou vie tlačiť na obe strany papiera počas jedného
tlačového cyklu.
DLNA
Slovník pojmov
390
Slovník pojmov
Zaťaženie
Ethernet
Zaťaženie je počet stránok, ktoré za mesiac neovplyvní výkonnosť
tlačiarne. Zvyčajne majú tlačiarne obmedzenia týkajúce sa životnosti, napr.
počet stránok za rok. Životnosť znamená priemernú kapacitu výtlačkov,
zvyčajne v záručnej lehote. Napríklad, ak je zaťaženie 48 000 strán za
mesiac pri predpokladaných 20 pracovných dňoch, limit tlačiarne je 2
400 strán na deň.
Ethernet je počítačová sieťová technológia využívajúca rámce pre lokálne
siete (LAN). Definuje kabeláž a signály pre fyzickú vrstvu a formáty rámcov
a protokoly pre riadenie prístupu k médiám (MAC)/linkovú vrstvu modelu
OSI. Ethernet je väčšinou štandardizovaný ako norma IEEE 802.3. Stal sa
najrozšírenejšou technológiou LAN používanou od 90. rokov až
do súčasnosti.
ECM
EtherTalk
Režim opráv chýb (ECM) je voliteľný prenosový režim zabudovaný
do faxov alebo faxmodemov triedy 1. Automaticky deteguje a opravuje
chyby v procese faxového prenosu, ktoré sú niekedy spôsobené šumom
na telefónnej linke.
Súbor protokolov vyvinutých spoločnosťou Apple Computer pre počítačové
siete. Bol súčasťou pôvodného počítača Macintosh (1984) a teraz ho
spoločnosť Apple odmieta v prospech sietí TCP/IP.
FDI
Emulácia
Emulácia je technika, pri ktorej jedno zariadenie získava rovnaké výsledky
ako zariadenie iné.
Emulátor duplikuje funkcie jedného systému pomocou iného systému tak,
aby sa tento druhý systém správal rovnakým spôsobom ako systém prvý.
Emulácia sa sústreďuje na presnú reprodukciu externého správania, je
opakom simulácie, ktorá sa týka simulácie abstraktného modelu systému,
pričom sa často berie do úvahy jeho interný stav.
Rozhranie pre cudzie zariadenia (FDI) je karta nainštalovaná v prístroji,
ktorá umožňuje pripojenie zariadenia tretej strany, napr. zariadenia
na mince alebo čítačky kariet. Tieto zariadenia umožňujú službu platenia za
výtlačok na vašom zariadení.
FTP
Protokol na prenos súborov (FTP) je bežne používaný protokol na výmenu
súborov v akýchkoľvek sieťach, ktoré podporujú protokol TCP/IP (napríklad
Internet alebo intranet).
Slovník pojmov
391
Slovník pojmov
Fixačná jednotka
Veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD)
Časť laserovej tlačiarne, ktorá taví toner na tlačové médiá. Pozostáva z
ohrievacieho valca a prítlačného valca. Keď sa toner prenesie na papier,
fixačná jednotka aplikuje teplo a tlak, aby toner zostal na papieri nastálo.
Preto je papier teplý, keď vyjde z laserovej tlačiarne.
Veľkokapacitné pamäťové zariadenie (HDD), obvykle nazývané pevný
disk, je energeticky nezávislé úložné zariadenie, ktoré ukladá digitálne
kódované dáta na rýchle sa otáčajúce platne s magnetickým povrchom.
IEEE
Brána
Spojenie medzi počítačovými sieťami alebo medzi počítačovou sieťou
a telefónnou linkou. Je veľmi populárna, pretože je to počítač alebo sieť,
ktorá umožňuje prístup k inému počítaču alebo sieti.
Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (IEEE) je
medzinárodná nezisková profesionálna organizácia na rozvoj technológií
súvisiacich s elektrinou.
IEEE 1284
Stupnica sivej
Odtiene sivej farby, ktoré predstavujú svetlé a tmavé časti obrazu, keď sa
farebné obrazy skonvertujú na čiernobiele; farby sú reprezentované
rôznymi odtieňmi sivej.
Normu paralelného portu 1284 vyvinul Inštitút elektrotechnických
a elektronických inžinierov (IEEE). Pojem „1284-B“ označuje špecifický typ
konektora na konci paralelného kábla, ktorý sa pripája k periférnemu
zariadeniu (napríklad k tlačiarni).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, ktorý simuluje stupnicu sivej zmenou počtu bodov. Veľmi
zafarbené oblasti pozostávajú z veľkého počtu bodov a svetlejšie oblasti
obsahujú menší počet bodov.
Súkromná sieť, ktorá používa internetové protokoly, sieťové pripojenia,
prípadne verejný telekomunikačný systém na bezpečné zdieľanie časti
informácií alebo prevádzky organizácie so svojimi zamestnancami.
Niekedy tento pojem označuje iba najviditeľnejšiu službu, internú webovú
lokalitu.
Slovník pojmov
392
Slovník pojmov
Adresa IP
ISO
Adresa internetového protokolu (IP) je jedinečné číslo, ktoré zariadenia
používajú na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na sieti pomocou
normy Internet Protocol.
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) je medzinárodná
normatívna organizácia pozostávajúca zo zástupcov národných
normatívnych agentúr. Vydáva celosvetové priemyselné a obchodné
normy.
IPM
ITU-T
Obrázky za minútu (IPM) je spôsob merania rýchlosti tlačiarne. Rýchlosť
IPM označuje počet jednostranných listov, ktoré dokáže tlačiareň dokončiť
za jednu minútu.
IPP
Internetový tlačový protokol (IPP) definuje štandardný protokol pre tlač,
pričom tiež spravuje tlač, veľkosť médií, rozlíšenie atď. IPP sa dá používať
lokálne alebo prostredníctvom Internetu pre stovky tlačiarní a podporuje
tiež riadenie prístupu, autentifikáciu a kódovanie, vďaka čomu je oveľa
schopnejším a bezpečnejším riešením pre tlač ako staršie riešenia.
Medzinárodná telekomunikačná únia je medzinárodná organizácia slúžiaca
na štandardizáciu a reguláciu medzinárodného rádiového vysielania
a telekomunikácií. Medzi jej hlavné úlohy patrí štandardizácia, alokácia
rádiového spektra a organizácia medzispojení medzi rôznymi krajinami
umožňujúcimi medzinárodné telefonické hovory. Písmeno T v skratke ITUT potom znamená telekomunikácie.
Tabuľka ITU-T č. 1
Štandardizovaná skúšobná tabuľka vydaná ITU-T pre faxový prenos
dokumentov.
IPX/SPX
JBIG
IPX/SPX je skratkou pre internetovú výmenu paketov/usporiadanú výmenu
paketov. Je to sieťový protokol používaný operačnými systémami Novell
NetWare. IPX aj SPX poskytujú služby pripojenia podobne ako TCP/IP,
pričom protokol IPX je podobný IP a SPX je podobný TCP. IPX/SPX bol
pôvodne určený pre lokálne siete (LAN) a je to na tento účel veľmi účinný
protokol (zvyčajne jeho výkonnosť presahuje výkonnosť TCP/IP na LAN).
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) je norma na kompresiu obrazu
bez straty presnosti alebo kvality, ktorá bola vytvorená na kompresiu
binárnych obrazov, najmä pre faxy, ale dá sa tiež použiť na iných obrazoch.
Slovník pojmov
393
Slovník pojmov
JPEG
MFP
JPEG (Joint Photographic Experts Group) je najpoužívanejšia štandardná
metóda stratovej kompresie fotografických obrázkov. Je to formát
používaný na uchovávanie a prenos fotografií na Internete.
Multifunkčné periférne zariadenie (MFP) je kancelársky prístroj, ktorý
v sebe spája viacero prístrojov, napr. tlačiareň, kopírku, fax, skener atď.
MH
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je sieťový protokol
pre dotazovanie sa a modifikáciu služieb adresárov spustených na TCP/IP.
LED
Svetlo emitujúca dióda (LED) je polovodičové zariadenie, ktoré zobrazuje
stav stroja.
Adresa MAC
Adresa prenosového protokolu prístupu na médium je adresa s jedinečným
identifikátorom spojením so sieťovým adaptérom. Adresa MAC je jedinečný
48-bitový identifikátor, zvyčajne sa zapisuje ako 12 hexadecimálnych
znakov zoskupených v pároch (napr. 00-00-0c-34-11-4e). Táto adresa je
zvyčajne pevne zakódovaná v sieťovej karte (NIC) výrobcom a používa sa
ako pomôcka pre smerovače pokúšajúce sa lokalizovať zariadenia vo
veľkých sieťach.
Modifikovaná Huffmanova metóda (MH) je metóda kompresie na zníženie
množstva údajov, ktoré sa musia preniesť medzi dvomi faxovými prístrojmi,
aby sa preniesol obraz odporúčaný ITU-T T.4. MH je sekvenčná kódovacia
schéma používajúca zoznam kódov, ktorá je optimalizovaná, aby účinne
skomprimovala biele miesta. Keďže väčšina faxov pozostáva najmä z
bielych častí, skracuje sa tým čas prenosu pre väčšinu faxov.
MMR
MMR (Modified Modified READ) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T
T.6.
Modem
Zariadenie, ktoré moduluje nosný signál pre zakódovanie digitálnych
informácií a tiež demoduluje takýto nosný signál, aby sa prenesené
informácie odkódovali.
Slovník pojmov
394
Slovník pojmov
MR
OSI
MR (Modified Read) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T T.4. MR
kóduje prvý naskenovaný riadok pomocou MH. Druhý riadok sa porovná
s prvým, určia sa rozdiely a potom sa rozdiely zakódujú a odošlú.
Prepojenie otvorených systémov (OSI) je model vyvinutý Medzinárodnou
organizáciou pre štandardizáciu (ISO) pre účely komunikácie. OSI ponúka
štandardný, modulárny prístup k návrhu sietí, ktorý rozdeľuje požadovaný
súbor komplexných funkcií na ľahšie spracovateľné, samostatné funkčné
vrstvy. Týmito vrstvami sú (zhora dole): aplikačná, prezentačná, relačná,
transportná, sieťová, linková a fyzická.
NetWare
Sieťový operačný systém vyvinutý spoločnosťou Novell, Inc. Najskôr
využíval kooperatívny multitasking na spúšťanie rôznych služieb na PC
a sieťové protokoly boli založené na prototypovom zásobníku Xerox XNS.
Dnes NetWare podporuje TCP/IP, ako aj IPX/SPX.
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) je automatická telefónna
pobočková ústredňa v súkromnej firme.
OPC
PCL
Organický fotovodič (OPC) je mechanizmus, ktorý vytvára virtuálny obraz
pre tlač pomocou laserového lúča emitovaného z laserovej tlačiarne a má
zvyčajne zelenú alebo sivú farbu a valcovitý tvar.
Povrch valca v zobrazovacej jednotke sa používaním v tlačiarni (pri styku
s kefou kaziet, čistiacim mechanizmom a papierom) pomaly opotrebováva
– je potrebné ju riadne meniť.
Originály
Prvý príklad niečoho, napríklad dokumentu, fotografie alebo textu, atď.,
ktorý sa kopíruje, reprodukuje alebo prekladá, aby sa z neho vytvorili
ďalšie, ale ktorý nie je skopírovaný alebo odvodený od niečoho iného.
Jazyk riadenia tlačiarní (PCL) je jazyk popisu stránky (PDL) vyvinutý
spoločnosťou HP ako tlačový protokol a stal sa priemyselnou normou.
Pôvodne bol vyvinutý pre jedny z prvých atramentových tlačiarní, avšak
postupne bol vytvorený pre rôzne úrovne tepelných, bodových
a stránkových tlačiarní.
PDF
Formát prenosného dokumentu (PDF) je autorizovaný formát súboru
vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems na reprezentáciu dvojrozmerných
dokumentov vo formáte nezávislom od zariadenia a rozlíšenia.
Slovník pojmov
395
Slovník pojmov
PostScript
Protokol
PostScript (PS) je jazyk popisu stránky a programovací jazyk používaný
najmä v oblasti elektroniky a stolových typografických systémov. Ten je
spustený v interpretačnom programe na vytvorenie obrazu.
Dohoda alebo norma, ktorá riadi alebo umožňuje spojenie, komunikáciu
a prenos údajov medzi dvomi počítačovými zariadeniami.
PS
Ovládač tlačiarne
Pozri PostScript.
Program používaný na vysielanie príkazov a prenos údajov z počítača
do tlačiarne.
Tlačové médiá
Médiá ako papier, obálky, štítky a transparentné fólie, ktoré sa dajú použiť
s tlačiarňou, skenerom, faxom alebo kopírkou.
PSTN
Verejná telefónna sieť (PSTN) je sieť verejných svetových spínacích
telefónnych sietí ktorá, v priemyselných prevádzkach, je zvyčajne
smerovaná cez telefónnu ústredňu.
RADIUS
PPM
Stránky za minútu (PPM) je spôsob merania na určenie rýchlosti práce
tlačiarne, označuje počet strán, ktoré tlačiareň dokáže vytlačiť za jednu
minútu.
Vzdialené overenie volajúceho používateľa (RADIUS) je protokol
pre overenie a účtovanie vzdialeného používateľa. RADIUS umožňuje
centralizovanej správe autentifikačných dát (ako sú používateľské mená
a heslá) používať koncept AAA (overenie, autorizovanie a záznam)
na správu prístupu na sieť.
Súbor PRN
Rozlíšenie
Rozhranie pre ovládač zariadenia, umožňuje softvéru komunikovať
s ovládačom zariadenia pomocou štandardných vstupno-výstupných
systémových volaní, čo zjednodušuje veľa úloh.
Ostrosť obrazu meraná v bodoch na palec (DPI). Čím vyššie je dpi, tým
lepšie je rozlíšenie.
Slovník pojmov
396
Slovník pojmov
SMB
TCP/IP
Blok správ servera (SMB) je sieťový protokol používaný najmä na zdieľanie
súborov, tlačiarní, sériových portov a na rôznu komunikáciu medzi uzlami
v sieti. Poskytuje tiež autorizovaný medziprocesný komunikačný
mechanizmus.
Protokol riadenia prenosu (TCP) a internetový protokol (IP); súbor
komunikačných protokolov, ktoré implementujú protokolový zásobník,
na ktorom je spustený Internet a väčšina komerčných sietí.
TCR
SMTP
Prenosový protokol jednoduchej pošty (SMTP) je norma pre e-mailovú
komunikáciu v sieti Internet. SMTP je pomerne jednoduchý textový
protokol, pri ktorom sa určí jeden alebo viacero príjemcov správy a potom
sa odošle text správy. Je to protokol typu klient-server, kde klient odosiela
e-mailovú správu na server.
SSID
Identifikátor balíka služieb (SSID) je názov bezdrôtovej lokálnej siete
(WLAN). Všetky bezdrôtové zariadenia vo WLAN používajú rovnaké SSID
za účelom vzájomnej komunikácie. SSID rozlišujú veľké a malé písmená
a majú maximálnu dĺžku 32 znakov.
Správa o potvrdení prenosu (TCR) uvádza podrobnosti o každom prenose,
napríklad stav prenosu, výsledok prenosu a počet odoslaných správ. Dá sa
nastaviť, aby sa táto správa tlačila po každom prenose alebo iba
po neúspešných prenosoch.
TIFF
Formát súboru označenej snímky (TIFF) je bitmapový obrazový formát
s premenlivým rozlíšením. TIFF popisuje obrazové údaje, ktoré zvyčajne
pochádzajú zo skenerov. Obrázky TIFF využívajú tzv. tagy, čo sú kľúčové
slová, ktoré definujú charakteristiky obrázka obsiahnuté v súbore. Tento
pružný a od platformy nezávislý formát sa dá používať pre obrázky, ktoré
boli vytvorené rôznymi aplikáciami na spracovanie obrazu.
Maska podsiete
Maska podsiete sa používa v spojení so sieťovou adresou na rozlíšenie,
ktorá časť adresy je sieťová adresa a ktorá časť je hostiteľská adresa.
Slovník pojmov
397
Slovník pojmov
Kazeta s tonerom
USB
Druh nádobky používaný v zariadení (napríklad tlačiarni) obsahujúca toner.
Toner je prášok používaný v laserových tlačiarňach a kopírkach, ktorý
vytvára text a obrázky na tlačenom papieri. Toner je možné taviť
kombináciou tepla a tlaku fixačnej jednotky, čím sa prichytí k vláknam
v papieri.
Univerzálna sériová zbernica (USB) je norma, ktorú vyvinula spoločnosť
USB Implementers Forum, Inc., na spájanie počítačov a periférnych
zariadení. Na rozdiel od paralelného portu je USB určené na súčasné
pripojenie jedného portu USB počítača k viacerým periférnym zariadeniam.
Vodoznak
TWAIN
Priemyselná norma pre skenery a softvér. Pri používaní skenera
s podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN je možné spustiť
skenovanie z tohto programu. Je to rozhranie API pre zachytenie obrázka
pre operačné systémy Microsoft Windows a Apple Macintosh.
Vodoznak je viditeľný obrázok alebo vzor v papieri, ktorý sa zdá byť
svetlejší pri pohľade proti svetlu. Vodoznaky sa po prvýkrát objavili v meste
Bologna v Taliansku v r. 1282; používali ich výrobcovia papiera
na označenie svojich výrobkov a používali sa tiež na poštových známkach,
bankovkách a iných vládnych dokumentoch na zabránenie falšovania.
Cesta UNC
WEP
Jednotná dohoda pre pomenovávanie (UNC) je štandardný spôsob
pre prístup k častiam siete vo Window NT a iných produktoch spoločnosti
Microsoft. Formát cesty UNC je nasledovný: \\<názov servera>\<názov
zdieľanej položky>\<názov adresára>
Wired Equivalent Privacy (WEP) (ochrana osobných údajov ekvivalentná
drôtovej) je bezpečnostný protokol, špecifikovaný v IEEE 802.11
na poskytnutie rovnakej úrovne zabezpečenia ako v drôtovej LAN. WEP
poskytuje zabezpečenie kódovaním údajov cez rádiový prenos, takže údaje
sú chránené pri prenose z jedného koncového bodu k ďalšiemu.
URL
Jednotný lokalizátor zdrojov (URL) je globálna adresa dokumentov
a zdrojov na Internete. Prvá časť adresy znamená, aký protokol sa
používa, druhá časť špecifikuje adresu IP alebo doménu, kde sa zdroj
nachádza.
Slovník pojmov
398
Slovník pojmov
WIA
XPS
Obrazová architektúra Windows (WIA) je obrazová architektúra, ktorá bola
pôvodne predstavená v systémoch Windows Me a Windows XP. Z týchto
operačných systémov sa dá spustiť skenovanie pomocou skenera
spolupracujúceho s WIA.
XPS (XML Paper Specification) je špecifikácia jazyka PDL (Page
Description Language) a nový formát dokumentov, ktoré boli vyvinuté
spoločnosťou Microsoft s cieľom priniesť výhody v oblasti prenosných
a elektronických dokumentov. Táto špecifikácia je založená na formáte
XML a využíva nové tlačové postupy a formát vektorových dokumentov
nezávislý od zariadení.
WPA
Chránený prístup k Wi-Fi (WPA) je trieda systémov na zabezpečenie
bezdrôtových (Wi-Fi) počítačových sietí, ktoré boli vytvorené za účelom
zlepšenia vlastností zabezpečenia WEP.
WPA-PSK
WPA predbežne zdieľaný kľúč (WPA Pre-Shared Key) je špeciálny režim
WPA pre malé firmy a domácich používateľov. Zdieľaný kľúč alebo heslo je
konfigurované v bezdrôtovom prístupovom bode (WAP) a všetkých
bezdrôtových laptopoch a stolových zariadeniach. WPA-PSK vygeneruje
jedinečný kľúč pre každú reláciu medzi bezdrôtovým klientom
a asociovaným WAP pre lepšie zabezpečenie.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) je štandard pre zriadenie bezdrôtovej
domácej siete. Ak váš bezdrôtový prístupový bod podporuje WPS, môžete
jednoducho nakonfigurovať bezdrôtové sieťové pripojenie bez použitia
počítača.
Slovník pojmov
399
A
symboly
AirPrint
360
AnyWeb Print
178
adresár
172
brožúry
15
79
E
easy document creator
125, 180
eknihy skonvertovanie
180
C
certifikát
174
ethernet
323
evidencia
174
174
jednotlivé
172
skupina
172
Č
externý overovací server
310
čistenie
F
aplikácia
intalácia
310
odintalovanie
311
povoliťzakázať
311
správa
310
zobrazenie
311
autorita
174
skenovacia jednotka
375
snímací valec
374
vnútorný priestor
372
vonkají povrch
371
čistenie zariadenia
371
bezdrôtová sieť
sieťový kábel
342
bezdrôtové pripojenie
WPS
odpája sa
bezpečnostné nastavenia
overenie používateľa
305
bezpečnosť
informácie
15
155
fax sending
resending automatically
145
adresár
denník
175
displej
24
doplnkový zásobník
objednávanie
341
individuálna adresa
faxovanie
D
B
fax email
250
250
dotyková obrazovka
rieenie problémov
druh papiera
226
64
172
nastavenie hlavičky faxovej správy 144
odloženie faxového prenosu
145
odosielanie
144
presmerovanie
148, 151
príjem
146
príjem faxovej správy do pamäte
148
príjem v režime Telefón
146
príjem v režime ZáznFax
146
príprava na faxovanie
131
tlač
151
400
úspora poplatkov
USB scanning memory device 155, 161
150
vymazanie uložených dokumentov 370
K
vytočenie predvoľby
149
zabezpečený príjem
151
zmena režimu príjmu
146
inštalácia ovládača
40
filtrovanie
174
opätovná inštalácia ovládača
46
IPv6
174
MAC
174
sieť
328
kontrola uloženého dokumentu
175
kopírovanie
firmvér
formát papiera
funkcie
funkcia tlačového média
ovládač tlačiarne
kábel USB
informácie o klávesnici
základné kopírovanie
chybová správa
219
Unix
J
JPEG
329
336
95
intalácia ovládača pre pripojenie
opätovná inštalácia ovládača pre
pripojený kábel USB
109, 123
111
L
243
334
46
požiadavky na systém
269
skenovanie
127
tlač
možnosti zariadenia
92
252
N
stav zariadenia
intalácia ovládača
vlastnosti tlačiarne
370
LED
I
94
bežné problémy v systéme Mac
172
kópia preukazu
H
tlač
39
zobrazením kopírovania 99, 114, 134, 153
67
129
M
oboznámenie sa so
264
skenovanie
nasieť
nastavenie
6
270
Mac
klávesnica
63
požiadavky na systém
význam LED indikátora stavu
27, 29
27
Linux
bežné problémy v systéme Linux
244
intalácia ovládača pre pripojenie
nasieť
335
Nastavenia HTTP
173
Nastavenia IPP
173
Nastavenia LPRLPD
173
Nastavenia Raw TCPIP
173
Nastavenia WSD
173
Npočet výtlačkov
401
Windows
78
nastavenia tlačiarne
nastavenia
Linux
95
overenie
nastavenie
aktuálne
171
DNS
324
ethernet
323
nastavenie nadmorskej výky
faxovanie
172
nastavenie zásobníka
299
HTTP
173
náhradné diely
251
kopírovanie
172
nup tlač
172, 309
okraj
nadmorská výka
Mac
SyncThruTM Web Service
173
server
320
O
server pre tlač
326
Ovládač PostScript
172, 320, 323
sieť
skenovať
172
TCPIPv4
323
tlačiareň
172
veobecné
297, 298, 303, 312, 314
WINS
324
zabezpečenie
sieť
173
173
zariadenie
172
zásobník
299
zvuk
nastavenia servera
299, 300
320
297, 302
prihlásenie
297, 302
ovládací panel
92
246
obľúbené nastavenia tlače
76
P
aktualizácia upgrade pamäte
254
vymazanie pamäte
370
plagát tlač
79
podávač dokumentov
50
podrobnosti o zariadení
318
80
pohľad zozadu
23
176
pohľad zvnútra
23
použitie
145
počítadlo
odoslanie faxovej správy
144
spotrebný materiál
okraj
vkladanie
87
pamäť
odloženie odoslania
originálny dokument
24
22
odosielanie faxovej správy
tlač
170, 296
pohľad spredu1
obojstranná tlač
odkaz
305
Používanie Funkcie priamej tlače
odstraňovanie ťažkostí
tlačiť
48
50
na sklenenú dosku skenera
v podávači dokumentov
používanie pomocníka
309
36, 171
171
77, 93
používateľ
profil
175
správa
174
402
požiadavky
SyncThruTM Web Service
pravidlo
dotyková obrazovka
226
faxovanie
172
169
problémy pri skenovaní
238
karta adresára
172
14
problémy prikopírovaní
237
karta nastavení
172
problémy s faxovaním
239
karta s informáciami
171
problémy s napájaním
225
karta údržby
175
problémy skvalitou tlače
231
karta zabezpečenia
173
problémy spodávaním papiera
226
konfigurácia
173
program SetIP
342
kopírovanie
172
protokoly zariadenia
327
nastavenia
171
požiadavky
169
pripojenie do
169
predvolené nastavenia
nastavenie hlavičky faxovej správy 144
63
nastavenie zásobníka
premiestňovanie
378
priečinok dokumentov
oboznámenie sa so zobrazením
priečinka dokumentov
prihlásenie
192
170, 296
pripojenie
kábel tlačiarne
25
príjem faxových správ
príjem v zabezpečenom režime 147, 148
v režime záznamníkfax
zmena režimu príjmu
146, 148
146
prísluenstvo
intalácia
252
objednávanie
250
problémy týkajúce sa
problémy
režim korekcie chýb
150
profil používateľa
175
riadenie prístupu používateľov
174
riadenie prístupu používateľov
174
rýchle kopírovanie
110
sieť
172
skenovať
172
správa aplikácií
175
tlačiareň
172
S
Samsung Printer Status
184
Skenovanie v systéme Linux
129
242
samsung printer experience
186
service contact numbers
380
184
sériové číslo
369
169
sieť
Stav tlačiarne
veobecné informácie
SyncThruTM Web Service
problém
operačného systému
R
denník
175
intalačné prostredie
evidencia
174
externý overovací server
174
intalácia ovládača
Linux
271, 321
335
403
334
336
330
skupina
skúobná stránka
379
Linux
94
nastavenie
321
slovník pojmov
388
Mac
92
nastavenie bezdrôtovej siete
339
spotrebný materiál
overenie
305
dostupné doplnky
program SetIP
342
Mac
UNIX
Windows
sieťové filtrovanie
skupinová adresa
terminológia
156
skener
tlač
nastavenie predvoleného zariadenia 90
249
kontrola životnosti spotrebného
328
293
obojstranne
172, 309
okraj
172, 309
172, 309
materiálu
366
orientácia papiera
objednávanie
249
plagát
79
sklenená doska
48
skladovanie
377
použitie nástroja direct printing utility 87
vkladanie dokumentov
48
výmena tonerovej kazety
198
používanie prekrytia
84
312
používanie vodotlače
82
172
prispôsobenie váho dokumentu k
vybranému formátu papiera
81
skenovanie
správa
Mac
127
adresár
Skenovanie v systéme Linux
129
aplikácia
TWAIN
124
používateľ
174
127
skúobná stránka
312
skenovanie mac
skenovať
emailový server
175, 310
správa pamäťového zariadenia USB 259
173
T
skladovanie
papiera
377
TCPIPv4
323
spotrebný materiál
377
TCPIPv6
324, 325
zariadenie
377
TWAIN skenovať
124
technické pecifikácie
262
sklenená doska skenera
vkladanie dokumentov
48
tlačové médiá
264
sieťová tlač
326
tlač do súboru
91
tlač dokumentu
Windows
68
tlač na obe strany papiera
Mac
Windows
93
80
UNIX
96
viacero strán na jeden hárok papiera
92
Mac
78
Windows
404
zmena percenta tlače
81
zmena východiskových nastavení
predtlačený papier
62
usmerňujúce informácie
títkový papier
61
uviaznutie papiera
60
tlače
89
títky
tlač brožúr
79
výstupná podpora
264
Linux
94
Mac
92
UNIX
96
papiera
sending the toner reorder notification 367
tonerová kazeta
tonera
tlač prekrytia
rozprestretie tonera
196, 368
85
výmena tonera
368
vymazať
86
výmena tonerovej kazety
198
vytvoriť
84
358
zariadenia
U
359
UNIX
nasieť
tlač
tlačové médiá
karta Papier v nastaveniach tlačiarne 72
individuálna adresa
156
skupinová adresa
157
úspora energie
požiadavky na systém
63
nastavenie typu papiera
63
uložené dokumenty
obálka
59
usb
peciálne médiá
58
oboznámenie sa so
pokyny
52
zobrazením USB
14
veobecné nastavenia 297, 298, 303, 312,
314
336
96
Unix
nastavenie formátu papiera
300, 301
V
Všeobecné ikony
intalácia ovládača pre pripojenie
operačný systém pre mobilné
Ú
367
tlačiť
tlačiť
202
úprava
odoslanie oznámenia o potrebe
tlač pomocou funkcie google cloud 362
203
rady pre zabránenie uviaznutiu
toner unit
tlač dokumentu
mobileprint
odstránenie uviaznutia
272
270
370
viacúčelový zásobník
používanie peciálnych médií
58
rady pre používanie
56
vkladanie
56
vkladanie
originály na sklenenej doske skenera 48
papier v zásobníku 1
257
53
papiera do viacúčelového zásobníka 56
405
peciálne médiá
58
intalácia ovládača pre pripojenie
v podávači dokumentov
50
nasieť
70
opätovná inštalácia ovládača pre
pripojený kábel USB
vlastnosti tlačiarne
otvorenie tlačových predvolieb
vodoznak
záznamníkfax
330
použitie programu SetIP
342
tlačiť
82
požiadavky na systém
268
upraviť
83
skenovanie
113
vymazať
83
tlač
vytvoriť
83
vyhľadávanie
adresár
157
vymazanie
adresár
158
výber predvoleného papiera
tlač
309
výstrahy
171
W
čo je
169
Windows
bežné problémy v systéme Windows 242
inštalácia ovládača pre pripojený
kábel USB
40
zvuk
324
299, 300
66
Z
Zariadenie USB
správa
259
tlač
258
Zásobník
nastavenie formátu atypu papiera
63
objednanie doplnkového zásobníka 250
vkladanie papiera do viacúčelového
56
zásobníka
Zásobník 1
Webová služba SyncThruTM
zobrazenie
Adresa IP
45
146
63
zabezpečenie
systém
zákaznícka podpora
173
319
zásobník
automatické pokračovanie
64
nahradenie papiera
64
406
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement