Samsung 225UW User manual

SyncMaster 225UW

Namestitev gonilnika Namestitev programa

Zapisovanje

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Prepovedano

Ne ločevati

Ne se dotikati

Obvezno preberite in dobro razumite

Izvlecite vtikač iz vtičnice

Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali.

Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač.

To lahko povzroči električni šok ali požar.

Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,

To lahko povzroči električni šok ali požar.

Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač. neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar. (Samo oprema razreda l.)

Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.

Slab priklop lahko zaneti požar.

Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,

To lahko povzroči električni šok ali požar.

Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,

To lahko povzroči požar.

Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.

Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.

Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.

Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.

Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.

Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.

To lahko povzroči električni šok ali požar.

Namestitev

Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.

Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu, v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate, lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne

štrli čez rob.

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.

Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

Izdelka ne postavljajte na tla.

Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD

IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.

V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.

Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.

Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

Pazljivo odložite monitor. lahko se namreč poškoduje ali razbije.

Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol, lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

Ne uporabljate monitorja brez podstavka lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije, če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.

Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.

Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.

Čiščenje in uporaba

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

Ne nanašajte detergent direktno na monitor

To lahko povzroči škodo, električni udar ali požar.

Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom.

Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo

Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar

Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno

Ohranjajte čisto notranjost proizvoda.

Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Drugo

Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).

To lahko povzroči električni šok ali požar. prepustite servis pooblaščenim serviserjem

Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja .

To lahko povzroči električni šok ali požar.

Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo. to lahko povzroči eksplozijo ali požar. ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice. pokličite pooblaščeni servis . monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate lahko pride do električnega šoka ali požara

Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel. to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center .

Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem. to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov. le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko.

V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.

To lahko povzroči električni šok.

Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center .

Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna.

Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona

(screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

22 inčev (55 cm) - 1680 X 1050

Pri uporabi slušalk nastavite ustrezno glasnost.

Z veliko jakostjo zvoka si lahko poškodujete sluh.

Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči.

Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.

Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

To lahko povzroči okvari ali električni šok.

Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.

Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.

Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.

V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.

Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače.

Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

Ko monitor dvigujete ali premikate, ga ne smete obrniti na glavo tako, da bi ga pri tem držali samo za stojalo.

Izdelek lahko pade, pri čemer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

Pravilna drža pri uporabi monitorja

Pri uporabi monitorja poskusite ostati v pravilni drži.

z z z

Držite se zravnano.

Med očmi in zaslonom monitorja naj bo 45-50 cm. Na zaslon glejte malce iznad njega in imejte monitor neposredno pred seboj.

Monitor nagnite navzgor za 10-20 stopinj. Prilagodite višino monitorja tako, da je njegov vrh malce pod ravnijo oči.

z z z z

Prilagodite kot monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Roke poskusite držati pravokotno na pazduhe. Roke imejte v isti višini kot hrbtno stran dlani.

Komolec naj ima pravokoten kot.

Kot kolen naj ima več kot 90 stopinj. Stopala imejte na tleh. Roke naj bodo na višini pod srcem.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik

(image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.

V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

Garancija

Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.

Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

Kaj je ohranjanje slike (image retention)?

Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu

LCD

Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe

Primer) z

Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.

- Izklopite napajanje za 4 ure po 20 urah uporabe. z

- Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.

Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.

- Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko. z

V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

Predlogi za posamezne aplikacije

Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi

Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se

sliko.

Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).

Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.

Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv. z

Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer) z

Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.

Primer)

Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.

Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah.

O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.

Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Model

SyncMaster 225UW

Vsebina paketa

Pakiranje

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.

Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja .

Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca .

Potem ko namestite podstavek

Potem ko zložite podstavek

Monitor

Priročnik

Monitor in običajen podstavek

Kratka navodila za montažo

Kabel

Garancijski list

Registracijska kartica

(Ni na voljo na vseh mestih)

Navodila za uporabnike

Pogonski sklop monitorja,

Natural Color, MagicTune™ programom

Priključni kabel

Na voljo loeeno

Drugo

Kabel S-Video

Čistilna krpica

Velja samo za črne in visokobleščeče modele.

Vaš monitor

Sprednja stran

RGB-IN kabel USB kabel

Gumb AUTO

Gumb Napajanje [ ]

Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.

Omogočajo poudarjanje in namestitev postavk v izbirniku.

Gumb MENU [ ]

[

Gumb Prilagodi

]

Gumb MagicBright™

[ ]

Gumb za glasnost

[ ]

Gumb enter [

Gumb SOURCE

] /

MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, oDVI INsno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo

6 različni načini: Custom, Text, Internet, Game, Sports in Movie. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 6 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright™'.

1) Custom čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

2) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

3) Internet srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

4) Game

Za ogled filmov in iger.

5) Sports

Za ogled filmov, npr. športa.

6) Movie

Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.

>> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

Ko prikaza ni na zaslonu, za nastavitev glasnosti pritisnite gumb.

>> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

Aktiviranje označenega elementa menija. /

S pritiskom tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen. (Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- Analog,

Digital.)

Če izberete digitalni način (Digital), morate zvezati monitor z grafično kartico, ki ima digitalni DVI port (vhod) s DVI kablom.

>> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo. to tipko uporabljajte za avtomatsko nastavitev direktnega pristopa.

>> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor.

Ndikator vključenosti To vam bo omogočilo ogled celotnega stanja napajanja sistema. Za dodatne informacije si oglejte razdelek PowerSaver (Varčevanje energije) .

Zvočnik Zvok lahko slišite, če zvočno kartico vašega računalnika povežete z monitorjem.

Poglejte funkcijo PowerSaver opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa.

Zadnja stran

POWER

Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.

z

POWER

: Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER na hrbtni strani monitorja

DVI IN z

DVI IN

: DVI kabel priključite v DVI IN vrata na zadnji strani monitorja.

RGB-IN /

RGB-IN

: Povežite priključek RGB na hrbtni strani monitorja in računalnik.

: Povežite vrata

USB-kablom. monitorja in USB-vrata računalnika z

Kensington Lock z

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.

(Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. )

Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

/ MIC/

: Izhodni priključek za slušalke

MIC

:

: Povežite vrata kablom.

USB-monitorja in USB-naprave z USB-

Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.

Povezovalni kabli

Povezovanje z računalnikom

Zvežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja

Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.

Uporabite priključek, ki je primeren za računalnik.

Uporaba konektorja RGB-IN (Analog) na video kartici.

- Kabel za signal priključite v 15-pinska vrata RGB-IN na zadnji strani monitorja.

[ RGB-IN ]

Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.

- DVI kabel priključite v DVI IN vrata na zadnji strani monitorja.

[ DVI-IN ]

Povezano z McIntosh.

- Priključite monitor na McIntosh računalnik s RGB-IN priključnim kablom.

Če sta monitor in računalnik povezana, ju lahko vklopite in začnete uporabljati.

Priključitev USB

Vklopite monitor in PC. Če na priključek

na PC-ju pa kabel mikrofonom in videokamero.

na monitorju priključite kabel , na priključek

, se samodejno izvedejo namestitveni programi, ki so povezani z

USB-napravo, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s priklopom na

monitorja brez priklopa na osebni računalnik.

USB port (Vrata USB) monitorja podpira hitri USB 2,0.

Visoka hitrost Polna hitrost Nizka hitrost

Podatkovna hitrost 480 Mb/s 12 Mb/s 1,5 Mb/s

CPovežite vrata

Za uporabo

monitorja in USB-vrata računalnika z USB-kablom.

Za povezavo vrat

USB-kabel.

morate na osebni računalnik priklopiti .

monitorja in vrat USB računalnika uporabite monitorju priložen

Povežite vrata USB-monitorja in USB-naprave z USB-kablom.

Postopki uporabe so isti kot tisti pri uporabi na osebni računalnik priklopljene zunanje naprave. z z z z

Priključite in uporabljate lahko tipkovnico in miško.

Datoteko lahko predvajate iz medijske naprave.

(Primeri medijskih naprav: MP3, digitalni fotoaparat, itd.)

Súbory na zariadení na uloženie údajov môžete spúšťať, premiestňovať, kopírovať alebo vymazávať.

(Primeri shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika, predvajalnik datotek MP3 s trdim diskom, itd.)

Uporabite lahko tudi druge na osebni računalnik priključene naprave USB. z z z

Med izvajanjem namestitve ne izključujete USB-kabla.

Program se morda ne bo namestil v celoti ali ne bo deloval normalno.

Pri priključevanju naprave na vrata monitorja priklopite napravo z uporabo zanjo primernega kabla.

(Za nakup kabla in zunanjih naprav se pozanimajte na servisnem centru izdelka.)

Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe

z z

nepooblaščenih kablov.

Nekateri izdelki ne ustrezajo standardom USB in lahko povzročijo okvaro na napravi.

Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje, se obrnite na servisni center

naprave/računalnika.

Uporaba stojala

Ta monitor podpira različne vrste podstavkov VESA. Če želite namestiti podstavek

VESA, morate zložiti ali odstraniti podstavek, ki ga trenutno uporabljate.

Kot nagiba

Monitor lahko nagnete od 0 do 23 stopinj.

Postavitev podloge

S tem monitorjem uporabite 100 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.

1.

Monitor

Prirobnica konzolnega nosilca (opcija)

Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel

2.

3.

4.

Položite LCD z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite

Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja

Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce ali drugimi nosilci.

z z z z

Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujejo notranjost monitorja.

Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.

Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.

Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge.

Samsung ni odgovoren za take nesreče.

Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka. z z z

Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene.

Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.

Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.

Model

SyncMaster 225UW

Monitor lahko uporabljate kot običajni monitor za video komunikacije in za gledanje datotek multimedia datotek tako, da na PC enostavno priključite napajalni in USB-kabel.

Minimum baseline spec

z z z

Intel Pentium4 1.73GHz ali novejša različica ali AMD Equivalent Processor

Microsoft Windows XP Service Pack2(SP2), Windows Vista

256MB RAM, USB2.0

Skupna komunikacija

Samodejna nastavitev spletne kamere, mikrofona in zvočnika

Monitor in PC povežite z USB-kablom, kot je prikazano na spodnji sliki.

Spletna kamera, mikrofon in zvočnik se bodo samodejno namestili in prikazali v vrstici stanja.

Če je kamera prepoznana kot USB1.1-naprava, se lahko kakovost zaslona poslabša in lahko se pojavijo šumi. Nadgradite na USB 2.0.

Zaradi značilnosti USB-komunikacije je naprava prepoznana vsakič, ko jo izklopite ali vklopite. Ko je postopek prepoznavanja končan, jo lahko normalno uporabljate.

Če medtem ko PC prepoznava USB-napravo, odstranite kabel, lahko to povzroči resno napako v

PC-ju.

Kamere ne obračajte na silo. S tem lahko pokvarite izdelek.

Ko ste kliknili ikono <Varno odstrani strojno opremo> v opravilni vrstici PC-ja in USB-napravo odstranili iz programa Windows, odstranite USB-kabel.

Varnostni ukrepi pri namestitvi

1. Med samodejno namestitvijo ne izključite USB-kabla iz USB port.

(Namestitev traja približno minuto. Če med namestitvijo odstranite USB port, lahko pride do resnih težav s PC-jem.)

2. Med samodejno namestitvijo ne izklopite monitor.

(Če med namestitvijo izklopite monitor, lahko pride do resnih težav s PC-jem.)

3. Zaslon lahko po končani samodejni namestitvi utripa.

(To se zgodi, ko PC prepozna monitor kot USB device. To ni okvara.)

4. Če je samodejna namestitev končana, konfigurirajte položaj in ločljivost monitors na zavihku [Nastavitve] okna [Lastnosti zaslona].

(Optimalna ločljivost tega UC monitorja je 1680 x 1050.)

5. Če potem ko je PC prepoznal USB-napravo, zamenjate USB Port, lahko to povzroči napako pri prepoznavanju USB-naprave.

(Odstranite in znova namestite driver.)

Če installation ne uspe

Če se installation ustavi, ker čarovnik za novo strojno opremo le-te ni uspel najti, z desno miškino tipko kliknite Moj računalnik, Lastnosti, Sistem – lastnosti, zavihek Strojna oprema.

Kliknite Upravitelja naprav in znova namestite gonilnik tako, da sledite spodnjim korakom.

Prikaže se simbol, ki ga lahko vidite na in ki označuje, da naprave ni bilo mogoče namestiti.

V tem primeru kliknite “Iskanje sprememb strojne opreme”, da znova zaženete čarovnika za namestitev.

Če tokrat installation ne uspe, kliknite in kliknite z desno miškino tipko. V prikazanem meniju izberite ‘Posodobi gonilnik’.

Pregled konfiguracije

Po namestitvi lahko preverite konfiguracijo tako, da sledite tem korakom:

Z desno miškino tipko kliknite Moj računalnik, Lastnosti, Sistem – lastnosti, zavihek Strojna oprema.

Kliknite Upravitelja naprav.

Prikazal se bo seznam nameščenih naprav, kot je prikazano na spodnji sliki.

Pregled nastavitve spletne kamere

Na namizju programa Windows dvokliknite Moj računalnik.

Dvokliknite USB-video napravo. Ugotoviti bi morali, da je bila spletna kamera normalno nameščena, kot je prikazano na spodnji sliki.

Pregled nastavitve mikrofona in zvočnika

Na Nadzorni plošči dvokliknite Zvoki in avdio naprave.

SIzberite zavihek Govor in kliknite Preskusi strojno opremo.

Če je zvok iz monitorja pretih, nastavite glasnost, potem ko glasnost PC-ja nastavite na maksimum.

Sledite spodnjim korakom. Ugotoviti bi morali, da sta bila mikrofon in zvočnik nastavljena.

UC Monitor Limitations

Ta monitor je UC monitor, zato so, ko nanj priključite kamere in avdio naprave, cameras and audio devices, razen monitor display, prepoznane kot USB devices in ne kot kamere ali avdio naprave.

Če monitor uporabljate kot običajnega, ga priključite s kablom D-Sub (Analog) ali DVI-D (Digital).

Za priključitev drugih naprav uporabite USB-kable.

Pri nekaterih media players morate, ko je USB-naprava znova prepoznana, ko je media player vklopljen, le-to zapreti in jo znova zagnati, da lahko normalno upravljate naprave sound in kamere.

Ko boste zagnali nekatere PC-je, monitor morda ne bo prepoznan, tudi če je priključen USB cable, odvisno od PC BIOS version.

Preverite, ali je BIOS v PC-ju updated na najnovejšo različico.

Zaradi značilnosti USB audio naprav je lahko začetna volume setting v UC monitor zelo nizka.

(To se lahko razlikuje, odvisno od operating system.) V tem primeru v PC-ju nastavite Master

Volume.

USB Monitor Limitations

Monitor podpira samo servisni paket Windows XP Service Pack 2 in novejše različice.

Service Pack 1 in starejše različice niso podprti.

Monitor je zasnovan tako, da optimalno deluje s servisnim paketom Windows XP Service Pack 2 in USB 2.0.

UC monitor z različicami, starejšimi od USB 2.0, morda ne bo deloval normalno.

Če priključite več UC monitors, USB devices, ki jih bodo prepoznali ti monitors, morda ne bodo delovali pravilno.

Če monitor postavite preblizu MIC ali speaker, se v slednjih lahko pojavijo šumi.

Namestitev vodilnega programa monitorja

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju.

Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema.

Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih. internetnih strani : http://www.samsung.com/ (za cel svet) http://www.samsung.com/monitor (ZDA) http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Namestitev gonilnika monitorja (avtomatska)

Vstavite CD v CD-ROM.

Pritisnite

"Windows"

.

S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).

Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK". (Microsoft

®

Windows

®

XP/2000 operacijski sistem)

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.

Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/

Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Namestitev gonilnika monitorja (ročna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Microsoft® Windows Vista™ operacijski sistem

CD z uporabniškim priročnikom vstavite v CD-ROM-pogon.

Kliknite (Start) in "Control Panel"(Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance and

Personalization"(Videz in prilagoditev).

Kliknite "Personalization"(Prilagoditev) in nato "Display Settings"(Nastavitve zaslona).

Kliknite "Advanced Settings…"(Dodatne nastavitve …).

Na zavihku "Monitor" kliknite "Properties"(Lastnosti). Če je gumb "Properties"(Lastnosti) deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.

Če se prikaže sporočilo “Windows needs…”(Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki, kliknite "Continue"(Nadaljuj).

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.

Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/

Na zavihku "Driver"(Gonilnik) kliknite "Update Driver…"(Posodobi gonilnik …).

Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software"(Poišči programsko opremo gonilnika v računalniku) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Želim izbrati s seznama gonilnikov naprav v računalniku).

Kliknite "Have Disk…"(Imam disketo…) in izberite mapo (na primer, pogon D:\), kjer se nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, in kliknite "OK"(V redu).

Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite model, ki ustreza vašemu monitorju, in kliknite "Next"(Naprej).

Na naslednjih zaporednih zaslonih kliknite "Close"(Zapri)→ "Close"(Zapri) → "OK"(V redu) →

"OK"(V redu).

Microsoft

®

Windows

®

XP operacijski sistem

Vstavite CD v CD-ROM.

Pritisnite "Start" → "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and Themes" (Prikaz in teme)

Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa

"Advanced..." (napredni).

Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).

Pritisnite "Update Driver..." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or..." (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).

Izberite "Don't search ,I will..." (Neišči, jaz bom...), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu še

"Have disk" (imam CD).

Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov. kliknite "Next" (naprej).

Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK".

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.

Nahaja se na domači internetni strani http://www.samsung.com/

Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).

Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operacijski sistem

Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)

Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)

Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)

Namestitev

Kliknite "Start", "Nastavitev", "Nadzorna plošča".

Dvokliknite ikono "Zaslon".

Izberite zavihek "Nastavitve" in kliknite gumb "Dodatne lastnosti".

Izberite "Monitor".

Primer1 : Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran.

Prosimo prekinite namestitev.

Primer2 : Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.

Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver..." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb "Next" (naprej)

Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik).

Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).

Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)

Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet "Next" (naprej)

Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).

Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb "Da".

Kliknite gumb "Finish" (končati ) in nato gumb "Close" (zapreti).

Microsoft

®

Windows

®

Millennium operacijski sistem

Kliknite "Start", "Nastavitev", "Nadzorna plošča".

Dvokliknite ikono "Zaslon".

Izberite zavihek "Nastavitve" in kliknite gumb "Dodatne lastnosti".

Izberite zavihek "Monitor".

Kliknite gumb "Spremeni" v področju "Vrsta monitorja".

Izberite "Navedite mesto gonilnika".

Izberite "Izbrati gonilnik s seznama vseh gonilnikov, zbranih na določenem mestu ..." in kliknite gumb "Naprej".

Kliknite gumb "Imam disketo".

Določite A:\(D:\gonilnik) in kliknite gumb "V redu".

Izberite "Prikaz vseh naprav" in izberite monitor, ki ustreza tistemu, ki ste ga priključili na računalnik, in kliknite "V redu".

Nadaljujte z izbiranjem gumba "Zapri" in gumba "V redu", dokler ne zaprete pogovornega okna

Lastnosti zaslona.

Microsoft

®

Windows

®

NT operacijski sistem

Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display (prikaz)

V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo

Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).

Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).

Kliknite gumb Apply (Uporabi), če po kliku na Test (Testiraj) zaslon deluje normalno. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in vertikalno frekvenco z Preset Timing Modes v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.

Tretji prikaz je namestitev miške.

Namestite računalniško miško.

Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.

Namestite računalniško tipkovnico.

Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.

Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja. (lahko jo direktno vnesete)

Namestite vertikalno frekvenco monitorja. (lahko jo direktno vnesete)

Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-Window

datoteke.

Končali ste z namestitvijo monitorja.

Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Natural Color

Softwerski program Natural Color

En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom, skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju. Toftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics skupaj s korejskim inštitutom

Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI). Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.

Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.

Namestitev programa Natural Color

Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev programa Natural Color.

Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start sestava

Windows in nato izberite Execute ( izvršiti).

Vpišite: D:\Color\NCProSetup.exe in pritinite tipko [Enter].

(Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk.)

Brisanje programa Natural Color

Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite Add/Delete a program ( dodati/izbrisati program).

Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).

MagicTune

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.

2. Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune™.

3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".

4. Ponovite postopke1), 2), 3) za preostale korake 2~5.

5. Izberite "Sprejmem pogoje licenčne pogodbe", če se strinjate s pogoji uporabe.

6. Izberite mapo, kamor želite namestiti MagicTune™.

7. Kliknite "Namesti".

8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".

9. Kliknite "Dokončaj".

10. Ko bo namestitev končana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicTune™.

Dvokliknite ikono in tako zaženite program.

MagicTune™ execution icon may not appear depending on specification of computer system or monitor.

If that happens, press F5 Key.

Težave pri namestitvi (MagicTune)

Na namestitev orodja MagicTune™ lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem z z z z

Windows 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista™

Priporočamo uporabo MagicTune z Windows 2000 ali

novejšimi.

Strojna oprema z z

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB prostora na trdem disku

* Če želite več informacij, obiščite spletno stran programa MagicTune™ .

Odstranitev

Program MagicTune™ lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošči programa Windows™.

Če želite odstraniti MagicTune™, naredite tole.

1. Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošča]. Če je program nameščen v operacijskem sistemu Windows™ XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna plošča].

2. Na Nadzorni plošči kliknite "Dodaj ali odstrani programe".

3. V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poiščite "MagicTune™". Kliknite ga, da ga označite.

4. Ponovite postopke1), 2), 3) za preostale korake 2~5.

5. Kliknite "Da", če želite začeti odstranjevanje.

6. Počakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokončana".

Obiščite spletno stran MagicTune™ , če želite tehnično podporo za MagicTune™, če imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Kontrolni gumbi

[

[ ] Odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika in vračilo na predhodni izbirnik

] Omogočajo poudarjanje in namestitev postavk v izbirniku.

[ ] Aktivirajte označeno postavko v izbirniku.

[AUTO] ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO' tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve.

Neposredne funkcije

AUTO

izbirnik Opis

AUTO ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO'tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve.

(na razpolago samo v analognem načinu)

Za avtomatsko izostritev uporabite funkcijo AUTO, medtem ko je vključen AUTO

PATTERN .

Če samodejna nastavitev ne deluje ustrezno, ponovno pritisnite gumb AUTO, da bolj natančno prilagodite sliko.

Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se funkcija AUTO izvede samodejno.

Zaklepanje in odklepanja prikaza na zaslonu

Če pritisnete gumb AUTO po zaklepu prikaza na zaslonu

Če pritisnete gumb MENU po zaklepu prikaza na zaslonu

izbirnik Opis

Zaklepanje in odklepanja prikaza na zaslonu

To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer se ohranijo trenutne nastavitve, ki jih drugi ne morejo spremeniti.

Zaklepanje: Več kot pet (5) sekund držite gumb menija, da vključite funkcijo za zaklepanje nastavitve prikaza na zaslonu.

Odklepanje: Več kot pet (5) sekund držite gumb menija, da izključite funkcijo za zaklepanje nastavitve prikaza na zaslonu.

Čeprav je vključena funkcija zaklepanja spreminjanja nastavitev prikaza na zaslonu, lahko vseeno nastavite svetlost in kontrast, z gumbom Direct pa lahko prilagodite funkcijo MagicBright ( ).

MagicBright

Volume

izbirnik

MagicBright™

Opis za tem ponovno pritisnite gumb MagicBright™, kar vam omogoči kroženje po dostopnih predkonfiguriranih načinih dela:

- Trenutno so na voljo 6 različni načini:

(Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie) izbirnik

Volume

Opis

Ko OSD ni na zaslonu, s pritiskom na gumb uravnajte jakost zvoka.

SOURCE

izbirnik

SOURCE

Opis

Izbira video signal, medtem ko je OSD izključen. (Analog/Digital)

Funkcije prikaza na zaslonu

Picture

Color

Image

OSD

Setup

Information

Brightness

MagicColor

Coarse

Language

Auto Source

Contrast

Color Tone

Fine

H-Position

Image Reset

Color Control Gamma

Sharpness

V-Position

Color Reset

H-Position V-Position

Transparency Display Time

Picture

izbirnik

Brightness

Contrast

Color

Opis

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite svetlost lastnim željam.

MENU → → → → MENU

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast lastnim željam.

MENU → → → → → MENU

Začetek dela/Stop izbirnik Opis

Začetek dela/Stop

MagicColor

Color Tone

Color Control

Gamma

Image

MagicColor je nova tehnologija, ki jo je Samsung razvil izključno za boljšo digitalno sliko in jasnejši prikaz naravne barve, ne da bi to zmanjšalo kakovost slike.

Off

Demo

Vrne vas v izvorni način.

Zaslon pred uporabo MagicColor se prikaže na desni strani, zaslon po uporabi MagicColor pa na levi.

Full Ne prikaže le živih naravnih barv, temveč zelo jasno tudi naravno barvo kože.

Intelligent Žive naravne barve prikaže zelo jasno.

MENU → , → → → → MENU

Z izborom med štirimi naèini lahko spremenite barvno nianso:

Cool(hladno), Normal (normalno), Warm(toplo) in Custom

(standardno)

MENU → → → → → → MENU

Sledite tem korakom, da bi osebno priredili ravnotežje Red,

Green in Blue barv -Red, Green, Blue

MENU → → → → → → → → MENU

Prilagoditev Gama spreminja svetilnost barv z vmesno svetilnostjo.

- Mode 1

- Mode 2

- Mode 3

MENU → → → → → → MENU izbirnik Opis

Odstrani motnje navpičnih vijug.

Grobo nastavljanje lahko vpliva na položaj prikaza na

Začetek dela/Stop

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

zaslonu. Prikaz lahko vrnete v sredo zaslona s pomočjo izbirnika Horizontal Control.

MENU → → → → → MENU

Odstrani motnje vodoravnih črt.

Če motnje ostanejo tudi po namestitvi preko izbirnika Fine, ponovite nastavitve potem, ko ste spremenili frekvenco.

MENU → → → → → → MENU

Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.

MENU → → → → → → MENU

Sledite tem navodilom za spremembo horizontalne pozicije prikaza na monitorju.

MENU → → → → → → MENU

Sledite navodilom za spremembo vertikalne pozicije prikaza na monitorju.

MENU → → → → → → MENU izbirnik

Language

H-Position

Opis

Izberete lahko enega izmed osmih jezikov.

Izbran jezik vpliva samo na jezik OSD-ja, nima vpliva na program računalnika.

MENU → → → → → MENU

Lahko spremenite horizontalno pozicijo, ko se OSD menu pojavi na monitorju.

MENU → → → → → → MENU

Začetek dela/Stop

V-Position

Transparency

Display Time

Setup

Lahko spremenite vertikalno pozicijo, ko se OSD menu pojavi na monitorju.

MENU → → → → → → MENU

Menjuje prozornost ozadja OSD-ja.

MENU → → → → → → MENU

Izbirnik (menu) se bo avtomatsko izključil, če nekaj časa ne boste spreminjali nastavitev.

Lahko določite čas čakanja predno se izbirnik izklopi.

- 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec

MENU → → → → → → MENU izbirnik

Auto Source

Image Reset

Color Reset

Information

Opis

Izberite Auto Source ( avtomatska izbira izvora),ko želite, avtomatsko izbiro izvora signala

MENU → → → → → MENU

Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov slike

MENU → → → → → → MENU

Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov barve

MENU → → → → → → MENU

Začetek dela/Stop

izbirnik

Information

Opis

Prikazuje izvor videa, način prikaza na OSD zaslonu.

MENU → ,

Kontrolni seznam

Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju

Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika .

Napaka Kontrolni seznam Rešitev

Na zaslonu ni slike.

Ne morem vključiti monitor.

Ali je priključni kabel pravilno zvezan?

Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.

Ali na zaslonu lahko vidite "Check Signal

Cable"

Če je monitor vklopljen, ponovno zaženite računalnik, da se prikaže začetni (inicialni) zaslon (login).

(Priključeno s D-sub kablom)

Preverite stik signalnega kabla.

(Povezano s DVI kablom)

Če še vedno vidite sporočilo o napaki (error message) na zaslonu, ko je monitor pravilno priključen , preverite ali je monitor nastavljen na Analog status.

Pritisnite gumb ' signala.

' za dvojno kontrolo vhodnega

Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite računalnik v odgovarjajočem načinu (varnostni način za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco video kartice.

(Prečitajte Predprogramirane nastavitve )

Če se ne prikaže inicialni (login) zaslon, poiščite servis ali svojega dobavitelja .

Ali lahko vidite na zaslonu "Not

Optimum Mode",

"Recommended mode 1680 x 1050

60 Hz"?

Na zaslonu ni slike.

Ali utripa indikator vklopa na monitorju v eno sekundnih

To sporočilo vidite če je signal z video kartice večji od maksimalne ločljivosti in frekvence na katerima lahko monitor pravilno deluje.

Nastavite maksimalno ločljivost in frekvenco tako, da lahko monitor normalno deluje.

Če prikaz presega SXGA ali 75 Hz in se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended

Mode 1680 x 1050 60 Hz". Če je prikaz čez 85 Hz, bo sicer deloval toda pojavilo se bo sporočilo "Not

Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x 1050

60 Hz" za 1 minuto in potem izginilo.

Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti.

(Sporočilo se bo ponovno pojavilo če boste ponovno zagnali sistem).

Monitor je v varčevalnem načinu.

Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon.

Ne vidite OSD izbirnika.

Zaslon ima čudne barve ali je črno-bel.

intervalih?

Je monitor povezan z DVI kablom?

Če še vedno ni slike, pritisnite gumb '' ''.

Nato znova pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.

Lahko se pojavi prazen enkran če ponovno zaženete sistem predno povežete DVI kabel ali pa ste izklopili in ponovno povezali DVI kabel medtem ko je sistem deloval, ker nekateri modeli grafičnih kartic ne oddajajo video signale.

Povežite DVI kabel in ponovno zaženite sistem.

Ste mogoče blokirali

OSD, da bi preprečili neželjene spremembe nastavitev?

Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba ' ' vsaj 5 sekund.

Ali prikazuje zaslon samo eno barvo kot,da gledate zaslon čez celofan?

Preverite stik signalnega kabla.

Preverite ali je video kartica trdno vtaknjena v svoj priključek.

Ali so barve zaslona postale čudne potek, ko je program že nekaj časa deloval ali zaradi

Ponovno zaženite računalnik.

Ali je video kartica pravilno nameščena?

Namestite video kartico skladno z navodili.

Zaslon je naenkrat izgubil uravnoteženost.

Zaslon je defokusiran ali OSD ne morete nastaviti.

Ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?

Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.

(Prečitajte Predprogramirane nastavitve )

LED-indikator utripa ali na zaslonu ni slike.

Ali ste spremenili video kartico ali gonilnik?

Ali ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?

Namestite položaj in velikost slike na zaslonu s pomočjo OSD-ja.

Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice.

(Prečitajte Predprogramirane nastavitve )

Prikaz je lahko neenakomeren zaradi ciklusa signalov video kartice. Z uporabo prikaza na zaslonu prilagodite položaj.

Na zaslonu se prikazuje samo 16 barv. Barve so se spremenile po zamenjavi video kartice.

Pojavilo se je sporočilo

Ali je frekvenca pravilno nastavljena potem ko ste preverili

Programirane postavke prikaza na izbirniku (menuju)?

Ali so barve v sistemu Windows pravilno nastavljene?

Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za namestitev video kartice in Predprogramiranimi nastavitvami .

(Maksimalna frekvenca se lahko po ločljivosti razlikuje od proizvoda do proizvoda.)

Windows XP :

Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme)

"Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

Windows ME/2000 :

Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) →

"Settings" (Nastavitve).

Namestite video kartico skladno z navodili. Ali je video kartica pravilno nameščena?

Ali ste namestili gonilnik monitorja?

Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov .

"Unrecognized monitor,Plug˛Play

(Vesa DDC) monitor found" (Neznan monitor, najden …)

Preverite, ko

MagicTune™ ne deluje pravilno.

Poglejte v navodilih, ki ste jih prejeli z video kartico, ali podpira funkcijo

Plug&Play (VESA

DDC).

Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov .

Možnost

MagicTune™ je na voljo samo v računalnikih (VGA) z operacijskim sistemom Windows, ki podpirajo tehnologijo »Plug and Play«.

* Če želite preveriti, ali je v vašem računalniku na voljo možnost MagicTune™, sledite spodnjim korakom (če imate operacijski sistem Windows XP) ;

Nadzorna plošča → Učinkovitost delovanja in vzdrževanje → Sistem → Strojna oprema → Upravitelj naprav → Monitorji → Po brisanju možnosti Plug and

Play monitor, poišči Plug and Play monitor tako, da poiščeš novo strojno opremo.

MagicTune™ je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafičnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ ne deluje pravilno.

Ste zamenjali osebni računalnik ali grafično kartico?

Ste namestili program?

Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune

Po prvi namestitvi programa ponovno zaženite računalnik. Če je kopija programa že nameščena, jo odstranite, ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite program. Računalnik morate ponovno zagnati, da bo po namestitvi ali odstranitvi programa normalno deloval.

Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune™ MAC.

Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.

Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.

Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.

(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)

Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik za video adapter in monitor.

Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 56 Hz~75 Hz.

(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 75 Hz.)

Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel → System → Device Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.

Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis .

Vprašanja in odgovori

Vprašanje

Kako lahko spremenim frekvenco?

Kako lahko nastavim

Odgovor

Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika.

(Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).

Windows XP :

ločljivost?

Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →

"Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) →

"Settings" (Nastavitve).

Windows ME/2000 :

Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →

"Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.

Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power

Saving)?

Windows XP :

Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →

"Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) →

"Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na računalniku.

Windows ME/2000 :

Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) →

"Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na računalniku.

Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik.

Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?

Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.

Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne sme priti v notranjost monitorja.

Kako v celoti odstranim

“Namestitveni program za UCmonitor”?

Da v celoti odstranite namestitveni program za USB Device za UCmonitor, Kliknite ‘Dodaj/Odstrani programe’ na ‘Nadzorni plošči’ in prikazal se bo seznam nameščenih programov.

Na seznamu izberite gonilnik (USB-video naprava in USB-zvočna naprava), ki je bil nameščen, ko ste priključili UC monitor, in kliknite

‘Odstrani’.

Samopreskus

Lastni-test | Opozorilna sporoèila | Delovni pogoji | Koristni nasveti

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

Lastni test

Izključite računalnik in monitor.

Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.

Vključite monitor

Če monitor deluje pravilno, boste videli okno s spodnje slike.

To okno se pokaže tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.

Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.

Opozorilna sporočila

Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja slika čeprav je

LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.

Delovni pogoji

Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije monitorja.

Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in jih preselite v drug prostor.

Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni, ki so bližje od enega metra.

Koristni nasveti

Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz računalnika. Zato lahko v primeru, da nastane problem z računalnikom ali video kartico, to lahko povzroči izgubo slike, slabo barvo, hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca.

Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti

Če na zaslonu ni slike ali se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x

1050 60 Hz" odklopite kabel iz računalnika, ko je monitor še pod napetostjo:

Če se na zaslonu pojavi sporočilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela.

V tem primeru poiščite napake v delovanju računalnika.

Specifikacije

Splošno

Naziv modela

LCD-plošča

Velikost

Področje prikaza

Razmak pikslov

SyncMaster 225UW

Diagonala 22 " (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Aktivni prikaz

Horizontalni 30 ~ 81 kHz

Vertikalni 56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

16,7 M

Ločljivost

Optimalna resolucija

[email protected]

Maksimalna resolucija

[email protected]

Vhodni signal, prekinjen

Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB

0,7 Vp-p ± 5%, ločena sinhr. H/V, kompozitno

Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)

Maksimalno pikslov / ura

146 MHz < Analogno/Digitalno >

Poraba elektrike

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin to 15pin D-sub cable, odstranljiv

DVI-D na DVI-D spojnik, odstranljiv

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

520,0 X 452,0 X 202,0 mm / 20,5 X 17,8 X 8,0 inčev (Potem ko zložite podstavek) / 7.7kg / 17,0 Ibs

520,0 X 399,0 X 68,5 mm / 20,5 X 15,7 X 2,7 inčev (Potem ko namestite podstavek)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

100 mm x 100 mm

Delovni pogoji

Delovna Temperatura : 10℃~ 40℃ (50°F~104°F)

Vlaga : 10 % ~ 80 %, brez kondenzacije skladiščenja Temperatura : -20℃~ 45℃ (-4°F~113°F)

Vlaga : 5 % ~ 95 %, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja. V večini primerov se bo namestitev monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.

Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.

(Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

PowerSaver

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Mehansko napajanje

Status Normalno delo

Indikator vklopa modra

Poraba elektrike Manj kot 5

0 W

Power-off način modra, utripajoči

Manj kot 2 W

(Off-način dela

(izklopljeno))

S/W izkl.

(napajanje)

EPA/ENERGY 2000

Izklopljeno

Manj kot 2 W

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x

1024

Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil.

Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Predprogramirane nastavitve

Način prikaza

Horizontalna frekvenca

(kHz)

Vertikalna frekvenca

(Hz)

Frekvenca pikslov

(MHz)

Način prikaza

(H/V)

36.000

40.000

50.000

49.500

65.000

75.000

78.750

108.000

108.000

25.175

25.175

28.322

30.240

57.284

100.000

31.500

31.500

56.250

60.317

72.188

75.000

60.004

70.069

75.029

75.000

60.000

70.086

59.940

70.087

66.667

74.551

75.062

72.809

75.000

35.156

37.879

48.077

46.875

48.363

56.476

60.023

67.500

60.000

31.469

31.469

31.469

35.000

49.726

68.681

37.861

37.500

63.981

60.020

108.000

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/+

-/-

+/+

VESA, 1280 x

79.976

75.025

135.000

+/+

1024

VESA,1680 x 1050 64.674

59.883

Horizontalna frekvenca

119.000

+/-

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota : kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota :

Hz

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

MEXICO

Latin America

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD &

TOBAGO

VENEZUELA

Europe

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

03 201 2418

844 000 844

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF

IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864)

(€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

903 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-503-0000

140-1234

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA

U.A.E

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 03-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Velikost pikslov

Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov". Enota : mm

Vertikalna frekvenca

Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika.

Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota : Hz

Primer : Če se ista slika ponavlja 60krat v sekundi, je to 60Hz.

Horizontalna frekvenca

Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus.

Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota : kHz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda

(neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda

(prepletanje). Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA

DDC za funkcijo Plug&Play.

Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost".

Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer : Ločljivost 1680 X 1050 pomeni, da je zaslon sestavlja 1680 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 1050 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

S-Video

Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča visokokakovostni video.

Vhod za zunanje naprave

Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.

DVD

Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku omogoča čistejše slike.

Za boljši prikaz

Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.

Resolucija : 1680 X 1050

Vertikalna frekvenca ( osvežitev) : 60 Hz

Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali

BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle.

To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.

Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite.

Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.

Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve).

Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.

Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna.

Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

Odgovornost

nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.

© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung

Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and

Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip ENERGY

STAR® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement