Samsung | HT-D7100 | Uporabniški priročnik | Samsung HT-D7100 Navodila za uporabo

Samsung HT-D7100 Navodila za uporabo
HT-D7100
2,1-kanalni sistem za domačo
zabavo Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
HT-D7100_SLV_1227.indd 1
2011-12-27
1:33:32
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega
udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna
navodila glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili,
lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 2
2011-12-27
1:33:39
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani
naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10
cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika
ne boste uporabljali dlje časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Gledanje televizije s funkcijo trirazsežnega pogleda
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.
Pred uporabo funkcije 3D televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne
informacije.
OPOZORILO
• Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri
vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
• Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati
3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
• Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči,
glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
• Funkcije 3D aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi funkcije 3D aktivnih 3D-očal
med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali padcev.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 3
3
2011-12-27
1:33:39
Varnostne informacije
Opozorila glede hranitve in ravnanja s
ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na
kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo
preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na
predvajalni površini ne pustite
prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Shranjevanje plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
✎ OPOMBA
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎ OPOMBA
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka,
lahko pride do kondenzacije vode. Če se v
notranjosti izdelka nakopiči kondenzacijska voda,
izdelek morda ne bo pravilno deloval. V takšnem
primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen izdelek
stati 1 ali 2 uri.
Licenca
• Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki Dolby
Laboratories.
• O VIDEU DIVX: DivX® je oblika digitalnega video
zapisa, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta izdelek
ima potrdilo Certified® za predvajanje video posnetkov oblike DivX. Več
informacij in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko DivX
najdete na naslovu www.divx.com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite predvajati
video vsebine na zahtevo v obliki DivX, morate registrirati to napravo s
potrdilom DivX Certified®. Za pridobitev registracijske kode poiščite
odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več
informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
Naprava ima potrdilo DivX Certified® za predvajanje video vsebin oblike
DivX visoke ločljivosti do 1080p, vključno z najkakovostnejšimi
vsebinami.
DivX®, DivX Certified® in njuna logotipa so blagovne znamke družbe
DivX, Inc. in so uporabljeni na podlagi licence.
Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali
njenih povezanih družb. Druga imena so morda blagovne znamke
njihovih lastnikov.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je
zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation.
Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja
Blu-ray Disc Association.
• iPod je blagovna znamka družbe
Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah. iPhone je blagovna
znamka družbe Apple Inc.
• < Obvestilo o licenci odprtega vira >
Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka
na voljo licence odprtega vira.
Avtorske pravice
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice
pridržane.
4
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 4
2011-12-27
1:33:39
Vsebina
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
KAKO ZAČETI
7
8
12
13
13
14
15
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Dodatki
Opis
Nadzorna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
PRIKLJUČKI
17
20
21
22
23
Priklop zvočnikov
Povezava video izhoda in televizorja
Priklop radijske antene
Priključitev zunanje digitalne naprave
Omrežna povezava
NASTAVITEV
25
26
27
27
28
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
34
34
34
34
37
37
38
38
38
38
38
38
38
39
Začetne nastavitve
Dostop do nastavitvenega menija
Zaslon
3D-nastavitve
Razmerje širina/višina
Velikost zaslona pametnega vozlišča
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Ločljivost
Barvna oblika HDMI
Filmske sličice (24 Fs)
Barvna globina HDMI
Mirujoči način
Zaporedno izrisovanje slik
Zvok
Zvočnik
Uporabniška nastavitev zvoka
Zvok HDMI
Povratni avdio kanal
Digitalni izhod
Upravljanje dinamičnega razpona
Sinhronizacija zvoka
Omrežje
Omrežne nastavitve
Stanje omrežja
Internetna povezava BD-LIVE
Sistem
Začetne nastavitve
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje podatkov BD
Time Zone
DivX® Video On Demand
Ponastavi
Jezik
2
7
17
25
SLOVENŠČINA
2
3
4
4
4
VARNOSTNE INFORMACIJE
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 5
5
2011-12-27
1:33:40
Vsebina
NASTAVITEV
39
39
39
39
39
39
39
40
40
41
Varnost
Starševski nadzor BD
Starševski nadzor DVD
Sprememba gesla
Splošno
Zaslon predvajalnika
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Stik s podjetjem Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
42
42
Predvajanje plošče
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Predvajanje seznama naslovov
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje po
prizorih
Ponovno predvajanje
Uporaba gumba TOOLS
Poslušanje glasbe
Način zvoka
Predvajanje fotografij
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
Poslušanje radia
Priključitev naprave iPod/iPhone prek kabla USB
Uporaba naprave iPod/iPhone z brezžično priključno
postajo za iPod/iPhone (naprodaj ločeno)
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko uporabite s tem
izdelkom
Vzpostavitev povezave med brezžičnim oddajnikom in
glavno enoto
39
42
43
43
44
44
45
47
49
50
51
51
54
54
55
56
OMREŽNE STORITVE
57
64
66
66
66
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
Samsung Apps
Uporaba funkcije vTuner
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
DRUGE INFORMACIJE
67
67
70
Opozorila
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
57
67
•
Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza
izdelka.
•
Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 6
2011-12-27
1:33:40
01
Kako začeti
Kako začeti
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Izraz
Logotip
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE/-R, posnetih v obliki BDRE.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD+RW ali DVD-RW(V)/DVDR/+R, ki so posnete in zaključene.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/CD-R (oblike CDDA).
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki DivX.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
Pomnilniška
naprava USB
-
POZOR
-
OPOMBA
-
Bližnjična tipka
-
F
!
✎
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v oblikah MP3 in WMA.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki JPEG.
Označuje vsebino, ki je na voljo na napravah USB.
Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
Ta funkcija omogoča neposreden in preprost dostop s pritiskom
gumba na daljinskem upravljalniku.
• Ta izdelek je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
• Plošče NTSC se ne bodo predvajale.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 7
7
2011-12-27
1:33:40
Kako začeti
Vrste in značilnosti plošč
Logotipi plošč, ki jih je mogoče
predvajati
Združljivost plošč Blu-ray
Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika. Temu primerno
lahko pride do težav pri združljivosti plošče. Nekatere
plošče niso združljive in nekaterih plošč ne bo mogoče
predvajati. Za dodatne informacije si v tem priročniku
preberite poglavje Vrste in značilnosti plošč.
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Oddajniški sistem PAL v
Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Dolby TrueHD
Avdio plošče DTS-HD
visoke ločljivosti
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ OPOMBA
 Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot
so sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja višina/širina.
Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku.
Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
 Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska.
Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali
usedlin cigaretnega dima na snemalni površini
plošča ne bo več uporabna za predvajanje.
 Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga
dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj
počasne.
Vrste plošč, ki jih ni mogoče
predvajati
•
•
•
•
•
•
plošča HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
DVD-RW (način VR)
plošče super avdio CD (razen sloja CD)
plošče DVD-ROM/PD/MV, itd CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• plošče CDG predvajajo samo zvok, ne pa
grafike.
✎ OPOMBA
 Nekatere komercialne plošče in plošče DVD,
BD-LIVE
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v
tem izdelku.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
8
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 8
2011-12-27
1:33:41
01
BD-RE/-R
Tako izdelek kot tudi plošče so kodirani glede na
regijo. Regijski kode se morata ujemati, da je
predvajanje plošč mogoče. Če se kodi ne
ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
Te plošče Blu-ray je mogoče predvajati in nanje
snemati.
Izdelek lahko predvaja plošče BD-RE/-R, posnete z
drugimi združljivimi snemalniki plošč Blu-ray.
Kako začeti
Regijska koda
DVD-VIDEO
Vrsta plošče
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in
Južna Azija.
• Ta Izdelek lahko predvaja posnete komercialne plošče
DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče
DVD-VIDEO lahko pride do začasnih motenj pri
predvajanju slike in zvoka. To ni znak okvare izdelka.
DVD-RW/-R/+R
Blu-ray
Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-RW/-R/+R,
posnete in zaključene z DVD-video snemalnikom.
Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev
snemanja.
DVD+RW
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW,
posnete s Samsungovim DVD-video
snemalnikom. Zmožnost predvajanja je odvisna
od pogojev snemanja.
Audio CD (CD-DA)
DVD-VIDEO
Vrste plošč
BD-ROM
Te plošče Blu-ray je mogoče le predvajati.
Izdelek lahko predvaja posnete komercialne plošče
BD-ROM.
• Ta izdelek lahko predvaja plošče CD-R in CD-RW s
posnetki v zvočni obliki CD-DA.
• Izdelek morda ne bo predvajal nekaterih plošč CDRW/-R zaradi pogojev snemanja.
CD-RW/-R
• Uporabljajte plošče CD-RW/-R z zmogljivostjo 700
MB (80 minut).
Če je mogoče, ne uporabljajte plošč z zmogljivostjo
800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne
bo mogoče.
• Če posnetek plošče CD-RW/-R ni zaključen, bo
zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
nekaterih posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/-R s tem izdelkom morda
ne bo mogoče predvajati, odvisno od naprave, s
katero ste ploščo posneli. Pri vsebinah, kopiranih s
CD-plošč na plošče CD-RW/-R za vašo osebno
uporabo, je lahko zmožnost predvajanja odvisna od
vsebine in plošče.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 9
9
2011-12-27
1:33:43
Kako začeti
Format plošče
Uporaba plošče JPEG
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ali JOLIET.
• Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s končnicami ».jpg«, ».JPG«, ».jpeg« ali »JPEG«.
• Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.
DVD-RW/-R (V)
• Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno
predvajati na tem izdelku, ko je zaključena.
• Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni
mogoče predvajati na tem izdelku.
Podprte oblike datotek
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 10
2011-12-27
1:33:43
01
Vsebnik
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
*.vro
MPEG1
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
AC3
MPEG
LPCM
AAC
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
H.264
TS
VC1
Kako začeti
Končnica
datoteke
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Omejitve
• Nekateri od zgoraj navedenih kodekov morda niso podprti. Vzrok je lahko v njihovi vsebini.
• Video vira z nepravilnimi podatki vsebnika ali poškodovanega videa ni mogoče pravilno predvajati.
• AV-vira, zapisanega z bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic, ki presegata standardni, morda ne bo mogoče
pravilno predvajati.
• Če je tabela indeksiranja poškodovana, funkciji Seek (Išči) in Jump (Preskoči), ne bosta delovali.
• Če video predvajate prek omrežja, bo morda predvajanje moteno zaradi stanja omrežja.
Dekodirnik za video
• Podpira zapis H.264 do stopnje 4.1.
• Zapisi H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD niso podprti.
• MPEG4 SP, ASP:
- manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic
- nad 1280 x 720: največ 30 sličic
• Standard GMC 2 ali novejši ni podprt.
Dekodirnik za zvok
•
•
•
•
Podpira oblike do WMA 7,8 in 9.
Oblika WMA 9 PRO z več kot dvema kanaloma (večkanalni zapis) ni podprta.
Obliki WMA 9 Lossless in Voice nista podprti.
Oblika WMA s frekvenco vzorčenja 22050 Hz mono ni podprta.
Podpora glasbenih datotek
Končnica datoteke
Vsebnik
Avdio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Skladno z različico WMA 10
* Frekvenca vzorčenja (v kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Bitne hitrosti – vse bitne hitrosti v razponu
od 5 kb/s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Razpon podpore
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 11
11
2011-12-27
1:33:43
Kako začeti
Opombe o povezavi USB
Podprte naprave:
shranjevalni USB-medij, MP3-predvajalnik,
digitalni fotoaparat, USB-bralnik kartic
1) Ne podpira, če je ime mape ali datoteke daljše
od 125 znakov.
2) Datoteka s podnaslovi, večja od 300 KB,
morda ne bo pravilno prikazana.
3) Določene USB-naprave in digitalni fotoaparati
morda ne bodo združljivi z izdelkom.
4) Podprta sta datotečna sistema FAT16 in
FAT32.
5) Ime slikovnih (JPEG), glasbenih (MP3) in
videodatotek mora biti v korejščini ali angleščini.
Sicer datoteke morda ne bo mogoče predvajati.
6) Priključite neposredno na USB-vrata izdelka.
Priključitev s kablom druge vrste lahko povzroči
težave z USB-združljivostjo.
7) Če vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
bralnik za različne pomnilniške kartice morda ne
bo deloval pravilno.
8) PTP-protokol za digitalne fotoaparate ni podprt.
9) Med postopkom "nalaganja" ne odklopite USBnaprave.
10) Večja kot je ločljivost slike, daljša bo zapoznitev
prikaza.
11) MP3-datotek z DRM, ki jih prenesete s strani s
plačljivimi vsebinami, ne bo mogoče predvajati.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Video kabel
Prilagojevalnik za
video
Napajalnik
Napajalni kabel
(Za kabel zvočnika/
napajalni kabel)
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
Podstavek
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
(Za kabel HDMI)
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
DSP
vTuner
(Majhne)
Uporabniški
priročnik
12
Radijska antena
Daljinski upravljalnik in
baterije (velikosti AAA)
Protimagnetni obroček
Mehka krpa
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 12
2011-12-27
1:33:43
01
Kako začeti
Opis
Nadzorna plošča
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
GUMB ZA VKLOP/IZKLOP (
2
FUNKCIJSKI GUMB
Preklapljanje načinov poteka v tem zaporedju:
BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
3
4
5
ZASLON
Prikaz stanja predvajanja, časa itd.
GUMB ZAUSTAVI
Zaustavitev predvajanja plošče.
GUMB ZA PREDVAJANJE/
PREMOR
Začetek ali premor predvajanja.
6
GUMB ZA VNOS
Izbiranje menijskih elementov ali zagon plošče Blu-ray. (Ne zažene plošče DVD.)
7
GUMB ZA IZMET
Odstranjevanje plošče.
8
9
10
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zaznava signale daljinskega upravljalnika.
UPRAVLJANJE GLASNOSTI
Prilagajanje glasnosti.
REŽA ZA PLOŠČO
Sem vstavite ploščo.
)
Vklop in izklop izdelka.
✎ OPOMBA
 Ko naprava prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za PREDVAJANJE na napravi
ali daljinskem upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost Predvajaj film ali Zaženi in
pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 13
13
2011-12-27
1:33:45
Kako začeti
Hrbtna plošča
FM ANT. VIDEO OUT
1
2
LAN
HDMI OUT
3
4
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5
6
7
1
PRIKLJUČEK ZA RADIJSKO ANTENO
Sem priključite radijsko anteno.
2
IZHODNI VIDEO PRIKLJUČEK
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote
(VIDEO OUT).
3
PRIKLJUČEK LAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od
57 do 66), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek
omrežne povezave.
4
IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK
5
USB-VRATA
6
VHODNI PRIKLJUČEK ZA ZUNANJI DIGITALNI Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
ZVOČNI VIR (OPTIČNA POVEZAVA)
7
PRIKLJUČEK ZA ENOSMERNO
NAPAJANJE 12 V
S kablom HDMI povežite ta izhodni priključek HDMI z vhodnim
priključkom HDMI na televizorju, da boste lahko predvajali sliko
najboljše kakovosti.
Sem lahko priključite pomnilniško napravo USB, ki jo lahko uporabite kot
pomnilnik, ko je vzpostavljena povezava z BD-LIVE. Uporabite jo lahko tudi za
nadgradnjo programske opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/
DivX/MKV/MP4. Če je priključena naprava iPod, je mogoče uporabljati tudi
funkcijo R. IPOD.
Sem priključite napajalnik naprave.
! POZOR
 Posodobitve programske opreme prek priključka USB izvajajte samo z bliskovno pomnilniško napravo
USB.
 Pri namestitvi izdelka poskrbite, da bo na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.
 Ne zakrivajte prezračevalnih rež.
14
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 14
2011-12-27
1:33:46
01
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklop in izklop izdelka.
S pritiskom gumba TV preklopite
daljinski upravljalnik v način upravljanja
televizorja.
S pritiskom gumba BD preklopite daljinski
upravljalnik v način upravljanja hišnega
kina.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
S temi gumbi iščete naprej ali
nazaj.
Gumb za začasno prekinitev
predvajanja plošče.
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
S tem gumbom odprete storitev
Smart Hub.
S tem gumbom vklopite učinek
3D-zvoka.
Gumb za iskanje vsebine.
Gumb ni na voljo za uporabo.
Gumb za prilagajanje glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
Gumb za iskanje aktivnih radijskih
postaj in spreminjanje kanala.
Gumb za vklop učinka 5,1kanalnega zvočnega sistema.
S tem gumbom odprete pojavni
meni/meni naslova.
INFO
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom odprete meni
Tools.
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Gumbi za nastavitev funkcije RDS
radijskih postaj.
Gumb za ponovitev naslova,
poglavja, posnetka ali plošče.
S tem gumbom odprete meni
plošče.
Gumb za izbiranje zaslonskih
menijskih elementov in
spreminjanje menijskih nastavitev.
Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
Gumb za nastavitev ure za
samodejni izklop izdelka.
REPEAT
S tem gumbom vklopite celozaslonski
prikaz na televizorju.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
Izvrže ploščo.
9
FULL SCREEN
S tema gumboma preskočite naprej
ali nazaj.
S tem gumbom zaustavite/nadaljujete
predvajanje plošče.
S tem gumbom začasno
izklopite zvok.
S tem gumbom prilagajate
glasnost.
Gumb za izbiranje načina.
ali
Pritisnite ga, če želite izbrati video
način televizorja.
S tem gumbom zaprete meni.
RETURN
A
SMART
EXIT
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
DSP
vTuner
Ta gumb se uporablja za
prednastavitev radijske frekvence.
Gumb za izbiranje MONO ali
STEREO zvoka predvajanja radia.
Gumb za preklapljanje med 2D- in
3D-video načinom.
S tem gumbom odprete funkcijo
vTuner.
Uravnavanje in izravnavanje
stopnje glasnosti (procesor
digitalnega signala)
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 15
15
2011-12-27
1:33:46
Kako začeti
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
* Velikost baterije: AAA
Seznam kod za različne znamke televizorjev
Znamka
Koda
Znamka
Koda
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ OPOMBA
 Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
 Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo
približno leto dni.
 Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti
uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja.
Nastavitev daljinskega upravljalnika
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vašega televizorja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Pridržite gumb POWER in vnesite kodo za
svojo znamko televizorja.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor,
jih vnašajte posamično, da ugotovite,
katera je prava.
• Primer: za televizor Samsung
Pridržite gumb POWER in s številskimi gumbi
vnesite kode 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate
gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL
in številske gumbe (0–9).
✎ OPOMBA
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s
televizorji nekaterih znamk. Prav tako so funkcije,
ki so na voljo, odvisne od znamke televizorja.
 Daljinski upravljalnik bo privzeto deloval s
Samsungovim televizorjem.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski
upravljalnik v način TV.
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 16
2011-12-27
1:33:47
02
Priključki
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico
stojala za televizor.
SW
Izbira mesta poslušanja
2,5 do 3-kratna velikost TV-zaslona
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno
za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer: Za 32-palčne televizorje 2–2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5–4 m
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod
kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v
višini vaših ušes.
Sprednja zvočnika
ei
Nizkotonski zvočnik
g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno
mesto.
Komponente zvočnikov
(L)
(D)
SPREDNJA ZVOČNIKA
NIZKOTONSKI ZVOČNIK
(PS-WD7100)
KABEL ZVOČNIKA
Uporaba nizkotonskega zvočnika z izdelkom
Izdelek lahko namestite na nizkotonski zvočnik ali ga
postavite pokončno.
ALI
✎ OPOMBA
 Če izdelek postavite pokončno, naj stoji na
Podstavek
podstavku.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 17
17
2011-12-27
1:33:48
Priključki
Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
VOL
PS-WD7100
Napajalni kabel na zadnji strani nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico.
• Če je glavna enota vklopljena
Nizkotonski zvočnik se samodejno poveže z napravo in svetleča dioda Link (Povezava) na
nizkotonskem zvočniku bo nekaj sekund utripala modro.
• Če je glavna enota izklopljena
Svetleča dioda Link (Povezava) na nizkotonskem zvočniku bo 30 sekund utripala modro, nato pa
bo zasvetila rdeče, ko se zvočnik preklopi v stanje pripravljenosti.
Pritrditev protimagnetnega obročka na napajalni kabel nizkotonskega zvočnika
Če na napajalni kabel nizkotonskega zvočnika
pritrdite protimagnetni obroček, to pomaga
preprečiti elektromagnetne motnje zaradi radijskih
signalov.
1. Povlecite pritrdilni jeziček protimagnetnega
obročka, da ga odprete.
2. Na napajalnem kablu nizkotonskega zvočnika
naredite dvojno zanko.
3. Pritrdite protimagnetni obroček na napajalni kabel
nizkotonskega zvočnika, kot je prikazano na sliki, in
ga stisnite, da se sklopi s slišnim pokom.
R
L
ID SET
Priklop sprednjih zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite
navzdol.
2. Črno žico vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v
rdečega (+) in spustite zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran
nizkotonskega zvočnika tako, da se bodo barve
vtičev na zvočniku ujemale z barvami priključkov
kablov.
Nizkotonski zvočnik
R
R
Sprednji zvočnik (D)
18
L
ID SET
L
Sprednji zvočnik (L)
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 18
2011-12-27
1:33:49
02
 Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi
in vlagi.
Priključki
! POZOR
 Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega nizkotonskega
zvočnika.
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali
rok ali predmetov.
 Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino.
✎ OPOMBA
 Če v bližini sistema uporabljate drugo napravo, ki deluje na isti frekvenci (5,2/5,8 GHz), na primer





mikrovalovno pečico, brezžično LAN-kartico ali drugo napravo, bodo v predvajanem zvoku
motnje.
Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate. Če
je med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom zid iz armiranega betona ali kovinski
zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve
na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
Če je napajanje nizkotonskega zvočnika izklopljeno, boste na zaslonu glavne enote videli sporočilo
S/W CHECK.
Brezžični nizkotonski zvočnik namestite pod glavno
enoto.
Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, je
treba nastaviti ID povezave med glavno enoto in
brezžičnim nizkotonskim zvočnikom. Izklopite glavno
Gumb ID SET
enoto ter na daljinskem upravljalniku pritisnite »0«  »1«
 »3«  »5« in vklopite enoto. Ko vklopite napajanje,
pritisnite gumb ID SET na zadnji strani enote in ga
držite 5 sekund.
R
L
ID SET
ID SET
Pritrditev protimagnetnega obročka na kabel zvočnika
1. Razklenite večjega od protimagnetnih obročkov, tako da povlečete
zaponko.
2. Združite vse kable, ki so priključeni v nizkotonski zvočnik, in naredite
dve zanki.
• Protimagnetni obroček namestite čim bližje nizkotonskega
zvočnika.
3. Kable zvočnikov vstavite v protimagnetni obroček, kot je prikazano
na sliki, nato obroček stisnite, da se slišno spne.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 19
19
2011-12-27
1:33:50
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega od naslednjih dveh načinov.
1. NAČIN
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
HDMI OUT
HDMI IN
Namestite protimagnetni
obroček (majhni), kot kaže
slika.
1. NAČIN: HDMI (NAJBOLJŠA KAKOVOST)
Priključite kabel HDMI (ni priložen) med izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka in vhodni
priključek HDMI IN na televizorju.
✎ OPOMBA
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
 Po vzpostavitvi video povezave nastavite vir za video vhod na televizorju tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na hrbtni strani izdelka in priključek HDMI IN na
televizorju.
2. Vklopite izdelek in televizor.
Za možne ločljivosti HDMI glejte 28. stran.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
• HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov prek skupnega priključka.
Prek povezave HDMI izdelek oddaja digitalne video in avdio signale ter na televizorju z vhodnim priključkom HDMI
prikazuje kakovostno sliko.
• Opis priključka HDMI
- HDMI televizorju oddaja popolnoma digitalen signal.
- Če televizor ne podpira funkcije HDCP, se na zaslonu pojavi naključen šum.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/DVD oddaja prek
HDMI. Zagotavlja varno digitalno povezavo med video virom (osebni računalnik, DVD itd.) in prikazovalno napravo (televizor,
projektor itd.). Vsebina na izvorni napravi je kodirana, kar preprečuje nepooblaščeno kopiranje.
20
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 20
2011-12-27
1:33:51
02
Priključki
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Video kabel
Prilagojevalnik za video
2. NAČIN: Kompozitni video (DOBRA KAKOVOST)
Ko priloženi prilagojevalnik za video priklopite v priključek VIDEO OUT na hrbtni strani izdelka, ga s
kablom za video priključite še v priključek VIDEO IN na televizorju.
✎ OPOMBA
 Vir videa se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v nastavitvenem meniju.
(Glejte 28. stran.)
 Po vzpostavitvi video povezave nastavite vir za video vhod na televizorju tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI ali kompozitni priključek) na izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite VIDEO.
! POZOR
 Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir video signala na videorekorderju je lahko omejen s
sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
Priklop radijske antene
Radijska antena (priložena)
1. Priloženo radijsko anteno priključite v priključek FM
ANTENNA.
2. 2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler
ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo
pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
✎ OPOMBA
FM ANT. VIDEO OUT
 Izdelek ne sprejema signalov z modulacijo amplitude
(AM).
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 21
21
2011-12-27
1:33:52
Priključki
Priključitev zunanje digitalne naprave
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
Optični kabel
(ni priložen)
Satelitski digitalni
sprejemnik
OPTICAL
DIGITALNA POVEZAVA: priključitev zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod D. IN input.
• Načini se preklapljajo v tem zaporedju : BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
✎ OPOMBA
 Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate njegov video izhod
priključiti na televizor.
 Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.
 Ta sistem podpira le zvok DTS in Dolby Digital; zvočne datoteke MPEG, ki so nastavljene na bitni tok,
niso podprte.
22
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 22
2011-12-27
1:33:53
02
Ta izdelek omogoča ogled vsebin, ki so na voljo prek omrežnih storitev (glejte strani 57–66), kot sta
Smart Hub in BD-LIVE, ter nadgradnjo programske opreme prek omrežne povezave. Priporočamo, da
za omrežno povezavo uporabite brezžični usmerjevalnik ali usmerjevalnik naslovov IP.
Več informacij o povezavi z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa
pri izdelovalcu usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.
Priključki
Omrežna povezava
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani
izdelka s priključkom LAN na modemu.
2. Določite nastavitve omrežja. (Glejte 34. stran.)
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Povezovanje v omrežje z računalnikom
prek funkcije AllShare
(Glejte 66. stran.)
✎ OPOMBA
 Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika,
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
 Uporabniki povezave DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
 Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 23
23
2011-12-27
1:33:53
Priključki
Brezžično omrežje
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim usmerjevalnikom za skupno rabo IP-ja. Za vzpostavitev
brezžične omrežne povezave potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP. Informacije o določanju
omrežnih nastavitev najdete na 34. strani.
Širokopasovna
storitev
Brezžični modem za skupno rabo IP
Osebni računalnik
VOL
Povezovanje v omrežje z računalnikom
prek funkcije AllShare
(Glejte 66. stran.)
✎ OPOMBA
 Za uporabo brezžičnega omrežja mora biti izdelek povezan z brezžičnim usmerjevalnikom za skupno rabo IP-ja. Če









brezžični usmerjevalnik za skupno rabo IP-ja podpira protokol DHCP, lahko izdelek za povezavo z brezžičnim
omrežjem uporablja dinamičen ali statičen IP-naslov.
Ta izdelek podpira standarde IEEE 802.11b, g in n. Priporočamo uporabo standarda IEEE 802.11n. Če video
predvajate prek povezave nastavljene na standard IEEE 802.11b ali g, bo predvajanje morda moteno.
Izberite kanal za brezžični usmerjevalnik za skupno rabo IP-ja, ki ga ne uporablja nobena druga naprava. Če kanal,
nastavljen za brezžični usmerjevalnik za skupno rabo IP-ja, trenutno uporablja druga bližnja naprava, to lahko
povzroči motnje in napake v komunikaciji.
Če izberete način za čisti visoki pretok (Greenfield) 802.11n in vrsto šifriranja zaščite dostopne točke nastavite na
WEP, TKIP ali TKIPAES (WPS2Mixed), domači kino Samsung skladno z novimi specifikacijami certifikata za Wi-Fi ne
bo podpiral povezave.
Če dostopna točka podpira funkcijo WPS (zaščiteno nastavitev Wi-Fi), se lahko z omrežjem povežete prek
konfiguracije s pritiskom gumba (PBC) ali vnosa osebne identifikacijske številke (PIN). Funkcija WPS bo v katerem
koli načinu samodejno konfigurirala ključ SSID ali WPA.
Načini povezave: Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
- s funkcijo PBC (WPS);
- samodejno s funkcijo »Auto Network Search« (Samodejno iskanje omrežja);
- ročno.
Brezžično krajevno omrežje lahko zaradi delovnih pogojev že samo po sebi povzroča motnje (delovanje
dostopne točke, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
Brezžični usmerjevalnik za skupno rabo IP nastavite na način Infrastruktura. Način »Ad-hoc« (Sprotni način) ni
podprt.
Podprta sta samo naslednja varnostna protokola dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika za skupno
rabo IP):
1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik v omrežje povezati, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
24
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 24
2011-12-27
1:33:55
03
Nastavitev
1. Vklopite izdelek, nato pa še televizor.
Ko izdelek prvič priklopite na televizor in ga
vklopite, se prikaže se zaslon Initial Settings.
Nastavitev
Začetne nastavitve
• Osnovni meni
My Contents
Videos
Photos
Music
Initial Settings | On-Screen Language
Function
My Devices
Internet
Settings
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Čeština
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ OPOMBA
 Osnovni meni se ne bo prikazal, če ne boste
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni jezik in pritisnite
gumb VNESI.
3. Pritisnite gumb VNESI, da izberete Start.
konfigurirali začetnih nastavitev, razen v
spodnjem primeru.
 Če med nastavitvijo omrežja pritisnete MODRI
gumb (D), lahko odprete osnovni meni, čeprav
omrežne nastavitve še niso končane.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje širina/
višina televizorja, nato pa pritisnite gumb VNESI.
(Glejte 28. stran.)
 Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi
5. Z gumboma ▲▼ izberite želene omrežne
nastavitve: Wired, Wireless (General),
WPS(PBC) ali One Foot Connection,
pritisnite gumb VNESI. Če ne poznate
podrobnosti o vaših omrežnih nastavitvah
pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku, da preskočite omrežne
nastavitve, zaključite z začetnimi nastavitvami
in pojdite na osnovni meni.Če ste izbrali
omrežno nastavitev, glejte strani 34–37, kjer
boste našli več informacij o omrežnih
nastavitvah. Ko končate, nadaljujte s 6.
korakom.
 Če je izdelek povezan s Samsungovim
6. Prikaže se osnovni meni. (Več informacij o
osnovnem meniju poiščite na 26. strani.)
nastavitvami in jih spremeniti, izberite možnost
Reset. (Glejte 38. stran.)
televizorjem, združljivim s funkcijo Anynet+
(HDMI-CEC) , prek kabla HDMI in 1.) če ste
funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na televizorju
in izdelku nastavili na On ter 2.) če ste televizor
nastavili na jezik, ki ga izdelek podpira, bo
izdelek ta jezik samodejno izbral kot
prednostni.
 Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb,
se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona.
Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika
zaslona več kot 20 minut, se napajanje
samodejno izklopi.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 25
25
2011-12-27
1:33:56
Nastavitev
2. gumboma ◄► izberite možnost Settings in
pritisnite gumb VNESI.
Dostop do nastavitvenega menija
DISC MENU
MENU
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
2
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
INFO
RETURN
3
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
4
✎ OPOMBA
EXIT
 Če je izdelek povezan v omrežje, v osnovnem
TUNER
meniju izberite možnost Internet.
S funkcijo Samsung Apps prenesite želene
vsebine. (Glejte strani 64-66.)
1
Gumb MENU : S tem gumbom odprete osnovni meni.
2
Gumb RETURN : Vrnitev v prejšnji meni.
 Način dostopa je odvisen od izbranih menijskih
3
Gumb VNESI/SMER :
Premikanje kazalca ali izbiranje elementa. Aktiviranje
trenutno označenega elementa. Potrditev nastavitve.
 Po nadgradnji različice programske opreme
4
nastavitev.
izdelka se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
Gumb EXIT : S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Za dostop do nastavitvenega menija in
podmenijev sledite temu postopku:
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
• Osnovni meni
My Contents
Videos
3
Photos
Music
4
1
Function
My Devices
Internet
Settings
2
5
d WPS(PBC)
1
Izbere My Devices.
2
Izbere Function.
3
Izbere My Contents.
4
Izbere Internet.
5
Izbere Settings.
6
Prikaže razpoložljive gumbe.
26
6
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 26
2011-12-27
1:33:58
03
Nastavite različne možnosti zaslona, na primer
razmerje širina/višina, ločljivost itd.
Velikost zaslona
3D-nastavitve
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s
3D-vsebino v načinu 3D.
Settings
Display
3D Settings
Audio
System
3D Blu-ray Playback Mode
: Auto
Language
Screen Size
: 55 inch
 Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-
Security
Support
> Move " Enter ' Return
HDMI Deep Color
Omogoča vnos dejanske velikosti zaslona televizorja,
tako da lahko izdelek sliko prilagodi glede na velikost
zaslona in tako prikaže optimalno 3D-sliko.
(Največja dovoljena velikost zaslona za ta izdelek je
116 palcev.)
! POZOR
3D Settings
Network
General
televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi,
desni ali obeh straneh.
Nastavitev
 Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem
Zaslon
: Auto
Način predvajanja plošče Blu-ray v 3D
Plošče 3D Blu-ray so na voljo v dveh oblikah:
Blu-ray 3D in samo 3D. Pred predvajanjem
plošče lahko izberete, ali želite gledati ploščo Bluray 3D v načinu 3D ali 2D.
• Auto : naprava samodejno zazna, ali povezani
televizor podpira 3D prikaz, in ploščo Blu-ray 3D
ali 3D temu primerno predvaja v načinu 3D ali 2D.
Plošč, ki omogočajo samo predvajanje v načinu
3D, ni mogoče predvajati, če televizor ne podpira
načina 3D.
• 3D  3D : plošče, ki omogočajo samo
predvajanje v načinu 3D, in plošče Blu-ray 3D
naprava vedno predvaja samo v načinu 3D.
• 3D  2D : plošče Blu-ray 3D naprava vedno
predvaja samo v načinu 2D. Plošč, ki omogočajo
samo predvajanje v načinu 3D, ne bo mogoče
predvajati.
napravo (AV-sprejemnik ali televizor, združljiv
s 3D) v izhod HDMI OUT izdelka prek
visokohitrostnega kabla HDMI. Pred
predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3Dočala.
 Izdelek prek kabla HDMI, priključenega v
vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
 Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja
pogojena z ločljivostjo izvirnega 3Dvideoposnetka, je ne morete spremeniti.
 Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter
nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti,
morda ne bodo pravilno delovale v 3Dnačinu predvajanja.
 Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji,
ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon,
se usedite 138 palcev (3,5 metra) od
zaslona.
- 3D-video zaslon namestite v višino oči, da
bo 3D-slika najboljša.
 Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3Dučinek morda ne bo pravilno deloval.
✎ OPOMBA
 Če želite zaustaviti film med 3D-predvajanjem,
enkrat pritisnite gumb ZAUSTAVI(). Film se bo
zaustavil in možnost 3D-načina se bo izklopila.
Če želite med predvajanjem 3D-filma spremeniti
nastavitev možnosti 3D, enkrat pritisnite gumb
ZAUSTAVI(). Prikaže se meni Blu-ray.
Ponovno pritisnite gumb ZAUSTAVI() in v
meniju Blu-ray izberite 3D-nastavitve.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 27
27
2011-12-27
1:34:00
Nastavitev
Razmerje širina/višina
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti zaslona.
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s
funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je
funkcija BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v
televizorju, izdelek oddaja videoposnetke z ločljivostjo
videa in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
• Off : Izhodna ločljivost ostane na vrednosti,
predhodno nastavljeni v meniju za ločljivost, ne
glede na ločljivost plošče. Glejte spodnji
razdelek Ločljivost.
• On : Izdelek oddaja videoposnetek z izvirno
ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče BD/DVD.
• 16:9 Original : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16 : 9. Izdelek bo vsebino prikazal v
izvirnem razmerju širine/višine. Vsebina oblike 4 : 3
bo prikazana s črnimi robovi na zgornji in spodnji
strani.
• 16:9 Full : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16 : 9. Vsebina bo zapolnila cel zaslon.
Vsebina oblike 4 : 3 bo razširjena.
• 4:3 Letter Box : To možnost izberite, če je
predvajalnik priključen na televizor z razmerjem
širine/višine zaslona 4 : 3. Predvajalnik bo vsebino
prikazal v izvirnem razmerju širina/višina. Vsebina
oblike 16 : 9 bo prikazana s črnimi robovi na
zgornji in spodnji strani.
• 4:3 Pan-Scan : To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 4 : 3. Vsebina oblike 16 : 9 bo odrezana
na levem in desnem robu.
✎ OPOMBA
 Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/
višine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje
od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
 Če izberete način 16:9 Original, bo slika na
televizorju morda prikazana v načinu 4:3
Pillarbox (s črnimi robovi na obeh straneh slike).
Velikost zaslona pametnega vozlišča
Nastavite zaslon pametnega vozlišča na optimalno
velikost.
• Size 1 : Velikost zaslona pametnega vozlišča bo
manjša od privzete. Na straneh zaslona bodo
morda vidni črni robovi.
• Size 2 : To je privzeta nastavitev za pametno
vozlišče. Predvajalnik prikaže običajno velikost
zaslona pametnega vozlišča.
• Size 3 : Prikazala se bo večja velikost zaslona
pametnega vozlišča. Slika bo morda prevelika za
zaslon vašega televizorja.
28
✎ OPOMBA
 Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju
za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
 Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
 Pravilno delovanje funkcije BD Wise je mogoče
samo, če moћnost BD Wise nastavite na On v
izdelku in televizorju.
Ločljivost
Nastavitev izhodne ločljivost video signala HDMI.
Številka v oznaki 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
ali 576i/480i označuje število črt videoposnetka.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz.
način zaporednega izrisovanja slike.
• Auto : Samodejno preveri in nastavi
najprimernejšo ločljivost.
• BD Wise : Samodejno izbere najboljšo ločljivost
pri povezavi prek HDMI s televizorjem, ki podpira
funkcijo BD Wise. (Menijski element BD Wise je
prikazan, če je možnost BD Wise nastavljena na
Vklopljena.
• 1080p : Prikaže 1080 črt videoposnetka z zaporednim
izrisovanjem. (samo HDMI)
• 1080i : Prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p : Prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p : Prikaže 576/480 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i : Prikaže 576/480 črt videoposnetka s
prepletanjem. (samo VIDEO)
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 28
2011-12-27
1:34:00
03
Nastavitev
Ločljivost glede na način izhoda
• Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
HDMI priključen
Izhod
Način HDMI
HDMI ni priključen
Način VIDEO
Način VIDEO
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
-
Najv. ločljivost TVvhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
576i/480i
-
1080p pri 60
sličicah
1080p pri 60
sličicah
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
-
Filmska sličica:
samod. (24
sličic/s)
1080p pri 24
sličicah
1080p pri 24 sličicah
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
Nastavitev
Plošča Blu-ray
E-vsebine/digitalne vsebine
BD Wise
Najprimernejša
ločljivost
Auto
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
• Predvajanje DVD-plošče
HDMI priključen
Izhod
Nastavitev
HDMI ni priključen
Način HDMI
Način VIDEO
Način VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Najv. ločljivost TV-vhoda
576i/480i
-
1080p pri 60 sličicah
1080p pri 60 sličicah
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 29
29
2011-12-27
1:34:01
Nastavitev
✎ OPOMBA
 Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne
podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se
prikaže sporočilo: »If no pictures are shown after
the selection, please wait for 15 seconds. And
then, the resolution will be reverted to the
previous value automatically. Would you like to
make a selection?«.Če izberete Yes, bo zaslon
televizorja 15 sekund prazen, nato pa se bo
ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo
vrednost.
 Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane
prazen, odstranite vse plošče ter pritisnite
gumb ZAUSTAVI () na nadzorni plošči
izdelka in ga držite najmanj 5 sekund. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško
privzete nastavitve. Sledite postopku na
prejšnji strani, da omogočite dostop do
ustreznega načina in izberete možnost
Display Setup, ki jo vaš televizor podpira.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki,
shranjeni v podatkih BD.
Filmske sličice (24 Fs)
Če je možnost Movie Frame (24Fs) nastavljena na
Auto, lahko izhod HDMI izdelka nastavite tako, da
prikaže 24 sličic na sekundo, kar izboljša kakovost
slike.
Funkcijo Movie Frame (24Fs) lahko uporabite
samo na televizorju, ki podpira to hitrost prikaza.
Možnost filmskih sličic lahko izberete samo, če je
izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali
1080p.
• Auto : Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je vklopljena.
• Off : Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je izklopljena.
Barvna globina HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z barvno
globino prek izhodnega priključka HDMI OUT.
Barvna globina omogoča natančnejšo
reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
• Auto: Izdelek oddaja videoposnetek z barvno
globino v priključeni televizor, ki podpira barvno
globino HDMI.
• Off : Slika se oddaja brez barvne globine.
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko izdelek uporablja način za
prikazovanje filmskih sličic (24 sličic/s).
Barvna oblika HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema s sposobnostmi
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.).
• Auto : Samodejno nastavi predvajalnik na
najboljšo obliko, ki jo podpira naprava.
• YCbCr (4:4:4) : Če televizor podpira barvni
prostor YCbCr prek povezave HDMI, izberite to
možnost za običajno barvno lestvico YCbCr.
• RGB (Standard) : Izberite to možnost, če želite
nastaviti oddajanje običajne barvne lestvice
RGB.
• RGB (Enhanced) : Če je na izdelek priključen
zaslon s priključkom DVI, na primer monitor,
izberite to možnost, da nastavite oddajanje
izboljšane barvne lestvice RGB.
30
Mirujoči način
Omogoča nastavitev vrste slike, ki jo bo izdelek
prikazal, ko začasno ustavite predvajanje plošče DVD.
• Auto: Samodejno pokaže najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame : To možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field : To možnost izberite, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
Zaporedno izrisovanje slik
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
• Auto : To možnost izberite, če želite, da izdelek
samodejno nastavi najboljšo kakovost slike
predvajane plošče DVD.
• Video : To možnost izberite za najboljšo sliko
pri predvajanju plošč DVD s koncerti ali
televizijskimi oddajami.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 30
2011-12-27
1:34:01
03
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na
enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko
nastavite čas zakasnitve avdio signalov za
sprednji in nizkotonski zvočnik.
Zvočnik
Settings
Speaker
Display
Audio
Network
Distance
|
Level
Nastavitev
Zvok
• Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m
in 9,0 m.
Distance
System
Language
Settings
Security
Display
General
Audio
Support
> Move " Enter ' Return
Network
System
Distance
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Front L
Front R
Subwoofer
◄
Language
Security
General
Level
Support
> Move < Change ' Return
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite
glasnost in usklajenost zvoka.
Prilagoditev glasnosti sprednjega/
nizkotonskega zvočnika
Uporabniška nastavitev zvoka
• Glasnost lahko nastavite po korakih med -6 dB
in +6 dB.
Posamezne zvočne frekvence lahko prilagodite
po želji.
• Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –
6 dB.
Settings
User EQ
Display
Audio
Settings
Level
Display
Audio
Network
System
Network
System
Front L
Front R
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
3 dB
Language
Security
General
Language
Support
5
250Hz
A
Security
-1
1
0
-3
-3
2
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Reset > Adjust < Move ' Return
General
Support
> Move < Change ' Return
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 31
31
2011-12-27
1:34:01
Nastavitev
Zvok HDMI
Digitalni izhod
Prenos zvočnega signala prek kabla HDMI lahko
vklopite ali izklopite.
• Off : Video signal se prenaša samo prek kabla
HDMI, zvočni signal pa predvajajo samo
zvočniki izdelka.
• On : Video in avdio signal se prenašata prek
kabla HDMI, zato zvok predvajajo samo zvočniki
televizorja.
Digitalni izhod nastavite tako, da se bo ujemal z
zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali z
izdelkom:
• PCM : To možnost izberite, če ste priključili AVsprejemnik, ki podpira signal HDMI.
• Bitstream (Unprocessed) : To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
podpira HDMI, in ima sposobnosti dekodiranja
Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (Re-encoded DTS) : To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
uporablja digitalni optični vhod, ki lahko
dekodira DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D) : To
možnost izberite, če nimate AV-sprejemnika, ki
podpira signal HDMI, ampak uporabljate AVsprejemnik zmožnostjo dekodiranja signala
Dolby Digital.
✎ OPOMBA
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI Audio, se
samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
Povratni avdio kanal
Zvok s televizorja lahko predvajate prek zvočnikov
domačega kina, če uporabite kabel HDMI.
• Auto : Predvajanje zvoka s televizorja, ki je
združljiv s funkcijo povratnega avdio kanala,
prek zvočnikov domačega kina.
• Off : Izklop funkcije povratnega avdio kanala.
✎ OPOMBA
 Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na Off, funkcija Audio Return
Channel (Povratni avdio kanal) ni na voljo.
 Uporaba kabla HDMI brez certifikata ARC
(povratni avdio kanal) lahko povzroči težave
z združljivostjo.
 Funkcija ARC je na voljo samo, če je
priključen televizor, združljiv s funkcijo ARC.)
Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom
digitalnih izhodov. (Glejte 33. stran.)
✎ OPOMBA
 Vklopite ga lahko samo, če je funkcija Zvok HDMI
nastavljena na ON.
 Če ne nastavite pravega digitalnega izhoda, zvoka
ne boste slišali ali pa boste slišali le glasen hrup.
 Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni zvočni signal oblike PCM.
 Navadne DVD-plošče nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Navigation Sound Effects.
 Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW (Dodatki) in Navigation Sound Effects
(Navigacijski zvočni učinki).
 Nastavitev Digital Output ne vpliva na analogni
izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni zvočni signal
HDMI, ki ga sprejema televizor.
Če je izdelek priključen na AV-sprejemnik, ta
nastavitev vpliva na digitalni izhod in zvok HDMI.
 Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to,
ali je možnost Digital Output nastavljena na
PCM ali Bitstream.
32
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 32
2011-12-27
1:34:03
03
Nastavitev
PCM
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik, AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira signal ki podpira signal ki podpira signal ki podpira signal
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
Povezava
Zvočni posnetek
na plošči Blu-ray
Zvočni posnetek
na plošči DVD
Definicija za
ploščo Blu-ray
Bitstream
Bitstream
Bitstream
(Bitni tok,
(Bitni tok,
(Neobdelan bitni
ponovno kodiran ponovno kodiran v
tok)
v DTS)
Dolby D)
Nastavitev
Izbiranje digitalnega izhoda
PCM
Do 7.1-kanalni
PCM
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Dolby Digital
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Dolby Digital Plus
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital Plus
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Dolby TrueHD
Do 7.1-kanalni
Dolby TrueHD
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
DTS
Do 6.1-kanalni
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
DTS-HD HRA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD HRA
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
DTS-HD MA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD MA
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 6.1-kanalni
DTS
DTS
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
DTS.
Dekodira glavni zvočni
tok in zvočni tok
BONUSVIEW v zvok
PCM ter doda možnost
zvočnih učinkov
krmarjenja, nato pa
znova kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby Digital
ali PCM.
Katera koli
Oddaja samo
glavni zvočni
tok, da lahko
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni AV-sprejemnik
dekodira zvočni
tok BONUSVIEW
bitni tok.
(Dodatki) v zvok
PCM ter doda
Zvoki funkcije
možnost zvočnih
BONUSVIEW
učinkov krmarjenja. (Dodatki) in zvočni
učinki ne bodo
slišni.
* Če je izvirni tok 2-kanalni, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Bitni tok, ponovno kodiran v Dolby D)
ne uporabi. Izhod bo 2-kanalni LPCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
- Glavni zvok: Zvočni zapis glavnega filma.
- Zvočni dodatki BONUSVIEW: Dodatni zvočni
zapis, kot so na primer komentarji režiserja in
igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: Zvočni učinki
krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere
možnosti v meniju. Zvočni učinki krmarjenja so
odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 33
33
2011-12-27
1:34:03
Nastavitev
Upravljanje dinamičnega razpona
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network, in
pritisnite gumb VNESI.
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko
glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni.
Funkcija je na voljo samo, če izdelek zazna signal
Dolby Digital.
• Auto : Nadzor dinamičnega razpona se bo
samodejno nastavil glede na informacije, ki jih
posreduje zvočni zapis Dolby TrueHD.
• Off : V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim razponom.
• On : Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri
tihi glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem
lahko uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da
pretvori vsebino nizke glasnosti v bolj razločno
in prepreči, da bi bili izseki s pestrejšim
dogajanjem preglasni.
3. gumboma ▲▼ izberite možnost Network
Settings in pritisnite gumb VNESI.
Sinhronizacija zvoka
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired,
Wireless (General), WPS(PBC) ali One Foot
Connection in pritisnite gumb VNESI.
5. Če imate žično omrežje, glejte razdelek Žično
omrežje. Če imate brezžično omrežje, glejte
razdelek Brezžično omrežje na straneh 35–37.
Žično omrežje
Samodejna nastavitev žične povezave – Auto
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired.
Settings
Network Settings
Display
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride
do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru
zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala
zakasnitvi slike.
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0
ms in 300 ms. Nastavite jo tako, da se bo zvok
čim bolj ujemal s sliko.
Omrežje
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih storitev
pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen.
Če je dinamičen in uporabljate žično ali brezžično
povezavo, priporočamo uporabo samodejnih
postopkov. Če uporabljate brezžično povezavo in ima
vaš usmerjevalnik potrebne zmogljivosti, lahko
uporabite povezavo WPS(PBC) ali povezavo One Foot
Connection.
Če uporabljate statičen naslov IP, morate uporabiti
ročni postopek nastavite tako za žične kot brezžične
povezave.
Omrežne nastavitve
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite spodnjim korakom.
1. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost Settings, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
34
Audio
Network
System
Select a network connection type.
Wired
Language
Wireless
(general)
Security
WPS(PBC)
General
One Foot
Connection
Support
Connect to the network using LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon "Network Status" (Stanje
omrežja). Ko izdelek preveri omrežno
povezavo, se poveže z omrežjem.
Ročna nastavitev žične povezave - Manual
Če imate statični naslov IP ali samodejna
nastavitev ne deluje, morate ročno določiti
omrežne nastavitve.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate
omrežne nastavitve večine računalnikov z
operacijskim sistemom Windows.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite na gumb Več.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 34
2011-12-27
1:34:04
03
Brezžično omrežje
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired in
pritisnite gumb VNESI.
• z možnostjo Wireless (General);
2. Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
• s povezavo One Foot Connection.
IP Settings
Display
Network
System
• s funkcijo PBC (WPS);
Možnost Brezžični Wireless (General) vključuje
tako samodejni kot ročni postopek nastavitve.
Settings
Audio
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
IP Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP Address
Subnet Mask
Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Auto
3.
Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
4.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual
in pritisnite gumb VNESI.
5.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (IP Address).
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni
ključ temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki
ga nastavite kot del varnostnih nastavitev
brezžičnega omrežja. Če ste v nastavitvah
omrežja uporabili to možnost in imate dostopni
ključ svojega brezžičnega omrežja, boste med
samodejnim postopkom nastavitve morali vnesti
vstopni izraz.
6.
S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite naslov.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wireless
(General).
7.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj.
Language
Security
Gateway
DNS Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
General
OK
Support
8.
9.
Nastavitev
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjemu postopku.
> Move " Enter ' Return
Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS Mode.
10. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
11. Z gumbom VNESI izberite možnost OK.
Prikaže se zaslon Network Status. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Ko končate, se prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeno omrežje in
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se varnostni zaslon.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 35
35
2011-12-27
1:34:05
Nastavitev
4. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni izraz
omrežja. Številke vnesite neposredno z
daljinskim upravljalnikom. Črke izbirate tako,
da kazalec premikate z gumbi ▲▼◄►,
vnašate pa jih z gumbom VNESI.
Settings
Display
Audio
Network Settings
Enter security key.
0 entered
Network
System
Language
Security
General
Support
a
b
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
*
Delete
a/A
c
d
e
Space
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjemu postopku.
1. Izvedite korake od 1 do 5 postopka
»Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Auto«.
2. Ko končate, z gumbi ▲▼◄► premaknite
kazalec na Done, nato pa pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja.
Settings
IP Settings
Display
Done
Audio
a Previous m Move " Enter ' Return
Network
IP Address
System
Subnet Mask
Language
✎ OPOMBA
IP Mode
Security
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
DNS Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
General
OK
Support
 Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov
> Move " Enter ' Return
nastavitev usmerjevalnika ali modema.
5. Ko končate določanje nastavitev, z gumbi
▲▼◄► kazalec premaknite na možnost
Done, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon Network Status. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
3.
Na zaslonu s stanjem omrežja izberite
Cancel in pritisnite gumb Vnesi.
4.
Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
5.
Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
6.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual
in pritisnite gumb VNESI.
7.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (IP Address).
8.
S številčnimi gumbi vnesite številke.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate
omrežne nastavitve večine računalnikov z
operacijskim sistemom Windows.
9.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
10. Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS Mode.
Ročna nastavitev brezžične omrežne povezave
– Manual
Če možnost za samodejno nastavitev ne deluje,
morate ročno vnesti vrednosti v možnosti za
nastavitev omrežja.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite na gumb Več.
Prikazale se bodo omrežne nastavitve.
12. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
13. Prikaže se zaslon Network Status.
Ko izdelek preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
36
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 36
2011-12-27
1:34:06
03
2. Pritisnite gumb VNESI.
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije PBC
(WPS) ali funkcije za povezavo One Foot
Connection.
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
WPS(PBC), sledite spodnjemu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
WPS(PBC).
3. Samsungov brezžični usmerjevalnik postavite
25 cm od Samsungovega brezžičnega
omrežnega vmesnika, da se poveže.
Nastavitev
WPS(PBC)
4. Počakajte, dokler se povezava ne vzpostavi
samodejno.
Stanje omrežja
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Settings
Network
Display
Wired
Network Status
Audio
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Network
Connect to the Access Point easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Access Point
supports Push Button Configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
KT_WLAN
System
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Internet is connected successfully.
Language
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
provider.
Security
General
Support Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek prikaže
zaslon Network Selection in samodejno pridobi
vse omrežne nastavitve, ki jih potrebuje za
povezavo z omrežjem. Ko je postopek končan,
se prikaže gumb OK. Na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb VNESI.
One Foot Connection
Brezžično povezavo lahko nastavite samodejno,
če imate Samsungov brezžični usmerjevalnik, ki
podpira povezavo One Foot Connection. Za
povezavo s funkcijo One Foot Connection, sledite
temu postopku:
1. gumboma ▲▼ izberite možnost One Foot
Connection.
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Connect to your wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the Wireless Router
within 10 inches(25cm) of Samsung Wireless LAN Adapter.
Internetna povezava BD-LIVE
To možnost nastavite, če želite dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo pri uporabi
storitve BD-LIVE.
• Allow (All) : Internetna povezava bo
omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
certifikatom.
• Prohibit : Internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎ OPOMBA
 Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek za pošiljanje podatkov o plošči
uporablja funkcijo BD-LIVE in od strežnika
zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi
prenesenih podatkov preveri, ali je plošča
veljavna, in izdelku pošlje potrdilo.
 Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko
internetna povezava omejena.
> Move " Enter ' Return
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 37
37
2011-12-27
1:34:07
Nastavitev
Sistem
Začetne nastavitve
S funkcijo Začetne nastavitve lahko nastavite jezik,
omrežne nastavitve itd.Za več informacij o funkciji
Začetne nastavitve, glejte poglavje Začetne nastavitve
v uporabniškem priročniku. (Glejte stran 25.)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite
na Samsungov televizor prek kabla HDMI.
Izdelek lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja in
predvajanje plošče preprosto zaženete z
gumbom PREDVAJANJE (►) na daljinskem
upravljalniku televizorja.
• Off : Funkcije Anynet+ ne bodo delovale.
• On : Funkcije Anynet+ bodo delovale.
✎ OPOMBA
 Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira
funkcije CEC.
 Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je
na njem logotip Anynet+.
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale.Prosimo, preverite
navodila za uporabo televizorja.
Upravljanje podatkov BD
Omogoča upravljanje prenesenih vsebin, do katerih
ste dostopali prek plošče Blu-ray, ki podpira storitev
BD-LIVE. Vsebine so shranjene v priključenem
bliskovnem pomnilniku.
• Select Device : Spremeni mesto želenega
pomnilnika, da shranite podatke BD.
✎ OPOMBA
 V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje
plošče ustavljeno, če med predvajanjem
napravo USB izključite.
 Podprte so samo tiste naprave USB, ki so
formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo
naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in
hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
 Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija
za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
 Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje
podatkov BD, je odvisen od pogojev.
Time Zone
Nastavite lahko časovni pas vaše države.
Settings
Display
Time Zone
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
GMT + 00:00
London, Lisbon, Casablanca
< Change " Save ' Return
DivX® Video On Demand
Prikaže registracijsko kodo izdelka. Če napravo
povežete s spletno stranjo DivX in jo registrirate s
to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko
VOD. Registracijo VOD končate tako, da jo
aktivirate z možnostjo Moje vsebine.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
zamenjate bliskovni pomnilnik.
✎ OPOMBA
Informacije na zaslonu za upravljanje podatkov BD:
Ponastavi
• Current Device : prikaže izbrano napravo.
• Total Size : Celotna velikost pomnilnika naprave.
• Available Size : Razpoložljivi prostor v pomnilniški
napravi.
• Delete BD Data : Izbriši vse podatke BD v
pomnilniku.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete,
razen nastavitev omrežja in pametnega vozlišča.
Za to funkcijo morate vnesti geslo.
38
 Za več informacij o funkciji DivX(R) VOD
obiščite »http://vod.divx.com«.
✎ OPOMBA
 Privzeto geslo je 0000.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 38
2011-12-27
1:34:10
03
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On-Screen Menu : Izberite jezik prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu : Izberite jezik prikaza menijev
plošče.
• Audio : Izberite jezik zvoka na plošči.
• Subtitle : Izberite jezik podnapisov.
✎ OPOMBA
 Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga
plošča podpira.
Sprememba gesla
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
Nastavitev
Jezik
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb ZAUSTAVI () na sprednji
plošči in ga držite 5 sekund.Vse nastavitve se
bodo ponastavile na tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Splošno
Varnost
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami Blu-ray in
DVD z določeno starostno omejitvijo ali oceno, ki
označuje vrsto vsebine. Te številke vam bodo
pomagale nadzirati, katere vrste plošč Blu-ray in
DVD lahko gleda vaša družina.
Ob prvem dostopu do te funkcije se prikaže
zaslon za nastavitev gesla. S številčnimi gumbi
vnesite štirimestno geslo. (Privzeto geslo je 0000.)
Ko nastavite geslo, izberite starostno mejo, ki jo
želite nastaviti za starševski nadzor BD in oceno,
ki jo želite nastaviti za starševski nadzor BD.
Izdelek bo predvajal samo plošče Blu-ray znotraj
starostne meje in plošče DVD z nižjo varnostno
ravnijo, razen če vnesete geslo.
Višje številke označujejo vsebino, ki je primerna za
večjo starost.
Starševski nadzor BD
Tako boste preprečili predvajanje plošč Blu-ray z
oceno, ki presega nastavitev v starševskem
nadzoru.
Starševski nadzor DVD
Preprečite predvajanje plošč DVD z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
Zaslon predvajalnika
Nastavite lahko svetlost nadzorne plošče.
• Auto : Zatemnitev med predvajanjem.
• Dim : Zatemnitev zaslona.
• Bright : osvetlitev zaslona.
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Funkcija daljinskega upravljanja prek omrežja vam
omogoča prek brezžične povezave z vašim
krajevnim omrežjem upravljati predvajalnik Blu-ray z
oddaljeno napravo, na primer pametnim telefonom.
Za uporabo funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izvedite ta postopek:
1. V meniju funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izberite On.
2. Namestite Samsungovo aplikacijo za
daljinsko upravljanje prek omrežja, da boste
lahko izdelek upravljali prek združljive
prenosne naprave.
3. Poskrbite, da bosta prenosna naprava in
izdelek povezana z istim brezžičnim
usmerjevalnikom.
4. Zaženite aplikacijo v prenosni napravi.
Aplikacija bi morala najti izdelek in ga
prikazati na seznamu.
5. Izberite izdelek.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 39
39
2011-12-27
1:34:11
Nastavitev
6. Če funkcijo uporabljate prvič, boste pozvani,
da dovolite ali zavrnete daljinski nadzor
izdelka. Izberite Allow.
7. Za upravljanje izdelka sledite navodilom,
priloženim aplikaciji.
✎ OPOMBA
 Za uporabo funkcije Prek interneta mora biti
izdelek povezan z internetom.
 Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi
in se nato znova samodejno vklopi.
 Med posodobitvenim postopkom ne
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme omogoča
nadgradnjo programske opreme izdelka, s katero
izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.
Nadgradite jo lahko z eno od teh štirih funkcij:
• By Internet
• By USB
• By Disc
• Via download (datoteka)
Vsi štirje načini so razloženi v nadaljevanju.
By Internet
Za nadgradnjo preko interneta sledite temu
postopku:
1. Izberite možnost By Internet in nato pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo za
povezavo s strežnikom.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
3. Po koncu prenosa se prikaže okno s
poizvedbo o nadgradnji s tremi možnostmi:
Nadgradi, Nadgradi pozneje in Ne nadgradi
4. Če izberete Nadgradi, bo izdelek nadgradil
programsko opremo, se izklopil in nato znova
samodejno vklopil.
5. Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost Nadgradi pozneje, bo izdelek shranil
novo programsko opremo za nadgradnjo.
Programsko opremo lahko nadgradite
pozneje s funkcijo S preneseno datoteko.
6. Če izberete Ne nadgradi, izdelek prekliče
nadgradnjo.
40
poskušajte ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli pravne odgovornosti za okvare
izdelka, do katerih pride zaradi nestabilne
internetne povezave ali nepravilnega
ravnanja kupca med postopkom nadgradnje
programske opreme.
 Če želite preklicati nadgradnjo med
prenosom programske opreme za
nadgradnjo, pritisnite gumb VNESI.
By USB
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
4. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Izpraznite pladenj za ploščo, nato pa v USBvrata izdelka priključite USB-pomnilnik.
6. V meniju izdelka izberite Settings > Support >
Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
✎ OPOMBA
 Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme prek USB-priključka prazen.
 Po koncu nadgradnje programske opreme v
meniju za nadgradnjo programske opreme
preverite podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro
izdelka.
 Posodobitve programske opreme s priključkom
USB je treba izvajati le z bliskovno pomnilniško
napravo USB.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 40
2011-12-27
1:34:11
03
Za nadgradnjo prek plošče sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek CD-plošče.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
4. Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
5. Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo
zaključite.
6. Ploščo vstavite v izdelek.
7. V meniju izdelka izberite Settings > Support >
Software Upgrade.
8. Izberite By Disc.
✎ OPOMBA
 Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Via download
Možnost S preneseno datoteko vam omogoča
nadgradnjo z datoteko, ki jo je izdelek prenesel
prej, vendar ste se odločili, da je ne boste namestili
takoj, ali z datoteko, ki jo je izdelek prenesel v
stanju pripravljenosti (glejte razdelek Prenos v
stanju pripravljenosti).
Za nadgradnjo s preneseno datoteko sledite temu
postopku:
1. Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti S
preneseno datoteko prikazana številka
različice programske opreme.
2. Izberite možnost S preneseno datoteko in
pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
 Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro
izdelka.
 Za uporabo funkcije S preneseno datoteko
mora biti izdelek povezan z internetom.
Download in Standby Mode
Funkcijo Prenos v stanju pripravljenosti lahko
nastavite tako, da izdelek prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v stanju
pripravljenosti. V stanju pripravljenosti je izdelek
izklopljen, njegova internetna povezava pa je
aktivna. To izdelku omogoča samodejni prenos
programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne
uporabljate.
Za nastavitev funkcije za prenos v stanju
pripravljenosti, sledite temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Download in Standby Mode, in pritisnite
gumb VNESI.
2. Izberite On ali Off.
• Off : Če izberete Off, bo izdelek prikazal
pojavno sporočilo, ko bo programska
oprema za nadgradnjo na voljo.
• On : Če izberete On, bo izdelek samodejno
prenesel novo programsko opremo za
nadgradnjo, ko bo v stanju pripravljenosti.
Če izdelek prenese novo programsko
opremo za nadgradnjo, vas bo ob
naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite
namestiti.
✎ OPOMBA
 Za uporabo funkcije Prenos v stanju
pripravljenosti mora biti izdelek povezan z
internetom.
3. Izdelek prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali
želite izvesti nadgradnjo. Izberite Yes. Izdelek
začne nadgradnjo.
Stik s podjetjem Samsung
4. Po koncu nadgradnje se izdelek samodejno
izklopi in nato vklopi.
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 41
Nastavitev
By Disc
41
2011-12-27
1:34:11
Osnovne funkcije
Predvajanje plošče
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
posnetek 2
posnetek 3
posnetek 4
posnetek 5
Predvajanje
1. Vstavite ploščo v režo za plošče tako, da bo
oznaka plošče obrnjena naprej.
2. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
Gumbi, povezani s predvajanjem
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
mapa (skupina) 1
datoteka 1 datoteka 2
mapa (skupina) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
PREDVAJAJ ( ►) Začne predvajanje.
ZAUSTAVI (  )
PREMOR (  )
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb enkrat pritisnete,
si predvajalnik zapomni
mesto, kjer je bilo
predvajanje zaustavljeno.
• Če gumb dvakrat
pritisnete, si predvajalnik
ne zapomni mesta,
kjer je bilo predvajanje
zaustavljeno.
Začasno zaustavi
predvajanje.
✎ OPOMBA
 Pri nekaterih ploščah se položaj zaustavitve
morda ne bo shranil, če enkrat pritisnete gumb
ZAUSTAVI (  ).
 Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20
Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek,
zaradi česar se lahko predvajanje zaustavi.
Zgradba plošče
Vsebine plošč so navadno razdeljene, kot je prikazano
spodaj.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
naslov 1
naslov 2
poglavje 1 poglavje 2 poglavje 1 poglavje 2 poglavje 3
42
Predvajanje videa v 2D- in 3D-načinu
hZ
Vsebine lahko predvajate v 2D- in 3D-video
načinu.
✎ OPOMBA
 Če v 3D-načinu preklopite v osnovni
meni ali meni pametnega vozlišča Smart Hub,
se izdelek samodejno preklopi v 2D-način.
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Uporaba menija plošče
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
DISC MENU
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 42
2011-12-27
1:34:11
04
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
TITLE MENU
POPUP
Iskanje želenega prizora
hzZyx
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
 Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči
vsaj dva naslova.
Uporaba pojavnega menija
h
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POPUP na daljinskem
upravljalniku.
TITLE MENU
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
Predvajanje seznama naslovov
z
2. Na seznamu naslovov z
gumboma▲▼ izberite vnos, ki ga
želite predvajati, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
• Med predvajanjem pritisnite gumb ISKANJE
().
Vsakič, ko pritisnete gumb ISKANJE (),
se bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji
način.
POPUP
2. Z gumbi ▲▼◄► in z gumbom
VNESI izberite želen meni.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
 Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.
 Če prehitro pritiskate gumb  ali  bo
izdelek to zaznal, kot da bi gumb neprekinjeno
držali. To lahko povzroči nepravilno delovanje,
zato teh gumbov ne pritiskajte prehitro.
Izpuščanje poglavij
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(#$).
Če pritisnete gumb PRESKOČI ($), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (#),
predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če
gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
začetek predhodnega poglavja.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 43
Osnovne funkcije
Uporaba menija naslova
43
2011-12-27
1:34:12
Osnovne funkcije
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
Repeat
> Off
Predvajanje v počasnem posnetku
hzZyx
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Off, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
• V načinu premora () pritisnite gumb ISKANJE
().
Če pritisnete gumb ISKANJE (), se bo
hitrost predvajanja zmanjšala na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA
Ponovno predvajanje izseka
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje je možno samo v smeri
hzZy
posnetka naprej.
REPEAT
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
Predvajanje po korakih
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR (  ).
Ob vsakem pritisku gumba PREMOR (  ) se
prikaže naslednja sličica.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off
" Mark A
 Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
 Predvajanje po korakih je možno samo v smeri
3. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
Ponovno predvajanje
5. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
posnetka naprej.
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
4. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
6. Pritisnite gumb VNESI.
hzZyx ✎ OPOMBA
 Če nastavite točko (B), preden preteče pet
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
sekund, se prikaže sporočilo Ni na voljo .
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem
upravljalniku.
REPEAT
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Chapter ali Title, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
44
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 44
2011-12-27
1:34:14
04
Med predvajanjem lahko ploščo
upravljate z gumbom TOOLS.
TOOLS
• Meni zaslona TOOLS
Tools
Title Search
Chapter Search
Time Search
Picture Settings
Audio
User EQ
Subtitle
Angle
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med
glavnim in pomožnim avdio načinom.
 Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
zvočnega zapisa so na plošči, zato morda ne
bo na voljo.
 Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za
angleški jezik izbrali večkanalni zvočni zapis
LPCM ali Dolby Digital.
Osnovne funkcije
 Informacije o primarnem/sekundarnem načinu
Uporaba gumba TOOLS
0/7 Off
1/1
< Change " Enter ' Return
Izbira jezika podnapisov
hZx
✎ OPOMBA
▪ Meni zaslona TOOLS je odvisen od plošče.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Neposredni premik na želeni prizor
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Subtitle.
hzZy ✎ OPOMBA
 Glede na ploščo Blu-ray/DVD boste morda
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title Search,
Chapter Search ali Time Search.
3. S številčnimi gumbi vnesite želeni Title,
Chapter ali Playing Time in pritisnite gumb
VNESI.


Izbira jezika zvočnega zapisa
hzZx
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio.


lahko želene podnapise nastavili v meniju
Disc Menu.
Pritisnite gumb DISC MENU.
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
podnapisov so na plošči, zato morda ne bo
na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
Informacije o primarnem/sekundarnem
načinu bodo prikazane tudi, če ima vaša
plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
Ta funkcija istočasno spremeni glavne in
pomožne podnapise.
Število vseh podnapisov je vsota glavnih in
pomožnih podnapisov.
3. Pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik
zvočnega zapisa.
✎ OPOMBA
 Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne
bo prikazan na zaslonu.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 45
45
2011-12-27
1:34:19
Osnovne funkcije
Funkcija napisov
x
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete
nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem
videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer: koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
Spreminjanje zornega kota
hZ
• User : uporabnik lahko nastavi ostrino,
zmanjšanje šuma, kontrast, svetlost, barvo
in odtenek.
✎ OPOMBA
 Če je sistem priključen na televizor, ki podpira
funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni
za nastavitev slike ne bo na voljo.
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Funkcija BONUSVIEW (Dodatki) vam omogoča
ogled dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v
manjšem zaslonskem oknu med predvajanjem
filma.
Ta funkcija je na voljo, samo če jo vsebuje plošča.
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
Zorni kot.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Angle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
Izbiranje nastavitev slike
Primarni avdio/video
Sekundarni avdio/video
hzZy
Ta funkcija omogoča nastavitev kakovosti
videoposnetka.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Picture
Settings, nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Pritisnite gumba ◄► in izberite želeni Mode.
• Dynamic : To možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
• Normal : To možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie : To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost BONUSVIEW
Video ali BONUSVIEW Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
✎ OPOMBA
 Če spremenite možnost BONUSVIEW Video,
se bo možnost BONUSVIEW Audio
samodejno spremenila v skladu z možnostjo
BONUSVIEW Video.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Settings
< Change " Enter
46
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 46
2011-12-27
1:34:20
04
7
Gumb VNESI : Predvaja izbrani posnetek.
8
Gumb ► : Med predvajanjem pomakne prikaz
na naslednjo stran seznama glasbe oz. kazalec
pomakne na naslednji posnetek na predvajalnem
seznamu.
Gumb ◄ : Med predvajanjem pomakne prikaz
na prejšnjo stran seznama glasbe oz. kazalec
pomakne na prejšnji posnetek na predvajalnem
seznamu.
ow
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
9
Gumb ZAUSTAVI : Zaustavi posnetek.
7
8
9
0
Gumb $ : Predvajanje naslednjega posnetka.
!
Gumb # : Predvajanje prejšnjega posnetka.
Če gumb pritisnete, ko se posnetek na
predvajalnem seznamu predvaja več kot tri
sekunde, se bo trenutni posnetek predvajal od
začetka. Če pritisnete ta gumb prej kot v treh
sekundah po začetku predvajanja posnetka s
predvajalnega seznama, se bo začel predvajati
predhodni posnetek.
@
Gumb NUMBER : Med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi izberete
zaporedno številko posnetka. Predvajan bo
izbrani posnetek. (Samo zvočna plošča CD (CDDA).)
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
MUTE
4
TOOLS
8
INFO
5
7
RETURN
A
SMART
EXIT
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 2DĺD
Osnovne funkcije
Poslušanje glasbe
6
HUB
1
Gumb REPEAT : Izbiranje načina predvajanja
predvajalnega seznama.
2
Gumba SEARCH :
Hitro predvajanje (samo Avdio CD (CD-DA)).
Kratko predstavitveno predvajanje datotek MP3
(po 10 sekund).
3
Gumb PREMOR : Začasno zaustavi predvajanje.
4
Gumb PREDVAJANJE : Predvaja trenutno
izbrani posnetek.
5
Gumba ▲▼ : Izberite način urejanja ali
predvajanja.
6
RUMENI gumb (C) : Izbiranje ali preklic izbire
posnetka na seznamu glasbe.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 47
47
2011-12-27
1:34:21
Osnovne funkcije
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA/MP3)
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
1. V režo za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali MP3-ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI button.
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb REPEAT.
2. Želeni način predvajanja izberite z
zaporednim pritiskanjem gumba REPEAT.
Zvočna CDplošča (CDDA/MP3)
Posnetki na plošči se
predvajajo v zaporedju,
v katerem so posneti na
plošči.
( ) Ena
skladba
Zvočna CDplošča (CDDA/MP3)
CurrentPonavljanje
trenutnega posnetka.
(
Zvočna CDPonovno predvajanje vseh
plošča (CDposnetkov.
DA/MP3)
Izklopljeno
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče
(CD-DA/MP3)
1
2
3
Music
1/13
TRACK 001
✎ OPOMBA
TRACK 002
03:56
TRACK 003
 Med predvajanjem lahko naključno predvajanje
04:41
TRACK 004
+
00:13 / 00:43
Audio CD
) Vse
TRACK 001
00:43
7
6
REPEAT
04:02
" Enter < Page
5
Tools ' Return
4
posnetkov vklopite tako, da pritisnete gumb
TOOLS in možnost Shuffle Mode nastavite na
On.
Predvajalni seznam
1
Prikaže informacije o glasbi.
1. V režo za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali MP3-ploščo.
2
Prikaže predvajalni seznam.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
3
Prikaže trenutni posnetek/skupno število
posnetkov.
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
6
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
3. Če želite urediti predvajalni seznam, pritisnite
RUMENI gumb (C), da odprete Edit Mode.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni posnetek.
Pritisnite gumb VNESI. Če želite dodati več
posnetkov, ponovite postopek.
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga
želite predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost Music,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb
ZAUSTAVI () ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
• Izbrane datoteke so označene s kljukicami.
• Če želite označeno datoteko odstraniti s
seznama, znova pritisnite gumb VNESI.
48
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 48
2011-12-27
1:34:22
04
TRACK 001
TRACK 002
00:43
03:56
TRACK 003
TRACK 004
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
Close Edit Mode ( ) Page
Tools
Funkcija DSP (procesor digitalnega
signala):
Izberite način in optimizirajte zvok po
svojem okusu.
" Select ' Return
5. Izberite želeni posnetek in pritisnite gumb
TOOLS.
6. Če želite predvajati izbrani posnetek, v meniju
Tools izberite Play Selected in pritisnite
gumb VNESI.
Music
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
+
Audio CD
Način zvoka
1/2 Page
Selected Items : 3
00:13 / 00:43
" Enter
Tools
' Return
DSP
Osnovne funkcije
Audio CD | Music
Pritisnite gumb DSP.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS USER EQ DSPOFF
• SMART SOUND : S tem gumbom uravnavate
in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave
kanala ali prizora.
• MP3 ENHANCER : Ta funkcija izboljša
kakovost zvočne izkušnje (npr. glasbe mp3).
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko
obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16bitni).
• POWER BASS : Ta funkcija poudari nizke
tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.
• USER EQ : Posamezne zvočne frekvence
lahko prilagodite po želji.
✎ OPOMBA
7. Če se želite vrniti v način Edit Mode,
pritisnite gumb ZAUSTAVI ali RETURN.
8. Če želite zapreti način Edit Mode, pritisnite
RUMENI gumb (C).
✎ OPOMBA
 Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CDDA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
 Funkcija DSP je na voljo samo s stereo
zvočnimi viri, na primer CDDA, MP3 itd.
V-SOUND (Navidezni zvok)
Ta funkcija s pomočjo navideznih učinkov na 2.1kanalnem zvočnem sistemu, ustvarja naraven
zvok, ki daje vtis poslušanja 5,1-kanalnega zvoka.
V-SOUND
Pritisnite gumb V-SOUND.
Z vsakim pritiskom gumba se izbira
spremeni v naslednjem zaporedju:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
S/W LEVEL
S/W LEVEL
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 49
49
2011-12-27
1:34:23
Osnovne funkcije
3D-zvok
Uporaba gumba TOOLS
Uživate lahko v obogatenem naravnem
in polnem prostorskem zvoku.
Prilagodite lahko globino zvočnega
prostora.
Med predvajanjem diaprojekcije lahko
z gumbom TOOLS vklopite različne
funkcije.
Off  High  Medium  Low.
Tools
✎ OPOMBA
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Fade
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Settings
Information
 Ni na voljo v načinu FM ali W. IPOD.
Predvajanje fotografij
G
Ogled fotografij
1. V napravi priključite pomnilnik USB z
datotekami JPEG ali vstavite ploščo z
datotekami JPEG.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost My
Contents, nato pa pritisnite gumb ▲▼ in
VNESI, da izberete Photos.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
TOOLS
" Enter ' Return
• Pause Slide Show : To možnost izberite, če
želite začasno zaustaviti diaprojekcijo.
• Slide Show Speed : S to možnostjo nastavite
hitrost predvajanja diaprojekcije.
• Slide Show Effect : Izberite učinek za
predvajanje diaprojekcije.
• Background Music : To možnost izberite, če
želite med diaprojekcijo predvajati glasbo.
• Background Music Setting : S to možnostjo
določite nastavitve predvajanja glasbene
podlage.
• Zoom : To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
• Rotate : To možnost izberite, če želite zasukati
sliko. (Sliko lahko zasukate v levo ali desno.)
• Picture Settings : To možnost izberite, če
želite prilagoditi kakovost slike.
• Information : Prikaže informacije o sliki,
vključno z imenom, velikostjo datoteke itd.
✎ OPOMBA
 Če je sistem priključen v televizor, ki podpira
funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni
Picture Settings (Nastavitve slike) ne bo na voljo.
 Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage,
mora biti slikovna datoteka na istem
pomnilniškem mediju kot glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa
datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in
načina šifriranja obeh.
 Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali
več lahko povzročijo zaustavitev predvajanja.
50
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 50
2011-12-27
1:34:27
04
F
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.),
prenesenih iz pomnilnika USB.
1.
Odprite osnovni meni.
✎ OPOMBA
 Da preprečite okvaro pomnilnika USB, ga morate
varno odstraniti (izvedite postopek Safe to
Remove USB (Varno odstranjevanje pomnilnika
USB)). Pritisnite gumb MENU, da odprete
osnovni meni, nato pa pritisnite RUMENI gumb
(C) in gumb VNESI.
Osnovne funkcije
Predvajanje iz pomnilniške naprave USB
 Če med predvajanjem iz pomnilnika USB vstavite
ploščo, se naprava samodejno preklopi v način
»BD/DVD«.
My Contents
Videos
Poslušanje radia
Photos
Music
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
Function
My Devices
Internet
Settings
d WPS(PBC)
2.
Ko je naprava v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilnik USB v priključek USB
na nadzorni plošči izdelka.
My Contents
Videos
Connected Device
Photos
USB
Function
Music
My Devices
Internet
Settings
" Enter ' Return
Safely Remove USB d WPS(PBC)
3.
Pritisnite gumb VNESI.
4.
Z gumboma ▲▼ izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
5.
Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 42–50.
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Iskanje shranjene frekvence 1 : Želeno
frekvenco morate najprej shraniti kot
prednastavitev. Pritisnite gumb ZAUSTAVI
() in izberite možnost PRESET nato pa z
) izberite
gumbom TUNING/CH (
shranjeno radijsko postajo.
• Ročno iskanje : Pritisnite gumb ZAUSTAVI
() in izberite možnost MANUAL (Ročno),
)
nato pa z gumbom TUNING/CH (
nastavite radijsko frekvenco.
• Samodejno iskanje : Pritisnite gumb
ZAUSTAVI () in izberite možnost MANUAL
(Ročno), nato pa pritisnite gumb TUNING/CH
) in ga držite, da samodejno najde
(
radijsko frekvenco.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 51
51
2011-12-27
1:34:28
Osnovne funkcije
Nastavitev načina Mono/Stereo
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok
preklopi med načinoma STEREO in
MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način
MONO za čist, nemoten sprejem.
Uporaba funkcije RDS (radijskega
podatkovnega sistema) pri poslušanju
radijskih postaj
Shranjevanje radijskih postaj
Radijske postaje na ta način oddajajo podatke,
kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo
športna ali glasbena oddaja itd.
Shranjevanje frekvence FM 89.10 v pomnilnik
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
) izberite
2. Z gumbom TUNING/CH (
frekvenco <89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
C
• Na zaslonu utripa ŠTEVILKA.
4. Ponovno pritisnite gumb TUNER
MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden
ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
• Prikaz ŠTEVILKE na zaslonu izgine in postaja
je shranjena v pomnilniku.
5. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 4.
• Shranjeno postajo izberete z gumbom
TUNING/CH (
).
RDS omogoča radijskim postajam, da poleg
signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal.
Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev
RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.
Opis funkcije RDS
• PTY (Vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno
poslušane oddaje.
• PS NAME (Ime radijske postaje): Prikaže ime
radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
• RT (Sporočilo postaje): Prikaže besedilno
sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja).
Sporočilo ima največ 64 znakov.
• CT (Ura): Prikaže uro radijske frekvence.
Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT
in CT, zato te niso vedno prikazane.
• TA (Prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF
(Prometna obvestila vklopljena/izklopljena)
prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.
✎ OPOMBA
 Funkcija RDS morda ne bo pravilno
delovala, če radijska postaja signala ne
oddaja pravilno ali če je signal šibek.
52
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 52
2011-12-27
1:34:33
04
Iskanje postaje s pomočjo PTY-kod
Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale,
ki jih radijska postaja oddaja.
Preden začnete!
Med poslušanjem radijske postaje FM
pritisnite gumb RDS DISPLAY.
RDS DISPLAY
1
• Z vsakim pritiskom gumba se prikaz
na zaslonu spremeni v naslednjem
zaporedju: : PS NAME RT CT Frequency
PS
(ime postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<PS NAME> in ime postaje. Če postaja
ne oddaja imena, se pojavi oznaka
<NO PS>.
RT
(sporočilo
postaje)
Ko iščete postajo, se pojavi oznaka
<RT> in sporočilo, ki ga postaja oddaja.
Če postaja ne oddaja sporočila, se
pojavi oznaka <NO RT>.
Frequency
Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).
Oznake na zaslonu
Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se
uporabljajo naslednji znaki.
• Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa
sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
• Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato
recimo črka <A> označuje vse glasove črke
<A’s>, torej <À, Â, Ä, Á, Å in Ã>.
PTY (vrsta programa) in funkcija PTYSEARCH
• Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti
samo za prednastavljene postaje.
• Če želite postopek kadarkoli prekiniti, med
iskanjem pritisnite gumb ZAUSTAVI ().
• Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna
omejitev.
Če se nastavitev prekine, preden končate,
ponovno začnite s 1. korakom.
• Če uporabljate gumbe na daljinskem
upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko
postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
Osnovne funkcije
Prikaz RDS-signalov
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite
gumb PTY SEARCH.
2. S pritiskanjem gumbov PTY- ali PTY+
izberite želeno PTY-kodo.
• Na zaslonu se pojavijo PTY-kode, ki so
opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu prikazana želena PTY-koda,
izbrana s postopkom iz zgornjega koraka,
znova pritisnite gumb PTY SEARCH.
• Naprava med 15 prednastavljenimi radijskimi
postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.
Ena od prednosti storitve RDS je iskanje
določenih vrst programov iz izbora
prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste
programa.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 53
53
2011-12-27
1:34:34
Osnovne funkcije
Priključitev naprave iPod/iPhone prek kabla USB
Če je sistem priključen v napravo iPod/iPhone,
lahko z njim predvajate glasbo ali videe iz naprave
iPod/iPhone.
MI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5V 500mA
1. Napravo iPod/iPhone s kablom USB
priključite v sprednja vrata USB.
• iPod se bo samodejno vklopil.
• Na televizorju se pojavi sporočilo »iPod«.
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite
predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot
so gumbi PREDVAJANJE, PREMOR,
ZAUSTAVI, # /$ in  /. (Glejte stran
15.)
Uporaba naprave iPod/iPhone z brezžično priključno
postajo za iPod/iPhone (naprodaj ločeno)
Kakovost predvajanega zvoka lahko izboljšate s
prenosom zvočnega signala naprave iPod/iPhone
prek brezžičnega oddajnika.
Ko tovrstno napravo prvič uporabite z glavno enoto,
morate ročno nastaviti ID-oznako povezave. (Glejte
56. stran.)
Ko je glavna enota nastavljena, se bo ob vklopu
samodejno povezala z brezžičnim oddajnikom.
Vklopite glavno enoto in povežite napravo iPod/
iPhone z brezžičnim oddajnikom.
na izdelku in izberite
Nato pritisnite gumb
način »W. IPOD«.
Način FUNCTION se preklaplja v tem zaporedju:
BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
(Glejte 13. stran.)
Polnjenje brezžičnega oddajnika
LIN
✎ OPOMBA
STA
ND
BY
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
CH
AR
GE
 Če se želite s predvajalnikom iPod, ki je
priključen z USB-kablom, vrniti v menije
naprave iPod, pritisnite gumb FUNCTION na
daljinskem upravljalniku ali na nadzorni
plošči sistema, nato pa izberite možnost
R. IPOD. Način FUNCTION se preklaplja v
tem zaporedju: BD/DVD D. IN R. IPOD
W. IPOD FM
54
1. Brezžični oddajnik priključite v polnilno
postajo.
2. Napajalnik priključite v omrežno vtičnico.
• Zasveti indikator polnjenja in polnjenje se
začne. Ko je baterija napolnjena, indikator
zasveti v zeleni barvi.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 54
2011-12-27
1:34:35
04
Prikaz
Funkcija
SVETI ZELENA
LUČKA
Napajanje je vklopljeno/
polnjenje je končano
SVETI RDEČA
LUČKA
Polnjenje poteka.
✎ OPOMBA
 Svetleča dioda prikazuje stanje polnjenja
vgrajene baterije brezžičnega oddajnika za
napravo iPod. Stanje polnjenja naprave iPod/
iPhone preverite tako, da preverite njegov
indikator polnjenja.
! POZOR
 Če uporabljate SWA-5000, se ta poveže z
brezžično priključno postajo.
 Napolnite lahko samo Samsungov brezžični
oddajnik, ki je združljiv s sistemom.
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih lahko
uporabite s tem izdelkom
✎ OPOMBA
 »Made for iPod«
pomeni, da je bil
elektronski
pripomoček izdelan
izključno za priklop na iPod in ustreza
standardom za delovanje naprav Apple.
 »Made for iPhone« (Izdelano za iPhone)
pomeni, da je bil elektronski pripomoček
izdelan izključno za priklop na iPhone in
ustreza standardom za delovanje naprav
Apple.
 Družba Apple ne prevzema odgovornosti za
delovanje naprave ali njeno skladnost z
varnostnimi ali regulativnimi standardi.
 Pri modelih naprav iPod in iPhone, ki niso
navedene zgoraj, upravljanje glasnosti
morda ne bo mogoče. Če imate težave s
katerim od zgoraj navedenih modelov,
posodobite programsko opremo za iPod/
iPhone v najnovejšo različico.
 Pri upravljanju naprave iPod lahko pride do
težav zaradi njene različice programske
opreme. To ni znak okvare domačega kina.
 Nekateri postopki upravljanja so odvisni od
različice programske opreme naprave iPod.
Namestite najnovejšo različico programske
opreme naprave iPod.(priporočeno)
 iPod touch (3. generacije)
 iPod touch (2. generacije)
 iPod touch (1. generacije)
 Predvajanja vsebine aplikacij prek izdelka ni
 iPod classic
 iPod z videom
 Če imate težave pri uporabi naprave iPod,
 iPod s priključno postajo
 iPod s kolescem za upravljanje





iPod nano (5. generacije)
iPod nano (4. generacije)
iPod nano (3. generacije)
iPod nano (2. generacije)
iPod nano (1. generacije)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
mogoče zagotoviti. Priporočamo predvajanje
vsebin, ki so shranjene v napravi v iPod.
obiščite www.apple.com/support/ipod
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 55
Osnovne funkcije
Svetleče diode stanja delovanja polnilne
postaje
55
2011-12-27
1:34:37
Osnovne funkcije
Vzpostavitev povezave med brezžičnim
oddajnikom in glavno enoto
Svetleče diode stanja delovanja
brezžičnega oddajnika
1. Izklopite domači kino
2. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumbe
4, 7, 6 in 3 v tem zaporedju.
• Lučka napajanja enkrat utripne.
LIN
3. iPod/iPhone priključite na brezžični oddajnik.
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
CH
AR
LIN
Funkcija
K
STA
ND
BY
CH
AR
PRIKAZ
GE
4. Vklopite iPod/iPhone. Na zadnji strani
brezžičnega oddajnika pritisnite gumb »ID
SET« in ga držite 5 sekund. Lučka povezave
na brezžičnem oddajniku bo hitro utripala.
5. Vklopite izdelek.
• Če želite glasbo v napravi iPod/iPhone
poslušati s tem izdelkom, z gumbom
izberite način »W. IPOD«.
• Ko izberete način »W. IPOD«, prilagodite
glasnost izdelka, da preprečite poškodbe
sluha.
• Glasnost zvoka naprave iPod/iPhone
uravnavate s kolescem ali drsnikom za
uravnavanjem glasnosti.
• Če zaustavite predvajanje iz naprave iPod/
iPhone ali je naprava v načinu varčevanja z
energijo, se brezžični oddajnik preklopi v
način mirovanja.
Če napravo iPod/iPhone preklopite v način
popolnega mirovanja, se brezžični oddajnik
izklopi.
GE
SVETLEČA
DIODA SVETI
SVETLEČA
DIODA
UTRIPA
(počasi)
SVETLEČA
DIODA
UTRIPA
(hitro)
!
LINK (modra
svetleča dioda)
STANDBY
(rdeča svetleča
dioda)
Seznanjanje je
uspešno
končano.
STANJE
PRIPRAVLJENOSTI
Obdelava naprave
iPod/iPhone
IZPRAZNJENA
BATERIJA
Obdelava
seznanjanja.
Seznanjanje ni
uspelo.
POZOR
 Če glavno enoto uporabljate v bližini brezžične
naprave, na primer prenosnega računalnika,
brezžične dostopne točke ali naprave Wi-fi,
lahko pride do motenj v delovanju.
 Domet prenosa od izdelka do brezžičnega
sprejemnika je približno 5 m in je odvisen od
okolja, v katerem napravo uporabljate.
 Zvočni signal bo morda šibkejši ali prekinjen,
če je med domačim kinom in brezžičnim
oddajnikom ovira, na primer zid ali predelna
stena. Če se z brezžičnim oddajnikom
premikate po prostoru, to lahko prav tako
oslabi ali prekine signal.
56
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 56
2011-12-27
1:34:37
05
Omrežne storitve
Pred uporabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila:
1. Povezava izdelka v omrežje.
(Glejte strani 23–24.)
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve.
(Glejte strani 34–37.)
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko
pretakate filme, videoposnetke in glasbo iz
interneta, dostopate do različnih plačljivih ali
brezplačnih aplikacij in si jih ogledate na
televizorju. Vsebine aplikacij vsebujejo novice,
šport, vremenske napovedi, podatke z
delniškega trga, zemljevide, fotografije in igre.
3. Prikaže se zaslon pametnega vozlišča Smart
Hub.
✎ OPOMBA
 Nekatere aplikacije so na voljo samo v
določenih državah.
Omrežne storitve
Če izdelek povežete v omrežje, lahko uporabljate
različne omrežne storitve, na primer Smart Hub in
BD-LIVE.
4. Prikazal se bo zaslon z določili storitvene
pogodbe.
Če se strinjate, z gumboma ◄► izberite
Agree, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Preden se zaslon prikaže, lahko traja nekaj
sekund.
5. Prikazal se bo zaslon za posodobitev storitve in
namestile se bodo različne storitve in aplikacije.
Po zaključku se zaslon zapre. Prenesene
aplikacije in storitve se prikažejo na zaslonu
pametnega vozlišča. To lahko traja nekaj časa.
✎ OPOMBA
To funkcijo lahko zaženete tudi s
pritiskom na gumb SMART HUB
na daljinskem upravljalniku.
 Pametno vozlišče se lahko med namestitvijo
začasno zapre.
 Po namestitvi se lahko prikaže več zaslonov.
Prvi zagon funkcije Smart Hub
Ob prvem zagonu funkcije Smart Hub izvedite ta
postopek:
Z gumbom VNESI jih lahko zaprete ali pustite,
da se zaprejo sami.
6. Če želite zagnati aplikacij, z gumbi ▲▼◄►
označite pripomoček, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
1. Odprite osnovni meni.
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet
in pritisnite gumb VNESI.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 57
57
2011-12-27
1:34:42
Omrežne storitve
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Moje aplikacije : Prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate aplikacije, jih spreminjate ali
brišete.
5
Search
Your Video
Pomoč pri krmarjenju : Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate
za karmarjenje po pametnem vozlišču.
• RDEČI (A) : Prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B) : Razvrščanje aplikacij.
• RUMENI (C) : Urejanje aplikacij.
• MODRI (D) : Spreminjanje nastavitev
pametnega vozlišča.
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by Edit Mode d Settings
7
6
1
Komercialne vsebine : Prikaže priročnik za
pametno vozlišče, uvod v izdelek in navodila za
nove aplikacije.
2
Your Video : Prikaže priporočila za
videoposnetke glede na vaš okus.
• Omogoča ogled priporočenih filmov na
podlagi vaših prejšnjih nastavitev.
• Omogoča izbiranje filma, prikaže seznam
ponudnikov VOD (videa na zahtevo), ki
imajo ta film, in nato omogoča izbiranje
ponudnika za pretočni prenos. (Pretakanje
na nekaterih območjih ni na voljo.)
• Vsa navodila o uporabi možnosti Your
Video najdete na www.samsung.com.
• Funkcija je omejena na določena
območja.
3
Search : Omogoča integrirano iskanje
ponudnikov želenega videoposnetka in
povezanih naprav AllShare.
• Priročen je med uporabo pametnega vozlišča
(razen med gledanjem plošče Blu-ray).
• Za lažji dostop uporabite gumb SEARCH
na daljinskem upravljalniku.
• Vsa navodila o uporabi funkcije iskanja
najdete na www.samsung.com.
4
Samsung Apps : Prenašate lahko različne
plačljive ali brezplačne aplikacije.
5
Priporočeno : Prikaže priporočene vsebine, ki
jih upravlja Samsung.
58
✎ OPOMBA
 Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za prekinitve storitve
Smart Hub, do katere pride zaradi ponudnika
storitve.
 Storitev Smart Hub je namenjena prenašanju in
obdelavi podatkov iz interneta ter predvajanju
spletnih vsebin na televizijskem zaslonu.
Če internetna povezava ni stabilna, bodo
morda v storitvi zakasnitve ali prekinitve.
Poleg tega se lahko izdelek samodejno izklopi
zaradi odzivanja na internetne postopke.
V tem primeru preverite internetno povezavo in
poskusite znova.
 Storitve aplikacij so morda samo v angleškem
jeziku, razpoložljive vsebine pa se lahko
razlikujejo glede na vašo državo.
 Več informacij o storitvi Smart Hub najdete na
spletni strani ustreznega ponudnika storitve.
 Razpoložljive storitve lahko ponudnik storitve
Smart Hub spremeni brez vnaprejšnjega
obvestila.
 Vsebine storitev Smart Hub se lahko razlikujejo
glede na različico vdelane programske opreme
izdelka.
 Plačljive vsebine DivX z zaščito proti kopiranju
je mogoče predvajati samo prek kompozitnega
ali HDMI-kabla.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 58
2011-12-27
1:34:43
05
Izdelava računa
Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabljate
zaslonsko tipkovnico za vnos črk, številk in
simbolov.
Če želite ustvariti lastno uporabniško konfiguracijo
storitve Smart Hub, ustvarite račun Smart TV.
1
Za izdelavo računa sledite temu postopku:
1.
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
Omrežne storitve
Uporaba tipkovnice
Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku. Prikaže se zaslon za prijavo.
Search
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
Contents 1
0
2
Shift
3
T9
Delete
ab
Ab
AB
Samsung Apps
Your Video
1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Login
6
Recommended
Smart TV ID
Password

Contents 1
xxxxxxxx
Press [ENTER]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Press
[ENTER]xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Remember my Smart TV ID and password
b Input Method / Language: English
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Create Account
4
Contents 4
Cancel
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Forgot Password
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
5
a Login b Sort by Edit Mode d Settings
1
Trenutna tipkovnica.Uporabite jo za vnos črk,
številk in simbolov.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Create
Account in pritisnite gumb VNESI.
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb FULL SCREEN.: ab,
Ab, AB, številke ali ikone.
3.
2
Na naslednjem zaslonu izberite Smart TV
ID, in pritisnite gumb VNESI. Prikažeta se
zaslon za vnos in tipkovnica.
3
Prikaže trenutni način vnosa.
4.
4
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite ZELENI gumb (B). (T9 ali ABC)
S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov. Ta
se bo uporabljal kot vaša ID-oznaka.
5
Če želite spremeniti jezik, na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb TOOLS.
6
Če želite izbrisati znak, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb REPEAT.
✎ OPOMBA
 Tipkovnica deluje kot tipkovnica mobilnega
telefona.
5.
Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da
izberete OK, nato pa znova pritisnite gumb
VNESI. Zaslon za ustvarjanje računa se
znova prikaže.
6.
Izberite Password in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos gesla in
tipkovnica.
7.
S tipkovnico vnesite geslo. Geslo je lahko
sestavljeno iz katere koli kombinacije črk,
številk in simbolov.
Vnos besedila, številk in simbolov
Za vnos besedila pritisnite gumb na daljinskem
upravljalniku, ki ustreza črki, ki jo želite vnesti.
Gumb večkrat hitro pritisnite, da vnesete črko, ki
ni prva črka, navedena na gumbu zaslonske
tipkovnice. Če želite npr. vnesti črko b, dvakrat
na hitro pritisnite gumb 2 na daljinskem
upravljalniku. Za vnos prve črke, navedene na
gumbu, gumb pritisnite, spustite in počakajte.
Za premikanje po besedilu uporabite puščične
gumbe. Za brisanje besedila premaknite kazalec
desno od znaka, ki ga želite izbrisati, nato pa
pritisnite gumb REPEAT. Če želite spremeniti
velike črke v male ali obratno oziroma vnesti
številke ali ločila, pritisnite gumb FULL SCREEN.
✎ OPOMBA
 Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku, če želite prikazati ali skriti geslo
med vnosom.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 59
59
2011-12-27
1:34:45
Omrežne storitve
8.
Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da
izberete OK, nato pa znova pritisnite gumb
VNESI. Znova se prikaže zaslon za prijavo.
9.
Izberite Confirm password in pritisnite
gumb VNESI.
10. Ponovite 7. in 8. korak.
11. Ko se vnovič prikaže zaslon za prijavo,
izberite Create Account in pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se potrditveno okno.
2.
3.
4.
5.
12. Izberite OK in pritisnite gumb VNESI. Prikaže
se okno za nadaljevanje registracije storitve.
13. Izberite Go Register in pritisnite gumb
VNESI.
✎ OPOMBA
 Če želite, da pametno vozlišče samodejno vnese
vaše geslo, vnesite geslo, izberite Remember my
Smart TV ID in pritisnite gumb VNESI. Prikaže se
kljukica. Pametno vozlišče bo sedaj samodejno
vneslo vaše geslo, ko boste izbrali ali vnesli svojo
ID-oznako.
14. Prikaže se okno za registracijo računa
storitve.
• Če imate pri katerem od navedenih
ponudnikov odprt račun, lahko povežete
račun ponudnika in geslo tega računa z vašim
računom Smart TV. Z registracijo je dostop do
ponudnikove spletne strani enostavnejši. Za
navodila za registracijo pojdite do 2. koraka v
Upravljanje računa v nastavitvenem meniju.
• Če še nimate obstoječih računov pri
ponudniku ali trenutno svojih obstoječih
računov ne želite registrirati, izberite Register
Later in pritisnite gumb VNESI. Prav tako
lahko pustite, da se okno čez približno minuto
samo zapre.
✎ OPOMBA
 Kot ID-oznako morate uporabiti e-poštni
naslov.
 Registrirate lahko do 10 uporabniških računov.
 Za uporabo pametnega vozlišča Smart Hub ne
potrebujete računa.
Prijava v račun
Za prijavo v vaš račun Smart TV Account sledite
temu postopku:
1.
Ko se na televizorju prikaže glavni zaslon
pametnega vozlišča, pritisnite RDEČI gumb (A)
na daljinskem upravljalniku. Prikaže se zaslon
za prijavo.
60
Izberite Down Arrow poleg polja Smart TV
ID, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Na seznamu, ki se prikaže, izberite svojo IDozako, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Znova se prikaže zaslon za prijavo.
Izberite Password, in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos gesla in
tipkovnica.
S tipkovnico in daljinskim upravljalnikom
vnesite svoje geslo. Ko končate, pritisnite
gumb VNESI, da izberete OK, nato pa
znova pritisnite gumb VNESI.
Nastavitveni meni – MODRI
gumb (D)
Zaslon nastavitvenega menija vam omogoča
dostop do upravljanja računa, ponastavitve
računa in lastnosti računa.
Za dostop do nastavitvenega menija in izbiranje
menijskih elementov sledite temu postopku:
1.
Pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Funkcije zaslona nastavitvenega menija so
opisane v nadaljevanju.
✎ OPOMBA
 Element Service Manager v nastavitvenem
meniju ni na voljo za predvajalnike plošč Blu-ray.
Upravljanje računa
Meni za upravljanje računa vsebuje funkcije, ki
omogočajo registracijo računov pri ponudnikih
storitev, spremembo gesla za Smart Hub in izbris
oziroma zaprtje računa Smart TV.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 60
2011-12-27
1:34:48
05
Če imate pri katerem od navedenih ponudnikov
pod funkcijo Registriraj račun storitve odprte
račune, lahko povežete račun ponudnika in geslo
tega računa z vašim računom Smart TV. Če
povežete račun, se boste lahko preprosto prijavili v
račun prek pametnega vozlišča Smart Hub, ne da
bi morali vnesti svoje uporabniško ime ali geslo.
Če želite uporabljati funkcijo Registriraj servisni
račun, naredite to:
1.
V meniju Nastavitve izberite Registriraj
servisni račun in pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se okno za registracijo računa
storitve.
2.
S puščičnima gumboma ▲▼ izberite
ponudnika storitve, ki ga želite povezati z vašim
računom Smart TV, in pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 Če imate Samsungov račun in želite uporabljati
funkcijo Samsung Apps v pametnem vozlišču,
morate tukaj registrirati svoj račun Samsung
Apps. Za več informacij glejte 64. stran.
3.
Z daljinskim upravljalnikom in zaslonsko
tipkovnico vnesite svoja ID-oznako in geslo za
to stran. Ko končate, pritisnite gumb VNESI.
✎ OPOMBA
 To sta ID-oznaka in geslo, ki ju običajno uporabljate
za dostop do vašega računa na tej strani.
4.
Če ste pravilno vnesli ID-oznako in geslo, se
prikaže sporočilo o uspešni registraciji.
5.
Če ste pritisnili VNESI, ponovite postopek od
2. do 4. koraka, da povežete naslednjega
ponudnika storitev.
6.
Ko končate, pritisnite gumb RETURN.
Sprememba gesla
Funkcija Sprememba gesla omogoča
spremembo gesla za pametno vozlišče Smart
Hub. Za spremembo gesla sledite temu
postopku:
1.
2.
Izberite Change Password, in pritisnite gumb
VNESI.
Vnesite svoje trenutno geslo. Prikaže se
naslednji zaslon.
3.
4.
Na naslednjem zaslonu v prvo vrstico vnesite
novo geslo. Geslo znova vnesite še v drugo
vrstico, da ga potrdite.
Prikaže se zaslon s sporočilom o zaključku
spremembe gesla. Pritisnite gumb VNESI ali
počakajte približno 5 sekund, da se zaslon
zapre.
Odstrani s seznama TV-računov
S funkcijo Odstrani s seznama TV-računov
prekličete vse trenutno registrirane servisne
račune, ki ste jih registrirali na zaslonu za
registracijo servisnega računa.
Zapiranje računa
Funkcija Zapri račun deaktivira vaš račun Smart
TV in ga izbriše hkrati z vsemi nastavitvami
storitve Smart Hub.
Upravitelj storitve
Ta meni je namenjen nastavljanju storitev
namenske aplikacije. (Nastavitve aplikacije so npr.
Nova AP, Časovnik itd.)
✎ OPOMBA
 Ta funkcija deluje samo, če je nameščena
namenska aplikacija.
Ponastavi
Funkcija Reset inicializira vse prenesene
programe, izbriše vse uporabniške račune in
nastavitve iz izdelka ter ponastavi vse nastavitve
pametnega vozlišča Smart Hub na tovarniško
privzete nastavitve. Nato ponastavi pametno
vozlišče, kot bi ga prvič zagnali. Vendar pa vaš
račun ostane na strežniku pametnega vozlišča.
Za prijavo v račun na zaslonu Create Account
vnesite svoja ID-oznako in geslo.
Za uporabo ponastavitvene funkcije sledite temu
postopku:
1.
V meniju za upravljanje računa izberite
možnost Reset in pritisnite gumb VNESI.
2.
Prikaže se ponastavitveni zaslon.Vnesite
svoje varnostno geslo. To je geslo, ki ste ga
vnesli, če ste nastavili starševski nadzor BD
ali DVD (glejte 39. stran). Če ga niste
spremenili, vnesite 0000.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 61
Omrežne storitve
Registracija računa storitve
61
2011-12-27
1:34:48
Omrežne storitve
3.
4.
Čez nekaj trenutkov se pametno vozlišče
Smart Hub samodejno ponastavi. Zaslon
lahko postane črn, nakar se znova prikaže
pametno vozlišče. Čez nekaj trenutkov
naprava začne postopek ponovne
inicializacije.
Za dokončanje ponovne inicializacije nadaljujte
s 4. korakom v poglavju Prvi zagon funkcije
Smart Hub. (Glejte 57. stran.)
✎ OPOMBA
Funkcije v menijski vrstici načina za urejanje so
opisane v nadaljevanju.
✎ OPOMBA
 Nekateri menijski elementi morda ne bodo
prikazani na zaslonu. Za ogled teh elementov
pritisnite ◄►, da se pomaknete do roba
zaslona, nato pa ponovno pritisnite, da
prikažete elemente.
 Vrstico lahko zaprete tako, da označite X v
spodnjem desnem kotu in pritisnete gumb
VNESI.
 Če ste pozabili geslo, pritisnite gumb
ZAUSTAVI ( ) na nadzorni plošči izdelka in
ga držite vsaj 5 sekund, pri tem pa plošča ne
sme biti vstavljena.
Lastnosti
Menijski element Properties ima tri funkcije, ki prikazujejo
informacije o pametnem vozlišču Smart Hub:
Več
Prikaže informacije o pametnem vozlišču vključno s
številko različice, številom nameščenih storitev,
zasedenostjo pomnilnika in edinstveno ID-številko izdelka.
Prestavi
S funkcijo Premakni lahko spremenite položaj
aplikacije. Za uporabo funkcije Move sledite temu
postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Izberite aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
Program ali storitev aplikacije se zažene.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Prestavi in
pritisnite VNESI. Nad aplikacijo se prikaže
ikona za spreminjanje položaja.
4.
Za premik ikone pritisnite ▲▼◄►. Ko je
ikona na želenem položaju, pritisnite gumb
VNESI. Aplikacija se premakne na drugo
mesto.
Določila storitvene pogodbe
Prikaže določila storitvene pogodbe.
Meni načina za urejanje – RUMENI
gumb (C)
Funkcije v meniju Način urejanja omogočajo
upravljanje aplikacij v razdelku Moje aplikacije na
zaslonu Smart Hub. S temi funkcijami lahko
zaklenete in odklenete dostop do posamezne
aplikacije, ustvarite nove mape in vanje prenesete
aplikacije, preimenujete in brišete aplikacije ali jih
prenesete na drug položaj na zaslonu.
Za dostop do menija načina za urejanje in izbiranje
menijskega elementa sledite temu postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikaže
menijska vrstica načina za urejanje.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
62
Nova mapa
Funkcija New Folder vam omogoča ustvarjanje in
poimenovanje novih map. Ko ustvarite mapo,
lahko aplikacijo premaknete vanjo. Za uporabo
funkcije New Folder sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► premaknite kazalec do
nove mape in nato pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za ustvarjanje nove
mape in tipkovnica.
3. S tipkovnico vnesite ime mape in pritisnite
gumb VNESI. Zaslon za ustvarjanje nove
mape se zapre in na zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub se prikaže nova mapa.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 62
2011-12-27
1:34:48
05
Preimenovanje mape
S funkcijo Premakni v mapo lahko premaknete
aplikacijo v mapo. Za uporabo funkcije Premakni
v mapo sledite temu postopku:
Funkcija Preimenuj mapo vam omogoča
preimenovati mape. Za uporabo funkcije za
preimenovanje mape sledite temu postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Izberite aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
2.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost za
premikanje v mapo in nato pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se okno premikanja v mapo.
Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Preimenuj mapo,
nato pa pritisnite gumb VNESI. Prikažeta se
okno za preimenovanje mape in tipkovnica.
4.
S tipkovnico vnesite novo ime in pritisnite
gumb VNESI. Okno za preimenovanje se
zapre in pod mapo se prikaže novo ime.
4.
Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo o
premiku v mapo, ki se nato zapre. Aplikacija
je prenesena v mapo.
Odpiranje aplikacije iz mape
Zaklepanje
1.
Zaprite meni načina za urejanje.
2.
V Moje Aplikacije z gumbi ▲▼◄► izberite
mapo, nato pa pritisnite gumb VNESI. Mapa
se odpre.
S funkcijo Lock lahko zaklenete aplikacijo v Moje
aplikacije, da je ne bo mogoče odpreti brez
vnesene kode Starševska varnostna koda.
3.
Izberite aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
Program ali storitev aplikacije se zažene.
Urejanje elementov v mapi
Izberite mapo in pritisnite gumb VNESI. Mapa se
odpre.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikažejo gumbi
za urejanje.
Ti gumbi delujejo enako kot gumbi menija v
načinu za urejanje na glavnem zaslonu. Če želite
na primer premakniti aplikacijo nazaj na glavni
zaslon Moje aplikacije:
1.
Izberite aplikacijo.
2.
Izberite možnost Premakni v mapo in
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
premikanje v mapo.
3.
Izberite Moje aplikacije in pritisnite gumb
VNESI. Okno Premakni v mapo se bo zaprlo
in aplikacija se bo vrnila na zaslon Moje
aplikacije.
Za uporabo funkcije zaklepanja sledite temu
postopku:
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo in
pritisnite gumb VNESI. Če je aplikacija
zaklenjena, je omogočen element menija
Lock.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Zakleni, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se varnostno
okno.
4.
Vnesite svojo kodo za starševski nadzor
(glejte 39. stran). Če niste ustvarili kode za
starševski nadzor, vnesite 0000.
5.
Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
zaklepanje storitve, ki potrdi, da je storitev
zaklenjena, nato pa se zapre. Ob aplikaciji se
prikaže ikona ključavnice.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 63
Omrežne storitve
Premakni v mapo
63
2011-12-27
1:34:48
Omrežne storitve
Odklepanje
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite zaklenjeno
aplikacijo in pritisnite gumb VNESI.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Odkleni, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se varnostno
okno.
4.
Vnesite kodo za starševski nadzor (glejte 39.
stran). Če niste ustvarili kode za starševski
nadzor, vnesite 0000.
5.
Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
odklepanje storitve, ki potrdi, da je storitev
odklenjena, nato pa se zapre.
Brisanje
S funkcijo Izbriši lahko izbrišete aplikacijo iz mape
Moje aplikacije. Za uporabo funkcije brisanja
sledite temu postopku:
Samsung Apps
Funkcija Samsungove aplikacije vam omogoča
prenos plačljivih ali brezplačnih aplikacij in storitev
v predvajalnik plošč Blu-ray, kjer jih lahko
uporabljate in si jih ogledate na televizorju.
Te aplikacije in storitve vsebujejo videoposnetke,
glasbo, fotografije, igre, novice, šport itd.
Nove aplikacije se prikažejo v razdelku Moje
aplikacije.
Redno se dodajajo nove aplikacije in storitve.
Plačljive aplikacije
Za prenos plačljivih aplikacij morate ustvariti
Samsungov račun in mu dodati kreditno kartico.
Če želite ustvariti Samsungov račun, obiščite
www.samsung.com:
✎ OPOMBA
 Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah.
1.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo in
pritisnite gumb VNESI.
3.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Izbriši, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se sporočilo
»Ali želite izbrisati izbrane elemente?«.
Za dostop do Samsungovih aplikacij z gumbi
▲▼◄► krmarite do območja s Samsungovimi
aplikacijami na osnovnem zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub, nato pa pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se zaslon Samsungovih aplikacij.
4.
Izberite Yes in nato pritisnite gumb VNESI.
Aplikacija bo izbrisana.
✎ OPOMBA
Meni Razvrsti po – ZELENI gumb (B)
Dostop do zaslona Samsungovih aplikacij
 Ko prvič dostopate do tega zaslona, se prikaže
okno s pogoji delovanja. Izberite Strinjam se in
pritisnite gumb VNESI.
Funkcije v meniju za razvrščanje omogočajo
razvrščanje aplikacij v mapi Moje aplikacije po
naslednjih kriterijih: Privzeto, Ime, Datum,
Frekvenca, Kategorija, Uporabniško določeno.
Če aplikacijo ročno prestavite na drugo mesto,
bo v meniju Razvrsti samodejno označen element
Uporabniško določeno.
Če želite razvrstiti aplikacijo v razdelku Moje
aplikacije, naredite to:
1.
Pritisnite ZELENI gumb (B) na daljinskem
upravljalniku.
2.
Z gumbi ◄► izberite način razvrščanja in
pritisnite gumb VNESI. Smart Hub razvrsti
aplikacije po izbranem načinu.
64
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 64
2011-12-27
1:34:48
05
Samsungove aplikacije po kategoriji
Za uporabo zaslona Samsungovih aplikacij sledite
temu postopku:
Na voljo so naslednje kategorije:
1.
Z gumboma ◄► se pomaknite na seznam
kategorij na levi.
• Video : Prikaže različne videoposnetke, kot so
filmi, TV-oddaje in kratki videoposnetki.
2.
Z gumboma ▲▼ označite kategorijo. Čez
nekaj sekund se bodo na zaslonu
Samsungovih aplikacij prikazale aplikacije te
kategorije. Na vrhu se prikaže zavihek za
razvrščanje.
• Game : Prikaže različne igre, kot sta sudoku in
šah.
3.
Z gumbom ► se premaknite do prikazanih
aplikacij ali storitev.
4.
Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo ali
storitev in pritisnite gumb VNESI. Prikaže se
zaslon s podrobnostmi aplikacije, ki opisuje
storitev ali aplikacijo.
• Lifestyle : Vključuje različne predstavnostne
storitve, kot so glasba, orodja za upravljanje
osebnih fotografij in družabna omrežja, kot sta
Facebook in Twitter.
5.
Izberite možnost Prenesi zdaj in nato
pritisnite gumb VNESI. Če je aplikacija ali
storitev brezplačna, se bo prenesla in
zagnala. Če ni, jo morate plačati. Za
zaključitev prenosa sledite navodilom na
zaslonu.
✎ OPOMBA
 Prenos nekaterih aplikacij je brezplačen,
vendar se morate registrirati pri ponudniku ali
imeti pri njem odprt plačljiv račun.
 Program za aplikacije in storitve, ki ste jih
prenesli iz trgovine Samsung Apps, se
prikažejo v razdelku Moje aplikacije.
Urejanje po zavihkih
Do funkcije Urejanje po zavihkih lahko dostopate
na vrhu zaslona z gumbi ▲▼◄►. Vsak zavihek
prikazuje storitve ali aplikacije izbrane kategorije,
razvrščene po kriterijih zavihka (Priporočeno,
Najbolj priljubljene, Najnovejše ali Ime).
Do urejanja po zavihkih lahko dostopate tudi z
MODRI gumbom (D) na daljinskem upravljalniku.
Z vsakim pritiskom MODRI gumba (D)
spreminjate prikaz med posameznimi zavihki za
razvrščanje.
• What’s New? : Prikaže nove registrirane aplikacije.
• Sports : Prikaže različne storitve športnih medijev,
kot so informacije o tekmah, slike in kratki
videoposnetki.
• Information : Vsebuje različne informativne
storitve, kot so novice, delnice in vreme.
• Other : Vsebuje ostale, razne storitve.
Moj račun
Moj račun vam omogoča dostopati do vaše
mape s Samsungovimi aplikacijami in zgodovine
prenosov ter do zaslona Gotovina mojih aplikacij.
Za dostop do teh informacij morate imeti račun
»Samsung Apps« (Samsungove aplikacije).
Pomoč
Če imate vprašanja o Samsungovih aplikacijah,
najprej poglejte pomoč. Če ne najdete odgovora,
obiščite www.samsung.com.
Za uporabo funkcije za pomoč sledite temu
postopku:
1.
Z gumbi ▲▼◄► izberite Pomoč in pritisnite
gumb VNESI.
2.
Z gumboma ◄► vstopite v pomoč, ko se
prikaže.
3.
Z gumboma ▲▼ se pomikate po besedilu
pomoči.
4.
Z gumbom ◄ zapustite pomoč.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 65
Omrežne storitve
Uporaba zaslona Samsungovih aplikacij
65
2011-12-27
1:34:49
Omrežne storitve
Uporaba barvnih gumbov na daljinskem
upravljalniku s Samsungovimi aplikacijami
• RDEČI gumb (A) (Login) : Prijava v račun Smart
TV.
• ZELENI gumb (B) (Thumbnail/List View) :
Preklapljanje prikaza aplikacij med pogledoma
sličic in seznama.
BD-LIVE™
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko
uporabljate storitve, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
• MODRI gumb (D) (Sort By): Razvrščanje aplikacij
po kategorijah Priporočeno, Najbolj priljubljene,
Najnovejše ali Ime.
1. V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite pomnilnik USB in preverite
razpoložljivi prostor v pomnilniku. V
pomnilniški napravi mora biti za storitev BDLIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
• Return: Vrnitev v prejšnji meni.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
✎ OPOMBA
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BDLIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.
 Storitve internetnih vsebin lahko ponudniki
dodajajo ali izbrišejo brez obvestila.
Vsa navodila o uporabi možnosti Vaš video
ali funkcije iskanja najdete na www.samsung.
com.
Uporaba funkcije vTuner
Funkcija vTuner se uporablja za poslušanje radia.
Če pritisnete gumb vTuner, se odpre pripomoček
vTuner.
Pritisnite gumb vTuner.
✎ OPOMBA
 Funkcijo vTuner lahko uporabljate,
ko jo prenesete s funkcijo Samsung Apps.
✎ OPOMBA
 Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni
od izdelovalca plošče.
Uporaba funkcije AllShare
Funkcija AllShare omogoča z izdelkom predvajati
glasbene, video in slikovne datoteke, ki so v vašem
osebnem računalniku, z DLNA združljivem
mobilnem telefonu ali omrežni pomnilniški napravi.
Za uporabo funkcije AllShare morate izdelek
povezati z omrežjem (glejte strani 23–24).
Za uporabo funkcije AllShare z vašim osebnim
računalnikom, morate v računalnik namestiti
programsko opremo AllShare.
Če imate z DLNA združljiv mobilni telefon ali
omrežno pomnilniško napravo, lahko uporabljate
AllShare brez dodatne programske opreme.
Računalniško programsko opremo in podrobna
navodila o uporabi AllShare si lahko prenesete s
spletne strani Samsung.com.
66
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 66
2011-12-27
1:34:49
06
Druge informacije
Druge informacije
Opozorila
Napajalnik
Uporaba napajalnika je odvisna o zahtev glede napetosti in oblike električne vtičnice.
•
•
•
•
•
•
Če napajalnik postavite blizu radijskega sprejemnika, lahko moti sprejem.
Napajalnika ne izpostavljajte vnetljivim snovem, tekočinam in kovinskim predmetom.
Napajalnik je prekrit s plastično prevleko. Te prevleke ne poskušajte odstraniti.
Napajalnika ne udarjajte ali tresite in pazite, da ne pade na tla.
Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi.
Ne uporabljajte v vročem, hladnem ali vlažnem okolju.
Odpravljanje težav
Če izdelek ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali navedeni
ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Preverjanje/ukrep
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
Povezava z napravo iPod ni uspela.
• Preverite stanje priključka za iPod.
• Posodobite različico programske opreme naprave iPod.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regijsko oznako plošče BD/DVD.
• BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Predvaja/premor, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih zvok ni slišen.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in ne vsi
trije.
• Pri določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
• Prilagodite glasnost.
• Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od
naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili način upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 67
67
2011-12-27
1:34:49
Druge informacije
Težava
Preverjanje/ukrep
Jezik zvoka in podnapisi ne
delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ni mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja širina/višina ni mogoče
spremeniti.
• BD/DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v razmerju 4
: 3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte podatek
o razmerju širina/višina in izberite ustrezno nastavitev.
• Izdelek ne deluje.
(Primer: napajanje se izklopi ali pa
naprava oddaja nenavaden šum.)
• Izdelek ne deluje normalno.
• Izdelek preklopite v stanje pripravljenosti, nato pa pritisnite gumb ZAUSTAVI
( ) in ga držite več kot 5 sekund.
- S funkcijo RESET (Ponastavi) boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
• Iz izdelka odstranite ploščo, nato pa pritisnite gumb ZAUSTAVI ( ) in ga
držite več kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo »INIT« (Inicializacija) in
nastavitve se ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
- S funkcijo RESET (Ponastavi) boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno priključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer je
signal močnejši.
Pri poslušanju zvoka televizorja
prek izdelka zvok ni slišen.
• Če med poslušanjem zvoka televizorja pritisnete gumb IZVRZI (
funkcija BD/DVD, zvok televizorja pa se izklopi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»Not Available« (Ni na voljo).
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker:
1. programska oprema plošče BD/DVD to omejuje.
2. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti);
3. funkcija trenutno ni na voljo;
4. ste izbrali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na
ločljivost, ki je vaš televizor ne
podpira (na primer 1080p), slika
morda ne bo prikazana na
televizorju.
• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb ZAUSTAVI ( ) na nadzorni
plošči in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
Ni signala HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/
1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na
zaslonu občasno pojavi šum.
68
), se vklopi
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 68
2011-12-27
1:34:49
06
Preverjanje/ukrep
Delovanje aplikacije PC
Share Manager
Skupne mape so prikazane v
aplikaciji PC Share Manager, datotek
pa ni mogoče prikazati.
• Aplikacija prikaže samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam slik, glasbe in filmov,
zato datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, niso prikazane.
Druge informacije
Težava
Delovanje funkcije AllShare
Videoposnetek se predvaja s
prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med strežnikom in izdelkom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med
televizorjem in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči
neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
BD-LIVE
Povezave s strežnikom BD-LIVE
ni mogoče vzpostaviti.
• Z možnostjo »Network Test« preverite, ali je omrežna povezava uspešno
vzpostavljena.
• Preverite, ali je pomnilnik USB priključen v izdelek.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo »BD Data Management«.
(Glejte stran 38.)
• Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na »All«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se
pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo BD Data Management
(Upravljanje podatkov BD). (Glejte stran 38.)
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v
podatkih BD.
[ Priporočilo] – samo EU
Samsung Electronics izjavlja, da ta Home Cinema System izpolnjuje bistvene zahteve in druga
ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com. Pomaknite se na Support
(Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 69
69
2011-12-27
1:34:50
Druge informacije
Tehnični podatki
HT-D7100
Teža
Splošno
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Radijski sprejemnik
Uporabna občutljivost
FM
Celotne harmonične motnje
BD (plošča Blu-ray)
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12cm (ZGOŠČENKA)
CD: 8cm (ZGOŠČENKA)
Video izhod
Kompozitni video
Video/zvok
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Ojačevalnik
Frekvenčno območje
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Sistem zvočnikov
Zvočniki
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Mere (Š x V x G)
Teža
1,2 kg
180,0 (Š) x 46,0 (V) x 180,0 (G) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
55 dB
12 dB
0.5 %
Hitrost branja: 9,834 m/s
Hitrost branja: 6,98–7,68 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoslojna plošča): 135 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 20 minut
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev75 Ω)
Plošča Blu-ray: 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Večkanalni zvok PCM, zvok bitnega toka, zvok PCM
30 W x 2 (6 Ω)
Analogni vhod
20 Hz–20 KHz (±3 dB)
Digitalni vhod
20Hz–40 kHz (±-4 dB)
70 dB
60 dB
2.1-kanalni sistem zvočnikov
Sprednji
6Ω
140 Hz–20 kHz
87 dB/W/M
30 W
60 W
Sprednji: 45 x 180 x 180 mm
Sprednji: 1,2 kg
PS-WD7100
Teža
Mere
Nazivna izhodna moč
3,2 kg
180 (Š) x 135 (V) x 180 (G) mm
50 W, 4 Ω, skupne harmonične motnje = 10 %, 100 Hz
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
70
slovenščina
HT-D7100_SLV_1227.indd 70
2011-12-27
1:34:50
English Avis Cinavia : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Contact Center 
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D7100_SLV_1227.indd 71
Area
Web Site
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Ukraine
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-27
1:34:50
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
HT-D7100_SLV_1227.indd 72
2011-12-27
1:34:51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising