Samsung ED40D Navodila za uporabo

Add to My manuals
114 Pages

advertisement

Samsung ED40D Navodila za uporabo | Manualzz

Uporabniški priročnik

ED32D ED40D ED46D ED55D

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan.

Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.

Kazalo

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice 5

Varnostni ukrepi 6

Simboli 6

Čiščenje 6

Shranjevanje 7

Elektrika in varnost 7

Namestitev 8

Delovanje 10

Priprave

Pregled komponent 13

Komponente 13

Deli 15

Zadnja stran 15

Ključavnica proti kraji

Daljinski upravljalnik

16

17

Pred namestitvijo izdelka (Navodila za namestitev) 19

Kot nagiba in sukanje 19

Prezračevanje 19

Mere 20

Namestitev kompleta za pritrditev na steno 21

Namestitev kompleta za pritrditev na steno 21

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA) 22

Daljinski upravljalnik (RS232C)

Povezava kablov

23

23

Povezava 24

Kode nadzora 25

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom

Točke preverjanja pred priklopom

Povezava z računalnikom

Povezava s kablom D-SUB (analognim)

Povezava s kablom DVI (digitalnim)

Povezava s kablom HDMI-DVI

Povezava s kablom HDMI

Povezava z video napravo

Povezava s kablom AV

Povezava s komponentnim kablom

Povezava s kablom HDMI-DVI

Priključitev s kablom HDMI

Povezava z zvočnim sistemom 39

Sprememba vira signala 39

Source 39

34

34

34

34

35

35

36

37

37

37

38

38

Uporaba MDC

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control 40

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control 40

Namestitev in odstranitev programa MDC 41

Namestitev 41

Odstranitev 41

Kaj je MDC?

Povezovanje z MDC

42

42

Prilagoditev zaslona

Picture Mode 43

Če je vir signala PC, DVI, HDMI(PC) 43

Če je vir signala AV, Component, HDMI(AV) 43

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 44

Picture Size 45

Picture Size 45

Position 47

Zoom/Position 47

Resolution Select 48

Auto Adjustment 48

PC Screen Adjustment 49

PIP 50

Advanced Settings 51

Dynamic Contrast 51

2

Kazalo

Black Tone 51

Flesh Tone 51

RGB Only Mode 51

Color Space 52

White Balance 52

Gamma 52

Motion Lighting 52

Picture Options 53

Color Tone 54

Color Temp. 54

Digital Clean View 54

MPEG Noise Filter 54

HDMI Black Level 54

Film Mode 55

Auto Motion Plus (samo za ED55D) 55

Dynamic Backlight 55

Picture Off 56

Reset Picture 56

Prilagoditev zvoka

Sound Mode 57

Sound Effect 58

Speaker Settings 59

Reset Sound 59

Applications

Source List 60

Refresh 60

Edit Name 60

Information 60

System

Menu Language 61

Multi Control 62

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control 62

Time 63

Clock Set 63

Sleep Timer 63

On Timer 64

Off Timer 65

Holiday Management 65

Eco Solution 66

Energy Saving 66

Eco Sensor 66

Auto Power Off 66

Screen Burn Protection 67

Pixel Shift 67

Timer 68

Immediate Display 69

Side Gray 69

Ticker 70

Video Wall 71

Video Wall 71

Format 71

Horizontal 71

Vertical 72

Screen Position 72

Source AutoSwitch Settings 73

Source AutoSwitch 73

Primary Source Recovery 73

Primary Source 73

Secondary Source 73

Change PIN 74

General 75

Max. Power Saving 75

Game Mode 75

Auto Power 75

Safety Lock 75

Button Lock 76

Standby Control 76

Lamp Schedule 76

OSD Display 77

Power On Adjustment 77

Temperature Control 77

Anynet+ (HDMI-CEC) 78

Anynet+ (HDMI-CEC) 78

Auto Turn Off 79

Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+ 80

Magic Clone 82

Reset System 82

3

Kazalo

Reset All 83

Support

Software Update 84

By USB 84

Contact Samsung 84

Navodila za odpravljanje težav

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe

Samsung za pomoč strankam 85

Preskušanje izdelka

Preverjanje ločljivosti in frekvence

Preverite naslednje.

85

85

86

Vprašanja in odgovori 93

Specifikacije

Splošno 95

Varčevanje z energijo 97

Prednastavljeni časovni načini 98

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 100

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke) 109

Ni napaka na izdelku 109

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 109

Drugo 109

Pravilno odlaganje 110

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) 110

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 110

Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Optimalna kakovost slike

Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

111

111

111

Licenca 113

Terminologija 114

4

Poglavje 01

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2014 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

-

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.

(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

-

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.

(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

5

Varnostni ukrepi

Pozor

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.

Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI

HRBTNEGA DELA)

V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.

PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.

Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.

Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.

Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

Simboli

Opozorilo

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.

Pozor

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.

Čiščenje

― Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov

LCD zelo občutljiva na praske.

― Pri čiščenju sledite tem navodilom.

― Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

1

Izklopite izdelek in računalnik.

2

Izključite napajalni kabel iz izdelka.

― Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.

3

Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.

Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.

!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

4

Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.

S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.

5

Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.

6

Vklopite izdelek in računalnik.

Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

6

Shranjevanje

Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.

― Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).

Elektrika in varnost

― Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Opozorilo

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.

Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.

!

!

Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.

!

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke predmete.

Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.

Sicer lahko pride do požara.

7

!

!

Pozor

!

Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.

Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

!

Namestitev

Opozorilo

Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.

Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.

Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.

Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.

Uporabljajte le odobrene omarice.

Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali omara.

Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.

Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

!

Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

!

8

!

Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pozor

!

Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.

Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.

Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in stabilno površino.

Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

!

!

Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.

Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.

Izdelek previdno odložite.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

SAMSUNG

Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

9

Delovanje

Opozorilo

!

!

V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte monitorja.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.

Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

!

!

Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.

!

Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.

Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

GAS

Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

10

!

100

V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Pozor

Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

!

V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).

Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.

Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.

!

!

-_-

!

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja električnega toka.

Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Vaš vid se lahko poslabša.

Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

11

!

!

!

Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.

Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.

Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.

Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do poškodbe.

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

!

!

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.

Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in rabljene baterije hkrati.

Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.

Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

12

Poglavje 02

Priprave

Pregled komponent

-

Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.

-

Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.

-

Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti stojalo, ga lahko kupite posebej.

Komponente

― Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Navodila za hitro namestitev Garancijska kartica

(ni na voljo povsod)

Daljinski upravljalnik (

str.17

)

-

+

Baterije (

str.18

)

(ni na voljo povsod)

+

Kabel D-SUB (

str.34

)

Adapter RS232C (IN)

Napajalni kabel

13

Predmeti, ki so naprodaj posebej

Komplet za pritrditev na steno Kabel HDMI (

str.36

)

Kabel HDMI-DVI (

str.35

) Komponentni kabel (

str.37

)

Kabel DVI (

str.35

) Stereo kabel RS232C Adapter RS232C (OUT)

14

Deli

Zadnja stran

ED32D ED40D

ED46D ED55D

Daljinski senzor

POWER

Vrata

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

RGB IN

DVI IN

AUDIO OUT

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

RS232C IN

RS232C OUT

COMPONENT / AV IN

Daljinski senzor

Opis

Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.

Ta vrata so uporabljena za nadgradnjo programske opreme.

Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.

Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.

Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.

Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.

Omogoča povezavo s programom MDC s stereo vmesnikom RS232C.

Povezava z vhodno napravo s kablom Component/AV.

Če želite izdelek upravljati z daljinskim upravljalnikom, premaknite senzor za daljinski upravljalnik v smeri puščice.

Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.

― Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.

― Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.

― Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.

15

Ključavnica proti kraji

― Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.

― Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

― Stojalo: na prodaj ločeno

1

Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.

2

En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.

3

Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.

4

Zaklenite napravo za zaklepanje.

-

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

-

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

-

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

16

Daljinski upravljalnik

― Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.

― Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.

Vklopi izdelek.

Prilagodite glasnost.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite

MENU

BLANK

Izklopi izdelek.

Za vnos gesla v meni na zaslonu.

utiša zvok.

Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).

Izberite priključeno izvorno napravo.

Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v prejšnji meni.

-

Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.

17

TOOLS INFO

Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.

Vrnitev v prejšnji meni.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Na zaslonu prikaže informacije.

Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali prilagoditev nastavitve možnosti.

Potrditev izbire menija.

Izhod iz trenutnega menija.

Ročno izberite priključeni vhodni vir:

PC

,

DVI

,

HDMI

.

Vklopi funkcijo varnega zaklepa.

-

Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.

Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način

18

Pred namestitvijo izdelka (Navodila za namestitev)

15 ˚

Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.

Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.

Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.

Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.

Kot nagiba in sukanje

― Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15 glede na steno.

Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED usmerjen navzdol.

Prezračevanje

Namestitev na ravno steno

A Najmanj 40 mm

B Okoljska temperatura: pod 35 C

Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura

A pa mora biti pod 35 C.

A

B

Slika 1.1 Pogled od strani

19

B

A

E

C

Slika 1.2 Pogled od strani

Mere

2

1

Slika 1.3 Pogled od strani

D

4

3

D

Namestitev na vbočeno steno

― Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Pogled od zgoraj

A Najmanj 40 mm

B Najmanj 70 mm

C Najmanj 50 mm

D Najmanj 50 mm

E Okoljska temperatura: pod 35 C

― Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.

5

Enota: mm

Ime modela

ED32D

ED40D

1

736,0

1 2

703,4

2 3

397,8

3 4

434,5

4 5

93,7

925,4 890,6 503,2 541,0 93,6

ED46D

ED55D

1057,7 1023,0 577,6 615,8 94,8

1247,7 1213,6 684,4 722,9 94,8

― Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.

20

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.

Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.

Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.

Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.

21

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)

― Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.

Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca.

Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb.

Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.

Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.

Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od specifikacij kompleta.

Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.

Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.

• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.

Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.

V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.

Enota: mm

Ime modela Običajni vijak Količina

ED32D

Luknje za vijake po standardu VESA (A *

B) v milimetrih

200 x 200 M6, L29 4EA

ED40D

ED46D

ED55D

400 x 400 M8, L32

― Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi električnega udara.

22

Daljinski upravljalnik (RS232C)

Povezava kablov

Kabel RS232C

Vmesnik

Pin

Bitna hitrost

Podatkovni biti

Parnost

Zaključni bit

Nadzor pretoka

Največja dolžina

RS232C (9-pinski)

T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)

9600 b/s

8 bitov

Brez

1 bitov

Brez

15 m (samo oklopljeni)

Dodelitev pinov

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Pin

1

2

6 7 8 9

Signal

Prepoznavanje nosilca podatkov

Prejeti podatki

Preneseni podatki

Priprava podatkovnega priključka

Ozemljitev signala

Priprava niza podatkov

Pošiljanje zahteve

Prosto za pošiljanje

Indikator zvonjenja

23

Kabel RS232C

Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Ženski Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

VTIČ

(ø3,5)

3

2

1

-P2-

Povezava

Povezava 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

24

Kode nadzora

Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)

Glava Ukaz ID

0 x AA Vrsta ukaza

Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

6

7

4

5

1

2

3

Nadzor (ukaz za nadzor Set)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA Vrsta ukaza 1 Vrednost

Ukaz

Št.

Vrsta ukaza Ukaz

8

Nadzor napajanja

Nadzor glasnosti

Nadzor vhoda

Nadzor načina zaslona

Nadzor velikosti zaslona

Vklop / izklop funkcije PIP

Nadzor samodejnega prilagajanja

(samo PC in BNC)

Nadzor načina video stene

0 x 11

0 x 12

0 x 14

0 x 18

0 x 19

0 x 3C

0 x 3D

0 x 5C 0~1

Kontrolna vsota

Razpon vrednosti

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

Št.

9

10

11

Vrsta ukaza

Varnostni zaklep

Vklopi videosteno

Uporabniški nadzor videostene

Ukaz

0 x 5D

0x84

0x89

Razpon vrednosti

-

0~1

0~1

Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +

FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.

Npr. vklop in ID = 0.

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 11

ID Dolžina podatkov Podatki 1

1 "Power"

Kontrolna vsota

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 11

ID Dolžina podatkov Podatki 1

1 1

12

Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID, nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo odzval.

25

Nadzor napajanja

Funkcija

Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.

Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 11

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 11 1 "Power"

"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

1: VKLOP napajanja

0: IZKLOP napajanja

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 11

Vrednost 1

"Power"

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak

0 x AA 0 x FF 3 'N'

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.

r-CMD

0 x 11

Vrednost 1 Kontrolna vsota

"ERR"

Nadzor glasnosti

Funkcija

Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.

Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 12

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 12 1 "Volume"

Kontrolna vsota

"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 12 "Volume"

Kontrolna vsota

"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 12 "ERR"

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.

Kontrolna vsota

26

Nadzor vhoda

Funkcija

Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.

Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 14

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 14 1 "Input Source"

Kontrolna vsota

"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

0 x 14 Osebni računalnik

0 x 1F

0 x 30

0 x 40

0 x 21

0 x 18

0 x 0C

0 x 08

0 x 20

DVI

Vhodni vir

Komponenta

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI

0 x 22 HDMI_PC

― Za DVI_video, HDMI_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze »Get« (Pridobi).

― Ta model ne podpira vrat HDMI, HDMI_PC.

MagicInfo

je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo

MagicInfo

.

― RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 14

Vrednost

1

"Input

Source"

Kontrolna vsota

"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 14

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.

Vrednost 1 Kontrolna vsota

"ERR"

27

Nadzor načina zaslona

Funkcija

Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.

Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija

Video Wall

.

― Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.

Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 18 0

Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0 x 18 1

Podatki

"Screen

Mode"

Kontrolna vsota

"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka

0 x 01 16 : 9

0 x 04

0 x 31

0 x 0B

Povečava

Široka povečava

4 : 3

Ack

Glava Ukaz ID

0 x AA 0 x FF

Dolžina podatkov

3

Ack / Nak r-CMD

'A' 0 x 18

Vrednost

1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka

Kontrolna vsota

Nak

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x FF

ID Dolžina podatkov

3

Ack / Nak r-CMD

'N' 0 x 18

Vrednost 1

"ERR"

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Nadzor velikosti zaslona

Funkcija

Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.

Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 19

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Ack

Glava Ukaz ID Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF

Dolžina podatkov

3 'A' 0 x 19

Vrednost 1

"Screen

Size"

"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 19

Vrednost 1

"ERR"

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

28

Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP

Funkcija

Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.

― Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.

― Načina ni mogoče upravljati, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

― Ta funkcija ni na voljo v

MagicInfo

.

Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 3C

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 3C 1 "PIP"

"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku

1: VKLOP funkcije PIP

0: IZKLOP funkcije PIP

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 3C

Vrednost 1

"PIP"

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 3C

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Vrednost 1

"PIP"

Kontrolna vsota

Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)

Funkcija

Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.

Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)

Brez

Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Podatki Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0 x FF 3

Ack / Nak r-CMD

'A' 0 x 3D

Vrednost 1

"Auto

Adjustment"

Kontrolna vsota

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

3 0 x AA 0 x FF

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Ack / Nak r-CMD

'A' 0 x 3D

Vrednost 1

"ERR"

Kontrolna vsota

29

Nadzor načina video stene

Funkcija

Način

Video Wall

lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.

Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo

Video Wall

.

Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)

Glava

0 x AA

Ukaz

0 x 5C

ID Dolžina podatkov Kontrolna vsota

0

Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov Podatki

0 x AA 0 x 5C 1 "Video Wall Mode"

Kontrolna vsota

"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku

1:

Full

0:

Natural

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 5C

Vrednost 1

"Video Wall

Mode"

Kontrolna vsota

"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 5C

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Vrednost 1

"ERR"

Kontrolna vsota

Varnostni zaklep

Funkcija z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo

Safety Lock

v izdelku.

Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.

Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 5D 0

Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Podatki Kontrolna vsota

0 x AA 0 x 5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku

1: VKLOP

0: IZKLOP

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0 x 5D "Safety Lock"

Kontrolna vsota

"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku

Nak

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD Vrednost 1

0 x AA 0 x FF 3 'N' 0 x 5D "ERR"

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Kontrolna vsota

30

Vklopi videosteno

Funkcija

Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.

Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0x84 0

Vklopi/izklopi videosteno

Glava Ukaz ID

0 x AA 0x84

Dolžina podatkov

1

Kontrolna vsota

Podatki

V.Wall_On

V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku

1: VKLOPI videosteno

0: IZKLOPI videosteno

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

Ack / Nak r-CMD

0 x AA 0 x FF 3 'A' 0x84

V.Wall_On : Enako kot zgoraj

Kontrolna vsota

Vrednost 1 Kontrolna vsota

V.Wall_On

Nak

Glava Ukaz

0 x AA 0 x FF

ID Dolžina podatkov

3

Ack / Nak r-CMD

'N'

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Uporabniški nadzor videostene

Funkcija

Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.

Pridobi stanje videostene

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

0 x AA 0x89 0

0x84

Vrednost 1

ERR

Kontrolna vsota

Nastavi videosteno

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

2

Vrednost 1

0 x AA 0x89 Wall_Div

Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku

Vrednost2

Wall_SNo

Kontrolna vsota

Kontrolna vsota

31

Model videostene10 x 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Izklopljen

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 x 11 0 x 12 0x13 0 x 14 0x15 0x16 0x17 0 x 18 0 x 19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0 x 1F

0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0 x 31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0 x 3C 0 x 3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0 x 5C 0 x 5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0 x AA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

32

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku

Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)

Nastavi številko Podatki

0 x 01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Glava Ukaz ID Dolžina podatkov

4 0 x AA

Nak

Glava

0 x FF

Ukaz ID

0 x AA 0 x FF

Dolžina podatkov

3

Ack / Nak

'A'

'N' r-CMD

0x89

Ack / Nak r-CMD

0x89

"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake

Vrednost

1

Wall_Div

Vrednost2

Wall_SNo

Vrednost 1 Kontrolna vsota

ERR

Kontrolna vsota

33

Poglavje 03

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom

Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje. Na ta izdelek lahko priključite osebne računalnike, videokamere, zvočnike, sprejemnike STB in predvajalnike DVD / Blu-ray.

Točke preverjanja pred priklopom

― Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.

Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

― Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.

Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

― Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.

Povezava z računalnikom

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

― Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Povezava s kablom D-SUB (analognim)

RGB IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

34

Povezava s kablom DVI (digitalnim)

DVI IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

Povezava s kablom HDMI-DVI

― Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, za

Edit Name

izberite

DVI PC

, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v računalniku.

HDMI IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

35

Povezava s kablom HDMI

HDMI IN

36

Povezava z video napravo

Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.

Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.

― Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

― Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.

Povezava s kablom AV

Povezava s komponentnim kablom

COMPONENT / AV IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

COMPONENT / AV IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

37

Povezava s kablom HDMI-DVI

― Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi. Ko s kablom HDMI-

DVI povezujete video napravo z izdelkom, za

Edit Name

izberite

DVI Devices

, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v video napravi.

― Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.

HDMI IN

Priključitev s kablom HDMI

Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)

Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.

Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.

-

Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel

HDMI-DVI in avdio kable.

Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.

Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo prišlo do napake v povezavi.

Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.

Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

HDMI IN

38

Povezava z zvočnim sistemom

― Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

AUDIO OUT

Sprememba vira signala

Source

HDMI

PC

HDMI-CEC

BD Player

AV Component PC DVI

----

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Source

MENU m : T

Source List

ENTER

Source

omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.

Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.

― Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.

― Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.

39

Poglavje 04

Uporaba MDC

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control

MENUm→

System

Multi Control

ENTERE

Izdelku dodelite posamezni ID.

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control

ID Setup

Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)

Pritisnite

▲/▼, da izberete številko, nato pritisnite E.

ID Input

Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.

Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

40

Za podrobna navodila o uporabi programa

MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.

Namestitev in odstranitev programa MDC

Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.

Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.

Izberite "

Launch MDC Unified

" in kliknite

"

Finish

", da takoj zaženete program MDC.

Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali specifikacij izdelka.

-

Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.

Namestitev

1

Kliknite namestitveni program MDC Unified.

2

Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "

OK

".

3

Ko se prikaže okno "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

", kliknite "

Next

".

4

V oknu "

License Agreement

" izberite "

I accept the terms in the license agreement

" in kliknite "

Next

".

5

V prikazanem oknu "

Customer Information

" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "

Next

".

6

V prikazanem oknu "

Destination Folder

" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "

Next

".

7

V prikazanem oknu "

Ready to Install the Program

" preverite pot do imenika, v katerega želite namestiti program, in kliknite "

Install

".

8

Prikazal se bo potek namestitve.

9

Kliknite "

Finish

" v prikazanem oknu "

InstallShield Wizard Complete

".

10

Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.

Odstranitev

1

Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani program.

2

S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.

41

Kaj je MDC?

"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.

Povezovanje z MDC

Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)

Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN / OUT

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

42

Poglavje 05

Prilagoditev zaslona

Konfiguracija nastavitev

Picture

(

Backlight

,

Color Tone

idr.)

-

Razporeditev možnosti v meniju

Picture

je odvisna od izdelka.

Picture Mode

MENU m : T

Picture Mode

ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izberite slikovni način (

Picture Mode

), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.

Prikazane so različne možnosti za

Picture Mode

, ki so odvisne od trenutnega vira signala.

Če je vir signala PC, DVI, HDMI(PC)

Information

: ta način zmanjšuje utrujenost oči in je primeren za prikazovanje javnih informacij.

Advertisement

: ta način je primeren za prikazovanje video vsebin in oglasov v zaprtih prostorih/na prostem.

Če je vir signala AV, Component, HDMI(AV)

Dynamic

: ta način je primeren za svetle prostore.

Standard

: ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.

Natural

: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.

Movie

: ta način zmanjšuje utrujenost oči.

43

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.

Vhodni vir

PC

,

DVI

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

Picture Mode

Information

/

Advertisement

Nastavljive možnosti

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

AV

,

Component

,

HDMI

(720p, 1080i,

1080p)

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

― Če spremenite nastavitev

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Color

ali

Tint (G/R)

, se bo OSD ustrezno prilagodil.

― Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

― Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

44

Picture Size

MENU m : T

Picture Size

ENTER

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

16:9

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Picture Size

Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, lahko ta vključuje svoj nabor velikosti zaslona. Vendar vam toplo priporočamo, da izdelek večino časa uporabljate v načinu 16:9.

16:9

: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu

16:9

.

Zoom1

: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.

Zoom2

: uporabite za večjo povečavo.

Smart View 1

: zmanjša sliko

16:9

za 50 %.

Smart View 1

je omogočeno le v načinih

HDMI

.

Smart View 2

: zmanjša sliko

16:9

za 25%.

Smart View 2

je omogočeno le v načinih

HDMI

.

Wide Fit

: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.

4:3

: prikaže sliko v navadnem načinu (

4:3

).

― Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko

4:3

.

Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.

Screen Fit

: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala

HDMI

(720p/1080i/1080p) ali

Component

(1080i/1080p).

Custom

: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.

Original Ratio

: če je vhodni vir

PC

,

DVI

,

HDMI

(povezava z računalnikom) bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.

― Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.

― Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

45

Velikosti slike, ki so na voljo za posamezni vir signala

Vir signala

AV

,

Component

(480i, 480p)

Component

(1080i, 1080p)

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

PC

,

DVI

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

Picture Size

16:9

/

Zoom1

/

Zoom2

/

4:3

/

Custom

16:9

/

Wide Fit

/

4:3

/

Screen Fit

/

Custom

16:9

/

4:3

/

Smart View 1

/

Smart View 2

/

Custom

/

Wide

Fit

/

Screen Fit

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

46

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

· Zoom/Position

Resolution Select

Custom

Off

16:9

Off

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Prilagodi položaj slike.

Position

je na voljo le, če je za

Picture Size

izbrano

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

.

― Če želite uporabljati funkcijo

Position

, ko izberete

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

ali

Screen Fit

, upoštevajte spodnja navodila.

1

S tipko izberite

Position

. Pritisnite tipko .

2

S tipko ali premaknite sliko navzgor ali navzdol.

3

Pritisnite tipko .

― Če želite uporabljati funkcijo

Zoom/Position

, ko izberete

Custom

v

HDMI

(1080i/1080p) ali

Component

(1080i/1080p) ali

Custom

, upoštevajte spodnja navodila.

1

S tipko izberite

Zoom/Position

. Pritisnite tipko .

2

Izberite

Zoom

ali

Position

. Pritisnite tipko .

3

S tipko / / / premaknite sliko.

4

Pritisnite tipko .

― Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite

Reset

na zaslonu

Zoom/Position

.

Slika bo nastavljena na privzeti položaj.

47

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Na voljo le v načinu

PC

.

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Auto Adjustment

MENU m : T

Auto Adjustment

ENTER

Picture

Auto Adjustment

-

Na voljo le v načinu

PC

.

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

16:9

Off

Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.

Razpoložljive ločljivosti:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.

48

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Coarse

/

Fine

odstrani ali zmanjša šum slike.

Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo

Coarse

čim bolj prilagodite frekvenco (

Coarse

) in znova zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana s sredino zaslona.

Position

Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.

Pritisnite tipko ali , da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ali , da prilagodite vodoravni položaj.

Image Reset

Ponastavi sliko na privzete nastavitve.

49

PIP

MENU m : T

PIP

ENTER

Picture

PIP

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

-

Za zvok

PIP

glejte navodila za

Sound Select

.

-

Če izklopite izdelek pri gledanju v načinu

PIP

, je funkcija PIP znova izklopljena. Ko vklopite izdelek, morate za gledanje v načinu PIP znova vklopiti način

PIP

.

-

Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu

PIP postane rahlo nenaravna.

Nastavitve za PIP

Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.

Glavna slika

AV

Podslika

PC

,

DVI

,

HDMI

Component DVI

,

HDMI

PC

DVI

,

HDMI

AV

AV

,

,

DVI

PC

,

,

HDMI

Component

PIP

(

Off

/

On

): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.

Source

: izberete lahko vir podslike.

Size

( , , , , , ): izberite velikost podslike.

Position

( , , , ): izberite položaj podslike.

― V načinu (

, , ) ni mogoče izbrati

Position

.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike

Main

ali slike

Sub

.

50

Advanced Settings

MENU m : T

Advanced Settings

ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Vir signala

PC

,

DVI

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

AV

,

Component

,

HDMI

AV

,

Component

,

HDMI

Picture Mode

Information

Advertisement

Natural

/

Dynamic

Standard

Movie

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

White Balance

/

Gamma

Ni na voljo

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

/

Motion

Lighting

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

Dynamic Contrast

Prilagajanje kontrasta zaslona.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Poudari roza

Flesh Tone

.

RGB Only Mode

Prikaže barve

Red

,

Green

in

Blue

za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

51

Advanced Settings

Color Space

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Native

0

Off

Color Space

Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.

Auto

/

Native

White Balance

Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).

Reset

: ponastavi

White Balance

na privzete nastavitve.

Gamma

Prilagodite primarno intenzivnost barv.

Motion Lighting

Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.

Off

/

On

52

Picture Options

MENU m : T

Picture Options

ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Možnost izberite s puščičnima tipkama in , nato pritisnite .

S puščičnimi tipkami spremenite nastavitev in pritisnite .

Vhodni vir Picture Mode Picture Options

PC Information Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

DVI

,

HDMI

(če je priključen računalnik)

AV

,

Component

,

HDMI

Advertisement

Information

Advertisement

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie

Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

Digital Clean View

/

MPEG

Noise Filter

/

Film Mode

/

Dynamic Backlight

53

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Color Tone

Če je vir signala

PC

,

DVI

,

HDMI

(povezava z računalnikom).

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Če je vir signala

AV

,

Component

,

HDMI

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm12

― Možnost

Warm1

ali

Warm2

bo onemogočena, če je za

Picture Mode

izbrano

Dynamic

.

― Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

Color Temp.

Prilagodite temperaturo barve (

Red

/

Green

/

Blue

). (Razpon: 3000K–15000K)

― Ta možnost je na voljo, če je za

Color Tone

izbrano

Off

.

Digital Clean View

Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo

Digital Clean View

, da zmanjšate morebitno statiko ali podvajanje na zaslonu.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

― Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.

MPEG Noise Filter

Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

HDMI Black Level

Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.

Normal

/

Low

― Na voljo le v načinih

HDMI

(AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

54

Picture Options

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off

Off

Film Mode

ta način je primeren za ogled filmov.

Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Na voljo v načinu

HDMI

(1080i).

Auto Motion Plus (samo za ED55D)

Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko.

Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.

Off

: izklopi možnost

Auto Motion Plus

.

Clear

: za

Auto Motion Plus

izbere način

Clear

(primeren za jasno sliko v filmih).

Standard

: za

Auto Motion Plus

izbere način

Standard

.

Smooth

: za

Auto Motion Plus

izbere način

Smooth

(primeren za naravnejšo sliko v filmih).

Custom

: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.

Blur Reduction

: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik.

-

Ta možnost je podprta, če je za

Auto Motion Plus

izbrano

Custom

.

Judder Reduction

: to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.

-

Ta možnost je podprta, če je za

Auto Motion Plus

izbrano

Custom

.

LED Clear Motion

: jasnejši videz premikajočih slik.

-

Ta možnost je podprta, če je za

Auto Motion Plus

izbrano

Custom

.

Reset

: ponastavi nastavitve

Auto Motion Plus

na privzete vrednosti.

-

Če uporabite to možnost, se lahko slika na zaslonu nenamerno spreminja.

-

Onemogočeno, če je za

PIP

izbrano

On

.

― Ta funkcija se lahko med modeli razlikuje.

Dynamic Backlight

Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.

Off

/

On

― Možnost

Dynamic Backlight

ni na voljo, če je vir signala

PC

in je za

Video Wall

izbrano

On

.

55

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Zaslon izdelka se bo izklopil, zvok pa se bo še slišal. Zaslon vklopite tako, da pritisnete katero koli tipko na daljinskem upravljalniku.

Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.

56

Poglavje 06

Prilagoditev zvoka

Konfigurirajte nastavitve zvoka (

Sound

) za ta izdelek.

Sound Mode

MENU m : T

Sound Mode

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.

Standard

: izbere navaden zvočni način.

Music

: glasba je glasnejša od glasov.

Movie

: ponuja najboljši zvok za filme.

Clear Voice

: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.

Amplify

: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro sluha.

― Če je za

Speaker Select

izbrano

External

, je možnost

Sound Mode

onemogočena.

57

Sound Effect

MENU m : T

Sound Effect

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.

― Če je za

Speaker Select

izbrano

External

, je možnost

Sound Effect

onemogočena.

― Na voljo le, če je za

Sound Mode

izbrano

Standard

.

DTS TruSurround

(

Off

/

On

)

Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer

Function).

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov, tako da je dialog bolj razumljiv.

Equalizer

S funkcijo

Equalizer

prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.

-

Balance(L/R)

: prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne

širine.

-

Reset

: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.

58

Speaker Settings

MENU m : T

Speaker Settings

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Reset Sound

MENU m : T

Reset Sound

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Speaker Select

(

External

/

Internal

/

Receiver

)

Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru v izdelku izberite možnost

External

.

― Če je za

Speaker Select

izbrano

External

, se zvočniki na izdelku izklopijo.

Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za

Speaker Select

izbrano

Internal

, se vklopijo tako zvočniki na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.

― Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.

Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.

59

Poglavje 07

Applications

Source List

Source

omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.

Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.

― Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.

― Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.

MENU m : T

Source List

ENTER

Applications

Source List

Refresh

MENU m : T

Source List

TOOLS

Refresh

ENTER

Če ne najdete želene naprave, izberite

Refresh

, da osvežite seznam.

Edit Name

MENU m : T

Source List

TOOLS

Edit Name

ENTER

Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v

Edit Name

.

Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v

Edit Name

.

― Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave

Source

na seznamu so odvisne od izbranega vira.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

AV Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

― Razpoložljive nastavitve v meniju

Picture

so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v

Edit Name

.

Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI v vrata HDMI IN, v izdelku izberite način

PC

v razdelku

Edit Name

.

Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN , v izdelku izberite način

DVI PC

v razdelku

Edit

Name

.

Če izdelek priključite v AV-napravo s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN, v izdelku izberite način

DVI Devices

v razdelku

Edit Name

.

Information

MENU m : T

Source List

TOOLS

Information

ENTER

Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

60

Poglavje 08

System

Menu Language

MENU m : T

Menu Language

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Za nastavitev jezika menija.

― Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

61

Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguriranje nastavitev za Multi Control

ID Setup

Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)

Pritisnite ali , da izberete številko, nato pritisnite .

ID Input

Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.

Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

62

Time

MENU m : T

Time

ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfigurirate lahko možnost

Clock Set

ali

Sleep Timer

. S funkcijo

Timer

lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času samodejno vklopi ali izklopi.

Clock Set

Če želite uporabljati različne funkcije časomera, ki jih omogoča izdelek, nastavite uro.

Clock Set

Nastavite

Date

in

Time

.

Izberite

Clock Set

. Izberite

Date

ali

Time

in pritisnite .

Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite .

― Nastavitvi

Date

in

Time

lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.

Sleep Timer

Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite

. Če želite preklicati

Sleep Timer

, izberite

Off

.

63

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

On Timer

Nastavite možnost

On Timer

tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.

Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.

On Timer

: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.

(

On Timer 1

~

On Timer 7

)

― Za uporabo funkcije

On Timer

morate nastaviti uro.

Setup

: izberite

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

ali

Manual

. Če izberete

Manual

, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo

On Timer

.

― Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.

Time

: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.

Volume

: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.

Source

: izberite želeni vir signala.

64

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off Timer

Nastavite časovnik za izklop (

Off Timer

) z izborom ene od sedmih možnosti. (

Off Timer 1

~

Off Timer 7

)

― Za uporabo funkcije

Off Timer

morate nastaviti uro.

Setup

: izberite

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

ali

Manual

. Če izberete

Manual

, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo

Off Timer

.

― Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.

Time

: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.

Holiday Management

Timer

se bo ob dnevih, ki jih določite kot praznike, onemogočil.

Add

: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.

S tipkama / izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb

Save

.

Obdobje bo dodano na seznam praznikov.

-

Start

: določi začetni datum praznika.

-

End

: določi končni datum praznika.

-

Delete

: izbriše vse elemente na seznamu praznikov.

Izberite

Delete

. Prikaže se sporočilo »

Delete all holidays?

«.

Izberite

Yes

. Izbrisani bodo vsi prazniki.

Apply

: za

On Timer

in

Off Timer

izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.

-

Pritisnite , da izberete nastavitve za

On Timer

in

Off Timer

, ki jih ne želite vklopiti.

-

Izbrana

On Timer

in

Off Timer

se ne vklopita.

65

Eco Solution

MENU m : T

Eco Solution

ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Energy Saving

Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.

Off

/

On

― Če prilagodite nastavitev

Backlight

v meniju

Picture

in je možnost

Eco Sensor

vklopljena, se bo možnost

Off

izklopila.

Min. Backlight

: Če je za

Eco Sensor

izbrano

On

, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno.

― Če je za

Eco Sensor

izbrano

On

, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost svetlobe v prostoru. Najmanjšo svetlost zaslona lahko nadzirate s funkcijo

Min. Backlight

.

Auto Power Off

Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.

Off

/

On

66

Screen Burn Protection

MENU m : T

Screen Burn Protection

ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano

Pixel Shift

.

Pixel Shift

narahlo pomakne sliko na zaslonu.

Nastavitev

Pixel Shift Time

vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.

Pixel Shift

Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.

Horizontal

: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.

Vertical

: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.

Time

: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.

Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.

Nastavitve, ki so na voljo Optimalne nastavitve

Horizontal (slikovne pike) 0

~

4 4

Vertical (slikovne pike) 0

~

4 4

Time (minute) 1 min.

~

4 min.

4 min.

― Vrednost funkcije

Pixel Shift

se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.

― Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod

4:3

, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.

― Ta funkcija ni na voljo v načinu

Screen Fit

.

67

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off

Off

Off

Timer

Nastavite lahko časovnik za

Screen Burn Protection

.

Funkcija

Pixel Shift

se po določenem času samodejno izklopi.

Off

Repeat

: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti

Mode

, v določenih časovnih intervalih

(

Period

).

Period

in

Time

lahko konfigurirate, ko je izbrana možnost

Repeat

.

Interval

: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti

Mode

, za določeno časovno obdobje (od

Start Time

do

End Time

).

― Možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost

Clock Set

.

Mode

: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.

-

Pixel

: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.

-

Rolling Bar

: navpična vrstica se premika od leve proti desni.

-

Fading Screen

: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.

― Vzorca

Rolling Bar

in

Fading Screen

se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.

Period

: določite interval za vklop funkcije

Screen Burn Protection

.

-

1 Hour

~

10 Hour

― Možnost je na voljo le, če je za

Repeat

izbrano

Timer

.

Time

: določite, koliko dolgo naj bo funkcija

Screen Burn Protection

vklopljena.

-

10 sec

~

50 sec

― Možnost je na voljo le, če je za

Pixel

izbrano

Mode

.

Start Time

: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.

― Možnost je na voljo le, če je za

Interval

izbrano

Timer

.

End Time

: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.

― Možnost je na voljo le, če je za

Interval

izbrano

Timer

.

68

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.

Off

/

Pixel

/

Rolling Bar

/

Fading Screen

Side Gray

Kadar je zaslon nastavljen na razmerje

4:3

, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.

Off

/

Light

/

Dark

69

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

-

Funkcija

Ticker

je na voljo samo, ko je možnost

Menu Language

nastavljena na

English

.

Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

in

Font Style

so na voljo le, če je za

Ticker

izbrano

On

.

Message

: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.

Time

: za

Start Time

in

End Time

izberite

Message

.

Position

: za usmerjenost prikaza možnosti

Message

izberite

Horizontal

ali

Vertical

.

-

Horizontal

(

Left

/

Center

/

Right

)

-

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

: določite

Direction

in

Speed

za prikaz možnosti

Message

.

-

Motion

(

Off

/

On

)

-

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

-

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

in

Speed

sta na voljo le, če je za

Motion

izbrano

On

.

Font Style

: vnesite sporočilo

Size

in

Font Color

.

70

Video Wall

MENU m : T

Video Wall

ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

·

Horizontal

· Vertical

·

Screen Position

On

Full

1

1

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

-

Nekateri modeli morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.

-

Možnost

Video Wall

je na voljo le, če je za

PIP

izbrano

Off

.

-

Če so vodoravno in navpično priključeni več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite ločljivost vhoda XGA (1024 x 768) ali višjo, da preprečite temno sliko zaradi zmanjšanja kontrasta ali intenzivnosti barve.

Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.

Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.

Video Wall

Video Wall

lahko vklopite ali izklopite.

Za organiziranje video stene izberite možnost

On

.

Format

Za izbiro oblike zapisa prikaza slik na več zaslonih.

Full

: prikaz slik v celozaslonskem načinu.

Natural

: prikaz slik v izvirni ločljivosti brez povečave ali pomanjšave.

― Možnost

Format

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

Horizontal

Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število vodoravnih zaslonov.

Vnesite število vodoravno razporejenih zaslonov.

Vodoravni zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.

Za vodoravno razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.

― Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.

― Možnost

Horizontal

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

71

Video Wall

Video Wall

·

Format

·

Horizontal

·

Vertical

·

Screen Position

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

On

Full

1

1

Vertical

Ta funkcija samodejno razdeli zaslon glede na določeno število navpičnih zaslonov.

Vnesite število navpično razporejenih zaslonov.

Navpični zaslon bo samodejno razdeljen glede na vneseno število.

Za navpično razporeditev lahko dodelite do 15 zaslonov.

― Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov (zmnožek vodoravnih in navpičnih zaslonov). Če je na primer vodoravna razporeditev nastavljena na 15, je mogoče navpični razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov. Če pa je navpična razporeditev nastavljena na 15, je mogoče vodoravni razporeditvi dodeliti največ 6 zaslonov.

― Možnost

Vertical

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

Screen Position

Razporeditev razdeljenih zaslonov lahko prilagajate tako, da s funkcijo

Screen Position

premikate oštevilčene zaslone.

Izberite

Screen Position

, da prikažete razporeditev (oštevilčenih) zaslonov glede na nastavitvi

Horizontal

ali

Vertical

. Za prilagoditev razporeditve premaknite številko (zaslon) s smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku in pritisnite .

― V možnost

Screen Position

je mogoče razporediti največ 100 zaslonov.

― Možnost

Screen Position

je na voljo le, če je za

Video Wall

izbrano

On

.

― Okno

Screen Position

se prikaže le, če sta konfigurirani nastavitvi

Horizontal

in

Vertical

.

72

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T

Source AutoSwitch Settings

ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Če zaslon vklopite, ko je za

Source AutoSwitch

izbrano

On

, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.

Source AutoSwitch

Če je za

Source AutoSwitch

izbrano

On

, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.

Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost

Primary Source

.

Možnost

Secondary Source

se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.

Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.

Če je možnost

Primary Source

nastavljena na

All

, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.

Primary Source Recovery

Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.

― Funkcija

Primary Source Recovery

je izklopljena, če je za

Primary Source

izbrano

All

.

Primary Source

Izberite

Primary Source

za samodejni vir signala.

Secondary Source

Izberite

Secondary Source

za samodejni vir signala.

73

Change PIN

MENU m : T

Change PIN

ENTER

System

Change PIN

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Odprl se bo zaslon

Change PIN

.

Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v

Enter New PIN

. Iste štiri znake vnesite še v

Confirm New PIN

.

Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko

Close

. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.

74

General

MENU m : T

General

ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Max. Power Saving

Izklopi izdelek, da bi zmanjšal porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.

Off

/

On

― Na voljo le v načinih

PC

,

DVI

,

HDMI

.

Game Mode

Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.

Off

/

On

― Previdnostni ukrepi in omejitve za

Game Mode

Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za

Game Mode

izberite

Off

.

Game Mode

ni na voljo, če je za vir signala izbrano

PC

.

― Če je za

Game Mode

izbrano

On

. Za

Picture Mode

je izbrano

Standard

, za

Sound Mode

pa je izbrano

Movie

.

Auto Power

Če boste omogočili to možnost, se bo izdelek samodejno vklopil ob priključitvi napajalnega kabla.

Off

/

On

Safety Lock

Vklopi funkcijo varnega zaklepa.

Off

/

On

S funkcijo

Safety Lock

zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem upravljalniku.

Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).

75

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Button Lock

V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.

Če je za

Button Lock

izbrano

On

, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom..

Off

/

On

Standby Control

Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.

Auto

Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način varčevanja z energijo.

Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "

No Signal

".

On

Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.

Off

Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "

No Signal

".

― Možnost

Standby Control

je na voljo le, če je za

Source List

izbrano

PC

,

DVI

,

HDMI

.

― Če se prikaže sporočilo "

No Signal

", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.

Lamp Schedule

Nastavi svetilnost na uporabniško določeno vrednost ob določenem času.

Off

/

On

76

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

0 sec

77

OSD Display

Prikaže ali skrije menijski element na zaslonu.

Source OSD

/

No Signal OSD

/

MDC OSD

Power On Adjustment

Za nastavitev časa ogrevanja zaslona, preden se ta vklopi po pritisku gumba za napajanje. (Razpon: 0 – 50 sekund.)

― Prekratek čas ogrevanja lahko poškoduje izdelek zaradi prenapetosti.

Temperature Control

Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.

Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.

Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 C (če je temperatura okolja 40 C)).

― Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.

77

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

-

Funkcij sistema

Anynet+ (HDMI-CEC)

ni mogoče uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev.

-

Navodila za povezavo z zunanjimi napravami Anynet+ najdete v uporabniškem priročniku za napravo.

-

Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo Anynet+ z daljinskim upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo

Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema

Anynet+.

― Naprave s funkcijo

Anynet+

lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.

― Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo

Anynet+

.

Anynet+

deluje, če je naprava AV, ki podpira

Anynet+

, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.

― V načinu

PIP

je funkcija

Anynet+

na voljo le, če je AV-naprava priključena kot primarni zaslon. Če je AV-naprava priključena kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.

Anynet+

podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.

Meni Anynet+

Meni

Anynet+

se spreminja glede na vrsto in stanje naprav Anynet+, ki so priključene v izdelek.

Meni Anynet+

View PC

Opis

Spremeni način

Anynet+

v način

PC

.

Device List

(ime_naprave) MENU

(ime_naprave) Tools

Prikaže seznam naprav Anynet+.

Prikaže menije priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni diska predvajalnika DVD-jev.

Prikaže menije z orodji priključenih naprav. Če je na primer priključen predvajalnik

DVD-jev, se prikaže meni z orodji predvajalnika DVD-jev.

― Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.

(ime_naprave) Title Menu

Prikaže menije z naslovi diska v priključeni napravi. Če je na primer priključen predvajalnik DVD-jev, se prikaže meni z naslovi filma v predvajalniku DVD-jev.

― Ta meni morda ne bo na voljo, kar je odvisno od naprave.

78

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

On

Yes

Auto Turn Off

Nastavite, da se naprava

Anynet+

samodejno izklopi (

Off

), ko izklopite izdelek.

No

/

Yes

― Če je za

Auto Turn Off

izbrano

Yes

, se bodo delujoče zunanje naprave izklopile hkrati z izdelkom.

― Morda ne bo omogočeno, odvisno od naprave.

Preklapljanje med napravami Anynet+

1

Pritisnite tipko TOOLS, izberite

Anynet+ (HDMI-CEC)

in pritisnite .

2

Izberite

Device List

in pritisnite tipko .

Če ne najdete želene naprave, izberite

Refresh

, da osvežite seznam.

3

Izberite napravo in pritisnite tipko . Preklopite na izbrano napravo.

― Meni

Device List

se prikaže le, če je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v meniju

System

.

― Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Ko se izvaja postopek preklopa, ga ne morete preklicati.

― Če ste napravo Anynet+ izbrali tako, da ste pritisnili tipko SOURCE in nato izbrali vhodno napravo, ne morete uporabiti funkcije Anynet+.

― Preklopite na napravo

Anynet+

z možnostjo

Device List

.

79

Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava

Anynet+ ne deluje.

Mogoča rešitev

Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.

Priključite lahko le en sprejemnik (domači kino).

Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.

Preverite, ali so kabli Video/Audio/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.

Preverite, ali je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v nastavitvenem meniju Anynet+.

Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.

Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)

Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.

Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.

Anynet+ želim zagnati.

Anynet+ želim zapreti.

Na zaslonu se prikaže sporočilo

" Connecting to Anynet+ device ...

".

Naprava Anynet+ ne predvaja.

Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v meniju

Anynet+ System

.

Pritisnite tipko TOOLS, da odprete meni

Anynet+

, nato izberite želeni meni.

Izberite

View PC

v meniju

Anynet+

.

Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.

Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na napravo Anynet+.

Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.

80

Težava

Priključena naprava ni prikazana.

Mogoča rešitev

Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.

Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.

Preverite, ali je za

Anynet+ (HDMI-CEC)

izbrano

On

v meniju

Anynet+ System

.

Znova poiščite naprave Anynet+.

Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.

Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.

Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.

81

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Reset System

MENU m : T

Reset System

ENTER

System

Reset System

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.

Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.

Clone to USB

: kopira nastavitve izdelka v napravo USB.

Clone From USB

: izdelku dodeli nastavitve, shranjene v napravi USB.

-

Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.

― Možnost morda ne bo pravilno delovala, če naprava USB poleg datoteke z nastavitvami vsebuje še druge datoteke.

― Preden zaženete ta postopek, preverite, ali naprava USB deluje pravilno.

― Ta možnost je na voljo za izdelke z enakimi vrednostmi

Model Code

in

Software Version

.

Odprite

Support Contact Samsung

in poiščite vrednosti

Model Code

in

Software Version

za izdelek.

Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.

82

Reset All

MENU m : T

Reset All

ENTER

System

Reset All

-

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.

83

Poglavje 09

Support

Software Update

MENU m : T

Software Update

ENTER

V meniju

Software Update

lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.

― Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.

― Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.

By USB

Če želite posodobiti programsko opremo iz USB naprave, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Contact Samsung

MENU m : T

Contact Samsung

ENTER

Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.

Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.

Contact Samsung

in poiščite vrednosti

Model Code

in

Software Version

za izdelek.

84

Poglavje 10

Navodila za odpravljanje težav

Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam

Preskušanje izdelka

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.

1

Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.

2

Izklopite vse kable iz izdelka.

3

Vklopi izdelek.

4

Če se prikaže sporočilo

No Signal

, izdelek deluje normalno.

Preverjanje ločljivosti in frekvence

Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo

Not Optimum Mode

(glejte Podprte ločljivosti).

85

Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)

Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.

Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali

HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.

PC je prikazan v razdelku Source , če računalnik nima vzpostavljene povezave.

Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.

Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.

Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.

Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.

(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)

PC

je vedno prikazan v razdelku

Source

, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo.

Težave v zvezi z zaslonom

Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.

Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal (oglejte si razdelek "Povezava z računalnikom").

Prikaže se Not Optimum Mode .

Slike na zaslonu so popačene.

Preverite, ali je napajalni kabel priključen.

Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.

Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.

Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s specifikacijami izdelka.

Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.

86

Težave v zvezi z zaslonom

Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.

Zaslon je nestabilen in migeta.

Na zaslonu so sence ali vžgane slike.

Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.

Barva zaslona ni skladna.

Bela barva ni videti bela.

Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake

0,5 do 1 sekunde.

Izdelek se bo samodejno izklopil.

Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.

Prilagodite

Coarse

in

Fine

.

Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.

Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.

Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.

Prilagodite

Brightness

in

Contrast

.

Odprite

Picture

in prilagodite nastavitve

Color Space

.

Odprite

Picture

in prilagodite nastavitve

White Balance

.

Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.

Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Pojdite v meni

System

in zagotovite, da je nastavitev

Sleep Timer

nastavljena na

Off

.

Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.

Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15. minutah.

Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.

87

Težave v zvezi z zaslonom

Nekaj je narobe z zaslonom.

Svetlost in barve niso pravilno prikazane.

Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.

Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.

Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.

Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.

Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.

Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še ne pomeni, da je izdelek poškodovan.

Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.

Odprite meni

Picture

in prilagodite nastavitve zaslona, npr.

Picture Mode

,

Color

,

Brightness

in

Sharpness

.

― Za podrobnosti o meniju

Picture

glejte

stran 43

.

Odprite

System

in prilagodite nastavitve

Energy Saving

.

― Za podrobnosti o meniju

System

glejte

stran 66

.

Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.

― Za podrobnosti o meniju

Reset Picture

glejte

stran 56

.

Če je nastavitev

Picture Size

nastavljena na

Screen Fit

, jo spremenite na

16:9

.

Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se obrnite na servisni center družbe Samsung.

Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.

To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.

Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.

Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja višine/širine videa in izdelka.

V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.

88

Težave z zvokom

Ni zvoka.

Glasnost je prenizka.

Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.

Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.

Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.

Preverite glasnost.

Prilagodite glasnost.

Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.

Odprite

Sound

in možnost

Speaker Select

spremenite na

Internal

.

Če uporabljate vhodno napravo:

• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in

• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo

(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na

HDMI).

Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.

Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.

Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.

Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.

Priključite kabel in preverite moč signala.

Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.

89

Težave z zvokom

Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.

Če je

Speaker Select

nastavljen na

External

, sta tipka za glasnost in izklop zvoka onemogočeni.

Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.

Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.

Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).

Zvok, ki ga predvajajo zvočniki zaslona, se ne spremeni, tudi če spremenite nastavitev Sound Mode .

Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.

Nastavitve zvoka v vhodni napravi ne vplivajo na nastavitve notranjih zvočnikov izdelka.

Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.

Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.

V tem primeru nastavitev

Speaker Select

na

External

.

Težave z daljinskim upravljalnikom

Daljinski upravljalnik ne deluje.

Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).

Preverite, ali sta bateriji prazni.

Preverite, ali je napajanje prekinjeno.

Preverite, ali je napajalni kabel priključen.

Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.

Težave z vhodno napravo

Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.

Druge težave

Na robovih izdelka so vidni majhni delci.

Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.

90

Druge težave

Meni PIP ni na voljo.

Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže sporočilo: » The defined resolution is not currently supported.

«.

Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani

Source

.

― Za podrobnosti o meniju

PIP

glejte

stran 50

.

Sporočilo »

The defined resolution is not currently supported.

vira presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.

« se prikaže, če ločljivost vhodnega

To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.

Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI ni mogoče predvajati.

Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.

Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.

HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne deluje pravilno.

Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.

V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.

Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.

Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.

Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.

Zvočni vhod Način zaslona

Osebni računalnik Auto Nastavitve računalnika

DVI PC Audio In (stereo vrata) Nastavitve računalnika

91

Druge težave

Tipalo IR ne deluje.

Preverite, ali se vklopi lučka, ko na daljinskem upravljalniku pritisnete poljubno tipko.

Če se lučka tipala ne vklopi, na hrbtni strani izdelka izklopite gumb za napajanje in ga nato znova vklopite.

(Če izklopite zaslon, je indikator LED napajanja rdeč.)

Če se lučka tipala še vedno ne zasveti tudi potem, ko ste izklopili in vklopili gumb za napajanje, notranja vtičnica morda ne deluje.

Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.

Če vklopljena lučka tipala ne zasveti rdeče, ko pritisnite določeno tipko na daljinskem upravljalniku, je tipalo IR morda poškodovano.

Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.

Če pritisnete poljubno tipko daljinskega upravljalnika in se zasveti rdeča lučka tipala, vendar se vsebina na zaslonu ne spremeni, potem imate morda poškodovano matično ploščo.

Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.

92

Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje

Kako spremenim frekvenco?

Kako spremenim ločljivost?

Odgovor

Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

Windows XP: Izberite Nadzorna plošča Videz in teme Zaslon Nastavitve

Dodatno Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.

Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve Dodatno

Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.

• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve

zaslona Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.

Windows 7: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon Prilagajanje

ločljivosti Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite ločljivost.

Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon

Prilagodi ločljivost Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite ločljivost.

Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Videz in teme Zaslon Nastavitve in nastavite ločljivost.

Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve in nastavite ločljivost.

Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagodi

Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.

Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon

Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.

Windows 8: Izberite Nastavitve Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon

Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.

93

Vprašanje

Kako nastavim način varčevanja z energijo?

Odgovor

Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz

in teme Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča

Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča

Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča Videz

in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve Nadzorna

plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

94

Poglavje 11

Specifikacije

-

Velikost

-

Območje prikaza

V

N

-

Mere (Š x V x G)

G

V

Splošno

Ime modela

Zaslon

Mere (Š x V x G)

Teža (brez stojala)

Napajanje

Okoljski vidiki

Velikost

Območje prikaza

Delovanje

Shranjevanje

ED32D

Razred 32 (31,5" / 80 cm)

697,6845 mm (V) x

392,256 mm (N)

736,0 x 434,5 x 93,7 mm

ED40D

Razred 40 (40" / 101 cm)

885,6 mm (V) x

498,15 mm (N)

925,4 x 541,0 x 93,6 mm

ED46D ED55D

Razred 46 (45,9" / 116 cm) Razred 55 (54,6" / 138 cm)

1018,08 mm (V) x

572,67 mm (N)

1057,7 x 615,8 x 94,8 mm

1209,6 mm (V) x

680,4 mm (N)

1247,7 x 722,9 x 94,8 mm

6,0 kg 9,3 kg 11,9 kg 18,3 kg

Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.

Temperatura : 0 C – 40 C (32 F – 104 F)

Vlaga: 10 – 80 %, brez kondenzacije

Temperatura : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Vlaga: 5 – 95 %, brez kondenzacije

Š

95

― Plug and Play

Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja.

Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.

― Pike na zaslonu (slikovne pike)

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

― Ta naprava je digitalna oprema razreda A.

96

Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo Normalno delovanje Izklop

Ocena običajno Najv

Način varčevanja z energijo

(signal SOG:ni podprt v načinu DPM)

Izklop

(Gumb za vklop/izklop je izklopljen)

Indikator napajanja

Izklopljen Utripa Vklopljen Izklopljen

Poraba toka

ED32D 70 W 47 W 77 W Manj kot 0,5 W Manj kot 0,5 W 0 W

ED40D 100 W 76 W 110 W Manj kot 0,5 W Manj kot 0,5 W 0 W

ED46D

ED55D

110 W

150 W

88 W

120 W

121 W

165 W

Manj kot 0,5 W

Manj kot 0,5 W

Manj kot 0,5 W

Manj kot 0,5 W

0 W

0 W

― Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.

― Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.

― Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel.

97

Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

-

Navpična frekvenca

Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo (kot fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.

Prednastavljeni časovni načini

― Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.

Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60

Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.

Sinhronizacija

Ločljivost

Vodoravna frekvenca

Navpična frekvenca

Optimalna ločljivost

Največja ločljivost

30 – 81 kHz

48 – 75 Hz

1920 x 1080 pri 60 Hz, 1366 x 768 pri 60 Hz(samo za ED32D)

1920 x 1080 pri 60 Hz, 1366 x 768 pri 60 Hz(samo za ED32D)

Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

Ločljivost

IBM, 720 x 400

Vodoravna frekvenca

(kHz)

31,469

Navpična frekvenca

(Hz)

70,087

Točkovna ura

(MHz)

28,322

Polariteta sinhr.

(V / N)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

98

Ločljivost

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Vodoravna frekvenca

(kHz)

35,156

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

Navpična frekvenca

(Hz)

56,250

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

60,000

59,810

60,020

75,025

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

Točkovna ura

(MHz)

36,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

Polariteta sinhr.

(V / N)

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

99

Poglavje 12

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Spletno mesto: http://www.samsung.com

― V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-SAMSUNG (726-7864)

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros)

800-SAMSUNG (726-7864)

Bogotá 600 12 72

Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)

100

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

0-800-507-7267

00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

1-800-751-2676

1-800-10-72670

1-800-SAMSUNG (72-6786)

800-6225

1-800-299-0013

1-800-299-0033

800-27919267

800-2791-9111

1-800-234-7267

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864)

001-800-5077267

800-7267

800-0101

009-800-542-0001

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

000-405-437-33

101

LATIN AMERICA

VENEZUELA

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

GERMANY

0-800-SAMSUNG (726-7864)

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

051 331 999

800 111 31, Безплатна телефонна линия

072 726 786

8009 4000 only from landline, toll free

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )

102

EUROPE

GREECE

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

080 697 267

090 726 786

0034902172678

103

EUROPE

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

0-88-555-55-55

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)

8-10-800-500-55-500

0-800-614-40

7-495-363-17-00

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

104

CHINA

CHINA

HONG KONG

MACAU

S.E.A

AUSTRALIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

MYANMAR

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

400-810-5858

(852) 3698 4698

0800 333

1300 362 603

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

01-2399888

0800 726 786

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329999

0-2689-3232,

1800-29-3232

1800 588 889

105

S.W.A

BANGLADESH

INDIA

SRI LANKA

MENA

ALGERIA

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

PAKISTAN

QATAR

SAUDI ARABIA

09612300300

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

0094117540540

0094115900000

021 36 11 00

8000-GSAM (8000-4726)

08000-726786

16580

021-8255

0800-22273

06 5777444

183-CALL (183-2255)

080 100 22 55

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

0800-Samsung (72678)

800-CALL (800-2255)

920021230

106

MENA

SYRIA

TUNISIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

DRC

GHANA

KENYA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

RWANDA

SENEGAL

18252273

80-1000-12

444 77 11

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

8007260000

200

7095-0077

8000 0077

499999

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

847267864 / 827267864

08 197 267 864

0800-726-7864

9999

800-00-0077

107

AFRICA

SOUTH AFRICA

SUDAN

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0860 SAMSUNG (726 7864)

1969

0800 755 755

0800 300 300

0211 350370

108

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)

― Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung

Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)

― Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

109

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.

Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na bateriji, embalaži ali v priročniku pomeni, da baterije v tem izdelku ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.

Baterije v tem izdelku ne sme menjati uporabnik. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo. Baterije ne poskušajte odstraniti ali sežgati. Baterije ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte. Če želite odstraniti izdelek, se obrnite na obrat za zbiranje odpadkov, kjer ga bodo skupaj z baterije ustrezno reciklirali ali odstranili.

110

Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Optimalna kakovost slike

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

-

Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6.220.800

Zaženite

Auto Adjustment

, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi viden šum, prilagodite

Coarse

ali

Fine

.

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

-

Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični ohranjevalnik zaslona.

Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Črna matrika

Skupna elektroda (ITO)

Barvni filter

Vir Odvod

Vrata

TFT

Linija podatkovnega vodila

Elektroda za slikovne pike (ITO)

Kondenzator (Cs)

Kaj je vžganost zakasnelih slik?

Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur) prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.

Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem razlike napetosti.

― Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.

Preprečevanje vžganosti slik

― Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.

Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo

-

Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.

-

V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.

-

Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.

Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.

Navadno spreminjanje barve

-

Uporabite 2 barvi

Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

111

Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.

― Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.

― Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

• navadno spreminjanje barve besedila

-

Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.

Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

-

Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.

Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

112

Licenca

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.

Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby

Laboratories.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.

Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.

Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov [email protected].

113

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih hitrosti iskanja pomeni število vrstic učinkovitega iskanja, ki vpliva na ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je lahko označena z i (prepletena) ali p

(progresivna), odvisno od načina iskanja.

- Iskanje

Iskanje je proces progresivnega pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja čistejšo in bolj živo sliko.

- Progresivno

Pri progresivnem načinu iskanja se vse vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo posamezno (progresivno).

- Prepleteno

Pri prepletenem načinu iskanja se najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo preostale vrstice slikovnih pik (ki niso bile poiskane).

Način neprepletanja in način

prepletanja____ Način neprepletanja

(progresivno iskanje) progresivno prikazuje vodoravno črto od zgornjega do spodnjega dela zaslona. Način prepletanja najprej prikaže vrstice z lihimi števili in nato vrstice s sodimi

števili. Način neprepletanja se večinoma uporablja pri monitorjih, saj ustvarja jasnost zaslona, način prepletanja pa se večinoma uporablja pri televizorjih.

Razdalja med pikami____ Zaslon je sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja višjo ločljivost. Razdalja med pikami je najkrajša razdalja med pikami iste barve. Razdalja med pikami se meri v milimetrih.

Navpična frekvenca____ Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo

(kot utripajoča fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.

Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.

Vodoravna frekvenca____ Čas branja ene vrstice od leve proti desni strani zaslona se imenuje vodoravni cikel.

Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca.

Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno video napravo, povezano z izdelkom, na primer videokamero, videorekorder ali predvajalnik DVD.

Vrata za komponente (zelena, modra

in rdeča)____ Vrata za komponente, ki zaznavajo, prenašajo in sprejemajo kontrastne signale, zagotavljajo boljšo kakovost slike kot kateri koli drug način video povezave.

Plug & Play____ Funkcija Plug &

Play omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom za optimalno okolje zaslona. Izdelek uporablja mednarodni standard VESA DDC za izvajanje funkcije

Plug & Play.

Ločljivost____ Ločljivost je število vodoravnih pik (slikovnih pik) in navpičnih pik (slikovnih pik), ki sestavljajo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti. Višja ločljivost omogoča prikaz večje količine podatkov na zaslonu in je koristna za izvajanje več opravil hkrati.

Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in

1080 navpičnih slikovnih pik (navpična ločljivost).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko z enim kablom povežete z digitalnim avdio in video virom visoke razločljivosti in ne zahteva stiskanja.

Multiple Display Control (MDC)____

Aplikacija MDC (Multiple Display

Control) omogoča hkraten nadzor več prikazovalnih naprav z osebnim računalnikom. Komunikacija med računalnikom in monitorjem poteka prek kablov RS232C (serijski prenos podatkov) in RJ45 (LAN).

114

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 81.3 cm (32") 1366 x 768 pixels LED 330 cd/m²
  • 8 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement