Samsung Svartvit laserskrivare ML-3750ND Bruksanvisning

Samsung Svartvit laserskrivare ML-3750ND Bruksanvisning
ML-375x Series
Bruksanvisning
Grundläggande
imagine the possibilities
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker
skrivaren i Windows.
innehåll
1. Introduktion
2
3. Underhåll
5
Fördelar
45 Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
7
Olika modellers funktioner
46 Tillgängligt förbrukningsmaterial
8
Bra att veta
47 Tillgängliga tillbehör
9
Om bruksanvisningen
48 Tillgängliga reservdelar
10 Säkerhetsinformation
49 Omfördela toner
16 Översikt över maskinen
51 Byta ut tonerkassetten
19 Översikt över kontrollpanelen
53 Uppgradera en minnesmodul
20 Slå på maskinen
55 Kontrollera förbrukningsmaterialens status
21 Drivrutinen installeras lokalt
56 Ställa in varning vid låg tonernivå
22 Ominstallation av drivrutinen
57 Rengöra maskinen
2. Grundläggande användning
4. Felsökning
24 Menykarta
61 Så undviker du pappersstopp
26 Ange bokstäver via det numeriska
tangentbordet
62 Ta bort papper som fastnat
27 Skriva ut en provsida
70 Meddelanden
28 Ändra språk på displayen
29 Medier och kassetter
39 Grundläggande information om utskrift
68 Att förstå indikatorn
innehåll
5. Bilaga
76 Specifikationer
85 Godkännandeinformation
92 Copyright
3
1. Introduktion
I den här kapitlet finns det du behöver veta innan du börjar använda
skrivaren.
• Fördelar
5
• Olika modellers funktioner
7
• Bra att veta
8
• Om bruksanvisningen
9
• Säkerhetsinformation
10
• Översikt över maskinen
16
• Översikt över kontrollpanelen
19
• Slå på maskinen
20
• Drivrutinen installeras lokalt
21
• Ominstallation av drivrutinen
22
Fördelar
Miljövänlig
Smidigt
• Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och
pappersåtgång.
• Samsung Easy Printer Manager och Samsung skrivarens status
(eller Smart Panel) är program som övervakar och informerar dig
om skrivarens status. Du kan använda programmen för att ställa
in skrivaren (se den Avancerad bruksanvisningen).
• Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma
ark (se Avancerad bruksanvisning).
• Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna
(dubbelsidig utskrift) (se Avancerad bruksanvisning).
• Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att
energiförbrukningen minskas drastiskt när den inte används.
Skriv ut med enastående kvalitet och hastighet
• Med hjälp av AnyWeb PRint kan du ta skärmdumpar,
förhandsgranska, skapa OLE-klipp och skriva ut Windows
Internet Explorer-skärmar enklare än med det vanliga
programmet (se den Avancerad bruksanvisningen).
Många funktioner och stöd för många olika program
• Du kan skriva ut med en upplösning på 1 200 × 1 200 dpi.
• Snabba utskrifter.
- Enkelsidiga utskrifter skrivs ut med 35 (A4) eller 37 (Letter)
sidor per minut.
- Dubbelsidiga utskrifter skrivs ut med 17 (A4) eller 18 (Letter)
sidor per minut.
• Stöd för flera olika pappersstorlekar (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 78).
• Skriv ut vattenstämplar: Du kan anpassa dina dokument med ord
som ”Sekretess” (se den Avancerad bruksanvisningen).
• Skriv ut affischer: Texten och bilderna på varje sida i dokumentet
förstoras och skrivs ut över flera sidor som sedan kan tejpas ihop
till en affisch (se den Avancerad bruksanvisningen).
Fördelar
• Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut (se ”Systemkrav” på sidan 81).
• Skrivaren har ett ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.
Utöka skrivarens kapacitet
• Skrivaren har en extra minnesplats för mer minne (se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 47).
• Det går att skriva ut i PostScript 3-format.
Olika modellers funktioner
Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.
funktioner
Höghastighets-USB 2.0: port 1
ML-3750ND ML-3753ND
●
●
●
Höghastighets-USB 2.0: port 2
IEEE 1284-parallellport
○
○
Nätverksgränssnitt Ethernet 10/100/1000 Base TX trådbundet LAN
●
●
IPv6
●
●
Eko-utskrifter
●
●
Dubbelsidiga utskrifter
●
●
Samsung Easy Printer Manager
●
●
Minne
○
Kassett 2 (520 ark)
SyncThru™ Web Service
○
○
●
●
PCL-skrivardrivrutin
●
●
PS-skrivardrivrutin
●
●
XPS-skrivardrivrutin
●
●
( ●: Ingår, ○: Tillbehör, Tom: ej tillgänglig)
○
Bra att veta
Skrivaren skriver inte ut
Ett papper har fastnat.
• Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan
(se ”Avbryta en utskrift” på sidan 39).
• Öppna och stäng den främre luckan.
• Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se
”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 21).
• Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som
har fastnat och felsök (se ”Ta bort papper som fastnat”
på sidan 62).
• Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
Utskrifterna är otydliga.
Var kan jag köpa tillbehör och
förbrukningsartiklar?
• Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.
• Gå in på www.samsung.com/supplies. När du har valt
land eller region visas serviceinformationen.
• Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt
fördelad. Skaka tonerkassetten.
• Prova med en annan upplösning.
• Byt ut tonerkassetten.
Statusindikatorerna blinkar eller lyser ständigt.
Var kan jag ladda ned drivrutinen till skrivaren?
• Stäng av skrivaren och slå på den igen.
• Gå in på www.samsung.com/printer och hämta och
installera den senaste drivrutinen till skrivaren
• Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna
står för i bruksanvisningen och felsök funktionen i
fråga (se ”Att förstå indikatorn” på sidan 68).
Om bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om
skrivaren och detaljerade användningsinstruktioner.
•
Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
•
Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i
kapitlet om felsökning.
•
I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här
bruksanvisningen.
•
Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har
(beroende på tillval och modell).
•
De skrämbilder som visas i bruksanvisningen kan skilja sig
från de faktiska bilderna eftersom dessa är avhängiga den
version av drivrutin och inbyggd programvara som används.
•
Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller
huvudsakligen Windows 7.
1
Ordförklaringar
Vissa termer kan ha samma betydelse:
•
Dokument är synonymt med original.
•
Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.
•
Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.
1. Introduktion
9
2
Allmänna ikoner
Ikon
Text
Beskrivning
Iaktta
försiktighet
Ger användaren information som
skyddar maskinen från skador och fel.
Obs
Ger ytterligare information eller
detaljerade specifikationer om
maskinens funktioner och möjligheter.
Säkerhetsinformation
Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i
bruksanvisningen så att du ska kunna undvika person- eller
maskinskador. Läs alla dessa anvisningar innan du använder
skrivaren. När du har läst det här avsnittet bör du förvara det på
en säker plats för framtida bruk.
1. Introduktion
10
4
Driftsmiljö
Varning
3
Viktiga säkerhetssymboler
Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller
om vägguttaget inte är jordat.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Förklaringar av alla ikoner och symboler som
används i det här kapitlet
Varning
Risker eller osäkra metoder som kan
leda till svåra personskador eller
dödsfall.
Risker eller osäkra metoder som kan
Iaktta
leda till lättare personskador eller skador
försiktighet
på egendom.
Försök inte.
Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små
metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända
cigaretter).
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter
konstigt eller börjar lukta konstigt ska du
omedelbart stänga av den och dra ur sladden.
• Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget
eftersom du kan behöva dra ut kontakten vid
nödsituationer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på
den.
Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den
med tunga föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.
Säkerhetsinformation
1. Introduktion
Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden,
och hantera den inte med blöta händer.
Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden
eller kablarna för anslutning till datorn.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda.
Dessutom kan djuret skadas allvarligt.
Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter
det att du följt dessa instruktioner kopplar du ur
maskinen från alla gränssnittsanslutningar och
kontaktar kvalificerad servicepersonal.
Iakttag försiktighet
Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte
tänker använda skrivaren på ett tag.
Detta kan annars leda till elektriska stötar eller
eldsvåda.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Tänk på att utmatningsområdet blir hett.
Du kan bränna dig.
Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar
vara skadad bör du koppla ur alla
gränssnittsanslutningar och kontakta kvalificerad
servicepersonal.
Detta kan annars leda till elektriska stötar eller
eldsvåda.
5
Driftsmetod
Iakttag försiktighet
Dra inte ut papperet med våld under utskrift.
Skrivaren kan ta skada.
Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det
inte går lätt att sätta i den.
Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars
finns risk för elektriska stötar.
11
Placera inte handen mellan skrivaren och
pappersmagasinet.
Du kan skada dig.
Säkerhetsinformation
1. Introduktion
12
6
Blockera inte och tryck inte in objekt i
ventilationsöppningen.
Det kan leda till höjda temperaturer hos
komponenterna, vilket kan orsaka skador eller
eldsvåda.
Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper
som fastnat inuti skrivaren.
Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.
Installera/flytta
Varning
Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt
eller vattenläckor.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre
delen av utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra
den.
Iakttag försiktighet
Du kan bränna dig.
Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett
eller vassa metallföremål.
Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen
och koppla ur alla sladdar.
Den kan skadas.
Lyft sedan skrivaren:
Låt inte alltför många papper ansamlas i
utmatningsmagasinet.
• Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den
själv.
Den kan skadas.
• Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två
personer.
Skrivaren strömförsörjs via nätsladden.
Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur
nätsladden från vägguttaget.
• Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av
fyra eller fler personer.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka
person- eller maskinskador.
Säkerhetsinformation
1. Introduktion
Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag.
Använd nätsladden som medföljer skrivaren för
säker drift. Om du använder en sladd som är längre
än 2 meter med en 110-voltsskrivaren ska tjockleken
överstiga 16 AWG.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka
person- eller maskinskador.
Skrivaren ska anslutas till den spänning som anges
på etiketten.
Om du är osäker och vill kontrollera vilken
spänningsnivå du använder kontaktar du din
elleverantör.
13
Annars kan skrivaren skadas och elstötar och
eldsvåda kan uppstå.
a. AWG: Amerikanskt kabelmått
7
a
Använd endast 26 AWG eller grövre talefonsladd.
Annars kan maskinen skadas.
Sätt inte någon lucka över skrivaren och placera den
inte på någon plats utan ventilation, t.ex. i en
garderob.
Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda
uppstå.
Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat
vägguttag.
Detta kan annars leda till elektriska stötar eller
eldsvåda.
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar.
Det kan försämra produktens prestanda och leda till
elektriska stötar eller eldsvåda.
Underhåll/kontroll
Iakttag försiktighet
Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör
insidan av skrivaren. Rengör inte skrivaren med
bensin, thinner eller alkohol och spreja inte vatten
direkt i skrivaren.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter
delar eller rengör insidan.
Du kan skada dig.
Säkerhetsinformation
1. Introduktion
14
8
Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för
damm eller väta.
Detta kan annars leda till elektriska stötar eller
eldsvåda.
Använda förbrukningsmaterial
Iakttag försiktighet
• Ta inte bort kåpor eller skydd som är
fastskruvade.
• Fixeringsenheten får endast repareras av
fackman. Ej fackmässig reparation kan leda till
eldsvåda eller elstöt.
Plocka inte isär tonerkassetten.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring
eller inandning.
Skrivaren får endast repareras av Samsungs
servicetekniker.
Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis
tonerkassetten eller fixeringsenheten).
Förvara städprodukter utom räckhåll för barn.
De kan skada sig.
Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar
eldsvåda.
Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om
skrivaren själv.
När du byter tonerkassett eller tar bort papper som
har fastnat ska du vara försiktig så att du inte får
toner på dig eller dina kläder.
Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när
skrivaren behöver repareras.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring
eller inandning.
Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa
anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer
maskinen.
Förvara förbrukningsmaterial, till exempel
tonerkassetter utom räckhåll för barn.
Annars kan skrivaren skadas.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring
eller inandning.
Säkerhetsinformation
Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex.
toner, kan skada maskinen.
Om det uppstår skador på grund av användning av
återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift
ut.
Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem
i varmt vatten.
Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd
kallt vatten.
1. Introduktion
15
Översikt över maskinen
9
Tillbehör
Nätsladd
Snabbinstallationsanvisning
Programvaru-cda
Diverse tillbehörb
a. Programvaru-cd:n innehåller drivrutinen och program.
b. Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell
det rör sig om.
1. Introduktion
16
Översikt över maskinen
1. Introduktion
10
Framsida
1
9
2
10
8
3
7
4
11
6
5
1
Utmatningsmagasin
4
Främre lucka
7
Kassett 1
10 Breddstöd för papper i en
multikassett
11 Utmatningsstöd
2
Kontrollpanelen
5
Pappersnivåindikator
8
Multikassett
3
Lucka till systemkortet
6
Kassett 2
9
Förlängning för multikassett
17
Översikt över maskinen
1. Introduktion
11
Baksida
• Bilden kan skilja sig från din maskin beroende på modell.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.
9
8
7
1
6
2
3
5
4
1
Nätverksport
4
IEEE 1284-parallellanslutning / nätingång
7
Duplexenhet
2
USB-port 1
5
Strömbrytare
8
Bakre lucka
3
USB-port 2a (endast ML-3753ND)
6
Nätkontakt
9
Bakre skydd för magasin
a. Du kan ansluta skrivaren till två olika datorer via USB-portarna. Skrivardrivrutinerna måsta i så fall finnas installerade på båda datorer. Tänk på att
både datorn och skrivaren kan skadas om en och samma dator ansluts till skrivaren via båda USB-portarna.
18
Översikt över kontrollpanelen
1. Introduktion
5
1
Numeriskt
tangentbord
2
3
10
4
6
(Avbryt)
7
(på/av)
5
8
(Statusindikator)
9
6
7
8
1
Display
2
3
4
(Meny)
OK
Visar aktuell status och ledtexter under
en åtgärd.
Går in i menyläget och bläddra genom
tillgängliga menyer.
Bekräfta det val som visas på menyn.
(Bakre)
Återgå till den övre menynivån.
19
Används för att mata in siffror och
bokstäver. Det är smidigt när du ska
ange IP-adresser. (se ”Ange bokstäver
via det numeriska tangentbordet” på
sidan 26).
Avbryter jobb när som helst.
Strömmen kan sättas på och stängas
av med den här knappen.
Visar skrivarens status (se
”Statusindikator” på sidan 69).
Eco
Försätter skrivaren i Eko-läge med
mindre toner- och pappersåtgång (se
”Eko-alternativ” på sidan 42).
Pilar
Navigerar genom tillgängliga värden
genom att gå till nästa eller föregående
alternativ.
9
10
Slå på maskinen
1
Anslut först skrivaren till elnätet.
Slå på strämbrytaren.
2
Tryck ned knappen
(Power) och släpp den.
1. Introduktion
20
Drivrutinen installeras lokalt
Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är
kopplad till datorn via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten
till ett nätverk kan du hoppa över stegen nedan och gå till
installationen av den nätverksanslutna maskinens drivrutin (se
den Avancerad bruksanvisningen).
• Om du använder Macintosh, Linux eller Unix hänvisar
vi till den Avancerad bruksanvisningen.
1. Introduktion
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cdrom-enheten.
Cd-skivan med programvara startar automatiskt och ett
installationsfönster visas.
3
Välj Installera nu.
4
Läs Licensavtal och välj Jag godkänner villkoren i
licensavtalet Klicka därefter på Nästa.
5
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
• Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan
variera beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt
som används.
• Om du väljer Anpassad installation kan du välja vilka
program som ska installeras.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
12
1
Windows
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
Om Ny maskinvara har hittats visas under
installationen klickar du på Avbryt för att stänga fönstret.
21
Ominstallation av drivrutinen
Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du
anvisningarna för att installera om drivrutinen.
13
Windows
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
2
På menyn Starta väljer du Program eller Alla program >
Samsung Printers > namnet på skrivardrivrutinen >
Avinstallera.
3
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera
drivrutinen på nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på
sidan 21).
1. Introduktion
22
2. Grundläggande
användning
När installationen är klar kan du ange standardinställningar. Läs nästa
avsnitt om du vill ange eller ändra värden. I det här kapitlet finns
information om den övergripande menystrukturen och om de
grundläggande installationsalternativen.
• Menykarta
24
• Ange bokstäver via det numeriska tangentbordet 26
• Skriva ut en provsida
27
• Ändra språk på displayen
28
• Medier och kassetter
29
• Grundläggande information om utskrift
39
Menykarta
2. Grundläggande användning
Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in
skrivaren eller använda skrivarens funktioner.
Poster
Alternativ
Riktning
• Du kommer åt menyerna genom att trycka på
(Meny). Tryck på pilknapparna tills önskat
menyalternativ visas och välj därefter OK.
Allm. marginal
Layout
Multikassett
Kassett X
• Den menyn som är vald markeras med en asterisk (*).
Emuleringsmarg
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen,
beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte
visas kan inte användas på din skrivare.
Duplex
• Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval
och modell.
Kopior
Papper
Multikassett [Kassett <x>]
Papperskalla
Kassettlankn.
Poster
Alternativ
Menykarta
Konfigurering
Forbr.art.infp
Demosida
Information
PCL-tecken
PS-tecken
EPSON-teck.sn.
Anv.räknare
Konto
Grafik
Upplosning
Mörk text
24
Menykarta
Poster
Alternativ
Poster
TCP/IP (IPv4)
Energisparlage
TCP/IP (IPv6)
Vackn.handelse
Ethernethast.
Pappersbyte
Nätverk
802.1x
Rensa install.
Fel papperstyp
Natverkskonf.
Hoghojdsjust.
Nät. Aktivera
Auto. radretur
Http Aktivera
Timeout jobb
Anpassada
Underhall
Tonerspar
Eko-inställn.
Rensa install.
Emulering
Alternativ
Sprak
Fortsatt auto.
Systeminst.
2. Grundläggande användning
Emuleringstyp
Installning
Aktivt jobb
Jobbhantering
Lagrade jobb
Filhant.
a. Ger dig möjlighet att starta program. Du måste dock först installera
programmet via SyncThru™ Web Service innan du kan starta det.
25
Ange bokstäver via det numeriska tangentbordet
Det kan hända att du behöver mata in namn eller nummer.
1
För att skriva en bokstav letar du först reda på den knapp
varpå bokstaven finns angiven. Tryck på tangenten tills rätt
bokstav visas i displayen.
Du skriver O genom att trycka på 6 (försedd med MNO).
Varje gång du trycker på knappen visas en ny bokstav i
ordningen: M, N, O, m, n, o. Därefter visas siffran 6.
2
Om du behöver ange fler bokstäver upprepar du steg 1.
Om nästa bokstav finns angiven på knappen kan du flytta
markören med hjälp av vänster-/högerpilen. Tryck sedan
på knappen. Markören flyttar till höger och nästa bokstav
visas på displayen. Mellanrum infogar du med
pilknappen.
3
När du är färdig trycker du på OK.
Om du skriver fel kan du åtgärda misstaget med vänster/högerpilen som fungerar som backsteg.
2. Grundläggande användning
26
Skriva ut en provsida
Skriv ut en provsida så att du ser att skrivaren fungerar korrekt.
1
2
3
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Information > OK > Demosida > OK.
Tryck på Skriv ut? > Ja > OK.
En provsida skrivs ut.
2. Grundläggande användning
27
Ändra språk på displayen
Om du vill ändra språket som visas på kontrollpanelen gör du så
här:
1
2
3
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Systeminst. > OK > Sprak > OK.
Tryck sedan på OK för att välja språk.
2. Grundläggande användning
28
Medier och kassetter
I det här kapitlet beskrivs hur du lägger utskriftsmedier i
skrivaren.
• Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder
utskriftsmedier som inte anges här. Reparationer av
skador som uppstått på grund av användning av ej
godkäna utskriftsmedier täcks inte av Samsungs
garanti eller serviceavtal.
• Använd inte fotopapper för bläckstråleskrivare. Dessa
kan skada maskinen.
2. Grundläggande användning
29
1
Översikt över kassetter
Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.
2
3
1
• Lättantändliga utskriftsmedier kan fatta eld.
• Använd endast godkända utskriftsmedier (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 78).
Skrivaren kan drabbas av överhettning och i sällsynta fall
fatta eld om lättantändliga utskriftsmedier används eller
om främmande föremål lämnas i skrivaren.
1 Stöd för kassettförlängning
2 Längdstöd för papper
3 Pappersbreddsstöd
Dubbelsidiga utskrifter är inställda på Letter/LGL eller A4
beroende på i vilket land du köpte skrivaren. Du ändrar
pappersstorlek genom att justera breddstödet (enligt nedan).
Om du inte justerar breddstödet kan papperet fastna eller
skrivas ut snett.
Medier och kassetter
2. Grundläggande användning
30
2
Fylla på papper i tillvalsmagasinet
1
2
Dra ut papperskassetten.
3
Lägg papperet med den sida som du vill skriva ut vänd
nedåt.
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras
innan du lägger i dem.
4
A
Papperskvantitetsindikator visar hur mycket papper som
finns i magasinet.
1
1 Full
2 Tom
2
Medier och kassetter
4
2. Grundläggande användning
31
Skjut papperslängdsstödet tills det vidrör pappersbunten.
• Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen
böjs.
• Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för
pappersstopp.
• Använd inte papper med böjd kant eftersom det kan
orsaka pappersstopp eller leda till att papperet
skrynklas ihop.
5
Pressa på papperslängdsstödet och skjut det mot kanten
av pappersbunten utan att papperen böjer sig.
6
7
Sätt tillbaka magasinet i skrivaren.
Ange papperstyp och storlek för kassett 1 (se ”Ange
pappersformat och papperstyp” på sidan 38).
Medier och kassetter
2. Grundläggande användning
• Jämna till buktningar på vykort, kuvert och etiketter
innan du fyller på dem i multikassetten.
Inställningar som görs från skrivarens drivrutin
åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
a Om du vill skriva ut från ett program öppnar du
programmet och öppnar utskriftsmenyn.
b Öppna Utskriftsinställningar (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 40).
c Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och
välj lämplig papperstyp.
• När du skriver ut på specialmedier måste du följa
riktlinjerna för att fylla på papper (se ”Skriva ut på
specialmedier” på sidan 34).
• När papper överlappar vid utskrift med multikassett
öppnar du kassett 1, tar bort överlappande papper och
försöker sedan att skriva ut igen.
• När papper inte matas på rätt sätt vid utskrift för du in
papperet manuellt tills det börjar matas automatiskt.
3
Föra in mmultikassett
1
Öppna multikassetten och vik upp förlängningen enligt
bilden.
Multikassetten kan innehålla specialtyper av utskriftsmedier i
olika storlekar, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert.
Tips om hur du använder multikassetten
• Förhindra pappersstopp genom att inte fylla på papper
under pågående utskrift om det fortfarande finns
papper kvar i multikassetten.
• Utskriftsmaterial fylls på i mitten av multikassetten med
utskriftssidan uppåt och den övre kanten läggs inåt.
• u bör endast använda rekommenderat papper
eftersom det annars finns en risk att papperet fastnar
(se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 78).
32
2
1
Medier och kassetter
2
2. Grundläggande användning
33
Justera multikassettens breddstöd så att det passar
pappersbuntens bredd.
5
3
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras
innan du lägger i dem.
4
Fyll på papper. Tryck ihop multikassettens
pappersbreddsledare och justera dem efter papperets
bredd.
Ange papperstyp och storlek via kontrollpanelen (se ”Ange
pappersformat och papperstyp” på sidan 38).
Inställningar som utförs från skrivarens drivrutin har
högre prioritet än inställningarna på kontrollpanelen.
a Om du vill skriva ut från ett program öppnar du
programmet och öppnar utskriftsmenyn.
b Öppna Utskriftsinställningar (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 40).
c Välj fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj
lämplig papperstyp.
Om du t.ex. vill använda etiketter anger du
papperstypen som Etiketter.
d Välj Multi-kassett som papperskälla och tryck sedan
på OK.
e Påbörja utskriften i programmet.
Medier och kassetter
4
Skriva ut på specialmedier
Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedier för varje kassett/
magasin.
Medietyperna visas i Utskriftsinställningar. Välj rätt medietyp
om du vill få så bra utskrift som möjligt.
2. Grundläggande användning
Information om hur mycket de olika arken väger finns i
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 78.
Typer
Kassett 1 Tillvalsmagasin
• Skriva ut specialmedium (framsidan uppåt)
Om specialmediet skrivs ut böjt, krusat eller
hopskrynklat, eller om svarta linjer visas på utskriften,
bör du föra ner tryckspaken och prova att skriva ut
igen. Låt den bakre luckan vara öppen vid utskrift.
Multikassett
Vanligt
●
●
●
Tjockt papper
●
●
●
●
Tjockare papper
• När du använder specialmedier rekommenderar vi att
du matar ett papper åt gången.(se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 78).
34
Tunt papper
●
●
●
Brevpapper
●
●
●
●
Färg
CardStock
●
●
●
Etiketter
●
Genomskinlighet
●
Kuvert
●
Förtryckt
●
Bomullspapper
●
Återvunnet
●
●
●
Arkiv papper
●
●
●
( ●: Ingår, Tom: ej tillgänglig)
Medier och kassetter
Kuvert
2. Grundläggande användning
•
Utskriftskvaliteten är avhängig av kuvertets papperskvalitet.
Vid utskrift av kuvert placerar du det enligt bilden.
Om kuverten veckar sig eller skrivs ut med tjocka svarta streck
öppnar du den bakre luckan och drar ned spaken på höger sida
ungefär 90 grader och provar att skriva ut igen. Låt den bakre
luckan vara öppen vid utskrift.
Tänk på följande saker när du väljer kuvert:
-
Vikt: bör inte överstiga 90 g/m2; annars finns en risk för
pappersstopp.
-
Konstruktion: bör ligga plant (mindre än 6 mm böjning)
och inte innehålla luftfickor.
-
Status: får inte vara skrynklade, vikta eller skadade.
-
Temperatur: ska vara beständiga mot den hetta och det
tryck som skapas vid utskrift.
•
Använd endast vältillverkade kuvert med skarpa och väl
slutna flikar.
•
Använd inte frankerade kuvert.
•
Använd inte kuvert med klämmor, snäpplås, fönster,
bestruket foder, självhäftande förseglingar eller andra
syntetiska material.
•
Använd inte skadade eller dåligt tillverkade kuvert.
•
Kontrollera att fogen i kuvertets båda ändar fortsätter hela
vägen till hörnet.
2
1
1 Godtagbar
2 Inte godtagbar
1
1 Tryckspak
35
Medier och kassetter
•
Kuvert med en klisterremsa som dras av eller med mer än en
flik som viks för att försegla kuvertet måste vara belagda med
en gummering som klarar maskinens fixeringstemperatur (ca
170 °C) under 0,1 sekunder. De extra flikarna och remsorna
kan orsaka veck, skrynklor eller pappersstopp och kan också
skada värmeenheten.
•
För bästa utskriftskvalitet ska marginalerna inte placeras
närmare än 15 mm från kuvertets kanter.
•
Undvik att skriva på området där kuvertets skarvar möts.
OH-ark
Använd endast OH-film som är avsedd för laserskrivare. Annars
kan skrivaren skadas.
2. Grundläggande användning
36
•
Filmen måste vara beständig mot den hetta som skapas vid
utskrift.
•
Placera filmerna på en plan yta när du tagit ur dem ur
skrivaren.
•
Lämna inte oanvänd OH-film i papperskassetten under långa
perioder. Damm och smuts kan samlas på dem, vilket
resulterar i fläckar på utskriften.
•
För att undvika suddiga märken från fingeravtryck bör du
hantera dem försiktigt.
•
Undvik blekning genom att inte utsätta de utskrivna OHfilmerna för solljus under en längre tid.
•
Kontrollera att OH-filmen inte är skrynklig, buktig eller har
skadade kanter.
•
Använd inte OH-film som håller på att lossna från
skyddspapperet.
•
Låt inte de färdiga OH-filmerna ansamlas när de skrivs ut, för
då kan de klibba fast i varandra.
Medier och kassetter
Etiketter
2. Grundläggande användning
37
•
Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan
etiketterna. Synliga limområden kan orsaka att etiketterna
skalas av under utskriften, vilket kan ge upphov till
pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens delar.
•
Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en
gång. Skyddspapperet har endast utformats för att passera
genom skrivaren en gång.
•
Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller
är skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.
Använd enbart etiketter som är avsedda för laserskrivare.
Annars kan skrivaren skadas.
Kortpapper/Papper i anpassad storlek
•
Tänk på följande saker när du väljer etiketter:
-
Lim: måste tåla skrivarens fixeringstemperatur.
Fixeringstemperaturen anges i specifikationen för
skrivaren (omkring 170 °C).
-
Arrangemang: använd endast etiketter där du inte kan se
bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger
kant i kant kan lossna och orsaka problem.
-
Buktigt papper: måste ligga plant med mindre än 13 mm
böjning i någon riktning.
-
Status: använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller
andra tecken på att de har lossnat från bakstycket.
•
I programvaran ställer du in marginaler som är minst 6,4 mm
från kanterna på materialet.
Medier och kassetter
Förtryckt papper
2. Grundläggande användning
5
När du fyller på förtryckt papper ska utskriftssidan vara vänd
uppåt med en jämn kant längst fram. Får du problem med
pappersmatningen vänder du pappersbunten. Observera att
utskriftskvaliteten kan försämras.
38
Ange pappersformat och papperstyp
När du har fyllt på papper i papperskassetten anger du
papperets storlek och typ med knapparna på kontrollpanelen.
• Inställningar som utförs från skrivarens drivrutin har
högre prioritet än inställningarna på kontrollpanelen.
• Den här funktionen finns inte på de modeller som
saknar display på kontrollpanelen.
•
Måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter,
förångas eller frigör farliga gaser när det utsätts för skrivarens
fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder.
•
Måste vara brandsäkert och får inte skada skrivarens valsar.
•
Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att
bläcket på papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg
lossna från förtryckt papper och försämra utskriftskvaliteten.
1
2
3
4
5
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Papper > OK > Välj lämplig kassett > OK.
Välj Pappersformat > OK > Välj lämpligt alternativ > OK.
Välj Pappertyp > OK > Välj lämpligt alternativ > OK.
Välj
(Avbryt) för att återgå till redoläget.
Om du vill använda specialstorlekar av papper, t.ex. för
fakturor, väljer du Anpassat på fliken Papper i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 40).
Grundläggande information om utskrift
4
6
Skriver ut
39
De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet
kopior och utskriftsområde, väljs i fönstret Skriv ut.
Om du vill dra nytta av de avancerade
utskriftsfunktionerna klickar du på Egenskaper eller
Inställningar i Skriv ut (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 40).
Om du använder Macintosh, Linux eller Unix hänvisar vi
till den Avancerad bruksanvisningen.
Fönstret Utskriftsinställningar som följer avser Anteckningar i
Windows 7.
1
2
3
2. Grundläggande användning
5
Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i
fönstret Skriv ut.
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
7
Välj Skriv ut på menyn Fil.
Avbryta en utskrift
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert
avbryter du jobbet så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på
skrivarikonen (
•
) i Aktivitetsfältet i Windows.
Du kan även avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på
(Avbryt) på kontrollpanelen.
Grundläggande information om utskrift
8
Öppna utskriftsinställningarna
4
2. Grundläggande användning
40
Klicka på Inställningar eller Egenskaper.
• Fönstret Utskriftsinställningar som visas i den här
bruksanvisningen kan se annorlunda ut beroende på
vilken skrivare som används.
• När du väljer ett alternativ i Utskriftsinställningar kan
en varningsmarkering visas –
eller
. Ett
utropstecken ( ) anger att du kan markera det
aktuella alternativet men att det inte rekommenderas,
och tecknet
anger att det inte går att markera det
alternativet på grund av skrivarens inställningar eller
miljö.
1
2
3
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Om du vill kontrollera skrivarens status trycker du på
knappen Skrivarstatus (se den avancerade
bruksanvisningen).
Välj Skriv ut på Arkiv-menyn.
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
Använda en favoritinställning
Med alternativet Favoriter, som visas på alla egenskapsflikar
utom fliken Samsung, kan du spara aktuella inställningar för
framtida bruk.
Följ anvisningarna nedan om du vill spara ett Favoriter-objekt:
Grundläggande information om utskrift
1
2
Ändra önskade inställningar på varje flik.
2. Grundläggande användning
41
9
Använda hjälpen
Ange ett namn på objektet i rutan Favoriter.
Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret
Utskriftsinställningar och tryck därefter på F1 på
tangentbordet.
10
3
Klicka på
(Lägg till). När du sparar Favoriter, sparas
alla aktuella inställningar för drivrutinen.
Välj fler alternativ och klicka på
(Uppdatera);
inställningarna läggs då till bland favoriterna. Du kommer
åt de sparade inställningarna via listrutan Favoriter.
Skrivaren är nu klar för utskrift enligt de angivna
inställningarna. Om du vill ta bort en sparad inställning
väljer du den först från listrutan Favoriter och klickar på
(Ta bort).
Du kan återställa skrivardrivrutinen till
standardinställningarna genom att välja Standardfavorit
i listrutan Favoriter.
Eko-utskrifter
När funktionen Eko är aktiverad begränsas toner- och
pappersförbrukningen. MedEko blir utskrifterna både billigare
och mer miljövänliga.
Läget aktiveras när du trycker på Eco-knappen på
kontrollpanelen. Följande standardlägen gäller för eko-läget:
duplex (dubbelsidigt), 2-upp, ingen utskrift av tomma sidor samt
tonerbesparing.
Ställ in eko-läge på kontrollpanelen
1
2
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Systeminst. > OK > Eko-inställn. > OK.
Grundläggande information om utskrift
3
Tryck sedan på OK för att välja läge.
•
Standardinst.: Välj för att aktivera eller inaktivera ekoläget (duplex (dubbelsidigt), 2-upp, ingen utskrift av
tomma sidor).
-
Av: Inaktiverar eko-läget.
-
Pa: Aktiverar eko-läget.
Om du aktiverar eko-läget genom att ange ett lösenord
från SyncThru™ Web Service (fliken Settings >
Machine Settings > System > Eco > Settings) visas meddelandet. Du ombeds att ange lösenordet för att
aktivera eller inaktivera eko-läget.
•
Ändra temp..: Används för att välja eko-mall.
-
Standard-eko: Följande standardlägen gäller för
eko-läget: duplex (dubbelsidigt), 2-upp, ingen
utskrift av tomma sidor samt tonerbesparing.
-
Anpassad eko: Inställningarna som angetts via
Syncthru™ Web Service används. Du måste först
ange eko-läget via SyncThru™ Web Service> fliken
Settings > Machine Settings > System > Eco >
Settings.
2. Grundläggande användning
42
Aktiverar eko-läge för drivrutinen
Öppna fliken Eko för att aktivera eko-läget. Om eko-bilden visas
(
) är läget redan aktiverat.
► Eko-alternativ
•
Skrivarens standard: Inställningarna som angetts via
skrivarens kontrollpanel används.
•
Ingen: Eko-läget inaktiveras.
•
Eko-utskrift: Eko-läget aktiveras. De olika eko-alternativen
som du har angett aktiveras.
•
Lösenord: Om administratören har skapat ett lösenord
måste du ange detta för att aktivera/inaktivera läget.
Grundläggande information om utskrift
► Resultatsimulator
Resultatsimulator visar hur mycket mindre koldioxid, energi
och papper som går åt med de eko-inställningar som du har valt
jämfört med en vanlig utskrift.
•
Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen
av dessa är tom när eko-läget är inaktiverat.
•
Mer information om beräkningskoefficienten som används för
koldioxidutsläpp finns hos IEA, Japans departement för
inrikes affärer och kommunikation, samt på webbplatsen
www.remanufacturing.org.uk. Olika beräkningsmetoder
används för de olika modellerna.
•
Med energiförbrukningen avses skrivarens genomsnittliga
energiförbrukning.
•
De faktiska besparingarna beror på ytterligare faktorer,
exempelvis vilket operativsystem, vilka program och vilken
dator du använder samt på anslutningen, utskriftsmediet och
dess storlek och komplexitet.
2. Grundläggande användning
43
3. Underhåll
Det här kapitlet innehåller information om hur du anskaffar
förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till maskinen.
• Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
45
• Tillgängligt förbrukningsmaterial
46
• Tillgängliga tillbehör
47
• Tillgängliga reservdelar
48
• Omfördela toner
49
• Byta ut tonerkassetten
51
• Uppgradera en minnesmodul
53
• Kontrollera förbrukningsmaterialens status
55
• Ställa in varning vid låg tonernivå
56
• Rengöra maskinen
57
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
3. Underhåll
Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över
tillgängliga tillbehör och underhållsdelar.
Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade
förbrukningsmaterial, tillbehör eller reservdelar. Du kan även besöka www.samsung.com/supplies och välja land. Då visas
kontaktinformationen.
45
Tillgängligt förbrukningsmaterial
3. Underhåll
46
Du kan beställa följande förbrukningsmaterial som har tjänat ut:
Typ
Genomsnittlig
livslängda
Reservdelsnamn
Tonerkassett med hög Cirka 15 000 sidor MLT-D305L
kapacitet
a. Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.
Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på vilka
alternativ och jobblägen som används.
Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i
samma land där du köpte maskinen. Annars passar de
inte med maskinen. Tonerkassetter och andra tillbehör
tillverkas på olika sätt beroende på skilda förhållanden i
olika länder.
Samsung rekommenderar inte att man använder andra
tonerkassetter än Samsungs egna, till exempel påfyllda
eller återanvända kassetter. Samsung kan inte garantera
kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än
Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av
användning av tonerkassetter som inte är Samsungoriginal täcks inte av maskingarantin.
Tillgängliga tillbehör
3. Underhåll
47
Du kan köpa och installera tillbehör för att förbättra maskinens prestanda och kapacitet.
Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på
sidan 7).
Tillbehör
Funktion
Utökar maskinens minneskapacitet.
Minnesmodul
Kassett 2
IEEE 1284-parallellport
Reservdelsnamn
• ML-MEM370 : 512MB
(ML-3750ND enbart)
• CLP-MEM202: 256MB
(ML-3750ND enbart)
Om du ofta har problem med otillräcklig papperstillförsel kan du ansluta en
extra kassett.
ML-S3710A
Ger dig anslutningsmöjligheter.
ML-PAR100
• Om du ansluter skrivaren via parallellporten kan det hända att den
inte upptäcks när du har installerat dess drivrutin. Du kan då
endast använda de grundläggande funktionerna.
• Om du vill kontrollera skrivarens status eller ändra inställningarna
måste du ansluta den till datorn via en USB- eller nätverkskabel.
• Du kan inte ansluta via en USB-kabel om du använder IEEE
1284-parallellporten.
Tillgängliga reservdelar
3. Underhåll
48
När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast
utförs av en auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. Garantin täcker inte byte av reservdelar som har
tjänat ut (när deras "genomsnittliga livslängd" har uppnåtts).
Reservdelar byts ut med specifika intervall för att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning som beror på slitna delar.
Se tabellen nedan. Syftet med detta är att se till att maskinen fungerar på bästa sätt. Reservdelarna nedan ska bytas ut när
livslängden för varje del har uppnåtts.
Genomsnittlig livslängda
Reservdelar
Överföringsvals
Cirka 100 000 sidor
Fixeringsenhet
Cirka 90 000 sidor
Matningsvals
Cirka 90 000 sidor
Fördröjningsvals
Cirka 60 000 sidor
a. Beror på vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, medietyp och
mediestorlek samt jobbets komplexitet.
Omfördela toner
När tonerkassetten nästan är tom:
•
Kan vita strimmor uppstå på utskriften och trycket bli starkare
på en sida.
•
Blinkar Status-indikatorn rött.
Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten
genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa
fall blir det fortfarande vita streck eller ljus utskrift även om du
omfördelar tonern.
1
Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten.
3. Underhåll
2
Skaka kassetten ordentligt fem till sex gånger för att
fördela tonern jämnt.
Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en
torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten; varmt vatten
gör att tonern fastnar i tyget.
Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten.
Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan
undvika detta område.
3
49
Omfördela toner
3
Håll tonerkassetten i handtaget och sätt försiktigt in den i
öppningen på skrivaren.
4
Stäng den främre luckan. Stäng luckan ordentligt.
3. Underhåll
50
Byta ut tonerkassetten
Klicka på den här länken så öppnas en animation om att
byta ut en tonerkassett.
3. Underhåll
51
3
Ta bort etiketten från tonerkassetten (enligt nedan).
4
Skaka kassetten i sidled fem till sex gånger för att fördela
tonern jämnt.
När en tonerkassett har tjänat ut går det inte längre att skriva ut
med skrivaren.
1
Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten.
3
2
Ta ut tonerkassetten ur påsen.
Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en
torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten; varmt vatten
gör att tonern fastnar i tyget.
Byta ut tonerkassetten
Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten.
Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan
undvika detta område.
5
Håll tonerkassetten i handtaget och sätt försiktigt in den i
öppningen på skrivaren.
6
Stäng den främre luckan. Kontrollera att luckan är
ordentligt stängd.
3. Underhåll
52
Uppgradera en minnesmodul
Använd minnesmodulplatsen när du installerar ytterligare minne.
3. Underhåll
53
3
Ta bort minnesmodulen från minnesplaten. ( ML-3750ND
enbart)
4
5
Ta ut minnesmodulen ur påsen.
Beställningsinformation för ytterligare DIMM-modul. (Se
”Tillgängliga tillbehör” på sidan 47).
1
Installera en minnesmodul
1
2
Stäng av maskinen och koppla ur alla kablar.
Fatta tag i kontrollpanelens lucka och ta bort den.
Håll minnesmodulen i kanterna och för in den i kortplatsen
i ca 30 graders vinkel. Kontrollera att skårorna i modulen
och spåren på kortplatsen passar in i varandra.
Skårorna och spåren som visas ovan kanske inte
överensstämmer med dem på modulen och uttaget.
Uppgradera en minnesmodul
6
Tryck försiktigt in minnesmodulen på kortplatsen tills du
hör ett klick.
Tryck inte hårt på modulen, eftersom den då kan skadas.
Om modulen inte verkar passa in på kortplatsen, provar
du försiktigt föregående procedur igen.
7
8
Sätt tillbaka kontrollkortets lucka.
Återanslut nätsladden och skrivarkabeln och sätt på
skrivaren.
3. Underhåll
54
Kontrollera förbrukningsmaterialens status
Gör så här om du vill visa indikatorerna för förbrukningsmaterialens status:
1
2
3
4
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Systeminst. > OK > Underhall > OK.
Tryck på Forbr.art.infp > OK.
Tryck sedan på OK för att välja alternativ.
3. Underhåll
55
Ställa in varning vid låg tonernivå
3. Underhåll
56
Om mängden toner i kassetten är låg visas ett meddelande om att den måste bytas ut. Du kan ange om det här meddelandet ska
visas och om indikatorn ska tändas.
1
2
3
4
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Systeminst. > OK > Underhall > OK.
Välj Varn. låg toner > OK.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Rengöra maskinen
Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten, eller om du
använder skrivaren i en dammig miljö, behöver du regelbundet
rengöra den för att få bästa möjliga utskriftsförhållanden och öka
skrivarens livslängd.
• Om du rengör skrivarens hölje med rengöringsmedel
med hög alkoholhalt, lösningsmedel eller andra starka
ämnen, kan höljet missfärgas eller skadas.
• Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du
upp den med en trasa eller papper fuktat med vatten.
Om du använder en dammsugare virvlar tonern upp i
luften och kan vara skadlig för din hälsa.
3. Underhåll
3
Rengöra insidan
Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti
maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till
exempel tonerfläckar eller utsmetad toner. Rengöring av
skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.
1
Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen
svalna en stund.
2
Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten.
Placera den på en ren och plan yta.
2
Rengöra utsidan
Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta
trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten
på eller i maskinen.
57
3
Rengöra maskinen
3. Underhåll
• Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par
minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över
den med papper.
Var försiktig när du rengör maskinens insida så att inte
överföringsvalsen eller några andra delar skadas.
Använd inte lösningsmedel som bensen eller thinner. Det
kan uppstå problem med utskriften som skadar
maskinen.
• Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten.
Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan
undvika detta område.
3
Torka bort damm och spilld toner med en torr och luddfri
trasa från området kring tonerkassetterna.
58
4
Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng framluckan.
Rengöra maskinen
4
Göra rent matningsvalsen
1
Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen
svalna en stund.
2
Dra ut kassett 1.
3. Underhåll
3
Rengör matningsvalsen med en mjuk och luddfri trasa.
4
Sätt tillbaka kassetten i skrivaren.
59
4. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel
uppstår.
• Så undviker du pappersstopp
61
• Ta bort papper som fastnat
62
• Att förstå indikatorn
68
• Meddelanden
70

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om fel
uppstår. Läs först meddelandet som visas på skrivarens
display. Om du inte hittar någon lösning på problemet hänvisar
vi till kapitlet Felsökning i den Avancerad Användarhandbok.
Om du inte hittar svaret i Användarhandbok eller om problemet
kvarstår bör du ta kontakt med en reparatör.
Så undviker du pappersstopp
4. Felsökning
Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Följ anvisningarna nedan för att undvika pappersstopp:
•
Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se ”Översikt över kassetter” på sidan 29).
•
Fyll inte på för mycket papper i magasinet. Kontrollera att pappersnivån är under kapacitetsmärket på insidan av magasinet.
•
Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.
•
Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.
•
Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.
•
Blanda inte olika papperstyper i magasinet.
•
Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 78).
61
Ta bort papper som fastnat
Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att
dra ut det sakta och försiktigt.
4. Felsökning
3
62
Ta bort det papper som fastnat genom att försiktigt dra det
rakt ut.
1
I kassett 1
Klicka på den här länken så öppnas en animation om att
ta bort papper som fastnat.
1
Öppna och stäng den främre luckan. Papperet som har
fastnat matas automatiskt ut ur skrivaren.
Om papperet inte rör sig när du drar i det eller om du inte
kan se papperet i detta område letar du i fixeringsområdet
runt tonerkassetten (se ”Inuti skrivaren” på sidan 64).
Om papperet inte kommer ut går du vidare till nästa steg.
2
Dra ut kassett 1.
4
Sätt tillbaka kassett 1 i skrivaren tills den klickar på plats.
Utskriften fortsätter automatiskt.
Ta bort papper som fastnat
4. Felsökning
Om papperet inte rör sig när du drar i det eller om du inte
kan se papperet i det här området, fortsätter du till nästa
steg.
2
För tillbehörskassett 2
Klicka på den här länken så öppnas en animation om att
ta bort papper som fastnat.
1
2
63
3
4
Dra ut kassett 1 halvvägs.
5
Sätt tillbaka kassetterna i skrivaren. Utskriften fortsätter
automatiskt.
Dra papperet rakt upp och ut.
Dra ut tillbehörskassett 2.
Avlägsna det papper som har fastnat från skrivaren.
Ta bort papper som fastnat
3
4. Felsökning
64
4
I multikassetten
Inuti skrivaren
Klicka på den här länken så öppnas en animation om att
ta bort papper som fastnat.
1
Klicka på den här länken så öppnas en animation om att
ta bort papper som fastnat.
Om papperet inte matas in ordentligt tar du ut det ur
skrivaren.
Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut
papper ur skrivaren.
1
Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten.
3
2
Öppna och stäng den främre luckan för att återuppta
utskriftsjobbet.
Ta bort papper som fastnat
2
Ta bort det papper som fastnat genom att försiktigt dra det
rakt ut.
4. Felsökning
65
5
I utmatningsområdet
Klicka på den här länken så öppnas en animation om att
ta bort papper som fastnat.
1
Öppna och stäng den främre luckan. Papperet som har
fastnat matas automatiskt ut ur skrivaren.
Om du inte ser papperet går du vidare till nästa steg.
2
3
Dra försiktigt ut papperet ur utmatningsfacket.
Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng den främre luckan.
Utskriften fortsätter automatiskt.
Om du inte kan se papperet som fastnat, eller om du
känner motstånd och papperet inte rör sig när du drar i det,
slutar du dra i papperet och går till nästa steg.
Ta bort papper som fastnat
3
4
Öppna den bakre luckan.
4. Felsökning
66
6
I duplexenhetens område
Ta bort papperet som har fastnat enligt följande illustration.
Klicka på den här länken så öppnas en animation om att
ta bort papper som fastnat.
2
1
1
Dra ut duplexenheten från skrivaren.
2
Ta bort papperet som fastnat från duplexenheten.
1
3
3
5
Stäng den bakre luckan. Utskriften fortsätter automatiskt.
Ta bort papper som fastnat
Om papperet inte kommer ut med duplexenheten tar du ut
papperet från skrivarens undersida.
4. Felsökning
4
5
67
Öppna den bakre luckan.
Ta bort papperet som har fastnat enligt följande illustration.
2
1
1
3
Om du fortfarande inte ser papperet fortsätter du till nästa
steg.
3
Skjut in duplexenheten i apparaten.
3
6
Stäng den bakre luckan. Utskriften fortsätter automatiskt.
Att förstå indikatorn
4. Felsökning
68
Färgen på indikatorn visar skrivarens aktuella status.
• Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den.
• Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges för det felmeddelandet.
• Du kan även komma till rätta med problemet genom att följa anvisningarna som visas i programfönstret Samsung skrivarens
status eller Smart Panel.
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Att förstå indikatorn
4. Felsökning
69
7
Statusindikator
Status
Beskrivning
Av
Skrivaren är offline.
Blinkar
Antingen överförs data till skrivaren eller så pågår utskrift.
På
• Skrivaren är online och kan användas.
Grön
Blinkar
(Statusindikator)
• Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. Kontrollera
meddelandet på displayen. När problemet är åtgärdat går maskinen vidare. Den här
funktionen finns inte på de modeller som saknar display på kontrollpanelen.
• Det finns inte så mycket toner kvar i kassetten. Tonern i kassetten är snart slut. Köp eller
beställ en ny ersättningskassett. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela
tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 49).
• Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängdena. Vi
rekommenderar att du byter ut tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 51).
Röd
• Luckan är öppen. Stäng luckan.
På
• Det finns inget papper i magasinet. Fyll på papper.
• Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på displayen
(se ”Meddelanden” på sidan 70).
• Ett papper har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 62).
a. Kassettens förväntade livslängd innebär tonerkassettens förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och
har beräknats enligt ISO/IEC 19752. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek. Det kan finnas en
viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda indikatorn tänds och det inte längre går att skriva ut.
Meddelanden
4. Felsökning
Meddelanden på kontrollpanelen visar skrivarens status eller
felmeddelanden. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena
betyder och hur du åtgärdar eventuella problem.
Meddelande
Pappersstopp
i kassett 2
8
Kontrollera meddelanden på displayen
Pappersstopp
• Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om
skrivaren och försöker skriva ut igen. Kontakta en
servicetekniker om problemet kvarstår.
• När du ringer service är det bra om du kan tala om för
serviceteknikern vilket meddelande som visas i
fönstret.
• Vissa meddelanden visas kanske inte på displayen,
beroende på tillval eller modell.
• [felnummer] anger felnumret.
Pappersstopp
i kassett 1
Betydelse
Pappersstopp
inuti maskinen
i duplexomradet
Föreslagna åtgärder
Papper har fastnat i Ta bort papperet som
inmatningsområdet. har fastnat (se ”I
kassett 1” på sidan 62).
Föreslagna åtgärder
Papper har fastnat i Ta bort papperet som
tillvalskassetten.
har fastnat (se ”För
tillbehörskassett 2” på
sidan 63).
Ett papper har
fastnat i
multikassetten.
Ta bort papperet som
har fastnat (se ”I
multikassetten” på
sidan 64).
Ett papper har
fastnat inuti
skrivaren.
Ta bort papperet som
har fastnat (se ”Inuti
skrivaren” på sidan 64).
Papper har fastnat i Ta bort papperet som
Pappersstopp
utmatningsområdet. har fastnat (se ”I
utmatningsområdet” på
i utmatningsomr.
sidan 65).
Pappersstopp
Meddelanden om pappersstopp
Meddelande
i multikassetten
Betydelse
70
Papper har fastnat i Ta bort papperet som
duplexområdet.
har fastnat (se ”I
duplexenhetens
område” på sidan 66).
Meddelanden
4. Felsökning
Meddelanden om tonerkassetter
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Installera toner
Det finns ingen tonerkassett i skrivaren.
Sätt i en tonerkassett.
Ej kompatibel
Tonerkassetten som du har installerat är
inte avsedd för skrivaren.
Sätt i en tonerkassett från Samsung som är avsedd för skrivaren.
Tonerkassett
71
Meddelanden
Meddelande
4. Felsökning
Betydelse
Den angivna tonerkassetten har nästan
uppnått den förväntade livslängden.
Utskriften kanske avbryts.
Byt mot en ny
kassett
Förbered ny
tonerkassett
72
Föreslagna åtgärder
• Du kan välja mellan Stopp och Fortsätt (se kontrollpanelen). Om
du väljer Stopp slutar skrivaren att skriva ut och det går inte att
skriva ut mer förrän kassetten har bytts ut. Om du väljer Fortsätt
fortsätter skrivaren att skriva ut, men utskriftskvaliteten kan inte
garanteras.
Uppskattad livslängd för kassetten • Ersätt tonerkassetten när det här meddelandet visas om du vill ha
visar hur länge kassetten kan
bästa möjliga utskriftskvalitet. Om du fortsätter att använda
förväntas räcka vid genomsnittlig
kassetten efter att meddelandet visats kan det uppstå
utskriftskapacitet. Funktionen är
kvalitetsproblem i utskrifterna (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan
utvecklad i enlighet med ISO/
51).
IEC 19752. (Se ”Tillgängligt
förbrukningsmaterial” på sidan
Samsung rekommenderar inte att man använder andra
46). Antalet sidor påverkas av
tonerkassetter än Samsungs egna, till exempel påfyllda
miljön kring skrivaren,
eller återanvända kassetter. Samsung kan inte garantera
utskriftsintervall, materialtyp,
kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än
bildområdets storlek och
Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av
materialets storlek. En mindre
användning av andra tonerkassetter än Samsungs
mängd toner kan finnas kvar i
originaltonerkassetter täcks inte av maskingarantin.
kassetten även efter att
meddelandet "Toner slut" visas
och skrivaren har slutat att skriva • Om utskriften avbryts byter du ut tonerkassetten (se ”Byta ut
ut.
tonerkassetten” på sidan 51).
Det finns bara lite toner kvar i den angivna
kassetten. Tonern i kassetten är snart slut.
Förbered en ny kassett för byte. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten
genom att omfördela tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 49).
Meddelanden
4. Felsökning
Meddelanden om kassetter
Meddelande
Papper slut
i kassett 1
Papper slut
i kassett 2
Betydelse
Utmat.fack fullt
Ta bort papper
Meddelanden om nätverksproblem
Föreslagna åtgärder
Det finns inget
Fyll på papper i kassett 1
papper i kassett 1. (se ”Fylla på papper i
tillvalsmagasinet” på
sidan 30).
Meddelande
Utmatningsfacket
är fullt.
Fyll på papper i
multikassetten (se ”Föra
in mmultikassett” på
sidan 32).
Ta bort papperet från
utmatningsfacket,
skrivaren återupptar
utskriften
Betydelse
Den IP-adress på
nätverket som du
Nätverksproblem angav används av
någon annan.
IP-konflikt
Det finns inget
Fyll på papper i kassett 2
papper i kassett 2. (se ”Fylla på papper i
tillvalsmagasinet” på
sidan 30).
Det finns inget
Slut pa papper papper i
i multikassetten multikassetten.
73
Det gick inte att
autentisera.
802.1x
Natverksfel
Föreslagna åtgärder
Kontrollera IPadressen och återställ
den om det skulle
behövas (se den
Avancerad
bruksanvisningen).
Kontrollera det
nätverksprotokoll som
används vid
autentisering. Om
problemet kvarstår
kontaktar du
systemadministratören.
Meddelanden
4. Felsökning
Övriga meddelanden
Meddelande
Lucka oppen
Stang den
Betydelse
Den främre eller
Stäng luckan ordentligt
bakre luckan har inte så att den klickar på
stängts riktigt.
plats.
Ett systemfel har
Fel [felnummer] uppstått.
Ring service
Föreslagna åtgärder
Starta om skrivaren
och försök skriva ut på
nytt. Om problemet
kvarstår kontaktar du
service.
Det gick inte att styra Starta om skrivaren
och försök skriva ut på
Fel [felnummer] skrivaren.
nytt. Om problemet
Sla pa/av
kvarstår kontaktar du
service.
74
5. Bilaga
I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.
• Specifikationer
76
• Godkännandeinformation
85
• Copyright
92
Specifikationer
5. Bilaga
76
1
Allmänna specifikationer
Dessa anges i listan nedan och kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Eventuella ändringar visas på www.samsung.com/
printer.
Poster
Beskrivning
Dimensioner
Bredd x längd x höjd
366 x 368 x 272,9 mm utan tillvalskassett
Vikt
Maskin med förbrukningsmaterial
10,28 kg
Redoläge
26 dB(A)
Utskriftsläge
52 dB(A)
Drift
10 till 32 °C
Lagring (förpackad)
–20 till 40 °C
Drift
20 till 80% relativ luftfuktighet
Lagring (förpackad)
10 till 90 % relativ luftfuktighet
110-voltsmodeller
110–127 V växelström
220-voltsmodeller
220–240 V växelström
Bullernivåa
Temperatur
Luftfuktighet
Effektmärkningb
Specifikationer
5. Bilaga
Poster
Beskrivning
Genomsnittligt driftsläge
Mindre än 550 W
Redoläge
Mindre än 60 W
Energisparläge
Mindre än 1,9 W(Normal), 1.4 W(EEE)
Strömlöst läge
Mindre än 0,1 W
Energiförbrukning
a. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande ininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.
b. Märkdata på maskinen anger korrekt spänning (V), frekvens (Hz) och typ av ström (A).
77
Specifikationer
5. Bilaga
78
2
Specifikationer för utskriftsmedier
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett1/Tillbehörskassett
Vanligt papper
Multikassett
Letter
216 x 279 mm
70 till 90 g/m2
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
• 250 ark papper med ytvikten 80 • 50 ark 80 g/m2-papper
g/m2 för kassett 1
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
• 520 ark 80 g/m2 för
multikassetten.
• 150 ark papper med ytvikten 75
g/m2
70 till 90 g/m2
Specifikationer
Typ
5. Bilaga
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett1/Tillbehörskassett
Monarch kuvert
98 x 191 mm
Kuvert nr. 10
105 x 241 mm
Kuvert DL
110 x 220 mm
Kuvert C5
162 x 229 mm
Kuvert C6
114 x 162 mm
Tjockt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Tjockt papper
79
Multikassett
Ej tillgängligt i kassett 1/
tillbehörskassett.
75 till 90 g/m2 brevpapper
Se avsnittet om vanligt papper
91 till 105 g/m2
91 till 105 g/m2
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Ej tillgängligt i kassett 1/
tillbehörskassett.
164 till 220 g/m2
Tunt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
60 till 70 g/m2
60 till 70 g/m2
OH-film
Letter, A4
Se avsnittet om vanligt papper
Ej tillgängligt i kassett 1/
tillbehörskassett.
138 till 146 g/m2
Ej tillgängligt i kassett 1/
tillbehörskassett.
120 till 150 g/m2
Etiketterb
Letter, Legal, US Se avsnittet om vanligt papper
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5,
Executive, A5
Kuvert
Specifikationer
Typ
Storlek
5. Bilaga
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett1/Tillbehörskassett
Multikassett
121 till 163 g/m2
121 till 163 g/m2
Kortpapper
Letter, Legal, US Se avsnittet om vanligt papper
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5,
Executive, A5
Bond-papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
106 till 120 g/m2
106 till 120 g/m2
• Multikassett: 76 x 127 mm
60 till 163 g/m2 brevpapper
• Kassett 1: 98 x 148,5 mm
Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.
Minsta storlek (anpassad)
Maximal storlek (anpassad)
216 x 356 mm
a. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.
b. Jämnheten på de etiketter som används i maskinen ligger mellan 100 och 250 (Sheffieldpunkter). Detta är ett mått på hur jämna de är.
80
Specifikationer
5. Bilaga
81
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
RAM-minne
ledigt
hårddiskutrymme
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB) 1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB) 1,25 GB till 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 MB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 MB)
15 GB
Intel® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32 eller 64 bitar eller 1 GB (2 GB)
högre
Windows® 7
600 MB
16 GB
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)
• DVD-R/W-enhet
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz-processorer (x64)
(2 GHz eller mer)
512 MB (2 MB)
10 GB
Specifikationer
5. Bilaga
82
• Internet Explorer 6,0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.
• Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.
• Windows Terminal Services är kompatibelt med maskinen.
• Om du använder Windows 2000 måste Service Pack 4 vara installerat.
Macintosh
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
• Intel®-processorer
Mac OS X 10.3–10.4
• PowerPC G4/G5
RAM-minne
• 128 MB för en Mac med
PowerPC-processor (512 MB)
Ledigt hårddiskutrymme
1 GB
• 512 MB för en Intel-baserad Mac
(1 GB)
• Intel®-processorer
512 MB (1 MB)
1 GB
Mac OS X 10.5
• 867 MHz eller snabbare Power
PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Intel®-processorer
2 GB
4 GB
Specifikationer
5. Bilaga
Linux
Poster
Krav
Fedora 5–13 (32-/64-bitars)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32-/64-bitars)
SuSE 10.1 (32-bitars)
Operativsystem
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32-/64-bitars)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32-/64-bitars)
Debian 4.0, 5.0 (32-/64-bitars)
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32-/64-bitars)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32-/64-bitars)
Processor
Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™ 2)
RAM-minne
512 MB (1 MB)
Ledigt hårddiskutrymme
1 GB (2 GB)
Unix
Poster
Krav
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
Operativsystem
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5,3, 5.4
Ledigt hårddiskutrymme
Upp till 100 MB
83
Specifikationer
5. Bilaga
4
Nätverksmiljö
Endast nätverksmodeller (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7)
Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka
nätverksmiljöer maskinen kan användas i.
Poster
Nätverkskort
Specifikationer
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Nätverksoperativsystem
• Olika Linux-OS
• Mac OS X 10.3–10.7
• Unix
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Nätverksprotokoll
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec)
84
Godkännandeinformation
Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och
certifierad med flera godkännandedeklarationer.
5. Bilaga
Vid användning av denna produkt ska de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för
brand, elektriska stötar och personskador:
5
Säkerhetsdeklaration för laser
Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21
CFR, paragraf 1 underparagraf J för Klass I(1) laserprodukter,
och, i övriga världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som
uppfyller kraven i IEC 60825-1 : 2007.
Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet
och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i
kontakt med laserstrålning överstigande klass 1 under normal
drift, underhåll och föreskriven service.
6
Varning
Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/
skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada
dina ögon, även om den är osynlig.
Endast Taiwan
85
Godkännandeinformation
7
5. Bilaga
9
Ozonsäkerhet
Återvinning
Produkten släpper ut mindre än 0,1 ppm ozon. I och
med att ozon är tyngre än luft bör du sörja för god
ventilation där du använder skrivaren.
Återvinn eller deponera produktens
förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
8
10
Energispar
Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara
energi som minskar energiförbrukningen när den
inte används aktivt.
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid
minskar energiåtgången automatiskt.
Namnet ENERGY STAR och ENERGY STARmärket är registrerade varumärken i USA.
Om du vill veta mer om ENERGY STARprogrammet besöker du http://www.energystar.gov.
Endast Kina
86
Godkännandeinformation
5. Bilaga
87
Endast för USA
11
Avfallshantering (kassera elektrisk och
elektronisk utrustning)
(Gäller inom EU och övriga europeiska länder
med skilda insamlingssystem)
Återvinn elektronikskrot på godkänd plats. Du hittar information
om närmsta återvinningsstation på vår
webbplats:www.samsung.com/recyclingdirect Du kan även
ringa (877) 278-0799.
12
Endast Taiwan
Märkningen på produkten, tillbehören eller
dokumentationen anger att produkten och de elektroniska
komponenterna (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte
ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. För
att förhindra eventuell skada på miljö eller människors
hälsa på grund av felaktig avfallshantering ska den
separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att
främja hållbar återanvändning av materiella resurser.
Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som
de köpte produkten av, eller den lokala myndigheten för
information om hur och var de kan lämna produkten för
miljövänlig återvinning.
Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och
kontrollera villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten
och dess elektriska komponenter ska inte blandas med
annat kommersiellt avfall.
13
Endast Ryssland
Godkännandeinformation
14
5. Bilaga
88
16
Endast Tyskland
Ersätta den anpassade kontakten
(endast Storbritannien)
Viktiga
15
Endast Turkiet
Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt
(BS 1363) och har en 13 A-säkring. Om du byter eller
undersöker säkringen måste du sätta tillbaka rätt säkring på
13 A. Du måste sedan sätta tillbaka säkringsskyddet. Om du har
tappat bort säkringsskyddet ska du inte använda kontakten
förrän du har ett nytt säkringsskydd.
Kontakta återförsäljaren.
Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och
bör passa. Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte
uttag för en vanlig kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig
nätkontaktsadapter. Ta inte bort den gjutna kontaktdelen.
Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig
av med den direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på
kontakten, och du kan få en elektrisk stöt om du sätter in
den i ett uttag.
Godkännandeinformation
Viktig varning
5. Bilaga
89
17
Deklaration om överensstämmelse
(Länder i Europa)
Den här maskinen måste jordas.
Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:
Godkännanden och certifieringar
• Grön och gul: jord
• Blå: neutral
• Brun: spänningsförande
Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt,
gäller följande:
Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E”
eller med jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna
anslutningen.
Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett
”N” eller är svartfärgat.
Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med
ett ”L” eller är rödfärgat.
Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller
elpanelen.
Samsung Electronics intygar härmed att skrivaren [ML375x Series] uppfyller de krav som anges i
lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), EMC-direktiv
(2004/108/EG).
Deklarationen om överensstämmelse kan läsas på
www.samsung.com/printer. Gå till Support > Filarkiv
och ange skrivarens namn (MFP) för att bläddra i
EuDoC.
1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EG rörande
approximation av medlemsstaternas lagstiftning som rör
lågspänningsutrustning.
1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EG rörande
medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk
kompatibilitet.
9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EC om
radioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation
och ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse. En
kopia av Declaration of Conformity, vari relevanta direktiv och
angivna normer anges, kan erhållas från din representant för
Samsung Electronics Co., Ltd.
Godkännandeinformation
EG-certifiering
Certifiering enligt direktivet om radioutrustning och
terminalutrustning för telekommunikation (1999/5/EG)
Ifrågavarande Samsung-produkt har certifierats av Samsung för
användning i Europas analoga publika telefonnät i enlighet med
direktiv 1999/5/EG. Produkten kan användas i inhemska
telefonnät och i kompatibla företagsväxlar i Europa.
Vid problem bör du först och främs ta kontakt med Euro QA Lab
som ingår i Samsung Electronics Co., Ltd.
Produkten har testats med TBR21. I syfte att underlätta
användning av terminalutrustning som uppfyller denna standard
har ETSI publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som
innehåller de krav som måste uppfyllas för att TBR21kompatibilitet ska kunna säkerställas. Produkten har utformats i
enlighet med tillämpliga rådgivande dokument och är helt
kompatibel med vad som stipuleras i dessa.
18
Endast Israel
5. Bilaga
90
Godkännandeinformation
19
Endast Kina
5. Bilaga
91
Copyright
5. Bilaga
92
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.
Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i
samband med användningen av denna användarhandbok.
•
Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation.
•
TrueType, LaserWriter och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
•
Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.
Licensinformation om öppen källkod finns i filen 'LICENSE.txt' på den medföljande CD-ROM-skivan.
REV. 1.00
Index
93
A
allmänna ikoner
9
använda hjälpen
41
papper i multikassetten
32
specialmedier
34
G
baksida
18
installera minnesmodul
53
minnesuppgradering
53
multikassett
godkännandeinformation
B
minne
85
K
använda specialmedier
34
fylla på
32
tips om hur du använder
32
kassett
E
ekoknapp
19
ekoutskrifter
41
ändra kassettstorlek
ange pappersformat och papperstyp 38
F
favoritinställningar för utskrift
40
felmeddelande
70
beställa
46
byta ut tonerkassett
51
kontrollera förbrukningsvarornas status
55
framsida
funktioner
utskriftsmediefunktion
47
fylla på papper i multikassetten
32
justera bredd och längd
kontrollpanelen
5
78
84
29
O
19
om statusindikatorn
68
83
drivrutin ominstallation
22
drivrutinsinstallation
21
pappersstopp
så undviker du pappersstopp
61
ta bort papper
62
Parallell
beställa
M
Macintosh
menykarta
9
P
lokal
systemkrav
30
nätverk
ordförklaringar
systemkrav
17
N
installationsmiljö
Linux
46
fylla på
papper i kassett 1
beställa en tillbehörskassett
L
förbrukningsmaterial
tillgängligt förbrukningsmaterial
29
82
24
47
Index
94
R
T
W
rengöra
tillbehör
Windows
insida
57
matningsvals
59
utsida
57
rengöra skrivaren
57
reservdelar
48
beställa
information
10
symboler
10
skärm
19
beställa
47
systemkrav
fylla på papper
30
Tonerkassett
S
säkerhet
47
drivrutinsinstallation för anslutningar med
USBkabel
21, 22
tillbehörskassett
47
byta ut tonerkassetten
51
omfördela toner
49
U
Unix
systemkrav
83
utskriftsmedier
skriva ut
ange pappersformat
38
39
ange papperstyp
38
Skriver
39
etiketter
37
specifikationer
76
förtryckt papper
38
78
kortpapper
37
kuvert
35
OHark
36
specialmedier
34
utmatningsstödet
78
skriva ut ett dokument
Windows
utskriftsmedier
standardinställningar
magasininställning
stoppknapp
38
19
81
ML-375x Series
Bruksanvisning
Avancerad
imagine the possibilities
I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar,
användning och felsökning i olika operativsystem.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
innehåll
2
37 Emulering
1. Programvaruinstallation
5
Macintosh-installation
7
Installera om för Macintosh
8
Linux-installation
10 Linux-ominstallation
38 Nätverk
39 Admin.inställningar
4. Specialfunktioner
41 Höjdjustering
42 Ändra inställningen för teckensnitt
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
43 Ändra standardinställningarna för utskrift
12 Nyttiga nätverksprogram
45 Använda specialfunktioner för utskrift
13 Installation av trådbundet nätverk
53 Macintosh-utskrift
17 Installera drivrutinen via nätverk
55 Linux-utskrift
25 IPv6-konfiguration
58 Skriva ut på Unix
3. Nyttiga inställningsmenyer
5. Drift
29 Innan du börjar läsa ett kapitel
61 Förvara tonerkassetten
30 Information
63 Tips för att flytta och förvara skrivaren
31 Layout
64 Nyttiga administreringsverktyg
32 Papper
33 Grafik
34 Systeminstallation
44 Ange att din maskin ska vara
standardmaskin
innehåll
6. Felsökning
76 Problem med pappersmatning
77 Problem med strömförsörjning och kablar
78 Utskriftsproblem
82 Problem med utskriftskvalitet
90 Problem med operativsystemet
Contact SAMSUNG worldwide
Ordlista
3
1. Programvaruinstallation
I det här kapitlet finns information om hur du installerar nödvändig och nyttig
programvara för kabelanslutna skrivare. Med en lokalt ansluten skrivare
menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om
skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och går
till avsnittet om installation av drivrutin för en nätverksansluten skrivare (se
Installera drivrutinen via nätverk17).
• Macintosh-installation
5
• Installera om för Macintosh
7
• Linux-installation
8
• Linux-ominstallation

10
• Om du använder Windows hänvisar vi till den grundläggande
bruksanvisningen för information om hur du installerar drivrutinen
till skrivaren.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
Macintosh-installation
1. Programvaruinstallation
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
meddelande visas om att alla program kommer att
10 Ett
avslutas på datorn. Klicka på Continue.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cdrom-enheten.
Välj Typical installation for a local printer och klicka
11 sedan
på OK.
3
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på
Macintosh-skrivbordet.
4
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen
MAC_Installer.
5
6
7
8
9
12 Klicka på Continue i fönstret Read Me.
13 När installationen är klar klickar du på Quit.
mappen Applications > Utilities > Print Setup
14 Öppna
Utility.
Ange lösenordet och klicka på OK.
•
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Om du väljer Custom Install kan du välja vilka
komponenter som ska installeras.
I Mac OS X 10.5-10.7 öppnar du mappen Applications
> System Preferences och klickar på Print & Fax.
15 Klicka på Add i Printer List.
•
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Välj Easy Install och klicka på Install. Easy Install
rekommenderas för de flesta användare. Alla
komponenter som krävs för att använda skrivaren
installeras.
5
I Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på ikonen + varefter ett
fönster visas på skärmen.
16 I Mac OS X 10.3 väljer du fliken USB.
•
I Mac OS X 10.4 klickar du på Default Browser och
letar upp USB-anslutningen.
•
För Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på Default och letar
reda på USB-anslutningen.
Macintosh-installation
det automatiska valet inte fungerar under Mac OS X
17 Om
10.3 väljer du Samsung i Printer Model och
skrivarnamnet i Model Name.
•
Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.4
väljer du Samsung under Print Using och
skrivarnamnet som Model.
•
Om det automatiska valet inte fungerar på Mac OS X
10.5-10.7 väljer du Select a driver to use... och
skrivarens namn i Print Using.
Skrivaren visas i Printer List och anges som
standardskrivare.
18 Klicka på Add.
1. Programvaruinstallation
6
Installera om för Macintosh
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera
drivrutinen och installera om den.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cdrom-enheten.
3
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på
Macintosh-skrivbordet.
4
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen
MAC_Installer.
5 Ange lösenordet och klicka på OK.
6 Klicka på Continue.
7 Läs licensavtalet och klicka på Continue.
8 Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
9 Välj Uninstall och klicka på Uninstall.
meddelande visas om att alla program kommer att
10 Ett
avslutas på datorn. Klicka på Continue.
1. Programvaruinstallation
7
11 När avinstallationen är klar klickar du på Quit.
Om det redan finns en skrivare tar du bort den från Print
Setup Utility eller Print & Fax.
Linux-installation
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsungs
webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://
www.samsung.com/printer).
1
Installera Unified Linux Driver-paketet
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
2
När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du
”root” i fältet Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att
kunna installera programvaran för skrivaren. Be din
systemadministratör om hjälp om du inte är
superanvändare.
3
Från Samsungs webbplats hämtar du ner Unified Linuxdrivrutinspaket till din dator.
4
Högerklicka på paketet Unified Linux Driver och packa
upp det.
5
Dubbelklicka på cdroot > autorun.
1. Programvaruinstallation
6
7
8
Klicka på Next när välkomstsidan visas.
När installationen är klar klickar du på Finish.
Installationsprogrammet har lagt till ikonen för Unified Driver
Configurator på skrivbordet och Unified Driver-gruppen på
systemmenyn för din bekvämlighet. Om du undrar över något
kan du titta i onlinehjälpen, som du öppnar från systemmenyn
eller från programfönstren i drivrutinen, till exempel Unified
Driver Configurator eller Image Manager.
Linux-installation
2
1. Programvaruinstallation
9
3
Installera hjälpprogrammet för
skrivarinställningar
Installera Smart Panel
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
2
När fönstret Administrator Login öppnas skriver du ”root”
i fältet Login och anger systemets lösenord.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
2
När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du
”root” i fältet Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att
kunna installera programvaran för skrivaren. Be din
systemadministratör om hjälp om du inte är
superanvändare.
3
Från Samsungs webbplats hämtar du ner Smart Panelpaketet till din dator.
4
5
Högerklicka på Smart Panel-paketet och packa upp det.
Dubbelklicka på cdroot > Linux > smartpanel >
install.sh.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att
kunna installera programvaran för skrivaren. Be din
systemadministratör om hjälp om du inte är
superanvändare.
3
Från Samsung webbplats hämtar du ner Printer Settings
Utility-paketet till din dator.
4
Högerklicka på Printer Settings Utility-paketet och packa
upp det.
5
Dubbelklicka på cdroot > Linux > psu > install.sh.
Linux-ominstallation
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera
drivrutinen och installera om den.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och
påslagen.
2
När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du
”root” i fältet Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att
kunna avinstallera skrivardrivrutinen. Be din
systemadministratör om hjälp om du inte är
superanvändare.
3
Klicka på ikonen längst ned på skrivbordet. När
terminalfönstret öppnas skriver du följande:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Klicka på Uninstall.
Klicka på Next.
Klicka på Finish.
1. Programvaruinstallation
10
2. Använda en
nätverksansluten skrivare
Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du installerar
den nätverksanslutna skrivaren och dess programvara.
• Nyttiga nätverksprogram
12
• Installation av trådbundet nätverk
13
• Installera drivrutinen via nätverk
17
• IPv6-konfiguration
25
Nyttiga nätverksprogram
Det finns flera program som underlättar nätverksinställningarna i
nätverksmiljö. Särskilt för nätverksadministratören är det möjligt
att hantera flera skrivare i nätverket.
Ange först IP-adressen innan du använder programmen
nedan.
1
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
12
2
SyncThru™ Web Admin Service
En webbaserad maskinhanteringslösning för
nätverksadministratörer. SyncThru™ Web Admin Service är en
smidig lösning för hantering av nätverksenheter. Du kan
exempelvis fjärrövervaka och fjärrfelsöka skrivare så länge du
har tillgång till företagets nätverk. Hämta programmet från http:/
/solution.samsungprinter.com.
SyncThru™ Web Service
3
En webbserver på nätverksskrivaren varifrån du kan göra
följande (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 27):
•
Kontrollera förbrukningsmaterial och status.
•
Anpassa skrivarinställningarna.
•
Aktivera e-postavisering. När du har aktiverat aviseringen
skickas ett e-postmeddelande med skrivarstatus
(tonerkassettens status och eventuellt skrivarfel) automatiskt
till en viss e-postadress.
•
Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att
skrivaren ska kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.
SetIP
Med det här hjälpprogrammet kan du ange ett nätverkskort och
manuellt konfigurera IP-adresser för användning med TCP/IPprotokollet.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Windows)” på sidan 14.
•
Se ”IPv4-konfiguration med SetIP (Macintosh)” på sidan 15.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)”
på sidan 16.
Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.
Installation av trådbundet nätverk
Du måste ange nätverksprotokollen på skrivaren innan den kan
användas i nätverket.
Du kan använda nätverket när du har anslutit en nätverkskabel
till en motsvarande port på skrivaren.
•
•
Om skrivaren saknar display på kontrollpanelen bör du
använda progarmmet SyncThru™ Web Service eller SetIP.
-
Se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 64.
-
Se ”Ange en IP-adress” på sidan 14.
Om skrivaren har display konfigurerar du nätverket genom att
trycka på
(Meny) > Nätverk på kontrollpanelen (se
”Nätverk” på sidan 38).
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
13
4
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från
skrivarens kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella
nätverksinställningar. På så vis blir det lättare att konfigurera
nätverket.
•
Skrivaren har display: Tryck på
(Meny) på
kontrollpanelen och välj Nätverk > Nätverkskonfig.
(Nätverkskonfigurering)> Ja.
•
Skrivaren saknar display: Håll ned knappen
(Avbryt
eller Stoppa/Rensa) i mer än fem sekunder på
kontrollpanelen.
Med hjälp av nätverkskonfigurationsrapporten kan du ta reda
på skrivarens MAC-adress och IP-adress.
Exempel:
•
MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adress: 192.0.0.192
Installation av trådbundet nätverk
5
Ange en IP-adress
7
Först måste du ange en IP-adress för utskrifter och hantering via
nätverk. I de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en
DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
14
Ange de nya uppgifterna i konfigurationsfönstret enligt
följande. I ett företagsintranät måste du kanske få den här
informationen av en nätverksadministratör innan du kan
fortsätta.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Windows)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via
Kontrollpanelen > Säkerhetscenter > Windowsbrandväggen.
1
Installera det här programmet från den medföljande cdrom-skivan genom att dubbelklicka på Application >
SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
6
Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP,
varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
Ta reda på MAC-adressen via
Nätverkskonfigurationsrapporten och ange den utan
kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på
sidan 13). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som
0015992951A8.
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
Starta skrivaren.
Öppna Starta-menyn i Windows och välj Alla program >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
8
Klicka på Verkstll och sedan på OK. Skrivaren skriver
automatiskt ut Nätverkskonfigurationsrapporten.
Kontrollera att alla inställningar är korrekta.
Installation av trådbundet nätverk
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
15
IPv4-konfiguration med SetIP (Macintosh)
Ta reda på MAC-adressen via
Nätverkskonfigurationsrapporten och ange den utan
kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på
sidan 13). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som
0015992951A8.
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via
System Preferences > Security > Firewall.
Följande anvisningar kan variera något beroende på
modell.
1
2
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
Sätt i installationsskivan och öppna skivfönstret. Välj
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPapplet.html.
3
Dubbelklicka på filen. Safari öppnas automatiskt. Välj
sedan Trust. Sidan SetIPapplet.html öppnas i
webbläsaren med skrivarens namn och IPadressuppgifter.
4
Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP,
varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
5
Ange de nya uppgifterna i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen
av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
6
7
Välj Apply och sedan OK och OK igen.
Stäng Safari.
Installation av trådbundet nätverk
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Linux)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via
System Preferences eller Administrator.
Följande anvisningar kan variera något beroende på
modell och operativsystem.
1
2
3
4
Öppna /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dubbelklicka på filen SetIPApplet.html.
Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.
Ange de nya uppgifterna i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen
av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Ta reda på MAC-adressen via
Nätverkskonfigurationsrapporten och ange den utan
kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på
sidan 13). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som
0015992951A8.
5
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
Skrivaren skriver automatiskt ut
Nätverkskonfigurationsrapporten.
16
Installera drivrutinen via nätverk
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
17
6
1
Windows
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och
påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se
”Ange en IP-adress” på sidan 14).
Om Ny maskinvara har hittats visas under
installationen klickar du på Avbryt för att stänga fönstret.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cdrom-enheten.
Cd-skivan med programvara startar automatiskt och ett
installationsfönster visas.
3
Välj Installera nu.
Med Anpassad installation kan du välja
skrivaranslutning och installera enskilda komponenter.
Följ anvisningarna i fönstret.
4
Läs Licensavtal och välj I accept the terms of the
License Agreement. Klicka därefter på Nästa.
Programmet söker efter skrivaren.
Om skrivaren inte hittas i nätverket eller lokalt visas
följande felmeddelande.
• Markera här om du vill installera programvaran
utan en anslutning till skrivaren.
- Markera detta alternativ om du vill installera
programmet utan att skrivaren är ansluten. I så fall
visas inte fönstret för utskrift av testsida.
Installationen slutförs.
• Sök igen
När du klickar på den här knappen visas ett
meddelande om brandväggen.
- Stäng av brandväggen och välj Sök igen. För
Windows-operativsystem klickar du på Starta >
Kontrollpanelen > Windows-brandväggen och
inaktiverar det här alternativet.
- Stäng av brandväggen för tredjepartsprogram
utöver operativsystemet. Se respektive
bruksanvisning för de olika programmen.
• Direktinmatning
Med Direktinmatning kan du söka efter en specifik
skrivare i nätverket.
- Sök via IP-adress: ange IP-adressen eller
värdnamnet. Klicka sedan på Nästa.
Skriv ut en sida med
nätverkskonfigurationsrapporten för att verifiera
skrivarens IP-adress (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 13).
Installera drivrutinen via nätverk
- Sök via sökväg för nätverk: Du kan söka efter en
delad maskin (UNC-sökväg) genom att ange den
delade skrivarens namn manuellt eller klicka på
knappen Bläddra. Klicka sedan på Nästa.
• Hjälp
Om skrivaren inte är ansluten till datorn eller nätverket,
ger hjälpknappen utförlig information om hur du
ansluter den.
• SNMP-community-namn
Om systemadministratören har ställt in ett nytt SNMPcommunity-namn i skrivaren, kan du se det i
nätverket. Kontakta systemadministratören om du vill
veta mer om SNMP-community-namn.
5
Maskinerna som söks igenom visas på skärmen. Markera
önskad maskin och klicka på OK.
Om drivrutinen bara hittar en maskin visas ett
bekräftelsemeddelande.
6
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
18
7
Macintosh
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och
påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se
”Ange en IP-adress” på sidan 14).
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cdrom-enheten.
3
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på
Macintosh-skrivbordet.
4
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen
MAC_Installer.
5
6
7
8
Ange lösenordet och klicka på OK.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Installera drivrutinen via nätverk
9
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
Välj Easy Install och klicka på Install. Easy Install
rekommenderas för de flesta användare. Alla
komponenter som krävs för att använda skrivaren
installeras.
17 Klicka på Add i Printer List.
Om du väljer Custom Install kan du välja vilka
komponenter som ska installeras.
18 I Mac OS X 10.3 väljer du fliken IP Printing.
meddelande visas om att alla program kommer att
10 Ett
avslutas på datorn. Klicka på Continue.
Typical installation for a network printer och klicka
11 Välj
sedan på OK.
12 Programmet SetIP körs automatiskt.
13 Klicka på OK för att fortsätta installationen.
14 Klicka på Continue i fönstret Read me.
15 Klicka på OK när installationen har slutförts.
mappen Applications > Utilities > Print Setup
16 Öppna
Utility.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 öppnar du mappen Applications
> System Preferences och klickar på Print & Fax.
•
19
I Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på ikonen ”+”. Ett
fönster visas på skärmen.
•
I Mac OS X 10.4 klickar du på IP Printer.
•
I Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på IP.
19 Välj HP Jetdirect - Socket i Protocol.
När du skriver ut ett dokument som innehåller många
sidor kan du öka utskriftshastigheten med alternativet
Socket för Printer Type.
20 Ange skrivarens IP-adress i fältet Address.
könamn i fältet Queue. Om du inte kan ta reda på
21 Ange
utskriftsskrivarens könamn ska du försöka med
standardkön först.
Installera drivrutinen via nätverk
22
23
Om det automatiska valet inte fungerar under Mac OS X
10.3 väljer du Samsung i Printer Model och
skrivarnamnet i Model Name.
•
Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.4
väljer du Samsung under Print Using och
skrivarnamnet som Model.
•
Om det automatiska valet inte fungerar under Mac OS
X 10.5-10.7 väljer du Select Printer Software och
skrivarens namn i Print Using.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
20
8
Linux
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsungs
webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://
www.samsung.com/printer).
Så här installerar du annan programvara:
• Se ”Installera Smart Panel” på sidan 9.
• Se ”Installera hjälpprogrammet för skrivarinställningar”
på sidan 9.
Klicka på Add.
Skrivaren visas i Printer List och anges som
standardskrivare.
Installera Linux-drivrutinen och lägg till
nätverksskrivare
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och
påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
2
Ladda ned paketet Unified Linux Driver från Samsungs
webbplats.
3
Hämta filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz och öppna den nya
mappen.
4
Dubbelklicka på mappen Linux och på ikonen install.sh.
Installera drivrutinen via nätverk
5
6
Fönstret med guiden för ny skrivare öppnas. Klicka på
Next.
7 Ange nätverksskrivare och klicka på knappen Search.
8 Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
9 Markera skrivaren och klicka på Next.
10 Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
11 När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
12 När installationen är klar klickar du på Finish.
Lägg till nätverksskrivare
1
2
3
4
5
6
7
8
Installationsfönstret Samsung öppnas. Klicka på
Continue.
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator.
Klicka på Add Printer..
Fönstret med guiden Add printer wizard visas. Klicka på
Next.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
21
Välj Network printer och klicka på knappen Search.
Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
Markera skrivaren och klicka på Next.
Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
9
UNIX
• Kontrollera först att skrivaren har stöd för UNIX innan
du installerar drivrutinen för UNIX (se den
grundläggande bruksanvisningen).
• Ange inte citationstecknen som omgärdar
kommandona i den här bruksanvisningen.
Du måste först installera paketet med drivrutinen för UNIX och
konfigurera skrivaren innan du kan börja använda den. Du kan
hämta paketet med från Samsungs webbplats.
Installera drivrutinen via nätverk
Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX
6
Installationen går till på samma sätt för alla varianter av UNIXoperativsystem som omnämns.
1
Från Samsungs webbplats hämtar du UNIX-paketet och
packar upp det på datorn.
2
Se till att du har root-behörighet.
3
Kopiera lämpligt drivrutinsarkiv till UNIX-måldatorn.
su -
Se administratörshandboken för UNIX-operativsystemet
för mer information.
4
Packa upp skrivardrivrutinspaketet för UNIX.
På IBM AIX anger du följande kommandon:
“gzip -d < ange namnet på paketet | tar xf -”
5
Gå till katalogen som har packats upp.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
22
Kör installationsskriptet.
“./install”
install är den installationsskriptfil som används för att
installera eller avinstallera skrivardrivrutinspaketet för
UNIX.
Använd kommandot chmod 755 install för att tillåta
installationsskriptet.
7
8
Kör kommandot . /install –c för att verifiera installationen.
Kör installprinter från kommandoraden. Fönstret Add
Printer Wizard öppnas. Konfigurera skrivaren i det här
fönstret enligt följande anvisningar:
På vissa UNIX-operativsystem (exempelvis Solaris 10)
kan det hända att en nyligen tillagd skrivare inte är
aktiverad och/eller inte accepterar jobb. Kör i så fall
följande två kommandon i terminalfönstret som root:
“accept <printer_name>”
enable <printer_name>”
Installera drivrutinen via nätverk
Avinstallera skrivardrivrutinspaketet
Använd avinstallationsverktyget om du vill ta bort den
installerade skrivaren från systemet.
a Kör kommandot uninstallprinter från terminalen.
Uninstall Printer Wizard öppnas.
De installerade skrivarna visas i listrutan.
b Välj vilken skrivare som ska tas bort.
c Klicka på Delete för att ta bort skrivaren från systemet.
d Kör kommandot . /install –d för att avinstallera hela
paketet.
e för att verifiera att avinstallationen lyckades anger du
kommandot . /install –c.
Om du vill installera på nytt använder du kommandot . /install för
att installera binärfilerna igen.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
23
Konfigurera skrivaren
Om du vill lägga till skrivaren till UNIX-systemet kör du
installprinter från kommandoraden. Fönstret med guiden Lägg till
ny skrivare öppnas. Installera skrivaren i det här fönstret enligt
följande steg:
1
2
3
Ange skrivarens namn.
4
Ange en skrivarbeskrivning i fältet Description. Detta är
valfritt.
5
6
Ange en skrivarplats i fältet Location.
7
Queue type visar anslutningen som lpd eller jetdirect i
motsvarande listruta. Dessutom är typen usb tillgänglig i
Sun Solaris.
Välj lämplig skrivarmodell i modellistan.
Skriv en beskrivning som motsvarar skrivarens typ i fältet
Type. Detta är valfritt.
Ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn i textrutan
Device för nätverksanslutna skrivare. På IBM AIX med
jetdirect Queue type fungerar endast DNS-namn.
Numeriska IP-adresser är inte tillåtna.
Installera drivrutinen via nätverk
8
9
Välj Copies för att ange antal kopior.
Markera alternativet Collate för att ta emot redan
sorterade kopior.
alternativet Reverse Order för att ta emot kopior
10 Markera
i omvänd ordning.
alternativet Make Default för att använda
11 Markera
skrivaren som standardskrivare.
12 Klicka på OK för att lägga till skrivaren.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
24
IPv6-konfiguration
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
IPv6 stöds endast fullt ut under Windows Vista eller
senare.
6
Klicka på Lägg till en lokal skrivare i fönstret Lägg till
skrivare.
7
Fönstret Guiden Lägg til skrivare öppnas. Följ
anvisningarna i fönstret.
Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla
nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och
försöker igen med Rensa install. (se ”Nätverk” på sidan
38).
Om du vill använda IPv6-nätverksmiljön följer du förfarandet
nedan för att använda IPv6-adressen.
1
2
3
4
5
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
Starta skrivaren.
Skriv ut en nätverkskonfigurationsrapport som
innehåller IPv6-adresserna (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 13).
Välj Starta > Kontrollpanelen > Skrivare och fax.
Klicka på Lägg till en skrivare till vänster i fönstret
Skrivare och fax.
25
Aktivera IPv6 om skrivaren inte fungerar i nätverksmiljön.
Se nästa avsnitt.
10
1
2
3
4
5
Aktivera IPv6
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > TCP/IP (IPv6) > Aktivera IPv6.
Välj Pa och tryck på OK.
Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Installera om skrivardrivrutinen.
IPv6-konfiguration
11
Ställa in IPv6-adresser
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
3
Skrivaren har stöd för följande IPv6-adresser för utskrift och
hantering via nätverk.
•
Link-local Address: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress
(Adressen börjar med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adress som konfigurerats
automatiskt av en nätverksrouter.
•
•
Stateful Address: IPv6-adress som konfigurerats av en
DHCPv6-server.
Manual Address: IPv6-adress som konfigurerats manuellt
av en användare.
1
2
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > OK > TCP/IP (IPv6) > OK >
Konfig.DHCPv6.
Tryck sedan på OK för att välja värde.
•
DHCPv6-adr.: Använd alltid DHCPv6 oavsett av om
routern efterfrågar det.
•
DHCPv6 Av: Använd aldrig DHCPv6 oavsett av om
routern efterfrågar det.
•
Router: Använd endast DHCPv6 när det efterfrågas av
en router.
Konfigurera adresser manuellt
1
Starta en webbläsare (exempelvis Internet Explorer) som
har stöd för IPv6-adresser.
2
Fönstret SyncThru™ Web Service öppnas. Flytta
muspekaren till Settings i den översta menyraden och
klicka på Network Settings.
3
4
Klicka på TCP/IPv6 till vänster på webbsidan.
5
Ange resten av adressen (till exempel
3FFE:10:88:194::AAAA. A motsvaras av det
hexadecimala värdet 0 till 9 eller A till F).
6
Klicka på knappen Apply.
DHCPv6-adresskonfigurering (Stateful)
Om det finns en DHCPv6-server i nätverket kan du ange något
av följande alternativ som standard för dynamisk
värdkonfigurering.
26
Markera kryssrutan Manual Address. Textrutan
Address/Prefix aktiveras.
IPv6-konfiguration
12
Använda SyncThru™ Web Service
1
Starta en webbläsare (exempelvis Internet Explorer) som
har stöd för IPv6-adresser.
2
Välj någon av IPv6-adresserna (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address, Manual Address)
från Nätverkskonfigurationsrapporten (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 13).
3
Ange IPv6-adresserna (t.ex. http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen måste omges av []-klamrar.
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
27
3. Nyttiga inställningsmenyer
I det här kapitlet finns anvisningar för hur du kontrollerar skrivarens status
samt ställer in avancerade inställningar.
• Innan du börjar läsa ett kapitel
29
• Information
30
• Layout
31
• Papper
32
• Grafik
33
• Systeminstallation
34
• Emulering
37
• Nätverk
38
• Admin.inställningar
39
Innan du börjar läsa ett kapitel
3. Nyttiga inställningsmenyer
29
Det här kapitlet riktar sig till användare som vill ha lättfattlig information om de funktioner som modellerna i serien är utrustade med.
Mer information om funktionerna i de olika modellerna finns i den Grundläggande bruksanvisning. Nedan följer någar tips om hur du
navigerar bland informationen.
•
Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in skrivaren eller använda skrivarens funktioner. Du får tillgång till
menyerna genom att trycka på
(Meny).
•
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din
skrivare.
•
Funktionen är inte tillgängliga på de modeller som saknar
•
Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
(Meny) på kontrollpanelen.
Information
3. Nyttiga inställningsmenyer
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
Objekt
Beskrivning
Objekt
30
Beskrivning
KSC5843teckensn.
Skriver ut listan med KS-teckensnitt.
KSC5895.tecken
sn.
Skriver ut listan med KS5895-teckensnitt.
KSSM-teckensn.
Skriver ut listan med KSSM-teckensnitt.
Lagrade jobb
Skriver ut jobben som finns lagrade i det
extra minneskortet eller på en hårddisk.
Menykarta
Du kan skriva ut menykartan som visar
layouten och skrivarens aktuella
inställningar.
Konfigurering
Du kan skriva ut en rapport med skrivarens
fullständiga konfiguration.
Anv.räknare
Skriver ut en sida som visar användningen.
Du ser hur många sidor som har skrivits ut.
Forbr.art.infp
En sida med information om
förbrukningsartiklar skrivs ut.
Jobbet färdigt
Skriver ut en lista med slutförda jobb.
Demosida
En demosida skrivs ut och du kan kontrollera
om skrivaren skriver ut korrekt.
Konto
Denna finns endast tillgänglig när
Jobbredovisning har aktiverats i SyncThru™
Web Admin Service. Du kan skriva ut
separata användningsrapporter för alla
användare.
PCL-tecken
(PCL-tecken)
Skriver ut listan med PCL-teckensnitt.
PS-tecken
(PS-teckensnitt)
Skriver ut listan med PS-teckensnitt.
EPSON-teck.sn.
Skriver ut listan med EPSON-teckensnitt.
(EPSONteckensnittslista)
Layout
3. Nyttiga inställningsmenyer
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
Objekt
Riktning
Allm. marginal
Emuleringsmarg Ställer in marginalerna för emuleringssidan.
(Emuleringsmarginal)
• Simplexmarg.: Ställer in marginalen för
enkelsidiga utskrifter.
Om du vill skriva ut på papperets båda sidor
anger du bindningssida.
• Duplex: Ställer in marginalen för
enkelsidiga utskrifter.
• Av: Funktionen inaktiveras.
• Bindning: När du skriver ut på båda sidor
av papperet blir den marginal på A-sidan
som är närmast bindningen den samma
som motsvarande marginal på B-sidan.
De marginaler som är längst från
bindningen blir också desamma.
• Langsida: Det här är det normala
layoutalternativet vid bokbindning.
Duplex
• Kortsida: Det här är det normala
layoutalternativet vid kalendrar.
Ställer in marginalerna för multikassetten.
Multikassett
• Enkelsidig: Ställer in marginalen för
enkelsidiga utskrifter.
• Duplex: Ställer in marginalen för
dubbelsidiga utskrifter.
Beskrivning
Välj i vilken riktning informationen ska
skrivas ut på en sida.
Beskrivning
Ställer in pappersmarginalen för kassetten.
Kassett X
Objekt
31
• Enkelsidig: Ställer in marginalen för
enkelsidiga utskrifter.
• Duplex: Ställer in marginalen för
dubbelsidiga utskrifter.
Häftning landskap
Anger var häftklamren ska hamna.
Papper
3. Nyttiga inställningsmenyer
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
Objekt
Kopior
Multikassett /
[Kassett<x>]
Papperskalla
Beskrivning
Välj antal kopior.
• Pappersformat: Ställer in
standardpappersstorleken.
• Pappertyp: Välj den papperstyp som för
tillfället finns i kassetten.
Ställer in vilken kassett som papperet ska
väljas från.
Om du väljer ett annat värde än Auto från
Papperskalla och den valda kassetten är
tom kan du ställa in skrivaren så att den
automatiskt skriver ut från andra kassetter.
Kassettlankn.
(Auto. kass.växl.)
Om du väljer Auto i
Papperskalla visas inte det här
meddelandet.
Objekt
32
Beskrivning
Aktiverar meddelandet om
kassettbekräftelse. När du öppnar eller
Kassettbekräftelse stänger ett fack öppnas ett fönster där du
blir ombedd att ställa in pappersstorlek och
papperstyp för facket.
Grafik
3. Nyttiga inställningsmenyer
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
Objekt
Beskrivning
Upplosning
Anger antalet punkter per tum (dpi). Ju högre
inställning desto skarpare blir tecken och
grafik.
Mörk text
(Rensa text)
Ger mörkare text jämfört med
normalinställningarna.
Svarta
Ställer in svärtan för utskrifterna. Inställningen
Normal ger vanligen bäst resultat. Använd
Ljus tonertäthetsinställningen för att spara
toner.
33
Systeminstallation
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
3. Nyttiga inställningsmenyer
Objekt
Beskrivning
Datum & Tid
Används för datum- och tidsinställning.
Tidsformat
Anger tidsformat (12 eller 24 timmar).
• Av: Utskrift i normalläge.
Mallmeny
Välj mall
Sprak
Grundinst
pap.format
• Ensidig mall: Skriver ut alla sidor med den
första mallen.
Ställer in språket som visas i kontrollpanelens
display.
Du kan välja standardpappersstorlek.
Om skrivaren inte tar emot data under en
längre tid minskas energiförbrukningen
automatiskt.
Du kan ange när skrivaren ska försättas i
normalläge från energisparläget. Vid:
• Knapptryck: Skrivaren försätts i
Vackn.handelse
normalläge när du trycker på valfri knapp
(med undantag av strömbrytaren).
• Skrivare: Skrivaren försätts i normalläge
när du öppnar eller stänger pappersfacket.
• Tvåsidig mall: Skriver ut framsidan med
den första mallen och baksidan med den
andra mallen.
Mallöverlägg är bilder som lagras på
skrivarens hårddisk i ett särskilt filformat.
Dessa kan sedan skrivas ut i lager på ett
valfritt dokument.
Beskrivning
Ställer in hur länge det ska dröja innan
skrivaren försätts i energisparläge.
Energisparlage
Objekt
34
Anger huruvida utskriften ska fortsätta när
pappersformatet inte stämmer med
inställningarna.
Fortsatt auto.
• Av: Om fel papper upptäcks pausas
utskriften till du sätter in rätt papper.
• Pa: Om fel papperstyp används visas ett
felmeddelande. Skrivaren pausas i 30
sekunder och därefter tas meddelandet
bort och utskriften fortsätter.
Systeminstallation
Objekt
Pappersbyte
Fel papperstyp
Beskrivning
Objekt
Pappersstorleken som anges i drivrutinen
ändras så att förväxlingar mellan letter- och
A4-format undviks. Om det exempelvis finns
A4-papper i kassetten men du har angett
pappersformatet som Letter i
skrivardrivrutinen skriver maskinen ut på A4papper, och vice versa.
Anger huruvida felaktigt papper ska avbryta
utskriften eller inte. När alternativet är Av
fortsätter utskrifterna även om papperstypen
är felaktig.
Hoghojdsjust.
Optimerar utskriftskvaliteten utifrån
skrivarens höjd över havet.
Auto. radretur
Du kan lägga till en vagnretur vid varje
radmatning, vilket kan vara användbart om du
använder Unix eller DOS.
Timeout jobb
När skrivaren inte får indata efter ett visst
tidsintervall avbryts det aktuella jobbet. Du
kan själv ange vilket intervall som ska
användas.
Multifack
3. Nyttiga inställningsmenyer
• Lage: Anger vilket multiffacksläge som ska
användas.
• Standardfack: Anger vilket fack som ska
användas som standard.
35
Beskrivning
• Rengor trumma: Rengör OPC-trumman i
kassetten genom att skriva ut ett papper.
• Rengor fuser: Rengör fixeringsenheten
genom att skriva ut ett papper.
• Rensa tonermed: Det här meddelandet
visas endast när tonerkassetten är tom.
• Forbr.art.infp: Med hjälp av det här
alternativet kan du kontrollera hur många
sidor som har skrivits ut och hur mycket
toner det finns kvar i tonerkassetten.
Underhall
• Lag tonermed.: Om tonern i kassetten är
slut visas ett meddelande om att
tonerkassetten måste bytas ut. Du kan
ange om det här meddelandet ska visas.
• Pappersavlägg.: Om du använder
skrivaren på en fuktig plats eller använder
fuktiga utskriftsmedier (p.g.a. hög
luftfuktighet) kan utskrifterna i
utmatningsfacket krusa sig och staplas
felaktigt. I så fall kan du aktivera den här
funktionen så att utskrifterna staplas
korrekt. Om du använder funktionen blir
utskriftshastigheten lägre.
Import. inst.
Importerar data från en USB-pinne till
skrivaren.
Systeminstallation
Objekt
Beskrivning
Export. inst.
Exporterar data från en USB-pinne till
skrivaren.
Tonerspar
Aktiveringen av detta läge betyder att
tonerkassetten räcker längre och att
utskriftskostnaderna per sida blir lägre än i det
normala läget men samtid minskas också
utskriftskvaliteten.
Tyst läge
När du aktiverar det här läget minskar
ljudnivån vid utskrift. Utskrifthastigheten och
utskriftskvaliteten kan dock bli lidande.
I eko-läget minskar bläck- och
pappersåtgången.
• Standardinst.: Aktiverar eller inaktiverar
eko-läget.
Eko-inställn.
: Aktiverar lösenord för eko-läget.
Om en användare vill försätta
skrivaren i eko-läge måste han eller
hon ange lösenordet.
• Byt mall: Väljer den eko-mall som har
angetts via SyncThru™ Web Service.
Rensa install.
Återställer skrivarens ursprungsinställningar.
3. Nyttiga inställningsmenyer
36
Emulering
3. Nyttiga inställningsmenyer
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
Objekt
Beskrivning
Emuleringstyp
Skrivarspråket definierar hur datorn
kommunicerar med skrivaren.
Installning
Anger detaljerade inställningar för den valda
emuleringstypen.
37
Nätverk
3. Nyttiga inställningsmenyer
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
Alternativ
Beskrivning
Anger lämpligt protokoll och anger
parametrarna för nätverksmiljön.
TCP/IP (IPv4)
Det är många parametrar som ska
ställas in. Om du är osäker är det
bättre att lämna det som det är eller
fråga en nätverksadministratör.
TCP/IP (IPv6)
Välj detta alternativ för att använda
nätverksmiljön via IPv6 (se ”IPv6konfiguration” på sidan 25).
Ethernethast.
Används för att ställa in hastigheten på
nätverksöverföringen.
802.1x
Du kan ange användarautentisering för
nätverkskommunikation. Kontakta
nätverksadministratören om du vill ha mer
information.
Alternativ
Rensa install.
Natverkskonf.
(Nätverkskonfigurering)
38
Beskrivning
Återställer nätverksinställningarna till
standardvärdena.
Den här listan visar information om skrivarens
nätverksanslutning och konfiguration.
Nät. Aktivera
Du kan aktivera och inaktivera ethernetnätverk.
Http Aktivera
Du kan ange om SyncThru™ Web Service
ska användas eller inte.
Admin.inställningar
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende
på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din skrivare.
Objekt
3. Nyttiga inställningsmenyer
Objekt
Ställer in lösenordet som krävs för att komma åt
menyn Admin.inställningar. Välj Pa och ange
ett lösenord om du vill lösenordsskydda menyn.
Ändra lösenord
Ändrar lösenordet som krävs för att kommna åt
Admin.inställningar.
Beskrivning
• Rengör fixeringsenhet: Rengör
fixeringsenheten genom att skriva ut ett
papper. Papperet som skrivs ut täcks med
överflödig toner.
• Rensa tonermed.: Förhindrar att
meddelandet Låg tonermed. visas på
displayen.
Beskrivning
Lösenordsskydd
39
Underhåll
• Förbr.art.info: Med hjälp av det här
alternativet kan du kontrollera hur många
sidor som har skrivits ut och hur mycket toner
det finns kvar i tonerkassetten.
• Låg tonermed.: Om tonern i kassetten är slut
visas ett meddelande om att tonerkassetten
måste bytas ut. Du kan ange om det här
meddelandet ska visas.
• RAM-disk: Aktiverar/inaktiverar RAM-disken
för jobbhantering. Du kan ange storleken
mellan 32 och 64 MB beroende på hur mycket
minne som har installerats. Det här
alternativet visas inte om du har installerat en
hårddisk.
4. Specialfunktioner
I det här kapitlet beskrivs skrivarens specialfunktioner.
• Höjdjustering
41
• Ändra inställningen för teckensnitt
42
• Ändra standardinställningarna för utskrift
43
• Ange att din maskin ska vara standardmaskin
44
• Använda specialfunktioner för utskrift
45
• Macintosh-utskrift
53
• Linux-utskrift
55
• Skriva ut på Unix
58

Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.
Höjdjustering
4. Specialfunktioner
Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur
högt över havsnivån skrivaren befinner sig. Följande uppgifter
hjälper dig att ställa in skrivaren för bästa utskriftskvalitet.
Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du
befinner dig på.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Hög 3
Hög 2
Hög 1
Normal
•
Information för Windows finns i ”Enhetsinställningar” på sidan
69.
•
Information för Mac, Linux eller Unix finns i ”Använda Smart
Panel (endast Mac och Linux)” på sidan 70.
• Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ange
höjd över havet via SyncThru™ Web Service.
• Du kan även ange höjdvärdet genom att välja
Systeminst. på displayen.
41
Ändra inställningen för teckensnitt
Skrivaren har förinställt det teckensnitt som används i ditt
område eller land.
Om du vill ändra typsnitt eller ställa in typsnitt för speciella
förhållanden, till exempel för DOS-miljö, kan du ändra
inställningen för teckensnitt via avsnittet Enhetsinställningar
eller Emulering.
•
Information för Windows finns i ”Enhetsinställningar” på sidan
69.
•
Information för Mac, Linux eller Unix finns i ”Använda Smart
Panel (endast Mac och Linux)” på sidan 70.
• Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ange
inställningar för teckensnitt via SyncThru™ Web
Service™ Web Service.
• Du kan även ändra inställningarna för teckensnitt via
Emulering på skrivarens display.
• Nedan anges den lista över teckensnitt som gäller för
respektive språk.
- Ryska: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
- Hebreiska: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7
(endast Israel).
- Grekiska: ISO 8859/7 Latin/grekiska, PC-8 Latin/
grekiska.
4. Specialfunktioner
42
- Arabiska och persiska: HP Arabic-8, Windows
arabiska, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin/
arabiska.
- OCR (optisk teckenigenkänning): OCR-A, OCRB.
Ändra standardinställningarna för utskrift
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
I Windows Server 2000 väljer du Inställningar > Skrivare.
•
I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
•
I Windows Server 2008/Vista väljer du
Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud> Skrivare.
•
I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Enheter och
skrivare.
•
I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen
> Maskinvara > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista väljer du
Utskriftsinställningar.
I snabbmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008
R2 väljer du Utskriftsinställningar.
Om objektet Utskriftsinställningar är markerat med
tecknet ► kan du välja andra skrivardrivrutiner för den
valda skrivaren.
5
Ändra inställningarna på respektive flik.
6
4. Specialfunktioner
Klicka på OK.
Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb
ändrar du dem i Utskriftsinställningar.
43
Ange att din maskin ska vara standardmaskin
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
I Windows Server 2000 väljer du Inställningar > Skrivare.
•
I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
•
I Windows Server 2008/Vista väljer du
Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud> Skrivare.
•
I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Enheter och
skrivare.
•
I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen
> Maskinvara > Enheter och skrivare.
Markera din maskin.
Högerklicka på skrivaren och välj Välj som
standardskrivare.
Om posten Välj som standardskrivare är markerad
med ► i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, kan
du ansluta andra skrivardrivrutiner som är anslutna till
den valda skrivaren.
4. Specialfunktioner
44
Använda specialfunktioner för utskrift
XPS-drivrutin: används för att skriva ut filer i XPSformat.
4. Specialfunktioner
1
Markera rutan Skriv till fil i fönstret Skriv ut.
2
3
Klicka på Skriv ut.
45
• XPS-drivrutinen kan endast installera i Windows Vista
eller senare versioner.
• Installera drivrutinen genom att sätta in programvarucd i cd-läsaren.
• Du kan behöva installera extraminne i skrivaren för
resurskrävande XPS-utskriftsjobb.
1
Skriva till fil (PRN)
Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.
Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på OK.
Till exempel c:\Temp\filnamn.
Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i
Mina dokument, Documents and Settings eller
Användare. Mappen där filen sparas kan variera
beroende på vilket operativsystem och program du
använder.
Använda specialfunktioner för utskrift
4. Specialfunktioner
46
2
Så här fungerar specialfunktionerna
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv
ut fönster. Där kan du ändra inställningarna. Skrivarnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på
vilken maskin som används.
Objekt
Flera sidor per ark
Affischutskrift
Beskrivning
Anger hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark. Om du vill skriva ut fler än en sida per ark
kommer sidorna att förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor
på ett ark.
Du kan även skriva ut ett ensidigt dokument på 4 (affisch 2 x 2), 9 (affisch 3 x 3) eller 16 (affisch 4 x 4) ark om
du vill tejpa ihop arken och göra en affisch.
Markera värdet Överlappning för affisch. Ange Överlappning för affisch i millimeter eller med
alternativknappen längst upp till höger på fliken Grundläggande. Det gör det lättare att sammanfoga arken.
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
4. Specialfunktioner
47
Beskrivning
Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument på båda sidor av papperet och ordna sidorna så att
papperet kan vikas på mitten och bilda ett häfte.
Utskrift av häfte
8
9
Häften måste skrivas ut på utskriftsmedia i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio.
Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersformat. Välj alternativet Storlek på
fliken Papper om du vill se vad det finns för tillgängliga pappersstorlekar.
Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden automatiskt. Välj bara
tillgängligt papper (papper utan - eller -märke).
Du kan skriva ut på båda sidor av ett papper (duplex). Innan du skriver ut ska du bestämma vilken orientering
dokumentet ska ha.
Dubbelsidig utskrift
• Den här funktionen fungerar med papper i storleken Letter, Legal, A4, US Folio och Oficio
• Om skrivaren inte har en någon duplexenhet måste du avsluta utskriften manuellt. Skrivaren
skriver först ut varannan sida i dokumentet. Sedan visas ett meddelande på datorn.
• Fukntionen Hoppa över tomma sidor fungerar inte med dubbelsidiga utskrifter.
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
4. Specialfunktioner
48
Beskrivning
• Skrivarens standard: När du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på
skrivarens kontrollpanel. Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCL-/XPS-skrivardrivrutinen.
• Ingen: Funktionen inaktiveras.
• Långsida: det här är det normala layoutalternativet för bokbindning.
Dubbelsidig utskrift
(Tillval)
• Kortsida: det här är det normala layoutalternativet för kalendrar.
• Omvänd dubbelsidig utskrift: Markera det här alternativet om du vill vända utskriftsordningen vid
dubbelsidig utskrift.
Pappersalternativ
Du anger ett procenttal för att förstora eller förminska dokumentet så att det skrivs ut större eller mindre än
dess faktiska storlek.
Vattenstämpel
Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger ”bakom” den övriga
texten i dokumentet. Du kan till exempel skriva ut ordet ”UTKAST” eller ”SEKRETESS” diagonalt över ett
dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
Vattenstämpel
(Skapa en
vattenstämpel)
Vattenstämpel
(Redigera en
vattenstämpel)
Vattenstämpel
(Ta bort en
vattenstämpel)
4. Specialfunktioner
49
Beskrivning
a Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
b Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera
vattenstämpel visas.
c Ange en text i rutan Vattenstämpelns meddelande.
Du kan ange upp till 256 tecken. Meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret.
a Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
b Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera
vattenstämpel visas.
c Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella vattenstämplar och ändra vattenstämpelns text
och andra alternativ.
d Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.
e Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
a Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
b Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera
vattenstämpel visas.
c Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella vattenstämplar och klicka sedan på Ta bort.
d Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
4. Specialfunktioner
50
Beskrivning
Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCL-skrivardrivrutinen.
Överlägg
Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk i ett särskilt filformat. Det kan skrivas ut
på ett valfritt dokument. Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett
förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som innehåller exakt samma information som finns på ditt
brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du inte längre ladda förtryckt
papper i skrivaren: skriv bara ut brevhuvud som ett överlägg på dokumentet.
När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller
annan information.
• Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument som du vill skriva ut
överlägget på. Skapa inte ett överlägg med en vattenstämpel.
• Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för dokumentet som du vill skriva
överlägget på.
Överlägg
(Skapa ett nytt
överlägg)
a
b
c
d
Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till Utskriftsinställningar.
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Text. Fönstret Redigera överlägg visas.
Klicka på Skapa i fönstret Redigera överlägg.
I fönstret Spara som anger du ett namn på upp till åtta tecken i rutan Jobbnamn. Ange målsökväg, om det
behövs (standardinställningen är C:\Formover).
e Klicka på Spara. Namnet visas i Överläggslista.
f Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
Överlägg
(Använda ett
överlägg)
Överlägg
(Ta bort ett överlägg)
4. Specialfunktioner
51
Beskrivning
a Klicka på fliken Avancerat.
b Välj önskat överlägg i listrutan Text.
c Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan Text väljer du Redigera... i listan och klickar på
Hämta. Välj den överläggsfil som du vill använda.
Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på en extern plats kan du också läsa in filen när du
öppnar fönstret Öppna.
När du har valt filen klickar du på Öppna. Filen visas i rutan Överläggslista och kan användas för utskrifter.
Välj överlägget i rutan Överläggslista.
d Markera kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift om det behövs. Om denna ruta är markerad öppnas
ett meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till utskrift. Där bekräftar du att du vill ha ett
överlägg på dokumentet.
Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut automatiskt på dokumentet.
e Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
a
b
c
d
e
f
I fönstret Printing Preferences klickar du på fliken Avancerat.
Välj Redigera i listrutan Text.
Markera det överlägg du vill ta bort i rutan Överläggslista.
Klicka på Ta bort.
När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs. Du kan ta bort överlägg som du inte använder
längre.
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
4. Specialfunktioner
52
Beskrivning
• Den här funktionen är endast tillgänglig när du har installerat hårddisk eller RAM-disk (tillval) i
skrivaren. RAM-disken aktiveras via SyncThru™ Web Service. Välj Settings > Machine Settings
> Ram Disk.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte
visas kan inte användas på skrivaren.
Utskriftsläge
• Utskriftsläge: Standardinställningen för Utskriftsläge är Normal, vilket betyder att filen skrivs ut utan att
sparas i minnet.
- Normal: I det här läget sker utskriften utan att dokumentet sparas i extraminnet.
- Provtryck: Läget är användbart när du skriver ut mer än en kopia. Du kan skriva ut en kopia och
kontrollera hur den blev och skriva ut resterande kopior senare.
- Konfidentiell: Läget är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du måste ange ett lösenord.
- Lagra: Välj denna inställning för att spara ett dokument på hårddisken utan att skriva ut.
- Spara och skriv ut: Använd det här läget om du vill lagra dokumenten som du skriver ut.
- Spoola: Detta alternativ är lämpligt när du hanterar stora datamängder. Om du väljer den här
inställningen mellanlagrar skrivaren dokumentet till hårddisken och skriver sedan ut det från hårddiskkön
och minskar därigenom datorns arbetsbelastning.
- Utskriftsschema: Välj denna inställning för att skriva ut dokumentet en specifik tid.
• Användar-ID: Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen.
• Jobbnamn: Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen.
Macintosh-utskrift
4. Specialfunktioner
53
4
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och
med alla tillval. Skrivaren kan alltså sakna stöd för vissa
funktioner.
3
Skriva ut ett dokument
När du skriver ut från en Macintosh måste du kontrollera
inställningarna för skrivardrivrutinen i varje program som du
använder. Gör så här om du vill skriva ut från en Macintosh:
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Document
Setup i vissa program).
3
Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra
alternativ, och kontrollera att din maskin är markerad.
Klicka på OK.
4
5
6
Öppna menyn File och klicka på Print.
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
Klicka på Print.
Ändra utskriftsinställningar
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
Öppna ett program och välj Print från menyn File.
Maskinnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan
skilja sig beroende på vilken maskin som används. Förutom
namnet ser fönstren med skrivaregenskaper ungefär ut som
följande.
5
Skriva ut flera sidor per ark
Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Med den
här funktionen kan du skriva ut billiga utkast.
1
2
3
4
Öppna ett program och välj Print på menyn File.
Välj Layout i listrutan under Orientation. Välj det antal
sidor du vill skriva ut på ett pappersark i listrutan Pages
per Sheet.
Välj övriga alternativ som ska användas.
Klicka på Print.
Skrivaren skriver ut det valda antalet aidor på ett ark.
Macintosh-utskrift
4. Specialfunktioner
54
6
Dubbelsidig utskrift
Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den
andra kopian skrivas ut på samma pappersark. Undvik att
skriva ut på båda sidor av papperet när du skriver ut fler
än en kopia.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och
med alla tillval. Skrivaren kan alltså sakna stöd för vissa
funktioner.
7
Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma
vilken kant som skall bindas. Det här är de olika
bindningsalternativen:
•
Long-Edge Binding: Det här är det normala
layoutalternativet vid bokbindning.
•
Short-Edge Binding: Det här alternativet används ofta för
kalendrar.
1
2
3
4
5
Välj Print på menyn File i Macintosh-programmet.
Välj Layout i listrutan under Orientation.
Välj en bindningsorientering från alternativet Two-Sided.
Välj övriga alternativ som ska användas.
När du klickar på Print skriver skrivaren ut på båda sidorna
av pappret.
Använda hjälpen
Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka
sedan på ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popupfönster med information om hur alternativet fungerar.
Linux-utskrift
4. Specialfunktioner
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och
med alla tillval. Skrivaren kan alltså sakna stöd för vissa
funktioner.
Vissa modeller saknar stöd örö automatisk eller manuell
dubbelsidig utskrift. Du kan i så fall använda lpr-utskrift
eller något annat program varifrån du kan skriva ut uddajämnt.
8
Skriva ut från program
I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS
(Common UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren
från sådana program.
1
2
3
Öppna ett program och välj Print från menyn File.
4
Ändra egenskaperna för utskriftsjobbet genom att
använda följande fyra flikar överst i fönstret.
Välj Print direkt med LPR.
I LPR GUI-fönstret väljer du modellnamn för din maskin i
skrivarlistan och klickar på Properties.
•
General: Används för att ändra pappersstorleken,
papperstypen och dokumentens orientering. Här kan
du aktivera duplexfunktionen, lägga till alternativ för
början och slut på banderoller och ändra antal sidor per
ark.
55
•
Text: Anger sidmarginaler och ställer in alternativ för
text, exempelvis radavstånd och kolumner.
•
Graphics: Anger alternativ för bilder som används när
du skriver ut bildfiler, till exempel färger, bildstorlek och
bildposition.
•
Advanced: Anger upplösningen, papperskällan och
målet.
5
Klicka på Apply om du vill spara ändringarna och stänga
fönstret Properties.
6
7
Klicka på OK i fönstret LPR GUI när du vill starta utskriften.
Utskriftsfönstret visas, där du kan övervaka
utskriftsjobbets status.
Du kan avbryta det aktuella jobbet genom att klicka på
Cancel.
Linux-utskrift
9
4. Specialfunktioner
56
10
Skriva ut filer
Du kan skriva ut många olika typer av filer på skrivaren via
CUPS, direkt från kommandoradsgränssnittet. Med verktyget
CUPS lpr kan du göra just det, men paketet med drivrutiner
ersätter standardverktyget (lpr) med ett mer användarvänligt
grafiskt LPR-program.
Så här skriver du en dokumentfil:
1
Konfigurera skrivaregenskaper
Med hjälp av fönstret Printer Properties i Printers
configuration kan du ändra olika egenskaper för skrivaren i
dess egenskap av skrivare.
1
Öppna Unified Driver Configurator.
Om det behövs kan du växla till Printers configuration.
Skriv lpr <filnamn> i kommandotolken i Linux-skalet och
tryck sedan på Enter. Fönstret LPR GUI visas.
2
Markera skrivaren i listan med tillgängliga skrivare och
klicka på Properties.
Om du bara skriver lpr och trycker på Enter visas Select
file(s) to print-fönstret först. Välj helt enkelt de filer som du
vill skriva ut och klicka på Open.
3
Fönstret Printer Properties visas.
2
I fönstret LPR GUI väljer du skrivaren i listan och ändrar
sedan egenskaperna för utskriftsjobbet.
3
Klicka på OK när du vill starta utskriften.
Följande fem flikar finns högst upp i fönstret:
•
General: Är ett alternativ där du kan ändra skrivarens
plats och namn. Namnet som anges på den här fliken
visas i listan över skrivare i Printers configuration.
•
Connection: Är ett alternativ där du kan visa eller välja
en annan port. Om du ändrar maskinporten från USB till
parallell eller tvärtom medan den används, måste du
konfigurera om maskinporten på den här fliken.
•
Driver: Ett alternativ där du kan visa eller välja en
annan skrivardrivrutin. Om du klickar på Options kan
du ange enhetens standardinställningar.
Linux-utskrift
4
•
Jobs: Visar listan med utskriftsjobb. Klicka på Cancel
job om du vill avbryta det markerade jobbet, och
markera kryssrutan Show completed jobs om du vill
visa de tidigare jobben i jobblistan.
•
Classes: Visar vilken klass skriven hör till. Klicka på
Add to Class om du vill lägga till den i en viss klass,
eller klicka på Remove from Class om du vill ta bort
skrivaren från den markerade klassen.
Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga
fönstret Printer Properties.
4. Specialfunktioner
57
Skriva ut på Unix
4. Specialfunktioner
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och
med alla tillval. Skrivaren kan alltså sakna stöd för vissa
funktioner.
58
Om du vill använda funktionerna som finns i
skrivardrivrutinen trycker du på Properties (se ”Ändra
utskriftsinställningar” på sidan 53).
5
11
Fortsätta med utskriftsjobbet
Tryck på OK för att starta utskriftsjobbet.
12
Ändra utskriftsinställningarna
När du har installerat skrivaren väljer du någon av bild-, text-,
PS- eller HPGL-filerna för utskrift.
1
Kör kommandot printui <file_name_to_print>.
Du skriver exempelvis ut document1.
printui dokument1
UNIX-skrivardrivrutinens Print Job Manager öppnas och
användaren kan välja olika utskriftsalternativ.
2
3
4
Välj en skrivare som redan har lagts till.
Välj utskriftsalternativen från fönstret, exempelvis Page
Selection.
Välj önskat antal kopior i Number of Copies.
UNIX-skrivardrivrutinens Print Job Manager där användaren
kan välja olika utskriftsalternativ i skrivarens Properties.
Följande snabbtangenter kan även användas: H för Help, O för
OK, A för Apply och C för Cancel.
Fliken General
•
Paper Size: Ange pappersstorleken, exempelvis A4 eller
Letter.
•
Paper Type: Välj papperstyp. Alternativen som finns i
listrutan är Printer Default, Plain och Thick.
•
Paper Source: Välj vilken kassett papperet ska matas från.
Auto Selection är standard.
Skriva ut på Unix
4. Specialfunktioner
•
Orientation: Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut
på en sida.
Fliken HPGL/2
•
Duplex: Skriv ut på båda sidor för att spara papper.
•
Use only black pen: Om du vill skriva ut all grafik i svart.
•
Fit plot to page: Storleksanpassa hela bilden så att den
passar på en sida.
•
Pen Width: Ändra värdet om du vill öka tjockleken på
pennlinjer. 1 000 är standard.
Vissa modeller saknar stöd öfr automatisk eller manuell
dubbelsidig utskrift. Du kan i så fall använda lpr-utskrift
eller något annat program varifrån du kan skriva ut uddajämnt.
•
Multiple pages: Skriv ut flera sidor på en sida av papperet.
•
Page Border: Välj någon av kantstilarna (exempelvis
Single-line hairline, Double-line hairline).
Fliken Margins
•
Use Margins: Ställ in dokumentets marginaler. Marginaler är
inte aktiverade som standard. Marginalinställningarna kan
ändras genom att värdena i respektive fält ändras. Inställda
som standard är dessa värden beroende av den valda
papperstorleken.
•
Unit: Ändra enheterna till punkter, tum eller centimeter.
Fliken Image
På den här fliken kan du ändra ljusstyrka, upplösning eller en
bilds placering i dokumentet.
59
Fliken Printer-Specific Settings
Fliken Text
Ange teckenmarginal, radavstånd eller kolumnerna för den
faktiska utskriften.
Välj olika alternativ i ramarna JCL och General för att anpassa
olika inställningar. Dessa alternativ är specifika för skrivaren och
beror på PPD-filen.
5. Drift
I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som
hjälper dig att använda skrivaren på bästa sätt. Det finns även information
om hur du sköter tonerkassetten.
• Förvara tonerkassetten
61
• Tips för att flytta och förvara skrivaren
63
• Nyttiga administreringsverktyg
64
Förvara tonerkassetten
5. Drift
Tonerkassetter innehåller komponenter som är känsliga för ljus,
temperatur och fukt. Samsung råder användare att följa
rekommendationerna för att bibehålla högsta prestanda, kvalitet
och livslängd för nya tonerkassetter från Samsung.
Förvara kassetten i samma miljö som skrivaren ska användas i,
det vill säga i kontorsmiljö med reglerad temperatur och
luftfuktighet. Tonerkassetten bör förvaras i den oöppnade
originalförpackningen innan den installeras. Om
originalförpackningen inte finns till hands ska öppningen på
kassettens ovandel täckas över med ett papper och kassetten
förvaras i ett mörkt skåp.
Om kassettens förpackning öppnas innan kassetten ska
användas förkortas dess livslängd och funktion drastiskt.
Förvara den inte på golvet. Om du tar ut en tonerkassett ur
skrivaren ska den förvaras enligt följande.
•
Förvara kassetten inuti skyddspåsen från
originalförpackningen.
•
Den ska förvaras liggande med samma sida uppåt (som om
den redan satt i skrivaren).
•
Förvara inte förbrukningsartiklar under något av följande
förhållanden:
-
Temperaturer över 40 °C.
-
Luftfuktighet på under 20 % eller över 80 %.
-
Miljöer där luftfuktigheten eller temperaturen varierar
kraftigt.
-
Direkt solljus eller rumsbelysning.
-
Dammiga miljöer.
-
En bil under längre tid.
-
Miljöer med frätande gaser.
-
Salthaltig luft.
61
1
Hanteringsanvisningar
•
Rör inte vid ytan på tonerkassettens ljuskänsliga trumma.
•
Utsätt inte tonerkassetten för onödiga vibrationer eller stötar.
•
Vrid aldrig trumman manuellt, speciellt inte åt fel håll. Det kan
skada delar inuti tonerkassetten och orsaka tonerspill.
Förvara tonerkassetten
2
Tonerkassetten
Samsung Electronics rekommenderar inte och godkänner inte
användning av tonerkassetter av annat fabrikat än Samsung,
exempelvis generiska, återfyllda, eller återtillverkade
tonerkassetter.
Samsungs skrivargaranti täcker inte skador på skrivaren
som orsakats av användning av påfyllda eller
återanvända tonerkassetter eller kassetter från andra
tillverkare än Samsung.
3
Kassettens uppskattade livslängd
Kassettens uppskattade livslängd (tonerkapaciteten) beror på
den mängd toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet
utskrifter kan variera beroende på trycksvärtan på utskrivna
sidor, driftmiljö, utskriftsintervall, papperstyp och pappersformat.
Om du till exempel skriver ut mycket grafik ökar toneråtgången
och du kan behöva byta kassett oftare.
5. Drift
62
Tips för att flytta och förvara skrivaren
•
Luta inte skrivaren och vänd den inte upp och ned när du
flyttar den. Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens
insida, vilket kan försämra utskriftskvaliteten eller skada
skrivaren.
•
Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den
ordentligt.
5. Drift
63
Nyttiga administreringsverktyg
4
Samsung AnyWeb Print
Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar,
förhandsgranska och skriva ut Windows Internet Explorerskärmar. Klicka på Starta > Alla program > Samsung Printers
> Samsung AnyWeb Print > Download the latest version. Då
öppnas en webbplats som du kan hämta programmet från.
5. Drift
64
Så här får du tillgång till SyncThru™ Web
Service:
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
2
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressfältet och tryck på Retur eller klicka på Gå.
5
Använda SyncThru™ Web Service
• Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikravet för
SyncThru™ Web Service.
► Logga in på SyncThru™ Web Service
Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Du kan använda
SyncThru™ Web Service även utan att logga in men du har då
inte tillgång till flikarna Settings och Security.
• Funktionerna i SyncThru™ Web Service som beskrivs
här kan skilja sig från din version, beroende på tillval
och modell.
1
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen
SyncThru™ Web Service.
• Endast nätverksmodellen.
2
Ange ID och Password och klicka därefter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Nyttiga administreringsverktyg
Översikt över SyncThru™ Web Service
Beroende på modell kanske vissa flikar inte visas.
► Fliken Information
på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan
kontrollera olika saker, t.ex. återstående tonernivå. Du kan även
skriva ut felrapporter och andra rapporter.
•
Active Alerts: Visar varningar som har inträffat och hur pass
allvarliga dessa har varit.
•
Supplies: Visar hur många sidor som har skrivits ut och hur
mycket toner som återstår i kassetten.
•
Usage Counters: Visar räknare för olika utskriftstyper:
enkelsidiga eller dubbelsidiga.
•
Current Settings: Visar skrivarens nätverksinformation.
•
Print information: Skriver ut rapporter, exempelvis
systemrelaterade sådana och teckensnittsrapporter.
5. Drift
65
•
Fliken Machine Settings: Ställer in de alternativ som
skrivaren anger.
•
Fliken Network Settings: Visar alternativ för nätverksmiljön.
Ställer in alternativ såsom TCP/IP och nätverksprotokoll.
► Fliken Security
På den här fliken kan du ställa in säkerhetsinformation för
systemet och nätverket. Du måste logga in som administratör för
att kunna visa den här fliken.
•
System Security: Anger information för
systemadministratören samt aktiverar och inaktiverar
skrivarfunktioner.
•
Network Security: Här anges inställningar för HTTPs,
IPSec, IPv4-/IPv6-filtrering samt 802.1x.
► Fliken Maintenance
På den här fliken kan du underhålla skrivaren genom att
uppgradera den inbyggda programvaran och ange epostadresser. Du kan även ansluta till Samsungs webbplats eller
hämta drivrutiner via menyn Link.
•
Firmware Upgrade: Uppgraderar skrivarens inbyggda
programvara.
► Fliken Settings
•
Contact Information: Visar kontaktinformation.
På den här fliken kan du ställa in konfigurationer för skrivaren
och nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna
visa den här fliken.
•
Link: Öppnar länkar till nyttiga webbplatser där du kan hämta
verktyg och få information.
Nyttiga administreringsverktyg
Inställning av e-postmeddelanden
Du kan ange att du vill få e-postmeddelanden om skrivarens
status. Om du anger information som IP-adress, värdnamn, epostadress och SMTP-serverinformation skickas automatiskt
skrivarens status (tonerkassetten behöver fyllas på eller
maskinfel) till angiven e-postadress. Det här alternativet
används oftast av en skrivaradministratör.
1
2
3
66
Ange en mottagare för e-postmeddelanden genom att
klicka på Add.
Ange mottagarnamn och e-postadress(er) samt vilken typ
av händelser som ska generera meddelanden.
6
Klicka på Apply.
Om brandväggen är aktiverad kanske det inte går att
skicka e-post. Kontakta i så fall nätverksadministratören.
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressfältet och tryck på Enter eller klicka på Gå.
Ange information om systemadministratören
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
Välj Machine Settings > E-mail Notification på fliken
Settings.
Om du inte har konfigurerat servermiljön för utgående epost går du till Settings > Network Settings > Outgoing
Mail Server(SMTP) och konfigurerar nätverksmiljön
innan du ställer in e-postmeddelanden.
4
5
5. Drift
Markera kryssrutan Enable för E-mail Notification.
Den här inställningen är nödvändig för användning av epostmeddelanden.
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
2
3
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressfältet och tryck på Enter eller klicka på Gå.
Välj System Security > System Administrator på fliken
Security.
Nyttiga administreringsverktyg
4
5
Ange administratörens namn, telefonnummer, plats och epostadress.
5. Drift
67
Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager
Så här startar du programmet:
Klicka på Apply.
6
Använda Samsung Easy Printer Manager
(endast i Windows)
Välj Starta > Program eller Alla program > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer
Manager.
Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager är uppdelat i olika
grundläggande avsnitt enligt följande:
Samsung Easy Printer Manager är ett Windows-program som
samlar alla inställningar för Samsungskrivaren på ett och samma
ställe. Samsung Easy Printer Manager ger dig tillgång till
enhetsinställningarna och till olika skrivarmiljöer, och låter dig
utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det enkelt att dra
nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Du kan välja mellan två
olika användargränssnitt i Samsung Easy Printer Manager: ett
grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan
gränssnitten; du behöver bara klicka på en knapp.
Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikravet för
Samsung Easy Printer Manager.
1
Skrivarlistan
Här visas ikoner för de skrivare som har
installerats på datorn.
Nyttiga administreringsverktyg
Skrivarinformation
2
Programinformation
Innehållsom- Här finns information om de valda skrivaren,
årde
exempelvis hur mycket toner och papper som
5
återstår. Informationen som visas beror på
vilken skrivare som har valts. Denna funktion
finns inte i alla skrivare.
Knapp för Användarhandbok:
Den här knappen kopplas istället till
Felsökningsguide när det uppstår
fel. Du kan öppna
felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
Beställ förKlicka på Beställ i fönstret för beställningar.
6 brukningsva- Du kan beställa nya tonerkassetter online.
ror
Här finns länkar för att ändra de avancerade
inställningarna och få hjälp och
versionsinformation.
Knappen
används för att växla
till det avancerade gränssnittet.
4
68
På den här fliken finns allmän information om
skrivaren. Här listas bland annat skrivarens
modellnamn, IP-adress (eller postnamn)
samt skrivarens status.
3
Snabblänkar
5. Drift
Visar snabblänkar till skrivarspecifika
funktioner. I det här avsnittet finns även
länkar till verktyg i de avancerade
inställningarna.
Klicka på Hjälp-knappen ( ) i fönstrets övre högra hörn
och klicka sedan på ett alternativ du vill veta mer om.
Nyttiga administreringsverktyg
Översikt över gränssnittet för avancerade
inställningar
Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och
skrivaradministratörer.
5. Drift
69
7
Använda Samsung skrivarens status
(endast i Windows)
Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och
informerar dig om skrivarens status.
► Enhetsinställningar
Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout,
emulering och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.
► Varningsinställningar
I den här menyn finns inställningar för varningar.
•
Skrivarvarning: Innehåller inställningar för när varningarna
ska visas.
•
E-postvarning: Innehåller inställningar för hur epostvarningar ska skickas.
•
Varningshistorik: Här visas tidigare enhets- och
tonervarningar.
► Jobbredovisning
Här finns kvotinformation om den användare som skriver ut
jobbet. Kvoterna kan skapas och tillämpas för olika enheter via
administreringsprogram av typen SyncThru™ och CounThru™.
• Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll
som visas i denna bruksanvisning kan skilja sig åt
beroende på vilken skrivare eller vilket operativsystem
som används.
• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla
med skrivaren (se den grundläggande
bruksanvisningen).
Översikt över Samsung skrivarens status
Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung
skrivarens status. Samsung skrivarens status installeras
automatiskt när du installerar skrivarens programvara.
Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till
Utskriftsinställningar och klicka på fliken Grundläggande >
knappen Skrivarstatus.
Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:
Nyttiga administreringsverktyg
Ikon
Avser
Normal
Varning
Beskrivning
3
Skrivaren är redo och inga fel eller varningar
har uppstått.
4
Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns
risk för framtida fel. Kanske är tonernivån låg,
vilket kan leda till fel när tonern har tagit slut.
5. Drift
70
Beställ förbr.mtrl
Du kan beställa nya tonerkassetter
online.
Felsökning
Du kan öppna felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
5 Stäng
Stäng fönstret.
8
Fel
Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.
Använda Smart Panel
(endast Mac och Linux)
Smart Panel är ett program som övervakar och upplyser dig om
skrivarens status och som gör att du kan anpassa skrivarens
inställningar. Smart Panel installeras automatiskt när du
installerar skrivarprogramvaran på en Macintosh-dator. Om du
använder Linux kan du hämta Smart Panel från Samsungs
webbplats (se ”Installera Smart Panel” på sidan 9).
Tonernivå
1
2
Varningsinställning
Du kan visa den återstående
tonernivån i varje kassett. Skrivaren
och antalet tonerkassetter som visas i
fönstret ovan kan variera beroende på
vilken skrivare som används. Denna
funktion finns inte i alla skrivare.
Välj de önskade inställningarna i
alternativfönstret.
• Fönstret Smart Panel och dess innehåll som visas i
denna användarhandbok kan variera beroende på
vilken skrivare eller vilket operativsystem som
används.
• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla
med skrivaren (se den grundläggande
bruksanvisningen).
Nyttiga administreringsverktyg
Översikt över Smart Panel
User’s Guide
Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Smart
Panel. Du kan även starta Smart Panel manuellt.
Macintosh
Klicka på den här ikonen för Smart Panel på
menyraden.
Linux
Dubbelklicka på den här ikonen för Smart
Panel i meddelandefältet.
5. Drift
3
71
Du kan visa Användarhandbok online.
Den här knappen leder till att
Troubleshooting Guide
(felsökningsguiuden) öppnas vid
eventuella fel. Du kan öppna
felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
Printer Setting Du kan göra olika skrivarinställningar i
fönstret Printer Settings Utility. Denna
funktion finns inte i alla skrivare.
4
Tonernivå
1
2 Buy Now
Du kan visa den återstående tonernivån i
varje kassett. Skrivaren och antalet
tonerkassetter som visas i fönstret ovan kan
variera beroende på vilken skrivare som
används. Denna funktion finns inte i alla
skrivare.
Du kan beställa nya tonerkassetter online.
Om du ansluter skrivaren till ett
nätverk visas fönstret SyncThru™
Web Service i stället för fönstret
Printer Settings Utility.
Ändra inställningar för Smart Panel
Högerklicka eller klicka (beroende på om du använder LInux
eller Mac OS X) på ikonen Smart Panel och välj Options. Välj de
önskade inställningarna i fönstret Options.
Nyttiga administreringsverktyg
5. Drift
72
9
Använda Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator är ett verktyg som främst är avsett för
konfigurering av skrivare. Du måste installera Unified Linux
Driver innan du kan börja använda Unified Driver Configurator
(se ”Linux-installation” på sidan 8).
När du har installerat drivrutinen skapas ikonen för Unified Driver
Configurator automatiskt på skrivbordet.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Öppna Unified Driver Configurator
1
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på
skrivbordet.
Du kan även klicka på ikonen Startup och välja Samsung
Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Klicka på knapparna till vänster när du vill växla till
motsvarande konfigurationsfönster.
Om du vill öppna direkthjälpen klickar du på Help.
3
När du har ändrat konfigurationerna stänger du Unified
Driver Configurator genom att klicka på Exit.
Nyttiga administreringsverktyg
Skrivarkonfiguration
5. Drift
73
Knapparna för skrivarkontroll är följande:
•
Refresh: uppdaterar listan med tillgängliga skrivare.
•
Add Printer: här kan du lägga till en ny skrivare.
► Fliken Printers
•
Remove Printer: tar bort den markerade skrivaren.
Visa det aktuella systemets skrivarkonfiguration genom att klicka
på skrivarikonen till vänster i fönstret Unified Driver
Configurator.
•
Set as Default: här anger du att den valda skrivaren ska vara
standardskrivare.
•
Stop/Start: stoppar/startar skrivaren.
•
Test: här kan du skriva ut en testsida för att kontrollera att
skrivaren fungerar ordentligt.
•
Properties: Här kan du granska och ändra
skrivaregenskaper.
Printers configuration har två flikar: Printers och Classes.
1
Växlar till Printers configuration.
2
Visar alla installerade skrivare.
3
Visar skrivarens status, modellnamn och URL.
Nyttiga administreringsverktyg
► Fliken Classes
På fliken Classes visas en lista med tillgängliga skrivarklasser.
1
5. Drift
Ports configuration
I det här fönstret kan du visa en lista med tillgängliga portar,
kontrollera status för varje port och frisläppa en port som har
fastnat i upptagetläge när dess ägare av någon anledning
avslutat ett jobb.
2
1
2
1
Visar alla skrivarklasser.
2
Visar status för klassen och antalet skrivare som ingår i
klassen.
•
Refresh: uppdaterar listan med klasser.
•
Add Class: här kan du lägga till en ny skrivarklass.
•
Remove Class: tar bort den markerade skrivarklassen.
3
1
Växlar till Ports configuration.
2
Visar alla tillgängliga portar.
3
Visar porttyp, enheten som är ansluten till porten och
status. Visar alla tillgängliga portar.
•
Refresh: uppdaterar listan med tillgängliga portar.
•
Release port: frigör den markerade porten.
74
6. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
• Problem med pappersmatning
76
• Problem med strömförsörjning och kablar
77
• Utskriftsproblem
78
• Problem med utskriftskvalitet
82
• Problem med operativsystemet
90
Problem med pappersmatning
Status
6. Felsökning
76
Föreslagna åtgärder
Papper fastnar vid utskrift.
Ta bort papper som har fastnat.
Papper fastnar i varandra.
• Kontrollera hur mycket papper som ryms i kassetten.
• Kontrollera att du använder rätt papperstyp.
• Avlägsna papperet från magasinet och böj eller bläddra bunten.
• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra.
Flera ark papper matas inte.
Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet. Lägg bara i papper av samma typ samt med
samma storlek och vikt.
Papperet matas inte in i skrivaren. • Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren.
• Papperet har fyllts på på fel sätt. Avlägsna papperet från magasinet och lägg tillbaka det på rätt
sätt.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet.
• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens
specifikationer.
Papperet fastnar hela tiden.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet. Använd
multikassetten om du skriver ut på specialmaterial (eller den manuella mataren).
• Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens
specifikationer.
• Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den främre luckan och ta bort eventuellt skräp.
OH-film klistras ihop vid
utmatning.
Använd endast OH-film som är avsedd för laserskrivare. Ta bort varje ark OH-film när det matas
ut ur skrivaren.
Kuvert blir skeva eller matas inte
korrekt.
Kontrollera att pappersstöden vilar mot kuvertens bägge sidor.
Problem med strömförsörjning och kablar
6. Felsökning
77
Klicka på den här länken så visas en animation om hur du löser strömproblem.
Status
Föreslagna åtgärder
Skrivaren får ingen ström,
• Anslut skrivaren till elnätet och slå på strömbrytaren. Tryck på
eller så är anslutningskabeln
mellan datorn och skrivaren inte
ordentligt ansluten.
• Koppla ifrån kabeln och anslut den på nytt.
(på/av) på kontrollpanelen.
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver
inte ut.
6. Felsökning
Möjlig orsak
78
Föreslagna åtgärder
Skrivaren får ingen ström.
Kontrollera nätsladden. Kontrollera strömbrytaren och strömkällan.
Skrivaren är inte vald som
standardmaskin.
Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
Kontrollera följande på skrivaren:
• Den främre luckan är inte stängd. Stäng den främre luckan.
• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papper som har fastnat.
• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper.
• Det finns ingen tonerkassett i skrivaren. Sätt i tonerkassetten.
Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är inte ordentligt ansluten.
Koppla från maskinkabeln och koppla in den igen.
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är trasig.
Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det är möjligt, och
skriv ut ett jobb. Du kan också försöka använda en annan
maskinkabel.
Inställningen för skrivarporten är
felaktig.
Kontrollera skrivarinställningen i Windows och kontrollera att utskriften
skickas till rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att
skrivaren är ansluten till rätt port.
Skrivaren kan vara felkonfigurerad.
Kontrollera Utskriftsinställningar för att försäkra dig om att alla
inställningar är korrekta.
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver
inte ut.
Möjlig orsak
6. Felsökning
79
Föreslagna åtgärder
Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt
installerad.
Avinstallera skrivarens drivrutin och installera den på nytt.
Skrivaren fungerar inte.
Kontrollera meddelandet på kontrollpanelens display för att se om
skrivaren indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.
Dokumentstorleken är så stor att
datorns hårddisk inte räcker till för
utskriftsjobbet.
Frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.
Utmatningsfacket är fullt.
Ta bort papperet från utmatningsfacket, så återupptas utskriften
automatiskt.
Skrivaren väljer
utskriftsmaterial
från fel
papperskälla.
Valet av papperskälla i
Utskriftsinställningar kan vara fel.
I många program hittar du papperskällans inställning på fliken Papper
i Utskriftsinställningar. Välj rätt papperskälla. Se hjälpen om
skrivardrivrutinen.
Ett utskriftsjobb tar
väldigt lång tid.
Utskriftsjobbet kan vara mycket
komplext.
Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för
utskriftskvaliteten.
Halva sidan är tom.
Sidriktningen kan vara fel.
Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från. Se hjälpen om
skrivardrivrutinen.
Pappersformatet och motsvarande
pappersinställningar överensstämmer
inte.
Kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar
stämmer med papperet i kassetten. Kontrollera annars att
pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med
pappersvalet i programvaruinställningarna.
Utskriftsproblem
6. Felsökning
80
Status
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivaren skriver ut
men texten är fel,
förvrängd eller
ofullständig.
Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.
Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett
utskriftsjobb som har lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla
in kabeln och skrivaren i en annan dator och försöka skriva ut ett jobb
som du vet fungerar. Försök slutligen att använda en ny maskinkabel.
Du har valt fel skrivardrivrutin.
Kontrollera programmets meny för skrivarval och kontrollera att rätt
skrivare är vald.
Programmet du använder fungerar inte Försök att skriva ut från ett annat program.
ordentligt.
Sidorna skrivs ut
men är tomma.
Operativsystemet fungerar inte
ordentligt.
Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av skrivaren och slå på
den igen.
Om du arbetar i DOS-miljö kan
skrivarens inställning för teckensnitt
vara felaktig.
Se ”Ändra inställningen för teckensnitt” på sidan 42.
Tonerkassetten är trasig eller tom.
Omfördela tonern om det behövs. Vid behov byter du ut
tonerkassetten.
Filen innehåller kanske tomma sidor.
Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.
Vissa delar, till exempel styrdonet eller
moderkortet, kan vara skadade.
Kontakta en servicetekniker.
Utskriftsproblem
Status
PDF-filer skrivs inte
ut korrekt. Vissa
delar av grafik, text
eller bilder saknas.
Möjlig orsak
Inkompatibilitet mellan PDF-filen och
Acrobat-programmen.
6. Felsökning
81
Föreslagna åtgärder
Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild.
Aktivera Skriv ut som bild från utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som
en bild.
Fotografier skrivs ut Upplösningen på fotot är mycket låg.
med dålig kvalitet.
Bilderna är inte
tydliga.
Minska fotografiets storlek. Om du förstorar en bild i programmet
minskas upplösningen.
Skrivaren släpper ut Användning av fuktigt papper kan
ånga vid
orsaka ånga vid utskrift.
utmatningsfacket
innan utskrift.
Det här är inget allvarligt. Du kan fortsätta skriva ut.
Skrivaren skriver
inte ut papper i
specialstorlekar,
t.ex. fakturapapper.
Pappersformatet och inställningen för
pappersformat överensstämmer inte.
Ställ in rätt pappersstorlek under Anpassat på fliken Papper i
Utskriftsinställningar.
Det utskrivna
fakturapapperet är
böjt.
Inställningarna för papperstyp stämmer Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till
inte överens.
Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Tjockt
papper.
Problem med utskriftskvalitet
6. Felsökning
82
Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning
av problemet.
Status
Ljus eller blek utskrift
Föreslagna åtgärder
• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på sidan börjar en tonerkassett ta slut. Sätt i en ny
tonerkassett.
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller för grovt.
• Om utskriften är för ljus eller om tonersparläget är aktiverat. Justera utskriftsupplösningen och inaktivera
tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.
• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Rengör
insidan av skrivaren.
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av skrivaren. Om
dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Den övre halvan av
papperet skrivs ut
ljusare än resten av
papperet
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj
typen Återvunnet.
Problem med utskriftskvalitet
Status
Tonerfläckar
6. Felsökning
83
Föreslagna åtgärder
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan t.ex. vara för fuktigt eller för grovt.
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av skrivaren.
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta en servicetekniker.
Tomma områden
Urblekta områden (som ofta är runda) dyker upp slumpmässigt på sidan:
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att skriva ut igen.
• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan. Försök att använda
ett annat pappersfabrikat.
• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen.
Försök att använda ett annat pappersfabrikat.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och
ange papperstypen som Tjockt papper eller Tjockare papper (se den Grundläggande bruksanvisning
för information om vad olika ark väger).
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Vita fläckar
Om det blir vita fläckar på papperet:
• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av skrivaren. Det innebär att
överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av skrivaren.
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör insidan av skrivaren.
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Problem med utskriftskvalitet
Status
Lodräta linjer
6. Felsökning
84
Föreslagna åtgärder
Om svarta lodräta streck syns på sidan:
• Ytan (trumdelen) på tonerkassetten i skrivaren har antagligen repats. Ta bort tonerkassetten och
installera en ny.
Om vita lodräta streck syns på sidan:
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av skrivaren. Om
dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Svart bakgrund
Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:
• Byt till ett lättare papper.
• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka
skuggningen.
• Ta bort tonerkassetten och installera en ny.
Utsmetad toner
• Rengör skrivarens insida.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort tonerkassetten och installera en ny.
Problem med utskriftskvalitet
Status
Återkommande lodräta
defekter
6. Felsökning
85
Föreslagna åtgärder
Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan med jämna intervall:
• Tonerkassetten kan vara skadad. Om problemen fortfarande kvarstår tar du bort tonerkassetten och
sätter i en ny.
• Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner
problemet förmodligen av sig självt efter ett par sidor.
• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.
Fläckig bakgrund
A
Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan.
• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt. Öppna inte
pappersförpackningar förrän det är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.
• Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på
områden med överlappande skarvar på motsatta sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem.
• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i
Utskriftsinställningar. Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare
papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
Det är tonerpartiklar runt Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
fetstilta tecken eller
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj
bilder
typen Återvunnet. Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare
papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
Problem med utskriftskvalitet
Status
6. Felsökning
86
Föreslagna åtgärder
Missformade tecken
• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt. Försök med en annan sorts
papper.
Sned utskrift
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Kontrollera att stöden inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten.
Buktigt eller vågigt
papper
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet
buktar.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Problem med utskriftskvalitet
Status
Skrynkligt eller veckat
papper
6. Felsökning
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Baksidan på utskrifterna • Sök efter läckande toner. Rengör skrivarens insida.
är smutsig
Sidor helt i färg eller
svart
• Tonerkassetten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut kassetten och sätt i den igen.
• Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort tonerkassetten och installera en ny.
• Skrivaren kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
A
87
Problem med utskriftskvalitet
Status
Tonerspill
6. Felsökning
88
Föreslagna åtgärder
• Rengör skrivarens insida.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort tonerkassetten och sätt i en ny.
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Brutna tecken
A
Vågräta ränder
Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta:
• Om du använder OH-film ska du försöka med en annan sort. OH-filmens sammansättning gör att vissa
teckentomrum inte går att undvika.
• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut papperet och vänd på det.
• Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna.
Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg:
• Tonerkassetten är kanske inte rätt installerad. Ta ut kassetten och sätt i den igen.
• Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort tonerkassetten och installera en ny.
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Problem med utskriftskvalitet
Status
Buktigt papper
6. Felsökning
Föreslagna åtgärder
Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i skrivaren:
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
• Ändra skrivarens pappersinställningar och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken
Papper och välj typen Tunt papper.
• En okänd bild skrivs ut Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller högre. Den höga höjden kan påverka
på vissa ark
utskriftskvaliteten, t.ex. tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt höjdinställning för skrivaren (se
”Höjdjustering” på sidan 41).
• Tonerspill
• Trycket blir för ljust
eller så inträffar
tonerspill
89
Problem med operativsystemet
6. Felsökning
90
1
Vanliga Windows-problem
Status
Föreslagna åtgärder
Ett meddelande om att
filen används visas vid
installationen.
Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows. Installera om
skrivardrivrutinen.
Meddelandet ”Allmänt
skyddsfel”,
”Undantagsfel”, ”Spool
32” eller ”Förbjuden
åtgärd” visas.
Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.
Meddelandet ”Kan inte
skriva ut”, ”Timeout-fel
uppstod vid utskrift”
visas.
Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren är klar med utskriften. Om meddelandet
visades i redoläget eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen
har uppstått.
Mer information om felmeddelanden i Windows finns i Användarhandboken för Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista som
levererades med datorn.
Problem med operativsystemet
6. Felsökning
91
2
Vanliga Macintosh-problem
Status
PDF-filer skrivs inte ut korrekt.
Vissa delar av grafik, text eller
bilder saknas.
Föreslagna åtgärder
Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv ut som bild från
utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Dokumentet har skrivits ut men
utskriftsjobbet försvinner inte
från utskriftsbufferten i Mac OS
X10.3.2.
Uppdatera Mac OS till Mac OS X 10.3.3 eller högre.
Vissa bokstäver visas inte
korrekt då framsidan skrivs ut.
Macintosh kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet
visas korrekt på framsidan.
När ett dokument skrivs ut från
Acrobat Reader 6.0 eller senare
med en Macintosh-dator skrivs
inte färgerna ut ordentligt.
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat
Reader.
Läs användarhandboken för Mac som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Mac.
Problem med operativsystemet
6. Felsökning
92
3
Vanliga Linux-problem
Status
Föreslagna åtgärder
Skrivaren skriver inte ut. • Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad i systemet. Öppna Unified Driver Configurator och växla
till fliken Printers i fönstret Printers configuration om du vill visa listan med tillgängliga skrivare.
Kontrollera att skrivaren visas i listan. Finns den inte där ska du köra guiden Add new printer wizard
och konfigurera enheten.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen. Öppna Printers configuration och välj skrivaren i listan med
skrivare. Granska beskrivningen i rutan Selected printer. Om dess status innehåller strängen Stopped
trycker du på knappen Start. Efter detta bör skrivaren fungera normalt igen. Statusen ”stopped” kan
aktiveras när det uppstår vissa problem med utskriften.
• Kontrollera om tillämpningen har ett speciellt utskriftsalternativ, t.ex. ”-oraw”. Om ”-oraw” anges i
parametern på kommandoraden tar du bort detta så att du kan skriva ut. Om Gimp används väljer du
”print” -> ”Setup printer” och redigerar kommandoradens parameter i kommandoalternativet.
Skrivaren skriver inte ut Det är ett känt problem som uppstår när en färgmaskin används med Ghostscript version 8.51 eller tidigare
hela sidor och utskriften och en 64-bitars version av Linux OS, som har rapporterats till bugs.ghostscript som Ghostscript Bug
skrivs ut på halva sidan. 688252. Problemet är åtgärdat i AFPL Ghostscript version 8.52 och senare. Hämta den senaste versionen
av AFPL Ghostscript från http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ och installera den för att åtgärda
problemet.
Ett meddelande om att
det inte går att öppna
filen för portenheten
visas vid utskrift.
Undvik att ändra parametrar för utskriftsjobben (till exempel med verktyget LPR GU) medan ett
utskriftsjobb pågår. Kända versioner av CUPS-servern avbryter utskriftsjobb när utskriftsalternativen
ändras och försöker sedan starta om jobbet från början. Eftersom Unified Linux Driver låser porten vid
utskrift medför det abrupta avbrottet i drivrutinen att porten förblir låst och den kan därför inte användas för
efterföljande jobb. Om detta händer kan du försöka att frigöra porten genom att välja Release port i
fönstret Port configuration.
Problem med operativsystemet
6. Felsökning
93
Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.
4
Vanliga PostScript-problem
Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.
Problem
Möjlig orsak
En PostScript-fil kan inte Drivrutinen för PostScript kan vara
skrivas ut.
felaktigt installerad.
Lösning
• Installera PostScript-drivrutinen (se ”Programvaruinstallation”
på sidan 4).
• Skriv ut en konfigurationssida för att verifiera att PS-versionen
är tillgänglig för utskrift.
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Rapporten Fel: kontroll
av meddelandestorlek
skrivs ut.
Utskriftsjobbet är för komplicerat.
Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer
minne.
En PostScript-felsida
skrivs ut.
Utskriftsjobbet kanske inte är
PostScript.
Kontrollera att utskriftsjobbet är ett PostScript-jobb. Kontrollera
om programvaran förväntade att en inställningsfil eller en
PostScript-huvudfil skulle skickas till skrivaren.
Tillbehörskassetten är
inte vald i drivrutinen.
Skrivarens drivrutin är inte konfigurerad Öppna PostScript-drivrutinens egenskaper, välj fliken
för att känna av tillbehörskassetten.
Enhetsalternativ och ange kassettalternativet.
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung
products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
BULGARIA
www.samsung.com
05 133 1999
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
Customer Care Center
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG
(062 726 7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
www.samsung.com
/be (Dutch)
www.samsung.com
/be_fr (French)
0800-124-421
Country/Region
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
94
Web Site
Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00,
Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
IT and Mobile : 80111SAMSUNG (80111
7267864) from land line,
local charge/ from
mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders,
Televisions and
Household
AppliancesFrom mobile
and fixed 2106293100
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
HONG KONG
Country/Region
Customer Care Center
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
3030 8282
www.samsung.com
INDIA
INDONESIA
GEORGIA
95
Web Site
1800 3000 8282
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
800-27919267
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com
/hk
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
www.samsung.com
/hk_en/
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
96
Country/Region
Customer Care Center
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
MONTENEGRO
020 405 888
02-5805777
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0900-SAMSUNG (0900NETHERLANDS
7267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG
(0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
POLAND
Web Site
0 801 1SAMSUNG
(172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG
www.samsung.com
(08010 726 7864) only
from landline, local
network Romtelecom local tariff /021 206 01 10
for landline and mobile,
normal tariff.
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG
(0700 726 7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/
min)
www.samsung.com
/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
02-689-3232
Web Site
97
Country/Region
Customer Care Center
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com
/ua
UKRAINE
www.samsung.com
/ch_fr/
Web Site
www.samsung.com
/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Ordlista
98
ADF
Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten
och förstå de termer som ofta används i samband med
utskrift och som nämns i den här användarhandboken.
En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en
skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med
original så att maskinen kan skanna en del av papperet direkt.
802.11
AppleTalk
802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i
trådlösa lokala nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE
LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).
AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple,
Inc för datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh
(1984), men Apple rekommenderar nu att man i stället använder
TCP/IP-nätverk.
802.11b/g/n
802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHzbandet. 802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/
s. 802.11n fungerar med en bandbredd på upp till 150 mbit/s.
802.11b/g/n-enheter kan ibland råka ut för störningar från
mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och Bluetooth-enheter.
Färgdjup
En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som
används för att representera färgen för en pixel i en bitmappbild.
Högre färgdjup ger ett större omfång av olika färger. I takt med
att antalet bitar ökar blir antalet möjliga färger opraktiskt stort för
en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis monokrom eller svartvitt.
Åtkomstpunkt
En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är
en enhet som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter
i trådlösa lokala nätverk (WLAN) och fungerar som en central
enhet för att ta emot och skicka ut WLAN-radiosignaler.
BMP
Ett bitmappat grafikformat som används internt av
grafikundersystemet (GDI) i Microsoft Windows, och ofta
används som ett enkelt grafikfilformat i Windows.
Ordlista
99
BOOTP
Täckning
Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en
nätverksklient för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs
oftast när datorn eller operativsystemet startas. BOOTPservrarna tilldelar IP-adressen från en adresspool till varje klient.
Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa arbetsstationer” få
en IP-adress innan de startar ett avancerat operativsystem.
Täckning är en tryckterm som används för att mäta
toneranvändning på utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4papper har ungefär 5 % bilder eller text. Om papperet eller
originalet har invecklade bilder eller mycket text blir täckningen
större och tonerförbrukningen blir lika stor som täckningen.
CCD
CSV
CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som
gör det möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att
hålla fast CCD-modulen så inga skador uppkommer när du
flyttar maskinen.
CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som
används för att utbyta data mellan olika program. Filformatet,
som bl.a. används i Microsoft Excel, har blivit en
defactostandard i branschen, även på plattformar som inte
kommer från Microsoft.
Sortering
DADF
Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i
uppsättningar. När sortering är vald skriver enheten ut en hel
uppsättning innan den skriver ut fler kopior.
En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) är en
skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med
original och vänder det så att maskinen kan skanna båda sidorna
av papperet.
Kontrollpanel
En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontrolleller övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på
framsidan av maskinen.
Standardinställning
Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas
upp första gången, återställs eller initieras.
Ordlista
100
DHCP
Matrisskrivare
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett
nätverksprotokoll av klient-server-modell. En DHCP-server ger
konfigurationsparametrar som är specifika för DHCPklientvärdens begäran om nödvändig information för att delta i
ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser
till klientvärdar.
En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud
som löper fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå
an ett tygband med bläck mot papperet, ungefär som en
skrivmaskin.
DIMM
Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid
skanning och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre
upplösning, fler synliga detaljer i bilden och större filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som
innehåller minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren,
t.ex. utskriftsdata eller mottagna faxdata.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör
det möjligt för enheter på ett hemmanätverk att dela information
med varandra över nätverket.
DNS
DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar
information om domännamn i en distribuerad nätverksdatabas,
t.ex. Internet.
DPI
DRPD
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från
telefonbolaget som gör att en användare kan svara på flera
telefonnummer från en och samma telefon.
Duplex
Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett
pappersark så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda
sidorna av papperet. En skrivare med en duplexenhet kan skriva
ut på båda sidorna av papperet under en utskriftscykel.
Ordlista
101
Utskriftskapacitet
Ethernet
Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar
skrivarens prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet
en livstidsgräns på ett antal sidor per år. Livstiden innebär den
genomsnittliga utskriftskapaciteten, vanligtvis inom
garantiperioden. Om utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i
månaden beräknat på 20 arbetsdagar, är skrivarens gräns
beräknad till 2 400 sidor om dagen.
Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN).
Den definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret,
och ramformat och protokoll för MAC- (Media Access Control)/
datalänkslagret hos OSI-modellen. Ethernet är oftast
standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990-talet och framåt
har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.
ECM
ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som
finns inbyggt i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och
korrigerar automatiskt fel i faxöverföringen som ibland orsakas
av störningar på linjen.
Emulering
Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en
annan maskin.
Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat
system, så att det andra systemet beter sig som det första.
Emulering fokuserar på att reproducera ett externt beteende
exakt, till skillnad från simulering, som rör en abstrakt modell av
systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess inre status.
EtherTalk
En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för
datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984),
men Apple rekommenderar nu att man i stället använder TCP/
IP-nätverk.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti
maskinen så att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en
kortläsare, kan användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt
för maskinens tjänster.
Ordlista
102
FTP
Halvton
FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används
för att överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett
intranät).
En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet
punkter. Mörkare områden består av många punkter, medan
ljusare områden har färre punkter.
Fixeringsenhet
HDD
Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet.
Den består av en het vals och en tryckvals. När tonern har
överförs till papperet avger fixeringsenheten värme och tryck
som ser till att tonern blir permanent på papperet. Det är därför
papperet är varmt när det kommer ut ur en laserskrivare.
En hårddisk (HDD) är en lagringsenhet som sparar digitalt
kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska ytor.
IEEE
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en
internationell icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja
elektroteknik.
En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk
och en telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en
dator eller ett nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator
eller ett nätverk.
IEEE 1284
Gråskala
Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när
färgbilder konverteras till gråskala. Färger återges med olika
gråtoner.
Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen
”1284-B” avser en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln
som ansluts till tillbehöret (t.ex. en skrivare).
Ordlista
103
Intranät
IPP
Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll,
nätverksanslutningar och kanske det allmänna
telekommunikationssystemet för att dela en del av en
organisations information eller drift med sina anställda på ett
säkert sätt. Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten,
den interna webbplatsen.
IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för
utskrift och för att hantera utskriftsjobb, mediestorlekar,
upplösning o.s.v. IPP kan användas lokalt eller via Internet till
hundratals skrivare, och har också stöd för åtkomstkontroll,
autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer avancerad
och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.
IP-adress
IPX/SPX
En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika
enheter använder för att identifiera och kommunicera med
varandra i ett nätverk som använder IP-standarden.
IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell
NetWare-operativsystem. IPX och SPX har båda
anslutningstjänster som liknar TCP/IP, där IPX-protokollet liknar
IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades främst för lokala
nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet
(vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).
IPM
Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet.
IPM-hastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare
kan slutföra på en minut.
ISO
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett
internationellt standardiseringsorgan, som består av
representanter från nationella standardiseringsinstitutioner. Det
producerar världsomspännande industriella och kommersiella
standarder.
Ordlista
104
ITU-T
JPEG
International Telecommunication Union är en internationell
organisation som upprättats för att standardisera och reglera
internationella radio- och telekommunikationer. Dess
huvuduppgifter är standardisering, tilldelning av radiospektrat
och att organisera anslutningar mellan olika länder så att
internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T
betyder telekommunikation.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste
standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är
det format som oftast används för att lagra och överföra foton på
webben.
ITU-T Testtabell nr 1
En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för
faxöverföring av dokument.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för
bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som
upprättades för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax
men även för andra bilder.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett
nätverksprotokoll för att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/
IP.
LED
En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet
som visar maskinens status.
MAC-adress
MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är
kopplad till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik
identifierare på 48 bitar, som vanligtvis skrivs som 12
hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-00-0c-34-114e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av
tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i
stora nätverk.
Ordlista
105
MFP
MR
En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som
kombinerar flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare,
kopiator, fax och skanner.
MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som
rekommenderas av ITU-T T.4. Med MR kodas den första
skannade raden med MH-metoden. Nästa rad jämförs med den
första, skillnaderna avgörs och sedan kodas och sänds
skillnaderna.
MH
MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod
rekommenderad av ITU-T T.4 som minskar den mängd data
som behövs för att skicka en bild mellan faxmaskiner. MH är ett
kodboksbaserat RLE-schema som har optimerats för att på ett
effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de flesta fax mest
består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta fax.
MMR
MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som
rekommenderas av ITU-T T.6.
Modem
En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital
information och även demodulerar signalen för att avkoda
överförd information.
NetWare
Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början
använde det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika
tjänster på en PC, och nätverksprotokollen baserades på den
ursprungliga Xerox XNS-stacken. I dag har NetWare stöd för
såväl TCP/IP som IPX/SPX.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en
virtuell bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren.
Den är oftast grön eller rostfärgad och cylinderformad.
I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman
långsamt bort när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med
jämna mellanrum eftersom den slits när den kommer i kontakt
med kassettens framkallningsborste, rengöringsmekanismen
och papper.
Ordlista
106
Original
PCL
Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto
eller en text, som kopieras, reproduceras eller översätts för att
skapa fler, men som själv inte är kopierat eller härlett från något
annat.
PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk
(PDL) som utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en
branschstandard. Det utvecklades ursprungligen för tidiga
bläckstråleskrivare, men har släppts i olika nivåer för termiska
skrivare, matrisskrivare och laserskrivare.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som
utvecklats av ISO (International Organization for
Standardization) för kommunikationer. OSI erbjuder ett
standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till
nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen
komplexa funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager.
Lagren är, uppifrån och ner: Applikation, Presentation, Session,
Transport, Nätverk, Datalänk och Fysiskt.
PABX
PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk
telefonväxel i ett privat företag.
PDF
PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats
av Adobe Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett
enhets- och upplösningsoberoende format.
PostScript
PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand
används inom elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs
i en tolk som genererar en bild.
Skrivardrivrutin
Ett program som används för att skicka kommandon och
överföra data från datorn till skrivaren.
Ordlista
107
Utskriftsmedier
PSTN
Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan
användas i en skrivare, skanner, fax eller kopiator.
PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som
består av världens publika telefonnät, som i företag oftast leds
genom en växel.
PPM
Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare
skriver ut. Det anger hur många sidor en skrivare kan producera
på en minut.
PRN-fil
Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för
programvara att interagera med drivrutinen med vanliga
systemanrop för in- och utmatning, vilket gör många uppgifter
enklare.
Protokoll
En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning,
kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.
PS
Se PostScript.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett
protokoll för autentisering och redovisning av fjärranvändare.
RADIUS möjliggör centraliserad hantering av
autentiseringsinformation, till exempel användarnamn och
lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp av Trippel
A-konceptet (authentication, authorization and accounting –
autentisering, auktorisering och redovisning).
Upplösning
Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto
högre upplösning.
Ordlista
108
SMB
Undernätverksmask
SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som
främst används för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse
kommunikationer mellan noder på ett nätverk. Det erbjuder
också en autentiserad mekanism för kommunikation mellan
processer.
Undernätverksmasken används tillsammans med
nätverksadressen för att avgöra vilken del som är
nätverksadressen och vilken som är värdadressen.
SMTP
TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol)
är den uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar
den protokollstack som Internet och de flesta kommersiella
nätverk körs på.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för epostöverföring över Internet. SMTP är ett relativt enkelt
textbaserat protokoll, där en eller flera mottagare av ett
meddelande specificeras, och meddelandetexten sedan
överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför
ett e-postmeddelande till servern.
SSID
SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt
nätverk (WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk
kommunicerar med varandra via samma SSID. SSIDidentifierarna är skriftlägeskänsliga och kan bestå av maximalt
32 tecken.
TCP/IP
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje
överföring, t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor
som sänts. Rapporten kan ställas in att den ska sändas efter
varje jobb eller bara efter misslyckade överföringar.
Ordlista
109
TIFF
UNC-sökväg
TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat
med variabel upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis
kommer från skannrar. TIFF-bilder använder taggar, nyckelord
som definierar egenskaper hos bilden som ingår i filen. Det här
flexibla och plattformsoberoende formatet kan användas för
bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.
UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att
komma åt delade nätverksenheter i Windows NT och andra
Microsoft-produkter. En UNC-sökväg har följande format:
\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>
Tonerkassett
URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till
dokument och resurser på Internet. Den första delen av
adressen visar vilket protokoll som ska användas, den andra
delen anger IP-adressen eller domännamnet där resursen finns.
Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en
maskin, t.ex. en skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett
pulver som används i laserskrivare och kopiatorer och som
bildar text och bilder på det utskrivna papperet. Tonern fixeras av
en kombination av värme och tryck från fixeringsenheten så att
den binds till pappersfibrerna.
TWAIN
En branschstandard för skannrar och program. Genom att
använda en TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAINkompatibelt program, går det att starta en skanning inifrån
programmet. Det är en API för bildinsamling för
operativsystemen Microsoft Windows och Apple Mac OS.
URL
USB
USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av
USB Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och
tillbehör. Till skillnad från parallellporten är USB utformad så att
flera tillbehör kan kopplas till en enda USB-port på datorn.
Ordlista
110
Vattenstämpel
WPA
En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild
eller ett mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus
skina genom det. Vattenstämplar började användas i Bologna i
Italien år 1282. De har använts av pappersmakare för att
identifiera produkter, samt på frimärken, sedlar och andra
offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.
WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar
trådlösa (Wi-Fi) datornätverk och som skapades i syfte att
förbättra säkerhetsfunktionerna i WEP.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt
IEEE 802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett
kabelanslutet nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att
kryptera data via radio så att de skyddas under överföringen från
en slutpunkt till en annan.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) är en
bildbehandlingsarkitektur som introducerades i Windows Me och
Windows XP. Det går att inleda en skanning från dessa
operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för
små företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett
lösenord, konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och
i eventuella trådlösa bärbara och stationära datorer och enheter.
WPA-PSK genererar en unik nyckel för varje session mellan en
trådlös klient och tillhörande WAP, vilket höjer säkerheten.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett
trådlöst hemmanätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd
för WPS kan du enkelt konfigurera den trådlösa
nätverksanslutningen utan en dator.
Ordlista
XPS
XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett
sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som
har utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla
dokument och elektroniska dokument. Specifikationen är XMLbaserad och bygger på ett nytt filformat och ett vektorbaserat
dokumentformat som är enhetsoberoende.
111
Index
112
A
Ä
42
allmänna inställningar
L
N
LCDdisplay
nätverk
kontrollera skrivarens status
31, 32, 33, 37
använda hjälpen
54
Linux
använda SetIP
D
93
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare
20
21
installera om drivrutinen för USBanslutna
10
skrivare
drivrutinsinstallation
Unix
16
drivrutinsinstallation för anslutningar med
8
USBkabel
drivrutin för PostScript
felsökning
30
F
skriva ut
55
förbrukningsmaterial
skrivaregenskaper
56
unified driver configurator
72
vanliga Linuxproblem
92
uppskattad livslängd för tonerkassetten
62
funktioner
skrivarens funktioner
28
20
18
21
17
introduktion till nätverksprogram
12
IPv6konfiguration
25
SetIPprogrammet
14, 15, 16
Nupp
Macintosh
P
15
general settings
I
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare
18
inställning av utskriftsupplösning
installera om drivrutinen för USBanslutna
7
skrivare
skriva ut
53
vanliga Macintoshproblem
91
53
O
Macintosh
drivrutinsinstallation för anslutningar med
5
USBkabel
55
drivrutinsinstallation
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
ordlista
använda SetIP
Linux
38
M
G
34
allmänna inställningar
98
Problem
problem med pappersmatning
76
problem med utskriftskvaliteten
82
strömproblem
77
utskriftsproblem
78
Index
113
R
U
skriva ut överlägg
rapporter
skrivarinformation
30, 34
S
skapa
50
ta bort
51
utskrift
51
UNIX
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare
21
skrivarens placering
service contact numbers
94
SetIPprogrammet
14
skriva ut
justering enligt höjd
skrivarinformation
skriva ut
41
30
56
skrivarens status
30
Skrivarstatus
53
Linux
55
specialfunktioner för utskrift
Macintosh
53
ställa in teckensnitt
skriva till fil
45
SyncThru Web Service
54
UNIX
58
allmän information
allmän information
skriva ut ett dokument
drivrutinsinstallation
installera om drivrutinen
Linux
flera sidor på ett pappersark
Macintosh
skriva ut på papperets båda sidor
Macintosh
USBkabel
skrivarinställningar
ändra standardinställningarna för utskrift
43
58
5, 8
7, 10
V
vattenstämpel
69, 70
redigera
49
40
skapa
49
42
ta bort
49
64
T
W
Windows
använda SetIP
Tonerkassett
Linux
55
förvaring
61
Macintosh
53
hanteringsanvisningar
61
UNIX
58
påfyllda eller inte från Samsung
62
uppskattad livslängd
62
14
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare
17
vanliga Windowsproblem
90
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement