Samsung 932MW, 2032MW User manual

SyncMaster 932MW/2032MW

Namestitev gonilnikov

Simboli

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Prepovedano

Ne ločevati

Ne se dotikati

Obvezno preberite in dobro razumite

Izvlecite vtikač iz vtičnice

Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali. Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač, z to lahko povzroči električni šok ali požar.

Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi

rokami, z to lahko povzroči električni šok ali požar.

Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,

z neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar. (Samo oprema razreda l.)

Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.

z

Slab priklop lahko zaneti požar.

Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na

njiju, z

To lahko povzroči električni šok ali požar.

Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev, z

To lahko povzroči požar.

Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla. z

Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.

Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla. z z

Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.

Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.

Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske

vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva. z

To lahko povzroči električni šok ali požar.

Namestitev

Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.

Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,

z v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,

z lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec

podstavka ne štrli čez rob. z

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino. z

Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

Izdelka ne postavljajte na tla. z

Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD

IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL. z

V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav. z

Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni

polici, v omari, itd.

z

Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

Čiščenje

Pazljivo odložite monitor,

z lahko se namreč poškoduje ali razbije.

Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,

z lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

Ne uporabljate monitorja brez podstavka z z lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije, če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.

z

Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

Če želite preprečiti, da bi deževnica tekla po zunanjem antenskem kablu v hišo,

poskrbite za to, da bo zunanji del kabla pred vstopom v hišo visel navzdol. z

Če pride deževnica v stik z izdelkom, lahko povzroči električni udar ali požar.

Če uporabljate zunanjo anteno, poskrbite za to, da bo med njo in bližnjimi električnimi žicami dovolj prostora oziroma, da med njimi ne bo prišlo do stika, če npr. Močan veter prevrne anteno.

z

Prevrnjena antena lahko povzroči poškodbo ali električni udar.

Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok. z

Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

Ne nanašajte detergent direktno na monitor

z

To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.

Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom

Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo

z

Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar

Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

z

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

z

Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno

z

Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Ostalo

Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani). z z to lahko povzroči električni šok ali požar, prepustite servis pooblaščenim serviserjem

Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate

čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja

. z to lahko povzroči električni šok ali požar.

Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne

namestite ga v vozilo. z z to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar, ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice pokličite pooblaščeni servis .

z monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate

z lahko pride do električnega šoka ali požara

Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni

kabel. z to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel

z to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

z slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

Ne odlagajte težkih predmetov na monitor z z to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.

z to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov z le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko

V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in

vžigalice. z

To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center .

Če dalj časa gledate določen ekran lahko postane slika nejasna

z prestavite na način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona

(screen saver), ko dalj čas ne uporabljate računalnika.

Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu

z neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

Širina 19 palcev (48 cm) - 1440 x 900

Širina 20 palcev (51 cm) - 1680 x 1050

Pri uporabi slušalk nastavite ustrezno glasnost. z

Z veliko jakostjo zvoka si lahko poškodujete sluh.

Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..

Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je

podvrženo tresljajem. z

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.

Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

z to lahko povzroči okvari ali električni šok.

Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.

z

Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.

Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen. z

V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.

z

Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.

z

Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.

Ko zamenjujete baterije, jih postavite na ustrezen pol +/-, kot je prikazano na

nosilcu baterije. z

Če baterijo vstavite nepravilno, se lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

Uporabljajte samo določene standardne baterije. Ne uporabljate hkrati starih in novih baterij.

z

Zaradi tega se baterija lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

Baterija (in baterija za ponovno polnjenje) nista običajna odpadka in ju je treba vrniti v reciklažne namene. Stranka je kot potrošnik baterije odgovorna za vrnitev rabljene baterije ali baterije za ponovno polnjenje v reciklažne namene.

z

Stranka lahko rabljeno baterijo ali baterijo za ponovno polnjenje vrne v bližnji javni reciklažni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterije ali baterije za ponovno polnjenje.

Ko monitor dvigujete ali premikate, ga ne smete obrniti na glavo tako, da bi ga

pri tem držali samo za stojalo. z

Izdelek lahko pade, pri čemer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

Pravilna drža pri uporabi monitorja z

Pri uporabi monitorja poskusite ostati v pravilni drži. z

Držite se zravnano.

Med očmi in zaslonom monitorja naj bo 45-50 cm. Na zaslon glejte malce iznad njega in imejte monitor neposredno pred seboj.

z z z z z

Monitor nagnite navzgor za 10-20 stopinj. Prilagodite višino monitorja tako, da je njegov vrh malce pod ravnijo oči.

Prilagodite kot monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Roke poskusite držati pravokotno na pazduhe. Roke imejte v isti višini kot hrbtno stran dlani.

Komolec naj ima pravokoten kot.

Kot kolen naj ima več kot 90 stopinj. Stopala imejte na tleh.

Roke naj bodo na višini pod srcem.

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem. Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.

.

Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca

.

Pakiranje

Brez podstavka S podstavkom

Priročnik

Kabel

Kratka navodila za montažo

Garancijski list

(Ni na voljo na vseh mestih)

Navodila za uporabnike Pogonski sklop monitorja

Ostalo

D-sub kabel Prikljucni kabel

Avdio kabel

Oddaljeni nadzor

Na voljo loeeno

Baterije (AAA X 2) Čistilna krpica

Kabel za TV-anteno RCA-kabel

Komponenta-kabel

Kabel S-Video

Slušalke za v uho/naglavne slušalke

Vtič Scart

DVI-kabel

Kabel za povezavo vrat DVI in HDMI

HDMI-kabel kabel za povezavo vrat RCA in sterea (za osebni računalnik)

Sprednja stran

1. SOURCE

2. MENU

3. VOL / - +

4. CH / - +

5. Senzor daljinskega

upravljalnika

6. [ ] Gumb Power /

Napajanje ndikator vkljucenosti

7. Zvočnik

1. SOURCE

Aktivira označeni element menija.

Preklaplja iz načina PC v video način.

Preklapljanje med zaslonskimi načini:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

2. MENU

S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.

3. VOL / - +

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. Prilagaja tudi glasnost.

4. CH / - +

Omogoča navpično premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. V načinu TV izbira televizijske kanale.

5. Senzor daljinskega upravljalnika

Usmerite daljinski upravljalnik proti točki na monitorju.

6. [ ] Gumb Power / Napajanje ndikator vkljucenosti

S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor.

To vam bo omogočilo ogled celotnega stanja napajanja sistema. Za dodatne informacije si oglejte razdelek PowerSaver (Varčevanje energije).

7. Zvočnik

Zvok lahko slišite, če zvočno kartico vašega računalnika povežete z monitorjem.

Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije . Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.

Zadnja stran

1.

POWER

(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.) z

Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER na hrbtni strani monitorja. Izdelek se lahko uporablja s

100 ~ 240 V AC (+/- 10 %).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Priključite signalni kabel v vrata PC na zadnji strani monitorja.

2. DVI-D

: Priključite DVI kabel v vrata DVI-D na zadnji strani monitorja.

3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Povežite vrata HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na zadnji strani monitorja z zvočno kartico osebnega računalnika.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati R-AUDIO-L monitorja.

2. P

R

, P

B

,Y

: S komponentnim video kablom (P

R

, P

B

,Y).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati P

R

, P

B

,Y.

4.

ANT IN

5.

HDMI IN z

Priključite koaksialni kabel za CATV ali anteno na antenski priključek na zadnji strani monitorja.

Uporabiti morate koaksialni antenski kabel. z

S kablom HDMI povežite priključek HDMI na hrbtni strani monitorja in priključek HDMI naprave z digitalnim izhodom.

6.

7.

EXT(RGB)

z

Scart vtikačem povežite vrata EXT (RGB) monitorja z

DVD predvajalnikom.

Vrata monitorja EXT(RGB) predstavljajo vhod in izhod za TV ali VIDEO signal. z

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.

(Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. )

Za dodatne informacije o uporabi naprave za

zaklep se obrnite na prodajalca.

8.

S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L /

1. S-VIDEO / VIDEO

: Vhodne naprave, npr. DVD-ji, VCR-ji ali digitalne kamere so priključene na Video ali S-Video priključek monitorja s kablom RCA ali S-Video.

2. R - AUDIO -L

: Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati R-AUDIO-L monitorja.

3.

Slušalke priključite na priključek za slušalke.

Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Priključitev monitorja .

Oddaljeni nadzor

Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske

naprave, ki delujejo poleg monitorja. Zaradi frekvenčnih motenj lahko povzročijo nepravilno delovanje.

1.

POWER

2.

Števileni gumb

5.

6.

3.

-/--

4.

MENU

7.

MUTE

Gumba Gor-Dol Levo-Desno

8.

9.

ENTER

INFO

10.

SOURCE

11.

PRE-CH

12.

P

13.

EXIT

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

15. S.MODE

16. STILL

17. P.SIZE

18.

SOURCE

19. TTX/MIX

20. DUAL I-II

21. SLEEP

22.

PIP

23. AUTO

1.

POWER

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

2. Števileni gumb

Izbira TV kanale in TV način. Za spremembo kanalov, ko je izbran PIP, PIP SOURCE (Vir

PIP) pa nastavljen na TV.

3. -/--

4.

(Izbira eno- ali dvomestne številke kanala)

Se uporablja za izbiro kanala številka deset ali več.

Pritisnite ta gumb in prikaže se simbol »—«.

Vnesite dvomestno številko kanala.

Prilagaja glasnost.

5.

MENU

Odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika ali vračilo na predhodni izbirnik

6.

MUTE

Pritisnite za začasen izklop zvoka.

Prikazano na spodnjem levem delu zaslona.

Ponovno pritisnite gumb MUTE za preklic funkcije Mute (Izklop zvoka). Za preklic funkcije

. Mute (Izklop zvoka) lahko tudi pritisnete gumbe

7.

Gumba Gor-Dol Levo-Desno

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju.

8.

ENTER

Aktivira označeni element menija..

9.

INFO

Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.

10.

SOURCE

Preklaplja iz načina PC v video način.

Spreminjanje vira je dovoljeno samo zunanjim napravam, ki so v danem trenutku priključene na monitor.

11.

PRE-CH

S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.

12.

P

V načinu TV izbira TV kanale.

13.

EXIT

Omogoča izhod iz zaslonskega menija.

14. P.MODE, M/B (MagicBright)

Pritisnite za izbiro preddoločenega Picture Mode (Slikovni način) monitorja ali želeno spremembo ozračja slike.

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.

TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.

Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

PC / DVI : M/B ( MagicBright )

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.

Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

15. S.MODE

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.

Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

16. STILL- Deluje samo pri signalnih virih CVBS, S-Video in RF.

S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu.

17. P.SIZE

Pritisnite za spremembo velikosti zaslona.

Nato za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini ponovno pritisnite gumb.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18.

SOURCE - Prilagajanje je mogoče, ko je vklopljena funkcija PIP (Slika v sliki).

Izbere video vir.

19. TTX/MIX

TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta. z

Gumbi za teletekst

Za podrobnejše informacije > TTX / MIX

20. DUAL I-II

lede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll in MONO/NICAM

MONO/NICAM STEREO mogoče nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.

21. SLEEP

Izklopi monitor po preddoločenem časovnem obdobju.

22.

PIP - Na voljo samo v naeinu PC/DVI

Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).

23. AUTO - Na voljo samo v naeinu PC

Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)

Povezava monitorja

1.Povezovanje z računalnikom

3.

4.

1.

2.

Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja.

Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.

Uporabite priključek, ki je primeren za računalnik.

2-1.

Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.

Priključite signalni kabel v vrata PC na zadnji strani monitorja.

[PC]

2-2.

Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.

Priključite DVI kabel v vrata DVI-D na zadnji strani monitorja.

[DVI-D]

Povežite vrata HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na zadnji strani monitorja z zvočno kartico osebnega računalnika.

Vključite računalnik in monitor.

2. Povezovanje z računalnikom Macintosh

1. Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.

Priključite signalni kabel v vrata D-SUB na zadnji strani monitorja.

[PC]

2. Vklopite monitor in računalnik Macintosh.

Povezovanje z drugimi napravami

Monitor omogoča, da ga uporabnik priključi na naprave, kot so predvajalnik DVD, VCR, digitalna kamera, DTV ali TV, ne da bi moral zato prekiniti njegovo povezavo z osebnim računalnikom.

Konfiguracija na hrbtni strani monitorja se lahko med posameznimi izdelki razlikuje.

1. Priključevanje AV / Priključevanje slušalk

Monitor ima priključke AV za priključitev AV vhodnih naprav, npr. DVD-jev, VCR-jev ali digitalnih kamer.

AV signali so vam na voljo, ko je monitor vklopljen.

Na monitor lahko priključite tudi slušalke.

1. Vhodne naprave, npr. DVD-ji, VCR-ji ali digitalne kamere so priključene na Video ali S-Video priključek monitorja s kablom RCA ali S-Video.

2. Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati R-AUDIO-L monitorja.

3. Slušalke priključite na priključek za slušalke.

4. Nato zaženite DVD, VCR ali digitalno kamero, ki ima vstavljen DVD ali trak.

5. Uporabite gumb SOURCE za izbiro AV ali S-Video.

2. Priključevanje EXT.(RGB) - Velja samo za AV NAPRAVO, ki podpira Scart. .

S Scart vtikačem povežite vrata EXT (RGB) monitorja z DVD predvajalnikom. Če je napajanje vključeno, je treba za gledanje DVD-ja samo priključiti DVD predvajalnik.

1. S Scart vtikačem povežite vrata EXT (RGB) monitorja z DVD predvajalnikom.

2. Uporabite gumb SOURCE za izbiro Ext.

3. Priključevanje TV

Če je monitor priključen na anteno ali kabel CATV, lahko na njem gledate televizijske programe. Za to vam ni treba v računalnik namestiti nobene posebne strojne ali programske opreme za TV sprejem.

1. Priključite koaksialni kabel za CATV ali anteno na antenski priključek na zadnji strani monitorja.

Uporabiti morate koaksialni antenski kabel.

Če uporabljate notranji priključek za anteno:

Najprej preverite priključek za anteno na zidu in priključite antenski kabel.

Če uporabljate zunanjo anteno:

Pri zunanji anteni je najboljše, če vam pomaga strokovnjak.

Če želite priključiti kabel RF na priključek antene:

Bakreni del žice kabla RF mora biti raven.

2. Vklopite monitor.

3. Z gumbom SOURCE med zunanjimi gumbi za uravnavanje signala izberite TV.

4. Izberite želeni TV kanal.

Ali je zaradi slabega signala slab sprejem?

Za boljši sprejem kupite in namestite ojačevalec signala.

4. Priključevanje naprave DVD/DTV Set Top Box

Priključite na DVD/DTV Set Top Box vhod, če naprava ima priključek DVD/DTV. Komponento lahko gledate, če jo priključite na vklopljen monitor.

1. Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati R-AUDIO-L monitorja.

2. S komponentnim video kablom (P

R

, P

B

,Y).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati P

R

, P

B

,Y.

3. Uporabite gumb SOURCE za izbiro Component.

5. Priključitev HDMI

Osebnega računalnika ni mogoče priključiti na priključek HDMI IN.

1. Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, priključite na terminal HDMI IN monitorja s kablom HDMI.

2. Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.

3. Uporabite gumb SOURCE za izbiro HDMI.

6. Priključitev s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI

1. S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite DVI-izhodni priključek naprave z digitalnim izhodom s priključkom HDMI IN na monitorju.

2. Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za osebni računalnik) z avdio izhodnimi priključki enake barve naprave z digitalnim izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na monitorju.

3. Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.

4. Uporabite gumb SOURCE za izbiro HDMI.

Namestitev podstavka

1. Kako zložite podstavek

Monitor lahko nagnete od 0 do 18 stopinj.

Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega

operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih z internetnih strani : http://www.samsung.com/ (za cel svet) http://www.samsung.com/monitor (ZDA) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "

Windows

"

3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK"(v redu).

4. Ko vidite naslednje okno "Message" (Sporočilo), pritisnite gumb "Continue Anyway" Nato pritisnite gumb "OK" (v redu).

(Microsoft

®

Windows

®

XP operacijski sistem)

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/

5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do drugega

operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih

z internetnih strani: http://www.samsung.com/ (za cel svet) http://www.samsung.com/monitor (ZDA) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Microsoft

®

Windows Vista operacijski sistem

1. CD z uporabniškim priročnikom vstavite v CD-ROM-pogon.

2. Kliknite (Start) "Control Panel"(Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance and

Personalization"(Videz in prilagoditev).

3. Kliknite "Personalization"(Prilagoditev) in nato "Display Settings"(Nastavitve zaslona).

4. Kliknite "Advanced Settings…"(Dodatne nastavitve …).

5. Na zavihku "Monitor" kliknite "Properties"(Lastnosti). Če je gumb "Properties"(Lastnosti) deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.

Če se prikaže sporočilo “Windows needs…”(Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki, kliknite "Continue"(Nadaljuj).

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.

Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/

6. Na zavihku "Driver"(Gonilnik) kliknite "Update Driver…"(Posodobi gonilnik …).

7. Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software"(Poišči programsko opremo gonilnika v računalniku) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my

computer"(Želim izbrati s seznama gonilnikov naprav v računalniku).

8. Kliknite "Have Disk…"(Imam disketo…) in izberite mapo (na primer, pogon D:\), kjer se nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, in kliknite "OK"(V redu).

9. Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite model, ki ustreza vašemu monitorju, in kliknite "Next"(Naprej).

10. Na naslednjih zaporednih zaslonih kliknite "Close"(Zapri)→ "Close"(Zapri) → "OK"(V redu) →

"OK"(V redu).

Microsoft

®

Windows

®

XP operacijski sistem

1. Vstavite CD v CD-ROM

2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and Themes" (Prikaz in teme)

3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa

"Advanced.." (napredni).

4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).

5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).

6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišči, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu še "Have

disk" (imam CD).

7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov . kliknite "Next" (naprej).

8. Če se prikaže naslednje okno "Message" (sporočilo) , kliknite v njem "Continue Anyway" (vseeno nadaljuj), ter nato gumb "OK" (v redu).

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja

9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu). se na domači internetni strani : http://www.samsung.com/

10. S tem je namestitev zaključena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operacijski sistem

Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)

2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)

3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)

Namestitev

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".

2. Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)

3. Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).

4. Izberite "Monitor".

Primer1:Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran.

Prosimo prekinite namestitev.

Primer2:Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.

5. Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb

"Next" (naprej)

6. Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific

driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).

7. Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).

8. Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)

9. Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet "Next" (naprej)

10. Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).

Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb

"Da". Kliknite gumb "Dokončaj" in nato gumb "Zapri".

Microsoft

®

Windows

®

Millennium Operating System

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".

2. Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)

3. Izberite predlogo "Settings"in pritisnite "Advanced Properties".

4. Izberite "Monitor".

5. Pritinite gumb "Change" in nato "Monitor Type".

6. Izberite "Specify the location of the driver".

7. Izberite "Display a list of all the driver in a specific location..") in kliknite gumb "Next".

8. Kliknite gumb "Have Disk".

9. Določite A:\(D:\driver) in kliknite gumb "OK".

10. Izberite "Show all devices" in izberite monitor, ki ustreza tistemu, ki ste ga priključili na računalnik, in kliknite "OK".

11. Nadaljujte z izbiranjem gumba "Close" in gumba "OK" dokler ne zaprete pogovornega okna Display

Properties.

Microsoft

®

Windows

®

NT operacijski sistem

1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display (prikaz)

2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo Settings

(namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).

3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).

4. Pritisnite gumb Apply (uporabiti) če želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in vertikalno frekvenco z predprogramirani načini prikaza v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

1. Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.

2. Tretji prikaz je namestitev miške.

3. Namestite računalniško miško.

4. Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.

5. Namestite računalniško tipkovnico.

6. Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.

7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)

8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)

9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-Window datoteke.

10. Končali ste z namestitvijo monitorja.

Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Input

Načini, ki so na voljo : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Source

List

PIP

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Predvajaj/Ustavi Opis

Se uporablja za izbiranje PC-ja, TV-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, priključenega na monitor.

Se uporablja za izbiro zaslona.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

7) Component

8) HDMI

Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na

PC Video signal. (Off / On)

- Na voljo samo v načinu PC / DVI

Edit

Name

1) PIP : Vklopi ali izklopi zaslon PIP.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb ' PIP

'.

Off / On

2) Source : Izberite vhodni vir za PIP.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb ' SOURCE

'.

PC / DVI : TV / AV / S-Video

3) Size : Spremenite velikost okna PIP.

/ /

Če v meniju Size (Velikost) izberete , Position (Položaj) ne bo aktiviran.

4) Position: Spremenite položaj okna PIP.

/ / /

Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Picture

PC / DVI Način

Načini, ki so na voljo

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Predvajaj/Ustavi OSD Opis

MagicBright™ MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 4 različni načini:

Text, Internet, Entertain in Custom. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 4

Custom

nastavitev s pritiskom gumba 'M/B'.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'M/B' .

1) Entertain

izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD.

2) Internet

srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

3) Text

normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

4) Custom

čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo.

V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in

Contract (kontrast) gumbi.

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) Contrast

: Nastavite kontrast

2) Brightness

: namestite svetlobo

Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

Colour Tone

Spremenite lahko ton barve. Posamezne barvne DTV-je lahko tudi prilagajate.

1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom

2) DVI : Cool / Normal / Warm

Colour

Control

Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B.

1) Red

2) Green

3) Blue

- Na voljo samo v načinu PC

Če nastavljate sliko s funkcijo Colour Control, se Colour Tone spremeni v način Custom.

Image Lock

Auto

Adjustment

Size

PIP Picture

Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike.

- Na voljo samo v načinu PC

1) Coarse

: Odstranitev šumov, kot so navpične črte. Nastavitev grobega lahko premakne območje slike na zaslonu. Z uporabo menija za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko ponovno namestite na sredino.

2) Fine

: Odstrani nepravilnosti, npr. vodoravne črte. Če motnje ostanejo kljub natančnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure).

3) Sharpness

- Ko je Source (Vir) nastavljen na DVI, deluje samo ta funkcija.

: Nastavitev ostrine slike.

4) Position

: Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.

Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno.

Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'AUTO' .

Lahko spreminjate velikost slike.

1) Wide

2) 4:3

Nastavitve zaslona PIP lahko prilagodite.

- Na voljo samo v načinu PC

1) Contrast

: Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.

2) Brightness

: Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.

3) Sharpness

: Se uporablja za uravnavanje razlike med najsvetlejšimi in najtemnejšimi

1) Coarse

2) Fine

3) Sharpness

4) Position

področji okna PIP.

4) Colour

: Nastavi Colour v oknu PIP.

5) Tint

: Okno PIP obarva z naravnimi toni.

Načini, ki so na voljo : PIP ON

Tint (Obarvanost) se med gledanjem prikaže na meniju, ko je monitor vklopljen s preklopom iz načina oddajanja NTSC v način PAL. Ne prikaže pa se pri splošnem načinu oddajanja

PAL.

Za dodatne inofrmacije si oglejte Sistem oddajanja po državah.

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Način

Načini, ki so na voljo

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Predvajaj/Ustavi OSD Opis

Mode

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve:

(»Dynamic«, »Standard«, »Movie« in »Custom«).

Aktivirate lahko vse nastavitve: Dynamic, Standard, Movie ali Custom.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.MODE'

1) Dynamic

2) Standard

3) Movie

4) Custom

Custom Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) Contrast

: Nastavite kontrast

2) Brightness

: Predvajaj/Ustavi/Stop

3) Sharpness

: Nastavitev ostrine slike.

4) Colour

: Nastavi barvo v oknu.

5) Tint

: Zaslon obarva z naravnimi toni.

Tint (Obarvanost) se med gledanjem prikaže na meniju, ko je monitor vklopljen s preklopom iz načina oddajanja NTSC v način PAL. Ne prikaže pa se pri splošnem načinu oddajanja

PAL.

Za dodatne inofrmacije si oglejte Sistem oddajanja po državah.

Colour

Tone

Size

Z izborom med štirimi načini lahko spremenite barvno nianso.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Lahko spreminjate velikost slike.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.SIZE'. z

TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 /

Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

Sound

Načini, ki so na voljo

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Mode

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Predvajaj/Ustavi Opis

Monitor ima vgrajen hi-fi stereo ojačevalec.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'S.MODE'.

1) Standard

: Če želite standardne tovarniške nastavitve, izberite Standard.

2) Music

: Če gledate glasbene videe ali koncerte, izberite Music.

3) Movie

: Če gledate filme, izberite Movie.

4) Speech

: Če gledate večinoma govorno oddajo, izberite Speech (npr. poročila).

5) Custom

: Če želite izbrati lastne nastavitve, izberite Custom.

Custom

Zvočne nastavitve lahko nastavite tako, da ustrezajo vaši izbiri.

1) Bass

: Poudarite zvok z nizko frekvenco.

2) Treble

: Poudarite zvok z visoko frekvenco.

3) Balance

: Omogoča nastavljanje ravnovesja zvoka med levim in desnim

Auto

Volume

Sound

Select

zvočnikom.

Zvok je slišen tudi, ko je vrednost zvoka nastavljena na 0.

Zmanjšuje razlike v glasnosti med oddajniki.

Off

On

Ko je PIP vklopljen, lahko izberete Main ali Sub.

1) Main

2) Sub

Načini, ki so na voljo : PIP ON

Channel

Načini, ki so na voljo : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Predvajaj/Ustavi OSD Opis

Country Preden uporabite funkcijo Auto Store, izberite državo, v kateri uporabljate izdelek. Če na seznamu ne najdete svoje države, izberite Other.

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

Auto

Store

Tako lahko pregledate frekvenčna območja televizorja na vašem področju in samodejno shranite vse najdene kanale.

Manual

Store

Tako lahko pregledate frekvenčna območja televizorja na vašem področju in ročno shranite vse najdene kanale.

1) Programme: Vnos številke ustreznega programa na zaslonu.

2) Colour System: Nastavljajte toliko časa, dokler ni barva najboljše kakovosti.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Sound System: Nastavljajte toliko časa, dokler ni zvok najboljše kakovosti.

(BG <-> DK <-> I <-> L)

4) Channel : Izbiranje zračnega kanala s premikanjem gor/dol pri trenutni frekvenci.

5) Search : Uglaševalec pregleduje frekvenčne obsege, dokler ne najde prvega kanala oziroma tistega, ki ste ga izbrali na zaslonu.

6) Store : Se uporablja za izmenjavo številk dveh kanalov.

Channel

Manager

Sort

1) Channel List : Kanal lahko dodate ali izbrišete, tako da so prikazani samo želeni kanali.

" " je aktivno, ko je možnost "Child Lock" (Otroška ključavnica) nastavljena na "On" (Vklop).

2) Child Lock : Zašeitite otroke pred gledanjem neprimernih programov, tako da blokirate doloeene oddaje ali videe.

Se uporablja za izmenjavo številk dveh kanalov.

Name

Fine

Tune

Če med ročnim ali samodejnim shranjevanjem kanalov oddajnik prikaže ime kanala, se ta imena neposredno dodelijo kanalom.

Zaradi slabih signalov ali nepravilne konfiguracije antene se nekateri kanali ne nastavijo pravilno.

Setup

Načini, ki so na voljo

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Language

Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Opis

Izberete lahko enega izmed 8 jezikov.

Predvajaj/Ustavi

Note : Izbran jezik vpliva samo na jezik OSD-ja, nima vpliva na program računalnika.

Sleep Timer

Izklopi monitor po preddoločenem časovnem obdobju.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SLEEP'.

Transparency Spreminja neprepustnost ozadja za OSD.

1) High

Blue Screen

Če ni signala ali če je slab, modri zaslon samodejno zamenja šumeče ozadje slike.Če želite še naprej gledati slabo sliko, morate nastaviti možnost »Blue screen« na »Off«.

Off

On

Reset

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.

1) Image Reset

2) Colour Reset

1) Image Reset

2) Colour Reset

HDMI Black

Level

Če je DVD-predvajalnik ali sprejemnik s TV povezan s kablom HDMI, lahko to poslabša kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, povzroči nizek kontrast, razbarvanje itd., odvisno od zunanje naprave, ki je priključena. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TV-zaslonu tako, da konfigurirate HDMI black level.

Normal

Low

SyncMaster 932MW

Lastni test

Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti sami , pokličite servis.

Samotestiranje funkcij | Not Optimum Mode | Gonilnik grafične kartice

Vzdrževanje in čiščenje | Simptomi in priporočeni ukrepi

1. Samotestiranje funkcij

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

1. Izključite računalnik in monitor.

2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.

3. Vključite monitor

Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se premika po zaslonu.

4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.

2. Not Optimum Mode

Če navpična ločljivost ni optimalna, prikaz sicer vidite, toda na zaslonu se prikaže spodnje opozorilo, ki izgine po eni minuti.

Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti.

Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifications >

Predprogramirane nastavitve .

3. Gonilnik grafične kartice

Grafična kartica se nanaša na gonilnik računalniške video kartice. Če kartica ni pravilno nastavljena, ne morete nastavljati ločljivosti, frekvence ali barve in ne morete namestiti gonilnika monitorja.

1. Preverjanje gonilnika kartice

Kliknite Start ->Nastavitve -> Nadzorna plošča -> Zaslon -> Lastnosti -> Dodatno -> Kartica.

Če je navedeno "Default" (Privzeto) ali napačen model izdelka, gonilnik kartice ni ustrezno nameščen. Ponovno namestite gonilnik kartice v skladu z informacijami proizvajalca računalnika ali video kartice.

2. Nameščanje gonilnika kartice

Spodnja navodila veljajo za splošne razmere. Za posebne zadeve se obrnite na ustreznega izdelovalca računalnika ali video kartice.

1) Kliknite Start ->Nastavitve ->Nadzorna plošča -> Zaslon-> Nastavitve -> Dodatno ->Kartica -

>Posodobi gonilnik ->Naprej-> Prikaži seznam vseh znanih gonilnikov za to napravo, tako da bom lahko izbral določen gonilnik ->Naprej ->Imam disketo (Vstavite disketo gonilnika video kartice) -> V redu -> Naprej -> Naprej ->Dokončaj.

2) Če je v računalniku datoteka za namestitev gonilnika kartice: Zaženite Setup.exe ali Install.exe, ki je na voljo v datoteki za namestitev gonilnika kartice.

4. Vzdrževanje in čiščenje

1. Vzdrževanje ohišja monitorja

Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje očistite z mehko krpo. z

Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali vlažne krpe.

Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo posebnega čistilnega sredstva Samsung.

2. Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo. z z

Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila. (Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)

Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.

5. Simptomi in priporočeni ukrepi

Monitor poustvarja vidne signale, ki jih prejema iz računalnika. Če imate težave z računalnikom ali video kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca .

1. Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.

2. Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat. (V tem primeru je potreben servis matične plošče računalnika.)

3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice

(video) in gonilnik monitorja.

4. Preverite, ali je frekvenca osveževanja nastavljena na 56 Hz ~ 75 Hz. (Ko uporabljate največjo ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)

5. Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni plošči, Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite gonilnik kartice (video).

Preverjanje nastavitev

V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte informacije v tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko v delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.

.

Težave v zvezi z namestitvijo | Težave v zvezi z zaslonom | Težave v zvezi z zvokom |

Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

1. Težave v zvezi z namestitvijo

Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.

PC

TV pravilno.

Težave

Računalnik ne deluje

Slika na zaslonu monitorja migeta

Slika na televizijskem zaslonu je nejasna ali pa se pojavljajo motnje.

Ni TV signala.

z

Rešitev

Preverite, ali je gonilnik grafične kartice (gonilnik

VGA) pravilno nameščen. (Glejte Nameščanje gonilnika ) z

Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno priključen na računalnik in monitor. (Glejte

Priključitev računalnika ) z

Preverite, ali je priključek za TV anteno varno priključen na zunanjo anteno. (Glejte Priključitev televizijskega sprejemnika ) z

Če želite sistem kanalov konfigurirati samodejno, izberite »Auto Store«. (Glejte Auto Store )

2. Težave v zvezi z zaslonom

Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.

Težave

Zaslon je temen in indikator napajanja ne sveti.

Sporočilo »Check Signal Cable«

Sporočilo "Not Optimum Mode"«

Slika se premika navpično.

Slika je nejasna. Slika je zamegljena.

Slika je nestabilna in miglja.

Slika je motna.

Slika je presvetla ali pretemna

Barva je nestalna.

Barvna slika je popačena in vsebuje sence.

Bela barva je slabe kakovosti.

Indikator napajanja utripa zeleno.

Zaslon je temen in indikator napajanja sveti zeleno ali utripa

z z z

Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik ali video naprave.

(Glejte Priključitev monitorja )

Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena. z z

Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.

Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Predprogramirane nastavitve.

z

Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen. Ponovno ga priključite.

(Glejte Priključitev računalnika ) z z z

Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine .

Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke (video kabel, itd.)

Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočljive vrednosti. z

Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video kartico računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor. Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v delu Information Predprogramirane nastavitve . z

Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast.

(Glejte Brightness , Contrast ) z

Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju

OSD za nastavitev barve. z z z

Rešitev

Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je monitor LCD vklopljen.

(Glejte Priključitev monitorja )

Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.

Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe.

Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici

vsake pol sekunde ali vsako sekundo.

Slike ni in zaslon utripa.

z

Če se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporočilo

»TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in računalnik, ter preverite ali je pravilno priključen.

3. Težave v zvezi z zvokom

Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.

Ni zvoka

Težave

Jakost zvoka je prenizka.

Rešitev

z z

Poskrbite, da je kabel za zvok dobro priključen v vrata za avdio vhod na monitorju in v vrata za avdio izhod na zvočni kartici. (Glejte Priključitev monitorja )

Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka ) z z

Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka )

Če je jakost zvoka še vedno prenizka, nastavite možnost na najvišjo jakost zvoka, preverite možnost za jakost zvoka na zvočni kartici ali na programu za programsko opremo.

Razločljivost zvoka je previsoka ali prenizka.

z

Prilagodite nastavitvi Bass toni in Treble.

4. Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.

Težave

Tipke na daljinskem upravljalniku ne delujejo.

Items to check

z z z z z

Preverite polarnost baterij (+/-).

Preverite, ali so baterije prazne.

Preverite, ali je naprava vklopljena.

Preverite, ali je kabel dobro priključen.

Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali neonska luč.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje

Kako lahko spremenim frekvenco?

Kako lahko nastavim ločljivost?

Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power

Saving)?

Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?

Odgovor

z z

Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico). z z

Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel,

Display (prikaz), Settings (nastavitve).

Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice. z

Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem

Windows/računalnik). z z

Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.

Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazitevoda ne sme priti v notranjost monitorja.

SyncMaster 2032MW

Lastni test

Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti sami , pokličite servis.

Samotestiranje funkcij | Not Optimum Mode | Gonilnik grafične kartice

Vzdrževanje in čiščenje | Simptomi in priporočeni ukrepi

1. Samotestiranje funkcij

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

1. Izključite računalnik in monitor.

2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.

3. Vključite monitor

Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se premika po zaslonu.

4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.

2. Not Optimum Mode

Če navpična ločljivost ni optimalna, prikaz sicer vidite, toda na zaslonu se prikaže spodnje opozorilo, ki izgine po eni minuti.

Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti.

Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifications >

Predprogramirane nastavitve .

3. Gonilnik grafične kartice

Grafična kartica se nanaša na gonilnik računalniške video kartice. Če kartica ni pravilno nastavljena, ne morete nastavljati ločljivosti, frekvence ali barve in ne morete namestiti gonilnika monitorja.

1. Preverjanje gonilnika kartice

Kliknite Start ->Nastavitve -> Nadzorna plošča -> Zaslon -> Lastnosti -> Dodatno -> Kartica.

Če je navedeno "Default" (Privzeto) ali napačen model izdelka, gonilnik kartice ni ustrezno nameščen. Ponovno namestite gonilnik kartice v skladu z informacijami proizvajalca računalnika ali video kartice.

2. Nameščanje gonilnika kartice

Spodnja navodila veljajo za splošne razmere. Za posebne zadeve se obrnite na ustreznega izdelovalca računalnika ali video kartice.

1) Kliknite Start ->Nastavitve ->Nadzorna plošča -> Zaslon-> Nastavitve -> Dodatno ->Kartica -

>Posodobi gonilnik ->Naprej-> Prikaži seznam vseh znanih gonilnikov za to napravo, tako da bom lahko izbral določen gonilnik ->Naprej ->Imam disketo (Vstavite disketo gonilnika video kartice) -> V redu -> Naprej -> Naprej ->Dokončaj.

2) Če je v računalniku datoteka za namestitev gonilnika kartice: Zaženite Setup.exe ali Install.exe, ki je na voljo v datoteki za namestitev gonilnika kartice.

4. Vzdrževanje in čiščenje

1. Vzdrževanje ohišja monitorja

Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje očistite z mehko krpo. z

Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali vlažne krpe.

Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo posebnega čistilnega sredstva Samsung.

2. Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo. z z

Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila. (Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)

Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.

5. Simptomi in priporočeni ukrepi

Monitor poustvarja vidne signale, ki jih prejema iz računalnika. Če imate težave z računalnikom ali video kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca .

1. Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.

2. Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat. (V tem primeru je potreben servis matične plošče računalnika.)

3. Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice

(video) in gonilnik monitorja.

4. Preverite, ali je frekvenca osveževanja nastavljena na 56 Hz ~ 75 Hz. (Ko uporabljate največjo ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)

5. Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni plošči, Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite gonilnik kartice (video).

Preverjanje nastavitev

V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte informacije v tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko v delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.

.

Težave v zvezi z namestitvijo | Težave v zvezi z zaslonom | Težave v zvezi z zvokom |

Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

1. Težave v zvezi z namestitvijo

Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.

PC

TV pravilno.

Težave

Računalnik ne deluje

Slika na zaslonu monitorja migeta

Slika na televizijskem zaslonu je nejasna ali pa se pojavljajo motnje.

Ni TV signala.

z

Rešitev

Preverite, ali je gonilnik grafične kartice (gonilnik

VGA) pravilno nameščen. (Glejte Nameščanje gonilnika ) z

Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno priključen na računalnik in monitor. (Glejte

Priključitev računalnika ) z

Preverite, ali je priključek za TV anteno varno priključen na zunanjo anteno. (Glejte Priključitev televizijskega sprejemnika ) z

Če želite sistem kanalov konfigurirati samodejno, izberite »Auto Store«. (Glejte Auto Store )

2. Težave v zvezi z zaslonom

Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.

Težave

Zaslon je temen in indikator napajanja ne sveti.

Sporočilo »Check Signal Cable«

Sporočilo "Not Optimum Mode"«

Slika se premika navpično.

Slika je nejasna. Slika je zamegljena.

Slika je nestabilna in miglja.

Slika je motna.

Slika je presvetla ali pretemna

Barva je nestalna.

Barvna slika je popačena in vsebuje sence.

Bela barva je slabe kakovosti.

Indikator napajanja utripa zeleno.

Zaslon je temen in indikator napajanja sveti zeleno ali utripa

z z z

Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik ali video naprave.

(Glejte Priključitev monitorja )

Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena. z z

Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.

Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Predprogramirane nastavitve.

z

Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen. Ponovno ga priključite.

(Glejte Priključitev računalnika ) z z z

Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine .

Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke (video kabel, itd.)

Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočljive vrednosti. z

Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video kartico računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor. Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v delu Information Predprogramirane nastavitve . z

Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast.

(Glejte Brightness , Contrast ) z

Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju

OSD za nastavitev barve. z z z

Rešitev

Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je monitor LCD vklopljen.

(Glejte Priključitev monitorja )

Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.

Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe.

Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici

vsake pol sekunde ali vsako sekundo.

Slike ni in zaslon utripa.

z

Če se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporočilo

»TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in računalnik, ter preverite ali je pravilno priključen.

3. Težave v zvezi z zvokom

Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.

Ni zvoka

Težave

Jakost zvoka je prenizka.

Rešitev

z z

Poskrbite, da je kabel za zvok dobro priključen v vrata za avdio vhod na monitorju in v vrata za avdio izhod na zvočni kartici. (Glejte Priključitev monitorja )

Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka ) z z

Preverite jakost zvoka. (Glejte Jakost zvoka )

Če je jakost zvoka še vedno prenizka, nastavite možnost na najvišjo jakost zvoka, preverite možnost za jakost zvoka na zvočni kartici ali na programu za programsko opremo.

Razločljivost zvoka je previsoka ali prenizka.

z

Prilagodite nastavitvi Bass toni in Treble.

4. Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.

Težave

Tipke na daljinskem upravljalniku ne delujejo.

Items to check

z z z z z

Preverite polarnost baterij (+/-).

Preverite, ali so baterije prazne.

Preverite, ali je naprava vklopljena.

Preverite, ali je kabel dobro priključen.

Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali neonska luč.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje

Kako lahko spremenim frekvenco?

Kako lahko nastavim ločljivost?

Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power

Saving)?

Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?

Odgovor

z z

Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico). z z

Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel,

Display (prikaz), Settings (nastavitve).

Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice. z

Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem

Windows/računalnik). z z

Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.

Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazitevoda ne sme priti v notranjost monitorja.

Splošno

Splošno

Naziv modela SyncMaster 932MW

LCD Panel

Velikost

Področje prikaza

Razmak pikslov

Aktivni prikaz

Horizontalni

Vertikalni

19" diagonalno (48 cm)

408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

16,7 M

Resolucija

Optimalna resolucija

Maksimalna resolucija

1440 x 900 @ 60 Hz

1440 x 900 @ 75 Hz

Vhodni signal, prekinjen

Analogni RGB

Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Maksimalno pikslov / ura

136,750 MHz

Napajanje

AC 100–240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin to 15pin D-sub cable, odstranljiv

DVI-D na DVI-D spojnik, odstranljiv (Na voljo loeeno)

Signalni konektor

15-pinski 3-vrstični spojnik D-sub, 24-pinski 3-vrstični spojnik DVI-D

19-pinski spojnik HDMI vrste A, kompozitno, S-Video, komponentno, Scart, RF

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

466,0 X 400,0 X 199,0 mm / 18,3 X 15,7 X 7,8 inch / 4,65 kg / 10,2 lbs (Potem ko zložite podstavek)

466,0 X 350,0 X 70,0 mm /18,3 X 13,8 X 2,8 inch (Potem ko namestite podstavek)

Delovni pogoji

Delovna temperatura 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm

(ena milijoninka) in večjo preciznostjo.Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih učinkov. z

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.888.000.

Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.

(Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s

VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status Normalno delo Power-off način Izklop

Indikator vklopa modra modra , utripajoči Črn

Poraba elektrike Manj kot 45 W Manj od 2 W Manj kot 2 W

Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil.

Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

Horizontalna frekvenca

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

Vertikalna frekvenca

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

Frekvenca pikslov

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

Polariteta sink.

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1440 x 900

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

55,935

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

59,887

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

108,000

135,000

106,500

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

70,635 74,984

Horizontalna frekvenca

136,750 -/+

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz.

Splošno

Splošno

Naziv modela SyncMaster 2032MW

LCD Panel

Velikost

Področje prikaza

Razmak pikslov

Aktivni prikaz

Horizontalni

Vertikalni

20" diagonalno (51 cm)

433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)

0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

16,7 M

Resolucija

Optimalna resolucija

Maksimalna resolucija

1680 x 1050 @ 60 Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

Vhodni signal, prekinjen

Analogni RGB

Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Maksimalno pikslov / ura

146,250 MHz

Napajanje

AC 100–240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin to 15pin D-sub cable, odstranljiv

DVI-D na DVI-D spojnik, odstranljiv (Na voljo loeeno)

Signalni konektor

15-pinski 3-vrstični spojnik D-sub, 24-pinski 3-vrstični spojnik DVI-D

19-pinski spojnik HDMI vrste A, kompozitno, S-Video, komponentno, Scart, RF

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

493,0 X 419,0 X 209,0 mm / 19,4 X 16,5 X 8,2 inch / 5,3 kg / 11,7 lbs (Potem ko zložite podstavek)

493,0 X 368,0 X 70,0 mm /19,4 X 14,5 X 2,8 inch (Potem ko namestite podstavek)

Delovni pogoji

Delovna temperatura 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura

Temperatura skladiščenja -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm

(ena milijoninka) in večjo preciznostjo.Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih učinkov. z

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.

Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.

(Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s

VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status Normalno delo Power-off način Izklop

Indikator vklopa modra modra , utripajoči Črn

Poraba elektrike Manj kot 45 W Manj od 2 W Manj kot 2 W

Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil.

Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

Horizontalna frekvenca

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

Vertikalna frekvenca

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

Frekvenca pikslov

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

Polariteta sink.

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1680 x 1050

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

48,363

56,476

60,023

67,500

60,004

70,069

75,029

75,000

65,000

75,000

78,750

108,000

-/-

-/-

+/+

+/+

60,000

63,981

60,000

60,020

108,000

108,000

+/+

+/+

79,976 75,025 135,000 +/+

64,674 59,883

Horizontalna frekvenca

119,000 +/-

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz.

SyncMaster 932MW

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč

strankam SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Signal SYNC

Signali SYNC se nanašajo na standardne signale, ki so potrebni za prikaz želenih barv na monitorju.

Ločimo vodoravne in navpične sinhronizacijske signale. Ti signali prikazujejo običajne barvne slike z nastavljeno ločljivostjo in frekvenco.

Vrste signalov SYNC

Ločen To je shema za posredovanje posameznih vertikalnih in horizontalnih sinhronizacijskih signalov monitorju.

Sestavljen To je shema za kombiniranje vertikalnih in horizontalnih sinhronizacijskih signalov v en sestavljen signal, ki se posreduje monitorju. Monitor prikaže barvne signale, tako da sestavljen signal loči v izvirne barvne signale.

Velikost pikslov

Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm

Vertikalna frekvenca

Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika.

Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.

Horizontalna frekvenca

Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus.

Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: Hz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje)

Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA

DDC za funkcijo Plug&Play

Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost".

Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer: Ločljivost 1440 x 900 pomeni, da je zaslon sestavlja 1440 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 900 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

Kabel RF

Okrogel signalni kabel, ki se običajno uporablja za TV antene.

Satelitsko oddajanje

Oddajanje prek satelita. Omogoča visoko kakovost slike in čist zvok povsod v državi ne glede na to, kje je gledalec.

Ravnovesje zvoka

Omogoča nastavitev ravnovesja zvoka, ki prihaja iz obeh zvočnikov televizijskega sprejemnika.

Kabelska TV

Medtem ko se zemeljsko oddajanje dobavlja prek frekvenčnih signalov po zraku, pa se kabelsko oddajanje prenaša prek kabelskega omrežja. Da lahko gledate kabelsko TV, morate kupiti kabelski sprejemnik in ga priključiti v kabelsko omrežje.

CATV

"CATV" je storitev oddajanja, ki se jo ponuja v hotelih, šolah in drugih ustanovah prek njihovega lastnega sistema za oddajanje, razen oddajanja VHF ali UHF z zemeljskimi oddajniki. Programi CATV vključujejo filme, zabavo in izobraževalne programe. (Se razlikuje od kabelske TV.)

CATV se lahko gleda le na področju, na katerem je ponujena storitev CATV.

S-Video

Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča visokokakovostni video.

VHF/UHF

VHF so TV kanali 2 do 13, UHF pa kanali 14 do 69.

Natančno nastavljanje kanalov

Ta funkcija omogoča gledalcu, da dobro nastavi TV kanale, da bo zagotovljena dobra slika. TV Samsung ima funkcijo za samodejno in ročno nastavljanje kanalov, kar omogoča gledalcu, da nastavi kanale po lastnih željah.

Vhod za zunanje naprave

Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.

DVD

Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku omogoča čistejše slike.

Oddajanje DTV (oddajanje digitalne televizije)

Izboljšana tehnologija oddajanja za obdelavo digitalnih video signalov z uporabo sprejemnika za visoko ločljivost in čistejše digitalne slike na zaslonu.

LNA (ojačevalnik šibkega signala)

Izhaja iz tehnologije umetnega satelita, ki za čistejše slike šibke signale krepi celo na področjih slabega sprejema.

Antenski pretvornik

Priključni del za povezavo širokega antenskega kabla (antenski vod) s televizorjem.

Angleški napisi (oziroma nastavitev napisov)

Vrsta funkcije izbire jezika, ki omogoča angleške podnapise ali informacije televizijskih postaj v obliki črk

(npr.: AFKN) ali video posnetkov (označenih s CC), kar je predvsem uporabno pri učenju angleščine.

Multiplex Broadcasting

This enables the user to enjoy the broadcasting service in both Korean and foreign (original) language as well as in stereo mode.

A2

Ta sistem za prenos glasovnih podatkov uporablja dva nosilca. Uporabljajo ga države kot Južna Koreja in Nemčija.

BTSC

Broadcast Television System Committee

Sistem oddajanja v stereo tehniki, ki se uporablja v večini držav, ki so uvedle sistem NTSC, med drugim v Združenih državah, Kanadi, Čilu, Venezueli in na Tajvanu. Nanaša se tudi na organizacijo, ustanovljeno z namenom promocije njegovega razvoja in upravljanja.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan.

Za boljši prikaz

1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.

{

{

Resolucija: 1440 x 900

Vertikalna frekvenca ( osvežitev) : 60 Hz

2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali

BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

{

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.888.000.

3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite. Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.

4. Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja. Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.

5. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

6. Ne predvajajte nepremične slike (kakršna je na primer pri video igrah ali pri priključitvi DVD predvajalnika na ta LCD_TV) na barvnem monitorju TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal

Display) dalj časa, ker lahko pride do zadrževanja slike na zaslonu. Zadrževanje slike je znano tudi kot ‘'ožig zaslona''. Da bi se temu izognili, pri prikazovanju nepremične slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrast zaslona.

Odgovornost

nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.

© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung

Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and

Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip ENERGY STAR® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

SyncMaster 2032MW

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč

strankam SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Signal SYNC

Signali SYNC se nanašajo na standardne signale, ki so potrebni za prikaz želenih barv na monitorju.

Ločimo vodoravne in navpične sinhronizacijske signale. Ti signali prikazujejo običajne barvne slike z nastavljeno ločljivostjo in frekvenco.

Vrste signalov SYNC

Ločen To je shema za posredovanje posameznih vertikalnih in horizontalnih sinhronizacijskih signalov monitorju.

Sestavljen To je shema za kombiniranje vertikalnih in horizontalnih sinhronizacijskih signalov v en sestavljen signal, ki se posreduje monitorju. Monitor prikaže barvne signale, tako da sestavljen signal loči v izvirne barvne signale.

Velikost pikslov

Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm

Vertikalna frekvenca

Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika.

Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.

Horizontalna frekvenca

Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus.

Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: Hz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje)

Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA

DDC za funkcijo Plug&Play

Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost".

Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer: Ločljivost 1680 x 1050 pomeni, da je zaslon sestavlja 1680 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 1050 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

Kabel RF

Okrogel signalni kabel, ki se običajno uporablja za TV antene.

Satelitsko oddajanje

Oddajanje prek satelita. Omogoča visoko kakovost slike in čist zvok povsod v državi ne glede na to, kje je gledalec.

Ravnovesje zvoka

Omogoča nastavitev ravnovesja zvoka, ki prihaja iz obeh zvočnikov televizijskega sprejemnika.

Kabelska TV

Medtem ko se zemeljsko oddajanje dobavlja prek frekvenčnih signalov po zraku, pa se kabelsko oddajanje prenaša prek kabelskega omrežja. Da lahko gledate kabelsko TV, morate kupiti kabelski sprejemnik in ga priključiti v kabelsko omrežje.

CATV

"CATV" je storitev oddajanja, ki se jo ponuja v hotelih, šolah in drugih ustanovah prek njihovega lastnega sistema za oddajanje, razen oddajanja VHF ali UHF z zemeljskimi oddajniki. Programi CATV vključujejo filme, zabavo in izobraževalne programe. (Se razlikuje od kabelske TV.)

CATV se lahko gleda le na področju, na katerem je ponujena storitev CATV.

S-Video

Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča visokokakovostni video.

VHF/UHF

VHF so TV kanali 2 do 13, UHF pa kanali 14 do 69.

Natančno nastavljanje kanalov

Ta funkcija omogoča gledalcu, da dobro nastavi TV kanale, da bo zagotovljena dobra slika. TV Samsung ima funkcijo za samodejno in ročno nastavljanje kanalov, kar omogoča gledalcu, da nastavi kanale po lastnih željah.

Vhod za zunanje naprave

Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.

DVD

Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku omogoča čistejše slike.

Oddajanje DTV (oddajanje digitalne televizije)

Izboljšana tehnologija oddajanja za obdelavo digitalnih video signalov z uporabo sprejemnika za visoko ločljivost in čistejše digitalne slike na zaslonu.

LNA (ojačevalnik šibkega signala)

Izhaja iz tehnologije umetnega satelita, ki za čistejše slike šibke signale krepi celo na področjih slabega sprejema.

Antenski pretvornik

Priključni del za povezavo širokega antenskega kabla (antenski vod) s televizorjem.

Angleški napisi (oziroma nastavitev napisov)

Vrsta funkcije izbire jezika, ki omogoča angleške podnapise ali informacije televizijskih postaj v obliki črk

(npr.: AFKN) ali video posnetkov (označenih s CC), kar je predvsem uporabno pri učenju angleščine.

Multiplex Broadcasting

This enables the user to enjoy the broadcasting service in both Korean and foreign (original) language as well as in stereo mode.

A2

Ta sistem za prenos glasovnih podatkov uporablja dva nosilca. Uporabljajo ga države kot Južna Koreja in Nemčija.

BTSC

Broadcast Television System Committee

Sistem oddajanja v stereo tehniki, ki se uporablja v večini držav, ki so uvedle sistem NTSC, med drugim v Združenih državah, Kanadi, Čilu, Venezueli in na Tajvanu. Nanaša se tudi na organizacijo, ustanovljeno z namenom promocije njegovega razvoja in upravljanja.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan.

Za boljši prikaz

1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.

{

{

Resolucija: 1680 x 1050

Vertikalna frekvenca ( osvežitev) : 60 Hz

2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali

BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

{

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.

3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite. Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.

4. Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja. Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.

5. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

6. Ne predvajajte nepremične slike (kakršna je na primer pri video igrah ali pri priključitvi DVD predvajalnika na ta LCD_TV) na barvnem monitorju TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal

Display) dalj časa, ker lahko pride do zadrževanja slike na zaslonu. Zadrževanje slike je znano tudi kot ‘'ožig zaslona''. Da bi se temu izognili, pri prikazovanju nepremične slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrast zaslona.

Odgovornost

nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.

© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung

Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and

Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip ENERGY STAR® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik

(image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.

V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

Garancija

Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.

Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

Kaj je ohranjanje slike (image retention)?

Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu

LCD

Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe

Primer) z

Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.

- Izklopite napajanje za 4 ure po 2 0 urah uporabe. z

- Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.

Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.

- Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko. z

V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

Predlogi za posamezne aplikacije

Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi

Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se

sliko.

Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).

Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.

Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv. z

Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer) z

Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.

Primer)

Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.

Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah.

O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.

Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement