Samsung GT-I8190N, GT-I8190 Owner's manual

Samsung GT-I8190N, GT-I8190 Owner's manual

Bruksanvisning

GT-I8190 www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med

Samsungs höga strandard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

• Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.

• Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.

• Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.

• Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, program eller operatör.

• Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller hårdvaruspecifikationer.

Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än

Samsung.

• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten eller programmen inte fungerar som de ska.

• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten

är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagstiftning. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

• Ytterligare kostnader kan tillkomma för tilläggtjänster för datatjänster, såsom snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

2

Använda den här handboken

• Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett

Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.

• Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och att data blir korrupt eller förloras.

Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här guiden skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här guiden får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från

Samsung Electronics.

3

Använda den här handboken

Varumärken

• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung

Electronics.

• Logotypen för Android, Google

Play

Store och Google Talk

, Google Maps

, Google Mail

, YouTube

är varumärken som tillhör Google, Inc.

, Google

• Bluetooth

®

är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.

• Wi-Fi

®

, Wi-Fi Protected Setup

, Wi-Fi Direct

, Wi-Fi CERTIFIED

och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

4

Innehållsförteckning

Komma igång

7 Enhetslayout

8 Knappar

9 Förpackningens innehåll

10 Installera SIM- eller USIM-kort och batteri

13 Ladda batteriet

15 Sätta i ett minneskort

18 Slå på och av enheten

18 Hålla i enheten

19 Låsa eller låsa upp enheten

19 Ställa in volymen

20 Byta till tyst läge

Grunder

21 Indikatorikoner

22 Använda pekskärmen

25 Kontrollrörelser

30 Meddelanden

31 Hemskärm

33 Använda program

33 Programskärm

35 Hjälp

35 Ange text

37 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

38 Ställa in konton

39 Överföra filer

40 Säkra enheten

42 Uppgradera enheten

Kommunikation

43 Telefon

48 Kontakter

52 Meddelandefunktion

53 E-post

54 Google Mail

56 Talk

57 Google+

57 Messenger

58 ChatON

Webb och nätverk

59 Internet

60 Chrome

61 Bluetooth

Media

63 Musikspelare

64 Kamera

70 Galleri

5

Innehållsförteckning

73 Videospelare

74 YouTube

75 FM-radio

76 Flipboard

Program- och mediebutiker

77 Play Butik

78 Samsung Apps

78 S Suggest

79 Game Hub

79 Video Hub

Verktyg

80 Memo

81 S Planner

83 Klocka

85 Kalkylator

86 Röstinspelning

87 S Voice

87 Google

88 Röstsökning

89 Mina filer

89 Nedladdningar

Resa och lokalt område

90 Kartor

91 Lokalt

92 Latitude

92 Navigation

Inställningar

93 Om inställningarna

93 Wi-Fi

94 Bluetooth

94 Dataanvändning

94 Fler inställningar

96 Läge för hemskärm

96 Blockeringsläge

96 Ljud

97 Display

98 Lagring

98 Energisparläge

98 Batteri

98 Programhanterare

99 Platstjänster

99 Låsskärm

100 Säkerhet

101 Språk och inmatning

104 Säkerhetskopiera och återställ

104 Lägg till konto

104 Rörelse

105 Tillbehör

105 Datum och tid

106 Tillgänglighet

107 Utvecklaralternativ

108 Om enheten

Felsökning

6

Komma igång

Enhetslayout

Främre kamera

Närhetssensor

Hemknapp

Menyknapp

Mikrofon

Uttag för headset

Högtalare

Bakre kamera

Lock på baksidan

Öronhögtalare

Strömknapp

Pekskärm

Bakåtknapp

Flerfunktionsuttag

GPS-antenn

Fotolampa

Volymknapp

Huvudantenn

7

Komma igång

• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

• Använd inte skärmskyddet. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp

Ström

Meny

Hem

Åter

Volym

Funktion

• Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.

• Håll nedtryckt i 8-10 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.

• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.

• Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen.

• Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.

• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.

• Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen.

• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

• Tryck här för att justera enhetens volym.

8

Komma igång

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

• Enhet.

• Batteri.

• Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av garantin.

• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och kanske inte är kompatibla med andra enheter.

• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsungåterförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.

• Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.

• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.

• Tillgängligheten för alla tillbehör kan ändras beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till webbplatsen för Samsung.

9

Komma igång

Installera SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.

1

Ta bort locket på baksidan.

• Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort locket på baksidan.

• Böj inte och vrid inte på locket på baksidan. Om du gör det kan locket skadas.

2

Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

10

Komma igång

• Ta inte bort skyddstejpen som täcker antennen, eftersom detta kan skada antennen.

• Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller USIM-kort. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.

• SIM-kortsfacket på enheten passar bara för SIM-kort av standardtyp. Om du sätter i ett microSIM-kort eller ett microSIM-kort med en obehörig hållare kan det orsaka skada på SIM-kortsfacket för enheten.

• Var försiktig så du inte tappar eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.

Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

3

Sätt i batteriet.

2

1

4

Sätt tillbaka locket på baksidan.

11

Komma igång

Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1

Ta bort locket på baksidan.

2

Ta ut batteriet.

3

Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

12

Komma igång

Ladda batteriet

Ladda batteriet före första användningen. Använd laddaren för att ladda batteriet. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.

• När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.

• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.

Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.

Ladda med laddaren

Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

13

Komma igång

• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.

• Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.

• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.

• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.

Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Eftersom reseadaptern inte har någon strömknapp måste du koppla ur den från vägguttaget för att spara ström när den inte används. Enheten bör vara nära vägguttaget när den laddas.

Kontrollera batteriladdningsstatus

Om du laddar batteriet när enheten är avstängd visar följande ikoner aktuell batteriladdningsstatus:

Laddar Fulladdat

14

Komma igång

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.

• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.

• Inaktivera Bluetooth-funktionen.

• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.

• Inaktivera automatisk synkronisering av program.

• Minska tiden för bakgrundsljus.

• Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 32 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.

• Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.

• Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.

• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen

extSdCard under internminnet.

15

Komma igång

1

Ta bort locket på baksidan och batteriet.

2

Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt och tryck sedan in minneskortet hela vägen.

2

1

3

Tryck in minneskortet på plats och skjut det bakåt tills det låses fast.

4

Sätt tillbaka batteriet och locket på baksidan.

16

Komma igång

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på

Prog.

InställningarLagringAvinstallera SD-kort.

1

Ta bort locket på baksidan och batteriet.

2

Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3

Sätt tillbaka batteriet och locket på baksidan.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formateras på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet på enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på Prog.

InställningarLagringFormatera SD-kort

Formatera SD-kort

Radera alla.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.

Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

17

Komma igång

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt några sekunder för att slå på och av enheten.

• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Flygläge för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj Stäng av.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller att batteriet laddas ur.

18

Komma igång

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätter enheten i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

Du kan använda rörelse för att låsa upp enheten. På hemskärmen trycker du lätt på Prog.

InställningarLåsskärmSkärmlåsningRörelse. För att låsa upp enheten med rörelseupplåsningen håller du en punkt på skärmen lätt nedtryckt och lutar sedan enheten framåt.

Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

19

Komma igång

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

• Håll ned volymknappen tills enheten växlar till tyst läge.

• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Ljud av.

• Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på Ljud.

Ställ in enheten på att uppmärksamma dig på olika händelser i tyst läge. Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på

Vibrera.

20

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som listas i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon Betydelse

Ingen signal

Signalstyrka

Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)

GPRS-nätet anslutet

EDGE-nätet anslutet

UMTS-nätet anslutet

HSDPA-nätet anslutet

Wi-Fi ansluten

Bluetooth-funktion aktiverad

GPS aktiverat

Samtal pågår

Missat samtal

Synkroniserad med webben

Ansluten till dator

Inget SIM- eller USIM-kort

Nytt text- eller multimediemeddelande

Larm aktiverat

Tyst läge aktiverat

Vibrationsläge aktiverat

Flygläge aktiverat

Ett fel inträffade eller åtgärd krävs

Batteriets laddningsnivå

21

Grunder

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.

• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.

• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller mata in ett tecken med tangentbordet på skärmen.

22

Grunder

Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, trycker du lätt på den och drar den till målpositionen.

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

23

Grunder

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.

Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

24

Grunder

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.

Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på Prog.

InställningarRörelse och drar sedan reglaget för Rörelse åt höger.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar Skärmrotation.

• Vissa program tillåter inte skärmrotering.

• Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

25

Grunder

Ta upp

När du tar upp enheten efter att den har varit overksam en viss tid, eller när skärmen har stängts av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.

Håll mot örat

Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller den mot örat för att ringa ett samtal.

26

Grunder

Panorera för att flytta

Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och flytta sedan enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan panel på hemskärmen eller programskärmen.

Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

27

Grunder

Dubbeltryck

Dubbeltryck på enheten för att gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden.

Rotera

Medan skärmen är låst trycker du på skärmen och håller den nedtryckt och roterar sedan enheten till liggande läge för att starta kameran. För att använda den här rörelsen går du till hemskärmen och trycker lätt på Prog.

InställningarLåsskärmAlternativ för låsskärm och drar sedan reglaget för Snabbåtkomst till kameran åt höger.

28

Grunder

Vänd

Vänd enheten för att tysta en ringsignal, pausa medieuppspelning eller tysta FM-radio (när du använder högtalaren).

Skaka

• Skaka enheten för att söka efter Bluetooth-enheter.

• Skaka enheten för att uppdatera listan med e-postmeddelanden eller information från

Yahoo News, Yahoo Finance, eller AccuWeather.

29

Grunder

Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Dra nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet som längst ned på skärmen.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.

GPS: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.

Ljud: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.

Skärmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.

Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.

Mobil data: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.

Blocker.-läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Om du vill markera vilka meddelanden som ska blockeras trycker du lätt på Inställningar

Blockeringsläge.

30

Grunder

Energisparläge: Aktivera eller inaktivera energisparläge.

Synka: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.

De tillgängliga alternativen kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. Den visar indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om objekt

Lägga till en programikon

På hemskärmen trycker du lätt på Prog., håller en programikon lätt nedtryckt och drar den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller sidor.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

Program och widgetar: Lägg till widgetar på hemskärmen.

Mapp: Skapa en ny mapp.

Sida: Skapa en ny sida.

Sedan väljer du ett objekt och drar det till hemskärmen.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

31

Grunder

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa upp det.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck lätt på

Redigera sida → .

Flytta en panel

Tryck lätt på

Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på

Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ställ in en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på

Ange bakgrundHemskärm, och väljer sedan ett av följande:

Galleri: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.

Livebakgrunder: Visa animerade bilder.

Bakgrunder: Visa bakgrundsbilder.

Välj sedan en bild och tryck lätt på

Ange bakgrund. Du kan också markera en bild, ändra storlek för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på Klar.

32

Grunder

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till

Internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan Avsluta intill ett program för att stänga det. För att stänga alla progam som körs tryck lätt på

Avs all. Alternativt kan du hålla strömknappen nedtryckt och trycka lätt på .

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som installerats.

På hemskärmen väljer du

Prog. för att öppna programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

33

Grunder

Sortera om program

Tryck lätt på

Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera mappar

Placera sammanlänkade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på

Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp.

Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på OK. Dra programmen till den nya mappen igen och tryck sedan lätt på

Spara för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd Play Butik och Samsung Apps för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på

Avinstallera och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Dela program

Dela de hämtade programmen med andra användare via e-post, Bluetooth eller på andra sätt.

Tryck lätt på

Dela program, markera programmen och tryck sedan lätt på Klar, och välj en delningsmetod. De efterföljande stegen varierar beroende på vilken metod du valt.

34

Grunder

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på Hjälp på programskärmen. Välj ett objekt för att visa tips.

Om du vill återställa hjälp-popup-meddelanden om du har dolt dem trycker du lätt på

Visa

popup-meddelanden med hjälptips och väljer sedan objekten genom att kryssa i rutorna.

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på Välj inmatningsmetod och välj sedan den typ av tangentbord du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

Ändra tangentbordslayouten

Tryck lätt på

Tang.bordstyper stående, och sedan på Qwerty-tangentbord eller 3x4

tangentbord.

Ställ in alternativen för

Samsung -tangentbordet.

Radera ett föregående tecken.

Ange versal.

Ange siffror och skiljetecken.

Hoppa till nästa rad.

Infoga ett blanksteg.

35

Grunder

Skriva in versaler

Tryck lätt på innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt två gånger.

Ändra språk för tangentbord

Dra mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra språk för tangentborden.

Handskrift

Håll nedtryckt, tryck på och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas under tiden du anger in tecken. Välj ett föreslaget ord.

Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För att byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering trycker du lätt på det aktuella språket.

När du är klar trycker du lätt på .

36

Grunder

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på och håll texten nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på för att kopiera eller för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet trycker du lätt på och håller in på den punkt där texten ska infogas och trycker sedan lätt på

Klistra in.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda Internet eller dela mediefiler med andra

enheter. (sid. 93)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Wi-Fi för att slå på eller av funktionen.

• Din enhet har en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas inom EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus.

• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

Wi-Fi och drar Wi-Fi-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på Anslut. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Efter det att enheten ansluter till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i

Nätverks- SSID, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på

Spara.

37

Grunder

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på

Glöm.

Ställa in konton

Google-program, såsom Play Butik, kräver ett Google-konto och Samsung Apps kräver ett

Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar

Lägg till kontoGoogle. Efter detta trycker du lätt på Nytt för att registrera dig, eller på

Befintligt och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar, väljer ett kontonamn under Konton, väljer kontot du vill ta bort och trycker lätt på

Ta bort kon.

38

Grunder

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.

Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion.

• Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac och flac

• Bild: bmp, gif, jpg och png

• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv och mkv

• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf och zip

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar mediebibliotek, kontakter och kalendrar och synkroniserar dem med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2

Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

39

Grunder

Ansluta som medieenhet

1

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som mediaenhet

Medieenhet (MTP).

Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn saknar stöd för Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3

Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in upplåsning med ansikte

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningLås upp

med ansikte.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ställ sedan in en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.

Ställa in ansikts- och röstupplåsning

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningAnsikte

och röst.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ställ sedan in ett röstkommando. Ställ sedan in en

PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.

40

Grunder

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningMönster.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ställ in en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningPIN.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

LåsskärmSkärmlåsningLösenord.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

41

Grunder

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på ström- eller hemknappen och ange upplåsningskod.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung

Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

• Stäng inte av datorn eller koppla från USB-kabeln när enheten uppgraderas.

• När du uppgraderar enheten får du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten firmware-over-the-air

(FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

Om enheten

Programvaruuppdatering

Uppdatera.

42

Kommunikation

Telefon

Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på Telefon på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:

Knappsats: Ange numret med knappsatsen och tryck lätt på .

Loggar: Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.

Favoriter: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.

Kontakter: Ring ett samtal från kontaktlistan.

Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på och håll överensstämmande siffra nedtryckt.

Nummerförutsägelse

När du anger siffror på knappsatsen visas automatiskt förutsägelser. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

43

Kommunikation

Söka efter kontakter

Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan.

Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

Ringa ett utrikessamtal

Håll 0 lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

• : Parkera ett samtal. Du kan också hålla headset-knappen nedtryckt. Tryck lätt på för att ta emot det parkerade samtalet, eller håll headset-knappen nedtryckt.

L t samtal: Ring ett andra samtal.

Knappsats: Öppna knappsatsen.

Högt.: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder högtalartelefonen.

Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.

Headset: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.

Växla: Växla mellan två samtal.

Sammanfoga: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.

Kontakter: Öppna kontaktlistan.

• → Meddelande: Skicka ett meddelande.

Memo: Skapa ett memo.

Överför: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.

Hantera gruppsamtal: Ha en privat konversation med en part under ett flerpartssamtal eller koppla från en part under ett flerpartssamtal.

44

Kommunikation

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen anger du numret och trycker lätt på

Lägg till i Kontakter.

Visa samtalsloggar

Tryck lätt på Loggar för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på

Visa efter och välj sedan ett alternativ.

Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer.

Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på

SamtalsinställningarYtterligare inställningarFörprogrammerade

nummer

Aktivera FDN och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på FDN-lista och lägg till kontakter.

Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på

SamtalsinställningarYtterligare inställningarSamtalsspärrar, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.

Ta emot samtal

Besvara ett telefonsamtal

När ett samtal kommer in drar du utanför cirkeln, eller trycker på headset-knappen.

Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

45

Kommunikation

Avvisa ett samtal

När ett samtal kommer in drar du utanför cirkeln, eller håller in headset-knappen.

Tryck lätt på Avvisa med meddelande för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal. För att skapa avvisningsmeddelandet trycker du lätt på

Samtalsinställningar

Ange avvisningsmed.

Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

Tryck lätt på

SamtalsinställningarSamtalsavvisning, dra reglaget för Läge för

automatisk avvisning åt höger och tryck sedan lätt på Lista för automatisk blockering. Tryck lätt på

Skapa, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på Spara.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal.

Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att avbryta ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten trycker du lätt på

SamtalsinställningarYtterligare

inställningar

Samtal väntar.

Vidarebefordran av samtal

Enheten kan ställas in på att skicka inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på

SamtalsinställningarVidarebefordran av samtal och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på Aktivera.

Avsluta ett samtal

Tryck lätt på Avsl. samt. för att avsluta samtalet. Du kan också trycka på headset-knappen.

46

Kommunikation

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på för att ringa ett videosamtal.

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

Växla kamera: Växla mellan den främre och bakre kameran.

Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.

Dölj mig: Dölj din bild från den andra parten.

Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.

• → Knappsats: Öppna knappsatsen.

Växla till headset: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.

Högtalare av: Inaktivera högtalartelefonsfunktionen.

• → Animerade uttryckssym.: Använd känsloikoner för bilden.

Temavy: Använd dekorativa ikoner för bilden.

Aktivera serieteckningsvy: Ändra visningsläget till serieteckningsläge.

Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:

Ta bild: Lagra den andra partens bild.

Spela in video: Spela in en video av den andra partens bilder.

I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Håll bilden nedtryckt för att öppna följande alternativ:

Byt kamera: Växla mellan den främre och bakre kameran.

Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.

47

Kommunikation

Växla bilder

Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.

Hantera kontakter

Skapa en kontakt

Tryck lätt på och ange kontaktinformation.

• : Lägg till en bild.

• / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

48

Kommunikation

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på

Radera.

Ställa in ett kortnummer

Tryck lätt på

Kortnummerinställning, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer ska du trycka lätt på numret och hålla det nedtryckt och sedan trycka på Ta bort.

Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

• Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.

• Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbläddring, genom att dra ett finger längs med det.

• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

• : Lägg till i favoritkontakter.

• / : Ring ett röst- eller videosamtal.

• : Skriv ett meddelande.

• : Skriv ett e-postmeddelande.

Importera och exportera kontakter

Synkronisera med Google Contacts

Tryck lätt på

Slå samman med Google.

Kontakter som synkroniserats med Google Contacts visas med i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Google

Contacts och vice versa.

49

Kommunikation

Synkronisera med Samsung Contacts

Tryck lätt på

Slå samman med Samsung.

Kontakter som synkroniserats med Samsung Contacts visas med i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Samsung

Contacts och vice versa.

Importera kontakter

Tryck lätt på

Import/ExportImport från SIM-kort, Import från SD-kort eller

Importera från USB-lagring.

Exportera kontakter

Tryck lätt på

Import/ExportExportera till SIM-kort, Export till SD-kort eller Exportera

till USB-lagring.

Dela kontakter

Tryck lätt på

Import/ExportDela namnkort via, välj kontakter, tryck lätt på Klar och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

Sök: Sök efter kontakter.

Lägg till i favoriter: Lägg till kontakter i favoriter.

Ta bort från favoriter: Ta bort kontakter från favoriter.

Ikonvy/Listvy: Visa kontakter i ikon- eller listvy.

50

Kommunikation

Kontaktgrupper

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på

Klar.

Hantera grupper

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

Skapa: Skapa en ny grupp.

Sök: Sök efter kontakter.

Ändra ordning: Tryck lätt på intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på

Klar.

Radera grupper: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på Radera.

Standardgrupper kan inte raderas.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på

Sänd meddelande eller Skicka e-post, välj medlemmar och tryck sedan lätt på Klar.

Visitkort

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på Ställ in profil, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan på Spara. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten markerar du visitkortet i MIG och trycker sedan lätt på för att redigera.

Tryck lätt på

Dela namnkort via, och välj sedan en delningsmetod.

51

Kommunikation

Meddelandefunktion

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden

(MMS).

Tryck lätt på Meddelandehantering på programskärmen.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

• Ange ett telefonnummer.

• Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på Klar.

Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:

• Tryck lätt på och bifoga bilder, videor, kontakter, anteckningar, händelser med mera.

• Tryck lätt på

Infoga smiley för att infoga känsloikoner.

• Tryck lätt på

Lägg till rubrik för att lägga till ett ämne.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in 1 på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

52

Kommunikation

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på

E-post på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på Nästa för ett privat e-postkonto, exempelvis

Google Mail, eller tryck lätt på

Manuell inst. för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på

Inställningar → .

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på längst upp på skärmen.

Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på

Lägg till kopia/hemlig kopia för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på för att bifoga bilder, videor, kontakter, anteckningar händelser med mera.

Tryck lätt på för att infoga bilder, händelser, kontakter och platsinformation i meddelandet.

53

Kommunikation

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt trycker du lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

Svara på meddelandet.

Skicka meddelandet.

Radera meddelandet.

Lägg till den här e-postadressen i kontaktlistan.

Markera meddelandet som en påminnelse.

Öppna bilagorna.

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna bilagor och tryck sedan lätt på intill en bilaga för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på Google Mail på programskärmen.

• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

• Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

54

Kommunikation

Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på , anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på .

Tryck lätt på

Bifoga fil för att bifoga bilder.

Tryck lätt på

Kopia/hemlig kopia för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på

Spara utk. för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på

Släng för att börja om.

Läsa meddelanden

Markera meddelandet som en påminnelse.

Lägg till den här e-postadressen i kontaktlistan.

Svara på det här meddelandet.

Svara till alla mottagare eller vidarebefordra meddelandet till andra.

Förhandsgranska bilaga.

Hämta bilaga.

Behåll det här meddelandet länge.

Radera meddelandet.

Markera meddelandet som oläst.

Sätt en etikett på meddelandet.

55

Kommunikation

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Talk

Använd programmet för att chatta med andra via Google Talk.

Tryck lätt på Talk på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Allmän profil

Tryck lätt på konto-ID:t längst upp i vänlistan för att ändra tillgänglighetsstatus, bild eller statusmeddelande.

Lägga till vänner

Tryck lätt på , ange e-postadressen för vännen du vill lägga till och tryck sedan lätt på KLAR.

Chatta med vänner

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på

.

För att lägga till en vän i chatten trycker du lätt på

Lägg till i chatt.

Avsluta chatten genom att trycka lätt på

Avsluta chatt.

56

Kommunikation

Växla mellan chattar

Bläddra åt vänster eller höger.

Radera chatthistoriken

Chattar sparas automatiskt. För att radera chatthistoriken trycker du lätt på

Rensa

chatthistoriken.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på Google+ på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på Alla cirklar för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Messenger

Använd programmet för att chatta med andra via Google+.

Tryck lätt på Messenger på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på

.

57

Kommunikation

ChatON

Använd programmet för att chatta med en enhet som har ett mobiltelefonnummer.

Tryck lätt på

ChatON på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kompislistan genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung account, eller välja kompisar från listan över förslag.

Välj en kompis för att börja chatta.

För att synkronisera kontakter på enheten med ChatON trycker du lätt på Inställningar

Synka

kontakter.

58

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på Internet.

Tryck lätt på Internet på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadress och tryck sedan lätt på .

Tryck lätt på för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på

Nytt fönster.

För att gå till en webbsida trycker du lätt på , bläddrar åt vänster eller höger och trycker lätt på sidan för att välja den.

Söka på webben genom röststyrning

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på

Lägg till

bokmärke.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på , och väljer sedan en.

59

Webb och nätverk

Historik

Tryck lätt på

Tidigare för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.

Radera historiken genom att trycka lätt på

Rensa historik.

Tryck lätt på

TidigareMest besökt för att öppna en webbsida från listan över oftast besökta webbsidor.

Sparade sidor

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på

Spar. sidor.

Länkar

Tryck lätt på och håll in en länk på webbsidan för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar trycker du lätt på

Nedladdningar.

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra trycker du lätt på

Dela sida.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håller den nedtryckt, och tryck lätt på

Dela.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och bläddra bland webbsidor.

Tryck lätt på

Chrome på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

60

Webb och nätverk

Öppna en ny sida

Tryck lätt på

Ny flik.

För att gå till en annan webbsida trycker du på

→ en webbsida.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

För att visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på

Andra enheter. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken trycker du lätt på .

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.

• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.

• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.

• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

61

Webb och nätverk

För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar

Bluetooth och drar sedan reglaget för

Bluetooth åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

BluetoothSök så anges upptäckta enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är Galleri. Öppna Galleri, välj en bild, tryck lätt på

Bluetooth och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheterna.

Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen

Bluetooth. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

62

Media

Musikspelare

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på Musikspelaren på programskärmen.

• Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.

• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Ställ in volymen.

Ändra upprepningsläge.

Slå på slumpvis uppspelning.

Välj en ljudeffekt.

Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Öppna Musikväljare.

Öppna spellistan.

Hoppa till nästa låt. Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

Pausa och återuppta uppspelning.

63

Media

Ställa in en låt som ringsignal

För att använda den låt som spelas upp som ringsignal, tryck lätt på

Använd som

Telefonens ringsignal.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på Spellistor och sedan på

Skapa spellista. Ange en titel och tryck lätt på OK.

Tryck lätt på

Lägg till musik, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på Klar.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på

Lägg till i spellista.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till trycker du lätt på Musikväljare

→ → Biblioteksuppdatering.

Tryck lätt på Musikväljare och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd

Galleri för att visa bilder och videor som har tagits med enhetens kamera. (sid. 70)

Tryck lätt på

Kamera på programskärmen.

Kameran stängs automatiskt av när den inte används.

Kameraetik

• Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.

• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.

• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

64

Media

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.

Växla mellan den främre och bakre kameran.

Indikerar vilken lagring som används.

Ändra inställningarna för blixten.

Ändra fotoläge.

Växla mellan stillbilds- och videoläge.

Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.

Ändra kamerainställningarna.

Öppna bildvisaren för att visa foton.

Motivläge

Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta ”tryck-och-fotografera”-bilder.

Tryck lätt på

Scenläge.

Landskap: Använd den här inställningen för bredare visning.

Sport: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.

Fest/Inomhus: Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.

Strand/snö: Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med starkt ljus eller soliga platser.

Solnedgång: Använd den här inställningen för djupare färger och skarpare kontraster.

Gryning: Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.

65

Media

Höstfärger: Använd den här inställnignen för bakgrunder som skiftar i röda toner.

Text: Använd den här inställningen för böcker eller affischer.

Levande ljus: Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk bakgrund.

Fyrverkeri: Använd den här inställningen för motiv med hög kontrast.

Bakgr.-belysning: Använd den här inställningen för motiv med starkt motljus.

Natt: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörkare förhållanden.

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter är tillgängliga, exempelvis serieåtergivning.

Tryck lätt på

Fotoläge.

En bild: Ta en enskild bild.

Serie: Ta en serie bilder av rörliga motiv. När du aktiverar Bästa foto, kan du välja och spara bilder. Det här läget är bara tillgängligt med upplösningar på 960 x 720 pixlar.

Panorama: Ta en bild som komponerats av många bilder som sammanfogats.

Dela foto med kompis: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Leendebild: Ta en bild under tiden kameran väntar på att ett motiv ska le.

Teckning: Ta en bild som ser ut som en teckning.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på

FotolägePanorama.

Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När den blå ramen riktas in mot sökaren tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen trycker du lätt på igen.

66

Media

Spela in videor

Spela in en video

Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

• Manuell fokus är inte tillgänglig i videoläge.

• Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.

Inspelningsläge

Växla mellan den främre och bakre kameran.

Ändra inställningarna för blixten.

Ändra inspelningsläge.

Indikerar vilken lagring som används.

Växla mellan stillbilds- och videoläge.

Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.

Ändra kamerainställningarna.

Starta videospelaren för att spela upp videor.

67

Media

Tryck lätt på för att ändra inspelningsläge.

Normal: Använd det här läget för normal kvalitet.

Gräns för MMS: Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av meddelanden.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt:

• Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

• För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

• Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.

• Zoom in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Tillgängliga alternativ kan variera på grund av valt läge.

Redigera genvägar: Redigera genvägar till ofta använda alternativ.

Självporträtt: Ta en bild av dig själv.

Självinspelning: Spela in en video av dig själv.

68

Media

Fotolampa: Aktivera eller inaktivera blixten.

Fotoläge: Ändra fotograferingsläge.

Inspelningsläge: Ändra inspelningsläge.

Effekter: Välj bland olika bildeffekter som finns tillgängliga.

Scenläge: Ändra motivläge.

Exponeringsvärde: Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med låg belysning använder du en högre exponering.

Fokusläge: Välj ett fokusläge. Autofokus är kamerastyrt. Makro passar för fotografering på mycket nära håll.

Självutlösare: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.

Upplösning: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.

Vitbalans: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.

ISO: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden är för stillastående motiv eller med stark belysning. Högre värden

är för snabbrörliga motiv eller motiv med svag belysning.

Mätning: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Mittviktad mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet.

Punkt mäter ljusvärdet vid en viss plats. Matris tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.

Riktlinjer: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.

GPS-tagg: Koppla en GPS-platstagg till bilden.

• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.

• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.

69

Media

Bildkvalitet: Ställ in en kvalitetsnivå för bilder. Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.

Videokvalitet: Ange kvalitetsnivån för videor.

Lagring: Välj minnesplatsen för lagring.

Nollställ: Återställ kamerainställningarna.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på

Redigera genvägar.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på Galleri på programskärmen.

• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.

• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Visa bilder

När du startar Galleri visas tillgängliga mappar. När ett annat program, såsom E-post, sparar en bild skapas hämtningsmappen automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen Screenshots automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska

öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

70

Media

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

• Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.

• För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. Nyp ihop dem för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

Rörelse, drar reglaget Rörelse åt höger och markerar funktionerna genom att bocka i dem.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget Rörelse åt vänster.

För att ställa in känsligheten för varje rörelsefunktion trycker du lätt på

Känslighetsinställningar, väljer en funktion och använder sedan det inställbara skjutreglaget.

Spela videor

Videofiler visar ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på , och Videospelare.

Redigera bilder

Under visning av en bild trycker du lätt på och använder följande funktioner:

Radera: Ta bort bilden.

Ansiktsmärkn.: Registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.

Kopiera till Urklipp: Kopiera till urklipp.

Rotera moturs: Rotera moturs.

Rotera medurs: Rotera medurs.

Beskär: Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.

Redigera: Starta fotoredigerarprogrammet.

Avänd som: Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.

Dela foto med kompis: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.

71

Media

Skriv ut: Skruv ut via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

Byt namn: Döp om filen.

Sök efter närliggande enheter: Sök efter enheter som har mediedelning aktiverad.

Detaljer: Visa bilddetaljer.

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

• I en mapp trycker du lätt på → Välj objekt, markerar bilder och trycker sedan lätt på

Radera.

• Vid visning av en bild trycker du lätt på → Radera.

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

• I en mapp trycker du lätt på

Välj objekt, markerar bilder och trycker sedan lätt på för att skicka dem till andra.

• Vid visning av en bild trycker du lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på

Använd som för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

72

Media

Videospelare

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på

Videospelare på programskärmen.

• Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.

• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

Ändra skärmförhållande.

Ställ in volymen.

Hoppa till nästa video.

Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

Ändra videoskärmens storlek.

Pausa och återuppta uppspelning.

Starta om den valda videon eller hoppa till föregående video. Tryck lätt på och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Radera videor

Tryck lätt på

Radera, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på Radera.

Dela videor

Tryck lätt på

Dela via, markera videorna och tryck sedan lätt på Klar, och välj en delningsmetod.

73

Media

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på

YouTube på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

Lägg till videon i spellistan.

Sök efter videor.

Pausa eller återuppta uppspelning.

Skicka en URL till andra.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

Ändra visningskvalitet.

Rotera skärmen till stående riktning.

Dela videor

Välj den video du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Välj kontot, tryck lätt på , välj en video, ange information för videon och tryck sedan lätt på

Ladda upp.

74

Media

FM-radio

Lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FMradion, för det fungerar även som antenn.

Tryck lätt på FM-radio på programskärmen.

Lyssna på FM-radion

Koppla in ett headset i enheten innan du startar FM-radion.

FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör programmet för första gången.

Tryck lätt på för att slå på FM-radion. Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på för att återgå till FM-radioskärmen.

Spela in en låt från FM-radion.

Ställ in volymen.

Öppna tjänster för den aktuella kanalen.

Slå på eller av funktionen för

FM-radio.

Fininställ frekvensen.

Sök efter en tillgänglig radiostation.

Lägg till den aktuella radiostationen i din favoritlista.

75

Media

Söka efter radiokanaler

Tryck lätt på

Skanna, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på för att återgå till

FM-radioskärmen.

Lägga till kanaler i favoritlistan

Bläddra till en radiokanal och tryck sedan lätt på för att lägga till kanalen i favoritlistan.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på Flipboard på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att starta Flipboard, snärta uppåt på välkomstsidan, tryck lätt på Komma igång, välj nyhetsämnen och tryck lätt på Klar.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Medan du läser en artikel kan du använda följande ikoner:

• : Gå till föregående sida.

• : Dela artikeln med andra.

• : Visa andras kommentarer om artikeln.

76

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på Installera. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

• När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen.

Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

• För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på

Inställningar

SäkerhetOkända källor.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från Play Butik.

Tryck lätt på

Mina appar, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på

Avinstallera.

77

Program- och mediebutiker

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och ladda ner Samsung-program. För mer information, gå till sidan www.samsungapps.com.

Tryck lätt på Samsung Apps på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om ett Samsung account inte registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett

Samsung account. För att slutföra prenumerationsprocessen, läs reglerna och villkoren och tryck lätt på Acceptera för att godkänna dem.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på för att välja en kategori.

För att söka efter ett program trycker du lätt på längst upp på skärmen och anger ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på

Hämta eller Köp.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

S Suggest

Använd programmet för att söka efter och hämta de senaste programmen som rekommenderas av Samsung.

Tryck lätt på S Suggest på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

78

Program- och mediebutiker

Game Hub

Använd programmet för att öppna spel.

Tryck lätt på

Game Hub på programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger och välj ett spel som ska hämtas från Samsung Apps.

Video Hub

Använd programmet för att öppna och köpa videor.

Tryck lätt på Video Hub på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en kategori och en video.

79

Verktyg

Memo

Använd det här programmet för att registrera viktig information för att spara och visa den senare.

Tryck lätt på Memo på programskärmen.

Komponera memon

Tryck lätt på , ange ett memo och tryck sedan lätt på Spara.

För att ändra bakgrundsfärg trycker du lätt på

→ .

För att låsa memot så att andra inte kan visa det trycker du på

→ .

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

För att redigera memot, tryck lätt på .

För att söka efter ett memo, tryck lätt på

Sök.

Radera memon genom att trycka lätt på

Radera.

Om du vill skicka memon till andra trycker du lätt på

Sänd.

För att sortera memon efter datum eller färg trycker du lätt på

Sortera efter.

För att synkronisera memon med ett Google-konto trycker du lätt på

Synka memo.

För att ange en PIN-kod och låsa eller låsa upp ett memo, trycker du lätt på

PIN-lås.

Visa ett memo

Tryck lätt på miniatyrbilden för memot för att öppna den. Bläddra åt vänster eller höger för att se fler memon.

Tryck lätt på och använd följande:

• : Radera memot.

• : Ändra bakgrundsfärgen.

80

Verktyg

• : Lås memot så att inte andra kan se det.

• : Skriv ut memot via ett USB eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

S Planner

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på

S Planner på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

Snabbtillägg: Skapa en händelse eller uppgift från ett memo. Denna funktion är endast tillgänglig för engelska och koreanska.

Lägg till händelse: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.

Lägg till uppgift: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare trycker du lätt på ett datum för att välja det och trycker sedan lätt på det igen.

81

Verktyg

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på Redigera händelseinfo. eller Redigera uppgiftsinfo. för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta hänselsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet Plats, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga en bild. Tryck lätt på Bilder, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

Google under Konton, väljer Googlekontot och trycker sedan lätt på Synkronisera Kalender. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på

S Planner

→ → Synk.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på

Inställningar

Kalendrar, väljer Google-kontot och trycker sedan lätt på Klar.

Ändra kalendertyp

Tryck lätt på och välj sedan någon av de olika typerna av kalendrar, inklusive år, månad, vecka etc. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att ändra från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras

årskalender tillbaka till månadskalender.

Söka efter händelser

Tryck lätt på

Sök, och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.

För att visa dagens händelser trycker du lätt på

Idag längst upp på skärmen.

82

Verktyg

Radera händelser

Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på

Radera.

Dela händelser

Välj en händelse, tryck lätt på

Dela via, och välj sedan en delningsmetod.

Klocka

Använd programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden på valfri plats, mäta längden på en händelse, ställa in en timer eller använda skrivbordsklockan.

Tryck lätt på Klocka på programskärmen.

Slå på eller av alarmet.

83

Verktyg

Larm

Ställa in alarm

Tryck lätt på Skapa alarm, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på

Spara.

Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.

Smart larm: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera.

Världsklocka

Skapa klockor

Tryck lätt på Lägg till stad, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja DST-inställningar.

Radera klockor

Tryck lätt på

Radera, välj klockor och tryck sedan lätt på Radera.

84

Verktyg

Stoppur

Tryck lätt på Börja för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på Varv för att spela in varvtider.

Tryck lätt på Nollställ för att rensa register över varvtider.

Timer

Ställ in längden och tryck lätt på Börja.

Dra utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Skrivbordsklocka

Tryck lätt på för att visa i helskärmsläge.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om

Skärmrotation är inaktiverat trycker du lätt på

Vetenskaplig kalkylator.

Om du vill se beräkningshistoriken trycker du lätt på för att dölja tangentbordet.

Radera historiken genom att trycka lätt på

Rensa historik.

För att ändra teckenstorlek för historiken trycker du lätt på

Textstorlek.

85

Verktyg

Röstinspelning

Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.

Tryck lätt på

Röstinspelning på programskärmen.

Spela in röstmemon

Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst ned på enheten. Tryck lätt på

för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att slutföra inspelningen.

Inspelningstid

Starta inspelning.

Visa listan över röstmemon.

Spela upp röstmemon

Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

: Justera uppspelningshastigheten.

• : Beskär röstmemot.

• : Justera volymen genom att dra volymindikatorn upp eller ned.

• : Stoppa uppspelning.

• : Pausa uppspelning.

För att skicka ett röstmemo till andra trycker du lätt på

Dela via, markerar ett rörstmemo och trycker lätt på

Klar, och väljer sedan en delningsmetod.

86

Verktyg

Hantera röstmemon

I listan över röstmemon trycker du lätt på och väljer något av följande:

Dela via: Välj det röstmemo du önskar skicka, och välj sedan en delningsmetod.

Radera: Välj de röstmemon som du önskar radera.

Inställningar: Ändra inställningarna för röstinspelaren.

Avsluta: Stäng röstinspelaren.

S Voice

Använd programmet för att med hjälp av rösten styra enheten till att ringa upp ett visst nummer, skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat.

Tryck lätt på S Voice på programskärmen.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

• Öppna musik

• Starta kalkylator

• Ring Lulu mobil

• Ring Lulu arbete

• Kontrollera schema

Google

Använd programmet inte bara för att söka på Internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på

Google på programskärmen.

87

Verktyg

Sök i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Alternativt trycker du lätt på , säger ett nyckelord och väljer sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på

InställningarTelefonsökning, och markera sedan objekten du vill söka efter.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på Röstsökning på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när Prata nu visas på skärmen. Välj ett av föreslagna nyckelnorden som visas.

88

Verktyg

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.

Välj en kategori och en mapp för att öppna den. För att gå tillbaka till den överordnade mappen trycker du lätt på . Om du vill återgå till rotkatalogen trycker du lätt på .

Tryck lätt på i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

Välj alla: Markera alla filer för att använda samma alternativ för dem på en gång.

Skapa mapp: Skapa en mapp.

Sök: Sök efter filer.

Visa efter: Ändra visningsläget.

Sortera efter: Sortera filer eller mappar.

Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtas genom programmen.

Tryck lätt på Nedladdningar på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på Internethämtningar, annars kan du trycka lätt på Andra hämtningar för att se filerna som laddats ned från andra program, till exempel

E-post.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

89

Resa och lokalt område

Kartor

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på Maps på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Tryck lätt på , ange en adress och tryck lätt på . Välj en plats du vill visa detaljerad platsinformation för. Tryck lätt på för att söka efter närliggande platser.

När du har hittat platsen trycker du lätt på och använder en av följande funktioner:

Rensa karta: Rensa kartan.

Gör tillgänglig offline: Spara kartan för ett angivet område för att visa den offline.

Vägbeskr.: Få vägbeskrivningar för den hittade platsen.

Lager: Lägg på flera lager inklusive satellitbilder, trafikinformation och mycket mer.

Inställningar: Ändra kartinställningarna.

Hjälp: Visa information om hur du använder kartan.

För att visa aktuell plats trycker du lätt på .

90

Resa och lokalt område

Få väganvisningar till en plats

1

Tryck lätt på .

2

Tryck lätt på och välj sedan en metod för att ange start- och slutpunkter:

Min aktuella position: Använd den aktuella platsen som startplats.

Kontakter: Välj från kontaktlistan.

Punkt markerad på kartan: Välj en punkt genom att trycka på kartan.

Mina platser: Välj från listan över favoritplatser.

3

Välj ett resesätt, exempelvis köra, kollektivtrafik eller gå och tryck sedan lätt på HÄMTA

VÄGBESKRIVNING.

4

Välj en av rutterna som visas och tryck sedan lätt på KARTVY för att visa detaljerna.

Lokalt

Använd programmet och sök efter närliggande restauranger, banker, busshållplatser och mycket mer.

Tryck lätt på

Lokalt på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en platskategori och välj sedan en plats från listan över sökresultat.

Karta: Peka ut platsen på kartan.

Vägbeskr.: Sök efter en väg till platsen.

Ring: Ring upp den valda platsens telefonnummer.

För att lägga till en platskategori trycker du lätt på

Lägg till sökning i kategorilistan och anger det nyckelord som du önskar söka efter i textfältet.

91

Resa och lokalt område

Latitude

Använd programmet för att dela platsinformation med vänner.

Tryck lätt på

Latitude på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att lägga till en vän vars platsinformation delas trycker du lätt på

Välj från kontakter eller Lägg till via e-postadress. Välj en från Kontakter eller ange en e-postadress och tryck sedan lätt på Lägg till vänner för att skicka en inbjudan. När inbjudan accepteras kan båda parterna se var den andra befinner sig.

Navigation

Använd programmet för att söka efter vägen till en destination.

Tryck lätt på Navigation på programskärmen.

• Navigeringskartor, din aktuella placering och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen. Följ alla säkerhetsvarningar och regler under körningen.

• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange destinationen genom att använda en av följande metoder:

• Tala in destinationsadressen.

• Ange destinationsadressen.

• Välj destinationsadressen i kontaktlistan.

• Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

När en rutt har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att navigera till destinationen.

92

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på

Inställningar på programskärmen.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-Inätverk och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen trycker du lätt på .

Avancerat: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.

WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.

Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN-knapp.

Ställa in Wif-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi

→ → AvanceratBehåll Wi-Fi viloläge.

När du öppnar energisparläge slår enheten automatiskt av Wi-Fi-anslutningarna.

När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på

Alltid.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de

är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi

→ → Avancerat och markerar alternativet

Nätverksmeddelande för att aktivera den här funktionen.

93

Inställningar

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

Mobil data: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.

Ange gräns för mobil data: Ange en gräns för mobildataanvändning.

Cykel för dataanvändning: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

För att använda fler alternativ trycker du lätt på .

Dataroaming: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.

Begränsa bakgrundsdata: Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.

Synkronisera data automatiskt: Ställ in enheten på att automatiskt synkronisera kontakt-, kalender-, e-post, bokmärkes- och sociala nätverksbilddata.

Visa Wi-Fi-användning: Ställ in för att visa dataanvändning via Wi-Fi.

Mobile Hotspots: Sök efter och använd en annan enhets mobila nätverk.

Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

94

Inställningar

Mobila nätverk

Mobil data: Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.

Dataroaming: Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.

Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).

Nätläge: Välj en nätverkstyp.

Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Internetdel. och port. hotspot

Portabel Wi-Fi-hotspot: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.

USB-internetdelning: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator.

Bluetooth-internetdelning: Aktivera Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via Bluetooth.

Hjälp: Läs mer om USB-, Wi-Fi- och Bluetooth-internetdelning.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Enheter i närheten

Fildelning: Aktivera mediedelning för att tillåta andra DLNA-certifierade enheter att öppna mediefiler på enheten.

Delat innehåll: Ställ in för att dela ditt innehåll med andra enheter.

Enhetsnamn: Ange ett medieservernamn för din enhet.

Lista över tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.

95

Inställningar

Lista med ej tillåtna enheter: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.

Hämta till: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.

Överför från andra enheter: Ställ in för att godkänna överföringar från andra enheter.

Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett Wi-Fi-nätverk.

Läge för hemskärm

Välj ett hemskärmsläge (grundläggande eller enkelt).

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal från specificerade kontakter i spärrläge.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.

Enhetsringsignal: Välj en ringsignal för inkommande samtal.

Enhetsvibration: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.

Standardmeddelanden: Välj en ringsignal för händelser, såsom inkommande meddelanden, missade samtal och alarm.

96

Inställningar

Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.

Knappljud: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

Tryckljud: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.

Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

Bakgrundsbild:

Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.

Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.

Hem- och låsskärmar: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för displayen.

Rotera skärm automatiskt: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.

Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Smart viloläge: Ställ in detta för att förhindra bakgrundsljus från att slås av när du tittar på displayen.

Teckenstil: Ändra teckensnitt för skärmtexten.

Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.

Belysningstid för touchknappar: Ställ in längden för touchknappens bakgrundsljus.

Visa batteriprocent: Ställ in det här alternativet för att visa återstående batteritid.

Autojustera skärmton: Ställ in för att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.

97

Inställningar

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Intentminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningar för energisparläge.

CPU-energisparläge: Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.

Skärmenergisparläge: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.

Lär dig om energisparläget: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

98

Inställningar

Platstjänster

Använd trådlösa nätverk: Ställ in för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att söka efter den aktuella platsen.

Använd GPS-satelliter: Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

Plats- och Google-sökning: Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Låsskärm

Ändra inställningar för att säkra enheten.

Skärmlåsning: Aktivera skärmlåsfunktionen.

Alternativ för låsskärm: Ändra inställningarna för den låsta skärmen. Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.

Genvägar: Ställ in för att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Rullande informationstext: Ställ in för att visa nyheter eller aktieinformation på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Klocka: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.

Dubbel klocka: Ställ in för att visa dubbel klocka på den låsta skärmen.

Väder: Ställ in för att visa väderinformationen på den låsta skärmen.

Vågrörelseeffekt: Ställ in för att visa vågrörelseeffekten på den låsta skärmen.

Hjälptext: Ställ in för att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Snabbåtkomst till kameran: Ställ in enheten på att starta kameran genom att du trycker lätt på skärmen och håller den nedtryckt och roterar enheten när skärmen är låst.

Uppvakning med låsskärm: Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.

Ange uppvakningskommando: Ange ett uppvakningskommando för att starta S Voice eller utföra en viss funktion.

Ägarinformation: Ange din information som visas på den låsta skärmen.

99

Inställningar

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

Kryptera externt SD-kort:

Kryptera: Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.

Fullständig kryptering: Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort.

Uteslut multimediefiler: Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du

återställer enheten.

Fjärrkontroller: Ställ in det här alternativet för att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt

Samsung account.

Kontoregistrering: Lägg till eller visa ditt Samsung account.

Använd trådlösa näverk: Ställ in det här alternativet för att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi och mobila nätverk.

Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.

Webbp. Hitta min mob. Enh: Öppna webbplatsen för SamsungDive

( www.samsungdive.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för SamsungDive.

Ställ in SIM-kortslås:

Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange

PIN-koden innan enheten kan användas.

Byt PIN-kod: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.

Gör lösenord synliga: Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.

100

Inställningar

Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta att enhatsadministratörer inför nya regler för enheten.

Okända källor: Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från Play Butik.

Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.

Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som är lagrade i USB-lagringen.

Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning trycker du lätt på .

Välj inmatningsspråk: Välj inmatningsspråk för textinmatning.

Blockera stötande ord: Ställ in för att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.

Hämta taligenkänning för användning offline: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet trycker du lätt på .

Tang.bordstyper stående: Ändra tangentbordslayout.

Inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.

101

Inställningar

Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.

Du kan också anpassa inställningar för ordförutsägelse.

Kontinuerlig inmatning: Ställ in för att ange text genom att svepa över tangentbordet.

Tangentbordssvep: Aktivera eller inaktivera tangentbordssvepningsfuntkion för textinmatningsläge. Växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på tangentbordet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Fri hand: Ändra inställningarna för handskriftsläge, exempelvis identifieringstid, penntjocklek eller pennfärg.

Avancerat:

Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.

Interpunktera automatiskt: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.

Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.

Ljud vid knapptryckning: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.

Självstudie: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

Röstsökning

För Samsung-röstidentifiering, använd följande alternativ:

Language: Välj språk för röstigenkänning.

Open via the home key: Ställ in alternativet för att starta S Voice genom att trycka på hemknappen två gånger.

Use location data: Ange för att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.

Hide offensive words: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

Help: Skaffa hjälpinformation för S Voice-funktionen.

About: Visa versionsinformation.

102

Inställningar

Auto-start speaker: Ställ in alternativet för att automatiskt slå på högtalartelefonen när du ringer ett samtal med S Voice.

Show body of message: Ställ in alternativet för att visa text i ett nytt meddelande som tas emot i körläge.

Wake up command: Ställ in alternativet för att starta röstigenkänning genom att säga ett väckningskommando under användning av S Voice.

Wake up in lock screen: Ställ in enheten på att identifiera röstkommandon för att kontrollera din enhet när skärmen är låst.

Set wake-up command: Ange ett väckningskommando för att starta S Voice eller utföra en viss funktion.

Check missed events: Ställ in alternativet för att kontrollera missade samtal, meddelanden eller händelser när

S Voice startas genom att trycka på headset-knappen.

Home address: Ange din hemadress för att använda platsinformation med röstkommandofunktionen.

Log in to Facebook: Ange information för ditt Facebook-konto.

Log in to Twitter: Ange information för ditt Twitter-konto.

För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:

Språk: Välj språk för röstigenkänning.

Talutdata: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella

åtgärden.

Blockera stötande ord: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.

Hämta taligenkänning för användning offline: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.

Utdata för text-till-tal

Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .

Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.

Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.

Billäge: Aktivera körläget för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera de program som ska användas i körläget.

103

Inställningar

Pekarhastighet

Justera pekarhastighet för den mus eller sökplatta som är ansluten till din enhet.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera data: Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till

Google-servern.

Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.

Automatisk återställning: Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.

Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Rörelse

Aktivera rörelsefunktionen och ändra inställningar för rörelseidentifiering.

Direktsamtal: Ställ in det här alternativet för att ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.

Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.

Dubbeltryck för att gå upp: Ställ in det här läget för att gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden när du dubbeltrycker lätt på enheten.

Luta för att zooma: Ställ in för att zooma in eller ut bilder i galleriet eller när du surfar på

Internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.

104

Inställningar

Panorera för att flytta ikonen: Ange för att flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på objektet och håller den nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.

Panorera för att bläddra bilder: Ställ in det här alternativet för att söka igenom en bild genom att flytta enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.

Skaka för att uppdatera: Ställ in det här alternativet för att enheten ska söka efter

Bluetooth-enheter genom att du skakar den.

Vänd för att tysta/pausa: Ställ in för att tysta inkommande samtal, alarm, musik och FMradion genom att placera enheten med framsidan nedåt.

Känslighetsinställningar: Justera reaktionshastigheten för varje rörelse.

Lär dig om rörelser: Visa guiden för att kontrollera rörelser.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

Dockningsljud: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en stationär dockningsenhet.

Ljudutgångsläge: Ställ in för att använda den anslutna dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en stationär dockningsenhet.

Visning för hemskärm: Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en stationär dockningsenhet.

Ljudprogram: Ställ in enheten på att visa vilka program som är tillgängliga när du ansluter ett headset till enheten.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att kontrollera hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt tiden när du anger en tidszon.

Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.

105

Inställningar

Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.

Automatisk tidszon: Ställ in för att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.

Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.

Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.

Välj datumformat: Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

Rotera skärm automatiskt: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.

Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Säg lösenord: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.

Besvara/avsluta samtal:

Besvara samtal med hemknappen: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.

Strömknappen avslutar samtal: Ställ in enheten på att ett samtal avslutas när du trycker på strömknappen.

Genväg för tillgänglighet: Lägg till en genväg till Tillgänglighet på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.

TalkBack: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.

Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.

Utdata för text- till-tal:

Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .

Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.

106

Inställningar

Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.

Billäge: Aktivera körläget för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera de program som ska användas i körläget.

Förbättra webbtillgängligheten: Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer åtkomligt.

Monoljud: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.

Stäng av alla ljud: Tysta alla enhetsljud.

Fördröjning för tryck och håll kvar: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla den nedtryckt.

Utvecklaralternativ

Ändra inställningar för programmiljön.

Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord: Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopieringsdata.

Håll dig vaken: Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.

Skydda SD-kortet: Ställ in för att begära en bekräftelse när du läser in data från ett minneskort.

USB-felsökning: Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.

Tillåt falska platser: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location

Manager-tjänsten i testsyfte.

Välj program som ska felsökas: Välj vilka program du vill felsöka och förhindra fel när du pausar felsökning.

Vänta på felsökning: Ställ in det här alternativet för att förhindra det valda programmet från att laddas fram till att felsökningen är slutförd.

Visa tryckningar: Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.

Visa pekarplats: Ställ in för att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker på skärmen.

Visa layoutgränser: Ställ in för att visa gränser.

107

Inställningar

Visa GPU-visningsuppdateringar: Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid GPUuppdateringar.

Visa skärmuppdateringar: Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid uppdateringar.

Skala för fönsteranim.: Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.

Skala för övergångsanimation: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.

Skala för animationsvaraktighet: Välj hur länge popup-fönstren ska visas.

Inaktivera maskivaruöverlappningar: Ställ in för att dölja maskinvaruöverlappningar.

Tvinga GPU-rendering: Ställ in för att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafikprestandan.

Strikt läge: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när programmen utför långvariga

åtgärder.

Visa CPU-användning: Ställ in för att lista alla aktiva processer.

GPU-återgivningsprofil: Ställ in alternativet för att kontrollera tiden för GPU-återgivning.

Aktivera spår: Ställ in för att lagra spår av program och systemprestanda.

Behåll inte aktiviteter: Ställ in för att avsluta ett program när du startar ett nytt.

Begränsa bakgrundsprocesser: Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.

Visa alla ANR:er: Ställ in enheten på att varna dig för program inte svarar som körs i bakgrunden.

Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

108

Felsökning

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.

• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.

• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.

• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer

SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.

• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt ska kan du prova något av följande:

• Ta bort skyddstejpen från pekskärmen. Skyddstejpen kan hindra enheten från att känna av dina inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.

• Se till att händerna är rena och torra när du trycker lätt på pekskärmen.

• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.

• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.

• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.

109

Felsökning

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga dina program eller återställa enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på Inställningar

Säkerhetskopiera och återställÅterställning till fabriksdata

Återställ enhet

Radera alla.

Samtal kopplas inte fram

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till ett annat område och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

• Kontrollera att du har tryckt på uppringingsknappen.

• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.

• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.

Inkommande samtal kopplas inte fram

• Kontrollera att enheten är påslagen.

• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.

• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för det inkommande telefonnumret.

Andra kan inte höra dig i ett samtal

• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.

• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.

• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

110

Felsökning

Ljudkvaliteten är dålig

• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.

• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.

När jag ringer upp från kontakter kopplas inte samtalet fram

• Se till att rätt nummer är lagrat i kontaktlistan.

• Ange det igen och spara numret om det behövs.

• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för kontaktens telefonnummer.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet eller byt det för att fortsätta använda enheten.

Batteriet laddas inte korrekt eller också stängs enheten av

• Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren, mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.

• Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

111

Felsökning

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din Samsung-enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.

• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.

• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter dessa tips, ska du kontakta

Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas vid start av FM-radio

FM-radioprogrammet på Samsung-enheten använder headsetkabeln som antenn. Utan att ha ett headset anslutet kan FM-radion inte ta emot radiokanaler. För att använda FM-radio ska du först se till att headsetet är korrekt anslutet. Sedan ska du göra en genomsökning och spara tillgängliga radiokanaler.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radion efter att du har genomfört dessa åtgärder, kan du prova kanalen med en annan radiomottagare. Om du hör kanalen med en annan mottagare kanske enheten måste genomgå service. Kontakta ett Samsung-servicecenter.

Felmeddelanden visas när jag öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kanske av olika anledningar inte går att spela upp på Samsung-enheten. Om du ser felmeddelanden när du öppnar musikfiler på enheten, ska du göra följande:

• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.

• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.

• Se till att enheten stöder filtypen.

112

Felsökning

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till, om detta behövs.

• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det de längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

• Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.

• Se till att du har rätt drivrutiner installerade och uppdaterade på datorn.

• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.

• Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.

• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

113

Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region eller tjänsteleverantör.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:

0771-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Swedish. 11/2012. Rev. 1.0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement