Samsung HT-XQ100, HT-Q100 User guide

Samsung HT-XQ100, HT-Q100 User guide
NT/PAL
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
HT-Q100_41-64_SK.qxp
31.3.2006
14:02
Page 56
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania
Pri ovládaní TVP pomocou DO
1
Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie DO na
režim TV.
2
Stlačením POWER zapnite TVP.
3
Nasmerujte DO smerom k TVP.
4
Držte zatlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci výrobcovi TVP.
• Ak je zadaný kód správny, TVP sa vypne.
• Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov,
postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri vašom TVP.
Príklad: TVP Samsung
Držte zatlačené tlačidlo POWER a pomocou číselných tlačidiel
zadajte 00, 15, 16, 17 a 40.
5
Nasmerujte DO smerom k TVP a stlačte
tlačidlo POWER. Ak sa TVP vypne alebo
zapne, nastavenia sú správne.
• Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL
a číselné tlačidlá (0 až 9).
Poznámka
• DO nemusí fungovať pri ovládaní TVP určitých výrobcov. Niektoré funkcie nemusia byť
v závislosti od výrobcu TVP dostupné.
• Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak nezmeníte kód).
57
HT-Q100_41-64_SK.qxp
31.3.2006
14:02
Page 57
SK
Kódy výrobcov TVP
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
2
A Mark
01, 15
45
NEC
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
Kód
018
18, 19, 20, 40, 59, 60
46
Nikei
03
11, 12, 13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 148
48
Onwa
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
7
Candle
18
51
Philco
8
Cetronic
03
52
Philips
9
Citizen
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
12
Concerto
18
56
Quasar
13
Contec
46
57
Radio Shack
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
03, 18, 25
03
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
59
Realistic
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
61
Samsung
18
Curtis Mates
19
CXC
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
63
Scott
03, 40, 60, 61
24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000
23
Emerson
67
(M.Wards)
24
Fisher
19, 65
68
Sony
03, 40
25
Funai
03
69
Soundesign
01
26
Futuretech
03
70
Spectricon
27
General Electric (GE)
71
SSS
28
Hall Mark
29
Hitachi
30
Inkel
31
JC Penny
03, 05, 61, 82, 83, 84
59, 61, 63
03
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
40
15, 18, 50, 59, 69
45
56, 59, 67, 86
70
03, 19
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
72
Sylvania
73
Symphonic
74
Tatung
75
Techwood
57, 58
50, 51, 52, 53, 55
18
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
32
JVC
76
Teknika
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
TMK
34
KEC
03, 15, 40
78
Toshiba
35
KMC
79
Vidtech
36
LG (Goldstar)
80
Videch
37
38
Luxman
81
Wards
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
Yamaha
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
York
03
40
Marantz
40, 54
84
Yupiteru
58, 79
41
Matsui
54
85
Zenith
01
42
MGA
18, 40
86
Zonda
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
15
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
18
18
59, 60, 69
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
RÔZNE
18, 40, 59, 60, 75
18, 40
19, 57, 63, 71
Dongyang
58
H
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement