Samsung | HT-C330 | Uporabniški priročnik | Samsung HT-C330 Navodila za uporabo

Samsung HT-C330 Navodila za uporabo
HT-C330
Digitalni sistem za
domači kino
uporabniški priročnik
Predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd Sec1:1
2010-05-07
9:52:54
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE.
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega udara.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna navodila
glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
POZOR
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
2
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI
ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 2
2010-05-07
9:53:28
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste uporabljali dlje
časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro
izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja (npr.
zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem času,
pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
P.SCAN
A
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪌
㪍
㪏
㪐
㪋
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Video kabel
FM-antena
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik in
baterije (velikosti AAA)
SCART-priključek
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 3
3
2010-05-27
5:58:15
Varnostne informacije
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost
zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošče
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na predvajalni
površini ne pustite prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranitev plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.Hranite v navpičnem
položaju.
✎ OPOMBA


Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎ OPOMBA

4
Licenca
• O VIDEU DIVX: DivX® je digitalni video format podjetja
DivX,Inc. To je uradna naprava s certifikatom DivX, ki
predvaja video zapise DivX. Za več informacij in orodij
programke opreme za pretvorbo datotek v video zapis DivX obiščite www.
divx.com.
O VIDEIH DIVX NA ZAHTEVO: Ta certificirana naprava DivX® mora biti
registrirana, da lahko z njo predvajate vsebino videov DivX na zahtevo
(VOD). Če želite ustvariti registracijsko kodo, poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju naprave. S to kodo nato obiščite spletno mesto
vod.divx.com, da zaključite postopek registracije in izveste več o DivX
VOD.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki Dolby
Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Avtorske pravice
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice
pridržane.
Avtorska zaščita
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega
priključite svoj izdelek neposredno na svojo televizijo in ne na
videorekorder. Če ga boste priključili na videorekorder, bo zaradi
zaščite na DVD-ju slika nejasna.
• »Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je
zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne
lastnine podjetja Rovi Corporation. Povratno inženirstvo in
razstavljanje je prepovedano.«
Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka, lahko
pride do kondenzacije vode. Če se v notranjosti izdelka
nakopiči kondenzacijska voda, izdelek morda ne bo
pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite
in pustite vklopljen izdelek stati 1 ali 2 uri.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 4
2010-05-27
5:58:22
Vsebina
VARNOSTNI PODATKI
2
ZAČETEK
7
POVEZAVE
15
21
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Dodatki
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
Avtorska zaščita
7
7
11
11
12
13
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Opis
Sprednja plošča
Zadnja plošča
Daljinski upravljalnik
15
17
19
20
Priklop zvočnikov
Povezava video izhoda in televizorja
Priklop FM-antene
Priklop zvoka z zunanje komponente
21
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
Nastavitev nastavitvenega menija
Prikaz
Višina/širina televizijskega zaslona
Avdio
Nastavitev zvočnikov
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
AV-SYNC
Optimiziranje EQ
Sistem
Prvotna nastavitev
Registracija DivX-a (R)
Jezik
Varnost
Starševski nadzor
Sprememba gesla
Podpora
Informacije o izdelku
SLOVENŠČINA
NASTAVITEV
2
3
3
4
4
4
4
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 5
5
2010-05-27
5:58:22
Vsebina
OSNOVNE FUNKCIJE
26
NAPREDNE FUNKCIJE
26
26
27
27
32
33
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba predvajalne funkcije
Način zvoka
Poslušanje radia
34
34
USB-funkcija
Kopiranje CD-jev
35
36
37
Odpravljanje težav
Seznam kod za jezike
Specifikacije
34
DRUGE INFORMACIJE
35
•
Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza
izdelka.
•
Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-1025.indd 6
2010-10-25
3:26:14
01
Začetek
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite
s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikona
Izraz
Razlaga
d
DVD
Označuje vsebino plošč
DVD-video ali DVD±R/±RW,
ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
B
CD
Označuje vsebino
podatkovnih CD-plošč (CD
DA, CD-R/-RW).
A
MP3
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
G
JPEG
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah CD-R/-RW.
D
DivX
Označuje vsebino, ki je na
voljo na ploščah MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
POZOR
✎
Začetek
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Krajevna koda
Izdelek in plošče so kodirani glede na regijo. Predvajanje
plošče je možno samo, če se regionalni oznaki ujemata. Če
se oznaki ne ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
Krajevna
koda
Območje
1
ZDA, ameriški teritoriji in Kanada
2
Evropa, Japonska, Srednji
Vzhod, Egipt, Južna Afrika,
Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, pacifiško otočke,
Karibi
Označuje primere, ko funkcija ne
deluje, ali primere, ko so bile
nastavitve preklicane.
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večina Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
OPOMBA
Označuje nasvete in navodila, ki
vam pomagajo pri uporabi
funkcij.
6
Kitajska
Bližnjična
tipka
Ta funkcija omogoča
neposreden in preprost dostop s
pritiskom gumba na daljinskem
upravljalniku.
Vrsta plošče
DVD-VIDEO
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 7
7
2010-05-27
5:58:22
Začetek
Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati
Vrste in oznake
(logotip) plošč
Posneti
signali
Velikosti
plošč
12 cm
AVDIO
+
DVD-VIDEO
Najdaljši čas
predvajanja
pribl. 240 min
(enostransko)
pribl. 480 min.
(obojestransko)
pribl. 80 min
(enostransko)
VIDEO
8 cm
pribl. 160 min
(obojestransko)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AVDIO
AVDIO-CD
AVDIO
+
DivX
VIDEO
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
• Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM in DVDRAM ni mogoče predvajati s tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT
(NAPAČEN FORMAT PLOŠČE)>.
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati na tem izdelkom.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja
pojavi sporočilo < Wrong Region. Please check Disc. >.
Vrste in formati plošč
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je
odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80
minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne
bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CDR zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
8
Plošče CD-R MP3
• Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z
datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena MP3-datotek ne smejo vsebovati
razmakov ali posebnih znakov (. / = +).
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo
od 128 kb/s.
• Predvajati je možno samo datotek s končnico ».
mp3« in ».MP3«.
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče
prazen, je predvajanje mogoče samo do
praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje
časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne
bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo
gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako
nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–
320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda
neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih posnetkov 500.
• Pri CD-ploščah je največje možno število
predvajanih map 300.
Plošče CD-R JPEG
• Mogoče je predvajanje samo datotek s končnico »jpg«.
• Če plošča ni zaključena, bo trajalo dlje časa, preden
naprava začne s predvajanjem in morda ne bodo
predvajane vse posnete datoteke.
• Predvajati je mogoče samo CD-R-plošče z JPEGdatotekami v formatu ISO 9660 ali Joliet.
• Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov
in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane
večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• V eno mapo lahko shranite največ 999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati
samo JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke
Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje ali pa sploh ne bo
mogoč.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 8
2010-05-27
5:58:22
01
• Posodobitve programske opreme nezdružljivih
formatov niso podprte.
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x
600 slikovnih pik itd.)
• Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
• Ker ta izdelek podpira samo kodirne formate, ki jih
je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc.,
predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril
uporabnik, morda ne bo mogoče.
Začetek
Plošče DVD±R/±RW, CD-R/RW
DivX (Digital internet video express)
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje
Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki
omogoča prenos avdio in video podatkov prek
interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3
za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video
kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
Podprti formati (DivX)
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne
formate. Če video format in avdio format nista podprta,
to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti video formati
Format
AVI
WMV
Podprte različice
DivX3.11–DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podprti avdio formati
Format
Gostota zapisa
MP3
80–320 kb/s
WMA
56–128 kb/s
AC3
128–384 kb/s
Frekvenca
vzorčenja
44,1 kHz
44,1/48 kHz
• Razmerje višina/širina : Čeprav je privzeta ločljivost
za DivX 640 x 480 slikovnih pik, ta izdelek podpira
do 720 x 480 slikovnih pik. Ločljivosti televizijskih
zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad
48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne
migotati.
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na
sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 9
9
2010-05-27
5:58:22
Začetek
Opombe o povezavi USB
Podprte naprave: shranjevalni USB-medij, MP3predvajalnik, digitalni fotoaparat, USB-bralnik kartic
1) Če je ime mape ali datoteke daljše od 10
znakov, morda ne bo pravilo prikazana oz.
predvajana.
2) Datoteka s podnaslovi, večja od 148 KB, morda
ne bo pravilno prikazana.
3) Določene USB-naprave, digitalni fotoaparati in
USB-bralniki kartic morda ne bodo združljivi z
izdelkom.
4) Podprta sta datotečna sistema FAT16 in FAT32.
• Datotečni sistem NTFS ni podprt.
5) Ime slikovnih (JPEG), glasbenih (MP3, WMA) in
videodatotek mora biti v korejščini ali angleščini.
Sicer datoteke morda ne bo mogoče predvajati.
6) Priključite neposredno na USB-vrata izdelka.
Priključitev s kablom druge vrste lahko povzroči
težave z USB-združljivostjo.
7) Če vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
bralnik za različne pomnilniške kartice morda ne
bo deloval pravilno.
8) PTP-protokol za digitalne fotoaparate ni podprt.
9) Med postopkom "branja" ne odklopite USBnaprave.
10) Večja kot je ločljivost slike, daljša bo zapoznitev
prikaza.
11) MP3/WMA-datotek z DRM ali videodatotek, ki
jih prenesete s strani s plačljivimi vsebinami, ne
bo mogoče predvajati.
12) Zunanji trdi disk ni podprt.
13) Podprte oblike zapisa datotek
Format
Fotografija
Ime
datoteke
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Končnica
datoteke
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Gostota
zapisa
–
80~320
kb/s
56~128
kb/s
4 Mb/s
4 Mb/s
Različica
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Slikovne
pike
640x480
–
–
720x480
Frekvenca
vzorčenja
–
44,1kHz
44,1,kHz
44,1 KHz~ 48 KHz
10
Glasba
Film
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 10
2010-05-27
5:58:23
01
Začetek
Opis
Sprednja plošča
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
PLADENJ ZA PLOŠČE
Sem vstavite ploščo.
2
ZASLON
Prikazuje status predvajanja, čas predvajanja, itd.
3
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Zaznava signale daljinskega upravljalnika
4
GUMB OPEN/CLOSE (
Odpre in zapre pladenj za plošče.
5
FUNKCIJSKI GUMB (
6
GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN PRESKOK NAZAJ
(
)
Se vrne na predhodni naslov/poglavje/posnetek.
Zmanjša frekvenčni pas FM.
7
Gumb STOP (
Ustavi predvajanje plošče.
8
Gumb PLAY/PAUSE (
9
GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN PRESKOK
NAPREJ (
)
)
Načini se preklapljajo kot sledi:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
)
)
)
10
GUMB ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI (
11
GUMB POWER (
12
USB-VRATA
)
11 12
Predvaja ali začasno ustavi predvajanje.
Preide na naslednji naslov/poglavje/posnetek.
Poveča frekvenčni pas FM.
,
)
Prilagoditev glasnosti.
Vključi in izključi izdelek.
Priklopite in predvajajte datoteke z zunanje pomnilniške naprave USB,
kot so MP3-predvajalniki, bliskovni pomnilnik USB itd.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 11
11
2010-05-27
5:58:23
Začetek
Zadnja plošča
1
2
3
4
VIDEO
OUT
5 6
FM ANT .
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
2
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 5,1-KANALNI
ZVOČNIK
ZUNANJI PRIKLJUČEK DIGITAL OPTICAL
IN (DIGITALNI AVDIO VHOD)
3
Priključki AUX IN
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je videorekorder).
4
PRIKLJUČEK VIDEO OUT
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika
(VIDEO OUT).
5
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO OUTPUT
(KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
6
ANTENSKI PRIKLJUČEK FM ANTENNA
Priključite na anteno FM.
1
12
Priključite sprednji, srednji, zadnji in nizkotonski zvočnik.
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 12
2010-05-27
5:58:23
01
Začetek
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
S tem gumbom preverite meni
plošče/naslova.
Vklopite in izklopite izdelek.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
Omogoča dostop do splošnih
funkcij izdelka, kot je seznam
fotografij.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
ali
4. Gumb REPEAT: Omogoča ponovno predvajanje
naslova, poglavja, posnetka ali plošče.
5. Gumb CD RIPPING: pritisnite, da skopirate CD.
6. Gumb DIMMER: Prilagodi svetlost
zaslona.
7. Gumb INFO
Zmanjša glasnost.
Pritisnite, da preskočite nazaj.
/Preklapljanje po kanalih navzdol.
A
P.SCAN
TUNER
MEMORY
C
D
B
DSP / EQ
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪋
㪌
㪍
㪏
㪐
PL
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
To je gumb za izbor načina.
ali
Pritisnite, da izberete video način
TV-ja.
Pritisnite, če želite uporabljati način
P.SCAN (progresivno skeniranje).
Pritisnite, da prednastavite FM-postaje.
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
ali
1. Gumb PLII: Izberite želeni avdio način
Dolby Pro Logic II, P.Bass ali funkcijo
ojačanja MP3-ja.
2. Gumb DSP/EQ: Izberite želeni avdio
način DSP/EQ.
3. Gumb MO/ST: Pritisnite, da v načinu FM
poslušate mono/stereo zvok.
Prilagodite glasnost navzgor.
Začasno izključi zvok.
Pritisnite, da preskočite naprej/preklapljate po
kanalih navzgor.
Pritisnite za začasno prekinitev predvajanja plošče.
S temi gumbi iščete naprej ali nazaj.
MUTE
S pritiskom ustavite/nadaljujete
predvajanje plošče.
S tem gumbom odprete osnovni
meni.
Vrnitev v prejšnji meni.
Izbor zaslonskih menijskih elementov in
sprememba menijske vrednosti.
Izhod iz menija.
O
TO
LS
Uporablja se za spremembo avdio
jezika/jezika podnapisov, kota itd.
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
S tem načinom izberete način DVD-sprejemnika.
SELECT
SAMSUNG
Pritisnite, da izberete TV.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
* Velikost baterije: AAA
✎ OPOMBA




Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake
polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
Baterij ne izpostavljajte vročini ali plamenom.
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do
razdalje 7 metrov od televizorja.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 13
13
2010-05-27
5:58:23
Začetek
Nastavitev daljinskega upravljalnika
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vaše televizije.
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski
upravljalnik v način TV.
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Pridržite gumb POWER in vnesite kodo za svojo
znamko televizorja.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor,
jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera
je prava.
• Primer: za televizor Samsung
Pridržite gumb POWER in s številskimi gumbi
vnesite kode 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate
gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL in
številske gumbe (0–9).
✎ OPOMBA


Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji
nekaterih znamk. Prav tako so funkcije, ki so na voljo,
odvisne od znamke televizorja.
Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za
svojo znamko televizorja, bo ta deloval na televizorjih
Samsung privzeto.
Seznam kod za različne znamke
televizorjev
Znamka
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Znamka
MTC
Koda
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Funai
03
Soundesign
03, 40
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Brocsonic
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
06
Inkel
45
Tatung
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
14
Koda
56, 57, 58
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 14
2010-05-27
5:58:24
02
Priključki
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priklop izdelka na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
Namestitev izdelka
SW
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala
za televizor.
Izbira mesta poslušanja
2,5- do 3-kratna velikost TV-zaslona
Sprednja zvočnika ei
Srednji zvočnik
f
hj
Zadnja zvočnika
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno
za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Za 32-palčne televizorje 2~2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5~4 m
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod
kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v
višini vaših ušes. Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo
srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje proti sebi.
Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika.
Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.
Te zvočnike postavite ob stran položaja poslušanja. Če ni dovolj prostora, ju
obrnite drugega proti drugemu. Postavite ju približno 60 do 90 cm nad ušesi in
usmerjena rahlo navzdol.
razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov
* Za
predvsem predvajanje zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.
Nizkotonski zvočnik
g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na želeno
mesto.
! POZOR



Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.

Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno za odprtino.
Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali
predmetov.
✎ OPOMBA

Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na
zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 15
15
2010-05-27
5:58:24
Priključki
Priklop zvočnikov
Komponente zvočnikov
(L)
(D)
SPREDNJI
(L)
(D)
ZADNJI
SREDNJI
NIZKOTONSKI
KABEL ZVOČNIKA
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in spustite
zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran izdelka, tako da se bodo barve
vtičev na zvočnikih ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.
Črna
Rdeča
HT-C330
Srednji zvočnik
Sprednji zvočnik (D)
Sprednji zvočnik (L)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
Zadnji zvočnik (D)
COM
Zadnji zvočnik (L)
Nizkotonski zvočnik
16
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 16
2010-05-27
5:58:24
02
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed spodnjih treh načinov.
2. NAČIN
SCART IN
3. NAČIN (dostavljeno)
VIDEO
OUT
FM ANT .
zeleni
modri
rdeči
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. NAČIN
1. NAČIN: Komponentni video (progresivno skeniranje)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite priključke COMPONENT OUT (Pr, Pb in Y) na zadnji strani izdelka s komponentnimi video vhodnimi
priključki na televizorju.
2. NAČIN: Scart
Če je vaš televizor opremljen z vhodom SCART, s priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT
(VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in priključek VIDEO na prilagojevalniku Scart, nato pa priključek
prilagojevalnika SCART povežite s priključkom SCART IN na vašem televizorju.
3. NAČIN: Kompozitni video
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in
priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.
✎ OPOMBA



Ko je izbran način zaporednega izrisovanja slik, izhod VIDEO ne prejema nobenih signalov.
Ta izdelek oddaja signal v prepletenem naèinu 480i (576 i) za komponentni/kompozitni izhod.
Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir video vhoda na vašem televizorju tako, da se bo ujemal z video
izhodnim načinom na izdelku.
Preden nastavite vir za video vhod na televizorju, morate prižgati ta izdelek. Za več informacij o izbiri vira
vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
! POZOR

Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s sistemom
za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 17
17
2010-05-27
5:58:27
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
FUNKCIJA P.SCAN (PROGRESIVNO SKENIRANJE)
Za razliko od prepletenega načina, pri katerem se izmenjujeta dve informacijski polji o sliki in tako tvorita sliko
(najprej lihe in nato sode vrstice skeniranja), se pri progresivnem skeniranju uporablja eno informacijsko polje
(vse vrstice so prikazane naenkrat), pri čemer nastane čista in natančna slika brez vidnih vrstic skeniranja.
1. Pritisnite gumb STOP.
• Če predvajate ploščo, dvakrat pritisnite gumb STOP, da se na zaslonu prikaže »STOP«.
2. Pritisnite in držite gumb P.SCAN na daljinskem upravljalniku dlje kot 5
P.SCAN
C
sekund.
• Če pritisnete in zadržite gumb dlje kot 5 sekund, se bosta izmenično
izbirali funkciji »P.SCAN« in »I.SCAN«.
• Ko izberete P.SCAN, se na zaslonu prikaže »P.SCAN«.
• Za nastavitev načina P.Scan za plošče DivX, pritisnite gumb P.SCAN na daljinskem upravljalniku in ga
držite dlje kot 5 sekund, pri čemer v napravi ne sme biti plošče (na zaslonu se prikaže »NO DISC«),
nato pa vstavite ploščo DivX in začnite s predvajanjem.
Kaj je progresivno (ali neprepleteno) skeniranje?
Prepleteno skeniranje (1 SLIČICA = 2 POLJI)
Progresivno skeniranje (CELOTNA SLIČICA)
Pri prepletenem skeniranju video posnetka je ena
sličica sestavljena iz dveh prepletenih polj (liho in sodo),
pri čemer vsako od polj vsebuje vsako drugo vrstico
sličice.
Način progresivnega skeniranja skenira eno
celotno sličico video posnetka za drugo, v
vsaki vrstici na zaslonu posebej. Naenkrat se
izriše celotna slika, v čemer je tudi razlika v
primerjavi s prepletenim skeniranjem, pri
katerem se video posnetek izriše v nizu
prehodov.
Najprej je prikazano liho polje alternativnih vrstic in nato
se prikaže še sodo polje, ki zapolni izmenične luknje, ki
jih je pustilo liho polje, in tako nastane ena sličica.
Ena sličica, prikazana vsako 1/30 sekunde, vsebuje
dve prepleteni polji, kar pomeni, da se vsako sekundo
prikaže skupno 60 polj.
Način progresivnega skeniranja se uporablja
pri premičnih predmetih.
Način prepletenega skeniranja je namenjen za
zajemanje mirujočega predmeta.
✎ OPOMBA

Glede na zmogljivosti vašega televizorja ta funkcija morda ne bo delovala.
18
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 18
2010-05-27
5:58:28
02
Priključki
Priklop FM-antene
FM-antena (priložena)
VIDEO
OUT
FM ANT .
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Priloženo FM-anteno priključite v priključek FM Antenna.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo
pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
✎ OPOMBA

Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 19
19
2010-05-27
5:58:29
Priključki
Priklop zvoka z zunanje komponente
VIDEO
OUT
FM ANT .
Bela
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
Optični kabel
(ni priložen)
Rdeča
COMPONENT
OUT
Avdio kabel (ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio izhod, ga
priključite na levi ali desni vhod.
Satelitski digitalni
sprejemnik
VIDEOREKORDER
OPTIČNI
AUX
AUX: Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite priključek AUX IN (avdio) na zadnji strani izdelka s priključkom Audio Out zunanje analogne
komponente.
• Zagotovite ujemanje barv priključkov.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod AUX.
• Načini se preklapljajo kot sledi:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎ OPOMBA

Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta
izdelek.
OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite priključek DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zadnji strani izdelka s priključkom Digital Output
(digitalni izhod) na zunanji digitalni komponenti.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite D.IN.
• Načini se preklapljajo kot sledi :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
20
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 20
2010-05-27
5:58:30
03
Nastavitev
1. Pritisnite gumb POWER, ko napravo prvič
priključite v televizor.
Prikazal se bo zaslon za prvotno nastavitev.
Dostopni korak se lahko razlikuje glede na izbrani
meni. GUI (grafični uporabniški vmesnik) v tem
priročniku se lahko razlikuje glede na različico strojnoprogramske opreme.
Nastavitev
Nastavitev nastavitvenega menija
Pred začetkom (prvotna nastavitev)
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
3
1
English
Korean
Dutch
2
French
German
Italian
Return
LS
Select
4
O
TO
Move
TUNING V
TV
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno
možnost, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumb ENTER in izberite gumb Start.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno višino/širino
TV-zaslona, nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumb ENTER in izberite gumb Start.
1
GUMB MENU: PRIKAŽE DOMAČI MENI.
2
GUMB ENTER / DIRECTION
PREMIK DRSNIKA IN IZBOR ELEMENTA.
IZBOR TRENUTNO IZBRANEGA ELEMENTA.
POTRDITEV NASTAVITVE.
✎ OPOMBA
3
GUMB RETURN: NAZAJ NA PREJŠNJI
NASTAVITVENI MENI.
4
GUMB EXIT: UPORABLJA SE ZA IZHOD IZ
NASTAVITVENEGA MENIJA.



Če se prestavite na prejšnji zaslon, pritisnite gumb
RETURN.
Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da za
dlje kot 5 sekund pritisnete gumb STOP ()na daljinskem
upravljalniku, ko v napravi ni plošče.
Če se zaslon za prvotno nastavitev ne prikaže, glejte
poglavje Prvotna nastavitev. (Glejte stran 24.)
Settings
Izbira video formata
Vse države nimajo enakega standardna za video
format. Izbirate lahko med video formatoma NTSC
ali PAL. Ko je naprava izklopljena, pritisnite in več kot
5 sekund držite gumb 7 na daljinskem upravljalniku.
• Na zaslonu se pojavi prikaz »NTSC« ali »PAL«.
Sedaj pritisnite gumb štvilka 7 in izberite
»NTSC« ali »PAL«.
• Video format plošče mora biti enak video formatu
televizorja.
Function
DVD/CD
1. Pritisnite gumb POWER.
2. Pritisnite gumba ◄► in izberite Settings in nato
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni meni, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
6. Pritisnite gumb EXIT, da zapustite nastavitveni
meni.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0527.indd 21
21
2010-05-27
5:58:31
Nastavitev
Audio
Prikaz
Konfigurirate lahko različne možnosti prikaza, kot so
razmerje višina/širina TV-zaslon, ločljivost itd.
Višina/širina televizijskega zaslona
Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda
morali prilagoditi zaslonske nastavitve.
Nastavitev zvočnikov
Velikost zvočnikov
V tem načinu lahko nastavite velikost srednjega in zadnjih
zvočnikov ter oddajate poskusni zvok.
Settings
• Način 4:3 Pan-Scan
Speaker Setting
Speaker Size
Izberite ta način, ko si želite ogledati
16:9 video posnetek na DVD-ju brez
zgornjega in spodnjega črnega roba,
četudi imate televizor z zaslonom
4:3 (skrajni levi in desni del filma bo
odrezan).
►
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Move
: Off
Select
Return
Select
Return
• Način nabiralnika 4:3
Izberite to možnost, če si želite ogledati
posnetek s plošče DVD na celotnem
zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate
televizijo z zaslonskim razmerjem 4:3.
Na televiziji se bosta pojavila zgornji in
spodnji črni rob.
• Način 16:9 WIDE
Na TV-zaslonu lahko gledate celotno
sliko v razmerju 16:9.
✎ OPOMBA


Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete
gledati v širokozaslonskem načinu.
Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate
slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme,
vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
• Za sprednje zvočnike je način nastavljen na »Small«.
• Za nizkotonski zvočnik je način nastavljen na »Present«.
• Za sredinski in zadnja zvočnika lahko preklopite
način na »Small« ali »None«.
- Majhen : To možnost izberite, če uporabljate
zvočnike.
- Noben : To možnost izberite, če zvočniki niso
priklopljeni.
✎ OPOMBA

Način zvočnika se lahko razlikuje od nastavitve Dolby
Pro Logic in sterea.
Urejanje zvoka
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in
usklajenost zvoka.
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change
Move
Select
Return
Select
Return
Pritiskajte gumba ▲▼, da izberete in nastavite želeni
zvočnik.
Pritiskajte gumba ◄►, da prilagodite nastavitve.
22
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 22
2010-06-14
4:36:58
03
Nastavitev
Prilagoditev usklajenosti sprednjih/zadnjih
zvočnikov
 Izberete lahko med 0 in -6.
 Najnižja nastavitev glasnosti je –6.
Najboljša postavitev
srednjega zvočnika
Prilagoditev glasnosti srednjega in nizkotonskega
zvočnika ter zadnjih zvočnikov
 Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in –6 dB.
 Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –6 dB.
Najboljša postavitev
zadnjih zvočnikov
Čas zakasnitve
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako
razdaljo od mesta poslušanja, lahko nastavite čas
zakasnitve avdio signalov za srednji zvočnik in zadnja
zvočnika.
V tem načinu lahko nastavite tudi poskusni zvok.
Priporočamo vam, da vse zvočnike postavitev v ta krog.
Df: Oddaljenost od sprednjega zvočnika.
Dc: Oddaljenost od srednjega zvočnika.
Dr: Oddaljenost od zadnjega zvočnika.
Nastavitev časa zakasnitve zvočnika
Nastavitev srednjega zvočnika
Pri predvajanju 5,1-kanalnega zvoka bo zvok
najboljši, če so vsi zvočniki enako oddaljeni od vas.
Ker je čas, ki ga zvok potrebuje, da opravi pot do
mesta poslušanja, odvisen od postavitve zvočnikov,
lahko razlike popravite s prilagoditvijo učinka
zakasnitve za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.
Če je razdalja srednjega zvočnika večja ali enaka razdalji
sprednjega zvočnika, zakasnitev nastavite na 0 ms.
V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s
preglednico.
Settings
Delay Time
Razdalja med
sprednjima
zvočnikoma in 0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
sredinskim
zvočnikom
Front
Center
: 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Čas
zakasnitve
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Subwoofer
Test Tone
Change
Move
: Off
Select
Return
Select
Return
✎ OPOMBA

Meni časa zakasnitve se bo aktiviral samo pri
predvajanju 5,1-kanalnega vira.

V tem načinu ni mogoče nastaviti sredinskega in
zadnjih zvočnikov, če je njihova velikost nastavljena na
»None« (noben).
Nastavitev zadnjega zvočnika
Če je razdalja srednjega zvočnika večja ali enaka razdalji
zadnjega zvočnika (Dr), zakasnitev nastavite na 0 ms.
V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s
preglednico.
Razdalja med
sprednjima
zvočnikoma in 0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
sredinskim
zvočnikom
Čas
zakasnitve
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ OPOMBA



Če uporabljate funkcijo
PL II (Dolby Pro Logic
II), je čas zakasnitve odvisen od načina.
Za AC-3 lahko čas zakasnitve nastavite med 00 in
15 ms.
Srednji kanal lahko nastavite samo za 5,1-kanalne
plošče.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 23
23
2010-06-14
4:37:03
Nastavitev
Poskusni zvok
Sistem
Settings
Prvotna nastavitev
Speaker Setting
Speaker Size
Z uporabo nastavitve Initial Setting (Prvotna nastavitev)
lahko nastavite jezik in razmerje višina/širina televizorja.
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: On
►
Registracija DivX-a (R)
Move
Select
Return
Select
Return
Za nakup in predvajanje vsebine DivX(R) VOD
potrebujete registracijsko kodo DivX(R) VOD.
Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite
poskusni zvok.
• S pritiskom gumbov ◄► izberite ON.
• Poskusni zvok se bo pošiljal v naslednjem vrstnem
redu: sprednji levi zvočnik ➞ sredinski zvočnik
➞ sprednji desni zvočnik ➞ zadnji desni
zvočnik ➞ zadnji levi zvočnik ➞ nizkotonski
zvočnik.
Za zaustavitev poskusnega zvoka pritisnite gumb
ENTER.
DRC (kompresija dinamičnega razpona)
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi
in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko
uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati
filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
• Izbirate lahko med možnostmi izklopljeno, 2/8,
4/8, 6/8, popolno
AV-SYNC
Video in avdio sinhronizacija se morda ne bosta
ujemali z digitalnim televizorjem.
V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo
ustrezala zakasnitvi slike.
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0 ms in
300 ms. Nastavite ga na optimalno stanje.
Optimiziranje EQ
Nastavitev optimalno izenačenje EQ glede na
območje uporabe.
• Izključeno: optimiziranje EQ je izključeno.
• Vključeno: optimiziranje EQ je vključeno.
24
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 24
2010-06-14
4:37:03
03
Izberete lahko želeni jezik zaslonskega menija,
menija plošče itd.
Jezik prikaza
na zaslonu
Izberite jezik prikazov na zaslonu.
Meni plošče
Izberite jezik menijev plošče.
Avdio
Podnapisi
Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami
DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč DVD, ki jih gleda vaša
družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.
Starševski nadzor
Izberite jezik avdia zvoka.
Izberite jezik podnapisov plošče.
a Če želite izbrati drug jezik, izberite »OTHERS«
(DRUGO) v meniju plošče, za avdio in podnapise ter
vnesite kodo jezika vaše države (glejte stran 36).
a V meniju jezika prikazov na zaslonu možnost
»OTHERS« ni na voljo.
✎ OPOMBA

Varnost
Nastavitev
Jezik
Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
Izberite stopnjo nadzora, ki jo želite nastaviti.
Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo
za odrasle. Če na primer izberete stopnjo 6, se plošče,
ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale.
Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
- Privzeta nastavitev gesla je »7890«.
- Ko je nastavitev konèana, se pomaknete na prejšnji
zaslon.
Sprememba gesla
Izberite »Change« (Spremeni) in vnesite 4-številčno
geslo, da nastavite starševski nadzor. Pri tem uporabite
številčne gumbe na daljinskem upravljalniku.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Support
Move
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite gumb
STOP () na daljinskem upravljalniku. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
Podpora
Informacije o izdelku
Vnesite podatke o izdelku, na primer kodo modela,
različico programske opreme idr.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 25
25
2010-06-14
4:37:04
Osnovne funkcije
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč avdio CD (CD-DA)/MP3/WMA
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE ().
BA
2. Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z
napisom naj bo zgoraj.
3. S pritiskom gumba OPEN/CLOSE () odprite
pladenj za plošče.
Track01
1/17
✎ OPOMBA

Funkcija nadaljevanja: Če ustavite predvajanje
plošče, si predvajalnik zapomni mesto, na
katerem ste ustavili predvajanje, in ob naslednjem
pritisku gumba PLAY se nadaljuje s predvajanjem
na tem mestu. (Ta možnost velja samo za DVDplošče.)
Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb STOP,
da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).

Če na izdelku ali daljinskem upravljalniku dlje kot 3
minute ne pritisnete nobenega gumba, ko je
izdelek v načinu pavze, se bo preklopil v način
STOP.

Morda se bo prikazal uvodni zaslon, odvisno od
od vsebine plošče.

Piratske kopije ne bodo delovale na tem izdelku,
ker kršijo priporočila CSS (sistem za mešanje
vsebine: sistem za zaščito kopiranja).
pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu
* Ob
prikaže
.
Funkcija ohranjevalnika zaslona
televizorja/varčevanja z energijo
• Če izdelek pustite v načinu STOP dlje kot 5 minut
ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televiziji
prikaže ohranjevalnik zaslona.
• Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona
več kot 25 minut, se napajanje samodejno izklopi.
26
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA) ali
ploščo MP3.
• Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne
predvajati samodejno.
- Če želite izbrati prejšnji/naslednji posnetek,
pritisnite gumba #$.
• Pri plošči MP3/WMA pritiskajte gumba ◄►
in izberite možnost Music, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
- Pritisnite gumba ▲▼◄► in izberite želeno
datoteko, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Če želite izbrati prejšnjo/naslednjo stran,
pritisnite gumba .
2. S pritiskom gumba STOP ()zaustavite predvajanje.
✎ OPOMBA




Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA
morda ne bo mogoče predvajati.
Kazalo vsebine plošče MP3-CD je odvisno od
formata posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na
njej.
Datotek WMA-DRM in CD-jev DTS ni mogoče
predvajati.
Pri predvajalnu datotek MP3/WMA/CD številčni
gumbi ne delujejo.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 26
2010-06-14
4:37:04
04
Uporaba predvajalne funkcije
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali
kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika
lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem
izdelkom.
1. V pladenj za plošče vstavite ploščo JPEG.
2. Z gumboma ◄► izberite Photo, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Iskanje naprej/nazaj
dBAD
Za funkcijo iskanja pritisnite gumba .
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite mapo, ki jo želite
predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, ter pritisnite gumb ENTER.
• Izbrana datoteka se bo začela predvajati in
začel se bo prikaz diaprojekcije.
• Če želite zaustaviti diaprojekcijo, pritisnite
gumb PAUSE () .
• Prejšnjo ali naslednjo datoteko odprete tako,
da pritisnete gumb ◄,► v načinu
diaprojekcije.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
Osnovne funkcije
Predvajanje datotek JPEG
✎ OPOMBA

Med načinom iskanja zvok ne bo predvajan.
Preskok prizorov/skladb
dBAD
Pritisnite gumba #$.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med
predvajanjem bo predvajan prejšnji ali naslednji
posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
• Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.
Predvajanje v počasnem posnetku
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
dD
Return
Pritisnite gumb PAUSE ()in nato gumb , da
vključite predvajanje v počasnem posnetku.
Funkcija zasuka
G
Med načinom PAVZE pritisnite ZELENI (B) ali RUMENI (C)
gumb.
• ZELENI (B) gumb: zasuk za 90 stopinj v levo.
RUMENI (C) gumb: zasuk za 90 stopinj v desno.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ OPOMBA


Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
Počasno predvajanje nazaj ni mogoče.
✎ OPOMBA

Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta
5120 x 3480 (ali 19,0 milijona slikovnih pik) za
standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0
milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 27
27
2010-06-14
4:37:04
Osnovne funkcije
Predvajanje po korakih
Uporaba menija naslova
dD
Večkrat pritisnite gumb PAUSE .
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne
naprej za en okvir.
✎ OPOMBA

Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko
ogledate naslove posameznih filmov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE na daljinskem upravljalniku.
DISC MENU
TITLE
2. Z gumbi ▲▼◄► izvedite želeni izbor,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
Funkcija preskoka za 5 minut
d
D
✎ OPOMBA

Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski elementi
razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◄,►.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ►, predvajanje
preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ◄, predvajanje
preskoči za 5 minut nazaj.
✎ OPOMBA

Ta funkcija deluje samo pri ploščah DivX.
Uporaba menija plošče
d
Ogledate si lahko menije za nastavitev jezika zvoka,
jezika podnapisov, profila itd.
1. Med predvajanjem pritisnite in zadržite
gumb DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
DISC MENU
TITLE
2. Z gumbi ▲▼◄► izvedite želeni izbor,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
✎ OPOMBA

Glede na ploščo se lahko nastavitveni menijski
elementi razlikujejo, včasih pa ta meni ni na voljo.
28
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 28
2010-06-14
4:37:04
04
dBAD
dB
Ponovi DVD/DivX
S to funkcijo lahko ponovno predvajate določene
dele DVD- ali CD-plošče.
Ponovno lahko predvajate naslov, poglavje ali odsek
(A-B Repeat) plošče DVD/DivX.
1. Med predvajanjem plošče DVD ali CD pritisnite
gumb REPEAT na daljinskem upravljalniku .
Repeat
Osnovne funkcije
Ponovno predvajanje A–B
Ponovno predvajanje
2. Za DVD pritisnite gumba ▲▼ in izberite A-.
Za CD zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT,
dokler se ne prikaže
.
OFF
3. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se začne ponovno predvajanje (A).
4. Pritisnite gumb ENTER na točki, kjer želite, da
se konča ponovno predvajanje (B).
1. Med predvajanjem plošče DVD/DivX
pritisnite gumb REPEAT na
daljinskem upravljalniku .
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen
način ponovnega predvajanja, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
REPEAT
㪋
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite možnost OFF
(IZKLJUČENO), da se vrnete na običajno
predvajanje, ter pritisnite gumb ENTER.
Z
D
5. Nazaj na normalno predvajanje:
za DVD pritisnite gumba ▲▼ in izberite
IZKLJUČENO.
Za CD pritisnite gumb REPEAT in izberite
.
✎ OPOMBA

Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri
predvajanju plošč DivX, MP3 ali JPEG.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (imenik) ➞ Disc ➞ Off
Ponovno predvajanje plošče CD/MP3
1. Med predvajanjem plošče CD/MP3
zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT, da
izberete želeni način ponovnega predvajanja.
B
A
(Običajno Ponovi posnetek Ponovi vse Naključno Ponovi odsek A-B)
(Običajno Ponovi zapis
Repeat Dir (Imenik ponovitev) Ponovi vse
Naključno)
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 29
29
2010-06-14
4:37:05
Osnovne funkcije
Prikaz informacij o plošči
 Audio(
): Nanaša se na jezik filmske
glasbe. Plošča DVD lahko vsebuje do 8
avdio jezikov.
 Subtitle(
): Nanaša se na razpoložljive
jezike podnapisov na plošči. Izbirate
lahko med jeziki podnapisov, po želji pa
lahko podnapise tudi izključite. Plošča
DVD lahko vsebuje do 32 jezikov za
podnapise.
): Če plošča DVD vsebuje
 Angle(
različne snemalne zorne kote za določen
prizor, lahko uporabite funkcijo zornega
kota.
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
Izbira jezika avdio zapisa
O
TO
LS
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS na daljinskem upravljalniku.
dD
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno
točko.
3. Z gumboma ◄► izvedite želeno
nastavitev, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Za nadzor nekaterih elementov lahko
uporabljate številčne gumbe na daljinskem
upravljalniku.
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite AUDIO (
)
4. Če želite zapreti informacije o plošči, ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih gumbov
izberite želeni jezik zvoka.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število
jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka.
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA



Pri predvajanju vsebine v meniju z orodji nekatere
funkcije morda ne bodo omogočene, odvisno od
plošče.
Prav tako lahko izberete Dolby Digital ali Pro Logic,
odvisno od plošče.
Nekateri meniji z orodji se lahko razlikujejo, glede na
plošče in datoteke.

DTS AVDIO ni podprt.
Meni TOOLS (Orodja)
 Title(
) : Za dostop do želenega
naslova, če je na plošči več kot eden.
Če je na DVD-ju npr. več kot en film, bo
vsak film označen z naslovom.
 Chapter(
) : Večina plošč DVD je
posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro
najdete specifično poglavje.
 Playing time( ) : AlOmogoča
predvajanje filma s poljubne časovne
točke. Kot referenco morate vnesti
začetni čas. Funkcija časovnega iskanja
ne deluje pri vseh ploščah.
30
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 30
2010-06-14
4:37:05
04
Funkcija spreminjanja zornega kota
d
dD
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma▲▼ izberite SUBTITLE (
).
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih gumbov
izberite želeni jezik podnapisov.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število
jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik
podnapisov.

1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite ANGLE (
).
3. S pritiskom gumbov ◄► ali številskih gumbov
izberite želeni zorni kot.
✎ OPOMBA
✎ OPOMBA

Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod
različnimi koti.
Osnovne funkcije
Izbira jezika podnapisov
Razpoložljivost podnapisov in različnih jezikov
zvoka je odvisna od vsebine plošče.
Pri datotečnem formatu DivX bodo jeziki
podnapisov morda prikazani samo s številkami.

Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo
posnetke z različnih zornih kotov.
Funkcija napisov
D
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj
izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
• Podnapisi datotek DivX s končnicami *.smi, *.sub,
*.srt in večji od 148 kbyte niso podprti.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 31
31
2010-06-14
4:37:08
Osnovne funkcije
Način Dolby Pro Logic II
Način zvoka
DSP (procesor digitalnega signala)/EQ
• DSP (procesor digitalnega signala) : DSP-načini so
namenjeni simulaciji različnih akustičnih okolij.
• EQ : Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe
lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP ali
CLASSIC itd.
DSP / EQ
㪉
Izberite želeni avdio način Dolby Pro Logic II, P.Bass
ali funkcijo ojačanja MP3-ja.
PL
㪈
Pritisnite gumb
PL II.
MUSIC
Pri poslušanju glasbe je zvočni učinek
podoben poslušanju koncertnega
nastopa.
CINEMA
Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
PROLOG
2-kanalni zvočni vir lahko poslušate v
5.1-kanalnem prostorskem zvoku, v
katerem so aktivni vsi zvočniki.
- Odvisno od vhodnega signala morda
nekateri zvočniki ne bodo oddajali
zvoka.
MATRIX
Slišali boste večkanalni prostorski zvok.
STEREO
S to možnostjo poslušate samo zvok iz
sprednjih dveh zvočnikov in iz
nizkotonskega zvočnika.
MP3ENH
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni)
lahko obogatite na zvok CDkakovosti (44,1 kHz, 16-bitni).
Funkcija ojačanja MP3-jev je na voljo
samo za datoteke MP3.
POWER
BASS ON
Ta funkcija poudari nizke tone, kar
ustvari zvočne učinke bobnenja.
POWER
BASS
OFF
Funkcija POWER BASS je izključena.
Pritisnite gumb DSP/EQ.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Glede na vrsto glasbe lahko izberete
POP, JAZZ ali ROCK.
STUDIO
Ustvari zvok, kot bi bili v glasbenem
studiu.
CLUB
Ustvari zvok, podoben udarnim basom
nočnega kluba.
HALL
Predvaja čiste vokale kot v koncertni
dvorani.
MOVIE
CHURCH
PASS
Ustvari vzdušje kot v kinu.
Ustvari vzdušje, kot bi bili v katedrali.
S to možnostjo izberete zvok brez
učinkov.
✎ OPOMBA



32
Če izberete način Pro Logic II, zunanjo napravo
priključite na priključka AUDIO INPUT (L in D)
na izdelku. Če zunanjo napravo priključite samo
na en vhod (L ali R), poslušanje prostorskega
zvoka ni mogoče.
Funkcija Pro Logic II je na voljo le v načinu
Stereo.
Funkcija P.BASS je na voljo samo z 2kanalnimi viri LPCM, kot so MP3, DivX, CD in
WMA.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0614.indd 32
2010-06-14
4:37:08
04
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : Če pritisnete gumba #
$, izberete prednastavljeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 2 : Če pritisnete in držite
gumb TUNING (
) naprava samodejno poišče
aktivne signale radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba TUNING
(
) postopoma premikate frekvenco.
Uporaba gumbov na izdelku
1. Pritisnite gumb FUNCTION (
FM.
) in izberite
2. 2. Izberite radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba
STOP (  ) izberite možnost PRESET in
nato s pritiskom gumbov # $ izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba
STOP (  ) izberite možnost MANUAL in nato
pritisnite in držite gumba # $za samodejno
iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP (  )
izberite možnost MANUAL in nato s pritiskom
gumbov # $ izberite nižjo ali višjo frekvenco.
Primer: Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. S pritiskom gumba TUNING (
) izberite
<89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
D
• Na zaslonu se utripa številka.
4. S pritiskom gumbov # $ izberite
številko programa.
• Izberete lahko med 0 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden
številka na zaslonu izgine.
• Prikaz številke na zaslonu izgine in postaja je
shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 5.
• Shranjeno postajo izberete z gumboma # $ na
daljinskem upravljalniku.
Osnovne funkcije
Prednastavitev radijskih postaj
Poslušanje radia
Nastavitev načina Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST.
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok
preklopi med načinoma STEREO in
MONO.
MO / ST
㪊
• Če je sprejem postaje slab, izberite način MONO
za čist, nemoten sprejem.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 33
33
2010-05-07
9:53:48
Napredne funkcije
Kopiranje CD-jev
USB-funkcija
Predvajanje predstavnostnih
datotek s funkcijo gostitelja USB
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba,
shranjene v MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalni kameri, lahko predvajate v kakovostnem
video formatu s 5,1-kanalnim zvokom tako, da
pomnilniško napravo priključite v USB-vrata izdelka.
1. USB-napravo vključite v USB-vrata na sprednji
strani naprave.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite USB.
• Na zaslonu se prikaže USB in nato izgine.
3. Pritisnite gumba ◄► in izberite možnosti
Videos, Music ali Photo.
- Izberite datoteko za predvajanje.
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi,
sledite spodnjim navodilom za varno izključitev USBnaprave.
• Pritisnite RUMENI gumb (C).
- Na zaslonu se prikaže REMOVE.
• Odstranite USB-kabel.
✎ OPOMBA

Za poslušanje glasbenih datotek v 5,1kanalnem zvoku morate nastaviti način Dolby
Pro Logi na Matrix. (Glejte stran 32.)

USB-kabel počasi izvlecite iz USB-vrat. V
nasprotnem primeru se podatki lahko
poškodujejo.
B
Pred pošiljanjem pomnilniški napravi USB avdio zvok
s plošče CDDA (digitalni avdio zapis za zgoščenke)
pretvori v datoteke oblike MP3.
1. Priključite USB-napravo na vaš izdelek.
2. Vstavite ploščo CDDA v pladenj za CD-plošče.
CD RIPPING
3. Pritisnite gumb CD RIPPING.
• Če želite začeti s kopiranjem
㪌
trenutnega posnetka, pritisnite
gumb CD RIPPING na daljinskem
upravljalniku, ko sistem predvaja
posnetek ali je začasno ustavljen.
• Če želite kopirati celoten CD, pritisnite in
držite gumb CD RIPPING na daljinskem
upravljalniku.
- Na zaslonu se prikaže »FULL CD RIPPING«
in kopiranje se začne.
4. S pritiskom gumba STOP () zaustavite
kopiranje.
• Ko je kopiranje s CD-ja zaključeno, se v USBnapravi ustvari mapa z imenom »RIPPING«,
datoteka s posnetkom pa bo shranjena v
obliki »SAM_XXXX.MP3«.
✎ OPOMBA










34
Med kopiranjem s CD-ja ne prekinjajte USB-povezave in
ne odklapljajte napajalnega kabla. V nasprotnem primeru
se podatki lahko poškodujejo. Če želite ustaviti kopiranje
s CD-ja, pritisnite gumb STOP in odklopite USBnapravo, ko sistem preneha s predvajanjem s CD-ja.
Če prekinete USB-povezavo med kopiranjem s CD-ja, se
bo sistem izklopil, datoteke s posnetkom pa ne boste
mogli izbrisati.
Če priključite USB-napravo na sistem med predvajanjem
CD-ja, se bo sistem začasno zaustavil in nato nadaljeval
s predvajanjem.
Plošč DTS-CD ni mogoče kopirati.
Če kopiranje traja manj kot 5 sekund, se kopirana
datoteka ne more ustvariti.
Kopiranje s CD-plošče je mogoče le, če je naprava USB
formatirana za datotečni sistem FAT. (Datotečni sistem
NTFS ni podprt.)
Seznam združljivih naprav si oglejte na specifikaciji USBgostitelja.
Kopiranje poteka pri običajni hitrosti x 3.
Čas kopiranja je pri nekaterih USB-napravah lahko daljši.
Medtem ko sistem kopira s CD-ja, se avdio zvok ne bo
predvajal.
Med kopiranjem s CD-ja se ne dotikajte ali premikajte
sistema.
Če je možnost HDMI AUDIO (HDMI AVDIO) nastavljena
na On (Vklopljen), možnost kopiranja plošč ni podprta.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 34
2010-05-07
9:53:49
06
Druge informacije
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Simptom
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite krajevno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in
ne vseh šest.
• Na določenih ploščah DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
• Prilagodite glasnost.
• Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Če želite uporabiti vseh šest zvočnikov, s pritiskom gumba
PL II (Dolby Pro Logic II)
na daljinskem upravljalniku izberite možnost »PROLOG«.
Naprava ne predvaja prostorskega
zvoka v 5,1-kanalnem načinu Dolby
Digital.
• Je na plošči oznaka »Dolby Digital 5.1 CH«? Predvajanje v načinu Dolby Digital 5.1 CH
Surround Sound je mogoče samo s ploščami, ki so posnete v 5,1-kanalnem načinu.
• Je jezik zvoka na prikazu informacij o plošči pravilno nastavljen na način Dolby Digital 5.1-CH?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in
oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili funkcije načina (DVD RECEIVER/TV) z daljinskim upravljalnikom (DVD RECEIVER/TV)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Zaslon menija plošče/naslova se ne
bo prikazal, četudi izberete funkcijo
plošče/naslova.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3
LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 :
3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o
razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 35
Druge informacije
Odpravljanje težav
35
2010-05-07
9:53:50
Druge informacije
Simptom
Pregledi/odprava težav
• Izdelek ne deluje.
(Primer: naprava se izklopi ali pa
tipka na sprednji plošči ne deluje
oziroma zaslišite nenavaden zvok.)
• Izdelek ne deluje normalno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
Sprejemnik ne sprejema radijskega
signala.
• Pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite gumb STOP () na daljinskem
upravljalniku, ko v napravi ni plošče (ponastavitvena funkcija).
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo »NO DISC« (NI PLOŠČE), pritisnite in več kot
5 sekund držite gumb STOP (). Na zaslonu se pojavi sporočilo INIT in nastavitve se
ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal močnejši.
Seznam kod za jezike
Vnesite ustrezno številko kode za možnost »OTHERS« (DRUGO) menija plošče, zvoka in podnapisov. (Glejte stran 25.)
Koda
Jezik
Koda
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Jezik
Koda
Jezik
Interlingue
Koda
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
Jezik
Malagasy
Koda
Jezik
Koda
Kirundi
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
36
1527
Jezik
1482
Tajik
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 36
2010-05-07
9:53:50
06
Splošno
Radijski
sprejemnik FM
Teža
Dimenzije
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
CD: 8 cm (ZGOŠČENKA)
Kompozitni video
Video izhod
Priključek Component Video
Ojačevalnik
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč srednjega zvočnika
Izhodna moč zadnjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Frekvenčni razpon
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Zvočnik
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
2,6 Kg
430,0 (Š) x 60,0 (V) x 290,0 (G) mm
+5 °C – +35 °C
10 % do 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 min
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 min
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 20 min.
480i (576i)
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
480i (576i)
Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
55 W x 2 (3 Ω)
55 W (3 Ω)
55 W x 2 (3 Ω)
55 W (3 Ω)
20 Hz–20 KHz
60 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5,1-kanalni sistem zvočnikov
Sprednji/zadnji
Srednji zvočnik
Nizkotonski zvočnik
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz–20 kHz 140 Hz–20 kHz
40 Hz–160 kHz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
88 dB/W/M
55W
55W
55W
110W
110W
110W
Mere (Š x V x G)
Sprednji/zadnji: 84 x 104,5 x 68,5 mm
Srednji zvočnik: 84 x 104,5 x 68,5 mm
Nizkotonski zvočnik: 155 x 350 x 285 mm
Teža
Sprednji/zadnji: 0,4 kg, srednji zvočnik: 0,4 kg
Nizkotonski zvočnik: 3,8 kg
Druge informacije
Jezik
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
slovenščina
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 37
37
2010-05-07
9:53:50
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 38
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-07
9:53:50
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
HT-C330-ELS_SLV-0506.indd 39
2010-05-07
9:53:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising