Samsung Färglaserskrivare multifunktion 4-i-1 (WiFi) SL-C460FW Bruksanvisning

Samsung Färglaserskrivare multifunktion 4-i-1 (WiFi) SL-C460FW  Bruksanvisning
Bruksanvisning
GRUNDLÄGGANDE
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar,
använder och felsöker skrivaren i Windows.
AVANCERAD
I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar,
användning och felsökning i olika operativsystem.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
1. Introduktion
Grundläggande faxfunktioner
64
Använda en USB-minnesenhet
68
Fördelar
5
Olika modellers funktioner
7
Bra att veta
12
Om bruksanvisningen
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
13
74
Säkerhetsinformation
Tillgängligt förbrukningsmaterial
14
75
Översikt över maskinen
Tillgängliga reservdelar
20
76
Översikt över kontrollpanelen
Förvara tonerkassetten
24
77
Slå på maskinen
Omfördela toner
28
78
Drivrutinen installeras lokalt
Byta ut tonerkassetten
29
80
Ominstallation av drivrutinen
Byta spilltonerbehållaren
30
82
Byta bildbehandlingsenheten
84
Kontrollera förbrukningsmaterialens
status
86
Ställa in varning vid låg tonernivå
87
Rengöra maskinen
88
Tips för att flytta och förvara skrivaren
92
2. Översikt över menyn och
grundläggande installation
Menykarta
32
Maskinens grundinställningar
38
Medier och kassetter
40
Grundläggande information om utskrift
52
Vanlig kopiering
58
Grundläggande skanning
63
3. Underhåll
2
GRUNDLÄGGANDE
4. Felsökning
Så undviker du pappersstopp
94
Ta bort originaldokument som fastnat
95
Ta bort papper som fastnat
100
Att förstå status indikator
104
Meddelanden på displayen
107
5. Bilaga
Specifikationer
116
Godkännandeinformation
125
Copyright
138
3
1. Introduktion
I den här kapitlet finns det du behöver veta innan du börjar använda skrivaren.
• Fördelar
5
• Olika modellers funktioner
7
• Bra att veta
12
• Om bruksanvisningen
13
• Säkerhetsinformation
14
• Översikt över maskinen
20
• Översikt över kontrollpanelen
24
• Slå på maskinen
28
• Drivrutinen installeras lokalt
29
• Ominstallation av drivrutinen
30
Fördelar
Miljövänlig
• Snabba utskrifter.
- För enkelsidig svartvit utskrift, 18 ppm (A4) eller 19 ppm (Brev).
- För enkelsidig färgutskrift, 4 ppm (A4 eller Brev).
Smidigt
• Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och
pappersåtgång (se ”Eko-utskrifter” på sidan 56).
• Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma ark (se
”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 234).
• Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna (dubbelsidig
utskrift) (manuellt) (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan
234).
• Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att energiförbrukningen
minskas drastiskt när den inte används.
• Nudda din mobiltelefon bara mot NFC-etiketten på din skrivare och få
utskriftsjobbet gjort (se ”Använda NFC-funktionen” på sidan 195).
• Du kan skriva ut medan du är på väg från din smartmobil eller dator
med hjälp av Google Cloud Print-aktiverade program (se ”Google
Cloud Print” på sidan 201).
• Vi rekommenderar att använder återvinningspapper gör att spara på
miljön.
• Via Easy Capture Manager kan du enkelt redigera och skriva ut de
skärmdumpar som du har tagit med Print Screen-knappen på
tangentbordet (se ”Easy Capture Manager” på sidan 265).
Snabba utskrifter med hög upplösning
• Samsung Easy Printer Manager och Printing Status är ett program som
övervakar och informerar dig om skrivarens status och så att du kan
anpassa inställningarna (se ”Använda Samsung Easy Printer Manager”
på sidan 272 eller ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 276).
• Genom att använda cyan, magenta, gul och svart kan du skriva ut en
komplett palett färger.
• Du kan skriva ut med 2 400 x 600 dpi upplösning (600 x 600 x 2 bitar).
• Samsung Easy Document Creator är ett program som hjälper
användaren att sammanställa och dela stora dokument eller annan
inskannad eller faxad information digitalt. (se ”Använda Samsung Easy
Document Creator” på sidan 275).
Fördelar
• Med hjälp av AnyWeb PRint kan du ta skärmdumpar, förhandsgranska,
skapa OLE-klipp och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar
enklare än med det vanliga programmet (se ”Samsung AnyWeb Print”
på sidan 267).
• Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut (se
”Systemkrav” på sidan 121).
• Smart uppdatering letar reda på den senaste versionen av
programvaran och installerar denna samtidigt som skrivaren
installeras. Detta är endast tillgängligt på Windowsdatorer.
Stöder flera konfigureringsmetoder för trådlösa
nätverk
• Skrivaren har ett ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.
• Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support,
skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på
Samsungs hemsida: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar.
Många funktioner och stöd för många olika
program
• Använda WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
- Det är lätt att ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS-knappen på
maskinen och åtkomstpunkten (en trådlös router).
• Använda USB- eller nätverkskabel
- Du kan ansluta och konfigurera olika trådlösa nätverksinställningar
med en USB- eller nätverkskabel.
• Stöd för flera olika pappersstorlekar (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 118).
• Skriv ut vattenstämplar: Du kan anpassa dokument med ord, t.ex.
CONFIDENTIAL (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan
234).
• Skriv ut affischer: Texten och bilderna på varje sida i dokumentet
förstoras och skrivs ut över flera sidor som sedan kan tejpas ihop till en
affisch (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 234).
• Använda Wi-Fi Direct
- Du kan enkelt skriva ut från din mobila enhet med Wi-Fi eller Wi-Fi
Direct-funktionen.
Se ”Introduktion av trådlösa inställningsmetoder” på sidan 162.
Olika modellers funktioner
Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.
Operativsystem
Operativsystem
C46xW
C46xFW
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
(●: Ingår, Tom: ej tillgänglig)
Olika modellers funktioner
Programvara
Skrivardrivrutingen och programvaran finns på programvaru-cd:n.
Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i fönstret Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras.
Programvara
C46xW
C46xFW
SPL-skrivardrivrutin
●
●
PCL-skrivardrivrutin
●
●
PS-skrivardrivrutina
●
●
XPS-skrivardrivrutina
●
●
●
●
Samsung Easy Printer
Manager
Inställningar för att skanna till dator
Inställningar för att faxa till dator
Enhetsinställningar
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Easy Color Managera
●
●
Samsung skrivarens status
●
●
AnyWeb Printa
●
●
SyncThru™ Web Service
●
●
SyncThru Admin Web Service
●
●
Olika modellers funktioner
Programvara
Easy Eco Driver
C46xW
C46xFW
●
●
Faxa
Samsung Network PC Fax
●
Skanning
Twain-skanningsdrivrutin
●
●
WIA-skanningsdrivrutin
●
●
a. Hämta programvaran från Samsung webbplats och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du installerar kontrollerar
du om progarmvaran har stöd för ditt operativsystem.
(●: Ingår, Tom: Ej tillgängligt)
Olika modellers funktioner
Olika funktioner
funktioner
C46xW
C46xFW
Höghastighets-USB 2.0
●
●
Ethernet-gränssnitt (10/100 Base TX trådbundet LAN)
●
●
Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LANa
●
●
NFC utskrift/skanning
●
●
Google Cloud Print™
●
●
AirPrint
●
●
Ekoutskrift (kontrollpanelen)
●
●
Dubbelsidig utskrift (manuell)b
●
●
USB-minnesgränssnitt
●
●
Automatisk dokumentmatare
●
a. Beroende på land kanske inte trådlösa LAN-kort finns tillgängliga. I vissa länder kan endast 802.11 b/g användas. Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare där du köpte
maskinen.
b. Endast för Windows.
(●: Ingår, Tom: Ej tillgänglig)
Olika modellers funktioner
funktioner
Faxa
C46xW
C46xFW
Skicka till flera
●
Fördröjning
●
Sändning med prioritet
●
Säker mottagning
●
Vidarebefordring: fax
●
Skanning
Skanna till dator
●
●
Kopiera
Kopiering av identitetskort
●
●
Förminskad eller förstorad kopiering
●
●
Sortering
●
●
2-upp/4-upp
●
●
Bakgrundsjustering
●
●
(●: Ingår, Tom: Ej tillgängligt)
Bra att veta
Skrivaren skriver inte ut
Ett papper har fastnat.
• Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan (se
”Avbryta en utskrift” på sidan 53).
• Öppna och stäng skannerenheten (se ”Framsida” på sidan
21).
• Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se
”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 29).
• Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som har
fastnat och felsök (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan
100).
• Välj skrivaren som standardskrivare i Windows (se ”Ange
att din skrivare ska vara standardskrivare.” på sidan 233).
Utskrifterna är otydliga.
Var kan jag köpa tillbehör och
förbrukningsartiklar?
• Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.
• Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt
fördelad. Skaka tonerkassetten (se ”Omfördela toner” på
sidan 78).
• Gå in på www.samsung.com/supplies. När du har valt land
eller region visas serviceinformationen.
• Prova med en annan upplösning (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 54).
Statusindikatorerna blinkar eller lyser
ständigt.
• Stäng av skrivaren och slå på den igen.
• Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna står
för i bruksanvisningen och felsök funktionen i fråga (se ”Att
förstå status indikator” på sidan 104).
• Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan
80).
Var kan jag ladda ned drivrutinen till
skrivaren?
• Om du har en Internetanslutning kan du få tillgång till hjälp,
support, skrivardrivrutiner, handböcker och
beställningsinformation på Samsungs hemsida:
www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller
nedladdningar.
Om bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om skrivaren och
detaljerade användningsinstruktioner.
•
Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
•
Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i kapitlet om
felsökning.
•
I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här
bruksanvisningen.
•
Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har (beroende
på tillval och modell).
•
Skärmbilderna som visas i den här bruksanvisningen för
administratörer kan skilja sig från vad som faktiskt visas på skrivaren
(beroende på inbyggd programvara och drivrutin).
•
Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller huvudsakligen
Windows 7.
2
Allmänna ikoner
Ikon
Text
Försiktighet
Obs
Beskrivning
Ger användaren information som skyddar
maskinen från skador och fel.
Ger ytterligare information eller detaljerade
specifikationer om maskinens funktioner och
möjligheter.
1
Ordförklaringar
Vissa termer kan ha samma betydelse:
•
Dokument är synonymt med original.
•
Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.
•
Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.
1. Introduktion
13
Säkerhetsinformation
Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i bruksanvisningen så
att du ska kunna undvika person- eller maskinskador. Läs alla dessa
anvisningar innan du använder skrivaren. När du har läst det här avsnittet
bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.
4
Driftsmiljö
Varning
3
Viktiga säkerhetssymboler
Förklaringar av alla ikoner och symboler som
används i det här kapitlet
Varning
Risker eller osäkra metoder som kan leda till svåra
personskador eller dödsfall.
Försiktig
het
Risker eller osäkra metoder som kan leda till lättare
personskador eller skador på egendom.
Försök inte.
Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller om
vägguttaget inte är jordat.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små
metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända cigaretter).
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller
börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den och
dra ur sladden.
• Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget eftersom
du kan behöva dra ut kontakten vid nödsituationer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på den.
Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den med
tunga föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.
Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden, och hantera
den inte med blöta händer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
1. Introduktion
14
Säkerhetsinformation
5
Försiktighet
Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte tänker
använda skrivaren på ett tag.
Driftsmetod
Försiktighet
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Tänk på att utmatningsområdet blir hett.
Dra inte ut papperet med våld under utskrift.
Du kan bränna dig.
Skrivaren kan ta skada.
Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar vara
skadad bör du koppla ur alla gränssnittsanslutningar och
kontakta kvalificerad servicepersonal.
Placera inte handen mellan skrivaren och pappersmagasinet.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Du kan skada dig.
Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter det att du
följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla
gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad
servicepersonal.
Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper som
fastnat inuti skrivaren.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av
utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den.
Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går
lätt att sätta i den.
Du kan bränna dig.
Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för
elektriska stötar.
Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett eller
vassa metallföremål.
Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller
kablarna för anslutning till datorn.
Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Dessutom kan
djuret skadas allvarligt.
Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.
Det kan skada skrivaren.
Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningsmagasinet.
Det kan skada skrivaren.
1. Introduktion
15
Säkerhetsinformation
Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen.
Försiktighet
Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket
kan orsaka skador eller eldsvåda.
Kontroller, justeringar eller procedurer annat än de som
beskrivs här kan leda till farlig bestrålning.
Skrivaren strömförsörjs via nätsladden.
Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden
från vägguttaget.
Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen och
koppla ur alla sladdar. Nedanstående information är enbart
förslag som baseras på enhetens vikt. Om du har hälsoskäl
som hindrar dig från att lyfta, ska du inte lyfta skrivaren. Be om
hjälp och använd alltid lämpligt antal personer för att lyfta
enheten på ett säkert sätt.
Lyft sedan skrivaren:
• Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den själv.
6
Installera/flytta
Varning
Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt eller
vattenläckor.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två
personer.
• Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av fyra eller
fler personer.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Välj ett plant underlag med tillräcklig yta för ventilationen och
placera maskinen. Betänk också utrymmet so krävs för att
öppna luckor och kasseter.
Placeringen bör vara välventilerad och ifrån direkt solljus,
hetta eller fukt.
När du använder maskinen under längre perioder eller skriver
ut stora volymer av papper i oventilerade utrymmen, kan det
förorena luften och vara skadligt för din hälsa. Placera
maskinen i ett väl ventilerat utrymme eller öppna ett fönster för
att låta luften cirkulera tidvis.
1. Introduktion
16
Säkerhetsinformation
7
Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Använd endast 26 AWGa eller grövre talefonsladd.
Underhåll/kontroll
Försiktighet
Annars kan maskinen skadas.
Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Använd nätsladden som medföljer skrivaren för säker drift. Om
du använder en sladd som är längre än 2 meter med en 140voltsmaskin så ska grovleken vara 16 AWG eller högre.
Annars kan skrivaren skadas och elstötar och eldsvåda kan
uppstå.
Sätt inte någon lucka över skrivaren och placera den inte på
någon plats utan ventilation, t.ex. i en garderob.
Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda uppstå.
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar.
Det kan försämra produktens prestanda och leda till elektriska
stötar eller eldsvåda.
Skrivaren ska anslutas till den spänning som anges på
etiketten.
Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du
använder kontaktar du din elleverantör.
Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör insidan av
skrivaren. Rengör inte skrivaren med bensin, thinner eller
alkohol och spreja inte vatten direkt i skrivaren.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter delar
eller rengör insidan.
Du kan skada dig.
Förvara städprodukter utom räckhåll för barn.
De kan skada sig.
Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om skrivaren
själv.
Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när skrivaren
behöver repareras.
Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa
anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer maskinen.
Annars kan skrivaren skadas.
a. AWG: Amerikanskt kabelmått
1. Introduktion
17
Säkerhetsinformation
8
Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för damm
eller väta.
Använda förbrukningsmaterial
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
• Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade.
• Fixeringsenheter får endast repareras av certifierad
servicetekniker. Reparation av lekman kan leda till
eldsvåda och elstötar.
• Skrivaren får endast repareras av Samsungs
servicetekniker.
Försiktighet
Plocka inte isär tonerkassetten.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis
tonerkassetten eller fixeringsenheten).
Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar eldsvåda.
Förvara förbrukningsmaterial, till exempel tonerkassetter
utom räckhåll för barn.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
1. Introduktion
18
Säkerhetsinformation
För förbrukningsvaror som innehåller tonerdamm
(tonerkassett, spilltonerbehållare, skannerenhet, etc.) följer
du instruktionerna nedan.
• När förbrukningsvaror ska kasseras följer du
instruktionerna för avfallshantering. Be återförsäljaren om
avfallshanteringsinstruktioner.
• Tvätta inte förbrukningsvarorna.
• En spilltonerbehållare ska inte återanvändas efter att den
har tömts.
Om du inte följer instruktionerna ovan kan det orsaka
funktionsfel och miljöförstöring. Garantin täcker inte skador
som orsakas av en användares ovarsamhet.
Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex. toner, kan
skada maskinen.
Om det uppstår skador på grund av användning av
återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.
Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem i varmt
vatten.
Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd kallt
vatten.
När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har
fastnat ska du vara försiktig så att du inte får toner på dig eller
dina kläder.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
1. Introduktion
19
Översikt över maskinen
9
Tillbehör
Nätsladd
Snabbinstallationsanvisning
Programvaru-cda
Diverse tillbehörb
a. Programvaru-cd:n innehåller drivrutin och program till skrivaren.
b. Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell det rör sig om.
1. Introduktion
20
Översikt över maskinen
10
Framsida
• Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns
olika typer av maskiner.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
3
Kassett
10 Bildbehandlingsenhet
4
Främre lucka
11 Skannerenheta b
5
Utmatningsstöd
12 USB-port
6
Kontrollpanelen
13 Skannerglas
7
NFC-etikett
a. Stäng skannerlocket innan du öppnar skannerenheten.
b. Var försiktig så att du inte klämmer dig.
C46xW
11
1
8
7
6
12
5
4
9
13
10
3
2
1
Skannerlock
8
Tonerkassetter
2
Handtag
9
Spilltonerbehållare
1. Introduktion
21
Översikt över maskinen
C46xFW
1
9
2
3
4
14
Kontrollpanelen
a. Stäng skannerlocket innan du öppnar skannerenheten.
b. Var försiktig så att du inte klämmer dig!
11
10
9
15
8
16
7
12
17
13
6
5
1
Dokumentmatarens kåpa
10 NFC-etikettt
2
Dokumentinmatarens
breddstöd
11
3
Dokumentmatarens
inmatningsfack
12
4
Dokumentmatarens
utmatningsfack
13
5
Handtag
14 Skannerenheta b
6
Kassett
15 USB-port
7
Främre lucka
16 Skannerlock
8
Dokumentutmatningskassett
17 Skannerglas
Tonerkassett
Spilltonerbehållare
Bildbehandlingsenhet
1. Introduktion
22
Översikt över maskinen
11
2
Baksida
Nätkontakt
4
Nätverksport
C46xFW
• Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns
olika typer av maskiner.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
C46xW
6
5
4
3
2
1
4
2
3
2
1
Bakre lucka
1
3
Bakre lucka
Nätkontakt
3
USB-port
4
Nätverksport
1
5
Telefonuttag (LINE)
6
Uttag för anknytningstelefon
(EXT.)
USB-port
1. Introduktion
23
Översikt över kontrollpanelen
• Kontrollpanelen kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av kontrollpaneler.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
12
C46xW
1
2
3
13
12
11
4
5
10
6
8
7
4
9
1
WPS
Konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen utan att en dator behövs (se ”Använda WPS-knappen” på sidan 164).
2
Scan to
Växlar mellan skanningsläge och kopieringsläge. Lysdioden Scan to är tänd i skanningsläge och är släckt i kopieringsläge.
3
Skärm
Visar aktuell status och ledtexter under en åtgärd.
4
Pilknapp
Används för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen på den valda menyn och för att öka eller minska värdena.
1. Introduktion
24
Översikt över kontrollpanelen
5
6
7
8
9
Menu
OK
Stop/Clear
Power/
Wakeup
Start
Gå in i menyläget och bläddra genom tillgängliga menyer (se ”Menykarta” på sidan 32).
Bekräfta valet på skärmen.
Avbryter ett jobb när som helst.
Används för att slå på och stänga av skrivaren samt för att växla från energispar- till normalläge. Håll ned den här knappen
i mer än tre sekunder eller mer om du vill stänga av skrivaren när den befinner sig i redoläge.
Startar ett jobb.
10
Back
Återgå till den övre menynivån.
11
Statusindikator
Visar skrivarens status (se ”Att förstå status indikator” på sidan 104).
Eco
Försätter skrivaren i eko-läge med mindre toner- och pappersåtgång vid datorutskrift och kopiering enbart (se ”Eko-utskrifter”
på sidan 56).
Direct USB
Om du ansluter ett USB-minne till USB-porten på skrivarens framsida kan du skriva ut filer direkt från det minnet.
12
13
1. Introduktion
25
Översikt över kontrollpanelen
13
C46xFW
1
1
2
3
20
19
18
4
5
17
6
7
16
8
9
6
10
15
11
12
13
14
WPS
Konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen utan att en dator behövs (se ”Använda WPS-knappen” på sidan 164).
ID Copy
Gör det möjligt att kopiera bägge sidor på ett ID-kort (exempelvis ett körkort) och skriva ut dessa på en sida (se ”Kopiera identitetskort”
på sidan 61).
3
Skärm
Visar aktuell status och ledtexter under en åtgärd.
4
Kopia
Växlar till kopieringsläge.
5
Fax
Växlar till faxläge.
6
Pilknapp
Används för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen på den valda menyn och för att öka eller minska värdena.
2
7
Menu
Gå in i menyläget och bläddra genom tillgängliga menyer (se ”Menykarta” på sidan 32).
1. Introduktion
26
Översikt över kontrollpanelen
8
OK
Bekräfta valet på skärmen.
9
Sifferknappar
Används för att ringa ett nummer eller mata in siffror och bokstäver (se ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan 227).
10 Address
Book
Möjliggör lagring av ofta använda faxnummer eller sökning efter sparade faxnummer (se ”Inställning av faxens adressbok” på sidan
229).
11 Redial/
Pause
Ringer upp det senast slagna faxnumret (eller mottagna avsändare) i redoläget, eller infogar en paus i ett faxnummer i
redigeringsläget (se ”Slå faxnumret på nytt” på sidan 254).
12 Stop/
Clear
Avbryter ett jobb när som helst.
13 Power/
Wakeup
Används för att slå på och stänga av skrivaren samt för att växla från energispar- till normalläge. Håll ned den här knappen i mer än
tre sekunder eller mer om du vill stänga av skrivaren när den befinner sig i redoläge.
14
Startar ett jobb.
Start
15 On Hook
Dial
När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med högtalartelefon (se ”Ta emot
fax manuellt i telefonläge” på sidan 260).
16
Återgå till den övre menynivån.
17
Back
Skanning
Växlar till skanningsläge.
18 Status indikator
Visar skrivarens status (se ”Att förstå status indikator” på sidan 104).
19
Försätter skrivaren i eko-läge med mindre toner- och pappersåtgång vid datorutskrift och kopiering enbart (se ”Eko-utskrifter” på sidan
56).
Eco
20 Direct USB
Om du ansluter ett USB-minne till USB-porten på skrivarens framsida kan du skriva ut filer direkt från det minnet.
1. Introduktion
27
Slå på maskinen
1
Anslut först skrivaren till elnätet.
Om skrivaren har strömbrytare slår du på den.
För att stänga av trycker du ned du ned strömbrytaren (
(Power/
Wakeup) i tre sekunder.
1
2
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
2
Strömmen startas automatiskt.
För C46xW: tryck på
(Power/Wakeup)-knappen på
kontrollpanelen.
1. Introduktion
28
Drivrutinen installeras lokalt
Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn
via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över
stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en
nätverksansluten skrivare (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan
153).
• Använder du Mac eller Linux så finner du vidare information här
”Installation för Mac” på sidan 143 eller här ”Linux-installation” på
sidan 145.
3
Välj sedan USB connection (USB-anslutning) på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Välj programvara i fönstret Välj vilken programvara och vilka verktyg
som ska installeras.
• Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan variera
beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
14
Windows
1
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar.
Klicka därefter på OK.
2
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
1. Introduktion
29
Ominstallation av drivrutinen
Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du anvisningarna för att
installera om drivrutinen.
15
Windows
1
På menyn Starta väljer du Program eller Alla program > Samsung
Printers > Avinstallera Samsung Printer Software.
2
3
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera drivrutinen på
nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 29).
1. Introduktion
30
2. Översikt över menyn och
grundläggande installation
I det här kapitlet finns information om den övergripande menystrukturen och om de grundläggande
installationsalternativen.
• Menykarta
32
• Maskinens grundinställningar
38
• Medier och kassetter
40
• Grundläggande information om utskrift
52
• Vanlig kopiering
58
• Grundläggande skanning
63
• Grundläggande faxfunktioner
64
• Använda en USB-minnesenhet
68
Menykarta
Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in maskinen eller använda maskinens funktioner.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
• Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
• Menyerna beskrivs i den Avancerade Guiden (se ”Nyttiga inställningsmenyer” på sidan 204).
1
Visa menyn
1
2
3
4
5
6
Välj Fax-, Kopierings- eller Skanningsknappen (beroende på vilken funktion du vill använda).
Tryck på
(Menu) tills den meny du vill öppna visas längst ned på skärmen. Tryck sedan på OK.
Tryck på pilknapparna tills önskat menyalternativ visas och välj därefter OK.
Om inställningen har undermenyer upprepar du steg 3.
Tryck på OK för att spara valet.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återvända till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
32
Menykarta
Faxfunktiona
Svarta
V.bef. skickat
Normal
Mörk+1- Mörk+5
Skicka t fax
Upplosning
Standard
Fin
Upplosning
Uppring.inter.
Svarta
Skicka t fax
Prefixuppring.
Originalstrlk
Skicka till PC
ECM-lage
V.bef.&Skriv ut
Fax bekräft.
Pa
Bild-TCR
Av
Saker mottagn.
Superfin
Av
Fotofax
Pa
Originalstrlk
Andra st.inst.
Sandning
Ateruppr.tider
Ta emot v.bef.
Ljus+5- Ljus+1
Fax-installn.a
Skriv ut
Autorapport
Uppringn.lageb
Pa
Mottagning
Mottagn.lage
Skicka t. fler
Lagg till sida
Ring innan sv.
Fordroj skicka
Avbryt jobb
Stam. mot.namn
Prio. skicka
Man. sänd/mott
Av
St.kod mottag.
Auto-forminsk.
Avfarda format
Inst. skrapfax
DRPD-lageb
a. Gäller endast C46xFW.
b. Detta alternativ finns kanske inte i alla länder.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
33
Menykarta
Kopia – funk.
Originalstrlk
Just. bakgrund
Kopier.inst.
Andra st.inst.
Formin./Forst.
Av
Originalstrlk
Svarta
Auto
Kopior
Normal
Forb. niva 1
Sortera kopior
Mörk+1- Mörk+5
Forb. niva 2
Formin./Forst.
Ljus+5- Ljus+1
Radera nivå 1- Radera nivå 4
Svarta
Originaltyp
Text/Foto
Originaltyp
Just. bakgrund
Foto
Tidskrift
Text
Layout
Normal
2-upp
4-upp
ID-kopia
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
34
Menykarta
Skanningsfunk.
USB-funktion
Originalstrlk
Originaltyp
Upplosning
Skanningsinst.
Andra st.inst.
USB-standard
Utskriftsinst.
Riktning
Portratt
Förbättra
Landskap
Detaljerad
Kopior
Farglage
[1 - 999]
Filformat
Upplosning
Svarta
Skarm
Normal
Tydlig text
Av
Normal
Minimum
Bäst
Normal
Svällning
Av
Maximum
Auto. radretur
Normal
LF
Maximum
LF+CR
Dokumentyp
Emulering
Standard
Emuleringstyp
Foto
Installning
Affärsgrafik
CAD
Webbsida
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
35
Menykarta
Systeminst.
Maskininst.
Pappersinst.
Underhall
Rapport
Maskin-IDa
Pappersformat
Konfigurering
Rensa tonermedc
Faxnummera
Pappertyp
Forbr.art.infp
Liv forb.art.
Marginal
Demosida
Bildhanterare
Datum & Tida
Tidsformat
a
Sprak
Energisparlage
Auto-avstäng.b
Vackn.handelse
Ljud/Volyma
Adressboka
Anpass. farger
Tangentljud
Fax bekräft.a
Tonjustering
Varningsljud
Skickade faxa
Hogtalare
Signal
Fax mottagena
Serienummer
Lag tonermed.
Schemajobba
Tidsgr. f. sys
Skrapfaxa
Timeout jobb
Natverkskonf.
Hoghojdsjust.
Anv.räknare
Fuktighet
Faxalternativa
Fortsatt auto.
Pappersbyte
SkrivUtTomSida
Eko-installn.
a. Gäller endast C46xFW.
b. Gäller endast C46xW
c. Det här alternativet visas endast när det finns små mångder bläck kvar i tonern.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
36
Menykarta
Nätverk
TCP/IP (IPv4)
Tradlos
DHCP
Wi-Fi PA/AV
BOOTP
Wi-Fi Direct
Statisk
WPS-instä.
TCP/IP (IPv6)
WLAN-instä.a
Aktivera IPv6
WLAN standard
Konfig.DHCPv6
WLAN-signal
Ethernethast.
Rensa install.
Omedelbart
Natverkskonf.
10 Mbps halv
Protokolhant.
10 Mbps full
Nät. Aktivera
100 Mbps halv
Http Activate
100 Mbps full
WINS
SNMP V1/V2
UPnP(SSDP)
MDNS
SetIP
SLP
a. Gäller endast C46xFW .
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
37
Maskinens grundinställningar
• Du kan ändra inställningar genom att välja Enhetsinställningar i
Samsung Easy Printer Manager programmet.
- Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från
Samsung Easy Printer Manager >
(växla till avancerat
läge) > Enhetsinställningar, se ”Enhetsinställningar” på sidan
274.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
Ange korrekt tid och datum med vänster-/högerpilen eller siffrorna på
tangentbordet (se ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan
227).
• Månad = 01 till 12
• Dag = 01 till 31
• År = alla fyra siffrorna ska anges
• Timme = 01 till 12
• Minut = 00 till 59
När installationen är klar kan du göra standardinställningar.
•
Klockläge: Du kan ange att aktuell tid ska visas i antingen 12timmars eller 24-timmars format.
•
Energisparläge: Om du inte använder maskinen på en stund
kan du spara energi med den här funktionen.
För att ändra maskinens standardinställningar följer du dessa steg:
Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
• När du trycker på knappen Power/Wakeup, påbörjar en utskrift eller
en fax tas emot, startar enheten upp från strömsparläge.
1
2
3
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
• Välj
(Menu) > Systeminst. > Maskininst. > Vackn.handelse >
Pa på kontrollpanelen. Vid tryck på valfri knapp, undantaget Power/
Wakeup, vaknar maskinen fån energispar.
Välj Systeminställning > Maskininställning.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Språk: ändra språket som visas på kontrollpanelen.
•
Datum & Tid: När du anger tid och datum används de för
senarelagda fax och utskrifter. Tid och datum skrivs ut på alla
rapporter. Kontrollera att datum och tid stämmer.
•
Hoghojdsjust.: Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, vilket
är beroende av höjden över havsytan. Innan du ställer in
höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig på (se
”Höjdjustering” på sidan 226).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
38
Maskinens grundinställningar
4
5
6
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Tryck på OK för att spara valet.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Se nedanstående länkar för att göra andra nyttiga inställningar för
maskinen.
• Se ”Mata in olika tecken” på sidan 227.
• Se ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan 227.
• Se ”Ange pappersformat och papperstyp” på sidan 46.
• Se ”Inställning av faxens adressbok” på sidan 229.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
39
Medier och kassetter
I det här kapitlet beskrivs hur du lägger utskriftsmedier i skrivaren.
2
Översikt över kassetter
• Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder andra typer av
utskriftsmedier. Reparationer av skada som uppstått på grund av att
felaktiga utskriftsmedier täcks inte av Samsungs garanti eller
serviceavtal.
• Använd inte fotopappaer av inkjet-typ. eftersom skrivaren kan
skadas.
Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.
1
2
3
• Om utskriftsmediet är lättantändligt kan eldsvåda uppstå.
• Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 118).
Om lättantändliga utskriftsmedier används eller om andra föremål
fastnar i skrivaren kan skrivaren bli överhettad. Detta kan i sällsynta fall
leda till eldsvåda.
4
1
2
3
4
Papperslock
Pappersstödets lås
Längdstöd för papper
Pappersbreddsstöd
Om du inte justerar breddstödet kan papperet fastna eller skrivas ut
snett.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
40
Medier och kassetter
3
Fylla på papper i magasinet
2
Öppna luckan.
3
Dra ut kassetten efter att ha tryckt ned och hakat loss stödlåset i
kassetten. Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
1
Dra ut pappersmagasinet (se ”Översikt över kassetter” på sidan 40).
1
32
2
4
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du
lägger i dem.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
41
Medier och kassetter
5
Lägg papperet så att den sida varpå du vill skriva ut är vänd uppåt.
1
2
För papper som är mindre än brevstorlek trycker du och låser upp
pappersstyrningens lås i kassetten och trycker in denna manuellt.
Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
1
• Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen böjs.
• Använd inte papper med böjd kant eftersom det kan orsaka
pappersstopp eller leda till att papperet skrynklas ihop.
• Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.
2
För papper som är längre än Legal-storlek trycker du in och hakar av
pappersstyrningens lås på papperskassetten och drar ut kassetten
manuellt. Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
42
Medier och kassetter
6
Pressa på papperslängdsstödet och skjut det mot kanten av
pappersbunten utan att papperen böjer sig.
7
Stäng luckan.
8
För in papperskassetten.
9
När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek
för kassetten (se ”Ange pappersformat och papperstyp” på sidan
46).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
43
Medier och kassetter
4
Skriva ut på specialmedier
Information om hur mycket de olika arken väger finns i ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 118.
Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedier för varje kassett/magasin.
Pappersinställningarna för maskinen och drivrutinen bör matcha för att
skriva ut, utan papperfel.
För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från Samsung Easy
Printer Manager väljer du
(Växla till avancerat läge) >
Enhetsinställningar.
Eller om din maskin stöder en visningsskärm, kan du ställa in den genom
att använda knappen
(Menu) på kontrollpanelen.
Ställ sidan in papperssort från fönstret Utskriftsinställningar > fliken
Papper > Papperstyp (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
• När du använder specialmedier rekommenderar vi att du matar ett
papper åt gången (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan
118).
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
Typer
Kassetta
Vanligt
●
Tjockt
●
Tunt
●
Brev
●
Färg
●
CardStock
●
Etiketter
●
Förtryckt
●
Bomulls
●
Återvunnet
●
Arkiv
●
Glättat foto
●
Matt foto
●
a. Följande papperstyper kan användas för manuell matning i kassett:
(●: Stöds, Tom: Stöds ej)
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
44
Medier och kassetter
Etiketter
•
Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga
limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket
kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens
delar.
•
Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en gång.
Skyddspapperet har endast utformats för att passera genom skrivaren
en gång.
•
Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller är
skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.
Använd enbart etiketter som är avsedda för laserskrivare. Annars kan
skrivaren skadas.
Kortpapper/papper i anpassad storlek
•
Tänk på följande när du väljer etiketter:
-
Lim: Ska vara stabilt vid skrivarens fixeringstemperatur ca 170 °C
(338 °F).
-
Arrangemang: använd endast etiketter där du inte kan se
bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant
kan lossna och orsaka problem.
-
Buktigt papper: måste ligga plant med mindre än 13 mm böjning i
någon riktning.
-
Status: använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra
tecken på att de har lossnat från bakstycket.
•
I programvaran anger du att marginalerna ska vara minst 6,4 mm från
kanterna på materialet.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
45
Medier och kassetter
Förtryckt papper
När du fyller på förtryckt papper ska utskriftssidan vara vänd uppåt med en
jämn kant längst fram. Får du problem med pappersmatningen vänder du
pappersbunten. Observera att utskriftskvaliteten kan försämras.
5
Ange pappersformat och papperstyp
När du har fyllt på papper i papperskassetten anger du papperets storlek
och typ med knapparna på kontrollpanelen.
• Pappersiniställningarna i maskinen och drivrutinen bör matchas, för
att skriva ut utan matchningsfel.
För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från Samsung
Easy Printer Manager väljer du
(Växla till avancerat läge) >
Enhetsinställningar.
Eller om din maskin stöder en visningsskärm, kan du ställa in den
genom att använda knappen
•
Ställ sedan in papperstyp från fönstret Utskriftinställningar > fliken
Papper > Papperstyp (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
54).
Måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas
eller frigör farliga gaser när det utsätts för skrivarens
fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder.
•
Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får
inte skada maskinens rullar.
•
Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på
papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt
papper och försämra utskriftskvaliteten.
(Menu) på kontrollpanelen.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
1
2
Tryck på
3
Välj kassett och lämpligt alternativ.
(Menu) på kontrollpanelen.
Klicka på Systeminst. > Pappersinst. > Pappersformat eller
Pappertyp.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
46
Medier och kassetter
4
5
Tryck på OK för att spara valet.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
• Om du vill använda papper av specialstorlek (exempelvis för kvitton)
väljer du fliken Papper tab > Storlek > Redigera... och anger sedan
Inställningar för anpassat format under Utskriftsinställningar
(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
6
Använda utmatningsstöd
Det kan hända att utmatningsfacket blir varmt om du skriver ut många
ark på en gång. Se till att inte röra vid ytan och låt inte barn komma i
närheten.
De utskrivna arken staplas och jämnas till på utmatningsstödet. Skrivaren
skickar utskriften till utmatningskassetten enligt standardinställningen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
47
Medier och kassetter
8
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
Lägga i original
Du kan antingen använda skannerglaset eller dokumentmataren för att läsa
in ett original som ska kopieras, skannas eller faxas.
7
Förbereda original
•
Fyll inte på papper som är mindre än 142 x 148 mm eller större än
216 x 356 mm.
•
Fyll inte på med följande typer av papper, då de kan orsaka
pappersstopp, låg utskriftskvalitet och ändringar i maskinen.
-
Karbonpapper eller papper med karbonbelagd baksida
-
Bestruket papper
-
Onionskin-papper eller tunt papper
-
Veckat eller skrynkligt papper
-
Krökt eller rullat papper
-
Rivet papper
•
Ta bort alla klamrar och gem innan du lägger i papperen.
•
Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på
papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.
•
Lägg inte i original i olika storlekar eller med olika ytvikter.
•
Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra
ovanliga egenskaper.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
På skannerglaset
Med hjälp av skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Du kan få
den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala.
Kontrollera att det inte finns några original i dokumentmataren. Om det
redan finns ett original där kommer det att ha högra prioritet och användas
istället för originalet på skannerglaset.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
48
Medier och kassetter
1
Lyft och öppna skannerlocket.
2
Lägg originalet med framsidan nedåt på skannerglaset. Justera det
efter registreringsmarkeringarna i glasets övre, vänstra hörn.
3
Stäng skannerlocket.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
49
Medier och kassetter
• Om du lämnar skannerlocket öppet när du skannar kan det påverka
kopians kvalitet och tonerförbrukningen.
• Damm på skannerglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Se till
att det är rent (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
I dokumentinmataren
1
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du
lägger i dem.
2
Lägg i originalet med framsidan uppåt i dokumentinmataren.
Kontrollera att botten på originalbunten överensstämmer med den
angivna pappersstorleken i inmatningskassetten.
• Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du
skannerlocket så långt det går och stänger sedan locket. Om boken
eller tidskriften är tjockare än 30 mm börjar du att kopiera med
skannerlocket öppet.
• Var försiktig så att skannerglaset inte går sönder. Du kan skada dig.
• Ha inga händer i vägen när du stänger skannerlocket. Skannerlocket
kan stängas över dina händer och skada dig.
• Titta inte på ljuset inuti skannern medan du kopierar eller skannar.
Det är skadligt för ögonen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
50
Medier och kassetter
3
Justera dokumentmatarens breddstöd efter pappersstorleken.
Damm på dokumentmatarens glas kan orsaka svarta ränder på
utskriften. Håll alltid glasplattan ren (se ”Rengöra maskinen” på sidan
88).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
51
Grundläggande information om utskrift
För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad guide (se ”Använda
specialfunktioner för utskrift” på sidan 234).
3
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
4
De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och
utskriftsområde, väljs i fönstret Skriv ut.
9
Skriva ut
Använder du Mac eller Linux så hittar du mer information i Avancerad
bruksanvisning(se ”Mac-utskrift” på sidan 241 eller ”Linux-utskrift” på
sidan 243.
Fönstret Utskriftsinställningar som följer avser Anteckningar i Windows 7.
1
2
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på menyn Fil.
Om du vill dra nytta av de avancerade utskriftsfunktionerna klickar du
på Egenskaper eller Inställningar i Skriv ut (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 54).
5
Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i fönstret
Skriv ut.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
52
Grundläggande information om utskrift
10
Avbryta en utskrift
Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert avbryter du
jobbet så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen
(
•
) i Aktivitetsfältet i Windows.
Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på
(Stop/Clear) på kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
53
Grundläggande information om utskrift
11
Öppna utskriftsinställningarna
4
Klicka på Egenskaper eller Inställningar.
• Fönstret Utskriftsinställningar som visas i den här
bruksanvisningen kan se annorlunda ut beroende på vilken skrivare
som används.
• När du väljer ett alternativ i Utskriftsinställningar kan en
varningsmarkering visas
eller . Ett utropstecken ( ) anger att
du kan markera det aktuella alternativet men att det inte
rekommenderas, och tecknet
anger att det inte går att markera
det alternativet på grund av skrivarens inställningar eller miljö.
1
2
3
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på Arkiv-menyn. Fönstret Skriv ut öppnas.
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
• Du kan använda Eko-funktioner för att spara på papper och toner vid
utskrift (se ”Easy Eco Driver” på sidan 268).
• Om du vill kontrollera skrivarens status trycker du på knappen
Skrivarstatus (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan
276).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
54
Grundläggande information om utskrift
Använda en favoritinställning
För att använda sparade inställningar, välj dem under Favoriter-fliken.
Maskinen är nu inställd för utskrift med valda inställningar. För att ta
bort sparade inställningar går du till Favoriter-fliken och klicka på
Radera.
Favoriter-funktionen är synlig i de individuella flikarna förutom i Samsungfliken, och låter dig spara aktuella inställningar.
Så här sparar du en Favoriter:
1
2
Ändra önskade inställningar på varje flik.
Ange ett namn i Favoriter-boxen.
12
Använda hjälpen
Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret Utskriftsinställningar
och tryck därefter på F1 på tangentbordet.
3
4
5
Klicka på Spara.
Ange namn, beskrivning och välj ikon.
Klicka på OK. När du sparar en Favoriter, sparas samtliga aktuella
inställningar.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
55
Grundläggande information om utskrift
13
Eko-utskrifter
När funktionen Eco är aktiverad begränsas toner- och
pappersförbrukningen. MedEco blir utskrifterna både billigare och mer
miljövänliga.
Ställ in eko-läge på kontrollpanelen
1
Välj
(Menu) > Systeminst. > Maskininst. > Eko-installn. på
kontrollpanelen.
2
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Läget aktiveras när du trycker på Eko-knappen på kontrollpanelen.
Standardinställningen för ekoläget ärFlera sidor per ark (2) och
tonerbesparing. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på
modellen.
Standardinst.: Välj för att aktivera eller inaktivera eko-läget
-
Av: Inaktiverar eko-läget.
-
Pa: Aktiverar eko-läget.
Om du ställer in Eko med lösenord från SyncThru™ Web Service
(Settings-fliken> Machine Settings > System > Eco Settings) eller
Samsung Easy Printer Manager (Enhetsinställningar > Eko),
visasVid tryck-meddelandet. Du ombeds att ange lösenordet för att
aktivera eller inaktivera eko-läget.
• Du kan ändra inställningar genom att välja Enhetsinställningar i
Samsung Easy Printer Manager programmet.
- Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från
Samsung Easy Printer Manager >
(växla till avancerat
läge) > Enhetsinställningar, se ”Enhetsinställningar” på sidan
274.
•
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
3
Valj temp.: Följ inställningarna från Syncthru™ Web Service
eller Samsung Easy Printer Manager. Innan du väljer detta
måste du ställa in Eko i SyncThru™ Web Service (Settingsfliken > Machine Settings > System > Eco Settings) eller
Samsung Easy Printer Manager (Enhetsinställningar > Eko).
-
Standard-eko: Maskinen står i läget Standard-eko.
-
Anpassad eko: Ändra till önskade värden.
Tryck på OK för att spara valet.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
56
Grundläggande information om utskrift
Aktiverar eko-läge för drivrutinen
Öppna fliken Eko för att aktivera eko-läget. Om eko-bilden visas (
läget redan aktiverat.
) är
Eko-alternativ
•
Skrivarens standard: Inställningarna som angetts via skrivarens
kontrollpanel används.
•
Ingen: Eko-läget inaktiveras.
•
Eko-utskrift: Eko-läget aktiveras. De olika eko-alternativen som du har
angett aktiveras.
•
Lösenord: Om administratören har skapat ett lösenord måste du ange
detta för att aktivera/inaktivera läget.
•
Med energiförbrukningen avses skrivarens genomsnittliga
energiförbrukning.
•
De faktiska mängden som visas är bara en uppskattning eftersom den
verkliga mängden beror på ytterligare faktorer, exempelvis vilket
operativsystem, vilka program och vilken dator du använder samt på
anslutningen, utskriftsmediet och dess tjocklek, storlek och komplexitet.
Resultatsimulator
Resultatsimulator visar hur mycket mindre koldioxid, energi och papper
som går åt med de eko-inställningar som du har valt jämfört med en vanlig
utskrift.
•
Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen av dessa
är tom när eko-läget är inaktiverat.
•
Mer information om beräkningskoefficienten som används för
koldioxidutsläpp finns hos IEA, Japans departement för inrikes affärer
och kommunikation, samt på webbplatsen
www.remanufacturing.org.uk. Olika beräkningsmetoder används för de
olika modellerna.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
57
Vanlig kopiering
15
För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se
”Kopiera” på sidan 207).
Ändra inställningar för varje kopia
Maskinen har standardinställningar för kopiering så att du snabbt och enkelt
kan göra en kopia.
14
Vanlig kopiering
1
C46xW: Se till att lysdioden på knappen Scan to är släckt.
C46xFW: Tryck på
(kopiera) på kontrollpanelen.
2
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
3
Du kan anpassa kopieringsinställningar som Formin./Forst.,
Svarta, Kontrast, Originaltyp med hjälp av knapparna på
kontrollpanelen (se ”Ändra inställningar för varje kopia” på sidan 58).
4
5
• Om du trycker på
(Stop/Clear) medan du väljer
kopieringsalternativ tas alla tidigare inställningar bort och
standardvärdena används. Annars återställs de automatiskt till
standardinställningarna när maskinen har kopierat klart.
Ange eventuellt antalet kopior med pil- eller sifferknapparna.
Tryck på
• Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Visa menyn”
på sidan 32).
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
Svärta
Om du har ett original med svaga markeringar och mörka bilder kan du
justera ljusstyrkan och göra en kopia som är lättare att läsa.
(Start).
1
Om du vill avbryta kopieringsjobbet trycker du på
varefter kopieringen avbryts.
C46xW: Se till att lysdioden på knappen Scan to är släckt.
C46xFW: Tryck på
(Stop/Clear),
2
Välj
(kopiera) på kontrollpanelen.
(Menu) > Kopia – funk. > Svarta på kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
58
Vanlig kopiering
3
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Originalet
Ljus+5 ger ljusast resultat medan Mörk+5 ger mörkast.
4
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten. Du
väljer vad det är för förlaga som ska kopieras.
1
Svarta
C46xW: Se till att lysdioden på knappen Scan to är släckt.
C46xFW: Tryck på
I menyn Svarta kan du öka eller minska skillnaden mellan ljusa och mörka
områden i en bild.
1
C46xW: Se till att lysdioden på knappen Scan to är släckt.
C46xFW: Tryck på
2
3
4
Välj
2
3
(kopiera) på kontrollpanelen.
Välj
(kopiera) på kontrollpanelen.
(Menu) > Kopia – funk. > Originaltyp på kontrollpanelen.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Text: Används för förlagor som i huvudsak innehåller text.
•
Text/foto: Används för förlagor med både text och fotografier.
(Menu) > Kopia – funk. > Svarta på kontrollpanelen.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Om texten på utskrifterna är suddig väljer du alternativet Text.
Tryck på
•
Foto: Används när förlagan består är fotografier.
•
Tidskrift: Använd när originalen är magasin.
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
4
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
59
Vanlig kopiering
Förminskad eller förstorad kopia
Du kan förminska eller förstora en kopia från 25 % till 400 % från
dokumentmataren eller skannerglaset.
Så här förminskar eller förstorar du kopian genom att
ange skalan direkt
1
C46xW: Se till att lysdioden på knappen Scan to är släckt.
C46xFW: Tryck på
• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell
eller tillbehör (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
• Om maskinen är i Ekoläget är inte minsknings- eller
förstoringsfunktiornerna tillgängliga.
Så här väljer du mellan fördefinierade
kopieringsstorlekar
1
(kopiera) på kontrollpanelen.
2
Välj
(Menu) > Kopia – funk. > Formin./Forst. > Anpassad på
kontrollpanelen.
3
4
5
Ange värdet med den numeriska knappsatsen.
Tryck på OK för att spara valet.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
C46xW: Se till att lysdioden på knappen Scan to är släckt.
C46xFW: Tryck på
(kopiera) på kontrollpanelen.
2
Välj
(Menu) > Kopia – funk. > Formin./Forst. på
kontrollpanelen.
3
4
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Tryck på
När du förminskar en kopia kan svarta linjer uppstå på kopians
nederdel.
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
60
Vanlig kopiering
16
Kopiera identitetskort
1
2
Tryck på ID Copy på kontrollpanelen.
3
4
Placera framsida & tryck [Start] visas på displayen.
Maskinen kan skriva ut dubbelsidiga original på ett ark.
Placera originalet med framsidan ned på skannerglaset enligt
pilarna. Stäng sedan skannerlocket.
Maskinen skriver ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet
och baksidan på den nedre delen, utan att storleken reduceras. Den här
funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex. visitkort.
• Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här
funktionen ska kunna användas.
• Om skrivaren står i Ekoläge är inte den här funktionen tillgänglig.
Tillvägagångssättet kan variera beroende på modell.
Tryck på
(Start).
Maskinen börjar skanna framsidan och visar Placera baksida &
tryck [Start].
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
61
Vanlig kopiering
5
Vänd på originalet och placera det på skannerglaset enligt pilarna
(se bild). Stäng sedan skannerlocket.
6
Tryck på
(Start)-knappen.
• Om du inte trycker på
(Start) kopieras endast framsidan.
• Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa
delar inte skrivs ut.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
62
Grundläggande skanning
För speciella skanningsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se
”Skanningsfunktioner” på sidan 245).
Om meddelandet Ej tillgänglig visas bör du kontrollera anslutningen
och välja Aktivera skanning från enhetspanel i Samsung Easy
Printer Manager >
skanna till dator.
Växla till avancerat läge > Inställningar för att
17
Grundläggande skanning
3
Det här är den vanliga metoden för att kopiera original.
Ange önskad skanningdestination och tryck på OK.
Standardinställningen är Mina dokument.
Det här är en grundläggande skanningsmetod för USB-anslutna maskiner.
• Du kan skapa och spara ofta använda inställningar som en profillista.
Du kan även lägga till och radera profilen och spara varje profil till en
annan sökväg.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
• För att ändra Samsung Easy Printer Manager >
Växla till
avancerat läge > Inställningar för att skanna till dator.
• Information om skanning med nätverksanvändning finns i den
Avancerade guiden (se ”Skanna från en nätverksansluten maskin”
på sidan 246).
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2
C46xFW: Välj
(skanna) > Skanna till PC > Lokal dator på
kontrollpanelen.
4
5
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Skanningen påbörjas.
Skannad bild sparas på datorns C:\Användare\användarnamn\Mina
dokument. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket
operativsystem och program du använder.
ELLER
C46xW: Tryck på Scan to > Skanna till pc Lokal dator på
kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
63
Grundläggande faxfunktioner
18
• Gäller endast C46xFW.
• För speciella faxfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se
”Faxfunktioner” på sidan 254).
Förbereda fax
Innan du skickar eller tar emot ett fax måste faxen anslutas till telefonuttaget
(se ”Baksida” på sidan 23). I Snabbinstallationsanvisning kan du läsa hur
du ska göra. Det kan variera mellan olika länder hur en anslutning görs.
• Maskinen kan inte användas som fax via Internettelefon. Kontakta
Internetleverantören om du vill ha mer information.
19
• Vi rekommenderar att du använder det allmänna, analoga
telefonnätet när du ansluter telefonlinjer för att använda en fax. Om
du använder andra Internettjänster (DSL, ISDN, VolP) kan du
förbättra anslutningskvaliteten genom att använda mikrofilter.
Mikrofilter eliminerar onödigt brus och förbättrar anslutnings- eller
Internetkvaliteten. Mikrofilter för DSL ingår inte när du köper
maskinen. Kontakta Internetleverantören om du vill få tillgång till det.
1 Linjeport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/Telefonlinje
(se ”Baksida” på sidan 23).
Skicka ett fax
Originalen kan läggas antingen i dokumentinmataren eller på
skannerglaset. Om du lägger original både i dokumentmataren och på
skannerglaset går dokumentmataren före.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2
3
Tryck på
4
Ange faxnumret till mottagaren (se ”Bokstäver och siffror på
knappsatsen” på sidan 227).
(fax) på kontrollpanelen.
Justera upplösning och svärta efter behov (se ”Justera
dokumentinställningarna” på sidan 66).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
64
Grundläggande faxfunktioner
5
Tryck på
(Start) på kontrollpanelen. Maskinen skannar faxet och
skickar det till mottagaren.
3
Justera upplösning och svärta efter behov (se ”Justera
dokumentinställningarna” på sidan 66).
• Om du vill skicka fax direkt från datorn kan du använda Samsung
Network PC Fax (se ”Skicka fax från datorn” på sidan 255).
4
5
Tryck på
6
När du hör en faxsignal från mottagarens fax trycker du på knappen
(Start).
• Om du vill avbryta sändningen av ett fax trycker du på
Clear) innan överföringen startar.
(Stop/
• Om du använder skannerglaset visas en uppmaning att lägga nästa
sida på glaset.
(On Hook Dial) på kontrollpanelen eller lyft luren.
Ange mottagarens faxnummer med sifferknapparna på
kontrollpanelen.
Skicka ett fax till flera mottagare
Skicka ett fax manuellt
Så här gör du för att skicka ett fax via
(On Hook Dial) på
kontrollpanelen.
Du kan använda knappen om du vill skicka ett fax till flera platser.
Originalsidorna lagras automatiskt i minnet och skickas till en fjärrstation.
Efter överföringen tas originalsidorna automatiskt bort ur minnet.
Du kan inte skicka fax med den här funktionen om du väljer superfint
som alternativ eller om faxet är i färg.
Om skrivaren är försedd med lur kan du använda den för att skicka fax
(se ”Olika funktioner” på sidan 10).
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2
Tryck på
(fax) på kontrollpanelen.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2
Tryck på
(fax) på kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
65
Grundläggande faxfunktioner
3
Justera upplösning och svärta efter behov (se ”Justera
dokumentinställningarna” på sidan 66).
4
5
Välj
(Menu) > Faxfunktion > Skicka t. fler på kontrollpanelen.
Ange numret till den första mottagande faxmaskinen och tryck på
OK.
20
Ta emot ett fax
Maskinen är förinställd på faxläget som standard. När det kommer in ett fax
svarar maskinen efter ett angivet antal ringtoner och tar sedan automatiskt
emot faxet.
Du kan använda snabbvalsnummer eller gruppnummer med
21
knappen
6
(Address Book) .
Ange det andra faxnumret och tryck på OK.
På displayen uppmanas du att ange ytterligare ett faxnummer dit du
vill skicka dokumentet.
7
Om du vill ange fler faxnummer trycker du på OK när Ja visas och
upprepar steg 5 och 6.
Justera dokumentinställningarna
Innan du faxar ska du ändra inställningar efter hur originalet ser ut så att du
får bästa möjliga kvalitet.
Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
• Du kan lägga till upp till 10 destinationer.
• När du har angett ett gruppnummer kan du inte ange några fler.
8
När du inte vill ange fler faxnummer trycker du på vänster-/
högerpilen för att välja Nej vid ledtexten Annat nummer? och sedan
på OK.
Upplosning
Standarddokumentinställningarna ger goda resultat när du använder
vanliga textoriginal. Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller
med fotografier kan du justera upplösningen och få fina fax.
Faxet börjar skickas till de angivna numren i den ordning som du
angivit dem.
Rapport om flerutskick skrivs ut när faxen är skickade.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
66
Grundläggande faxfunktioner
1
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
2
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
(Menu) > Faxfunktion > Upplosning på
•
Standard: original med tecken i normal storlek.
•
Fin: Original som innehåller små tecken eller tunna linjer, eller
som har skrivits ut på en matrisskrivare.
•
Superfin: Original som innehåller extremt små detaljer. Läget
Superfin aktiveras endast om maskinen som du kommunicerar
med stödjer upplösningen.
• Vid minnessändning är läget Superfin inte tillgängligt. Upplösningen
ändras automatiskt till Fin.
Svarta
Du kan välja ljusstyrka för originaldokumentet.
Inställningen används bara för det aktuella faxet. För att ändra
standardinställningen (se ”Faxa” på sidan 211).
1
Välja
(fax) >
kontrollpanelen.
2
3
Välj den svärta du vill använda.
Tryck på
(Menu) > Faxfunktion > Svarta på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
• När maskinen är inställd på Superfin upplösning och den fax du
kommunicerar med inte stöder Superfin upplösning, överför
maskinen med den högsta upplösningen som stöds av den andra
faxmaskinen.
•
3
Fotofax: original med gråskuggor eller fotografier.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
67
Använda en USB-minnesenhet
I det här kapitlet beskrivs hur du använder en USB-minnesenhet med
maskinen.
22
Om USB-minnen
23
Ansluta en USB-minnesenhet
Lyft upp skannerlocket en liten bit och sätt i USB-minnet i USB-kontakten.
Stäng skannerlocket igen innan du använder enheten.
Det finns USB-minnen av olika storlek där du kan lagra dokument,
presentationer, musik och film, högupplösta fotografier eller vilka filer som
helst som du vill lagra eller flytta.
Genom att använda USB-minne kan du göra följande med din maskin:
•
Skanna dokument och spara dem på en USB-minnesenhet
•
Skriva ut data från en USB-minnesenhet
•
Återställa säkerhetskopierade filer till skrivarens minne
•
Formatera USB-minnesenheten
•
Kontrollera tillgängligt minnesutrymme
USB-minnesporten på maskinens framsida är utformad för minnesenheter
av typen USB v1.1 och USB v2.0. Maskinen stödjer USB-minnen med
FAT16/FAT32 och en sektorstorlek på 512 bytes.
Kontrollera USB-enhetens filsystem hos återförsäljaren.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
68
Använda en USB-minnesenhet
Du måste använda ett godkänt USB-minne med kontaktdon.
24
Skanna till en USB-minnesenhet
A
B
• Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Visa menyn”
på sidan 32).
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
Använd endast USB-minnen med metallavskärmning.
Du kan skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en USBminnesenhet.
Du bör endast använda kompatibla USB-minnen (med certifiering). Annars
kan det hända att skrivaren inte känner igen det.
• Ta inte bort USB-minnesenheten när maskinen är i drift eller medan
den sparar på eller läser från USB-minnet. Maskinens garanti täcker
inte skador som orsakats av användarens misstag.
• Om USB-minnesenheten har vissa funktioner, till exempel
säkerhets- och lösenordsinställningar, kanske maskinen inte
upptäcker enheten automatiskt. Information om sådana funktioner
finns i användarhandboken för USB-minnesenheten.
Skanning
1
2
Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
3
Välj
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
(skanna) > Skanna till USB > OK på kontrollpanelen.
Skanning inleds.
För att skanna flera sidor väljer du Yes när meddelandet Another Page?
Yes/No visas. När skanningen har slutförts kan du ta bort USBminnesenheten från maskinen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
69
Använda en USB-minnesenhet
Anpassa skanning till USB
Du kan specificera bildstorlek, filformat eller färgläge för varje skanning till
en USB-enhet.
1
Välja
(skanna) >
(Menu) > Skanningsfunktion > USBfunktion på kontrollpanelen.
2
Välj det alternativ du vill använda.
3
4
5
•
Originalstrlk: Bildens storlek.
•
Originaltyp: Originaldokument.
•
Upplösning: Bildupplösning.
•
Färginst.: Färgläge. Om Mono är valt kan JPEG inte vara valt
som Filformat.
25
Skriva ut från en USB-minnesenhet
Du kan skriva ut filer direkt från en USB-minnesenhet.
Filen stöds av Direktutskrivnings-funktionen.
•
PRN: Endast filer som skapats med den drivrutin som medföljer
maskinen är kompatibla.
Om du skrivcer ut PRN-filer som skapats på en annan maskin kommer
de att se annorlunda ut.
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
PDF: PDF 1.7 eller tidigare
•
Filformat: Filformatet som bilden ska sparas i. Om du väljer
JPEG kan du inte välja Mono i Färgläge.
•
•
Svarta: Anger svärtan vid skanning av original.
Så här skriver du ut från en USB-minnesenhet:
Ange önskad status och tryck på OK.
Upprepa steg 2 och 3 om du vill göra andra inställningar.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
Välj USB-utskrift.
Du kan ändra standardinställningarna för skanning. Mer information finns i
den Avancerad guiden.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
70
Använda en USB-minnesenhet
3
Välj mapp eller fil och tryck sedan på OK.
[+] eller [D] framför ett mappnamn innebär att mappen innehåller filer
eller undermappar.
4
5
Ange hur många kopior som ska skrivas ut.
26
Hantera USB-minnen
Du kan ta bort en fil i taget från ett USB-minne, eller ta bort alla på en gång
genom att formatera om enheten.
Tryck OK, Start eller Skrv för att starta utskrift av vald fil.
[+] eller [D] framför ett mappnamn innebär att mappen innehåller filer
eller undermappar.
När filen har skrivits ut visas en fråga om du vill skriva ut mer.
6
Tryck på OK när Ja visas om du vill skriva ut ett annat jobb. Återgå
därefter till steg 2.
När du har tagit bort filer eller formaterat om USB-minnet kan filerna inte
återställas. Kontrollera därför att du inte längre behöver filerna innan du
tar bort dem.
Välj annars Nej med vänster-/högerpilen och tryck sedan på OK.
7
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Ta bort en fil
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
3
4
5
Välj Filhantering > Radera och tryck på OK.
Välj den fil som du vill ta bort och tryck på OK.
Klicka på Ja.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
71
Använda en USB-minnesenhet
Formatera en USB-minnesenhet
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
3
4
Välj Filhantering > Format och tryck på OK.
Klicka på Ja.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Visa USB-minnets status
Du kan kontrollera hur mycket minne som är tillgängligt för skanning och
dokumentförvaring.
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
3
4
Välj Kontr. utr..
Det tillgängliga minnesutrymmet visas på displayen.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
72
3. Underhåll
Det här kapitlet innehåller information om hur du anskaffar förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till
maskinen.
• Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
74
• Tillgängligt förbrukningsmaterial
75
• Tillgängliga reservdelar
76
• Förvara tonerkassetten
77
• Omfördela toner
78
• Byta ut tonerkassetten
80
• Byta spilltonerbehållaren
82
• Kontrollera förbrukningsmaterialens status
86
• Ställa in varning vid låg tonernivå
87
• Rengöra maskinen
88
• Tips för att flytta och förvara skrivaren
92
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över tillgängliga tillbehör och
underhållsdelar.
Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör
eller reservdelar. Du kan även besöka www.samsung.com/supplies och välja land. Då visas kontaktinformationen.
3. Underhåll
74
Tillgängligt förbrukningsmaterial
Du kan beställa följande förbrukningsmaterial som har tjänat ut:
Genomsnittlig livslängda
Typ
Tonerkassett
Reservdelsnamn
• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: Cirka 1 500 standardsidor (Svart)
• K406 (CLT-K406S): Svart
• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: Cirka 1 000 standardsidor (Gul/
Magenta/Cyan)
• C406 (CLT-C406S): Cyan
• M406 (CLT-M406S): Magenta
• Y406 (CLT-Y406S): Gul
Bildbehandlingsenhet
Cirka 16 000 bilderb
CLT-R406
Spilltonerbehållare
Cirka 7 000 bilderb
CLT-W406
a. Deklarerat avkastningsvärde i enlighet med ISO/IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av användningsmiljön, utskriftsintervall, diagram, mediatyp och -storlek.
b. Antalet sidor grundas på en färg per sida. Om du skriver ut i fyrfärgstryck (Cyan, Magenta, Gul, Svart) minskas sidantalet med 25 %.
Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på vilka alternativ och jobblägen som används och på hur stor del av sidan som täcks av utskriften.
Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i samma land där du köpte maskinen. Annars passar de inte med maskinen. Tonerkassetter och
andra tillbehör tillverkas på olika sätt beroende på skilda förhållanden i olika länder.
Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsung s egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung
kan inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av användning av
tonerkassetter som inte är Samsung-original täcks inte av maskingarantin.
3. Underhåll
75
Tillgängliga reservdelar
När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en
auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. Garantin täcker inte byte av reservdelar efter deras genomsnittliga livslängd.
Reservdelar byts ut med specifika intervall för att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning som beror på slitna delar. Se tabellen nedan.
Syftet med detta är att se till att maskinen fungerar på bästa sätt. Reservdelarna nedan ska bytas ut när livslängden för varje del har uppnåtts.
Genomsnittlig livslängda
Reservdelar
Fixeringsenhet
Cirka 20 000 svartvita sidor eller 5 000 färgsidor
Överföringsvals
Cirka 20 000 sidor
Matarvals
Cirka 20 000 sidor
Matningsvals
Cirka 20 000 sidor
Intermediate Transfer Belt (ITB) Cirka 20 000 sidor för svartvitt läge eller 5 000 sidor för färgläge
ADF-matningsvalsb
Cirka 20 000 sidor
ADF gummidynab
Cirka 20 000 sidor
a. Beror på vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, medietyp och mediestorlek samt jobbets komplexitet.
b. Gäller endast C46xFW.
3. Underhåll
76
Förvara tonerkassetten
Tonerkassetter innehåller komponenter som är känsliga för ljus, temperatur
och fukt. Samsung råder användare att följa rekommendationerna för att
bibehålla högsta prestanda, kvalitet och livslängd för nya tonerkassetter
från Samsung.
Förvara kassetten i samma miljö som skrivaren ska användas i, det vill säga
i kontorsmiljö med reglerad temperatur och luftfuktighet. Tonerkassetten
bör förvaras i den oöppnade originalförpackningen tills den installeras. Om
originalförpackningen inte finns till hands ska öppningen på kassettens
ovandel täckas över med ett papper och kassetten förvaras i ett mörkt skåp.
Om kassettens förpackning öppnas innan kassetten ska användas
förkortas dess livslängd och funktion drastiskt. Förvara den inte på golvet.
Om du tar ut en tonerkassett ur skrivaren ska den förvaras enligt följande.
•
Förvara kassetten inuti skyddspåsen från originalförpackningen.
•
Den ska förvaras liggande med samma sida uppåt (som om den redan
satt i skrivaren).
•
Förvara inte förbrukningsartiklar under något av följande förhållanden:
-
Temperaturer över 40 °C.
-
Luftfuktighet på under 20 % eller över 80 %
-
Miljöer där luftfuktigheten eller temperaturen varierar kraftigt.
-
Direkt solljus eller rumsbelysning.
-
Dammiga miljöer.
-
En bil under längre tid.
-
Miljöer med frätande gaser.
-
Salthaltig luft.
1
Hanteringsanvisningar
•
Utsätt inte tonerkassetten för onödiga vibrationer eller stötar.
2
Tonerkassetten
Samsung Electronics rekommenderar och godkänner inte användning av
tonerkassetter som inte är Samsung-original i maskinen. Detta inkluderar
generiska, återfyllda, eller återtillverkade tonerkassetter, och
tonerkassetter med olika butikers varumärke.
Samsungs skrivargaranti täcker inte skador på skrivaren som orsakats
av användning av påfyllda eller återanvända tonerkassetter eller
kassetter från andra tillverkare än Samsung.
3
Kassettens uppskattade livslängd
Kassettens uppskattade livslängd (tonerkapaciteten) beror på den mängd
toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet utskrivna sidor beror på
mängden trycksvärta på utskrivna sidor, driftsmiljön, bildernas storlek,
utskriftsintervall, medietyp och mediestorlek. Om du till exempel skriver ut
mycket grafik ökar toneråtgången och du kan behöva byta kassett oftare.
3. Underhåll
77
Omfördela toner
När tonerkassetten nästan är tom:
•
Kan vita strimmor uppstå på utskriften och trycket bli starkare på en sida.
•
Status-indikatorn blinkar rött. Ett meddelande som säger att tonern håller på att ta slut kan visas på displayen.
•
Programfönstret Samsung-skrivarens Status i visas på datorskärmen med information om vilken färgkassett som börjar få slut på toner (se ”Använda
Samsung skrivarens status” på sidan 276).
Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall blir det fortfarande vita streck
eller ljus utskrift även om du omfördelar tonern.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan
21).
• Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.
• När skannern öppnas, håll dokumentmataren och skannerenheten tillsammans.
• Vid utskrift med tom toner kan fel uppstå på maskinen.
3. Underhåll
78
Omfördela toner
3. Underhåll
79
Byta ut tonerkassetten
• Om du skakar tonerkassetten ordentligt kommer de första utskrifterna att bli betydligt bättre.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
• Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.
• När skannern öppnas, håll dokumentmataren och skannerenheten tillsammans.
• Vid utskrift med tom toner kan fel uppstå på maskinen.
När en tonerkassett är nästan slut visas fönstret Printing Status på datorn och visar vilken tonerkassett som måste bytas.
3. Underhåll
80
Byta ut tonerkassetten
3. Underhåll
81
Byta spilltonerbehållaren
När slutet av spilltonerbehållarens livslängd har nåtts visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelens display som en indikation på att
spilltonerbehållaren måste bytas ut. Kontrollera skrivarens spilltonerbehållare (se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 75). Information om
installation av spilltonerbehållaren finns i installationsanvisningen till spilltonerbehållaren som medföljde förpackningen.
• Små tonerpartiklar kan släppas ut inuti skrivaren med det innebär inte att maskinen skadas. Kontakta en servicerepresentant utskriftskvaliteten
försämras.
• När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren måste du vara försiktig så att du inte tappar den.
• Lägg spilltonerbehållaren på en plan yta så att du inte spiller ut toner.
Luta eller vänd inte på behållaren.
3. Underhåll
82
Byta spilltonerbehållaren
3. Underhåll
83
Byta bildbehandlingsenheten
När skannerenheten är klar att bytas ut visas fönstret Printing Status på skärmen och anger vilken skannerenhet som behöver bytas ut. I annat fall avbryter
maskinen utskriften.
• Öppna inte förpackningen med något vasst föremål, till exempel en kniv eller en sax. Du kan skada skannerenhetens yta.
• Repa inte ytan på skannerenheten.
• Utsätt inte skannerenheten för ljus i mer än ett par minuter, för att undvika att den skadas. Täck eventuellt över den med ett papper.
• Se till att alla tonerkassetter sitter i ordentligt innan du stänger frontluckan.
3. Underhåll
84
Byta bildbehandlingsenheten
3. Underhåll
85
Kontrollera förbrukningsmaterialens status
Om du ofta får pappersstopp eller utskriftsproblem kontrollerar du antalet sidor som maskinen har skrivit ut eller skannat. Byt ut motsvarande delar vid
behov.
Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till undermenyer.
1
2
3
Välj
(Menu) > Systeminst. > Underhall > Liv forb.art. på kontrollpanelen.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Totalt: det totala antalet utskrivna sidor visas.
•
ADF-skanning: Antalet sidor som har skrivits ut med dokumentinmataren.
•
Platenskanning: Visar hur många sidor som har skannats med skannerglaset.
•
Forbr.art.infp: en sida med information om förbrukningsdelar skrivs ut.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
3. Underhåll
86
Ställa in varning vid låg tonernivå
Om mängden toner i kassetten är låg visas ett meddelande om att den måste bytas ut. Du kan ange om det här meddelandet ska visas och om indikatorn
ska tändas.
• Ändra inställingar i Enhetsinställningar i Samsung Easy Printer Manager-programmet.
- Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från Samsung Easy Printer Manager >
Enhetsinställningar, se ”Enhetsinställningar” på sidan 274.
(växla till avancerat läge) >
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till undermenyer.
1
2
3
Välj
(Menu) > Systeminst. > Underhall > Lag tonermed. på kontrollpanelen.
Välj det alternativ du vill använda.
Tryck på OK för att spara valet.
3. Underhåll
87
Rengöra maskinen
Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten, eller om du använder skrivaren i en dammig miljö, behöver du regelbundet rengöra den för att få bästa
möjliga utskriftsförhållanden och öka skrivarens livslängd.
• Om du rengör skrivarens hölje med rengöringsmedel med hög alkoholhalt, lösningsmedel eller andra starka ämnen, kan höljet missfärgas eller skadas.
• Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp den med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare virvlar
tonern upp i luften och kan vara skadlig för din hälsa.
4
Rengöra utsidan
Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.
3. Underhåll
88
Rengöra maskinen
5
Rengöra insidan
Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller
utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.
• Utsätt inte skannerenheten för ljus i mer än ett par minuter eftersom den kan skadas. Täck vid behov över den med papper.
• Vidrör inte det gröna området i skannerenheten. Undvik att vidröra området genom att hålla i skannerenhetens handtag.
• Använd en torr duk som inte luddar när du rengör skrivarens invändigt. Var försiktig så att inte överföringsvalsen eller några andra delar skadas. Använd
inte lösningsmedel som bensen eller thinner. Det kan uppstå problem med utskriften som skadar maskinen.
• Rengör skrivaren med en torr trasa som inte luddar.
• Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör
skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
• När skannern öppnas, håll dokumentmataren och skannerenheten tillsammans.
3. Underhåll
89
Rengöra maskinen
1
2
1
2
3. Underhåll
90
Rengöra maskinen
6
Rengöra skannerenheten
3
Att hålla skannerenheten ren hjälper dig att få bästa möjliga resultat när du
skannar bilder. Vi föreslår att du rengör skannerenheten det första du gör
varje dag och vid behov även under dagen.
Torka av skannerglasets yta tills den är ren och torr.
1
3
2
• Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en
stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen
innan du rengör skrivaren.
4
5
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
1
2
Fukta lätt en mjuk luddfri trasa eller pappershandduk med vatten.
1
2
3
4
5
Lyft och öppna skannerlocket.
4
Vit list
Dokumentinmatarglas
Vit platta
Skannerlock
Skannerglas
Stäng skannerlocket.
3. Underhåll
91
Tips för att flytta och förvara skrivaren
•
Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den. Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan försämra
utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.
•
Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.
3. Underhåll
92
4. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
• Så undviker du pappersstopp
94
• Ta bort originaldokument som fastnat
95
• Ta bort papper som fastnat
100
• Att förstå status indikator
104
• Meddelanden på displayen
107
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår. I det här kapitlet
finns information om vad du ska göra om fel uppstår. Om skrivaren har en display läser
du först felmeddelandet som visas där. Om du inte hittar någon lösning på problemet
hänvisar vi till kapitlet Felsökning i Avancerad bruksanvisning (se ”Felsökning” på sidan
281). Hittar du ingen lösning i Användarhandbok eller om problemet kvarstår, kontakta en
reparatör.
Så undviker du pappersstopp
Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Följ anvisningarna nedan för att undvika pappersstopp:
•
Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se ”Översikt över kassetter” på sidan 40).
•
Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.
•
Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.
•
Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.
•
Blanda inte olika papperstyper i magasinet.
•
Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 118).
4. Felsökning
94
Ta bort originaldokument som fastnat
Om ett original fastnar i dokumentmataren visas en varning på displayen.
Dra ut papperet sakta och försiktigt så att det inte går sönder.
Du kan förebygga pappersstopp genom att använda skannerglaset för original med tjocka, tunna eller blandade papperstyper.
4. Felsökning
95
Ta bort originaldokument som fastnat
1
Originalet har fastnat framtill i skannern
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
4. Felsökning
96
Ta bort originaldokument som fastnat
2
Originalet har fastnat inuti skannern
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
4. Felsökning
97
Ta bort originaldokument som fastnat
4. Felsökning
98
Ta bort originaldokument som fastnat
3
Originalet har fastnat i skannerns utmatningsområde
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Framsida” på sidan 21).
1
2
Ta bort de dokument som finns kvar i dokumentmataren.
Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
4. Felsökning
99
Ta bort papper som fastnat
Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt.
4
I kassetten
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan
21).
4. Felsökning
100
Ta bort papper som fastnat
4. Felsökning
101
Ta bort papper som fastnat
5
Inuti skrivaren
• Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
4. Felsökning
102
Ta bort papper som fastnat
6
I pappersutmatningsområdet
• Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
4. Felsökning
103
Att förstå status indikator
Färgen på indikatorn visar skrivarens aktuella status.
• Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan
24).
• Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges i respektive felsökningsavsnitt (se ”Meddelanden på displayen” på sidan 107).
• Problemet kan också lösas genom att följa riktlijerna från datorns Samsung-skrivarens Status-fönster (se ”Använda Samsung skrivarens status” på
sidan 276).
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
4. Felsökning
104
Att förstå status indikator
Indikator
Status
Av
Grön
Beskrivning
Skrivaren är offline.
Blinkar
Lampan blinkar vid skrift och när data skickas till skrivaren.
På
• Skrivaren är online och kan användas.
• Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. Kontrollera meddelandet på
displayen. När problemet är åtgärdat går maskinen vidare.
Blinkar
Status
• Det finns inte så mycket toner kvar i kassetten. Beräknad livslängd för tonerkassettena tonern är på väg
att ta slut. Köp eller beställ en ny ersättningskassett. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 78).b
Röd
• Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängdena Vi rekommenderar att du
byter ut tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
• Luckan är öppen. Stäng luckan.
På
• Det finns inget papper i kassetten när du tar emot eller skriver ut data. Fyll på papper
• Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på displayen (se
”Meddelanden på displayen” på sidan 107).
• Ett papper har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 100).
Wirelessb
Power/Wakeup (
Blå
)
Blå
Blinkar
Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
Pa
Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket (se ”Installation av trådlöst nätverk” på sidan 161).
Av
Skrivaren är inte ansluten till det trådlösa nätverket.
På
Skrivaren är i energisparläge.
Av
Skrivaren är i redoläge eller avstängd.
4. Felsökning
105
Att förstå status indikator
Indikator
Status
På
Eco
Scan tob
Beskrivning
Eko-läget används.
Ekolägets standardinställning är 2-upp och tonerspar.
Grön
Av
Eko-läget används inte.
På
Eko-läget används.
Ekolägets standardinställning är 2-upp och tonerspar.
Grön
Av
Eko-läget används inte.
a. Kassettens förväntade livslängd innebär tonerkassettens förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och har beräknats enligt ISO/
IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek. Det kan finnas en viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda
indikatorn tänds och det inte längre går att skriva ut.
b. Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 24).
4. Felsökning
106
Meddelanden på displayen
Meddelanden visas på kontrollpanelen. De visar maskinens status eller
felmeddelanden. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena betyder
och hur du korrigerar problem vid behov.
• Den här funktionen stöds inte för enheter som har en
kontrollpanelsdisplay. Du kan åtgärda problemet med hjälp av
vägledningen i datorns fönster Printing Status (se ”Använda
Samsung skrivarens status” på sidan 276).
• Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om skrivaren och
försöker skriva ut igen. Kontakta en servicetekniker om problemet
kvarstår.
• När du ringer service är det bra om du kan tala om för
serviceteknikern vilket meddelande som visas i fönstret.
7
Meddelanden om pappersstopp
Meddelande
Pappersstopp.
Ta bort papper
Pap.st. el. tom
Öppn/Stng lucka
Betydelse
Dokumentet har fastnat i
dokumentmataren.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Ta bort
originaldokument som
fastnat” på sidan 95).
• Papper har fastnat i
inmatningsområdet.
• Ta bort papperet som
har fastnat (se ”I
kassetten” på sidan
100).
• Det finns inget papper i
kassetten.
• Vissa meddelanden visas kanske inte på displayen, beroende på
tillval eller modell.
Föreslagna åtgärder
• Fyll på papper i
kassetten (se ”Fylla på
papper i magasinet” på
sidan 41).
• [felnummer] anger felnumret.
• [magasintyp] anger magasinnumret.
• [medietyp] anger medietyp.
Pappersstopp
• [mediestorlek] ange mediestorlek.
inuti maskinen
Ett papper har fastnat inuti
maskinen.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Inuti skrivaren”
på sidan 102).
Papperstopp i
[typ av kassett]
Papper har fastnat i
papperskassetten.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Ta bort papper
som fastnat” på sidan 100).
Papper har fastnat i
i utmatningsomr. utmatningsområdet.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”I
pappersutmatningsområde
t” på sidan 103).
• [färg] anger tonerns färg.
Pappersstopp
4. Felsökning
107
Meddelanden på displayen
Meddelande
Papper slut i
kassett
[kassettyp]
Betydelse
Det finns inget papper i
kassetten.
Föreslagna åtgärder
Fyll på papper i kassetten
(se ”Fylla på papper i
magasinet” på sidan 41).
4. Felsökning
108
Meddelanden på displayen
8
Meddelande
Meddelanden om tonerkassetter
Meddelande
• Installera toner
• Installera
tonerkassett
•
Ej kompatibel
[färg] toner
•
Ej kompatibel
Tonerkassett
Ej original
[färg] toner
• Förbered toner
• Förberedny
kassett
Betydelse
• Byt ut
tonerkassett
Föreslagna åtgärder
Det finns ingen
tonerkassett i skrivaren.
Sätt i en tonerkassett.
Tonerkassetten passar
inte för den här skrivaren.
Installera en Samsunggenuine tonerkassett eller
motsvarande.
Tonerkassetten är inte en
Samsung-genuine
kassett.
Installera en Samsunggenuine tonerkassett eller
likvärdig kassett.
Det finns bara lite toner
kvar i den angivna
kassetten. Tonern i
kassetten är snart slut.
Förbered en ny kassett för
byte. Du kan tillfälligt öka
utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern (se
”Omfördela toner” på sidan
78).
• Byt mot en ny
kassett
Betydelse
Den angivna
tonerkassetten har
nästan uppnått den
förväntade livslängden. a
Föreslagna åtgärder
• Du kan välja mellan
Sluta och Fortsätt (se
kontrollpanelen). Om du
väljer Stopp slutar
skrivaren att skriva ut och
det går inte att skriva ut
mer förrän kassetten har
bytts ut. Om du väljer
Fortsätt fortsätter
skrivaren att skriva ut,
men utskriftskvaliteten
kan inte garanteras. Det
finns dessutom en risk att
skrivaren skadas.
• Ersätt tonerkassetten när
det här meddelandet
visas om du vill ha bästa
möjliga utskriftskvalitet.
Om du fortsätter att
använda kassetten efter
att meddelandet visats
kan det uppstå
kvalitetsproblem i
utskrifterna (se ”Byta ut
tonerkassetten” på sidan
80).
Den angivna
tonerkassetten har
uppnått beräknad
Byt tonerkassetten (se
”Byta ut tonerkassetten” på
sidan 80).
livslängd.a Utskriften
kanske avbryts.
4. Felsökning
109
Meddelanden på displayen
a. Uppskattad livslängd för kassetten visar hur länge kassetten kan förväntas räcka vid
genomsnittlig utskriftskapacitet. Funktionen är utvecklad i enlighet med ISO/IEC 19798
(se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 75). Antalet sidor påverkas av driftsmiljön,
utskriftsintervall, materialtyp, bildområdets storlek och materialets storlek. En mindre
mängd toner kan finnas kvar i kassetten även efter att meddelandet "Toner slut" visas och
skrivaren har slutat att skriva ut.
Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter
än Samsung s egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter.
Samsung kan inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra
tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av
användning av andra tonerkassetter än Samsung s
originaltonerkassetter täcks inte av maskingarantin.
4. Felsökning
110
Meddelanden på displayen
9
Meddelande
Meddelanden om kassetter
Trådlost
natverk-fel
Meddelande
Pap.st. el. tom
Öppn/Stng lucka
Betydelse
• Papper har fastnat i
inmatningsområdet.
• Det finns inget papper i
kassetten.
• Ta bort papperet som
har fastnat (se ”I
kassetten” på sidan
100).
10
Meddelanden om nätverksproblem
Natverksproblem:
IP-konflikt
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Den IP-adress på
nätverket som du angav
används av någon annan.
Kontrollera IP-adressen
och återställ den om det
behövs (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsr
apport” på sidan 149).
• BOOTPproblem:
Kor Auto-IP
Föreslagna åtgärder
Den trådlösa modulen är
inte installerad.
Starta om skrivaren och
försök skriva ut på nytt.
Om problemet kvarstår
kontaktar du service.
Det är ett problem med
nätverket.
Ändra Auto IP.
Föreslagna åtgärder
• Fyll på papper i
kassetten (se ”Fylla på
papper i magasinet”
på sidan 41).
Meddelande
Betydelse
• DHCP-problem:
Kor Auto-IP
• BOOTPIP-adresstilldelning
problem:
misslyckades. Detta
Omkonfig. DHCP händer om Auto IP för
BOOTP/DHCP är inställt i
• DHCP-problem:
Omkonfig. DHCP SyncThru™ Web Service.
Det gick inte att
autentisera.
802.1x
Nätverksfel
Ändra tilldelningsmetod
för IP-adressen till
DHCP/BOOTP eller
Statisk. Om du inte
ändrar det här
alternativet ber BOOTP/
DHCP-servern
kontinuerligt om
tilldelning av IPadressen.
Kontrollera det
nätverksprotokoll som
används vid
autentisering. Om
problemet kvarstår
kontaktar du
systemadministratören.
4. Felsökning
111
Meddelanden på displayen
11
Meddelande
Övriga meddelanden
Meddelande
Justerar farg
registrering
Kalibrerar
bilddensitet...
Lucka oppen
Stang den
Skan.enhet öppen
el. Papp.stopp
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Färgregistreringan
justeras i skrivaren.
Vänta ett par minuter.
Bilddensiteten kalibreras i
skrivaren.
Vänta ett par minuter.
Luckan är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan ordentligt
så att den snäpper på
plats.
Skannerenheten har inte
stängts ordentligt. Det kan
också hända att papper
har fastnat i
skannerområdet.
• Ta bort papperet
som har fastnat (se
”Ta bort
originaldokument
som fastnat” på
sidan 95).
Skannerskyddet är inte
låst ordentligt.
Föreslagna åtgärder
Denna tonerkassett är inte
korrekt installerad eller så
är kontakten smutsig.
Installera en äkta
Samsung-tonerkassett
två eller tre gånger för
att säkerställa att den
sitter rätt. Eller rengör
kontakten. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Det gick inte att styra
skrivaren.
Starta om skrivaren och
försök skriva ut på nytt.
Om problemet kvarstår
kontaktar du service.
Skannern är låst
Skannern är låst.
Stäng av strömmen och
slå på den igen. Om
problemet kvarstår
kontaktar du service.
Inst. overfor-
Överföringsbandet är inte
installerat.
Installera ett
överföringsband från
Samsung.
Överföringsbandet i
maskinen är inte avsedd
för din maskin.
Installera en äkta
Samsung-del som är
utformad för skrivaren.
Ny fixer.enhet
[felnummer]
• Stäng luckan
ordentligt så att den
snäpper på plats.
Skannerluckan ar
öppen.
Betydelse
Stäng luckan ordentligt
så att den snäpper på
plats.
Installera [färg]
toner
Ny fixer.enhet
[felnummer]
Sla pa/av
Ny fixer.enhet
[felnummer]
Ring service
bandenhet.
Ej kompatibelt
overforingsband
4. Felsökning
112
Meddelanden på displayen
Meddelande
Ej installerad
Skraptank
Kontrollera
faxlinjen
Fel rumstemp.
Flytta enheten
Utmat.fack fullt
Ta bort papper
Forbered nytt
overforingsband
Byt mot nytt
overforingsband
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Det finns ingen
spilltonerbehållare i
maskinen.
Installera en äkta
Samsung-spillbehållare
för toner.
Faxkabeln är inte
ordentligt ansluten till
LINE-porten.
Anslut den till LINE- och
inte till EXT-porten (se
”Baksida” på sidan 23).
Maskinen befinner sig i ett
rum med en felaktig
rumstemperatur.
Flytta maskinen till ett
rum med en korrekt
rumstemperatur.
Utmatningsfacket är fullt.
Eller sensorn är inte riktad
nedåt.
Ta bort papperet från
utmatningsfacket,
skrivaren återupptar
utskriften Eller se till att
sensor är riktad nedåt.
Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Livslängden för
överföringsbandet löper
snart ut.
Ersätt
överföringsbandet med
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Överföringsbandets
livslängd har löpt ut.
Ersätt
överföringsbandet med
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Fel på
överföringsband
Överföringsbältet kan inte
kontrolleras.
Starta om skrivaren och
försök skriva ut på nytt.
Om problemet kvarstår
kontaktar du service.
Förbered nytt
Livslängden för
överföringsbandet löper
snart ut.
Ersätt
överföringsbandet med
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Överföringsbandets
livslängd har löpt ut.
Ersätt
överföringsbandet med
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Fixeringsenhetens
livslängd har snart nått sitt
slut.
Byt ut fixeringenheten
mot en ny. Kontakta
kundservice.
Överför rulle
Byt mot ny
overforingsvals
Byt
fuser snart
Byt mot ny
fixeringsenhet
Byt/Installera
skraptoner
Fixeringsenhetens
livslängd kommer ta slut.
Livslängden för
skräptonertanken har gått
ut och skrivaren kommer
inte längre skriva ut förrän
en ny skräptonertank har
placerats i skrivaren.
Ersätt skräptonertanken
med en äkta Samsungskräptonertank.
4. Felsökning
113
Meddelanden på displayen
Meddelande
Forbered nytt
skannerenhet
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Skannerenhetens
livslängd snart slut.
Byt ut skannerenheten
mot en ny. Kontakta
kundservice.
Byt ut mot ny
bildbehandlingsen
het
Skannerenhetens
livslängd börjar ta slut.
Installera
Skannerenheten är inte
installerad
skannerenhet
Ny fixer.enhet
[felnummer]
Öppna/stäng dörr
Skannerenheten är
felaktigt installerad, eller
skyddet är inte ordentligt
låst.
Installera om
skannerenheten för att
vara säker på att den
sitter fast ordentligt.
Stäng luckan ordentligt
så att den snäpper på
plats.
4. Felsökning
114
5. Bilaga
I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.
• Specifikationer
116
• Godkännandeinformation
125
• Copyright
138
Specifikationer
1
Allmänna specifikationer
Dessa anges i listan nedan och kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Se www.samsung.com för eventuella ändringar av informationen.
Poster
Dimensioner
Vikt
Bullernivåa
Bredd x längd x höjd
C46xW
406 x 362 x 288,6 mm (16 x 14,3 x 11,4 tum)
C46xFW
406 x 362 x 333,5 mm (16 x 14,3 x 13,1 tum)
Maskin med
förbrukningsmaterial
C46xW
12,80 kg
C46xFW
13,96 kg
Redoläge
Nivå för bakgrundsljud
Utskriftsläge
Färgutskrift
Mindre än 46 dB(A)
Svartvit utskrift
Mindre än 48 dB(A)
Skannerglas
Mindre än 52 dB(A)
Dokumentinmatare
Mindre än 53 dB(A)
Skannerglas
Mindre än 51 dB(A)
Dokumentinmatare
Mindre än 51 dB(A)
Kopieringsläge
Skanningsläge
Temperatur
Beskrivning
Drift
10 till 30 °C (50 till 86 °F)
Lagring (förpackad)
-20 till 40 °C (-4 till 104 °F)
5. Bilaga
116
Specifikationer
Poster
Luftfuktighet
Effektmärkningb
Energiförbrukning
Beskrivning
Drift
20 till 80 % relativ luftfuktighet
Lagring (förpackad)
10 till 90 % relativ luftfuktighet
110-voltsmodeller
110 - 127 V växelström
220-voltsmodeller
220 - 240 V växelström
Genomsnittligt driftsläge
Mindre än 290 W
Redoläge
Mindre än 60 W
Energisparlägec
• C46xW: Mindre än 1,7 W (Wi-Fi Direct på: Mindre än 2,5 W)
• C46xFW: Mindre än 2,1 W (Wi-Fi Direct på: Mindre än 2,9 W)
Trådlöse
Strömlöst läged
Mindre än 0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande ininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.
b. Se märkdata på maskinen för rätt spänning (V), frekvens (Hz) och strömstyrka (A).
c. Strömkonsumtionen i energisparläget kan påverkas av maskinens status, inställningsvillkor och arbetsmiljö.
d. Strömkonsumtionen kan undvikas helt endast när strömkabeln inte är ansluten.
e. Endast trådlösa modeller (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
5. Bilaga
117
Specifikationer
2
Specifikationer för utskriftsmedier
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Letter
216 x 279 mm
60 till 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Tjockt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Tunt papper
Vanligt papper
86 till 120 g/m2
• 5 ark
60 till 70 g/m2
• 150 ark papper med ytvikten 60 g/m2
5. Bilaga
118
Specifikationer
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Bomullspapper
Färgat,
Förutskrivet,
Återvunnet
b
Etiketter
Kort papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
75 till 90 g/m2
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2
Se avsnittet om vanligt papper
60 till 85 g/m2
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2
Letter, Legal, Oficio, Se avsnittet om vanligt papper
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
120 till 150 g/m2
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5,
121 till 163 g/m2
Se avsnittet om vanligt papper
• 5 ark
• 5 ark
Vykort 4x6
Bond papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Arkiv
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Glättat
fotopapper,
Letter, A4,
Matt foto
Vykort 4x6
105 till 120 g/m2
• 10 ark
70 till 90 g/m2
• 100 ark
Se avsnittet om vanligt papper
111 till 220 g/m2
• 1 ark
5. Bilaga
119
Specifikationer
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Minsta storlek (anpassad)
76 x 152 mm
Maximal storlek (anpassad)
216 x 356 mm
60 till 120 g/m2
a. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.
b. Jämnheten på de etiketter som används i maskinen ligger mellan 100 och 250 (Sheffieldpunkter). Detta är ett mått på hur jämna de är.
Om mediet väger mer än 120 g/m2 lägger du i ett papper i taget i kassetten.
5. Bilaga
120
Specifikationer
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
RAM
ledigt
hårddiskutrymme
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB till 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- eller 64-bitars processor, eller snabbare
1 GB (2 GB)
16 GB
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)
• DVD-R/W-enhet
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller
snabbare)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- eller 64-bitars processor, eller snabbare
1 GB (2 GB)
16 GB
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat).
• DVD-R/W-enhet
5. Bilaga
121
Specifikationer
• Internet Explorer 6.0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.
• Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.
• Windows Terminal Services är kompatibelt med maskinen.
Mac
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Mac OS X 10.5
Processor
• Intel®-processorer
RAM
Ledigt
hårddiskutrymme
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz eller snabbare Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8
• Intel®-processorer
2 GB
4 GB
5. Bilaga
122
Specifikationer
Linux
Poster
Operativsystem
Krav
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32-/64-bitars)
Fedora 5–15 (32-/64-bitars)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32-/64-bitars)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32-/64-bitars)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32-/64-bitars)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32-/64-bitars)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32-/64-bitars)
Processor
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™ 2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledigt hårddiskutrymme
1 GB (2 GB)
5. Bilaga
123
Specifikationer
4
Nätverksmiljö
Gäller endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka nätverksmiljöer maskinen kan
användas i.
Poster
Nätverkskort
Specifikationer
• Ethernet 10/100 Base TX trådbundet LAN
• 802.11b/g/n trådlöst LAN
Nätverksoperativsystem
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows® 8
• Olika Linux-OS
• Mac OS X 10.5 - 10.8
Nätverksprotokoll
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Trådlös säkerhet
• Autentisering: Öppet system, Delad nyckel, WPA personlig, WPA2 personlig (PSK)
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Bilaga
124
Godkännandeinformation
Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och certifierad med
flera godkännandedeklarationer.
Vid användning av denna produkt ska de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska
stötar och personskador:
5
Säkerhetsdeklaration för laser
Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21 CFR,
paragraf 1 underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och, i övriga
världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som uppfyller kraven i IEC
60825-1: 2007.
Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och
skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med
laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och
föreskriven service.
Varning
Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/
skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina
ögon, även om den är osynlig.
5. Bilaga
125
Godkännandeinformation
6
8
Ozonsäkerhet
Energispar
Produkten släpper ut mindre än 0.1 ppm ozon. I och med att
ozon är tyngre än luft bör du sörja för god ventilation där du
använder skrivaren.
Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi som
minskar energiförbrukningen när den inte används aktivt.
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskar
energiåtgången automatiskt.
Namnet ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är
registrerade varumärken i USA.
7
Kvicksilversäkerhet
Om du vill veta mer om ENERGY STAR-programmet besöker du
http://www.energystar.gov.
Innehåller kvicksilver, kassera enligt lokala, statliga och
federala lagar (endast USA).
Modeller som är godkända enligt ENERGY STARspecifikationerna är försedda med en ENERGY STAR-dekal.
Kontrollera om skrivaren har en sådan.
9
Återvinning
Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett
miljövänligt sätt.
5. Bilaga
126
Godkännandeinformation
10
11
Endast Kina
Avfallshantering (kassera elektrisk och
elektronisk utrustning)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger
att produkten och de elektroniska komponenterna (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat
hushållsavfall. För att förhindra miljöskador och minska hälsorisken
ska dessa skiljas från andra typer av avfall och återvinnas.
2000m
Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.
Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte
produkten av, eller kommunen för information om hur och var de kan
lämna produkten för miljövänlig återvinning.
Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera
villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten och dess elektriska
komponenter ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.
Endast för USA
Elektronikskrot ska återvinnas. Du kan ta reda på var närmaste
återvinningsstation finns genom att besöka vår webbplats:
www.samsung.com/recyclingdirect Du kan även ringa (877) 278 - 0799
5. Bilaga
127
Godkännandeinformation
12
14
Staten Kaliforniens förslag 65 varning (Endast
USA)
Radiofrekvensstrålning
FCC-information till användaren
Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två
villkor är uppfyllda:
•
Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och
•
enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar
som orsakar oönskad drift.
13
Endast Taiwan
Apparaten har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för
en digital enhet i klass B, enligt del 15 av FCC-reglementet. Gränsvärdena
är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostad.
Utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi,
och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka
skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti
för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas
genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas
användaren att försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera
av följande åtgärder:
•
Rikta om eller flytta mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•
Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än
den som mottagaren är ansluten till.
5. Bilaga
128
Godkännandeinformation
•
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du
behöver hjälp.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den
tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan
innebära att användaren inte längre får använda apparaten.
15
United States of America
De amerikanska federala myndigheterna för
etermedier (FCC)
Avsiktlig sändning enligt del 15 i FCC
Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar
Den digitala enheten överstiger inte de gränsvärden för klass B
radiostörningar från digitala apparater såsom de anges i standarden för
störningsorsakande utrusning, betecknad ”Digital Apparatus”, ICES-003
från Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Kapitlet gäller endast om dessa enheter
finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av
trådlösa enheter.
Eventuella trådlösa enheter i ditt system är endast godkända för
användning i USA om det finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.
FCC har angett en allmän riktlinje om 20 cm avstånd mellan apparaten och
kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta
inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än
20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna. Utgångseffekten från
den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas
inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF
som FCC har angivit.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan
antenn eller sändare.
5. Bilaga
129
Godkännandeinformation
Enheten får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får
inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera
inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av
apparaten.
16
Endast Ryssland
Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra
dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du
inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för
service.
17
Endast Tyskland
FCC-deklaration för användning av trådlöst LAN
Vid installation och användning av kombinationen av sändare och
antenn kan gränsvärdet för avgiven radiofrekvens om 1 mW/cm²
överstigas på platser nära den installerade antennen. Därför ska
användaren alltid iaktta ett minimiavstånd om 20 cm från antennen.
Denna apparat kan inte samlokaliseras med en annan sändare och
sändarantenn.
18
Endast Turkiet
5. Bilaga
130
Godkännandeinformation
19
21
Endast thai
20
Endast Kanada
Denna produkt överensstämmer med gällande tekniska specifikationer för
Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications
techniques applicables d’Industrie Canada.
REN-numret (Ringer Equivalence Number) används för att avgöra antalet
enheter om kan vara anslutna till en telefonlinje. Termineringen på en
uppkoppling kan bestå av alla kombinationer av enheter som uppfyller
kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
Faxmärkning
Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är all användning av
dator eller annan elektronisk utrustning för att sända någon typ av
meddelanden med hjälp av en faxtelefon förbjuden om inte varje sådant
meddelande innehåller en tydlig marginal överst eller längst ned på varje
skickad sida, eller på meddelandets första sida, som innehåller följande
information:
1 Datum och tidpunkt för sändningen.
2 Identifiering av företaget eller den person som skickar meddelandet.
3 Telefonnumret till den sändande maskinen, företaget eller personen.
Telebolaget kan ändra sina kommunikationsmedel eller procedurer utifrån
gällande behov om de inte står i strid med reglerna och förordningarna i
FCC Part 68. Om sådana ändringar kan förväntas göra kundens utrustning
inkompatibel med telebolagets kommunikationsfunktioner, eller kräva
modifiering av sådan terminalutrustning eller på annat sätt materiellt
påverka dess användning eller prestanda, ska kunden meddelas skriftligen
om detta i god tid.
5. Bilaga
131
Godkännandeinformation
22
REN-nummer (Ringer Equivalence Number)
FCC-reglerna anger att ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen är godkända av tillverkaren kan innebära att användaren
inte längre får använda apparaten. Om terminalutrustningen skadar
telenätet måste telebolaget meddela kunden att tjänsten kan avbrytas.
I de fall då det inte är praktiskt genomförbart att meddela kunden kan
företaget tillfälligt avbryta tjänsten förutsatt att de:
REN- och FCC-registreringsnumret för maskinen hittas på etiketten på
maskinens under- eller baksida. Ibland är det nödvändigt att uppge dessa
nummer till telebolaget.
REN-numret är ett mått på maskinens elektriska belastning på telefonlinjen
och kan användas för att avgöra om linjen har överbelastats. Om du
installerar flera typer av utrustning på samma telefonlinje kan det leda till
olika problem när du ringer och tar emot samtal. Summan av alla RENnummer för den utrustning som är ansluten till telefonlinjen ska vara mindre
än fem för att undvika att telefonbolagets tjänst störs. I vissa fall kan det
hända att fem REN-nummer inte kan användas på din telefonlinje. Om
någon del av din telefonutrustning inte fungerar korrekt bör du genast
koppla ur den från telefonlinjen eftersom telenätet annars kan skadas.
Utrustningen överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav
som antagits av ACTA. På utrustningens baksida finns en etikett som bl.a.
innehåller ett produktnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Om din
telefonileverantör efterfrågar detta nummer måste du uppge det för dem.
a Meddelar kunden så snart som möjligt.
b Ger kunden tillfälle att korrigera utrustningsproblemet.
c Meddelar kunden om rättigheten att klaga hos Federal
Communication Commission enligt de procedurer som fastställts i
FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.
Du bör också känna till att
•
Maskinen är inte utformad för att anslutas till en digital växel.
•
Om du tänker använda ett datormodem eller ett faxmodem på samma
telelinjer som maskinen kan det leda till överförings- och
mottagningsproblem för all utrustning. Det rekommenderas att du inte
delar maskinens linje med annan utrustning än en vanlig telefon.
•
Om ditt område ofta utsätts för blixtnedslag eller strömstörningar
rekommenderar vi att du installerar ett strömskydd för både el- och
teleledningarna. Du kan köpa strömskydd från din återförsäljare eller en
annan tele- eller elektronikförsäljare.
5. Bilaga
132
Godkännandeinformation
•
När du programmerar nödnummer och/eller ringer testsamtal till
nödnummer, måste du i förväg kontakta larmcentralen (på ett annat
nummer än nödnumret) om dina testavsikter. Larmoperatören ger dig
anvisningar för hur du ska testa nödnumret.
•
Maskinen får inte användas tillsammans med myntautomater eller för
betalsamtal.
•
Maskinen kan kopplas magnetiskt till hörselhjälpmedel.
Du kan på ett säkert sätt ansluta denna utrustning till telenätet med en
vanlig väggkontakt, USOC RJ-11C.
Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa.
Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig
kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte
bort den gjutna kontaktdelen.
Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den
direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en
elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.
Viktig varning
23
Ersätta den anpassade kontakten (endast för
Storbritannien)
Den här maskinen måste jordas.
Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:
Viktigt
• Grön och gul: jord
• Blå: neutral
Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt (BS 1363)
och har en 13 A-säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du
sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka
säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte
använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.
Kontakta återförsäljaren.
• Brun: spänningsförande
Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller
följande:
Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E” eller med
jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.
Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett ”N” eller är
svartfärgat.
5. Bilaga
133
Godkännandeinformation
Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett ”L” eller
är rödfärgat.
Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.
9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och
terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av
deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of
Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer
kan erhållas från din representant för Samsung Co., Ltd.
24
Deklaration om överensstämmelse (Länder i
Europa)
Godkännanden och certifieringar
Samsung Electronics intygar härmed att produkten [ProXpress
M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress M382xND,
ProXpress M402xND] uppfyller kraven som anges i direktivet
om lågspänning (2006/95/EC) samt i EMC-direktivet (2004/108/
EC).
Samsung Electronics intygar härmed att produkten [ProXpress
M382xDW] uppfyller kraven som anges i direktivet om
radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).
Denna deklaration om överensstämmelse finns på
www.samsung.com, gå till Support > Filarkiv och ange
skrivarens (MFP) namn så att motsvarande dokument visas.
1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EG om approximation av
medlemsstaternas lagstiftning som avser lågspänningsutrustning.
EC-certifiering
Överensstämmelse med direktivet för radioutrustning och
teleterminalutrustning (1999/5/EG)
Samsung-produkten har certifierats av Samsung gällande alleuropeisk
terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN) i enlighet med
direktivet 1999/5/EG. Produkten har utformats för anslutning till det publika
telefonnättet och till kompatibla icke-publika telefonväxlar i Europa.
Om det uppstår problem bör du i första hand vända dig till Euro QA Lab hos
Samsung Electronics Co., Ltd.
Den här produkten har testats i enlighet med TBR21.
Standardiseringsorganet för telekommunikation i Europa (ETSI) har
publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller utförlig
information om krav och nätverkskompatibilitet vad gäller TBR21terminaler. Produkten har utvecklats med dokumentet i åtanke och är helt
kompatibelt med däri angivna rekommendationer.
1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EG om harmonisering
av medlemsstaterna lagstiftning som avser elektromagnetisk kompatibilitet.
5. Bilaga
134
Godkännandeinformation
European Radio Approval-information (för
produkter utrustade med av EU godkända
radioenheter)
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem som är avsett för hemmabruk eller
kontorsbruk. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs
på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.
25
Endast Israel
26
Deklaration om överensstämmelse med regler
Eventuella trådlösa enheter i ditt system får endast användas
inom Europeiska unionen eller associerade områden om det
finns ett CE-märke på systemetiketten.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten, eller enheterna, som kan finnas
inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF
som är fastställda av Europeiska kommissionen genom direktivet R&TTE.
Får användas i de europeiska staterna under trådlösa
godkännanden:
EU-länder
Med restriktioner för användning:
EU
EEA/EFTA-länder
Inga begränsningar för närvarande.
Riktlinjer för trådlös utrustning
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Följande kapitel är en allmän översikt
över den hänsyn som måste tas vid användning av trådlös utrustning.
Ytterligare begränsningar, försiktighetsåtgärder och varningar för vissa
länder listas i avsnitten för dessa länder (eller grupper av länder). De
trådlösa enheterna i ditt system är endast godkända för användning i de
länder som anges på etiketten för radiogodkännande på märkskylten. Om
det land som du ska använda den trådlösa enheten i inte finns med i listan
kontaktar du den myndighet i landet som utfärdar godkännanden för
radioutrustning för att få veta vilka bestämmelser som gäller. Användandet
av trådlösa enheter är strikt reglerat och det är kanske inte tillåtet att
använda dem.
5. Bilaga
135
Godkännandeinformation
Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna),
som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden
för avgiven RF som är kända för närvarande. Eftersom de trådlösa
enheterna (som kan finnas inbyggda i din skrivare) utstrålar mindre energi
än vad som anges i säkerhetsnormer och rekommendationer för
radiosäkerhet, anser tillverkaren att enheterna tryggt kan användas.
Oberoende av effektnivåerna bör du vidtaga åtgärder för att minimera
kontakten mellan din kropp och de trådlösa enheterna under normal drift.
FCC anger en generell riktlinje om 20 cm avstånd mellan den trådlösa
apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av
kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte
användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna
och sänder.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan
antenn eller sändare.
Vissa omständigheter kräver restriktioner vid användning av trådlösa
enheter. Exempel på vanliga restriktioner listas nedan:
Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa utrustningen
på flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget kräver att trådlösa
enheter stängs av i flygplan. Kommunikationsenheter med IEEE
802.11 (också känt som trådlöst Ethernet) och Bluetooth är
exempel på enheter som använder trådlös kommunikation.
I miljöer där risk för störningar på andra enheter eller tjänster är
skadlig eller anses vara skadlig, kan möjligheten att använda
trådlösa enheter vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser,
sjukhus och platser där syrgas eller brännbara gaser finns i
atmosfären är några exempel där användningen av trådlösa
enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du är osäker på
om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på den plats där du
befinner dig, ska du först kontakta tillämplig myndighet för att få ett
godkännande innan du sätter på den trådlösa enheten.
Varje land har egna restriktioner för användning av trådlösa
enheter. Eftersom ditt system är försett med en trådlös enhet, ska
du vid resa mellan länder kontrollera med den lokala myndighet
som utfärdar godkännanden för användning av trådlösa enheter
vilka restriktioner som gäller för resa till det aktuella landet, innan
du reser dit.
Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska du
inte använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar och
systemet är fullständigt monterat.
Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand.
Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter
innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta
tillverkaren för service.
Använd endast drivrutiner som är godkända i det land där enheten
ska användas. Läs i tillverkarens Systemåterställningssats, eller
kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare information.
5. Bilaga
136
Godkännandeinformation
27
Endast Kina
5. Bilaga
137
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.
Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen
av denna användarhandbok.
•
Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows Server 2008 R2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android och Gmail är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
•
Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., vilka har registrerats i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrintlogotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
•
Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.
Licensinformation om öppen källkod finns i filen 'LICENSE.txt' på den medföljande cd-skivan.
REV. 1.00
5. Bilaga
138
Bruksanvisning
AVANCERAD
AVANCERAD
I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade
inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och
felsöker skrivaren i Windows.
AVANCERAD
1. Programvaruinstallation
3. Nyttiga inställningsmenyer
Installation för Mac
143
Innan du börjar läsa ett kapitel
205
Ominstallation för Mac
144
Utskrift
206
Linux-installation
145
Kopiera
207
ominstallation för Linux
146
Faxa
211
Skanning
215
Systeminstallation
217
Nätverksinstallation
223
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
Nyttiga nätverksprogram
148
Installation av trådbundet nätverk
149
Installera drivrutinen via nätverk
153
Höjdjustering
226
IPv6-konfiguration
158
Mata in olika tecken
227
Installation av trådlöst nätverk
161
Inställning av faxens adressbok
229
Samsung Mobile Print
194
Utskriftsfunktioner
233
Använda NFC-funktionen
195
Skanningsfunktioner
245
AirPrint
199
Faxfunktioner
254
Google Cloud Print
201
4. Specialfunktioner
140
AVANCERAD
5. Nyttiga administreringsverktyg
Easy Capture Manager
265
Samsung Easy Color Manager
266
Samsung AnyWeb Print
267
Easy Eco Driver
268
Använda SyncThru™ Web Service
269
Faxproblem
299
Problem med operativsystemet
301
Använda Samsung Easy Printer Manager 272
Använda Samsung Easy Document
Creator
275
Använda Samsung skrivarens status
276
Använda Linux Unified Driver
Configurator
278
6. Felsökning
Problem med pappersmatning
282
Problem med strömförsörjning och kablar 283
Utskriftsproblem
284
Problem med utskriftskvalitet
288
Kopieringsproblem
296
Skanningsproblem
297
141
1. Programvaruinstallation
I det här kapitlet finns information om hur du installerar nödvändig och nyttig programvara för kabelanslutna
skrivare. Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om
skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin
för en nätverksansluten skrivare (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 153).
• Installation för Mac
143
• Ominstallation för Mac
144
• Linux-installation
145
• ominstallation för Linux
146
• Om du använder Windows hänvisar vi till den grundläggande bruksanvisningen för
information om hur du installerar drivrutinen till skrivaren (se ”Drivrutinen installeras
lokalt” på sidan 29).
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
Installation för Mac
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
10
Välj USB Connected Printer på skärmen Printer Connection
Type och klicka på Continue.
11
Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.
Om din enhet stödjer fax, klicka på knappen Add Fax för att välja din
fax och lägga den till din faxlista
12
Klicka på Close när installationen är klar.
Installera drivrutinen för fax:
3
Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.
•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
4
5
6
7
8
a Öppna Program > Samsung > Fax Queue Creator.
b Skrivaren visas i skrivarlistan Printer List
c Välj skrivare och klicka sedan på Create.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
Ange lösenordet och klicka på OK.
1. Programvaruinstallation
143
Ominstallation för Mac
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
Öppna mappen Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
För att avinstallera skrivarprogramvara, klicka på Continue.
Välj vilket program som ska avinstalleras och klicka på Uninstall.
Ange lösenordet och klicka på OK.
När programmet har avinstallerats klickar du på Close.
Om det redan finns en skrivare tar du bort den från Print Setup Utility
eller Print & Fax.
1. Programvaruinstallation
144
Linux-installation
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats
om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta
din produkt > Stöd eller nedladdningar).
1
Installationsprogrammet har lagt till ikonen för Unified Driver Configurator
på skrivbordet och Unified Driver-gruppen på systemmenyn för din
bekvämlighet. Om du undrar över något kan du titta i onlinehjälpen, som du
öppnar från systemmenyn eller från programfönstren i drivrutinen, till
exempel Unified Driver Configurator eller Image Manager.
Installera Unified Linux Driver-paketet
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du ”root” i fältet
Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera
programvaran för skrivaren. Be din systemadministratör om hjälp om
du inte är superanvändare.
3
Från Samsungs webbplats hämtar du Unified Linux-drivrutinspaket
till din dator.
4
5
6
7
Högerklicka på paketet Unified Linux Driver och packa upp det.
Dubbelklicka på cdroot > autorun.
Klicka på Next när välkomstsidan visas.
När installationen är klar klickar du på Finish.
1. Programvaruinstallation
145
ominstallation för Linux
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
När fönstret Administrator Login öppnas skriver du ”root” i fältet
Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna
avinstallera skrivardrivrutinen. Be din systemadministratör om hjälp
om du inte är superanvändare.
3
Öppna Terminalprogrammet. När terminalfönstret öppnas skriver du
följande:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Klicka på Next.
Klicka på Finish.
1. Programvaruinstallation
146
2. Använda en
nätverksansluten skrivare
Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du installerar den nätverksanslutna skrivaren och
dess programvara.
• Nyttiga nätverksprogram
148
• Installation av trådbundet nätverk
149
• Installera drivrutinen via nätverk
153
• IPv6-konfiguration
158
• Installation av trådlöst nätverk
161
• Samsung Mobile Print
194
• Använda NFC-funktionen
195
• AirPrint
199
• Google Cloud Print
201
Enheter och funktioner som stöds kan variera beroende på vilken modell du använder (se
”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Nyttiga nätverksprogram
Det finns flera program som underlättar nätverksinställningarna i
nätverksmiljö. Särskilt för nätverksadministratören är det möjligt att hantera
flera skrivare i nätverket.
• Ange först IP-adressen innan du använder programmen nedan.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
2
SyncThru™ Web Admin Service
En webbaserad maskinhanteringslösning för nätverksadministratörer.
SyncThru™ Web Admin Service är en smidig lösning för hantering av
nätverksenheter. Du kan exempelvis fjärrövervaka och fjärrfelsöka skrivare
så länge du har tillgång till företagets nätverk.
•
Hämta programmet från http://solution.samsungprinter.com.
3
1
Installation av trådbundet nätverk via SetIP
SyncThru™ Web Service
En webbserver på nätverksskrivaren finns varifrån du kan göra följande (se
”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 269):
•
Kontrollera förbrukningsmaterial och status.
•
Anpassa skrivarinställningarna.
•
Aktivera e-postavisering. När du har aktiverat aviseringen skickas ett epostmeddelande med skrivarstatus (tonerkassettens status och
eventuellt skrivarfel) automatiskt till en viss e-postadress.
•
Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att skrivaren ska
kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.
Med det här hjälpprogrammet kan du ange ett nätverkskort och manuellt
konfigurera IP-adresser för användning med TCP/IP-protokollet.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)” på
sidan 149.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)” på sidan
150.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)” på sidan
151.
• Skrivaren stödjer inte nätverksporten, den kan inte använda denna
funktion (se ”Baksida” på sidan 23).
• Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
148
Installation av trådbundet nätverk
4
5
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
Ange en IP-adress
Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. På så vis
blir det lättare att konfigurera nätverket.
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 23).
• Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.
Tryck på knappen
(Menu) på kontrollpanelen och välj Nätverk >
Natverkskonf. (Nätverkskonfiguration).
Med hjälp av nätverkskonfigurationsrapporten kan du ta reda på
skrivarens MAC-adress och IP-adress.
Först måste du ange en IP-adress för utskrifter och hantering via nätverk. I
de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en DHCP-server
(Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.
Exempel:
•
MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78
•
IP adress: 169.254.192.192
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Windows)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via
Kontrollpanelen > Säkerhetscenter > Windows-brandväggen.
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.
1
Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp
filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt
> Support eller nedladdningar).
2
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
149
Installation av trådbundet nätverk
3
4
5
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
Öppna Starta-menyn i Windows och välj Alla program > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System
Preferences > Security > Firewall.
6
Klicka på
-ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter
TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.
7
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Starta skrivaren.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Mac)
1
2
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
3
Dubbelklicka på symbolen för cd:n som visas på ditt skrivbord.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 149). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
8
Klicka på Verkställ och sedan på OK. Skrivaren skriver automatiskt
ut Nätverkskonfigurationsrapporten. Kontrollera att alla
inställningar är korrekta.
•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
4
5
6
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
150
Installation av trådbundet nätverk
7
8
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
14
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
10
Ange lösenordet och klicka på OK.
11
Välj Network Connected Printer(Wired or Wireless) på skärmen
Printer Connection Type och klicka på knappen Set IP Address.
12
Klicka på
-ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter
TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
13
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på
datorn. Klicka på Continue.
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 149). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
Klicka på Apply och sedan på OK. Skrivaren skriver automatiskt ut
Nätverkskonfigurationsrapporten. Kontrollera att alla
inställningar är korrekta.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Linux)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System
Preferences eller Administrator.
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell och
operativsystem.
1
2
3
4
Öppna /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dubbelklicka på filen SetIPApplet.html.
Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
151
Installation av trådbundet nätverk
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 149). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
5
Skrivaren skriver automatiskt ut
Nätverkskonfigurationsrapporten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
152
Installera drivrutinen via nätverk
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 23).
• Du installerar drivrutinen från programvaru-cd:n. Om du använder
Windows väljer du skrivardrivrutinen och programvaran i fönstret
Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras.
4
5
Välj Nätverksanslutning på skärmen Skrivaranslutningstyp.
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Tyst installationsläge
Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd
från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens
drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta
installationen genom att skriva /s eller /S i kommandofönstret.
6
Windows
Det kan hända att brandväggen blockerar anslutningen. Innan du
ansluter enheten till nätverket bör du inakrivera datorns brandvägg.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IPadress” på sidan 149).
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
Kommandoradsparametrar
I följande tabell visas de kommandon som kan användas i
kommandofönstret.
Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot
används tillsammans med /s eller /S. /h, /H och /? är dock särskilda
kommandon som kan användas separat.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
153
Installera drivrutinen via nätverk
Kommandorad
/s eller /S
/p”<portnamn>”
eller /
P”<portnamn>”
Definition
Startar tyst installation.
Anger skrivarporten.
Nätverksporten
skapas via
standardportmonit
orn för TCP/IP. För
lokala portar
måste porten
finnas på datorn
innan den kan
anges med det här
kommandot.
Beskrivning
Installerar
maskindrivrutiner utan att
det krävs någon åtgärd
från användaren eller
visas i
användargränssnittet.
Skrivarportnamnet kan
anges som en IP-adress,
värdnamn, lokalt USBportnamn eller IEEE1284portnamn.
Kommandorad
/a”<målsökväg>”
eller /
A”<målsökväg>”
Anger en målsökväg för
installationen.
Målsökvägen
måste vara en
fullständig sökväg.
Beskrivning
Eftersom
maskindrivrutiner ska
installeras på en OSspecifik plats gäller detta
kommando endast för
tillämpningsprogram.
/n”<skrivarnamn>”
eller /
N”<skrivarnamn>”
Anger skrivarnamnet.
Skrivarinstansen skapas
som det angivna
skrivarnamnet.
Med den här parametern
kan du lägga till önskade
skrivarinstanser.
/nd eller /ND
Anger att en installerade
drivrutinen inte ska
användas som
standardmaskindrivrutin.
Den installerade
maskindrivrutinen blir inte
standardmaskindrivrutin
på systemet om det finns
minst en installerad
skrivardrivrutin. Om det
inte finns någon
installerad maskindrivrutin
används inte det här
alternativet eftersom den
installerade
skrivardrivrutinen blir
standardmaskindrivrutin i
Windows.
Exempel:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” där
”xxx.xxx.xxx.xxx” avser
nätverksskrivarens IPadress. /p”USB001”, /
P”LPT1:”, /
p”värdnamn”
Definition
2. Använda en nätverksansluten skrivare
154
Installera drivrutinen via nätverk
Kommandorad
Definition
Beskrivning
Kommandorad
/
v”<delningsnamn>”
eller /
V”<delningsnamn>
”
Delar ut den installerade
maskinen och lägger till
andra tillgängliga
plattformsdrivrutiner för
Peka och skriv ut.
Alla maskindrivrutiner som
stöds i den aktuella
Windows-versionen
installeras på systemet
och delas ut med det
angivna
<delningsnamnet> för
Peka och skriv ut.
/o eller /O
Öppnar mappen Skrivare
och fax efter
installationen.
Med det här kommandot
öppnas mappen Skrivare
och fax efter den tysta
installationen.
/h, /H eller /?
Visar hjälp för kommandoraden.
/x eller /X
Angänder befintliga
maskindrivrutinfiler till att
skapa en skrivarinstans
om den redan har
installerats.
Med det här kommandot
kan du installera en
skrivarinstans som
använder installerade
skrivardrivrutinfiler utan att
installera ytterligare en
drivrutin.
/
up”<skrivarnamn>”
eller /
UP”<skrivarnamn>
”
Tar endast bort den
angivna skrivarinstansen
och inte drivrutinsfilerna.
Med det här kommandot
tar du endast bort den
angivna skrivarinstansen
från systemet utan att
andra skrivardrivrutiner
påverkas. Inga
skrivardrivrutinfiler tas
bort.
/d eller /D
Avinstallerar alla
enhetsdrivrutiner och
program från systemet.
Definition
Beskrivning
Med det här kommandot
avinstalleras alla
installerade
enhetsdrivrutiner och
applikationsprogram från
systemet.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
155
Installera drivrutinen via nätverk
7
Mac
1
2
3
Ange lösenordet och klicka på OK.
11
12
13
14
Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.
15
Om det automatiska valet inte fungerar väljer du Select Printer
Software och väljer maskinnamnet i Print Using.
16
17
Klicka på Add.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen som dyker upp på ditt skrivbord.
•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
4
5
6
7
8
9
10
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Välj Network Connected Printer(Wired or Wireless) på skärmen
Printer Connection Type och klicka på knappen Continue.
Klicka på IP och välj HP Jetdirect - Socket i Protocol.
Ange skrivarens IP-adress i fältet Address.
Ange könamn i fältet Queue. Om du inte kan ta reda på
utskriftsskrivarens könamn ska du försöka med standardkön först.
Klicka på Close när installationen är klar.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Installera drivrutinen för fax:
a Öppna Program > Samsung > Fax Queue Creator.
b Skrivaren visas i skrivarlistan Printer List.
c Välj skrivare och klicka sedan på knappen Create.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
156
Installera drivrutinen via nätverk
8
Linux
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats
om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta
din produkt > Stöd eller nedladdningar).
10
11
12
Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
När installationen är klar klickar du på Finish.
Lägg till nätverksskrivare
Installera Linux-drivrutinen och lägg till
nätverksskrivare
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
2
3
4
5
6
7
8
9
Ladda ned paketet Unified Linux Driver från Samsungs webbplats.
Hämta filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz och öppna den nya mappen.
Dubbelklicka på cdroot > autorun
Installationsfönstret Samsung öppnas. Klicka på Next.
Fönstret med guiden för ny skrivare öppnas. Klicka på Next.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator.
Klicka på Add Printer..
Fönstret med guiden Add printer wizard visas. Klicka på Next.
Välj Network printer och klicka på knappen Search.
Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
Markera skrivaren och klicka på Next.
Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
Ange nätverksskrivare och klicka på knappen Search.
Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
Markera skrivaren och klicka på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
157
IPv6-konfiguration
9
IPv6 stöds endast fullt ut under Windows Vista eller senare.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7
eller ”Menykarta” på sidan 32).
• Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla
nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen
med Rensa install..
Skrivaren har stöd för följande IPv6-adresser för utskrift och hantering via
nätverk.
•
Link-local Address: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress (Adressen
börjar med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en
nätverksrouter.
•
Stateful Address: IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6server.
•
Manual Address: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en
användare.
Om du vill använda IPv6-nätverksmiljön följer du förfarandet nedan för att
använda IPv6-adressen.
Via kontrollpanelen
Aktivera IPv6
1
2
3
4
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > TCP/IP (IPv6) > Aktivera IPv6.
Välj Pa och tryck på OK.
Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Vi installation av drivrutiner ska du inte konfigurera både IPv4 och IPv6.
Vi rekommenderar att du antingen konfigurerar IPv4 eller IPv6 (se
”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 153).
Konfigurering av DHCPv6-adressen.
Om det finns en DHCPv6-server i nätverket kan du ange något av följande
alternativ som standard för dynamisk värdkonfigurering.
1
2
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > TCP/IP (IPv6) > Konfig.DHCPv6.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
158
IPv6-konfiguration
3
Tryck sedan på OK för att välja värde.
•DHCPv6-adr.: Använd alltid DHCPv6 oavsett av om routern
efterfrågar det.
•DHCPv6 av: Använd aldrig DHCPv6 oavsett av om routern
efterfrågar det.
•Router: Använd endast DHCPv6 när det efterfrågas av en router.
10
Via SyncThru™ Web Service
Aktivera IPv6
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer. Ange
skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck
på Enter eller klicka på Gå.
2
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
förinställt lösenord.
•ID: admin
•Password: sec00000
3
Fönstret SyncThru™ Web Service öppnas. Flytta muspekaren till
Settings i den översta menyraden och klicka på Network Settings.
4
5
6
7
Klicka på TCP/IPv6 till vänster på webbsidan.
Markera kryssrutan IPv6 Protocol.
Klicka på knappen Apply.
Stäng av skrivaren och slå på den igen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
159
IPv6-konfiguration
• Du kan också ställa in DHCPv6.
• För manuell inställning av DHCPv6-adressen:
Markera kryssrutan Manual Address. Textrutan Address/Prefix
aktiveras. Ange resten av adressen (till exempel
3FFE:10:88:194::AAAA. A motsvaras av det hexadecimala värdet 0
till 9 eller A till F).
3
Ange IPv6-adresserna (t.ex. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen måste omges av [ ]-klamrar.
Konfigurering av IPv6-adresser
1
Starta en webbläsare (exempelvis Internet Explorer) som har stöd
för IPv6-adresser.
2
Välj någon av IPv6-adresserna (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) från
Nätverkskonfigurationsrapporten (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 149).
•Link-local Address: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress
(Adressen börjar med FE80).
•Stateless Address: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av
en nätverksrouter.
•Stateful Address: IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6server.
•Manual Address: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en
användare.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
160
Installation av trådlöst nätverk
• Kontrollera att din maskin stödjer trådlöst nätverk. Trådlöst nätverk
finns kanske inte beroende på modellen (se ”Olika modellers
funktioner” på sidan 7).
• Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla
nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen
med Rensa install..
Namn på trådlöst nätverk och lösenord
Trådlösa nätverk kräver högre säkerhet, så när en åtkomstpunkt ställs in
första gången skapas ett nätverksnamn (SSID), och en säkerhetstyp och
ett lösenord anges. Fråga din nätverksadministratör om denna information
innan du fortsätter med maskininstallationen.
11
Komma igång
Mer om nätverkstyper
Normalt kan du bara ha en anslutning mellan datorn och skrivaren
samtidigt.
Infrastrukturläge
Det är en miljö som vanligen används i hem, på mindre
kontor och på hemmakontor. I detta läge används en
åtkomstpunkt för trådlös kommunikation med skrivaren.
Ad hoc-läge
Det här läget använder inte en åtkomstpunkt. Den trådlösa
datorn och den trådlösa maskinen kommunicerar direkt.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
161
Installation av trådlöst nätverk
12
Introduktion av trådlösa inställningsmetoder
Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn. Välj inställningsmetod från nedanstående tabell.
Vissa typer av konfiguration av trådlösa nätverk finns kanske inte beroende på modellen eller landet.
Konfigurationsmetod
Anslutningsmetod
Från datorn
Beskrivning & referens
A
Information för Windows finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel” på sidan
169.
B
Information för Windows finns i ”Åtkomstpunkt utan USB-kabel
(rekommenderas)” på sidan 172.
C
• Information för Macintosh finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel” på
sidan 177.
Med åtkomstpunkt
OR
Från maskinens kontrollpanel
• Information för Mac finns i ”Åtkomstpunkt utan USB-kabel
(rekommenderas)” på sidan 180
D
Se ”Använda nätverkskabel” på sidan 185.
E
• Se ”Skrivare med display” på sidan 165.
• Se ”Skrivare utan display” på sidan 166.
F
Se ”Använda menyknappen” på sidan 168.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
162
Installation av trådlöst nätverk
Konfigurationsmetod
Utan åtkomstpunkt
Anslutningsmetod
Från datorn
Beskrivning & referens
G
Information för Windows finns i ”Ad hoc via USB-kabel” på sidan 174.
H
Information för Macintosh finns i ”Ad hoc via USB-kabel” på sidan 174.
Med Wi-Fi Direct
Se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 188.
I
• Se kapitlet om felsökning (”Felsökning” på sidan 190) om det uppstår problem vid den trådlösa inställningen eller installationen av drivrutinen.
• Det är högst rekommenderat att du ställer in lösenordet på åtkomstpunkter. Om du inte ställer in lösenordet på åtkomstpunkter är det möjligt att de
exponeras för illegal åtkomst från okända maskiner som till exempel datorer, smarta mobiler och skrivare. Information om hur du anger lösenord finns
i bruksanvisningen för routern/åtkomstpunkten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
163
Installation av trådlöst nätverk
Välja typ
13
Använda WPS-knappen
Om din skrivare och en åtkomstpunkt (eller trådlös router) är kompatibel
med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du på ett enkelt sätt konfigurera
inställningarna för trådlöst nätverk genom att trycka på knappen
på kontrollpanelen utan att använda en dator.
(WPS)
• Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget
kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren.
Huruvida du använder knappen WPS (PBC) eller istället anger PINkoden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vad för
typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se
bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
• När du använder WPS-knappen för att konfigurera det trådlösa
nätverket, kan säkerhetsinställningen ändras. För att förhindra detta,
lås WPS-alternativet för den aktuella trådlösa
säkerhetsinställningen. Namnet på alternativet kan variera beroende
på vilken åtkomstpunkt (eller trådlös router) du använder.
Objekt att förbereda
•
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontrollera om skrivaren har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).
Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk via knappen
kontrollpanelen på två sätt:
(WPS) på
Med metoden tryckknappskonfigurering (PBC) kan du ansluta din
skrivare till ett trådlöst nätverk genom att trycka både på knappen
(WPS)
på skrivarens kontrollpanel och knappen WPS (PBC) på en WPS-aktiverad
(Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt (eller trådlös router).
Med PIN-metoden (Personal Identification Number) kan du ansluta
skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PINkoden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt eller
trådlös router.
Fabriksinställningen är PBC-läget, som rekommenderas för en typisk
trådlös nätverksmiljö.
Om din produkt inte har en skärm, kan du aktivera eller inaktivera WiFi Direct-funktionen via WPS-knappen.
• Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt ungefär 10-15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen aktiveras.
• Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen inaktiveras.
• Läs ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 188 om du
vill veta mer om Wi-Fi Direct-funktionen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
164
Installation av trådlöst nätverk
Ansluta i PIN-läge
Du ändrar WPS-läge från kontrollpanelen (
(Meny) > Nätverk >
Tradlos > OK > WPS-instä.).
Skrivare med display
1
Håll knappen
sekunder.
2
Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på
datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern).
Ansluta i PBC-läge
1
Håll knappen
sekunder.
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
aAnsluter: Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2
bAnsluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket
lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
Sedan har du två minuter på dig att trycka på knappen WPS (PBC)
på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
2
cSSID-typ: Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess har
slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på LCDdisplayen.
Tryck på WPS (PBC)-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller
routern.
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
aAnsluter: Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den
trådlösa routern).
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2
3
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i
fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.
bAnsluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket
lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
cAP SSID: Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess har
slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på displayen.
3
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i
fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
165
Installation av trådlöst nätverk
Skrivare utan display
Skrivare utan knappen
(WPS)
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt i ungefär 2–4
sekunder tills statusindikatorn blinkar snabbt.
Skrivaren påbörjar anslutningen till det trådlösa nätverket. Indikatorn
blinkar långsamt i upp till två minuter tills du trycker på PBC-knappen
på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
2
2
3
Tryck på WPS (PBC)-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller
routern.
1
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på
datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern).
Indikatorn blinkar långsamt i upp till två minuter tills du anger den
åttasiffriga PIN-koden.
WPS-indikatorn blinkar på följande sätt:
bNär skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser
indikatorn för WPS med ett fast sken.
aWPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
bNär skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser
indikatorn för WPS med ett fast sken.
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i
fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.
Ansluta i PIN-läge
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt i mer än 4
sekunder tills statusindikatorn lyser.
Skrivaren börjar ansluta till en åtkomstpunkt eller trådlös router.
aWPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
3
-knappen i mer än tio sekunder på kontrollpanelen.
Du kan hitta din skrivares PIN.
Ansluta i PBC-läge
1
(Cancel eller Stop/Clear): Tryck ned
4
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i
fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.
Konfigurationsrapporten för nätverket, inklusive PIN, måste skrivas
ut (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 149).
I redoläget håller du ned knappen
(Cancel eller Stop/Clear) i
mer än fem sekunder på kontrollpanelen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
166
Installation av trådlöst nätverk
Ansluta till ett nätverk på nytt
Koppla ifrån ett nätverk
När den trådlösa funktionen har inaktiverats försöker skrivaren automatiskt
ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) på nytt med de
anslutningsinställningar och den adress som användes tidigare.
Du kopplar ifrån anslutningen till det trådlösa nätverket genom att trycka på
Skrivaren ansluter automatiskt till det trådlösa nätverket i följande fall:
• Skrivaren stängs av och slås på.
• Åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) stängs av och slås på.
knappen
(WPS) på kontrollpanelen i minst två sekunder.
•
När Wi-Fi-nätverket befinner sig i viloläget: Skrivaren kopplas från
det trådlösa nätverket direkt och WPS-indikatorn släcks.
•
När det trådlösa nätverket används: När skrivaren väntar på att det
aktuella jobbet ska slutföras blinkar WPS-indikatorn snabbt. Då avbryts
funktionen för anslutning till trådlösa nätverk automatiskt och WPSindikatorn släcks.
Avbryta anslutningen
Om du vill avbryta funktionen för anslutning till trådlösa nätverk trycker du
på knappen
(Cancel eller Stop/Clear) eller
(Power/Wakeup) på
kontrollpanelen. Du måste vänta 2 minuter innan du ansluter igen till
det trådlösa nätverket.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
167
Installation av trådlöst nätverk
14
Använda menyknappen
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin
3
Tryck på OK för att välja inställningsmetod.
•Guide (rekommenderas):: I detta läge är konfigurationen
automatisk. Ett antal nätverk visas på skrivaren, och du väljer ett
av dessa. Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.
•Anpassat: I detta läge kan användaren manuellt ange eller ändra
sitt eget SSID eller välja säkerhetsalternativet i detalj
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID)
samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet
vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat
nätverket.
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera
drivrutinen via nätverk” på sidan 153).
1
2
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > Trådlös > WLAN-inställningar
2. Använda en nätverksansluten skrivare
168
Installation av trådlöst nätverk
15
Installation i Windows
3
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Genväg till programmet Samsung Easy Wireless Setup utan CDn:
Om du har du installerat skrivardrivrutinen en gång, kan du öppna
programmet Samsung Easy Wireless Setup utan cd-skiva (se
”Åtkomst till administreringsverktyg” på sidan 324).
Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
Åtkomstpunkt via USB-kabel
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare konfigurerad utan ett trådlöst nätverksgränssnitt
•
USB-kabel
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar.
Klicka därefter på OK.
4
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
Skapa infrastruktur för nätverk
1
2
Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
169
Installation av trådlöst nätverk
5
Välj Trådlös nätverksanslutning på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
6
På skärmen Installerar du din skirvare för första gången?, väljer
du Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk. Klicka
sedan på Nästa.
Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du Nej, min
skrivare är redan ansluten till mitt nätverk.
7
Välj Använder en USB-kabel på skärmen Välj trådlös
installationsmetod. Klicka därefter på Nästa.
8
Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj
namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka
på Nästa.
Om du inte hittar nätverksnamnet som du vill välja, eller om du vill
konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt, klickar du på
Avancerade inställningar.
• Ange trådlöst nätverksnamn: Skriv in SSID för åtkomstpunkten
(SSID är skiftlägeskänsligt).
• Driftläge: Välj Infrastruktur.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
170
Installation av trådlöst nätverk
• Autentisering: Välj autentiseringstyp.
Öppet system: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Delad nyckel: autentisering används. En enhet med en korrekt
WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
WPA personlig eller WPA2 Personlig: Välj det här alternativet för
att autentisera skrivarservern baserat på en delad WPA-nyckel. När
den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som
konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess
klienter.
9
Om din skrivare stöder Wi-Fi Direct, visas följande skärm:
Klicka på Next.
• Kryptering: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Nätverkslösenord: Ange det krypterade lösenordet.
• Bekräfta nätverksnyckel: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP-nyckelindex: Om du använder WEP-kryptering väljer du
lämpligt WEP-nyckelindex.
• Alternativet Wi-Fi Direct visas endast på skärmen om skrivaren har
stöd för funktionen.
• Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy
Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 188).
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har
säkerhetsinställningar.
• Wi-Fi Direct-namn: Standnamnet är modellnamnet, och den
maximala längden är 22 tecken.
Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).
• Lösenord, inst. är siffersträngen på 8–64 tecken.
10
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
11
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
171
Installation av trådlöst nätverk
Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)
Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar.
Klicka därefter på OK.
Objekt att förbereda
•
Dator med trådlöst nätverkskort och Windows 7 (eller senare) med
åtkomstpunkt/router
•
CD-skiva med programvara som följde med maskinen
•
En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
4
Välj Trådlös nätverksanslutning på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
Vid installation av det trådlösa nätverket, använder maskinen Pc:ns
trådlösa LAN. Du kanske inte kan ansluta till internet.
Skapa infrastruktur för nätverk
1
2
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
172
Installation av trådlöst nätverk
5
På skärmen Installerar du din skirvare för första gången?, väljer
du Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk. Klicka
sedan på Nästa.
Om nedanstående skärm visas, tryck på
kontrollpanelen, inom 2 minuter.
(WPS)-knappen i
Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du Nej, min
skrivare är redan ansluten till mitt nätverk.
6
Välj Använder en direkt trådlös anslutning på skärmen Välj
trådlös installationsmetod. Klicka därefter på Nästa.
7
8
När det trådlösa nätverket har konfigurerats klickar du på Nästa.
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Även om din dator har Windows 7 eller högre, kan du inte använda den
här funktionen om din PC inte stöder trådlöst nätverk. Ställ in det
trådlösa nätverket med hjälp av en USB-kabel ( se ”Åtkomstpunkt via
USB-kabel” på sidan 169).
2. Använda en nätverksansluten skrivare
173
Installation av trådlöst nätverk
Ad hoc via USB-kabel
Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren
trådlöst till datorn via ett trådlöst ad-hoc-nätverk som du ställer in genom att
följa de enkla anvisningarna nedan.
Skapa ett ad-hoc-nätverk i Windows
1
2
Sätt på datorn och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Objekt att förbereda
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
Om installationsfönstret inte visas klickar du på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar
CD-ROM-enheten. Klicka därefter på OK.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
174
Installation av trådlöst nätverk
4
Välj Trådlös nätverksanslutning på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
• Ange trådlöst nätverksnamn: Skriv in önskat SSID-namn (SSID är
skiftlägeskänsligt).
• Driftläge: Välj ad hoc.
• Kanal: Välj kanal (Auto inst. eller 2 412–2 467 MHz).
• Autentisering: Välj autentiseringstyp.
Öppet system: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Delad nyckel: autentisering används. En enhet med en korrekt
WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
• Kryptering: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Nätverkslösenord: Ange det krypterade lösenordet.
• Bekräfta nätverksnyckel: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP-nyckelindex: Om du använder WEP-kryptering väljer du
lämpligt WEP-nyckelindex.
5
På skärmen Installerar du din skirvare för första gången?, väljer
du Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk. Klicka
sedan på Nästa.
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket
har en säkerhetsinställning aktiverad.
Välj Öppet system eller Delad nyckel för autentisering och klicka på
Nästa.
Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du Nej, min
skrivare är redan ansluten till mitt nätverk.
6
Välj Använder en USB-kabel på skärmen Välj trådlös
installationsmetod. Klicka därefter på Nästa.
7
När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista
med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på
Avancerade inställningar.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som
skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP
krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk
med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.
8
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera
inställningarna och klicka på Nästa.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
175
Installation av trådlöst nätverk
Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen
om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration
är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara
DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även
den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.
Om datorn är inställd på DHCP och du vill använda en statisk inställning
måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IPadressen.
9
Fönstret Trådlös nätverksinställning är avslutad visas. Klicka på
Nästa.
10
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
11
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
• Med DHCP-metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera
att DHCP visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om det visar Statisk ska du klicka på Ändra TCP/IP för att ändra
tilldelningsmetoden till Få IP-adress automatiskt (DHCP).
• Med den statiska metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att
Statisk visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om DHCP visas så klickar du på Ändra TCP/IP för att ange IPadressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.
Exempel:
Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:
-IP address: 169.254.133.42
-Nätmask: 255.255.0.0
skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:
-IP-adress: 169.254.133.43
-Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
-Gateway: 169.254.133.1
2. Använda en nätverksansluten skrivare
176
Installation av trådlöst nätverk
16
inställningar för Mac
Åtkomstpunkt via USB-kabel
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten skrivare
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
•
USB-kabel
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen som dyker upp på ditt skrivbord.
•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
4
5
6
7
8
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
Ange lösenordet och klicka på OK.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
177
Installation av trådlöst nätverk
10
Välj Configuration of Wireless network på skärmen Printer
Connection Type och klicka på Continue.
11
Om skärmen för Wireless Settings visas, väljer du Using a USB
cable och klickar på Next.
Om skärmen inte visas, gå till steg 15.
12
Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj
namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka
på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
178
Installation av trådlöst nätverk
Om du ställer in den trådlösa konfigurationen manuellt ska du klicka på
Advanced Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Skriv in SSID för
åtkomstpunkten (SSID är skiftlägeskänsligt).
• Alternativet Wi-Fi Direct visas endast på skärmen om skrivaren har
stöd för funktionen.
• Operation Mode: Välj Infrastructure.
• Authentication: Välj autentiseringstyp.
Open System: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Shared Key: autentisering används. En enhet med en korrekt WEPnyckel kan ansluta till nätverket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Välj det här alternativet för att
autentisera skrivarservern baserat på delad WPA-nyckel. När den
här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som
konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess
klienter.
• Encryption: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP, AES).
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera
inställningarna och klicka på Nästa.
• Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy
Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 188).
• Wi-Fi Direct-namn: Standnamnet är modellnamnet, och den
maximala längden är 22 tecken.
• Lösenord, inst. är en numerisk sträng som kan innehålla 8–64
tecken.
14
Fönstret Trådlös nätverksinställning är avslutad visas. Klicka på
Nästa.
15
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
• Network Password: Ange det krypterade lösenordet.
• Confirm Network Password: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP Key Index: Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt
WEP Key Index.
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har
aktiverad säkerhet.
Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).
2. Använda en nätverksansluten skrivare
179
Installation av trådlöst nätverk
Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)
Objekt att förbereda
•
Mac med trådlöst nätverkskort och Mac OS 10.7 (eller senare) med
åtkomstpunkt/router
•
CD-skiva med programvara som följde med maskinen
•
En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Dubbelklicka på symbolen för cd:n som visas på ditt skrivbord.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
6
7
8
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
10
Ange lösenordet och klicka på OK.
Välj Configuration of Wireless network på skärmen Printer
Connection Type och klicka på Continue.
•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
4
5
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
180
Installation av trådlöst nätverk
11
Om skärmen för Wireless Settings visas, väljer du Using a direct
wireless connection och klickar på Nästa.
Om nedanstående skärm visas, tryck på
kontrollpanelen, inom 2 minuter.
Om skärmen inte visas, gå till steg 13.
12
13
(WPS)-knappen i
När det trådlösa nätverket har konfigurerats klickar du på Nästa.
Klicka på Close när installationen är klar.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
181
Installation av trådlöst nätverk
Ad hoc via USB-kabel
Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren
trådlöst till datorn via ett trådlöst ad hoc-nätverk som du ställer in genom att
följa de här enkla anvisningarna.
Objekt att förbereda
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
3
•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
4
5
6
7
8
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
Skapa ad hoc-nätverk för Mac
1
2
Dubbelklicka på cd-rom-ikonen som finns upp på skrivbordet.
9
Ange lösenordet och klicka på OK.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
182
Installation av trådlöst nätverk
10
Välj Configuration of Wireless network på skärmen Printer
Connection Type och klicka på Continue.
Shared Key: autentisering används. En enhet med en korrekt WEPnyckel kan ansluta till nätverket.
• Encryption: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Network Password: Ange det krypterade lösenordet.
• Confirm Network Password: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP Key Index: Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt
WEP Key Index.
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket
har en säkerhetsinställning.
Välj Open System eller Shared Key för autentisering och klicka på
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som
skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP
krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk
med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.
11
När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista
med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på
Avancerade inställningar.
12
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningarna visas.
Kontrollera inställningarna och klicka på Next.
• Enter the wireless Network Name: Skriv in SSID-namn (SSID är
skiftlägeskänsligt).
• Operation Mode: Välj ad hoc.
• Channel: Välj kanalen (Auto Setting eller 2 412 MHz till 2 467
MHz).
• Authentication: Välj autentiseringstyp.
Open System: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
183
Installation av trådlöst nätverk
Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen
om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration
är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara
DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även
den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.
Om datorn är inställd till DHCP och du vill använda statisk trådlös
inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den
statiska IP-adressen.
• Med DHCP-metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera
att DHCP visas i fönstret Wireless Network Setting Confirm. Om
det visar Statisk ska du klicka på Change TCP/IP för att ändra
tilldelningsmetoden till Receive IP address automatically (DHCP)
(automatisk tilldelning av IP-adress).
13
När fönstret visas som talar om att nätverkskabelanslutningen är
bekräftad, kopplar du bort nätverkskabeln och klickar på Nästa.
Om nätverkskabeln är ansluten, kan den ha problem med att hitta
skrivaren när det trådlösa nätverket konfigureras.
14
15
Det trådlösa nätverket ansluter enligt nätverkskonfigurationen.
Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på Quit när
installationen är klar.
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installation för Mac”
på sidan 143).
• Med den statiska metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att
Statisk visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om DHCP visas så klickar du på Ändra TCP/IP för att ange IPadressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.
Exempel:
Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:
-IP-adress: 169.254.133.42
-Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då vara som nedan:
-IP-adress: 169.254.133.43
-Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
-Gateway: 169.254.133.1
2. Använda en nätverksansluten skrivare
184
Installation av trådlöst nätverk
17
Använda nätverkskabel
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en
konfigurationsrapport för nätverket.
Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 23).
Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket
måste du utföra viss konfigurering.
• När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera
drivrutinen via nätverk” på sidan 153).
• Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det
trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt.
•
Nätverksansluten dator.
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
•
Nätverkskabel.
Se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 149.
Ange IP-adress med programmet SetIP
(Windows)
Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare
med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MACadress är nätverkskortets serienummer och visas i
nätverkskonfigurationsrapporten.
Se ”Ange en IP-adress” på sidan 149.
Konfigurera skrivarens trådlösa nätverk
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID)
samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet
vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat
nätverket.
Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av SyncThru™ Web
Service.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
185
Installation av trådlöst nätverk
Använda SyncThru™ Web Service
Wizard hjälper dig att installera den trådlösa nätverkskonfigurationen.
Men om du hellre vill ställa in det trådlösa nätverket direkt väljer du
Custom.
Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för
kabelanslutningen.
1
Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
2
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
7
•SSID: SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar ett
trådlöst nätverk, åtkomstpunkter och trådlösa enheter som vill få
tillgång till ett specifikt trådlöst nätverk måste använda samma
SSID. SSID är skriftlägeskänsligt.
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
4
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
förinställt lösenord.
•Operation Mode: Operation Mode syftar på typ av trådlös
anslutning (se ”Namn på trådlöst nätverk och lösenord” på sidan
161).
-Ad-hoc: möjliggör direktkommunikation mellan trådlösa
enheter i en peer-to-peer-miljö.
-Infrastructure: möjliggör kommunikation mellan trådlösa
enheter via en åtkomstpunkt.
Om nätverkets Operation Mode är Infrastructure väljer du
åtkomstpunktens SSID. Om Operation Mode är Ad-hoc väljer du
skrivarens SSID.
•ID: admin
•Password: sec00000
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
Klicka på Wireless och välj Wizard.
Välj Network Name(SSID) i listan.
8
Klicka på Next.
Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det
registrerade lösenordet (för nätverket) och klickar på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
186
Installation av trådlöst nätverk
9
En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka
på Apply om inställningarna stämmer.
18
Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket
Koppla bort nätverkskabeln (standard eller nätverk). Din skrivare ska
sedan börja kommunicera trådlöst med nätverket. Om du använder ad
hoc-läget kan du använda ett trådlöst och ett trådbundet nätverk
samtidigt.
10
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i
fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.
Det går även att aktivera och inaktivera trådlöst nätverk via menyn
Network på kontrollpanelen.
1
Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
2
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
4
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
förinställt lösenord.
•ID: admin
•Password: sec00000
2. Använda en nätverksansluten skrivare
187
Installation av trådlöst nätverk
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
Klicka på Wireless och välj Custom.
Du kan även slå på och stänga av det trådlösa nätverket.
19
Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter
Komma igång med Wi-Fi Direct
Du kan aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på ett av följande vis:
Från dator med USB-anslutning (rekommenderas)
När drivrutininstallationen är klar, kan Samsung Easy Printer Manager
användas för att göra ändringar i Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager är endast tillgängligt för Windows och
Mac.
Wi-Fi Direct är en smidig och icke-hierarkisk anslutning mellan en
kompatibel skrivare och en mobil enget, vilket ger en säker anslutning och
en bättre genomströmning än ad hoc-läget.
Med det trådlösa nätverket kan du ansluta din skrivare till ett Wi-Fi Directnätverk samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Du kan också
använda ett trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt så att
flera användare kan få tillgång och använda och skriva ut dokument från
både Wi-Fi Direct och från ett trådbundet nätverk.
• Det går inte att ansluta den mobila enheten till internet genom
skrivarens Wi-Fi Direct.
• Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. WiFi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS
eller SLP-tjänster.
• Maximalt tre enheter kan koppla upp via Wi-Fi Direct.
•
Från Starta-menyn väljer du Program eller Alla program > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Enhetsinställningar >
Nätverk.
-Wi-Fi Direkt på/av: Välj På för att aktivera.
-Enhetsnamn: Ange det namn på skrivaren som sedan används vid
sökning av skrivaren i ett trådlöst nätverk. Som standard används
modellnamnet som enhetens namn.
-IP-adress: Ange skrivarens IP-adress. Denna IP-adress används
endast i det lokala nätverket och inte i trådbundet eller trådlöst
nätverk i infrastrukturen. Vi rekommenderar att den lokala IP-adress
som är standard används (lokal IP-adress som är standard för
skrivaren i Wi-Fi Direct är 192.168.3.1)
2. Använda en nätverksansluten skrivare
188
Installation av trådlöst nätverk
-Gruppägare: Aktivera detta alternativ för att tilldela skrivaren Wi-Fi
Direct-gruppens ägare. Gruppägare fungerar likadant som en
trådlös åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att det här alternativet är
aktiverat.
•
Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct och ställ in andra alternativ.
• För Linux OS-användare:
-Skriv ut en konfigurationsrapport för IP-nätverket för att kontrollera
uteffekten (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på
sidan 149).
-Nätverkslösenord: Om din skrivare är en Gruppägare behövs ett
Nätverkslösenord för att andra mobila enheter ska kunna ansluta
till den. Du kan själv ange ett lösenord eller använda det som
generereras automatiskt som standard.
-Gå till SyncThru Web Service, välj Settings > Network Settings
> Wireless > Wi-Fi Direct.
-Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct.
Från skrivaren (skrivare med display)
•
Välj Nätverk > Tradlos > Wi-Fi Direct från kontrollpanelen.
•
Aktivera Wi-Fi Direct.
Från skrivaren (skrivare utan bildskärm)
•
•
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt ungefär 10-15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen aktiveras.
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen inaktiveras.
Från en nätverksansluten dator
Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt
kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct från SyncThru™ Web Service.
•
Gå till SyncThru™ Web Service, välj Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct.
Konfigurera den mobila enheten
•
När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i
användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också
ställa in dennas Wi-Fi Direct.
•
När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det
mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om
du vill skriva ut från din smartphone.
• När du hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet
väljer du skrivaren, varpå skrivarens LED-indikator blinkar. Tryck på
WPS-knappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.
• Om dina mobila enhet in stöder WPS, måste du ange
"Nätverksnyckeln" till en skrivare istället för att trycka på WPSknappen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
189
Installation av trådlöst nätverk
20
Felsökning
Problem som kan inträffa under installation av
skrivare eller drivrutin
Anslutningsfel - Allmänt anslutningsfel
•
Datorn får ingen signal från skrivaren. Kontrollera att USB-kabeln är
ansluten och att skrivaren är på.
Anslutningsfel - Anslutet trådbundet nätverk
•
Inga skrivare hittades
Skrivaren är ansluten med en nätverkskabel. Ta bort den trådbundna
nätverkskabeln från skrivaren.
•
Skrivaren kanske inte är påslagen. Slå på datorn och skrivaren.
Anslutningsfel - Tilldelning av IP-adress
•
USB-kabeln är inte ansluten mellan datorn och skrivaren. Anslut
skrivaren till datorn med USB-kabeln.
•
•
Skrivaren stöder inte ett trådlöst nätverk. Läs skrivarens bruksanvisning
som finns på CD-skivan med programvara som levererades med
skrivaren och förbered en trådlös nätverksskrivare.
PC-anslutningsfel
Anslutningsfel - SSID kunde inte hittas
•
Skrivaren kan inte hitta det nätverksnamn (SSID) som du har valt eller
angett. Kontrollera nätverksnamnet (SSID) på din åtkomstpunkt och
försök ansluta igen.
•
Åtkomstpunkten är avstängd. Starta åtkomstpunkten.
•
Stäng av och slå på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) samt
skrivaren.
Den konfigurerade nätverksadressen fungerar inte mellan datorn och
skrivaren.
-För DHCP-nätverksmiljö
Skrivaren tilldelas IP-adressen automatiskt (DHCP) när datorn är
konfigurerad som DHCP.
Anslutningsfel - Ogiltig säkerhet
Om utskriften inte fungerar i DHCP-läge kan problemet ligga i den
automatiskt ändrade IP-adressen. Jämför produktens IP-adress med
skrivarportens IP-adress.
•
Så här jämför du:
Säkerheten har inte konfigurerats rätt. Kontrollera
säkerhetskonfigurationen för åtkomstpunkten och skrivaren.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
190
Installation av trådlöst nätverk
-För miljö med statiska nätverksadresser
1 Skriv ut nätverksinformationsrapporten och kontrollera IP-adressen
(se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 149).
2 Kontrollera skrivarens port från din dator.
a Klicka på Windows Starta-meny.
Skrivaren använder den statiska adressen när datorn är
konfigurerad med en statisk adress.
Exempel:
•För Windows 8, från menyn Charms(Snabbknappar), välj Sök
> inställningar.
b I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:
▪IP-adress: 169.254.133.42
•I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara och ljud > Skrivare.
▪Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:
•I Windows 7/8, välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
c
d
e
f
g
3
•I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Egenskaper.
I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2
väljer du Skrivaregenskaper.
Om Skrivaregenskaper har en ► markör, kan du välja andra
drivrutiner kopplade till vald skrivare.
Klicka på Port-fliken.
Klicka på knappen Konfigurera port….
Kontrollera om Skrivarnamn eller IP-adress: är samma IP-adress
som på Nätverkskonfigureringspappret.
Ändra skrivarens IP-adress om den skiljer sig från
nätverksinformationsrapporten.
Anslut till en nätverksskrivare om du vill använda installations-cdskivan för att ändra portens IP-adress. Koppla sedan upp dig igen till
IP-adressen.
▪IP-adress: 169.254.133.43
▪Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätsmask).
▪Gateway: 169.254.133.1
Övriga problem
Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du
följande.
Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller
trådlös router).
•
Det går inte att använda en kabelansluten och trådlös anslutning
samtidigt.
•
Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren
kanske inte är påslagen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
191
Installation av trådlöst nätverk
•
Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern
är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det
vara svårt att fånga upp signalen.
•
Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen
återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.
•
•
Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern
på åtkomstpunkten (eller trådlösa routern). Då kan du alltid använda IPadressen som är inställd med MAC-adressen. Du kan ta reda på
skrivarens Mac-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport för
nätverket (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan
149).
Kontrollera om brandväggsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar
kommunikationen.
Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går
att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggens
programvara blockerar kommunikationen. Se programvarans
bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök
sedan efter skrivaren igen.
•
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan
kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport.
•
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har
konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du
administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om
lösenordet.
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera
skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till
nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IPadressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om
åtkomstpunkten har återställts.
•
Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du
eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
•
Skrivaren fungerar bara med IEEE 802.11 b/g/n och Wi-Fi. Det saknas
stöd för andra trådlösa nätverk (exempelvis Bluetooth).
•
I ad-hoc-läget måste du kanske ställa in den trådlösa anslutningen varje
gång du använder skrivaren, exempelvis om du använder Windows
Vista.
•
Du kan inte använda infrastrukturläge och ad hoc-läge samtidigt med
Samsungs trådlösa nätverksskrivare.
•
Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
192
Installation av trådlöst nätverk
•
Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen
till skrivaren.
Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den
trådlösa routern) och skrivaren.
Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller
betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
•
Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska
enheter som kan störa den trådlösa signalen.
Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat
mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.
•
Närhelst konfigurationen för din åtkomstpunkt (eller trådlösa router)
ändras, måste du göra produktens trådlösa nätverkskonfiguration igen.
•
Maximalt antal enheter som kan anslutas via Wi-Fi Direct är 3.
•
Om Wi-Fi Direct är Pa, stöder maskinen endast IEEE 802.11 b/g.
•
Om åtkomstpunkten är inställd på att endast fungera med 802.11n,
kanske den inte ansluter till din maskin.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
193
Samsung Mobile Print
21
22
Vad är Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print är ett gratis program med vilket användare kan
skriva ut foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller
surfplattan. Samsung Mobile Print är inte bara kompatibelt med
mobiltelefoner med Android och iOS, utan också med din iPod Touch och
surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en nätverksansluten Samsungskrivare eller till en trådlös skrivare via en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Det är inte
nödvändigt att installera en ny drivrutin eller konfigurera
nätverksinställningar – installera bara programmet Samsung Mobile Print
helt enkelt, så kommer det automatiskt att upptäcka kompatibla Samsungskrivare. Förutom utskrift av foton, webbsidor och PDF-filer stöds också
skanning. Om du har en Samsung multifunktionsskrivare, skanna in ett
dokument till JPG-, PDF- eller PNG-format för snabb och enkel visning i din
mobila enhet.
Hämta Samsung Mobile Print
Om du vill hämta Samsung Mobile Print går du till programbutiken
(Samsung Apps,Play Store, App Store) på din mobila enhet och söker helt
enkelt efter ”Samsung Mobile Print.” Du kan även besöka iTubnes för
Apple-enheter på din dator.
23
Kompatibla mobil-OS
•
Android OS 2.1 eller senare
•
iOS 4.0 eller senare
24
Kompatibla enheter
•
iOS 4.0 eller senare: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 eller senare: Galaxy series och mobila Android-enheter
2. Använda en nätverksansluten skrivare
194
Använda NFC-funktionen
NFC (Near Field Communication)-skrivaren gör det möjligt för dig att skriva
ut/skanna direkt från din mobiltelefon genom att bara hålla din mobiltelefon
över NFC-etiketten på din skrivare. Det kräver ingen installation av
skrivardrivrutiner eller anslutning till en åtkomstpunkt. Det enda som
behövs är en mobiltelefon som stöder NFC. För att kunna använda denna
funktion, behöver Samsung Mobile Print-appen installeras i din
mobiltelefon.
• Beroende på materialet i mobilfodralet kan det hända att NFCigenkänningen inte fungerar korrekt.
• Överföringshastigheten kan variera beroende på typen av
mobiltelefon du använder.
26
Skriva ut
1
Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad i din mobiltelefon och att
Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (see ”Komma
igång med Wi-Fi Direct” på sidan 188).
2
För NFC-antennen på din mobiltelefon (vanligen placerad på
mobiltelefonens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder på att Samsung Mobile Print-appen ska
starta.
25
Krav
•
NFC aktiverad, Mobile Print-app installerad på mobiltelefon med
Android OS 4.0 eller högre.
•
Skrivare med Wi-Fi Direct-funktionen aktiverad. Wi-Fi Direct-funktionen
är aktiverad som standard.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
195
Använda NFC-funktionen
• För vissa mobiltelefoner kan det hända att NFC-antennen inte är
placerad på baksidan. Kontrollera placeringen av NFC-atennnen på
din mobiltelefon innan du för den över etiketten.
• För vissa mobiltelefoner kan det hända att NFC-antennen inte är
placerad på baksidan. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på
din mobiltelefon innan du för den över etiketten.
• Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PINkod och tryck på OK. Följ instruktionerna på appens skärm för att
uppdatera PIN-koden.
• Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PINkod och tryck på OK. Följ instruktionerna på appens skärm för att
uppdatera PIN-koden.
• Om Samsung Mobile Print-appen inte är installerad i din
mobiltelefon, ansluter den automatiskt till Samsung Mobile Printappens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.
3
Skrivaren påbörjar utskriften.
Välj det innehåll du vill skriva ut.
Ändra vid behov utskriftsalternativ genom att trycka på
4
5
.
För NFC-antennen på din mobiltelefon (vanligen placerad på
mobiltelefonens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder tills mobiltelefonen ansluter till skrivaren.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
196
Använda NFC-funktionen
27
• För vissa mobiltelefoner kan det hända att NFC-antennen inte är
placerad på baksidan. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på
din mobiltelefon innan du för den över etiketten.
Skanning
1
Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad i din mobiltelefon och att
Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (see ”Komma
igång med Wi-Fi Direct” på sidan 188).
• Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PINkod och tryck på OK. Följ instruktionerna på appens skärm för att
uppdatera PIN-koden.
2
För NFC-antennen på din mobiltelefon (vanligen placerad på
mobiltelefonens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
• Om Samsung Mobile Print-appen inte är installerad i din
mobiltelefon, ansluter den automatiskt till Samsung Mobile Printappens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.
Vänta några sekunder på att Samsung Mobile Print-appen ska
starta.
3
4
Välj skanningsläge.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
Ändra vid behov skanningsalternativ genom att trycka på
.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
197
Använda NFC-funktionen
5
För NFC-antennen på din mobiltelefon (vanligen placerad på
mobiltelefonens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder tills mobiltelefonen ansluter till skrivaren.
• För vissa mobiltelefoner kan det hända att NFC-antennen inte är
placerad på baksidan. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på
din mobiltelefon innan du för den över etiketten.
• Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PINkod och tryck på OK. Följ instruktionerna på appens skärm för att
uppdatera PIN-koden.
6
Skrivaren börjar skanna innehållet.
Skannad data sparas i mobiltelefonen.
Om du vill fortsätta att skanna, följ instruktionerna på appskärmen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
198
AirPrint
Endast skrivare som är certifierade med AirPrint kan använda AirPrintfunktioner. Kontrollera kartongen som din skrivare levererades i om den
har ett AirPrint-certifieringsmärke.
4
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Skriv in standard- ID och
Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
förinställt lösenord.
•ID: admin
Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst från din iPhone, iPad eller
iPod Touch (med senaste versionen av iOS).
28
Konfigurera AirPrint
•Password: sec00000
5
När fönstret Embedded Web Service öppnas klickar du på
Settings > Network Settings.
6
Klicka på Raw TCP/IP, LPR, IPP eller mDNS .
Du kan aktivera IPP-protokollet eller mDNS-protokollet.
Bonjour(mDNS) och IPP-protokoll krävs i skrivaren om funktionen AirPrint
ska kunna användas. Du kan aktivera AirPrint på något av följande sätt.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
3
Klicka Login i övre högra hörnet på SyncThru™ Web Servicehemsidan.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
199
AirPrint
29
Skriva ut via AirPrint
I exempelvis handboken till iPad finns följande instruktioner:
1
Öppna e-postmeddelandet, bilden, webbsidan eller dokumentet
som du vill skriva ut.
2
3
Peka på ikonen (
4
Peka på knappen Skriv ut. Sidan skrivs ut.
).
Välj skrivardrivrutinens namn och alternativmeny för att
konfigurera.
Avbryta en utskrift: Om du vill avbryta en utskrift eller visa en
utskriftssammanfattning klickar du på ikonen Utskriftscenter (
). Du
kan klicka på Avbryt i Utskriftscenter.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
200
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ är en tjänst som möjliggör utskrift till en skrivare med
användning av en smartmobil, surfplatta eller annan internetansluten enhet.
Registrera ditt Google-konto till skrivaren så kan du använda tjänsten
Google Cloud Print. Du kan skriva ut ditt dokument eller e-postmeddelande
med Chrome OS, Chrome webbläsare, eller med ett Gmail™/ Google
Docs™-program på din mobila enhet, så du behöver inte installera
skrivardrivrutinen på den mobila enheten. Vänd dig till Google:s hemsida
(http://support.google.com/cloudprint) för mer information om Google
Cloud Print.
5
6
•Password: sec00000
Om nätverket använder proxyserver måste du konfigurera proxy IP och
portnummer: Settings > Network Settings > Google Cloud Print >
Proxy Setting. Kontakta din Internetleverantör eller administratör för
mer information.
Registrera skrivaren med ditt Google-konto
• Du bör skapa ett Google-konto i förväg.
1
2
3
4
Öppna Chrome-webbläsaren.
Gå till www.google.com.
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Skriv in standard- ID och
Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
förinställt lösenord.
•ID: admin
30
• Se till att skrivaren är påslagen och uppkopplat mot ett trådlöst
nätverk som är anslutet till Internet.
KlickaLogin i SyncThru™ Web Service-hemsidans övre högra hörn.
7
När du öppnat fönstret SyncThru™ Web Service, klicka då på
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Ange skrivarens namn och information.
Klicka på Register.
Bekräftelsefönstret poppar upp.
Logga in på Googles webbplats med Gmail-adressen.
Notera din skrivares IP-adress in adressfältet och trycker sedan
enter-knappen eller välj Gå.
Om din webbläsare inte tillåter pop-up kommer bekräftelsefönstret inte
dyka upp. Ställ in så webbläsaren tillåter pop-up.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
201
Google Cloud Print
10
11
Klicka Finish printer registration.
Klicka Manage your printers.
Din skrivare är nu registrerad till tjänsten Google Cloud Print .
Google Cloud Print-kompatibla enheter visas i listan.
31
Skriva ut via Google Cloud Print
Utskriftsproceduren kan variera beroende på applikation och utrustning. Du
kan se en lista över program som stödjer tjänsten Google Cloud Print.
Säkerställ att skrivaren är påslagen och uppkopplad mot ett trådlöst
nätverk med Internetanslutning.
Utskrift via applikation eller mobiltelefon
Följande steg är ett exempel på hur man använderGoogle Docsprogrammet från en Android-mobiltelefon.
1
Installera programmet Cloud Print i den mobila enheten.
Har du inte applikationen kan du ladda ned den från t.ex. Android
Market eller App Store.
2
3
4
Öppna programmet Google Docs i den mobila enheten.
Peka på alternativet
-knappen för det dokument du vill skriva ut.
Peka på knappen Sänd
.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
202
Google Cloud Print
5
6
7
Tryck på Cloud Print
-knappen.
Ställ in utskriftsalternativ.
Tryck på Click here to Print.
Utskrift från Chrome-webbläsaren
Följande är ett exempel på hur man använder Chrome -webbläsaren.
1
2
3
4
5
6
Kör Chrome.
Öppna det dokument eller den e-post du vill skriva ut.
Klicka på skiftnyckeln
i webbläsarens övre högra hörn.
Klicka på Skriv ut. En ny flik för utskrift uppenbarar sig.
Välj utskrift med Google Cloud Print.
Klicka på Skriv ut-knappen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
203
3. Nyttiga
inställningsmenyer
I det här kapitlet finns anvisningar för hur du kontrollerar skrivarens status samt ställer in avancerade
inställningar.
• Innan du börjar läsa ett kapitel
205
• Utskrift
206
• Kopiera
207
• Faxa
211
• Skanning
215
• Systeminstallation
217
• Nätverksinstallation
223
Innan du börjar läsa ett kapitel
Detta kapitel förklarar alla funktioner som finns på seriens modeller för att hjälpa användarna att lätt förstå funktionerna. Du kan kontrollera funktionerna
som finns för varje modell i Grundläggande bruksanvisning (se ”Menykarta” på sidan 32).Följande är tips för hur kapitlet ska användas
•
Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in maskinen eller använda maskinens funktioner. Du får tillgång till menyerna genom att trycka
på
(Menu).
•
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
•
Den här funktionen finns inte på de modeller som saknar
•
Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
(Menu) på kontrollpanelen (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 24).
3. Nyttiga inställningsmenyer
205
Utskrift
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
Objekt
Påverkar upplösningen och skärpan hos
färgutskrifter.
Skarm
• Normal: i det här läget får du utskrifter med jämn
ton över hela sidan.
Beskrivning
Riktning
Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en
sida.
Kopior
Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.
Upplosning
Anger antalet punkter per tum (dpi). Ju högre
inställning desto skarpare blir tecken och grafik.
Svällning
Minskar eventuellt vitt mellanrum som orsakas av
felinriktade färgkanaler i färgutskriftsläge. Svart text
skrivs ut ovanpå andra färger.
Dokumentyp
Förbättrar utskriftskvaliteten genom att rätt
dokumenttyp väljs för aktuellt utskriftsjobb.
• Forbattrad: i det här läget får du utskrifter med
skarp text och jämna grafik- och fotoobjekt på
sidan.
• Detaljerad: i det här läget får du utskrifter med
skarpa detaljer över hela sidan.
(Menu) > Utskriftsinst. på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Tydlig text
Välj detta alternativ för att skriva ut text tydligare än vid
normal utskrift.
Auto. radretur
Du kan lägga till en vagnretur vid varje radmatning,
vilket kan vara användbart om du använder Unix eller
DOS.
Emulering
Anger emuleringstyp och alternativ.
3. Nyttiga inställningsmenyer
206
Kopiera
1
Objekt
Kopieringsfunktionen
Beskrivning
Minskar eller förstorar storleken på en kopierad bild
(se ”Förminskad eller förstorad kopia” på sidan 60).
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
Formin./Forst.
Om maskinen är i Ekoläget är inte
minsknings- eller förstoringsfunktionerna
tillgängliga.
För att ändra menyalternativen:
Svarta
Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om
originalet är otydligt och innehåller mörka bilder (se
”Svärta” på sidan 58).
• C46xW: När lysdioden på knappen Scan to är släckt är skrivaren i
kopieringsläge.
Originaltyp
Förbättrar kvaliteten på kopiorna genom att välja
dokumenttyp för aktuell kopiering (se ”Originalet” på
sidan 59).
• C46xFW: Tryck på
Layout
Används för att ändra utskriftsformatet (exempelvis
affisch, klon, 2-/4-upp,klon, ID-kopia, häfte).
I kopieringsläget trycker du på
(Menu) > Kopia – funk. på
kontrollpanelen.
(kopiera) på kontrollpanelen.
Objekt
Originalstrlk
Beskrivning
Bildens storlek.
3. Nyttiga inställningsmenyer
207
Kopiera
Objekt
Beskrivning
Objekt
Skriver ut en bild utan bakgrund. Den här
kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och
kan vara praktisk om du kopierar ett original med
bakgrundsfärg, till exempel en tidning eller katalog.
Skrivaren förminskar storleken på originalets bilder
och skriver ut dem med två eller fyra sidor på samma
papper.
1
2
2
Just. bakgrund
3
4
Den här funktionen går bara att använda om
du lägger originalen i dokumentmataren.
Layout > ID-kopia
• Av: Funktionen används inte.
• Auto: Bakgrunden optimeras.
• Forb. niva 1-2: Ju högre värdet är, desto mer
intensiv blir bakgrunden.
1
Layout > 2-upp eller
Layout > 4-upp
Beskrivning
• Radera nivå 1-4: Ju högre värdet är, desto
ljusare blir bakgrunden.
skriver ut en sida av originalet på övre halvan av
pappret och den andra på nedre halvan utan att
förminska originalets storlek. Den här funktionen är
praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex.
visitkort.
3. Nyttiga inställningsmenyer
208
Kopiera
2
Objekt
Kopier.inst.
Du kan ställa in skrivaren så att kopiorna sorteras.
Om du exempelvis gör två kopior av ett tresidigt
original skrivs först ett komplett tresidigt dokument ut
följt av ännu ett.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32).
• Pa: Sidorna skrivs ut i samma ordning som i
originalen.
Andra st.inst. >
Sortera kopior
För att ändra menyalternativen:
I kopieringsläget trycker du på
Beskrivning
(Menu) > Kopier.inst. på
kontrollpanelen.
• Av: Utskrifterna sorteras sidvis i separata högar.
• C46xW: När lysdioden på knappen Scan to är släckt är skrivaren i
kopieringsläge.
• C46xFW: Tryck på
Objekt
(kopiera) på kontrollpanelen.
Minskar eller förstorar storleken på en kopierad bild
(se ”Förminskad eller förstorad kopia” på sidan 60).
Beskrivning
Andra st.inst.
Återställer skrivarens standardinställning.
Andra st.inst. >
Kopior
Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.
Andra st.inst. >
Formin./Forst.
Om maskinen är i Ekoläget är inte
minsknings- eller förstoringsfunktionerna
tillgängliga.
3. Nyttiga inställningsmenyer
209
Kopiera
Objekt
Beskrivning
Andra st.inst. >
Svarta
Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om
originalet är otydligt och innehåller mörka bilder (se
”Svärta” på sidan 58).
Andra st.inst. >
Originaltyp
Förbättrar kvaliteten på kopiorna genom att välja
dokumenttyp för aktuell kopiering (se ”Originalet” på
sidan 59).
Skriver ut en bild utan bakgrund. Den här
kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och
kan vara praktisk om du kopierar ett original med
bakgrundsfärg, till exempel en tidning eller katalog.
Andra st.inst. > Just.
bakgrund
• Av: Funktionen används inte.
• Auto: Bakgrunden optimeras.
• Forb. niva 1-2: Ju högre värdet är, desto mer
intensiv blir bakgrunden.
• Radera nivå 1-4: Ju högre värdet är, desto
ljusare blir bakgrunden.
3. Nyttiga inställningsmenyer
210
Faxa
3
Objekt
Faxfunktion
Skickar ett fax till flera platser (se ”Skicka ett fax till
flera mottagare” på sidan 65).
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
Skicka t. fler
Det går inte att skicka färgfax med den här
funktionen.
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
(fax) >
Du kan ställa in att maskinen skickar ett
faxmeddelande vid ett senare tillfälle när du inte
befinner dig vid faxen (se ”Senarelägga
faxsändning” på sidan 256).
(Menu) > Faxfunktion på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Svarta
Justerar ljusstyrkan så att den inskannade bilden blir
mer lättläst när originalet är alltför bleknat eller mörkt
(se ”Svarta” på sidan 67).
Upplosning
Standarddokumentinställningarna ger goda resultat
när du använder vanliga textoriginal. Men om du ska
faxa dokument med dålig kvalitet eller med
fotografier kan du justera upplösningen och få fax
med en högre kvalitet (se ”Upplosning” på sidan 66).
Originalstrlk
Beskrivning
Fordroj skicka
Det går inte att skicka färgfax med den här
funktionen.
Prio. skicka
Originalet skannas in i minnet och skickas
omedelbart när den pågående åtgärden har
slutförts. Prioriterad sändning stör en sändning till
flera mottagare mellan stationer (till exempel när
sändningen till station A slutar, innan sändningen till
station B börjar) eller mellan återuppringningsförsök
(se ”Skicka ett prioriterat fax” på sidan 257).
V.bef. skickat
Vidarebefordrar den skickade faxen till annan
faxmottagare. Se ”Vidarebefordra skickade fax till en
annan mottagare” på sidan 258.
Bildens storlek.
3. Nyttiga inställningsmenyer
211
Faxa
Objekt
Mottag. Vidarebef.
Beskrivning
Vidarebefordrar mottagen fax till annan mottagare
via en fax eller dator. Du kan exempelvis använda
funktionen för att nås av fax även när du inte är på
plats. Se ”vidarebefordra mottagna fax” på sidan
258.
Saker mottagn.
Det mottagna faxet lagras i minnet, men skrivs inte
ut. Du måste ange lösenordet innan du kan skriva ut
mottagna dokument. Du kan förhindra att obehöriga
ser dina mottagna fax (se ”Ta emot fax i säkert
mottagningsläge” på sidan 262).
Lagg till sida
Lägger till flera dokument till en senarelagd
faxsändning (se ”Lägga till dokument för senare
faxsändning” på sidan 257).
Avbryt jobb
Du kan avbryta det senarelagda faxjobbet som har
sparats i minnet (se ”Avbryta senarelagd
faxsändning” på sidan 257).
För att ändra menyalternativen:
•
Tryck på
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
(Menu)> Fax-installn. > Sandning på
kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Ateruppr.tider
Anger hur många återuppringningsförsök som ska
göras. Om du anger 0 sker ingen återuppringning.
Uppring.inter.
Anger tidsintervallet mellan de automatiska
uppringningarna.
Prefixuppring.
Du kan välja ett prefix på upp till fem siffror. Detta
nummer slås före varje automatisk uppringning.
Prefixet är för att komma ut på linjen när du ringer via
en företagsväxel.
ECM-lage
Faxen skickas i felkorrigeringsläge (ECM), vilket
förhindrar fel som annars kan uppkomma. Detta kan
ta längre tid.
Fax bekräft.
Du kan välja om maskinen ska skriva ut en rapport
när ett fax har skickats. Väljer du Fel vid
komm.,skriver maskinen endast ut en rapport när
en sändning inte lyckades.
Bild-TCR
En sändningsrapport som innehåller en
miniatyrbilder av den första sidan skickas.
Uppringn.lage
Anger huruvida ton- eller pulsuppringning ska
användas. Den här inställningen finns kanske inte i
alla länder.
4
Konfigurera sändning
(fax) >
3. Nyttiga inställningsmenyer
212
Faxa
5
Objekt
Konfigurera mottagning
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
Auto-forminsk.
Mottagna fax minskas automatiskt till den
pappersstorlek som finns i maskinen.
Avfarda format
Kasserar ett visst (angivet) textsjok på slutet av det
mottagna faxet.
Inst. skrapfax
Blockerar fax som kommer från vissa nummer som
har lagrats i minnet. Den här inställningen finns
kanske inte i alla länder.
DRPD-lage
Tjänsten gör att användare kan använda en enda
telefonlinje för flera olika telefonnummer. Du kan
ställa in så att de olika numren identifieras med olika
ringsignaler. Den här inställningen finns kanske inte
i alla länder (se ”Ta emot fax i DRPD-läge” på sidan
261).
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
(fax) >
(Menu) > Fax-installn. > Mottagning på
kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Mottagn.lage
Ställer in faxens standardmottagningsläge.
Ring innan sv.
Du kan ange hur många ringsignaler som ska gå
fram innan maskinen svarar på ett inkommande
samtal.
Stam. mot.namn
Sidnummer samt datum och klockslag när faxen
mottags skrivs ut längst ner på varje sida av det
mottagna faxet.
St.kod mottag.
Med den här koden kan du initiera faxmottagning
från en anknytningstelefon ansluten till EXT-uttaget
på maskinens baksida. Om du tar upp
anknytningsluren och hör faxtoner anger du koden.
Koden är *9* som standard.
Beskrivning
3. Nyttiga inställningsmenyer
213
Faxa
6
Ytterligare installation
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
För att ändra menyalternativen:
•
Tryck på
Objekt
(fax) >
(Menu) > Fax-installn. på kontrollpanelen.
Beskrivning
Andra st.inst.
Återställer skrivarens standardinställning.
Autorapport
Ställer in skrivaren så att den skriver ut en rapport
med detaljerad information om föregående 50
kommunikationsåtgärder, inklusive tid och datum.
Man. sänd/mott
När alternativet är aktiverat (Pa) är det möjligt att
skicka och ta emot fax trots att det är upptaget. Det
går antingen att ta emot fax genom att lyfta
anknytningsluren och trycka på Start-knappen eller
genom att trycka på knappen On Hook Dial och
sedan på Start.
3. Nyttiga inställningsmenyer
214
Skanning
7
Objekt
Skanningsfunktion
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32).
USB-funktion >
Upplosning
Bildupplösning.
USB-funktion >
Farglage
Färgläge.
USB-funktion >
Filformat
För att ändra menyalternativen:
i skanningsläget trycker du på
(Menu) > Skanningsfunk. på
kontrollpanelen.
Beskrivning
USB-funktion >
Svarta
Filformatet som bilden ska sparas i. Om du väljer
BMP, JPEG, TIFF eller PDF kan du välja att skanna
flera sidor.
Det skannade dokumentets ljusstyrka.
• C46xW: När lysdioden på knappen Scan to är tänd är enheten i
skanningsläge.
• C46xFW: Tryck på
(skanna) på kontrollpanelen.
Objekt
USB-funktion
Beskrivning
Anger USB som skanningsmål. Originalen skannas
och filerna sparas till en USB-enhet.
USB-funktion >
Originalstrlk
Bildens storlek.
USB-funktion >
Originaltyp
Originaldokumentets typ.
3. Nyttiga inställningsmenyer
215
Skanning
8
Skanningsinställningar
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
För att ändra menyalternativen:
I skanningsläget trycker du på
(Menu) > Skanningsinst. på
kontrollpanelen.
• C46xW : När lysdioden på knappen Scan to är tänd är enheten i
skanningsläge.
• C46xFW: Tryck på
Objekt
Andra st.inst.
(skanna) på kontrollpanelen.
Beskrivning
Återställer skrivarens standardinställning.
Andra st.inst. > USB- Återställer USB-skanningsinställningarna till
standard
skrivarens förinställda värden.
3. Nyttiga inställningsmenyer
216
Systeminstallation
9
Objekt
Maskininst.
Auto-avstäng.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32).
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
(Menu) > Systeminst. > Maskininst. på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Maskin-ID
Anger maskin-ID:t som skrivs ut längst upp på de
faxsidor som skickas.
Faxnummer
Anger faxnumret som skrivs ut längst upp på de
faxsidor som skickas.
Datum & tid
Används för datum- och tidsinställning.
Tidsformat
Anger tidsformat (mellan 12 och 24 timmar).
Sprak
Ställer in språket som visas i kontrollpanelens display.
Energisparlage
Beskrivning
Stänger av skrivaren automatiskt när den har befunnit
sig i energisparläge under den tidslängd som angivits
i Auto-avstäng. > Pa > Timeout.
• Detta alternativ visas endast i C46xW.
• För att sätta på maskinen igen, klicka på
(Power/Wakeup)-knappen på
kontrollpanelen (se till att huvudströmmen
är på).
• Om du använder skrivardrivrutinen eller
Samsung Easy Printer Manager förlängs
tiden automatiskt.
• Om skrivaren är ansluten till nätverket eller
en utskrift pågår fungerar inte funktionen
Auto-avstäng..
Ställer in hur länge det ska dröja innan skrivaren
försätts i energisparläge.
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid
minskas energiförbrukningen automatiskt.
3. Nyttiga inställningsmenyer
217
Systeminstallation
Objekt
Vackn.handelse
Beskrivning
Objekt
Du kan ange när skrivaren ska försättas i normalläge
från energisparläget.
Anger huruvida utskriften ska fortsätta när
pappersformatet inte stämmer med inställningarna.
• Pa: Maskinen försätts i normalläge från
energisparläge när du:
• 30 sekunder: Om fel papperstyp används visas ett
felmeddelande. Skrivaren pausas i 30 sekunder
och därefter tas meddelandet bort och utskriften
fortsätter.
- trycker på en knapp
- öppnar eller stänger papperskassetten
Fortsatt auto.
• 0 sekunder: Utskriften fortsätter även om
pappersblandning upptäcks.
- sätter i papper i dokumentmataren
• Av: Maskinen försätts endast i normalläge från
energisparläge när du trycker på knappen Power/
Wakeup.
Tidsgr. f. sys
Beskrivning
Anger hur länge de senast använda
kopieringsinställningarna ska användas. När tiden har
löpt ut används standardinställningarna för kopiering.
Timeout jobb
Du kan ange hur lång tid skrivaren ska vänta innan
den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte
slutar med kommandot att skriva ut sidan.
Hoghojdsjust.
Optimerar utskriftskvaliteten utifrån skrivarens höjd.
Fuktighet
Optimerar utskriftskvaliteten utifrån luftfuktigheten i
skrivarens omgivning.
• Av: Om fel papper upptäcks pausas utskriften till
du sätter in rätt papper.
Pappersbyte
Pappersstorleken som anges i drivrutinen ändras så
att förväxlingar mellan letter- och A4-format undviks.
Om det exempelvis finns A4-papper i kassetten men
du har angett pappersformatet som Letter i
skrivardrivrutinen skriver maskinen ut på A4-papper,
och vice versa.
SkrivUtTomSida
Skrivaren identifierar utskriftsdata från datorn oavsett
om en sida är tom eller innehåller data. Du kan ställa
in så att tomma sidor skrivs ut eller hoppas över.
3. Nyttiga inställningsmenyer
218
Systeminstallation
10
Objekt
Beskrivning
Pappersinställning
I eko-läget minskar bläck- och pappersåtgången.
• Standardinst.: Aktiverar eller inaktiverar ekoläget.
Eko-installn.
Vid tryck (Vid tryck): Aktiverar lösenord för
eko-läget. Om en användare vill försätta
skrivaren i eko-läge måste han eller hon ange
lösenordet.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
För att ändra menyalternativen:
•
• Välj mall: Väljer den eko-mall som har angetts via
SyncThru™ Web Service.
Välj
(Menu) > Systeminst. > Pappersinst. på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Pappersformat
Anger pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.
Pappertyp
Anger papperstyp i de olika kassetterna.
Marginal
Ställer in dokumentets marginaler.
3. Nyttiga inställningsmenyer
219
Systeminstallation
11
Objekt
Ljud/Volym
Slår på eller av ljud från telefonlinjen till högtalaren,
t.ex. en ringsignal eller en faxton. Om det här
alternativet har värdet Kommunikation är högtalaren
på tills den andra maskinen svarar.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32).
För att ändra menyalternativen:
Hogtalare
•
Välj
(Menu) > Systeminst. > Ljud/volym på kontrollpanelen.
Objekt
Slår på eller av knappljud. När det här alternativet är
aktiverat hörs ett ljud varje gång en tangent trycks in.
Varningsljud
Slår på eller av larmljud. När detta alternativ aktiveras
hörs en larmton varje gång det uppstår fel, och när en
faxkommunikation avslutas.
Du kan justera ljudnivån med On Hook Dial.
Du kan endast justera högtalarvolymen när
telelinjen är ansluten.
a Tryck på
(fax) på kontrollpanelen.
b Tryck på On Hook Dial. En
uppringningston hörs i högtalaren.
c Tryck på pilarna tills du hör den önskade
volymen.
d Tryck på On Hook Dial för att spara
ändringen och återvända till redoläget.
Beskrivning
Tangentljud
Beskrivning
Signal
Justerar ringsignalens volym. Ringsignalens
inställning kan vara Av, Låg, Medium och Hög.
3. Nyttiga inställningsmenyer
220
Systeminstallation
12
Objekt
Rapport
Fax bekräft.
Skriver ut en rapport som anger faxnummer,
antal sidor, hur lång tid jobbet tog,
kommunikationsläge och huruvida
överföringen lyckades för ett visst faxjobb. Du
kan ange att maskinen ska skriva ut en
överföringsbekräftelse automatiskt efter varje
faxjobb.
Skickade fax
Skriver ut uppgifter om de fax som du nyligen
har skickat
Fax mottagen
Skriver ut uppgifter om de fax som du har tagit
emot på sistone.
Konfigurering
Du kan skriva ut en rapport med skrivarens
fullständiga konfiguration.
Schemajobb
Skriver ut listan över dokument som för
tillfället finns lagrade som fördröjda fax, liksom
starttider och åtgärdstyper.
Forbr.art.infp
En sida med information om
förbrukningsartiklar skrivs ut.
Skrapfax
Skriver ut de faxnummer som har spärrats
såsom skräpfaxnummer.
Demosida
En demosida skrivs ut och du kan kontrollera
om skrivaren skriver ut korrekt.
Natverkskonf.
Skriver ut information om maskinens
nätverksanslutning och konfiguration.
Adressbok
Alla faxnummer som lagras i enhetens minne
skrivs ut.
Anv.räknare
Skriver ut en sida som visar användningen.
Du ser hur många sidor som har skrivits ut.
Faxalternativ
Skriver ut information om en faxrapport.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32).
För att ändra menyalternativen:
•
Beskrivning
Välj
(Menu) > Systeminst. > Rapport på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
3. Nyttiga inställningsmenyer
221
Systeminstallation
13
Objekt
Underhåll
Här kan du bland annat ställa in kontrast,
färgregistrering och färgdensitet.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32).
• Anpass. farger: justerar kontrasten, färg för färg.
- Standard: optimerar färgerna automatiskt.
Bildhanterare
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
Beskrivning
Rensa tonermed
Det här alternativet visas när tonerkassetten är tom.
Du kan ta bort meddelandet.
Liv forb.art.
Visar nivån på förbrukningsartiklarna (se ”Kontrollera
förbrukningsmaterialens status” på sidan 86).
- Utskrifttäthet: möjliggör manuell justering av
färgkontrasten för varje tonerkassett. De
förvalda inställningarna rekommenderas för
bästa färgkvalitet.
• Tonjustering: Skrivaren kalibrerar tonerdensiteten
för bästa möjliga färgutskriftskvalitet.
(Menu) > Systeminst. > Underhall på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Serienummer
Visar maskinens serienummer. Serienumret är bra att
ha till hands när du kontaktar service eller tänker
registrera dig på Samsungs webbplats.
Lag tonermed.
Du kan ange vid vilken nivå meddelandet om låg
tonernivå eller tom toner ska visas (se ”Ställa in
varning vid låg tonernivå” på sidan 87).
3. Nyttiga inställningsmenyer
222
Nätverksinstallation
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 32.
Alternativ
Natverkskonf.
Beskrivning
Den här listan visar information om maskinens
nätverksanslutning och konfiguration.
Du kan aktivera eller avaktivera följande protokoll.
•
Välj
(Menu) > Nätverk på kontrollpanelen.
Alternativ
• Nät. Aktivera: Du kan ange om Ethernet ska
användas eller inte.
Beskrivning
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
Anger lämpligt protokoll och anger parametrarna för
nätverksmiljön.
TCP/IP (IPv4)
Det är många parametrar som ska ställas in.
Om du är osäker är det bättre att lämna det
som det är eller fråga en
nätverksadministratör.
TCP/IP (IPv6)
Välj detta alternativ för att använda nätverksmiljön via
IPv6 (se ”IPv6-konfiguration” på sidan 158).
Ethernethast.
Används för att ställa in hastigheten på
nätverksöverföringen.
Tradlos
Välj det här alternativet om du ska ansluta till ett
trådlöst nätverk.
Rensa install.
Återställer nätverksinställningarna till
standardvärdena. (Omstart krävs)
• Http Aktivera: Du kan ange om SyncThru™ Web
Service ska användas eller inte.
Protokolhant.
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
• WINS: Du kan konfigurera WINS-servern. WINS
(Windows Internet Name Service) används i
Windows-operativsystemet.
Stäng av strömmen och sätt på den igen när
du har ändrat det här alternativet.
3. Nyttiga inställningsmenyer
223
Nätverksinstallation
Alternativ
Beskrivning
• SNMP V1/V2: Du måste aktivera detta alternativ
för att kunna använda protokollet SNMP V1/V2.
Administratörer kan använda SNMP för att ha
uppsikt över och hantera maskiner i nätverket.
• UPnP(SSDP): Du måste aktivera detta alternativ
för att kunna använda protokollet UPnP (SSDP).
Stäng av strömmen och sätt på den igen när
du har ändrat det här alternativet.
Protokolhant.
(forts.)
• MDNS: Du måste aktivera detta alternativ för att
kunna använda protokollet MDNS (Multicast
Domain Name System).
• SetIP: Du måste aktivera detta alternativ för att
kunna använda protokollet SetIP.
• SLP: Du kan konfigurera SLP (Service Location
Protocol) -inställningar. Detta protokoll tillåter
värdapplikationer att hitta tjänster i ett lokalt nätverk
utan tidigare konfigurering.
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
3. Nyttiga inställningsmenyer
224
4. Specialfunktioner
Det här kapitlet innehåller information om specialfunktioner för skanner-, fax- och utskriftsläget.
• Höjdjustering
226
• Mata in olika tecken
227
• Inställning av faxens adressbok
229
• Utskriftsfunktioner
233
• Skanningsfunktioner
245
• Faxfunktioner
254
• Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till undermenyer.
Höjdjustering
Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över
havsnivån skrivaren befinner sig. Följande uppgifter hjälper dig att ställa in
skrivaren för bästa utskriftskvalitet.
Du kan ställa in höjdvärde i Enhetsinställningar i Samsung Easy Printer
Manager-programmet.
Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig
på.
Manager >
(växla till avancerat läge) > Enhetsinställningar. Se
”Enhetsinställningar” på sidan 274.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
•
I Windows och Mac anges inställningarna i Samsung Easy Printer
• Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ange höjd via
SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service”
på sidan 269).
• Du kan även ange höjden över havet genom att välja Systeminst.
på displayen (se ”Maskinens grundinställningar” på sidan 38).
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Hög 3
Hög 2
Hög 1
Normal
4. Specialfunktioner
226
Mata in olika tecken
När du utför olika uppgifter kanske du måste ange namn och siffror. När du
exempelvis gör inställningar för maskinen anger du ditt eller företagets
namn samt faxnumret. När du lagrar faxnummer eller e-postadresser i
minnet kan du också ange motsvarande namn.
2
Bokstäver och siffror på knappsatsen
• Vilka specialtecken som finns kan skilja sig från modell till modell och
kan även bero på vilka tillval du har.
1
• En del av knappvärdena nedan kanske inte visas beroende på vilket
jobb du utför.
Ange bokstäver och siffror
Tryck på knappen flera gånger tills rätt bokstav visas på displayen.
Exempel: Om du vill skriva bokstaven O trycker du på 6 (som har försetts
med bokstäverna ”MNO”). Varje gång du trycker på 6 visas en ny bokstav i
displayen, M, N, O, m, n, o och slutligen 6. Mer information om hur du hittar
rätt tecken finns i ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan 227.
• Du kan ange ett mellanslag genom att trycka två gånger på 1.
• Tryck på vänster-/högerpilen eller på uppåt-/nedåtpilen för att ta bort
det sista tecknet.
Knapp
Tillhörande siffror, bokstäver och tecken
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*
*%^_~!#$()[]
(De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)
4. Specialfunktioner
227
Mata in olika tecken
Knapp
#
Tillhörande siffror, bokstäver och tecken
#=|?":{}<>;
(De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)
4. Specialfunktioner
228
Inställning av faxens adressbok
Du kan koppla nummer som ofta används till snabbval via SyncThru™ Web
Service. Du kan därefter snabbt och smidigt välja ett faxnummer genom att
välja dess platsnummer i adressboken.
4
Använda snabbuppringningsnummer
När du ska skicka ett fax och uppmanas att ange ett nummer, anger du
snabbvalsnumret för det önskade faxnumret.
3
Registrera ett snabbuppringningsnummer
1
2
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera > Snabbval
på kontrollpanelen.
• För ett två- eller tresiffrigt snabbuppringningsnummer trycker du först
på den/de första sifferknappen/knapparna och håller sedan ner den
sista sifferknappen längre än 2 sekunder.
Ange ett snabbuppringningsnummer och tryck på OK.
Om det redan finns en post med detta snabbvalsnummer visas
meddelandet på displayen så att du kan ändra det. Om du vill börja om
med ett annat snabbuppringningsnummer trycker du på
3
4
5
• För ett ensiffrigt (0–9) snabbvalsnummer trycker du på och håller
ned motsvarande sifferknapp på det numeriska tangentbordet i mer
än 2 sekunder.
• Om du vill skriva ut adressboken väljer du
(fax) >
(Address Book) > Skriv ut.
(Back).
Ange önskat namn och tryck på OK.
Ange önskat faxnummer och tryck på OK.
Tryck på
redoläget.
(Cancel eller Stop/Clear) om du vill återgå till
4. Specialfunktioner
229
Inställning av faxens adressbok
5
6
Redigera snabbuppringningsnummer
Registrera ett gruppuppringningsnummer
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera > Snabbval
på kontrollpanelen.
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera >
Gruppuppring. på kontrollpanelen.
2
3
4
5
Ange det snabbvalsnummer du vill ändra och tryck på OK.
2
Ange ett gruppummer och tryck på OK.
Ändra namnet och tryck OK.
Om det redan finns en post med detta snabbvalsnummer visas
meddelandet på displayen så att du kan ändra det. Om du vill börja om
med ett annat snabbuppringningsnummer trycker du på
(Back).
Ändra faxnumret och tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
3
4
5
6
7
Du söker genom att ange de första bokstäverna i snabbvalets namn.
8
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
Välj önskat namn och tryck på OK.
Välj Ja när Lagg till? visas.
Upprepa steg 3 för att lägga in övriga snabbvalsnummer i gruppen.
När du är klar väljer du Nej när Annat nummer? visas. Tryck
därefter på OK.
(Cancel eller Stop/
4. Specialfunktioner
230
Inställning av faxens adressbok
7
8
Redigera gruppuppringningsnummer
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera >
Gruppuppring. på kontrollpanelen.
2
3
Ange det gruppnummer du vill redigera och tryck på OK.
Ange ett nytt snabbuppringningsnummer som ska läggas till och välj
OK när Lagg till? visas.
Ange ett snabbvalsnummer som finns lagrat i gruppen och tryck på
OK. Raderad visas.
4
5
6
7
Tryck på OK för att lägga till respektive radera numret.
Söka efter en post i adressboken
Du kan söka efter ett nummer i minnet på två olika sätt. Du kan antingen
söka i bokstavsordning från A till Z eller genom att ange de första
bokstäverna i namnet som är kopplat till numret.
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Sok&Ring upp >
Snabbval elller Gruppuppring. på kontrollpanelen.
2
3
Ange Alla eller ID och tryck på OK.
Om du exempelvis vill hitta namnet ”MOBIL” trycker du på knappen
6 där det står ”MNO”.
Upprepa steg 3 om du vill lägga till eller ta bort fler nummer.
Välj Nej när Annat nummer? visas och tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
Tryck på önskat namn och nummer eller den tangentknapp som har
den bokstav du vill söka på.
4
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
4. Specialfunktioner
231
Inställning av faxens adressbok
9
Skriva ut adressbok
Du kan kontrollera inställningarna för
ut en lista.
1
2
Välj
(fax) >
(Address Book) genom att skriva
(Address Book) > Skriv ut på kontrollpanelen.
Tryck på OK.
Utskriften påbörjas.
4. Specialfunktioner
232
Utskriftsfunktioner
• Information om grundläggande utskriftsfunktioner finns i
Grundläggande bruksanvisning (se ”Grundläggande information om
utskrift” på sidan 52).
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb ändrar du dem i
Utskriftsinställningar.
11
Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.
10
Ändra standardinställningarna för utskrift
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
Välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
Öppna Utskriftsinställningar.
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
Välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
Markera din maskin.
Högerklicka på skrivaren och välj Välj som standardskrivare.
Om objektet Utskriftsinställningar är markerat med tecknet ► kan du
välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.
Om objektet Utskriftsinställningar är markerat med tecknet ► kan du
välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.
5
6
Ändra inställningarna på respektive flik.
Klicka på OK.
4. Specialfunktioner
233
Utskriftsfunktioner
12
Använda specialfunktioner för utskrift
1
Markera rutan Skriv till fil i fönstret Skriv ut.
2
3
Klicka på Skriv ut.
Skrivardrivrutin för XPS används för att skriva ut dokument i XPSformat.
• Se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7.
• Drivrutinen kräver Windows Vista eller senare operativsystem.
• För modeller som hämtar XPS-drivrutinen från Samsungs hemsida,
www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller
nedladdningar.
Skriva till fil (PRN)
Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.
Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på OK.
Till exempel c:\Temp\filnamn.
Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i Mina
dokument, Documents and Settings eller Användare. Mappen där
filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program
du använder.
4. Specialfunktioner
234
Utskriftsfunktioner
Så här fungerar specialfunktionerna
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv ut-fönster. Där kan du
ändra inställningarna. Skrivarnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
• Välj menyn Hjälp eller klicka på
55).
Objekt
Flera sidor per ark
Affischutskrift
i fönstret eller tryck på F1 på tangentbordet samt på det alternativ du vill veta mer om (se ”Använda hjälpen” på sidan
Beskrivning
Anger hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark. Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att
förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.
Du kan även skriva ut ett ensidigt dokument på 4 (affisch 2 x 2), 9 (affisch 3 x 3) eller 16 (affisch 4 x 4) ark om du vill tejpa ihop arken
och göra en affisch.
Markera värdet Överlappning för affisch. Ange Överlappning för affisch i millimeter eller med alternativknappen längst upp till höger
på fliken Grundläggande. Det gör det lättare att sammanfoga arken.
4. Specialfunktioner
235
Utskriftsfunktioner
Objekt
Beskrivning
Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument på båda sidor av papperet och ordna sidorna så att papperet kan vikas på mitten
och bilda ett häfte.
Utskrift av häfte
8
9
• Detta alternativ finns endast tillgängligt vid användning av skrivardrivrutinen PCL/SPL. Den här inställningen finns inte
tillgänglig när du använder XPS-drivrutin.
• Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersformat. Välj alternativet Storlek på fliken Papper om du vill se
vad det finns för tillgängliga pappersstorlekar.
• Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden automatiskt. Välj bara tillgängligt papper (papper utan
- eller -märke).
4. Specialfunktioner
236
Utskriftsfunktioner
Objekt
Beskrivning
Du kan skriva ut på båda sidor av ett papper (duplex). Innan du skriver ut ska du bestämma vilken orientering dokumentet ska ha.
• Detta alternativ finns endast tillgängligt vid användning av skrivardrivrutinen PCL/SPL. Den här inställningen finns inte
tillgänglig när du använder XPS-drivrutin.
• Om skrivaren inte har en någon duplexenhet måste du avsluta utskriften manuellt. Skrivaren skriver först ut varannan sida i
dokumentet. Sedan visas ett meddelande på datorn.
• Fukntionen Hoppa över tomma sidor fungerar inte med dubbelsidiga utskrifter.
Dubbelsidig utskrift
(manuell)
• Ingen: Funktionen inaktiveras.
• Långsida: det här är det normala layoutalternativet för bokbindning.
• Kortsida: det här är det normala layoutalternativet för kalendrar.
Pappersalternativ
Du anger ett procenttal för att förstora eller förminska dokumentet så att det skrivs ut större eller mindre än dess faktiska storlek.
4. Specialfunktioner
237
Utskriftsfunktioner
Objekt
Vattenstämpel
Vattenstämpel
(Skapa en
vattenstämpel)
Vattenstämpel
(Redigera en
vattenstämpel)
Vattenstämpel
(Ta bort en
vattenstämpel)
Beskrivning
Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet. Du kan
till exempel skriva ut ordet DRAFT eller CONFIDENTIAL diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa
bokstäver.
aOm du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
bKlicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
cAnge en text i rutan Vattenstämpelns meddelande.
Du kan ange upp till 256 tecken. Meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret.
aOm du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
bKlicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
cVälj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella vattenstämplar och ändra vattenstämpelns text och andra alternativ.
dKlicka på Uppdatera för att spara ändringarna.
eKlicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
aOm du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
bKlicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
cVälj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella vattenstämplar och klicka sedan på Radera.
dKlicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
4. Specialfunktioner
238
Utskriftsfunktioner
Objekt
Beskrivning
Detta alternativ finns endast tillgängligt vid användning av skrivardrivrutinen PCL/SPL. Detta alternativ finns inte tillgängligt vid
användning av XPS-drivrutinen
Överlägg
Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk i ett särskilt filformat. Det kan skrivas ut på ett valfritt dokument.
Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som
innehåller exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du
inte längre ladda förtryckt papper i skrivaren: skriv bara ut brevhuvud som ett överlägg på dokumentet.
När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller annan information.
• Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument som du vill skriva ut överlägget på. Skapa inte ett
överlägg med en vattenstämpel.
• Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för dokumentet som du vill skriva överlägget på.
Överlägg
(Skapa ett nytt
överlägg)
aOm du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till Utskriftsinställningar.
bKlicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Text. Fönstret Redigera överlägg visas.
cKlicka på Skapa i fönstret Redigera överlägg.
dI fönstret Spara som skriver du in ett namn i rutan Jobbnamn. Ange målsökväg, om det behövs (standardinställningen är
C:\Formover).
eKlicka på Spara. Namnet visas i Överläggslista.
fKlicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.
4. Specialfunktioner
239
Utskriftsfunktioner
Objekt
Överlägg
(Använda ett
överlägg)
Överlägg
(Ta bort ett
överlägg)
Beskrivning
aKlicka på fliken Avancerat.
bVälj önskat överlägg i listrutan Text.
cOm den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan Text väljer du Redigera... i listan och klickar på Hämta. Välj den överläggsfil
som du vill använda.
Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på en extern plats kan du också läsa in filen när du öppnar fönstret Öppna.
När du har valt filen klickar du på Öppna. Filen visas i rutan Överläggslista och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i rutan
Överläggslista.
dMarkera kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift om det behövs. Om denna ruta är markerad öppnas ett meddelandefönster
varje gång du skickar ett dokument till utskrift. Där bekräftar du att du vill ha ett överlägg på dokumentet.
Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut automatiskt på dokumentet.
eKlicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
aI fönstret Printing Preferences klickar du på fliken Avancerat.
bVälj Redigera i listrutan Text.
cMarkera det överlägg du vill ta bort i rutan Överläggslista.
dKlicka på Radera.
eNär ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja.
fKlicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs. Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.
4. Specialfunktioner
240
Utskriftsfunktioner
13
Mac-utskrift
Ändra utskriftsinställningar
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
Skriva ut ett dokument
Vill du skriva ut med MAc bör du kontrollera inställningarna i drivrutinerna
för samtliga applikationer. Följ dessa steg för utskrift med Mac:
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
3
Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ,
och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på OK.
4
5
6
Öppna menyn File och klicka på Print.
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Document Setup i
vissa program).
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
Öppna ett program och välj Print från menyn File. Maskinnamnet som
visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken
maskin som används. Förutom namnet ser fönstren med
skrivaregenskaper ungefär ut som följande.
Utskrift av flera sidor på ett ark
Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Med den här
funktionen kan du skriva ut billiga utkast.
1
2
3
4
Öppna ett program och välj Print på menyn File.
Välj Layout i listrutan under Orientation. Välj det antal sidor du vill
skriva ut på ett pappersark i listrutan Pages per Sheet.
Välj övriga alternativ som ska användas.
Klicka på Print.
Skrivaren skriver ut det valda antalet aidor på ett ark.
Klicka på Print.
4. Specialfunktioner
241
Utskriftsfunktioner
Dubbelsidig utskrift
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se
”Olika funktioner” på sidan 10).
Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den andra kopian
skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av
papperet när du skriver ut fler än en kopia.
Använda hjälpen
Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant
som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:
•
Long-Edge Binding: Det här är det normala layoutalternativet vid
bokbindning.
•
Short-Edge Binding: Det här alternativet används ofta för kalendrar.
1
2
3
4
5
Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka sedan på
ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popup-fönster med information
om hur alternativet fungerar.
För Mac väljer du Print från File-menyn.
Välj Layout i listrutan under Orientation.
Välj en bindningsorientering från alternativet Two-Sided.
Välj övriga alternativ som ska användas.
När du klickar på Print skriver skrivaren ut på båda sidorna av
pappret.
4. Specialfunktioner
242
Utskriftsfunktioner
14
Linux-utskrift
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
7
8
Välj alternativ i de olika flikarna.
Klicka på Print.
Automatisk dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla
skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller
andra program för udda-jämn-utskrift. (se ”Olika modellers funktioner”
på sidan 7).
Skriva ut från program
I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common
UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren från sådana program.
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
3
Välj pappersstorlek, orientering och kontrollera att maskinen är vald.
Klicka på Apply.
4
5
6
Öppna menyn File och klicka på Print.
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Print Setup i vissa
program).
Skriva ut filer
Du kan skriva ut text, bilder och pdf-filer på skrivaren via CUPS, direkt från
kommandoradsgränssnittet. Detta är möjligt tack vare CUPS lpr. Så här gör
du:
"lp -d <skrivarnamn> -o <alternativ> <filnamn>"
Mer information finns i man-sidan för lpr.
Välj skrivare för utskrift.
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
4. Specialfunktioner
243
Utskriftsfunktioner
Konfigurera skrivaregenskaper
•Classes: Visar vilken klass skrivaren hör till. Klicka på Add to
Class om du vill lägga till den i en viss klass, eller klicka på
Remove from Class om du vill ta bort skrivaren från den
markerade klassen.
Med hjälp av fönstret Printer Properties i Printers configuration kan du
ändra olika egenskaper för skrivaren i dess egenskap av skrivare.
1
Öppna Unified Driver Configurator.
4
Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga fönstret
Printer Properties.
Om det behövs kan du växla till Printers configuration.
2
Markera skrivaren i listan med tillgängliga skrivare och klicka på
Properties.
3
Fönstret Printer Properties visas.
Följande fem flikar finns högst upp i fönstret:
•General: Är ett alternativ där du kan ändra skrivarens plats och
namn. Namnet som anges på den här fliken visas i listan över
skrivare i Printers configuration.
•Connection: Är ett alternativ där du kan visa eller välja en annan
port. Om du ändrar maskinporten från USB till parallell eller
tvärtom medan den används, måste du konfigurera om
maskinporten på den här fliken.
•Driver: Ett alternativ där du kan visa eller välja en annan
skrivardrivrutin. Om du klickar på Options kan du ange
enhetens standardinställningar.
•Jobs: Visar listan med utskriftsjobb. Klicka på Cancel job om du vill
avbryta det markerade jobbet, och markera kryssrutan Show
completed jobs om du vill visa de tidigare jobben i jobblistan.
4. Specialfunktioner
244
Skanningsfunktioner
• För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande
bruksanvisning (se ”Grundläggande skanning” på sidan 63).
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
• Den maximala upplösning som du kan få beror på flera faktorer,
däribland datorns hastighet, tillgängligt diskutrymme, minne,
storleken på bilden som skannas och inställningarna av bitdjup.
Därför är det möjligt att du inte kan skanna på vissa upplösningar,
speciellt om du använder utökad dpi, beroende på vilket system du
har och vad du skannar.
Du kan skanna originalen med maskinen via en USB-kabel eller via
nätverket. Följande metoder kan användas för dokumentskanning:
•
Skanna till PC: Skanna originalen från kontrollpanelen. Skannade data
lagras i mappen Mina dokument i den anslutna datorn (se
”Grundläggande skanning” på sidan 63).
•
TWAIN: TWAIN är ett av de förinställda bildbehandlingsprogrammen.
När du skannar en bild startas det valda programmet där du kan styra
skanningsprocessen. Funktionen kan användas via lokal anslutning
eller nätverksanslutning (se ”Skanna från bildbehandlingsprogram” på
sidan 248).
•
Samsung Easy Document Creator: Du kan använda detta program
för att skanna bilder eller dokument (se ”Använda Samsung Easy
Document Creator” på sidan 275).
•
WIA: WIA är en förkortning av Windows Image Acquisition. Om du vill
använda den här funktionen måste datorn och maskinen vara anslutna
direkt med en USB-kabel (se ”Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen” på
sidan 249).
•
USB-minne: Du kan skanna ett dokument och spara den skannade
bilden på en USB-minnesenhet.
15
Grundläggande skanningsmetod
Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
4. Specialfunktioner
245
Skanningsfunktioner
16
17
Välja skanningsinställningar i datorn
Skanna från en nätverksansluten maskin
Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
1
Öppna Samsung Easy Printer Manager (se ”Använda Samsung
Easy Printer Manager” på sidan 272).
2
3
4
Välj lämplig maskin i Skrivarlista.
Välj menyn Inställningar för att skanna till dator.
Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 23).
Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats på datorn från cd-skivan
med programvara, eftersom skrivardrivrutinen innehåller
skanningsprogrammet (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 29).
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2
Välj
(Scan) > Skanna till PC > Nätverksdator på
kontrollpanelen.
Välj det alternativ du vill använda.
•Skanningsaktivering: Används för att aktivera och inaktivera
skanningsfunktionen på enheten.
•Fliken Grundläggande: Här finns allmänna skannings- och
enhetsinställningar.
Om meddelandet Ej tillgänglig visas kontrollerar du portanslutningen.
•Fliken Bild: Här finns inställningar för bildbehandling.
5
Tryck på Spara > OK.
3
Välj datorns registrerade ID och ange Losenord om nödvändigt.
4. Specialfunktioner
246
Skanningsfunktioner
18
• ID är samma ID som det registrerade skannings-ID:et för Samsung
Easy Printer Manager >
Växla till avancerat läge >
Inställningar för att skanna till dator.
• Losenord är det fyrsiffriga nummer som registrerats som lösenord
för Samsung Easy Printer Manager >
> Inställningar för att skanna till dator.
4
5
Växla till avancerat läge
Skanna till WSD
Skannar originalen och sparar inskannad data på ansluten dator om den
stödjer WSD (Web Service for Device). Du måste först installera WSDdrivrutinen på datorn innan du kan använda funktionen. I Windows 7 väljer
du Kontrollpanelen > Enheter och skrivare > Lägg till en skrivare.
Klicka på Lägg till en nätverksskrivare i guiden.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Skanningen påbörjas.
• WSD fungerar endast med Windows Vista® eller senare versioner
av Windows.
• Anvisningarna nedan gäller för Windows 7.
Skannad bild sparas på datorns C:\Användare\användarnamn\Mina
dokument. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket
operativsystem och program du använder.
Installera WSD-skrivardrivrutinen
1
Välj Starta > Kontrollpanelen > Enheter och skrivare > Lägg till
en skrivare.
2
Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller
Bluetooth-skrivare i guiden.
3
Välj den skrivare som ska användas från listan och klicka sedan på
Nästa.
4. Specialfunktioner
247
Skanningsfunktioner
5
6
• WSD-skrivarens IP-adress är http://[IP-address]/ws/ (exempelvis:
http://111.111.111.111/ws/).
• Om ingen WSD-skrivare visas i listan väljer du Skrivaren jag vill
använda finns inte i listan > Lägg till en skrivare med TCP/IPadress eller värdnamn samt Webbtjänstenhet som Enhetstyp.
Ange därefter skrivarens IP-adress.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Skanna med WSD
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Välj
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
(Scan) > Skan. t WSD på kontrollpanelen.
Om meddelandet Ej tillgänglig visas kontrollerar du portanslutningen.
Du kan även kontrollera att WSD-skrivardrivrutinen har installerats.
4
Välj datorn från WSDdatorli..
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Skanningen påbörjas.
19
Skanna från bildbehandlingsprogram
Det går även att skanna och importera dokument direkt från
bildbehandlingsprogram som är TWAIN-kompatibla (exempelvis från
Adobe Photoshop). Följ stegen nedan för att skanna med TWAINkompatibel programvara:
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
4
5
6
Öppna ett program, t.ex. Adobe Photoshop.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
Klicka på Fil > Importera och välj skannerenheten.
Ange skanningsinställningarna.
Skanna och spara den skannade bilden.
4. Specialfunktioner
248
Skanningsfunktioner
20
Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen
Maskinen stöder WIA-drivrutinen (Windows Image Acquisition) för
skanning av bilder. WIA är en av standardkomponenterna som medföljer
Microsoft Windows 7. Den fungerar med både digitalkameror och skannrar.
Till skillnad från TWAIN-drivrutinen behöver du inte använda andra
program för att justera bilder när du använder WIA-drivrutinen:
WIA-drivrutinen fungerar endast med Windows och en USB-port
förutom på Windows 2000.
6
Välj skannerinställningar och klicka sedan på Förhandsgranska om
du vill se hur inställningarna påverkar bilden.
7
Skanna och spara den skannade bilden.
21
Skanna med Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren
möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart
inklusive .epub.
• Finns endast tillgängligt för Windows.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
• Windows XP eller senare och Internet Explorer 6.0 eller senare är
minimikrav för Samsung Easy Document Creator.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
• Samsung Easy Document Creator installeras automatiskt vid
installation av maskinens programvara.(se ”Använda Samsung
Easy Document Creator” på sidan 275)
3
Välj Starta > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Enheter
och skrivare.
4
Högerklicka på ikonen till enhetens drivrutin i Skrivare och fax >
Starta skanning.
5
Programmet Ny skanning visas.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2
Öppna Starta-menyn och välj Program eller Alla program.
4. Specialfunktioner
249
Skanningsfunktioner
3
Klicka på Samsung Printers, och öppna Samsung Easy Document
Creator.
Tryck på Skanna (
) från starskärmen.
4
5
Välj typ av skanning eller favorit och klicka sedan på Starta.
6
Tryck på Skanna för att skanna bilden eller Förskanning för
ytterligare en förhandsgranskning.
7
8
Välj Spara i, Skicka till e-post, eller Skicka till SNS.
Justera bilden (Skanningsinställningar och Ytterligare
alternativ).
22
Mac-skanning
Skanna från en USB-ansluten maskin
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Starta Applications och klicka på Image Capture.
Klicka på Spara (Sparar skannat), Skicka ( E-postar skannat), eller
Dela (Sänder).
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
Om meddelandet No Image Capture device connected visas kopplar
du från USB-kabeln och kopplar in den igen. Om problemet kvarstår
läser du i hjälpinformationen för Image Capture.
Om det finns utrymme på glaset kan mer än en sak skannas åt gången.
Använd
-verktyget för att skapa flervalsområden.
4
5
Välj det alternativ du vill använda.
Skanna och spara den skannade bilden.
Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac OS
till den senaste versionen.
4. Specialfunktioner
250
Skanningsfunktioner
Skanna från en nätverksansluten maskin
• Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac
OS till den senaste versionen.
• Mer information finns i hjälpen till Image Capture.
Endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se
”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
1
2
Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.
3
4
Starta Applications och klicka på Image Capture.
• Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara,
t.ex. Adobe Photoshop.
23
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
Följ stegen nedan (beroende på operativsystem).
•Om du använder 10.5
-Välj Devices > Browse Devices på Menyraden.
-Kontrollera att kryssrutan Connected är markerad bredvid
maskinen i Bonjour Devices.
Skanna med Linux
Skanning
1
2
3
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på skrivbordet.
Klicka på knappen
för att växla till skannerkonfiguration.
•Om du har Mac OS 10.6 -10.8 väljer du enhet under SHARED.
5
6
Ställ in programmets skanningsalternativ.
Skanna och spara den skannade bilden.
4. Specialfunktioner
251
Skanningsfunktioner
4
Välj skannern i listan.
5
6
Klicka på Properties.
7
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
Klicka på fönstret Scanner Properties och klicka sedan på
Preview.
8
Dokumentet skannas och förhandsgranskningen av bilden visas i
Preview Pane.
9
Dra med markören för att ange det bildområde du vill skanna i
Preview Pane.
10
11
Välj det alternativ du vill använda.
Skanna och spara den skannade bilden.
Du kan spara skannerinställningarna för framtida bruk och lägga till
dem i listrutan Job Type.
4. Specialfunktioner
252
Skanningsfunktioner
Redigera en bild med bildhanteringsprogrammet
Image Manager
Bildhanteringsprogrammet innehåller menykommandon och verktyg för
redigering av den skannade bilden.
4. Specialfunktioner
253
Faxfunktioner
25
• För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande
bruksanvisning (se ”Grundläggande faxfunktioner” på sidan 64).
• Denna funktion stöds inte för C46xW (se ”Översikt över
kontrollpanelen” på sidan 24).
Slå faxnumret på nytt
1
2
(Redial/Pause) på kontrollpanelen.
Välj det faxnummer du vill använda.
Tio nyligen skickade faxnummer med tio mottagna avsändar-ID:n
visas.
24
Automatisk återuppringning
Om numret du har slagit är upptaget eller om ingen svarar när du skickar
ett fax, ringer maskinen automatiskt upp numret igen.
Återuppringningstiden beror på de landsspecifika fabriksinställningarna.
När displayen visar Försöka igen?, trycker du på
Tryck på
(Start) för att ringa
3
Om du lägger originalet i dokumentmataren skickas faxet
automatiskt.
Om du använder skannerglaset väljer du Ja för att faxa en sida till.
Lägg i ett nytt original och tryck på OK. När du är klar väljer du Nej
när En sida till? visas.
upp igen utan väntetid. Du kan avbryta den automatiska återuppringningen
genom att trycka på
(Cancel eller Stop/Clear).
Ändra tidsintervall mellan återuppringningarna och antalet försök
1
Tryck på
(fax) >
kontrollpanelen.
2
3
Välj enligt önskemål Ateruppr.tider eller Uppring.inter..
(Menu)> Fax-installn. > Sandning på
Välj det alternativ du vill använda.
4. Specialfunktioner
254
Faxfunktioner
1
2
26
Bekräfta en överföring
Om någonting går fel vid faxsändningen visas ett felmeddelande på
(Cancel eller
Stop/Clear) för att ta bort meddelandet och försöka skicka faxet igen.
Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt skriver ut en
3
4
5
bekräftelse varje gång du skickat ett fax. Välj
(fax) >
(Menu) >
Fax-installn. > Sandning > Sandn.rapport på kontrollpanelen.
27
Skicka fax från datorn
Välj Skriv ut på Fil-menyn.
Fönstret Skriv ut visas. Det kan se aningen annorlunda ut beroende
på vilket program du använder.
När sista faxsidan har skickats piper maskinen och återgår till redoläget.
displayen. Om du får ett felmeddelande trycker du på
Öppna dokumentet du vill skicka.
Välj Samsung Network PC Fax i fönstret Skriv ut
Klicka på Skriv ut eller OK.
Ange mottagarnas nummer och välj alternativet.
Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen i fönstret och klicka på det
alternativ du vill veta mer om.
6
Klicka på Send.
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Du kan skicka ett fax från datorn utan att använda maskinen.
Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet Samsung
Network PC Fax. Det här programmet installeras när du installerar
skrivardrivrutinen.
4. Specialfunktioner
255
Faxfunktioner
28
Senarelägga faxsändning
8
Om du anger en tidpunkt före den aktuella skickas faxet dagen därpå.
Du kan ange att ett faxmeddelande ska skickas vid ett senare tillfälle när du
inte är närvarande. Det går inte att skicka färgfax med den här funktionen.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
3
4
Tryck på
5
6
Ange numret till den mottagande faxmaskinen och tryck på OK.
7
För att ange flera faxnummer trycker du på OK när Ja markeras och
upprepar steg 5.
Ange jobbnamnet och klockslaget.
9
Originalet skannas till minnet före överföringen.
Maskinen återvänder till redoläget. Displayen visar att maskinen är i
redoläget och att du har valt fördröjd faxsändning.
(fax) på kontrollpanelen.
Du kan kontrollera listan över fördröjda faxjobb.
Justera upplösning och svärta efter behov.
Välj
(Menu) > Faxfunktion > Fordroj skicka på
kontrollpanelen.
Välj
(Menu) > Systeminst. > Rapport > Schemajobbpå
kontrollpanelen.
På displayen uppmanas du att ange ytterligare ett faxnummer dit du
vill skicka dokumentet.
• Du kan lägga till upp till 10 destinationer.
• När du har angett ett gruppnummer kan du inte ange några fler.
4. Specialfunktioner
256
Faxfunktioner
Lägga till dokument för senare faxsändning
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
3
Markera faxjobbet och tryck på OK.
(Menu) > Faxfunktion > Lagg till sida på
När du är klar väljer du Nej när En sida till? visas. Maskinen
skannar in originalet i minnet.
4
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
2
3
Markera faxjobbet och tryck på OK.
Skicka ett prioriterat fax
Funktionen används när ett fax ska prioriteras före reserverade sändningar.
Originalet skannas in i minnet och skickas omedelbart när den pågående
åtgärden har slutförts.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
Tryck på
(Fax) >
kontrollpanelen.
3
4
5
Ange faxnumret och tryck på OK.
(Cancel eller Stop/
Avbryta senarelagd faxsändning
1
29
(Menu) > Faxfunktion > Avbryt jobb på
(Menu) > Faxfunktion > Prio. skicka på
Ändra jobbnamnet och tryck på OK.
Om du använder skannerglaset väljer du Ja för att lägga till
ytterligare sidor. Lägg i ett nytt original och tryck på OK.
När du är klar väljer du Nej när En sida till? visas.
Faxet skannas och skickas till angivna mottagare.
Tryck på OK när Ja markeras.
Det valda faxmeddelandet tas bort från minnet.
4
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
4. Specialfunktioner
257
Faxfunktioner
30
31
Vidarebefordra skickade fax till en annan
mottagare
Det går att vidarebefordra skickat eller mottaget fax till annan mottagare. Du
kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är
på plats.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
Tryck på
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > V.bef. skickat >
Skicka t fax > Pa på kontrollpanelen.
vidarebefordra mottagna fax
Det går att vidarebefordra skickat eller mottaget fax till annan mottagare. Du
kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är
på plats.
1
• Vidarebefodra kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
• Om du vill att faxet ska skrivas ut när det har vidarebefordrats väljer
du V.bef.&Skriv ut.
Vidarebefodra kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
3
4
Ange faxnumret, e-postadressen eller serverns adress och tryck på
OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna
faxmaskinen.
Tryck på
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Ta emot vid.bef.
eller Ta emot v.bef. >Skicka t fax eller Skicka till PC >
Vidarebefodra kontrollpanelen.
2
Ange faxnumret, e-postadressen eller serverns adress och tryck på
OK.
3
4
Ange start- och sluttiden och tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna
faxmaskinen.
4. Specialfunktioner
258
Faxfunktioner
•Meddela mig när det är klart: Visar ett popupfönster när ett fax har
tagits emot.
32
Ta emot fax från datorn
•Öppna med standardprogrammet: Öppna faxet med
standardprogrammet när det har tagits emot.
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
• För att använda den här funktionen väljer du detta alternativ på
kontrollpanelen:
Välj
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Ta emot v.bef. >
Skicka till PC > Vidarebefodra på kontrollpanelen.
1
2
3
4
•Ingen: Skrivaren meddelar inte mottagaren när ett fax har tagits
emot, och programmet öppnas inte.
5
Tryck på Spara > OK.
Öppna Samsung Easy Printer Manager.
Välj lämplig skrivare i Skrivarlista.
Välj menyn Inställningar för att faxa till dator.
Använd Aktivera faxmottagning från enhet för att ändra
faxinställningarna.
•Bildtyp: Du kan konvertera mottagna fax till PDF eller TIFF.
•Plats att spara på: Välj var konverterade fax ska sparas.
•Prefix: Välj prefix.
•Skriv ut mottaget fax: Anger utskriftsinformation för ett mottaget
fax när det tagits emot.
4. Specialfunktioner
259
Faxfunktioner
33
Ändra mottagningslägen
Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.
1
Välj
(fax) >
(Menu) > Fax-installn. > Mottagning >
Mottagn.lage på kontrollpanelen.
2
Välj det alternativ du vill använda.
•Fax: Svarar på inkommande fax och går direkt till
faxmottagningsläge.
•Tel: Ta emot ett fax genom att trycka på
sedan
3
4
Tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
34
Ta emot fax manuellt i telefonläge
(On Hook Dial) och
(Start-knappen).
•Svar/Fax: Används när en telefonsvarare är kopplad till faxen.
Maskinen svarar på inkommande samtal och den som ringer kan
lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om det hörs en
faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till faxläget och tar
emot faxet.
Om du vill använda Svar/Fax-läget ansluter du telefonsvararen till EXTuttaget på maskinens baksida.
•DRPD: Du kan ta emot samtal med hjälp av DRPD-funktionen
(Distinctive Ring Pattern Detection). Distinkt ringsignal är en
teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika
telefonnummer med endast en telefonlinje. Mer information finns
i ”Ta emot fax i DRPD-läge” på sidan 261.
Du kan ta emot ett fax genom att trycka på
på
(On Hook Dial) och sedan
(Start) när du hör faxsignalen.
35
Mottagning i läget Telefonsvarare/Fax
Om du vill använda det här läget ansluter du telefonsvararen till EXTuttaget på maskinens baksida. Om den uppringande personen lämnar ett
meddelande sparar telefonsvararen detta som vanligt. Om det hörs en
faxton på linjen tas faxet emot automatiskt.
4. Specialfunktioner
260
Faxfunktioner
37
• Om du har satt maskinen i det här läget och telefonsvararen inte är
inkopplad i EXT-uttaget eller är frånslagen, går maskinen
automatiskt över i faxläge efter ett fördefinierat antal svarssignaler.
• Om telefonsvararen går att ställa in så att den svarar efter ett visst
antal signaler väljer du svar efter en signal.
• Om maskinen är försatt i telefonläge bör du koppla ur eller stänga av
telefonsvararen. Annars avbryts samtalet av
telefonsvararmeddelandet som du har talat in.
Ta emot fax i DRPD-läge
Den här inställningen finns kanske inte i alla länder. Distinkt ringsignal är en
teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika telefonnummer med
endast en telefonlinje. Funktionen används ofta av svarstjänstpersonal som
svarar i telefon åt flera olika kunder och behöver veta vilket nummer som
har slagits för att kunna svara med rätt fras.
Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.
36
Faxmottagning med anknytningstelefon
Om du använder en anknytningstelefon som är ansluten till EXT-uttaget
kan du ta emot fax från den du pratar med via anknytningstelefonen utan
att behöva ta dig till faxen.
När du tar emot ett samtal på telefonen och hör en faxton trycker du på *9*
på telefonen. Maskinen tar emot faxet.
1
Välj
(Fax) >
(Menu) > Fax-installn. > Mottagning >
DRPD-lage > Ring for vanta på kontrollpanelen.
2
3
Ring upp ditt faxnummer från en annan telefon.
*9* är den fabriksinställda fjärrmottagningskoden. Den första och sista
asterisken går inte att ändra, men du kan ändra siffran i mitten.
Du kan dock inte skanna eller kopiera när du pratar i en telefon som är
ansluten till EXT-uttaget.
När maskinen börjar ringa ska du inte svara. Maskinen behöver ta
emot flera ringsignaler för att programmera in mönstret.
När programmeringen har slutförts står det Avslutad DRPDinstallning på displayen. Om DRPD-inställningen misslyckas, visas
Fel DRPD-ringsingnal.
4
Tryck på OK när DRPD visas och börja om från steg 2.
4. Specialfunktioner
261
Faxfunktioner
• DRPD-funktionen måste ställas in på nytt om du ändrar faxnumret
eller ansluter faxen till en annan telefonlinje.
Skriva ut mottagna fax
• När DRPD-funktionen har ställts in, ringer du upp ditt faxnummer
igen för att kontrollera att faxen verkligen svarar med en faxton. Ring
sedan till ett annat nummer som har kopplats till samma linje och
kontrollera att samtalet vidarebefordras till anknytningstelefonen
eller telefonsvararen som är ansluten till EXT-uttaget.
1
Välj
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Saker mottagn. >
Skriv ut på kontrollpanelen.
2
3
Ange det fyrsiffriga lösenordet och tryck på OK.
Maskinen skriver ut alla fax som är lagrade i minnet.
39
38
Ta emot fax i säkert mottagningsläge
Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Du kan behöva skydda dina inkommande fax så att inte obehöriga kommer
åt dem. I säkert mottagningsläge sparas alla inkommande fax i minnet.
Ange lösenordet om du vill skriva ut de inkommande faxen.
Ta emot fax i minnet
Maskinen kan utföra flera uppgifter samtidigt, t.ex. ta emot fax samtidigt
som du kopierar eller skriver ut. Om maskinen tar emot ett fax medan
kopiering eller utskrift pågår lagras det inkommande faxet i minnet. Så snart
kopieringen eller utskriften är klar skrivs faxet ut automatiskt.
Om ett fax tas emot och skrivs ut kan inte andra kopierings- och
utskriftsjobb bearbetas samtidigt.
Om du vill försätta maskinen i säkert mottagningsläge aktiverar du
menyn
(Fax) >
kontrollpanelen.
(Menu) > Faxfunktion > Saker mottagn. på
4. Specialfunktioner
262
Faxfunktioner
40
Automatisk utskrift av rapport om skickade fax
Du kan ställa in automatisk utskrift av en rapport med klockslag och datum
för de senaste 50 faxsändningarna samt andra detaljuppgifter.
1
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
2
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Menu) > Fax-installn. > Autorapport > Pa på
(Cancel eller Stop/
4. Specialfunktioner
263
5. Nyttiga
administreringsverktyg
I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda skrivaren på bästa
sätt.
• Easy Capture Manager
265
• Samsung Easy Color Manager
266
• Samsung AnyWeb Print
267
• Easy Eco Driver
268
• Använda SyncThru™ Web Service
269
• Använda Samsung Easy Printer Manager
272
• Använda Samsung Easy Document Creator
275
• Använda Samsung skrivarens status
276
• Använda Linux Unified Driver Configurator
278
Easy Capture Manager
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 8).
Ta en skärmdump och starta Easy Capture Manager genom att trycka på knappen Print Screen på tangentbordet. Du har därefter möjlighet att redigera
bilden och skriva ut den.
5. Nyttiga administreringsverktyg
265
Samsung Easy Color Manager
Med Samsung Easy Color Manager kan användaren göra finjusteringar med sexfärgstoner och andra egenskaper, såsom ljusstyrka, kontrast och mättnad.
Förändringar i färgtoner kan sparas som en profil och användas från drivrutinen eller skrivaren.
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Endast tillgänglig för användare av Windows och Mac OS (se ”Programvara” på sidan 8).
Med det här programmet kan användare på ett enkelt sätt justera färger för Samsung-färglaserskrivare.
Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar).
5. Nyttiga administreringsverktyg
266
Samsung AnyWeb Print
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Endast tillgänglig för användare av Windows och Mac OS (se ”Programvara” på sidan 8).
Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar.
Hämta programvaran från Samsung webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar).
5. Nyttiga administreringsverktyg
267
Easy Eco Driver
Drivrutinen Easy Eco Driver ger dig tillgång till Eko-läget som är perfekt om du vill spara på toner och papper.
Easy Eco Driver har även redigeringsmöjligheter. Du kan exempelvis ta bort bilder and textobjekt samt ändra teckensnitt. Du kan spara inställningar som
du ofta använder som förinställningar.
Finns endast tillgängligt för Windows.
Så här använder du funktionen:
1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2 Öppna fönstret Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
3 Välj Förhandsgranskning Eko-utskrift under fliken Favoriter.
4 Ett fönster med förhandsgranskning öppnas.
5 Välj inställningar och alternativ för utskriften.
Dessa återspeglas i förhandsgranskningen.
6 Klicka på Skriv ut.
Om du vill köra Easy Eco Driver för varje utskrift, markera kryssrutan Aktivera eko-läge före utskrift under fliken Basic i fönstret utskriftsintällningar.
5. Nyttiga administreringsverktyg
268
Använda SyncThru™ Web Service
• Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikravet för SyncThru™
Web Service.
• Funktionerna i SyncThru™ Web Service som beskrivs här kan skilja
sig från din version, beroende på tillval och modell.
• Endast den nätverksanslutna modellen (se ”Olika funktioner” på
sidan 10).
1
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
2
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange i nedanstående ID och
Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
förinställt lösenord.
•ID: admin
•Password: sec00000
1
Så här får du tillgång till SyncThru™ Web
Service:
1
2
Översikt över SyncThru™ Web Service
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och
tryck på Retur eller klicka på Gå.
2
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
Beroende på modell kanske vissa flikar inte visas.
Logga in på SyncThru™ Web Service
Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service måste du
logga in som administratör. Du kan använda SyncThru™ Web Service även
utan att logga in men du har då inte tillgång till flikarna Settings och
Security.
5. Nyttiga administreringsverktyg
269
Använda SyncThru™ Web Service
Fliken Information
Fliken Security
på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera
olika saker, t.ex. återstående tonernivå. Du kan även skriva ut felrapporter
och andra rapporter.
På den här fliken kan du ställa in säkerhetsinformation för systemet och
nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här
fliken.
•
Active Alerts: Visar varningar som har inträffat och hur pass allvarliga
dessa har varit.
•
System Security: Anger information för systemadministratören samt
aktiverar och inaktiverar skrivarfunktioner.
•
Supplies: Visar hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket
toner som återstår i kassetten.
•
Network Security: Anger inställningarna för IPv4/IPv6-filtrering och
autentiseringsservrar.
•
Usage Counters: Visar räknare för olika utskriftstyper: enkelsidiga eller
dubbelsidiga.
•
Current Settings: Visar skrivarens nätverksinformation.
•
Print information: Skriver ut rapporter, exempelvis systemrelaterade
sådana, e-postadresser och teckensnittsreporter.
Fliken Settings
På den här fliken kan du ställa in konfigurationer för maskinen och
nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här
fliken.
•
Fliken Machine Settings: Ställer in de alternativ som skrivaren anger.
•
Fliken Network Settings: Visar alternativ för nätverksmiljön. Ställer in
alternativ såsom TCP/IP och nätverksprotokoll.
Fliken Maintenance
På den här fliken kan du underhålla skrivaren genom att uppgradera den
inbyggda programvaran och ange e-postadresser. Du kan även ansluta till
Samsungs webbplats eller hämta drivrutiner via menyn Link.
•
Firmware Upgrade: Uppgraderar skrivarens inbyggda programvara.
•
Contact Information: Visar kontaktinformation.
•
Link: Öppnar länkar till nyttiga webbplatser där du kan hämta verktyg
och få information.
5. Nyttiga administreringsverktyg
270
Använda SyncThru™ Web Service
3
Ange information om systemadministratören
Den här inställningen är nödvändig för användning av e-postmeddelanden.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
Ange maskinens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och
tryck på Enter eller klicka på Gå.
2
3
4
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
5
Klicka på Apply.
Välj System Security > System Administrator på fliken Security.
Ange administratörens namn, telefonnummer, plats och epostadress.
5. Nyttiga administreringsverktyg
271
Använda Samsung Easy Printer Manager
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare (se
”Programvara” på sidan 8).
Öppna mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager består av olika avsnitt enligt
följande:
• Samsung Easy Printer Manager för Windows fungerar endast med
Internet Explorer 6.0 och senare versioner.
Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du
använder.
Samsung Easy Printer Manager är ett program som samlar alla
inställningar för Samsung-skrivaren på ett och samma ställe. Samsung
Easy Printer Manager ger dig tillgång till enhetsinställningarna och till olika
skrivarmiljöer, och låter dig utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det
enkelt att dra nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Samsung Easy
Printer Manager har två olika gränssnitt som användaren kan välja mellan:
ett grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan
gränssnitten; du behöver bara klicka på en knapp.
4
Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager
Så här startar du programmet:
För Windows
Välj Starta > Program eller Alla program > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager .
För Mac,
Skrivarlistan
1
Skrivarlistan visar de skrivare som finns installerade på
datorn och de nätverksskrivare som lagts till av
nätverksidentifieringen (endast i Windows).
5. Nyttiga administreringsverktyg
272
Använda Samsung Easy Printer Manager
Skrivarinforma
tion
På den här fliken finns allmän information om skrivaren.
Här listas bland annat skrivarens modellnamn, IPadress (eller postnamn) samt skrivarens status.
Du kan visa Användarhandbok online.
2
Knappen Felsökning : Den här knappen leder
till att Felsökningsguide öppnas vid eventuella
fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i
användarguiden direkt.
5
6
Innehållsområ
de
Här finns information om de valda skrivaren,
exempelvis hur mycket toner och papper som återstår.
Informationen som visas beror på vilken skrivare som
har valts. Denna funktion finns inte i alla maskiner.
Beställ
förbrukningsm
aterial
Klicka på Beställ i fönstret för beställningar. Du kan
beställa nya tonerkassetter online.
Välj menyn Hjälp och klicka på det alternativ som du vill veta mer om.
Programinform Här finns länkar för att ändra de avancerade
ation
inställningarna och få hjälp och versionsinformation.
3
Knappen
används för att växla till det
avancerade gränssnittet (se ”Översikt över
gränssnittet för avancerade inställningar” på
sidan 274).
Snabblänkar
Visar Snabblänkar till skrivarspecifika funktioner. I det
här avsnittet finns även länkar till verktyg i de
avancerade inställningarna.
4
Om du ansluter skrivaren till ett nätverk
aktiveras ikonen för SyncThru™ Web Service.
5. Nyttiga administreringsverktyg
273
Använda Samsung Easy Printer Manager
5
Översikt över gränssnittet för avancerade
inställningar
Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och
skrivaradministratörer.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
Enhetsinställningar
Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout, emulering
och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.
Inställningar för att faxa till dator
Här finns de grundläggande faxinställningarna för den valda enheten.
•
Inaktivera: När Inaktivera har angetts som På tas inkommande fax
inte emot.
•
Aktivera faxmottagning från enhet: Gör det möjligt att ta emot fax och
öppnar för fler inställningsalternativ.
Varningsinställningar (endast för Windows)
I den här menyn finns inställningar för varningar.
•
Skrivarvarning: Innehåller inställningar för när varningarna ska visas.
•
E-postvarning: Innehåller inställningar för hur e-postvarningar ska
skickas.
•
Varningshistorik: Här visas tidigare enhets- och tonervarningar.
Inställningar för att skanna till dator
I den här menyn för inställningar för att skapa eller ta bort datorprofiler.
•
Skanningsaktivering: Används för att aktivera och inaktivera
skanningsfunktionen på enheten.
•
Fliken Grundläggande: Här finns allmänna skannings- och
enhetsinställningar.
•
Fliken Bild: Här finns inställningar för bildbehandling.
5. Nyttiga administreringsverktyg
274
Använda Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren
möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart
inklusive .epub. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller
fax. Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial
eller en mamma som vill dela med sig av inskannade bilder från förra årets
födelsedagskalas kommer Samsung Easy Document Creator sköta jobbet
åt dig.
Med Samsung Easy Document Creator kommer följande funktioner:
•
Bildskanning: Används vid skanning av enkla eller multipla bilder.
•
Dokumentskanning: Används vid skanning av dokument med text
eller text och bild.
•
Textkonvertering: Används vid skanning av dokument som måste
sparas i redigerbart text-format.
•
Bokskanning: Används vid skanning av böcker.
•
SNS-sändning: Ett enkelt och snabbt sätt att ladda upp bilder som
skannas eller som finns till sociala nätverkssidor (SNS).
•
E-bokskonvertering: Möjligheten att skanna flera bilder i ett, som i en ebok, eller konvertera filer som finns till e-bokformat.
•
Koppla in: Skanna, faxa, och konvertera till e-bok direkt från
programmetMicrosoft Office.
Klicka på Hjälp eller
mer information om.
i fönstret och klicka på det alternativ du vill ha
5. Nyttiga administreringsverktyg
275
Använda Samsung skrivarens status
Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och informerar
dig om skrivarens status.
Ikon
• Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll som visas i
denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare
eller vilket operativsystem som används.
• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren
(se ”Specifikationer” på sidan 116).
• Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 8).
Avser
Beskrivning
Normal
Skrivaren är redo och inga fel eller varningar har
uppstått.
Varning
Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns risk för
framtida fel. Kanske är tonernivån låg, vilket kan leda
till fel när tonern har tagit slut.
Fel
Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.
6
Översikt över Samsung skrivarens status
Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung skrivarens
status. Samsung skrivarens status installeras automatiskt när du installerar
skrivarens programvara.
Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till
Utskriftsinställningar och klicka på fliken Grundläggande > knappen
Skrivarstatus.
Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:
Tonernivå
Du kan visa den återstående tonernivån i varje
kassett. Maskinen och antalet tonerkassetter som
visas i fönstret ovan kan variera beroende på
vilken maskin som används. Denna funktion finns
inte i alla maskiner.
Alternativ
Du kan göra varningsinställningar för
utskriftsjobb.
1
2
5. Nyttiga administreringsverktyg
276
Använda Samsung skrivarens status
3
Beställ
förbrukningsmater
ial
Du kan beställa nya tonerkassetter online.
Användarhandbok
Du kan visa Användarhandbok online.
Den här knappen leder till att
Felsökningsguide öppnas vid eventuella
fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i
användarhandboken direkt.
4
5
Stäng
Stäng fönstret.
5. Nyttiga administreringsverktyg
277
Använda Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator är ett verktyg som främst är avsett för
konfigurering av maskinenheter. Du måste installera Unified Linux Driver
innan du kan börja använda Unified Driver Configurator (se ”Linuxinstallation” på sidan 145).
När du har installerat drivrutinen skapas ikonen för Unified Driver
Configurator automatiskt på skrivbordet.
7
Öppna Unified Driver Configurator
1
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på skrivbordet.
Du kan även klicka på ikonen för Startup-menyn och välja
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Klicka på knapparna till vänster när du vill växla till motsvarande
konfigurationsfönster.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
För att använda hjälpen klickar du på Help eller knappen
3
i fönstret.
När du har ändrat konfigurationerna stänger du Unified Driver
Configurator genom att klicka på Exit.
5. Nyttiga administreringsverktyg
278
Använda Linux Unified Driver Configurator
8
Skrivarkonfiguration
Printers configuration har två flikar: Printers och Classes.
Fliken Printers
Visa det aktuella systemets skrivarkonfiguration genom att klicka på
skrivarikonen till vänster i fönstret Unified Driver Configurator.
1
2
Visar alla installerade skrivare.
3
Visar skrivarens status, modellnamn och URL.
Knapparna för skrivarkontroll är följande:
•
Refresh: Uppdaterar listan över tillgängliga skrivare.
•
Add Printer: här kan du lägga till en ny skrivare.
•
Remove Printer: tar bort den markerade skrivaren.
•
Set as Default: här anger du att den valda skrivaren ska vara
standardskrivare.
•
Stop/Start: stoppar/startar skrivaren.
•
Test: här kan du skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren
fungerar ordentligt.
•
Properties: Här kan du granska och ändra skrivaregenskaper.
Växlar till Printers configuration.
5. Nyttiga administreringsverktyg
279
Använda Linux Unified Driver Configurator
Fliken Classes
På fliken Classes visas en lista över tillgängliga skrivarklasser.
•
1
Visar alla maskinklasser.
2
Visar status för klassen och antalet skrivare som ingår i klassen.
9
Ports configuration
I det här fönstret kan du visa en lista med tillgängliga portar, kontrollera
status för varje port och frisläppa en port som har fastnat i upptagetläge när
dess ägare av någon anledning avslutat ett jobb.
Refresh: uppdaterar listan med klasser.
•
Add Class: här kan du lägga till en ny skrivarklass.
•
Remove Class: tar bort den markerade skrivarklassen.
1
Växlar till Ports configuration.
2
Visar alla tillgängliga portar.
3
Visar porttyp, enheten som är ansluten till porten och status. Visar alla
tillgängliga portar.
•
Refresh: uppdaterar listan med tillgängliga portar.
•
Release port: frigör den markerade porten.
5. Nyttiga administreringsverktyg
280
6. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
• Problem med pappersmatning
282
• Problem med strömförsörjning och kablar
283
• Utskriftsproblem
284
• Problem med utskriftskvalitet
288
• Kopieringsproblem
296
• Skanningsproblem
297
• Faxproblem
299
• Problem med operativsystemet
301
Om fel uppstår under installation och inställning av trådlöst nätverk läser du avsnittet om
felsökning i kapitlet om trådlöst nätverk (se ”Felsökning” på sidan 190).
Problem med pappersmatning
Status
Föreslagna åtgärder
Papper fastnar vid utskrift.
Ta bort papper som har fastnat.
Papper fastnar i varandra.
• Kontrollera hur mycket papper som ryms i kassetten.
• Kontrollera att du använder rätt papperstyp.
• Avlägsna papperet från magasinet och böj eller bläddra bunten.
• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra.
Flera ark papper matas inte.
Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet. Lägg bara i papper av samma typ samt med samma storlek och
vikt.
Papperet matas inte in i skrivaren.
• Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren.
• Papperet har inte fyllts på korrekt. Avlägsna papperet från magasinet och lägg tillbaka det på rätt sätt.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet.
• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.
Papperet fastnar hela tiden.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet. Om du skriver ut på
specialpapper ska du använda den manuella mataren.
• Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.
• Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den främre luckan och ta bort eventuellt skräp.
6. Felsökning
282
Problem med strömförsörjning och kablar
Status
Skrivaren får ingen ström,
eller så är anslutningskabeln mellan
datorn och skrivaren inte ordentligt
ansluten.
Föreslagna åtgärder
• Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen har en
(Power/Wakeup)-knapp på kontrollpanelen ska du
trycka på den.
• Koppla ifrån kabeln och anslut den på nytt.
6. Felsökning
283
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver inte
ut.
Möjlig orsak
Skrivaren får ingen ström.
Föreslagna åtgärder
Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen har en
(Power/Wakeup)-knapp
på kontrollpanelen ska du trycka på den.
Skrivaren är inte vald som standardmaskin.
Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
Kontrollera följande på skrivaren:
• Luckan är inte stängd. Stäng luckan.
• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papperet som har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 100).
• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 41).
• Det finns ingen tonerkassett i skrivaren. Sätt i tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
• Se tilll att skyddspapperet inte sitter kvar på tonern (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är inte ordentligt ansluten.
Koppla ifrån skrivarsladden och koppla in den igen (se ”Baksida” på sidan 23).
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är trasig.
Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det är möjligt, och skriv ut ett
jobb. Du kan också försöka använda en annan maskinkabel.
Inställningen för skrivarporten är felaktig.
Kontrollera skrivarinställningen i Windows och kontrollera att utskriften skickas till
rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att skrivaren är ansluten till rätt
port.
6. Felsökning
284
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver inte
ut.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivaren kan vara felkonfigurerad.
Kontrollera Utskriftsinställningar för att försäkra dig om att alla inställningar är
korrekta.
Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt
installerad.
Avinstallera skrivarens drivrutin och installera den på nytt.
Skrivaren fungerar inte.
Kontrollera meddelandet på kontrollpanelens display för att se om skrivaren
indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.
Dokumentstorleken är så stor att datorns
hårddisk inte räcker till för utskriftsjobbet.
Frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.
Utmatningsfacket är fullt.
Ta bort papperet från utmatningsfacket, så återupptas utskriften automatiskt.
Skrivaren väljer
utskriftsmaterial från fel
papperskälla.
Valet av papperskälla i Utskriftsinställningar
kan vara fel.
I många program hittar du papperskällans inställning på fliken Papper i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54). Välj rätt
papperskälla. Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se ”Använda hjälpen” på
sidan 55).
Ett utskriftsjobb tar
väldigt lång tid.
Utskriftsjobbet kan vara mycket komplext.
Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för utskriftskvaliteten.
Halva sidan är tom.
Sidriktningen kan vara fel.
Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 54). Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se
”Använda hjälpen” på sidan 55).
Pappersformatet och motsvarande
pappersinställningar överensstämmer inte.
Kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med
papperet i kassetten. Kontrollera annars att pappersformatet i skrivardrivrutinens
inställningar stämmer med pappersvalet i programvaruinställningarna (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 54).
6. Felsökning
285
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver ut
men texten är fel,
förvrängd eller
ofullständig.
Sidorna skrivs ut men är
tomma.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.
Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett utskriftsjobb som har
lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla in kabeln och skrivaren i en annan
dator och försöka skriva ut ett jobb som du vet fungerar. Försök slutligen att
använda en ny maskinkabel.
Du har valt fel skrivardrivrutin.
Kontrollera programmets skrivarvalmeny och bekräfta att rätt skrivare är vald.
Programmet du använder fungerar inte
ordentligt.
Försök att skriva ut från ett annat program.
Operativsystemet fungerar inte ordentligt.
Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Tonerkassetten är trasig eller tom.
Omfördela tonern om det behövs. Vid behov byter du ut tonerkassetten.
• Se ”Omfördela toner” på sidan 78.
• Se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80.
PDF-filer skrivs inte ut
korrekt. Vissa delar av
grafik, text eller bilder
saknas.
Filen innehåller kanske tomma sidor.
Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.
Vissa delar, till exempel styrdonet eller
moderkortet, kan vara skadade.
Kontakta en servicetekniker.
Inkompatibilitet mellan PDF-filen och Acrobat- Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv
programmen.
ut som bild från utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Fotografier skrivs ut
med dålig kvalitet.
Bilderna är inte tydliga.
Upplösningen på fotot är mycket låg.
Minska fotografiets storlek. Om du förstorar en bild i programmet minskas
upplösningen.
6. Felsökning
286
Utskriftsproblem
Status
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivaren släpper ut
ånga vid
utmatningsfacket före
utskrift.
Användning av fuktigt papper kan orsaka ånga
vid utskrift.
Det här är inget allvarligt. Du kan fortsätta skriva ut.
Skrivaren skriver inte ut
papper i
specialstorlekar, t.ex.
fakturapapper.
Pappersformatet och inställningen för
pappersformat överensstämmer inte.
Ställ in rätt pappersstorlek under Anpassat på fliken Papper i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
Det utskrivna
fakturapapperet är böjt.
Inställningarna för papperstyp stämmer inte
överens.
Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på
fliken Papper och välj typen Tjockt papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på
sidan 54).
6. Felsökning
287
Problem med utskriftskvalitet
Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.
Status
Ljus eller blek utskrift
Föreslagna åtgärder
• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på sidan börjar en tonerkassett ta slut. Installera en ny tonerkassett (se
”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
• Om ett lodrätt streck eller ett urblekt område visas på sidan trots att det finns tillräckligt med toner kvar bör dy öppna och
stänga den främre luckan 3-4 gånger (se ”Översikt över maskinen” på sidan 20).
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller för grovt.
• Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller också är tonersparläget aktiverat. Justera utskriftsupplösningen och
inaktivera tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.
• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Rengör insidan av
maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen”
på sidan 88). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Den övre halvan av papperet
skrivs ut ljusare än resten av
papperet
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Återvunnet
(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
6. Felsökning
288
Problem med utskriftskvalitet
Status
Tonerfläckar
Föreslagna åtgärder
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan t.ex. vara för fuktigt eller för grovt.
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta service (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
Tomma områden
Urblekta områden (som ofta är runda) visas slumpmässigt på sidan:
• Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att skriva ut igen.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan. Försök att använda ett annat
pappersfabrikat.
• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök att använda
ett annat pappersfabrikat.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Tjockt
papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Vita fläckar
Om det blir vita fläckar på papperet:
• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av skrivaren. Det innebär att överföringsvalsen
kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
6. Felsökning
289
Problem med utskriftskvalitet
Status
Lodräta linjer
Föreslagna åtgärder
Om svarta lodräta streck syns på sidan:
• Ytan (trumdelen) på tonerkassetten i skrivaren har antagligen repats. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta
bildbehandlingsenheten” på sidan 84).
Om vita lodräta streck syns på sidan:
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen”
på sidan 88). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Svart eller färgad bakgrund
Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:
• Byt till ett lättare papper.
• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka skuggningen.
• Ta bort den befintliga skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 84).
• Fördela om den (se ”Omfördela toner” på sidan 78).
Utsmetad toner
• Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 84).
6. Felsökning
290
Problem med utskriftskvalitet
Status
Återkommande lodräta
defekter
Föreslagna åtgärder
Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan med jämna intervall:
• Skannerenheten kan vara skadad. Om problemet kvarstår tar du bort skannerenheten och installerar en ny (se ”Byta
bildbehandlingsenheten” på sidan 84).
• Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner problemet förmodligen
av sig självt efter ett par sidor.
• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.
Fläckig bakgrund
A
Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan.
• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt. Öppna inte pappersförpackningar
förrän det är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.
• Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på områden med
överlappande skarvar på motsatta sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem.
Du kan även välja Tjockt papper från fönstret Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54). Kontrollera att du har valt rätt pappersformat.
Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
• Om du använder en ny toner ska den först omfördelas (se ”Omfördela toner” på sidan 78).
6. Felsökning
291
Problem med utskriftskvalitet
Status
Det är tonerpartiklar runt
fetstilta tecken eller bilder
Föreslagna åtgärder
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Återvunnet
(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
• Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt
papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
Missformade tecken
• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt. Försök med en annan sorts papper.
Sned utskrift
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Kontrollera att stöden inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten.
6. Felsökning
292
Problem med utskriftskvalitet
Status
Buktigt eller vågigt papper
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet buktar.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Skrynkligt eller veckat
papper
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Baksidan på utskrifterna är
smutsig
• Sök efter läckande toner. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
6. Felsökning
293
Problem med utskriftskvalitet
Status
Sidor helt i färg eller svart
A
Tonerspill
Föreslagna åtgärder
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.
• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan
84).
• Skrivaren kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
• Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Brutna tecken
Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta:
• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut papperet och vänd på det.
A
• Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna.
6. Felsökning
294
Problem med utskriftskvalitet
Status
Vågräta ränder
Föreslagna åtgärder
Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg:
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.
• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan
84).
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Buktigt papper
Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i skrivaren:
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
• Ändra skrivarens pappersinställningar och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen
Tunt papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 54).
• En okänd bild skrivs ut på
vissa ark
Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller högre. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten, t.ex.
tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt höjdinställning för skrivaren (se ”Höjdjustering” på sidan 226).
• Tonerspill
• Trycket blir för ljust eller så
inträffar tonerspill
6. Felsökning
295
Kopieringsproblem
Status
Föreslagna åtgärder
Kopiorna är för ljusa eller för
mörka.
Använd funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrunder mörkare eller ljusare (se ”Ändra inställningar för varje kopia” på
sidan 58).
Fläckar, linjer, märken eller
prickar syns på kopior.
• Om defekterna finns på originalet använder du funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrund ljusare.
• Justera bakgrunden i kopieringsinställningarna för att ta bort bakgrundsfärgen (se ”Just. bakgrund” på sidan 208).
• Rengör skannerenheten om originalet är felfritt (se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 91).
Kopiorna blir skeva.
• Se till att originalet är korrekt placerat i enlighet med markeringarna.
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 88).
Tomma kopior skrivs ut.
Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentinmataren.
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Bilden suddas lätt ut från
kopiorna.
• Byt papper i magasinet mot papper från en ny förpackning.
Kopieringspapperet fastnar
ofta.
• Lufta pappersbunten och vänd på den i kassetten. Byt papperet i magasinet mot nytt. Kontrollera/justera pappersstöden
vid behov.
• Lämna inte papper i maskinen en längre tid på fuktiga platser.
• Kontrollera att papperet har rätt typ och vikt (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 118) .
• Kontrollera att det inte finns något papper eller några pappersbitar kvar i maskinen när du tagit bort papper som har fastnat.
Tonerkassetten producerar
färre kopior än förväntat
innan den tar slut.
• Dina original kanske innehåller bilder, färgade fält eller tjocka linjer. Originalen kan t.ex. vara blanketter, informationsblad,
böcker eller andra dokument som förbrukar mer toner.
• Skannerlocket kan ha lämnats öppet medan kopior görs.
• Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.
6. Felsökning
296
Skanningsproblem
Status
Skannern fungerar inte.
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att du har placerat originalet som ska skannas med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i
dokumentinmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
• Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara det dokument du vill skanna. Försök använda
förskanningsfunktionen för att se om den fungerar. Försök att minska upplösningen.
• Kontrollera att skrivarkabeln är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att skrivarkabeln inte är trasig. Byt ut kabeln mot en som du vet fungerar. Byt ut kabeln vid behov.
• Kontrollera att skannern är korrekt konfigurerad. Kontrollera skanningsinställningarna i Easy Document Creator eller i annat
program du vill använda, för att säkerställa att skanningsjobbet skickas till rätt port (t.ex. USB001).
Skanningen går mycket
långsamt.
• Kontrollera om maskinen skriver ut dokument som den tar emot. I så fall skannar du dokumentet när mottagna data har
skrivits ut.
• Grafik skannas mycket långsammare än text.
6. Felsökning
297
Skanningsproblem
Status
Meddelanden med följande
innebörd visas på datorns
skärm:
• Enheten kan inte ställas om
till det H/W-läge du önskar.
• Porten används av ett annat
program.
Föreslagna åtgärder
• Det kan vara ett kopierings- eller utskriftsjobb igång. Försök en gång till när det andra jobbet är klart.
• Den valda porten används redan. Starta om datorn och försök igen.
• Skrivarkabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.
• Skannerns drivrutin är inte installerad eller också är operativsystemet inte korrekt inställt.
• Kontrollera att maskinen är korrekt inkopplad och att strömmen är på. Starta sedan om datorn.
• USB-kabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.
• Porten är inaktiverad.
• Skannern är upptagen med
att ta emot eller skriva data.
Försök igen när det aktuella
jobbet är klart.
• Ogiltigt handtag.
• Skanningen misslyckades.
6. Felsökning
298
Faxproblem
Status
Föreslagna åtgärder
Maskinen fungerar inte, inget
visas på displayen eller
knapparna fungerar inte.
• Dra ur nätsladden och sätt i den igen.
Ingen ringsignal.
• Kontrollera att telelinjen är ordentligt ansluten (se ”Baksida” på sidan 23).
• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
• Se till att strömmen är igång.
• Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.
De nummer som är lagrade i Kontrollera att numren i minnet är korrekt inmatade. Det gör du genom att skriva ut adressboken.
minnet rings inte upp korrekt.
Originalet matas inte in i
maskinen.
• Kontrollera att papperet inte är skrynklat och att du sätter i det rätt. Kontrollera att originalet har rätt storlek och inte är för
tjockt eller för tunt.
• Kontrollera att du verkligen har stängt dokumentmataren.
• Dokumentmatarens gummidyna kanske måste bytas ut. Kontakta service (se ”Tillgängliga reservdelar” på sidan 76).
Maskinen tar inte emot fax
automatiskt.
• Ställ in mottagningsläget till fax (se ”Ändra mottagningslägen” på sidan 260).
• Kontrollera att det finns papper i kassetten (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 118).
• Kontrollera om det visas något felmeddelande på displayen. Åtgärda problemet i så fall.
Maskinen sänder inte.
• Kontrollera att originalet har lagts i dokumentmataren eller på skannerglaset.
• Kontrollera att den maskin du sänder faxet till kan ta emot det.
Det inkommande faxet har
tomma fläckar eller har tagits
emot med dålig kvalitet.
• Den sändande faxen kan vara trasig.
• En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel.
• Kontrollera din maskin genom att göra en kopia.
• En tonerkassett är snart slut. Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
6. Felsökning
299
Faxproblem
Status
Föreslagna åtgärder
Vissa ord på ett inkommande
fax är utsträckta.
Faxen som dokumentet skickades ifrån hade ett tillfälligt pappersstopp.
Det finns streck på originalen
som du skickade.
Kontrollera att det inte finns några märken på skannerenheten och gör ren den (se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 91).
Maskinen slår ett nummer,
men ingen anslutning
upprättas till den mottagande
maskinen.
Den andra faxen kanske är avstängd, har slut på papper eller kan inte besvara inkommande samtal. Tala med mottagaren
och be honom eller henne åtgärda problemet.
Fax lagras inte i minnet.
Det kanske inte finns tillräckligt med minne för att lagra ett fax. Om det visas ett meddelande om minnet tar du bort de fax som
du inte behöver längre och försöker sedan lagra faxet igen. Kontakta en servicetekniker.
Tomma områden uppstår
längst ned på varje sida eller
på andra sidor med en liten
textrad längst upp.
Du kan ha valt fel pappersinställning vid inställning av eget papper. Kontrollera pappersstorlek och papperstyp på nytt.
6. Felsökning
300
Problem med operativsystemet
1
Vanliga Windows-problem
Status
Föreslagna åtgärder
Ett meddelande om att filen
används visas vid
installationen.
Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows. Installera om skrivardrivrutinen.
Meddelandet ”Allmänt
skyddsfel”, ”Undantagsfel”,
”Spool 32” eller ”Förbjuden
åtgärd” visas.
Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.
Meddelandet ”Kan inte skriva
ut”, ”Timeout-fel uppstod vid
utskrift” visas.
Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren är klar med utskriften. Om meddelandet visades i redoläget
eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen har uppstått.
Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.
6. Felsökning
301
Problem med operativsystemet
2
Återkommande Mac-problem
Status
Föreslagna åtgärder
PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv ut som bild från
delar av grafik, text eller bilder saknas. utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Vissa bokstäver visas inte korrekt då
framsidan skrivs ut.
Macintosh kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på
framsidan.
Vid utskrift av dokument för Mac med
Acrobat Reader 6.0 eller yngre skrivs
färgerna inkorrekt.
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.
Vänd dig till användarhandboken som kom med din dator för mer information om felmeddelanden för Mac.
6. Felsökning
302
Problem med operativsystemet
3
Vanliga Linux-problem
Status
Skrivaren skriver inte ut.
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad i systemet. Öppna Unified Driver Configurator och växla till fliken Printers i
fönstret Printers configuration om du vill visa listan med tillgängliga skrivare. Kontrollera att skrivaren visas i listan. Finns
den inte där ska du köra guiden Add new printer wizard och konfigurera enheten.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen. Öppna Printers configuration och välj skrivaren i listan med skrivare. Granska
beskrivningen i rutan Selected printer. Om dess status innehåller strängen Stopped trycker du på knappen Start. Efter
detta bör skrivaren fungera normalt igen. Statusen ”stopped” kan aktiveras när det uppstår vissa problem med utskriften.
• Kontrollera om tillämpningen har ett speciellt utskriftsalternativ, t.ex. ”-oraw”. Om ”-oraw” anges i parametern på
kommandoraden tar du bort detta så att du kan skriva ut. Om Gimp används väljer du ”print” -> ”Setup printer” och redigerar
kommandoradens parameter i kommandoalternativet.
Vissa färger skrivs ut helt i
svart.
Detta är en känd bugg i Ghostscript (till GNU Ghostscript version 7.05) när den grundläggande färgrymden i dokumentet är
indexfärg och den omvandlas via färgrymden CIE. Eftersom Postscript använder CIE-färgrymd för färgmatchningssystem ska
du uppgradera Ghostscript på ditt system till minst GNU Ghostscript version 7.06 eller senare. Du hittar den senaste versionen
av Ghostscript på www.ghostscript.com.
Vissa färgbilder skrivs ut i
oväntade färger.
Det är ett känt fel i Ghostscript (fram till GNU Ghostscript version 7.xx) när grundfärgrymden i dokumentet är indexerad RGBfärgrymd och konverteras genom CIE-färgrymd. Eftersom Postscript använder CIE-färgrymd som färgmatchningssystem bör
du uppgradera Ghostscript på ditt system till GNU Ghostscript version 8.xx eller senare. Du hittar den senaste versionen av
Ghostscript på www.ghostscript.com.
Skrivaren skriver inte ut hela
sidor och utskriften skrivs ut
på halva sidan.
Det är ett känt problem som uppstår när en färgmaskin används med Ghostscript version 8.51 eller tidigare och en 64-bitars
version av Linux OS, som har rapporterats till bugs.ghostscript som Ghostscript Bug 688252. Problemet är åtgärdat i AFPL
Ghostscript version 8.52 och senare. Hämta den senaste versionen av AFPL Ghostscript från http://sourceforge.net/projects/
ghostscript/ och installera den för att åtgärda problemet.
6. Felsökning
303
Problem med operativsystemet
Status
Föreslagna åtgärder
Jag kan inte skanna via Gimp
Front-end.
Kontrollera om det står "Xsane:Device dialog." på menyn "Acquire" i Gimp-gränssnittet till användaren. Om så inte är fallet bör
du installera Xsane-insticksprogrammet för Gimp på din dator. Du hittar Xsane-insticksprogrammet för Gimp på CD-skivan med
Linux-distributionen eller Gimps hemsida. Mer information finns i hjälpen på CD-skivan med Linux-distributionen eller i Gimpgränssnittet till användaren.
Om du vill använda något annat slags skanningsprogram ska du läsa dess hjälpfiler.
Ett meddelande om att det
inte går att öppna filen för
portenheten visas vid
utskrift.
Undvik att ändra parametrar för utskriftsjobben (till exempel med verktyget LPR GU) medan ett utskriftsjobb pågår. Kända
versioner av CUPS-servern avbryter utskriftsjobb när utskriftsalternativen ändras och försöker sedan starta om jobbet från
början. Eftersom Unified Linux Driver låser porten vid utskrift medför det abrupta avbrottet i drivrutinen att porten förblir låst och
den kan därför inte användas för efterföljande jobb. Om detta händer kan du försöka att frigöra porten genom att välja Release
port i fönstret Port configuration.
Maskinen finns inte med i
skannerlistan.
• Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn, ansluten korrekt via USB-porten och är påslagen.
• Kontrollera att drivrutinen till skannern är installerad i systemet. Öppna Unified Driver Configurator, växla till Scanners
configuration och tryck sedan på Drivers. Kontrollera att drivrutinen med det namn som motsvarar maskinens namn visas i
fönstret.
• Kontrollera att porten inte är upptagen. Eftersom funktionella komponenter i maskinen (skrivare och skanner) delar samma
I/O-gränssnitt (port) är det möjligt att olika användarprogram använder porten samtidigt. För att undvika konflikter kan endast
en av dem ges kontroll över enheten. Den andra användaren får svaret ”device busy” (enheten är upptagen). Det här inträffar
vanligtvis vid starten av en skanningsprocedur. En lämplig meddelanderuta visas.
Undersök orsaken till problemet genom att öppna portkonfigurationen och välja den port som har tilldelats till skannern.
Portsymbolen /dev/mfp0 motsvarar LP:0 som visas i skannerns inställningar, /dev/mfp1 motsvarar LP:1 och så vidare. USBportar startar med /dev/mfp4, så skannern på USB:0 hör ihop med /dev/mfp4 och så vidare. I rutan Vald port kan du se om
porten är upptagen av ett annat program. I så fall bör du vänta tills det aktuella jobbet är slutfört eller trycka på knappen
Release port om du är säker på att det aktuella programmet inte fungerar.
Maskinen skannar inte.
• Kontrollera att det ligger ett dokument i maskinen och att maskinen är ansluten till datorn.
• Om det uppstår ett I/O-fel under skanningen.
6. Felsökning
304
Problem med operativsystemet
Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.
4
Vanliga PostScript-problem
Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.
Problemet
En PostScript-fil kan inte
skrivas ut
Möjlig orsak
Drivrutinen för PostScript kan vara felaktigt
installerad.
Lösning
• Installera PostScript-drivrutinen (se ”Programvaruinstallation” på sidan
142).
• Skriv ut en konfigurationssida för att verifiera att PS-versionen är tillgänglig
för utskrift.
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Rapporten Fel: kontroll av
meddelandestorlek skrivs ut.
Utskriftsjobbet är för komplicerat.
Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer minne.
En PostScript-felsida skrivs
ut
Utskriftsjobbet kanske inte är PostScript.
Kontrollera att utskriftsjobbet är ett PostScript-jobb. Kontrollera om
programvaran förväntade att en inställningsfil eller en PostScript-huvudfil
skulle skickas till skrivaren.
Tillbehörskassetten är inte
vald i drivrutinen.
Skrivarens drivrutin är inte konfigurerad för att
känna av tillbehörskassetten.
Öppna egenskaperna för drivrutinen, klicka på fliken Enhetsalternativ och
ange kassettalternativ.
6. Felsökning
305
Problem med operativsystemet
Problemet
Vid utskrift av dokument för
Mac med Acrobat Reader 6.0
eller senare skrivs färgerna
inkorrekt
Möjlig orsak
Inställningen för upplösning i skrivarens
drivrutin överensstämmer kanske inte med
den i Acrobat Reader.
Lösning
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar
inställningen i Acrobat Reader.
6. Felsökning
306
Snabbguide för användare
av Windows 8
Detta kapitlet beskriver de specifika funktionerna tillhörande Windows 8 OS. Detta kapitel vänder sig till
användare som kör Windows 8.
• Hur skärmen fungerar
308
• Systemkrav
309
• Drivrutinen installeras lokalt
310
• Installera drivrutinen via nätverk
312
• Installera drivrutinen via det trådlösa nätverket 314
• Avinstallation av drivrutinen
316
• Använda Samsung printer experience
317
• Åtkomst till administreringsverktyg
324
• Installera tillbehör
325
• Felsökning
326
• Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller gränssnitt som används.
• Eftersom denna guide har förberetts baserat på Windows 8 kan vissa instruktioner
variera beroende på versionen. Den kan också förändras utan att vidare information
ges.
Hur skärmen fungerar
Windows 8 erbjuder både läget med den nya Starta skärmen och läget för den Skrivbord skärmen för existerande OS.
Starta skärmen
Skrivbord skärm
Snabbguide för användare av Windows 8
308
Systemkrav
Krav (rekommenderas)
Operativsyst
em
Windows® 8
Processor
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32eller 64-bitars processor, eller
snabbare
RAM-minne
1 GB (2 GB)
Ledigt
hårddisk
utrymme
16 GB
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för
Aerotemat)
• DVD-R/W-enhet
Snabbguide för användare av Windows 8
309
Drivrutinen installeras lokalt
Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn
via en USB-kabel.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
• Samsung Printer Experience-appen kan endast användas på
Starta skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen
laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är
ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen
manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar.
• Om du vill installera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, måste du
installera dem med hjälp av CD:n med mjukvaran (se ”Från den
Stationära skärmen” på sidan 311).
• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från
WindowsLagra. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
WindowsStore(Lagra).
1 Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
2 Klicka på Store(Lagra).
3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
4 Klicka på Installera.
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från
Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >
Stöd eller nedladdningar.
1
Från Starta skärmen
1
2
3
Kontrollera att din skrivare är ansluten till nätverket och påslagen.
Kontrollera att maskinkabeln är påslagen.
Anslut datorn till och maskinen med en USB-kabel.
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
Snabbguide för användare av Windows 8
310
Drivrutinen installeras lokalt
2
Från den Stationära skärmen
Om du installerar drivrutinen med hjälp av den medföljande mjukvaruCD:n kan du inte använda den installerade drivrutinen från Starta
skärmen.
1
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte visas från Charms(Snabbknappar),
välj Sök > Apps(Appar)och sök efter Kör. Skriv in X:\Setup.exe,
och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROMenhet och klicka på OK.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.” visas,
klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
2
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
3
Välj sedan USB connection (USB-anslutning)på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Snabbguide för användare av Windows 8
311
Installera drivrutinen via nätverk
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
• Maskinen stöder inte nätverk och kommer inte kunna använda
denna funktion (se ”Baksida” på sidan 23).
3
Klicka på Lägg till en enhet.
Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.
4
Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.
• Samsung Printer Experience-appen kan endast användas på
Starta skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen
laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är
ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen
manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar.
• Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn. (se ”Skriva ut
en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 185).
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från
Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >
Stöd eller nedladdningar.
• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från
WindowsLagra. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
WindowsStore(Lagra).
1 Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
2 Klicka på Store(Lagra).
3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
4 Klicka på Installera.
• Om du vill installera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, måste du
installera dem med hjälp av CD:n med mjukvaran (se ”Från den
Stationära skärmen” på sidan 311).
3
Från Start skärmen
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IPadress” på sidan 149).
2
Från Charms(Snabbknappar), välj Inställningar > Ändra
datorinställningar > Enheter.
5
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
Snabbguide för användare av Windows 8
312
Installera drivrutinen via nätverk
4
Från den Stationära skärmen
4
5
Välj Nätverksanslutning på skärmen Skrivaranslutningstyp.
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Om du installerar drivrutinen med hjälp av den medföljande mjukvaruCD:n kan du inte använda den installerade drivrutinen från Starta
skärmen.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IPadress” på sidan 149).
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte visas från Charms(Snabbknappar),
välj Sök > Apps(Appar)och sök efter Kör. Skriv in X:\Setup.exe,
och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROMenhet och klicka på OK.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.” visas,
klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
Snabbguide för användare av Windows 8
313
Installera drivrutinen via det trådlösa nätverket
• Samsung Printer Experience-appen kan endast användas på
Starta skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen
laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är
ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen
manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar.
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från
Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >
Stöd eller nedladdningar.
• Du måste ange inställningar för trådlöst nätverk med hjälp av den
medföljande mjukvaru-CD:n i läget för Stationär skärm.
• Om du använder en dator utan CD-ROM kan du ställa in det trådlösa
nätverket från maskinens kontrollpanel (se ”Installation av trådlöst
nätverk” på sidan 161).
5
Från Start skärmen
1
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program.
2
Från Charms(Snabbknappar), välj Inställningar > Ändra
datorinställningar > Enheter.
3
Klicka på Lägg till en enhet.
Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.
4
Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.
Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn. (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 185).
5
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
• Om du vill installera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, måste du
installera dem med hjälp av CD:n med mjukvaran (se ”Från den
Stationära skärmen” på sidan 311).
• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från
WindowsLagra. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
WindowsStore(Lagra).
1 Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
2 Klicka på Store(Lagra).
3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
4 Klicka på Installera.
Snabbguide för användare av Windows 8
314
Installera drivrutinen via det trådlösa nätverket
6
Från den Stationära skärmen
För trådlös installering eller drivrutinsinstallation, se kapitlet om
installation. (se ”Installation av trådlöst nätverk” på sidan 161).
Om du installerar drivrutinen med hjälp av den medföljande mjukvaruCD:n kan du inte använda den installerade drivrutinen från Starta
skärmen.
1
2
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte visas från Charms(Snabbknappar),
välj Sök > Apps(Appar)och sök efter Kör. Skriv in X:\Setup.exe,
och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROMenhet och klicka på OK.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.” visas,
klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Snabbguide för användare av Windows 8
315
Avinstallation av drivrutinen
7
8
Från Start skärmen
Från den Stationära skärmen
1
2
1
2
3
4
3
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Klicka på Avinstallera Samsung Printer Software på Starta
skärmen.
Följ anvisningarna i fönstret.
• Om du inte kan hitta knappen för att avinstallera Samsung Printer
Software , avinstallera från läget Stationär skärm (se ”Från den
Stationära skärmen” på sidan 316).
5
Från Charms, väljer du Sök > Apps(Appar).
Sök och klicka på Kontrollpanelen.
Klicka på Program och Funktioner.
Högerklicka på den drivrutin du vill avinstallera och välj
Avinstallera.
Följ anvisningarna i fönstret.
• Om du vill avinstallera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, från
Starta skärmen, högerklicka på app:en > Avinstallera > högerklicka
på programmet du vill radera > Avinstallera och följ instruktionerna
i fönstret.
Snabbguide för användare av Windows 8
316
Använda Samsung printer experience
Samsung Printer Experience är ett Samsung-program som kombinerar
Samsungmaskinens inställningar och maskinhantering till en plats. Du kan
ställa in enhetens inställningar, beställa varor. öppna felsökningsguider,
besöka Samsungs hemsida och kolla information för anslutna maskiner.
Detta program kommer laddas ner automatiskt från Windows Store(Lagra)
om maskinen är kopplad till en dator med internetuppkoppling.
Skärmens faktiska utseende beror på vilken modell du använder.
9
Att förstå Samsung Printer Experience
Så här startar du programmet,
Från Starta skärmen, väljer du Samsung Printer Experience (
).
Samsung Printer Experience's gränssnitt innehåller olika funktioner
såsom beskrivs i följande tabell:
1
Skrivarinformat På den här fliken finns allmän information om
ion
skrivaren. Du kan kontrollera information, så som
maskinstatus, plats, IP-adress och återstående
toner-nivå.
Snabbguide för användare av Windows 8
317
Använda Samsung printer experience
10
2
Användarguide
Du kan visa Användarhandbok online. Du måste vara
ansluten till internet för att använda den här
funktionen.
Den här knappen leder till att
Felsökningsguide öppnas vid eventuella fel.
Du kan öppna felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
Beställ Material
Klicka på den här knappen för att beställa en
ersättningstoner på internet. Du måste vara ansluten
till internet för att använda den här funktionen.
Besök
Samsung
Länkar till Samsungs internetsida för skrivare. Du
måste vara ansluten till internet för att använda den
här funktionen.
Skrivare
Inställningar
Du kan ange olika maskininställningar, exempelvis
för papper, layout, emulering och utskriftsinformation
samt konfigurera nätverket genom SyncThru™ Web
Service. Din maskin behöver anslutas till ett nätverk.
Denna knapp kommer vara inaktiv om din maskin är
ansluten med USB-kabel.
3
4
5
6
Enhetslista &
Senast
skannade bild
Skannlistan visar enheter som stöder Samsung
Printer Experience. Under enheten kan du se de
senast skannade bilderna. Din maskin behöver
anslutas till ett nätverk för att scanna här ifrån. Denna
del är för användare med flerfunktionella skrivare.
Lägga till/ta bort skrivare
Om du inte har någon skrivare tillagd till Samsung Printer Experience,
eller om du vill lägga till/ta bort en skrivare, följ anvisningarna nedan.
Du kan endast lägga till/ta bort nätverksanslutna skrivare.
Lägga till en skrivare
1
Från Snabbknappar, väljer du Inställningar.
Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj
Inställningar.
2
3
Välj Lägg till skrivare
Välj skrivaren du vill lägga till.
Du kan se den tillagda skrivaren.
Om du ser markeringen
, kan du även klicka på markeringen
för att lägga till skrivare.
Snabbguide för användare av Windows 8
318
Använda Samsung printer experience
Ta bort en skrivare
1
Utskrift från Windows 8
Från Snabbknappar, väljer du Inställningar.
Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj
Inställningar.
2
3
4
11
Välj Ta bort skrivare
Välj skrivaren du vill ta bort.
Klicka på Ja.
Du kan se att den borttagna skrivaren försvinner från skärmen.
Denna del förklarar de vanligaste utskriftsuppgifterna från Starta skärmen.
Grundläggande information om utskrift
1
2
3
4
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Enheter.
Välj din skrivare från listan
Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.
Snabbguide för användare av Windows 8
319
Använda Samsung printer experience
5
Klicka på Skriv ut-knappen för att starta utskriften.
Öppna fler inställningar
Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller alternativ.
Du kan ställa in fler utskriftsparametrar.
1
2
3
4
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Enheter.
Välj din skrivare från listan
Klicka på Fler inställningar.
Avbryta en utskrift
Om utskriften väntar i en utskrifts-kö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet
så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen
(
•
) i Aktivitetsfältet i Windows.
Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på
(Cancel eller Stop/Clear) på kontrollpanelen.
Snabbguide för användare av Windows 8
320
Använda Samsung printer experience
Grundläggande-fliken
Avancerat-fliken
Grundläggande
Pappersinställningar
Detta alternativ låter dig välja grundinställningarna för utskrifter så som
antal kopior, orientering och dokumenttyp.
Detta alternativ låter dig ställa in specificering för grundläggande
pappershantering.
Eko-inställningar
Layout-inställningar
Detta alternativ tillåter dig att välja flera sidor per papper för att spara på
media.
Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.
Snabbguide för användare av Windows 8
321
Använda Samsung printer experience
Säkerhet-fliken
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller
alternativ. Om denna flik inte visas eller är avaktiverad, betyder det att
funktionen inte stöds.
Detta alternativ är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du
måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut.
Använda delningsfunktionen
Samsung Printer Experience tillåter dig att skriva ut från andra
applikationer som är installerade på datorn med hjälp av
delningsfunktionen.
Denna funktion är endast tillgänglig för utskrift av filformaten jpeg, bmp,
tiff, gif och png.
1
2
3
4
Välj det innehåll du vill skriva ut från en annan applikation.
Från Snabbknappar, välj Dela > Samsung Printer Experience .
Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.
Klicka på Skriv ut-knappen för att starta utskriften.
Jobbredovisning
Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.
Konfidentiell utskrift
Snabbguide för användare av Windows 8
322
Använda Samsung printer experience
12
Skanning från Windows 8
7
Klicka på Skanning (
)och spara bilden.
• När du placerar original i ADF, är (eller DADF), Förskanning (
Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.
)
inte möjligt.
• Du kan hoppa över steg 5, om förskanningsalternativet är valt.
Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till
digitala filer som du kan spara på datorn.
Skanna från Samsung Printer Experience
Det mest frekvent använda utskriftsmenyerna visas för snabbskanning.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
3
4
Klicka på Samsung Printer Experience på Starta skärmen.
5
6
Klicka på Förskanning (
Klicka Skanning (
).
Ställ in skanningsparametrar såsom bildtyp, dokumentstorlek, och
upplösning.
)för att kontrollera bilden.
Justera den förskannade bilden med skanningsfuntioner såsom
rotation och spegel.
Snabbguide för användare av Windows 8
323
Åtkomst till administreringsverktyg
Samsung erbjuder en variation av hanteringsverktyg för Samsungskrivare.
För mer information om var och ett av dessa, se ”Nyttiga
administreringsverktyg” på sidan 264.
1
2
3
4
Från Charms(Snabbknappar), välj Sök > Apps(Appar).
Hitta Samsung-skrivare.
Under Samsung-skrivare, kan du se de installerade
hanteringsverktygen.
Klicka på de hanteringsverktyg du vill använda.
Efter installation av drivrutinen kan du för vissa hanteringsverktyg
komma åt dem direkt från Starta skärmen genom att klicka på
motsvarande knapp.
Snabbguide för användare av Windows 8
324
Installera tillbehör
Vid installation av tillvalsenheter som kassett, minne osv., kommer
maskinen automatiskt ange inställningar för dem. Om du inte kan använda
de tillvalsenheter du installerade kan du ändra inställningar för dem i
Enhetsinställningar.
1
2
3
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök > Inställningar.
Sök efter Enheter och Skrivare.
Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj skrivaregenskaper.
Om Skrivaregenskaper föremål ► är markerat kan du välja andra
skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.
4
Välj Enhetsinställningar.
Skrivaregenskaper-fönstret set olika ut för olika operativsystem.
5
6
Välj lämpligt alternativ.
Välj OK så att du lämnar Skrivaregenskaper-fönstret.
Snabbguide för användare av Windows 8
325
Felsökning
Problem
Föreslagna åtgärder
Samsung Printer
Experience visas inte
när du trycker på fler
inställningar.
Samsung Printer Experience är inte installerat.
Ladda ner app:en från Windows Store(Lagra) och
installera den.
Maskininformationen
visas inte när du klickar
på enheten i Enheter
och Skrivare.
Kontrollera skrivaregenskaper. Klicka på fliken
Portar.
(Kontrollpanelen > Enheter och skrivare >
Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj
skrivaregenskaper)
Om porten är ställd till Fil eller LPT, avmarkera
dessa och välj TCP/IP, USB eller WSD.
Snabbguide för användare av Windows 8
326
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
327
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
FINLAND
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
030-6227 515
www.samsung.com
Customer Care Center
WebSite
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
ESTONIA
Country/Region
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
328
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
WebSite
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
WebSite
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
MALAYSIA
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
Contact SAMSUNG worldwide
329
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
NEW ZEALAND
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
PHILIPPINES
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
www.samsung.com/
ph
02-5805777
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
WebSite
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
PERU
Customer Care Center
www.samsung.com
OMAN
PARAGUAY
Country/Region
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
NORWAY
WebSite
www.samsung.com/pl
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
QATAR
ROMANIA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
330
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
WebSite
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
8-800-555-55-55
Country/Region
TAIWAN
TANZANIA
www.samsung.com
THAILAND
Customer Care Center
0800-329-999
WebSite
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/
th
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
Levant (English)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
331
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
ZAMBIA
Customer Care Center
211350370
WebSite
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
332
Ordlista
Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de
termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den
här användarhandboken.
802.11
802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala
nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHz-bandet.
802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s. 802.11n fungerar
med en bandbredd på upp till 150 mbit/s. 802.11b/g/n-enheter kan ibland
råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och
Bluetooth-enheter.
Åtkomstpunkt
En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet
som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala
nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och
skicka ut WLAN-radiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en skanningsenhet som
automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna
en del av papperet direkt.
AppleTalk
AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för
datornätverk. Det inkluderades i original-Mac (1984) men Apple använder
numera TCP/IP-nätverk.
Färgdjup
En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för
att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett
större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet
möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis
monokrom eller svartvitt.
BMP
Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet
(GDI) i Microsoft Windows, och ofta används som ett enkelt grafikfilformat i
Windows.
Ordlista
333
Ordlista
BOOTP
Täckning
Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient
för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller
operativsystemet startas. BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en
adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa
arbetsstationer” få en IP-adress innan de startar ett avancerat
operativsystem.
Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på
utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder
eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket
text blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som
täckningen.
CCD
CSV
CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det
möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast CCDmodulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.
CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som används för att
utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i Microsoft
Excel, har blivit en defactostandard i branschen, även på plattformar som
inte kommer från Microsoft.
Sortering
DADF
Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar.
När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver
ut fler kopior.
En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) är en skanningsenhet
som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att
maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.
Kontrollpanel
Standardinställning
En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller
övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av
maskinen.
Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första
gången, återställs eller initieras.
Ordlista
334
Ordlista
DHCP
Matrisskrivare
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll av
klient-server-modell. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är
specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att
delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till
klientvärdar.
En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper
fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med
bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.
DIMM
Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid skanning
och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga
detaljer i bilden och större filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som innehåller
minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller
mottagna faxdata.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör det möjligt
för enheter på ett hemmanätverk att dela information med varandra över
nätverket.
DNS
DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om
domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.
DPI
DRPD
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från telefonbolaget
som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en och
samma telefon.
Duplex (dubbelsidigt)
Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark
så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet.
En skrivare med en duplexenhet kan skriva ut på båda sidorna av papperet
under en utskriftscykel.
Ordlista
335
Ordlista
Utskriftskapacitet
Ethernet
Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens
prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på
ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga
utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om
utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på 20 arbetsdagar,
är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.
Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den
definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat
och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos OSImodellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.
ECM
ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt
i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korrigerar automatiskt fel
i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.
Emulering
Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan
maskin.
Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så
att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att
reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör
en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess
inre status.
EtherTalk
En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för
datornätverk. Det inkluderades i original-Mac (1984) men Apple använder
numera TCP/IP-nätverk.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så
att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan
användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att
överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).
Ordlista
336
Ordlista
Fixeringsenhet
Masslagringsenhet (HDD)
Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet. Den består
av en het vals och en tryckvals. När tonern har överförs till papperet avger
fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på
papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en
laserskrivare.
En masslagringsenhet (benämns ofta hårddisk) är en lagringsenhet som
sparar digitalt kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska
ytor.
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell
icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.
IEEE
En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en
telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett
nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.
IEEE 1284
Gråskala
Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen ”1284-B” avser
en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret
(t.ex. en skrivare).
Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder
konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.
Halvton
En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter.
Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har
färre punkter.
Intranät
Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och
kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en
organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt.
Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna
webbplatsen.
Ordlista
337
Ordlista
IP-adress
ISO
En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter
använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk
som använder IP-standarden.
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt
standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella
standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande
industriella och kommersiella standarder.
IPM
Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPMhastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en
minut.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att
hantera utskriftsjobb, mediestorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas
lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för
åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer
avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.
IPX/SPX
IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell NetWareoperativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/
IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades
främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet
(vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).
ITU-T
International Telecommunication Union är en internationell organisation
som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och
telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning
av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att
internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder
telekommunikation.
ITU-T Testtabell nr 1
En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av
dokument.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för
bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades
för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men även för andra
bilder.
Ordlista
338
Ordlista
JPEG
MH
JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste
standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format
som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.
MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av
ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild
mellan faxmaskiner. MH är ett kodboksbaserat RLE-schema som har
optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de
flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta
fax.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för
att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.
LED
En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar
maskinens status.
MAC-adress
MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad
till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på 48 bitar, som
vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-000c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av
tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.
MFP
MMR
MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som
rekommenderas av ITU-T T.6.
Modem
En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information
och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.
MR
MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av
ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med MH-metoden.
Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas
och sänds skillnaderna.
En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar
flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopiator, fax och skanner.
Ordlista
339
Ordlista
NetWare
OSI
Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde
det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och
nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox XNS-stacken. I
dag har NetWare stöd för såväl TCP/IP som IPX/SPX.
OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av ISO
(International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI
erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till
nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa
funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och
ner: Applikation, Presentation, Session, Transport, Nätverk, Datalänk och
Fysiskt.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell
bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön
eller rostfärgad och cylinderformad.
I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman långsamt bort
när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med jämna mellanrum
eftersom den slits när den kommer i kontakt med kassettens
framkallningsborste, rengöringsmekanismen och papper.
Original
Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text,
som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv
inte är kopierat eller härlett från något annat.
PABX
PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel
i ett privat företag.
PCL
PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) som
utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det
utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i
olika nivåer för termiska skrivare, matrisskrivare och laserskrivare.
PDF
PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av Adobe
Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och
upplösningsoberoende format.
Ordlista
340
Ordlista
PostScript
Protokoll
PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand används inom
elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar
en bild.
En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning,
kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.
Skrivardrivrutin
Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från
datorn till skrivaren.
Utskriftsmedier
Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en
skrivare, skanner, fax eller kopiator.
PPM
Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut.
Det anger hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.
PRN-fil
Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att
interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning,
vilket gör många uppgifter enklare.
PS
Se PostScript.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av
världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för
autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS möjliggör
centraliserad hantering av autentiseringsinformation, till exempel
användarnamn och lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp
av Trippel A-konceptet (authentication, authorization and accounting –
autentisering, auktorisering och redovisning).
Upplösning
Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto högre
upplösning.
Ordlista
341
Ordlista
SMB
TCP/IP
SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används
för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan
noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för
kommunikation mellan processer.
TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den
uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den
protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring
över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller
flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten
sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett epostmeddelande till servern.
SSID
SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk
(WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med
varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och
kan bestå av maximalt 32 tecken.
Undernätverksmask
Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att
avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är
värdadressen.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje överföring,
t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten
kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter
misslyckade överföringar.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel
upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar.
TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos
bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet
kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.
Tonerkassett
Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en maskin, t.ex. en
skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i
laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna
papperet. Tonern fixeras av en kombination av värme och tryck från
fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.
Ordlista
342
Ordlista
TWAIN
Vattenstämpel
En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en
TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det
att starta en skanning inifrån programmet. Det är ett bildfångstprogram för
Microsoft Windows och Apple OS.
En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett
mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det.
Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har
använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken,
sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.
UNC-sökväg
UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma åt
delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter. En
UNC-sökväg har följande format:
\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>
URL
URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och
resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som
ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där
resursen finns.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE
802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet
nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så
att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som
introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en
skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.
USB
WPA
USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB
Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till
skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan
kopplas till en enda USB-port på datorn.
WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa (WiFi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra
säkerhetsfunktionerna i WEP.
Ordlista
343
Ordlista
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små
företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord,
konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa
bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik
nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket
höjer säkerheten.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett trådlöst
hemmanätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd för WPS kan du
enkelt konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen utan en dator.
XPS
XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett
sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som har
utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla dokument och
elektroniska dokument. Specifikationen är XML-baserad och bygger på ett
nytt filformat och ett vektorbaserat dokumentformat som är
enhetsoberoende.
Ordlista
344
Index
A
F
adressbok
favoritinställningar för utskrift
använda
229
gruppredigering
231, 230
redigera
230, 229
AirPrint
allmänna ikoner
199
13
allmänna inställningar
217
ange tecken
227
använda hjälpen
AnyWeb Print
55, 242
267
åtkomst
hanteringsverktyg
att förstå status indikator
324
104
B
baksida
23
fax
återuppringning av det senaste numret
254
Att ta emot i DRPDval
261, 260
att ta emot i telefonsvararläge 260, 254
275
Ebokskonvertering
275
ekoutskrifter
56
254
felmeddelande
107
felsökning
326
flera på ett ark
Mac
241
förbrukningsmaterial
263
beställa
i säkert mottagningsläge
262
mottagning i telefonläge
260
kontrollera förbrukningsvarornas status
86
Skicka fax från datorn
255
tillgängligt förbrukningsmaterial
Ta emot fax i minnet
262
ta emot med anknytningstelefon
261
uppskattad livslängd för tonerkassetten
77
faxa
allmänna inställningar
211
Ändra mottagningslägen
260
Att ta emot i faxläget
66, 257
64
justera ljusstyrka
easy document creator
faxfunktion
Automatisk utskrift av rapport om
skickade fax
förbereda fax
E
55
Vidarebefordra ett mottaget fax till en
annan mottagare
258
67, 66
Lägga till dokument för senare
faxsändning
senarelägga faxsändning
Ta emot fax från datorn
257
framsida
funktioner
75, 80
75
21
5
maskinens funktioner
204
utskriftsmediefunktion
118
fylla på
papper i kassett 1
41
specialmedier
44
fylla på papper
48
256, 257, 65
259
Index 345
Index
G
godkännandeinformation
125
google cloudutskrift
201
I
förminska eller förstora kopior
60
USBkabel
vanlig kopiering
58
installera om drivrutinen för USBanslutna
skrivare
144
kopiering
allmänna inställningar
61
installation
tillbehör
Inställning av adressbok
325
skrivarens status 207, 209, 211, 216, 221
48
menykarta
LCDdisplay
kontrollera skrivarens status
211,
207, 209,
216, 221
ändra kassettstorlek
ange pappersformat och papperstyp 46
justera bredd och längd
installera om drivrutinen för USBanslutna
skrivare
146
40
skanna
knappar
eko
IDkort kopiera
25, 27
26
sifferknappar
27, 24
WPS
24, 26
kontrollpanelen
kopiera
251, 243, 244
unified driver configurator
278
vanliga Linuxproblem
303
Menyn Skriv ut
206
multikassett
44
N
nätverk
allmänna inställningar
223
drivrutinsinstallation
Linux
Mac
Windows
157
156
153
installation av trådlöst nätverk 161, 149,
124,
148
M
Mac
knappareko
eko
151
drivrutinsinstallation för anslutningar med
USBkabel
145, 157
40
32
använda specialmedier
använda SetIP
kassett
250
maskininställningar
Linux
K
250, 241, 122
mac skanning
lägga i original
229
skanna
207
L
IDkort kopiera
143, 156
25
använda SetIP
150
24
Återkommande Macproblem
302
IPv6konfiguration
158
SetIPprogrammet
149, 150, 151, 185
drivrutinsinstallation för anslutningar med
Index 346
Index
O
insida
89
skannerenhet
91
skanningsfunktion
245
utsida
88
Skanningsguide
249
rengöra skrivaren
88
skriva ut
P
reservdelar
76
pappersstopp
S
ordförklaringar
13
ordlista
333
så undviker du pappersstopp
ta bort originaldokument
94
95, 100
PostScriptdrivrutin
felsökning
305
Problem
faxproblem
299
kopieringsproblem
296
problem med operativsystemet
301
rapporter
skrivarinformation
217,
rengöra
207, 211, 212, 213,
218, 221
241
14
Linux
243
samsung printer experience
317
Mac
241
Samsung Printer Status
276
service contact numbers
327
skriva till fil
Windows
Mac
234
52
242
149, 185
allmänna inställningar
215
grundläggande information
245
Macskanning
250
Skanna från bildbehandlingsprogram
248,
246, 247, 249, 251
R
233
symboler
skanningsproblem
problemet
ange som standardskrivare
14
skanna
284
ändra standardinställningarna för utskrift
233
information
SetIPprogrammet
utskriftsproblem
249
flera sidor på ett pappersark
Mac
säkerhet
problem med pappersmatning 282, 288
297, 283
Scan Assistant
235
USBminne
70
skriva ut ett dokument
Linux
243
Mac
241
skriva ut överlägg
USBflashminne
69
skapa
239
Skanna med Linux
251
ta bort
240
utskrift
240
Skanning
Skanna med Samsungs skanningsguide
skrivarens placering
Index 347
Index
justering enligt höjd
226
skrivarens status
allmän information
Specialfunktioner
225
specifikationer
116
utskriftsmedier
118
standardinställningar
kassettinställning
status
46
25, 27
SyncThru Web Service
269
allmän information
269
T
Tonerkassett
byta ut tonerkassetten
80
förvaring
77
hanteringsanvisningar
77
omfördela toner
78
påfyllda eller inte från Samsung
77
uppskattad livslängd
77
trådlöst
utskriftsfunktioner
Infrastrukturläge
161
utskriftsmedier
WPS
koppla ifrån
PBC
skrivarinställningar
244
161
USBkabel
276
skrivarinformation 207, 209, 211, 216, 221
Linux
ad hocläge
169, 172
165
166
trådlöst nätverk
nätverkskabel
185
ange pappersformat
46
etiketter
45
förtryckt papper
46
kortpapper
45
specialmedier
44
utmatningsstödet
U
V
Unix
vattenstämpel
systemkrav
123
upplösning
faxa
66
USBflashminne
hantera
71
skanna
69, 70
drivrutinsinstallation
installera om drivrutinen
utmatningsstödet
29, 30, 143, 145
144, 146
47
utskrift
allmänna inställningar
206
mobile print
194
118
redigera
238
skapa
238
ta bort
238
W
Windows
använda SetIP
USBkabel
233
149, 185
drivrutinsinstallation för anslutningar med
USBkabel
29, 30, 310, 312, 314, 153
systemkrav
121
vanliga Windowsproblem
301
Windows 8
avinstallera drivrutinen
316
nätverk
Index 348
Index
drivrutinsinstallation
312
trådlöst
drivrutinsinstallation
314
USBkabel
drivrutinsinstallation
310
Index 349
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement