Samsung EK-GC100 Owner's manual

Samsung EK-GC100 Owner's manual

Bruksanvisning

EK-GC100 www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med

Samsungs höga strandard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

• Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.

• Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.

• Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantören eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.

• Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.

• Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller hårdvaruspecifikationer.

Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än

Samsung.

• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller felaktigheter som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten eller programmen inte fungerar som de ska.

• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten

är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.

Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

• Ytterligare kostnader kan tillkomma för tilläggtjänster för datatjänster, såsom snabbmeddelandehantering, överföring och hämtning automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

• Kameran fungerar med de flesta nätverk men inte 2G-nätverk.

• Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett

Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.

• Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och att data blir korrupt eller förloras. Dessa

åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

2

Använda den här handboken

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här guiden skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung

Electronics.

• Logotypen för Android, Google

Google Play

, Google Maps

Store och Google Talk

, Google Mail

, YouTube

är varumärken som tillhör Google, Inc.

,

• Bluetooth

®

är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.

• Windows Media Player

®

är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

• HDMI, HDMI-logotypen och termen "High Definition

Multimedia Interface" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

• Wi-Fi

®

, Wi-Fi Protected Setup

, Wi-Fi Direct

, Wi-Fi CERTIFIED

och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

3

Innehållsförteckning

Komma igång

6 Enhetslayout

7 Knappar

8 Förpackningens innehåll

9 Installera SIM- eller USIM-kort och batteri

12 Ladda batteriet

14 Sätta i ett minneskort

16 Slå på och av enheten

16 Ställa in volymen

16 Byta till tyst läge

59 Hjälp

60 Ange text

61 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

62 Ställa in konton

63 Överföra filer

65 Säkra enheten

66 Uppgradera enheten

Kamera

17 Grundfunktioner

26 Avancerade funktioner

37 Fotograferingsalternativ

45 Konfigurera inställningar för kameran

47 Rengöra kameran

Grunder

48 Indikatorikoner

49 Använda pekskärmen

52 Kontrollrörelser

55 Meddelanden

56 Hemskärm

58 Använda program

58 Programskärm

Media

67 Galleri

70 Paper Artist

71 Fotoguide

73 Videospelare

74 Videoredigerare

76 Musikspelaren

77 YouTube

78 Väder

78 Instagram

4

Kommunikation

79 Kontakter

82 Meddelandehantering

83 E-post

85 Google Mail

86 Talk

87 ChatON

88 Google+

88 Messenger

Innehållsförteckning

Webb och nätverk

89 Internet

90 Chrome

92 Bluetooth

93 AllShare Play

94 Gruppdelning

Program- och mediebutiker

95 Play Butik

96 Samsung Apps

96 S Suggest

97 Game Hub

97 Play Books

97 Play Movies

Verktyg

98 S Memo

100 S Planner

102 Dropbox

102 Klocka

104 Kalkylator

105 S Voice

106 Google

107 Röstsökning

107 Uppg.hanteraren

108 Mina filer

108 Nedladdningar

Resa och lokalt område

109 Maps

110 Lokalt

111 Navigation

Inställningar

112 Om Inställningar

112 Wi-Fi

113 Bluetooth

113 Dataanvändning

114 Fler inställningar

116 Blockeringsläge

116 Ljud

116 Display

117 Lagring

117 Energilägen

118 Batteri

118 Programhanterare

118 Platstjänster

118 Låsskärm

119 Säkerhet

121 Språk och inmatning

123 Moln

123 Säkerhetskopiera och återställ

124 Lägg till konto

124 Rörelse

125 Tillbehör

125 Datum och tid

126 Tillgänglighet

127 Utvecklaralternativ

128 Om enheten

Felsökning

5

Komma igång

Enhetslayout

Avtryckare

Zoomknapp

GPS-antenn

Huvudantenn

Stativ

Strömknapp

AF-hjälplampa

Fotolampa

Blixtutlösningsknapp

Objektiv

Högtalare

HDMI-port

Lock

Mikrofon

Uttag för headset

Flerfunktionsuttag

Pekskärm

6

Komma igång

Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder röstsökning eller spelar in videor.

• Använd inte skärmskyddet. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp

Ström

Avtryckare

Zooma

Funktion

• Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.

• Håll nedtryckt i 6-8 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.

• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.

• I kameraprogrammet trycker du ned knappen halvvägs när du vill fokusera på motivet. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck när du vill ta bilden.

• När hemskärmen visas trycker du och håller nedtryckt för att sätta på kameran.

• När du är i kameraprogrammet kan du vrida åt vänster eller höger för att zooma in eller ut.

• Tryck för att justera enhetens volym.

7

Komma igång

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

• Enhet.

• Batteri.

• Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan leda till skada eller funktionsfel som inte omfattas av garantin.

• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region ellertjänsteleverantör.

• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och kanske inte är kompatibla med andra enheter.

• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsungåterförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.

• Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.

• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.

• Tillgängligheten för alla tillbehör kan ändras beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till webbplatsen för Samsung.

• Det är inte säkert att alla tv-apparater är kompatibla med enheten på grund av att

HDMI-specifikationerna kan skilja sig åt.

8

Komma igång

Installera SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.

Endast microSIM-kort fungerar med enheten.

1

Skjut spärren åt sidan och öppna luckan.

2

Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.

• Sätt inte i ett minneskort i platsen för SIM-kort. Om ett minneskort fastnar i

SIM-kortplatsen, måste du ta enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.

• Var försiktig så du inte tappar eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.

Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

9

Komma igång

3

Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.

4

Sätt i batteriet.

Var noga med att passa in batteriets guldfärgade kontakter mot de fasta kontakterna när du sätter i batteriet.

5

Sätt tillbaka luckan och dra spärren på plats.

10

Komma igång

Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1

Skjut spärren åt sidan och öppna luckan.

2

Ta ut batteriet.

3

Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

11

Komma igång

Ladda batteriet

Ladda batteriet före den första användningen. Använd laddaren för att ladda batteriet. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.

• När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.

• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.

Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.

Ladda med laddaren

Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.

• Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.

• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.

• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

12

Komma igång

När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

Om du laddar batteriet när enheten är avstängd visas batteriets laddningsstatus med följande ikoner:

Laddar Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.

• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.

• Inaktivera Bluetooth-funktionen.

• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.

• Inaktivera automatisk synkronisering av program.

• Minska tiden för bakgrundsljus.

• Minska skärmens ljusstyrka.

• Inaktivera snabbaktiveringsfunktionen.

• Aktivera funktionen för automatisk avstängning. (sid. 117)

• Aktivera funktionen för smart nätverk. (sid. 114)

13

Komma igång

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.

• Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.

• Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.

• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen

extSdCard under internminnet.

1

Skjut spärren åt sidan och öppna luckan.

2

Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.

3

Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4

Sätt tillbaka luckan och dra spärren på plats.

14

Komma igång

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på Prog.

InställningarLagringAvinstallera SD-kortOK.

1

Skjut spärren åt sidan och öppna luckan.

2

Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3

Sätt tillbaka luckan och dra spärren på plats.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet på enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på Prog.

InställningarLagringFormatera SD-kort

Formatera SD-kort

Radera alla.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.

Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

15

Komma igång

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt några sekunder för att slå på enheten.

• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Flygläge för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj Stäng av.

Ställa in volymen

Vrid zoomknappen åt vänster eller höger för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på .

• Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj Ljud.

16

Kamera

Grundfunktioner

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd

Galleri för att visa bilder och videor som har tagits med kameran. (sid. 67)

Tryck på Kamera på programskärmen.

Kameran stängs automatiskt av när den inte används.

Kameraetik

• Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.

• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.

• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta foton

Tryck ned slutarknappen halvvägs när du vill fokusera på motivet. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck ned avtryckaren när du vill ta fotot.

Eller tryck på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.

Ändra kamerainställningarna.

Tryck lätt på eller tryck och dra fokusramen.

Visa aktuellt läge.

Gå tillbaka till hemskärmen.

Ta foton.

Ändra lägen.

Börja filma.

Öppna Galleri för att visa bilder och videor.

Öppna effektpanelen.

17

Kamera

Spela in video

Tryck på för att spela in videoklipp. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

• Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.

• När du använder ett minneskort med långsam skrivhastighet är det inte säkert att enheten kan spara videofilmen på rätt sätt. Inspelningen kanske avslutas eller så kan bildrutor i inspelningen förstöras.

• Minneskort med långsam skrivhastighet stöder inte högupplöst video. Om du vill spela in högupplöst video ska du använda minneskort med högre skrivhastighet

(mikro-SDHC klass 10 eller högre).

• Bildrutorna i videoklippet kan bli mindre beroende på upplösning och bildfrekvens.

• Du kan spela in videoklipp på upp till 20-25 minuter i taget.

• Om zoomfunktionen är aktiverad när du spelar in video kan kameran spela in ljudet från zoomen. Du kan minska ljudet från zoomen genom att aktivera funktionen för

tyst zoom. (sid. 46)

Ta bilder medan du filmar

Tryck ned slutarknappen om du vill ta foton medan du spelar in en video.

• Storleken på foton som tas medan man filmar ändras automatiskt beroende på videoklippets upplösning.

• Foton som tas medan man filmar kan få lägre kvalitet än de som tas normalt.

• Foton som tas medan man filmar kan se annorlunda ut än de rörliga bilderna.

Visa foton eller videoklipp

Tryck på bildvisaren om du vill visa foton som du har tagit och videor som du har spelat in.

(sid. 67)

18

Kamera

Zooma in och ut

Vrid zoomknappen åt vänster eller höger för att zooma in eller ut.

Zooma ut Zooma in

• Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.

• Du kan zooma in och ut samtidigt som du spelar in en video.

Ta foton med pekfokus

Fokusera på olika områden inom samma komposition med hjälp av pekfokus.

Tryck lätt på eller tryck och dra fokusramen till motivet, tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera på det markerade området, och tryck sedan ned slutaren helt för att ta bilden.

19

Kamera

Minska kameraskakning

Använd alternativet Optical Image Stabiliser (OIS, optisk bildstabilisering) när du vill undvika eller få bort oskärpa på grund av att kameran har skakat.

Tryck på

ExpertA / S / M / P och tryck sedan, från förhandsgranskningsskärmen, på

KameraOIS (bildstabilisering) för att få bättre fokus när kameran är i rörelse.

Om du vill använda den här funktionen i videokameraläge trycker du på

Expert → och trycker sedan, från förhandsgranskningsskärmen skärm, på

VideokameraOIS

(bildstabilisering).

Före korrigering Efter korrigering

• Det är inte säkert att bildstabiliseringen fungerar under följande förhållanden:

– När kameran flyttas för att följa ett rörligt motiv.

– Vid alltför kraftiga kameraskakningar.

– När slutarhastigheten är för låg (till exempel om du tar bilden i svag belysning).

– Om batterinivån är låg.

– När du tar närbilder.

• Om den här funktionen används med stativ kan bilderna bli suddiga av vibreringen från OIS-sensorn. Inaktivera den här funktionen när du använder stativ.

• Displayen kan bli suddig om du stöter till eller tappar kameran. Starta i så fall om kameran.

20

Kamera

Ikoner

Ikonerna som visas på fotoskärmen ger information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon Betydelse

ISO-känslighet

Exponeringsvärde

Bländare

Slutarhastighet

Timer

Fotolampa

Makro

Mätning

Vitbalans

Seriebildtagning:

Bracketläge

Röststyrning

Geotaggning

Dela bild

Dela foto med kompis

Dela foto via ChatON

Fjärrstyrd sökare

21

Kamera

Tips för skarpare bilder

Håll kameran på rätt sätt

Se till att inget blockerar skärmen, linsen, blixten eller mikrofonen.

Exponera inte linsen för direkt solljus. Det kan uppstå missfärgningar i bildsensorn eller leda till att den fungerar dåligt.

22

Kamera

Trycka ned slutarknappen halvvägs

Tryck ned slutarknappen halvvägs så att fokus ställs in. Fokus ställs in automatiskt och fokusramen blir grön. Fokusramen blir röd om motivet inte är i fokus.

Minska kameraskakning

Ställ in optisk bildstabilisering om du vill minska effekten av kameraskakningar. (sid. 20)

23

Kamera

Hålla motivet i fokus

Det kan vara svårt att fokusera på motivet under följande förhållanden:

• Vid låg kontrast mellan motiv och bakgrund. Ett exempel skulle kunna vara om motivets kläder har samma eller liknande färg som bakgrunden.

• Ljuset bakom motivet är för starkt.

• Motivet glänser eller reflekterar ljuset.

• Ett vågrätt mönster ingår i motivet, till exempel persienner.

• Motivet är inte i fokusramens centrum.

Använda fokuslåset

Fokusera genom att trycka ned slutarknappen halvvägs. När motivet är i fokus kan du ändra bildens komposition. Tryck ned avtryckaren helt när du är redo att ta fotot.

24

Kamera

Vid fotografering i svagt ljus

• Använd blixten när du tar bilder i svagt ljus. (sid. 38)

• Ange alternativ för ISO-känslighet. (sid. 39)

När motivet rör sig snabbt

Använd seriebildtagningsfunktionen när du fotograferar ett rörligt motiv. (sid. 27)

Om du vill ta flera bilder i följd använder du minneskort med högre skrivhastighet

(mikro-SDHC klass 10 eller högre).

25

Kamera

Avancerade funktioner

Ändra Kamerainställningar

Tryck lätt på om du snabbt vill ändra kamerainställningarna. Alternativen varierar beroende på läge.

• : Ange kamerainställningar.

• : Aktivera eller inaktivera röststyrning för att ta bilder.

• : Aktivera eller inaktivera blixten.

• : Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.

: Välj en upplösning för videor.

• : Aktivera eller inaktivera delningsalternativ.

Auto

Använd det här om du vill att fotoläget ska ställas in automatiskt när du tar bilder. Kameran avgör vilket läge som är bäst för bilden.

När du vill använda det här läget trycker du på

Auto.

• Beroende på motivets placering och ljusförhållandena är det inte säkert att kameran lyckas välja ett porträttläge.

• Ibland lyckas kameran inte välja rätt läge på grund av de aktuella förhållandena. Det kan handla om kameraskakningar, ljus eller avstånd till motivet.

• I det här läget drar kameran mer ström på grund av ständiga ändringar av inställningarna när den väljer olika lägen.

26

Kamera

Smart

Använd det här läget för att ta foton med fördefinierade inställningar för olika miljöer.

Vackert ansikte

Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med ljusare ansikten.

Tryck på

SmartVackert ansikte.

Tryck ned slutarknappen för att ta ett foto, så gör kameran automatiskt eventuella justeringar och sparar bilden.

Bästa foto

Använd det här läget för att ta flera bilder i snabb följd och sedan välja ut den bästa.

Tryck på

SmartBästa foto.

Tryck ned slutarknappen för att ta flera foton i följd. När Galleri öppnas håller du ned miniatyrbilderna av de foton som ska sparas och trycker sedan lätt på

Spara.

Bilder i serie

Använd det här läget när du vill ta en serie bilder av rörliga motiv.

Tryck på

SmartBilder i serie.

Håll kameran stadigt, och håll sedan ned slutarknappen om du vill ta flera bilder efter varandra.

Om du vill ta flera bilder i följd använder du minneskort med högre skrivhastighet

(mikro-SDHC-klass 10 eller högre).

27

Kamera

Bästa ansikte

Använd det här läget för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

Tryck på

SmartBästa ansikte.

Tryck ned slutarknappen för att ta flera foton i följd. För att ta den bästa bilden ska du hålla stadigt i kameran och stå stilla under fotograferingen. När Galleri öppnas trycker du lätt på den gula ramen på varje ansikte och väljer den bästa enskilda poseringen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på

Klar för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.

Landskap

Använd det här läget för att ta bilder av blå himmel och natur med mer mättade färger.

Tryck på

SmartLandskap.

Tryck ned slutarknappen för att ta ett foto, så gör kameran automatiskt eventuella justeringar och sparar bilden.

Gryning

Används för att ta bilder av himlen före soluppgången, med dess flyktiga färger.

Tryck på

SmartGryning.

28

Kamera

Snö

Används för att ta klarare bilder av snölandskap.

Tryck på

SmartSnö.

Makro

Använd det här för att ta extrema närbilder.

Tryck på

SmartMakro.

Tryck ned avtryckaren när du vill ta en närbild.

• Håll kameran stadigt så undviker du suddiga foton.

• Stäng av blixten om motivet är väldigt nära.

29

Kamera

Mat

Används för att ta foton av livsmedel och maträtter och få starkare färger.

Tryck på

SmartMat.

Fest/Inomhus

Används för att ta skarpa inomhusbilder.

Tryck på

SmartFest/Inomhus.

Frys händelse

Använd det här läget för att ta foton när motivet rör sig snabbt.

Tryck på

SmartFrys händelse.

Tryck ned avtryckaren när du vill ta en bild av ett rörligt motiv.

Vi rekommenderar användning i klart dagsljus.

30

Kamera

Fyllig ton

Använd det här alternativet för att ta bilder utan att förlora detaljrikedomen i ljusa och mörka partier. Kameran tar automatiskt flera bilder med olika exponeringsvärden och sammanfogar dem därefter till en enda bild.

Tryck på

SmartFyllig ton.

Håll kameran stadigt och tryck sedan på slutarknappen om du vill ta många bilder.

Utan effekt Med effekt

• Den här funktionen påverkas av kameraskakningar, svagt ljus, om motivet rör sig och fotograferingsmiljön.

• Blixten är inaktiverad i den här funktionen.

• När du tar bilder av ett motiv som rör sig kan det skapas spökbilder.

• Vi rekommenderar att du använder stativ.

31

Kamera

Panorama

Använd det här läget för att ta breda panoramabilder.

Tryck på

SmartPanorama.

Tryck ned slutarknappen för att ta ett foto och flytta sedan kameran i valfri riktning. När den blå ramen passas in mot förhandsgranskningsskärmen tas automatiskt en ny panoramabild. Du avbryter fotograferingen genom att trycka ned slutarknappen igen. Bilderna slås automatiskt ihop till en enda panoramabild.

• Undvik följande för bästa resultat:

– Att flytta kameran för snabbt eller för långsamt.

– Att flytta enheten för lite när du ska ta nästa bild.

– Att flytta kameran olika snabbt.

– Att skaka på kameran.

– Att byta kamerariktning medan du tar en bild.

– Att fotografera i svagt ljus.

– Att ta bilder av motiv som rör sig.

– Att ta bilder medan ljusförhållandena eller färgerna ändras.

• Bilderna sparas automatiskt och fotograferingen stoppas under följande förhållanden:

– Om avståndet till motivet ändras medan du fotograferar.

– Om kameran flyttas för snabbt.

– Om kameran inte flyttas.

32

Kamera

• I panoramaläget är zoomfunktionen inaktiverad. Om du zoomar när du har valt det här läget zoomar kameran automatiskt ut till standardpositionen.

• I panoramaläget är inte vissa kameraalternativ tillgängliga.

• Kameran kan avbryta fotograferingen på grund av kompositionen eller förflyttningar i motivet.

• I panoramaläget är det inte säkert att kameran lyckas ta hela den sista scenen om du slutar att flytta kameran innan den har nått den position där du vill att scenen ska sluta. Om du vill vara säker på att lyckas ska du flytta kameran lite längre än till den position där scenen ska sluta.

Vattenfall

Använd det här läget när du fotograferar vattenfall.

Tryck på

SmartVattenfall.

Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.

Silhuett

Använd det här läget för att ta bilder av mörka former mot ljus bakgrund.

Tryck på

SmartSilhuett.

Du kan maximera siluetteffekten genom att ta bilden i en ljus miljö.

Solnedgång

Använd det här läget när du fotograferar solnedgångar.

Tryck på

SmartSolnedgång.

Tryck ned slutarknappen för att ta ett foto, så gör kameran automatiskt eventuella justeringar och sparar bilden.

33

Kamera

Natt

Använd det här läget om du vill ta bilder i svag belysning utan blixt.

Tryck på

SmartNatt.

Håll kameran stadigt och tryck sedan på slutarknappen om du vill ta många bilder. Bilderna slås automatiskt ihop till en enda bild.

Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.

Fireworks

Använd det här när du fotograferar fyrverkerier.

Tryck på

SmartFireworks.

Håll kameran stadigt och tryck sedan på slutarknappen när du vill ta en bild.

Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.

Ljusspår

Använd det här läget för att ta bilder av ljusspår i svag belysning.

Tryck på

SmartLjusspår.

Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.

34

Kamera

Expert

Använd det här läget när du vill ställa in ISO-känslighet, exponeringsvärde, bländare och slutarhastighet manuellt för fotografering och filmning.

Gå tillbaka till föregående skärm.

Ändra ISO-känslighet.

Visa beskrivningar av lägen och funktioner.

Ändra exponeringsvärde.

Ändra bländarvärde.

Ändra slutarhastighet.

Använd läget för manuell videokamera.

Använd manuellt läge.

Använd programläge.

Använd läge för bländarprioritet.

Använd läge för slutarprioritet.

Använda läget för manuell videokamera

Använd det här för att göra manuella inställningar för videokameran, till exempel exponeringsvärde.

Tryck på

Expert → och ange exponeringsvärdet.

Du kan spela in videoklipp på upp till 20-25 minuter i taget.

Använda det manuella läget

Använd det här för att göra manuella kamerainställningar, till exempel bländare och slutartid.

Tryck på

ExpertM och ange bländarvärde, slutarhastighet och ISO-känslighet.

Använda programläget

Använd det här om du vill ställa in ISO-känslighet eller exponeringsvärde manuellt.

Slutarhastighet och bländare ställs in automatiskt.

Tryck på

ExpertP och ange ISO-känslighet och exponeringsvärde.

35

Kamera

Använda läget för bländarprioritet

Använd det här läget om du vill ställa in bländarvärdet manuellt. Slutarhastigheten ställs in automatiskt.

Tryck på

ExpertA och ange bländarvärde, ISO-känslighet och exponeringsvärde.

Använda läge för slutarprioritet

Använd det här läget om du vill ställa in slutarhastigheten manuellt. Bländaren ställs in automatiskt.

Tryck på

ExpertS och ange slutarhastighet, ISO-känslighet och exponeringsvärde.

Om bländaren

Bländaren är ett fönster som släpper in ljus i kameran, och genom att ställa in fönstrets storlek kan man styra hur mycket ljus som ska släppas in. Bilden blir ljusare med ett lägre bländarvärde och mörkare med ett högre.

Lågt bländarvärde Högt bländarvärde

Om slutarhastighet

Slutarhastigheten är den tid det tar för slutaren att öppna och stänga sig. En långsam slutarhastighet släpper in mer ljus men kan samtidigt innebära att rörliga motiv blir suddiga.

Snabbare slutarhastigheter släpper in mindre ljus men är på att ge skarpa bilder av rörliga motiv.

Långsam slutarhastighet

Snabb slutarhastighet

36

Kamera

Fotograferingsalternativ

Anpassa kameran för att ta unika foton eller videor. Alternativen varierar beroende på läge.

Välja upplösning

Välj en högre upplösning om du vill öka antalet pixlar (bildpunkter) som kan användas i bilden eller video. En högre upplösning ökar även filstorleken.

Ställa in upplösningen för fotot

I kameraläget trycker du på

KameraFotostorlek och väljer en fotoupplösning.

Ställa in upplösningen för video

I kameraläget trycker du på

VideokameraFilmstorlek och väljer en videoupplösning.

Ställa in fotokvaliteten

Välj en högre fotokvalitet om du vill ha bättre bilder. Högre fotokvalitet ökar också filstorleken.

I kameraläget trycker du på

KameraKvalitet och väljer en kvalitet.

Använda självutlösaren

Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.

I kameraläget trycker du på

KameraSjälvutlösare och väljer en tid. Tryck sedan på avtryckaren så att timern startar.

Om du vill använda den här funktionen i videokameraläge trycker du på

Videokamera

Självutlösare.

Tryck på avtryckaren om du vill stänga av timern.

37

Kamera

Fotografering i svagt ljus

Förhindra röda ögon i porträttbilder

Om du använder blixten när du tar en porträttbild i svagt ljus kan motivets ögon bli röda.

I kameraläge trycker du på

KameraFotolampa och väljer Röda ögon eller K. röda

ögon för att förhindra röda ögon.

Före korrigering Efter korrigering

Använda blixten

Använd blixten när du fotograferar i svagt ljus eller om det behövs mer ljus i bilden.

Tryck på blixtutlösaren så att blixten åker upp, och tryck sedan på

KameraFotolampa och ställ in ett blixtalternativ. Alternativen varierar beroende på läge.

Av: Slå på eller stäng av blixten.

Auto: Använd blixten automatiskt. Blixten aktiveras när motivet är mörkt eller bakgrunden är mörk.

Röda ögon: Använd det här alternativet för att förhindra röda ögon.

Fyll i: Använd alltid blixten.

Långs. synk.: Använd det här när du vill få med detaljer ur bakgrunden.

K. röda ögon: Använd det här när du vill korrigera röda ögon hos motivet.

• Låt blixten vara infälld när den inte används för att undvika skador.

• Om du öppnar blixten med våld kan den skadas.

• Blixtalternativen är inte tillgängliga i alla lägen.

• Om ljus från blixten reflekteras eller om det finns mycket damm i luften, kan det förekomma små fläckar i bilden.

38

Kamera

Justera ISO-känsligheten

ISO-känsligheten är ett mått på hur känslig filmen är för ljus enligt en skala som bestämts av

ISO (International Organisation for Standardisation). Använd en högre upplösning om du vill ta bättre bilder och undvika oskärpa när du du tar bilder i svagt ljus utan blixt.

Tryck på

ExpertA / S / M / P, och och välj ISO-känslighet.

Ett högre ISO-tal kan ge en kornigare bild.

Använda ansiktsdetektering

I kameraläget trycker du på

KameraAns.igenk. och väljer något av följande:

Normal: Mäter exponeringen på ett ansikte. (sid. 40)

Leendebild: Känner igen och hjälper dig ta bilder när personen ler. (sid. 40)

Blinkavkänning: Identifierar när personen blundar och tar fler foton automatiskt. (sid. 41)

• När ett ansikte registreras identifieras det automatiskt av kameran.

• Det är inte säkert att den här funktionen fungerar under följande förhållanden:

– Motivet är för långt från kameran.

– Ljuset är för starkt eller för svagt.

– Motivet är inte vänt mot kameran.

– Motivet har på sig solglasögon eller en mask.

– Motivets ansiktsuttryck ändras drastiskt.

– Motivet är bakgrundsbelyst eller ljusförhållandena växlar.

• Det är inte säkert att den här funktionen är tillgänglig i alla lägen och med alla inställningar.

• Beroende på det valda alternativet kanske vissa inställningar inte är tillgängliga.

39

Kamera

Detektera ansikten

Flera ansikten kan identifieras automatiskt.

I kameraläget trycker du på

KameraAns.igenk.Normal.

Rikta kameran mot en person. När kameran identifierar ett ansikte visas en vit ram runt ansiktet.

Tryck ned avtryckaren när du vill ta ett foto.

Ju närmare motivet du kommer, desto snabbare identifierar kameran ansiktet.

Ta en bild av ett leende ansikte

Kameran identifierar automatiskt ett leende ansikte och öppnar och stänger slutaren.

I kameraläget trycker du på

KameraAns.igenk.Leendebild.

Rikta kameran mot en person och tryck på slutarknappen. När kameran identifierar ett leende ansikte tas bilden automatiskt.

Ett ansikte identifieras Ett leende identifieras

40

Kamera

En blinkning identifieras

Om kameran identifierar en person som blundar tas automatiskt ytterligare ett antal bilder efter varandra.

I kameraläget trycker du på

KameraAns.igenk.Blinkavkänning.

Rikta kameran mot en person. När kameran identifierar ett ansikte visas en vit ram runt ansiktet.

Om personen blundar i det ögonblick du trycker på slutarknappen tar kameran automatiskt flera bilder efter varandra.

Justera exponeringsvärdet (EV) manuellt

Foton och videor kan bli för ljusa eller för mörka beroende på hur stark ljuskällan är. Anpassa exponeringsvärdet så att du tar bättre bilder och videor.

Tryck på

ExpertA / S / P / och justera exponeringsvärdet.

Mörkare (-)

Neutralt (0) Ljusare (+)

• Om det inte går att avgöra vilket exponeringsvärde som ska användas när du ska ta en bild, ska du använda alternativet för gaffling som gör att det tas flera foton med olika exponeringsvärden.

• Om du tar bilder med ett högre exponeringsvärde kan detta ge suddiga bilder på grund av den längre slutartiden.

41

Kamera

Ändra mätmetoder

Mätläget handlar om vilken metod kameran ska använda för att mäta mängden ljus. Ljusstyrkan och ljusmängden i bilderna kan variera beroende på vilken mätmetod man väljer.

I kameraläget trycker du på

KameraMätning och väljer en mätmetod.

Om du vill använda den här funktionen i videokameraläge trycker du på

Videokamera

Mätning.

Flera: Kameran delar upp ramen i flera områden och mäter sedan ljuset i varje område.

Punkt: Kameran mäter ljuset i ramens centrum.

Mittviktad: Kameran mäter bakgrundsljuset i centrum av motivet.

Välja vitbalansinställningar

Färgerna i bilder och videor beror på ljuskällans typ eller kvalitet. Välj vitbalansinställningar för att få realistiska färger i bilder och videoklipp.

I kameraläge trycker du på

KameraWB (ljuskälla) och väljer en vitbalansinställning.

Om du vill använda den här funktionen i videokameraläge trycker du på

Videokamera

WB (ljuskälla).

Auto vitbal.: Vitbalans ställs in automatiskt.

Dagsljus: För soliga dagar.

Mulet: För molniga dagar eller skugga.

Fluorescerande H: Använd vid dagljuslysrör eller vid lysrörsbelysning från tre håll.

Fluorescerande L: Använd vid vitt fluorescerande ljus.

Tungsten: Använd vid glödlamps- eller halogenlampsbelysning.

Egen: Ange en anpassad inställning för vitbalans.

K: Används för att justera färgtemperaturen manuellt.

Ställa in en egen vitbalans

Ställ in ett eget värde för vitbalans genom att ta en bild av en vit yta, till exempel ett vitt papper, och använd samma ljuskälla som för motivet.

I kameraläge trycker du på

KameraWB (ljuskälla)Egen.

Om du vill använda den här funktionen i videokameraläge trycker du på

Videokamera

WB (ljuskälla)

Egen.

Rikta kameran mot den vita ytan, och ställ in vitbalansen genom att trycka på avtryckaren.

42

Kamera

Ta flera bilder i följd

Använd alternativet för seriebildtagning för motiv som rör sig snabbt, till exempel bilar i rörelse eller gestikulerande motiv.

I kameraläget trycker du på

KameraKör och väljer ett alternativ.

En bild: Ta ett enstaka foto.

Bilder i serie: Använd det här läget när du vill ta en serie bilder av rörliga motiv.

• När du tar foton med seriebildtagningsfunktionen går det inte att använda blixten, filtereffekterna eller ansiktsdetekteringen.

• Det kan ta längre tid att spara bilderna beroende på minneskortets kapacitet och prestanda.

Ta foton med gaffling

Använd fotoalternativet gaffling när du vill ta flera bilder av samma motiv med olika exponeringsvärden.

I kameraläge trycker du på

KameraKör AE BKT för att ta flera foton med olika exponeringsvärden.

• När du tar foton med gafflingsfunktionen går det inte att använda blixten, filtereffekterna eller ansiktsdetekteringen.

• Det kan ta längre tid att spara bilderna beroende på minneskortets kapacitet och prestanda.

• Vi rekommenderar att du använder stativ.

43

Kamera

Ta foton och spela in videor med filtereffekter

Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på och välj en filtereffekt. Samtliga följande alternativ är inte tillgängliga för både kameraläge och videokameraläge. Alternativen varierar beroende på läge.

Ingen effekt: Ingen effekt.

Sepia: Ger bakgrunden en ton som skiftar i rött.

Svartvitt: Gör bilden svartvit.

Negativ: Gör att bilden ser ut som ett negativ.

Gammalt foto: Gör att bilden ser ut som ett fotografi i gammal stil.

Solsken: Gör att bilden ser ut som om den tagits i starkt solljus.

Antik: Ger bilden en vintagekänsla.

Retro: Ger bilden en sepiafärgad ton.

Tonade färger: Färgen i bilden ser blek ut.

Nostalgi: Ger bilden en varm och mjuk ton.

Serietidning: Gör att bilden ser ut som ur en tecknad serie.

Pastellskiss: Gör att bilden ser ut som en pastellmålning.

Mörk gotisk: Gör att bilden ser ut som en svartvit serieteckning.

Impressionist: Gör att bilden ser ut som en impressionistisk målning.

När filtereffekter används ändras fotoupplösningen till 1920 x 1080 och videoupplösningen till 1280 x 720.

44

Kamera

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på

→ för att konfigurera inställningarna för kameran. Alternativen varierar beroende på läge.

Fotostorlek: Välj en upplösning för foton. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Bilder med högre upplösning tar upp mer minne.

Fotolampa: Aktivera eller inaktivera blixten.

Självutlösare: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.

Identifieringsvisning: I autoläget kan du visa motivscener som identifieras automatiskt på skärmen när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

Dela bild: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.

Dela foto med kompis: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

ChatON-fotodelning: Skicka ett foto direkt till en annan enhet via ChatON.

Fjärrsökare: Ställ in om du vill styra kameran med mobiltelefonen.

AF-/slutarljud: Justera ljud för slutaren och ljud för automatiskt fokus.

Ljudsignal: Aktivera eller inaktivera pipljud.

Beskrivning: Beskrivningar av lägen.

Riktlinjer: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.

Ljusstyrka för skärm: Ställ in ljusstyrkan på skärmen.

Auto. skärmavs.: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Granska: Kort visning av bilder som tagits.

Datum-/tidstämpling: Använd det här för att sätta en datum- eller tidsstämpel på bilderna när de tas.

GPS-tagg: Koppla en GPS-platstagg till bilden.

• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.

• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.

45

Kamera

Röststyrning: Aktivera eller inaktivera röststyrning för att ta bilder.

AF-lampa: Använd det här för att aktivera AF-lampan i svag belysning.

Påslagningsläge: Välj vilket standardläge som ska startas när enheten slås på.

Lagring: Välj minnesplatsen för lagring.

Nollställ: Återställ kamerainställningarna.

WB (ljuskälla): Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala.

Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar liknar värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.

Fokus: Välj ett fokusläge. Autofokus (normal) är kamerastyrt. Makro passar för fotografering på mycket nära håll.

Kör: Använd det här för att ställa in bildfrekvens eller gaffling.

Fokusområde: Välj ett fokusområde.

Ans.igenk.: Välj ett läge för ansiktsdetektering. Normal mäter exponeringen på ett ansikte.

Leendebild känner igen och hjälper dig ta bilder när personen ler. Blinkavkänning känner av när personen blundar och tar automatiskt fler bilder.

Kvalitet: Ställ in kvalitetsnivån för foton. Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.

Automatisk kontrast: Ställ in automatisk kontrast. Automatisk kontrast definierar kontrastnivåerna utan manuell inmatning.

Mätning: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Mittviktad mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. Punkt mäter ljusvärdet vid en viss plats. Flera tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.

Skärpa: Gör bildens kanter skarpa eller mjuka.

Kontrast: Ökar eller minskar ljusstyrkan.

Mättnad: Ökar eller minskar färgmättnaden.

OIS (bildstabilisering): Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att ställa in fokus när kameran rör sig.

Filmstorlek: Välj en upplösning för videor. Använd högre upplösning för bättre kvalitet.

Videor med högre upplösning tar upp mer minne.

Smart motiv: Använd det här för att spela in video i automatiskt fotoläge.

Ljud: Använd det här för att minska zoomningsbruset när du spelar in videor.

46

Kamera

Rengöra kameran

Ta bort damm med en blåspensel och torka försiktigt av linsen med en mjuk trasa. Om dammet

är kvar kan du ta lite linsrengöringsvätska på ett linsrengöringspapper och torka försiktigt.

Tryck inte på linslocket, och använd gärna en blåspensel när du rengör den.

47

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon Betydelse

Ingen signal

Signalstyrka

Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)

UMTS-nätet anslutet

HSDPA-nätet anslutet

Wi-Fi anslutet

Bluetooth-funktion aktiverad

GPS aktiverat

Synkroniserad med Internet

Ansluten till dator

Inget SIM- eller USIM-kort

Nytt text- eller bildmeddelande

Larm aktiverat

Tyst läge aktiverat

Vibrationsläge aktiverat

Flygläge aktiverat

Ett fel inträffade eller åtgärd krävs

Batteriets laddningsnivå

48

Grunder

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna när du pekar på skärmen.

• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.

• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

• Undvik skador på pekskärmen genom att inte trycka på den med vassa föremål och inte trycka för hårt på den med fingertopparna.

• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller mata in ett tecken med tangentbordet på skärmen.

49

Grunder

Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, trycker du lätt på den och drar den till målpositionen.

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

50

Grunder

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.

Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

51

Grunder

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.

Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på Prog.

InställningarRörelse och drar sedan reglaget Rörelse åt höger.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar Skærmrotation.

• Vissa program tillåter inte skärmrotation.

• Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

52

Grunder

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i Galleri

Screenshots. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning. För den bort från skärmen för att återuppta.

53

Grunder

Panorera för att flytta

Tryck på och håll ett objekt på skärmen nedtryckt och flytta sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan panel på hemskärmen eller programskärmen.

Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

54

Grunder

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen och informerar om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Dra nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet som är placerat längst ned på skärmen.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.

GPS: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.

Ljud: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.

Skærmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.

Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.

Mobil data: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.

Blocker.läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden.

Strømbesparelse: Aktivera eller inaktivera energisparläge.

AllShare Cast: Aktivera eller inaktivera AllShare Cast-funktionen.

Synka: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.

De tillgängliga alternativen kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

55

Grunder

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. Den visar indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om artiklar

Lägga till en programikon

På hemskärmen trycker du lätt på Prog., håller en programikon lätt nedtryckt och drar den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till genvägar, widgetar och mappar.

Tryck lätt på ett tomt område på hemskrämen och håll det nedtryckt och välj sedan någon av följande kategorier:

Program och widgetar: Lägg till widgetar på hemskärmen.

Mapp: Skapa en ny mapp.

Sida: Skapa en ny sida.

Välj sedan ett objekt och dra det till hemskärmen.

56

Grunder

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen längst ned på hemskärmen. Släpp objektet när papperskorgen blir röd.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck på

Redigera sida och tryck på .

Flytta en panel

Tryck lätt på

Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på

Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ställ in en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på

Ange bakgrundHemskärm, och väljer sedan ett av följande alternativ:

Bakgrunder: Visa bakgrundsbilder.

Galleri: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.

Livebakgrunder: Visa animerade bilder.

Välj sedan en bild och tryck lätt på

Ange bakgrund. Du kan också markera en bild, ändra storlek för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på Klar.

57

Grunder

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till

Internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt så öppnas listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt, tryck på Uppg.hanteraren och tryck sedan på Avsluta bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla progam som körs tryck lätt på

Avs all.

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som installerats.

På hemskärmen väljer du Prog. för att öppna programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om program

Tryck lätt på

Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

58

Grunder

Sortera mappar

Placera sammanlänkade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på

Redigera, håll ett program nedtryckt och dra det till Skapa mapp, och ange sedan ett mappnamn. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på Spara för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd Play Butik och Samsung Apps för att hämta och installera program.

Avinstallera program

• Tryck lätt på → Avinstallera och markera ett program för att avinstallera det.

• Tryck lätt på

Redigera, håll ett program nedtryckt och dra det sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Dela program

Dela de hämtade programmen med andra användare via e-post, Bluetooth eller på andra sätt.

Tryck lätt på

Dela program, välj programmen och välj sedan en delningsmetod. De nästkommande stegen varierar beroende på vald metod.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på Hjälp på programskärmen. Välj ett objekt för att visa tips.

59

Grunder

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller Google röstinmatning för att ange text.

Textinmatningen stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på ett textfält, öppna meddelandepanelen längst upp på skärmen, tryck lätt på Välj

inmatningsmetod och välj sedan den typ av tangentbord du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

Ändra tangentbordslayouten

Tryck lätt på

Tang.bordstyper stående och sedan på Qwerty-tangentbord eller 3×4

tangentbord.

På 3x4-tangentbordet har en tangent tre eller fyra tecken. För att ange ett tecken trycker du lätt flera gånger i följd på den tangent som motsvarar tecknet.

Ange versal.

Ange siffror och skiljetecken.

Ange inställningar för

Samsung-tangentbordet.

Radera ett föregående tecken.

Hoppa till nästa rad.

Infoga ett blanksteg.

Skriva versaler

Tryck lätt på innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt två gånger.

Ändra språk för tangentborden

Dra mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra språk för tangentborden.

60

Grunder

Ange text med rösten

När Googles röstinmatning är aktiverat visas röstigenkänningsskärmen. Tala in en text i mikrofonen. Tryck lätt på när du är klar för att gå tillbaka till texten.

Om du vill ändra texten trycker du lätt på understrykningen och väljer ett ord eller en fras i menyn.

Kopiera och klistra in

Håll texten nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på Klipp ut eller Kopiera. Den markerade texten kopieras till urklipp.

Om du vill klistra in texten i ett inmatningsfält placerar du markören på den punkt där texten ska infogas och trycker sedan lätt på

Klistra in.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda Internet eller dela mediefiler med andra

enheter. (sid. 112)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Wi-Fi för att slå på eller av funktionen.

• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas inom EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.

• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

Wi-Fi och drar sedan Wi-Fi-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på

Anslut. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

61

Grunder

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i

Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange lösenordet om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på

Spara.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på Glöm.

Ställa in konton

Google-program, såsom Play Butik, kräver ett Google-konto och Samsung Apps kräver ett

Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på

Inställningar

Lägg till kontoGoogle. Efter detta trycker du lätt på Nytt för att registrera dig, eller på Befintligt och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar, väljer ett kontonamn under Konton, väljer kontot du vill ta bort och trycker lätt på

Ta bort kon.

62

Grunder

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.

Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion.

• Musik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, och ota

• Bild: bmp, gif, jpg och png

• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv och mkv

• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, och rtf

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar mediebibliotek, kontakter och kalendrar och synkroniserar dem med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2

Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2

Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

63

Grunder

Anslut som medieenhet

Anslut enheten till en dator och öppna mediefilerna som är lagrade på enheten.

1

Anslut enheten till en dator med USB-kabeln.

2

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet

Medieenhet (MTP).

3

Överför filer mellan enheten och datorn.

Anslut som kameraenhet

Anslut enheten till en dator som en kamera och öppna filer på enheten.

Använd det här USB-anslutningsläget när datorn saknar stöd för MTP (Media Transfer Protocol) eller inte har en USB-drivrutin för din enhet installerad.

1

Anslut enheten till en dator med USB-kabeln.

2

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet

Kamera

(PTP).

3

Överför filer mellan enheten och datorn.

64

Grunder

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Det krävs ett förinställt mönster, en PIN-kod eller ett lösenord för att låsa upp enheten.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningMönster.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-reservkod för att låsa upp enheten.

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningPIN.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningLösenord.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

65

Grunder

Låsa upp enheten

Aktivera skärmen genom att trycka på strömknappen och ange mönstret, PIN-koden eller lösenordet.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung

Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

• Stäng inte av datorn eller koppla från USB-kabeln när enheten uppgraderas.

• När du uppgraderar enheten får du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten firmware over the air

(FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på

Inställningar

Om enheten

Programvaruuppdatering

Uppdatera.

66

Media

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på Galleri på programskärmen.

• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.

• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Visa bilder

När du startar Galleri visas tillgängliga mappar. När ett annat program, såsom E-post, sparar en bild skapas hämtningsmappen automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen Screenshots automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska

öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

• Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.

• För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. Nyp ihop dem för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Spela videor

Videofiler visar ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video så startar Videospelare.

67

Media

Redigera bilder

Under visning av en bild trycker du lätt på och använder följande funktioner:

Redigera: Redigera bilden.

Bildspel: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.

Favoriter: Lägg till i favoritlistan.

Ansiktsmärkn.: Registrera ansikten i foton som ansiktstaggar.

Kopiera till Urklipp: Kopiera till urklipp.

Rotera moturs: Rotera motsols.

Rotera medurs: Rotera medsols.

Beskär: Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.

Använd som: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.

Dela foto med kompis: Ställ in enheten på att känna igen ansiktet på en person som du har taggat i en bild och skicka bilden till personen. Ansiktsdetektering kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Skriv ut: Skriv ut via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

Visa på karta: Visa fotograferingspositionen på en karta. Aktivera geotaggning om du vill koppla en GPS-tagg till fotot eller videon när du fotograferar eller filmar. Alternativet visas inte om det inte finns någon GPS-tagg som kan användas.

Byt namn: Döp om filen.

Sök efter närliggande enheter: Sök efter enheter med aktiverad mediedelning.

Detaljer: Visa bilddetaljer.

68

Media

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

• I en mapp trycker du lätt på

Välj objekt, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på .

• Vid visning av en bild trycker du lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

• I en mapp trycker du lätt på → Välj objekt, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på för att skicka dem till andra.

• Om du trycker på medan du tittar på en bild kan du skicka den till andra.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på

Använd som för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten

Vid visning av en bild trycker du lätt på

Ansiktsmärkn.. En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på

Lägg till namn och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på taggen och använder tillgängliga alternativ, till exempel skicka meddelanden eller e-postmeddelanden.

Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

69

Media

Paper Artist

Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar.

Tryck lätt på

Paper Artist på programskärmen.

Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen Galleri

Paper Pictures.

Välj en befintlig bild.

Ta en bild.

Ändra penselns tjocklek.

Ändra pennans tjocklek.

Dela bilden.

Spara bilden.

Använd ramar för bilden.

Ändra radergummits storlek.

Använd effekter för bilden.

70

Media

Fotoguide

Använd programmet för att snygga till foton med hjälp av olika effekter, till exempel popkonsteffekten.

Tryck lätt på Fotoguide på programskärmen.

Ångra och gör om den senaste åtgärden.

Spara ändringarna.

Ändra storlek, rotera eller beskär bilden.

Justera mättnad eller ljusstyrka i bilden.

Gör en rutnätsbild.

Rama in, sätt fast klistermärken eller rita på bilden.

Använd effekter för bilden.

Korrigera röda ögon, justera och retuschera ansikten eller gör bakgrunden suddig.

Tryck lätt på för att slutföra.

Ändra storlek på bilder

Tryck lätt på Förvandla

Ändra storlek.

Välj en procentandel längst ned på skärmen eller dra i ramen för att ändra storlek, och tryck sedan på Klar.

Rotera bilder

Tryck lätt på Förvandla

Rotera.

Välj ett alternativ längst ned på skärmen eller dra i ramen för att rotera, och tryck sedan på

Klar.

Beskära foton

Tryck lätt på Förvandla

Beskär och välj något av följande alternativ:

Ruta: Rotera eller ändra storlek på ramen genom att dra i den, eller tryck lätt på Ruta och välj ett alternativ, och tryck sedan på

Klar.

Lasso: Rita ett område och tryck sedan på Klar.

71

Media

Ändra färg

Tryck lätt på Färg och välj en färgeffekt längst ned på skärmen, dra skjutreglaget åt vänster eller höger om det behövs, och tryck sedan på

Klar.

Justera en porträttbild

Tryck lätt på Stående och välj en porträtteffekt längst ned på skärmen, dra skjutreglaget åt vänster eller höger om det behövs, och tryck sedan på

Klar.

Lägga på filtereffekter

Tryck lätt på Effekt och välj en färgeffekt längst ned på skärmen, dra skjutreglaget åt vänster eller höger om det behövs, och tryck sedan på Klar.

Dekorera bilder

Använd det här för att lägga till ramar, klistermärken, teckningar eller lägga ihop flera bilder till en och samma bild.

Rama in bilder

Tryck lätt på Dekoration

Ramar och välj en ram längst ned på skärmen. Tryck sedan på Klar.

Sätta fast klistermärken på bilder

Tryck lätt på Dekoration

Etikett och välj ett märke längst ned på skärmen. Tryck sedan på

Klar.

Göra rutnätsbilder

Tryck lätt på Dekoration

Rutnät och välj en rutnätslayout längst ned på skärmen. Tryck sedan på Klar.

Rita på bilder

Tryck lätt på Dekoration

Ritning, rita på bilden och tryck sedan på Klar.

72

Media

Videospelare

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på

Videospelare på programskärmen.

• Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.

• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

Ställ in volymen.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

Ändra skärmförhållande.

Starta om den valda videon eller hoppa till föregående video.

Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Växla till flytande skärm.

Hoppa till nästa video.

Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

Pausa eller återuppta uppspelning.

Radera videor

Tryck lätt på Radera, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på Radera.

Dela videor

Tryck lätt på

Dela via, välj en delningsmetod, markera videorna och tryck sedan lätt på

Klar.

73

Media

Videoredigerare

Använd programmet för att redigera videor och lägga på olika effekter.

Tryck lätt på

Videoredigerare på programskärmen.

• Vissa videofiler i Galleri kanske inte kan visas beroende på videoupplösning och codec.

• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Skapa videor

Välj ett ramtema och tryck sedan på ramen igen för att bekräfta ditt val. Om du vill lägga till mediefiler trycker du lätt på

Lägg till media och trycker sedan på ikonen för önskad medietyp till vänster på skärmen. Håll en fil nedtryckt och dra den till skärmens övre del. Infoga fler filer om du vill och tryck sedan på Klar för att slutföra.

Om du vill ta bort en ram håller du den nedtryckt och drar den till papperskorgen.

Om du vill ändra ordning på ramar håller du en ram nedtryckt och drar den till en ny plats.

Tryck lätt på och lägg till en övergångseffekt mellan ramar.

Om du vill spara trycker du lätt på

Spara.

Om du vill exportera videon som fil trycker du lätt på

Exportera.

Välj ett annat ramtema.

Gör en video automatiskt.

Lägg till videor, bilder eller ljud i tidslinjen.

74

Media

Beskär segment i en video

Välj en ram, flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan.

Dela upp videor

Välj och dra ramen till den orangefärgade linjen, tryck lätt på och spara.

Lägga på effekter i en video

Välj en ram, tryck lätt på Effekter, välj en effekt och spara sedan videon.

Redigera en video automatiskt

Gör en video automatiskt.

När mediematerial, till exempel videor, bilder eller ljudspår har lagts till på skärmens nedre del, trycker du på Autoredigera

OK och anger sedan videons totala uppspelningstid.

För att använda Autoredigera måste den totala uppspelningstiden för mediematerial vara minst 30 sekunder.

75

Media

Musikspelaren

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på

Musikspelaren på programskärmen.

• Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.

• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt att spela upp.

Slå på slumpvis uppspelning.

Välj en ljudeffekt.

Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt.

Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Ställ in volymen.

Ändra upprepningsläge.

Öppna Musikväljare.

Gå tillbaka till biblioteket.

Hoppa till nästa låt.

Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

Pausa eller återuppta uppspelning.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på Spellistor i menylistan och

Skapa spellista Ange en titel och tryck lätt på OK.

Tryck lätt på

Lägg till musik, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på Klar.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på

Lägg till i spellista.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till trycker du lätt på

Musik-väljare i listmenyn och sedan

Biblioteksuppdatering.

Tryck lätt på Musik-väljare och välj en humörscell.

76

Media

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på

YouTube på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Lägg till videon i spellistan.

Skicka en URL till andra.

Sök efter videor.

Pausa eller återuppta uppspelning.

Ändra visningskvalitet.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

Rotera skärmen till stående riktning.

Dela videor

Välj den video du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube. Tryck lätt på

→ en video, ange information om videon och tryck sedan lätt på Ladda upp.

77

Media

Väder

Använd detta program för att få de senaste väderprognoserna för den aktuella platsen eller en annan region.

Tryck lätt på Väder på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Lägga till platser

För att lägga till en plats anger du ett platsnamn i sökrutan eller trycker på Sök efter aktuell

plats.

Ta bort platser

Tryck på Min ortslista, tryck på

Radera, välj platser genom att markera dem och tryck sedan på

Klar.

För att ta bort den aktuella platsen trycker du på Min ortslista

→ → Visa aktuell ort och drar sedan Aktuell ort-reglaget åt vänster.

Växla mellan platser

Bläddra åt vänster eller höger.

Instagram

Använd programmet för att visa och dela videor.

Tryck lätt på Instagram på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på Register för att registrera dig, eller på Sign in och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen.

78

Kommunikation

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på

Kontakter på programskärmen.

Hantera kontakter

Skapa en kontakt

Tryck lätt på och ange kontaktinformation.

• : Lägg till en bild.

• / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Tryck lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på

Radera.

Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

• Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.

• Bläddra snabbt genom att dra ett finger längs med indexet på höger sida av kontaktlistan.

• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

79

Kommunikation

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder.

• : Lägg till i favoritkontakter.

• : Skriv ett meddelande.

• : Skriv ett e-postmeddelande.

Importera och exportera kontakter

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på

Slå samman med Samsung account.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Samsung account och vice versa.

Synkronisera med Google Contacts

Tryck lätt på

Slå samman med Google.

Kontakter som synkroniserats med Google Contacts visas med i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Google

Contacts och vice versa.

Importera kontakter

Tryck lätt på

Import/ExportImport från SIM-kort eller Import från SD-kort.

Exportera kontakter

Tryck lätt på

Import/ExportExportera till SIM-kort eller Export till SD-kort.

Dela kontakter

Tryck lätt på

Import/ExportDela namnkort via, välj kontakter, tryck lätt på Klar och välj sedan en delningsmetod.

80

Kommunikation

Favoritkontakter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

Sök: Sök efter en kontakt.

Lägg till i Favoriter: Lägg till kontakter i favoriter.

Ta bort från favoriter: Ta bort kontakter från favoriter.

Ikonvy/Listvy: Visa kontakter som ikoner eller i en lista.

Kontaktgrupper

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan på . Välj de kontakter som ska läggas till och tryck sedan lätt på

Klar.

Hantera grupper

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

Skapa: Skapa en ny grupp.

Sök: Sök efter kontakter.

Ändra ordning: Tryck lätt på intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på Klar.

Radera grupper: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på Radera.

Standardgrupper kan inte raderas.

Skicka ett meddelande eller e-post till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på

Sänd meddelande eller Skicka e-post, välj medlemmar och tryck sedan lätt på

Klar.

Visitkort

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på Ställ in profil, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan på Spara. Om användarinformation sparas när enheten konfigureras markerar du visitkort i

MIG och trycker sedan lätt på för att redigera.

Tryck lätt på

Dela namnkort via, och välj sedan en delningsmetod.

81

Kommunikation

Meddelandehantering

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).

Tryck lätt på Meddelandehantering på programskärmen.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på Skriv, lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

• Ange ett telefonnummer.

• Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på Klar.

Använd följande metoder för att skapa ett nultimediemeddelande:

• Tryck lätt på och bifoga bilder, videor, kontakter, anteckningar, händelser med mera.

• Tryck lätt på

Infoga smiley för att infoga känsloikoner.

• Tryck lätt på

Lägg till rubrik för att lägga till ett ämne.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på

Schemalagt meddelande. Ställ in tid och datum och tryck lätt på

OK. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket, eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.

• Den här funktionen är baserad på den tid som är anvigen och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

82

Kommunikation

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Markera en meddelandetråd för att visa personens meddelande.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på

E-post på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på Nästa för ett privat e-postkonto, exempelvis

Google Mail, eller tryck lätt på

Manuell inst. för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på

InställningarLägg t. konto.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på Skriv längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på

Sänd.

Tryck lätt på för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på

Lägg till kopia/hemlig kopia för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på Bifoga för att bifoga bilder, videor, kontakter, händelser med mera.

Tryck på för att infoga bilder, händelser, kontakter och informationsplats i meddelandet.

83

Kommunikation

Skicka schemalagda meddelanden

Tryck lätt på

Schemalägg sändning. Markera Schemalägg sändning, ställ in tid och datum och tryck lätt på

Klar. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket, eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.

• Den här funktionen är baserad på den tid som är anvigen och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto du vill använda så hämtas nya meddelanden. För att manuellt hämta nya meddelanden trycker du lätt på Uppdatera.

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

Svara på meddelandet.

Skicka meddelandet.

Radera meddelandet.

Markera meddelandet som en påminnelse.

Öppna bilagorna.

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna bilagor och tryck sedan lätt på intill en bilaga för att spara den.

84

Kommunikation

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på

Google Mail på programskärmen.

• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

• Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på , anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på

SKICKA.

Tryck lätt på

Bifoga fil för att bifoga bilder.

Tryck lätt på

Kopia/hemlig kopia för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på

Spara utk. för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på

Släng för att börja om.

Läsa meddelanden

Markera meddelandet som en påminnelse.

Behåll det här meddelandet länge.

Lägg till den här e-postadressen i kontaktlistan.

Förhandsgranska bilaga.

Hämta tillbehör.

Radera meddelandet.

Sätt en etikett på meddelandet.

Markera meddelandet som oläst.

Vidarebefordra det här meddelandet till andra.

Visa information, inklusive sändningsdatum.

Svara till alla mottagare.

Svara på det här meddelandet.

85

Kommunikation

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på för att hämta nya meddelanden manuellt.

Tryck lätt på för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Talk

Använd programmet för att chatta med andra via Google Talk.

Tryck lätt på

Talk på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Allmän profil

Tryck lätt på konto-ID:t längst upp i vänlistan för att ändra tillgänglighetsstatus, bild eller statusmeddelande.

Lägga till vänner

Tryck lätt på , ange e-postadressen för den vän som du vill lägga till och tryck sedan lätt på

KLAR.

Chatta med vänner

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på

.

För att lägga till en vän i chatten trycker du lätt på

Lägg till i chatt.

Avsluta chatten genom att trycka lätt på

Avsluta chatt.

86

Kommunikation

Växla mellan chattar

Växla mellan chattar genom att bläddra åt vänster eller höger.

Radera chatthistoriken

Chattar sparas automatiskt. För att radera chatthistoriken trycker du lätt på

Rensa

chatthistoriken.

ChatON

Använd programmet för att chatta med en enhet som har ett mobiltelefonnummer.

Tryck lätt på ChatON på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kompislistan genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung account, eller välja kompisar från listan över förslag.

Välj en kompis för att börja chatta.

För att synkronisera kontakter på enheten med ChatON trycker du lätt på

Inställningar

Synka

kontakter.

87

Kommunikation

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på

Google+ på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på

Alla cirklar för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Messenger

Använd programmet för att chatta med andra via Google+.

Tryck lätt på

Messenger på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på

.

88

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på Internet.

Tryck lätt på Internet på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadress och tryck sedan lätt på .

Tryck på om du vill dela, spara eller skriva ut en webbsida som du tittar på.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på

Nytt fönster.

För att gå till en webbsida trycker du lätt på , bläddrar åt vänster eller höger och trycker lätt på sidan för att välja den.

Söka på webben genom röststyrning

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på

Lägg till

bokmärke.

Om du vill öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på och väljer en sida.

89

Webb och nätverk

Tidigare

Tryck lätt på

Tidigare för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.

Radera historiken genom att trycka lätt på

Rensa historik.

Tryck lätt på

TidigareMest besökt för att öppna en webbsida från listan över oftast besökta webbsidor.

Spar. sidor

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på

Spar. sidor.

Länkar

Tryck på en länk på en webbsida och håll den nedtryckt för att öppna den på en ny sida, spara eller kopiera.

Om du vill visa sparade länkar trycker du lätt på

Nedladdningar.

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra trycker du lätt på

Dela sida.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håller den nedtryckt, och tryck lätt på Dela.

Chrome

Använd programmet för att söka efter information och surfa på nätet.

Tryck lätt på

Chrome på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadress och tryck sedan lätt på .

Öppna en ny sida

Tryck lätt på

Ny flik.

Om du vill gå till en annan webbsida trycker du på och trycker sedan på sidan bland miniatyrbilderna.

90

Webb och nätverk

Söka på webben genom röststyrning

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Bokmärken

Du kan bokmärka den aktuella webbsidan genom att trycka lätt på

→ , ange information som till exempel namn och webbadress, och sedan trycka på

Spara.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på

Bokmärken, och väljer sedan en.

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra trycker du lätt på

Dela...

Om du vill dela en del av en webbsida trycker du lätt på önskad text och håller den nedtryckt och trycker lätt på DELA.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisering öppnar flikar och bokmärken som ska användas med Chrome på en annan enhet när du är inloggad med samma Google-konto.

Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på

Andra enheter. Välj en webbsida som ska öppnas.

Du visar bokmärken genom att trycka på .

91

Webb och nätverk

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.

• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.

• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopiering av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar

Bluetooth och drar sedan reglaget för

Bluetooth åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

BluetoothSök så listas upptäckta enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är Galleri. Öppna Galleri, välj en bild, tryck lätt på

Bluetooth och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheterna.

Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen

Bluetooth.

92

Webb och nätverk

AllShare Play

Med programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via Internet. Du kan spela upp och skicka en fil på en enhet till en annan enhet eller webblagringsserver.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Google-konto och Samsung account och registrera två eller fler enheter som filservrar. Tillgängliga alternativ kan variera på grund av enhetstypen. För mer information, tryck lätt på

Vanliga frågor och svar.

Tryck lätt på AllShare Play på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skicka filer

Välj en enhet eller webblagring och en fil och tryck lätt på .

Dela filer

Välj en enhet eller webblagring och en fil och tryck lätt på och gör sedan något av följande:

Gruppdelning: Dela skärmar med flera andra enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Skicka till användare i: Dela filer med enheter i närheten där AllShare Play är aktiverat.

Facebook/Twitter/Flickr/Picasa: Ladda upp till ett socialt nätverks webbplats.

Spela upp filer på en fjärrenhet

Välj en enhet eller webblagring och en fil och tryck lätt på .

Hantera innehåll på en webblagringsserver

Välj en webblagringsserver och visa och hantera filer.

93

Webb och nätverk

Gruppdelning

Använd programmet för att dela bilder, dokument och musik med andra enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Tryck lätt på Gruppdelning på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Dela filer

1

Tryck lätt på Dela bilder, Dela dokument eller Dela musik, välj de filer som ska delas och tryck lätt på .

2

Ange en PIN-kod och tryck lätt på Klar.

Gå med i en annan Gruppdelning

Tryck lätt på en annan enhet under Anslut, ange PIN-koden och tryck sedan lätt på OK.

94

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på Installera. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

• När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen.

Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

• För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på

Inställningar

SäkerhetOkända källor.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från Play Butik.

Tryck lätt på

Mina appar, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på

Avinstallera.

95

Program- och mediebutiker

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och ladda ner Samsung-program. För mer information, gå till sidan www.samsungapps.com.

Tryck lätt på Samsung Apps på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om inget Samsung-konto har registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett.

För att slutföra prenumerationsprocessen, läs reglerna och villkoren och tryck lätt på Acceptera för att godkänna dem.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på för att välja en kategori.

För att söka efter ett program trycker du lätt på längst upp på skärmen och anger ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på

Hämta.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

S Suggest

Använd programmet för att hitta och hämta de senaste programmen som rekommenderas av

Samsung.

Tryck lätt på S Suggest på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

96

Program- och mediebutiker

Game Hub

Använd programmet för att öppna spel.

Tryck lätt på

Game Hub på programskärmen.

Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Välj en speltjänst och leta efter och öppna spel.

Play Books

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på Play Books på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en bokfil genom att bläddra åt vänster eller höger. Vid läsning av en bokfil, tryck lätt på för att få tillgång till ytterligare alternativ.

För att köpa bokfiler, tryck lätt på .

Play Movies

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på Play Movies på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori längst uppe på skärmen och välj sedan en film, ett TV-program eller en video som ska spelas upp eller hyras.

97

Verktyg

S Memo

Använd programmet för att skapa ett memo med bilder och röstinspelningar.

Tryck lätt på S Memo på programskärmen.

Skapa memon

Skapa memon med utökat innehåll genom att rita skisser med fingret eller lägga till bilder eller röstmemon.

Tryck på för att skriva eller rita på skärmen, eller tryck på för att skriva text med tangentbordet.

Skriv eller rita ett memo.

Växla till visningsläge.

Infoga ett memo.

Radera det handskrivna memot.

Ångra och gör om den senaste åtgärden.

Markera memot som viktigt.

Gör en röstinspelning som ska infogas.

Infoga en multimediefil.

Gå till en annan sida för aktuellt memo.

När du skapar ett memo trycker du på en gång till för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.

När du raderar det handskrivna memot trycker du på en gång till för att ändra radergummits storlek eller rensa memot.

Ändra penntyp.

Ändra linjens tjocklek.

Visa fler färger.

98

Verktyg

För att lägga till taggar trycker du lätt på

Lägg till tagg.

Om du vill ändra arkbakgrunden trycker du lätt på

Ändra bakgrund.

Söka bland memon

Sök bland memon genom att trycka på

Sök.

Ta bort memon genom att trycka på

Radera.

Sortera memon efter datum, titel, text eller annat genom att trycka på

Sortera efter.

För att ändra visningsläge trycker du lätt på

Visa som lista.

Importera memon från en onlinetjänst genom att trycka på

Importera S Memo.

Synkronisera memon med en onlinetjänst genom att trycka på

Synka.

För att skapa en mapp, tryck lätt på

Skapa mapp.

Flytta memon till en annan mapp genom att trycka på

Flytta.

Kopiera memon genom att trycka på

Kopiera.

Ändra inställningar genom att trycka på

Inställningar.

Visa övningen för detta program genom att trycka på

Självstudie.

Visa ett memo

Tryck på miniatyrbilden för memot för att öppna det.

Skicka memot till andra genom att trycka på

Dela via.

Spara memot som en bildfil eller PDF-fil genom att trycka på på

Export.

Ställ memot som widget eller bakgrund på hemskärmen genom att trycka på

Använd

som.

Skriv ut memot via USB- eller Wi-Fi-anslutning genom att trycka på

Skriv ut. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

99

Verktyg

S Planner

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på

S Planner på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

Lägg till snabbt: Skapa en händelse eller uppgift med några nyckelord. Denna funktion är endast tillgänglig för engelska och koreanska.

Lägg till händelse: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.

Lägg till uppgift: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare trycker du lätt på ett datum för att välja det och trycker sedan lätt på det igen.

Ange en titel och specificera vilken kalender du vill använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på Redigera händelseinfo. eller Redigera uppgiftsinfo. för att lägga till fler detaljer, såsom hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet Plats, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga en bild. Tryck lätt på Bilder, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

100

Verktyg

Synkronisera med Google Calender

Om du vill synkronisera manuellt och uppdatera trycker du på

Synk.

Ändra kalendertyp

Välj en av de olika typerna av kalendrar samt år, månad, vecka med mera. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

Söka efter händelser

Tryck lätt på

Sök, och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

För att visa dagens händelser trycker du lätt på

Idag längst upp på skärmen.

Radera händelser

Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på

Radera.

Dela händelser

Välj en händelse, tryck lätt på

Dela via, och välj sedan en delningsmetod.

101

Verktyg

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via monlagringen för Dropbox. När du sparar filer i mappen Dropbox synkroniseras de automatiskt av din enhet med webbservern och andra datorer som också har Dropbox installerat.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om du vill aktivera Dropbox trycker du på

Dropbox på programskärmen. Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Om du vill överföra filer till mappen Dropbox trycker du på

Photos or videos eller Other

files.

Om du vill visa en fil trycker du på och väljer sedan en fil.

Klocka

Använd programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden på valfri plats, mäta längden för en händelse, ställa in en timer eller använda skrivbordsklockan.

Tryck lätt på Klocka på programskärmen.

Slå på eller av alarmet.

102

Verktyg

Larm

Ställa in alarm

Tryck lätt på Skapa alarm, ange en tid då alarmet ska aktiveras och de dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på

Spara.

Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.

Smart larm: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra ut utanför cirkeln när du vill stoppa ett alarm. Dra ut utanför cirkeln när du vill upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck på

Radera, välj alarm och tryck sedan på Radera.

Världsklocka

Skapa klockor

Tryck lätt på Lägg till stad, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja DST-inställningar.

Radera klockor

Tryck lätt på

Radera, välj klockor och tryck sedan lätt på Radera.

103

Verktyg

Stoppur

Tryck lätt på Börja för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på Varv för att spela in varvtider.

Tryck lätt på Nollställ för att rensa register över varvtider.

Timer

Ställ in längden och tryck lätt på Börja.

Dra utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Skrivbordsklocka

Tryck lätt på för att visa i helskärmsläge.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.

Om du vill se beräkningshistoriken trycker du lätt på för att dölja tangentbordet.

Radera historiken genom att trycka lätt på

Rensa historik.

För att ändra teckenstorlek för historiken trycker du lätt på

Textstorlek.

104

Verktyg

S Voice

Använd programmet för att skicka ett meddelande och mycket annat med hjälp av rösten.

Tryck lätt på

S Voice på programskärmen.

Det är inte säkert att den här funktionen finns i alla regioner eller hos alla operatörer.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

• Öppna musik.

• Starta kalkylator.

• Kontrollera schema.

Tips för bättre röstidentifiering:

• Tala tydligt.

• Tala på platser i tyst miljö.

• Använd inte kränkande ord eller slang.

• Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

105

Verktyg

Google

Använd programmet inte bara för att söka på Internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på Google på programskärmen.

Sök i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Tryck alternativt lätt på , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på

InställningarTelefonsökning, och markera sedan alternativen du vill söka efter.

Google Nu

Startar Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, information om kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra inställningarna för Google Nu, tryck lätt på

InställningarGoogle Nu.

106

Verktyg

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på

Röstsökning på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när

Prata nu visas på skärmen. Välj ett av de föreslagna nyckelnorden som visas.

Uppg.hanteraren

Med det här program kan du kontrollera systemets status.

Tryck och håll kvar på på valfri skärm och tryck därefter på Uppg.hanteraren.

Aktiva program

Tryck på Aktiva program när du vill kontrollera vilka program som körs just nu.

Du stänger ett program genom att trycka på Avsluta bredvid det.

För att stänga alla progam som körs tryck lätt på

Avs all.

Hämtat

Tryck på Hämtat om du vill kontrollera vilka program som är installerade.

Du avinstallerar ett program genom att trycka på Avinst. bredvid det.

RAM

Tryck på RAM om du vill kontrollera hur mycket minne som används.

Om du vill stänga alla program, inklusive de som körs i bakgrunden, trycker du på Rensa minne.

107

Verktyg

Lagring

Tryck på Lagring om du vill kontrollera hur mycket av flashminnet och SD-kortet som används.

Hjälp

Tryck på Hjälp om du vill visa tips om hur du kan förlänga batteriets livslängd.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.

Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen trycker du lätt på

Uppåt. Om du vill återgå till rotkatalogen trycker du lätt på Hem.

Tryck lätt på i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

Skapa mapp: Skapa en mapp.

Sök: Sök efter filer eller mappar.

Visa efter: Ändra visningsläget.

Sortera efter: Sortera filer eller mappar.

Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.

Välj alla: Välj alla filer i mappen.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtas via programmen.

Tryck lätt på Nedladdningar på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på Internethämtningar, annars kan du trycka lätt på

Andra hämtningar för att se filerna som laddats ned från andra program, till exempel

E-post.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

108

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på Maps på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa kartor

Bläddra i valfri riktning för att visa en plats eller hitta vägen.

För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in på kartan och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Lägg på flera lager inklusive satellitbilder, trafikinformation och mycket mer genom att trycka lätt på .

Söka efter platser

Tryck lätt på , ange en adress och tryck lätt på . Välj en plats du vill visa detaljerad platsinformation för. Tryck lätt på för att söka efter närliggande platser.

När du har hittat platsen trycker du lätt på och använder en av följande funktioner:

Rensa karta: Rensa kartan.

Gör tillgänglig offline: Spara en karta över ett visst område och visa den sedan offline.

Inställningar: Ändra kartinställningarna.

Hjälp: Visa information om användning av kartan.

För att visa aktuell plats trycker du lätt på .

109

Resa och lokalt område

Få väganvisningar till en plats

1

Tryck lätt på .

2

Tryck lätt på och välj sedan en metod för att ange start- och slutpunkter:

Min aktuella position: Använd aktuell plats som utgångspunkt.

Kontakter: Välj från kontaktlistan.

Punkt markerad på kartan: Välj en punkt genom att trycka på kartan.

Mina platser: Välj från listan över favoritplatser.

3

Välj ett resesätt, exempelvis köra, kollektivtrafik eller gå och tryck sedan lätt på HÄMTA

VÄGBESKRIVNING.

4

Välj en av rutterna som visas och tryck sedan lätt på KARTVY för att visa detaljerna.

Lokalt

Använd programmet och sök efter närliggande restauranger, banker, busshållplatser och mycket mer.

Tryck lätt på

Lokalt på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en platskategori och välj sedan en plats från listan över sökresultat.

Karta: Peka ut platsen på kartan.

Vägbeskr.: Sök efter en väg till platsen.

För att lägga till en platskategori trycker du lätt på

Lägg till sökning i kategorilistan och anger ett nyckelord som du vill söka efter i textfältet. Tryck sedan på

Klar.

110

Resa och lokalt område

Navigation

Använd programmet för att söka efter vägen till en destination.

Tryck lätt på

Navigation på programskärmen.

• Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen. Följ alla säkerhetsvarningar och regler under körningen.

• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange destination genom att använda en av följande metoder:

• Tala in destinationsadressen.

• Ange destinationsadressen.

• Ange navigeringsanvisningar till ditt hem.

• Välj mål från kartan.

När en rutt har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att navigera till destinationen.

111

Inställningar

Om Inställningar

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-Inätverk och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen trycker du lätt på .

Avancerat: Ändra användningsinställningar för Wi-Fi-funktionen.

WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.

Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi

→ → AvanceratBehåll Wi-Fi i viloläge.

När du öppnar energisparläge slår enheten automatiskt av Wi-Fi-anslutningarna.

När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på Alltid.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon på statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på

Wi-Fi

→ → Avancerat och markerar alternativet

Nätverksmeddelande för att aktivera den här funktionen.

112

Inställningar

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en

åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi

Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

Mobil data: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.

Ange gräns för mobila data: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.

Cykel för dataanvändning: Ändra inställningarna för cykeln.

För att använda fler alternativ trycker du lätt på .

Dataroaming: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.

Begränsa bakgrundsdata: Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.

Synkronisera data automatiskt: Ställ in enheten på att automatiskt synkronisera kontakt-, kalender-, e-post, bokmärkes- och sociala nätverksbilddata.

Visa Wi-Fi-användning: Ställ in för att visa dataanvändning via Wi-Fi.

Mobile Hotspots: Sök efter och använd en annan enhets mobila nätverk.

113

Inställningar

Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Smart nätverk

Detta inaktiverar alla datanätverksfunktioner på din enhet när skärmen är avstängd, och stänger av program som exempelvis sociala nätverkstjänster eller E-post. När skärmen slås på hämtas alla nya meddelanden som inte hämtades när skärmen var avstängd.

Du kan spara batteri genom att aktivera den här funktionen.

Mobila nätverk

Mobil data: Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.

Dataroaming: Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.

Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).

Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Internetdel. och port. hotspot

Portabel Wi-Fi-hotspot: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.

USB-internetdelning: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator.

Hjälp: Läs mer om USB- och Wi-Fi-delning.

114

Inställningar

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Enheter i närheten

Fildelning: Aktivera mediedelning för att tillåta andra DLNA-certifierade enheter att öppna mediefiler på enheten.

Delat innehåll: Ställ in för att dela ditt innehåll med andra enheter.

Enhetsnamn: Ange ett medieservernamn för din enhet.

Lista över tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.

Lista med ej tillåtna enheter: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.

Hämta till: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.

Överför från andra enheter: Ställ in för att godkänna överföringar från andra enheter.

AllShare Cast

Aktivera AllShare Cast-funktionen och dela din skärm med andra.

• Spara energi genom att inaktivera AllShare Cast-funktionen när den inte används.

• Om du anger ett Wi-Fi-frekvensband kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar kan upptäckas eller anslutas.

• Om du spelar upp videor eller spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse från AllShare Cast.

Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett Wi-Fi-nätverk.

115

Inställningar

Blockeringsläge

Välj funktioner och ställ in enheten på att dölja eller visa meddelandeikoner under vissa perioder.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Volym: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och signaler för meddelanden.

Standardmeddelanden: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och alarm.

Knapptoner: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

Tryckljud: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.

Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

Bakgrundsbild:

Hemskärm: Välj bakgrundsbild för hemskärmen.

Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.

Hem och låsskärmar: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Skärmläge: Välj ett visningsläge.

Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för displayen.

116

Inställningar

Rotera skärm automatiskt: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.

Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Teckenstil: Ändra teckensnitt för skärmtexten.

Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.

Visa batteriprocent: Ställ in för att visa återstående batteriladdning.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera USB-minnet och ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Intentminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Energilägen

Aktivera energisparläge och ändra inställningar för energisparläge.

Automatisk avstängning: Ange efter hur lång tid enheten ska stängas av.

• Enheten stängs automatiskt av om du inte rör skärmen eller trycker på någon knapp under en viss, förinställd tid. Välj ett högre värde om du vill att enheten ska vara på en längre tid.

• Den här funktionen är inaktiverad när du visar videoklipp eller lyssnar på musik.

• Du kan spara batteri genom att aktivera den här funktionen.

Energisparläge:

CPU-energisparläge: Ställ in en gräns för systemresursanvändning.

Skärmenergisparläge: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.

Lär dig om energisparläget: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Snabb uppstart: Gör att enheten startar snabbt under de kommande dygnet.

117

Inställningar

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Platstjänster

Använd trådlösa nätverk: Ställ in för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att söka efter den aktuella platsen.

Använd GPS-satelliter: Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

Plats- och Google-sökning: Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Låsskärm

Ändra inställningar för att säkra enheten.

Skärmlåsning: Aktivera skärmlåsfunktionen.

Alternativ för låsskärm:

Inställningarna gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.

Klocka: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.

Dubbel klocka: Ställ in för att visa dubbel klocka på den låsta skärmen.

118

Inställningar

Väder: Ställ in för att visa väderinformationen på den låsta skärmen.

Vågrörelseeffekt: Ställ in för att visa vågrörelseeffekten på den låsta skärmen.

Hjälptext: Ställ in för att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Uppvakning med låsskärm: Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.

Ange uppvakningskommando: Ange ett uppvakningskommando för att starta

S Voice eller för att utföra en viss funktion.

Ägarinformation: Ange din information som visas på den låsta skärmen.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

Kryptera externt SD-kort:

Kryptera: Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.

Fullständig kryptering: Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort.

Uteslut multimediefiler: Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du

återställer enheten.

119

Inställningar

Fjärrkontroller: Ställ in det här alternativet för att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt

Samsung account.

Lägg till konto: Lägg till eller visa ditt Samsung account.

Använd trådlösa nätverk: Ställ in det här alternativet för att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi och mobila nätverk.

Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.

Webplats. Hitta mobilen: Öppna webbplatsen för SamsungDive (www.samsungdive.com).

Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för

SamsungDive.

Ställ in SIM-kortslås:

Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange

PIN-koden innan enheten kan användas.

Byt PIN-kod: Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.

Gör lösenord synliga: Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.

Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta att enhatsadministratörer inför nya regler för enheten.

Okända källor: Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från Play Butik.

Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.

Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-minnet.

Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

120

Inställningar

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning väljer du .

Välj inmatningsspråk: Välj inmatningsspråk för Google röstigenkänning

Blockera stötande ord: Ställ in för att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.

Hämta taligenkänning för användning offline: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet väljer du .

Tang.bordstyper stående: Välj standardinmatingsmetod, t.ex. QWERTY-tangentbord eller traditionellt tangentbord.

Inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.

Förutsedd text: Ställ in att enheten ska förutse ord baserat på inmatning och visa förslag på ord.

Kontinuerlig inmatning: Ställ in för att ange text genom att svepa över tangentbordet.

Tangentbordssvep: Aktivera eller inaktivera funktionen för tangentbordssvepning för nästa textinmatningsläge. Växla mellan inmatningslägen genom att gå åt vänster eller höger på tangentbordet.

121

Inställningar

Fri hand: Anpassa inställningarna för handskriftsläge, exempelvis identifieringstid, penntjocklek och pennfärg.

Röstindata: Aktivera röstinmatningsfunktionen genom att ange text med rösten på

Samsung-tangentbordet.

Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.

Interpunktera automatiskt: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.

Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.

Ljud vid knapptryckning: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

Självstudie: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Röstsökning

Använd följande alternativ för Google röstigenkänning:

Språk: Välj språk för röstigenkänning.

Talutdata: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella

åtgärden.

Blockera stötande ord: Ställ in för att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.

Hämta taligenkänning för användning offline: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

122

Inställningar

Utdata för text-till-tal

Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .

Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.

Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.

Billäge: Aktivera körläget för att ställa in enheten på att läsa innehåll högt och specificera de program som ska användas i körläget.

Pekarhastighet

Justera pekarhastighet för den mus eller sökplatta som är ansluten till din enhet.

Moln

Ändra inställningar för synkronisera data eller hantera dina molnkonton för Samsung och

Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera data: Ställ in för att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.

Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.

Automatisk återställning: Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.

Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

123

Inställningar

Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Rörelse

Ändra inställningen som styr rörelseigenkänning på enheten.

Panorera för att flytta ikonen: Ställ in för att flytta ett objekt till en annan sida när du håller ned objektet och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.

Panorera för att bläddra bilder: Ställ in för att bläddra igenom en bild genom att luta enheten i valfri riktning när bilden zoomas in.

Känslighetsinställningar: Ange känslighet för varje rörelseigenkänning.

Lär dig om rörelser: Lär dig att använda rörelseigenkänning.

Dra handflatan för att registrera: Ställ in det här alternativet för att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.

Tryck med handflatan för att tysta eller pausa: Ställ in för att pausa medieuppspelning eller tysta FM-radio när du trycker på skärmen med handflatan.

Lär dig om handrörelser: Visa övningen för att kontrollera handrörelser.

124

Inställningar

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

Ljudutgång: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till

HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Datum och tid

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera hur tid och datum visas på enheten.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt tiden när du förflyttar dig

över tidszoner.

Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.

Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.

Automatisk tidszon: Ställ in för att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.

Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.

Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.

Välj datumformat: Välj ett datumformat.

125

Inställningar

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och

ändra följande inställningar för att öka enhetens tillgänglighet.

Rotera skärm automatiskt: Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.

Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Säg lösenord: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.

Genväg för tillgänglighet: Lägg till en genväg till Tillgänglighet på snabbmenyn som visas när du trycker på på strömknappen och håller den nedtryckt.

TalkBack: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.

Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.

Negativa färger: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.

Utdata för text-till-tal:

Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .

Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.

Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.

Billäge: Aktivera körläget för att ställa in enheten på att läsa innehåll högt och specificera de program som ska användas i körläget.

Förbättra webbtillgängligheten: Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer åtkomligt.

Monoljud: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.

Stäng av alla ljud: Tysta alla enhetsljud.

Fördröjning för tryck och håll kvar: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla den nedtryckt.

126

Inställningar

Utvecklaralternativ

Ändra inställningar för programmiljön.

Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord: Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopieringsdata.

Håll dig vaken: Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.

Skydda SD-kortet: Ställ in för att begära en bekräftelse när du läser in data från ett minneskort.

USB-felsökning: Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.

Tillåt falska platser: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location

Manager-tjänsten i testsyfte.

Välj program som ska felsökas: Välj vilka program du vill felsöka och förhindra fel när du pausar felsökning.

Vänta på felsökning: Ställ in det här alternativet för att förhindra det valda programmet från att laddas fram tills det att felsökningen är slutförd.

Visa tryckningar: Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.

Visa pekarplats: Ställ in för att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker på skärmen.

Visa layoutgränser: Ställ in för att visa gränser.

Visa GPU-visningsuppdateringar: Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid GPUuppdateringar.

Visa skärmuppdateringar: Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid uppdateringar.

Skala för fönsteranim.: Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.

Skala för övergångsanimation: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.

127

Inställningar

Skala för animationsvaraktighet: Välj hur länge popup-fönstren ska visas.

Inaktivera maskinvaruöverlappningar: Ställ in för att dölja maskinvaruöverlappningar.

Tvinga GPU-rendering: Ställ in för att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafikprestandan.

Strikt läge: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när programmen utför långvariga

åtgärder.

Visa CPU-användning: Ställ in för att lista alla aktiva processer.

GPU-återgivningsprofil: Ställ in alternativet för att kontrollera tiden för GPU-återgivning.

Aktivera spår: Ställ in för att lagra spår av program och systemprestanda.

Behåll inte aktiviteter: Ställ in för att avsluta ett program när du startar ett nytt.

Begränsa bakgrundsprocesser: Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.

Visa alla ANR:er: Ställ in enheten på att varna dig för program inte svarar som körs i bakgrunden.

Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

128

Felsökning

Motivet har röda ögon

Röda ögon uppstår när ljuset från kamerablixten reflekteras i motivets ögon.

Om fotot redan har tagits trycker du lätt på K. röda ögon i Fotoguide.

Det finns dammfläckar på fotona

Om det finns dammpartiklar i luften kan de fastna på bilden när du använder blixten.

• Stäng av blixten eller undvik att fotografera på dammiga platser.

• Ange alternativ för ISO-känslighet. (sid. 39)

Fotona är suddiga

Du kan få suddiga bilder när du fotograferar i miljöer med svag belysning eller håller kameran på fel sätt.

• Tryck ned slutarknappen halvvägs så att motivet verkligen fokuseras.

• Ställ in bildstabiliseringsalternativet.

129

Felsökning

Fotona blir suddiga vid nattfotografering

Eftersom kameran försöker ta in mer ljus är slutarhastigheten långsam. Det kan vara svårt att hålla kameran stilla tillräckligt länge för att ta en skarp bild, vilket kan leda till att kameran skakar.

• Ställ in Natt i smartläge.

• Sätt på blixten.

• Ange alternativ för ISO-känslighet.

• Använd stativ för att undvika att kameran skakar.

Motiven är för mörka på grund av bakgrundsljuset

När ljuskällan är bakom motivet eller om det är stor kontrast mellan ljusa och mörka partier i en bild, kan motivet bli för mörkt.

• Undvik att fotografera mot solen.

• Ställ in blixtalternativet på Fyll i.

• Justera exponeringen.

• Ställ in mätningsalternativet på Punkt om motivet befinner sig i mitten av ramen.

130

Felsökning

När det inte går att sätta på enheten

• Kontrollera att batteriet sitter i. (sid. 9)

• Ladda batteriet.

När det inte går att ta bilder eller filma

• Ta bort filer som du inte behöver, eller sätt i ett nytt minneskort.

• Formatera minneskortet.

• Det kan vara fel på minneskortet.

• Kontrollera att enheten är påslagen.

• Ladda batteriet.

• Kontrollera att batteriet sitter i.

När blixten inte fungerar

• Tryck på blixtutlösaren så att blixten åker upp.

• Blixtalternativet kan vara inställt på Av. (sid. 38)

• I en del lägen är blixten inaktiverad.

När blixten slås på helt oväntat

Blixten kan slås på oväntat på grund av statisk elektricitet. Det är alltså inget fel på den.

När färgerna i bilden inte motsvarar verkligheten

Välj ett lämpligt alternativ för vitbalans som passar ljuskällan. (sid. 42)

131

Felsökning

När bilden blir för ljus

• Stäng av blixten. (sid. 38)

• Justera ISO-känsligheten. (sid. 39)

• Justera exponeringsvärdet. (sid. 41)

När bilden blir för mörk

• Sätt på blixten. (sid. 38)

• Justera ISO-känsligheten. (sid. 39)

• Justera exponeringsvärdet. (sid. 41)

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.

• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.

• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK som du fått av tjänsteleverantören.

• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange PIN2 som medföljer SIM- eller

USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.

• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Objektivfattningen dras inte in även om strömmen stängs av

När du stänger av strömmen medan du håller i objektivfattningen dras objektivfattningen inte in.

I så fall ska du inte försöka trycka in objektfattningen med våld. Ta med dig kameran till närmaste

Samsung-servicecenter.

132

Felsökning

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar som den kan du prova något av följande:

• Ta bort skyddstejpen från pekskärmen. Skyddstejpen kan hindra enheten från att känna av dina inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.

• Se till att händerna är rena och torra när du trycker lätt på pekskärmen.

• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.

• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.

• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga dina program eller återställa enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 6–8 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

Säkerhetskopiera och återställÅterställning till fabriksdata

Återställ enhet

Radera alla.

Enheten avger en signal och batteriikonen blinkar

Batterinivån är låg. Ladda batteriet eller byt det för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte korrekt eller också stängs enheten av

• Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren, mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.

• Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

133

Felsökning

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran startar

Din Samsung-enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.

• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.

• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter dessa tips, ska du kontakta

Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när jag öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kanske av olika anledningar inte går att spela upp på Samsung-enheten. Om du ser felmeddelanden när du öppnar musikfiler på enheten, ska du göra följande:

• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.

• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.

• Se till att enheten stöder filtypen.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till, om detta behövs.

• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för

Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

134

Felsökning

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

• Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.

• Se till att rätt drivrutiner har installerats och uppdaterats på datorn.

• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.

• Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.

• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

135

Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region eller tjänsteleverantör.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka in på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:

0771-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Swedish. 05/2013. Rev. 1.2

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement