Samsung CLP-325W User's manual

Samsung CLP-325W User's manual
CLP-320 Series
Barvni laserski tiskalnik
Navodila za uporabo
pomislite na možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka
podjetja Samsung.
Avtorske pravice
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Ta navodila za uporabo so samo informativne narave. Vse informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Samsung Electronics ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe teh navodil za uporabo ali v povezavi z njimi.
•
•
•
•
Samsung in logotip Samsung sta blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008 R2 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation.
TrueType, LaserWriter in Macintosh so blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.
Vsa ostala imena znamk ali izdelkov so blagovne znamke v lasti posameznih podjetij oziroma organizacij.
Informacije o odprtokodni licenci poiščite v datoteki LICENSE.txt na priloženem CD-ROM-u.
REV. 4.00
Avtorske pravice_ 2
Vsebina
AVTORSKE PRAVICE
2
VSEBINA
3
UVOD
24
KAKO ZAČETI
29
NASTAVITEV OMREŽJA (SAMO CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/CLP-326W)
35
7
12
20
22
Varnostne informacije
Predpisi
O teh navodilih za uporabo
Funkcije vaše nove naprave
24
24
25
26
27
27
27
28
28
28
28
28
28
Pregled naprave
Pogled s sprednje strani
Pogled z zadnje strani
Pregled nadzorne plošče
Razumevanje nadzorne plošče
Lučke LED za stanje/toner
Lučka LED za brezžično povezavo
Predstavitev uporabnih gumbov
Gumb Print screen
Gumb za preizkusno tiskanje
Gumb za preklic
Gumb WPS
Gumb za vklop/izklop
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
34
34
34
Nastavitev strojne opreme
Lokacija
Tiskanje predstavitvene strani
Priložena programska oprema
Sistemske zahteve
Microsoft® Windows®
Macintosh
Linux
Nameščanje gonilnikov naprave povezane preko povezave USB
Windows
Macintosh
Linux
Skupna uporaba naprave v lokalnem omrežju
Windows
Macintosh
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
38
Omrežno okolje
Povzetek koristnih omrežnih programov
SyncThru™ Web Service
SyncThru™ Web Admin Service
SetIP
Uporaba ožičenega omrežja
Tiskanje poročila o omrežni konfiguraciji
Nastavitev naslova IP
konfiguracija IPv4
Konfiguracija IPv6
Obnavljanje tovarniško privzetih nastavitev s programom SyncThru™
Web Service
Namestitev gonilnika v omrežje priključene naprave
Windows
38
38
Vsebina_ 3
Vsebina
39
40
NASTAVITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA (SAMO CLP325W(K)/CLP-326W)
41
41
41
41
41
41
41
42
42
43
43
48
50
50
50
50
50
OSNOVNA NASTAVITEV
52
MEDIJI IN PLADENJ
54
TISKANJE
61
52
52
52
53
53
Macintosh
Linux
Kako začeti
Izbira omrežne povezave
Ime brezžičnega omrežja in ključ omrežja
Izbira vrste namestitve brezžičnega omrežja
Iz nadzorne plošče
Iz računalnika
Nastavitev brezžičnega omrežja z gumbom WPS
Nastavitev brezžičnega omrežja z gumbom WPS
Nastavitev brezžičnega omrežja iz računalnika
Nastavitev brezžičnega omrežja s kablom USB
Nastavitev brezžičnega omrežja z omrežnim kablom
Zaključek namestitve
Izklop/vklop omrežja Wi-Fi
Odpravljanje težav
Reševanje težav, ki se lahko pojavijo med nastavljanjem brezžičnih
nastavitev, in namestitev gonilnika naprave
Odpravljanje drugih težav
53
Nastavitev višine
Nastavljanje privzetega pladnja in papirja
Iz računalnika
Uporaba funkcije za varčevanje z energijo
Spreminjanje nastavitev pisav (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP325W(K)/CLP-326W)
Nastavljanje načina dela v Humidity okolju
54
54
54
55
56
56
57
58
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
Izbira medijev za tiskanje
Navodila za izbiro medija za tiskanje
Velikosti medijev, podprte v vsakem načinu
Sprememba velikosti pladnja
Nalaganje papirja v pladenj
V pladnju
Ročno podajanje v pladenj
Tiskanje na posebne medije
Ovojnice
Prosojnice
Nalepke
Kartotečni papir/papir s prilagojeno velikostjo
Papir s pisemsko glavo/prednatisnjen papir
Recikliran papir
Svetleč fotografski papir
Nesvetleč fotografski papir
Nastavljanje velikosti in vrste papirja
Uporaba izhodne podpore
61
61
61
61
61
61
Predstavitev uporabnih omrežnih programov
Samsung AnyWeb Print
Samsung Easy Color Manager
Funkcije gonilnika tiskalnika
Gonilnik tiskalnika
Osnovno tiskanje
Vsebina_ 4
Vsebina
ORODJA ZA UPRAVLJANJE
70
VZDRŽEVANJE
75
ODPRAVLJANJE TEŽAV
78
62
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
66
67
67
67
67
67
68
68
68
69
69
Preklic tiskanja
Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja
Uporaba priljubljene nastavitve
Uporaba pomoči
Uporaba posebnih funkcij tiskanja
Tiskanje več strani na en list papirja
Tiskanje plakatov
Tiskanje knjižice (ročno)
Tiskanje na obe strani papirja (ročno)
Spremenite velikost natisa svojega dokumenta v odstotkih
Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja
Uporaba vodnih žigov
Uporaba prekrivkov
Možnosti zavihka Graphics
Spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja
Nastavljanje naprave kot privzete
Tiskanje v datoteko (PRN)
Macintosh tiskanje
Tiskanje dokumenta
Spreminjanje nastavitev tiskalnika
Tiskanje več strani na en list papirja
Linux tiskanje
Tiskanje iz aplikacij
Tiskanje datotek
Nastavljanje lastnosti tiskalnika
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
72
73
74
Kratek opis uporabnih orodij za upravljanje
Uporaba programa SyncThru™ Web Service
Za dostop do programa SyncThru™ Web Service
Pregled programa SyncThru™ Web Service
Namestitev obvestil o elektronski pošti
Nastavitev podatkov sistemskega skrbnika
Uporaba programa Smart Panel
Razumevanje programa Smart Panel
Spreminjanje nastavitev programa Smart Panel
Uporaba programa Unified Linux Driver Configurator
Odpiranje programa Unified Driver Configurator
Okno za konfiguriranje tiskalnikov
Ports configuration
75
75
75
75
77
77
77
77
77
77
Tiskanje poročila naprave
Čiščenje naprave
Čiščenje zunanjosti
Čiščenje notranjosti
Shranjevanje kartuše s tonerjem
Shranjevanje kartuše s tonerjem
Navodila za delo
Uporaba ponovno napolnjenih kartuš in kartuš, ki niso znamke Samsung
Pričakovana življenjska doba kartuše
Napotki za premikanje in shranjevanje naprave
78
79
79
79
Prerazporeditev tonerja
Namigi za preprečevanje zagozdenja papirja
Odstranjevanje zagozdenega papirja
V pladnju
Vsebina_ 5
Vsebina
POTROŠNI MATERIAL
90
TEHNIČNI PODATKI
95
79
80
81
81
82
82
83
84
87
88
89
Znotraj naprave
V območju izhoda papirja
Odpravljanje drugih težav
Sistemske težave
Napake napajanje
Težave s podajanjem papirja
Težave s tiskanjem
Težave s kakovostjo tiskanja
Pogoste težave v operacijskem sistemu Windows
Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux
Pogoste težave v Macintosh
90
90
91
91
92
93
Kako naročiti
Dobavljiv potrošni material
Nadomestni deli
Zamenjava kartuše s tonerjem
Zamenjava slikovne enote
Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja
95
95
96
97
Tehnični podatki o strojni opremi
Okoljevarstveni podatki
Podatki o elektriki
Tehnični podatki medijev za tiskanje
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
98
SLOVAR
100
STVAMO KAZALO
105
Vsebina_ 6
Varnostne informacije
Ta opozorila in varnostni ukrepi so napisani z namenom preprečevanja poškodb oseb in potencialne škode na napravi.
Pred uporabo naprave preberite in upoštevajte ta navodila.
Pri ravnanju z električno napravo in uporabo naprave uporabite zdrav razum. Upoštevajte tudi vsa opozorila in navodila,
označena na napravi in v priloženi literaturi. Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno za nadaljnjo uporabo.
Pomembno varnostni simboli
V tem razdelku so obrazložene vse ikone in znaki, ki jih najdete v navodilih za uporabo. Varnostni simboli so razvrščeni glede na stopnjo
nevarnosti.
Pojasnilo vseh ikon in oznak, uporabljenih v navodilih za uporabo:
Opozorilo
Pozor
Tvegano ali nevarno ravnanje lahko privede do hujših telesnih poškodb ali smrti.
Tvegano ali nevarno ravnanje lahko privede do lažjih telesnih poškodb ali škode na napravi.
Tega ne počnite.
Tega ne razstavljajte.
Tega se ne dotikajte.
Napajalni kabel izvlecite iz stenske vtičnice.
Naprava mora biti ozemljena, da ne pride do električnega udara.
Za pomoč pokličite servisni center.
Strogo upoštevajte navodila.
Varnostne informacije_ 7
Okolje delovanja
Opozorilo
Naprave ne uporabljajte z okvarjenim napajalnim
kablom ali če električna vtičnica ni ozemljena.
► Napačno ravnanje namreč lahko privede do
električnega udara ali požara.
Na napravo ne postavljajte ničesar (vode, majhnih
kovinskih ali težkih predmetov, sveč, prižganih
cigaret, itd.).
► Napačno ravnanje namreč lahko privede do
električnega udara ali požara.
Ne zvijajte napajalnega kabla in nanj ne postavljajte
težkih predmetov.
► Če stopite na napajalni kabel ali ga zmečkate s
težkim predmetov, lahko pride do električnega udara
ali požara.
Vtikača ne odklapljajte z vleko napajalnega kabla.
Vtikača ne prijemajte z mokrimi rokami.
► Napačno ravnanje namreč lahko privede do
električnega udara ali požara.
Če se naprava pregreje, se iz nje začne kaditi, začne
spuščati nenavadne zvoke ali vonjave, jo nemudoma
izklopite in izključite napajalni kabel.
► Napačno ravnanje namreč lahko privede do
električnega udara ali požara.
Pozor
Med nevihto ali če naprave ne boste uporabljali dlje
časa, izključite vtikač iz električne vtičnice.
► Napačno ravnanje namreč lahko privede do
električnega udara ali požara.
Za priklop vtikača v električno vtičnico ne uporabljajte sile.
► Pokličite električarja in ga prosite za zamenjavo vtičnice, saj
lahko pride do električnega udara.
Pazite, izhodno območje za papir je vroče.
► Lahko se opečete.
Domačim živalim ne pustite, da bi žvečile kable za napajanje,
telefonske kable ali kable za povezavo z računalnikom.
► To namreč lahko privede do električnega udara ali požara in/
ali poškodb živali.
Če je naprava padla na tla ali če se ohišje zdi okvarjeno,
odklopite napravo z vseh priključkov in poiščite pomoč
usposobljenega serviserja.
► Lahko namreč pride do električnega udara ali požara.
Če naprava ne deluje pravilno kljub upoštevanju navodil,
odklopite napravo z vseh priključkov in poiščite pomoč
usposobljenega serviserja.
► Lahko namreč pride do električnega udara ali požara.
Če se pojavi nenadna in jasna sprememba v delovanju
naprave, jo odklopite z vseh priključkov in poiščite pomoč
usposobljenega serviserja.
► Lahko namreč pride do električnega udara ali požara.
Varnostne informacije_ 8
Način uporabe
Pozor
Med tiskanjem ne vlecite papirja na silo.
► S tem lahko povzročite okvaro naprave.
Pri tiskanju velikega števila kopij, se lahko spodnji del
območja za izhod papirja segreje. Otrokom
preprečite dotikanje.
► Nevarnost opeklin.
Med napravo in pladenj ne potiskajte roke.
► Lahko se poškodujete.
Za odstranjevanje zagozdenega papirja ne
uporabljajte pincet ali ostrih kovinskih predmetov.
► Lahko jo namreč poškodujete.
Ne zastirajte ali potiskajte predmetov v odprtine za
prezračevanje.
► S tem lahko povzročite povišano temperaturo komponent in
posledično okvaro ali požar.
Pazite, da se na izhodnem pladnju za papir ne nabere preveč
papirja.
► Lahko jo namreč poškodujete.
Bodite previdni pri vstavljanju ali odstranjevanju zagozdenega
papirja.
► Nov papir ima ostre robove in lahko povzroči boleče
ureznine.
Napajalno telo naprave je napetostni kabel.
► Če želite izklopiti napajanje, napajalni kabel iztaknite iz
električne vtičnice.
Varnostne informacije_ 9
Namestitev/Premeščanje
Opozorilo
Naprave ne postavljajte v prašen ali vlažen prostor ali
v prostor, kjer uhaja voda.
► Napačno ravnanje namreč lahko privede do
električnega udara ali požara.
Pozor
Preden premaknete napravo, izklopite napajanje in
iztaknite vse kable.
Nato dvignite napravo:
•če masa naprave znaša manj kot 20 kg, jo lahko
dvigne ena oseba;
•če masa naprave znaša od 20 do 40 kg, naj jo
dvigneta dve osebi;
•če masa naprave znaša več kot 40 kg, naj jo
dvignejo 4 osebe ali več.
► Naprava lahko pade in s tem povzroči telesne poškodbe na
ljudeh ali okvare na napravi.
Naprave ne prekrivajte ali postavljajte v brezzračni prostor, kot
je na primer omara.
► Če naprava ni dobro prezračena, lahko pride do požara.
Naprave ne postavljanje na površino, ki ni ravna.
► Naprava lahko pade in s tem povzroči telesne poškodbe na
ljudeh ali okvare na napravi.
Pazite, da napajalni kabel priklopite v ozemljeno električno
vtičnico.
► Lahko namreč pride do električnega udara ali požara.
Naprava mora biti priključena na električno napetost, ki je
določena na nalepki.
► Če ne veste kakšno električno napetost uporabljate in bi to
želeli preveriti, pokličite svojega dobavitelja električne energije.
Ne preobremenjujte stenskih vtičnic in podaljškov.
► S tem lahko poslabšate delovanje in povzročite električni
udar ali požar.
Uporabite samo kabel št. 26 AWGa Po potrebi lahko uporabite
tudi daljši kabel ali telefonski kabel.
► V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave.
Za varno delovanje uporabite napajalni kabel, ki je priložen
napravi. Če uporabljate kabel, krajši od 2 metrov na 140-voltni
napravi, mora biti številke 16 AWG ali več.
► Sicer lahko povzroči okvaro naprave in posledično električni
udar ali požar.
a. AWG: American Wire Gauge (ameriški standard za določanje debelin žic)
Varnostne informacije_ 10
Vzdrževanje / Pregledovanje
Pozor
Pred čiščenjem notranjosti naprave, le-to odklopite iz
stenske vtičnice. Ne čistite naprave z benzenom,
razredčilom ali alkoholom. Ne škropite vode
neposredno v notranjost naprave.
► Napačno ravnanje namreč lahko privede do
električnega udara ali požara.
Pri zamenjavi potrošnih materialov ali pri čiščenju
notranjosti naprava ne sme delovati.
► Lahko se poškodujete.
Na napajalnem kablu in kontaktni površini vtikača ne sme biti
prahu in vode.
► Lahko namreč pride do električnega udara ali požara.
Čistila hranite izven dosega otrok.
► Sicer se lahko otroci poškodujejo.
Naprave ne razstavljajte, popravljajte ali sestavljajte
sami.
► Lahko jo namreč poškodujete. Če je napravo
potrebno popraviti, pokličite usposobljenega
serviserja.
Za čiščenje in uporabo naprave dosledno sledite navodilom za
uporabo, ki so priložena napravi.
► Sicer lahko poškodujete napravo.
Ne odstranjujte pokrovov ali zaščitnih elementov, ki so pritrjeni
z vijaki.
► Za popravila naprave je pristojen samo Samsungov serviser.
Uporaba potrošnega materiala
Pozor
Ne razstavljajte kartuše s tonerjem.
► V primeru vdiha ali zaužitja je lahko prah tonerja
nevaren.
Potrošnih materialov, kot je kartuša s tonerjem ali
grelna enota, ne sežigajte.
► Lahko namreč pride do eksplozije ali
neobvladljivega požara.
Pri zamenjavi kartuše s tonerjem ali odstranjevanju
zagozdenega papirja pazite, da prah tonerja ne pride v stik z
vami ali vašo obleko.
► V primeru vdiha ali zaužitja je lahko prah tonerja nevaren.
Varnostne informacije_ 11
Potrošni material, kot so kartuše s tonerjem, morate
hraniti nedosegljivo otrokom.
► V primeru vdiha ali zaužitja je lahko prah tonerja
nevaren.
Uporaba recikliranih potrošnih materialov, kot je toner, lahko
poškoduje napravo.
► V primeru poškodb zaradi uporabe recikliranih potrošnih
materialov boste morali sami kriti stroške popravila.
Če toner pade na obleko, ne uporabljajte vroče vode za
izpiranje.
► Vroča voda namreč povzroči, da se toner zažre v tkanino.
Uporabite mrzlo vodo.
Predpisi
Naprava je prirejena za običajno delovno okolje in overjena z nekaj zakonsko predpisanimi izjavami.
Izjava o varnosti laserja
Tiskalnik je overjen v ZDA, da je v skladu z zahtevami DHHS 21 CFR, poglavje 1, podpoglavje J za laserske izdelke razreda I(1) in drugje kot
laserski izdelek razreda I, ki je v skladu z zahtevami IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001.
Laserski izdelki 1. razreda se ne štejejo kot nevarni. Laserski sistem in tiskalnik sta oblikovana tako, da med običajnim delovanjem,
vzdrževanjem ali priporočenim servisom uporabnik nima stika s sevanjem, ki ga oddaja laser, nad stopnjo razreda I.
• Valovna dolžina: 800 nm
• Razmik žarka
- Vzporedno: 12 stopinj
- Pravokotno: 30 stopinj
• Največje oddajanje moči ali energije: 5 mW
OPOZORILO
Nikoli ne servisirajte ali uporabljajte tiskalnika, pri katerem je zaščitni pokrov sklopa laserja/optičnega bralnika odstranjen. Odbiti žarek, čeprav
neviden, lahko poškoduje oči.
Pri uporabi naprave morate vedno spoštovati navedene varnostne ukrepe, da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in telesnih
poškodb:
Varnost pred ozonom
Med normalnim delovanjem naprava proizvaja ozon. Proizvedeni ozon ne škoduje uporabniku. Vseeno priporočamo, da namestite napravo v
dobro prezračevanem prostoru.
Če potrebujete dodatne informacije o ozonu, se obrnite na lokalnega zastopnika Samsung.
Predpisi_ 12
Varčevanje energije
Tiskalnik vsebuje napredno tehnologijo za ohranjanje energije, ki zmanjša porabo, ko naprava ni aktivna.
Če tiskalnik dlje časa ne prejme podatkov, se poraba električne energije samodejno zmanjša.
ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v ZDA.
Za več informacij o programu ENERGY STAR glejte http://www.energystar.gov.
Recikliranje
Prosimo, da embalažo tega izdelka reciklirate ali odvržete na okolju prijazen način.
Samo Kitajska
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenimi sistemi zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali dokumentaciji navaja, da izdelkov in elektronskih dodatkov (npr. napajalnik, slušalke, kabel USB) ob koncu
njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za preprečitev škode za okolje ali človeško zdravje zaradi
nenadzorovanega odlaganja odpadkov ločite napravo od ostalih vrst odpadkov in jo reciklirajte tako, da promovirate trajnostno uporabo
materialnih virov.
Uporabnikom v gospodinjstvih priporočamo, da se za podrobnosti o načinu varnega recikliranja tega izdelka in ustreznih odlagališčih obrnejo
na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen, ali na pristojni krajevni urad.
Poslovni uporabniki morajo kontaktirati prodajalca in preveriti zahteve ter pogoje prodajne pogodbe. Tega izdelka ne odlagajte med ostale
komercialne odpadke.
Predpisi_ 13
Oddajanje radijskih frekvenc
Informacije o FCC za uporabnika
Naprava je skladna s 15. členom pravilnika FCC (Federal Communications Commission – ameriška zvezna komisija za komunikacije).
Delovanje je podvrženo naslednjim dvema pogojema:
• Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
• Naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo poslabšano delovanje.
To opremo so preizkusili in ugotovili, da je skladna z mejnimi vrednostmi digitalne naprave Razreda B na podlagi 15. odseka pravil FCC. Te
mejne vrednosti so postavljene tako, da omogočijo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v naseljenem kraju. Ta oprema proizvaja,
uporablja in lahko oddaja radijske frekvence ter v primeru nepravilne namestitve in uporabe, ki ni skladna z navodili, lahko povzroči škodljive
motnje v radijski komunikaciji. Vseeno ni zagotovila, da se v določenih namestitvah te motnje ne bodo pojavile. Če oprema povzroči škodljive
motnje pri radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar preverite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskusi odpraviti
motnje z enim izmed naslednjih ukrepov.
• Anteno za sprejem usmerite drugam ali pa jo prestavite na drugo mesto.
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
• Opremo in sprejemnik vklopite v različni stenski vtičnici.
• Za pomoč se obrnite na dobavitelja ali izkušenega RTV-tehnika.
Vse spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, so lahko podlaga, s katero proizvajalec uporabniku prepove
uporabo opreme.
Kanadska pravila o radijskih motnjah
Ta digitalna naprava ne presega omejitev Razreda B za radijske emisije hrupa digitalnih naprav, ki jih določa standard za opremo, ki povzroča
motnje, z naslovom »Digital Apparatus«, ICES-003 združenja Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Združene države Amerike
Zvezna komisija za telekomunikacije (FCC)
Namerni oddajnik po 15. delu pravilnika FCC
V tiskalniku so lahko prisotne (vdelane) naprave nizke moči za radijska omrežja LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske
frekvence (RF)), ki delujejo na frekvenčnem območju 2,4/5 GHz. Ta razdelek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti
brezžičnih naprav glejte sistemsko oznako.
Če je na sistemski oznaki številka ID FCC, je uporaba brezžične naprave omejena na Združene države Amerike.
Za uporabo brezžične naprave v bližini telesa (pri čemr udi niso upoštevani) so pri FCC določili splošno smernico za razdaljo med napravo in
telesom, ki znaša 20 cm. Pri uporabi z vključenimi brezžičnimi napravami mora biti naprava od telesa odmaknjena najmanj 20 cm. Proizvodnja
električne energije brezžične naprave (ali naprav), ki so lahko vgrajene v tiskalnik, je pod mejnimi vrednostmi RF, ki so jih določili pri FCC.
Ta oddajnik ne sme biti v bližini ali delovati s katerokoli drugo anteno ali oddajnikom.
Delovanje te naprave je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse
prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo poslabšano delovanje.
Uporabnik ne sme servisirati brezžičnih naprav. Kakršno koli spreminjanje je prepovedano. S spreminjanjem brezžične naprave boste
izgubili pravico do uporabe. Za servis se obrnite na proizvajalca.
Izjava FCC za uporabo brezžičnega omrežja LAN:
Med nameščanjem in uporabo kombinacije oddajnika in antene je lahko mejna vrednost radijske frekvence, ki znaša 1 mW/cm2,
prekoračena v bližini nameščene antene. Zaradi tega mora uporabnik vedno ohranjati minimalno razdaljo 20 cm od antene. Naprave ne
morete namestiti skupaj z drugim oddajnikom in anteno oddajnika.
Predpisi_ 14
Samo Turčija
Samo Rusija
Samo Nemčija
Zamenjava nameščenega vtikača (samo za Združeno kraljestvo)
Pomembno
Napajalni kabel naprave ima standardni (BS 1363) vtikač s 13 A in varovalko s 13 A. Ko menjate ali pregledujete varovalko, morate vstaviti
ustrezno varovalko s 13 A. Zamenjati boste morali pokrov varovalke. Če ste pokrov varovalke izgubili, vtikača ne uporabljajte, dokler ne
nabavite drugi pokrov.
Obrnite se na dobavitelja naprave.
V Združenem kraljestvu najpogosteje uporabljajo vtikač s 13 A, zato bi moral ustrezati. Vendar pa nekatere stavbe (večinoma starejše) nimajo
navadnih vtičnic za vtikače s 13 A. Kupiti morate primeren pretvornik. Ne odstranite zaščitnega vtikača.
Če prerežete zaščiten vtikač, se ga takoj znebite. Navitja vtikača ne morete obnoviti, če pa ga vstavite v vtičnico, vas lahko zadane
električni šok.
Pomembno opozorilo:
Napravo morate ozemljiti.
Žice v glavnem vodu so naslednje barve:
• Zelena in rumena: za ozemljitev
• Modro: nevtralna
• Rjava: faza
Če se žice v glavnem vodu ne ujemajo z barvami, označenimi na vašem vtikaču, storite naslednje:
Zeleno in rumeno žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko »E«, ali z varnostnim simbolom za ozemljitev ali z zeleno in rumeno ali
zeleno obarvanim.
Modro žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko »N« ali obarvan s črno barvo.
Rjavo žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko »L« ali obarvan z rdečo barvo.
V vtikaču, prilagojevalniku ali na razdelilni plošči morate imeti varovalko s 13 A.
Predpisi_ 15
Izjava o skladnosti (za evropske države)
Odobritve in potrdila
Oznaka CE tega izdelka predstavlja Izjavo o skladnosti, ki jo je izdala družba Samsung Electronics Co., Ltd. za veljavne direktive 93/68/EGS
Evropske Unije in navedenimi datumi:
CLP-320 Series: Direktiva nizke napetosti (2006/95/ES), EMC Direktiva (2004/108/ES).
CLP-325W(K): Direktiva R&TTE (1999/5/ES).
Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem mestu www.samsung.com/printer, pojdite na Support > Download center in vpišite ime
svojega tiskalnika (MFP) za brskanje po EuDoC.
1. januar, 1995: Direktiva sveta 2006/95/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z nizkonapetostno opremo.
1. januar, 1996: Direktiva sveta 2004/108/ES (92/31/EGS) o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.
9. marec, 1999: Direktiva Sveta 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijski terminalni opremi ter o skupnem prepoznavanju skladnosti.
Celotno izjavo, ki določa zadevne Direktive in referenčne standarde, lahko dobite pri zastopniku Samsung Electronics Co., Ltd.
Informacije o evropski radijski odobritvi (za vse izdelke, ki imajo vgrajene radijske naprave odobrene s strani
EU)
V vašem tiskalniku, ki je namenjen za domačo uporabo ali uporabo v pisarni, so lahko prisotne (vdelane) naprave nizke moči za radijska
omrežja LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo radijske frekvence (RF)), ki delujejo na frekvenčnem območju 2,4/5 GHz. Ta
razdelek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav glejte sistemsko oznako.
Brezžične naprave, ki so lahko v vašem sistemu, se lahko uporabljajo v Evropski Uniji ali z njo povezanih področjih uporabljajo samo, če je na
registrsko številko obveščene ustanove in opozorilni simbol.
sistemski nalepki oznaka CE z
Oddana moč brezžične naprave ali naprav, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, je bistveno pod mejnimi vrednostmi za izpostavljenost RF, ki jih
je določila Evropska komisija z direktivo R&TTE.
Evropske države, ki so kvalificirane pod pogoji odobritev za brezžične naprave:
EU
Avstrija, Belgija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija (z omejitvami frekvence), Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva,
Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno
kraljestvo.
Države EEA/EFTA
Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica
Evropske države z omejitvami uporabe:
EU
V Franciji je frekvenčni razpon omejen na 2.446,5 – 2.483,5 MHz za naprave nad oddajno močjo 10 mW, kot so brezžične naprave.
Države EEA/EFTA
Trenutno ni omejitev.
Predpisi_ 16
Upravne izjave o skladnosti
Smernice za brezžičnost
V vašem tiskalniku so lahko prisotne (vdelane) naprave nizke moči za radijska omrežja LAN (naprava za brezžično komunikacijo s pomočjo
radijske frekvence (RF)), ki delujejo na frekvenčnem območju 2,4/5 GHz. Naslednji razdelek predstavlja splošni pregled premislekov pri
uporabi brezžične naprave.
Dodatne omejitve, opozorila ali zadeve za določene države so navedene v razdelkih za določene države (ali razdelkih za skupine držav).
Brezžične naprave v vašem sistemu so kvalificirane samo za uporabo v državah, ki so označene z radijsko odobritveno oznako na oznaki
sistema. Če države, v kateri boste uporabljali brezžično napravo, ni na seznamu, pošljite poizvedbo na ustrezno krajevno agencijo. Brezžične
naprave so pod skrbnim nadzorom in uporaba je lahko prepovedana.
Proizvodnja električne energije brezžične naprave ali naprav, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, je v tem trenutku pod mejnimi vrednostmi RF.
Ker brezžične naprave, ki so lahko vgrajene v vaš tiskalnik, oddajajo manj energije kot je dovoljeno v varnostnih standardih in priporočilih za
radijske frekvence, proizvajalec meni, da so le-te varne za uporabo. Kljub majhnim ravnem energije se naprave med normalnim delovanjem ne
dotikajte.
Za uporabo brezžične naprave v bližini telesa (pri čemer udi niso upoštevani) so določili splošne smernice za razdaljo med brezžično napravo
in telesom, ki znaša 20 cm. Pri uporabi naprave z vključenimi brezžičnimi napravami mora naprava biti na razdalji 20 cm od telesa.
Ta oddajnik ne sme biti v bližini ali delovati s katerokoli drugo anteno ali oddajnikom.
Nekatere okoliščine zahtevajo omejitev brezžičnih naprav. Spodaj so navedeni primeri splošnih omejitev:
Radijske frekvence za brezžično komunikacijo lahko motijo opremo na potniških letalih. Trenutni letalski predpisi zahtevajo izklop brezžičnih
naprav med potovanjem z letalom. IEEE 802.11 (brezžični Ethernet) in naprave z možnostjo Bluetooth so primeri naprav, ki omogočajo
brezžično komunikacijo.
V okoljih, kjer je možna prisotnost škodljivega motenja drugih naprav ali storitev, je uporaba brezžične naprave lahko omejena ali
prepovedana. Letališča, bolnišnice in področja z visoko koncentracijo kisika ali vnetljivih plinov so samo nekateri primeri prostorov, kjer je
uporaba brezžičnih naprav omejena ali prepovedana. Če ste na kraju, kjer niste prepričani o kazni za uporabo brezžične naprave, povprašajte
ustrezno oblast za pooblastilo o uporabi ali vklopu brezžične naprave.
Vsaka država ima drugačen omejitve uporabe brezžičnih naprav. Ker je vaš sistem opremljen z brezžično napravo, pri potovanju med
državami pri lokalnih oblasteh preverite, kakšne so omejitve pri uporabi brezžične naprave za državo, v katero potujete.
Če vaš sistem vsebuje vgrajeno notranjo brezžično napravo, te naprave ne uporabljajte brez zaščite in pokrovov ter v razstavljenem stanju.
Uporabnik ne sme servisirati brezžičnih naprav. Kakršno koli spreminjanje je prepovedano. S spreminjanjem brezžične naprave boste izgubili
pravico do uporabe. Za servis se obrnite na proizvajalca.
Uporabite samo gonilnike, ki so v državi, v kateri boste uporabljali napravo, odobreni. Za dodatne informacije glejte proizvajalčev komplet
System Restoration Kit ali se obrnite na tehnično podporo.
Predpisi_ 17
OpenSSL licenca
Avtorske pravice © 1998–2001 The OpenSSL Project. Vse pravice pridržane.
Prerazporeditev in uporaba v virih in binarnih oblikah, s spremembami ali brez njih, je dovoljena, če zagotavlja izpolnjevanje naslednjih
pogojev:
1. Prerazporeditev kod virov mora obdržati samo navedeno obvestilo o avtorskih pravicah, seznam pogojev in naslednjih zavrnitev.
2. Prerazporeditev v binarni obliki mora reproducirati zgornje avtorske pravice, seznam pogojev in naslednjih zavrnitev v dokumentaciji in/ali
dostavljenem gradivu.
3. Vso reklamno gradivo, ki vsebuje opis lastnosti ali uporabo programske opreme, mora vsebovati naslednja priznanja: »Ta izdelek vsebuje
programsko opremo razvito s strani OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)«.
4. Imena »OpenSSL Toolkit« in »OpenSSL Project« je prepovedano uporabljati pri podpisovanju ali reklamiranju izdelkov te programske
opreme brez izrecnega pisnega dovoljenja. Za pisno dovoljenje kontaktirajte [email protected]
5. Izdelke te programske opreme je prepovedano imenovati »OpenSSL«, niti se naziv »OpenSSL« ne sme pojavljati v njihovih imenih brez
izrecnega pisnega dovoljenja OpenSSL Projekta.
6. Prerazporeditev katere koli oblike mora vsebovati naslednja priznanja: »Ta izdelek vsebuje programsko opremo, razvito s strani OpenSSL
Project za uporabo v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)«.
TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJA PROJEKT OpenSSL PROJEKT, »TAKŠNO, KOT JE«, IN ZAVRAČA VSE IZRECNE ALI
NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, NAKAZANE GARANCIJE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN
PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. PROJEKT OpenSSL ALI NJEGOVI SODELAVCI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA
KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z, VENDAR
NE OMEJENO NA, NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI PREKINITVE
POSLOVANJA), NE GLEDE NA NAČIN NASTANKA IN NE GLEDE NA TEORIJO ODGOVORNOSTI (POGODBA, STROGA
ODGOVORNOST ALI KRIVICA (TUDI ZA MALOMARNOST ALI KAKO DRUGAČE)), KI JE NASTALA MED KATERIMKOLI NAČINOM
UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA NEVARNOST TAKŠNE ŠKODE NAPOVEDANA.
Ta izdelek vsebuje kriptografsko programsko opremo, ki jo je napisal Eric Young ([email protected]). Ta izdelek vsebuje programsko
opremo, ki jo je napisal Tim Hudson ([email protected]).
Izvirna licenca SSLeay
Avtorske pravice © 1995–1998 Eric Young ([email protected]). Vse pravice pridržane.
Ta paket je SSL-izvedba, ki jo je napisal Eric Young ([email protected]). Izvedba je napisana skladno z Netscapes SSL.
Gradivo je dovoljeno uporabljati v pridobitne in nepridobitne namene, dokler so spoštovani naslednji pogoji. Naslednji pogoji veljajo za vse
kode, ki so sestavni del gradiva, tudi če so RC4, RSA, lhash, DES itn. in ne le SSL-kode. Za priloženo SSL-dokumentacijo veljajo enake
avtorske pravice, le da je lastnik Tim Hudson ([email protected]). Ostale avtorske pravice pripadajo g. Eric Youngu in kot takšne nobene
opombe o avtorskih pravicah ne smejo biti ukinjene. Če je paket uporabljen v izdelku, mora biti Eric Young o tem obveščen kot avtor delov
uporabljenega gradiva. Obvestilo je lahko besedilo, ki se pojavi v obliki sporočila pri zagonu programa ali v priloženem gradivu (splet ali
tiskano) tega paketa.
Prerazporeditev in uporaba v virih in binarnih oblikah, s spremembami ali brez njih, je dovoljena, če zagotavlja izpolnjevanje naslednjih
pogojev:
1. Prerazporeditev izvirnih kod mora vsebovati obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednje zavrnitve.
2. Prerazporeditev v binarni obliki mora reproducirati zgornje avtorske pravice, seznam pogojev in naslednjih zavrnitev v dokumentaciji in/ali
dostavljenem gradivu.
3. Vso reklamno gradivo, ki vsebuje opis lastnosti ali uporabo programske opreme, mora vsebovati naslednja priznanja: »Ta izdelek vsebuje
kriptografsko programsko opremo, ki jo je napisal Eric Young ([email protected])«. Besedo »kriptografsko« lahko izpustite, če se deli
uporabljenega gradiva ne nanašajo na kriptografijo.
4. Če vključite katero posebno kodo Windows (ali izpeljanko) iz mape aplikacij (aplikacijska koda), morate vključiti naslednje priznanje: »Ta
izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je napisal Tim Hudson ([email protected])«.
TO PROGRAMSKA OPREMO JE ZAGOTOVIL ERIC YOUNG TAKŠNO, »KOT JE«, IN NI VKLJUČENIH NOBENIH POSEBNIH ALI
IZRECNIH JAMSTEV, VENDAR JE OMEJENO NA POSREDNA JAMSTVA PRODAJE IN SPOSOBNOST UPORABE ZA DOLOČEN NAMEN.
V NOBENEM PRIMERU AVTOR ALI NJEGOVI POGODBENIKI NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO,
NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, Z NABAVO NADOMESTNE
OPREME ALI STORITEV; IZGUBO ZARADI ZASTOJEV, IZGUBO PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI PREKINITVE POSLOVANJA) KAKOR
KOLI POVZROČENO IN NA NOBENI TEORIJI ODGOVORNOSTI TUDI, ČE JE V POGODBI, STROGA ODGOVORNOST ALI DELIKT
(VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI KAKO DRUGAČE) NASTALA V KATEREM KOLI NAČINU UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME
IN NEVARNOST TAKŠNE ŠKODE NAPOVEDANA.
Licenca in pogoji distribucije za katero koli javno različico ali izpeljanko te kode ne smejo biti spremenjeni. Te kode npr. ni dovoljeno kopirati in
vstaviti v drugo licenco o distribuciji [vključno z javno licenco GNU].
Predpisi_ 18
Samo Kitajska
Predpisi_ 19
O teh navodilih za uporabo
Ta navodila za uporabo vsebujejo informacije za osnovno razumevanje naprave in podrobno razlago vsakega koraka med
dejansko uporabo. Priročnik je dragocen pripomoček pri nameščanju in uporabi naprave tako za nove kot tudi za
profesionalne uporabnike.
•
•
•
•
•
Pred uporabo naprave obvezno preberite varnostna opozorila.
Če pri uporabi naprave naletite na težave, si oglejte poglavje za odpravljanje težav (Glejte »Odpravljanje težav« na strani 78).
Pojmi, ki so uporabljeni v teh navodilih za uporabo, so razloženi v slovarčku (Glejte »Slovar« na strani 100).
Slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od opreme ali modela.
Postopki v teh navodilih za uporabo večinoma temeljijo na sistemu Windows XP.
Dogovor
Nekateri izrazi v navodilih se uporabljajo izmenoma, npr.:
• Dokument je sopomenka izvirnika.
• Papir je sopomenka medija ali tiskanega medija.
• Naprava pomeni tiskalnik ali večnamenski tiskalnik.
Naslednja tabela vsebuje dogovore, uporabljene v navodilih.
Dogovor
Opis
Primer
Krepko
Uporablja se za prikaz besedila na zaslonu ali imena gumbov na napravi.
Opomba
Uporablja se za dodatne informacije ali podrobnosti glede funkcije ali značilnosti
naprave.
Oblika zapisa datuma se lahko
spreminja glede na državo.
Pozor
Vsebuje informacije, ki vam pomagajo zaščititi napravo pred morebitno
mehansko škodo ali nepravilnim delovanjem.
Ne dotikajte se površine bobna v
notranjosti kartuše ali slikovne enote.
Opomba na dnu strani
Ponuja podrobnejše informacije o določenih besedah ali frazah.
a. strani na minuto.
(»Glejte razdelek«)
Usmeri vas do dodatnih podrobnejših informacij.
(Glejte »Več informacij« na strani 21)
O teh navodilih za uporabo_ 20
Prekliči
Več informacij
Več informacij o nastavitvah in uporabi naprave je na voljo v naslednjih tiskanih ali elektronskih virih.
Naziv dokumenta
Opis
Vodič za hitro
namestitev
Ta vodič vsebuje informacije za namestitev naprave. Priložen je tiskalniku v škatli.
Navodila za uporabo
Ta priročnik vam ponuja postopna navodila za uporabo naprave z vsemi funkcijami, vzdrževanje naprave, reševanje težav in
zamenjavo potrošnega materiala.
Pomoč za gonilnik
tiskalnika
Ta pomoč vsebuje informacije za pomoč za gonilnik tiskalnika in navodila za nastavitev možnosti tiskanja (Glejte »Uporaba pomoči« na
strani 63).
Naslov spletne
strani podjetja
Samsung
Če imate dostop do interneta, si lahko zagotovite pomoč, podporo, gonilnike za tiskalnik, navodila in informacije o naročanju na spletni
strani podjetja Samsung, www.samsung.com/printer.
Programska oprema
za prenos
S spletnega mesta Samsung lahko prenesete uporabne programe.
• SyncThru™ Web Admin Service: Primeren za skrbnike omrežja, ki morajo nadzorovati več tiskalnikov hkrati. Ta program je samo
za omrežne modele. (http://solution.samsungprinter.com)
• Samsung AnyWeb Print: pomaga uporabnikom, da enostavno zajamejo sliko spletne strani v programu Windows Internet
Explorer. (http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint)
• Samsung Easy Color Manager: pomaga uporabnikom barvnega laserskega tiskalnika Samsung pri nastavitvi barv. (http://
solution.samsungprinter.com/personal/colormanager)
O teh navodilih za uporabo_ 21
Funkcije vaše nove naprave
Vaša nova naprava ima številne posebne funkcije, s katerimi lahko izboljšate kakovost tiskanih dokumentov.
Posebne funkcije
Izredno kakovostno in hitro tiskanje
•
•
•
Z uporabo cian, magente, rumene in črne barve lahko tiskate
v celotnem barvnem spektru.
Tiskate lahko z efektivno ločljivostjo do 2.400 x 600 dpi.
Naprava tiska na papir velikosti A4 s hitrostjo do 16 str./min
in na papir velikosti Letter s hitrostjo do 17 str./min. v
črno-belem načinu in s hitrostjo 4 str./min. v barvnem načinu.
IPv6 (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Naprava podpira IPv6 (glejte »Konfiguracija IPv6« na
strani 37).
Delo s številnimi različnimi tipi tiskanega materiala
•
•
V pladenj lahko naložite do 150 listov navadnega papirja
različnih velikosti.
Naložite lahko papir različnih vrst in velikosti.
Ustvarite profesionalne dokumente (samo za Windows)
•
•
•
Natisnite vodne žige. Dokumente lahko prilagodite svojim
željam, na primer z besedo »Zaupno« (Glejte »Uporaba
vodnih žigov« na strani 64).
Natisnite plakate. Besedilo in slike na vsaki strani dokumenta
lahko povečate ter natisnete na list papirja, tako da jih lahko
zlepite skupaj in naredite plakat (Glejte »Tiskanje plakatov«
na strani 63).
Pri tiskanju na navaden papir lahko uporabite vnaprej
natisnjene obrazce in pisemske glave (Glejte »Uporaba
prekrivkov« na strani 65).
Prihranite čas in denar
•
•
•
Če želite varčevati s papirjem, natisnite več strani na en list
papirja (Glejte »Tiskanje več strani na en list papirja« na
strani 63).
Ta naprava samodejno prihrani električno energijo tako, da
bistveno zmanjša porabo energije, ko jo ne uporabljate.
Če želite varčevati s papirjem, lahko tiskate na obe strani
papirja (Ročno) (Glejte »Tiskanje na obe strani papirja
(ročno)« na strani 64).
Tiskanje v različnih operacijskih sistemih
•
•
•
•
Tiskate lahko v sistemih Windows, Linux in Macintosh.
Naprava je opremljena z vmesnikom Hi-Speed USB 2.0.
Ima vgrajeno omrežno kartico 10/100 Base TX. (Samo
CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
Naprava ima vgrajen brezžični omrežni vmesnik 802.11 b/g/
n LAN. (Samo CLP-325W(K)/CLP-326W)
Funkcije vaše nove naprave_ 22
Funkcije različnih modelov
Naprave omogočajo najrazličnejšo obdelavo dokumentov – od tiskanja do naprednih omrežnih rešitev za vaše podjetje.
Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od modelov ali države.
Funkcije različnih modelov:
CLP-320(K)
CLP-321
CLP-325(K)
CLP-326
FUNKCIJE
Hitri USB 2.0
●
Omrežna kartica Ethernet 10/100 BaseTX ožičen LAN
CLP-320N(K)
CLP-321N
CLP-325W(K)
CLP-326W
●
●
●
●
●
a
Brezžični omrežni vmesnik 802.11 b/g/n LAN
Dvostransko (obojestransko) tiskanje (ročno)
●
●
●
a. Kartice za brezžični LAN v vaši državi morda niso na voljo. Obrnite se na lokalnega prodajalca ali predstavnika podjetja
Samsung, pri katerem ste kupili tiskalnik.
( ●: Na voljo; prazno polje: Ni na voljo)
Funkcije vaše nove naprave_ 23
Uvod
1.
To poglavje opisuje napravo in njene sestavne dele.
Teme poglavja so:
•
•
Pregled naprave
Pregled nadzorne plošče
•
•
Pregled naprave
Pogled s sprednje strani
1
2
3
1
8
7
4
6
9
10
5
Model naprave, prikazan na sliki, se lahko razlikuje od modela vaše
naprave.
1
Izhodni pladenj (sprednja stran navzdol)
6
Sprednji pokrov
2
Izhodna podpora
7
Gumb za odstranitev sprednjega
pokrova
3
Zgornji pokrov
8
Kartuše s tonerjem
4
Nadzorna plošča
9
Zbiralnik odpadnega tonerja
5
Pladenj
10
Slikovna enota
Uvod_ 24
Razumevanje nadzorne plošče
Predstavitev uporabnih gumbov
Pogled z zadnje strani
1
5
2
4
3
Model naprave, prikazan na sliki, se lahko razlikuje od modela vaše naprave.
1
Gumb za odstranitev zadnjega pokrova
4
Vrata USB
2
Zadnji pokrov
5
Omrežna vrataa
3
Priključek za napajanje
a. Samo CLP-320N(K)/CLP-321N.
Uvod_ 25
Pregled nadzorne plošče
Model naprave, prikazan na sliki, se lahko razlikuje od modela vaše naprave.
5
1
1
2
2
3
6
3
4
5
4
[1] CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326/CLP-320N(K)/CLP-321N
1
Lučke LED za toner
Prikazuje stanje vsake kartuše s tonerjem (Glejte »Lučke LED za stanje/toner« na strani 27).
2
Gumb za vklop/izklop
S tem gumbom lahko vklopite ali izklopite napravo (Glejte »Gumb za vklop/izklop« na strani 28).
3
Gumb za preklic
Kadar koli zaustavi delovanje in ima več funkcij (Glejte »Gumb za preklic« na strani 28).
4
Lučka LED za stanje
Prikazuje stanje vaše naprave (Glejte »Lučke LED za stanje/toner« na strani 27).
Gumb Natisni zaslona
Natisne zaslon, ki je prikazan na monitorju (Glejte »Gumb Print screen« na strani 28).
Tiskanje preizkusne stranib
Natisne preizkusno stran (Glejte »Gumb za preizkusno tiskanje« na strani 28).
5
a. Samo CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326.
b. Samo CLP-320N(K)/CLP-321N.
[2] CLP-325W(K)/CLP-326W
1
Lučke LED za toner
Prikazuje stanje vsake kartuše s tonerjem (Glejte »Lučke LED za stanje/toner« na strani 27).
2
Gumb za vklop/izklop
S tem gumbom lahko vklopite ali izklopite napravo (Glejte »Gumb za vklop/izklop« na strani 28).
3
Gumb za preklic
Kadar koli zaustavi delovanje in ima več funkcij (Glejte »Gumb za preklic« na strani 28).
4
Lučka LED za stanje
Prikaže stanje vaše naprave (glejte »Lučke LED za stanje/toner« na strani 27).
5
Lučka LED za brezžično
povezavo
Prikaže stanje omrežne povezave. Ko lučka LED sveti, je naprava povezana brezžično (glejte »Lučka LED za
brezžično povezavo« na strani 27).
Gumb WPS
Če vaša brezžična dostopna točka podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup™), lahko brez računalnika enostavno
konfigurirate brezžično omrežno povezavo (Glejte »Nastavitev brezžičnega omrežja z gumbom WPS« na strani 42).
6
Uvod_ 26
Razumevanje nadzorne plošče
Lučka
LED
Lučke LED za stanje/toner
Utripa
rdeče
Barva lučke LED označuje trenutno stanje naprave.
Lučka
LED
Splet/
Napaka
(
)
Stanje
Lučke LED
za toner
Ustrezna
lučka LED
sveti rdeče
Opis
•
•
Nobena
lučka LED
ne sveti
Naprava je izklopljena.
Sveti
zeleno
Vse lučke
LED
izključene
Tiskalnik je povezan in lahko
sprejema podatke iz računalnika.
Počasi
utripa
zeleno
Vse lučke
LED
izključene
Kadar lučka LED za stanje
počasi utripa zeleno, naprava
prejema podatke iz računalnika.
Hitro
utripa
zeleno
Vse lučke
LED
izključene
Kadar lučka LED za stanje
počasi utripa zeleno, naprava
tiska podatke.
Sveti
zeleno
Ustrezna
lučka LED
utripa rdeče
Vse tiskalne kartuše so skoraj
prazne.
Ustrezna
lučka LED
nenehno
utripa rdeče
Naprava se segreva.
Vse lučke
LED
izključene
•
•
•
•
Ustrezna
lučka LED
sveti rdeče.
Lučke LED
za toner
Opis
Izklopljena
Sveti
rdeče
Stanje
•
•
Zagozdit
ev (
)
Sveti
oranžno
Vse lučke
LED
izključene
Prišlo je do manjše napake in
naprava čaka, da se napaka
odpravi. Ko odpravite težavo,
bo naprava nadaljevala delo.
V kartuši je ostala manjša
količina tonerja. Pričakovana
življenjska dobaa tonerja se bo
kmalu iztekla. Pripravite novo
kartušo za zamenjavo.
Začasno lahko povečate
kakovost tiskanja s
porazdelitvijo tonerja v kartuši
(glejte »Prerazporeditev
tonerja« na strani 78).
Papir se je zagozdil (Glejte
»Odstranjevanje zagozdenega
papirja« na strani 79).
a. Pričakovana življenjska doba kartuše pomeni pričakovano ali ocenjeno
življenjsko dobo kartuše, ki označuje povprečno količino izpisov in je
zasnovana skladno s standardom ISO/IEC 19798. Na število strani lahko
vpliva delovno okolje, interval tiskanja, grafika, tip medija in velikost
medija. Določena količina tonerja lahko ostane v kartuši, tudi če lučka LED
sveti rdeče in tiskalnik preneha tiskati.
Pokrov je odprt. Zaprite
pokrov.
V pladnju ni papirja. Na
pladenj naložite papir.
Naprava se je ustavila, ker je
prišlo do večje napake.
Prišlo je do napake v sistemu,
ki jo je treba popraviti, npr.
napaka enote LSU, napaka
grelnika ali napaka ITB.
Obrnite se na pooblaščenega
serviserja.
Samsung priporoča samo uporabo originalnih kartuš s tonerjem
Samsung in ne na primer znova napolnjenih ali obnovljenih kartuš.
Samsung ne more zagotoviti kakovosti kartuš s tonerjem, ki jih ne
proizvaja Samsung. Garancija naprave ne krije servisa ali popravila, ki
je rezultat uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung.
Vse napake pri tiskanju se bodo prikazale v oknu programa Smart
Panel. Če težave ne odpravite, pokličite serviserja (glejte »Uporaba
programa Smart Panel« na strani 71).
Lučka LED za brezžično povezavo
Kartuša s tonerjem je skoraj
dosegla pričakovano
življenjsko dobo
kartušea.Priporočamo, da
zamenjate kartušo s tonerjem
(glejte »Zamenjava kartuše s
tonerjem« na strani 91).
Naprava ne more prepoznati
stanja kartuš s tonerjem in
informacij o potrebščinah.
Odprite pokrov in ga zaprite ter
preverite, ali lahko naprava
deluje pravilno. Če težave ne
odpravite, napravo izklopite in
jo znova vklopite.
Uvod_ 27
Stanje lučke LED za brezžično
povezavo
Modro
Opis
Izključeno
)
(
Povezava z brezžičnim omrežjem je
prekinjena.
Vključeno
)
(
Naprava je povezana z brezžičnim
omrežjem.
Počasi utripa
)
(
Naprava začne vzpostavljati
povezavo z brezžičnim omrežjem.
Hitro utripa
(
)
•
•
Naprava vzpostavlja povezavo z
dostopno točko (ali brezžičnim
usmerjevalnikom).
Povezava z brezžičnim omrežjem
je prekinjena.
Predstavitev uporabnih gumbov
Gumb WPS
Gumb Print screen
(samo CLP-325W(K)/CLP-326W)
(samo CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326)
S pritiskom gumba Natisni zaslon (
funkcije.
) lahko opravljate naslednje
Funkcija
Opis
Tiskanje aktivnega
okna
Pritisnite to tipko in zelena lučka LED bo
začela utripati. Ko preneha utripati, sprostite
tipko.
Tiskanje celotnega
zaslona monitorja
Pritisnite to tipko in zelena lučka LED bo
začela utripati. Medtem ko lučka utripa,
sprostite tipko.
•
•
•
•
Ta funkcija samodejno zazna, kateri način WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
uporablja vaša dostopna točka. Če pritisnete gumb na brezžičnem
usmerjevalniku LAN/dostopni točki, lahko nastavite brezžično omrežje in
varnostne nastavitve (Glejte »Nastavitev brezžičnega omrežja z gumbom
WPS« na strani 42).
Gumb za vklop/izklop
S tem gumbom vklopite/izklopite napravo.
Vklop naprave
1. Priklopite napajalni kabel.
Stran se natisne na privzeto stran (A4 ali Letter).
To funkcijo lahko uporabite samo z napravo, ki je povezana prek
povezave USB.
Funkcijo Natisni zaslon lahko uporabite samo v sistemih
Windows in Macintosh.
To funkcijo lahko uporabljate samo, če je nameščen program
Smart Panel.
2. Pritisnite gumb Vklop (
) na nadzorni plošči.
Gumb za preizkusno tiskanje
(samo CLP-320N(K)/CLP-321N)
Pritisk gumba sproži tiskanje predstavitvene strani. Natisnjena stran
prikazuje možnosti barvnega tiskanja in tiskalne lastnosti naprave na
splošno.
Če želite napravo ugasniti, pritisnite in držite to tipko za 3 sekunde.
Gumb za preklic
S pritiskom gumba Prekliči (
Funkcija
) lahko opravljate naslednje funkcije.
Opis
Tiskanje
predstavitvene strani
(samo CLP-325W(K)/
CLP-326W)
V stanju pripravljenosti, pritisnite in zadržite
to tipko za približno 2 sekundi, ter jo izpustite,
ko prične LED dioda stanja počasi utripati
(glejte »Tiskanje predstavitvene strani« na
strani 29).
Tiskanje
konfiguracijskih listov
V stanju pripravljenosti, pritisnite in zadržite
to tipko za približno 5 sekund, ter jo izpustite,
ko prične LED dioda stanja hitro utripati
(glejte »Tiskanje poročila naprave« na
strani 75).
Preklic tiskalniškega
opravila
Med tiskanjem pritisnite gumb Prekliči ( ).
Med brisanjem tiskalniškega opravila iz
naprave in računalnika lučka LED utripa
rdeče, nato pa se naprava vrne v stanje
pripravljenosti. To lahko traja nekaj časa,
odvisno od velikosti tiskalniškega opravila.
Uvod_ 28
Kako začeti
2.
V tem poglavju so opisani koraki za nastavitev prek povezave USB povezane naprave in programske opreme.
Teme poglavja so:
•
•
•
•
•
•
Nastavitev strojne opreme
Tiskanje predstavitvene strani
Priložena programska oprema
Sistemske zahteve
Nameščanje gonilnikov naprave povezane preko povezave USB
Skupna uporaba naprave v lokalnem omrežju
Nastavitev strojne opreme
Ta razdelek prikazuje korake za nastavitev strojne opreme, ki je podrobneje
opisana v priročniku Quick Installation Guide. Najprej preberite Quick
Installation Guide in nato sledite spodnjim korakom.
Lokacija
1. Izberite stabilno mesto.
Izberite ravno in stabilno mesto z dovolj prostora za kroženje zraka.
Omogočite dovolj prostora za odpiranje pokrova/pokrovov in pladnja/
pladnjev.
Območje naj bo dobro zračeno in naj ne bo izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi ali virom toplote, mraza ali vlage. Naprave ne
nameščajte na rob pisalne ali druge mize.
2mm
(0.08 in)
2.
3.
4.
5.
6.
2mm
(0.08 in)
Odstranite embalažo in preverite priložene elemente.
Odstranite trak, s katerim je pritrjena naprava.
Vstavite papir (Glejte »Nalaganje papirja v pladenj« na strani 56).
Poskrbite, da bodo vsi kabli priključeni na napravo.
Vklopite napravo (Glejte »Vklop naprave« na strani 28).
Naprava ne bo delovala v primeru izpada električnega omrežja.
Tiskanje predstavitvene strani
Natisnite predstavitveno stran, da preverite, ali tiskalnik deluje pravilno.
Če želite natisniti predstavitveno stran
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite gumb Prekliči (
nato ga spustite. (Samo CLP-325W(K)/CLP-326W)
) 2 sekundi,
Za tiskanje predstavitvene strani lahko uporabite tudi gumb
Preizkusna stran( ). Ta gumb podpira samo model CLP-320N(K)/
CLP-321N.
Priložena programska oprema
Po namestitvi naprave in priključitvi na računalnik morate namestiti
programsko opremo za tiskalnik. Če uporabljate operacijski sistem
Windows ali Macintosh, namestite programsko opremo s priloženega CD-ja.
Če uporabljate operacijski sistem Linux, prenesite programsko opremo s
spletnega mesta (www.samsung.com/printer) in jo namestite.
Priporočamo tiskanje do nadmorske višine 1.000 m. Če želite
optimizirati tiskanje, glejte nastavitev nadmorske višine (Glejte
»Nastavitev višine« na strani 52).
Napravo namestite na ravno in stabilno površino, naklon pa ne sme biti
večji od 2 mm. V nasprotnem primeru lahko to vpliva na kakovost
tiskanja.
Kako začeti_ 29
Programska oprema naprave se občasno posodobi zaradi izdaje
novega operacijskega sistema itd. Če je potrebno, prenesite
najnovejšo različico s spletne strani Samsung. (www.samsung.com/
printer).
OS
Windows
•
•
•
•
Macintosh •
•
•
•
Linux
Zahteva (priporočeno)
Vsebina
•
•
•
•
Gonilnik tiskalnika: Z gonilnikom tiskalnika izkoristite
vse funkcije naprave.
Smart Panel: Ta program omogoča nadzor nad stanjem
naprave in vas opozori, če pride med tiskanjem do
napake.
Printer Settings Utility: S tem programom lahko iz
računalnika nastavite druge možnosti tiskalnika.
SetIP: S tem programom nastavite naslove TCP/IP vaše
naprave. (Samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Gonilnik tiskalnika: Z gonilnikom tiskalnika izkoristite
vse funkcije naprave.
Smart Panel: Ta program omogoča nadzor nad stanjem
naprave in vas opozori, če pride med tiskanjem do
napake.
Printer Settings Utility: S tem programom lahko iz
računalnika nastavite druge možnosti tiskalnika.
SetIP: S tem programom nastavite naslove TCP/IP vaše
naprave. (Samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Unified Linux Driver: Z gonilnikom tiskalnika izkoristite
vse funkcije naprave.
Smart Panel: Ta program omogoča nadzor nad stanjem
naprave in vas opozori, če pride med tiskanjem do
napake.
Printer Settings Utility: S tem programom lahko iz
računalnika nastavite druge možnosti tiskalnika.
SetIP: S tem programom nastavite naslove TCP/IP vaše
naprave. (Samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
OPERACIJSKI
SISTEM
CPE
RAM
Windows
Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MB
(2.048 MB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB
(1.024 MB)
15 GB
Windows® 7
32- ali 64-bitni procesor
Intel® Pentium® IV, 1 GHz
ali več
1 GB (2
GB)
16 GB
•
•
Windows
Server® 2008 R2
•
•
•
Podpora za grafiko DirectX® 9 s 128 MB pomnilnika
(za omogočanje teme Aero)
Pogon DVD-R/W
Procesorja Intel®
Pentium® IV 1 GHz (x86)
ali 1,4 GHz (x64) (2 GHz
ali hitrejši)
512 MB
(2.048 MB)
Macintosh
Zahteve (priporočeno)
CPE
RAM
Preden začnete, preverite, ali vaš sistem izpolnjuje naslednje zahteve:
Microsoft® Windows®
Mac OS X od
10.3 do 10.4
Naprava podpira naslednje operacijske sisteme Windows.
•
•
Zahteva (priporočeno)
OPERACIJSKI
SISTEM
CPE
RAM
Prazen
prostor na
trdem
disku
Mac OS X 10.5
•
•
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400
MHz (Pentium III 933
MHz)
64 MB (128
MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(256 MB)
1,5 GB
Windows
Server® 2003
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(512 MB)
od 1,25 GB
do 2 GB
10 GB
Minimalna zahteva za vse operacijske sisteme Windows je
Internet Explorer® 5.0 ali novejša različica.
Če želite namestiti programsko opremo, potrebujete skrbniške
pravice.
Windows Terminal Services je združljiva s to napravo.
OPERACIJSKI
SISTEM
Sistemske zahteve
Prazen
prostor na
trdem
disku
Mac OS X 10.6
Kako začeti_ 30
•
1 GB
Procesorji
Intel®
PowerPC G4/
G5
•
Procesorji
Intel®
867 MHz ali
hitrejši
PowerPC G4/
G5
512 MB (1 GB)
1 GB
Procesorji
Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
•
128 MB za
PowerPC osnovo
Mac (512 MB)
512 MB za
Macintosh s
procesorjem Intel
(1 GB)
Prazen
prostor na
trdem
disku
Linux
3. Izberite Install now.
Postavka
Operacijski
sistem
Zahteva (priporočeno)
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32-/64-bitni)
Fedora Core od 2 do 10 (32/64-bitni)
SuSE Linux 9.1 (32-bitni)
OpenSuSE® 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0,
11.1 (32-/64-bitni)
Mandrake 10.0, 10.1 (32/64-bitni)
Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/
64-bitni)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/
64-bitni)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64-bitni)
Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64-bitni)
CPE
Pentium® IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1.024 MB)
Prazen prostor
na trdem disku
1 GB (2 GB)
Nameščanje gonilnikov naprave povezane preko
povezave USB
Lokalno povezan tiskalnik je tiskalnik, ki je prek kabla USB neposredno
povezan z vašim računalnikom. Če je vaša naprava povezana z omrežjem,
preskočite spodnje korake in pojdite na namestitev gonilnika omrežno
povezane naprave (Glejte »Namestitev gonilnika v omrežje priključene
naprave« na strani 38).
Po potrebi izberite jezik s seznama.
Pri modelu CLP-325W(K)/CLP-326W lahko dostopate do
menija Wireless Setting and Installation. Funkcija Wireless
Setting and Installation omogoča namestitev brezžičnega
omrežja za povezovanje z napravo prek kabla USB (Glejte
»Nastavitev brezžičnega omrežja s kablom USB« na
strani 43).
• Advanced Installation ima dve možnosti, Custom
Installation in Install Software Only. Custom Installation
omogoča izbiro povezave in izbiro posameznih komponent, ki
jih želite namestiti. Install Software Only omogoča namestitev
priložene programske opreme, kot je Smart Panel. Sledite
navodilom v oknu.
4. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the
License Agreement. Nato kliknite Next.
Uporabite samo kabel USB, ki ni daljši od 3 m.
Windows
Programsko opremo lahko namestite s splošno metodo ali metodo po meri.
Spodnja navodila veljajo za večino uporabnikov, ki uporabljajo neposredno
povezavo naprave z računalnikom. Nameščene bodo vse komponente,
potrebne za delovanje naprave.
1. Prepričajte se, da je naprava priklopljena na računalnik in da je
vključena.
Če se med namestitvijo prikaže okno Najdena nova strojna
oprema, kliknite Prekliči in zaprite okno.
2. Vstavite priložen CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
• CD s programsko opremo se bo samodejno zagnal in prikazalo se
bo okno za namestitev.
• Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe, pri tem zamenjajte »X« s črko, ki predstavlja
vaš pogon CD-ROM. Kliknite V redu.
• Če uporabljate Windows Vista, Windows 7 ali Windows 2008 Server
R2, kliknite Start > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki označuje vaš pogon
CD-ROM in kliknite OK.
• Če se prikaže okno Samodejno predvajanje v sistemu Windows
Vista, Windows 7 ali Windows 2008 Server R2, kliknite Zaženi
Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program, nato kliknite
Nadaljuj ali Da v oknu Nadzor uporabniškega računa.
Kako začeti_ 31
•
Program poišče napravo.
7. Če se poskusna stran natisne pravilno, kliknite Yes.
Če se ne natisne pravilno, kliknite No za ponovni natis.
8. Če želite svojo napravo registrirati na spletnem mestu Samsung, kliknite
On-line Registration.
Če naprava ni najdena v omrežju ali v lokalnem omrežju, se
prikaže naslednje okno.
Če naprava še ni povezana z računalnikom, kliknite How to
connect?. V možnosti How to connect? lahko najdete podrobne
informacije o povezovanju naprave. Sledite navodilom v oknu.
9. Kliknite Finish.
Če gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno, sledite spodnjim korakom za
popravilo ali ponovno namestitev gonilnika.
a) Preverite, ali je naprava povezana z računalnikom in vklopljena.
b) V meniju Start izberite Programi ali Vsi programi > Samsung
Printers > ime vašega tiskalnika > Maintenance.
c) Izberite možnost, ki jo želite izvesti, in sledite navodilom v oknu.
Macintosh
•
Check if you want to install the software without
connection of the printer.
- Potrdite to možnost za namestitev programa brez
priključene naprave. V tem primeru se okno za tiskanje
preskusne strani preskoči in namestitev se zaključi.
• Search again
Ko pritisnete ta gumb, se prikaže okno z obvestilom o
požarnem zidu:
- Izključite požarni zid in izberite Search again. Če
uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite Start >
Nadzorna plošča > Požarni zid Windows in izklopite to
možnost. Če uporabljate drug operacijski sistem, si
pomagajte z elektronskimi navodili.
- Poleg požarnega zidu operacijskega sistema izključite
požarni zid programov tretjih oseb. Glejte navodila, ki so
priložena posameznim programom.
• Direct Input
Možnost Direct Input omogoča iskanje določenih naprav v
omrežju.
- Search by IP address: Vpišite naslov IP ali ime gostitelja.
Nato kliknite Next.
Če želite preveriti naslov IP naprave, natisnite poročilo o
omrežni konfiguraciji (Glejte »Tiskanje poročila naprave«
na strani 75).
- Search by network path: Če želite najti tiskalnik v skupni
rabi (pot UNC), ročno vpišite ime skupne rabe ali poiščite
tiskalnik tako, da kliknete gumb Browse. Nato kliknite
Next.
• Help
Če naprava ni priključena na računalnik ali v omrežje, lahko s
to tipko dobite podrobne informacije o priključevanju naprave.
5. Iskane naprave se bodo prikazale na zaslonu. Izberite želeno napravo in
kliknite Next.
Če je najdena samo ena naprava, se prikaže okno za potrditev.
6. Po končani namestitvi se odpre okno, v katerem določite, ali želite
natisniti poskusno stran. Če želite natisniti poskusno stran, kliknite Print
a test page.
V nasprotnem primeru kliknite Next in nadaljujte z 8. korakom.
Na CD plošči s programsko opremo, ki je priložena vaši napravi, so
datoteke gonilnikov, ki omogočajo uporabo gonilnika CUPS ali PostScript
(na voljo samo pri uporabi naprave, ki podpira gonilnik PostScript) za
tiskanje v računalnikih Macintosh.
1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.
2. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
3. Dvokliknite ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.
4. Dvokliknite mapo MAC_Installer.
5. Dvokliknite ikono Installer OS X.
6. Vpišite geslo in kliknite OK.
7. Odpre se okno za namestitev Samsung. Kliknite Continue.
8. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.
9. Kliknite Agree, da sprejmete licenčno pogodbo.
10. Izberite Easy Install in kliknite Install. Easy Install je priporočljiv za
večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za
delovanje naprave.
Če izberete Custom Install, lahko izberete posamezne komponente za
namestitev.
11. Ko se pojavi sporočilo z opozorilom, da se bodo zaprle vse aplikacije v
računalniku, kliknite Continue.
12. Izberite želeno vrsto namestitve in kliknite OK.
• Typical installation for a local printer: Namesti privzete
komponente za napravo, ki je neposredno povezana z
uporabnikovim računalnikom.
• Typical installation for a network printer: Namesti programsko
opremo za napravo v omrežju. Program SetIP se samodejno
zažene. Če naprava še nima nastavljenih informacij o omrežju,
zaprite program SetIP. Pojdite na naslednji korak.
• Wireless Setting and Installation : Pri modelu CLP-325W(K)/
CLP-326W lahko dostopate do menija Wireless Setting and
Installation. Funkcija Wireless Setting and Installation omogoča
namestitev brezžičnega omrežja za povezovanje z napravo prek
kabla USB (Glejte »Nastavitev brezžičnega omrežja s kablom USB«
na strani 43).
13. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev. Po končani
namestitvi kliknite Quit ali Restart.
14. Odprite mapo Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• V sistemih Mac OS X 10.5 – 10.6 odprite mapo Applications >
System Preferences in kliknite Print & Fax.
15. Kliknite Add na Printer List.
• Za Mac OS X 10.5 ~ 10.6 kliknite ikono »+«; prikaže se okno.
Kako začeti_ 32
16. Za sistem Mac OS X 10.3 izberite zavihek USB.
• Za sistem Mac OS X 10.4 kliknite Default Browser in poiščite
povezavo USB.
• V sistemih Mac OS X 10.5 – 10.6 kliknite Default in poiščite
povezavo USB.
17. Za sistem Mac OS X 10.3, če samodejna izbira ne deluje, izberite
Samsung v Printer Model in ime naprave v Model Name.
• Za sistem Mac OS X 10.4, če samodejna izbira ne deluje, izberite
Samsung v Print Using in ime naprave v Model.
• Če Auto Select v sistemih Mac OS X 10.5 – 10.6 ne deluje pravilno,
izberite Select a driver to use... in ime naprave v Print Using.
Naprava se pojavi na seznamu tiskalnikov Printer List kot privzeti
tiskalnik.
18. Kliknite Add.
Če gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno, odstranite gonilnik in ga
ponovno namestite.
Odstranjevanje programa gonilnika v okolju Macintosh opravite na
naslednji način:
a) Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.
b) Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
c) Dvokliknite ikono pogona CD-ROM, ki je prikazana na namizju
Macintosh.
d) Dvokliknite mapo MAC_Installer.
e) Dvokliknite ikono Installer OS X.
f) Vpišite geslo in kliknite OK.
g) Odpre se okno za namestitev Samsung. Kliknite Continue.
h) Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.
i) Kliknite Agree, da sprejmete licenčno pogodbo.
j) Izberite Uninstall in kliknite Uninstall.
k) Ko se pojavi sporočilo z opozorilom, da se bodo zaprle vse
aplikacije v računalniku, kliknite Continue.
l) Ko je odstranjevanje končano, kliknite Quit.
6. Ko se pojavi zaslon z dobrodošlico, kliknite Next.
7. Po končani namestitvi kliknite Finish.
Namestitveni program je za lažjo uporabo v sistemski meni dodal
namizno ikono Unified Driver Configurator in skupino Unified Driver. Če
imate težave, glejte pomoč, ki je na zaslonu na voljo prek sistemskega
menija, lahko pa jo najdete tudi v paketu gonilnikov za aplikacije
Windows, kot je Unified Driver Configurator.
Namestitev programa Smart Panel
1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.
2. Ko se pojavi okno Administrator Login, v polje Login vpišite root in
nato sistemsko geslo.
Da namestite programsko opremo za napravo, se morate
prijaviti kot uporabnik z vsemi pravicami (root). Če niste
uporabnik z vsemi pravicami, se obrnite na svojega
sistemskega skrbnika.
3. S spletnega mesta Samsung v računalnik prenesite paket Smart
Panel.
4. Z desno miškino tipko kliknite paket Smart Panel in ga razširite.
5. Dvokliknite cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Nameščanje pripomočka Printer Setting Utility
Linux
Programske pakete za Linux morate prenesti s spletnega mesta Samsung,
da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik.
Sledite spodnjim korakom za namestitev programske opreme.
1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.
2. Ko se pojavi okno Administrator Login, v polje Login vpišite root in
nato sistemsko geslo.
Da namestite programsko opremo za napravo, se morate
prijaviti kot uporabnik z vsemi pravicami (root). Če niste
uporabnik z vsemi pravicami, se obrnite na svojega
sistemskega skrbnika.
Nameščanje gonilnika Unified Linux Driver
1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.
2. Ko se pojavi okno Administrator Login, v polje Login vpišite root in
nato sistemsko geslo.
Da namestite programsko opremo za napravo, se morate
prijaviti kot uporabnik z vsemi pravicami (root). Če niste
uporabnik z vsemi pravicami, se obrnite na svojega
sistemskega skrbnika.
3. S spletnega mesta Samsung prenesite in v svojem računalniku
odprite paket Printer Settings Utility.
4. Z desno miškino tipko kliknite paket Printer Settings Utility in ga
razširite.
5. Dvokliknite cdroot > Linux > psu > install.sh.
3. S spletnega mesta Samsung prenesite paket gonilnika Unified Linux
Driver.
4. Z desno miškino tipko kliknite paket Unified Linux Driver in ga
razširite.
5. Dvokliknite cdroot > autorun.
Kako začeti_ 33
Če gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno, odstranite gonilnik in ga
ponovno namestite.
Za odstranitev gonilnika za Linux sledite spodaj navedenim
korakom.
a) Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.
b) Ko se pojavi okno Administrator Login, v polje Login vpišite
»root« in nato vnesite sistemsko geslo.
Da odstranite programsko opremo tiskalnika, se morate
prijaviti kot nosilec (root). Če niste uporabnik z vsemi
pravicami, se obrnite na svojega sistemskega skrbnika.
c) Kliknite ikono na dnu namizja. Ko se prikaže okno Terminal,
vtipkajte:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
d) Kliknite Uninstall.
e) Kliknite Next.
f) Kliknite Finish.
Nastavitev računalnika uporabnika
1. Namestite gonilnik tiskalnika (Glejte »Nameščanje gonilnikov
naprave povezane preko povezave USB« na strani 31, »Namestitev
gonilnika v omrežje priključene naprave« na strani 38).
2. Kliknite meni Start operacijskega sistema Windows.
3. Izberite Vsi programi > Pripomočki > Raziskovalec.
4. Vnesite naslov IP gostiteljskega računalnika v naslovno vrstico in na
tipkovnici pritisnite Enter.
Skupna uporaba naprave v lokalnem omrežju
Sledite spodnjim korakom za nastavitev računalnikov za lokalno skupno
uporabo naprave.
Če je gostiteljski računalnik neposredno povezan z napravo s kablom USB
in je povezan tudi z lokalnim omrežnim okoljem, lahko odjemalski
računalnik, ki je povezan z lokalnim omrežjem, za tiskanje uporablja
napravo v skupni rabi prek gostiteljskega računalnika.
1
2
Če gostiteljski računalnik zahteva Uporabniško ime in Geslo,
vnesite uporabniški ID in geslo računa gostiteljskega
računalnika.
5. Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika, ki ga želite imeti v
skupni rabi in izberite Vzpostavi povezavo.
6. Če se na zaslonu pojavi sporočilo, da je namestitev končana, kliknite
V redu.
7. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti, in tiskajte.
Macintosh
Naslednji koraki veljajo za sisteme Mac OS X od 10.5 do 10.6.
Preberite Mac Help za druge različice OS.
1
Gostiteljski
računalnik
Računalnik, ki je neposredno povezan z
napravo prek kabla USB.
2
Računalniki
uporabnikov
Računalniki, ki uporabljajo napravo v
skupni rabi prek gostiteljskega računalnika.
Nastavitev gostiteljskega računalnika
1. Namestite gonilnik tiskalnika (Glejte »Macintosh« na strani 32).
2. Odprite mapo Applications > System Preferences in kliknite Print
& Fax.
3. Skupni tiskalnik lokalnega omrežja določite v Printers list.
4. Izberite Share this printer.
Windows
Nastavitev računalnika uporabnika
Nastavitev gostiteljskega računalnika
1. Namestite gonilnik tiskalnika (Glejte »Nameščanje gonilnikov
naprave povezane preko povezave USB« na strani 31, »Namestitev
gonilnika v omrežje priključene naprave« na strani 38).
2. Kliknite meni Start operacijskega sistema Windows.
3. V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003 izberite
Tiskalniki in Faksi.
• V operacijskem sistemu Windows Server 2008/Vista izberite
Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows 7 izberite Nadzorna plošča >
Naprave in tiskalniki.
• V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite Nadzorna plošča >
Strojna oprema > Naprave in tiskalniki.
4. Z desno miškino tipko izberite ikono tiskalnika.
5. V sistemu Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista pritisnite
Lastnosti.
V sistemu Windows 7 in Windows Server 2008 R2 v kontekstnem
meniju izberite Lastnosti tiskalnika.
1. Namestite gonilnik tiskalnika (Glejte »Macintosh« na strani 32).
2. Odprite mapo Applications > System Preferences in kliknite Print
& Fax.
3. Kliknite ikono »+«.
Na zaslonu se pojavi okno z imenom skupnega lokalnega tiskalnika.
4. Izberite svojo napravo in kliknite Add.
Če ima element Lastnosti tiskalnikov znak ►, lahko izberete
gonilnike drugih tiskalnikov, ki so priključeni na izbrani tiskalnik.
6.
7.
8.
9.
Izberite jeziček Skupna raba.
Potrdite Spremeni možnosti skupne rabe.
Potrdite polje Daj ta tiskalnik v skupno rabo.
Izpolnite polje Ime za skupno rabo. Kliknite V redu.
Kako začeti_ 34
Nastavitev omrežja (samo CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
3.
V tem poglavju so opisani koraki za nastavitev z omrežjem povezane naprave in programske opreme.
Teme poglavja so:
•
•
Omrežno okolje
Povzetek koristnih omrežnih programov
•
•
Uporaba ožičenega omrežja
Namestitev gonilnika v omrežje priključene naprave
Omrežno okolje
SyncThru™ Web Service
Nastaviti morate omrežne protokole v napravi, da jo lahko uporabljate kot
omrežno napravo. Osnovne omrežne nastavitve lahko nastavite na
nadzorni plošči naprave ali v programih za nastavitev omrežja.
Spodnja tabela prikazuje omrežna okolja, ki jih podpira naprava:
Spletni strežnik, vgrajen v vaš omrežni strežnik, omogoča:
• Konfiguriranje omrežnih parametrov, ki so potrebni, da napravo
povežete z različnimi omrežnimi okolji.
• Prilagajanje nastavitev naprave.
Glejte »Uporaba programa SyncThru™ Web Service« na strani 70.
Postavka
Zahteve
Omrežni vmesnik
•
•
Ethernet 10/100 Base-TX
Brezžični LAN 802.11 b/g/n (samo
CLP-325W(K)/CLP-326W)
Omrežni operacijski
sistem
•
Windows 2000/Server 2003 /Server
2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Različice operacijskega sistema Linux
Mac OS X od 10.3 do 10.6
•
•
Omrežni protokoli
Brezžična varnost
•
•
•
•
TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR,
IPP
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR,
SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Glejte »Konfiguracija IPv6« na strani 37.
•
•
Avtentikacija: Odprti sistem, skupni
ključ, WPA Personal, WPA2 Personal
(PSK)
Šifriranje: WEP64, WEP128, TKIP,
AES
SyncThru™ Web Admin Service
Spletna rešitev za upravljanje tiskalnika za omrežne skrbnike. SyncThru™
Web Admin Service zagotavlja učinkovit način za upravljanje omrežnih
naprav ter omogoča, da na daljavo nadzirate omrežne tiskalnike in na njih
odpravljate napake s katerega koli spletnega mesta s skupnim dostopom do
interneta. Program prenesite s spletnega mesta http://
solution.samsungprinter.com.
SetIP
Pomožni program, ki vam omogoča, da izberete omrežni vmesnik in ročno
konfigurirate naslove IP za uporabo s protokolom TCP/IP.
• Glejte »Nastavitev IPv4 z uporabo programa SetIP (Windows)« na
strani 36.
• Glejte »Nastavitev IPv4 z uporabo programa SetIP (Macintosh)« na
strani 36.
• Glejte »Nastavitev IPv4 z uporabo programa SetIP (Linux)« na strani 37.
Ta program ne podpira TCP/IPv6.
Uporaba ožičenega omrežja
Če želite napravo uporabljati v omrežju, morate nastaviti omrežne
protokole. V tem poglavju je naveden preprost postopek za njihovo
nastavitev.
Omrežje lahko uporabljate potem, ko omrežni kabel priključite na ustrezna
vrata vaše naprave.
Povzetek koristnih omrežnih programov
Na voljo je več programov za enostavno nastavljanje omrežja v omrežnem
okolju. Možno je upravljanje z več napravami v omrežju, to velja še posebej
za omrežnega skrbnika.
Pred uporabo spodaj navedenih programov najprej nastavite
IP-naslov.
Nastavitev omrežja (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 35
Tiskanje poročila o omrežni konfiguraciji
Iz nadzorne plošče računalnika lahko natisnete poročilo o omrežni
konfiguraciji, ki vsebuje trenutne omrežne nastavitve naprave. To vam bo
v pomoč pri vzpostavitvi omrežja in odpravljanju težav.
Tiskanje poročil:
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite
(gumb za preklic) približno 5
sekund. Poiščete lahko naslova MAC in IP svoje naprave.
Na primer:
• MAC Address: 00:15:99:41:A2:78
• IP Address: 192.0.0.192
5. V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije, kot sledi. V
pisarniškem intranetu bo te informacije morda moral dodeliti omrežni
skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.
Nastavitev naslova IP
Najprej morate nastaviti naslov IP za omrežno tiskanje in upravljanje. V
večini primerov bo strežnik DHCP (protokol za konfiguracijo dinamičnega
gostitelja), ki je nameščen v omrežju, samodejno dodelil nov naslov IP.
V nekaterih primerih je naslov IP treba nastaviti ročno. Ta se imenuje
statični naslov IP, ki se uporablja pri poslovnih intranetih zaradi varnostnih
razlogov.
• Dodelitev IP prek DHCP: Priključite napravo na omrežje in počakajte
nekaj minut, da strežnik DHCP dodeli napravi naslov IP. Nato natisnite
poročilo o omrežni konfiguraciji po zgoraj navedenem postopku. Če
je na poročilu vidna sprememba naslova IP, je bila dodelitev uspešna. V
poročilu boste videli nov naslov IP.
• Dodelitev statičnega IP: Uporabite program SetIP za spremembo
naslova IP za vaš računalnik.
Če ste v pisarni, vam priporočamo, da obvestite omrežnega skrbnika, ki bo
za vas nato nastavil ta naslov.
konfiguracija IPv4
Nastavitev IPv4 z uporabo programa SetIP (Windows)
Ta program se uporablja za ročno nastavitev omrežnega naslova IP
vaše naprave z naslovom MAC, ki se uporablja za komunikacijo z
napravo. Naslov MAC je strojna serijska številka omrežnega vmesnika,
ki ga najdete v poročilu o omrežni konfiguraciji.
Za uporabo programa SetIP pred nadaljevanjem izključite požarni zid
računalnika:
1. Izberite Start > Nadzorna plošča.
2. Dvokliknite Varnostno središče.
3. Kliknite Požarni zid.
4. Izključite požarni zid.
•
MAC Address: V poročilu o omrežni konfiguraciji poiščite
naslov MAC za napravo in ga vnesite brez dvopičij. Na primer,
00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.
• IP Address: Vpišite nov naslov IP za vaš tiskalnik.
Na primer, če je naslov IP računalnika 192.168.1.150, vnesite
192.168.1.X. (X je številka med 1 in 254, ki ne sme biti enaka
naslovu računalnika.)
• Subnet Mask: vnesite masko podomrežja.
• Default Gateway: Vpišite privzeti prehod.
6. Kliknite Applyin nato kliknite OK. Naprava bo samodejno natisnila
poročilo o omrežni konfiguraciji. Potrdite, da so vse nastavitve
pravilne.
7. Kliknite Exit, da s tem zaprete program SetIP.
8. Po potrebi ponovno zaženite požarni zid računalnika.
Nastavitev IPv4 z uporabo programa SetIP (Macintosh)
Za uporabo programa SetIP pred nadaljevanjem izključite požarni zid
računalnika:
Pot in UI-ji se lahko razlikujejo glede na različico Mac OS. Glejte
navodila za Mac OS.
1.
2.
3.
4.
Odprite System Preferences.
Kliknite Security.
Kliknite meni Firewall.
Izključite požarni zid.
Naslednja navodila so odvisna od modela.
Nameščanje programa
1. Vstavite priloženi CD s programsko opremo. Ko se CD z gonilnikom
v pogonu samodejno zažene, zaprite okno.
2. Zaženite raziskovalca in odprite pogon X. (X je pogon CD-ROM.)
3. Dvokliknite Application > SetIP.
4. Dvokliknite Setup.exe za namestitev programa.
5. Izberite jezik in kliknite Next.
6. Sledite navodilom v oknu in dokončajte namestitev.
Zagon programa
1. Svojo napravo povežite z omrežjem prek omrežnega kabla.
2. Vključite napravo.
3. V sistemu Windows v meniju Start izberite Vsi programi >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
(tretja z leve), če želite odpreti okno
4. V oknu SetIP kliknite ikono
za konfiguracijo TCP/IP.
1. Svojo napravo povežite z omrežjem prek omrežnega kabla.
2. Vstavite CD-ROM z namestitvijo in odprite okno plošče, izberite
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html.
3. Dvokliknite datoteko in Safari se bo samodejno zagnal, nato izberite
Trust. Brskalnik bo odprl stran SetIPApplet.html, ki prikazuje ime
tiskalnika in informacije o naslovu IP.
(tretja z leve), če želite odpreti okno
4. V oknu SetIP kliknite ikono
za konfiguracijo TCP/IP.
5. V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije, kot sledi. V
pisarniškem intranetu bo te informacije morda moral dodeliti omrežni
skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.
• MAC Address: V poročilu o omrežni konfiguraciji poiščite
naslov MAC za napravo in ga vnesite brez dvopičij. Na primer,
00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.
Nastavitev omrežja (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 36
•
IP Address: Vpišite nov naslov IP za vaš tiskalnik.
Na primer, če je naslov IP računalnika 192.168.1.150, vnesite
192.168.1.X. (X je številka med 1 in 254, ki ne sme biti enaka
naslovu računalnika.)
• Subnet Mask: Vnesite masko podomrežja.
• Default Gateway: Vpišite privzeti prehod.
6. Izberite Apply, OK in nato ponovno OK. Tiskalnik bo samodejno
natisnil poročilo o konfiguraciji. Potrdite, da so vse nastavitve
pravilne. Zaprite Safari. Namestitveni CD lahko odstranite. Po
potrebi ponovno zaženite požarni zid računalnika. Sedaj ste uspešno
spremenili naslov IP, podomrežno masko in prehod.
Nastavitev IPv4 z uporabo programa SetIP (Linux)
Program SetIP se samodejno namesti med namestitvijo gonilnika
tiskalnika.
Pot in uporabniški vmesnik sta odvisna od različice Linux OS.
Navodila za izklop požarnega zidu poiščite v uporabniškem
priročniku za operacijski sistem Linux.
1. Natisnite konfiguracijsko poročilo o omrežju naprave, da ugotovite
naslov MAC naprave.
2. Odprite /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
3. Dvokliknite datoteko SetIPApplet.html.
4. Kliknite, da se odpre okno za konfiguracijo TCP/IP.
5. Za omrežno kartico vnesite naslov MAC, naslov IP, masko
podomrežja in privzeti prehod, nato kliknite Apply.
Ko vnesete naslov MAC, ga vnesite brez dvopičja (:).
6. Lahko natisnete poročilo konfiguracije omrežja. Potrdite, da so vse
nastavitve pravilne.
7. Zaprite program SetIP.
Konfiguracija IPv6
TCP/IPv6 ustrezno podpira samo operacijski sistem Windows Vista ali
novejše.
Če omrežje IPv6 ne deluje, nastavite vse omrežne nastavitve na
tovarniške in poskusite znova (Glejte »Obnavljanje tovarniško
privzetih nastavitev s programom SyncThru™ Web Service« na
strani 38).
Če želite uporabljati omrežno okolje IPv6, pri uporabi naslova IPv6
upoštevajte naslednji postopek:
Naprava je dobavljena z vključenim omrežjem IPv6.
1. Svojo napravo povežite z omrežjem prek omrežnega kabla.
2. Vklopite napravo.
3. Na nadzorni plošči naprave natisnite poročilo o omrežni konfiguraciji,
ki bo preverilo naslove IPv6.
4. Izberite Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok >
Tiskalniki > Dodajanje tiskalnika.
5. Kliknite Dodaj lokalni tiskalnik na oknih Dodajanje tiskalnika.
6. Sledite navodilom v oknu.
Tiskanje poročil:
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite
(gumb za preklic) približno
5 sekund. Poiščete lahko naslova MAC in IP svoje naprave.
Na primer:
• MAC Address: 00:15:99:41:A2:78
• IP Address: 192.0.0.192
Nastavljanje naslovov IPv6
Naprava podpira naslednje naslove IPv6 za omrežno tiskanje in
upravljanje.
• Link-local Address: Samodejno nastavljeni krajevni naslov IPv6.
(Naslov se začne s FE80.)
• Stateless Address: Samodejno in s strani omrežnega
usmerjevalnika določeni naslov IPv6.
• Stateful Address: Naslov IPv6, ki ga je nastavil strežnik DHCPv6.
• Manual Address: Ročno in s strani uporabnika določeni naslov
IPv6.
Ročno nastavljanje naslova
1. Zaženite brskalnik, npr. Internet Explorer, ki podpira naslavljanje
IPv6 za naslove URL (Glejte »SyncThru™ Web Service« na
strani 35).
Opomba: Za IPv4 vnesite naslov IPv4 (http://xxx.xxx.xxx.xxx) v
polje za naslov, potem pa pritisnite tipko Enter ali kliknite Pojdi.
2. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite Network
Settings.
3. Kliknite TCP/IPv6.
4. Omogočite Manual Address v razdelku TCP/IPv6.
5. Izberite Address/Prefix in kliknite gumb Add, da se predpona
usmerjevalnika samodejno vnese v polje z naslovom.
Vnesite ostali del naslova (npr.: 3FFE:10:88:194::AAAA. »A« je
šestnajstiška vrednost od 0 do 9 in od A do F).
6. Kliknite gumb Apply.
Nameščanje gonilnika za tiskalnik
Namestitev gonilnika za omrežni tiskalnik v omrežnem okolju IPv6 je
enaka kot v okolju TCP/IPv4 (Glejte »Namestitev gonilnika v omrežje
priključene naprave« na strani 38).
Izberite vrata TCP/IP, počakajte, da se prikaže seznam naprav, in
izberite naslov IPv6 za svojo napravo.
Uporaba programa SyncThru™ Web Service
1. Zaženite spletni brskalnik, npr. Internet Explorer, ki podpira
naslavljanje IPv6 za naslove URL.
2. Izberite enega od naslovov IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) v poročilu o
omrežni konfiguraciji.
3. Vnesite naslove IPv6 (npr.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Naslov mora biti v oglatih oklepajih »[]«.
Če naprava ne deluje v omrežnem okolju, aktivirajte IPv6. Glejte
naslednji razdelek.
Tiskanje poročila o omrežni konfiguraciji
Z nadzorne plošče računalnika lahko natisnete poročilo o omrežni
konfiguraciji, ki vsebuje trenutne omrežne nastavitve naprave. To vam
bo v pomoč pri vzpostavitvi omrežja in odpravljanju težav.
Nastavitev omrežja (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 37
Obnavljanje tovarniško privzetih nastavitev s
programom SyncThru™ Web Service
3. Izberite Install now.
1. Zaženite brskalnik, npr. Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno
brskalnika vpišite nov naslov IP naprave.
Na primer,
2. Kliknite Pojdi, da odprete SyncThru™ Web Service.
3. V zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service
kliknite Login.
Prikaže se stran za prijavo.
4. Izpolnite polji ID in Password, nato kliknite Login.
Če je to vaša prva prijava v program SyncThru™ Web Service, vpišite
privzeti ID in geslo.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite Settings >
Network Settings > Restore Default.
6. Nato kliknite Clear za omrežje.
7. Za uporabo nastavitev izklopite in ponovno vklopite napravo.
Namestitev gonilnika v omrežje priključene
naprave
Namestiti morate programsko opremo gonilnika tiskalnika za tiskanje.
Programska oprema vsebuje gonilnike, aplikacije in druge uporabniku
prijazne programe.
Preverite, ali je nastavitev omrežja za napravo končana. Pred začetkom
namestitve zaprite vse programe v računalniku.
Po potrebi izberite jezik s seznama.
•
Pri modelu CLP-325W(K)/ lahko dostopate do menija Wireless
Setting and Installation. Program Wireless Setting and
Installation omogoča namestitev brezžičnega omrežja za
povezovanje z napravo prek kabla USB (Glejte »Nastavitev
brezžičnega omrežja s kablom USB« na strani 43).
• Advanced Installation ima dve možnosti, Custom
Installation in Install Software Only. Nameščanje po meri
vam omogoča izbiro povezave naprave in izbiro posameznih
komponent, ki jih želite namestiti. Install Software Only
omogoča namestitev priložene programske opreme, kot je
Smart Panel. Sledite navodilom v oknu.
4. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the
License Agreement. Nato kliknite Next.
Windows
To je priporočeno za večino uporabnikov. Nameščene bodo vse
komponente, potrebne za delovanje naprave.
Sledite spodnjim korakom:
1. Prepričajte se, da je naprava priključena v omrežje in vključena.
2. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
• Program s CD-ja naj bi se samodejno zagnal in na zaslonu naj bi se
pojavilo okno za namestitev.
• Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe; pri tem zamenjajte »X« s črko, ki predstavlja
vaš pogon CD-ROM. Kliknite V redu.
• Če uporabljate Windows Vista, Windows 7 ali Windows Server 2008
R2, kliknite Start > Vsi programi > Pripomočki > Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki označuje vaš pogon
CD-ROM in kliknite OK.
• Če se prikaže okno Samodejno predvajanje v sistemu Windows
Vista, Windows 7 in Windows 2008 Server R2, kliknite Zaženi
Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program, nato kliknite
Nadaljuj ali Da v oknu Nadzor uporabniškega računa.
Nastavitev omrežja (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 38
Program poišče napravo.
Če naprava ni najdena v omrežju ali v lokalnem omrežju, se
prikaže naslednje okno.
Če se ne natisne pravilno, kliknite No za ponovni natis.
8. Če želite registrirati svojo napravo na spletnem mestu Samsung, kliknite
On-line Registration.
Če naprava še ni povezana z računalnikom, kliknite How to
connect?. V možnosti How to connect? lahko najdete podrobne
informacije o povezovanju naprave. Sledite navodilom v oknu.
9. Kliknite Finish.
•
•
Po namestitvi gonilnikov lahko vključite požarni zid.
Če gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno, sledite spodnjim korakom
za popravilo ali ponovno namestitev gonilnika.
a) Preverite, ali je naprava povezana z računalnikom in
vklopljena.
b) V meniju Start izberite Programi ali Vsi programi > Samsung
Printers > ime vašega tiskalnika > Maintenance.
c) Izberite želeno možnost in sledite navodilom v oknu.
Macintosh
•
Check if you want to install the software without
connection of the printer.
- Potrdite to možnost za namestitev programa brez
priključene naprave. V tem primeru se okno za tiskanje
preskusne strani preskoči in namestitev se zaključi.
• Search again
Po pritisku tega gumba se prikaže okno z obvestilom o
požarnem zidu.
- Izključite požarni zid in izberite Search again. Če
uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite Start >
Nadzorna plošča > Požarni zid Windows in izklopite to
možnost. Če uporabljate drug operacijski sistem, si
pomagajte z elektronskimi navodili.
- Poleg požarnega zidu operacijskega sistema izključite
požarni zid programov tretjih oseb. Glejte navodila, ki so
priložena posameznim programom.
• Direct Input
Možnost Direct Input omogoča iskanje določenih naprav v
omrežju.
- Search by IP address: Vpišite naslov IP ali ime gostitelja.
Nato kliknite Next.
Če želite preveriti naslov IP naprave, natisnite poročilo o
omrežni konfiguraciji (Glejte »Tiskanje poročila naprave«
na strani 75).
- Search by network path: Če želite najti tiskalnik v skupni
rabi (pot UNC), ročno vpišite ime skupne rabe ali poiščite
tiskalnik tako, da kliknete gumb Browse. Nato kliknite
Next.
• Help
Če naprava ni priključena na računalnik ali v omrežje, lahko s
to tipko dobite podrobne informacije o priključevanju naprave.
5. Iskana naprava se bo prikazala na zaslonu. Izberite želeno napravo in
kliknite Next.
Če je najdena samo ena naprava, se prikaže okno za potrditev.
6. Po končani namestitvi se odpre okno, v katerem določite, ali želite
natisniti poskusno stran. Če želite natisniti poskusno stran, kliknite Print
a test page.
V nasprotnem primeru kliknite Next in nadaljujte z 8 korakom.
7. Če se poskusna stran natisne pravilno, kliknite Yes.
1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z omrežjem. Naslov IP
naprave bi ravno tako moral biti nastavljen.
2. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
3. Dvokliknite ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.
4. Dvokliknite mapo MAC_Installer.
5. Dvokliknite ikono Installer OS X.
6. Vpišite geslo in kliknite OK.
7. Odpre se okno za namestitev Samsung. Kliknite Continue.
8. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.
9. Kliknite Agree, da sprejmete licenčno pogodbo.
10. Izberite Easy Install in kliknite Install. Easy Install je priporočljiv za
večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za
delovanje naprave.
• Če izberete Custom Install, lahko izberete posamezne komponente
za namestitev.
11. Pojavi se sporočilo, ki vas opozori, da se bodo zaprle vse aplikacije v
vašem računalniku. Kliknite Continue.
12. Izberite želeno vrsto namestitve in kliknite OK.
• Typical installation for a local printer: Namesti privzete
komponente za napravo, ki je neposredno povezana z
uporabnikovim računalnikom.
• Typical installation for a network printer: Namesti programsko
opremo za napravo v omrežju. Program SetIP se samodejno
zažene. Če naprava še nima nastavljenih informacij o omrežju,
zaprite program SetIP. Pojdite na naslednji korak.
• Wireless Setting and Installation : Pri modelu CLP-325W(K)/
CLP-326W lahko dostopate do menija Wireless Setting and
Installation. Funkcija Wireless Setting and Installation omogoča
namestitev brezžičnega omrežja za povezovanje z napravo prek
kabla USB (Glejte »Nastavitev brezžičnega omrežja s kablom USB«
na strani 43).
13. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev. Po končani
namestitvi kliknite Quit ali Restart.
14. Odprite mapo Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• V sistemih Mac OS X od 10.5 do 10.6 odprite mapo Applications >
System Preferences in kliknite Print & Fax.
15. Kliknite Add na Printer List.
• Za Mac OS X 10.5 ~ 10.6 kliknite ikono »+«; prikaže se okno.
Nastavitev omrežja (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 39
16. Za sistem Mac OS X 10.3 izberite zavihek IP Printing.
• V sistemu Mac OS X 10.4 kliknite IP Printer.
• Za sisteme Mac OS X od 10.5 do 10.6 kliknite IP.
17. Izberite Socket/HP Jet Direct v Printer Type.
Pri tiskanju dokumenta z veliko stranmi se lahko učinek tiskanja
izboljša z izbiro Socket za možnost Printer Type.
18. Vpišite naslov IP naprave v Printer Address.
19. Vpišite ime vrste v polje Queue Name. Če ne morete ugotoviti imena
vrste strežnika vaše naprave, poskusite najprej uporabiti privzeto vrsto.
20. Za sistem Mac OS X 10.3, če samodejna izbira ne deluje, izberite
Samsung v Printer Model in ime naprave v Model Name.
• Za sistem Mac OS X 10.4, če samodejna izbira ne deluje, izberite
Samsung v Print Using in ime naprave v Model.
• Za sisteme Mac OS X od 10.5 do 10.6, če samodejna izbira ne
deluje ustrezno, izberite Select a driver to use... in ime vaše
naprave v Print Using.
Naprava se pojavi na seznamu tiskalnikov Printer List, kot privzeti
tiskalnik.
21. Kliknite Add.
Če gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno, odstranite gonilnik in ga
ponovno namestite.
Odstranjevanje programa gonilnika v okolju Macintosh opravite na
naslednji način:
a) Naprava mora biti vklopljena in povezana z računalnikom.
b) Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
c) Dvokliknite ikono pogona CD-ROM, ki je prikazana na namizju
Macintosh.
d) Dvokliknite mapo MAC_Installer.
e) Dvokliknite ikono Installer OS X.
f) Vpišite geslo in kliknite OK.
g) Odpre se okno za namestitev Samsung. Kliknite Continue.
h) Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.
i) Kliknite Agree, da sprejmete licenčno pogodbo.
j) Izberite Uninstall in kliknite Uninstall.
k) Ko se pojavi sporočilo z opozorilom, da se bodo zaprle vse
aplikacije v računalniku, kliknite Continue.
l) Ko je odstranjevanje končano, kliknite Quit.
Nameščanje gonilnika Unified Linux Driver
1. Naprava mora biti vklopljena in povezana z omrežjem. Naslov IP
naprave bi ravno tako moral biti nastavljen.
2. S spletnega mesta Samsung prenesite paket gonilnika Unified Linux
Driver.
3. Z desno miškino tipko kliknite paket Unified Linux Driver in ga
razširite.
4. Dvokliknite cdroot > autorun.
5. Odpre se okno za namestitev Samsung. Kliknite Continue.
6. Odpre se okno Add printer wizard. Kliknite Next.
7. Izberite omrežni tiskalnik in kliknite gumb Search.
8. Na seznamu se pojavi naslov IP tiskalnika in ime modela.
9. Izberite svojo napravo in kliknite Next.
10. Vnesite opis tiskalnika in kliknite Next.
11. Ko ste dodali tiskalnik, kliknite Finish.
12. Ko je namestitev končana, kliknite Finish.
Dodajanje omrežnega tiskalnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dvokliknite Unified Driver Configurator.
Kliknite Add Printer…
Odpre se okno Add printer wizard. Kliknite Next.
Izberite Network printer in kliknite gumb Search.
Na seznamu se pojavi naslov IP tiskalnika in ime modela.
Izberite svojo napravo in kliknite Next.
Vnesite opis tiskalnika in kliknite Next.
Ko ste dodali tiskalnik, kliknite Finish.
Linux
Programske pakete za Linux morate prenesti s spletnega mesta Samsung,
da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik.
Za namestitev druge programske opreme:
• Glejte »Namestitev programa Smart Panel« na strani 33.
• Glejte »Nameščanje pripomočka Printer Setting Utility« na
strani 33.
Nastavitev omrežja (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 40
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo
CLP-325W(K)/CLP-326W)
4.
V tem poglavju so opisani koraki za nastavitev naprave, povezane z brezžičnim omrežjem, in programske opreme.
Teme poglavja so:
•
•
•
•
Kako začeti
Izbira vrste namestitve brezžičnega omrežja
Nastavitev brezžičnega omrežja z gumbom WPS
Nastavitev brezžičnega omrežja iz računalnika
Za več informacij o omrežnem okolju, omrežnih programih in
namestitvi gonilnika za napravo, povezano preko omrežja, glejte
spodnja poglavja:
• Glejte »Omrežno okolje« na strani 35.
• Glejte »Povzetek koristnih omrežnih programov« na strani 35.
• Glejte »Namestitev gonilnika v omrežje priključene naprave« na
strani 38.
Kako začeti
Izbira omrežne povezave
Običajno je lahko med računalnikom in napravo hkrati vzpostavljena le ena
povezava. Obstajata dve vrsti povezave z omrežjem:
• Brezžično omrežje brez dostopne točke (način ad-hoc)
• Brezžično omrežje z dostopno točko (način infrastrukture)
Način infrastrukture
To okolje se običajno uporablja doma in v majhnih
ali domačih pisarnah (SOHO – Small Office/Home
Office). Ta način uporablja dostopno točko za
komunikacijo z brezžično napravo.
• Glejte »Namestitev naprave v brezžičnem
omrežju z dostopno točko (Windows)« na
strani 43.
• Glejte »Namestitev naprave v brezžičnem
omrežju z dostopno točko (Macintosh)« na
strani 46.
Način Ad-Hoc
Ta način ne uporablja dostopne točke. Brezžični
računalnik in brezžična naprava komunicirata
neposredno.
• Glejte »Namestitev naprave v brezžičnem
omrežju Ad-Hoc (Windows)« na strani 44.
• Glejte »Namestitev naprave v brezžičnem
omrežju Ad-Hoc (Macintosh)« na strani 47.
•
•
•
Zaključek namestitve
Izklop/vklop omrežja Wi-Fi
Odpravljanje težav
Ime brezžičnega omrežja in ključ omrežja
Brezžična omrežja zahtevajo večjo varnost, zato se ob prvi pripravi
dostopne točke za omrežje ustvarijo ime omrežja (SSID), vrsta uporabljene
zaščite in ključ omrežja. Pred nadaljevanjem namestitve naprave poiščite te
informacije.
Izbira vrste namestitve brezžičnega omrežja
Za namestitev brezžičnega omrežja za povezovanje z napravo so na voljo
različni načini. Brezžično omrežje lahko namestite iz nadzorne plošče
naprave ali računalnika. Za večino uporabnikov priporočamo uporabo
gumba WPS (
) za konfiguracijo nastavitev brezžičnega omrežja.
Iz nadzorne plošče
•
WPS ( ) : Če vaša brezžična dostopna točka (ali brezžični
usmerjevalnik) podpirata funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™),
nastavitev za brezžično omrežje zlahka konfigurirate s pritiskom gumba
WPS ( ) na nadzorni plošči. (glejte »Nastavitev brezžičnega omrežja z
gumbom WPS« na strani 42).
Iz računalnika
Iz računalnika priporočamo uporabo kabla USB s programom, ki ga
najdete na priloženem CD-ju s programsko opremo.
• S kablom USB: Brezžično omrežje lahko preprosto ustvarite s
programom na priloženem CD-ju s programsko opremo. Podprti so
samo operacijski sistemi Windows in Macintosh (Glejte »Nastavitev
brezžičnega omrežja s kablom USB« na strani 43).
Brezžično omrežje lahko namestite tudi z orodjem Printer Settings
Utility s kablom USB po namestitvi gonilnika (podprta sta
operacijska sistema Windows in Macintosh).
•
Z omrežnim kablom: Brezžično omrežje lahko nastavite s programom
SyncThru™ Web Service (Glejte »Nastavitev brezžičnega omrežja z
omrežnim kablom« na strani 48).
Po izbiri konfiguracije sledite preprostim navodilom za operacijski
sistem vašega računalnika, najprej pa poiščite namestitveni CD, ki je
priložen napravi.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 41
Nastavitev brezžičnega omrežja z gumbom WPS
a)
: Lučka LED za brezžično povezavo utripa hitro. Naprava
se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).
Brezžično omrežje lahko nastavite s pritiskom gumba WPS (
b)
: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem,
lučka LED za brezžično povezavo sveti.
).
Ko zaključite postopek povezovanja z brezžičnim omrežjem, boste
morali za tiskanje iz posameznega programa namestiti gonilnik
naprave (glejte »Namestitev gonilnika v omrežje priključene naprave«
na strani 38).
Nastavitev brezžičnega omrežja z gumbom WPS
Če vaša brezžična dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) podpirata
funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™), nastavitev za brezžično omrežje
) na nadzorni plošči.
zlahka konfigurirate s pritiskom gumba WPS (
Če želite brezžično omrežje uporabiti z načinom infrastrukture,
preverite, ali je omrežni kabel izključen iz naprave. Uporaba gumba
WPS (PBC) ali vnos številke PIN iz računalnika za povezavo z
dostopno točko se razlikuje glede na uporabljeno dostopno točko (ali
brezžični usmerjevalnik). Glejte navodila za uporabo dostopne točke
(ali brezžičnega usmerjevalnika), ki jo uporabljate.
Elementi, ki jih morate pripraviti
Za uporabo morate imeti pripravljene naslednje elemente:
• Preverite, ali ima dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik)
podporo za funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
• Preverite, ali ima naprava podporo za funkcijo WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
• Računalnik, ki je povezan z omrežjem (samo način PIN)
Povezovanje z brezžičnim omrežjem v načinu PIN
Če želite napravo povezati z brezžičnim omrežjem, upoštevajte
naslednja navodila:
Preveriti morate stanje lučke za brezžično povezavo.
1. Poročilo o konfiguraciji omrežja naprave, vključno s številko PIN, je
treba natisniti.
V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite gumb Prekliči ( ) na
nadzorni plošči za približno 5 sekund. Številko PIN naprave lahko
poiščete.
2. Pritisnite in zadržite gumb WPS ( ) na nadzorni plošči za več kot 4
sekunde, dokler se ne vklopi LED dioda stanja.
: Lučka LED za brezžično povezavo utripa počasi. Naprava
začne vzpostavljati povezavo z dostopno točko (ali brezžičnim
usmerjevalnikom).
3. V roku dveh minut morate v računalnik, ki je povezan z dostopno
točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) vnesti osemmestno številko
PIN.
Lučka LED počasi utripa največ dve minuti, dokler ne vnesete
osemmestne številke PIN.
Lučka LED za brezžično povezavo utripa na načine, prikazane
spodaj:
•
Izbira omrežne povezave
Obstajata dva načina povezovanja naprave z brezžičnim omrežjem z
) na nadzorni plošči.
uporabo gumba WPS (
Konfiguracija z gumbom (PBC) omogoča povezavo naprave z
brezžičnim omrežjem s pritiskom gumba WPS ( ) na nadzorni plošči
naprave in gumba WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem
usmerjevalniku) s podporo za funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Način z Osebno identifikacijsko številko (PIN) vam pomaga pri
povezavi naprave z brezžičnim omrežjem prek vnosa priloženih
informacij PIN na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) z
omogočeno nastavitvijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
Za vašo napravo je tovarniško privzet način PBC, ki je priporočen za
običajna brezžična okolja.
Povezovanje z brezžičnim omrežjem v načinu PBC
Če želite napravo priključiti na brezžično omrežje v načinu PBC, sledite
spodnjim korakom:
Preveriti morate stanje lučke za brezžično povezavo.
1. Pritisnite in zadržite gumb WPS ( ) na nadzorni plošči za približno
2 do 4 sekunde, dokler ne prične LED dioda stanja hitro utripati.
•
2.
: Lučka LED za brezžično povezavo utripa počasi. Naprava
začne vzpostavljati povezavo z brezžičnim omrežjem. Lučka
LED počasi utripa največ dve minuti, dokler ne pritisnete tipke
PBC na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).
: Pritisnite gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem
usmerjevalniku).
Lučka LED za brezžično povezavo utripa na načine, prikazane
spodaj:
a)
: Lučka LED za brezžično povezavo utripa hitro. Naprava
se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).
b)
: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem,
lučka LED za brezžično povezavo sveti.
Ponovno povezovanje z brezžičnim omrežjem
Ko je brezžična funkcija izklopljena, se naprava poskuša samodejno
znova povezati z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) s prej
uporabljenimi nastavitvami in naslovom brezžične povezave.
V naslednjih primerih se naprava samodejno poveže z brezžičnim
omrežjem:
• Napravo izklopite in jo znova vklopite.
• Dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) izklopite in jo
znova vklopite.
Preklic postopka povezovanja z brezžičnim omrežjem
Če želite preklicati funkcijo povezovanja z brezžičnim omrežjem, ko se
naprava priključuje v tako omrežje, pritisnite in izpustite tipko Prekliči
( ) na nadzorni plošči. Za ponovno priključitev v brezžično omrežje
je treba počakati 2 minuti.
Prekinitev povezave z brezžičnim omrežjem
Če želite prekiniti povezavo z brezžičnim omrežjem, držite gumb WPS
( ) na nadzorni plošči pritisnjen več kot dve sekundi.
•
Ko omrežje Wi-Fi ne deluje: Naprava samodejno prekine
povezavo z brezžičnim omrežjem in lučka za brezžično povezavo ne
sveti.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 42
•
Ko uporabljate omrežje Wi-Fi: Medtem ko naprava čaka, da se
trenutno opravilo dokonča, lučka LED za brezžično povezavo hitro
utripa. Nato se povezava z brezžičnim omrežjem samodejno
prekine. Lučka LED za brezžično povezavo ne sveti.
4. Izberite možnost Wireless Setting and Installation.
Ko je omrežje Wi-Fi izklopljeno, pritisnite gumb WPS ( ) na
nadzorni plošči. Omrežje Wi-Fi je vključeno in zažene se
nastavitev brezžičnega omrežja.
Nastavitev brezžičnega omrežja iz računalnika
Iz računalnika lahko namestite brezžično omrežje preko kabla USB ali
omrežnega kabla.
Nastavitev brezžičnega omrežja s kablom USB
Za informacije o konfiguraciji omrežja se obrnite na omrežnega
skrbnika ali osebo, ki je vzpostavila vaše brezžično omrežje.
Namestitev naprave v brezžičnem omrežju z dostopno
točko (Windows)
Elementi, ki jih morate pripraviti
Prepričajte se, da so vam na voljo spodnji elementi.
• Dostopna točka
• Računalnik, povezan v omrežje
• Priloženi CD s programsko opremo
• Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
• Kabel USB
Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja v sistemu Windows
Ko so elementi pripravljeni, upoštevajte spodnji postopek:
1. Preverite, ali je kabel USB priključen na napravo.
2. Vklopite računalnik, dostopno točko in napravo.
3. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
• Program na CD-ju bi se moral samodejno zagnati, da se prikaže
namestitveno okno.
• Če se okno za namestitev ne pojavi, kliknite Start in nato Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe; zamenjajte »X« s črko, ki predstavlja vaš
pogon. Kliknite V redu.
• Če uporabljate operacijski sistem Windows Vista, Windows 7 ali
Windows Server 2008 R2, kliknite Start > Vsi programi >
Pripomočki > Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki označuje vaš
pogon in kliknite V redu.
• Če se prikaže okno Samodejno predvajanje v sistemu Windows
Vista, Windows 7 ali Windows Server 2008 R2, kliknite Zaženi
Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program, nato kliknite
Nadaljuj ali Da v oknu Nadzor uporabniškega računa.
•
Install Now: Če ste že nastavili brezžično omrežje, kliknite ta
gumb, da namestite gonilnik naprave in uporabite napravo z
brezžičnim omrežjem. Če brezžičnega omrežja niste nastavili,
kliknite gumb Wireless Setting and Installation, da namestite
brezžično omrežje, preden kliknete ta gumb.
• Wireless Setting and Installation: Nastavitve brezžičnega
omrežja naprave konfigurirajte s kablom USB, nato pa namestite
gonilnik naprave. Samo za uporabnike, ki prej še niso nastavili
brezžične povezave.
5. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the
License Agreement. Nato kliknite Next.
6. Programska oprema poišče brezžično omrežje.
Če iskanje ni bilo uspešno, preverite, ali je kabel USB, ki
povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in
upoštevajte navodila v oknu.
7. Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično
povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo uporabljate, in
kliknite Next.
Če ne morete izvedeti imena omrežja, ki ga želite izbrati, ali če
želite brezžično konfiguracijo nastaviti ročno, kliknite
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Vnesite SSID za
želeno dostopno točko (SSID loči velike in male črke).
• Operation Mode: Izberite Infrastructure.
• Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi,
šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po
varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava,
ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost,
če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na
podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja
skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno
izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni
točki in na vseh svojih odjemalcih.
• Encryption: Izberite način šifriranja (Brez, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
• Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za
šifriranje.
• Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega
ključa za šifriranje.
• WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite
primerno nastavitev WEP Key Index.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 43
Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima
dostopna točka nastavitev za varnost.
Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega
omrežja. Okno se lahko razlikuje glede na varnostni način
(WEP ali WPA).
• Način WEP
Izberite Open System ali Shared Key za overjanje in
vnesite varnostni ključ WEP. Kliknite Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki
preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja.
WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja v
brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega
šifrirnega ključa WEP.
• Način WPA
Vnesite skupni ključ WPA in kliknite Next.
WPA pooblasti in prepozna uporabnike na osnovi
skrivnega ključa, ki se samodejno spreminja v rednih
intervalih. WPA za šifriranje podatkov prav tako uporablja
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) in AES (Advanced
Encryption Standard).
8. Odpre se okno z nastavitvami brezžičnega omrežja in preveri se
ustreznost nastavitev. Kliknite Next.
• Način DHCP
Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v oknu
prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite
možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve naslova
na DHCP.
• Način Static
Če je nastavljen način dodelitve statičnega naslova IP, preverite,
ali je v oknu prikazana oznaka Static. Če pa je prikazana oznaka
DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP, da vnesete naslov IP in
ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo. Če želite
vnesti naslov IP naprave, morate poznati informacije o
konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku
nastavljena možnost DHCP, se za pridobitev statičnega naslova
IP obrnite na skrbnika omrežja.
Na primer:
Če so podatki omrežja računalnika:
- Naslov IP: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0
Morajo biti podatki omrežja naprave:
- Naslov IP: 169.254.133. 43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (maska podomrežja
računalnika).
- Prehod: 169.254.133.1
9. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite kabel USB,
ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite Next.
10. Prikaže se okno Wireless Network Setting Complete.
Če želite sprejeti trenutne nastavitve in nadaljevati postopek
nastavljanja, izberite Yes.
Izberite No, če se želite vrniti na začetni zaslon.
Nato kliknite Next.
11. Ko se prikaže okno Confirm Printer Connection, kliknite Next.
12. Izberite komponente, ki jih želite namestiti. Kliknite Next.
Po izbiri komponent lahko spremenite tudi ime naprave, nastavite
skupno rabo naprave v omrežju, nastavite napravo kot privzeto in
spremenite ime vrat posamezne naprave. Kliknite Next.
13. Po končani namestitvi se odpre okno, v katerem določite, ali želite
natisniti poskusno stran. Če želite natisniti testno stran, kliknite Print
a test page.
V nasprotnem primeru kliknite Next in nadaljujte pri 15. koraku.
14. Če se poskusna stran natisne pravilno, kliknite Yes.
Če ne, kliknite No za ponovni natis.
15. Če se želite registrirati kot uporabnik naprave in prejemati
informacije od podjetja Samsung, kliknite On-line Registration.
16. Kliknite Finish.
Namestitev naprave v brezžičnem omrežju Ad-Hoc
(Windows)
Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z
računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično
omrežje Ad-hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.
Elementi, ki jih morate pripraviti
Prepričajte se, da so vam na voljo spodnji elementi:
• Računalnik, povezan v omrežje
• Priloženi CD s programsko opremo
• Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
• Kabel USB
Ustvarjanje omrežja Ad-Hoc v sistemu Windows
Ko so elementi pripravljeni, upoštevajte spodnji postopek:
1. Preverite, ali je kabel USB priključen na napravo.
2. Vključite svoj računalnik in brezžično omrežno napravo.
3. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
• Program na CD-ju bi se moral samodejno zagnati, da se prikaže
namestitveno okno.
• Če se okno za namestitev ne pojavi, kliknite Start in nato Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe; zamenjajte »X« s črko, ki predstavlja vaš
pogon. Kliknite V redu.
• Če uporabljate operacijski sistem Windows Vista, Windows 7 ali
Windows Server 2008 R2, kliknite Start > Vsi programi >
Pripomočki > Zaženi.
Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte »X« s črko, ki označuje vaš
pogon in kliknite V redu.
• Če se prikaže okno Samodejno predvajanje v sistemu Windows
Vista, Windows 7 ali Windows Server 2008 R2, kliknite Zaženi
Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program, nato kliknite
Nadaljuj ali Da v oknu Nadzor uporabniškega računa.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 44
4. Izberite možnost Wireless Setting and Installation.
•
WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite
primerno nastavitev WEP Key Index.
Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima
omrežje ad-hoc nastavitev za varnost.
Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega
omrežja. Izberite Open System ali Shared Key za overjanje in
kliknite Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki
preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja.
WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja v
brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega
šifrirnega ključa WEP.
8. Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja.
Preverite nastavitve in kliknite Next.
•
Install Now: Če ste nastavili brezžično omrežje, kliknite ta
gumb, da namestite gonilnik naprave in uporabite napravo z
brezžičnim omrežjem. Če brezžičnega omrežja niste nastavili,
kliknite gumb Wireless Setting and Installation, da namestite
brezžično omrežje, preden kliknete ta gumb.
• Wireless Setting and Installation: Nastavitve brezžičnega
omrežja naprave konfigurirajte s kablom USB, nato pa namestite
gonilnik naprave. Samo za uporabnike, ki prej še niso nastavili
brezžične povezave.
5. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the
License Agreement. Nato kliknite Next.
6. Programska oprema poišče brezžično omrežje.
Če iskanje omrežja ni bilo uspešno, preverite, ali je kabel USB,
ki povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in
upoštevajte navodila v oknu.
7. Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih
omrežij.
Če želite uporabiti privzeto nastavitev ad-hoc Samsung, izberite
zadnje brezžično omrežje na seznamu z nastavitvijo Network
Name(SSID) portthru, nastavitev Signal pa je Printer Self
Network.
Nato kliknite Next.
Če želite uporabiti druge nastavitve ad-hoc, izberite drugo brezžično
omrežje s seznama.
Če želite spremeniti nastavitve ad-hoc, kliknite gumb
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Vnesite želeno ime
SSID (SSID loči velike in male črke).
• Operation Mode: Izberite Ad-hoc.
• Channel: Izberite kanal. (Auto Setting ali 2.412 – 2.467
MHz).
• Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi,
šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po
varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava,
ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
• Encryption: Izberite način šifriranja (Brez, WEP64,
WEP128).
• Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za
šifriranje.
• Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega
ključa za šifriranje.
Če želite vnesti naslov IP naprave, morate poznati informacije
o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku
nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi
nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku
nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje
nastavljeno na Static.
Če je računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti
nastavitev za brezžično omrežje Static, se za pridobitev
statičnega naslova IP obrnite na skrbnika omrežja.
• Način DHCP
Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v
oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana
oznaka DHCP. Če pa je prikazana oznaka Static, kliknite
možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve
naslova na Receive IP address automatically (DHCP).
• Način Static
Če je način dodelitve naslova IP Static, preverite, ali je v
oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana
oznaka Static. Če pa je prikazana oznaka DHCP, kliknite
možnost Change TCP/IP, da vnesete naslov IP in ostale
nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.
Na primer:
Če so podatki omrežja računalnika:
- Naslov IP: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0
Morajo biti podatki omrežja naprave:
- Naslov IP: 169.254.133. 43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (maska podomrežja
računalnika).
- Prehod: 169.254.133.1
9. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite kabel USB,
ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite Next.
Če se odpre okno Change PC Network Setting, sledite
korakom, ki so tam navedeni.
Kliknite Next, če ste končali določanje nastavitev brezžičnega
omrežja računalnika.
Če je v brezžičnem omrežju računalnika nastavljena možnost
DHCP, bo sprejem naslova IP trajal nekaj minut.
10. Prikaže se okno Wireless Network Setting Complete.
Če želite sprejeti trenutne nastavitve in nadaljevati postopek
nastavljanja, izberite Yes.
Izberite No, če se želite vrniti na začetni zaslon.
Nato kliknite Next.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 45
11. Ko se prikaže okno Confirm Printer Connection, kliknite Next.
12. Izberite komponente, ki jih želite namestiti. Kliknite Next.
Po izbiri komponent lahko spremenite tudi ime naprave, nastavite
skupno rabo naprave v omrežju, nastavite napravo kot privzeto in
spremenite ime vrat posamezne naprave. Kliknite Next.
13. Po končani namestitvi se odpre okno, v katerem določite, ali želite
natisniti poskusno stran. Če želite natisniti testno stran, kliknite Print
a test page.
V nasprotnem primeru kliknite Next in nadaljujte pri 15. koraku.
14. Če se poskusna stran natisne pravilno, kliknite Yes.
Če ne, kliknite No za ponovni natis.
15. Če se želite registrirati kot uporabnik naprave in prejemati
informacije podjetja Samsunga, kliknite On-line Registration.
16. Kliknite Finish.
•
•
Namestitev naprave v brezžičnem omrežju z dostopno
točko (Macintosh)
•
Elementi, ki jih morate pripraviti
Prepričajte se, da so vam na voljo spodnji elementi:
• Dostopna točka
• Računalnik, povezan v omrežje
• Priloženi CD s programsko opremo
• Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
• Kabel USB
Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja v sistemu Macintosh
Ko so elementi pripravljeni, upoštevajte spodnji postopek:
1. Preverite, ali je kabel USB priključen na napravo.
2. Vklopite računalnik, dostopno točko in napravo.
3. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
4. Dvokliknite ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.
5. Dvokliknite mapo MAC_Installer.
6. Dvokliknite ikono Installer OS X.
7. Vnesite geslo in kliknite OK.
8. Odpre se namestitveno okno Samsung. Kliknite Continue.
9. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.
10. Kliknite Agree, da sprejmete pogoje licenčne pogodbe.
11. Odpre se namestitveno okno Samsung. Kliknite Continue.
12. Izberite Easy Install in kliknite Install. Easy Install je priporočljiv za
večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za
delovanje naprave.
Če izberete Custom Install, lahko izberete posamezne komponente
za namestitev.
13. Izberite možnost Wireless Setting and Installation.
14. Programska oprema poišče brezžično omrežje.
Če iskanje ni bilo uspešno, preverite, ali je kabel USB, ki
povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in
upoštevajte navodila v oknu.
15. Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično
povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo uporabljate, in
kliknite Next.
Če ste konfiguracijo brezžične povezave nastavili ročno,
kliknite Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Vnesite SSID za
želeno dostopno točko (SSID loči velike in male črke).
•
•
•
Operation Mode: Izberite Infrastructure.
Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi,
šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po
varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava,
ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost,
če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na
podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja
skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno
izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni
točki in na vseh svojih odjemalcih.
Encryption: Izberite način šifriranja. (Brez, WEP64,
WEP128, TKIP, AES in TKIP AES)
Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za
šifriranje.
Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega
ključa za šifriranje.
WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite
primerno nastavitev WEP Key Index.
Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima
dostopna točka nastavitev za varnost.
Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega
omrežja. Okno se lahko razlikuje glede na varnostni način:
WEP ali WPA.
• Način WEP
Izberite Open System ali Shared Key za overjanje in
vnesite varnostni ključ WEP. Kliknite Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki
preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja.
WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja v
brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega
šifrirnega ključa WEP.
• Način WPA
Vnesite skupni ključ WPA in kliknite Next.
WPA pooblasti in prepozna uporabnike na osnovi
skrivnega ključa, ki se samodejno spreminja v rednih
intervalih. WPA za šifriranje podatkov prav tako uporablja
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) in AES (Advanced
Encryption Standard).
16. Odpre se okno z nastavitvami brezžičnega omrežja, preverite
njihovo ustreznost. Kliknite Next.
• Način DHCP
Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v oknu
prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite
možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve naslova
na DHCP.
• Način Static
Če je nastavljen način dodelitve statičnega naslova IP, preverite,
ali je v oknu prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka
DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP, da vnesete naslov IP in
ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo. Če želite
vnesti naslov IP naprave, morate poznati informacije o
konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku
nastavljena možnost DHCP, se za pridobitev statičnega naslova
IP obrnite na skrbnika omrežja.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 46
Na primer:
Če so podatki omrežja računalnika:
- Naslov IP: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0
Morajo biti podatki omrežja naprave:
- Naslov IP: 169.254.133. 43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (maska podomrežja
računalnika).
- Prehod: 169.254.133.1
17. Povezava brezžičnega omrežja deluje glede na konfiguracijo
omrežja.
18. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite kabel USB,
ki povezuje računalnik z napravo.
19. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev. Po končani
namestitvi kliknite Quit ali Restart.
Namestitev naprave v brezžičnem omrežju Ad-Hoc
(Macintosh)
Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z
računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično
omrežje Ad-Hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.
Elementi, ki jih morate pripraviti
Prepričajte se, da so vam na voljo spodnji elementi:
• Računalnik, povezan v omrežje
• CD s programsko opremo, priložen napravi
• Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
• Kabel USB
Ustvarjanje omrežja Ad-Hoc v sistemu Macintosh
Ko so elementi pripravljeni, nadaljujte spodnji postopek:
1. Preverite, ali je kabel USB priključen na napravo.
2. Vklopite računalnik in napravo.
3. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.
4. Dvokliknite ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.
5. Dvokliknite mapo MAC_Installer.
6. Dvokliknite ikono Installer OS X.
7. Vnesite geslo in kliknite OK.
8. Odpre se namestitveno okno Samsung. Kliknite Continue.
9. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.
10. Kliknite Agree, da sprejmete pogoje licenčne pogodbe.
11. Izberite Easy Install in kliknite Install. Easy Install je priporočljiv za
večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za
delovanje naprave.
Če izberete Custom Install, lahko izberete posamezne komponente
za namestitev.
12. Kliknite možnost Wireless Setting and Installation.
13. Programska oprema poišče naprave z brezžično povezavo.
Če iskanje ni bilo uspešno, preverite, ali je kabel USB, ki
povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in
upoštevajte navodila v oknu.
14. Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih
omrežij.
Če želite uporabiti privzeto nastavitev ad-hoc Samsung, izberite
zadnje brezžično omrežje na seznamu z nastavitvijo Network
Name(SSID) portthru, nastavitev Signal pa je Printer Self
Network.
Nato kliknite Next.
Če želite uporabiti druge nastavitve ad-hoc, izberite drugo brezžično
omrežje s seznama.
Če želite spremeniti nastavitve ad-hoc, kliknite gumb
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Vnesite želeno ime
SSID (SSID loči velike in male črke).
• Operation Mode: Izberite Ad-hoc.
• Channel: Izberite kanal (Auto Setting ali 2412 MHz do
2467 MHz).
• Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.
Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi,
šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po
varnosti podatkov.
Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava,
ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.
• Encryption: Izberite način šifriranja (Brez, WEP64,
WEP128).
• Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za
šifriranje.
• Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega
ključa za šifriranje.
• WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite
primerno nastavitev WEP Key Index.
Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima
omrežje ad-hoc nastavitev za varnost.
Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega
omrežja. Izberite Open System ali Shared Key za overjanje in
kliknite Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki
preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja.
WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja v
brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega
šifrirnega ključa WEP.
15. Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja.
Preverite nastavitve in kliknite Next.
Če želite vnesti naslov IP naprave, morate poznati informacije
o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku
nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi
nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku
nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje
nastavljeno na Static.
Če računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti nastavitev
za brezžično omrežje Static, se za pridobitev statičnega
naslova IP obrnite na skrbnika omrežja.
• Način DHCP
Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v
oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana
oznaka DHCP. Če pa je prikazana oznaka Static, kliknite
možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve
naslova na Receive IP address automatically (DHCP).
• Način Static
Če je način dodelitve naslova IP Static, preverite, ali je v
oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana
oznaka Static. Če pa je prikazana oznaka DHCP, kliknite
možnost Change TCP/IP, da vnesete naslov IP in ostale
nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 47
Na primer:
Če so podatki omrežja računalnika:
- Naslov IP: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0
Morajo biti podatki omrežja naprave:
- Naslov IP: 169.254.133. 43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (maska podomrežja
računalnika).
- Prehod: 169.254.133.1
16. Povezava brezžičnega omrežja deluje glede na konfiguracijo
omrežja.
17. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite kabel USB,
ki povezuje računalnik z napravo.
18. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev. Po končani
namestitvi kliknite Quit ali Restart.
Nastavitev brezžičnega omrežja z omrežnim kablom
Vaša naprava je združljiva z omrežjem. Če želite omogočiti delovanje
naprave z omrežjem, boste morali opraviti nekatere postopke za
konfiguracijo.
•
•
Ko zaključite postopek povezovanja z brezžičnim omrežjem, boste
morali za tiskanje iz posameznega programa namestiti gonilnik
naprave (glejte »Namestitev gonilnika v omrežje priključene
naprave« na strani 38).
Za informacije o konfiguraciji omrežja se obrnite na omrežnega
skrbnika ali osebo, ki je vzpostavila vaše brezžično omrežje.
Priprava elementov
Prepričajte se, da so vam na voljo spodnji elementi:
• Dostopna točka
• Računalnik, povezan v omrežje
• Priloženi CD s programsko opremo
• Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje
• Omrežni kabel
Nastavitev naslova IP
Najprej morate nastaviti naslov IP za omrežno tiskanje in upravljanje. V
večini primerov bo strežnik DHCP (protokol za konfiguracijo
dinamičnega gostitelja), ki je nameščen v omrežju, samodejno dodelil
nov naslov IP.
V nekaterih primerih je naslov IP treba nastaviti ročno. Ta se imenuje
statični naslov IP, ki se uporablja pri poslovnih intranetih zaradi
varnostnih razlogov.
• Določitev naslova IP preko DHCP: Priključite napravo na omrežje
in počakajte nekaj minut, da strežnik DHCP dodeli napravi naslov IP.
Nato natisnite Poročilo o konfiguraciji omrežja po zgoraj
navedenem postopku. Če je na poročilu vidna sprememba naslova
IP, je bila dodelitev uspešna. V poročilu boste videli novi naslov IP.
• Dodelitev statičnega naslova IP: Če želite spremeniti naslov IP z
računalnikom, uporabite program SetIP.
V pisarniškem okolju se obrnite na skrbnika omrežja, da nastavi naslov
namesto vas.
Tiskanje poročila o konfiguraciji omrežja naprave
Omrežne nastavitve naprave lahko ugotovite tako, da natisnete poročilo
o konfiguraciji omrežja.
Tiskanje poročil:
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite tipko Prekliči ( ) približno
pet sekund. Poiščete lahko naslova MAC in IP svoje naprave.
Na primer:
• MAC Address: 00:15:99:41:A2:78
• Naslov IP: 192.0.0.192
Nastavitev IP-ja z uporabo programa SetIP (Windows)
Ta program se uporablja za ročno nastavitev omrežnega naslova IP
vaše naprave z naslovom MAC, ki se uporablja za komunikacijo z
napravo. Naslov MAC je strojna serijska številka omrežnega vmesnika,
ki ga najdete v Poročilo o konfiguraciji omrežja.
Za uporabo programa SetIP pred nadaljevanjem izključite požarni zid
računalnika:
1. Odprite Start > Vsi programi > Nadzorna plošča.
2. Dvokliknite Varnostno središče.
3. Kliknite Požarni zid Windows.
4. Onemogočite požarni zid.
Nameščanje programa
1. Vstavite Printer Software CD-ROM, ki je bil priložen napravi. Ko se
CD z gonilnikom samodejno zažene, zaprite okno.
2. Zaženite Raziskovalec in odprite pogon X. (X je pogon CD-ROM.)
3. Dvokliknite Application > SetIP
4. Dvokliknite Setup.exe za namestitev programa.
5. Izberite jezik in kliknite Next.
6. Sledite navodilom v oknu in dokončajte namestitev.
Zagon programa
1. Svojo napravo povežite z omrežjem preko omrežnega kabla.
2. Vklopite napravo.
3. V sistemu Windows v meniju Start izberite Vsi programi >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
4. V oknu SetIP kliknite ikono (tretja z leve), če želite odpreti okno za
konfiguracijo TCP/IP.
5. V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije naprave. V
pisarniškem intranetu bo te informacije morda moral dodeliti omrežni
skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 48
•
MAC Address: V Poročilu o omrežni konfiguraciji poiščite
naslov MAC za napravo in ga vnesite brez dvopičij. Na primer,
00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.
• IP Address: Vpišite nov naslov IP za vaš tiskalnik.
Na primer, če je naslov IP računalnika 192.168.1.150, vnesite
192.168.1.X. (X je številka med 1 in 254, ki ne sme biti enaka
naslovu računalnika.)
• Subnet Mask: Vnesite masko podomrežja.
• Default Gateway: Vnesite privzet prehod.
6. Kliknite Apply in nato kliknite OK. Naprava bo samodejno natisnila
Poročilo o konfiguraciji omrežja. Potrdite, da so vse nastavitve
pravilne.
7. Kliknite Exit, da zaprete program SetIP.
8. Po potrebi ponovno zaženite požarni zid računalnika.
Nastavitev naslova IP z uporabo programa SetIP
(Macintosh)
Nastavitev brezžičnega omrežja naprave
Pred začetkom morate poznati ime (SSID) vašega brezžičnega omrežja
in mrežni ključ, če je šifriran. Te informacije so bile nastavljene ob
namestitvi dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika). Če ne
poznate svojega brezžičnega omrežja, se obrnite na osebo, ki je
vzpostavila vaše omrežje.
Za konfiguracijo brezžičnih parametrov lahko uporabite SyncThru™
Web Service.
Uporaba programa SyncThru™ Web Service
Pred konfiguracijo brezžičnega parametra preverite stanje kabelske
povezave.
1. Preverite, ali je omrežni kabel priključen na napravo. Če ni, povežite
napravo z omrežjem preko standardnega omrežnega kabla.
2. Zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v
okno brskalnika vpišite nov naslov IP naprave.
Na primer,
Za uporabo programa SetIP pred nadaljevanjem izključite požarni zid
računalnika:
Pot in uporabniški vmesnik sta odvisna od različice Mac OS. Glejte
navodila za Mac OS.
1.
2.
3.
4.
Odprite System Preferences.
Kliknite Security.
Kliknite meni Firewall.
Izključite požarni zid.
Naslednja navodila so odvisna od modela.
1. Svojo napravo povežite z omrežjem preko omrežnega kabla.
2. Vstavite namestitveni CD in odprite njegovo okno, izberite
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html.
3. Dvokliknite datoteko in Safari se bo samodejno zagnal, nato izberite
Trust. Brskalnik bo odprl stran SetIPApplet.html, ki prikazuje ime
tiskalnika in informacije o naslovu IP.
4. V oknu SetIP kliknite ikono (tretja z leve), če želite odpreti okno za
konfiguracijo TCP/IP.
5. V konfiguracijsko okno vpišite nove informacije naprave. V
pisarniškem intranetu bo te informacije morda moral dodeliti omrežni
skrbnik, preden boste lahko nadaljevali.
• MAC Address: V Poročilu o omrežni konfiguraciji poiščite
naslov MAC za napravo in ga vnesite brez dvopičij. Na primer,
00:15:99:29:51:A8 postane 0015992951A8.
• IP Address: Vpišite nov naslov IP za vaš tiskalnik.
Na primer, če je naslov IP računalnika 192.168.1.150, vnesite
192.168.1.X. (X je številka med 1 in 254, ki ne sme biti enaka
naslovu računalnika.)
• Subnet Mask: Vnesite masko podomrežja.
• Default Gateway: Vnesite privzet prehod.
6. Izberite Apply, OK in nato ponovno OK. Tiskalnik bo samodejno
natisnil Poročilo o konfiguraciji. Potrdite, da so vse nastavitve
pravilne. Končajte Safari. Namestitveni CD lahko odstranite. Po
potrebi ponovno zaženite požarni zid računalnika. Sedaj ste uspešno
spremenili naslov IP, podomrežno masko in prehod.
3. Kliknite Login v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web
Service.
Prikaže se stran za prijavo.
4. Izpolnite polji ID in Password in nato kliknite Login.
Če je to vaša prva prijava v SyncThru™ Web Service, vpišite privzeti ID in
geslo.
• ID. admin
• Password. sec00000
5. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite Network Settings.
6. Kliknite Wireless > Wizard.
Wizard vam bo pomagal nastaviti brezžično omrežje. Če želite
neposredno nastaviti brezžično omrežje, izberite Custom.
7. Izberite Network Name(SSID) s seznama.
• SSID: SSID (identifikator nabora storitev) je ime, ki označuje brezžično
omrežje. Dostopne točke in brezžične naprave, ki se poskušajo povezati
z določenim brezžičnim omrežjem, morajo uporabljati isti SSID. Pri
vnosu SSID pazite na ustrezno rabo velikih in malih črk.
• Operation Mode: Operation Mode se nanaša na vrsto brezžičnih
povezav (glejte »Ime brezžičnega omrežja in ključ omrežja« na
strani 41).
- Ad-hoc: Omogoča brezžičnim napravam neposredno medsebojno
komunikacijo v okolju »vsak z vsakim«.
- Infrastructure: Omogoča komunikacijo med brezžičnimi napravami
prek dostopne točke.
Če je Operation Mode vašega omrežja nastavljeno na
Infrastructure, izberite SSID dostopne točke. Če je nastavitev
Operation Mode nastavljena na Ad-hoc, izberite SSID naprave;
»portthru« je privzeti SSID vaše naprave.
8. Kliknite Next.
Če se pojavi okno brezžične varnostne nastavitve, vnesite registrirano geslo
(omrežni ključ) in kliknite Next.
9. Če se prikaže potrditveno okno, preverite nastavitev brezžičnega omrežja.
Če je nastavitev pravilna, kliknite Apply.
Izključite omrežni kabel (standardni ali omrežni). Naprava bi morala
nato vzpostaviti brezžično komunikacijo z omrežjem. V primeru načina
Ad-Hoc lahko hkrati uporabite brezžično LAN- ali žično LAN-omrežje.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 49
Zaključek namestitve
Connecting Failure – General Connection Error
•
Po namestitvi brezžičnega omrežnega tiskalnika Samsung natisnite še en
izvod Poročila o konfiguraciji omrežja in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
Sedaj lahko uporabljate svoj novi brezžični tiskalnik Samsung v omrežju.
Connecting Failure – Connected Wired Network
•
Če brezžično omrežje ne deluje, nastavite vse omrežne nastavitve na
tovarniške in poskusite znova (glejte »Obnavljanje tovarniško privzetih
nastavitev s programom SyncThru™ Web Service« na strani 38).
•
Omrežje Wi-Fi lahko vklopite/izklopite s spletno storitvijo SyncThru™ Web
Service. Tovarniško je omrežje vklopljeno.
Za spremembo privzetega načina sledite spodnjim korakom:
1. Preverite, ali je omrežni kabel priključen na napravo. Če ni, povežite
napravo z omrežjem preko standardnega omrežnega kabla.
2. Zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v
okno brskalnika vpišite nov naslov IP naprave.
Na primer:
Če med uporabo naprave v omrežju nastanejo težave z omrežjem, preverite
naslednje:
Za informacije o dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) glejte
ustrezna navodila za uporabo.
•
•
•
•
Printers Not Found
•
•
•
Naprava morda ni vklopljena. Vključite računalnik in napravo.
Kabel USB morda ni povezan z računalnikom ali tiskalnikom.
Povežite napravo z računalnikom prek kabla USB.
Naprava ne podpira uporabe brezžičnega omrežja. Glejte navodila
za uporabo na CD-ju s programsko opremo, ki je priložen napravi, in
pripravite napravo z brezžičnim omrežjem.
•
•
Connecting Failure – Not Found SSID
•
•
Naprava ne najde imena omrežja (SSID), ki ste ga izbrali ali vnesli.
Preverite ime omrežja (SSID) na dostopni točki in poskusite znova
vzpostaviti povezavo.
Dostopna točka morda ni vklopljena. Vklopite dostopno točko.
Connecting Failure - Invalid Security
•
Morda ste napačno konfigurirali varnostne nastavitve. Preverite
konfiguracijo varnostnih nastavitev za dostopno točko in napravo.
Konfiguriran omrežni naslov ne more vzpostaviti povezave
računalnika z napravo.
- V omrežnih okoljih z uporabo protokola DHCP
Če je v računalniku nastavljen način DHCP, je naslov IP
posredovan tiskalniku samodejno (protokol DHCP).
- V omrežnih okoljih z uporabo statičnega naslova
Naprava uporabi statični naslov, ki je nastavljen v računalniku.
Na primer:
Če so podatki omrežja računalnika:
- Naslov IP: 169.254.133.42
- Maska podomrežja: 255.255.0.0
Morajo biti podatki omrežja naprave:
- Naslov IP: 169.254.133. 43
- Maska podomrežja: 255.255.0.0 (maska podomrežja
računalnika).
- Prehod: 169.254.133.1
Odpravljanje drugih težav
Odpravljanje težav
Reševanje težav, ki se lahko pojavijo med
nastavljanjem brezžičnih nastavitev, in namestitev
gonilnika naprave
Naprava je povezana s kablom za žično omrežje. Kabel za žično
omrežje odstranite z naprave.
PC Connection Error
Izklop/vklop omrežja Wi-Fi
3. Kliknite Login v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™
Web Service.
Prikaže se stran za prijavo.
4. Izpolnite polji ID in Password in nato kliknite Login.
Če je to vaša prva prijava v SyncThru™ Web Service, vpišite privzeti ID
in geslo.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite Network
Settings.
6. Kliknite Wireless > Custom.
Omrežje Wi-Fi lahko tudi vklopite/izklopite.
Računalnik ne zazna signala naprave. Preverite kabel USB in
napajanje naprave.
•
•
Računalnik, dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) ali naprava
morda ni vklopljena.
Preverite sprejem brezžičnega omrežja v okolici naprave. Če sprejema
ni v bližini naprave ali če sprejem preprečuje ovira, boste morda imeli
težave s sprejemom signala.
Izključite in znova vključite dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik),
napravo in računalnik. Včasih lahko z izklopom in vklopom obnovite
omrežno komunikacijo.
Preverite, ali komunikacijo ovira programska oprema za požarni zid (V3
ali Norton).
Če sta računalnik in naprava povezana v isto omrežje, vendar ju ni
mogoče poiskati, morda komunikacijo ovira programska oprema za
požarni zid. V navodilih za uporabo programske opreme poiščite
navodila za izklop požarnega zidu in poskusite znova poiskati napravo.
Preverite, ali je naslov IP naprave pravilno dodeljen. Naslov IP lahko
preverite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.
Preverite, ali ima dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik)
konfigurirano varnost (geslo). Če je nastavljeno geslo, se obrnite na
skrbnika dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika).
Preverite naslov IP naprave. Za priključitev naprave v omrežje znova
namestite gonilnik naprave in spremenite njene nastavitve. Zaradi
lastnosti protokola DHCP se lahko dodeljeni naslov IP spremeni, če
naprave dolgo ne uporabljate ali če je bila dostopna točka
ponastavljena.
Preverite brezžično okolje. Morda se ne boste mogli priključiti na
omrežje v okolju infrastrukture, če morate pred priključitvijo na dostopno
točko (ali brezžični usmerjevalnik) vnesti informacije o uporabniku.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 50
•
•
•
•
•
•
Ta naprava podpira samo standarde IEEE 802.11b/g/n in Wi-Fi. Druga
brezžična komunikacija (Bluetooth) ni podprta.
Pri uporabi načina Ad-hoc boste morali v nekaterih operacijskih
sistemih, na primer Windows Vista, nastaviti nastavitve za brezžično
povezavo vsakič, ko uporabite brezžično napravo.
Za naprave Samsung v brezžičnih omrežjih ne morete hkrati uporabiti
načina infrastrukture in načina ad-hoc.
Naprava je znotraj dosega brezžičnega omrežja.
V dosegu naprave ni ovir, ki lahko blokirajo brezžični signal.
Odstranite večje kovinske predmete med dostopno točko (ali brezžičnim
usmerjevalnikom) in napravo.
Prepričajte se, da med napravo in brezžično dostopno točko (ali
brezžičnim usmerjevalnikom) ni drogov, zidov ali podpornih stebrov, ki
vsebujejo kovine ali beton.
V dosegu naprave ni drugih elektronskih naprav, ki lahko motijo
brezžični signal.
Brezžični signal lahko motijo številne naprave, na primer mikrovalovna
pečica in nekatere naprave Bluetooth.
Nastavitev brezžičnega omrežja (samo CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 51
Osnovna nastavitev
5.
Po končani namestitvi se lahko odločite za uporabo privzetih nastavitev naprave. Če pa želite nastaviti ali spremeniti
privzete vrednosti, preberite naslednje poglavje. Za pravilno nastavitev naprave so navodila v tem poglavju napisana v
korakih.
Teme poglavja so:
•
•
•
•
Nastavitev višine
Nastavljanje privzetega pladnja in papirja
Uporaba funkcije za varčevanje z energijo
•
Spreminjanje nastavitev pisav (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/CLP-326W)
Nastavljanje načina dela v Humidity okolju
Nastavitev višine
Nastavljanje privzetega pladnja in papirja
Na kakovost tiskanja vpliva zračni pritisk, odvisen od nadmorske višine, na
kateri deluje naprava. Naslednje informacije vam bodo pomagale nastaviti
napravo na najboljšo kakovost tiskanja. Preden nastavite vrednost
nadmorske višine, ugotovite, na kateri nadmorski višini ste.
Izberete lahko pladenj in papir, ki ga boste vedno uporabljali za tiskanje.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
High 1
High 2
High 3
Normal
Nastavitev višine lahko nastavite v Printer Settings Utility
1. Dvokliknite ikono Smart Panel v opravilni vrstici Windows (ali
Notification Area v operacijskem sistemu Linux). Prav tako lahko
kliknete tudi Smart Panel v vrstici stanja operacijskega sistema Mac OS
X (glejte »Uporaba programa Smart Panel« na strani 71).
Če uporabljate sistem Windows, lahko program zaženete v meniju
Start; izberite Programi ali Vsi programi > Samsung Printers > ime
gonilnika tiskalnika > Smart Panel.
2. Kliknite Printer Setting.
3. Izberite želene možnosti s spustnega seznama Altitude Adjustment.
4. Kliknite gumb Apply.
Če je naprava povezana v omrežje, se samodejno odpre zaslon
SyncThru™ Web Service. To se lahko nastavi tudi v programu
SyncThru™ Web Service.
Iz računalnika
Windows
1. Kliknite meni Start operacijskega sistema Windows.
2. V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003 izberite
Tiskalniki in Faksi.
• V operacijskem sistemu Windows Server 2008/Vista izberite
Nadzorna Plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows 7 izberite Nadzorna plošča >
Naprave in tiskalniki.
• V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite Nadzorna plošča >
Strojna oprema > Naprave in tiskalniki.
3. Z desno miškino tipko kliknite svojo napravo.
4. V operacijskem sistemu Windows Server 2003/Server 2008/XP/
Vista pritisnite Nastavitve tiskanja.
V kontekstnih menijih operacijskih sistemov Windows 7/Server 2008
R2 izberite Nastavitve tiskanja.
Če ima element Nastavitve tiskanja znak ►, lahko izberete
gonilnike drugih tiskalnikov, ki so priključeni na izbrani tiskalnik.
5. Kliknite zavihek Paper.
6. Izberite želene možnosti, na primer število kopij, velikost papirja ali
vrsto papirja.
7. Pritisnite OK.
Osnovna nastavitev_ 52
Če želite uporabiti papir posebne velikosti, na primer papir za
račune, izberite Edit... na karticiPaper v možnosti Nastavitve
tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na
strani 62).
Macintosh
Macintosh ne podpira te funkcije. Uporabniki sistema Macintosh morajo
ročno spremeniti nastavitve vsakič, ko želijo tiskati z drugačnimi
nastavitvami.
1. Odprite uporabniški program sistema Macintosh in izberite datoteko,
ki jo želite natisniti.
2. Odprite meni File in kliknite Print.
3. Pojdite na okno Paper Feed.
4. Izberite in nastavite pladenj, iz katerega želite tiskati.
5. Pojdite na okno Paper.
6. Nastavite tip papirja, ki ustreza papirju, naloženem v pladnju, iz
katerega želite tiskati.
7. Kliknite Print za tiskanje.
Linux
1. Odprite Terminal Program.
2. Ko se prikaže zaslon terminala, vpišite: [[email protected] root]# lpr
<ImeDatoteke>
3. Izberite Printer in kliknite Properties…
4. Kliknite zavihek Advanced.
5. Izberite pladenj (vir) in njegove možnosti, kot sta velikost in vrsta
papirja.
6. Pritisnite OK.
Uporaba funkcije za varčevanje z energijo
Če naprave ne boste uporabljali nekaj časa, uporabite to funkcijo in varčujte
z energijo.
Varčevanje energije lahko spremenite v Printer Settings Utility.
1. Dvokliknite ikono Smart Panel v opravilni vrstici Windows (ali
Notification Area v operacijskem sistemu Linux). Prav tako lahko
kliknete tudi Smart Panel v vrstici stanja operacijskega sistema Mac OS
X (glejte »Uporaba programa Smart Panel« na strani 71).
Če uporabljate sistem Windows, lahko program zaženete v meniju
Start; izberite Programi ali Vsi programi > Samsung Printers > ime
gonilnika tiskalnika > Smart Panel.
2. Kliknite Printer Setting.
3. Kliknite Setting > Power Save. Izberite ustrezno vrednost s spustnega
seznama in kliknite Apply.
Spreminjanje nastavitev pisav (samo
CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Naprava je vnaprej nastavila pisavo za vaše območje ali državo.
Če želite spremeniti pisavo ali nastaviti pisavo za posebne namene, kot je
okolje DOS, lahko spremenite nastavljeno pisavo na naslednji način:
1. Dvokliknite ikono Smart Panel v opravilni vrstici Windows (ali
Notification Area v operacijskem sistemu Linux). Prav tako lahko
kliknete tudi Smart Panel v vrstici stanja operacijskega sistema Mac OS
X (glejte »Uporaba programa Smart Panel« na strani 71).
Če uporabljate sistem Windows, lahko program zaženete v meniju
Start; izberite Programi ali Vsi programi > Samsung Printers > ime
gonilnika tiskalnika > Smart Panel.
2. Kliknite Printer Setting.
3. Kliknite Emulation.
4. Potrdite, če je pod Emulation Setting izbrano PCL.
5. Kliknite Setting.
6. Izberite želeno pisavo s seznama Symbol set.
7. Kliknite Apply.
Naslednje informacije navajajo seznam ustreznih pisav za zadevne
jezike.
• Ruščina: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
• Grščina: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
• Arabščina in perzijščina: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code
Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
Nastavljanje načina dela v Humidity okolju
Na kakovost tiska vplivajo stopnje vlažnosti. Papir bo verjetno vlažen, če je
vaša lokacija v vlažnem območju: nastavite način dela v vlažnem okolju.
1. Gonilnik tiskalnika morate namestiti s priloženim CD-jem s programsko
opremo tiskalnika.
2. Dvokliknite ikono Smart Panel v opravilni vrstici Windows (ali
Notification Area v operacijskem sistemu Linux). Prav tako lahko
kliknete Smart Panel v vrstici stanja programa Mac OS X.
3. Kliknite Printer Setting.
Če je vaša naprava povezana z omrežjem, lahko način dela v
vlažnem okolju nastavite preko spletne aplikacije SyncThru™.
4. Kliknite Setting > Humidity. Izberite ustrezno vrednost s spustnega
seznama in kliknite Apply.
Osnovna nastavitev_ 53
Mediji in pladenj
6.
V tem poglavju je opisano, kako v napravo naložite izvirnike in medije za tiskanje.
Teme poglavja so:
•
•
•
•
•
•
Izbira medijev za tiskanje
Sprememba velikosti pladnja
Nalaganje papirja v pladenj
Izbira medijev za tiskanje
Velikosti medijev, podprte v vsakem načinu
Tiskate lahko na različne medije, kot so navaden papir, ovojnice, nalepke in
prosojnice. Za tiskanje vedno uporabite papir, ki ustreza navodilom za vašo
napravo, in pazite, da ga vstavite v ustrezni pladenj.
Navodila za izbiro medija za tiskanje
Mediji za tiskanje, ki ne ustrezajo smernicam v teh navodilih za uporabo,
lahko povzročijo naslednje težave:
• Slaba kakovost tiskanja.
• Papir se pogosteje zagozdi.
• Prezgodnja obraba naprave.
• Trajna poškodba grelne enote, ki ni predmet garancije.
Lastnosti, kot so teža, sestava, vlakna papirja in vsebnost vlage, so
pomembni dejavniki, ki vplivajo na delovanje naprave ter kakovost izpisov.
Pri izbiri materialov za tiskanje upoštevajte naslednje:
• Vrsta, velikost in teža medija za tiskanje v vaši napravi so opisani v
nadaljevanju.
• Želeni rezultat: Izberite medij za tiskanje, ki ustreza vašemu projektu.
• Osvetlitev: Nekateri mediji za tiskanje so bolj beli kot drugi, zato so na
njih slike ostrejše in bolj žive.
• Gladkost površine: Gladkost medija za tiskanje vpliva na razločnost
tiska na papirju.
•
•
•
•
•
•
Tiskanje na posebne medije
Nastavljanje velikosti in vrste papirja
Uporaba izhodne podpore
Način
Velikost
Vrsta
Vir
Enostrans
ko
tiskanje
Za podrobnosti o
velikosti papirja
glejte »Tehnični
podatki medijev za
tiskanje« na
strani 97.
Za podrobnosti o
vrsti papirja glejte
»Tehnični podatki
medijev za
tiskanje« na
strani 97.
Pladenj
Obojestra
nsko
tiskanje
(ročno)a
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, ISO
B5, JIS B5,
Executive, A5, A6
Navadni papir,
debel papir, barvni
papir,
prednatisnjeni
papir, reciklirani
papir, pisemski
papir, kartotečni
papir, arhivski papir
Pladenj
a. samo od 75 do 90 g/m²
Nekateri mediji za tiskanje ustrezajo vsem naštetim priporočilom,
kljub temu pa ne dajejo zadovoljivih rezultatov. To je lahko
posledica določenih lastnosti listov, neprimernega ravnanja,
neustrezne temperature in stopnje vlažnosti ali drugih
spremenljivk, na katere ni mogoče vplivati.
Pred nakupom večje količine medijev za tiskanje se prepričajte, da
ustrezajo tehničnim določilom v teh navodilih za uporabo in vašim
zahtevam.
Uporaba medijev, ki ne ustrezajo tem tehničnim zahtevam, lahko
povzroči težave ali okvare. Takšna popravila niso predmet
garancije podjetja Samsung ali rednega servisa.
Na uporabljajte inkjet fotografskega papirja na napravi. Lahko
poškoduje napravo.
Uporaba vnetljivega medija za tiskanje lahko povzroči požar.
Uporabljajte le priporočene medije za tiskanje (glejte »Tehnični
podatki medijev za tiskanje« na strani 97).
Uporaba vnetljivih medijev ali ostanek tujih materialov v tiskalniku,
lahko povzroči pregrevanje enote in, v redkih primerih, celo požar.
Mediji in pladenj_ 54
Sprememba velikosti pladnja
Če želite naložiti različne velikosti papirja, npr. Legal, morate prilagoditi
vodila za papir, s čimer razširite pladenj za papir.
Če želite spremeniti velikost pladnja, morate ustrezno prilagoditi vodili za
dolžino/širino papirja.
4
3
1
2
4. Pomaknite vodilo za dolžino papirja, dokler se rahlo ne dotakne konca
kupa papirja. Stisnite vodilo za širino papirja in ga pomaknite do roba
kupa papirja, ne da bi papir pri tem upognili.
1 Vzvod za razširitev
pladnja
2 Pokrov za papir
3 Vodilo za dolžino
papirja
4 Vodilo za širino
papirja
1. Izvlecite pladenj iz naprave. Odprite pokrov za papir in po potrebi
odstranite papir s pladnja.
Za papir, ki je manjši od velikosti Letter, vrnite vodila v prvotno lego ter
prilagodite vodili za dolžino in širino papirja.
Če je papir za tiskanje krajši od 222 mm, pritisnite in odprite zaporo
vodila na pladnju in ročno potisnite pladenj. Prilagodite vodili za dolžino
in širino.
2. Ročno izvlecite pladenj, tako da pritisnete in odprete zaklep vodila na
pladnju.
1
1
2
•
3. Položite papir s stranjo, na katero želite tiskati, obrnjeno navzgor.
Mediji in pladenj_ 55
•
Ne potisnite vodil za širino papirja tako daleč, da bi se papir
zvil.
Če vodil za širino papirja ne prilagodite, se lahko papir zagozdi.
•
Ne uporabljajte papirja z več kot 6-milimetrskimi zvitki.
Nalaganje papirja v pladenj
5. Zaprite pokrov za papir.
V pladnju
1. Izvlecite pladenj za papir Prilagodite velikost pladnja velikosti
naloženega papirja za tiskanje (Glejte »Sprememba velikosti pladnja«
na strani 55).
2. Preden naložite kup papirja, ga upognite ali spihajte, da ločite strani med
seboj.
6. Potisnite pladenj nazaj v napravo, da klikne.
7. Nastavite vrsto papirja in velikost pladnja (»Nastavljanje velikosti in vrste
papirja« na strani 60).
Če imate s podajanjem papirja težave, preverite ali papir ustreza
tehničnim podatkom za papir. Nato v pladenj vstavljajte en list za
drugim (Glejte »Tehnični podatki medijev za tiskanje« na strani 97
ali »Tiskanje na posebne medije« na strani 58).
Pladenj je vnaprej nastavljen na velikost Letter ali A4, odvisno od države
uporabe. Da spremenite velikost papirja na A4 ali Letter, morate pravilno
nastaviti ročico in vodilo za širino papirja.
1. Izvlecite pladenj iz naprave. Odprite pokrov za papir in po potrebi
odstranite papir s pladnja.
2. Če želite nastaviti velikost na Letter, držite ročico na zadnji strani pladnja
pritisnjeno in jo zavrtite v smeri urinega kazalca.
3. Položite papir s stranjo, na katero želite tiskati, obrnjeno navzdol.
4. Stisnite vodila podajalnika papirja in jih prilagodite glede na širino in
dolžino papirja. Tega ne naredite premočno, saj se lahko papir zvije,
zaradi česar se lahko papir zagozdi ali pa se stran natisne nesimetrično.
A
4
R
T
L
5. Zaprite pokrov za papir.
3. Z vodilom stisnite papir in ga premaknite do roba ročice.
A
4
6. Vstavite pladenj nazaj v napravo.
7. Za tiskanje v aplikacijah odprite aplikacijo in zaženite meni za tiskanje.
8. Odprite Nastavitve tiskanja (glejte »Odpiranje lastnih nastavitev
tiskanja« na strani 62).
9. Pritisnite zavihek Paper v meniju Nastavitve tiskanja in izberite
ustrezno vrsto, velikost in vir papirja.
10. Pritisnite OK.
11. Zaženite tiskanje v aplikaciji.
R
LT
Če se med podajanjem papirja pojavi težava, preverite, ali je papir
skladen s tehničnimi podatki za medije. Nato v pladenj vstavljajte
en list za drugim (Glejte »Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
Če želite nastaviti velikost na A4, najprej premaknite vodilo za
širino papirja v levo in zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega
kazalca. Če zavrtite ročico na silo, lahko poškodujete pladenj.
Mediji in pladenj_ 56
Pladenj je vnaprej nastavljen na velikost Letter ali A4, odvisno od države
uporabe. Da spremenite velikost papirja na A4 ali Letter, morate pravilno
nastaviti ročico in vodilo za širino papirja.
1. Izvlecite pladenj iz naprave. Odprite pokrov za papir in po potrebi
odstranite papir s pladnja.
2. Če želite nastaviti velikost na Letter, držite ročico na zadnji strani pladnja
pritisnjeno in jo zavrtite v smeri urinega kazalca.
Vedno vstavljajte le priporočeni papir za tiskanje, da preprečite
zastoj papirja in težave s kakovostjo tiska (Glejte »Tehnični podatki
medijev za tiskanje« na strani 97).
• Pred naložitvijo v pladenj zravnajte kakršnekoli zavihke na
razglednicah, ovojnicah in nalepkah.
1. Izvlecite pladenj iz naprave. Odprite pokrov za papir in po potrebi
odstranite papir s pladnja.
•
A
4
R
T
L
2. Položite papir s stranjo, na katero želite tiskati, obrnjeno navzgor.
A
4
3. S pomočjo vodila stisnite papir in ga premaknite do roba ročice.
R
LT
3. Stisnite vodila za širino papirja in jih prilagodite širini papirja, tako da
se rahlo dotikajo robov kupa papirja. Tega ne naredite premočno, saj
se lahko papir zvije in zagozdi ali pa se stran natisne nesimetrično.
Če želite nastaviti velikost na A4, najprej premaknite vodilo za
širino papirja v levo in zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega
kazalca. Če zavrtite ročico na silo, lahko poškodujete pladenj.
Ročno podajanje v pladenj
Za uporabo papirja druge velikosti, kot recimo ovojnic, prosojnic, nalepk ali
papirja, prilagojenega po meri, morate prilagoditi vodila za papir za ročno
podajanje v pladenj.
Če želite papir v pladenj podajati ročno, morate ustrezno prilagoditi vodilo
za dolžino/širino papirja.
Za papir, ki je manjši od velikosti Letter, vrnite vodila v prvotno lego
ter prilagodite vodili za dolžino in širino papirja.
Nasveti za uporabo ročnega podajalnika
Nasveti za ročno podajanje v pladenj
• Če v aplikaciji programske opreme za Source izberete Manual
Feeder, morate pri vsakem tiskanju strani pritisniti gumb Prekliči
( ). V pladenj hkrati vstavite samo papir iste vrste, velikosti in teže.
• Ne dodajate papirja med tiskanjem, sicer se papir lahko zagozdi. To
velja tudi za druge vrste medijev za tiskanje.
• Papir za tiskanje morate naložiti z licem navzgor, tako da je zgornji
rob papirja obrnjen proti pladnju in postavljen na sredino pladnja.
Mediji in pladenj_ 57
Če je papir za tiskanje krajši od 222 mm, pritisnite in odprite zaporo
vodila na pladnju ter ročno potisnite pladenj. Prilagodite vodili za
dolžino in širino.
Tiskanje na posebne medije
1
V spodnji razpredelnici so navedeni posebni mediji posameznega pladnja.
Pri uporabi posebnega medija priporočamo nalaganje vsakega papirja
posebej. Za vsak pladenj preverite največje dovoljeno število listov
(Glejte »Tehnični podatki medijev za tiskanje« na strani 97).
2
Pladenj
Ročno podajanje v
pladenj
Plain
●
●
Thick
●
●
Thin
●
●
Cotton
●
●
Color
●
●
Preprinted
●
●
Recycled
●
●
Vrste
•
•
•
Ne potisnite vodil za širino papirja tako daleč da bi se papir
zvil.
Če vodil za širino papirja ne prilagodite, se lahko papir
zagozdi.
Ne uporabljajte papirja, ki ima robove zvite za več kot 6
mm.
4. Zaprite pokrov za papir.
5. Potisnite pladenj, dokler se ne zaskoči.
6. Za tiskanje v aplikaciji odprite aplikacijo in zaženite meni za tiskanje.
7. Odprite Nastavitve tiskanja (glejte »Odpiranje lastnih nastavitev
tiskanja« na strani 62).
8. Pritisnite zavihek Paper v možnosti Nastavitve tiskanja in izberite
ustrezno vrsto papirja.
Če želite na primer uporabiti nalepko, nastavite vrsto papirja na
Label.
Envelope
●
Transparency
●
Labels
●
CardStock
●
Bond
●
Archive
●
Glossy Photo
●
Matte Photo
●
( ●: Podprto, Prazno: ne podpira)
Naslednje vrste papirja so prikazane v možnosti Nastavitve tiskanja. Ta
možnost omogoča nastavitev vrste papirja, ki ga boste položili na pladenj.
To vam bo omogočilo izpis najboljše kakovosti. Če izberete neustrezen
papir, bo lahko kakovost tiskanja slaba.
• Plain: Navaden enobarven papir. To vrsto izberite, če tiskate na papir
mase od 70 do 90 g/m2.
• Thick: Debel papir z gostoto od 90 do 105 g/m2.
• Thin: Tanek papir z gostoto od 60 do 70 g/m2.
• Cotton: Bombažni papir z gostoto od 75 do 90 g/m2.
• Color: Barvni papir z gostoto od 75 do 90 g/m2.
• Preprinted: Prednatisnjeni papir/papir s pisemsko glavo z gostoto od
75 do 90 g/m2.
• Recycled: Recikliran papir z gostoto od 75 do 90 g/m2.
Če uporabljate recikliran papir, bodo izpisi morda zmečkani, če pa
je papir preveč zvit, se lahko zagozdi.
9. Izberite Manual Feeder za vir papirja in nato pritisnite OK.
10. Zaženite tiskanje v aplikaciji.
Če tiskate več strani, vstavite naslednji list, ko se prvi natisne, in
pritisnite gumb Prekliči ( ). Ponovite ta korak za vsako stran, ki
jo natisnete.
•
•
•
•
•
•
•
•
Envelope: Ovojnice z gostoto od 75 do 90 g/m2.
Transparency: Prosojni papir debeline od 0,104 do 0,124 mm.
Labels: Nalepka z gostoto od 120 do 150 g/m2.
CardStock: Kartotečni papir z gostoto od 105 do 163 g/m2.
Bond: Sveženj z gostoto od 105 do 120 g/m2.
Archive: Gostota od 70 do 90 g/m2. Če želite izpis hraniti dalj časa, npr.
za arhiv.
Glossy Photo: Svetleč fotografski papir z gostoto od 111 do 220 g/m2.
Matte Photo: Nesvetleč fotografski papir z gostoto od 111 do 220 g/m2.
Mediji in pladenj_ 58
Ovojnice
Prosojnice
Uspešnost tiskanja na ovojnice je odvisna od kakovosti ovojnic.
Če tiskate na ovojnico, jo položite z zavihkom obrnjenim navzdol ter
mestom za znamko obrnjenim v levo zgoraj.
Da preprečite poškodbe naprave, uporabite samo prosojnice, ki so primerne
za uporabo v laserskih tiskalnikih.
•
•
•
•
•
•
Pri izbiri ovojnic upoštevajte naslednje dejavnike:
- Teža: Teža ovojnice ne sme presegati 90 g/m2, sicer se lahko
zagozdi.
- Zgradba: Pred tiskanjem morajo kuverte ležati ravno, ne smejo biti
zvite za več kot 6 mm in ne smejo vsebovati zraka.
- Stanje: Ovojnice ne smejo biti zmečkane, upognjene ali drugače
poškodovane.
- Temperatura: Uporabljajte ovojnice, ki ustrezajo toploti in tlaku
naprave med delovanjem.
Uporabljajte samo kakovostne ovojnice z ostrimi in dobro prepognjenimi
pregibi.
Ne uporabljajte ovojnic s prilepljenimi znamkami.
Ne uporabljajte ovojnic z zaponkami, pritrdili, okenci, obloženimi
podlogami, samolepilnimi trakovi ali drugimi sintetičnimi materiali.
Ne uporabljajte poškodovanih ali slabo izdelanih ovojnic.
Preverite, ali se spoj na obeh straneh ovojnice razteza vse do roba
ovojnice.
1
•
•
•
V primeru barvnega tiskanja na prosojnice, bo kvaliteta slike slabša,
kot pri enobarvnem tiskanju, ko so izpisi uporabljeni na pregretem
projektorju.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
1 Sprejemljivo
2 Nesprejemljivo
Ovojnice s samolepilnimi trakovi ali več zavihki morajo vsebovati lepilo,
ki vsaj za 0,1 sekundo prenese temperaturo grelne enote tiskalnika
(približno 170 °C). Zaradi dodatnih zavihkov in trakov se lahko papir
zmečka, zaviha ali zagozdi, lahko pa tudi poškodujejo grelno enoto.
Za čim boljšo kakovost tiskanja namestite robove vsaj 15 mm stran od
robov ovojnice.
Ne tiskajte na območje, kjer je ovojnica zlepljena.
Prosojnice, ki jih uporabite v napravi, morajo prenesti topilno
temperaturo naprave.
Ko prosojnice odstranite iz naprave, jih položite na ravno površino.
Neporabljenih prosojnic ne puščajte dlje časa v pladnju za papir. Na njih
se lahko nabereta prah in umazanija, kar pri tiskanju povzroči lise.
S prosojnicami ravnajte previdno, da na njih ne boste pustili madežev
zaradi prstnih odtisov.
Natisnjenih prosojnic ne izpostavljajte sončni svetlobi dalj časa, da ne
zbledijo.
Poskrbite, da prosojnice niso zmečkane ali zvite in nimajo raztrganih
robov.
Ne uporabljajte prosojnic, na katerih je hrbtna stran ločena.
Da se natisnjene prosojnice, ki prihajajo iz tiskalnika, ne zlepijo, se ne
smejao nalagati ena vrh druge.
Priporočen papir. Xerox 3R91331 (A4), Xerox 3R2780 (Letter)
Prosojnica osnovnega tipa (npr. Xerox 3R91331) daje boljšo sliko in
kakovost papirja kot tista s papirjem (npr. Xerox 3R3028) ali z
odstranljivim trakom (3R3108).
• Prosojnice s statično elektriko lahko povzročijo težave s
kakovostjo tiskanja.
• Prosojnice se lahko zagozdijo ali opraskajo (odvisno od izbire ali
pogojev shranjevanja prosojnic).
Nalepke
Da bi preprečili poškodbe na napravi, uporabljajte le nalepke, namenjene
uporabi v laserskih napravah.
•
Pri izbiri nalepk upoštevajte naslednje dejavnike:
- Lepila: Lepilo mora biti stabilno pri temperaturi grelne enote
tiskalnika naprave (pri 170 °C).
- Razporeditev: Uporabljajte le nalepke, med katerimi ni vidna
podlaga. Nalepke, ki so razrezane, se lahko odlepijo od podlage in
se zagozdijo v napravi.
- Zavihki: Pred tiskanjem morajo nalepke ležati ravno in na nobeni
strani ne smejo biti zvite za več kot 13 mm.
- Stanje: Ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurčki ali drugimi
vidnimi znaki, da so odlepljene.
Mediji in pladenj_ 59
•
•
•
Med nalepkami ne sme biti vidno lepilo. Kjer je lepilo vidno, se nalepka
med tiskanjem lahko odlepi in zagozdi v napravi. Lepilo lahko povzroči
škodo na delih naprave.
Ne vstavljajte pole z nalepkami v napravo več kot enkrat. Sprijemljiva
podlaga je namenjena samo za en prehod skozi napravo.
Ne uporabljajte nalepk, ki se slabo držijo podlage, imajo gube ali
mehurčke oz. so kako drugače poškodovane.
Kartotečni papir/papir s prilagojeno velikostjo
•
Pred uporabo recikliranega papirja preverite, ali je črnilo suho. Med
delovanjem grelne enote se lahko mokro črnilo odstrani z recikliranega
papirja, kar zmanjša kakovost tiska.
Svetleč fotografski papir
Na pladenj za podajanje naložite samo en list, z bleščečo stranjo
obrnjeno navzgor.
•
•
Priporočeni medij: Svetleč papir (Letter) za to napravo samo vrste HP
Brochure Paper (izdelek: Q6611A).
Priporočeni medij: Svetleč papir (A4) za to napravo samo vrste HP
Superior Paper 160 glossy (izdelek: Q6616A).
Nesvetleč fotografski papir
Na pladenj za podajanje naložite samo en list, s stranjo za tiskanje
obrnjeno navzgor.
•
•
Ne tiskajte na papir, ki v širino meri manj kot 76 mm, v dolžino pa manj
kot 152,4 mm.
V programski opremi nastavite robove vsaj 6,4 mm stran od robov
papirja.
Sprednja stran navzgor
Ko naložite papir v pladenj za papir, s tipkami na nadzorni plošči nastavite
velikost in vrsto papirja. Za potrditev sprememb sledite naslednjim korakom.
Naslednji postopek velja za sistem Windows XP. Za druge operacijske
sisteme Windows glejte ustrezna navodila za uporabo ali elektronsko
pomoč.
Papir s pisemsko glavo/prednatisnjen papir
Enostransko
Nastavljanje velikosti in vrste papirja
Dvostransko
A
A
A
A
A
1. Kliknite gumb Start na računalniškem zaslonu.
2. Izberite Tiskalniki in Faksi.
3. Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika in izberite Nastavitve
tiskanja.
4. Kliknite zavihek Papir in spremenite nastavitev za možnost Možnosti
papirja.
5. Kliknite V redu.
Sprednja stran navzdol
AA
AA
A
Uporaba izhodne podpore
•
•
•
•
Na papir s pisemsko glavo/prednatisnjeni papir morate tiskati s črnilom,
ki je odporno na toploto in se ne bo stopilo, izhlapelo ali proizvedlo
nevarnih izpustov, ko bo 0,1 sekunde izpostavljeno grelni enoti
tiskalnika. Preverite tehnične podatke svoje naprave in se seznanite s
temperaturo grelne enote (približno 170 °C).
Črnilo v pisemski glavi/prednatisnjenem papirju ne sme biti vnetljivo in
ne sme slabo vplivati na valje tiskalnika.
Obrazci in pisemske glave morajo biti zaprti v embalaži, odporni na
vlago, da ohranijo svežino.
Pred uporabo pisemske glave/prednatisnjenega papirja preverite, ali je
črnilo na papirju suho. Med postopkom tiskanja se lahko mokro črnilo
odstrani s prednatisnjenega papirja, kar zmanjša kakovost tiska.
Natisnjene strani se zložijo na izhodni vstavek, izhodna podpora pa
omogoča poravnavo natisnjenih strani.
Recikliran papir
Ko nalagate recikliran papir, mora biti natisnjena stran obrnjena navzgor in
ravni rob spredaj. Če imate s podajanjem papirja težave, ga obrnite okrog.
Kakovost tiskanja ni zagotovljena.
• Recikliran papir mora biti natisnjen s črnilom, odpornim na toploto, ki se
ne bo stopil, izparil ali sprostil škodljive emisije, ko bo izpostavljen
temperaturi grelne enote naprave za 0,1 sekunde. Preverite tehnične
podatke svoje naprave in se seznanite s temperaturo grelne enote
(približno 170 °C).
• Črnilo za recikliran papir ne sme biti vnetljivo in ne sme škoditi valjem v
napravi.
1 Izhodna podpora
Če dlje časa tiskate, se površina pladnja lahko segreje. Pazite, da se
ne dotaknete površine, in ne dovolite otrokom, da se približajo
napravi.
Mediji in pladenj_ 60
Tiskanje
7.
V tem poglavju so opisana najpogostejša tiskalniška opravila.
Teme poglavja so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predstavitev uporabnih omrežnih programov
Funkcije gonilnika tiskalnika
Osnovno tiskanje
Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja
Uporaba pomoči
Uporaba posebnih funkcij tiskanja
Spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja
Nastavljanje naprave kot privzete
Tiskanje v datoteko (PRN)
Macintosh tiskanje
Linux tiskanje
Gonilnik tiskalnika
Postopki, opisani v navodilu, se večinoma nanašajo na uporabo v
operacijskem sistemu Windows XP.
Funkcija
Windows
Predstavitev uporabnih omrežnih programov
Možnost kakovosti tiskanja
●
Samsung AnyWeb Print
Tiskanje plakatov
●
To orodje pomaga, da lažje posnamete zaslonsko sliko, opravite predogled,
zajem in tiskanje zaslona programa Windows Internet Explorer, kot pri
navadnem programu. Kliknite Start > Vsi programi > Samsung Printers >
Samsung AnyWeb Print > Download the latest version za spletno
mesto, kjer je orodje na voljo za prenos. To orodje je na voljo samo
uporabnikom operacijskih sistemov Windows.
Več strani na enem listu
●
Tiskanje knjižice (ročno)
●
Tiskanje, prilagojeno strani
●
Pomanjšano in povečano tiskanje
●
Vodni žig
●
Prekrivanje
●
Obojestransko tiskanje (ročno)
●
Samsung Easy Color Manager
Ta program pomaga uporabnikom po želji prilagajati barvo izpisa. Barvo na
natisnjenem listu lahko prilagodite tako, kot jo vidite na monitorju.
Prilagojeno barvo lahko shranite v gonilnik tiskalnika in jo uporabite za
izpise. Kliknite Start > Vsi programi > Samsung Printers > Samsung
AnyWeb Print > Download the latest version za povezavo do spletnega
mesta, s katerega lahko prenesete orodje. To orodje je na voljo samo
uporabnikom operacijskih sistemov Windows in Macintosh. (http://
solution.samsungprinter.com/personal/colormanager)
Funkcije gonilnika tiskalnika
( ●: Podprto, Prazno: ne podpira)
Osnovno tiskanje
Naprava omogoča tiskanje iz različnih programov za Windows, Macintosh
ali Linux. Točni postopki tiskanja dokumenta se lahko razlikujejo glede na
program, ki ga uporabljate.
•
Gonilniki tiskalnika podpirajo naslednje standardne funkcije:
• Postavitev papirja, velikost, vir in izbira vrste medija.
• Število kopij.
Poleg tega lahko uporabljate različne posebne funkcije tiskanja. Spodnja
tabela prikazuje splošen pregled funkcij, ki jih podpirajo gonilniki tiskalnika:
Nekateri modeli ali operacijski sistemi morda ne bodo podpirali
nekaterih funkcij, ki so navedene v naslednji tabeli.
•
Okno Nastavitve tiskanja, prikazano v teh navodilih za uporabo,
se lahko razlikuje glede na uporabljeno napravo. Sestava okna
Nastavitve tiskanja pa je podobna. Preverite, kateri operacijski
sistemi so združljivi z vašo napravo. Glejte poglavje Združljivost
operacijskih sistemov v tehničnih podatkih tiskalnika (glejte
»Sistemske zahteve« na strani 30).
Če izberete možnost Nastavitve tiskanja, se bo mogoče prikazal
ali
. Klicaj ( ) pomeni, da lahko izberete to
vodni žig
možnost, vendar to ni priporočljivo, oznaka ( ) pa pomeni, da te
možnosti ne morete izbrati zaradi nastavitev naprave ali okolja.
Naslednji postopek opisuje osnovne korake, ki so potrebni pri tiskanju iz
različnih programov v operacijskem sistemu Windows.
Osnovno tiskanje z računalniki Macintosh (glejte »Macintosh tiskanje«
na strani 67).
Osnovno tiskanje z računalniki Linux (glejte »Linux tiskanje« na
strani 68).
Tiskanje_ 61
Naslednje okno Nastavitve tiskanja pripada programu Beležnica v
Windows XP. Vaše okno Nastavitve tiskanja se lahko razlikuje, odvisno od
operacijskega sistema ali programa, ki ga uporabljate.
1. Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
2. Izberite Natisni iz menija Datoteka. Odpre se okno Natisni.
3. Izberite napravo s seznama Izbiranje tiskalnika.
4. Iz menija Dokument izberite Prekliči.
To okno lahko prav tako odprete s preprostim dvoklikom ikone za
napravo (
) v opravilni vrstici Windows.
Trenutno opravilo lahko prekličete tudi s pritiskom gumba Prekliči
( ) na nadzorni plošči.
Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja
Izbrano nastavitev lahko vidite v zgornji desni strani Nastavitve tiskanja.
1. Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
2. Izberite Natisni iz menija Datoteka. Odpre se okno Natisni.
3. Izberite svojo napravo s seznama Izbiranje tiskalnika.
4. Kliknite Lastnosti ali Nastavitve.
V oknu Natisni lahko izberete osnovne nastavitve za tiskanje, vključno s
številom kopij in obsegom strani.
Če želite izkoristiti funkcije, ki vam jih omogoča gonilnik tiskalnika,
kliknite Lastnosti ali Nastavitve v programskem oknu Natisni, da
spremenite nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih
nastavitev tiskanja« na strani 62).
4. Če želite začeti tiskanje, kliknite V redu ali Natisni v oknu Natisni.
Če uporabljate Windows Internet Explorer, bo Samsung AnyWeb
Print prav tako prihranil čas pri slikah, zajetih z zaslona, ali pri tiskanju
slike. Kliknite Start > Vsi programi > Samsung Printers > Samsung
AnyWeb Print za obisk spletnega mesta, s katerega lahko prenesete
orodje.
Preklic tiskanja
Če tiskalno opravilo čaka v vrsti za tiskanje ali tiskanje v ozadju, prekličite
opravilo po naslednjem postopku.
1. Kliknite meni Start operacijskega sistema Windows.
2. V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003 izberite
Tiskalniki in Faksi.
• V operacijskem sistemu Windows Server 2008/Vista izberite
Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows 7 izberite Nadzorna plošča >
Tiskalniki in faksi.
• V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite Nadzorna plošča >
Strojna oprema > Naprave in tiskalniki.
3. V sistemu Windows 2000, XP, Server 2003, Vista in Server 2008
dvokliknite svojo napravo.
V operacijskem sistemu Windows 7 in Windows Server 2008 R2 z
desno miškino tipko kliknite ikono svojega tiskalnika > v kontekstni meni
> Prikaži, kaj se tiska.
Uporaba priljubljene nastavitve
Možnost Presets, ki je vidna na vsakem zavihku, razen na zavihku
Samsung, omogoča shranjevanje trenutnih nastavitev za njihovo nadaljnjo
uporabo.
Da shranite postavko Presets:
1. Po potrebi spremenite nastavitve na vsakem zavihku.
2. Vpišite ime postavke v polje za vnos Presets.
Če ima element Prikaži, kaj se tiska oznako ►, lahko izberete
gonilnike drugih tiskalnikov, ki so priključeni na izbrani tiskalnik.
Tiskanje_ 62
Tiskanje plakatov
3. Kliknite Add. Ko shranite Presets, se shranijo trenutne nastavitve
gonilnika.
Če kliknete Add, se tipka Add spremeni v tipko Update. Izberite več
možnosti in kliknite Update in nastavitve bodo dodane v Presets.
Če želite uporabiti shranjene nastavitve, jih izberite s seznama Presets.
Naprava bo zdaj tiskala skladno z izbranimi nastavitvami.
Če želite izbrisati shranjene nastavitve, izberite nastavitev s spustnega
seznama Presets in kliknite Delete.
Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika lahko obnovite tako, da izberete
možnost Default Preset s spustnega seznama Presets.
Ta funkcija omogoča tiskanje ene strani dokumenta na 4, 9 ali 16 listov papirja, ki jih
lahko zlepite skupaj in naredite dokument v velikosti plakata.
Uporaba pomoči
Kliknite vprašaj v zgornjem desnem kotu okna in kliknite temo, o kateri bi
radi izvedeli več. Odpre se pojavno okno z informacijami o funkcijah te
možnosti, ki jih omogoča gonilnik.
Če želite poiskati informacije s ključno besedo, kliknite zavihek Samsung v
oknu Nastavitve tiskanja in v vrstico možnosti Help vpišite ključno besedo.
Za informacije o potrošnem materialu, posodobitvi gonilnika, registraciji itn.
kliknite ustrezne gumbe.
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite Nastavitve
tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na strani 62).
2. Kliknite zavihek Basic in izberite Poster Printing s spustnega menija Type.
3. Izberite pogled strani.
Postavitve, ki so na voljo:
• Poster 2x2. Dokument bo povečan in razdeljen na 4 strani.
• Poster 3x3. Dokument bo povečan in razdeljen na 9 strani.
• Poster 4x4. Dokument bo povečan in razdeljen na 16 strani.
4. Izberite vrednost Poster Overlap. Določite Poster Overlap v milimetrih ali
palcih z izbiro radijskega gumba na zgornji desni strani zavihka Basic, da s tem
omogočite enostavno lepljenje listov.
Uporaba posebnih funkcij tiskanja
Posebne funkcije tiskanja vključujejo:
• »Tiskanje več strani na en list papirja« na strani 63.
• »Tiskanje plakatov« na strani 63.
• »Tiskanje knjižice (ročno)« na strani 63.
• »Tiskanje na obe strani papirja (ročno)« na strani 64.
• »Spremenite velikost natisa svojega dokumenta v odstotkih« na
strani 64.
• »Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja« na strani 64.
• »Uporaba vodnih žigov« na strani 64.
• »Uporaba prekrivkov« na strani 65.
• »Možnosti zavihka Graphics« na strani 65.
5. Kliknite zavihek Paper, izberite Size, Source in Type.
6. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
7. Plakat lahko končate tako, da zlepite liste skupaj.
Tiskanje knjižice (ročno)
Ta funkcija omogoča tiskanje dokumenta na obe strani papirja in poravna strani
tako, da lahko po tiskanju papir prepognete čez polovico in s tem ustvarite brošuro.
Če želite narediti knjižico, morate tiskati na papir velikosti Letter, Legal, A4, Us
Folio ali Oficio.
8
Tiskanje več strani na en list papirja
Izberete lahko število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja. Če želite
natisniti več kot eno stran na en list papirja, se bodo strani pomanjšale in
uredile v zaporedju, ki ste ga določili. Na en list lahko natisnete do 16 strani.
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na
strani 62).
2. Kliknite zavihek Basic in izberite Multiple Pages Per Side s spustnega
menija Type.
3. Izberite število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja (2, 4, 6, 9 ali
16), s spustnega seznama Pages per Side.
4. Če je treba, izberite ukaz za tiskanje s spustnega seznama Page Order.
5. Preverite Print Page Border za tiskanje obrobe na vsaki strani lista.
6. Kliknite zavihek Paper, izberite Size, Source in Type.
7. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
9
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite Nastavitve
tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na strani 62).
2. Kliknite zavihek Basic in izberite Booklet Printing s spustnega seznama Type.
3. Kliknite zavihek Paper, izberite Size, Source in Type.
Možnost Booklet Printing ni na voljo za vse velikosti papirja. Za
preverjanje velikosti papirja, ki so na voljo za to funkcijo, izberite velikost
papirja, ki je na voljo v možnosti Size zavihka Paper.
Če izberete velikost papirja, ki ni na voljo, bo ta možnost samodejno
ali
preklicana. Izberite samo papir, ki je na voljo (papir brez oznake
).
4. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
5. Po končanem tiskanju strani prepognete in spnete.
Tiskanje_ 63
Tiskanje na obe strani papirja (ročno)
Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja
Tiskate lahko na obe strani lista papirja (obojestransko). Pred tiskanjem se
odločite, kako naj bo dokument usmerjen. Ta funkcija je na voljo le za papir
velikosti Letter, Legal, A4, US Folio ali Oficio (Glejte »Tehnični podatki
medijev za tiskanje« na strani 97).
Ta funkcija omogoča, da spremenite velikost tiska na katero koli izbrano
velikost papirja, neodvisno od velikosti dokumenta. To je lahko uporabno,
ko želite preveriti podrobnosti na majhnem dokumentu.
Pri posebnih medijih, kot so nalepke, kuverte ali debel papir,
priporočamo, da ne tiskate na obe strani. Lahko povzroči zagozditev
papirja ali okvaro naprave.
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na
strani 62).
2. Kliknite zavihek Advanced.
3. Iz razdelka Double-Sided Printing (Manual) izberite želeno možnost
vezave.
• None
• Long Edge: Ta možnost je klasičen in najpogosteje uporabljen
način vezave knjig.
A
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na
strani 62).
2. Kliknite zavihek Paper.
3. Izberite želeno velikost papirja v Fit to Page.
4. Izberite Size, Source in Type v Paper Options.
5. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
Uporaba vodnih žigov
•
Short Edge: Ta možnost je klasičen način, ki se uporablja pri
koledarjih.
4. Kliknite zavihek Paper, izberite Size, Source in Type.
5. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
Možnost vodni žig omogoča tiskanje besedila na obstoječi dokument.
Uporabite jo takrat, ko želite imeti z velikimi sivimi črkami diagonalno
natisnjen napis »OSNUTEK« ali »ZAUPNO« čez prvo stran ali vse strani
dokumenta.
V pomnilniku naprave je na voljo nekaj osnutkov vodnih žigov. Lahko jih
spremenite ali dodate nove na seznam.
Uporaba obstoječega vodnega žiga
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja«
na strani 62).
2. Kliknite zavihek Advanced in s spustnega seznama Watermark
izberite želeni vodni žig. Izbrani vodni žig boste videli na sliki v
predogledu.
3. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna za tiskanje.
Če vaša naprava nima enote za obojestransko tiskanje, morate
tiskalniško opravilo opraviti ročno. Naprava najprej natisne vsako
drugo stran dokumenta. Nato se na računalniku pojavi sporočilo. Za
dokončanje tiskalniškega opravila sledite navodilom na zaslonu.
Spremenite velikost natisa svojega dokumenta v
odstotkih
Velikost prikazanega dokumenta, ki ga boste natisnili, lahko povečate ali
zmanjšate z vnosom želenih vnosov.
Ustvarjanje vodnega žiga
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja«
na strani 62).
2. V zavihku Advanced izberite Edit... s spustnega seznama
Watermark. Odpre se okno Edit Watermarks.
3. Vnesite besedilno sporočilo v okno Watermark Message. Vnesete
lahko do 256 znakov. Sporočilo se prikaže v oknu predogleda.
Ko je označeno polje First Page Only, se vodni žig natisne samo na
prvo stran.
4. Izberite možnosti vodnega žiga.
Izberete lahko ime pisave, slog, velikost in stopnjo senčenja v
razdelku Font Attributes ter nastavite kot vodnega žiga v razdelku
Message Angle.
5. Kliknite Add, če želite dodati nov vodni žig na seznam Current
Watermarks.
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na
strani 62).
2. Kliknite zavihek Paper.
3. Vnesite stopnjo spreminjanja velikosti v polju za vnos Percentage.
Za izbiro stopnje spreminjanja lahko prav tako uporabite puščici za gor/dol.
4. Izberite Size, Source in Type v Paper Options.
5. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
Tiskanje_ 64
Uporaba prekrivka strani
6. Ko končate, klikajte V redu ali Natisni dokler ne zaprete okna
Natisni.
Za prenehanje tiskanja vodnega žiga izberite None s spustnega
seznama Watermark.
Ko je prekrivek narejen, pomeni, da je pripravljen za tiskanje na
dokument. Tiskanje prekrivka na dokument:
1. Ustvarite ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.
2. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja«
na strani 62).
3. Kliknite zavihek Advanced.
4. Na seznamu Text izberite želen prekrivek.
5. Če v spustnem seznamu Text ni datoteke s prekrivkom, s seznama
izberite Edit... in kliknite Load. Izberite datoteko prekrivka, ki ga
želite uporabljati.
Če ste datoteko prekrivka, ki ga želite uporabiti, shranili na zunanjem
viru, jo lahko naložite iz okna Odpri.
Ko izberete datoteko, kliknite Odpri. Datoteka se pojavi v oknu
Overlay List in je na voljo za tiskanje. Izberite prekrivek v oknu
Overlay List.
6. Po potrebi kliknite Confirm Page Overlay When Printing. Če je to
polje označeno, se bo okno s sporočilom prikazalo vsakič, ko boste
predložili dokument za tiskanje ter od vas zahtevalo potrdilo, da
želite natisniti prekrivek na dokument.
Če to polje ni označeno in je bilo prekrivanje že izbrano, se to
samodejno natisne na vaš dokument.
7. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
Izbrani prekrivek se natisne čez dokument.
Urejanje vodnega žiga
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja«
na strani 62).
2. Kliknite zavihek Advanced in izberite Edit... s spustnega seznama
Watermark. Odpre se okno Edit Watermarks.
3. Na seznamu Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite
urediti, in spremenite sporočilo vodnega žiga ter možnosti.
4. Kliknite Update, če želite spremembe shraniti.
5. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
Brisanje vodnega žiga
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja«
na strani 62).
2. Kliknite zavihek Advanced in izberite Edit... s spustnega seznama
Watermark. Odpre se okno Edit Watermarks.
3. Na seznamu Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite
izbrisati, in kliknite Delete.
4. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
Uporaba prekrivkov
Ločljivost dokumenta s prekrivkom se mora ujemati z ločljivostjo
izvirnega tiskalnega opravila.
Prekrivek je vsebina, ki jo shranite na trdi disk in jo lahko postavite nad
kateri koli dokument, ki ga natisnete. Prekrivki se pogosto uporabljajo za
pisemske glave. Namesto da uporabite že natisnjene pisemske glave, lahko
ustvarite prekrivek z enakimi informacijami, ki so trenutno v glavi pisma. Če
želite natisniti pismo s pisemsko glavo podjetja, vam v tiskalnik ni treba
naložiti papirja z že natisnjeno glavo, namesto tega lahko na dokument
preprosto natisnete prekrivek s pisemsko glavo.
Brisanje prekrivka
Prekrivanje strani, ki ga ne uporabljate več, lahko izbrišete.
1. V oknu Nastavitve tiskanja kliknite zavihek Advanced.
2. Izberite Edit... v spustnem seznamu Overlay.
3. V oknu Overlay List izberite prekrivek, ki ga želite izbrisati.
4. Kliknite Delete.
5. Ko se odpre okno s potrditvenim sporočilom, kliknite Da.
6. Klikajte V redu ali Natisni dokler ne zaprete okna Natisni.
Možnosti zavihka Graphics
Ustvarjanje prekrivka nove strani
Če želite uporabiti prekrivek strani, morate ustvariti datoteko s prekrivkom nove
strani, v kateri je vaša vsebina.
1. Ustvarite ali odprite dokument z vsebino, ki jo želite uporabiti v prekrivku
nove strani. Razporedite elemente natanko tako, kot naj bodo prikazani, ko
jih dodate izvirniku.
2. Če želite shraniti dokument kot prekrivek, odprite Nastavitve tiskanja
(Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja« na strani 62).
3. Kliknite jeziček Advanced in izberite Edit... s spustnega seznama Text.
Odpre se okno Edit Overlay.
4. V oknu Edit Overlay kliknite Create.
5. V oknu Shrani kot, vpišite ime, sestavljeno iz največ osem znakov, v okno
Ime datoteke. Če je treba, izberite ciljno pot. (Privzeta je C:\FormOver.)
6. Kliknite Save. Ime se prikaže na Overlay List.
7. Klikajte V redu ali Natisni, dokler ne zaprete okna Natisni.
8. Datoteka se ne natisne. Namesto tega se shrani na trdi disk računalnika.
Uporabite naslednje možnosti grafike, da nastavite kakovost tiskanja za
določene potrebe tiskanja.
Velikost dokumenta prekrivka mora ustrezati velikosti dokumenta,
ki ga tiskate. Ne ustvarjajte prekrivka z vodnim žigom.
Tiskanje_ 65
•
•
Možnosti, ki jih lahko izberete, se lahko razlikujejo glede na model
tiskalnika.
Če je možnost prikazana s sivo barvo ali ni prikazana, te možnosti
ne morete uporabiti z izbranim jezikom tiskalnika.
Zamenjava jezika tiskalnika:
1. Kliknite meni Start operacijskega sistema Windows.
2. V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve > Tiskalniki.
- V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003 izberite
Tiskalniki in Faksi.
- V operacijskem sistemu Windows Server 2008/Vista
izberite Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok >
Tiskalniki.
- V sistemu Windows 7 izberite Nadzorna plošča > Strojna
oprema in zvok > Naprave in tiskalniki.
- V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite Nadzorna
plošča > Strojna oprema > Naprave in tiskalniki.
Prilagajanje ostrine in gladkosti
3. Izberite gonilnik za svojo napravo in z desno miškino tipko
odprite okno Lastnosti.
4. V lastnostih gonilnika za tiskalnik izberite Device Options.
5. Izberite potrebne možnosti s spustnega seznama Printer
Language.
Možnosti zaslona
Ta možnost vpliva na ločljivost in jasnost barvnega natisa. Tri zaslonske
možnosti so Normal, Enhanced in Detailed.
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja«
na strani 62).
2. Kliknite zavihek Graphics in izberite Advanced v Color Mode.
3. Izberite zavihek Matching.
4. Izberite potrebne možnosti v načinu Screen.
• Printer default: Sledi nastavljeni vrednost za način Screen iz
tiskalnika.
• Normal: S tem načinom bodo imeli natisnjeni dokumenti bolj
gladek ton po celi strani.
• Enhanced: S tem načinom bo besedilo na natisnjenem
dokumentu bolj ostro in skice/fotografije bolj gladke.
• Detailed: S tem načinom bodo imeli natisnjeni dokumenti
ostrejše podrobnosti po celi strani.
5. Izberite OK.
Prilagajanje barv
Če je barvna razlika med natisnjenim dokumentom in dokumentom na
zaslonu prevelika, lahko spremenite barvne nastavitve, kot je kontrast ali
raven barv.
Gonilnik tiskalnika ponuja možnosti grafike za nastavitev kakovosti
tiskanja za določene potrebe tiskanja.
1. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja v programski opremi, odprite
Nastavitve tiskanja (Glejte »Odpiranje lastnih nastavitev tiskanja«
na strani 62).
2. Kliknite zavihek Graphics. Za informacije o vsaki možnosti glejte
elektronsko pomoč, ki je na voljo v Nastavitve tiskanja.
• Color Mode: Za možnosti barve lahko izberete Color ali
Grayscale. Nastavitev Color običajno daje najboljšo možno
kakovost tiskanja za barvne dokumente. Če želite tiskati barvni
dokument v lestvici sivine, izberite Grayscale.
Black Optimization omogoča tiskanje z visokokakovostno
črno barvo. Tiskanje s to možnostjo bo trajalo dalj časa.
Za ročno prilagoditev barve izberite Advanced v možnosti Color
Mode. Pomaknite drsnik ravnovesja barve na zavihku Levels, da
prilagodite barvo, ali izberite zavihek Matching, da popravite
barve pri osnovni obdelavi slik, ki jih ponuja gonilnik.
• Advanced: Napredne nastavitve lahko nastavite s klikom na
gumb Advanced. (samo gonilnik PCL)
• Font/ Text: Izberite Darken Text za tiskanje temnejšega
besedila kot pri običajnem dokumentu. Uporabite All Text Black
za tiskanje s črno barvo, ne glede na barvo, ki je na zaslonu.
• Raster Compression: Ta možnost določa nivo stiskanja slik za
prenos podatkov iz računalnika v tiskalnik. Če to možnost
nastavite na vrednost Maximum, bo tiskanje hitrejše, kakovost
pa bo nizka. (samo gonilnik PCL)
• Graphic Controller: Omogoča poudarjanje robov besedila in
finih linij za izboljšano vidljivost in poravnavo vsakega barvnega
kanala v barvnem načinu tiskanja.
- Grayscale Enhancement: Uporabnikom omogoča
ohranjanje podrobnosti narave fotografij in izboljšavo
kontrasta in vidljivosti med sivinskimi barvami pri tiskanju
barvnih dokumentov v sivinah. (samo gonilnik PCL)
- Fine Edge: Omogoča poudarjanje robov besedila in finih linij
za izboljšano berljivost.
• Toner Save: Prilagajanje te možnosti podaljša življenjsko dobo
kartuš s tonerjem in zmanjša stroške na stran brez vidnega
zmanjšanja kakovosti tiska.
- Drsnik lahko premikate od vrednosti No Saving do vrednosti
Maximum Saving, da zmanjšate porabo tonerja.
3. Klikajte V redu ali Natisni dokler ne zaprete okna Natisni.
Spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja
Večina aplikacij sistema Windows ima prednost pred nastavitvami, ki
ste jih določili v gonilniku tiskalnika. Najprej spremenite vse nastavitve
tiskanja, ki so na voljo v aplikaciji programske opreme, in nato
spremenite vse preostale nastavitve z uporabo gonilnika tiskalnika.
1. Kliknite meni Start operacijskega sistema Windows.
2. V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003 izberite
Tiskalniki in Faksi.
• V operacijskem sistemu Windows Server 2008/Vista izberite
Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows 7 izberite Nadzorna plošča >
Naprave in tiskalniki.
• V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite Nadzorna plošča >
Strojna oprema > Naprave in tiskalniki.
3. Dvokliknite svojo napravo.
4. V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista
pritisnite Nastavitve tiskanja.
V operacijskem sistemu Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 v
kontekstnem meniju izberite Nastavitve tiskanja.
Če ima element Nastavitve tiskanja oznako ►, lahko izberete
gonilnike drugih tiskalnikov, ki so priključeni na izbrani tiskalnik.
5. Spremenite nastavitve na vsakem zavihku.
6. Kliknite V redu.
Tiskanje_ 66
Če želite spremeniti nastavitve za vsako tiskalniško opravilo, le-te
spremenite v Nastavitve tiskanja.
Nastavljanje naprave kot privzete
Tiskanje dokumenta
1. Kliknite meni Start operacijskega sistema Windows.
2. V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows XP/Server 2003 izberite Tiskalniki in
Faksi.
• V operacijskem sistemu Windows Server 2008/Vista izberite Nadzorna
plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki.
• V operacijskem sistemu Windows 7 izberite Nadzorna plošča > Naprave in
tiskalniki.
• V sistemu Windows Server 2008 R2 izberite Nadzorna plošča > Strojna
oprema > Naprave in tiskalniki.
3. Izberite napravo.
4. Z desno tipko kliknite napravo in izberite Nastavi kot privzeti tiskalnik.
Ko tiskate z operacijskim sistemom Macintosh, morate preveriti nastavitve
gonilnika tiskalnika v vsakem uporabniškem programu, ki ga uporabljate. Za
tiskanje z operacijskim sistemom Macintosh sledite tem korakom:
1. Odprite uporabniški program in izberite datoteko, ki jo želite natisniti.
2. Odprite meni File in kliknite Page Setup (v nekaterih uporabniških
programih Document Setup).
3. Izberite velikost papirja, usmeritev, razmerje, druge možnosti in
zagotovite, da je izbrana vaša naprava. Kliknite OK.
Če ima element Nastavi kot privzeti tiskalnik v operacijskem sistemu
Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 oznako ►, lahko izberete druge
gonilnike tiskalnika, povezane z izbranim tiskalnikom.
Tiskanje v datoteko (PRN)
Včasih je treba shraniti podatke o tiskanju v datoteko. Dokument lahko
natisnete v datoteko, namesto da bi ga usmerili neposredno v tiskalnik.
Dokument se shrani z oblikovanjem tiskalnika, kot je npr. izbira pisave in
določila barv, in sicer v datoteko .prn, ki jo lahko natisnete v drugem
tiskalniku.
Če želite tiskalno opravilo shraniti kot datoteko:
1. Preverite polje Natisni v datoteko v oknu Natisni.
4. Odprite meni File in kliknite Print.
5. Izberite število kopij in označite, katere strani želite natisniti.
6. Kliknite Print.
Spreminjanje nastavitev tiskalnika
Vaša naprava omogoča uporabo dodatnih funkcij tiskanja.
Odprite aplikacijo in izberite Print iz menija File. Ime tiskalnika, ki se prikaže
v oknu lastnosti tiskalnika, je lahko drugačno, odvisno od uporabljenega
tiskalnika. Razen imena je vsebina okna z lastnostmi tiskalnika podobna
naslednjemu.
•
•
2. Kliknite Natisni.
3. Vpišite namembno pot in ime datoteke ter nato kliknite V redu.
Na primer c:\Temp\ime datoteke.
Če vpišete samo ime datoteke, se datoteka samodejno shrani v
Dokumenti in nastavitve ali Uporabniki. Shranjena mapa se
lahko razlikuje, odvisno od vašega operacijskega sistema ali
programa, ki ga uporabljate.
Macintosh tiskanje
V tem razdelku je razložen postopek tiskanja s sistemom Macintosh. Pred
tiskanjem je treba nastaviti okolje za tiskanje.
• USB je priključen, glejte »Macintosh« na strani 32.
• Omrežje je priključeno, glejte »Macintosh« na strani 39.
Tiskanje_ 67
Možnosti nastavitev se lahko razlikujejo glede na modele in
različice operacijskega sistema Macintosh OS.
Naslednja podokna se lahko razlikujejo, kar je odvisno od
operacijskega sistema ali aplikacije, ki jo uporabljate.
Layout
Tiskanje več strani na en list papirja
Pogovorno okno Layout vsebuje možnosti za nastavitev postavitve
dokumenta na natisnjeni strani. Na en list papirja lahko natisnete več
strani. Za naslednje funkcije izberite Layout s spustnega seznama pod
Orientation.
• Pages per Sheet: Ta možnost določa, koliko strani naj bo
natisnjenih na eno stran (Glejte »Tiskanje več strani na en list
papirja« na strani 68).
• Layout Direction: Ta možnost omogoča izbiro smeri tiska na strani
podobni UI-vzorcu.
• Border: Ta možnost omogoča, da na vsako stran na listu natisnete
rob.
• Reverse Page Orientation: Ta možnost omogoča, da papir zavrtite
za 180 stopinj.
Na en list papirja lahko natisnete več strani. Ta funkcija omogoča poceni
tiskanje osnutkov.
1. Odprite aplikacijo in izberite Print iz menija File.
2. S spustnega seznama izberite Layout pod Orientation. S spustnega
seznama Pages per Sheet izberite število strani, ki jih želite natisniti na
en list papirja.
Graphics
Pogovorno okno Graphics vsebuje možnosti za izbiranje Quality in
Color Mode. Za grafične funkcije izberite Graphics s spustnega
seznama pod Orientation.
• Quality: Ta možnost omogoča izbor ločljivosti tiskanja. Višja kot je
nastavitev, ostrejša je jasnost natisnjenih znakov in grafik. Višja
nastavitev bo tudi podaljšala čas tiskanja dokumenta.
• Color Mode: Nastavite lahko možnosti barv. Nastavitev Color
običajno daje najboljšo možno kakovost tiskanja za barvne
dokumente. Če želite tiskati barvni dokument v lestvici sivine,
izberite Grayscale.
3. Izberite druge možnosti, ki jih želite uporabiti.
4. Kliknite Print in naprava bo natisnila izbrano število strani, ki jih želite
natisniti na en list papirja.
Linux tiskanje
Printer Features
Nastavite Paper Type, da bo ustrezal papirju, naloženem v pladnju, iz
katerega želite tiskati. Tako lahko natisnete izpis najboljše kakovosti. Če
naložite drugačno vrsto tiskalnega medija, izberite primerno vrsto
papirja.
Printer Settings
Nastavite možnost Toner Save, da podaljšate življenjsko dobo kartuše
in zmanjšate stroške na stran brez vidnega zmanjšanja kakovosti tiska.
• Printer Setting: če izberete to možnost, se funkcija določi z
nastavitvijo, ki ste jo nastavili na napravi.
• On (vključena): Izberite to možnost, da bo tiskalnik za posamezno
stran porabil manj tonerja.
• Izklopljena: Če pri tiskanju dokumentov ne želite varčevati s
tonerjem, izberite to možnost.
Za dostop do zgornje lastnosti:
1. Odprite mapo Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• V sistemih Mac OS X od 10.5 do 10.6 odprite mapo
Applications > System Preferences in kliknite Print & Fax.
2. Izberite svoj tiskalnik in nato kliknite na gumb Show info.
• Za operacijski sistem Mac OS X 10.5~10.6 izberite svoj tiskalnik
in kliknite na gumb Options & Supplies.
3. Kliknite meni Installable Options na spustnem seznamu v oknu
Printer info.
• Ta Mac OS X 10.5~10.6 se premaknite v zavihek Driver.
Nekatere funkcije morda niso na voljo, odvisno od modelov ali opcij.
To pomeni, da funkcije niso podprte.
Tiskanje iz aplikacij
Na voljo je nekaj aplikacij Linux, ki omogočajo tiskanje s sistemom Common
UNIX Printing System (CUPS). Tiskate lahko s katero koli od teh aplikacij.
1. Odprite aplikacijo in izberite Print iz menija File.
2. Izberite Print z direktno uporabo LPR.
3. V oknu LPR GUI izberite ime modela svoje naprave s seznama
tiskalnikov in kliknite Properties.
Tiskanje_ 68
Nastavljanje lastnosti tiskalnika
4. Lastnosti tiskalniškega opravila spremenite z uporabo naslednjih štirih
zavihkov, ki se nahajajo na vrhu okna.
•
•
•
•
Z oknom Printer Properties, ki ga najdete pod Printers configuration,
lahko spremenite različne lastnosti svojega tiskalnika.
1. Odprite Unified Driver Configurator.
Če je treba, preklopite na Printers configuration.
2. Na seznamu razpoložljivih tiskalnikov izberite svojo napravo in kliknite
Properties.
3. Odpre se okno Printer Properties.
General: Ta možnost omogoča spremembo velikosti papirja, tipa
papirja in usmeritev dokumentov. Doda začetne in končne pasice in
spremeni število strani na enem listu papirja.
Text: Ta možnost omogoča določanje obrob strani in nastavitev
možnosti besedila, kot so razmik ali stolpci.
Graphics: Ta možnost omogoča nastavljanje možnosti slik, ki jih
uporabljate pri tiskanju slik/datotek, kot so možnosti barv, velikost ali
položaj slike.
Advanced: Ta možnost omogoča nastavljanje ločljivosti tiska, vira
papirja in posebnih funkcij za tiskanje.
Če je možnost siva, to pomeni, da je naprava ne podpira.
Samodejno/ročno obojestransko tiskanje morda ni na voljo,
odvisno od modela. Kot alternativo lahko uporabite lpr tiskanje ali
druge aplikacije za tiskanje sodih in lihih strani.
5. Kliknite Apply, da potrdite spremembe in zaprete okno Properties.
6. Kliknite OK v oknu LPR GUI za začetek tiskanja.
7. Pojavi se okno Printing, ki omogoča nadzor stanja tiskalniškega
opravila.
Za preklic trenutnega opravila kliknite Cancel.
Na vrhu okna se prikaže naslednjih pet zavihkov:
• General: Ta možnost omogoča spreminjanje lokacije in imena
tiskalnika. Ime, ki ga vpišete v ta zavihek, se prikaže na seznamu
tiskalnikov v Printers configuration.
• Connection: Ta možnost omogoča pregledovanje ali izbiranje
drugih vrat. Če vrata tiskalnika spremenite iz USB na vzporedna ali
obratno, morate ponovno nastaviti vrata tiskalnika v tem zavihku.
• Driver: Omogoča pregledovanje ali izbiranje drugega tiskalniškega
gonilnika. S klikom Options lahko nastavite privzete možnosti
naprave.
• Jobs: Ta možnost prikaže seznam tiskalniških opravil. Kliknite
Cancel job, da prekličete izbrano opravilo, in označite Show
completed jobs, da pogledate prejšnja opravila na seznamu opravil.
• Classes: Prikaže razred, v katerem je vaša naprava. Kliknite Add
to Class, da jo dodate v izbran razred, ali kliknite Remove from
Class, da napravo odstranite iz izbranega razreda.
4. Kliknite OK, da potrdite spremembe in zaprete okno Printer Properties.
Tiskanje datotek
Na napravi lahko natisnete različne tipe datotek na standarden CUPS-način
neposredno preko ukaznega vmesnika. To vam omogoča orodje CUPS
LPR. A paket gonilnikov nadomešča standardno orodje LPR z uporabniku
prijaznejšim programom LPR GUI.
Tiskanje datoteke z dokumentom:
1. Vpišite lpr <ime_datoteke> v Linux ukazno vrstico in pritisnite Enter.
Odpre se okno LPR GUI.
Če vpišete samo lpr in pritisnite Enter, se najprej odpre okno Select
file(s) to print. Izberite datoteke, ki jih želite natisniti in kliknite Open.
2. V oknu LPR GUI izberite napravo in spremenite lastnosti tiskalnega
opravila.
3. Kliknite OK, da začnete tiskati.
Tiskanje_ 69
Orodja za upravljanje
8.
V tem poglavju so opisana orodja za upravljanje, ki vam bodo pomagala izkoristiti vse funkcije naprave.
Teme poglavja so:
•
•
Kratek opis uporabnih orodij za upravljanje
Uporaba programa SyncThru™ Web Service
•
•
Kratek opis uporabnih orodij za upravljanje
Spodaj navedeni programi olajšajo uporabo naprave.
• »Uporaba programa SyncThru™ Web Service« na strani 70.
• »Uporaba programa Smart Panel« na strani 71.
• »Uporaba programa Unified Linux Driver Configurator« na strani 72.
Uporaba programa SyncThru™ Web Service
Če želite uporabljati program SyncThru™ Web Service, potrebujete
Internet Explorer 6.0 ali novejšo različico.
Če ste napravo povezali v omrežje in pravilno nastavili omrežne parametre
TCP/IP, lahko napravo upravljate prek spletnega strežnika SyncThru™
Web Service. Uporabite SyncThru™ Web Service, če želite:
• Pogledati informacije o napravi in preveriti njeno trenutno stanje.
• Spremeniti parametre TCP/IP in nastaviti druge omrežne parametre.
• Spremeniti nastavitve tiskalnika.
• Nastaviti e-poštne opomnike, ki opozarjajo na stanje naprave.
• Dobiti podporo za uporabo naprave.
Za dostop do programa SyncThru™ Web Service
1. V sistemu Windows odprite spletni brskalnik, na primer Internet
Explorer.
Vpišite naslov IP naprave (http://xxx.xxx.xxx.xxx) v naslovno polje in
pritisnite tipko Enter ali kliknite Go.
2. Odpre se spletno mesto vdelanega spletnega strežnika naprave.
Prijava v program SyncThru™ Web Service
Preden konfigurirate možnosti v programu SyncThru™ Web Service, se
morate prijaviti kot skrbnik. SyncThru™ Web Service lahko še vedno
uporabljate brez prijave, vendar ne boste imeli dostopa do zavihkov
Settings in Security.
1. V zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service
kliknite Login.
Prikaže se stran za prijavo.
2. Izpolnite polji ID in Password, nato kliknite Login.
Če je to vaša prva prijava v program SyncThru™ Web Service,
vpišite privzeti ID in geslo.
• ID: admin
• Password: sec00000
Uporaba programa Smart Panel
Uporaba programa Unified Linux Driver Configurator
Pregled programa SyncThru™ Web Service
Nekateri zavihki se morda ne prikažejo, odvisno od modela.
Zavihek Information
Ta zavihek vsebuje splošne informacije o vaši napravi. Preverite lahko različne
stvari, na primer stanje tonerja. Prav tako lahko natisnete poročila, npr. poročilo
o napakah.
• Active Alerts. Ta možnost omogoča, da preverite opozorila, ki jih je
naprava zabeležila, in ugotovite njihovo pomembnost.
• Supplies. S to možnostjo lahko preverite, koliko strani je natisnjenih in
koliko tonerja je še v kartuši.
• Usage Counters. Ta možnost omogoča, da preverite število natisnjenih
kopij glede na vrsto tiskanja: enostransko, obojestransko.
• Current Settings. Ta možnost omogoča, da preverite informacije o napravi
in omrežju.
• Print information. S to možnostjo lahko natisnete poročila, kot so poročila,
povezana s sistemom, e-poštni naslov in poročila o pisavi.
Zavihek Settings
Zavihek omogoča nastavitev konfiguracij naprave in omrežja. Če si želite
ogledati ta zavihek, se morate prijaviti kot skrbnik.
• Zavihek Machine Settings. Zavihek omogoča nastavitev možnosti, ki jih
omogoča vaša naprava.
- System. Nastavite lahko nastavitve, ki so povezane z vašo napravo.
- Printer. Nastavite lahko nastavitve, ki so povezane s tiskalnimi opravili.
- E-mail Notification. Nastavite lahko funkcijo obveščanja prek e-pošte
in e-poštni naslov prejemnikov teh obvestil.
• Zavihek Network Settings. Ta zavihek omogoča prikaz in spreminjanje
omrežnega okolja. Nastavite lahko na primer TCP/IP, omrežne protokole itd.
- SNMP. Z možnostjo SNMP lahko med omrežnimi napravami
izmenjujete informacije o upravljanju.
- Outgoing Mail Server(SMTP). Nastavite lahko strežnik odhodne
e-pošte.
- Restore Default. Obnovite lahko privzete omrežne nastavitve.
Zavihek Security
Zavihek omogoča nastavitev varnostnih informacij za sistem in omrežje. Če si
želite ogledati ta zavihek, se morate prijaviti kot skrbnik.
• System Security. Nastavite lahko podatke sistemskega skrbnika in
omogočite ali onemogočite funkcije naprave.
• Network Security. Določite lahko nastavitve za HTTP-je, IPSec, filtriranje
za IPv4/IPv6, 802.1x, strežnike za preverjanje pristnosti.
Orodja za upravljanje_ 70
Zavihek Maintenance
Ta zavihek omogoča redno vzdrževanje naprave s posodabljanjem
strojne programske opreme in nastavljanjem kontaktnih informacij za
pošiljanje e-pošte. Povežete se lahko tudi s spletnim mestom Samsung
ali prenesete gonilnike, tako da izberete meni Link.
• Firmware Upgrade: Posodobite lahko vdelano programsko opremo
naprave.
• Contact Information: Ogledate si lahko kontaktne informacije.
• Link: Ogledate si lahko povezave do uporabnih spletnih mest, kjer
lahko preverite informacije ali pa jih s spletnih mest prenesete.
4. Izpolnite polji ID in Password in nato kliknite Login.
Če je to vaša prva prijava v SyncThru™ Web Service, vpišite privzeti ID
in geslo.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Na zavihku Security izberite System Security > System
Administrator
6. Vpišite ime skrbnika, telefonsko številko, kraj in e-poštni naslov.
7. Kliknite Apply.
Uporaba programa Smart Panel
Namestitev obvestil o elektronski pošti
Z nastavitvijo te možnosti lahko prejemate obvestila o vaši napravi v obliki
elektronske pošte. Z nastavitvijo informacij, kot so naslov IP, ime gostitelja,
e-poštni naslov in informacije o strežniku SMTP, se bo stanje o napravi
(pomanjkanje tonerja v kartuši ali okvara naprave) samodejno poslalo na
e-pošto določene osebe. Ta možnost je lahko pogosto uporabljena s strani
skrbnika naprave.
1. V operacijskem sistemu Windows zaženite spletni brskalnik, npr.
Internet Explorer.
Vpišite IP naslov naprave (http://xxx.xxx.xxx.xxx) v naslovno polje in
pritisnite tipko Enter ali kliknite Go.
2. Odpre se spletno mesto vdelanega spletnega strežnika naprave.
3. Kliknite Login v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™
Web Service.
Prikaže se stran za prijavo.
4. Izpolnite polji ID in Password in nato kliknite Login.
Če je to vaša prva prijava v SyncThru™ Web Service, vpišite privzeti ID
in geslo.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Na zavihku Settings izberite Machine Settings > E-mail Notification.
Če niste konfigurirali okolja strežnika za odhodno pošto, izberite
Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP),
da konfigurirate omrežno okolje pred nastavitvijo e-poštnega
obveščanja.
6. Kliknite gumb Add, da dodate prejemnika e-poštnih obvestil.
Vpišite ime prejemnika in e-poštni naslov/e-poštne naslove z elementi
obveščanja, za katere želite prejemati opozorilo.
7. Kliknite Apply.
Če je požarni zid omogočen, e-pošta morda ne bo uspešno poslana.
V tem primeru obvestite skrbnika omrežja.
Nastavitev podatkov sistemskega skrbnika
Nastavite informacije o sistemskem skrbniku. Ta nastavitev je potrebna za
uporabo možnosti e-poštnega obveščanja.
1. V operacijskem sistemu Windows zaženite spletni brskalnik, npr.
Internet Explorer.
Vpišite naslov IP naprave (http://xxx.xxx.xxx.xxx) v naslovno polje in
pritisnite tipko Enter ali kliknite Go.
2. Odpre se spletno mesto vdelanega spletnega strežnika naprave.
3. Kliknite Login v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™
Web Service.
Prikaže se stran za prijavo.
Smart Panel je program, ki nadzira in vas obvešča o stanju naprave ter
omogoča prilagoditev nastavitev naprave po meri. Če uporabljate
operacijski sistem Windows ali Macintosh, se Smart Panel namesti
samodejno, ko namestite programsko opremo naprave. V sistemu Linux
lahko program Smart Panel prenesete s spletnega mesta Samsung in ga
namestite (Glejte »Namestitev programa Smart Panel« na strani 33).
Za uporabo tega programa mora vaš računalnik izpolnjevati naslednje
sistemske zahteve:
• Windows. Preverite, ali CPU, RAM in HDD v računalniku ustrezajo
tehničnim zahtevam ali pa jih presegajo (Glejte »Sistemske
zahteve« na strani 30).
• Mac OS X 10.3 ali višji. Preverite, ali CPU, RAM in HDD v
računalniku ustrezajo tehničnim zahtevam ali pa jih presegajo
(Glejte »Sistemske zahteve« na strani 30).
• Linux. Preverite, ali CPU, RAM in HDD v računalniku ustrezajo
tehničnim zahtevam ali pa jih presegajo (Glejte »Sistemske
zahteve« na strani 30).
• Internet Explorer različica 5.0 ali novejša za animacijo flash in
pomoč HTML.
Če potrebujete natančno ime modela naprave, preverite priloženi CD
s programsko opremo.
Razumevanje programa Smart Panel
Če se med tiskanjem pojavi napaka, lahko le-to preverite v Smart Panel.
Smart Panel lahko zaženete tudi ročno. Dvokliknite ikono Smart Panel v
opravilni vrstici (v sistemu Windows) ali Notification Area (v sistemu Linux).
Windows
Dvokliknite to ikono v sistemu Windows.
Linux
Kliknite to ikono v sistemu Linux.
Če uporabljate sistem Windows, lahko program zaženete v meniju Start;
izberite Programi ali Vsi programi > Samsung Printers > ime gonilnika
tiskalnika > Smart Panel.
•
•
Orodja za upravljanje_ 71
Če ste namestili več kot eno napravo Samsung, najprej izberite
pravilen model naprave, ki jo želite uporabiti v ustreznem
programu Smart Panel.
Dvokliknite (v OS Windows ali Linux) ikono Smart Panel in izberite
svojo napravo.
Okno Smart Panel in njegova vsebina, prikazana v tem priročniku
za uporabo, se lahko razlikuje in je odvisna od naprave ali vašega
operacijskega sistema.
V primeru operacijskega sistema Mac OS 10.3
1. Kliknite Print & Fax v System Preferences.
2. Kliknite Set up Printers....
3. Izberite tiskalnik na seznamu in ga dvokliknite.
4. Kliknite Utility.
V primeru operacijskega sistema Mac OS 10.4
1. Kliknite Print & Fax v System Preferences.
2. Izberite tiskalnik na seznamu in kliknite Print Queue....
3. Kliknite Utility.
V primeru operacijskega sistema Mac OS 10.5
1. Kliknite Print & Fax v System Preferences.
2. Izberite tiskalnik na seznamu in kliknite Print Queue....
3. Kliknite Utility.
V primeru operacijskega sistema Mac OS 10.6
1. Kliknite Print & Fax v System Preferences.
2. Izberite tiskalnik na seznamu in kliknite Print Queue....
3. Kliknite Printer Setup.
4. Kliknite jeziček Utility.
5. Kliknite Open Printer Utility.
Program Smart Panel prikazuje trenutno stanje naprave, raven preostalega
tonerja v kartušah s tonerjem ter druge informacije. Spreminjate lahko tudi
nastavitve.
Raven tonerja
1
2
Nadomestno kartušo/kartuše tonerja lahko
naročite preko spleta.
User’s Guide
Oglejte si User’s Guide.
Če pride do napake, se ta gumb spremeni v
Troubleshooting Guide. Razdelek o
odpravljanju napak lahko v uporabniškem
priročniku odprete neposredno.
Printer
Setting
4
Uporaba programa Unified Linux Driver
Configurator
Unified Driver Configurator (konfigurator poenotenega gonilnika) je orodje,
ki je namenjeno predvsem konfiguriranju naprav. Za uporabo orodja Unified
Driver Configurator morate namestiti gonilnik Unified Linux Driver (glejte
»Nameščanje gonilnika Unified Linux Driver« na strani 33).
Po namestitvi gonilnika v sistem Linux se ikona Unified Linux Driver
Configurator samodejno doda na namizje.
Odpiranje programa Unified Driver Configurator
1. Dvokliknite Unified Driver Configurator na namizju.
Lahko tudi kliknete ikono Startup v meniju in izberete Samsung Unified
Driver > Unified Driver Configurator.
2. Kliknite enega izmed gumbov na levi za izbiro ustreznega
konfiguracijskega okna.
1 Printers
сonfiguration
2 Ports
сonfiguration
Za uporabo pomoči zaslona kliknite Help.
3. Po spremembi nastavitev kliknite Exit, da zaprete Unified Driver
Configurator.
Konfiguracija različnih nastavitev naprave v oknu
Printer Settings Utility. Nekatere naprave nimajo te
funkcije.
Če je vaš tiskalnik povezan z omrežjem, se
namesto okna programa za nastavitev
tiskalnika Printer Settings Utility prikaže
okno SyncThru™ Web Service.
Driver Setting
5
Dvokliknite (v OS Windows ali Linux) ikono Smart Panel in izberite Options.
Iz okna Options izberite želene nastavitve.
Pogledate lahko količino neporabljenega tonerja v
kartuši/kartušah. Tiskalnik in število kartuše/kartuš
tonerja, prikazanega zgoraj, se lahko razlikuje,
odvisno od uporabljene naprave. Nekatere
naprave nimajo te funkcije.
Buy Now
3
Spreminjanje nastavitev programa Smart Panel
Nastavite vse potrebne možnosti naprave v oknu
Nastavitve tiskanja. Ta funkcija je na voljo samo
uporabnikom sistema Windows (Glejte »Odpiranje
lastnih nastavitev tiskanja« na strani 62).
Orodja za upravljanje_ 72
Okno za konfiguriranje tiskalnikov
Zavihek Classes
Printers configuration ima dva zavihka: Printers in Classes.
Zavihek Classes prikazuje seznam obstoječih skupin naprav.
Zavihek Printers
S klikom na ikono naprave na levi strani okna Unified Driver
Configurator lahko pogledate konfiguracijo trenutnega sistemskega
tiskalnika.
1
Preklopi na Printers configuration.
2
Prikaže vse nameščene optične bralnike.
3
Prikaže stanje, ime modela in URI vaše naprave.
1
Prikaže vse skupine naprav.
2
Prikaže stanje skupine in število tiskalnikov v skupini.
•
•
•
Refresh: Osveži seznam skupin.
Add Class: Omogoča dodajanje nove skupine naprav.
Remove Class: Odstrani izbrano skupino naprav.
Gumbi za nadzor tiskalnika so:
• Refresh: Obnovi obstoječi seznam naprav.
• Add Printer: Omogoča dodajanje novih naprav.
• Remove Printer: Odstrani izbrano napravo.
• Set as Default: Nastavi trenutno izbrano napravo na privzeto
napravo.
• Stop/Start: Ustavi/zažene napravo.
• Test: Omogoča tiskanje preizkusne strani, da preverite, ali naprava
deluje pravilno.
• Properties: Omogoča pregledovanje in spreminjanje lastnosti
tiskalnika.
Orodja za upravljanje_ 73
Ports configuration
V tem oknu si lahko ogledate seznam razpoložljivih vrat, preverite stanje
vseh vrat in sprostite vrata, ki so obtičala v zaposlenem stanju, ko je
uporabnik iz kakršnega koli razloga prekinil tiskalniško opravilo.
•
•
1
Preklopi na Ports configuration.
2
Prikaže vsa vrata, ki so na voljo.
3
Prikaže tip priključka, priključeno napravo in status.
Refresh: Obnovi obstoječi seznam vrat.
Release port: Sprosti izbrana vrata.
Orodja za upravljanje_ 74
Vzdrževanje
9.
To poglavje vsebuje informacije o vzdrževanju naprave in kartuše s tonerjem.
Teme poglavja so:
•
•
Tiskanje poročila naprave
Čiščenje naprave
•
•
Tiskanje poročila naprave
Shranjevanje kartuše s tonerjem
Napotki za premikanje in shranjevanje naprave
3. Primite ročici na kartuši s tonerjem in ju povlecite, da odstranite kartušo
iz naprave.
Stran s konfiguracijo lahko natisnete za ogled trenutnih nastavitev tiskalnika
oz. za pomoč pri odpravljanju težav s tiskalnikom.
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite gumb Prekliči (
sekund, nato ga spustite.
Natisne se konfiguracijska stran.
) približno 5
Čiščenje naprave
Če se pojavijo težave pri kakovosti tiskanja ali če napravo uporabljate v
prašnem okolju, jo je treba redno čistiti, s čimer vzdržujete najboljše pogoje
za tiskanje in podaljšate življenjsko dobo naprave.
•
•
Če boste ohišje naprave čistili s čistili z veliko vsebnostjo alkohola,
topil ali drugih močnih snovi, lahko ohišje razbarvate ali
deformirate.
Če je naprava ali njena okolica onesnažena s tonerjem,
priporočamo, da ga odstranite z vlažno krpo ali robčkom. Če ga
boste odstranjevali s sesalnikom, boste s tem toner razpihali v
zrak, kar vam lahko škoduje.
4. Z ročico izvlecite zbiralnik odpadnega tonerja iz naprave.
Čiščenje zunanjosti
Ohišje naprave očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Krpo lahko rahlo
navlažite z vodo, vendar pazite, da voda ne bo kapljala na napravo ali v njo.
Čiščenje notranjosti
Med postopkom tiskanja se lahko v napravi kopičijo delci papirja, tonerja in
prahu. To kopičenje lahko povzroči slabšo kakovost tiskanja, npr. pusti
pikice ali madeže na kopiji. Čiščenje notranjosti naprave te težave odpravi
ali zmanjša.
1. Izklopite napravo in izklopite napajalni kabel. Počakajte, da se naprava
ohladi.
2. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za sprostitev.
5. S pomočjo utora na sprednji strani izvlecite slikovno enoto iz naprave.
Vzdrževanje_ 75
•
Ne dotikajte se zelene površine bobna v slikovni enoti. Da se
ne dotaknete tega predela, uporabite ročico na kartuši.
• Pazite, da ne poškodujete površine slikovne enote.
• Če pustite sprednji pokrov odprt dlje kot nekaj minut, je lahko
slikovna enota izpostavljena svetlobi. Tako se lahko
poškoduje. Zaprite sprednji pokrov, če morate nameščanje
prekiniti.
6. S suho krpo, ki ne pušča vlaken, z območja kartuše s tonerjem in iz vseh
vdolbin obrišite prah in raztresen toner.
8. Vstavite zbiralnik odpadnega tonerja na njegovo mesto in ga potisnite,
da preverite, ali je dobro nameščen.
9. Kartušo s tonerjem ponovno vstavite v napravo.
Po čiščenju počakajte, da se tiskalnik popolnoma posuši.
•
Če si s tonerjem umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in
operite v mrzli vodi. Vroča voda povzroči, da se toner zažre v
tkanino.
•
Če so po napravi ali njeni okolici potreseni delci tonerja, jih
pobrišite z navlaženo krpo. Če boste uporabili sesalnik, se
lahko toner razpiha, kar je lahko škodljivo za vaše zdravje.
10. Ponovno namestite vse dele v napravo in zaprite sprednji pokrov.
7. Potisnite slikovno enoto v napravo tako, da jo držite za utor na sprednji
strani.
Če sprednji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.
11. Vključite napajalni kabel in vklopite napravo.
Vzdrževanje_ 76
Shranjevanje kartuše s tonerjem
Napotki za premikanje in shranjevanje naprave
Shranjevanje kartuše s tonerjem
•
Kartuše s tonerjem vsebujejo komponente, ki so občutljive na svetlobo,
temperaturo in vlažnost. Samsung priporoča uporabnikom, da sledijo
priporočilom, ki zagotavljajo optimalne zmogljivosti, visoko kakovost in
dolgo življenjsko dobo nove Samsung kartuše s tonerjem.
To kartušo hranite v enakem okolju kot tiskalnik, s katerim jo boste
uporabljali; to mora biti pod nadzorovanimi pisarniškimi pogoji za
temperaturo in vlažnost. Kartuša s tonerjem mora pred namestitvijo ostati v
prvotni, neodprti embalaži – če prvotna embalaža ni na voljo, pokrijte
zgornjo odprtino kartuše s papirjem in jo hranite v temni omari.
Odpiranje embalaže pred uporabo kartuše precej skrajša čas skladiščenja
in uporabe. Ne hranite na tleh. Če kartušo s tonerjem odstranite iz
tiskalnika, jo vedno hranite v skladu z naslednjimi navodili:
• V zaščitni vrečki prvotne embalaže.
• Shranjujte položeno na ravno površino (ne postavljeno na rob) tako, da
je ista stran obrnjena navzgor, kot kadar je kartuša nameščena v
tiskalniku.
• Kartuše ne shranjujte v naslednjih pogojih:
- Temperaturah, višjih od 40 °C.
- Vlažnosti, manjši od 20 % in večji od 80 %.
- Okoljih z ekstremnimi spremembami vlažnosti ali temperature.
- Neposredni sončni svetlobi ali svetlobi v sobi.
- Prašnih prostorih.
- Avtomobilu za dalj časa.
- Okolju, kjer so prisotni jedki plini.
- Okolju s slanim zrakom.
•
Pri premikanju naprave ne nagibajte ali obračajte narobe. V nasprotnem
primeru lahko toner onesnaži notranjost naprave in s tem povzroči
škodo ali slabo kakovost tiskanja.
Pri premikanju naj napravo varno držita vsaj dve osebi.
Navodila za delo
•
•
•
Ne dotikajte se površine fotoprevodnega bobna v kartuši.
Kartuše ne izpostavljajte nepotrebnim vibracijam ali udarcem.
Nikoli ne vrtite bobna ročno, še posebej v nasprotno smer; to lahko
povzroči notranje poškodbe in razlitje tonerja.
Uporaba ponovno napolnjenih kartuš in kartuš, ki
niso znamke Samsung
Samsung Electronics ne priporoča ali odobrava uporabe kartuš s tonerjem,
ki jih ne proizvaja Samsung, s tiskalnikom, vključno z generičnimi,
trgovinskimi, ponovno napolnjenimi ali proizvedenimi kartušami s tonerjem.
Samsung garancija za tiskalnik ne zajema poškodbo naprave, ki
posledica uporabe ponovno napolnjenih, proizvedenih kartuš ali
kartuš s tonerjem, ki jih ne proizvaja Samsung.
Pričakovana življenjska doba kartuše
Pričakovana življenjska doba kartuše (življenjska doba uporabnosti kartuše
s tonerjem) je odvisna od količine tonerja, ki ga zahteva tiskano opravilo.
Dejansko število izpisov se lahko razlikuje in je odvisno od gostote
natisnjenih strani, delovne okolice, intervala tiskanja, vrste in/ali velikosti
medija. Če na primer tiskate veliko grafike, je poraba tonerja velika, zaradi
česar boste morali večkrat zamenjati kartušo.
Vzdrževanje_ 77
Odpravljanje težav
10.
To poglavje vsebuje koristne informacije o tem, kaj storiti, če se pojavijo napake.
Teme poglavja so:
•
•
Prerazporeditev tonerja
Namigi za preprečevanje zagozdenja papirja
•
•
Prerazporeditev tonerja
Odstranjevanje zagozdenega papirja
Odpravljanje drugih težav
3. Primite obe ročici kartuše s tonerjem in jo dobro pretresite iz ene strani
na drugo, da prerazporedite toner.
Barvne slike se lahko natisnejo z napačnimi barvami zaradi napačnega
mešanja barv tonerja, ko je količina tonerja v barvni kartuši nizka. Začasno
lahko izboljšate kakovost tiskanja tako, da toner prerazporedite.
V računalniku se odpre okno programa Smart Panel, kjer izveste,
katera barvna kartuša ima nizko količino tonerja (glejte »Uporaba
programa Smart Panel« na strani 71).
1. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za sprostitev.
Če si s tonerjem umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in
operite v mrzli vodi. Vroča voda povzroči, da se toner zažre v
tkanino.
4. Kartušo s tonerjem ponovno vstavite v napravo.
2. Primite ročico na kartuši s tonerjem in jo povlecite, da odstranite kartušo
iz naprave.
5. Zaprite sprednji pokrov. Pokrov mora biti čvrsto pritrjen.
Če sprednji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.
Odpravljanje težav_ 78
Namigi za preprečevanje zagozdenja papirja
3. Zagozdeni papir odstranite tako, da ga previdno in naravnost izvlečete iz
naprave.
Če izberete ustrezne vrste medija, se papir večinoma ne bo zagozdil. Ko se
papir zagozdi, upoštevajte naslednje napotke (Glejte »Odstranjevanje
zagozdenega papirja« na strani 79).
• Upoštevajte postopke v »Sprememba velikosti pladnja« na strani 55.
Poskrbite, da so nastavljiva vodila pravilno nameščena.
• V pladenj ne nalagajte preveč papirja. Količina papirja ne sme presegati
oznake za največjo količino papirja na notranji strani pladnja.
• Ne odstranjujte papirja iz pladnja, ko naprava tiska.
• Pred nalaganjem papir upognite, razpihajte in poravnajte.
• Ne uporabljate zmečkanega, vlažnega ali zelo zvitega papirja.
• Ne mešajte različnih vrst papirja v enem pladnju.
• Za tiskanje uporabljajte le priporočene medije (»Nastavljanje velikosti in
vrste papirja« na strani 60).
• Prepričajte se, da je priporočena stran tiskalnega medija v pladnju
obrnjena navzgor.
Odstranjevanje zagozdenega papirja
Zagozden papir izvlecite počasi in previdno, sicer se lahko raztrga.
Zagozden papir odstranite po naslednjih navodilih.
Če se papir zagozdi, bo lučka stanja LED na nadzorni plošči zasvetila
oranžno. Poiščite in odstranite zagozdeni papir.
Če se je papir zagozdil v območju podajanja papirja, sledite naslednjim
korakom, da ga odstranite.
V pladnju
Kliknite to povezavo, da odprete prikaz odstranjevanja zagozdenega
papirja.
1. Odprite in zaprite sprednji pokrov. Naprava bo samodejno izvrgla
zagozdeni papir. Če se to ne zgodi, pojdite na naslednji korak.
2. Izvlecite pladenj.
Če se papir med vlečenjem ne izvrže ali pa ga v tem območju ne vidite,
preverite območje grelne enote okoli kartuše s tonerjem (glejte »Znotraj
naprave« na strani 79).
4. Potiskajte pladenj nazaj v napravo, dokler se ne zaskoči. Tiskanje se
samodejno nadaljuje.
Znotraj naprave
Kliknite to povezavo, da odprete prikaz odstranjevanja zagozdenega
papirja.
Območje okoli grelne enote je vroče. Pri odstranjevanju papirja iz tega
območja bodite previdni, da si ne opečete prstov.
1. Odprite in zaprite sprednji pokrov. Naprava bo samodejno izvrgla
zagozdeni papir. Če se to ne zgodi, pojdite na naslednji korak.
2. Da odstranite zagozdeni papir, odprite zadnji pokrov.
Odpravljanje težav_ 79
3. Previdno odstranite zagozdeni papir tako, da ga izvlečete v spodaj
prikazani smeri. Večino zagozdenega papirja lahko odstranite v tem
koraku.
Ne dotikajte se grelne enote v napravi. Ker je vroča, se lahko
opečete. Pri odstranjevanju papirja iz tega območja bodite
previdni, da si ne opečete prstov.
Če se papir med vlečenjem ne izvrže ali pa v tem območju ne vidite
papirja, preverite območje izhoda papirja (glejte »V območju izhoda
papirja« na strani 80).
4. Zaprite zadnji pokrov. Prepričajte se, da je dobro zaprt. Tiskanje se
samodejno nadaljuje.
3. Previdno odstranite papir tako, da ga izvlečete v spodaj prikazani smeri.
Večino zagozdenega papirja lahko odstranite v tem koraku.
Če zagozdenega papirja ne najdete ali če papirja ne morete odstraniti,
pojdite na naslednji korak.
Če se papir raztrga, iz naprave skrbno odstranite vse koščke
papirja.
4. Potisnite ročice grelne enote navzgor.
V območju izhoda papirja
Kliknite to povezavo, da odprete prikaz odstranjevanja zagozdenega
papirja.
Območje okoli grelne enote je vroče. Pri odstranjevanju papirja iz tega
območja bodite previdni, da si ne opečete prstov.
1. Papir nežno povlecite iz izhodnega pladnja.
Območje okoli grelne enote je vroče. Pri odstranjevanju papirja iz
naprave bodite previdni.
5. Odprite zgornji in notranji pokrov.
1
2
Če zagozdenega papirja ne vidite ali med odstranjevanjem čutite upor,
prenehajte in pojdite na naslednji korak.
2. Da odstranite zagozdeni papir, odprite zadnji pokrov.
Odpravljanje težav_ 80
6. Držite notranji pokrov odprt in hkrati previdno povlecite zagozdeni papir
iz naprave. Notranji pokrov se bo samodejno zaprl.
Odpravljanje drugih težav
V naslednji tabeli so naštete nekatere težave, do katerih lahko pride, ter
priporočene rešitve. Upoštevajte predlagane rešitve, dokler ne odpravite
težave. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Med druge težave spadajo:
• Glejte »Sistemske težave« na strani 81.
• Glejte »Napake napajanje« na strani 82.
• Glejte »Težave s podajanjem papirja« na strani 82.
• Glejte »Težave s tiskanjem« na strani 83.
• Glejte »Težave s kakovostjo tiskanja« na strani 84.
• Glejte »Pogoste težave v operacijskem sistemu Windows« na strani 87.
• Glejte »Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux« na strani 88.
• Glejte »Pogoste težave v Macintosh« na strani 89.
Ne dotikajte se grelne enote v napravi. Ker je vroča, se lahko
opečete. Pri odstranjevanju papirja iz tega območja bodite
previdni, da si ne opečete prstov.
7. Zaprite zgornji pokrov. Prepričajte se, da je dobro zaprt.
Sistemske težave
Stanje
Rdeča lučka za
napake sveti.
Predlagane rešitve
Vklopite/izklopite napravo. Če težave ne
odpravite, se obrnite na pooblaščenega
serviserja (Glejte »Contact SAMSUNG
worldwide« na strani 98).
Naprava je zaznala težavo, ki zahteva
servis, kot je recimo napaka LSU ali
grelca.
8. Potisnite ročice grelne enote navzdol.
9. Za nadaljevanje tiskanja odprite in nato zaprite zadnji ali sprednji pokrov.
Odpravljanje težav_ 81
Napake napajanje
Težave s podajanjem papirja
Kliknite to povezavo, da odprete animacijo o napakah napajanja.
Stanje
Naprava ne dobiva
napetosti
ali pa priključitveni
kabel med
računalnikom in
napravo ni pravilno
priključen.
Predlagane rešitve
•
Vključite napajalni kabel in pritisnite gumb Vklop
(
) na nadzorni plošči.
Stanje
Predlagane rešitve
Zagozditev papirja
med tiskanjem
Odstranite zagozdeni papir (Glejte
»Odstranjevanje zagozdenega papirja« na
strani 79).
Listi papirja se
zlepijo skupaj
•
•
•
•
•
Odklopite kabel naprave in ga ponovno
priklopite.
- Za lokalno tiskanje
Istočasno podajanje
več listov papirja ni
mogoče
Morda so v pladnju nakopičene različne vrste
papirja. Naložite papir iste vrste, velikosti in
teže.
Papirja ni mogoče
podati v napravo
•
•
•
•
Zagozditve papirja
se ponavljajo
•
•
-
Preverite največjo možno količino papirja v
pladnju (Glejte »Tehnični podatki medijev za
tiskanje« na strani 97).
Uporabljati morate ustrezno vrsto papirja
(Glejte »Tehnični podatki medijev za
tiskanje« na strani 97).
Papir odstranite s pladnja in ga upognite ali
razpihajte.
V vlažnem okolju se listi papirja lahko zlepijo
skupaj, zato vstavite nov sveženj papirja.
Za omrežje (samo CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/CLP-326W)
•
Odstranite kakršne koli ovire iz notranjosti
naprave.
Papir ni pravilno naložen. Odstranite papir iz
pladnja in ga ponovno pravilno naložite.
V pladnju je preveč papirja. Odstranite
odvečen papir iz pladnja.
Papir je predebel. Uporabljajte le papir, ki
ustreza tehničnim zahtevam naprave (Glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
V pladnju je preveč papirja. Odstranite
odvečen papir iz pladnja.
Uporabljate napačno vrsto papirja.
Uporabljajte le papir, ki ustreza tehničnim
zahtevam naprave (Glejte »Tehnični podatki
medijev za tiskanje« na strani 97).
Morda so v notranjosti naprave neželeni delci.
Odprite sprednji pokrov in jih odstranite.
Prosojnice se zlepijo
na izhodu za papir
Uporabljajte le prosojnice, ki so namenjene
uporabi samo z laserskimi tiskalniki. Odstranite
vsako prosojnico takoj, ko pride iz naprave.
Ovojnice so
nagnjene ali pa
nepravilno podane
Poskrbite, da so vodila za papir nameščena ob
obeh robovih ovojnic.
Odpravljanje težav_ 82
Težave s tiskanjem
Stanje
Naprava ne tiska
Stanje
Možen vzrok
Preverite povezave napajalnega
kabla.
Naprava ni izbrana kot
privzeta naprava.
Nastavite napravo za privzeto v
vašem sistemu Windows.
Na napravi preverite naslednje:
• Sprednji pokrov ni zaprt. Zaprite sprednji pokrov.
• Papir se je zagozdil. Odstranite zagozdeni papir (Glejte
»Odstranjevanje zagozdenega papirja« na strani 79).
• Papir ni naložen. Vstavite papir (Glejte »Nalaganje papirja
v pladenj« na strani 56).
• Kartuša s tonerjem ni nameščena. Namestite kartušo s
tonerjem.
Če pride do sistemske napake, se obrnite na pooblaščenega
serviserja.
Povezovalni kabel med
računalnikom in
napravo ni pravilno
priklopljen.
Odklopite kabel naprave in ga
ponovno priklopite.
Povezovalni kabel med
računalnikom in
napravo je
poškodovan.
Če je mogoče, povežite kabel z
drugim računalnikom, ki deluje
pravilno, in natisnite opravilo.
Poskusite lahko tudi z drugim
kablom za tiskalnik.
Nastavitev vrat ni
pravilna.
Preverite nastavitev tiskalnika v
operacijskem sistemu Windows in
se prepričajte, da je tiskalno
opravilo poslano v prava vrata. Če
ima računalnik več kot ena vrata, se
prepričajte, da je naprava povezana
s pravimi.
Naprava je morda
nepravilno
konfigurirana.
Preverite meni Nastavitve tiskanja
in poskrbite, da so vse nastavitve za
tiskanje pravilne (Glejte »Odpiranje
lastnih nastavitev tiskanja« na
strani 62).
Gonilnik tiskalnika
mogoče ni pravilno
nameščen.
Popravite programsko opremo
naprave (Glejte »Nameščanje
gonilnikov naprave povezane preko
povezave USB« na strani 31,
»Namestitev gonilnika v omrežje
priključene naprave« na strani 38).
Naprava ne deluje
pravilno.
•
•
Predlagane rešitve
Dokument je tako velik,
da na trdem disku
računalnika ni dovolj
prostora za dostop do
tiskalniškega opravila.
Dodelite več prostora na trdem
disku računalnika za tiskanje v
ozadju in nato poskusite tiskati.
Izhodni pladenj je poln.
Drži lahko do 80 listov (80 g/m2)
navadnega papirja. Ko papir
odstranite iz izhodnega pladnja, bo
naprava nadaljevala tiskanje.
Če se naprava
nenehno uporablja dlje
časa, se lahko hitrost
tiskanja upočasni ali pa
se naprava začasno
ustavi, da se ohladi.
Počakajte, da se naprava ohladi. Ko
se naprava ohladi, se tiskanje
samodejno nadaljuje.
Naprava izbira
medije za tiskanje
iz napačnega vira
papirja
Mogoče je nastavljena
napačna možnost za
papir v Nastavitve
tiskanja.
V številnih programskih aplikacijah
najdete izbiro vira papirja v zavihku
Paper v Nastavitve tiskanja.
Izberite ustrezen vir papirja. (Glejte
»Odpiranje lastnih nastavitev
tiskanja« na strani 62).
Tiskalno opravilo
je zelo počasno
Mogoče je opravilo
zelo zahtevno.
Zmanjšajte zahtevnost strani ali
poskusite prilagoditi nastavitve za
kakovost tiskanja.
Pol strani je
prazne
Mogoče je nastavitev
usmerjenosti strani
nepravilna.
Spremenite usmerjenost strani v
aplikaciji. Glejte zaslon pomoč
gonilnika tiskalnika.
Velikost papirja in
nastavitve velikosti
papirja se ne ujemajo.
Velikost papirja v nastavitvah
gonilnika tiskalnika se mora ujemati
z velikostjo papirja v pladnju
oziroma velikost papirja v
nastavitvah gonilnika tiskalnika se
mora ujemati z izbiro papirja v
nastavitvah programa, ki ga
uporabljate.
Predlagane rešitve
Naprava ni napajana z
električno energijo.
Možen vzrok
Preverite lučko LED na nadzorni
plošči, če morda naprava
opozarja na sistemsko napako.
Če težave ni mogoče odpraviti,
se obrnite na serviserja.
Sporočilo o napaki lahko
preverite tudi z možnostjo Smart
Panel v vašem računalniku
(glejte »Uporaba programa
Smart Panel« na strani 71).
Odpravljanje težav_ 83
Stanje
Možen vzrok
Naprava tiska,
vendar je besedilo
napačno,
popačeno ali
nepopolno
Kabel za tiskalnik je
slabo priklopljen ali pa
je poškodovan.
Predlagane rešitve
Odklopite kabel naprave in ga
ponovno priklopite. Poskusite
natisniti opravilo, ki ste ga že
uspešno natisnili. Če je mogoče,
povežite kabel naprave z drugim
računalnikom in poskusite natisniti
opravilo, za katerega veste, da
deluje. Nazadnje poskusite še z
novim kablom za tiskalnik.
Izbran je bil napačen
gonilnik tiskalnika.
Preverite meni aplikacije za izbiro
tiskalnika in poskrbite, da je izbrana
vaša naprava.
Programska aplikacija
ne deluje pravilno.
Poskusite natisniti opravilo iz druge
aplikacije.
Operacijski sistem ne
deluje pravilno.
Zapustite Windows in ponovno
zaženite računalnik. Napravo
izklopite in jo ponovno vklopite.
Če ste v okolju DOS, je
mogoče nastavitev
pisave za napravo
napačna.
Glejte »Spreminjanje nastavitev
pisav (samo CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)« na strani 53.
Kartuša s tonerjem je
poškodovana ali pa v
njej ni več tonerja.
Po potrebi prerazporedite toner. Če
je treba, zamenjajte kartušo s
tonerjem.
Mogoče so v datoteki
prazne strani.
Preverite in zagotovite, da datoteka
ne vsebuje prazne strani.
Mogoče so
poškodovani nekateri
deli, kot je krmilnik ali
plošča.
Obrnite se na pooblaščenega
serviserja.
Datoteka PDF se
ne natisne
pravilno. Manjkajo
nekatere slike,
besedilo ali
ilustracije.
Nezdružljivost datoteke
PDF in izdelkov
Acrobat.
Če datoteko PDF natisnete kot
sliko, se bo ta mogoče natisnila. V
možnostih tiskanja programa
Acrobat vklopite Print As Image.
Slaba kakovost
slik. Slike niso
jasne.
Ločljivost fotografije je
zelo nizka.
Zmanjšajte velikost fotografije. Če
povečate velikost fotografije v
programski aplikaciji, se bo
ločljivost zmanjšala.
Pred tiskanjem
naprava oddaja
hlape v bližini
izhodnega
pladnja.
Uporaba vlažnega
papirja med tiskanjem
povzroča hlape.
To ni težava. Nadaljujte tiskanje.
Naprava ne tiska
na posebno vrsto
papirja, kot na
primer na papir za
račune.
Velikost papirja in
nastavitev velikosti
papirja se ne ujemata.
Nastavite pravilno velikost papirja z
možnostjo Edit... na zavihku Paper
v oknu Nastavitve tiskanja (Glejte
»Odpiranje lastnih nastavitev
tiskanja« na strani 62).
Strani se tiskajo,
vendar so prazne
Stanje
Možen vzrok
Predlagane rešitve
Natisnjen papir za
račune je zvit.
Nastavitev vrste papirja
se ne ujema.
Spremenite možnost tiskalnika in
poskusite znova. Pojdite v
Nastavitve tiskanja, kliknite
zavihek Paper in nastavite vrsto na
Thick (glejte »Odpiranje lastnih
nastavitev tiskanja« na strani 62).
Natisnjen papir je
zvit.
Papir se zvije zaradi
številnih različnih
dejavnikov, kot so
temperatura, vlaga,
vrsta papirja, tiskanje z
veliko pokritostjo itd.
Uporabite možnost Paper Curl
Reduction. Pojdite v Nastavitve
tiskanja (glejte »Odpiranje lastnih
nastavitev tiskanja« na strani 62),
kliknite zavihek Advanced in nato
potrdite polje Paper Curl
Reduction. Ta možnost bo
optimizirala okoljske dejavnike za
zmanjšanje stopnje zvijanja papirja.
Težave s kakovostjo tiskanja
Če je notranjost naprave umazana ali pa ste papir naložili nepravilno, boste
morda opazili zmanjšano kakovost tiskanja. V spodnji razpredelnici je
navedeno, kako odpraviti težave.
Stanje
Svetel ali obledel
izpis
Če boste datoteko PDF tiskali
kot sliko, bo tiskanje mogoče
trajalo dlje časa.
Odpravljanje težav_ 84
Predlagane rešitve
•
•
•
•
•
Če se na strani pojavi navpična bela sled ali
obledelo področje, je količina tonerja nizka.
Morda lahko začasno podaljšate življenjsko
dobo kartuše s tonerjem (Glejte
»Prerazporeditev tonerja« na strani 78). Če se
kakovost tiskanja s tem ne izboljša, namestite
novo kartušo s tonerjem.
Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam, saj
je na primer preveč vlažen ali hrapav (Glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
Če je svetla celotna stran, je nastavitev
ločljivosti tiskanja prenizka. Prilagodite ločljivost
tiskanja. Glejte zaslon pomoči gonilnika
tiskalnika.
Kombinacija obledelih ali zamazanih napak
morda kaže, da morate očistiti kartušo s
tonerjem (Glejte »Čiščenje notranjosti« na
strani 75).
Mogoče je umazana površina komponente LSU,
nameščene v notranjosti naprave. Očistite LSU
z nekajkratnim odpiranjem in zapiranjem
sprednjega pokrova. Če se težava ponovi,
pokličite serviserja.
Stanje
Zgornja polovica
papirja je
natisnjena
svetleje od
preostalega dela
Posipavanje
tonerja
Predlagane rešitve
Stanje
Toner se morda ne bo pravilno prilepil na ta tip
papirja.
• Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite
znova.
Pojdite v Nastavitve tiskanja, kliknite zavihek
Paper in nastavite tip papirja na Recycled.
•
•
Predlagane rešitve
Navpične črte
Če se na strani pojavijo črne navpične črte:
• Slikovna enota je verjetno popraskana.
Odstranite slikovno enoto in namestite novo
(glejte »Zamenjava slikovne enote« na
strani 92).
Če se na strani pojavljajo bele navpične črte:
• Mogoče je umazana površina komponente
LSU, nameščene v notranjosti naprave.
Očistite LSU z nekajkratnim odpiranjem in
zapiranjem sprednjega pokrova. Če se težava
ponovi, pokličite serviserja.
Barvno ali črno
ozadje
Če količina senčenja v ozadju postane
nesprejemljiva:
• Uporabite lažji papir (glejte »Tehnični podatki
medijev za tiskanje« na strani 97).
• Preverite okolje naprave: zelo suhi (nizka
vlažnost) ali zelo vlažni (več kot 80 % relativne
vlažnosti) pogoji lahko povečajo količino
osenčenja v ozadju.
• Odstranite staro kartušo s tonerjem in
namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s
tonerjem« na strani 91).
Madež tonerja
•
Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam, saj
je na primer preveč vlažen ali hrapav (glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
Morda je treba očistiti pot papirja (glejte
»Čiščenje notranjosti« na strani 75).
•
Obledeli madeži
Beli madeži
Če se obledele površine, navadno zaokrožene,
pojavljajo na strani naključno:
• Mogoče je poškodovan le en list papirja.
Poskusite ponovno natisniti opravilo.
• Vlažnost papirja ni enakomerna ali pa so na
površini papirja vlažni madeži. Poskusite
uporabiti drugo znamko papirja (glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
• Slaba sestava papirja. Zaradi postopkov
izdelave se lahko zgodi, da nekateri deli ne
sprejmejo tonerja. Poskusite uporabiti drugo
vrsto ali znamko papirja.
• Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite
znova. Pojdite v lastnosti tiskalnika, kliknite
zavihek Papir in nastavite vrsto na Thick
Paper (glejte »Odpiranje lastnih nastavitev
tiskanja« na strani 62).
• Če s temi koraki ne odpravite težave, pokličite
serviserja.
•
Napake, ki se
ponavljajo
navpično
Na strani se pojavljajo beli madeži.
• Papir je pregrob in veliko umazanije s papirja
pade v notranjost naprave, kar lahko pomeni,
da je pas za prenos umazan. Očistite notranjost
naprave. Obrnite se na pooblaščenega
serviserja.
• Mogoče je potrebno očistiti pot za papir.
Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Odpravljanje težav_ 85
Očistite notranjost naprave. Glejte »Čiščenje
notranjosti« na strani 75.
Preverite vrsto in kakovost papirja. Glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97.
Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo.
Glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na
strani 91.
Če se madeži pojavljajo na natisnjeni strani v
enakih intervalih:
• Mogoče je poškodovana kartuša s tonerjem.
Če se na strani ponavlja madež, večkrat
natisnite list za čiščenje, da boste očistili
kartušo. Če se po tiskanju še vedno pojavljajo
enake težave, odstranite kartušo s tonerjem in
namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s
tonerjem« na strani 91).
• Mogoče se na nekaterih delih naprave nahaja
toner. Če se napake pojavljajo na zadnji strani,
bo težava po nekaj natisnjenih straneh verjetno
izginila.
• Mogoče je poškodovana talilna enota. Obrnite
se na pooblaščenega serviserja.
Stanje
Razpršeni deli v
ozadju
A
Okoli krepkih
znakov ali slik so
delci tonerja
Nepravilno
oblikovani znaki
Predlagane rešitve
Stanje
Razpršeni deli v ozadju nastanejo zaradi drobcev
tonerja, ki so naključno razporejeni po natisnjeni
strani.
• Mogoče je papir prevlažen. Poskusite tiskati z
novim svežnjem papirja. Če ni treba, ne
odpirajte paketov papirja, da papir ne vpije
preveč vlage.
• Če se razpršeni deli v ozadju pojavijo na
ovojnici, spremenite postavitev tiskanja, da se
izognete tiskanju čez dele s prekrivajočimi
robovi na zadnji strani. Tiskanje na zlepljene
robove lahko povzroči težave.
• Če razpršeni deli v ozadju pokrivajo celotno
površino natisnjene strani, prilagodite ločljivost
tiskanja prek uporabniške programske opreme
ali lastnosti tiskalnika.
Zvit ali valovit
papir
•
•
•
Zguban ali
prepognjen papir
•
•
•
Toner se morda ne bo pravilno prilepil na ta tip
papirja.
• Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite
znova.
Pojdite v Nastavitve tiskanja, kliknite zavihek
Paper in nastavite tip papirja na Recycled.
•
Predlagane rešitve
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Cc
•
•
•
Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.
Preverite vrsto in kakovost papirja (glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
Obrnite sveženj papirja v pladnju. Papir v
pladnju obrnite za 180°.
Hrbtne strani
izpisov so
umazane
•
Preverite, ali toner pušča. Očistite notranjost
naprave (glejte »Čiščenje notranjosti« na
strani 75).
Enobarvne ali
črne strani
•
Mogoče kartuša s tonerjem ni pravilno
nameščena. Odstranite jo in ponovno vstavite.
Mogoče je kartuša s tonerjem poškodovana in jo
morate zamenjati. Odstranite kartušo s tonerjem
in namestite novo (glejte »Zamenjava kartuše s
tonerjem« na strani 91).
Mogoče je treba napravo popraviti. Obrnite se
na pooblaščenega serviserja.
Če so znaki nepravilno oblikovani in ustvarjajo
prazne slike, je mogoče papir preveč gladek.
Uporabite drug papir (glejte »Tehnični podatki
medijev za tiskanje« na strani 97).
•
Nesimetričnost
strani
Prepričajte se, da je papir pravilno naložen.
Preverite vrsto in kakovost papirja. Do zvijanja
papirja lahko pride zaradi visoke temperature ali
vlažnosti (glejte »Tehnični podatki medijev za
tiskanje« na strani 97).
Obrnite sveženj papirja v pladnju. Papir v
pladnju obrnite za 180°.
Papir mora biti pravilno naložen.
Preverite vrsto in kakovost papirja (glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
Prepričajte se, da je papir ali drug material
pravilno naložen in da vodila ob kupu papirja
niso pretesna ali preohlapna.
A
Raztresen toner
•
•
•
•
•
Odpravljanje težav_ 86
Očistite notranjost naprave (glejte »Čiščenje
notranjosti« na strani 75).
Preverite vrsto in kakovost papirja (glejte
»Tehnični podatki medijev za tiskanje« na
strani 97).
Odstranite kartušo s tonerjem in namestite novo
(glejte »Zamenjava kartuše s tonerjem« na
strani 91).
Če težava ne izgine, bo mogoče treba popraviti
napravo. Obrnite se na pooblaščenega
serviserja.
Pogoste težave v operacijskem sistemu Windows
Stanje
Predlagane rešitve
Manjkajoči delčki
znakov
Manjkajoči delčki znakov so bela področja znakov,
ki bi morala biti popolnoma črna:
• Če uporabljate prosojnice, poskusite uporabiti
drugo vrsto prosojnic. Zaradi sestave prosojnic
so nekateri manjkajoči delčki znakov običajni.
• Mogoče tiskate na napačno stran papirja.
Odstranite papir in ga obrnite.
• Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam za
papir (glejte »Tehnični podatki medijev za
tiskanje« na strani 97).
A
Vodoravne proge
Če se pojavljajo vodoravno poravnane črne proge
ali madeži:
• Mogoče kartuša s tonerjem ni pravilno
nameščena. Odstranite jo in ponovno vstavite.
• Mogoče je kartuša s tonerjem poškodovana.
Odstranite kartušo s tonerjem in namestite
novo (glejte »Tehnični podatki medijev za
tiskanje« na strani 97).
• Če težava ne izgine, bo mogoče treba popraviti
napravo. Obrnite se na pooblaščenega
serviserja.
Zavihki
Če je natisnjeni papir zvit ali pa ga ni mogoče
podati v napravo:
• Obrnite sveženj papirja v pladnju. Papir v
pladnju obrnite za 180°.
• Spremenite možnosti tiskalnika in poskusite
znova. Pojdite v lastnosti tiskalnika, kliknite
zavihek Papir in nastavite vrsto na Thin Paper.
Za več podrobnosti glejte »Odpiranje lastnih
nastavitev tiskanja« na strani 62.
Na naslednjih
nekaj listih se
ponavlja neznana
slika, raztresen
toner, svetel tisk
ali popačenost.
Napravo verjetno uporabljate na nadmorski višini 1
000 m ali višje.
Visoka nadmorska višina lahko vpliva na kakovost
tiskanja, kot je raztresen toner ali svetel tisk. To
možnost lahko nastavite v orodju Printer Setting
Utility (Glejte »Nastavitev višine« na strani 52).
Stanje
Predlagane rešitve
Med namestitvijo se
prikaže sporočilo
»Datoteka v
uporabi«
Zaprite vse programske aplikacije. Odstranite
vso programsko opremo iz skupine »Zagon«,
nato ponovno zaženite sistem Windows.
Ponovno namestite gonilnik tiskalnika.
Prikaže se sporočilo
»Napaka splošne
zaščite«, »Izjema
OE«, »Tiskanje v
ozadju 32« ali
»Neveljavna
operacija«
Zaprite vse ostale aplikacije, ponovno zaženite
sistem Windows in ponovno poskusite tiskati.
Prikažeta se
sporočili »Tiskanje
ni uspelo« in
»Pojavila se je
napaka časovne
omejitve tiskalnika«
Ti sporočili se lahko pojavita med tiskanjem.
Počakajte, da naprava zaključi tiskanje. Če se
sporočilo pojavi v stanju pripravljenosti ali ko je
tiskanje končano, preverite povezavo in ali se je
pojavila napaka.
Več o sporočilih o napakah Windows preberite v navodilih za uporabo
operacijskega sistema Microsoft Windows, ki ste jih prejeli z
računalnikom.
Odpravljanje težav_ 87
Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux
Stanje
Naprava ne tiska
Predlagane rešitve
•
•
•
•
•
Nekatere barvne
slike so popolnoma
črne.
Stanje
Preverite, ali je v sistemu nameščen gonilnik
tiskalnika. Odprite Unified Driver Configurator
in odprite zavihek Printers v oknu Printers
configuration, da s tem prikažete seznam
vseh naprav, ki so na voljo. Prepričajte se, ali
je na seznamu tudi vaša naprava. Če je ni,
odprite Add new printer wizard in nastavite
vašo napravo.
Preverite, ali se je naprava zagnala. Odprite
Printers configuration in na seznamu
tiskalnikov izberite svojo napravo. Poglejte
opis v oknu Selected printer. Če stanje
vsebuje vrstico Stopped, pritisnite gumb
Start. Normalno delovanje tiskalnika bi
moralo biti obnovljeno. Stanje »stopped« se
lahko aktivira, ko pride do določenih težav s
tiskanjem. To bi npr. lahko bil poskus tiskanja
dokumenta, ko aplikacija za optično branje
zahteva vrata.
Preverite, ali so vrata zasedena. Ker
funkcionalne komponente večnamenskih
naprav (tiskalnik in optični bralnik) uporabljajo
isti vmesnik V/I (vrata), lahko različne
uporabniške aplikacije hkrati dostopajo do
istih vrat. Da bi se izognili morebitnim sporom,
ima lahko nadzor nad napravo samo ena
aplikacija hkrati. Drugi uporabnik bo naletel
na odziv »naprava zasedena«. Odprite
konfiguracijo vrat in izberite vrata, ki so
dodeljena vaši napravi. V podoknu Selected
port lahko vidite, ali vrata uporablja katera
druga aplikacija. Če jih uporablja, počakajte,
da se trenutno opravilo konča, ali pritisnite
gumb Release port, če ste prepričani, da
trenutna aplikacija ne deluje pravilno.
Preverite, ali ima vaša aplikacija posebno
možnost tiskanja, kot je »-oraw«. Če je
»-oraw« določen v parametru ukazne vrstice,
ga odstranite, da boste lahko pravilno tiskali.
Če želite uporabiti Gimp front-end, izberite
»print« -> »Setup printer« in uredite
parameter ukazne vrstice v enoti ukaza.
Različica CUPS (Splošni sistem UNIX za
tiskanje), ki je priložena s SuSE Linux 9.2
(cups-1.1.21), povzroča težave pri tiskanju
ipp (internetni protokol za tiskanje). Namesto
tiskanja ipp tiskajte z uporabo reže (socket
printing) ali namestite novejšo različico CUPS
(cups-1.1.22 ali novejša).
Predlagane rešitve
Nekatere barvne
slike se natisnejo v
nepričakovanih
barvah.
To je poznan hrošč v Ghostscript (do različice
GNU Ghostscript 7.xx), ko je prostor dokumenta
v osnovni barvi označen kot barvni prostor RGB
in pretvorjen skozi barvni prostor CIE. Ker
Postscript za Color Matching System uporablja
barvni prostor CIE, nadgradite Ghostscript v
vašem sistemu z različico GNU Ghostscript 8.xx
ali novejšo. Novejše različice Ghostscript
najdete na www.ghostscript.com.
Naprava ne natisne
celotne strani in
vsebina je
natisnjena samo na
polovico strani.
To je znana težava, ki se pojavlja, ko se barvna
naprava v 64-bitnih različicah Linuxa uporablja
na različici Ghostscript 8.51 ali starejši; na
bugs.ghostscript.com je poznana kot
Ghostscript Bug 688252. Težava je v različicah
AFPL Ghostscript 8.52 in novejših rešena. Da bi
rešili težavo, prenesite in namestite najnovejšo
različico AFPL Ghostscript s strani http://
sourceforge.net/projects/ghostscript/.
Med tiskanjem
dokumenta je prišlo
do napake »Ne
morem odpreti
datoteko vrat
naprave« (Cannot
open port device
file).
Ne spreminjajte parametrov tiskalnega opravila
(npr. prek LPR GUI), ko opravilo poteka. Znane
različice strežnika CUPS vsakič, ko spremenite
možnosti tiskanja in nato poskušate opravilo
ponovno zagnati od začetka, prekinejo tiskalno
opravilo. Ker gonilnik Unified Linux Driver zapre
vrata mfp med tiskanjem, nenadna izključitev
gonilnika zapre vrata in onemogoči nadaljnje
tiskanje. Če pride do tega, poskusite sprostiti
vrata mfp z izbiro možnosti Release port v oknu
Port configuration.
Več o sporočilih o napakah v OS Linux preberite v navodilih za
uporabo OS Linux, ki ste jih prejeli z računalnikom.
To je poznan hrošč v Ghostscript (do različice
GNU Ghostscript 7.05), ko je prostor dokumenta
v osnovni barvi označen kot barvni prostor in
pretvorjen skozi barvni prostor CIE. Ker
Postscript za Color Matching System uporablja
barvni prostor CIE, nadgradite Ghostscript v
sistemu z različico GNU Ghostscript 7.06 ali
novejšo. Novejše različice Ghostscript najdete
na www.ghostscript.com.
Odpravljanje težav_ 88
Pogoste težave v Macintosh
Stanje
Predlagane rešitve
Datoteke PDF se ne
natisnejo pravilno.
Manjkajo nekateri
deli slik, besedila ali
ilustracij
Če datoteko PDF natisnete kot sliko, se bo ta
mogoče natisnila. V možnostih tiskanja
programa Acrobat vklopite Print As Image.
Dokument je
natisnjen, vendar
tiskanje ni izginilo z
ozadja v Mac OS X
10.3.2.
Posodobite vaš Mac OS na OS Mac OS X
10.3.3 ali višji.
Med tiskanjem
naslovnice nekateri
znaki niso prikazani
kot običajno
Operacijski sistem Mac ne more ustvariti pisavo
med tiskanjem naslovnice. Angleška abeceda in
številke so pravilno prikazane na naslovni strani.
Pri tiskanju
dokumenta v
sistemu Macintosh,
s programom
Acrobat Reader 6.0
ali novejšo različico
se barve ne
natisnejo pravilno
Nastavitev ločljivosti v gonilniku tiskalnika se
mora ujemati z nastavitvijo v programu Acrobat
Reader.
Če boste datoteko PDF tiskali kot sliko, bo
tiskanje mogoče trajalo dlje časa.
Več o sporočilih o napakah v sistemu Macintosh preberite v navodilih
za uporabo operacijskega sistema Macintosh, ki ste jih prejeli z
računalnikom.
Odpravljanje težav_ 89
Potrošni material
11.
V tem poglavju lahko najdete informacije o naročanju potrošnega materiala, dodatne opreme in nadomestnih delov, ki so
na voljo za vašo napravo.
Teme poglavja so:
•
•
•
•
•
•
Kako naročiti
Dobavljiv potrošni material
Nadomestni deli
Dobavljiva dodatna oprema je lahko odvisna od države. Za seznam
dobavljive dodatne opreme se obrnite na vašega prodajalca.
Kako naročiti
Če želite naročiti izvirni potrošni material, dodatno opremo in nadomestne
dele Samsung, kontaktirajte pooblaščenega lokalnega zastopnika Samsung
ali prodajalno, kjer ste kupili napravo. Prav tako lahko obiščete spletno
mesto www.samsung.com/supplies in izberete državo/regijo ter ob klicu
pridobite servisne informacije.
Dobavljiv potrošni material
Ko se potrošni material izrabi, lahko za svojo napravo naročite naslednje
vrste potrošnih materialov:
Povprečen
izkoristeka
Vrsta
Kartuša s
tonerjem s
standardnim
izkoristkom
•
•
Povprečen
izkoristek črne
kartuše: 1.500
standardnih strani
(črna)
Povprečen
izkoristek barvne
kartuše: 1000
standardnih strani
(rumena/magenta/
cian)
Naziv dela
K407(CLT-K407S): Črna
C407(CLT-C407S): Cian
M407(CLT-M407S): Magenta
Y407(CLT-Y407S): Rumena
Regija Ab
K4072(CLT-K4072S): Črna
C4072(CLT-C4072S): Cian
M4072(CLT-M4072S):
Magenta
Y4072(CLT-Y4072S): Rumena
Regija Bc
K4073(CLT-K4073S): Črna
C4073(CLT-C4073S): Cian
M4073(CLT-M4073S):
Magenta
Y4073(CLT-Y4073S): Rumena
Enota za
obdelavo slik
Približno 24.000 slikd
CLT-R407
Zbiralnik
odpadnega
tonerja
Približno 10.000 slikd
CLT-W409
Zamenjava kartuše s tonerjem
Zamenjava slikovne enote
Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja
b. Regija A: Albanija, Avstrija, Belgija, Bosna, Bolgarija, Ciper, Češka
Republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija,
Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija,
Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo
c. Regija B: Bangladeš, Indija, Kitajska in Nepal.
d. Število slik na osnovi ene barve na vsaki strani. Če tiskate dokumente v
vseh barvah (cian, magenta, rumena, črna), se življenjska doba izdelka
skrajša za 25 %.
Če želite zamenjati kartušo s tonerjem, glejte »Zamenjava kartuše s
tonerjem« na strani 91.
Življenjska doba kartuše s tonerjem je odvisna od možnosti in
odstotka območja slike ter uporabljenega načina opravila.
Potrošni material, vključno s kartušami s tonerjem, kupite v isti državi,
kjer ste kupili vašo napravo. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da
potrebščine z napravo ne bodo združljive; njihova sistemska
konfiguracija je namreč lahko odvisna od države.
Samsung ne priporoča uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ni izdelalo
podjetje Samsung, kot na primer kartuš za ponovno polnjenje ali
izdelavo. Samsung ne more zagotavljati kakovosti kartuš s tonerjem,
ki jih ne proizvaja Samsung. Garancija naprave ne krije servisa ali
popravila, ki nastane zaradi uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ne
proizvaja Samsung.
a. Napovedan izkoristek v skladu s standardom ISO/IEC 19798.
Potrošni material_ 90
Nadomestni deli
1. Napravo izklopite in počakajte nekaj minut, da se ohladi.
2. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za sprostitev.
Za naročilo delov se obrnite na dobavitelja naprave.
Zamenjavo nadomestnih delov lahko opravi samo pooblaščeni serviser,
zastopnik ali prodajalec, pri katerem ste kupili napravo. Garancija ne
vključuje menjave katerih koli nadomestnih delov, če so že dosegli
»Povprečen izkoristek«.
Nadomestne dele v določenem časovnem obdobju zamenjajte, da
preprečite slabšo kakovost tiskanja in težave s podajanjem papirja, ki
utegnejo nastati zaradi obrabljenih delov (glejte spodnjo tabelo). Tabela
vam pomaga ohraniti napravo v čim boljšem delovnem stanju. Naslednje
nadomestne dele zamenjajte ob koncu življenjske dobe posameznega dela.
Deli
Povprečen izkoristeka
Grelna enota
Približno 50.000 strani (črno-belih)/12.500 strani
(barvnih)
Prenosni valj
Približno 50.000 strani (črno-belih)/12.500 strani
(barvnih)
Prenosni trak (ITB)
Približno 50.000 strani (črno-belih)/12.500 strani
(barvnih)
Valj za podajanje
papirja
Približno 50.000 strani
3. Primite ročici na kartuši s tonerjem in ju povlecite, da odstranite kartušo
iz naprave.
a. Na hitrost tiskanja bodo vplivali uporabljeni operacijski sistem,
računalniška zmogljivost, uporabniška programska oprema, način
povezave, vrsta medija, velikost medija in zahtevnost opravila.
Zamenjava kartuše s tonerjem
Kliknite to povezavo, da odprete prikaz zamenjave kartuše s tonerjem.
4. Novo kartušo s tonerjem vzemite iz embalaže.
5. Iz nove kartuše s tonerjem povlecite zaščitno folijo.
Naprava uporablja štiri barve in ima za vsako drugačno kartušo s tonerjem:
rumeno, magento, cian in črno.
Kartuša s tonerjem je dosegla pričakovano življenjsko dobo. Tiskalnik bo
prenehal tiskati. Poleg tega se v računalniku odpre okno programa Smart
Panel, ki opozarja na zamenjavo kartuše (glejte »Uporaba programa Smart
Panel« na strani 71).
Zdaj morate zamenjati kartušo s tonerjem. Preverite številko modela za
kartušo s tonerjem, ki jo uporabljate v napravi (Glejte »Dobavljiv potrošni
material« na strani 90).
Samsung ne priporoča uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ni izdelalo
podjetje Samsung, kot na primer kartuš za ponovno polnjenje ali
izdelavo. Samsung ne more zagotavljati kakovosti kartuš s tonerjem,
ki jih ne proizvaja Samsung. Garancija ne vključuje servisa ali
popravila, ki je potreben zaradi uporabe kartuš s tonerjem, ki jih ne
proizvaja Samsung.
6. Primite obe ročici kartuše s tonerjem in jo dobro pretresite, da
enakomerno porazdelite toner.
Potrošni material_ 91
7. Tiskalno kartušo položite na ravno površino, kot je prikazano, in
odstranite zaščitni pokrov.
3. Primite ročici na kartuši s tonerjem in ju povlecite, da odstranite kartušo
iz naprave.
Če si s tonerjem umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in
operite v mrzli vodi. Vroča voda povzroči, da se toner zažre v
tkanino.
8. Prepričajte se, da se barva kartuše s tonerjem ujema z barvno režo, in
nato primite ročici na kartuši. Vstavite kartušo, dokler se ne zaskoči na
mesto.
4. Z ročico izvlecite zbiralnik odpadnega tonerja iz naprave.
5. Izvlecite slikovno enoto iz naprave s pomočjo utora na sprednji strani.
9. Zaprite sprednji pokrov. Preverite ali je pokrov čvrsto pritrjen in vključite
napravo.
Če sprednji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.
Zamenjava slikovne enote
Ko preteče življenjska doba slikovne enote, se na računalniku prikaže okno
programa Smart Panel, ki vas obvesti, da je treba slikovno enoto zamenjati.
Če tega ne storite, tiskalnik preneha tiskati.
1. Napravo izklopite in počakajte nekaj minut, da se ohladi.
2. V celoti odprite sprednji pokrov s pritiskom gumba za sprostitev.
6. Iz embalaže vzemite novo slikovno enoto.
•
•
•
Potrošni material_ 92
Pri odpiranju embalaže slikovne enote ne uporabljajte ostrih
predmetov, npr. noža ali škarij. Lahko poškodujete površino
slikovne enote.
Pazite, da ne poškodujete površine slikovne enote.
Slikovne enote ne izpostavljajte svetlobi dlje kot nekaj minut,
da ne pride do okvare. Če je treba, jo za zaščito pokrijte s
papirjem.
7. Potisnite slikovno enoto v napravo tako, da jo držite za utor na sprednji
strani.
Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja
Ko preteče življenjska doba slikovne enote, se na računalniku prikaže okno
programa Smart Panel, ki vas obvesti, da je treba zbiralnik odpadnega
tonerja zamenjati. Če tega ne storite, tiskalnik preneha tiskati.
1. Napravo izklopite in počakajte nekaj minut, da se ohladi.
2. Odprite sprednji pokrov.
8. Vstavite zbiralnik odpadnega tonerja na njegovo mesto in ga potisnite,
da preverite, ali je dobro nameščen.
3. Z ročico izvlecite zbiralnik odpadnega tonerja iz naprave.
9. Kartušo s tonerjem ponovno vstavite v napravo.
Poskrbite, da boste zbiralnik odpadnega tonerja položili na ravno
površino, da se toner ne bo razlil.
4. Odstranite pokrovček zbiralnika, kot kaže slika, in z njim zaprite odprtino
zbiralnika odpadnega tonerja.
2
10. Dobro zaprite sprednji pokrov.
1
Če sprednji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.
Prepričajte se, ali so vse kartuše s tonerjem pravilno nameščene.
Če niso vse kartuše pravilno nameščene, se sprednji pokrov ne bo
zaprl.
Zbiralnika ne nagibajte ali obračajte na glavo.
11. Vklopite napravo.
Vsaka LED dioda utripa rdeče v ponavljajočem se vrstnem redu.
Počakajte približno minuto in pol, da bo naprava pripravljena.
5. Iz embalaže vzemite nov zbiralnik odpadnega tonerja.
Potrošni material_ 93
6. Vstavite novi zbiralnik na ustrezno mesto in ga porinite, da se prepričate,
ali je dobro nameščen.
7. Dobro zaprite sprednji pokrov.
Če sprednji pokrov ni popolnoma zaprt, naprava ne bo delovala.
Prepričajte se, ali so vse kartuše s tonerjem pravilno nameščene.
Če niso, se sprednji pokrov ne bo zaprl.
8. Vklopite napravo.
Potrošni material_ 94
Tehnični podatki
12.
V tem poglavju so navedeni primarni tehnični podatki naprave.
Teme poglavja so:
•
•
•
•
Tehnični podatki o strojni opremi
Okoljevarstveni podatki
Podatki o elektriki
Tehnični podatki medijev za tiskanje
Vrednosti tehničnih podatkov so navedene spodaj: tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila: Za morebitne spremembe informacij glejte
www.samsung.com/printer.
Tehnični podatki o strojni opremi
Postavka
Dimenzije
Opis
Višina
243 mm
Globina
313 mm
Širina
388 mm
Teža
Naprava s potrošnim materialom
11 kg
Teža embalaže
Papir
1,50 kg
Plastika
0,45 kg
Modul
CLX-NWA20L
Brezžičnia
a. Samo CLP-325W(K)/CLP-326W.
Okoljevarstveni podatki
Postavka
Raven hrupaa
Temperatura
Vlažnost
Opis
Stanje pripravljenosti
Raven hrupa iz ozadja
Način tiskanja
Manj kot 45 dBA (barvno tiskanje)
Manj kot 47 dBA (črno-belo tiskanje)
Delovanje
od 10 do 32 °C
V skladišču (pakirano)
od 0 do 40 °C
Delovanje
od 20 do 80 % relativne vlažnosti
V skladišču (pakirano)
od 10 do 90 % relativne vlažnosti
a. Raven zvočnega tlaka, ISO 7779. Preskušena konfiguracija: osnovna namestitev naprave, A4 papir, enostavno tiskanje.
Tehnični podatki_ 95
Podatki o elektriki
Zahteve po porabi so osnovane glede na državo/regijo, kjer je bila naprava prodana. Ne spreminjajte delovnih napetosti. S tem lahko poškodujete napravo in
izničite garancijo izdelka.
Postavka
Nazivna moča
Poraba energije
Opis
110-voltni modeli
AC 110–127 V
220-voltni modeli
AC 220–240 V
Povprečno delovanje
Manj kot 350 W
Stanje pripravljenosti
Manj kot 60 W
Način za varčevanje z energijo
•
•
•
Brez napajanja – izklopljen
Manj kot 0,45 W
CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326: Manj kot 5 W
CLP-320N(K)/CLP-321N: Manj kot 6 W
CLP-325W(K)/CLP-326W: Manj kot 7 W
a. Za ustrezno napetost, frekvenco (Hz) in vrsto toka glejte nalepko s tehničnimi podatki, nameščeno na napravi.
Tehnični podatki_ 96
Tehnični podatki medijev za tiskanje
Vrsta
Plain paper
Velikost
Težaa
Mere
Letter
216 × 279 mm
Legal
216 × 356 mm
US Folio
216 × 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 × 343 mm
JIS B5
182 × 257 mm
ISO B5
176 × 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 × 210 mm
A6
105 × 148 mm
Monarch
98 × 191 mm
No. 10
105 × 241 mm
DL
110 × 220 mm
C5
162 × 229 mm
C6
114 × 162 mm
No.9
98 x 225 mm
6 3/4
92 x 165 mm
Thick paper
Glejte odstavek Plain
paper
Thin paper
Količinab
Gostota od 70 do 90 g/m2.
130 listov papirja s težo 80 g/m2
za pladenj.
od 75 do 90 g/m2 za ročno podajanje
v pladenj.
5 listov za ročno podajanje v
pladenj.
Glejte odstavek Plain paper
od 90 do 105 g/m2 za ročno
podajanje v pladenj.
5 listov za ročno podajanje v
pladenj.
Glejte odstavek Plain
paper
Glejte odstavek Plain paper
od 60 do 70 g/m2 za ročno podajanje
v pladenj.
Labelsc
Letter, A4
Glejte odstavek Plain paper
od 120 do 150 g/m2 za ročno
podajanje v pladenj.
Card stock
PostCard
101,60 x 152,4 mm
od 105 do 163 g/m2 za ročno
podajanje v pladenj.
Transparencyd e f
Letter, A4,
Glejte odstavek Plain paper
-
Bleščeča
fotografijag
Letter, A4
Glejte odstavek Plain paper
od 111 do 220 g/m2 za ročno
podajanje v pladenj.
Matte Photo
Letter, A4, PostCard 4
x6
Glejte odstavek Plain paper
od 111 do 220 g/m2 za ročno
podajanje v pladenj.
Najmanjša velikost (po meri)
76 × 152,4 mm
od 60 do 163 g/m2
Največja velikost (po meri)
216 × 356 mm
Envelope
1 list za ročno podajanje v
pladenj
a. Če je teža medija večja od 120 g/m2, naložite papir v pladenj po en list naenkrat.,
b. Maksimalna količina se lahko spreminja zaradi vpliva teže medija, debeline in vplivov okolice.
c. Gladkost: 100 do 250 (sheffield). To je številčna vrednost površinske gladkosti.
d. Priporočeni medij: Transparency za barvni laserski tiskalnik Xerox 3R91331 (A4), Xerox 3R2780 (Letter).
e. Priporočeni medij: prosojni papir debeline od 0,104 do 0,124 mm.
f. V primeru barvnega tiskanja na prosojnice, bo kvaliteta slike slabša, kot pri enobarvnem tiskanju, ko so izpisi uporabljeni na pregretem projektorju.
g. Priporočeni medij: Svetleč papir (Letter) za to napravo samo vrste HP Brochure Paper (izdelek: Q6611A). Svetleč papir (A4) za to napravo samo vrste HP
Superior Paper 160 glossy (izdelek: Q6616A).
Tehnični podatki_ 97
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
GEORGIA
8-800-555-555
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
KSA
9200-21230
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/
min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
CHINA
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
www.samsung.com
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 98
Country/
Region
PHILIPPINES
Customer Care Center
Web Site
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
QATAR
800-2255
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
SYRIA
1825-22-73
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
8-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 99
Slovar
vsakemu odjemalcu določijo IP naslov iz baze naslovov. Protokol
začetnega nalaganja omogoča računalnikom – t. i. »delovnim postajam
brez diska«, da pred nalaganjem kakršnih koli naprednih operacijskih
sistemov pridobijo naslov IP.
Naslednji slovarček omogoča enostavnejšo uporabo izdelka in
razumevanje terminologije, ki se pogosto uporablja na področju
tiskanja in v teh navodilih za uporabo.
802.11
802.11 je sklop standardov za komunikacijo prek brezžičnega lokalnega
omrežja (WLAN), ki jih je razvil Odbor za standarde IEEE LAN/MAN
(IEEE 802).
802.11b/g/n
CCD
Naprava s svetlobno občutljivim čipom (CCD) je strojna oprema, ki
omogoča optično branje. Mehanizem za zaklepanje naprave CCD
zaklene tudi modul CCD in tako prepreči morebitno škodo med
premikanjem tiskalnika.
802.11b/g/n lahko uporablja isto strojno opremo in deluje v območju 2,4
GHz. 802.11b podpira pasovno širino do 11Mb/s; 802.11n pa do 150
Mb/s. Delovanje naprav 802.11b/g/n lahko občasno zmotijo
mikrovalovne pečice, brezžični telefoni in naprave s tehnologijo
Bluetooth.
Collation
Dostopna točka.
Nadzorna plošča
Dostopna točka ali brezžična dostopna točka (AP ali WAP) je naprava,
ki poveže naprave za brezžično komunikacijo v brezžična lokalna
omrežja (WLAN) in deluje kot osrednji oddajnik in sprejemnik radijskih
signalov WLAN.
Nadzorna plošča je ploščat, običajno navpično postavljen predel, kjer so
prikazana orodja za nadzor ali upravljanje. Običajno je nameščena na
sprednjem delu naprave.
Zbiranje je postopek tiskanja več kopij dokumenta v nizih. Če izberete to
možnost, naprava najprej natisne cel niz in šele nato začne tiskati
dodatne kopije.
Pokritost
ADF
Izraz se uporablja za merilo rabe tonerja pri tiskanju. Petodstotna
pokritost npr. pomeni, da je na strani papirja velikosti A4 približno 5 %
besedila ali slik. Če so torej na papirju ali izvirniku polnejše slike ali če je
veliko besedila, bo pokritost večja, obenem pa bo sorazmerno večja tudi
poraba tonerja.
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) je enota za optično branje, ki
tiskalniku samodejno poda izvirne pole papirja ter s tem omogoči, da
tiskalnik optično prebere več dokumentov hkrati.
AppleTalk
AppleTalk je zaščiten sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple,
Inc. za povezovanje računalnikov v omrežje. EtherTalk je vsebovala
prva serija računalnikov Macintosh (1984), ki pa jo je podjetje Apple
pozneje opustilo in nadomestilo s povezovanjem prek protokola TCP/IP.
bitna globina
Izraz za opis računalniške grafike, ki izraža število bitov, s katerimi je
predstavljena ena slikovna pika slike v točkovnem zapisu. Večja barvna
globina zagotavlja širši nabor razločnih barv. Z večanjem števila bitov
lahko postane število razpoložljivih barv tako veliko, da je nepraktično za
uporabo na barvnem zemljevidu. 1-bitno barvo običajno imenujemo
enobarvno oziroma črno-belo.
CSV
Z vejico ločene vrednosti (CSV). To je vrsta datotečne oblike, ki vsebuje
z vejico ločene vrednosti (CSV) in se uporablja za izmenjavo podatkov
med neenakimi aplikacijami. Datotečna oblika, ki je uporabljena v
programu Microsoft Excel, se je uveljavila v industriji kot »nenapisan
standard«, celo na platformah, ki jih ni izdal Microsoft.
DADF
Samodejni obojestranski podajalnik dokumentov (DADF) je enota za
optično branje, ki tiskalniku samodejno poda list papirja in ga obrne tako,
da lahko naprava optično prebere obe strani.
Default
BMP
Vrednost ali nastavitev v tiskalniku, ki je tovarniško določena pri novem
računalniku in uporabljena pri prvem ali ponovnem zagonu naprave.
Oblika točkovne grafike, ki jo uporabljajo grafični podsistemi Microsoft
Windows (GDI) in se običajno uporablja kot enostavna grafična
datotečna oblika na tej platformi.
DHCP
Protokol za konfiguracijo dinamičnega gostitelja (DHCP) je omrežni
protokol, ki povezuje odjemalca s strežnikom. Strežnik DHCP posreduje
konfiguracijske parametre, specifične za zahtevo odjemalca DHCP;
običajno so to informacije, ki jih odjemalec potrebuje za vključitev v
omrežje IP. DHCP omogoča tudi mehanizem za razporeditev naslovov
IP odjemalcev.
BOOTP
Protokol začetnega nalaganja. Omrežni protokol, ki ga uporabljajo
omrežni odjemalci za samodejno pridobivanje naslova IP. Ta postopek
je ponavadi izveden pri začetnem nalaganju računalnika ali
operacijskega sistema, ki se izvaja v računalniku. Strežniki BOOTP
Slovar_ 100
DIMM
Emulacija
Pomnilniški modul z dvema vrstama na vezju (DIMM) je majhno vezje s
pomnilnikom. DIMM v napravi shranjuje vse podatke, kot so podatki o
tiskanju ali podatki o prejetih faksih.
Posnemanje je tehnika, s katero določena naprava doseže enake
rezultate kot druga naprava.
Posnemovalnik podvoji funkcije določenega sistema v drug sistem, tako
da slednji deluje popolnoma enako kot prvi sistem. Posnemanje ustvari
natančno kopijo zunanjega vedenja, v čemer se razlikuje od simulacije,
pri kateri gre za posnemanje abstraktnega modela nekega sistema, ki
pogosto vključuje notranje stanje.
DLNA
DLNA je standard, ki omogoča napravam v domačem omrežju
medsebojno skupno rabo podatkov prek omrežja.
Ethernet
DMPr
Ethernet je računalniška omrežna tehnologija, ki temelji na okvirjih in je
namenjena uporabi v lokalnih omrežjih (omrežja LAN). Označuje
ožičenje in signaliziranje fizične plasti, obliko okvirjev in protokole za
nadzor dostopa do medija (MAC)/podatkovno-povezovalno plast modela
OSI. Ethernet je običajno standardiziran kot IEEE 802.3. Postal je
najbolj razširjena tehnologija LAN, ki je v uporabi že od 90. let.
Tiskalnik za digitalne medije (DMPr) je naprava, ki omogoča tiskanje v
domačem omrežju DLNA. DMPr natisne stran tako, da združuje slike s
predlogo XHTML (Extensible HyperText Markup Language).
DNS
Imenski strežnik domene (DNS) je sistem, ki shranjuje informacije,
povezane z imeni domen, v porazdeljeni zbirki podatkov v omrežju,
kakršen je internet.
EtherTalk
Iglični tiskalnik
Iglični tiskalnik je vrsta računalniškega tiskalnika s tiskalno glavo, ki se
premika naprej in nazaj po strani in tiska ob mehanskem stiku papirja s
trakom, ki je prepojen s črnilom, podobno kot pisalni stroj.
Sklad protokolov, ki jih je razvilo podjetje Apple Computer za
povezovanje računalnikov v omrežje. EtherTalk je vsebovala prva serija
računalnikov Macintosh (1984), ki pa jo je podjetje Apple pozneje
opustilo in nadomestilo s povezovanjem prek protokola TCP/IP.
FDI
Vmesnik za tuje naprave (FDI) je kartica, ki je nameščena v napravo in
omogoča uporabo drugih naprav, npr. naprav, ki sprejemajo kovance, ali
čitalcev kartic. Te naprave omogočajo uporabo storitev plačljivega
tiskanja na vaši napravi.
DPI
Število pik na palec (DPI) je merska enota za ločljivost, ki se uporablja
pri optičnem branju in tiskanju. Višje vrednosti DPI običajno pomenijo
boljšo ločljivost, bolj razločne podrobnosti na slikah in večjo datoteko.
FTP
DRPD
Zaznavanje različnih vzorcev zvonjenja. Razločevalno zvonjenje je
storitev telekomunikacijskega podjetja, ki omogoča uporabniku uporabo
ene telefonske linije za sprejemanje klicev na različne telefonske
številke.
Obojestransko
To je mehanizem, ki samodejno obrne list papirja tako, da naprava lahko
tiska na obe strani papirja (ali jih optično prebere). Tiskalnik, ki ima
enoto za obojestransko tiskanje, lahko tiska na obe strani papirja v
enem ciklu tiskanja.
Delovni Cikel
Delovni cikel je količina strani, ki jo lahko natisnemo v enem mesecu, ne
da bi to vplivalo na kakovost tiskanja. Običajno je življenjska doba
tiskalnika določena s številom strani na leto. Življenjska doba predstavlja
povprečno število izpisov v obdobju, ko je tiskalnik v garanciji. Če je npr.
delovni cikel 48.000 strani na leto, z 20 delovnimi dnevi na mesec, lahko
s tiskalnikom natisnemo 2.400 strani na dan.
ECM
Način popravljanja napak (ECM) je izbirni način prenosa, ki je vgrajen v
naprave in modeme za faksiranje najvišjega kakovostnega razreda.
Samodejno zazna in popravi napake pri prenosu faksa, ki jih včasih
povzroči šum na telefonski liniji.
Slovar_ 101
Protokol za prenos datotek (FTP) je splošno rabljen protokol za
izmenjavo datotek prek katerega koli omrežja, ki podpira protokol TCP/
IP (npr. internet ali intranet).
Grelna Enota
Del laserskega tiskalnika, ki vtisne toner na medije za tiskanje.
Sestavljena je iz grelnega in pritisnega valja. Ko je toner nanesen na
papir, grelna enota s toploto in pritiskom trajno vtisne toner na papir.
Zato postane papir pri tiskanju z laserskim tiskalnikom topel.
Prehod (ang. Gateway)
Povezava med računalniškimi omrežji ali med računalniškim omrežjem
in telefonsko linijo. Uporabljen je zelo pogosto, saj to je vsak računalnik
ali omrežje, ki omogoča dostop do drugega računalnika ali omrežja.
Sivine
Odtenki sive, ki predstavljajo svetle in temne dele slike, kadar se barvne
slike pretvorijo v sive odtenke; različni odtenki sive predstavljajo različne
barve.
Polton
Vrsta slike, ki posnema sive odtenke s spreminjanjem števila pik. Na
temnejše obarvanih delih je uporabljeno večje, na svetlejših pa manjše
število pik.
Trdi disk
ITU-T
Trdi disk (HDD) ali preprosto disk je obstojni pomnilnik, ki shranjuje
digitalno zakodirane podatke na hitro vrteče se plošče z magnetno
površino.
Mednarodna telekomunikacijska zveza je mednarodna organizacija za
standardizacijo in urejanje mednarodnih radio- in telekomunikacij.
Glavne naloge organizacije vključujejo standardizacijo, porazdelitev
radiofrekvenčnega spektra in organizacijo medsebojnega povezovanja
različnih držav za omogočanje mednarodne telefonije. Končnica -T v
kratici ITU-T označuje telekomunikacije.
IEEE
Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) je mednarodna,
neprofitna, strokovna organizacija za napredek in razvoj tehnologije na
področju elektrike.
Tabela ITU-T št. 1
Standardizirana poskusna tabela, ki jo je objavila zveza ITU-T za prenos
faksimilov.
IEEE 1284
Standard vzporednih vrat 1284 je razvil Inštitut inženirjev elektrotehnike
in elektronike (IEEE). Oznaka »1284-B« predstavlja posebno vrsto
priključka na koncu vzporednega kabla, ki je pritrjen na zunanjo napravo
(npr. tiskalnik).
Intranet
Zasebno omrežje, ki uporablja internetne protokole, omrežno
povezljivost, navadno tudi javni telekomunikacijski sistem za varno
skupno rabo informacij ali operacije med zaposlenimi znotraj
organizacije. Izraz se včasih nanaša le na najbolj vidno storitev, interno
spletno mesto.
JBIG
JBIG je standard stiskanja slik, ki ne poslabša točnosti ali kakovosti
podatkov in je namenjen stiskanju binarnih slik, predvsem faksov,
vendar se ga lahko uporablja tudi za druge vrste slik.
JPEG
JPEG je najbolj razširjena standardna metoda stiskanja fotografij z
izgubo. Ta oblika se uporablja za shranjevanje in prenos fotografij v
svetovnem spletu.
LDAP
IP-naslov
LDAP je omrežni protokol za poizvedovanje in spreminjanje imeniških
storitev, ki se izvajajo prek protokola TCP/IP.
Naslov internetnega protokola (IP) je enolična številka, ki jo naprave
uporabljajo za identifikacijo in medsebojno komunikacijo v omrežju, ki
uporablja standard internetnega protokola.
lučka LED
Diode LED so polprevodniki, ki sporočajo stanje naprave.
IPM
Število slik na minuto (IPM) je način merjenja hitrosti tiskalnika. Stopnja
IPM označuje število enostranskih listov, ki jih tiskalnik lahko natisne v
eni minuti.
IPP
Medmrežni tiskalniški protokol (IPP) je standardni protokol za tiskanje
ter upravljanje tiskalniških opravil, velikosti medijev, ločljivosti itd. IPP se
lahko uporablja lokalno ali prek interneta za več sto tiskalnikov, poleg
tega podpira tudi nadzor dostopa, preverjanje pristnosti in kodiranja, s
čimer predstavlja zmogljivejše in varnejše tiskanje v primerjavi s
starejšimi rešitvami.
IPX/SPX
naslov MAC
Naslov MAC je enoličen identifikator, povezan z omrežnim vmesnikom.
Naslov MAC je enoličen 48-bitni identifikator, navadno zapisan v obliki
12 šestnajstiških znakov, ki so razporejeni v pare (npr.
00-00-0c-34-11-4e). Naslov navadno že proizvajalci zapišejo v izvorno
kodo omrežne kartice (NIC), uporablja pa se kot pripomoček
usmerjevalnikom pri iskanju naprav v velikih omrežjih.
MFP
Večnamenska naprava (MFP) je pisarniška naprava, ki vključuje več
različnih naprav v eni, tako da opravlja funkcije tiskalnika, fotokopirnega
stroja, telefaksa, optičnega čitalnika itd.
IPX/SPX je angleška kratica za internetna izmenjava paketov/
zaporedna izmenjava paketov. To je omrežni protokol, ki ga uporabljajo
operacijski sistemi Novell NetWare. IPX in SPX omogočata podobne
storitve povezljivosti kot protokol TCP/IP; pri čemer je protokol IPX
podoben protokolu IP, protokol SPX pa protokolu TCP. Protokol IPX/
SPX je bil prvotno namenjen uporabi v lokalnih omrežjih (LAN) in je zelo
učinkovit za ta namen (običajno je v lokalnem omrežju zmogljivejši od
protokola TCP/IP).
MH je metoda za stiskanje, ki zmanjša količino podatkov, potrebnih za
prenos med faksi pri prenosu slike, priporočene s strani ITU-T T.4. MH
je shema verižnega kodiranja na podlagi knjižice s kodami, ki je
optimizirana za učinkovito stiskanje praznega prostora. Ker večino
faksov sestavlja pretežno prazen prostor, se čas prenosa večine faksov
močno zmanjša.
ISO
MMR
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je mednarodni organ
za določanje standardov, ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov
za določanje standardov. Določa svetovne industrijske in tržne
standarde.
MMR je metoda stiskanja, ki jo priporoča ITU-T T.6.
Slovar_ 102
MH
modem
PostScript
Naprava, ki oblikuje nosilni signal za kodiranje digitalnih podatkov in
nato preoblikuje isti nosilni signal za dekodiranje prenesenih informacij.
PostScript (PS) je jezik za opis strani in programski jezik, ki se primarno
uporablja v elektronskem in namiznem založništvu. Zaganja se v
napravi za tolmačenje, ki ustvari sliko.
MR
MR je metoda stiskanja, ki jo priporoča ITU-T T.4. MR zakodira prvo
optično prebrano vrstico z uporabo sheme MH. Nato naslednjo vrstico
primerja s prvo, ugotovi razlike ter kodira in prenese te razlike.
Gonilnik Tiskalnika
NetWare
Mediji za Tiskanje
Omrežni operacijski sistem, ki ga je razvilo podjetje Novell, Inc. Prvotno
je za izvajanje več storitev v osebnem računalniku uporabljal vzajemno
večopravilnost, omrežni protokoli pa so bili osnovani na arhetipskem
skladu Xerox XNS. Danes sistem NetWare podpira protokola TCP/IP in
IPX/SPX.
Mediji, kot so papir, ovojnice, nalepke ali prosojnice, ki jih lahko
uporabimo v tiskalniku, optičnem čitalniku, faksu ali kopirnem stroju.
Program, ki pošilja ukaze in izvaja prenos podatkov iz računalnika na
tiskalnik.
OPC
Organski fotoupravljalnik (OPC) je mehanizem, ki ustvari virtualno sliko
za tiskanje s pomočjo laserskega žarka iz laserskega tiskalnika.
Običajno je valjaste oblike in obarvan v zeleno barvo ali barvo rje.
Slikovna enota, ki vsebuje boben, počasi obrabi površino bobna zaradi
uporabe v tiskalniku, zato jo je treba pravočasno zamenjati, ker se
obrabi ob stiku s čopičem kartuše zaradi mehanizma za čiščenje in
papirja.
PPM
Strani na minuto (PPM) je način merjenja hitrosti delovanja tiskalnika, tj.
število strani, ki jih tiskalnik lahko natisne v eni minuti.
PRN-datoteka
Vmesnik za gonilnik naprave, ki programski opremi omogoča
sporazumevanje z gonilnikom naprave prek standardnih vhodnih/
izhodnih sistemskih klicev, kar poenostavi številna opravila.
Protokol
Dogovor ali standard, ki nadzira ali omogoči povezavo, komunikacijo in
prenos podatkov med dvema računalniškima končnima točkama.
Izvirniki
Prvi primerek nečesa, npr. dokumenta, fotografije ali besedila itd., ki ga
naprava kopira, reproducira ali prevede, da ustvari druge izvode, vendar
sam ni prekopiran oz. ne izhaja iz drugega obstoječega primerka.
OSI
Medsebojno povezovanje odprtih sistemov (OSI) je model, ki ga je
razvila mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) za
komunikacije. OSI ponuja standarden, modularen pristop k načrtovanju
omrežja, ki razdeli potreben niz zapletenih funkcij v prilagodljive,
neodvisne in funkcionalne plasti. Te plasti so (z vrha navzdol): uporaba,
predstavitev, seja, prenos, omrežje, podatkovna povezava in fizična
plast.
PABX
Zasebna avtomatska naročniška centrala (PABX) je avtomatski
preklopni telefonski sistem v zasebnem podjetju.
PCL
Tiskalniški jezik (PCL) je jezik za opis strani (PDL), ki ga je razvilo
podjetje HP, kot tiskalniški protokol in je postal industrijski standard. PCL
je bil izvirno zasnovan za prve brizgalne tiskalnike, sedaj pa so razvili
tudi različice za toplotne, matrične in laserske tiskalnike.
PS
Glejte PostScript.
PSTN
Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) je omrežje svetovnih
javnih vodovno komutiranih telefonskih omrežij, ki je v industrijskih
objektih navadno preusmerjeno na posredovalno mesto.
RADIUS
Komutirana uporabniška storitev z oddaljenim preverjanjem pristnosti
(RADIUS) je protokol za oddaljeno preverjanje pristnosti uporabnika in
knjiženje. RADIUS omogoča centralizirano upravljanje preverjanja
pristnosti podatkov, kot so uporabniška imena in gesla, z uporabo
koncepta AAA (preverjanje pristnosti, pooblastitev in knjiženje) za
upravljanje omrežnega dostopa.
Resolution
Ostrina slike, merjena v pikah na palec (DPI). Višja kot je vrednost DPI,
boljša je ločljivost.
SMB
PDF
PDF je zaščitena datotečna oblika, ki jo je razvilo podjetje Adobe
Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumentov v obliki, ki ni
odvisna od naprave in ločljivosti.
SMB je omrežni protokol, ki se večinoma uporablja za skupno rabo
datotek, tiskalnikov, serijskih vrat in različno komunikacijo med vozlišči v
omrežju. Omogoča tudi overjeno medprocesno komunikacijo.
SMTP
Preprost protokol za prenos pošte (SMTP) je standard za prenos
elektronske pošte prek interneta. SMTP je relativno preprost protokol na
Slovar_ 103
podlagi besedila, pri katerem se najprej določi enega ali več
prejemnikov, nato pa prenese sporočilo. To je protokol med strežnikom
in odjemalcem, pri katerem odjemalec pošlje elektronsko sporočilo
strežniku.
URL
SSID
USB
Identifikator storitve (SSID) je ime brezžičnega lokalnega omrežja
(WLAN). Vse brezžične naprave v WLAN-u uporabljajo isti SSID za
komunikacijo med sabo. SSID-ji razlikujejo male in velike črke in lahko
vsebujejo največ 32 znakov.
Naslov vira v enotni obliki (URL) je globalni naslov dokumentov in virov
na internetu. Prvi del naslova označuje, kateri protokol je treba uporabiti,
drugi del pa naslov IP ali ime domene, na kateri se nahaja določen vir.
Univerzalno zaporedno vodilo (USB) je standard, ki ga je razvilo podjetje
USB Implementers Forum Inc., za povezovanje računalnikov in zunanjih
naprav. V nasprotju s paralelnimi vrati standard USB omogoča sočasno
povezavo vrat USB enega računalnika z več zunanjimi napravami.
Maska Podomrežja
Watermark
Maska podomrežja se uporablja v povezavi z omrežnim naslovom za
določanje, kateri del naslova predstavlja omrežni naslov in kateri del
naslov gostitelja.
Vodni žig je prepoznavna slika ali vzorec na papirju, ki je pri presevni
svetlobi svetlejši. Vodne žige so začeli uporabljati leta 1282 v mestu
Bologna v Italiji. Izdelovalci papirja so z njihovo uporabo prepoznali
svoje izdelke, uporabljali pa so jih tudi na znamkah, denarju in drugih
vladnih dokumentih za preprečevanje ponarejanja.
TCP/IP
Protokol za krmiljenje prenosa (TCP) in internetni protokol (IP); niz
komunikacijskih protokolov, ki združujeta sklad protokolov, na katerih
deluje internet in večina ostalih komercialnih omrežij.
WEP
TCR
Poročilo o uspelem prenosu (TCR) vsebuje podroben opis vsakega
prenosa, npr. stanje opravila, rezultat prenosa in število poslanih strani.
V tiskalniku lahko nastavite, da se to poročilo natisne po vsakem
opravilu ali le v primeru neuspešnega prenosa.
TIFF
Žično ekvivalentna zasebnost (WEP) je varnostni protokol določen v
IEEE 802.11, ki nudi enako raven varnosti kot žični LAN. WEP omogoča
varnost s šifriranjem podatkov prek radijskih valov, kar zaščiti podatke
med prenosom od ene točke do druge.
WIA
WIA je arhitektura za računalniško upodabljanje, ki so jo prvotno
uporabljali sistemi Windows Me in Windows XP. V teh operacijskih
sistemih lahko z uporabo optičnega bralnika, ki je združljiv s sistemom
WIA, zaženete optično branje dokumenta.
Oblika zapisa grafičnih datotek (TIFF) je oblika slik v točkovnem zapisu
z različnimi ločljivostmi. TIFF ponavadi opisuje optično prebran slikovni
zapis. Slike v obliki TIFF uporabljajo oznake, tj. ključne besede, ki
označujejo lastnosti slike v datoteki. Ta prilagodljiva oblika je neodvisna
od računalniškega okolja in jo lahko uporabljamo za slike, ki so bile
izdelane z različnimi aplikacijami za obdelavo slik.
Zaščiten brezžični dostop (WPA) je razred sistemov za zaščito
brezžičnih (Wi-Fi) računalniških omrežji, ki je bil ustvarjen z namenom
izboljšanja varnostnih funkcij protokola WEP.
Toner Cartridge
WPA-PSK
Neke vrste steklenička ali posoda v napravi, kot je tiskalnik, ki vsebuje
toner. Toner je prah, ki se uporablja v laserskih tiskalnikih in fotokopirnih
strojih ter oblikuje besedilo in slike, natisnjene na papir. Toner se lahko
nanaša s kombinacijo toplote in pritiska grelne enote, zaradi česar se
veže na vlakna papirja.
WPA
WPA-PSK (WPA s ključem, ki je že v skupni rabi) je poseben način
protokola WPA za majhna podjetja ali domače uporabnike. Ključ ali
geslo v skupni rabi je nastavljeno v brezžični dostopni točki (WAP) in
katerikoli prenosni ali namizni napravi. WPA-PSK pri vsaki seji med
brezžičnim odjemalcem in povezano dostopno točko ustvari edinstven
ključ za boljšo varnost.
TWAIN
Industrijski standard za optične bralnike in programsko opremo. Če
uporabljate tiskalnik in program, ki sta združljiva s standardom TWAIN,
lahko v katerem koli programu zaženete optično branje dokumenta. Gre
za programski vmesnik za zajem slik, uporabljen v operacijskih sistemih
Microsoft Windows in Apple Macintosh.
WPS
Pot UNC
XPS
Dogovor o enotnem imenovanju (UNC) je standarden način dostopanja
do omrežnih sredstev v sistemu Windows NT in drugih Microsoft
izdelkih. Oblika zapisa poti UNC je:
\\<imestrežnika>\<imesredstva>\<dodatni imenik>.
Slovar_ 104
Zaščitena brezžična vzpostavitev (WPS) je standard za vzpostavljanje
brezžičnega domačega omrežja. Če brezžična dostopna točka podpira
standard WPS, lahko preprosto konfigurirate povezavo z brezžičnim
omrežjem brez računalnika.
Specifikacija papirja XML (XPS) je specifikacija za jezik opisovanja
strani (PDL) in nova oblika dokumenta, ki ima prednosti za prenosne
dokumente in elektronske dokumente. Razvil ga je Microsoft. Gre za
XML-specifikacijo na osnovi nove poti tiskanja in vektorske oblike
dokumentov, neodvisne od naprave.
Stvamo kazalo
B
ponovno napolnjene kartuše in kartuše ki
niso znamke Samsung 77
pričakovana življenjska doba 77
shranjevanje 77
zamenjava kartuše 91
brezžično
gumb WPS 42
brezžično omrežje
kabel USB 43
omrežni kabel 48
wps
PIN 42
knjižice 63
čiščenje
notranjost 75
zunanjost 75
čiščenje naprave 75
D
prilagoditev višine 52
razmik 29
nastavitev pisave 53
konfigurator poenotenega gonilnika 72
lastnosti tiskalnika 69
namestitev gonilnika omrežno priključenih
40
pogoste težave v operacijskem sistemu
Linux 88
priložena programska oprema 30
sistemske zahteve 31
tiskanje 68
Č
namestitev naprave
Linux 69
Linux
curled 87
poseben medij 58
nastavitev ločljivosti tiska
L
C
nalaganje
O
Obojestransko tiskanje ročno
gonilnik tiskalnika 64
omrežje
Konfiguracija IPv6 37
konfiguracija IPv4 36
namestitev gonilnika
Linux 40
Macintosh 39
Windows 38
okolje za nameščanje 35
povzetek omrežnih programov 35
program SetIP 36, 48, 49
uporaba ožičenega omrežja 35
Lučka LED
brezžično 27
stanjetoner 27
lastnosti tiskalnika
Linux 69
dogovor 20
ločljivost tiska nastavitev
F
Macintosh 68
funkcije 22
funkcija varčevanja z energijo 53
funkcije naprave 95
priložena programska oprema 29
M
funkcije 61
gumbi
medij za tiskanje
izhodna podpora 97
kartotečni papir 60
nalepke 59
ovojnica 59
poseben medij 58
prosojnica 59
svetleč papir 60
K
kabel USB
namestitev gonilnika 31
kartuša s tonerjem
navodila za delo 77
spreminjanje velikosti 55
namestitev gonilnika omrežno priključenih
39
pogoste težave v Macintosh 89
sistemske zahteve 30
skupna uporaba naprave v lokalnem
omrežju 34
tiskanje 67
uporaba SetIP 36, 49
gonilnik tiskalnika
električna energija 28
natisni zaslon 28
preizkusno tiskanje 28
preklic 28
wps 28
papir
Macintosh
G
P
pladenj
prilagajanje širine in dolžine 55
pladenj za ročno podajanje
uporaba posebnih medijev 58
plakat 63
pogled s sprednje strani 24
potrošni material
dobavljiv potrošni material 90
naročanje 90
pričakovana življenjska doba kartuše s
tonerjem 77
zamenjava kartuše s tonerjem 91
predpisi 12
prilagajanje
N
velikost pladnja 52
nadzorna plošča 26
Stvamo kazalo_ 105
priljubljene nastavitve za tiskanje 62
program SetIP 36, 48, 49
Windows 63
tiskanje prekrivka
R
izbrisati 65
tiskanje 65
ustvarjanje 65
razumevanje nadzorne plošče 27
gumb za preklic 28
toner
razporeditev 78
S
Smart Panel
nastavitev pisave 53
splošne informacije 71
SyncThru Web Service
splošne informacije 70
service contact numbers 98
slovarček 100
U
uporaba pomoči 63
uporaba prekrivkov v operacijskem
sistemu Windows 65
uporaba vodnih žigov v operacijskem
sistemu Windows 64
spremenite velikost natisa svojega
dokumenta v odstotkih 64
V
T
varčevanje z energijo
Vklop naprave 28
uporaba načina za varčevanje z energijo
53
Tiskanje poročila naprave 75
Tiskanje predstavitvene strani 29
varnostne
informacije 7
tehnični podatki
medij za tiskanje 97
splošno 95
težava reševanje
kakovost tiskanja 84
varnostni
simboli 7
vodni žig
izbrisati 65
tiskanje 64
uredi 65
ustvarjanje 64
težave
težave s podajanjem papirja 82
težave s kakovostjo tiskanja odpravljanje
84
vsta papirja
nastavitev 60
tiskanje
Linux 68
Macintosh 67
plakat 63
prilagajanje dokumenta na izbrano
velikost papirja 64
spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja
66
tiskanje dokumenta
Windows 61
tiskanje v datoteko 67
več strani na en list papirja
Macintosh 68
Windows 63
tiskanje dokumenta
Linux 68
Macintosh 67
tiskanje knjižic 63
W
Windows
namestitev gonilnika omrežno priključenih
38
pogoste težave v operacijskem sistemu
Windows 87
sistemske zahteve 30
skupna uporaba naprave v lokalnem
omrežju 34
tiskanje 61
uporaba SetIP 36, 48
Z
zagozdenje
namigi za preprečevanje zagozdenja
papirja 79
tiskanje Nkrat
Macintosh 68
Stvamo kazalo_ 106
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement