Samsung ED46C Navodila za uporabo

Add to My manuals
148 Pages

advertisement

Samsung ED46C Navodila za uporabo | Manualzz

ZASLON VELIKEGA FORMATA

Uporabniški priročnik

ED32C ED40C ED46C ED55C

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Kazalo

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice 5

Varnostni ukrepi 6

Simboli 6

Čiščenje 6

Shranjevanje 7

Elektrika in varnost 7

Namestitev 8

Delovanje 10

Priprave

Preverjanje vsebine 13

Odstranjevanje embalaže (samo za ED32C, ED40C in ED46C) 13

Odstranjevanje embalaže (samo za ED55C)

Pregled komponent

14

15

Deli 16

Zadnja stran 16

Ključavnica proti kraji

Daljinski upravljalnik

17

18

Pred namestitvijo izdelka (Navodila za namestitev)

Kot nagiba in sukanje

21

21

Prezračevanje 21

Mere 22

Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23

Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA) 24

Daljinski upravljalnik (RS232C)

Povezava kablov

25

25

Povezava 27

Kode nadzora 28

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom

Točke preverjanja pred priklopom

37

37

Povezava z računalnikom

Povezava s kablom D-SUB (analognim)

Povezava s kablom HDMI-DVI

Povezava s kablom HDMI

Spreminjanje ločljivosti 40

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP 40

38

38

39

39

Spreminjanje ločljivosti v sistemu

Windows Vista 40

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7 41

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8 41

Povezava z video napravo

Povezava s kablom HDMI-DVI

Priključitev s kablom HDMI

42

42

43

Povezava z zvočnim sistemom 44

Sprememba vira signala 45

Source 45

Uporaba MDC

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control 46

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control 46

Namestitev in odstranitev programa MDC 47

Namestitev 47

Odstranitev 47

Kaj je MDC?

Povezovanje z MDC

48

48

Upravljanje povezav 49

User Login 50

Auto Set ID 51

Kloniranje 52

Znova izvedi ukaz 53

Kako začnete uporabljati MDC

Postavitev osnovnega zaslona

54

55

Meniji 55

Prilagoditev zaslona 57

Dodatne funkcije

Prilagoditev zvoka

60

62

Nastavitev sistema

Nastavitve orodij

Druge funkcije

Upravljanje skupin

Upravljanje razporedov

Navodila za odpravljanje težav

62

71

74

75

77

79

2

Kazalo

Prilagoditev zaslona

Picture Mode 81

Če je vir signala PC, HDMI(PC) 81

Če je vir signala HDMI(AV) 81

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 82

Picture Size 83

Picture Size 83

Position 84

Resolution Select 84

Auto Adjustment 85

PC Screen Adjustment 85

PIP 86

Advanced Settings 87

Dynamic Contrast 87

Black Tone 87

Flesh Tone 87

RGB Only Mode 87

Color Space 87

White Balance 88

Gamma 88

Motion Lighting 88

Color Tone 90

Color Temp. 90

Digital Clean View 90

MPEG Noise Filter 90

HDMI Black Level 91

Film Mode 91

Dynamic Backlight 91

Picture Off 92

Reset Picture 92

Prilagoditev zvoka

Sound Mode 93

Sound Effect 94

Speaker Settings 95

Reset Sound 95

Applications

Source List 96

Refresh 96

Edit Name 96

Information 96

System

Menu Language 97

Multi Control 98

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control 98

Time 99

Clock Set 99

Sleep Timer 99

On Timer 100

Off Timer 101

Holiday Management 101

Eco Solution 102

Energy Saving 102

Eco Sensor 102

Auto Power Off 102

Screen Burn Protection 103

Pixel Shift 103

Timer 104

Immediate Display 105

Side Gray 105

Ticker 106

Video Wall 107

Video Wall 107

Format 107

Horizontal 107

Vertical 108

Screen Position 108

Source AutoSwitch Settings 109

Source AutoSwitch 109

Primary Source Recovery 109

Primary Source 109

Secondary Source 109

General 110

Max. Power Saving 110

Game Mode 110

Auto Power 110

3

Kazalo

Safety Lock 110

Button Lock 111

Standby Control 111

Lamp Schedule 111

OSD Display 112

Power On Adjustment 112

Temperature Control 112

Change PIN 113

Anynet+ (HDMI-CEC) 114

Anynet+ (HDMI-CEC) 114

Auto Turn Off 115

Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+ 116

Magic Clone 118

Reset System 118

Reset All 119

Support

Software Update 120

By USB 120

Contact Samsung 121

Navodila za odpravljanje težav

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe

Samsung za pomoč strankam 122

Preskušanje izdelka

Preverjanje ločljivosti in frekvence

Preverite naslednje.

Vprašanja in odgovori

Specifikacije

Splošno 128

Varčevanje z energijo 130

Prednastavljeni časovni načini 131

122

122

123

126

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 133

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke) 142

Ni napaka na izdelku 142

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 142

Drugo 142

Pravilno odlaganje 143

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) 143

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 143

Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Optimalna kakovost slike

144

144

Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik 145

Licenca 147

Terminologija 148

4

Poglavje 01

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2013 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

-

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.

(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

-

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.

(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

5

Varnostni ukrepi

Pozor

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.

Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI

HRBTNEGA DELA)

V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.

PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.

Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.

Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.

Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

Simboli

Opozorilo

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.

Pozor

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.

Čiščenje

― Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov

LCD zelo občutljiva na praske.

― Pri čiščenju sledite tem navodilom.

― Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

1

Izklopite izdelek in računalnik.

2

Izključite napajalni kabel iz izdelka.

― Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.

3

Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.

Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.

!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

4

Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.

S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.

5

Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.

6

Vklopite izdelek in računalnik.

Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

6

Shranjevanje

Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.

― Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).

Elektrika in varnost

― Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Opozorilo

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.

Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.

!

!

Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.

!

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke predmete.

Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.

Sicer lahko pride do požara.

7

!

!

Pozor

!

Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.

Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

!

Namestitev

Opozorilo

Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.

Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.

Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.

Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.

Uporabljajte le odobrene omarice.

Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali omara.

Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.

Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

!

Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

!

8

!

Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pozor

!

Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.

Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.

Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in stabilno površino.

Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

!

!

Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.

Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.

Izdelek previdno odložite.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

SAMSUNG

Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

9

Delovanje

Opozorilo

!

!

V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte monitorja.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.

Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

!

!

Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.

!

Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.

Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

GAS

Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

10

!

100

V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Pozor

Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

!

V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).

Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.

Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.

!

!

-_-

!

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja električnega toka.

Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Vaš vid se lahko poslabša.

Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

11

!

!

!

Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.

Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.

Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.

Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do poškodbe.

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

!

!

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.

Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in rabljene baterije hkrati.

Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.

Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

12

Poglavje 02

Priprave

Preverjanje vsebine

Odstranjevanje embalaže (samo za ED32C, ED40C in

ED46C)

― Ta slika se uporablja samo za referenco.

1

Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete monitorja.

2

Odstranite stiropor z monitorja.

3

Preglejte izdelek ter odstranite stiropor in plastično vrečko.

4

Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.

13

Odstranjevanje embalaže (samo za ED55C)

― Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

1

Odstranite črno napravo za zaklepanje na dnu škatle.

1 2 3

3

Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.

― Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.

4

Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.

2

S pomočjo utorov na škatli dvignite in odstranite zgornji del škatle.

14

-

Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.

-

Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.

-

Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti stojalo, ga lahko kupite posebej.

Pregled komponent

Komponente

― Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Navodila za hitro namestitev Garancijska kartica

(ni na voljo povsod)

Daljinski upravljalnik (

str.18

)

(AA59-00714A)

-

+

Baterije (

str.19

)

(ni na voljo povsod)

+

Predmeti, ki so naprodaj posebej

Kabel D-SUB (

str.38

)

Napajalni kabel

Komplet za pritrditev na steno Kabel HDMI (

str.39

)

Kabel HDMI-DVI (

str.39

)

15

Deli

Zadnja stran

Daljinski senzor

POWER

Vrata

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

RGB IN

AUDIO OUT

RGB / HDMI AUDIO IN

RS232C IN

RS232C OUT

Daljinski senzor

Opis

Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.

Ta vrata so uporabljena za nadgradnjo programske opreme.

Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.

Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.

Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.

Omogoča povezavo s programom MDC s stereo vmesnikom RS232C.

Če želite izdelek upravljati z daljinskim upravljalnikom, premaknite senzor za daljinski upravljalnik v smeri puščice.

16

Ključavnica proti kraji

― Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.

― Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

― Stojalo: na prodaj ločeno

1

Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.

2

En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.

3

Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.

4

Zaklenite napravo za zaklepanje.

-

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

-

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

-

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

17

Daljinski upravljalnik

― Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.

Vklopi izdelek.

Prilagodite glasnost.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite

MENU

BLANK

Izklopi izdelek.

Za vnos gesla v meni na zaslonu.

utiša zvok.

Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).

Izberite priključeno izvorno napravo.

Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v prejšnji meni.

-

Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.

18

TOOLS INFO

Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.

Vrnitev v prejšnji meni.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Na zaslonu prikaže informacije.

Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali prilagoditev nastavitve možnosti.

Potrditev izbire menija.

Izhod iz trenutnega menija.

Ročno izberite priključeni vhodni vir:

PC

,

HDMI

.

Vklopi funkcijo varnega zaklepa.

-

Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.

Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način

19

Prilagajanje prikaza na zaslonu (OSD) z daljinskim upravljalnikom

Gumbi Opis

1

Odprite meni na zaslonu.

2

Izberite

Picture

,

Sound

,

Applications

,

System

ali

Support

na prikazanem meniju OSD.

Sprejemni doseg daljinskega upravljalnika

3

Poljubno spremenite nastavitve.

30˚

30˚

4

Končajte nastavitev.

Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.

― Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.

― Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.

― Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.

5

Zaprite meni na zaslonu (OSD).

20

Pred namestitvijo izdelka (Navodila za namestitev)

15 ˚

Kot nagiba in sukanje

― Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15 glede na steno.

Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED usmerjen navzdol.

A

B

Slika 1.1 Pogled od strani

Prezračevanje

Namestitev na ravno steno

A Najmanj 40 mm

B Okoljska temperatura: pod 35 C

Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura

A pa mora biti pod 35 C.

21

B

A

E

C

Slika 1.2 Pogled od strani

Mere

2

1

Slika 1.3 Pogled od strani

D

4

3

D

Namestitev na vbočeno steno

― Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Pogled od zgoraj

A Najmanj 40 mm

B Najmanj 70 mm

C Najmanj 50 mm

D Najmanj 50 mm

E Okoljska temperatura: pod 35 C

― Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.

5

Enota: mm

Ime modela

1

736,0

1 2

703,4

2 3

397,8

3 4

434,5

4 5

93,7 ED32C

ED40C

ED46C

925,4

1057,7

890,6

1023,0

503,2

577,6

541,0

615,8

93,6

94,8

ED55C 1247,7 1213,6 684,4 722,9 94,8

― Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.

22

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.

Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.

Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.

Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.

1

23

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)

― Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.

Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca.

Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb.

Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.

Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.

Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od specifikacij kompleta.

Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.

Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.

• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.

Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.

V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.

Enota: mm

Ime modela Običajni vijak Količina

ED32C

Luknje za vijake po standardu VESA (A *

B) v milimetrih

200 x 200 M6, L29 4EA

ED40C

ED46C

ED55C

400 x 400 M8, L32

― Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi električnega udara.

24

Daljinski upravljalnik (RS232C)

Povezava kablov

Kabel RS232C

Vmesnik

Pin

Bitna hitrost

Podatkovni biti

Parnost

Zaključni bit

Nadzor pretoka

Največja dolžina

RS232C (9-pinski)

T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)

9600 b/s

8 bitov

Brez

1 bitov

Brez

15 m (samo oklopljeni)

Dodelitev pinov

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Pin

1

2

6 7 8 9

Signal

Prepoznavanje nosilca podatkov

Prejeti podatki

Preneseni podatki

Priprava podatkovnega priključka

Ozemljitev signala

Priprava niza podatkov

Pošiljanje zahteve

Prosto za pošiljanje

Indikator zvonjenja

25

Kabel RS232C

Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Ženski Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

VTIČ

(ø3,5)

3

2

1

-P2-

26

Povezava

Povezava 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Kode nadzora

Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)

Glava Ukaz ID

0 x AA Vrsta ukaza

Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

6

7

4

5

1

2

3

Nadzor (ukaz za nadzor Set)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA Vrsta ukaza 1 Vrednost

Ukaz

Št.

Vrsta ukaza Ukaz

8

Nadzor napajanja

Nadzor glasnosti

Nadzor vhoda

Nadzor načina zaslona

Nadzor velikosti zaslona

Vklop / izklop funkcije PIP

Nadzor samodejnega prilagajanja

(samo PC in BNC)

Nadzor načina video stene

0 x 11

0 x 12

0 x 14

0 x 18

0 x 19

0 x 3C

0 x 3D

0 x 5C 0~1

Kontrolna vsota

Razpon vrednosti

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

Št.

9

10

11

Vrsta ukaza

Varnostni zaklep

Vklopi videosteno

Uporabniški nadzor videostene

Ukaz

0 x 5D

0x84

0x89

Razpon vrednosti

-

0~1

0~1

Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +

FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.

Npr. vklop in ID = 0.

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 11

ID Dolžina podatkov Podatki 1

1 "Power"

Kontrolna vsota

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 11

ID Dolžina podatkov Podatki 1

1 1

12

Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID, nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo odzval.

28

Nadzor napajanja

Funkcija

Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.

Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 11

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 11 1 "Power"

"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

1: VKLOP napajanja

0: IZKLOP napajanja

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 11

Vrednost 1

"Power"

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak

0 x AA 0 x FF 3 'N'

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.

r-CMD

0 x 11

Vrednost 1 Kontrolna vsota

"ERR"

Nadzor glasnosti

Funkcija

Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.

Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 12

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 12 1 "Volume"

Kontrolna vsota

"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 12 "Volume"

Kontrolna vsota

"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 12 "ERR"

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.

Kontrolna vsota

29

Nadzor vhoda

Funkcija

Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.

Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 14

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 14 1 "Input Source"

"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

0 x 14 Osebni računalnik

0 x 1F

0 x 30

0 x 40

0 x 21

0 x 18

0 x 0C

0 x 08

0 x 20

0 x 22

0 x 23

DVI

Vhodni vir

Komponenta

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrolna vsota

0 x 24 HDMI2_PC

0 x 25 DisplayPort

― Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze

»Get« (Pridobi).

― Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.

MagicInfo

je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo

MagicInfo

.

― RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost

1

Kontrolna vsota

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 14 "Input

Source"

"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 14

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.

Vrednost 1

"ERR"

Kontrolna vsota

30

Nadzor načina zaslona

Funkcija

Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.

Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija

Video Wall

.

― Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.

Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 18 0

Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0 x 18 1

Podatki

"Screen

Mode"

Kontrolna vsota

"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka

0 x 01 16 : 9

0 x 04

0 x 31

0 x 0B

Povečava

Široka povečava

4 : 3

Ack

Glava Ukaz ID

0 x AA 0 x FF

Dolžina podatkov

3

Ack / Nak r-CMD

'A' 0 x 18

Vrednost

1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka

Kontrolna vsota

Nak

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x FF

ID Dolžina podatkov

3

Ack / Nak r-CMD

'N' 0 x 18

Vrednost 1

"ERR"

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Nadzor velikosti zaslona

Funkcija

Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.

Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 19

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Ack

Glava Ukaz ID Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF

Dolžina podatkov

3 'A' 0 x 19

Vrednost 1

"Screen

Size"

"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 19

Vrednost 1

"ERR"

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

31

Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP

Funkcija

Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.

― Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.

― Načina ni mogoče upravljati, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

― Ta funkcija ni na voljo v

MagicInfo

.

Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 3C

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 3C 1 "PIP"

"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku

1: VKLOP funkcije PIP

0: IZKLOP funkcije PIP

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 3C

Vrednost 1

"PIP"

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 3C

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Vrednost 1

"PIP"

Kontrolna vsota

Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)

Funkcija

Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.

Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)

Brez

Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Podatki Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0 x FF 3

Ack / Nak r-CMD

'A' 0 x 3D

Vrednost 1

"Auto

Adjustment"

Kontrolna vsota

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

3 0 x AA 0 x FF

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Ack / Nak r-CMD

'A' 0 x 3D

Vrednost 1

"ERR"

Kontrolna vsota

32

Nadzor načina video stene

Funkcija

Način

Video Wall

lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.

Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo

Video Wall

.

Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 5C

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 5C 1 "Video Wall Mode"

Kontrolna vsota

"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku

1:

Full

0:

Natural

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 5C

Vrednost 1

"Video Wall

Mode"

Kontrolna vsota

"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 5C

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Vrednost 1

"ERR"

Kontrolna vsota

Varnostni zaklep

Funkcija z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo

Safety Lock

v izdelku.

Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.

Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 5D 0

Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Podatki Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku

1: VKLOP

0: IZKLOP

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 5D "Safety Lock"

Kontrolna vsota

"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 5D "ERR"

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Kontrolna vsota

33

Vklopi videosteno

Funkcija

Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.

Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0x84 0

Vklopi/izklopi videosteno

Glava Ukaz ID

0 x AA 0x84

Dolžina podatkov

1

Kontrolna vsota

Podatki

V.Wall_On

V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku

1: VKLOPI videosteno

0: IZKLOPI videosteno

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0x84

V.Wall_On : Enako kot zgoraj

Kontrolna vsota

Vrednost 1 Kontrolna vsota

V.Wall_On

Nak

Glava Ukaz

0 x AA 0 x FF

ID Dolžina podatkov

3

Ack / Nak r-CMD

'N'

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Uporabniški nadzor videostene

Funkcija

Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.

Pridobi stanje videostene

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0x89 0

0x84

Vrednost 1

ERR

Kontrolna vsota

Nastavi videosteno

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

2

Vrednost 1

0 x AA 0x89 Wall_Div

Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku

Vrednost2

Wall_SNo

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

34

Model videostene10 x 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Izklopljen

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 x 11 0 x 12 0x13 0 x 14 0x15 0x16 0x17 0 x 18 0 x 19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0 x 1F

0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0 x 31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0 x 3C 0 x 3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0 x 5C 0 x 5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0 x AA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku

Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)

Nastavi številko Podatki

0 x 01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

4 0 x AA

Nak

Glava

0 x FF

Ukaz ID

0 x AA 0 x FF

Dolžina podatkov

3

Ack / Nak

'A'

'N' r-CMD

0x89

Ack / Nak r-CMD

0x89

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Vrednost

1

Wall_Div

Vrednost2

Wall_SNo

Vrednost 1 Kontrolna vsota

ERR

Kontrolna vsota

36

Poglavje 03

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom

Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje. Na ta izdelek lahko priključite osebne računalnike, videokamere, zvočnike, sprejemnike STB in predvajalnike DVD / Blu-ray.

Točke preverjanja pred priklopom

― Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.

Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

― Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.

Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

― Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.

37

Povezava z računalnikom

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

― Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Povezava s kablom D-SUB (analognim)

RGB IN

RGB / HDMI AUDIO IN

38

Povezava s kablom HDMI-DVI

― Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, za

Edit Name

izberite

DVI PC

, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v računalniku.

HDMI IN

RGB / HDMI AUDIO IN

Povezava s kablom HDMI

HDMI IN

39

Spreminjanje ločljivosti

― Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči računalnika.

― Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP

Odprite Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve in spremenite ločljivost.

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista

Odprite Nadzorna plošča Osebne nastavitve Nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.

40

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7

Odprite Nadzorna plošča Zaslon Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.

Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 8

Odprite Nastavitve Nadzorna plošča Zaslon Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.

41

Povezava z video napravo

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.

― Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

― Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko

SOURCE.

Povezava s kablom HDMI-DVI

― Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla

HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi. Ko s kablom HDMI-DVI povezujete video napravo z izdelkom, za

Edit Name

izberite

DVI Devices

, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v video napravi.

― Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.

HDMI IN

42

Priključitev s kablom HDMI

Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do

1080p)

Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.

Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.

-

Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel HDMI-DVI in avdio kable.

Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.

Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo prišlo do napake v povezavi.

Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.

Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.

HDMI IN

43

Povezava z zvočnim sistemom

― Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

RGB / HDMI AUDIO IN

44

Sprememba vira signala

Source

HDMI

PC

PC

----

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Source

MENU m : T

Source List

ENTER

Source

omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.

Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.

― Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.

― Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.

45

Poglavje 04

Uporaba MDC

MDC (Nadzor več zaslonov) je aplikacija, ki omogoča istočasen in enostaven nadzor več prikazovalnih naprav z računalnikom.

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

Izdelku dodelite posamezni ID.

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control

ID Setup

Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)

Pritisnite , da izberete številko, nato pritisnite .

ID Input

Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.

Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

46

Namestitev in odstranitev programa MDC

Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.

Če se na glavnem zaslonu ne prikaže okno za namestitev programske opreme, namestite izvršljivo datoteko MDC Unified v mapi MDC na CD-ju.

Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.

Izberite "

Launch MDC Unified

" in kliknite

"

Finish

", da takoj zaženete program MDC.

-

Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali specifikacij izdelka.

Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.

Namestitev

1

Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.

2

Kliknite namestitveni program MDC Unified.

3

Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "

OK

".

4

Ko se prikaže okno "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

", kliknite "

Next

".

5

V oknu "

License Agreement

" izberite "

I accept the terms in the license agreement

" in kliknite "

Next

".

6

V prikazanem oknu "

Customer Information

" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "

Next

".

7

V prikazanem oknu "

Destination Folder

" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "

Next

".

8

V prikazanem oknu "

Ready to Install the Program

" preverite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "

Install

".

9

Prikazal se bo potek namestitve.

10

Kliknite "

Finish

" v prikazanem oknu "

InstallShield Wizard Complete

".

11

Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.

Odstranitev

1

Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani program.

2

S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.

47

Kaj je MDC?

"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.

Povezovanje z MDC

Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)

Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

/

OUT

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

48

Upravljanje povezav

Upravljanje povezav vključuje Seznam povezav in možnosti spreminjanja Seznama povezav.

Seznam povezav – Prikazuje podrobnosti povezav, na primer nastavitev povezave (IP/COM, št. vrat, naslov MAC in vrsto povezave), stanje povezave, nastavitev

Set ID

Range

in zaznane naprave.

Vsaka povezava lahko vključuje največ 100 naprav, ki so med seboj povezane zaporedno. Vsi zaznani zasloni v povezati so prikazani na Seznamu naprav, v katerem lahko uporabnik zaznane naprave združuje in jim pošilja ukaze.

Možnosti spreminjanja seznama povezav – Te vključujejo možnosti

Add

,

Edit

,

Delete

in

Refresh

.

49

User Login

Ko zaženete program, se prikaže okno za prijavo uporabnika.

Začetni prijavni ID (

Username

: admin) in geslo (

password

: admin) sta nastavljena na admin.

― Ko se prvič prijavite, spremenite geslo, da zagotovite varnost.

― Če želite spremeniti geslo, pojdite na

Home

>

User Settings

.

Ko se prijavite, se v spodnjem desnem delu programa prikaže [

User Login : admin

].

Če se želite samodejno prijaviti po vnovičnem zagonu programa, potrdite potrditveno polje

Auto Login

v oknu

User Login

.

50

Auto Set ID

Funkcija

Auto Set ID

dodeli nastavljeni ID vsem zaslonom, ki so zaporedno povezani v izbrano povezavo.

Povezava lahko vključuje največ 100 zaslonov.

Nastavljeni ID se dodeli zaporedno, in sicer od številke 1 do 99, zadnji nastavljeni ID pa je 0.

― ID za zadnji 100. zaslon je nastavljen na 0.

51

Kloniranje

S funkcijo kloniranja lahko nastavitev enega zaslona velikega formata kopirate v druge izbrane zaslonov velikega formata.

V oknu možnosti kopiranja nastavitev lahko klonirate samo izbrane ali vse kategorije zavihkov.

― Če želite izbrisati nastavitve, ki ste jih konfigurirali, kliknite gumb

Paste Settings

.

52

Znova izvedi ukaz

S to funkcijo določite, kolikokrat se bo izvajanje ukaza MDC ponovilo, če ne bo odziva ali če bo zaslon vrnil neveljaven odziv.

Število vnovičnih poskusov ukaza lahko določite v oknu z možnostmi MDC.

Število vnovičnih poskusov je lahko od 1 do 10. Privzeta vrednost je 1.

53

Kako začnete uporabljati MDC

1

1

Za zagon programa kliknite Start Programi Samsung MDC Unified.

Ko zaženete program MDC, se prikaže okno za prijavo.

Vnesite uporabniški ID in geslo.

Privzeti uporabniški ID in geslo sta admin.

Ko se prvič prijavite, spremenite geslo.

2

2

Kliknite

Add

, če želite dodati prikazovalno napravo.

SET ID Range

: Izberite razpon enoličnega ID-ja, ki je dodeljen zaslonu.

-

Če za povezavo uporabljate serijski kabel RS232C, odprite

Serial

in vnesite

COM Port

.

-

Če za povezavo uporabljate

Ethernet

, vnesite naslov IP prikazovalne naprave.

54

Postavitev osnovnega zaslona

1 6

5

4

2

3

Meniji

Home

1

1

Menijska vrstica

2

Kategorija naprave

3

Kategorija razporeda

4

Seznam nizov

5

Spremeni seznam nizov

6

Teme pomoči

Spremenite stanje prikazovalne naprave ali lastnosti programa.

Oglejte si seznam povezanih prikazovalnih naprav ali skupin naprav.

Oglejte si seznam razporedov za prikazovalne naprave.

Izberite prikazovalno napravo, ki jo želite prilagoditi.

Dodajte, uredite, prerazporedite ali izbrišite nize.

Prikaže pomoč za program.

Izbrano napravo lahko vklopite ali izklopite, zamenjate vir signala ali prilagodite glasnost naprave.

Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek

Home

.

Izberite element in spremenite želeno nastavitev.

Napajanje

On

: vklopite izbrani zaslon.

Off

: izklopite izbrani zaslon.

Input

2 3

Vhodni vir : spremenite vhodni vir.

-

Razpoložljivi vhodni viri so odvisni od modelov prikazovalnih naprav.

-

Vhodni vir lahko spremenite le pri zaslonih, ki so vklopljeni.

Channel

: zamenjajte kanal.

-

S puščičnima gumboma navzgor/navzdol lahko preklopite na drug TV-kanal.

-

Kanal lahko zamenjate le, če je vhodni vir

TV

.

-

Izberete lahko le registrirane kanale.

-

Velja le za modele, ki podpirajo TV-je.

55

1

1

Volume

2

2

Opozorilo

3

3

― Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka je možno le pri zaslonih, ki so vklopljeni.

Volume

Prilagodite glasnost izbranega zaslona.

Glasnost lahko prilagodite z drsnikom na lestvici od 0 do 100.

Mute

Vklop ali izklop funkcije

Mute

izbranega zaslona.

Funkcija

Mute

se bo samodejno onemogočila, če prilagodite

Volume

, ko je omogočeno

Mute

.

Fault Device

Ta meni prikazuje seznam prikazovalnih naprav z naslednjimi napakami: napaka ventilatorja, temperature, tipala za svetlost ali luči.

Na seznamu izberite prikazovalno napravo. Gumb

Repair

bo omogočen.

Kliknite gumb

Refresh

, da posodobite stanje napake v prikazovalni napravi. Obnovljena prikazovalna naprava bo izginila s seznama

Fault Device List

.

Fault Device Alert

Poročilo o zaznani prikazovalni napravi z napako bo poslano po e-pošti.

Izpolnite vsa zahtevana polja. Gumba

Test

in

OK

bosta omogočena.

Vnesti morate naslov

Sender

in vsaj en naslov

Recipient

.

56

User Login

Prilagoditev zaslona

Po meri

User Settings

Dodajte, izbrišite ali uredite podatke za prijavo.

Logout

Odjavite se iz trenutnega uporabniškega računa tako:

Kliknite

Logout

. Prikaže se sporočilo »

Do you want to log admin out?

«.

Kliknite

Yes

. Prikaže se okno za prijavo uporabnika.

Če se ne želite prijaviti, kliknite

Close

. Program se zapre.

― Če zaprete program tako, da izberete možnost

Logout

, se prikaže prijavno okno, ki vas pozove k vnosu informacij o uporabniku, tudi če je potrjeno potrditveno polje

Auto Login

.

Prilagodite lahko nastavitve zaslona (kontrast, svetlost idr.).

Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek

Picture

.

Izberite element in spremenite želeno nastavitev zaslona.

Picture Mode

Prilagodite slikovni način izbrane prikazovalne naprave.

Contrast

Prilagodite kontrast izbrane prikazovalne naprave.

Brightness

Prilagodite svetlost izbrane prikazovalne naprave.

57

Barva

-

Nastavitvi

Color

in

Tint (G/R)

nista na voljo, če je vhodni vir

PC

.

-

Možnosti

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

in

Color Temp.

niso na voljo, če sta izbrani funkciji

PC

Source

in

Video Source

.

Color

Prilagodite barve izbrane prikazovalne naprave.

Tint (G/R)

Prilagodite odtenek izbrane prikazovalne naprave.

Color Tone

Prilagodite barvni ton ozadja izbrane prikazovalne naprave.

Color Temp.

Prilagodite barvno temperaturo izbrane prikazovalne naprave.

― Ta možnost je omogočena, če je za

Color Tone

izbrano

Off

.

HDMI Black Level

Prilagodite

HDMI Black Level

izbrane prikazovalne naprave.

Možnosti

Auto Motion Plus

Ta možnost se uporablja za prikaz dinamičnih slik.

Off

: onemogočite funkcijo

Auto Motion Plus

.

Clear

: za raven funkcije

Auto Motion Plus

izberete jasno. Ta način je primeren za prikaz intenzivnih slik.

Standard

: za raven funkcije

Auto Motion Plus

izberete standardno.

Smooth

: za raven funkcije

Auto Motion Plus

izberete mehko. Ta način je primeren za prikaz neintenzivnih slik.

Custom

: prilagodite raven vžganosti zakasnelih slik ali migljanja.

Demo

: ta funkcija predstavi tehnologijo

Auto Motion Plus

. Predogled rezultata po spremembi načina je prikazan na levi strani okna.

Auto Motion Plus

pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.

Detail

: Oglejte si podrobne informacije o izbrani prikazovalni napravi.

Brightness Sensor

Vklop ali izklop funkcije

Brightness Sensor

izbrane prikazovalne naprave.

Brightness Sensor

zaznava intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost zaslona.

Brightness Sensor

pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.

58

Velikost

MPEG Noise Filter

Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Upravlja osvetlitev ozadja LED za povečanje jasnosti slike.

Cinema Black

V filmskem načinu ta funkcija zatemni zgornji in spodnji del videa ter tako zagotovi poglobljeno izkušnjo gledanja.

Off

: Izklopi funkcijo

Cinema Black

.

On

: Prilagodi zatemnitev zgornjega in spodnjega dela zaslona glede na video.

Picture Size

Prilagodite velikost zaslona izbrane prikazovalne naprave.

Element

Detail

bo onemogočen, če je za

Picture Size

izbran način, ki ne podpira podrobne konfiguracije.

Z gumboma -/+ lahko prilagodite

Zoom

.

Zaslon lahko prestavljate z gumbi navzgor/navzdol/levo/desno.

Detail

Ogledate si lahko podrobnosti o izbrani velikosti zaslona.

PC Screen Adjustment

Prilagoditev frekvence ali natančno prilagajanje je možno z gumboma -/+ v možnosti

Coarse

ali

Fine

.

Če želite premakniti zaslon, kliknite eno od štirih slik pod

Position

.

Če želite samodejno prilagoditi frekvenco, natančno prilagoditi ali premakniti zaslon, kliknite

Auto Adjustment

.

59

Dodatne funkcije

3D Control

3D Mode

Izberite obliko 3-D vhoda.

3D L/R Change

zamenjajte levo in desno sliko.

3D 2D

prikaže sliko le za levo oko.

3D Auto View

Če nastavite

3D Auto View

na

Message Notice

, se prikaže pojavno sporočilo, ko izdelek prejme 3D-signal.

3D Optimization

Splošna prilagoditev 3-D učinka.

3D Expert Pattern

Oglejte si 3D-vzorec.

3D Effect

Prilagodite 3-D učinke, na primer perspektivo in globino, za svojo izbrano izkušnjo gledanja 3-D slik.

Auto

: Samodejno prilagodite nastavitve perspektive in globine v skladu z virom 3-D signala.

Manual

: Ročno prilagodite nastavitve perspektive in globine.

60

Advanced Settings Dynamic Contrast

Prilagajanje kontrasta zaslona.

Gamma Control

Prilagodite primarno intenzivnost barv.

RGB Only Mode

Prikaže barve

Red

,

Green

in

Blue

za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.

Flesh Tone

Poudari rožnat »Flesh Tone«.

Motion Lighting

Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.

LED Motion Plus

Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko

Color Space

Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Če želite prilagoditi nastavitve

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

in

Reset

, za

Color Space

izberite

Custom

.

White Balance

Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

Prilagodite temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

Prilagodite svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).

Reset

Ponastavi funkcijo

White Balance

na privzete nastavitve.

61

Prilagoditev zvoka

-

Element

Bass

ali

Treble

bo onemogočen, če ga izbrani niz ne podpira.

Nastavitev sistema

Video Wall

Spremenite nastavitve zvoka.

Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek

Sound

.

Bass

Prilagoditev nizkih tonov za izbrani zaslon.

Treble

Prilagoditev visokih tonov za izbrani zaslon.

Balance(L/R)

Prilagoditev glasnost levega in desnega zvočnika za izbrani zaslon.

SRS TS XT

Vklop ali izklop učinka

SRS TS XT

izbrane prikazovalne naprave.

Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek

System

.

Funkcijo

Video Wall

lahko uporabite za prikaz dela celotne slike ali ponavljanje iste slike na vseh priključenih zaslonih.

― Funkcija

Video Wall

je omogočena le, če so naprave v skupini.

Video Wall

Vklop ali izklop funkcije

Video Wall

.

62

Oblika zapisa

Izbira oblike zapisa za ogled razdeljenega zaslona.

PIP

Full Natural

-

V meniju bodo prikazane osnovne informacije za prilagoditev možnosti PIP.

-

Možnost PIP bo onemogočena, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

-

Možnost

Picture Size

je onemogočena, če je za PIP izbrano

On

.

H

Izberite število vodoravnih prikazovalnih naprav.

V

V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.

― Če jih je vodoravno (

H

) razporejenih 15, jih je navpično (

V

) možno razporediti največ 6.

Izberite število navpičnih prikazovalnih naprav.

V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.

― Če jih je vodoravno (

V

) razporejenih 15, jih je navpično (

H

) možno razporediti največ 6.

Screen Position

Oglejte si razporeditev zaslonov (konfigurirane z ločevalnikom zaslona) ali spremenite razporeditev.

Možnosti

Screen Position

in

Preview

so omogočene, če je funkcija

Video Wall

vklopljena.

Če je izbranih več nizov, je

Preview

omogočen le, če se nastavitvi za

H

in

V

ujemata s postavitvijo izbranih nizov.

Če želite spremeniti

Position

, izberite niz in ga povlecite na drugo mesto.

― Obseg nastavitev ločevalnika zaslona se lahko razlikuje glede na model.

PIP Size

Oglejte si

PIP Size

za trenutni zaslon.

PIP Source

Izberite vhodni vir za funkcijo PIP.

Sound Select

Izberite in omogočite zvok iz primarnega ali sekundarnega zaslona.

Channel

Kanal lahko zamenjate, če je za

PIP Source

izbrano

TV

.

63

Splošno

Ventilator & temperatura

User Auto Color

Samodejno prilagodi barve na zaslonu.

― Na voljo le v načinu

PC

.

Auto Power

Nastavite, da se izdelek samodejno vklopi.

Standby Control

Nastavite, da izdelek preklopi v stanje pripravljenosti, če ne zazna vhodnega vira.

Določite nastavitve zaznavanja hitrosti ventilatorja in notranje temperature za zaščito izdelka.

Fan Control

Izberite način konfiguriranja hitrosti ventilatorja.

Fan Speed Setting

Konfigurirajte hitrost ventilatorja.

Temperature

Zazna notranjo temperaturo na podlagi temperaturnega razpona.

64

Varnost

Prikaz na zaslonu

Safety Lock

Zaklenite menije na zaslonu.

― Če jih želite odkleniti, za

Safety Lock

izberite

Off

.

Button Lock

Zaklenite gumbe na prikazovalni napravi.

― Če jih želite odkleniti, za

Button Lock

izberite

Off

.

Source OSD

Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, ko zamenjate

Source

.

Not Optimum Mode OSD

Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če je izbran način, ki ga naprava ne podpira.

No Signal OSD

Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če ni vhodnega signala.

MDC OSD

Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če funkcija MDC spremeni nastavitve.

65

Čas

Timer

Clock Set

Spremenite trenutni čas v izbrani prikazovalni napravi glede na čas v računalniku.

Če čas v prikazovalni napravi ni nastavljen, bodo prikazane ničelne vrednosti.

On Timer

Repeat

: določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: nastavitve za

Holiday Management

lahko uporabite pri možnosti

Timer

.

On Time

: nastavite čas vklopa izbrane prikazovalne naprave.

Volume

: določite glasnost prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo

On Time

.

Source

: določite vhodni vir prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo

On Time

.

Off Timer

Repeat

: določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: nastavitve za

Holiday Management

lahko uporabite pri možnosti

Timer

.

Off Time

: nastavite čas izklopa izbrane prikazovalne naprave.

― Potrditvena polja za izbiro dni v tednu pod možnostjo

Repeat

so omogočena le, če je izbrano

Manual

.

66

Holiday Management

S funkcijo

Holiday Management

preprečite, da bi se naprave, ki se vklopijo s funkcijo

Timer

, ob določenih dneh vklopile.

― Funkcijo

Holiday Management

lahko omogočite ali onemogočite v meniju z nastavitvami za

Timer

.

Add

: vnesite praznike.

kliknite gumb

Add

v oknu

Holiday Management

.

Delete

: izbrišite praznike. potrdite želena polja in kliknite ta gumb.

Seznam praznikov: oglejte si seznam praznikov, ki ste jih dodali.

Zaščita pred vžganostjo zakasnelih slik Pixel Shift

V določenih časovnih intervalih se zaslon rahlo premakne, da prepreči vžganost zakasnelih slik.

67

Screen Saver

Period (Hour)

in

Time (Sec)

lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost

Repeat

.

S to funkcijo preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar izbrano prikazovalno napravo dlje časa pustite v istem stanju.

Timer

: Nastavite lahko časovnik za

Screen Saver

.

Off

Repeat

: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti

Mode

, v določenih časovnih intervalih

(

Period

).

Interval

: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti

Mode

, za določeno časovno obdobje (od

Start Time

do

End Time

).

Mode

: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.

Period (Hour)

: določite interval za vklop funkcije

Screen Saver

.

― Možnost je na voljo le, če je za

Repeat

izbrano

Timer

.

Time (Sec)

: določite, koliko dolgo naj bo funkcija

Screen Saver

vklopljena.

― Možnost je na voljo le, če je za

Repeat

izbrano

Timer

.

Start Time

: Nastavite začetni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.

― Možnost je na voljo le, če je za

Interval

izbrano

Timer

.

End Time

: Nastavite končni čas za prikaz ohranjevalnika zaslona.

― Možnost je na voljo le, če je za

Interval

izbrano

Timer

.

Start Time

in

End Time

lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost

Interval

.

68

Safety Screen

Lamp Control

S funkcijo

Safety Screen

lahko preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar je na zaslonu prikazovalne naprave dlje časa prikazana statična slika.

Funkcija

Lamp Control

se uporablja za prilagoditev osvetlitve ozadja, da se zmanjša poraba energije.

Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbrane prikazovalne naprave ob določenem času.

Če spremenite

Manual Lamp Control

, se za

Auto Lamp Control

samodejno izbere

Off

.

Ročna prilagoditev osvetlitve ozadja izbranega zaslona.

Če spremenite

Auto Lamp Control

, se za

Manual Lamp Control

samodejno izbere

Off

.

Ambient Light

: funkcija

Ambient Light

zazna intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost vseh zaslonov v isti zaporedni povezavi.

69

Ticker

Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.

Ticker

Vklop ali izklop funkcije

Ticker

.

Off

/

On

Message

Vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.

Timer

Nastavite

Start Time

in

End Time

, da se prikaže sporočilo (

Message

).

Position

Za usmerjenost prikaza sporočila (

Message

) izberite

Horizontal

in

Vertical

.

Motion

Določite

Direction

in

Speed

, da se prikaže sporočilo (

Message

).

Font Options

Določite sporočilo

Size

,

Foreground Color

,

Foreground Opacity

,

Background Color

in

Background Opacity

.

70

Nastavitve orodij

Varnost

Ponastavi

Panel Control

: vklopi ali izklopi zaslon prikazovalne naprave.

Remote Control

: omogoči ali onemogoči daljinski upravljalnik.

Reset Picture

: ponastavi nastavitve zaslona.

Reset Sound

: ponastavi nastavitve zvoka.

Reset System

: ponastavi nastavitve sistema.

Reset All

: hkrati ponastavi nastavitve zaslona, zvoka in sistema.

71

Uredi stolpec

Options

Edit Column

Konfigurirajte nastavitve za elemente, ki bodo prikazani na seznamu prikazanih.

Language

: izberite jezik programa MDC. Ko izberete jezik, znova zaženite program MDC, da se izbrani jezik uveljavi.

Command Retry Count

: določite število vnovičnih poskusov, če ukaz ne uspe.

Error Status Interval

: določite časovni interval za poizvedbo prikazovalne naprave, s katerim preverite, ali je prišlo do napake »

Fault Device

«.

Mail Alert Interval

: določite časovni interval za e-poštna obvestila, če pride do napake »

Fault Device

«.

Izberite elemente, ki jih želite prikazati na seznamu nizov.

72

Monitor Window

Information

Prikaže se okno s podrobnostmi o prenosu podatkov med računalnikom in prikazovalnimi napravami.

Filter

Oglejte si informacije o programu.

73

Druge funkcije

Spreminjanje velikosti okna

Postavite kazalko miške v kot programskega okna. Prikazala se bo puščica.

Premaknite puščico in tako prilagodite velikost programskega okna.

74

Upravljanje skupin

Združevanje v skupine

Ustvarite skupine in upravljajte seznam nizov na ravni skupine.

― Imena skupin morajo biti različna.

1

Kliknite z desno tipko miške in izberite

Group Edit

na seznamu prikazovalnih naprav na levi strani programskega okna.

-

Gumb

Add on the same level

je omogočen le, če obstaja najmanj ena skupina.

2

V prikazanem oknu

Edit Group

kliknite

Add on the same level

ali

Add on the sub level

.

Add on the same level

: ustvarite skupino na isti ravni kot je izbrana skupina.

75

Brisanje skupin

Add on the sub level

: ustvarite podskupino izbrane skupine.

3

Vnesite ime skupine.

1

Izberite ime skupine in kliknite

Edit

.

2

V prikazanem oknu

Edit Group

kliknite

Delete

.

3

Kliknite

Yes

. Skupina bo izbrisana.

76

Preimenovanje skupin

Rename

Upravljanje razporedov

1

Izberite ime skupine in kliknite

Edit

.

2

V prikazanem oknu

Edit Group

kliknite

Rename

.

3

Če se v prejšnjem imenu skupine prikaže kazalka, vnesite novo ime skupine.

Ustvarjanje razporedov

Ustvarite in registrirajte razpored na ravni skupine.

1

Kliknite

All Schedule List

v razdelku razporeda na levi strani programskega okna. Gumb

Add

na sredini bo omogočen.

77

2

Kliknite gumb

Add

. Odprlo se bo okno

Add Schedule

.

3

Kliknite

Add

pod elementom

Device Group

in izberite skupino, v katero želite dodati razpored.

4

Izberite

Date&Time

/

Action

in kliknite

OK

. Razpored bo dodan in v oknu s seznamom nizov bo prikazan seznam razporedov.

-

Device Group

: izberite skupino.

-

Date&Time

Instant Execution

: takoj zažene razpored.

Timer

: določi datum, čas in interval za zagon razporeda.

-

Action

: izberite funkcijo, ki se bo vklopila ob izbranem času in intervalu.

Spreminjanje razporeda

Če želite spremeniti razpored, ga izberite in kliknite

Edit

.

Brisanje razporeda

Če želite izbrisati razpored, ga izberite in kliknite

Delete

.

78

Navodila za odpravljanje težav

-

Ta program morda ne bo deloval pravilno zaradi težave pri komunikaciji med računalnikom in zaslonom ali zaradi elektromagnetnih valov iz bližnjih elektronskih naprav.

Težava

Zaslon, ki ga želite nadzorovati, se ne prikaže v tabeli s sistemskimi informacijami.

Rešitev

1

Preverite povezavo kabla RS232C (preverite, ali je kabel pravilno priključen v ustrezna serijska vrata).

2

Preverite, ali je morda priključen drug zaslon z enakim ID-jem. Če je priključen zaslon z enakim ID-jem, zasloni morda ne bodo prikazani zaradi spora med podatki.

3

Preverite, ali je ID zaslona v razponu od 0 do 99. (Spremenite ID v meniju zaslona.)

― Pri zaslonu, ki podpira ID v razponu od 0 do 99, mora biti ID nastavljen med 0 in 99.

Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže v drugih tabelah z informacijami o nadzoru.

Prikazuje se naslednje sporočilo.

Preverite, ali je zaslon vklopljen. (Glejte stanje napajanja v tabeli s sistemskimi informacijami.)

Preverite, ali ste izbrali vhodni vir, na katerega je priključen zaslon.

Preverite, ali ste izbrali zaslon, ki ga želite upravljati.

Zasloni se vklapljajo ali izklapljajo ob različnih časih, čeprav je nastavljena možnost On Time ali Off Time .

Daljinski upravljalnik ne deluje.

Prilagodite čas v računalniku, da sinhronizirate čas v povezanih zaslonih.

Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval, če boste odstranili kabel RS-232C ali nepravilno zaprli program, ko je za funkcijo

Remote Control

izbrano

Disable

. Težavo odpravite, tako da ponovno zaženite program in za

Remote Control

izberete

Enable

.

79

Prikaz lastnosti zaslona pri uporabi več zaslonov

1

Če ni izbran zaslon: prikaže se privzeta vrednost.

2

Če je izbran en zaslon: prikažejo se nastavitve za izbrani zaslon.

3

Če sta izbrana dva zaslona (npr. z ID 1 in ID 3): nastavitve za ID 1 se prikažejo pred nastavitvami za ID 3.

4

Če sta potrjeni polji All + Select in so izbrani vsi zasloni: prikažejo se privzete nastavitve.

80

Poglavje 05

Prilagoditev zaslona

Konfiguracija nastavitev

Picture

(

Backlight

,

Color Tone

idr.)

-

Razporeditev možnosti v meniju

Picture

je odvisna od izdelka.

Picture Mode

MENU m : T

Picture Mode

ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izberite slikovni način (

Picture Mode

), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.

Prikazane so različne možnosti za

Picture Mode

, ki so odvisne od trenutnega vira signala.

Če je vir signala PC, HDMI(PC)

Information

: ta način zmanjšuje utrujenost oči in je primeren za prikazovanje javnih informacij.

Advertisement

: ta način je primeren za prikazovanje video vsebin in oglasov v zaprtih prostorih/na prostem.

Če je vir signala HDMI(AV)

Dynamic

: ta način je primeren za svetle prostore.

Standard

: ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.

Natural

: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.

Movie

: ta način zmanjšuje utrujenost oči.

81

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.

Vhodni vir Picture Mode

PC

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

Information

Advertisement

Nastavljive možnosti

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

Dynamic

,

Standard

,

Natural

,

Movie Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

― Če spremenite nastavitev

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Color

ali

Tint (G/R)

, se bo OSD ustrezno prilagodil.

― Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

― Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

82

Picture Size

MENU m : T

Picture Size

ENTER

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

16:9

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Picture Size

Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, lahko ta vključuje svoj nabor velikosti zaslona. Vendar vam toplo priporočamo, da izdelek večino časa uporabljate v načinu 16:9.

16:9

: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu

16:9

.

Zoom1

: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.

Zoom2

: uporabite za večjo povečavo.

Smart View 1

: zmanjša sliko

16:9

za 50 %.

Smart View 1

je omogočeno le v načinih

HDMI

.

Smart View 2

: zmanjša sliko

16:9

za 25%.

Smart View 2

je omogočeno le v načinih

HDMI

.

Wide Fit

: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.

4:3

: prikaže sliko v navadnem načinu (

4:3

).

― Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko

4:3

.

Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.

Screen Fit

: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala

HDMI

(720p / 1080i / 1080p).

Custom

: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.

Original Ratio

: če je vhodni vir

PC

,

HDMI

(povezava z računalnikom) bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.

― Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.

― Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

Velikosti slike, ki so na voljo za posamezni vir signala

Vir signala

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

PC

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

Picture Size

16:9

,

4:3

,

Smart View 1

,

Smart View 2

,

Custom

,

Wide Fit

,

Screen Fit

16:9

,

4:3

,

Original Ratio

83

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

16:9

Off

Na voljo le v načinu

PC

.

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

16:9

Off

Prilagodi položaj slike.

Position

je na voljo le, če je za

Picture Size

izbrano

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

.

― Če želite uporabljati funkcijo

Position

, ko izberete

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

ali

Original Ratio

, upoštevajte spodnja navodila.

1

S tipko izberite

Position

. Pritisnite tipko .

2

S tipko ali premaknite sliko navzgor ali navzdol.

3

Pritisnite tipko .

Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.

Razpoložljive ločljivosti:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

84

Auto Adjustment

MENU m : T

Auto Adjustment

ENTER

Picture

Auto Adjustment

Na voljo le v načinu

PC

.

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.

Coarse

/

Fine

odstrani ali zmanjša šum slike.

Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo

Coarse

čim bolj prilagodite frekvenco (

Coarse

) in znova zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana s sredino zaslona.

Position

Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.

Pritisnite tipko ali , da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ali , da prilagodite vodoravni položaj.

Image Reset

Ponastavi sliko na privzete nastavitve.

85

PIP

MENU m : T

PIP

ENTER

Picture

PIP

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

-

Za zvok

PIP

glejte navodila za

Sound Select

.

-

Če izklopite izdelek pri gledanju v načinu

PIP

, je funkcija PIP znova izklopljena. Ko vklopite izdelek, morate za gledanje v načinu PIP znova vklopiti način

PIP

.

-

Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu

PIP postane rahlo nenaravna.

Nastavitve za PIP

Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.

Glavna slika

PC

Podslika

HDMI

HDMI PC

PIP

(

Off

/

On

): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.

Source

: izberete lahko vir podslike.

Size

( , , , , , ): izberite velikost podslike.

Position

( , , , ): izberite položaj podslike.

― V načinu (

, , ) ni mogoče izbrati

Position

.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike

Main

ali slike

Sub

.

86

Advanced Settings

MENU m : T

Advanced Settings

ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Vir signala

PC

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

Picture Mode

Information

Advertisement

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

White Balance

/

Gamma

Dynamic Contrast

Prilagajanje kontrasta zaslona.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Poudari roza

Flesh Tone

.

RGB Only Mode

Prikaže barve

Red

,

Green

in

Blue

za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

Color Space

Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.

Auto

/

Native

/

Custom

― Če želite prilagoditi nastavitve

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

in

Reset

, za

Color Space

izberite

Custom

.

87

Advanced Settings

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

0

Off

White Balance

Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).

Reset

: ponastavi

White Balance

na privzete nastavitve.

Gamma

Prilagodite primarno intenzivnost barv.

Motion Lighting

Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.

Off

/

On

88

Picture Options

MENU m : T

Picture Options

ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Standard

10,000K

Off

Off

Normal

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Možnost izberite s puščičnima tipkama in ter pritisnite tipko .

S puščičnimi tipkami spremenite nastavitev in pritisnite .

Vhodni vir Picture Mode Picture Options

PC

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

Information Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

Advertisement Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

89

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Standard

10,000K

Off

Off

Normal

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Color Tone

Če je vir signala

PC

,

HDMI

(povezava z računalnikom).

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Če je vir signala

HDMI

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm12

Možnost Warm1

ali

Warm2

bo onemogočena, če je za

Picture Mode

izbrano

Dynamic

.

― Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

Color Temp.

Prilagodite temperaturo barve (

Red

/

Green

/

Blue

). (Razpon: 3000K–15000K)

― Ta možnost je na voljo, če je za

Color Tone

izbrano

Off

.

Digital Clean View

Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo

Digital Clean View

, da zmanjšate morebitno statiko ali podvajanje na zaslonu.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

― Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.

MPEG Noise Filter

Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

90

Picture Options

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Normal

Off

Off

HDMI Black Level

Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.

Normal

/

Low

― Na voljo le v načinih

HDMI

(AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

ta način je primeren za ogled filmov.

Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Na voljo v načinu

HDMI

(1080i).

Dynamic Backlight

Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.

Off

/

On

― Možnost

Dynamic Backlight

ni na voljo, če je vir signala

PC

in je za

Video Wall

izbrano

On

.

91

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.

92

Poglavje 06

Prilagoditev zvoka

Konfigurirajte nastavitve zvoka (

Sound

) za ta izdelek.

Sound Mode

MENU m : T

Sound Mode

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.

Standard

: izbere navaden zvočni način.

Music

: glasba je glasnejša od glasov.

Movie

: ponuja najboljši zvok za filme.

Clear Voice

: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.

Amplify

: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro sluha.

― Če je za

Speaker Select

izbrano

External

, je možnost

Sound Mode

onemogočena.

93

Sound Effect

MENU m : T

Sound Effect

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.

― Če je za

Speaker Select

izbrano

External

, je možnost

Sound Effect

onemogočena.

― Na voljo le, če je za

Sound Mode

izbrano

Standard

.

DTS TruSurround

(

Off

/

On

)

Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer

Function).

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov, tako da je dialog bolj razumljiv.

Equalizer

S funkcijo

Equalizer

prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.

-

Balance(L/R)

: prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne

širine.

-

Reset

: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.

94

Speaker Settings

MENU m : T

Speaker Settings

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Reset Sound

MENU m : T

Reset Sound

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Speaker Select

(

External

/

Internal

/

Receiver

)

Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru v izdelku izberite možnost

External

.

― Če je za

Speaker Select

izbrano

External

, se zvočniki na izdelku izklopijo.

Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za

Speaker Select

izbrano

Internal

, se vklopijo tako zvočniki na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.

― Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.

Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.

95

Poglavje 07

Applications

Source List

Source

omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.

Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.

― Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.

― Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.

MENU m : T

Source List

ENTER

Applications

Source List

Refresh

MENU m : T

Source List

TOOLS

Refresh

ENTER

Če ne najdete želene naprave, izberite

Refresh

, da osvežite seznam.

Edit Name

MENU m : T

Source List

TOOLS

Edit Name

ENTER

Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v

Edit Name

.

Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v

Edit Name

.

― Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave

Source

na seznamu so odvisne od izbranega vira.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

AV Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

― Razpoložljive nastavitve v meniju

Picture

so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v

Edit Name

.

Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI v vrata HDMI IN, v izdelku izberite način

PC

v razdelku

Edit Name

.

Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN , v izdelku izberite način

DVI PC

v razdelku

Edit

Name

.

Če izdelek priključite v AV-napravo s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN, v izdelku izberite način

DVI Devices

v razdelku

Edit Name

.

Information

MENU m : T

Source List

TOOLS

Information

ENTER

Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

96

Poglavje 08

System

Menu Language

MENU m : T

Menu Language

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Za nastavitev jezika menija.

― Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

97

Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control

ID Setup

Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)

Pritisnite ali , da izberete številko, nato pritisnite .

ID Input

Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.

Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

98

Time

MENU m : T

Time

ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfigurirate lahko možnost

Clock Set

ali

Sleep Timer

. S funkcijo

Timer

lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času samodejno vklopi ali izklopi.

Clock Set

Če želite uporabljati različne funkcije časomera, ki jih omogoča izdelek, nastavite uro.

Clock Set

Nastavite

Date

in

Time

.

Izberite

Clock Set

. Izberite

Date

ali

Time

in pritisnite .

Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite .

― Nastavitvi

Date

in

Time

lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.

Sleep Timer

Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite

. Če želite preklicati

Sleep Timer

, izberite

Off

.

99

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

On Timer

Nastavite možnost

On Timer

tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.

Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.

On Timer

: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.

(

On Timer 1

~

On Timer 7

)

― Za uporabo funkcije

On Timer

morate nastaviti uro.

Setup

: izberite

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

ali

Manual

. Če izberete

Manual

, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo

On Timer

.

― Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.

Time

: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.

Volume

: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.

Source

: izberite želeni vir signala.

100

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off Timer

Nastavite časovnik za izklop (

Off Timer

) z izborom ene od sedmih možnosti. (

Off Timer 1

~

Off Timer 7

)

― Za uporabo funkcije

Off Timer

morate nastaviti uro.

Setup

: izberite

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

ali

Manual

. Če izberete

Manual

, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo

Off Timer

.

― Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.

Time

: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.

Holiday Management

Timer

se bo ob dnevih, ki jih določite kot praznike, onemogočil.

Add

: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.

S tipkama / izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb

Save

.

Obdobje bo dodano na seznam praznikov.

-

Start

: določi začetni datum praznika.

-

End

: določi končni datum praznika.

-

Delete

: izbriše vse elemente na seznamu praznikov.

Izberite

Delete

. Prikaže se sporočilo »

Delete all holidays?

«.

Izberite

Yes

. Izbrisani bodo vsi prazniki.

Apply

: za

On Timer

in

Off Timer

izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.

-

Pritisnite , da izberete nastavitve za

On Timer

in

Off Timer

, ki jih ne želite vklopiti.

-

Izbrana

On Timer

in

Off Timer

se ne vklopita.

101

Eco Solution

MENU m : T

Eco Solution

ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Energy Saving

Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.

Off

/

On

― Če prilagodite nastavitev

Backlight

v meniju

Picture

in je možnost

Eco Sensor

vklopljena, se bo možnost

Off

izklopila.

Min. Backlight

: Če je za

Eco Sensor

izbrano

On

, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno.

― Če je za

Eco Sensor

izbrano

On

, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost svetlobe v prostoru. Najmanjšo svetlost zaslona lahko nadzirate s funkcijo

Min. Backlight

.

Auto Power Off

Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.

Off

/

On

102

Screen Burn Protection

MENU m : T

Screen Burn Protection

ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano

Pixel Shift

.

Pixel Shift

narahlo pomakne sliko na zaslonu.

Nastavitev

Pixel Shift Time

vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.

Pixel Shift

Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.

Horizontal

: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.

Vertical

: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.

Time

: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.

Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.

Nastavitve, ki so na voljo Optimalne nastavitve

Horizontal (slikovne pike) 0

~

4 4

Vertical (slikovne pike) 0

~

4 4

Time (minute) 1 min.

~

4 min.

4 min.

― Vrednost funkcije

Pixel Shift

se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.

― Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod

4:3

, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.

― Ta funkcija ni na voljo v načinu

Screen Fit

.

103

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off

Off

Off

Timer

Nastavite lahko časovnik za

Screen Burn Protection

.

Funkcija

Pixel Shift

se po določenem času samodejno izklopi.

Off

Repeat

: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti

Mode

, v določenih časovnih intervalih

(

Period

).

Period

in

Time

lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost

Repeat

.

Interval

: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti

Mode

, za določeno časovno obdobje (od

Start Time

do

End Time

).

― Možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost

Clock Set

.

Mode

: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.

-

Pixel

: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.

-

Rolling Bar

: navpična vrstica se premika od leve proti desni.

-

Fading Screen

: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.

― Vzorca

Rolling Bar

in

Fading Screen

se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.

Period

: določite interval za vklop funkcije

Screen Burn Protection

.

-

1 Hour

~

10 Hour

― Možnost je na voljo le, če je za

Repeat

izbrano

Timer

.

Time

: določite, koliko dolgo naj bo funkcija

Screen Burn Protection

vklopljena.

-

10 sec

~

50 sec

― Možnost je na voljo le, če je za

Pixel

izbrano

Mode

.

Start Time

: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.

― Možnost je na voljo le, če je za

Interval

izbrano

Timer

.

End Time

: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.

― Možnost je na voljo le, če je za

Interval

izbrano

Timer

.

104

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.

Off

/

Pixel

/

Rolling Bar

/

Fading Screen

Side Gray

Kadar je zaslon nastavljen na razmerje

4:3

, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.

Off

/

Light

/

Dark

105

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

in

Font Options

so na voljo le, če je za

Ticker

izbrano

On

.

Message

: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.

Time

: za

Start Time

in

End Time

izberite

Message

.

Position

: za usmerjenost prikaza možnosti

Message

izberite

Horizontal

ali

Vertical

.

-

Horizontal

(

Left

/

Center

/

Right

)

-

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

: določite

Direction

in

Speed

za prikaz možnosti

Message

.

-

Motion

(

Off

/

On

)

-

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

-

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

in

Speed

sta na voljo le, če je za

Motion

izbrano

On

.

Font Style

: vnesite sporočilo

Size

in

Font Color

.

106

Video Wall

MENU m : T

Video Wall

ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

·

Horizontal

· Vertical

·

Screen Position

On

Full

1

1

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

-

Nekateri modeli morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.

-

Možnost

Video Wall

je na voljo le, če je za

PIP

izbrano

Off

.

-

Če so vodoravno in navpično priključeni več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite ločljivost vhoda XGA (1024 x 768) ali višjo, da preprečite temno sliko zaradi zmanjšanja kontrasta ali intenzivnosti barve.

Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.

Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.

Video Wall

Video Wall

lahko vklopite ali izklopite.

Za organiziranje video stene izberite možnost

On

.

Format

Za izbiro oblike zapisa prikaza slik na več zaslonih.

Full

: prikaz slik v celozaslonskem načinu.

Natural

: prikaz slik v izvirni ločljivosti brez povečave ali pomanjšave.

― Možnost

Format

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

Horizontal

Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število vodoravnih zaslonov.

Vnesite število vodoravno razporejenih zaslonov.

Vodoravni zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.

Za vodoravno razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.

― Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.

― Možnost

Horizontal

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

107

Video Wall

Video Wall

·

Format

·

Horizontal

·

Vertical

·

Screen Position

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

On

Full

1

1

Vertical

Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število navpičnih zaslonov.

Vnesite število navpično razporejenih zaslonov.

Navpični zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.

Za navpično razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.

― Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.

― Možnost

Vertical

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

Screen Position

Razporeditev razdeljenih zaslonov lahko prilagajate tako, da s funkcijo

Screen Position

premikate oštevilčene zaslone.

Izberite

Screen Position

, da prikažete razporeditev (oštevilčenih) zaslonov glede na nastavitvi

Horizontal

ali

Vertical

. Za prilagoditev razporeditve premaknite številko (zaslon) s smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku in pritisnite .

― V možnost

Screen Position

je mogoče razporediti največ 100 zaslonov.

― Možnost

Screen Position

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

― Okno

Screen Position

se prikaže le, če sta konfigurirani nastavitvi

Horizontal

in

Vertical

.

108

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T

Source AutoSwitch Settings

ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Če zaslon vklopite, ko je za

Source AutoSwitch

izbrano

On

, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.

Source AutoSwitch

Če je za

Source AutoSwitch

izbrano

On

, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.

Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost

Primary Source

.

Možnost

Secondary Source

se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.

Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.

Če je možnost

Primary Source

nastavljena na

All

, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.

Primary Source Recovery

Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.

― Funkcija

Primary Source Recovery

je izklopljena, če je za

Primary Source

izbrano

All

.

Primary Source

Izberite

Primary Source

za samodejni vir signala.

Secondary Source

Izberite

Secondary Source

za samodejni vir signala.

109

General

MENU m : T

General

ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Max. Power Saving

Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.

Off

/

On

― Na voljo le v načinih

PC

,

HDMI

.

Game Mode

Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.

Off

/

On

― Previdnostni ukrepi in omejitve za

Game Mode

Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za

Game Mode

izberite

Off

.

Game Mode

ni na voljo, če je za vir signala izbrano

PC

.

― Če je za

Game Mode

izbrano

On

. Za

Picture Mode

je izbrano

Standard

, za

Sound Mode

pa je izbrano

Movie

.

Auto Power

Če boste omogočili to možnost, se bo izdelek samodejno vklopil ob priključitvi napajalnega kabla.

Off

/

On

Safety Lock

Vklopi funkcijo varnega zaklepa.

Off

/

On

S funkcijo

Safety Lock

zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem upravljalniku.

Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).

110

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Button Lock

V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.

Če je za

Button Lock

izbrano

On

, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.

Off

/

On

Standby Control

Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.

Auto

Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način varčevanja z energijo.

Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "

No Signal

".

On

Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.

Off

Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "

No Signal

".

― Možnost

Standby Control

je na voljo le, če je za

Source List

izbrano

PC

,

HDMI

.

― Če se prikaže sporočilo "

No Signal

", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.

Lamp Schedule

Uporabniku omogoča, da v načinu MDC prilagodi vrednost »Lamp« na svojo vrednost ob določenem času.

Off

/

On

111

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

0 sec

77

OSD Display

Prikaže ali skrije menijski element na zaslonu.

Source OSD

/

No Signal OSD

/

MDC OSD

Power On Adjustment

Za nastavitev časa ogrevanja zaslona, preden se ta vklopi po pritisku gumba za napajanje. (Razpon: 0 – 50 sekund.)

― Prekratek čas ogrevanja lahko poškoduje izdelek zaradi prenapetosti.

Temperature Control

Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.

Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.

Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 C (če je temperatura okolja 40 C)).

― Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.

112

Change PIN

MENU m : T

Change PIN

ENTER

System

Change PIN

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Odprl se bo zaslon

Change PIN

.

Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v

Enter New PIN

. Iste štiri znake vnesite še v

Confirm New PIN

.

Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko

Close

. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.

113

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

-

Funkcij sistema

Anynet+ (HDMI-CEC)

ni mogoče uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.

-

Navodila za povezavo z zunanjimi napravami Anynet+ najdete v uporabniškem priročniku za napravo.

-

Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+ z daljinskim upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo

Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema

Anynet+.

― Naprave s funkcijo

Anynet+

lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.

― Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo

Anynet+

.

Anynet+

deluje, če je naprava AV, ki podpira

Anynet+

, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.

― V načinu

PIP

je funkcija

Anynet+

na voljo le, če je AV-naprava priključena kot primarni zaslon. Če je AV-naprava priključena kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.

Anynet+

podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.

Meni Anynet+

Meni

Anynet+

se spreminja glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene v izdelek.

Meni Anynet+

View PC

Opis

Spremeni način

Anynet+

v način

PC

.

Device List

(ime_naprave) MENU

(ime_naprave) Tools

Prikaže seznam naprav Anynet+.

Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.

Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik

DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.

― Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.

(ime_naprave) Title Menu

Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v predvajalniku DVD-jev.

― Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.

114

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

On

Yes

Auto Turn Off

Nastavite, da se naprava

Anynet+

samodejno izklopi (

Off

), ko izklopite izdelek.

No

/

Yes

― Če je za

Auto Turn Off

izbrano

Yes

, se bodo delujoče zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.

― Morda ne bo omogočeno, odvisno od naprave.

Preklapljanje med napravami Anynet+

1

Pritisnite tipko TOOLS, izberite

Anynet+ (HDMI-CEC)

in pritisnite .

2

Izberite

Device List

in pritisnite tipko .

Če ne najdete želene naprave, izberite

Refresh

, da osvežite seznam.

3

Izberite napravo in pritisnite tipko . Preklopite na izbrano napravo.

― Meni

Device List

se prikaže le, če je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v meniju

System

.

― Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne morete preklicati.

― Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno napravo, ne morete uporabiti funkcije Anynet+.

― Preklopite na napravo

Anynet+

z možnostjo

Device List

.

115

Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava

Anynet+ ne deluje.

Mogoča rešitev

Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.

Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).

Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.

Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.

Preverite, ali je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v nastavitvenem meniju Anynet+.

Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.

Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)

Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.

Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.

Anynet+ želim zagnati.

Anynet+ želim zapreti.

Na zaslonu se prikaže sporočilo

" Connecting to Anynet+ device ...

".

Naprava Anynet+ ne predvaja.

Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v meniju

Anynet+ System

.

Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni

Anynet+

, nato izberite želeni meni.

Izberite

View PC

v meniju

Anynet+

.

Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.

Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na napravo Anynet+.

Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.

116

Težava

Priključena naprava ni prikazana.

Mogoča rešitev

Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.

Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.

Preverite, ali je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v meniju

Anynet+ System

.

Znova poiščite naprave Anynet+.

Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.

Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.

Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.

Zvok izdelka ni predvajan prek sprejemnika.

Priključite optični kabel na izdelek in sprejemnik.

117

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Reset System

MENU m : T

Reset System

ENTER

System

Reset System

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.

Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.

Clone to USB

: kopira nastavitve izdelka v napravo USB.

Clone From USB

: izdelku dodeli nastavitve, shranjene v napravi USB.

-

Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.

― Možnost morda ne bo pravilno delovala, če naprava USB poleg datoteke z nastavitvami vsebuje še druge datoteke.

― Preden zaženete ta postopek, preverite, ali naprava USB deluje pravilno.

― Ta možnost je na voljo za izdelke z enakimi vrednostmi

Model Code

in

Software Version

.

Odprite

Support Contact Samsung

in poiščite vrednosti

Model Code

in

Software Version

za izdelek.

Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.

118

Reset All

MENU m : T

Reset All

ENTER

System

Reset All

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.

119

Poglavje 09

Support

-

Current Version

: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.

-

Pogon USB odstranite šele po dokončani nadgradnji.

Software Update

MENU m : T

Software Update

ENTER

V meniju

Software Update

lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.

― Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.

― Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.

By USB

1

Obiščite http://www.samsunglfd.com

2

V računalnik prenesite stisnjeno datoteko EXE, v katero je vključena nadgradnja na najnovejšo programsko opremo prek USB-ja.

3

Stisnjeno datoteko EXE ekstrahirajte v računalnik. Ustvarite eno mapo, ki ima enako ime kot datoteka EXE.

4

Kopirajte mapo v pomnilniški ključek USB.

5

Vklopite izdelek in vstavite pomnilniški ključek USB v vrata USB na izdelku.

6

V meniju izdelka obiščite

Support Software Update

.

120

Contact Samsung

MENU m : T

Contact Samsung

ENTER

Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.

Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.

Contact Samsung

in poiščite vrednosti

Model Code

in

Software Version

za izdelek.

121

Poglavje 10

Navodila za odpravljanje težav

Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam

Preskušanje izdelka

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.

1

Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.

2

Izklopite vse kable iz izdelka.

3

Vklopi izdelek.

4

Če se prikaže sporočilo

No Signal

, izdelek deluje normalno.

Preverjanje ločljivosti in frekvence

Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo

Not Optimum Mode

(glejte Podprte ločljivosti).

122

Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)

Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.

Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali

HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.

Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.

Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.

Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.

Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.

(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)

Težave v zvezi z zaslonom

Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.

Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal (oglejte si razdelek "Povezava z računalnikom").

Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode .

Slike na zaslonu so popačene.

Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.

Preverite, ali je napajalni kabel priključen.

Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.

Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.

Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s specifikacijami izdelka.

Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.

Prilagodite

Coarse

in

Fine

.

Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.

Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.

123

Težave v zvezi z zaslonom

Zaslon je nestabilen in migeta.

Na zaslonu so sence ali vžgane slike.

Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.

Barva zaslona ni skladna.

Bela barva ni videti bela.

Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake

0,5 do 1 sekunde.

Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.

Prilagodite

Brightness

in

Contrast

.

Odprite

Picture

in prilagodite nastavitve

Color Space

.

Odprite

Picture

in prilagodite nastavitve

White Balance

.

Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.

Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Težave z zvokom

Ni zvoka.

Glasnost je prenizka.

Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.

Preverite glasnost.

Prilagodite glasnost.

Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

124

Težave z daljinskim upravljalnikom

Daljinski upravljalnik ne deluje.

Težave z vhodno napravo

Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.

Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).

Preverite, ali sta bateriji prazni.

Preverite, ali je napajanje prekinjeno.

Preverite, ali je napajalni kabel priključen.

Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.

Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

125

Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje

Kako spremenim frekvenco?

Kako spremenim ločljivost?

Odgovor

Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

Windows XP: Izberite Nadzorna plošča Videz in teme Zaslon Nastavitve

Dodatno Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.

Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve Dodatno

Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.

• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve

zaslona Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.

Windows 7: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon Prilagajanje

ločljivosti Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite ločljivost.

Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon

Prilagodi ločljivost Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite ločljivost.

Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Videz in teme Zaslon Nastavitve in nastavite ločljivost.

Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve in nastavite ločljivost.

Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagodi

Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.

Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon

Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.

Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon

Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.

126

Vprašanje

Kako nastavim način varčevanja z energijo?

Odgovor

Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz

in teme Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča

Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča

Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz

in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve Nadzorna

plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

127

Poglavje 11

Specifikacije

1

Velikost

2

Območje prikaza

V

N

3

Mere (Š x V x G)

G

Š

Splošno

Ime modela

Zaslon Velikost

Območje prikaza

Mere (Š x V x G)

Teža (brez stojala)

VESA

Barve zaslona

Sinhronizacija

V

Ločljivost

Najhitrejša točkovna ura

Vodoravna frekvenca

Navpična frekvenca

Optimalna ločljivost

Največja ločljivost

ED32C

32(31,5" / 80 cm)

ED40C

40(40" / 101cm)

ED46C

46(45,9" / 116 cm)

ED55C

55(54,6" / 138 cm)

697,6845 mm (V) x

392,256 mm (N)

736,0 x 434,5 x 93,7 mm

885,6 mm (V) x

498,15 mm (N)

925,4 x 541,0 x 93,6 mm

1018,08 mm (V) x

572,67 mm (N)

1057,7 x 615,8 x 94,8 mm

1209,6 mm (V) x

680,4 mm (N)

1247,7 x 722,9 x 94,8 mm

6,0 kg 9,3 kg 11,9 kg

200 x 200 mm 400 x 400 mm

8-bitne , 16,7M (ED32C) 10-bitne(barvno stresanje), 1,07B (ED40C, ED46C, ED55C)

18,3 kg

30 ~ 81 kHz

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 pri 60 Hz, 1366 x 768 pri 60 Hz(samo za ED32C)

1920 x 1080 pri 60 Hz

148,5 MHz (analogno, digitalno)

128

Ime modela

Napajanje

ED32C ED40C ED46C ED55C

Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.

Priključki za signale

Okoljski vidiki

Vhodni signal

Izhodni signal

Delovanje

PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB (samo storitev)

Audio Out, RS232C Out

Temperatura : 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)

Vlaga: 10~80 %, brez kondenzacije

Shranjevanje

Temperatura : -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Vlaga: 5~95 %, brez kondenzacije

― Plug and Play

Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja.

Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.

― Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

― Ta naprava je digitalna oprema razreda A.

129

Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo Normalno delovanje

Ocena običajno Najv

Način varčevanja z energijo

(signal SOG:ni podprt v načinu DPM)

Izklop Izklop

(Gumb za vklop/izklop je izklopljen)

Indikator napajanja

Vklopljen Utripa Vklopljen Vklopljen

Poraba toka

ED32C 70 W 47 W 77 W 0,5 W 0,5 W 0 W

ED40C 100 W 76 W 110 W 0,5 W 0,5 W 0 W

ED46C

ED55C

110 W

150 W

88 W

120 W

121 W

165 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0 W

0 W

― Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.

― Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.

― Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel.

130

-

Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

-

Navpična frekvenca

Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo (kot fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.

Prednastavljeni časovni načini

― Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.

Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60

Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.

Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

Ločljivost

IBM, 720 x 400

Vodoravna frekvenca

(kHz)

31,469

Navpična frekvenca

(Hz)

70,087

Točkovna ura

(MHz)

28,322

Polariteta sinhr.

(V / N)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

37,861

37,500

35,156

37,879

35,000

49,726

68,681

31,469

48,077

46,875

48,363

72,809

75,000

56,250

60,317

66,667

74,551

75,062

59,940

72,188

75,000

60,004

31,500

31,500

36,000

40,000

30,240

57,284

100,000

25,175

50,000

49,500

65,000

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

131

Ločljivost

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Vodoravna frekvenca

(kHz)

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Navpična frekvenca

(Hz)

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Točkovna ura

(MHz)

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Polariteta sinhr.

(V / N)

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

132

Poglavje 12

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

― V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

CANADA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

MEXICO

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800 - SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-24 82 82 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl

133

LATIN AMERICA

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

01-8000112112

Bogotá: 6001272

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

98005420001

0-800-777-08 (Only from landline)

336-8686 (From HHP & landline) http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

134

LATIN AMERICA

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG(726-7864)

40543733

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

051 133 1999

07001 33 11 , normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 786)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská

394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung

Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ee

135

EUROPE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800 - SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **

* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

** (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20-SAMSUNG(808 20 7267) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com

136

EUROPE

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

+381 11 321 6899

(old number still active 0700 7267864)

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

137

CIS

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698 4698

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English) http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com

138

ASIA PACIFIC

PHILIPPINES

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

MENA

BAHRAIN

1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe

02-5805777

1800 - SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255 (183-CALL)

080 100 2255 http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

139

MENA

OMAN

QATAR

SAUDI ARABIA

SYRIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

800 - SAMSUNG (726-7864)

800-2255 (800-CALL)

9200-21230

18252273

444 77 11

800 - SAMSUNG (726-7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/sa (Arabic) http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

140

AFRICA

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0860-SAMSUNG (726-7864 )

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

141

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)

― Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung

Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)

― Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

142

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.

Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na bateriji, embalaži ali v priročniku pomeni, da baterije v tem izdelku ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.

Baterije v tem izdelku ne sme menjati uporabnik. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo. Baterije ne poskušajte odstraniti ali sežgati. Baterije ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte. Če želite odstraniti izdelek, se obrnite na obrat za zbiranje odpadkov, kjer ga bodo skupaj z baterije ustrezno reciklirali ali odstranili.

143

Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Optimalna kakovost slike

Za optimalno kakovost slike odprite nadzorno ploščo v računalniku ter prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na naslednji način. Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.

-

Ločljivost: 32": HD (1366x768), 40" ~ 75": FHD (1920x1080)

-

Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 46 ~ 75 Hz

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

-

Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6,220,800

Zaženite

Auto Adjustment

, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi viden šum, prilagodite

Coarse

ali

Fine

.

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

-

Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični ohranjevalnik zaslona.

Za razliko od monitorjev CDT lahko monitorje LCD TFT (zaradi narave zaslona) nastavite samo na eno ločljivost, da dobite optimalno kakovost slike. Zato lahko nastavitev ločljivosti, ki ni določena, zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš monitor.

144

Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Črna matrika

Barvni filter

Skupna elektroda (ITO)

Kaj je vžganost zakasnelih slik?

Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur) prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.

Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem razlike napetosti.

Vir Odvod

Vrata

TFT

Linija podatkovnega vodila

Elektroda za slikovne pike (ITO)

Kondenzator (Cs)

― Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.

Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo

-

Po 20-urni uporabi izdelek izklopite za 4 uri.

-

Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.

-

V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.

-

Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.

Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.

Navadno spreminjanje barve

-

Uporabite 2 barvi

Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

145

Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.

― Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.

― Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

• navadno spreminjanje barve besedila

-

Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.

Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

-

Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.

Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

146

Licenca

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.

Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby

Laboratories.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.

Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.

147

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih hitrosti iskanja pomeni število vrstic učinkovitega iskanja, ki vpliva na ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je lahko označena z i (prepletena) ali p

(progresivna), odvisno od načina iskanja.

- Iskanje

Iskanje je proces progresivnega pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja čistejšo in bolj živo sliko.

- Progresivno

Pri progresivnem načinu iskanja se vse vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo posamezno (progresivno).

- Prepleteno

Pri prepletenem načinu iskanja se najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo preostale vrstice slikovnih pik (ki niso bile poiskane).

Način neprepletanja in način

prepletanja____ Način neprepletanja

(progresivno iskanje) progresivno prikazuje vodoravno črto od zgornjega do spodnjega dela zaslona. Način prepletanja najprej prikaže vrstice z lihimi števili in nato vrstice s sodimi

števili. Način neprepletanja se večinoma uporablja pri monitorjih, saj ustvarja jasnost zaslona, način prepletanja pa se večinoma uporablja pri televizorjih.

Razdalja med pikami____ Zaslon je sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja višjo ločljivost. Razdalja med pikami je najkrajša razdalja med pikami iste barve. Razdalja med pikami se meri v milimetrih.

Navpična frekvenca____ Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo

(kot utripajoča fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.

Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.

Vodoravna frekvenca____ Čas branja ene vrstice od leve proti desni strani zaslona se imenuje vodoravni cikel.

Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca.

Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno video napravo, povezano z izdelkom, na primer videokamero, videorekorder ali predvajalnik DVD.

Plug & Play____ Funkcija Plug &

Play omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom za optimalno okolje zaslona. Izdelek uporablja mednarodni standard VESA DDC za izvajanje funkcije

Plug & Play.

Ločljivost____ Ločljivost je število vodoravnih pik (slikovnih pik) in navpičnih pik (slikovnih pik), ki sestavljajo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti. Višja ločljivost omogoča prikaz večje količine podatkov na zaslonu in je koristna za izvajanje več opravil hkrati.

Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in

1080 navpičnih slikovnih pik (navpična ločljivost).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko z enim kablom povežete z digitalnim avdio in video virom visoke razločljivosti in ne zahteva stiskanja.

Multiple Display Control (MDC)____

Aplikacija MDC (Multiple Display

Control) omogoča hkraten nadzor več prikazovalnih naprav z osebnim računalnikom. Komunikacija med računalnikom in monitorjem poteka prek kablov RS232C (serijski prenos podatkov) in RJ45 (LAN).

148

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 320 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement