Samsung HW-D570 User guide
HW-D570
Crystal Surround Air Track
(sistem aktivnih zvočnikov)
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na
spletni strani
www.samsung.com/register
značilnosti
Sistem aktivnih zvočnikov
Ta izdelek ima sistem aktivnih zvočnikov, ki daje zvok visoke kakovosti z le eno tanko enoto.
Ta enota ne potrebuje satelitskih zvočnikov in kablov, kot je to v navadi pri običajnih sistemih za prostorski zvok..
Večfunkcijski daljinski upravljalnik
S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, ki je priklopljen na to enoto.
Daljinski upravljalnik ima vroč gumb za TV, tako da lahko s preprostim pritiskom na ta gumb opravljate različne funkcije.
Posebni zvočni način
Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Izvirni Zvok)), odvisno od vrste vsebine, ob katerem želite uživati.
Združljivost z drugimi tehnologijami
Ta enota uporablja dekodirnike, ki so združljivi s tehnologijami Dolby Digital in DTS (digitalni sistem za kino)
− Dolby Digital
T
o je standardni format avdio signala, ki se uporablja pri DVD-jih in drugih izključno digitalnih medijih.
Tehnologija za prostorski zvok omogoča visokokakovosten diskretni 5,1-kanalni digitalni avdio signal za
usmerjen in pristnejši učinek.
− DTS (digitalni sistem za kino)
DTS omogoča diskretni 5,1-kanalni avdio signal za glasbene in filmske vsebine, pri čemer uporablja manj
kompresije kot Dolby digital, kar poskrbi za kakovostnejši zvok.
Brezžični nizkotonski zvočnik
Samsungov brezžični modul ne potrebuje kablov za povezavo glavne enote z nizkotonskim zvočnikom.
Namesto tega se nizkotonski zvočnik priključi na majhen brezžični modul, ki je povezan z glavo enoto.
3D-globinski zvok
S 3D-zvokom poslušanju dodate izkušnjo globine in prostornosti.
HDMI
HDMI istočasno oddaja video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko.
Enota ima tudi funkcijo ARC, ki omogoča poslušanje zvoka iz televizorja z napravo Crystal Surround Air Track prek
HDMI-kabla. (Ta funkcija je na voljo samo, če je priključen televizor, združljiv z ARC-jem.)
Brezžična priključna postaja za iPod/iPhone
Kakovost predvajanega zvoka lahko izboljšate s prenosom zvočnega signala naprave iPod/iPhone prek brezžičnega
oddajnika.
SLV
KAJ VKLJUČUJE
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Daljinski upravljalnik in baterije
(velikosti AAA)
HDMI-kabel (tip A do C)
Stenski nosilec
(Za električni kabel
nizkotonskega zvočnika 1EA)
Uporabniški priročnik
Avdio kabel
Protimagnetni obroček
CH
AR
GE
Brezžična priključna postaja za iPod/iPhone : HT-WDC10
CH
AR
GE
CH
AR
LI
GE
LI
N
NK
STA
BY
DB
Y
CHAR
Brezžični oddajnik
K
STAN
ND
GE
Polnilna postaja
Napajalni kabel za
enosmerni tok
Pretvornik
izmeničnega toka
LINK
STAND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Priloženi dodatki so lahko drugačnega videza od teh, prikazanih na zgornjih slikah.
varnostni podatki
VARNOSTNA OPOZORILA
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA. NE ODPIRAJTE.
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči
udar električnega toka.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara..
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
POZOR
• Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s
tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
SLV
PREVIDNOSTNIUKREPI
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo
namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm). Prezračevalne reže ne
smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno
uporabo.
Če želite izključiti električno napajanje naprave, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če naprave ne boste uporabljali dlje
časa.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost,
ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Phones
Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto
(npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno
valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izključite iz
vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le
za osebno uporabo.
Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte
približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo
okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
5
vsebina
Značilnosti
2
3
Značilnosti
Kaj vključuje
Varnostni podatki
4
5
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Začetek
7
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
Opis
8
9
Čelna plošča
Hrbtna plošča
2
4
7
8
10
11
Daljinski upravljalnik
Priključki
funkcije
18
22
23
10 Pregled daljinskega upravljalnika
11 Namestitev stenskega nosilca
12 Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
13 Priklop protimagnetnega obročka na napajalni
kabel Nizkotonskega zvočnika
13 Namestitev protimagnetnega obročka na
nizkotonski zvočnik
14 Ipod/iphone uporabljajte z brezžično priključno
postajo za iPod/iPhone
14 Polnjenje brezžičnega oddajnika
15 Vzpostavitev povezave med brezžičnim
oddajnikom in glavno enoto
16 Priklop naprave crystal surround air track
18 Osnovne funkcije
18 Napredne funkcije
21 Posodobitev programske opreme
odpravljanje težav
22 Odpravljanje težav
dodatek
23 Tehnične Lastnosti
SLV
začetek
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Izraz
Pozor
Opomba
● začetek
Ikona
Razlaga
Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte 4. stran.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte 22. stran.)
Avtorske pravice
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez
vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
opis
ČELNA PLOŠČA
1
2
3
4
5
ZASLON
Prikaže trenutni način.
VHODNI NAČIN
Izbiranje med HDMI-vhodom, optičnim vhodom, avdio vhodom in
vhodom W.iPod.
NAČIN ZVOKA
Izbiranje načina zvoka.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Izvirni Zvok))
GLASNOST +/-
Upravlja stopnjo glasnosti.
GUMB POWER
Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track.
▪ Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.
ONLY FOR UPDATE
SLV
HRBTNA PLOŠČA
1
ONLY FOR UPDATE
● opis
ONLY FOR UPDATE
6
2
AUDIO IN
HDMI
OUT
(ARC)
DIGITA
L
AUDIO
IN
4
2
3
OPTICA
L
HDMI
IN 2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
(TV)
5
HDMI
IN 1
USB-VRATA
(SAMO ZA POSODOBITVE Programsko opremo enote lahko posodobite prek USB-vrat.
PROGRAMSKE OPREME)
AUDIO VHODNI
PRIKLJUČEK
Povežite na analogni izhod zunanje naprave.
DIGITALNA AVDIO
VHODa 1 in 2
Povežite na digitalni (optični) izhod zunanje naprave.
IZHODNI HDMIPRIKLJUČEK
Prek HDMI-kabla istočasno oddaja digitalni video in avdio signal.
5
VHODNA HDMIPRIKLJUČKA 1 in 2
Prek HDMI-kabla istočasno sprejemata digitalni video in avdio signal.
6
NAPAJALNI KABEL
Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.
▪ Ko želite izključiti napajalni kabel iz vtičnice, primite za vtikač. Ne vlecite kabla.
▪ Te naprave in drugih delov te naprave ne priključite na električni vtikač, dokler niste vseh
naprav povezali med seboj.
daljinski upravljalnik
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
GUMB POWER
Vklopi in izklopi Crystal
Surround Air Track.
POWER
TV INFO
S tem gumbom prikažete
informacije o TV-kanalu.
GLASNOST
Prilagodite glasnost enote.
MUTE
Izključi zvok na napravi.
Ponovno pritisnite gumb, ko
želite vklopiti zvok na prejšnji
stopnji glasnosti.
3D SOUND
Ta funkcija zvoku doda globino
in prostornost.
PAMETNA GLASNOST
Uravnava in stabilizira stopnjo
glasnosti in prepreči večjo
spremembo glasnosti.
TV POWER
TV CHANNEL
Preklaplja med
razpoložljivimi televizijskimi kanali.
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
GUMB TV POWER
Vključi in izključi Samsung
televizor.
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
DIMMER, DRC
Prilagodite lahko osvetlitev
zaslona.
S to možnostjo lahko
uporabljate funkcijo Dolby
Digital, ko želite gledati filme na
nižji glasnosti, recimo zvečer
(Standard, MAX, MIN).
SOUND MODE
Izbiranje načina zvoka.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (Original Sound))
INPUT SELECT
Izbiranje med HDMI-vhodom,
digitalnim (optičnim) vhodom,
avdio vhodom in vhodom W. iPod.
AUTO POWER
Sinhronizira napravo Air Track prek
optične povezave in optičnega
priključka tako, da se samodejno
vklopi, ko vklopite televizor.
Anynet+
Anynet+ je funkcija, ki omogoča
upravljanje drugih Samsungovih naprav
z daljinskim upravljalnikom televizorja
Samsung.
AUDIO
S tem gumbom lahko izbirate med
poslušanjem zvoka prek naprave
Air track ali vašega televizorja.
S/W LEVEL, AV SYNC
Prilagodi stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
Uporablja se za sinhronizacijo
videa in avdia, ko je priključen
na digitalni TV.
▪ S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le Samsungove televizorje.
▪ S priloženim daljinskim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati svojega televizorja
(odvisno od proizvajalca). V tem primeru uporabljajte daljinski upravljalnik, ki je bil priložen
vašemu televizorju.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1. Dvignite pokrov na
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA.
zadnji strani daljinskega
Prepričajte se, da se oznaki "+" in "–"
upravljalnika, kot je prikazano.
na baterijah ujemata s sliko v predalu za
baterije.
3. Ponovno namestite
pokrovček. Pri običajni
uporabi televizorja baterije
držijo približno leto dni.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče
tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.
10
SLV
priključki
NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA
To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.
Previdnostni ukrepi
1. Stenski nosilec namestite na zid in ga nato z dvema
vijakoma (nista priložena) pritrdite na zid.
2. Nato namestite enoto v ustrezne reže nosilca.
Za varno namestitev preverite, da so nosilni vijaki trdno
priviti na dno rež.
1
2
3. S tem je montaža izdelka na steno končana.
5 cm ali več
▪ Ne obešajte ničesar na nameščeno enoto in preprečite kakršne koli udarce.
▪ Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku
nastanejo poškodbe ali škoda.
▪ Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto
prevrnejo na tla.
▪ Za najboljše delovanje pri montiranem izdelku na steni naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm
oddaljen od TV.
11
● priključki
• Stojala ne namestite drugam kot na navpičen zid.
• Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti
za težo naprave.
• Preverite trdnost zidu. Če trdnost zidu ni zadostna za namestitev naprave, pred namestitvijo ojačajte zid.
• Preverite strukturo zidu. Če je zid izdelan iz mavčnih plošč, marmorja ali kovinskih plošč, za pritrditev
uporabite ustrezne vijake.
• Kable za povezavo z zunanjimi napravami priključite pred namestitvijo naprave.
• Pred namestitvijo izključite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
PRIKLOP BREZŽIČNEGA NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA
ID za povezovanje nizkotonskega zvočnika je tovarniško nastavljen, zato bi se morala glavna enota in
nizkotonski zvočnik samodejno povezati (povezana brezžično), ko sta vključena. Če indikator Link ne sveti,
ko sta glavna enota in nizkotonski zvočnik vključena, nastavite ID, kot je navedeno spodaj.
1. Napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico.
2. Na zadnji strani nizkotonskega zvočnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite in držite gumb ID
SET sekunde.
• Indikator STANDBY se izključi in indikator LINK (modra lučka LED) hitro utripa.
STANDBY
LINK
POWER
3. Ko je glavna enota izključena (v načinu STANDBY), pritisnite
MUTE na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund.
POWER
4. Indikator napajanja na glavni enoti se ugasne in prižge, nato pa
se povrne v način STANDBY.
• Glavna enota in nizkotonski zvočnik sta zdaj povezana.
• Indikator Link (modra lučka LED) na nizkotonskem zvočniku je
prižgan.
• Zvok brezžičnega nizkotonskega zvočnika bo boljši, če izberete
način zvoka. (Glejte 19. stran)
TV POWER
TV INFO
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIOiz
▪ Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite
električne vtičnice.
Če je glavna enota izključena, se bo brezžični nizkotonski zvočnik preklopil v stanje
pripravljenosti in na zgornjem zaslonu se bo zasvetil indikator STANDBY (STANJE
PRIPRAVLJENOSTI). 30 sekund pozneje bo začel utripati moder indikator LINK (POVEZAVA).
Če v bližini sistema uporabljate napravo, ki uporablja enako frekvenco (5,2 HGz ali 5,8 GHz),
bodo lahko zaradi motenj slišne prekinitve zvoka.
Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate.
Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali
kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, sledite korakom 1–4, da ponovno
vzpostavite povezavo med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom.
AH59-02330A
▪
▪
▪
▪
▪ Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne
izpostavljajte vodi in vlagi.
▪ Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega
nizkotonskega zvočnika.
12
SLV
PRIKLOPPROTIMAGNETNEGAOBROČKANANAPAJALNIKABEL
NIZKOTONSKEGAZVOČNIKA
Če na napajalni kabel nizkotonskega zvočnika pritrdite protimagnetni
obroček, to pomaga preprečiti elektromagnetne motnje zaradi radijskih
signalov.
1. Povlecite pritrdilni jeziček protimagnetnega obročka, da ga odprete.
● PRIKLJUČKI
2. Na napajalnem kablu nizkotonskega zvočnika naredite trojno zanko.
3. Pritrdite protimagnetni obroček na napajalni kabel nizkotonskega
zvočnika, kot je prikazano na sliki, in ga stisnite, da se sklopi s slišnim
pokom.
NAMESTITEVPROTIMAGNETNEGAOBROČKANANIZKOTONSKIZVOČNIK
Dvignite zatiča, da sprostite zapah in odprete obroček.
Znova zaprite zapah.
Napajalni kabel trikrat ovijte okrog tuljave.
(Navijati ga začnite 5-10 cm od stikala).
1
iPod/iPhoneUPORABLJAJTEZBREZŽIČNOPRIKLJUČNOPOSTAJOZAiPod/iPhone
Kakovost predvajanega zvoka lahko izboljšate s prenosom zvočnega signala naprave iPod/iPhone prek
brezžičnega oddajnika.
Če želite glavno enoto povezati z brezžičnim oddajnikom, morate ID nastaviti, ko sta tako glavna enota kot
brezžični oddajnik v stanju pripravljenosti.
Vklopite glavno enoto in povežite napravo iPod/iPhone z brezžičnim oddajnikom.
Pritisnite gumb InPut Select na daljinskem upravljalniku in izberite način "W iPod".
Način InPut Select glavne enote se preklaplja v spodnjem zaporedju
Zaporedno pritiskanje gumba: DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod ➡ HDMI.1 ➡ HDMI.2 (Glejte 20. stran.)
Če ni vzpostavljene povezave med napravo iPod/iPhone in brezžičnim oddajnikom, vrstica Sound (Zvok) ne bo
izklopljena. Za več informacij o HT-WDC10 glejte uporabniški priročnik za HT-WDC10.
POLNJENJEBREZŽIČNEGAODDAJNIKA
1. Priključite brezžični oddajnik v polnilno postajo.
2. Priključite pretvornik izmeničnega toka v omrežno
vtičnico.
• Zasveti indikator polnjenja in polnjenje se začne. Ko
je baterija napolnjena, indikator zasveti v zeleni barvi.
SVETLEČEDIODESTANJEDELOVANJAPOLNILNEPOSTAJE
LIN
K
STA
N
LINK
DB
Y
STAN
PRIKAZ
funkcija
SVETIZELENALUČKA
Vklopljeno napajane/polnjenje
je končano
SVETIRDEČALUČKA
Polnjenje poteka.
DB
Y
CH
AR
GE
CH
AR
GE
▪ Indikator prikazuje stanje polnjenja vgrajene baterije glavne postaje naprave iPod.
Stanje polnjenja naprave iPod/iPhone preverite tako, da preverite indikator polnjenja.
▪ Brezžični oddajnik lahko polnite samo s priloženim pretvornikom.
MODELINAPRAViPod/iPhone,KIJIHLAHKOUPORABLJATESTEMIZDELKOM
iPodtouch
iPodclassic
iPodzvideomv
(1.,2.,3.,4.,5.in6.
generacija)
iPhone4
iPhone3gS
iPhone3g
iPhone
(1.,2.,3.in4.
generacija)
iPodnano
▪ Oznaki "Made for iPod" in "Made for iPhone" pomenita, da je bil
elektronski pripomoček izdelan izključno za priklop na iPod ali
iPhone in ustreza standardom za delovanje naprav Apple. Apple ne
prevzema odgovornosti za delovanje naprave ali njeno skladnost z varnostnimi ali regulativnimi
standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba tega pripomočka z iPodom ali iPhonom vpliva na
delovanje brezžične povezave.
▪ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc.,
registrirane v ZDA in drugih državah.
▪ Pri modelih, ki jih ni na zgornjem seznamu, morda funkcije vključno z uravnavanjem glasnosti ne
bodo pravilno delovale. Če imate težave z enim od zgoraj navedenih modelov, posodobite
programsko opremo za iPod/iPhone v najnovejšo različico.
1
ID nizkotonskega zvočnika morate nastaviti pred ID oddajnika. (Glejte stran 12)
POWER
TV POWER
● PRIKLJUČKI
1. Izklopite domači kino (HW-D570).
2. Pritisnite gumb "3DSound" na daljinskem upravljalniku in ga držite
5 sekund.
3. Priključite iPod/iPhone na brezžični oddajnik.
4. Vklopite iPod/iPhone. Na zadnji strani brezžičnega oddajnika
pritisnite gumb "IDSET" in ga držite 5 sekund. Lučka povezave
na brezžičnem oddajniku bo hitro utripala.
5. Turn on your Home Theater (preverite, ali lučka povezave na
brezžičnem oddajniku sveti). Če želite z domačim kinom predvajati
glasbo iz naprave iPod/iPhone, kot vir zvoka domačega kina
izberite možnost iPod.
LIN
K
STA
ND
BY
TV INFO
TV
CH
CH
VOL
AR
POWER
• Glasnost zvoka naprave iPod/iPhone uravnavate s kolescem ali
drsnikom za uravnavanjem glasnosti.
• Če zaustavite predvajanje iz naprave iPod/iPhone ali je naprava v
načinu varčevanja z energijo, se brezžični oddajnik preklopi v
način mirovanja. Če napravo iPod/iPhone preklopite v način
popolnega mirovanja, se brezžični oddajnik izklopi.
GE
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
SPK CONTROL
AUTO
POWER
HDMI
HDMI
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
SVETLEČEDIODESTANJEDELOVANJABREZŽIČNEGAODDAJNIKA
PRIKAZ
SVETLEČADIODA
SVETI
SVETLEČADIODA
UTRIPA
(Počasno utripanje)
SVETLEČADIODA
UTRIPA
(Hitro utripanje)
funkcija
POVEZAVA
STANJE
(Modrasvetlečadioda)
PRIPRAVlJENOSTI
(Rdečasvetlečadioda)
Seznanjanje je
STANJE
uspešno končano.
PRIPRAVLJENOSTI
Obdelava informacij
iPod/iPhone
PRAZNA BATERIJA
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
G
LI
N
K
E
STAN
DB
Y
CH
AR
Obdelava seznanjanja
SLV
VZPOSTAVITEVPOVEZAVEMEDBREZŽIČNIMODDAJNIKOMINGLAVNOENOTO
GE
Seznanjanje ni uspelo
▪ Če glavno enoto uporabljate v bližini brezžične naprave, na primer prenosnega računalnika,
brezžične dostopne točke ali naprave Wi-fi , lahko pride do motenj v delovanju.
▪ Nizkotonskega zvočnika in naprave iPod/iPhone ne seznanjajte sočasno. Če ju seznanjate
sočasno, povezava med vrstico Sound (Zvok) ter napravo iPod/iPhone in nizkotonskim
zvočnikom morda ne bo vzpostavljena.
15
PRIKLOP NAPRAVE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
HDMI je standardni digitalni vmesnik za povezavo z napravami, kot so televizor, projektor, DVD-predvajalnik,
predvajalnik plošč Blu-ray, satelitski digitalni sprejemnik itd.
HDMI prepreči morebitno izgubo signala pri analogni pretvorbi in tako omogoča, da lahko uživate v video in
avdio kakovosti, v kakršni je bil ustvarjen digitalni vir.
ONLY FOR UPDATE
HDMI OUT
(ARC)
HDMI
OUT
(ARC)
HDMI-kabel
Tip C (majhna stran)
Tip A
(velika stran)
HDMI IN 1,2
HDMI
IN 2
HDMI-kabel
Tip C (majhna stran)
HDMI
IN 1
Tip A
(velika stran)
Digitalne naprave
HDMI OUT (ARC)
• Funkcija ARC se bo aktivirala v načinu DIGI.1.
• P
riključite kabel HDMI med izhodnim priključkom HDMI OUT na zadnji strani izdelka in vhodnim priključkom HDMI
IN na televizorju.
• T
a izdelek podpira funkcije ARC (povratni avdio kanal) prek HDMI-kabla. Upoštevajte, da funkcijo ARC podpira
samo IZHODNI HDMI-priključek (ARC).
• F
unkcija ARC omogoča oddajanje digitalnega zvoka prek IZHODNEGA HDMI-priključka (ARC). Omogočite jo lahko
samo, če je na televizor, ki podpira funkcijo ARC, priklopljena naprava Air Track.
• Funkcija Anynet+ mora biti vklopljena.
in,
OPTICAL
OUT
HDMI IN 1,2
Priključite kabel HDMI med izhodnim priključkom HDMI IN na zadnji strani izdelka in vhodnim priključkom HDMI
OUT na digitalni napravi.
▪ Manjši vtič HDMI-kabla priključite v napravo Air Track.
▪ Priloženi dodatni HDMI-kabel je za povezavo satelitskega sprejemnika in televizorja. Če želite
priklopiti napravo, ki je oddaljena dlje od dolžine kabla, kupite kabel tipa A-do-C (mini).
▪ HDMI-kabel za priključitev naprave vira mora biti tipa A-do-C (mini) in dovolj dolg za
povezavo.
16
V tem razdelku sta razložena dva načina (digitalni in analogni), kako vzpostavite povezavo med enoto in TV.
Ta naprava je opremljena z dvema optičnima digitalnima priključkoma in enim avdio analognim priključkom za
povezavo s televizorjem.
SLV
PRIKLOP NAPRAVE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
ONLY FOR UPDATE
● priključki
AUDIO IN
AUDIO IN
Avdio kabel
DIGITAL AUDIO IN 1, 2
DIGITA
L
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
2
White
OPTICA
L
L
ali
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
(TV)
R
Red
OPTICAL
OUT
ali
Optični kabel
AUDIO IN
Povežite AVDIO VHOD glavne enote z AVDIO IZHODOM televizorja ali naprave vira.
Upoštevajte barve priključkov.
BD/DVDpredvajalnik/
satelitski
digitalni
sprejemnik/
igralna konzola
ali,
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) 1,2
Povežite digitalni vhod glavne enote z OPTIČNIM IZHODOM televizorja ali izvorne naprave.
▪ Dokler niso vse komponente priključene, ne priklapljajte napajalnega kabla tega izdelka ali
televizorja v električno vtičnico.
▪ Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz
električne vtičnice.
▪ Če izberete možnost »ANALOGNO« in ne priključite avdio kabla, se enota po 20 minutah
samodejno izključi.
▪ Če je televizor ali naprava, ki je na Air Track priključena z optičnim kablom, izklopljena in ne
oddaja digitalnega vhodnega signala, se bo Air Track po 20 minutah izklopil. (Če dlje kot
20 minut prek DIGITALNEGA AVDIO VHODA 1 ali 2 ni vhodnega signala, se bo naprava
Air Track izklopila.)
▪ Če naprava Air Track z modelom HT-WDC10 ni povezana v načinu W.iPod, se bo po 20
minutah samodejno izklopila.
17
funkcije
OSNOVNE FUNKCIJE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Vklop in izklop
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
AUDIO
1.Dotaknite se gumba POWER ( ) na čelni plošči.
ali,
Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku, da vključite napravo.
AH59-02330A
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
2.Dotaknite se gumba POWER ( ) na čelni plošči.
ali,
Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku, da izključite napravo.
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
POWER
HDMI
TV POWER
TV INFO
VOL
AV SYNC
AUDIO
INPUT
SELECT
S.VOL
AH59-02330A
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
S/W LEVEL
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
Dotaknite se gumba VOLUME +/– na čelni plošči.
ali,
Pritisnite gumb VOLUME +/– na daljinskem upravljalniku, da povečate ali
zmanjšate glasnost.
• Na zaslonu na čelni plošči se prikaže numerična vrednost glasnosti.
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Nastavitev glasnosti
▪ Ko pritisnete gumb VOL +/–, se stopnja glasnosti poveča ali zmanjša.
HDMI
▪ Če želite poslušati samo zvok z zapisa Crystal Surround Air Track,
AV SYNC
morate izključiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavitev vašega
TV-ja. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen
vašemu televizorju.
AUDIO
AH59-02330A
NAPREDNE FUNKCIJE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Izklop zvoka
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
1.Pritisnite gumb MUTE (
) na daljinskem upravljalniku, da izklopite zvok.
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AUTO
POWER
HDMI
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
S/W LEVEL
VOL
AH59-02330A
Uporaba funkcije 3D-globinskega zvoka
HDMI
TV SYNC
INFO
AV
AUDIO
TV
CH
MUTE
Z gumbom 3D SOUND za funkcijo 3D-zvoka lahko zvoku dodate globino in
prostornost.
AV SYNC
Pritisnite gumb 3D SOUND na daljinskem upravljalniku.
AUDIO
AH59-02330A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
AH59-02330A
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
HDMI
▪ Ko vklopite 3D-globinski zvok, se način zvoka samodejno preklopi
na PASS.
AV SYNC
AUDIO
18
2.Ponovno pritisnite gumb MUTE na daljinskem upravljalniku (ali gumb
VOLUME +/–) da vklopite zvok.
SLV
Uporaba načina zvoka
Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja (MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Original Sound)) odvisno od
vrste virov, ob katerem želite uživati.
Pritisnite gumb SOUND MODE na daljinskem upravljalniku , ali pritiskajte
SOUND MODE ( ) da izberete želeni način zvočnega polja.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
• Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način PASS.
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
osebni okus.
TV INFO
HDMI
VOL
TV
CH
MUTE
AV SYNC
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
POWER
TV POWER
▪ Ko izberete način zvoka (razen način PASS), se 3D-globinski zvok
samodejno IZKLOPI.
AUDIO
AH59-02330A
POWER
DIMMER
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
Uporaba funkcij televizorja
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
SPK CONTROL
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
HDMI
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
HDMI
S/W LEVEL
VOL
AV SYNC
TV
CH
AUDIO
MUTE
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
DRC
TV INFO
HDMI
TV
SPK CONTROL
VOL
S/W LEVEL
AUDIO
SOUND
MODE
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
2.S pritiskom gumba TV INFO na daljinskem upravljalniku prikažete
informacije o TV-kanalu.
3.S pritiskom gumba TV CH na daljinskem upravljalniku izberite televizijski
kanal.
▪ S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le SAMSUNG
televizorje.
AV SYNC
3D
VOL
CH
MUTE
AH59-02330A
SOUND
POWER
AUTO
POWER
1.Pritisnite gumb TV POWER na daljinskem upravljalniku naprave.
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
Uporaba funkcije AUTO POWER LINK
Crystal Surround Air Track se vključi samodejno, ko vključite televizor ali
katerokoli napravo, priključeno na Air Track z optičnim kablom.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
Pritisnite gumb AUTO POWER na daljinskem upravljalniku naprave.
• Funkcija Auto power link se vklopi oz. izklopi vsakokrat, ko pritisnete
AUTO POWER.
AH59-02330A
AUTO POWER LINK
On
Off
POWER
TV POWER
POWER
VOL
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
TV INFO
AUTO
POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
▪ Če je televizor ali naprava, priključena na Air Track z optičnim kablom,
izključena in ni digitalnega vhoda, se bo Air Track po 20 minutah izključil.
TV INFO
VOL
Prikaz
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Izklopljena je samo funkcija Anynet+, enota pa deluje.
Uporaba funkcije S/W LEVEL
Osnovno stopnjo glasnosti lahko upravljate z gumbom S/W Level na
daljinskem upravljalniku.
1.Pritisnite gumb S/W Level na daljinskem upravljalniku.
2.Na zaslonu se prikaže “SW 00”.
3.Pritisnite “+” na tipki LEVEL če želite povečati glasnost nizkotonskega
zvočnika. Nastavite jo lahko od SW+01 do SW+06.
4.Pritisnite “-” na tipki LEVEL če želite zmanjšati glasnost nizkotonskega
zvočnika. Nastavite jo lahko od SW-01 do SW-06.
19
● funkcije
▪ Priporočamo, da izberete način zvoka glede na vrsto vsebine in
TV INFO
VOL
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DIMMER
POWER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
TV
CH
MUTE
DRC
TV POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV
TV SYNC
INFO
VOL
AH59-02330A
MUTE
AUDIO
TV
CH
AH59-02330A
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
SPK CONTROL
HDMI
POWER
S/W LEVEL
TV POWER
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
VOL
POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
TV
CH
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
S/W LEVEL
TV INFO
MUTE
POWER
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
TV INFO
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
S/W LEVEL
VOL
AV SYNC
MUTE
TV
CH
AUDIO
AH59-02330A
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
• Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma + in - nastavite med 0 ms in
300 ms.
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki.
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
Pritisnite gumb DRC na daljinskem upravljalniku naprave.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Pritisnite gumb Dimmer, da prilagodite osvetlitev zaslona.
Pritisnite gumb DIMMER na daljinskem upravljalniku naprave.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
Uporaba funkcije S.VOLUME
AUTO
POWER
SPK CONTROL
Pritisnite gumb AV SYNC +/–. na daljinskem upravljalniku naprave.
Uporaba funkcije DIMMER
TV POWER
SPK CONTROL
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za
zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala
zakasnitvi slike.
Uporaba funkcije DRC
AUTO
POWER
HDMI
AV SYNC
AUDIO
VOL
Uporaba funkcije AV SYNC
AUTO
POWER
AH59-02330A
S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih
spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora..
Pritisnite gumb S.VOL na daljinskem upravljalniku naprave.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
Uporaba vhodnega načina
POWER
TV POWER
Izberete lahko optični HDMI-vhod, optični vhod, avdio vhod ali vhod W.iPod.
Pritisnite gumb INPUT SELECT na daljinskem upravljalniku , ali
zaporedoma pritiskajte INPUT SELECT ( ) na nadzorni plošči, da
izberete HDMI-vhod, optični digitalni vhod, avdio vhod ali vhod W.iPod.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
TV INFO
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
Vhodni način
Optični digitalni vhod
AH59-02330A
DIGI.1
DIGI.2
Avdio vhod
ANALOG
Način iPod
W.iPod
AUDIO
AH59-02330A
Prikaz
HDMI-vhod
HDMI.1
HDMI.2
▪ Čeprav je na zaslonu vhodnega načina prikazana povezava z
iPodom, pri tem modelu ni mogoča. Na voljo je samo pri modelu
HT-WDC10.
20
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
AUTO
POWER
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
SPK CONTROL
HDMI
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
SLV
POWER
TV
CH
MUTE
Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje drugih Samsungovih naprav z
daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung.
Funkcija Anynet+ se vklopi in izklopi vsakič, ko pritisnete Anynet+.
1.Napravo in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom.
(Glejte 16. stran.)
▪ Funkcija Anynet* podpira nekatere gumbe na daljinskem
upravljalniku. (TV POWER, TV INFO, TV CH)
POWER
TV POWER
SOUND
MODE
TV POWER
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
INPUT
SELECT
S.VOL
DRC
SPK CONTROL
S/W LEVEL
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
POWER
AUTO
POWER
SPK CONTROL
bodo delovale.
▪ Prosimo, preberite uporabniški priročnik televizorja. Preverite, ali
TV INFO
VOL
▪ Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne
HDMI
ima vaš televizor logotip
funkcijo Anynet+.)
.(Če ima logotip
podpira
Gumb AUDIO
S tem gumbom lahko izbirate med poslušanjem zvoka iz televizorja ali
naprave Air Track, če je ta povezana prek HDMI-kabla.
HDMI
AV SYNC
AUDIO
S/W LEVEL
AV SYNC
AUDIO
AH59-02330A
AH59-02330A
Pritisnite gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku naprave.
NAČIN ZVOKA
HDMI-vhod
ARC
NAČIN
TV
AVR
TV
AVR
POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME
Samsung bo morda v prihodnosti pripravil posodobitve za
strojno-programsko opremo sistema Crystal Surround
Air Track.
Obiščite spletno mesto Samsung.com ali stopite v stik s
klicnim centrom Samsunga, kjer boste prejeli informacije
o prenosu posodobitev in uporabi USB-pogona.
Posodobitve bodo mogoče s priklopom USB-pogona na
USB-vrata na sistemu Air Track.
Pomični prikaz
HDMI AVDIO TV
HDMI AVDIO AVR
SOUND TV
SOUND AVR
Prikaz
SND TV
HDMI
S MUTE
TV ARC
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Vstavite USB-pogon s posodobitvijo strojno-programske opreme v USB-vrata na zadnji strani glavne enote.
▪ Pazite, da ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona med posodabljanjem. Glavna enota se bo po koncu
posodobitve strojno-programske opreme samodejno izkljuèila. Ko je programska oprema posodobljena, se bodo
nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporoèamo vam, da si nastavitve zapišete, da jih
boste po posodobitvi lažje ponastavili.
▪ Če ne uspete posodobiti strojno-programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-podatke v FAT16 in
poskusite znova.
▪ Pri posodabljanju ne formatirajte USB-podatkov v NTFS, ker ne sodi med podprte datotečne sisteme.
▪ Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.
21
● funkcije
2.Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte
uporabniški priročnik televizorja.)
odpravljanje težav
Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.
Simptom
Pregled
Odprava težav
Naprava se ne vključi.
• Ali je napajalni kabel vključen • Priključite napajalni kabel v
v električno vtičnico?
vtičnico.
Funkcija ne deluje, če pritisnem
gumb.
• Ali je v zraku statična
elektrika?
• Izklopite napajalni kabel in
ga ponovno vklopite.
Ni zvoka.
• Je enota pravilno priključena
na vaš televizor?
• Ali je funkcija za izklop zvoka
vklopljena?
• Ali je glasnost nastavljena na
minimum?
• Pravilno jih priklopite.
• S pritiskom gumba Mute
prekličite funkcijo.
• Prilagodite glasnost.
Če izberem funkcijo, se na
televizorju slika ne prikaže.
• Je televizor pravilno
priključen?
• Pravilno priklopite napravo.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Ali so baterije prazne?
• Ali je razdalja med daljinskim
upravljalnikom in glavno
enoto prevelika?
• Namestite nove baterije.
• Upravljajte pri majhni
razdalji.
Zvok iz levih/desnih kanalov je
obrnjen.
• Ali je levi/desni kabel za
avdio izhod televizorja
pravilno priključen?
• Preverite levi/desni kanal in
ga/jih pravilno priključite.
Na vakuumskem fluorescentnem
zaslonu je prikazano "Searching"
• Ali je nizkotonski zvočnik
povezan?
• Preverite, ali je nizkotonski
zvočnik vklopljen.
22
SLV
dodatek
TEHNIČNE LASTNOSTI
Ime modela HW-D570
Električna
poraba
SPLOŠNO
Teža
Mere
(Š x V x G)
FREKVENČNI
ODZIV
Glavna enota
45W
Nizkotonski zvočnik
20W
Glavna enota
9.7 kg
Nizkotonski zvočnik
5.4 kg
Glavna enota
1058 x 80 x 40.1 mm
Nizkotonski zvočnik
175 x 350 x 294.9 mm
Območje obratovalne temperature
+ 5 °C do 35 °C
Območje obratovalne vlažnosti
10 % do 75 %
Nazivna
izhodna moč
AMPLIFIER
0.75W
Glavna enota
80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Nizkotonski zvočnik
150W, 3Ω, THD = 10%, 100Hz
Vhodna občutljivost/upornost
570mV/20KΩ
Razmerje signal/šum (analogni vhod)
70dB
Ločevanje (1kHz)
70dB
Analogni vhod
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitalni vhod/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
● dodatek
Električna poraba v stanju
pripravljenosti
* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES (Audio
Engineering Society).
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega
bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.
HT-WDC10
Električna poraba
10W
Teža
0.10 kg (skupaj)
Mere (Š x V x G)
Brezžični oddajnik : 40.6 x 89 x 28 mm
Polnilna postaja : 51 x 28 x 51 mm
Območje obratovalne
temperature
+5°C do +35°C
Območje obratovalne vlažnosti
10% ~ 75%
Čas polnjenja
90min ± 10min
Razpoložljivi obratovalni čas
180min ± 30min (čas je odvisen od naprave iPod ali iPhone)
23
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* V frekvenčnem razponu med 2454 MHz in 2483,5 MHz je v Franciji ta izdelek dovoljeno uporabljati samo v zaprtem prostoru.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
www.samsung.com
www.samsung.com/ be
(Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem
izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb
pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC
2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement