Samsung A4 Multifunktion M4580FX Bruksanvisning

Samsung A4 Multifunktion M4580FX Bruksanvisning
Bruksanvisning
GRUNDLÄGGANDE
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar,
använder och felsöker skrivaren i Windows.
AVANCERAT (ADMINISTRATÖRSHANDBOK)
Administratörshandboken innehåller avancerad information för administratörer som
använder och hanterar maskinen.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
1. Introduktion
Fördelar
6
Funktioner fördelade på modell
8
Bra att veta
13
Om bruksanvisningen
14
Säkerhetsinformation
15
Översikt över maskinen
20
Översikt över kontrollpanelen
23
Ansluta en nätverkskabel
24
Slå på maskinen
25
Så här fungerar LED:s (indikatorer)
26
Bildskärm och användbara menyer
29
Förklaring av popup-tangentbordet
38
Drivrutinen installeras lokalt
39
Ominstallation av drivrutinen
43
Skriva ut på specialmedier
56
Inställning av pappersstorlek och typ
60
Välj en utmatningsplats
62
3. Skriva ut
Skrivardrivrutinens funktioner
64
Grundläggande information om utskrift
65
Öppna utskriftsinställningarna
67
Använda specialfunktioner för utskrift
75
Använda direktutskriftsfunktion
84
Ändra standardinställningarna för utskrift
86
Ange att din skrivare ska vara
standardskrivare.
87
Skriva till fil (PRN)
88
Mac-utskrift
89
Linux-utskrift
91
Skriva ut på Unix
93
2. Medier och kassetter
Lägga i original
46
Välja utskriftsmedier
50
Fylla på papper i magasinet
51
4. Kopiering
Kopieringsskärmen
96
Vanlig kopiering
106
2
GRUNDLÄGGANDE
Snabbkopiering
107
Använda kontrollpanelen
151
Kopiera identitetskort
108
Använda SyncThru™ Web Service
155
5. Skanna & Skicka (Skanna)
8. Administreringsverktyg
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
111
Åtkomst till administreringsverktyg
164
vanlig skanning
120
SyncThru™ Web Service
165
Skanna med TWAIN-kompatibel programvara 121
Easy Capture Manager
172
Använda Samsung Easy Document Creator
122
Samsung AnyWeb Print
173
Mac-skanning
124
Easy Eco Driver
174
Skanna med Linux
126
Använda Samsung Easy Document Creator
175
Använda Samsung Easy Printer Manager 176
6. Skanna & Skicka (Faxa)
Förbereda fax
128
Faxa till och från datorn
129
Att förstå faxskärmen
131
Sänder ett fax
141
Ta emot ett fax
143
7. Ställa in en adressbok
Hur adressboksskärmen fungerar
149
Använda Samsung skrivarens status
179
Använda Samsung printer experience
181
Använda box
187
9. Felsökning
Omfördela toner
191
Byta ut tonerkassetten
193
Byta bildbehandlingsenheten
195
Så undviker du pappersstopp
197
Rensa pappersstopp
198
3
GRUNDLÄGGANDE
Förståmeddelandena på displayen
214
Problem med strömförsörjning och kablar
219
Åtgärda andra problem
220
10. Förbrukningsmaterial och
tillbehör
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
240
Tillgängliga förbrukningsartiklar
241
Tillgängliga tillbehör
242
Tillgängliga reservdelar
243
Installera tillbehör
244
Kontrollera livslängden för utbytbara delar
248
Använda en USB-minnesenhet
249
11. Bilaga
Specifikationer
254
Godkännandeinformation
264
Copyright
277
4
1. Introduktion
Det här är skrivarens huvudkomponenter:
Kapitlet innehåller:
• Fördelar
6
• Funktioner fördelade på modell
8
• Bra att veta
13
• Om bruksanvisningen
14
• Säkerhetsinformation
15
• Översikt över maskinen
20
• Översikt över kontrollpanelen
23
• Ansluta en nätverkskabel
24
• Slå på maskinen
25
• Så här fungerar LED:s (indikatorer)
26
• Bildskärm och användbara menyer
29
• Förklaring av popup-tangentbordet
38
• Drivrutinen installeras lokalt
39
• Ominstallation av drivrutinen
43
Fördelar
Miljövänlig
Smidigt
• Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och
pappersåtgång .
• med hjälp av Google Cloud Print™ -appar kan du skriva ut från var som
helst .
• Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma ark.
• För att spara papper kan du skriva ut på båda sidor av papperet
(dubbelsidig utskrift) .
• Via Easy Capture Manager kan du enkelt redigera och skriva ut de
skärmdumpar som du har tagit med Print Screen-knappen på
tangentbordet.
• Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att energiförbrukningen
minskas drastiskt när den inte används.
• Samsung Easy Printer Manager och Printing Status är ett program som
överser maskinstatus och låter dig ändra inställningar efter behov.
• Vi rekommenderar att använder återvinningspapper gör att spara på
miljön.
• Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger
användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i
olika formart inklusive .epub. Dokumenten kan spridas på sociala
nätverk eller via fax.
Snabba utskrifter med hög upplösning
• AnyWeb Print gör att du kan spara skärmdumpar, granska, flytta om
och skriva ut fönstret i Windows Internet Explorer lättare än om du
använt det vanliga programmet.
• Smart uppdatering letar reda på den senaste versionen av
programvaran och installerar denna samtidigt som skrivaren
installeras. Detta är endast tillgängligt på Windowsdatorer.
• Du kan skriva ut med en upplösning av 1,200 x 600 dpi effektiv
utmatning (1200 x 600 x 2 bit).
• Snabba utskrifter.
För enkelsidig utskrift upp till 45 ppm (A4) eller upp till 47 ppm (Brev)
• Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support,
skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på
Samsungs hemsida: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar.
Fördelar
Många funktioner och stöd för många olika
program
• Stöd för flera olika pappersstorlekar .
• Skriv ut vattenstämplar: Du kan justera dokumenteten med hjälp av ord,
som t.ex. “CONFIDENTIAL” .
• Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut .
• Skrivaren har ett ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.
Stöd för XOA-program
Maskinen stöder anpassade XOA-program.
• När det gäller anpassade XOA-program kontaktar du din leverantör av
sådana program.
Funktioner fördelade på modell
Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.
Operativsystem
Operativsystem
M458x series
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Unix
●
(●: Ingår, Tom: Ej tillgängligt)
Programvara
Skrivardrivrutinen och programvaran finns på programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i fönstret Välj
vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras.
Programvara
M458x series
SPL-skrivardrivrutin
PCL-skrivardrivrutin
●
PS-skrivardrivrutina
●
XPS-skrivardrivrutina
●
Funktioner fördelade på modell
Programvara
●
Direktutskrivningsfunktiona
Samsung Easy Printer
Manager
M458x series
Inställningar för att skanna till dator
●
Inställningar för att faxa till dator
●
Enhetsinställningar
●
Samsung skrivarens status
●
Samsung AnyWeb Printa
●
Samsung Easy Document Creator
●
Easy Capture Manager
●
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru Admin Web Service
●
Easy Eco Driver
●
Fax
Samsung Network PC Fax
●
Skan
Twain-skanningsdrivrutin
●
a. Hämta och installera programvaran från Samsungs webbplats. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du
påbörjar installationen bör du kontrollera att programvaran är kompatibel med ditt operativsystem.
(●: Stöds, Blank: Stöds ej)
Funktioner fördelade på modell
Olika funktioner
funktioner
M458x series
Höghastighets-USB 2.0
●
Nätverksgränssnitt Ethernet 10/100/1000 Base TX
trådbundet LAN
●
Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LANa
○
Google Cloud Print™
●
AirPrint
●
Trådlös/NFC-enhet
○
Eko-utskrifter
●
Dubbelsidiga utskrifter
●
USB-minnesenhetb
●
Minnesmodul
○
Valfri kassett (SCF)
○
Försedd med hjul.
○
Dokumentmatar
e
Dubbelsidig dokumentmatare för
skanner (DSDF)
Automatisk dokumentmatare
●
Funktioner fördelade på modell
funktioner
Fax
Skan
M458x series
Skicka till flera
●
Fördröjning
●
Dubbelsidig sändning
●
Säker mottagning
●
Dubbelsidig utskrift
●
Skanna till e-post
●
Skanna:till SMB-server
●
Skanna:till FTP-server
●
Skanna till dator
●
Skanna till USB
●
Dubbelsidig skanning
●
Funktioner fördelade på modell
Kopia
funktioner
M458x series
Kopiera identitetskort
●
Förminskad eller förstorad kopiering
●
Häfte
●
Affisch
●
Bildupprepa
●
Vattenstämpel
●
Stämpel
●
N-upp
●
Radera kant
●
Överlägg
●
Flytta bild
●
Dubbelsidig kopiera
●
a. Beroende på land kanske inte trådlösa LAN-kort finns tillgängliga. I vissa länder kan endast 802.11 b/g användas. Kontakta din
lokala Samsung-återförsäljare där du köpte maskinen.
b. Du kan endast skriva ut filer sparade på en USB-minnesenhet.
(●: stöds, ○: Tillbehör, Tom: Stöds ej)
Bra att veta
Skrivaren skriver inte ut
Ett papper har fastnat.
• Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan.
• Öppna och stäng luckan (se ”Framsida” på sidan 21).
• Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se
”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 39).
• Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som har
fastnat och felsök .
• Välj skrivaren som standardskrivare i Windows .
Utskrifterna är otydliga.
Var kan jag köpa tillbehör och
förbrukningsartiklar?
• Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt
fördelad. Skaka tonerkassetten .
• Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.
• Prova med en annan upplösning.
• Gå in på www.samsung.com/supplies. När du har valt land
eller region visas serviceinformationen.
• Byt tonerkassetten .
Statusindikatorerna blinkar eller lyser
ständigt.
• Stäng av skrivaren och slå på den igen.
• Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna står
för i bruksanvisningen och felsök funktionen i fråga (se ”Så
här fungerar LED:s (indikatorer)” på sidan 26).
Var kan jag ladda ned drivrutinen till
skrivaren?
• Om du har en Internetanslutning kan du få tillgång till hjälp,
support, skrivardrivrutiner, handböcker och
beställningsinformation på Samsungs hemsida:
www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar.
Om bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om skrivaren och
detaljerade användningsinstruktioner.
•
Kasta inte den här handboken utan spara den för framtida referens.
•
Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
•
Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i kapitlet om
felsökning.
•
I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här
bruksanvisningen.
•
2
Allmänna ikoner
Ikon
Text
Försiktig
het
Ger användaren information som skyddar
maskinen från skador och fel.
Varning
Används för att varna användare om risk för
personskador.
Obs
Ger ytterligare information eller detaljerade
specifikationer om maskinens funktioner och
möjligheter.
Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har (beroende
på tillval och modell).
•
Skärmbilderna/vissa menyer som visas i den här bruksanvisningen för
användare kan skilja sig från vad som faktiskt visas på skrivaren,
beroende på inbyggd programvara och drivrutin.
•
Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller huvudsakligen
Windows 7.
Beskrivning
1
Ordförklaringar
Vissa termer kan ha samma betydelse:
•
Dokument är synonymt med original.
•
Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.
•
Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.
1. Introduktion
14
Säkerhetsinformation
Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i bruksanvisningen så
att du ska kunna undvika person- eller maskinskador. Läs alla dessa
anvisningar innan du använder skrivaren. När du har läst det här avsnittet
bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.
4
Driftsmiljö
Varning
3
Viktiga säkerhetssymboler
Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller om
vägguttaget inte är jordat.
Förklaringar av alla ikoner och symboler som
används i det här kapitlet
Varning
Risker eller osäkra metoder som kan leda till svåra
personskador eller dödsfall.
Försiktig
het
Risker eller osäkra metoder som kan leda till lättare
personskador eller skador på egendom.
Försök inte.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små
metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända cigaretter).
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller
börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den och dra
ur sladden.
• Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget eftersom
du kan behöva dra ut kontakten vid nödsituationer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på den.
Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den med tunga
föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.
Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden, och hantera
den inte med blöta händer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
1. Introduktion
15
Säkerhetsinformation
5
Försiktighet
Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte tänker
använda skrivaren på ett tag.
Driftsmetod
Försiktighet
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Tänk på att utmatningsområdet blir hett.
Dra inte ut papperet med våld under utskrift.
Du kan bränna dig.
Skrivaren kan ta skada.
Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar vara
skadad bör du koppla ur alla gränssnittsanslutningar och
kontakta kvalificerad servicepersonal.
Placera inte handen mellan skrivaren och pappersmagasinet.
Du kan skada dig.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter det att du
följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla
gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad
servicepersonal.
Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper som
fastnat inuti skrivaren.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av
utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den.
Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går
lätt att sätta i den.
Du kan bränna dig.
Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för
elektriska stötar.
Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett eller
vassa metallföremål.
Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller
kablarna för anslutning till datorn.
Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Dessutom kan
djuret skadas allvarligt.
Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.
Den kan skadas.
Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningsmagasinet.
Den kan skadas.
1. Introduktion
16
Säkerhetsinformation
Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen.
Försiktighet
Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket
kan orsaka skador eller eldsvåda.
Kontroller, justeringar eller procedurer annat än de som
beskrivs här kan leda till farlig bestrålning.
Skrivaren strömförsörjs via nätsladden.
Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden
från vägguttaget.
Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen och
koppla ur alla sladdar. Nedanstående information är enbart
förslag som baseras på enhetens vikt. Om du har hälsoskäl
som hindrar dig från att lyfta, ska du inte lyfta skrivaren. Be om
hjälp och använd alltid lämpligt antal personer för att lyfta
enheten på ett säkert sätt.
Lyft sedan skrivaren:
• Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den själv.
6
Installera/flytta
• Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två
personer.
• Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av fyra eller
fler personer.
Varning
Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt eller
vattenläckor.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Placera skrivaren i en miljö som uppfyller specifikationerna för
drifttemperatur och luftfuktighet.
Annars kan det uppstå problem med utskriftskvaliteten och
orsaka skador på maskinen.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Välj ett plant underlag med tillräcklig yta för ventilationen och
placera maskinen. Betänk också utrymmet so krävs för att
öppna luckor och kassetter.
Placeringen bör vara välventilerad och ifrån direkt solljus,
hetta eller fukt.
När du använder maskinen under längre perioder eller skriver
ut stora volymer av papper i oventilerade utrymmen, kan det
förorena luften och vara skadligt för din hälsa. Placera
maskinen i ett väl-ventilerat utrymme eller öppna ett fönster för
att låta luften cirkulera tidvis.
1. Introduktion
17
Säkerhetsinformation
7
Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Använd endast 26 AWGa eller grövre telefonsladd.
Underhåll/kontroll
Försiktighet
Annars kan maskinen skadas.
Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Använd nätsladden som medföljer skrivaren för säker drift. Om
du använder en sladd som är längre än 2 meter med en 140voltsmaskin så ska grovleken vara 16 AWG eller högre.
Annars kan skrivaren skadas och elstötar och eldsvåda kan
uppstå.
Sätt inte någon lucka över skrivaren och placera den inte på
någon plats utan ventilation, t.ex. i en garderob.
Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda uppstå.
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar.
Det kan försämra produktens prestanda och leda till elektriska
stötar eller eldsvåda.
Skrivaren ska anslutas till den spänning som anges på
etiketten.
Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du
använder kontaktar du din elleverantör.
Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör insidan av
skrivaren. Rengör inte skrivaren med bensin, thinner eller
alkohol och spreja inte vatten direkt i skrivaren.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter delar
eller rengör insidan.
Du kan skada dig.
Förvara städprodukter utom räckhåll för barn.
De kan skada sig.
Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om skrivaren
själv.
Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när skrivaren
behöver repareras.
Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa
anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer maskinen.
Annars kan skrivaren skadas.
a. AWG: Amerikanskt kabelmått
1. Introduktion
18
Säkerhetsinformation
Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för damm
eller väta.
Återvunnet förbrukningsmaterial (exempelvis tonerkassetter) kan
skada maskinen.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
►Om det uppstår skador på grund av användning av återvunnet
förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.
• Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade.
• Fixeringsenheter får endast repareras av certifierad
servicetekniker. Reparation av lekman kan leda till
eldsvåda och elstötar.
• Skrivaren får endast repareras av Samsungs
servicetekniker.
För förbrukningsvaror som innehåller tonerdamm (tonerkassett,
spilltonerbehållare, skannerenhet, etc.) följer du instruktionerna
nedan.
• När förbrukningsvaror ska kasseras följer du instruktionerna för
avfallshantering. Be återförsäljaren om
avfallshanteringsinstruktioner.
• Tvätta inte förbrukningsvarorna.
8
Använda förbrukningsmaterial
Försiktighet
• En spilltonerbehållare ska inte återanvändas efter att den har
tömts.
Om du inte följer instruktionerna ovan kan det orsaka funktionsfel
och miljöförstöring. Garantin täcker inte skador som orsakas av en
användares ovarsamhet.
Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem i varmt vatten.
Plocka inte isär tonerkassetten.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.
Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis tonerkassetten
eller fixeringsenheten).
Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd kallt vatten.
När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har
fastnat ska du vara försiktig så att du inte får toner på dig eller
dina kläder.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar eldsvåda.
Förvara förbrukningsmaterial (till exempel tonerkassetter) utom
räckhåll för barn.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.
1. Introduktion
19
Översikt över maskinen
9
Komponenter
Den faktiska komponenten kan skilja sig från bilden nedan. Vissa komponenter kan ändras beroende på omständigheterna.
Maskin
Bildbehandlingsenhet
Nätsladd
Snabbinstallationsanvisning
Programvaru-cda
Diverse tillbehörb
a. Programvaru-cd:n innehåller drivrutin och program till skrivaren.
b. Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell det rör sig om.
1. Introduktion
20
Översikt över maskinen
10
Framsida
3
Inmatningsmagasin för dubbelsidig
dokumentmatare för skanner
1
5
Tryck in för att öppna
multikassett
4
Utmatningsmagasin för dubbelsidig
dokumentmatare för skanner
1
4
Multikassett
Kontrollpanelen
1
6
Öppningsknapp för främre
luckan
Lucka till systemkortet
1
7
Utmatningsmagasin
Främre lucka
1
8
Stödkassett för utmatning
Handtag
1
9
Port USB-minnesenhet
Valfri kassetta
2
0
Skannerglas
1
0
Stativ
2
1
Skannerlock
1
1
Pappersnivåindikator
2
2
Upplåsningsknapp för
kontrollpanel
5
6
7
8
9
a. Tillvalsfunktion
1
Lucka för dubbelsidig
dokumentmatare för skanner
1
2
Fackhandtag
2
Breddstöd för dubbelsidig
dokumentmatare för skanner
1
3
Kassett 1
1. Introduktion
21
Översikt över maskinen
11
12
Vy inifrån
Baksida
1
Tonerkassett
1 Trådlös/NFC-enheta portlucka
6
Nätverksport
2
Bildbehandlingsenhet
2 Handtag för bakdörr
7
EDI-port för kortläsare
3
Multikassett-support
3 Bakre lucka
8
USB-port
4
Breddstöd för papper i en multikassett
4 Uttag för anknytningstelefon
(EXT.)
9
5 Telefonuttag (LINE)
10 Nätkontakt
Strömbrytare
För att kunna se bildbehandlingsenheten måste du ta loss spilltonerbehållaren.
a. Tillvalsfunktion.
1. Introduktion
22
Översikt över kontrollpanelen
13
Använd endast fingrarna på bildskärmen. Skärmen kan skadas av
pennor och andra spetsiga föremål.
Kontrollpanelen
14
Justera vinkeln för kontrollpanelen
Du kan justera kontrollpanelens vinkel så som du önskar. Se bilden nedan.
När du flyttar på maskinen eller förvarar den, tryck på
upplåsningsknappen för att fälla ned kontrollpanelen.
Upplåsningsknappen finns på kontrollpanelens översida.
1
2
Bildskärm
Visar aktuell status och ledtexter under en åtgärd.
Du kan enkelt hantera menyerna med hjälp av
bildskärmen.
a. Ström-LED
Visar skrivarens strömstatus.
Sätter på och slår av strömmen. När strömmen är
på lyser den blå indikatorn. Stäng av maskinen
(Strömbrytare
genom att hålla in knappen i mer än två sekunder,
/väckning)-knapp vilket leder till att bekräftelsefönstret visas.
b.
3
Status indikator
Visar maskinens status (se ”Så här fungerar LED:s
(indikatorer)” på sidan 26).
1. Introduktion
23
Ansluta en nätverkskabel
Maskinen har ett inbyggt nätverkskort. Du kan ansluta maskinen till ett
nätverk med hjälp av en nätverkskabel.
1. Introduktion
24
Slå på maskinen
Använd alltid den nätsladd som levereras med maskinen. Annars kan
maskinen skadas eller börja brinna.
Anslut först skrivaren till elnätet.
Du kan också slå på maskinen genom att trycka på knappen
(Strömbrytare/väckning)
• Vissa delar inuti maskinen kan vara varma när strömmen är på, eller
efter utskrifter. Var försiktig så att du inte bränner dig på delarna inuti
maskinen.
• Montera inte isär maskinen när den är påslagen eller inkopplad. Du
kan få en elektrisk stöt om du gör det.
• Om du stänger av maskinen direkt med huvudströmbrytaren kan det
uppstå problem med maskinens hårddisk.
1. Introduktion
25
Så här fungerar LED:s (indikatorer)
Färgen på statusindikatorn visar maskinens aktuella status.
• Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan
23).
• Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges i respektive felsökningsavsnitt.
• Du kan också lösa problemet via anvisningarna i programfönstret Samsung skrivarens status på datorn.
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
15
Statusindikator
Status
Av
Beskrivning
• Skrivaren är offline.
• Skrivaren är i energisparläge.
Blå
På
Skrivaren är online och kan användas.
Blinkar
Fax
Maskinen skickar eller tar emot fax.
Kopia
Maskinen kopierar dokument.
Skan
Maskinen skannar dokument.
Skriv
• När statusindikatorn blinkar långsamt tar maskinen emot data från datorn.
• När informationen skrivs ut blinkar statusindikatorn snabbt.
1. Introduktion
26
Så här fungerar LED:s (indikatorer)
Status
Röd
På
Beskrivning
• Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängdena. Det rekommenderas att du byter tonerkassett.
• Ett papper har fastnat .
• Luckan är öppen. Stäng luckan.
• Det finns inget papper i magasinet. Fyll på papper i kassett 1 .
• Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på displayen .
• En skannerenhet har nästan uppnått den förväntade livslängdena. Vi rekommenderar att du byter ut den.
Blinkar
• Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. Kontrollera meddelandet på displayen . När problemet har
åtgärdats fortsätter maskinen med det aktuella jobbet.
• När tonerkassetten nästan är toma. Beställ en ny tonerkassett eller skannerenhet. Du kan tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom
att omfördela tonern.
a. Kassettens förväntade livslängd innebär tonerkassettens förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och har beräknats enligt ISO/
IEC 19752. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek.
Kontrollera meddelandet på skärmen. Följ instruktionerna i meddelandet eller läs mer i kapitlet om felsökning. Kontakta en servicetekniker om problemet
kvarstår.
1. Introduktion
27
Så här fungerar LED:s (indikatorer)
16
Ström-LED
Färgen på statusindikatorn visar maskinens aktuella status.
Status
Av
Blå
Beskrivning
Skrivaren är offline.
På
Skrivaren är online och kan användas.
Blinkar
Skrivaren är i energisparläge. När data tas emot eller om någon knapp trycks in växlar den automatiskt till onlineläge.
Kontrollera meddelandet på skärmen. Följ instruktionerna i meddelandet eller läs mer i kapitlet om felsökning . Kontakta en servicetekniker om problemet
kvarstår.
1. Introduktion
28
Bildskärm och användbara menyer
Dra
17
Menynavigering
Dra ditt finger lätt över skärmen.
Du kan skräddarsy skrivarens funktioner med både menyer och widgetar.
Gå till funktionerna genom att bläddra igenom dem på skärmmenyer.
Exempel:
Manuella
Panorering
•
Dra upp och ned på startskärmen eller menyn för att bläddra med den.
Tryck och håll ned ikonen, vicka sedan enheten till vänster eller höger.
Peka på
Exempel:
Använd endast fingret när du använder pekskärmen.
•
Exempel:
•
Tryck på tangentbordet på skärmen för att ange tecken eller annan text.
•
Tryck på ett menyföremål för att välja det.
•
Tryck på programikonen för att starta programmet.
Använd panorering för att flytta ikoner från dina startskärmar eller
programmenyer till andra sidor.
Kommandotangenter
•
(Tillbaka): Återgå till föregående skärm, alternativ eller steg.
•
(Start): Gå till startskärmen
Tryck lätt och håll ditt finger på skärmen.
•
(Nyligen): Visar appar som nyligen använts.
Exempel:
•
Tryck och håll ned
•
Tryck och håll ned en widget på startskärmen för att flytta på den.
•
Tryck och håll ned ett fält för att visa en pop-up-meny med alternativ.
Snabbstart: En anpassningsbar tangent. Se nästa avsnitt för alternativ.
1. Introduktion
29
Bildskärm och användbara menyer
Lägg till snabbstart
1
Från bildskärmen trycker du på Inställningar (
Mer inställningar > Snabbstart.
2
Välj önskad snabbstartsfunktion.
3
•
Ingen: Ikonen visas inte.
•
Skärmdump (
bildfil.
•
Program(
•
Sok(
Tryck på
) ikon > Visa >
Beroende på autentiseringsinställningen kan maskinens användare
behöva ange ID och lösenord. Om detta aktiveras kan maskinen bara
användas av en behörig användare som har ett behörigt ID och
lösenord på maskinen. Kontakta maskinens administratör.
Navigera på startskärmarna
): Fångar den nuvarande skärmen till en
Initialt har din skrivare tre startskärmar. Du kan placera ikoner för olika
applikationer på vilken sida som helst.
): Öppnar en skärm som visar alla appar.
): Öppnar sökskärmen.
Från huvudstartskärmen, drar du till vänster eller höger.
Huvudstartskärmen är placerad i mitten och ytterligare tre sidor finns på
vardera sida.
(tillbaka) för att återgå till inställningsmenyn.
18
Översikt startskärm
Navigera i programmenyerna
Huvudstartskärmen är startpunkten för många applikationer och funktioner.
Du kan anpassa den med applikationsikonerna, genvägar och widgetar för
att du ska få omgående tillgång till information och applikationer. Du kan
öppna den förvalda sidan när som helst genom att trycka på ikonen
Skärmbilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från hur
skärmen på din maskin ser ut, beroende på tillval och modell.
Som standard har din skrivare flera programmenyer på huvudstartskärmen.
Om du vill komma åt alla programmenyer och widgets, trycker du på ikonen
och drar till höger eller vänster på skärmen.
.
Från huvudstartskärmen, drar du till vänster eller höger.
Huvudstartskärmen är placerad i mitten.
1. Introduktion
30
Bildskärm och användbara menyer
Komma åt appar som nyligen använts.
Du kan enkelt hitta en app som du nyligen använt.
1
Klicka på ikonen
programmen.
för att öppna fönstret med de nyligen använda
2
Tryck på en programikon i detta fönster för att starta det.
Lägga till en genväg från startskärmen.
1
2
Tryck på ikonen
för att gå till startskärmen.
Tryck och håll ned startskärmen för att se en lista med tillgängliga
genvägar.
•
19
Ange bakgrund
-
Hemskärm: Ställ in bakgrunden till Hemskärm.
-
Inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till
Inloggningsskärm. För att använda den här funktionen är
det möjligt att du måste logga in som administratör.
-
Hem- och inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till båda
skärmarna. För att använda den här funktionen är det möjligt
att du måste logga in som administratör.
Anpassa din startskärm
Du kan anpassa din startskärm efter dina behov.
Skapa genvägar
•
Appar, XOA-appar, widgets & program : Placera Appar, XOAappar, widgetar och program på startskärmen.
Genvägar skiljer sig från widgetar. Medan widgetar endast kan starta
program, kan genvägar göra detta och aktivera funktioner och åtgärder.
•
Mapp : Skapa en mapp på startskärmen.
•
Sida : Lägg till ytterligare en sida till startskärmen.
Lägga till en genväg från menyn Apps
1
2
3
Tryck på ikonen
Tryck på ikonen
för att gå till startskärmen.
för att se dina nuvarande applikationer.
Bläddra igenom listan och hitta önskad applikation.
1. Introduktion
31
Bildskärm och användbara menyer
4
5
Tryck och håll ned applikationsikonen. Detta skapar en genväg till
applikationen och visar huvudstartskärmen.
Dra genvägen till önskad plats på skärmen och släpp den. För att
flytta till en annan sida, dra genvägen till skärmens kant tills skärmen
har bläddrat fram till den önskade sidan.
Radera en genväg
1
2
Lägga till en widget
1
2
3
4
Tryck på ikonen
5
Dra widgeten till önskad plats på skärmen och släpp den. För att
flytta till en annan sida, dra widgeten till skärmens kant tills skärmen
har bläddrat fram till den önskade sidan.
Tryck och håll ned en genväg tills den går att flytta på.
Du kan föra en genväg till skräpkorgen, och då blir båda föremålen
röda.
Du avinstallerar inte program på detta sätt, utan du tar bara bort
genvägen från startskärmen.
Lägga till och ta bort widgetar.
Widgets är självständiga program som finns på din flik för widgetar och på
vilken sida som helst på startskärmen. Till skillnad från genvägar syns en
widget som ett program på skärmen.
Tryck på ikonen
för att gå till startskärmen.
och tryck på Widget högst upp på skärmen.
Bläddra igenom listan och hitta önskad widget.
Tryck och håll ned ikonen. Detta skapar en kopia av widgeten och
visar huvudstartskärmen.
Ta bort en widget
1
2
Tryck och håll ned en widget tills dem går att flytta på.
Du kan föra en genväg till skräpkorgen, och då blir båda föremålen
röda.
Du avinstallerar inte en widget på detta sätt, utan du tar bara bort
kopian från startskärmen.
1. Introduktion
32
Bildskärm och användbara menyer
Flyttar på ikoner i menyn Apps
1
2
3
Tryck på ikonen
för att gå till startskärmen.
Tryck på ikonen
för att se dina nuvarande applikationer.
4
Dra ikonen till önskad plats på skärmen och släpp den. För att flytta
till en annan sida, dra ikonen till skärmens kant tills skärmen har
bläddrat fram till den önskade sidan.
•
3
Tryck på ett av följande alternativ i fönstret som visas.
•
Tryck på fliken Apps högst upp på skärmen, om du inte redan gjort
det.
1
Från vilken startskärm som helst, tryck och håll ned ett tomt område
på skärmen, och välj sedan alternativet Ange bakgrund.
2
Tryck på ett av följande alternativ i fönstret som visas.
•
Hemskärm: Ställ in bakgrunden till Hemskärm.
•
Inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till Inloggningsskärm.
För att använda den här funktionen är det möjligt att du måste
logga in som administratör.
Galleri: Välj en bakgrund från foton och bilder i maskinens
galleri.
Du kan välja vilken bild som helst i en USB-enhet eller i mappen 'BOX
> Ladda ned'.
Ändra bakgrund
Du kan anpassa dina startskärmars bakgrund.
Hem- och inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till båda
skärmarna. För att använda den här funktionen är det möjligt att
du måste logga in som administratör.
4
•
Livebakgrunder: Välj en animerad bild.
•
Bakgrunder: Välj från flera inbyggda bilder.
Välj en bakgrund och tryck på Ange bakgrund, eller Avbryt.
1. Introduktion
33
Bildskärm och användbara menyer
20
21
Meddelandepanel
Meddelandepanel inkluderar en nedrullningslista som visar information om
pågående processer, tonerstatus, skärmens ljusstyrka och färska
meddelanden.
Jobbstatus
När du trycker på Jobbstatus från startskärmen eller Apps, visar skärmen
Aktuellt jobb, Jobbet är färdigt, Säker utskrift, Saker fax och Meddel.
aktiv.
Aktuellt jobb
Visar listan över pågående och väntande jobb.
Jobbet är färdigt
Visar listan med slutförda jobb, däribland information om jobb i vilka ett fel
har uppstått.
Säker Utskrift/Fax
På startskärmen, tryck och håll ned meddelandepanelen tills listan
visas, dra sedan nedåt för att förstora den.
Visar listan med säkra jobb. För säker utskrift, måste du ange det ID och
Lösenord som har angetts i skrivardrivrutinen . För säker fax måste du
ange Lösenord.
Meddel. aktiv
Visar eventuella felmeddelanden eller felkoder som har uppstått.
1. Introduktion
34
Bildskärm och användbara menyer
Kommandotangenter
22
Räknare
Knapp
Du kan kontrollera hur många sidor/jobb som skrivits ut, kopierats,
skannats och faxats ut. Du kan kontrollera räknaren efter enhet eller
användare.
Tryck på Räknare från startskärmen eller Apps.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
fliken Information > Usage Counters (se ”Räknare” på sidan 35).
Alla
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppna snabbmenyn.
Sok
Sök efter en meny eller app.
Skriv ut
Du kan skriva ut en användningsrapport
Mitt program
Öppnar en lista med de appar som du lagt
till.
Period
Välj räknarens period.
Från, Till
Ställ in räknarens period.
Förstå Räknaremenyn
•
Total användning: Varje kategori visar det räknade antalet enligt
jobbtyp ( Skriv ut, Kopiering, Faxutskrift, Rapport, Total ).
-
Alla: Tryck och välj
•
Skicka användning: Visar antalet Skicka ( E-post, SMB, FTP, USB,
PC, Övrigt) jobb.
•
Faxsändn.använ. (PSTN): Visar antalet faxmeddelanden som
skickats.
1. Introduktion
35
Bildskärm och användbara menyer
•
Användaranvändning (endast inloggade användare): Antalet
utskrifter visas fördelade på användare.
För att använda Användaranvändning, kan du behöva välja
Programautentisering och Endast standardrapport från
Inställningar > Admin-inställningar > Säkerhet > Läge eller Metod
på startskärmen eller Apps.
Hjälp-appen ger information om maskinens menyer och funktioner. Använd
rutan på vänster sida av skärmen för att navigera genom Hjälp-appen. Du
kan även välja rubrikerna nedanför varje sektion för att bläddra genom de
olika hjälpfrågorna.
1
Tryck på Hjälp från startskärmen eller Apps.
Hjälpskärmen visas.
2
23
Välj ett ämne och följ den inbyggda navigeringen.
USB
Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
För att använda USB-funktionen, tryck på Box > USB på startskärmen eller
Apps.
25
Om du vill använda den här funktionen måste du infoga en USBminnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
24
Hjälp
Min sida
Appen Min sida gör att du enkelt kan ändra din profilinformation och
inställningar. Din profil Min sida sparar din kontaktinformation såväl som
dina personliga inställningar. Du kan använda dessa inställningar för att
göra maskinen mer personlig så att den passar dig och dina behov.
Hjälp ger online-information för att hjälpa dig med dina maskinfrågor.
1. Introduktion
36
Bildskärm och användbara menyer
För att använda funktionen, tryck på Min sida på startskärmen eller Apps.
Knapp
Namn
Beskrivning
Ändra lösenord
Med denna funktion kan du ändra lösenord.
Profilbild
Här kan du välja bild till din profil.
Förstå menyn Min sida
Här kan du kan du modifiera flera olika inställningar för att det ska vara
lättare att använda maskinen.
•
Anpassning
-
Kommandotangenter
•
Knapp
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppna snabbmenyn.
Sok
Sök efter en meny eller app.
Mitt program
Öppnar en lista med de appar som du lagt
till.
Undermeny
(Åtgärdsflöde)
Öppnar undermenyn.
Användning: Grafen för användningsfrekvens visar hur många
gånger du skrivit ut, faxat, skickat eller utfört andra jobb, medan
kvotinformationen anger hur nära du är din användningskvot.
Appinställningar
-
+Mig-inställning: +Mig-inställning anger huruvida maskinen ska
sända information om din användning till Boxen eller till en annan
destination. Du kan även ange vart din användningsinformation ska
skickas.
-
Sänd feedback: Inställningen Sänd feedback anger huruvida
maskinen ska sända information om din användning till tillverkaren.
Genom att skicka feedback hjälper du tillverkaren att förbättra
maskinen genom uppdateringar eller "patchar".
1. Introduktion
37
Förklaring av popup-tangentbordet
Med popup-tangentbordet på skärmen kan du skriva bokstäver, siffror och
specialsymboler. Detta tangentbord använder standardlayout för QWERTY
för enkel användning.
När du pekar på en plats där du vill skriva, så visas tangentbordet på
skärmen. Tangentbordet visar först små bokstäver.
•
ABC-läge(
): Tryck på denna tangent för att tangentbordets
layout ska återvända till boksstavstangenter som standard. Använd
Shift-tangenten (
•
Blanksteg(
) för att växla mellan små och stora bokstäver.
): Tryck på denna tangent för
mellanslag.
•
Shift-tangent(
): Tryck på denna tangent för att skriva in en stor
bokstav. Tryck två gånger på denna tangent för att växla caps-lock.
•
Symbol/siffer-läge(
): Tryck på denna tangent för att skriva in
nummer, symboler och uttryckssymboler.
1. Introduktion
38
Drivrutinen installeras lokalt
Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn
via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över
stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en
nätverksansluten skrivare.
• Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan variera
beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
1. Introduktion
39
Drivrutinen installeras lokalt
och klicka sedan på Nästa.
26
Windows
1
2
4
Välj USB på skärmen Skrivaranslutningstyp och klicka sedan på
Nästa
5
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Från Startskärmen i Windows 8
• V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din
dator är ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4drivrutinen manuellt från Samsungs internetsida,
www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.
Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar.
Klicka därefter på OK.
•
Windows 8
Om installationsfönstret inte visas från
Charms(Snabbknappar), välj Sök > Apps(Appar)och sök efter
Kör. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt “X” med bokstaven som
representerar din CD-ROM-enhet och klicka på OK.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.”
visas, klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
3
• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från Windows
Store. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
WindowsStore(Lagra).
1 Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
2 Klicka på Store(Lagra).
3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
4 Klicka på Installera.
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande cd:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från
Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >
Stöd eller nedladdningar.
• Samsungs verktyg för skrivarhantering installeras separat från den
medföljande programvaru-cd:n.
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret,
1. Introduktion
40
Drivrutinen installeras lokalt
1
2
3
Kontrollera att din skrivare är ansluten till nätverket och påslagen.
Kontrollera att maskinkabeln är påslagen.
Anslut datorn till och maskinen med en USB-kabel.
6
7
8
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
27
Mac
1
2
3
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Ange lösenordet och klicka på OK (eller Install Software).
11
12
13
Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.
Välj USB Connected Printer på skärmen Printer Connection
Type och klicka på Continue.
Klicka på Continue.
Klicka på Close när installationen är klar.
Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.
•
4
5
9
10
I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
1. Introduktion
41
Drivrutinen installeras lokalt
28
Linux
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsungs webbplats om
du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar).
Installera Unified Linux Driver-paketet
7
8
9
10
11
Fortsätt installationen.
När installationen är klar startar du utskriftsfunktionen (gå till System
> Administration > Printing eller kör kommandot "system-configprinter" i terminalprogrammet).
Klicka på knappen Add.
Välj skrivare.
Klicka på knappen Forward och lägg till den i systemet.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera
programvaran för skrivaren. Be din systemadministratör om hjälp om
du inte är superanvändare.
1
2
3
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
4
5
6
Packa upp paketet.
Kopiera Unified Linux Driver-paketet till ditt system.
Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet
till.
Flytta till mappen uld.
Kör kommandot "./install.sh" (om du inte är inloggad som root ska
du köra kommandot med "sudo" som "sudo ./install.sh")
1. Introduktion
42
Ominstallation av drivrutinen
Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du anvisningarna för att
installera om drivrutinen.
4
Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera drivrutinen på
nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 39).
29
Windows
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Öppna Starta-menyn och välj Program eller Alla program >
Samsung Printers > Avinstallera Samsung Printer
Komponenter från .
•
Windows 8
1 Från Charms, väljer du Sök > Apps(Appar).
2 Sök och klicka på Kontrollpanelen.
Från Starta i Windows 8
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Följ anvisningarna i fönstret.
3 Klicka på Program och Funktioner.
4 Högerklicka på den drivrutin du vill avinstallera och välj
Avinstallera.
5 Följ anvisningarna i fönstret.
3
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Klicka på Avinstallera Samsung Printer Software på
Startaskärmen.
• Om du inte kan hitta knappen för att avinstallera Samsung Printer
Software kan du avinstallera från skrivbordet.
• Om du vill avinstallera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, från
Startaskärmen, högerklicka på app:en > Avinstallera > högerklicka
på programmet du vill radera > Avinstallera och följ instruktionerna
i fönstret.
1. Introduktion
43
Ominstallation av drivrutinen
30
31
Mac
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
2
3
4
5
Öppna mappen Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
För att avinstallera skrivarprogramvara, klicka på Continue.
Välj vilket program som ska avinstalleras och klicka på Uninstall.
Linux
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
2
Öppna Terminal.
3
Kör kommandot "./uninstall.sh" kommandot (om du inte är inloggad
som root ska du köra kommandot med "sudo" som "sudo ./
uninstall.sh")
4
Fortsätt avinstallationen.
Ange lösenordet och klicka på OK.
När programmet har avinstallerats klickar du på Close.
Flytta till mappen uld som packats upp från paketet Unified Linux
Driver.
Om det redan finns en skrivare tar du bort den från Print Setup Utility
eller Print & Fax.
1. Introduktion
44
2. Medier och kassetter
I det här kapitlet beskrivs hur du lägger original och utskriftsmedia i maskinen.
Kapitlet innehåller:
• Lägga i original
46
• Välja utskriftsmedier
50
• Fylla på papper i magasinet
51
• Skriva ut på specialmedier
56
• Inställning av pappersstorlek och typ
60
• Välj en utmatningsplats
62
Lägga i original
Du kan lägga original för kopiering, skanning eller faxning på skannerglaset
eller i den dubbelsidiga dokumentmataren för skanner (DSDF).
1
Öppna dokumentmataren (DSDF).
1
På skannerglaset
Med hjälp av skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Du kan få
den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala.
Kontrollera att det inte finns några original i dokumentmataren. Om det
redan finns ett original där kommer det att ha högre prioritet och användas
istället för originalet på skannerglaset.
Förbereda original
•
Fyll inte på papper som är större än 216 x 356 mm.
•
Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på
papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.
2. Medier och kassetter
46
Lägga i original
2
Lägg originalet med framsidan nedåt på skannerglaset och rikta in
det mot registreringsmarkeringarna i det övre vänstra hörnet.
• Om DSDF är öppen under kopieringen kan det påverka
kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
• Damm på skannerglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Se till
att det är rent.
• Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du upp
dokumentmataren tills det tar stopp och stänger sedan locket. Om
boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm påbörjar du kopieringen
med locket öppet.
• Var försiktig så att skannerglaset inte går sönder. Du kan skada dig.
• Ha inte händerna på skannerglaset när du stänger DSDF.
Dokumentmataren (DSDF) kan stängas över dina händer och
orsaka skador.
3
Stäng DSDF.
• Titta inte mot ljuset i skannern medan du kopierar eller skannar. Det
är skadligt för ögonen.
2. Medier och kassetter
47
Lägga i original
När du använder dokumentmataren kan du kan lägga i upp till 50
2
I den dubbelsidiga dokumentmataren för skanner
(DSDF)
pappersark (75 g/m2, 20 lb bond) för ett jobb.
1
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du
lägger i dem.
2
Lägg originalen med framsidan uppåt i DSDF. Kontrollera att botten
på originalbunten överensstämmer med den angivna
pappersstorleken i inmatningskassetten.
Förbereda original
•
Fyll inte på papper som är mindre än 105 x 148 mm eller större än 216
x 356 mm.
•
Lägg inte i följande typer av papper, då det kan leda till pappersstopp,
sämre utskriftskvalitet och maskinskador.
-
Karbonpapper eller papper med karbonbelagd baksida
-
Bestruket papper
-
Onionskin-papper eller tunt papper
-
Veckat eller skrynkligt papper
-
Krökt eller rullat papper
-
Rivet papper
•
Ta bort alla klamrar och gem innan du lägger i papperen.
•
Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på
papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.
•
Lägg inte i original i olika storlekar eller med olika ytvikter.
•
Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra
ovanliga egenskaper.
2. Medier och kassetter
48
Lägga i original
3
Justera stöden för dokumentbredd efter pappersstorleken.
Damm på glasplattan kan orsaka svarta fläckar på utskriften. Håll alltid
glasplattan ren.
2. Medier och kassetter
49
Välja utskriftsmedier
Du kan skriva ut på en mängd utskriftsmedier, t.ex. vanligt papper, kuvert,
etiketter och OH-film. Använd alltid utskriftsmedier som uppfyller
riktlinjerna.
• Det kan hända att en del utskriftsmedia uppfyller alla riktlinjer i den här
användarhandboken, men ändå inte ger ett tillfredsställande resultat. Det
kan bero på papperets egenskaper, felaktig hantering, olämplig temperatur
och luftfuktighet, eller andra omständigheter som inte kan styras.
3
Riktlinjer för att välja utskriftsmedier
Utskriftsmedier som inte uppfyller kraven som anges i den här
användarhandboken kan orsaka följande problem:
•
Dålig utskriftskvalitet
•
Pappersstopp
•
Ökat slitage av maskinen.
Egenskaper som vikt, sammansättning, fiber- och fuktinnehåll är viktiga
faktorer som påverkar maskinens prestanda och utskriftskvaliteten. Tänk
på följande när du väljer papper:
•
Typ, storlek och vikt för utskriftsmedier för maskinen beskrivs i
specifikationerna för utskriftsmedier (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 256).
•
Önskat resultat: Det utskriftsmedium du väljer ska vara lämpligt för
projektet.
•
Ljusstyrka: En del utskriftsmedier är vitare än andra och ger skarpare
och mer levande bilder.
•
Ytans egenskaper: Utskriftsmediets ytjämnhet påverkar hur skarp
utskriften blir.
• Innan du köper några större mängder utskriftsmedia bör du kontrollera att de
uppfyller kraven som anges i den här användarhandboken.
• Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder andra typer av
utskriftsmedier. Reparationer av skada som uppstått på grund av att
felaktiga utskriftsmedier täcks inte av Samsungs garanti eller serviceavtal.
• Mängden papper som ska fyllas på i magasinet kan variera beroende på
vilken medietyp som används (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på
sidan 256).
• Använd inte fotopapper av inkjet-typ. Detta kan skada skrivaren.
• Om utskriftsmediet är lättantändligt kan eldsvåda uppstå.
• Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 256).
Om lättantändliga utskriftsmedier används eller om andra föremål fastnar i
skrivaren kan skrivaren bli överhettad. Detta kan i sällsynta fall leda till
eldsvåda.
Mängden papper som ska fyllas på i magasinet kan variera beroende på
vilken medietyp som används (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på
sidan 256).
2. Medier och kassetter
50
Fylla på papper i magasinet
4
Kassett 1/ valfri kassett
2
Tryck in breddstödet för papperet och dra ut det till slutet av
magasinet.
Fyll på utskriftsmedia som du använder för merparten av utskriftsjobben i
standardmagasinet. Standardmagasinet rymmer upp till 550 ark vanligt
papper (75 g/m2, 20 lb bond).
Du kan ange ett extra magasin (se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 242).
Användning av fotopapper eller bestruket papper kan orsaka problem
som kräver reparation. Dessa reparationer täcks inte av garanti eller
serviceavtal.
1 Pappersbreddsstöd
1
Dra ut magasinet.
3
Tryck in längdstödet för papperet och dra ut det till slutet av
magasinet.
1 Längdstöd för papper
2. Medier och kassetter
51
Fylla på papper i magasinet
4
Böj och bläddra genom pappersbunten så att sidorna separeras
innan du lägger i dem.
5
Fyll på papper.
6
Efter att du har satt i papperet i kassetten klämmer du ihop
pappersbreddsstödet och för det till rätt läge för det pappersformat
du fyller på enligt markeringen i kassettens botten.
2. Medier och kassetter
52
Fylla på papper i magasinet
• Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen böjs.
• Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.
• Fyll inte på för mycket papper i magasinet. Det kan orsaka
pappersstopp. Kontrollera att pappersnivån är under
kapacitetsmarkeringen på insidan av magasinet.
• Använd inte papper med böjd kant eftersom det kan orsaka
pappersstopp eller leda till att papperet skrynklas ihop.
• Papperskvantitetsindikator visar hur mycket papper som finns i
magasinet.
1 Fullt
2 Tomt
2. Medier och kassetter
53
Fylla på papper i magasinet
7
Sätt tillbaka magasinet i skrivaren.
•
När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek
för kassetten.
Utskriftsmaterial fylls på i mitten av multikassetten med utskriftssidan
uppåt och den övre kanten läggs inåt.
•
Fyll aldrig på annat än angivna utskriftsmedia, annars kan
pappersstopp och problem med utskriftskvaliteten uppstå (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 256).
•
Jämna till buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du fyller på
dem i multikassetten.
•
Se ”Inställning av pappersstorlek och typ” på sidan 60.
Om problem uppstår med pappersmatningen kontrollerar du att
papperet överensstämmer med mediespecifikationen (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 256). Prova sedan att
placera ett ark i taget i multikassetten (se ”Skriva ut på specialmedier”
på sidan 56).
1
Öppna multikassetten och dra ut förlängningen om det behövs.
2
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du
lägger i dem.
5
Multikassett
Multikassetten kan innehålla specialtyper av utskriftsmedier i olika
storlekar, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert.
Tips om hur du använder multikassetten
•
Fyll bara på utskriftsmedia av samma typ, storlek och vikt i
multikassetten.
•
Förhindra pappersstopp genom att inte fylla på papper under pågående
utskrift om det fortfarande finns papper kvar i multikassetten. Det gäller
även andra typer av utskriftsmedier.
2. Medier och kassetter
54
Fylla på papper i magasinet
3
Fyll på papper.
5
När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek
för multikassetten.
•
4
Se ”Inställning av pappersstorlek och typ” på sidan 60.
Tryck ihop multikassettens pappersbreddsstöd och justera dem
efter papperets bredd. Tryck inte för hårt eftersom papperet då kan
böjas, vilket kan orsaka pappersstopp eller sned pappersmatning.
2. Medier och kassetter
55
Skriva ut på specialmedier
Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedier för varje kassett.
Pappersinställningarna i maskinen och drivrutinen bör matchas, för att
skriva ut utan matchningsfel.
För att ändra pappersinställning i maskinen från SyncThru™ Web Service
klickar du på fliken Settings > Machine Settings > System > Input
Tray(se ”Fliken Inställningar” på sidan 168).
Eller så kan du ställa in det från kontrollpanelen.
Ställ sedan in papperstyp från fönstret Utskriftsinställningar > fliken
Papper > Papperstyp (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 67).
Om du tänker skriva ut på etiketter väljer du således Etiketter som
Papperstyp.
När du använder specialmedia rekommenderas det att du matar ett
papper åt gången. Kontrollera det maximala antalet inmatningar av
media för varje magasin (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på
sidan 256).
Typer
Kassett 1
Valfri kassett
Multikassett
Vanligt papper
●
●
●
Tjockt papper
●
●
●
Tjockare
papper
Typer
Kassett 1
Valfri kassett
Multikassett
Tunt papper
●
●
●
Bomullspapper
●
●
●
Färg
●
●
●
Förtryckt
●
●
●
Återanvänt
papper
●
●
●
Kuvert
●
●
●
Etiketter
●
●
●
Kortpapper
●
●
●
Brevpapper
●
●
●
Arkiv papper
●
●
●
Brevhuvud
●
●
●
Håltagning
●
●
●
(●: Stöds, Blank: Stöds ej)
●
2. Medier och kassetter
56
Skriva ut på specialmedier
Medietyperna visas i Utskriftsinställningar. Med det här alternativet
väljer du den papperstyp som ska fyllas på i magasinet. Inställningen
visas i listan, så att du kan välja den. På så sätt får du bästa
utskriftskvalitet. Om du inte väljer inställningen kanske
utskriftskvaliteten inte blir lika bra som önskat.
-
Konstruktion: Före utskriften måste kuverten ligga plant med en
buktning på mindre än 6 mm och de får inte innehålla luft.
-
Status: Kuverten får inte vara skrynkliga, vikta eller skadade.
-
Temperatur: Använd kuvert som tål värmen och trycket som
maskinen alstrar.
•
Använd endast vältillverkade kuvert med skarpa och väl slutna flikar.
•
Använd inte frankerade kuvert.
•
Använd inte kuvert med klämmor, snäpplås, fönster, bestruket foder,
självhäftande förseglingar eller andra syntetiska material.
Papperskvaliteten styr utskriftsresultatet vid utskrift av kuvert.
•
Använd inte skadade eller dåligt tillverkade kuvert.
Om du vill skriva ut ett kuvert placerar du det med fliksidan nedåt med
frimärksområdet på den övre vänstra sidan.
•
Kontrollera att fogen i kuvertets båda ändar fortsätter hela vägen till
hörnet.
6
Kuvert
1 Godtagbar
2 Inte godtagbar
•
Tänk på följande när du väljer kuvert:
-
Vikt: Kuvertpapperets vikt bör inte överstiga 90 g/m2 (16 lb). Det
kan annars fastna.
•
Kuvert med en klisterremsa som dras av eller med mer än en flik som
viks för att försegla kuvertet måste vara belagda med en gummering
som klarar maskinens fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under
0,1 sekunder. De extra flikarna och remsorna kan orsaka veck,
skrynklor eller pappersstopp och kan också skada värmeenheten.
•
För att få bästa utskriftskvalitet ska du inte placera marginalerna mindre
än 15 mm från kuvertets kanter.
•
Undvik att skriva på området där kuvertets skarvar möts.
2. Medier och kassetter
57
Skriva ut på specialmedier
-
7
Etiketter
•
Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga
limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket
kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens
delar.
•
Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en gång.
Skyddspapperet har endast utformats för att passera genom skrivaren
en gång.
•
Använd inte etiketter som har lossnat från skyddspapperet, är
skrynkliga, bubbliga eller skadade.
•
Fyll inte på papper som inte har något mellanrum mellan etiketterna i
samma riktning som papperet matas. Det kan annars orsaka
pappersstopp.
Fyll på papper med den sida som ska skrivas ut vänd nedåt.
Använd enbart etiketter som är avsedda för lasermaskiner. Annars kan
maskinen skadas.
•
Status: använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra
tecken på att de har lossnat från bakstycket.
Tänk på följande när du väljer etiketter:
-
Lim: Limmet måste tåla maskinens fixeringstemperatur på ungefär
170 °C under 0,1 sekunder.
-
Arrangemang: använd endast etiketter där du inte kan se
bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant
kan lossna och orsaka problem.
-
Buktigt papper: Före utskriften måste etiketterna ligga plant med
en ojämnhet på högst 13 mm i någon riktning.
2. Medier och kassetter
58
Skriva ut på specialmedier
8
9
Kortpapper/papper i anpassad storlek
Förtryckt papper
När du fyller på förtryckt papper ska utskriftssidan vara vänd uppåt med en
jämn kant längst fram. Får du problem med pappersmatningen vänder du
pappersbunten. Observera att utskriftskvaliteten kan försämras.
•
Skriv inte ut på media med en bredd på mindre än 98 mm eller en längd
på mindre än 148 mm.
•
I programvaran ställer du in marginaler som är minst 6,4 mm från
kanterna på materialet.
•
Måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas
eller frigör farliga gaser när det utsätts för skrivarens
fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder.
•
Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får
inte skada maskinens rullar.
•
Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket
som används är kompatibelt med Laserskrivare.
2. Medier och kassetter
59
Inställning av pappersstorlek och typ
Pappersinställningarna i maskinen och drivrutinen bör matchas, för att
skriva ut utan matchningsfel.
För att ändra pappersinställning i maskinen från SyncThru™ Web Service
klickar du på fliken Settings > Machine Settings > System > Input
Tray(se ”Fliken Inställningar” på sidan 168).
10
Kassettinställningar
För att ändra detaljerade kassettinställningar, tryck på Inställningar >
Kassettinst. och välj önskat magasin samt alternativ på skärmen.
Eller så kan du ställa in det från kontrollpanelen.
Ställ sedan in papperstyp från fönstret Utskriftsinställningar > fliken
Papper > Papperstyp (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 67).
När du har lagt i papper i pappersmagasinet ställer du in papperets storlek
och typ på skärmen.
•
Papperskassett 1, Multi-kassett: Du kan ställa in Pappersformat och
Papperstyp.
•
Papperskassett 2 : Du kan ställa in Pappersformat och Papperstyp.
•
Pappersformat: Gör att du kan ändra pappersstorlek.
-
Du kan ändra papperslistan på bildskärmen. Papperslistorna är
uppdelade i de tillgängliga A/B-typerna och papper av typen Letter
för den här maskinen.
2. Medier och kassetter
60
Inställning av pappersstorlek och typ
-
•
Om den önskade pappersstorleken inte finns eller du måste
använda ett papper med anpassad storlek trycker du på
navigeringspilarna för att ange pappersstorleken. Du kan även
ställa in och spara den anpassade storleken med Anpassat
format. Du kan välja den anpassade storleken när du behöver den.
Viss bildförlust kan uppstå när papperet byts ut.
•
Kassett, bekräft.medd.: När du fyller på papper i ett magasin kan du
ange att bekräftelsemeddelandet ska visas automatiskt. Maskinen kan
automatiskt identifiera vissa pappersstorlekar och papperstyper. Om du
vill ange pappersstorlek och papperstyp eller om maskinen inte kan
identifiera det kan du ange storlek och typ direkt i bekräftelsefönstret.
•
Kassettskydd: Väljer du t.ex. Påför Kassett 1 är Kassett 1 exkluderad
vid kassettväxling.
Papperstyp: Gör att du kan ändra papperstypen.
Altern.
Bläddra igenom alternativen genom att dra upp och ned.
•
Automatisk kassettväxling: Anger huruvida utskriften ska fortsätta
när pappersformatet inte stämmer med inställningarna. Om kassett 1
och kassett 2 innehåller samma pappersstorlek kommer skrivaren
automatiskt att skriva ut från kassett 2 när kassett 1 är tom.
•
Autom. fortsätt: Tillåter fortsatt utskrift trots att pappersformatet du
angett inte matchar pappret i kassetten. När det här alternativet är
aktiverat fortsätter maskinen utskriften med ett papper i liknande eller
större storlek. Om det här alternativet är inaktiverat väntar maskinen tills
papper med den angivna storleken har fyllts på i magasinet.
•
Pappersersättning: När det begärda papperet för ett utskriftsjobb inte
är tillgängligt i magasinet byter den här funktionen ut papperet mot ett
papper av liknande storlek. Om den begärda pappersstorleken av
ledgertyp till exempel inte finns tillgänglig i magasinet ersätter maskinen
den med papper i A4-format.
Kopiering eller utskrift: Påverkar inte fax.
•
Fack prioritetsinställningar: Du kan välja kassettbreddstödet prioritet.
Om kassett 1 ställs in som prioritet, skriver skrivaren automatiskt ut från
kassett 1 efter att papperet tar slut i den andra kassetten.
2. Medier och kassetter
61
Välj en utmatningsplats
Det kan hända att mittkassetten blir varm om du skriver ut många ark
på en gång. Se till att inte röra vid ytan och låt inte barn komma i
närheten.
Skrivaren skickar utskriften till utmatningskassetten enligt
standardinställningen. De utskrivna arken staplas och jämnas till på
utmatningsstödet. Öppna utmatningsstödet.
Om det uppstår problem med pappret som skrivs ut, såsom att det är
böjt, försök då att skriva ut till bakluckan. Bakluckan fungerar endast
med ett i taget, låt inte papperna stapla sig i bakluckan.
2. Medier och kassetter
62
3. Skriva ut
I kapitlet beskrivs vanliga utskriftsuppgifter.
Kapitlet innehåller:
• Skrivardrivrutinens funktioner
64
• Grundläggande information om utskrift
65
• Öppna utskriftsinställningarna
67
• Använda specialfunktioner för utskrift
75
• Använda direktutskriftsfunktion
84
• Ändra standardinställningarna för utskrift
86
• Ange att din skrivare ska vara standardskrivare. 87
• Skriva till fil (PRN)
88
• Mac-utskrift
89
• Linux-utskrift
91
• Skriva ut på Unix
93
Skrivardrivrutinens funktioner
• Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.
Funktion
PCL/PSa b/
XPSbc
• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren
(se ”Systemkrav” på sidan 260).
Skrivardrivrutinen kan hantera följande standardfunktioner:
•
•
Val av papperets orientering, storlek, källa och medietyp.
Antal kopior
Windows
Mac
Förminskning och
förstoring
●
●
Annan papperskälla
för första sidan
●
●
Alternativ för omslag
●
Rastertryck
Du kan också använda olika specialfunktioner för utskrift. Följande tabell
ger en allmän översikt över de funktioner som kan hanteras av
skrivardrivrutinerna:
Funktion
PCL/PSa b/
XPSbc
PSb
Windows
Mac
Linux
Unix
Maskinens
kvalitetsalternativ
●
●
●
●
Affischutskrift
●
●
Flera sidor per ark
●
●
●
●
Utskrift av häfte
●
Anpassa till sida
●
Linux
Unix
●
●
●
●
●
●
●
●
(endast PCL)
Utskriftsalternativ
●
●
Vattenstämpel
●
●
Överlägg
Vissa modeller och operativsystem kanske inte kan hantera vissa av
funktionerna i tabellen.
PSb
●
(endast PCL)
Dubbelsidig utskrift
(duplex)
●
●
a. PostScript-drivrutinen rekommenderas för bästa möjliga utskriftskvalitet från
PostScript-baserade program, till exempel Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®,
Adobe Photoshop® o.s.v.
b. Hämta och installera programvaran från Samsungs webbplats. (http://
www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du
påbörjar installationen bör du kontrollera att programvaran är kompatibel med ditt
operativsystem.
c. XPS-skrivardrivrutinen kan endast installeras under operativsystemet Windows
Vista eller senare.
(●: Stöds, Blank: Stöds ej)
●
3. Skriva ut
64
Grundläggande information om utskrift
• Information för Macintosh finns i ”Mac-utskrift” på sidan 89.
3
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
• Information om Linux finns i ”Linux-utskrift” på sidan 91.
• Information om UNIX finns i ”Skriva ut på Unix” på sidan 93.
Följande fönster med Utskriftsinställningar är för Anteckningar i Windows
7. Det kan hända att ditt fönster för Utskriftsinställningar skiljer sig från
detta beroende på vilket program eller operativsystem du använder.
1
2
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på menyn Fil.
De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och
utskriftsområde, väljs i fönstret Skriv ut.
Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar
du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv ut-fönster.
Där kan du ändra inställningarna (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på
sidan 67).
4
Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i fönstret
Skriv ut.
3. Skriva ut
65
Grundläggande information om utskrift
1
Avbryta en utskrift
Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert avbryter du
jobbet så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen
( ) i Aktivitetsfältet i Windows.
•
Du kan avbryta utskriften med Avbryt utskrift från datorns
programfönster Samsung skrivarens status (se ”Använda Samsung
skrivarens status” på sidan 179).
3. Skriva ut
66
Öppna utskriftsinställningarna
När du väljer ett alternativ i Utskriftsinställningar kan en
varningsmarkering,
eller
visas. Ett utropstecken (
du kan markera det aktuella alternativet men att det inte
Skärmdumpen kan variera från modell till modell.
) anger att
rekommenderas, och tecknet
anger att det inte går att markera det
alternativet på grund av maskinens inställningar eller miljö.
1
2
3
4
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på Fil-menyn.
Välj skrivare från Välj skrivare-listan.
Klicka på Egenskaper eller Inställningar.
• Du kan aktivera Eco-funktionen för att spara på papper och toner (se
”Easy Eco Driver” på sidan 174).
• Om du vill kontrollera skrivarens status trycker du på knappen
Skrivarstatus (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan
179).
3. Skriva ut
67
Öppna utskriftsinställningarna
2
3
Fliken Favorites
Listade menyrader hjälper dig att välja fördefinierade inställningar.
Skärmdumpen kan variera från modell till modell.
Grundläggande-fliken
På fliken Grundläggande kan du ange flera olika utskriftsalternativ.
Riktning
Med det här alternativet kan du välja i vilken riktning informationen ska
skrivas ut på en sida.
Layout-alternativ
Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.
•
En sida per ark: Enkel layout. Med det här alternativet kan du skriva ut
en sida på ena sidan av papperet.
•
Flera sidor per ark: Se ”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på
sidan 75.
•
Affischutskrift: Se ”Skriva ut affischer” på sidan 76.
•
Utskrift av häfte: Se ”Skriva ut häften” på sidan 76.
•
Page Border: Med det här alternativet kan du skriva ut dokumentet
med en kantlinje. Alternativet är inte tillgängligt för Affischutskrift och
Utskrift av häfte.
3. Skriva ut
68
Öppna utskriftsinställningarna
Dubbelsidig utskrift
Pappersalternativ
Med det här alternativet kan du skriva ut på båda sidor av papperet (se
”Skriva ut på båda sidor av papperet” på sidan 77).
•
Originalformat: Med det här alternativet kan du ange faktisk
pappersstorlek för originalet.
•
Utskriftsstorlek: Med det här alternativet kan du skala om
utskriftsjobbet så att det passar den valda pappersstorleken, oavsett
originalets storlek (se ”Anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek” på sidan 78).
4
Papper fliken
-
Med alternativen på fliken Papper kan du ange grundläggande
specifikationer för pappershanteringen.
Kopior
Med det här alternativet väljer du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan
välja ett antal mellan 1 och 9 999.
Procenttal: Med det här alternativet kan du ändra storlek på en
sidas innehåll så att det visas i större eller mindre storlek på den
utskrivna sidan, genom att ange önskad procentsats (se ”Ändra
dokumentstorleken i procent” på sidan 78).
•
Källa: Kontrollera att Källa är inställd på motsvarande
pappersmagasin. Använd Multi-kassett när du skriver ut på särskilda
material som kuvert och OH-film.
•
Typ: Med det här alternativet väljer du den papperstyp som ska fyllas
på i magasinet. På så sätt får du bästa utskriftskvalitet. Om du inte väljer
inställningen kanske utskriftskvaliteten inte blir lika bra som önskat.
•
Specialsida: Med det här alternativet kan du skapa specialsidor, t.ex.
omslag. Du kan lägga till, ta bort eller uppdatera inställningarna för
specialsidor i listan. Denna funktion är endast tillgänglig när du
använder PCL-skrivardrivrutinen.
3. Skriva ut
69
Öppna utskriftsinställningarna
Ekonomitoner
5
Grafik fliken
Med alternativen på fliken Grafik kan du justera utskriftskvaliteten enligt
dina specifika utskriftsbehov.
Med alternativet Ekonomitoner kan du välja att spara toner när du skriver
ut en utkastversion av ett dokument. Välj AV för att skriva ut i normalt läge
och välj PÅ för att skriva ut med mindre toner.
6
Quality
Avancerat-fliken
Ju högre inställning desto skarpare blir tecken och grafik. En högre
inställning kan medföra att det tar längre tid att skriva ut dokumentet.
På fliken Avancerat kan du ange flera olika utskriftsalternativ.
Typsnitt/text
Vattenstämpel
Ange Tydlig text om du vill skriva ut text mörkare än i ett vanligt dokument.
Se ”Använda vattenstämplar” på sidan 79.
Markera All text svart om du vill göra utskrifter helt i svart oavsett hur
färgen visas på skärmen.
Överlägg
Grafikkontroll
Se ”Använda överlägg” på sidan 81.
Det här alternativet gör att du kan framhäva textkonturer och tunna linjer för
att förbättra läsbarheten och justera färgkanalerna vid utskrift i färg.
3. Skriva ut
70
Öppna utskriftsinställningarna
Utskriftsalternativ
Jobbredovisning
•
Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.
Utskriftsordning: Med det här alternativet anger du i vilken ordning
sidorna ska skrivas ut. Skriv ut udda sidor och Skriv ut jämna sidor
är endast tillgängliga när du använder PCL-skrivardrivrutinen.
•
Hoppa over tomma sidor: Gör att du kan lägga till ett tomt eller tryckt
skiljeark mellan OH-filmer.
•
Manuell marginal: Med det här alternativet kan du ange en
bindningsmarginal. En bindningsmarginal justerar bindningspositionen.
Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder PSskrivardrivrutinen.
Om du klickar på Återställ återställs inställningarna för alternativet
Avancerat till standardinställningarna.
•
User permission: Med detta alternativ ibockat kan bara användare
med användartillåtelse skriva ut.
•
Group permission: Med detta alternativ ibockat kan bara grupper med
grupptillåtelse skriva ut.
• Markera frågetecknet(
) i fönstrets övre högra hörn och tryck på
vad du vill veta mer om.
• Administratörer kan aktivera jobbredovisning och konfigurera
rättigheter i kontrollpanelen eller SyncThru™ Web Service.
Detaljerad information om detta finns i administratörshandboken.
Säkerhet
Utskriftsinformationen krpyteras innan den skickas till skrivaren. Denna
funktion skyddar utskriftsinformationen för att förhindra att din data blir
utsatt på ditt nätverk. Det här funktionen (Jobbkryptering) kräver att
hårddisken är installerad. Detta beror på att utskriftsdata krypteras på
hårddisken.
3. Skriva ut
71
Öppna utskriftsinställningarna
Resultatsimulator
7
Fliken Eko
Med inställningarna på fliken Eko kan du spara utskriftsresurser och göra
miljövänliga utskrifter. När du väljer Eko-utskrift visas miljösymbolen (
)
för vissa alternativ. Vissa alternativ kan inte användas i det miljövänliga
läget.
Resultatsimulator visar resultatet av mängden minskade koldioxidutsläpp,
minskad elanvändning och mängden sparat papper enligt de inställningar
som du har valt.
• Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen av
dessa är tom när eko-läget är inaktiverat.
• Mer information om beräkningskoefficienten som används för
koldioxidutsläpp finns hos IEA, Japans departement för inrikes
affärer och kommunikation, samt på webbplatsen
www.remanufacturing.org.uk. Olika beräkningsmetoder används för
de olika modellerna.
Eko-alternativ
•
Skrivarens standard: Om du väljer det här alternativet bestäms
funktionen av den inställning du gör på maskinens kontrollpanel.
•
Ingen: Funktionen inaktiveras.
• Energiförbrukningen i utskriftsläget anges med hänvisning till den
genomsnittliga utskrifts-energiförbrukningen för denna maskin.
•
Eko-utskrift: Aktiverar det miljövänliga läget. Välj Dubbelsidig
utskrift, Layout, och Hoppa över tomma sidor som du vill använda i
det miljövänliga läget. Om du inte ändrar alternativen på andra flikar
skrivs dokumentet ut med de inställningar som du anger för det
miljövänliga läget.
• De faktiska besparingarna beror på ytterligare faktorer, exempelvis
vilket operativsystem, vilka program och vilken dator du använder
samt på anslutningen, utskriftsmediet och dess storlek och
komplexitet.
•
Kod: Om administratören anger Vid tvingad för Standardekoläge för
den här maskinen aktiveras alltid det miljövänliga läget av
miljöinställningen för maskinen, och Eko-alternativi skrivardrivrutinen
inaktiveras. Om du vill ändra utskriftsinställningarna klickar du på
Lösenord och anger lösenordet, eller kontakta administratören.
8
Fliken Samsung
På fliken Samsung finns information om copyright och drivrutinens
versionsnummer. Om datorn är ansluten till Internet har du tillgång till
följande tjänster:
3. Skriva ut
72
Öppna utskriftsinställningarna
9
Utskriftsläge
Med det här alternativet väljer du hur utskriftsfilen ska skrivas ut eller sparas
på maskinens hårddisk. Standardinställningen för Utskriftsläge är Normal
vilket innebär att filen skrivs ut utan att lagras på hårddisken. Du kan även
använda det här alternativet på andra flikar.
•
Normal: I det här läget sker utskriften utan att dokumentet sparas i
extraminnet.
•
Provutskrift: Läget är användbart när du skriver ut mer än en kopia. Du
kan skriva ut en kopia och kontrollera hur den blev, och skriva ut
resterande kopior senare.
•
Konfidentiell: Läget är användbart för att skriva ut konfidentiella
dokument. Du måste ange ett lösenord.
•
Lagra: Välj denna inställning för att spara ett dokument på
masslagringsenheten utan att skriva ut.
•
Spara och skriv ut: I det här läget skrivs dokumenten ut och lagras på
samma gång.
•
Spoola: Detta alternativ är lämpligt när du hanterar stora datamängder.
Om du väljer den här inställningen spoolar skrivaren dokumentet till
masslagringsenheten och skriver sedan ut det från lagringsenhetens
kö, vilket minskar datorns arbetsbelastning.
•
Utskriftsschema: Välj denna inställning för att skriva ut dokumentet på
en specifik tid.
• Jobbnamn: Detta alternativ används när du vill hitta en lagrad fil
genom kontrollpanelen.
• Användar-ID: Detta alternativ används när du vill hitta en lagrad fil
genom kontrollpanelen. Användarnamnet visas automatiskt som
användarnamnet du använder som Windows-inlogg.
• Ange lösenord: Om angiven Egenskap för valt dokument är
Skyddad måste du ange lösenordet. Detta alternativ används när du
vill ladda en lagrad fil genom kontrollpanelen.
• Bekräfta lösenord: Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
3. Skriva ut
73
Öppna utskriftsinställningarna
10
Använda en favoritinställning
För att använda sparade inställningar, välj dem under Favoriter-fliken.
Maskinen är nu inställd för utskrift med valda inställningar. För att ta
bort sparade inställningar går du till Favoriter-fliken och klicka på Ta
bort.
Alternativet Favoriter som finns på alla inställningsflikar utom fliken
Favoriter och Samsung gör det möjligt för dig att spara aktuella
inställningar för framtida bruk.
Så här sparar du en Favoriter:
11
Använda hjälpen
1
2
Ändra önskade inställningar på varje flik.
3
4
5
Klicka på Spara.
Ange ett namn i Favoriter-boxen.
Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret Utskriftsinställningar
och tryck därefter på F1 på tangentbordet.
Ange namn, beskrivning och välj ikon.
Klicka på OK. När du sparar en Favoriter, sparas samtliga aktuella
inställningar.
3. Skriva ut
74
Använda specialfunktioner för utskrift
Specialfunktionerna för utskrift är:
•
”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på sidan 75.
•
”Skriva ut affischer” på sidan 76.
•
”Skriva ut häften” på sidan 76.
•
”Skriva ut på båda sidor av papperet” på sidan 77.
•
”Ändra dokumentstorleken i procent” på sidan 78.
•
”Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek” på sidan 78.
•
”Använda vattenstämplar” på sidan 79.
•
”Använda överlägg” på sidan 81.
12
Skriva ut flera sidor på ett pappersark
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Flera sidor per ark
i listrutan Typ.
3
Välj Sidmarginaler om du vill skriva ut en ram runt varje sida på
arket.
4
Ange det antal sidor du vill skriva ut per ark (2, 4, 6, 9 eller 16) i
listrutan Sidor per ark.
5
6
7
Välj utskriftsordningen i listrutan Sidordning om det behövs.
Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek, Källa och Typ.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Du kan välja hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark.
Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att förminskas
och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton
sidor på ett ark.
3. Skriva ut
75
Använda specialfunktioner för utskrift
5
6
7
13
Skriva ut affischer
Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument som består av en
sida på 4, 9 eller 16 pappersark som du sedan sammanfogar till en affisch.
Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek, Källa och Typ.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Affischen är färdig när du har klistrat ihop arken.
14
Skriva ut häften
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Affischutskrift i
listrutan Typ.
3
4
Välj den sidlayout du vill använda.
Markera värdet Överlappning för affisch. Ange Överlappning för
affisch i millimeter eller med alternativknappen längst upp till höger
på fliken Grundläggande. Det gör det lättare att sammanfoga
arken.
Med den här funktionen kan du skriva ut ditt dokument på båda sidor av ett
papper och arrangera sidorna så att papperet kan vikas på mitten efter
utskriften och bilda ett häfte.
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Utskrift av häfte i
listrutan Typ.
3
4
Klicka på knappen Avancerat. Välj det alternativ du vill använda.
Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek, Källa och Typ.
3. Skriva ut
76
Använda specialfunktioner för utskrift
Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersformat.
Om du vill ta reda på om en pappersstorlek är tillgänglig för den här
funktionen markerar du pappersstorleken i alternativet Originalstorlek
på fliken Papper.
3
Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden
automatiskt. Välj bara tillgängligt papper. (papper som inte är markerat
med
eller ).
5
Välj vilket bindningsalternativ du vill använda i avsnittet Dubbelsidig
utskrift.
•
Skrivarens standard: Om du väljer det här alternativet bestäms
funktionen av den inställning du gör på maskinens kontrollpanel.
Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCLskrivardrivrutinen.
•
Ingen: Funktionen inaktiveras.
•
Långsida: det här är det normala layoutalternativet för
bokbindning.
•
Kortsida: det här är det normala layoutalternativet för kalendrar.
•
Omvänd dubbelsidig utskrift: Markera det här alternativet om
du vill vända utskriftsordningen vid dubbelsidig utskrift.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
15
Skriva ut på båda sidor av papperet
Du kan skriva ut på båda sidorna av ett papper – duplex. Innan du skriver
ut ska du bestämma vilken orientering dokumentet ska ha.
Skriv inte ut på båda sidor av specialmedia, till exempel etiketter, kuvert
eller tjockt papper. Detta kan annars orsaka att papper fastnar eller att
maskinen skadas.
1
2
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
4
5
Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek, Källa och Typ.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Klicka på fliken Grundläggande.
3. Skriva ut
77
Använda specialfunktioner för utskrift
5
6
16
Ändra dokumentstorleken i procent
Om du anger en procentsats du vill använda kan du ändra storlek på ett
dokument så att det visas i större eller mindre storlek på den utskrivna
sidan.
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
3
Klicka på fliken Papper.
4
Ange skaländringsgrad i inmatningsfältet Procenttal.
Välj Källa och Typ.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
17
Anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek
Med den här skrivarfunktionen kan du ändra storlek på utskriftsjobbet så att
det passar valda pappersformat oavsett vilken storlek dokumentet har. Det
här kan vara användbart om du vill kontrollera små detaljer i ett litet
dokument.
Välj den faktiska pappersstorleken för originaldokumentet vid
Originalstorlek.
Du kan även ange skaländringsgrad med uppåt-och nedåtpilarna.
Det går inte att använda den här funktionen om du har valt en
pappersstorlek från Utskriftsstorlek.
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
3
Klicka på fliken Papper.
Välj den faktiska pappersstorleken för originaldokumentet vid
Originalstorlek.
3. Skriva ut
78
Använda specialfunktioner för utskrift
4
Välj pappersstorlek för papperet i utskriftsmagasinet vid
Utskriftsstorlek.
5
6
Välj Källa och Typ.
Använda en befintlig vattenstämpel
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
Klicka på fliken Avancerat och välj önskad vattenstämpel i listrutan
Vattenstämpel.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
18
Använda vattenstämplar
• Vattenstämplar: Med denna funktion kan användaren föra in ett
vattenmärke som han/hon vill skriva ut.
Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på
papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet. Du kan till
exempel skriva ut ordet DRAFT eller CONFIDENTIAL diagonalt över ett
dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.
• Bildfil: Med denna funktion kan användaren ladda ett vattenmärke
som han/hon vill skriva ut.
• Namn på vattenstämpel: Med denna funktion kan användaren
ange ett namn på vattenstämpeln för att lägga till vattenmärket till
rullgardinsmenyn.
• Endast första sidan: Skriver endast ut vattenmärket på första
sidan. Kontrolleras inte som standard.
Det finns flera fördefinierade vattenstämplar som medföljer maskinen.
Dessa kan ändras och du kan också lägga till nya i listan.
3
Klicka på OK eller Skriv ut tills utskriftsfönstret stängs.
• Rubrik: Du kan lägga till den valda texten i det övre vänstra hörnet,
centrerat överst eller i det övre högra hörnet.
• Sidfot: Du kan lägga till den valda texten i det nedersta vänstra
hörnet, centrerat nederst eller i det nedersta högra hörnet.
3. Skriva ut
79
Använda specialfunktioner för utskrift
Skapa en vattenstämpel
Redigera en vattenstämpel
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
Från fliken Avancerat väljer du Redigera... från listrutan
Vattenstämpel.
2
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera... i listrutan
Vattenstämpel.
3
Ange en text i rutan Vattenstämpelns meddelande. Du kan ange
upp till 256 tecken.
3
Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella
vattenstämplar och ändra vattenstämpelns text och andra
alternativ.
4
5
Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.
Om rutan Endast första sidan är markerad skrivs vattenstämpeln
endast ut på första sidan.
4
Välj alternativ för vattenstämpel.
Du kan välja typsnitt, stil, storlek och nyans i avsnittet
Typsnittsattribut och ange vinkel för vattenstämpeln i avsnittet
Justering och vinkel vattenmärken.
5
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny vattenstämpel i listan
Aktuella vattenstämplar.
6
När du är klar med redigeringen klickar du på OK eller Skriv ut tills
fönstret Skriv ut stängs.
Om du inte vill skriva ut någon vattenstämpel väljer du Ingen i listrutan
Vattenstämpel.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Radera en vattenstämpel
1
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
2
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera... i listrutan
Vattenstämpel.
3
Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella
vattenstämplar och klicka sedan på Ta bort.
3. Skriva ut
80
Använda specialfunktioner för utskrift
4
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
19
Använda överlägg
Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCLskrivardrivrutinen.
Vad är överlägg?
Ett överlägg är text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk och har
ett speciellt filformat som kan skrivas ut på alla typer av dokument.
Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att
använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som innehåller
exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. Om du vill skriva ut
ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du inte längre ladda förtryckt
papper i maskinen utan bara skriva ut ett överlägg med brevhuvudet på
dokumentet.
Skapa ett nytt överlägg
När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som
innehåller företagets logotyp eller annan information.
1
Skapa eller öppna ett dokument som innehåller texten eller bilden
som du vill använda för överlägget. Placera de olika objekten exakt
där du vill att de ska visas när de skrivs ut som överlägg.
2
Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
3
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Skapa i listrutan
Överlägg.
4
I fönstret Spara som anger du ett namn på upp till åtta tecken i rutan
Jobbnamn. Ange målsökväg, om det behövs (standardinställningen
är C:\Formover).
5
6
Klicka på Spara.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja.
7
Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.
3. Skriva ut
81
Använda specialfunktioner för utskrift
Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument
som du vill skriva ut överlägget på. Skapa inte ett överlägg med en
vattenstämpel.
5
Om du har sparat den överläggsfil du vill använda på en extern plats
kan du också ladda filen när du öppnar fönstret Hämta.
När du har valt filen klickar du på Öppna. Filen visas i rutan
Överläggslista och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i
rutan Överläggslista.
Använda ett överlägg
När du har skapat ett överlägg kan du skriva ut det på dokument. Så här
skriver du ut ett överlägg tillsammans med ett annat dokument:
1
2
Skapa eller öppna dokumentet som du vill skriva ut.
3
4
Klicka på fliken Avancerat.
Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan
Överläggsfil 1 eller Överläggsfil 2 väljer du Ladda från
Överläggslistan. Välj den överläggsfil som du vill använda.
6
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan
67).
Markera kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift om det
behövs. Om denna ruta är markerad öppnas ett meddelandefönster
varje gång du skickar ett dokument till utskrift, där du ska bekräfta att
du vill ha ett överlägg på dokumentet.
Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut
automatiskt på dokumentet.
7
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Det valda överlägget skrivs ut på dokumentet.
Välj Skriv ut överlägg från listrutan Överlägg.
Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för
dokumentet som du vill skriva överlägget på.
3. Skriva ut
82
Använda specialfunktioner för utskrift
Ta bort ett överlägg
Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.
1
2
3
I fönstret Utskriftsinställningar klickar du på fliken Avancerat.
Välj Skriv ut överlägg från listrutan Överlägg.
Markera det överlägg du vill ta bort i rutan Överläggslista.
Om den överläggsfil du vill använda inte visas i Överläggslistan
väljer du Ladda från Överläggslistan. Välj den överläggsfil som du
vill radera.
4
5
6
Klicka på Ta bort.
När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
3. Skriva ut
83
Använda direktutskriftsfunktion
Det här kapitlet förklarar hur du använder Direktutskriftsfunktion för att
skriva ut PDF-filer utan att öppna filerna.
• Du kan inte skriva ut PDF-filer om restriktionsfunktionen för utskrifter
har använts. Inaktivera restriktionsfunktionen och försök skriva ut på
nytt.
• Du kan inte skriva ut PDF-filer som är lösenordsskyddade. Inaktivera
lösenordsfunktionen och försök skriva ut igen.
• Om en PDF-fil kan skrivas ut med programmet
Direktutskrivningsfunktion beror på hur PDF-filen skapades.
• Programmet Direktutskrivningsfunktion stöder PDF-version 1.7 och
tidigare versioner. Om du har en senare version måste du öppna
filen för att kunna skriva ut den.
20
Vad är Direktutskrivningsfunktion för program?
21
Skriva ut
Du kan skriva ut på flera sätt med Direktutskrivningsfunktion.
Från fönstret Direktutskriftsfunktion
1
Öppna Starta-menyn och välj Program eller Alla program.
•
2
3
4
I Windows 8 väljer du Sök > Apps(Appar) från
Charms(Snabbknappar).
Leta reda på Samsung-skrivare > Direktutskrivningsfunktion.
Välj skrivaren i listrutan Välj skrivare och klicka på Bläddra.
Välj den fil du vill skriva ut och klicka på Öppna.
Filen läggs till avsnittet Välj filer.
Direktutskrivningsfunktion är ett program som skickar PDF-filen direkt till
maskinen utan att filen behöver öppnas. Data skickas genom Windowsbufferten via skrivardrivrutinens port. Programmet kan endast hantera PDFformatet.
5
6
Anpassa maskininställningarna efter dina behov.
Klicka på Skriv ut. Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.
Så här installerar du programmet:
Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen
och installera. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar).
3. Skriva ut
84
Använda direktutskriftsfunktion
22
Att använda högerklicksmenyn
1
Högerklicka på den PDF-fil du vill skriva ut och välj Direktutskrift.
Fönstret Direktutskrivningsfunktion visas och där finns PDF-filen
med.
2
3
4
Välj den maskin du vill använda.
Anpassa maskininställningarna efter dina behov.
Klicka på Skriv ut. Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.
3. Skriva ut
85
Ändra standardinställningarna för utskrift
Om Utskriftsinställningar är markerat med symbolen ► kan du välja
andra skrivardrivrutiner kopplade till vald skrivare.
De flesta Windowsprogram åsidosätter inställningarna som du gör i
skrivardrivrutinen. Ändra först alla skrivarinställningar som finns i
programmet, och sedan de återstående inställningarna i
skrivardrivrutinen.
1
Klicka på Windows Starta-meny.
•
2
3
4
För Windows 8 från Charms(Snabbknappar), välj Sök >
Inställningar.
5
6
Ändra inställningarna på respektive flik.
Klicka på OK.
Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb ändrar du dem i
Utskriftsinställningar.
I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
•
I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara och ljud> Skrivare.
•
I Windows 7/8, välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
•
I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista väljer du
Utskriftsinställningar.
I snabbmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer
du Utskriftsinställningar.
3. Skriva ut
86
Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.
1
Klicka på Windows Starta-meny.
•
2
3
4
För Windows 8 från Charms(Snabbknappar), välj Sök >
Inställningar.
I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
•
I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara och ljud> Skrivare.
•
I Windows 7/8, välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
•
I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara > Enheter och skrivare.
Markera din maskin.
Högerklicka på skrivaren och välj Välj som standardskrivare.
Om posten Välj som standardskrivare är markerad med ► i Windows
7 eller Windows Server 2008 R2, kan du ansluta andra
skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.
3. Skriva ut
87
Skriva till fil (PRN)
Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.
Så här skapar du en fil:
1
Markera rutan Skriv till fil i fönstret Skriv ut.
2
3
Klicka på Skriv ut.
Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i Mina
dokument, Documents and Settings eller Användare. Mappen där
filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program
du använder.
Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på OK.
Till exempel c:\Temp\filnamn.
3. Skriva ut
88
Mac-utskrift
24
Ändra utskriftsinställningar
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
23
Skriva ut ett dokument
Vill du skriva ut med Mac bör du kontrollera inställningarna i drivrutinerna
för samtliga applikationer. Följ dessa steg för utskrift med Mac:
Öppna ett program och välj Print från menyn File. Maskinnamnet som
visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken
maskin som används. Förutom namnet ser fönstren med
skrivaregenskaper ungefär ut som följande.
25
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
3
Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ,
och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på OK.
4
5
6
Öppna menyn File och klicka på Print.
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Document Setup i
vissa program).
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
Klicka på Print.
Utskrift av flera sidor på ett ark
Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Med den här
funktionen kan du skriva ut billiga utkast.
1
2
Öppna ett program och välj Print på menyn File.
3
4
Välj övriga alternativ som ska användas.
Välj Layout i listrutan under Orientation. Välj det antal sidor du vill
skriva ut på ett pappersark i listrutan Pages per Sheet.
Klicka på Print.
Skrivaren skriver ut det valda antalet aidor på ett ark.
3. Skriva ut
89
Mac-utskrift
26
Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den andra kopian
skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av
papperet när du skriver ut fler än en kopia.
Dubbelsidig utskrift
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se
”Olika funktioner” på sidan 10).
27
Använda hjälpen
Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant
som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:
•
Long-Edge Binding: Det här är det normala layoutalternativet vid
bokbindning.
•
Short-Edge Binding: Det här alternativet används ofta för kalendrar.
1
2
3
4
5
Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka sedan på
ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popup-fönster med information
om hur alternativet fungerar.
För Mac väljer du Print från File-menyn.
Välj Layout i listrutan under Orientation.
Välj en bindningsorientering från alternativet Two-Sided.
Välj övriga alternativ som ska användas.
När du klickar på Print skriver skrivaren ut på båda sidorna av
pappret.
3. Skriva ut
90
Linux-utskrift
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla
skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller
andra program för udda-jämn-utskrift. (se ”Funktioner fördelade på
modell” på sidan 8).
28
Skriva ut från program
29
I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common
UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren från sådana program.
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Print Setup i vissa
program).
Skriva ut filer
Du kan skriva ut text, bilder och pdf-filer på skrivaren via CUPS, direkt från
kommandoradsgränssnittet. Detta är möjligt tack vare CUPS lp eller lpr. Så
här gör du:
"lp -d <skrivarnamn> -o <alternativ> <filnamn>"
Mer information finns i man-sidan för lp eller lpr.
3
Välj pappersstorlek, orientering och kontrollera att maskinen är vald.
Klicka på Apply.
4
5
6
7
8
Öppna menyn File och klicka på Print.
Välj skrivare för utskrift.
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
Välj alternativ i de olika flikarna.
Klicka på Print.
3. Skriva ut
91
Linux-utskrift
30
Konfigurera skrivaregenskaper
Du kan välja standardalternativ för utskrift eller anslutningstyp med
utskriftsverktyget som finns i operativsystemet.
1
Starta utskriftsfunktionen (gå till System > Administration >
Printing eller kör kommandot "system-config-printer" i
terminalprogrammet).
2
3
4
Välj skrivare och dubbelklicka på den.
Ändra standardinställningar för utskrift eller anslutningstyp.
Klicka på knappen Apply.
3. Skriva ut
92
Skriva ut på Unix
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se
”Funktioner fördelade på modell” på sidan 8).
Om du vill använda funktionerna som finns i skrivardrivrutinen trycker
du på Properties.
5
Tryck på OK för att starta utskriftsjobbet.
31
Fortsätta med utskriftsjobbet
32
Ändra utskriftsinställningarna
Efter installation av skrivare väljer du vilken text, bild eller PS som ska
skrivas ut.
1
Kör kommandot printui <file_name_to_print>.
Du skriver exempelvis ut document1.
UNIX-skrivardrivrutinens Print Job Manager där användaren kan välja
olika utskriftsalternativ i skrivarens Properties.
Följande snabbtangenter kan även användas: H för Help, O för OK, A för
Apply och C för Cancel.
printui dokument1
UNIX-skrivardrivrutinens Print Job Manager öppnas och
användaren kan välja olika utskriftsalternativ.
2
3
4
Välj en skrivare som redan har lagts till.
Fliken General
•
Paper Size: Ange pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.
•
Paper Type: Välj papperstyp. Alternativen som finns i listrutan är
Printer Default, Plain och Thick.
•
Paper Source: Välj vilken kassett papperet ska matas från. Auto
Selection är standard.
•
Orientation: Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en
sida.
•
Duplex: Skriv ut på båda sidor för att spara papper.
Välj utskriftsalternativen från fönstret, exempelvis Page Selection.
Välj önskat antal kopior i Number of Copies.
3. Skriva ut
93
Skriva ut på Unix
Fliken Margins
Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla
skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller
andra program för udda-jämn-utskrift.
•
Multiple pages: Skriv ut flera sidor på en sida av papperet.
•
Page Border: Välj någon av kantstilarna (exempelvis Single-line
hairline, Double-line hairline).
•
Use Margins: Ställ in dokumentets marginaler. Marginaler är inte
aktiverade som standard. Marginalinställningarna kan ändras genom
att värdena i respektive fält ändras. Inställda som standard är dessa
värden beroende av den valda pappersstorleken.
•
Unit: Ändra enheterna till punkter, tum eller centimeter.
Fliken Printer-Specific Settings
Fliken Image
På den här fliken kan du ändra ljusstyrka, upplösning eller en bilds placering
i dokumentet.
Välj olika alternativ i ramarna JCL och General för att anpassa olika
inställningar. Dessa alternativ är specifika för skrivaren och beror på PPDfilen.
Fliken Text
Ange teckenmarginal, radavstånd eller kolumnerna för den faktiska
utskriften.
3. Skriva ut
94
4. Kopiering
Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du kopierar dokument.
Kapitlet innehåller:
• Kopieringsskärmen
96
• Vanlig kopiering
106
• Snabbkopiering
107
• Kopiera identitetskort
108
Kopieringsskärmen
När du markerar Kopiering från startskärmen eller Apps visas Kopieringskärmen. Denna skärm har flera flikar och många kopieringsalternativ. Alla
alternativ är grupperade enligt funktion så att du enkelt kan konfigurera dina
val. Om du vill gå till startläget, tryck på startskärms(
)-knappen.
Virtuell tangent
• Virtuella tangenter finns på höger sida av skärmen.
• De virtuella tangenterna visas när appen startas.
• Om du vidrör skärmen visas alltid de virtuella tangenterna.
Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och
• Om du vidrör
,
göms de virtuella tangenterna.
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
Knapp
Namn
Beskrivning
1
Kommandotangenter
Knapp
Namn
Återställ skrivarens nuvarande konfiguration.
Avbryt
Avbryt nuvarande jobb, och gör det möjligt med
brådskande kopiering.
Stopp
Stoppa ett jobb när som helst. Ett popupfönster
öppnas för att visa jobben som du kan stoppa.
Start
Starta ett jobb
Beskrivning
Snabbmeny
Öppna snabbmenyerna.
Sok
Sök efter en meny eller app.
Mitt program
Lägg till ett program till min programlista.
Undermeny
(Åtgärdsflöde)
Öppnar undermenyn.
,
Återställ
Ställ in antalet utskrivna kopior.
4. Kopiering
96
Kopieringsskärmen
2
Knapp
Kopieringsflik
Namn
Beskrivning
Förhandsgr Visar förhandsgranskning av jobb.
anskning av
status
Förhandsgr Skanning för jobb
anskning av
play
Förhandsgr
anska
redigeringsl
äge
Förhandsgranska redigeringsläge visas när du
markerar knappen uppspelning (
) i panelen
Förhandsgranska. Justera den förskannade
bilden med skanningsfunktioner såsom
rotation och beskäring.
Vissa funktioner går inte att
förhandsgranska i redigeringsläge.
Förhandsvisa
Start
Startar ett jobb.
Visa originaltyperna.
Ändra svärta
Knapp
Namn
Inställning
shistorik
Beskrivning
Se listan med ändrade alternativ.
Du kan justera styrkan på kopians svärta för att det ska bli tydligare om
originalet är otydligt eller innehåller mörka bilder. Justera nivån på svärtan
med hjälp av kontrollpanelen. Med den här funktionen kan du göra bilder
ljusare eller mörkare när du skriver ut dem.
4. Kopiering
97
Kopieringsskärmen
Markera Svarta (
•
Bygg jobb: Detta alternativ kan slås på eller stängas av. När detta
alternativ är aktiverat: Efter att skanningen är slutförd, visas fönstret
Skanna fler, som frågar om du vill skanna ytterligare en sida. Om du
väljer Ja kan du skanna ytterligare en sida i det pågående jobbet. Om
du väljer Nej slutförs skanningsprocessen och det som återstår av
jobbet utförs.
•
Korr.kopia: Med den här funktionen kan du skriva ut en testkopia för
att kontrollera utskriftens kvalitet och justering. Markera alternativet i
menyn Åtgärdsflöde för att skriva ut en testkopia. Efter att du säkerställt
att kopian är perfekt, tryck då på Start-knappen för att skriva ut resten
av kopiorna.
•
ID-kopia: Med denna funktion kan du kopiera båda sidor av ett
dubbelsidigt original på ett enskilt papper. Den här funktionen är
praktisk när du ska kopiera original med viktig information på båda
sidor, såsom ett körkort.
•
Spara t. box: Med den här funktionen kan du spara skannade original
direkt till din maskins hårddisk. Du kan sedan skriva ut dessa sparade
dokument vid ett senare tillfälle eller spara dem som filer som går att
skriva ut. Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara
dokumentet till hårddisken.
•
Spara som standard: Med den här funktionen kan du spara de
nuvarande kopieringsalternativen som standard. Efter att du sparat
kopieringsalternativen som standard, kommer alla framtida
kopieringsuppgifter att använda dessa inställningar. Markera
alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande
inställningarna som standard.
) för att visa skjutkontrollen.
Välja originaltyp
Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten genom
att välja rätt dokumenttyp för ett jobb.
•
Text : Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller
få bilder.
•
Text/foto : Använd om originalet består av en blandning av text och
bilder.
•
Foto : Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av
bilder.
Undermeny (Åtgärdsflöde)
•
Eko: När Eko-läget är aktiverat, kan du välja kostnadsbesparande
utskriftsinställningar. Markera Eko-alternativet i menyn Åtgärdsflöde för
att aktivera eller inaktivera Eko-läget.
•
Lägg till i Mitt program: Lägg till ett program till min programlista.
4. Kopiering
98
Kopieringsskärmen
•
•
Återställ standardinställning: Med den här funktionen kan du
återställa kopieringsinställningarna till maskinens standardinställningar.
Detta alternativ ändrar de nuvarande kopieringsinställningarna till de
ursprungliga som ställts in i fabriken. Markera alternativet Återställ
standard för att återställa standardinställningarna.
Jobbförlopp
•
Detalj : Tryck på denna knapp för att se jobbets status, typ och tid.
Kopieringsinställningar: Alternativet Annan sida-bekräftelse anger
huruvida maskinen kräver att du bekräftar att skanningen är genomförd
efter varje sida. Välj detta alternativ för att effektivt kopiera flera sidor i
ett kopieringsjobb.
•
Förhandsgranskningsområde : Med denna funktion kan du se en
förhandsgranskning av dokumentet som kopieras. Bilden i
förhandsgranskningen är indikatorer på de nuvarande
sändningsinställningarna, såsom utskriftens riktning och storlek.
•
Sänd feedback : Med den här funktionen kan du skicka feedback om
det nuvarande jobbet. Om du vill ta emot sändningsjobbet via e-post,
kan du ställa in från Min sida (se ”Förstå menyn Min sida” på sidan 37).
• Annan sida-bekräftelse: Detta alternativ anger huruvida maskinen
kräver att du bekräftar att skanningen är genomförd efter varje sida.
Välj detta alternativ för att effektivt kopiera flera sidor i ett
kopieringsjobb.
•
UI-konfigurering: Här kan du välja vilket alternativ som ska visas i
menyn Kopiering. Tryck på symbolen + eller - på menyikonerna för att
lägga till eller ta bort menyer. Du kan även trycka och hålla ned en
menyikon för att flytta den till en annan plats eller markera Radera alla
för att ta bort alla menyer.
Menyn visas när maskinen utför ett jobb.
För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in
som administratör (se ”Logga in” på sidan 288).
Ställa in alternativ
Kopiering-fliken tillhandahåller två sektioner. Fliken Mer ger ytterligare fyra
sektioner.
4. Kopiering
99
Kopieringsskärmen
• Du kan anpassa gränssnittet för varje flik med hjälp av alternativet
för konfigurering av gränssnitt, (Skicka >
Undermeny
Du kan välja bindningstyperna Original och Utskrift, vardera är antingen
Bok eller Kalender.
•
1-sidig: För original- eller utbindningstyper med tryck på en sida.
•
2-sidig, bok: För original- eller utbindningstyper med tryck på båda
sidor.
•
2-sidig, kalender : För original- eller utbindningstyper med tryck på två
sidor, med baksidan roterad 180 grader.
(åtgärdsflöde) > UI-konfigurering).
• Vissa menyer är inaktiverade. Om så är fallet kan de inte användas
på din maskin.
•
(Hjälp)-appen förklarar det normala och vanliga sättet att
kopiera original. Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information
om.
Papperskälla
Alternativet papperskälla ställer in magasinet för detta utskriftsjobb.
Maskinen skriver ut den skannade bilden på papperet i det valda
magasinet. Du kan se ikonerna som visar pappersstorlekar och
återstående mängd papper i varje magasin.
Dubbelsidig
Du kan ange att utskriften ska göras på båda sidorna av papperet.
Förminska/förstora
Med funktionen förminska/förstora kan du skriva ut en bild som är större
eller mindre än originalet. Tryck på ikonerna på skärmen för att minska en
kopia med 25 till 99 % eller förstora den med 101 till 400 %.
•
100% (Original): Skriver ut kopian i samma storlek som originalet.
•
Auto: Förstorar eller förminskar kopian med utgångspunkt från
utmatningspapperets storlek.
•
Anpassat: Du kan ange en anpassad procent (från 25 till 400 %).
•
XY anpassad: Du kan ange anpassade XY-värden (från 25 till 400 %).
•
Övriga förinställda värden: Minskar eller förstorar storleken på kopian
enligt ett inställt värde. Ikonerna på höger sida av kolumnen indikerar
inställningarna som ska användas när kopiering sker till en annan
pappersstorlek.
4. Kopiering
100
Kopieringsskärmen
Efterbehandlar
Originalstorlek
Du kan ställa in alternativen för utskrifter.
Med det här alternativet kan du ange faktisk pappersstorlek för originalet.
Ställer in skrivaren så att kopiorna sorteras. Om du exempelvis gör två
kopior av ett tresidigt original skrivs först ett komplett tresidigt dokument ut
följt av ännu ett.
•
Blandade storlekar: Om originalet använder både Legal- och Letterformat, kan maskinen använda rätt format för varje ark från flera
kassetter. Om du t.ex. skriver ut 3 sidor, två Letter och ett Legal, skriver
skrivaren ut i följd på korrekt pappersstorlek för varje sida.
•
Anpassad storlek: Om du måste ställa in ett anpassat värde för en
särskild papperstyp, använd då pilarna för att ställa in begärd storlek.
•
Sorterad: Sidorna skrivs ut i samma ordning som i originalen.
Originalriktning
Använd detta alternativ för att ställa in originalets riktning.
•
Osorterad: Utskrifterna sorteras sidvis i separata högar.
•
Stående bilder: Välj den här inställningen när ett originaldokument
placeras med den övre delen av sidan mot maskinens baksida.
•
Liggande bilder: Välj den här inställningen när ett originaldokument
läggs i DSDF med den övre delen av sidan mot maskinens vänstra sida,
eller när originaldokumentet placeras på skannerglaset med den övre
delen av sidan mot maskinens högra sida.
4. Kopiering
101
Kopieringsskärmen
Broschyr
Originaltyp
Använd denna inställning för att förbättra kopieringskvaliteten genom att
välja rätt dokumenttyp för ett jobb.
•
Text: Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller
få bilder.
•
Text/foto: Använd om originalet består av en blandning av text och
bilder.
•
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Enkelsidiga dokument: Kopierar från en sida av originalet till en sida i
ett häfte.
•
2-sidiga original, bok: Kopierar båda sidor av ett original till en sida i
ett häfte.
•
2-sidiga original, kalender: Kopierar båda sidor av ett original till en
sida i ett häfte. Den andra sidan av varje original roteras 180 grader så
att texten är åt rätt håll i häftet.
Foto: Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av bilder.
N-upp
Skrivaren förminskar storleken på originalets bilder och skriver ut dem från
2 till 16 sidor på samma papper.
•
Av: Inaktivera denna funktion.
•
N-upp: Kopierar det angivna antalet sidor från originalet till ett
pappersark.
•
Maskinen skriver automatiskt ut på en sida eller båda sidor av papperet
som sedan viks för att framställa ett häfte med samtliga sidor i rätt ordning.
Den förminskar och justerar dessutom placeringen av varje bild så att den
passar på papperet.
Riktning: Välj i vilken riktning informationen ska kopieras på en sida.
Bundna dok.
Med den här funktionen kan du kopiera en bok. Om boken är för tjock lyfter
du på DSDF tills det tar stopp. Stäng den sedan igen. Om boken eller
tidningen är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med DSDF öppen.
4. Kopiering
102
Kopieringsskärmen
Den här kopieringsfunktionen är endast tillgänglig om du placerar
original på skannerglaset.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Vänster sida: Skriver endast ut den vänstra sidan av boken.
•
Höger sida: Skriver endast ut den högra sidan av boken.
•
Båda sidor(fr. vänster): Skriver ut båda uppåtvända sidor från vänstra
sidan.
•
Båda sidor (Från höger): Skriver ut båda uppåtvända sidor från högra
sidan.
•
Bok, radera mitt o. kant: Tar bort skuggor från bindning eller bokkanter
från sidorna och i mitten av boken.
•
Dubbelsidig: Tar bort skuggor från bindning eller bokkanter från
sidorna och i mitten av boken.
Affischkopia
Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument som består av en
sida på 4, 9 eller 16 pappersark som du sedan sammanfogar till en affisch.
Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på
skannerglaset.
Bildupprepa
Det här alternativet skriver ut flera kopior av originalbilden på samma sida
av ett ark. Om du har andra original i DSDF skrivs alla andra originalbilder
ut på samma sätt.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Autoupprepa: Antalet bilder bestäms automatiskt utifrån originalbilden
och papperets storlek. Antalet upprepade bilder väljs automatiskt utifrån
originalets storlek, utmatningssidans storlek och förhållandet mellan
förminskning/förstoring på upp till 100 %.
•
Man. upprepa: Du kan välja antalet bilder manuellt bland 2, 4, 6, 8, 9
eller 16.
Vattenstämpel
Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på
papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet. Du kan till
exempel skriva ut ordet ”UTKAST” eller ”SEKRETESS” diagonalt över ett
dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.
Stämpel
Du kan ställa in stämpelfunktionen för häften och affischer.
4. Kopiering
103
Kopieringsskärmen
Skriver ut IP-adress, ID, Enhetsinformation, Kommentar, Sidnummer
eller Datum & Tid på utskrifter. Du kan ställa in stämpelns Textstorlek,
Opacitet eller Position.
Överlägg
Ett överlägg är text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk och har
ett speciellt filformat som kan skrivas ut på alla typer av dokument.
Överlägg kan användas i stället för papper med brevhuvud. I stället för att
använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som matchar ditt
brevhuvuds layout. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud
behöver du inte ladda förtryckt papper i maskinen utan bara skriva ut ett
överlägg med brevhuvudet på dokumentet.
Flytta bild
Om du vill undvika att bilder överlappar med hålslagning, häftning o.s.v.,
kan du flytta bilden.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Autocentrera: Placera automatiskt i mitten av papperet.
•
Anpassad förskj.: Justera marginalen för papperet som önskat.
Framsidor
Maskinen lägger automatiskt till omslag från ett annat magasin. Omslaget
måste vara av samma storlek och orientering som övriga papper.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
+ Ny: Skapa ett nytt överlägg med din logotyp eller bild.
•
Framsida: Skriver ut dokumentet med ett främre omslag.
•
Överlap.: Välj en överlappningsplats.
•
Tillbaka: Dokumentet skrivs ut med ett bakre omslag.
•
Framsida och Baksida: Dokumentet skrivs ut med ett främre och
bakre omslag.
•
Framsida: Ställer in alternativet dubbelsidiga utskrifter.
•
Papperskälla: Anger vilket pappersmagasin som ska användas som
standard.
Radera kant
Du kan kopiera originalet utan kanter eller marginaler.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Radera bård: Tar bort lika stora kanter från alla kopior.
•
Hålslagning Radera: Tar bort hålslagsmärken på kopians vänstersida.
4. Kopiering
104
Kopieringsskärmen
Bildjustering
Detta alternativ möjliggör manuell justering av Svarta, Skärpa, Kontrast
och Negativ bild.
Bakgrundsjustering
Med den här funktionen kan du kompensera för original som innehåller färg
i bakgrunden, såsom tidningar eller kataloger. Du kan använda alternativen
i denna meny för att göra kopior mer lättlästa.
•
Bakgrundsdensitet: Med denna funktion kan du justera
bakgrundsdensiteten på den skannade bilden. Denna funktion är
användbar när du skannar original som har gulnat eller original med en
mörk bakgrund.
•
Baksidesbild: Med den här funktionen kan du radera eventuell text
eller bild som syns igenom från originalets baksida. Du kan använda
den här funktionen till att säkerställa att dina skannade dokument är
läsbara.
Spegelvänd utskrift
Med det här alternativet kan du spegelvända dokumentet.
4. Kopiering
105
Vanlig kopiering
Det här är den vanliga proceduren för att kopiera originaldokument.
1
2
Tryck på Kopiering från startskärmen eller Apps.
3
4
Ändra inställningarna på flikarna Kopiering och Mer.
5
Tryck på
påbörja kopieringen.
Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett
original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se
”Lägga i original” på sidan 46).
Om det behövs, anger du antalet kopior med sifferknapparna på
kontrollpanelen.
,
(Start ) på kontrollpanelen för att
Om du vill avbryta den aktuella kopieringen trycker du på
(Stopp)> och sedan på Jobbstatus på kontrollpanelen. För att radera
ett jobb (se ”Jobbstatus” på sidan 34).
4. Kopiering
106
Snabbkopiering
På menyn Snabbkopia kan du snabbt ange kopieringsalternativ utan att
behöva gå till en meny på lägre nivå eller en annan flik. Den här menyn
innehåller dock inte alla kopieringsalternativ.
1
2
Tryck på Snabbkopia från startskärmen eller Apps.
3
Justera inställningarna (Papperskälla, Förminska/förstora,
Originalriktning, Svarta, Dubbelsidig, N-upp, Sortering).
4
Om det behövs, anger du antalet kopior med sifferknapparna på
kontrollpanelen.
5
Tryck på Start(
Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett
original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se
”Lägga i original” på sidan 46).
) på kontrollpanelen för att börja kopiera.
Om du vill avbryta den aktuella kopieringen trycker du på
(Stopp)> och sedan på Jobbstatus på kontrollpanelen. För att radera
ett jobb (se ”Jobbstatus” på sidan 34).
4. Kopiering
107
Kopiera identitetskort
3
Placera originalet med framsidan nedåt på skannerglaset enligt
pilarna. Stäng sedan skannerlocket.
4
Tryck på
Maskinen kan skriva ut dubbelsidiga original på ett ark.
Maskinen skriver ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet
och baksidan på den nedre delen, utan att storleken reduceras. Den här
funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex. visitkort.
Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här funktionen
ska kunna användas.
1
2
Markera ID-kopia från startskärmen eller Apps.
Om det behövs, justera inställningarna för varje kopia såsom
Utskriftslayout, Originalstorlek, Papperskälla, Anpassa till
pappersstorlek, och Justera.
.
Maskinen börjar skanna framsidan.
Följ instruktionerna på kontrollpanelen.
4. Kopiering
108
Kopiera identitetskort
5
Vänd på originalet och placera det på skannerglaset enligt pilarna
(se bild). Stäng sedan skannerlocket.
6
Tryck på
.
Maskinen börjar skanna baksidan.
• Om du inte trycker på
-knappen kopieras endast
framsidan.
• Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa
delar inte skrivs ut.
4. Kopiering
109
5. Skanna & Skicka
(Skanna)
Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till digitala filer som du kan spara på datorn.
Kapitlet innehåller:
• Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
111
• vanlig skanning
120
• Skanna med TWAIN-kompatibel programvara 121
• Använda Samsung Easy Document Creator
122
• Mac-skanning
124
• Skanna med Linux
126
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Detta avsnitt beskriver alla skannings- och faxfunktioner. När du trycker på
Skanna & Skicka från startskärmen eller Apps, visas skärmen Skanna &
Skicka. Denna skärm har 2 flikar och många alternativ. Alla alternativ är
grupperade enligt funktion så att du enkelt kan konfigurera ditt jobb. Om du
vill gå till startläget, tryck på startskärms(
Klicka på
)-knappen.
(Hjälp) från startskärmen eller
Kommandotangenter
Knapp
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppna snabbmenyn.
Adressbok
Öppnar din sparade adressbok.
Fax
Skicka ett fax
Mitt program
Lägg till ett program till min programlista.
Undermeny
(Åtgärdsflöde)
Öppnar undermenyn.
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
1
Flik för att skicka
5. Skanna & Skicka (Skanna)
111
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Knapp
Namn
Beskrivning
+ Mig
När användare är inloggade, visas den
konfigurerade destinationen i deras profil Min
Sida. Du kan ställa in destinationen i menyn
Skicka till destination i appen Min Sida (se
”Förstå menyn Min sida” på sidan 37).
Administratörer kan även ställa in
standarddestinationen i undermenyn
(Åtgärdsflöde) > Skicka inställningar> +Miginställning
Du måste logga in för att använda din +
Mig-destination. Om du inte loggar in
skickar maskinen kopian till + Migdestinationen som angetts av
administratören.
Knapp
Namn
Återställ
Återställ appens standardkonfiguration.
Luren på
När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in
faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med
högtalartelefon.
Stopp
Stoppa ett jobb när som helst. Ett popupfönster
öppnas för att visa jobben som du kan stoppa.
Start
Starta ett jobb.
Förhandsvisa
Förhandsgranskning visar originalbilden som skannas.
Knapp
Virtuell tangent
• Virtuella tangenter finns på höger sida av skärmen.
• När appen startas, visas tangenterna.
Beskrivning
Namn
Beskrivning
Inställnings
historik
Se listan med ändrade alternativ.
Förhandsgr
anskning av
status
Visar förhandsgranskning av jobb.
• Om du vidrör skärmen visas alltid de virtuella tangenterna.
• Om du vidrör
,
göms de virtuella tangenterna.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
112
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Knapp
Namn
Förhandsgr
anskning av
play
Beskrivning
Skanning för jobb
: Denna knapp visas för att
redigera under skanning. Justera den
förskannade bilden med
skanningsfunktioner såsom rotation
och beskäring.
Start
Startar ett jobb.
Val av färgläge
Använd något av följande alternativ när du skannar:
•
Mono: Använd svartvitt (1 bit per pixel).
•
Grå : Använd gråskala (8 bitar per pixel).
•
Färg : Använd färg (24 bit per pixel, varje RGB-kanal har 8 bitar).
Välja originaltyp
Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten genom
att välja rätt dokumenttyp för ett jobb.
•
Text : Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller
få bilder.
•
Text/foto : Använd om originalet består av en blandning av text och
bilder.
•
Foto : Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av
bilder.
Justera ljusstyrkan
Du kan justera ljusstyrkan på en kopia för att det ska bli tydligare om
originalet är otydligt eller innehåller mörka bilder. Justera ljusstyrkan med
hjälp av skjutreglaget. Med den här funktionen kan du göra bilder ljusare
eller mörkare när du skriver ut dem.
Markera Svarta
för att visa skjutkontrollen.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
113
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Undermeny (Åtgärdsflöde)
•
Lägg till i Mitt program : Lägg till ett program till min programlista. Med
den här funktionen kan användaren ställa in standardinställningar som
krävs för varje program. Man kan även ställa in alternativ som Autostart,
och lägga till genväg till Startskärm.
•
Sok : Sök efter en adress.
•
Bygg jobb : Detta alternativ kan aktiveras eller inaktiveras. När detta
alternativ är aktiverat:Efter att skanningen är slutförd visas fönstret
Skanna fler som frågar om du vill skanna ytterligare en sida. Om du
väljer Ja kan du skanna ytterligare en sida i det pågående jobbet. Om
du väljer Nej slutförs skanningsprocessen och det som återstår av
jobbet slutförs.
•
Bifoga endast fil : Gör att du kan bifoga en fil till ditt meddelande. Du
kan använda det här alternativet för att snabbt skicka en eller flera filer
från maskinens hårddisk till en SMB, FTP, E-post, Boxen eller USB.
•
Spara som standard : Med den här funktionen kan du spara de
nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka som
standardinställningar för Skanna & Skicka. Efter att du sparat
inställningarna för Skanna & Skicka som standard kommer alla
framtida sändningsuppgifter att använda dessa. Markera alternativet i
menyn Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande inställningarna för
Skanna & Skicka som standard.
•
Återställ standardinställning : Med den här funktionen kan du
återställa standardinställningarna för Skanna & Skicka till maskinens
standardinställningar för Skanna & Skicka. Detta alternativ ändrar de
nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka till de ursprungliga
inställningarna som ställts in i fabriken. Markera alternativet i menyn
Åtgärdsflöde för att återställa standardinställningarna för Skanna &
Skicka.
•
Skicka inställningar : Gör att du snabbt kan skanna ett dokument och
skicka iväg det. Det skannade dokumentet skickas som en bildfil.
Markera alternativet i undermenyn (Åtgärdsflöde) för att skanna och
bifoga en fil till det nuvarande meddelandet.
-
Filhant.: Inställningarna för Filhant. anger hur maskinen hanterar
namnkonflikter när den sparar filer.
-
Skriv ut bekr. rapport: Du kan använda den här funktionen för att
få bekräftelse om huruvida utförd Skanna & Skicka har nått
mottagaren.
Om rapporten innehåller tecken eller teckensnitt som maskinen inte
stödjer kan Okänd visas istället för tecknen/teckensnittet.
-
+Mig-inställning: Här kan du ange standardinställningar för
sändningsjobbet. När du är inloggad kan du välja vilken mottagare
du vill som standard. Samma sak kommer även att visas i widgets
för Skanna & Skicka.
-
Sk. t dat.: Skannar och skickar skannade filer till en dator.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
114
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
•
Adressbokinställningar: Denna adressbok innehåller kontakter som
är tillgängliga för alla användare. Du kan använda adressboken för att
göra kontakter tillgängliga för vem som helst som använder maskinen.
-
•
Google Adressbok: Denna adressbok innehåller kontakterna som
är registrerade i din Google-kontaktlista. Du måste logga in på ditt
Google-konto för att komma till din Google Adressbok.
UI-konfigurering: Här kan du välja vilket alternativ som ska visas i
menyn Skanna & Skicka. Tryck på symbolen + eller - på menyikonerna
för att lägga till eller ta bort menyer. Du kan även trycka och hålla ned
en menyikon för att flytta den till en annan plats eller markera Radera
alla för att ta bort alla menyer.
För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in
som administratör (se ”Logga in” på sidan 288).
Ställa in alternativ
Du kan ställa in detaljerade alternativ i fliken Skicka och fliken Mer.
• Du kan anpassa gränssnittet för varje flik med hjälp av alternativet
för konfigurering av gränssnitt, (Skicka >
Jobbförlopp
Menyn visas när maskinen utför ett jobb.
•
Detalj : Tryck på denna knapp för att se jobbets status, destination,
sändare och tid.
•
Förhandsgranskningsområde : Med denna funktion kan du se en
förhandsgranskning av dokumentet som skickas. Bilden i
förhandsgranskningen är indikatorer på de nuvarande
sändningsinställningarna, såsom filens riktning och storlek.
•
Sänd feedback : Med den här funktionen kan du skicka feedback om
det nuvarande jobbet. Om du vill ta emot sändningsjobbet via e-post,
kan du ställa in från Min sida (se ”Förstå menyn Min sida” på sidan 37).
Undermeny
(åtgärdsflöde) > UI-konfigurering).
• Vissa menyer är inaktiverade. Om så är fallet kan de inte användas
på din maskin.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen beroende på tillval eller
modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
Lägg till dest.
Tryck på
för att lägga till mottagarens e-postadress eller faxnummer.
Om du vill skicka till SMB, FTP, Box, PC eller USB klickar du på respektive
knappar.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
115
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Original
•
Denna inställning används för att förbättra skanningskvaliteten genom att
välja dokumenttyp för det aktuella skanningsjobbet.
Kvalitet: Använd det här alternativet för bästa kvalitet på dokumentet.
Ju högre kvalitet du väljer, desto större blir filen.
•
OCR-språk: När du skannar till en OCR-programvara bör du välja
lämpligt språk.
•
1-sidig: För original med tryck på en sida.
•
2-sidig, bok: För original med tryck på två sidor.
Faxalternativ
•
2-sidig, kalender : För original med tryck på två sidor, med baksidan
roterad 180 grader.
Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan
du justera upplösningen och få fina fax.
•
Om du vill använda 2-sidig, bok och 2-sidig, kalender lägger du
originalen i dokumentmataren. Om maskinen inte kan hitta originalen i
DSDF, ändras det automatiskt till 1-sidig.
Skanningsalternativ
Upplösning
-
Standard: Rekommenderas normalt för original som enbart
innehåller text. Faxet skickas fortare med det här alternativet.
-
Fin: Rekommenderas för original som innehåller små tecken, tunna
linjer eller text som skrivits ut med en matrismaskin.
-
Superfin: Rekommenderas för original som innehåller små detaljer.
Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande faxen har
stöd för upplösningsnivån Superfin.
-
Ultrafin: Rekommenderas för original som innehåller mycket små
detaljer. Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande
faxen har stöd för upplösningsnivån Ultrafin
Väljer filformat för skannade utdata.
•
Filnamn: Ange ett filnamn för att lagra den skannade bildens filnamn
vid destinationen.
•
Filformat: Välj ett filformat för skannade bilder.
•
PDF-alternativ: Ställ in PDF-alternativ för skannade utdata.
•
Upplösning: Justera dokumentupplösningen. Ju högre värde du
anger, desto tydligare blir resultatet. Skanningstiden kan dock bli
längre.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
116
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Bok, skan.
•
Använd den här funktionen för att skanna en bok. Om boken är för tjock
lyfter du på DSDF tills det tar stopp och stänger den sedan. Om boken eller
tidningen är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med DSDF öppen.
•
Av: Inaktivera denna funktion.
•
Vänster sida: Endast den vänstra sidan i boken skannas.
•
Höger sida: Endast den högra sidan i boken skannas.
•
Båda sidor(fr. vänster): Båda uppåtvända sidor från vänstra sidan
skannas.
•
Båda sidor (från höger): Båda uppåtvända sidor från högra sidan
skannas.
•
Bok, radera mitt o. kant: Du kan ställa in skuggområden för att ta bort
skuggor från bindning eller bokkanter från sidorna och i mitten av
kopior.
Avancerad Fax (endast faxanvändare)
Ställ in sändningsalternativ för fax, såsom Snabbstart faxning och Fördröj
sändning.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Snabbstart faxning: Maskinen kommer att börja sända faxet direkt
efter att den första sidan har skannats. Original med många sidor kan
skickas på detta sätt utan att maskinens minne överbelastas.
Fördröj sändning: Ställ in din maskin så att ett fax skickas en planerad
tid. Definiera Jobbnamn och Starttid.
Du kan fördröja ett fax hur länge du vill, med startpunkten 1 minut och
24 timmar efter skanningen.
E-postinställn.
Ange e-postinformation såsom Från, Ämne och Meddelande.
Originaltyp
Använd denna inställning för att förbättra kopieringskvaliteten genom att
välja rätt dokumenttyp för ett jobb.
•
Text: Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller
få bilder.
•
Text/Foto: Använd om originalet består av en blandning av text och
bilder.
•
Foto: Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av bilder.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
117
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Originalstorlek
Filformatet JPEG kan inte väljas i alternativet Filformat, om Mono har
valts som Färgläge.
Med det här alternativet kan du ange faktisk pappersstorlek för originalet.
•
Blandade storlekar: Upptäcker automatiskt originalstorleken om det är
en kombination av olika papperstyper.
•
Anpassad storlek: Om du måste ställa in ett anpassat värde för en
särskild papperstyp bör du använda pilarna för att ställa in begärd
storlek.
Bildjustering
Med detta alternativ kan du manuellt justera bilden.
•
Svarta: Här kan du justera den skannade filens ljusstyrka. Denna
funktion är användbar när du skannar original som är gamla eller med
dålig kontrast.
•
Skärpa: Här kan du justera textens kanter så att det är enklare att läsa.
Du kan även använda denna funktion för att förstärka bildernas detaljer.
•
Kontrast: Här kan du justera kontrasten för att göra det skannade
dokumentet skarpare eller jämnare. Du kan använda denna funktion för
att förbättra kvaliteten på en bild eller förbättra en texts läsbarhet.
Originalriktning
Använd detta alternativ för att ställa in originalets riktning.
•
Stående bilder: Originalet använder liggande orientering. Bilderna eller
texten i originalet är parallella med sidans långa kant.
•
Liggande bilder: Originalet använder stående orientering. Bilderna
eller texten i originalet är vinkelrät mot sidans långa kant.
Färgläge
Använd detta alternativ för att ställa in färgläget som ska användas som
standard för kopieringsjobb.
•
Mono: Svartvit bildvisning.
•
Grå: Visar en bild i grått.
•
Färg: Visar en bild i färg.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
118
Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar
Bakgrundsjustering
Med den här funktionen kan du kompensera för original som innehåller färg
i bakgrunden, såsom tidningar eller kataloger. Du kan använda alternativen
i denna meny för att göra kopior mer lättlästa.
•
Bakgrundsdensitet: Med denna funktion kan du justera
bakgrundsdensiteten på den skannade bilden. Denna funktion är
användbar när du skannar original som har gulnat eller original med en
mörk bakgrund.
•
Baksidesbild: Med den här funktionen kan du radera eventuell text
eller bild som syns igenom från originalets baksida. Du kan använda
den här funktionen för att säkerställa att dina skannade dokument är
läsbara.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
119
vanlig skanning
Det här är den vanliga proceduren för att skanna originaldokument.
1
2
Tryck på Skanna & Skicka från startskärmen eller Apps.
3
4
Ändra inställningarna på flikarna Skicka och Mer.
Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett
original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se
”Lägga i original” på sidan 46).
Välj en destination med hjälp av
(Lägg till dest.), + Mig,
(Adressbok), E-post , SMB, FTP, Box, eller USB).
Du kan skicka skannade dokument till E-post, Fax, FTP, eller SMBadresser genom
(Adressbok). E-post, Fax, FTP, eller SMB-ikoner
visas intill kontaktens namn i Adressbok. När du väljer ett namn väljs
den första ikonen som standard. För att skicka dokument till flera
destinationer bör du välja ikonerna för var och en av destinationerna.
5
Tryck på
påbörja kopieringen.
,
(Start) på kontrollpanelen för att
Om du vill avbryta det aktuella jobbet, trycker du på
(Stopp), och
sedan Jobbstatus på kontrollpanelen, och raderar sedan önskat jobb
(se ”Jobbstatus” på sidan 34).
5. Skanna & Skicka (Skanna)
120
Skanna med TWAIN-kompatibel programvara
Om du vill använda annan programvara när du skannar dokument måste
du använda TWAIN-kompatibel programvara, t.ex. Adobe Photoshop.
Följ stegen nedan för att skanna med TWAIN-kompatibel programvara:
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
4
5
Öppna ett program, t.ex. Adobe Photoshop.
Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett
original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se
”Lägga i original” på sidan 46).
Öppna TWAIN-fönstret och ställ in skanningsalternativen.
Skanna och spara dina skannade bilder.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
121
Använda Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren
möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart
inklusive .epub. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller
fax. Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial
eller en förälder som vill dela med sig av inskannade bilder från förra årets
födelsedagskalas kommer Easy Document Creator sköta jobbet åt dig.
•
Koppla in: Skanna och faxa direkt från programmet Microsoft Office.
Klicka på
(Hjälp) i fönstrets övre högra hörn och sedan på det
alternativ du vill veta mer om.
2
• Endast tillgängligt för Windows OS.
• Windows XP eller senare och Internet Explorer 6.0 eller senare är
minimikrav.
• Samsung Easy Document Creator installeras automatiskt vid
installation av maskinens programvara.
Skanna med Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator är ett program som hjälper användaren
att skanna, sammanställa och spara dokument i olika format, inklusive
.epub-format.
Med Samsung Easy Document Creator kommer följande funktioner:
•
Bildskanning: Används vid skanning av enkla eller multipla bilder.
•
Dokumentskanning: Används vid skanning av dokument med text
eller text och bild.
•
Textkonvertering: Används vid skanning av dokument som måste
sparas i redigerbart text-format.
•
Bokskanning: Används vid skanning av böcker.
•
SNS-sändning: Ett enkelt och snabbt sätt att ladda upp bilder som
skannas eller som finns till sociala nätverkssidor (SNS).
•
E-bokskonvertering: Använd för att skanna flera dokument i ett som i
en e-bok, eller konvertera filer som finns till e-boksformat.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 46).
2
3
Från fönstren Starta-meny, klicka på Program eller Alla program.
4
5
Tryck på Skanna från starskärmen.
Klicka på Samsung-skrivare, och kör Samsung Easy Document
Creator.
Välj typ av skanning eller favorit och klicka sedan på Starta.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
122
Använda Samsung Easy Document Creator
6
Justera bilden (Skanningsinställningar och Ytterligare
alternativ).
7
Klicka på Skanna för att skanna bilden eller Förskanning för
ytterligare en förhandsgranskning.
8
9
Välj Spara i, Skicka till e-post, eller Skicka till SNS.
Klicka på Spara (Sparar skannat), Skicka ( E-postar skannat), eller
Dela (för att ladda upp den skannade bilden).
Om det finns utrymme på glaset kan mer än en sak skannas åt gången.
Använd
-verktyget för att skapa flervalsområden.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
123
Mac-skanning
3
4
Skanna från en USB-ansluten maskin
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Starta Applications och klicka på Image Capture.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 46).
Om meddelandet No Image Capture device connected visas kopplar
du från USB-kabeln och kopplar in den igen. Om problemet kvarstår
läser du i hjälpinformationen för Image Capture.
4
5
Skanna från en nätverksansluten maskin
1
2
Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.
3
4
Starta Applications och klicka på Image Capture.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 46).
Följ stegen nedan (beroende på operativsystem).
•
Välj det alternativ du vill använda.
•
Om du använder 10.5
-
Välj Devices > Browse Devices på Menyraden.
-
Kontrollera att kryssrutan Connected är markerad bredvid
maskinen i Bonjour Devices.
Om du har Mac OS 10.6 -10.9 väljer du enhet under SHARED.
Skanna och spara den skannade bilden.
Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac OS
till den senaste versionen.
5
6
Ställ in programmets skanningsalternativ.
Skanna och spara den skannade bilden.
• Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac
OS till den senaste versionen.
• Mer information finns i hjälpen till Image Capture.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
124
Mac-skanning
• Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara,
t.ex. Adobe Photoshop.
• Du kan skanna med hjälp av programvaran Samsung Scan
Assistant. Öppna mappen Applications > Samsung > Samsung
AnyWeb Print.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
125
Skanna med Linux
5
Skanning
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
4
Välj din enhet från listan och ställ in önskade skanningsalternativ.
Starta ett skanningsprogram som xsane eller enkel skanning (om
det inte är installerat så installerar du det manuellt för att använda
skanningsfunktioner. Du kan exempelvis använda "yum installera
xsane" för rpm-paketsystem och "apt-get installera xsane" för debpaketsystem för att installera xsane).
Klicka på knappen Scan.
5. Skanna & Skicka (Skanna)
126
6. Skanna & Skicka (Faxa)
I den här bruksanvisningen finns anvisningar om hur du använder maskinen som fax.
Kapitlet innehåller:
• Förbereda fax
128
• Faxa till och från datorn
129
• Att förstå faxskärmen
131
• Sänder ett fax
141
• Ta emot ett fax
143
Förbereda fax
• Maskinen kan inte användas som fax via Internettelefon. Kontakta
Internetleverantören om du vill ha mer information.
• Vi rekommenderar att du använder en traditionell telefontjänst som
PSTN (Public Switched Telephone Network) när du använder en
telefon- eller faxlinje Om du använder Internettjänster (DSL, ISDN,
VolP) kan du förbättra anslutningskvaliteten genom att använda
mikrofilter. Mikrofilter eliminerar brus och förbättrar
anslutningskvalitet. Mikrofilter för DSL ingår inte när du köper
maskinen. Kontakta Internetleverantören om du vill få tillgång till det.
1 Linjeport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/Telefonlinje
Innan du skickar eller tar emot ett fax måste faxen anslutas till
telefonuttaget. Se “Snabbinstallationsanvisning”. Hur en anslutning av en
telefon görs kan variera mellan olika länder.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
128
Faxa till och från datorn
Du kan skicka ett fax direkt från datorn. Kontrollera att maskinen och datorn
är anslutna till samma nätverk.
6
Klicka på Send.
2
Kontrollera listan med skickade fax (Windows)
1
Skicka ett fax (Windows)
Du kan kontrollera listan med skickade faxmeddelanden på datorn.
Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet Samsung
Network PC Fax. Du kan installera drivrutinen Samsung Network PC Fax
med hjälp av mjukvaru-CD:n. Du kan välja drivrutinen Samsung Network
PC Fax i fönstret Välj programvara.
1
2
Öppna Starta-menyn och välj Program eller Alla program > Samsung
Printers > Network PC Fax > Faxjournal. Fax Journal visas med en lista
över skickade fax.
Om du vill ha mer information om Faxjournal klickar du på Hjälp.
Öppna dokumentet du vill skicka.
Välj Skriv ut på Fil-menyn.
3
Fönstret Skriv ut visas. Det kan se aningen annorlunda ut beroende
på vilket program du använder.
3
4
5
Välj Samsung Network PC Fax i fönstret Skriv ut
Klicka på Skriv ut eller OK.
Ange mottagarens faxnummer och gör eventuella inställningar.
Om du vill ha mer information om Samsung Network PC Fax klickar
du på Hjälp.
Skicka ett fax (Mac)
Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet Fax
Utilities. Programmet installeras när du installerar skrivardrivrutinen.
Nedanstående beskrivning gäller för Mac OS X 10.5 och 10.6. Proceduren
varierar beroende på vilken OS-version du har. Innan du skickar ett fax,
lägg till en faxenhet med hjälp av Fax Queue Creator.
1
2
Öppna dokumentet du vill skicka.
Välj Print på File-menyn.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
129
Faxa till och från datorn
3
4
5
6
Välj faxenhet från Printer-listan.
7
Ange eventuell siffra för att komma ut på linjen i inmatningsområdet
vid Dialing Prefix.
8
Om det behövs, markera Use Cover page om du vill skicka
faxmeddelandet med försättsblad.
9
10
11
Välj antal kopior och sidor.
Välj pappersstorlek, orientering och storleksskalning.
Ange mottagarens faxnummer i To inmatningsrutan. Om du har
sparat faxnummer som används ofta kan du också använda
Addresses genom att trycka på knappen
.
Skriv faxjobbets rubrik och brödtext.
Klicka på Fax.
Ikonen Fax Queue (
) visas i din Macs dock-meny. Klicka på
ikonen för att se faxjobbets status. Du kan även välja att
senarelägga, pausa, återuppta eller ta bort ett jobb från detta
fönster.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
130
Att förstå faxskärmen
Markera Skanna & Skicka från startskärmen eller Apps och markera
sedan
Kommandotangenter
för att öppna skärmen Fax. Om en annan skärm visas trycker du
på ikonen
för att gå till startskärmen.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
Knapp
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppna snabbmenyn.
Adressbok
Öppnar din sparade adressbok.
Fax
Skicka ett fax
Mitt program
Lägg till ett program till min programlista.
Undermeny
(Åtgärdsflöde)
Öppnar undermenyn.
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
• Du kan ange de allmänna alternativen (se ”Ställa in alternativ” på
sidan 115).
4
Flik för att skicka
6. Skanna & Skicka (Faxa)
131
Att förstå faxskärmen
Knapp
Namn
Beskrivning
+ Mig
När användare är inloggade, visas den
konfigurerade destinationen i deras profil Min
Sida. Du kan ställa in destinationen i menyn
Skicka till destination i appen Min Sida (se
”Förstå menyn Min sida” på sidan 37).
Administratörer kan även ställa in
standarddestinationen i undermenyn
(Åtgärdsflöde) > Skicka inställningar> +Miginställning
Du måste logga in för att använda din +
Mig-destination. Om du inte loggar in
skickar maskinen kopian till + Migdestinationen som angetts av
administratören.
Knapp
Namn
Återställ
Återställ appens standardkonfiguration.
Luren på
När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in
faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med
högtalartelefon.
Stopp
Stoppa ett jobb när som helst. Ett popupfönster
öppnas för att visa jobben som du kan stoppa.
Start
Starta ett jobb.
Förhandsvisa
Förhandsgranskning visar originalbilden som skannas.
Knapp
Virtuell tangent
• Virtuella tangenter finns på höger sida av skärmen.
• När appen startas, visas tangenterna.
Beskrivning
Namn
Beskrivning
Inställning
shistorik
Se listan med ändrade alternativ.
Förhandsg
ranskning
av status
Visar förhandsgranskning av jobb.
• Om du vidrör skärmen visas alltid de virtuella tangenterna.
• Om du vidrör
,
göms de virtuella tangenterna.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
132
Att förstå faxskärmen
Knapp
Namn
Förhandsg
ranskning
av play
Beskrivning
Skanning för jobb
: Denna knapp visas för att
redigera under skanning. Justera den
förskannade bilden med
skanningsfunktioner såsom rotation
och beskäring.
Start
Startar ett jobb.
Val av färgläge
Använd något av följande alternativ när du skannar:
•
Mono: Använd svartvitt (1 bit per pixel).
•
Grå : Använd gråskala (8 bitar per pixel).
•
Färg : Använd färg (24 bit per pixel, varje RGB-kanal har 8 bitar).
Välja originaltyp
Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten genom
att välja rätt dokumenttyp för ett jobb.
•
Text : Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller
få bilder.
•
Text/foto : Använd om originalet består av en blandning av text och
bilder.
•
Foto : Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av
bilder.
Justera ljusstyrkan
Du kan justera ljusstyrkan på en kopia för att det ska bli tydligare om
originalet är otydligt eller innehåller mörka bilder. Justera ljusstyrkan med
hjälp av skjutreglaget. Med den här funktionen kan du göra bilder ljusare
eller mörkare när du skriver ut dem.
Markera Svarta
för att visa skjutkontrollen.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
133
Att förstå faxskärmen
Undermeny (Åtgärdsflöde)
•
Lägg till i Mitt program : Lägg till ett program till min programlista. Med
den här funktionen kan användaren ställa in standardinställningar som
krävs för varje program. Du kan även ställa in alternativ som Autostart,
och lägga till genväg till Startskärm.
•
Sok : Sök efter en adress.
•
Bygg jobb : Detta alternativ kan aktiveras eller inaktiveras. När detta
alternativ är aktiverat: Efter att skanningen är slutförd visas fönstret
Skanna fler, som frågar om du vill skanna ytterligare en sida. Om du
väljer Ja kan du skanna ytterligare en sida i det pågående jobbet. Om
du väljer Nej slutförs skanningsprocessen och det som återstår av
jobbet utförs.
•
•
•
Återställ standardinställning : Med den här funktionen kan du
återställa standardinställningarna för Skanna & Skicka. Detta alternativ
ändrar de nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka till de
ursprungliga som ställts in i fabriken. Markera alternativet i menyn
Åtgärdsflöde för att återställa standardinställningarna för Skanna &
Skicka.
•
Skicka inställningar : Gör att du snabbt kan skanna ett dokument och
skicka iväg det. Det skannade dokumentet skickas som en bildfil.
Markera alternativet i undermenyn (Åtgärdsflöde) för att skanna och
bifoga en fil till det nuvarande meddelandet.
-
Filhant.: Inställningarna för Filhant. anger hur maskinen hanterar
namnkonflikter när den sparar filer.
-
Skriv ut bekr. rapport: Du kan använda den här funktionen för att
få bekräftelse om utförd Skanna & Skicka har nått mottagaren.
Bifoga endast fil : Gör att du kan bifoga en fil till ditt meddelande. Du
kan använda det här alternativet för att snabbt skicka en eller flera filer
från maskinens hårddisk till en SMB, FTP, E-post, Boxen eller USB.
Spara som standard : Med den här funktionen kan du spara de
nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka som standard. Efter att
du sparat inställningarna för Skanna & Skicka som standard, kommer
alla framtida sändningsuppgifter att använda dessa. Markera
alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande
inställningarna för Skanna & Skicka som standard.
Om rapporten innehåller tecken eller teckensnitt som maskinen inte
stödjer kan Okänd visas istället för tecknen/teckensnittet.
-
+Mig-inställning: Här kan du ange standardinställningar för
sändningsjobbet. När du är inloggad kan du välja valfri mottagare
som standard. Samma sak kommer även att visas i widgeten
Skanna & Skicka
-
Sk. t dat.: Skannar och skickar skannade filer till en dator.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
134
Att förstå faxskärmen
•
Adressbokinställningar: Denna adressbok innehåller kontakter som
är tillgängliga för alla användare. Du kan använda adressboken för att
göra kontakter tillgängliga för vem som helst som använder maskinen.
-
•
Google Adressbok: Denna adressbok innehåller kontakterna som
är registrerade i din Google-kontaktlista. Du måste logga in på ditt
Google-konto för att komma till din Google Adressbok.
UI-konfigurering: Här kan du välja vilket alternativ som ska visas i
menyn Skanna & Skicka. Tryck på symbolen + eller - på menyikonerna
för att lägga till eller ta bort menyer. Du kan även trycka och hålla ned
en menyikon för att flytta den till en annan plats eller markera Radera
alla för att ta bort alla menyer.
För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in
som administratör (se ”Logga in” på sidan 288).
Ställa in alternativ
Du kan ställa in detaljerade alternativ i fliken Skicka och fliken Mer.
• Du kan anpassa gränssnittet för varje flik med hjälp av alternativet
för konfigurering av gränssnitt, (Skicka >
Jobbförlopp
Menyn visas när maskinen utför ett jobb.
•
Detalj : Tryck på denna knapp för att se jobbets destination, sändare
och tid.
•
Förhandsgranskningsområde : Med denna funktion kan du se en
förhandsgranskning av dokumentet som skickas. Bilden i
förhandsgranskningen är indikatorer på de nuvarande
sändningsinställningarna, såsom filens riktning och storlek.
•
Sänd feedback : Med den här funktionen kan du skicka feedback om
det nuvarande jobbet. Om du vill ta emot sändningsjobbet via e-post,
kan du ställa in från Min sida (se ”Förstå menyn Min sida” på sidan 37).
Undermeny
(åtgärdsflöde) > UI-konfigurering).
• Vissa menyer är inaktiverade. Om så är fallet, kan de inte användas
på din maskin.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval
eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din
maskin.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
Lägg till dest.
Tryck på
för att lägga till mottagarens e-postadress eller faxnummer.
Om du vill skicka till SMB, FTP, Box, PC, eller USB klickar du på respektive
knapp.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
135
Att förstå faxskärmen
Original
•
Denna inställning används för att förbättra skanningskvaliteten genom att
välja dokumenttyp för det aktuella skanningsjobbet.
OCR-språk: När du skannar till en OCR-programvara bör du välja
lämpligt språk. Detta stöds när sökbar PDF-alternativ väljs i
filformatinställningarna.
•
1-sidig: För original med tryck på en sida.
Faxalternativ
•
2-sidig, bok: För original med tryck på två sidor.
•
2-sidig, kalender : För original med tryck på två sidor, med baksidan
roterad 180 grader.
Om du skickar dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan du
justera upplösningen för att förbättra faxens kvalitet.
Om du vill använda 2-sidig, bok och 2-sidig, kalender lägger du
originalen i dokumentmataren. Om maskinen inte kan hitta originalen i
DSDF, ändras det automatiskt till 1-sidig.
•
Upplösning
-
Standard: Rekommenderas normalt för original som enbart
innehåller text. Faxet skickas fortare med det här alternativet.
-
Fin: Rekommenderas för original som innehåller små tecken, tunna
linjer eller text som skrivits ut med en matrismaskin.
-
Superfin: Rekommenderas för original som innehåller små detaljer.
Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande faxen har
stöd för upplösningsnivån Superfin.
-
Ultrafin: Rekommenderas för original som innehåller mycket små
detaljer. Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande
faxen har stöd för upplösningsnivån Ultrafin
Skanningsalternativ
Väljer filformat för skannade utdata.
•
Filnamn: Ange ett filnamn för att lagra den skannade bildens filnamn
vid destinationen.
•
Filformat: Välj ett filformat för skannade bilder.
•
Upplösning: Justera dokumentupplösningen. Ju högre värde du
anger, desto tydligare blir resultatet. Skanningstiden kan dock bli
längre.
•
Kvalitet: Använd det här alternativet för bästa kvalitet på dokumentet.
Ju högre kvalitet du väljer, desto större blir filen.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
136
Att förstå faxskärmen
Bok, skan.
•
Använd den här funktionen för att skanna en bok. Om boken är för tjock
lyfter du på DSDF tills det tar stopp. Stäng den sedan igen. Om boken eller
tidningen är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med DSDF öppen.
•
Av: Inaktivera denna funktion.
•
Vänster sida: Endast den vänstra sidan i boken skannas.
•
Höger sida: Endast den högra sidan i boken skannas.
•
Båda sidor(fr. vänster): Båda uppåtvända sidor från vänstra sidan
skannas.
•
Båda sidor (från höger): Båda uppåtvända sidor från högra sidan
skannas.
•
Bok, radera mitt o. kant: Du kan ställa in skuggområden för att ta bort
skuggor från bindning eller bokkanter från sidorna och i mitten av
kopior.
Avancerad Fax (endast faxanvändare)
Ställ in sändningsalternativ för fax, såsom Snabbstart faxning och Fördröj
sändning.
•
Av: Funktionen inaktiveras.
•
Snabbstart faxning: Maskinen kommer att börja sända faxet direkt
efter att den första sidan har skannats. Original med många sidor kan
skickas på detta sätt utan att maskinens minne överbelastas.
Fördröj sändning: Ställ in din maskin så att ett fax skickas en planerad
tid. Definiera Jobbnamn och Starttid.
Du kan fördröja ett fax hur länge du vill, med startpunkten 1 minut och
24 timmar efter skanningen.
E-postinställn.
Ange e-postinformation såsom Från, Ämne och Meddelande.
Originaltyp
Använd denna inställning för att förbättra kopieringskvaliteten genom att
välja rätt dokumenttyp för ett jobb.
•
Text: Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller
få bilder.
•
Text/foto: Använd om originalet består av en blandning av text och
bilder.
•
Foto: Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av bilder.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
137
Att förstå faxskärmen
Originalstorlek
Filformatet JPEG kan inte väljas om färgläget är inställt på MONO.
Med det här alternativet kan du ange faktisk pappersstorlek för originalet.
•
•
Blandade storlekar: Upptäcker automatiskt originalstorleken, om
originalet använder en kombination av olika papperstyper.
Anpassad storlek: Om du måste ställa in ett anpassat värde för en
särskild papperstyp, använd då pilarna för att ställa in begärd storlek.
Bildjustering
Med detta alternativ kan du manuellt justera bilden.
•
Svarta: Här kan du justera den skannade filens ljusstyrka. Denna
funktion är användbar när du skannar original som är gamla eller med
dålig kontrast.
•
Skärpa: Här kan du justera textens kanter så att det är enklare att läsa.
Du kan även använda denna funktion för att förstärka bildernas detaljer.
•
Kontrast: Här kan du justera kontrasten för att göra det skannade
dokumentet skarpare eller jämnare. Du kan använda denna funktion för
att förbättra kvaliteten på en bild eller förbättra en texts läsbarhet.
Originalriktning
Använd detta alternativ för att ställa in originalets riktning.
•
•
Stående bilder: Detta original använder liggande orientering. Bilderna
eller texten i originalet är parallella med sidans långa kant.
Liggande bilder: Detta original använder stående orientering. Bilderna
eller texten i originalet är vertikala med sidans långa kant.
Färgläge
Använd detta alternativ för att ställa in färgläget som ska användas som
standard för kopieringsjobb.
•
Mono: Svartvit bildvisning.
•
Grå: Visar en bild i grått.
•
Färg: Visar en bild i färg.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
138
Att förstå faxskärmen
5
Bakgrundsjustering
Faxskärm
Med den här funktionen kan du kompensera för original som innehåller färg
i bakgrunden, såsom tidningar eller kataloger. Du kan använda alternativen
i denna meny för att göra kopior mer lättlästa.
•
Bakgrundsdensitet: Med denna funktion kan du justera
bakgrundsdensiteten på den skannade bilden. Denna funktion är
användbar när du skannar original som har gulnat eller original med en
mörk bakgrund.
•
Baksidesbild: Med den här funktionen kan du radera eventuell text
eller bild som syns igenom från originalets baksida. Du kan använda
den här funktionen till att säkerställa att dina skannade dokument är
läsbara.
Kommandotangenter
Knapp
Namn
Beskrivning
sifferknappar
Öppna sifferknapparna
Favoriter
Öppnar en lista med adresser som används
ofta.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
139
Att förstå faxskärmen
Knapp
Namn
Beskrivning
Nyligen
Se adresser som använts nyligen.
Groups
Öppnar en lista med gruppadresser.
Contacts
Öppnar en lista med dina kontakter.
Pause
Pausar den aktuella utskriften.
Add Contacts
Lägg till en ny kontakt till dina adresser.
Add To
Lägg till destinationslista.
Destination List
Öppnar destinationslistan.
On Hook
Aktiverar Luren på-uppringning. När du hör
kopplingstonen anger du ett faxnummer med
hjälp av sifferknapparna på skärmen.
Send
Sänd faxet.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
140
Sänder ett fax
Det här avsnittet beskriver hur du skickar ett fax och särskilda
överföringsmetoder.
Du kan placera originalen på DSDF eller på skannerglaset. Om original
placeras både i DSDF och på skannerglaset läser maskinen först
originalen i dokumentmataren eftersom den har högre prioritet än
skannern.
6
Ange ditt faxnummer med hjälp av sifferknapparna på
kontrollpanelen.
7
8
Tryck på Klar.
Tryck på
eller välj andra inställningar.
7
Sänder ett fax
6
Inställning av sidhuvud för fax
I vissa länder krävs enligt lag att avsändarens faxnummer visas på alla
skickade fax.
1
Tryck på Inställningar > Faxinställn. > Maskin-ID & Faxnr. på
skärmen.
2
Tryck på inmatningsrutan för IDnamn. Popup-tangentbordet
öppnas.
3
Ange ditt eller företagets namn (se ”Förklaring av popuptangentbordet” på sidan 38).
1
Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett
original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se
”Lägga i original” på sidan 46).
2
3
4
Tryck på Skicka från startskärmen eller Apps.
Justera dokumentinställningarna på fliken Skicka eller Mer.
Tryck på
och ange faxnumret med hjälp av
på skärmen, tryck
sedan på
eller använd Favoriter, Nyligen, Grupper, Kontakter
från skärmen.
• Du kan skicka ett fax till upp till tio mottagare samtidigt.
• Du kan se eller radera en destination från Destinationslista (
4
5
).
Tryck på Klar.
Tryck på inmatningsrutan för Faxnummer.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
141
Sänder ett fax
• För att infoga en paus, tryck på
när du anger ett faxnummer.
Symbolen (-) visas då på displayen när paus infogas.
• Om du vill använda Luren på-uppringning, tryck på
och ange ett
faxnummer med hjälp av sifferknapparna på kontrollpanelen när du
hör ringtonen.
5
Tryck på
• 1-500 kan tilldelas för snabbvalsnummer
• Om snabbvalsnumret är ensiffrigt, trycker du ned motsvarande
sifferknapp på kontrollpanelen och håller den nedtryckt.
• Har det två eller fler siffor, trycker du på knappen för den första
siffran och håller det sista numret på sifferknapparna på
kontrollpanelen nedtryckt.
för att starta processen.
• Du kan skicka ett fax direkt från datorn (se ”Faxa till och från datorn”
på sidan 129).
• Om du vill avbryta sändningen av ett fax trycker du på
(Stopp)
från den virtuella tangenten innan maskinen börjar sända. Eller tryck
på Jobbstatus från startskärmen eller Apps, och markera det jobb
du vill ta bort. (se ”Jobbstatus” på sidan 34).
• Du kan inte skicka e-post med maskinen när den faxar.
Skicka fax med snabbvalsnummer
När du blir ombedd att ange ett mottagarnummer för ditt fax, kan du ange
det snabbvalsnummer du tidigare ställt in.
Automatisk återsändning
Om linjen du ringer till är upptagen eller om ingen svarar när du skickar ett
fax, ringer maskinen automatiskt upp numret igen.
Gör så här om du vill ändra tidsintervallet mellan återuppringningar eller
numret:
Tryck på Inställningar > Faxinställn. > Åt.up. på skärmen.
Senareläggning avfaxsändning
Du kan ange att maskinen ska skicka ett fax vid en senare tidpunkt (se
”Allmänna faxinställningar” på sidan 145).
Om du vill avbryta senareläggningen av ett fax trycker du på Av innan
det skickas.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
142
Ta emot ett fax
Det här avsnittet beskriver hur du tar emot ett fax och vilka specialalternativ
som finns.
9
Ta emot manuellt i telefonläge
8
ÄnÄndra Mottagningsläge
Maskinen är förinställd på Faxläget som standard. När det kommer in ett fax
svarar maskinen efter ett angivet antal ringtoner och tar sedan automatiskt
emot faxet. Gör så här om du vill ändra till ett annat mottagningsläge:
Du kan ta emot ett fax genom att trycka på Luren på och sedan på
(Start när du hör en faxton från den andra maskinen. Maskinen börjar ta
emot faxet.
10
Ta emot automatiskt i Telefonsvarare/Fax
Tryck på Inställningar > Faxinställn. > Mottagningsläge på skärmen.
•
Telefon: Tar emot ett fax när du trycker på Luren på och sedan på
Om du vill använda det här läget ansluter du telefonsvararen till EXTuttaget på maskinens baksida.
(Start) med den virtuella tangenten.
•
Fax: Tar emot inkommande fax och går direkt till faxmottagningsläge.
•
Telefonsvarare/Fax: Används när en telefonsvarare är kopplad till
maskinen. Maskinen svarar på det inkommande samtalet och den som
ringer kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om faxen känner
av en faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till Fax-läget för att
ta emot fax.
• Tag emot startkod: Om du tar emot ett samtal med
anknytningstelefonen och hör faxtoner trycker du på *9* på
telefonen. Maskinen tar emot faxet. Tryck inte in knappsekvensen
för snabbt. Om faxtonerna från den sändande maskinen fortfarande
hörs kan du försöka trycka på *9* en gång till.
Om personen som ringer upp lämnar ett meddelande sparar
telefonsvararen detta som vanligt. Om det hörs en faxton på linjen tas faxet
emot automatiskt.
• Om du har satt maskinen i det här läget och telefonsvararen är
frånslagen eller inte inkopplad i EXT-uttaget, övergår maskinen
automatiskt till Fax-läge efter ett fördefinierat antal svarssignaler.
• Om telefonsvararen går att ställa in så att den svarar efter ett visst
antal signaler väljer du svar efter en signal.
• Om du befinner dig i läget Telefon när telefonsvararen är ansluten
till maskinen måste du stänga av telefonsvararen. Annars kommer
det utgående meddelandet från telefonsvararen att avbryta
samtalet.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
143
Ta emot ett fax
11
Ta emot i Säkert mottagningsläge
Du kan behöva skydda dina inkommande fax så att inte obehöriga kommer
åt dem. Du kan aktivera säkert mottagningsläge så att inkommande fax inte
skrivs ut när maskinen är obevakad. I läget Säker mottagning sparas alla
inkommande fax i minnet.
1
2
Tryck på På när du vill aktivera funktionen.
När maskinen tar emot ett fax i det här läget, blir alternativet Skriv ut
tillgängligt. Om du vill skriva ut de säkra faxen trycker du på Skriv ut.
Alla säkra fax skrivs ut.
3
Om du vill ange ett lösenord, ange då ett lösenord i fliken för
lösenord.
4
Om du vill att inkommande fax alltid ska gå in i minnet trycker du på
Hela dagen. Annars går du vidare till nästa steg.
Tryck på Starttid och ange den specifika starttiden med hjälp av
upp- och nedknapparna. Klicka på Ställ in när du är klar.
6
Tryck på Sluttid och ange den specifika starttiden med hjälp av uppoch nedknapparna. Klicka på Ställ in när du är klar.
7
Tryck på
eller välj andra inställningar.
Du inaktiverar funktionen Säker mottagning genom att trycka på Av.
Inkommande fax kommer automatiskt att skrivas ut igen.
Tryck på Inställningar > Faxinställn. > Säker mottagning på
skärmen.
Läget Säker mottagning kan bara konfigureras av en användare som
har registrerat ett lösenord på maskinen. När maskinen frågar efter
lösenord anger du det.
5
12
Ställa in utskrift av mottagna fax
Använd detta alternativ för att ställa in alternativ för att skriva ut mottagna
fax.
Tryck på Inställningar > Faxinställn. > Mottaget fax skrivs ut på
skärmen.
•
Dubbelsidig: Mottagna fax skrivs ut på båda sidor av papperet.
•
Utmatningskassett: Ange facket där faxet ska skrivas ut.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
144
Ta emot ett fax
•
Auto-förminskning: Ställ in det här alternativet om du vill att
inkommande sidor ska förminskas automatiskt. Vid mottagning av fax
med sidor som är minst lika långa som papperet i magasinet kan du
välja att förminska originalet så att det passar papperet i maskinen. Om
du inte aktiverar det här valet förminskas inte originalet så att det passar
på sidan. I stället delas originalet upp och skrivs ut i verklig storlek på
två eller flera sidor.
•
Skriva ut stora sidor: Använd för att det ska passa där
faxmeddelandena skrivs ut.
•
Mottagen stämpel: namn: Skriv ut den mottagna faxinformationen.
•
Papperskälla: Välj en kassett som papperskälla.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval
eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din
maskin.
• Klicka på
Vidarebefordring av fax
Du kan ställa in maskinen så att ett skickat eller mottaget fax
vidarebefordras till SMB, FTP, osv. Du kan exempelvis använda funktionen
för att nås av fax även när du inte är på plats.
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
• Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du
på fliken Settings > Machine Settings > Fax (se ”Fliken
Inställningar” på sidan 168).
Alternativ
13
(Hjälp) från startskärmen eller
Maskin-ID & Faxnr.
Beskrivning
Du kan ställa in maskinens ID och
faxnummer så att det visas på varje sidas
överkant.
14
Allmänna faxinställningar
Du kan ange standardfaxalternativen. Ange de faxinställningar som ofta
används.
Tryck på Inställningar > Faxinställn. på skärmen.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
145
Ta emot ett fax
Alternativ
Åt.up.
Beskrivning
Ange att maskinen ska ringa upp faxnumret
om mottagarens faxmaskin är upptagen
eller inte svarar. Ange antal
uppringningsförsök som ska göras och
intervallet mellan försöken.
Alternativ
Modemhastighet
Ställ in modemhastigheten (4.8Kbps 33.6Kbps).
Mottagningsläge
Välj faxens mottagningsläge.
• Telefon: Tryck på Uppringning med
ton och sedan på Start för att ta emot
fax.
• Uppringningsintervall: Välj vilka villkor
som ska gälla för uppringning med hjälp
av upp- och nedpilen.
• Fax: Tar emot inkommande fax och går
direkt till faxmottagningsläge.
• Uppringningstider: Välj
uppringningstid med hjälp av upp- och
ned-pilen. Välj 0 för att inaktivera
återuppringning.
Prefixnummer
ECM-läge
Ange numret som ska ringas upp innan
destinationsnumret. Användare kan ställa
in detta för att komma åt en växel (t.ex. 9)
eller riktnummer (t.ex. 02). När numret är
angivet visas det automatiskt på skärmen
när du anger ett telefon- eller faxnummer.
Ställ in maskinen så att den rättar fel. Det
här läget underlättar vid dålig linjekvalitet
och garanterar att fax som du sänder
skickas utan problem till andra ECMutrustade (error correction mode)
faxmaskiner. Det kan ta längre tid att skicka
ett fax med ECM.
Beskrivning
• Telefonsvarare/Fax: Används när en
telefonsvarare är kopplad till maskinen.
Maskinen svarar på det inkommande
samtalet och den som ringer kan lämna
ett meddelande på telefonsvararen. Om
faxen känner av en faxton på linjen
växlar maskinen automatiskt till Faxläget för att ta emot fax.
Signaler till svar
Ange hur många ringsignaler som ska gå
fram innan maskinen svarar på ett
inkommande samtal.
Ekonomisamtal
Ange att maskinen ska skicka fax under
lågpristid för att spara pengar.
DRPD-läge
Gör att en användare kan använda en enda
telefonlinje för flera olika telefonnummer.
Ställa in så att de olika numren identifieras
med olika ringsignaler. Den här
inställningen finns kanske inte i alla länder.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
146
Ta emot ett fax
Alternativ
Inställning av skräpfax
Säker mottagninga
Beskrivning
Med hjälp av den här funktionen kommer
systemet inte att acceptera faxmeddelanden vars nummer är lagrade i
minnet som skräp-nummer. Funktionen är
användbar för att blockera alla oönskade
fax-meddelanden. När du startar den här
funktionen, kan du komma åt ytterligare
alternativ för att ställa in skräpfaxnummer.
Den här inställningen finns kanske inte i alla
länder.
Ställ in så att maskinen behåller mottagna
fax i minnet så att obehöriga personer inte
kan få åtkomst till dem medan du är borta.
Det här alternativet begränsar utskrift av
mottagna fax när maskinen är obevakad.
• Av: Välj det här alternativet om du inte
vill använda säker mottagning.
• På: Välj det här alternativet om du vill
använda säker mottagning.
• Skriv ut: Välj det här alternativet om du
vill skriva ut fax från minnet. Du måste
logga in som administratör för att kunna
skriva ut mottagna fax från minnet.
Mottaget fax skrivs ut
Alternativ
Beskrivning
Faxlandsinställning
Ange ett land som standard. Innan du
ändrar detta, anslut en telefon till maskinen.
När land har ändrats utförs ett ping-test.
Smarta faxdiagnoser
Den här funktionen optimerar inställningar
för en specifik faxlinje.
• Autokonfigurering: När du skickar eller
tar emot fax, söker maskinen
regelbundet efter fel och konfigurerar
automatiskt faxinställningar för att
säkerställa en stabil anslutning.
• Start: Med denna funktion kan du
automatiskt detektera eller manuellt
ställa in miljön när du skickar eller tar
emot fax. Välj Autodetektering för att
automatiskt detektera miljön, eller ange
faxmiljön manuellt som Normal,
VoIP(arbete), Signal (hem), eller Start
signal.
• Starta diagnosinställningar:
Återställer alla inställningar.
a. Kanske inte är tillgänglig för administratören beroende på vilka
autentiseringsinställningar som har valts (se ”Autentisering” på sidan 297).
Ange alternativ för att skriva ut mottagna
fax.
6. Skanna & Skicka (Faxa)
147
7. Ställa in en adressbok
Den här guiden innehåller riktlinjer för adressboken.
Kapitlet innehåller:
• Hur adressboksskärmen fungerar
149
• Använda kontrollpanelen
151
• Använda SyncThru™ Web Service
155
Hur adressboksskärmen fungerar
Appen Adressbok gör det möjligt för dig att komma åt och spara adresser
som ofta används. Du kan spara faxnummer, e-postadresser, SMBserveradresser och FTP-serveradresser osv.
Tryck på Adressbok från startskärmen eller Apps. Om du vill gå till
startläget, tryck på startskärms(
• Klicka på
)-knappen.
(Hjälp) från startskärmen eller
1
Adressboksskärm
Du kan spara de faxnummer, e-postadresser, SMB-serveradresser och
FTP-serveradresser som du ofta använder i maskinen.
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
• Du kan ange de allmänna alternativen (se ”Ställa in alternativ” på
sidan 115).
•
Kontakter: Visar namn och kontaktuppgifter för kontakter som är
sparade i adressboken.
•
Favoriter: Visar namn och kontaktuppgifter för kontakter som är
markerade som favoriter i adressboken.
•
Grupper: Listar grupperna registrerade i adressboken och användarna
registrerade i dessa grupper.
7. Ställa in en adressbok
149
Hur adressboksskärmen fungerar
Undermeny (Åtgärdsflöde)
Du kan inte lägga till en grupp som en medlem i en annan grupp.
För att använda vissa funktioner, är det möjligt att du måste logga in
som administratör (se ”Logga in” på sidan 288).
Kommandotangenter
För att använda vissa funktioner, är det möjligt att du måste logga in
som administratör (se ”Logga in” på sidan 288).
Knapp
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppnar snabbmenyn.
Sok
Sök efter en adress.
Lägg till
Lägg till en kontakt, favorit eller grupp.
Redigera
Markera den adress du vill redigera och tryck
på den här knappen.
Mitt program
Visar listan med tillagda program.
Undermeny
(Åtgärdsflöde)
Öppnar undermenyn.
•
Sok: Söker efter namn och kontaktinformation i listan över kontakter.
•
Ta bort kont.: Radera kontakter som du sparat.
•
Importera: Du kan importera adressboken sparad från en annan MFP
eller samma MFP.
•
Exportera: Du kan exportera adressboken sparad från en annan MFP
eller samma MFP.
7. Ställa in en adressbok
150
Använda kontrollpanelen
2
Spara individuella adresser
1
Tryck på Adressbok från startskärmen eller Apps> Tryck på
(lägg till) på skärmen.
2
Tryck på Namn i inmatningsfältet och ange sedan namnet på
mottagaren.
Tryck på ikonen
vill hitta enkelt.
3
4
(favorit) för de adresser som du ofta använder och
Tryck på E-post-fälten för att skriva in mottagarens information.
Snabbnr. tilldelas automatiskt med det första numret av oanvända
nummer.
Använd Snabbnr. på siffertangenterna för att snabbt välja en adress.
5
Tryck på inmatningsområdet för Fax och ange faxnumret med hjälp
av siffertangenterna på kontrollpanelen. Du kan endast ange
nummer, och riktnummer först.
Infoga en paus: I vissa telefonsystem måste du slå en siffra (t.ex. 9) för
att komma ut på linjen och sedan lyssna efter en andra kopplingston. I
dessa fall måste du infoga en paus i telefonnumret.
6
Tryck på SMB- eller FTP-fälten för att skriva in mottagarens
information.
• Om du vill tillåta att SMB eller FTP-server ska tillåta anonym
anslutning, kryssa då i rutan Anonym från Inlog.typ.
• Om SMB-servern du angav inte är registrerad på någon domän
lämnar du fältet tomt eller anger datornamnet för SMB-servern.
• Anv. inlog.namn: Om du väljer det här alternativet skapar maskinen
en undermapp i den filmapp du har valt. Undermappen namnges
enligt användarnamnet som är angivet i steg 5. Om filmappen redan
har en undermapp med samma namn skapas ingen undermapp.
• Mappskapandecykel: Ange hur ofta undermappar ska skapas.
Maskinen skapar en undermapp enligt det här alternativet. Om
filmappen redan har en undermapp med samma namn skapas ingen
undermapp.
- Varje dag: En undermapp skapas varje dag med namnformatet
ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2014-01-01).
7. Ställa in en adressbok
151
Använda kontrollpanelen
- Varje månad: En undermapp skapas varje månad med
namnformatet ÅÅÅÅ-MM (t.ex. 2014-01).
1
2
- Varje år: En undermapp skapas varje år med namnformatet
ÅÅÅÅ (t.ex. 2014).
• Skapa grupp för flera filer: Om du väljer det här alternativet och
skannar flera filer, skapar maskinen en undermapp i den mapp du
har valt att spara alla skickade filer.
Om alla alternativ för att skapa mappar är aktiverade samtidigt
lagras de skickade filerna enligt nedan.
Tryck på Adressbok > Kontakter från startskärmen eller Apps.
Tryck på namnet på personen du vill redigera. Tryck på
(redigera).
Om du vill radera en enskild adress kryssar du i den adressens ruta och
trycker på
- När en skannad fil skickas:
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOC.jpg
- När flera skannade filer skickas:
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
Undermeny (Åtgärdsflöde) > Ta bort kont..
3
Tryck på det inmatningsområde du vill ändra. Ett pop-uptangentbord visas som du kan skriva i fältet med.
4
Tryck på Klar för att spara informationen.
4
7
Tryck på Klar för att spara informationen.
3
Spara adressgrupper
1
Tryck på Adressbok på startskärmen eller Apps> Grupper >
(lägg till) på skärmen.
2
Tryck på Namn i inmatningsfältet och ange sedan namnet på
gruppen.
3
Tryck på Lägg till kontakt och kryssa i rutorna för adresser som du
vill ska ingå i gruppen. Tryck på Klar när du är klar.
Redigera en enskild adress
När du redigerar en kontakt, markera ett fält som du vill ändra eller radera
information i, eller lägg till fler fält till kontaktens information.
7. Ställa in en adressbok
152
Använda kontrollpanelen
4
För att söka efter en kontakt trycker du på sökfältet på skärmen Lägg
till kontakt. Ange de första bokstäverna i kontaktens namn eller tryck
För att söka efter en kontakt trycker du på sökfältet på skärmen Lägg
till kontakt. Ange de första bokstäverna i kontaktens namn eller tryck
på ikonen
(sök) för att visa alla kontakter. I listan som visas, kryssa
i rutorna för kontakterna som du vill lägga till och tryck på Klar.
på ikonen
(sök) för att visa alla kontakter. I listan som visas, kryssa
i rutorna för kontakterna som du vill lägga till och tryck på Klar.
Tryck på Klar för att spara informationen.
5
Om du vill radera en enskild adress från gruppen, kryssa i den
adressens ruta och tryck på
(radera).
6
Tryck på Klar för att spara informationen.
5
Redigera adressgrupper
6
1
2
Tryck på Adressbok > Grupper från startskärmen eller Apps.
Tryck på gruppnamnet du vill redigera och tryck på ikonen
(redigera).
Om du vill radera en adressgrupp, kryssa i den gruppens ruta och tryck
på
(radera).
3
Tryck på gruppnamnet i inmatningsfältet och ändra sedan namnet
på gruppen.
4
Tryck på Lägg till kontakt och kryssa i rutorna för adresser som du
vill ska ingå i gruppen. Tryck på Klar när du är klar.
Söka efter en post i adressboken
Du kan söka efter adresserna som för närvarande är lagrade i
adressboken.
1
Tryck på Adressbok > Kontakter eller Grupper på startskärmen
eller Apps.
2
Tryck på inmatningsfältet
(sök) och ange sedan namnet eller en
del av namnet som du vill söka efter.
3
Sökresultatet visas.
7. Ställa in en adressbok
153
Använda kontrollpanelen
7
8
Radera en post i adressboken
Du kan ta bort befintliga poster i adressboken.
För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in
som administratör (se ”Logga in” på sidan 288).
1
Tryck på Adressbok > Kontakter eller Grupper på startskärmen
eller Apps.
2
Kryssa i rutorna för adresserna som du vill radera och tryck på
Undermeny (Åtgärdsflöde) > Ta bort kont..
3
Tryck på OK i bekräftelsefönstret och de valda adresserna raderas
från adressboken.
Se adressboken
Du kan söka efter enskilda adresser och grupper.
1
2
Tryck på Adressbok från startskärmen eller Apps.
Markera en adress för att se mer information om den.
Du kan trycka på
(redigera) när du ser en adress för att redigera
dess information, eller när du ser en adressgrupp för att se en lista över
gruppens medlemmar.
7. Ställa in en adressbok
154
Använda SyncThru™ Web Service
Du kan enkelt spara adresser från den nätverksanslutna datorn med hjälp
av SyncThru™ Web Service. Endast användare som är registrerade i
maskinen kan spara adresser genom att logga in i SyncThru™ Web
Service.
8
9
Spara på den lokala maskinen
• Markera Favorite för de adresser du ofta använder. Du hittar dem
enkelt bland sökresultaten.
Den här metoden innebär att du lagrar adresser i maskinens minne. Du kan
lägga till adresser och gruppera dem i olika kategorier.
1
2
Öppna en webbläsare från din nätverksdator.
3
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
4
5
6
7
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis
http://123.123.123.123).
Ange det namn som ska läggas till och välj snabbvalsnummer i fältet
General.
• Med ett Speed Dial Number kan du ange det numret för att snabbt
ringa upp det.
9
Lägga till enskilda adresser i the address book
Klicka på Add.
10
11
12
13
Ange e-postadressen i fältet Email.
14
15
Ange serverportnumret i SMB Server Port.
Ange ett faxnummer i fältet Fax.
Markera rutan SMB i SMB och ange SMB-informationen.
Ange serveradressen, antingen i form av ip-adressen eller ett
värdnamn i SMB Server Address.
Ange inloggningsnamnet i Login Name.
Klicka på Login.
Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.
Klicka på Login.
Om du vill tillåta att SMB eller FTP-server ska tillåta anonym anslutning,
kryssa då i rutan Anonymous. Rutan är som standard omarkerad. Om
du har markerat rutan Anonymous fortsätter du till steg 18.
Klicka på Address Book.
7. Ställa in en adressbok
155
Använda SyncThru™ Web Service
16
Ange lösenordet i Password och ange lösenordet på nytt i Confirm
Password.
17
Ange domännamnet i Domain.
Om filmappen redan har en undermapp med samma namn skapas
ingen undermapp.
Om SMB-servern du angav inte är registrerad på någon domän lämnar
du fältet tomt eller anger datornamnet för SMB-servern.
18
Ange skanningsfilmappen för att spara skannade bilder i Path.
Exempel: /shared_Folder/
19
Välj det alternativ för Scan folder creating policy som du vill
använda:
•
Create new folder using login name: Om du väljer det här
alternativet skapar maskinen en undermapp i den filmapp du har
valt. Undermappen får ett namn enligt det användarnamn som
angavs i steg 15.
Om filmappen redan har en undermapp med samma namn skapas
ingen undermapp.
•
Create new folder every: Du kan ange hur ofta undermappar
ska skapas. Maskinen skapar en undermapp enligt de här
alternativen:
•
-
Day: En undermapp skapas varje dag med namnformatet
ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2014-01-01).
-
Month: En undermapp skapas varje månad med
namnformatet ÅÅÅÅ-MM (t.ex. 2014-01).
-
Year: En undermapp skapas varje år med namnformatet
ÅÅÅÅ (t.ex. 2014).
Create new folder only if scan output consist of several
files: Om du väljer det här alternativet och har skannat flera filer
skapar maskinen en undermapp i den filmapp du har valt och de
skickade filerna lagras i undermappen.
Om alla alternativ för att skapa mappar är aktiverade samtidigt lagras
de skickade filerna enligt nedan.
• När en skannad fil skickas:
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOC.jpg
• När flera skannade filer skickas:
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\mapp\användarnamn\2014-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
7. Ställa in en adressbok
156
Använda SyncThru™ Web Service
20
Välj princip för att skapa filnamnet i Filing Policy. Om servern redan
har samma namngivna fil bearbetas filen genom följande alternativ.
•
Change Name: Den skickade filen sparas under ett namn som
genereras automatiskt.
•
Cancel: Den skickade filen sparas inte.
•
Overwrite: Den skickade filen skriver över den befintliga filen.
21
22
Ange filnamnet i File Name, som ska sparas på servern.
23
24
Ange uppgifter för FTP-servern på samma sätt som du gör för SMB.
För att verifiera att processen fungerar med dina inställningar, klicka
på Test.
Klicka på Apply.
3
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
4
5
6
7
8
Klicka på Login.
9
10
Tryck på Undo om du vill ta bort informationen du angav. Om du trycker
på Cancel stängs fönstret Add.
Redigera enskilda adresser i Address Book
1
2
Öppna en webbläsare från din nätverksdator.
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis
http://123.123.123.123).
Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.
Klicka på Login.
Klicka på Address Book.
Kryssa i rutorna för de adresser som du vill redigera och tryck på
Edit.
Ändra adressinformationen.
Klicka på Apply.
Klicka på Undo om du vill återställa eventuella ändringar. Klicka på
Cancel för att stänga fönstret utan att spara några ändringar.
Ta bort enskilda adresser i the address book
1
2
Öppna en webbläsare från din nätverksdator.
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis
http://123.123.123.123).
7. Ställa in en adressbok
157
Använda SyncThru™ Web Service
3
4
5
6
7
8
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
Klicka på Login.
Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.
5
6
7
Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.
Klicka på Login.
Klicka på Address Book.
Du kan ändra ordningen genom att klicka på varje kolumnrubrik. Om du
till exempel klickar på Speed No. visas adresserna i ordningen för
snabbvalsnummer. Klicka på en kolum en andra gång för att återställa
den ändrade ordningen.
Klicka på Login.
Klicka på Address Book.
Kryssa i rutorna för de adresser som du vill radera och tryck på
Delete.
Kryssa i rutan högst upp för att välja alla adresser.
8
I sökfältet skriver du in en del eller hela namnet som du vill söka
efter.
Klicka på OK i bekräftelsefönstret för att radera alla adresser.
Du kan söka efter adresserna i specifika kategorier som Fax Number,
Email, SMB, osv.
Söka efter enskilda adresser i the address book
Om du exempelvis vill ta reda på ett faxnummer klickar du i listrutan
1
2
Öppna en webbläsare från din nätverksdator.
3
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
4
Klicka på Login.
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis
http://123.123.123.123).
bredvid
9
Klicka
och väljer Fax Number.
för att se sökresultaten.
7. Ställa in en adressbok
158
Använda SyncThru™ Web Service
Adresserna visas i specifika kategorier som Fax Number, Email, SMB
o.s.v.
Följande villkor gäller för redigering av de importerade CSV-filerna.
• Lösenordsskyddade, eller säkerhetsskyddade CSV-filer kan inte
redigeras.
Om du t.ex. vill visa adresserna som ingår i ett faxnummer klickar du i
den nedrullningsbara listan nedan LDAP och väljer Fax Number.
• CSV-filen behöver sparas i ett Notepad-program i UTF-8-format.
• Ändra inte den första raden ( modellnamn version, titelfält).
• Använd kommatering(,) som separering.
Exportera Address Book.
• När du importerar information från adressboken från datorn till
maskinen, raderas informationen i den existerande adressboken.
Du kan importera adressboken som sparats i maskinen till din dator i form
av en CSV-fil, med hjälp av SyncThru™ Web Service.
• Var noga med att ange giltig information. Om du anger ogiltig
information kan oväntade fel uppstå. Se nedanstående regler för
angivande av giltig information.
Starta SyncThru™ Web Service (se ”SyncThru™ Web Service” på
sidan 165).
- Snabbknapp: Ett nummer krävs för varje adress. Du kan inte
använda samma nummer två gånger. Endast siffror är tillåtna.
1
2
3
4
Klicka på fliken Address Book > Individual.
- Användarnamn: Fältet är inte obligatoriskt. Du kan ange upp till
64-bits; i UTF-8 är inte <, “, >, \, / tillåtna tecken.
Välj Export i listan Task.
- Fax: Fältet är inte obligatoriskt. Du kan ange upp till 40-bits,
genom att använda nummer (0-9) och specialtecken (#,*,-).
Välj det alternativ du vill använda och klicka på knappen Export.
- E-post: Fältet är inte obligatoriskt. Du kan ange upp till 128-bits i
e-postadressformat (ex: printer@domain.com)
Adressboksfilen kommer då att sparas på din dator.
1
Starta SyncThru™ Web Service (se ”SyncThru™ Web Service” på
sidan 165).
2
3
Klicka på fliken Address Book > Individual.
Importerar Address Book
Du kan redigera den exporterade adressboken i CSV-filformatet, och sedan
skicka tillbaka den till maskinen genom att exportera den till maskinen från
din dator.
Välj Import i listan Task.
7. Ställa in en adressbok
159
Använda SyncThru™ Web Service
4
5
Välj Browse, och välj den lagrade filen.
Om du inte vill lägga till enskilda adresser i gruppadressen du skapade
hoppar du över det här steget. Du kan lägga till enskilda adresser nästa
gång genom att trycka på Group Details.
Klicka på Import > OK.
Gruppera adresser i the address book
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Öppna en webbläsare från din nätverksdator.
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis
http://123.123.123.123).
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
12
13
Klicka på Apply.
14
Klicka på pilen i mitten. De valda adresserna läggs in i Group
Address Book.
15
Klicka på Apply.
Markera de adresser du vill lägga till i Group Address Book i
individual address book.
Klicka på Login.
Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.
Klicka på Login.
Klicka på Address Book.
Redigera gruppadresser i adressboken
1
2
Ange gruppnamnet som ska läggas till i Group Name.
Kontrollera Add individual(s) after this group is created.
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren.
(Exempelvis http://123.123.123.123)
Klicka på Groups.
Klicka på Add Group.
Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.
3
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
4
5
Klicka på Login.
Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.
7. Ställa in en adressbok
160
Använda SyncThru™ Web Service
6
7
8
9
10
11
Klicka på Login.
Klicka på Address Book.
Klicka på Groups.
Markera den gruppadress du vill redigera och tryck på Edit Group.
Ändra gruppadressinformationen.
Klicka på Apply.
5
6
7
8
9
10
Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.
Klicka på Login.
Klicka på Address Book.
Klicka på Groups.
Markera de grupper du vill ta bort.
Klicka på Delete Group.
Klicka på OK i bekräftelsefönstret.
Tryck på Undo om du vill ta bort informationen du angav. Om du trycker
på Cancel stängs fönstret Edit.
Radera gruppadresser i adressboken
1
2
Öppna en webbläsare från din nätverksdator.
3
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
4
Klicka på Login.
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis
http://123.123.123.123).
Kontrollera gruppadresser
Du kan se information om gruppadresser och lägga till eller ta bort enskilda
adresser i fönstret Group Details.
1
2
Öppna en webbläsare från din nätverksdator.
3
Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web
Service.
4
5
Klicka på Login.
Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis
http://123.123.123.123).
Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.
7. Ställa in en adressbok
161
Använda SyncThru™ Web Service
6
7
8
9
Klicka på Login.
Klicka på Address Book.
Klicka på Groups.
Klicka på gruppadresserna som du vill se, och klicka på Group
Details.
• Du kan lägga till enskilda adresser direkt. Markera de adresser du vill
lägga till i Group Address Book i individual address book.
• Du kan ta bort enskilda adresser direkt. Markera de adresser du vill
ta bort och tryck på Delete i Group Address Book.
7. Ställa in en adressbok
162
8. Administreringsverktyg
I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda skrivaren på bästa
sätt.
Kapitlet innehåller:
• Åtkomst till administreringsverktyg
164
• SyncThru™ Web Service
165
• Easy Capture Manager
172
• Samsung AnyWeb Print
173
• Easy Eco Driver
174
• Använda Samsung Easy Document Creator
175
• Använda Samsung Easy Printer Manager
176
• Använda Samsung skrivarens status
179
• Använda Samsung printer experience
181
• Använda box
187
Åtkomst till administreringsverktyg
Samsung erbjuder en variation av hanteringsverktyg för Samsungskrivare.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Öppna Starta-menyn och välj Program eller Alla program.
•
3
4
5
För Windows 8, från menyn Charms(Snabbknappar), välj Sök > Apps(Appar).
Hitta Samsung-skrivare.
Under Samsung-skrivare, kan du se de installerade hanteringsverktygen.
Klicka på de hanteringsverktyg du vill använda.
• Efter installation av drivrutinen kan du för vissa hanteringsverktyg kan du komma åt dem direkt från Starta meny > Program eller Alla Program.
• Om du använder Windows 8 kan du komma åt vissa hanteringsverktyg direkt från Starta-skärmen genom att klicka på dem.
8. Administreringsverktyg
164
SyncThru™ Web Service
Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du konfigurerar
nätverksmiljön via SyncThru™Web Service.
2
Webbläsare som krävs
• Internet Explorer® 6.0 eller senare är minimikravet för SyncThru™
Web Service.
Du behöver någon av följande webbläsare för att använda SyncThru™Web
Service.
• Vissa menyer visas kanske inte på skärmen beroende på
inställningar eller modeller. Menyer som inte visas kan inte
användas på din maskin.
•
Internet Explorer® 6.0 eller senare
•
Chrome 4.0 eller senare
•
FireFox 3.0 eller senare
•
Safari 3.0 eller senare
1
Vad är SyncThru™Web Service?
3
Om du har anslutit maskinen till ett nätverk och ställt in TCP/IPnätverksparametrarna korrekt kan du hantera maskinen via SyncThru™
Web Service. Du kan använda SyncThru™ Web Service för att göra
följande:
•
Visa maskinens enhetsinformation och kontrollera dess aktuella status.
•
Ändra TCP/IP-parametrar och ange andra nätverksparametrar.
•
Ändra skrivarinställningarna.
•
Ställa in så att du får e-postmeddelanden med maskinstatus.
•
Få support för skrivaren.
•
Uppgradera programvaran för maskinen.
Ansluta till SyncThru™ Web Service
Webbläsare med IPv4-stöd
1
Starta en webbläsare, t.ex. Internet Explorer®, som har stöd för
IPv4-adresser som webbadresser.
Ange maskinens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och
tryck på returtangenten eller klicka på Gå.
Information om maskinens IP-adress kan fås genom maskinrapporten
(se ”Rapport” på sidan 304).
8. Administreringsverktyg
165
SyncThru™ Web Service
2
Webbplatsen för SyncThru™ Web Service öppnas.
4
Logga in på SyncThru™ Web Service
Webbläsare med IPv6-stöd
1
Starta en webbläsare, t.ex. Internet Explorer®, som har stöd för
IPv6-adresser som webbadresser.
2
Välj en av IPv6-adresserna (Stateless Address, Stateful Address,
Manual Address) från Nätverkskonfigurationsrapporten.
Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service måste du
logga in som administratör. Du kan använda SyncThru™ Web Service utan
att logga in, men har då ingen åtkomst till flikarna Settings eller Security.
1
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
En inloggningssida visas.
Information om maskinens IPv6-adress kan fås genom
maskinrapporten (se ”Rapport” på sidan 304).
2
Ange ID och Password och välj Domain. Klicka sedan på Login.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du
loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
3
Ange IPv6-adressen (t.ex. http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).
Adressen måste omges av []-klamrar.
4
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
Webbplatsen för SyncThru™ Web Service öppnas.
8. Administreringsverktyg
166
SyncThru™ Web Service
•
5
Fliken Information
på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera
olika saker, t.ex. maskinens status, status för förbrukningsmaterial,
användningsinformation, nätverksinformation och så vidare. Du kan även
skriva ut rapporter, till exempel en konfigurationssida.
•
•
Active Alerts: Du kan kontrollera de aktuella varningarna i maskinen.
Använd den här informationen när du felsöker maskinen.
Supplies: Du kan kontrollera information om förbrukningsmaterial. För
tonerkassetter och framkallningsenheter visas återstående mängd
visuellt med en graf. Även antal återstående sidor finns tillgängligt så att
du lättare ska kunna planera för när det är dags att fylla på
förbrukningsmaterial. Den här funktionen är även tillgänglig på
maskinen (se ”Liv. förbr.art.” på sidan 304).
Print Information: Du kan skriva ut alla rapporter som maskinen
tillhandahåller. Dessa rapporter kan hjälpa dig att hålla maskinen i ett
gott skick. Den här funktionen är även tillgänglig på maskinen (se
”Rapport” på sidan 304).
6
Fliken Box
Du kan hantera Boxen Den här funktionen är även tillgänglig på maskinen
(se ”Använda box” på sidan 187).
Vidarebefordra / Utskrift / Skicka / Ladda ned
Du kan hantera mappar och filer i Forward, Print, Send, Download.
•
Add: Du kan skapa Box i fliken Print, Send, Download och Secured
Box i fliken Print, Send.
•
Current Settings: Visar de aktuella inställningarna för maskinen och
nätverket.
Delete: Du kan radera Box och fil i fliken Forward, Print, Send,
Download.
•
Edit: Du kan redigera Box och fil i fliken Print, Send, Download.
•
Machine Information: Visar de aktuella maskininställningarna.
•
•
Network Information: Visar de aktuella nätverksinställningarna.
Använd den här sidan som referens och ändra de inställningar som
krävs för att använda nätverket.
Browse: Om du vill söka i Box, eller kolla upp den Box du vill, klickar
du på Browse.
•
Task: Du kan kopiera och flytta Boxen och filer i fliken Print, Send,
Download.
•
•
•
Usage Counters: Du kan kontrollera faktureringsinformation och
användningsstatistik på maskinen. Den här funktionen är även
tillgänglig på maskinen (se ”Räknare” på sidan 35).
Security Information: De saktuella säkerhetsinställningarna för
maskinen och nätverket visas.
8. Administreringsverktyg
167
SyncThru™ Web Service
7
-
Fax: Du kan ange faxinställningar, till exempel för faxnummer eller
återuppringningsförsök. Den här funktionen är även tillgänglig på
maskinen (se ”Att förstå faxskärmen” på sidan 131).
-
Scan & Send: Du kan ange skanningsinställningar. Den här
funktionen är även tillgänglig på maskinen (se ”Hur skärmen
Skanna & Skicka fungerar” på sidan 111).
-
Box: Du kan ange inställningar relaterade till boxen. Detta kan även
göras från maskinen (se ”Använda box” på sidan 187).
-
Inställning för adressbok: Denna adressbok innehåller kontakter
som är tillgängliga för alla användare. Du kan använda
adressboken för att göra kontakter tillgängliga för vem som helst
som använder maskinen.
-
E-postmeddelande: När ett fel uppstår eller förbrukningsmaterialet
håller på att ta slut skickas en avisering till administratören via epost. Du kan välja om du vill använda den här funktionen eller inte.
Du kan även välja vilka varningar du vill ta emot och när.
Address Book-fliken
Du kan hantera adressboken. Den här funktionen är även tillgänglig på
maskinen (se ”Hur adressboksskärmen fungerar” på sidan 149).
•
Individual: Du kan hantera enskilda poster i adressboken.
•
Group: Du kan hantera gruppadressböcker.
8
Fliken Inställningar
På fliken Inställningar finns undermenyerna Machine Settings och
Network Settings. Du måste logga in som administratör för att kunna visa
eller få åtkomst till den här fliken (se ”Logga in på SyncThru™ Web Service”
på sidan 166).
•
Machine Settings: Du kan ange maskininställningar.
-
System: Du kan ange maskininställningar.
-
Printer: Du kan ange utskriftsinställningar, till exempel för svärta
eller justering av bakgrunden. Den här funktionen är även tillgänglig
på maskinen (se ”Skrivarinställningar” på sidan 301).
-
Copy: Du kan ange kopieringsinställningar, till exempel för svärta
eller justering av bakgrunden. Den här funktionen är även tillgänglig
på maskinen (se ”Ställa in alternativ” på sidan 99).
•
Network Settings: Du kan konfigurera nätverksmiljön om du vill
använda maskinen i ett nätverk. Du kan även ange de här
inställningarna på maskinen. Mer information finns i kapitlet om
nätverksinstallation (se ”Nätverksinställning” på sidan 312).
-
General: Du kan ange den allmänna maskininformationen för
nätverket samt Ethernet-inställningar. Den här funktionen är även
tillgänglig på maskinen (se ”Ethernet” på sidan 306).
-
TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR, IPP,Telnet, WSD, SLP,
UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3: Du kan ange
IPv6-inställningar. Detta kan även göras från maskinen
8. Administreringsverktyg
168
SyncThru™ Web Service
-
-
-
Outgoing Mail Server (SMTP): Du kan ange serverinställningar för
utgående e-post. Om inte den här inställningen är konfigurerad kan
du inte använda funktionen skanna till e-post. Utgående e-post
skickas via den SMTP-server du anger här. Den här funktionen är
även tillgänglig på maskinen (se ”Nätverksprotokoll” på sidan 309).
HTTP: Du kan ge användare åtkomst till eller blockera användare
från SyncThru™ Web Service. Den här funktionen är även
tillgänglig på maskinen (se ”Nätverksprotokoll” på sidan 309).
Proxy: Du kan ange proxyinställningar och aktivera autentisering
om du vill ansluta till en licensserver via HTTP-proxyserver. De här
proxyinställningarna är för närvarande endast tillgängliga om
administratören vill uppdatera ett XOA-programs licens online via
proxyserver.
•
-
Feature Management: Du kan aktivera eller inaktivera
nätverksfunktioner. Markera de funktioner du vill aktivera och klicka
på Apply.
-
Information Hiding: Du kan aktivera eller inaktivera
nätverksfunktioner. Markera de funktioner du vill aktivera och klicka
på Apply.
-
Restart Device: Du kan starta om maskinen. Klicka på knappen
Restart Now om du vill starta om maskinen.
Network Security: Gå till SyncThru™ Web Service och välj Security >
Network Security.
-
Interface Security: Menyn gränssnittssäkerhet fastställer den
grundläggande policyn för anslutna gränssnitt. Endast Print är
aktiverad som standard. Om exempelvis Skanning inte är aktiverad,
så kan du inte ta emot skanningar från en enhet som är ansluten via
Wi-Fi. Du måste välja Scan eller All Protocols i menyn för att
aktivera skanning.
-
Digital Certificate: Du kan hantera digitala certifikat. Ett digitalt
certifikat är ett elektroniskt certifikat som verifierar den säkra
kopplingen mellan kommunikationsnoder. Du måste lägga till ett
certifikat för SSL-kommunikation. Den här funktionen är även
tillgänglig på maskinen (se ”Network Security” på sidan 309).
-
Säker anslutning: Du kan aktivera eller inaktivera säker anslutning
för en säkrare nätverksanslutning. För en säkrare anslutning
rekommenderas det att du använder funktionen Secure
Connection.
-
SNMPv3: Du kan konfigurera SNMPv3.
-
IP Security: Du kan ange IP-säkerhetsinställningar.
9
fliken Säkerhet
På fliken säkerhet finns: System Security, Network Security, User
Access Control och System Log. Du måste logga in som administratör för
att få åtkomst till den här fliken (se ”Logga in” på sidan 288).
•
System Security: Gå till SyncThru™ Web Service och välj Security >
System Security.
-
System Administrator: Ange information om
systemadministratören. E-postaviseringar skickas till den epostadress som anges här. Den här funktionen är även tillgänglig på
maskinen (se ”Kontaktuppgifter” på sidan 311).
8. Administreringsverktyg
169
SyncThru™ Web Service
-
802.1x (Ethernet): Du kan aktivera eller inaktivera 802.1x-säkerhet
och hantera filtreringsregler. Den här funktionen är även tillgänglig
på maskinen (se ”802.1x” på sidan 308).
-
IP/MAC Filtering: Du kan ange filtreringsalternativ för IP- och MACadresser. Om administratören inte lägger till någon filtreringsregel
för IPv4-, IPv6- och MAC-adresser filtreras ingenting. Om
administratören har lagt till en filtreringsregel används filtreringen på
angivna IPv4-, IPv6- och MAC-adresser.
▪
▪
▪
IPv4 Filtering: Du kan aktivera eller inaktivera IPv6-filtrering
och hantera filtreringsregler. Den här funktionen är även
tillgänglig på maskinen (se ”Nätverksfiltreringsinställningar” på
sidan 320).
IPv6 Filtering: Du kan aktivera eller inaktivera IPv6-filtrering
och hantera filtreringsregler. Den här funktionen är även
tillgänglig på maskinen (se ”Nätverksfiltreringsinställningar” på
sidan 320).
MAC Filtering: Du kan aktivera/inaktivera MAC-filtering och
ställa in och ändra regler för filtrering. Den här funktionen är
även tillgänglig på maskinen (se
”Nätverksfiltreringsinställningar” på sidan 320).
•
External Authentication Server: Ange servrarna för autentisering.
•
802.1x: Du kan aktivera 802.1x-autentisering, som är en portbaserad
autentisering. Om den här typen av autentisering är aktiverad ges inte
maskinen åtkomst till den skyddade sidan av nätverket förrän maskinen
auktoriseras. Använd den här funktionen för att skydda nätverket. Den
här funktionen är även tillgänglig på maskinen (se ”802.1x” på sidan
308).
•
User Access Control: Du kan begränsa användarnas åtkomst till
maskinen eller programmet. Du kan också ge användare specifika
behörigheter för endast vissa funktioner på maskinen. Du kan till
exempel tillåta användare A att endast använda utskriftsfunktionen.
Användare A kan då inte skanna, kopiera eller faxa med maskinen.
-
Autentisering (aktivera åtkomstkontroll): Du kan välja
autentiseringsmetod för användarautentiseringen. Välj ett läge och
klicka på knappen Options. Den här funktionen är även tillgänglig
på maskinen (se ”Autentisering” på sidan 297).
-
Authorization (tilldela behörighet): Du kan ge en användare
behörigheter för endast vissa funktioner på maskinen.
-
Hantering av behörighet: Du kan ge olika rättigheter till olika
användare. Du kan till exempel visa maskinens alla funktioner för
användare A, medan användare B endast har rätt att skriva ut.
-
Accounting: Du kan hantera konton.
-
User profile: Du kan lagra användarinformation på maskinens
hårddisk. Med hjälp av den här funktionen kan du hantera
användarna av maskinen. Du kan också gruppera användare och
hantera dem som grupp. Du kan lägga till upp till 1 000 poster.
Användare som identifieras med användar-ID och lösenord kan
ändra sina lösenord. De kan också visa all information om deras
profil. Användarna kan endast se vilken roll de tillhör, men inte vilka
behörigheter som rollen har.
8. Administreringsverktyg
170
SyncThru™ Web Service
•
System Log: Du kan spara loggar för händelser som har inträffat i
maskinen. Administratören kan lagra och hantera maskinens
användningsinformation med hjälp av systemloggfiler.
Systemloggfilerna lagras på maskinens hårddisk, och när den är full
raderas gamla data allteftersom nya data sparas. Exportera och spara
viktiga data separat med hjälp av exportfunktionen.
-
-
Loggkonfiguration: Du kan aktivera eller inaktivera
logganvändning. Du kan även säkerhetskopiera loggfiler efter
perioder och överföra dem till en lagringsserver.
Log Viewer: Du kan visa, ta bort och söka efter loggfiler.
10
fliken Underhåll
•
Säkerhetskopia/Återställ: Du kan säkerhetskopiera maskinens
konfiguration och återställa konfigurationen om ett problem uppstår i
maskinen. De sparade (säkerhetskopierade) filerna kan även användas
för konfiguration av andra maskiner.
•
Kontaktinformation: Du kan visa kontaktuppgifter. Se
”Kontaktuppgifter” på sidan 311 för information om hur du ändrar
uppgifterna.
•
Link : Du kan visa länkar till användbara webbplatser där du kan:
-
visa produktinformation och få support (Samsungs webbplats).
-
hämta handböcker och drivrutiner.
-
beställa förbrukningsmaterial.
-
registrera din maskin online.
På den här fliken kan du underhålla maskinen genom att uppgradera den
inbyggda programvaran, hantera program och ange kontaktinformation för
att skicka e-post. Du kan även ansluta till Samsungs webbplats eller hämta
handböcker och drivrutiner via menyn Link.
•
Firmware Version: Du kan kontrollera versionen på den inbyggda
programvaran i maskinen. Kontrollera versionen och uppdatera den om
det behövs. Den här funktionen är även tillgänglig på maskinen (se
”Maskindetaljer” på sidan 310).
•
Application Management: Du kan lägga till eller ta bort program/
licenser. Om du lägger till ett program måste du aktivera dess licens.
Vissa program kanske inte har någon licens. Den här funktionen är
även tillgänglig på maskinen (se ”Programhantering” på sidan 302).
8. Administreringsverktyg
171
Easy Capture Manager
• Finns endast tillgängligt för Windows.
• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Programvara” på sidan 8).
Du tar en skärmdump och startar Easy Capture Manager genom att trycka på knappen Print Screen på tangentbordet. Du har därefter möjlighet att redigera
bilden och skriva ut den.
8. Administreringsverktyg
172
Samsung AnyWeb Print
• Finns endast tillgängligt för Windows.
• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Programvara” på sidan 8).
Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar.
Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar).
8. Administreringsverktyg
173
Easy Eco Driver
Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 8).
Drivrutinen Easy Eco Driver ger dig tillgång till Eko-läget som är perfekt om du vill spara på toner och papper.
Easy Eco Driver har även redigeringsmöjligheter. Du kan exempelvis ta bort bilder and textobjekt samt ändra teckensnitt. Du kan spara inställningar som
du ofta använder som förinställningar.
Så här använder du funktionen:
1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2 Öppna fönstret utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 67).
3 Välj Förhandsgranskning Eko-utskrift under fliken Favoriter.
4 Klicka på OK > Skriv ut i fönstret. Ett fönster med förhandsgranskning öppnas.
5 Välj inställningar och alternativ för utskriften.
Dessa återspeglas i förhandsgranskningen.
6 Klicka på Skriv ut.
Om du vill köra Easy Eco Driver för varje utskrift, markera kryssrutan Starta Easy Eco Driver innan dokumentet skrivs ut under fliken Grundläggande
i fönstret utskriftsinställningar.
8. Administreringsverktyg
174
Använda Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren
möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart
inklusive .epub. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller
fax. Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial
eller en mamma som vill dela med sig av inskannade bilder från förra årets
födelsedagskalas kommer Samsung Easy Document Creator sköta jobbet
åt dig.
Med Samsung Easy Document Creator kommer följande funktioner:
•
Bildskanning: Används vid skanning av enkla eller multipla bilder.
•
Dokumentskanning: Används vid skanning av dokument med text
eller text och bild.
•
Textkonvertering: Används vid skanning av dokument som måste
sparas i redigerbart text-format.
•
Bokskanning: Används vid skanning av böcker.
•
SNS-sändning: Ett enkelt och snabbt sätt att ladda upp bilder som
scannas elle som finns till sociala nätverkssidor (SNS).
•
E-bokskonvertering: Möjligheten att skanna flera bilder i ett, som i en
e-bok, eller konvertera filer som finns till e-bokformat.
•
Koppla in: Skanna och faxa direkt från programmet Microsoft Office.
Klicka på Hjälp ( )-knappen i fönstret och klicka på det alternativ du
vill ha mer information om.
8. Administreringsverktyg
175
Använda Samsung Easy Printer Manager
• Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare.
Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager består av olika avsnitt enligt
följande:
• Samsung Easy Printer Manager för Windows fungerar endast med
Internet Explorer 6.0 och senare versioner.
Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du
använder.
Samsung Easy Printer Manager är ett program som samlar alla
inställningar för Samsung-skrivaren på ett och samma ställe. Samsung
Easy Printer Manager ger dig tillgång till enhetsinställningarna och till olika
skrivarmiljöer, och låter dig utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det
enkelt att dra nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Samsung Easy
Printer Manager har två olika gränssnitt som användaren kan välja mellan:
ett grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan
gränssnitten; du behöver bara klicka på en knapp.
11
Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager
Så här startar du programmet:
För Windows
Välj Starta > Program eller Alla program > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
För Mac,
Öppna mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
1
Skrivarlista Skrivarlistan visar de skrivare som finns installerade på
n
datorn och de nätverksskrivare som lagts till av
nätverksidentifieringen (endast i Windows).
8. Administreringsverktyg
176
Använda Samsung Easy Printer Manager
Skrivarinfo
rmation
Snabblänk
ar
På den här fliken finns allmän information om skrivaren.
Här listas bland annat skrivarens modellnamn, IP-adress
(eller postnamn) samt skrivarens status.
Visar Snabblänkar till skrivarspecifika funktioner. I det här
avsnittet finns även länkar till verktyg i de avancerade
inställningarna.
4
Du kan visa Användarhandbok online.
2
Om du ansluter skrivaren till ett nätverk aktiveras
ikonen för SyncThru™ Web Service.
Knappen Felsökning : Den här knappen leder till
att Felsökningsguide (felsökningsguide) öppnas
när ett fel har inträffat. Du kan öppna
felsökningsavsnittet i användarguiden direkt.
Innehållso
mråde
Här finns information om de valda skrivaren, exempelvis
hur mycket toner och papper som återstår. Informationen
som visas beror på vilken skrivare som har valts. Denna
funktion finns inte i alla maskiner.
Beställ
förbruknin
gsmaterial
Klicka på Beställ i fönstret för beställningar. Du kan
beställa nya tonerkassetter online.
5
Programinf Inkluderar information för förändring av avancerade
ormation
inställningar (byta gränssnitt), uppdatera, förvalda
inställningar, summering, hjälp och information.
6
3
Knappen
används för att växla till det
avancerade gränssnittet (se ”Översikt över
gränssnittet för avancerade inställningar” på sidan
178).
Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen
alternativ du vill veta mer om.
i fönstret och klicka på det
8. Administreringsverktyg
177
Använda Samsung Easy Printer Manager
12
Översikt över gränssnittet för avancerade
inställningar
Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och
skrivaradministratörer.
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
Varningsinställningar (endast för Windows)
I den här menyn finns inställningar för varningar.
•
Skrivarvarning: Innehåller inställningar för när varningarna ska visas.
•
E-postvarning: Innehåller inställningar för hur e-postvarningar ska
skickas.
•
Varningshistorik: Här visas tidigare enhets- och tonervarningar.
Jobbredovisning
Enhetsinställningar
Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout, emulering
och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.
Här finns kvotinformation om den användare som skriver ut jobbet.
Kvoterna kan skapas och tillämpas för olika enheter via
administreringsprogram av typen SyncThru™ och CounThru™.
Inställningar för att skanna till dator
I den här menyn för inställningar för att skapa eller ta bort datorprofiler.
•
Skanningsaktivering: Används för att aktivera och inaktivera
skanningsfunktionen på enheten.
•
Grundläggande-fliken: Här finns allmänna skannings- och
enhetsinställningar.
•
Fliken Bild: Här finns inställningar för bildbehandling.
8. Administreringsverktyg
178
Använda Samsung skrivarens status
Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och informerar
dig om skrivarens status.
• Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll som visas i
denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare
eller vilket operativsystem som används.
Ikon
Avser
Normal
Skrivaren är redo och inga fel eller varningar har
uppstått.
Varning
Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns risk
för framtida fel. Kanske är tonernivån låg, vilket
kan leda till fel när tonern har tagit slut.
Fel
Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.
• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren
(se ”Systemkrav” på sidan 260).
• Finns endast tillgängligt för Windows.
Beskrivning
13
Översikt över Samsung skrivarens status
Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung skrivarens
status. Samsung skrivarens status installeras automatiskt när du installerar
skrivarens programvara.
Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till
Utskriftsinställningar och klicka på fliken Grundläggande > knappen
Skrivarstatus.
Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:
8. Administreringsverktyg
179
Använda Samsung skrivarens status
Användarhandb
ok
Du kan visa Användarhandbok online.
Den här knappen öppnar
Felsökningsguide när ett fel har inträffat.
Du kan öppna felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
1
Info.
förbrukningsart.
2
Alternativ
3
Du kan visa den återstående tonernivån i varje
kassett. Maskinen och antalet tonerkassetter som
visas i fönstret ovan kan variera beroende på vilken
maskin som används. Denna funktion finns inte i
alla maskiner.
Du kan göra varningsinställningar för utskriftsjobb.
Beställ Material
Du kan beställa nya tonerkassetter online.
Avbryt utskrift
• Avbryt utskrift : Om utskriftsjobbet väntar i en
utskriftskö, avbryt alla utskriftsjobb som väntar.
4
eller
5
Stäng
• Stäng : Beroende på maskinens status eller
funktionerna som stöds, kan knappen Stäng
visas för att stänga statusfönstret.
8. Administreringsverktyg
180
Använda Samsung printer experience
Samsung Printer Experience är ett Samsung-program som kombinerar
Samsungmaskinens inställningar och maskinhantering till en plats. Du kan
ställa in enhetens inställningar, beställa varor. öppna felsökningsguider,
besöka Samsungs hemsida och kolla information för anslutna maskiner.
Detta program kommer laddas ner automatiskt från Windows Store(Lagra)
om maskinen är kopplad till en dator med internetuppkoppling.
Skärmens faktiska utseende beror på vilken modell du använder.
Detta är endast tillgängligt för Windows 8.
14
Att förstå Samsung Printer Experience
Så här startar du programmet,
Från Starta skärmen, väljer du Samsung Printer Experience (
).
Samsung Printer Experience's gränssnitt innehåller olika funktioner
såsom beskrivs i följande tabell:
8. Administreringsverktyg
181
Använda Samsung printer experience
15
1
2
Skrivarinformatio På den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du
n
kan kontrollera information, så som maskinstatus, plats, IPadress och återstående toner-nivå.
Användarhandbo Du kan visa Användarhandbok online. Du måste vara
k
ansluten till internet för att använda den här funktionen.
Beställ Material
3
Besök Samsung
4
Skrivare
inställningar
5
6
Enhetslista &
Senast skannade
bild
Lägga till/ta bort skrivare
Om du inte har någon skrivare tillagd till Samsung Printer Experience,
eller om du vill lägga till/ta bort en skrivare, följ anvisningarna nedan.
Klicka på den här knappen för att beställa en
ersättningstoner på internet. Du måste vara ansluten till
internet för att använda den här funktionen.
Länkar till Samsungs internetsida för skrivare. Du måste
vara ansluten till internet för att använda den här
funktionen.
Du kan ange olika maskininställningar, exempelvis för
papper, layout, emulering och utskriftsinformation samt
konfigurera nätverket genom SyncThru™ Web Service.
Din maskin behöver anslutas till ett nätverk. Denna knapp
kommer vara inaktiv om din maskin är ansluten med USBkabel.
Skannlistan visar enheter som stöder Samsung Printer
Experience. Under enheten kan du se de senast skannade
bilderna. Din maskin behöver anslutas till ett nätverk för att
scanna här ifrån. Denna del är för användare med
flerfunktionella skrivare.
Du kan endast lägga till/ta bort nätverksanslutna skrivare.
Lägga till en skrivare
1
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Inställningar.
Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj
Inställningar.
2
3
Välj Lägg till skrivare
Välj skrivaren du vill lägga till.
Du kan se den tillagda skrivaren.
Om du ser markeringen
att lägga till skrivare.
, kan du även klicka på markeringen
8. Administreringsverktyg
för
182
Använda Samsung printer experience
Ta bort en skrivare
1
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Inställningar.
4
5
Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.
Klicka på Skriv ut-knappen för att starta utskriften.
Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj
Inställningar.
2
3
4
Välj Ta bort skrivare.
Välj skrivaren du vill ta bort.
Klicka på Ja.
Du kan se att den valda skrivaren tas bort från skärmen.
16
Utskrift från Windows 8
Denna del förklarar de vanligaste utskriftsuppgifterna från Startaskärmen.
Grundläggande information om utskrift
1
2
3
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Enheter.
Välj din skrivare från listan
8. Administreringsverktyg
183
Använda Samsung printer experience
Avbryta en utskrift
Grundläggande-fliken
Om utskriften väntar i en utskrifts-kö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet
så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen
(
•
) i Aktivitetsfältet i Windows.
Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på knappen
(Stopp) på kontrollpanelen.
Öppna fler inställningar
Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller alternativ.
Du kan ställa in fler utskriftsparametrar.
1
2
3
4
Grundläggande
Detta alternativ låter dig välja grundinställningarna för utskrifter så som
antal kopior, orientering och dokumenttyp.
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Eko-inställningar
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Enheter.
Detta alternativ tillåter dig att välja flera sidor per papper för att spara på
media.
Välj din skrivare från listan
Klicka på Fler inställningar.
8. Administreringsverktyg
184
Använda Samsung printer experience
Avancerat-fliken
Säkerhet-fliken
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller
alternativ. Om denna flik inte visas eller är avaktiverad, betyder det att
funktionen inte stöds.
Pappersinställningar
Detta alternativ låter dig ställa in specificering för grundläggande
pappershantering.
Layout-inställningar
Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.
Jobbredovisning
Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.
Konfidentiell utskrift
Detta alternativ är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du
måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut.
8. Administreringsverktyg
185
Använda Samsung printer experience
Använda delningsfunktionen
Skanna från Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience tillåter dig att skriva ut från andra
applikationer som är installerade på datorn med hjälp av
delningsfunktionen.
Det mest frekvent använda utskriftsmenyerna visas för snabbskanning.
Denna funktion är endast tillgänglig för utskrift av filformaten jpeg, bmp,
tiff, gif och png.
1
2
3
4
Välj det innehåll du vill skriva ut från en annan applikation.
Från Charms(Snabbknappar), välj Dela > Samsung Printer
Experience.
Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
3
4
Klicka på Samsung Printer Experience på Startaskärmen.
5
6
Klicka på Förskanning (
7
Klicka på Skanning (
Klicka på Skriv ut-knappen för att starta utskriften.
Klicka Skanning (
).
Ställ in skanningsparametrar såsom bildtyp, dokumentstorlek, och
upplösning.
)för att kontrollera bilden.
Justera den förskannade bilden med skanningsfuntioner såsom
rotation och spegel.
)och spara bilden.
17
Skanning från Windows 8
• När du placerar original i DSDF är Förskanning (
) inte
tillgänglig.
Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.
• Du kan hoppa över steg 5, om förskanningsalternativet är valt.
Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till
digitala filer som du kan spara på datorn.
8. Administreringsverktyg
186
Använda box
18
19
Hur boxskärmen fungerar
Kommandotangenter
Du kan lagra dokument- och bilder som skrivits ut, skannats och skickats
från datorer i Box. Box finns på maskinens hårddisk (HDD). Det betyder att
dokumentet lagras på hårddisken. Du kan skapa ett lösenord för en särskild
dokumentbox (Stored Document) så att inte obehöriga användare ska
komma åt den. Du kan också skriva ut lagrade dokument med hjälp av en
mängd olika utskriftsfunktioner och skicka dokumenten till flera olika
mottagare som e-post, server eller fax. Du kan konfigurera en dokumentbox
och använda dokumentboxfunktionen med SyncThru™ Web Service.
• Om viktig information lagras i Box, rekommenderar vi att du
säkerhetskopierar informationen regelbundet. Samsung friskriver
sig från allt ansvar för skada eller förlust av data som orsakas av
felaktig användning eller att maskinen inte fungerar.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och
När du väljer filer visas menyerna nedan.
•
(Skriv ut) : Skriver ut filer direkt.
•
(Skicka) : Skickar filer till Fax, E-post, Server, Box, eller USB.
•
(Radera) : Raderar mappar och filer.
Knapp
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppna snabbmenyn.
Sok
Sök efter en meny eller app.
View Mode
Välj visningsläge.
Mitt program
Visa min programlista
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
8. Administreringsverktyg
187
Använda box
Knapp
Namn
Undermeny
(Åtgärdsflöde)
Beskrivning
Lagring
Öppnar undermenyn.
• Välj alla : Välj alla mappar och filer.
• Utskriftsalt. : Ställ in alternativ för utskrift.
• Skapa en mapp : Skapa mapp.
Knapp
Namn
Vidarebefo
rdra
• Byt namn : Byt namn på en mapp eller fil.
Hantera vidarebefordrad data.
För att använda den här funktionen är
det möjligt att du måste logga in som
administratör (se ”Logga in” på sidan
288).
• Radera : Radera mappar och filer.
• Kopiering : Kopiera mappar och filer.
• Flytta : Flytta mappar eller filer till annan
förvaringsplats.
• Radera sökinfo : Rensa bläddringshistorik
Beskrivning
Skriv ut
Hantera lagrad utskriftsdata.
Skicka
Hantera lagrad sändningsdata
Ladda ned
Hantera lagrad nedladdningsdata
USB
Använda en USB-minnesenhet.
• Detalj : Se detaljerad information om en
mapp eller fil.
• Filhant. : Välj en filnamnspolicy.
• Format : Formaterar filer eller data.
8. Administreringsverktyg
188
Använda box
Jobbförlopp
Skapa en privat mapp
Menyn visas när maskinen utför ett jobb.
•
Detalj : Tryck på denna knapp för att se jobbets status, sökväg och tid.
•
Förhandsgranskningsområde : Med denna funktion kan du se en
förhandsgranskning av dokumentet som sparas. Bilden i
förhandsgranskningen visar de nuvarande sändningsinställningarna,
såsom filens orientering och storlek.
20
Denna funktion är inte tillgänglig i förvaringen för Ladda ned och USB.
•
Publik: Alla användare har tillgång till filerna.
•
Privat: Konfigurera lösenordet för att förhindra att obehöriga personer
får åtkomst.
1
Välj typen av Lagring (Skriv ut eller Skicka) i vilken du vill skapa
mappen.
2
3
4
Tryck på
Använda box
För att använda Boxfunktionen, tryck på Box från startskärmen eller Apps.
Med Lagring kan du lagra skannade filer på maskinens hårddisk (HDD).
Lagrade data kan skickas till olika mottagare som Fax, E-post, Server,
Box eller USB.
> Skapa en mapp.
Mappnamn och välj Ange som privat, och tryck sedan på OK.
den lämpliga informationen i fälten ID, Lösenord, Bekräfta
lösenord och tryck sedan på OK.
Använda multi-kontroll
Denna funktion är inte tillgänglig i förvaringen för Skriv ut och Skicka
Tryck och håll ned en mapp eller fil, och ändra sedan till multi-kontrollläge.
8. Administreringsverktyg
189
9. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
Kapitlet innehåller:
• Omfördela toner
191
• Byta ut tonerkassetten
193
• Byta bildbehandlingsenheten
195
• Så undviker du pappersstopp
197
• Rensa pappersstopp
198
• Förståmeddelandena på displayen
214
• Problem med strömförsörjning och kablar
219
• Åtgärda andra problem
220
Om du inte kan lösa problem med hjälp av det här kapitlet ska du kontakta din
administratör eller kundtjänst. Du kommer åt kontaktinformationen via Inställningar >
System > Kontaktinformation Den här informationen konfigureras av maskinens
administratör.
Omfördela toner
När tonerkassetten nästan är tom:
•
Kan vita strimmor uppstå på utskriften och trycket bli starkare på en sida.
•
Status-indikatorn blinkar rött. Ett meddelande som säger att tonern håller på att ta slut kan visas på displayen.
•
Datorns Samsung Printing Status-program visar sig när datorn vill meddela vilken tonerkassett som börjar ta slut (se ”Använda Samsung skrivarens
status” på sidan 179).
Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall blir det fortfarande vita streck
eller ljus utskrift även om du omfördelar tonern.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
• Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
• Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
• Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.
9. Felsökning
191
Omfördela toner
9. Felsökning
192
Byta ut tonerkassetten
En tonerkassett är snart slut.
•
Statusindikatorn och ett meddelande på skärmen visar vilken tonerkassett som bör byta ut.
•
Datorns Samsung Printing Status-program visar sig när datorn vill meddela vilken tonerkassett som börjar ta slut (se ”Använda Samsung skrivarens
status” på sidan 179).
Kontrollera produktkoden ovanpå tonerkassetten innan du beställer och installerar den i skrivaren (se ”Tillgängliga förbrukningsartiklar” på sidan 241).
• Om du skakar tonerkassetten ordentligt kommer de första utskrifterna att bli betydligt bättre.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
• Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
• Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
• Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.
9. Felsökning
193
Byta ut tonerkassetten
1
Tonerkassett
9. Felsökning
194
Byta bildbehandlingsenheten
2
Bildbehandlingsenhet
9. Felsökning
195
Byta bildbehandlingsenheten
9. Felsökning
196
Så undviker du pappersstopp
Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Om
pappersstopp inträffar läser du de följande riktlinjerna.
•
Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se ”Fylla på
papper i magasinet” på sidan 51).
Fyll inte på för mycket papper i magasinet. Kontrollera att pappersnivån
är under kapacitetsmärket på insidan av magasinet.
•
Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.
•
Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.
•
Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.
•
Blanda inte olika papperstyper i magasinet.
•
Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer
för utskriftsmedier” på sidan 256).
9. Felsökning
197
Rensa pappersstopp
Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt.
3
I Kassett 1
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
9. Felsökning
198
Rensa pappersstopp
4
i den valfria kassetten
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
9. Felsökning
199
Rensa pappersstopp
Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.
Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.
9. Felsökning
200
Rensa pappersstopp
5
I multikassetten
9. Felsökning
201
Rensa pappersstopp
6
Inuti skrivaren
Fixeringsenhetens område är VARMT, vänta tills enheten svalnar innan du tillgår detta område. Stäng av strömmen för att få maskinen att svalna. Var
försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
9. Felsökning
202
Rensa pappersstopp
9. Felsökning
203
Rensa pappersstopp
Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.
Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.
9. Felsökning
204
Rensa pappersstopp
7
I utmatningsområdet
Fixeringsenhetens område är VARMT, vänta tills enheten svalnar innan du tillgår detta område. Stäng av strömmen för att få maskinen att svalna. Var
försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
9. Felsökning
205
Rensa pappersstopp
Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.
9. Felsökning
206
Rensa pappersstopp
8
I duplexenhetens område
9. Felsökning
207
Rensa pappersstopp
Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.
9. Felsökning
208
Rensa pappersstopp
9
Ta bort originaldokument som fastnat
Du kan förebygga pappersstopp genom att använda skannerglaset för original med tjocka, tunna eller blandade papperstyper.
Dra ut papperet sakta och försiktigt så att det inte går sönder.
9. Felsökning
209
Rensa pappersstopp
Originalet har fastnat framtill i skannern
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
9. Felsökning
210
Rensa pappersstopp
Originalet har fastnat inuti skannern
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 10).
9. Felsökning
211
Rensa pappersstopp
Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.
9. Felsökning
212
Rensa pappersstopp
Originalet har fastnat i skannerns utmatningsområde
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på modell och installerade tillbehör. Kontrollera modellnamnet (se
”Framsida” på sidan 21).
• Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Framsida” på sidan 21).
9. Felsökning
213
Förståmeddelandena på displayen
Meddelanden på skärmen visar skrivarens status och informerar om fel
som uppstår. Vissa felmeddelanden visas med bilder så att du lättare ska
kunna felsöka problemet. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena
betyder och hur du korrigerar problem vid behov. Meddelandena och deras
betydelse listas i alfabetisk ordning.
• Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om skrivaren och
försöker skriva ut igen. Kontakta en servicetekniker om problemet
kvarstår.
Meddelande
Slut pa livslangden, byt
mot en ny skannerenhet
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Den angivna
skannerenheten har
uppnått den förväntade
Byt ut skannerenheten mot
en originalenhet från
Samsung (se ”Byta
bildbehandlingsenheten” på
sidan 195).
livslängden.a.
Tonerkassetten är slut.
Denna tonerkassett har
Byt till en ny tonerkassett. nått slutet av sin
livslängd a.
Samsungb (se ”Byta ut
tonerkassetten” på sidan
193).
Ett fel har uppstått i
motorsystemet.
Stäng av skrivaren och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Fläktfel: [felnummer].
Stäng av och sätt på
apparaten
Ett fel har uppstått i
fläktsystemet.
Stäng av skrivaren och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Framluckan är öppen.
Stäng den
Luckan är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan så att den
låses på plats.
• När du ringer service är det bra om du kan tala om för
serviceteknikern vilket meddelande som visas i fönstret.
• Vissa meddelanden kanske inte visas på skärmen beroende på vilka
alternativ eller modeller som används.
• [magasinsnummer] anger magasinnumret.
• [medietyp] anger medietyp.
Motorsystemfel:
[felnummer]. Slå av och
på
Motorfel: [felnummer].
Ring efter service om
problemet kvarstår
• [mediestorlek] anger pappersstorleken.
• [felnummer] anger felnumret.
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Levererade inte tillräckligt
med toner. Avlägsna
tejpen från färgkassetten
eller skaka den. Ring
supporten om problemet
kvarstår
Maskinen kan inte
upptäcka
tonerkassetten. Eller så
var inte
förseglingstejpen
borttagen från
tonerkassetten.
Ta bort förseglingstejpen
från tonerkassetten. Se
Snabbinstallationsanvisnin
g.
Ersätt tonerkassetten med
en originalkassett från
9. Felsökning
214
Förståmeddelandena på displayen
Meddelande
Fixeringsenhetsfel:
[felnummer]. Slå av och
på
Betydelse
Ett fel har uppstått i
fixeringsenheten.
Fixeringsenhetsfel:
[felnummer]. Slå av och
på
Skannerenhetsfel:
[felnummer]. Installera
skannerenhet igen
Skannerenheten är inte
installerad.
Föreslagna åtgärder
Stäng av skrivaren och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Installera skannerenheten.
Om den redan är
installerad, installerar du
om den. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Skannerenhetsfel
[felnummer]. Ring efter
service
Ett fel har uppstått i
skannerenheten.
Stäng av skrivaren och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Skannerenheten är inte
kompatibel. Läs
bruksanvisningen
Bildenheten som du har
installerat är inte avsedd
för maskinen.
Installera en originalenhet
från Samsung som har
utformats för din maskin (se
”Tillgängliga
förbrukningsartiklar” på
sidan 241).
Ingående systemfel:
[felnummer]. Kontrollera
anslutningen till
[magasinsnummer]
Ett fel har uppstått i
magasinet.
Öppna och stäng
magasinet. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Inmatningssystemfel:
[felnummer]. Dra ut
[magasinsnummer] och
skjut in den
Ett fel har uppstått i
magasinet.
Öppna och stäng
magasinet. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Lampfel: [felnummer]
Öppna luckan, och stäng
den sedan igen. Ring
service om problemet
kvarstår
Lampan fungerar inte
som den ska.
Open the door, then close it.
Kontakta en servicetekniker
om problemet kvarstår.
Load [tray number] with
[Letter], [Plain] paper
Det pappersformat som
anges i skrivarens
egenskaper, motsvarar
inte det papper du fyllt
på.
Fyll på papper.
LSU-fel:[felnummer]. Slå
av och på igen
Laserskanningsenheten Stäng av skrivaren och slå
fungerar inte som den
på den igen. Kontakta en
ska.
servicetekniker om
problemet kvarstår.
LSU-fel: [felnummer].
Stäng av och slå på
enheten. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår
Stäng av skrivaren och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
9. Felsökning
215
Förståmeddelandena på displayen
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Motorfel: [felnummer].
Stäng av och slå på
enheten. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår
Fel har uppstått i motor- Stäng av skrivaren och slå
systemet.
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Originalet har fastnat
framför skannern.
Originalet har fastnat i
den dubbelsidiga
dokumentmataren.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Originalet har
fastnat framtill i skannern”
på sidan 210).
Originalet har fastnat i
den dubbelsidiga
dokumentmataren.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”Originalet har
fastnat inuti skannern” på
sidan 211).
Papper i utmatningsfack
fullt. Avlägsna utskrivet
papper
Utmatningsfacket är
fullt.
Ta bort utskrifterna från
utmatningsfacket så
återupptas utskriften.
Slut på papper i
[magasinsnummer]. Fyll
på papper..
Det finns inget papper i
magasinet.
Fyll på papper
Slut på papper i kassett
MP. Fyll på papper..
Det finns inget papper i
multikassetten.
Fyll på papper i
multikassetten.
Låg pappersnivå i
[magasinsnummer]. Fyll
på papper.
Papperet i magasinet
håller på att ta slut.
Fyll på papper
Originalet har fastnat inuti
skannern.
Meddelande
Pappersstopp nedtill i
duplexområdet
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Papper har fastnat
under dubbelsidig
utskrift.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”I
duplexenhetens område”
på sidan 207).
Pappersstopp i
utmatningsområdet.
Papper har fastnat i
utmatningsområdet.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”I
utmatningsområdet” på
sidan 205).
Pappersstopp inuti
maskinen
Papper har fastnat inuti
maskinen.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”I Kassett 1” på
sidan 198 eller ”i den valfria
kassetten” på sidan 199
eller ”Inuti skrivaren” på
sidan 202).
Pappersstopp i kassett 1
Papper har fastnat i
matningsområdet i
magasinet.
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”I Kassett 1” på
sidan 198).
Pappersstopp i
duplexområdet
Pappersstopp upptill i
duplexområdet
Pappersstopp i kassett 2
Forbered en ny
skannerenhet
Ta bort papperet som har
fastnat (se ”i den valfria
kassetten” på sidan 199).
Skannerenhetens
förväntade livslängda är
snart slut.
Skaffa en ny skannerenhet
(se ”Byta
bildbehandlingsenheten” på
sidan 195).
9. Felsökning
216
Förståmeddelandena på displayen
Meddelande
Forbered en ny
tonerkassett
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Tonerenheten har snart
uppnått den förväntade
Förbered en ny kassett för
byte. Du kan tillfälligt öka
utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern (se
”Omfördela toner” på sidan
191).
livslängdena.
Bakluckan är öppen.
Stäng luckan
Luckan är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan så att den
låses på plats.
Byt mot en ny
tonerkassett
Denna tonerkassett har
nästan nått slutet på sin
Ersätt tonerkassetten när
det här meddelandet visas
om du vill ha bästa möjliga
utskriftskvalitet. Om du
fortsätter att använda
kassetten efter att
meddelandet visats kan det
uppstå kvalitetsproblem i
utskrifterna (se ”Byta ut
tonerkassetten” på sidan
193).
livslängd a.
Om utskriften avbryts byter
du ut tonerkassetten (se
”Byta ut tonerkassetten” på
sidan 193).
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Ersätt skannerenheten när
det här meddelandet visas
om du vill ha bästa möjliga
utskriftskvalitet. Om du
förväntade livslängdena. fortsätter att använda
enheten efter att
meddelandet visats kan
utskrifterna bli lidande (se
”Byta
bildbehandlingsenheten” på
sidan 195).
Den angivna
framkallningsenheten
(skannerenheten) har
nästan uppnått den
Byt mot en ny
skannerenhet
Skanner låst eller annat
problem.
CCD-låset (Charged
Couple Device) har
låsts.
Lås upp CCD-låset. eller
stäng av maskinen och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Sensorfel: [felnummer].
Stäng av och slå på
enheten. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår
Fel har uppstått i
sensorsystemet.
Stäng av skrivaren och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Skaka tonerkassetten och
installera sedan. Byt ut
tonerkassetten om
problemet kvarstår
Det finns bara lite toner
kvar i den angivna
kassetten.
Du kan tillfälligt öka
utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern (se
”Omfördela toner” på sidan
191).
9. Felsökning
217
Förståmeddelandena på displayen
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Skaka tonerkassetten och
installera sedan. Byt ut
tonerkassetten om
problemet kvarstår
Det finns bara lite toner
kvar i den angivna
kassetten.
Du kan tillfälligt öka
utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern (se
”Omfördela toner” på sidan
191). Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Rumstemperaturen är inte
lämplig för att använda
den här inställningen.
Justera
rumstemperaturen
Maskinen befinner sig i
ett rum med en felaktig
rumstemperatur.
Justera rumstemperaturen
(se ”Specifikationer” på
sidan 254).
Fel på tonerkassett
[felnummer]. Ring efter
service
Ett fel har uppstått i
tonerkassetten.
Stäng av skrivaren och slå
på den igen. Kontakta en
servicetekniker om
problemet kvarstår.
Ingen tonerkassett
installerad. Installera
kassetten
Det finns ingen
Återinstallera
tonerkassett i skrivaren. tonerkassetten.
Tonerkass. ej kompat. Läs
bruksanvisningen
Bildenheten som du har
installerat är inte avsedd
för maskinen.
Meddelande
Betydelse
Föreslagna åtgärder
Skannerns övre lucka är
öppen
Luckan för den
dubbelsidiga
dokumentmataren är
inte ordentligt stängd.
Stäng luckan ordentligt så
att den snäpper på plats.
[magasinsnummer] är
utdragen. Skjut in den
ordentligt
Magasinet är inte
ordentligt stängt.
Stäng magasinet så att det
låses på plats.
a. Med förväntad livslängd avses tonerkassettens genomsnittliga utskriftskapacitet,
vilken har beräknats enligt ISO/IEC 19752. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön,
utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek.
b. När tonerkassetten livslängd har löpt ut går det inte längre att skriva ut med skrivaren.
I detta fall kan du välja att stoppa eller fortsätta skriva ut från SyncThru™Web
Service. (Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management
> Toner Cartridge Stop) eller Samsung Easy Printer Manager (Enhetsinställningar
> System > Hantering av förbrukningsartiklar > Stopp tonerkassett). Om den här
funktionen stängs av och utskrivning fortsätter så kan enhetens system skadas.
Installera en originalenhet
från Samsung som har
utformats för din maskin (se
”Tillgängliga
förbrukningsartiklar” på
sidan 241).
9. Felsökning
218
Problem med strömförsörjning och kablar
Status
Skrivaren får ingen ström,
eller så är anslutningskabeln mellan
datorn och skrivaren inte ordentligt
ansluten.
Föreslagna åtgärder
• Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen har en
(Strömbrytare/väckning)-knapp på kontrollpanelen
ska du trycka på den.
• Koppla ifrån kabeln och anslut den på nytt.
9. Felsökning
219
Åtgärda andra problem
Följande tabell innehåller några problem som kan uppstå och
rekommenderade åtgärder. Utför de föreslagna åtgärderna tills problemet
är löst. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
11
Problem med pappersmatning
Andra problem kan vara:
Status
•
Se ”Skärmproblem” på sidan 220.
•
Se ”Problem med pappersmatning” på sidan 220.
•
Se ”Utskriftsproblem” på sidan 222.
•
Se ”Problem med utskriftskvalitet” på sidan 225.
•
Se ”Kopieringsproblem” på sidan 230.
•
Se ”Skanningsproblem” på sidan 231.
•
Se ”Faxproblem” på sidan 232.
•
Se ”Problem med operativsystemet” på sidan 235.
Föreslagna åtgärder
Papper fastnar vid
utskrift.
Ta bort papperet som har fastnat (se ”Rensa
pappersstopp” på sidan 198).
Papper fastnar i
varandra.
• Kontrollera hur mycket papper som ryms i
magasinet (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 256).
• Kontrollera att du använder rätt papperstyp (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan
256).
• Avlägsna papperet från magasinet och böj eller
bläddra bunten.
• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper
fastnar i varandra. Försök med papper från en
ny förpackning.
10
Skärmproblem
Status
Inget visas på
skärmen.
Flera ark papper
matas inte.
Föreslagna åtgärder
• Justera skärmens ljusstyrka.
• Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet.
Lägg bara i papper av samma typ samt med
samma storlek och vikt.
• Om flera ark har fastnat tar du bort dem (se
”Rensa pappersstopp” på sidan 198).
• Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Kontakta en servicetekniker om problemet
kvarstår.
9. Felsökning
220
Åtgärda andra problem
Status
Papperet matas inte
in i skrivaren.
Föreslagna åtgärder
• Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren.
• Papperet har inte fyllts på korrekt. Avlägsna
papperet från magasinet och lägg tillbaka det på
rätt sätt.
Status
Föreslagna åtgärder
Kuvert blir skeva eller
matas inte korrekt.
Kontrollera att pappersstöden vilar mot kuvertens
bägge sidor.
• Det finns för mycket papper i magasinet.
Avlägsna överskottspapper från magasinet.
• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som
överensstämmer med maskinens
specifikationer (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 256).
• Om ett original inte matas in i maskinen måste
kanske dokumentmatarens gummidyna bytas
ut. Kontakta en servicetekniker.
Papperet fastnar hela
tiden.
• Det finns för mycket papper i magasinet.
Avlägsna överskottspapper från magasinet.
Använd multikassetten om du skriver ut på
specialmaterial.
• Fel papperstyp används. Använd bara papper
som överensstämmer med maskinens
specifikationer (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 256).
• Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den
främre luckan och ta bort eventuellt skräp.
• Om ett original inte matas in i maskinen måste
kanske dokumentmatarens gummidyna bytas
ut. Kontakta en servicetekniker.
9. Felsökning
221
Åtgärda andra problem
12
Status
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren
skriver inte ut
Skrivaren
skriver inte ut
Möjlig orsak
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Inställningen för
skrivarporten är felaktig.
Kontrollera skrivarinställningen i
Windows och kontrollera att utskriften
skickas till rätt port. Om datorn har flera
portar kontrollerar du att skrivaren är
ansluten till rätt port.
Skrivaren kan vara
felkonfigurerad.
Kontrollera Utskriftsinställningar för
att försäkra dig om att alla inställningar
är korrekta (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 67).
Skrivardrivrutinen kan
vara felaktigt installerad.
Reparera maskinens program.
Skrivaren fungerar inte.
Kontrollera meddelandet på
kontrollpanelens display för att se om
skrivaren indikerar ett systemfel.
Kontakta en servicetekniker.
Dokumentstorleken är så
stor att datorns hårddisk
inte räcker till för
utskriftsjobbet.
Om du skriver ut med GUI, frigör mer
hårddiskutrymme och skriv ut
dokumentet igen.
Valet av papperskälla i
Utskriftsinställningar
kan vara fel.
I många program hittar du
papperskällans inställning på fliken
Papper i Utskriftinställningar. Välj
rätt papperskälla. Se hjälpfönstret om
skrivardrivrutinen (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 67).
Föreslagna åtgärder
Skrivaren får ingen
ström.
Kontrollera nätsladden. Kontrollera
strömbrytaren och strömkällan.
Skrivaren är inte vald
som standardmaskin.
Välj skrivaren som standardskrivare i
Windows.
Kontrollera följande på skrivaren:
• Den främre luckan är inte stängd. Stng den.
• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papperet som har fastnat
(se ”Rensa pappersstopp” på sidan 198).
• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper (se ”Fylla på
papper i magasinet” på sidan 51).
• Tonerkassetten eller skannerenheten är inte installerad.
Installera tonerkassetten eller skannerenheten.
Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.
Anslutningskabeln
mellan datorn och
skrivaren är inte
ordentligt ansluten.
Koppla från maskinkabeln och koppla
in den igen.
Anslutningskabeln
mellan datorn och
skrivaren är trasig.
Anslut sladden till en annan dator som
fungerar, om det är möjligt, och skriv ut
ett jobb. Du kan också försöka
använda en annan maskinkabel.
Skrivaren
väljer
utskriftsmateri
al från fel
papperskälla.
9. Felsökning
222
Åtgärda andra problem
Status
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Status
Ett
utskriftsjobb
tar väldigt lång
tid.
Utskriftsjobbet kan vara
mycket komplext.
Minska sidans komplexitet eller försök
justera inställningarna för
utskriftskvaliteten.
Halva sidan är
tom.
Sidriktningen kan vara
fel.
Ändra sidriktningen i programmet du
skriver ut från. Se hjälpen om
skrivardrivrutinen.
Skrivaren
skriver ut men
texten är fel,
förvrängd eller
ofullständig.
Pappersformatet och
motsvarande
pappersinställningar
överensstämmer inte.
Kontrollera att pappersformatet i
skrivardrivrutinens inställningar
stämmer med papperet i kassetten.
Eller kontrollera annars att
pappersformatet i skrivardrivrutinens
inställningar stämmer med
pappersvalet i
programvaruinställningarna.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Maskinkabeln kan vara
lös eller trasig.
Koppla loss maskinkabeln och anslut
den igen. Prova med ett utskriftsjobb
som har lyckats tidigare. Om det är
möjligt kan du koppla in kabeln och
skrivaren i en annan dator och försöka
skriva ut ett jobb som du vet fungerar.
Försök slutligen att använda en ny
maskinkabel.
Du har valt fel
skrivardrivrutin.
Kontrollera programmets
skrivarvalmeny och bekräfta att rätt
skrivare är vald.
Programmet du
använder fungerar inte
ordentligt.
Försök att skriva ut från ett annat
program.
Operativsystemet
fungerar inte ordentligt.
Avsluta Windows och starta om
datorn. Stäng av skrivaren och slå på
den igen.
Om du arbetar i DOSmiljö kan skrivarens
inställning för teckensnitt
vara felaktig.
Ändra språkinställningen.
9. Felsökning
223
Åtgärda andra problem
Status
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Status
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Sidorna skrivs
ut men är
tomma.
Tonerkassetten är trasig
eller tom.
Omfördela tonern om det behövs. Vid
behov byter du ut tonerkassetten.
Filen innehåller kanske
tomma sidor.
Kontrollera att filen inte innehåller
tomma sidor.
Användning av fuktigt
papper kan orsaka ånga
vid utskrift.
Det här är inget allvarligt. Du kan
fortsätta skriva ut. Försök med papper
från en ny förpackning.
Vissa delar, till exempel
styrdonet eller
moderkortet, kan vara
skadade.
Kontakta en servicetekniker.
Skrivaren
släpper ut ånga
vid
utmatningsfac
ket före
utskrift.
Inkompatibilitet mellan
PDF-filen och Acrobatprogrammen.
Det kan gå att skriva ut PDF-filen
genom att skriva ut den som bild.
Aktivera Skriv ut som bild från
utskriftsinställningarna i Acrobat.
Skrivaren
skriver inte ut
papper i
specialstorleka
r, t.ex.
fakturapapper.
Pappersformatet och
inställningen för
pappersformat
överensstämmer inte.
Ställ in rätt pappersstorlek under
Anpassad papperslista på fliken
Papper i Utskriftsinställningar (se
”Pappersalternativ” på sidan 69).
Maskinen
luktar konstigt
när du börjar
använda den.
Oljan som skyddar
fixeringsenheten
avdunstar.
När du skrivit ut cirka 100 färgsidor
försvinner lukten. Det är ett tillfälligt
problem.
PDF-filer skrivs
inte ut korrekt.
Vissa delar av
grafik, text eller
bilder saknas.
Det tar längre tid att skriva ut
när du skriver ut en PDF-fil
som en bild.
Fotografier
skrivs ut med
dålig kvalitet.
Bilderna är inte
tydliga.
Om PDF-filen inte
inkluderar typsnittet eller
har föremålet som är
inställt på interaktivt läge.
Försök skriva ut från en annan
skrivardrivrutin.
Upplösningen på fotot är
mycket låg.
Minska fotografiets storlek. Om du
förstorar en bild i programmet minskas
upplösningen.
9. Felsökning
224
Åtgärda andra problem
13
Problem med utskriftskvalitet
Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan
utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.
Status
Föreslagna åtgärder
Ljus eller blek
utskrift
• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på
sidan börjar en tonerkassett ta slut. Eventuellt kan du
förlänga kassettens livslängd. Om detta inte förbättrar
utskriftskvaliteten sätter du i en ny tonerkassett.
Status
Föreslagna åtgärder
Den övre halvan
av papperet
skrivs ut ljusare
än resten av
papperet
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här
typen av papper.
Tonerfläckar
• Papperet kanske inte uppfyller specifikationerna. Det
kan vara för fuktigt eller för grovt (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 256).
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till
Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj
typen Återanvänt papper (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 67).
• Färgtonen kanske inte har justerats. Justera färgtonen.
• Papperet kanske inte uppfyller
pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller
för grovt (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på
sidan 256).
• Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller
också är tonersparläget aktiverat. Justera
utskriftsupplösningen och inaktivera tonersparläget. Se
hjälpen om skrivardrivrutinen.
• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan
betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Kontakta
en servicetekniker.
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan
av skrivaren. Kontakta en servicetekniker.
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta en
servicetekniker.
• Kontrollera maskinens placering. Om ventilationen
kring skrivaren är dålig kan detta problem uppstå.
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan
vara smutsig. Gör rent enheten och kontakta en
servicetekniker.
9. Felsökning
225
Åtgärda andra problem
Status
Tomma
områden
Föreslagna åtgärder
Urblekta områden (som ofta är runda) visas slumpmässigt
på sidan:
• Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att
skriva ut igen.
Lodräta linjer
Föreslagna åtgärder
Om svarta lodräta streck syns på sidan:
• Trumman inuti skrivaren kan vara repad. Ta bort
skannerenheten och installera en ny. Kontakta en
servicetekniker.
• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har
papperet fuktfläckar på ytan. Prova att använda ett
annat pappersfabrikat (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 256).
Om vita lodräta streck syns på sidan:
• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa
områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök
att använda ett annat pappersfabrikat.
Om vertikala streck syns på sidan:
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till
Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och
ange att tjockt papper ska användas (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 67).
• Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du
en servicetekniker.
Vita fläckar
Status
Om det blir vita fläckar på papperet:
• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller
ned i de inre delarna av maskinen. Det innebär att
överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av
skrivaren. Rengör maskinens insida eller kontakta en
servicetekniker.
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan
vara smutsig. Rengör maskinens insida eller kontakta
en servicetekniker.
• Skannerglasets yta och den vita plattan kan vara
smutsiga. Rengör maskinens insida eller kontakta en
servicetekniker.
Färgad eller
Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:
svart bakgrund • Kontrollera om överföringsbandet behöver bytas ut.
Kontakta en servicetekniker.
• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra (låg
fuktighetsnivå) eller fuktiga (högre än 80 % RF)
förhållanden kan öka skuggningen.
• Ta bort tonerkassetten och installera en ny.
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör
maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.
9. Felsökning
226
Åtgärda andra problem
Status
Utsmetad
toner
Föreslagna åtgärder
Om toner smetas ut på sidan:
• Rengör skrivarens insida. Rengör maskinens insida
eller kontakta en servicetekniker.
Status
Fläckig
bakgrund
• Ta bort skannerenheten och installera en ny. Kontakta
en servicetekniker.
• Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du
ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på
områden med överlappande skarvar på motsatta
sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem.
• Kontrollera om överföringsbandet behöver bytas ut.
Kontakta en servicetekniker.
Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan
med jämna intervall:
• Skannerenheten kan vara skadad. Om ett upprepat
mönster dyker upp på sidan kan du rengöra enheten
genom att skriva ut ett rengöringsark några gånger.
Rengör insidan. Om problemen kvarstår tar du ut
skannerenheten och installerar en ny. Kontakta en
servicetekniker.
• Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om
defekterna visar sig på papperets baksida försvinner
problemet förmodligen av sig självt efter ett par sidor.
• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en
servicetekniker.
Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har
spridits slumpvis över den utskrivna sidan.
• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med
papper från en annan pappersbunt. Öppna inte
pappersförpackningar förrän det är nödvändigt för att
förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 256).
Återkommand
e lodräta
defekter
Föreslagna åtgärder
• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna
sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 67).
Det är
tonerpartiklar
runt fetstilta
tecken eller
bilder
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen
av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till
Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj
typen Återanvänt papper (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 67).
• Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel:
Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut
på Vanligt papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
9. Felsökning
227
Åtgärda andra problem
Status
Missformade
tecken
Föreslagna åtgärder
• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan
papperet vara för glatt. Prova med en annan sorts
papper (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på
sidan 256).
Status
Skrynkligt eller
veckat papper
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 256).
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 256).
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända
papperet 180° i magasinet.
• Om tecknen är felaktigt formade och har ett vågigt
utseende kanske skannerenheten behöver service.
Rengör skannerenheten eller kontakta en
servicetekniker.
Sned utskrift
Föreslagna åtgärder
Baksidan på
utskrifterna är
smutsig
Sök efter läckande toner. Rengör skrivarens insida.
Rengör maskinens insida eller kontakta en
servicetekniker.
Sidor helt i färg
eller svart
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta
ut den och sätt i den igen.
• Kontrollera att papper eller annat material har lagts i på
rätt sätt och att stöden inte sitter för hårt eller löst mot
pappersbunten.
Buktigt eller
vågigt papper
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög
temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet
buktar (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan
256).
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända
papperet 180° i magasinet.
• Skannerenheten kan vara trasig och behöver i så fall
bytas. Ta bort skannerenheten och installera en ny.
Kontakta en servicetekniker.
• Maskinen kan behöva repareras. Kontakta en
servicetekniker.
9. Felsökning
228
Åtgärda andra problem
Status
Tonerspill
Föreslagna åtgärder
• Rengör skrivarens insida. Rengör maskinens insida
eller kontakta en servicetekniker.
Status
Buktigt papper
Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte
matas in i skrivaren:
• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 256).
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända
papperet 180° i magasinet.
• Ta bort skannerenheten och installera en ny. Kontakta
en servicetekniker.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till
Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och
ange att tunt papper ska användas (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 67).
• Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva
repareras. Kontakta en servicetekniker.
Teckentomrum Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som
borde vara helt svarta:
• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut
papperet och vänd på det.
• Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 256).
Vågräta ränder
Föreslagna åtgärder
Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet
eller om det finns utsmetad färg:
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta
ut den och sätt i den igen.
En okänd bild
dyker med
jämna
mellanrum upp
på några av
utskrifterna
eller också
uppstår
tonerspill,
ljusa utskrifter
eller
kontaminering.
Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller
högre. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten,
t.ex. tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt
höjdinställning för maskinen.
• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort
skannerenheten och installera en ny. Kontakta en
servicetekniker.
• Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva
repareras. Kontakta en servicetekniker.
9. Felsökning
229
Åtgärda andra problem
14
Kopieringsproblem
Status
Föreslagen åtgärd
Kopiorna är för ljusa eller för
mörka.
Tryck på Kopiering från startskärmen eller Apps. Du kan justera styrkan på kopians svärta för att det ska bli tydligare
om originalet är otydligt eller innehåller mörka bilder (se ”Ändra svärta” på sidan 97).
Fläckar, linjer, märken eller
prickar syns på kopior.
• Om originalet innehåller defekter, markera Kopiering från startskärmen eller Apps (se ”Ändra svärta” på sidan 97).
Kopiorna blir skeva.
• Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentmataren.
• Rengör skannerenheten om originalet är felfritt. Rengör skannerenheten eller kontakta en servicetekniker.
• Kontrollera att kopiepapperen har lagts i på rätt sätt.
• Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Tomma kopior skrivs ut.
Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentmataren.
Bilden suddas lätt ut från
kopiorna.
• Byt papper i magasinet mot papper från en ny förpackning.
Kopieringspapperet fastnar ofta.
• Bläddra pappersbunten och vänd på den i magasinet. Byt papperet i magasinet mot nytt. Kontrollera/justera
pappersstöden vid behov.
• Lämna inte papper i maskinen en längre tid på fuktiga platser.
• Kontrollera att papperet har rätt ytvikt.
• Kontrollera att det inte finns något papper eller några pappersbitar kvar i maskinen när du tagit bort papper som har
fastnat.
Tonerkassetten producerar färre
kopior än förväntat innan den tar
slut.
• Dina original kanske innehåller bilder, färgade fält eller tjocka linjer. Originalen kan t.ex. vara blanketter,
informationsblad, böcker eller andra dokument som förbrukar mer toner.
• Dokumentmataren kan ha lämnats öppen medan kopior görs.
• Maskinen slås kanske av och på ofta.
9. Felsökning
230
Åtgärda andra problem
15
Skanningsproblem
Status
Skannern fungerar inte.
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att du har placerat originalet som ska skannas med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i
dokumentinmataren (se ”Lägga i original” på sidan 46).
• Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara det dokument du vill skanna. Försök använda
förskanningsfunktionen för att se om den fungerar. Försök att minska upplösningen.
• Kontrollera att skrivarkabeln är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att skrivarkabeln inte är trasig. Byt ut kabeln mot en som du vet fungerar. Byt ut kabeln vid behov.
• Kontrollera att skannern är korrekt konfigurerad. Kontrollera skanningsinställningarna och säkerställ att skanningsjobben
skickas till rätt port (t.ex. USB001).
Skanningen går mycket
långsamt.
• Kontrollera om maskinen skriver ut dokument som den tar emot. I så fall skannar du dokumentet när mottagna data har
skrivits ut.
• Grafik skannas mycket långsammare än text.
• Kommunikationshastigheten blir långsammare i skanningsläget för att det behövs mycket minne för att analysera och
återge den skannade bilden. Ställ in din dator i ECP-skrivarläge i BIOS. Det ökar hastigheten. Mer information om hur du
ändrar inställningar i BIOS finns i användarhandboken till din dator.
9. Felsökning
231
Åtgärda andra problem
Status
Föreslagna åtgärder
Meddelanden med följande
innebörd visas på datorns
skärm:
• Den valda porten används redan. Starta om datorn och försök igen.
• Enheten kan inte ställas om
till det H/W-läge du önskar.
• Skannerns drivrutin är inte installerad eller också är operativsystemet inte korrekt inställt.
• Porten används av ett annat
program.
• Det kan vara ett kopierings- eller utskriftsjobb igång. Försök en gång till när det andra jobbet är klart.
• Skrivarkabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.
• Kontrollera att maskinen är korrekt inkopplad och att strömmen är på. Starta sedan om datorn.
• USB-kabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.
• Porten är inaktiverad.
• Skannern är upptagen med
att ta emot eller skriva data.
Försök igen när det aktuella
jobbet är klart.
• Ogiltigt handtag.
• Skanningen misslyckades.
16
Faxproblem
Status
Maskinen fungerar inte, inget
visas på displayen eller
knapparna fungerar inte.
Föreslagna åtgärder
• Dra ur nätsladden och sätt i den igen.
• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
• Se till att strömmen är igång.
9. Felsökning
232
Åtgärda andra problem
Status
Ingen ringsignal.
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att telelinjen är ordentligt ansluten (se ”Baksida” på sidan 22).
• Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.
• Hitta den optimala linjen för kommunikation (se ”Allmänna faxinställningar” på sidan 145).
De nummer som är lagrade i Kontrollera att numren i minnet är korrekt inmatade. Det gör du genom att skriva ut adressboken.
minnet rings inte upp korrekt.
Originalet matas inte in i
maskinen.
• Kontrollera att papperet inte är skrynklat och att du sätter i det rätt. Kontrollera att originalet har rätt storlek och inte är för
tjockt eller för tunt.
• Kontrollera att du verkligen har stängt dokumentmataren.
• Dokumentmatarens gummidyna kanske måste bytas ut. Kontakta en servicetekniker.
Maskinen tar inte emot fax
automatiskt.
• Ställ in mottagningsläget till fax.
• Kontrollera att det finns papper i magasinet.
• Kontrollera om det visas något felmeddelande på displayen. Åtgärda problemet i så fall.
• Hitta den optimala linjen för kommunikation. För att kontrollera det, se menyn Smarta faxdiagnoser (se ”Allmänna
faxinställningar” på sidan 145).
Maskinen sänder inte.
• Kontrollera att originalet har lagts i dokumentmataren eller på skannerglaset.
• Kontrollera att den maskin du sänder faxet till kan ta emot det.
• Hitta den optimala linjen för kommunikation. För att kontrollera det, se menyn Smarta faxdiagnoser (se ”Allmänna
faxinställningar” på sidan 145).
9. Felsökning
233
Åtgärda andra problem
Status
Det inkommande faxet har
tomma fläckar eller har tagits
emot med dålig kvalitet.
Föreslagna åtgärder
• Den sändande faxen kan vara trasig.
• En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel.
• Kontrollera din maskin genom att göra en kopia.
• En tonerkassett är snart slut. Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 193).
• Hitta den optimala linjen för kommunikation. För att kontrollera det, se menyn Smarta faxdiagnoser (se ”Allmänna
faxinställningar” på sidan 145).
Vissa ord på ett inkommande
fax är utsträckta.
Faxen som dokumentet skickades ifrån hade ett tillfälligt pappersstopp.
Det finns streck på originalen
som du skickade.
Kontrollera att det inte finns några märken på skannerenheten och gör ren den (se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 363).
Maskinen slår ett nummer,
men ingen anslutning
upprättas till den mottagande
maskinen.
Den andra faxen kanske är avstängd, har slut på papper eller kan inte besvara inkommande samtal. Tala med mottagaren
och be honom eller henne åtgärda problemet.
Fax lagras inte i minnet.
Det kanske inte finns tillräckligt med minne för att lagra ett fax. Om det visas ett meddelande om minnet tar du bort de fax som
du inte behöver längre och försöker sedan lagra faxet igen. Kontakta en servicetekniker.
Tomma områden uppstår
längst ned på varje sida eller
på andra sidor med en liten
textrad längst upp.
Du kan ha valt fel pappersinställning vid inställning av eget papper. Kontrollera pappersstorlek och papperstyp på nytt.
9. Felsökning
234
Åtgärda andra problem
17
Problem med operativsystemet
Vanliga Windows-problem
Status
Föreslagna åtgärder
Ett meddelande om att filen
används visas vid
installationen.
Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows. Installera om
skrivardrivrutinen.
Meddelandet ”Allmänt
skyddsfel”, ”Undantagsfel”,
”Spool 32” eller ”Förbjuden
åtgärd” visas.
Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.
Meddelandet ”Kan inte skriva
ut”, ”Timeout-fel uppstod vid
utskrift” visas.
Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren är klar med utskriften. Om meddelandet visades i
redoläget eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen har uppstått.
Samsung Printer Experience
visas inte när du trycker på
fler inställningar.
Samsung Printer Experience är inte installerat. Ladda ner appen från Windows Store(Lagra) och installera den.
Maskininformationen visas
inte när du klickar på enheten
i Enheter och Skrivare.
Kontrollera skrivaregenskaper. Klicka på fliken Portar.
(Kontrollpanelen > Enheter och skrivare > Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj skrivaregenskaper)
Om porten är ställd till Fil eller LPT, avmarkera dessa och välj TCP/IP, USB eller WSD.
9. Felsökning
235
Åtgärda andra problem
Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.
Återkommande Mac-problem
Status
PDF-filer skrivs inte ut
korrekt. Vissa delar av grafik,
text eller bilder saknas.
Föreslagna åtgärder
Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv ut som bild från
utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Vissa bokstäver visas inte
korrekt då framsidan skrivs
ut.
Mac kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på
framsidan.
Vid utskrift av dokument för
Mac med Acrobat Reader 6.0
eller yngre skrivs färgerna
inkorrekt.
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.
Vänd dig till användarhandboken som kom med din dator för mer information om felmeddelanden för Mac.
9. Felsökning
236
Åtgärda andra problem
Vanliga Linux-problem
Status
Föreslagna åtgärder
Jag har inget xsane- eller
simple-scan-program på min
Linux-maskin.
Det är möjligt att det inte finns något förinställt skanningsprogram på vissa Linux-versioner. För att använda
skanningsfunktionerna måste du installera något av skanningsprogrammen med hjälp av det nedladdningscenter som
tillhandahålls av OS (t.ex. Ubuntu Software Center för Ubuntu, Install/Remove Software för openSUSE, Software för Fedora).
Skannern kan inte hittas via
nätverket.
För vissa Linux-versioner har en stark brandvägg ha aktiverats och det är möjligt att den blockerar vår installerare från att
öppna de portar som krävs för att söka efter nätverksenheter. I detta fall måste du öppna snmp-porten 22161 manuellt eller
temporärt avaktivera brandväggen medan du använder enheten.
När du skriver ut mer än en
kopia, skrivs inte den andra
kopian ut.
Problemet inträffar i Ubuntu 12.04 på grund av ett problem i standard-CUPS-filtret 'pdftops'. Uppdatering av paketet "cupsfilters" till version 1.0.18 löser problemet ("pdftops" är en del av paketet "cups-filters").
Avmarkering av alternativet
Collate i dialogrutan Print
fungerar inte.
För vissa distributioner har GNOME:s dialogruta för utskrift problem med detta alternativ. För att undvika problemet kan man
ställa in standardvärdet för Collate-alternativet till False med hjälp av systemets utskriftsfunktion (kör kommandot "systemconfig-printer" i terminalprogrammet).
Utskrift fungerar alltid med
duplex.
Det här duplex-problemet fanns i Ubuntu 9.10 CUPS-paketet. Uppdatera CUPS-version till 1.4.1-5ubuntu2.2.
Skrivaren läggs inte till
genom systemets
utskriftsfunktion.
Problemet inträffar i Debian 7 på grund av fel i Debian 7:s 'system-config-printer'-paket (http://bugs.debian.org/cgi-bin/
bugreport.cgi?bug=662813 i Debians felsökningssystem). Använd ett annat sätt att lägga till skrivaren (exempelvis CUPS
WebUI)
Pappersstorlek och
orientering är inaktiverade i
dialogrutan för utskrift när
man öppnar textfiler.
Problemet uppstår i Fedora 19 och är relaterat till textredigeraren 'leafpad' i Fedora 19. Använd en annan textredigerare som
'gedit'.
9. Felsökning
237
Åtgärda andra problem
Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.
Vanliga PostScript-problem
Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.
Problemet
En PostScript-fil kan inte
skrivas ut
Möjlig orsak
Drivrutinen för PostScript kan vara felaktigt
installerad.
Lösning
• Installera PostScript-drivrutinen.
• Skriv ut en konfigurationssida för att verifiera att PS-versionen är tillgänglig
för utskrift.
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Rapporten Fel: kontroll av
meddelandestorlek skrivs ut.
Utskriftsjobbet är för komplicerat.
Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer minne.
En PostScript-felsida skrivs
ut
Utskriftsjobbet kanske inte är PostScript.
Kontrollera att utskriftsjobbet är ett PostScript-jobb. Kontrollera om
programvaran förväntade att en inställningsfil eller en PostScript-huvudfil
skulle skickas till skrivaren.
Den valfria kassetten är inte
vald i drivrutinen.
Skrivarens drivrutin är inte konfigurerad för att
känna av den valfria kassetten.
Öppna PostScript-drivrutinens egenskaper, välj fliken Enhetsalternativ och
ange kassettalternativet.
Vid utskrift av dokument för
Mac med Acrobat Reader 6.0
eller senare skrivs färgerna
inkorrekt
Inställningen för upplösning i skrivarens
drivrutin överensstämmer kanske inte med
den i Acrobat Reader.
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar
inställningen i Acrobat Reader.
9. Felsökning
238
10.Förbrukningsmaterial
och tillbehör
Den här guiden innehåller information om att köpa förbrukningsmaterial, tillbehör och reservdelar till maskinen.
Kapitlet innehåller:
• Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
240
• Tillgängliga förbrukningsartiklar
241
• Tillgängliga tillbehör
242
• Installera tillbehör
244
• Tillgängliga reservdelar
243
• Kontrollera livslängden för utbytbara delar
248
• Använda en USB-minnesenhet
249
Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din
återförsäljare för att få en lista över tillgängliga tillbehör.
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över tillgängliga tillbehör och
underhållsdelar.
• Se ”Tillgängliga förbrukningsartiklar” på sidan 241.
• Se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 242.
Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör
eller reservdelar. Du kan även besöka www.samsung.com/supplies och välja land. Då visas kontaktinformationen.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
240
Tillgängliga förbrukningsartiklar
Du kan beställa följande förbrukningsmaterial som har tjänat ut:
Typ
Tonerkassetta
Genomsnittlig livslängd
Reservdelsnamn
Kassetten räcker i genomsnitt till: Cirka 7 000 sidor
• M4583 series: MLT-D304S
Kassetten räcker i genomsnitt till: Cirka 20 000 sidor
• M4583 series: MLT-D304L
Kassetten räcker i genomsnitt till: Cirka 40 000 sidor
• M4580 series: MLT-D303E
• M4583 series: MLT-D304E
Skannerenhetb
Cirka 100 000 sidor
• M4580 series: MLT-R303
• M4583 series: MLT-R304
a. Deklarerat avkastningsvärde i enlighet med ISO/IEC 19752. Antalet sidor kan påverkas av användningsmiljön, utskriftsintervall, diagram, mediatyp och -storlek.
b. Baserat på 3 genomsnittliga sidor i storleken A4/Letter per jobb (och det ovan angivna mönstret). Antalet sidor påverkas av miljön kring skrivaren, utskriftsintervall, materialtyp,
grafik och materialets storlek.
Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på vilka alternativ och jobblägen som används och på hur stor del av sidan som täcks av utskriften.
Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i samma land där du köpte maskinen. Annars passar de inte med maskinen. Tonerkassetter och andra tillbehör tillverkas på
olika sätt beroende på skilda förhållanden i olika länder.
Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsungs egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung kan inte garantera
kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av användning av tonerkassetter som inte är Samsung-original
täcks inte av maskingarantin.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
241
Tillgängliga tillbehör
Du kan köpa och installera tillbehör för att förbättra maskinens prestanda och kapacitet.
Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 8).
Tillbehör
Funktion
Reservdelsnamn
Minnesmodul
Utöka maskinens minneskapacitet.
SL-MEM001: 2 GB
Valfri kassett
Om pappret frekvent tar slut kan du fylla på ytterligare 550 arka kassett.
SL-SCF4500
Det går smidigt att förflytta skrivaren tack vare att stativet har hjul.
SL-DSK001S
När du använder tillbehörsstativet (tillval
medföljer ej skrivaren) måste du installera dess
fot så som visas i installationsanvisning som
medföljer. Det finns annars risk för att maskinen
faller och går sönder, med personskada som
resultat.
Stativ
Trådlös/NFC-enhet
Med den här enheten kan du använda maskinen som en trådlös och NFC-maskin.
SL-NWE001X
För att köpa ett trådlöst/NFC-paket kontaktar du försäljningsstället där du köpte
maskinen. Vi rekommenderar att installation av ett trådlöst/NFC-paket endast utförs
av en auktoriserad serviceleverantör, eller återförsäljaren där maskinen köptes.
a. Vanligt papper 75 g/m2 (20 lb bond).
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
242
Tillgängliga reservdelar
Du måste byta ut reservdelar med specifika intervaller för att skrivaren ska vara i bästa skick och för att undvika problem med utskriftskvalitet och
pappersmatning som beror på slitna delar. Reservdelarna är framför allt rullar, band och dynor. Dock kan intervallerna och reservdelarna variera beroende
på modell. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. När du
ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte skrivaren. Information om intervallerna för byte av reservdelar får du från programmet
"Samsung Printer Status". Om din skrivare istället har en visningsskärm visas ett meddelande på denna. Bytesintervallerna beror på vilket operativsystem
du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, papperstyp- och storlek samt jobbets komplexitet.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
243
Installera tillbehör
1
2
Försiktighetsåtgärder
•
Dra ut strömsladden
Ta aldrig bort skyddet till kontrollkortet när strömmen är på.
Undvik risken för elektriska stötar genom att alltid koppla ur nätsladden
när du installerar ALLA TÄNKBARA interna eller externa tillbehör.
•
Eliminera statisk elektricitet
Kontrollkortet och interna tillbehör (nätverkskort eller DIMM-minne) är
känsliga för statisk elektricitet. Innan du installerar eller tar bort ett
internt tillbehör ska du ladda ur statisk elektricitet från kroppen genom
att ta i metall, t.ex. den bakre metallplåten på någon enhet som är
ansluten till en jordad strömkälla. Om du går omkring innan du avslutar
installationen bör du ladda ur den statiska elektriciteten på nytt.
Ställa in Enhetsalternativ
Vid installation av tillvalsenheter som kassett, minne osv, kommer
maskinen automatiskt ange inställningar för dem. Om du inte kan använda
de tillvalsenheter du installerade kan du ändra inställningar för dem i
Enhetsalternativ.
1
Klicka på Windows Starta-meny.
•
2
När du installerar tillbehör är batteriet inuti maskinen en
servicekomponent. Byt det inte själv när du installerar tillbehör. Om
batteriet byts ut mot en felaktig typ finns risk för explosion. Kassera
använda batterier enligt anvisningarna.
3
4
För Windows 8 från Charms(Snabbknappar), välj Sök >
Inställningar.
I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax.
•
I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara
och ljud > Skrivare.
•
I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud
> Enheter och skrivare.
•
I Windows 8 söker du efter Enheter och Skrivare.
•
I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Egenskaper.
I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2
väljer du Skrivaregenskaper.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
244
Installera tillbehör
Om Skrivaregenskaper har en ?-symbol kan du välja andra drivrutiner
kopplade till skrivaren.
5
Vill du kryptera jobbredovisning, bocka i Kryptering av lösenord för
jobbredovisn..
Välj Enhetsalternativ.
•
Egenskaper-fönstret set olika ut för olika operativsystem.
6
Välj önskat alternativ.
Grupptillåtelse: Med detta alternativ ibockat kan bara
grupper med grupptillåtelse skriva ut.
7
Inställningar för anpassat format: Du kan specificera
pappersformat.
Välj OK så att du lämnar Egenskaper eller Skrivaregenskaperfönstret.
En del menyer syns inte för vissa modeller, och är i så fall inte
kompatibla med din maskin.
•
Kassettalternativ: Ange den valfria kassetten som du
installerade. Du kan välja kassetten.
•
Lagringsalternativ : Ange installerat extraminne. Är denna
funktion ibockad kan du välja Utskriftsläge.
•
Skrivarkonfiguration: Välj önskat språk för utskrift.
•
Administratörsinställningar: Du kan ange Skrivarstatus och
EMF-spoolning.
•
Admin-jobbredovisning: Tillåter dig att koppla enskilda
användare och konton till varje utskrivet dokument.
-
Användartillåtelse: Med detta alternativ ibockat kan bara
användare med användartillåtelse skriva ut.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
245
Installera tillbehör
3
Uppgradera en minnesmodul
Maskinen har en plats för en dual in-line minnesmodul (DIMM). Använd minnesmodulplatsen när du installerar ytterligare minne. Vi rekommenderar att du
använder Samsung DIMM. Din garanti kan komma att anses ogiltig om det visar sig att maskinens problem orsakats av DIMM från tredje part.
Orderinformation för tillvalstillbehör (se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 242).
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
246
Installera tillbehör
Efter installation av tillvalt minne kan du använda avancerade inställningar, som provtryck, eller säkrad utskrift i fönstret för skrivaregenskaper. Du kan
styra aktiva jobb och filer (se ”Använda box” på sidan 187).
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
247
Kontrollera livslängden för utbytbara delar
Om du upplever återkommande problem med pappersstopp eller utskrift
bör du kontrollera den återstående livslängden på förbrukningsvarorna. Byt
ut motsvarande delar vid behov.
1
Tryck på Inställningar > Hantering > Liv. förbr.art. från
huvudskärmen.
2
Kontrollera förbrukningsvarornas livslängd.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
248
Använda en USB-minnesenhet
I det här kapitlet beskrivs hur du använder en USB-minnesenhet med
maskinen.
Kontrollera USB-enhetens filsystem hos återförsäljaren.
Du kan bara använda en auktoriserad USB-minnesenhet med en kontakt
av A-typ.
4
Hur USB-skärmen fungerar
För att använda USB-funktionen, tryck på Box > USB från startskärmen
eller Apps.
Du kan lagra dokument- och bilder som skrivits ut, skannats och skickats
från USB i Box (se ”Använda box” på sidan 187).
Använd bara en USB-minnesenhet som har en metallskyddad kontakt.
5
Om USB-minnesenheter
USB-minnesenheter kan ha olika mycket minne där du kan lagra dokument,
presentationer, musik och film, fotografier med hög upplösning eller andra
valfria filer som du vill lagra eller flytta.
Du bör endast använda kompatibla USB-minnen (med certifiering). Annars
kan det hända att skrivaren inte känner igen det.
Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
Du kan göra följande med maskinen om du har en USB-minnesenhet:
•
Skanna dokument och spara dem på en USB-minnesenhet.
•
Skriva ut data från en USB-minnesenhet.
•
Formatera USB-minnesenheten.
Maskinen kan använda USB-minnesenheter med filsystemen FAT16/
FAT32 och en sektorstorlek på 512 byte.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
249
Använda en USB-minnesenhet
6
Sätt inte i USB-minnesenheten i andra portar än de portar som visas på
bilden nedan. Om du sätter i USB-minnesenheten i andra portar visas
ett varningsmeddelande på skärmen.
Skriva ut från en USB-minnesenhet
Du kan skriva ut filer direkt från en USB-minnesenhet. Du kan skriva ut filer
i formaten TIFF, JPEG och PRN.
Filtyper som stöds med alternativet för USB-utskrift:
• Ta inte bort USB-minnesenheten medan den används. Maskinens
garanti täcker inte skador som orsakats av användarens misstag.
• Om USB-minnesenheten har vissa funktioner, till exempel
säkerhets- och lösenordsinställningar, kanske maskinen inte
upptäcker enheten automatiskt. Information om dessa funktioner
finns i enhetens användarhandbok.
•
PRN: Endast filer som skapats med den drivrutin som medföljer
maskinen är kompatibla. PRN-filer skapas genom att du markerar
kryssrutan Skriv till fil när du skriver ut ett dokument. Dokumentet
sparas som en PRN-fil i stället för att skrivas ut på papper. Endast PRNfiler som har skapats på det här sättet går att skriva ut direkt från USBminnesenheten (se ”Skriva till fil (PRN)” på sidan 88).
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF 1,7 och lägre
Vid 8 bitars CMYK JPEG-filer kan jobb avbrytas.
Så här skriver du ut från en USB-minnesenhet:
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
250
Använda en USB-minnesenhet
1
Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
5
Maskinen upptäcker enheten automatiskt och läser data på den (se
”Om USB-minnesenheter” på sidan 249).
• Maskinen kan inte identifiera den oformaterade USBminnesenheten. Formatera och sätt sedan i USB-minnesenheten i
USB-minnesporten på maskinen igen.
• Om maskinen inte kunde identifiera USB-minnesenheten när den är
i energisparläge. Slå på enheten och vänta tills maskinen är i
redoläge. Sätt sedan i USB-minnesenheten i USB-minnesporten på
enheten igen.
2
3
6
7
Välj önskat alternativ.
•
Kopior: Välj antal kopior.
•
Papperskälla: Välj vilken kassett papperet ska matas från.
•
Autoanpassa: Här kan du ändra storlek på utskriftsjobbet så att
det passar den valda pappersstorleken i magasinet oavsett
vilken storlek dokumentet har. Välj ett magasin och tryck på På.
Tryck på ikonen
för att starta utskriften.
När utskriften är klar kan du ta bort USB-minnesenheten från
maskinen.
Tryck på Box > USB från startskärmen eller Apps.
Alla filer på USB-minnesenheten visas.
Markera den mappen eller dokumentet som du vill skriva ut från
listan.
Om PDF-filen du har valt är skyddad med ett lösenord måste du känna
till lösenordet för att kunna skriva ut. Ange lösenordet när du uppmanas
att göra det. Om du inte känner till lösenordet avbryts utskriftsjobbet.
4
Markera
> Utskriftsalt..
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
251
Använda en USB-minnesenhet
Formatera en USB-minnesenhet
7
Hantera USB-minnesenhet
Du kan ta bort en fil i taget från ett USB-minne, eller ta bort alla på en gång
genom att formatera om enheten.
När du har tagit bort filer eller formaterat om USB-minnet kan filerna inte
återställas. Kontrollera att du inte längre behöver filerna innan du tar
bort dem.
1
2
3
Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
Tryck på Box > USB från startskärmen eller Apps.
Alla filer på USB-minnesenheten visas.
Markera mappen eller dokumentet som du vill radera från listan.
Tryck på mappnamnet om filen ligger i en mapp.
Ta bort en fil
1
2
3
Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
4
5
Tryck på
> Format.
Tryck på Format när bekräftelsefönstret visas.
Tryck på Box > USB från startskärmen eller Apps.
Alla filer på USB-minnesenheten visas.
Markera den mappen eller dokumentet som du vill radera från listan.
Tryck på mappnamnet om filen ligger i en mapp.
4
5
Tryck på
> Radera.
Tryck på Radera när bekräftelsefönstret visas.
10. Förbrukningsmaterial och tillbehör
252
11.Bilaga
I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.
• Specifikationer
254
• Godkännandeinformation
264
• Copyright
277
Specifikationer
1
Allmänna specifikationer
Dessa anges i listan nedan och kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Se www.samsung.com för eventuella ändringar av informationen.
Poster
Beskrivning
Måtta
Bredd x längd x höjd
530 x 459,5 x 649 mm (20,87 x 18,09 x 25,55 tum)
Vikta
Maskin med
förbrukningsmaterial
32,04 kg (70,64 lbs)
Bullernivåb c
Redoläge
Mindre än 30 dB(A)
Utskriftsläge
Mindre än 54 dB(A)
Kopierings
-/
Skanningsl
äge
Temperatur
Luftfuktighet
Effektmärkningd
Skannerglas
Mindre än 56 dB(A)
Dokumentinmatar Mindre än 56 dB(A)
e
Drift
10 till 30°C
Lagring (förpackad)
-20 till 40°C
Drift
20 till 80% relativ luftfuktighet
Lagring (förpackad)
10 till 90 % relativ luftfuktighet
110-voltsmodeller
110 - 127 V växelström
220-voltsmodeller
220 - 240 V växelström
11. Bilaga
254
Specifikationer
Poster
Strömförbrukninge
Beskrivning
Genomsnittligt driftsläge
Mindre än 900 W
Redoläge
Mindre än 30 W
Energisparläge
Mindre än 1,8 W
Strömlöst lägef
Mindre än 0,45 W
a. Storlek och vikt mäts utan telefonlur och andra tillbehör.
b. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande installation, A4-papper, enkelsidig utskrift.
c. Endast Kina Om bruset från utrustningen är högre än 63 db (A) bör utrustningen placeras på en relativt avskiljd plats.
d. Se märkdata på maskinen för rätt spänning (V), frekvens (Hz) och strömstyrka (A).
e. Strömförbrukningen kan påverkas av skrivarens status, inställningsvillkor, driftsmiljö och mätningsutrustning, samt av de metoder som tillämpas i landet.
f. Strömkonsumtion kan endast undvikas helt när strömkabeln inte är ansluten.
11. Bilaga
255
Specifikationer
2
Specifikationer för utskriftsmedier
Typ
Storlek
vikt för utskriftsmediera/Kapacitetb
Mått
Kassett1 / Valfri kassett
Vanligt
papper
Multikassett
Letter
216 x 279 mm (8.5 x 11 tum)
70 till 90 g/m2 (19 till 24 lb bond)
70 till 90 g/m2 (19 till 24 lb bond)
Legal
216 x 356 mm (8.5 x 14 tum)
• 550 ark 75 g/m2 (20 lb bond)
• 100 ark 75 g/m2 (20 lb bond)
US Folio
216 x 330 mm (8.5 x 13 tum)
A4
210 x 297 mm (8.26 x 11.69 tum)
Oficio
216 x 343 mm (8.5 x 13.5 tum)
JIS B5
182 x 257 mm (7.16 x 10.11 tum)
ISO B5
176 x 250 mm (6.93 x 9.84 tum)
Executive
184 x 267 mm (7.25 x 10,5 tum)
A5
148 x 210 mm (5.82 x 8.26 tum)
Statement
140 x 216 mm (5.5 x 8.5 tum)
A6
105 x 148 mm (4.13 x 5.82 tum)
Ej tillgängligt i den valfria kassetten.
Indexkort
76 x 127 mm (3.00 x 5.00 tum)
Ej tillgängligt i kassett 1/valfri kassett.
Vykort 4 x 6
102 x 152 mm (4.00 x 6.00 tum)
Ej tillgängligt i den valfria kassetten.
Vykort 100 x 148
100 x 148 mm (3.94 x 5.83 tum)
Ej tillgängligt i den valfria kassetten.
11. Bilaga
256
Specifikationer
Typ
Storlek
vikt för utskriftsmediera/Kapacitetb
Mått
Kassett1 / Valfri kassett
Multikassett
Kuvert Monarch
98 x 191 mm (3.87 x 7.5 tum)
75 till 90 g/m2 (20 till 24 lb bond)
75 till 90 g/m2 (20 till 24 lb bond)
Kuvert nr 9
98 x 225 mm (3.87 x 8.87 tum)
• 50 ark 75 g/m2 (20 lb bond)
• 10 ark 75 g/m2 (20 lb bond)
Kuvert nr 10
105 x 241 mm (4.12 x 9.5 tum)
Kuvert DL
110 x 220 mm (4.33 x 8.66 tum)
Kuvert C5
162 x 229 mm (6.37 x 9.01 tum)
75 till 90 g/m2 (20 till 24 lb bond)
Kuvert C6
114 x 162 mm (4.48 x 6.38 tum)
• 50 ark 75 g/m2 (20 lb bond)
Se avsnittet om vanligt papper
91 till 120 g/m2 (24 till 32 lb bond)
90 till 120 g/m2 (24 till 32 lb bond)
de
Se avsnittet om
vanligt papper
Tjockare
papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Ej tillgängligt i kassett 1/valfri kassett.
164 till 220 g/m2 (44 till 59 lb bond)
Tunt papper
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Se avsnittet om vanligt papper
60 till 69 g/m2 (16 till 19 lb bond)
60 till 69 g/m2 (16 till 19 lb bond)
• 550 ark
• 100 ark
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6, Statement
Se avsnittet om vanligt papper
120 till 150 g/m2 (32 till 40 lb bond)
120 till 150 g/m2 (32 till 40 lb bond)
• 50 ark
• 10 ark
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
121 till 163 g/m2 ( 32 till 43 lb bond)
121 till 163 g/m2 ( 32 till 43 lb bond)
• 50 ark
• 10 ark
Kuvertc
Tjockt papper
Etiketterf g
CardStock d
11. Bilaga
257
Specifikationer
Typ
Storlek
vikt för utskriftsmediera/Kapacitetb
Mått
Kassett1 / Valfri kassett
Multikassett
Återanvänt
papper
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Se avsnittet om vanligt papper
60 till 90 g/m2 ( 16 till 10,89 kg bond)
60 till 90 g/m2 ( 16 till 10,89 kg
bond)
Förtryckt
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Se avsnittet om vanligt papper
75 till 90 g/m2 ( 20 till 10,89 kg bond)
75 till 90 g/m2 ( 20 till 10,89 kg
bond)
Brevpapper
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Se avsnittet om vanligt papper
105 till 120 g/m2 ( 28 till 14,51 kg bond)
105 till 120 g/m2 ( 28 till 14,51 kg
bond)
Bomull,
färgat,
hålslaget
papper.
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Se avsnittet om vanligt papper
75 till 90 g/m2 (20 till 24 lb bond)
75 till 90 g/m2 ( 20 till 10,89 kg
bond)
Letterheadg
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Se avsnittet om vanligt papper
75 till 90 g/m2 (20 till 24 lb bond)
75 till 90 g/m2 ( 20 till 10,89 kg
bond)
11. Bilaga
258
Specifikationer
Typ
Storlek
vikt för utskriftsmediera/Kapacitetb
Mått
Kassett1 / Valfri kassett
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5, ISO
B5, Executive, A5,
Statement, PostCard
4 x 6, PostCard 100 x
148
Se avsnittet om vanligt papper
75 till 90 g/m2 ( 20 till 10,89 kg bond)
Minsta storlek (anpassad)
76,2 x 127 mm (3 x 5 tum)
60 till 163 g/m2 (16 till 43 lb bond)
Maximal storlek (anpassad)
216 x 356 mm (8.5 x 14 tum)
Arkive
Multikassett
75 till 90 g/m2 ( 20 till 10,89 kg
bond)
a. Om utskriftsmediets vikt överstiger 105 g/m<2 (28 lb bond), fyll på magasinet med ett papper i taget.
b. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.
c. Kuvert Monarch och kuvert C6 stöds ej för valfri kassett.
d. Indexkort stöds endast av multikassetten.
e. A6, Vykort 4 x 6, och Vykort 100 x 148 stöds ej av valfri kassett.
f. Mjukhetsgrad: 100 till 250 (sheffield).
g. A6 stöds endast i multikassetten 1.
11. Bilaga
259
Specifikationer
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
RAM
ledigt
hårddiskutrymme
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB till 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- eller 64-bitars processor, eller snabbare
1 GB (2 GB)
16 GB
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för att kunna använda Aero-temat).
• DVD-R/W-enhet
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- eller 64-bitars processor, eller snabbare
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för att kunna använda Aero-temat).
• DVD-R/W-enhet
11. Bilaga
260
Specifikationer
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
Windows Server® 2012
RAM
512 MB (2 GB)
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare)
ledigt
hårddiskutrymme
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Internet Explorer 6.0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.
• Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.
• Windows Terminal Services är kompatibelt med maskinen.
Mac
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
Mac OS X 10.5
• Intel®-processorer
RAM
Ledigt
hårddiskutrymme
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz eller snabbare Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-processorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9
• Intel®-processorer
2 GB
4 GB
11. Bilaga
261
Specifikationer
Linux
Poster
Krav
Operativsystem
RedHat® Enterprise Linux WS 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14 , 15
Processor
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™ 2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledigt hårddiskutrymme
1 GB (2 GB)
Unix
Poster
Krav
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Operativsystem
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
11. Bilaga
262
Specifikationer
Poster
Ledigt hårddiskutrymme
Krav
Upp till 100 MB
4
Nätverksmiljö
Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka nätverksmiljöer maskinen kan
användas i.
Poster
Nätverkskort
Specifikationer
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX trådbundet Lan
• Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LAN och närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC)a
Nätverksoperativsystem
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2
• Olika Linux-OS
• Mac OS X 10.5 - 10.9
• UNIX OS
Nätverksprotokoll
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Could- utskrift
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
a. Tillvalsenhet
11. Bilaga
263
Godkännandeinformation
Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och certifierad med
flera godkännandedeklarationer.
Vid användning av denna produkt ska de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska
stötar och personskador:
5
Säkerhetsdeklaration för laser
Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21 CFR,
paragraf 1 underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och, i övriga
världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som uppfyller kraven i IEC
60825-1: 2007.
Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och
skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med
laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och
föreskriven service.
Varning
Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/
skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina
ögon, även om den är osynlig.
11. Bilaga
264
Godkännandeinformation
6
9
Endast Taiwan
Perkloratvarning
Denna perkloratvarning gäller endast primära litiumknappcellsbatterier
(CR, mangandioxid) i produkter som ENDAST säljs eller distribueras i
Kalifornien, USA.
Perkloratmaterial – specialhantering kan krävas.
7
Ozonsäkerhet
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Endast USA)
10
Produkten släpper ut mindre än 0,1 ppm ozon. I och med att
ozon är tyngre än luft bör du sörja för god ventilation där du
använder skrivaren.
Energispar
Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi som
minskar energiförbrukningen när den inte används aktivt.
8
Kvicksilversäkerhet
Innehåller kvicksilver, kassera enligt lokala, statliga och federala
lagar (endast USA).
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskar
energiåtgången automatiskt.
Namnet ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är
registrerade varumärken i USA.
Om du vill veta mer om ENERGY STAR-programmet besöker du
http://www.energystar.gov
Modeller som är godkända enligt ENERGY STARspecifikationerna är försedda med en ENERGY STAR-dekal.
Kontrollera om skrivaren har en sådan.
11. Bilaga
265
Godkännandeinformation
11
13
Återvinning
Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett
miljövänligt sätt.
12
Endast Kina
Avfallshantering (kassera elektrisk och
elektronisk utrustning)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger
att produkten och de elektroniska komponenterna (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat
hushållsavfall. För att förhindra miljöskador och minska hälsorisken
ska dessa skiljas från andra typer av avfall och återvinnas.
Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte
produkten av, eller kommunen för information om hur och var de kan
lämna produkten för miljövänlig återvinning.
Webbplats: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera
villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten och dess elektriska
komponenter ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.
Endast USA
Elektronikskrot ska kastas i en godkänd återvinningsbehållare. Du kan ta
reda på var närmaste återvinningsstation finns genom att besöka vår
webbplats: www.samsung.com/recyclingdirect Du kan även ringa (877)
278 - 0799
11. Bilaga
266
Godkännandeinformation
14
16
State of California Proposition 65 Warning
(Endast USA)
Radiofrekvensstrålning
FCC-information till användaren
Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två
villkor är uppfyllda:
•
Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och
•
enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar
som orsakar oönskad drift.
15
Endast Taiwan
Den här utrustningen har testats och funnits vara i överensstämmelse med
gränsvärdena för en digital enhet av klass A i enlighet med del 15 i FCC:s
föreskrifter. Gränsvärdena är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot
skadliga störningar i en bostad. Utrustning ger upphov till, använder och
kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och
används enligt anvisningarna orsaka skadliga störningar i
radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar
inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga
störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas genom att
stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas användaren att
försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera av följande
åtgärder:
•
Rikta om eller flytta mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
11. Bilaga
267
Godkännandeinformation
•
•
Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än
den som mottagaren är ansluten till.
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du
behöver hjälp.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den
tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan
innebära att användaren inte längre får använda apparaten.
17
RFID (Radio Frequency Interface Device)
RFID-användning av denna apparat ska ske på följande två villkor: (1)
Denna apparat får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna apparat
måste acceptera inkommande störningar, inklusive störningar som orsakar
oönskad drift. (Endast USA, Frankrike, Taiwan)
18
Endast Taiwan
Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar
Denna apparat överstiger inte gränsvärdena för klass B för radiostörningar
från digitala apparater som de anges i störningsorsakande normer
betecknade ”Digital Apparatus”, ICES-003 från Industry and Science
Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Class A prescrites dans la norme
sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par
l’Industrie et Sciences Canada.
11. Bilaga
268
Godkännandeinformation
19
22
Endast Ryssland/Kazakstan/Vitryssland
Endast Thailand
Denna telekommunikationsutrustning stämmer i enlighet med NTC's
tekniska krav.
23
Endast Kanada
Denna produkt överensstämmer med gällande tekniska specifikationer för
Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications
techniques applicables d’Industrie Canada.
20
Endast Tyskland
21
Endast Turkiet
REN-numret (Ringer Equivalence Number) används för att avgöra antalet
enheter om kan vara anslutna till en telefonlinje. Termineringen på en
uppkoppling kan bestå av alla kombinationer av enheter som uppfyller
kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque
de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de
la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
11. Bilaga
269
Godkännandeinformation
24
Faxmärkning
Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är all användning av
dator eller annan elektronisk utrustning för att sända någon typ av
meddelanden med hjälp av en faxtelefon förbjuden om inte varje sådant
meddelande innehåller en tydlig marginal överst eller längst ned på varje
skickad sida, eller på meddelandets första sida, som innehåller följande
information:
1 Datum och tidpunkt för sändningen.
2 Identifiering av företaget eller den person som skickar meddelandet.
3 Telefonnumret till den sändande maskinen, företaget eller personen.
Telebolaget kan ändra sina kommunikationsmedel eller procedurer utifrån
gällande behov om de inte står i strid med reglerna och förordningarna i
FCC Part 68. Om sådana ändringar kan förväntas göra kundens utrustning
inkompatibel med telebolagets kommunikationsfunktioner, eller kräva
modifiering av sådan terminalutrustning eller på annat sätt materiellt
påverka dess användning eller prestanda, ska kunden meddelas skriftligen
om detta i god tid.
25
REN-nummer (Ringer Equivalence Number)
REN-numret är ett mått på maskinens elektriska belastning på telefonlinjen
och kan användas för att avgöra om linjen har överbelastats. Om du
installerar flera typer av utrustning på samma telefonlinje kan det leda till
olika problem när du ringer och tar emot samtal. Summan av alla RENnummer för den utrustning som är ansluten till telefonlinjen ska vara mindre
än fem för att undvika att telefonbolagets tjänst störs. I vissa fall kan det
hända att fem REN-nummer inte kan användas på din telefonlinje. Om
någon del av din telefonutrustning inte fungerar korrekt bör du genast
koppla ur den från telefonlinjen eftersom telenätet annars kan skadas.
Utrustningen överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav
som antagits av ACTA. På utrustningens baksida finns en etikett som bl.a.
innehåller ett produktnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Om din
telefonileverantör efterfrågar detta nummer måste du uppge det för dem.
FCC-reglerna anger att ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen är godkända av tillverkaren kan innebära att användaren
inte längre får använda apparaten. Om terminalutrustningen skadar
telenätet måste telebolaget meddela kunden att tjänsten kan avbrytas.
I de fall då det inte är praktiskt genomförbart att meddela kunden kan
företaget tillfälligt avbryta tjänsten förutsatt att de:
a Meddelar kunden så snart som möjligt.
b Ger kunden tillfälle att korrigera utrustningsproblemet.
c Meddelar kunden om rättigheten att klaga hos Federal
Communication Commission enligt de procedurer som fastställts i
FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.
REN- och FCC-registreringsnumret för maskinen hittas på etiketten på
maskinens under- eller baksida. Ibland är det nödvändigt att uppge dessa
nummer till telebolaget.
11. Bilaga
270
Godkännandeinformation
Du bör också känna till att
•
Maskinen är inte utformad för att anslutas till ett digitalt PBX-system.
•
Om du tänker använda ett datormodem eller ett faxmodem på samma
telelinjer som maskinen kan det leda till överförings- och
mottagningsproblem för all utrustning. Det rekommenderas att du inte
delar maskinens linje med annan utrustning än en vanlig telefon.
•
Om ditt område ofta utsätts för blixtnedslag eller strömstörningar
rekommenderar vi att du installerar ett strömskydd för både el- och
teleledningarna. Du kan köpa strömskydd från din återförsäljare eller en
annan tele- eller elektronikförsäljare.
•
När du programmerar nödnummer och/eller ringer testsamtal till
nödnummer, måste du i förväg kontakta larmcentralen (på ett annat
nummer än nödnumret) om dina testavsikter. Larmoperatören ger dig
anvisningar för hur du ska testa nödnumret.
•
Maskinen får inte användas tillsammans med myntautomater eller för
betalsamtal.
•
Maskinen kan kopplas magnetiskt till hörselhjälpmedel.
Du kan på ett säkert sätt ansluta denna utrustning till telenätet med en
vanlig väggkontakt, USOC RJ-11C.
26
Ersätta den anpassade kontakten (endast för
Storbritannien)
Viktigt
Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt (BS 1363)
och har en 13 A-säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du
sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka
säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte
använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.
Kontakta återförsäljaren.
Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa.
Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig
kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte
bort den gjutna kontaktdelen.
Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den
direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en
elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.
11. Bilaga
271
Godkännandeinformation
Viktig varning
27
Deklaration om överensstämmelse (Länder i
Europa)
Den här maskinen måste jordas.
Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:
• Grön och gul: jord
Godkännanden och certifieringar
• Blå: neutral
• Brun: spänningsförande
Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller
följande:
Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E” eller med
jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.
Samsung Electronics intygar härmed att produkten [M458x
series] uppfyller kraven som anges i direktivet om
radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).
Denna deklaration om överensstämmelse finns på
www.samsung.com, gå till Support > Filarkiv och ange
skrivarens (MFP) namn så att motsvarande dokument visas.
Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett ”N” eller är
svartfärgat.
1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EG om approximation av
medlemsstaternas lagstiftning som avser lågspänningsutrustning.
Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett ”L” eller
är rödfärgat.
1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EG om harmonisering
av medlemsstaterna lagstiftning som avser elektromagnetisk kompatibilitet.
Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.
9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och
terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av
deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of
Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer
kan erhållas från din representant för Samsung Co., Ltd.
11. Bilaga
272
Godkännandeinformation
EC-certifiering
Eventuella trådlösa enheter i ditt system får endast användas
inom Europeiska unionen eller associerade områden om det
finns ett CE-märke på systemetiketten.
Överensstämmelse med direktivet för radioutrustning och
teleterminalutrustning (1999/5/EG)
Samsung-produkten har certifierats av Samsung gällande alleuropeisk
terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN) i enlighet med
direktivet 1999/5/EG. Produkten har utformats för anslutning till det publika
telefonnättet och till kompatibla icke-publika telefonväxlar i Europa.
Om det uppstår problem bör du i första hand vända dig till Euro QA Lab hos
Samsung Electronics Co., Ltd.
Den här produkten har testats i enlighet med TBR21.
Standardiseringsorganet för telekommunikation i Europa (ETSI) har
publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller utförlig
information om krav och nätverkskompatibilitet vad gäller TBR21terminaler. Produkten har utvecklats med dokumentet i åtanke och är helt
kompatibelt med däri angivna rekommendationer.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten, eller enheterna, som kan finnas
inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF
som är fastställda av Europeiska kommissionen genom direktivet R&TTE.
Får användas i de europeiska staterna under trådlösa
godkännanden:
EU-länder
Med restriktioner för användning:
EU
EEA/EFTA-länder
Inga begränsningar för närvarande.
European Radio Approval-information (för
produkter utrustade med av EU godkända
radioenheter)
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med
radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt
skrivarsystem som är avsett för hemmabruk eller kontorsbruk. Kapitlet gäller endast om
dessa enheter finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av
trådlösa enheter.
11. Bilaga
273
Godkännandeinformation
28
Deklaration om överensstämmelse med regler
Riktlinjer för trådlös utrustning
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Följande kapitel är en allmän översikt
över den hänsyn som måste tas vid användning av trådlös utrustning.
Ytterligare begränsningar, försiktighetsåtgärder och varningar för vissa
länder listas i avsnitten för dessa länder (eller grupper av länder). De
trådlösa enheterna i ditt system är endast godkända för användning i de
länder som anges på etiketten för radiogodkännande på märkskylten. Om
det land som du ska använda den trådlösa enheten i inte finns med i listan
kontaktar du den myndighet i landet som utfärdar godkännanden för
radioutrustning för att få veta vilka bestämmelser som gäller. Användandet
av trådlösa enheter är strikt reglerat och det är kanske inte tillåtet att
använda dem.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna),
som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden
för avgiven RF som är kända för närvarande. Eftersom de trådlösa
enheterna (som kan finnas inbyggda i din skrivare) utstrålar mindre energi
än vad som anges i säkerhetsnormer och rekommendationer för
radiosäkerhet, anser tillverkaren att enheterna tryggt kan användas.
Oberoende av effektnivåerna bör du vidtaga åtgärder för att minimera
kontakten mellan din kropp och de trådlösa enheterna under normal drift.
FCC anger en generell riktlinje om 20 cm avstånd mellan den trådlösa
apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av
kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte
användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna
och sänder.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan
antenn eller sändare.
Vissa omständigheter kräver restriktioner vid användning av trådlösa
enheter. Exempel på vanliga restriktioner listas nedan:
Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa utrustningen
på flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget kräver att trådlösa
enheter stängs av i flygplan. Kommunikationsenheter med IEEE
802.11 (också känt som trådlöst Ethernet) och Bluetooth är
exempel på enheter som använder trådlös kommunikation.
I miljöer där risk för störningar på andra enheter eller tjänster är
skadlig eller anses vara skadlig, kan möjligheten att använda
trådlösa enheter vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser,
sjukhus och platser där syrgas eller brännbara gaser finns i
atmosfären är några exempel där användningen av trådlösa
enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du är osäker på
om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på den plats där du
befinner dig, ska du först kontakta tillämplig myndighet för att få ett
godkännande innan du sätter på den trådlösa enheten.
11. Bilaga
274
Godkännandeinformation
Varje land har egna restriktioner för användning av trådlösa
enheter. Eftersom ditt system är försett med en trådlös enhet, ska
du vid resa mellan länder kontrollera med den lokala myndighet
som utfärdar godkännanden för användning av trådlösa enheter
vilka restriktioner som gäller för resa till det aktuella landet, innan
du reser dit.
Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska du
inte använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar och
systemet är fullständigt monterat.
Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand.
Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter
innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta
tillverkaren för service.
Använd endast drivrutiner som är godkända i det land där enheten
ska användas. Läs i tillverkarens Systemåterställningssats, eller
kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare information.
11. Bilaga
275
Godkännandeinformation
29
Endast Kina
11. Bilaga
276
Copyright
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.
Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen av denna användarhandbok.
•
Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows Server 2008 R2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint, och Outlook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
•
Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android and Gmail är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., vilka har registrerats i USA och i andra länder.
•
AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
•
Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.
Programvaran som ingår i denna produkt innehåller programvara med öppen källkod. Du kan erhålla den
fullständiga källdkoden under tre år efter senaste gången denna produkt skickades iväg. Detta gör du
genom att mejla till :oss.request@samsung.com. Det går även att få den fullständiga koden genom ett
fysiskt media som en CD-ROM-skiva; en minsta kostnad kommer att tas ut.
Följande webbadress http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_M458x_Series/seq/
28 leder till sidan där du kan hämta källkoden och licensinformationen om öppen källkod relaterad
till denna produkt. Detta erbjudande gäller vem som helst som mottar denna information.
QR-kod
REV.4.00
11. Bilaga
277
Bruksanvisning
AVANCERAT
(ADMINISTRATÖRSHANDBOK)
Administratörshandboken innehåller avancerad information för administratörer som
använder och hanterar maskinen.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i
Windows.
AVANCERAT (ADMINISTRATÖRSHANDBOK)
Åtkomst till nätverksinstallation
314
1. Om administratörshandboken
Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)
315
Konvention
282
Utskriftsinställningar (Portar att ange för
nätverksutskrift)
318
Avsedd målgrupp
283
Ställ in protokoll
319
Säkerhetsprinciper för administratörer
284
Nätverksfiltreringsinställningar
320
Installera drivrutinen via nätverk
321
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
330
Användning av NFC-funktionen (tillval)
339
Kompatibla mobilappar
349
AirPrint
350
Google Cloud Print™
351
Terminologi som används i den
här handboken
285
2. Avancerade inställningar för
inställningsmeny
Logga in
288
Språk och skrivspråk
289
Maskin
290
Admin.inst
295
Kontrollera förbrukningsmaterialens status
354
Hantering
304
Nätverksinställningar
306
Ställa in aviseringar för beställning av
förbrukningsmaterial
355
System
310
Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial
356
Kontrollera serienummer
357
Rensa minnet
358
Rengöra maskinen
359
3. Nätverksinställning
Nätverksmiljö
4. Underhåll
313
279
AVANCERAT
Tips om hur du förvarar maskinen,
förbrukningsmaterial och papper
365
Tips på hur du flyttar maskinen
366
Skriva ut en provsida
367
280
1. Om
administratörshandboken
Administratörshandboken innehåller avancerad information för administratörer som använder och hanterar
maskinen. Maskinen innehåller funktioner som endast är tillgängliga för administratörer, till exempel att
fjärrinstallera drivrutinen eller skapa installationspaketet. I den här handboken finns även
underhållsinformation (t.ex. rengöra maskinen, byta tonerkassetter). Handboken innehåller
illustrerande skärmbilder, lättlästa tabeller med funktioner och detaljerade anvisningar.
• Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
• Om ett problem uppstår när du använder maskinen kan du läsa kapitlet Felsökning i
användarhandboken på CD-skivan (se ”Felsökning” på sidan 190).
• I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här administratörshandboken
(se ”Ordlista” på sidan 376).
• Bilderna i den här administratörshandboken kan skilja sig från din maskin beroende på
alternativ eller modell, men tillvägagångssätten är desamma.
• Skärmbilderna/vissa menyer som visas i den här bruksanvisningen för administratörer
kan skilja sig från vad som faktiskt visas på skrivaren (beroende på inbyggd
programvara och drivrutin).
• Anvisningarna i den här administratörshandboken gäller huvudsakligen Windows 7.
Konvention
Följande tabell visar handbokens konventioner:
Konvention
Beskrivning
Fetstil
För texter som visas på displayen eller knappnamn på
maskinen.
Obs
Ger ytterligare information eller detaljerade specifikationer om
maskinens funktioner och möjligheter.
Försiktighet
Ger användaren information som skyddar maskinen från
skador och fel.
Exempel
Starta
Datumformatet kan skilja sig mellan olika länder.
Rör inte vid ytan på trumman som sitter i tonerkassetten eller
framkallningsenheten.
Fotnot
Mer information om ord och fraser.
a. sidor per minut
(”Korshänvisningar
”)
Hänvisar användaren till en referenssida med mer detaljerad
information.
(Se ”Ordlista” på sidan 376.)
1. Om administratörshandboken
282
Avsedd målgrupp
Den förväntade användaren av den här handboken är en administratör med
förståelse för:
•
Allmän kunskap om maskinen och andra tillvalsdelar.
•
Grundläggande teknisk kunskap.
•
Nätverksmiljön för utskrift.
•
Nätverksprotokoll – delnät, säkerhetsfunktioner, adresser.
•
Windows-operativsystem på server- och klientdatorer.
1. Om administratörshandboken
283
Säkerhetsprinciper för administratörer
Administratörer måste följa nedanstående principer för att hantera
maskinen på ett säkert sätt:
•
Administratören bör placera maskinen på en säker plats där maskinen
kan skyddas mot fysisk kontakt eller manipulering.
•
Administratören bör vara helt medveten om de säkerhetsprinciper som
organisationen har och följa dem för att hantera maskinen.
•
Administratören bör bevilja behörighet att använda maskinen till
användare enligt säkerhetsprinciper och -procedurer.
•
Administratören bör inte använda sin behörighet för att missbruka
maskinen.
•
Administratören bör hantera maskinen i en betrodd nätverksmiljö.
•
Administratören bör garantera att den certifierande tjänsten via
certifieringsserver sker via en säker kanal och hanteras på ett säkert
sätt.
•
Administratören bör tillhandahålla en tidsstämpelfunktion för att
upprätthålla en korrekt systemlogghistorik.
•
Administratören bör tillhandahålla en säker nätverkskanal med SSL.
•
Administratören bör spara systemloggfilerna som exporteras med
exportfunktionen på en säker och skyddad plats.
•
Administratören bör skydda maskinen från obehörig kontakt med
externa gränssnitt.
1. Om administratörshandboken
284
Terminologi som används i den här handboken
Följande termer används i den här handboken i exempel, anvisningar och
beskrivningar:
1
Synonym
Vissa termer kan ha samma betydelse:
Termer
Synonym
Akronymer
Betydelse
EAP-MD5
Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5
EAP-MSCHAPv2
Extensible Authentication Protocol-Microsoft ChallengeHandshake Authentication Protocol version 2
IP
Internet Protocol
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
HTTPS
Secure Hypertext Transfer Protocol
Protected Extensible Authentication Protocol version 0/
Extensible Authentication Protocol-Microsoft ChallengeHandshake Authentication Protocol version 2
Dokument
original
Papper
medier, utskriftsmedier
PEAPv0/
EAP-MSCHAPv2
Maskin
skrivare, multifunktionsskrivare, enhet
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
Bruksanvis
ning
manual, bruksanvisning
MFP
Multifunktionsskrivare
S/N
Serienummer
SNMP
Simple Network Management Protocol
SNTP
Simple Network Time Protocol
TLS
Transport Layer Security
UPnP
Universal Plug and Play
MDNS
Multicast Domain Name System
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
SLP
Service Location Protocol
2
Akronymer
Följande akronymer används i den här handboken i exempel, anvisningar
och beskrivningar:
Akronymer
DBMS
Betydelse
Data Base Management System
1. Om administratörshandboken
285
Terminologi som används i den här
Akronymer
Betydelse
SMB
Server Message Block
SWS
SyncThru™ Web Service
WINS
Windows Internet Name Service
WSD
Web Service for Device
3
Ordlista
(Se ”Ordlista” på sidan 376.)
1. Om administratörshandboken
286
2. Avancerade inställningar för
inställningsmeny
I det här kapitlet beskrivs din skrivares Inställningarmeny. På menyn Inställningar finns olika alternativ som
administratörer kan ställa in för att till fullo dra nytta av maskinens alla funktioner.
Kapitlet innehåller:
•
Logga in
288
•
Språk och skrivspråk
289
•
Maskin
290
•
Admin.inst
295
•
Hantering
304
•
Nätverksinställningar
306
• System
310
• I den här administratörshandboken beskrivs huvudsakligen funktioner som administratörer ofta
använder och inställningar som ska göras innan maskinen används.
• För vissa alternativ måste du kontakta din lokala återförsäljare för att kunna ange inställningarna.
• Vissa menyer visas kanske inte på skärmen beroende på inställningar eller modeller. Menyer som
inte visas kan inte användas på din maskin.
• Vissa alternativ är endast tillgängliga för administratören beroende på vilka
autentiseringsinställningar som har valts (se ”Autentisering” på sidan 297).
Logga in
Beroende på vilka autentiseringsinställningar du valt kanske du måste
logga in som administratör för att komma åt vissa alternativ i
Inställningarmenyn (se ”Autentisering” på sidan 297). Kontakta din
Internetleverantör eller administratör för mer information.
1
2
Tryck på Inställningar från startskärmen eller Apps.
Välj det alternativ du vill använda. Om alternativet är tillgängligt
endast för administratören visas inloggningsskärmen.
Ange ID, Lösenord, och Domän med hjälp av popup-tangentbordet
som visas när du trycker på varje fält.
• Ange det ID och lösenord du ställde in när du först slog på maskinen
(se ”Startinställningar (endast administratör)” på sidan 300).
• Du kan även använda ID
-knappen för att hitta det senaste
använda ID:et, och domänknappen för att hitta domänen i listan som
är sparad i maskinen.
• När du loggar in visas ID:t för den inloggade användaren på
skärmen.
3
Tryck på Logga in.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
288
Språk och skrivspråk
Med den här menyn kan du konfigurera språket som menyn ska visas på.
Du kan även ställa in alternativ för tangentbordet på skärmen.
2
Inmatning
Inställningar > Språk och ingång från startskärmen eller Apps.
Funktion
Beskrivning
Språk
Med den här funktionen kan du välja språk.
Tangentord &
inmatningsmetoder
Du kan ändra skrivbordet som din maskin
använder.
Tal
Gör att du kan ställa in inställningarna för
inspelning av röst.
Om maskinen inte tar emot någon information under en viss tidsperiod
avbryter den det pausade jobbet eller lämnar den aktuella menyn och går
tillbaka till standardinställningarna. Du kan ställa in tiden som maskinen ska
vänta innan den avbryter det pausade jobbet eller lämnar den aktuella
menyn.
3
Tangentord & inmatningsmetoder
Här kan du specificera tangentbordet som maskinen använder.
1
Språk
Här kan du välja vilket språk som ska visas på skärmen.
•
Standard: Välj standardspråk och -metod.
4
Tal
Tryck på Inställningar > Språk från startskärmen eller Apps och välj
sedan önskat språk.
•
Text för talutmatning: Tillhandahåller text i ljudversion, exempelvis
innehåll i e-postmeddelanden.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
289
Maskin
Innan du använder maskinen bör du konfigurera de allmänna
inställningarna.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen beroende på tillval eller
modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
Funktion
Justering
Gör att du kan justera höjd, luftfuktighet,
bild och maskintestfunktioner.
Energisparläge
Minskar energiförbrukningen. Om du väljer
det här alternativet försätts maskinen i ett
energisparläge när den inte används.
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
Tryck på Inställningar > Maskin från startskärmen eller Apps.
Funktion
Kassettinst.
Ljud
Det finns två energisparlägen (se
”Energisparläge” på sidan 293).
Timrar
Med den här funktionen kan du ställa in
tiden då maskinen ska återgå till
standardinställningen eller avbryta det
pausade jobbet om det inte sker någon
aktivering under en längre tid (se ”Timrar
(endast administratör)” på sidan 293).
Ecoa
Här kan du ange det miljövänliga läget som
standard och ändra inställningarna för det
miljövänliga läget. Om du använder det
miljövänliga läget kan du spara på
utskriftsresurserna (se ”Eco” på sidan 294).
Beskrivning
Med denna funktion kan du justera de
nuvarande kassettinställningarna, såsom
papperstyp och kassettprioriteter (se
”Kassettinst.” på sidan 291).
Med den här funktionen kan du ställa in
volymen för knapparnas ljud, varningslarm
och ljud som uppstår när du använder
faxen. Du kan testa volymen så fort du har
angett nivån (se ”Ljud” på sidan 291).
Visa
Med detta alternativ kan du konfigurera
bakgrund, ljusstyrka och snabbstart.
Lagring
Hantering av lagring för alla applikationer.
Beskrivning
a. Beroende på vilka autentiseringsinställningar som har valts kan dessa finnas åtkomliga
för administratören (se ”Autentisering” på sidan 297).
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
290
Maskin
5
6
Kassettinst.
Med den här funktionen kan du kontrollera de aktuella
magasininställningarna och ändra inställningarna om det behövs. Det finns
många olika alternativ för att ställa in magasin och papper. Utnyttja
alternativen och hitta de inställningar som bäst motsvarar dina behov för
magasin och papper.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
fliken Settings > Machine Settings > System > Input Trays.
Ljud
Du kan ställa in volymen för knapparnas ljud, varningslarm och ljud som
uppstår när du använder faxen. Med hjälp av skjutpanelen kan du välja
volym och tryck på knappen Test för att testa volymen.
•
Tangentljud: Du kan justera volymen på det ljud som hörs när
knapparna trycks ned.
•
Larmton: Du kan justera volymen på varningsljud.et
•
Faxljud: Du kan justera volymen på det ljud som hörs vid faxsändning/
-mottagning. Det här alternativet innehåller andra underalternativ.
•
Feedback
-Haptikfeedback : Vibrerar när vissa tangenter trycks ned och vid viss
gränssnitts-interaktion.
Om vissa alternativ är nedtonade innebär det att det nedtonade
alternativet inte kan användas på maskinen eller att tillval som krävs för
att alternativet ska kunna användas inte är installerade.
-Vibrationsintensitet : Ställ in vibrationsintensitet för feedback.
7
Skärm
Du kan ändra flera inställningar på displayen.
•
Ljusstyrka: Gör att du kan justera LCD-ljusstyrkan
•
Snabbstart: Du kan välja registret via Snabbstart (Skärmdump,
Program, Sok)
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
291
Maskin
8
•
Fuktighet: Optimerar utskriftskvaliteten utifrån luftfuktigheten i
skrivarens omgivning.
•
Anpassad färg: Här kan du ändra utskriftsdensiteten och svärtan på
utskrifterna
•
Tonjustering: Justerar automatiskt färgtonerna för bästa möjliga
utskriftskvalitet.
Förvaring
Du kan hantera förvaringen för alla applikationer och visa all
förvaringsinformation.
-Aktivering av automatisk tonjustering: Ger maskinen instruktioner
om att automatiskt kalibrera tonen vid vissa intervaller. Aktivera
detta alternativ för att utföra en normal eller fullständig tonjustering
efter ett visst antal sidor skrivs ut, eller om skrivaren inte används
under en viss period.
Om strömtillförseln stängs av till maskinen måste du ställa in rätt tid och
datum igen när strömmen kommer tillbaka.
9
-Auto. just. av ton : Utför en normal eller fullständig tonjustering
omgående.
Justering
Du kan välja på vilken höjd maskinen befinner sig. Du kan även justera
bildhanteringen och kontrollera maskintestet.
•
Höjdjustering : Du kan välja på vilken höjd maskinen befinner sig.
Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över
havsnivån maskinen befinner sig. Därför är det viktigt att ställa in rätt
höjd.
-Normal: 0 - 1000 m
-Hög 1: 1000 m - 2000 m
• Normal: Justerar automatiskt färgtonerna. Denna process tar längre
tid än Snabb, men ger bättre resultat.
• Full: Ändrar färgtabellen fullständigt för att justera färgtonerna.
•
Maskintest: Här kan du ändra tonnivån
-Utskriftsjustering : Här kan du justera utskriftsområdet. Om bilder
skrivs ut utanför sidan eller blir förskjutna måste du justera
utskriftsområdet.
-Hög 2: 2000 m - 3000 m
-Hög 3: 3000 m - 4000 m
-Hög 4: 4000 m - 5000 m
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
292
Maskin
Sparläge för ström
10
Energisparläge
Om du inte använder maskinen på en stund kan du spara energi med hjälp
av det här alternativet.
Du kan ställa in läget Energisparläge genom att trycka på
bildskärmen.
Prestandaoptimering
När det här alternativet är På kan du försätta maskinen i normalläge från
energisparläge genom att:
•
Tryck på
(Strömbrytare/väckning) på kontrollpanelen.
•
Fylla på papper i en kassett/ett magasin.
•
Öppna eller stänga luckan.
•
Dra ut eller stänga en kassett.
•
Lägg i originalen i DSDF.
•
Sätt in USB-enheten.
Med alternativet Sparläge för ström sparar maskinen energi. När du inte
använder maskinen på ett tag tillämpas alternativet Sparläge för ström
automatiskt på vissa delar. Alternativet Sparläge för ström sparar mindre
ström än alternativet Energisparläge.
Energisparläge
Om du inte använder maskinen på en stund kan du spara energi med hjälp
av det här alternativet. Maskinen sparar mer ström med alternativet
Energisparläge än i läget Sparläge för ström.
11
Timrar (endast administratör)
Om maskinen inte tar emot någon information under en viss tidsperiod
avbryter den det pausade jobbet eller lämnar den aktuella menyn och går
tillbaka till standardinställningarna. Du kan ställa in tiden som maskinen ska
vänta innan den avbryter det pausade jobbet eller lämnar den aktuella
menyn.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
293
Maskin
•
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas, klickar du på
Settings > Machine Settings > System > Setup.
•
System-timeout: Maskinen återvänder till kopieringsmenyn om den
inte tar emot någon information under den angivna tiden.
•
Jobbpaustidsgräns: Om det inträffar ett fel under utskriften och det
inte kommer någon signal från datorn håller maskinen kvar jobbet under
en angiven tid innan det tas bort.
•
Jobb-timeout: När skrivaren inte får indata efter ett visst tidsintervall
avbryts det aktuella jobbet. Du kan själv ange vilket intervall som ska
användas.
Konfigurering av Eko-läge: Eko-inställningar
-Standardinställningar: Maskinen står i läget Standard-eko.
-Anpassad installation: Ändra till önskade värden.
12
Eco
I eko-läget minskar bläck- och pappersåtgången.
•
Standardekoläge: Aktiverar eller inaktiverar eko-läget.
Vid tvingad: Aktiverar eko-läget. Om en användare vill försätta
skrivaren i eko-läge måste han eller hon ange lösenordet.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
294
Admin.inst
Detta är endast tillgängligt för administratörer.
Funktion
Beskrivning
Faxinställn.
Du kan ange standardfaxalternativen.
Ange de faxinställningar som ofta används
(se ”Allmänna faxinställningar” på sidan
145).
Skrivarinställningar
Du kan ange utskriftsrelaterade
inställningar. Om det inte går att ange
några specifika utskriftsinställningar skriver
maskinen ut med de inställningar du anger
här. Ange de utskriftsinställningar som ofta
anges. Den här funktionen kan vara
användbar om företaget har ett särskilt
utskriftsformulär (se ”Skrivarinställningar”
på sidan 301).
Boxinställningar
Här kan du kontrollera de aktuella
boxinställningarna och ändra
inställningarna om det behövs (se
”Boxinställningar” på sidan 302)
Rapportinställningar
Inställningen för papperskällan,
specificerar det förvalda
pappersmagasinet som skrivaren
använder för att skriva ut rapporter.
Programhantering
Du kan installera eller avinstallera program/
licenser. Om du lägger till ett program
måste du aktivera dess licens. Vissa
program kanske inte har någon licens (se
”Programhantering” på sidan 302)
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen beroende på tillval eller
modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och
klicka sedan på det alternativ du vill ha mer information om.
Tryck på Inställningar > Admin-inställningar från startskärmen eller
Apps.
Funktion
Säkerhet
Allmänna inställn.
Inled. inställn.
Beskrivning
Här kan du ange säkerhetsrelaterade
inställningar (se ”Säkerhet” på sidan 296).
Med dessa kan du konfigurera de allmänna
inställningarna (Mätning, Hantering av
förbrukningsartiklar, Konflikthantering,
och andra inställningar) (se ”Allmänna
inställn.” på sidan 298).
Här kan du ange grundläggande
inställningar som måste ställas in innan du
kan använda maskinen (se
”Startinställningar (endast administratör)”
på sidan 300).
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
295
Admin.inst
•
13
Säkerhet
Med denna kan du konfigurera säkerhetsinställningar.
Skriv över bild
Du kan skriva över data lagrat i minnet. Maskinen skriver över data och
eliminerar chans för att återskapa datan.
Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på vilka modeller
och tillval som är installerade.
•
•
•
Automatisk Skriv över bild: När ett jobb är slutfört finns det kvar
tillfälliga bilder i minnet. Ur säkerhetssynpunkt kan du ställa in maskinen
att automatiskt skriva över säkrat, icke-flyktigt (non-volatile) minne. Om
du vill säkra minnesutrymme kan du ställa in att maskinen automatiskt
ska skriva över säker beständig lagringsplats.
Manuell Skriv över bild: Vid utskrift, kopiering, skanning och fax
använder maskinen minne temporärt. Ur säkerhetssynpunkt kan du
ställa in maskinen att manuellt skriva över säkrat, icke-flyktigt (nonvolatile) minne. Om du vill säkra minnesutrymme kan du manuellt skriva
över säkrat, icke-flyktigt (non-volatile) minne. Du kan även ställa in så
att maskinen skriver över minnet vid varje uppstart.
Överskrivningsmetod: Du kan välja metod för att skriva över den
säkra beständiga lagringsplatsen.
-Tysk VSITR: Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet sju
gånger. När du skriver över de sex första gångerna används 0x00
och 0xff växelvis för att skriva över disken och den sjunde gången
skrivs disken med 0xAA.
-DoD5220.28-M: Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet
tre gånger. När du skriver över tre gånger används mönstren 0x35,
0xCA, 0x97 för att skriva över innehållet på disken. Den här
metoden för att skriva över disken anges av det amerikanska
försvarsdepartementet.
-Australiensisk ACSI 33: Välj det här alternativet om du vill skriva över
minnet fem gånger. När du skriver över fem gånger används tecknet
”C” och dess komplement växelvis för att skriva över disken. Efter
den andra gången sker en obligatorisk verifiering. För den femte
gången används slumpmässiga data.
-DoD 5220.22M (ECE): Välj det här alternativet om du vill skriva över
minnet tre gånger. När du skriver över tre gånger används mönstren
0x35, 0xCA, 0x97 för att skriva över innehållet på disken. Den här
metoden för att skriva över disken anges av det amerikanska
försvarsdepartementet.
-Anpassad överskrivning: Välj det här alternativet om du vill ange hur
många gånger minnet ska skrivas över. Hårddisken skrivs över så
många gånger som den siffra du väljer.
Planerad överskrivning av bild: Du kan manuellt planera en
överskrivning av bild.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
296
Admin.inst
Autentisering
Med den här funktionen kan du välja autentiseringsmetod för
användarautentisering.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Security > User Access Control (se ”Autentisering” på sidan 297).
•
Läge: Välj autentiseringsläge.
-Grundläggande autentisiering: Aktivera grundläggande
autentisering. Användarna måste logga in om de väljer ett alternativ
som endast är tillgängligt för administratörer. Dessa alternativ är
märkta med ”a” eller ”(endast administratör)” i den här handboken.
-Enhetsautentisering: Aktivera enhetsautentisering.
Enhetsautentisering innebär att en användare måste logga in innan
den kan använda enheten. Användare kan inte använda något
program utan att logga in.
-Programautentisering: Aktivera programautentisering. En
administratör kan välja vilket eller vilka program som kräver
inloggning för att kunna användas. De markerade programmen
kräver inloggning. Aktivera autentisering genom att trycka på
Programläge.
•
Metod
-Lokal autentisering: Autentiseringen sker utifrån den
användarinformation som finns lagrad på enhetens hårddisk.
▪LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.
▪SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad
SWS.
▪Auto-utlog.: Du kan använda auto-utloggning.
▪Loggin-begränsning: Du kan ställa in begränsningstid för
inloggningar, antal tillåtna försök och när vederbörande ska
låsas ut.
▪Utloggningsriktlinje: Du kan ange regler för när utloggning ska
ske.
-SMB och lokal autentisering: Autentisering sker utifrån den
användarinformation som finns lagrad på smb-servern.
▪LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.
▪SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad
SWS.
▪Auto-utlog.: Du kan använda auto-utloggning.
-Kerberos och lokal autentisering: Autentisering sker utifrån den
användarinformation som finns lagrad på Kerberos-servern.
▪LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.
▪SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad
SWS.
▪Auto-utlog.: Du kan använda auto-utloggning.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
297
Admin.inst
-LDAP och lokal autentisering: Autentisering sker utifrån den
användarinformation som finns lagrad på LDAP-servern.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
fliken Security > User Access Control> Accounting > Accounting
Methods (se ”fliken Säkerhet” på sidan 169).
▪LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.
▪SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad
SWS.
▪Auto-utlog.: Du kan använda auto-utloggning.
-SyncThruAaProvider: Autentisering sker utifrån den
användarinformation som finns lagrad på SWS.
•
Ingen rapportering: Välj att inte använda den här funktionen.
•
Standardkontroll: Välj det här alternativet om du vill använda
redovisningsmetoden för det installerade jobbet.
•
SyncThruaA Provider: Välj det här alternativet om du vill använda
jobbredovisningsmetoden i SyncThru™Web Admin Service (mer
utförlig information finns i handboken till SyncThru™Web Admin
Service).
▪LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.
▪SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad
SWS.
▪Auto-utlog.: Du kan använda auto-utloggning.
-Endast standardrapport: Användarna loggar in med användarnamn
och lösenord.
14
▪Id/PW-loggin: Användarna loggar in med användarnamn (ID) och
lösenord.
▪Endast ID-inloggn.: Användarna loggar endast in med
användarnamn (ID).
•
Allmänna inställn.
Med denna kan du konfigurera allmänna inställningar.
Säker utskrift: Du kan logga in från säker utskrift.
Mått
Kontroll
Du kan välja måttenheter och standardstorlek för papper.
När redovisningsmetoden Standard används kan du begränsa olika
funktioner för olika användare (se ”Autentisering” på sidan 297).
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
298
Admin.inst
Hantering av förbrukningsartiklar
Fler inställningar
Anger alternativ för aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial. Om
du anger det här alternativet visas ett varningsmeddelande i maskinen när
förbrukningsmaterialen håller på att ta slut. Förbered
förbrukningsmaterialen i förväg.
Du kan ställa in Jobb pågår-fönster, Jobbradering.
•
Jobb pågår-fönster: Med denna funktion kan du visa hur långt ett
pågående jobb har kommit.
•
Jobbradering: Inställningen för jobbradering, anger huruvida
användare kan radera alla jobb eller endast jobb som de skapar.
• Best.meddelande för skannerenheten: Visar ett meddelande när
skannerenheten har specificerad återstående livslängd.
-Tillåt att alla jobb raderas: Alla användare får radera alla jobb.
• Beställningsmeddelande för tonerkassett: Visar ett meddelande
när en tonerkassett har specificerad återstående livslängd.
-Tillåt endast att egna jobb raderas: Användare får endast radera
egna jobb
• Ekonomitoner: Med alternativet Ekonomitonerkan du välja att
spara toner när du skriver ut ett dokument.
•
Låsning av startskärmen: Administratörer kan begränsa användares
möjligheter att flytta/radera widgets, appar och genvägar såväl som
deras användning av funktioner för att exempelvis ställa in bakgrund
eller lägga till startskärmen.
Konflikthantering
Med detta alternativ kan du ställa in prioritet för Kopiering, Skriv ut,
Skicka, Rapport.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
299
Admin.inst
15
• Om det behövs anger du maskinens placering i fältet Placering.
Startinställningar (endast administratör)
• Om det behövs anger du informationen i fältet Administratör om
den person som ska kontaktas när problem inträffar med maskinen.
Du kan ändra startinställningarna som aktiveras när skrivaren slås på.
•
Om du vill avbryta justeringen av inställningarna trycker du på Avsluta.
De inställningarna du dittills gjort sparas då. Avsluta-knappen är dock
inte aktiverad om det är första gången du använder det här alternativet.
Kontrollera ansl.: Tryck på Test-knappen för att verifiera
Ethernetkortanslutning. När Ansluten visas efter att du har tryckt på
Test-knappen trycker du på Nästa.
Om Ej ansluten visas kontrollerar du att maskinen är ansluten till
nätverket och verifierar sedan LAN-anslutningen igen.
•
Språk: Välj språket som ska användas på displayen och tryck på
Nästa.
•
Anteckning: Läs och klicka på Nästa.
• Om problemet med nätverksanslutningen kvarstår kontaktar du
nätverksadministratören.
•
Administratörskonto: Skriv in Namn, Nytt lösenord, Bekräfta
lösenord.Admin anges som standardnamnfält.
• Om du har installerat en faxenhet eller efterbehandlingsenhet (tillval)
trycker du på varje Test-knapp för att verifiera deras anslutning.
•
Datum & Tid: Ange Datum, Tid, Tidszon, datum och timformat
Sommartid.
•
Nätverksinställningar: Ange IP-adress, Delnätmask, Gateway,
Värdnamn, Domännamn, Primär DNS-server och Sekundär DNSserver i varje fält. Tryck sedan på Nästa.
Exempel på hur man väljer tidszon, välj regionen för ditt land.
•
Enhetstilldelning: Ta bort det befintliga enhetsnamnet och ange det
enhetsnamn du vill använda, och tryck sedan på Nästa. Kom ihåg att
ange det enhetsnamn som ska användas på nätverket.
• Om en ny IP-adress tilldelas automatiskt av en DHCP eller BOOTP
trycker du på DHCP eller BOOTP.
• Om du är osäker på nätverksmiljön kontaktar du
nätverksadministratören.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
300
Admin.inst
•
SNMP-konfigurering: AngeCommunity-namn, Åtkomsttillstånd,
Autentiseringsanvändarnamn, Lösenord för autentisering,
Autentisering bekräfta lösenord, Integritetslösenord och
Sekretess bekräfta lösenord i varje fält. Tryck på Klar.
16
Faxinställn.
Du kan ange standardfaxalternativen. Ange de faxinställningar som ofta
används.
Tryck på Inställningar > Faxinställn. från skärmen (se ”Allmänna
faxinställningar” på sidan 145)
• Om faxfunktionen inte är installerad visas inte faxikonen på
skärmen.
17
Skrivarinställningar
Du kan ange utskriftsrelaterade inställningar. Om det inte går att ange
några specifika utskriftsinställningar skriver maskinen ut med de
inställningar du anger här. Ange de utskriftsinställningar som ofta anges.
Den här funktionen kan vara användbar om företaget har ett särskilt
utskriftsformulär.
Tryck på Inställningar > Skrivarinställningar på skärmen.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
fliken Settings > Machine Settings > Printer (se ”Fliken Inställningar”
på sidan 168).
• Faxalternativen varierar mellan olika länder vilket beror på olikheter
i kommunikationsreglerna. Om några av faxalternativen som
förklaras i anvisningarna är nedtonade betyder det att dessa
alternativ inte kan användas i din kommunikationsmiljö.
• Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du
på fliken Settings > Machine Settings > Fax (se ”Fliken
Inställningar” på sidan 168).
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
301
Admin.inst
18
20
Boxinställningar
Du kan lagra dokumentutskrifter och skicka från datorer eller skannade
bilder i Box. Box finns på maskinens hårddisk (HDD). Det betyder att
dokumentet lagras på hårddisken. Du kan skapa ett lösenord för ett
specifikt lagrat dokument (Stored Document) så att inte obehöriga
användare ska kunna komma åt det. Du kan också skriva ut lagrade
dokument med hjälp av en mängd olika utskriftsfunktioner och skicka
dokumenten till flera olika mottagare såsom e-post, server eller fax. Du kan
konfigurera en dokumentbox och använda dokumentboxfunktionen med
SyncThru™ Web Service.
Om viktig information lagras i Box, rekommenderar vi att du
säkerhetskopierar informationen regelbundet. Samsung friskriver sig
från allt ansvar för skada eller förlust av data som orsakas av felaktig
användning eller att maskinen inte fungerar.
19
Rapportinställningar
Inställningen för papperskällan specificerar det förvalda pappersmagasinet
som skrivaren använder för att skriva ut rapporter.
Programhantering
Du kan installera eller avinstallera program/licenser. Om du lägger till ett
program måste du aktivera dess licens. Vissa program kanske inte har
någon licens.
Tryck på Inställningar > Programhantering från startskärmen eller Apps.
• Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du
på fliken Maintenance > Application Management (se
”Programhantering” på sidan 302).
• Vissa skrivare stöder inte denna funktion.
Installera ett program
1
2
Klicka på knappen Installera
3
Ett verifieringsmeddelande visas. Läs igenom avtalet och markera
Jag godkänner licensavtalet, och tryck på OK.
Ett popup-fönster med mappar visas. Markera programfilen och
tryck på OK.
Programinstallationen startar.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
302
Admin.inst
Visa information om ett program
1
2
Markera applikationsnamnet som du vill ha mer info om.
Granska informationen om programmet.
Aktivera/inaktivera ett program
1
Välj programmet du vill aktivera/inaktivera och tryck på Aktivera/
inaktivera
2
Programmet du valde har aktiverats/inaktiverats.
Avinstallera ett program
1
2
Välj programmet du vill ta bort och markera Avinstallera.
Ett bekräftelsefönster visas. Tryck på Ja.
Programmet du valde har avinstallerats.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
303
Hantering
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval
eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din
maskin.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Information > Print information (se ”Fliken Information” på sidan
167).
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
•
Du kan kontrollera förbrukningsmaterialets livslängd och utskriftsrapporter.
Tryck på Inställningar > Hantering från startskärmen eller Apps.
21
Liv. förbr.art.
Med den här funktionen kan du kontrollera återstående procent för alla
förbrukningsmaterial.
ex.) tonerkassett/bildbehandlingsenhet
System
-Konfiguration: Skriv ut om du vill se konfigurationsinformation om
maskinen. Produktinformation, versionsinformation,
produktinställning och pappersinställning ingår.
-Information om förbrukningsmaterial: Skriv ut för att se hur mycket
som återstår (angivet i procent) av de olika förbrukningsartiklarna.
-Användningsräknare: Skriv ut om du vill kontrollera antal utförda
jobb. Information om skrivaranvändning, skanningsanvändning och
faxanvändning ingår.
-Demosida: Utskriftsprovsidan för att kontrollera om maskinen fungerar
ordentligt. Du kan även välja A4 eller letter.
-Felinformation: Skriv ut om du vill kontrollera vilka fel som har inträffat
i maskinen. Feltyper och antal ingår.
22
Rapport
Med den här funktionen kan du skriva ut alla rapporter som finns tillgängliga
för maskinen. Dessa rapporter kan hjälpa dig att hålla maskinen i ett gott
skick.
-Nätverkskonfiguration: Skriv ut om du vill se information om
nätverkskonfiguration. Information om nätverkskonfiguration som
TCP/IP, rå TCP/IP och LPD-information skrivs ut.
-Konto: Skriv ut för att se kontolistan.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
304
Hantering
•
Skicka:
-Skicka bekräftelse: Du kan välja om maskinen ska skriva ut en
rapport om en sändning utfördes eller inte.
-Fax mottagen: Skriv ut om du vill kontrollera listan över mottagna fax.
-Skickade fax: Skriv ut om du vill kontrollera listan över skickade fax.
-Faxa schemalagda jobb: Skriv ut om du vill kontrollera listan över
schemalagda faxjobb.
-Skickad e-post: Skriv ut om du vill kontrollera överföringsstatus för
jobbet Skan. t. e-post.
•
Typsnitt:
-PCL-tecken: Skriv ut om du vill se PCL-teckensnittslistan.
-PS-teckensnitt: Skriv ut om du vill se PS-teckensnittslistan.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
305
Nätverksinställningar
Välj det här alternativet om du ska konfigurera nätverksfunktioner.
Funktion
• •Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval
eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din
maskin.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
Beskrivning
Visa IP-adress
Du kan ange att IP-adressen ska visas på
Start-skärmen.
Protokoll
Du kan aktivera eller inaktivera IPv6protokoll
IPv6-adress
Du kan ange IPv6-adresstyperna.
DHCPv6-konfiguration
Du kan ställa in DHCPv6.
DHCP unik identifierare
Visa den unika identifieraren för DHCP.
802.1x
Du kan aktivera eller inaktivera säkerhet för
802.1x.
802.1x Autentiseringsmetod
Du kan välja autentiseringsalgoritmen du
vill använda.
Identifierare av
identitetsassociation för
DHCPv6.
Visa identifierare av identitetsassociation
för DHCP.
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar från startskärmen eller
Apps.
23
Ethernet
Funktion
Beskrivning
Ethernetport
Du kan aktivera eller inaktivera ethernetporten.
Ethernet-hastighet
Du kan ställa in ethernet-hastigheten.
MAC-adress
Visar maskinens MAC-adress.
Du kan ange IPv4-inställningar.
IP-inställning
Du kan ange TCP/IPv4-inställningar.
•
DNS-konfigurering
Du kan ange DNS-inställningar.
WINS
Du kan konfigurera WINS-servern.
TCP/IPv4
IP-inställning: Du kan välja metod för att allokera IP-adresser.
-Statisk: Välj det här alternativet om du vill ange IP-adress/
delnätsmask/gateway-adress manuellt.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
306
Nätverksinställningar
•
-BOOTP: IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras
automatiskt av BOOTP-servern.
TCP/IPv6
-DHCP: IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras automatiskt
av DHCP-servern.
Du kan ange IPv6-inställningarna.
•
Protokoll: Markera för att använda IPv6-protokollet i systemet. Starta
om maskinen för att tillämpa ändringen.
•
IPv6-adress: Visar IPv6-adresstyper.
DNS-konfigurering: Du kan konfigurera DNS-servern.
-Värdnamn: Ange värdnamnet. Du kan ange upp till 63 tecken.
Standardnamnet är ”SEC[MAC address]”.
-Länk-lokal adress: Det här är en IPv6-adress som börjar med
prefixvärdet FE80. Adressen har "scope" för lokal länk och
genereras automatiskt.
-Domännamn: Ange domännamnet. Du kan ange upp till 128 tecken.
-Primär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill
använda primärt.
-Tillståndslös adress: Det här är en IPv6-adress som skapas av
routerannonserat prefix och gränssnittsidentifierare. I ett gränssnitt
som Ethernet har gränssnittsidentifieraren ofta utvecklats från
maskinens Mac-adress. Det annonserade prefixet beror på
routerkonfigurationerna.
-Sekundär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill
använda som alternativ.
-Dynamisk DNS-registrering: Om du vill använda detta markerar du
kryssrutan eller kryssrutorrna för dynamisk DNS-registrering. När
det här alternativet är markerat registreras värdnamnet och
domännamnet till konfigurerade DNS-servrar dynamiskt. Om
alternativet är markerat och DHCP har markerats så inaktiveras
alternativen för DHCP FQDN automatiskt.
Fler än en adress kan konfigureras för routerannonsering, men endast
en visas på skärmen.
•
WINS: Du kan konfigurera WINS-servern. WINS används i Windowsoperativsystemet. Välj det här alternativet.
-Tillståndsbaserad adress: Det här är en IPv6-adress som erhålls av
en DHCPv6-server.
•
Visa IP-adress: Du kan ange att IP-adressen ska visas på
meddelandepanelen. Om du markerar det här alternativet visas IPadressen på meddelandepanelen.
-Manuell adress: Det här är en IPv6-adress som en administratör kan
konfigurera manuellt.
•
DHCPv6-konfiguration: Välj önskad DHCPv6-konfiguration.
-Använd DHCP enligt indikation från router: DHCPv6 aktiveras när
en router dirigerar till DHCPv6.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
307
Nätverksinställningar
-TLS: Med den här metoden tillhandahålls säker kommunikation över
Internet mellan en klient och en server.
-Aktivera alltid DHCP: DHCPv6 används för att erhålla en IPv6-adress
oavsett routerdirigering.
-Använd aldrig DHCP: Inaktiverar DHCPv6.
24
•
DHCP unik identifierare: Visa den unika identifieraren för DHCP.
•
DHCP identifierare av identitetsassociation: Visa DHCP
identifierare av identitetsassociation
802.1x
Du kan aktivera 802.1x-autentisering, som är en portbaserad autentisering.
Om den här typen av autentisering är aktiverad ges inte maskinen åtkomst
till den skyddade sidan av nätverket förrän maskinen auktoriseras. Använd
den här funktionen för att skydda nätverket.
•
802.1x : Markera det här alternativet om du vill aktivera funktionen.
•
802.1x Authentication Method: Välj den autentiseringsalgoritm du vill
använda.
Wi-Fi
Wi-Fi-menyn är endast tillgänglig om tillvalet Trådlöst/NFC-paket är
installerat. (se ”Installation av trådlöst nätverk (tillval)” på sidan 330).
Undermenyerna i Wi-Fi-menyn är i stort sett identiska med undermenyerna
i Ethernet-menyn (se ”Ethernet” på sidan 306).
Funktion
Wi-Fi-nätverk
Efter att maskinen ansluts till ett trådlöst
nätverk visas åtkomstpunktens (routerns)
SSID på bildskärmen.
WPS-inställningar
Om din skrivare och en åtkomstpunkt (eller
trådlös router) är kompatibel med Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS), kan du på ett
enkelt sätt konfigurera inställningarna för
trådlöst nätverk med hjälp av menyn WPSinställningar utan behov av en dator.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct är en säker och smidig
anslutningsmetod för att ansluta skrivare
med stöd för Wi-Fi Direct till en mobil enhet
via ett P2P-nätverk (peer-to-peer).
-EAP-MD5: Ger minimal säkerhet. Hash-funktionen MD5 är sårbar för
ordlisteattacker och saknar stöd för nyckelgenerering.
-PEAP: Rekommenderas för användare som endast tänker använda
klienter och servrar i form av Microsoft-datorer. Den
rekommenderas inte för andra användare.
-EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 medger dubbelriktad autentisering
mellan peers genom att kombinera ett frågemeddelanden från en
peer med svarspaketet och ett svarsmeddelande från en
autentiserare på slutförandepaketet.
Beskrivning
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
308
Nätverksinställningar
25
27
Nätverksprotokoll
NFC
Du kan aktivera eller inaktivera önskat nätverksprotokoll
26
Du kan inaktivera och aktivera NFC NFC-funktionen är tillgänglig om
tillvalet Trådlöst/NFC-paket är installerat (se ”Användning av NFCfunktionen (tillval)” på sidan 339).
Network Security
Du kan endast aktivera och konfigurera dessa alternativ i SyncThru™
Web Service (se ”fliken Säkerhet” på sidan 169).
Funktion
Beskrivning
IPSec
Du kan inaktivera IPSec om det är påslaget
i SyncThru™ Web Service.
Natverksfiltr.
Du kan inaktivera alternativ för
nätverksfiltrering om det är påslaget i
SyncThru™ Web Service.
•
IPSec: Du kan inaktivera inställningar för IP-säkerhet.
•
Natverksfiltr.:
-MAC-filtrering : Inaktivera MAC-filtrering
-IPv4-filtrering: Inaktivera IPv4-filtrering.
-IPv6-filtrering: Inaktivera IPv6-filtrering.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
309
System
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval
eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din
maskin.
• Klicka på
(Hjälp) från startskärmen eller
(snabbmeny) och
klicka på det alternativ du vill ha mer information om.
Maskindetaljer
Du kan kontrollera den detaljerade maskininformationen. Underhåll
maskinen genom att kontrollera statusen för installerade maskinvaru- och
programvaruversioner. Du kan hämta den senaste programvaran från
Samsungs webbplats (http://www.samsung.com > find your product >
Support or Downloads).
•
H/W-konfigurering: Visar status för installerad maskinvara inklusive
tillval.
•
Kapacitet: Visar data för maskinvaran.
•
Programvaruversioner: Visar programvaruversionerna för de
installerade systemen.
28
Datum och tid
När du ställer in tid och datum används dessa för att skicka/skriva ut
senarelagda fax-/utskriftsjobb och skrivs ut på rapporter. Om de inte
stämmer måste du ändra till rätt tid.
30
Åtkomst
29
Om systemet
Du kan se maskinens maskinvarukonfigurationer, systemegenskaper och
programversioner.
Gör att du kan konfigurera skrivaren för att göra den lättare att använda. I
denna meny kan du ändra flera olika ljud-, interaktion- och displayalternativ
så att skrivaren är mer lättillgänglig för användare.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
310
System
31
Kontaktuppgifter
Med den här funktionen kan du visa kontaktuppgifter till kundtjänst där
användarna kan få hjälp. Om du loggar in som en administratör kan du
ändra kontaktuppgifterna.
•
Systemadministratör: Kontrollera kontaktuppgifterna för
administratören.
•
Samsung Support: Kontrollera informationen om kundtjänst.
2. Avancerade inställningar för inställningsmeny
311
3. Nätverksinställning
Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du konfigurerar nätverksmiljön innan du använder
maskinen. Du måste vara bekant med de termer som används vid konfigurering av nätverksmiljön. Slå upp de
termer du inte förstår i ordlistan (”Ordlista” på sidan 376).
• Nätverksmiljö
313
• Åtkomst till nätverksinstallation
314
• Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)
315
• Utskriftsinställningar (Portar att ange för
nätverksutskrift)
318
• Ställ in protokoll
319
• Nätverksfiltreringsinställningar
320
• Installera drivrutinen via nätverk
321
• Installation av trådlöst nätverk (tillval)
330
• Användning av NFC-funktionen (tillval)
339
• Kompatibla mobilappar
349
• AirPrint
350
• Google Cloud Print™
351
Nätverksmiljö
Du kan använda nätverket när du har anslutit en nätverkskabel till en
motsvarande port på skrivaren.
Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den
som nätverksskrivare. Du kan ställa in följande grundläggande
nätverksparametrar på maskinens kontrollpanel.
Objekt
Nätverksprotokoll
Specifikation
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR, IPP
I följande tabell visas vilka nätverksmiljöer som stöds av maskinen:
• FTP,SMB, SMTP, WSD
• LDAP, Kerberos, 802.1x
Objekt
Nätverkskort
Specifikation
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX trådbundet Lan
• Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LAN och
närfältskommunikation (Near Field
Communication, NFC)a
Nätverksoperativs
ystem
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3,
HTTP, IPSec)
a. Tillvalsenhet
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows
Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows
Server® 2008 R2
• Olika Linux-OS
• Olika Linuxvarianter
• Mac OS X 10.5 - 10.9
• Novell NetWare 5.x - 6.x
3. Nätverksinställning
313
Åtkomst till nätverksinstallation
1
2
Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till maskinen.
3
Logga in som administratör (se ”Logga in” på sidan 288).
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet från
startskärmen eller Apps.
3. Nätverksinställning
314
Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)
När du ansluter maskinen till ett nätverk måste du först konfigurera TCP/IPinställningar för maskinen. Inställningarna som visas nedan är
grundläggande inställningar som krävs för att kunna använda maskinen
som en nätverksmaskin. Du kan ange TCP/IP, DNS-server, TCP/IPv6,
Ethernet och allokeringsmetoder för IP-adress.
2
TCP/IP-protok.
Du kan ange IPv4-inställningar.
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet > TCP/IPv4
från startskärmen eller Apps.
1
Ethernet
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 168).
Du kan ange ethernet-inställningar.
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet från
startskärmen eller Apps.
IP-inställning
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 168).
•
Ethernetport: Du kan aktivera eller inaktivera ethernet-porten.
•
Ethernet-hastighet: Välj en hastighetsnivå för Ethernet.
•
MAC-adress: Visar maskinens MAC-adress.
Du kan välja metod för att allokera IP-adresser.
•
Statisk: Välj det här alternativet om du vill ange IP-adress/
delnätsmask/gateway-adress manuellt.
•
BOOTP: IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras automatiskt
av BOOTP-servern.
•
DHCP: IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras automatiskt
av DHCP-servern.
3. Nätverksinställning
315
Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)
DNS-konfiguration
Visa IP-adress
Du kan konfigurera DNS-servern.
Du kan ange att IP-adressen ska visas på meddelandepanelen. Om du
markerar det här alternativet visas IP-adressen på meddelandepanelen.
•
Värdnamn: Ange värdnamnet. Du kan ange upp till 63 tecken.
Standardnamnet är ”SEC[MAC address]”.
3
•
Domännamn: Ange domännamnet. Du kan ange upp till 128 tecken.
•
Primär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill
använda primärt.
•
Sekundär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill
använda som alternativ.
•
Dynamisk DNS-registrering: Om du vill använda detta markerar du
kryssrutan eller kryssrutorrna för dynamisk DNS-registrering. När det
här alternativet är markerat registreras värdnamnet och domännamnet
till konfigurerade DNS-servrar dynamiskt. Om alternativet är markerat
och DHCP har markerats så inaktiveras alternativen för DHCP FQDN
automatiskt.
TCP/IPv6
Du kan ange IPv6-inställningarna.
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet > TCP/IPv6
från startskärmen eller Apps.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 168).
•
Protokoll: Markera för att använda IPv6-protokollet i systemet. Starta
om maskinen för att tillämpa ändringen.
•
IPv6-adress: Visar IPv6-adresstyper.
WINS (Windows Internet Name Service)
Du kan konfigurera WINS-servern. WINS används i Windowsoperativsystemet. Välj det här alternativet.
-Länk-lokal adress: Det här är en IPv6-adress som börjar med prefixvärdet
FE80. Adressen har "scope" för lokal länk och genereras automatiskt.
-Tillståndslös adress: Det här är en IPv6-adress som skapas av
routerannonserat prefix och gränssnittsidentifierare. I ett gränssnitt som
Ethernet har gränssnittsidentifieraren ofta utvecklats från maskinens Macadress. Det annonserade prefixet beror på routerkonfigurationerna.
3. Nätverksinställning
316
Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)
4
802.1x
Fler än en adress kan konfigureras för routerannonsering, men endast en visas
på skärmen.
-Tillståndsbaserad adress: Det här är en IPv6-adress som erhålls av en
DHCPv6-server.
-Manuell adress: Det här är en IPv6-adress som en administratör kan
konfigurera manuellt.
•
DHCPv6-konfiguration: Välj önskad DHCPv6-konfiguration.
-Använd DHCP enligt indikation från router: DHCPv6 aktiveras när en router
dirigerar till DHCPv6.
-Aktivera alltid DHCP: DHCPv6 används för att erhålla en IPv6-adress oavsett
routerdirigering.
•
•
Du kan aktivera 802.1x-autentisering, som är en portbaserad autentisering.
Om den här typen av autentisering är aktiverad ges inte maskinen åtkomst
till den skyddade sidan av nätverket förrän maskinen auktoriseras. Använd
den här funktionen för att skydda nätverket.
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet > 802.1x från
startskärmen eller Apps.
•
802.1x : Markera det här alternativet om du vill aktivera funktionen.
•
802.1x Authentication Method: Välj den autentiseringsalgoritm du vill
använda.
-Använd aldrig DHCP: Inaktiverar DHCPv6.
-EAP-MD5: Ger minimal säkerhet. Hash-funktionen MD5 är sårbar för
ordlisteattacker och saknar stöd för nyckelgenerering.
Unik identifierare för DHCPv6: Klienter använder en unik identifierare för
DHCP (DUID) för att erhålla en IP-adress från DHCPv6-servern. Servern hittar
DUID i databasen och levererar korrekt lämplig konfigurationsdata (adress,
leasetider, DNS-servrar osv.) till klienten.
-PEAP: Rekommenderas för användare som endast tänker använda
klienter och servrar i form av Microsoft-datorer. Den
rekommenderas inte för andra användare.
Identifierare av identitetsassociation för DHCPv6.: Varje
användargränssnitt har ett ID. Det kallas identifierare av
identitetsassociation (IAID) och binder gränssnittet till en eller flera IPadresser. Varje tilldelning i DHCPv6-servern inkluderar ett DUID-par
och ett IAID-par.
-EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 medger dubbelriktad autentisering
mellan peers genom att kombinera ett frågemeddelanden från en
peer med svarspaketet och ett svarsmeddelande från en
autentiserare på slutförandepaketet.
-TLS: Med den här metoden tillhandahålls säker kommunikation över
Internet mellan en klient och en server.
3. Nätverksinställning
317
Utskriftsinställningar (Portar att ange för nätverksutskrift)
Du kan ange vilka portar som ska användas vid utskrift. Om du vill skriva ut
via nätverket måste du ange följande portar.
Tryck på Inställningar > Hantering > Rapport > Nätverkskonfiguration
från startskärmen eller Apps och sedan på Skriv ut.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress (se ”Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)” på
sidan 315).
3. Nätverksinställning
318
Ställ in protokoll
Du kan aktivera/inaktivera Standard TCP/IP, LPR, IPP, ThinPrint, CIFS,
SNTP (Simple Network Time Protocol), SLP (Service Location Protocol),
Telnet, SNMP V1/V2 (Simple Network Management Protocol), SNMPv3,
UPnP(SSDP) -protokoll, och mDNS (Multicast Domain Name System),
SetIP, och HTTP.
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Nätverksprotokoll från
startskärmen eller Apps.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 168).
3. Nätverksinställning
319
Nätverksfiltreringsinställningar
Du kan ställa in maskinen så att olistade IP- eller MAC-adresser inte kan
ansluta till maskinen.
Du kan ange allmänna nätverksfiltreringsinställningar.
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar >Nätverkssäkerhet >
Natverksfiltr. från startskärmen eller App.
Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.
Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din
maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 168).
•
MAC-filtrering : Inaktivera MAC-filtrering.
•
IPv4-filtrering: Inaktivera IPv4-filtrering.
•
IPv6-filtrering: Inaktivera IPv6-filtrering.
3. Nätverksinställning
320
Installera drivrutinen via nätverk
Du måste installera skrivardrivrutinerna för utskrift. Programvaran
innehåller drivrutiner, applikationer och andra supportprogram.
Kontrollera att nätverksinstallationen har slutförts. Alla program på datorn
bör vara stängda innan du påbörjar installationen.
3. Nätverksinställning
321
Installera drivrutinen via nätverk
5
Windows
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
4
Välj Nätverk på skärmen Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på
Nästa.
5
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Från Starta i Windows 8
• V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din
dator är ansluten till internet. Du kan även ladda ned drivrutinen
manuellt från Samsung webbplats: www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar.
Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar.
Klicka därefter på OK.
•Windows 8
Om installationsfönstret inte visas från
Charms(Snabbknappar), välj Sök > Apps(Appar)och sök efter
Kör. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt “X” med bokstaven som
representerar din CD-ROM-enhet och klicka på OK.
• Samsung Printer Experience finns för nedladdning via Windows
Store. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
WindowsStore.
a Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
b Klicka på Store.
c Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
d Klicka på Installera.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.”
visas, klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
3. Nätverksinställning
322
Installera drivrutinen via nätverk
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande cd:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen från Skrivbord kan du ladda ner den från Samsung
webbplats: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar.
• Samsungs verktyg för skrivarhantering installeras separat från den
medföljande cd:n med programvara.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
2
Från Charms(Snabbknappar), välj Inställningar > Ändra
datorinställningar > Enheter.
3
Klicka på Lägg till en enhet.
Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.
4
Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd
från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens
drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta
installationen genom att skriva /s eller /S i kommandofönstret.
Kommandoradsparametrar
I följande tabell visas de kommandon som kan användas i
kommandofönstret.
Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot
används tillsammans med /s eller /S. /h, /H och /? är dock särskilda
kommandon som kan användas separat.
Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.
Kommandorad
Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn.
5
Tyst installationsläge
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
/s eller /S
Definition
Startar tyst installation.
Beskrivning
Installerar drivrutiner för
maskinen utan att det krävs
någon åtgärd från
användaren eller visas i
användargränssnittet.
3. Nätverksinställning
323
Installera drivrutinen via nätverk
Kommandorad
/p”<portnamn>”
eller /
P”<portnamn>”
Definition
Anger skrivarporten.
Nätverksporten
skapas via
standardportmon
itorn för TCP/IP.
För lokala portar
måste porten
finnas på datorn
innan den kan
anges med det
här kommandot.
Beskrivning
Skrivarportnamnet kan
anges som en IP-adress,
värdnamn, lokalt USBportnamn, IEEE1284portnamn eller
nätverkssökväg.
Kommandorad
/a”<målsökväg>”
eller /
A”<målsökväg>”
• /
p"\\datornamn\delad_skr
ivare" eller
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad
_skrivare" där,
"\\datornamn\delad_skri
vare" eller
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad
_skrivare" anger
nätverkssökvägen till
skrivaren genom att
ange två snedstreck,
datornamnet eller den
lokala IP-adressen till
datorn som delar
skrivaren, och därefter
resursnamnet för
skrivaren.
Beskrivning
Anger en målsökväg för
installationen.
Eftersom drivrutiner för
maskinen ska installeras på
en OS-specifik plats gäller
detta kommando endast för
tillämpningsprogram.
Målsökvägen
måste vara en
fullständig
sökväg.
Exempel:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” där
”xxx.xxx.xxx.xxx” avser
nätverksskrivarens IPadress. /p”USB001”, /
P”LPT1:”, /p”värdnamn”
Definition
/n”<skrivarnamn>”
eller /
N”<skrivarnamn>”
Anger skrivarnamnet.
Skrivarinstansen skapas
som det angivna
skrivarnamnet.
Med den här parametern
kan du lägga till önskade
skrivarinstanser.
/nd eller /ND
Anger att den
installerade drivrutinen
inte ska användas som
standarddrivrutin för
maskinen.
Den installerade drivrutinen
för maskinen blir inte
standardmaskindrivrutin på
systemet om det finns minst
en installerad
skrivardrivrutin. Om det inte
finns någon installerad
maskindrivrutin används
inte det här alternativet
eftersom den installerade
skrivardrivrutinen blir
standardmaskindrivrutin i
Windows.
3. Nätverksinställning
324
Installera drivrutinen via nätverk
Kommandorad
/x eller /X
/
up”<skrivarnamn>”
eller /
UP”<skrivarnamn>
”
Definition
Använder befintliga
drivrutinfiler för din
maskin till att skapa en
skrivarinstans om den
redan har installerats.
Beskrivning
Kommandorad
Med det här kommandot
kan du installera en
skrivarinstans som
använder installerade
drivrutinfiler för din skrivare
utan att installera ytterligare
en drivrutin.
Tar endast bort den
Med det här kommandot tar
angivna skrivarinstansen du endast bort den angivna
och inte drivrutinfilerna. skrivarinstansen från
systemet utan att andra
drivrutiner för skrivaren
påverkas. Inga drivrutinfiler
för din skrivare tas bort.
/d eller /D
Avinstallerar alla
enhetsdrivrutiner och
program från systemet.
Med det här kommandot
avinstalleras alla
installerade
enhetsdrivrutiner och
applikationsprogram från
systemet.
/
v”<delningsnamn>”
eller /
V”<delningsnamn>
”
Delar ut den installerade
maskinen och lägger till
andra tillgängliga
plattformsdrivrutiner för
Peka och skriv ut.
Alla maskindrivrutiner som
stöds i den aktuella
Windows-versionen
installeras på systemet och
delas ut med det angivna
<delningsnamnet> för Peka
och skriv ut.
Definition
Beskrivning
/o eller /O
Öppnar mappen
Skrivare och fax efter
installationen.
Med det här kommandot
öppnas mappen Skrivare
och fax efter den tysta
installationen.
/h, /H eller /?
Visar hjälp för kommandoraden.
6
Mac
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
3
Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
4
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
3. Nätverksinställning
325
Installera drivrutinen via nätverk
5
6
7
8
Klicka på Continue.
17
18
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
10
Ange lösenordet och klicka på OK (eller Install Software).
11
12
13
14
Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.
15
Om automatiskt val (Auto Select) inte fungerar väljer du instället
"Select Printer Software" och skrivarnamnet under "Print Using".
16
Klicka på Add.
Välj Network Connected Printer(Wired or Wireless) på skärmen
Printer Connection Type och klicka på knappen Continue.
Klicka på IP och välj Select HP Jetdirect - Socket in Protocol.
Ange skrivarens IP-adress i fältet Address.
Ange könamn i fältet Queue. Om du inte kan ta reda på
utskriftsskrivarens könamn bör du försöka med standardkön först.
Klicka på Continue.
Klicka på Close när installationen är klar.
7
Linux
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsungs webbplats om
du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar).
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
2
3
Kopiera Unified Linux Driver-paketet till ditt system.
4
5
6
Packa upp paketet.
7
Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet
till.
Flytta till mappen uld.
Kör kommandot ” ./install.sh“ (Om du inte är inloggad som root, kör
kommandot med “sudo” som “sudo ./install.sh”).
Fortsätt installationen.
3. Nätverksinställning
326
Installera drivrutinen via nätverk
8
9
10
11
När installation är klar, starta funktionen Printing (Gå till System >
Administration > Printing eller kör kommandot “system-configprinter“ i terminalprogrammet).
Klicka på knappen Add.
Välj AppSocket/HP JetDirect och ange din maskins IP-adress.
Klicka på knappen Forward och lägg till den i systemet.
Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX
Installationen går till på samma sätt för alla varianter av UNIXoperativsystem som omnämns.
1
Från Samsungs webbplats hämtar du UNIX-paketet och packar upp
det på datorn.
2
Se till att du har root-behörighet.
“su -”
8
UNIX
3
Se administratörshandboken för UNIX-operativsystemet för mer
information.
• Kontrollera först att skrivaren har stöd för UNIX innan du installerar
drivrutinen för UNIX (se ”Operativsystem” på sidan 8).
• Ange inte citationstecknen som omgärdar kommandona i den här
bruksanvisningen.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Operativsystem” på sidan 8).
Kopiera lämpligt drivrutinsarkiv till UNIX-måldatorn.
4
Packa upp skrivardrivrutinspaketet för UNIX.
På IBM AIX anger du följande kommandon:
“gzip -d < ange namnet på paketet | tar xf -”
Du måste först installera paketet med drivrutinen för UNIX och konfigurera
skrivaren innan du kan börja använda den. Du måste hämta
drivrutinspaketet för UNIX från Samsungs webbplats om du vill installera
skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd
eller nedladdningar).
5
den uppackade katalogen.
3. Nätverksinställning
327
Installera drivrutinen via nätverk
6
Kör installationsskriptet.
Avinstallera skrivardrivrutinspaketet
“./install –i”
install är den installationsskriptfil som används för att installera eller
avinstallera skrivardrivrutinspaketet för UNIX.
Använd avinstallationsverktyget om du vill ta bort den installerade
skrivaren från systemet.
Använd kommandot chmod 755 install för att tillåta
installationsskriptet.
7
8
a Kör kommandot uninstallprinter från terminalen.
Uninstall Printer Wizard öppnas.
De installerade skrivarna visas i listrutan.
b Välj vilken skrivare som ska tas bort.
c Klicka på Delete för att ta bort skrivaren från systemet.
d Kör kommandot . /install –d för att avinstallera hela paketet.
e för att verifiera att avinstallationen lyckades anger du kommandot . /
install –c.
Kör kommandot . /install –c för att verifiera installationen.
Kör installprinter från kommandoraden. Fönstret Add Printer
Wizard öppnas. Konfigurera skrivaren i det här fönstret enligt
följande anvisningar:
På vissa UNIX-operativsystem (exempelvis Solaris 10) kan det hända
att en nyligen tillagd skrivare inte är aktiverad och/eller inte accepterar
jobb. Kör i så fall följande två kommandon i terminalfönstret som root:
Om du vill installera på nytt använder du kommandot . /install –i” för
ominstallation av binärer.
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Konfigurera skrivaren
Om du vill lägga till skrivaren till UNIX-systemet kör du "installprinter" från
kommandoraden. Fönstret med guiden Lägg till ny skrivare öppnas.
Installera skrivaren i det här fönstret enligt följande steg:
1
2
Ange skrivarens namn.
Välj lämplig skrivarmodell i modellistan.
3. Nätverksinställning
328
Installera drivrutinen via nätverk
3
Skriv en beskrivning som motsvarar skrivarens typ i fältet Type.
Detta är valfritt.
4
5
6
Ange en skrivarbeskrivning i fältet Description. Detta är valfritt.
7
Queue type visar anslutningen som lpd eller jetdirect i
motsvarande listruta. Dessutom är typen usb tillgänglig i Sun
Solaris.
Ange en skrivarplats i fältet Location.
Ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn i textrutan Device för
nätverksanslutna skrivare. På IBM AIX med jetdirect Queue type
fungerar endast DNS-namn. Numeriska IP-adresser är inte tillåtna.
8
9
10
Välj Copies för att ange antal kopior.
11
Markera alternativet Make Default för att använda skrivaren som
standardskrivare.
12
Klicka på OK för att lägga till skrivaren.
Markera alternativet Collate för att ta emot redan sorterade kopior.
Markera alternativet Reverse Order för att ta emot kopior i omvänd
ordning.
3. Nätverksinställning
329
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
9
• Om du vill lägga till en trådlös funktion till maskinen bör du kontrollera
alternativlistan och kontakta ett försäljningsställe för att beställa (se
”Tillgängliga tillbehör” på sidan 242). När du köper ett trådlöst/NFCpaket (trådlöst LAN-alternativ) bör du installera paketet enligt
beskrivningen i bruksanvisningen till det trådlösa paketet (trådlöst
LAN-alternativ) som följer med paketet. Efter installation av det
trådlösa paketet (trådlöst LAN-alternativ), konfigurerar du maskinen
så att den kan använda denna funktion.
• Kontrollera att skrivaren har stöd för trådlösa nätverk. Det kan hända
att vissa modeller saknar stöd för trådlösa nätverk (se ”Funktioner
fördelade på modell” på sidan 8).
Trådlösa nätverk kräver högre säkerhet. När en åtkomstpunkt ställs in för
första gången skapas därför ett nätverksnamn (SSID), en säkerhetstyp och
ett lösenord. Be nätverksadministratören om denna information innan du
fortsätter med skrivarinstallationen.
Introduktion av trådlösa inställningsmetoder
Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn.
Välj inställningsmetod från tabellen nedan.
• Vissa installationer av trådlösa nätverk kanske inte finns tillgängliga
för alla modeller eller i alla länder.
• Det är högst rekommenderat att du ställer in lösenord för
åtkomstpunkter. Om du inte ställer in lösenordet för åtkomstpunkter
är det möjligt att de exponeras för olagligt intrång från okända
maskiner som till exempel datorer, smarta mobiler och skrivare. Se
åtkomstpunktens användarguide angående inställning av lösenord.
Inställningsm
etod
Anslutningsmetod
Från datorn
Med
Från maskinens
åtkomstpunkt kontrollpanel
Beskrivning & referens
Se ”Använda nätverkskabel” på
sidan 333.
Se ”Användning av WPSinställningsmenyn” på sidan 331.
Se ”Användning av Wi-Fi-nätverk”
på sidan 333.
Konfiguration av Wi-Fi Direct
Se ”Wi-Fi Direct-inställning för
mobila utskrifter” på sidan 335.
3. Nätverksinställning
330
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
Val av typ
10
Användning av WPS-inställningsmenyn
Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk på två olika sätt.
Om din maskin och åtkomstpunkt (eller trådlösa router) har stöd för Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) kan du enkelt konfigurera det trådlösa nätverket
med hjälp av menyn WPS Settings utan behov av en dator.
• Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget
kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren.
Huruvida du använder knappen WPS (PBC) eller istället anger PINkoden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vilken
typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se
bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
•
Med metoden Tryckknappskonfigurering (PBC) kan du ansluta din
skrivare till ett trådlöst nätverk genom att trycka på menyn WPS
Settings på skrivarens kontrollpanel samt på motsvarande knapp
(WPS/PBC) på en WPS-aktiverad (Wi-Fi Protected Setup™)
åtkomstpunkt (eller trådlös router).
•
Med PIN-metoden (Personal Identification Number) kan du ansluta
skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PINkoden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt
eller trådlös router.
• Om det trådlösa nätverket ställs in med WPS-knappen kan
säkerhetsinställningar ändras. För att förhindra detta bör du låsa
WPS-alternativet i de nuvarande inställningarna för trådlös säkerhet.
Alternativets namn kan variera beroende på vilken åtkomstpunkt
(trådlös router) du använder.
Objekt att förbereda
•
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontrollera om skrivaren har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).
3. Nätverksinställning
331
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
Anslutning av WPS
Fabriksinställningen för din skrivare är PBC, vilket rekommenderas för en
typisk trådlös nätverksmiljö.
Anslutning i PBC-läge
1
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Wi-Fi från
startskärmen eller App.
2
Ange ID och Password.
Anslutning i PIN-läge
1
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Wi-Fi från
startskärmen eller App.
2
Ange ID och Password.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du
loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du
loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
3
4
Tryck på WPS-inställningar > Anslut via PBC.
5
Följ instruktionen på bildskärmen.
Tryck på WPS (PBC)-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller
routern.
3
4
Tryck på WPS-inställningar > Anslut via PIN.
Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på
datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern).
5
Följ instruktionen på bildskärmen.
Meddelanden visas på bildskärmen.
Meddelanden visas på bildskärmen.
3. Nätverksinställning
332
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
Objekt att förbereda
11
Användning av Wi-Fi-nätverk
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID)
samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet
vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat
nätverket.
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten dator.
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
•
Nätverkskabel.
1
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Wi-Fi från
startskärmen eller App.
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
2
På skrivaren visas det ett antal nätverk som du kan välja ifrån.
Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.
Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en
konfigurationsrapport för nätverket.
3
Välj önskat Wi-Fi-nätverk.
Se ”Rapport” på sidan 304.
12
Använda nätverkskabel
Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det
trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.
Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket
måste du utföra viss konfigurering.
Ange IP-adress med programmet SetIP
(Windows)
Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare
med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MACadress är nätverkskortets serienummer och visas i
nätverkskonfigurationsrapporten.
Se ”Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)” på sidan 315.
3. Nätverksinställning
333
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
Konfigurera maskinens trådlösa nätverk
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID)
samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet
vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat
nätverket.
Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av SyncThru™ Web
Service.
Använda SyncThru™ Web Service
Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för
kabelanslutningen.
1
Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
2
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
4
Ange ID och Password.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du
loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
7
8
Klicka på Wi-Fi > Wizard.
Välj Network Name(SSID) i listan.
Klicka på Next.
Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det
registrerade lösenordet (nätverksnyckeln) och klickar på Next.
9
En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka
på Apply om inställningarna stämmer.
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
3. Nätverksinställning
334
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
7
13
Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket
Du kan slå på och stänga av det trådlösa nätverket.
14
1
Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
2
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
4
Ange ID och Password.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du
loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
Klicka på Wi-Fi.
Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter
Wi-Fi Direct är en säker och smidig anslutningsmetod för att ansluta
skrivare med stöd för Wi-Fi Direct till en mobil enhet via ett P2P-nätverk
(peer-to-peer).
Med Wi-Fi Direct kan du ansluta din skrivare till ett Wi-Fi Direct-nätverk
samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Dessutom kan du använda
ett trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk simultant, så att flera
användare kan ha åtkomst till och skriva ut dokument från både Wi-Fi Direct
och ett trådbundet nätverk.
• Du kan inte ansluta mobiltelefonen till internet genom Wi-Fi Directanslutningen till skrivaren.
• Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. WiFi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS
eller SLP-tjänster.
• Som mest kan fyra enheter vara anslutna via Wi-Fi Direct.
3. Nätverksinställning
335
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
Komma igång med Wi-Fi Direct
Du kan aktivera funktionen Wi-Fi Direct på ett av följande vis:
1
Gå till SyncThru™ Web Service och välj Settings > Network
Settings > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™.
2
Aktivera Wi-Fi Direct™ och konfigurera andra alternativ.
På maskinen
Inställning av den mobila enheten
1
Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Wi-Fi från
startskärmen eller App.
2
Ange ID och Password.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du
loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
3
4
Tryck på Wi-Fi Direct.
Aktivera Wi-Fi Direct.
•
När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i
användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också
ställa in dennas Wi-Fi Direct.
•
När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det
mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om
du vill skriva ut från din smartphone.
• När du har hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet
väljer du skrivaren, varpå skrivarens lysdiod blinkar. Tryck på WPSknappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.
• Om din mobila enhet inte har stöd för Wi-Fi Direct måste du ange
skrivarens "nätverksnyckel" istället för att trycka på WPS-knappen.
Från en nätverksansluten dator
Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt
kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct via SyncThru™ Web Service.
3. Nätverksinställning
336
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
15
•
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan
kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport.
•
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har
konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du
administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om
lösenordet.
•
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera
skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till
nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IPadressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om
åtkomstpunkten har återställts.
Felsökning för trådlöst nätverk
Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du
följande.
Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller
trådlös router).
•
Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren
kanske inte är påslagen.
•
Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern
är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det
vara svårt att fånga upp signalen.
•
Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen
återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.
•
Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern
på åtkomstpunkten (eller trådlösa routern). Då kan du alltid använda IPadressen som är inställd med MAC-adressen. Du kan ta reda på
skrivarens Mac-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport för
nätverket.
•
Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du
eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
•
Skrivaren fungerar bara med IEEE 802.11 b/g/n och Wi-Fi. Det saknas
stöd för andra trådlösa nätverk (exempelvis Bluetooth).
•
Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
Kontrollera om brandväggsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar
kommunikationen.
Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går
att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggens
programvara blockerar kommunikationen. Se programvarans
bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök
sedan efter skrivaren igen.
3. Nätverksinställning
337
Installation av trådlöst nätverk (tillval)
•
Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen
till skrivaren.
Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den
trådlösa routern) och skrivaren.
Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller
betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
•
Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska
enheter som kan störa den trådlösa signalen.
Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat
mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.
•
Närhelst konfigurationen för din åtkomstpunkt (eller trådlösa router)
ändras, måste du göra produktens trådlösa nätverkskonfiguration igen.
•
Som mest kan fyra enheter vara anslutna via Wi-Fi Direct.
3. Nätverksinställning
338
Användning av NFC-funktionen (tillval)
Om du vill lägga till en trådlös funktion till maskinen bör du kontrollera
alternativlistan och kontakta ett försäljningsställe för att beställa (se
”Tillgängliga tillbehör” på sidan 242). När du köper ett trådlöst/NFCpaket (trådlöst LAN-alternativ) bör du installera paketet enligt
beskrivningen i bruksanvisningen till det trådlösa/NFC-paketet (trådlöst
LAN-alternativ) som följer med paketet. Efter installation av det trådlösa
paketet (trådlöst LAN-alternativ), konfigurerar du maskinen så att den
kan använda denna funktion.
• Om du använder ett annat batteri än det som följde med
mobilenheten, eller ett hölje i metall kan det blockera NFC.
• Om NFC-enheter upprepningsvis misslyckas med att kommunicera,
-bör du ta bort höljet från mobilenheten och försöka igen.
-Installera batteriet på nytt och försök igen.
16
Krav
NFC (Near Field Communication)-skrivaren gör det möjligt för dig att skriva
ut/skanna direkt från din mobiltelefon genom att helt enkelt hålla din
mobiltelefon över NFC-etiketten på det trådlösa/NFC-paketet (trådlöst
LAN-alternativ). Det kräver ingen installation av skrivardrivrutiner eller
anslutning till en åtkomstpunkt. Det enda som behövs är en mobiltelefon
som stöder NFC. För att använda denna funktion måste du installera appen
på din mobilenhet.
• Beroende på materialet i mobilenheten kan det hända att NFCigenkänningen inte fungerar korrekt.
• Överföringshastigheten kan variera beroende på typen av
mobiltelefon du använder.
•
NFC- och Wi-Fi Direct-aktiverad mobiltelefon med appen installerad
samt Android OS 4.0 eller senare.
Endast Android OS 4.1 eller senare aktiverar Wi-Fi Direct-funktionen
automatiskt på mobilenheten när man aktiverar NFC-funktionen. Vi
rekommenderar att du uppgraderar mobilenheten till Android OS 4.1
eller senare för att använda NFC-funktionen.
•
Skrivare med Wi-Fi Direct-funktionen aktiverad (se ”Wi-Fi Directinställning för mobila utskrifter” på sidan 335).
• Denna funktionen fungerar endast med mobiler som har en NFCetikett (se ”Översikt över maskinen” på sidan 20).
3. Nätverksinställning
339
Användning av NFC-funktionen (tillval)
17
18
Relaterade Appar
Det finns vissa appar som kan användas med NFC-funktionen. Apparna
kan laddas ned från Google Play Store.
•
•
•
Samsung Mobile Print: Gör det möjligt för användare att skriva ut,
skanna (endast användare med maskin med skanningsfunktion) eller
faxa (endast användare med maskin med faxfunktion) foton, dokument
och webbplatser från din smarttelefon eller surfplatta (se ”Med hjälp av
Appen Samsung Mobile Print” på sidan 346).
Samsung Mobile Print Pro: Gör det lättare för användare att
autentiseras. Denna app låter dig autentiseras som användare med
hjälp av din mobilenhet (se ”Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print
Pro” på sidan 340).
Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print Pro
Du kan använda den för autentisering/registrering från appen Samsung
Mobile Print Pro.
Autentisering från den mobila enheten
1
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på
din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Direct-funktion är
aktiverad.
2
Öppna appen Samsung Mobile Print Pro.
Samsung Mobile Print Manager: Låter användare utnyttja funktioner
för kloning och trådlös konfiguration via mobilenheten (se ”Med hjälp av
Appen Samsung Mobile Print Manager” på sidan 342).
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Pro på din
mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store,
App Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på
nytt.
3
Ange ID och Password.
Använd samma inloggnings-ID och lösenord som när du loggar in
från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288.)
3. Nätverksinställning
340
Användning av NFC-funktionen (tillval)
Registrering från mobilenheten
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
4
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.
1
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på
din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Direct-funktion är
aktiverad.
2
Öppna appen Samsung Mobile Print Pro.
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Pro på din
mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store)
och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.
3
4
5
Tryck på
ikonen på skärmen Samsung Mobile Print Pro.
Välj On från menyn Phone login set as default.
ID till mobilenhet visas på skärmen Samsung Mobile Print Pro.
Tryck på Registration.
För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen
på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
6
Ange ID , Password, Domain, och Passcode, och klicka sedan på
OK.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du
loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288.)
3. Nätverksinställning
341
Användning av NFC-funktionen (tillval)
• Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du
skapar en ny användare eller ändrar lösenordet.
För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen
på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
• Passcode är för när administratören väljer metoden Two-Factor
Authentication. Du måste ange en autentiseringskod. Lösenordet
och koden ska vara olika. Du kan välja Two-Factor Authentication
från SyncThru™ Web Service, välj Security > User Access
Control > Authentication > Authentication Method > Options
knapp > Login Method > Two-Factor Authentication.
8
Ett meddelande som anger att registreringen är slutförd visas på
pekskärmen.
19
7
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print
Manager
Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.
Om du har fler än en skrivare och behöver samma inställningar för varje
skrivare, kan du enkelt genomföra det med hjälp av appen Samsung
Mobile Print Manager. Vidrör din mobiltelefon mot NFC-etiketten på din
skrivare för att kopiera inställningar och tryck sedan på skrivaren vars
inställningar du vill ändra.
När du exporterar data kan du spara flera olika. När du importerar data
kan du välja data från listan och importera.
3. Nätverksinställning
342
Användning av NFC-funktionen (tillval)
Exporterar (kopierar inställningarna till din
mobilenhet)
5
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.
1
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på
din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Direct-funktion är
aktiverad.
2
Öppna Samsung Mobile Print Manager från din mobilenhet.
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Manager på din
mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store)
och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.
3
4
Tryck på Export.
Ange ID och Password.
• För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFCantennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
Använd samma inloggnings-ID och lösenord som när du loggar in
från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288.)
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
• När du klonar är maskinen låst.
6
7
Välj inställningarna du vill använda och tryck på OK.
Följ instruktionen på mobilens bildskärm.
3. Nätverksinställning
343
Användning av NFC-funktionen (tillval)
Importerar (applicerar inställningarna på
maskinen)
7
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.
1
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverade på din
mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Direct-funktion är aktiverad.
2
Öppna Samsung Mobile Print Manager från din mobilenhet.
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Manager på din
mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store)
och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.
3
4
Tryck på Import.
Ange ID och Password.
Använd samma inloggnings-ID och lösenord som när du loggar in
från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288.)
• För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFCantennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
• När du klonar är maskinen låst.
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
5
6
Välj inställningarna som du vill kopiera.
Följ instruktionen på mobilens bildskärm.
3. Nätverksinställning
344
Användning av NFC-funktionen (tillval)
Trådlös konfiguration
5
Om åtkomstpunkten (eller trådlös router) är ansluten, visas ett
bekräftelsefönster. Klicka då på OK. Om åtkomstpunkten (eller den
trådlös routern) inte är ansluten väljer du önskad åtkomstpunkt (eller
trådlös router) och klickar sedan på OK, följt av OK.
6
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Du kan kopiera de trådlösa inställningarna från din telefon genom att
vidröra din mobiltelefon mot NFC-etiketten på din skrivare.
1
2
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på
din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Direct-funktion är
aktiverad.
Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.
Öppna Samsung Mobile Print Manager från din mobilenhet.
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Manager på din
mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store)
och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.
3
Mobilskärmen Samsung Mobile Print Pro visas.
Tryck på Wi-Fi Setup.
4
Ange ID och Password.
Använd samma inloggnings-ID och lösenord som när du loggar in
från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288.)
För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen
på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
Se ”fliken Säkerhet” på sidan 169 för mer information om hur du skapar
en ny användare eller ändrar lösenordet.
7
Följ instruktionen på mobilens bildskärm.
3. Nätverksinställning
345
Användning av NFC-funktionen (tillval)
5
20
Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Det tar några sekunder för mobilenheten att skicka jobbet till
skrivaren.
Samsung Mobile Print är ett gratis program med vilket användare kan
(endast användare med multifunktionella skrivare) skriva ut foton,
dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller surfplattan.
Skriva ut
1
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din
mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare.
2
Öppna appen Samsung Mobile Print.
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print på din mobiltelefon,
gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och
sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.
3
4
För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen
på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
Välj utskriftsläge.
6
Välj det innehåll du vill skriva ut.
Ändra vid behov utskriftsalternativ genom att trycka på ikonen
Skrivaren påbörjar utskriften.
.
3. Nätverksinställning
346
Användning av NFC-funktionen (tillval)
Skanning
5
1
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din
mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare.
2
Öppna appen Samsung Mobile Print.
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Det tar några sekunder för mobilenheten att skicka jobbet till
skrivaren.
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print på din mobiltelefon,
gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och
sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.
3
4
Välj skanningsläge.
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska
dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 46).
Ändra vid behov skanningsalternativ genom att trycka på
För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen
på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
.
6
Skrivaren börjar skanna innehållet.
Skannad data sparas i mobilenheten.
Om du vill fortsätta att skanna, följ instruktionerna på appskärmen.
3. Nätverksinställning
347
Användning av NFC-funktionen (tillval)
Skicka fax
5
1
Kontrollera att NFC och Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din
mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare.
2
Öppna appen Samsung Mobile Print.
För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på
mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Det tar några sekunder för mobilenheten att skicka jobbet till
skrivaren.
Om du inte har installerat Samsung Mobile Print på din mobiltelefon,
gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och
sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.
3
4
Välj faxläge.
Välj innehållet som du vill faxa.
Vid behov bör du ange faxnumret och ändra faxalternativet genom
att klicka på ikonen
.
För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på
baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen
på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
6
Skrivaren börjar faxa innehållet.
3. Nätverksinställning
348
Kompatibla mobilappar
21
22
Tillgängliga Appar
•
•
•
Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print är ett gratis program
med vilket användare kan skriva ut, skanna (endast användare med
skrivare med skanningsfunktion) eller faxa (endast användare med
skrivare med faxfunktion) foton, dokument och webbsidor direkt från
mobiltelefonen eller surfplattan. Samsung Mobile Print är inte bara
kompatibelt med mobiltelefoner med Android och iOS, utan också med
din iPod Touch och surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en
nätverksansluten Samsung-skrivare eller till en trådlös skrivare via en
Wi-Fi-åtkomstpunkt. Det är inte nödvändigt att installera en ny drivrutin
eller konfigurera nätverksinställningar – installera bara programmet
Samsung Mobile Print helt enkelt, så kommer det automatiskt att
upptäcka kompatibla Samsung-skrivare. Förutom utskrift av foton,
webbsidor och PDF-filer stöds också skanning. Om du har en
Samsung-multifunktionsskrivare kan du skanna alla dokument till
formaten JPG, PDF eller PNG för snabb och enkel visning på din mobila
enhet (se ”Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print” på sidan 346).
Samsung Mobile Print Pro: Gör det lättare för användare att
autentiseras. Denna app låter dig autentiseras som användare med
hjälp av din mobilenhet (se ”Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print
Pro” på sidan 340).
Samsung Mobile Print Manager: Gör det möjligt för användare att
använda funktioner med kloning och trådlös konfiguration med hjälp av
din mobilenhet (se ”Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print
Manager” på sidan 342).
Ladda ned Appar
Om du vill ladda ned appar, gå till applikationsbutiken (Play Store, App Store) på din
mobila enhet och sök helt enkelt efter “Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print
Pro/Samsung Mobile Print Manager.” Du kan även besöka iTunes för Apple-enheter
på din dator.
•
Samsung Mobile Print
-Android: Sök efter Samsung Mobile Print från Play Store, och ladda sedan ned
den.
-iOS: Sök efter Samsung Mobile Print från App Store, och ladda sedan ned den.
•
Samsung Mobile Print Pro/Samsung Mobile Print Manager
-Android: Sök efter Samsung Mobile Print Pro eller Samsung Mobile Print
Manager från Play Store, och ladda sedan ned den.
23
Kompatibla mobil-OS
•
Samsung Mobile Print
-Android OS 2.3 eller senare
-iOS 5,0 eller senare
•
Samsung Mobile Print Pro/Samsung Mobile Print Manager
-NFC och Wi-Fi Direct-aktiverad mobiltelefon med appen installerad
samt Android 4.0 eller senare.
3. Nätverksinställning
349
AirPrint
4
Endast skrivare som är certifierade med AirPrint kan använda AirPrintfunktioner. Kontrollera kartongen som din skrivare levererades i om den
har ett AirPrint-certifieringsmärke.
Ange ID och Password och välj Domain. Klicka sedan på Login.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du loggar in från
maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
Med AirPrint kan du skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod
Touch (med senaste versionen av iOS).
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på Settings >
Network Settings.
6
Klicka på AirPrint.
25
Skriva ut via AirPrint
24
Konfigurera AirPrint
I exempelvis handboken till iPad finns följande instruktioner:
Bonjour(mDNS) och IPP-protokoll krävs i skrivaren om funktionen AirPrint ska kunna
användas. Du kan aktivera AirPrint på något av följande sätt.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och
ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
1
Öppna e-postmeddelandet, bilden, webbsidan eller dokumentet som
du vill skriva ut.
2
3
4
Peka på ikonen (
).
Välj skrivardrivrutinens namn och alternativmeny för att konfigurera.
Peka på knappen Skriv ut. Sidan skrivs ut.
Avbryta en utskrift: Om du vill avbryta en utskrift eller visa en
utskriftssammanfattning klickar du på ikonen Utskriftscenter (
). Du
kan klicka på Avbryt i Utskriftscenter.
3
Klicka Login i övre högra hörnet på SyncThru™ Web Service-hemsidan.
3. Nätverksinställning
350
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ är en tjänst som låter dig skriva ut från en skrivare
direkt från mobiltelefonen, surfplattan eller annan nätansluten enhet.
Registrera skrivaren med ditt Google-konto och du kan använda Google
Cloud Print™-tjänsten. Du kan skriva ut dokument eller e-post med Chrome
OS, Chrome-webbläsaren eller en Gmail™/ Google Docs™-applikation i
den mobila enheten, så du behöver inte installera skrivarens drivrutiner i
den mobila enheten. Vänd dig till Google:s webbplats (http://google.com/
cloudprint/learn/ eller http://support.google.com/cloudprint) för mer
information om Google Cloud Print™.
4
Notera din skrivares IP-adress in adressfältet och tryck sedan enterknappen eller välj Gå.
5
6
KlickaLogin i SyncThru™ Web Service-hemsidans övre högra hörn.
Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du loggar in
från maskinen (se ”Logga in” på sidan 288).
Om nätverket använder proxyserver måste du konfigurera proxy IP och
portnummer: Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy
Setting. Kontakta din Internetleverantör eller administratör för mer information.
26
Registrera skrivaren med ditt Google-konto
Registrera från Chrome-webbläsaren
• Se till att skrivaren är påslagen och uppkopplat mot ett trådlöst
nätverk som är anslutet till Internet.
• Du bör skapa ett Google-konto i förväg.
Ange ID och Password och välj Domain. Klicka sedan på Login.
7
När du öppnat fönstret SyncThru™ Web Service, klicka då på Settings >
Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Ange skrivarens namn och information.
Klicka på Register.
Bekräftelsefönstret poppar upp.
1
2
3
Öppna Chrome-webbläsaren.
Om din webbläsare inte tillåter pop-up kommer bekräftelsefönstret inte dyka
upp. Ställ in din webbläsare så att den tillåter pop-up.
Gå till www.google.com.
Logga in med din Gmail™-adress.
10
Klicka Finish printer registration.
3. Nätverksinställning
351
Google Cloud Print™
11
Klicka Manage your printers.
Din skrivare är nu registrerad hos Google Cloud Print™ .
Google Cloud Print™-kompatibla enheter visas nu i listan.
27
Skriva ut med Google Cloud Print™
Utskriftsproceduren kan variera beroende på applikation och utrustning. Du
kan kontrollera listan över applikationer som stödjer Google Cloud Print™ .
Säkerställ att skrivaren är påslagen och uppkopplad mot ett trådlöst
nätverk med Internetanslutning.
2
3
4
5
6
7
Få åtkomst till Google Docs™-applikationen från din mobiltelefon.
Tryck på alternativ
Tryck på sänd
-knappen för dokumentet du vill skriva ut.
-knappen.
Tryck på Cloud Print
-knappen.
Ställ in utskriftsalternativ.
Tryck på Click here to Print.
Utskrift från Chrome-webbläsaren
Följande är ett exempel på hur man använder Chrome-webbläsaren.
Utskrift via applikation eller mobiltelefon
Följande är ett exempel på hur man använder Google Docs™applikationen från en Android-mobiltelefon.
1
Installera programmet Cloud Print i den mobila enheten.
Har du inte applikationen kan du ladda ned den från t.ex. Android
Market eller App Store.
1
2
3
4
5
6
Kör Chrome.
Öppna det dokument eller den e-post du vill skriva ut.
Klicka på skiftnyckeln
i webbläsarens övre högra hörn.
Klicka på Skriv ut. En ny flik för utskrift visas.
Välj utskrift med Google Cloud Print.
Klicka på Skriv ut-knappen.
3. Nätverksinställning
352
4. Underhåll
I det här kapitlet beskrivs hur du utför underhåll av maskinen.
Kapitlet innehåller:
• Kontrollera förbrukningsmaterialens status
354
• Ställa in aviseringar för beställning av
förbrukningsmaterial
355
• Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial
356
• Kontrollera serienummer
357
• Rensa minnet
358
• Rengöra maskinen
359
• Tips om hur du förvarar maskinen,
förbrukningsmaterial och papper
365
• Tips på hur du flyttar maskinen
366
• Skriva ut en provsida
367
Kontrollera förbrukningsmaterialens status
Kontrollera återstående förbrukningsmaterial och förbered
förbrukningsmaterialen i förväg.
Du kan även skriva ut en statusrapport för förbrukningsmaterialen. Välj
Information om förbrukningsmaterial under Rapport (se ”Rapport” på
sidan 304, ”Fliken Information” på sidan 167).
Vi rekommenderar att du förbereder nya förbrukningsmaterial om
återstående procent är mindre än 10 % (se ”Byta ut och omfördela
förbrukningsmaterial” på sidan 356).
1
På maskinen
1
Tryck på Inställningar > Hantering > Liv. förbr.art. från
huvudskärmen.
2
Kontrollera förbrukningsvarornas livslängd.
Vi rekommenderar att du förbereder nya förbrukningsmaterial om du
har använt mer än 90 procent av förbrukningsmaterialens
genomsnittliga kapacitet (se ”Byta ut och omfördela
förbrukningsmaterial” på sidan 356).
2
I SyncThru™ Web Service
1
2
Gå till SyncThru™ Web Service och välj Information > Supplies.
Kontrollera återstående procent.
4. Underhåll
354
Ställa in aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial
Ställ in aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial om du vill få
aviseringsmeddelanden och förbereda förbrukningsmaterial i förväg.
Se ”Hantering av förbrukningsartiklar” på sidan 299.
4. Underhåll
355
Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial
3
Byta ut tonerkassetten
När tonerkassetten är helt tom:
•
•
Statusindikatorn lyser rött och ett felmeddelande visas på skärmen om
att en tonerkassett måste bytas ut.
Eventuella pågående utskrifter på maskinen stoppas och inkommande
fax sparas i minnet.
När tonerkassetterna är tomma kan du fortfarande skriva ut svartvita
utskriftsjobb (det skickade jobbet måste vara i svartvitt).
•
Kontrollera tonerkassett (se ”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör”
på sidan 240).
Nu måste du byta tonerkassetten. Se till att du alltid har nya tonerkassetter
tillgängliga (se ”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör” på sidan 240). Hur
man byter ut tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 193).
Nu måste du byta bildbehandlingsenheten. Se till att du alltid har en ny
framkallningsenhet tillgängligt (se ”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör”
på sidan 240). Hur man byter ut framkallningsenheten (se ”Byta
bildbehandlingsenheten” på sidan 195).
5
Omfördela toner
När tonerkassetten nästan är tom:
•
Vita streck på utskrifterna eller ljus utskrift.
•
Ett meddelande om låg tonernivå visas på skärmen.
•
Status-indikatorn blinkar rött.
Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att
omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall uppstår vita streck
eller ljus utskrift även om du omfördelat tonern. Hur man omfördelar tonern
(se ”Omfördela toner” på sidan 191).
4
Byta bildbehandlingsenheten
När framkallningsenheten är helt tom:
•
Statusindikatorn lyser rött och ett felmeddelande visas på skärmen om
att en framkallningsenhet måste bytas ut.
•
Kontrollera vilken typ av framkallningsenhet som används i maskinen
(”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör” på sidan 240).
4. Underhåll
356
Kontrollera serienummer
Det kan hända att du behöver ta reda på maskinens serienummer när du
kontaktar supporten. Följ stegen nedan om du vill kontrollera serienumret
på maskinen.
Serienumret finns angivet i början på alla maskinrapporter.
1
Tryck på Inställningar > Hantering > Rapport >
Användningsräknare > Skriv ut från startskärmen eller Apps.
ELLER
Välj fliken Information > Usage Counters från SyncThru™ Web
Service.
2
Kontrollera serienumret.
4. Underhåll
357
Rensa minnet
Du kan rensa maskinens minne på olika sätt för att se till att minnet inte tar
slut på maskinen. Välj något av alternativen nedan.
Rensa faxminnet utan att skriva ut ett faxjobb
Om du rensar faxminnet utan att först kontrollera faxjobbet genom att
skriva ut det kanske du raderar jobb som du vill behålla. Var försiktig så
att du inte raderar viktiga dokument.
6
Rensa lagrade dokument
Kontrollera de lagrade dokumenten innan du rensar maskinens minne.
1
2
3
Tryck på Box från huvudskärmen.
Markera den mappen eller dokumentet som du vill radera från listan.
Tryck på
> Radera.
1
2
3
Tryck på Jobbstatus från startskärmen eller Apps.
Välj fliken Aktuellt jobb på skärmen.
Markera det eller de jobb du vill radera och tryck på Radera.
Om du vill radera alla jobb trycker du på Radera alla.
Om du bara vill radera faxjobb i listan markerar du faxjobben i listan
Jobbtyp och klickar på Radera.
7
Rensa faxminnet
När faxminnet är fullt kan du radera det lagrade faxminnet. Du kan radera
faxminnet på två olika sätt. Följ stegen nedan:
Rensa faxminnet genom att skriva ut ett faxjobb
Skriv ut mottagna fax. Faxminnet raderas automatiskt.
4. Underhåll
358
Rengöra maskinen
Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten, eller om du använder skrivaren i en dammig miljö, behöver du regelbundet rengöra den för att få bästa
möjliga utskriftsförhållanden och öka skrivarens livslängd.
• Om du rengör skrivarens hölje med rengöringsmedel med hög alkoholhalt, lösningsmedel eller andra starka ämnen, kan höljet missfärgas eller skadas.
• Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp den med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare virvlar
tonern upp i luften och kan vara skadlig för din hälsa.
8
Rengöra utsidan
Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.
4. Underhåll
359
Rengöra maskinen
9
Rengöra insidan
Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller
utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.
• Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
• Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
• Använd en torr duk som inte luddar när du rengör skrivarens invändigt. Var försiktig så att inte överföringsvalsen eller några andra delar skadas. Använd
inte lösningsmedel som bensen eller thinner. Det kan uppstå problem med utskriften som skadar maskinen.
• Rengör skrivaren med en torr trasa som inte luddar.
• Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör
skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
4. Underhåll
360
Rengöra maskinen
4. Underhåll
361
Rengöra maskinen
10
Göra rent matningsvalsen
• Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör
skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
4. Underhåll
362
Rengöra maskinen
11
Rengöra skannerenheten
Att hålla skannerenheten ren hjälper dig att få bästa möjliga resultat när du skannar bilder. Vi föreslår att du rengör skannerenheten det första du gör varje
dag och vid behov även under dagen.
• Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör
skrivaren.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på
sidan 21).
1
2
Fukta lätt en mjuk luddfri trasa eller pappershandduk med vatten.
Lyft och öppna skannerlocket.
4. Underhåll
363
Rengöra maskinen
3
Torka av skannerglasets yta tills den är ren och torr.
1
2
3
4
4
Skannerlock
Skannerglas
Dokumentinmatarglas
Vit list
Stäng skannerlocket.
4. Underhåll
364
Tips om hur du förvarar maskinen, förbrukningsmaterial och papper
•
Förvara dem på en sval och torr plats.
•
Täck över dem så att damm inte kan ansamlas på dem.
•
Låt dem inte utsättas för vatten.
12
Maskin
•
•
Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den.
Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan
försämra utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.
Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.
14
Papper
•
Förvara utskriftsmedia i förpackningen tills de ska användas.
•
Placera kartonger på pallar eller hyllor – inte på golvet.
•
Placera inte tunga föremål på papperet, vare sig det är förpackat eller
ej.
•
Skydda papperet från fukt och andra förhållanden som kan orsaka att
det skrynklas eller rullar ihop sig.
•
Förvara det i en temperatur mellan 15 till 30 °C och med en luftfuktighet
på mellan 10 till 70 %.
13
Tonerkassett/framkallningsenhet
Du får bästa möjliga utskriftskvalitet av tonerkassetten om du tänker på
följande:
•
Ta inte ur tonerkassetten ur förpackningen innan du ska använda den.
•
Fyll inte på tonerkassetten. Maskinens garanti täcker inte skador som
orsakats på grund av användning av återfyllda tonerkassetter.
•
Förvara tonerkassetterna i samma miljö som maskinen.
•
Förvara på en stabil plats så att inte tonerdammet ansamlas på ena
sidan.
4. Underhåll
365
Tips på hur du flyttar maskinen
• När du flyttar maskinen ska du inte utsätta kontrollpanelen för hårda
stötar eftersom det kan skada kontrollpanelens skärm eller kant.
• Garantin täcker inte skador från fall eller stötar på grund av avsiktliga
eller oavsiktliga handlingar av användaren.
•
Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den.
Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan
försämra utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.
•
Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.
•
När du flyttar på maskinen eller förvarar den, tryck på
upplåsningsknappen för att fälla ned kontrollpanelen.
Upplåsningsknappen finns på kontrollpanelens översida.
4. Underhåll
366
Skriva ut en provsida
Skriv ut en provsida för att kontrollera utskriftskvaliteten på maskinen om du
inte har använt maskinen på sistone.
15
På maskinen
Se ”Rapport” på sidan 304.
16
I SyncThru™ Web Service
Se ”Fliken Information” på sidan 167.
4. Underhåll
367
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BANGLADESH
Country/Region
ALGERIA
ARGENTINE
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
Customer Care Center
www.samsung.com/
n_africa/support
0800-333-3733
www.samsung.com/
ar/support
0-800-05-555
www.samsung.com/
support
BOLIVIA
www.samsung.com/
au/support
BOSNIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
www.samsung.com/
at/support
BOTSWANA
0-88-555-55-55
www.samsung.com/
support
8000-GSAM (8000-4726)
www.samsung.com/
ae/support (English)
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
810-800-500-55-500
www.samsung.com/
in/support
02-201-24-18
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
www.samsung.com/
support
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
BURUNDI
CAMEROON
WebSite
09612300300
WebSite
021 36 11 00
1300 362 603
Customer Care Center
www.samsung.com/
be_fr/support
(French)
800-10-7260
www.samsung.com/
cl/support
[HHP] 4828210
051 331 999
www.samsung.com/
support
8007260000
www.samsung.com/
support
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com/
br/support
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
www.samsung.com/
bg/support
200
www.samsung.com/
support
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
Contact SAMSUNG worldwide
368
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 02-24828200
WebSite
Country/Region
www.samsung.com/
ca/support(English)
CYPRUS
www.samsung.com/
ca_fr/support
(French)
CZECH
www.samsung.com/
cl/support
400-810-5858
www.samsung.com/
cn/support
Bogotá 600 12 72Gratis desde
cualquier parte del país 01
8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
www.samsung.com/
co/support
DENMARK
COSTA RICA
CROATIA
Cote D’ Ivoire
00-800-1-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
072 726 786
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
www.samsung.com/
gr/support
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/
cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/
dk/support
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
499999
www.samsung.com/
support
1-800-10-72670
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
ECUADOR
www.samsung.com/
hr/support
EGYPT
WebSite
8009 4000 only from landline,
toll free
DOMINICA
DRC
0-800-507-7267
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
08000-726786
16580
www.samsung.com/
eg/support
Contact SAMSUNG worldwide
369
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
EIRE
Customer Care Center
0818 717100
800-6225
EL SALVADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
www.samsung.com/
ie/support
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-7267
www.samsung.com/
ee/support
030-6227 515
www.samsung.com/
fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/
fr/support
0180 6 7267864*
www.samsung.com/
de/support
GHANA
GREECE
0-800-555-555
Customer Care Center
0800-10077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr/support
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
800-2791-9267
800-2791-9111
HONDURAS
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
(852) 3698 4698
HONG KONG
WebSite
www.samsung.com/
africa_en/support
0302-200077
1-800-299-0033
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
GEORGIA
Country/Region
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
WebSite
www.samsung.com/
hk/support (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en/support
(English)
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
370
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
ITALIA
JAMAICA
JAPAN
Customer Care Center
0680SAMSUNG (0680-726786)0680PREMIUM (0680773-648)
www.samsung.com/
hu/support
1800 3000 8282 - Toll
Free1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/
in/support
021-56997777
www.samsung.com/
id/support
08001128888
KAZAKHSTAN
Country/Region
KENYA
www.samsung.com/
iran/support
KYRGYZSTAN
800-SAMSUNG
(800.7267864)[HHP]
800.Msamsung
(800.67267864)
www.samsung.com/
it/support
LATVIA
1-800-234-7267
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0120-363-905
LITHUANIA
www.samsung.com/
jp/support
06 5777444
www.samsung.com/
levant/support
(English)
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/
support
Customer Care Center
LUXEMBURG
MACAU
MACEDONIA
www.samsung.com/
support
183-CALL (183-2255)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
kz_ru/support
8000-7267
www.samsung.com/
lv/support
8-800-77777
www.samsung.com/
lt/support
261 03 710
www.samsung.com/
support
0800 333
www.samsung.com/
support
023 207 777
1800-88-9999
MALAYSIA
MEXICO
WebSite
0800 545 545
KUWAIT
021-8255
0800-22273
JORDAN
WebSite
603-77137477 (Overseas
contact)
www.samsung.com/
my/support
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/
mx/support
Contact SAMSUNG worldwide
371
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NIGERIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
Customer Care Center
WebSite
0-800-614-40
www.samsung.com/
support
7-495-363-17-00
www.samsung.com/
support
020 405 888
www.samsung.com/
support
080 100 2255
www.samsung.com/
n_africa/support
847267864 / 827267864
www.samsung.com/
support
01-2399888
www.samsung.com/
support
08 197 267 864
www.samsung.com/
support
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/support
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/
nl/support
0800 726 786
www.samsung.com/
nz/support
Country/Region
Customer Care Center
001-800-5077267
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
815 56480
www.samsung.com/
no/support
800-SAMSUNG (800 - 726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
OMAN
PAKISTAN
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/support
800-7267
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-0101
PANAMA
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
372
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
009-800-542-0001
PARAGUAY
PERU
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
0-800-777-08
www.samsung.com/
pe/support
PHILIPPINES
www.samsung.com/
ph/support
www.samsung.com/
pl/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 *[HHP] 0 801-672678* lub +48 22 607-93-33**
(koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/
pt/support
1-800-682-3180
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
PUERTO RICO
Customer Care Center
800-CALL (800-2255)
QATAR
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-10-7267864 [PLDT]1800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]02-4222111 [Other
landline]
PORTUGAL
Country/Region
RWANDA
ROMANIA
RUSSIA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
SERBIA
SINGAPORE
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
9999
www.samsung.com/
support
08008 726 78 64 (08008
SAMSUNG )Apel GRATUIT
www.samsung.com/
ro/support
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
ru/support
920021230
www.samsung.com/
sa/support
SAUDI ARABIA
SENEGAL
WebSite
www.samsung.com/
sa_en/support
(English)/
800-00-0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
011 321 6899
www.samsung.com/
rs/support
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
sg/support
Contact SAMSUNG worldwide
373
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
080 697 267090 726 786
www.samsung.com/
rs/si
TADJIKISTAN
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com/
sk/support
TAIWAN
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/
support
TANZANIA
SPAIN
0034902172678[HHP]
0034902167267
www.samsung.com/
es/support
THAILAND
SRI LANKA
009411754054000941159000
00
www.samsung.com/
support
1969
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SUDAN
SWEDEN
www.samsung.com/
se/support
0800 726 78 64 (0800SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch/support (German)
TURKEY
www.samsung.com/
ch_fr/support
(French)
TUNISIA
18252273
SYRIA
www.samsung.com/
levant/support
(English)
U.A.E
WebSite
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0800-329999
www.samsung.com/
tw/support
0800 755 755
www.samsung.com/
support
0-2689-3232,1800-29-3232
www.samsung.com/
th/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
TRINIDAD &
TOBAGO
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
444 77 11
www.samsung.com/
tr/support
80-1000-12
www.samsung.com/
n_africa/support
800-SAMSUNG (800 -726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
Contact SAMSUNG worldwide
374
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
UK
U.S.A
Customer Care Center
WebSite
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
uk/support
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us/support
VIETNAM
-Consummer
Electonics
U.S.A (Mobile
Phones)
UGANDA
ZAMBIA
1-800-SAMSUNG (72-6786)
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
www.samsung.com/
us/support
0800 300 300
www.samsung.com/
support
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua/support
(Ukrainian)
UKRAINE
Customer Care Center
WebSite
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ve/support
1800 588 889
www.samsung.com/
vn/support
0211 350370
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
ua_ru/support
(Russian)
000- 405-437-33
URUGUAY
UZBEKISTAN
Country/Region
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
375
Ordlista
ADF
Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de
termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den
här användarhandboken.
802.11
802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala
nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHz-bandet.
802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s. 802.11n fungerar
med en bandbredd på upp till 150 mbit/s. 802.11b/g/n-enheter kan ibland
råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och
Bluetooth-enheter.
Åtkomstpunkt
En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet
som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala
nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och
skicka ut WLAN-radiosignaler.
En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en skanningsenhet som
automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna
en del av papperet direkt.
AppleTalk
AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för
datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984), men Apple
rekommenderar nu att man i stället använder TCP/IP-nätverk.
Färgdjup
En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för
att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett
större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet
möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis
monokrom eller svartvitt.
BMP
Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet
(GDI) i Microsoft Windows, och ofta används som ett enkelt grafikfilformat i
Windows.
Ordlista
376
Ordlista
BOOTP
Täckning
Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient
för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller
operativsystemet startas. BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en
adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa
arbetsstationer” få en IP-adress innan de startar ett avancerat
operativsystem.
Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på
utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder
eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket
text blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som
täckningen.
CSV
CCD
CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det
möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast CCDmodulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.
CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som används för att
utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i Microsoft
Excel, har blivit en defactostandard i branschen, även på plattformar som
inte kommer från Microsoft.
Sortering
DSDF
Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar.
När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver
ut fler kopior.
En dubbelsidig dokumentmatare för skanner (DSDF) är en skanningsenhet
som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att
maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.
Kontrollpanel
Standardinställning
En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller
övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av
maskinen.
Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första
gången, återställs eller initieras.
Ordlista
377
Ordlista
DHCP
Matrisskrivare
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll av
klient-server-modell. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är
specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att
delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till
klientvärdar.
En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper
fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med
bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.
DIMM
Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid skanning
och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga
detaljer i bilden och större filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som innehåller
minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller
mottagna faxdata.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör det möjligt
för enheter på ett hemnätverk att dela information med varandra över
nätverket.
DNS
DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om
domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.
DPI
DRPD
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från telefonbolaget
som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en och
samma telefon.
Duplex (dubbelsidigt)
Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark
så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet.
En skrivare med en duplexenhet kan skriva ut på båda sidorna av papperet
under en utskriftscykel.
Ordlista
378
Ordlista
Utskriftskapacitet
Ethernet
Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens
prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på
ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga
utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om
utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på 20 arbetsdagar,
är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.
Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den
definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat
och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos OSImodellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.
EtherTalk
ECM
ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt
i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korrigerar automatiskt fel
i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.
En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för
datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984), men Apple
rekommenderar nu att man i stället använder TCP/IP-nätverk.
FDI
Emulering
Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan
maskin.
Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så
att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att
reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör
en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess
inre status.
FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så
att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan
användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att
överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).
Ordlista
379
Ordlista
Fixeringsenhet
Masslagringsenhet (HDD)
Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet. Den består
av en het vals och en tryckvals. När tonern har överförs till papperet avger
fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på
papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en
laserskrivare.
En masslagringsenhet (benämns ofta hårddisk) är en lagringsenhet som
sparar digitalt kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska
ytor.
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell
icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.
IEEE
En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en
telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett
nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.
IEEE 1284
Gråskala
Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen ”1284-B” avser
en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret
(t.ex. en skrivare).
Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder
konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.
Halvton
En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter.
Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har
färre punkter.
Intranät
Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och
kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en
organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt.
Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna
webbplatsen.
Ordlista
380
Ordlista
IP-adress
ISO
En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter
använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk
som använder IP-standarden.
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt
standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella
standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande
industriella och kommersiella standarder.
IPM
ITU-T
Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPMhastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en
minut.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att
hantera utskriftsjobb, mediestorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas
lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för
åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer
avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.
International Telecommunication Union är en internationell organisation
som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och
telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning
av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att
internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder
telekommunikation.
ITU-T Testtabell nr 1
En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av
dokument.
IPX/SPX
JBIG
IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell NetWareoperativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/
IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades
främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet
(vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för
bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades
för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men även för andra
bilder.
Ordlista
381
Ordlista
JPEG
MH
JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste
standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format
som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.
MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av
ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild
mellan faxmaskiner. MH är ett kodboksbaserat RLE-schema som har
optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de
flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta
fax.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för
att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.
LED
En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar
maskinens status.
MAC-adress
MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad
till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på 48 bitar, som
vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-000c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av
tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.
MFP
MMR
MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som
rekommenderas av ITU-T T.6.
Modem
En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information
och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.
MR
MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av
ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med MH-metoden.
Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas
och sänds skillnaderna.
En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar
flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopiator, fax och skanner.
Ordlista
382
Ordlista
NetWare
OSI
Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde
det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och
nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox XNS-stacken. I
dag har NetWare stöd för såväl TCP/IP som IPX/SPX.
OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av ISO
(International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI
erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till
nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa
funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och
ner: Applikation, Presentation, Session, Transport, Nätverk, Datalänk och
Fysiskt.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell
bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön
eller rostfärgad och cylinderformad.
I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman långsamt bort
när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med jämna mellanrum
eftersom den slits när den kommer i kontakt med kassettens
framkallningsborste, rengöringsmekanismen och papper.
Original
Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text,
som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv
inte är kopierat eller härlett från något annat.
PABX
PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel
i ett privat företag.
PCL
PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) som
utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det
utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i
olika nivåer för termiska skrivare, matrisskrivare och laserskrivare.
PDF
PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av Adobe
Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och
upplösningsoberoende format.
Ordlista
383
Ordlista
PostScript
Protokoll
PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand används inom
elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar
en bild.
En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning,
kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.
PS
Skrivardrivrutin
Se PostScript.
Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från
datorn till skrivaren.
Utskriftsmedier
Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en
skrivare, skanner, fax eller kopiator.
PPM
Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut.
Det anger hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.
PRN-fil
Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att
interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning,
vilket gör många uppgifter enklare.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av
världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för
autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS möjliggör
centraliserad hantering av autentiseringsinformation, till exempel
användarnamn och lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp
av Trippel A-konceptet (authentication, authorization and accounting –
autentisering, auktorisering och redovisning).
Upplösning
Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto högre
upplösning.
Ordlista
384
Ordlista
SMB
TCP/IP
SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används
för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan
noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för
kommunikation mellan processer.
TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den
uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den
protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.
TCR
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring
över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller
flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten
sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett epostmeddelande till servern.
SSID
SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk
(WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med
varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och
kan bestå av maximalt 32 tecken.
TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje överföring,
t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten
kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter
misslyckade överföringar.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel
upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar.
TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos
bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet
kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.
Tonerkassett
Undernätverksmask
Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att
avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är
värdadressen.
Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en maskin, t.ex. en
skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i
laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna
papperet. Tonern fixeras av en kombination av värme och tryck från
fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.
Ordlista
385
Ordlista
TWAIN
Vattenstämpel
En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en
TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det
att starta en skanning inifrån programmet. Det är en API för bildinsamling
för operativsystemen Microsoft Windows och Apple Mac OS.
En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett
mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det.
Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har
använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken,
sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.
UNC-sökväg
WEP
UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma åt
delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter. En
UNC-sökväg har följande format:
\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>
WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE
802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet
nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så
att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.
URL
WIA
URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och
resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som
ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där
resursen finns.
WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som
introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en
skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.
USB
WPA
USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB
Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till
skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan
kopplas till en enda USB-port på datorn.
WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa (WiFi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra
säkerhetsfunktionerna i WEP.
Ordlista
386
Ordlista
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små
företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord,
konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa
bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik
nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket
höjer säkerheten.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett trådlöst
hemnätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd för WPS kan du enkelt
konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen utan en dator.
XPS
XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett
sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som har
utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla dokument och
elektroniska dokument. Specifikationen är XML-baserad och bygger på ett
nytt filformat och ett vektorbaserat dokumentformat som är
enhetsoberoende.
Ordlista
387
Index
A
B
adressbok
168
enskild
168
grupp
168
affisch skriv ut
AirPrint
allmänna ikoner
76
350
14
F
baksida
ansluta
dokumentbox
74, 90
hantera
170
profil
170
dokumentmatare
Unix
utskrift
räknare
167
35, 167
AnyWeb Print
173
auktoritet
170
autentisering
297
inloggning
166, 288
187
48
321
327
lågpris
168
146, 147
rensa lagrade dokument
358
säker mottagning
147
utskrift
147
vidarebefordra
147
fax epost
enskild adress
151
fax sending
resending automatically
142
faxa
dubbelsidig utskrift
användning
förbrukningsmaterial
84
om skärmen för dokumentboxar
drivrutinsinstallation
användare
169
D
direktutskriftsfunktion
använda hjälpen
74
adressbok
certificate
24
favoritinställningar för utskrift
fax
C
allmänna inställningar 289, 290, 295, 304, 306
skrivarkabel
22
77
förbereda fax
128
faxar
E
ändra mottagningsläge
143
mottagning av fax i minnet
145
175
mottagning i läget TelefonsvarareFax
143
enhetsalternativ
244
mottagning i telefonläge
143
ethernet
315
sänder
141
extern autentiseringsserver
170
senareläggning av faxsändning
142
ställa in sidhuvud för fax
141
tar emot
143
easy document creator
Ebokskonvertering
122, 175
Index 388
Index
vidarebefordrar
145
faxmottagning
ändra mottagningsläge
143
säker faxmottagning
144
telefonsvararefax
status
354
tillgängligt förbrukningsmaterial
241
förvaring
143, 145
faxsändning
170
171, 302
program
365
hantera USBminnen
papper
365
höjdjustering
funktioner
142
skrivardrivrutin
felkorrigeringsläge
146
utskriftsmediefunktion
felmeddelande
214
filtrering
170
i dokumentmataren
IPv6
170
MAC
nätverk
6
252
289, 294
HTTPinställningar
169
64
256
fylla på
I
IDkort kopiera
108
48
inbyggd programvara
171
original på skannerglaset
46
inloggning
170
papper i kassett 1
51
inställningar
320
papper i multikassetten
54
aktuella
167
specialmedier
56
allmänt
289, 290, 295, 304, 306
flera på ett ark
89
G
Flera utskrifter på ett ark
75
366
beställa
241
byta ut tonerkassett
193
förvaring
365
166, 288
DNS
316
ethernet
315
godkännandeinformation
264
fax
168
google cloudutskrift
351
HTTP
169
kassett
291
kopiera
168
ljud
291
grupp
förbrukningsmaterial
kontrollera förbrukningsmaterialens
användare
maskin
senarelägg sändning
flytta
168
365
141
Windows
adressbok
förbrukningsmaterial
sänder ett fax
Mac
hantera
gruppadress
152
H
häften
marginal
76
maskin
168, 301
168
Index 389
Index
nätverk
168, 312, 315
fylla på papper i multikassetten
54
pappersbyte
61
säkerhet
nätverk
169
169
Kassett 1
server
312
kassettinställning
291
server för utskrift
318
kontrollera användaråtkomst
170
skanna
168
kontrollera lagrade dokument
358
skrivare
168
SyncThru Web Service
169
TCPIPv4
315
WINS
316
förklaring av kopieringsskärmen
131,
Inställningar för rå TCPIP
168
vanlig kopiering
IPPinställningar
168
60
kontrollpanelen
23
kopiera
106, 120
förklaring av kopieringsskärmen
inställning
JPEG
USB scanning memory device
151, 157
SyncThru Web Service
kundsupport
168
165
311
ange pappersformat och papperstyp
60
autofortsätt
61
beställa en valfri kassett
242
skanna
126
skriva ut
91
skrivaregenskaper
92
systemkrav
262
vanliga Linuxproblem
237
ljud
291
logg
171
LPRLPDinställningar
168
Mac
Återkommande Macproblem
236
installation av drivrutiner för
nätverksskrivare
325
ominstallera drivrutinen för
USBanslutna skrivare
L
kassett
326
96
289, 294
K
installation av drivrutiner för
nätverksskrivare
M
krav
justera
höjd
111,
149
kopiering
J
Linux
lagrade dokument
358
länk
171
LED
att förstå status indikator
skrivarens status
26
26, 28
44
skanna
124
skriva ut
89
systemkrav
261
mac skanning
124
marginal
Index 390
Index
skriva ut
301
maskininformation
310
maskinprotokoll
319
minne
minnesuppgradering
246
rensa minnet
358
O
ordförklaringar
ordlista
fylla på
i dokumentmataren
på skannerglaset
använda specialmedier
56
fylla på
54
P
tips om hur du använder
54
pappersstopp
nätverk
autentisering
297
drivrutinsinstallation
Linux
Mac
UNIX
Windows
326
325
327
322
installation av trådlöst nätverk
installationsmiljö
konfigurera
SetIPprogrammet
nätverksfiltrering
330
263, 313
313
376
originaldokument
multikassett
N
14
48
46
198
så undviker du pappersstopp
197
pappersstorlek
60
papperstyp
61
pekskärm
220
PostScriptdrivrutin
felsökning
238
printing
prefixuppringning
220
problem med utskriftskvaliteten
225
skanningsproblem
231
strömproblem
219
problemet
rensa pappersstopp
lösa problem
problem med pappersmatning
146
Problem
333
faxproblem
232
320
kopieringsproblem
230
pekskärm
220
problem med operativsystemet
program
235
302
aktiverainaktivera
303
avinstallera
303
hantera
302
installera
302
visa
303
provsida
367
R
rapport
provsida
304
304
redigera
enskild adress
152
gruppadress
153
redovisning
170
rengöra
insida
360
matningsvals
362
Index 391
Index
skanner
skannerenhet
363
utsida
359
fylla på dokument
46
pappersorientering
rengöra skrivaren
359
glas
46
skriva till fil
88
reservdelar
243
46
skriva ut ett dokument
Windows
65
skriva ut på papperets båda sidor
Mac
Windows
90
77
UNIX
93
skannerglas
fylla på dokument
S
skärm
säkerhet
23
skriva ut
information
15
affisch
76
symboler
15
ändra procentsatsen för utskriften
78
system
169
318
nätverksutskrift
168, 301
skriva ut ett dokument
ändra standardinställningarna
för utskrift
86
Linux
91
297
ange som standardskrivare
87
Mac
89
samsung printer experience
181
UNIX
93
Samsung skrivarens status
179
anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek
78
skriva ut häften
serienummer
357
använda direktutskriftsfunktion
84
skriva ut överlägg
serverinställningar
312
använda överlägg
81
skapa
81
service contact numbers
368
använda vattenstämplar
79
ta bort
83
SetIPprogrammet
333
168, 301
utskrift
82
säkerhetsinställningar
användarautentisering
dubbelsidig
epostserver
169
flera sidor på ett pappersark
Mac
Windows
Mac
124
Linux
91
Skanna med Linux
126
Mac
89
TWAIN
121
marginal
skanna
Skanna med Linux
126
76
skrivaregenskaper
89
75
168, 301
öppna skrivarinställningarna
67
skrivarens status
allmän information
179
skrivarinställningar
Linux
92
Index 392
Index
snabbkopia
168
krav
165
byta ut toner
356
logg
171
byta ut tonerkassetten
193
nätverk
168
omfördela toner
254
programhantering
171
skicka avisering om toner
256
redovisning
170
skanna
168
skrivare
168
vad är
165
söka
adressbok
153
spara energi
292, 293
specifikationer
utskriftsmedier
standardinställningar
kassettinställning
ställa in sidhuvud för fax
60
141
standardpappersval
skriva ut
SyncThru Web Service
Tonerkassett
kopiera
107
T
301
165
ansluta till
165
användarprofil
170
configuring
169
extern autentiseringsserver
170
fax
191, 356
355
trådlöst
WPS
koppla ifrån
332
trådlöst nätverk
nätverkskabel
333
TWAIN skanna
121
ta bort
adressbok
154
tangentbord
U
UNIX
förklaring av tangentbordet
38
TCPIPv4
315
168
TCPIPv6
316, 317
fliken adressbok
168
telefonsvararefax
143
fliken information
167
terminologi
285
fliken inställningar
168
tillbehör
fliken säkerhet
169
beställa
242
fliken underhåll
171
installera
244
inställningar
167
kontrollera användaråtkomst
170
skriva ut
327
93
Unix
systemkrav
262
usb
toner unit
sending the toner reorder notification
installation av drivrutiner för
nätverksskrivare
355
hur usbskärmen fungerar
249
USBkabel
drivrutinsinstallation
39
ominstallera drivrutinen
44
Index 393
Index
USBminnesenhet
skapa
80
så här hanterar du
252
ta bort
80
skriva ut
250
utskrift
79
visa
utskrift
mobileprint
349
IPadress
316
mobilOS
349
vy framifrån 1
21
vy inifrån
22
utskriftsmedier
ange pappersformat
60
ange papperstyp
60
etiketter
58
fliken papper i utskriftsinställningar
69
använda SetIP
förtryckt papper
59
drivrutinsinstallation för anslutningar
kortpapper
59
med USBkabel
kuvert
57
riktlinjer
50
installation av drivrutiner för
nätverksskrivare
specialmedier
56
installera om drivrutinen för
utmatningsstödet
256
V
W
Windows
USBanslutna skrivare
333
39
322
43
skanna
110
skriva ut
63
valfri kassett
242
systemkrav
260
beställa
242
vanliga Windowsproblem
235
varningar
167
WSDinställningar
168
vattenstämpel
redigera
80
Index 394
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement