Samsung CLP-350N User's manual

Samsung CLP-350N User's manual

Navodila za uporabo barvnega laserskega tiskalnika

CLP-350 Series

Navodila za uporabo barvnega laserskega tiskalnika

CLP-350 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so zgolj informativne narave. Vse informacije, ki so vključene, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Samsung Electronics ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki nastane zaradi uporabe teh navodil za uporabo ali v povezavi z njimi.

• CLP-350N so imena modelov od Samsung Electronics Co., Ltd.

• Samsung in logotip Samsung sta blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

• PCL in PCL 6 sta blagovni znamki v lasti podjetja Hewlett-Packard.

• Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

• PostScript 3 je blagovna znamka podjetja Adobe System, Inc.

• UFST® in MicroType™ sta registrirani blagovni znamki podjetja Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter in Macintosh so blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.

• Vsa ostala imena znamk ali proizvodov so blagovne znamke v lasti njihovih družb in organizacij.

C

ONTACT

SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country Customer Care Center Web Site

Country

LITHUANIA

Customer Care Center

8-800-77777

ARGENTINE

AUSTRALIA

0800-333-3733

1300 362 603 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au

LUXEMBURG

MALAYSIA

0035 (0)2 261 03 710

1800-88-9999

AUSTRIA

BELGIUM

BRAZIL

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

0800-124-421

4004-0000 www.samsung.com/at www.samsung.com/be www.samsung.com/br

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mx

NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0,10/min) www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG(726-7864)

NORWAY

PANAMA

Web Site

www.samsung.com/lt www.samsung.com/be www.samsung.com/my www.samsung.com/nz

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca

815-56 480

800-7267 www.samsung.com/no www.samsung.com/latin

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

800-726-7864 (SAMSUNG)

800-810-5858

010- 6475 1880

01-8000-112-112

0-800-507-7267 www.samsung.com/latin

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com/dk

ECUADOR 1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/cl www.samsung.com.cn

www.samsung.com/co www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL 80 8 200 128

PUERTO RICO 1-800-682-3180

REP.

DOMINICA

REPUBLIC OF

IRELAND

RUSSIA

SINGAPORE

1800-10-SAMSUNG

(7267864)

0 801 801 881

022-607-93-33

1-800-751-2676

0818 717 100

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/uk www.samsung.ru

www.samsung.com/sg

ESTONIA

KAZAHSTAN

800-7267

8-10-800-500-55-500 www.samsung.ee

www.samsung.kz

SLOVAKIA

SOUTH

AFRICA

0800-SAMSUNG (726786)

0860 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/sk www.samsung.com/za

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND

FRANCE

030-6227 515

3260 SAMSUNG or

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min) www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr

SPAIN

SWEDEN

902 10 11 30

0771-400 200 www.samsung.com/es www.samsung.com/se

GERMANY 01805 - 121213

(€ 0,14/min) www.samsung.de

SWITZERLAND 0800-7267864

TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/ch/ www.samsung.com/tw

GUATEMALA

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

1-800-299-0013

3698 4698

06-80-SAMSUNG (7267864)

3030 8282

1800 110011 www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hu www.samsung.com/in/

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-7267-864

444 77 11 www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com.tr

INDONESIA

ITALIA

0800-112-8888

800-SAMSUNG(7267864)

800-048989 www.samsung.com/id www.samsung.com/it

U.A.E

U.K

U.S.A.

800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea www.samsung.com/uk www.samsung.com

JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin

UKRAINE

UZBEKISTAN

8-800-502-0000

8-800-120-0400 www.samsung.ua

www.samsung.com.uz

JAPAN

LATVIA

0120-327-527

800-7267 www.samsung.com/jp www.samsung.com/lv/ index.htm

VENEZUELA

VIETNAM

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

K

AZALO

O teh navodilih za uporabo ..........................................................................................................................................i

Več informacij ...............................................................................................................................................................i

Varnostne in regulativne informacije ........................................................................................................................... ii

1. Uvod

Posebne funkcije ..................................................................................................................................................... 1.1

Pregled naprave ...................................................................................................................................................... 1.2

Pregled nadzorne plošče ........................................................................................................................................ 1.3

Razumevanje nadzorne plošče ............................................................................................................................... 1.4

LED diode ........................................................................................................................................................... 1.4

Tipka za zaustavitev ........................................................................................................................................... 1.4

2. Pregled programske opreme

Priložena programska oprema ................................................................................................................................ 2.1

Funkcije gonilnika tiskalnika .................................................................................................................................... 2.1

Sistemske zahteve .................................................................................................................................................. 2.2

3. Kako za četi

Nastavljanje strojne opreme .................................................................................................................................... 3.1

Nastavljanje omrežja ............................................................................................................................................... 3.1

Podprti operacijski sistemi .................................................................................................................................. 3.2

Uporaba programa SetIP ........................................................................................................................................ 3.2

Nameščanje programske opreme ........................................................................................................................... 3.3

Prilagoditev nadmorske višine ................................................................................................................................ 3.4

4. Izbira in nalaganje medijev za tiskanje

Izbira medija za tiskanje .......................................................................................................................................... 4.1

Smernice za izbiro in shranjevanje medijev za tiskanje ...................................................................................... 4.1

Specifikacije na medijih za tiskanje .................................................................................................................... 4.2

Smernice za posebne medije za tiskanje ........................................................................................................... 4.3

Preverjanje izhodne lokacije ................................................................................................................................... 4.4

Nalaganje papirja .................................................................................................................................................... 4.4

Na vstavek .......................................................................................................................................................... 4.4

Uporaba načina za ročno podajanje ................................................................................................................... 4.7

Tiskanje na posebne tiskalne materiale .................................................................................................................. 4.8

Tiskanje na kuverte ............................................................................................................................................. 4.8

Tiskanje na nalepke ............................................................................................................................................ 4.8

Tiskanje na prosojnice ........................................................................................................................................ 4.9

Tiskanje na potiskan papir .................................................................................................................................. 4.9

Kartotečni karton in materiali po meri ............................................................................................................... 4.10

Nastavljanje velikosti in vrste papirja .................................................................................................................... 4.10

5. Osnovno tiskanje

Tiskanje dokumenta ................................................................................................................................................ 5.1

Preklic tiskalniškega opravila .................................................................................................................................. 5.1

6. Vzdrževanje

Tiskanje poročila o konfiguraciji naprave ................................................................................................................ 6.1

Čiščenje naprave .................................................................................................................................................... 6.1

Čiščenje zunanjosti ............................................................................................................................................. 6.1

Čiščenje notranjosti ............................................................................................................................................ 6.1

Vzdrževanje kartuše ................................................................................................................................................ 6.3

Shranjevanje tiskalne kartuše ............................................................................................................................. 6.3

Pričakovana življenjska doba kartuše s tonerjem ............................................................................................... 6.3

Prerazporejanje tonerja ........................................................................................................................................... 6.3

Zamenjava tiskalne kartuše .................................................................................................................................... 6.4

Zamenjava slikovne enote ...................................................................................................................................... 6.5

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja ............................................................................................................... 6.7

Deli za vzdrževanje ................................................................................................................................................. 6.8

Vodenje naprave preko spletne strani ..................................................................................................................... 6.8

7. Odpravljanje težav

Nasveti za izogibanje zagozditvam papirja ............................................................................................................. 7.1

Odstranjevanje zagozdenega papirja ...................................................................................................................... 7.1

V vstavku 1 ......................................................................................................................................................... 7.1

V opcijskem vstavku ........................................................................................................................................... 7.3

Odpravljanje drugih težav ....................................................................................................................................... 7.4

Težave s podajanjem papirja .............................................................................................................................. 7.4

Težave s tiskanjem ............................................................................................................................................. 7.4

Težave s kakovostjo tiskanja .............................................................................................................................. 7.6

Pogoste težave v operacijskem sistemu Windows ............................................................................................. 7.9

Pogoste težave s PostScript ............................................................................................................................. 7.10

Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux ................................................................................................. 7.10

Pogoste težave pri Macintoshu ......................................................................................................................... 7.11

8. Naro čanje potrebščin in dodatkov

Potrebščine ............................................................................................................................................................. 8.1

Dodatki .................................................................................................................................................................... 8.1

Nakup ...................................................................................................................................................................... 8.1

9. Nameš čanje dodatkov

Varnostni ukrepi pri nameščanju dodatkov ............................................................................................................. 9.1

Nameščanje spominskega modula ......................................................................................................................... 9.1

Aktiviranje dodanega spomina v lastnostih PS tiskalnika ................................................................................... 9.2

10. Tehni čni podatki

11. Slovar

Stvarno kazalo

O teh navodilih za uporabo

Ta navodila za uporabo nudijo informacije o osnovnem razumevanju naprave kot tudi podroben opis vsakega koraka med dejansko uporabo.

Tako začetni kot profesionalni uporabniki lahko vodič uporabijo na nameščanje in uporabo naprave.

Razlaga v večini temelji na operacijskem sistemu Microsoft Windows.

Nekateri izrazi v tem vodiču so uporabljeni izmenično, kot je opisano spodaj.

• Dokument je sinonim za original.

• Papir je sinonim za medij ali tiskalni medij.

• Ime modela kot je CLP-3xx Series je sinonim za napravo.

V naslednji tabeli so zapisanii dogovori tega vodiča.

Dogovor Opis

Krepko

Zaženi

Opomba

Pozor

Uporablja se za besedila na zaslonu ali dejanske tiske na napravi.

Uporablja se za dodatne informacije ali podrobne specifikacije funkcij ali prednosti naprave.

Uporablja se za opozorilo uporabniku, da zaščiti napravo pred možno mehnsko poškodbo ali nepravilnim delovanjem.

Opomba

Primer

Opomba

Oblika datuma se lahko spreminja.

Pozor

Ne dotikajte se zelenega območja pod tiskalno kartušo.

a. strani na minuto

(Glejte

stran 1.1 za

več informacij.)

Uporablja se za bolj podrobne informacije o določeni besedi ali frazi.

Uporablja se za vodenje uporabnika na referenčno stran z dodatnimi, podrobnejšimi informacijami.

(Glejte stran 1.1 za

več informacij.)

Ve č informacij

Več informacij o nastavitvah in uporabi naprave lahko najdete v teh virih, natisnjenih in elektronskih.

Hitri priro čnik za namestitev

Vsebujejo informacije o nastavitvi naprave, zato sledite navodilom, da boste napravo lahko ustrezno pripravili.

Spletna navodila za uporabo

Pomo č za tiskalniški gonilnik

Vsebujejo postopna navodila za uporabo vseh funkcij naprave ter informacije za vzdrževanje naprave, odpravljanje napak in nameščanje dodatkov.

Ta navodila za uporabo vsebujejo tudi

Razdelek o programski opremi, ki vsebuje informacije o tem, kako z napravo natisniti dokumente v različnih sistemih delovanja in kako uporabiti dobavljene pomožne programe programske opreme.

Opomba

Navodila za uporabo v drugih jezikih najdete v mapi Manual na CD-ju s programsko opremo za tiskalnik.

Vsebuje informacije za pomoč pri lastnostih tiskalniškega gonilnika in navodila za nastavitve lastnosti za tiskanje. Za dostop do zaslona pomoči za tiskalniški gonilnik kliknite Help v pogovornem oknu lastnosti tiskalnika.

Samsung spletna stran

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč, podporo, tiskalniške gonilnike in druge informacije na spletnem mestu

Samsung, www.samsungprinter.com

.

i

Varnostne in regulativne informacije

Pomembni varnostni ukrepi in informacije

Pri uporabi naprave se morate vedno držati teh osnovnih varnostnih ukrepov, da s tem zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb:

1 Razumno preberite vsa navodila.

2 Pri rokovanju z električnimi napravami uporabite zdrav razum.

3 Sledite vsem opozorilom in navodilom, ki so označena na napravi in v priloženi literaturi.

4 Če je navodilo o delovanju v nasprotju z varnostno informacijo, upoštevajte slednjo. Mogoče ste navodilo o delovanju razumeli narobe. Če ne morete razrešiti nasprotja, kontaktirajte vašega prodajalca ali serviserja za pomoč.

5 Pred čiščenjem odklopite napravo iz stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil. Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo.

6 Naprave ne postavljajte na nestabilni voziček, stojalo ali mizo.

Padec lahko povzroči resno škodo.

7 Naprava ne sme nikoli biti postavljena na, blizu ali nad radiatorjem, grelcem, klimatsko napravo ali prezračevalnim vodom.

8 Na napajalani kabel ne polagajte stvari. Naprave ne postavljajte na mesto, kjer lahko osebe stopijo na kable.

9 Ne obremenjujte stenskih vtičnih in podaljškov. To lahko poslabša delovanje in hkrati povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

10 Živali držite stran od napajalnih kablov, telefonskih kablov in kablov

PC vmesnika.

11 Nikoli ne potiskajte predmetov v napravo skozi odprtine na ohišju ali omarici. Dotaknejo se lahko nevarnih točk pod napetostjo in s tem povzročijo nevarnost požara ali električnega udara. Nikoli ne zlivajte tekočine po ali v napravo.

12 Ne razstavljajte naprave, s tem boste zmanjšali nevarnost električnega udara. Če je potrebno opraviti popravila jo odnesite kvalificiranemu serviserju. Pri odpiranju ali odstranjevanju pokrovov ste lahko izpostavljeni napetostim ali drugim nevarnostim.

Nepravilna montaža lahko pri nadaljnji uporabi enote povzroči električni udar.

13 Pod naslednjimi pogoji odklopite telefonski priključek, PC in napajalne kable in prepustite servis kvalificiranemu serviserju:

• Če je katerikoli del napajalnega kabla, vtikača ali povezovalnega kabla poškodovan ali obrabljen.

• Če ste po napravi polili tekočino.

• Če je naprava bila izpostavljena dežju ali vodi.

• Če delovanje naprave ni pravilno, kljub upoštevanju navodil.

• Če je naprava padla po tleh ali je omarica na videz poškodovana.

• Če opazite hitro in izrazito spremembo v delovanju naprave.

14 Prilagodite samo tiste nadzorne elemente, ki jih navajajo navodila o delovanju. Nepravilna prilagoditev drugih nadzornih elementov lahko povzroči okvaro, kar posledično zahteva dolgotrajno delo kvalificiranega serviserja, da obnovi normalno delovanje naprave.

15 Naprave ne uporabljajte med nevihto. Obstaja možnost električnega udara zaradi strele. Če je možno, v času nevihte odklopite napajalni kabel.

16 Če nenehno tiskate več strani lahko površina pladnja postane vroča. Ne dotikajte se površine in hkrati držite otroke stran od površine.

17 Za varno delovanje uporabljajte priložen napajalni kabel. Če uporabljajte kabel, ki je daljši od 2 m z napetostjo 110 V, mora biti le-ta označen s 16 AWG

1

ali več.

18 SHRANITE NAVODILA.

Okoljevarstvena na čela

Izjava o varnosti laserja

Tiskalnik je overjen v ZDA, da je v skladu z zahtevami DHHS 21 CFR, poglavje 1, podpoglavje J za laserske izdelke razreda I(1) in drugje kot laserski izdelek razreda I, ki je v skladu z zahtevami IEC 825.

Laserski izdelki razreda I niso nevarni. Laserski sistem in tiskalnik sta oblikovana tako, da med normalnim delovanje, vzdrževanjem ali priporočenim servisom, uporabnik nima stika z radiacijo, ki jo oddaja laser, nad stopnjo razreda I.

Opozorilo

Nikoli ne servisirajte ali uporabljajte tiskalnika, ki ima odstranjen zaščitni pokrov z montaže laserja/optičnega bralnika. Odbiti žarek, čeprav neviden, lahko poškoduje oči.

1 AWG: American Wire Gauge (Ameriški merilnik za žice)

ii

Pri uporabi naprave morate vedno upoštevati navedene varnostne ukrepe, da s tem zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb:

Varnost pred ozonom

Med normalnim delovanjem, naprava proizvaja ozon.

Proizveden ozon ne škoduje uporabniku. Vendar priporočamo, da je naprava nameščena v dobro prezračenem prostoru.

Če želite dodatne informacije o ozonu, kontaktirajte vašega najbližjega prodajalca Samsung.

Ohranjanje energije

Tiskalnik vsebuje napredno tehnologijo za ohranjanje energije, ki zmanjša porabo električnega toka pri neaktivni uporabi.

Če tiskalnik dlje časa ne prejme podatkov se poraba električnega toka avtomatsko zmanjša.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v ZDA.

Za več informacij o programu ENERGY STAR glejte http:// www.energystar.gov.

Recikliranje

Prosimo, da embalažo tega izdelka reciklirate ali odvržete proč na način, ki bo okolju prijazen.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna elektri čna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe.

Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Oddajanje radijskih frekvenc

Pravila FCC

Naprava je v skladu s 15 odsekom pravil FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

• Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

• Naprava mora sprejeti vse prejete motenje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo poslabšano delovanje.

To opremo so preizkusili in ugotovili, da je v skladu z mejnimi vrednostmi digitalne naprave razreda na podlagi 15 odseka pravil FCC. Te mejne vrednosti so postavljene tako, da omogočijo razumno zaščito pred

škodljivim motnjami v naseljenjem kraju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijske frekvence in v primeru nepravilne namestitve in uporabe, ki ni v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji. Vendar ne moremo zagotoviti, da se v določenem primeru motenje ne bodo pojavile. Če oprema povzroči škodljive motnje pri radijskemu ali televizijskemu sprejemu, to preverite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da skuša odpraviti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

• Anteno za sprejem usmerite drugam ali pa jo prestavite na drugo mesto.

• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

• Opremo in sprejemnik vklopite v različni stenski vtičnici.

• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Pozor

Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani odgovornega proizvajalca, lahko privedejo do prepovedi rokovanja z opremo s strani uporabnika.

Kanadska pravila o radijskih motnjah

Digitalni aparat ne presega mejnih vrednosti razreda B za oddajanje radijskega šuma, ki so navedene v standardu za naprave, ki povzročajo motnje, z nazivom “Digital Apparatus”, ICES-003 izdan s strani “Industry and Science Canada”.

iii

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003

édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Izjava o skladnosti (za evropske države)

Odobritve in potrdila

Oznaka CE predstavlja Samsung Electronics Co., Ltd. izjavo o skladnosti z veljavnimi direktivami 93/68/EEC

Evropske skupnosti in navedenimi datumi:

1. januar, 1995

: Direktiva sveta73/23/EEC o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo z nizko napetostjo.

1. januar, 1996

: Direktiva Sveta 89/336/EEC (92/31/EEC) o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

9. marec, 1999

: Direktiva Sveta 1999/5/EC o radijski opremi in telekomunikacijskih terminalnih in skupnem prepoznavanju skladnosti.

Celotno izjavo, ki določa zadevne Direktive in referenčne standarde, lahko dobite pri vašem predstavniku Samsung Electronics Co., Ltd.

Zamenjava nameš čenega vtikača

(samo za Združeno kraljestvo)

Pomembno

Glavni vod te naprave je opremljen s standardnim (BS 1363)

13 ampernim vtikačem in vsebuje 13 ampersko varovalko. Pri zamenjavi ali pregledu varovalke, morate namestiti ustrezno 13 ampersko varovalko. Zamenjati boste morali pokrov varovalke. Če ste pokrov varovalke izgubili, vtikača ne uporabljajte, dokler ne pridobite drugi pokrov.

Kontaktirajte osebe pri katerih ste kupili napravo.

13 amperski vtikač je najbolj uporabljen tip v Združenem kraljestvu in mora biti primeren. Vendar nekatere zgradbe (predvsem starejše) nimajo normalne 13 amperske vtičnice. Kupiti morate primeren pretvornik. Ne odstranite zaščiten vtikač.

Opozorilo

Če odstranite vtikač se ga nemudoma znebite.

Vtika ča ne smete ponovno povezati, ker lahko ob ponovnem priklopu z vti čnico povzročite električni udar.

Pomembno opozorilo: Napravo morate ozemljiti.

Žice v glavnem vodu so naslednje barve:

• Zelen in rumena: za ozemljitev

• Modra: nevtralna

• Rjava: naboj

Če se žice v glavnem vodu ne ujemajo z barvami označenimi na vašem vtikaču, storite naslednje:

Zeleno in rumeno žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “E” ali z varnostnim simbolom za ozemljitev ali je obarvan z zeleno in rumeno ali zeleno.

Modro žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “N” ali obarvan s črno barvo.

Rjavo žico morate povezati z zatičem, ki je označen s črko “L” ali obarvan z rdečo barvo.

V vtikaču, pretvorniku ali distribucijski plošči se mora nahajti

13 amperska varovalka.

iv

v

1

Uvod

Čestitamo vam za nakup vašega tiskalnika.

To poglavje vsebuje:

Posebne funkcije

Pregled naprave

Pregled nadzorne ploš če

Razumevanje nadzorne ploš če

Opomba

Nekatere funkcije so opcijske. Prosimo preverite poglavje s

specifikacijami. (Glejte “Tehnični podatki” na strani 10.1.)

Posebne funkcije

Naprava je opremljena s posebnimi funkcijami.

Tiskajte izredno kakovostno in hitro

• Z uporabo cian, škrlatne, rumene in črne barve lahko tiskate v celotnem barvnem spektru.

• Tiskate lahko vse do ločljivosti 2.400 x 600 dpi. Glejte razdelek o programski opremi.

• Vaša naprava tiska na papirje velikost A4 do 19 snm a v črnobelem načinu in 5 snm v barvnem načinu.

• Naprava preveri vaš kontinent in samodejno nastavi barvo in ton neba in trave glede na preference barv vašega kontinenta. Za podrobnejše informacije glejte razdelek o programski opremi.

Fleksibilno rokovanje z razli čnimi možnostmi papirja

• Standarden vstavek za 150 listov podpira papirje velikosti A4/Letter in posebne materiale kot so pisemske glave, kuverte, nalepke, materiali različnih velikosti, razglednice, prosojnice in težki papir.

Vstavek 1 za 150 listov in opcijski vstavek 2

za 250 listov

podpirata navaden papir v različnih velikostih.

Naredite profesionalne dokumente

• Natisnite vodne žige. Svoje dokumente lahko spremenite po meri, npr. z besedo “Zaupno”. Glejte razdelek o programski opremi.

• Natisnite plakate. Besedilo in slike na vsaki strani dokumenta so povečane in natisnjene na list papirja ter jih lahko zlepite skupaj, da naredite plakat. Glejte razdelek o programski opremi.

• Tiskanje brošur. Ta funkcija omogoča enostavno tiskanje dokumenta za izdelavo knjige. Ko je dokument natisnjen ga le prepognete in spnete strani. Glejte razdelek o programski opremi.

Prihranite čas in denar

• Na en list papirja lahko natisnete več strani in tako prihranite papir.

• Ta naprava samodejno prihrani električno energijo, tako da bistveno zmanjša porabo energije, ko je ne uporabljate.

• V Windowsih in Macintoshu lahko ročno tiskate na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje). Glejte razdelek o programski opremi.

Razširite kapacitete vaše naprave

• Vaša naprava ima dodatno spominsko režo za

razširitev spomina. (Stran 8.1)

• Emulacija Zoran IPS* združljiva z emulacijo

PostScript 3

* (PS) omogoča tiskanje PS.

* Emulacija Zoran IPS združljiva s PostScript 3

© Avtorske pravice 1995-2005, Zoran Corporation.

Vse pravice pridržane. Zoran, logotip Zoran, IPS/PS3 in OneImage so blagovne znamke Zoran Corporation.

* 136 pisav PS3

Vsebuje UFST in MicroType iz Monotyle Imaging Inc.

Tiskajte v razli čnih okoljih

• Tiskate lahko z Windows 2000 in Windows XP/

2003/Vista

kot tudi s sistemi Linux in Macintosh.

• Naprava je opremljena z vmesnikom USB in z

omrežnim

vmesnikom.

a. strani na minuto

1

.1

<Uvod>

To so glavni sestavni deli naprave.

Pregled naprave

5

6

7

3

4

1

2

• Zgornja slika prikazuje vašo napravo z vsemi razpoložljivimi dodatki. (Glejte stran 8.1 za več informacij.)

• Simbol

* označuje opcijsko napravo.

zgornji pokrov izhodni vstavek (sprednja stran navzdol) nadzorna ploš ča pokrov nadzorne ploš če ro čica vstavek 1 opcijski vstavek

*

8 sprednji pokrov

9 izhodna podpora

10 zadnji pokrov

11 stikalo za vklop/izklop

12 omrežna vrata

13 vrata USB

14 priklju ček za napajanje

Opomba

• Vse slike v teh uporabniških navodilih se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od njenih opcij in modelov.

• Površina izhodnega pladnja se lahko segreje, če tiskate veliko število strani hkrati. Prosimo, prepričajte se, da se ne dotaknete površine in ne pustite otrokom blizu.

1

.2

<Uvod>

Pregled nadzorne ploš če

1

2

3

Barve tonerja

: Prikaže stanje vsake tiskalne kartuše. Glejte razlage LED diode stanja in sporočil o kartušah s tonerjem na strani 1.4.

Stanje

: Prikazuje stanje naprave. (Glejte “Razumevanje nadzorne plošče” na strani 1.4 za več informacij.)

Ustavi

: Kadarkoli zaustavi delovanje in ima več funkcij. (Glejte “Razumevanje nadzorne plošče” na strani 1.4 za več informacij.)

1

.3

<Uvod>

Razumevanje nadzorne ploš če

LED diode

Barva

LED diode

Stanje

in LED diode barv tonerja prikazujejo trenutno stanje naprave.

LED dioda Stanje

Sveti zeleno

Počasi utripa zeleno

Hitro utripa zeleno

Sveti rdeče

Sveti zeleno

Utripa rdeče

Sveti rdeče

Sveti zeleno

LED dioda barv tonerja

Vse LED diode izključene

Vse LED diode izključene

Vse LED diode izključene

Vse LED diode izključene

Opis

Naprava je pripravljena za tiskanje.

Naprava prejema podatke od računalnika.

Naprava tiska podatke.

• Prišlo je do napake v napravi - zagozdil se je papir, pokrov je odprt, papirja je zmanjkalo, ni nameščen vsebovalnik za odpadni toner ali pa je vsebovalnik odpadnega tonerja poln.

• Prišlo je do napake, ki jo je treba popraviti - napaka LSU-ja, napaka grelnika ali ITB napaka.

Kontaktirajte vašega prodajnega ali servisnega predstavnika.

Vsaka LED dioda utripa rdeče Vsaka tiskalna kartuša je skoraj prazna.

Vsaka LED dioda utripa rdeče Vsaka tiskalna kartuša je skoraj prazna. Lahko tiskate, ampak kakovost ni zanesljiva.

Vsaka LED dioda utripa rdeče • Kartuša s tonerjem je popolnoma prazna. Ne morete tiskati.

• Vsaka tiskalna kartuša je napačna.

Vsaka LED dioda utripa rdeče v ponavljajočem vrstnem redu

Naprava se segreva.

Opomba

Vse napake pri tiskanju se bodo prikazale v oknu programa Smart Panel.

Tipka za zaustavitev

LED dioda Stanje Opis

Tiskanje preizkusne strani V načinu pripravljenosti pritisnite in pridržite to tipko za približno 2 sekundi, dokler LED dioda Stanje ne utripa počasi in nato tipko spustite.

Tiskanje konfiguracijskih listov V načinu pripravljenosti pritisnite in pridržite to tipko za približno 5 sekund, dokler LED dioda Stanje ne utripa počasi in nato tipko spustite.

Preklic tiskalniškega opravila Pritisnite to tipko med tiskanjem. Rdeča LED dioda utripa medtem, ko se tiskalno opravilo izbriše iz naprave in računalnika. Nato se napravao povrne v način pripravljenosti. To lahko traja nekaj časa, odvisno od velikosti tiskalniškega opravila.

1

.4

<Uvod>

2

Pregled programske opreme

To poglavje vsebuje pregled programske opreme, ki jo dobite z napravo.

Za več podrobnosti o nameščanju in uporabi programske opreme preberite razdelek o programski opremi.

To poglavje vsebuje:

Priložena programska oprema

Funkcije gonilnika tiskalnika

Sistemske zahteve

Priložena programska oprema

Potem ko napravo namestite in povežete z računalnikom, morate namestiti programsko opremo za tiskalnik, tako da uporabite priložene

CD-je.

Vsak CD vsebuje naslednjo programsko opremo:

CD Kazalo

CD s programsko opremo za tiskalnik

Windows • Gonilnik tiskalnika: Uporabite ta gonilnik, da boste lahko izkoristili vse funkcije tiskalnika.

Datoteka z opisom tiskalnika

PostScript (PPD)

: Uporabite gonilnik PostScript, da natisnete dokumente s kompleksnimi pisavami in grafikami v jeziku PS.

Smart Panel: Ta program omogoča, da nadzorujete stanje naprave, in vas opozori, če med tiskanjem pride do napake.

SetIP: Uporabite ta program, če želite nastaviti naslove TCP/IP vaše naprave.

• Uporabniški priročnik v obliki PDF

Linux • Datoteka z opisom tiskalnika

PostScript (PPD)

: Uporabite ta gonilnik, če želite napravo zagnati iz računalnika s sistemom Linux in tiskati dokumente.

Smart Panel: Ta program omogoča, da nadzorujete stanje naprave, in vas opozori, če med tiskanjem pride do napake.

CD Kazalo

Macintosh • Datoteka z opisom tiskalnika

PostScript (PPD)

: Uporabite ta gonilnik, če želite napravo zagnati iz računalnika s sistemom Linux in tiskati dokumente.

Smart Panel: Ta program omogoča, da nadzorujete stanje naprave, in vas opozori, če med tiskanjem pride do napake.

Funkcije gonilnika tiskalnika

Gonilniki tiskalnika podpirajo naslednje standardne funkcije:

• Izbira vira papirja

• Velikost papirja, orientacija in vrsta medija

• Število kopij

Poleg tega lahko uporabljate različne posebne funkcije tiskanja. Spodnja tabela prikazuje splošen pregled funkcij, ki jih podpirajo gonilniki tiskalnika:

Gonilnik tiskalnika

Funkcija

Barvni način

Izbira kakovosti naprave

Tiskanje plakatov

Obojestransko tiskanje

Več strani na list

(funkcija N-up)

Tiskanje prilagojeno strani

Povečano tiskanje

Tiskanje brošur

Vodni žig

Prosojnica

Windows

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Linux Macintosh

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

X

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X

O

X

X

X

Opomba

Če želite spremeniti jezik tiskalnika, odprite lastnosti tiskalnika in spremenite jezik na zavihku »Printer«.

2

.1

<Pregled programske opreme>

Gonilnik PostScript

Funkcija

Barvni način

Izbira kakovosti naprave

Tiskanje plakatov

Več strani na list

(funkcija N-up)

Tiskanje prilagojeno strani

Povečano tiskanje

Vodni žig

Prosojnica

Windows

O

O

X

O

O

O

X

X

Linux

O

Macintosh

O

O

X

O

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X X

X

X

X

O

X

X

Sistemske zahteve

Preden začnete, preverite, ali vaš sistem izpolnjuje naslednje zahteve:

Windows

Vaša naprava podpira naslednje operacijske sisteme Windows.

OS

Windows

2000

Windows XP

Windows 2003

Server

Windows Vista

CPE

Zahteva (priporo čljivo)

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

RAM

Prostor na HDD

300 MB 64 MB

(128 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

512 MB

(1.024 MB)

1,5 GB

1,25 GB do

2 GB

15 GB

Opomba

• Minimalna zahteva za vse operacijske sisteme Windows je

Internet Explorer 5.0 ali novejši.

• Za sisteme Windows 2000/2003/XP/Vista lahko uporabniki, ki imajo skrbniške pravice, namestijo programsko opremo.

Linux

Predmet

Operacijski sistem

CPE

RAM

Prazen prostor na disku

Programska oprema

Zahteve

• Red Hat 8 ~ 9

• Fedora Core 1 ~ 4

• Mandrake 9.2 ~ 10.1

• SuSE 8.2 ~ 9.2

Pentium IV 1 GHz ali močnejši

256 MB ali več

1 GB ali več

• Linux Kernel 2.4 ali novejše

• Glibc 2.2 ali novejši

• CUPS

Macintosh

Predmet

Operacijski sistem

CPE

RAM

HDD

Povezava

Zahteve

Mac OS 10.3 ~ 10.4

Procesor Intel

PowerPC G4 /G5

512 MB za Intelov Mac,

128 MB za Power-PC Mac

1 GB

Vmesnik USB ali omrežni vmesnik

2

.2

<Pregled programske opreme>

3

Kako za četi

Poglavje vsebuje navodila po korakih za nastavljanje naprave.

To poglavje vsebuje:

Nastavljanje strojne opreme

Nastavljanje omrežja

Nameš čanje programske opreme

Prilagoditev nadmorske višine

Nastavljanje strojne opreme

Poglavje opisuje korake za nastavljanje strojne opreme, ki je razloženo v vodiču za hitro nameščanje. Prepričajte se, da ste prebrali vodič za hitro nameščanje in izvedli naslednje korake.

1

Izberite stabilen položaj.

Izberite ravno, stabilno mesto z dovolj prostora za kroženje zraka.

Pustite dovolj prostora za odpiranje pokrovov in vstavkov.

Področje mora biti dobro zračeno in stran od neposredne sončne svetlobe ali virov toplote, mraza ali vlage. Naprave ne postavite zraven roba pisalne mize ali mize.

Napravo postavite na ravno in stabilno površino tako, da se ne more nagniti za več kot 2 mm. V nasprotnem primeru lahko to vpliva na kakovost tiskanja.

2

Odvijte napravo in preverite vse priložene predmete.

3

Odstranite trak, ki trdno drži napravo.

4

Namestite obe tiskalni kartuši.

5

Naložite papir. (Glejte “Nalaganje papirja” na strani 4.4.)

6

Prepričajte se, da so vsi kabli priključeni na napravo.

7

Vklopite napravo.

Pozor

Ko tiskalnik premaknete, ga ne nagibajte ali obračajte na glavo. Toner lahko namreč umaže notranjost tiskalnika, kar lahko povzroči škodo na tiskalniku ali slabo kakovost tiskanja.

Nastavljanje omrežja

Na napravi morate nastaviti omrežne protokole, da jo lahko uporabljate kot omrežni tiskalnik.

Opomba

Če želite uporabiti kabel USB, ga priključite med računalnikom in napravo. Nato, glejte namestitev programske opreme v razdelku o programski opremi.

Tiskanje je primerno za višine pod 1.000 m. Za optimizacijo tiskanja,

glejte nastavitve višine. Glejte stran 3.4 za več informacij.

3

.1

<Kako začeti>

Podprti operacijski sistemi

Spodnja tabela prikazuje omrežna okolja, ki jih naprava podpira:

Predmet

Omrežni vmesnik

Omrežni operacijski sistem

Omrežni protokoli

Dinamični strežnik za naslavljanje

Zahteve

10/100 Base-TX

Windows 2000/XP/Vista

Različice sistema Linux

Mac OS 10.3 ~ 10.4

TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP

DHCP, BOOTP

Opomba

SyncThru™ Web Admin Service: spletna rešitev za upravljanje tiskalnika za skrbnike omrežij. SyncThru™ Web Admin Service ponuja učinkovit način upravljanja omrežnih naprav ter daljinsko nadziranje omrežnih naprav in daljinsko odpravljanje težav z njimi, in sicer z vsakega mesta s skupnim dostopom do interneta. Program je na voljo na

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: spletni strežnik, vdelan v vaš omrežni tiskalniški strežnik, ki vam omogoča konfiguriranje omrežnih parametrov, ki so potrebni, da tiskalnik povežete z različnimi omrežnimi okolji.

SetIP: pomožni program, ki omogoča izbiro omrežnega vmesnika in ročno konfiguracijo naslovov IP za uporabo s protokolom TCP/IP. Glejte Uporaba programa SetIP na strani

3.2.

Uporaba programa SetIP

Program je namenjen nastavitvi omrežnega naslova IP z naslovom MAC, ki je serijska številka strojne opreme omrežnega tiskalnika ali vmesnika.

Predvsem je namenjen skrbniku omrežja za nastavitev več omrežnih naslovov IP hkrati.

1

Vstavite CD z gonilnikom, ki je priložen napravi.

2

Zaženite raziskovalca in odprite pogon X. (X je pogon CD-ROM.)

3

Dvokliknite Application > SetIP.

4

Odprite želeno mapo jezika.

5

Dvokliknite Setup.exe in namestite program.

6

V meniju Start programa Windows izberite Programi > Samsung

Network Printer Utilities

> SetIP.

7

Izberite ime tiskalnika in kliknite » «.

Opomba

Če ni želenega iskalnika, s klikom » « osvežite seznam.

8

Za omrežno kartico vnesite naslov MAC, naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod ter kliknite Apply.

Opomba

Če ne veste naslova MAC omrežne kartice, natisnite poročilo z informaciji o omrežju.

9

Če želite potrditi nastavitve, kliknite OK.

10

Če želite zapreti program SetIP, kliknite Exit.

Opomba

Če želite namestiti omrežni protokol DHCP, pojdite na spletno stran http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, izberite program Bonjour for Windows, ki je primeren za operacijski sistem na vašem računalniku in ga namestite. Ta program vam bo omogočil samodejno popravilo omrežnega parametra. Sledite navodilom v namestitvenem oknu. Ta program ne podpira operacijskega sistema Linux.

3

.2

<Kako začeti>

Nameš čanje programske opreme

Za tiskanje morate namestiti programsko opremo naprave. Programska oprema vsebuje gonilnike, aplikacije in druge uporabniku prijazne programe.

Opomba

• Naslednji postopek velja, ko uporabljate napravo preko omrežja. Če želite napravo priključiti preko kabla USB, glejte razdelek o programski opremi.

• Naslednji postopek temelji na operacijskem sistemu

Windows XP. Postopek in okno, ki se pojavi med namestitvijo se lahko razlikuje v odvisnosti od operacijskega sistema, funkcij tiskalnika ali uporabljenega vmesnika.

(Glejte razdelek o programski opremi.)

1

Prepričajte se, da je omrežna namestitev vaše naprave zaključena.

(Glejte “Nastavljanje omrežja” na strani 3.1.) Pred začetkom

namestitve zaprite vse programe na vašem PC-ju.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

3

Kliknite Next.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start > Zaženi.

Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite V redu.

Če uporabljate Windows Vista, kliknite Start > Vsi programi >

Pripomo

čki > Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

4

Izberite Typical installation for a network printer in kliknite Next.

5

Prikaže se seznam tiskalnikov, ki so na voljo v omrežju. Iz seznama izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite Next.

• Če ponovno nameščate gonilnik je lahko zgornje okno malo drugačno.

View User's Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

• Če tiskalnika ni v seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vpišite ime vrat in IP naslov tiskalnika.

Za preverjanje IP naslova tiskalnika ali MAC naslova, natisnite

stran Konfiguracija omrežja. (Glejte “Tiskanje poročila o konfiguraciji naprave” na strani 6.1.)

• Za iskanje deljenega omrežnega tiskalnika (pot UNC) izberite

Shared Printer [UNC]

in ročno vpišite deljeno ime ali deljeni tiskalnik poiščite tako, da kliknete na tipko Browse.

Opomba

Če niste prepričani o naslovu IP, kontaktirajte vašega

skrbnika omrežja ali natisnite informacije omrežja. (Glejte

“Tiskanje poročila o konfiguraciji naprave” na strani 6.1.)

3

.3

<Kako začeti>

6

Ko se namestitev konča se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov

Samsung ter prejemate informacije od Samsunga. Če to želite odkljukajte pripadajoča polja in kliknite Finish.

Opomba

Če naprava po namestitvi ne deluje pravilno, poskusite ponovno namestiti gonilnik tiskalnika. Glejte razdelek o programski opremi.

Prilagoditev nadmorske višine

Na kakovost tiskanja vpliva zračni pritisk, ki je določen z nadmorsko višino, na kateri je naprava. Naslednje informacije vam bodo pomagale pri tem, kako nastaviti napravo na najboljšo kakovost tiskanja.

Preden nastavite vrednost nadmorske višine, preverite na kakšni nadmorski višini uporabljate napravo.

Vrednost

1

Višina 3

2

Višina 2

3

Višina 1

4

Normalno

0

1

Prepričajte se, da ste gonilnik tiskalnika namestili z dobavljenim

CD-jem s programsko opremo tiskalnika.

2

Dvakrat kliknite ikono Smart Panel na opravilni vrstici (v Windowsih) ali območju za informacije (v Linuxu).

Lahko pa v statusni vrstici v Mac OS X kliknete Smart Panel.

3

Kliknite Printer Setting.

4

Kliknite Setting > Altitude Adjustment. Izberite ustrezno vrednost s spustnega seznama in potem kliknite Uporabi.

Opomba

Če je naprava povezana v omrežje, se zaslon SyncThru Web

Service

pojavi samodejno. Kliknite Machine Settings > Setup

(ali Machine Setup) > Altitude Adj. Izberite ustrezno vrednost višine in potem kliknite Uporabi.

3

.4

<Kako začeti>

4

Izbira in nalaganje medijev za tiskanje

V tem poglavju je opisano, kako izberete in naložite medije za tiskanje za vašo napravo.

To poglavje vsebuje:

Izbira medija za tiskanje

Preverjanje izhodne lokacije

Nalaganje papirja

Tiskanje na posebne tiskalne materiale

Nastavljanje velikosti in vrste papirja

Izbira medija za tiskanje

Tiskate lahko na različne medije, kot so navaden papir, kuverte, nalepke in prosojnice. Vedno uporabite medije za tiskanje, ki ustrezajo vaši napravi.

Neustrezni mediji za tiskanje lahko povzročijo naslednje težave:

• Slabo kakovost tiskanja

• Povečanje zagozditev papirja

• Prezgodnjo obrabo naprave.

Lastnosti, kot so teža, sestava, vlakna papirja in vsebnost vlage, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na delo naprave in kakovost tiskanja. Pri izbiri materialov za tiskanje upoštevajte naslednje:

• Vrsta, velikost in teža medija za tiskanje za napravo so opisani v nadaljevanju.

• Želeni rezultat: Izbrani mediji za tiskanje morajo biti ustrezni za vaš projekt.

• Svetlost: Nekateri mediji za tiskanje so bolj beli kot drugi, zato so na njih slike ostrejše in bolj žive.

• Gladkost površine: Gladkost medija za tiskanje vpliva na to, kako jasno je na papirju videti tisk.

Opomba

• Nekateri mediji za tiskanje lahko ustrezajo vsem naštetim smernicam, vendar vseeno ne dajo zadovoljivih rezultatov. To je lahko posledica neprimernega ravnanja z njimi, neustrezne temperature in stopnje vlažnosti ali drugih spremenljivk, na katere Samsung ne more vplivati.

• Pred nakupom večjih količine medijev za tiskanje poskrbite, da ustrezajo zahtevam, ki so določene v teh navodilih za uporabo.

Pozor

Uporaba medijev za tiskanje, ki ne ustrezajo tem tehničnim zahtevam, lahko povzroči težave, ki zahtevajo popravila.

Samsungova garancija ali pogodba o zagotavljanju storitev ne zajema takšnih popravil.

Smernice za izbiro in shranjevanje medijev za tiskanje

Ko izbirate ali nalagate papir, kuverte ali druge materiale za tiskanje, upoštevajte naslednje smernice:

• Vedno uporabite medije za tiskanje, ki se skladajo s tehničnimi

zahtevami na strani 4.2.

• Tiskanje na vlažen, zvit, zmečkan ali raztrgan papir lahko povzroči zagozditev papirja ali slabo kakovost tiskanja.

• Za najboljšo kakovost tiskanja uporabite samo visokokakovosten tiskalniški papir, ki je posebej priporočen za uporabo v laserskih tiskalnikih.

• Ne uporabljajte naslednjih vrst medijev:

- Papirja z vtisnjenim besedilom, luknjicami ali s preveč gladko oz. preveč hrapavo površino

- Papirja za kratkotrajno obstojen tisk

- Večplastnega papirja

- Sintetičnega papirja in papirja, ki reagira na toploto

- Papirja brez ogljika in prosojnega papirja.

Uporaba teh vrst papirja lahko povzroči zagozditev papirja, vonj po kemikalijah in poškoduje napravo.

• Shranjujte medije za tiskanje v njihovi embalaži, dokler jih ne boste uporabili. Škatle postavite na palete ali police, ne na tla. Na vrh papirja ne postavljajte težkih predmetov, ne glede na to, ali je zavit ali odvit.

Hranite v prostoru brez vlage ali drugih okoliščin, ki bi lahko povzročile, da se papir zmečka ali zvije.

• Neuporabljene medije za tiskanje shranjujte pri temperaturi med 15 °C in 30 °C. Relativna vlažnost mora biti med 10 % in 70 %.

• Neuporabljene medije za tiskanje hranite v ovoju, ki je odporen proti vlagi, kot je plastična embalaža ali vreča, da preprečite, da bi prah in vlaga poškodovala papir.

• Z ročnim podajalnikom naložite posebne vrste medijev po en list hkrati, da se izognete zagozditvi papirja.

• Da se mediji za tiskanje, kot so prosojnice in nalepke, ne bi zlepili skupaj, jih odstranite, ko se natisnejo.

4

.1

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Specifikacije na medijih za tiskanje

Navaden papir

Kuverte

Vrsta a

Velikost

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Mere

75 do 90 g/m

2

Teža

• 60 do 90 g/m

2

Tolst

Tanek

Nalepke c

Prosojnica d

No. 9

6 3/4

Glejte poglavje Navaden papir

Glejte poglavje Navaden papir

Letter, A4

Letter, A4

Kartotečni karton Razglednica

Najmanjša velikost (po meri)

98 x 225 mm

92 x 165 mm

Glejte poglavje Navaden papir

Glejte poglavje Navaden papir

101,6 x 152,4 mm

76 x 127 mm

Največja velikost (po meri) 216 x 356 mm a. Tiskalnik podpira široko paleto velikosti medijev.

b. Največja zmogljivost se lahko razlikuje, kar je odvisno od teže in debeline medija ter pogojev v okolju.

c. Gladkost: 100 do 250 (sheffield).

d. Priporočen medij: transparentnost barvnega laserskega tiskalnika s 3M kot je PP2500.

90 do 105 g/m

2

60 do 70 g/m

2

120 do 150 g/m

2

138 do 146 g/m

2

105 do 163 g/m

2

60 do 163 g/m

2

za vstavek 1

• 60 do 105 g/m

2

za vstavek 1

Zmogljivost b

• 150 listov po 75 g/m

2 papirja za vstavek 1

• 1 list za ročni podajalnik v vstavku 1

• 250 listov po 75 g/m

2 papirja za opcijski vstavek

1 list za ročni podajalnik v vstavku 1

1 list za ročni podajalnik v vstavku 1

4

.2

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Smernice za posebne medije za tiskanje

Vrste medijev

Kuverte

Smernice

• Uspešnost tiskanja na kuverte je odvisna od kakovosti kuvert. Pri izbiri kuvert upoštevajte te dejavnike:

- Teža: Teža kuverte ne sme presegati 90 g/m

2

, saj se lahko v nasprotnem primeru zagozdi.

- Zgradba: Pred tiskanjem morajo kuverte ležati ravno, z zavihkom, manjšim od 6 mm, in ne smejo vsebovati zraka.

- Pogoj: Kuverte ne smejo biti zmečkane, zarezane ali kako drugače poškodovane.

- Temperatura: Uporabljajte kuverte, ki ustrezajo toploti in pritisku naprave med delovanjem.

• Uporabljajte samo kakovostne kuverte z ostrimi in dobro prepognjenimi pregibi.

• Ne uporabljajte kuvert s prilepljenimi znamkami.

• Ne uporabljajte kuvert z zaponkami, pritrdilci, okenci, obloženimi podlogami, samolepilnimi trakovi ali drugimi sintetičnimi materiali.

• Ne uporabljajte poškodovanih ali slabo izdelanih kuvert.

• Preverite, ali se spoj na obeh straneh kuverte razteza vse do roba kuverte.

Sprejemljivo

Nesprejemljivo

• Kuverte s samolepilnimi trakovi ali več zavihki morajo imeti lepila, ki lahko za 0,1 sekunde prenesejo talilno temperaturo tiskalnika. Talilno temperaturo naprave preverite med tehničnimi

podatki na strani 10.1. Dodatni zavihki in trakovi

lahko povzročijo gubanje, pregibanje ali zagozditve in lahko napravo celo poškodujejo.

• Za najboljšo kakovost tiskanja robnikov ne namestite bližje kot 15 mm od robov kuverte.

• Ne tiskajte na območje, kjer je kuverta zlepljena.

Vrste medijev

Nalepke

Kartotečni karton in materiali po meri

Prednatisnjen papir

Smernice

• Da bi se izognili poškodbam na napravi, uporabite samo nalepke, ki so namenjene za uporabo z laserskimi tiskalniki.

• Pri izbiri nalepk upoštevajte te dejavnike:

- Lepila: Lepilni material mora biti obstojen na talilno temperaturo naprave. Talilno temperaturo naprave preverite med

tehničnimi podatki na strani 10.1.

- Razporeditev: Uporabljajte samo nalepke, pri katerih med njimi ni vidna podlaga. S pol, ki imajo med nalepkami razmike, se lahko nalepke odlepijo, kar lahko povzroči težavnejše zagozditve.

- Zvitost: Pred tiskanjem morajo nalepke ležati ravno in na nobeni strani ne smejo biti zvite več kot 13 mm.

- Pogoj: Ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurčki ali drugimi znaki, da so ločene od pole.

• Poskrbite, da med nalepkami ni vidnega lepila.

Območja z vidnim lepilom lahko povzročijo, da se nalepka med tiskanjem odlepi, kar lahko povzroči zagozditev papirja. Lepilo lahko tudi povzroči škodo na delih naprave.

• Ne vstavljajte pole z nalepkami v napravo več kot enkrat. Sprijemljiva podlaga je namenjena samo za en prehod skozi napravo.

• Ne uporabljajte nalepk, ki se slabo držijo podlage, imajo gube ali mehurčke ali so kako drugače poškodovane.

• Ne tiskajte na medija manjše od 98 mm širine ali

148 mm dolžine.

• V programski opremi nastavite robove vsaj

6,4 mm stran od robov materiala.

• Pisemska glava mora biti natisnjena s črnilom, ki je odporno na toploto in se ne bo stopilo, izhlapelo ali proizvedlo nevarnih izpustov, ko bo 0,1 sekunde izpostavljeno talilni temperaturi tiskalnika. Talilno temperaturo naprave preverite

med tehničnimi podatki na strani 10.1.

• Črnilo v pisemski glavi ne sme biti vnetljivo in ne sme slabo vplivati na valje tiskalnika.

• Obrazce in pisemske glave hranite v ovoju, ki je odporen na vlago, da preprečite spremembe med shranjevanjem.

• Preden naložite prednatisnjeni papir, kot so obrazci in pisemske glave, se prepričajte, da je črnilo na papirju suho. Med postopkom tiskanja se lahko mokro črnilo odstrani s prednatisnjenega papirja, kar zmanjša kakovost tiskanja.

4

.3

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Preverjanje izhodne lokacije

Naprava ima izhodni vstavek, ki v pravilnem vrstnem redu zbira papirje s sprednjo stranjo navzdol.

2

Odprite pokrov papirja in z vodilom za širino papirja povečajte pladenj.

3

Upognite liste papirja naprej in nazaj, da ločite strani med seboj, in jih, medtem ko držite papir na enem robu, razpihajte. Z robom kupa papirja rahlo udarite na ravno površino, da ga poravnate.

Opomba

• Če nenehno tiskate več strani lahko površina pladnja postane vroča. Ne dotikajte se površine in hkrati držite otroke stran od površine.

• Izhodni vstavek lahko drži 100 listov papirja. Odstranite liste, da ne preobremenite vstavka.

Nalaganje papirja

Na vstavek

Naložite medije za tiskanje, ki jih najpogosteje uporabljate, na vstavek 1.

Vstavek 1 lahko drži največ 150 listov 75 g/m

2

navadnega papirja.

Kupite lahko dodatni vstavek in ga priključite pod navadnega ter tako

naložite še dodatnih 250 listov papirja. (Glejte “Dodatki” na strani 8.1.)

Nalaganje papirja na vstavek 1 ali na opcijski vstavek

1

Izvlecite vstavek iz naprave.

4

Naložite papir s stranjo za tiskanje navzgor.

Poskrbite, da ne boste pladnja preveč naložili in da bodo vsi štirje vogali papirja ležali ravno na pladnju in pod oporniki, kot kaže slika.

Če boste vstavek preveč naložili, lahko to povzroči zagozditev papirja.

4

.4

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

5

Stisnite vodilo za dolžino papirja in drsite z njim, dokler se rahlo ne dotakne konca kupa papirja.

Spreminjanje velikosti papirja na vstavku

Pladenj je vnaprej nastavljen na velikost Letter ali A4, odvisno od vaše države. Da spremenite velikost papirja na A4 ali Letter, morate pravilno nastaviti ročico in vodilo za širino papirja.

1

Izvlecite vstavek iz naprave. Odprite pokrov za papir in odstranite papir iz vstavka, če je to potrebno.

2

Če želite nastaviti velikost na Letter, držite ročico na zadnji strani pladnja pritisnjeno in jo zavrtite v smeri urinega kazalca.

6

Zaprite pokrov za papir.

3

Z vodilom stisnite papir in ga premaknite do roba ročice.

7

Potisnite pladenj, dokler ne klikne.

Opomba

Po tem, ko naložite papir morate nastaviti napravo za tip papirja, velikost in vir na katerega ste papir naložili. Glejte razdelek o programski opremi.

Opomba

Če želite nastaviti velikost na A4, najprej premaknite vodilo za

širino papirja v levo in zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega kazalca. Če zavrtite ročico na silo, lahko poškodujete pladenj.

4

.5

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Da bi spremenili velikost pladnja, morate ustrezno prilagoditi vodilo za dolžino papirja.

1

Izvlecite vstavek iz naprave. Odprite pokrov za papir in odstranite papir iz vstavka, če je to potrebno.

4

Drsite z vodilom za dolžino papirja, dokler se rahlo ne dotakne konca kupa papirja. Stisnite vodilo za širino papirja in drsite z njim do roba kupa papirja, ne da bi ga pri tem upognili.

2

Ročno izvlecite vstavek, tako da pritisnete in odprete ključavnico za vodilo na vrhu pladnja.

Za papir, ki je manjši od velikosti Letter, vrnite vodila za papir na izvirna mesta in prilagodite vodili za dolžino in širino papirja.

Če je papir za tiskanje krajši od 222 mm, pritisnite in odprite zaporo vodila na pladnju in ročno potisnite pladenj. Prilagodite vodilo za dolžino in vodilo za širino.

3

Naložite papir na vstavek.

Opomba

• Ne porinite vodil za širino papirja tako daleč, da bi se material zvil.

• Če vodil za širino papirja ne boste pravilno prilagodili, lahko to povzroči zagozditev papirja.

4

.6

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Uporaba na čina za ročno podajanje

Če v možnosti Vir izberete ročno podajanje lahko ročno naložite papir na vstavek. Ročno nalaganje papirja vam je lahko v pomoč, ko želite po vsaki natisnjeni strani preveriti kakovost tiska.

Če se papir zagozdi na vstavku, nalagajte le po en papir naenkrat.

1

Naložite tiskalni material na vstavek s stranjo za tiskanje navzgor.

5

Zaprite pokrov za papir.

6

Potisnite pladenj, dokler ne klikne.

Note

Če ste prilagodili pladenj za krajši papir od 222 mm, morda ne boste videli pladnja z zunanje strani naprave; preverite, ali je pladenj nameščen.

2

Prilagodite vodilo papirja ob tiskalni material, ne da bi zvili papir.

3

Ko tiskate dokument morate iz programske opreme pri Viru izbrati

Manual Feeder (ro

čno podajanje) in nato izbrati pravilno velikost in tip papirja. Glejte razdelek o programski opremi.

4

Za začetek podajanja pritisnite tipko Ustavi na napravi.

Opomba

Če tipke po premoru ne pritisnete se bo papir samodejno dovajal v napravo.

5

Tiskanje se je začelo.

6

Če tiskate več listov, naložite naslednji list, ko se prvi natisne in pritisnite tipko Ustavi.

7

Ponovite ta korak za vsako stran, ki jo natisnete.

4

.7

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Tiskanje na posebne tiskalne materiale

Tiskanje na kuverte

• Uporabite le kuverte, ki so priporočene za vašo napravo. Pred nalaganjem kuvert na vstavek se prepričajte, da so nepoškodovane in da niso zlepljene.

• Ne uporabljajte kuvert s prilepljenimi znamkami.

• Nikoli ne uporabljajte kuvert z zaponkami, zapirači, odprtinami, prevlečenimi robovi ali samolepilnimi trakovi.

Za tiskanje na kuverto:

1

Pritisnite vodilo za dolžino papirja in ga v celoti izvlecite.

2

Naložite kuverto v vstavek z zavihkom navzdol. Rob kuverte s področjem za znamko bo prvi vstopil v napravo.

3

Drsite z vodilom za dolžino papirja, dokler se rahlo ne dotakne konca kupa papirja.

4

Pomaknite vodilo za širino papirja do roba kuverte tako, da ga ne zvijete.

Tiskanje na nalepke

• Uporabite le nalepke, ki so priporočene za vašo napravo.

• Preverite, da lepilni material na nalepkah lahko zdrži temperaturo

180 °C za 0,1 sekundo.

• Poskrbite, da med nalepkami ni vidnega lepila. Območja z vidnim lepilom lahko povzročijo, da se nalepka med tiskanjem odlepi, kar lahko povzroči zagozditev papirja. Lepilo lahko tudi povzroči škodo na delih naprave.

• Nikoli večkrat ne tiskajte na list z nalepkami ali na list na katerem manjkajo nalepke.

• Ne uporabljajte nalepk, ki se slabo držijo podlage, imajo gube ali mehurčke ali so kako drugače poškodovane.

• Da bi preprečili, da se nalepke prilepijo, ne dopustite, da se listi z nalepkami nalagajo, ko jih natisnete.

Za tiskanje na nalepko:

1

Pritisnite vodilo za dolžino papirja in ga v celoti izvlecite.

2

Naložite list z nalepkami na vstavek s stranjo za tiskanje navzgor

in z zgornjim, krajšim robom najprej

. Nastavite vodila, da se prilegajo dolžini in širini nalepke.

Pozor

Če zaporedno natisnete 20 kuvert lahko površina zgornjega pokrova postane vroča. Prosimo, bodite pazljivi.

5

Ko tiskate, nastavite v programski opremi vir papirja na Manual

Feeder (ro

čno podajanje) in tip papirja na kuverte ter izberite primerno velikost. Glejte razdelek o programski opremi.

6

Za začetek podajanja pritisnite tipko Ustavi na napravi.

3

Ko tiskate, nastavite v programski opremi vir papirja na Manual

Feeder (ro

čno podajanje) in tip papirja na nalepke ter izberite primerno velikost. Glejte razdelek o programski opremi.

4

Za začetek podajanja pritisnite tipko Ustavi na napravi.

4

.8

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Tiskanje na prosojnice

• Potem ko jih odstranite z naprave, jih položite na ravno površino.

• Ne puščajte jih dolgo časa na pladnju za papir. Na njih se lahko nabereta prah in umazanija, kar pri tiskanju povzroči lise.

• Da bi se izognili madežem, ki jih povzročijo prstni odtisi, z njimi ravnajte previdno.

• Da bi se izognili bledenju prosojnic, natisnjenih prosojnic ne izpostavljajte sončni svetlobi.

Pozor

Prosojnic s papirjem, npr. Xerox 3R91334, ni priporočljivo uporabljati, saj se lahko zagozdijo ali opraskajo.

Za tiskanje na prosojnico:

1

Pritisnite vodilo za dolžino papirja in ga v celoti izvlecite.

2

Naložite list prosojnic na vstavek s stranjo za tiskanje navzgor

in z zgornjim, krajšim robom najprej

. Nastavite vodila, da se prilegajo dolžini in širini prosojnice.

Tiskanje na potiskan papir

• Potiskan papir je papir na katerem je že nekaj natiskano še preden ga pošljete skozi napravo (na primer, papir na katerem je na vrhu natisnjen logotip).

• Pisemska glava mora biti natisnjena s črnilom, ki je odporno na toploto in se ne bo stopilo, izhlapelo ali proizvedlo nevarnih izpustov, ko bo

0,1 sekundo izpostavljeno talilni temperaturi tiskalnika 180 °C.

• Črnilo v pisemski glavi ne sme biti vnetljivo in ne sme slabo vplivati na valje tiskalnika.

• Obrazce in pisemske glave hranite v ovoju, ki je odporen na vlago, da preprečite spremembe med shranjevanjem.

• Preden naložite prednatisnjeni papir, kot so obrazci in pisemske glave, se prepričajte, da je črnilo na papirju suho. Med postopkom tiskanja se lahko mokro črnilo odstrani s prednatisnjenega papirja, kar zmanjša kakovost tiskanja.

Za tiskanje na potiskan papir:

1

Pritisnite vodilo za dolžino papirja in ga v celoti izvlecite.

2

Naložite pisemsko glavo na vstavek s stranjo za tiskanje navzgor

in zgornjim, krajšim robom

najprej. Nastavite vodila, da se prilegajo robu kupa papirja.

3

Ko tiskate, nastavite v programski opremi vir papirja na Manual

Feeder (ro

čno podajanje) in tip papirja na prosojnice ter izberite primerno velikost. Glejte razdelek o programski opremi.

4

Za začetek podajanja pritisnite tipko Ustavi na napravi.

3

Ko tiskate, nastavite v programski opremi vir papirja na Manual

Feeder (ro

čno podajanje) in tip papirja na potiskan ter izberite primerno velikost. Glejte razdelek o programski opremi.

4

Za začetek podajanja pritisnite tipko Ustavi na napravi.

4

.9

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

Kartote čni karton in materiali po meri

• Z napravo lahko tiskate na razglednice, 76 mm krat 127 mm (indeks) kartice ter na drugi material po meri. Minimalna velikost je 76 mm krat

127 mm in maksimalna velikost je 216 mm krat 356 mm.

• Zmeraj najprej vstavite krajši rob na vstavek. Če želite tiskati v vodoravnem načinu, morate to nastaviti s programsko opremo. Če material vstavite z daljšim robom lahko povzročite, da se le-ta zagozdi.

• Ne tiskajte na medija manjše od 76 mm širine ali 127 mm dolžine.

• V programski opremi nastavite robove vsaj 4 mm stran od robov materiala.

Za tiskanje na kartotečni karton:

1

Pritisnite vodilo za dolžino papirja in ga v celoti izvlecite.

2

Naložite tiskalni material na vstavek s stranjo za tiskanje navzgor.

Nastavite vodila, da se prilegajo dolžini in širini materiala.

Nastavljanje velikosti in vrste papirja

Nastavitve, ki jih spremenite bodo veljale le v programu, ki ga trenutno uporabljate. Če želite uporabiti stalne spremembe jih izvedite v mapi tiskalniki.

Opomba

Naslednji postopek je za Windows XP. Za ostale operacijske sisteme Windows poglejte v pripadajoča navodila za uporabo

Windows ali spletno pomoč.

1

Na računalniškem zaslonu kliknite tipko Start.

2

Izberite Tiskalniki in druga strojna oprema.

3

Izberite Tiskalniki in faksi.

4

Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in izberite

Nastavitve tiskanja

.

5

Kliknite jeziček Papir in na Možnosti papirja spremenite nastavitve.

6

Kliknite V redu.

Opomba

Če tipke po premoru ne pritisnete se bo papir samodejno dovajal v napravo.

3

Ko tiskate, nastavite v programski opremi vir papirja na Manual

Feeder (ro

čno podajanje) in izberite primerno velikost in tip papirja. Glejte razdelek o programski opremi.

Če velikosti materiala ni v seznamu velikost na jezičku papir, kliknite tipko po meri in ročno nastavite velikost.

4

Za začetek podajanja pritisnite tipko Ustavi na napravi.

4

.10

<Izbira in nalaganje medijev za tiskanje>

5

Osnovno tiskanje

V tem poglavju so opisana običajna tiskalniška opravila.

Tiskanje dokumenta

Preklic tiskalniškega opravila

Tiskanje dokumenta

Naprava vam omogoča tiskanje iz različnih programov za Windows,

Macintosh ali Linux. Točni koraki za tiskanje dokumenta se lahko razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate.

1

Izdelajte ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.

2

Izberite Natisni iz menija Datoteka. Prikaže se okno Natisni. Okno lahko izgleda drugače, odvisno od vaše aplikacije.

3

Izberite gonilnik tiskalnika iz padajočega seznama Izbiranje

tiskalnika

.

4

Za začetek tiskanja kliknite V redu ali Natisni v oknu Natisni.

Za podrobnosti o tiskanju preberite razdelek o programski opremi.

Preklic tiskalniškega opravila

Če tiskalniško opravilo čaka v vrsti za tiskanje ali tiskanju v ozadju, npr. v skupini tiskalnikov v sistemu Windows, ga izbrišete tako:

1

Kliknite meni Start v sistemu Windows.

2

V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve in nato Tiskalniki.

V sistemu Windows XP/2003 izberite Tiskalniki in faksi.

V sistemu Windows Vista izberite Nadzorna plošča > Strojna

oprema in zvok

>

Tiskalniki

.

3

Dvakrat kliknite ikono Samsung CLP-350 Series.

(Ali Samsung CLP-350 Series PS)

4

V meniju Dokument izberite Prekliči.

Opomba

Do okna lahko dostopate tudi tako, da dvokliknete ikono tiskalnika v spodnjem desnem kotu na namizju Windows.

Trenutno opravilo lahko tudi prekličete, tako da pritisnete Ustavi na nadzorni plošči.

5

.1

<Osnovno tiskanje>

6

Vzdrževanje

To poglavje vsebuje informacije o vzdrževanju naprave in tiskalniške kartuše.

To poglavje vsebuje:

Tiskanje poro čila o konfiguraciji naprave

Čiščenje naprave

Vzdrževanje kartuše

Prerazporejanje tonerja

Zamenjava tiskalne kartuše

Zamenjava slikovne enote

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja

Deli za vzdrževanje

Vodenje naprave preko spletne strani

Tiskanje poro čila o konfiguraciji naprave

Natisnete lahko informacije o napravi in poročilo o poslu.

Poročilo o konfiguraciji lahko natisnete preko nadzorne plošče naprave.

Za odpravljanje težav uporabite konfiguracijsko stran, da pregledate trenutne nastavitve.

Za tiskanje konfiguracijske strani:

V načinu pripravljenosti pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko Ustavi na nadzorni plošči.

Natisne se konfiguracijska stran.

Čiščenje naprave

Med postopkom tiskanja se lahko v napravi kopičijo delci papirja, tonerja in prahu. To kopičenje lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja, npr. pikice ali madeže, ki jih naredi toner. Vaša naprava ima način čiščenja, ki lahko popravi in prepreči takšne tipe težav.

Čiščenje zunanjosti

Ohišje naprave očistite z mehko krpo. Krpo lahko rahlo zmočite z vodo, vendar pazite, da voda ne bo kapljala na ali v napravo.

Pozor

Čiščenje ohišja naprave s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo velike količine alkohola, raztopin ali drugih močnih substanc lahko razbarva ali poškoduje ohišje.

Čiščenje notranjosti

1

Izklopite napravo in počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi.

2

Odprite sprednji pokrov.

3

Izvlecite slikovno enoto iz naprave z uporabo ročice na njenem dnu.

6

.1

<Vzdrževanje>

4

Podaljšajte zgornji ročaj na slikovni enoti in z njim iz naprave izvlecite celo slikovno enoto.

6

Povlecite slikovno enoto približno do polovice in jo porinite, da zaslišite klik. To ponovite dvakrat ali trikrat.

Pozor

• Ne dotikajte se zelene površine na slikovni enoti z rokami ali s katerim koli materialom. Uporabite ročico na njej, da se izognete dotikanju tega območja.

• Pazite, da ne opraskate površine slikovne enote.

• Da bi preprečili škodo, slikovne enote ne izpostavljajte svetlobi dlje kot nekaj minut. Če je treba, jo za zaščito pokrijte s papirjem.

5

Poglejte znotraj naprave. Odstranite ves prah, papirne delčke in posipan toner z vlažno, mehko krpo.

7

Porinite slikovno enoto v napravo, da zaslišite klik.

8

Trdno zaprite sprednji pokrov.

Opomba

Po čiščenju počakajte, da se tiskalnik popolnoma posuši.

Pozor

Če sta naprava ali njena okolica umazani s tonerjem vam priporočamo, da za čiščenje uporabite krpo, namočeno v vodo.

Če uporabite sesalnik se lahko toner razprši po zraku in vam

škoduje.

Pozor

Če sprednji pokrov ni popolnima zaprt, naprava ne bo delovala.

Prosimo prepričajte se, da so vse tiskalne kartuše pravilno nameščene. Če katera tiskalna kartuša ni pravilno nameščena se sprednji pokrov ne bo zaprl.

6

.2

<Vzdrževanje>

9

Vklopite napajalni kabel in vklopite napravo.

Pozor

Če zaslišite pok, ponovno namestite slikovno enoto. Slikovna enota ni pravilno nameščena.

Za prerazporejanje tonerja:

1

Odprite sprednji pokrov.

Vzdrževanje kartuše

Shranjevanje tiskalne kartuše

Da bi kartušo s tonerjem kar najbolje izkoristili, upoštevajte ta navodila:

• Ne odstranite embalaže s kartuše s tonerjem, dokler je ne boste uporabili.

• Tiskalne kartuše ne napolnite ponovno. Garancija za napravo ne

pokriva škode, ki jo je povzro čila uporaba ponovno napolnjene kartuše.

• Tiskalne kartuše hranite v istem prostoru kot napravo.

• Da bi preprečili škodo na tiskalni kartuši, je ne izpostavljajte svetlobi dlje kot nekaj minut.

Pri čakovana življenjska doba kartuše s tonerjem

Življenjska doba kartuše s tonerjem je odvisna od količine tonerja, ki jo zahtevajo opravila tiskanja. Ko tiskate besedilo pri 5 % pokritosti bo tiskalna kartuša v povprečju zadostovala za 4.000 črnobelih strani in

2.000 strani za barvno tiskanje. Vendarle, tiskalna kartuša, ki je priložena tiskalniku lahko natisne 3.000 črnobelih strani in 1.500 barvnih strani.

2

Primite ročico tiskalne kartuše, obrnite jo v nasprotni smeri urinega kazalca ter jo izvlecite, da jo odstranite iz naprave.

3

Primite obe ročici tiskalne kartuše in jo dobro pretresite iz ene strani na drugo, da prerazporedite toner.

Prerazporejanje tonerja

Ko je toner skoraj prazen se pojavijo bleda ali svetla področja. Obstaja možnost, da se barvne slike natisnejo z napačnimi barvami zaradi napačnega mešanja barv tonerja, ko je količina tonerja v barvni tiskalni kartuši nizka. V računalniku se pojavi okno programa Smart Panel, ki vam pove katera barvna kartuša ima nizko količino tonerja. Tudi ko na nadzorni plošči utripa LED dioda za toner, pomeni, da je vsebnost tonerja tiskalne kartuše za posamezno barvo nizka.

Naprava lahko nadaljuje tiskanje s trenutno tiskalno kartušo, dokler se ne prikaže okno programa Smart Panel, ki vam sporoča, da zamenjate kartušo.

Začasno lahko izboljšate kakovost tiskanja, tako da toner ponovno razporedite.

6

.3

<Vzdrževanje>

4

Primite kartušo s tonerjem in jo postavite na ustrezno odprtino v napravi. Vstavite jo nazaj v režo, dokler se ne zaskoči, ter jo obrnite v smeri urinega kazalca.

1

Izklopite napravo in počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi.

2

Odprite sprednji pokrov.

Opomba

Če toner pride na oblačila ga obrišite s suho krpo in operite v hladni vodi. Vroča voda povzroči, da se toner zažre v tkanino.

5

Zaprite sprednji pokrov. Poskrbite, da je pokrov dobro zaprt.

3

Primite ročico tiskalne kartuše, obrnite jo v nasprotni smeri urinega kazalca ter jo izvlecite, da jo odstranite iz naprave.

4

Iz embalaže vzamite novo tiskalno kartušo.

5

Primite obe ročici tiskalne kartuše in jo dobro pretresite iz ene strani na drugo, da prerazporedite toner.

Zamenjava tiskalne kartuše

Naprava uporablja štiri barve in za vsako barvo ima ločeno tiskalno kartušo: rumeno (Y), škrlatno (M), cian (C) in črno (K).

Ko na nadzorni plošči zasveti LED dioda tonerja pri določeni barvi in LED dioda Stanje zasveti z rdečo barvo, pomeni, da je kartuša izpraznjena.

Naprava preneha s tiskanjem.

Prav tako se prikaže okno programa Smart Panel, ki vas obvesti o tem, da zamenjate kartušo.

Na tej stopnji je treba zamenjati tiskalno kartušo. Preverite vrsto tiskalne

kartuše vaše naprave. (Glejte “Potrebščine” na strani 8.1.)

Opomba

Kakovost tiskanja se lahko poslabša, če namestite ponovno napolnjeno tonersko kartušo, saj se lahko njene značilnosti močno razlikujejo od pristne.

6

.4

<Vzdrževanje>

6

Odstranite pokrovček s kartuše.

Opomba

Če toner pride na oblačila ga obrišite s suho krpo in operite v hladni vodi. Vroča voda povzroči, da se toner zažre v tkanino.

7

Primite kartušo s tonerjem in jo postavite na ustrezno odprtino v napravi. Vstavite jo nazaj v režo, dokler se ne zaskoči, ter jo obrnite v smeri urinega kazalca.

Opomba

• Vsaka LED dioda utripa rdeče v ponavljajočem vrstnem redu.

Počakajte približno minuto in pol, da bo naprava pripravljena.

• Ko tiskate besedilo pri 5 % pokritosti bo tiskalna kartuša v povprečju zadostovala za 4.000 črnobelih strani in

2.000 strani za barvno tiskanje. Vendarle, tiskalna kartuša, ki je priložena tiskalniku lahko natisne 3.000 črnobelih strani in 1.500 barvnih strani.

Zamenjava slikovne enote

Življenjska doba slikovne enote je približno 20.000 strani za črno tiskanje oz. 46.000 strani za tiskanje slik. Ko preteče življenjska doba slikovne enote se na računalniku prikaže okno programa Smart Panel, ki vas obvesti, da je treba slikovno enoto zamenjati. Če tega ne storite, tiskalnik preneha tiskati.

Zamenjava slikovne enote:

1

Izklopite napravo in počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi.

2

Odprite sprednji pokrov.

8

Zaprite sprednji pokrov. Prepričajte se, da je pokrov varno zaprt in nato vključite napravo.

3

Vse tiskalne kartuše obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in jih izvlecite. Iz naprave odstranite zbiralnik za odpadni toner.

Pozor

Če sprednji pokrov ni popolnima zaprt, naprava ne bo delovala.

Prosimo prepričajte se, da so vse tiskalne kartuše pravilno nameščene. Če katera tiskalna kartuša ni pravilno nameščena se sprednji pokrov ne bo zaprl.

6

.5

<Vzdrževanje>

4

Izvlecite slikovno enoto iz naprave z uporabo ročice na njenem dnu.

Pozor

• Za odpiranje embalaže slikovne enote ne uporabljajte ostrih predmetov, npr. noža ali škarij. Lahko poškodujete površino slikovne enote.

• Pazite, da ne opraskate površine slikovne enote.

• Da bi preprečili škodo, slikovne enote ne izpostavljajte svetlobi dlje kot nekaj minut. Če je treba, jo za zaščito pokrijte s papirjem.

7

Držite ročaja na novi slikovni enoti in porinite slikovno enoto v napravo, da zaslišite klik.

5

Podaljšajte zgornji ročaj na slikovni enoti in z njim iz naprave izvlecite celo slikovno enoto.

8

Odstranite štiri pokrovčke, ki so na vhodih za kartušo s tonerjem na slikovni enoti. Ko odstranite pokrovček iz kartuše, dvignite ročico in ga povlecite ven.

6

Vzemite novo slikovno enoto iz embalaže. Odstranite zaščitne mehanizme na obeh straneh slikovne enote in papir, ki ščiti površino slikovne enote.

Pozor

Če pri pokrovčkih uporabite preveč moči, lahko pride do težav.

9

Vstavite kartuše s tonerjem in zbiralnik odpadnega tonerja v ustrezne odprtine, da zaslišite klik. Obrnite tiskalne kartuše v smeri urinega kazalca.

6

.6

<Vzdrževanje>

10

Trdno zaprite sprednji pokrov.

Pozor

Če sprednji pokrov ni popolnima zaprt, naprava ne bo delovala.

Prosimo prepričajte se, da so vse tiskalne kartuše pravilno nameščene. Če katera tiskalna kartuša ni pravilno nameščena se sprednji pokrov ne bo zaprl.

11

Vklopite napravo.

Pozor

Če zaslišite pok, ponovno namestite slikovno enoto. Slikovna enota ni pravilno nameščena.

Opomba

Vsaka LED dioda utripa rdeče v ponavljajočem vrstnem redu.

Počakajte približno minuto in pol, da bo naprava pripravljena.

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja

Življenjska doba zbiralnika odpadnega tonerja je približno 1.250 strani za

5 % barvno tiskanje slik ali 5.000 strani za črno tiskanje. Ko preteče življenjska doba slikovne enote se na računalniku prikaže okno programa

Smart Panel, ki vas obvesti, da je treba slikovno enoto zamenjati. Če tega ne storite, tiskalnik preneha tiskati.

Zamenjava zbiralnika odpadnega tonerja:

1

Izklopite napravo in počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi.

2

Odprite sprednji pokrov.

3

Z uporabo ročice izvlecite zbiralnik odpadnega tonerja iz naprave.

Opomba

Poskrbite, da boste zbiralnik odpadnega tonerja položili na ravno površino, da se toner ne bo razlil.

4

Odstranite pokrovček zbiralnika, kot kaže slika, in z njim zaprite odprtino zbiralnika odpadnega tonerja.

Pozor

Zbiralnika ne nagibajte ali obračajte na glavo.

5

Vzemite nov zbiralnik odpadnega tonerja iz embalaže.

6

Vstavite novi zbiralnik na njegovo mesto in ga porinite, da se prepričate, ali je dobro nameščen.

6

.7

<Vzdrževanje>

7

Trdno zaprite sprednji pokrov.

Pozor

Če sprednji pokrov ni popolnima zaprt, naprava ne bo delovala.

Prosimo prepričajte se, da so vse tiskalne kartuše pravilno nameščene. Če katera tiskalna kartuša ni pravilno nameščena se sprednji pokrov ne bo zaprl.

8

Vklopite napravo.

Deli za vzdrževanje

Da bi se zaradi obrabljenih delov izognili težavam kakovosti tiska in dovajanja papirja in za vzdrževanje naprave v najboljših delovnih pogojih, morate po določenem številu strani ali po preteku življenjske dobe zamenjati naslednje predmete.

Predmeti

Valj za dvigovanje

Grelna enota

Prenosni valj

Prenosni trak (ITB)

Izkoristek (povpre

Približno 50.000 strani

Približno 80.000 črnih ali

40.000 barvnih strani

Približno 100.000 strani

Približno 100.000 slik

čje)

Toplo vam priporočamo, da vzdrževanje izvaja pooblaščeni serviser, prodajalec ali trgovec v trgovini, kjer ste kupili napravo. Garancija ne krije zamenjave vzdrževalnih delov po izteku njihove življenjske dobe.

Vodenje naprave preko spletne strani

Če ste napravo priključili na omrežje in pravilno nastavili parametre omrežja TCP/IP lahko napravo vodite preko vgrajenega spletnega strežnika Samsung SyncThru™ Web Service. Uporabite SyncThru™

Web Service

za:

• Pregled informacij o napravi in preverjanje trenutnega stanja.

• Spreminjanje parametrov TCP/IP in nastavljanje drugih omrežnih parametrov.

• Spreminjanje lastnosti tiskalnika.

• Nastavljanje naprave za pošiljanje poštnih obvestil in informacij o stanju naprave.

• Podporo za uporabo naprave.

Za dostop do SyncThru™ Web Service:

1

Iz sistema Windows zaženite spletni brskalnik, npr. Internet

Explorer.

2

V polje za naslov vpišite naslov IP (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in pritisnite tipko Enter ali kliknite Start.

Odpre se vgnezdeno spletno mesto naprave.

6

.8

<Vzdrževanje>

7

Odpravljanje težav

V tem poglavju boste dobili koristne informacije o tem, kaj lahko storite, če naletite na napako.

To poglavje vsebuje: Machine Setup

Nasveti za izogibanje zagozditvam papirja

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Odpravljanje drugih težav

Nasveti za izogibanje zagozditvam papirja

Z izbiro ustreznih vrst medijev večinoma lahko preprečite, da se papir

zagozdi. Ko se papir zagozdi, upoštevajte korake na strani 7.1.

• Upoštevajte postopke na strani 4.4. Poskrbite, da so nastavljiva vodila

pravilno nameščena.

• V vstavek ne nalagajte preveč papirja.

• Ne odstranjujte papirja iz vstavka, medtem ko naprava tiska.

• Pred nalaganjem papir upognite, razpihajte in poravnajte.

• Ne uporabljate prepognjenega, vlažnega ali zelo zvitega papirja.

• V vstavku ne mešajte različnih vrst papirja.

• Za tiskanje uporabljajte le priporočene medije. (Glejte “Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Prepričajte se, da je priporočena stran tiskalnega medija v vstavku obrnjena navzgor.

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Opomba

Ko odstranjujete papir, ki se je zagozdil v tiskalniku ga zmeraj najprej povlecite v smeri v kateri se normalno premika tako, da ne poškodujete notranjih komponent. Zmeraj vlecite trdno in enakomerno, nikoli sunkovito. Če se papir raztrga se prepričajte, da ste izvlekli vse delčke. V nasprotnem primeru se lahko papir ponovno zagozdi.

Če pride do zagozde papirja bo LED dioda Stanje na nadzorni plošči zasvetila rdeče. Poiščite in odstranite zagozdeni papir.

Za nadaljevanje tiskanja po odstranitvi zagozdenega papirja morate odpreti in zapreti sprednji ali zadnji pokrov.

V vstavku 1

1

Izvlecite vstavek iz tiskalnika in odstranite zagozdeni papir.

Če zagozdenega papirja ne najdete, nadaljujte na naslednjem koraku.

2

Da odstranite zagozdeni papir, odprite zadnji pokrov.

7

.1

<Odpravljanje težav>

3

Pazljivo odstranite papir tako, da ga izvlečete v spodaj prikazani smeri. Večino zagozdenega papirja lahko odstranite v tem koraku.

5

Medtem ko je notranji pokrov odprt, previdno vzemite zagozdeni papir iz naprave. Notranji pokrov se bo samodejno zaprl.

Če zagozdenega papirja ne najdete ali če papirja ne morete odstraniti, ga nehajte vleči in pojdite na naslednji korak.

Opomba

Če se papir raztrga se prepričajte, da iz tiskalnika odstranite vse koščke papirja.

4

Zaprite zadnji pokrov in odprite zgornji pokrov.

Pozor

Ne dotikajte se grelnika znotraj notranjega pokrova. Grelnik je vroč in lahko se opečete! Delovna temperatura grelnika je

180 °C. Bodite pazljivi, ko odstranjujete papir iz naprave.

6

Zaprite zgornji pokrov. Prepričajte se, da je dobro zaprt.

7

Za nadaljevanje tiskanja odprite in nato zaprite zadnji ali sprednji pokrov.

7

.2

<Odpravljanje težav>

V opcijskem vstavku

Če se je papir zagozdil v opcijskem vstavku, sledite naslednjim korakom, da ga odstranite.

1

Izvlecite opcijski vstavek iz naprave.

5

Odprite pokrov zagozditve v opcijskem vstavku.

6

Odstranite zagozdeni papir tako, da ga izvlečete v prikazani smeri.

2

Odstranite zagozdeni papir iz naprave.

7

Zaprite pokrov. Tiskanje se samodejno nadaljuje.

3

Vstavite opcijski vstavek v napravo tako, da se zaskoči. Tiskanje se samodejno nadaljuje.

4

Za nadaljevanje tiskanja odprite in nato zaprite zadnji ali sprednji pokrov.

Če se papir med vlečenjem ne premakne ali pa v tem območju ne vidite papirja, preverite območje izhoda papirja.

7

.3

<Odpravljanje težav>

Odpravljanje drugih težav

V naslednji tabeli so našteta nekatera stanja, ki se lahko pojavijo, in priporočene rešitve. Upoštevajte predlagane rešitve, dokler ne odpravite težave. Če se težava ponovi, prosimo pokličite serviserja.

Težave s podajanjem papirja

Stanje Predlagane rešitve

Papir se je med tiskanjem zagozdil.

Odstranite zagozdeni papir. (Glejte

“Odstranjevanje zagozdenega papirja” na strani 7.1.)

Papir se je sprijel.

• Poskrbite, da na vstavku ni preveč papirja.

Vstavek lahko drži do 150 listov papirja, odvisno od njegove debeline.

• Prepričajte se, da uporabljate ustrezno vrsto

papirja. (Glejte “Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Odstranite papir iz vstavka in ga upognite ali razpihajte.

• Zaradi vlage se lahko papir sprime.

Več listov papirja ni mogoče podati.

Papirja ni mogoče podati v napravo.

Zagozditve papirja se ponavljajo.

• Morda so na vstavku nakopičene različne vrste papirja. Naložite le eno vrsto, velikost in težo papirja.

• Če je zagozditev povzročilo več listov papirja,

jih odstranite. (Glejte “Odstranjevanje zagozdenega papirja” na strani 7.1.)

• Papir ni pravilno naložen. Odstranite papir iz vstavka in ga ponovno pravilno naložite.

Preverite ali so vodila papirja pravilno nastavljena.

• Na vstavku je preveč papirja. Odstranite odvečni papir iz vstavka.

• Papir je predebel. Uporabljajte le papir, ki

ustreza tehničnih zahtevam naprave. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Odstranite kakršne koli ovire iz notranjosti naprave.

• Na vstavku je preveč papirja. Odstranite odvečni papir iz vstavka. Preverite ali so vodila papirja pravilno nastavljena.

• Uporabljate napačno vrsto papirja.

Uporabljajte le papir, ki ustreza tehničnih

zahtevam naprave. (Glejte “Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• V notranjosti naprave so mogoče neželeni delci. Odprite sprednji pokrov, odstranite slikovno enoto in nato odstranite delce.

Težave s tiskanjem

Stanje

Naprava ne tiska.

Možen vzrok Predlagane rešitve

Naprava ne dobiva elektrike.

Naprava ni izbrana kot privzeti tiskalnik.

Preverite povezave napajalnega kabla. Preverite stikalo za vklop/izklop in vir napajanja.

Izberite ime naprave kot privzeti tiskalnik v operacijskem sistemu

Windows.

V napravi preverite naslednje:

• Pokrov ni zaprt. Zaprite pokrov.

• Papir se je zagozdil. Odstranite zagozdeni papir.

(Glejte “Odstranjevanje zagozdenega papirja” na strani 7.1.)

• Papir ni naložen. Naložite papir. (Glejte

“Nalaganje papirja” na strani 4.4.)

• Kartuša s tonerjem ni nameščena. Namestite jo.

Če se pojavi sistemska napaka, se obrnite na serviserja.

Izključite kabel za tiskalnik in ga ponovno vključite.

Povezovalni kabel med računalnikom in napravo ni pravilno priklopljen.

Tiskalnik je lahko v načinu ročnega podajanja in brez papirja.

Povezovalni kabel med računalnikom in napravo je poškodovan.

Nastavitev vrat ni pravilna.

Preverite sporočilo v oknu programa Smart Panel, dodajte papir v vstavek in pritisnite tipko Ustavi na nadzorni plošči.

Če je mogoče, povežite kabel z drugim računalnikom, ki deluje pravilno, in natisnite opravilo. Poskusite lahko tudi z drugim kablom za tiskalnik.

Preverite nastavitev tiskalnika v operacijskem sistemu Windows in se prepričajte, da je tiskalniško opravilo poslano v prava vrata. Če ima računalnik več kot ena vrata, se prepričajte, da je naprava povezana s pravimi.

Naprava je morda nepravilno konfigurirana.

Preverite lastnosti tiskalnika in poskrbite, da so vse nastavitve za tiskanje pravilne.

7

.4

<Odpravljanje težav>

Stanje

Naprava ne tiska.

(Nadaljevanje)

Možen vzrok

Gonilnik tiskalnika morda ni pravilno nameščen.

Naprava ne deluje pravilno.

Predlagane rešitve

Popravite programsko opremo za tiskalnik. Glejte razdelek o programski opremi.

Preverite sporočilo na zaslonu nadzorne plošče, da boste videli, če naprava prikazuje sistemsko napako. Obrnite se na serviserja.

Pridobite več prostora na trdem disku in dokument ponovno natisnite.

Naprava izbira materiale za tiskanje iz napačnega vira papirja.

Tiskalniško opravilo je zelo počasno.

Pol strani je prazne.

Dokument je tako velik, da na trdem disku računalnika ni dovolj prostora, da bi dostopili do tiskalniškega opravila.

Izbrana možnost papirja v lastnostih naprave je lahko nepravilna.

Morda je opravilo zelo zapleteno.

Lahko, da ste tiskali dokument z visoko gostoto, ki je porabil dosti tonerja.

Nastavitev usmerjenosti strani je morda nepravilna.

Velikost papirja in nastavitve velikosti papirja se ne ujemajo.

Pri večini uporabniških programskih oprem izbiro vira papirja najdete pod zavihkom Papir z lastnostmi tiskalnika.

Izberite ustrezen vir papirja.

Glejte na zaslon pomoči za gonilnik tiskalnika.

Zmanjšajte zahtevnost strani ali pa poskusite prilagoditi nastavitve za kakovost tiskanja kot je nastavitev ločljivosti.

Ponavadi traja tiskanje takšnega posla dalj časa.

Bodite potrpežljivi in počakajte.

Spremenite usmerjenost strani v uporabniškem programu. Glejte na zaslon pomoči za gonilnik tiskalnika.

Poskrbite, da se velikost papirja v nastavitvah za gonilnik tiskalnika ujema s papirjem na vstavku.

Ali pa poskrbite, da se velikost papirja v nastavitvah za gonilnik tiskalnika ujema z izbiro papirja v nastavitvah za uporabniško programsko opremo, ki jo uporabljate.

7

.5

<Odpravljanje težav>

Stanje

Naprava tiska, vendar je besedilo napačno, popačeno ali nepopolno.

Strani se tiskajo, vendar so prazne.

Datoteka PDF se ne natisne pravilno - v grafiki, besedilu ali ilustracijah manjkajo nekateri deli.

Možen vzrok

Kabel za tiskalnik je nepravilno priključen ali pa je poškodovan.

Izbran je bil napačen gonilnik tiskalnika.

Uporabniška programska oprema ne deluje pravilno.

Operacijski sistem ne deluje pravilno.

Predlagane rešitve

Izključite kabel za tiskalnik in ga ponovno vključite.

Poskusite natisniti opravilo, ki ste ga že uspešno natisnili. Če je mogoče, povežite kabel z drugim računalnikom in poskusite natisniti opravilo, za katerega veste, da deluje.

Nazadnje poskusite še nov kabel za tiskalnik.

Preverite meni uporabniškega programa za izbiro tiskalnika in poskrbite, da je izbrana vaša naprava.

Poskusite natisniti opravilo iz drugega programa.

Kartuša s tonerjem je poškodovana ali pa je zmanjkalo tonerja.

Datoteka ima morda prazne strani.

Zapustite Windows in ponovno zaženite računalnik. Napravo izklopite in jo nato ponovno vklopite.

Če je potrebno, prerazporedite toner.

Če je potrebno, zamenjajte tiskalno kartušo.

Preverite datoteko in se prepričajte, da ne vsebuje praznih strani.

Obrnite se na serviserja.

Nekateri deli, kot je krmilnik ali plošča, so morda poškodovani.

Nezdružljivost datoteke PDF in izdelkov Acrobat.

Tiskanje datoteke PDF kot slike lahko omogoči pravilno tiskanje.

V Acrobatovih možnostih tiskanja vklopite Print As

Image

.

Opomba:

Datoteka PDF se bo kot slika tiskala dalj časa.

Stanje

Kakovost natisnjenih slik ni dobra. Slike niso jasne.

Pojavi se čuden vonj pri prvi uporabi.

Možen vzrok

Ločljivost je nastavljena na

Normal

ali Draft.

Ločljivost fotografije je zelo nizka.

Izhlapeva olje, ki se uporablja za zaščito grelne naprave.

Predlagane rešitve

V oknu z lastnostmi naprave spremenite ločljivost na Best in poskusite ponovno tiskati.

Zmanjšajte velikost fotografije. Če v programu povečate velikost fotografije se bo ločljivost zmanjšala.

Po tiskanju približno

100 barvnih listov, vonja več ne bo. To je začasna težava.

Težave s kakovostjo tiskanja

Če je notranjost naprave umazana ali pa ste papir naložili nepravilno, boste morda opazili zmanjšano kakovost tiskanja. Glejte spodnjo tabelo, da boste odpravili težavo.

Stanje

Svetel ali obledel tisk

Madeži, ki nastanejo zaradi tonerja

Predlagane rešitve

Če se na strani pojavi navpična bela proga ali obledela površina:

• Tonerja je skoraj zmanjkalo. Morda boste lahko začasno podaljšali življenjsko dobo kartuše s tonerjem. Če se kakovost tiskanja ne izboljša, namestite novo tiskalno kartušo.

• Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam; papir je npr. preveč vlažen ali

hrapav. (Glejte “Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Če je cela stran svetla pomeni, da je nastavitev ločljivosti prenizka ali pa je toner v načinu varčevanja. Nastavite ločljivost tiska in izključite varčevanje s tonerjem.

Glejte zaslon s pomočjo gonilnika tiskalnika in razdelek o programski opremi.

• Kombinacija obledelih ali zamazanih napak morda kaže, da je tiskalno kartušo potrebno očistiti. Obrnite se na serviserja.

• Površina dela LSU v notranjosti naprave je morda umazana. Očistite LSU, obrnite se na serviserja.

• Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam; papir je npr. preveč vlažen ali

hrapav. (Glejte “Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Morda je umazan valj za prenos. Očistite notranjost naprave. Obrnite se na serviserja.

• Morda je treba očistiti pot za papir. Obrnite se na serviserja.

7

.6

<Odpravljanje težav>

Osip

Stanje

Beli madeži

Navpi čne črte

Predlagane rešitve

Če se na strani pojavijo bleda mesta, zaobljeno ali prelomljeno besedilo ali črte:

• Poškodovan je le en list papirja. Opravilo poskusite ponovno natisniti.

• Vlažna vsebina papirja ni gladka ali pa so na površini papirja vlažni madeži. Poskusite

drugo znamko papirja. (Glejte “Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Papir je slab. Zaradi postopkov izdelave se lahko zgodi, da nekateri deli ne sprejmejo tonerja. Poskusite z drugo vrsto ali znamko papirja.

• Spremenite možnost tiskalnika in poskusite znova. Pojdite v lastnosti tiskalnika, kliknite zavihek Papir ter nastavite vrsto papirja na

Debel

. Za podrobnosti glejte razdelek

o programski opremi

.

• Povečajte raven kontrasta vsake barve. Za prilagoditev kontrasta kliknite Start >

Programi

ali Vsi programi > ime gonilnika za vaš tiskalnik > Smart Panel in izberite

Printer Setting

> Graphic > Color in nato kliknite na gumb Color Adjustment. Ko se odpre okno Manual Color Adjustment, premaknite drsni trak na desno. Ko končate, kliknite Apply in nato zapustite Smart

Panel

.

• Če s temi koraki ne odpravite težave, se obrnite na serviserja.

Na strani se pojavljajo beli madeži:

• Papir je preveč hrapav in veliko umazanije s papirja pade v notranje mehanizme naprave, zato je valj za prenos morda umazan. Očistite notranjost naprave.

Obrnite se na serviserja.

• Morda je treba očistiti pot za papir. Obrnite se na serviserja.

Če se na strani pojavljajo črne navpične proge:

• Tiskalna kartuša je bila po vsej verjetnosti opraskana. Odstranite tiskalno kartušo in namestite novo.

Če se na strani pojavljajo bele navpične proge:

• Očistite notranjost naprave. Obrnite se na serviserja, ki bo očistil notranjost naprave.

Stanje

Barvno ali črno ozadje

Razmazani deli

Napake, ki se ponavljajo navpi čno

Predlagane rešitve

Če količina osenčenja v ozadju postane nesprejemljiva:

• Papir zamenjajte z lažjim. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Preverite okoljske pogoje: zelo suhi (nizka vlažnost) ali zelo vlažni (več kot 80 % relativne vlažnosti) pogoji lahko povečajo količino osenčenja v ozadju.

• Odstranite tiskalno kartušo in namestite

novo. (Glejte “Zamenjava tiskalne kartuše” na strani 6.4.)

• Očistite notranjost naprave. Obrnite se na serviserja, ki bo očistil notranjost naprave.

• Preverite vrsto in kakovost papirja. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Odstranite trak za prenos papirja in nato

namestite novega. (Glejte “Zamenjava tiskalne kartuše” na strani 6.4.)

Če se madeži pojavljajo na natisnjeni strani v enakih intervalih:

• Očistite notranjost naprave. Obrnite se na serviserja, ki bo očistil notranjost naprave.

Če po čiščenju notranjosti naprave imate še vedno iste težave, namestite novo tiskalno

kartušo problematične barve. (Glejte

“Zamenjava tiskalne kartuše” na strani 6.4.)

• Na nekaterih delih naprave je morda toner.

Če se napake pojavljajo na zadnji strani, bo težava čez nekaj strani najverjetneje izginila.

• Morda je poškodovan talilni del naprave.

Obrnite se na serviserja.

7

.7

<Odpravljanje težav>

Stanje

Razpršeni deli v ozadju

Napa čno oblikovani znaki

Predlagane rešitve

Razpršeni deli v ozadju nastanejo zaradi drobcev tonerja, ki so naključno razporejeni po natisnjeni strani.

• Morda je papir prevlažen. Poskusite tiskati z drugim svežnjem papirja. Če ni potrebno, ne odpirajte paketov papirja, da papir ne vpije preveč vlage.

• Če se razpršeni deli v ozadju pojavijo na ovojnici, spremenite postavitev tiskanja, da se izognete tiskanju čez dele s prekrivajočimi robovi na zadnji strani. Tiskanje na zlepljene robove lahko povzroči težave.

• Če razpršeni deli v ozadju pokrivajo celotno površino natisnjene strani, prilagodite ločljivost tiskanja prek uporabniške programske opreme ali lastnosti tiskalnika.

• Če so znaki nepravilno oblikovani in ustvarjajo prazne slike, je morda papir

preveč gladek. Uporabite drug papir. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Če so znaki nepravilno oblikovani in delujejo valovito, je morda treba popraviti enoto za optično branje. Obrnite se na serviserja.

Nagnjena stran

• Poskrbite, da je papir pravilno naložen.

• Preverite vrsto in kakovost papirja. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Poskrbite, da je papir ali drug material pravilno naložen in da vodila ob kupu papirja niso pretesna ali preohlapna.

Zvitost ali valovitost

• Poskrbite, da je papir pravilno naložen.

• Preverite vrsto in kakovost papirja. Tako visoke temperature kakor tudi vlažnost

lahko povzročijo, da se papir zvije. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Obrnite kup papirja na vstavku. Papir na vstavku poskusite obrniti za 180 °C.

Stanje

Gube ali pregibi

Zadnje strani izpisov so umazane

Predlagane rešitve

• Poskrbite, da je papir pravilno naložen.

• Preverite vrsto in kakovost papirja. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Obrnite kup papirja na vstavku. Papir na vstavku poskusite obrniti za 180 °C.

Preverite, ali toner pušča. Očistite notranjost naprave. Obrnite se na serviserja.

Črne strani

Raztresen toner

• Kartuša s tonerjem morda ni pravilno nameščena. Odstranite kartušo in jo ponovno vstavite.

• Kartuša s tonerjem je morda poškodovana in jo boste morali zamenjati. Odstranite

tiskalno kartušo in namestite novo. (Glejte

“Zamenjava tiskalne kartuše” na strani 6.4.)

• Naprava morda potrebuje popravilo. Obrnite se na serviserja.

• Očistite notranjost naprave. Obrnite se na serviserja, ki bo očistil notranjost naprave.

Če imate po čiščenju notranjosti naprave enake težave se obrnite na serviserja.

• Preverite vrsto in kakovost papirja. (Glejte

“Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

• Odstranite tiskalno kartušo in namestite

novo. (Glejte “Zamenjava tiskalne kartuše” na strani 6.4.)

• Če se težava ponovi, naprava morda potrebuje popravilo. Obrnite se na serviserja.

7

.8

<Odpravljanje težav>

Stanje

Praznine v znakih

Predlagane rešitve

Praznine v znakih so bele površine v delih znakov, ki bi morale biti popolnoma črne:

• Morda tiskate na napačno stran papirja.

Odstranite papir in ga obrnite.

• Papir morda ne ustreza tehničnim zahtevam.

(Glejte “Specifikacije na medijih za tiskanje” na strani 4.2.)

Vodoravne proge

Zvitost

Na naslednjih nekaj listih se ponavlja neznana slika, moten toner, svetel tisk ali popačenost.

Če se pojavljajo vodoravno poravnane črne proge ali madeži:

• Kartuša s tonerjem morda ni pravilno nameščena. Odstranite kartušo in jo ponovno vstavite.

• Kartuša s tonerjem je morda poškodovana.

Odstranite tiskalno kartušo in namestite

novo. (Glejte “Zamenjava tiskalne kartuše” na strani 6.4.)

• Če se težava ponovi, naprava morda potrebuje popravilo. Obrnite se na serviserja.

Če je natisnjeni papir zvit ali pa papirja ni mogoče podati v napravo:

• Obrnite kup papirja na vstavku. Papir na vstavku poskusite obrniti za 180 °C.

• Spremenite možnost tiskalnika in poskusite znova. Pojdite v lastnosti tiskalnika, kliknite zavihek Papir ter nastavite vrsto papirja na

Tanek

. Za podrobnosti glejte razdelek o

programski opremi

.

Najverjetneje tiskalnik uporabljate na nadmorski višini 1.000 m ali višje. Visoka nadmorska višina lahko vpliva na kakovost tiskanja, kot je moten toner ali svetlobni zajem slik. To možnost lahko nastavite preko Printer

Settings Utility ali zavihka Printer v lastnostih

tiskalniškega gonilnika. (Glejte “Prilagoditev nadmorske višine” na strani 3.4.)

Pogoste težave v operacijskem sistemu Windows

Stanje

Med namestitvijo se prikaže sporočilo

“File in Use”.

Predlagane rešitve

Zapustite vso uporabniško programsko opremo. Odstranite vso programsko opremo iz StartUp Group, nato ponovno zaženite Windows. Ponovno namestite gonilnik tiskalnika.

Stanje

Prikaže se sporočilo

“Error Writing to LPTx”.

Predlagane rešitve

• Prepričajte se, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je naprava vključena.

• Sporočilo se bo prikazalo tudi, če na gonilniku ni vključena obojestranska komunikacija.

Zaprite vse ostale uporabniške programe, ponovno zaženite Windows in znova poskusite tiskati.

Pojavijo se sporočila

“General Protection

Fault”, “Exception OE”,

“Spool32” ali “Illegal

Operation”.

Pojavita se sporočili

“Fail To Print” “A printer timeout error occurred”.

Ta sporočila se lahko pojavijo med tiskanjem. Počakajte, da naprava konča s tiskanjem. Če se sporočilo pojavi v stanju pripravljenosti ali ko je tiskanje končano, preverite povezavo in/ali, če se je pojavila napaka.

Opomba

Za dodatne informacije o sporočilih o napakah v operacijskem sistemu Windows glejte navodila za uporabo Microsoft

Windows 2000/XP/2003/Vista, ki ste jih dobili skupaj z računalnikom.

7

.9

<Odpravljanje težav>

Pogoste težave s PostScript

Naslednje situacije so specifične za jezik PS in se lahko pripetijo, če se uporablja več različnih tiskalnih jezikov.

Opomba

Da prejmete natisnjeno sporočilo ali sporočilo na zaslonu, ko pride do napake PostScript, odprite okno Možnosti tiskanja in kliknite želeno možnost poleg razdelka o napakah PostScript.

Težava

Datoteke

PostScript ni možno natisniti.

Prikaže se sporočilo “Limit

Check Error”.

Natisne se stran z napakami

PostScript.

V gonilniku ni izbran opcijski vstavek.

Pri tiskanju dokumenta na Macintoshu z Acrobat

Reader 6.0 ali novejšim se barve ne natisnejo pravilno.

Možen vzrok

Gonilnik PostScript ni pravilno nameščen.

Tiskalni posel je bil prezahteven.

Tiskalni posel ne more biti

PostScript.

Gonilnik tiskalnika ni bil konfiguriran, da razpozna opcijski vstavek.

Nastavitev ločljivosti v gonilniku tiskalnika ni enaka tisti v

Acrobat

Reader

.

Rešitev

• Namestite gonilnik

PostScript in glejte razdelek o programski opremi.

• Natisnite stran s konfiguracijo in preverite ali je različica PS na voljo za tiskanje.

• Če težava ni odpravljena se obrnite na serviserja.

Zmanjšajte zahtevnost strani ali namestite več spomina.

Prepričajte se, da je tiskalni posel PostScript.

Preverite ali je programska oprema pričakovala namestitev ali datoteko z zaglavjem PostScript, ki se bo poslala na napravo.

Odprite lastnosti gonilnika

PostScript, izberite zavihek

Device Settings

in nastavite možnost Tray v razdelku Installable

Options

na Installed.

Prepričajte se, da se nastavitev ločljivosti v vašem gonilniku tiskalnika ujema s tisto v Acrobat

Reader

.

Pogoste težave v operacijskem sistemu Linux

Težava

Naprava ne tiska.

Nekatere barvne slike so popolnoma črne.

Nekatere barvne slike so natisnjene v nepričakovanih barvah.

Možen vzrok in rešitve

• Preverite, ali je v vašem sistemu nameščen gonilnik tiskalnika. Odprite

Unified Driver Configurator in v oknu

Printers configuration preklopite na zavihek Printers, da pogledate seznam naprav. Prepričajte se, da je vaša naprava na seznamu. Če je ni, uporabite čarovnik Add new printer, da nastavite vašo napravo.

• Preverite, ali se je tiskalnik zagnal.

Odprite Printers configuration in na seznamu tiskalnikov izberite vašo napravo. Poglejte opis v podoknu

Selected printer. Če stanje vsebuje niz

“(stopped)” prosimo pritisnite tipko Start.

Normalno delovanje tiskalnika bi moralo biti obnovljeno. Stanje “stopped” se je morda aktiviralo, ko so se pojavile težave s tiskanjem.

• Preverite, ali ima vaš uporabniški program posebno možnost tiskanja, kot je “-oraw”. Če je “-oraw” določen v parametru ukazne vrstice, ga odstranite, da boste lahko pravilno tiskali. Za Gimp izberite “print” ➞ “Setup printer” in uredite parameter ukazne vrstice v ukaznem predmetu.

To je poznan hrošč v Ghostscript (do različice GNU Ghostscript 7.05), ko je prostor dokumenta v osnovni barvi označen kot barvni prostor in pretvorjen skozi barvni prostor CIE. Ker PostScript za

Color Matching System uporablja barvni prostor CIE, nadgradite Ghostscript v vašem sistemu na različico GNU

Ghostscript 7.06 ali novejšo. Novejše različice Ghostscript lahko najdete na www.ghostscript.com.

To je poznan hrošč v Ghostscript (do različice GNU Ghostscript 7.xx), ko je prostor dokumenta v osnovni barvi označen kot barvni prostor RGB in pretvorjen skozi barvni prostor CIE. Ker

PostScript za Color Matching System uporablja barvni prostor CIE, nadgradite

Ghostscript v vašem sistemu na različico

GNU Ghostscript 8.xx ali novejšo. Novejše različice Ghostscript lahko najdete na www.ghostscript.com.

7

.10

<Odpravljanje težav>

Težava

Naprava ne tiska celih strani in natisnjene je le pol strani.

Prišlo je do napake

“Unable to open mfp port device file!” pri tiskanju dokumenta.

Med tiskanjem dokumenta prek mreže v SuSE 9.2 naprava ne tiska.

Možen vzrok in rešitve

To je znana težava, ki se pojavlja, ko se barvni tiskalnik uporablja na različici

Ghostscript 8.51 ali starejši, 64-bit

Linux OS, in je na bugs.ghostscript.com poznana kot Ghostscript Bug 688252.

Težava je rešena v AFPL Ghostscript 8.52 ali novejši različici. Da bi rešili težavo, prenesite najnovejšo različico AFPL

Ghostscript s strani http://sourceforge.net/ projects/ghostscript/ in jo namestite.

Prosimo, izogibajte se spreminjanju parametrov tiskalniškega opravila

(npr. prek LPR GUI), ko le-to poteka.

Poznane različice strežnika CUPS prekinejo tiskalniško opravilo, vedno kadar spremenite možnosti tiskanja in nato poskušate opravilo ponovno zagnati od začetka. Ker Unified Linux Driver med tiskanjem zaklene vrata, nenadna prekinitev gonilnika pusti vrata zaklenjena in tako nedostopna za kasnejša tiskalniška opravila. Če se je pojavila takšna situacija, prosimo poskusite sprostiti vrata.

Različica CUPS (Common Unix Printing

System), ki ste jo dobili skupaj s SuSE

Linux 9.2 (cups-1.1.21), ima težavo s tiskanjem IPP (Internet Printing Protocol).

Uporabite tiskanje prek vtičnice (socket printing) namesto IPP ali namestite novejšo različico CUPS (cups-1.1.22 ali novejšo).

Pogoste težave pri Macintoshu

Težava

Datoteka PDF se ne natisne pravilno - v grafiki, besedilu ali ilustracijah manjkajo nekateri deli.

Predlagane rešitve

Nezdružljivost datoteke PDF in izdelkov

Acrobat.

Tiskanje datoteke PDF kot slike lahko omogoči pravilno tiskanje. V Acrobatovih možnostih tiskanja vklopite Print As

Image

.

Opomba:

Datoteka PDF se bo kot slika tiskala dalj časa.

Posodobite Mac OS na OS 10.3.3. ali novejšo različico.

Dokument se je natisnil, vendar pa opravilo ni izginilo iz tiskanja v ozadju v

Mac OS 10.3.2.

Med tiskanjem naslovnega lista nekatere črke niso prikazane pravilno.

Nekatere pisave se v programu Adobe

Illustrator ne natisnejo pravilno.

Ta težava se pojavi, ker Mac OS med tiskanjem naslovnice ne najde pisave.

Angleška abeceda in številke so pravilno prikazane na naslovnem listu.

Možno je, da vaša naprava ne podpira teh pisav. Zaženite program Adobe Illustrator, kliknite zavihek File > Print > Illustrator.

Nato preverite Force Fonts to Download in poskusite ponovno.

7

.11

<Odpravljanje težav>

8

Naro čanje potrebščin in dodatkov

To poglavje vsebuje informacije o nakupu kartuš in dodatkov, ki so na voljo za vašo napravo.

To poglavje vsebuje:

Potrebš čine

Dodatki

Nakup

Potrebš čine

Ko vam zmanjka tonerja lahko za vašo napravo naročite naslednjo vrsto tiskalne kartuše:

Vrsta Povpre čen izkoristek a

Številka dela

Tiskalna kartuša a

Približno 4.000 (črno),

2.000 (barvno)

CLP-K350A (črno)

CLP-C350A (cian)

CLP-M350A (škrlatno)

CLP-Y350A (rumeno)

Slikovna enota

Zbiralnik odpadnih tonerjev

Približno 20.000 črnih strani ali približno

46.000 slik

Približno 5.000 slik b

ali približno 1.250 strani

(polna barva, 5 % slik)

CLP-R300A

CLP-W350A a. Zapisana vrednost izkoristka je v skladu z ISO/IEC-19798.

b. Število slik na osnovi ene barve na vsaki strani. Če tiskate dokumente v vseh barvah (cian, magenta, rumena, črna), se življenjska doba izdelka skrajša za

25 %.

Pozor

Novo tiskalno kartuše morate kupiti v isti državi, kjer ste kupili vašo napravo.

V nasprotnem primeru tiskalna kartuša ne bo združljiva z vašo napravo, saj se konfiguracija tiskalne kartuše glede na države spreminja.

Dodatki

Lahko kupite in namestite dodatke, ki izboljšajo učinek in zmogljivost vaše naprave.

Dodatek

Spominski modul

Opcijski vstavek 2

Opis

Razširi kapaciteto spomina vaše naprave.

Če vam nenehno zmanjkuje papirja lahko priključite dodaten vstavek za 250 listov.

Številka dela

CLP-MEMS01: 128 MB

CLP-S350A

Nakup

Za naročanje pooblaščenih Samsung-potrebščin in dodatkov kontaktirajte vašega lokalnega prodajalca Samsung ali trgovino, kjer ste napravo kupili, oziroma obiščite www.samsungprinter.com

in izberite vašo državo/regijo, da dobite informacije o klicih na tehnično podporo.

8

.1

<Naročanje potrebščin in dodatkov>

9

Nameš čanje dodatkov

Vaša naprava je model z vsemi funkcijami, ki je bil optimiziran, da zadovolji večino vaših tiskalnih potreb. Ker ima lahko vsak uporabnik drugačne zahteve so pri Samsung na voljo številni dodatki, ki lahko izboljšajo zmožnosti vaše naprave.

To poglavje vsebuje:

Varnostni ukrepi pri nameš čanju dodatkov

Nameš čanje spominskega modula

Varnostni ukrepi pri nameš čanju dodatkov

• Izvlecite napetostni kabel

Pokrov nadzorne plošče nikoli ne odstranite, ko je naprava vključena.

Da bi se izognili možnosti električnega udara, zmeraj izvlecite napetostni kabel, ko nameščate ali odstranjujete KAKRŠNEKOLI notranje ali zunanje dodatke.

• Sprožitev statične elektrike

Nadzorna plošča in notranji dodatki (kartica omrežnega vmesnika ali spominski modul) so občutljivi na statično elektriko. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem notranjih komponent izpustite statično elektriko iz vašega telesa tako, da se dodaknete kovinskega predmeta, kot je na primer kovinska zadnja plošča katerekoli naprave, ki je vključena v ozemljen napetostni vir. Če se pred zaključkom nameščanja še premikate, ponovite ta postopek, da ponovno izpustite statično elektriko.

Nameš čanje spominskega modula

Vaša naprava ima dvojni, serijski spominski modul (DIMM). Za nameščanje dodatnega spomina uporabite to režo za spominski modul.

Ko želite razširiti kapaciteto spomina lahko v prazno režo dodate spominske modul. Vaša naprava ima 128 MB spomina, ki ga lahko razširite na 256 MB.

Za opcijski spominski modul so priložene informacije za naročanje.

(Glejte “Dodatki” na strani 8.1.)

1

Izključite napravo in izvlecite vse kable iz naprave.

2

Odprite pokrov nadzorne plošče.

3

Vzamite nov spominski modul iz plastične vrečke.

4

Primite spominski modul pri robu in ga poravnajte z režo pri približno 30 stopinjskem nagibu. Prepričajte se, da se zareze v modulu in utori na režu ujemajo.

Opomba

Ni nujno, da se zareze in utori na zgornji skici ujemajo z dejanskim spominskim modulom in njegovo režo.

9

.1

<Nameščanje dodatkov>

5

Previdno pritisnite spominski modul v režo, dokler ne zaslišite “klik”.

Pozor

Spominskega modula ne pritiskajte s silo, saj ga lahko poškodujete. Če se modul ne prilega v režo, ponovno previdno poizkusite prejšnji postopek.

6

Ponovno namestite pokrov nadzorne plošče.

7

Ponovno priključite napetostni kabel in kabel tiskalnika ter napravo vključite.

Opomba

Za sprostitev spominskega modula povlecite dve zanki na straneh reže navzven in modul bo izskočil.

Aktiviranje dodanega spomina v lastnostih PS tiskalnika

Za uporabo nameščenega spominskega modula ga je treba izbrati v tiskalniških lastnostih tiskalniškega gonilnika PostScript.

1

Prepričajte se, da je tiskalniški gonilnik PostScript nameščen v računalniku. Za podrobnosti o nameščanju tiskalniškega gonilnika PS, glejte razdelek o programski opremi.

2

Kliknite meni Start v sistemu Windows.

3

V sistemu Windows 2000 izberite Nastavitve in nato Tiskalniki.

V sistemu Windows XP/2003 izberite Tiskalniki in faksi.

V sistemu Windows Vista izberite Nadzorna plošča > Strojna

oprema in zvok

>

Tiskalniki

.

4

Izberite tiskalnik Samsung CLP-350 Series PS.

5

Z desno tipko na miški kliknite ikono tiskalnika in izberite Lastnosti.

6

V sistemu Windows 2000/XP/2003/Vista izberite Nastavitve

naprave

.

7

Iz Printer Memory v razdelku Možnosti za namestitev izberite količino spomina, ki ste ga namestili.

8

Kliknite V redu.

9

.2

<Nameščanje dodatkov>

10

Tehni čni podatki

Opomba

Tukaj zapisane številke se lahko spremenijo v odvisnosti od okolja namestitve.

Predmet

Hitrost tiskanja a

Ločljivost tiskanja

Čas ogrevanja

Čas prvega izpisa

Življenjska doba potrošnega materiala c

Raven hrupa e

Nazivna moč

Poraba energije

Zunanje dimenzije

(širina x globina x višina)

Tehni čni podatki in opis

Črnobelo: Do 19 snm

(19 snm pri Letter) b

pri A4

Barvno: Do 5 snm pri A4 (Letter)

Maks. 2.400 x 600 dpi efektivnega izhoda

Manj kot 40 sekund (hladen zagon)

Iz pripravljenosti

Črnobelo: Manj kot 14 sekund

Barvno: Manj kot 24 sekund

Iz hladnega zagona

Črnobelo: Manj kot 50 sekund

Barvno: Manj kot 60 sekund

Povprečni neprekinjeni izkoristek črne kartuše: 4.000

d

standardnih strani (priložena začetna tiskalna kartuša za 3.000 strani)

Povprečni neprekinjeni izkoristek rumene/ magentne/cijanove kartuše: 2.000

d standardnih strani (priložena začetna tiskalna kartuša za 1.500 strani)

Slikovna enota: Približno 20.000 črnih strani ali 46.000 slik

Zbiralnik odpadnih tonerjev: Približno

1.250 strani (v polni barvi, 5 % slik) ali

5.000 slik

Način tiskanja

Črnobelo: Manj kot 49 dBA

Barvno: Manj kot 48 dBA

Stanje pripravljenosti: Manj kot 35 dBA

AC 110 - 120 V ali AC 220 - 240 V

Za ustrezno napetost, frekvenco (Hz) in vrsto toka si poglejte oznako nazivne moči na napravi.

• Povprečna: 400 W

• Način za varčevanje z energijo:

Manj kot 10 W

390 x 420 x 270 mm

10

.1

<Tehnični podatki>

Predmet Tehni čni podatki in opis

Teža

Teža paketa

Delovno okolje

Pomnilnik

Pisave

Vmesnik

Združljivost z OS in gonilnik

14,8 kg

(skupaj s potrošnim materialom)

Papir

Plastika

2,72 kg

0,453 kg

Temperatura

Vlažnost

10 do 32,5 °C

20 % do 80 % relativne vlažnosti

128 MB (razširljiv do 256 MB)

45 za povečanje, 1 bitna slika in 136 PS

USB 2.0

Ethernet 10/100 Base TX

Windows 2000/

2003/XP/Vista

Gonilnik SPL-C

(Samsung Printer

Language Color), PCL6,

Gonilnik PostScript

Različice sistema

Linux

Mac 10.3 ~ 10.4

SPL-C, PCL6, PostScript 3

250 listni vstavek

Gonilnik PostScript

Gonilnik PostScript

Jezik tiskalnika

Opcija

Predvidena mesečna raba

Mesečno: Do 24.200 slik a. Hitrost tiskanja: na hitrost tiskanja bodo vplivali uporabljeni operacijski sistem, računalniška zmogljivost, uporabniška programska oprema, način povezave, vrsta medija, velikost medija in zahtevnost opravila.

b. snm: strani na minuto.

c. Na število strani lahko vplivajo okolje za delo, razmik med tiskanjem, vrsta in velikost medija.

d. Deklarirani izkoristek v skladu s standardom ISO/IEC 19798.

e. Raven hrupa: raven zvočnega pritiska, ISO7779.

11

Slovar

Boben OPC

Mehanizem, ki izdela navidezno sliko z laserskim žarkom, ki ga oddaja laserski tiskalnik in je ponavadi cilindrične oblike in v zeleni ali sivi barvi.

Izpostavljena enota bobna se počasi obrablja z uporabo tiskalnika in jo je treba zamenjati zaradi prask, ki nastanejo peska v papirju.

BOOTP

Pomeni protokol Bootstrap, ki je omrežni protokol, ki ga omrežni odjemalec uporablja za samodejno pridobivanje naslova IP. To se ponavadi izvede v procesu zagona računalnikov ali operacijskih sistemov, ki tečejo na njih. Strežniki BOOTP vsakemu odjemalcu določijo naslov IP iz fonda naslovov.

Datoteka PRN

Vmesnik gonilnika naprave, ki omogoča, da programska oprema sodeluje z gonilnikom preko standardnih vhodno/izhodnih sistemskih klicih, kar olajša številna opravila.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je omrežni protokol odjemalca-strežnika. Strežnik DHCP daje določenemu klientu DHCP konfiguracijske parametre, v splošnem so to informacije, ki jih odjemalec potrebuje, da sodeluje v omrežju IP.

DIMM

Dual Inline Memory Module, majhno vezje, ki ima spomin. DIMM znotraj stroja shranjuje vse podatke, kot so podatki o tiskanju, prejeti faks podatki ali optično prebrani podatki.

DNS

Imenski strežnik domene (DNS) je sistem, ki shranjuje informacije, ki so določene imenom domen v porazdeljeni podatkovni bazi v omrežju.

DPI

To je merska enota ločljivosti, ki se uporablja pri tiskanju ali optičnem branju. V splošnem več pik na inč pomeni višjo ločljivost, bolj jasne podrobnosti na sliki in večjo datoteko.

Ethernet

Ethernet je računalniška omrežna tehnologija, ki temelji na okvirjih in je namenjena za lokalna omrežja (LAN-e). Definira ožičenje in signaliziranje fizičnega nivoja ter obliko okvirjev in protokolov za nadzor dostopa do medija (MAC)/podatkovno povezavnega nivoja modela OSI.

Postala je najbolj razširjena LAN tehnologija, ki se danes uporablja.

Grelna enota

To je del laserskega tiskalnika, ki stali toner na tiskalni medij.

Sestavljena je iz dveh vročih valjev. Ko se toner prenese na papir se grelna enota segreje in doda pritisk, da zagotovi, da toner trajno ostane na papirju. Zaradi tega je papir topel, ko pride iz laserskega tiskalnika.

Intranet

To je privatno omrežje, ki uporablja internetne protokole, omrežno povezljivost ter po vsej verjetnosti javni telekomunikacijski sistem za varno deljenje dela informacij ali delovanja organizacije z njihovimi zaposlenimi. Včasih se izraz nanaša le na najbolj vidno storitev, interno spletno stran.

IPM

Pomeni slike na minuto.

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je mednarodno telo za določanje standardov, ki je sestavljeno iz predstavnikov državnih teles za standarde. Proizvaja svetovne industrijske in komercialne standarde.

LED dioda

Dioda, ki oddaja svetlobo (LED) je polprevodniška naprava, ki označuje stanje naprave.

Lestvica sivine

Odtenki sivine, ki predstavljajo svetle in temne dele slike, ko se barvne slike pretvorijo v sivinske; barve so predstavljene z različnimi odtenki sivine.

Lo čljivost

Ostrina slike, ki se meri v točkah na inč (dpi). Višji dpi pomeni večjo ločljivost.

Maska podomrežja

Bitna maska, ki pove koliko bitov v oktetu identificira podomrežje in koli bitov nudi prostor za naslove odjemalcev.

Medij za tiskanje

Mediji kot je papir, ovojnice, nalepke in prosojnice, ki se lahko uporabljajo v tiskalniku, optičnem čitalniku, faksu ali fotokopirnem stroju.

Nadzorna ploš ča

Nadzorna plošča je ravno področje, kjer so prikazana instrumenti za upravljanje ali nadzor. Ponavadi se nahajajo na vrhu ali sprednji strani naprave.

Naslov IP

Naslov internetnega protokola (naslov IP) je unikatna številka, ki jo naprave uporabljajo za identifikacijo in medsebojno komunikacijo na omrežju, ki uporablja standard internetnega protokola (IP).

11

.1

<Slovar>

Obojestransko

To je mehanizem, ki samodejno obrne list papirja tako, da naprava lahko tiska (optično preber) obe strani papirja. Tiskalnik opremljen z Duplexom lahko tiska obojestransko.

PDF

Prenosljiva oblika dokumenta (PDF) je lastniška oblika datoteke, razvita pri Adobe Systems za predstavitev dvodimenzionalnih dokumentov v obliki, ki je neodvisna od naprave in ločljivosti.

Pokritost

To je tiskalniški izrazi, ki se uporablja za merjenje porabe tonerja pri tiskanju in se v splošnem uporablja kot pokritost. 5 % pokritost pomeni, da vsebuje papir A4 formata približno 5 % slik ali besedila. Torej, če papir ali original vsebuje zapletene slike ali dosti besedila bo pokritost cel čas 5 %, poraba tonerja bo tolikšna kot je pokritost.

Poltonsko

To je tip slike, ki simulira lestvico sivine s spreminjanjem števila točk.

Zelo obarvana področja so sestavljena iz velikega števila točk, medtem ko so svetlejša območja sestavljena iz manjšega števila točk.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opis strani in programski jezik, ki se v večini uporablja na področju elektronskega in namiznega založništva in se zažene v interpreterju ter izdela sliko.

Predvidena mese čna raba

Predvidena mesečna raba je količina papirja, ki v enem mesecu ne vpliva na učinek tiskalnika. V splošnem ima tiskalnik omejeno življenjsko dobo izraženo v papirjih na leto. Življenjska doba pomeni povprečno količino natisnjenih listov, ponavadi znotraj garancijskega obdobja. Na primer, če je prredvidena mesečna raba 48.000 papirjev in če predpostavimo, da imamo 20 delovnih dni, tiskalnik omeji 2.400 papirjev na dan, kar niti ni majhna količina.

Prehod

To je povezava med računalniškimi omrežji ali med računalniškim omrežjem in telefonsko linijo. Zelo je razširjena, saj je to računalnik ali omrežje, ki omogoča dostop do drugega računalnika ali omrežja.

Privzeto

Prvo nastavljene vrednosti.

Protokol

To je dogovor ali standard, ki nadzora ali omogoči povezavo, komunikacijo in prenos podatkov med dvema računalniškima izdelkoma.

PS

Glejte PostScript.

SNM

Strani na minuto. SNM prikazuje hitrost tiskalnika; koliko strani lahko tiskalnik dejansko natisne v eni minuti.

TCP/IP

Protokol za prenos nadzora (TCP) in internetni protokol (IP). To je množica komunikacijskih protokolov, ki implementirajo sklad protokolov na katerih teče internet in večina komercialnih omrežij.

Tiskalna kartuša

To je nekakšna steklenica znotraj naprave kot je tiskalnik in vsebuje toner. Toner je prah, ki se uporablja pri laserskih tiskalnikih in fotokopirnih strojih ter ustvari besedilo in slike na natisnjenem papirju.

Grelec lahko stali toner ter povzroči, da se le-ta sprime z vlakni v papirju.

URL

Uniformen lokator vira (URL) je globalen naslov dokumentov in virov na internetu. Prvi del naslova določa kateri protokol se uporablja, drugi del naslova določa naslov IP ali ime domene, kjer se vir nahaja.

USB

Unverzalno serijsko vodilo (USB) je standard, ki ga je razvil USB

Implementers Forum, Inc. za povezovanje računalnikov in perifernih naprav. V nasprotju z vzporednimi vrati je USB narejen za hkratno povezavo enih računalniških vrat USB na več perifernih naprav.

11

.2

<Slovar>

S

TVARNO KAZALO

C

CD s programsko opremo za tiskalnik 2.1

Č

čiščenje

notranjost 6.1

zunanjost 6.1

G

gonilnik

funkcija 2.1

namestitev 3.3

I

izhodna podpora 1.2

izhodni vstavek 1.2

K

kakovost

reševanje težav tiskanja 7.6

kartotečni karton, tiskanje 4.10

kuverte, tiskanje 4.8

L

LED dioda

Stanje 1.4

Linux

težave 7.10

zahteve 2.2

M

Macintosh

težave 7.11

zahteve 2.2

manual feed, use 4.7

materiali po meri, tiskanje 4.10

medij za tiskanje

izbira medija za tiskanje 4.1

smernice 4.1

specifikacije 4.2

N

nadzorna plošča 1.2, 1.3

nalepke, tiskanje 4.8

naročanje potrebščin 8.1

O

odpravljanje težav 7.1

omrežje

nastavljanje 3.1

zahteve 3.2

omrežna vrata 1.2

opcijski vstavek 1.2, 8.1

P

papir

nalaganje na opcijski vstavek 4.4

nalaganje na vstavek 1 4.4

nastavljanje velikosti papirja v vstavku 4.10

odstranjevanje zagozdenega papirja 7.1

spreminjanje velikosti 4.5

težave s podajanjem papirja 7.4

pokrov nadzorne plošče 1.2

poročilo o konfiguraciji 6.1

PostScript

težave 7.10

potiskan papir, tiskanje 4.9

potrebščine

naročanje potrebščin 8.1

pričakovana življenjska doba tonerja 6.3

preko spletne strani 6.8

priključek za napajanje 1.2

priložena programska oprema 2.1

prosojnice, tiskanje 4.9

R

ročica 1.2

ročno podajanje, uporaba 4.7

S

spominski modul

nameščanje 9.1

naročanje 8.1

1

sprednji pokrov 1.2

stanje 1.3

stikalo za vklop/izklop 1.2

SyncThru Web Service 6.8

T

tehnični podatki 10.1

težave

dovajalec papirja 7.4

kakovost tiskanja 7.6

Linux 7.10

Macintosh 7.11

PostScript 7.10

tiskanje 7.4

Windows 7.9

tiskanje 5.1

odpravljanje težav 7.4

V

vrata USB 1.2

vstavek

opcijski vstavek 1.2

prilagajanje širine in dolžine 4.5

vstavek 1 1.2

vzdrževanje 6.1

deli za vzdrževanje 6.8

tiskalna kartuša 6.3

W

Windows

težave 7.9

zahteve 2.2

Z

zadnji pokrov 1.2

zagozditev

nasveti za izogibanje zagozditvam papirja 7.1

zamenjava komponent

tiskalna kartuša 6.4

zaslon 1.3

zaustavi 1.3

zgornji pokrov 1.2

Tiskalnik Samsung

Razdelek o programski opremi

R

AZDELEK O PROGRAMSKI OPREMI

V

SEBINA

1.

POGLAVJE

:N

AMEŠ

ČANJE

PROGRAMSKE OPREME TISKALNIKA V

W

INDOWSIH

Nameščanje programske opreme tiskalnika .......................................................................................................... 4

Nameščanje programske opreme za lokalno tiskanje ................................................................................. 4

Nameščanje programske opreme za omrežno tiskanje .............................................................................. 7

Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika .......................................................................................... 10

Odstranjevanje programske opreme tiskalnika .................................................................................................... 11

Nameščanje enobarvnega tiskalniškega gonilnika ............................................................................................... 11

2.

POGLAVJE

:O

SNOVNO TISKANJE

Tiskanje dokumenta ............................................................................................................................................. 13

Tiskanje v datoteko (PRN) ................................................................................................................................... 14

Nastavitve tiskalnika ............................................................................................................................................. 14

Jeziček Layout .......................................................................................................................................... 15

Jeziček Paper ........................................................................................................................................... 15

Jeziček Graphics ...................................................................................................................................... 16

Jeziček Extras ........................................................................................................................................... 17

Jeziček About ............................................................................................................................................ 17

Jeziček Printer ........................................................................................................................................... 17

Uporaba priljubljene nastavitve ................................................................................................................. 18

Uporaba pomoči ........................................................................................................................................ 18

3.

POGLAVJE

:N

APREDNO TISKANJE

Tiskanje več strani na en list papirja (N-to tiskanje) ............................................................................................. 19

Tiskanje posterjev ................................................................................................................................................ 20

Tiskanje knjižic ..................................................................................................................................................... 20

Obojestransko tiskanje ......................................................................................................................................... 21

Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta ........................................................................................... 21

Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja ............................................................................................. 21

1

Uporaba vodnih žigov ........................................................................................................................................... 22

Uporaba obstoječega vodnega žiga .......................................................................................................... 22

Izdelava vodnega žiga .............................................................................................................................. 22

Urejanje vodnega žiga .............................................................................................................................. 22

Brisanje vodnega žiga ............................................................................................................................... 22

Uporaba prekrivkov .............................................................................................................................................. 23

Kaj je prekrivek? ........................................................................................................................................ 23

Izdelava novega prekrivka strani ............................................................................................................... 23

Uporaba prekrivka strani ........................................................................................................................... 23

Brisanje prekrivka strani ............................................................................................................................ 23

4.

POGLAVJE

:U

PORABA

W

INDOWS GONILNIKA

P

OST

S

CRIPT

Nastavitve tiskalnika ............................................................................................................................................. 24

Advanced

................................................................................................................................................. 24

Uporaba pomoči ........................................................................................................................................ 24

5.

POGLAVJE

:L

OKALNA SOUPORABA TISKALNIKA

Nastavljanje gostiteljskega računalnika ................................................................................................................ 25

Nastavljanje odjemalnega računalnika ................................................................................................................. 25

6.

POGLAVJE

:U

PORABA

S

MART

P

ANEL

Razumevanje Smart Panel ................................................................................................................................... 26

Odpiranje vodiča za odpravljanje napak .............................................................................................................. 27

Uporaba orodja za nastavitev tiskalnika ............................................................................................................... 27

Uporaba datoteke z zaslonsko pomočjo ................................................................................................... 27

Spreminjanje nastavitev programa Smart Panel .................................................................................................. 27

7.

POGLAVJE

:U

PORABA TISKALNIKA V

L

INUXU

Uvod ..................................................................................................................................................................... 28

Nameščanje Unified Linux Driver ......................................................................................................................... 28

Nameščanje Unified Linux Driver .............................................................................................................. 28

Odstranjevanje Unified Linux Driver .......................................................................................................... 29

Uporaba programa Unified Driver Configurator .................................................................................................... 30

Odpiranje programa Unified Driver Configurator ....................................................................................... 30

2

Konfiguracija tiskalnikov ............................................................................................................................ 30

Konfiguracija vrat ...................................................................................................................................... 31

Nastavljanje lastnosti tiskalnika ............................................................................................................................ 31

Tiskanje dokumenta ............................................................................................................................................. 32

Tiskanje iz aplikacij ................................................................................................................................... 32

Tiskanje datotek ........................................................................................................................................ 32

8.

POGLAVJE

:U

PORABA TISKALNIKA Z

M

ACINTOSHEM

Nameščanje programske opreme ........................................................................................................................ 33

Tiskalniški gonilnik .................................................................................................................................... 33

Nastavljanje tiskalnika .......................................................................................................................................... 34

Za omrežno priključitev ............................................................................................................................. 34

Za USB priključitev .................................................................................................................................... 34

Tiskanje ................................................................................................................................................................ 35

Tiskanje dokumenta .................................................................................................................................. 35

Spreminjanje nastavitev tiskalnika ............................................................................................................ 35

Tiskanje več strani na en list papirja ......................................................................................................... 37

3

1

Nameš čanje programske opreme tiskalnika v

Windowsih

Poglavje vsebuje:

Nameš čanje programske opreme tiskalnika

Ponovno nameš čanje programske opreme tiskalnika

Odstranjevanje programske opreme tiskalnika

Nameš čanje enobarvnega tiskalniškega gonilnika

O

POMBA

:

Naslednji postopek je namenjen za Windows XP, za druge operacijske sisteme, poglejte v uporabniška navodila za

Windowse ali spletno pomoč.

Tipi čna namestitev

To je priporočljivo za večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, ki so potrebne za delovanje tiskalnika.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen na vaš računalnik.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi

. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

Če uporabljate Windows Vista, kliknite Start

Vsi programi

Pripomo

čkiZaženi in vpišite X:\Setup.exe.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista, kliknite Zaženi Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

Nameš čanje programske opreme tiskalnika

Programsko opremo tiskalnika lahko namestite za lokalno tiskanje ali tiskanje preko omrežja. Za namestitev programske opreme tiskalnika v računalnik, izvedite primeren namestitven postopek glede na tiskalnik, ki ga uporabljate.

Tiskalniški gonilnik je programska oprema, ki vašemu računalniku omogoča komunikacijo s tiskalnikom. Postopek namestitve gonilnikov se lahko razlikuje glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate.

Pred začetkom namestitve zaprite vse programe na vašem PC-ju.

Nameš čanje programske opreme za lokalno tiskanje

Lokalni tiskalnik je tiskalnik, ki je preko priloženega tiskalniškega kabla, kot je USB ali paralelni kabel, neposredno priključen na vaš računalnik. Če je tiskalnik povezan na omrežje preskočite ta korak in

pojdite na “Nameščanje programske opreme za omrežno tiskanje” na strani 7.

Programsko opremo tiskalnika lahko namestite s tipično metodo ali metodo po meri.

O

POMBA

:

Če se med namestitvijo pokaže okno “Čarovnik za novo strojno opremo”, kliknite v desnem zgornjem kotu okna, da zaprete okno, ali pa kliknite Prekliči.

3

Kliknite Next.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

4

Izberite Typical installation for a local printer. Kliknite Next.

4

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

O

POMBA

:

Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže naslednje okno.

O

POMBA

:

Če po končani namestitvi gonilnik tiskalnika ne deluje

pravilno, ga ponovno namestite. Glej “Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika” na strani 10.

Namestitev po meri

Za namestitev lahko izberete posamezne komponente.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen na vaš računalnik.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi

. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

Če uporabljate Windows Vista, kliknite Start

Vsi programi

Pripomo

čki

Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista, kliknite Zaženi Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.

• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.

• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki ga uporabljate.

5

Ko se namestitev konča se prikaže okno v katerem lahko izberete tiskanje preizkusne strani. Če želite natisniti preizkusno stran, odkljukajte polje in kliknite Next.

V nasprotnem primeru kliknite Next in preskočite korak 7.

6

Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.

V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.

7

Da se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung in prejmete informacije od Samsunga, odkljukajte polje in kliknite

Finish

. Preusmerjeni ste na spletno stran Samsung.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

3

Kliknite Next.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

5

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

4

Izberite Custom installation. Kliknite Next.

O

POMBA

:

Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže naslednje okno.

5

Izberite vaš tiskalnik in kliknite Next.

• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.

• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.

• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki ga uporabljate.

6

Izberite komponente, ki jih želite namestiti in kliknite Next.

O

POMBA

:

Ciljno mapo za namestitev lahko spremenite, če kliknete

[Browse].

6

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

7

Ko se namestitev konča se prikaže okno v katerem lahko izberete tiskanje preizkusne strani. Če želite natisniti preizkusno stran, odkljukajte polje in kliknite Next.

V nasprotnem primeru kliknite Next in preskočite korak 9.

8

Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.

V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.

9

Da se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung in prejmete informacije od Samsunga, odkljukajte polje in kliknite

Finish

. Preusmerjeni ste na spletno stran Samsung.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista, kliknite Zaženi Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

3

Kliknite Next.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

4

Izberite Typical installation for a network printer. Kliknite

Next

.

Nameš čanje programske opreme za omrežno tiskanje

Ko tiskalnik priključite na omrežje morate najprej nastaviti TCP/IP nastavitve za tiskalnik. Ko ste določili in preverili TCP/IP nastavitve ste pripravljeni, da namestite programsko opremo na vsak računalnik v omrežju.

Programsko opremo tiskalnika lahko namestite s tipično metodo ali metodo po meri.

Tipi čna namestitev

To je priporočljivo za večino uporabnikov. Nameščene bodo vse komponente, ki so potrebne za delovanje tiskalnika.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen v omrežje.

Za podrobnosti o povezovanju v omrežje glejte priložena uporabniška navodila tiskalnika.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi

. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

Če uporabljate Windows Vista, kliknite StartVsi programi

Pripomo

čki

Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

7

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

5

Prikaže se seznam tiskalnikov, ki so na voljo v omrežju. Iz seznama izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite Next.

Namestitev po meri

Izberete lahko posamezne komponente, ki jih želite namestiti in določite IP naslov.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen v omrežje.

Za podrobnosti o povezovanju v omrežje glejte priložena uporabniška navodila tiskalnika.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

Če se okno za namestitev ne prikaže, kliknite Start in nato

Zaženi

. Vpišite X:\Setup.exe, zamenjajte “X” s črko, ki predstavlja vaš pogon in kliknite OK.

Če uporabljate Windows Vista, kliknite StartVsi programi

Pripomo

čki

Zaženi in vpišite X:\Setup.exe.

Če se pojavi okno Samodejno predvajanje v Windows Vista, kliknite Zaženi Setup.exe v polju Namesti ali zaženi program in kliknite Nadaljuj v oknu Nadzor uporabniškega računa.

• Če tiskalnika ni v seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vpišite ime vrat in

IP naslov tiskalnika.

Za preverjanje IP naslova tiskalnika ali MAC naslova, natisnite stran Konfiguracija omrežja.

• Za iskanje deljenega omrežnega tiskalnika (pot UNC) izberite

Shared Printer [UNC]

in ročno vpišite deljeno ime ali deljeni tiskalnik poiščite tako, da kliknete na tipko Browse.

O

POMBA

:

Če naprave ne najdete v omrežju vas prosimo, da izključite požarni zid in kliknete Update.

6

Ko se namestitev konča se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung ter prejemate informacije od Samsunga.

Če to želite odkljukajte pripadajoča polja in kliknite Finish.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

3

Kliknite Next.

• Po potrebi izberite jezik iz padajočega seznama.

View User’s Guide: Omogoča vam pregled uporabniškega priročnika. Če vaš računalnik nima nameščenega programa

Adobe Acrobat, kliknite to možnost in program Adobe Acrobat

Reader se bo samodejno namestil.

O

POMBA

:

Če po končani namestitvi gonilnik tiskalnika ne deluje

pravilno, ga ponovno namestite. Glej “Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika” na strani 10.

8

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

4

Izberite Custom installation. Kliknite Next.

N

ASVET

: Če želite nastaviti določen IP naslov za določen omrežni tiskalnik, kliknite tipko Set IP Address. Prikaže se okno Set IP

Address. Ukrepajte tako:

5

Prikaže se seznam tiskalnikov, ki so na voljo v omrežju. Iz seznama izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite Next. a. Iz seznama izberite želen tiskalnik s pripadajočim IP naslovom.

b. Za tiskalnik ročno določite IP naslov, masko podomrežja in prehod in kliknite Configure, da omrežnemu tiskalniku določite

IP naslov.

c. Kliknite Next.

6

Izberite komponente, ki jih želite namestiti in kliknite. Po izbiri komponent se prikaže naslednje okno. Spremenite lahko ime tiskalnika, nastavite deljenje tiskalnika v omrežju, nastavite tiskalnik za privzetega in spremenite ime vrat vsakega tiskalnika. Kliknite Next.

• Če tiskalnika ni v seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vpišite ime vrat in

IP naslov tiskalnika.

Za preverjanje IP naslova tiskalnika ali MAC naslova, natisnite stran Konfiguracija omrežja.

• Za iskanje deljenega omrežnega tiskalnika (pot UNC) izberite

Shared Printer [UNC]

in ročno vpišite deljeno ime ali deljeni tiskalnik poiščite tako, da kliknete na tipko Browse.

O

POMBA

:

Če naprave ne najdete v omrežju vas prosimo, da izključite požarni zid in kliknete Update.

Za namestitev programske opreme na strežnik, odkljukajte polje Setting up this printer on a server.

9

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

7

Ko se namestitev konča se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran in se registrirate kot uporabnik tiskalnikov Samsung ter prejemate informacije od Samsunga.

Če to želite odkljukajte pripadajoča polja in kliknite Finish.

V nasprotnem primeru samo kliknite Finish.

Ponovno nameš čanje programske opreme tiskalnika

Če med nameščanjem pride do napake lahko programsko opremo ponovno namestite.

1

Zaženite Windowse.

2

Iz menija Start izberite Programi ali Vsi programiime

vašega tiskalniškega gonilnika

Maintenance.

3

Izberite Repair in kliknite Next.

4

Prikaže se seznam tiskalnikov, ki so na voljo v omrežju. Iz seznama izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite Next.

O

POMBA

:

Če po končani namestitvi gonilnik tiskalnika ne deluje

pravilno, ga ponovno namestite. Glej “Ponovno nameščanje programske opreme tiskalnika” na strani 10.

• Če tiskalnika ni v seznamu, kliknite Update, da osvežite seznam ali izberite Add TCP/IP Port, da dodate tiskalnik v omrežje. Za dodajanje tiskalnika v omrežje vpišite ime vrat in

IP naslov tiskalnika.

• Za iskanje deljenega omrežnega tiskalnika (pot UNC) izberite

Shared Printer [UNC]

in ročno vpišite deljeno ime ali deljeni tiskalnik poiščite tako, da kliknete na tipko Browse.

Zagledali boste seznam komponent tako, da jih lahko posebej ponovno namestite.

10

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

O

POMBA

:

Če tiskalnik še ni priključen na računalnik se prikaže naslednje okno.

• Ko ste priključili tiskalnik, kliknite Next.

• Če tiskalnika še ne želite priključiti, kliknite Next in No na naslednjem zaslonu. Namestitev se bo začela in preizkusna stran se ne bo natisnila, dokler se namestitev ne konča.

• Okno gonilnika tiskalnika, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik in vmesnik, ki ga uporabljate.

5

Izberite komponente, ki jih želite ponovno namestiti in kliknite

Next

.

Če ste namestili programsko opremo tiskalnika za lokalno tiskanje in izberete ime vašega tiskalniškega gonilnika se prikaže okno, ki vas poziva, da natisnete preizkusno stran.

Ukrepajte tako: a. Za tiskanje preizkusne strani odkljukajte polje in kliknite

Next

.

b. Če se preizkusna stran pravilno natisne, kliknite Yes.

V nasprotnem primeru kliknite No, da jo ponovno natisnete.

6

Ko se ponovna namestitev konča, kliknite Finish.

Odstranjevanje programske opreme tiskalnika

1

Zaženite Windowse.

2

Iz menija Start izberite Programi ali Vsi programi

ime

vašega tiskalniškega gonilnika

Maintenance.

3

Izberite Remove in kliknite Next.

Zagledali boste seznam komponent tako, da jih lahko posebej odstranite.

4

Izberite komponente, ki jih želite odstraniti in kliknite Next.

5

Ko vas računalnik pozove, da potrdite izbiro, kliknite Yes.

Izbran gonilnik in vse njegove komponente se odstranijo iz računalnika.

6

Ko je programska oprema odstranjena, kliknite Finish.

Nameš čanje enobarvnega tiskalniškega gonilnika

Tiskalnik omogoča enobarvni gonilnik tako, da lahko vaš tiskalnik uporabljate kot enobarvnega. V računalnik morate namestiti gonilnik za enobarvno tiskanje. Naslednji koraki vas vodijo skozi postopek namestitve.

1

Prepričajte se, da je tiskalnik vključen in priključen na vaš računalnik. Ali da sta računalnik in tiskalnik priključena v omrežje.

2

Vstavite priloženo zgoščenko v pogon CD-ROM. Zgoščenka se bo samodejno zagnala in prikazalo se bo okno za namestitev.

3

Kliknite Cancel.

Če se prikaže potrditveno okno, kliknite Finish.

4

Kliknite StartTiskalniki in faksi.

5

Izberite Dodaj tiskalnik.

11

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

6

Ko se prikaže Čarovnik za dodajanje tiskalnikov kliknite

Naprej

.

7

Izberite Lokalni tiskalnik, priključen v ta računalnik in

Samodejno zaznaj in namesti tiskalnik “Plug and Play”

nato kliknite Naprej. Pojdite na korak 13.

Če računalnik ne zazna tiskalnika, sledite naslednjemu koraku.

8

Izberite Naprej v oknu Izberite tiskalniška vrata.

9

V oknu Izberite tiskalniška vrata izberite Imam disketo....

10

Kliknite Prebrskaj, da poiščete enobarvni gonilnik za tiskalnik.

Na primer Windows XP 32 bit

Izberite pogon CD-ROMPrinterPC_MONO

WINXP_2000_VISTA-32

.

11

Izberite datoteko ***.inf in kliknite Odpri.

12

Izberite OK v oknu Namestitev z diskete.

13

Iz polja Tiskalniki izberite enobarvni gonilnik in kliknite Naprej.

O

POMBA

:

Če ste enobarvni gonilnik namestili že prej se prikaže okno Use Existing Driver. Izberite kot je pojasnjeno v oknu in kliknite Next. Odvisno od nastavitve računalnika se lahko prikaže okno za deljenje tiskalnika ali za tiskanje preizkusne strani; izberite po želji.

14

Vpišite ime vašega tiskalnika in kliknite Next.

15

Za začetek namestitve enobarvnega tiskalniškega gonilnika kliknite Finish.

O

POMBA

:

Če je tiskalnik priključen v omrežje pojdite do Properties tiskalnika in izberite jeziček Ports. Nato kliknite Add Port in

Standard TCP/IP Port

ter ustvarite nova vrata za priključitev tiskalnika. Za izdelavo novih vrat sledite postopku v oknu čarovnika.

12

Nameščanje programske opreme tiskalnika v Windowsih

2

Osnovno tiskanje

Poglavje razloži možnosti tiskanja in osnovna opravila tiskanja v

Windowsih.

Poglavje vsebuje:

Tiskanje dokumenta

Tiskanje v datoteko (PRN)

Nastavitve tiskalnika

- Jezi ček Layout

- Jezi ček Paper

- Jezi ček Graphics

- Jezi ček Extras

- Jezi ček About

- Jezi ček Printer

- Uporaba priljubljene nastavitve

- Uporaba pomo či

Tiskanje dokumenta

O

POMBE

:

• Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

• Preverite operacijski(e) sistem(e), ki so združljivi z vašim tiskalnikom. Prosimo glejte razdelek Združljivost OS v specifikacijah tiskalnika v uporabniških navodilih tiskalnika.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Naslednji postopek opisuje splošne korake, ki so potrebni za tiskanje iz različnih Windows aplikacij. Natančni koraki za tiskanje dokumenta so lahko drugačni, odvisno od programa, ki ga uporabljate. Za natančen postopek tiskanja poglejte v uporabniški priročnik vaše programske opreme.

1

Izdelajte ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.

2

Izberite Natisni iz menija Datoteka. Prikaže se okno Print.

Okno lahko izgleda drugače, odvisno od vaše aplikacije.

Osnovne nastavitve tiskanja lahko izberete znotraj okna Print.

Med nastavitve spada tudi število kopij in območje tiskanja.

Prepričajte se, da ste izbrali tiskalnik.

3

Izberite gonilnik tiskalnika iz padajočega seznama Name.

Da bi izkoristili funkcije, ki jih nudi gonilnik tiskalnika, kliknite

Properties

ali Preferences v oknu Print v aplikaciji. Za

podrobnosti glejte “Nastavitve tiskalnika” na strani 14.

Če v oknu Print vidite Setup, Printer ali Options jih kliknite. Na naslednjem zaslonu kliknite Properties.

Kliknite OK, da zaprete okno z lastnostmi tiskalnika.

4

Za začetek tiskanja kliknite OK ali Print v oknu Print.

13

Osnovno tiskanje

Tiskanje v datoteko (PRN)

Včasih je potrebno shraniti podatke o tiskanju v datoteko.

Za izdelavo datoteke:

1

Odkljukaljte polje Print to file v oknu Print.

2

Izberite mapo in določite ime datoteke ter kliknite V redu.

Nastavitve tiskalnika

V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko dostopate do vseh možnosti tiskalnika, ki jih potrebujete pri delu z njim. Ko so lastnosti tiskalnika prikazane jih lahko pregledate in spremenite nastavitve, ki jih potrebujete za tiskanje.

Okno z lastnostmi tiskalnika je lahko drugačno, odvisno od operacijskega sistema. Ta uporabniški priročnik prikazuje okno

Lastnosti za Windows XP.

Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate.

Če do lastnosti tiskalnika dostopate preko mape Tiskalniki lahko vidite dodatne Windows jezičke (glej uporabniški priročnik za

Windows) in jeziček Printer (glej “Jeziček Printer” na strani 17).

O

POMBE

:

• Večina Windows aplikacij bo prepisala nastavitve, ki jih določite v gonilniku tiskalnika. Najprej spremenite vse nastavitve tiskanja v aplikaciji in nato spremenite preostale nastavitve s pomočjo tiskalniškega gonilnika.

• Nastavitve, ki jih spremenite bodo veljale le v programu, ki ga trenutno uporabljate. Če želite uporabiti stalne spremembe jih izvedite v mapi Tiskalniki.

• Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila

Windows ali spletno pomoč.

1. Kliknite tipko Windows Start.

2. Izberite Tiskalniki in faksi.

3. Izberite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

4. Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in izberite Nastavitve tiskanja.

5. Spremenite nastavitve na vsakem jezičku, kliknite OK.

14

Osnovno tiskanje

Jezi ček Layout

Jeziček Layout ponuja možnost za prilagajanje izgleda dokument na natisnjeni strani. Layout Options vsebuje Multiple Pages per Side,

Poster Printing

in Booklet Printing. Za več informacij o dostopanju

do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Jezi ček Paper

Z naslednjimi možnostmi lahko nastavite osnovne specifikacije za rokovanje s papirjem, ko dostopate do lastnosti tiskalnika. Za več

informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Za dostop do različnih lastnosti papirja kliknite jeziček Paper.

Paper Orientation

Paper Orientation

omogoča, da izberete smer v kateri se informacije natisnejo na stran.

Portrait tiska preko širine strani, pisemski stil.

Landscape tiska preko dolžine strani, stil razpredelnice.

Rotate 180 Degrees omogoča, da stran obrnete na želene stopinje.

Portrait

Landscape

Layout Options

Layout Options

omogoča, da izberete napredne možnosti tiskanja.

Izberete lahko Multiple Pages per Side in Poster Printing.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje več strani na en list papirja (N-to tiskanje)” na strani 19.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje posterjev” na strani 20.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje knjižic” na strani 20.

Double-sided Printing

Double-sided Printing

omogoča obojestransko tiskanje.

Če možnost ni na voljo pomeni, da tiskalnik ne podpira te funkcije.

• Za podrobnosti glejte “Obojestransko tiskanje” na strani 21.

15

Osnovno tiskanje

Copies

Copies

omogoča, da izberete število kopij, ki jih boste natisnili.

Izberete lahko od 1 do 999 kopij.

Paper Options

Size

Size

omogoča, da izberete velikost papirja, ki ste ga naložili na vstavek.

Če želene velikost ni v polju Size, kliknite Custom. Ko se prikaže okno Custom Paper Setting nastavite velikost papirja in kliknite OK.

Nastavitev se pojavi v seznamu tako, da jo lahko izberete.

Source

Prepričajte se, da je Source nastavljeno na pripadajoči vstavek za papir. Pri tiskanju na poseben material kot so kuverte ali prosojnice uporabite Manual Feeder.

Če je izvor papirja nastavljen na Auto Selection bo tiskalnik iz vstavka samodejno dvignil material za tiskanje v naslednjem vrstnem redu: Tray 1, Tray 2.

Type

Type

nastavite tako, da se ujema s papirjem, ki je naložen v vstavek iz katerega želite tiskati. Tako boste dosegli najboljšo kakovost tiska. V nasprotnem primeru ne boste dosegli želene kakovosti tiska.

Thick

: 90 ~ 105 g/m

2

tolst papir.

Thin

: 60 ~ 70 g/m

2

tanek papir.

Cotton

: 75 ~ 90 g/m

2

bombažni papir kot sta Gilbert 25 % in Gilbert

100 %.

Plain Paper

: Normalen, prazen papir. Ta tip izberite, če je tiskalnik enobarven in tiskate na 60 g/m

2

bombažni papir.

Recycled Paper

: 75 ~ 90 g/m

2

recikliran papir.

Color Paper

: 75 ~ 90 g/m

2

papir z barvnim ozadjem.

Archive Paper

: Če želite iztis hraniti dalj časa, npr. za arhiv, izberite to možnost.

First Page

Ta lastnost omogoča tiskanje prve strani z drugačnim tipom papirja kot je preostali dokument. Za prvo stran lahko izberete izvor papirja.

Na primer, v Tray 2 naložite debel kup papirja za prvo stran in v Tray

1

naložite navaden papir. Nato izberite Tray 1 v možnosti Source in

Tray 2

v možnosti First Page.

Če možnost ni na voljo pomeni, da tiskalnik ne podpira te funkcije.

Scaling Printing

Scaling Printing

omogoča samodejno ali ročno nastavljanje obsega tiskanja na stran. Izbirate lahko med None, Reduce/Enlarge in Fit

to Page

.

• Za podrobnosti glejte “Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta” na strani 21.

• Za podrobnosti glejte “Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja” na strani 21.

Jezi ček Graphics

Uporabite naslednje možnosti Grafike, da nastavite kakovost tiskanja za vaše potrebe. Za več informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Kliknite jeziček Graphic, da se prikažejo spodaj prikazane lastnosti.

16

Osnovno tiskanje

Quality

Izbrana možnost Kakovosti se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.

Višja nastavitev pomeni ostrejšo jasnost natisnjenih znakov in grafike. Višja nastavitev lahko tudi poveča čas, ki je potreben za tiskanje dokumenta.

Color Mode

Izberete lahko možnosti barve. Nastavitev Color ponavadi pomeni najboljšo kakovost tiskanja za barvne dokumente. Če želite barvni dokument natisniti v črnobelo, izberite Grayscale. Če želite ročno nastavite možnosti barv, izberite Manual in kliknite tipko Color

Adjust

ali Color Matching.

Copies Setting: Ko izdelate več kopij in če želite imeti nekaj barvnih kopij in ostale črnobele, uporabite to možnost in izberite

število črnobelih kopij.

Color Adjust: Prikaz slik lahko prilagodite tako, da spreminjate nastavitve pri možnosti Levels.

Color Matching: Prikaz slik lahko prilagodite tako, da spreminjate nastavitve pri možnosti Settings. Predvsem funkcija Samsung

DigiColor

vam pomaga ustvariti iztis, ki resnično odraža barve in odtenke neba in trave. Ta funkcija je namenjena za tiskanje fotografij, toda spremeni barvo vsakega iztisa. Izbirate lahko med

Basic Color

, Sapphire, Emerald in Aquamarine.

Advanced Options

Napredne nastavitve lahko nastavite s klikom tipke Advanced

Options

.

Print All Text To Black: Če je odkljukana možnost Print All Text

To Black

se bo vso besedilo v dokumentu natisnilo v črni barvi, ne glede na barve, ki so prikazane na zaslonu.

Print All Text To Darken: Ko je odkljukana možnost Print All

Text To Darken

se bo vso besedilo v dokumento natisnilo temneje kot pri normalnem dokumentu.

Nekateri tiskalniki ne podpirajo te možnosti.

Jezi ček Extras

Izberete lahko zunanje možnosti vašega dokumenta. Za več

informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Za dostop do naslednje funkcije, kliknite jeziček Extras:

Jezi ček About

Uporabite jeziček About, da prikažete podatke o avtorskih pravicah in številko različice gonilnika. Če imate spletni brskalnik se lahko povežete na splet s klikom na ikono za spletno stran. Za več

informacij o dostopanju do lastnosti tiskalnika glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

Jezi ček Printer

Če do lastnosti tiskalnika dostopate preko mape Tiskalniki lahko pregledate jeziček Printer. Nastavite lahko konfiguracijo tiskalnika.

Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila

Windows ali spletno pomoč.

1

Kliknite meni Windows Start.

2

Izberite Tiskalniki in faksi.

3

Izberite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

4

Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in izberite Properties.

5

Kliknite jeziček Printer in nastavite možnosti.

Watermark

Izdelate lahko besedilno sliko v ozadju, ki se bo natisnila na vsako

stran vašega dokumenta. Za podrobnosti glejte “Uporaba vodnih žigov” na strani 22.

Overlay

Prekrivki se pogosto uporabljajo za vnaprej natisnjene obrazce ali

pisemske glave. Za podrobnosti glejte “Uporaba prekrivkov” na strani 23.

Output Options

Print Subset: Nastavite lahko zaporedje v katerem se strani tiskajo. Iz padajočega seznama izberite vrstni red tiskanja.

- Normal (1,2,3): Tiskalnik natisne vse strani od prve pa do zadnje strani.

- Reverse All Pages (3,2,1): Tiskalnik natisne vse strani od zadnje pa do prve strani.

- Print Odd Pages: Tiskalnik natisne le liho oštevilčene strani dokumenta.

- Print Even Pages: Tiskalnik natisne le sodo oštevilčene strani dokumenta.

17

Osnovno tiskanje

Uporaba priljubljene nastavitve

Možnost Favorites, ki je vidna na vsakem jezičku z lastnostmi vam omogoča, da trenutne nastavite shranite za nadaljnjo uporabo.

Da shranite predmet Favorites:

1

Po potrebi spremenite nastavitve na vsakem jezičku.

2

Vpišite ime predmeta v vnosno polje Favorites.

3

Kliknite Save.

Ko shranite Favorites se shranijo vse nastavitve gonilnika.

Za uporabo shranjenih nastavite izberite element iz padajočega seznama Favorites. Tiskalnik je sedaj pripravljen za tiskanje glede na izbrano Priljubljeno nastavitev.

Če želite izbrisati Priljubljen element ga izberite iz seznama in kliknite

Delete

.

Privzete nastavitve tiskalniške gonilnika lahko obnovite tako, da iz seznama izberete Printer Default.

Uporaba pomo či

Vaš tiskalnik ima zaslon s pomočjo, ki ga aktivirate tako, da v oknu z lastnostmi tiskalnika kliknete tipko Pomoč. Zaslonska pomoč vam daje podrobne informacije o funkcijah tiskalnika, ki jih omogoča tiskalniški gonilnik.

Prav tako lahko kliknete iz zgornjega desnega kota okna in nato kliknete katerokoli nastavitev.

18

Osnovno tiskanje

3

Napredno tiskanje

V poglavju so razložene možnosti tiskanja in naprednejša tiskarska opravila.

O

POMBA

:

• Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Poglavje vsebuje:

Tiskanje ve č strani na en list papirja (N-to tiskanje)

Tiskanje posterjev

Tiskanje knjižic

Obojestransko tiskanje

Tiskanje pomanjšanega ali pove čanega dokumenta

Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja

Uporaba vodnih žigov

Uporaba prekrivkov

1 2

3 4

Tiskanje ve č strani na en list papirja

(N-to tiskanje)

Izberete lahko število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja. Za tiskanje več kot ene strani na en list papirja se bodo strani zmanjšale in razporedile v vrstnem redu, ki ga določite. Na en list papirja lahko natisnete do 16 strani.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Layout izberite Multiple Pages per Side v padajočem meniju Layout Type.

3

Izberite število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja

(1, 2, 4, 6, 9 ali 16) iz padajočega menija Pages per Side.

4

Po potrebi izberite razporeditev strani iz padajočega menija

Page Order

.

Odkljukajte Print Page Border, da natisnete okvir okoli vsake strani na listu.

5

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

6

Kliknite OK in natisnite dokument.

19

Napredno tiskanje

Tiskanje posterjev

Ta funkcija omogoča tiskanje enostranskega dokument na 4, 9 ali

16 listov papirja. Namen tega je, da natisnjene liste sestavite ter dobite en dokument velikosti posterja.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Layout in izberite Poster Printing iz padajočega menija Layout Type.

3

Nastavljanje lastnosti posterja:

Razporeditev strani lahko izberete med Poster<2x2>,

Poster<3x3>

, Poster<4x4> ali Custom. Če izberete

Poster<2x2>

se bo izhod samodejno razširil tako, da bo zajemal 4 fizične liste. Če je možnost nastavljena na Po meri, lahko izvornik povečate od 150 % do 400 %. Odvisno od stopnje povečave se razpored strani samodejno prilagodi na

Poster<2x2>

, Poster<3x3>, Poster<4x4>.

Tiskanje knjižic

9

8

8

9

Ta možnost tiskalnika vam omogoča tiskanje dokumenta na obe strani papirja in razporedi liste tako, da jih po tiskanju lahko preganete ter izdelate knjižico.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Layout izberite Booklet Printing iz padajočega menija Layout Type.

O

POMBA

:

Možnost Booklet Printing ni na voljo za vse velikosti papirja. Da bi poiskali primerno velikost papirja za to funkcijo, izberite iz Size velikost papirja na jezičku Paper in nato preverite

Booklet Printing

v padajočem meniju Layout Type ali je jeziček

Layout

aktiviran.

3

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

4

Kliknite OK in natisnite dokument.

5

Po tiskanju liste preganite in spnite.

V milimetrih ali inčih določite prekrivanje, da olajšate lepljenje listov.

3,8 mm

3,8 mm

4

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument. Poster lahko dokončate tako, da zlepite liste.

20

Napredno tiskanje

Obojestransko tiskanje

Tiskate lahko na obe strani lista papirja. Pred tiskanjem se odločite kakšno orientacijo dokumenta želite.

Možnosti so:

None

Long Edge ki je običajna razporeditev, ki se uporablja pri spenjanju knjig.

Short Edge ki je tip, ki se pogosto uporablja za koledarje.

2

2

2

3

5

5

3

Long Edge

5

3

2

Short Edge

3

5

O

POMBA

:

• Obojestranskega tiskanja ne uporabljajte za nalepke, prosojnice, kuverte ali debel papir. Papir se lahko zatakne in tiskalnik se poškoduje.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Layout izberite orientacijo papirja.

3

Iz razdelka Double-sided Printing izberite želeno možnost spenjanja.

4

Kliknite jeziček Paper, izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument.

O

POMBA

:

Če tiskalnik nima obojestranske enote morate tiskanje zaključiti ročno. Tiskalnik najprej natisne vsako drugo stran dokumenta. Po končanem tiskanju prve strani posla se prikaže okno

Printing Tip. Za zaključek tiskanja sledite navodilom na zaslonu.

A

Tiskanje pomanjšanega ali pove čanega dokumenta

Velikost vsebine strani lahko spremenite tako, da vsebina na natisnjeni strani izgleda večja ali manjša.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Paper izberite Reduce/Enlarge v padajočem meniju

Printing Type

.

3

V vnosno polje Percentage vpišite stopnjo obsega.

Prav tako lahko kliknete tipko ali .

4

V Paper Options izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument.

Prilagajanje dokumenta na izbrano velikost papirja

Ta funkcija vam omogoča prilagajanje dokumenta na poljubno izbrano velikost papirja, ne glede na digitalno velikost dokumenta. To je lahko uporabno, ko želite preveriti podrobnosti na majhnem dokumentu.

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Iz jezička Paper izberite Fit to Page v padajočem meniju

Printing Type

.

3

Iz padajočega seznama Output size izberite pravilno velikost.

4

V Paper Options izberite izvor papirja, velikost in tip.

5

Kliknite OK in natisnite dokument.

21

Napredno tiskanje

Uporaba vodnih žigov

Možnost vodnega žiga omogoča tiskanje besedila preko obstoječega dokumenta. Na primer, če želite na prvo ali vse strani dokumenta z velikim sivimi črkami po diagonali natisniti besedo

“OSNUTEK” ali “ZAUPNO”.

Tiskalnim ima številne vnaprej določene vodne žige, ki jih lahko spremenite ali pa v seznam dodate nove.

Uporaba obstoje čega vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Extras in iz padajočega seznama Watermark izberite želen vodni žig. Izbrani vodni žig bo viden na predogledu.

3

Kliknite OK in začnite s tiskanjem.

O

POMBA

:

Predogled prikazuje kako bo stran izgledala, ko jo natisnete.

Izdelava vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku

Watermark

. Prikaže se okno Edit Watermark.

3

V vnosno polje Watermark Message vpišite besedilo. Vpišete lahko do 40 znakov. Sporočilo se bo prikazalo na predogledu.

Ko je polje First Page Only odkljukano se vodni žig natisne samo na prvo stran.

4

Izberite možnosti vodnega žiga.

Iz razdelka Font Attributes lahko izberete ime pisave, stil, velikost ali nivo sivin ter v razdelku Message Angle določite kot vodnega žiga.

5

Kliknite Add, da v seznam dodate nov vodni žig.

6

Ko ste končali z urejanjem, kliknite OK in začnite s tiskanjem.

Izberite (No Watermark) iz padajočega seznama Watermark, da prenehate s tiskanjem vodnega žiga.

Urejanje vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku

Watermark

. Prikaže se okno Edit Watermark.

3

Iz seznama Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite uredit ter spremenite sporočilo in možnosti.

4

Za shranjevanje sprememb kliknite Update.

5

Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.

Brisanje vodnega žiga

1

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

2

V jezičku Extras kliknite tipko Edit v razdelku Watermark.

Prikaže se okno Edit Watermark.

3

Iz seznama Current Watermarks izberite vodni žig, ki ga želite zbrisati in kliknite Delete.

4

Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.

22

Napredno tiskanje

Uporaba prekrivkov

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Kaj je prekrivek?

Prekrivek je besedilo in/ali slike, ki so shranjene na trdem disku (HDD) v računalniku, kot posebna oblika datoteke, ki jo lahko natisnete na poljuben dokument. Prekrivki se pogosto uporabljajo za vnaprej natisnjene obrazce ali pisemske glave. Namesto, da bi uporabljali vnaprej natisnjen papir s pisemsko glavo, lahko izdelate prekrivek, ki vsebuje enake informacije, kot so na pisemski glavi. Za tiskanje pisma s pisemsko glavo vašega podjetja ni potrebno naložiti vnaprej natisnjenega papirja s pisemsko glavo v tiskalnik. Tiskalniku morate povedati, da na dokument natisne prekrivek s pisemsko glavo.

Izdelava novega prekrivka strani

Da bi uporabili prekrivek strani morate izdelati nov prekrivek strani, ki vsebuje logotip ali sliko.

1

Izdelajte ali odprite dokument, ki vsebuje besedilo ali sliko, ki jo boste uporabili na novem prekrivku strani. Elemente postavite točno tako, kot želite, da bi izgledali, ko jih natisnete kot prekrivek.

2

Za shranjevanje dokumenta kot prekrivek, odprite lastnosti

tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

3

Kliknite jeziček Extras in kliknite tipko Edit v razdelku Overlay.

4

V oknu Edit Overlay kliknite Create Overlay.

5

V oknu Create Overlay vpišite v vnosno polje File name ime, ki je dolgo največ osem znakom. Po potrebi izberite ciljno pot.

(Privzeta pot je C:\Formover).

6

Kliknite Save. Ime se pojavi v polju Overlay List.

7

Kliknite OK ali Yes, da končate z izdelavo.

Datoteka se ne natisne. Namesto tega se shrani na trdi disk v vašem računalniku.

O

POMBA

:

Velikost dokumenta s prekrivkom mora biti enaka dokumentu, ki ga boste natisnili skupaj s prekrivkom. Ne izdelajte prekrivka z vodnim žigom.

Uporaba prekrivka strani

Izdelan prekrivek je pripravljen za tiskanje z vašim dokumentom. Za tiskanje prekrivka z dokumentom:

1

Izdelajte ali odprite dokument, ki ga želite natisniti.

2

Da spremenite nastavitve tiskanja iz programske opreme,

odprite lastnosti tiskalnika. Glej “Tiskanje dokumenta” na strani 13.

3

Kliknite jeziček Extras.

4

Iz padajočega seznama Overlay izberite želen prekrivek.

5

Če želene datoteke s prekrivkom ni v seznamu Overlay, kliknite tipko Edit in Load Overlay ter izberite datoteko s prekrivkom.

V oknu Load Overlay lahko izberete shranjeno datoteko s prekrivkom, ki jo želite uporabiti na zunanjem viru.

Po izbiri datoteke kliknite Open. Datoteka se pojavi v polju

Overlay List

in je na voljo za tiskanje. Iz polja Overlay List izberite prekrivek.

6

Po potrebi kliknite Confirm Page Overlay When Printing. Če je polje odkljukano se bo okno s sporočilom prikazalo vsakič, ko boste oddali dokument za tiskanje in bo čakalo, da potrdite ali želite natisniti prekrivek na vaš dokument.

Če ste izbrali prekrivek in polje ni odkljukano se bo prekrivek samodejno natisnil z vašim dokumentom.

7

Kliknite OK ali Yes dokler se tiskanje ne začne.

Izbran prekrivek se prenese s tiskalniškim poslom in se natisne na vaš dokument.

O

POMBA

:

Ločljivost dokument s prekrivkom mora biti enaka dokumentu, ki ga nameravate natisniti s prekrivkom.

Brisanje prekrivka strani

Prekrivek strani, ki ga ne uporabljate lahko izbrišete.

1

V oknu z lastnostmi tiskalnika kliknite jeziček Extras.

2

Kliknite tipko Edit v razdelku Overlay.

3

Iz polja Overlay List izberite prekrivek, ki ga želite izbrisati.

4

Kliknite Delete Overlay.

5

Ko se pojavi potrditveno okno s sporočilom kliknite Yes.

6

Kliknite OK, dokler ne izstopite iz okna Print.

23

Napredno tiskanje

4

Uporaba Windows gonilnika

PostScript

Če za tiskanje dokumenta želite uporabljati gonilnik PostScript, ki je priložen vaši sistemski zgoščenki.

PPDji v povezavi z gonilnikom PostScript omogočajo računalniku komunikacijo s tiskalnikom in dostop do funkcij tiskalnika.

Namestitveni program za PPD-se nahaja na priloženi zgoščenki s programsko opremo.

Nastavitve tiskalnika

V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko dostopate do vseh možnosti tiskalnika, ki jih potrebujete pri delu z njim. Ko so lastnosti tiskalnika prikazane jih lahko pregledate in spremenite nastavitve, ki jih potrebujete za tiskanje.

Okno z lastnostmi tiskalnika je lahko drugačno, odvisno od operacijskega sistema. Ta uporabniški priročnik prikazuje okno

Lastnosti za Windows XP.

Okno gonilnika tiskalnika Properties, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate.

O

POMBE

:

• Večina Windows aplikacij bo prepisala nastavitve, ki jih določite v gonilniku tiskalnika. Najprej spremenite vse nastavitve tiskanja v aplikaciji in nato spremenite preostale nastavitve s pomočjo tiskalniškega gonilnika.

• Nastavitve, ki jih spremenite bodo veljale le v programu, ki ga trenutno uporabljate. Če želite uporabiti stalne spremembe jih izvedite v mapi Tiskalniki.

• Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila

Windows ali spletno pomoč.

1. Kliknite tipko Windows Start.

2. Izberite Tiskalniki in faksi.

3. Izberite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

4. Z desnim gumbom kliknite ikono tiskalniškega gonilnika in izberite Nastavitve tiskanja.

5. Spremenite nastavitve na vsakem jezičku, kliknite.

Advanced

Napredne nastavitve lahko nastavite s klikom tipke Advanced.

Papier a výstup ta možnost omogoča, da izberete velikost papirja, ki ste ga naložili na vstavek.

Graphika ta možnost omogoča nastavljanje kakovosti tiskanja za vaše potrebe.

Možnosti dokumentu ta možnost omogoča nastavljanje možnosti za PostScript ali tiskalniške funkcije.

Uporaba pomo či

Kliknete lahko iz zgornjega desnega kota okna in nato kliknete katerokoli nastavitev.

24

Uporaba Windows gonilnika PostScript

5

Lokalna souporaba tiskalnika

Tiskalnik lahko priključite neposredno na izbran računalnik, ki se na omrežju imenuje “gostiteljski računalnik”.

Naslednji postopek je za Windows XP. Za druge Windows operacijske sisteme poglejte v pripadajoča uporabniška navodila

Windows ali spletno pomoč.

O

POMBE

:

• Preverite operacijski(e) sistem(e), ki so združljivi z vašim tiskalnikom. Prosimo glejte razdelek Združljivost OS v specifikacijah tiskalnika v uporabniških navodilih tiskalnika.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Nastavljanje gostiteljskega ra čunalnika

1

Zaženite Windowse.

2

Iz menija Start izberite Tiskalniki in faksi.

3

Dvakrat kliknite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

4

Iz menija Tiskalnik izberite Skupna raba.

5

Odkljukajte polje Daj ta tiskalnik v skupno rabo.

6

Vpišite ime v polje Ime za skupno rabo in kliknite OK.

Nastavljanje odjemalnega ra čunalnika

1

Z desnim gumbom kliknite tipko Windows Start in izberite

Explorer

.

2

V levem delu odprite vašo mapo omrežja.

3

Kliknite na ime v sočasni rabi.

4

Iz menija Start izberite Tiskalniki in faksi.

5

Dvakrat kliknite ikono vašega tiskalniškega gonilnika.

6

Iz menija Tiskalnik izberite Lastnosti.

7

V jezičku Vrata kliknite Dodaj vrata.

8

Izberite Lokalna vrata in kliknite Nova vrata.

9

V polje Vnesite ime vrat vpišite ime za sočasno uporabo.

10

Izberite OK in kliknite Zapri.

11

Izberite Uporabi in kliknite OK.

25

Lokalna souporaba tiskalnika

6

Uporaba Smart Panel

Smart Panel je program, ki nadzoruje in vas obvešča o stanju tiskalnika ter vam omogoča spreminjanje nastavitev tiskalnika. Smart Panel se namesti samodejno, ko namestite programsko opremo tiskalnika.

O

POMBE

:

• Za uporabo tega programa potrebujete:

- Za seznam operacijskih sistemov, ki so združljivi z vašim tiskalnikom poglejte specifikacije tiskalnika v uporabniškem priročniku tiskalnika.

- Mac OS 10.3 ali višji

- Linux. Za seznam sistemov Linux, ki so združljivi z vašim tiskalnikom poglejte specifikacije tiskalnika v uporabniškem priročniku tiskalnika.

- Internet Explorer različica 5.0 ali novejši za animacije flash animation v pomoči HTML.

• Če potrebujete točno ime vašega tiskalnika, poglejte na priloženo zgoščenko.

Če ste uporabnik Windowsov iz menija Start izberite Programi ali

Vsi programi

ime vašega tiskalniškega gonilnika

Smart

Panel

.

O

POMBE

:

• Če imate nameščen več kot en tiskalnik Samsung morate najprej izbrati model tiskalnika, da lahko uporabljate pripadajoči Smart

Panel. Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite (v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite ime

vašega tiskalnika

.

• Okno Smart Panel in njegova vsebina, prikazana v tem uporabniškem priročniku programske opreme, je odvisno od tiskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporabljate.

Program Smart Panel prikazuje trenutno stanje tiskalnika, nivo preostale barve v kartušah in druge različne informacije. Prav tako lahko spremenite nastavitve.

1

Razumevanje Smart Panel

Če med tiskanjem pride do napak se Smart Panel samodejno pojavi in prikaže napako.

Smart Panel lahko zaženete tudi ročno. Dvakrat kliknite ikono za Smart

Panel na opravilni vrstici (v Windowsih) ali območju za informacije

(v Linuxu). Lahko pa jo kliknete v statusni vrstici (v Mac OS X).

Dvakrat kliknite to ikono v Windowsih.

Kliknite to ikono v Mac OS X.

Kliknite to ikono v Linuxu.

26

Uporaba Smart Panel

1

Nivo tonerja

Pogledate lahko nivo preostalega tonerja v kartuši/kartušah.

Tiskalnik in število kartuš, prikazanih v zgornjem oknu, je odvisno od tiskalnika, ki ga uporabljate. Nekateri tiskalniki ne podpirajo te možnosti.

Buy Now

Zamenjavo kartuš lahko naročite preko spleta.

Troubleshooting Guide

Za reševanje težav lahko pogledate v pomoč.

Printer Setting

V oknu Orodje za nastavitve tiskalnika lahko določite različne nastavitve tiskalnika. Nekateri tiskalniki ne podpirajo te možnosti.

O

POMBA

:

Če je vaš tiskalnik priključen na omrežje in ste uporabnik računalnika z Windows Mac OS X, se namesto okna orodja za nastavitev tiskalnika odpre okno SyncThru Web Service. Linux ne podpira omrežena okolja.

Driver Setting (Samo za Windowse)

V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko dostopate do vseh možnosti tiskalnika, ki jih potrebujete pri delu z njim. Za podrobnosti glejte

“Nastavitve tiskalnika” na strani 14.

Odpiranje vodi ča za odpravljanje napak

S pomočjo vodiča za odpravljanje napak lahko poiščete rešitve za težave s stanjem napake.

Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite

(v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Troubleshooting Guide.

Uporaba orodja za nastavitev tiskalnika

S pomočjo orodja za nastavitev tiskalnika lahko nastavite in preverite nastavitve tiskanja.

1

Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite (v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Printer

Setting

.

2

Spremenite nastavitev.

3

Za pošiljanje sprememb v tiskalnik kliknite tipko Apply.

O

POMBE

:

Če tiskalnik priključite na omrežje se namesto okna orodja za nastavitev tiskalnika odpre okno SyncThru Web Service.

Uporaba datoteke z zaslonsko pomo čjo

Za več informacij o Printer Settings Utility, kliknite .

Spreminjanje nastavitev programa

Smart Panel

Z desnim gumbom kliknite (v Windowsih ali Linuxu) ali samo kliknite

(v Mac OS X) ikono Smart Panel in izberite Options.

Odpre se naslednje okno.

Display when job is finished for network printer: Računalnik prikaže okno ali balon Smart Panel, ko se posel zaključi.

(Samo za Windows in Mac OS X omrežno podprte tiskalnike.)

Display when error occurs during printing: Računalnik prikaže okno ali balon Smart Panel, če med tiskanjem pride do napake.

Display with: Izberete lahko kako naj računalnik prikaže sporočilo.

Če v Windowsih izberete Popup window (smart panel) se pojavi sporočilo pojavi v oknu Smart Panel.

Launch Job Monitor when the job is saved in the printer: Če tiskalne posle shranjujete na trdem disku tiskalnika, bo računalnik odprl okno Monitor poslov.

(Samo za Windows omrežno podprte tiskalnike z vgrajenim trdim diskom.)

Schedule an automatic status checking every: Računalnik redno posodablja stanje tiskalnika. Če vrednost nastavite blizu

1 sekunde bo računalnik bolj pogosto preverjal stanje stikalnika, ter omogočil hitrejše ukrepanje na napake.

27

Uporaba Smart Panel

7

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Napravo lahko uporabljate v okolju Linux.

Poglavje vsebuje:

Uvod

Nameš čanje Unified Linux Driver

Uporaba programa Unified Driver Configurator

Nastavljanje lastnosti tiskalnika

Tiskanje dokumenta

Uvod

Priložena zgoščenka vsebuje paket gonilnikov Samsung Unified

Linux Driver za uporabo naprave na računalniku z Linuxom.

Ko se na vaš sistem Linux namesti gonilnik vam paket gonilnikov omogoča hkraten nadzor nad številko naprave preko hitrih vzporednih ECP vrat in vrat USB.

Paket gonilnikov Unified Linux Driver je priložen s pametnim in prilagodljivim namestitvenim programom. Dodatnih komponent, ki bi bile potrebne za programsko opremo Unified Linux Driver ne rabite iskati: vsi potrebni paketi se bodo samodejno prenesli in namestili na sistem; to je možno zaradi široke palete najbolj popularnih klonov

Linuxa.

Nameš čanje Unified Linux Driver

Nameš čanje Unified Linux Driver

1

Prepričajte se, da ste priključili tiskalnik na računalnik. Vključite računalnik in napravo.

2

Ko se prikaže okno za administracijsko prijavo v polje za prijavo vtipkajte root in nato sistemsko geslo.

O

POMBA

:

Za nameščanje programske opreme se morate prijaviti kot super uporabnik (root). Če niste super uporabnik, povprašajte sistemskega administratorja.

3

Vstavite zgoščenko s programsko opremo tiskalnika.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala.

Če se zgoščenka ne zažene samodejno kliknite ikono na dnu namizja. Ko se prikaže terminalsko okno, vpišite:

Če je pogon CD-ROM sekundarni gospodar in lokacija

/mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./install.sh

O

POMBA

:

Namestitveni program se samodejno zažene, če imate nameščen in konfiguriran programski paket za samodejni zagon.

4

Ko se prikaže pozdravno okno, kliknite Next.

28

Uporaba tiskalnika v Linuxu

5

Ko se namestitev konča, kliknite Finish.

Namestitveni program je dodal namizno ikono Unified Driver

Configurator in skupino Samsung Unified Driver v sistemski meni. Če imate kakršnekoli težave se posvetujte z zaslonsko pomočjo, ki je na voljo preko sistemskega menija ali pa jo lahko prikličete iz okenske aplikacije paketa gonilnika, kot je Unified

Driver Configurator

.

Odstranjevanje Unified Linux Driver

1

Ko se prikaže okno za administracijsko prijavo v polje za prijavo vtipkajte root in nato sistemsko geslo.

O

POMBA

:

Za nameščanje programske opreme se morate prijaviti kot super uporabnik (root). Če niste super uporabnik, povprašajte sistemskega administratorja.

2

Vstavite zgoščenko s programsko opremo tiskalnika.

Zgoščenka se bo samodejno zagnala.

Če se zgoščenka ne zažene samodejno kliknite ikono na dnu namizja. Ko se prikaže terminalsko okno, vpišite:

Če je pogon CD-ROM sekundarni gospodar in lokacija

/mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./uninstall.sh

O

POMBA

:

Namestitveni program se samodejno zažene, če imate nameščen in konfiguriran programski paket za samodejni zagon.

3

Kliknite Uninstall.

4

Kliknite Next.

5

Kliknite Finish.

29

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Uporaba programa Unified Driver

Configurator

Unified Linux Driver Configurator je orodje namenjeno za konfiguracijo tiskalnikov.

Po namestitvi Unified Linux Driver se ikona Unified Linux Driver

Configuratorja samodejno doda na namizje.

Odpiranje programa Unified Driver

Configurator

1

Dvakrat kliknite Unified Driver Configurator na namizju.

Lahko tudi kliknete ikono zagonskega menija in izberete

Samsung Unified Driver

in nato Unified Driver Configurator.

2

Pritisnite posamezni gumb na plošči z moduli, da preklopite do pripadajočega konfiguracijskega okna.

Tipka Printers Configuration

Tipka Ports Configuration

Konfiguracija tiskalnikov

Konfiguracija tiskalnikov ima dva jezička: Printers in Classes.

Jezi ček Printers

S klikom na ikono tiskalnika na levi strani okna Unified Driver

Configurator lahko pogledate konfiguracijo trenutnega sistemskega tiskalnika.

Preklopi na Printers

Configuration.

Prikaže vse nameščene tiskalnike.

Prikaže stanje, ime modela in URL vašega tiskalnika.

Uporabite lahko naslednje nadzorne gumbe tiskalnika:

Refresh: Obnovi obstoječ seznam tiskalnikov.

Add Printer: Omogoča dodajanje novega tiskalnika.

Remove Printer: Odstrani izbran tiskalnik.

Set as Default: Nastavite trenutni tiskalnik za privzetega.

Stop/Start: Zaustavi/zažene tiskalnik.

Test: Omogoča tiskalnje preizkusne strani, da preverite, če naprava deluje pravilno.

Properties: Omogoča pregledovanje in spreminjanje lastnosti

tiskalnika. Za podrobnosti glejte stran 31.

Do zaslonske pomoči lahko pridete s klikom Help.

3

Po spreminjanju nastavitev kliknite Exit, da zaprete Unified

Driver Configurator.

30

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Jezi ček Classes

Jeziček Classes prikazuje seznam obstoječih tiskalniških razredov.

Prikaže vse tiskalniške razrede.

Prikaže stanje razreda in število tiskalnikov v razredu.

Refresh: Osveži seznam razredov.

Add Class...: Omogoča dodajanje novega tiskalniškega razreda.

Remove Class: Odstrani izbran tiskalniški razred.

Konfiguracija vrat

V tem oknu lahko pogledate seznam obstoječih vrat, preverite stanje vsakih vrat in sprostite vrata, ki so obtičala v zaposlenem stanju, ko je njen lastnik prekinjen iz kakršnegakoli razloga.

Preklopi na

Ports

Configuration.

Prikaže tip vrat, priključeno napravo na vrata in stanje.

Prikaže vsa obstoječa vrata.

Refresh: Obnovi obstoječ seznam vrat.

Release port: Sprosti izbrana vrata.

Nastavljanje lastnosti tiskalnika

S pomočjo okna v konfiguraciji tiskalnikov lahko spremenite različne lastnosti naprave kot tiskalnika.

1

Odprite Unified Driver Configurator.

Po potrebi preklopite na Printers Configuration.

2

Na seznamu obstoječih tiskalnikov izberite vašo napravo in kliknite Properties.

3

Odpre se okno Printer Properties.

Na vrhu okna se prikaže naslednjih pet jezičkov:

General: Omogoča spreminjanje lokacije in imena tiskalnika.

Ime, ki ga vpišete v ta jeziček se prikaže na seznamu tiskalnikov v konfiguraciji tiskalnikov.

Connection: Omogoča pregledovanje ali izbiranje drugih vrat. Če tiskalniška vrata spremenite iz USB na vzporedna ali obratno, morate ponovno nastaviti tiskalniška vrata na tem jezičku.

Driver: Omogoča pregledovanje ali izbiranje drugega tiskalniškega gonilnika. S klikom Options lahko nastavite možnosti privzete naprave.

Jobs: Prikaže seznam tiskalniških poslov. Kliknite Cancel

job

, da prekličete izbran posel in odkljukajte Show

completed jobs

, da pogledate prejšnje posle na seznamu poslov.

Classes: Prikaže razred v katerem se vaš tiskalnik nahaja.

Kliknite Add to Class, da dodate tiskalnik v izbran razred ali kliknite Remove from Class, da tiskalnik odstranite iz izbranega razreda.

4

Kliknite OK, da uporabite spremembe in zaprete okno z lastnostmi tiskalnika.

31

Uporaba tiskalnika v Linuxu

Tiskanje dokumenta

Tiskanje iz aplikacij

Obstajajo številne Linux aplikacije iz katerih lahko tiskate s pomočjo

Common UNIX Printing System (CUPS). Iz vsake takšne aplikacije lahko tiskate na vašo napravo.

1

Iz aplikacije, ki jo uporabljate izberite Print iz menija File.

2

Izberite Print, ki neposredno uporablja lpr.

3

V oknu LPR GUI izberite ime modela vaše naprave iz seznama tiskalnikov in kliknite Properties.

Kliknite.

4

Spremenite tiskalnik in lastnosti tiskalniškega posla.

doda začetne in končne napise ter spremeni število strani na list.

Text - omogoča določanje robov strani in možnosti besedila kot so razmaki ali stolpci.

Graphics - omogoča nastavljanje možnosti slike, ki jih uporabljate pri tiskanju slik/datotek, kot so barvne možnosti, velikost slike ali položaj slike.

Device - omogoča nastavljanje ločljivosti tiskanja, vira papirja in cilja.

5

Kliknite Apply, da uporabite spremembe in zaprete okno z lastnostmi.

6

V oknu LPR GUI kliknite OK za začetek tiskanja.

7

Prikaže se okno Print, kjer lahko nadzorujete stanje tiskalniškega posla.

Za preklic trenutnega posla kliknite Cancel.

Tiskanje datotek

Na napravi Samsung lahko natisnete različne tipe datotek na standarden CUPS način - neposredno preko ukaznega vmesnika.

Orodje CUPS lpr vam omogoča prav to. Ampak paket gonilnikov zamenja standardno lpr oroje z bolj uporabniško prijaznim LPR GUI programom.

Za tiskanje datoteke z dokumentom:

1

Vpišite lpr <file_name> iz Linux ukazne lupine in pritisnite

Enter

. Prikaže se okno LPR GUI.

Ko vpišete samo lpr in pritisnete Enter se najprej pojavi okno

Select file(s) to print. Samo izberite datoteke, ki jih želite natisniti in kliknite Open.

2

V oknu LPR GUI izberite tiskalnik iz seznama in spremenite lastnosti tiskalnika in tiskalniškega posla.

Za podrobnosti o okno z lastnostmi, glejte stran 32.

3

Kliknite OK in začnite s tiskanjem.

Na vrhu okna se prikažejo naslednji štirje jezički:

General - omogoča spreminjanje velikosti papirja, tipa paprija in orientacije dokumentov, omogoča obojestransko funkcija,

32

Uporaba tiskalnika v Linuxu

8

Uporaba tiskalnika z

Macintoshem

Vaša naprava podpira sisteme Macinthos preko vgrajenega vmesnika USB ali vmesnika omrežne kartice 10/100 Base TX. Ko iz računalnika Macintosh tiskate datoteko lahko uporabite gonilnik

PostScript tako, da namestite datoteko PPD.

O

POMBA

:

Nekateri tiskalniki ne podpirajo omrežnega vmesnika.

Prepri čajte se, da vaš tiskalnik podpira omrežni vmesnik tako, da pogledate v specifikacije tiskalnika v uporabniških navodilih za tiskalnik.

Poglavje vsebuje:

Nameš čanje programske opreme

Nastavljanje tiskalnika

Tiskanje

Nameš čanje programske opreme

Zgoščenka za gonilnik PostScript, ki ste jo dobili skupaj z napravo vam daje datoteko PPD, ki jo uporabljate z gonilnikom PS, gonilnikom

Apple LaserWriter, za tiskanje na računalnikih Macintosh.

Tiskalniški gonilnik

Nameš čanje tiskalniškega gonilnika

1

Priključite vašo napravo na računalnik s pomočjo USB ali omrežnega kabla.

2

Vključite vaš računalnik in napravo.

3

V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko z gonilnikom PostScript, ki ste jo dobili skupaj z napravo.

4

Na namizju vašega Macintosha dvakrat kliknite Samsung_CLP.

5

Dvakrat kliknite mapo MAC_Installer.

6

Dvakrat kliknite mapo MAC_Printer.

7

Dvakrat kliknite ikono Samsung_CLBP Installer OSX.

8

Kliknite Continue.

9

Kliknite Install.

10

Ko je namestitev končana, kliknite Quit.

Odstranjevanje tiskalniškega gonilnika

1

V pogon CD-ROM vstavite zgoščenko, ki ste jo dobili skupaj z napravo.

2

Dvakrat kliknite ikono pogona CD-ROM, ki je prikazana na namizju Macintosha.

3

Na namizju vašega Macintosha dvakrat kliknite Samsung_CLP.

4

Dvakrat kliknite mapo MAC_Installer.

5

Dvakrat kliknite mapo MAC_Printer.

6

Dvakrat kliknite ikono Samsung_CLBP Installer OSX.

7

Izberite Uninstall in kliknite Uninstall.

8

Kliknite Continue.

9

Ko se odstranjevanje konča, kliknite Quit.

33

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

Nastavljanje tiskalnika

Nastavljanje tiskalnika se bo razlikovalo glede na to kateri kabel ste uporabili za priključitev tiskalnika na računalnik - omrežni kabel ali kabel USB.

Za omrežno priklju čitev

O

POMBA

:

Nekateri tiskalniki ne podpirajo omrežnega vmesnika.

Prepri čajte se, da vaš tiskalnik podpira omrežni vmesnik tako, da pogledate v specifikacije tiskalnika v uporabniških navodilih za tiskalnik.

Mac OS 10.3 ali višji

1

Za nameščanje datoteke PPD v računalnik, sledite navodilom v

“Nameščanje programske opreme” na strani 33.

2

Iz mape pripomočki odprite Print Center ali Printer Setup

Utility

.

3

V seznamu tiskalnikov kliknite Add.

4

Izberite jeziček AppleTalk.

Ime vaše naprave se prikaže v seznamu. Iz tiskalniške škatle izberite SEC000xxxxxxxxx, kjer je xxxxxxxxx odvisno od vaše naprave.

5

Kliknite Add.

6

Če Auto Select ne deluje pravilno, izberite Samsung v Printer

Model

in ime vašega tiskalnika v Model Name.

Vaša naprava se nahaja v seznamu tiskalnikov in je nastavljena kot privzeti tiskalnik.

Za USB priklju čitev

Mac OS 10.3 ali višji

1

Za nameščanje datoteke PPD v računalnik, sledite navodilom v

“Nameščanje programske opreme” na strani 33.

2

Iz mape pripomočki odprite Print Center ali Printer Setup

Utility

.

3

V seznamu tiskalnikov kliknite Add.

4

Izberite jeziček USB.

5

Izberite ime vašega tiskalnika in kliknite Add.

6

Če Auto Select ne deluje pravilno, izberite Samsung v Printer

Model

in ime vašega tiskalnika v Model Name.

Vaša naprava se nahaja v seznamu tiskalnikov in je nastavljena kot privzeti tiskalnik.

34

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

Tiskanje

O

POMBE

:

• Okno gonilnika tiskalnika na Macintoshu, ki je prikazano v teh uporabniških navodilih se lahko razlikuje glede na tiskalnik, ki ga uporabljate. Vendarle je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

• Ime tiskalnika lahko preverite na priloženi zgoš čenki.

Tiskanje dokumenta

Pri tiskanju iz Macintosha morate preverite nastavitve programske opreme tiskalnika v vsaki aplikaciji, ki jo uporabljate. Za tiskanje iz

Macintosha sledite naslednjim korakom.

1

Odprite Macintosh aplikacijo in izberite datoteko, ki jo želite natisniti.

2

Odprite meni File in kliknite Page Setup (v nekaterih aplikacijah

Document Setup

).

3

Izberite velikost papirja, orientacijo, obseg ter druge opcije in kliknite OK.

Prepričajte se, da ste izbrali tiskalnik.

Spreminjanje nastavitev tiskalnika

Pri uporabi vašega tiskalnika lahko uporabite napredne funkcije tiskanja.

Iz Macintosh aplikacije izberite Print iz menija File. Ime tiskalnika, ki se pojavi v oknu z lastnostmi tiskalnika se lahko razlikuje in je odvisno od tiskalnika, ki ga uporabljate. Razen imena je sestava okna z lastnostmi tiskalnika podobna.

O

POMBE

:

• Možnosti nastavitev se lahko razlikujejo, odvisno od tiskalnikov in različice Macintosh OS.

Layout

Jeziček Layout ponuja možnost za prilagajanje izgleda dokument na natisnjeni strani. Na en list papirja lahko natisnete več strani. Za dostop do naslednjih funkcij izberite Layout iz padajočega seznama

Presets

.

Pages per Sheet: Ta funkcija določa koliko strani se natisne na eno stran. Za podrobnosti glejte “Tiskanje več strani na en list papirja” v naslednjem stolpcu.

Layout Direction: Izberete lahko smer tiskanja na strani, kot je to prikazano na primerih v uporabniškem vmesniku.

4

Odprite meni File in kliknite Print.

5

Izberite število kopij, ki jih želite in označite strani, ki jih želite natisniti.

6

Kliknite Print, ko končate z nastavljanjem možnosti.

35

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

Graphics

Jeziček Graphics nudi možnost za izbiranje Resolution(Quality) in

Color Mode

. Za dostop do grafičnih funkcij izberite Graphics iz padajočega seznama Presets.

Printer Features

Jeziček ponuja možnosti za izbiranje tipa papirja in nastavljanje kakvosoti tiskanja. Za dostop do naslednjih funkcij izberite Printer

Features

iz padajočega seznama Presets.

Resolution(Quality): Izberete lahko ločljivost tiskalnika. Višja nastavitev pomeni ostrejšo jasnost natisnjenih znakov in grafike. Višja nastavitev lahko tudi poveča čas, ki je potreben za tiskanje dokumenta.

Color Mode: Nastavite lahko možnosti barv. Nastavitev

Color

ponavadi pomeni najboljšo kakovost tiskanja za barvne dokumente. Če želite barvni dokument natisniti v črnobelo, izberite Grayscale.

Paper

Paper Type

nastavite tako, da se ujema s papirjem, ki je naložen v vstavek iz katerega želite tiskati. Tako boste dosegli najboljšo kakovost tiska. Če naložite drugačen tip tiskalnega materiala, izberite primeren tip papirja.

Fit to Page: Ta funkcija vam omogoča prilagajanje dokumenta na poljubno izbrano velikost papirja, ne glede na digitalno velikost dokumenta. To je lahko uporabno, ko želite preveriti podrobnosti na majhnem dokumentu.

RGB Color: Ta nastavitev določa kako se prikazujejo barve.

Standard

je najbolj pogosto uporabljana nastavitev, kjer je niansa barve tega načina najbližja standardnem zaslonu

(zaslon sRGB). Način Vivid je najprimernejši za tiskanje predstavitvenih podatkov in grafov. Niansa barve načina

Vivid

ustvari bolj barvne slike kot način Standard. Način

Device

je najboljši zatiskanje finij linij, majhnih znakov in barvnih skic. Niansa barve načina Device se lahko razlikuje od tiste na zaslonu. Čiste barve kartuše se uporabljajo za tiskanje cianove, škrlatne, in rumenih barv.

36

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

Tiskanje ve č strani na en list papirja

Natisnete lahko več kot eno stran na en list papirja. Funkcija nudi cenovno ugoden način za tiskanje osnutkov.

1

Iz Macintosh aplikacije izberite Print iz menija File.

2

Izberite Layout.

3

Iz padajočega seznama Pages per Sheet izberite število strani, ki jih želite natisniti na en list papirja.

4

Vrstni red strani izberite iz možnosti Layout Direction.

Iz padajočega seznama Border izberite možnosti, ki nudi tiskanje okvirja okoli vsake strani na listu.

5

Kliknite Print in tiskalnik bo na vsaki stani lista natisnil izbrano

število strani.

37

Uporaba tiskalnika z Macintoshem

R

AZDELEK O PROGRAMSKI OPREMI

K

AZALO

D

dokument, tiskanje

Macintosh 35

Windows 13

G

Gonilnik PostScript

nameščanje 24

gonilnik, nameščanje

Linux 28

I

izvor papirja, nastavljanje 32

Windows 15

L

lastnosti grafike, nastavljanje 16

lastnosti papirja, nastavljanje 15

lastnosti razporeditve, nastavljanje

Windows 15

lastnosti tiskalnika

Linux 32

lastnosti tiskanika, nastavljanje

Macintosh 35

Windows 14, 24

Linux

gonilnik, nameščanje 28

lastnosti tiskalnika 31

tiskanje 32

ločljivost

tiskanje 32

ločljivost tiskanika, nastavljanje

Windows 16

ločljivost tiskanja 32

M

Macintosh gonilnik

namestitev 33

nastavljanje tiskalnika 34

tiskanje 35

monitor stanja, uporaba 26

N

namestitev tiskalniški gonilnik

Macintosh 33

Windows 4

nameščanje

programska oprema Linux 28

napredno tiskanje, uporaba 19

nastavitev ločljivost

Windows 16 možnost true-type 16 način slike 16

priljubljene 18

tema 16 varčevanje z barvo 16

nastavitve priljubljenih, uporaba 18

N-to tiskanje

Macintosh 37

Windows 19

O

obojestransko tiskanje 21

odstranjevanje gonilnik

Linux 29

odstranjevanje, programska oprema

Windows 11

orientacija, tiskanje 32

Windows 15

P

pomoč, uporaba 18, 24

posebne lastnosti, nastavljanje 17

poster, tiskanje 20

prekrivek

brisanje 23 izdelava 23 tiskanje 23

programska oprema namestitev

Macintosh 33

Windows 4

odstranjevanje

Windows 11

38 ponovna namestitev

Windows 10

sistemske zahteve

Macintosh 33

programska oprema tiskalnika namestitev

Macintosh 33

Windows 4

odstranjevanje

Windows 11

T

tip papirja, nastavljanje

tiskanje 32

tiskalnišči gonilnik, nameščanje

Linux 28

tiskanje

dokument 13

iz Linuxa 32

iz Maciintosha 35

iz Windowsov 13

knjižice 20

N-to

Macintosh 37

Windows 19

obojestransko 21 obseg 21

poster 22

prekrivek 23

prilagajanje na stran 21

PRN 14

vodni žig 22

tiskanje knjižic 20

V

varčevanje z barvo, nastavljanje 16

velikost papirja, nastavljanje 15

tiskanje 32

vodni žig

brisanje 22 izdelava 22 tiskanje 22 urejanje 22

39

Rev.1.05

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents