Samsung Xpress C410W Farebná laserová tlačiareň (18 / 4 ppm) Užívateľská príručka

Samsung Xpress C410W  Farebná laserová tlačiareň (18 / 4 ppm) Užívateľská príručka
Používateľská príručka
ZÁKLADNÝ
ZÁKLADNÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, základnom ovládaní a
riešení problémov v operačnom systéme Windows.
POKROČILÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, pokročilom nastavení, používaní a riešení
problémov v prostredí viacerých operačných systémov.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.
ZÁKLADNÝ
1. Úvod
3. Údržba
Kľúčové výhody
5
8
Objednanie spotrebného materiálu a
príslušenstva
Funkcie jednotlivých modelov
42
Užitočné vedieť
11
Dostupné doplnky
43
O tejto používateľskej príručke
12
Informácie o bezpečnosti
13
Dostupné náhradné diely na údržbu
zariadenia
45
Prehľad zariadenia
19
Skladovanie kazety s tonerom
46
Ovládací panel – prehľad
22
Rozprestretie tonera
48
Zapnutie zariadenia
24
Výmena tonerovej kazety
50
Lokálna inštalácia ovládača
25
Výmena zásobníka použitého tonera
52
Preinštalujte ovládač tlačiarne
26
Výmena zobrazovacej jednotky
54
Čistenie zariadenia
56
Rady na premiestňovanie a skladovanie
zariadenia
59
2. Základy používania
Tlač skúšobnej strany
28
Médiá a podávač
29
Základné funkcie tlače
36
4. Odstraňovanie ťažkostí
Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
61
Odstránenie uviaznutého papiera
62
Význam LED kontrolky stavu
65
2
ZÁKLADNÝ
5. Príloha
Špecifikácie
69
Usmerňujúce informácie
79
Autorske pravo
90
3
1. Úvod
Táto kapitola obsahuje informácie, ktoré sú dôležité pred prvým použitím zariadenia.
• Kľúčové výhody
5
• Funkcie jednotlivých modelov
8
• Užitočné vedieť
11
• O tejto používateľskej príručke
12
• Informácie o bezpečnosti
13
• Prehľad zariadenia
19
• Ovládací panel – prehľad
22
• Zapnutie zariadenia
24
• Lokálna inštalácia ovládača
25
• Preinštalujte ovládač tlačiarne
26
Kľúčové výhody
Šetrná k životnému prostrediu
• Toto zariadenie podporuje funkciu Eco, ktorá vám pomôže ušetriť toner
a papier (pozrite „Easy Eco Driver“ na strane 175).
• Tlačou viacerých stránok dokumentu na jeden list papiera môžete
ušetriť papier (pozrite „Používanie pokročilých funkcií tlače“ na strane
160).
• Tlačou na obe strany papiera je možné dosiahnuť jeho úspory
(manuálna obojstranná tlač) (pozrite „Používanie pokročilých funkcií
tlače“ na strane 160).
• Toto zariadenie automaticky šetrí elektrickú energiu tým, že podstatne
znižuje jej spotrebu v čase, keď sa nepoužíva.
• Kvôli úspore energie vám odporúčame používať recyklovaný papier.
Rýchla a vysoko kvalitná tlač
• Môžete tlačiť v celom spektre farieb pomocou systému modrá,
červená, žltá a čierna.
• Môžete tlačiť s rozlíšením až 2 400 x 600 dpi efektívneho výstupu (600
x 600 x 2 bity).
• Rýchla tlač na požiadanie
- Jednostranná čierno-biela tlač: 18 str./min. (A4) alebo 19 str./min.
(Letter).
- Jednostranná farebná tlač: 4 str./min. (A4 alebo Letter).
Kľúčové výhody
Pohodlie
• Ak máte prístup na internet, na stránke spoločnosti Samsung môžete
získať pomoc, podporné aplikácie, ovládače zariadení, príručky a
informácie o objednávaní: www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie.
Široký rozsah funkcií a podpora aplikácií
• Jednoducho sa dotknite mobilným telefónom NFC štítku na tlačiarni
a vykonajte tlačovú úlohu (pozrite „Používanie funkcie NFC“ na strane
151).
• Môžete tlačiť v pohybe zo smartfónu alebo počítača pomocou aplikácií
využívajúcich Google Cloud Print (pozri „Služba Google Cloud Print“ na
strane 153).
• Aplikácia Easy Capture Manager umožňuje jednoduché úpravy a tlač
obrázkov zachytených stlačením klávesu Print Screen na klávesnici
(pozrite „Easy Capture Manager“ na strane 172).
• Aplikácie Samsung Easy Printer Manager a Samsung Printer Status sú
programy, ktoré monitorujú a informujú o stave tlačiarne a umožnia
vám prispôsobiť nastavenia tlačiarne podľa vašich požiadaviek (pozrite
„Používanie funkcie Samsung Easy Printer Manager“ na strane 179
alebo „Používanie aplikácie Samsung Printer Status“ na strane 182).
• Nástroj AnyWeb Print umožňuje zachytiť aktuálnu obrazovku, zobraziť
a vytlačiť obrazovku jednoduchším spôsobom ako v prípade bežných
programov (pozrite „Samsung AnyWeb Print“ na strane 174).
• Nástroj Smart Update vám umožňuje zistiť dostupnosť najnovšieho
softvéru a nainštalovať najnovšiu verziu počas inštalácie ovládača
tlačiarne. K dispozícii len pre používateľov systémov Windows.
• Podporuje rozličné veľkosti papiera (pozrite „Technické špecifikácie
tlačových médií“ na strane 71).
• Tlač vodoznakov: Dokumenty je možné označiť zadanými slovami,
napríklad „CONFIDENTIAL“ (pozrite „Používanie pokročilých funkcií
tlače“ na strane 160).
• Tlač plagátov: Text a obrázky na každej strane dokumentu je možné
zväčšiť a vytlačiť na viac listov papiera, ktoré po zlepení vytvoria plagát
(pozrite „Používanie pokročilých funkcií tlače“ na strane 160).
• Tlačiť môžete v rozličných operačných systémoch (pozrite „Požiadavky
na systém“ na strane 74).
• Zariadenie je vybavené rozhraním USB a/alebo sieťovým rozhraním.
Kľúčové výhody
Podpora rozličných metód nastavení
bezdrôtových sietí
• Používanie tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Pomocou tlačidla WPS na zariadení a prístupového bodu
(bezdrôtového routera) sa môžete jednoducho pripojiť k bezdrôtovej
sieti.
• Používanie USB kábla alebo sieťového kábla
- Pomocou USB kábla alebo sieťového kábla sa môžete pripojiť a
nastaviť rôzne parametre bezdrôtovej siete.
• Používanie funkcie Wi-Fi Direct
- Pomocou funkcie Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct môžete tlačiť pohodlne z
vášho mobilného zariadenia.
Pozrite si časť „Predstavenie spôsobov nastavenia bezdrôtového
pripojenia“ na strane 115.
Funkcie jednotlivých modelov
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť niektoré funkcie a doplnkový tovar k dispozícii.
Operačný systém
Operačný systém
C41xW
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Funkcie jednotlivých modelov
Softvér
Keď vložíte disk CD so softvérom do jednotky CD-ROM, môžete nainštalovať ovládač tlačiarne a softvér. V systéme Windows vyberte v okne
Select Software to Install ovládač tlačiarne a softvér.
Softvér
C41xW
Ovládač tlačiarne SPL
●
Ovládač tlačiarne XPSa
●
Samsung Easy Printer Managera
●
Samsung Easy Color Managera
●
Samsung Anyweb Printa
●
Samsung Printer Status
●
SyncThru™ Web Service
●
a. Prevezmite softvér z webovej stránky Samsung, rozbaľte ho a nainštalujte: (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na stiahnutie). Pred
inštaláciou skontrolujte, či operačný systém vášho počítača podporuje softvér.
Funkcie jednotlivých modelov
Rôzne funkcie
Funkcie
C41xW
Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
●
Rozhranie káblovej lokálnej siete Ethernet 10/100 Base TX
●
Sieťové rozhranie 802.11 b/g/n – bezdrôtová sieť LANa
●
IPv6
●
NFC tlač
●
Služba Google Cloud Print
●
Eco printing(Easy Eco Driver)b
●
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
●
Manuálna duplexná (obojstranná) tlačc
●
a. V niektorých krajinách nemusí byť karta s rozhraním bezdrôtovej siete LAN k dispozícii. V niektorých krajinách je možné používať iba protokol 802.11 b/g. Obráťte sa na
lokálneho distribútora spoločnosti Samsung alebo predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
b. Úprava nastavení funkcie ECO je dostupná z ovládačov windows.
c. Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows.
(●: dostupná funkcia, prázdne: funkcia nie je k dispozícii)
Užitočné vedieť
Môžete si môžem prevziať ovládač k
zariadeniu?
• Ak chcete prevziať najnovší ovládač k zariadeniu, navštívte
stránku www.samsung.com/printer a nainštalujte ho do
systému.
Kde môžem kúpiť príslušenstvo alebo
spotrebný materiál?
• Informujte sa u distribútora spoločnosti Samsung alebo u
predajcu.
• Navštívte stránku www.samsung.com/supplies. Zvoľte si
krajinu/región a pozrite si informácie o službách
dostupných pre výrobok.
Stavová LED kontrolka bliká alebo je stále
rozsvietená.
Zasekol sa papier.
• Otvorte a zatvorte horný kryt (pozrite „Pohľad spredu“ na
strane 20).
• Podľa tejto príručky skontrolujte postup pri odstraňovaní
zaseknutého papiera a postupujte podľa neho (pozrite
„Odstránenie uviaznutého papiera“ na strane 62).
Výtlačky sú rozmazané.
• Hladina tonera môže byť nízka alebo nerovnomerná.
Potraste kazetou s tonerom.
• Vyskúšajte iné nastavenie kvality tlače.
• Vymeňte kazetu s tonerom.
Zariadenie netlačí.
• Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.
• Otvorte zoznam tlačového radu a odstráňte dokument zo
zoznamu (pozrite „Zrušenie tlačovej úlohy“ na strane 37).
• Podľa tejto príručky skontrolujte význam LED kontroliek a
postupujte podľa nich (pozrite „Význam LED kontrolky
stavu“ na strane 65).
• Odstráňte ovládač a znovu ho nainštalujte (pozrite „Lokálna
inštalácia ovládača“ na strane 25).
• Vyberte zariadenie ako predvolené v nastaveniach
Windows.
O tejto používateľskej príručke
Táto používateľská príručka obsahuje informácie pre základné
oboznámenie sa so zariadením, ako aj podrobný popis každého kroku pri
používaní zariadenia.
•
Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny.
•
V prípade problémov pri používaní zariadenia si prečítajte kapitolu o
odstraňovaní problémov.
•
•
•
•
Základné termíny používané v tejto príručke sú vysvetlené v kapitole
„Slovník“.
V závislosti od možností a modelu zariadenia, ktoré ste si zakúpili, sa
môžu všetky obrázky zobrazené v tejto používateľskej príručke
odlišovať od vášho zariadenia.
Snímky obrazoviek v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od
skutočnosti v závislosti od verzie firmvéru/ovládača konkrétneho
zariadenia.
Postupy v tejto používateľskej príručke sú založené hlavne na prostredí
systému Windows 7.
1
Pravidlá
Niektoré termíny v tejto príručke sú vzájomne zameniteľné, ako je uvedené
nižšie:
•
Dokument znamená to isté čo originál či predloha.
•
Papier znamená to isté čo médium alebo tlačové médium.
•
Zariadenie znamená tlačiareň alebo MFP.
2
Všeobecné ikony
Ikona
Text
Opis
Pozor
Poskytuje používateľom informácie za účelom
ochrany zariadenia pred možným mechanickým
poškodením alebo nefunkčnosťou.
Poznámka
Poskytuje ďalšie informácie alebo podrobné
špecifikácie funkcií a vlastností zariadenia.
1. Úvod
12
Informácie o bezpečnosti
Tieto varovania a upozornenia môžu vás alebo vaše okolie ochrániť pred
poranením a môžu taktiež zabrániť poškodeniu zariadenia. Pred použitím
zariadenia sa uistite, že ste si pozorne prečítali všetky inštrukciám
a rozumiete im. Po prečítaní tejto časti odložte pokyny na bezpečnom
mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.
4
Prevádzkové prostredie
Varovanie
3
Dôležité bezpečnostné symboly
Vysvetlenie všetkých ikon a značiek, ktoré sú
použité v tejto kapitole
Varovanie
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť zranenie alebo smrť.
Pozor
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť menej závažné zranenie alebo
poškodenie majetku.
Neskúšajte.
Nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený alebo ak
elektrická zásuvka nie je uzemnená.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Na hornú časť zariadenia neklaďte žiadne predmety (vodu,
menšie kovové alebo ťažké predmety, sviečky, zapálené
cigarety atď.).
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
• Ak sa zariadenie prehreje, začne dymiť, vydávať zvláštne
zvuky alebo čudný zápach, okamžite vypnite hlavný vypínač
a zariadenie odpojte zo siete.
• Používateľ by mal mať v prípade mimoriadnej udalosti, pri
ktorej je nutné vytiahnuť zástrčku, prístup k elektrickej
zásuvke.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Prívodný kábel neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
Stúpanie po napájacom kábli alebo jeho narušenie ťažkým
predmetom by mohlo mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
1. Úvod
13
Informácie o bezpečnosti
Nevyťahujte zástrčku ťahom za kábel. Zástrčkou nemanipulujte
mokrými rukami.
Ak sa zástrčka nedá zasunúť do elektrickej zásuvky, násilne
sa o to nepokúšajte.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Privolajte elektrikára, aby vymenil zástrčku, inak by mohlo
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Nedovoľte domácim zvieratám obhrýzať napájací kábel,
telefónny kábel alebo káble na pripojenie k počítaču.
Pozor
Vášmu domácemu zvieratku to môže spôsobiť poranenie
elektrickým prúdom, ohňom a/alebo úraz.
Počas búrok alebo ak zariadenie dlhšie nepoužívate;
vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
5
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Buďte opatrní, oblasť výstupu papiera je horúca.
Spôsob prevádzkovania
Môže dôjsť k popáleniu.
Ak zariadenie spadlo, alebo sa jeho schránka zdá poškodená,
odpojte ho od všetkých rozhraní a privolajte kvalifikovaného
opravára.
Pozor
Nevyberajte zo zariadenia papier nasilu počas tlače.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Ak stroj nepracuje správne po aplikácii týchto pokynov,
odpojte stroj zo všetkých spojovacích rozhraní a požiadajte
kvalifikovaný servisný personál o pomoc.
Dbajte s opatrnosťou na to, aby ste nevložili ruku do škáry
medzi stroj a priehradku s papierom.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Inak by ste sa mohli zraniť.
Prúdovým vypínacím zariadením stroja je prívodný kábel.
Ak chcete vypnúť prívod energie, vytiahnite kábel zo zásuvky.
1. Úvod
14
Informácie o bezpečnosti
6
Pri výmene papiera alebo odstraňovaní zaseknutého papiera
postupujte opatrne.
Inštalácia/Presun
Nový papier má ostré hrany, mohli by ste sa bolestivo porezať.
Keď tlačíte veľké množstvá, spodná časť oblasti výstupu
papiera sa môže veľmi zohriať. Nedovoľte deťom dotýkať sa
zariadenia.
Môže dôjsť k popáleniu.
Pri vyberaní zakliesneného papiera nepoužívajte pinzety ani
iné ostré kovové predmety.
Varovanie
Neumiestňujte stroj do oblasti, kde je prach, vlhkosť a úniky
vody.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Nedovoľte, aby sa nahromadilo veľa papiera vo výstupnej
priehradke.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Nablokujte ani nestrkajte predmety do ventilačného otvoru.
Zariadenie alebo jeho časti by sa mohli zahriať alebo by mohlo
dôjsť k poškodeniu či požiaru.
Používanie iných ovládacích prvkov, úprav alebo postupov než
sú tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k
vystaveniu nebezpečného žiarenia.
1. Úvod
15
Informácie o bezpečnosti
Pozor
Ak zariadenie chcete premiestniť, najskôr ho vypnite a odpojte
všetky káble. Nižšie uvedené informácie sú len odporúčania
na základe hmotnosti zariadenia. Ak váš zdravotný stav
nedovoľuje dvíhanie, nedvíhajte zariadenie. Požiadajte
o pomoc, a pri dvíhaní zariadenia vždy použite vhodný počet
ľudí.
Potom zariadenie zdvihnite:
Používanie zariadenia počas dlhého časového úseku a tlač
veľkého počtu strán v nevetranom priestore môže spôsobiť
znečistenie vzduchu a môže byť nebezpečné pre vaše
zdravie. Zariadenie umiestnite v dobre vetranom priestore
alebo otvorte okno, aby sa zabezpečil pravidelný obeh
vzduchu.
Zariadenie neklaďte na nestabilné povrchy.
Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť poranenie, alebo by
sa mohlo poškodiť.
• Ak zariadenie váži menej než 20 kg, môže ho dvíhať 1
osoba.
Používajte len AWG č.26a alebo väčší, linkový telefónny
kábel, ak je to nutné.
• Ak zariadenie váži 20 – 40 kg, mali by ho dvíhať 2 osoby.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
• Ak zariadenie váži viac než 40 kg, mali by ho dvíhať 4 a viac
osôb.
Pre bezpečnú prevádzku používajte len kábel dodaný spolu
so zariadením. Ak so zariadením pracujúcim pod napätím
110 V používate kábel dlhší ako 2 metre, potom by jeho
hodnota AWG mala byť 16 alebo viac.
Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť poranenie, alebo by
sa mohlo poškodiť.
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tak, aby malo
dostatočný priestor na vetranie. Berte tiež do úvahy priestor
potrebný na otvorenie krytu a zásobníky.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a úrazu
elektrickým prúdom či k požiaru.
Je potrebné, aby miesto bolo dobre vetrané a nachádzalo sa
ďaleko od priameho svetla, tepla a vlhkosti.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Uistite sa, že zástrčku zapájate do uzemnenej zásuvky.
Nepreťažujte elektrické zásuvky a predlžovacie káble.
Mohlo by to znížiť výkonnosť zariadenia alebo by mohlo dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom či k požiaru.
1. Úvod
16
Informácie o bezpečnosti
Zariadenie neprikrývajte a neumiestňujte do tesných
priestorov.
Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.
Mohlo by dôjsť k ich úrazu.
Ak bude zariadenie slabo odvetrávané, môže dôjsť k požiaru.
Stroj by mal byť pripojený na zdroj elektrického prúdu, ktorý je
uvedený na štítku.
Ak si nie ste istí napäťovým rozsahom vo vašej sieti,
kontaktujte dodávateľa elektrickej energie.
a. AWG: Americká káblová miera
7
Údržba/Kontrola
Sami stroj nerozoberajte, neopravujte alebo neprestavujte.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia. Ak zariadenie
potrebuje opravu, zavolajte kvalifikovaného opravára.
• Neodstraňujte žiadne priskrutkované kryty a ochranné
prvky.
• Fixačnú jednotku by mali opravovať iba certifikovaní
servisní technici. Pri oprave necertifikovaným technikom
by mohlo dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom.
• Zariadenie by mali opravovať iba certifikovaní servisní
technici spoločnosti Samsung.
Pozor
Pri čistení a prevádzke stroja prísne dodržiavajte pokyny v
príručke užívateľa poskytnutej so strojom.
Predtým než začnete zariadenie čistiť zvnútra, odpojte ho z
elektrickej zásuvky. Zariadenie nečistite benzénom,
riedidlom na farby či alkoholom; nestriekajte vodu priamo do
zariadenia.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Prívodný kábel a kontaktné plochy zástrčky udržiavajte v
čistote, bez prachu alebo vody.
Inak by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Keď pracujete vnútri stroja a vymieňate súčasti alebo čistíte
vnútrajšok, stroj nespúšťajte.
Mohli by ste sa zraniť.
1. Úvod
17
Informácie o bezpečnosti
8
Používanie spotrebného materiálu
Pozor
V prípade spotrebného materiálu, ktorý obsahuje tonerový
prach (kazeta s tonerom, nádoba s použitým tonerom,
zobrazovacia jednotka, atď.), postupujte podľa pokynov
nižšie.
• Pri likvidácii spotrebného materiálu dodržiavajte pokyny
na likvidáciu. Pokyny na likvidáciu vám poskytne predajca.
• Spotrebný materiál neumývajte.
Nerozoberajte tonerovú kazetu.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
Spotrebný materiál, ako sú kazety s tonerom alebo fixačná
jednotka, nepáľte.
Mohlo by dôjsť k explózii alebo nekontrolovateľnému
požiaru.
Spotrebný materiál, ako napríklad kazety s tonerom, držte pri
skladovaní mimo dosahu detí.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
Používanie recyklovaného spotrebného materiálu, ako
tonerov, a podobne môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
V prípade poškodenia v dôsledku použitia recyklovaných
spotrebných materiálov sa budú účtovať servisné poplatky.
• Ak nádobu s použitým tonerom vyprázdnite, nepoužívajte
ju znova.
Ak nebudete postupovať podľa pokynov vyššie, zariadenie
sa môže pokaziť alebo môžete znečistiť životné prostredie.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedbalosťou
používateľa.
Pri výmene tonera alebo pri vyberaní zaseknutého papiera
dávajte pozor, aby sa vám jeho prach nedostal na kožu či
odev.
Toner môže byť nebezpečný, ak dôjde k vdýchnutiu alebo
požitiu.
Ak si tonerom znečistíte odev, neperte ho v horúcej vode.
Horúca voda by zafixovala toner do vlákna. Použite studenú
vodu.
1. Úvod
18
Prehľad zariadenia
9
Príslušenstvo
Napájací kábel
Príručka rýchlou inštaláciou
CD disk so softvéroma
Rozličné príslušenstvob
a. Na CD disku sa nachádza ovládač zariadenia a softvérové aplikácie.
b. Rozličné príslušenstvo, ktoré je súčasťou zariadenia, sa môže líšiť podľa krajiny nákupu a konkrétneho modelu.
1. Úvod
19
Prehľad zariadenia
10
Pohľad spredu
• Táto ilustrácia sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od jeho modelu.
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
1
2
3
9
8
7
6
4
10
11
5
1
6
Výstupný zásobník
Predný kryt
2
Výstupná podpera
3
7
Tlačidlo uvoľnenia
predného krytu
8
Horný kryt
NFC štítok
4
9
Ovládací panel
5
Zásobník
Tonerové kazety
10 Zásobník použitého
tonera
11 Zobrazovacia jednotka
1. Úvod
20
Prehľad zariadenia
11
Pohľad zozadu
• Táto ilustrácia sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od jeho modelu.
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
4
3
2
1
1
Zadný kryt
2
Zásuvka napájania
3
Port USB
4
Sieťový port
1. Úvod
21
Ovládací panel – prehľad
V závislosti od modelu sa ovládací panel zobrazený na obrázku môže
odlišovať od panelu vášho zariadenia. Existujú rozličné typy ovládacích
panelov.
3
Jednoduchá konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej sieti
bez počítača (pozrite „Nastavenie bezdrôtovej siete“ na
strane 114).
• Manuálna tlač
(WPS)
1
2
Umožňuje kedykoľvek zastaviť vykonávanú operáciu.
Môžete spustiť aj nasledujúce funkcie.
4
• Konfiguračný list
3
- Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené 2 sekúnd,
kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať a
potom tlačidlo uvoľnite.
4
• Vytlačí denník udalostí/počítadlo využitia.
5
(Zrušiť)
6
1
LED tonera
Ukazuje stav tonera (pozrite „LED kontrolka Stavová“
na strane 66).
Eco
Ak chcete počas tlače z počítača znížiť spotrebu tonera
a papiera, aktivuje režim Eco (pozrite „Eco tlač“ na
strane 39).
2
- Ak ste zvolili možnosť Manual Feeder v položke
Source v ovládači tlačiarne, toto tlačidlo stlačte
vždy, keď do zásobníka vložíte list papiera.
- Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené 4 sekundy,
kým zelená LED kontrolka nezačne rýchlo blikať a
potom tlačidlo uvoľnite.
• Vytlačí informačnú správu o spotrebnom
materiáli.
- Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené 6 sekúnd,
kým sa nerozsvieti zelená LED kontrolka a potom
tlačidlo uvoľnite.
Týmto tlačidlom môžete zariadenie vypnúť alebo ho
prebudiť z režimu spánku.
5
(Napájanie/
Prebudenie)
1. Úvod
22
Ovládací panel – prehľad
6
Zobrazuje stav tlačiarne (pozrite „LED kontrolka
Stavová“ na strane 66).
(Stav LED
kontrolka)
1. Úvod
23
Zapnutie zariadenia
1
Zariadenie najprv pripojte do elektrickej siete.
1
2
2
stlačte tlačidlo
Napájanie/Prebudenie na ovládacom paneli.
Ak chcete zariadenie vypnúť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
Napájanie/Prebudenie.
1. Úvod
24
Lokálna inštalácia ovládača
Zariadenie je lokálne pripojené vtedy, ak je priamo napojené na Váš počítač
pomocou kábla. Ak je zariadenie pripojené na sieť, vynechajte dolu
uvedené kroky a prejdite na pokyny pre inštaláciu ovládača zariadenia
pripojeného do siete (pozrite Pokročilú príručku).
12
Windows
1
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
• Ak používate operačný systém Mac alebo Linux, prečítajte si
príručku „Inštalácia v systéme Mac“ na strane 90 alebo príručku
„Inštalácia v systéme Linux“ na strane 92.
• Inštalačné okno zobrazené v tejto Používateľská príručka sa môže
líšiť v závislosti od toho, akú tlačiareň a rozhranie používate.
• Používajte kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
2
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
3
Zvoľte položku USB connection v zobrazení Printer Connection
Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
4
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Softvérové aplikácie môžete zvoliť v okne Select Software to Install.
1. Úvod
25
Preinštalujte ovládač tlačiarne
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, postupujte podľa nižšieuvedených
krokov a znovu ho nainštalujte.
13
Windows
1
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
2
3
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Vložte softvérové CD do Vašej CD-ROM mechaniky a znova
nainštalujte ovládač (pozri „Lokálna inštalácia ovládača“ na strane
25).
1. Úvod
26
2. Základy používania
Po dokončení inštalácie môžete nastaviť východiskové nastavenia tlačiarne. Informácie o nastavení alebo
zmene hodnôt nájdete v ďalšej časti. V tejto kapitole sú informácie o celkovej štruktúre ponuky a základné
možnosti nastavenia.
• Tlač skúšobnej strany
28
• Médiá a podávač
29
• Základné funkcie tlače
36
Tlač skúšobnej strany
Ak chcete skontrolovať, či tlačiareň pracuje správne, vytlačte skúšobnú stranu (iba Windows).
Tlač skúšobnej strany:
•
Otvorte Printing Preferences (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37) > záložka Samsung > Demo page.
2. Základy používania
28
Médiá a podávač
Táto kapitola poskytuje informácie týkajúce sa vkladania tlačových médií do
tlačiarne.
• Použitie tlačového média, ktoré nespĺňa tieto špecifikácie, môže
spôsobiť problémy alebo nutnosť opravy. Takéto opravy nie sú kryté
zárukou spoločnosti Samsung ani servisnými zmluvami.
• Dbajte na to, aby ste v zariadení nepoužili fotografický papier určený
pre atramentové tlačiarne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
1
Prehľad zásobníka
Ak chcete zmeniť formát, je potrebné nastaviť vodiacu lištu papiera.
1
2
3
• Použitie horľavých tlačových médií môže spôsobiť požiar.
• Používajte len vymedzené tlačové médiá (pozrite „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 71).
Použitie horľavých médií alebo ponechanie cudzích materiálov v
tlačiarni môže viesť k prehriatiu zariadenia a vo vzácnych prípadoch
môže nastať požiar.
4
1 Kryt papiera
2 Zámok vodidla
3 Vodiaca lišta dĺžky
papiera
4 Vodiaca lišta šírky
papiera
Ak neupravíte vodiacu lištu, môže dochádzať k registrácii papiera,
šikmej tlači alebo uviaznutiu papiera.
2. Základy používania
29
Médiá a podávač
2
Vkladanie papiera do zásobníka
1
3
Stlačte a uvoľnite zaistenie vodidla v zásobníku a ručne vytiahnite
zásobník. Potom upravte vodiacu lištu dĺžky papiera a vodiacu lištu
šírky papiera.
Vytiahnite zásobník papiera (pozrite „Prehľad zásobníka“ na strane
29).
1
32
2
4
2
Pred vložením papiera do zásobníka balík papiera prehnite alebo
prefúknite zväzok papiera, aby sa od seba stránky oddelili.
Otvorte kryt papiera.
2. Základy používania
30
Médiá a podávač
5
Vložte papier stranou, na ktorú chcete tlačiť, smerom nahor.
1
2
Ak chcete vložiť papier s menšími rozmermi ako Letter, stlačte a
uvoľnite zaistenie vodidla v zásobníku a ručne zatlačte zásobník
dovnútra. Potom upravte vodiacu lištu dĺžky papiera a vodiacu lištu
šírky papiera.
1
• Ak chcete zabrániť deformácii médií, nezatláčajte vodiacu lištu šírky
papiera príliš tesne.
• Nepoužívajte pokrútený papier, pretože môže spôsobiť zaseknutie
papiera alebo jeho pokrčenie.
• Ak nenastavíte vodiacu lištu šírky papiera správne, môže dochádzať
k uviaznutiu papiera.
2
Ak chcete vložiť papier s dlhšími rozmermi ako Legal, stlačte a
uvoľnite zaistenie vodidla v zásobníku a ručne vytiahnite zásobník
von. Potom upravte vodiacu lištu dĺžky papiera a vodiacu lištu šírky
papiera.
2. Základy používania
31
Médiá a podávač
6
Stlačte vodiacu lištu šírky papiera a posuňte ju k okraju balíka
papiera (bez toho, aby došlo k ohnutiu).
7
Zatvorte kryt papiera.
8
Vložte zásobník papiera.
9
Keď tlačíte dokument, nastavte pre zásobník typ a formát papiera
(pozrite „Nastavenie formátu a typu papiera“ na strane 35).
2. Základy používania
32
Médiá a podávač
3
Tlač na špeciálne médiá
Zásobníka
Typy
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Ak chcete zmeniť nastavenie papiera nastavené v zariadení, v programe
Color
●
Samsung Easy Printer Manager zvoľte
CardStock
●
Labels
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
Glossy Photo
●
Matte Photo
●
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené použiteľné špeciálne médiá pre
zásobník.
Aby sa tlačilo bez chyby nesúladu papiera, nastavenie papiera v zariadení
a ovládači sa musia zhodovať.
(Prepnúť do pokročilého
režimu) > Device Settings.
Potom nastavte typ papiera v okne Predvoľby tlače > na karte Paper >
Paper Type (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
Pri používaní špeciálnych médií odporúčame vkladať papier po jednom
(pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 71).
Informácie o hmotnosti papierov rôzneho typu nájdete v „Technické
špecifikácie tlačových médií“ na strane 71.
a. Typy papiera vhodné do zásobníka s ručným vkladaním.
(●: dostupná funkcia, prázdne: funkcia nie je k dispozícii)
2. Základy používania
33
Médiá a podávač
Štítky
•
Uistite sa, že medzi štítkami nie je žiadna odkrytá plocha s lepidlom.
Odkryté oblasti by mohli pri tlači spôsobiť odlepenie štítkov od podkladu
a následné uviaznutie papiera v zariadení. Odkryté lepidlo môže
poškodiť aj časti zariadenia.
•
Nevkladajte do zariadenia viackrát rovnaký hárok so štítkami. Podklad
lepidla je určený len na jeden prechod zariadením.
•
Nepoužívajte štítky odlepujúce sa od podkladu, pokrčené štítky, štítky
obsahujúce bubliny ani inak poškodené štítky.
Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, používajte iba štítky odporúčané
pre laserové tlačiarne.
Štítkový papier/Papier vlastnej veľkosti
•
Pri výbere štítkov zohľadnite nasledujúce faktory:
-
Lepidlá: Lepidlo musí byť stabilné pri teplote fixácie. Informácie o
teplote zapekania (asi 170 °C) nájdete medzi špecifikáciami
zariadenia.
-
Usporiadanie: Používajte len štítky s neodkrytým podkladom
medzi jednotlivými štítkami. Štítky by sa mohli z podkladu odlepiť
a vážne zablokovať zariadenie.
-
Pokrútenie.: Štítky musia ležať rovno s max. zvlnením 5 mm v
akomkoľvek smere.
-
Stav: Nepoužívajte štítky, ktoré sú pokrčené, odlepujú sa
od podkladu alebo obsahujú bubliny.
•
V softvérovej aplikácii nastavte okraje minimálne 6,4 mm od koncových
častí materiálu.
2. Základy používania
34
Médiá a podávač
Predtlačený papier
Ak vkladáte potlačený papier, potlačená strana by mala byť otočená nahor
a nepokrútený okraj by mal byť vpredu. Ak dochádza k problémom
s podávaním papiera, skúste papier obrátiť. Majte na pamäti, že v tomto
prípade nie je zaručená kvalita tlače.
4
Nastavenie formátu a typu papiera
Po založení papiera do zásobníka nastavte veľkosť papiera a typ.
Aby sa tlačilo bez chyby nesúladu papiera, nastavenie papiera v zariadení
a ovládači sa musia zhodovať.
Ak chcete zmeniť nastavenie papiera nastavené v zariadení, v programe
Samsung Easy Printer Manager zvoľte
(Prepnúť do pokročilého
režimu) > Device Settings.
Potom nastavte typ papiera v okne Predvoľby tlače > na karte Paper >
Paper Type (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
•
Hlavičkový papier musí byť vytlačený atramentom odolným proti
vysokým teplotám, ktorý sa nerozpustí, nevyparí a nebude produkovať
nebezpečné výpary, ak je vystavený fixačnej teplote zariadenia počas
0,1 sekundy (asi 170 °C).
•
Atrament na predtlačenom papieri musí byť nehorľavý a nesmie mať
nepriaznivý vplyv na tlačové valce zariadenia.
•
Pred vložením predtlačeného papiera sa uistite, že je atrament na ňom
vyschnutý. Počas procesu fixácie môže vlhký atrament vystúpiť
z predtlačeného papiera a tým znížiť kvalitu tlače.
Ak chcete používať papier špeciálneho formátu, napríklad na účtenky,
vyberte Custom na karte Paper v položke Printing Preferences
(pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
2. Základy používania
35
Základné funkcie tlače
Špeciálne tlačové funkcie nájdete v Pokročilej príručke (pozrite
„Používanie pokročilých funkcií tlače“ na strane 160).
3
Zo zoznamu Výber tlačiarne vyberte svoje zariadenie.
4
V okne Tlačiť sa vyberajú základné nastavenia tlače, vrátane počtu
kópií a rozsahu tlače.
5
Tlač
Ak používate systém Mac alebo Linux, pozrite si „Tlač v systéme Mac“
na strane 167 alebo„Tlač v systéme Linux“ na strane 169.
Nasledujúce okno Predvoľby tlače je pre aplikáciu Notepad v systéme
Windows 7.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Vyberte Tlačiť v ponuke Súbor.
Ak chcete využiť výhody rozšírených funkcií tlače, kliknite na
Vlastnosti alebo Predvoľby v okne Tlačiť (pozrite „Otvorenie okna
Tlačových predvolieb“ na strane 37).
5
Ak chcete spustiť tlačovú úlohu, kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť
v okne Tlačiť.
2. Základy používania
36
Základné funkcie tlače
6
Zrušenie tlačovej úlohy
Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade alebo tlačovom spooleri, môžete ju
zrušiť nasledovným spôsobom:
•
Toto okno môžete tiež spustiť jednoduchým dvojitým kliknutím na ikonu
zariadenia (
•
1
2
3
4
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Vyberte Tlačiť z ponuky súboru.
Zo zoznamu Výber tlačiarne vyberte svoje zariadenie.
Kliknite na položku Vlastnosti alebo Predvoľby.
) na paneli úloh systému Windows.
Aktuálnu tlačovú úlohu môžete zrušiť stlačením tlačidla
(Zrušiť) v
ovládacom paneli.
7
Otvorenie okna Tlačových predvolieb
• Okno Predvoľby tlače, ktoré je zobrazené v tejto používateľskej
príručke, sa môže líšiť v závislosti od typu používaného zariadenia.
Štruktúra okna Predvoľby tlače je však podobná.
• Po výbere niektorej z možností v okne Predvoľby tlače sa môže
zobraziť symbol výstrahy
alebo
. Výkričník ( ) znamená, že
určitú možnosť môžete vybrať, ale neodporúča sa to, a symbol ( )
znamená, že možnosť nie je možné vybrať z dôvodu nastavenia
alebo prostredia zariadenia.
2. Základy používania
37
Základné funkcie tlače
• Pred tlačou môžete zapnúť funkciu Eco a ušetriť tak papier a toner
(pozrite „Easy Eco Driver“ na strane 175).
• Pomocou tlačidla Printer Status môžete skontrolovať aktuálny stav
zariadenia (pozrite „Používanie aplikácie Samsung Printer Status“
na strane 182).
1
2
Zmeňte nastavenia podľa potreby v každej karte.
3
4
5
Kliknite na Save.
Zadajte názov pre danú položku do vstupného políčka Favorites.
Použitie obľúbeného nastavenia
Možnosť Favorites, ktorá sa zobrazuje na každej karte preferencií okrem
karty Samsung, vám umožní uložiť aktuálne preferencie pre budúce
použitie.
Ak chcete uložiť položku Favorites, postupujte nasledovne:
Zadajte názov a popis a následne zvoľte požadovanú ikonu.
Kliknite na tlačidlo OK. Keď uložíte položku Favorites, všetky
aktuálne nastavenia ovládača sa uložia.
Ak chcete používať uložené nastavenia, vyberte ich na záložke
Favorites. Zariadenie je teraz nastavené na tlač podľa nastavení, ktoré
ste zvolili. Ak chcete uložené nastavenie vymazať, vyberte ho na
záložke Favorites a kliknite na tlačidlo Delete.
2. Základy používania
38
Základné funkcie tlače
8
Používanie Pomocníka
Setting eco mode on the driver
Ak chcete aktivovať režim Eco, otvorte kartu Eco. Ak sa zobrazí ikona eco
Kliknite na možnosť, o ktorej chcete získať informácie v okne Predvoľby
tlače a na klávesnici stlačte tlačidlo F1.
(
), znamená to, že režim eco je aktívny.
Iný spôsob tlače Eco je použitie aplikácie Easy Eco Driver. Pozrite si časť
„Easy Eco Driver“ na strane 175.
9
Eco tlač
Funkcia Eco šetrí spotrebu tonera a papiera. Pomocou funkcie Eco môžete
ušetriť tlačové zdroje a využívať tlač šetrnú k životnému prostrediu. V
závislosti od modelu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.
Nastavenie režimu Eco pomocou ovládacieho
panela
Ak na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo Eco, aktivujete režim eco. Predvolené
nastavenie režimu Eco je Multiple Pages per Side (2) a Toner Save.
Nastavenia zariadenia môžete nastaviť v ponuke Device Settings v
aplikácii Samsung Easy Printer Manager.
• Pre používateľov systémov Windows a Mac: spustite aplikáciu
Možnosti funkcie Eco
•
Printer Default: Použijú sa nastavenia z ovládacieho panela
zariadenia.
•
None: Deaktivuje režim Eco.
•
Eco Printing: Aktivuje režim eco. Aktivuje rozličné položky funkcie Eco,
ktoré môžete použiť.
•
Password: Ak administrátor zablokoval aktiváciu režimu Eco a vy
chcete ju chcete aktivovať, musíte zadať heslo.
Tlačidlo Password Môžete nastaviť z aplikácie SyncThru™ Web
Service (záložka Settings > Machine Settings > System > Eco >
Settings) alebo Samsung Easy Printer Manager (Device Settings >
Eco), tlačidlo na zadanie hesla sa aktivuje. Ak chcete zmeniť
nastavenia tlače, kliknite na toto tlačidlo a zadajte heslo, príp. sa
obráťte na administrátora.
Samsung Easy Printer Manager >
(Prepnite do pokročilého
režimu) > Device Settings, pozrite „Device Settings“ na strane 181.
2. Základy používania
39
Základné funkcie tlače
Simulátor výsledku
Funkcia Result Simulator zobrazuje výsledky zníženia emisií oxidu
uhličitého, spotrebovanej elektriny a množstvo usporeného papiera v
súlade s nastavením, ktoré ste vybrali.
•
Výsledky sú vypočítané na základe toho, že celkový počet vytlačeného
papiera je sto bez prázdnej stránky, keď je režim Eco vypnutý.
•
Ďalšie informácie o výpočte koeficientu CO2, energie a spotreby
papiera získate od IEA, index Ministerstva vnútra a komunikácie
Japonska a na stránke www.remanufacturing.org.uk. každý model má
iný index.
•
Spotreba energie v režime tlače sa vzťahuje na priemernú spotrebu
energie tohto zariadenia pri tlači.
•
Aktuálna zobrazená hodnota je len odhad, pretože skutočná hodnota
sa môže líšiť v závislosti od použitého operačného systému, výkonu
počítača, softvéru, spôsobu pripojenia, typu média [hrúbka], formátu
média, zložitosti tlačovej úlohy, atď.
2. Základy používania
40
3. Údržba
Táto kapitola obsahuje informácie o nákupe spotrebného tovaru, príslušenstva a náhradných súčastí, ktoré sú k
dispozícii pre vaše zariadenie.
• Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva
42
• Dostupné doplnky
43
• Dostupné náhradné diely na údržbu zariadenia 45
• Skladovanie kazety s tonerom
46
• Rozprestretie tonera
48
• Výmena tonerovej kazety
50
• Výmena zásobníka použitého tonera
52
• Výmena zobrazovacej jednotky
54
• Čistenie zariadenia
56
• Rady na premiestňovanie a skladovanie zariadenia
59
Objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva
Dostupné príslušenstvo môže byť v každej krajine iné. Zoznam dostupného spotrebného tovaru a náhradných súčastí získate od svojho obchodného
zástupcu.
Spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné súčasti autorizované spoločnosťou Samsung si môžete objednať u predajcu spoločnosti Samsung alebo u
predajcu, u ktorého ste zakúpili toto zariadenie. Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu www.samsung.com/supplies, vybrať si svoju krajinu alebo oblasť
a získať informácie o servise.
3. Údržba
42
Dostupné doplnky
Keď spotrebný materiál dosiahne koniec svojej životnosti, môžete k zariadeniu objednať nasledujúce druhy spotrebného materiálu:
Priemerná výťažnosťa
Typ
Tonerová kazeta
Názov súčiastky
• Priemerná výdrž čierneho tonera: Približne 1 500 štandardných stránok (čierna)
• K406 (CLT-K406S): Čierna
• Priemerná nepretržitá výťažnosť farebnej kazety: Približne 1 000 štandardných strán (žltá/
purpurová/azúrová)
• C406 (CLT-C406S): Azúrová
• M406 (CLT-M406S):
Purpurová
• Y406 (CLT-Y406S): Žltá
Zobrazovacia jednotka
Približne 16 000 obrázkovb
CLT-R406
Zásobník použitého
tonera
Približne 7 000 obrázkovb
CLT-W406
a. Deklarovaná výťažnosť v súlade s normou ISO/IEC 19798. Počet strán môže byť ovplyvnený prevádzkovým prostredím, frekvenciou tlače, grafikou, typom a veľkosťou používaných
médií.
b. Počet obrázkov na základe jednej farby na každej stránke. Ak tlačíte dokumenty v plnej farbe (azúrová, purpurová, žltá, čierna), životnosť položky sa skráti o 25 %.
Podľa použitých volieb, režimu tlačovej úlohy a veľkosti obrázkov sa môže životnosť kazety s tonerom líšiť.
Nové tonerové kazety a ďalší spotrebný materiál je potrebné zakúpiť v rovnakej krajine, v akej bolo zakúpené používané zariadenie. V opačnom prípade
nebudú tonerové kazety a ďalšie príslušenstvo kompatibilné so zariadením, pretože konfigurácie tonerových kaziet a ďalšieho príslušenstva sa v
jednotlivých krajinách odlišujú.
3. Údržba
43
Dostupné doplnky
Spoločnosť Samsung neodporúča používanie neoriginálnych kaziet s
tonerom Samsung, ako sú znovu naplnené alebo repasované kazety.
Spoločnosť Samsung nezaručuje kvalitu neoriginálnych tonerových
kaziet. Záruka zariadenia sa nevzťahuje na servis ani opravy
spôsobené používaním iných ako originálnych tonerových kaziet
Samsung.
3. Údržba
44
Dostupné náhradné diely na údržbu zariadenia
V prípade potreby nákupu uvedených súčiastok kontaktujte predajné miesto, kde ste zakúpili zariadenie. Výmenu týchto častí zariadenia smie vykonávať
len autorizovaný servis, distribútor alebo predajca, od ktorého ste zariadenie zakúpili. Záruka sa nevzťahuje na výmenu súčastí pre údržbu, ktorých
životnosť už vypršala.
Aby bola zachovaná maximálna kvalita tlače a nedochádzalo k ťažkostiam pri podávaní papiera kvôli opotrebovaniu dielov, je nutné súčasti v pravidelných
intervaloch meniť. Vaše zariadenie tak bude neustále udržiavané v špičkovom prevádzkovom stave. Súčasti pre údržbu (pozrite nižšie) by mali byť menené
bezprostredne po vypršaní ich životnosti.
Priemerná výťažnosťa
Súčiastky
Vypekacia jednotka
Približne 20 000 strán pre čierno-biely režim alebo 5 000 strán pre farebný režim
Prenosový valec
Približne 20 000 strán
Podávací valec
Približne 20 000 strán
Snímací valec
Približne 20 000 strán
Stredný prenosový pás (ITB)
Približne 20 000 strán pre čierno-biely režim alebo 5 000 strán pre farebný režim
a. Ovplyvňuje ju používaný operačný systém, výkon procesora, používaná aplikácia, spôsob pripojenia, typ a veľkosť média a zložitosť tlačovej úlohy.
3. Údržba
45
Skladovanie kazety s tonerom
Tonerové kazety obsahujú zložky, ktoré citlivo reagujú na svetlo, teplotu a
vlhkosť. Aby sa zaistila optimálna prevádzka, vysoká kvalita a dlhá
životnosť kaziet s tonerom, spoločnosť Samsung svojim zákazníkom
odporúča dodržiavať rady a návody.
Túto kazetu skladujte v rovnakom prostredí, v akom sa bude používať
tlačiareň. Malo by to byť v prostredí s regulovanou teplotou a vlhkosťou.
Kazeta s tonerom musí zostať zabalená v originálnom balení až do jej
inštalácie – ak nie je originálne balenie k dispozícii, vrchný otvor kazety
zakryte papierom a odložte ju do tmavej skrinky.
1
Pokyny pre manipuláciu
•
Na kazete sa nedotýkajte povrchu bubienka citlivého na svetlo.
•
Nevystavujte kazetu nadmerným vibráciám ani nárazom.
•
Nikdy neotáčajte valec rukou, najmä nie opačným smerom. V takomto
prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných častí a úniku tonera.
2
Rozbalenie obalu kazety ešte pred jej použitím výrazne skracuje skutočnú
skladovaciu a prevádzkovú životnosť. Kazety neskladujte na podlahe. Ak tonerovú
kazetu vyberiete z tlačiarne, uschovajte ju podľa nižšie uvedených pokynov.
•
Kazetu skladujte v ochrannom obale z pôvodného balenia.
•
Kazetu skladujte naležato (nie na hrane) tak, aby sa pri skladovaní
nachádzala v rovnakej polohe, ako keď je vložená v zariadení.
•
Spotrebné materiály nikdy neskladujte v nasledujúcich podmienkach:
-
Teplota vyššia ako 40 °С.
-
Rozsah vlhkosti menej ako 20 %, alebo viac ako 80 %.
-
Prostredie s extrémnymi zmenami vlhkosti alebo teploty.
-
Priame slnečné alebo umelé žiarenie.
-
Prašné priestory.
-
Dlhodobo vo vnútornom priestore vozidla.
-
Prostredie s prítomnosťou plynov spôsobujúcich koróziu.
-
V ovzduší obsahujúcom soľ.
Používanie tonerovej kazety
Spoločnosť Samsung Electronics neodporúča ani neschvaľuje používanie
kaziet s tonerom od iných výrobcov než Samsung vo vašej tlačiarni, a to
vrátane univerzálnych, neoriginálnych, znovu naplnených, či repasovaných
kaziet s tonerom.
Záruka tlačiarne Samsung nezahŕňa poškodenie zariadenia
spôsobené používaním kaziet znovu naplnených, opätovne
spracovaných alebo kaziet od výrobcov iných ako Samsung.
3. Údržba
46
Skladovanie kazety s tonerom
3
Odhadovaná životnosť kazety
Predpokladaná životnosť kazety s tonerom (alebo zobrazovacej jednotky)
závisí od množstva tonera potrebného na vykonávanie tlačových úloh.
Skutočný počet vytlačených strán sa môže líšiť v závislosti od hustoty tlače
na stranách, prevádzkového prostredia, miery pokrytia strán tlačou,
frekvencie tlače, typu používaných médií a/alebo ich veľkosti. Ak napríklad
tlačíte veľa grafiky, spotreba tonera bude vyššia a možno bude potrebné
meniť kazetu častejšie.
3. Údržba
47
Rozprestretie tonera
Ak je životnosť tonerovej kazety takmer na konci:
•
Zo strany na stranu sa objavia biele pruhy alebo svetlá tlač a/alebo kolísanie hustoty tlače.
•
LED kontrolka Tonera bliká naoranžovo.
V týchto prípadoch môžete dočasne zlepšiť kvalitu tlače opätovným rozprestretím tonera v kazete. V niektorých prípadoch sa biele pruhy a svetlá tlač
vyskytujú aj po rozprestretí tonera.
• Pred otvorením vrchného krytu najskôr zatvorte podperu výstupu papiera.
• Ak sa časť tonera vysype na odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.
• Ak by ste tlačili aj pri nízkom stave tonera, mohlo by to mať za následok vážne poškodenie zariadenia.
3. Údržba
48
Rozprestretie tonera
3. Údržba
49
Výmena tonerovej kazety
• Pred otvorením vrchného krytu najskôr zatvorte podperu výstupu papiera.
• Obal tonerovej kazety neotvárajte pomocou ostrých predmetov, ako sú nožnice alebo nôž. Mohli by poškriabať valec kazety.
• Ak sa časť tonera vysype na odev, zotrite ho suchou tkaninou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by zafixovala toner do vlákna.
• Kazetu s tonerom dôkladne potraste. Zvýšite tak kvalitu prvých výtlačkov.
• Nedotýkajte sa zelenej spodnej časti kazety s tonerom. Aby ste sa tohto miesta nedotkli, použite držadlo na kazete.
• Ak by ste tlačili aj pri nízkom stave tonera, mohlo by to mať za následok vážne poškodenie zariadenia.
3. Údržba
50
Výmena tonerovej kazety
Keď tonerová kazeta dosiahne koniec životnosti, na počítači sa zobrazí okno Printing Status, ktoré upozorňuje, že tonerovú kazetu treba vymeniť.
3. Údržba
51
Výmena zásobníka použitého tonera
Po vypršaní životnosti zásobníka použitého tonera sa na počítači objaví okno programu Smart Panel s uvedením, že zásobník použitého tonera je potrebné
vymeniť. Inak tlačiareň prestane tlačiť.
• Častice tonera sa môžu uvoľniť vo vnútri zariadenia, čo však neznamená, že zariadenie je poškodené. Ak zaznamenáte problémy s kvalitou tlače,
obráťte sa na servisného pracovníka.
• Pri vyťahovaní zásobníka použitého tonera zo zariadenia postupujte opatrne, aby vám nevypadol z rúk.
• Zásobník použitého tonera položte na rovný povrch, aby sa toner nevysypal.
Zásobník nenakláňajte ani neprevracajte.
Príručka obsahuje informácie potrebné pri objednávaní doplnkového príslušenstva (pozrite „Dostupné doplnky“ na strane 43).
3. Údržba
52
Výmena zásobníka použitého tonera
3. Údržba
53
Výmena zobrazovacej jednotky
Po vypršaní životnosti zobrazovacej jednotky sa na počítači objaví okno programu Smart Panel s uvedením, že zobrazovaciu jednotku je potrebné vymeniť.
Inak zariadenie prestane tlačiť.
• Na otvorenie obalu zobrazovacej jednotky nepoužívajte ostré predmety, napr. nôž alebo nožnice. Mohli by ste poškodiť povrch zobrazovacej jednotky.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškrabali povrch zobrazovacej jednotky.
• Aby nedošlo k poškodeniu zobrazovacej jednotky, nevystavujte ju svetlu na dlhší čas než niekoľko minút. Podľa potreby ju prikryte papierom, aby ste
ju chránili.
• Skôr než zatvoríte predný kryt, skontrolujte, či sú všetky tonerové kazety riadne nainštalované.
3. Údržba
54
Výmena zobrazovacej jednotky
3. Údržba
55
Čistenie zariadenia
Ak sa vyskytnú problémy s kvalitou tlače alebo ak zariadenie používate v prašnom prostredí, musíte ho pravidelne čistiť, aby sa zachovali čo najlepšie
podmienky pre tlač a mohli ste zariadenie používať dlhšie.
• Pri čistení skrine zariadenia čistiacimi prostriedkami s veľkým množstvom alkoholu, rozpúšťadiel alebo iných koncentrovaných látok môže dôjsť k
odfarbeniu alebo mechanickému poškodeniu skrine.
• Ak dôjde k znečisteniu zariadenia alebo jeho okolia tonerom, odporúča sa znečistenie odstrániť handričkou navlhčenou vo vode. Ak použijete vysávač,
toner sa rozptýli do vzduchu a môže byť škodlivý.
• Počas tlače sa vo vnútri zariadenia môžu nahromadiť zvyšky papiera, toner a prachové častice. Tieto usadeniny môžu spôsobiť problémy s kvalitou
tlače, ako sú napríklad škvrny od tonera alebo jeho rozmazanie. Vyčistením vnútorných častí zariadenia tieto problémy odstránite alebo zmiernite.
4
Čistenie vonkajšieho povrchu
Vyčistite skrinku zariadenia mäkkou handričkou bez vlákien. Handričku zľahka navlhčite vodou, no dbajte na to, aby sa pri čistení nedostala voda dovnútra
zariadenia.
3. Údržba
56
Čistenie zariadenia
5
Čistenie vnútorného priestoru
Počas tlače sa vo vnútri zariadenia môžu nahromadiť zvyšky papiera, toner a prachové častice. Tieto usadeniny môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače,
ako sú napríklad škvrny od tonera alebo jeho rozmazanie. Vyčistením vnútorných častí zariadenia tieto problémy odstránite alebo zmiernite.
• Na čistenie zariadenia používajte suchú handričku bez vlákien.
• Ak má zariadenie vypínač, pred čistením ho vypnite.
• Pred otvorením vrchného krytu najskôr zatvorte podperu výstupu papiera.
3. Údržba
57
Čistenie zariadenia
1
2
2
1
3. Údržba
58
Rady na premiestňovanie a skladovanie zariadenia
•
Pri premiestňovaní zariadenie nenakláňajte ani ho neotáčajte dnom nahor. V opačnom prípade sa vnútro zariadenia môže znečistiť tonerom, čo môže
poškodiť zariadenie alebo zhoršiť kvalitu tlače.
•
Pri premiestňovaní zariadenia zabezpečte, aby ho bezpečne držali minimálne dve osoby.
3. Údržba
59
4. Odstraňovanie ťažkostí
V tejto kapitole nájdete užitočné informácie a pokyny pre prípad výskytu chyby.
• Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
61
• Odstránenie uviaznutého papiera
62
• Význam LED kontrolky stavu
65
Táto kapitola obsahuje užitočné informácie a postupy pre prípad, že by došlo k chybe. Ak
má zariadenie displej, pri riešení problému najprv skontrolujte správu na displeji. Ak v tejto
kapitole nenájdete riešenie problému, prečítajte si kapitolu Riešenie problémov v
Pokročilý Používateľská príručka (pozrite „Odstraňovanie ťažkostí“ na strane 187). Ak
riešenie nenájdete ani v Používateľská príručka alebo ak problém pretrváva, obráťte sa
na servisné stredisko.
Tipy pre zabránenie uviaznutiu papiera
Keď vyberiete správne druhy médií, k zasekávaniu papiera väčšinou nebude dochádzať. Aby neprišlo k uviaznutiu papiera, postupujte podľa nasledujúcich
pokynov:
•
Skontrolujte, či sú nastaviteľné vodiace lišty v správnej polohe (pozrite „Prehľad zásobníka“ na strane 29).
•
Neprepĺňajte zásobník papiera. Dbajte na to, aby bol zásobník naplnený len po značku maximálneho množstva papiera vo vnútri zásobníka.
•
Nevyberajte papier zo zásobníka počas procesu tlače zariadenia.
•
Papier pred vložením do zásobníka prehnite, prelistujte a zarovnajte.
•
Nepoužívajte pokrčený, vlhký ani veľmi zvlnený papier.
•
Nevkladajte do zásobníka súčasne rôzne druhy papiera.
•
Používajte len odporúčané tlačové médiá (pozrite „Technické špecifikácie tlačových médií“ na strane 71).
4. Odstraňovanie ťažkostí
61
Odstránenie uviaznutého papiera
Zaseknutý papier vyťahujte zo zariadenia zľahka a pomaly tak, aby ste ho neroztrhli.
1
V zásobníku
4. Odstraňovanie ťažkostí
62
Odstránenie uviaznutého papiera
2
Vo vnútri zariadenia
• Zapekacia oblasť je horúca. Pri vyťahovaní papiera zo zariadenia postupujte opatrne.
4. Odstraňovanie ťažkostí
63
Odstránenie uviaznutého papiera
3
V oblasti výstupu
• Zapekacia oblasť je horúca. Pri vyťahovaní papiera zo zariadenia postupujte opatrne.
4. Odstraňovanie ťažkostí
64
Význam LED kontrolky stavu
Farba LED indikátora indikuje aktuálny stav zariadenia.
• V závislosti od modelu alebo krajiny nie sú k dispozícii niektoré LED kontrolky (pozrite „Ovládací panel – prehľad“ na strane 22).
• Ak chcete vyriešiť problém, pozrite si oznámenie o chybe a zodpovedajúce pokyny, ktoré nájdete v časti na riešenie problémov (pozrite „Odstraňovanie
ťažkostí“ na strane 187).
• Chybu môžete odstrániť aj pomocou pokynov v okne programu Samsung Printing Status (pozrite „Používanie aplikácie Samsung Printer Status“ na
strane 182).
• Ak problém pretrváva, obráťte sa na zástupcu servisu.
4. Odstraňovanie ťažkostí
65
Význam LED kontrolky stavu
4
LED kontrolka Stavová
Stav
Opis
Vypnuté
Zelená
(Stav LED
kontrolka)
Zariadenie je v režime off-line alebo v úspornom režime.
Bliká
• Zariadenie prijíma z počítača údaje.
• Zariadenie tlačí údaje.
Zapnuté
Zariadenie je v režime on-line a pripravené na používanie.
Bliká
Zariadenie je v režime manuálnej tlače alebo manuálnej obojstrannej tlače.
• Kryt je otvorený. Zatvorte kryt (pozrite „Prehľad zariadenia“ na strane 19).
Červená
Zapnuté
• Pri príjme alebo tlači dát nie je v zásobníku žiadny papier. Vložte papier do zásobníka (pozrite „Vkladanie papiera
do zásobníka“ na strane 30).
• Zariadenie prestalo fungovať z dôvodu vážnej chyby.
Oranžová
Bliká
Aktualizácia firmvéru.
Zapnuté
Zasekol sa papier (pozrite „Odstránenie uviaznutého papiera“ na strane 62).
4. Odstraňovanie ťažkostí
66
Význam LED kontrolky stavu
5
LED kontrolka Toner/WPS/Power/Eco
Stav
Opis
Bliká
Oranžová
(LED tonera)
Zapnuté
Modrá
b
(WPS LED)
(LED kontrolka
Napájanie/
Prebudenie)
Modrá
Eco
Zelená
V kazete zostalo malé množstvo tonera. Blíži sa koniec odhadovanej životnosti kazety s tonerom. Pripravte si
novú kazetu na výmenu. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť opätovným rozprestretím tonera (pozrite
„Rozprestretie tonera“ na strane 48).
• Kazeta s tonerom už takmer dosiahla koniec svojej predpokladanej životnostia. Odporúčame kazetu s
tonerom vymeniť (pozrite „Výmena tonerovej kazety“ na strane 50).
• Tonerová kazeta nie je nainštalovaná, alebo je nainštalovaná nesprávna tonerová kazeta (pozrite „Výmena
tonerovej kazety“ na strane 50).
Vypnuté
Všetky tonerové kazety majú normálnu kapacitu.
Bliká
Zariadenie sa pripája do bezdrôtovej siete.
Zapnuté
Zariadenie je pripojené do bezdrôtovej siete (pozrite „Pomocou tlačidla WPS“ na strane 118).
Vypnuté
Zariadenie je odpojené od bezdrôtovej siete.
Zapnuté
Zariadenie je v úspornom režime.
Zariadenie je v pohotovostnom režime alebo je vypnuté.
Vypnuté
Zapnuté
Režim Eco je aktivovaný (pozrite „Eco tlač“ na strane 39).
Vypnuté
Režim Eco je deaktivovaný.
a. Predpokladaná životnosť kazety znamená očakávanú alebo stanovenú životnosť kazety, ktorá poukazuje na priemernú kapacitu výtlačkov a zodpovedá požiadavkám normy ISO/
IEC 19798. Počet strán závisí od podmienok prostredia prevádzky, dĺžky prestávok medzi tlačou, obrázkov a typu a veľkosti používaného média. V kazete môže zostať malé množstvo
tonera aj napriek tomu, že LED kontrolka bliká červeno a tlačiareň prestane tlačiť.
b. Iba bezdrôtové modely (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
4. Odstraňovanie ťažkostí
67
5. Príloha
V tejto kapitole nájdete informácie o špecifikáciách zariadenia a informácie o platných právnych predpisoch.
• Špecifikácie
69
• Usmerňujúce informácie
79
• Autorske pravo
90
Špecifikácie
1
Všeobecné špecifikácie
Nižšie uvedené technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Aktuálne informácie sa nachádzajú na stránke
www.samsung.com.
Položky
Opis
Rozmery
Šírka x dĺžka x výška
382 x 309 x 211 mm
Hmotnosť
Zariadenie so spotrebným
materiálom
9,84 kg
Pohotovostný režim
Na úrovni hluku okolia
Hladina hlukua
Teplota
Vlhkosť
Napájanieb
Režim tlače
• farebná tlač: Menej ako 45 dB (A)
• čiernobiela tlač: Menej ako 48 dB (A)
Prevádzka
10 až 32 °C
Skladovanie (zabalené)
0 až 40 °C
Prevádzka
Relatívna vlhkosť 20 až 80%
Skladovanie (zabalené)
Relatívna vlhkosť 10 až 90 %
modely s napätím 110 V
Striedavý prúd 110 – 127 V
modely s napätím 220 V
Striedavý prúd 220 – 240 V
5. Príloha
69
Špecifikácie
Položky
Spotreba energie
Bezdrôtové pripojenie e
Opis
Priemerný prevádzkový režim
Menej než 290 W
Pohotovostný režim
Menej než 60 W
Úsporný režimc
Menej než 1,4 W
Režim vypnutiad
0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Hladina akustického tlaku, ISO 7779. Testovaná konfigurácia: základná inštalácia zariadenia, papier A4, jednostranná tlač.
b. Správne napätie (V), frekvenciu (Hz) a typ prúdu (A) pre toto zariadenie nájdete na typovom štítku.
c. Spotreba energie v úspornom režime môže byť ovplyvnená stavom zariadenia, podmienkami nastavení a prevádzkovým prostredím.
d. Úplné zamedzenie spotreby energie je možné, len keď nie je pripojený napájací kábel.
e. Iba bezdrôtové modely (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
5. Príloha
70
Špecifikácie
2
Technické špecifikácie tlačových médií
Typ
Formát
Hmotnosť tlačového média/kapacitaa
Rozmery
Zásobník
Letter
216 x 279 mm
Gramáž 60 až 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 listov gramáže 75 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Hrubý papier
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Tenký papier
Obyčajný papier
Gramáž 86 až 120 g/m2
• 5 list
Gramáž 60 až 70 g/m2
• 150 listov gramáže 60 g/m2
5. Príloha
71
Špecifikácie
Typ
Formát
Hmotnosť tlačového média/kapacitaa
Rozmery
Zásobník
Cotton
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Farebne,
Predtlačený
papier,
Pozrite si časť Obyčajný papier
Gramáž 75 až 90 g/m2
• 150 listov gramáže 75 g/m2
Pozrite si časť Obyčajný papier
Gramáž 60 až 85 g/m2
Pozrite si časť
Obyčajný papier
• 150 listov gramáže 75 g/m2
Letter, Legal, Oficio,
Pozrite si časť Obyčajný papier
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
Gramáž 120 až 150 g/m2
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5,
Gramáž 121 až 163 g/m2
Recycled
Štítky
b
Kartón
Pozrite si časť Obyčajný papier
• 5 list
• 5 list
Postcard 4x6
Kancelársky
papier
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Archive
Pozrite si časť
Obyčajný papier
Pozrite si časť Obyčajný papier
Gramáž 105 až 120 g/m2
• 10 list
Gramáž 70 až 90 g/m2
• 100 list
5. Príloha
72
Špecifikácie
Typ
Formát
Hmotnosť tlačového média/kapacitaa
Rozmery
Zásobník
Lesklý
fotografický
papier,
Pozrite si časť Obyčajný papier
Letter, A4,
Gramáž 111 až 220 g/m2
• 1 list
Postcard 4x6
Matte Photo
Minimálny formát (vlastný)
76 x 152 mm
Maximálny formát (vlastný)
216 x 356 mm
Gramáž 60 až 120 g/m2
a. Maximálna kapacita závisí od hmotnosti tlačového média, jeho hrúbky a od podmienok okolitého prostredia.
b. Hladkosť štítkov používaných v tomto zariadení je 100 až 250 (sheffield). Ide o číselnú hodnotu úrovne hladkosti.
Médiá s gramážou nad 120 g/m2 vkladajte do zásobníka jednotlivo.
5. Príloha
73
Špecifikácie
3
Požiadavky na systém
Microsoft® Windows®
Požiadavka (odporúčané)
Operačný systém
® XP
Windows
PROCESOR
Intel
®
Windows Server
®
Windows Server
2003
Intel
2008
Intel
®
Windows Vista
®7
Intel
Intel
PAMÄŤ RAM
Voľné miesto na
pevnom disku
® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
®
128 MB (512 MB)
1,25 GB až 2 GB
512 MB (2 GB)
10 GB
512 MB (1 GB)
15 GB
®
®
Pentium
Pentium
Pentium
®
®
®
III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
IV 3 GHz
® Pentium® IV 1 GHz, 32-bitový alebo 64-bitový procesor alebo výkonnejší 1 GB (2 GB)
Windows
• Podpora pre grafiku DirectX
®
16 GB
9 so 128 MB pamäte (na používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
®
Windows Server 2008 R2
Procesory Intel
rýchlejšie)
® Pentium® IV 1 GHz (x86) alebo 1,4 GHz (x64) (2 GHz alebo
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Príloha
74
Špecifikácie
Požiadavka (odporúčané)
Operačný systém
®
Windows
PROCESOR
Intel
®
Pentium
®
IV 1 GHz, 32-bitový alebo 64-bitový procesor alebo výkonnejší
8
• Podpora pre grafiku DirectX
®
PAMÄŤ RAM
1 GB (2 GB)
Voľné miesto na
pevnom disku
16 GB
9 so 128 MB pamäte (na používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
• Minimálnou požiadavkou pre všetky operačné systémy je prehliadač Internet Explorer 6.0 alebo novší.
• Softvér môžu inštalovať iba používatelia s oprávnením správcu.
• Služba Windows Terminal Services je kompatibilná so zariadením.
5. Príloha
75
Špecifikácie
Mac
Požiadavky (odporúčané)
Operačný systém
PROCESOR
®
Voľné miesto na pevnom
disku
512 MB (1 GB)
1 GB
®
1 GB (2 GB)
1 GB
®
2 GB
4 GB
• Procesory Intel
Mac OS X 10.5
PAMÄŤ RAM
• Procesor Power PC G4/G5 s
rýchlosťou 867 MHz alebo vyššou
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel
Mac OS X 10.7 - 10.8
• Procesory Intel
5. Príloha
76
Špecifikácie
Linux
Položky
Požiadavky
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64-bitový)
Fedora 5 – 15 (32/64-bitový)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64-bitový)
Operačný systém
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bitový)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64-bitový)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bitový)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64-bitový)
PROCESOR
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
PAMÄŤ RAM
512 MB (1 GB)
Voľné miesto na pevnom
disku
1 GB (2 GB)
5. Príloha
77
Špecifikácie
4
Sieťové prostredie
Iba sieťové a bezdrôtové modely (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
Na zariadení je potrebné nastaviť sieťové protokoly, aby ste ho mohli používať ako sieťové zariadenie. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sieťové
prostredia podporované zariadením:
Položky
Sieťové rozhranie
Špecifikácie
• 802.11b/g/n bezdrôtová sieť LAN
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
Sieťový operačný systém
• Rôzne distribúcie systému Linux
• Mac OS X 10.5 – 10.8
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Sieťové protokoly
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Štandardná tlač cez protokol TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Zabezpečenie bezdrôtovej siete
• Autentifikácia: Otvorený systém, Zdieľaný kľúč, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Šifrovanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Príloha
78
Usmerňujúce informácie
Toto zariadenie je vyvinuté pre bežné pracovné prostredie a bolo mu
udelených niekoľko zákonných certifikátov.
Za účelom zníženia rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poranenia osôb je potrebné pri používaní tohto zariadenia dodržiavať
nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:
5
Vyhlásenie o bezpečnosti laserového zariadenia
Tlačiareň je certifikovaná v USA a vyhovuje požiadavkám nariadenia DHHS
21 CFR, podľa kapitoly 1, odseku J pre laserové zariadenia triedy I(1) a v
ostatných krajinách je certifikovaná ako laserové zariadenie triedy I a
vyhovuje požiadavkám normy IEC 60825-1: 2007
Laserové zariadenia triedy I nie sú považované za nebezpečné. Laserový
systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby počas bežnej prevádzky, pri
údržbe alebo pri servisných prácach nad úrovňou triedy I nedochádzalo k
vystaveniu osôb laserovému žiareniu.
Varovanie
Nikdy nepoužívajte ani neopravujte tlačiareň s odňatým ochranným krytom
jednotky lasera a skenera. Odrazený lúč, aj keď je neviditeľný, môže
poškodiť váš zrak.
6
Bezpečnosť týkajúca sa ozónu
Emisie ozónu tohto zariadenia sú menšie ako 0,1 ppm. Ozón
je ťažší ako vzduch, preto zariadenie umiestnite do dobre
vetranej miestnosti.
5. Príloha
79
Usmerňujúce informácie
7
9
Šetrič energie
Len pre Čínu
Táto tlačiareň je vybavená pokročilou technológiou úspory
energie, ktorá znižuje jej spotrebu, ak sa zariadenie práve
nepoužíva.
Ak tlačiareň neprijíma dlhší čas údaje, spotreba energie sa
automaticky zníži.
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované
značky v USA.
Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na
webovej lokalite http://www.energystar.gov.
Modely certifikované podľa štandardu ENERGY STAR sú
označené štítkom ENERGY STAR. Skontrolujte, či je vaše
zariadenie certifikované podľa štandardu ENERGY STAR.
8
Recyklácia
Baliaci materiál zariadenia je potrebné recyklovať a zlikvidovať
spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
5. Príloha
80
Usmerňujúce informácie
Len pre Spojené štáty americké
10
Správna likvidácia tohto výrobku (zaobchádzanie
s elektrickým a elektronickým odpadom)
(Platné v krajinách so systémom triedeného
odpadu)
Nepotrebné elektronické zariadenia dajte zlikvidovať v oprávnenej
recyklačnej spoločnosti. Najbližšie recyklačné zariadenie môžete nájsť na
našej webovej stránke:www.samsung.com/recyclingdirect. Alebo
zatelefonujte na číslo (877) 278 - 0799
11
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, headset, USB kábel)
nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Aby sa
zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo
poškodeniu zdravia ľudí spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou
výrobkov, oddeľte ich, prosím, od ostatných druhov odpadu a
recyklujte ich zodpovedným spôsobom na podporu opätovného
využitia hmotných surovín.
Štát Kalifornia, propozícia 65, upozornenie
(Len pre USA)
Domáci používatelia by mali kontaktovať buď predajcu, u ktorého
výrobok zakúpili, alebo miestne úrady a zistiť u nich podrobnosti o
tom, kde a za akých podmienok je možné tieto výrobky bezpečne
recyklovať.
Firemní používatelia by mali kontaktovať dodávateľa za účelom
overenia podmienok uvedených v kúpnej zmluve. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu
s ostatným priemyselným odpadom.
5. Príloha
81
Usmerňujúce informácie
•
12
Vyžarovanie rádiových vĺn
Informácie komisie FCC pre používateľa
Toto zariadenie zodpovedá požiadavkám časti 15 smerníc komisie FCC.
Prevádzka je podmienená splnením nasledovných dvoch podmienok:
•
Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
•
Toto zariadenie musí absorbovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiadúcu činnosť zariadenia.
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne
zariadenie triedy B stanovenými v časti 15 Smerníc FCC. Tieto limity
stanovujú podmienky primeranej ochrany pred škodlivým rušením v
obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať
energiu na rádiovej frekvencii a ak nie je nainštalované a používané v
súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
Neexistuje však záruka, že sa rušenie nevyskytne pri konkrétnej inštalácii.
Ak toto zariadenie spôsobí nežiadúce rušenie rozhlasového alebo
televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by
sa užívateľ pokúsiť odstrániť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z
nasledovných opatrení:
•
Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
•
Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
•
Zapojiť zariadenie do inej zásuvky elektrickej siete ako je tá, do ktorej je
zapojený prijímač.
Konzultovať problém s distribútorom alebo skúseným technikom pre
oblasť rozhlasu alebo televízie.
Zmena alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom
zodpovedným za splnenie podmienok prevádzky, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
Smernice o rušení rádiových vĺn platné v Kanade
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre vyžarovanie
rádiového šumu digitálnymi zariadeniami, ako sa uvádza v dokumente o
zariadeniach spôsobujúcich rušenie nazvanom „Digital Apparatus“, ICES003 vydanom organizáciou Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Príloha
82
Usmerňujúce informácie
13
Spojené štáty americké
Federálna komisia pre komunikácie (FCC)
Samostatné žiariče, smernica FCC, časť 15
Táto tlačiareň môže byť vybavená rádiovým zariadením LAN s nízkym
výkonom (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou),
pracujúcim v pásme 2,4/5 GHz. Táto časť dokumentácie je platná len
v prípade prítomnosti takéhoto zariadenia. Prítomnosť bezdrôtových
zariadení je vyznačená na štítku.
Ak je na štítku vyznačené identifikačné číslo FCC, sú bezdrôtové
zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať v systéme, spôsobilé len na použitie
v Spojených štátoch amerických.
Federálna komisia FCC stanovila všeobecné pokyny pre vzdialenosť
zariadenia od tela pri jeho používaní na 20 cm – táto vzdialenosť nezahŕňa
končatiny. Ak sú bezdrôtové zariadenia zapnuté, má sa tento prístroj
používať zo vzdialenosti viac než 20 cm od tela. Výstupný výkon
bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môže byť zabudované
v tlačiarni, je dostatočne pod limitmi pôsobenia rádiofrekvenčného žiarenia
stanovenými komisiou FCC.
Prevádzka tohto zariadenia je podmienená splnením nasledovných dvoch
podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
a (2) toto zariadenie musí absorbovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Servis bezdrôtových zariadení nemôže vykonávať používateľ.
Nevykonávajte na nich žiadne úpravy. Úprava bezdrôtového
zariadenia má za následok neplatnosť oprávnenia na jeho používanie.
Ak zariadenie vyžaduje opravu, kontaktujte výrobcu.
Vyhlásenie FCC o používaní bezdrôtovej siete
LAN:
Počas inštalácie a prevádzky tohto vysielača v kombinácii s anténou sa
môže stať, že bude prekročený limit pôsobenia rádiofrekvenčných vĺn
1 mW/cm2 vo vzdialenosti blízko nainštalovanej antény. Preto musí
používateľ po celý čas udržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm
od antény. Toto zariadenie nemožno pripájať k inému vysielaču ani
vysielacím anténam.
Tento vysielač sa nesmie prevádzkovať ani nesmie byť spojený so žiadnou
ďalšou anténou alebo vysielačom.
5. Príloha
83
Usmerňujúce informácie
14
18
Len pre Rusko
Výmena zástrčky s poistkou (len pre Spojené
kráľovstvo)
Dôležité
15
Len pre Nemecko
Prívod napájania tohto prístroja je vybavený štandardnou zástrčkou (BS
1363) 13 A a poistkou 13 A. Pri výmene alebo kontrole poistky je potrebné
poistku nahradiť správnym typom 13 A. Potom je potrebné vymeniť kryt
poistky. V prípade straty krytu poistky, nepoužívajte zástrčku, kým kryt
nenahradíte iným.
Kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
16
Len pre Turecko
Zástrčka 13 A je najčastejšie používaným typom v Spojenom kráľovstve a
mala by vyhovovať. Niektoré budovy (najmä staršie) však nie sú vybavené
13 A zásuvkami. Je potrebné zakúpiť vhodný zástrčkový adaptér.
Nerozoberajte lisovanú zástrčku.
Ak sa zástrčka oddelí od kábla, vyhoďte ju. Už sa nedá opraviť a vy
môžete utrpieť úraz elektrickým prúdom, ak sa ju budete pokúšať
zastrčiť do zásuvky.
17
Len pre Thajsky
5. Príloha
84
Usmerňujúce informácie
Dôležité upozornenie:
Toto zariadenie vyžaduje uzemnenie.
Káble v prívode napájania majú nasledovné farebné označenie:
19
Vyhlásenie o zhode (Európske krajiny)
Osvedčenia a certifikáty
• Žltozelený: uzemnenie
• Modrá: nulový vodič
• Hnedý: fáza
Ak káble v zásuvke nesúhlasia s farbami v zástrčke, postupujte
nasledovne:
Žltozelený kábel pripojte na kolík označený písmenom „E“ alebo
bezpečnostným symbolom uzemnenia (Earth symbol) alebo na kolík
žltozelenej farby.
Týmto spoločnosť Samsung Electronics prehlasuje, že
zariadenie [Xpress C41xW] je v zhode s príslušnými
požiadavkami a ostatnými platnými nariadeniami smernice
1999/5/ES.
Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na adrese
www.samsung.com, v časti Support (Podpora) > Download
center (Centrum prevzatia) a zadajte názov vašej tlačiarne
(MFP), aby ste si prezreli vyhlásenie o zhode (EuDoC).
Modrý kábel pripojte na kolík označený písmenom „N“ alebo na kolík čiernej
farby.
1. január 1995: Smernica Rady 2006/95/EC o zjednocovaní zákonov
členských štátov týkajúcich sa zariadení s nízkym napätím.
Hnedý kábel pripojte na kolík označený písmenom „L“ alebo kolík červenej
farby.
1. január 1996: Smernica Rady 2004/108/EC o zjednocovaní zákonov
členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
Je potrebné mať zástrčku, adaptér alebo rozbočovač s 13 A poistkou.
9. marca 1999: Smernica Rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a
telekomunikačných terminálových zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich
zhody. Úplné znenie vyhlásenia s definíciou príslušných smerníc a
štandardov možno získať u miestneho zástupcu spoločnosti Samsung
Electronics Co., Ltd.
5. Príloha
85
Usmerňujúce informácie
ES Certifikácia
Certifikácia 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a koncových
telekomunikačných zariadeniach (FAX)
Tento produkt Samsung bol certifikovaný spoločnosťou Samsung pre paneurópske jednotné koncové pripojenie k analógovej verejnej telefónnej sieti
(PSTN) v súlade so smernicou 1999/5/EC. Produkt bol navrhnutý na
spoluprácu s národnými verejnými telefónnymi sieťami a kompatibilnými
ústredňami v európskych krajinách:
V prípade problémov sa najprv obráťte na oddelenie Euro QA Lab v
spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Produkt bol testovaný, či vyhovuje norme TBR21. Na uľahčenie používania
a aplikácie koncového zariadenia, ktoré je v súlade s touto normou,
Európsky telekomunikačný normalizačný inštitút (ETSI) vydal poradný
dokument (EG 201 121), ktorý obsahuje poznámky a ďalšie požiadavky na
zaistenie zlučiteľnosti terminálov TBR21 so sieťou. Tento produkt bol
navrhnutý v súlade, a je plne kompatibilný so všetkými príslušnými
poradnými poznámkami, ktoré sú v tomto dokumente.
Informácie o schvaľovaní rádiových zariadení
v Európe (pre výrobky vybavené rádiovými
zariadeniami schválenými pre EÚ)
V systéme tlačiarne, ktorá je určená na použitie doma alebo v kancelárii,
môžu byť prítomné (zabudované) zariadenia typu rádiovej siete LAN
(rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou) s malým
výkonom, pracujúce v pásme 2,4/5 GHz. Táto časť dokumentácie je platná
len v prípade prítomnosti takéhoto zariadenia. Prítomnosť bezdrôtových
zariadení je vyznačená na štítku.
Ak je na štítku značka CE, bezdrôtové zariadenia, ktoré sa
môžu nachádzať v systéme, sú spôsobilé len na použitie
v Európskej Únii a príslušných oblastiach.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu byť
zabudované do tlačiarne, je dostatočne pod limitmi vystavenia účinkom
rádiofrekvenčného žiarenia stanoveným Európskou komisiou v smernici
R&TTE.
Európske štáty so schválením používania
bezdrôtových zariadení:
Krajiny EÚ
5. Príloha
86
Usmerňujúce informácie
Európske štáty s obmedzeniami pri používaní
EÚ
Krajiny EHP/EZVO
V súčasnosti bez obmedzení
20
Vyhlásenia o zhode s predpismi
Poučenie o bezdrôtových zariadeniach
Táto tlačiareň môže byť vybavená rádiovým zariadením LAN s nízkym
výkonom (rádiofrekvenčné zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou),
pracujúcim v pásme 2,4/5 GHz. Nasledujúca časť dokumentácie poskytuje
všeobecný prehľad o hľadiskách prevádzky bezdrôtového zariadenia.
Ďalšie obmedzenia, upozornenia a varovania týkajúce sa jednotlivých
krajín sú uvedené v častiach pre konkrétnu krajinu (alebo v častiach pre
skupiny krajín). Bezdrôtové zariadenia v systéme sú schválené len
na používanie v krajinách vyznačených na výkonovom štítku systému
(Radio Approval Marks). Ak nie je krajina, v ktorej sa bude bezdrôtové
zariadenie používať, uvedená v zozname, kontaktujte miestny úrad
pre schvaľovanie rádiových zariadení. Bezdrôtové zariadenia sú prísne
regulované a ich používanie nemusí byť povolené.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môže byť
zabudované v tlačiarni, je dostatočne pod limitmi pôsobenia
rádiofrekvenčného žiarenia. Pretože bezdrôtové zariadenia (ktoré môžu
byť zabudované v tlačiarni) vyžarujú menej energie, než je povolené
frekvenčnými bezpečnostnými štandardmi a odporúčaniami, výrobca je
presvedčený, že používanie týchto zariadení je bezpečné. Bez ohľadu
na úroveň výkonu je potrebné minimalizovať počas bežnej prevádzky
kontakt s ľudským telom.
Vo všeobecnosti je bežná vzdialenosť bezdrôtového zariadenia od tela
pri jeho používaní 20 cm – táto vzdialenosť nezahŕňa končatiny. Ak je
bezdrôtové zariadenie zapnuté a vysiela, malo by sa používať
zo vzdialenosti viac než 20 cm od tela.
Tento vysielač sa nesmie prevádzkovať ani nesmie byť spojený so žiadnou
ďalšou anténou alebo vysielačom.
Niektoré okolnosti vyžadujú obmedzenie bezdrôtových zariadení. Príklady
všeobecných obmedzení sú uvedené tu:
Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže rušiť zariadenia
leteckej prevádzky. Súčasné letecké predpisy vyžadujú, aby boli
bezdrôtové zariadenia počas prepravy lietadlom vypnuté.
Zariadenia IEEE 802.11 (známe tiež ako bezdrôtový Ethernet) a
s Bluetooth komunikáciou sú typickým príkladom zariadení
s bezdrôtovou komunikáciou.
5. Príloha
87
Usmerňujúce informácie
21
V prostrediach, kde existuje škodlivé alebo potenciálne škodlivé
nebezpečenstvo rušenia iných zariadení alebo služieb, môže byť
používanie bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané.
Napríklad letiská, nemocnice a miesta s ovzduším bohatým
na kyslík alebo horľavý plyn sú miesta, kde môže byť používanie
bezdrôtového zariadenia obmedzené alebo zakázané. Ak si
v niektorom prostredí nie ste istí, či v ňom neexistuje zákaz
používania bezdrôtových zariadení, informujte sa pred zapnutím
bezdrôtového zariadenia u zodpovednej osoby.
Len pre Izrael
Každá krajina disponuje rozdielnymi obmedzeniami používania
bezdrôtových zariadení. Pretože je systém vybavený
bezdrôtovým zariadením, pri prenášaní do iných krajín si ešte
pred cestou u miestnych úradov poverených schvaľovaním
rádiových zariadení overte obmedzenia pre používanie
bezdrôtového zariadenia v cieľovej krajine.
Ak je systém vybavený interným bezdrôtovým zariadením,
neprevádzkujte bezdrôtové zariadenie bez ochranných krytov
a štítov a v prípade, že systém nie je úplne skompletizovaný.
Servis bezdrôtových zariadení nemôže vykonávať používateľ.
Nevykonávajte na nich žiadne úpravy. Úprava bezdrôtového
zariadenia má za následok neplatnosť oprávnenia na jeho
používanie. Ak zariadenie vyžaduje opravu, kontaktujte výrobcu.
Používajte len ovládače schválené v krajine, v ktorej sa bude
zariadenie používať. Ďalšie informácie nájdete v súprave
pre obnovenie systému (System Restoration Kit) alebo kontaktujte
technickú podporu výrobcu.
5. Príloha
88
Usmerňujúce informácie
22
Len pre Čínu
5. Príloha
89
Autorske pravo
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Táto používateľská príručka sa poskytuje len pre informatívne účely. Všetky v nej obsiahnuté informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne škody, priame či nepriame, vyplývajúce z použitia tejto používateľskej príručky alebo súvisiace
s jej použitím.
•
Samsung a logo Samsung sú ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows Server 2008 R2 sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android a Gmail sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Google Inc.
•
Google Cloud Print je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a ďalších krajinách. AirPrint a logo AirPrint
sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
•
Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností alebo organizácií.
Informácie o licencii na otvorený zdrojový kód nájdete v súbore 'LICENSE.txt' na dodanom disku CD.
REV.1.00
5. Príloha
90
Používateľská príručka
POKROČILÝ
POKROČILÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, pokročilom nastavení,
používaní a riešení problémov v prostredí viacerých operačných
systémov.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie.
ZÁKLADNÝ
V tejto príručke nájdete informácie o zapojení, základnom ovládaní a riešení problémov
v operačnom systéme Windows.
POKROČILÝ
1. Inštalácia softvéru
3. Špeciálne funkcie
Inštalácia v systéme Mac
95
Nastavenie nadmorskej výšky
157
Opätovná inštalácia v systéme Mac
96
Zmena predvolených nastavení tlače
158
Inštalácia v systéme Linux
97
Opätovná inštalácia v systéme Linux
98
Nastavenie zariadenia ako predvoleného
zariadenia
159
2. Používanie zariadenia
pripojeného cez sieť
Používanie pokročilých funkcií tlače
160
Tlač v systéme Mac
167
Tlač v systéme Linux
169
4. Užitočné nástroje na správu
Užitočné sieťové programy
100
Nastavenie káblovej siete
101
Inštalácia ovládača cez sieť
105
Easy Capture Manager
172
konfigurácia protokolu IPv6
111
Samsung Easy Color Manager
173
Nastavenie bezdrôtovej siete
114
Samsung AnyWeb Print
174
Samsung Mobile Print
150
Easy Eco Driver
175
Používanie funkcie NFC
151
Služba Google Cloud Print
153
Používanie služby SyncThru™ Web
Service
176
Používanie funkcie Samsung Easy
Printer Manager
179
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
182
Používanie programu Linux Unified Driver
Configurator
184
92
POKROČILÝ
5. Odstraňovanie ťažkostí
Problémy s podávaním papiera
188
Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
189
Problémy s tlačou
190
Problémy s kvalitou tlače
194
Problémy týkajúce sa operačného systému 202
93
1. Inštalácia softvéru
Táto kapitola obsahuje informácie o inštalácii základného a užitočného softvéru v prípade, ak je zariadenie
pripojené pomocou kábla. Zariadenie je lokálne pripojené vtedy, ak je priamo napojené na Váš počítač pomocou
kábla. Ak je zariadenie pripojené na sieť, vynechajte dolu uvedené kroky a prejdite na pokyny pre inštaláciu
ovládača zariadenia pripojeného do siete (pozrite Inštalácia ovládača cez sieť105).
• Inštalácia v systéme Mac
95
• Opätovná inštalácia v systéme Mac
96
• Inštalácia v systéme Linux
97
• Opätovná inštalácia v systéme Linux
98
• Ak používate operačný systém Windows, informácie o inštalácii ovládača zariadenia
nájdete v „Lokálna inštalácia ovládača“ na strane 25.
• Používajte kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m.
Inštalácia v systéme Mac
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
11
Kliknite na tlačidlo Add Printer, zvoľte svoju tlačiareň a pridajte ju do
zoznamu tlačiarní.
Zvoľte možnosť USB Connected Printer v zobrazení Printer
Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
Ak vaše zariadenie podporuje fax, kliknite na tlačidlo Add Fax,
zvoľte váš fax a pridajte ho do zoznamu faxov.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
•
12
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS
X.
5
6
7
Kliknite na možnosť Continue.
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
1. Inštalácia softvéru
95
Opätovná inštalácia v systéme Mac
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, odinštalujte ho a znovu
nainštalujte.
1
Otvorte priečinok Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
Ak chcete odinštalovať softvér tlačiarne, kliknite na tlačidlo
Continue.
3
Začiarknite program, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo
Uninstall.
4
5
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Po dokončení odinštalovania kliknite na tlačidlo Close.
Ak ste zariadenie už pridali, odstráňte ho z Print Setup Utility alebo
Print & Fax.
1. Inštalácia softvéru
96
Inštalácia v systéme Linux
Aby ste mohli softvér tlačiarne pre operačný systém Linux nainštalovať, z
webovej lokality spoločnosti Samsung ho musíte najprv prevziať. Prejdite
na stránku (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora
alebo na stiahnutie).
1
Inštalácia ovládača Jednotného Linux
1
2
7
Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo Finish.
Inštalačný program pridal pre vaše pohodlie ikonu Konfigurátor jednotného
ovládača na pracovnú plochu a skupinu Unified Driver (Jednotný ovládač)
do systémovej ponuky. V prípade problémov nájdete ďalšie informácie
v pomocníkovi na obrazovke. Zobrazíte ho pomocou systémovej ponuky
alebo balíka ovládačov aplikácií systému Windows, ako je napríklad
Unified Driver Configurator alebo Image Manager.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Keď sa zobrazí okno Administrator Login, do poľa Login napíšte
„root“ a zadajte systémové heslo.
Musíte sa prihlásiť ako nadradený používateľ (root), aby ste si mohli
nainštalovať’ softvér zariadenia. Ak nie ste nadradený používateľ,
požiadajte o pomoc správcu systému.
3
Z webovej lokality spoločnosti Samsung prevezmite do počítača
balík ovládača Jednotného Linux.
4
Kliknite na balík Unified Linux Driver pravým tlačidlom a rozbaľte
ho.
5
6
Dvakrát kliknite na položku cdroot > autorun.
Keď sa objaví uvítacie okno, kliknite na tlačidlo Next.
1. Inštalácia softvéru
97
Opätovná inštalácia v systéme Linux
Ak ovládač tlačiarne nepracuje správne, odinštalujte ho a znovu
nainštalujte.
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Keď sa zobrazí okno Administrator Login, do poľa Login napíšte
„root“ a zadajte systémové heslo.
Ak chcete odinštalovať ovládač tlačiarne, je potrebné prihlásiť sa
ako nadradený používateľ (root). Ak nie ste nadradený používateľ,
požiadajte o pomoc správcu systému.
3
Otvorte program Terminal. Keď sa objaví obrazovka terminálu,
zadajte nasledovné.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Kliknite na tlačidlo Next.
Kliknite na Finish.
1. Inštalácia softvéru
98
2. Používanie zariadenia
pripojeného cez sieť
Táto kapitola obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa pripojenia zariadenia do siete a softvéru.
• Užitočné sieťové programy
100
• Nastavenie káblovej siete
101
• Inštalácia ovládača cez sieť
105
• konfigurácia protokolu IPv6
111
• Nastavenie bezdrôtovej siete
114
• Samsung Mobile Print
150
• Používanie funkcie NFC
151
• Služba Google Cloud Print
153
Podporované prídavné zariadenia a funkcie sa môžu líšiť podľa modelu (pozrite „Funkcie
jednotlivých modelov“ na strane 8).
Užitočné sieťové programy
Existuje veľa programov, ktorými je možné jednoducho nastaviť sieťové
nastavenia v sieťovom prostredí. Tieto programy umožňujú správcom sietí
spravovať viaceré zariadenia v sieti.
• Pred použitím nižšie uvedených programov najskôr nastavte adresu
IP.
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Webové riešenie správy zariadenia pre správcov siete. Služba SyncThru™
Web Admin Service umožňuje efektívne riadenie zariadení v sieti a
vzdialené monitorovanie sieťových tlačiarní a odstraňovanie problémov
z ľubovoľného počítača s prístupom do siete Internet.
•
Tento program si môžete prevziať na adrese http://
solution.samsungprinter.com.
3
1
SetIP
SyncThru™ Web Service
Webový server zabudovaný do vášho sieťového zariadenia vám umožňuje
vykonávať nasledujúce úlohy (pozrite „Používanie služby SyncThru™ Web
Service“ na strane 113):
•
Skontrolovať informácie a stav príslušenstva.
•
Upraviť nastavenia zariadenia.
•
Nastaviť možnosť notifikácie cez e-mail. Ak nastavíte túto možnosť, email s informáciami o stave zariadenia (nedostatok tonera v kazete
alebo chybové hlásenia) bude automaticky odoslaný na adresu
stanovenej osoby.
•
Konfigurovať sieťové parametre nutné na pripojenie zariadenia k
rôznym sieťovým prostrediam.
Tento softvérový nástroj umožňuje vybrať sieťové rozhranie a manuálne
nakonfigurovať IP adresy, ktoré sa majú použiť s protokolom TCP/IP.
•
Pozrite si časť „Konfigurácia adresy IPv4 pomocou programu SetIP
(Windows)“ na strane 101.
•
Pozrite si časť „Konfigurácia IPv4 pomocou aplikácie SetIP (Mac)“ na strane 102.
•
Pozrite si časť „Konfigurácia IPv4 pomocou aplikácie SetIP (Linux)“ na strane 103.
• Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 21).
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
100
Nastavenie káblovej siete
Ak chcete tlačiareň používať v sieti, na zariadení musíte nastaviť sieťové
protokoly.
5
Nastavenie IP adresy
Sieť môžete používať po pripojení sieťového kábla do príslušného portu na
zariadení.
•
• Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 21).
V prípade modelov, ktoré nemajú na ovládacom paneli displej, použite
program SyncThru™ Web Service alebo SetIP.
-
Pozrite si časť „Používanie služby SyncThru™ Web Service“ na
strane 176.
-
Pozrite si časť „Nastavenie IP adresy“ na strane 101.
• Tento program nepodporuje protokol TCP/IPv6.
Najskôr je potrebné nastaviť adresu IP pre sieťovú tlač a správu siete. Vo väčšine
prípadov bude nová adresa IP automaticky priradená serverom DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol Server), ktorý sa nachádza v sieti.
4
Tlač správy o konfigurácii siete
Z ovládacieho panela zariadenia môžete vytlačiť Správu o konfigurácii
siete, v ktorej budú uvedené aktuálne sieťové nastavenia zariadenia.
Pomôže vám pri nastavení siete.
•
Konfigurácia adresy IPv4 pomocou programu
SetIP (Windows)
Pred použitím programu SetIP vypnite bránu firewall v počítači. Kliknite na
Ovládací panel > Centrum zabezpečenia > Windows Firewall.
Zariadenie nemá displej: Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
(Zrušiť alebo Zastaviť/zrušiť) a podržte ho stlačené 2 sekundy.
Nasledujúce pokyny sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
Pomocou tejto Správy o konfigurácii siete môžete zistiť adresu MAC a
adresu IP zariadenia.
Príklad:
•
Adresa MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresa IP: 165.254.192.192
1
Softvér prevezmite z webovej stránky spoločnosti Samsung,
rozbaľte ho a nainštalujte: (http://www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie).
2
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
101
Nastavenie káblovej siete
3
4
5
Pripojte zariadenie do siete pomocou sieťového kábla.
Konfigurácia IPv4 pomocou aplikácie SetIP (Mac)
Zapnite zariadenie.
Pred použitím programu SetIP vypnite bránu firewall v počítači. Kliknite na
System Preferences > Security > Firewall.
6
Kliknutím na ikonu
(tretia zľava) v okne SetIP otvorte okno
konfigurácie TCP/IP.
7
Nové informácie o zariadení zadajte do konfiguračného okna. V
rámci podnikového intranetu možno bude musieť tieto informácie
najskôr prideliť správca siete.
V ponuke Štart systému Windows postupne kliknite na položky
Všetky programy > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Nasledujúce pokyny sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
1
2
Pripojte zariadenie do siete pomocou sieťového kábla.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
MAC adresu zariadenia nájdete v Správu o konfigurácii siete (pozrite
„Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 101). Zadajte ju bez
dvojbodiek. Napríklad adresu 00:15:99:29:51:A8 zadajte v tvare
0015992951A8.
8
Kliknite na položku Apply a potom na tlačidlo OK. Zariadenie
automaticky vytlačí Správu o konfigurácii siete. Potvrďte
správnosť všetkých nastavení.
•
4
5
6
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.
Kliknite na možnosť Continue.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
102
Nastavenie káblovej siete
7
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
9
10
11
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
14
Kliknite na položku Apply a potom na tlačidlo OK. Zariadenie
automaticky vytlačí Správu o konfigurácii siete. Potvrďte
správnosť všetkých nastavení.
Konfigurácia IPv4 pomocou aplikácie SetIP
(Linux)
Pred použitím programu SetIP vypnite bránu firewall v počítači. Kliknite na
System Preferences alebo Administrator.
Keď sa zobrazí upozornenie, že budú ukončené všetky aplikácie
spustené v počítači, kliknite na Continue.
Zvoľte možnosť Network Connected Printer(Wired or Wireless)
na obrazovke Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo Set IP
Address.
12
Kliknutím na ikonu
konfigurácie TCP/IP.
13
Nové informácie o zariadení zadajte do konfiguračného okna. V
rámci podnikového intranetu možno bude musieť tieto informácie
najskôr prideliť správca siete.
(tretia zľava) v okne SetIP otvorte okno
Nasledujúce pokyny sa môžu líšiť v závislosti od modelu a operačného
systému.
1
2
3
4
Otvorte položku /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dvakrát kliknite na súbor SetIPApplet.html.
Kliknutím otvorte okno konfigurácie protokolu TCP/IP.
Nové informácie o zariadení zadajte do konfiguračného okna. V
rámci podnikového intranetu možno bude musieť tieto informácie
najskôr prideliť správca siete.
MAC adresu zariadenia nájdete v Správu o konfigurácii siete (pozrite
„Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 101). Zadajte ju bez
dvojbodiek. Napríklad adresu 00:15:99:29:51:A8 zadajte v tvare
0015992951A8.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
103
Nastavenie káblovej siete
MAC adresu zariadenia nájdete v Správu o konfigurácii siete (pozrite
„Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 101). Zadajte ju bez
dvojbodiek. Napríklad adresu 00:15:99:29:51:A8 zadajte v tvare
0015992951A8.
5
Zariadenie automaticky vytlačí Správu o konfigurácii siete.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
104
Inštalácia ovládača cez sieť
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii
v závislosti od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých
modelov“ na strane 8).
• Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 21).
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená (pozrite „Nastavenie
IP adresy“ na strane 101).
2
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next.
4
Zvoľte Network connection na obrazovke Printer Connection
Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
5
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
• Keď vložíte disk CD so softvérom do jednotky CD-ROM, môžete
nainštalovať ovládač tlačiarne a softvér. V systéme Windows
vyberte v okne Select Software to Install ovládač tlačiarne
a softvér.
6
Windows
Softvér brány firewall môže blokovať sieťovú komunikáciu. Pred
pripojením zariadenia k sieti vypnite bránu firewall v počítači.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
105
Inštalácia ovládača cez sieť
Režim tichej inštalácie
Parameter
príkazového riadku
Režim tichej inštalácie predstavuje metódu inštalácie, ktorá nevyžaduje
žiadny zásah používateľa. Po spustení inštalácie sa ovládač zariadenia a
softvér automaticky nainštalujú do počítača. Tichú inštaláciu spustíte
zadaním parametra /s alebo /S v okne príkazového riadka.
/p„<názov portu>“
alebo /P„<názov
portu>“
Nasledujúca tabuľka uvádza príkazy, ktoré sa dajú použiť v príkazovom
okne.
Nasledujúce parametre príkazového riadka sú platné, ak sa príkaz
použije s parametrom /s alebo /S. Parametre /h, /H a /? však
predstavujú výnimku, pretože ich možno použiť samostatne.
/s alebo /S
Definícia
Spustí tichú inštaláciu.
Určuje port tlačiarne.
Sieťový port sa
vytvorí pomocou
štandardného
monitora portu
protokolu TCP/
IP. V prípade
lokálneho portu
musí daný port
existovať v
systéme pred
jeho zadaním
pomocou
príkazu.
Parametre príkazového riadka
Parameter
príkazového riadku
Definícia
Opis
Názov portu tlačiarne
možno zadať ako adresu
IP, názov hostiteľa, názov
lokálneho portu USB alebo
názov portu IEEE1284.
Príklad
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx“, kde
„xxx.xxx.xxx.xxx“ je
adresa IP sieťovej
tlačiarne. /p„USB001“, /
P„LPT1:“, /
p„názov_hostiteľa“
Opis
Nainštaluje ovládače
zariadenia bez zobrazenia
akýchkoľvek prvkov
používateľského rozhrania
alebo bez zásahu
používateľa.
/a„<cieľová_cesta>“
alebo /
A„<cieľová_cesta>“
Určuje cieľovú cestu
inštalácie.
Cieľovou cestou
by mala byť
úplná platná
cesta.
Keďže ovládače zariadenia
by sa mali inštalovať do
umiestnenia špecifického
pre daný operačný systém,
tento parameter sa
vzťahuje iba na aplikačný
softvér.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
106
Inštalácia ovládača cez sieť
Parameter
príkazového riadku
Definícia
Opis
/
n„<názov_tlačiarne>
“ alebo /
N„<názov_tlačiarne
>“
Určuje názov tlačiarne.
Inštancia tlačiarne sa
vytvorí so zadaným
názvom tlačiarne.
Pomocou tohto parametra
možno podľa potreby
pridávať inštancie
tlačiarne.
/nd alebo /ND
Parametre, ktoré určujú,
že nainštalovaný
ovládač sa nemá
nastaviť ako predvolený
ovládač zariadenia.
Označuje, že
nainštalovaný ovládač
zariadenia nebude
predvoleným ovládačom
zariadenia vo vašom
systéme, ak je
nainštalovaný ešte jeden
alebo viac ovládačov
tlačiarne. Ak v systéme nie
je nainštalovaný žiadny
ovládač zariadenia, tento
parameter sa nepoužije,
pretože operačný systém
Windows nastaví
nainštalovaný ovládač
tlačiarne ako predvolený
ovládač zariadenia.
Parameter
príkazového riadku
/x alebo /X
Definícia
Ak je už nainštalovaná
inštancia tlačiarne, na
jej vytvorenie použije
existujúce súbory
ovládača zariadenia.
Opis
Tento parameter poskytuje
spôsob inštalácie inštancie
tlačiarne, pri ktorom sa
používajú nainštalované
súbory ovládača tlačiarne
bez inštalácie ďalšieho
ovládača.
Odstráni len zadanú
/
up„<názov_tlačiarne inštanciu tlačiarne, a nie
>“ alebo /
súbory ovládača.
UP„<názov_tlačiarn
e>“
Tento parameter poskytuje
spôsob, ktorý umožňuje
odstrániť zo systému len
zadanú inštanciu tlačiarne
bez toho, aby daná zmena
ovplyvnila ovládače iných
tlačiarní. Neodstráni zo
systému súbory ovládača
tlačiarne.
/d alebo /D
Tento parameter odstráni
zo systému všetky
nainštalované ovládače
zariadenia a aplikačný
softvér.
Odinštaluje zo systému
všetky ovládače
zariadení a aplikácie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
107
Inštalácia ovládača cez sieť
7
Parameter
príkazového riadku
Definícia
Opis
/
v„<názov_zdieľanéh
o_prostriedku>“
alebo /
V„<názov_zdieľané
ho_prostriedku>“
Nastaví zdieľanie
nainštalovaného
zariadenia a pridá ďalšie
dostupné ovládače
platformy pre funkciu
Point and Print.
Do systému nainštaluje
všetky podporované
ovládače zariadenia pre
platformu operačného
systému Windows a
nastaví jeho zdieľanie so
zadaným parametrom
<názov_zdieľaného_prostr
iedku> pre funkciu Point
and Print.
/o alebo /O
Po inštalácii sa otvorí
priečinok Tlačiarne a
faxy.
Po tichej inštalácii tento
príkaz otvorí priečinok
Tlačiarne a faxy.
/h, /H alebo /?
Zobrazí informácie o
použití parametrov.
Mac
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
•
4
5
6
7
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.
Kliknite na možnosť Continue.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
108
Inštalácia ovládača cez sieť
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
9
10
11
12
13
14
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Zvoľte možnosť Network Connected Printer(Wired or Wireless)
na obrazovke Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo
Continue.
Kliknite na tlačidlo Add Printer, zvoľte svoju tlačiareň a pridajte ju do
zoznamu tlačiarní.
Kliknite na položku IP a zvoľte možnosť HP Jetdirect - Socket
v zobrazení Protocol.
Zadajte adresu IP zariadenia do poľa Address.
Zadajte názov frontu do poľa Queue. Ak neviete určiť názov frontu
pre server zariadenia, skúste najskôr použiť predvolený front.
15
Ak funkcia automatického výberu nepracuje správne, vyberte
možnosť Select Printer Software a názov vášho zariadenia v časti
Print Using.
16
17
Kliknite na tlačidlo Add.
8
Linux
Aby ste mohli softvér tlačiarne pre operačný systém Linux nainštalovať, z
webovej lokality spoločnosti Samsung ho musíte najprv prevziať. Prejdite
na stránku (www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > Podpora alebo
Download centrum).
Inštalácia ovládača v systéme Linux a pridanie
sieťovej tlačiarne
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená.
2
Prevezmite si balík Unified Linux Driver z webovej lokality
spoločnosti Samsung.
3
4
5
Rozbaľte balík Unified Linux Driver a otvorte nový adresár.
Dvakrát kliknite na adresár cdroot > autorun.
Otvorí sa okno inštalačného programu Samsung. Kliknite na tlačidlo
Next.
6
Otvorí sa okno sprievodcu pridaním tlačiarne. Kliknite na tlačidlo
Next.
7
Vyberte sieťovú tlačiareň a kliknite na tlačidlo Search.
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
109
Inštalácia ovládača cez sieť
8
9
10
11
12
V poli zoznamu sa zobrazí IP adresa zariadenia a názov modelu
tlačiarne.
Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo Next.
Zadajte popis tlačiarne a kliknite na Next.
Po pridaní zariadenia kliknite na Finish.
Keď je inštalácia dokončená, kliknite na Finish.
Pridanie sieťovej tlačiarne
1
2
3
4
5
6
7
8
Dvakrát kliknite na položku Unified Driver Configurator.
Kliknite na položku Add Printer..
Otvorí sa okno Add printer wizard. Kliknite na tlačidlo Next.
Vyberte položku Network printer a kliknite na tlačidlo Search.
V poli zoznamu sa zobrazí IP adresa a názov modelu tlačiarne.
Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo Next.
Zadajte popis tlačiarne a kliknite na Next.
Po pridaní zariadenia kliknite na Finish.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
110
konfigurácia protokolu IPv6
Protokol IPv6 je správne podporovaný len v systéme Windows Vista
alebo vyššej verzii.
7
Zobrazí sa okno Sprievodca pridaním tlačiarne. Postupujte podľa
pokynov v okne.
Ak zariadenie nefunguje v sieťovom prostredí, aktivujte protokol IPv6.
Prečítajte si nasledujúcu časť.
Ak protokol IPv6 nepracuje správne, nastavte všetky sieťové
nastavenia na predvolené výrobné nastavenia a akciu zopakujte
stlačením Clear Setting.
Ak chcete v sieťovom prostredí protokolu IPv6 používať adresu protokolu
IPv6, postupujte podľa nasledovných krokov.
9
Použitie ovládacieho panela
1
2
3
Pripojte zariadenie do siete pomocou sieťového kábla.
4
5
6
Vyberte položku Štart > Ovládací panel > Tlačiarne a faxy.
Zapnite zariadenie.
Aktivácia protokolu IPv6
1
2
3
4
5
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
(Ponuka).
Stlačte Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.
Vyberte možnosť On a stlačte OK.
Vypnite a znovu zapnite zariadenie.
Preinštalujte ovládač tlačiarne.
Vytlačte Správu o konfigurácii siete, ktorá skontroluje adresy IPv6
(pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 101).
Kliknite na položku Pridať tlačiareň v ľavej časti okna Tlačiarne a faxy.
Kliknite na položku Pridať lokálnu tlačiareň v okne Pridať tlačiareň.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
111
konfigurácia protokolu IPv6
Nastavenie adries protokolu IPv6
Zariadenie podporuje nasledujúce adresy IPv6, ktoré slúžia na sieťovú tlač
a jej správu.
•
Link-local Address: Samostatne konfigurovaná lokálna adresa IPv6
(adresa začína FE80).
•
Stateless Address: Adresa protokolu IPv6 automaticky
nakonfigurovaná sieťovým smerovačom.
•
Stateful Address: Adresa protokolu IPv6 nakonfigurovaná serverom
DHCPv6.
•
Manual Address: Adresa protokolu IPv6 manuálne nakonfigurovaná
používateľom.
•
10
Použitie služby SyncThru™ Web Service
V prípade modelov, ktoré nemajú displej na ovládacom paneli je
potrebné na prístup k službe SyncThru™ Web Service použiť najprv
IPv4 adresu a potom podľa nižšie uvedeného postupu použiť IPv6
adresu.
1
V systéme Windows spustite webový prehliadač, ako je napríklad
program Internet Explorer. Do poľa na zadanie adresy zadajte
adresu IP zariadenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter
alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
2
Ak sa k službe SyncThru™ Web Service prihlasujete prvýkrát, je
potrebné sa prihlásiť ako správca. Zadajte nižšie uvedené
predvolené ID a heslo. Odporúčame, aby ste z bezpečnostných
dôvodov zmenili predvolené heslo.
Konfigurácia adresy DHCPv6 (stavová)
Ak vaša sieť obsahuje server DHCPv6, môžete na predvolenú konfiguráciu
dynamického hostiteľa nastaviť jednu z nasledujúcich možností.
1
2
3
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
(Ponuka).
Stlačte Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.
Stlačte tlačidlo OK a vyberte si želanú hodnotu.
•
•
DHCPv6 Addr.: Protokol DHCPv6 sa použije vždy bez ohľadu
na požiadavku zo smerovača.
DHCPv6 Off: Protokol DHCPv6 sa nepoužije nikdy bez ohľadu
na požiadavku zo smerovača.
Router: Protokol DHCPv6 sa použije len pri požiadavke zo
smerovača.
3
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Po otvorení okna SyncThru™ Web Service presuňte ukazovateľ
myši na položku Settings na hornom paneli ponúk a potom kliknite
na položku Network Settings.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
112
konfigurácia protokolu IPv6
4
5
6
Kliknite na položku TCP/IPv6 v ľavej časti webovej lokality.
7
Zadajte zvyšnú časť adresy (napríklad 3FFE:10:88:194::AAAA. „A“
je hexadecimálny znak od 0 do 9, od A po F).
8
9
Zvoľte konfiguráciu DHCPv6 servera.
Označením políčka IPv6 Protocol aktivujte protokol IPv6.
Označte políčko Manual Address. Aktivuje sa textové pole
Address/Prefix.
Kliknite na tlačidlo Apply.
Používanie služby SyncThru™ Web Service
1
Spustite internetový prehľadávač, ako je napríklad program Internet
Explorer, ktorý podporuje používanie adries protokolu IPv6 ako
adries URL.
2
Vyberte jednu z adries protokolu IPv6 (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) zo
správy o konfigurácii siete (pozrite „Tlač správy o konfigurácii
siete“ na strane 101).
3
Zadajte adresy protokolu IPv6 (napríklad: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa musí byť uvedená v hranatej zátvorke „[ ]“.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
113
Nastavenie bezdrôtovej siete
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje prácu v bezdrôtovej sieti.
V závislosti od modelu nemusí byť práca v bezdrôtovej siete
k dispozícii (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8).
• Ak protokol IPv6 nepracuje správne, nastavte všetky sieťové
nastavenia na predvolené výrobné nastavenia a akciu zopakujte
prostredníctvom Clear Setting.
Názov a sieťové heslo bezdrôtovej siete
Bezdrôtové siete vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia, takže pri prvom
nastavovaní prístupového bodu sa pre sieť vytvorí názov siete (SSID), typ
použitého zabezpečenia a sieťové heslo. Skôr, než začnete s inštaláciou
zariadenia, zistite si u správcu siete tieto informácie.
11
Začíname
Porozumenie typu siete
Medzi počítačom a zariadením možno zvyčajne používať iba jedno
pripojenie súčasne.
Režim infraštruktúry
Toto prostredie sa zvyčajne používa v domácnostiach a
malých alebo domácich firmách. V tomto režime sa
používa prístupový bod na komunikáciu s bezdrôtovým
zariadením.
Režim Ad-Hoc
Tento režim nepoužíva prístupový bod. Bezdrôtový
počítač a bezdrôtové zariadenie komunikujú priamo.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
114
Nastavenie bezdrôtovej siete
12
Predstavenie spôsobov nastavenia bezdrôtového pripojenia
Nastavenia bezdrôtovej siete môžete upraviť buď zo zariadenia alebo na počítači. Z nižšie uvedenej tabuľky zvoľte požadovaný spôsob nastavenia.
V závislosti od modelu alebo krajiny nemusia byť niektoré typy nastavenia bezdrôtovej siete k dispozícii.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
115
Nastavenie bezdrôtovej siete
Spôsob nastavenia
Metóda pripojenia
Z počítača
Popis a odkaz
A
Ak používate systém Windows, pozrite „Prístupový bod pomocou USB
kábla“ na strane 124.
B
Ak používate systém Windows, pozrite „Prístupový bod bez USB kábla
(odporúčané)“ na strane 127.
C
• Ak používate systém Mac, pozrite „Prístupový bod pomocou USB
kábla“ na strane 133.
OR
S prístupovým bodom
Z ovládacieho panela
zariadenia
• Ak používate systém Mac, pozrite „Prístupový bod bez USB kábla
(odporúčané)“ na strane 136
D
Pozrite si časť „Pomocou sieťového kábla“ na strane 141.
E
• Pozrite si časť „Zariadenia s displejom“ na strane 119.
• Pozrite si časť „Zariadenia bez displeja“ na strane 120.
Pozrite si časť „Pomocou tlačidla menu“ na strane 123.
F
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
116
Nastavenie bezdrôtovej siete
Spôsob nastavenia
Bez prístupového bodu
Metóda pripojenia
Z počítača
Popis a odkaz
G
Ak používate systém Windows, pozrite „Režim Ad hoc pomocou USB
kábla“ na strane 130.
H
Ak používate systém Mac, pozrite „Režim Ad hoc pomocou USB kábla“ na
strane 130.
Nastavenie Wi-Fi Direct
Pozrite si časť „Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 144.
I
• Ak sa problém vyskytne počas nastavovania bezdrôtovej siete alebo inštalácie ovládača, postupujte podľa pokynov v kapitole s riešeniami problémov
(pozrite „Odstraňovanie ťažkostí“ na strane 146).
• Dôrazne odporúčame, aby ste na Prístupových bodoch nastavili heslo. Ak na Prístupových bodoch nenastavíte heslo, neznáme zariadenia, ako sú napr.
počítače, inteligentné telefóny a tlačiarne, môžu získať neoprávnený prístup cez Prístupový bod. Informácie o nastaveniach týkajúcich sa hesla nájdete
v používateľskej príručke k Prístupovému bodu.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
117
Nastavenie bezdrôtovej siete
13
Pomocou tlačidla WPS
Ak vaše zariadenie a prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
podporujú funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™), môžete jednoducho
nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete bez použitia počítača
stlačením tlačidla
(WPS) na ovládacom paneli.
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Skontrolujte, či prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) podporuje
funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje funkciu WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
•
Počítač pripojený k sieti (iba režim čísla PIN).
• Ak chcete používať bezdrôtovú sieť v režime infraštruktúry, musí byť
sieťový kábel odpojený od zariadenia. Pripojenie k prístupovému
bodu pomocou tlačidla WPS (PBC) alebo zadaním čísla PIN
v počítači závisí od použitého prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača). Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke použitého prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača).
Výber typu
• Keď na nastavenie bezdrôtovej siete použijete tlačidlo WPS, môžu
sa zmeniť nastavenia zabezpečenia. Aby sa tomu predišlo,
uzamknite voľbu WPS pre aktuálne nastavenia zabezpečenia
bezdrôtovej siete. Názov voľby sa môže odlišovať v závislosti od
používaného prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).
pripojiť zariadenie k bezdrôtovej sieti stlačením tlačidla
Na pripojenie zariadenia k bezdrôtovej sieti pomocou tlačidla
(WPS) na
ovládacom paneli je možné použiť dva spôsoby.
Spôsob používajúci konfiguráciu stlačením tlačidla (PBC) umožňuje
(WPS) na
ovládacom paneli zariadenia a tlačidla WPS (PBC) na prístupovom bode
(alebo bezdrôtovom smerovači) s podporou funkcie Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Spôsob PIN (Personal Identification Number) umožňuje pripojiť
zariadenie k bezdrôtovej sieti zadaním dodaného čísla PIN na prístupovom
bode (bezdrôtovom smerovači) podporujúcom funkciu WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Zariadenie používa ako predvolené nastavenie režim PBC, ktorý sa
odporúča pre typické prostredie bezdrôtovej siete.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
118
Nastavenie bezdrôtovej siete
Ak zariadenie nemá displej, funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať
alebo deaktivovať tlačidlom WPS.
• Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli
približne 10 až 15 sekúnd. Funkcia Wi-Fi Direct sa spustí.
• Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli
dlhšie ako 15 sekundy. Funkcia Wi-Fi Direct sa vypne.
Zariadenia s displejom
Pripojenie v režime PBC
1
(WPS) na ovládacom paneli
Zariadenie bude čakať dve minúty na stlačenie tlačidla WPS (PBC)
na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).
• Podrobné informácie o funkcii Wi-Fi Direct nájdete v „Nastavenie
funkcie Wi-Fi Direct pre tlač z mobilného zariadenia“ na strane 144.
2
Režim WPS môžete zmeniť na ovládacom paneli (
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
dlhšie ako 2 sekundy.
Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači).
Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:
(Ponuka) >
Network > Wireless > OK > WPS Setting).
a Connecting: Zariadenie sa pripája na prístupový bod (alebo
bezdrôtový smerovač).
b Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej
sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.
c AP SSID: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť
sa na displeji objavia informácie o SSID prístupového bodu.
3
Vložte dodaný CD disk so softvérom do jednotky CD-ROM a podľa
pokynov v okne nastavte bezdrôtovú sieť.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
119
Nastavenie bezdrôtovej siete
Zariadenia bez displeja
Pripojenie v režime PIN
1
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
dlhšie ako 2 sekundy.
2
Na displeji sa zobrazí osemmiestny PIN kód.
(WPS) na ovládacom paneli
Pripojenie v režime PBC
1
V priebehu dvoch minút je potrebné zadať osemmiestne číslo PIN
do počítača, ktorý je pripojený k prístupovému bodu (alebo
bezdrôtovému smerovaču).
Zariadenie sa práve pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti. LED
kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nestlačíte
tlačidlo PBC na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači).
Na displeji sa zobrazia správy v tomto poradí:
a Connecting: Zariadenie sa pripája do bezdrôtovej siete.
b Connected: Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej
sieti zostane kontrolka WPS LED svietiť.
2
Vložte dodaný CD disk so softvérom do jednotky CD-ROM a podľa
pokynov v okne nastavte bezdrôtovú sieť.
Stlačte tlačidlo WPS (PBC) na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači).
a WPS LED indikátor bliká rýchlo. Zariadenie sa pripája na
prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).
c SSID Type: Po dokončení procesu pripojenia na bezdrôtovú sieť
sa na LCD displeji zobrazia informácie o SSID prístupového
bodu.
3
Stlačte a podržte tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli na asi 2 –
4 sekundy, pokým nezačne kontrolka LED stavu rýchlo blikať.
b Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane
kontrolka WPS LED svietiť.
3
Vložte dodaný CD disk so softvérom do jednotky CD-ROM a podľa
pokynov v okne nastavte bezdrôtovú sieť.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
120
Nastavenie bezdrôtovej siete
3
Pripojenie v režime PIN
1
Musí sa vytlačiť správa o konfigurácii siete, vrátane čísla PIN
(pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 101).
Kontrolka bude pomaly blikať až dve minúty, pokým nezadáte
osemmiestne číslo PIN.
V pohotovostnom režime stlačte na ovládacom paneli tlačidlo
(Zrušiť alebo Zastaviť/zrušiť) a podržte ho stlačené dlhšie než päť
sekúnd.
Zariadenie bez tlačidla
a WPS LED indikátor bliká rýchlo. Zariadenie sa pripája na
prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač).
a podržte ho stlačené
Môžete zistiť PIN vášho zariadenia.
2
Kontrolka WPS LED bezdrôtovej siete bliká v tomto poradí:
(Zrušiť alebo Zastaviť/zrušiť): Na
ovládacom paneli stlačte tlačidlo (WPS)
dlhšie než desať sekúnd.
Stlačte a podržte tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli na viac
ako 4 sekundy, pokým sa nerozsvieti kontrolka LED stavu.
V priebehu dvoch minút je potrebné zadať osemmiestne číslo PIN
do počítača, ktorý je pripojený k prístupovému bodu (alebo
bezdrôtovému smerovaču).
b Po úspešnom pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti zostane
kontrolka WPS LED svietiť.
4
Vložte dodaný CD disk so softvérom do jednotky CD-ROM a podľa
pokynov v okne nastavte bezdrôtovú sieť.
Zariadenie sa pripája k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému
smerovaču).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
121
Nastavenie bezdrôtovej siete
Opätovné pripojenie k sieti
Odpojenie od siete
Keď je funkcia bezdrôtovej siete vypnutá, zariadenie sa automaticky pokúsi
znovu pripojiť k prístupovému bodu (alebo bezdrôtovému smerovaču)
pomocou už predtým použitého nastavenia a adresy.
Ak sa chcete od bezdrôtovej siete odpojiť, stlačte tlačidlo
V nasledujúcich prípadoch sa zariadenie automaticky opätovne pripojí
k bezdrôtovej sieti:
• Zariadenie sa vypne a znovu zapne.
• Prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) sa vypne a znovu
zapne.
(WPS)
na ovládacom paneli na dlhšie ako dve sekundy.
•
Keď je sieť Wi-Fi v pokojovom režime: Zariadenie sa okamžite odpojí
od bezdrôtovej siete a kontrolka WPS LED zhasne.
•
Keď sa sieť Wi-Fi používa: Kým zariadenie čaká, pokým nie je
aktuálna úloha dokončená, kontrolka bezdrôtovej siete WPS LED bliká
rýchlo. Potom sa zariadenie automaticky odpojí od bezdrôtovej siete
a kontrolka WPS LED zhasne.
Prerušenie procesu pripojenia
Ak chcete počas pripájania zariadenia k bezdrôtovej sieti tento proces
zrušiť, stlačte a uvoľnite tlačidlo
(Zrušiť alebo Zastaviť/zrušiť) alebo
(Napájanie/Prebudenie) na ovládacom paneli. Ak sa chcete
opätovne pripojiť k bezdrôtovej sieti, musíte počkať 2 minúty.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
122
Nastavenie bezdrôtovej siete
3
14
Pomocou tlačidla menu
V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na
displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej
siete a jej kľúč, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii
prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše
bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.
Stlačte tlačidlo OK a vyberte si želanú metódu pre nastavenie.
•
Wizard (odporúčané): V tomto režime prebieha nastavenie
automaticky. Zariadenie zobrazí zoznam dostupných sietí,
z ktorých si môžete vybrať. Po zvolení siete tlačiareň zobrazí
výzvu na zadanie príslušného bezpečnostného kľúča.
•
Custom: V tomto režime môžu používatelia manuálne zadať
alebo upraviť ich vlastné SSID, alebo zvoliť podrobné
nastavenia možností zabezpečenia.
Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia
k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite „Inštalácia
ovládača cez sieť“ na strane 105).
1
2
Na ovládacom panel stlačte tlačidlo
(Ponuka).
Stlačte Network > Wireless > WLAN Settings.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
123
Nastavenie bezdrôtovej siete
15
Nastavenie pomocou systému Windows
Skratka k programu Samsung Easy Wireless Setup bez disku CD: Ak
ste už nainštalovali ovládač tlačiarne, program Samsung Easy
Wireless Setup môžete spustiť aj bez CD disku (pozrite „Prístup
k nástrojom na správu“ na strane 225).
Vytvorenie siete v režime infraštruktúry
1
2
3
Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k zariadeniu.
Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Prístupový bod pomocou USB kábla
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
prístupový bod
•
počítač pripojený do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
kábel USB
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
4
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
124
Nastavenie bezdrôtovej siete
5
Zvoľte možnosť Wireless network connection na obrazovke
Printer Connection Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
6
V zobrazení Are you setting up your printer for the first time?
zvoľte možnosť Yes, I will set up my printer's wireless network.
Potom kliknite na tlačidlo Next.
7
Zvoľte možnosť Using a USB cable v zobrazení Select the
Wireless Setup Method. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
8
Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými
sieťovými zariadeniami. Vyberte názov prístupového bodu (SSID),
ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Next.
Ak je vaša tlačiareň už pripojená do siete, zvoľte možnosť No, My
printer is already connected to my network.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
125
Nastavenie bezdrôtovej siete
Ak nemôžete zistiť názov vami požadovanej siete alebo ak chcete
nastaviť konfiguráciu bezdrôtovej siete ručne, kliknite na Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Zadajte identifikátor (názov)
SSID prístupového bodu (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké
písmená).
• Operation Mode: Vyberte položku Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ overovania.
Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže
alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie
údajov.
Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má
správny kľúč WEP, má prístup do siete.
WPA Personal alebo WPA2 Personal: Túto možnosť vyberte, ak
chcete overiť tlačový server prostredníctvom vopred zdieľaného
kľúča WPA. Táto možnosť používa zdieľaný tajný kľúč (zvyčajne
nazývaný predzdieľaný kľúč), ktorý sa ručne konfiguruje
v prístupovom bode a v každom jeho klientovi.
Toto okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa objaví, ak má prístupový
bod nastavené zabezpečenie.
Zadajte heslo siete prístupového bodu (alebo smerovača).
9
Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct a táto funkcia je
deaktivovaná, zobrazí sa príslušná obrazovka.
Kliknite na tlačidlo OK a Next.
• Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Network Password: Zadajte hodnotu šifrovacieho hesla siete.
• Confirm Network Password: Potvrďte hodnotu šifrovacieho hesla
siete.
• WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte
zodpovedajúci register WEP Key Index.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
126
Nastavenie bezdrôtovej siete
• Voľba Wi-Fi Direct sa zobrazí na obrazovke, len ak vaša tlačiareň
túto funkciu podporuje.
• Môžete začať vytvárať pripojenie Wi-Fi Direct prostredníctvom
programu Samsung Easy Printer Manager (pozrite „Nastavenie
funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 144).
• Wi-Fi Direct Name: Predvolený názov Wi-Fi Direct tvorí názov
modelu a maximálna dĺžka je 22 znakov.
• Password setting je numerický reťazec a jeho dĺžka je 8 – 64
znakov.
10
Po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete odpojte kábel USB
spájajúci počítač a zariadenie. Kliknite na tlačidlo Next.
11
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Prístupový bod bez USB kábla (odporúčané)
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Počítač s operačným systémom Windows 7 alebo vyššou verziou
podporujúci Wi-Fi a prístupový bod (smerovač)
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
Počas nastavovania bezdrôtovej siete zariadenie používa bezdrôtovú
sieť LAN počítača. Môže sa stať, že sa nebudete môcť pripojiť na
internet.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
127
Nastavenie bezdrôtovej siete
Vytvorenie siete v režime infraštruktúry
1
2
4
Zvoľte možnosť Wireless network connection na obrazovke
Printer Connection Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
5
V zobrazení Are you setting up your printer for the first time?
zvoľte možnosť Yes, I will set up my printer's wireless network.
Potom kliknite na tlačidlo Next.
Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next.
Ak je vaša tlačiareň už pripojená do siete, zvoľte možnosť No, My
printer is already connected to my network.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
128
Nastavenie bezdrôtovej siete
6
Zvoľte možnosť Using a direct wireless connection v zobrazení
Select the Wireless Setup Method. Potom kliknite na tlačidlo Next
(Ďalej).
Aj v prípade, že je na vašom počítači nainštalovaný systém Windows 7
alebo vyššia verzia, ak počítač nepodporuje bezdrôtovú sieť, nebudete
môcť túto funkciu používať. Nastavte bezdrôtovú sieť s použitím USB
kábla (pozrite „Prístupový bod pomocou USB kábla“ na strane 124).
Ak sa zobrazí nižšie uvedené zobrazenie, v priebehu 2 minút stlačte
tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli.
7
8
Po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete kliknite na tlačidlo Next.
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
129
Nastavenie bezdrôtovej siete
Režim Ad hoc pomocou USB kábla
Ak nemáte prístupový bod (AP), stále môžete pripojiť tlačiareň k vášmu
počítaču bezdrôtovo tak, že vytvoríte bezdrôtovú sieť v režime ad-hoc
pomocou nasledujúcich jednoduchých krokov.
Vytvorenie siete v režime ad hoc v systéme Windows
1
2
Zapnite počítač a zariadenie pre bezdrôtovú sieť.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
počítač pripojený do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
kábel USB
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, kliknite na položky Štart > Všetky
programy > Príslušenstvo > Spustiť.
X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte písmeno,
ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na tlačidlo OK.
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
130
Nastavenie bezdrôtovej siete
4
Zvoľte možnosť Wireless network connection na obrazovke
Printer Connection Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
• Enter the wireless Network Name: Zadajte požadovaný názov
SSID (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená).
• Operation Mode: Vyberte položku ad hoc.
• Channel: Vyberte kanál (Auto Setting alebo 2 412 MHz až
2 467 MHz).
• Authentication: Vyberte typ overovania.
Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže
alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie
údajov.
Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má
správny kľúč WEP, má prístup do siete.
• Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128).
• Network Password: Zadajte hodnotu šifrovacieho hesla siete.
5
V zobrazení Are you setting up your printer for the first time?
zvoľte možnosť Yes, I will set up my printer's wireless network.
Potom kliknite na tlačidlo Next.
Ak je vaša tlačiareň už pripojená do siete, zvoľte možnosť No, My
printer is already connected to my network.
6
Zvoľte možnosť Using a USB cable v zobrazení Select the
Wireless Setup Method. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
7
Po dokončení vyhľadávania bezdrôtových sietí sa zobrazí zoznam
bezdrôtových sietí vyhľadaných zariadením. Kliknite na položku
Advanced Setting.
• Confirm Network Password: Potvrďte hodnotu šifrovacieho hesla
siete.
• WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte
zodpovedajúci register WEP Key Index.
Okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa objaví, ak je pre ad hoc sieť
povolené zabezpečenie.
Ako spôsob overenia vyberte položku Open System alebo Shared
Key a kliknite na tlačidlo Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečenia, ktorý
chráni pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje
časť údajov každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti
pomocou 64 bitového alebo 128 bitového šifrovacieho kľúča WEP.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
131
Nastavenie bezdrôtovej siete
8
Zobrazí sa okno s nastaveniami bezdrôtovej siete. Skontrolujte
nastavenia a kliknite na tlačidlo Next.
- Adresa IP: 169.254.133.43
- Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača)
- Brána: 169.254.133.1
Pred zadaním adresy IP zariadenia musíte mať k dispozícii informácie
o konfigurácii siete počítača. Ak je sieťová konfigurácia počítača
nastavená na DHCP, nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť
DHCP. Ak je sieťová konfigurácia počítača nastavená na Static,
nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť Static.
Ak je v počítači nastavená konfigurácia službou DHCP a chcete použiť
nastavenie bezdrôtovej siete s možnosťou Static, musíte kontaktovať
správcu siete a požiadať ho o statickú adresu IP.
9
Zobrazí sa okno Wireless Network Setting Complete. Kliknite na
tlačidlo Next.
10
Po dokončení nastavení bezdrôtovej siete odpojte kábel USB
spojujúci počítač a zariadenie. Kliknite na tlačidlo Next.
11
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
• V prípade použitia metódy DHCP
Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP,
skontrolujte, či je možnosť DHCP zobrazená v okne Wireless
Network Setting Confirm. Ak je zobrazená možnosť Static, kliknite
na Change TCP/IP a zmeňte spôsob pridelenia na Receive IP
address automatically (DHCP).
• V prípade použitia statickej metódy
Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená metóda Static,
skontrolujte, či je možnosť Static zobrazená v okne Wireless
Network Setting Confirm. Ak je však zobrazený spôsob DHCP,
kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty
sieťového nastavenia zariadenia.
Príklad:
Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsiete: 255.255.0.0
Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené
nižšie:
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
132
Nastavenie bezdrôtovej siete
16
Nastavenie pomocou systému Mac
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
•
Prístupový bod pomocou USB kábla
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
prístupový bod
•
Tlačiareň pripojená do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
kábel USB
1
2
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
5
6
7
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.
8
Kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať). Nainštalujú sa všetky
komponenty potrebné na prevádzku zariadenia.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Kliknite na možnosť Continue.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
9
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
133
Nastavenie bezdrôtovej siete
10
Zvoľte možnosť Configuration of Wireless network v zobrazení
Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
11
Ak sa zobrazí obrazovka Wireless Settings, zvoľte možnosť Using
a USB cable a kliknite na tlačidlo Next.
Ak sa daná obrazovka nezobrazí, prejdite na krok 15.
12
Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí okno s bezdrôtovými
sieťovými zariadeniami. Vyberte názov prístupového bodu (SSID),
ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Next.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
134
Nastavenie bezdrôtovej siete
Ak chcete nastaviť bezdrôtovú konfiguráciu ručne, kliknite na tlačidlo
Advanced Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Zadajte identifikátor (názov) SSID
prístupového bodu (v názve SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená).
• Voľba Wi-Fi Direct sa zobrazí na obrazovke, len ak vaša tlačiareň
túto funkciu podporuje.
• Operation Mode: Vyberte položku Infrastructure.
• Authentication: Vyberte typ overovania.
Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže alebo
nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie údajov.
Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má správny
kľúč WEP, má prístup do siete.
WPA Personal alebo WPA2 Personal: Túto možnosť vyberte, ak
chcete overiť tlačový server prostredníctvom vopred zdieľaného kľúča
WPA. Táto možnosť používa zdieľaný tajný kľúč (zvyčajne nazývaný
predzdieľaný kľúč), ktorý sa ručne konfiguruje v prístupovom bode a
v každom jeho klientovi.
• Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP, AES).
• Network Password: Zadajte hodnotu šifrovacieho hesla siete.
Zobrazí sa okno s nastaveniami bezdrôtovej siete. Skontrolujte
nastavenia a kliknite na tlačidlo Next.
• Môžete začať vytvárať pripojenie Wi-Fi Direct prostredníctvom
programu Samsung Easy Printer Manager (pozrite „Nastavenie
funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 144).
• Wi-Fi Direct Name: Predvolený názov Wi-Fi Direct tvorí názov
modelu a maximálna dĺžka je 22 znakov.
• Password setting je numerický reťazec a jeho dĺžka je 8 – 64
znakov.
14
Zobrazí sa okno Wireless Network Setting Complete. Kliknite na
tlačidlo Next.
15
Po dokončení nastavení bezdrôtovej siete odpojte kábel USB
spojujúci počítač a zariadenie. Kliknite na tlačidlo Next.
• Confirm Network Password: Potvrďte hodnotu šifrovacieho hesla
siete.
• WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte zodpovedajúci
register WEP Key Index.
Toto okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa zobrazí, ak má prístupový
bod povolené zabezpečenie.
Zadajte heslo siete prístupového bodu (alebo smerovača).
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
135
Nastavenie bezdrôtovej siete
Prístupový bod bez USB kábla (odporúčané)
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
Počítač s operačným systémom Mac OS 10.7 alebo vyššou verziou
podporujúci Wi-Fi a prístupový bod (smerovač)
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
3
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
•
4
5
6
7
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
8
Kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať). Nainštalujú sa všetky
komponenty potrebné na prevádzku zariadenia.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
9
10
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
Zvoľte možnosť Configuration of Wireless network v zobrazení
Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.
Kliknite na možnosť Continue.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
136
Nastavenie bezdrôtovej siete
11
Ak sa zobrazí obrazovka Wireless Settings, zvoľte možnosť Using
a direct wireless connection a kliknite na tlačidlo Next.
Ak sa zobrazí nižšie uvedené zobrazenie, v priebehu 2 minút stlačte
Ak sa daná obrazovka nezobrazí, prejdite na krok 13.
tlačidlo
12
13
(WPS) na ovládacom paneli.
Po dokončení nastavenia bezdrôtovej siete kliknite na tlačidlo Next.
Po ukončení inštalácie kliknite na Close.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
137
Nastavenie bezdrôtovej siete
Režim Ad hoc pomocou USB kábla
3
Ak nemáte prístupový bod (AP), stále môžete spojiť zariadenie s počítačom
bezdrôtovo tak, že vytvoríte bezdrôtovú sieť v režime ad hoc podľa
nasledujúceho jednoduchého postupu.
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
počítač pripojený do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
kábel USB
Vytvorenie siete v režime ad hoc v počítači Mac
1
2
•
V prípade systému Mac OS X 10.8 dvakrát kliknite na ikonu
jednotky CD-ROM, ktorá sa zobrazí v aplikácii Finder.
4
5
6
7
Dvakrát kliknite na priečinok MAC_Installer > a ikonu Installer OS X.
8
Kliknite na tlačidlo Install. Nainštalujú sa všetky komponenty
potrebné na prevádzku zariadenia.
Kliknite na možnosť Continue.
Prečítajte si licenčnú zmluvu a kliknite na tlačidlo Continue.
Kliknutím na tlačidlo Agree vyjadrite svoj súhlas s licenčnou
zmluvou.
Ak kliknete na tlačidlo Customize, môžete vybrať jednotlivé
komponenty, ktoré sa majú inštalovať.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Dvakrát kliknite na ikonu jednotky CD-ROM, ktorá sa nachádza na
pracovnej ploche počítača Mac.
9
Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
138
Nastavenie bezdrôtovej siete
10
Zvoľte možnosť Configuration of Wireless network v zobrazení
Printer Connection Type a kliknite na tlačidlo Continue.
• Enter the wireless Network Name: Zadajte názov SSID (v názve
SSID sa rozlišujú malé a veľké písmená).
• Operation Mode: Vyberte položku ad hoc.
• Channel: Vyberte kanál (možnosť Auto Setting alebo hodnotu od
2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Vyberte typ overovania.
Open System: Overovanie sa nepoužíva a šifrovanie sa môže
alebo nemusí použiť v závislosti od požiadavky na zabezpečenie
údajov.
Shared Key: Autentifikácia sa používa. Zariadenie, ktoré má
správny kľúč WEP, má prístup do siete.
• Encryption: Vyberte šifrovanie (Žiadne, WEP64, WEP128).
• Network Password: Zadajte hodnotu šifrovacieho hesla siete.
11
Po dokončení vyhľadávania bezdrôtových sietí sa zobrazí zoznam
bezdrôtových sietí vyhľadaných zariadením. Kliknite na položku
Advanced Setting.
• Confirm Network Password: Potvrďte hodnotu šifrovacieho hesla
siete.
• WEP Key Index: Ak používate šifrovanie WEP, vyberte
zodpovedajúci register WEP Key Index.
Okno zabezpečenia bezdrôtovej siete sa objaví, ak je pre ad hoc sieť
nastavené zabezpečenie.
Ako spôsob overenia vyberte položku Open System alebo Shared
Key a kliknite na tlačidlo Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je protokol zabezpečenia, ktorý
chráni pred nepovoleným prístupom k bezdrôtovej sieti. WEP šifruje
časť údajov každého odoslaného paketu v bezdrôtovej sieti
pomocou 64 bitového alebo 128 bitového šifrovacieho kľúča WEP.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
139
Nastavenie bezdrôtovej siete
12
Zobrazí sa okno s nastaveniami bezdrôtovej siete. Skontrolujte
nastavenia a kliknite na tlačidlo Next.
- Adresa IP: 169.254.133.43
- Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete počítača)
- Brána: 169.254.133.1
Pred zadaním adresy IP zariadenia musíte mať k dispozícii informácie
o konfigurácii siete počítača. Ak je sieťová konfigurácia počítača
nastavená na DHCP, nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť
DHCP. Ak je sieťová konfigurácia počítača nastavená na Static,
nastavenie bezdrôtovej siete by tiež malo byť Static.
Ak je váš počítač nastavený na DHCP a chcete použiť nastavenie
bezdrôtovej siete Static, musíte kontaktovať správcu siete, aby ste
získali statickú adresu IP.
• V prípade použitia metódy DHCP
Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená služba DHCP,
skontrolujte, či je možnosť DHCP zobrazená v okne Wireless
Network Setting Confirm. Ak je zobrazená možnosť Static, kliknite
na Change TCP/IP a zmeňte spôsob pridelenia na Receive IP
address automatically (DHCP).
• V prípade použitia statickej metódy
Ak je ako spôsob pridelenia adresy IP zvolená metóda Static,
skontrolujte, či je možnosť Static zobrazená v okne Wireless
Network Setting Confirm. Ak je však zobrazený spôsob DHCP,
kliknite na Change TCP/IP a zadajte adresu IP a ostatné hodnoty
sieťového nastavenia zariadenia.
Príklad:
Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:
13
Keď sa v okne zobrazí informácia, že pripojenie cez sieťový kábel je
potvrdené, odpojte sieťový kábel a kliknite na tlačidlo Next.
Ak je sieťový kábel pripojený, pri konfigurácii bezdrôtovej siete môže
byť problematické nájsť zariadenie.
14
15
Bezdrôtová sieť sa pripája podľa sieťového nastavenia.
Nastavenie bezdrôtovej siete je dokončené. Po dokončení inštalácie
kliknite na položku Quit.
Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia
k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite „Inštalácia
v systéme Mac“ na strane 95).
- Adresa IP: 169.254.133.42
- Maska podsiete: 255.255.0.0
Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené
nižšie:
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
140
Nastavenie bezdrôtovej siete
17
Pomocou sieťového kábla
Tlač správy o konfigurácii siete
Sieťové nastavenia zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy
o konfigurácii siete.
Zariadenia, ktoré nepodporujú sieťové rozhranie, nebudú schopné
používať túto funkciu (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane 21).
Vaše zariadenie možno pripojiť do siete. Ak chcete, aby zariadenie
pracovalo so sieťou, musíte vykonať niekoľko konfiguračných postupov.
• Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia
k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia (pozrite
„Inštalácia ovládača cez sieť“ na strane 105).
• Informácie o konfigurácii siete vám poskytne jej správca alebo
osoba, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.
Položky, ktoré si treba pripraviť
•
prístupový bod
•
počítač pripojený do siete
•
Disk CD so softvérom dodaný spoločne so zariadením
•
Zariadenie nainštalované prostredníctvom rozhrania bezdrôtovej siete
•
sieťový kábel
Pozrite si časť „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 101.
Nastavenie adresy IP pomocou programu SetIP
(systém Windows)
Tento program slúži na manuálne nastavenie sieťovej IP adresy zariadenia
použitím jeho MAC adresy na komunikáciu so zariadením. Adresa MAC je
hardvérové sériové číslo sieťového rozhrania a možno ho nájsť v Správe o
konfigurácii siete.
Pozrite si časť „Nastavenie IP adresy“ na strane 101.
Konfigurácia bezdrôtovej siete zariadenia
Skôr než začnete, musíte poznať sieťový názov (SSID) vašej bezdrôtovej
siete a jej kľúč, ak je šifrovaná. Tieto informácie boli zadané pri inštalácii
prístupového bodu (bezdrôtového smerovača). Ak nepoznáte vaše
bezdrôtové prostredie, požiadajte o pomoc zriaďovateľa siete.
Na konfiguráciu parametrov bezdrôtovej siete môžete použiť program
SyncThru™ Web Service.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
141
Nastavenie bezdrôtovej siete
Používanie služby SyncThru™ Web Service
Wizard (Sprievodca) vám pomôže nastaviť konfiguráciu bezdrôtovej
siete. Ak však chcete bezdrôtovú sieť nastaviť priamo, vyberte položku
Custom.
Pred spustením konfigurácie parametrov bezdrôtovej siete skontrolujte
stav pripojenia kábla.
1
Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je,
pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.
2
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu
IP zariadenia.
7
Vyberte jeden názov Network Name(SSID) zo zoznamu.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý identifikuje
bezdrôtovú sieť. Prístupové body a bezdrôtové zariadenia, ktoré
sa pokúšajú pripojiť k špecifickej bezdrôtovej sieti, musia mať
rovnaký názov SSID. V identifikátore SSID sa rozlišujú malé
a veľké písmená.
•
Operation Mode: Operation Mode označuje typ bezdrôtových
pripojení (pozrite „Názov a sieťové heslo bezdrôtovej siete“ na
strane 114).
Príklad:
3
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
4
Ak sa k službe SyncThru™ Web Service prihlasujete prvýkrát, je
potrebné sa prihlásiť ako správca. Zadajte nižšie uvedené
predvolené ID a heslo. Odporúčame, aby ste z bezpečnostných
dôvodov zmenili predvolené heslo.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network
Settings.
6
Kliknite na položku Wireless > Wizard.
-
Ad-hoc: Umožňuje bezdrôtovým zariadeniam komunikovať
priamo medzi sebou v prostredí peer-to-peer.
-
Infrastructure: Umožňuje vzájomnú komunikáciu
bezdrôtových zariadení prostredníctvom prístupového bodu.
Ak je položka Operation Mode vašej siete nastavená na možnosť
Infrastructure, vyberte identifikátor SSID prístupového bodu. Ak je
položka Operation Mode nastavená na možnosť Ad-hoc, vyberte
identifikátor SSID zariadenia.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
142
Nastavenie bezdrôtovej siete
8
Kliknite na tlačidlo Next.
Ak sa zobrazí okno nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete,
zadajte zaregistrované heslo (sieťový kľúč) a kliknite na tlačidlo
Next.
9
Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi
Ak je vaše zariadenie vybavené displejom, Wi-Fi sieť môžete tiež
zapnúť/vypnúť prostredníctvom ponuky Network na ovládacom paneli
zariadenia.
Zobrazí sa okno potvrdenia, v ktorom môžete skontrolovať
nastavenie bezdrôtovej siete. Ak je nastavenie správne, kliknite na
položku Apply.
Odpojte sieťový kábel (štandardný alebo sieťový). Zariadenie by malo
začať bezdrôtovo komunikovať so sieťou. V prípade režimu ad-hoc
môžete používať bezdrôtovú LAN a pevnú (káblovú) LAN sieť súčasne.
10
18
1
Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojený sieťový kábel. Ak nie je,
pripojte zariadenie pomocou štandardného sieťového kábla.
2
Spustite webový prehliadač, ako je napríklad program Internet
Explorer, Safari alebo Firefox, a zadajte do jeho okna novú adresu
IP zariadenia.
Vložte dodaný CD disk so softvérom do jednotky CD-ROM a podľa
pokynov v okne nastavte bezdrôtovú sieť.
Príklad:
3
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
4
Ak sa k službe SyncThru™ Web Service prihlasujete prvýkrát, je
potrebné sa prihlásiť ako správca. Zadajte nižšie uvedené
predvolené ID a heslo. Odporúčame, aby ste z bezpečnostných
dôvodov zmenili predvolené heslo.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
143
Nastavenie bezdrôtovej siete
5
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Network
Settings.
6
Kliknite na položku Wireless > Custom.
Môžete tiež zapnúť alebo vypnúť sieť Wi-Fi.
Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct
Funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
Z počítača pripojeného prostredníctvom kábla USB
(odporúčané)
19
Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct pre tlač z
mobilného zariadenia
Funkcia Wi-Fi Direct predstavuje jednoducho nastaviteľnú metódu
pripojenia (peer-to-peer) medzi tlačiarňou s certifikátom Wi-Fi Direct a
mobilným zariadením. Poskytuje zabezpečené spojenie a lepšiu
priepustnosť než režim ad hoc.
Štandard Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť tlačiareň do siete
podporujúcej štandard Wi-Fi Direct a súčasne ju pripojiť k prístupovému
bodu. Môžete tiež súčasne použiť káblovú sieť aj sieť Wi-Fi Direct, takže
viacerí používatelia budú môcť pristupovať a tlačiť dokumenty zo siete WiFi Direct aj z káblovej siete.
• Cez sieť Wi-Fi Direct tlačiarne nie je možné pripojenie mobilného
zariadenia na internet.
• Zoznam podporovaných protokolov sa môže odlišovať od vášho
modelu. Siete Wi-Fi Direct nepodporujú služby IPv6, filtrovanie siete,
IPSec, WINS ani SLP.
Po dokončené inštalácie ovládača môžete použiť aplikáciu Samsung Easy
Printer Manager na vykonanie zmien vo funkci Wi-Fi Direct.
Aplikácia Samsung Easy Printer Manager je dostupná len pre
používateľov systémov Windows a Mac.
•
V ponuke Štart zvoľte Programy alebo Všetky programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings >
Network.
-
Wi-Fi Direct On/Off: Vyberte možnosť On a funkciu zapnite.
-
Device Name: Zadajte názov tlačiarne, pod ktorým bude viditeľná v
bezdrôtovej sieti. Pri predvolenom nastavení je názov zariadenia
názov modelu.
-
IP Address: Zadajte IP adresu tlačiarne. IP adresa slúži len pre
miestnu sieť, nie pre infraštruktúru káblovej alebo bezdrôtovej siete.
Odporúčame použitie predvolenej miestnej IP adresy (predvolená
miestna IP adresa tlačiarne pre funkciu Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)
• Maximálny počet zariadení pripojených cez sieť Wi-Fi Direct je 3.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
144
Nastavenie bezdrôtovej siete
-
-
Group Owner: Aktivovaním tejto možnosti priradíte tlačiareň do
skupiny vlastníka siete Wi-Fi Direct. Funkcia Group Owner funguje
podobne ako bezdrôtový prístupový bod. Odporúčame, aby ste túto
možnosť aktivovali.
Network Password: Ak na tlačiarni zapnete funkciu Group Owner,
položka Network Password je povinná, aby sa k nej ostatné
mobilné zariadenia dokázali pripojiť. Sieťové heslo môžete nastaviť
ľubovoľne, prípadne si zapamätajte predvolené sieťové heslo, ktoré
náhodne vygeneroval systém.
Zo zariadenia (zariadenia s displejom)
Z počítača pripojeného do siete
Ak tlačiareň používa sieťový kábel alebo bezdrôtový prístupový bod,
funkciu Wi-Fi Direct môžete aktivovať a konfigurovať pomocou služby
SyncThru™ Web Service.
•
Spustite SyncThru™ Web Service, zvoľte položku Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Zapnite alebo vypnite funkciu Wi-Fi Direct a nastavte ostatné možnosti.
• Ak používate systém Linux,
•
Na ovládacom paneli zvoľte Network > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Vytlačte správu o konfigurácii IP siete a skontrolujte výstup
(pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 101).
•
Zapnite funkciu Wi-Fi Direct.
- Spustite SyncThru Web Service, zvoľte položku Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
Zo zariadenia (zariadenia bez displeja)
•
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli
približne 10 až 15 sekúnd. Funkcia Wi-Fi Direct sa spustí.
•
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
(WPS) na ovládacom paneli
dlhšie ako 15 sekundy. Funkcia Wi-Fi Direct sa vypne.
- Zapnite alebo vypnite funkciu Wi-Fi Direct.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
145
Nastavenie bezdrôtovej siete
Nastavenie mobilného zariadenia
•
•
Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct na tlačiarni si prečítajte používateľskú
príručku k používanému mobilnému zariadeniu a nastavte na ňom
funkciu Wi-Fi Direct.
Po nastavení funkcie Wi-Fi Direct bude potrebné prevziať aplikáciu na
tlač z mobilného zariadenia. (Napr.: Samsung Mobile printer) pre tlač
z inteligentného telefónu.
• Ak pomocou mobilného zariadenia nájdete tlačiareň, ku ktorej sa
chcete pripojiť, zvoľte ju. LED kontrolka na tlačiarni začne blikať.
Stlačte tlačidlo WPS tlačiarne, ktorá sa následne pripojí
k mobilnému zariadeniu.
20
Odstraňovanie ťažkostí
Problémy pri nastavení alebo inštalácii ovládača
Printers Not Found
•
Vaše zariadenie možno nie je zapnuté. Zapnite počítač aj zariadenie.
•
Počítač nie je pripojený k zariadeniu pomocou kábla USB. Pripojte
zariadenie k vášmu počítaču pomocou kábla USB.
•
Zariadenie nepodporuje prácu v bezdrôtovej sieti. Skontrolujte
používateľskú príručku zariadenia, ktorá je na disku so softvérom
dodaným s vaším zariadením, a pripravte zariadenie s bezdrôtovou
sieťou.
• Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje WPS, namiesto stlačenia
tlačidla WPS budete musieť zadať „Sieťový kľúč“ tlačiarne.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Zariadenie nedokáže vyhľadať vybraný alebo zadaný sieťový názov
(SSID). Skontrolujte sieťový názov (SSID) prístupového bodu a skúste
sa znova pripojiť.
•
Prístupový bod nie je zapnutý. Zapnite prístupový bod.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
146
Nastavenie bezdrôtovej siete
Connecting Failure - Invalid Security
•
Zabezpečenie nie je správne konfigurované. Skontrolujte
nakonfigurované zabezpečenie prístupového bodu a zariadenia.
Connecting Failure - General Connection Error
•
Počítač neprijíma signál zo zariadenia. Skontrolujte kábel USB a
napájanie zariadenia.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Zariadenie je pripojené pomocou sieťového kábla. Odpojte sieťový
kábel zo zariadenia.
Ak tlačová úloha nefunguje v režime DHCP, problém môže spôsobovať
automatická zmena IP adresy. Porovnajte IP adresy: IP adresu
produktu a IP adresu portu tlačiarne.
Spôsob porovnania:
1 Vytlačte správu so sieťovými informáciami o tlačiarni a potom
skontrolujte IP adresu (pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na
strane 101).
2 IP adresu portu tlačiarne skontrolujte z počítača.
a V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
b V systéme Windows XP/Server 2003 zvoľte možnosť Tlačiarne a
faxy.
• V prípade verzie Windows Server 2008/Vista postupne vyberte
položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.
Connecting Failure - Assigning the IP address
• V systéme Windows 7 vyberte Ovládací panel > Tlačiarne a
zariadenia.
•
• V systéme Windows Server 2008 R2 vyberte Ovládací panel
> Hardvér > Tlačiarne a zariadenia.
Na Tento počítač kliknite pravým tlačidlom myši.
V systéme Windows XP/2003/2008/Vista, stlačte Vlastnosti.
V systéme Windows 7 a Windows Server 2008 R2, z kontextovej
ponuky vyberte Printer properties.
Ak má položka Vlastnosti tlačiarne značku ►, so zvolenou
tlačiarňou môžete vybrať aj iné ovládače tlačiarne.
Kliknite na kartu Port.
Kliknite na tlačidlo Konfigurovať port...
Skontrolujte, či sa v položke Názov tlačiarne alebo Adresa IP::
nachádza IP adresa uvedená na sieťovom konfiguračnom liste.
Vypnite a zapnite prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) a
zariadenie.
PC Connection Error
•
c
d
Nakonfigurovaná sieťová adresa neumožňuje vytvorenie pripojenia
medzi počítačom a zariadením.
-
V prípade sieťového prostredia so službou DHCP
Zariadenie automaticky prijme adresu IP (DHCP), ak je počítač
nakonfigurovaný na DHCP.
e
f
g
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
147
Nastavenie bezdrôtovej siete
3 Ak sa IP adresa portu tlačiarne odlišuje od údaja uvedeného na
sieťovom konfiguračnom liste, zmeňte ju.
Ak chcete na zmenu IP adresy portu použiť inštalačný CD disk,
pripojte sa k sieťovej tlačiarni. Následne znova pripojte IP adresu.
-
Iné problémy
Ak sa vyskytnú problémy počas používania zariadenia v sieti, skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
V prípade sieťového prostredia so statickým adresami
Informácie o prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači)
nájdete v jeho používateľskej príručke.
Zariadenie používa statickú adresu, ak je počítač nakonfigurovaný
na statickú adresu.
Príklad:
Ak sú sieťové nastavenia počítača nasledovné:
▪
Adresa IP: 169.254.133.42
▪
Maska podsiete: 255.255.0.0
Sieťové informácie zariadenia by mali byť rovnaké, ako je uvedené
nižšie:
▪
Adresa IP: 169.254.133.43
▪
Maska podsiete: 255.255.0.0 (Použite masku podsiete
počítača)
▪
Brána: 169.254.133.1
•
Káblovú a bezdrôtovú sieť nie je možné používať naraz.
•
Počítač, prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) alebo zariadenie
sa nedá zapnúť.
•
Skontrolujte bezdrôtový príjem v okolí zariadenia. Ak je smerovač
ďaleko od zariadenia alebo sa medzi zariadeniami nachádza prekážka,
môžete mať problémy s prijímaním signálu.
•
Vypnite a zapnite prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač),
zariadenie a počítač. Niekedy môže vypnutie a opätovné zapnutie
obnoviť sieťovú komunikáciu.
•
Skontrolujte, či softvér brány firewall (V3 alebo Norton) neblokuje
komunikáciu.
Ak sú počítač a zariadenie pripojené v tej istej sieti, ktorá sa nedá
vyhľadať, softvér brány firewall môže blokovať komunikáciu. Podľa
pokynov v používateľskej príručke softvéru ho vypnite a skúste znova
vyhľadať zariadenie.
•
Skontrolujte, či je zariadeniu pridelená správna adresa IP. Adresu IP
môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
148
Nastavenie bezdrôtovej siete
•
•
Skontrolujte, či má prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
nastavené zabezpečenie (heslo). Ak má nastavené heslo, informujte sa
u správcu prístupového bodu (alebo bezdrôtového smerovača).
•
Skontrolujte prostredie bezdrôtovej siete. Možno sa vám nepodarí
pripojiť k sieti v prostredí infraštruktúry, ktorá požaduje zadanie
informácií o používateľovi ešte pred pripojením k prístupovému bodu
(alebo bezdrôtovému smerovaču).
Toto zariadenie podporuje len štandardy IEEE 802.11b/g/n a Wi-Fi.
Zariadenie nepodporuje iné typy bezdrôtových pripojení (napr.
Bluetooth).
•
Ak používate režim ad hoc, napríklad v operačnom systéme Windows
Vista, bezdrôtové pripojenie môže byť potrebné nastaviť vždy, keď
budete chcieť použiť bezdrôtové zariadenie.
•
Nemôžete naraz použiť režim infraštruktúry a režim ad hoc
s bezdrôtovým zariadením značky Samsung.
•
Zariadenie je v dosahu bezdrôtovej siete.
Zariadenie sa nachádza ďalej od prekážok, ktoré môžu blokovať prenos
bezdrôtového signálu.
Odstráňte všetky veľké kovové predmety medzi prístupovým bodom
(alebo bezdrôtovým smerovačom) a zariadením.
Skontrolujte IP adresu zariadenia. Preinštalujte ovládač zariadenia
a zmeňte nastavenia pripojenia zariadenia do siete. Kvôli
charakteristike servera DHCP sa pridelená adresa IP môže zmeniť, ak
sa zariadenie dlhý čas nepoužíva alebo ak sa prístupový bod vynuloval.
Pri konfigurácii DHCP servera na prístupovom bode (alebo
bezdrôtovom smerovači) zaregistrujte MAC adresu zariadenia. Potom
bude vždy možné použiť adresu IP, ktorá je nastavená s MAC adresou.
MAC adresu zariadenia je možné identifikovať vytlačením správy
o konfigurácii siete (pozrite „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane
101).
•
•
Zariadenie a bezdrôtový prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač)
nesmú byť oddelené stožiarmi, stenami ani nosnými stĺpmi vyrobenými
z kovu alebo betónu.
•
Zariadenie sa nachádza ďalej od všetkých elektronických zariadení,
ktoré môžu rušiť prenos bezdrôtového signálu.
Rôzne zariadenia môžu nepriaznivo ovplyvňovať bezdrôtový signál,
vrátane mikrovlnnej rúry a niektorých zariadení Bluetooth.
•
Pri každej zmene konfigurácie vášho prístupového bodu (alebo
bezdrôtového smerovača) je potrebné znova nastaviť pripojenie
k bezdrôtovej sieti pre zariadenie.
•
Maximálny počet zariadení pripojených cez sieť Wi-Fi Direct je 3.
•
Keď je funkcia Wi-Fi Direct ON, toto zariadenie podporuje len štandard
IEEE 802.11 b/g.
•
Ak je prístupový bod nastavený, aby fungoval len so štandardom
802.11n, môže sa stať, že sa k vášmu zariadeniu nepripojí.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
149
Samsung Mobile Print
21
22
Čo je Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print je bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje tlač
fotografií, dokumentov a webových stránok priamo zo smartfónu alebo
tabletu. Aplikácia Samsung Mobile Print je kompatibilná nielen s telefónmi
so systémom Android a iOS, ale aj so zariadeniami iPod Touch a tabletmi.
Pomocou Wi-Fi prístupového bodu pripojí mobilné zariadenie k tlačiarni
Samsung, ktorá je pripojená k sieti, príp. k bezdrôtovej tlačiarni. Inštalácia
nového ovládača alebo konfigurácia siete nie je nevyhnutná – stačí
nainštalovať aplikáciu Samsung Mobile Print, ktorá automaticky deteguje
kompatibilné tlačiarne Samsung. Okrem tlače fotografií, webových stránok
a súborov PDF podporuje taktiež skenovanie. Ak vlastníte multifunkčnú
tlačiareň Samsung, môžete skenovať akýkoľvek dokument do formátu
JPG, PDF alebo PNG. Na mobilnom zariadení tak budete môcť ľahko a
rýchlo zobraziť daný dokument.
Prevzatie aplikácie Samsung Mobile Print
Ak chcete prevziať aplikáciu Samsung Mobile Print, na mobilnom
zariadení prejdite do obchodu s aplikáciami (Samsung Apps, Play Store,
App Store) a jednoducho vyhľadajte aplikáciu „Samsung Mobile Print“.
Taktiež môžete navštíviť službu iTunes pre zariadenia Apple na počítači.
23
Podporované operačné systémy pre mobilné
zariadenia
•
Android OS 2.1 alebo novší
•
iOS 4.0 alebo novší
24
Podporované zariadenia
•
iOS 4.0 alebo novší: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 alebo novší: Galaxy series a mobilné zariadenia so
systémom Android
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
150
Používanie funkcie NFC
NFC (Near Field Communication) tlačiareň vám umožňuje tlačiť priamo
z vášho mobilného telefónu jednoduchým podržaním mobilného telefónu
nad NFC štítkom na tlačiarni. Nie je potrebná inštalácia ovládača tlačiarne
alebo pripojenie k prístupovému bodu. Stačí len mobilný telefón
podporujúci technológiu NFC. Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte
mať na mobilnom telefóne nainštalovanú aplikáciu Samsung Mobile Print.
• V závislosti od materiálu, z ktorého je vyrobený kryt mobilného
telefónu, nemusí rozpoznávanie funkcie NFC fungovať správne.
• V závislosti od modelu mobilného telefónu, ktorý používate, sa
prenosová rýchlosť môže líšiť.
26
Tlačiť
1
Skontrolujte, či je na vašom mobilnom telefóne povolená funkcia
NFC a či je na tlačiarni povolená funkcia Wi-Fi Direct (pozrite
„Nastavenie funkcie Wi-Fi Direct“ na strane 144).
2
Anténu NFC na mobilnom telefóne (zvyčajne sa nachádza v zadnej
časti mobilného telefónu) priložte k značke NFC (
) na tlačiarni.
Chvíľu počkajte, kým sa nespustí aplikácia Samsung Mobile Print.
25
Požiadavky
•
Zapnutá funkcia NFC, aplikácia Mobile Print nainštalovaná na
mobilnom telefóne s operačným systémom Android verzie 4.0 alebo
vyššej.
•
Tlačiareň podporujúca funkciu Wi-Fi Direct. V predvolenom stave je
funkcia Wi-Fi Direct zapnutá.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
151
Používanie funkcie NFC
• V prípade niektorých mobilných telefónov sa anténa NFC nemusí
nachádzať v zadnej časti telefónu. Pred priložením mobilného
telefónu k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
• V prípade niektorých mobilných telefónov sa anténa NFC nemusí
nachádzať v zadnej časti telefónu. Pred priložením mobilného
telefónu k tlačiarni zistite, kde je umiestnená anténa NFC.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie ohľadne zmeneného PIN kódu,
zadajte zmenený PIN kód a stlačte tlačidlo OK. Podľa pokynov na
obrazovke aplikácie aktualizujte PIN kód.
• Ak sa zobrazí chybové hlásenie ohľadne zmeneného PIN kódu,
zadajte zmenený PIN kód a stlačte tlačidlo OK. Podľa pokynov na
obrazovke aplikácie aktualizujte PIN kód.
• Ak na mobilnom telefóne nemáte nainštalovanú aplikáciu Samsung
Mobile Print, automaticky sa pripojí na stránku, z ktorej je možné
stiahnuť aplikáciu Samsung Mobile Print. Stiahnite aplikáciu
a skúste znova.
3
Tlačiareň začne tlačiť.
Zvoľte obsah, ktorý chcete vytlačiť.
V prípade potreby stlačením tlačidla
4
5
zmeňte možnosti tlače.
Anténu NFC na mobilnom telefóne (zvyčajne sa nachádza v zadnej
časti mobilného telefónu) priložte k značke NFC (
) na tlačiarni.
Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa mobilný telefón pripojí k tlačiarni.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
152
Služba Google Cloud Print
Služba Google Cloud Print™ slúži na tlač pomocou mobilného telefónu,
tabletu alebo akýchkoľvek iných zariadení pripojených k internetu. Stačí
zaregistrovať váš účet Google do tlačiarne a môžete využívať službu
Google Cloud Print. Dokument alebo e-mail môžete vytlačiť z operačného
systému Chrome OS, prehliadača Chrome alebo z aplikácie Gmail/
GOOGLE DOCS z mobilného zariadenia. Do mobilného zariadenia
nemusíte inštalovať ovládač tlačiarne. Prejdite na stránku Google (http://
support.google.com/cloudprint), kde nájdete viac informácií o službe
Google Cloud Print™.
5
Kliknite na položku Login v pravom hornom rohu webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
6
Ak sa k službe SyncThru™ Web Service prihlasujete prvýkrát, je
potrebné sa prihlásiť ako správca. Zadajte nižšie uvedené
predvolené ID a Password. Odporúčame, aby ste z
bezpečnostných dôvodov zmenili predvolené heslo.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
27
Ak sa v sieťovom prostredí používa proxy server, musíte
nakonfigurovať IP adresu a číslo portu proxy servera. Prejdite do časti
Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting.
Viac informácií získate od poskytovateľa sieťových služieb alebo
administrátora siete.
Zaregistrovanie účtu Google do tlačiarne
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je pripojená ku káblovej
alebo bezdrôtovej sieti s prístupom na internet.
• Účet Google by ste si mali vytvoriť predtým.
1
2
3
Spustite prehliadač Chrome.
4
Spustite prehliadač Chrome a do okna prehliadača zadajte IP
adresu tlačiarne.
Prejdite na adresu www.google.com.
Pomocou e-mailovej adresy Gmail™ sa prihláste na stránke
Google.
7
Keď sa otvorí okno SyncThru™ Web Service, kliknite na Settings
> Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Zadajte názov tlačiarne a jej popis.
Kliknite na Register.
Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
153
Služba Google Cloud Print
28
Ak ste v prehliadači zakázali zobrazovanie vyskakovacích okien, okno
s potvrdením sa nezobrazí. Prehliadač nastavte tak, aby neblokoval
zobrazovanie vyskakovacích okien na stránke.
10
11
Tlač pomocou služby Google Cloud Print
Proces tlače závisí od aplikácie alebo zariadenia, ktoré používate. Môžete
zobraziť zoznam aplikácií, ktoré podporujú službu Google Cloud Print.
Kliknite na Finish printer registration.
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je pripojená ku káblovej alebo
bezdrôtovej sieti s prístupom na internet.
Kliknite na Manage your printers.
Tlačiareň je zaregistrovaná v službe Google Cloud Print.
V zozname sa zobrazia zariadenia schopné využívať službu Google
Cloud Print.
Tlač z aplikácie na mobilnom zariadení
V nasledujúcom príklade je uvedený zoznam krokov pri využití aplikácie
GOOGLE DOCS z mobilného telefónu so systémom Android.
1
Do mobilného zariadenia nainštalujte aplikáciu Cloud Print.
Ak túto aplikáciu nemáte, stiahnite ju z obchodu z aplikáciami, ako je
napr. Android Market alebo App Store.
2
3
4
Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu GOOGLE DOCS.
Ťuknite na tlačidlo možností
dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.
Ťuknite na tlačidlo odoslania
.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
154
Služba Google Cloud Print
5
6
7
Stlačte tlačidlo Cloud Print (
.
V prípade potreby nastavte možnosti tlače.
Stlačte tlačidlo Click here to Print.
Tlač z prehliadača Chrome
Nasleduje zoznam krokov pri využití prehliadača Chrome.
1
2
3
4
5
6
Spustite prehliadač Chrome.
Otvorte dokument alebo e-mail, ktorý chcete vytlačiť.
V pravom hornom rohu prehliadača kliknite na ikonu kľúča (
).
Kliknite na Tlačiť. Zobrazí sa nová karta tlače.
Zvoľte Print with Google Cloud Print.
Kliknite na tlačidlo Tlačiť.
2. Používanie zariadenia pripojeného cez sieť
155
3. Špeciálne funkcie
V tejto kapitole sú vysvetlené špeciálne tlačové funkcie.
• Nastavenie nadmorskej výšky
157
• Zmena predvolených nastavení tlače
158
• Nastavenie zariadenia ako predvoleného
zariadenia
159
• Používanie pokročilých funkcií tlače
160
• Tlač v systéme Mac
167
• Tlač v systéme Linux
169
Postup v tejto kapitole vychádza zo systému Windows 7.
Nastavenie nadmorskej výšky
Kvalitu tlače ovplyvňuje atmosférický tlak, ktorý je daný výškou zariadenia
nad hladinou mora. Nasledujúce pokyny vám pomôžu nastaviť zariadenie
na najlepšiu kvalitu tlače.
Pred nastavením hodnoty nadmorskej výšky zistite, v akej nadmorskej
výške sa nachádzate.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
•
1
2
3
4
High 3
High 2
High 1
Normal
Pre používateľov systémov Windows a Mac, hodnotu nastavte v
programe Samsung Easy Printer Manager >
(Prepnúť do
pokročilého režimu) > Device Settings. Pozrite si časť „Device
Settings“ na strane 181.
• Ak je zariadenie pripojené k sieti, nadmorskú výšku môžete nastaviť
pomocou služby SyncThru™ Web Service (pozrite „Používanie
služby SyncThru™ Web Service“ na strane 176).
3. Špeciálne funkcie
157
Zmena predvolených nastavení tlače
1
2
3
4
V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
V systéme Windows XP/Server 2003 zvoľte možnosť Tlačiarne a
faxy.
•
V prípade verzie Windows Server 2008/Vista postupne vyberte
položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.
•
V systéme Windows 7 vyberte Ovládací panel > Tlačiarne a
zariadenia.
•
V systéme Windows Server 2008 R2 vyberte Ovládací panel >
Hardvér > Tlačiarne a zariadenia.
Ak chcete zmeniť nastavenia v každej tlačovej úlohe, zmeňte ich
v Predvoľby tlače.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie.
V systéme Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista zvoľte
Predvoľby tlače.
V systéme Windows 7 a Windows Server 2008 R2 vyberte z
kontextovej ponuky možnosť Predvoľby tlače.
Ak má položka Predvoľby tlače značku ►, môžete zvoliť iné ovládače
tlačiarne pripojené ku zvolenej tlačiarni.
5
6
Zmeňte nastavenia na každej karte.
Kliknite na tlačidlo OK.
3. Špeciálne funkcie
158
Nastavenie zariadenia ako predvoleného zariadenia
1
2
3
4
V systéme Windows kliknite na ponuku Štart.
V systéme Windows XP/Server 2003 zvoľte možnosť Tlačiarne a
faxy.
•
V prípade verzie Windows Server 2008/Vista postupne vyberte
položky Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne.
•
V systéme Windows 7 vyberte Ovládací panel > Tlačiarne a
zariadenia.
•
V systéme Windows Server 2008 R2 vyberte Ovládací panel >
Hardvér > Tlačiarne a zariadenia.
Vyberte zariadenie.
Kliknite pravým tlačidlom na vaše zariadenie a vyberte položku
Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.
Ak má v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 možnosť
Nastaviť ako predvolenú tlačiareň značku ►, môžete zvoliť iné
ovládače tlačiarne spojené so zvolenou tlačiarňou.
3. Špeciálne funkcie
159
Používanie pokročilých funkcií tlače
1
ovládač tlačiarne XPS: používa sa na tlač súborov formátu XPS.
Tlač do súboru (PRN)
• Pozrite si časť „Funkcie jednotlivých modelov“ na strane 8.
• Ovládač tlačiarne XPS je možné nainštalovať iba v operačnom
systéme Windows Vista OS alebo novšom.
• Ak tlačiareň kvôli nedostatku pamäte netlačí úlohy XPS, do tlačiarne
vložte voliteľnú pamäť.
Niekedy možno bude nutné uložiť tlačové dáta ako súbor.
1
Začiarknite políčko Tlačiť do súboru v okne Tlačiť.
2
3
Kliknite na Tlačiť.
• Ovládač tlačiarne XPS môžete nainštalovať po vložení disku CD so
softvérom do mechaniky CD-ROM. Potom, ako sa zobrazí
inštalačné okno, zvoľte položku Custom Installation. Ovládač
tlačiarne XPS môžete zvoliť v okne Select Software.
• Pre modely, ktoré majú ovládač XPS na webovej stránke spoločnosti
Samsung: prejdite na stránku www.samsung.com > nájdite svoje
zariadenie > podpora alebo na stiahnutie.
Zadajte cestu umiestnenia a názov súboru a potom kliknite OK.
Napríklad, c:\Temp\názov súboru.
3. Špeciálne funkcie
160
Používanie pokročilých funkcií tlače
Ak zadáte len názov súboru, súbor sa uloží automaticky do priečinka Dokumenty, Documents and Settings aleboPoužívatelia. Priečinok, kam sa súbor
uloží, sa môže líšiť v závislosti od vášho operačného systému alebo používanej aplikácie.
2
Vysvetlenie špeciálnych funkcií tlačiarne
Pri používaní tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.
Ak chcete využiť funkcie tlačiarne, ktoré Vám ponúka ovládač tlačiarne, kliknite na položku Vlastnosti alebo Predvoľby v okne aplikácie Tlačiť a zmeňte
nastavenie tlače. Názov tlačiarne, ktorý sa zobrazuje v okne vlastností tlačiarne, sa môže líšiť v závislosti od toho, aká tlačiareň sa používa.
• V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú na vaše zariadenie.
• Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo
v okne, príp. na klávesnici stlačte tlačidlo F1 a kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac
(pozrite „Používanie Pomocníka“ na strane 39).
Položka
Multiple Pages per Side
Opis
Môžete zvoliť počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden hárok. Ak chcete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok, veľkosť
strán sa zmenší a zoradia sa v poradí, ktoré určíte. Môžete vytlačiť až 16 strán na jeden hárok.
3. Špeciálne funkcie
161
Používanie pokročilých funkcií tlače
Položka
Poster Printing
Opis
Táto funkcia umožnuje vytlačit' jednostranový dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) alebo 16 (Poster 4x4) listov papiera,
ktoré potom môžete zostavit' a vytvorit' tak jeden dokument plagátovej veľkosti.
Vyberte hodnotu Poster Overlap. Zadajte hodnotu Poster Overlap v milimetroch alebo palcoch výberom tlačidla v pravom
hornom rohu karty Basic za účelom zjednodušenia zlepenia hárkov.
Táto funkcia vytlačí váš dokument na obe strany papiera a usporiada strany tak, že papier sa môže preložiť v polovici po vytlačení
a vytvoriť tak brožúru.
Booklet Printinga
8
9
Ak chcete vytvoriť brožúru, musíte tlačiť na tlačové médiá formátu Letter, Legal, A4, US Folio alebo Oficio.
Voľba Booklet Printing nie je k dispozícii pre všetky formáty papiera. Ak chcete zistiť, aké veľkosti papiera sú k dispozícií,
zvoľte dostupnú možnosť veľkosti papiera Size na karte Paper.
V prípade výberu nedostupného papiera sa táto možnosť pravdepodobne automaticky zruší. Vyberte iba dostupný papier
(papier bez označenia
alebo ).
3. Špeciálne funkcie
162
Používanie pokročilých funkcií tlače
Položka
• Double-sided Printinga
Opis
Môžete tlačit' na obe strany papiera (duplexná tlač). Pred spustením tlače je potrebné zadať orientáciu daného dokumentu.
• Double-sided Printing
(Manual)a
• Túto funkciu môžete používať len pre papier formátu Letter, Legal, A4, US Folio alebo Oficio.
• Ak vaša tlačiareň nepodporuje funkciu obojstrannej tlače, túto prácu je potrebné vykonať manuálne. Tlačiareň najskôr
vytlačí každú druhú stranu daného dokumentu. Potom sa na počítači zobrazí hlásenie.
• Funkcia Skip Blank Pages nie je k dispozícii, ak zvolíte možnosť obojstrannej tlače.
• Neodporúčame tlač na obe strany špeciálnych médií, akými sú napr. štítky, obálky alebo hrubý papier. Mohlo by dôjsť
k uviaznutiu papiera alebo poškodeniu zariadenia.
• Printer Default: Ak si zvolíte túto možnosť, táto funkcia je určená nastavením, ktoré ste si zvolili na ovládacom paneli
zariadenia. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL/XPS (pozrite „Funkcie jednotlivých
modelov“ na strane 8).
• None: Deaktivuje túto funkciu.
• Long Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri viazaní kníh.
• Short Edge: Táto možnosť je bežná grafická úprava, ktorá sa používa pri kalendároch.
• Reverse Double-Sided Printing: Túto voľbu označte, ak chcete pri obojstrannej tlači obrátiť poradie tlačených strán. Táto
možnosť nie je k dispozícii, ak používate Reverse Double-Sided Printing (manuálne).
3. Špeciálne funkcie
163
Používanie pokročilých funkcií tlače
Položka
Opis
Paper Options
Zadaním percentuálnej hodnoty zväčšenia alebo zmenšenia dokumentu môžete zmeniť veľkosť dokumentu tak, aby sa na
vytlačenej strane zobrazoval ako menší alebo väčší.
Watermark
Funkcia vodotlače umožňuje tlač textu na už existujúci dokument. Napríklad ju možno použiť, ak chcete mať v danom dokumente
uhlopriečne vytlačené veľké šedé písmená „NÁVRH“ alebo „DÔVERNÉ“ cez prvú stranu alebo na všetkých stranách dokumentu.
Watermark
a Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
b Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.
c Zadajte textovú správu do políčka Watermark Message.
Môžete zadať maximálne 256 znakov. Táto správa sa potom zobrazí v okne náhľadu.
(Vytvorenie vodoznaku)
Watermark
(Úprava vodoznaku)
Watermark
(Vymazanie vodotlače)
a
b
c
d
e
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.
Vyberte vodotlač, ktorú chcete upraviť, zo zoznamu Current Watermarks a zmeňte textovú správu a možnosti vodotlače.
Kliknite na položku Update, čím uložíte zmeny.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
a
b
c
d
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače z vašej softvérovej aplikácie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Watermark. Zobrazí sa okno Edit Watermarks.
Vyberte si vodotlač, ktorú chcete vymazať zo zoznamu Current Watermarks a kliknite na Delete.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
3. Špeciálne funkcie
164
Používanie pokročilých funkcií tlače
Položka
Opis
Táto možnosť je k dispozícii vtedy, ak používate ovládač tlačiarne PCL/SPL (pozrite „Softvér“ na strane 9).
Overlaya
Prekrytie je text alebo obraz uložený na pevnom disku počítača (HDD) ako súbor v špeciálnom formáte, ktorý je možné vytlačiť
na ľubovoľnom dokumente. Prekrytia sa často používajú v prípade hlavičkového papiera. Ak nechcete používať predtlačené
hlavičkové papiere, môžete vytvoriť prekrytie, ktoré bude obsahovať tie isté informácie ako aktuálne používaný predtlačený
hlavičkový papier. Ak chcete vytlačit' list s hlavičkou spoločnosti, nemusíte vložit' do podávača zariadenia predtlačený hlavičkový
papier: iba vytlačte prekrytie na dokument.
Ak chcete používať prekrytie strany, je potrebné najskôr vytvoriť nové prekrytie strany obsahujúce logo alebo obrázok.
• Veľkosť prekrytého dokumentu musí byť rovnaká ako veľkosť dokumentu, ktorý tlačíte spolu s prekrytím. Nevytvárajte
prekrytie pomocou vodotlače.
• Rozlíšenie prekrytia musí byť rovnaké ako rozlíšenie dokumentu, ktorý chcete vytlačiť spolu s prekrytím.
Overlay
(Vytvorenie nového
prekrytia strany)
a
b
c
d
Ak chcete uložiť dokument ako prekrytie, prejdite do okna Predvoľby tlače.
Kliknite na kartu Advanced, vyberte položku Edit z rozbaľovacieho zoznamu Text. Objaví sa okno Edit Overlay.
V okne Edit Overlay kliknite na položku Create.
V okne Uložiť ako zadajte názov do políčka File name. V prípade potreby vyberte cieľové umiestnenie (predvolené
nastavenie je C:\Formover).
e Kliknite na Save. Názov sa objaví v políčku Overlay List.
f Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print.
Súbor sa nevytlačí. Uloží sa na pevný disk počítača.
3. Špeciálne funkcie
165
Používanie pokročilých funkcií tlače
Položka
Overlay
(Používanie prekrytia
strany)
Overlay
(Vymazanie prekrytia
strany)
Opis
a Kliknite na kartu Advanced.
b Vyberte požadované prekrytie z rozbaľovacieho zoznamu Text.
c Ak sa želaný súbor s prekrytím v rozbaľovacom zozname Text nenachádza, zo zoznamu vyberte Edit... a stlačte Load.
Vyberte požadovaný súbor s prekrytím, ktorý chcete použiť.
V prípade, že ste súbor s prekrytím, ktorý chcete použiť v externom zdroji uložili, môžete ho načítať aj tak, že prejdete do okna
Otvoriť.
Po výbere súboru kliknite na položku Otvoriť. Objaví sa súbor v Overlay List políčku a je k dispozícii na tlač. Vyberte si
prekrytie z políčka Overlay List.
d V prípade potreby označte Confirm Page Overlay When Printing. Ak sa vyznačí políčko, objaví sa odkazové okienko vždy,
keď dáte dokument na tlač a bude váš žiadat' o potvrdenie toho, či chcete vytlačit' prekrytie na danom dokumente.
V prípade, že toto políčko nie je začiarknuté a prekrytie bolo vybraté, prekrytie sa automaticky vytlačí na váš dokument.
e Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Tlačiť.
a
b
c
d
e
f
V okne Printing Preferences kliknite na kartu Advanced.
Zvoľte Edit z rozbaľovacieho zoznamu Text.
Vyberte prekrytie, ktoré chcete vymazať z políčka Overlay List.
Kliknite na tlačidlo Delete.
Keď sa objaví potvrdzujúca správa, kliknite na Yes.
Klikajte na OK alebo na Tlačiť, pokým nevyjdete z okna Print. Môžete vymazať prekrytie, ktoré už nepoužívate.
a. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak používate ovládač XPS.
3. Špeciálne funkcie
166
Tlač v systéme Mac
4
Zmena nastavení tlačiarne
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.
Pri používaní tlačiarne môžete využiť aj rozšírené funkcie tlače.
3
Tlač dokumentu
Keď tlačíte v systéme Mac, potrebujete skontrolovať nastavenia ovládača
tlačiarne v každej aplikácii, ktorú používate. Pri tlači zo systému Mac
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3
Vyberte formát papiera, orientáciu, pomer, ostatné voľby a uistite sa,
že je vybrané vaše zariadenie. Kliknite na tlačidlo OK.
4
5
6
Otvorte ponuku File a kliknite na Page Setup (Document Setup v
niektorých aplikáciách).
Spustite aplikáciu a vyberte Print z menu File. Názov zariadenia, ktorý sa
zobrazuje v okne vlastností tlačiarne, sa môže líšiť v závislosti od použitého
zariadenia. Až na názov zariadenia je okno s vlastnosťami tlače podobné
uvedenému oknu.
5
Tlačiť viacero strán na jeden hárok
Môžete vytlačiť viac ako jednu stranu na jeden hárok. Táto funkcia
poskytuje úsporný spôsob pre tlač kópií konceptov dokumentov.
1
2
Spustite aplikáciu a vyberte položku Print z ponuky File.
3
4
Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.
Otvorte ponuku File a klipnite na Print.
Zadajte počet kópií a uveďte, ktoré strany chcete vytlačiť.
Kliknite na Print.
Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation. Zadajte
počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jeden list papiera, v
rozbaľovacom zozname Pages per Sheet.
Kliknite na Print.
Zariadenie vytlačí zvolený počet strán, ktoré chcete vytlačiť, na
jeden list papiera.
3. Špeciálne funkcie
167
Tlač v systéme Mac
6
Tlač na obe strany papiera
Ak tlačíte viac ako dve kópie, prvá kópia a druhá kópia sa môžu vytlačiť
na ten istý list papiera. Keď tlačíte viac než jednu kópiu, nevyužívajte
obojstrannú tlač.
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.
7
Pred tlačou v režime obojstrannej tlače sa rozhodnite, na ktorom okraji
chcete hotový dokument zviazať. Možnosti väzby sú:
•
Long-Edge Binding: Táto voľba je bežná grafická úprava, ktorá sa
používa pri viazaní kníh.
•
Short-Edge Binding: Táto voľba je typ, ktorý sa často používa v
prípade kalendárov.
1
2
3
4
5
Používanie Pomocníka
Kliknite na otáznik v ľavom spodnom rohu okna a kliknite na akúkoľvek
tému, ku ktorej si želáte zobraziť informácie. Objaví sa okno s informáciami
o funkciách voľby, ktoré poskytuje ovládač.
Z Mac aplikácie si vyberte Print z ponuky File.
Zvoľte Layout z rozbaľovacieho zoznamu Orientation.
Vyberte si orientáciu väzby z možnosti Two-Sided.
Zvoľte ostatné možnosti, ktoré chcete použiť.
Kliknite na Print a tlačiareň bude tlačiť na obe strany papiera.
3. Špeciálne funkcie
168
Tlač v systéme Linux
8
V závislosti od modelu alebo možností nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie. Znamená to, že dané funkcie nie sú dostupné.
V závislosti od modelov nemusí byť dostupná automatická obojstranná
tlač. Prípadne môžete použiť tlačový systém lpr alebo iné aplikácie
umožňujúce tlač párnych/nepárnych strán (pozrite „Funkcie
jednotlivých modelov“ na strane 8).
8
Tlač z aplikácií
Je množstvo Linux aplikácií, z ktorých môžete tlačit’ použitím Bežného
UNIX tlačového systému (CUPS). Na vašom zariadení môžete tlačiť z
každej takejto aplikácie.
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
Otvorte ponuku File a kliknite na položku Page Setup (v prípade
niektorých aplikácií Print Setup).
Kliknite na Print.
9
Tlač súborov
Na vašom zariadení môžete tlačiť text, obrázky, súbory pdf pomocou
štandardu CUPS – priamo z rozhrania príkazového riadku. Umožňuje to
nástroj CUPS lp alebo lpr. Tieto súbory môžete tlačiť pomocou nižšie
uvedeného formátu príkazu.
"lp -d <názov tlačiarne> -o <možnosť> <názov súboru>"
3
Vyberte formát papiera, orientáciu a uistite sa, že je vybrané vaše
zariadenie. Kliknite na Apply.
4
5
6
7
Otvorte ponuku File a klipnite na Print.
Podrobnejšie informácie nájdete v manuálových stránkach príkazu lp alebo
lpr.
Vyberte vaše zariadenie pre tlač.
Zadajte počet kópií a uveďte, ktoré strany chcete vytlačiť.
V prípade potreby zmeňte ďalšie možnosti tlače na jednotlivých
kartách.
3. Špeciálne funkcie
169
Tlač v systéme Linux
10
•
Jobs: Zobrazí zoznam tlačových úloh. Kliknutím na tlačidlo
Cancel job môžete zrušiť vybratú úlohu a začiarknutím políčka
Show completed jobs môžete zobraziť predchádzajúce úlohy v
zozname úloh.
•
Classes: Táto voľba zobrazuje triedu, do ktorej vaše zariadenie
patrí. Kliknutím na Add to Class zariadenie pridáte do určitej
triedy a kliknutím na Remove from Class zariadenie z triedy
odstránite.
Konfigurácia vlastností tlačiarne
V okne Printer Properties, ktoré ponúka možnosť Printers configuration,
môžete zmeniť rôzne vlastnosti vášho zariadenia ako tlačiarne.
1
Otvorte Unified Driver Configurator.
Ak treba, prejdite na Printers configuration.
2
Vyberte si vaše zariadenie z dostupného zoznamu tlačiarní a kliknite
na tlačidlo Properties.
3
Zobrazí sa okno Printer Properties.
4
Ak chcete potvrdiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK a zatvorte okno
Printer Properties.
Vo vrchnej časti okna sa zobrazí nasledovných päť kariet:
•
General: Umožní vám zmenit' umiestnenie a názov tlačiarne.
Názov, ktorý zadáte v tejto záložke, sa zobrazí v zozname
tlačiarní v Printers configuration.
•
Connection: Umožní vám zobraziť alebo zvolit' iný port. Ak
počas používania zariadenia zmeníte port z USB na paralelný
alebo naopak, musíte port zariadenia prekonfigurovať na tejto
karte.
•
Driver: Umožní vám zobraziť alebo zvoliť iný ovládač tlačiarne.
Kliknutím na tlačidlo Options môžete nastaviť možnosti
predvoleného zariadenia.
3. Špeciálne funkcie
170
4. Užitočné nástroje na
správu
Táto kapitola poskytuje informácie o nástrojoch na správu, vďaka ktorým môžete zariadenie využívať naplno.
• Easy Capture Manager
172
• Samsung Easy Color Manager
173
• Samsung AnyWeb Print
174
• Easy Eco Driver
175
• Používanie služby SyncThru™ Web Service
176
• Používanie funkcie Samsung Easy Printer Manager 179
• Používanie aplikácie Samsung Printer Status
182
• Používanie programu Linux Unified Driver
Configurator
184
Easy Capture Manager
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane 9).
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows (pozrite „Softvér“ na strane 9).
Jednoduchým stlačením tlačidla Print Screen na klávesnici môžete zachytiť aktuálnu obrazovku a spustiť aplikáciu Easy Capture Manager . Teraz môžete
ľahko túto zachytenú obrazovku vytlačiť alebo upraviť.
4. Užitočné nástroje na správu
172
Samsung Easy Color Manager
Aplikácia Samsung Easy Color Manager umožňuje používateľom jemné úpravy 6-farebných tónov a iné vlastnosti, ako napr. jas, kontrast a saturáciu.
Zmeny farebných tónov môžete uložiť ako profil a môžete ich používať z ovládača alebo zo zariadenia.
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite „Softvér“ na strane 9).
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows a Mac (pozrite „Softvér“ na strane 9).
Pomáha používateľom farebných laserových tlačiarní Samsung nastaviť farby podľa ich želania.
Prevezmite softvér z webovej stránky Samsung, rozbaľte ho a nainštalujte: (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie).
4. Užitočné nástroje na správu
173
Samsung AnyWeb Print
Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows a Mac.
Tento nástroj vám umožní ľahšie zachytiť (odfotiť) obrazovky, prezerať, vyradiť a tlačiť stránky ako pri používaní bežného programu.
Prevezmite softvér z webovej stránky Samsung, rozbaľte ho a nainštalujte: (http://www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie).
4. Užitočné nástroje na správu
174
Easy Eco Driver
S ovládačom Easy Eco Driver môžete použiť ekologické funkcie umožňujúce šetriť papier a toner pred tlačou.
Ovládač Easy Eco Driver vám tiež umožňuje jednoduché úpravy, ako napr. odstránenie obrázkov a textu a ďalšie funkcie. Často používané nastavenia
môžete uložiť ako prednastavenie.
Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows.
Spôsob používania:
1 Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
2 Otvorte okno Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
3 Na karte Favorites zvoľte položku Eco Printing Preview.
4 Zobrazí sa okno náhľadu.
5 Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť na dokument.
Môžete si pozrieť náhľad použitých funkcií.
6 Kliknite na Tlačiť.
Ak chcete, aby sa ovládač Easy Eco Driver spustil pri každej tlači, začiarknite políčko Start Easy Eco Driver before printing job na karte Basic v okne
s predvoľbami tlače.
4. Užitočné nástroje na správu
175
Používanie služby SyncThru™ Web Service
• Minimálnou požiadavkou pre službu SyncThru™ Web Service je
prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novší.
• SyncThru™ Web Service vysvetlenie v tejto používateľskej príručke
sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od doplnkov a modelu.
• Iba bezdrôtový model.
1
Prístup k službe SyncThru™ Web Service
1
V systéme Windows spustite webový prehliadač, ako je napríklad
program Internet Explorer.
Do poľa na zadanie adresy zadajte IP adresu tlačiarne (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
2
Otvorí sa vstavaná webová lokalita zariadenia.
Prihlásenie sa do služby SyncThru™ Web
Service
Pred konfiguráciou možností v službe SyncThru™ Web Service je potrebné
prihlásiť sa ako správca. Službu SyncThru™ Web Service môžete používať
aj bez prihlásenia, no nebudete mať prístup na kartu Settings ani na kartu
Security.
1
Kliknite na položku Login v pravej hornej časti webovej lokality
služby SyncThru™ Web Service.
2
Ak sa k službe SyncThru™ Web Service prihlasujete prvýkrát, je
potrebné sa prihlásiť ako správca. Zadajte nižšie uvedené
predvolené ID a heslo. Odporúčame, aby ste z bezpečnostných
dôvodov zmenili predvolené heslo.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4. Užitočné nástroje na správu
176
Používanie služby SyncThru™ Web Service
2
Prehľad služby SyncThru™ Web Service
Karta Settings
Táto karta umožňuje nastaviť konfigurácie, ktoré poskytuje tlačiareň a sieť.
Ak chcete túto kartu zobraziť, je potrebné sa prihlásiť ako správca.
Niektoré karty sa nemusia v závislosti od modelu zobraziť.
•
Karta Machine Settings: Umožňuje nastaviť možnosti, ktoré poskytuje
zariadenie.
•
Karta Network Settings: Zobrazuje možnosti sieťového prostredia.
Umožňuje nastaviť možnosti ako sú TCP/IP a sieťové protokoly.
Karta Information
Karta Security
Na tejto karte nájdete všeobecné informácie o zariadení. Môžete tu
kontrolovať napríklad množstvo zostávajúceho tonera. Môžete tlačiť aj
správy, ako sú napríklad chybové hlásenia.
Táto karta umožňuje nastaviť bezpečnostné informácie systému a siete. Ak
chcete túto kartu zobraziť, je potrebné sa prihlásiť ako správca.
•
Active Alerts: Zobrazí upozornenia, ktoré sa vyskytli v zariadení a ich
závažnosť.
•
Supplies: Zobrazuje počet vytlačených strán a množstvo tonera
zostávajúceho v kazete.
•
Usage Counters: Zobrazuje spotrebu podľa typu tlače: jednostranná
tlač a obojstranná tlač.
•
Current Settings: Zobrazuje informácie o zariadení a sieti.
•
Print information: Umožňuje vytlačiť protokoly, napríklad protokoly
týkajúce sa systému a písiem.
•
System Security: Umožňuje nastaviť informácie o správcovi systému
a povoliť či zakázať funkcie zariadenia.
•
Network Security: Umožňuje nastaviť parametre filtrovania IPv4/IPv6.
4. Užitočné nástroje na správu
177
Používanie služby SyncThru™ Web Service
Karta Maintenance
Táto karta umožňuje údržbu zariadenia aktualizáciou firmvéru a nastavenie
kontaktných informácií na odosielanie e-mailov. Výberom ponuky Link sa
môžete pripojiť k webovej lokalite spoločnosti Samsung alebo prevziať
ovládače.
•
Firmware Upgrade: Umožňuje vykonať aktualizáciu firmvéru
zariadenia.
•
Contact Information: Zobrazí kontaktné informácie.
•
Link: Umožňuje zobraziť prepojenia na užitočné stránky, z ktorých
môžete preberať, alebo na nich môžete kontrolovať informácie.
3
Nastavenie informácie o správcovi systému
Toto nastavenie je potrebné na používanie možnosti e-mailových
upozornení.
1
V systéme Windows spustite internetový prehliadač, ako je
napríklad program Internet Explorer.
Do poľa na zadanie adresy zadajte adresu IP zariadenia (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Ísť.
2
3
Otvorí sa vstavaná webová lokalita zariadenia.
4
5
Zadajte meno správcu, telefónne číslo, lokalitu a e-mailovú adresu.
Na karte Security vyberte položku System Security > System
Administrator.
Kliknite na Apply.
4. Užitočné nástroje na správu
178
Používanie funkcie Samsung Easy Printer Manager
Program Samsung Easy Printer Manager je aplikácia, ktorá zlučuje
nastavenia zariadení značky Samsung na jedno miesto. Program Samsung
Samsung Easy Printer Manager zlučuje nastavenia zariadení rovnako ako
prostredia tlače, nastavenia/kroky a spustenie Všetky tieto funkcie
poskytujú rozhranie na jednoduchšie používanie zariadenia Samsung.
Program Samsung Easy Printer Manager poskytuje dve rozličné rozhrania,
z ktorých si používateľ môže vybrať: základné používateľské rozhranie a
pokročilé používateľské rozhranie. Prepínanie medzi nimi je ľahké: stačí, ak
kliknete na tlačidlo
.
4
Oboznámenie sa s programom Samsung Easy
Printer Manager
Ak chcete spustiť program:
Pre Windows:
Zvoľte položky Štart > Programy alebo Všetky programy > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager .
Pre systém Mac,
• Je k dispozícii len pre používateľov systémov Windows a Mac.
• Pre Windows, pre aplikáciu Samsung Easy Printer Manager je
minimálnou podmienkou Internet Explorer 6.0 alebo vyšší.
Otvorte priečinok Aplikácie > priečinok Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Rozhranie programu Samsung Easy Printer Manager pozostáva z
rozličných základných častí, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke:
Snímok obrazovky sa môže líšiť v závislosti od operačného systému,
ktorý používate.
4. Užitočné nástroje na správu
179
Používanie funkcie Samsung Easy Printer Manager
Informácie
aplikácie
Obsahuje odkazy, pomocou ktorých môžete meniť
pokročilé nastavenia (prepínanie používateľského
rozhrania), obnovovať, nastavovať predvoľby, pomoc a
informácie o programe.
3
Pomocou tlačidla
môžete prepnúť
používateľské rozhranie do režimu pokročilých
nastavení.
Rýchle
odkazy
Zobrazí Quick links súvisiace so špecifickými
funkciami zariadenia. V tejto časti sú aj odkazy na
aplikácie používané v pokročilých nastaveniach.
4
1
Zozname
tlačiarní
Zoznam tlačiarní zobrazí na vašom počítači ikony
nainštalovaných tlačiarní.
Informácie o
tlačiarni
V tejto časti nájdete všeobecné informácie o zariadení.
Môžete skontrolovať informácie ako názov modelu
zariadenia, IP adresu (alebo názov portu) a stav
zariadenia.
Keď zariadenie pripojíte do siete, aktivuje sa
ikona SyncThru™ Web Service.
5
2
Tlačidlo User’s Guide: V prípade, že dôjde k
chybe, toto tlačidlo spustí program
Troubleshooting Guide. V používateľskej
príručke môžete priamo otvoriť potrebnú časť.
6
Obsah plochy Zobrazí informácie o zvolenom zariadení, zostávajúcej
úrovni tonera a papiera. Informácie sa budú meniť v
závislosti od zvoleného zariadenia. Niektoré tlačiarne
nemajú túto funkciu.
Objednanie
spotrebného
V okne na objednávanie spotrebného materiálu kliknite
na tlačidlo Order. Umožňuje objednať si náhradné
tonerové kazety online.
4. Užitočné nástroje na správu
180
Používanie funkcie Samsung Easy Printer Manager
•
Kliknite na tlačidloHelp ( ) v pravom hornom rohu okna a následne
kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.
History Alert: Poskytuje zoznam nedávnych upozornení súviacich so
zariadením a tonerom.
Job Accounting
5
Prehľad používateľského rozhrania pokročilých
nastavení
Poskytuje dotazovanie na informácie o kvóte evidencie tlače špecifického
používateľa. Tieto informácie o kvóte môžete vytvoriť a aplikovať na
zariadenia pomocou sofvéru na evidenciu tlače, ako je napr.
administrátorský softvér SyncThru™ alebo CounThru™.
Pokročilé používateľské rozhranie by mala používať osoba, ktorá je
zodpovedná za správu siete a zariadení.
Device Settings
Môžete nastaviť rôzne nastavenia zariadenia ako napr. nastavenie
zariadenia, papiera, rozloženia, emulácie, siete a tlače informácií.
Alert Settings (iba Windows)
V tejto ponuke sa nachádzajú nastavenia súvisiace s upozorňovaním na
chyby.
•
Printer Alert: Poskytuje nastavenia týkajúce sa situácií, kedy budú
prijaté upozornenia.
•
Email Alert: Poskytuje možnosti súvisiace s príjmom upozornení cez email.
4. Užitočné nástroje na správu
181
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
Aplikácia Samsung Printer Status je program, ktorý monitoruje a informuje
o stave zariadenia.
Ikona
Význam
Normálne
Zariadenie je v pohotovostnom režime a nemá
žiadne problémy ani varovania.
Varovanie
Zariadenie je v stave, kedy sa môže vyskystnúť
chyba. Napr. môže byť nízky stav tonera, čo môže
viesť k jeho vyprázdneniu.
Chyba
Zariadenie hlási minimálne jednu chybu.
• Je k dispozícii pre používateľov systému Windows.
• Okno programu Samsung Printer Status a jeho obsah, ktorý vidíte v
tejto používateľskej príručke, sa môže líšiť v závislosti od toho, aké
zariadenie alebo aký operačný systém používate.
• Skontrolujte, či operačný(é) systém(y) je/sú kompatibilný(é) s Vaším
zariadením (pozrite „Požiadavky na systém“ na strane 74).
Opis
6
Prehľad programu Samsung Printer Status
Ak nastane chyba počas prevádzky, môžete ju zistiť v programe Samsung
Printer Status. Program Samsung Printer Status sa nainštaluje automaticky
pri inštalácii sofvéru zariadenia.
Program Samsung Printer Status môžete spustiť aj manuálne. Prejdite na
Predvoľby tlače, kliknite na záložku Basic > tlačidlo Printer Status.
Na paneli úloh systému Windows sa zobrazia tieto ikony:
Úroveň toneru
1
Zobrazuje informácie o úrovni tonera, ktorý
zostáva v každej tonerovej kazete. Tlačiareň
a počet tonerových kaziet zobrazených
v uvedenom okne sa môže líšiť v závislosti od
toho, akú tlačiareň používate. Niektoré tlačiarne
nemajú túto funkciu.
4. Užitočné nástroje na správu
182
Používanie aplikácie Samsung Printer Status
2
3
Option
Umožňuje nastaviť upozornenia súvisiace
s tlačovými úlohami.
Order Supplies
Umožňuje objednať si náhradné tonerové kazety
online.
User’s Guide
Môžete si zobraziť online Používateľská príručka.
V prípade, že dôjde k chybe, toto tlačidlo
spustí program Troubleshooting Guide.
V používateľskej príručke môžete priamo
otvoriť časť venovanú riešeniu
problémov.
4
5
Close
Zatvorte okno.
4. Užitočné nástroje na správu
183
Používanie programu Linux Unified Driver Configurator
Nástroj Unified Driver Configurator je určený predovšetkým na konfiguráciu
tlačiarní alebo viacúčelových zariadení. Aby ste konfigurátor Unified Driver
Configurator mohli používať, je potrebné nainštalovať ovládač Unified Linux
Driver (pozrite „Inštalácia v systéme Linux“ na strane 97).
Po nainštalovaní ovládača do systému Linux sa na pracovnej ploche
automaticky vytvorí ikona konfigurátora Unified Driver Configurator.
7
Spustenie programu Unified Driver Configurator
1
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Dvakrát kliknite na Unified Driver Configurator na pracovnej
ploche.
Môžete kliknúť aj na ikonu ponuky Startup a vybrať položku
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Ak chcete použiť informácie uvedené v Pomocníkovi na obrazovke,
kliknite na položku Help.
Stlačte požadované tlačidlo naľavo, aby ste sa prepli do príslušného
konfiguračného okna.
3
Po zmene konfigurácií kliknite na Exit a tým zatvoríte Unified Driver
Configurator.
4. Užitočné nástroje na správu
184
Používanie programu Linux Unified Driver Configurator
Ovládacie tlačidlá tlačiarne sú nasledovné:
8
Printers configuration
V okne Printers configuration sa nachádzajú dve karty: Printers a Classes.
Karta Printers
Kliknutím na tlačidlo ikony zariadenia na ľavej strane okna Unified Driver
Configurator sa vám zobrazí aktuálna konfigurácia tlačiarne systému.
1
Prepne na okno Printers configuration.
2
Zobrazí všetky nainštalované zariadenia.
3
Ukáže stav, názov modelu a URI Vášho zariadenia.
•
Refresh: Aktualizuje zoznam zariadení, ktoré sú k dispozícii.
•
Add Printer: Umožní vám pridať nové zariadenia.
•
Remove Printer: Umožňuje odstrániť vybraté zariadenie.
•
Set as Default: Umožňuje vybraté zariadenie nastaviť ako predvolené.
•
Stop/Start: Zastaví/spustí zariadenie.
•
Test: Umožňuje tlač skúšobnej strany za účelom overenia správnej
funkčnosti zariadenia.
•
Properties: Umožní vám pozrieť si a zmeniť vlastnosti tlačiarne.
4. Užitočné nástroje na správu
185
Používanie programu Linux Unified Driver Configurator
Karta Classes
9
Ports configuration
Karta Classes ukazuje zoznam dostupných tried tlačiarní.
1
V tomto okne si môžete pozrieť zoznam portov, ktoré sú k dispozícii,
skontrolovať stav každého portu a uvoľniť port, ktorý je zaneprázdnený po
tom, ako jeho majiteľ z nejakého dôvodu na ňom ukončil prácu.
2
1
2
1
Zobrazí všetky triedy zariadení.
2
Zobrazí stav danej triedy a počet zariadení v danej triede.
3
•
Refresh: Umožňuje aktualizáciu zoznamu tried.
1
Prepne na okno Ports configuration.
•
Add Class: Umožní vám pridať novú triedu zariadení.
2
Zobrazí všetky dostupné porty.
•
Remove Class: Odstráni vybranú triedu zariadení.
3
Ukáže typ portu, zariadenie pripojené na port a stav.
•
Refresh: Umožňuje aktualizáciu zoznamu portov.
•
Release port: Umožňuje uvoľnenie vybratého portu.
4. Užitočné nástroje na správu
186
5. Odstraňovanie ťažkostí
V tejto kapitole nájdete užitočné informácie a pokyny pre prípad výskytu chyby.
• Problémy s podávaním papiera
188
• Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
189
• Problémy s tlačou
190
• Problémy s kvalitou tlače
194
• Problémy týkajúce sa operačného systému
202
Problémy s podávaním papiera
Stav
Navrhované riešenia
Pri tlači došlo k uviaznutiu papiera
Odstráňte uviaznutý papier.
Hárky papiera sa zlepujú.
• Skontrolujte maximálnu kapacitu papiera v zásobníku.
• Skontrolujte, či používate správny typ papiera.
• Vyberte papier zo zásobníka a prehnite alebo prelistujte jednotlivé hárky.
• Vo vlhkých podmienkach môže dôjsť k zlepeniu jednotlivých hárkov papiera.
Zo zásobníka nie je možné podať viac
listov papiera.
V zásobníku môžu byť vložené rôzne druhy papiera. Do zásobníka vkladajte len papier rovnakého typu, formátu
a gramáže.
Do zariadenia sa nepodáva papier
• Odstráňte všetky prekážky vo vnútri zariadenia.
• Papier nebol vložený správne. Vyberte papier zo zásobníka a vložte ho správne.
• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočný papier.
• Papier je príliš hrubý. Používajte len papier zodpovedajúci špecifikáciám daného zariadenia.
Dochádza k opakovanému uviaznutiu
papiera
• V zásobníku je príliš veľa papiera. Vyberte zo zásobníka nadbytočný papier. Ak tlačíte na špeciálne médiá,
manuálne ich vkladajte do zásobníka.
• Používate nesprávny typ papiera. Používajte len papier zodpovedajúci špecifikáciám daného zariadenia.
• Vo vnútri zariadenia sa môžu nachádzať zvyšky papiera. Otvorte vrchný kryt a odstráňte nečistoty.
5. Odstraňovanie ťažkostí
188
Problémy pri napájaní a pripájaní káblov
Stav
Navrhované riešenia
Zariadenie nie je napájané
alebo nie je správne pripojený
spojovací kábel medzi počítačom
a zariadením.
• Zariadenie najprv pripojte do elektrickej siete a na ovládacom paneli stlačte tlačidlo napájania
Prebudenie).
(Napájanie/
• Odpojte kábel zariadenia a znovu ho pripojte.
5. Odstraňovanie ťažkostí
189
Problémy s tlačou
Stav
Zariadenie netlačí
Možná príčina
Navrhované riešenia
Zariadenie nie je napájané.
Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla. Skontrolujte vypínač a zdroj napájania.
Zariadenie nie je nastavené ako predvolené.
V systéme Windows vyberte názov zariadenia ako predvolenú tlačiareň.
Skontrolujte, či na zariadení nedošlo k nasledujúcim stavom:
• Vrchný kryt nie je zatvorený. Zatvorte vrchný kryt.
• Došlo k uviaznutiu papiera. Odstráňte uviaznutý papier (pozrite „Odstránenie uviaznutého papiera“ na strane 62).
• V tlačiarni nie je vložený papier. Vložte papier (pozrite „Vkladanie papiera do zásobníka“ na strane 30).
• Nie je nainštalovaná tonerová kazeta. Nainštalujte kazetu s tonerom (pozrite „Výmena tonerovej kazety“ na strane 50).
• Skontrolujte, či je z tonerovej kazety odstránený ochranný kryt a listy (pozrite „Výmena tonerovej kazety“ na strane 50).
Ak sa vyskytne systémová chyba, kontaktujte servisného zástupcu.
Spojovací kábel medzi počítačom
a zariadením nie je správne pripojený.
Odpojte kábel zariadenia a znovu ho pripojte (pozrite „Pohľad zozadu“ na strane
21).
Spojovací kábel medzi počítačom a
zariadením je poškodený.
Ak je to možné, pripojte kábel k inému počítaču, ktorý funguje správne a vytlačte
úlohu. Skúste taktiež použiť iný kábel k zariadeniu.
Nie je správne nastavený port.
Skontrolujte nastavenia tlačiarne v systému Windows a uistite sa, že tlačová úloha
bola odoslaná na správny port. V prípade, že má počítač viac ako jeden port, uistite
sa, že zariadenie je pripojené k tomu správnemu.
Zariadenie pravdepodobne nie je správne
nakonfigurované.
V okne Predvoľby tlače skontrolujte, či sú všetky možnosti tlače nastavené
správne.
5. Odstraňovanie ťažkostí
190
Problémy s tlačou
Stav
Zariadenie netlačí.
Možná príčina
Navrhované riešenia
Ovládač tlačiarne je pravdepodobne
nesprávne nainštalovaný.
Odinštalujte a znova nainštalujte ovládač zariadenia.
Zariadenie nepracuje správne.
Skontrolujte, či na displeji ovládacieho panela nie je zobrazená správa
upozorňujúca na systémovú chybu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Dokument je príliš veľký, voľné miesto na
pevnom disku počítača nepostačuje na prístup
k tlačovej úlohe.
Uvoľnite miesto na pevnom disku a znova vytlačte dokument.
Výstupný zásobník je plný.
Po vybratí papiera z výstupného zásobníka bude tlačiareň pokračovať v tlači.
Zariadenie vyberá
tlačový materiál
z nesprávneho zdroja
papiera.
V okne Predvoľby tlače je pravdepodobne
vybratá nesprávna možnosť papiera.
V mnohých aplikáciách je možné zdroj papiera nastaviť na záložke Paper v okne
Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
Vyberte správny zdroj papiera. Pozrite pokyny uvedené v Pomocníkovi pre ovládač
tlačiarne (pozrite „Používanie Pomocníka“ na strane 39).
Tlačová úloha sa
spracováva mimoriadne
pomaly.
Úloha môže byť veľmi zložitá.
Obmedzte zložitosť stránky alebo upravte nastavenia kvality tlače.
Polovica strany je
prázdna.
Môže byť nesprávne nastavená orientácia
papiera.
Zmeňte nastavenie orientácie papiera v používanej aplikácii (pozrite „Otvorenie
okna Tlačových predvolieb“ na strane 37). Pozrite pokyny uvedené v Pomocníkovi
pre ovládač tlačiarne (pozrite „Používanie Pomocníka“ na strane 39).
Formát papiera a nastavenie formátu papiera
sa nezhodujú.
Zabezpečte, aby formát papiera v nastaveniach ovládača tlačiarne zodpovedal
formátu papiera vloženom v zásobníku. Môžete tiež skontrolovať, či formát papiera
v nastaveniach ovládača tlačiarne zodpovedá výberu papiera v nastaveniach
používanej softvérovej aplikácie (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na
strane 37).
5. Odstraňovanie ťažkostí
191
Problémy s tlačou
Stav
Zariadenie tlačí, ale text
nie je správne vytlačený
alebo je neúplný.
Stránky sa tlačia, ale sú
prázdne.
Možná príčina
Navrhované riešenia
Kábel zariadenia je uvoľnený alebo
poškodený.
Odpojte kábel zariadenia a znovu ho pripojte. Vytlačte úlohu, ktorú ste už predtým
úspešne vytlačili. Ak je to možné, pripojte kábel a zariadenie k inému počítaču,
ktorý pracuje správne a pokúste sa vytlačiť úlohu. Nakoniec vyskúšajte nový kábel
zariadenia.
Bol vybratý nesprávny ovládač tlačiarne.
Prejdite do ponuky príslušnej aplikácie pre výber tlačiarne a skontrolujte, či je
vybrané príslušné zariadenie.
Softvérová aplikácia nepracuje správne.
Pokúste sa úlohu vytlačiť z inej aplikácie.
Operačný systém nepracuje správne.
Ukončite systém Windows a reštartujte počítač. Vypnite zariadenie a znovu ho
zapnite.
Tonerová kazeta je poškodená alebo v nej nie
je toner.
V prípade potreby potraste kazetou tak, aby sa v toner kazete rovnomerne rozložil.
V prípade potreby vymeňte tonerovú kazetu.
• Pozrite si časť „Rozprestretie tonera“ na strane 48.
• Pozrite si časť „Výmena tonerovej kazety“ na strane 50.
Súbory PDF sa
v tlačiarni netlačia
správne. Niektoré časti
obrázkov, textu alebo
ilustrácií chýbajú.
Súbor pravdepodobne obsahuje prázdne
strany.
Skontrolujte súbor a uistite sa, že neobsahuje prázdne strany.
Niektoré časti, ako sú napríklad radič alebo
karta, môžu byť chybné.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Nekompatibilita medzi súborom PDF a
produktmi Acrobat.
Súbor PDF sa možno bude dať vytlačiť ako obrázok. Zapnite možnosť Tlačiť ako
obrázok v možnostiach tlače v programe Acrobat.
Tlač súboru PDF vo forme obrázka potrvá dlhšie.
5. Odstraňovanie ťažkostí
192
Problémy s tlačou
Stav
Možná príčina
Navrhované riešenia
Kvalita tlače fotografií
nie je dobrá. Obrázky
nie sú jasné.
Rozlíšenie fotografie je veľmi nízke.
Zmenšite veľkosť fotografie. Ak zväčšíte veľkosť fotografie v softvérovej aplikácii,
rozlíšenie sa zníži.
Pred tlačou zo
zariadenia vystupujú
výpary v blízkosti
výstupného zásobníka.
Vznik výparov počas tlače môže spôsobovať
vlhký papier.
Nejde o poruchu. Pokračujte v tlači.
Zariadenie netlačí na
papier špeciálnej
veľkosti, ako je
napríklad papier na
účtenky.
Formát papiera a nastavenie formátu papiera
sa nezhodujú.
V položke Custom na záložke Paper v Predvoľby tlače nastavte správny formát
papiera (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
Vytlačené účtenky sú
zvlnené.
Nastavenie typu papiera sa nezhoduje.
Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. V okne Predvoľby tlače kliknite na
záložku Paper a nastavte typ papiera na Thick (pozrite „Otvorenie okna Tlačových
predvolieb“ na strane 37).
5. Odstraňovanie ťažkostí
193
Problémy s kvalitou tlače
Nečistoty vo vnútri zariadenia alebo nesprávne vložený papier môžu znižovať kvalitu tlače. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení tohto
problému.
Stav
Svetlý alebo vyblednutý
výtlačok
Navrhované riešenia
• Ak sa na stránke zobrazuje zvislý biely pruh alebo vyblednutá plocha, zásoba tonera je vyčerpaná. Nainštalujte novú kazetu
s tonerom (pozrite „Výmena tonerovej kazety“ na strane 50).
• Ak sa na stránke vyskytuje zvislý biely pruh alebo vyblednutá plocha aj napriek tomu, že zariadenie má dostatok tonera, 3
až 4 razy otvorte a zatvorte predné dvierka (pozrite „Prehľad zariadenia“ na strane 19).
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný.
• Ak je celá stránka svetlá, je nastavené príliš nízke rozlíšenie tlače alebo je zapnutý režim úspory tonera. Upravte rozlíšenie
tlače a vypnite režim úspory tonera. Pozrite obrazovku s pomocníkom pre ovládač tlačiarne.
• Pri kombinácii vyblednutých a rozmazaných plôch je potrebné vyčistiť tonerovú kazetu. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite
„Čistenie zariadenia“ na strane 56).
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej jednotky LSU vo vnútri zariadenia. Vyčistite vnútro zariadenia
(pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 56). Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný
servis.
Vrchná polovica papiera sa
tlačí svetlejšie ako zvyšok
papiera
Toner sa možno dobre neprichytáva na tento typ papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. Prejdite do okna Predvoľby tlače, kliknite na záložku Paper a nastavte typ
papiera na Recycled (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
5. Odstraňovanie ťažkostí
194
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Škvrny od tonera
Navrhované riešenia
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie. Môže byť napríklad príliš vlhký alebo drsný.
• Pravdepodobne došlo k znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane
56).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pravdepodobne je nutné vyčistiť dráhu papiera. Kontaktujte servisného zástupcu (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane
56).
Vynechané miesta
Ak sa na rôznych miestach na strane vyskytujú vyblednuté, väčšinou kruhové plochy:
• Hárok papiera môže byť poškodený. Pokúste sa úlohu znovu vytlačiť.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Vlhkosť papiera nie je rovnomerná alebo sú na povrchu papiera vlhké škvrny. Vyskúšajte inú značku papiera.
• Celý balík papiera je chybný. Výrobný proces môže spôsobiť, že niektoré oblasti odpudzujú toner. Vyskúšajte iný typ alebo
inú značku papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. V okne Predvoľby tlače kliknite na záložku Paper a nastavte typ papiera
na Thick alebo Thicker (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný servis.
Biele škvrny
Ak sa na stránke vyskytnú biele škvrny:
• Papier je príliš hrubý a veľké množstvo nečistôt z papiera dopadá na vnútorné časti zariadenia, takže môže dôjsť k
znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 56).
• Pravdepodobne je nutné vyčistiť dráhu papiera. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 56).
Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný servis.
5. Odstraňovanie ťažkostí
195
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Zvislé čiary
Navrhované riešenia
Ak sa na strane vyskytujú zvislé čierne čiary:
• Povrch (časť valca) zobrazovacej jednotky vo vnútri zariadenia je pravdepodobne poškriabaný. Vyberte tonerovú kazetu a
nainštalujte novú (pozrite „Výmena zobrazovacej jednotky“ na strane 54).
Ak sa na strane vyskytujú zvislé biele čiary:
• Pravdepodobne je znečistený povrch laserovej snímacej jednotky LSU vo vnútri zariadenia. Vyčistite vnútro zariadenia
(pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 56). Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný
servis.
Čierne pozadie
Ak je tieňovanie na pozadí neprijateľné, postupujte nasledovne:
• Použite papier s menšou gramážou.
• Skontrolujte prevádzkové podmienky: vo veľmi suchom alebo veľmi vlhkom prostredí (s relatívnou vlhkosťou vyššou ako
80 %) môže byť tieňovanie na pozadí výraznejšie.
• Vyberte starú zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú (pozrite „Výmena zobrazovacej jednotky“ na strane 54).
• Dôrazne rozptýľte toner (pozrite „Rozprestretie tonera“ na strane 48).
Rozmazaný toner
• Vyčistite vnútorné časti zariadenia (pozrite „Výmena tonerovej kazety“ na strane 50).
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Vyberte starú zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú (pozrite „Výmena zobrazovacej jednotky“ na strane 54).
5. Odstraňovanie ťažkostí
196
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Opakované chyby v zvislom
smere
Navrhované riešenia
Ak sa škvrny na tlačenej strane opakujú v pravidelných intervaloch:
• Zobrazovacia jednotka je pravdepodobne poškodená. Ak máte stále ten istý problém, vyberte zobrazovaciu jednotku a
nainštalujte novú (pozrite „Výmena zobrazovacej jednotky“ na strane 54).
• Časti zariadenia sú pravdepodobne znečistené tonerom. V prípade, že sa chyby vyskytujú na zadnej strane, problém sa
pravdepodobne odstráni sám po vytlačení niekoľkých strán.
• Vypekacia jednotka je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte zástupcu servisu.
Nečistoty na pozadí
A
Nečistoty na pozadí sú spôsobené časticami tonera nepravidelne rozprášenými na vytlačenej strane.
• Papier je pravdepodobne príliš vlhký. Skúste tlačiť na papier z iného balíka. Neotvárajte balíky papiera, ak to nie je nutné,
aby papier zbytočne neabsorboval príliš veľa vlhkosti.
• Ak roztrúsený toner pokrýva celú plochu vytlačenej strany, nastavte rozlíšenie v softvérovej aplikácii alebo v okne
Predvoľby tlače (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37). Skontrolujte, či je zvolený správny typ
papiera. Príklad: Ak ste zvolili možnosť Thicker Paper, ale v skutočnosti používate Plain Paper, môže nastať nadmerné
používanie tonera, čo spôsobuje tento problém s kvalitou.
• Ak sa chystáte použiť novú tonerovú kazetu, najprv rozptýľte toner (pozrite „Rozprestretie tonera“ na strane 48).
5. Odstraňovanie ťažkostí
197
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Čiastočky tonera sa
nachádzajú okolo hrubo
tlačených znakov alebo
obrázkov
Navrhované riešenia
Toner sa možno dobre neprichytáva na tento typ papiera.
• Zmeňte možnosti tlačiarne a pokus zopakujte. Prejdite do okna Predvoľby tlače, kliknite na záložku Paper a nastavte typ
papiera na Recycled (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
• Skontrolujte, či je zvolený správny typ papiera. Príklad: Ak ste zvolili možnosť Thicker Paper, ale v skutočnosti používate
Plain Paper, môže nastať nadmerné používanie tonera, čo spôsobuje tento problém s kvalitou.
Zdeformované znaky
• Ak tvar znakov nie je správny a písmená sú prehnuté, je papier pravdepodobne príliš klzký. Vyskúšajte iný papier.
Stránka sa vytlačí šikmo
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Zabezpečte, aby vodidlá neboli príliš tesné alebo voľné pri tlaku na zväzok papiera.
5. Odstraňovanie ťažkostí
198
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Pokrútenie alebo zvlnenie
Navrhované riešenia
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pokrútenie papiera môže spôsobovať vysoká teplota a vlhkosť.
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť papier v zásobníku o 180°.
Pokrčený papier.
• Skontrolujte, či je papier správne umiestnený v zásobníku.
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť papier v zásobníku o 180°.
Znečistená zadná strana
výtlačkov
• Skontrolujte, či nedošlo k vysypaniu tonera. Vyčistite vnútorné časti zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 56).
5. Odstraňovanie ťažkostí
199
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Plnofarebné alebo čierne
stránky
Navrhované riešenia
• Pravdepodobne nie je správne nainštalovaná zobrazovacia jednotka. Vyberte zobrazovaciu jednotku a znovu ju vložte do
zariadenia.
• Zobrazovacia jednotka je pravdepodobne chybná. Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú (pozrite „Výmena
zobrazovacej jednotky“ na strane 54).
A
Nefixovaný toner
• Zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
• Vyčistite vnútorné časti zariadenia (pozrite „Čistenie zariadenia“ na strane 56).
• Skontrolujte typ a kvalitu papiera.
• Vyberte zobrazovaciu jednotku a potom nainštalujte novú (pozrite „Výmena zobrazovacej jednotky“ na strane 54).
V prípade, že problém pretrváva, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Nevytlačené oblasti v
znakoch
Nevytlačené oblasti v znakoch sú prázdne oblasti vo vnútri znakov, ktoré by mali byť úplne čierne:
• Tlačíte na nesprávny povrch papiera. Vyberte papier a otočte ho.
• Papier pravdepodobne nespĺňa požadované špecifikácie.
A
5. Odstraňovanie ťažkostí
200
Problémy s kvalitou tlače
Stav
Vodorovné pruhy
Navrhované riešenia
Ak sa vyskytujú vodorovné čierne pruhy alebo šmuhy:
• Pravdepodobne je nesprávne nainštalovaná zobrazovacia jednotka. Vyberte zobrazovaciu jednotku a znovu ju vložte do
zariadenia.
• Zobrazovacia jednotka je pravdepodobne chybná. Vyberte zobrazovaciu jednotku a nainštalujte novú (pozrite „Výmena
zobrazovacej jednotky“ na strane 54).
Ak ťažkosti pretrvávajú, zariadenie pravdepodobne vyžaduje opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Pokrútenie
Ak je vytlačený papier pokrútený alebo nie je podávaný do tlačiarne, postupujte nasledovne:
• Obráťte balík papiera v zásobníku papiera. Skúste tiež otočiť papier v zásobníku o 180°.
• Zmeňte možnosti papiera tlačiarne a pokus zopakujte. V okne Predvoľby tlače kliknite na záložku Paper a nastavte typ
papiera na Thin (pozrite „Otvorenie okna Tlačových predvolieb“ na strane 37).
• Na niektorých listoch sa
opakovane vyskytuje
neznámy obrázok
Zariadenie pravdepodobne používate vo výške presahujúcej 1 000 m. Vysoká nadmorská výška môže ovplyvniť kvalitu tlače
a spôsobovať napríklad výskyt nefixovaného tonera alebo svetlej tlače. Odporúčame Vám vykonať nastavenie nadmorskej
výšky (pozrite „Nastavenie nadmorskej výšky“ na strane 157).
• Nefixovaný toner
• Dochádza k svetlej tlači
alebo znečisteniu
5. Odstraňovanie ťažkostí
201
Problémy týkajúce sa operačného systému
1
Bežné problémy v systéme Windows
Stav
Navrhované riešenia
Počas inštalácie sa zobrazí
hlásenie „Súbor sa už
používa“.
Ukončite všetky spustené aplikácie. Odstráňte všetok softvér zo skupiny Pri spustení a reštartujte systém Windows.
Preinštalujte ovládač tlačiarne.
Zobrazia sa hlásenia „Chyba
všeobecnej ochrany“,
„Výnimka OE“, „Spool32“
alebo „Neoprávnená
operácia“.
Ukončite všetky ostatné aplikácie, reštartujte systém Windows a zopakujte tlač.
Zobrazia sa správy „Chyba
tlače“, „Chyba prekročenia
časového limitu tlačiarne“.
Tieto hlásenia sa môžu zobraziť počas tlače. Počkajte, kým zariadenie dokončí tlač. Ak sa správa zobrazí v pohotovostnom
režime alebo po skončení tlače, skontrolujte spojenie alebo či nevznikla chyba.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach Windows nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Microsoft Windows, ktorá bola dodaná
k vášmu počítaču.
5. Odstraňovanie ťažkostí
202
Problémy týkajúce sa operačného systému
2
Zvyčajné problémy v systéme Mac
Stav
Súbory PDF sa v tlačiarni netlačia
správne. Niektoré časti obrázkov,
textu alebo ilustrácií chýbajú.
Navrhované riešenia
Súbor PDF sa možno bude dať vytlačiť ako obrázok. Zapnite možnosť Tlačiť ako obrázok v možnostiach tlače v
programe Acrobat.
Tlač súboru PDF vo forme obrázka potrvá dlhšie.
Počas tlače úvodnej strany sa
normálne nezobrazia niektoré znaky.
Počas tlače úvodnej strany Mac OS nedokáže vytvoriť požadované písmo. Na úvodnej strane sa zobrazí normálne
anglická abeceda a čísla.
Pri tlači dokumentu z aplikácie
Acrobat Reader 6.0 alebo novšej
v systéme Mac sa farby tlačia
nesprávne.
Uistite sa, že sa rozlíšenie nastavené v ovládači zariadenia zhoduje s rozlíšením v aplikácii Acrobat Reader.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach systému Mac nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Mac, ktorá bola dodaná k vášmu
počítaču.
5. Odstraňovanie ťažkostí
203
Problémy týkajúce sa operačného systému
3
Bežné problémy v systéme Linux
Stav
Zariadenie netlačí.
Navrhované riešenia
• Skontrolujte, či je v systéme nainštalovaný ovládač tlačiarne. Otvorte nástroj Unified Driver Configurator, prejdite na kartu
Printers v okne Printers configuration a skontrolujte zoznam dostupných zariadení. Skontrolujte, či je zariadenie
uvedené v zozname. Ak nie, spustite Add new printer wizard a nainštalujte zariadenie.
• Skontrolujte, či je zariadenie spustené. Otvorte okno Printers configuration a vyberte príslušné zariadenie zo zoznamu
tlačiarní. Skontrolujte opis v podokne Selected printer. Ak popis stavu obsahuje reťazec Stopped, stlačte tlačidlo Start.
Po tomto kroku by malo dôjsť k obnoveniu normálnej funkcie zariadenia. Stav „stopped“ mohol byť nastavený ako
následok nejakých problémov s tlačou.
• Skontrolujte, či má vaša aplikácia špeciálnu možnosť tlače, ako je napríklad „-oraw“. Ak je zadané „-oraw“ v parametri
príkazového riadka, za účelom správnej tlače odstráňte tento parameter. V aplikácii Gimp vyberte „print“ -> „Setup printer“
a upravte v položke príkaz parameter príkazového riadka.
Niektoré farebné obrázky
vychádzajú celé čierne.
Je to známy nedostatok v aplikácii Ghostscript (do GNU Ghostscript verzie 7.05), keď je základný farebný priestor
dokumentu indexovaný farebný priestor a je premenený prostredníctvom farebného priestoru CIE. Pretože systém Postscript
využíva priestor farieb CIE pre systém priraďovania vhodných farieb, mali by ste aplikáciu Ghostscript vo svojom systéme
aktualizovať aspoň na aplikáciu GNU Ghostscript, verzia 7.06.xx alebo novšia. Aktuálne verzie aplikácie Ghostscript nájdete
na lokalite www.ghostscript.com.
Niektoré farebné obrázky sa
vytlačia v neočakávaných
farbách.
Je to známy nedostatok v aplikácii Ghostscript (do GNU Ghostscript verzie 7.xx), keď je základný farebný priestor dokumentu
indexovaný farebný priestor RGB a je premenený prostredníctvom farebného priestoru CIE. Pretože systém Postscript
využíva priestor farieb CIE pre systém priraďovania vhodných farieb, mali by ste aplikáciu Ghostscript vo vašom systéme
aktualizovať aspoň na aplikáciu GNU Ghostscript, verzia 8.xx alebo novšia. Aktuálne verzie aplikácie Ghostscript nájdete
na lokalite www.ghostscript.com.
5. Odstraňovanie ťažkostí
204
Problémy týkajúce sa operačného systému
Stav
Navrhované riešenia
Zariadenie netlačí celé strany
a z tlačového výstupu sa
vytlačí len polovica strany.
Ide o známy problém, ktorý sa vyskytuje vtedy, keď sa farebná tlačiareň používa dohromady s verziou 8.51 alebo staršou
aplikáciou Ghostscript, v 64-bitovom Linux OS, a na adrese bugs.ghostscript.com je táto chyba nahlásená ako logická chyba
Ghostscript Bug 688252. Problém je vyriešený v AFPL Ghostscript verzie 8.52 a vyššej. Problém možno odstrániť prevzatím
a nainštalovaním najnovšej verzie aplikácie AFPL Ghostscript z webovej lokality http://sourceforge.net/projects/ghostscript/.
Pri tlači dokumentu sa
vyskytla chyba „Cannot open
port device file“ (nedá sa
otvoriť súbor ovládania
portu).
V priebehu tlače nemeňte parametre tlačovej úlohy (napríklad v rozhraní GUI LPR). Známe verzie servera CUPS
pri akejkoľvek zmene možností tlače prerušia tlačovú úlohu a pokúsia sa ju znovu spustiť od začiatku. Keďže ovládač Unified
Linux Driver uzamkne počas tlače port mfp, pri náhlom ukončení ovládača zostane port uzamknutý a nedostupný pre ďalšie
tlačové úlohy. Ak došlo k tejto situácii, skúste uvoľniť port mfp príkazom Release port v okne Port configuration.
Ďalšie informácie o chybových hláseniach systému Linux nájdete v používateľskej príručke k operačnému systému Linux, ktorá bola dodaná k vášmu
počítaču.
5. Odstraňovanie ťažkostí
205
Stručná príručka pre používateľov
systému Windows 8
Táto kapitola stručne opisuje funkcie špecifické pre operačný systém Windows 8. Táto kapitola je určená pre používateľov
operačného systému Windows 8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oboznámenie sa so zobrazením
Požiadavky na systém
Lokálna inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača cez sieť
Inštalácia ovládača cez bezdrôtovú sieť
Odinštalovanie ovládača
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Prístup k nástrojom na správu
Príslušenstvo na inštaláciu
Odstraňovanie ťažkostí
207
208
209
211
214
217
218
225
226
227
• V závislosti od používaného modelu alebo rozhrania sa zobrazenie môže mierne
odlišovať.
• Vzhľadom na to, že táto príručka je vyhotovená na základe operačného systému
Windows 8, v závislosti od verzie sa niektoré pokyny môžu odlišovať. Príručka sa tiež
môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Oboznámenie sa so zobrazením
Systém Windows 8 umožňuje režim zobrazenia Štart (Štart) aj Pracovná plocha (Pracovná plocha).
Obrazovka Štart
Obrazovka Pracovná plocha
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
207
Požiadavky na systém
Požiadavka (odporúčané)
Operačný
systém
Windows® 8
PROCESOR
Intel® Pentium® IV 1 GHz, 32bitový alebo 64-bitový procesor
alebo výkonnejší
PAMÄŤ RAM
1 GB (2 GB)
Voľné
miesto
na pevno
m disku
16 GB
• Podpora pre grafiku DirectX® 9 so 128 MB pamäte (na
používanie motívu Aero).
• Jednotka DVD-R/W
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
208
Lokálna inštalácia ovládača
Zariadenie je lokálne pripojené vtedy, ak je priamo napojené na Váš počítač
pomocou kábla.
• Používajte kábel USB s maximálnou dĺžkou 3 m.
• Aplikáciu Samsung Printer Experience je možné na obrazovke
Štart (Štart) používať, len keď je nainštalovaný ovládač V4. Ak je
počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky preberie
z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete ovládač V4
prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha (Pracovná plocha), môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
1
Na obrazovke Štart
1
2
3
Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet a či je zapnutý.
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Prostredníctvom kábla USB prepojte počítač so zariadením.
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom (pozri „Na obrazovke Pracovná plocha“ na strane
210).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Obchod (Windows Obchod). Aby ste mohli používať
obchod Windows Store(Obchod) (Windows Obchod), musíte mať
vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
1 Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Hľadať (Vyhľadať).
2 Kliknite na položku Store(Obchod) (Obchod).
3 Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
4 Kliknite na tlačidlo Inštalovať (Inštalovať).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
209
Lokálna inštalácia ovládača
2
Na obrazovke Pracovná plocha
3
Zvoľte položku USB connection v zobrazení Printer Connection
Type. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
4
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so softvérom,
nebudete môcť nainštalovaný ovládač v obrazovke Štart.
1
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Charms(Kúzla)
(Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať (Vyhľadať) >
Apps(Aplikácie) (Aplikácie) a vyhľadajte položku Spustiť (Spustiť).
Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte
písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na
tlačidlo OK.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká operácia
sa má s diskom vykonať.“ (Klepnutím vyberte, aká operácia sa má
s diskom vykonať), kliknite na okno a zvoľte možnosť Run Setup.exe
(Spustiť Setup.exe).
2
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
210
Inštalácia ovládača cez sieť
3
• Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti
od modelu alebo krajiny (pozrite „Funkcie jednotlivých modelov“ na
strane 8).
• Zariadenia, ktoré nepodporujú prácu v sieti, nebudú môcť túto
funkciu používať (pozri „Pohľad zozadu“ na strane 21).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience je možné na obrazovke
Štart (Štart) používať, len keď je nainštalovaný ovládač V4. Ak je
počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky preberie
z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete ovládač V4
prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha (Pracovná plocha), môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
Na obrazovke Štart
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená (pozrite „Nastavenie
IP adresy“ na strane 101).
2
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položky
Nastavenia (Nastavenia) > Zmenit' nastavenie PC (Zmeniť
nastavenia počítača) > Zariadenie (Zariadenia).
3
Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie (Pridať zariadenie).
Na obrazovke sa zobrazia zistené zariadenia.
4
Kliknite na názov modelu alebo názov hostiteľa, ktorý chcete použiť.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
211
Inštalácia ovládača cez sieť
4
• Môžete vytlačiť Správu o konfigurácii siete z ovládacieho panela
zariadenia, ktorá zobrazuje aktuálny názov hostiteľa zariadenia
(pozri „Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141).
Na obrazovke Pracovná plocha
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom (pozri „Na obrazovke Pracovná plocha“ na strane
210).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Obchod (Windows Obchod). Aby ste mohli používať
obchod Windows Store(Obchod) (Windows Obchod), musíte mať
vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
1 Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Hľadať (Vyhľadať).
2 Kliknite na položku Store(Obchod) (Obchod).
3 Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
4 Kliknite na tlačidlo Inštalovať (Inštalovať).
5
Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so softvérom,
nebudete môcť nainštalovaný ovládač v obrazovke Štart.
1
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do siete a či je zapnuté. IP
adresa zariadenia by tiež mala byť nastavená (pozrite „Nastavenie
IP adresy“ na strane 101).
2
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Charms(Kúzla)
(Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať (Vyhľadať) >
Apps(Aplikácie) (Aplikácie) a vyhľadajte položku Spustiť (Spustiť).
Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte
písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na
tlačidlo OK.
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká operácia
sa má s diskom vykonať.“ (Klepnutím vyberte, aká operácia sa má
s diskom vykonať), kliknite na okno a zvoľte možnosť Run Setup.exe
(Spustiť Setup.exe).
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
212
Inštalácia ovládača cez sieť
4
Zvoľte Network connection na obrazovke Printer Connection
Type.
5
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
213
Inštalácia ovládača cez bezdrôtovú sieť
5
• Aplikáciu Samsung Printer Experience je možné na obrazovke
Štart (Štart) používať, len keď je nainštalovaný ovládač V4. Ak je
počítač pripojený na internet, ovládač V4 sa automaticky preberie
z Lokality Windows Update. V opačnom prípade môžete ovládač V4
prevziať manuálne z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so
softvérom, ovládač V4 sa nenainštaluje. Ak chcete používať ovládač
V4 na obrazovke Pracovná plocha (Pracovná plocha), môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung,
www.samsung.com > nájdite svoje zariadenie > podpora alebo na
stiahnutie.
• Musíte vykonať nastavenia pre bezdrôtovú sieť s použitím
dodaného disku CD so softvérom v režime zobrazenia Desktop.
Na obrazovke Štart
1
Ak chcete z aplikácie tlačiť, musíte po dokončení pripojenia
k bezdrôtovej sieti nainštalovať ovládač zariadenia.
2
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položky
Nastavenia (Nastavenia) > Zmenit' nastavenie PC (Zmeniť
nastavenia počítača) > Zariadenie (Zariadenia).
3
Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie (Pridať zariadenie).
Na obrazovke sa zobrazia zistené zariadenia.
4
• Ak používate počítač bez mechaniky CD-ROM, bezdrôtovú sieť
môžete nastaviť z ovládacieho panela zariadenia (pozri „Nastavenie
bezdrôtovej siete“ na strane 114).
Kliknite na názov modelu alebo názov hostiteľa, ktorý chcete použiť.
Môžete vytlačiť Správu o konfigurácii siete z ovládacieho panela
zariadenia, ktorá zobrazuje aktuálny názov hostiteľa zariadenia (pozri
„Tlač správy o konfigurácii siete“ na strane 141).
5
Ovládač sa automaticky nainštaluje zo služby Windows Update.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
214
Inštalácia ovládača cez bezdrôtovú sieť
6
• Ak chcete nainštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, je potrebné ich nainštalovať s použitím dodaného disku
CD so softvérom (pozri „Na obrazovke Pracovná plocha“ na strane
210).
• Aplikáciu Samsung Printer Experience môžete prevziať z obchodu
Windows Obchod (Windows Obchod). Aby ste mohli používať
obchod Windows Store(Obchod) (Windows Obchod), musíte mať
vytvorený účet u spoločnosti Microsoft.
1 Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Hľadať (Vyhľadať).
2 Kliknite na položku Store(Obchod) (Obchod).
3 Vyhľadajte položku Samsung Printer Experience a kliknite na
ňu.
4 Kliknite na tlačidlo Inštalovať (Inštalovať).
Na obrazovke Pracovná plocha
Ak ovládač nainštalujete s použitím dodaného disku CD so softvérom,
nebudete môcť nainštalovaný ovládač v obrazovke Štart.
1
2
Zapnite počítač, prístupový bod a zariadenie.
Vložte dodaný disk CD so softvérom do mechaniky CD-ROM.
Ak sa inštalačné okno nezobrazí, na paneli Charms(Kúzla)
(Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať (Vyhľadať) >
Apps(Aplikácie) (Aplikácie) a vyhľadajte položku Spustiť (Spustiť).
Napíšte X:\Setup.exe, pričom namiesto písmena „X“ uveďte
písmeno, ktorým je mechanika CD-ROM označená, a kliknite na
tlačidlo OK.
Ak sa zobrazí vyskakovacie okno „Klepnutím vyberte, aká operácia
sa má s diskom vykonať.“ (Klepnutím vyberte, aká operácia sa má
s diskom vykonať), kliknite na okno a zvoľte možnosť Run Setup.exe
(Spustiť Setup.exe).
3
V okne inštalácie si prečítajte a vyjadrite svoj súhlas so zmluvou
týkajúcou sa inštalácie. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
215
Inštalácia ovládača cez bezdrôtovú sieť
4
Postupujte podľa pokynov v okne inštalácie.
Ohľadne nastavenia bezdrôtovej siete a inštalácie ovládača si
prečítajte kapitolu týkajúcu sa nastavenia bezdrôtovej siete (pozri
„Nastavenie bezdrôtovej siete“ na strane 114).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
216
Odinštalovanie ovládača
7
8
Na obrazovke Start
Na obrazovke Desktop (Pracovná plocha)
1
2
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.
1
Na paneli Charms (Základná ponuka) zvoľte položky Hľadať
(Vyhľadať) > Apps(Aplikácie) (Aplikácie).
2
Vyhľadajte položku Ovládací panel (Ovládací panel) a kliknite na
ňu.
3
Postupujte podľa pokynov v okne.
3
4
Kliknite na položku Programy a súčasti (Programy a funkcie).
5
Postupujte podľa pokynov v okne.
Na obrazovke Štart (Štart) kliknite na dlaždicu Štart (Odinštalovať
softvér pre tlačiareň Samsung).
• Ak nemôžete nájsť dlaždicu Samsung Printer Software,
odinštalovanie vykonajte v režime zobrazenia Desktop (pozri „Na
obrazovke Desktop (Pracovná plocha)“ na strane 217).
• Ak chcete odinštalovať nástroje na správu tlačiarne od spoločnosti
Samsung, na obrazovke Štart (Štart) kliknite pravým tlačidlom na
aplikáciu > Odinštalovať (Odinštalovať) > pravým tlačidlom kliknite
na program, ktorý chcete odstrániť > Odinštalovať (Odinštalovať)
a postupujte podľa pokynov v okne.
Pravým tlačidlom kliknite na ovládač, ktorý chcete odinštalovať
a zvoľte možnosť Odinštalovať (Odinštalovať).
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
217
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience je aplikácia od spoločnosti Samsung, ktorá
zlučuje nastavenia zariadení značky Samsung a správu zariadení na jedno
miesto. Môžete nastaviť nastavenia zariadenia, objednávať spotrebný
tovar, otvoriť príručky pre riešenie problémov, navštíviť webovú stránku
spoločnosti Samsung a skontrolovať informácie o pripojenom zariadení. Ak
je zariadenie pripojené k počítaču s pripojením k internetu, táto aplikácia sa
automaticky prevezme zo služby Windows Store(Obchod) (Windows
Obchod).
9
Oboznámenie sa s aplikáciou Samsung Printer
Experience
Otvorenie aplikácie,
Na obrazovke Štart zvoľte dlaždicu Samsung Printer Experience
(
).
Rozhranie aplikácie Samsung Printer Experience pozostáva z rozličných
praktických funkcií, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke:
Snímka obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu, ktorý
používate.
1
2
Informácie o
tlačiarni
V tejto časti nájdete všeobecné informácie o
zariadení. Môžete skontrolovať informácie ako stav
zariadenia, lokalitu, IP adresu a zostávajúcu úroveň
tonera.
User Guide
Môžete si zobraziť online Používateľská príručka. Aby
ste mohli používať túto funkciu, musíte byť pripojení
na internet.
V prípade, že dôjde k chybe, toto tlačidlo
spustí program Troubleshooting Guide.
V používateľskej príručke môžete priamo
otvoriť časť venovanú riešeniu problémov.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
218
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
10
Order Supplies
3
Visit Samsung
Kliknutie na toto tlačidlo umožňuje uskutočniť online
objednávku náhradných tonerových kaziet. Aby ste
mohli používať túto funkciu, musíte byť pripojení na
internet.
4
Prepojenie na webovú stránku pre tlačiarne
Samsung. Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte
byť pripojení na internet.
5
Printer Settings Prostredníctvom služby SyncThru™ Web Service
môžete nastaviť rôzne nastavenia zariadenia ako
napr. nastavenie zariadenia, papiera, rozloženia,
emulácie, siete a tlače informácií. Zariadenie musí byť
pripojené do siete. Ak je zariadenie pripojené
prostredníctvom kábla USB, toto tlačidlo bude
deaktivované.
6
Zoznam
zariadení a
Posledný
naskenovaný
obrázok
V zozname skenovania sa zobrazia zariadenia
podporujúce aplikáciu Samsung Printer
Experience. Pod zariadením sa zobrazujú posledné
naskenované obrázky. Aby ste mohli skenovať
odtiaľto, musí byť zariadenie pripojené do siete. Táto
časť je určená pre používateľov multifunkčných
tlačiarní.
Pridávanie/Odstraňovanie tlačiarní
Ak ste do aplikácie Samsung Printer Experience nepridali žiadnu
tlačiareň, alebo ak chcete pridať/odstrániť tlačiareň, postupujte podľa
pokynov nižšie.
Pridať/odstrániť je možné len tlačiarne pripojené cez sieť.
Pridávanie tlačiarne
1
Na paneli Kúzla zvoľte položku Nastavenia.
Prípadne pravým tlačidlom kliknite na stránku Samsung Printer
Experience a zvoľte položku Nastavenia.
2
3
Zvoľte možnosť Pridať tlačiareň
Zvoľte tlačiareň, ktorú chcete pridať.
Pridaná tlačiareň sa zobrazí.
Ak sa zobrazuje značka
na značku
, tlačiareň môžete taktiež pridať kliknutím
.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
219
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Odstránenie tlačiarne
1
Tlač zo systému Windows 8
Na paneli Kúzla zvoľte položku Nastavenia.
Prípadne pravým tlačidlom kliknite na stránku Samsung Printer
Experience a zvoľte položku Nastavenia.
2
3
4
11
Zvoľte možnosť Odstrániť tlačiareň
Zvoľte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť.
Kliknite na tlačidlo Yes.
V tejto časti sú vysvetlené základné úlohy tlače zo zobrazenia Štart (Štart).
Základné funkcie tlače
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3
4
V zozname zvoľte svoju tlačiareň.
Odstránená tlačiareň sa prestane zobrazovať na obrazovke.
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Zariadenie (Zariadenia).
Zvoľte nastavenia tlačiarne, ako napríklad počet kópií a orientácia.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
220
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
5
Otvorenie ďalších nastavení
Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustite tlačovú úlohu.
V závislosti od modelu alebo možností sa zobrazenie môže mierne
odlišovať.
Môžete nastaviť viac parametrov tlače.
Zrušenie tlačovej úlohy
1
2
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3
4
V zozname zvoľte svoju tlačiareň.
Na paneli Charms(Kúzla) (Základná ponuka) zvoľte položku
Zariadenie (Zariadenia).
Kliknite na položku Ďalšie nastavenia
Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade alebo tlačovom fronte, môžete ju
zrušiť nasledujúcim spôsobom:
•
Toto okno môžete tiež spustiť jednoduchým dvojitým kliknutím na ikonu
zariadenia (
•
) na paneli úloh systému Windows.
Aktuálnu úlohu môžete zrušiť tiež stlačením tlačidla
Zrušiť alebo
Zastaviť/zrušiť na ovládacom paneli.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
221
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Karta Basic
Karta Advanced
Basic
Paper settings
Táto voľba vám umožňuje zvoliť základné nastavenia tlačiarne, ako
napríklad kópie, orientáciu a typ dokumentu.
Táto voľba vám umožňuje nastaviť základné špecifikácie manipulácie
s papierom.
Eco settings
Layout settings
Táto voľba vám umožňuje zvoliť viacero strán na jednu stranu papiera, aby
sa tak šetrilo tlačovým médiom.
Táto voľba vám umožňuje nastaviť rôzne spôsoby rozvrhnutia dokumentov.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
222
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
Karta Security
V závislosti od modelu a možností nemusia byť niektoré funkcie
dostupné. Ak sa táto karta nezobrazuje alebo je deaktivovaná,
znamená to, že tieto funkcie nie sú podporované.
Confidential Printing
Táto voľba sa používa na tlač dôverných dokumentov. Aby bolo možné
tlačiť s použitím tejto voľby, je potrebné zadať heslo.
Používanie funkcie zdieľania
Aplikácia Samsung Printer Experience umožňuje tlačiť z iných aplikácií,
ktoré sú nainštalované na počítači. Využíva pri tom funkciu zdieľania.
Túto funkciu je možné využívať len na tlač dokumentov vo formáte jpeg,
bmp, tiff, gif a png.
1
2
Zvoľte obsah, ktorý chcete vytlačiť z inej aplikácie.
3
4
Zvoľte nastavenia tlačiarne, ako napríklad počet kópií a orientácia.
Na paneli Kúzla zvoľte možnosť Zdieľať > Samsung Printer
Experience .
Kliknutím na tlačidlo Tlačiť spustite tlačovú úlohu.
Job Accounting
Táto voľba vám umožňuje tlačiť s daným súhlasom.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
223
Používanie aplikácie Samsung Printer Experience
12
Skenovanie zo systému Windows 8
6
Predskenovaný obrázok upravte prostredníctvom funkcií
skenovania, ako je otočenie alebo zrkadlový obraz.
7
Kliknite na tlačidlo Scan (
) a uložte obrázok.
Táto časť je určená pre používateľov multifunkčných tlačiarní.
• Keď dokumenty umiestníte do automatického podávača
Zariadenie umožňuje skenovať obrázky a text a previesť ich tak do
digitálnych súborov v počítači.
dokumentov (ADF), tlačidlo (alebo DADF), Prescan (
)
nebude dostupné.
• Keď je zvolená možnosť predskenovania, môžete krok 5 preskočiť.
Skenovanie z aplikácie Samsung Printer
Experience
Pre rýchle skenovanie sa zobrazujú najčastejšie používané ponuky tlače.
1
Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo
dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov.
2
Na obrazovke Štart (Štart) kliknite na dlaždicu Samsung Printer
Experience.
3
4
Kliknite na tlačidlo Scan (
5
Kliknutím na tlačidlo Prescan (
).
Nastavte parametre skenovania, ako napríklad typ obrazu, veľkosť
dokumentu a rozlíšenie.
) skontrolujte obrázok.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
224
Prístup k nástrojom na správu
Spoločnosť Samsung poskytuje pre tlačiarne Samsung množstvo rôznych
nástrojov na správu. Ďalšie informácie ohľadne jednotlivých nástrojov,
pozri „Užitočné nástroje na správu“ na strane 171.
1
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položky Hľadať >
Apps(Aplikácie).
2
3
Nájdite položku Samsung Printers (Tlačiarne Samsung).
4
Kliknite na nástroj pre správu, ktorý chcete použiť.
Pod položkou Samsung Printers (Tlačiarne Samsung) sa
zobrazujú nainštalované nástroje na správu.
Po nainštalovaní ovládača môžete k niektorým nástrojom na správe
pristupovať priamo z obrazovky Štart tak, že kliknete na príslušnú
dlaždicu.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
225
Príslušenstvo na inštaláciu
Keď inštalujete doplnkové zariadenia, ako napr. doplnkový zásobník,
pamäť a pod., toto zariadenie automaticky zistí a nastaví doplnkové
zariadenia. Ak nemôžete použiť doplnkové zariadenia, ktoré ste
nainštalovali v tomto ovládači, môžete nastaviť doplnkové zariadenia v
ponuke Device Settings.
1
2
3
Na paneli Charms(Kúzla) zvoľte položky Hľadať > Nastavenia.
Vyhľadajte položku Tlačiarne a zariadenia.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a vyberte možnosť
Printer properties.
Ak položka vlastnosti tlačiarne obsahuje značku ►, môžete vybrať
iné ovládače tlačiarne spojené s vybranou tlačiarňou.
4
Zvoľte položku Device Settings (Nastavenia zariadenia).
Okno vlastnosti tlačiarne sa môže líšiť v závislosti od ovládača alebo
operačného systému, ktorý používate.
5
6
Zvoľte príslušnú možnosť.
Klikajte na OK, kým nevyjdete z okna vlastnosti tlačiarne.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
226
Odstraňovanie ťažkostí
Problém
Navrhované riešenia
Aplikácia Samsung
Printer Experience sa
nezobrazí, keď kliknete
na položku ďalšie
nastavenia.
Aplikácia Samsung Printer Experience nie je
nainštalovaná. Prevezmite aplikáciu z obchodu
Windows Store(Obchod) a nainštalujte ju.
Keď kliknete na
zariadenie v okne
Tlačiarne a
zariadenia, nezobrazia
sa informácie
o zariadení.
Začiarknite položku vlastnosti tlačiarne Kliknite
na kartu Porty.
(Ovládací panel > Tlačiarne a zariadenia >
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne
a vyberte možnosť Printer properties)
Ak je port nastavený na možnosť File (Súbor)
alebo LPT, zrušte začiarknutie a zvoľte možnosť
TCP/IP, USB alebo WSD.
Stručná príručka pre používateľov systému Windows 8
227
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
228
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
FINLAND
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
030-6227 515
www.samsung.com
Customer Care Center
WebSite
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
ESTONIA
Country/Region
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
229
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
WebSite
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
WebSite
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
MALAYSIA
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
Contact SAMSUNG worldwide
230
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
NEW ZEALAND
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
PHILIPPINES
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
www.samsung.com/
ph
02-5805777
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
WebSite
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
PERU
Customer Care Center
www.samsung.com
OMAN
PARAGUAY
Country/Region
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
NORWAY
WebSite
www.samsung.com/pl
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
QATAR
ROMANIA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
231
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
WebSite
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
8-800-555-55-55
Country/Region
TAIWAN
TANZANIA
www.samsung.com
THAILAND
Customer Care Center
0800-329-999
WebSite
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/
th
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
Levant (English)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
232
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
ZAMBIA
Customer Care Center
211350370
WebSite
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
233
Slovník pojmov
Nasledovný slovník pojmov vám pomôže oboznámiť sa s výrobkom
pochopením terminológie bežne používanej v tlači a tiež spomínanej
v tejto príručke.
802.11
802.11 je súbor pravidiel pre komunikáciu pre bezdrôtovú lokálnu sieť
(WLAN), ktoré vyvinul výbor pre predpisy IEEE LAN/MAN (IEEE 802).
802.11b/g/n
Normy 802.11b/g/n môžu zdieľať ten istý hardvér a používať pásmo
2,4 GHz. Norma 802.11b podporuje šírku pásma až 11 Mbps; norma
802.11n podporuje šírku pásma až 150 Mbps. Zariadenia 802.11b/g/n
môžu občas trpieť rušením od mikrovlnných rúr, bezdrôtových telefónov
a zariadení Bluetooth.
Prístupový bod
Prístupový bod (AP) alebo bezdrôtový prístupový bod (WAP) je zariadenie,
ktoré pripája bezdrôtové komunikačné zariadenia do bezdrôtových
lokálnych sietí (WLAN) a pôsobí ako centrálny vysielač a prijímač
rádiových signálov WLAN.
ADF
Automatický podávač dokumentov (ADF) je mechanizmus, ktorý
automaticky podá pôvodný list papiera, aby zariadenie mohlo naskenovať
určité množstvo papiera naraz.
AppleTalk
AppleTalk je propietárny súbor protokolov vyvinutý spoločnosťou Apple,
Inc. pre počítačové siete. Bol súčasťou pôvodného počítača Mac (1984)
a teraz ho spoločnosť Apple odmieta v prospech sietí TCP/IP.
Bitová hĺbka
Pojem z oblasti počítačovej grafiky popisujúci počet bitov použitých
na zobrazenie farby jedného pixla v bitovo mapovanom obrázku. Väčšia
hĺbka farby poskytuje širší rozsah odlišných farieb. So zvyšovaním počtu
bitov sa počet možných farieb stáva neprakticky veľkým pre farebnú mapu.
1-bitová farba sa bežne nazýva monochromatická alebo čiernobiela.
BMP
Bitovo mapovaný grafický formát interne používaný grafickým
podsystémom Microsoft Windows (GDI) a bežne používaný ako
jednoduchý formát grafického súboru na tejto platforme.
Slovník pojmov
234
Slovník pojmov
BOOTP
Pokrytie
Protokol Bootstrap. Sieťový protokol používaný sieťovým klientom
na automatické získanie jeho adresy IP. Zvyčajne sa to dosiahne
samozavádzacím procesom počítačov alebo na nich spustených
operačných systémov. Servery BOOTP priraďujú každému klientovi adresu
IP zo skupiny adries. BOOTP umožňuje počítačom „bez diskov“ získať
adresu IP pred načítaním akéhokoľvek pokročilého operačného systému.
Je to tlačiarenský pojem používaný na meranie spotreby tonera pri tlači.
Napríklad pokrytie 5 % znamená, že papier formátu A4 má na sebe
približne 5 % obrázkov alebo textu. Takže ak papier alebo originál obsahuje
komplikované obrázky alebo veľa textu, pokrytie bude vyššie a zároveň
spotreba tonera bude zodpovedať tomuto pokrytiu.
CCD
CSV
Obvod s väzbou nábojom (CCD) je hardvér, ktorý umožňuje skenovanie.
Zaisťovací mechanizmus CCD sa tiež používa na uchytenie modulu CCD,
aby pri pohybe zariadenia nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
Čiarkou oddelené hodnoty (CSV). Typ formátu súborov; CSV sa používa
na výmenu údajov medzi rôznorodými aplikáciami. Formát súborov, tak,
ako sa používa v aplikácii Microsoft Excel, sa stal pseudo štandardom
v celom odvetví, dokonca aj medzi platformami inými ako Microsoft.
Triedenie kópií
DADF
Triedenie kópií je proces tlače úloh s mnohými výtlačkami v súpravách.
Keď je zvolené triedenie kópií, zariadenie vytlačí celú súpravu pred tlačou
dodatočných kópií.
DADF (Duplex Automatic Document Feeder), alebo duplexný automatický
podávač, je mechanizmus, ktorý automaticky podáva a preklápa predlohu
dokumentu tak, aby zariadenie mohlo naskenovať obe strany tejto
predlohy.
Ovládací panel
Ovládací panel je plochý, zvyčajne vertikálny priestor, kde sú zobrazené
ovládacie alebo monitorovacie nástroje. Zvyčajne sa nachádzajú
na prednej strane zariadenia.
Predvolené nastavenie
Hodnota alebo nastavenie, ktoré je účinné, keď vyberiete tlačiareň
zo škatule, keď ju vynulujete alebo prvýkrát zapnete.
Slovník pojmov
235
Slovník pojmov
DHCP
Bodová maticová tlačiareň
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je sieťový protokol medzi
klientom a serverom. Server DHCP poskytuje konfiguračné parametre
podľa požiadaviek klienta DHCP, vo všeobecnosti, informácie potrebné
na to, aby klient mohol byť súčasťou siete IP. DHCP tiež poskytuje
mechanizmus pre alokáciu adries IP pre klientov.
Bodová maticová tlačiareň je počítačová tlačiareň s tlačovou hlavou, ktorá
sa pohybuje na stránke z jednej strany na druhú a tlačí nárazom, pritláčajúc
textilnú stuhu namočenú v atramente na papier, ako písací stroj.
DIMM
Body na palec (DPI) je meranie rozlíšenia, ktoré sa používa pri skenovaní
a tlači. Vo všeobecnosti, vyššie DPI zaručuje vyššie rozlíšenie, viditeľnejšie
detaily v obraze a väčšiu veľkosť súboru.
Duálny pamäťový modul „v rade“ (DIMM), malý integrovaný obvod, ktorý
obsahuje pamäť. DIMM uchováva všetky údaje v prístroji, napr. údaje
o tlači, prijaté faxové údaje.
DLNA
DPI
DRPD
DLNA (Digital Living Network Alliance) je štandard, ktorý umožňuje
zariadeniam v domácej sieti zdieľať informácie s ostatnými po celej sieti.
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), alebo detekcia odlišného typu
zvonenia. Ide o službu telekomunikačnej spoločnosti, ktorá používateľovi
umožňuje používať jednu telefónnu linku pre komunikáciu na viacerých
telefónnych číslach.
DNS
Obojstranná tlač
Server doménových názvov (DNS) je systém, ktorý uchováva informácie
spojené s doménovými názvami v distribuovanej databáze na sieťach,
napr. na Internete.
Mechanizmus, ktorý automaticky prevráti list papiera, aby zariadenie mohlo
tlačiť (alebo skenovať) na oboch stranách papiera. Tlačiareň vybavená
duplexnou jednotkou vie tlačiť na obe strany papiera počas jedného
tlačového cyklu.
Slovník pojmov
236
Slovník pojmov
Zaťaženie
Ethernet
Zaťaženie je počet stránok, ktoré za mesiac neovplyvní výkonnosť
tlačiarne. Zvyčajne majú tlačiarne obmedzenia týkajúce sa životnosti, napr.
počet stránok za rok. Životnosť znamená priemernú kapacitu výtlačkov,
zvyčajne v záručnej lehote. Napríklad, ak je zaťaženie 48 000 strán za
mesiac pri predpokladaných 20 pracovných dňoch, limit tlačiarne je 2
400 strán na deň.
Ethernet je počítačová sieťová technológia využívajúca rámce pre lokálne
siete (LAN). Definuje kabeláž a signály pre fyzickú vrstvu a formáty rámcov
a protokoly pre riadenie prístupu k médiám (MAC)/linkovú vrstvu modelu
OSI. Ethernet je väčšinou štandardizovaný ako norma IEEE 802.3. Stal sa
najrozšírenejšou technológiou LAN používanou od 90. rokov až
do súčasnosti.
ECM
EtherTalk
Režim opráv chýb (ECM) je voliteľný prenosový režim zabudovaný
do faxov alebo faxmodemov triedy 1. Automaticky deteguje a opravuje
chyby v procese faxového prenosu, ktoré sú niekedy spôsobené šumom
na telefónnej linke.
Súbor protokolov vyvinutých spoločnosťou Apple Computer pre počítačové
siete. Bol súčasťou pôvodného počítača Mac (1984) a teraz ho spoločnosť
Apple odmieta v prospech sietí TCP/IP.
Emulácia
Emulácia je technika, pri ktorej jedno zariadenie získava rovnaké výsledky
ako zariadenie iné.
Emulátor duplikuje funkcie jedného systému pomocou iného systému tak,
aby sa tento druhý systém správal rovnakým spôsobom ako systém prvý.
Emulácia sa sústreďuje na presnú reprodukciu externého správania, je
opakom simulácie, ktorá sa týka simulácie abstraktného modelu systému,
pričom sa často berie do úvahy jeho interný stav.
FDI
Rozhranie pre cudzie zariadenia (FDI) je karta nainštalovaná v prístroji,
ktorá umožňuje pripojenie zariadenia tretej strany, napr. zariadenia
na mince alebo čítačky kariet. Tieto zariadenia umožňujú službu platenia za
výtlačok na vašom zariadení.
FTP
Protokol na prenos súborov (FTP) je bežne používaný protokol na výmenu
súborov v akýchkoľvek sieťach, ktoré podporujú protokol TCP/IP (napríklad
Internet alebo intranet).
Slovník pojmov
237
Slovník pojmov
Fixačná jednotka
HDD
Časť laserovej tlačiarne, ktorá taví toner na tlačové médiá. Pozostáva z
ohrievacieho valca a prítlačného valca. Keď sa toner prenesie na papier,
fixačná jednotka aplikuje teplo a tlak, aby toner zostal na papieri nastálo.
Preto je papier teplý, keď vyjde z laserovej tlačiarne.
HDD (Hard Disk Drive), obvykle nazývaný pevný disk, je energeticky
nezávislé úložné zariadenie, ktoré ukladá digitálne kódované dáta na rýchle
sa otáčajúce platne s magnetickým povrchom.
Brána
Spojenie medzi počítačovými sieťami alebo medzi počítačovou sieťou
a telefónnou linkou. Je veľmi populárna, pretože je to počítač alebo sieť,
ktorá umožňuje prístup k inému počítaču alebo sieti.
Stupnica sivej
IEEE
Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (IEEE) je
medzinárodná nezisková profesionálna organizácia na rozvoj technológií
súvisiacich s elektrinou.
IEEE 1284
Odtiene sivej farby, ktoré predstavujú svetlé a tmavé časti obrazu, keď sa
farebné obrazy skonvertujú na čiernobiele; farby sú reprezentované
rôznymi odtieňmi sivej.
Normu paralelného portu 1284 vyvinul Inštitút elektrotechnických
a elektronických inžinierov (IEEE). Pojem „1284-B“ označuje špecifický typ
konektora na konci paralelného kábla, ktorý sa pripája k periférnemu
zariadeniu (napríklad k tlačiarni).
Polotóny
Intranet
Typ obrazu, ktorý simuluje stupnicu sivej zmenou počtu bodov. Veľmi
zafarbené oblasti pozostávajú z veľkého počtu bodov a svetlejšie oblasti
obsahujú menší počet bodov.
Súkromná sieť, ktorá používa internetové protokoly, sieťové pripojenia,
prípadne verejný telekomunikačný systém na bezpečné zdieľanie časti
informácií alebo prevádzky organizácie so svojimi zamestnancami.
Niekedy tento pojem označuje iba najviditeľnejšiu službu, internú webovú
lokalitu.
Slovník pojmov
238
Slovník pojmov
Adresa IP
ISO
Adresa internetového protokolu (IP) je jedinečné číslo, ktoré zariadenia
používajú na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na sieti pomocou
normy Internet Protocol.
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) je medzinárodná
normatívna organizácia pozostávajúca zo zástupcov národných
normatívnych agentúr. Vydáva celosvetové priemyselné a obchodné
normy.
IPM
Obrázky za minútu (IPM) je spôsob merania rýchlosti tlačiarne. Rýchlosť
IPM označuje počet jednostranných listov, ktoré dokáže tlačiareň dokončiť
za jednu minútu.
IPP
Internetový tlačový protokol (IPP) definuje štandardný protokol pre tlač,
pričom tiež spravuje tlač, veľkosť médií, rozlíšenie atď. IPP sa dá používať
lokálne alebo prostredníctvom Internetu pre stovky tlačiarní a podporuje
tiež riadenie prístupu, autentifikáciu a kódovanie, vďaka čomu je oveľa
schopnejším a bezpečnejším riešením pre tlač ako staršie riešenia.
IPX/SPX
IPX/SPX je skratkou pre internetovú výmenu paketov/usporiadanú výmenu
paketov. Je to sieťový protokol používaný operačnými systémami Novell
NetWare. IPX aj SPX poskytujú služby pripojenia podobne ako TCP/IP,
pričom protokol IPX je podobný IP a SPX je podobný TCP. IPX/SPX bol
pôvodne určený pre lokálne siete (LAN) a je to na tento účel veľmi účinný
protokol (zvyčajne jeho výkonnosť presahuje výkonnosť TCP/IP na LAN).
ITU-T
Medzinárodná telekomunikačná únia je medzinárodná organizácia slúžiaca
na štandardizáciu a reguláciu medzinárodného rádiového vysielania
a telekomunikácií. Medzi jej hlavné úlohy patrí štandardizácia, alokácia
rádiového spektra a organizácia medzispojení medzi rôznymi krajinami
umožňujúcimi medzinárodné telefonické hovory. Písmeno T v skratke ITUT potom znamená telekomunikácie.
Tabuľka ITU-T č. 1
Štandardizovaná skúšobná tabuľka vydaná ITU-T pre faxový prenos
dokumentov.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) je norma na kompresiu obrazu
bez straty presnosti alebo kvality, ktorá bola vytvorená na kompresiu
binárnych obrazov, najmä pre faxy, ale dá sa tiež použiť na iných obrazoch.
Slovník pojmov
239
Slovník pojmov
JPEG
MFP
JPEG (Joint Photographic Experts Group) je najpoužívanejšia štandardná
metóda stratovej kompresie fotografických obrázkov. Je to formát
používaný na uchovávanie a prenos fotografií na Internete.
Multifunkčné periférne zariadenie (MFP) je kancelársky prístroj, ktorý
v sebe spája viacero prístrojov, napr. tlačiareň, kopírku, fax, skener atď.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je sieťový protokol
pre dotazovanie sa a modifikáciu služieb adresárov spustených na TCP/IP.
LED
Svetlo emitujúca dióda (LED) je polovodičové zariadenie, ktoré zobrazuje
stav stroja.
Adresa MAC
Adresa prenosového protokolu prístupu na médium je adresa s jedinečným
identifikátorom spojením so sieťovým adaptérom. Adresa MAC je jedinečný
48-bitový identifikátor, zvyčajne sa zapisuje ako 12 hexadecimálnych
znakov zoskupených v pároch (napr. 00-00-0c-34-11-4e). Táto adresa je
zvyčajne pevne zakódovaná v sieťovej karte (NIC) výrobcom a používa sa
ako pomôcka pre smerovače pokúšajúce sa lokalizovať zariadenia vo
veľkých sieťach.
MH
Modifikovaná Huffmanova metóda (MH) je metóda kompresie na zníženie
množstva údajov, ktoré sa musia preniesť medzi dvomi faxovými prístrojmi,
aby sa preniesol obraz odporúčaný ITU-T T.4. MH je sekvenčná kódovacia
schéma používajúca zoznam kódov, ktorá je optimalizovaná, aby účinne
skomprimovala biele miesta. Keďže väčšina faxov pozostáva najmä z
bielych častí, skracuje sa tým čas prenosu pre väčšinu faxov.
MMR
MMR (Modified Modified READ) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T
T.6.
Modem
Zariadenie, ktoré moduluje nosný signál pre zakódovanie digitálnych
informácií a tiež demoduluje takýto nosný signál, aby sa prenesené
informácie odkódovali.
Slovník pojmov
240
Slovník pojmov
MR
OSI
MR (Modified Read) je metóda kompresie odporúčaná ITU-T T.4. MR
kóduje prvý naskenovaný riadok pomocou MH. Druhý riadok sa porovná
s prvým, určia sa rozdiely a potom sa rozdiely zakódujú a odošlú.
Prepojenie otvorených systémov (OSI) je model vyvinutý Medzinárodnou
organizáciou pre štandardizáciu (ISO) pre účely komunikácie. OSI ponúka
štandardný, modulárny prístup k návrhu sietí, ktorý rozdeľuje požadovaný
súbor komplexných funkcií na ľahšie spracovateľné, samostatné funkčné
vrstvy. Týmito vrstvami sú (zhora dole): aplikačná, prezentačná, relačná,
transportná, sieťová, linková a fyzická.
NetWare
Sieťový operačný systém vyvinutý spoločnosťou Novell, Inc. Najskôr
využíval kooperatívny multitasking na spúšťanie rôznych služieb na PC
a sieťové protokoly boli založené na prototypovom zásobníku Xerox XNS.
Dnes NetWare podporuje TCP/IP, ako aj IPX/SPX.
OPC
Organický fotovodič (OPC) je mechanizmus, ktorý vytvára virtuálny obraz
pre tlač pomocou laserového lúča emitovaného z laserovej tlačiarne a má
zvyčajne zelenú alebo sivú farbu a valcovitý tvar.
Povrch valca v zobrazovacej jednotke sa používaním v tlačiarni (pri styku
s kefou kaziet, čistiacim mechanizmom a papierom) pomaly opotrebováva
– je potrebné ju riadne meniť.
Originály
Prvý príklad niečoho, napríklad dokumentu, fotografie alebo textu, atď.,
ktorý sa kopíruje, reprodukuje alebo prekladá, aby sa z neho vytvorili
ďalšie, ale ktorý nie je skopírovaný alebo odvodený od niečoho iného.
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) je automatická telefónna
pobočková ústredňa v súkromnej firme.
PCL
Jazyk riadenia tlačiarní (PCL) je jazyk popisu stránky (PDL) vyvinutý
spoločnosťou HP ako tlačový protokol a stal sa priemyselnou normou.
Pôvodne bol vyvinutý pre jedny z prvých atramentových tlačiarní, avšak
postupne bol vytvorený pre rôzne úrovne tepelných, bodových
a stránkových tlačiarní.
PDF
Formát prenosného dokumentu (PDF) je autorizovaný formát súboru
vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems na reprezentáciu dvojrozmerných
dokumentov vo formáte nezávislom od zariadenia a rozlíšenia.
Slovník pojmov
241
Slovník pojmov
PostScript
Protokol
PostScript (PS) je jazyk popisu stránky a programovací jazyk používaný
najmä v oblasti elektroniky a stolových typografických systémov. Ten je
spustený v interpretačnom programe na vytvorenie obrazu.
Dohoda alebo norma, ktorá riadi alebo umožňuje spojenie, komunikáciu
a prenos údajov medzi dvomi počítačovými zariadeniami.
Ovládač tlačiarne
Program používaný na vysielanie príkazov a prenos údajov z počítača
do tlačiarne.
Tlačové médiá
Médiá ako papier, obálky, štítky a transparentné fólie, ktoré sa dajú použiť
s tlačiarňou, skenerom, faxom alebo kopírkou.
PPM
Stránky za minútu (PPM) je spôsob merania na určenie rýchlosti práce
tlačiarne, označuje počet strán, ktoré tlačiareň dokáže vytlačiť za jednu
minútu.
Súbor PRN
Rozhranie pre ovládač zariadenia, umožňuje softvéru komunikovať
s ovládačom zariadenia pomocou štandardných vstupno-výstupných
systémových volaní, čo zjednodušuje veľa úloh.
PS
Pozri PostScript.
PSTN
Verejná telefónna sieť (PSTN) je sieť verejných svetových spínacích
telefónnych sietí ktorá, v priemyselných prevádzkach, je zvyčajne
smerovaná cez telefónnu ústredňu.
RADIUS
Vzdialené overenie volajúceho používateľa (RADIUS) je protokol
pre overenie a účtovanie vzdialeného používateľa. RADIUS umožňuje
centralizovanej správe autentifikačných dát (ako sú používateľské mená
a heslá) používať koncept AAA (overenie, autorizovanie a záznam)
na správu prístupu na sieť.
Rozlíšenie
Ostrosť obrazu meraná v bodoch na palec (DPI). Čím vyššie je dpi, tým
lepšie je rozlíšenie.
Slovník pojmov
242
Slovník pojmov
SMB
TCP/IP
Blok správ servera (SMB) je sieťový protokol používaný najmä na zdieľanie
súborov, tlačiarní, sériových portov a na rôznu komunikáciu medzi uzlami
v sieti. Poskytuje tiež autorizovaný medziprocesný komunikačný
mechanizmus.
Protokol riadenia prenosu (TCP) a internetový protokol (IP); súbor
komunikačných protokolov, ktoré implementujú protokolový zásobník,
na ktorom je spustený Internet a väčšina komerčných sietí.
SMTP
Prenosový protokol jednoduchej pošty (SMTP) je norma pre e-mailovú
komunikáciu v sieti Internet. SMTP je pomerne jednoduchý textový
protokol, pri ktorom sa určí jeden alebo viacero príjemcov správy a potom
sa odošle text správy. Je to protokol typu klient-server, kde klient odosiela
e-mailovú správu na server.
SSID
Identifikátor balíka služieb (SSID) je názov bezdrôtovej lokálnej siete
(WLAN). Všetky bezdrôtové zariadenia vo WLAN používajú rovnaké SSID
za účelom vzájomnej komunikácie. SSID rozlišujú veľké a malé písmená
a majú maximálnu dĺžku 32 znakov.
TCR
Správa o potvrdení prenosu (TCR) uvádza podrobnosti o každom prenose,
napríklad stav prenosu, výsledok prenosu a počet odoslaných správ. Dá sa
nastaviť, aby sa táto správa tlačila po každom prenose alebo iba
po neúspešných prenosoch.
TIFF
Formát súboru označenej snímky (TIFF) je bitmapový obrazový formát
s premenlivým rozlíšením. TIFF popisuje obrazové údaje, ktoré zvyčajne
pochádzajú zo skenerov. Obrázky TIFF využívajú tzv. tagy, čo sú kľúčové
slová, ktoré definujú charakteristiky obrázka obsiahnuté v súbore. Tento
pružný a od platformy nezávislý formát sa dá používať pre obrázky, ktoré
boli vytvorené rôznymi aplikáciami na spracovanie obrazu.
Maska podsiete
Maska podsiete sa používa v spojení so sieťovou adresou na rozlíšenie,
ktorá časť adresy je sieťová adresa a ktorá časť je hostiteľská adresa.
Slovník pojmov
243
Slovník pojmov
Kazeta s tonerom
USB
Druh nádobky používaný v zariadení (napríklad tlačiarni) obsahujúca toner.
Toner je prášok používaný v laserových tlačiarňach a kopírkach, ktorý
vytvára text a obrázky na tlačenom papieri. Toner je možné taviť
kombináciou tepla a tlaku fixačnej jednotky, čím sa prichytí k vláknam
v papieri.
Univerzálna sériová zbernica (USB) je norma, ktorú vyvinula spoločnosť
USB Implementers Forum, Inc., na spájanie počítačov a periférnych
zariadení. Na rozdiel od paralelného portu je USB určené na súčasné
pripojenie jedného portu USB počítača k viacerým periférnym zariadeniam.
TWAIN
Vodoznak
Priemyselná norma pre skenery a softvér. Pri používaní skenera
s podporou TWAIN a programu s podporou TWAIN je možné spustiť
skenovanie z tohto programu. Je to rozhranie API pre zachytenie obrázka
pre operačné systémy Microsoft Windows a Apple Mac.
Vodoznak je viditeľný obrázok alebo vzor v papieri, ktorý sa zdá byť
svetlejší pri pohľade proti svetlu. Vodoznaky sa po prvýkrát objavili v meste
Bologna v Taliansku v r. 1282; používali ich výrobcovia papiera
na označenie svojich výrobkov a používali sa tiež na poštových známkach,
bankovkách a iných vládnych dokumentoch na zabránenie falšovania.
Cesta UNC
WEP
Jednotná dohoda pre pomenovávanie (UNC) je štandardný spôsob
pre prístup k častiam siete vo Window NT a iných produktoch spoločnosti
Microsoft. Formát cesty UNC je nasledovný: \\<názov servera>\<názov
zdieľanej položky>\<názov adresára>
Wired Equivalent Privacy (WEP) (ochrana osobných údajov ekvivalentná
drôtovej) je bezpečnostný protokol, špecifikovaný v IEEE 802.11
na poskytnutie rovnakej úrovne zabezpečenia ako v drôtovej LAN. WEP
poskytuje zabezpečenie kódovaním údajov cez rádiový prenos, takže údaje
sú chránené pri prenose z jedného koncového bodu k ďalšiemu.
URL
Jednotný lokalizátor zdrojov (URL) je globálna adresa dokumentov
a zdrojov na Internete. Prvá časť adresy znamená, aký protokol sa
používa, druhá časť špecifikuje adresu IP alebo doménu, kde sa zdroj
nachádza.
Slovník pojmov
244
Slovník pojmov
WIA
XPS
Obrazová architektúra Windows (WIA) je obrazová architektúra, ktorá bola
pôvodne predstavená v systémoch Windows Me a Windows XP. Z týchto
operačných systémov sa dá spustiť skenovanie pomocou skenera
spolupracujúceho s WIA.
XPS (XML Paper Specification) je špecifikácia jazyka PDL (Page
Description Language) a nový formát dokumentov, ktoré boli vyvinuté
spoločnosťou Microsoft s cieľom priniesť výhody v oblasti prenosných
a elektronických dokumentov. Táto špecifikácia je založená na formáte
XML a využíva nové tlačové postupy a formát vektorových dokumentov
nezávislý od zariadení.
WPA
Chránený prístup k Wi-Fi (WPA) je trieda systémov na zabezpečenie
bezdrôtových (Wi-Fi) počítačových sietí, ktoré boli vytvorené za účelom
zlepšenia vlastností zabezpečenia WEP.
WPA-PSK
WPA predbežne zdieľaný kľúč (WPA Pre-Shared Key) je špeciálny režim
WPA pre malé firmy a domácich používateľov. Zdieľaný kľúč alebo heslo je
konfigurované v bezdrôtovom prístupovom bode (WAP) a všetkých
bezdrôtových laptopoch a stolových zariadeniach. WPA-PSK vygeneruje
jedinečný kľúč pre každú reláciu medzi bezdrôtovým klientom
a asociovaným WAP pre lepšie zabezpečenie.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) je štandard pre zriadenie bezdrôtovej
domácej siete. Ak váš bezdrôtový prístupový bod podporuje WPS, môžete
jednoducho nakonfigurovať bezdrôtové sieťové pripojenie bez použitia
počítača.
Slovník pojmov
245
Register
B
F
bezdrôtová sieť
funkcie
sieťový kábel
141
bezdrôtové pripojenie
kábel USB
124, 127
Režim AdHoc
114
Režim infratruktúry
114
WPS
odpojenie
WPS zariadenie nemá displej
PBC
PIN
119, 120
funkcia tlačového média
71
I
intalácia
prísluenstvo
informácie
13
symboly
13
226
vnútorný priestor
57
vonkají povrch
56
čistenie zariadenia
56
95, 97
opätovná intalácia ovládača
96, 98
39
25
opätovná intalácia ovládača
26
intalácia ovládača pre pripojený kábel
USB
95
opätovná intalácia ovládača pre pripojený
kábel USB
96
L
použitie programu SetIP
Linux
204
intalácia ovládača pre pripojený kábel
USB
97
jednotný konfiguračný nástroj pre
ovládače
použitie programu SetIP
102
požiadavky na systém
184
opätovná intalácia ovládača pre pripojený
kábel USB
98
E
intalácia ovládača
Mac
intalácia ovládača pre pripojenie nasieť
109
čistenie
170
intalácia ovládača pre pripojenie nasieť
108
intalácia ovládača
bežné problémy v systéme Linux
Č
vlastnosti tlačiarne
M
K
120
121
169
Lokálna
kábel USB
bezpečnosť
eco tlač
5
tlač
103
76
tlač
167
zvyčajné problémy v systéme Mac
203
N
Npočet výtlačkov
Mac
167
nastavenia tlačiarne
Linux
náhradné diely
170
45
Register 246
Register
O
obľúbené nastavenia tlače
38
odstraňovanie ťažkostí
227
ovládací panel
22
S
T
Stav tlačiarne
Tla
veobecné informácie
182
SyncThru Web Service
peciálne funkcie tlače
156
pohľad spredu
20
pohľad zozadu
21
používanie pomocníka
39, 168
pravidlo
12
prístup
nástroje na správu
225
problémy
problémy s napájaním
189
problémy skvalitou tlače
194
problémy spodávaním papiera
188
problémy stlačou
190
program SetIP
101, 141
176
samsung printer experience
218
pokyny pre manipuláciu
46
service contact numbers
228
predpokladaná životnosť
47
rozprestretie tonera
48
skladovanie
46
výmena tonerovej kazety
50
sieť
intalačné prostredie
78
intalácia ovládača
Linux
Mac
Windows
109
108
105
konfigurácia protokolu IPv6
111
Linux
169
nastavenie bezdrôtovej siete
114
Mac
167
tlač do súboru
160
tlač dokumentu
Windows
36
program SetIP
101, 102, 103, 141
úvod dosieťových programov
slovník pojmov
100
234
spotrebný materiál
dostupné doplnky
43
R
objednávanie
43
ručný podávačviacúčelový zásobník
predpokladaná životnosť tonerovej kazety
47
používanie peciálnych médií
33
Tonerová kazeta
iní výrobcovia ako Samsung aznovu
naplnené kazety
46
veobecné informácie
P
36
výmena tonerovej kazety
50
technické pecifikácie
tlačové médiá
69
71
tlač
tlač na obe strany papiera
Mac
168
viacero strán na jeden hárok papiera
Mac
167
zmena východiskových nastavení tlače
158
Register 247
Register
tlač dokumentu
nastavenie nadmorskej výky
Linux
169
usmerňujúce informácie
Mac
167
uviaznutie papiera
157
79
tlač pomocou funkcie google cloud 153
odstránenie papiera
tlač prekrytia
rady pre zabránenie uviaznutiu papiera
61
tlačiť
166
vymazať
166
vytvoriť
165
tlačidlo StopClear
22
tlačiť
mobile print
62
Veobecné ikony
12
použitie programu SetIP
papier v zásobníku 1
30
peciálne médiá
33
vodoznak
33
vymazať
164
predtlačený papier
35
vytvoriť
164
títkový papier
34
títky
34
výstupná podpora
71
tlačové médiá
význam LED indikátora stavu
65
101, 141
74
Windows 8
vkladanie
164
bezdrôtové pripojenie
intalácia ovládača
214
kábel USB
intalácia ovládača
209
odintalovanie ovládača
217
sieť
intalácia ovládača
211
Z
Zásobník
W
Windows
U
intalácia ovládača pre systém Windows8
pripojený do siete
211
požiadavky na systém
upraviť
peciálne médiá
intalácia ovládača pre pripojený kábel
USB systému Windows8
209
V
150
operačný systém pre mobilné zariadenia
150
intalácia ovládača pre pripojený kábel
USB
25, 26
úprava írky a dĺžky
29
zmena formátu zásobníka
29
bežné problémy v systéme Windows 202
Unix
požiadavky na systém
umiestnenie zariadenia
77
intalácia ovládača pre bezdrôtovú sieť
systému Windows8
214
intalácia ovládača pre pripojenie nasieť
105
Register 248
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement