Samsung 204TS User manual

SyncMaster 204Ts

Simboli

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali

škode na napravi

Prepovedano

Ne ločevati

Ne se dotikati

Obvezno preberite in dobro razumite

Izvlecite vtikač iz vtičnice

Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali. Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač, z to lahko povzroči električni šok ali požar.

Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z

mokrimi rokami, z to lahko povzroči električni šok ali požar.

Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,

z neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.

Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.

z

Slab priklop lahko zaneti požar.

Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov

na njiju, to lahko povzroči električni šok ali požar. z

Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev, z to lahko povzroči požar.

Namestitev

Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.

Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,

z v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,

z lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

Podstavek monitorja namestite na omarico ali polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.

z

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino. z

Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

Izdelka ne postavljajte na tla. z

Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

Vnetljivih predmetov, kot so sveče, insekticidi ali cigareti, izdelku ne

približujte. z

V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav. z

Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na

knjižni polici, v omari, itd. z

Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

Pazljivo odložite monitor,

z lahko se namreč poškoduje ali razbije.

Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,

z lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

Ne uporabljate monitorja brez podstavka z z lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije, če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.

z

Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

Čiščenje

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

Ne nanašajte detergent direktno na monitor

z

To lahko povzroči električni šok ali požar

Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom

Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo

z

Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar

Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

z

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

z

Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno

z

Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Ostalo

Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani). z z to lahko povzroči električni šok ali požar, prepustite servis pooblaščenim serviserjem

Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja

. z to lahko povzroči električni šok ali požar.

Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne

namestite ga v vozilo. z z to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar, ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice pokličite pooblaščeni servis .

z monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate

z lahko pride do električnega šoka ali požara

Ne premikajte monitorja tako, da ga vlečete za priključni ali signalni kabel

z to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel

z to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

z slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

Ne odlagajte težkih predmetov na monitor z z to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.

z to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov z le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko

V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov,

kot so papir in vžigalice. z

To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center .

Če dalj časa gledate določen ekran lahko postane slika nejasna

z prestavite na način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screen saver), ko dalj čas ne uporabljate računalnika.

Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu

z neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

20" inčev - 1600 X 1200 @ 60 Hz

Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..

Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je

podvrženo tresljajem. z

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.

Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

z to lahko povzroči okvari ali električni šok.

Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.

z

Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.

Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen. z

V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.

z

Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače.

Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.

Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.

Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca

.

Pakiranje

Priročnik

Monitor

Kabel

Kratka navodila za montažo

Garancijski list

(Ni na voljo povsod)

Navodila za uporabnike

Pogonski sklop monitorja,

Natural Color,

MagicTune,MagicRotation

opcija

D-sub kabel Priključni kabel DVI kabel

Nosilec zaslona Vijak (4EA)

Sprednja stran

Gumb MENU[ ]

[

Gumb Prilagodi

]

Analog/Digital(PC) :

Gumb MagicBright

[ ]

Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.

Omogočajo poudarjanje in namestitev postavk v izbirniku.

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: tekst (Text), Internet in zabava

(Entertain). Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:

1) Custom

Digital(DVD)/Video

/S-Video :

Gumb Mode

čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo.

V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness

(svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

2) Entertain

Fizrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali

VCD.

3) Internet srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

4) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve

("Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), "Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko "Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie

(Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

1) Dynamic

Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu

"Standard" (Standardno).

2) Standard

Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

3) Movie

Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.

4) Custom

Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

Gumb Svetlost [ ]

Gumb enter [ ] /

Gumb SOURCE

Gumb AUTO

ko na zaslonu ni OSD-ja, pritisnite tipko za uskladitev jakosti svetlobe.

>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

Uporablja se za izbiro OSD izbirnika /

S pritiskom 'SOURCE' tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen.( Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- Analog, Digital, Video in S-Video.)

Opomba: Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem. ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO'tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve.

(na razpolago samo v analognem načinu)

>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

Gumb PIP

( Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC))

V načinu Analog (Analogno) ali Digital (Digitalno) vklopi video zaslone v načinu PIP.

Gumb Napajanje [ ]

S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor.

Ndikator vključenosti

To vam bo omogočilo ogled celotnega stanja napajanja sistema.

Za dodatne informacije si oglejte razdelek PowerSaver

(Varčevanje energije) .

Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije . Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.

Zadnja stran

(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela)

POWER S/W : Vklop in izklop monitorja

POWER IN

: Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER IN na hrbtni strani monitorja.

DVI IN (Source List : Digital)

: Kabel DVI vključite v vrata DVI IN na hrbtni strani monitorja.

RGB IN (Source List : Analog)

: Signalni kabel vključite v 15-pinski spojnik RGB IN na hrbtni strani monitorja.

VIDEO (Source List : Video)

: Vhodni priključek za zunanjo napravo (video)

S-VIDEO (Source List : S-Video)

: Vhodni priključek za zunanjo napravo (S-video)

Ključavnica Kensington : Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. )

Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se

obrnite na prodajalca.

Regulacija višine stojala

- Pritisnite zgornjo stran stojala, nato pritisnite gumb na zadnjem spodnjem delu stojala.

- Stem gumbom lahko nastavite višino stojala.

Ko nastavite višino stojala v najvišjo lego, se bo stojalo malo spustilo zaradi raztegljivosti vzmeti.

Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.

Povezava monitorja

1.

Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER IN na hrbtni strani monitorja.

Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.

2-1.

Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.

Signalni kabel vključite v 15-pinski spojnik RGB IN na hrbtni strani monitorja.

2-2.

Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.

Kabel DVI vključite v vrata DVI IN na hrbtni strani monitorja.

2-3.

Povezano z McIntosh

Priključite monitor na McIntosh računalnik s D-sub priključnim kablom.

2-4.

Pri starejših McIntosh modelih je potrebno za povezavo monitorja uporabiti poseben Mac adapter.

3.

Vključite računalnik in monitor. Če je na monitorju slika, je namestitev končana.

Povezovanje z drugimi napravami

Na ta monitor lahko prikljueite DVD predvajalnik, videorekorder, kamero in ostale vhodne naprave, ne da bi izklopili raeunalnik.

Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.

1. Priključevanje AV

Monitor ima priključke AV za priključitev AV vhodnih naprav, npr. DVD-jev, VCR-jev ali digitalnih kamer. AV signali so vam na voljo, ko je monitor vklopljen.

1. Vhodne naprave, kot je DVD predvajalnik, videorekorder ali kamera, priklopite na VIDEO ali

S-VIDEO prikljueek monitorja s Video ali S-Video kablom.

Video, S-Video kabli so izbirni.

2. Nato vključite DVD predvajalnik, videorekorder ali videokamero z vstavljeno DVD ploščo ali kaseto.

3. Z gumbom SOURCE izberite Video ali S-Video.

2. Prikljueitev DVD predvajalnikov z digitalnim izhodom

Monitor ima terminale DVI IN za priključitev digitalnih DVD naprav preko vhoda DVI.

1. Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, priključite na terminal DVI IN monitorja s kablom DVI.

2. Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.

3. Z gumbom SOURCE izberite Digital.

Namestitev podstavka

Odstranjevanje spodnjega dela

1. Izklopite monitor in izključite napajalni kabel.

2. Položite LCD monitor z zaslonom naprej na ravno površino in ga podložite z blazino, da zaščitite zaslon.

3. Odstranite štiri vijake ( A ) in odstranite stojalo z LCD monitorja.

Vrtljivo stojalo

Postavitev podloge

S tem monitorjem uporabite 100mm x 100mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.

A. Monitor

B. Prirobnica konzolnega nosilca

1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel

2. Položite LCD z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite

3. Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja

4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce ali drugimi nosilci.

Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)

z

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega

operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih internetnih strani : http://www.samsung.com/ (za cel svet) http://www.samsung.com/monitor (ZDA) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Windows ME

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "Windows ME Driver".

3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).

4. Pritisnite gumb "Install" (instalirati/namestiti) v okencu "Warning" (Opozorilo)

5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Windows XP/2000

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver" (Windows XP/2000 vodilni program).

3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK"(v redu).

4. Ko vidite naslednje okno "Message" (Sporočilo), pritisnite gumb "Continue Anyway"

Nato pritisnite gumb "OK" (v redu).

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/ .

5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)

z

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega

sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih internetnih strani: http://www.samsung.com/ (za cel svet) http://www.samsung.com/monitor (ZDA) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Microsoft

®

Windows

®

XP operacijski sistem

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and

Themes" (Prikaz in teme)

3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa

"Advanced.." (napredni).

4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).

5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).

6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišči, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu

še "Have disk" (imam CD).

7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov . kliknite "Next" (naprej).

8. Če se prikaže naslednje okno "Message" (sporočilo) , kliknite v njem "Continue

Anyway" (vseeno nadaljuj), ter nato gumb "OK" (v redu).

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.

9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).

Nahaja se na domači internetni strani : http://www.samsung.com/

10. S tem je namestitev zaključena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operacijski sistem

Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)

2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)

3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)

Namestitev

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".

2. Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)

3. Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).

4. Izberite "Monitor".

Primer1:Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.

Primer2:Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.

5. Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb "Next" (naprej)

6. Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a

specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).

7. Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).

8. Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)

9. Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet

"Next" (naprej)

10. Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).

Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb "Da". Kliknite gumb "Dokončaj" in nato gumb "Zapri".

Microsoft

®

Windows

®

NT operacijski sistem

1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display

(prikaz)

2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo

Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).

3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).

4. Pritisnite gumb Apply (uporabiti) če želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in

vertikalno frekvenco z predprogramirani načini prikaza v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

1. Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.

2. Tretji prikaz je namestitev miške.

3. Namestite računalniško miško.

4. Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.

5. Namestite računalniško tipkovnico.

6. Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.

7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)

8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)

9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-

Window datoteke.

10. Končali ste z namestitvijo monitorja.

Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Natural Color

Softwerski program Natural Color

En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom, skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju. oftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI).

Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.

Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.

Namestitev programa Natural Color

Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev programa Natural Color.

Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start sestava Windows in nato izberite Execute ( izvršiti).

Vpišite: D:WcolorWengWsetup.exe in pritinite tipko <Enter>.

( Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk).

Brisanje programa Natural Color

Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite

Add/Delete a program ( dodati/izbrisati program).

Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).

1. Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.

2. Uskladi postavke v izbirniku. /

Analog/Digital(PC) : MagicBright

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.

Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

( Custom → Entertain → Internet → Text )

Digital(DVD)/Video/S-Video : Mode

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

3. Uskladi postavke v izbirniku. / ko na zaslonu ni OSD-ja, pritisnite tipko za uskladitev jakosti svetlobe.

4. Aktivirajte označeno postavko v izbirniku. /

Za izbiro video signala, če je prikaz na zaslonu izključen.

5. Pritisnite ta gumb za samodejno nastavitev na dohodni signal Analog.

Vrednosti fine (fino), coarse (grobo) in position (položaj) so naravnane samodejno.

6. Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP.

AUTO

Meni

AUTO

Locked

Opis

ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO'tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve. (na razpolago samo v analognem načinu)

Za avtomatsko izostritev uporabite funkcijo AUTO, medtem ko je vključen

AUTO PATTERN .

- Če samodejna nastavitev ne deluje ustrezno, ponovno pritisnite gumb

Auto, da bolj natančno prilagodite sliko.

- Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se funkcija Auto izvede samodejno.

Meni

Locked

Opis

Ko je gumb "MENU" pritisnjen dlje kot 5 sekund, se funkcija OSD zaklene

(odklene). Tudi če uporabljate funkcijo zaklepa nastavitve na zaslonu, lahko nastavite MagicBright, Brightness (svetlost) in Contrast (kontrast) monitorja.

MagicBright

Meni Opis

Analog/Digital(PC) : MagicBright

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.

Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

Predvajaj

/Ustavi

MagicBright™

MagicBright

/ Mode

( Custom → Entertain → Internet → Text )

Digital(DVD)/Video/S-Video : Mode

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

Brightness

Mode

Meni

Brightness

Opis

ko na zaslonu ni OSD-ja, pritisnite tipko za uskladitev jakosti svetlobe.

SOURCE

Meni

SOURCE

Opis

S pritiskom Source tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen.( Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- Analog, Digital,

Video in S-Video.). Opomba: Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem.

PIP

Meni

PIP

Opis

Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP.

Input

Meni

Source List

Edit Name

Opis

Uporabite za izbiro PC-ja (Analog/Digital)

(Analogno/Digitalno) ali drugih virov zunanjega vhoda, povezanih z monitorjem.

Za izbiro želenega zaslona.

1) Analog

2) Digital

3) Video

4) S-Video

Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir.

1) Analog

2) Digital

3) Video

4) S-Video

Picture (Analog / Digital : PC)

Predvajaj

/Ustavi

Meni

MagicBright

Custom

Opis

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: tekst (Text), Internet in zabava (Entertain). Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:

1) Entertain : Visoka svetlost

Fizrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so

DVD ali VCD.

2) Internet : Srednja svetlost

Srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

3) Text : Normalna svetlost

Normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

4) Custom

čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo.

V takem primeru si nastavite želeno vrednost z

Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) Contrast

: Nastavite kontrast.

2) Brightness

: Namestite svetlobo

Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike. .

- Na voljo samo v naeinu Analog

1) Coarse

: Odstrani motnje navpičnih vijug. Grobo nastavljanje lahko vpliva na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz lahko vrnete v sredo zaslona s pomočjo izbirnika Horizontal Control (na razpolago samo v analognem načinu)

2) Fine

: Odstrani motnje vodorvnih črt. Če motnje ostanejo

Predvajaj

/Ustavi

Contrast

Brightness

Coarse

Fine

Image Lock

Auto Adjustment

PIP Picture

tudi po namestitvi preko izbirnika Fine, ponovite nastavitve potem, ko ste spremenili frekvenco

(delovni takt na razpolago samo v analognem načinu)

3) Sharpness

: Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.

4) H-Position

: Sledite tem navodilom za spremembo horizontalne pozicije prikaza na monitorju (na razpolago samo v analognem načinu)

5) V-Position

: Sledite navodilom za spremembo vertikalne pozicije prikaza na monitorju ( na razpolago samo v analognem načinu)..

Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno.

Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.

- Na voljo samo v naeinu Analog

Ko je PIP vklopljen, je mogoče prilagoditi nastavitve zaslona PIP.

1) Contrast

: Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.

2) Brightness

: Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.

3) Sharpness

: Nastavitev ostrine slike okna PIP na zaslonu.

4) Color

: Nastavitev barve slike okna PIP na zaslonu.

5) Tint

: Okno PIP obarva z naravnimi toni.

Ta funkcija je na voljo samo za DVD naslove, ki podpirajo NTSC. (Sistem oddajanja je označen z

"NTSC" ali "PAL" nad DVD naslovom)

Picture (Digital : Digital DVD)

Sharpness

H-Position

V-Position

Contrast

Bightness

Sharpness

Color

Tint

Meni

Mode

Custom

Size

Opis

Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve

("Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno),

"Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko

"Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie

(Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

1) Dynamic

Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu

"Standard" (Standardno).

2) Standard

Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

3) Movie

Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.

4) Custom

Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) Contrast

: Nastavite kontrast.

2) Brightness

: Namestite svetlobo

3) Sharpness

: Nastavitev ostrine slike.

4) Color

: Nastavitev barve slike.

Lahko spreminjate velikost slike.

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide

Predvajaj

/Ustavi

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Picture (Video/S-Video)

Meni

Mode

Custom

Opis

Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve

("Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno),

"Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko

"Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie

(Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.

1) Dynamic

Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu

"Standard" (Standardno).

2) Standard

Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

3) Movie

Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.

4) Custom

Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) Contrast

: Nastavite kontrast.

2) Brightness

: Namestite svetlobo

3) Sharpness

: Nastavitev ostrine slike.

4) Color

: Nastavitev barve slike.

5) Tint

Predvajaj

/Ustavi

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Size

Film Mode

: Zaslon obarva z naravnimi toni.

Ta funkcija je na voljo samo za DVD naslove, ki podpirajo NTSC. (Sistem oddajanja je označen z

"NTSC" ali "PAL" nad DVD naslovom)

Lahko spreminjate velikost slike.

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide

Vklopite lahko funkcijo Film Mode On/Off.

Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja slik.

MagicColor Pro

Tint

Meni

MagicColor

Color Tone

Opis

Prikaže naravne barve, skladno z zaslonom. Samodejna prilagoditev z zaslonom. Lahko izboljša barvne tone.

1) Off

2) Intelligent

Izboljšajte naravno barvo, razen kožnega tona.

3) Full

Prikaže naravne kožne tone in izboljšane barve.

4) Demo

Prikaže izboljšano sliko na levi in izvirnik na desni.

Barvne tone prilagodi željam uporabnika.

Analog/Digital(PC)

: Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Digital(Digital DVD)/Video/S-Video

: Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Predvajaj

/Ustavi

Preliv sivin prilagodi željam uporabnika.

Gamma

6-Color

Color Weakness

Povečano število – celoten zaslon prikaže na naravnejši, mehkejši način ter izostri temne barve.

Pomanjšano število – celoten zaslon prikaže ostrejše ter izboljša svetle barve.

- Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC)

6 types: Red,Green,Blue,Cyan,Magenta and Yellow –

Prilagoditev teh nastavitev željam uporabnika.

1) Saturation

Prilagodi nasičenje barv.

2) Hue

Prilagodi barvne tone.

3) Reset

Vrnitev na prvoten zaslonski način.

- Funkcija 6-Color (6 barv) je na voljo samo, ko je funkcija Color Weakness (Slika za slabovidne)

nastavljena na Off (Izklopljeno).

Slabovidnim omogoči, da sliko vidijo enako kot tisti z normalnim vidom.

1) Off

2) Custom1

3) Custom2

PIP (Analog / Digital : PC)

Saturation

Hue

Reset

Meni

PIP

Source

Opis

Vklopi ali izklopi zaslon PIP.

1) Off

2) On

Izberite vhodni vir za PIP. .

Analog / Digital(PC) : Način Video/S-Video

Predvajaj

/Ustavi

Size

Position

Setup

Spremenite velikost okna PIP.

/ / /

Če v meniju Size (Velikost) izberete in , Position

(Položaj) ne bo aktiviran.

Spremenite položaj okna PIP.

/ / /

Meni Opis

Izberete lahko enega izmed 11 jezikov.

Language

Transparency

Blue Screen

Reset

Spreminja neprepustnost ozadja za OSD.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Če ni signala ali če je slab, modri zaslon samodejno zamenja šumeče ozadje slike.Če želite še naprej gledati slabo sliko, morate nastaviti možnost »Blue screen« na

»Off«.

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.

1) Image Reset

: Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov slike.

- Na voljo samo v naeinu Analog

Predvajaj

/Ustavi

Analog

- Image Reset

Analog

- Color Reset

2) Color Reset

: Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov barve.

- Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC)

Digital : PC

- Color Reset

Pregled

| Namestitev | Način OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

Pregled

Kaj je MagicTune™?

Učinkovitost monitorja je lahko odvisna od grafične kartice, osvetljenosti računalnika in drugih dejavnikov okolja. Če želite na svojem monitorju videti kar najboljšo sliko, ga morate prilagoditi na značilnosti okolja. Žal se pogosto izkaže, da je lahko ročno nastavljanje slike kar zahtevno opravilo. Za pravilno prilagajanje

(nastavljanje) potrebujete preprost program, ki postopno pridobi podatke, potrebne za najboljšo splošno kakovost slike.

V večini primerov preprostega nastavljanja svetlosti ali kontrasta morate uporabiti večnivojske menije zaslonskega prikazovalnika (OSD), ki jih ni lahko razumeti. Poleg tega nimate nobenih povratnih informacij, ki bi vam pomagale pri pravilnem nastavljanju možnosti monitorja. MagicTune™ je programsko orodje, ki vas s preprostimi navodili in vzorci ozadja vodi skozi postopek naravnavanja posamezne možnosti monitorja.

Osnovna funkcionalnost

MagicTune™ je programsko orodje, ki omogoča prilagajanje monitorja in naravnavanje barv z uporabo protokola

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) (Ukazni vmesnik za podatkovni kanal zaslona)

. Vsako prilagajanje prikaza se nadzira prek programske opreme – tako nam ni treba uporabiti monitorjevega zaslonskega prikazovalnika (OSD). MagicTune™ podpira operacijske sisteme Windows™ 98SE,

Me, 2000, XP Home in XP Professional.

Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali novejšimi.

MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune™ omogoča hitro in natančno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.

Način OSD

Način OSD omogoča preprosto prilagajanje nastavitev monitorja, ne da bi vam bilo treba slediti vnaprej določenim korakom. Izberete lahko poljubni element v meniju in ga zlahka nastavite.

Pregled |

Namestitev

| Način OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.

2. Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune™.

3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".

4. Ko se prikaže okno čarovnika InstallShield, kliknite "Naprej".

5. Izberite "Sprejmem pogoje licenčne pogodbe", če se strinjate s pogoji uporabe.

6. Izberite mapo, kamor želite namestiti MagicTune™.

7. Kliknite "Namesti".

8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".

9. Kliknite "Dokončaj".

10. Ko bo namestitev končana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicTune™ .

Dvokliknite ikono in tako zaženite program.

Lahko se zgodi, da se npr. ikona MagicTune™ ne prikaže, ker je odvisna od specifikacij računalniškega sistema ali monitorja. Če se to zgodi, pritisnite tipko F5.

Težave pri namestitvi

Na namestitev orodja MagicTune™ lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Če ste med nameščanjem naleteli na težave, poglejte v odsek

"Odpravljanje težav"

.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali novejšimi.

Strojna oprema z z

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 25 MB prostora na trdem disku.

*

Če želite več informacij, obiščite spletno stran programa MagicTune™.

Pregled | Namestitev |

Način OSD

|

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija

Start ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune™ omogoča hitro in natančno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo. z z z

Način OSD je v resnici lahko drugačen od navodil v priročniku, ker je odvisen od specifikacij posameznega monitorja.

Ko deluje Pivot, del programa MagicTune™ morda ne deluje pravilno.

Upravljalni način MagicTune™ se pri različnih monitorjih razlikuje.

OSD Mode

Način OSD olajša prilagajanje nastavitev na vseh monitorjih. Ko je ta način izbran, vam vsak jeziček na vrhu nadzornega okna prikaže splošen opis elementov podmenija za prilagajanje. Ko so kartice izbrane, vam posamezni jezički prikazujejo seznam vseh menijev. Če želite hitro prilagoditi nastavitve monitorja, vam način OSD omogoča preprost in priročen dostop do vseh kartic in elementov podmenijev.

Definicija gumbov

OK

Reset

Cancel

Uveljavitev vseh sprememb in izhod iz programa MagicTune™.

Povrne vrednosti, ki so prikazane v dejavnem nadzornem oknu na vrednosti, ki jih je priporočil proizvajalec.

Izhod iz programa MagicTune™ brez uveljavljanja sprememb.

Če v nadzornem oknu niste spremenili ničesar, se ne bo ob kliku na gumb »Cancel« zgodilo nič.

Definicija kartice Picture

Uporabniku omogoča prilagajanje nastavitev zaslona na želene vrednosti.

Brightness

Contrast

Resolution

MagicBright™

Potemni ali posvetli celoten zaslon. Podrobne informacije na slikah v temnejših področjih se lahko izgubijo, če svetlost ni nastavljena na ustrezno raven. Prilagodi svetlost in tako dobite najboljše pogoje za ogled.

Prilagodi razliko v svetlosti med svetlimi in temnimi področji zaslona. Določa jasnost slik.

Izpiše seznam ločljivosti prikaza, ki jih podpira program.

MagicBright™ je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: tekst (Text), Internet in zabava (Entertain). Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe.

Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright™ kontrolne tipke:1) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

1. Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vključuje veliko besedila.

2. Internet : srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

3. Entertain : Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.

4. Custom : čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness

(svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

Definicija kartice Color

Določa "toplino" ozadja monitorja ali barvo slike.

MagicColor in Gamma bosta prikazana le na monitorjih, ki ju podpirajo.

Spremenite lahko ton barve. z z

Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4

Off

Color Tone

Način Color Tone se pri različnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji podpirajo le

štiri načine.( Warm, Normal, Cool, Custom)

Prilagajanje barv slike monitorja.

Barve monitorja lahko spremenite po lastnem okusu.

Color

Control z

Not Available

Calibration

Postopek, s katerim optimirate in vzdržujete izbrane barve.

Program MagicTune™ vam bo v veliko pomoč, če želite videti vse odrobnosti slik kar najbolj natančno - vključno s slikami s spleta in slikami, ki so nastale z digitalno kamero ali skenerjem.

MagicColor je nova tehnologija, ki jo je Samsung razvil izključno za boljšo digitalno sliko in jasnejši prikaz naravne barve, ne da bi to zmanjšalo kakovost slike.

MagicColor

1. OFF : Vrne vas v izvorni način.

2. DEMO : Zaslon pred uporabo MagicColor se prikaže na desni strani, zaslon po uporabi MagicColor pa na levi.

3. Full : Žive naravne barve prikaže zelo jasno.

4. Intelligent : Ne prikaže le živih naravnih barv, temveč zelo jasno tudi naravno barvo kože.

Gamma

Prilagodi vrednost gama.

Način Gamma se pri različnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji bodo podpirali le tri načine (Način 1, Način 2, Način 3)

z z z

Mode 1 : Prikaže običajne gamma vrednosti

Mode 2 : Prikaže višje gamma vrednosti (svetlejše)

Mode 3 : Prikaže nižje gamma vrednosti (temnejše)

6-Color

To se nanaša na postopek, ki optimira barvo v skladu s potrebami uporabnika in ohranja optimirano barvo. Magictune bo koristen za uporabnike, ki si slike, tudi spletne slike in fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom, ali slike, izdelane s skenerjem, želijo ogledovati v operacijskem sistemu

Windows. z z z

Saturation - Za regulacijo ojačitve barv.

Hue - Za regulacijo barvnega tona.

Reset - Za ponastavitev nastavitev monitorja na tovarniške nastavitve.

Definicija kartice Image

Prilagajanje vrednosti položaja, velikosti in zasuka.

Image Setup

Position

Sharpness z z z

Fine : Odstrani motnje, na primer vodoravne pasove.

Če bodo motnje ostale kljub podrobnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure).

Coarse : Odstrani motnje, na primer navpične pasove.

Pri grobi nastavitvi se lahko premakne slika na ekranu.

Na sredino jo lahko postavite z menijem za vodoravno krmiljenje.

Auto Setup : Samodejno prilagajanje omogoča, da se monitor sam prilagodi vhodnemu video signalu. Vrednosti za točno in grobo nastavitev ter položaj se nastavijo samodejno.

Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.

Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.

Definicija kartice Option

MagicTune™ lahko konfigurirate s temi možnostmi.

Naloži pogovorno okno Preferences Nastavitve, ki jih uporabljate, bodo imele v potrditvenem polju znak "V". Če želite vklopiti ali izklopiti katero od možnosti, postavite kazalec na polje in ga kliknite.

Preferences

Source Select z z

Omogočanje menija opravilne vrstice.

- Če želite priti do menija MagicTune™, kliknite ikono v [meniju opravilne vrstice].

Meniji niso prikazani, če možnost [Omogoči sistemsko vrstico] v [Možnosti]

' [Osnovne nastavitve] ni izbrana.

Izbira jezika – Izbrani jezik vpliva samo na jezik OSD-ja. z z

Analog

Digital

To se nanaša na postopek, ki optimira bravo in ohranja optimirano barvo s Partial Color

Blindness Test (Test delne barvne slepote).

Color Weakness

PIP

z z z

PIP

Off - Za preklic Partial Color Blindness Mode (Način delne barvne slepote).

Custom - Partial Color Blindness Test (Test delne barvne slepote)

Reset - Za ponastavitev nastavitev monitorja na tovarniške nastavitve.

Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na PC Video signal.

Vklopi ali izklopi zaslon PIP.

Source

Size

Position

Izberite vhodni vir za PIP.

Spremenite velikost okna PIP.

Spremenite položaj okna PIP.

Definicija kartice Podpora

Prikaže ID sredstva in številko različice programa ter omogoča uporabo funkcije Pomoč.

Help

Asset ID

Help Asset

Version l

Če potrebujete pomoč pri nameščanju ali zagonu programa MagicTune™, obiščite spletno mesto MagicTune™ ali pa kliknite in odprite datoteke pomoči (Uporabniški priročnik).

Uporabniški priročnik se odpre znotraj osnovnega okna brskalnika.

Za nadziranje monitorja odjemalca lahko uporabite strežnik.

(Strežniški program je treba namestiti tako, da ta program uporablja kot Odjemalec)

User Name

User ID

Server IP

Prikaže na računalniku registrirano uporabniško ime.

Prikaže na računalniku registrirano uporabniško geslo.

Zapišite si IP strežnika.

Department

Location

Zapišite si oddelek.

Zapišite si lokacijo.

Prikaže številko različice programa MagicTune™ in metodo za komunikacijo z monitorjem.

Pregled | Namestitev | Način OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

Umerjanje barv

1. Umerjanje barv

V odseku »Umerjanje barv« boste izvedeli, kako na svojem monitorju nastavite najboljše barve.

Sledite tem petim korakom in na monitorju nastavite optimalne barvne pogoje.

1. Nastavite »Vrstico za nadzor svetlosti« tako, da se bo svetlost nadzorne površine ujemala s svetlostjo vzorca ozadja.

2. Ko boste na "Nadzorni površini" zaznali določen barvni ton , premaknite nadzorni kazalec v smeri proti barvnemu tonu na "Referenčnem barvnem krogu".

=> Ko bo prilagoditev ustrezno opravljena, na Nadzorni površini ne boste videli nobenega barvnega tona več.

3. Ko boste končali prilagajanje za prvi korak, kliknite gumb "Naprej".

4. Za preostale korake od 2 do 5 ponovite postopke 1.), 2.) in 3.).

5. Učinek umerjanja lahko hitro preverite, če kliknete gumb "Predogled".

Kako lahko več uporabnikov uporablja prilagojene barvne vrednosti

Definicija

Če uporablja monitor več uporabnikov, si lahko shranijo svoje barvne vrednosti, ki so jih prilagodili z umerjanjem barv.

Svoje barvne vrednosti lahko shrani do 5 uporabnikov.

1. Kako shranite prilagojene barvne vrednosti:

Pritisnite Next (Naprej), da se bo gumb spremenil v Apply (Uporabi), nato lahko shranite prilagojene barvne vrednosti. Shranite lahko do 5 vrednosti.

2. Kako uporabite shranjene barvne vrednosti:

PPritisnite gumb Multi User (Več uporabnikov) na glavnem zaslonu in tako izberite in uporabite eno od shranjenih barvnih vrednosti.

2. Predogled

Pritisnite "Predogled" v oknu "Umerjanje barv".

Prikazala se bo zgornja slika.

1. Pritisnite gumb "Prikaži umerjeno", če želite videti učinek umerjanja, ki ste ga pravkar prilagodili.

2. Pritisnite gumb "Prikaži neumerjeno", če želite videti izvorno sliko.

Pregled | Namestitev | Način OSD |

Umerjanje barv

|

Odstranitev

| Odpravljanje težav

Odstranitev

Program MagicTune™ lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošči programa Windows.

Če želite odstraniti MagicTune™, naredite tole.

1. Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošča]. Če je program nameščen v operacijskem sistemu Windows XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna plošča].

2. Na Nadzorni plošči kliknite "Dodaj ali odstrani programe".

3. V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poiščite "MagicTune™". Kliknite ga, da ga označite.

4. Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.

5. Kliknite "Da", če želite začeti odstranjevanje.

6. Počakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokončana".

Obiščite spletno stran MagicTune™

, če želite tehnično podporo za MagicTune™, če imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Pregled | Namestitev | Način OSD |

Umerjanje barv

| Odstranitev | Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Trenutni računalniški sistem ni kompatibilen z MagicTune™. Pritisnite OK (V redu) in kliknite na "Shortcut to the MagicTune™ site" (Bližnjica do spletne strani

MagicTune™) za ogled dodatnih informacij na spletni strani.

Če vaše video/grafične kartice ni na seznamu 'Available' (Podprte), lahko pride do napake. (Najnoveše ali najstarejše video kartice morda niso kompatibilne.)

Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

Če je izdelovalec spremenil gonilnik video kartice ali grafični čip, lahko pride do napake, čeprav je video kartica na seznamu.

Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

Preverite, ali je vaš monitor proizvedel Samsung. Izdelki ostalih proizvajalcev lahko povzročijo napake.

To funkcijo podpirajo samo izdelki podjetja Samsung.

Napaka se lahko pojavi tudi, ko imate monitor Samsung, ki je zastarel. Preverite, ali vaš monitor podpira MagicTune™.

To funkcijo podpirajo samo monitorji, ki so registrirani na naši spletni strani. Preverite monitor pred nakupom, saj zastareli modeli niso podprti.

Če za trenutni monitor ni podatkov o EDID (Extended Display Identification Data), se pojavi napaka. To se zgodi, ko z namizja izberete: Start > Nastavitve >

Nadzorna plošča> Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav> Monitor, nato odstranite trenutni "Plug-and-play monitor" (Monitor Vstavi in poženi) in iščete novo strojno opremo, ampak sistem ne najde "Plug-and-play monitor".

Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

Napaka se pojavi, ko pri izklopljenem sistemu zamenjate monitor z novim, nato pa sistema ne zaženete ponovno.

Ponovno zaženite sistem ob vsaki menjavi monitorja, preden uporabite MagicTune™.

Če gonilnik za video kartico ni pravilno nameščen, se pojavi napaka. To se zgodi ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start

> Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafična kartica.

Obiščite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.

Znova zaženite sistem, da zagotovite normalno delovanje.

Če sistema po namestitvi MagicTune™ ne zaženete ponovno, se pojavi napaka.

(Velja samo za Win98SE in WinMe.)

Pred uporabo ponovno zaženite sistem.

Za najbolj učinkovito delovanje MagicTune™, nastavite optimalno ločljivost. Za

optimalno ločljivost si oglejte Navodila za uporabo.

Če ne nastavite optimalne ločljivosti in ne izvedete Color Calibration (Umerjanje barv), ne morete zagotoviti najboljših pogojev delovanja monitorja.

Za optimalno ločljivost monitorja si oglejte priročnik.

Ta video kartica ne podpira MagicTune™. Namestite nov gonilnik za video kartico.

Če gonilnik za video kartico ni pravilno nameščen, se pojavi napaka. To se zgodi, ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start

> Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafična kartica.

Obiščite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.

Ker program Highlight (Označi) uporablja komunikacijske povezave, zapustite

program Highlight pred dostopom do MagicTune™.

Nekateri Samsungovi CDT monitorji podpirajo funkcijo Highlight. Ko hkrati uporabljate funkcijo Highlight in MagicTune™ , se pojavijo spori, ki povzročajo napake.

Pred uporabo MagicTune™ IZKLOPITE Highlight.

Odpravljanje težav

z

MagicTune™ morda ne bo deloval, če zamenjate monitor ali če posodobite gonilnik grafične kartice, medtem ko se izvaja MagicTune™. Če pride do tega, ponovno zaženite sistem.

Napaka Preverite Rešitev

Preverite, ko

MagicTune™ ne deluje pravilno.

Možnost MagicTune™ je na voljo samo v računalnikih

(VGA) z operacijskim sistemom Windows, ki podpirajo tehnologijo »Plug and Play«.

Če želite preveriti, ali je v vašem računalniku na voljo možnost

MagicTune™, sledite spodnjim korakom

(če imate operacijski sistem Windows XP);

Nadzorna plošča -> Učinkovitost delovanja in vzdrževanje -> Sistem -> Strojna oprema ->

Upravitelj naprav -> Monitorji -> Po brisanju možnosti Plug and Play monitor, poišči Plug and

Play monitor tako, da poiščeš novo strojno opremo.

MagicTune™ ne deluje pravilno.

Ste zamenjali osebni računalnik ali grafično kartico?

MagicTune™ je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafičnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune

Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune

.

Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune™

MAC. z

Obiščite spletno stran MagicTune™

, če želite tehnično podporo za MagicTune™, če imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Pregled

| Namestitev | Vmesnik | Odstranitev |

Pregled

Kaj je MagicRotation?

Odpravljanje težav

V preteklosti so računalniški zasloni omogočali uporabnikom ogled vsebine samo v ležečem načinu.

V današnji dobi informacijske tehnologije mora vse več uporabnikov v vsakdanjem življenju prebirati dokumente, spletne strani, e-pošto itd. Ogled tovrstn e vsebine je optimalen v pokončnem načinu, kjer je na zaslonu omogočen prikaz celotne vsebine. Na ta način se občutno poveča storilnost uporabnikov, saj so zaradi zmožnosti preklopa med ležečim in pokončnim načinom bolj prilagodljivi.

Programska oprema MagicRotation proizvajalca Samsung Electronics, Inc. uporabnikom omogoča sukanje prikaza (usmerjenost 0, 90, 180, 270), kar prispeva k optimalni uporabi računalniškega zaslona, izboljša gledanje in poveča storilnost.

Osnovno delovanje

MagicRotation podpira sisteme Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home in XP Professional.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.

Pregled |

Namestitev

| Vmesnik | Odstranitev | Odpravljanje težav

Namestitev

1. V CD-ROM pogon vstavite namestitveni CD.

2. Kliknite namestitveno datoteko MagicRotation.

3. Izberite jezik za namestitev in kliknite "Next" (Naprej).

4. Ko se pojavi okno InstallationShield Wizard, kliknite "Next" (Naprej).

5. Izberite "I agree to the terms of the license agreement" (Strinjam se s pogoji licenčne pogodbe), da sprejmete pogoje uporabe.

6. Izberite mapo za namestitev programa MagicRotation.

7. Kliknite "Install" (Namesti).

8. Prikaže se okno "Installationation Status" (Status namestitve).

9. Click "Finish" (Končaj).

Za pravilno delovanje programa MagicRotation morate ponovno zagnati sistem.

10. Po končani namestitvi se na namizju pojavi ikona izvršenega programa MagicRotation.

Težave pri namestitvi

Na namestitev programa MagicRotation lahko vplivajo številni dejavniki, npr. grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Če med namestitvijo naletite na težave, si oglejte

"Odpravljanje težav"

.

Omejitve

1. Za pravilno delovanje programa MagicRotation mora biti nameščen ustrezen gonilnik za grafično kartico.

Nameščena mora biti najnovejša različica gonilnika, ki je na voljo pri dobavitelju.

2. Če določene aplikacije, npr. Windows™ Media Player, Real Player itd., ne prikazujejo pravilno filmskih

datotek v usmerjenostih 90, 180 in 270, naredite naslednje:

{

{

{

Zaprite aplikacijo.

Izberite usmerjenost pogleda (90, 180, 270) za aplikacijo.

Ponovno zaženite aplikacijo.

V večini primerov je s tem težava odpravljena.

3. Uporabniške aplikacije, ki uporabljajo OpenGL in DirectDraw (3D risanje), ne delujejo skladno z izbranim načinom usmerjenosti (90, 180, 270), npr. 3D igre

4. Aplikacije, ki temeljijo na sistemu DOS, v celozaslonskem načinu ne bodo delovale skladno z izbranim načinom usmerjenosti (90, 180, 270).

5. Sistemi Windows™ 98, ME, NT 4.0 ne podpirajo dvojnega načina.

6. MagicRotation ne zagotavlja podpore za 24 bitov na slikovno piko (bitna globina/barvna kakovost).

7. Priporočamo, da pred zamenjavo grafične kartice odstranite programsko opremo MagicRotation.

Sistemske zahteve

OS z z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ NT 4.0

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Strojna oprema z z

128 MB pomnilnika ali več (priporočeno)

Vsaj 25 MB prostora na trdem disku

Servisni paketi z z

Priporočamo, da namestite najnovejši servisni paket.

Za Windows™ NT 4.0 priporočamo namestitev brskalnika Internet Explorer 5.0 (ali novejše različice) s komponento Active Desktop.

* Za dodatne informacije obiščite spletno stran

MagicRotation.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.

Pregled | Namestitev |

Vmesnik

| Odstranitev | Odpravljanje težav z z

Ko deluje AutoRotation, del programa MagicTune morda ne deluje

pravilno.

AutoRotation : AutoRotation se bo samodejno ustavil na 90, 180 in 0 stopinj, ko boste monitor obračali.

z z z

Za zagon AutoRotation sledite spodnjim navodilom.

Na osebni računalnik namestite programa Rotation in MagicTune™ 3.6, 3.7.

Zaženite MagicTune™ 3.6, 3.7

Option Preference → Kliknite "V" v majhnem polju v meniju vrstice za omogočenje opravila.

* Dovoljeni kot obračanja monitorja je odvisen od modela monitorja.

Vmesnik

Meni v opravilni vrstici

Pojavni meni ob kliku na desni miškin gumb.

Rotate (Zasuk): Prikaz se zasuče za 90 stopinj

Rotate to 0 (Zasuk na 0): Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na 0 stopinj.

Rotate to 90 (Zasuk na 90) : Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na 90 stopinj.

Rotate to 180 (Zasuk na 180) : Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na 180 stopinj.

Rotate to 270 (Zasuk na 270) : Prikaz se s trenutne usmerjenosti zasuče na 270 stopinj.

Hot key (Bližnjična tipka) : Bližnjične tipke so nastavljene po privzetem načinu, uporabnik jih lahko spremeni.

Novo nastavitev lahko določi uporabnik neposredno prek tipkovnice. Uporabnik lahko bližnjično tipko ustvari s kombinacijo tipk Shift, Ctrl, Alt in drugih splošnih tipk. Če pritisnete samo splošno tipko, bo bližnjica določena v obliki Alt+splošna tipka.

Help (Pomoč) : Prikaže pomoč programa MagicRotation.

About (Vizitka) : Prikaže različico in avtorske pravice za program.

Exit (Izhod) : Zapre program MagicRotation.

Pregled | Namestitev | Vmesnik |

Odstranitev

| Odpravljanje težav

Odstranitev

Program MagicRotation lahko odstranite samo z uporabo možnosti "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) na nadzorni plošči v OS Windows™.

Za odstranitev programa MagicRotation izvedite naslednje korake.

1. Pojdite na [Task Tray (Opravilna vrstica)] ' [Start] ' [Settings (Nastavitve)] in v meniju izberite

[Control Panel (Nadzorna plošča)].

Če uporabljate Windows™ XP, pojdite na [Control Panel (Nadzorna plošča)] v meniju [Start].

2. Kliknite ikono "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) na nadzorni plošči.

3. Na zaslonu "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) se pomaknite navzdol do

"MagicRotation"

Kliknite, da označite program.

4. Kliknite gumb "Change/Remove" (Spremeni/odstrani), da odstranite program.

5. Za začetek postopka odstranjevanja kliknite "Yes" (Da).

6. Počakajte, dokler se ne pojavi pogovorno okno "Uninstall Complete" (Odstranjevanje končano).

7. Po odstranitvi ponovno zaženite sistem, da zaključite odstranitev.

Obiščite spletno stran

MagicRotation, kjer imate dostop do tehnične podpore za MagicRotation, odgovorov na pogosta vprašanja in nadgradenj programske opreme.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation,Inc.

Pregled | Namestitev | Vmesnik | Odstranitev |

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Preden kličete tehnično podporo

z

Programska oprema MagicRotation deluje pravilno skupaj z gonilnikom grafične kartice, ki ga je zagotovil dobavitelj grafične kartice, in omogoča sukanje prikaza na zaslonu. Če nameščeni gonilnik grafične kartice ne deluje pravilno ali če vsebuje programske napake, so te napake prisotne tudi po namestitvi programske opreme MagicRotation.

Vzroki za nepravilno delovanje zaradi težav z nameščenim gonilnikom grafične kartice ne izhajajo iz programske opreme MagicRotation.

Če želite preveriti, ali obstajajo težave z nameščenim gonilnikom grafične kartice, lahko izvedete naslednje diagnostične korake:

1. Preverite, ali se težave pojavljajo tako pri usmerjenosti 0 (ležeči način) kot 90 (pokončni način).

2. Preverite, ali se težave pojavljajo pri različnih barvnih globinah (8/16/32 bitov na slikovno piko) in različnih ločljivostih (800 x 600, 1024 x 768).

3. Preverite, ali se težave pojavljajo tudi brez namestitve programske opreme MagicRotation.

Če se težave ponavljajo v naslednjih scenarijih, težave verjetno povzroča nameščeni gonilnik grafične kartice:

Za odpravo težave izvedite naslednje korake:

1. Odstranite programsko opremo MagicRotation.

2. Pri dobavitelju grafične kartice pridobite najnovejši gonilnik grafične kartice.

Najnovejši gonilniki grafičnih kartic (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itd.) so na voljo za prenos na spletnih straneh proizvajalcev.

3. Namestite najnovejši gonilnik grafične kartice

4. Namestite programsko opremo MagicRotation. V večini primerov je s tem težava odpravljena. z

Programska oprema MagicRotation morda ne bo delovala, če zamenjate monitor ali posodobite gonilnik grafične kartice in je hkrati zagnana programska oprema MagicRotation.

V tem primeru ponovno zaženite sistem. z

Obiščite spletno stran

MagicRotation, kjer imate dostop do tehnične podpore za MagicRotation, odgovorov na pogosta vprašanja in nadgradenj programske opreme.

Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika .

Napaka Preverite Rešitev

Na zaslonu ni slike. Ne morem vključiti monitor.

Ali je priključni kabel pravilno zvezan?

Ali na zaslonu lahko vidite "Check Signal

Cable"

Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.

(Priključeno s D-sub kablom)

Preverite stik signalnega kabla.

(Povezano s DVI kablom)

Če še vedno vidite sporočilo o napaki (error message) na zaslonu, ko je monitor pravilno priključen , preverite ali je monitor nastavljen na analogni status. Pritisnite gumb 'SOURCE' za dvojno kontrolo vhodnega signala.

Če je monitor vklopljen, ponovno zaženite računalnik, da se prikaže začetni

(inicialni) zaslon (login).

Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite računalnik v odgovarjajočem načinu

(varnostni način za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco video kartice.

( Prečitajte Predprogramirane nastavitve )

Ali lahko vidite na zaslonu "Not

Optimum Mode",

"Recommended mode : 1600 x 1200

60Hz"?

Opomba: Če se ne prikaže inicialni (login) zaslon, poiščite servis ali svojega dobavitelja .

To sporočilo vidite če je signal z video kartice večji od maksimalne ločljivosti in frekvence na katerima lahko monitor pravilno deluje.

Nastavite maksimalno ločljivost in frekvenco tako, da lahko monitor normalno deluje.

Če zaslon preseže UXGA ali 75Hz (pri UXGA,

60Hz), se prikaže sporočilo "Not Optimum

Mode" (Ni optimalni način), "Recommended

mode" (Priporočeni način): 1600 X 1200

60Hz". Če zaslon preseže 85Hz, bo ta deloval pravilno, vendar se bo za eno minuto prikazalo in nato izginilo sporočilo "Not Optimum Mode" (Ni optimalni način), "Recommended

mode" (Priporočeni način): 1600 X 1200

60Hz".

V tej eni minuti spremenite način v priporočeni.

(Če ponovno zaženete sistem, se sporočilo ponovno pojavi.)

Ne vidite OSD izbirnika.

Zaslon ima čudne barve ali je črno-bel.

Na zaslonu ni slike.

Ali utripa indikator vklopa na monitorju v eno sekundnih intervalih?

Je monitor povezan z

DVI kablom?

Monitor je v varčevalnem načinu.

Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon.

Če še vedno ni slike, pritisnite gumb 'SOURCE'.

Nato znova pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.

Če zaženete sistem, preden priključite DVI kabel, ali izključite in nato ponovno priključite DVI kabel, ko je sistem zagnan, bo zaslon morda prazen, saj nekateri modeli grafičnih kartic ne oddajajo video signalov. Priključite DVI kabel in nato znova zaženite sistem.

Ste mogoče blokirali

OSD, da bi preprečili neželjene spremembe nastavitev?

Ali prikazuje zaslon samo eno barvo kot,da gledate zaslon čez celofan?

Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba MENU vsaj 5 sekund.

Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali je video kartica trdno vklopljena v svoj priključek.

Ponovno zaženite računalnik.

Ali so barve zaslona postale čudne potek, ko je program že nekaj časa deloval ali zaradi

Ali je video kartica pravilno nameščena?

Namestite video kartico v skladu z navodili.

Zaslon je naenkrat izgubil uravnoteženost.

Ali ste spremenili video kartico ali gonilnik?

Namestite položaj in velikost slike na zaslonu s pomočjo OSD-ja.

Ali ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?

(

Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.

Prečitajte Predprogramirane nastavitve ).

Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice.

Ponovno namestite položaj s pomočjo OSD-ja.

Ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?

Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.

( Prečitajte Predprogramirane nastavitve ).

Zaslon je defokusiran ali OSD ne morete nastaviti.

LED-indikator utripa ali na zaslonu ni slike.

Na zaslonu se prikazuje samo 16 barv.

Barve so se spremenile po zamenjavi video kartice.

Ali je frekvenca pravilno nastavljena potem ko ste preverili

Programirane postavke prikaza na izbirniku

(menuju)?

Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za namestitev video kartice in

Predprogramiranimi nastavitvami.

.

(Maksimalna frekvenca se lahko po ločljivosti razlikuje od proizvoda do proizvoda.)

Ali so barve v sistemu

Windows pravilno nastavljene?

Ali je video kartica pravilno nameščena?

Pojavilo se je sporočilo

"Unrecognized monitor,Plug˛Play

(Vesa DDC) monitor found" (Neznan monitor, najden ….)

Preverite, ko

MagicTune ne deluje

Ali ste namestili gonilnik monitorja?

Poglejte v navodilih, ki ste jih prejeli z video kartico, ali podpira funkcijo Plug&Play

(VESA DDC).

Možnost MagicTune je na voljo samo v

Za Windows ME/XP/2000:

Pravilno nastavite barve na Control Panel,

Display(prikaz), Settings(nastavitve).

Namestite video kartico skladno z navodili.

Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.

Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.

Če želite preveriti, ali je v vašem računalniku na voljo možnost MagicTune, sledite

pravilno. računalnikih (VGA) z operacijskim sistemom

Windows, ki podpirajo tehnologijo »Plug and

Play«.

spodnjim korakom (če imate operacijski

sistem Windows XP);

Nadzorna plošča -> Učinkovitost delovanja in vzdrževanje -> Sistem -> Strojna oprema ->

Upravitelj naprav -> Monitorji -> Po brisanju možnosti Plug and Play monitor, poišči Plug and

Play monitor tako, da poiščeš novo strojno opremo.

MagicTune je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafičnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ ne deluje pravilno.

Ste zamenjali osebni računalnik ali grafično kartico?

Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune .

Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune

MAC.

Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.

1. Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.

2. Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.

(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)

3. Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik za video adapter in monitor.

4. Preverite ali je hitrost prikaza na zaslon nameščena na 56Hz ali 75Hz.

(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 60Hz.)

5. Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način, deinstalirajte adapter prikaza na "Control PanelSystemDevice

Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.

Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis.

.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje

Kako lahko spremenim frekvenco?

Odgovor

Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).

Kako lahko nastavim ločljivost?

Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel,

Display (prikaz), Settings (nastavitve).

* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.

Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power

Saving)?

Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?

Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem

Windows/računalnik).

Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.

Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite – voda ne sme priti v notranjost monitorja.

Lastni test (selftest)

Lastni-test | Opozorilna sporočila | Delovni pogoji | Koristni nasveti

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

Lastni test

1. Izključite računalnik in monitor.

2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.

3. Vključite monitor

Če monitor pravilno deluje se prikaže okvir s tekstom kot je prikazano na sliki: v okvirju so po en rdeč, zelen in moder kvadratek.

Če se kakšno okno ne prikaže, to kaže na problem z monitorjem. To okno se pokaže tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.

4. Izklopite monitor in ponovno priključite video kabel, nato vklopite računalnik in monitor.

Če je zaslon monitorja po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in računalniški sistem; monitor deluje pravilno.

Opozorilna sporočila

Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja slika čeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.

Delovni pogoji

Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije monitorja.

1. Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in jih preselite v drug prostor.

2. Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni, ki so bližje od enega metra.

Koristni nasveti

z z

Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz računalnika. Zato lahko v primeru, da nastane problem z računalnikom ali video kartico, to lahko povzroči izgubo slike, slabo barvo, hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd.

Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti

Če na zaslonu ni slike ali se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode","Recommended mode

1600 x 1200 60Hz" odklopite kabel iz računalnika, ko je monitor še pod napetostjo:

{

Če se na zaslonu pojavi sporočilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela,

{

V takem primeru iščite problem na računalniku.

Splošno

Splošno

Naziv modela

LCD Panel

Velikost

Področje prikaza

Razmak pikslov

Vrsta

Aktivni prikaz

SyncMaster 204Ts

20,1" diagonalno

432mm (H) x 324mm (V)

0,255mm (H) x 0,255mm (V) a-si TFT aktivna matrica

Horizontalni

Vertikalni

Barva prikaza

16,7M barve

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Resolucija

Optimalna resolucija

Maksimalna resolucija

1600 x [email protected] Hz

1600 x [email protected] (Analogno)

1600 x [email protected] (Digitalno)

Vhodni signal, prekinjen

Analognoni RGB, z DVI skladen digitalni RGB, CVBS, S-Video

Kompozitna sinhronizacija, SOG, 0,7 Vp-p Positive Bright pri 75 ohmih

Ločena sinhronizacija H/V, pozitivna ali negativna stopnja TTL

Video

Format video posnetka

Maksimalno pikslov / ura

162 MHz (Analogno / Digitalno)

CVBS , S-Video

Napajanje

AC 100 ~ 240 VAC(± 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv , 1,8m

Spojnik DVI-D do DVI-D, odstranljiv, 2,0 m

Poraba elektrike

Manj od 63W (Analogno / Digitalno)

Dimenzije (širina x dolžina x višina) / Teža

445 x 228,5 x 457,2mm (17,5 x 9,0 x 18,0inch) / 8,15kg (nameščeno stojalo)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

100mm x 100mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna temperatura

Temperatura skladiščenja

10°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)

Vlaga: 10% ~ 90%, brez kondenzacije Temperatura

-20°C ~65°C(-4°F ~ 149°F)

Vlaga: 5% ~ 90%, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo.Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih učinkov. z

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.760.000.

Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem

PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)

Status Normalno delo

Power-off način

EPA/ENERGY 2000

Izklop

(Izklop POWER S/W)

Indikator vklopa Zelen Črn

Poraba elektrike

Analogno / Digitalno

Manj kot 63W

Zelen, utripajoči

Analogno / Digitalno

Manj od 2W

(Naein izklopa)

Manj kot 0W

(120Vac/220 Vac)

Monitor je EPA ENERGY STAR

DPMS.

®

kompatibilen in ENERGY2000 kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA

Kot partner agencije ENERGY STAR monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR porabo energije.

®

, SAMSUNG je ugotovil, da ta

®

za učinkovito

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

IBM, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA,1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1600 x 1200

Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil.

Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Tabela 1. Predprogramirane nastavitve

Način prikaza

Horizontalna frekvenca

(kHz)

31,469

31,469

31,469

37,861

37,500

35,000

49,726

Vertikalna frekvenca

(Hz)

70,086

70,087

59,940

72,809

75,000

66,667

74,551

Frekvenca pikslov

(MHz)

25,175

28,322

25,175

31,500

31,500

30,240

57,284

Polariteta sink.

(H/V)

35,156

37,879

48,077

46,875

56,250

60,317

72,188

75,000

36,000

40,000

50,000

49,500

+/-, +/-

+/+

+/+

+/+

48,363

56,476

60,023

63,981

79,976

60,004

70,069

75,029

60,020

75,025

65,000

75,000

78,700

108,00

135,00

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

75,000 60,000

Horizontalna frekvenca

162,00 +/+

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna

številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika.

Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz.

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/+

-/-

SERVISI

Naslov in telefonska številka podjetja se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.

AUSTRALIA :

Samsung Electronics Australia Pty Ltd.

Customer Response Centre

7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel : 1300 362 603 http://www.samsung.com.au/

BRAZIL :

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.

R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B

Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040

Sao Paulo, SP

SAC : 0800 124 421 http://www.samsung.com.br/

CANADA :

Samsung Electronics Canada Inc.,

Samsung Customer Care

55 Standish Court

Mississauga, Ontario

L5R 4B2

1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://www.samsung.ca/

CHILE :

SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile

Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

56-2-800200211 http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

COLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia

Cra 9 No 99A-02 Of. 106

Bogota, Colombia

Tel.: 9-800-112-112

Fax: (571) 618 - 2068 http://www.samsung-latin.com/ e-mail : [email protected]

ESPAÑA :

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.

Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908

Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. : (93) 261 67 00

Fax. : (93) 261 67 50 http://samsung.es/

FRANCE :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service

Paris Nord 2

66 rue des Vanesses

BP 50116 Villepinte

95950 Roissy CDG Cedex

Tel : 08 25 08 65 65

Fax : 01 48 63 06 38 http://www.samsungservices.com/

GERMANY :

TELEPLAN Rhein-Main GmbH

Feldstr. 16

64331 Weiterstadt

T. 06151/957-1306

F. 06151/957-1732

* EURO 0.12/Min http://www.samsung.de/

HUNGARY :

Samsung Electronics Magyar Rt.

1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100

Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

ITALY :

Samsung Electronics Italia S.p.a.

Via C. Donat Cattin, 5

20063 Cernusco s/Naviglio (MI)

Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

MÉXICO :

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743

RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :

Samsung Electronics Benelux B. V.

Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS

Service and informatielijn ;

Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/

Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

PANAMA :

Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.

Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja

Panama

Tel. : (507) 210-1122, 210-1133

Tel : 800-3278(FAST) http://www.samsung-latin.com/

PERU :

Servicio Integral Samsung

Av.Argentina 1790 Lima1. Peru

Tel: 51-1-336-8686

Fax: 51-1-336-8551 http://www.samsungperu.com/

PORTUGAL :

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.

Rua Mário Dioniso, N o

2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA

Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128

Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,

Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa

Tel : 0027-11-549-1621

Fax : 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :

Samsung Electronics AB

Box 713

S-194 27 UPPLANDS VÄSBY

SVERIGE

Besöksadress : Johanneslundsvägen 4

Samsung support Sverige: 020-46 46 46

Samsung support Danmark : 8088-4646

Samsung support Norge: 8001-1800

Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00

Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

THAILAND :

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER

MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor

175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12

SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK

BANGKOK 10500

TEL : 0-2635-2567

FAX : 0-2635-2556

UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE

4 Glybochitska str.

Kiev, Ukraine

Tel. 8-044-4906878

Fax 8-044-4906887

Toll-free 8-800-502-0000 http://www.samsung.com.ua/

United Kingdom :

Samsung Electronics (UK) Ltd.

Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD

Tel. : (0208) 391 0168

Fax. : (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service >

Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel. : (0870) 242 0303

Fax. : (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

U.S.A :

Samsung Electronics America

Service Division

400 Valley Road, Suite 201

Mount Arlington, NJ 07856

1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://www.samsung.com/monitor/

Strokovni izrazi

Velikost pikslov

Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm

Vertikalna frekvenca

Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer: Če se ista slika ponavlja 60krat v sekundi, je to 60Hz.

Horizontalna frekvenca

Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca.

Enota: kHz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda

(neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play

Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje

"ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer: Ločljivost 1600 X 1200 pomeni, da je zaslon sestavlja 1600 horizontalnih pikic

(horizontalna ločljivost9 in 1200 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

S-Video

Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča visokokakovostni video.

Vhod za zunanje naprave

Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.

DVD

Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku omogoča čistejše slike.

Za boljši prikaz

1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.

{

{

Resolucija: 1600 X 1200

Vertikalna frekvenca ( osvežitev) : 60 Hz

2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli

RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

{

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.760.000

3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite. Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.

4. Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja. Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE

(fino/grobo) funkcijo nastavitve.

5. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

Odgovornost nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.

© 2005 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung

Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and

Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip

ENERGY STAR® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency

(EPA). Kot partner agencije ENERGY STAR® je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta proizvod odgovarja smernicam agencije ENERGY STAR® v smislu učinkovitosti porabe energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

Razred B

Ta naprava je digitalna naprava razreda B. Za Priročnik o varnosti in skladnosti s pravilnikom EMC si lahko ogledate "Regulativni" priročnik.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik

(image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.

V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

Kaj je ohranjanje slike (image retention)?

Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu

LCD

Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe

Primer) z

Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec. z

- Izklopite napajanje za 4 ure po 24 urah uporabe.

- Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.

Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.

- Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko. z

V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

Predlogi za posamezne aplikacije

Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi

Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se

sliko.

Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).

Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.

Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv. z

Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer) z

Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.

Primer)

Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.

Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah.

O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.

Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement