Samsung Färglaserskrivare multifunktion 3-i-1 CLX-3305 Bruksanvisning

Samsung Färglaserskrivare multifunktion  3-i-1 CLX-3305  Bruksanvisning
Bruksanvisning
CLX-330x/330xW Series
CLX-330xFN/330xFW Series
GRUNDLÄGGANDE
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar,
använder och felsöker skrivaren i Windows.
AVANCERAD
I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar,
användning och felsökning i olika operativsystem.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
1. Introduktion
Grundläggande faxfunktioner
65
Använda en USB-minnesenhet
69
Fördelar
5
Olika modellers funktioner
7
Bra att veta
12
Om bruksanvisningen
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
13
75
Säkerhetsinformation
Tillgängligt förbrukningsmaterial
14
76
Översikt över maskinen
Tillgängliga reservdelar
19
77
Översikt över kontrollpanelen
Förvara tonerkassetten
23
78
Slå på maskinen
Omfördela toner
29
80
Drivrutinen installeras lokalt
Byta ut tonerkassetten
30
82
Ominstallation av drivrutinen
Byta spilltonerbehållaren
31
84
Byta skannerenheten
86
Kontrollera förbrukningsmaterialens
status
88
Ställa in varning vid låg tonernivå
89
Rengöra maskinen
90
Tips för att flytta och förvara skrivaren
95
2. Översikt över menyn och
grundläggande installation
Menykarta
33
Maskinens grundinställningar
39
Medier och kassetter
41
Grundläggande information om utskrift
53
Vanlig kopiering
59
Grundläggande skanning
64
3. Underhåll
2
GRUNDLÄGGANDE
4. Felsökning
Så undviker du pappersstopp
97
Ta bort originaldokument som fastnat
98
Ta bort papper som fastnat
103
Att förstå statusindikatorn
108
Meddelanden på displayen
110
5. Bilaga
Specifikationer
118
Godkännandeinformation
128
Copyright
142
3
1. Introduktion
I den här kapitlet finns det du behöver veta innan du börjar använda skrivaren.
• Fördelar
5
• Olika modellers funktioner
7
• Bra att veta
12
• Om bruksanvisningen
13
• Säkerhetsinformation
14
• Översikt över maskinen
19
• Översikt över kontrollpanelen
23
• Slå på maskinen
29
• Drivrutinen installeras lokalt
30
• Ominstallation av drivrutinen
31
Fördelar
Miljövänlig
• Snabba utskrifter.
- För enkelsidig svartvit utskrift, 18 ppm (A4) eller 19 ppm (Brev).
- För enkelsidig färgutskrift, 4 ppm (A4 eller Brev).
Smidigt
• Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och
pappersåtgång (se ”Eko-utskrifter” på sidan 57).
• Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma ark (se
”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 225).
• Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna (dubbelsidig
utskrift) (manuellt) (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan
225).
• Du kan skriva ut medan du är på väg från din smartmobil eller dator
med hjälp av Google Cloud Print-aktiverade program (se ”Google
Cloud Print” på sidan 193).
• Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att energiförbrukningen
minskas drastiskt när den inte används.
• Via Easy Capture Manager kan du enkelt redigera och skriva ut de
skärmdumpar som du har tagit med Print Screen-knappen på
tangentbordet (se ”Easy Capture Manager” på sidan 256).
Snabba utskrifter med hög upplösning
• Samsung Easy Printer Manager och Printing Status är ett program som
övervakar och informerar dig om skrivarens status och så att du kan
anpassa inställningarna (se ”Använda Samsung Easy Printer Manager”
på sidan 263 eller ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 272).
• Genom att använda cyan, magenta, gul och svart kan du skriva ut en
komplett palett färger.
• Du kan skriva ut med 2 400 x 600 dpi upplösning (600 x 600 x 2 bitar).
• Samsung Easy Document Creator är ett program som hjälper
användaren att sammanställa och dela stora dokument eller annan
inskannad eller faxad information digitalt. (se ”Använda Samsung Easy
Document Creator” på sidan 266).
• Med hjälp av AnyWeb PRint kan du ta skärmdumpar, förhandsgranska,
skapa OLE-klipp och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar
enklare än med det vanliga programmet (se ”Samsung AnyWeb Print”
på sidan 258).
Fördelar
• Smart Update letar reda på den senaste versionen av programvaran
och installerar denna samtidigt som skrivaren installeras. Detta är
endast tillgängligt på Windowsdatorer.
Stöder flera konfigureringsmetoder för trådlösa
nätverk
• Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support,
skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på
Samsungs hemsida: www.samsung.com > Sök produkthjälp > Support
eller Nedladdningar.
Många funktioner och stöd för många olika
program
• Använda WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
- Det är lätt att ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS-knappen på
maskinen och åtkomstpunkten (en trådlös router).
• Använda USB- eller nätverkskabel
- Du kan ansluta och konfigurera olika trådlösa nätverksinställningar
med en USB- eller nätverkskabel.
• Stöd för flera olika pappersstorlekar (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 121).
• Skriv ut vattenstämplar: Du kan anpassa dokument med ord, t.ex.
CONFIDENTIAL (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan
225).
• Skriv ut affischer: Texten och bilderna på varje sida i dokumentet
förstoras och skrivs ut över flera sidor som sedan kan tejpas ihop till en
affisch (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 225).
• Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut (se
”Systemkrav” på sidan 124).
• Skrivaren har ett ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.
• Använda Wi-Fi Direct
- Du kan enkelt skriva ut från din mobila enhet med Wi-Fi eller Wi-Fi
Direct-funktionen.
Se ”Introduktion av trådlösa inställningsmetoder” på sidan 166.
Olika modellers funktioner
Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.
Operativsystem
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
Windows
●
●
Macintosh
●
●
Linux
●
●
Operativsystem
(●: Ingår, Tom: ej tillgänglig)
Olika modellers funktioner
Programvara
Skrivardrivrutinen och programvaran finns på programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i fönstret Välj
vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras.
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
SPL skrivardrivrutin
●
●
Skrivardrivrutin för PCL
●
●
PS-skrivardrivrutin
●
●
XPS-skrivardrivrutina
●
●
●
●
Programvara
Samsung Easy Printer
Manager
Inställningar för att skanna till dator
Inställningar för att faxa till dator
Enhetsinställningar
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Easy Color Managerb
●
●
Samsung skrivarens status
●
●
AnyWeb Printb
●
●
Olika modellers funktioner
Programvara
SyncThru™ Web Service
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
●
●
(endast CLX-330xW Series
SyncThru Admin Web Service
●
●
(endast CLX-330xW Series
Easy Eco Driver
●
●
Fax
Samsung Network PC Fax
●
Skanna
Twain-skanningsdrivrutin
●
●
WIA-skanningsdrivrutin
●
●
Samsung Skannerassistentenb
●
●
a. Du kan installera XPS/PS-skrivardrivrutiner i fönstret Anpassad installation (Se programvaru-cd:n som medföljde skrivaren).
b. Hämta programvara från Samsungs webbplats och installera den. (http://www.samsung.com > leta reda på modellen > Support eller Downloads). Innan du installerar bör du
kontrollera att progrmavaran har stöd för datorns operativsystem.
(●: Ingår, Tom: ej tillgänglig)
Olika modellers funktioner
Olika funktioner
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
Höghastighets-USB 2.0
●
●
Ethernet-gränssnitt (10/100 Base TX trådbundet LAN)
●
●
funktioner
(endast CLX-330xW Series
●
●
(endast CLX-330xW Series
(endast CLX-330xFW Series
Google Cloud Print™
●
●
Ekoutskrift (kontrollpanelen)
●
●
Dubbelsidig utskrift (manuell)b
●
●
USB-minnesgränssnitt
●
●
Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LANa
Automatisk dokumentmatare
●
a. Beroende på land kanske inte trådlösa LAN-kort finns tillgängliga. I vissa länder kan endast 802.11 b/g användas. Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare där du köpte
maskinen.
b. Endast för Windows.
(●: Ingår, Tom: Ej tillgängligt)
Olika modellers funktioner
funktioner
Fax
CLX-330x Series
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
CLX-330xFW Series
Skicka till flera
●
Fördröjning
●
Sändning med prioritet
●
Säker mottagning
●
Vidarebefordring: fax
●
Skanna
Skan. t. PC
●
●
Kopiering
Kopiera identitetskort
●
●
Förminskad eller förstorad kopiering
●
●
Sortering
●
●
2-upp/4-upp
●
●
Bakgrundsjustering
●
●
(●: Ingår, Tom: Ej tillgängligt)
Bra att veta
Skrivaren skriver inte ut.
Ett papper har fastnat.
• Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan (se
”Avbryta en utskrift” på sidan 54).
• Öppna och stäng skannerenheten (se ”Framsida” på sidan
20).
• Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se
”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 30).
• Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som har
fastnat och felsök (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan
103).
• Välj skrivaren som standardskrivare i Windows (se ”Ange
att din skrivare ska vara standardskrivare.” på sidan 224).
Utskrifterna är otydliga.
Var kan jag köpa tillbehör och
förbrukningsartiklar?
• Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.
• Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt
fördelad. Skaka tonerkassetten (se ”Omfördela toner” på
sidan 80).
• Gå in på www.samsung.com/supplies. När du har valt land
eller region visas serviceinformationen.
• Prova med en annan upplösning (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 55).
Statusindikatorerna blinkar eller lyser
ständigt.
• Stäng av skrivaren och slå på den igen.
• Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna står
för i bruksanvisningen och felsök funktionen i fråga (se ”Att
förstå statusindikatorn” på sidan 108).
• Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan
82).
Var kan jag ladda ned drivrutinen till
skrivaren?
• Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp,
support, skrivardrivrutiner, handböcker och
beställningsinformation på Samsungs hemsida:
www.samsung.com > Sök produkthjälp > Support eller
Nedladdningar.
Om bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om skrivaren och
detaljerade användningsinstruktioner.
•
Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
•
Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i kapitlet om
felsökning.
•
I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här
bruksanvisningen.
•
Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har (beroende
på tillval och modell).
•
Skärmbilderna som visas i den här bruksanvisningen för
administratörer kan skilja sig från vad som faktiskt visas på skrivaren
(beroende på inbyggd programvara och drivrutin).
•
Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller huvudsakligen
Windows 7.
2
Allmänna ikoner
Ikon
Text
Försiktig
het
Obs
Beskrivning
Ger användaren information som skyddar
maskinen från skador och fel.
Ger ytterligare information eller detaljerade
specifikationer om maskinens funktioner och
möjligheter.
1
Ordförklaringar
Vissa termer kan ha samma betydelse:
•
Dokument är synonymt med original.
•
Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.
•
Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.
1. Introduktion
13
Säkerhetsinformation
Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i bruksanvisningen så
att du ska kunna undvika person- eller maskinskador. Läs alla dessa
anvisningar innan du använder skrivaren. När du har läst det här avsnittet
bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.
4
Driftsmiljö
Varning
3
Viktiga säkerhetssymboler
Förklaringar av alla ikoner och symboler som
används i det här kapitlet
Varning
Risker eller osäkra metoder som kan leda till svåra
personskador eller dödsfall.
Försiktig
het
Risker eller osäkra metoder som kan leda till lättare
personskador eller skador på egendom.
Försök inte.
Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller om
vägguttaget inte är jordat.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små
metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända cigaretter).
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller
börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den och
dra ur sladden.
• Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget eftersom
du kan behöva dra ut kontakten vid nödsituationer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på den.
Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den med
tunga föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.
Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden, och hantera
den inte med blöta händer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
1. Introduktion
14
Säkerhetsinformation
5
Försiktighet
Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte tänker
använda skrivaren på ett tag.
Driftsmetod
Försiktighet
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Tänk på att utmatningsområdet blir hett.
Dra inte ut papperet med våld under utskrift.
Du kan bränna dig.
Skrivaren kan ta skada.
Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar vara
skadad bör du koppla ur alla gränssnittsanslutningar och
kontakta kvalificerad servicepersonal.
Placera inte handen mellan skrivaren och pappersmagasinet.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Du kan skada dig.
Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter det att du
följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla
gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad
servicepersonal.
Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper som
fastnat inuti skrivaren.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av
utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den.
Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går
lätt att sätta i den.
Du kan bränna dig.
Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för
elektriska stötar.
Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett eller
vassa metallföremål.
Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller
kablarna för anslutning till datorn.
Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Dessutom kan
djuret skadas allvarligt.
Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.
Den kan skadas.
Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningsmagasinet.
Den kan skadas.
1. Introduktion
15
Säkerhetsinformation
Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen.
Försiktighet
Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket
kan orsaka skador eller eldsvåda.
Kontroller, justeringar eller procedurer annat än de som
beskrivs här kan leda till farlig bestrålning.
Skrivaren strömförsörjs via nätsladden.
Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden
från vägguttaget.
Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen och
koppla ur alla sladdar. Informationen nedan är bara förslag
som baseras på enheternas vikt. Om du har en sjukdom som
hindrar dig från att lyfta, ska du inte lyfta maskinen. Be om
hjälp och använd alltid lämpligt antal personer för att lyfta
enheten på ett säkert sätt.
Lyft sedan skrivaren:
• Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den själv.
6
Installera/flytta
Varning
Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt eller
vattenläckor.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två
personer.
• Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av fyra eller
fler personer.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Använd endast 26 AWGa eller grövre talefonsladd.
Annars kan maskinen skadas.
Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag.
I annat fall finns det risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
1. Introduktion
16
Säkerhetsinformation
7
Använd nätsladden som medföljer skrivaren för säker drift. Om
du använder en sladd som är längre än 2 meter med en 110voltsskrivare så ska grovleken vara 16 AWG eller högre.
Annars kan skrivaren skadas och elstötar och eldsvåda kan
uppstå.
Täck inte över skrivaren och placera den inte på någon plats
utan ventilation, t.ex. i en garderob.
Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda uppstå.
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar.
Det kan försämra produktens prestanda och leda till elektriska
stötar eller eldsvåda.
Skrivaren ska anslutas till den spänning som anges på
etiketten.
Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du
använder kontaktar du din elleverantör.
Underhåll/kontroll
Försiktighet
Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör insidan av
skrivaren. Rengör inte skrivaren med bensin, thinner eller
alkohol och spreja inte vatten direkt i skrivaren.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter delar
eller rengör insidan.
Du kan skada dig.
Förvara städprodukter utom räckhåll för barn.
De kan skada sig.
a. AWG: Amerikanskt kabelmått
Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om skrivaren
själv.
Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när skrivaren
behöver repareras.
Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa
anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer maskinen.
Annars kan skrivaren skadas.
1. Introduktion
17
Säkerhetsinformation
Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för damm
eller väta.
Förvara förbrukningsmaterial, till exempel tonerkassetter
utom räckhåll för barn.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
• Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade.
• Fixeringsenheter får endast repareras av certifierad
servicetekniker. Reparation av lekman kan leda till
eldsvåda och elstötar.
• Skrivaren får endast repareras av Samsungs
servicetekniker.
Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex. toner, kan
skada maskinen.
Om det uppstår skador på grund av användning av
återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.
Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem i varmt
vatten.
8
Använda förbrukningsmaterial
Försiktighet
Plocka inte isär tonerkassetten.
Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd kallt
vatten.
När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har
fastnat ska du vara försiktig så att du inte får toner på dig eller
dina kläder.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis
tonerkassetten eller fixeringsenheten).
Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar eldsvåda.
1. Introduktion
18
Översikt över maskinen
9
Tillbehör
Nätsladd
Snabbinstallationsanvisning
Programvaru-cda
Diverse tillbehörb
a. Programvaru-cd:n innehåller drivrutin och program till skrivaren.
b. Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell det rör sig om.
1. Introduktion
19
Översikt över maskinen
10
Framsida
• Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns
olika typer av maskiner.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
3
Kassett
9
Skannerenhet
4
Främre lucka
10
Skannerenheta b
5
Utmatningsstöd
11
USB-port
6
Kontrollpanelen
12
Skannerglas
a. Stäng skannerlocket innan du öppnar skannerenheten.
b. Var försiktig så att du inte klämmer dig!
CLX-330x Series / CLX-330xW Series
10
1
7
6
11
5
4
8
12
9
3
2
1
Skannerlock
7
Tonerkassetter
2
Handtag
8
Spilltonerbehållare
1. Introduktion
20
Översikt över maskinen
CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series
1
2
3
4
13
8
Dokumentutmatningskassett
16 Skannerglas
a. Stäng skannerlocket innan du öppnar skannerenheten.
b. Var försiktig så att du inte klämmer dig!
10
9
14
8
15
7
11
16
12
6
5
1
Dokumentmatarens kåpa
9
Kontrollpanelen
2
Dokumentinmatarens
breddstöd
10
3
Dokumentmatarens
inmatningsfack
11
4
Dokumentmatarens
utmatningsfack
12
5
Handtag
13 Skannerenheta b
6
Kassett
14 USB-port
7
Främre lucka
15 Skannerlock
Tonerkassett
Spilltonerbehållare
Skannerenhet
1. Introduktion
21
Översikt över maskinen
11
2
Baksida
4
Nätkontakt
Nätverksporta
a. endast CLX-330xW Series.
• Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns
olika typer av maskiner.
CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
6
5
CLX-330x Series / CLX-330xW Series
4
3
2
4
3
2
1
Bakre lucka
1
3
1
1
Bakre lucka
5
Telefonuttag (LINE)
2
Nätkontakt
6
Uttag för anknytningstelefon(EXT.)
3
USB-port
4
Nätverksport
USB-port
1. Introduktion
22
Översikt över kontrollpanelen
• Kontrollpanelen kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av kontrollpaneler.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
12
CLX-330x Series / CLX-330xW Series
1
2
3
13
12
11
4
5
10
6
8
7
4
9
1. Introduktion
23
Översikt över kontrollpanelen
1
WPSa
Konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen utan att en dator behövs (se ”Använda WPS-knappen” på sidan 167).
Tryck på knappen så visas Skriv ut skarm? på displayen. Om du bara vill skriva ut den aktiva skärmen, välj Aktiv.
Om du vill skriva ut hela skärmen, välj Full.
• Skriv ut skärm kan endast användas med Windows och Macintosh.
Print Screenb
• Du kan endast använda denna funktion med en USB-ansluten skrivare.
• När du skriver ut aktivt fönster/hela skärmen genom att använda skärmutskriftsknappen kan maskinen
erfordra mer toner beroende på vad som skrivs ut.
• Du kan bara använda denna funktion om programmet Samsung Easy Printer Manager är installerat.
Använder du Macintosh behöver du aktivera Screen Print Settings via Samsung Easy Printer Manager för
att kunna skriva ut skärmdumpar.
2
Scan to
Växlar mellan skanningsläge och kopieringsläge. Lysdioden Scan to är tänd i skanningsläge och är släckt i
kopieringsläge.
3
Skärm
Visar aktuell status och ledtexter under en åtgärd.
4
Pilarna
Används för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen på den valda menyn och för att öka eller minska värdena.
5
6
7
8
Menu
OK
Stop/Clear
Power/Wakeup
Gå in i menyläget och bläddra genom tillgängliga menyer (se ”Menykarta” på sidan 33).
Bekräfta valet på skärmen.
Avbryter ett jobb när som helst.
Används för att slå på och stänga av skrivaren samt för att växla från energispar- till normalläge. Håll ned den här
knappen i mer än tre sekunder eller mer om du vill stänga av skrivaren när den befinner sig i redoläge.
1. Introduktion
24
Översikt över kontrollpanelen
9
Start
Startar ett jobb.
10
Back
Återgå till den övre menynivån.
11
Status indikator
Visar skrivarens status (se ”Att förstå statusindikatorn” på sidan 108).
Eco
Försätter skrivaren i eko-läge med mindre toner- och pappersåtgång vid datorutskrift och kopiering enbart (se ”Ekoutskrifter” på sidan 57).
Direct USB
Om du ansluter ett USB-minne till USB-porten på skrivarens framsida kan du skriva ut filer direkt från det minnet.
12
13
a. endast CLX-330xW Series.
b. endast CLX-330x Series.
1. Introduktion
25
Översikt över kontrollpanelen
13
CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series
1
2
3
4
5
4
1
2
3
20
19
18
5
17
6
7
16
8
9
6
10
15
11
12
13
14
WPSa
Konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen utan att en dator behövs (se ”Använda WPS-knappen” på sidan 167).
Darknessb
Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om originalet är otydligt och innehåller mörka bilder.
ID Copy
Gör det möjligt att kopiera bägge sidor på ett ID-kort (exempelvis ett körkort) och skriva ut dessa på en sida (se ”Kopiera
identitetskort” på sidan 62).
Skärm
Visar aktuell status och ledtexter under en åtgärd.
Kopiera
Fax
Växlar till kopieringsläge.
Växlar till faxläge.
1. Introduktion
26
Översikt över kontrollpanelen
6
7
Pilarna
Menu
Används för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen på den valda menyn och för att öka eller minska värdena.
Gå in i menyläget och bläddra genom tillgängliga menyer (se ”Menykarta” på sidan 33).
8
OK
Bekräfta valet på skärmen.
9
Sifferknappar
Används för att ringa ett nummer eller mata in siffror och bokstäver (se ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan 219).
10 Address
Book
Möjliggör lagring av ofta använda faxnummer eller sökning efter sparade faxnummer (se ”Inställning av faxens adressbok” på sidan
221).
11 Redial/
Pause
Ringer upp det senast slagna faxnumret (eller mottagna avsändare) i redoläget, eller infogar en paus i ett faxnummer i
redigeringsläget (se ”Slå faxnumret på nytt” på sidan 246).
12 Stop/
Clear
Avbryter ett jobb när som helst.
13 Power/
Wakeup
Används för att slå på och stänga av skrivaren samt för att växla från energispar- till normalläge. Håll ned den här knappen i mer än
tre sekunder eller mer om du vill stänga av skrivaren när den befinner sig i redoläge.
14
Startar ett jobb.
Start
15 On Hook
Dial
När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med högtalartelefon (se ”Ta
emot fax manuellt i telefonläge” på sidan 252).
16
Återgå till den övre menynivån.
17
Back
Skanna
18 Status indikator
Växlar till skanningsläge.
Visar skrivarens status (se ”Att förstå statusindikatorn” på sidan 108).
1. Introduktion
27
Översikt över kontrollpanelen
19
Eco
20 Direct USB
Försätter skrivaren i eko-läge med mindre toner- och pappersåtgång vid datorutskrift och kopiering enbart (se ”Eko-utskrifter” på
sidan 57).
Om du ansluter ett USB-minne till USB-porten på skrivarens framsida kan du skriva ut filer direkt från det minnet.
a. endast CLX-330xFW Series.
b. endast CLX-330xFN Series.
1. Introduktion
28
Slå på maskinen
1
Anslut först skrivaren till elnätet.
Om du vill stänga av skrivaren trycker du och håller ner knappen
Om skrivaren har strömbrytare slår du på den.
(Power/Wakeup) i ca 3 sekunder.
1
2
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 20).
2
Strömmen startas automatiskt.
For CLX-330x/330xW Series: tryck på knappen
(Power/
Wakeup) på kontrollpanelen.
1. Introduktion
29
Drivrutinen installeras lokalt
Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn
via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över
stegen nedan och fortsätter till avsnittet om installation av drivrutin för en
nätverksansluten skrivare (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan
156).
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar
CD-ROM-enheten. Klicka därefter på OK.
3
Välj Installera nu.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
• Använder du Macintosh eller Linux så finner du vidare information
här ”Macintosh-installation” på sidan 147 eller här ”Linux-installation”
på sidan 149.
• Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan variera
beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
14
Windows
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Om Ny maskinvara har hittats visas under installationen klickar du på
Avbryt för att stänga fönstret.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Välj programvara i fönstret Välj vilken programvara och vilka verktyg
som ska installeras.
Om installationsfönstret inte visas klickar du på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
1. Introduktion
30
Ominstallation av drivrutinen
Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du anvisningarna för att
installera om drivrutinen.
15
Windows
1
2
3
4
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
På menyn Starta väljer du Program eller Alla program > Samsung
Printers > namnet på skrivardrivrutinen > Avinstallera.
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera drivrutinen på
nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 30).
1. Introduktion
31
2. Översikt över menyn och
grundläggande installation
I det här kapitlet finns information om den övergripande menystrukturen och om de grundläggande
installationsalternativen.
• Menykarta
33
• Maskinens grundinställningar
39
• Medier och kassetter
41
• Grundläggande information om utskrift
53
• Vanlig kopiering
59
• Grundläggande skanning
64
• Grundläggande faxfunktioner
65
• Använda en USB-minnesenhet
69
Menykarta
Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in maskinen eller använda maskinens funktioner.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på skrivaren.
• Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
• Menyerna beskrivs i den Avancerade Guiden (se ”Nyttiga inställningsmenyer” på sidan 196).
1
Visa menyn
1
2
3
4
5
6
Välj Fax-, Kopierings- eller Skanningsknappen (beroende på vilken funktion du vill använda).
Tryck på
(Menu) tills den meny du vill öppna visas längst ned på skärmen. Tryck sedan på OK.
Tryck på pilknapparna tills önskat menyalternativ visas och välj därefter OK.
Om inställningen har undermenyer upprepar du steg 3.
Tryck på OK för att spara valet.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återvända till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
33
Menykarta
Faxfunktiona
Svarta
Normal
Mörk+1- Mörk+5
Ljus+5- Ljus+1
Upplosning
Standard
Fin
V.bef. skickat
Andra st.inst.
Sandning
Ateruppr.tider
Upplosning
Uppring.inter.
Svarta
Skicka t fax
Prefixuppring.
Originalstrlk
Skicka till PC
ECM-lage
V.bef.&Skriv ut
Fax bekräft.
Pa
Bild-TCR
Av
Skicka t fax
Ta emot v.bef.
Saker mottagn.
Superfin
Av
Fotofax
Pa
Originalstrlk
Fax-installn.a
Skriv ut
Autorapport
Uppringn.lageb
Pa
Mottagning
Mottagn.lage
Skicka t. fler
Lagg till sida
Ring innan sv.
Fordroj skicka
Avbryt jobb
Stam. mot.namn
Prio. skicka
Man. sänd/mott
Av
St.kod mottag.
Auto-forminsk.
Avfarda format
Inst. skrapfax
DRPD-lageb
a. endast CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
b. Detta alternativ finns kanske inte i alla länder.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
34
Menykarta
Kopia – funk.
Originalstrlk
Just. bakgrund
Kopier.inst.
Andra st.inst.
Formin./Forst.
Av
Originalstrlk
Svarta
Auto
Kopior
Normal
Forb. niva 1
Sortera kopior
Mörk+1- Mörk+5
Forb. niva 2
Formin./Forst.
Ljus+5- Ljus+1
Radera nivå 1- Radera nivå 4
Svarta
Originaltyp
Text/Foto
Originaltyp
Just. bakgrund
Foto
Tidskrift
Text
Layout
Normal
2-upp
4-upp
ID-kopia
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
35
Menykarta
Skanningsfunk.
USB-funktion
Originalstrlk
Originaltyp
Upplosning
Skanningsinst.
Andra st.inst.
USB-standard
Utskriftsinst.
Riktning
Portratt
Forbattrad
Landskap
Detaljerad
Kopior
Farglage
[1 - 999]
Filformat
Upplosning
Svarta
Skarm
Normal
Tydlig text
Av
Normal
Minimum
Bäst
Normal
Svällning
Av
Maximum
Auto. radretur
Normal
LF
Maximum
LF+CR
Dokumentyp
Emulering
Standard
Emuleringstyp
Foto
Installning
Affärsgrafik
CAD
Webbsida
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
36
Menykarta
Systeminst.
Maskininst.
Pappersinst.
Underhall
Rapport
Maskin-IDa
Pappersformat
Konfigurering
Rensa tonermedd
Faxnummera
Pappertyp
Forbr.art.infp
Liv forb.art.
Marginal
Demosida
Bildhanterare
Datum & tida
Tidsformat
a
Sprak
Energisparlage
Auto-avstäng.b
Vackn.handelse
Ljud/Volyma
Adressboka
Anpass. farger
Tangentljud
Fax bekräft.a
Tonjustering
Varningsljud
Skickade faxa
Hogtalare
Signal
Fax mottagena
Skrapfaxa
Timeout jobb
Natverkskonf.c
Fuktighet
Fortsatt auto.
Lag tonermed.
Schemajobba
Tidsgr. f. sys
Hoghojdsjust.
Serienummer
Anv.räknare
Faxalternativa
Pappersbyte
SkrivUtTomSida
Eko-installn.
a. endast CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
b. endast CLX-330x Series/CLX-330xW Series
c. endast CLX-330xW Series/ CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
d. Det här alternativet visas endast när det finns små mängder bläck kvar i tonern.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
37
Menykarta
Nätverka
TCP/IP (IPv4)
Tradlos
DHCP
Wi-Fi PA/AVb
BOOTP
Wi-Fi Directc
Statisk
TCP/IP (IPv6)
Aktivera IPv6
Konfig.DHCPv6
Ethernethast.
WPS-instä.b
WLAN-instä.c
WLAN standardb
WLAN-signal b
Omedelbart
Rensa install.
10 Mbps halv
Natverkskonf.
10 Mbps full
Protokolhant.
100 Mbps halv
Nät. Aktivera
100 Mbps full
Http Activate
WINS
SNMP V1/V2
UPnP(SSDP)
MDNS
SetIP
SLP
a. endast CLX-330xW Series/ CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series.
b. endast CLX-330xW Series/ CLX-330xFW Series.
c. endast CLX-330xFW Series.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
38
Maskinens grundinställningar
• Du kan ändra inställningar för skrivaren via Enhetsinställningar i
programmet Samsung Easy Printer Manager.
- I Windows och Mac anges inställningarna i Samsung Easy
Printer Manager >
(växla till avancerat läge) >
Enhetsinställningar, se ”Enhetsinställningar” på sidan 265.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
Ange korrekt tid och datum med vänster-/högerpilen eller siffrorna på
tangentbordet (se ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan
219).
• Månad = 01 till 12
• Dag = 01 till 31
• År = alla fyra siffrorna ska anges
• Timme = 01 till 12
• Minut = 00 till 59
När installationen är klar kan du göra standardinställningar.
För att ändra maskinens standardinställningar följer du dessa steg:
Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
1
2
3
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
Välj Systeminställning > Maskininst..
•
Tidsformat: Du kan ange att aktuell tid ska visas i antingen 12timmars eller 24-timmars format.
•
Energispar: Om du inte använder maskinen på en stund kan du
spara energi med den här funktionen.
• När du trycker på knappen Power/Wakeup, påbörjar en utskrift eller
en fax tas emot, startar enheten upp från strömsparläge.
• Välj
Pa på kontrollpanelen. Vid tryck på valfri knapp, undantaget Power/
Wakeup, vaknar maskinen fån energispar.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Språk: ändra språket som visas på kontrollpanelen.
•
Datum & tid: När du anger tid och datum används dem för
senarelagda fax och utskrifter. Tid och datum skrivs ut på alla
rapporter. Kontrollera att datum och tid stämmer.
(Menu) > Systeminst. > Maskininst. > Vackn.handelse >
•
Höghöjdsjustering: Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket,
vilket är beroende av höjden över havsytan. Innan du ställer in
höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig på (se
”Höjdjustering” på sidan 218).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
39
Maskinens grundinställningar
4
5
6
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Tryck på OK för att spara valet.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Se nedanstående länkar för att göra andra nyttiga inställningar för
maskinen.
• Se ”Ange in olika tecken” på sidan 219.
• Se ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan 219.
• Se ”Ange pappersformat och papperstyp” på sidan 47.
• Se ”Inställning av faxens adressbok” på sidan 221.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
40
Medier och kassetter
I det här kapitlet beskrivs hur du lägger utskriftsmedier i skrivaren.
2
Översikt över kassetter
• Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder andra typer av
utskriftsmedier. Reparationer av skada som uppstått på grund av att
felaktiga utskriftsmedier täcks inte av Samsungs garanti eller
serviceavtal.
• Använd inte fotopappaer av inkjet-typ. eftersom skrivaren kan
skadas.
Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.
1
2
3
• Om utskriftsmediet är lättantändligt kan eldsvåda uppstå.
• Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 121).
Om lättantändliga utskriftsmedier används eller om andra föremål
fastnar i skrivaren kan skrivaren bli överhettad. Detta kan i sällsynta fall
leda till eldsvåda.
4
1
2
3
4
Papperslock
Pappersstödets lås
Längdstöd för papper
Pappersbreddsstöd
Om du inte justerar breddstödet kan papperet fastna eller skrivas ut
snett.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
41
Medier och kassetter
3
Fylla på papper i magasinet
2
Öppna luckan.
3
Dra ut kassetten efter att ha tryckt ned och hakat loss stödlåset i
kassetten. Justera sedan stödens längd och bredd.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 20).
1
Dra ut pappersmagasinet (se ”Översikt över kassetter” på sidan 41).
1
32
2
4
Böj eller bläddra i pappersbunten så att sidorna separeras innan du
lägger i dem.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
42
Medier och kassetter
5
Lägg papperet så att den sida varpå du vill skriva ut är vänd uppåt.
1
2
För papper som är mindre än brevstorlek trycker du och låser upp
pappersstyrningens lås i kassetten och trycker in denna manuellt.
Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
1
• Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen böjs.
• Använd inte papper med böjd kant eftersom det kan orsaka
pappersstopp eller leda till att papperet skrynklas ihop.
• Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.
2
För papper som är längre än Legal-storlek trycker du in och hakar av
pappersstyrningens lås på papperskassetten och drar ut kassetten
manuellt. Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
43
Medier och kassetter
6
Pressa på papperslängdsstödet och skjut det mot kanten av
pappersbunten utan att papperen böjer sig.
7
Stäng luckan.
8
För in papperskassetten.
9
När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek
för kassetten (se ”Ange pappersformat och papperstyp” på sidan
47).
Inställningar som görs från maskinens drivrutin åsidosätter
inställningarna på kontrollpanelen.
a Om du vill skriva ut från ett program öppnar du programmet och
öppnar utskriftsmenyn.
b Öppna Utskriftinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på
sidan 55).
c Tryck på fliken Papper i Utskriftinställningar och välj lämplig
papperstyp.
Om du t.ex. vill använda etiketter anger du papperstypen som
Etiketter.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
44
Medier och kassetter
d Välj Autoval (eller Manuell matare som papperskälla och tryck
sedan på OK.
e Påbörja utskriften i programmet.
Information om hur mycket de olika arken väger finns i ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 121.
Typer
Kassetta
Vanligt
●
Tjockt papper
●
Tunt papper
●
Brevpapper
●
Färg
●
CardStock
●
Etiketter
●
Förtryckt
●
• När du använder specialmedier rekommenderar vi att du matar ett
papper åt gången.(se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan
121).
Bomullspapper
●
Återvunnet
●
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 20).
Arkiv papper
●
Glättat foto
●
Matt foto
●
4
Skriva ut på specialmedier
Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedier för varje kassett/magasin.
Mediet visas även i Utskriftinställningar. För högsta utskriftskvalitet bör
du välja rätt utskriftsmedium i fönstret Utskriftinställningar > fliken Papper
> Papperstyp (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
Om du tänker skriva ut på etiketter väljer du således Etiketter som
Papperstyp.
a. Följande papperstyper kan användas för manuell matning i kassett:
(●: Stöds, Blank: Stöds ej)
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
45
Medier och kassetter
Etiketter
•
Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga
limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket
kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens
delar.
•
Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en gång.
Skyddspapperet har endast utformats för att passera genom skrivaren
en gång.
•
Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller är
skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.
Använd enbart etiketter som är avsedda för laserskrivare. Annars kan
skrivaren skadas.
Kortpapper/papper i anpassad storlek
•
Tänk på följande när du väljer etiketter:
-
Lim: Ska vara stabilt vid skrivarens fixeringstemperatur ca 170 °C
(338 °F).
-
Arrangemang: använd endast etiketter där du inte kan se
bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant
kan lossna och orsaka problem.
-
Buktigt papper: måste ligga plant med mindre än 13 mm böjning i
någon riktning.
-
Status: använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra
tecken på att de har lossnat från bakstycket.
•
I programvaran anger du att marginalerna ska vara minst 6,4 mm från
kanterna på materialet.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
46
Medier och kassetter
Förtryckt papper
När du fyller på förtryckt papper ska utskriftssidan vara vänd uppåt med en
jämn kant längst fram. Får du problem med pappersmatningen vänder du
pappersbunten. Observera att utskriftskvaliteten kan försämras.
5
Ange pappersformat och papperstyp
När du har fyllt på papper i papperskassetten anger du papperets storlek
och typ med knapparna på kontrollpanelen.
• Du kan ändra inställningar för skrivaren via Enhetsinställningar i
programmet Samsung Easy Printer Manager.
- I Windows och Mac anges inställningarna i Samsung Easy
Printer Manager >
(växla till avancerat läge) >
Enhetsinställningar, se”Enhetsinställningar” på sidan 265.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
•
Måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas
eller frigör farliga gaser när det utsätts för skrivarens
fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder.
•
Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får
inte skada maskinens rullar.
•
Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på
papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt
papper och försämra utskriftskvaliteten.
Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
1
2
Tryck på
3
4
Välj kassett och lämpligt alternativ.
(Menu) på kontrollpanelen.
Klicka på Systeminst. > Pappersinst. > Pappersformat eller
Pappertyp.
Tryck på OK för att spara valet.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
47
Medier och kassetter
5
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
6
Använda utmatningsstöd
• Inställningar som görs från skrivarens drivrutin åsidosätter
inställningarna på kontrollpanelen.
a Om du vill skriva ut från ett program öppnar du programmet och
öppnar utskriftsmenyn.
b Öppna Utskriftinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna”
på sidan 55).
c Välj fliken Papper och välj sedan lämplig papperstyp.
• Om du vill använda papper av specialstorlek (exempelvis för kvitton)
väljer du fliken Papper tab > Storlek > Redigera... och anger sedan
Inställningar för anpassat format under Utskriftinställningar (se
”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
Det kan hända att utmatningsfacket blir varmt om du skriver ut många
ark på en gång. Se till att inte röra vid ytan och låt inte barn komma i
närheten.
De utskrivna arken staplas och jämnas till på utmatningsstödet. Skrivaren
skickar utskriften till utmatningskassetten enligt standardinställningen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
48
Medier och kassetter
7
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 20).
Förbereda original
•
Fyll inte på papper som är mindre än 142 x 148 mm eller större än
216 x 356 mm.
•
Fyll inte på med följande typer av papper, då de kan orsaka
pappersstopp, låg utskriftskvalitet och ändringar i maskinen.
-
Karbonpapper eller papper med karbonbelagd baksida
-
Bestruket papper
-
Onionskin-papper eller tunt papper
-
Veckat eller skrynkligt papper
-
Krökt eller rullat papper
-
Rivet papper
•
Ta bort alla klamrar och gem innan du lägger i papperen.
•
Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på
papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.
•
Lägg inte i original i olika storlekar eller med olika ytvikter.
•
Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra
ovanliga egenskaper.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
49
Medier och kassetter
8
Lägga i original
1
Lyft och öppna skannerlocket.
Du kan antingen använda skannerglaset eller dokumentmataren för att läsa
in ett original som ska kopieras, skannas eller faxas.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 20).
På skannerglaset
Med hjälp av skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Du kan få
den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala.
Kontrollera att det inte finns några original i dokumentmataren. Om det
redan finns ett original där kommer det att ha högre prioritet och användas
istället för originalet på skannerglaset.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
50
Medier och kassetter
2
Lägg originalet med framsidan nedåt på skannerglaset. Justera det
efter registreringsmarkeringarna i glasets övre, vänstra hörn.
• Om du lämnar skannerlocket öppet när du skannar kan det påverka
kopians kvalitet och tonerförbrukningen.
• Damm på skannerglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Se till
att det är rent (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
• Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du
skannerlocket så långt det går och stänger sedan locket. Om boken
eller tidskriften är tjockare än 30 mm börjar du att kopiera med
skannerlocket öppet.
• Var försiktig så att skannerglaset inte går sönder. Du kan skada dig.
• Ha inga händer i vägen när du stänger skannerlocket. Skannerlocket
kan stängas över dina händer och skada dig.
• Titta inte på ljuset inuti skannern medan du kopierar eller skannar.
Det är skadligt för ögonen.
3
Stäng skannerlocket.
I dokumentinmataren
1
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du
lägger i dem.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
51
Medier och kassetter
2
Lägg i originalet med framsidan uppåt i dokumentinmataren.
Kontrollera att botten på originalbunten överensstämmer med den
angivna pappersstorleken i inmatningskassetten.
3
Justera dokumentmatarens breddstöd efter pappersstorleken.
Damm på dokumentmatarens glas kan orsaka svarta ränder på
utskriften. Håll alltid glasplattan ren (se ”Rengöra maskinen” på sidan
90).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
52
Grundläggande information om utskrift
För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad guide (se ”Använda
specialfunktioner för utskrift” på sidan 225).
3
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
4
De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och
utskriftsområde, väljs i fönstret Skriv ut.
9
Skriva ut
Använder du Macintosh eller Linux så hittar du mer information i
Avancerad bruksanvisning(se ”Macintosh-utskrift” på sidan 232 eller
”Linux-utskrift” på sidan 234.
Fönstret Utskriftinställningar som följer avser Anteckningar i Windows 7.
1
2
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på menyn Fil.
Om du vill dra nytta av de avancerade utskriftsfunktionerna klickar du
på Egenskaper eller Inställningar i Skriv ut (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 55).
5
Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i fönstret
Skriv ut.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
53
Grundläggande information om utskrift
10
Avbryta en utskrift
Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert avbryter du
jobbet så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen
(
•
) i Aktivitetsfältet i Windows.
Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på
(Stop/Clear) på kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
54
Grundläggande information om utskrift
11
Öppna utskriftsinställningarna
4
Klicka på Inställningar eller Egenskaper.
• Fönstret Utskriftinställningar som visas i den här
bruksanvisningen kan se annorlunda ut beroende på vilken skrivare
som används.
• När du väljer ett alternativ i Utskriftinställningar kan
varningsmarkeringen
eller
visas. Ett utropstecken ( ) anger
att du kan markera det aktuella alternativet men att det inte
rekommenderas, och tecknet
anger att det inte går att markera
det alternativet på grund av skrivarens inställningar eller miljö.
1
2
3
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på Arkiv-menyn. Fönstret Skriv ut öppnas.
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
• Du kan använda Eko-funktioner för att spara på papper och toner vid
utskrift (se ”Easy Eco Driver” på sidan 259).
• Om du vill kontrollera skrivarens status trycker du på knappen
Skrivarstatus (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan
272).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
55
Grundläggande information om utskrift
Använda en favoritinställning
För att använda en sparad favorit väljer du den på fliken Favoriter.
Skrivaren är nu klar för utskrift med valda inställningar. Om du vill ta bort
sparade inställningar markerar du dem på fliken Favoriter och klickar
på Radera.
Funktionen Favoriter som finns på alla inställningsflikar utom fliken
Samsung kan användas för att spara aktuella inställningar för framtida
bruk.
Följ dessa steg för att spara Favoriter:
12
1
2
Ändra önskade inställningar på varje flik.
3
4
5
Klicka på Spara.
Använda hjälpen
Ange ett namn på objektet i inmatningsrutan för Favoriter.
Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret Utskriftinställningar
och tryck därefter på F1 på tangentbordet.
Ange namn och beskrivning samt välj önskad ikon.
Klicka på OK. När du sparar Favoriter sparas alla inställningar.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
56
Grundläggande information om utskrift
13
Eko-utskrifter
När funktionen Eco är aktiverad begränsas toner- och
pappersförbrukningen. MedEco blir utskrifterna både billigare och mer
miljövänliga.
1
Välj
(Menu) > Systeminst. > Maskininst. > Eko-installn. på
kontrollpanelen.
2
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Läget aktiveras när du trycker på Eko-knappen på kontrollpanelen.
Standardinställningen för ekoläget ärFlera sidor per ark (2) och
tonerbesparing.
-
Av: Inaktiverar eko-läget.
-
Pa: Aktiverar eko-läget.
Om du aktiverar eko-läget genom att ange ett lösenord från
SyncThru™ Web Service (Settings fliken > Machine Settings >
System > Eco > Settings) eller Samsung Easy Printer Manager
(Enhetsinställningar > Eko), visas Vid tryck. Du ombeds att ange
lösenordet för att aktivera eller inaktivera eko-läget.
Ställ in eko-läge på kontrollpanelen
• Du kan ändra inställningar för skrivaren via Enhetsinställningar i
programmet Samsung Easy Printer Manager.
•
- I Windows och Mac anges inställningarna i Samsung Easy
Printer Manager >
(växla till avancerat läge) >
Enhetsinställningar, se ”Enhetsinställningar” på sidan 265.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
• Inställningar som utförs från skrivarens drivrutin har högre prioritet
än inställningarna på kontrollpanelen.
Standardinst.: Välj för att aktivera eller inaktivera eko-läget
3
Valj temp.: Följ inställningarna från Syncthru™ Web Service
eller Samsung Easy Printer Manager. Du måste först välja ekoläget i SyncThru™ Web Service (Settings fliken > Machine
Settings > System > Eco > Settings) eller Samsung Easy
Printer Manager (Enhetsinställningar > Eko).
-
Standard-eko: Maskinen står i läget Standard-eko.
-
Anpassad eko: Ändra till önskade värden.
Tryck på OK för att spara valet.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
57
Grundläggande information om utskrift
Aktiverar eko-läge för drivrutinen
Öppna fliken Eko för att aktivera eko-läget. Om eko-bilden visas (
läget redan aktiverat.
) är
Eko-alternativ
•
Skrivarens standard: Inställningarna som angetts via skrivarens
kontrollpanel används.
•
Ingen: Eko-läget inaktiveras.
•
Eko-utskrift: Eko-läget aktiveras. De olika eko-alternativen som du har
angett aktiveras.
•
Lösenord: Om administratören har skapat ett lösenord måste du ange
detta för att aktivera/inaktivera läget.
•
Med energiförbrukningen avses skrivarens genomsnittliga
energiförbrukning.
•
De faktiska mängden som visas är bara en uppskattning eftersom den
verkliga mängden beror på ytterligare faktorer, exempelvis vilket
operativsystem, vilka program och vilken dator du använder samt på
anslutningen, utskriftsmediet och dess tjocklek, storlek och komplexitet.
Resultatsimulator
Resultatsimulator visar hur mycket mindre koldioxid, energi och papper
som går åt med de eko-inställningar som du har valt jämfört med en vanlig
utskrift.
•
Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen av dessa
är tom när eko-läget är inaktiverat.
•
Mer information om beräkningskoefficienten som används för
koldioxidutsläpp finns hos IEA, Japans departement för inrikes affärer
och kommunikation, samt på webbplatsen
www.remanufacturing.org.uk. Olika beräkningsmetoder används för de
olika modellerna.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
58
Vanlig kopiering
För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se
”Kopiera” på sidan 199).
Om du vill avbryta kopieringsjobbet trycker du på
(Stop/Clear),
varefter kopieringen avbryts.
14
15
Vanlig kopiering
1
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Se till att lysdioden på
knappen Scan to är släckt.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Tryck på
på kontrollpanelen.
2
Ändra inställningar för varje kopia
(kopiera)
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
3
Du kan anpassa kopieringsinställningar som Formin./Forst.,
Svarta, Kontrast, Originaltyp med hjälp av knapparna på
kontrollpanelen (se ”Ändra inställningar för varje kopia” på sidan 59).
4
5
Ange eventuellt antalet kopior med pil- eller sifferknapparna.
Tryck på
Maskinen har standardinställningar för kopiering så att du snabbt och enkelt
kan göra en kopia.
• Om du trycker på
(Stop/Clear) medan du väljer
kopieringsalternativ tas alla tidigare inställningar bort och
standardvärdena används. Annars återställs de automatiskt till
standardinställningarna när maskinen har kopierat klart.
• Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Visa menyn”
på sidan 33 ).
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
(Start).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
59
Vanlig kopiering
Svärta
Svärta
Om du har ett original med svaga markeringar och mörka bilder kan du
justera ljusstyrkan och göra en kopia som är lättare att läsa.
I menyn Svarta kan du öka eller minska skillnaden mellan ljusa och mörka
områden i en bild.
1
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Se till att lysdioden på
knappen Scan to är släckt.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Tryck på
1
(kopiera)
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Tryck på
på kontrollpanelen.
2
3
Välj
(Menu) > Kopia – funk. > Svarta på kontrollpanelen.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Ljus+5 ger ljusast resultat medan Mörk+5 ger mörkast.
4
Tryck på
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Se till att lysdioden på
knappen Scan to är släckt.
(kopiera)
på kontrollpanelen.
2
3
4
Välj
(Menu) > Kopia – funk. > Svarta på kontrollpanelen.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Originalet
Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten. Du
väljer vad det är för förlaga som ska kopieras.
1
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Se till att lysdioden på
knappen Scan to är släckt.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Tryck på
(kopiera)
på kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
60
Vanlig kopiering
2
3
Välj
(Menu) > Kopia – funk. > Originaltyp på kontrollpanelen.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Text: Används för förlagor som i huvudsak innehåller text.
•
Text/foto: Används för förlagor med både text och fotografier.
Förminskad eller förstorad kopia
Du kan förminska eller förstora en kopia från 25 % till 400 % från
dokumentmataren eller skannerglaset.
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
Om texten på utskrifterna är suddig väljer du alternativet Text.
4
•
Foto: Används när förlagan består är fotografier.
•
Tidskrift: Använd när originalen är magasin.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
• Om maskinen är i Ekoläget är inte minsknings- eller
förstoringsfunktionerna tillgängliga.
Så här väljer du mellan fördefinierade
kopieringsstorlekar
1
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Se till att lysdioden på
knappen Scan to är släckt.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Tryck på
(kopiera)
på kontrollpanelen.
2
Välj
(Menu) > Kopia – funk. > Formin./Forst. på
kontrollpanelen.
3
4
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
61
Vanlig kopiering
Så här förminskar eller förstorar du kopian genom att
ange skalan direkt
1
16
Kopiera identitetskort
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Se till att lysdioden på
knappen Scan to är släckt.
Maskinen kan skriva ut dubbelsidiga original på ett ark.
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Tryck på
Maskinen skriver ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet
och baksidan på den nedre delen, utan att storleken reduceras. Den här
funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex. visitkort.
(kopiera)
på kontrollpanelen.
2
Välj
(Menu) > Kopia – funk. > Formin./Forst. > Anpassad på
kontrollpanelen.
3
4
5
Ange värdet med den numeriska knappsatsen.
• Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här
funktionen ska kunna användas.
• Om skrivaren är inställd på Eko-läge, är denna funktion inte
tillgänglig.
Tryck på OK för att spara valet.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Tillvägagångssättet kan variera beroende på modell.
När du förminskar en kopia kan svarta linjer uppstå på kopians
nederdel.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
62
Vanlig kopiering
1
2
3
4
Tryck på ID Copy på kontrollpanelen.
5
Vänd på originalet och placera det på skannerglaset enligt pilarna
(se bild). Stäng sedan skannerlocket.
6
Tryck på
Placera originalet med framsidan ned på skannerglaset enligt
pilarna. Stäng sedan skannerlocket.
(Start)-knappen.
Placera framsida & tryck [Start] visas på displayen.
Tryck på
(Start).
Maskinen börjar skanna framsidan och visar Placera baksida &
tryck [Start].
• Om du inte trycker på
(Start) kopieras endast framsidan.
• Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa
delar inte skrivs ut.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
63
Grundläggande skanning
För speciella skanningsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se
”Skanningsfunktioner” på sidan 237).
Om meddelandet Ej tillgangligt visas bör du kontrollera anslutningen
och välja Aktivera skanning från enhetspanel i Samsung Easy
Printer Manager >
skanna till dator.
Växla till avancerat läge > Inställningar för att
17
Grundläggande skanning
3
Det här är den vanliga metoden för att kopiera original.
Ange önskad skanningdestination och tryck på OK.
Standardinställningen är Mina dokument.
Det här är en grundläggande skanningsmetod för USB-anslutna maskiner.
• Du kan skapa och spara ofta använda inställningar som en profillista.
Du kan även lägga till och radera profilen och spara varje profil till en
annan sökväg.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
• För att ändra Samsung Easy Printer Manager >
Växla till
avancerat läge > Inställningar för att skanna till dator.
• Information om skanning med nätverksanvändning finns i den
Avancerade guiden (se ”Skanna från en nätverksansluten maskin”
på sidan 238).
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
CLX-330xFN Series/CLX-330xFW Series: Välj
(skanna) >
Skanna till PC > Lokal dator på kontrollpanelen.
4
5
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Skanningen påbörjas.
Skannad bild sparas på datorns C:\Användare\användarnamn\Mina
dokument. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket
operativsystem och program du använder.
ELLER
CLX-330x Series/CLX-330xW Series: Tryck på Scan to > Skanna
till pc Lokal dator på kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
64
Grundläggande faxfunktioner
18
• För speciella faxfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se
”Faxfunktioner” på sidan 246).
• Maskinen kan inte användas som fax via Internettelefon. Kontakta
Internetleverantören om du vill ha mer information.
• Vi rekommenderar att du använder det allmänna, analoga
telefonnätet när du ansluter telefonlinjer för att använda en fax. Om
du använder andra Internettjänster (DSL, ISDN, VolP) kan du
förbättra anslutningskvaliteten genom att använda mikrofilter.
Mikrofilter eliminerar onödigt brus och förbättrar anslutnings- eller
Internetkvaliteten. Mikrofilter för DSL ingår inte när du köper
maskinen. Kontakta Internetleverantören om du vill få tillgång till det.
1 Linjeport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/Telefonlinje
(se ”Baksida” på sidan 22)
Förbereda fax
Innan du skickar eller tar emot ett fax måste faxen anslutas till telefonuttaget
(se ”Baksida” på sidan 22). I Snabbinstallationsanvisning kan du läsa hur
du ska göra. Det kan variera mellan olika länder hur en anslutning görs.
19
Skicka ett fax
Originalen kan läggas antingen i dokumentinmataren eller på
skannerglaset. Om du lägger original både i dokumentmataren och på
skannerglaset går dokumentmataren före.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
3
Tryck på
4
Ange faxnumret till mottagaren (se ”Bokstäver och siffror på
knappsatsen” på sidan 219).
(fax) på kontrollpanelen.
Justera upplösning och svärta efter behov (se ”Justera
dokumentinställningarna” på sidan 68).
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
65
Grundläggande faxfunktioner
5
Tryck på
(Start) på kontrollpanelen. Maskinen skannar faxet och
skickar det till mottagaren.
3
Justera upplösning och svärta efter behov (se ”Justera
dokumentinställningarna” på sidan 68).
• Om du vill skicka fax direkt från datorn kan du använda Samsung
Network PC Fax (se ”Skicka fax från datorn” på sidan 247).
4
5
Tryck på
6
När du hör en faxsignal från mottagarens fax trycker du på knappen
(Start).
• Om du vill avbryta sändningen av ett fax trycker du på
Clear) innan överföringen startar.
(Stop/
• Om du använder skannerglaset visas en uppmaning att lägga nästa
sida på glaset.
(On Hook Dial) på kontrollpanelen eller lyft luren.
Ange mottagarens faxnummer med sifferknapparna på
kontrollpanelen.
Skicka ett fax till flera mottagare
Skicka ett fax manuellt
Så här gör du för att skicka ett fax via
(On Hook Dial) på
kontrollpanelen.
Du kan använda knappen om du vill skicka ett fax till flera platser.
Originalsidorna lagras automatiskt i minnet och skickas till en fjärrstation.
Efter överföringen tas originalsidorna automatiskt bort ur minnet.
Du kan inte skicka fax med den här funktionen om du väljer superfint
som alternativ eller om faxet är i färg.
Om skrivaren är försedd med lur kan du använda den för att skicka fax
(se ”Olika funktioner” på sidan 10).
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
Tryck på
(fax) på kontrollpanelen.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
Tryck på
(fax) på kontrollpanelen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
66
Grundläggande faxfunktioner
3
Justera upplösning och svärta efter behov (se ”Justera
dokumentinställningarna” på sidan 68).
4
5
Välj
(Menu) > Faxfunktion > Skicka t. fler på kontrollpanelen.
Ange numret till den första mottagande faxmaskinen och tryck på
OK.
20
Ta emot ett fax
Maskinen är förinställd på faxläget som standard. När det kommer in ett fax
svarar maskinen efter ett angivet antal ringtoner och tar sedan automatiskt
emot faxet.
Du kan använda snabbvalsnummer eller gruppnummer med
knappen
6
(Address Book) .
Ange det andra faxnumret och tryck på OK.
På displayen uppmanas du att ange ytterligare ett faxnummer dit du
vill skicka dokumentet.
7
Om du vill ange fler faxnummer trycker du på OK när Ja visas och
upprepar steg 5 och 6.
• Du kan lägga till upp till 10 destinationer.
• När du har angett ett gruppnummer kan du inte ange några fler.
8
När du inte vill ange fler faxnummer trycker du på vänster-/
högerpilen för att välja Nej vid ledtexten Annat nummer? och sedan
på OK.
Faxet börjar skickas till de angivna numren i den ordning som du
angivit dem.
Rapport om flerutskick skrivs ut när faxen är skickade.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
67
Grundläggande faxfunktioner
21
• Vid minnessändning är läget Superfin inte tillgängligt. Upplösningen
ändras automatiskt till Fin.
Justera dokumentinställningarna
• När maskinen är inställd på Superfin upplösning och den fax du
kommunicerar med inte stöder Superfin upplösning, överför
maskinen med den högsta upplösningen som stöds av den andra
faxmaskinen.
Innan du faxar ska du ändra inställningar efter hur originalet ser ut så att du
får bästa möjliga kvalitet.
Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
•
3
Upplosning
Fotofax: original med gråskuggor eller fotografier.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Svarta
Standarddokumentinställningarna ger goda resultat när du använder
vanliga textoriginal. Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller
med fotografier kan du justera upplösningen och få högre faxkvalitet.
1
Välja
(fax) >
kontrollpanelen.
2
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Du kan välja ljusstyrka för originaldokumentet.
Inställningen används bara för det aktuella faxet. Information om hur du
ändrar standardinställningen finns i ”Fax” på sidan 203.
(Menu) > Faxfunktion > Upplosning på
•
Standard: original med tecken i normal storlek.
•
Fin: Original som innehåller små tecken eller tunna linjer, eller
som har skrivits ut på en matrisskrivare.
•
Superfin: Original som innehåller extremt små detaljer. Läget
Superfin aktiveras endast om maskinen som du kommunicerar
med stödjer upplösningen.
1
Välja
(fax) >
kontrollpanelen.
2
3
Välj den svärta du vill använda.
Tryck på
(Menu) > Faxfunktion > Svarta på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
68
Använda en USB-minnesenhet
I det här kapitlet beskrivs hur du använder en USB-minnesenhet med
maskinen.
22
Om USB-minnen
23
Ansluta en USB-minnesenhet
Lyft upp skannerlocket en liten bit och sätt i USB-minnet i USB-kontakten.
Stäng skannerlocket igen innan du använder enheten.
Det finns USB-minnen av olika storlek där du kan lagra dokument,
presentationer, musik och film, högupplösta fotografier eller vilka filer som
helst som du vill lagra eller flytta.
Genom att använda USB-minne kan du göra följande med din maskin:
•
Skanna dokument och spara dem på en USB-minnesenhet
•
Skriva ut data från en USB-minnesenhet
•
Återställa säkerhetskopierade filer till skrivarens minne
•
Formatera USB-minnesenheten
•
Kontrollera tillgängligt minnesutrymme
USB-minnesporten på maskinens framsida är utformad för minnesenheter
av typen USB v1.1 och USB v2.0. Maskinen stödjer USB-minnen med
FAT16/FAT32 och en sektorstorlek på 512 bytes.
Kontrollera USB-enhetens filsystem hos återförsäljaren.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
69
Använda en USB-minnesenhet
Du måste använda ett godkänt USB-minne med kontaktdon.
24
Skanna till en USB-minnesenhet
A
B
• Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Visa menyn”
på sidan 33).
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till
undermenyer.
Använd endast USB-minnen med metallavskärmning.
Du kan skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en USBminnesenhet.
Du bör endast använda kompatibla USB-minnen (med certifiering). Annars
kan det hända att skrivaren inte känner igen det.
• Ta inte bort USB-minnesenheten när maskinen är i drift eller medan
den sparar på eller läser från USB-minnet. Maskinens garanti täcker
inte skador som orsakats av användarens misstag.
• Om USB-minnesenheten har vissa funktioner, till exempel
säkerhets- och lösenordsinställningar, kanske maskinen inte
upptäcker enheten automatiskt. Information om sådana funktioner
finns i användarhandboken för USB-minnesenheten.
Skanning
1
2
Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
3
Välj
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
(skanna) > Skanna till USB > OK på kontrollpanelen.
Skanning inleds.
För att skanna flera sidor väljer du Yes när meddelandet Another Page?
Yes/No visas. När skanningen har slutförts kan du ta bort USBminnesenheten från maskinen.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
70
Använda en USB-minnesenhet
Anpassa skanning till USB
Du kan specificera bildstorlek, filformat eller färgläge för varje skanning till
en USB-enhet.
1
Välja
(skanna) >
(Menu) > Skanningsfunktion > USBfunktion på kontrollpanelen.
2
Välj det alternativ du vill använda.
•
Originalformat: Bildens storlek.
•
Originaltyp: Originaldokument.
•
Upplösning: Bildupplösning.
•
Färginst.: Färgläge. Om Mono är valt kan JPEG inte vara valt
som Filformat.
•
•
3
4
5
Filformat: Filformatet som bilden ska sparas i. Om du väljer
JPEG kan du inte välja Mono i Färginst..
25
Skriva ut från en USB-minnesenhet
Du kan skriva ut filer direkt från en USB-minnesenhet.
Filen stöds av Direktutskrivnings-funktionen.
•
PRN: Endast filer som skapats med den drivrutin som medföljer
maskinen är kompatibla.
Om du skriver ut PRN-filer som skapats på en annan maskin kommer
de att se annorlunda ut.
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF 1.7 eller tidigare.
•
XPS
Svärta: Anger svärtan vid skanning av original.
Ange önskad status och tryck på OK.
Upprepa steg 2 och 3 om du vill göra andra inställningar.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Du kan ändra standardinställningarna för skanning. Mer information finns i
den Avancerad guiden.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
71
Använda en USB-minnesenhet
Så här skriver du ut från en USB-minnesenhet:
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
3
Välj USB-utskr..
26
Hantera USB-minnen
Du kan ta bort en fil i taget från ett USB-minne, eller ta bort alla på en gång
genom att formatera om enheten.
Välj mapp eller fil och tryck sedan på OK.
[+] eller [D] framför ett mappnamn innebär att mappen innehåller filer
eller undermappar.
[+] eller [D] framför ett mappnamn innebär att mappen innehåller filer
eller undermappar.
4
5
Ange hur många kopior som ska skrivas ut.
När du har tagit bort filer eller formaterat om USB-minnet kan filerna inte
återställas. Kontrollera därför att du inte längre behöver filerna innan du
tar bort dem.
Tryck OK, Start eller Skriv utför att starta utskrift av vald fil.
När filen har skrivits ut visas en fråga om du vill skriva ut mer.
6
Tryck på OK när Ja visas om du vill skriva ut ett annat jobb. Återgå
därefter till steg 2.
Välj annars Nej med vänster-/högerpilen och tryck sedan på OK.
7
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Ta bort en fil
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
3
4
5
Välj Filhantering > Raderaoch tryck på OK.
Välj den fil som du vill ta bort och tryck på OK.
Klicka på Ja.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
72
Använda en USB-minnesenhet
Formatera en USB-minnesenhet
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
3
4
Välj Filhantering > Format och tryck på OK.
Klicka på Ja.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
Visa USB-minnets status
Du kan kontrollera hur mycket minne som är tillgängligt för skanning och
dokumentförvaring.
1
Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och
tryck sedan på Direct USB.
2
3
4
Välj Kontr. utr..
Det tillgängliga minnesutrymmet visas på displayen.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
2. Översikt över menyn och grundläggande installation
73
3. Underhåll
Det här kapitlet innehåller information om hur du anskaffar förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till
maskinen.
• Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
75
• Tillgängligt förbrukningsmaterial
76
• Tillgängliga reservdelar
77
• Förvara tonerkassetten
78
• Omfördela toner
80
• Byta ut tonerkassetten
82
• Byta spilltonerbehållaren
84
• Kontrollera förbrukningsmaterialens status
88
• Ställa in varning vid låg tonernivå
89
• Rengöra maskinen
90
• Tips för att flytta och förvara skrivaren
95
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över tillgängliga tillbehör och
underhållsdelar.
Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör
eller reservdelar. Du kan även besöka www.samsung.com/supplies och välja land. Då visas kontaktinformationen.
3. Underhåll
75
Tillgängligt förbrukningsmaterial
Du kan beställa följande förbrukningsmaterial som har tjänat ut:
Genomsnittlig livslängda
Typ
Tonerkassett
• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: Cirka 1 500 standardsidor (svart)
Reservdelsnamn
• K406 (CLT-K406S): Svart
• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: Cirka 1 000 standardsidor (gul/magenta/ • C406 (CLT-C406S): Cyan
cyan)
• M406 (CLT-M406S): Magenta
• Y406 (CLT-Y406S): Gul
Skannerenhet
Cirka 16 000 bilderb
CLT-R406
Spilltonerbehållare
Cirka 7 000 bilderb
CLT-W406
a. Deklarerat avkastningsvärde i enlighet med ISO/IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av användningsmiljön, utskriftsintervall, diagram, mediatyp och -storlek.
b. Antalet sidor grundas på en färg per sida. Om du skriver ut i fyrfärgstryck (cyan, magenta, gul, svart) minskas sidantalet med 25 %.
Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på vilka alternativ och jobblägen som används samt på hur stor del av sidan som täcks av utskriften.
Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i samma land där du köpte maskinen. Annars passar de inte med maskinen. Tonerkassetter och
andra tillbehör tillverkas på olika sätt beroende på skilda förhållanden i olika länder.
Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsungs egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung kan
inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av användning av
tonerkassetter som inte är Samsung-original täcks inte av maskingarantin.
3. Underhåll
76
Tillgängliga reservdelar
När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en
auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. Garantin täcker inte byte av reservdelar som har tjänat ut (när deras "genomsnittliga
livslängd" har uppnåtts).
Reservdelar byts ut med specifika intervall för att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning som beror på slitna delar. Se tabellen nedan.
Syftet med detta är att se till att maskinen fungerar på bästa sätt. Reservdelarna nedan ska bytas ut när livslängden för varje del har uppnåtts.
Genomsnittlig livslängda
Reservdelar
Fixeringsenhet
Cirka 20 000 svartvita sidor eller 5 000 färgsidor
Överföringsvals
Cirka 20 000 sidor
Matarvals
Cirka 20 000 sidor
Matningsvals
Cirka 20 000 sidor
Intermediate Transfer Belt (ITB)
Ca 20 000 sidor för svartvitt läge eller 5 000 sidor för färgläge
ADF-matningsvalsb
Cirka 20 000 sidor
ADF gummidynab
Cirka 20 000 sidor
a. Beror på vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, medietyp och mediestorlek samt jobbets komplexitet.
b. endast CLX-330xFN Series/ CLX-330xFW Series
3. Underhåll
77
Förvara tonerkassetten
Tonerkassetter innehåller komponenter som är känsliga för ljus, temperatur
och fukt. Samsung råder användare att följa rekommendationerna för att
bibehålla högsta prestanda, kvalitet och livslängd för nya tonerkassetter
från Samsung.
Förvara kassetten i samma miljö som skrivaren ska användas i, det vill säga
i kontorsmiljö med reglerad temperatur och luftfuktighet. Tonerkassetten
bör förvaras i den oöppnade originalförpackningen tills den installeras. Om
originalförpackningen inte finns till hands ska öppningen på kassettens
ovandel täckas över med ett papper och kassetten förvaras i ett mörkt skåp.
Om kassettens förpackning öppnas innan kassetten ska användas
förkortas dess livslängd och funktion drastiskt. Förvara den inte på golvet.
Om du tar ut en tonerkassett ur skrivaren ska den förvaras enligt följande.
•
Förvara kassetten inuti skyddspåsen från originalförpackningen.
•
Den ska förvaras liggande med samma sida uppåt (som om den redan
satt i skrivaren).
•
Förvara inte förbrukningsartiklar under något av följande förhållanden:
-
Temperaturer över 40 °C.
-
Luftfuktighet på under 20 % eller över 80 %
-
Miljöer där luftfuktigheten eller temperaturen varierar kraftigt.
-
Direkt solljus eller rumsbelysning.
-
Dammiga miljöer.
-
En bil under längre tid.
-
Miljöer med frätande gaser.
-
Salthaltig luft.
1
Hanteringsanvisningar
•
Utsätt inte tonerkassetten för onödiga vibrationer eller stötar.
2
Tonerkassetten
Samsung Electronics rekommenderar och godkänner inte användning av
tonerkassetter som inte är Samsung-original i maskinen. Detta inkluderar
generiska, återfyllda, eller återtillverkade tonerkassetter, och
tonerkassetter med olika butikers varumärke.
Samsungs skrivargaranti täcker inte skador på skrivaren som orsakats
av användning av påfyllda eller återanvända tonerkassetter eller
kassetter från andra tillverkare än Samsung.
3. Underhåll
78
Förvara tonerkassetten
3
Kassettens uppskattade livslängd
Kassettens uppskattade livslängd (tonerkapaciteten) beror på den mängd
toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet utskrivna sidor beror på
mängden trycksvärta på utskrivna sidor, driftsmiljön, bildernas storlek,
utskriftsintervall, medietyp och mediestorlek. Om du till exempel skriver ut
mycket grafik ökar toneråtgången och du kan behöva byta kassett oftare.
3. Underhåll
79
Omfördela toner
När tonerkassetten nästan är tom:
•
Kan vita strimmor uppstå på utskriften och trycket bli starkare på en
sida.
•
Status-indikatorn blinkar rött. Ett meddelande som säger att tonern
håller på att ta slut kan visas på displayen.
•
Programfönstret Samsung-skrivarens Status i visas på datorskärmen
med information om vilken färgkassett som börjar få slut på toner (se
”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 272).
Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att
omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall blir det fortfarande
vita streck eller ljus utskrift även om du omfördelar tonern.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin
beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 20).
• Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar
förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta
skada.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa
och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar
i tyget.
• När skannern öppnas, håll dokumentmataren och skannerenheten
tillsammans.
• Vid utskrift med tom toner kan fel uppstå på maskinen.
3. Underhåll
80
Omfördela toner
3. Underhåll
81
Byta ut tonerkassetten
• Om du skakar tonerkassetten ordentligt kommer de första utskrifterna att bli betydligt bättre.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
• Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.
• När skannern öppnas, håll dokumentmataren och skannerenheten tillsammans.
• Vid utskrift med tom toner kan fel uppstå på maskinen.
När en tonerkassett är nästan slut visas fönstret Printing Status på datorn och visar vilken tonerkassett som måste bytas.
3. Underhåll
82
Byta ut tonerkassetten
3. Underhåll
83
Byta spilltonerbehållaren
När slutet av spilltonerbehållarens livslängd har nåtts visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelens display som en indikation på att
spilltonerbehållaren måste bytas ut. Kontrollera skrivarens spilltonerbehållare (se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 76). Information om
installation av spilltonerbehållaren finns i installationsanvisningen till spilltonerbehållaren som medföljde förpackningen.
• Små tonerpartiklar kan släppas ut inuti skrivaren med det innebär inte att maskinen skadas. Kontakta en servicerepresentant utskriftskvaliteten
försämras.
• När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren måste du vara försiktig så att du inte tappar den.
• Lägg spilltonerbehållaren på en plan yta så att du inte spiller ut toner.
Luta eller vänd inte på behållaren.
3. Underhåll
84
Byta spilltonerbehållaren
3. Underhåll
85
Byta skannerenheten
När skannerenheten är klar att bytas ut visas fönstret Printing Status på skärmen och anger vilken skannerenhet som behöver bytas ut. I annat fall avbryter
maskinen utskriften.
• Öppna inte förpackningen med något vasst föremål, till exempel en kniv eller en sax. Du kan skada skannerenhetens yta.
• Repa inte ytan på skannerenheten.
• Utsätt inte skannerenheten för ljus i mer än ett par minuter, för att undvika att den skadas. Täck eventuellt över den med ett papper.
• Se till att alla tonerkassetter sitter i ordentligt innan du stänger frontluckan.
3. Underhåll
86
Byta skannerenheten
3. Underhåll
87
Kontrollera förbrukningsmaterialens status
Om du ofta får pappersstopp eller utskriftsproblem kontrollerar du antalet sidor som maskinen har skrivit ut eller skannat. Byt ut motsvarande delar vid
behov.
Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till undermenyer.
1
2
3
Välj
(Menu) > Systeminst. > Underhall > Liv forb.art. på kontrollpanelen.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
•
Totalt: det totala antalet utskrivna sidor visas.
•
ADF-skanning: Antalet sidor som har skrivits ut med dokumentinmataren.
•
Platenskanning: Visar hur många sidor som har skannats med skannerglaset.
•
Forbr.art.infp: en sida med information om förbrukningsdelar skrivs ut.
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
3. Underhåll
88
Ställa in varning vid låg tonernivå
Om mängden toner i kassetten är låg visas ett meddelande om att den måste bytas ut. Du kan ange om det här meddelandet ska visas och om indikatorn
ska tändas.
• Du kan ändra inställningar för skrivaren via Enhetsinställningar i programmet Samsung Easy Printer Manager.
- I Windows och Mac anges inställningarna i Samsung Easy Printer Manager >
”Enhetsinställningar” på sidan 265.
(växla till avancerat läge) > Enhetsinställningar, se
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till undermenyer.
1
2
3
Välj
(Menu) > Systeminst. > Underhall > Lag tonermed. på kontrollpanelen.
Välj det alternativ du vill använda.
Tryck på OK för att spara valet.
3. Underhåll
89
Rengöra maskinen
Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten, eller om du använder skrivaren i en dammig miljö, behöver du regelbundet rengöra den för att få bästa
möjliga utskriftsförhållanden och öka skrivarens livslängd.
• Om du rengör skrivarens hölje med rengöringsmedel med hög alkoholhalt, lösningsmedel eller andra starka ämnen, kan höljet missfärgas eller skadas.
• Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp den med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare virvlar
tonern upp i luften och kan vara skadlig för din hälsa.
4
Rengöra utsidan
Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.
3. Underhåll
90
Rengöra maskinen
5
Rengöra insidan
Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller
utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.
• Utsätt inte skannerenheten för ljus i mer än ett par minuter eftersom den kan skadas. Täck vid behov över den med papper.
• Vidrör inte det gröna området i skannerenheten. Undvik att vidröra området genom att hålla i skannerenhetens handtag.
• Använd en torr, luddfri trasa när du rengör insidan av maskinen, och akta så att överföringsvalsen eller andra interna delar inte skadas. Använd inte
lösningsmedel som bensin eller thinner. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten samt skada maskinen.
• Rengör skrivaren med en torr trasa som inte luddar.
• Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör
skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
• När skannern öppnas, håll dokumentmataren och skannerenheten tillsammans.
3. Underhåll
91
Rengöra maskinen
1
2
1
2
3. Underhåll
92
Rengöra maskinen
6
Rengöra skannerenheten
Att hålla skannerenheten ren hjälper dig att få bästa möjliga resultat när du skannar bilder. Vi föreslår att du rengör skannerenheten det första du gör varje
dag och vid behov även under dagen.
• Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör
skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
1
2
Fukta lätt en mjuk luddfri trasa eller pappershandduk med vatten.
Lyft och öppna skannerlocket.
3. Underhåll
93
Rengöra maskinen
3
Torka av skannerglasets yta tills den är ren och torr.
1
3
2
4
5
1
2
3
4
5
4
Vit list
Dokumentinmatarglas
Vit platta
Skannerlock
Skannerglas
Stäng skannerlocket.
3. Underhåll
94
Tips för att flytta och förvara skrivaren
•
Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den. Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan försämra
utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.
•
Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.
3. Underhåll
95
4. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
• Så undviker du pappersstopp
97
• Ta bort originaldokument som fastnat
98
• Ta bort papper som fastnat
103
• Att förstå statusindikatorn
108
• Meddelanden på displayen
110
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår. I det här kapitlet
finns information om vad du ska göra om fel uppstår. Om skrivaren har en display läser
du först felmeddelandet som visas där. Om du inte hittar någon lösning på problemet
hänvisar vi till kapitlet Felsökning i Avancerad bruksanvisning (se ”Felsökning” på sidan
277). Hittar du ingen lösning i Användarhandbok eller om problemet kvarstår, kontakta en
reparatör.
Så undviker du pappersstopp
Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Följ anvisningarna nedan för att undvika pappersstopp:
•
Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se ”Översikt över kassetter” på sidan 41).
•
Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.
•
Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.
•
Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.
•
Blanda inte olika papperstyper i magasinet.
•
Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 121).
4. Felsökning
97
Ta bort originaldokument som fastnat
Om ett original fastnar i dokumentmataren visas en varning på displayen.
Dra ut papperet sakta och försiktigt så att det inte går sönder.
Du kan förebygga pappersstopp genom att använda skannerglaset för original med tjocka, tunna eller blandade papperstyper.
4. Felsökning
98
Ta bort originaldokument som fastnat
1
Originalet har fastnat framtill i skannern
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
4. Felsökning
99
Ta bort originaldokument som fastnat
2
Originalet har fastnat inuti skannern
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
4. Felsökning
100
Ta bort originaldokument som fastnat
4. Felsökning
101
Ta bort originaldokument som fastnat
3
Originalet har fastnat i skannerns utmatningsområde
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Framsida” på sidan 20).
1
2
Ta bort de dokument som finns kvar i dokumentmataren.
Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
4. Felsökning
102
Ta bort papper som fastnat
Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt.
4
I kassetten
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan
20).
4. Felsökning
103
Ta bort papper som fastnat
4. Felsökning
104
Ta bort papper som fastnat
5
Inuti skrivaren
• Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
4. Felsökning
105
Ta bort papper som fastnat
6
I pappersutmatningsområdet
• Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 20).
4. Felsökning
106
Ta bort papper som fastnat
4. Felsökning
107
Att förstå statusindikatorn
Färgen på indikatorn visar skrivarens aktuella status.
• Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan
23).
• Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges i respektive felsökningsavsnitt (se ”Meddelanden på displayen” på sidan 110).
• Problemet kan också lösas genom att följa riktlinjerna från datorns Samsung-skrivarens Status-fönster (se ”Använda Samsung skrivarens status” på
sidan 272).
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Indikator
Status
Av
Grön
Beskrivning
Maskinen är offline.
Blinkar
Lampan blinkar vid skrift och när data skickas till skrivaren.
På
• Maskinen är online och kan användas.
• Ett mindre fel har uppstått och maskinen har pausats i väntan på att det ska åtgärdas. Kontrollera
meddelandet på displayen. När problemet är åtgärdat går maskinen vidare.
Blinkar
• Det finns inte så mycket toner kvar i kassetten. Beräknad livslängd för tonerkassettena tonern är på väg
att ta slut. Köp eller beställ en ny ersättningskassett. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 80).b
Status
Röd
• Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängdena Vi rekommenderar att du
byter ut tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 82).
• Luckan är öppen. Stäng luckan.
På
• Det finns inget papper i kassetten när du tar emot eller skriver ut data. Fyll på papper
• Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på displayen (se
”Meddelanden på displayen” på sidan 110).
• Ett papper har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 103).
4. Felsökning
108
Att förstå statusindikatorn
Indikator
Status
Wirelessb
Power/Wakeup (
Eco
Scan to
Blå
)
Blå
Beskrivning
Blinkar
Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
På
Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket (se ”Installation av trådlöst nätverk” på sidan 165).
Av
Skrivaren är inte ansluten till det trådlösa nätverket.
På
Skrivaren är i energisparläge.
Av
Skrivaren är i redoläge eller avstängd.
På
Eko-läget används.
Grön
Ekolägets standardinställning är 2-upp och tonerspar.
Av
Eko-läget används inte.
På
Eko-läget används.
Grön
Ekolägets standardinställning är 2-upp och tonerspar.
Av
Eko-läget används inte.
a. Kassettens förväntade livslängd innebär tonerkassettens förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och har beräknats enligt ISO/
IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek. Det kan finnas en viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda
indikatorn tänds och det inte längre går att skriva ut.
b. Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 23).
4. Felsökning
109
Meddelanden på displayen
Meddelanden visas på kontrollpanelen. De visar maskinens status eller
felmeddelanden. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena betyder
och hur du åtgärdar eventuella problem.
• Den här funktionen stöds inte för enheter som har en
kontrollpanelsdisplay. Du kan åtgärda problemet med hjälp av
vägledningen i datorns fönster Printing Status (se ”Använda
Samsung skrivarens status” på sidan 272).
• Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om skrivaren och
försöker skriva ut igen. Kontakta en servicetekniker om problemet
kvarstår.
• När du ringer service är det bra om du kan tala om för
serviceteknikern vilket meddelande som visas i fönstret.
7
Meddelanden om pappersstopp
Meddelande
Pappersstopp.
Ta bort papper
Pap.st. el. tom
Öppn/Stng lucka
Betydelse
Dokumentet har fastnat i
dokumentmataren.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Ta bort
originaldokument som
fastnat” på sidan 98).
• Papper har fastnat i
inmatningsområdet.
• Ta bort papperet som
har fastnat (se ”I
kassetten” på sidan
103).
• Det finns inget papper i
kassetten.
• Vissa meddelanden visas kanske inte på displayen, beroende på
tillval eller modell.
Föreslagna åtgärder
• Fyll på papper i
kassetten (se ”Fylla på
papper i magasinet” på
sidan 42).
• [felnummer] anger felnumret.
• [magasintyp] anger magasinnumret.
• [medietyp] anger medietyp.
Pappersstopp
• [mediestorlek] anger mediestorlek.
inuti maskinen
Ett papper har fastnat inuti
maskinen.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Inuti skrivaren”
på sidan 105).
Papperstopp i
[typ av kassett]
Papper har fastnat i
papperskassetten.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Ta bort papper
som fastnat” på sidan 103).
Papper har fastnat i
i utmatningsomr. utmatningsområdet.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”I
pappersutmatningsområde
t” på sidan 106).
• [färg] anger tonerns färg.
Pappersstopp
4. Felsökning
110
Meddelanden på displayen
8
Meddelande
Papper slut i
kassett
[kassettyp]
Betydelse
Det finns inget papper i
kassetten.
Föreslagna åtgärder
Fyll på papper i kassetten
(se ”Fylla på papper i
magasinet” på sidan 42).
Meddelanden om tonerkassetter
Meddelande
Betydelse
• Installera toner
Det finns ingen tonerkassett
i skrivaren.
Sätt i en tonerkassett.
Tonerkassetten passar inte
för den här skrivaren.
Installera en Samsunggenuine tonerkassett
eller motsvarande.
Tonerkassetten är inte en
Samsung-genuine kassett.
Installera en Samsunggenuine tonerkassett
eller likvärdig kassett.
Det finns bara lite toner kvar
i den angivna kassetten.
Tonern i kassetten är snart
slut.
Förbered en ny kassett
för byte. Du kan tillfälligt
öka utskriftskvaliteten
genom att omfördela
tonern (se ”Omfördela
toner” på sidan 80).
• Installera
tonerkassett
•
Ej kompatibel
[färg] toner
•
Ej kompatibel
Tonerkassett
Ej original
[färg] toner
• Förbered toner
• Förberedny
tonerkassett
Föreslagna åtgärder
4. Felsökning
111
Meddelanden på displayen
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
• Byt ut
tonerkassett
Den angivna tonerkassetten
har nästan uppnått den
• Byt mot en ny
kassett
förväntade livslängden. a
• Du kan välja mellan
Stopp och Fortsätt
(se kontrollpanelen).
Om du väljer Stopp
slutar skrivaren att
skriva ut och det går
inte att skriva ut mer
förrän kassetten har
bytts ut. Om du väljer
Fortsätt fortsätter
skrivaren att skriva ut,
men utskriftskvaliteten
kan inte garanteras.
Det finns dessutom en
risk att skrivaren
skadas.
• Ersätt tonerkassetten
när det här
meddelandet visas om
du vill ha bästa möjliga
utskriftskvalitet. Om
du fortsätter att
använda kassetten
efter att meddelandet
visats kan det uppstå
kvalitetsproblem i
utskrifterna (se ”Byta
ut tonerkassetten” på
sidan 82).
Den angivna tonerkassetten
har uppnått beräknad
livslängd.a Utskriften kanske
avbryts.
a. Uppskattad livslängd för kassetten visar hur länge kassetten kan förväntas räcka vid
genomsnittlig utskriftskapacitet. Funktionen är utvecklad i enlighet med ISO/IEC 19752
(Se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 76). Antalet sidor påverkas av driftsmiljön,
utskriftsintervall, materialtyp, bildområdets storlek och materialets storlek. En mindre
mängd toner kan finnas kvar i kassetten även efter att meddelandet "Toner slut" visas och
skrivaren har slutat att skriva ut.
Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter
än Samsungs egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter.
Samsung kan inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra
tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av
användning av andra tonerkassetter än Samsungs
originaltonerkassetter täcks inte av maskingarantin.
Byt tonerkassetten (se
”Byta ut tonerkassetten”
på sidan 82).
4. Felsökning
112
Meddelanden på displayen
9
Meddelande
Meddelanden om kassetter
Tradlos
nätverksfel
Meddelande
Pap.st. el. tom
Öppn/Stng lucka
Betydelse
• Papper har fastnat i
inmatningsområdet.
• Det finns inget papper i
kassetten.
• Ta bort papperet som
har fastnat (se ”I
kassetten” på sidan
103).
10
Meddelanden om nätverksproblem
Nätverksproblem:
IP-konflikt
• BOOTPproblem:
Auto IP Run
Starta om skrivaren och
försök skriva ut på nytt.
Om problemet kvarstår
kontaktar du service.
Det är ett problem med
nätverket.
Ändra Auto IP.
IP-adresstilldelning
misslyckades. Detta
händer om Auto IP för
BOOTP/DHCP är inställt i
SyncThru™ Web Service.
Ändra tilldelningsmetod
för IP-adressen till
DHCP/BOOTP eller
Statisk. Om du inte
ändrar det här
alternativet ber BOOTP/
DHCP-servern
kontinuerligt om
tilldelning av IPadressen.
Det gick inte att
autentisera.
Kontrollera det
nätverksprotokoll som
används vid
autentisering. Om
problemet kvarstår
kontaktar du
systemadministratören.
• DHCP-problem:
Auto IP Run
• BOOTPproblem:
Konfigurera om
DHCP
• DHCP-problem:
Konfigurera om
DHCP
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Den IP-adress på
nätverket som du angav
används av någon annan.
Kontrollera IP-adressen
och återställ den om det
behövs (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsr
apport” på sidan 153).
Föreslagna åtgärder
Den trådlösa modulen är
inte installerad.
Föreslagna åtgärder
• Fyll på papper i
kassetten (se ”Fylla på
papper i magasinet”
på sidan 42).
Meddelande
Betydelse
802.1x
Nätverksfel
4. Felsökning
113
Meddelanden på displayen
11
Meddelande
Övriga meddelanden
Meddelande
Justera färg
Registrering
Kalibrerar
bilddensitet...
Lucka öppen
Stäng den
Skannerenhet
öppen
eller stopp.
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Färgregistreringan
justeras i skrivaren.
Vänta ett par minuter.
Bilddensiteten kalibreras i
skrivaren.
Vänta ett par minuter.
Luckan är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan ordentligt
så att den snäpper på
plats.
Skannerenheten har inte
stängts ordentligt. Det kan
också hända att papper
har fastnat i
skannerområdet.
• Ta bort papperet
som har fastnat (se
”Ta bort
originaldokument
som fastnat” på
sidan 98).
Skannerskyddet är inte
låst ordentligt.
Föreslagna åtgärder
Denna tonerkassett är inte
korrekt installerad eller så
är kontakten smutsig.
Installera en äkta
Samsung-tonerkassett
två eller tre gånger för
att säkerställa att den
sitter rätt. Eller rengör
kontakten. Om problem
kvarstår, kontakta
kundservice.
Det gick inte att styra
skrivaren.
Starta om skrivaren och
försök skriva ut på nytt.
Om problemet kvarstår
kontaktar du service.
Skannern är låst
Skannern är låst.
Stäng av strömmen och
slå på den igen. Om
problemet kvarstår
kontaktar du service.
Inst. overfor-
Överföringsbandet är inte
installerat.
Installera ett
överföringsband från
Samsung.
Överföringsbandet i
maskinen är inte avsedd
för din maskin.
Installera en äkta
Samsung-del som är
utformad för skrivaren.
Fel [felnummer]
Installera [färg]
toner
Fel [felnummer]
• Stäng luckan
ordentligt så att den
snäpper på plats.
Skan.lucka öppen.
Betydelse
Stäng luckan ordentligt
så att den snäpper på
plats.
Sla pa/av
Fel [felnummer]
Ring service
bandenhet.
Ej kompatibel
överföringsband
4. Felsökning
114
Meddelanden på displayen
Meddelande
Ej installerad
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Skraptank
Det finns ingen
spilltonerbehållare i
maskinen.
Installera en äkta
Samsung-spillbehållare
för toner.
Kontrollera
faxlinjen
Faxkabeln är inte ansluten
till LINE-porten.
Anslut den till LINE- och
inte till EXT-porten (se
”Baksida” på sidan 22).
Fel rumstemp.
temp. Flytta
enheten
Utmat.fack fullt
Ta bort papper
Förbered nytt
Överföringsband
Byt mot nytt
Överföringsband
Maskinen befinner sig i ett
rum med en felaktig
rumstemperatur.
Flytta maskinen till ett
rum med en korrekt
rumstemperatur.
Utmatningsfacket är fullt.
Eller sensorn är inte riktad
nedåt.
Ta bort papperet från
utmatningsfacket,
skrivaren återupptar
utskriften Eller se till att
sensor är riktad nedåt.
Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Livslängden för
överföringsbandet löper
snart ut.
Byt ut
överföringsbandet mot
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Överföringsbandets
livslängd har löpt ut.
Ersätt
överföringsbandet med
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Fel på
överföringsband
Överföringsbältet kan inte
kontrolleras.
Starta om skrivaren och
försök skriva ut på nytt.
Om problemet kvarstår
kontaktar du service.
Förbered nytt
Livslängden för
överföringsbandet löper
snart ut.
Ersätt
överföringsbandet med
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Överföringsbandets
livslängd har löpt ut.
Ersätt
överföringsbandet med
ett nytt. Kontakta
kundservice.
Fixeringsenhetens
livslängd har snart nått sitt
slut.
Ersätt fixeringsenheten
med en ny. Kontakta
kundservice.
Överföringsvals
Byt mot ny
Överföringsvals
Ersätt
fuser snart
Byt mot ny
Fixeringsenhet
Byt ut/installera
spilltonerbehållare
Fixeringsenhetens
livslängd kommer ta slut.
Livslängden för
skräptonertanken har gått
ut och skrivaren kommer
inte längre skriva ut förrän
en ny skräptonertank har
placerats i skrivaren.
Ersätt skräptonertanken
med en äkta Samsungskräptonertank.
4. Felsökning
115
Meddelanden på displayen
Meddelande
Förbered nytt
Skannerenhet
Byt ut mot
ny skannerenhet
Installera
skannerenhet
Fel [felnummer]
Lucka öppen/
stängd
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Skannerenhetens
livslängd snart slut.
Byt ut skannerenheten
mot en ny. Kontakta
kundservice.
Skannerenhetens
livslängd börjar ta slut.
Skannerenheten är inte
installerad
Skannerenheten är
felaktigt installerad, eller
skyddet är inte ordentligt
låst.
Installera om
skannerenheten för att
vara säker på att den
sitter fast ordentligt.
Stäng luckan ordentligt
så att den snäpper på
plats.
4. Felsökning
116
5. Bilaga
I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.
• Specifikationer
118
• Godkännandeinformation
128
• Copyright
142
Specifikationer
1
Allmänna specifikationer
Dessa anges i listan nedan och kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Se www.samsung.com för eventuella ändringar av informationen.
Poster
Dimensioner
Bredd x längd x höjd
Beskrivning
CLX-330x Series
406 x 362 x 288,6 mm
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
406 x 362 x 333,5 mm
CLX-330xFW Series
Vikt
Maskin med
förbrukningsmaterial
CLX-330x Series
12,80 kg
CLX-330xW Series
CLX-330xFN Series
13,96 kg
CLX-330xFW Series
5. Bilaga
118
Specifikationer
Poster
Bullernivåa
Redoläge
Nivå för bakgrundsljud
Utskriftsläge
Färgutskrift
Mindre än 46 dB(A)
Svartvit utskrift
Mindre än 48 dB(A)
Skannerglas
Mindre än 52 dB(A)
Dokumentinmatare
Mindre än 53 dB(A)
Skannerglas
Mindre än 51 dB(A)
Dokumentinmatare
Mindre än 51 dB(A)
Kopieringsläge
Skanningsläge
Temperatur
Luftfuktighet
Effektmärkningb
Beskrivning
Drift
10 till 32 °C
Lagring (förpackad)
0 till 40 °C
Drift
20 till 80% relativ luftfuktighet
Lagring (förpackad)
10 till 90 % relativ luftfuktighet
110-voltsmodeller
110–127 V växelström
220-voltsmodeller
220–240 V växelström
5. Bilaga
119
Specifikationer
Poster
Energiförbrukning
Beskrivning
Genomsnittligt driftsläge
Mindre än 290 W
Redoläge
Mindre än 60 W
Energisparläge
• CLX-330x Series: Mindre än 1,2 W
• CLX-330xW Series: Mindre än 1,7 W
• CLX-330xFN Series: Mindre än 1,6 W
• CLX-330xFW Series: Mindre än 2,1 W
Trådlösc
Strömlöst läge
Mindre än 0,45 W
Modul
SPW-B4319U
a. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande ininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.
b. Se märkdata på maskinen för rätt spänning (V), frekvens (Hz) och strömstyrka (A).
c. Endast trådlösa modeller (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
5. Bilaga
120
Specifikationer
2
Specifikationer för utskriftsmedier
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Letter
216 x 279 mm
60 till 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Tjockt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Tunt papper
Vanligt papper
86 till 120 g/m2
• 5 ark
60 till 70 g/m2
• 150 ark papper med ytvikten 60 g/m2 brevpapper
5. Bilaga
121
Specifikationer
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Bomullspapper
Färgat,
Förutskrivet,
Återvunnet
Etiketter
b
Kortpapper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
75 till 90 g/m2
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2
Se avsnittet med vanligt papper
60 till 85 g/m2
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2
Letter, Legal, Oficio, Se avsnittet om vanligt papper
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
120 till 150 g/m2
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5,
121 till 163 g/m2
Se avsnittet med vanligt papper
• 5 ark
• 5 ark
Vykort 4x6
Bond-papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Arkiv
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Glättat
fotopapper,
Letter, A4,
Matt foto
Vykort 4x6
105 till 120 g/m2
• 10 ark
70 till 90 g/m2
• 100 ark
Se avsnittet om vanligt papper
111 till 220 g/m2
• 1 ark
5. Bilaga
122
Specifikationer
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Minsta storlek (anpassad)
76 x 152 mm
Maximal storlek (anpassad)
216 x 356 mm
60 till 120 g/m2
a. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.
b. Jämnheten på de etiketter som används i maskinen ligger mellan 100 och 250 (Sheffieldpunkter). Detta är ett mått på hur jämna de är.
Om mediet väger mer än 120 g/m2 lägger du i ett papper i taget i kassetten.
5. Bilaga
123
Specifikationer
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
RAM-minne
ledigt
hårddiskutrymme
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB till 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 MB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 MB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- eller 64-bitars processor, eller snabbare
1 GB (2 GB)
16 GB
512 MB (2 MB)
10 GB
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)
• DVD-R/W-enhet
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller
snabbare)
5. Bilaga
124
Specifikationer
• Internet Explorer 6.0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.
• Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.
• Windows Terminal Services är kompatibelt med maskinen.
Macintosh
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Mac OS X 10.4
Processor
• Intel®-processorer
• PowerPC G4/G5
RAM-minne
• 128 MB för en Mac med PowerPC-processor
(512 MB)
Ledigt
hårddiskutrymme
1 GB
• 512 MB för en Intel-baserad Mac (1 GB)
Mac OS X 10.5
• Intel®-processorer
512 MB (1 MB)
1 GB
• 867 MHz eller snabbare Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Intel®-processorer
2 GB
4 GB
5. Bilaga
125
Specifikationer
Linux
Poster
Operativsystem
Krav
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bitars)
Fedora 5–13 (32-/64-bitars)
SuSE Linux 10.1 (32-bitars)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32-/64-bitars)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32-/64-bitars)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32-/64-bitars)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32-/64-bitars)
Debian 4.0, 5.0 (32-/64-bitars)
Processor
Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™ 2)
RAM-minne
512 MB (1 MB)
Ledigt hårddiskutrymme
1 GB (2 GB)
5. Bilaga
126
Specifikationer
4
Nätverksmiljö
Gäller endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka nätverksmiljöer maskinen kan
användas i.
Poster
Nätverkskort
Specifikationer
• Ethernet 10/100 Base TX trådbundet LAN
• 802.11b/g/n trådlöst LAN
Nätverksoperativsystem
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7 samt Windows Server® 2008 R2
• Olika Linux-distributioner
• Mac OS X 10.4–10.7
Nätverksprotokoll
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Trådlös säkerhet
• Autentisering: Öppet system, Delad nyckel, WPA personlig, WPA2 personlig (PSK)
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Bilaga
127
Godkännandeinformation
Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och certifierad med
flera godkännandedeklarationer.
Vid användning av denna produkt ska de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska
stötar och personskador:
5
Säkerhetsdeklaration för laser
Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21 CFR,
paragraf 1 underparagraf J för Klass I(1) laserprodukter, och, i övriga
världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som uppfyller kraven i IEC
60825-1 : 2007.
Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och
skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med
laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och
föreskriven service.
Varning
Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/
skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina
ögon, även om den är osynlig.
5. Bilaga
128
Godkännandeinformation
6
8
Ozonsäkerhet
Energispar
Produkten släpper ut mindre än 0,1 ppm ozon. I och med att
ozon är tyngre än luft bör du sörja för god ventilation där du
använder skrivaren.
Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi som
minskar energiförbrukningen när den inte används aktivt.
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskar
energiåtgången automatiskt.
Namnet ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är
registrerade varumärken i USA.
7
Kvicksilversäkerhet
Om du vill veta mer om ENERGY STAR-programmet besöker du
http://www.energystar.gov.
Innehåller kvicksilver, kassera enligt lokala, statliga och federala
lagar (endast USA).
Modeller som är godkända enligt ENERGY STARspecifikationerna är försedda med en ENERGY STAR-dekal.
Kontrollera om skrivaren har en sådan.
9
Återvinning
Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett
miljövänligt sätt.
5. Bilaga
129
Godkännandeinformation
10
11
Endast Kina
Avfallshantering (kassera elektrisk och
elektronisk utrustning)
(Gäller inom EU och övriga europeiska länder
med skilda insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger
att produkten och de elektroniska komponenterna (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat
hushållsavfall. För att förhindra miljöskador och minska hälsorisken
ska dessa skiljas från andra typer av avfall och återvinnas.
Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte
produkten av, eller den lokala myndigheten för information om hur
och var de kan lämna produkten för miljövänlig återvinning.
Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera
villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten och dess elektriska
komponenter ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.
Endast för USA
Elektronikskrot ska återvinnas. Du kan ta reda på var närmaste
återvinningsstation finns genom att besöka vår webbplats:
www.samsung.com/recyclingdirect Du kan även ringa (877) 278 - 0799
5. Bilaga
130
Godkännandeinformation
12
Endast Taiwan
13
Radiofrekvensstrålning
FCC-information till användaren
Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två
villkor är uppfyllda:
•
Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och
•
enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar
som orsakar oönskad drift.
Apparaten har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för
en digital enhet i klass B, enligt del 15 av FCC-reglementet. Gränsvärdena
är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostad.
Utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi,
och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka
skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti
för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas
genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas
användaren att försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera
av följande åtgärder:
•
Rikta om eller flytta mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•
Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än
den som mottagaren är ansluten till.
•
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du
behöver hjälp.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den
tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan
innebära att användaren inte längre får använda apparaten.
5. Bilaga
131
Godkännandeinformation
Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar
Eventuella trådlösa enheter i ditt system är endast godkända för
användning i USA om det finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.
Den digitala enheten överstiger inte de gränsvärden för klass Bradiostörningar från digitala apparater såsom de anges i standarden för
störningsorsakande utrusning, betecknad ”Digital Apparatus”, ICES-003
från Industry and Science Canada.
FCC har angett en allmän riktlinje om 20 cm avstånd mellan apparaten och
kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta
inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än
20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna. Utgångseffekten från
den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas
inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF
som FCC har angivit.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan
antenn eller sändare.
14
United States of America
De amerikanska federala myndigheterna för
etermedier (FCC)
Avsiktlig sändning enligt del 15 i FCC
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Kapitlet gäller endast om dessa enheter
finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av
trådlösa enheter.
Enheten får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får
inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera
inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av
apparaten.
Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra
dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du
inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för
service.
5. Bilaga
132
Godkännandeinformation
FCC-deklaration för användning av trådlöst LAN
Vid installation och användning av kombinationen av sändare och
antenn kan gränsvärdet för avgiven radiofrekvens om 1 mW/cm²
överstigas på platser nära den installerade antennen. Därför ska
användaren alltid iaktta ett minimiavstånd om 20 cm från antennen.
Denna apparat kan inte samlokaliseras med en annan sändare och
sändarantenn.
16
Endast Tyskland
17
Endast Turkiet
15
Endast Ryssland
18
Endast thai
19
Följande avser endast Kanada
Denna produkt överensstämmer med gällande tekniska specifikationer för
Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications
techniques applicables d’Industrie Canada.
5. Bilaga
133
Godkännandeinformation
REN-numret (Ringer Equivalence Number) används för att avgöra antalet
enheter om kan vara anslutna till en telefonlinje. Termineringen på en
uppkoppling kan bestå av alla kombinationer av enheter som uppfyller
kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
Telebolaget kan ändra sina kommunikationsmedel eller procedurer utifrån
gällande behov om de inte står i strid med reglerna och förordningarna i
FCC Part 68. Om sådana ändringar kan förväntas göra kundens utrustning
inkompatibel med telebolagets kommunikationsfunktioner, eller kräva
modifiering av sådan terminalutrustning eller på annat sätt materiellt
påverka dess användning eller prestanda, ska kunden meddelas skriftligen
om detta i god tid.
21
REN-nummer (Ringer Equivalence Number)
20
Faxmärkning
Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är all användning av
dator eller annan elektronisk utrustning för att sända någon typ av
meddelanden med hjälp av en faxtelefon förbjuden om inte varje sådant
meddelande innehåller en tydlig marginal överst eller längst ned på varje
skickad sida, eller på meddelandets första sida, som innehåller följande
information:
1 Datum och tidpunkt för sändningen.
2 Identifiering av företaget eller den person som skickar meddelandet.
3 Telefonnumret till den sändande maskinen, företaget eller personen.
REN- och FCC-registreringsnumret för maskinen hittas på etiketten på
maskinens under- eller baksida. Ibland är det nödvändigt att uppge dessa
nummer till telebolaget.
REN-numret är ett mått på maskinens elektriska belastning på telefonlinjen
och kan användas för att avgöra om linjen har överbelastats. Om du
installerar flera typer av utrustning på samma telefonlinje kan det leda till
olika problem när du ringer och tar emot samtal. Summan av alla RENnummer för den utrustning som är ansluten till telefonlinjen ska vara mindre
än fem för att undvika att telefonbolagets tjänst störs. I vissa fall kan det
hända att fem REN-nummer inte kan användas på din telefonlinje. Om
någon del av din telefonutrustning inte fungerar korrekt bör du genast
koppla ur den från telefonlinjen eftersom telenätet annars kan skadas.
Utrustningen överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav
som antagits av ACTA. På utrustningens baksida finns en etikett som bl.a.
innehåller ett produktnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Om din
telefonileverantör efterfrågar detta nummer måste du uppge det för dem.
5. Bilaga
134
Godkännandeinformation
FCC-reglerna anger att ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen är godkända av tillverkaren kan innebära att användaren
inte längre får använda apparaten. Om terminalutrustningen skadar
telenätet måste telebolaget meddela kunden att tjänsten kan avbrytas.
I de fall då det inte är praktiskt genomförbart att meddela kunden kan
företaget tillfälligt avbryta tjänsten förutsatt att de:
a Meddelar kunden så snart som möjligt.
b Ger kunden tillfälle att korrigera utrustningsproblemet.
c Meddelar kunden om rättigheten att klaga hos Federal
Communication Commission enligt de procedurer som fastställts i
FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.
•
När du programmerar nödnummer och/eller ringer testsamtal till
nödnummer, måste du i förväg kontakta larmcentralen (på ett annat
nummer än nödnumret) om dina testavsikter. Larmoperatören ger dig
anvisningar för hur du ska testa nödnumret.
•
Maskinen får inte användas tillsammans med myntautomater eller för
betalsamtal.
•
Maskinen kan kopplas magnetiskt till hörselhjälpmedel.
Du kan på ett säkert sätt ansluta denna utrustning till telenätet med en
vanlig väggkontakt, USOC RJ-11C.
Du bör också känna till att
•
Maskinen är inte utformad för att anslutas till en digital växel.
•
Om du tänker använda ett datormodem eller ett faxmodem på samma
telelinjer som maskinen kan det leda till överförings- och
mottagningsproblem för all utrustning. Det rekommenderas att du inte
delar maskinens linje med annan utrustning än en vanlig telefon.
•
Om ditt område ofta utsätts för blixtnedslag eller strömstörningar
rekommenderar vi att du installerar ett strömskydd för både el- och
teleledningarna. Du kan köpa strömskydd från din återförsäljare eller en
annan tele- eller elektronikförsäljare.
5. Bilaga
135
Godkännandeinformation
22
Ersätta den anpassade kontakten (endast för
Storbritannien)
Viktig varning
Den här maskinen måste jordas.
Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:
Viktiga
• Grön och gul: jord
• Blå: neutral
Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt (BS 1363)
och har en 13 A-säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du
sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka
säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte
använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.
Kontakta återförsäljaren.
Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa.
Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig
kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte
bort den gjutna kontaktdelen.
• Brun: spänningsförande
Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller
följande:
Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E” eller med
jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.
Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett ”N” eller är
svartfärgat.
Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett ”L” eller
är rödfärgat.
Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.
Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den
direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en
elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.
5. Bilaga
136
Godkännandeinformation
23
Deklaration om överensstämmelse (Länder i
Europa)
Godkännanden och certifieringar
9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EC om radioutrustning och
terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av
deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of
Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer
kan erhållas från din representant för Samsung Co., Ltd.
EG-certifiering
Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna [CLX-330x
Series] uppfyller alla obligatoriska krav och andra relevanta regler
och standarder i lågspänningsdirektivet (2006/95/EC), EMCdirektiv (2004/108/EC).
Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna [CLX-330xFN
Series/CLX-330xW Series/CLX-330xFW Series] uppfyller alla
obligatoriska krav och andra relevanta regler och standarder i
R&TTE-direktiv 1999/5/EC.
Denna deklaration om överensstämmelse finns på
www.samsung.com, gå till Support > Filarkiv och ange skrivarens
(MFP) namn så att motsvarande dokument visas.
1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EC rörande
approximation av medlemsstaternas lagstiftning som rör
lågspänningsutrustning.
1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EC om harmonisering
av medlemsstaterna lagstiftning rörande elektromagnetisk kompatibilitet.
Överensstämmelse med direktivet för radioutrustning och
teleterminalutrustning (1999/5/EC).
Samsung-produkten har certifierats av Samsung gällande alleuropeisk
terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN) i enlighet med
direktivet 1999/5/EC. Produkten har utformats för anslutning till det publika
telefonnättet och till kompatibla icke-publika telefonväxlar i Europa.
Om det uppstår problem bör du i första hand vända dig till Euro QA Lab hos
Samsung Electronics Co., Ltd.
Den här produkten har testats i enlighet med TBR21.
Standardiseringsorganet för telekommunikation i Europa (ETSI) har
publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller utförlig
information om krav och nätverkskompatibilitet vad gäller TBR21terminaler. Produkten har utvecklats med dokumentet i åtanke och är helt
kompatibelt med däri angivna rekommendationer.
5. Bilaga
137
Godkännandeinformation
European Radio Approval-information (för
produkter utrustade med av EU godkända
radioenheter)
EEA/EFTA-länder
Inga begränsningar för närvarande.
24
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem som är avsett för hemmabruk eller
kontorsbruk. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs
på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.
Eventuella trådlösa enheter i ditt system får endast användas
inom Europeiska Unionen eller associerade områden om det
finns ett CE-märke, ett registreringsnummer från ett anmält
organ och om varningssymbolen finns på systemetiketten.
Endast för Israel
25
Deklaration om överensstämmelse med regler
Utgångseffekten från den trådlösa enheten, eller enheterna, som kan finnas
inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF
som är fastställda av Europeiska kommissionen genom direktivet R&TTE.
Riktlinjer för trådlös utrustning
Får användas i de europeiska staterna under trådlösa
godkännanden:
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Följande kapitel är en allmän översikt
över den hänsyn som måste tas vid användning av trådlös utrustning.
EU-länder
Med restriktioner för användning:
EU
Enligt fransk lagstiftning får produkten endast användas inomhus.
5. Bilaga
138
Godkännandeinformation
Ytterligare begränsningar, försiktighetsåtgärder och varningar för vissa
länder listas i avsnitten för dessa länder (eller grupper av länder). De
trådlösa enheterna i ditt system är endast godkända för användning i de
länder som anges på etiketten för radiogodkännande på märkskylten. Om
det land som du ska använda den trådlösa enheten i inte finns med i listan
kontaktar du den myndighet i landet som utfärdar godkännanden för
radioutrustning för att få veta vilka bestämmelser som gäller. Användandet
av trådlösa enheter är strikt reglerat och det är kanske inte tillåtet att
använda dem.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna),
som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden
för avgiven RF som är kända för närvarande. Eftersom de trådlösa
enheterna (som kan finnas inbyggda i din skrivare) utstrålar mindre energi
än vad som anges i säkerhetsnormer och rekommendationer för
radiosäkerhet, anser tillverkaren att enheterna tryggt kan användas.
Oberoende av effektnivåerna bör du vidtaga åtgärder för att minimera
kontakten mellan din kropp och de trådlösa enheterna under normal drift.
FCC anger en generell riktlinje om 20 cm avstånd mellan den trådlösa
apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av
kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte
användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna
och sänder.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan
antenn eller sändare.
Vissa omständigheter kräver restriktioner vid användning av trådlösa
enheter. Exempel på vanliga restriktioner listas nedan:
Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa utrustningen
på flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget kräver att trådlösa
enheter stängs av i flygplan. Kommunikationsenheter med IEEE
802.11 (också känt som trådlöst Ethernet) och Bluetooth är
exempel på enheter som använder trådlös kommunikation.
I miljöer där risk för störningar på andra enheter eller tjänster är
skadlig eller anses vara skadlig, kan möjligheten att använda
trådlösa enheter vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser,
sjukhus och platser där syrgas eller brännbara gaser finns i
atmosfären är några exempel där användningen av trådlösa
enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du är osäker på
om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på den plats där du
befinner dig, ska du först kontakta tillämplig myndighet för att få ett
godkännande innan du sätter på den trådlösa enheten.
Varje land har egna restriktioner för användning av trådlösa
enheter. Eftersom ditt system är försett med en trådlös enhet, ska
du vid resa mellan länder kontrollera med den lokala myndighet
som utfärdar godkännanden för användning av trådlösa enheter
vilka restriktioner som gäller för resa till det aktuella landet, innan
du reser dit.
Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska du
inte använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar och
systemet är fullständigt monterat.
Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand.
Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter
innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta
tillverkaren för service.
5. Bilaga
139
Godkännandeinformation
Använd endast drivrutiner som är godkända i det land där enheten
ska användas. Läs i tillverkarens Systemåterställningssats, eller
kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare information.
5. Bilaga
140
Godkännandeinformation
26
Endast Kina
5. Bilaga
141
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.
Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen
av denna användarhandbok.
•
Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 och Windows Server 2008 R2 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint, och Outlook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och andra länder.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android och Gmail är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
•
Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., vilka har registrerats i USA och i andra länder.
•
AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
•
Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.
Licensinformation om öppen källkod finns i filen 'LICENSE.txt' på den medföljande cd-skivan.
REV. 1.10
5. Bilaga
142
Bruksanvisning
CLX-330x/330xW Series
CLX-330xFN/330xFW Series
AVANCERAD
AVANCERAD
I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade
inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och
felsöker skrivaren i Windows.
AVANCERAD
1. Programvaruinstallation
3. Nyttiga inställningsmenyer
Macintosh-installation
147
Innan du börjar läsa ett kapitel
197
Installera om för Macintosh
148
Skriv ut
198
Linux-installation
149
Kopiera
199
ominstallation för Linux
150
Fax
203
Skanna
207
Systeminstallation
209
Nätverksinstallation
215
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
Nyttiga nätverksprogram
152
Installation av trådbundet nätverk
153
Installera drivrutinen via nätverk
156
Höjdjustering
218
IPv6-konfiguration
162
Ange in olika tecken
219
Installation av trådlöst nätverk
165
Inställning av faxens adressbok
221
Samsung MobilePrint
189
Utskriftsfunktioner
224
AirPrint
191
Skanningsfunktioner
237
Google Cloud Print
193
Faxfunktioner
246
4. Specialfunktioner
144
AVANCERAD
5. Nyttiga administreringsverktyg
Easy Capture Manager
256
Samsung Easy Color Manager
257
Samsung AnyWeb Print
258
Easy Eco Driver
259
Använda SyncThru™ Web Service
260
Använda Samsung Easy Printer
Manager
263
Använda Samsung Easy Document
Creator
266
Använda Samsung skrivarens status
272
Använda Linux Unified Driver
Configurator
274
Faxproblem
295
Problem med operativsystemet
297
6. Felsökning
Problem med pappersmatning
278
Problem med strömförsörjning och kablar 279
Utskriftsproblem
280
Problem med utskriftskvalitet
284
Kopieringsproblem
292
Skanningsproblem
293
145
1. Programvaruinstallation
I det här kapitlet finns information om hur du installerar nödvändig och nyttig programvara för kabelanslutna
skrivare. Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om
skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och fortsätter till avsnittet om installation av
drivrutin för en nätverksansluten skrivare (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 156).
• Macintosh-installation
147
• Installera om för Macintosh
148
• Linux-installation
149
• ominstallation för Linux
150
• Om du använder Windows hänvisar vi till den grundläggande bruksanvisningen för
information om hur du installerar drivrutinen till skrivaren (se ”Drivrutinen installeras
lokalt” på sidan 30).
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
Macintosh-installation
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
3
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintoshskrivbordet.
4
5
6
7
8
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
9
10
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
När installationen är klar klickar du på Quit eller Restart.
Öppna mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
15
Klicka på Add i Printer List.
•
16
I Mac OS X 10.5-10.7 öppnar du mappen Applications >
System Preferences och klickar på Print & fax.
I Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på mappikonen + varefter ett
fönster visas på skärmen.
Välj Default Browser och leta reda på USB-anslutningen.
•
För Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på Default och letar reda på
USB-anslutningen.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på
datorn. Klicka på Continue.
17
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.4 väljer du
Samsung under Print Using och skrivarnamnet som Model.
•
Välj Continue på panelen User Options Pane.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
11
12
13
14
Om det automatiska valet inte fungerar på Mac OS X 10.5-10.7
väljer du Select a driver to use... och skrivarens namn i Print
Using.
Skrivaren visas i Printer List och anges som standardskrivare.
18
Klicka på Add.
Installera drivrutinen för fax:
Ange lösenordet och klicka på OK.
Du måste starta om datorn när progarmvaran har installerats. Klicka
på Continue Installation.
a Öppna Program > Samsung > Fax Queue Creator.
b Skrivaren visas i skrivarlistan Printer List
c Välj skrivare och klicka sedan på Create.
1. Programvaruinstallation
147
Installera om för Macintosh
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintoshskrivbordet.
4
Dubbelklicka på mappen MAC_Installer och på ikonen Uninstaller
OS X.
5
6
Ange lösenordet och klicka på OK.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
När programmet har avinstallerats klickar du på OK.
Om det redan finns en skrivare tar du bort den från Print Setup Utility
eller Print & Fax.
1. Programvaruinstallation
148
Linux-installation
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats
om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > find
your product > Support eller Downloads).
1
Installationsprogrammet har lagt till ikonen för Unified Driver Configurator
på skrivbordet och Unified Driver-gruppen på systemmenyn för din
bekvämlighet. Om du undrar över något kan du titta i onlinehjälpen, som du
öppnar från systemmenyn eller från programfönstren i drivrutinen, till
exempel Unified Driver Configurator eller Image Manager.
Installera Unified Linux Driver-paketet
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du ”root” i fältet
Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera
programvaran för skrivaren. Be din systemadministratör om hjälp om
du inte är superanvändare.
3
Från Samsungs webbplats hämtar du ner Unified Linuxdrivrutinspaket till din dator.
4
5
6
7
Högerklicka på paketet Unified Linux Driver och packa upp det.
Dubbelklicka på cdroot > autorun.
Klicka på Next när välkomstsidan visas.
När installationen är klar klickar du på Finish.
1. Programvaruinstallation
149
ominstallation för Linux
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
När fönstret Administrator Login öppnas skriver du ”root” i fältet
Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna
avinstallera skrivardrivrutinen. Be din systemadministratör om hjälp
om du inte är superanvändare.
3
Öppna terminalprogrammet. När terminalfönstret öppnas skriver du
följande:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Klicka på Next.
Klicka på Finish.
1. Programvaruinstallation
150
2. Använda en
nätverksansluten skrivare
Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du installerar den nätverksanslutna skrivaren och
dess programvara.
• Nyttiga nätverksprogram
152
• Installation av trådbundet nätverk
153
• Installera drivrutinen via nätverk
156
• IPv6-konfiguration
162
• Installation av trådlöst nätverk
165
• Samsung MobilePrint
189
• AirPrint
191
• Google Cloud Print
193
Enheter och funktioner som stöds kan variera beroende på vilken modell du använder (se
”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Nyttiga nätverksprogram
Det finns flera program som underlättar nätverksinställningarna i
nätverksmiljö. Särskilt för nätverksadministratören är det möjligt att hantera
flera skrivare i nätverket.
• Ange först IP-adressen innan du använder programmen nedan.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
2
SyncThru™ Web Admin Service
En webbaserad maskinhanteringslösning för nätverksadministratörer.
SyncThru™ Web Admin Service är en smidig lösning för hantering av
nätverksenheter. Du kan exempelvis fjärrövervaka och fjärrfelsöka skrivare
så länge du har tillgång till företagets nätverk.
•
Hämta programmet från http://solution.samsungprinter.com.
3
1
Installation av trådbundet nätverk via SetIP
SyncThru™ Web Service
En webbserver på nätverksskrivaren finns varifrån du kan göra följande (se
”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 260):
•
Kontrollera förbrukningsmaterial och status.
•
Anpassa skrivarinställningarna.
•
Aktivera e-postavisering. När du har aktiverat aviseringen skickas ett epostmeddelande med skrivarstatus (tonerkassettens status och
eventuellt skrivarfel) automatiskt till en viss e-postadress.
•
Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att skrivaren ska
kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.
Med det här hjälpprogrammet kan du ange ett nätverkskort och manuellt
konfigurera IP-adresser för användning med TCP/IP-protokollet.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)” på
sidan 153.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)” på sidan
154.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)” på sidan
155.
• Skrivaren stödjer inte nätverksporten, den kan inte använda denna
funktion (se ”Baksida” på sidan 22).
• Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
152
Installation av trådbundet nätverk
4
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. På så vis
blir det lättare att konfigurera nätverket.
Tryck på knappen
Först måste du ange en IP-adress för utskrifter och hantering via nätverk. I
de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en DHCP-server
(Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Windows)
(Menu) på kontrollpanelen och välj Nätverk >
Natverkskonf. (Nätverkskonfigurering).
Med hjälp av nätverkskonfigurationsrapporten kan du ta reda på
skrivarens MAC-adress och IP-adress.
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via
Kontrollpanelen > Säkerhetscenter > Windows-brandväggen.
1
Installera det här programmet från den medföljande cd-rom-skivan
genom att dubbelklicka på Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
6
Klicka på
-ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter
TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
Exempel:
•
MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adress: 169.254.192.192
5
Ange en IP-adress
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 22).
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
Starta skrivaren.
Öppna Starta-menyn i Windows och välj Alla program > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
• Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
153
Installation av trådbundet nätverk
7
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret enligt
följande. I ett företagsintranät måste du kanske få den här
informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Mac)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System
Preferences > Security > Firewall.
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 153). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
8
Klicka på Verkställ och sedan på OK. Skrivaren skriver automatiskt
ut Nätverkskonfigurationsrapporten. Kontrollera att alla
inställningar är korrekta.
1
2
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
3
Dubbelklicka på filen. Safari öppnas automatiskt. Välj sedan Trust.
Sidan SetIPapplet.html öppnas i webbläsaren med skrivarens
namn och IP-adressuppgifter.
4
Klicka på
-ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter
TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
5
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Sätt i installationsskivan och öppna skivfönstret. Välj MAC_Installer
> MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
154
Installation av trådbundet nätverk
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 153). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
6
7
4
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 153). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
Välj Apply och sedan OK och OK igen.
Stäng Safari.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Linux)
5
Skrivaren skriver automatiskt ut
Nätverkskonfigurationsrapporten.
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System
Preferences eller Administrator.
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell och
operativsystem.
1
2
3
Öppna /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dubbelklicka på filen SetIPApplet.html.
Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
155
Installera drivrutinen via nätverk
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
7).
3
Välj Installera nu.
4
Läs Licensavtal och välj Jag godkänner villkoren i licensavtalet.
Klicka därefter på Nästa.
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 22).
• Skrivardrivrutinen och programvaran finns på programvaru-cd:n.
Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i
fönstret Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska
installeras.
6
Windows
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IPadress” på sidan 153).
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om skrivaren inte hittas i nätverket eller lokalt visas följande
felmeddelande. Välj de komponenter du vill installera om och klicka på
Nästa.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
156
Installera drivrutinen via nätverk
5
6
7
Välj alternativet Använda förbättrade funktioner och delta i
insamlingsprogrammet för information om skrivaranvändning.
Klicka sedan på Nästa.
Välj Nätverksanslutning på skärmen Skrivaranslutning.
Om fönstret Anslut enhet visas bör du kontrollera att maskinen är
ansluten till nätverket. Klicka sedan på Nästa.
Tyst installationsläge
Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd
från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens
drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta
installationen genom att skriva /s eller /S i kommandofönstret.
Kommandoradsparametrar
Det kan hända att brandväggen blockerar anslutningen. Innan du
ansluter enheten till nätverket bör du därför inaktivera brandväggen på
datorn.
8
Maskinerna som söks igenom visas på skärmen. Markera önskad
maskin och klicka på OK.
9
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
I följande tabell visas de kommandon som kan användas i
kommandofönstret.
Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot
används tillsammans med /s eller /S. /h, /H och /? är dock särskilda
kommandon som kan användas separat.
Kommandorad
/s eller /S
Definition
Startar tyst installation.
Beskrivning
Installerar maskindrivrutiner
utan att det krävs någon
åtgärd från användaren
eller visas i
användargränssnittet.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
157
Installera drivrutinen via nätverk
Kommandorad
/p”<portnamn>”
eller /
P”<portnamn>”
Definition
Anger skrivarporten.
Nätverksporten
skapas via
standardportmonit
orn för TCP/IP. För
lokala portar
måste porten
finnas på datorn
innan den kan
anges med det här
kommandot.
/a”<målsökväg>”
eller /
A”<målsökväg>”
Anger en målsökväg för
installationen.
Målsökvägen
måste vara en
fullständig sökväg.
/n”<skrivarnamn>”
eller /
N”<skrivarnamn>”
Anger skrivarnamnet.
Skrivarinstansen skapas
som det angivna
skrivarnamnet.
Beskrivning
Skrivarportnamnet kan
anges som en IP-adress,
värdnamn, lokalt USBportnamn eller IEEE1284portnamn.
Kommandorad
Definition
/nd eller /ND
Anger att en installerade
drivrutinen inte ska
användas som
standardmaskindrivrutin.
Den installerade
maskindrivrutinen blir inte
standardmaskindrivrutin på
systemet om det finns minst
en installerad
skrivardrivrutin. Om det inte
finns någon installerad
maskindrivrutin används
inte det här alternativet
eftersom den installerade
skrivardrivrutinen blir
standardmaskindrivrutin i
Windows.
/x eller /X
Angänder befintliga
maskindrivrutinfiler till att
skapa en skrivarinstans
om den redan har
installerats.
Med det här kommandot
kan du installera en
skrivarinstans som
använder installerade
skrivardrivrutinfiler utan att
installera en ytterligare
drivrutin.
/
up”<skrivarnamn>”
eller /
UP”<skrivarnamn>
”
Tar endast bort den
angivna skrivarinstansen
och inte drivrutinsfilerna.
Med det här kommandot tar
du endast bort den angivna
skrivarinstansen från
systemet utan att andra
skrivardrivrutiner påverkas.
Inga skrivardrivrutinfiler tas
bort.
Exempel:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” där
”xxx.xxx.xxx.xxx” avser
nätverksskrivarens IPadress. /p”USB001”, /
P”LPT1:”, /p”värdnamn”
Eftersom maskindrivrutiner
ska installeras på en OSspecifik plats gäller detta
kommando endast för
tillämpningsprogram.
Med den här parametern
kan du lägga till önskade
skrivarinstanser.
Beskrivning
2. Använda en nätverksansluten skrivare
158
Installera drivrutinen via nätverk
7
Kommandorad
/d eller /D
/
v”<delningsnamn>”
eller /
V”<delningsnamn>
”
/o eller /O
Definition
Avinstallerar alla
enhetsdrivrutiner och
program från systemet.
Delar ut den installerade
maskinen och lägger till
andra tillgängliga
plattformsdrivrutiner för
Peka och skriv ut.
Öppnar mappen Skrivare
och fax efter
installationen.
Beskrivning
Med det här kommandot
avinstalleras alla
installerade
enhetsdrivrutiner och
applikationsprogram från
systemet.
Alla maskindrivrutiner som
stöds i den aktuella
Windows-versionen
installeras på systemet och
delas ut med det angivna
<delningsnamnet> för Peka
och skriv ut.
Med det här kommandot
öppnas mappen Skrivare
och fax efter den tysta
installationen.
/f”<loggfilnamn>”
eller /
F”<loggfilnamn>”
Anger loggfilnamn.
Standardloggfilen skapas
i systemets temp-mapp
om inget anges.
En loggfil skapas i mappen
som angavs.
/h, /H eller /?
Visar hjälp för kommandoraden.
Macintosh
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
3
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintoshskrivbordet.
4
5
6
7
8
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
9
Välj Continue på panelen User Options Pane.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på
datorn. Klicka på Continue.
Om du inte har angett IP-adressen klickar du på Set IP. Mer information
finns i ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)” på
sidan 154. Information om hur du ställer in trådlös anslutning finns i
”Installation på Macintosh” på sidan 176.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
159
Installera drivrutinen via nätverk
10
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
När du skriver ut ett dokument som innehåller många sidor kan du öka
utskriftshastigheten med alternativet Socket för Printer Type.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
11
12
Ange lösenordet och klicka på OK.
13
14
När installationen är klar klickar du på Quit eller Restart.
Du måste starta om datorn när progarmvaran har installerats. Klicka
på Continue Installation.
I Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på ikonen ”+”. Ett fönster visas
på skärmen.
I Mac OS X 10.4 klickar du på IP Printer.
•
17
20
Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.4 väljer du
Samsung under Print Using och skrivarnamnet som Model.
I Mac OS X 10.5-10.7 klickar du på IP.
Ange könamn i fältet Queue. Om du inte kan ta reda på
utskriftsskrivarens könamn ska du försöka med standardkön först.
•
I Mac OS X 10.5 - 10.7 öppnar du mappen Applications >
System Preferences och klickar på Print & Fax.
Klicka på Add i Printer List.
•
16
Ange skrivarens IP-adress i fältet Address.
Öppna mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility.
•
15
18
19
21
Om det automatiska valet inte fungerar under Mac OS X 10.510.7 väljer du Select Printer Software och skrivarens namn i
Print Using.
Klicka på Add.
Skrivaren visas i Printer List och anges som standardskrivare.
Installera drivrutinen för fax:
a Öppna Program > Samsung > Fax Queue Creator.
b Skrivaren visas i skrivarlistan Printer List.
c Välj skrivare och klicka sedan på knappen Create.
Välj HP Jetdirect - Socket i Protocol.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
160
Installera drivrutinen via nätverk
8
Linux
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats
om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > find
your product > Support eller Downloads).
10
11
12
Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
När installationen är klar klickar du på Finish.
Lägg till nätverksskrivare
Installera Linux-drivrutinen och lägg till
nätverksskrivare
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
2
3
4
5
6
7
8
9
Ladda ned paketet Unified Linux Driver från Samsungs webbplats.
Hämta filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz och öppna den nya mappen.
Dubbelklicka på cdroot > autorun
Installationsfönstret Samsung öppnas. Klicka på Nästa.
Fönstret med guiden för ny skrivare öppnas. Klicka på Next.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator.
Klicka på Add Printer..
Fönstret med guiden Add printer wizard visas. Klicka på Next.
Välj Network printer och klicka på knappen Search.
Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
Markera skrivaren och klicka på Next.
Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
Ange nätverksskrivare och klicka på knappen Search.
Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
Markera skrivaren och klicka på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
161
IPv6-konfiguration
9
IPv6 stöds endast fullt ut under Windows Vista eller senare.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7
eller ”Menykarta” på sidan 33).
• Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla
nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen
med Rensa install..
Skrivaren har stöd för följande IPv6-adresser för utskrift och hantering via
nätverk.
•
Link-local Address: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress (adressen
börjar med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en
nätverksrouter.
•
Stateful Address: IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6server.
•
Manual Address: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en
användare.
Om du vill använda IPv6-nätverksmiljön följer du förfarandet nedan för att
använda IPv6-adressen.
Via kontrollpanelen
Aktivera IPv6
1
2
3
4
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > TCP/IP (IPv6) > Aktivera IPv6.
Välj Pa och tryck på OK.
Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Vi installation av drivrutiner ska du inte konfigurera både IPv4 och IPv6.
Vi rekommenderar att du antingen konfigurerar IPv4 eller IPv6 (se
”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 156).
Konfigurering av DHCPv6-adressen.
Om det finns en DHCPv6-server i nätverket kan du ange något av följande
alternativ som standard för dynamisk värdkonfigurering.
1
2
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > TCP/IP (IPv6) > Konfig.DHCPv6.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
162
IPv6-konfiguration
3
Tryck sedan på OK för att välja värde.
•
DHCPv6-adr.: Använd alltid DHCPv6 oavsett av om routern
efterfrågar det.
•
DHCPv6 Av: Använd aldrig DHCPv6 oavsett av om routern
efterfrågar det.
•
Router: Använd endast DHCPv6 när det efterfrågas av en
router.
10
Från SyncThru™ Web Service
Aktivera IPv6
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer. Ange
skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck
på Enter eller klicka på Gå.
2
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
förinställt lösenord.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Fönstret SyncThru™ Web Service öppnas. Flytta muspekaren till
Settings i den översta menyraden och klicka på Network Settings.
4
5
6
7
Klicka på TCP/IPv6 till vänster på webbsidan.
Markera kryssrutan IPv6 Protocol.
Klicka på knappen Apply.
Stäng av skrivaren och slå på den igen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
163
IPv6-konfiguration
• Du kan också ställa in DHCPv6.
• För manuell inställning av DHCPv6-adressen:
Markera kryssrutan Manual Address. Textrutan Address/Prefix
aktiveras. Ange resten av adressen (till exempel
3FFE:10:88:194::AAAA. A motsvaras av det hexadecimala värdet 0
till 9 eller A till F).
3
Ange IPv6-adresserna (t.ex. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen måste omges av []-klamrar.
Konfigurering av IPv6-adresser
1
Starta en webbläsare (exempelvis Internet Explorer) som har stöd
för IPv6-adresser.
2
Välj någon av IPv6-adresserna (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) från
Nätverkskonfigurationsrapporten (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 153).
•
Link-local Address: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress
(adressen börjar med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt
av en nätverksrouter.
•
Stateful Address: IPv6-adress som konfigurerats av en
DHCPv6-server.
•
Manual Address: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av
en användare.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
164
Installation av trådlöst nätverk
• Kontrollera att skrivaren har stöd för trådlösa nätverk. Det kan hända
att vissa modeller saknar stöd för trådlösa nätverk (se ”Olika
modellers funktioner” på sidan 7).
• Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla
nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen
med Rensa install..
Namn på trådlöst nätverk och nätverkslösenord
På grund av säkerhetskraven för trådlösa nätverk skapas ett
nätverkslösenord, en säkerhetsmetod samt ett nätverksnamn (SSID) vid
samma tildpunkt som åtkomstpunkten skapas. Få den här informationen
från nätverksadministratören innan du fortsätter med skrivarinstallationen.
11
Komma igång
Mer om nätverkstyper
Normalt kan du bara ha en anslutning mellan datorn och skrivaren
samtidigt.
Infrastrukturläge
Det är en miljö som vanligen används i hem, på mindre
kontor och på hemmakontor. I detta läge används en
åtkomstpunkt för trådlös kommunikation med skrivaren.
Ad hoc-läge
Det här läget använder inte en åtkomstpunkt. Den trådlösa
datorn och den trådlösa skrivaren kommunicerar direkt.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
165
Installation av trådlöst nätverk
12
Introduktion av trådlösa inställningsmetoder
Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn. Välj inställningsmetod från tabellen nedan.
Vissa installationer av trådlösa nätverk kanske inte finns tillgängliga för alla modeller eller i alla länder.
Inställningsmetod
Anslutningsmetod
Från datorn
Med åtkomstpunkt
Från maskinens kontrollpanel
Beskrivning & referens
Information för Windows finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)”
på sidan 171.
A
Information för Mac OS finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)” på
sidan 176.
B
Se ”Använda nätverkskabel” på sidan 180.
C
• Se ”Skrivare med en display” på sidan 168.
D
• Se ”Skrivare utan display” på sidan 169.
Utan åtkomstpunkt
Från datorn
Inställning av Wi-Fi Direct
Se ”Använda menyknappen” på sidan 171.
E
Information för Windows finns i ”Ad hoc via USB-kabel” på sidan 174.
F
Information för Mac OS finns i ”Ad hoc via USB-kabel” på sidan 178.
G
Se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 184.
H
Se kapitlet om felsökning (”Felsökning” på sidan 185) om det uppstår problem vid den trådlösa inställningen eller installationen av drivrutinen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
166
Installation av trådlöst nätverk
Välja typ
13
Använda WPS-knappen
Om din skrivare och en åtkomstpunkt (eller trådlös router) är kompatibel
med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du på ett enkelt sätt konfigurera
det trådlösa nätverket genom att trycka på
kontrollpanelen utan att använda en dator.
WPS-knappen på
• Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget
kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren.
Huruvida du använder knappen WPS (PBC) eller istället anger PINkoden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vad för
typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se
bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
• Ställs det trådlösa nätverket in med WPS-knappen kan
säkerhetsinställningar ändras. För att förhindra detta bör du låsa
WPS-alternativet för de nuvarande inställningarna för trådlös
säkerhet. Alternativets namn kan variera beroende på vilken
åtkomstpunkt (trådlös router) du använder.
Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk via knappen
kontrollpanelen på två sätt:
(WPS) på
Med metoden tryckknappskonfigurering (PBC) kan du ansluta skrivaren
till ett trådlöst nätverk genom att trycka både på knappen
(WPS) på
skrivarens kontrollpanel och knappen WPS (PBC) på en WPS-aktiverad
(Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt (eller trådlös router).
Med PIN-metoden (Personal Identification Number) kan du ansluta
skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PINkoden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt eller
trådlös router.
Fabriksinställningen är PBC-läget, som rekommenderas för en typisk
trådlös nätverksmiljö.
Du ändrar WPS-läge på kontrollpanelen (
Tradlos > OK > WPS-instä.).
(Menu) > Nätverk >
Objekt att förbereda
•
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontrollera att skrivaren har stöd för Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).
2. Använda en nätverksansluten skrivare
167
Installation av trådlöst nätverk
Skrivare med en display
Ansluta i PBC-läge
1
Håll knappen
sekunder.
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2
Ansluta i PIN-läge
1
Håll knappen
sekunder.
2
Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på
datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern).
Sedan har du två minuter på dig att trycka på knappen WPS (PBC)
på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
2
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
Tryck på WPS (PBC)-knappen på åtkomstpunkten eller den trådlösa
routern.
a Ansluter: Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
b Ansluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket
lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
a Ansluter: Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den
trådlösa routern).
b Ansluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket
lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
c AP SSID: Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess
har slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på
displayen.
3
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2
c SSID-typ: När det trådlösa nätverket har anslutits visas
åtkomstpunktens SSID-information på displayen.
3
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna på
skärmen för att konfigurera det trådlösa nätverket.
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna på
skärmen för att konfigurera det trådlösa nätverket.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
168
Installation av trådlöst nätverk
Skrivare utan display
Ansluta i PBC-läge
1
1
Håll ned knappen
(WPS) på kontrollpanelen i ungefär 2–4
sekunder tills statusindikatorn blinkar snabbt.
Maskinen börjar ansluta till det trådlösa nätverket. Indikatorn blinkar
långsamt i upp till två minuter tills du trycker på PBC-knappen på den
trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
2
Ansluta i PIN-läge
I redoläget håller du knappen
(Cancel eller Stop/Clear) på
kontrollpanelen nedtryckt i ungefär 5 sekunder. Då visas skrivarens
PIN.
2
Tryck på WPS (PBC)-knappen på åtkomstpunkten eller den trådlösa
routern.
a WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt i mer än 4
sekunder tills statusindikatorn lyser.
Skrivaren börjar ansluta till en åtkomstpunkt (eller trådlös router).
3
b När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser
indikatorn för WPS med ett fast sken.
3
Du måste skriva ut en rapport som innehåller
nätverkskonfigurationen samt PIN-koden (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 153).
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på
datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern).
Indikatorn blinkar långsamt i upp till två minuter tills du anger den
åttasiffriga PIN-koden.
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna på
skärmen för att konfigurera det trådlösa nätverket.
WPS-indikatorn blinkar på följande sätt:
a WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
b När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser
indikatorn för WPS med ett fast sken.
4
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna på
skärmen för att konfigurera det trådlösa nätverket.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
169
Installation av trådlöst nätverk
Ansluta till ett nätverk på nytt
Koppla ifrån ett nätverk
När den trådlösa funktionen har inaktiverats försöker skrivaren automatiskt
ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) på nytt med de
anslutningsinställningar och den adress som användes tidigare.
Du kopplar ifrån anslutningen till det trådlösa nätverket genom att trycka på
Skrivaren ansluter automatiskt till det trådlösa nätverket i följande fall:
• Skrivaren stängs av och slås på.
• Åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) stängs av och slås på.
knappen
(WPS) på kontrollpanelen i minst två sekunder.
•
När Wi-Fi-nätverket befinner sig i viloläget: Skrivaren kopplas från
det trådlösa nätverket direkt och WPS-indikatorn släcks.
•
När det trådlösa nätverket används: När skrivaren väntar på att det
aktuella jobbet ska slutföras blinkar WPS-indikatorn snabbt. Då avbryts
funktionen för anslutning till trådlösa nätverk automatiskt och WPSindikatorn släcks.
Avbryta anslutningen
Om du vill avbryta funktionen för anslutning till trådlösa nätverk trycker du
på knappen
(Cancel eller Stop/Clear) på kontrollpanelen. Du måste
vänta 2 minuter innan du ansluter igen till det trådlösa nätverket.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
170
Installation av trådlöst nätverk
3
14
Använda menyknappen
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
Tryck på OK för att välja inställningsmetod.
•
Guide (rekommenderas): I detta läge är konfigurationen
automatisk. På skrivaren visas ett antal nätverk som du kan välja
ifrån. Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.
•
Anpassad: I detta läge kan användaren manuellt ange eller
ändra sitt eget SSID eller välja säkerhetsalternativet i detalj.
15
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID)
samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet
vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat
nätverket.
Installation i Windows
Genväg till programmet Trådlös inställning utan CD: Har du installerat
skrivardrivrutinen en gång, kan du öppna programmet Trådlös
inställning utan cd-skiva. Från Start-menyn väljer du Program eller
Alla program > Samsung Printers > namnet på skrivardrivrutinen
> Program för inställning av trådlösa nätverk.
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera
drivrutinen via nätverk” på sidan 156).
1
2
Tryck på
(Menu) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > Trådlös > WLAN-inställningar.
Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
2. Använda en nätverksansluten skrivare
171
Installation av trådlöst nätverk
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
Skapa infrastruktur för nätverk
8
Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj
namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du tänker använda och
klicka på Nästa.
Om det trådlösa nätverket redan är konfigurerat visas fönstret
Information om trådlöst nätverk. Välj Jag vill installera
programvara med aktuella inställningar. (rekommenderas).
Klicka sedan på Nästa.
1
2
3
Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om du inte hittar nätverksnamnet som du vill välja, eller om du vill
konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt, klickar du på
Avancerade inställningar.
4
5
Klicka på Installera nu.
• Ange trådlöst nätverksnamn: Skriv in åtkomstpunktens SSID
(SSID är skiftlägeskänsligt).
Läs Licensavtal och välj Jag godkänner villkoren i licensavtalet.
Klicka därefter på Nästa.
• Driftläge: Välj Infrastruktur.
6
Välj alternativet Använda förbättrade funktioner och delta i
insamlingsprogrammet för information om skrivaranvändning.
Klicka sedan på Nästa.
7
På skärmen Skrivaranslutning väljer du Konfigurera det trådlösa
nätverket med USB-kabel. Klicka sedan på Nästa.
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och maskinen.
• Autentisering: Välj autentiseringstyp.
Öppet system: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Delad nyckel: autentisering används. En enhet med en korrekt
WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
WPA personlig eller WPA2 Personlig: Välj det här alternativet för
att autentisera skrivarservern baserat på en delad WPA-nyckel. När
den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som
konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess
klienter.
• Kryptering: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Nätverkslösenord: Ange det krypterade lösenordet.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
172
Installation av trådlöst nätverk
• Bekräfta nätverkslösenordet: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy
Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 184).
• WEP-nyckelindex: Om du använder WEP-kryptering väljer du
lämpligt WEP-nyckelindex.
• Namn på Wi-Fi Direct-anslutning: Standardnätverksnamn är
modellens namn och maximalt antal tecken är 22 (inte inkluderat
"DIRECT-XX-").
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har
säkerhetsinställningar.
Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).
9
10
När fönstret för nätverksanslutning visas kopplar du ur
nätverkskabeln. Klicka sedan på Nästa. Det kan nämligen hända att
kabelanslutningen inverkar på sökningen efter trådlösa enheter.
Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct visas följande fönster.
Klicka på Nästa.
• Lösenord, inst. är en siffersträng och storleken är 8–64 tecken.
11
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
12
13
14
Klicka på Nästa när fönstret Skrivare hittade visas.
15
Om du vill registrera din skrivare på Samsungs hemsida och få
användbar information ska du klicka på On-lineregistrering.
Annars klickar du på Slutför.
Välj vilka komponenter som ska installeras. Klicka på Nästa.
När du har valt komponenterna kan du också ändra skrivarnamn,
ställa in skrivaren så att den delas i ett nätverk, ställa in skrivaren
som standardskrivare och ändra portnamnet för varje skrivare.
Klicka på Nästa.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
173
Installation av trådlöst nätverk
Ad hoc via USB-kabel
6
Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren
trådlöst till datorn via ett trådlöst ad-hoc-nätverk som du ställer in genom att
följa de enkla anvisningarna nedan.
Välj alternativet Använda förbättrade funktioner och delta i
insamlingsprogrammet för information om skrivaranvändning.
Klicka därefter på Nästa.
7
På skärmen Skrivaranslutning väljer du Konfigurera det trådlösa
nätverket med USB-kabel. Klicka sedan på Nästa.
8
När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista
med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på
Avancerade inställningar.
Objekt att förbereda
•
Nätverksansluten dator.
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
Skapa ett ad-hoc-nätverk i Windows
1
2
3
Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
4
5
Klicka på Installera nu.
Sätt på datorn och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Läs Licensavtal och välj Jag godkänner villkoren i licensavtalet.
Klicka därefter på Nästa.
• Ange trådlöst nätverksnamn: Skriv in önskat SSID-namn (SSID är
skiftlägeskänsligt).
• Driftläge: Välj ad hoc.
• Kanal: Välj kanal (Auto inst. eller 2 412–2 467 MHz).
• Autentisering: Välj autentiseringstyp.
Öppet system: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Delad nyckel: autentisering används. En enhet med en korrekt
WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
• Kryptering: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Nätverkslösenord: Ange det krypterade lösenordet.
• Bekräfta nätverkslösenordet: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP-nyckelindex: Om du använder WEP-kryptering väljer du
lämpligt WEP-nyckelindex.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
174
Installation av trådlöst nätverk
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket
har säkerhet aktiverad.
Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att
Statisk visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om DHCP visas så klickar du på Ändra TCP/IP för att ange IPadressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.
Exempel:
Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:
Välj Öppet system eller Delad nyckel för autentisering och klicka på
Nästa.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som
skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP
krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk
med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.
- IP.adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:
- IP-adress: 169.254.133.43
9
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera
inställningarna och klicka på Nästa.
Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen
om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration
är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara
DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även
den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.
Om datorn är inställd på DHCP och du vill använda en statisk inställning
måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IPadressen.
• Med DHCP-metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera
att DHCP visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om det visar Statisk ska du klicka på Ändra TCP/IP för att ändra
tilldelningsmetoden till Få IP-adress automatiskt (DHCP).
• Med den statiska metoden
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
- Gateway: 169.254.133.1
10
Fönstret Trådlös nätverksinställning är avslutad visas. Klicka på
Nästa.
11
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
12
13
14
Klicka på Nästa när fönstret Skrivare hittade visas.
Välj vilka komponenter som ska installeras. Klicka på Nästa.
När du har valt komponenterna kan du också ändra skrivarnamn,
ställa in skrivaren så att den delas i ett nätverk, ställa in skrivaren
som standardskrivare och ändra portnamnet för varje skrivare.
Klicka på Nästa.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
175
Installation av trådlöst nätverk
15
Om du vill registrera din skrivare på Samsungs hemsida och få
användbar information ska du klicka på On-lineregistrering.
Annars klickar du på Slutför.
16
Installation på Macintosh
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)
1
2
3
Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
4
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintoshskrivbordet.
5
6
7
8
9
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på
datorn. Klicka på Continue.
10
Klicka på knappen Wireless Network Setting på User Options
Pane.
11
Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj
namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du tänker använda och
klicka på Next.
Om det trådlösa nätverket redan är konfigurerat visas fönstret
Wireless Network Information. Välj I want to install software
with the current settings. (Recommended). Klicka sedan på
Next.
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
176
Installation av trådlöst nätverk
Om du ställer in den trådlösa konfigurationen manuellt ska du klicka på
Advanced Setting.
12
Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct visas följande fönster.
Klicka på Next.
• Enter the wireless Network Name: Skriv in åtkomstpunktens SSID
(SSID är skiftlägeskänsligt).
• Operation Mode: Välj Infrastructure.
• Authentication: Välj autentiseringstyp.
Open System: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Shared Key: Autentisering används. En enhet med en korrekt WEPnyckel kan ansluta till nätverket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Välj det här alternativet för att
autentisera skrivarservern baserat på den delade WPA-nyckeln. När
den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som
konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess
klienter.
• Encryption: Välj kryptering. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP, AES).
• Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy
Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 184).
• Network Password: Ange det krypterade lösenordet.
• Confirm Network Password: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• Network Name(SSID): Standardnätverksnamn är modellens namn,
och maximalt antal tecken är 22 ("DIRECT-" räknas inte).
• WEP Key Index: Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt
WEP Key Index.
• Network Password är en siffersträng och storleken är 8 ~ 64
tecken.
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har
säkerhet aktiverad.
Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).
13
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
177
Installation av trådlöst nätverk
14
Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på Quit när
installationen är klar.
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Macintoshinstallation” på sidan 147).
Ad hoc via USB-kabel
Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren
trådlöst till datorn via ett trådlöst ad hoc-nätverk som du ställer in genom att
följa de här enkla anvisningarna.
Objekt att förbereda
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
Skapa ett ad hoc-nätverk i Macintosh
1
2
Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
Sätt på datorn och skrivaren.
3
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
4
Dubbelklicka på cd-skivans symbol som visas på Macintoshskrivbordet.
5
6
7
8
9
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på
datorn. Klicka på Continue.
10
Klicka på knappen Wireless Network Setting på User Options
Pane.
11
När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista
med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Skriv in SSID-namnet (SSID är
skiftlägeskänsligt).
• Operation Mode: Välj ad hoc.
• Channel: Välj kanalen (Auto Setting eller 2 412 MHz till 2 467
MHz).
2. Använda en nätverksansluten skrivare
178
Installation av trådlöst nätverk
• Authentication: Välj autentiseringstyp.
Open System: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Shared Key: autentisering används. En enhet med en korrekt WEPnyckel kan ansluta till nätverket.
• Encryption: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Network Password: Ange det krypterade lösenordet.
• Confirm Network Password: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP Key Index: Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt
WEP Key Index.
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket
har en säkerhetsinställning.
Välj Open System eller Shared Key för autentisering och klicka på
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som
skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP
krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk
med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.
12
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningarna visas.
Kontrollera inställningarna och klicka på Next.
Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen
om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration
är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara
DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även
den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.
Om datorn är inställd till DHCP och du vill använda statisk trådlös
inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den
statiska IP-adressen.
• Med DHCP-metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera
att DHCP visas i fönstret Wireless Network Setting Confirm. Om
det visar Statisk ska du klicka på Change TCP/IP för att ändra
tilldelningsmetoden till Receive IP address automatically (DHCP)
(automatisk tilldelning av IP-adress).
• Med den statiska metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att
Statisk visas i fönstret Wireless Network Setting Confirm. Om
DHCP visas så klickar du på Change TCP/IP för att ange IPadressen och andra värden för skrivaren.
Exempel:
Om datorns nätverksinformation visas så här:
- IP-adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då visas så här:
- IP-adress: 169.254.133.43
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
- Gateway: 169.254.133.1
2. Använda en nätverksansluten skrivare
179
Installation av trådlöst nätverk
13
När fönstret som informerar dig om att nätverkskabelanslutningen
har bekräftats visas ska du koppla ifrån nätverkskabeln och klicka på
Next.
17
Använda nätverkskabel
Om nätverkskabeln är ansluten kan det vara svårt att hitta maskinen
när du konfigurerar det trådlösa nätverket.
14
15
Maskiner som inte stödjer nätverksporten kommer inte att kunna
använda denna funktion (se ”Baksida” på sidan 22).
Det trådlösa nätverket ansluter enligt nätverkskonfigurationen.
Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på Quit när
installationen är klar.
Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket
måste du utföra viss konfigurering.
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Macintoshinstallation” på sidan 147).
• När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera
drivrutinen via nätverk” på sidan 156).
• Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det
trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
Nätverkskabel.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
180
Installation av trådlöst nätverk
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
Använda SyncThru™ Web Service
Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en
konfigurationsrapport för nätverket.
Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för
kabelanslutningen.
Se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 153.
Ange IP-adress med programmet SetIP
(Windows)
Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare
med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MACadress är nätverkskortets serienummer och visas i
nätverkskonfigurationsrapporten.
1
Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
2
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
4
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Skriv in nedanstående
standard-ID och Password (lösenord). Av säkerhetsskäl
rekommenderar vi dig att ändra det förinställda lösenordet.
Se ”Ange en IP-adress” på sidan 153.
Konfigurera maskinens trådlösa nätverk
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID)
samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet
vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat
nätverket.
Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av SyncThru™ Web
Service.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
Klicka på Wireless och välj Wizard.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
181
Installation av trådlöst nätverk
Wizard hjälper dig att installera den trådlösa nätverkskonfigurationen.
Men om du hellre vill ställa in det trådlösa nätverket direkt väljer du
Custom.
8
Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det
registrerade lösenordet (nätverksnyckeln) och klickar på Next.
9
7
Välj Network Name(SSID) i listan.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar
ett trådlöst nätverk, åtkomstpunkter och trådlösa enheter som vill
få tillgång till ett specifikt trådlöst nätverk måste använda samma
SSID. SSID är skiftlägeskänsligt.
•
Operation Mode: Operation Mode syftar på typ av trådlös
anslutning (se ”Namn på trådlöst nätverk och nätverkslösenord”
på sidan 165).
-
Ad-hoc: möjliggör direktkommunikation mellan trådlösa
enheter i en peer-to-peer-miljö.
-
Infrastructure: möjliggör kommunikation mellan trådlösa
enheter via en åtkomstpunkt.
Klicka på Next.
En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka
på Apply om inställningarna stämmer.
Koppla bort nätverkskabeln (standard eller nätverk). Din skrivare ska
sedan börja kommunicera trådlöst med nätverket. Om du använder ad
hoc-läget kan du använda ett trådlöst och ett trådbundet nätverk
samtidigt.
10
Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna på
skärmen för att konfigurera det trådlösa nätverket.
Om nätverkets Operation Mode är Infrastructure väljer du
åtkomstpunktens SSID. Om Operation Mode är Ad-hoc väljer du
skrivarens SSID. Observera att ”Portthru” är standard-SSID för din
skrivare.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
182
Installation av trådlöst nätverk
18
Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
Klicka på Wireless och välj Custom.
Du kan även slå på och stänga av det trådlösa nätverket.
Om skrivaren har en display går det även att aktivera och inaktivera
trådlöst nätverk via menyn Network på skrivarens kontrollpanel.
19
1
2
Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
4
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Skriv in nedanstående
standard-ID och Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig
att ändra det förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter
Wi-Fi Direct är en smidig metod för anslutning av Wi-Fi Direct-certifierad
skrivare och en mobilenhet. Fördelarna är bland annat att säkerheten och
genomströmningen blir bättre jämfört med ad hoc-läge.
Med Wi-Fi Direct kan du ansluta skrivaren till ett Wi-Fi Direct-nätverk
samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Du kan även använda ett
trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt så att flera
användare kan komma åt och skriva ut dokument både från Wi-Fi Direct
och från ett trådbundet nätverk.
• Det går inte att ansluta den mobila enheten till internet genom
skrivarens Wi-Fi Direct.
• Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. WiFi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS
eller SLP-tjänster.
• Som mest kan tre enheter vara anslutna via Wi-Fi Direct.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
183
Installation av trådlöst nätverk
Komma igång med Wi-Fi Direct
-
Gruppägare: Aktivera detta alternativ för att tilldela skrivaren Wi-Fi
Direct-gruppens ägare. Gruppägare fungerar på ett liknande sätt
som en trådlös åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att det här
alternativet är aktiverat.
-
Nätverkslösenord: Om skrivaren är en Gruppägare behövs ety
Nätverkslösenord för att andra mobila enheter ska kunna ansluta
till den. Du kan själv ange nätverksnyckel eller lägga den
nätverksnyckel som genereras slumpmässigt på minnet.
Du kan aktivera funktionen Wi-Fi Direct på ett av följande vis:
Från dator med USB-kabelanslutning (rekommenderas)
När installationen av drivrutinen är klar, kan Samsung Easy Printer
Manager ställas in och ändringar kan göras i Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager är enbart tillgängligt för Windows- och
Mac-operativsystem.
•
Från menyn Starta väljer du Program eller Alla program > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Enhetsinställningar >
Nätverk.
-
Wi-Fi Direkt på/av: Välj På för att aktivera.
-
Enhetsnamn: Ange det namn på skrivaren som sedan används vid
sökning av skrivaren i ett trådlöst nätverk. Som standard används
modellnamnet som enhetens namn.
-
IP-adress: Ange skrivarens IP-adress. Denna IP-adress används
endast i det lokala nätverket och inte i trådbundet eller trådlöst
nätverk i infrastrukturen. Vi rekommenderar att den lokala IP-adress
som är standard används (den lokala IP-adressen som är standard
för skrivaren i Wi-Fi Direct är 192.168.3.1).
Från skrivaren (skrivare med display)
•
Välj Nätverk > Tradlos > Wi-Fi Direct från kontrollpanelen.
•
Aktivera Wi-Fi Direct.
Från en nätverksansluten dator
Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt
kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct via SyncThru™ Web Service.
•
Gå till SyncThru™ Web Service, välj Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct och ställ in andra alternativ.
• För Linux OS-användare:
- Skriv ut en konfigurationsrapport för IP-nätverket för att
kontrollera uteffekten (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 153).
2. Använda en nätverksansluten skrivare
184
Installation av trådlöst nätverk
- Gå till SyncThru Web Service, välj Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
20
Felsökning
- Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct.
Inställning av den mobila enheten
•
•
Problem som kan inträffa under installation av
skrivare eller drivrutin
När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i
användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också
ställa in dennas Wi-Fi Direct.
Inga skrivare hittades
•
Skrivaren kanske inte är påslagen. Slå på datorn och skrivaren.
När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det
mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om
du vill skriva ut från din smartphone.
•
USB-kabeln är inte ansluten mellan datorn och skrivaren. Anslut
skrivaren till datorn med USB-kabeln.
•
Skrivaren stöder inte trådlösa nätverk. Läs skrivarens bruksanvisning
som finns på CD-skivan med programvara som levererades med
skrivaren och förbered en trådlös nätverksskrivare.
• När du har hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet
väljer du skrivaren, varpå skrivarens lysdiod blinkar. Tryck på WPSknappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.
• Om din mobila enhet inte har stöd för WPS behöver du ange
"Nätverksnyckel" till en skrivare istället för att trycka på WPSknappen.
Anslutningsfel - SSID kunde inte hittas
•
Skrivaren kan inte hitta det nätverksnamn (SSID) som du har valt eller
angett. Kontrollera nätverksnamnet (SSID) på din åtkomstpunkt och
försök ansluta igen.
•
Åtkomstpunkten är avstängd. Starta åtkomstpunkten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
185
Installation av trådlöst nätverk
Anslutningsfel - Ogiltig säkerhet
•
Säkerheten har inte konfigurerats på rätt sätt. Kontrollera
säkerhetskonfigurationen för åtkomstpunkten och skrivaren.
Anslutningsfel - Allmänt anslutningsfel
•
Datorn får ingen signal från skrivaren. Kontrollera att USB-kabeln är
ansluten och att skrivaren är på.
Anslutningsfel - Anslutet trådbundet nätverk
•
Om skrivaren inte arbetar i DHCP-läge kan problemet bero på den
automatiskt ändrade IP-adressen. Jämför produktens IP-adress med
skrivarportens IP-adress.
Så här jämför du:
1 Skriv ut skrivarens nätverksinformationsrapport och kontrollera
sedan IP-adressen (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 153).
2 Kontrollera skrivarportens IP-adress från datorn.
a Klicka på Windows Starta-meny.
b I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
Skrivaren är ansluten med en nätverkskabel. Ta bort den trådbundna
nätverkskabeln från skrivaren.
• I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara och ljud > Skrivare.
• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Enheter och
skrivare.
Anslutningsfel - Tilldelning av IP-adress
•
Stäng av och slå på åtkomstpunkten (exempelvis routern) och
skrivaren.
c
d
PC-anslutningsfel
•
Den konfigurerade nätverksadressen fungerar inte mellan datorn och
skrivaren.
-
För DHCP-nätverksmiljö
Skrivaren tilldelas IP-adressen automatiskt (DHCP) när datorn är
konfigurerad som DHCP.
e
f
• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Egenskaper.
I kontextmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2
väljer du Skrivaregenskaper.
Om posten Skrivaregenskaper är markerad med ► kan du välja
andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivare.
Klicka på fliken Port.
Klicka på knappen Konfigurera port...
2. Använda en nätverksansluten skrivare
186
Installation av trådlöst nätverk
g Kontrollera om Skrivarnamn eller IP-adress: är IP-adressen på
nätverkskonfigureringsbladet.
3 Ändra skrivarportens IP-adress om den skiljer sig från informationen
i nätverksrapporten.
Anslut till en nätverksskrivare om du vill använda installations-cdskivan för att ändra portens IP-adress. Återanslut sedan till IPadressen.
-
Övriga problem
Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du
följande.
Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller
trådlös router).
För miljö med statiska nätverksadresser
Skrivaren använder den statiska adressen när datorn är
konfigurerad med en statisk adress.
Exempel:
•
Det går inte att använda kabelanslutet och trådlöst nätverk på samma
gång.
•
Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren
kanske inte är påslagen.
•
Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern
är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det
vara svårt att fånga upp signalen.
•
Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen
återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.
•
Kontrollera om brandväggsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar
kommunikationen.
Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:
▪
IP-adress: 169.254.133.42
▪
Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:
▪
IP-adress: 169.254.133.43
▪
Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätsmask).
▪
Gateway: 169.254.133.1
Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går
att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggens
programvara blockerar kommunikationen. Se programvarans
bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök
sedan efter skrivaren igen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
187
Installation av trådlöst nätverk
•
•
•
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan
kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport.
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har
konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du
administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om
lösenordet.
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera
skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till
nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IPadressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om
åtkomstpunkten har återställts.
Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern
på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern). Sedan kan du alltid
använda IP-adressen som ställts in med MAC-adressen. Du kan ta reda
på skrivarens MAC-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport
för nätverket (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan
153).
•
Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du
eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
•
Skrivaren fungerar bara med IEEE 802.11 b/g/n och Wi-Fi. Det saknas
stöd för andra trådlösa nätverk (exempelvis Bluetooth).
•
I ad-hoc-läget måste du kanske ställa in den trådlösa anslutningen varje
gång du använder skrivaren, exempelvis om du använder Windows
Vista.
•
Du kan inte använda infrastrukturläge och ad hoc-läge samtidigt med
Samsungs trådlösa nätverksskrivare.
•
Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
•
Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen
till skrivaren.
Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den
trådlösa routern) och skrivaren.
Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller
betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
•
Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska
enheter som kan störa den trådlösa signalen.
Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat
mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.
•
Varje gång som din åtkomstpunkts konfiguration (eller trådlösa routers
konfiguration) ändras måste du utföra produktens inställning för
trådlösa nätverk igen.
•
Maximalt antal enheter som kan anslutas via Wi-Fi Direct är 3.
•
Om Wi-Fi Direct är Pa är anslutningen mellan åtkomstpunkten och
skrivaren gränssnittet 802.11 b/g.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
188
Samsung MobilePrint
21
22
Vad är Samsung MobilePrint?
Samsung MobilePrint är ett gratis program med vilket användare kan
skriva ut foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller
surfplattan. Samsung MobilePrint är inte bara kompatibelt med
mobiltelefoner med Android, Windows och iOS, utan också med din iPod
Touch och surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en nätverksansluten
Samsung-skrivare eller till en trådlös skrivare via en Wi-Fi-åtkomstpunkt.
Det är inte nödvändigt att installera en ny drivrutin eller konfigurera
nätverksinställningar – installera bara programmet Samsung MobilePrint
helt enkelt, så kommer det automatiskt att upptäcka kompatibla Samsungskrivare. Förutom utskrift av foton, webbsidor och PDF-filer stöds också
skanning. Om du har en Samsung-multifunktionsskrivare kan du skanna
alla dokument till formaten JPG, PDF eller PNG för snabb och enkel visning
på din mobila enhet.
Hämta Samsung MobilePrint
Om du vill hämta Samsung MobilePrint går du till programbutiken
(Samsung Apps, Android Market, App Store, Marketplace) på din mobila
enhet och söker helt enkelt efter ”Samsung MobilePrint.” Du kan också gå
till iTunes för Apple-enheter eller Marketplace för Windows-enheter på
datorn.
23
Kompatibla mobil-OS
•
Android OS 2.1 eller senare
•
iOS 4.0 eller senare
•
Windows Phone 7 eller senare
2. Använda en nätverksansluten skrivare
189
Samsung MobilePrint
24
Kompatibla enheter
•
iOS 4.0 eller senare: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 eller senare: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab och mobila
Android-enheter
•
Windows Phone 7 eller senare: Samsung Focus, Omnia7 och
OmniaW, och Windows Mobile-enheter
2. Använda en nätverksansluten skrivare
190
AirPrint
Gäller endast CLX-330xW, CLX-330xFN, CLX-330xFW Series.
4
Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst från din iPhone, iPad eller
iPod Touch (med senaste versionen av iOS).
25
1
2
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
När fönstret Embedded Web Service öppnas klickar du på
Settings > Network Settings.
6
Klicka på Raw TCP/IP, LPR, IPP eller mDNS .
Konfigurera AirPrint
Bonjour(mDNS) och IPP-protokoll krävs i skrivaren om funktionen AirPrint
ska kunna användas. Du kan aktivera AirPrint på något av följande sätt.
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Skriv in nedanstående
standard-ID och Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig
att ändra det förinställda lösenordet.
Du kan aktivera IPP-protokollet eller mDNS-protokollet.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
191
AirPrint
26
Skriva ut via AirPrint
I exempelvis handboken till iPad finns följande instruktioner:
1
Öppna e-postmeddelandet, bilden, webbsidan eller dokumentet
som du vill skriva ut.
2
3
Peka på ikonen (
4
Peka på knappen Skriv ut. Sidan skrivs ut.
).
Välj skrivardrivrutinens namn och alternativmeny för att
konfigurera.
Avbryta en utskrift: Om du vill avbryta en utskrift eller visa en
utskriftssammanfattning klickar du på ikonen Utskriftscenter (
). Du
kan klicka på Avbryt i Utskriftscenter.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
192
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ är en tjänst som möjliggör utskrift till en skrivare med
användning av en smartmobil, surfplatta eller annan internetansluten enhet.
Registrera bara skrivaren med ditt Google-konto, så kan du använda
Google Cloud Print-tjänsten. Du kan skriva ut ditt dokument eller epostmeddelande med Chrome OS, Chrome webbläsare, eller med ett
Gmail™/ Google Docs™-program på din mobila enhet, så du behöver inte
installera skrivardrivrutinen på den mobila enheten. Vänd dig till Google:s
hemsida (http://support.google.com/cloudprint) för mer information om
Google Cloud Print.
5
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
6
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange i nedanstående ID och
Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra det
förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
27
Om nätverket använder en proxyserver måste du konfigurera proxy-IP
och portnummer från Settings > Network Settings > Google Cloud
Print > Proxy Setting. Kontakta din Internetleverantör eller
nätverksadministratör om du vill ha mer information.
Registrera Google-kontot till skrivaren
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till Internet via
kabel eller trådlös anslutning.
• Du bör skapa Google-kontot i förväg.
1
2
3
4
Öppna Chrome-webbläsaren.
Besök www.google.com.
7
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Ange skrivarnamn och beskrivning.
Klicka på Register.
Ett bekräftelsefönster visas.
Logga in med din Gmail-adress.
Ange skrivarens IP-adress i adressfältet och tryck på Retur eller
klicka på Gå.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
193
Google Cloud Print
28
Om pop-up-fönster är blockerade i webbläsaren kommer
bekräftelsefönstret inte att visas. Tillåt att pop-up-fönster visas på
webbplatsen.
10
11
Klicka på Finish printer registration.
Skriva ut med Google Cloud Print
Utskriftsproceduren varierar beroende på vilket program eller vilken enhet
du använder. Du kan kontrollera listan över applikationer som stödjer
tjänsten Google Cloud Print .
Klicka på Manage your printers.
Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till Internet via kabel
eller trådlös anslutning.
Din skrivare är nu registrerad hos tjänsten Google Cloud Print .
Google Cloud Print-kompatibla enheter visas nu i listan.
Skriva ut från ett program i en mobil enhet
Följande är ett exempel på hur man använder Google Docs-applikationen
från en Android-mobiltelefon.
1
Installera programmet Cloud Print på din mobila enhet.
Om du inte har programmet laddar du ner den från t.ex. Android Market
eller App store.
2
3
4
Få åtkomst till Google Docs-applikationen från din mobiltelefon.
Peka på alternativet
-knappen för det dokument du vill skriva ut.
Peka på knappen Sänd
.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
194
Google Cloud Print
5
6
7
Peka på Cloud Print
-knappen.
Ändra utskriftsinställningarna vid behov.
Peka på Click here to Print.
Skriva ut från Chrome-webbläsaren
Följande steg är exempel på hur man använder Chrome-webbläsaren.
1
2
3
4
5
6
Starta Chrome.
Öppna dokumentet eller e-postmeddelandet du vill skriva ut.
Klicka på skiftnyckeln
i webbläsarens övre högra hörn.
Klicka på Skriv ut. En ny flik för utskrift visas.
Välj Skriv ut med Google Cloud Print.
Klicka på Skriv ut.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
195
3. Nyttiga
inställningsmenyer
I det här kapitlet finns anvisningar för hur du kontrollerar skrivarens status samt ställer in avancerade
inställningar.
• Innan du börjar läsa ett kapitel
197
• Skriv ut
198
• Kopiera
199
• Fax
203
• Skanna
207
• Systeminstallation
209
• Nätverksinstallation
215
Innan du börjar läsa ett kapitel
Detta kapitel förklarar alla funktioner som finns på seriens modeller för att hjälpa användarna att lätt förstå funktionerna. Du kan kontrollera funktionerna
som finns för varje modell i Grundläggande bruksanvisning (se ”Menykarta” på sidan 33).Följande är tips för hur kapitlet ska användas
•
Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in maskinen eller använda maskinens funktioner. Du får tillgång till menyerna genom att trycka
på
(Menu).
•
Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din skrivare.
•
Den här funktionen finns inte på de modeller som saknar
•
Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
(Menu) på kontrollpanelen (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 23).
3. Nyttiga inställningsmenyer
197
Skriv ut
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
Objekt
Påverkar upplösningen och skärpan hos
färgutskrifter.
Skarm
• Normal: i det här läget får du utskrifter med jämn
ton över hela sidan.
Beskrivning
Riktning
Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en
sida.
Kopior
Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.
Upplosning
Anger antalet punkter per tum (dpi). Ju högre
inställning desto skarpare blir tecken och grafik.
Svällning
Minskar eventuellt vitt mellanrum som orsakas av
felinriktade färgkanaler i färgutskriftsläge. Svart text
skrivs ut ovanpå andra färger.
Dokumentyp
Förbättrar utskriftskvaliteten genom att rätt
dokumenttyp väljs för aktuellt utskriftsjobb.
• Forbattrad: i det här läget får du utskrifter med
skarp text och jämna grafik- och fotoobjekt på
sidan.
• Detaljerad: i det här läget får du utskrifter med
skarpa detaljer över hela sidan.
(Menu) > Utskriftsinst. på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Tydlig text
Välj detta alternativ för att skriva ut text tydligare än vid
normal utskrift.
Auto. radretur
Du kan lägga till en vagnretur vid varje radmatning,
vilket kan vara användbart om du använder Unix eller
DOS.
Emulering
Anger emuleringstyp och alternativ.
3. Nyttiga inställningsmenyer
198
Kopiera
1
Objekt
Kopieringsfunktionen
Beskrivning
Minskar eller förstorar storleken på en kopierad bild
(se ”Förminskad eller förstorad kopia” på sidan 61).
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
Formin./Forst.
Om maskinen är i Ekoläget är inte
minsknings- eller förstoringsfunktionerna
tillgängliga.
För att ändra menyalternativen:
Svarta
Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om
originalet är otydligt och innehåller mörka bilder (se
”Svärta” på sidan 60).
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: När lysdioden på knappen
Scan to är släckt är skrivaren i kopieringsläge.
Originaltyp
Förbättrar kvaliteten på kopiorna genom att välja
dokumenttyp för aktuell kopiering (se ”Originalet” på
sidan 60).
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Tryck på
på kontrollpanelen.
Layout
Används för att ändra utskriftsformatet (exempelvis
affisch, klon, 2-/4-upp,klon, ID-kopia, häfte).
I kopieringsläget trycker du på
(Menu) > Kopia – funk. på
kontrollpanelen.
Objekt
Originalformat
(kopiera)
Beskrivning
Bildens storlek.
3. Nyttiga inställningsmenyer
199
Kopiera
Objekt
Beskrivning
Objekt
Skrivaren förminskar storleken på originalets bilder
och skriver ut dem med två eller fyra sidor på samma
papper.
1
2
Just. bakgrund
3
4
• Av: Funktionen används inte.
• Auto: Bakgrunden optimeras.
• Forb. niva 1-2: Ju högre värdet är, desto mer
intensiv blir bakgrunden.
Den här funktionen går bara att använda om
du lägger originalen i dokumentmataren.
Layout > ID-kopia
Skriver ut en bild utan bakgrund. Den här
kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och
kan vara praktisk om du kopierar ett original med
bakgrundsfärg, till exempel en tidning eller katalog.
2
1
Layout > 2-upp eller
Layout > 4-upp
Beskrivning
• Radera nivå 1-4: Ju högre värdet är, desto
ljusare blir bakgrunden.
skriver ut en sida av originalet på övre halvan av
pappret och den andra på nedre halvan utan att
förminska originalets storlek. Den här funktionen är
praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex.
visitkort.
3. Nyttiga inställningsmenyer
200
Kopiera
2
Objekt
Kopieringsinställning
Du kan ställa in skrivaren så att kopiorna sorteras.
Om du exempelvis gör två kopior av ett tresidigt
original skrivs först ett komplett tresidigt dokument ut
följt av ännu ett.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
• Pa: Sidorna skrivs ut i samma ordning som i
originalen.
Andra st.inst. >
Sortera kopior
För att ändra menyalternativen:
I kopieringsläget trycker du på
Beskrivning
(Menu) > Kopier.inst. på
kontrollpanelen.
• Av: Utskrifterna sorteras sidvis i separata högar.
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: När lysdioden på knappen
Scan to är släckt är skrivaren i kopieringsläge.
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Tryck på
på kontrollpanelen.
Objekt
(kopiera)
Beskrivning
Andra st.inst.
Återställer skrivarens standardinställning.
Andra st.inst. >
Kopior
Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.
Minskar eller förstorar storleken på en kopierad bild
(se ”Förminskad eller förstorad kopia” på sidan 61).
Andra st.inst. >
Formin./Forst.
Om maskinen är i Ekoläget är inte
minsknings- eller förstoringsfunktionerna
tillgängliga.
3. Nyttiga inställningsmenyer
201
Kopiera
Objekt
Beskrivning
Andra st.inst. >
Svarta
Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om
originalet är otydligt och innehåller mörka bilder (se
”Svärta” på sidan 60).
Andra st.inst. >
Originaltyp
Förbättrar kvaliteten på kopiorna genom att välja
dokumenttyp för aktuell kopiering (se ”Originalet” på
sidan 60).
Skriver ut en bild utan bakgrund. Den här
kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och
kan vara praktisk om du kopierar ett original med
bakgrundsfärg, till exempel en tidning eller katalog.
Andra st.inst. > Just.
bakgrund
• Av: Funktionen används inte.
• Auto: Bakgrunden optimeras.
• Forb. niva 1-2: Ju högre värdet är, desto mer
intensiv blir bakgrunden.
• Radera nivå 1-4: Ju högre värdet är, desto
ljusare blir bakgrunden.
3. Nyttiga inställningsmenyer
202
Fax
3
Objekt
Faxfunktion
Skickar ett fax till flera platser (se ”Skicka ett fax till
flera mottagare” på sidan 66).
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
Skicka t. fler
Det går inte att skicka färgfax med den här
funktionen.
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
(fax) >
Du kan ställa in att maskinen skickar ett
faxmeddelande vid ett senare tillfälle när du inte
befinner dig vid faxen (se ”Senarelägga
faxsändning” på sidan 248).
(Menu) > Faxfunktion på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Svarta
Justerar ljusstyrkan så att den inskannade bilden blir
mer lättläst när originalet är alltför bleknat eller mörkt
(se ”Svarta” på sidan 68).
Upplosning
Standarddokumentinställningarna ger goda resultat
när du använder vanliga textoriginal. Men om du ska
faxa dokument med dålig kvalitet eller med
fotografier kan du justera upplösningen och få fax
med en högre kvalitet (se ”Upplosning” på sidan 68).
Originalformat
Beskrivning
Fordroj skicka
Det går inte att skicka färgfax med den här
funktionen.
Prio. skicka
Originalet skannas in i minnet och skickas
omedelbart när den pågående åtgärden har
slutförts. Prioriterade sändningar avbryter en
sändning till flera mottagare mellan uppringningarna
(till exempel när sändning till mottagare A avslutats
och innan sändning till mottagare B påbörjas) eller
mellan återuppringningar (se ”Skicka ett prioriterat
fax” på sidan 249).
V.bef. skickat
Vidarebefordrar den skickade faxen till annan
faxmottagare. Se ”Vidarebefordra skickade fax till en
annan mottagare” på sidan 250.
Bildens storlek.
3. Nyttiga inställningsmenyer
203
Fax
Objekt
Ta emot v.bef.
Beskrivning
Vidarebefordrar mottagen fax till annan mottagare
via en fax eller dator. Du kan exempelvis använda
funktionen för att nås av fax även när du inte är på
plats. Se ”vidarebefordra mottagna fax” på sidan
250.
Saker mottagn.
Det mottagna faxet lagras i minnet, men skrivs inte
ut. Du måste ange lösenordet innan du kan skriva ut
mottagna dokument. Du kan förhindra att obehöriga
ser dina mottagna fax (se ”Ta emot fax i säkert
mottagningsläge” på sidan 253).
Lagg till sida
Ytterligare dokument läggs till ett faxjobb som har
sparats och senarelagts (se ”Lägga till dokument för
senare faxsändning” på sidan 249).
Avbryt jobb
Du kan avbryta det senarelagda faxjobbet som har
sparats i minnet (se ”Avbryta senarelagd
faxsändning” på sidan 249).
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
Objekt
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
Beskrivning
Ateruppr.tider
Anger hur många återuppringningsförsök som ska
göras. Om du anger 0 sker ingen återuppringning.
Uppring.inter.
Anger tidsintervallet mellan de automatiska
uppringningarna.
Prefixuppring.
Du kan välja ett prefix på upp till fem siffror. Detta
nummer slås före varje automatisk uppringning.
Prefixet är för att komma ut på linjen när du ringer via
en företagsväxel.
ECM-lage
Faxen skickas i felkorrigeringsläge (ECM), vilket
förhindrar fel som annars kan uppkomma. Detta kan
ta längre tid.
Fax bekräft.
Du kan välja om maskinen ska skriva ut en rapport
när ett fax har skickats. Väljer du Fel vid komm.,
skriver maskinen endast ut en rapport när en
sändning inte lyckades.
Bild-TCR
En sändningsrapport som innehåller en miniatyrbild
av den första sidan skickas.
Uppringn.lage
Anger huruvida ton- eller pulsuppringning ska
användas. Den här inställningen finns kanske inte i
alla länder.
4
Konfigurera sändning
(Menu) > Fax-installn. > Sandning på
3. Nyttiga inställningsmenyer
204
Fax
5
Objekt
Konfigurera mottagning
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
Auto-forminsk.
Mottagna fax minskas automatiskt till den
pappersstorlek som finns i maskinen.
Avfarda format
Kasserar ett visst (angivet) textsjok på slutet av det
mottagna faxet.
Inst. skrapfax
Blockerar fax som kommer från vissa nummer som
har lagrats i minnet. Den här inställningen finns
kanske inte i alla länder.
DRPD-lage
Tjänsten gör att användare kan använda en enda
telefonlinje för flera olika telefonnummer. Du kan
ställa in så att de olika numren identifieras med olika
ringsignaler. Den här inställningen finns kanske inte
i alla länder (se ”Ta emot fax i DRPD-läge” på sidan
253).
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
(fax) >
(Menu) > Fax-installn. > Mottagning på
kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Mottagn.lage
Ställer in faxens standardmottagningsläge.
Ring innan sv.
Du kan ange hur många ringsignaler som ska gå
fram innan maskinen svarar på ett inkommande
samtal.
Stam. mot.namn
Sidnummer samt datum och klockslag när faxen
mottogs skrivs ut längst ner på varje sida av det
mottagna faxet.
St.kod mottag.
Med den här koden kan du initiera faxmottagning
från en anknytningstelefon ansluten till EXT-uttaget
på maskinens baksida. Om du tar upp
anknytningsluren och hör faxtoner anger du koden.
Koden är *9* som standard.
Beskrivning
3. Nyttiga inställningsmenyer
205
Fax
6
Ytterligare installation
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
•
Tryck på
Objekt
(fax) >
(Menu) > Fax-installn. på kontrollpanelen.
Beskrivning
Andra st.inst.
Återställer skrivarens standardinställning.
Autorapport
Ställer in skrivaren så att den skriver ut en rapport
med detaljerad information om föregående 50
kommunikationsåtgärder, inklusive tid och datum.
Man. sänd/mott
När alternativet är aktiverat (Pa) är det möjligt att
skicka och ta emot fax trots att det är upptaget. Det
går antingen att ta emot fax genom att lyfta
anknytningsluren och trycka på Start-knappen eller
genom att trycka på knappen On Hook Dial och
sedan på Start.
3. Nyttiga inställningsmenyer
206
Skanna
7
Objekt
Skanningsfunktion
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
i skanningsläget trycker du på
USB-funktion >
Originaltyp
Ställer in originaldokumentets typ.
USB-funktion >
Upplosning
Bildupplösning.
USB-funktion >
Farglage
Färgläge.
USB-funktion >
Filformat
(Menu) > Skanningsfunk. på
kontrollpanelen.
Beskrivning
USB-funktion >
Svarta
Filformatet som bilden ska sparas i. Om du väljer
BMP, JPEG, TIFF eller PDF kan du välja att skanna
flera sidor.
Det skannade dokumentets ljusstyrka.
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: När lysdioden på knappen
Scan to lyser är enheten i skanningsläge.
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Tryck på
på kontrollpanelen.
Objekt
USB-funktion
USB-funktion >
Originalformat
(skanna)
Beskrivning
Anger USB som skanningsmål. Originalen skannas
och filerna sparas till en USB-enhet.
Bildens storlek.
3. Nyttiga inställningsmenyer
207
Skanna
8
Skanningsinställningar
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
I skanningsläget trycker du på
(Menu) > Skanningsinst. på
kontrollpanelen.
• CLX-330x Series / CLX-330xW Series: När lysdioden på knappen
Scan to är tänd är enheten i skanningsläge.
• CLX-330xFN Series / CLX-330xFW Series: Tryck på
på kontrollpanelen.
Objekt
Andra st.inst.
(skanna)
Beskrivning
Återställer skrivarens standardinställning.
Andra st.inst. > USB- Återställer USB-skanningsinställningarna till
standard
skrivarens förinställda värden.
3. Nyttiga inställningsmenyer
208
Systeminstallation
9
Objekt
Maskininst.
Auto-avstäng.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
(Menu) > Systeminst. > Maskininst. på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Maskin-ID
Anger maskin-ID:t som skrivs ut längst upp på de
faxsidor som skickas.
Faxnummer
Anger faxnumret som skrivs ut längst upp på de
faxsidor som skickas.
Datum & tid
Används för datum- och tidsinställning.
Tidsformat
Anger tidsformat (mellan 12 och 24 timmar).
Sprak
Ställer in språket som visas i kontrollpanelens display.
Energisparlage
Beskrivning
Stänger av maskinen automatiskt då den varit i
energisparläge under den tidsrymd angett i Autoavstäng. > Pa > Timeout.
• Detta är endast tillgängligt på modellerna
CLX-330x Series/CLX-330xW Series.
• För att sätta på maskinen igen, klicka på
(Power/Wakeup)-knappen på
kontrollpanelen (se till att huvudströmmen
är på).
• Om du kör skrivarens drivrutiner eller
Samsung Easy Printer Manager, förlängs
tiden automatiskt.
• Om maskinen är uppkopplad mot nätverk
eller om den arbetar med en utskrift
fungerar inte Auto-avstäng.
Ställer in hur länge det ska dröja innan skrivaren
försätts i energisparläge.
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid
minskas energiförbrukningen automatiskt.
3. Nyttiga inställningsmenyer
209
Systeminstallation
Objekt
Vackn.handelse
Beskrivning
Objekt
Du kan ange när skrivaren ska försättas i normalläge
från energisparläget.
Anger huruvida utskriften ska fortsätta när
pappersformatet inte stämmer med inställningarna.
• Pa: Maskinen försätts i normalläge från
energisparläge när du:
• 30 sekunder: Om fel papperstyp används visas ett
felmeddelande. Skrivaren pausas i 30 sekunder
och därefter tas meddelandet bort och utskriften
fortsätter.
- trycker på en knapp
- öppnar eller stänger papperskassetten
Fortsatt auto.
• 0 sekunder: Utskriften fortsätter även om
pappersblandning upptäcks.
- sätter i papper i dokumentmataren
• Av: Maskinen försätts endast i normalläge från
energisparläge när du trycker på knappen Power/
Wakeup.
Tidsgr. f. sys
Beskrivning
Anger hur länge de senast använda
kopieringsinställningarna ska användas. När tiden har
löpt ut används standardinställningarna för kopiering.
Timeout jobb
Du kan ange hur lång tid skrivaren ska vänta innan
den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte
slutar med kommandot att skriva ut sidan.
Hoghojdsjust.
Optimerar utskriftskvaliteten utifrån skrivarens höjd
över havet.
Fuktighet
Optimerar utskriftskvaliteten utifrån luftfuktigheten i
skrivarens omgivning.
• Av: Om fel papper upptäcks pausas utskriften till
du sätter in rätt papper.
Pappersbyte
Pappersstorleken som anges i drivrutinen ändras så
att förväxlingar mellan letter- och A4-format undviks.
Om det exempelvis finns A4-papper i kassetten men
du har angett pappersformatet som Letter i
skrivardrivrutinen skriver maskinen ut på A4-papper,
och vice versa.
SkrivUtTomSida
Skrivaren identifierar utskriftsdata från datorn oavsett
om en sida är tom eller innehåller data. Du kan ställa
in så att tomma sidor skrivs ut eller hoppas över.
3. Nyttiga inställningsmenyer
210
Systeminstallation
10
Objekt
Beskrivning
Pappersinställning
I eko-läget minskar bläck- och pappersåtgången.
• Standardinst.: Aktiverar eller inaktiverar ekoläget.
Eko-installn.
Vid tryck (På-tvingad): Aktiverar lösenord för
eko-läget. Om en användare vill försätta
skrivaren i eko-läge måste han eller hon ange
lösenordet.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
•
• Valj temp. (Valj temp.): Väljer den eko-mall som
har angetts via SyncThru™ Web Service.
Välj
(Menu) > Systeminst. > Pappersinst. på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Pappersformat
Anger pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.
Pappertyp
Anger papperstyp i de olika kassetterna.
Marginal
Ställer in dokumentets marginaler.
3. Nyttiga inställningsmenyer
211
Systeminstallation
11
Objekt
Ljud/Volym
Slår på eller av ljud från telefonlinjen till högtalaren,
t.ex. en ringsignal eller en faxton. Om det här
alternativet har värdet Kommunikation är högtalaren
på tills den andra maskinen svarar.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
Hogtalare
•
Välj
(Menu) > Systeminst. > Ljud/volym på kontrollpanelen.
Objekt
Slår på eller av knappljud. När det här alternativet är
aktiverat hörs ett ljud varje gång en tangent trycks in.
Varningsljud
Slår på eller av larmljud. När detta alternativ aktiveras
hörs en larmton varje gång det uppstår fel, och när en
faxkommunikation avslutas.
Du kan justera ljudnivån med On Hook Dial.
Du kan endast justera högtalarvolymen när
telelinjen är ansluten.
a Tryck på
(fax) på kontrollpanelen.
b Tryck på On Hook Dial. En
uppringningston hörs i högtalaren.
c Tryck på pilarna tills du hör den önskade
volymen.
d Tryck på On Hook Dial för att spara
ändringen och återvända till redoläget.
Beskrivning
Tangentljud
Beskrivning
Signal
Justerar ringsignalens volym. Ringsignalens
inställning kan vara Av, Låg, Medium och Hög.
3. Nyttiga inställningsmenyer
212
Systeminstallation
12
Objekt
Rapp.
Fax bekräft.
Skriver ut en rapport som anger faxnummer,
antal sidor, hur lång tid jobbet tog,
kommunikationsläge och huruvida
överföringen lyckades för ett visst faxjobb. Du
kan ange att maskinen ska skriva ut en
överföringsbekräftelse automatiskt efter varje
faxjobb.
Skickade fax
Skriver ut uppgifter om de fax som du nyligen
har skickat
Fax mottagen
Skriver ut uppgifter om de fax som du har tagit
emot på sistone.
Konfigurering
Du kan skriva ut en rapport med skrivarens
fullständiga konfiguration.
Schemajobb
Skriver ut listan över dokument som för
tillfället finns lagrade som fördröjda fax, liksom
starttider och åtgärdstyper.
Forbr.art.infp
En sida med information om
förbrukningsartiklar skrivs ut.
Skrapfax
Skriver ut de faxnummer som har spärrats
såsom skräpfaxnummer.
Demosida
En demosida skrivs ut och du kan kontrollera
om skrivaren skriver ut korrekt.
Natverkskonf.
Skriver ut information om maskinens
nätverksanslutning och konfiguration.
Adressbok
Alla faxnummer som lagras i enhetens minne
skrivs ut.
Anv.räknare
Skriver ut en sida som visar användningen.
Du ser hur många sidor som har skrivits ut.
Faxalternativ
Skriver ut information om en faxrapport.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
För att ändra menyalternativen:
•
Beskrivning
Välj
(Menu) > Systeminst. > Rapport på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
3. Nyttiga inställningsmenyer
213
Systeminstallation
13
Objekt
Underhåll
Här kan du bland annat ställa in kontrast,
färgregistrering och färgdensitet.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
• Anpass. farger: justerar kontrasten, färg för färg.
- Standard: optimerar färgerna automatiskt.
Bildhanterare
För att ändra menyalternativen:
•
Välj
Beskrivning
Rensa tonermed
Det här alternativet visas när tonerkassetten är tom.
Du kan ta bort meddelandet.
Liv forb.art.
Visar nivån på förbrukningsartiklarna (se ”Kontrollera
förbrukningsmaterialens status” på sidan 88).
- Utskrifttäthet: möjliggör manuell justering av
färgkontrasten för varje tonerkassett. De
förvalda inställningarna rekommenderas för
bästa färgkvalitet.
• Tonjustering: Skrivaren kalibrerar tonerdensiteten
för bästa möjliga färgutskriftskvalitet.
(Menu) > Systeminst. > Underhall på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Serienummer
Visar maskinens serienummer. Serienumret är bra att
ha till hands när du kontaktar service eller tänker
registrera dig på Samsungs webbplats.
Lag tonermed.
Du kan ange vid vilken nivå meddelandet om låg
tonernivå eller tom toner ska visas (se ”Ställa in
varning vid låg tonernivå” på sidan 89).
3. Nyttiga inställningsmenyer
214
Nätverksinstallation
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin (se
”Menykarta” på sidan 33).
Alternativ
Natverkskonf.
Beskrivning
Den här listan visar information om maskinens
nätverksanslutning och konfiguration.
Du kan aktivera eller avaktivera följande protokoll.
•
Välj
(Menu) > Nätverk på kontrollpanelen.
Alternativ
• Nät. Aktivera: Du kan ange om Ethernet ska
användas eller inte.
Beskrivning
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
Anger lämpligt protokoll och anger parametrarna för
nätverksmiljön.
TCP/IP (IPv4)
Det är många parametrar som ska ställas in.
Om du är osäker är det bättre att lämna det
som det är eller fråga en
nätverksadministratör.
TCP/IP (IPv6)
Välj detta alternativ för att använda nätverksmiljön via
IPv6 (se ”IPv6-konfiguration” på sidan 162).
Ethernethast.
Används för att ställa in hastigheten på
nätverksöverföringen.
Tradlos
Välj det här alternativet om du ska ansluta till ett
trådlöst nätverk.
Rensa install.
Återställer nätverksinställningarna till
standardvärdena. (Omstart krävs)
• Http Aktivera: Du kan ange om SyncThru™ Web
Service ska användas eller inte.
Protokolhant.
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
• WINS: Du kan konfigurera WINS-servern.
WINS(Windows Internet Name Service) används
för Windows.
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
3. Nyttiga inställningsmenyer
215
Nätverksinstallation
Alternativ
Beskrivning
• SNMP V1/V2: Du måste aktivera detta alternativ
för att kunna använda protokollet SNMP V1/V2.
Administratörer kan använda SNMP för att ha
uppsikt över och hantera maskiner i nätverket.
• UPnP(SSDP): Du måste aktivera detta alternativ
för att kunna använda protokollet UPnP (SSDP).
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
Protokolhant.
(forts.)
• MDNS: Du måste aktivera detta alternativ för att
kunna använda protokollet MDNS (Multicast
Domain Name System).
• SetIP: Du måste aktivera detta alternativ för att
kunna använda protokollet SetIP.
• SLP: Du kan konfigurera SLP (Service Location
Protocol) -inställningar. Detta protokoll tillåter
värdapplikationer att hitta tjänster i ett lokalt nätverk
utan tidigare konfigurering.
Starta om maskinen efter det att du ändrar
inställningen.
3. Nyttiga inställningsmenyer
216
4. Specialfunktioner
Det här kapitlet innehåller information om specialfunktioner för skanner-, fax- och utskriftsläget.
• Höjdjustering
218
• Ange in olika tecken
219
• Inställning av faxens adressbok
221
• Utskriftsfunktioner
224
• Skanningsfunktioner
237
• Faxfunktioner
246
• Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.
• Det kan hända att du måste trycka på OK för att komma till undermenyer.
Höjdjustering
Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över
havsnivån skrivaren befinner sig. Följande uppgifter hjälper dig att ställa in
skrivaren för bästa utskriftskvalitet.
Du kan ange höjdvärdet från Enhetsinställningar i programmet Samsung
Easy Printer Manager.
Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig
på.
Manager >
(växla till avancerat läge) > Enhetsinställningar. Se
”Enhetsinställningar” på sidan 265.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
•
I Windows och Mac anges inställningarna i Samsung Easy Printer
• Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ange höjden via
SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service”
på sidan 260).
• Du kan även ange höjdvärdet genom att välja Systeminst. på
displayen (se ”Maskinens grundinställningar” på sidan 39).
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Hög 3
Hög 2
Hög 1
Normal
4. Specialfunktioner
218
Ange in olika tecken
När du utför olika uppgifter kanske du måste ange namn och siffror. När du
t.ex. gör inställningar för enheten anger du ditt eller företagets namn samt
faxnumret. När du lagrar faxnummer eller e-postadresser i minnet kan du
också ange motsvarande namn.
2
Bokstäver och siffror på knappsatsen
• Vilka specialtecken som finns kan skilja sig från modell till modell och
kan även bero på vilka tillval du har.
1
• Vissa knappvärden nedan kanske inte visas beroende på vilket jobb
du utför.
Ange bokstäver och siffror
Tryck på knappen flera gånger tills rätt bokstav visas på displayen.
Exempel: Om du vill skriva bokstaven O trycker du på 6 (som har försetts
med bokstäverna ”MNO”). Varje gång du trycker på 6 visas en ny bokstav i
displayen, M, N, O, m, n, o och slutligen 6. Mer information om hur du hittar
rätt tecken finns i ”Bokstäver och siffror på knappsatsen” på sidan 219.
• Du kan ange ett mellanslag genom att trycka två gånger på 1.
• Tryck på vänster-/högerpilen eller på uppåt-/nedåtpilen för att ta bort
det sista tecknet.
Knapp
Tillhörande siffror, bokstäver och tecken
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*
*%^_~!#$()[]
(De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)
4. Specialfunktioner
219
Ange in olika tecken
Knapp
#
Tillhörande siffror, bokstäver och tecken
#=|?":{}<>;
(De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)
4. Specialfunktioner
220
Inställning av faxens adressbok
Du kan koppla nummer som ofta används till snabbval via SyncThru™ Web
Service. Du kan därefter snabbt och smidigt välja ett faxnummer genom att
välja dess platsnummer i adressboken.
4
Använda snabbuppringningsnummer
När du ska skicka ett fax och uppmanas att ange ett nummer, anger du
snabbvalsnumret för det önskade faxnumret.
3
Registrera ett snabbuppringningsnummer
1
2
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera > Snabbval
på kontrollpanelen.
• För ett två- eller tresiffrigt snabbuppringningsnummer trycker du först
på den/de första sifferknappen/knapparna och håller sedan ner den
sista sifferknappen längre än 2 sekunder.
Ange ett snabbuppringningsnummer och tryck på OK.
Om det redan finns en post med detta snabbvalsnummer visas
meddelandet på displayen så att du kan ändra det. Om du vill börja om
med ett annat snabbuppringningsnummer trycker du på
3
4
5
• För ett ensiffrigt (0–9) snabbvalsnummer trycker du på och håller
ned motsvarande sifferknapp på det numeriska tangentbordet i mer
än 2 sekunder.
• Om du vill skriva ut adressboken väljer du
(fax) >
(Address Book) > Skriv ut.
(Back).
Ange önskat namn och tryck på OK.
Ange önskat faxnummer och tryck på OK.
Tryck på
redoläget.
(Cancel eller Stop/Clear) om du vill återgå till
4. Specialfunktioner
221
Inställning av faxens adressbok
5
Redigera snabbuppringningsnummer
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera > Snabbval
på kontrollpanelen.
2
3
4
5
Ange det snabbvalsnummer du vill ändra och tryck på OK.
Ändra namnet och tryck OK.
3
Sök genom att ange de första bokstäverna i snabbvalsnamnet du vill
lägga till i gruppen.
4
5
6
7
Välj önskat namn och tryck på OK.
8
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
Ändra faxnumret och tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
Välj Ja när Lagg till? visas.
Upprepa steg 3 för att lägga in övriga snabbvalsnummer i gruppen.
När du är klar väljer du Nej när Annat nummer? visas. Tryck
därefter på OK.
(Cancel eller Stop/
7
6
Registrera ett gruppuppringningsnummer
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera >
Gruppuppring. på kontrollpanelen.
2
Ange ett gruppummer och tryck på OK.
Redigera gruppuppringningsnummer
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Ny&Redigera >
Gruppuppring. på kontrollpanelen.
2
3
Ange det gruppnummer du vill redigera och tryck på OK.
Om det redan finns en post med detta snabbvalsnummer visas
meddelandet på displayen så att du kan ändra det. Om du vill börja om
med ett annat snabbuppringningsnummer trycker du på
(Back).
Ange ett nytt snabbuppringningsnummer som ska läggas till och välj
OK när Lagg till? visas.
Ange ett snabbvalsnummer som finns lagrat i gruppen och tryck på
OK. Raderad visas.
4
Tryck på OK för att lägga till respektive radera numret.
4. Specialfunktioner
222
Inställning av faxens adressbok
5
6
7
Upprepa steg 3 om du vill lägga till eller ta bort fler nummer.
Välj Nej när Annat nummer? visas och tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
9
Skriva ut adressbok
Du kan kontrollera inställningarna för
ut en lista.
1
2
8
Söka efter en post i adressboken
Du kan söka efter ett nummer i minnet på två olika sätt. Du kan antingen
söka i bokstavsordning från A till Z eller genom att ange de första
bokstäverna i namnet som är kopplat till numret.
1
Välj
(fax) >
(Address Book) > Sok&Ring upp > Snabbval
eller Gruppuppring. på kontrollpanelen.
2
3
Ange Alla eller ID och tryck på OK.
Välj
(fax) >
(Address Book) genom att skriva
(Address Book) > Skriv ut på kontrollpanelen.
Tryck på OK.
Utskriften påbörjas.
Tryck på önskat namn och nummer eller den tangentknapp som har
den bokstav du vill söka på.
Om du exempelvis vill hitta namnet ”MOBIL” trycker du på knappen
6 där det står ”MNO”.
4
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
4. Specialfunktioner
223
Utskriftsfunktioner
• Information om grundläggande utskriftsfunktioner finns i
Grundläggande bruksanvisning (se ”Grundläggande information om
utskrift” på sidan 53).
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb ändrar du dem i
Utskriftinställningar.
11
Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.
10
Ändra standardinställningarna för utskrift
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
Välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
Öppna Utskriftinställningar.
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
Välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
Markera din maskin.
Högerklicka på skrivaren och välj Välj som standardskrivare.
Om objektet Utskriftinställningar är markerat med tecknet ► kan du
välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.
Om objektet Utskriftinställningar är markerat med tecknet ► kan du
välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.
5
6
Ändra inställningarna på respektive flik.
Klicka på OK.
4. Specialfunktioner
224
Utskriftsfunktioner
12
Använda specialfunktioner för utskrift
1
Markera rutan Skriv till fil i fönstret Skriv ut.
2
3
Klicka på Skriv ut.
Skrivardrivrutin för XPS används för att skriva ut dokument i XPSformat.
• Se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7.
• Drivrutinen kräver Windows Vista eller senare operativsystem.
• För modeller som har XPS-drivrutin på sin programvaru-cd:
- Du installerar XPS-drivrutinen från programvaru-cd:n. När
installationsfönstret öppnas väljer du Anpassad installation Du
kan välja XPS-skrivaren i fönstret Välj funktioner.
• För modeller som hämtar XPS-drivrutinen från Samsungs hemsida,
www.samsung.com > find your product> Support eller downloads.
Skriva till fil (PRN)
Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.
Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på OK.
Till exempel c:\Temp\filnamn.
Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i Mina
dokument, Documents and Settings eller Användare. Mappen där
filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program
du använder.
4. Specialfunktioner
225
Utskriftsfunktioner
Så här fungerar specialfunktionerna
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv ut fönster. Där kan du
ändra inställningarna. Skrivarnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
• Välj menyn Hjälp eller klicka på
56).
Objekt
Flera sidor per ark
Affischutskrift
i fönstret eller tryck på F1 på tangentbordet samt på det alternativ du vill veta mer om (se ”Använda hjälpen” på sidan
Beskrivning
Anger hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark. Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att
förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.
Du kan även skriva ut ett ensidigt dokument på 4 (affisch 2 x 2), 9 (affisch 3 x 3) eller 16 (affisch 4 x 4) ark om du vill tejpa ihop arken
och göra en affisch.
Markera värdet Överlappning för affisch. Ange Överlappning för affisch i millimeter eller med alternativknappen längst upp till höger
på fliken Grundläggande. Det gör det lättare att sammanfoga arken.
4. Specialfunktioner
226
Utskriftsfunktioner
Objekt
Beskrivning
Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument på båda sidor av papperet och ordna sidorna så att papperet kan vikas på mitten
och bilda ett häfte.
Utskrift av häfte
8
9
• Det här alternativet finns endast tillgängligt vid användning av skrivardrivrutinen PCL/SPL. Den här inställningen finns inte
tillgänglig när du använder XPS-drivrutin.
• Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersformat. Välj alternativet Storlek på fliken Papper om du vill se
vad det finns för tillgängliga pappersstorlekar.
• Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden automatiskt. Välj bara tillgängligt papper (papper utan
- eller -märke).
4. Specialfunktioner
227
Utskriftsfunktioner
Objekt
Beskrivning
Du kan skriva ut på båda sidor av ett papper (duplex). Innan du skriver ut ska du bestämma vilken orientering dokumentet ska ha.
• Detta alternativ finns endast tillgängligt vid användning av skrivardrivrutinen PCL/SPL. Den här inställningen finns inte
tillgänglig när du använder XPS-drivrutin.
• Om skrivaren inte har en någon duplexenhet måste du avsluta utskriften manuellt. Skrivaren skriver först ut varannan sida i
dokumentet. Sedan visas ett meddelande på datorn.
• Funktionen Hoppa över tomma sidor fungerar inte med dubbelsidiga utskrifter.
Dubbelsidig utskrift
(manuell)
• Ingen: Funktionen inaktiveras.
• Långsida: det här är det normala layoutalternativet för bokbindning.
• Kortsida: det här är det normala layoutalternativet för kalendrar.
• Omvänd dubbelsidig utskrift: Markera det här alternativet om du vill vända utskriftsordningen vid dubbelsidig utskrift. Det här
alternativet finns inte tillgängligt när du använder Dubbelsidig utskrift (manuell).
Pappersalternativ
Du anger ett procenttal för att förstora eller förminska dokumentet så att det skrivs ut större eller mindre än dess faktiska storlek.
4. Specialfunktioner
228
Utskriftsfunktioner
Objekt
Vattenstämpel
Vattenstämpel
(Skapa en
vattenstämpel)
Vattenstämpel
((Redigera en
vattenstämpel)
Vattenstämpel
((Ta bort en
vattenstämpel)
Beskrivning
Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet. Du kan
till exempel skriva ut ordet DRAFT eller CONFIDENTIAL diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa
bokstäver.
a Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftinställningar.
b Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
c Ange en text i rutan Vattenstämpelns meddelande.
Du kan ange upp till 256 tecken. Meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret.
a
b
c
d
e
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftinställningar.
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella vattenstämplar och ändra vattenstämpelns text och andra alternativ.
Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
a
b
c
d
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftinställningar.
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella vattenstämplar och klicka sedan på Radera.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
4. Specialfunktioner
229
Utskriftsfunktioner
Objekt
Beskrivning
Detta alternativ finns endast tillgängligt vid användning av skrivardrivrutinen PCL/SPL. Detta alternativ finns inte tillgängligt vid
användning av XPS-drivrutinen
Överlägg
Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk i ett särskilt filformat. Det kan skrivas ut på ett valfritt dokument.
Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som
innehåller exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du
inte längre ladda förtryckt papper i skrivaren: skriv bara ut brevhuvud som ett överlägg på dokumentet.
När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller annan information.
• Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument som du vill skriva ut överlägget på. Skapa inte ett
överlägg med en vattenstämpel.
• Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för dokumentet som du vill skriva överlägget på.
Överlägg
(Skapa ett nytt
överlägg)
a
b
c
d
Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till Utskriftinställningar.
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Text. Fönstret Redigera överlägg visas.
Klicka på Skapa i fönstret Redigera överlägg.
I fönstret Spara som skriver du in ett namn i rutan Jobbnamn. Ange målsökväg, om det behövs (standardinställningen är
C:\Formover).
e Klicka på spara. Namnet visas i Överläggslista.
f Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.
4. Specialfunktioner
230
Utskriftsfunktioner
Objekt
Överlägg
(Använda ett
överlägg)
Överlägg
(Ta bort ett
överlägg)
Beskrivning
a Klicka på fliken Avancerat.
b Välj önskat överlägg i listrutan Text.
c Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan Text väljer du Redigera... i listan och klickar på Hämta. Välj den överläggsfil
som du vill använda.
Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på en extern plats kan du också läsa in filen när du öppnar fönstret Öppna.
När du har valt filen klickar du på Öppna. Filen visas i rutan Överläggslista och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i rutan
Överläggslista.
d Markera kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift om det behövs. Om denna ruta är markerad öppnas ett meddelandefönster
varje gång du skickar ett dokument till utskrift. Där bekräftar du att du vill ha ett överlägg på dokumentet.
Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut automatiskt på dokumentet.
e Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
a
b
c
d
e
f
I fönstret Printing Preferences klickar du på fliken Avancerat.
Välj Redigera i listrutan Text.
Markera det överlägg du vill ta bort i rutan Överläggslista.
Klicka på Radera.
När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs. Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.
4. Specialfunktioner
231
Utskriftsfunktioner
13
Macintosh-utskrift
Ändra utskriftsinställningar
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
Skriva ut ett dokument
När du skriver ut från en Macintosh måste du kontrollera inställningarna för
skrivardrivrutinen i varje program som du använder. Gör så här om du vill
skriva ut från en Macintosh:
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
3
Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ,
och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på OK.
4
5
6
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Document Setup i
vissa program).
Öppna menyn File och klicka på Print.
Öppna ett program och välj Print från menyn File. Maskinnamnet som
visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken
maskin som används. Förutom namnet ser fönstren med
skrivaregenskaper ungefär ut som följande.
Utskrift av flera sidor på ett ark
Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Med den här
funktionen kan du skriva ut billiga utkast.
1
2
Öppna ett program och välj Print på menyn File.
3
4
Välj övriga alternativ som ska användas.
Välj Layout i listrutan under Orientation. Välj det antal sidor du vill
skriva ut på ett pappersark i listrutan Pages per Sheet.
Klicka på Print.
Skrivaren skriver ut det valda antalet aidor på ett ark.
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
Klicka på Print.
4. Specialfunktioner
232
Utskriftsfunktioner
Dubbelsidig utskrift
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se
”Olika funktioner” på sidan 10).
Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den andra kopian
skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av
papperet när du skriver ut fler än en kopia.
Använda hjälpen
Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant
som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:
•
Long-Edge Binding: Det här är det normala layoutalternativet vid
bokbindning.
•
Short-Edge Binding: Det här alternativet används ofta för kalendrar.
1
2
3
4
5
Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka sedan på
ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popup-fönster med information
om hur alternativet fungerar.
Välj Print i menyn File i Macintosh-programmet.
Välj Layout i listrutan under Orientation.
Välj en bindningsorientering från alternativet Two-Sided.
Välj övriga alternativ som ska användas.
När du klickar på Print skriver skrivaren ut på båda sidorna av
pappret.
4. Specialfunktioner
233
Utskriftsfunktioner
14
Linux-utskrift
4
Ändra egenskaperna för utskriftsjobbet genom att använda följande
fyra flikar överst i fönstret.
•
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla
skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller
andra program för udda-jämn-utskrift.
Skriva ut från program
I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common
UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren från sådana program.
1
2
3
Öppna ett program och välj Print från menyn File.
•
Text: Anger sidmarginaler och ställer in alternativ för text,
exempelvis radavstånd och kolumner.
•
Graphics: Anger alternativ för bilder som används när du skriver
ut bildfiler, till exempel färger, bildstorlek och bildposition.
•
Advanced: Anger upplösningen, papperskällan och målet.
Välj Print direkt med LPR.
I LPR GUI-fönstret väljer du modellnamn för din maskin i
skrivarlistan och klickar på Properties.
General: Används för att ändra pappersstorleken, papperstypen
och dokumentens orientering. Här kan du aktivera
duplexfunktionen, lägga till alternativ för början och slut på
banderoller och ändra antal sidor per ark.
5
Klicka på Apply om du vill spara ändringarna och stänga fönstret
Properties.
6
7
Klicka på OK i fönstret LPR GUI när du vill starta utskriften.
Utskriftsfönstret visas, där du kan övervaka utskriftsjobbets status.
Du kan avbryta det aktuella jobbet genom att klicka på Cancel.
4. Specialfunktioner
234
Utskriftsfunktioner
Skriva ut filer
Konfigurera skrivaregenskaper
Du kan skriva ut många olika typer av filer på skrivaren via CUPS, direkt
från kommandoradsgränssnittet. Med verktyget CUPS lpr kan du göra just
det, men paketet med drivrutiner ersätter standardverktyget (lpr) med ett
mer användarvänligt grafiskt LPR-program.
Med hjälp av fönstret Printer Properties i Printers configuration kan du
ändra olika egenskaper för skrivaren i dess egenskap av skrivare.
1
Om det behövs kan du växla till Printers configuration.
Så här skriver du en dokumentfil:
1
Skriv lpr <filnamn> i kommandotolken i Linux-skalet och tryck sedan
på Enter. Fönstret LPR GUI visas.
Om du bara skriver lpr och trycker på Enter visas Select file(s) to
print-fönstret först. Välj helt enkelt de filer som du vill skriva ut och
klicka på Open.
2
I fönstret LPR GUI väljer du skrivaren i listan och ändrar sedan
egenskaperna för utskriftsjobbet.
3
Klicka på OK när du vill starta utskriften.
Öppna Unified Driver Configurator.
2
Markera skrivaren i listan med tillgängliga skrivare och klicka på
Properties.
3
Fönstret Printer Properties visas.
Följande fem flikar finns högst upp i fönstret:
•
General: Är ett alternativ där du kan ändra skrivarens plats och
namn. Namnet som anges på den här fliken visas i listan över
skrivare i Printers configuration.
•
Connection: Är ett alternativ där du kan visa eller välja en annan
port. Om du ändrar maskinporten från USB till parallell eller
tvärtom medan den används, måste du konfigurera om
maskinporten på den här fliken.
•
Driver: Ett alternativ där du kan visa eller välja en annan
skrivardrivrutin. Om du klickar på Options kan du ange
enhetens standardinställningar.
•
Jobs: Visar listan med utskriftsjobb. Klicka på Cancel job om du
vill avbryta det markerade jobbet, och markera kryssrutan Show
completed jobs om du vill visa de tidigare jobben i jobblistan.
4. Specialfunktioner
235
Utskriftsfunktioner
•
4
Classes: Visar vilken klass skriven hör till. Klicka på Add to
Class om du vill lägga till den i en viss klass, eller klicka på
Remove from Class om du vill ta bort skrivaren från den
markerade klassen.
Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga fönstret
Printer Properties.
4. Specialfunktioner
236
Skanningsfunktioner
•
TWAIN: TWAIN är ett av de förinställda bildbehandlingsprogrammen.
När du skannar en bild startas det valda programmet där du kan styra
skanningsprocessen. Funktionen kan användas via lokal anslutning
eller nätverksanslutning (se ”Skanna från bildbehandlingsprogram” på
sidan 240).
•
Samsung Scan Assistant/Samsung Easy Document Creator: Med
det här programmet kan du skanna bilder och dokument.
• För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande
bruksanvisning (se ”Grundläggande skanning” på sidan 64).
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
• Den maximala upplösning som du kan få beror på flera faktorer,
däribland datorns hastighet, tillgängligt diskutrymme, minne,
storleken på bilden som skannas och inställningarna av bitdjup.
Därför är det möjligt att du inte kan skanna på vissa upplösningar,
speciellt om du använder utökad dpi, beroende på vilket system du
har och vad du skannar.
-
Se ”Skanning med Samsung Scan Assistant” på sidan 241.
-
Se ”Använda Samsung Easy Document Creator” på sidan 266.
•
WIA: WIA är en förkortning av Windows Image Acquisition. Om du vill
använda den här funktionen måste datorn och maskinen vara anslutna
direkt med en USB-kabel (se ”Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen” på
sidan 241).
•
USB-minne: Du kan skanna ett dokument och spara den skannade
bilden på en USB-minnesenhet.
15
Grundläggande skanningsmetod
Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
Du kan skanna originalen med maskinen via en USB-kabel eller via
nätverket. Följande metoder kan användas för dokumentskanning:
•
Skanna till PC: Skanna originalen från kontrollpanelen. Skannade data
lagras i mappen Mina dokument i den anslutna datorn (se
”Grundläggande skanning” på sidan 64).
4. Specialfunktioner
237
Skanningsfunktioner
16
17
Välja skanningsinställningar i datorn
Skanna från en nätverksansluten maskin
Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
1
Öppna Samsung Easy Printer Manager (se ”Använda Samsung
Easy Printer Manager” på sidan 263).
2
3
4
Välj lämplig skrivare i Skrivarlista.
Välj menyn Inställningar för att skanna till dator.
Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 22).
Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats på datorn från cd-skivan
med programvara, eftersom skrivardrivrutinen innehåller
skanningsprogrammet (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 30).
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
Välj
(skanna) > Skanna till PC > Nätverksdator på
kontrollpanelen.
Välj det alternativ du vill använda.
•
Skanningsaktivering: Används för att aktivera och inaktivera
skanningsfunktionen på enheten.
•Fliken Grundläggande: Här finns allmänna skannings- och
enhetsinställningar.
Om meddelandet Ej tillgangligt visas bör du kontrollera anslutningen
och välja Aktivera skanning från enhetspanel i Samsung Easy
•Fliken Bild: Här finns inställningar för bildbehandling.
5
Printer Manager >
skanna till dator.
Tryck på Spara > OK.
3
Växla till avancerat läge > Inställningar för att
Välj datorns registrerade ID och ange Losenord om nödvändigt.
4. Specialfunktioner
238
Skanningsfunktioner
18
• ID är samma ID som det registrerade skannings-ID:et för Samsung
Easy Printer Manager >
Växla till avancerat läge >
Inställningar för att skanna till dator.
• Losenord är det fyrsiffriga nummer som registrerats som lösenord
för Samsung Easy Printer Manager >
> Inställningar för att skanna till dator.
4
5
Växla till avancerat läge
Skanna till WSD
Skannar originalen och sparar inskannad data på ansluten dator om den
stödjer WSD (Web Service for Device). Du måste först installera WSDdrivrutinen på datorn innan du kan använda funktionen. I Windows 7 väljer
du Kontrollpanelen > Enheter och skrivare > Lägg till en skrivare.
Klicka på Lägg till en nätverksskrivare i guiden.
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Skanningen påbörjas.
• WSD fungerar endast med Windows Vista® eller senare versioner
av Windows.
• Anvisningarna nedan gäller för Windows 7.
Skannad bild sparas på datorns C:\Användare\användarnamn\Mina
dokument. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket
operativsystem och program du använder.
Installera WSD-skrivardrivrutinen
1
Välj Starta > Kontrollpanelen > Enheter och skrivare > Lägg till
en skrivare.
2
Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller
Bluetooth-skrivare i guiden.
3
Välj den skrivare som ska användas från listan och klicka sedan på
Nästa.
4. Specialfunktioner
239
Skanningsfunktioner
19
• WSD-skrivarens IP-adress är http://[IP-address]/ws/ (exempelvis:
http://111.111.111.111/ws/).
• Om ingen WSD-skrivare visas i listan väljer du Skrivaren jag vill
använda finns inte i listan > Lägg till en skrivare med TCP/IPadress eller värdnamn samt Webbtjänstenhet som Enhetstyp.
Ange därefter skrivarens IP-adress.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Skanna med WSD
1
2
3
Det går även att skanna och importera dokument direkt från
bildbehandlingsprogram som är TWAIN-kompatibla (exempelvis från
Adobe Photoshop). Följ stegen nedan för att skanna med TWAINkompatibel programvara:
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
4
5
6
Öppna ett program, t.ex. Adobe Photoshop.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
Välj
(skanna) > Skan. t WSD på kontrollpanelen.
Om meddelandet Ej tillgangligt visas kontrollerar du portanslutningen.
Du kan även kontrollera att WSD-skrivardrivrutinen har installerats.
4
5
6
Skanna från bildbehandlingsprogram
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
Klicka på Fil > Importera och välj skannerenheten.
Ange skanningsinställningarna.
Skanna och spara den skannade bilden.
Välj datorn från WSDdatorli..
Ange önskat alternativ och tryck på OK.
Skanningen påbörjas.
4. Specialfunktioner
240
Skanningsfunktioner
20
Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen
Maskinen stöder WIA-drivrutinen (Windows Image Acquisition) för
skanning av bilder. WIA är en av standardkomponenterna som medföljer
Microsoft Windows 7. Den fungerar med både digitalkameror och skannrar.
Till skillnad från TWAIN-drivrutinen behöver du inte använda andra
program för att justera bilder när du använder WIA-drivrutinen:
WIA-drivrutinen fungerar endast med Windows och en USB-port
förutom på Windows 2000.
1
2
6
Välj skannerinställningar och klicka sedan på Förhandsgranska om
du vill se hur inställningarna påverkar bilden.
7
Skanna och spara den skannade bilden.
21
Skanning med Samsung Scan Assistant
Du måste ladda ner programmet Samsung Scan Assistant från Samsung:s
webbplats för att kunna installera skrivarprogrammet (http://
www.samsung.com > Find your product > Support or Downloads).
• För Windows måste du ladda ner Samsung Scan Assistant från
Samsungs webbplats för att kunna installera skrivarprogrammet
(http://www.samsung.com > Find your product > Support or
Downloads).
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
• För Macintosh öppnar du mappen Application > Samsung >
Samsung Scan Assistant.
• Windowsanvändare kan använda OCR (Optical Character Reader)funktionen från Samsung Scan Assistant program.
3
Välj Starta > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Enheter
och skrivare.
4
Högerklicka på ikonen till enhetens drivrutin i Skrivare och fax >
Starta skanning.
1
Från Samsung:s webbplats laddar du ner programmet Samsung
Scan Assistant till datorn. Installera sedan programvaran.
5
Programmet Ny skanning visas.
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
4. Specialfunktioner
241
Skanningsfunktioner
3
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
4
Välj Starta > Alla program > Samsung-skrivare och starta
Samsung Scan Assistant.
Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen
alternativ du vill veta mer om.
5
6
i fönstret och klicka på det
Om meddelandet No Image Capture device connected visas kopplar
du från USB-kabeln och kopplar in den igen. Om problemet kvarstår
läser du i hjälpinformationen för Image Capture.
4
5
Välj önskat alternativ.
Skanna och spara den skannade bilden.
Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac OS
till den senaste versionen. Image Capture fungerar korrekt i Mac OS X
10.4.7 eller högre.
Ange skanningsinställningarna.
Klicka på Skanna.
22
Skanning med en Macintosh
Skanna från en nätverksansluten maskin
Endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se
”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Skanna från en USB-ansluten maskin
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Starta Applications och klicka på Image Capture.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
1
2
Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.
3
Starta Applications och klicka på Image Capture.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
4. Specialfunktioner
242
Skanningsfunktioner
4
Följ stegen nedan (beroende på operativsystem).
•
-
Välj Devices > Browse Devices på Menyraden.
-
Välj maskinen i alternativet TWAIN devices. Kontrollera att
Use TWAIN software är markerad.
-
•
5
6
• Mer information finns i hjälpen till Image Capture.
• Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara,
t.ex. Adobe Photoshop.
Klicka på Connect.
Om du får ett varningsmeddelande väljer du Change Port..
och väljer port. Om TWAIN-gränssnittet visas klickar du på
Change Port.. under fliken Preference och väljer en ny port.
•
• Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac
OS till den senaste versionen. Image Capture fungerar som det ska
i Mac OS X 10.4.7 eller senare.
Om du använder 10.4
Om du använder 10.5
-
Välj Devices > Browse Devices på Menyraden.
-
Kontrollera att kryssrutan Connected är markerad bredvid
maskinen i Bonjour Devices.
-
Om du vill skanna med TWAIN följer du anvisningarna för
Mac OS X 10.4 ovan.
Om du har Mac OS 10.6 -10.7 väljer du enhet under SHARED.
Ställ in programmets skanningsalternativ.
23
Skanna med Linux
Skanning
1
2
3
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på skrivbordet.
Klicka på knappen
för att växla till skannerkonfiguration.
Skanna och spara den skannade bilden.
4. Specialfunktioner
243
Skanningsfunktioner
4
Välj skannern i listan.
5
6
Klicka på Properties.
7
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
Klicka på fönstret Scanner Properties och klicka sedan på
Preview.
8
Dokumentet skannas och förhandsgranskningen av bilden visas i
Preview Pane.
9
Dra med markören för att ange det bildområde du vill skanna i
Preview Pane.
10
11
Välj det alternativ du vill använda.
Skanna och spara den skannade bilden.
Du kan spara skannerinställningarna för framtida bruk och lägga till
dem i listrutan Job Type.
4. Specialfunktioner
244
Skanningsfunktioner
Redigera en bild med bildhanteringsprogrammet
Image Manager
Bildhanteringsprogrammet innehåller menykommandon och verktyg för
redigering av den skannade bilden.
4. Specialfunktioner
245
Faxfunktioner
25
• För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande
bruksanvisning (se ”Grundläggande faxfunktioner” på sidan 65).
Slå faxnumret på nytt
• Den här funktionen stöds inte för CLX-330x/CLX-330xW Series (se
”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 23).
1
2
(Redial/Pause) på kontrollpanelen.
Välj det faxnummer du vill använda.
Tio nyligen skickade faxnummer med tio mottagna avsändar-ID:n
visas.
24
Automatisk återuppringning
3
Om numret du har slagit är upptaget eller om ingen svarar när du skickar
ett fax, ringer maskinen automatiskt upp numret igen.
Återuppringningstiden beror på de landsspecifika fabriksinställningarna.
När displayen visar Forsoka igen?, trycker du på
Tryck på
Om du lägger originalet i dokumentmataren skickas faxet
automatiskt.
Om du använder skannerglaset väljer du Ja för att faxa en sida till.
Lägg i ett nytt original och tryck på OK. När du är klar väljer du Nej
när En sida till? visas.
(Start) för att ringa
upp igen utan väntetid. Du kan avbryta den automatiska återuppringningen
26
genom att trycka på
(Cancel eller Stop/Clear).
Bekräfta en överföring
Ändra tidsintervall mellan återuppringningarna och antalet försök.
När sista faxsidan har skickats piper maskinen och återgår till redoläget.
1
2
3
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
(Menu) > Fax-installn. > Sandning på
Välj enligt önskemål Ateruppr.tider eller Uppring.inter..
Om någonting går fel vid faxsändningen visas ett felmeddelande på
displayen. Om du får ett felmeddelande trycker du på
(Cancel eller
Stop/Clear) för att ta bort meddelandet och försöka skicka faxet igen.
Välj det alternativ du vill använda.
4. Specialfunktioner
246
Faxfunktioner
Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt skriver ut en
bekräftelse varje gång du skickat ett fax. Välj
(fax) >
(Menu) >
Fax-installn. > Sandning > Sandn.rapport på kontrollpanelen.
27
Skicka fax från datorn
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
1
2
Öppna dokumentet du vill skicka.
Välj Skriv ut på Fil-menyn.
Fönstret Skriv ut visas. Det kan se något annorlunda ut beroende
på vilket program du använder.
3
4
5
Välj Samsung Network PC Fax i fönstret Skriv ut
Klicka på Skriv ut eller OK.
Ange mottagarnas nummer och välj alternativet.
• För att använda den här funktionen väljer du detta alternativ på
kontrollpanelen:
Välj
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Ta emot v.bef. >
Skicka till PC > Pa på kontrollpanelen.
Du kan skicka ett fax från datorn utan att använda maskinen.
Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet Samsung
Network PC Fax. Det här programmet installeras när du installerar
skrivardrivrutinen.
4. Specialfunktioner
247
Faxfunktioner
Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen
alternativ du vill veta mer om.
i fönstret och klicka på det
7
För att ange flera faxnummer trycker du på OK när Ja markeras och
upprepar steg 5.
• Du kan lägga till upp till 10 destinationer.
6
• När du har angett ett gruppnummer kan du inte ange några fler.
Klicka på Skicka.
28
Senarelägga faxsändning
8
Om du anger en tidpunkt före den aktuella skickas faxet dagen därpå.
Du kan ange att ett faxmeddelande ska skickas vid ett senare tillfälle när du
inte är närvarande. Det går inte att skicka färgfax med den här funktionen.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
3
4
Tryck på
5
6
Ange numret till den mottagande faxmaskinen och tryck på OK.
Ange jobbnamnet och klockslaget.
9
Originalet skannas till minnet före överföringen.
Maskinen återvänder till redoläget. Displayen visar att maskinen är i
redoläget och att du har valt fördröjd faxsändning.
(fax) på kontrollpanelen.
Justera upplösning och svärta efter behov.
Välj
(Menu) > Faxfunktion > Fordroj skicka på
kontrollpanelen.
Du kan kontrollera listan över fördröjda faxjobb.
Välj
(Menu) > Systeminst. > Rapport > Schemajobbpå
kontrollpanelen.
På displayen uppmanas du att ange ytterligare ett faxnummer dit du
vill skicka dokumentet.
4. Specialfunktioner
248
Faxfunktioner
Lägga till dokument för senare faxsändning
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
3
Markera faxjobbet och tryck på OK.
(Menu) > Faxfunktion > Lagg till sida på
När du är klar väljer du Nej när En sida till? visas. Maskinen
skannar in originalet i minnet.
4
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
2
3
Markera faxjobbet och tryck på OK.
Skicka ett prioriterat fax
Funktionen används när ett fax ska prioriteras före reserverade sändningar.
Originalet skannas in i minnet och skickas omedelbart när den pågående
åtgärden har slutförts.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
Tryck på
(fax) >
kontrollpanelen.
3
4
5
Ange faxnumret och tryck på OK.
(Cancel eller Stop/
Avbryta senarelagd faxsändning
1
29
(Menu) > Faxfunktion > Avbryt jobb på
(Menu) > Faxfunktion > Prio. skicka på
Ändra jobbnamnet och tryck på OK.
Om du använder skannerglaset väljer du Ja för att lägga till
ytterligare sidor. Lägg i ett nytt original och tryck på OK.
När du är klar väljer du Nej när En sida till? visas.
Faxet skannas och skickas till angivna mottagare.
Tryck på OK när Ja markeras.
Det valda faxmeddelandet tas bort från minnet.
4
Tryck på
(Stop/Clear) för att återgå till redoläget.
4. Specialfunktioner
249
Faxfunktioner
30
31
Vidarebefordra skickade fax till en annan
mottagare
Det går att vidarebefordra skickat eller mottaget fax till annan mottagare. Du
kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är
på plats.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
Tryck på
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > V.bef. skickat >
Skicka t fax > Pa på kontrollpanelen.
vidarebefordra mottagna fax
Det går att vidarebefordra skickat eller mottaget fax till annan mottagare. Du
kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är
på plats.
1
• Vidarebef. kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
• Om du vill att faxet ska skrivas ut när det har vidarebefordrats väljer
du V.bef.&Skriv ut.
Vidarebef. kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
3
4
Ange faxnumret, e-postadressen eller serverns adress och tryck på
OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna
faxmaskinen.
Tryck på
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Vidarebef.
mottaget eller Ta emot v.bef. > Skicka t fax eller Skicka till PC >
Vidarebef. kontrollpanelen.
2
Ange faxnumret, e-postadressen eller serverns adress och tryck på
OK.
3
4
Ange start- och sluttiden och tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Cancel eller Stop/
Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna
faxmaskinen.
4. Specialfunktioner
250
Faxfunktioner
32
•
Meddela mig när det är klart: Visar ett popupfönster när ett fax
har tagits emot.
•
Öppna med standardprogrammet: Öppna faxet med
standardprogrammet när det har tagits emot.
•
Ingen: Skrivaren meddelar inte mottagaren när ett fax har tagits
emot, och programmet öppnas inte.
Ta emot fax från datorn
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
• För att använda den här funktionen väljer du detta alternativ på
kontrollpanelen:
Välj
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Ta emot v.bef. >
Skicka till PC > Vidarebef. på kontrollpanelen.
5
Tryck på Spara > OK.
33
Ändra mottagningslägen
1
2
3
4
Öppna Samsung Easy Printer Manager.
Välj lämplig skrivare i Skrivarlista.
Välj menyn Inställningar för att faxa till dator.
Använd Aktivera faxmottagning från enhet för att ändra
faxinställningarna.
•
Bildtyp: Du kan konvertera mottagna fax till PDF eller TIFF.
•
Plats att spara på: Välj var konverterade fax ska sparas.
•
Prefix: Välj prefix.
•
Skriv ut mottaget fax: Anger utskriftsinformation för ett
mottaget fax när det tagits emot.
1
Välj
(fax) >
(Menu) > Fax-installn. > Mottagning >
Mottagn.lage på kontrollpanelen.
2
Välj det alternativ du vill använda.
•
Fax: Svarar på inkommande fax och går direkt till
faxmottagningsläge.
•
Tel: Ta emot ett fax genom att trycka på
sedan
•
(On Hook Dial) och
(Start-knappen).
Svar/Fax: Används när en telefonsvarare är kopplad till faxen.
Maskinen svarar på inkommande samtal och den som ringer kan
lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om det hörs en
faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till faxläget och tar
emot faxet.
4. Specialfunktioner
251
Faxfunktioner
35
Mottagning i läget Telefonsvarare/Fax
Om du vill använda Svar/Fax-läget ansluter du telefonsvararen till EXTuttaget på maskinens baksida.
•
DRPD: Du kan ta emot samtal med hjälp av DRPD-funktionen
(Distinctive Ring Pattern Detection). Distinkt ringsignal är en
teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika
telefonnummer med endast en telefonlinje. Mer information finns
i ”Ta emot fax i DRPD-läge” på sidan 253.
Om du vill använda det här läget ansluter du telefonsvararen till EXTuttaget på maskinens baksida. Om den uppringande personen lämnar ett
meddelande sparar telefonsvararen detta som vanligt. Om det hörs en
faxton på linjen tas faxet emot automatiskt.
• Om du har satt maskinen i det här läget och telefonsvararen inte är
inkopplad i EXT-uttaget eller är frånslagen, går maskinen
automatiskt över i faxläge efter ett fördefinierat antal svarssignaler.
Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.
3
4
• Om telefonsvararen går att ställa in så att den svarar efter ett visst
antal signaler väljer du svar efter en signal.
Tryck på OK.
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
• Om maskinen är försatt i telefonläge bör du koppla ur eller stänga av
telefonsvararen. Annars avbryts samtalet av
telefonsvararmeddelandet som du har talat in.
(Cancel eller Stop/
34
36
Ta emot fax manuellt i telefonläge
Du kan ta emot ett fax genom att trycka på
på
(Start) när du hör faxsignalen.
(On Hook Dial) och sedan
Faxmottagning med anknytningstelefon
Om du använder en anknytningstelefon som är ansluten till EXT-uttaget
kan du ta emot fax från den du pratar med via anknytningstelefonen utan
att behöva ta dig till faxen.
När du tar emot ett samtal på telefonen och hör en faxton trycker du på *9*
på telefonen. Maskinen tar emot faxet.
4. Specialfunktioner
252
Faxfunktioner
3
*9* är den fabriksinställda fjärrmottagningskoden. Den första och sista
asterisken går inte att ändra, men du kan ändra siffran i mitten.
När maskinen börjar ringa ska du inte svara. Maskinen behöver ta
emot flera ringsignaler för att programmera in mönstret.
När programmeringen har slutförts står det Avslutad DRPDinstallning på displayen. Om DRPD-inställningen misslyckas, visas
Fel DRPD-ringsingnal.
Du kan dock inte skanna eller kopiera när du pratar i en telefon som är
ansluten till EXT-uttaget.
4
Tryck på OK när DRPD visas och börja om från steg 2.
37
• DRPD-funktionen måste ställas in på nytt om du ändrar faxnumret
eller ansluter faxen till en annan telefonlinje.
Ta emot fax i DRPD-läge
• När DRPD-funktionen har ställts in, ringer du upp ditt faxnummer
igen för att kontrollera att faxen verkligen svarar med en faxton. Ring
sedan till ett annat nummer som har kopplats till samma linje och
kontrollera att samtalet vidarebefordras till anknytningstelefonen
eller telefonsvararen som är ansluten till EXT-uttaget.
Den här inställningen finns kanske inte i alla länder. Distinkt ringsignal är en
teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika telefonnummer med
endast en telefonlinje. Funktionen används ofta av svarstjänstpersonal som
svarar i telefon åt flera olika kunder och behöver veta vilket nummer som
har slagits för att kunna svara med rätt fras.
38
Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.
1
Välj
(fax) >
(Menu) > Fax-installn. > Mottagning > DRPDlage > Ring for vanta på kontrollpanelen.
2
Ring upp ditt faxnummer från en annan telefon.
Ta emot fax i säkert mottagningsläge
Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla
produkter (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 7).
Du kan behöva skydda dina inkommande fax så att inte obehöriga kommer
åt dem. I säkert mottagningsläge sparas alla inkommande fax i minnet.
Ange lösenordet om du vill skriva ut de inkommande faxen.
4. Specialfunktioner
253
Faxfunktioner
40
Om du vill försätta maskinen i säkert mottagningsläge aktiverar du
menyn
(fax) >
kontrollpanelen.
Automatisk utskrift av rapport om skickade fax
(Menu) > Faxfunktion > Saker mottagn. på
Skriva ut mottagna fax
1
Välj
(fax) >
(Menu) > Faxfunktion > Saker mottagn. >
Skriv ut på kontrollpanelen.
2
3
Ange det fyrsiffriga lösenordet och tryck på OK.
Du kan ställa in automatisk utskrift av en rapport med klockslag och datum
för de senaste 50 faxsändningarna samt andra detaljuppgifter.
1
Välj
(fax) >
kontrollpanelen.
2
Återgå till redoläget genom att trycka på
Clear).
(Menu) > Fax-installn. > Autorapport > Pa på
(Cancel eller Stop/
Maskinen skriver ut alla fax som är lagrade i minnet.
39
Ta emot fax i minnet
Maskinen kan utföra flera uppgifter samtidigt, t.ex. ta emot fax samtidigt
som du kopierar eller skriver ut. Om maskinen tar emot ett fax medan
kopiering eller utskrift pågår lagras det inkommande faxet i minnet. Så snart
kopieringen eller utskriften är klar skrivs faxet ut automatiskt.
Om ett fax tas emot och skrivs ut kan inte andra kopierings- och
utskriftsjobb bearbetas samtidigt.
4. Specialfunktioner
254
5. Nyttiga
administreringsverktyg
I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda skrivaren på bästa
sätt.
• Easy Capture Manager
256
• Samsung Easy Color Manager
257
• Samsung AnyWeb Print
258
• Easy Eco Driver
259
• Använda SyncThru™ Web Service
260
• Använda Samsung Easy Printer Manager
263
• Använda Samsung Easy Document Creator
266
• Använda Samsung skrivarens status
272
• Använda Linux Unified Driver Configurator
274
Easy Capture Manager
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 8).
Du tar en skärmdump och startar Easy Capture Manager genom att trycka på knappen Print Screen på tangentbordet. Du har därefter möjlighet att redigera
bilden och skriva ut den.
5. Nyttiga administreringsverktyg
256
Samsung Easy Color Manager
Med Samsung Easy Color Manager kan användaren göra finjusteringar med sexfärgstoner och andra egenskaper, såsom ljusstyrka, kontrast och mättnad.
Förändringar i färgtoner kan sparas som en profil och användas från drivrutinen eller skrivaren.
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Finns endast tillgängligt för Windows och Mac OS (se ”Programvara” på sidan 8).
Med det här programmet kan användare på ett enkelt sätt justera färger för Samsung-färglaserskrivare.
Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filerna och installera dem. (http://www.samsung.com > leta reda på modellen > Support
eller Downloads).
5. Nyttiga administreringsverktyg
257
Samsung AnyWeb Print
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Finns endast tillgängligt för Windows och Mac OS (se ”Programvara” på sidan 8).
Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar.
Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filerna och installera dem. (http://www.samsung.com > leta reda på modellen > Support
eller Downloads).
5. Nyttiga administreringsverktyg
258
Easy Eco Driver
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 8).
Drivrutinen Easy Eco Driver ger dig tillgång till Eko-läget som är perfekt om du vill spara på toner och papper. Klicka på kryssrutan Aktivera eko-läge före
utskrift i Utskriftsinställningar om du vill använda besparingsläget.
Easy Eco Driver möjliggör även enklare redigering, som borttagning av bild och text, ändra teckensnittsattribut osv. Du kan spara inställningar som du ofta
använder som förinställningar.
Så här använder du funktionen:
1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2 Skriv ut dokumentet.
Ett fönster med förhandsgranskning öppnas.
3 Välj inställningar och alternativ för utskriften.
Dessa återspeglas i förhandsgranskningen.
4 Klicka på Skriv ut.
5. Nyttiga administreringsverktyg
259
Använda SyncThru™ Web Service
• Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikravet för SyncThru™
Web Service.
• Funktionerna i SyncThru™ Web Service som beskrivs här kan skilja
sig från din version, beroende på tillval och modell.
• Endast den nätverksanslutna modellen (se ”Olika funktioner” på
sidan 10).
1
Så här får du tillgång till SyncThru™ Web
Service:
1
1
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
2
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Skriv in nedanstående
standard-ID och Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig
att ändra det förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2
Översikt över SyncThru™ Web Service
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och
tryck på Retur eller klicka på Gå.
2
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
Beroende på modell kanske vissa flikar inte visas.
Logga in på SyncThru™ Web Service
Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service måste du
logga in som administratör. Du kan använda SyncThru™ Web Service även
utan att logga in men du har då inte tillgång till flikarna Settings och
Security.
5. Nyttiga administreringsverktyg
260
Använda SyncThru™ Web Service
Fliken Information
Fliken Security
på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera
olika saker, t.ex. återstående tonernivå. Du kan även skriva ut felrapporter
och andra rapporter.
På den här fliken kan du ställa in säkerhetsinformation för systemet och
nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här
fliken.
•
Active Alerts: Visar varningar som har inträffat och hur pass allvarliga
dessa har varit.
•
System Security: Anger information för systemadministratören samt
aktiverar och inaktiverar skrivarfunktioner.
•
Supplies: Visar hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket
toner som återstår i kassetten.
•
Network Security: Anger inställningarna för IPv4/IPv6-filtrering och
autentiseringsservrar.
•
Usage Counters: Visar räknare för olika utskriftstyper: enkelsidiga eller
dubbelsidiga.
•
Current Settings: Visar skrivarens nätverksinformation.
•
Print information: Skriver ut rapporter, exempelvis systemrelaterade
sådana, e-postadresser och teckensnittsreporter.
Fliken Settings
På den här fliken kan du ställa in konfigurationer för skrivaren och nätverket.
Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här fliken.
•
Fliken Machine Settings: Ställer in de alternativ som skrivaren anger.
•
Fliken Network Settings: Visar alternativ för nätverksmiljön. Ställer in
alternativ såsom TCP/IP och nätverksprotokoll.
Fliken Maintenance
På den här fliken kan du underhålla skrivaren genom att uppgradera den
inbyggda programvaran och ange e-postadresser. Du kan även ansluta till
Samsungs webbplats eller hämta drivrutiner via menyn Link.
•
Firmware Upgrade: Uppgraderar skrivarens inbyggda programvara.
•
Contact Information: Visar kontaktinformation.
•
Link: Öppnar länkar till nyttiga webbplatser där du kan hämta verktyg
och få information.
5. Nyttiga administreringsverktyg
261
Använda SyncThru™ Web Service
3
Ange information om systemadministratören
Den här inställningen är nödvändig för användning av e-postmeddelanden.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din skrivare.
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och
tryck på Enter eller klicka på Gå.
2
3
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
4
Ange administratörens namn, telefonnummer, plats och epostadress.
5
Klicka på Apply.
Välj Security > System Security under fliken System
Administrator.
5. Nyttiga administreringsverktyg
262
Använda Samsung Easy Printer Manager
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för
alla produkter (se ”Programvara” på sidan 8).
• Finns endast tillgängligt för Windows och Mac OS (se ”Programvara”
på sidan 8).
Öppna mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager består av olika avsnitt enligt
följande:
• Samsung Easy Printer Manager för Windows fungerar endast med
Internet Explorer 6.0 och senare versioner.
Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du
använder.
Samsung Easy Printer Manager är ett program som samlar alla
inställningar för Samsungskrivaren på ett och samma ställe. Samsung Easy
Printer Manager ger dig tillgång till enhetsinställningarna och till olika
skrivarmiljöer, och låter dig utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det
enkelt att dra nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Samsung Easy
Printer Manager har två olika gränssnitt som användaren kan välja mellan:
ett grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan
gränssnitten; du behöver bara klicka på en knapp.
4
Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager
Så här startar du programmet:
För Windows
Välj Starta > Program eller Alla program > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
För Mac
Skrivarlistan
1
Skrivarlistan visar de skrivare som finns installerade på
datorn och de nätverksskrivare som lagts till av
nätverksidentifieringen (endast i Windows).
5. Nyttiga administreringsverktyg
263
Använda Samsung Easy Printer Manager
Skrivarinforma
tion
På den här fliken finns allmän information om skrivaren.
Här listas bland annat skrivarens modellnamn, IPadress (eller postnamn) samt skrivarens status.
5
Du kan visa Användarhandbok online.
2
6
Knappen Felsökning : Med den här knappen
öppnas Felsökningsguide om ett fel uppstår.
Du kan öppna felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
Innehållsområ
de
Här finns information om de valda skrivaren,
exempelvis hur mycket toner och papper som återstår.
Informationen som visas beror på vilken skrivare som
har valts. Denna funktion finns inte i alla skrivare.
Beställ
förbrukningsm
aterial
Klicka på Beställ i fönstret för beställningar. Du kan
beställa nya tonerkassetter online.
Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen
alternativ du vill veta mer om.
i fönstret och klicka på det
Programinform Här finns länkar för att ändra de avancerade
ation
inställningarna och få hjälp och versionsinformation.
5
3
Knappen
används för att växla till det
avancerade gränssnittet (se ”Översikt över
gränssnittet för avancerade inställningar” på
sidan 264).
Snabblänkar
Visar Snabblänkar till skrivarspecifika funktioner. I det
här avsnittet finns även länkar till verktyg i de
avancerade inställningarna.
Översikt över gränssnittet för avancerade
inställningar
Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och
skrivaradministratörer.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din skrivare.
4
Om du ansluter skrivaren till ett nätverk
aktiveras ikonen för SyncThru™ Web Service.
5. Nyttiga administreringsverktyg
264
Använda Samsung Easy Printer Manager
Enhetsinställningar
Varningsinställningar (endast för Windows)
Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout, emulering
och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.
I den här menyn finns inställningar för varningar.
Inställningar för att skanna till dator
I den här menyn för inställningar för att skapa eller ta bort datorprofiler.
•
Skanningsaktivering: Används för att aktivera och inaktivera
skanningsfunktionen på enheten.
•
Fliken Grundläggande: Här finns allmänna skannings- och
enhetsinställningar.
•
Fliken Bild: Här finns inställningar för bildbehandling.
•
Skrivarvarning: Innehåller inställningar för när varningarna ska visas.
•
E-postvarning: Innehåller inställningar för hur e-postvarningar ska
skickas.
•
Varningshistorik: Här visas tidigare enhets- och tonervarningar.
Jobbredovisning
Här finns kvotinformation om den användare som skriver ut jobbet.
Kvoterna kan skapas och tillämpas för olika enheter via
administreringsprogram av typen SyncThru™ och CounThru™.
Inställningar för att faxa till dator
Här finns de grundläggande faxinställningarna för den valda enheten.
•
Inaktivera: När Inaktivera har angetts som På tas inkommande fax
inte emot.
•
Aktivera faxmottagning från enhet: Gör det möjligt att ta emot fax och
öppnar för fler inställningsalternativ.
5. Nyttiga administreringsverktyg
265
Använda Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator är ett program som hjälper användaren
att skanna, sammanställa och spara dokument i olika format, inklusive
.epub-format. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller fax.
Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial eller
en hemmavarande förälder som vill dela med dig av inskannade bilder från
förra årets födelsedagskalas tillhandahåller Easy Document Creator de
verktyg som krävs.
Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du
använder.
• Finns endast tillgängligt för Windows.
• Windows XP eller senare och Internet Explorer 6.0 eller senare är
minimikrav för Samsung Easy Document Creator.
• Samsung Easy Document Creator installeras automatiskt vid
installation av maskinens programvara.
6
Så här fungerar Samsung Easy Document
Creator
Så här startar du programmet:
Välj Starta > Program eller Alla Program > Samsung Printers >
Samsung Easy Document Creator > Samsung Easy Document
Creator.
Gränssnittet för Samsung Easy Document Creator består av olika
sektioner, vilka beskrivs i följande förteckning:
(Information)
Klicka på informationsknappen för att se
programmets version.
(Hjälp)
Klicka på hjälp-knappen för information om
valmöjligheter.
1
5. Nyttiga administreringsverktyg
266
Använda Samsung Easy Document Creator
Snabbskanning
Skannar automatiskt med de inställningar satta
i Konfigurering. Du kan förinställa saker som
bildtyp, dokumentstorlek, upplösning eller filtyp
(se ”Snabbskanning” på sidan 269).
Skan
Ger mer djuplodande valmöjligheter för
skanning av dokument (se ”Skanning” på sidan
268).
2
SNS-sändning
4
SNS-sändning är bara tillgängligt om
Microsoft®.NET Framework 3.5 Service
Pack 1 är installerat (http://
www.microsoft.com/download/en/
details.aspx?id=22) och Windows XP
eller nyare och Internet Explorer 7.0 eller
senare krävs.
Textkonvertering är bara tillgängligt efter
installering av OCR-mjukvaran ("optical
character recognition"), vilket är
tillgänglig i en separat fil.
3
Ett snabbt och enkelt sätt att ladda upp filer till
ett flertal webbplatser för sociala nätverk.
Skanna en ny eller välj en befintlig bild att dela
med dig av på Facebook, Flickr, Picasa, Google
Docs, eller Twitter (se ”Skannar till socialt
nätverk.” på sidan 269).
• Bildskanning: Används vid skanning av
enkla eller multipla bilder.
• Dokumentskanning: Används vid skanning
av dokument med text eller text och bild.
• Textkonvertering: Används vid skanning av
dokument som måste sparas i redigerbart
text-format.
E-bokskonvertering
5
Ger möjligheten att kunna skanna multipla
dokument som en e-bok, eller konvertera
existerande filer till ett e-bok-format (.epub-fil)
(se ”Konverterar till e-bok” på sidan 270).
• Bokskanning: Används vid skanning av
böcker.
• Favoriter: Skapade favoriter för vanliga
skanningsinställningar.
5. Nyttiga administreringsverktyg
267
Använda Samsung Easy Document Creator
7
Skicka Fax
Ger möjligheten att faxa ett dokument direkt
från Easy Document Creator om Samsung
Network PC Fax drivrutinerna är installerade
(se ”Skicka fax från datorn” på sidan 247).
6
Om Samsung Network PC Faxdrivrutinen inte är installerad kommer
detta att vara gråmarkerat.
7
8
Konfigurering
Tillhandahåller alternativen för Gemensamt
och snabbskanning.
Enhetens namn
Visar de skanning-/fax-enheter som kan
användas.
Sök
Om du inte kan se någon användbar enhet,
klicka på denna knapp för att hitta enhet.
Använda funktioner
Skanning
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
3
4
Tryck på Skanna från starskärmen.
5
Tryck på Skanna för att skanna bilden eller Förskanning för
ytterligare en förhandsgranskning.
6
7
Välj Spara i, Skicka till e-post, eller Skicka till SNS.
9
Tryck på Sök nu för att automatiskt söka
efter alla enheter du har tillgång till.
Klicka på knappen Hjälp ( ) i övre högra hörnet i fönstret, och sedan
på ett ämne du vill veta mer om.
Välj typ av skanning eller favorit och klicka sedan på Starta.
Justera bilden (Skanningsinställningar och Ytterligare
alternativ).
Klicka på Spara (Sparar skannat), Skicka ( E-postar skannat), eller
Dela (Sänder).
Om det finns utrymme på glaset kan mer än en sak skannas åt gången.
Använd
-verktyget för att skapa flervalsområden.
5. Nyttiga administreringsverktyg
268
Använda Samsung Easy Document Creator
Snabbskanning
Skannar till socialt nätverk.
Konfigurera snabbskanning
Skanna direkt
Snabbskanningsinställningar:
1
2
Klicka på Konfiguration från startskärmen.
3
Klicka på Använd för att spara ändringar.
Klicka på Standard för att använda standardinställningarna eller välj
eget alternativ.
Använda snabbskanning.
1
2
3
4
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
Klicka på Snabbskanning på startskärmen.
Välj plats att spara skannade bilder.
Klicka på Spara för att spara bilderna.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
3
4
Klicka på SNS-sändning från startskärmen.
Klicka på Skanna till SNS > Starta.
Klicka på Skanna.
Sänd fil
1
2
3
4
5
Klicka på SNS-sändning från startskärmen.
Klicka på Befintlig fil till SNS > Starta.
Välj hemsida och klicka Lägg till bild för att välja fil.
Välj socialt nätverk och klicka på Nästa.
Följ instruktionerna för de olika sociala nätverken.
Klicka på Skanna fler för att skanna en annan bild med samma
inställningar.
5. Nyttiga administreringsverktyg
269
Använda Samsung Easy Document Creator
Konvertera befintlig fil
Om det uppstår problem att ansluta till SNS på grund av nätverksfel,
kontakta nätverksadministratören för kontroll av säkerhetsinställningar.
För att garantera SNS-funktionalitet i Samsung Easy Document
Creator, får det inte finnas begränsningar i nätverket för HTTPSkommunikation.
Klicka på E-bokskonvertering från startskärmen.
Konverterar till e-bok
1
2
3
4
Skanna direkt
5
Klicka på Spara.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
2
3
4
Klicka på E-bokskonvertering från startskärmen.
5
Klicka på Spara.
Klicka på Skanna till e-bok > Starta.
Ange ett namn och en författare som ska användas som metataginformation för .epub -filen och ange plats att spara på.
Klicka på Befintlig fil till e-bok > Starta.
klicka på Lägg till bild för att hitta filen som ska konverteras.
Ange ett namn och en författare som ska användas som metataginformation för .epub -filen och ange plats att spara på.
Skickar fax
1
2
3
4
Klicka på Skicka fax på startskärmen.
5
Klicka på Skicka.
Klicka på lägg till fil och välj filen som ska faxas.
Klicka på skicka fax.
Ange fax-information (mottagarens nummer, försättsblad och så
vidare).
5. Nyttiga administreringsverktyg
270
Använda Samsung Easy Document Creator
8
Plug-ins
Easy Document Creator skapar också nya plug-ins för Microsoft
PowerPoint, Word, och Excel. Nya plug-ins hittas i en ny Easy Document
Creator -meny: Skanna till office, Skicka fax, och E-bok.
5. Nyttiga administreringsverktyg
271
Använda Samsung skrivarens status
Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och informerar
dig om skrivarens status.
Ikon
• Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll som visas i
denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare
eller vilket operativsystem som används.
• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren
(se ”Specifikationer” på sidan 118).
• Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 8).
Avser
Beskrivning
Normal
Skrivaren är redo och inga fel eller varningar har
uppstått.
Varning
Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns risk för
framtida fel. Kanske är tonernivån låg, vilket kan leda
till fel när tonern har tagit slut.
Fel
Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.
9
Översikt över Samsung skrivarens status
Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung skrivarens
status. Samsung skrivarens status installeras automatiskt när du installerar
skrivarens programvara.
Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till
Utskriftinställningar och klicka på fliken Grundläggande och på knappen
Skrivarstatus.
Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:
Tonernivå
Du kan visa den återstående tonernivån i varje
kassett. Skrivaren och antalet tonerkassetter som
visas i fönstret ovan kan variera beroende på
vilken skrivare som används. Denna funktion
finns inte i alla skrivare.
Alternativ
Du kan göra varningsinställningar för
utskriftsjobb.
1
2
5. Nyttiga administreringsverktyg
272
Använda Samsung skrivarens status
3
Beställ
förbrukningsmater
ial
Du kan beställa nya tonerkassetter online.
Användarhandbok
Du kan visa Användarhandbok online.
Med den här knappen öppnas
Felsökningsguide om ett fel uppstår. Du
kan öppna felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
4
5
Stäng
Stäng fönstret.
5. Nyttiga administreringsverktyg
273
Använda Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator är ett verktyg som främst är avsett för
konfigurering av skrivare. Du måste installera Unified Linux Driver innan du
kan börja använda Unified Driver Configurator (se ”Linux-installation” på
sidan 149).
2
Klicka på knapparna till vänster när du vill växla till motsvarande
konfigurationsfönster.
När du har installerat drivrutinen skapas ikonen för Unified Driver
Configurator automatiskt på skrivbordet.
10
Öppna Unified Driver Configurator
1
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på skrivbordet.
Du kan även klicka på ikonen Startup och välja Samsung Unified
Driver > Unified Driver Configurator.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
För att använda hjälpen klickar du på Help eller knappen
3
i fönstret.
När du har ändrat konfigurationerna stänger du Unified Driver
Configurator genom att klicka på Exit.
5. Nyttiga administreringsverktyg
274
Använda Linux Unified Driver Configurator
11
Skrivarkonfiguration
Printers configuration har två flikar: Printers och Classes.
Fliken Printers
Visa det aktuella systemets skrivarkonfiguration genom att klicka på
skrivarikonen till vänster i fönstret Unified Driver Configurator.
1
2
Visar alla installerade skrivare.
3
Visar skrivarens status, modellnamn och URL.
Knapparna för skrivarkontroll är följande:
•
Refresh: Uppdaterar listan över tillgängliga skrivare.
•
Add Printer: här kan du lägga till en ny skrivare.
•
Remove Printer: tar bort den markerade skrivaren.
•
Set as Default: här anger du att den valda skrivaren ska vara
standardskrivare.
•
Stop/Start: stoppar/startar skrivaren.
•
Test: här kan du skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren
fungerar ordentligt.
•
Properties: Här kan du granska och ändra skrivaregenskaper.
Växlar till Printers configuration.
5. Nyttiga administreringsverktyg
275
Använda Linux Unified Driver Configurator
Fliken Classes
På fliken Classes visas en lista med tillgängliga skrivarklasser.
•
1
Visar alla skrivarklasser.
2
Visar status för klassen och antalet skrivare som ingår i klassen.
12
Ports configuration
I det här fönstret kan du visa en lista med tillgängliga portar, kontrollera
status för varje port och frisläppa en port som har fastnat i upptagetläge när
dess ägare av någon anledning avslutat ett jobb.
Refresh: uppdaterar listan med klasser.
•
Add Class: här kan du lägga till en ny skrivarklass.
•
Remove Class: tar bort den markerade skrivarklassen.
1
Växlar till Ports configuration.
2
Visar alla tillgängliga portar.
3
Visar porttyp, enheten som är ansluten till porten och status. Visar
alla tillgängliga portar.
•
Refresh: uppdaterar listan med tillgängliga portar.
•
Release port: frigör den markerade porten.
5. Nyttiga administreringsverktyg
276
6. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
• Problem med pappersmatning
278
• Problem med strömförsörjning och kablar
279
• Utskriftsproblem
280
• Problem med utskriftskvalitet
284
• Kopieringsproblem
292
• Skanningsproblem
293
• Faxproblem
295
• Problem med operativsystemet
297
Om fel uppstår under installation och inställning av trådlöst nätverk läser du avsnittet om
felsökning i kapitlet om trådlöst nätverk (se ”Felsökning” på sidan 185).
Problem med pappersmatning
Status
Föreslagna åtgärder
Papper fastnar vid utskrift.
Ta bort papper som har fastnat.
Papper fastnar i varandra.
• Kontrollera hur mycket papper som ryms i kassetten.
• Kontrollera att du använder rätt papperstyp.
• Avlägsna papperet från magasinet och böj eller bläddra bunten.
• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra.
Flera ark papper matas inte.
Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet. Lägg bara i papper av samma typ samt med samma storlek och
vikt.
Papperet matas inte in i skrivaren.
• Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren.
• Papperet har fyllts på på fel sätt. Avlägsna papperet från magasinet och lägg tillbaka det på rätt sätt.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet.
• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.
Papperet fastnar hela tiden.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet. Om du skriver ut på
specialpapper ska du använda den manuella mataren.
• Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.
• Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den främre luckan och ta bort eventuellt skräp.
6. Felsökning
278
Problem med strömförsörjning och kablar
Status
Skrivaren får ingen ström,
eller så är anslutningskabeln mellan
datorn och skrivaren inte ordentligt
ansluten.
Föreslagna åtgärder
• Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen har knappen
(Power/Wakeup) på kontrollpanelen ska du
trycka på den.
• Koppla ifrån kabeln och anslut den på nytt.
6. Felsökning
279
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver inte
ut.
Möjlig orsak
Skrivaren får ingen ström.
Föreslagna åtgärder
Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen har knappen
(Power/Wakeup)
på kontrollpanelen ska du trycka på den.
Skrivaren är inte vald som standardmaskin.
Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
Kontrollera följande på skrivaren:
• Luckan är inte stängd. Stäng luckan.
• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papperet som har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 103).
• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 42).
• Det finns ingen tonerkassett i skrivaren. Sätt i tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 82).
• Se tilll att skyddspapperet inte sitter kvar på tonern (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 82).
Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är inte ordentligt ansluten.
Koppla ifrån skrivarsladden och koppla in den igen (se ”Baksida” på sidan 22).
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är trasig.
Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det är möjligt, och skriv ut ett
jobb. Du kan också försöka använda en annan maskinkabel.
Inställningen för skrivarporten är felaktig.
Kontrollera skrivarinställningen i Windows och kontrollera att utskriften skickas till
rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att skrivaren är ansluten till rätt
port.
6. Felsökning
280
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver inte
ut.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivaren kan vara felkonfigurerad.
Kontrollera Utskriftinställningar för att försäkra dig om att alla inställningar är
korrekta.
Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt
installerad.
Avinstallera skrivarens drivrutin och installera den på nytt.
Skrivaren fungerar inte.
Kontrollera meddelandet på kontrollpanelens display för att se om skrivaren
indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.
Dokumentstorleken är så stor att datorns
hårddisk inte räcker till för utskriftsjobbet.
Frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.
Utmatningsfacket är fullt.
Ta bort papperet från utmatningsfacket, så återupptas utskriften automatiskt.
Skrivaren väljer
utskriftsmaterial från fel
papperskälla.
Valet av papperskälla i Utskriftinställningar
kan vara fel.
I många program hittar du papperskällans inställning på fliken Papper i
Utskriftinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55). Välj rätt
papperskälla. Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se ”Använda hjälpen” på
sidan 56).
Ett utskriftsjobb tar
väldigt lång tid.
Utskriftsjobbet kan vara mycket komplext.
Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för utskriftskvaliteten.
Halva sidan är tom.
Sidriktningen kan vara fel.
Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 55). Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se
”Använda hjälpen” på sidan 56).
Pappersformatet och motsvarande
pappersinställningar överensstämmer inte.
Kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med
papperet i kassetten. Kontrollera annars att pappersformatet i skrivardrivrutinens
inställningar stämmer med pappersvalet i programvaruinställningarna (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 55).
6. Felsökning
281
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver ut
men texten är fel,
förvrängd eller
ofullständig.
Sidorna skrivs ut men är
tomma.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.
Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett utskriftsjobb som har
lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla in kabeln och skrivaren i en annan
dator och försöka skriva ut ett jobb som du vet fungerar. Försök slutligen att
använda en ny maskinkabel.
Du har valt fel skrivardrivrutin.
Kontrollera programmets skrivarvalmeny och bekräfta att rätt maskin är vald.
Programmet du använder fungerar inte
ordentligt.
Försök att skriva ut från ett annat program.
Operativsystemet fungerar inte ordentligt.
Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Tonerkassetten är trasig eller tom.
Omfördela tonern om det behövs. Vid behov byter du ut tonerkassetten.
• Se ”Omfördela toner” på sidan 80.
• Se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 82.
PDF-filer skrivs inte ut
korrekt. Vissa delar av
grafik, text eller bilder
saknas.
Filen innehåller kanske tomma sidor.
Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.
Vissa delar, till exempel styrdonet eller
moderkortet, kan vara skadade.
Kontakta en servicetekniker.
Inkompatibilitet mellan PDF-filen och Acrobat- Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv
programmen.
ut som bild från utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Fotografier skrivs ut
med dålig kvalitet.
Bilderna är inte tydliga.
Upplösningen på fotot är mycket låg.
Minska fotografiets storlek. Om du förstorar en bild i programmet minskas
upplösningen.
6. Felsökning
282
Utskriftsproblem
Status
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivaren släpper ut
ånga vid
utmatningsfacket innan
utskrift.
Användning av fuktigt papper kan orsaka ånga
vid utskrift.
Det här är inget allvarligt. Du kan fortsätta skriva ut.
Skrivaren skriver inte ut
papper i
specialstorlekar, t.ex.
fakturapapper.
Pappersformatet och inställningen för
pappersformat överensstämmer inte.
Ställ in rätt pappersstorlek under Anpassat på fliken Papper i
Utskriftinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
Det utskrivna
fakturapapperet är böjt.
Inställningarna för papperstyp stämmer inte
överens.
Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftinställningar, klicka på
fliken Papper och välj typen Tjockt papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på
sidan 55).
6. Felsökning
283
Problem med utskriftskvalitet
Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.
Status
Ljus eller blek utskrift
Föreslagna åtgärder
• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på sidan börjar en tonerkassett ta slut. Installera en ny tonerkassett (se
”Byta ut tonerkassetten” på sidan 82).
• Om ett lodrätt streck eller ett urblekt område visas på sidan trots att det finns tillräckligt med toner kvar bör dy öppna och
stänga den främre luckan 3-4 gånger (se ”Översikt över maskinen” på sidan 19).
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller för grovt.
• Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller också är tonersparläget aktiverat. Justera utskriftsupplösningen och
inaktivera tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.
• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Rengör insidan av
maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen”
på sidan 90). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Den övre halvan av papperet
skrivs ut ljusare än resten av
papperet
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Återvunnet
(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
6. Felsökning
284
Problem med utskriftskvalitet
Status
Tonerfläckar
Föreslagna åtgärder
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan t.ex. vara för fuktigt eller för grovt.
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta service (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
Tomma områden
Urblekta områden (som ofta är runda) dyker upp slumpmässigt på sidan:
• Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att skriva ut igen.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan. Försök att använda ett annat
pappersfabrikat.
• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök att använda
ett annat pappersfabrikat.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Tjockt
papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Vita fläckar
Om det blir vita fläckar på papperet:
• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av skrivaren. Det innebär att överföringsvalsen
kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
6. Felsökning
285
Problem med utskriftskvalitet
Status
Lodräta linjer
Föreslagna åtgärder
Om svarta lodräta streck syns på sidan:
• Ytan (trumdelen) på tonerkassetten i skrivaren har antagligen repats. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta
skannerenheten” på sidan 86).
Om vita lodräta streck syns på sidan:
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen”
på sidan 90). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Svart eller färgad bakgrund
Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:
• Byt till ett lättare papper.
• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka skuggningen.
• Ta bort den befintliga skannerenheten och installera en ny (se ”Byta skannerenheten” på sidan 86).
• Fördela om den (se ”Omfördela toner” på sidan 80).
Utsmetad toner
• Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta skannerenheten” på sidan 86).
6. Felsökning
286
Problem med utskriftskvalitet
Status
Återkommande lodräta
defekter
Föreslagna åtgärder
Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan med jämna intervall:
• Skannerenheten kan vara skadad. Om problemet kvarstår tar du bort skannerenheten och installerar en ny (se ”Byta
skannerenheten” på sidan 86).
• Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner problemet förmodligen
av sig självt efter ett par sidor.
• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.
Fläckig bakgrund
A
Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan.
• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt. Öppna inte pappersförpackningar
förrän det är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.
• Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på områden med
överlappande skarvar på motsatta sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem.
Du kan även välja Tjockt papper från fönstret Utskriftinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i
Utskriftinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55). Kontrollera att du har valt rätt pappersformat.
Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utskriftskvaliteten bli lidande.
• Om du använder en ny toner ska den först omfördelas (se ”Omfördela toner” på sidan 80).
6. Felsökning
287
Problem med utskriftskvalitet
Status
Det är tonerpartiklar runt
fetstilta tecken eller bilder
Föreslagna åtgärder
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Återvunnet
(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
• Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt
papper kan utskriftskvaliteten bli lidande.
Missformade tecken
• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt. Försök med en annan sorts papper.
Sned utskrift
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Kontrollera att stöden inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten.
6. Felsökning
288
Problem med utskriftskvalitet
Status
Buktigt eller vågigt papper
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet buktar.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Skrynkligt eller veckat
papper
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Baksidan på utskrifterna är
smutsig
• Sök efter läckande toner. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
6. Felsökning
289
Problem med utskriftskvalitet
Status
Sidor helt i färg eller svart
Föreslagna åtgärder
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.
• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta skannerenheten” på sidan 86).
A
Tonerspill
• Skrivaren kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
• Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 82).
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Brutna tecken
Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta:
• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut papperet och vänd på det.
A
• Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna.
6. Felsökning
290
Problem med utskriftskvalitet
Status
Vågräta ränder
Föreslagna åtgärder
Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg:
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.
• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta skannerenheten” på sidan 86).
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Buktigt papper
Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i skrivaren:
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
• Ändra skrivarens pappersinställningar och försök igen. Gå till Utskriftinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen
Tunt papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 55).
• En okänd bild skrivs ut på
vissa ark
Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller högre. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten, t.ex.
tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt höjdinställning för skrivaren (se ”Höjdjustering” på sidan 218).
• Tonerspill
• Trycket blir för ljust eller så
inträffar tonerspill
6. Felsökning
291
Kopieringsproblem
Status
Föreslagna åtgärder
Kopiorna är för ljusa eller för
mörka.
Använd funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrunder mörkare eller ljusare (se ”Ändra inställningar för varje kopia” på
sidan 59).
Fläckar, linjer, märken eller
prickar syns på kopior.
• Om defekterna finns på originalet använder du funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrund ljusare.
• Justera bakgrunden i kopieringsinställningarna för att ta bort bakgrundsfärgen (se ”Just. bakgrund” på sidan 200).
• Rengör skannerenheten om originalet är felfritt (se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 93).
Kopiorna blir skeva.
• Se till att originalet är korrekt placerat i enlighet med markeringarna.
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 90).
Tomma kopior skrivs ut.
Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentinmataren.
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Bilden suddas lätt ut från
kopiorna.
• Byt papper i magasinet mot papper från en ny förpackning.
Kopieringspapperet fastnar
ofta.
• Lufta pappersbunten och vänd på den i kassetten. Byt papperet i magasinet mot nytt. Kontrollera/justera pappersstöden
vid behov.
• Lämna inte papper i maskinen en längre tid på fuktiga platser.
• Kontrollera att papperet har rätt typ och vikt (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 121) .
• Kontrollera att det inte finns något papper eller några pappersbitar kvar i maskinen när du tagit bort papper som har fastnat.
Tonerkassetten producerar
färre kopior än förväntat
innan den tar slut.
• Dina original kanske innehåller bilder, färgade fält eller tjocka linjer. Originalen kan t.ex. vara blanketter, informationsblad,
böcker eller andra dokument som förbrukar mer toner.
• Skannerlocket kan ha lämnats öppet medan kopior görs.
• Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.
6. Felsökning
292
Skanningsproblem
Status
Skannern fungerar inte.
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att du har placerat originalet som ska skannas med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i
dokumentinmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).
• Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara det dokument du vill skanna. Försök använda
förskanningsfunktionen för att se om den fungerar. Försök att minska upplösningen.
• Kontrollera att skrivarkabeln är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att skrivarkabeln inte är trasig. Byt ut kabeln mot en som du vet fungerar. Byt ut kabeln vid behov.
• Kontrollera att skannern är korrekt konfigurerad. Kontrollera skanningsinställningarna i Easy Document Creator eller i annat
program du vill använda, för att säkerställa att skanningsjobbet skickas till rätt port (t.ex. USB001).
Skanningen går mycket
långsamt.
• Kontrollera om maskinen skriver ut dokument som den tar emot. I så fall skannar du dokumentet när mottagna data har
skrivits ut.
• Grafik skannas mycket långsammare än text.
6. Felsökning
293
Skanningsproblem
Status
Meddelanden med följande
innebörd visas på datorns
skärm:
• Enheten kan inte ställas om
till det H/W-läge du önskar.
• Porten används av ett annat
program.
Föreslagna åtgärder
• Det kan vara ett kopierings- eller utskriftsjobb igång. Försök en gång till när det andra jobbet är klart.
• Den valda porten används redan. Starta om datorn och försök igen.
• Skrivarkabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.
• Skannerns drivrutin är inte installerad eller också är operativsystemet inte korrekt inställt.
• Kontrollera att maskinen är korrekt inkopplad och att strömmen är på. Starta sedan om datorn.
• USB-kabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.
• Porten är inaktiverad.
• Skannern är upptagen med
att ta emot eller skriva data.
Försök igen när det aktuella
jobbet är klart.
• Ogiltigt handtag.
• Skanningen misslyckades.
6. Felsökning
294
Faxproblem
Status
Föreslagna åtgärder
Maskinen fungerar inte, inget
visas på displayen eller
knapparna fungerar inte.
• Dra ur nätsladden och sätt i den igen.
Ingen ringsignal.
• Kontrollera att telelinjen är ordentligt ansluten (se ”Baksida” på sidan 22).
• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
• Se till att strömmen är igång.
• Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.
De nummer som är lagrade i Kontrollera att numren i minnet är korrekt inmatade. Det gör du genom att skriva ut adressboken.
minnet rings inte upp korrekt.
Originalet matas inte in i
maskinen.
• Kontrollera att papperet inte är skrynklat och att du sätter i det rätt. Kontrollera att originalet har rätt storlek och inte är för
tjockt eller för tunt.
• Kontrollera att du verkligen har stängt dokumentmataren.
• Dokumentmatarens gummidyna kanske måste bytas ut. Kontakta service (se ”Tillgängliga reservdelar” på sidan 77).
Maskinen tar inte emot fax
automatiskt.
• Ställ in mottagningsläget till fax (se ”Ändra mottagningslägen” på sidan 251).
• Kontrollera att det finns papper i kassetten (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 121).
• Kontrollera om det visas något felmeddelande på displayen. Åtgärda problemet i så fall.
Maskinen sänder inte.
• Kontrollera att originalet har lagts i dokumentmataren eller på skannerglaset.
• Kontrollera att den maskin du sänder faxet till kan ta emot det.
Det inkommande faxet har
tomma fläckar eller har tagits
emot med dålig kvalitet.
• Den sändande faxen kan vara trasig.
• En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel.
• Kontrollera din maskin genom att göra en kopia.
• En tonerkassett är snart slut. Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 82).
6. Felsökning
295
Faxproblem
Status
Föreslagna åtgärder
Vissa ord på ett inkommande
fax är utsträckta.
Faxen som dokumentet skickades ifrån hade ett tillfälligt pappersstopp.
Det finns streck på originalen
som du skickade.
Kontrollera att det inte finns några märken på skannerenheten och gör ren den (se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 93).
Maskinen slår ett nummer,
men ingen anslutning
upprättas till den mottagande
maskinen.
Den andra faxen kanske är avstängd, har slut på papper eller kan inte besvara inkommande samtal. Tala med mottagaren
och be honom eller henne åtgärda problemet.
Fax lagras inte i minnet.
Det kanske inte finns tillräckligt med minne för att lagra ett fax. Om det visas ett meddelande om minnet tar du bort de fax som
du inte behöver längre och försöker sedan lagra faxet igen. Kontakta en servicetekniker.
Tomma områden uppstår
längst ned på varje sida eller
på andra sidor med en liten
textrad längst upp.
Du kan ha valt fel pappersinställning vid inställning av eget papper. Kontrollera pappersstorlek och papperstyp på nytt.
6. Felsökning
296
Problem med operativsystemet
1
Vanliga Windows-problem
Status
Föreslagna åtgärder
Ett meddelande om att filen
används visas vid
installationen.
Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows. Installera om skrivardrivrutinen.
Meddelandet ”Allmänt
skyddsfel”, ”Undantagsfel”,
”Spool 32” eller ”Förbjuden
åtgärd” visas.
Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.
Meddelandet ”Kan inte skriva
ut”, ”Timeout-fel uppstod vid
utskrift” visas.
Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren är klar med utskriften. Om meddelandet visades i redoläget
eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen har uppstått.
Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.
6. Felsökning
297
Problem med operativsystemet
2
Vanliga Macintosh-problem
Status
Föreslagna åtgärder
PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv ut som bild från
delar av grafik, text eller bilder saknas. utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Vissa bokstäver visas inte korrekt då
framsidan skrivs ut.
Macintosh kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på
framsidan.
När ett dokument skrivs ut från
Acrobat Reader 6.0 eller senare med
en Macintosh-dator skrivs inte
färgerna ut ordentligt.
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.
Läs användarhandboken för Mac som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Mac.
6. Felsökning
298
Problem med operativsystemet
3
Vanliga Linux-problem
Status
Skrivaren skriver inte ut.
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad i systemet. Öppna Unified Driver Configurator och växla till fliken Printers i
fönstret Printers configuration om du vill visa listan med tillgängliga skrivare. Kontrollera att skrivaren visas i listan. Finns
den inte där ska du köra guiden Add new printer wizard och konfigurera enheten.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen. Öppna Printers configuration och välj skrivaren i listan med skrivare. Granska
beskrivningen i rutan Selected printer. Om dess status innehåller strängen Stopped trycker du på knappen Start. Efter
detta bör skrivaren fungera normalt igen. Statusen ”stoppad” kan aktiveras när det uppstår vissa problem med utskriften.
• Kontrollera om tillämpningen har ett speciellt utskriftsalternativ, t.ex. ”-oraw”. Om ”-oraw” anges i parametern på
kommandoraden tar du bort detta så att du kan skriva ut. Om Gimp används väljer du ”print” -> ”Setup printer” och redigerar
kommandoradens parameter i kommandoalternativet.
Vissa färger skrivs ut helt i
svart.
Detta är en känd bugg i Ghostscript (till GNU Ghostscript version 7.05) när den grundläggande färgrymden i dokumentet är
indexfärg och den omvandlas via färgrymden CIE. Eftersom Postscript använder CIE-färgrymd för färgmatchningssystem ska
du uppgradera Ghostscript på ditt system till minst GNU Ghostscript version 7.06 eller senare. Du hittar den senaste versionen
av Ghostscript på www.ghostscript.com.
Vissa färgbilder skrivs ut i
oväntade färger.
Det är ett känt fel i Ghostscript (fram till GNU Ghostscript version 7.xx) när grundfärgrymden i dokumentet är indexerad RGBfärgrymd och konverteras genom CIE-färgrymd. Eftersom Postscript använder CIE-färgrymd som färgmatchningssystem bör
du uppgradera Ghostscript på ditt system till GNU Ghostscript version 8.xx eller senare. Du hittar den senaste versionen av
Ghostscript på www.ghostscript.com.
Skrivaren skriver inte ut hela
sidor och utskriften skrivs ut
på halva sidan.
Det är ett känt problem som uppstår när en färgmaskin används med Ghostscript version 8.51 eller tidigare och en 64-bitars
version av Linux OS, som har rapporterats till bugs.ghostscript som Ghostscript Bug 688252. Problemet är åtgärdat i AFPL
Ghostscript version 8.52 och senare. Hämta den senaste versionen av AFPL Ghostscript från http://sourceforge.net/projects/
ghostscript/ och installera den för att åtgärda problemet.
6. Felsökning
299
Problem med operativsystemet
Status
Föreslagna åtgärder
Jag kan inte skanna via Gimp
Front-end.
Kontrollera om det står "Xsane:Device dialog." på menyn "Acquire" i Gimp-gränssnittet till användaren. Om så inte är fallet bör
du installera Xsane-insticksprogrammet för Gimp på din dator. Du hittar Xsane-insticksprogrammet för Gimp på CD-skivan
med Linux-distributionen eller Gimps hemsida. Mer information finns i hjälpen på CD-skivan med Linux-distributionen eller i
Gimp-gränssnittet till användaren.
Om du vill använda något annat slags skanningsprogram ska du läsa dess hjälpfiler.
Ett meddelande om att det
inte går att öppna filen för
portenheten visas vid
utskrift.
Undvik att ändra parametrar för utskriftsjobben (till exempel med verktyget LPR GU) medan ett utskriftsjobb pågår. Kända
versioner av CUPS-servern avbryter utskriftsjobb när utskriftsalternativen ändras och försöker sedan starta om jobbet från
början. Eftersom Unified Linux Driver låser porten vid utskrift medför det abrupta avbrottet i drivrutinen att porten förblir låst
och den kan därför inte användas för efterföljande jobb. Om detta händer kan du försöka att frigöra porten genom att välja
Release port i fönstret Port configuration.
Maskinen finns inte med i
skannerlistan.
• Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn, ansluten korrekt via USB-porten och är påslagen.
• Kontrollera att drivrutinen till skannern är installerad i systemet. Öppna Unified Driver Configurator, växla till
Skannerinställningar och tryck sedan på Drivrutiner. Kontrollera att drivrutinen med det namn som motsvarar maskinens
namn visas i fönstret.
• Kontrollera att porten inte är upptagen. Eftersom funktionella komponenter i maskinen (skrivare och skanner) delar samma
I/O-gränssnitt (port) är det möjligt att olika användarprogram använder porten samtidigt. För att undvika konflikter kan
endast en av dem ges kontroll över enheten. Den andra användaren får svaret ”device busy” (enheten är upptagen). Det
här inträffar vanligtvis vid starten av en skanningsprocedur. En lämplig meddelanderuta visas.
Undersök orsaken till problemet genom att öppna portkonfigurationen och välja den port som har tilldelats till skannern.
Portsymbolen /dev/mfp0 motsvarar LP:0 som visas i skannerns inställningar, /dev/mfp1 motsvarar LP:1 och så vidare. USBportar startar med /dev/mfp4, så skannern på USB:0 hör ihop med /dev/mfp4 och så vidare. I rutan Vald port kan du se om
porten är upptagen av ett annat program. I så fall bör du vänta tills det aktuella jobbet är slutfört eller trycka på knappen
Release port om du är säker på att det aktuella programmet inte fungerar.
Maskinen skannar inte.
• Kontrollera att det ligger ett dokument i maskinen och att maskinen är ansluten till datorn.
• Om det uppstår ett I/O-fel under skanningen.
6. Felsökning
300
Problem med operativsystemet
Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.
4
Vanliga PostScript-problem
Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.
Problem
En PostScript-fil kan inte
skrivas ut
Möjlig orsak
Drivrutinen för PostScript kan vara felaktigt
installerad.
Lösning
• Installera PostScript-drivrutinen (se ”Programvaruinstallation” på sidan
146).
• Skriv ut en konfigurationssida för att verifiera att PS-versionen är tillgänglig
för utskrift.
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Rapporten Fel: kontroll av
meddelandestorlek skrivs ut.
Utskriftsjobbet är för komplicerat.
Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer minne.
En PostScript-felsida skrivs
ut
Utskriftsjobbet kanske inte är PostScript.
Kontrollera att utskriftsjobbet är ett PostScript-jobb. Kontrollera om
programvaran förväntade att en inställningsfil eller en PostScript-huvudfil
skulle skickas till skrivaren.
Tillbehörskassetten är inte
vald i drivrutinen.
Skrivarens drivrutin är inte konfigurerad för att
känna av tillbehörskassetten.
Öppna egenskaperna för drivrutinen, klicka på fliken Enhetsalternativ och
ange kassettalternativ.
6. Felsökning
301
Problem med operativsystemet
Problem
När ett dokument skrivs ut
från Acrobat Reader 6.0 eller
senare med en Macintoshdator skrivs inte färgerna ut
ordentligt
Möjlig orsak
Inställningen för upplösning i skrivarens
drivrutin överensstämmer kanske inte med
den i Acrobat Reader.
Lösning
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar
inställningen i Acrobat Reader.
6. Felsökning
302
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
CAMEROON
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
BELGIUM
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
BRAZIL
BULGARIA
4004-0000
07001 33 11
www.samsung.com
Customer Care Center
7095-0077
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca
CANADA
CHILE
Web Site
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
COTE D’LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
303
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
0302-200077
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
www.samsung.com/
hk_en/
Country/Region
HUNGARY
INDIA
Customer Care Center
Web Site
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800 1100 11
www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
304
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONGOLIA
MONTENEGRO
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
www.samsung.com
www.samsung.com
020 405 888
Country/Region
POLAND
www.samsung.com
0 801-1 SAMSUNG (172-678)
www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
ROMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline(+40)
21 206 01 10 from mobile and
land line
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
305
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
UGANDA
0800-300 300
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UKRAINE
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
SLOVAKIA
SWITZERLAND
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr(French)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
www.samsung.com/
ua_ru
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
306
Ordlista
Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de
termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den
här användarhandboken.
802.11
802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala
nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHz-bandet.
802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s. 802.11n fungerar
med en bandbredd på upp till 150 mbit/s. 802.11b/g/n-enheter kan ibland
råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och
Bluetooth-enheter.
Åtkomstpunkt
En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet
som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala
nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och
skicka ut WLAN-radiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en skanningsenhet som
automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna
en del av papperet direkt.
AppleTalk
AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för
datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984), men Apple
rekommenderar nu att man i stället använder TCP/IP-nätverk.
Färgdjup
En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för
att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett
större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet
möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis
monokrom eller svartvitt.
BMP
Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet
(GDI) i Microsoft Windows, och ofta används som ett enkelt grafikfilformat i
Windows.
Ordlista
307
Ordlista
BOOTP
Täckning
Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient
för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller
operativsystemet startas. BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en
adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa
arbetsstationer” få en IP-adress innan de startar ett avancerat
operativsystem.
Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på
utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder
eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket
text blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som
täckningen.
CCD
CSV
CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det
möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast CCDmodulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.
CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som används för att
utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i Microsoft
Excel, har blivit en defactostandard i branschen, även på plattformar som
inte kommer från Microsoft.
Sortering
DADF
Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar.
När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver
ut fler kopior.
En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) är en skanningsenhet
som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att
maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.
Kontrollpanel
Standardinställning
En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller
övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av
maskinen.
Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första
gången, återställs eller initieras.
Ordlista
308
Ordlista
DHCP
Matrisskrivare
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll av
klient-server-modell. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är
specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att
delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till
klientvärdar.
En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper
fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med
bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.
DIMM
Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid skanning
och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga
detaljer i bilden och större filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som innehåller
minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller
mottagna faxdata.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör det möjligt
för enheter på ett hemmanätverk att dela information med varandra över
nätverket.
DNS
DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om
domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.
DPI
DRPD
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från telefonbolaget
som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en och
samma telefon.
Duplex
Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark
så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet.
En skrivare med en duplexenhet kan skriva ut på båda sidorna av papperet
under en utskriftscykel.
Ordlista
309
Ordlista
Utskriftskapacitet
Ethernet
Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens
prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på
ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga
utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om
utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på 20 arbetsdagar,
är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.
Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den
definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat
och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos OSImodellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.
ECM
ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt
i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korrigerar automatiskt fel
i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.
Emulering
Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan
maskin.
Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så
att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att
reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör
en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess
inre status.
EtherTalk
En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för
datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984), men Apple
rekommenderar nu att man i stället använder TCP/IP-nätverk.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så
att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan
användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att
överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).
Ordlista
310
Ordlista
Fixeringsenhet
Masslagringsenhet (HDD)
Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet. Den består
av en het vals och en tryckvals. När tonern har överförs till papperet avger
fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på
papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en
laserskrivare.
En masslagringsenhet (benämns ofta hårddisk) är en lagringsenhet som
sparar digitalt kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska
ytor.
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell
icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.
IEEE
En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en
telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett
nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.
IEEE 1284
Gråskala
Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen ”1284-B” avser
en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret
(t.ex. en skrivare).
Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder
konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.
Halvton
En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter.
Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har
färre punkter.
Intranät
Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och
kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en
organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt.
Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna
webbplatsen.
Ordlista
311
Ordlista
IP-adress
ISO
En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter
använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk
som använder IP-standarden.
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt
standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella
standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande
industriella och kommersiella standarder.
IPM
Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPMhastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en
minut.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att
hantera utskriftsjobb, mediestorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas
lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för
åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer
avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.
IPX/SPX
IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell NetWareoperativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/
IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades
främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet
(vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).
ITU-T
International Telecommunication Union är en internationell organisation
som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och
telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning
av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att
internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder
telekommunikation.
ITU-T Testtabell nr 1
En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av
dokument.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för
bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades
för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men även för andra
bilder.
Ordlista
312
Ordlista
JPEG
MH
JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste
standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format
som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.
MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av
ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild
mellan faxmaskiner. MH är ett kodboksbaserat RLE-schema som har
optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de
flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta
fax.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för
att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.
LED
En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar
maskinens status.
MAC-adress
MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad
till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på 48 bitar, som
vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-000c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av
tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.
MFP
MMR
MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som
rekommenderas av ITU-T T.6.
Modem
En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information
och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.
MR
MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av
ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med MH-metoden.
Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas
och sänds skillnaderna.
En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar
flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopiator, fax och skanner.
Ordlista
313
Ordlista
NetWare
OSI
Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde
det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och
nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox XNS-stacken. I
dag har NetWare stöd för såväl TCP/IP som IPX/SPX.
OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av ISO
(International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI
erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till
nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa
funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och
ner: Applikation, Presentation, Session, Transport, Nätverk, Datalänk och
Fysiskt.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell
bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön
eller rostfärgad och cylinderformad.
I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman långsamt bort
när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med jämna mellanrum
eftersom den slits när den kommer i kontakt med kassettens
framkallningsborste, rengöringsmekanismen och papper.
Original
Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text,
som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv
inte är kopierat eller härlett från något annat.
PABX
PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel
i ett privat företag.
PCL
PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) som
utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det
utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i
olika nivåer för termiska skrivare, matrisskrivare och laserskrivare.
PDF
PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av Adobe
Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och
upplösningsoberoende format.
Ordlista
314
Ordlista
PostScript
Protokoll
PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand används inom
elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar
en bild.
En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning,
kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.
Skrivardrivrutin
Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från
datorn till skrivaren.
Utskriftsmedier
Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en
skrivare, skanner, fax eller kopiator.
PPM
Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut.
Det anger hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.
PRN-fil
Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att
interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning,
vilket gör många uppgifter enklare.
PS
Se PostScript.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av
världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för
autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS innebär att
autentiseringsinformation (till exempel användarnamn och lösenord som
reglerar nätverksåtkomsten med hjälp av Trippel A-konceptet
(authentication, authorization and accounting – autentisering, auktorisering
och redovisning) kan hanteras centralt.
Upplösning
Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto högre
upplösning.
Ordlista
315
Ordlista
SMB
TCP/IP
SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används
för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan
noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för
kommunikation mellan processer.
TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den
uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den
protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring
över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller
flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten
sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett epostmeddelande till servern.
SSID
SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk
(WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med
varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och
kan bestå av maximalt 32 tecken.
Undernätverksmask
Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att
avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är
värdadressen.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje överföring,
t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten
kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter
misslyckade överföringar.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel
upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar.
TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos
bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet
kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.
Tonerkassett
Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en maskin, t.ex. en
skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i
laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna
papperet. Tonern fixeras av en kombination av värme och tryck från
fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.
Ordlista
316
Ordlista
TWAIN
Vattenstämpel
En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en
TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det
att starta en skanning inifrån programmet. Det är en API för bildinsamling
för operativsystemen Microsoft Windows och Apple Mac OS.
En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett
mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det.
Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har
använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken,
sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.
UNC-sökväg
UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma åt
delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter. En
UNC-sökväg har följande format:
\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>
URL
URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och
resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som
ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där
resursen finns.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE
802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet
nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så
att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som
introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en
skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.
USB
WPA
USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB
Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till
skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan
kopplas till en enda USB-port på datorn.
WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa (WiFi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra
säkerhetsfunktionerna i WEP.
Ordlista
317
Ordlista
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små
företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord,
konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa
bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik
nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket
höjer säkerheten.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett trådlöst
hemmanätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd för WPS kan du
enkelt konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen utan en dator.
XPS
XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett
sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som har
utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla dokument och
elektroniska dokument. Specifikationen är XML-baserad och bygger på ett
nytt filformat och ett vektorbaserat dokumentformat som är
enhetsoberoende.
Ordlista
318
Index
A
sök
268
ekoutskrifter
adressbok
använda
221
gruppredigering
222
222, 221
redigera
AirPrint
191
allmänna ikoner
13
allmänna inställningar
209
ange tecken
219
använda hjälpen
56, 233
57
F
favoritinställningar för utskrift
56
allmänna inställningar
203
baksida
plugin
271
skanna
SNSskanning
267, 268, 270, 267, 269
269, 267
Ta emot fax från datorn
funktioner
248, 249
247
Skicka fax från datorn
251, 254
ta emot med anknytningstelefon
faxa
76
20
5
maskinens funktioner
196
utskriftsmediefunktion
121
fylla på
252
Vidarebefordra ett mottaget fax till en
annan mottagare
250
76, 82
uppskattad livslängd för tonerkassetten
79
framsida
252
senarelägga faxsändning
tillgängligt förbrukningsmaterial
253
mottagning i telefonläge
270
förbrukningsmaterial
att ta emot i telefonsvararläge 252, 246
249
konvertera ebok
232
kontrollera förbrukningsvarornas status
88
Lägga till dokument för senare
faxsändning
268
flera på ett ark
253, 252
B
Konfigurering
110
Att ta emot i DRPDval
i säkert mottagningsläge
267, 268
felmeddelande
beställa
108
Ebokskonvertering
246
251, 246
att förstå statusindikatorn
266
66
Ändra mottagningslägen
258
easy document creator
skicka till flera
Macintosh
AnyWeb Print
E
68
faxfunktion
fax
Automatisk utskrift av rapport om
254, 249
skickade fax
22
justera ljusstyrka
papper i kassett 1
42
specialmedier
45
fylla på papper
49
G
Att ta emot i faxläget
67
förbereda fax
65
godkännandeinformation
128
Index 319
Index
I
LCDdisplay
IDkort kopiera
221
inställning av utskriftsupplösning
Linux
kontrollera skrivarens status
203,
62
Inställning av adressbok
använda SetIP
234
skanna
41
41
knappar
IDkort kopiera
25, 26, 28
26
274
vanliga Linuxproblem
299
27, 24
WPS
24, 26
drivrutinsinstallation för anslutningar med
147, 159
USBkabel
23
kopiera
allmänna inställningar
199
förminska eller förstora kopior
61
vanlig kopiering
59
installera om drivrutinen för USBanslutna
skrivare
148
skanning
vanliga Macintoshproblem
242, 232, 125
298
maskininställningar
50
menykarta
33
allmänna inställningar
215
drivrutinsinstallation
Linux
Macintosh
Windows
161
159
156
installation av trådlöst nätverk 165, 153,
127,
152
154
skrivarens status 199, 201, 203, 208, 213
L
lägga i original
nätverk
Macintosh
sifferknappar
45
N
M
använda SetIP
kontrollpanelen
använda specialmedier
243, 234, 235
unified driver configurator
198
multikassett
installera om drivrutinen för USBanslutna
150
skrivare
ange pappersformat och papperstyp 47
eco
155
drivrutinsinstallation för anslutningar med
USBkabel
149, 161
kassett
justera bredd och längd
199, 201,
208, 213
Linux
K
ändra kassettstorlek
Menyn Skriv ut
IPv6konfiguration
162
SetIPprogrammet
153, 154, 155, 181
O
ordförklaringar
ordlista
13
307
P
pappersstopp
så undviker du pappersstopp
ta bort originaldokument
97
98, 103
Index 320
Index
PostScriptdrivrutin
felsökning
301
Problem
information
14
symboler
14
Samsung Printer Status
272
ange som standardskrivare
224
303
flera sidor på ett pappersark
Macintosh
232
Linux
234
Macintosh
232
skriva till fil
Windows
Macintosh
225
53
233
faxproblem
295
service contact numbers
kopieringsproblem
292
SetIPprogrammet
problem med pappersmatning 278, 284
293, 279
skanningsproblem
utskriftsproblem
problem med operativsystemet
skanna
207
280
grundläggande information
237
297
Skanna från bildbehandlingsprogram
240,
238, 239, 243
R
rapporter
skrivarinformation
209,
USBflashminne
70
Skanna med Linux
243
Skanning
199, 203, 204, 205,
210, 213
rengöra
Skanna med Samsungs skanningsguide
Scan Assistant
241
skanning
insida
91
skannerenhet
93
utsida
90
Skanning med en Macintosh
rengöra skrivaren
90
reservdelar
77
S
säkerhet
153, 181
allmänna inställningar
problem
ändra standardinställningarna för utskrift
224
Skanna med hjälp av WIAdrivrutinen
241,
242
226
USBminne
71
skriva ut ett dokument
Linux
234
Macintosh
232
skriva ut med google cloud
193
skriva ut överlägg
skapa
230
242
ta bort
231
skanningsfunktion
237
utskrift
231
Skanningsguide
241
justering enligt höjd
skriv ut
allmänna inställningar
skriva ut
skrivarens placering
198
218
skrivarens status
allmän information
272
Index 321
Index
skrivarinformation 199, 201, 203, 208, 213
WPS
koppla ifrån
PBC
skrivarinställningar
Linux
235
Specialfunktioner
217
trådlöst nätverk
specifikationer
118
nätverkskabel
utskriftsmedier
121
standardinställningar
kassettinställning
status
47
25, 27
SyncThru Web Service
260
allmän information
260
168
169
47
kortpapper
46
specialmedier
45
utmatningsstödet
180
U
121
V
vattenstämpel
Unix
systemkrav
126
upplösning
faxa
68
USBflashminne
T
hantera
72
Tonerkassett
skanna
70, 71
USBkabel
byta ut tonerkassetten
82
förvaring
78
drivrutinsinstallation
hanteringsanvisningar
78
installera om drivrutin
omfördela toner
80
utmatningsstödet
påfyllda eller inte från Samsung
78
utskrift
uppskattad livslängd
79
mobileprint
utskriftsfunktioner
trådlöst
förtryckt papper
30, 31, 147, 149
150, 148
48
redigera
229
skapa
229
ta bort
229
W
Windows
använda SetIP
153, 181
drivrutinsinstallation för anslutningar med
30, 31, 156
USBkabel
systemkrav
124
vanliga Windowsproblem
297
189
224
utskriftsmedier
ad hocläge
165
Infrastrukturläge
165
ange pappersformat
47
USBkabel
171
etiketter
46
Index 322
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement