Samsung CLP-600 Owner's manual

Samsung CLP-600 Owner's manual
Bruksanvisningen är endast avsedd för information. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
Samsung Electronics ansvarar inte för några ändringar, direkta eller indirekta, som uppstår från eller är relaterade till användningen
av denna bruksanvisning.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
• CLP-600 och CLP-600N är modellnamn som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
• SAMSUNG och Samsung logotyp är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
• Apple, TrueType, Laser Writer och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
• Microsoft, Windows, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0,
och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
• Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
Country
Customer Care Center
Web Site
NETHERLANDS
0900 20 200 88
(€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/mx
POLAND
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
SLOVAKIA
0850 123 989
www.samsung.com/sk
BRAZIL
0800-124-421
www.samsung.com/br
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
U.K
0870 242 0303
www.samsung.com/uk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
RUSSIA
8-800-200-0400
www.samsung.ru
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
CHINA
800-810-5858
www.samsung.com.cn
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP.
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
BELGIUM
010- 6475 1880
HONG KONG
INDIA
2862 6001
www.samsung.com/hk
3030 8282
www.samsung.com/in
1600 1100 11
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/latin
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
02 201 2418
www.samsung.com/be
PHILIPPINES
www.samsung.com/ph
CZECH
REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
DENMARK
38 322 887
www.samsung.com/dk
1800-29-3232
www.samsung.com/th
FINLAND
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65
(€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213
(€ 0,12/min)
www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.lu
THAILAND
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea
INNEHÅLL
1. Introduktion
Specialfunktioner ...................................................................................................................
Skrivarens delar ....................................................................................................................
Vy framifrån ....................................................................................................................
Vy från höger ...................................................................................................................
1.1
1.2
1.2
1.2
2. Att installera skrivaren
Uppackning ...........................................................................................................................
Att installera tonerkassetterna .................................................................................................
Att fylla på papper .................................................................................................................
Att ändra format på papperet i kassetten .............................................................................
Att ansluta en skrivarkabel ......................................................................................................
För lokal utskrift ...............................................................................................................
Att sätta på skrivaren .............................................................................................................
Att skriva ut en demosida .......................................................................................................
Att ändra displayspråk (CLP-600N endast) .................................................................................
Att installera skrivarens programvara .......................................................................................
Systemkrav .....................................................................................................................
Egenskaper för skrivardrivrutinen .......................................................................................
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
3. Att använda kontrollpanelen
Att förstå kontrollpanelen ........................................................................................................
Display
(CLP-600N endast) ...........................................................................................................
Knappar ..........................................................................................................................
Att använda menyn
på kontrollpanelen
(CLP-600N endast) .................................................................................................................
Att använda menyn på kontrollpanelen ................................................................................
......................................................................................................................................
Översikt över kontrollpanelens menyer ................................................................................
Menyinformation ..............................................................................................................
Färgmeny ........................................................................................................................
Skrivarmeny ....................................................................................................................
Installationsmeny .............................................................................................................
Nätverksmeny ..................................................................................................................
3.1
3.1
3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
4. Att använda utskriftsmedia
Att välja papper och andra specialmedia ...................................................................................
Format och kapacitet ........................................................................................................
Råd om papper och specialmedia ........................................................................................
Att fylla på papper .................................................................................................................
Att använda kassett 1 .......................................................................................................
Att använda tillbehörskassetten ..........................................................................................
Att använda multi-kassetten (MPT) .....................................................................................
Att använda manuell matning .............................................................................................
Att skriva ut på specialmedia ...................................................................................................
Att skriva ut på kuvert ......................................................................................................
Att skriva ut på etiketter ....................................................................................................
Utskrift på förtryckt papper ................................................................................................
Att skriva ut på kortpapper eller material i specialstorlek .......................................................
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
5. Grundläggande utskrift
Att skriva ut ett dokument ...................................................................................................... 5.1
Att avbryta ett utskriftsjobb .................................................................................................... 5.1
6. Att hantera skrivaren
Skriv ut en konfigureringssida .................................................................................................. 6.1
Att byta förbrukningsmaterial .................................................................................................. 6.2
Hantering av tonerkassetter .................................................................................................... 6.2
Förvaring av tonerkassetter ............................................................................................... 6.2
Förväntad livslängd för tonerkassetter ................................................................................. 6.2
Att omfördela tonern ......................................................................................................... 6.2
Att byta tonerkassetter ........................................................................................................... 6.4
Att byta överföringsbandet för papper ....................................................................................... 6.5
Att byta fixeringsenhet ........................................................................................................... 6.7
Att rengöra skrivaren .............................................................................................................. 6.8
Att rengöra skrivarens utsida ............................................................................................. 6.8
Att rengöra skrivarens insida .............................................................................................. 6.8
Hantera skrivaren från webbsidan (CLP-600N endast) ................................................................. 6.9
Att ställa in avisering via e-post .......................................................................................... 6.9
Inställningar för fliken Kontaktinformation ......................................................................... 6.10
7. Problemlösning
Felsökning Checklista ............................................................................................................. 7.1
Att åtgärda allmänna utskriftsproblem ...................................................................................... 7.2
Åtgärda pappersstopp ............................................................................................................. 7.4
I pappersinmatningsområdet .............................................................................................. 7.4
I multi-kassetten .............................................................................................................. 7.5
I pappersutmatningsområdet ............................................................................................. 7.7
I tillbehörskassett 2 .......................................................................................................... 7.9
Tips för att undvika pappersstopp ..................................................................................... 7.12
Att lösa problem med utskriftskvalitet .................................................................................... 7.12
Att förstå meddelandena på displayen ..................................................................................... 7.15
Vanliga Windows-problem ..................................................................................................... 7.18
Vanliga Macintosh-problem .................................................................................................... 7.18
Vanliga Linuxproblem ........................................................................................................... 7.18
8. Att använda skrivaren i ett nätverk
(CLP-600N endast)
Hur man delar skrivaren i ett nätverk ....................................................................................... 8.1
Att ställa in en nätverksansluten skrivare .................................................................................. 8.1
Konfigurera nätverksparametrar på kontrollpanelen .............................................................. 8.1
9. Att installera Skrivartillbehör
Försiktighetsåtgärder vid installation av Skrivartillbehör .............................................................. 9.1
Att installera en Tillbehörskassett ............................................................................................. 9.1
Att installera ett nätverkskort (CLP-600N endast) ....................................................................... 9.2
10. Specifikationer
Skrivarens specifikationer .....................................................................................................
Pappersspecifikationer ..........................................................................................................
Översikt ........................................................................................................................
Godkända pappersformat ................................................................................................
Riktlinjer vid användning av papper ..................................................................................
Pappersspecifikationer .....................................................................................................
Kapacitet för pappersutmatning ........................................................................................
Pappersinmatningskapacitet .............................................................................................
Förvaringsmiljö för skrivare och papper .............................................................................
Kuvert ..........................................................................................................................
Etiketter ........................................................................................................................
10.1
10.1
10.1
10.2
10.2
10.3
10.3
10.3
10.3
10.4
10.4
Viktiga säkerhetsåtgärder och
säkerhetsanvisningar
15 Undvik att använda maskinen under åskoväder. Det kan finnas risk att
du kan få en stöt vid ett blixtnedslag. Koppla om möjligt loss maskinen
från elnätet så länge som åskvädret pågår.
Vid användning av denna maskin ska de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska
stötar och personskador:
16 Om du skriver ut många sidor kontinuerligt, kan ytan på
utmatningsfacket bli varm. Vidrör inte den här ytan och se till att hålla
barn borta från den.
1
Läs och se till att du förstår alla anvisningarna.
17 SPARA DESSA ANVISNINGAR.
2
Använd sunt förnuft när du hanterar elektrisk utrustning.
3
Följ alla varningar och instruktioner som finns angivna på maskinen och
i den litteratur som medföljer maskinen.
Miljö och säkerhetsåtaganden
4
Om bruksanvisningen verkar strida mot säkerhetsanvisningarna ska du
följa säkerhetsanvisningarna. Du kan ha missförstått bruksanvisningen.
Om du tycker att det är motstridiga anvisningar ber vi dig kontakta din
försäljare eller servicerepresentant för att få hjälp.
Säkerhetsdeklaration för laser
5
Koppla bort maskinen ur vägguttaget innan du utför någon rengöring.
Använd inte vätska eller aerosoldrivna rengöringsprodukter. Använd
endast en fuktig trasa vid rengöring.
6
Placera inte maskinen på ett instabilt underlag. Den kan falla ner och
orsaka allvarliga skador.
7
Maskinen får aldrig placeras på, i närhet av eller över element, kaminer,
luftkonditioneringsenhet eller ventilationskanaler.
8
Låt ingenting stå på nätsladden. Placera inte maskinen där det finns risk
att någon går på sladdarna.
9
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Detta kan
försämra prestanda och ge upphov till risk för eldsvåda eller elstötar.
Skrivaren är certifierad i USA i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR, kapitel
1, underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och är certifierad i övriga
länder som en Klass I laserprodukt i enlighet med kraven i IEC 825.
Klass I laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren
är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning
överstigande Klass 1 under normal drift, underhåll och föreskriven service.
VARNING
Använd eller reparera aldrig skrivaren med borttaget skydd från laser/
scannerenheten. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den
är osynlig. Vid användning av denna produkt, ska de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk
stöt och personskador.
10 Låt inte eventuella husdjur tugga på nätsladden eller PC:ns
anslutningskablar.
11 För inte in föremål i maskinen genom öppningar i lådan eller höljet. De
kan vidröra farlig högspänning och ge upphov till risk för eldsvåda eller
stötar. Spill inte vätska på eller i maskinen.
12 Minimera risken för elstötar genom att aldrig montera isär maskinen. Ta
den alltid till en kvalificerad serviceverkstad om reparation behövs. Om
du öppnar eller stänger luckor kan du utsättas för högspänning eller
andra risker. Felaktig montering kan medföra elstötar när enheten
används efteråt.
13 Koppla loss maskinen från PC:n och väggurtaget och lämna maskinen
till kvalificerad service om något av detta inträffar:
•När nätsladden, stickproppen eller anslutningskabeln är skadad på
något sätt.
•Om vätska spillts i maskinen.
•Om maskinen utsatts för vatten eller regnväder.
•Om maskinen inte fungerar som den ska trots att alla instruktioner
följts.
•Om maskinen tappats, eller höljet förefaller skadat.
•Om maskinen plötsligt och tydligt börjar fungera annorlunda.
Ozonsäkerhet
Under normal drift avger denna maskin ozon. Den avgivna
ozonen utgör ingen fara för användaren. Vi
rekommenderar dock att maskinen ska användas i ett väl
ventilerat utrymme.
14 Justera endast de kontroller som anvisas i bruksanvisningarna. Felaktig
användning av andra kontroller kan medföra skada och kan kräva
omfattande arbete av en kvalificerad servicetekniker för att återställa
maskinen till normaldrift.
Om du behöver ytterligare information om ozon, kontakta
närmaste Samsung-återförsäljare.
i
Återvinning
USA
Återvinn eller deponera förpackningsmaterialet för denna
produkt på ett miljövänligt sätt.
Federal Communications Commission (FCC)
Avsiktlig strålning per FCC del 15
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4 GHz/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem som är avsett för hemmabruk eller
kontorsbruk. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs
på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Eventuella trådlösa enheter i ditt system får bara användas i USA om det
finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.
Denna markering på produkten och i manualen anger att den
inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när
dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och
hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar.
FCC har angett en allmän riktlinje på 20 cm avstånd mellan enheten och
kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta
omfattar inte extremiteter). Apparaten ska inte användas närmare än 20 cm
(8 tum) från kroppen när trådlösa enheter är på. Satta Strålningen från
eventuell trådlös utrustning i skrivaren ligger under RFexponeringsgränserna som fastställts av FCC.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt
produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Sändaren får inte stå bredvid eller användas i förbindelse med annan antenn
eller sändare.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor
i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
Hantering av utrustningen ska ske enligt följande två villkor: (1)
Utrustningen får inte orsaka skadliga störningar och (2) utrustningen måste
acceptera störningar som tas emot, däribland störningar som kan göra att
utrustningen inte fungerar som den ska.
Utsläpp av radiofrekvens
Användaren kan inte reparera trådlösa enheter själv. Modifiera
dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter
innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem.
Kontakta tillverkaren för service.
FCC regler
Denna apparat har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena
för en Klass B digital enhet, enligt Del 15 av FCC-reglementet. Dessa
gränsvärden är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens
i en bostadsinstallation. Denna utrustning ger upphov till, använder och kan
utstråla energi i radiofrekvenser, och kan om den inte installeras och används
enligt anvisningarna orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det
finns emellertid ingen garanti att interferens inte inträffar i en viss
installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller
TV-mottagning, vilket kan påvisas genom att stänga av och på utrustningen,
uppmanas användaren att försöka korrigera interferensen genom att vidta
en eller flera av följande åtgärder:
•Rikta om eller flytta mottagarantennen.
•Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller annan strömkrets än
mottagaren är ansluten till.
•Konsultera din leverantör eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.
FCC-uttalande för användning av trådlöst LAN:
"Vid installation och användning av denna kombination av
sändare och antenn, kan gränsvärdet för avgiven
radiofrekvens om 1 mW/cm2 överstigas på platser nära den
installerade antennen. Därför ska användaren alltid iaktta ett
minimiavstånd om 20 cm från antennen. Denna apparat kan
inte samlokaliseras med en annan sändare och sändarantenn".
Deklaration om överensstämmelse (EU)
Godkännanden och certifieringar
CE-märkningen på denna apparat symboliserar Samsung
Electronics Co., Ltd deklaration om överensstämmelse med
följande 93/68/EEC Direktiv från EU med följande datum:
VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända
1 januari 1995: Kommissionens direktiv 73/23/EEC
Approximation av medlemsstaternas lagstiftning relaterade
till lågvoltsutrustning.
av den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att
användaren inte längre har tillstånd att använda apparaten.
1 januari, 1996: Kommissionens direktiv 89/336/EEC (92/31/EEC),
angående medlemsstaternas lagstiftning relaterat till elektromagnetisk
kompatibilitet.
Kanadensiska regler för radiostörningar
Denna apparat överstiger inte gränsvärdena för Klass B radiostörningar från
digitala apparater som de anges i störningsorsakande normer betecknade
"Digital Apparatus", ICES-003 från Industry and Science Canada.
9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EC om radioutrustning och
terminalutrustning för telekommunikationer och det ömsesidiga
erkännandet av deras överensstämmelse.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme
sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par
l’Industrie et Sciences Canada.
ii
Reglerande överensstämmelseförklaringar
En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de
relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din
representant för Samsung Electronics Co., Ltd.
Vägledning för trådlös utrustning
Lågeffekts-, Radio LAN-utrustning (trådlösa kommunikationsenheter med
radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4 GHz/5 GHz, kan
finnas inbyggda i ditt skrivarsystem. Följande avsnitt är en allmän översikt
av faktorer i samband med hantering av trådlös utrustning.
EU-certifikat
Certifiering enligt rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars
1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning (FAX)
Ytterligare begränsningar, varningar och beaktande för specifika länder som
listas i de specifika landsavsnitten (eller landsgruppsavsnitten). De trådlösa
enheterna i ditt system är endast godkända för användning i de länder som
finns på etiketterna för radiogodkännande på märkskylten. Om det land som
du ska använda den trådlösa enheten i inte listas, kontakta den myndighet i
landet som utfärdar godkännanden för radioutrustning för att få veta vilka
krav som gäller. Trådlös utrustning regleras noggrant och användning kanske
inte tillåts.
Denna Samsung-produkt har egencertifierats av Samsung för pan-europeisk
terminalanslutning till det analoga publika telefonnätverket (PSTN) i enlighet
med direktivet 1999/5/EC. Denna produkt är konstruerad att arbeta i
nationella telefoninätverk och kompatibla företagsväxlar i de europeiska
länderna.
Vid eventuella problem ska i första hand Euro QA Lab of Samsung Electronics
Co., Ltd. kontaktas.
Uteffekten för eventuell trådlös utrustning i skrivaren ligger under RFexponeringsgränserna för närvarande. Eftersom de trådlösa enheterna (som
kan finnas inbyggda i din skrivare) utstrålar mindre energi än vad som anges
i normer för radiosäkerhet och rekommendationer, är tillverkaren övertygad
om att dessa enheter är säkra att använda. Oavsett energinivåer ska
åtgärder vidtas för att minimera mänsklig kontakt under normal hantering.
Denna produkt har testats mot TBR21 och/eller TBR38. För att assistera vid
användning och applicering av terminalutrustning som överensstämmer med
denna standard, har European Telecommunication Standards Institute
(ETSI) givit ut ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller
anteckningar och ytterligare krav för att försäkra kompatibilitet för TBR21terminaler. Produkten har konstruerats enligt, och är helt i
överensstämmelse med, alla relevanta råd som innefattas av detta
dokument.
Enligt en allmän riktlinje ska det vara ett avstånd på 20 cm mellan den
trådlösa utrustning och kroppen, när trådlös utrustning används nära
kroppen (detta inkluderar inte extremiteter). Utrustningen ska användas
mer än 20 cm från kroppen när trådlös utrustning är på och sänder.
European Radio Approval Information
(för produkter utrustade med EU-godkända radioenheter)
Sändaren får inte stå bredvid eller användas i förbindelse med annan antenn
eller sändare.
Denna apparat är en skrivare; lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ
(trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i
frekvensbandet 2,4 GHz/5 GHz, kan finnas inbyggda i ditt skrivarsystem som
är avsett för hemmabruk eller kontorsbruk. Detta kapitel gäller bara om
dessa enheter finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera
närvaron av trådlösa enheter.
En del omständigheter kräver restriktioner för trådlös utrustning. Exempel
på vanliga restriktioner listas nedan:
Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa
utrustningen på flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget
kräver att trådlösa enheter stängs av i flygplan.
Kommunikationsenheter med IEEE 802.11 (också känt som
trådlöst Ethernet) och Bluetooth är exempel på enheter som
använder trådlös kommunikation.
Eventuella trådlösa enheter i ditt system får endast användas i Europeiska
Unionen eller associerade områden om det finns ett CE-märke med
ett
registreringsnummer från en rapportenhet och om varningssymbolen finns
på systemetiketten.
I miljöer där risk för störningar på andra apparater eller
tjänster är skadlig eller anses som skadlig, kan möjligheten att
använda trådlösa enheter vara begränsad eller förbjuden.
Flygplatser, sjukhus samt där syrgas eller brännbara gaser
finns i atmosfären är några exempel på där användningen av
trådlösa enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du
är osäker på om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på
den plats du befinner dig, ska du först kontakta tillämplig
myndighet för att få godkännande innan du sätter på den
trådlösa enheten.
Uteffekten från den trådlösa enheten/erna som kan finnas i skrivaren ligger
under de RF-exponeringsgränser som fastställts av Europeiska
Kommissionen genom R&TTE-direktivet.
Europeiska stater kvalificerade enligt trådlösa
godkännanden:
EU
Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike (med
frekvensrestriktioner), Grekland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
EEA/EFTA-länder
Varje land har sina egna restriktioner för användning av
trådlösa enheter. Eftersom ditt system är försett med en
trådlös enhet, ska du vid resa mellan länder kontrollera med
den lokala myndighet som utfärdar godkännanden för
användning av trådlösa enheter vilka restriktioner som gäller
för resa till det aktuella landet, innan du reser dit.
Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz
Europeiska stater med restriktioner för användning:
EU
I Frankrike är frekvensområdet begränsat till 2 446,5-2 483,5
Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska
du inte använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar
och systemet är komplett monterat.
MHz för enheter med mer än 10 mW överföringseffekt, t. ex.
trådlös överföring
EEA/EFTA-länder
Inga begränsningar för närvarande.
iii
Användaren kan inte reparera trådlösa enheter själv. Modifiera
dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter
innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem.
Kontakta tillverkaren för service.
Använd bara drivrutiner för det land där enheten ska
användas. Läs i tillverkarens Systemåterställningssats eller
kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare
information.
E U D e c la r a t i o n o f C o n f o r m it y ( R & T T E )
W e , Sa m s u n g E le c t r o n i c s C o ., L t d .
of
Sam sung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gum i-City, Kyungbuk, Korea 730-030
d e c l a r e u n d e r o u r s o l e r e s p o n s ib i li ty th a t th e p r o d u c t
Co lo r L a s e r P r in t e r
m o d e l " C L P -6 0 0 , CL P -6 0 0 N "
to w h ic h t h is d e c la r a tio n r e l a t e s i s i n c o n f o r m i ty w i th
)
R & T T E D ir e c ti v e 1 9 9 9 / 5 / E C ( A n n e x
L o w V o l ta g e D ir e c t iv e 7 3 / 2 3 / E E C
E M C D ir e c ti v e 8 9 / 3 3 6 / E E C , 9 2 / 3 1 / E E C
B y a p p li c a t io n o f th e fo l lo w in g s ta n d a r d s
( M a n u fa c tu r e r )
Sam sung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gum i-City
Gyungbuk, Korea 730-030
W h an -So o n Yim / Sen io r Man ag er
(place and date of issue)
(nam e and signature of authorized person)
( R e p r e s e n ta t iv e in th e E U )
Sam sung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony W ay
Yateley, Ham pshire, GU46 6GG, UK
Yo n g -San g Park / M an ag er
(place and date of issue)
(nam e and signature of authorized person)
iv
1
• Att skriva ut affischer. Text och bilder på varje sida kan
förstoras och skrivas ut över flera ark, som kan sättas
samman så att de bildar en affisch. Mer information finns i
avsnittet Om programvara.
Introduktion
Gratulerar till köpet av din skrivare!
Att spara tid och pengar
Kapitlet innehåller:
1
2
3
4
• Specialfunktioner
• Skrivarens delar
• Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna
(dubbelsidig utskrift). Mer information finns i avsnittet
Om programvara.
• Du kan skriva ut flera sidor på samma ark om du vill spara
papper.
• Du kan använda förtryckta mallar och brevhuvuden. Mer
information finns i avsnittet Om programvara.
Specialfunktioner
• Skrivaren sparar automatiskt ström genom att avsevärt
minska strömförbrukningen när den inte används för
utskriftsjobb.
Den nya skrivaren är utrustad med flera specialfunktioner som
förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan:
Skriva ut i färg med enastående kvalitet och
hastighet.
Att skriva ut från olika plattformar
Du kan skriva ut i Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
2003/XP. Windows NT 4.0 stöds bara på CLP-600N.
• Du kan skriva ut i hela färgrymden med hjälp av färgerna
cyan, magenta, gult och svart.
• Skrivaren är kompatibel med Macintosh och olika Linux OS.
• Du kan skriva ut med upp till 2 400 x 600 dpi (effektiv
utmatning). Mer information finns i avsnittet Om
programvara.
• Skrivaren levereras med ett USB-gränssnitt.
• CLP-600N levereras med ett inbyggt Nätverkskort, 10/100
Base TX. CLP-600 stöder inte nätverkskort.
• Skrivaren skriver ut 20 ark A4-papper per minut och papper
i Letter-format med 21 ark per minut.
För att använda CLP-600N i både trådbundna och trådlösa
miljöer kan du installera ett trådbundet (trådlöst nätverkskort
(tillbehör). Kontakta din Samsung-återförsäljare eller det
företag där du köpte skrivaren. Vi rekommenderar att en
utbildad servicetekniker installerar kortet.
Klarar många olika typer av media utan
problem
• Standardkassetten för 250 ark (Kassett 1) och
kassetten för 500 ark (tillbehör - kassett 2) kan användas
för för papper med formaten A4 och letter.
Skrivarfunktioner
I tabellen nedan visas en allmän översikt av de funktioner som
stöds av din skrivare.
• Multi-kassetten kan användas för brevhuvuden, kuvert,
etiketter, material i specialstorlek, vykort och tjockt papper.
Multi-kassetten stöder även upp till 100 vanliga papper.
(S: Standard, T: Tillbehör, Ej tillgängligt: Ej tillgängligt)
Skrivarfunktioner
9
CLP-300N
S
S
(Ethernet 10/100 Base TX)
Ej tillgängligt
S
Trådbundet eller trådlöst
LAN
Ej tillgängligt
T
USB 2.0
Att skapa professionella dokument
8
CLP-300
Nätverksgränssnitt
• Att skriva ut vattenstämplar. Du kan skräddarsy dina
dokument med hjälp av en vattenstämpel, genom att till
exempel lägga till ordet "Konfidentiellt". Mer information
finns i avsnittet Om programvara.
• Att skriva ut häften. Med hjälp av den här funktionen kan
du enkelt skriva ut ett dokument för att skapa en bok. När
du skrivit ut sidorna behöver du bara vika och häfta dem.
Mer information finns i avsnittet Om programvara.
(Ethernet 10/100 Base TX
+
802.11 a/b/g trådlöst LAN)
1.1
Introduktion
Skrivarens delar
Detta är skrivarens huvudkomponenter. Observera att samtliga
bilder i bruksanvisningen är från CLP-600N och att vissa delar
kan vara annorlunda på din skrivare.
Vy från höger
Vy framifrån
Åtkomstlucka
(Öppna helt om du vill komma
åt tonerkassetterna och
överföringsbandet för papper.)
Utmatningsfack
för papper
Utmatningsstöd
Antenn för
trådlöst nätverk**
Övre lucka
(Öppna för
att åtgärda
pappersstopp.)
USB-port
Kontroll
panel
(Se 3.1.)
Nätverksport*
Kabelkontakt
för Kassett 2
Multi-kassett
(Öppna för
att fylla på
specialmedia.)
Strömbrytare
Strömintag
Handtag
(Används för att
lyfta skrivaren.)
Handtag Papper har fastnat vid luckan
Kassett 1 Tillbehörskassett 2
(Används för att till tillbehörskassett 2
lyfta skrivaren.) (Öppna för att ta bort papper som
fastnat vid tillbehörskassett 2.)
(250-arks (500-arks arkmatare)
arkmatare)
* Endast CLP-600N har en nätverksport.
** Antennen för trådlöst nätverk är endast tillgänglig när du köpt och
installerat ett trådbundet/trådlöst nätverkskort separat i CLP-600N.
OBSERVERA: Ytan på utmatningsfacket kan bli varm om du
skriver ut ett stort antal sidor på en gång. Se till att du inte rör
vid ytan och att inga barn finns i närheten.
1.2
Introduktion
2
Att installera skrivaren
Uppackning
1
Det här kapitlet innehåller instuktioner som steg för steg
hjälper dig att installera skrivaren.
Att ta ur skrivaren och alla tillbehör ur kartongen.
Kontrollera att följande finns med i förpackningen
tillsammans med skrivaren:
Kapitlet innehåller:
• Uppackning
• Att installera tonerkassetterna
• Att fylla på papper
• Att ansluta en skrivarkabel
• Att sätta på skrivaren
Tonerkassetter
Nätsladd
CD-skiva med skrivarens
programvara
Kort installationsanvisning
Cd-skivan Network Utilities
(endast CLP-600N)
Snabbguide till
nätverksskrivare
(endast CLP-600N)
• Att skriva ut en demosida
• Att ändra displayspråk
(CLP-600N endast)
• Att installera skrivarens programvara
OBSERVERA:
• Meddela omedelbart din återförsäljare om något fattas eller
är skadat.
• Komponenterna kan variera från ett land till ett annat.
• CD-skivan innehåller skrivardrivrutinen, bruksanvisningen
och programmet Adobe Acrobat Reader.
• Nätsladdens utseende kan variera beroende på
specifikationerna för olika länder. Nätsladden måste anslutas
till ett jordat uttag.
VARNING: Skrivaren väger 28.5 kg inklusive toner och kassett.
Använd säkra lyft- och hanteringstekniker. Om skrivaren måste
flyttas bör det göras av två personer. Använd lyfthandtagen på
det sätt som visas i bilden (se sidan 1.2). Försök inte lyfta
skrivaren ensam, eftersom du då kan skada ryggen.
2.1
Att installera skrivaren
2
Ta försiktigt bort all packtejp från skrivaren.
Att installera tonerkassetterna
1
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
OBSERVERA: Överföringsbandet för papper är redan
installerat i skrivaren.
3
4
Dra ut papperskassetten ur skrivaren och ta bort all
packtejp från kassetten.
2
Ta ur tonerkassetterna ur förpackningarna.
Välj en plats för skrivaren:
• Lämna tillräckligt med utrymme runt skrivaren så att
du kan öppna kassetter och luckor, och skrivaren får
tillräcklig ventilation.
• Placera skrivaren i en lämplig omgivning:
- På en stabil och plan yta
- Skyddad från direkt drag från luftkonditionering,
värmeelement och fläktar
- Skyddad från skiftande och extrema variationer vad
gäller temperatur, solsken och fuktighet
- Rent, torrt och dammfritt
VARNING:
• Använd inte vassa föremål såsom knivar eller saxar för
att öppna tonerkassettens förpackning. Du kan skada
tonerkassettens yta.
• För att undvika att tonerkassetten skadas bör du inte utsätta
den för ljus i mer än ett par minuter. Om nödvändigt kan du
skydda den genom att täcka över den med papper.
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
VARNING: Du måste placera skrivaren på en jämn yta. Du kan
annars få problem med utskriftskvaliteten.
2.2
Att installera skrivaren
3
6
Håll i handtagen på tonerkassettens båda sidor och vagga
den försiktigt från sida till sida för att fördela tonern.
Ta tag i handtagen på varje tonerkassett. Rikta in
tonerkassetterna i spåren inuti skrivaren och sätt in dem
på de rätta platserna i följande ordning: gul, magenta,
cyan och sedan svart, tills kassetterna snäpper på plats.
Greppa
här.
4
Placera tonerkassetten på en plan yta enligt bilden och ta
bort papperet som täcker den genom att ta bort tejpen.
7
Stäng åtkomstluckan. Se till att luckan är ordentligt
stängd.
OBSERVERA: Om du får toner på kläderna, torkar du bort den
med en torr trasa och tvättar dem i kallt vatten. Varmt vatten
gör att tonern fastnar i tyget.
5
Till höger på skrivarens insida sitter en etikett. På den
visas färgkoder som hjälper dig att se vilken kassett som
passar i respektive spår.
VARNING: Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar
inte skrivaren.
Svart
Cyan
OBSERVERA: När du skriver ut text med 5 % täckning kan
du förvänta dig en tonerlivslängd på ungefär 4 000 sidor för
utskrift i svart och färg.
Magenta
Gul
2.3
Att installera skrivaren
4
Att fylla på papper med utskriftssidan uppåt.
Att fylla på papper
Kassetten (Kassett 1) kan fyllas på med högst 250 ark vanligt
papper. Du kan använda formaten A4 och Letter.
Så här fyller du på papper:
1
Dra ut kassetten ur skrivaren.
Var noga med att inte fylla på för mycket papper i kassetten
och att alla fyra hörnen ligger plant och under kassettens
hörnvinklar, enligt bilden nedan. Om du fyller på för mycket
papper är det risk för pappersstopp.
2
Tryck ner metallplattan tills den låses på plats.
3
Vik pappersbunten fram och tillbaka för att separera
sidorna och lufta dem sedan medan du håller i ena kanten.
Jämna till buntens kant mot en plan yta.
OBSERVERA: Om du vill ändra formatet på papperet
i kassetten, se "Att ändra format på papperet i kassetten"
på sidan 2.5.
5
Skjut tillbaka kassetten in i skrivaren.
OBSERVERA: När du har fyllt på papper måste du ställa in
skrivaren på papperstyp och pappersformat för den kassett som
fyllts på. Mer information finns i avsnittet Om programvara.
2.4
Att installera skrivaren
Att ändra format på papperet
i kassetten
Om du vill ta bort längdstödet vrider du det försiktigt åt
höger så att låsningarna på stödets botten öppnas och
lyfter sedan uppåt.
Kassetten är förinställd för Letter eller A4, beroende på i vilket
land du köpt skrivaren. Om du vill ändra formatet till A4 eller
Letter måste du justera papperets längdstöd ordentligt.
1
Att öppna kassetten. När du dragit ut den helt lyfter du
den främre delen så att den frigörs från skrivaren. Ta ur
papperet ur kassetten.
För att placera längdstödet i önskat läge sätter du låsen på
stödets botten i motsvarande pappersskåra och skjuter in
stödet hela vägen.
2
Tryck ner metallplattan tills den låses på plats.
4
3
Lyft längdstödet och placera det i rätt position för det
pappersformat du vill använda.
Längdstöd för papper
2.5
Att installera skrivaren
Håll i handtaget på den vita spärren i kassettens bakre del,
vrid räknaren på handtaget medurs och ta bort den från
kassetten. När du tagit bort den sätter du spärren i det
andra hålet och vrider den medurs tills den låses på plats.
5
7
Tryck ihop breddstödet enligt bilden och för det mot
pappersbunten tills det lätt rör vid buntens sida. Tryck inte
stödet för hårt mot papperets kant, eftersom papperet kan
böjas.
Sätt tillbaka kassetten genom att sänka bakkanten,
rikta in den i skåran och skjuta in den i skrivaren.
OBSERVERA:
• Tryck inte på breddstöden så långt att papperet böjs.
• Om du inte justerar breddstödet ordentligt finns risk för
pappersstopp.
Att ansluta en skrivarkabel
För lokal utskrift
För att skriva ut lokalt från datorn måste du ansluta skrivaren
till datorn med en USB-kabel (Universal Serial Bus).
6
Om du ska ansluta en Macintosh, kan du bara använda
en USB-kabel.
Att fylla på papper med utskriftssidan uppåt. För mer
information, se steg 4 och 5 på sidan 2.4.
OBSERVERA: Om du vill ansluta skrivaren till datorns
USB-port måste du ha en godkänd USB-kabel. Du måste köpa
en kabel som uppfyller kraven för USB 2.0 och som är högst
3 meter lång.
2.6
Att installera skrivaren
1
Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda.
2
Anslut USB-kabeln till kontakten på skrivarens bakre
vänstra sida.
3
Anslut kabelns andra ände till datorns USB-port.
Att sätta på skrivaren
OBSERVERA: För att skriva ut med hjälp av ett USB-gränssnitt,
måste du använda Windows 98SE/Me/2000/2003/XP eller
Macintosh med OS 10.3~10.4 För nätverksutskrift (CLP-600N
endast)
Du kan ansluta skrivaren till ett nätverk med hjälp av en
Ethernet-kabel (UTP-kabel med RJ.45-kontakt). CLP-600N
har ett inbyggt nätverkskort.
1
Anslut nätsladden till nätkontakten på skrivarens bakre
vänstra sida.
2
Anslut den andra änden till ett jordat vägguttag och sätt
på strömmen till skrivaren.
Om du vill använda skrivaren i blandad trådlös/trådbunden
miljö, måste du installera ett lämpligt nätverkskort (tillbehör).
Kontakta din Samsung-återförsäljare eller det företag där du
köpte skrivaren. Vi rekommenderar att en utbildad
servicetekniker installerar kortet.
Att använda en Ethernet-kabel
1
Kontrollera att både skrivaren och datorn är avstängda.
2
Anslut Ethernet-kabelns ena ände till
Ethernet-nätverksporten på skrivarens bakre vänstra sida.
VARNING:
• Vissa delar inuti skrivaren är varma när strömmen är på
och efter utskrifter. Var försiktig så att du inte bränner dig
på delarna inuti skrivaren.
• Montera inte isär skrivaren när den är påslagen eller
inkopplad. Du kan få en elektrisk stöt om du gör det.
Till LAN-nätverket
Att skriva ut en demosida
3
Skriv ut en demosida så att du ser att skrivaren fungerar
korrekt.
Anslut kabelns andra ände till ett LAN-nätverk.
OBSERVERA: När du har anslutit skrivaren måste du
konfigurera nätverksparametrarna på kontrollpanelen.
Se sidan 8.1. Du kan använda programvaran som medföljer
nätverkskortet. Se nätverksskrivarens bruksanvisning.
Att skriva ut en demosida:
I redoläget trycker du på och håller inne knappen
On Line/Continue ( ) på den övre raden i 2 sekunder för att
skriva ut en demosida.
En demosida där skrivarens egenskaper och funktioner visas
skrivs ut.
2.7
Att installera skrivaren
Systemkrav
Att ändra displayspråk
Kontrollera att ditt system uppfyller systemkraven innan
du börjar. Din skrivare stöder följande operativsystem.
(CLP-600N endast)
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 - I följande tabell
anges Windows-kraven.
Utför följande steg för att ändra språket på kontrollpanelen:
1
I redoläget trycker du på knappen Menu (
) på
kontrollpanelen tills du ser "Installation" på displayens
nedersta rad.
2
3
Tryck på knappen Enter (
) för att komma till menyn.
Tryck på knappen Enter (
displayens nedersta rad.
) när "LCD-språk" visas på
4
5
6
Tryck på piltagenten (
använda visas.
Tryck på Enter (
eller
Objekt
Operativsystem
Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
XP/2003
RAM
98SE/Me
32 MB
NT 4.0/2000
64 MB
XP
128 MB
2003
256 MB
Ledigt diskutrymme
98SE/Me/NT 4.0/
2000/XP/2003
300 MB
Internet Explorer
5.0 eller senare
) tills det språk du vill
) för att spara valet.
Tryck på knappen On Line/Continue (
till redoläget.
) för att återgå
Att installera skrivarens programvara
Krav
När du har installerat skrivaren och anslutit den till
datorn måste du installera programvaran med hjälp
av den medföljande CD-ROM-skivan. Mer
information finns i avsnittet Om programvara.
OBSERVERA:
På CD-ROM-skivan finns följande programvaror:
• Mac OS 10.3~10.4 - Mer information finns i avsnittet Om
programvara.
• För Windows NT 4.0/2000/XP/2003 bör
systemadmininstratören installera programvaran.
• Windows NT 4.0 stöds bara på CLP-600N.
Program för Windows
• Olika Linux OS - Mer information finns i avsnittet Om
programvara.
Du kan installera följande utskriftsprogram från CD-ROM-skivan.
• Skrivardrivrutin för Windows. Genom att använda denna
drivrutin får du tillgång till skrivarens alla funktioner.
Se avsnittet Om programvara om du vill ha information om
hur du installerar drivrutinen för Samsungskrivaren.
• SmartPanel. Visas när ett utskriftsfel uppstår.
Se avsnittet Om programvara om du vill ha information om
hur du installerar programmet SmartPanel.
Macintosh-skrivardrivrutin
Du kan skriva ut från en Macintosh med din skrivare. Gå till
avsnittet Om programvara om du vill ha information om
hur du installerar skrivarprogramvaran och hur du skriver ut
från en Macintoshdator.
Linux-drivrutin
Du kan skriva ut från en Linux-baserad dator med skrivaren.
Gå till avsnittet Om programvara om du vill ha information
om hur du installerar Linux-drivrutinen och hur du skriver ut
i en Linux-miljö.
2.8
Att installera skrivaren
Egenskaper för skrivardrivrutinen
Drivrutinerna för din skrivare stöder följande
standardfunktioner:
• Val av papperskälla
• Pappersformat, riktning och mediatyp
• Antal kopior
Tabellen nedan ger en allmän översikt över de funktioner som
stöds av skrivarens drivrutiner.
Skrivardrivrutin
Funktion
Win98SE/Me/
NT 4.0/2000/
XP/2003
Linux
Macintosh
(CUPS)
Färgläge
J
N
J
Alternativ för
Utskriftskvalitet
J
J
J
Affischutskrift
J
N
N
Dubbelsidig utskrift
J
N
N
Flera sidor per ark
(N-upp)
J
J
J
Anpassa till sida
J
N
N
Omskalad utskrift
J
N
J
Utskrift av häfte
J
N
N
Annan papperskälla
för första sidan
J
N
J
Vattenstämpel
J
N
N
Överlägg*
J
N
N
* Funktionen Överlägg stöds ej i NT 4.0.
OBSERVERA: Om du vill ha information om hur du installerar
programvaran och använder dess egenskaper tittar du i
avsnittet Om programvara.
2.9
Att installera skrivaren
3
Att använda
kontrollpanelen
Att förstå kontrollpanelen
Kontrollpanelen på den övre högra sidan på CLP-600Nskrivaren har en display och sju knappar. På CLP-600 har
kontrollpanelen ingen display och två knappar.
I kapitlet beskrivs hur du använder skrivarens kontrollpanel.
Knappar
Kapitlet innehåller:
• Att förstå kontrollpanelen
• Att använda menyn på kontrollpanelen
(CLP-600N endast)
Statuskarta
LED-indikatorer LCD: visar skrivarens status och
pågående utskrifter.
för toner
* Figuren visar kontrollpanelen på CLP-600N.
Display
(CLP-600N endast)
Meddelande
Beskrivning
Redo
• Skrivaren är on-line och redo att skriva ut.
• Om du trycker på knappen
On Line/Continue växlar skrivaren till
off-line.
Off-line
• Skrivaren är off-line och kan inte skriva ut.
• Om du trycker på knappen
On Line/Continue växlar skrivaren till
on-line.
Bearbetar...
• Skrivaren skriver ut.
• Om du vill stoppa en utskrift, tryck på
knappen Cancel.
Energispar...
• Skrivaren är i energisparläge och använder
mindre energi. När en utskrift tas emot från
datorn eller om du trycker på någon av
knapparna, växlar skrivaren till on-line.
• För att stänga av energisparläget eller för
att ändra tiden för energispar, se sidan 3.4.
Se "Att förstå meddelandena på displayen" på sidan 7.15 för en
komplett lista över skrivarens olika meddelanden.
3.1
Att använda kontrollpanelen
Knappar
Knapp
(statuskarta)
När pappersstopp uppstår i skrivaren tänds en lampa på
motsvarande plats på statuskartan så att du kan hitta platsen
för pappersstoppet. Om du använder CLP-600N visar
displayen på kontrollpanelen också motsvarande
felmeddelande, där platsen för pappersstoppet anges.
Om du vill ha infomation om vad LED- och felmeddelandena
betyder, se 7.4.
Grön
När en tonerkassett är tom tänds en lampa som
anger motsvarande tonerkassetts färg. Byt ut
tonerkassetten mot en ny. Se sidan 6.4.
Om du har installerat en felaktig tonerkassett
tänds en lampa som anger detta. Installera
endast tonerkassetter som godkänts av
Samsung och som utformats för skrivaren.
(LED-indikat
orer för
toner)
Beskrivning
• Tryck för att växla mellan on-line och off-line.
• I menyläget trycker du för att återgå till redoläget.
Färgen på knappen On Line/Continue visar skrivarens
status.
Beskrivning
På
*Om
överföringsb
andet för
papper inte
är installerat
i skrivaren
visar inte
LED-indikato
rerna för
toner hur
mycket toner
som finns
kvar i
tonerkassett
en.
Knapp
Röd
På
Skrivaren är on-line och är redo
att ta emot information från
datorn.
Blinkande
• När lampan blinkar långsamt tar
skrivaren emot information från
datorn.
• När lampan blinkar snabbt tar
skrivaren emot samt skriver ut
information.
På
Kontrollera meddelandet på
displayen eller SmartPanel. Se
sidan 7.15 för information om vad
felmeddelandena betyder.
Blinkande
Ett mindre fel har uppstått och
skrivaren väntar på att det ska
rättas till. Kontrollera
meddelandet på displayen eller
SmartPanel. När problemet är
åtgärdat fortsätter utskriften. Om
du vill ignorera varningen trycker
du på denna knapp.
Installera endast Samsung tonerkassetter, som
har anpassats för skrivaren.
Om du har satt i en tonerkassett i fel
kassettfack tänds motsvarande lampa.
Installera tonerkassetterna i respektive korrekt
kassettfack.
Blinkande
När en tonerkassett har låg tonernivå blinkar en
lampa, som indikerar motsvarande färg för
tonerkassetten. Beställ en ny tonerkassett. Du
kan tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom
att omfördela tonern. Se sidan sidan 6.2.
Av
Den här knappen finns endast tillgänglig på CLP-600N.
• Tryck för att gå in i menyläget.
• I menyläget trycker du för att bläddra igenom menyerna.
Den här knappen finns endast tillgänglig på CLP-600N.
I menyläget trycker du för att välja önskad undermeny, eller
för att bekräfta en ändrad inställning. Det valda objektet är
markerat med en *.
Den här knappen finns endast tillgänglig på CLP-600N.
I menyläget trycker du för att bläddra mellan undermenyer
eller inställningsalternativ. Om du trycker
på
kommer du till nästa alternativ och trycker du på
kommer du tillbaka till föregående alternativ.
• Tryck för att avbryta den nuvarande utskriften.
• I menyläget trycker du för att återgå till redoläget.
Den här knappen finns endast tillgänglig på CLP-600N.
I menyläget trycker du för att gå upp en nivå i menyn.
3.2
Att använda kontrollpanelen
• Skrivaren är off-line och kan inte skriva ut.
• Skrivaren är i energisparläge. När den tar
emot information, växlar den automatiskt till
on-line.
Översikt över kontrollpanelens
menyer
Att använda menyn
på kontrollpanelen
Kontrollpanelens menyer används för att konfigurera skrivaren.
Från kontrollpanelen har du tillgång till följande menyer:
(CLP-600N endast)
Det finns flera olika menyer för att det ska vara lätt att ändra
skrivarinställningarna. Diagrammet på sidan 3.3 visar menyerna
och alla objekt som finns i varje meny. Objekten i varje meny och
de alternativ du kan välja mellan beskrivs mer utförligt i
tabellerna med början på sidan 3.4.
Information
(Se sidan 3.4.)
Konfigurering
Menykarta
Demosida
Att använda menyn på
kontrollpanelen
1
I redoläget, trycker du på knappen Menu (
) tills du ser
den meny du önskar på displayens nedersta rad.
2
Tryck på knappen Enter (
3
Tryck på piltangenten (
eller
) tills menyobjektet du
önskar visas på den nedersta raden.
4
Tryck på knappen Enter (
objektet.
(Se sidan 3.4.)
(Se sidan 3.4.)
Anpassad färg
Auto. färgpas.
Inst. standard
Aktuellt jobb
) för att komma till menyn.
Installation
) för att bekräfta det valda
(Se sidan 3.4.)
5
Om menyn har undermenyer upprepar du steg 3 och 4.
LCD-språk
Energisparläge
Fortsätt auto.
6
Tryck på piltangenten (
eller
) tills det menyobjekt
du önskar visas på den undre raden.
7
Tryck på knappen Enter (
eller valet.
) för att spara inmatningen
Återst. papper
Höghöjdsjust.
Underhåll
Nätverk
(Se sidan 3.5.)
En asterisk (*) visas bredvid valet på displayen och visar
att detta nu är standardinställningen.
8
Färg
Skrivare
Du kan konfigurera skrivaren från skrivarens kontrollpanel.
Konfig.nätverk
Konfig. TCP
Hämta IP-adr.
IP-adress
Undernätsmask
Gateway
Konfig.trådlös*
Trådl. st.ins.*
Lämna menyn genom att trycka på knappen Upper Level
( ) flera gånger, eller på knappen Cancel (
).
Om du inte tryckt på någon knapp under 60 sekunder,
återgår skrivaren automatiskt till redoläget.
OBSERVERA: Utskriftsinställningar som gjorts från
Netware
Konfig.Netware
IPX-ramtyp
Återst.nätverk
Inst. standard
Skriv nätkonf.
* Menyn visas bara när ett trådbundet/trådlöst nätverkskort (tillbehör) har
installerats.
skrivardrivrutinen på en ansluten dator åsidosätter
inställningarna på kontrollpanelen.
3.3
Att använda kontrollpanelen
Menyinformation
Skrivarmeny
Menyn innehåller informationssidor som du kan skriva ut för att
få information om skrivaren och dess konfigurering.
Med hjälp av menyn kan du återställa skrivarens inställningar,
eller avbryta nuvarande utskrift.
Objekt
Förklaring
Objekt
Förklaring
Konfigurering
På konfigureringssidan visas skrivarens
aktuella konfigurering. Se sidan 6.1.
Inst. standard
Menyn används för att återställa skrivarens
standardvärden.
Menykarta
Menykartan visar layout och aktuella
inställningar för kontrollpanelens menyobjekt.
Aktuellt jobb
Du kan avbryta den nuvarande utskriften och ta
bort den från utskriftsbufferten.
Demosida
Med hjälp av demosidan kan du kontrollera att
skrivaren skriver ut korrekt.
Installationsmeny
Färgmeny
Använd Installationsmenyn för att konfigurera skrivarens
olika funktioner.
Med hjälp av menyn kan du ställa in färgerna.
(*: standardinställning)
(*: standardinställning)
Objekt
Objekt
Förklaring
Med hjälp av det här alternativet kan du justera
kontasten för varje färg.
LCD-språk
• Standardins.: Optimerar automatiskt
färgerna.
• Manuell just.: Du kan manuellt justera den
valda färgkontrasten för varje tonerkassett.
Alternativ: 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter,
30 minuter, 45 minuter, 60 minuter, 120 minuter
OBSERVERA: Du bör använda Standardins. för
Energisparläge
att erhålla bästa färgkvalitet.
Auto. färgpas.*
Alternativ: Engelska, Tjeckiska, Danska,
Nederländska, Finska, Franska, Tyska, Ungerska,
Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Ryska,
Spanska, Svenska, Turkiska
Språkinställningen avgör vilket språk som visas
på kontrollpanelens display och vid utskrift av
information.
CMYK: Du kan justera kontrasten för tonern i
varje tonerkassett.
Anpassad färg
Förklaring
Om skrivaren inte tar emot information under en
längre tid, minskas energiåtgången automatiskt.
Du kan ställa in hur lång tid som skrivaren ska
vänta innan den övergår till energisparläget.
Med hjälp av det här alternativet kan du justera
positionen för färgtext och grafik så att positionen
för de utskrivna färgerna överensstämmer med
de på din skärm.
Alternativ: Av, På
Kör nu: Skrivaren utför nu den automatiska
färgregistreringen.
Med hjälp av detta alternativ avgörs om skrivaren
ska fortsätta med utskriften eller ej om den
upptäcker att papperet inte överensstämmer med
pappersinställningarna.
* När du flyttat skrivaren körs Auto. färgpas. manuellt.
Fortsätt auto.
3.4
Att använda kontrollpanelen
• Av: Om papperet inte överensstämmer med
pappersinställningarna visas meddelandet på
displayen och skrivaren förblir off-line tills du
fyllt på korrekt papper.
• På: Om du fyllt på fel papper i skrivaren, visas
ett felmeddelande. Skrivaren växlar till off-line
under 30 sekunder och tar sedan automatiskt
bort meddelandet och fortsätter utskriften.
Objekt
Förklaring
Objekt
Alternativ: Ja, Nej
Alternativ: Av, På
Återst. papper
Välj om du vill ställa in IP-adressen eller ej.
Med hjälp av detta alternativ avgörs hur skrivaren
hanterar pappersstopp.
Konfig. TCP
• Av: Skrivaren skriver inte om sidorna.
Skrivarens prestanda förbättras eventuellt med
denna inställning.
• På: Skrivaren skriver automatiskt ut sidorna
igen när du åtgärdat pappersstopp.
Alternativ: Statisk, BOOTP, DHCP
Du kan endast använda detta objekt om du ställer
in Konfig. TCP till Ja.
Du kan optimera utskriftskvaliteten i enlighet
med altituden (höghöjdskorrigering).
Hämta IP-adr.
Med hjälp av det här alternativet kan du hantera
tonerkassetterna och andra förbrukningsartiklar.
Underhåll
• Kontr. övrigt: Med hjälp av det här
alternativet kan du granska
förbrukningsartiklarnas status.
- Fixeringsenhet
- PlockvalsMulti, PlockvalsKass1,
PlockvalsKass2: Dessa alternativ används
bara av servicetekniker.
• Lågnivålarm: Med hjälp av detta alternativ
kan du bestämma hur skrivaren ska uppföra sig
när förbrukningsartiklarna börjar ta slut.
Av: Skrivaren visar inte ett
varningsmeddelande.
På: Skrivaren visar ett varningsmeddelande.
IP-adress
Undernätsmask
Du kan endast använda detta objekt om du ställer
in Hämta IP-adr. till Statisk. Med hjälp av det
här alternativet kan du ställa in en IP-adress
manuellt. Tryck på piltangenten för att ställa in
värdet på den första byten mellan 0 och 255,
och tryck sedan på knappen Enter.
Du kan endast använda detta objekt om du ställer
in Hämta IP-adr. till Statisk. Med hjälp av det
här alternativet kan du ställa in en undernätmask
manuellt. Tryck på piltangenten för att ställa in
värdet på den första byten mellan 0 och 255,
och tryck sedan på knappen Enter.
Ställ in värdet för den andra, tredje och fjärde
byten på samma sätt.
Med hjälp av menyn kan du konfigurera skrivarens
nätverkskort i enlighet med hur nätverket är konfigurerat.
Du kan uppgradera nätverkskortets inbyggda programvara och
skriva ut konfigureringen.
(*: standardinställning)
Gateway
Förklaring
Alternativ: Ja, Nej
Konfig.nätverk
• Statisk: Du kan ange IP-adress,
undernätmask och gateway manuellt.
• BOOTP: BOOTP-servern tilldelar automatiskt
en IP-adress till dig.
• DHCP: DHCP-servern tilldelar automatiskt en
IP-adress till dig.
Ställ in värdet för den andra, tredje och fjärde
byten på samma sätt.
Nätverksmeny
Objekt
Om du väljer Ja kan du konfigurera IP-adressen.
Om du väljer Ja visas alternativet Hämta
IP-adr. på displayen. Du kan välja hur du vill
hämta IP-adressen.
Alternativ: Standard, Hög, Högre, Högst
Höghöjdsjust.
Förklaring
Du kan endast använda detta objekt om du ställer
in Hämta IP-adr. till Statisk. Med hjälp av det
här alternativet kan du ställa in gateway
manuellt. Tryck på piltangenten för att ställa in
värdet på den första byten mellan 0 och 255,
och tryck sedan på knappen Enter.
Ställ in värdet för den andra, tredje och fjärde
byten på samma sätt.
Bestämmer om du vill konfigurera nätverket
eller ej.
Om du väljer Ja kan du konfigurera
Netwaremenyerna för TCP/IP.
Om du väljer Ja är följande alternativ
tillgängliga: Konfig. TCP, Konfig.trådlös,
och Netware.
3.5
Att använda kontrollpanelen
Objekt
Förklaring
Objekt
Värden: Auto, EN_8022, EN_8023, EN_II,
EN_SNAP
Värden: Ja, Nej
Konfigurera miljön för det trådlösa nätverket.
Konfig.trådlös
Du kan enbart välja det här alternativet om du
ställer in Konfig.Netware på Ja. Med hjälp av
det här alternativet kan du välja ramtypen IPX.
Om du väljer Ja är följande alternativ
tillgängliga: SSID, Driftläge, Frekvensinst.,
Kanal, Säkerhetsinst., Autentisering,
Kryptering, Använda nyckel, Nyckeltyp och
Nyckel 1-4.
IPX-ramtyp
Se "Att konfigurera det trådlösa nätverket" på
sidan 8.4.
OBSERVERA: Menyn visas bara när ett
trådbundet/trådlöst nätverkskort (tillbehör) har
installerats.
Med hjälp av alternativet utförs en enkel omstart
och nätverkskonfigureringen återställs till
fabriksinställningarna.
Trådl. st.ins.
OBSERVERA: Menyn visas bara när ett
trådbundet/trådlöst nätverkskort (tillbehör) har
installerats.
Välj detta alternativ om du vill starta om
nätverkskortetet.
Inst. standard
Med hjälp av alternativet utförs en enkel omstart
och nätverkskonfigureringen återställs till
fabriksinställningarna.
Skriv nätkonf.
Med hjälp av alternativet skrivs en sida ut som
visar de valda nätverksinställningarna.
Du kan välja om du vill använda protokollet
Netware.
Om du väljer På får du tillgång till menyn
Konfig.Netware.
I menyn Konfig.Netware kan du specificera
ramtypsparametern som används i nätverket.
Alternativ: Ja, Nej
Konfig.Netware
• Auto: Du kan ställa in ramtypen automatiskt.
• EN_8022: Välj detta värde om du vill använda
ramtypen IEEE 802.2.
• EN_8023: Välj detta värde om du vill använda
ramtypen IEEE 802.3.
• EN_II: Välj detta värde om du vill använda
ramtypen ETHERNET II.
• EN_SNAP: Välj detta värde om du vill
använda ramtypen SNAP.
Återst.nätverk
Alternativ: På, Av
Netware
Förklaring
Du kan endast ställa in objektet när du ställer in
Netware till På. Med hjälp av alternativet kan
du välja om du vill ställa in ramtypsparametern
eller inte. Välj Ja för att välja ramtyp.
Om du väIjer Ja visas alternativet IPX-ramtyp
på displayen.
3.6
Att använda kontrollpanelen
4
Format och kapacitet
Att använda
utskriftsmedia
Inmatningskälla/kapacitet*
Format
Kapitlet hjälper dig att förstå vilka papperstyper som du kan
använda i skrivaren och hur du fyller på papper på rätt sätt i de
olika papperskassetterna för att uppnå bästa utskriftskvalitet.
Vanligt
papper
Kapitlet innehåller:
• Att välja papper och andra specialmedia
• Att fylla på papper
• Att skriva ut på specialmedia
Kassett 1
Multi-kassett
Kassett 2
(tillbehör) Automatisk Manuell
matning matning
250
500
100
1
Kuvert**
—
—
10
1
Etiketter**
—
—
10
1
Kortpapper**
—
—
10
1
* Om du använder tjockare papper kan den maximala kapaciteten minska.
** Om papper ofta fastnar kan du mata ett ark eller kuvert åt gången via
Multi-kassetten.
VARNING: Skrivaren stöder inte OH-film.
Att välja papper och andra
specialmedia
Råd om papper och specialmedia
Ha följande råd i åtanke när du väljer eller fyller på papper,
kuvert eller annan specialmedia:
• Om du försöker skriva ut på fuktigt, skrynkligt, hoprullat
eller slitet papper, kan det orsaka pappersstopp och
utskriftskvaliteten bli dålig.
• Använd endast papper i form av ark. Du kan inte använda
flerdelat papper.
• Använd endast kopieringspapper av hög kvalitet för bästa
utskriftskvalitet.
• Använd inte papper med ojämnheter, t.ex. flikar eller
pappersklämmor.
• Fyll aldrig på papper i någon av kassetterna under utskrift
och överfyll inte facket. Det kan orsaka pappersstopp.
• Undvik papper med upphöjt tryck, perforeringar eller en
struktur som är för mjuk eller för hård.
• Färgat papper ska vara av samma höga kvalitet som vitt
kopieringspapper. Pigmenten måste tåla skrivarens
fixeringstemperatur på 180 °C under 0,1 sekunder utan att
förstöras. Använd inte papper som bestrukits med färg efter
tillverkningen.
• Förtryckta blanketter måste vara utskrivna med icke
brännbart, värmebeständigt bläck som inte smälter eller
förångas, eller avger farliga gaser när de utsätts för
skrivarens fixeringstemperatur.
• Förvara papperet i omslagspapperet tills du ska använda det.
Placera kartonger eller pallar på hyllor - inte på golvet.
• Placera inte tunga föremål på papperet, oavsett om det är
förpackat eller ej.
• Utsätt inte papperet för fukt, direkt solljus eller andra
omständigheter som kan få det att skrynklas eller rulla
ihop sig.
Du kan skriva ut på flera olika utskriftsmaterial, t.ex. vanligt
papper, kuvert, etiketter, kortpapper o.s.v. Se "Att skriva ut på
specialmedia" på sidan 4.4. Använd bara kopieringspapper av
hög kvalitet för att uppnå bästa möjliga utskriftskvalitet.
Tänk på följande när du väljer papper:
• Önskat resultat: Det papper som du väljer bör passa för
projektet.
• Format: Du kan använda alla pappersformat som passar
mellan pappersstöden i papperskassetten.
• Vikt: Du kan använda följande pappersvikter i din skrivare:
- 20 till 24lbs (75 till 90 g/m2) arkivpapper för
Kassett 1 eller Tillbehörskassett 2
- 20 till 43lbs (75 till 163 g/m2) arkivpapper för
Multi-kassetten
• Ljushet: Vissa papper är vitare än andra och ger skarpare
och mera levande bilder.
• Ytans egenskaper: Papperets jämnhet påverkar hur skarp
utskriften blir på papperet.
VARNING: Om du använder papper som inte stämmer
överens med specifikationerna som listas på sidan 10.3 kan
detta orsaka problem som kräver service. Denna service täcks
inte av garanti eller serviceavtal.
OBSERVERA: Använd inte karbonfritt papper eller kalkerpapper.
Dessa papperstyper är instabila vid fixeringstemperturen och
kan avge ångor, eller orsaka skador på skrivaren.
4.1
Att använda utskriftsmedia
Att använda tillbehörskassetten
Att fylla på papper
Tillbehörskassetten, Kassett 2, kan fyllas på med maximalt
500 ark vanligt papper.
Genom att fylla på papper på rätt sätt, kan du undvika
pappersstopp och därmed få problemfria utskrifter. Ta inte bort
någon papperskassett medan skrivaren skriver ut. Detta kan
orsaka pappersstopp. Se "Format och kapacitet" på sidan 4.1
för att ta reda på papperskapaciteten för varje kassett.
Fyll på papper i Kassett 2 genom att följa instruktionerna på
sidan 2.4.
VARNING: Skrivaren stöder inte OH-film.
Att använda kassett 1
Fyll på det utskriftsmaterial som du använder för merparten
av utskriftsjobben i Kassett 1.
Kassett 1 kan fyllas på med maximalt 250 ark vanligt A4-papper
eller papper i Letter-format.
Du kan köpa en tillbehörskassett, Kassett 2, och montera den
under Kassett 1, för att fylla på ytterligare 500 pappersark.
I 9.1 finns mer information om hur du installerar
tillbehörskassett 2.
Att använda multi-kassetten (MPT)
Fyll på papper genom att dra ut kassetten och lägg i papperet
med utskriftssidan uppåt.
Multi-kassetten (MPT) är placerad på skrivarens högra sida.
Du kan stänga den när du inte använder skrivaren så att den
tar mindre plats.
Multi-kassett
Multi-kassetten kan användas för flera format och typer av
papper, t.ex. kort och kuvert. Du kan också använda
Multi-kassetten för att mata in enstaka sidor för utskrift på
papper med brevhuvud, färgat papper som används som
separatorsidor, eller annan specialmedia som du normalt sett
inte har i papperskassetten. Du kan fylla på ungefär 100 ark
vanligt papper, 10 kuvert, 10 kortpapper eller 10 ark etiketter
åt gången.
Mer information om att fylla på papper finns i "Att fylla på
papper" på sidan 2.4.
OBSERVERA: Om det uppstår problem vid pappersinmatningen
kan du placera ett ark åt gången i Multi-kassetten.
• Fyll bara på ett pappersformat i taget i Multi-kassetten.
• Undvik pappersstopp genom att inte fylla på papper när det
fortfarande finns papper kvar i Multi-kassetten. Detta gäller
också för andra typer av specialmedia.
• Papperet ska läggas i med utskriftssidan nedåt och med
papperets övre del in mot Multi-kassetten samt placeras
i kassettens mitt.
4.2
Att använda utskriftsmedia
Att fylla på utskriftsmaterial i Multi-kassetten.
1
Om du vill skriva ut på papper som du redan skrivit ut på
från Multi-kassetten ska utskriftssidan peka uppåt med
den "oskrynklade" kanten in mot skrivaren. Vänd på
papperet om du får problem med pappersmatningen.
Fäll ner Multi-kassetten och vik upp förlängaren för
pappersstödet enligt bilden.
OBSERVERA: Se till att du inte har fyllt på för mycket papper.
Utskriftsmaterialet böjs om bunten är för hög eller om du
trycker in den för långt.
5
2
Vid utskriften av ett dokument ställer du in papperskällan
på multi-kassetten och väljer lämpligt pappersformat
och lämplig typ i programmet. Mer information finns i
avsnittet Om programvara.
OBSERVERA: När utskriften är
klar viker du förlängningen till
pappersstödet åt sidan och
stänger Multi-kassetten.
Om du använder papper bör du lufta och böja bunten så
att arken separeras innan du fyller på dem.
Att använda manuell matning
3
Du kan fylla på ett ark utskriftsmaterial manuellt i Multi-kassetten
om du väljer Manuell matning i alternativet Källa från fliken
Papper när du ändrar utskriftsinställningarna innan du skriver
ut. För mer information om hur du ändrar utskriftsinställningarna,
se Om programvara. Manuell pappersmatning är lämplig om
du vill kontrollera utskriftskvaliteten efter varje sida som har
skrivits ut.
Fyll på utskriftsmaterialet med utskriftssidan nedåt.
Du fyller på papper på nästan samma sätt som för
Multi-kassetten, förutom att du fyller på papperet ark för ark
i kassetten, skickar utskriftsinformation för att skriva ut den
första sidan och trycker på knappen On Line/Continue ( )
på kontrollpanelen för att skriva ut varje påföljande sida.
4
Knip ihop pappersbreddstödet och för det mot
utskriftsmaterialet tills det lätt rör vid buntens sida.
4.3
Att använda utskriftsmedia
1
Fäll ner Multi-kassetten och vik upp förlängaren för
pappersstödet enligt bilden.
2
Fyll på ett ark utskriftsmediamaterial med utskriftssidan
nedåt.
3
Knip ihop pappersbreddstödet och för det mot
utskriftsmaterialet tills det lätt rör vid buntens sida.
4
När du skriver ut ett dokument, ställer du in papperskällan
på Manuell matning och väljer lämpligt pappersformat och
lämplig papperstyp i programmet. Mer information finns i
avsnittet Om programvara.
5
Skriv ut dokumentet.
6
Tryck på On Line/Continue (
Utskrift av kuvert:
1
Öppna Multi-kassetten och fäll undan pappersstödet.
2
Böj eller lufta kanten på bunten med kuvert för att
separera dem innan du fyller på dem.
3
Fyll på kuverten i Multi-kassetten med fliksidan uppåt.
Lägg sidan där man sätter frimärket mot skrivarens insida.
4
Knip ihop pappersbreddstödet och för det mot kuvertbunten
tills det lätt rör vid buntens sida.
5
När du skriver ut ställer du in papperskällan till
Multi-kassett och papperstypen till Kuvert och väljer
lämpligt format i programmet. Mer information finns i
avsnittet Om programvara.
).
Skrivaren hämtar in papperet och skriver ut.
OBSERVERA: Om du inte trycker på knappen efter en stund
kommer papperet automatiskt att matas in i skrivaren.
7
När ett ark skrivits ut matar du in nästa ark i Multi-kassetten
och trycker på knappen On Line/Continue (
).
Upprepa detta steg för varje sida som ska skrivas ut.
Att skriva ut på specialmedia
Att skriva ut på kuvert
• Fyll endast på kuvert i Multi-kassetten.
• Använd bara kuvert som rekommenderas för laserskrivare.
Innan du fyller på kuverten i Multi-kassetten bör du
kontrollera att de inte är skadade eller sitter fast i varandra.
• Fyll inte på frankerade kuvert.
• Använd aldrig kuvert med klämmor, fönster, bestrukna rader
eller självhäftande förslutning.
4.4
Att använda utskriftsmedia
Att skriva ut på etiketter
Utskrift på förtryckt papper
• Använd bara etiketter som rekommenderas för laserskrivare.
• Kontrollera att etiketternas lim tål en fixeringstemperatur på
180 °C under 0,1 sekunder.
• Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan
etiketterna. Synliga områden med lim kan orsaka att
etiketterna skalas av under utskriften, vilket kan orsaka
pappersstopp. Synligt lim kan också orsaka skada på
skrivarens delar.
• Skriv aldrig ut flera gånger på samma etikettark och skriv
aldrig ut på ark där det saknas etiketter.
• Använd aldrig etiketter som har lossnat från bakgrundsbladet
eller som är skrynkliga eller skadade på något sätt.
• Undvik att etiketterna fastnar i varandra genom att inte låta
dem ligga kvar i utmatningsfacket och bilda en hög efter
utskriften.
• Förtryckta papper är papper som har någon typ av tryck
innan utskrift, t.ex en logotyp eller ett brevhuvud.
• Brevhuvuden måste vara tryckta med värmebeständigt
bläck som inte smälter, förångas eller avger farliga utsläpp
när de utsätts för skrivarens fixeringstemperatur på 180 °C
under 0,1 sekunder.
• Bläcket på brevhuvudet får inte vara antändbart och får inte
påverka skrivarens valsar negativt.
• Mallar och brevhuvuden måste förvaras i fukttäta omslag för
att undvika förändringar.
• Innan du fyller på förtryckt papper, t.ex. mallar och
brevhuvuden bör du kontrollera att bläcket på papperet är
torrt. Under fixeringsprocessen kan vått bläck avges från
papperet och försämra utskriftskvaliteten.
Utskrift på etiketter:
Utskrift på förtryckt papper:
1
Öppna Multi-kassetten och fäll undan pappersstödet.
1
Öppna Multi-kassetten och fäll undan pappersstödet.
2
Fyll endast på etiketter i Multi-kassetten, med
utskriftssidan nedåt och den övre kortsidan inåt.
Justera stödet så att det passar etiketternas bredd.
2
Fyll endast på papper med brevhuvud i Multi-kassetten,
med utskriftssidan nedåt och den övre kortsida inåt.
Justera stödet efter pappershögen.
3
När du skriver ut ställer du in papperskällan till
Multi-kassett och papperstypen till Etiketter och väljer
lämpligt format i programmet. Mer information finns i
avsnittet Om programvara.
3
När du skriver ut ställer du in papperskällan till
Multi-kassett och papperstypen till Förtryckt och väljer
lämpligt format i programmet. Mer information finns i
avsnittet Om programvara.
4.5
Att använda utskriftsmedia
3
Att skriva ut på kortpapper eller
material i specialstorlek
• Vykort, 3,5 x 5,5 tum (index)kort eller annat material
i specialstorlek kan skrivas ut med skrivaren. Det minsta
formatet är 90 x 140 mm (3,5 x 5,5 tum) och det största
formatet är 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum).
Om pappersformatet inte anges i rutan Format på fliken
Papper, klickar du på knappen Anpassad och ställer in
pappersformatet manuellt.
OBSERVERA: Om det uppstår papperstrassel med kortpapper,
• Fyll alltid på utskriftsmedian med kortsidan först i
Multi-kassetten. Om du vill skriva ut i landskapsformat,
anger du detta i det program du arbetar i. Om du fyller på
papperet med långsidan först kan det orska pappersstopp.
vänder du på pappret och försöker igen.
• Fyll inte på mer än 10 kort samtidigt i Multi-kassetten.
• Skriv inte ut på material som är mindre än 90 mm (3,5 tum)
brett eller 140 mm (5,5 tum) långt.
• I programmet ställer du in marginalerna minst 4,3 mm från
kanterna.
Utskrift på kortpapper:
1
Öppna Multi-kassetten och fäll undan pappersstödet.
2
Fyll endast på utskriftsmaterialet i Multi-kassetten, med
utskriftsidan nedåt och kortsidan inåt. Skjut in stödet
tills det snuddar lätt vid bunten utan att böja den.
När du skriver ut ställer du in papperskällan till
Multi-kassett och väljer lämplig storlek och lämpligt
format i programmet. Mer information finns i avsnittet
Om programvara.
4.6
Att använda utskriftsmedia
5
Grundläggande utskrift
Att skriva ut ett dokument
Med den här maskinen kan du skriva ut från olika
Windows-program, en Macintosh-dator eller ett Linux-system.
De exakta stegen som krävs kan variera beroende på det
program du använder.
I det här kapitlet förklaras vanliga utskriftsuppgifter.
• Att skriva ut ett dokument
• Att avbryta ett utskriftsjobb
Mer information om utskrifter finns i avsnittet Om programvara.
Att avbryta ett utskriftsjobb
Om utskriften väntar i en utskriftskö eller skrivarbuffert,
exempelvis Skrivargruppen i Windows, avslutar du jobbet
enligt följande:
1
Klicka på Windows Start-knapp.
2
För Windows 98SE/NT 4.0/2000/Me väljer du
Inställningar och sedan Skrivare.
För Windows XP/2003 väljer du Skrivare och Fax.
3
Dubbelklicka på ikonen Samsung CLP-600 Series.
4
Från Dokumentmenyn väljer du Avbryt utskrift
(Windows 98SE/Me) eller Avbryt (Windows NT 4.0/2000/
XP/2003).
OBSERVERA: Du kan enkelt nå detta fönster genom att
dubbelklicka på skrivarikonen längst ner till höger på
Windowsskrivbordet.
Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka
på knappen Cancel ( ) på skrivarens kontrollpanel.
5.1
Grundläggande utskrift
6
Att hantera skrivaren
Skriv ut en konfigureringssida
Kapitlet ger information om underhåll av skrivaren och
tonerkassetterna samt förslag på ekonomiska utskrifter av hög
kvalitet.
Du kan skriva ut en konfigureringssida från skrivarens
kontrollpanel. Använd konfigureringssidan för att granska
nuvarande inställningar och för att felsöka eller verifiera
installation av tillbehör, såsom en tillbehörskassett.
Om du har en CLP-600:
Kapitlet innehåller:
I redoläget trycker du på och håller nere knappen On On
) på kontrollpanelen under 10 till 15
Line/Continue (
sekunder för att skriva ut en konfigurationssida.
• Skriv ut en konfigureringssida
• Att byta förbrukningsmaterial
• Hantering av tonerkassetter
Om du har en CLP-600N:
• Att byta tonerkassetter
1
I redoläget trycker du på knappen Menu (
kontrollpanelen.
2
När "Information" visas på den nedre raden trycker du på
knappen Enter ( ) för att komma till menyn.
3
När "Konfigurering" visas på den nedre raden trycker du
på knappen Enter ( ).
• Att byta överföringsbandet för papper
• Att byta fixeringsenhet
• Att rengöra skrivaren
• Hantera skrivaren från webbsidan
(CLP-600N endast)
Konfigureringssidan skrivs ut.
6.1
Att hantera skrivaren
) på
Att byta förbrukningsmaterial
Hantering av tonerkassetter
Ibland behöver du byta följande delar för att skrivaren ska
kunna hålla hög prestanda och för att undvika problem med
utskriftskvalitet och pappersmatning på grund av slitna delar.
Förvaring av tonerkassetter
För att tonerkassetten ska ge bästa resultat, bör du ha följande
i åtanke:
Följande delar bör bytas när du har skrivit ut ett visst antal
sidor, eller när livstiden för varje del löpt ut. Fönstret till
programmet SmartPanel visas på datorn och anger vilka delar
som behöver bytas. Om du använder CLP-600N visar displayen
på kontrollpanelen också ett felmeddelande, som anger vilken
del som bör bytas. Se nedan.
Objekt
(Beställningsnumm
er)
Skrivarmeddelande
(CLP-600N endast)
Antal
utskrivna
sidor
• Ta inte ur kassetten ur förpackningen innan du ska använda
den.
• Återfyll inte tonerkassetter. Skrivarens garanti täcker
inte skador som orsakats av återfyllda tonerkassetter.
• Förvara tonerkassetterna i samma miljö som skrivaren.
Se
sidan
Svart tonerkassett
(CLP-K600A)
Byt svart Toner
Ungefär
4 000 sidor*
6.4
Färgtonerkassett
(Cyan: CLP-C600A,
Byt [Färg] Toner
Ungefär
4 000 sidor*
6.4
• Utsätt inte tonerkassetterna för ljus i mer än fem minuter,
eftersom de annars kan skadas.
Förväntad livslängd för
tonerkassetter
Överföringsband för papper
(CLP-T600A)
Byt överföringsband
Ungefär
6.5
35 000 sidor**
Hur länge en kassett räcker beror på den mängd toner som dina
utskrifter kräver. Om du skriver ut text med 5 % täckning
räcker tonerkassetterna i genomsnitt till 4 000 utskriftssidor i
svart och lika många för respektive färg. Starttonerkassetten
som levereras tillsammans med skrivaren räcker i genomsnitt
till 2 000 sidor i svart och lika många sidor för varje färg.
Fixeringsenhet
(110V: CLP-F600A,
Byt fixer.enhet
Ungefär
50 000 sidor
Att omfördela tonern
magenta: CLP-M600A,
gul: CLP-Y600A)
6.7
220V: CLP-F600B)
Plockvals***
Byt plockvals
Multi-kassett
När en tonerkassett har låg tonernivå kan svaga eller ljusa
områden uppstå. Det är också möjligt att färgbilder skrivs ut
med felaktiga färger på grund av felaktig blandning av färgerna
om färgtonerkassetterna har låg nivå. Fönstret till programmet
SmartPanel visas på datorn och anger vilken färgkassett som
har låg tonernivå. Om du använder CLP-600N visas eventuellt
"Redo [Färg] Låg tonernivå" på displayen.
Ungefär
50 000 sidor
ELLER
Byt plockvals
Kassett 1
Skrivaren kan fortsätta att skriva ut med tonerkassetten tills
fönstret till programmet SmartPanel visas på datorn och ber dig
byta tonerkassetten, eller tills samma meddelande visas på
kontrollpanelen (CLP-600N endast).
ELLER
Byt plockvals
Kassett 1
* Beräkningen av genomsnittligt antal sidor i formatet A4-/Letter baseras på
5 % täckning av de individuella färgerna på varje sida. Omständigheter vid användning
och utskriftstyp kan göra att resultaten varierar.
** Antalet sidor kan påverkas av omgivning, mediatyp och mediastorlek.
***Kontakta service.
Du kan tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att
omfördela tonern. När meddelandet "[Färg] toner tom" visas
slutat skrivaren skriva ut tills en ny tonerkassett sätts i
skrivaren.
Om du behöver köpa reservdelar kontaktar du din
Samsung-återförsäljare eller det företag där du köpte
skrivaren. Vi rekommenderar att dessa delar installeras av en
erfaren tekniker, med undantag av tonerkassetten (se 6.4),
överföringsbandet för papper (se 6.5) och fixeringsenheten
(se 6.7).
6.2
Att hantera skrivaren
3
Omfördela tonern:
1
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
Håll i handtagen på tonerkassettens båda sidor och vagga
den försiktigt från sida till sida för att omfördela tonern.
OBSERVERA: Om du får toner på kläderna, torkar du bort den
med en torr trasa och tvättar dem i kallt vatten. Varmt vatten
gör att tonern fastnar i tyget.
VARNING:
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på tonerkassetten med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
2
4
Skjut tillbaka tonerkassetten i skrivaren.
5
Stäng åtkomstluckan. Se till att luckan är ordentligt stängd.
Ta tag i handtagen på varje tonerkassett och dra sedan för
att ta ur tonerkassetten ur skrivaren.
VARNING: Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte
skrivaren.
6.3
Att hantera skrivaren
3
Ta tag i handtagen på den tomma tonerkassetten och dra
sedan för att ta ur tonerkassetten ur skrivaren.
4
Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen.
Att byta tonerkassetter
Skrivaren använder fyra färger och har olika tonerkassetter för
varje färg: gul (G), magenta (M), cyan (C), svart (S).
När LED-indikatorerna ( ) på kontrollpanelen som anger
varje individuell tonerkassett beroende på dess färg slås på,
slutar skrivaren att skriva ut. Om du använder CLP-600N visar
displayen på kontrollpanelen felmeddelandet "[Färg] toner är
tom". Du bör nu byta tonerkassetten. När meddelandet "[Färg]
toner tom" visas slutar skrivaren att skriva ut förrän en ny
tonerkassett installeras i skrivaren.
Att byta tonerkassett:
1
Stäng av skrivaren och vänta några minuter tills den
svalnat.
2
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
VARNING:
• Använd inte vassa föremål som knivar eller saxar för att
öppna tonerkassettens förpackning. Du kan skada
tonerkassettens yta.
• Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter,
för att undvika att den skadas. Om nödvändigt täcker du
över den med ett papper för att skydda den.
VARNING:
5
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
6.4
Att hantera skrivaren
Håll i handtagen på tonerkassettens båda sidor och vagga
den försiktigt från sida till sida för att omfördela tonern.
6
Placera kassetten på en plan yta enligt bilden och ta bort
det papper som täcker den genom att ta bort tejpen.
Att byta överföringsbandet
för papper
Livslängden för överföringsbandet är ungefär 35 000 sidor i
svart eller färg. När livslängden för överföringsbandet för
papper har passerat slutar skrivaren skriva ut tills ett nytt
överföringsband för papper installeras i skrivaren.
Fönstret till programmet SmartPanel visas på datorn och
indikerar att överföringsbandet för papper behöver bytas. Om
du använder CLP-600N visar displayen på kontrollpanelen
felmeddelandet "Byt överföringsband". Du bör nu byta
överföringsbandet för papper.
OBSERVERA: Om du får toner på kläderna, torkar du bort den
med en torr trasa och tvättar dem i kallt vatten. Varmt vatten
gör att tonern fastnar i tyget.
7
8
OBSERVERA: Livslängden för överföringsbandet för papper
kan påverkas av den omgivande miljön, utskriftsintervall,
mediatyp och mediastorlek.
Se till att tonerkassettens färg överensstämmer med färgen på
motsvarande skåra och ta sedan tag i handtagen
på tonerkassetten. Skjut in kassetten tills den snäpper
på plats.
Att byta överföringsbandet för papper:
1
Stäng av skrivaren och vänta några minuter tills den
svalnat.
2
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
Stäng åtkomstluckan. Se till att luckan är ordentligt stängd
och sätt sedan på skrivaren.
VARNING:
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
VARNING: Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte
skrivaren.
6.5
Att hantera skrivaren
3
Leta upp den gröna utlösningsknappen på insidan av
åtkomstluckan (nära den vänstra sidan på
överföringsbandet för papper). Tryck på knappen för att
frigöra överföringsbandet för papper. Ta tag i handtaget på
överföringsbandet för papper och lyft ut det ur skrivaren.
7
Skjut det nedåt tills det låses på plats. Sänk sedan ned
överföringsbandet för papper tills det är parallellt med
åtkomstluckan och sitter stadigt. Den gröna
utlösningsknappen låser automatiskt fast
överföringsbandet för papper.
8
Stäng åtkomstluckan ordentligt.
Grön utlösningsknapp
4
5
Ta ut det nya överföringsbandet för papper ur förpackningen.
Avlägsna papperet som täcker överföringsbandet för
papper genom att ta bort tejpen.
VARNING:
• Använd inte vassa föremål som knivar eller saxar för att
öppna förpackningen till överföringsbandet för papper.
Du kan skada ytan på överföringsbandet för papper.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet för
papper.
6
VARNING: Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte
skrivaren.
Ta tag i handtaget på det nya överföringsbandet för papper
och rikta in det mot skårorna på insidan av skrivarens
åtkomstlucka.
9
6.6
Att hantera skrivaren
Sätt på skrivaren.
3
Öppna den övre luckan.
4
Använd ett kopparmynt eller en skruvmejsel för att ta bort
de två skruvarna på båda sidorna av fixeringsenheten.
Ta sedan tag i handtaget och dra sedan fixeringsenheten
rakt ut.
5
Packa upp den nya fixeringsenheten och sätt i den i
skrivaren.
6
Dra åt de två skruvarna.
7
När du försäkrat dig om att åtkomstluckan är öppen,
stänger du den övre luckan. Se till att den är ordentligt
stängd.
8
Stäng åtkomstluckan ordentligt.
Att byta fixeringsenhet
Fixeringsenhetens livslängd är ungefär 50 000 sidor i svart eller
färg. När livslängden för fixeringsenheten har löpt ut slutar
skrivaren skriva ut tills en ny fixeringsenhet har installerats i
skrivaren.
Fönstret till programmet SmartPanel visas på datorn och
indikerar att fixeringsenheten behöver bytas. Om du använder
CLP-600N visar displayen på kontrollpanelen felmeddelandet
"Byt fixer.enhet". Du bör nu byta fixeringsenheten.
OBSERVERA: Livslängden för fixeringsenheten kan påverkas
av omgivande miljö, utskriftsintervall, mediatyp och
mediastorlek.
Att byta fixeringsenheten:
1
Stäng av skrivaren och vänta några minuter tills den
svalnat.
2
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
VARNING:
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
VARNING: Om den övre luckan och åtkomstluckan inte är helt
stängda fungerar inte skrivaren.
9
6.7
Att hantera skrivaren
Återanslut nätsladden och andra kablar och sätt på
skrivaren.
3
Att rengöra skrivaren
Ta tag i handtagen på varje tonerkassett och dra sedan för
att ta ur tonerkassetterna ur skrivaren. Placera dem på en
ren och plan yta.
Under utskriftsprocessen kan pappersbitar, toner och damm
samlas inuti skrivaren. Med tiden kan detta orsaka problem
med utskriftskvaliteten - exempelvis kan tonern orsaka fläckar
eller smetas ut. Skrivaren har ett rengöringsläge som kan
åtgärda och förebygga dessa problem.
Att rengöra skrivarens utsida
Rengör skrivarens hölje med en mjuk, luddfri trasa. Du kan
fukta trasan något i vatten, men var noga med att inte droppa
vatten på eller i skrivaren.
VARNING: För att undvika att tonerkassetten skadas bör du inte
utsätta den för ljus i mer än ett par minuter. Om nödvändigt kan
du skydda den genom att täcka över den med papper.
VARNING: Om du rengör skrivaren med rengöringsmedel som
innehåller mycket alkohol, lösningsmedel eller andra starka
kemikalier, kan höljet missfärgas eller spricka.
4
Att rengöra skrivarens insida
Ta en titt inuti skrivaren. Ta bort allt damm, alla
papperspartiklar och utspilld toner med en mjuk, luddfri
trasa eller en liten dammsugare.
OBSERVERA: När du rengör skrivarens insida, var noga med
att inte röra vid överföringsvalsen. Fett från fingrarna kan
orsaka problem med utskriftskvaliteten.
1
Stäng av skrivaren, dra ur nätsladden och vänta några
minuter på att skrivaren ska svalna.
2
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
OBSERVERA: När rengöringen av skrivaren är klar bör du låta
den torka fullständigt.
5
Titta åt höger inuti skrivaren för att hitta färgerna på
spåren som överensstämmer med motsvarande
tonerkassetter.
Svart
Cyan
VARNING:
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
Magenta
Gul
6.8
Att hantera skrivaren
6
Ta tag i handtagen på varje tonerkassett. Rikta in
tonerkassetterna i spåren inuti skrivaren och sätt in dem
på de rätta platserna i följande ordning: gul, magenta,
cyan och sedan svart, tills kassetterna snäpper på plats.
Hantera skrivaren från webbsidan
(CLP-600N endast)
Via skrivarens hemsida kan du ställa in skrivaren på att skicka
meddelanden med e-post till en angiven adress.
Så här kommer du till skrivarens webbsida:
Greppa här.
1
Starta en webbläsare, t.ex. Internet Explorer, från
Windows.
2
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
i adressfältet och tryck Enter eller klicka på Kör.
Den inbäddade webbsidan för skrivaren öppnas.
Att ställa in avisering via e-post
7
Med hjälp av funktionen avisering via e-post kan skrivaren
skicka varningar eller meddelanden till en angiven adress.
Du kan också skicka en tonerbeställning till en angiven adress.
En SMTP-server bör användas för att skicka dessa meddelanden.
Stäng åtkomstluckan. Se till att luckan är ordentligt stängd.
Att ställa in funktionen avisering via e-post:
1
2
3
På skrivarens webbsida klickar du på Machine Settings.
Klicka på E-mail Notification Setup.
Fyll i aktuella rutor.
Du kan ange serverinformation, mottagarlista,
villkorsinformation och tonerbeställningssystem. För mer
information om varje inställning, se följande avsnitt.
Serverinformation
VARNING: Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte
Konfigurera inställningarna för skrivaren för att skicka e-post
via SMTP-servern.
skrivaren.
8
Följande objekt kan konfigureras:
Sätt i nätsladden och sätt på skrivaren.
• IP Address or Host Name: Välj IP-adress eller Värdnamn.
Om du väljer värdnamn måste du ange DNS-inställningen
för TCP/IP på fliken för Network Settings.
• SMTP Server and Port: Ange namn för SMTP-servern och
portnummer.
• SMTP Requires Authentication: Markera det här
alternativet om SMTP-servern måste autentiseras.
• SMTP Server Login: Ange ditt inloggningsnamn.
• SMTP Server Password: Ange ditt lösenord för inloggning.
6.9
Att hantera skrivaren
Inställningar för fliken
Kontaktinformation
• SMTP Server Connection Timeout: Ange det tidsintervall
(30 till 120 sekunder) under vilket skrivaren ska försöka
skicka e-post från SMTP-servern till den angivna
e-postadressen.
Välj fliken Support för att visa och ange information i avsnittet
för Contact Information.
• Reply Address: När skrivaren skickar e-post kan du,
om nödvändigt, ställa in skrivaren så att svarsmeddelandet
skickas till en angiven e-postadress. Här kan du ange den
e-postadress dit du vill att svaren ska skickas.
• Name: Ange namnet på den som skickar e-posten, t.ex.
företagets namn eller kontorsbeteckningen.
• Phone Number: Ange ett telefonnummer som ska anges i
e-postaviseringarna.
Mottagarlista och villkor
• Location: Ange en position som ska anges i
e-postaviseringarna.
Konfigurera skrivarens e-postalternativ.
Följande objekt kan konfigureras:
• Address: Ange sändarens e-postadress.
• SysAdmin E-mail Address: Ange systemadministratörens
e-postadress.
OBSERVERA: Det är möjligt att nätverkets brandvägg
• Key User E-mail Address: Ange e-postadressen till den
användare som skrivaren ska skicka e-postmeddelanden till.
• Service E-mail Address: Ange e-postadressen till
servicecenter eller servicetekniker.
• Consumable Shortage Warning: Välj till vem skrivaren
ska skicka ett varningsmeddelande när ungefär 10 %
återstår av en förbrukningsartikel.
• Consumable & Printer Setup Review: Välj till vem
skrivaren ska skicka ett statusmeddelande för skrivare och
förbrukningsartiklar varje gång skrivaren skriver ut
1 000 sidor.
• History: Välj till vem skrivaren ska skicka meddelanden om
tidpunkt för byte av förbrukningsartiklar samt
felmeddelanden.
• Alert: Välj till vem skrivaren ska skicka de senaste
felmeddelandena.
• Select Notifications: Ange om du vill få alla meddelanden
eller inte.
Tonerbeställningssystem
Med hjälp av tonerbeställningssystemet kan skrivaren, när den
läser av låg tonernivå i en kassett, skicka en tonerbeställning
till en angiven adress.
Konfigurera inställningarna för att aktivera
tonerbeställningssystemet.
Följande objekt kan konfigureras:
• Enable: Du kan välja om skrivaren ska skicka e-post när
tonernivån är låg.
• Phone number: Ange telefonnumret till
Samsung-återförsäljaren, eller det företag där du köpte
skrivaren.
• URL: Ange URL för Samsung-återförsäljaren, eller det
företag där du köpte skrivaren.
6.10
Att hantera skrivaren
förhindrar e-postöverföring.
7
Problemlösning
Felsökning Checklista
Detta kapitel innehåller information om vad du ska göra om du
råkar ut för ett fel när du använder skrivaren.
Om skrivaren inte fungerar korrekt bör du gå igenom följande
checklista. Om skrivaren inte passerar ett steg i listan, följ då
de förslag till felsökning som hör till detta steg.
Status
Respons
Se till att knappen
On Line/Continue på
kontrollpanelen är grön
och att "Redo" visas på
fönstret till programmet
SmartPanel eller
kontrollpanelens display.
(CLP-600N endast)
• Kontrollera att nätsladden är ansluten om
knappens belysning är släckt. Kontrollera
strömbrytaren. Kontrollera strömkällan genom
att sätta i sladden i ett annat uttag.
• Om knappen lyser röd kontrollerar du
meddelandet på displayen och går till "Förstå
meddelandena på displayen" på sidan
sidan 7.15
Skriv ut en demosida så
att du ser att skrivaren
matar papper ordentligt.
Se 2.7.
• Om demosidan inte skrivs ut bör du kontrollera
att det finns papper i kassetten.
• Om pappersstopp har uppstått i skrivaren,
gå till "Åtgärda pappersstopp" på sidan 7.4.
• Om ett felmeddelande visas på skärmen, gå till
"Att förstå meddelandena på displayen" på
sidan 7.15.
Kontrollera demosidan
för att se om att den är
korrekt utskriven.
Om det är problem med utskriftskvaliteten går du
till "Att lösa problem med utskriftskvalitet" på
sidan 7.12.
Skriv ut ett kort
dokument från det
program du använder för
att verifiera att skrivaren
och datorn är anslutna
och att de kommunicerar
korrekt.
• Kontrollera kabelanslutningen mellan skrivaren
och datorn om sidan inte skrivs ut.
• Kontrollera skrivarkön i skrivarbufferten, så att
skrivaren inte är pausad.
• Kontrollera programmet du arbetar i för att
försäkra dig om att du använder rätt
skrivardrivrutin och kommunikationsport. Om
utskriften av sidan avbryts, gå till "Att åtgärda
allmänna utskriftsproblem" på sidan 7.2.
Om problemet återstår
när du kontrollerat allt på
checklistan bör du
kontrollera följande
avsnitt om felsökning.
• Se "Att åtgärda allmänna utskriftsproblem" på
sidan 7.2.
• Se "Att förstå meddelandena på displayen" på
sidan 7.15.
• Se "Vanliga Windows-problem" på sidan 7.17.
• Se "Vanliga Macintosh-problem" på sidan 7.17.
• Se "Vanliga Linuxproblem" på sidan 7.17.
Kapitlet innehåller:
• Felsökning Checklista
• Att åtgärda allmänna utskriftsproblem
• Åtgärda pappersstopp
• Att lösa problem med utskriftskvalitet
• Att förstå meddelandena på displayen
• Vanliga Windows-problem
• Vanliga Macintosh-problem
• Vanliga Linuxproblem
7.1
Problemlösning
Problem
Att åtgärda allmänna
utskriftsproblem
Skrivaren
skriver inte ut.
(fortsättning)
Skrivaren
skriver inte ut.
Möjlig orsak
Lösning
Skrivaren kan vara
felkonfigurerad.
Kontrollera skrivarens egenskaper
för att försäkra dig om att alla
inställningar är korrekta.
Skrivardrivrutinen
kan vara
felinstallerad.
Ominstallera skrivardrivrutinen;
se Om programvara. Försök
skriva ut en demosida.
Skrivaren fungerar
inte.
Kontrollera meddelandet på
displayen för att se om skrivaren
indikerar ett systemfel.
Skrivaren
väljer
utskriftsmaterial
från fel
papperskälla.
Papperskällan som
anges i
skrivaregenskaper
kan vara fel.
I många program finns valet av
papperskälla på fliken Papper
i fönstret för skrivaregenskaper.
Välj rätt papperskälla. För mer
information, Mer information finns i
avsnittet Om programvara.
Papperet
matas inte in i
skrivaren.
Du har fyllt på
papper på fel sätt.
Ta ur papperet ur kassetten och
sätt tillbaka det rätt.
Om skrivaren uppvisar driftsproblem kan du titta i tabellen med
föreslagna lösningar.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Skrivaren får ingen
ström.
Kontrollera anslutningen av
nätsladden. Kontrollera
strömbrytaren och strömkällan.
Skrivaren är inte
vald som
standardskrivare.
Välj Samsung CLP-600 Series
som standardskrivare.
Kontrollera följande
på skrivaren:
Åtgärda problemet när du har hittat
det. Om det uppstår ett systemfel i
skrivaren måste du kontakta service.
• Skrivarens hölje är
inte stängt.
• Stäng skrivarens hölje.
• Papper har fastnat
i skrivaren.
• Ta bort papperet som orsakat
pappersstoppet. Se 7.4.
• Det finns inget
papper i skrivaren.
• Fyll på papper. Se 2.4.
Det är för mycket
papper i kassetten.
Ta ur överskottspapper ur
kassetten.
• Det finns ingen
tonerkassett
installerad.
• Installera tonerkassetten. Se 2.2.
Papperet är för
tjockt.
Använd bara papper som stämmer
överens med skrivarens
specifikationer.
Skrivaren kan vara
i läget manuell
matning och det
finns inget papper
i kassetten.
Kontrollera meddelandet som visas
i fönstret till programmet SmartPanel
eller kontrollpanelens display
(CLP-600N endast), fyll på papper
i Multi-kassetten och tryck på
knappen On Line/Continue på
skrivarens kontrollpanel.
Utskriftsjobbet kan
vara mycket
komplext.
Minska sidans komplexitet eller
försök justera inställningarna för
utskriftskvaliteten.
Anslutningskabeln
mellan datorn och
skrivaren är inte
ordentligt ansluten.
Koppla ifrån skrivarkabeln och
koppla in den igen.
Anslutningskabeln
mellan datorn och
skrivaren är trasig.
Om det är möjligt kan du ansluta
kabeln till en annan dator som du
vet fungerar och försöka skriva ut
ett dokument. Du kan också försöka
använda en annan skrivarkabel.
Inställningen för
skrivarporten är
felaktig.
Utskriften går
extremt
långsamt.
Kontrollera att justeringarna för
pappersformatet är rätt inställda.
Justera inställningarna för
utskriftskvaliteten. Du kan
exempelvis minska upplösningen.
Om du har ställt in upplösningen på
Bäst ändrar du den till Normal
eller Utkast.
Mer information finns i avsnittet
Om programvara.
Ändra porten till USB eller Nätverk
för att öka utskriftshastigheten.
Skrivaren skriver ut 20 ark
A4-papper per minut och papper i
Letter-format med 21 ark per minut.
Om du använder
Windows 98SE/Me
kan inställningen för
utskriftsbufferten
vara felaktigt
inställd.
Kontrollera Windows
skrivarinställning för att försäkra
dig om att utskriftsjobbet skickas
till rätt port. Om datorn har mer än
en port bör du kontrollera att
skrivaren är ansluten till rätt port.
7.2
Problemlösning
Från Startmenyn, väljer du
Inställningar och Skrivare.
Högerklicka på skrivarikonen
Samsung CLP-600 Series,
välj Egenskaper, klicka på fliken
Detaljer, och välj sedan knappen
Skrivarbuffertinställningar. Välj
önskad skrivarbuffertställning.
Problem
Halva sidan är
tom.
Papperet
fastnar hela
tiden.
Möjlig orsak
Lösning
Problem
Inställningen av
sidans riktning kan
vara fel.
Ändra sidans riktning i programmet.
För mer information, Mer
information finns i avsnittet Om
programvara.
Sidorna skrivs
ut men är
tomma.
Pappersformatet och
inställningarna för
pappersformatet
stämmer inte
överens.
Kontrollera att pappersformatet
i skrivardrivrutinen överensstämmer
med papperet som finns i kassetten.
Det är för mycket
papper i kassetten.
Eller se till att pappersformatet
i skrivardrivrutinen överensstämmer
med pappersvalet i de
programinställningar du använder.
Ta ur överskottspapper ur kassetten.
Om du skriver ut på specialmedia
bör du använda Multi-kassetten.
Kontrollera att justeringarna för
pappersformatet är rätt inställda.
Du använder fel
papperstyp.
Använd bara papper som stämmer
överens med skrivarens
specifikationer.
Om du skriver ut på specialmedia
bör du använda Multi-kassetten.
Skrivaren
skriver ut,
men texten
är felaktig,
förvanskad
eller
ofullständig.
Det kan finnas skräp
inuti skrivaren.
Öppna åtkomstluckan och avlägsna
skräpet.
Skrivarkabeln kan
vara lös eller trasig.
Koppla ifrån skrivarkabeln och
koppla in den igen. Försök att
skriva ut ett dokument som
tidigare skrivits ut utan problem.
Om det är möjligt kan du ansluta
kabeln och skrivaren till en annan
dator och försöka skriva ut ett
dokument du tidigare skrivit ut
utan problem. Försök slutligen att
använda en ny skrivarkabel.
Du har valt fel
skrivardrivrutin.
Kontrollera att du har valt rätt
skrivare i programmets meny för
skrivarval.
Programmet du
använder fungerar
inte ordentligt.
Försök att skriva ut från ett annat
program.
Operativsystemet
fungerar inte
ordentligt.
Avsluta Windows och starta om
datorn. Stäng av skrivaren och sätt
på den igen.
Möjlig orsak
Tonerkassetten är
trasig eller tom.
Lösning
Omfördela tonern. Vid behov,
se sidan 6.2.
Byt om nödvändigt tonerkassetten.
Filen innehåller
kanske tomma sidor.
Kontrollera att filen inte innehåller
tomma sidor.
Vissa delar, såsom
styrenheten eller
kretskortet kan vara
felaktiga.
Kontakta service.
Om du
använder
Windows 98SE
skrivs bilder
ut felaktigt via
Adobe
Illustrator.
Inställningen
i programmet är
felaktig.
Välj Ladda ner som rasterbild
i fönstret Avancerade alternativ
i fönstret för grafiska egenskaper.
Skriv ut dokumentet igen.
Utskriftskvaliteten för
foton är inte
bra. Bilderna
är inte tydliga.
Upplösningen är
inställd på Normal
eller Utkast.
Ändra upplösningen till Bäst och
försök sedan skriva ut igen.
Upplösningen på
fotot är mycket låg.
Om du förstorar en bild
i programmet, minskas
upplösningen. Minska fotots storlek.
Oljan som skyddar
fixeringsenheten
avdunstar.
När du skrivit ut cirka 100 färgsidor
försvinner lukten. Det är ett
tillfälligt problem.
Din skrivare
kan lukta
konstigt när
du först
använder den.
7.3
Problemlösning
I pappersinmatningsområdet
Åtgärda pappersstopp
Om ett papper har fastnat i pappersinmatningsområdet tänds
en lampa vid motsvarande plats på statuskartan. Om du
använder CLP-600N visas också "Stopp 0 i Kass.1" på displayen.
OBSERVERA: När du tar bort papper som fastnat i skrivaren,
ska du om möjligt försöka ta ut det åt samma håll som det
normalt matas genom skrivaren så att du inte skadar delar
inuti skrivaren. Dra alltid mjukt och jämnt och ryck inte
i papperet. Om papperet går sönder, se till att ta bort alla
pappersbitar, annars kommer papper att fastna igen.
1
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
2
Ta försiktigt bort papperet som fastnat, i den riktning som
visas i bilden nedan. Gå till steg 6.
När pappersstopp uppstår i skrivaren tänds en lampa på
motsvarande plats på statuskartan på kontrollpanelen. Om du
använder CLP-600N visar displayen på kontrollpanelen var
pappersstoppet har uppstått. Se tabellen nedan för att
lokalisera pappersstoppet så att du kan åtgärda problemet:
LED-indikator på
Statuskartan
Meddelande
(CLP-600N
endast)
Stopp 0 i Kass.1
Platsen där
papperet har
fastnat
I pappersinmatningsområdet
Gå Till
sidan 7.4
Stopp 0 i Multi
I multi-kassetten
sidan 7.5
Pappersstopp
inuti skrivaren
Inuti skrivaren
sidan 7.6
Pappersstopp
i utmatningsomr.
I pappersutmatningsområdet
sidan 7.7
Stopp 0 i Kass.2
I tillbehörskassett 2
sidan 7.9
För att fortsätta utskriften när du åtgärdat pappersstoppet,
måste du öppna och stänga åtkomstluckan.
Om du inte kan hitta papperet som fastnat, eller om det
sitter väldigt hårt när du försöker ta bort det bör du sluta
att dra i det och gå till steg 3.
VARNING:
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
7.4
Problemlösning
3
7
Dra i kassetten för att öppna den. När du dragit ut den helt
lyfter du den främre delen så att den frigörs från skrivaren.
Stäng åtkomstluckan ordentligt. Skrivaren kommer att
fortsätta skriva ut.
VARNING: Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte
skrivaren.
I multi-kassetten
När du skriver ut från Multi-kassetten och skrivaren upptäcker
att det antingen inte finns något papper i kassetten eller att du
fyllt på papperet på fel sätt tänds en lampa vid motsvarande
plats på statuskartan. Om du använder CLP-600N, visas också
"Stopp 0 i Multi" på displayen.
4
Ta bort papperet som fastnat genom att dra det rakt ut
enligt bilden nedan.
5
Sätt tillbaka kassetten genom att sänka bakkanten, rikta
in den i skåran och skjuta in den i skrivaren.
6
När du tagit bort papperet som fastnat bör du kontrollera
om papper fastnat i några av skrivarens andra delar.
7.5
Problemlösning
1
Om papperet inte matas in ordentligt öppnar du
åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
2
Ta bort papperet som fastnat genom att dra i den riktning
som visas i bilden. Undvik att papperet går sönder genom
att dra ut det sakta och försiktigt.
3
VARNING:
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
3
För spakarna uppåt.
Fixeringsenheten
är varm!
Stäng åtkomstluckan ordentligt. Skrivaren kommer att
fortsätta skriva ut.
VARNING: Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte
skrivaren.
4
Öppna den inre luckan med hjälp av handtaget och ta
försiktigt ut det papper som fastnat ur skrivaren.
5
Stäng den inre luckan och för spakarna nedåt.
Inuti skrivaren
Om ett papper fastnat inuti skrivaren tänds en lampa vid
motsvarande plats på statuskartan. Om du använder CLP-600N
visas också "Pappersstopp inuti skrivaren" på displayen.
1
2
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
VARNING:
• Rör inte vid fixeringsenheten på insidan av den inre luckan.
Den är het och kan orsaka brännskador! Fuserns
drifttemperatur är 180 °C (356 °F). Var försiktig när du tar
ut papper ur skrivaren.
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
Öppna den övre luckan.
7.6
Problemlösning
6
När du tagit bort papperet som fastnat bör du kontrollera
om papper fastnat i några av skrivarens andra delar.
7
När du försäkrat dig om att åtkomstluckan är öppen,
stänger du den övre luckan. Se till att den är ordentligt
stängd.
8
2
VARNING:
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
Stäng åtkomstluckan ordentligt. Skrivaren kommer att
fortsätta skriva ut.
VARNING: Om den övre luckan och åtkomstluckan inte är helt
stängda fungerar inte skrivaren.
3
I pappersutmatningsområdet
Om ett papper har fastnat i pappersutmatningsområdet tänds en
lampa vid motsvarande plats på statuskartan. Om du använder
CLP-600N visas också "Pappersstopp i utmatningsomr." på
displayen.
1
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
Om du ser en stor del av papperet drar du det rakt ut.
Öppna och stänga åtkomstluckan ordentligt. Skrivaren
kommer att fortsätta skriva ut.
Om du inte kan hitta papperet som fastnat, eller om det
sitter väldigt hårt när du försöker ta bort det bör du sluta
att dra i det och gå till steg 2.
7.7
Problemlösning
Öppna den övre luckan.
4
För spakarna uppåt.
8
När du försäkrat dig om att åtkomstluckan är öppen,
stänger du den övre luckan. Se till att den är ordentligt
stängd.
9
Stäng åtkomstluckan ordentligt. Skrivaren kommer att
fortsätta skriva ut.
Fixeringsenheten
är varm!
5
Öppna den inre luckan med hjälp av handtaget och ta
försiktigt ut det papper som fastnat ur skrivaren.
6
Stäng den inre luckan och för spakarna nedåt.
VARNING: Om den övre luckan och åtkomstluckan inte är helt
stängda fungerar inte skrivaren.
VARNING: Rör inte vid fixeringsenheten på insidan av den inre
luckan. Den är het och kan orsaka brännskador! Fuserns
drifttemperatur är 180 °C (356 °F). Var försiktig när du tar ut
papper ur skrivaren.
7
När du tagit bort papperet som fastnat bör du kontrollera
om papper fastnat i några av skrivarens andra delar.
7.8
Problemlösning
I tillbehörskassett 2
4
Öppna den inre luckan med hjälp av handtaget och ta
försiktigt ut det papper som fastnat ur skrivaren.
5
Stäng den inre luckan och för spakarna nedåt. Gå till steg
14
Om ett papper har fastnat i tillbehörskassett 2 tänds en lampa
vid motsvarande plats på statuskartan. Om du använder
CLP-600N visas också "Stopp 0 i Kass.2" på displayen.
1
2
Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
Om du inte kan hitta papperet som fastnat, eller om det
sitter väldigt hårt när du försöker ta bort det bör du sluta
att dra i det och stänga åtkomstluckan. Gå till steg 6.
Öppna den övre luckan.
VARNING:
• Rör inte vid fixeringsenheten på insidan av den inre luckan.
Den är het och kan orsaka brännskador! Fuserns
drifttemperatur är 180 °C (356 °F). Var försiktig när du tar
ut papper ur skrivaren.
• Rör inte vid den gröna ytan, eller OPC-trumman och inte
heller längst fram på varje tonerkassett med händerna eller
något annat material. Undvik att röra dessa områden genom
att använda handtaget på kassetten.
• Var försiktig så att du inte repar ytan på överföringsbandet
för papper.
• Om du låter åtkomstluckan vara öppen mer än några
minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta skadar
OPC-trumman. Stäng åtkomstluckan om installationen av
någon anledning måste avbrytas.
3
För spakarna uppåt.
Fixeringsenheten
är varm!
7.9
Problemlösning
6
Öppna den yttre luckan i Kassett 2.
7
Öppna den inre luckan i Kassett 2.
8
Ta bort papperet som fastnat, i den riktning som visas.
Undvik att papperet går sönder genom att dra ut det
sakta och försiktigt.
9
Stäng de två luckorna och gå till steg 13.
Om du inte kan hitta papperet som fastnat, eller om det
sitter väldigt hårt när du försöker ta bort det bör du sluta
att dra i det och gå till steg 10.
7.10
Problemlösning
10 Öppna tillbehörskassett 2. När du dragit ut den helt lyfter
13 Öppna åtkomstluckan.
du den främre delen så att den frigörs från skrivaren.
14 När du försäkrat dig om att åtkomstluckan är är öppen,
stänger du den övre luckan.
11 Om du ser papperet som fastnat tar du bort det ur
skrivaren genom att dra det rakt ut som visas nedan.
12 Skjut tillbaka kassetten i skrivaren och stäng de två
luckorna.
7.11
Problemlösning
15 Stäng åtkomstluckan ordentligt. Skrivaren kommer att
fortsätta skriva ut.
Att lösa problem med
utskriftskvalitet
Smuts inuti skrivaren eller papper som fyllts på på fel sätt kan
sänka utskriftskvaliteten. Se tabellen nedan för felsökning av
problemet.
Problem
Ljus eller blek
utskrift
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
VARNING: Om den övre luckan och åtkomstluckan inte är helt
stängda fungerar inte skrivaren.
Tips för att undvika pappersstopp
Genom att välja rätt papperstyp kan du oftast undvika
pappersstopp. Om pappersstopp uppstår, följ stegen som
beskrivs i "Åtgärda pappersstopp" på sidan 7.4.
Tonerfläckar
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Följ stegen på sidan 4.2. Kontrollera att de justerbara stöden
är rätt placerade.
• Fyll inte på för mycket papper i kassetten.
• Ta inte bort papper ur kassetten under utskrift.
• Innan du fyller på papper bör du bläddra, lufta och sträcka
ut arken.
Blanka fläckar
• Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.
• Blanda inte olika sorters papper i en kassett.
• Använd bara rekommenderad utskriftsmedia. Se
"Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Kontrollera att utskriftsmaterialets rekommenderade
utskriftsyta är uppåt i papperskassetten och nedåt i
Multi-kassetten.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
7.12
Problemlösning
Lösning
Om det finns vertikala vita fält eller bleka områden på
sidan:
• Tonern börjar ta slut. Du kan kanske tillfälligt
förlänga tonerkassettens livslängd. Se "Att
omfördela tonern" på sidan 6.2. Om det inte
förbättrar utskriftskvaliteten bör du installera en ny
tonerkassett.
• Papperet stämmer inte med specifikationerna
(papperet är t.ex. för fuktigt eller för grovt).
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• En kombination av blekta och utsmetade defekter
kan tyda på att skrivaren behöver rengöras. Se
sidan 6.8.
Papperet stämmer inte med specifikationerna
(papperet är t.ex. för fuktigt eller för grovt).
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
Om det slumpmässigt saknas tryck på sidan:
• Pappersarket kan vara skadat. Försök att göra om
utskriften.
• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller
så kan papperet ha fuktfläckar på ytan. Försök
att använda ett annat pappersfabrikat.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Pappersbunten är dålig. Tillverkningsprocessen kan
orsaka att vissa områden avvisar tonern. Försök att
använda en annan sorts papper eller ett annat
pappersfabrikat.
• Tonerkassetten kan vara trasig. Se "Återkommande
vertikla defekter" i nästa spalt.
• Om dessa steg inte löser problemen, kontakta
service.
Problem
Vertikala linjer
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Bakgrund i
Färg eller Svart
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Tonern smetas
ut
Återkommande
vertikla
defekter
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Lösning
Problem
Småfläckar
i bakgrunden
Om svarta vertikala streck syns på sidan:
• En tonerkassett är troligtvis repad. Ta bort
tonerkassetten och installera en ny. Se sidan 6.4.
Om vita vertikala streck syns på sidan:
A
• Rengör skrivarens insida. Se "Att rengöra skrivarens
insida" på sidan 6.8. Om problemen fortfarande
kvarstår bör du byta tonerkassetten. Se sidan 6.4.
Om bakgrundsskuggningen blir oacceptabel, kan
åtgärderna nedan kanske rätta till problemet.
• Byt till ett papper med lägre vikt.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Kontrollera den plats där skrivaren står - mycket
torra (låg luftfuktighet) eller fuktiga (högre
luftfuktighet än 80 %) platser kan öka andelen
bakgrundsskugga.
• Ta bort den gamla tonerkassetten och installera
en ny.
• Rengör skrivarens insida. Se "Att rengöra skrivarens
insida" på sidan 6.8.
• Kontrollera papperstyp och kvalitet.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Ta bort överföringsbandet för papper och installera
ett nytt. Se "Att byta överföringsbandet för papper"
på sidan 6.5.
• Rengör skrivarens insida. Se "Att rengöra skrivarens
insida" på sidan 6.8. Om problemet åtserstår efter
rengöringen, måste du installera en ny tonerkassett
av samma färg som den defekta. Se "Att byta
tonerkassetter" på sidan 6.4.
• Skrivarens delar kan ha fått toner på sig. Om det finns
toner på sidans baksida, kommer problemet troligen
att rätta till sig självt efter några fler utskrifter.
• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta service.
Fläckar i bakgrunden beror på att små mängder toner
har spridits över utskriftssidan.
• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med
papper från en annan förpackning. Öppna inte
pappersförpackningar förrän det är nödvändigt så
att inte papperet absorberar för mycket fukt.
• Om bakgrundsfläckar uppstår på ett kuvert kan du
ändra utskriftens layout så att du undviker att skriva
ut på områden som har överlappande skarvar på
andra sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem.
• Om fläckarna i bakgrunden finns på hela den
utskrivna sidan, justera utskriftsupplösningen via
skrivarens program eller skrivarens egenskaper.
Missformade
tecken
• Om tecknen är felaktigt formade och bildar
ihåliga bilder, kan utskriftspapperet vara för glättat.
Försök att använda ett annat papper.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Om tecknen är felaktigt formade och har ett vågigt
utseende behöver skannerenheten kanske lagas.
Kontrollera att det också sker genom att skriva ut
en demosida. Se sidan 2.7. Kontakta en
serviceverkstad.
Sidan är skev
• Kontrollera papperet har fyllts på på rätt sätt.
• Kontrollera papperstyp och kvalitet.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Kontrollera att papper eller annat material har fyllts
på på rätt sätt och att stöden inte sitter för hårt eller
löst mot pappersbunten.
AaBbC
AaBbCcc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
Om det finns märken som upprepas på utskriftssidan
med jämna intervall:
Lösning
Krokigt eller
vågigt
• Kontrollera att papperet har fyllts på på rätt sätt.
• Kontrollera papperstyp och kvalitet. Både hög
temperatur och fuktighet kan orsaka att papperet blir
vågigt. Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Vänd på bunten i kassetten. Försök också vrida
papperet 180° i kassetten.
Rynkor och
veck
• Kontrollera att papperet har fyllts på på rätt sätt.
• Kontrollera papperstyp och kvalitet.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Vänd på bunten i kassetten. Försök också vrida
papperet 180° i kassetten.
7.13
Problemlösning
Problem
Lösning
Problem
Utskrifternas
baksida är
smutsig
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Se "Att rengöra
skrivarens insida" på sidan 6.8.
• Sök efter läckande toner. Rengör skrivarens insida.
Sidor helt i färg
eller svart
• Tonerkassetten är kanske inte rätt installerad.
Ta bort tonerkassetten och sätt i den igen.
• Tonerkassetten kan vara trasig och behöver bytas.
Installera en ny tonerkassett.
• Skrivaren behöver kanske repareras. Kontakta
service.
A
Spilld toner
• Rengör skrivarens insida.
• Kontrollera papperstyp och kvalitet.
Se "Pappersspecifikationer" på sidan 10.1.
• Installera en ny tonerkassett. Se "Att byta
tonerkassetter" på sidan 6.4.
• Om problemet kvarstår, behöver skrivaren kanske
repareras. Kontakta service.
Teckendelar
saknas
Det finns vita delar i tecknen som ska vara svarta:
A
Horisontella
streck
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Vågighet
Lösning
Om det utskrivna arket är vågigt, eller om papperet
inte matas in i skrivaren:
• Vänd på bunten i kassetten. Försök också vrida
papperet 180° i kassetten.
• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ur
papperet och vänd på det.
• Papperet stämmer kanske inte med
pappersspecifikationerna. Se sidan 10.1.
Om horisontella färgade eller svarta streck syns på
papperet, eller om det finns utsmetad färg:
• Tonerkassetten är kanske inte rätt installerad.
Ta bort tonerkassetten och sätt i den igen.
• Tonerkassetten kan vara trasig. Installera en ny
tonerkassett.
• Om problemet kvarstår, behöver skrivaren kanske
repareras. Kontakta service.
7.14
Problemlösning
Meddelande
Att förstå meddelandena på
displayen
Meddelanden visas i fönstret till programmet SmartPanel eller
på kontrollpanelens display (CLP-600N endast) för att indikera
skrivarens status eller fel. Se tabellerna nedan för en förklaring
av vad meddelandena betyder och åtgärda om nödvändigt
problemet. Meddelandena och deras betydelse listas i alfabetisk
ordning.
Status
Installera
[Färg] toner
Den tonerkassett vars
färg visas är inte
installerad i skrivaren.
Installera denna tonerkassett.
Installera
överföringsband
Överföringsbandet för
papper är ej installerat
i skrivaren.
Installera överföringsbandet för
papper.
Felaktig toner [Färg]
En felaktig
tonerkassett har
installerats.
Installera endast Samsungs
tonerkassetter, som har
utformats för skrivaren. Eller
installera tonerkassetterna i
respektive korrekt kassettfack.
Om du har installerat Samsungs
tonerkassetter och placerat
kassetterna i respektive
kassettfack och felet fortfarande
uppstår, måste du kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
Felaktigt
överföringsband
Ett felaktigt
överföringsband för
papper har
installerats.
Installera endast Samsungs
överföringsband för papper,
som är anpassat för din
skrivare. Om du har installerat
ett godkänt överföringsband för
papper och felet ändå uppstår
bör du kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Stopp 0 i Kass.1
Ett pappersstopp har
uppstått i eller nära
kassetten som visas.
Ta bort det papper som fastnat
från motsvarande kassett,
enligt sidan 7.4.
Pappersstopp
i utmatningsomr.
Pappersstopp
i utmatningsområdet.
Ta bort det papper som fastnat
i skrivaren enligt sidan 7.7.
Pappersstopp
inuti skrivaren
Pappersstopp inuti
skrivaren.
Öppna åtkomstluckan och ta
bort papperet enligt sidan 7.6.
Fyll på
[Form.] i Kass. 1
Det pappersformat
som är anges i
skrivarens egenskaper,
motsvarar inte det
papper du fyllt på.
Fyll på rätt papper i kassetten.
Mängden toner som
sprids ut på
överföringsbandet för
papper, för att justera
autoregistreringen av
färg, är så liten att
skrivaren inte
identifierar tonern vid
den automatiska
färgregistreringen.
Byt tonerkassetten mot en ny.
Se sidan 6.4. Om problemet
kvarstår bör du kontakta en
servicerepresentant.
OBSERVERA: När du kontaktar service, är det mycket bra om
du kan berätta för serviceteknikern vad som står på displayen.
Meddelande
Status
Gör så här...
Justerar
registrering
Auto. färgpas.
utförs. Vänta.
Du bör vänta upp till 120
sekunder tills meddelandet
ändrats till Redo. Se sidan 3.4.
Ingen ADC
Bekräfta fel
Ett problem har
uppstått i skrivarens
ADC.
Kontakta service.
Lucka öppen
Installera
överföringsband
Den övre luckan eller
åtkomstluckan är
öppen. Det kan också
hända att
överföringsbandet för
papper inte är
installerat i skrivaren.
Stäng den övre luckan eller
åtkomstluckan ordentligt.
Installera annars
överföringsbandet för papper.
Tonerkassetten som
visas är tom och
skrivaren kommer inte
att skriva ut förrän en
ny tonerkassett
installeras i skrivaren.
Byt ut tonerkassetten mot en ny.
Se sidan 6.4.
Motorfel för
framkallning
Ett problem har
uppstått i skrivarens
framkallningsmotor.
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
Fixeringsenhet
Fel - låg temp.
Temperaturen
i fixeringsenheten är
onormalt låg.
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
Fixeringsenhet
Fel - hög temp.
Temperaturen
i fixeringsenheten är
onormalt hög.
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
Motorfel i
LSU-enheten
Ett problem har
uppstått i skrivarens
LSU
(Laserskanningsenhet).
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
[Färg] toner är
tom
Gör så här...
Stopp 0 i Kass.2
Stopp 0 i Multi
Fyll på
[Form.] i Kass. 2
Fyll på
[Form.] i Multi
Låg densitet
7.15
Problemlösning
Meddelande
Status
Gör så här...
Meddelande
Fel i
vänster fläkt
Ett problem har
uppstått i skrivarens
vänstra fläkt.
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
Fel i
huvudmotorn
Ett problem har
uppstått i skrivarens
framkallningsmotor.
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
Minnesspill
Skrivaren har inte
tillräckligt med minne
för att skriva ut det
aktuella jobbet.
Utskriften raderas automatiskt
och skrivaren återgår till
viloläget.
Papper slut
[Form.] i Kass. 1
Ett problem har
uppstått i skrivarens
inbyggda programvara.
Sänk utskriftsupplösningen och
försök igen.
Papperet är slut
i papperskassetten.
Fyll på papper i
papperskassetten. Se sidan 4.2.
Papper slut
[Form.] i Kass. 2
Papper slut
[Form.] i Multi
Papper slut
[Form.] i Manuell
Foto
LED-fel
Skrivaren känner inte
igen foto-LEDindikatorn under den
automatiska
färgregistreringen i
överföringsbandsenhe
ten för papper.
Kontakta service.
Tryck på
knappen
Continue
Skrivaren väntar på
användarens åtgärd
innan den skriver ut
från Multi-kassetten
med hjälp av den
manuella mataren.
Ladda ett blad med
utskriftsmaterial och tryck på
knappen On Line/Continue.
Du måste trycka på knappen för
varje sida som ska skrivas ut.
Redo [Färg]
Låg tonernivå
Tonernivån i den
aktuella tonerkassett
i skrivaren är låg.
Omfördela tonern i den aktuella
tonerkassetten enligt sidan 6.2.
Redo
IP-konflikt
Skrivarens IP-adress
står i konflikt med
andra enheter
i nätverket.
Kontakta din
nätverksadministratör och välj
en adress inom ditt
undernätverk som inte står
i konflikt med andra enheter.
Fel i
bakre fläkt
Ett problem har
uppstått i skrivarens
bakre fläkt.
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
Status
Gör så här...
Byt [Färg]
Toner
Den aktuella
tonerkassetten
i skrivaren är nästan
tom. Skrivaren
fortsätter ändå att
skriva ut även om
kvaliteten inte är
optimal. När
meddelandet "[Färg]
toner tom" visas slutar
skrivaren att skriva ut.
Byt om nödvändigt
tonerkassetten till en ny.
Se sidan 6.4.
Byt fixer.enhet
Livslängden för
fixeringsenheten har
löpt ut och skrivaren
slutar skriva ut tills en
ny fixeringsenhet har
installerats i skrivaren.
Byt fixeringsenheten mot en ny.
Se sidan 6.7.
Byt snart
fixeringsenhet
Livslängden för
fixeringsenheten har
snart löpt ut.
När meddelandet "Byt
fixer.enhet" visas slutar
skrivaren att skriva ut.
Byt fixeringsenheten.
Byt plockvals
Multi-kassett
Livslängden för
Multi-kassettens
plockvals har löpt ut.
Kontakta service.
Byt
överföringsband
Livslängden för
överföringsbandet för
papper har passerats
och skrivaren slutar
skriva ut tills ett nytt
överföringsband för
papper har installerats
i skrivaren.
Byt överföringsbandet för papper
mot ett nytt. Se sidan 6.5.
Byt snart
överföringsband
Livslängden för
överföringsbandet
för papper har snart
löpt ut.
När meddelandet "Byt
överföringsband" visas slutar
skrivaren att skriva ut. Byt
överföringsbandet för papper.
Byt plockvals
Kassett 1
Livslängden för
plockvalsen till
Kassett 1 har löpt ut.
Kontakta service.
Byt plockvals
Kassett 2
Livslängden för
plockvalsen till
Kassett 2 har löpt ut.
Kontakta service.
Fel i
SMPS fläkt
Ett problem har
uppstått i skrivarens
SMPS-fläkt.
Dra ur nätsladden och sätt i den
igen. Om problemet kvarstår,
kontakta service.
7.16
Problemlösning
Meddelande
Fel vid Kass. 2
Stopp vid Kass.2
Lucka öppen
Status
Gör så här...
Tillbehörskassett 2 är
inte korrekt installerad
eller ansluten till
skrivaren.
Stäng först av skrivaren och sätt
på den igen innan du installerar
om tillbehörskassett 2. Kontakta
service om felet kvarstår.
Luckan till
tillbehörskassett 2 är
öppen.
Stäng luckan till kassett 2
ordentligt.
Vanliga Macintosh-problem
Problem
Vanliga Windows-problem
Problem
Möjlig orsak och lösning
Skrivaren skriver inte
ut dokument från
Acrobat Reader.
Du bör ändra alternativet för utskriftsmetod till
Skriv ut som bild när du skriver ut med
Acrobat Reader.
Dokumentet har skrivits
ut, men utskriftsjobbet
har inte försvunnit från
skrivarkön i
skrivarbufferten för
Mac OS 10.3.2.
Uppdatera Mac OS till OS 10.3.3 eller högre.
Möjlig orsak och lösning
Meddelandet "Filen
används" visas vid
installationen.
Avsluta alla program. Ta bort alla program från
autostartgruppen och starta sedan om Windows.
Installera om skrivardrivrutinen.
Meddelandet "Fel vid
skrivning till LPTx"
visas.
• Kontrollera att kablarna är rätt anslutna och
skrivaren är påsatt.
• Om tvåvägskommunikation inte är aktiverad
i drivrutinen, orsakar detta också meddelandet.
Meddelandet "Allmänt
skyddsfel",
"Undantagsfel",
"Spool32", eller
"Otillåten åtgärd" visas.
Stäng alla program, starta om Windows och försök
skriva ut igen.
Meddelandena "Kan inte
skriva ut", "Timeout-fel
uppstod vid utskrift"
visas.
Dessa meddelanden kan visas under utskrift.
Vänta tills skrivaren har skrivit klart. Om
meddelandet visas i viloläget eller efter att
utskriften är klar bör du kontrollera anslutningen
och/eller huruvida ett fel verkligen har uppstått.
Vanliga Linuxproblem
Problem
OBSERVERA: Se bruksanvisningen till Microsoft Windows 98SE/
Me/NT 4.0/2000/2003/XP som levererades med din PC om du vill
ha mer information om Windows-felmeddelanden.
Möjlig orsak och lösning
Jag kan inte ändra
inställningarna i
konfigureringsverktyg
et.
Du måste ha behörighet som administratör för att
ändra de globala inställningarna.
Jag använder KDE
desktop men
konfigureringsverktyget och LLPR
startar inte.
Du har kanske inte installerat GTK-biblioteken.
Dessa medföljer normalt de flesta Linux-paket,
men du måste kanske installera dem manuellt. Titta
i den medföljande handboken om du vill ha mer
information om installation av tilläggspaket.
Jag har just installerat
detta paket, men kan
inte hitta objekten
i menyerna för
KDE/Gnome.
Vissa versioner av KDE eller GNOME desktop kan
kräva att du startar om sessionen för att
ändringarna ska aktiveras.
Jag får felmeddelandet
"Some options are not
selected" när jag
redigerar
skrivarinställningarna.
Vissa skrivare har konflikt mellan inställningarna,
vilket betyder att två alternativ inte kan väljas
samtidigt. När du ändrar en inställning och
Skrivarpaketet upptäcker en sådan konflikt, ändras
alternativet som står i konflikt med det andra
alternativet till värdet "No Choice". Du måste välja
ett alternativ som inte står i konflikt, innan du kan
utföra ändringarna.
7.17
Problemlösning
Problem
Jag kan inte göra
skrivaren till
systemets
standardskrivare.
Möjlig orsak och lösning
I vissa lägen är det inte möjligt att ändra
standardkön. Detta inträffar för vissa varianter av
LPRng, speciellt på RedHat-system, som använder
"printconf" databas för köer.
När du använder printconf, uppdateras filen
/etc./printcap automatiskt från databasen över
skrivare som hanteras av systemet (normalt via
kommandot "printtool"), och köerna i
/etc./printcap.local läggs till i den resulterande
filen. Standardkön i LPRng definieras som den första
kön i /etc./printcap därför är det inte möjligt för
Linux Printer Package att ändra standardinställningen
när visa köer har definierats på annat sätt med hjälp
av verktyget printtool.
LPD-systemet identifierar standardkön som den som
heter "lp". Därför, om det redan finns en kö med
detta namn eller om den inte har någon alias, kan
du inte ändra standardinställningen. För att kringgå
detta, kan du antingen radera kön eller manuellt
byta namn på den genom att redigera filen
/etc./printcap.
Inställningen N-upp
fungerar inte korrekt
för vissa av mina
dokument.
Funktionen N-upp erhålls via post-processing av den
PostScript-information, som sänds till
utskriftssystemet. Sådan post-processing kan dock
endast erhållas på ett tillfredsställande sätt om
PostScript-informationen överensstämmer med
Adobes konventioner för dokumentstruktur (Adobe
Document Structuring Conventions). Problem kan
uppstå när du använder N-upp och andra funktioner
som bygger på post-processing om dokumentet som
ska skrivas ut inte är förenligt med ovanstående
konventioner från Adobe.
Jag använder BSD lpr
(Slackware, Debian,
äldre versioner) och
vissa alternativ som
jag väljer i LLPR
verkar inte beaktas.
Legacy BSD lpr systems har en hård begränsning
på den alternativsträng som kan skickas till
utskriftssystemet. Om du valt ett antal olika
alternativ kan du därför överskrida längden för
alternativen och vissa av dina val skickas därför inte
till de program som är ansvariga för att implementera
dem. Försök att välja färre alternativ som skiljer sig
från standardinställningen för att spara på
minnesanvändningen.
Jag försöker skriva ut
ett dokument i
landskapsformat, men
det skrivs ut roterat
och beskuret.
De flesta Unix-program som erbjuder alternativet
landskap i utskriftsalternativen genererar korrekt
PostScript-kod som ska skrivas ut som den är.
I detta fall måste du ställa in LLPR-alternativets
standardinställning till Porträtt om du vill undvika
oönskad rotering av sidan, som i sin tur ger upphov
till den beskurna utskriften.
Problem
Möjlig orsak och lösning
Vissa sidor kommer ut
helt vita (ingenting
skrivs ut) och jag
använder CUPS.
Om den information som skickas är i formatet
Encapsulated PostScript (EPS) kan problemet bero
på att vissa tidigare versioner av CUPS (1.1.10 och
tidigare) innehåller en bugg som förhindrar att de
berbetas korrekt. När du går via LLPR för att skriva
ut, kommer skrivarpaketet att kringgå detta
problem genom att omvandla informationen till
reguljär PostScript. Om ditt program går förbi LLPR
och matar EPS-information till CUPS, är det dock
möjligt att dokumentet inte skrivs ut korrekt.
Jag kan inte skriva ut
till en SMB-skrivare
(Windows).
För att kunna konfigurera och använda SMB-delade
skrivare (t.ex. skrivare som delas på en Windowsskrivare), måste du korrekt installera SAMBApaketet som aktiverar denna funktion. Kommandot
"smbclient" måste vara tillgängligt och möjligt att på
ditt system.
Mitt program verkar
vara låst medan LLPR
körs.
De flesta Unixprogram förväntar sig att kommandon
som "lpr" ska vara icke-interaktiva och återvänder
därför omedelbart. Eftersom LLPR väntar på
inmatning från användaren innan det skickar jobbet
vidare till utskriftsbufferten, kommer programmet
ofta att vänta på att rutinen avslutas och därför
verkar vara låst (fönstret uppdateras inte). Detta är
normalt och programmet fortsätter att fungera
korrekt när användaren lämnar LLPR.
Hur anger jag en
IP-adress på min
SMB-server?
Den kan anges i dialogrutan "Add Printer" i
konfigureringsverktyget om du inte använder CUPS
utskriftssystem. Olyckligtvis låter inte CUPS dig
ange IP-adress för SMB-skrivare, så du måste ha
möjlighet att bläddra fram resursen med hjälp av
SAMBA för att kunna skriva ut.
Vissa dokument
kommer ut som
tomma sidor vid
utskrift.
Vissa versioner av CUPS, i synnerhet de som
levereras med Mandrake Linux före version 8.1,
innehåller vissa kända buggar vid bearbetning av
PostScript-data från vissa applikationer. Försök att
uppgradera till den senaste CUPS-versionen (minst
1.1.14). Vissa RPM-paket för de populäraste
paketen är av bekvämlighetsskäl utrustade med
detta utskriftspaket för Linux.
Jag har CUPS och vissa
tillval (t.ex. N-upp)
verkar alltid vara
aktiverade även om
jag inte väljer dem
i LLPR.
Det kan finnas vissa lokala tillval som är definierade
i ~/.lpoptions-filen, som ändras av kommandot
lpoptions. Dessa alternativ används alltid om de inte
skrivs över av inställningarna i LLPR. För att ta bort
alla alternativ för en skrivare, kör du följande
kommando och ersätter "printer" med namnet på
kön: lpoptions -x printer.
Jag har konfigurerat
en skrivare för att
skriva till en fil, men
felmeddelandet
"Permission denied"
visas.
De flesta utskriftssystem kan inte köras som
superanvändare, utan som specialanvändare
(vanligtvis "lp"). Därför måste du se till att filen du
har valt att skriva ut är tillgänglig för den användare
som äger skrivarbuffertens daemon.
7.18
Problemlösning
Problem
Möjlig orsak och lösning
På min PCL-skrivare
(eller GDI-skrivare)
skrivs ibland ett
felmeddelande ut
istället för mitt
dokument.
Olyckligtvis genererar vissa Unixprogram ickegodkänd PostScript-kod som kanske inte stöds av
Ghostscript och inte ens av skrivaren själv i
PostScript-läge. Du kan försöka fånga utmatningen till
en fil och granska resultatet med Ghostscript (gv eller
ghostview låter dig göra detta interaktivt) och se om
du får några felmeddelanden. Men eftersom
programmet troligen är felaktigt bör du kontakta din
leverantör för att informera om problemet.
Vissa färger skrivs ut
helt i svart.
Detta är en känd bugg i Ghostscript (tills GNU
Ghostscript version 7.05) när den grundläggande
färgrymden i dokumentet är indexfärg som omvandlas
via färgrymden CIE. Eftersom Postscript använder
CIE-färgrymden för färgmatchningssystemet bör du
uppgradera Ghostscript på ditt system till minst GNU
Ghostscript version 7.06 eller senare. Du kan hitta de
senaste Ghostscript-versionerna på
www.ghostscript.com.
7.19
Problemlösning
8
Att använda skrivaren
i ett nätverk
Att ställa in en nätverksansluten
skrivare
(CLP-600N endast)
Du måste ställa in nätverksprotokollen på skrivaren innan du kan
använda den som din nätverksskrivare. Du kan ställa in protokoll
med det medföljande nätverksprogrammet. Se Nätverksskrivarens
bruksanvisning.
Om du arbetar i en nätverksmiljö, kan skrivaren delas med
andra användare i nätverket.
Du kan konfigurera de grundläggande nätverksparametrarna
från skrivarens kontrollpanel. Använd skrivarens kontrollpanel
till följande:
Kapitlet innehåller:
• Aktivera eller avaktivera nätverksprotokoll (IPX/SPX)
• Hur man delar skrivaren i ett nätverk
• Konfigurera TCP/IP
• Att ställa in en nätverksansluten skrivare
• Konfigurera IPX-ramtyper
OBSERVERA: Om du använder CLP-600 kan du ansluta
skrivaren till ett lokalt nätverk för användning via en dator.
Konfigurera nätverksparametrar
på kontrollpanelen
Operativsystem som stöds
Hur man delar skrivaren
i ett nätverk
OBSERVERA: De operativsystem som stöds av nätverkskortet
kan skilja sig från de som stöds av skrivaren. Följande tabell
visar nätverksmiljöer som stöds av skrivaren.
Om du arbetar i en nätverksmiljö kan du ansluta skrivaren
till nätverket.
Objekt
Lokalt delad skrivare
Du kan ansluta skrivaren direkt till en dator, som då kallas
"värddator" på nätverket. Skrivaren kan delas med andra
användare i nätverket via Windows 98SE/ME/XP/NT 4.0/
2000/2003 nätverksskrivaranslutning.
Nätverkskort
10/100 Base-TX (standard) eller
802.11a/b/g trådlöst LAN
Nätverksoperativsystem
• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x
• Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/
2003/XP
• Olika Linux-OS
• Mac OS 10.3~10.4
Nätverksprotokoll
• Netware IPX/SPX
• TCP/IP, DLC/LLC i Windows
Dynamisk adresserver
DHCP, BOOTP
Mer information om att dela en skrivare lokalt finns
i Om programvara.
Trådbunden nätverksansluten skrivare
CLP-600N skrivaren har ett inbyggt nätverkskort. Mer
information om att ansluta skrivaren till ett nätverk finns i 2.7.
Krav
Trådlös nätverksansluten skrivare
•
•
•
•
•
Om du vill använda en CLP-600N skrivare i ett trådlöst
nätverk måste du installera ett trådbundet/trådlöst
nätverkskort i skrivaren (tillbehör).
Kontakta din Samsung-återförsäljare eller det företag där
du köpte skrivaren. Vi rekommenderar att en utbildad
servicetekniker installerar kortet.
IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
BOOTP: Bootstrap Protocol
Utskrift i ett nätverk
Oavsett om skrivaren är lokalt- eller nätverksansluten måste du
installera CLP-600 seriens skrivarprogramvara på varje dator
som skriver ut dokument med hjälp av skrivaren.
8.1
Att använda skrivaren i ett nätverk (CLP-600N endast)
Att skriva ut en sida med
nätverkskonfigureringen
Konfigurera TCP/IP
Din skrivare kan ställas in för olika TCP/IP-nätverk. Det finns
flera sätt att tilldela en TCP/IP-adress till din skrivare, beroende
på nätverket.
Sidan med nätverkskonfigureringen visar hur nätverkskortet på
skrivaren är konfigurerat. Standardinställningarna som passar
för de flesta tillämpningar är aktiverade.
1
• Statisk adressering: TCP/IP-adressen tilldelas manuellt av
systemadministratören.
I redoläget trycker du på Menu ( ) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad.
2
Tryck på knappen Enter (
3
Tryck på piltangenten (
eller
nätkonf." på den undre raden.
4
Tryck på Enter (
• Dynamisk adressering BOOTP/DHCP (standardinställning):
TCP/IP-adressen tilldelas automatiskt av servern.
) för att komma till menyn.
) tills du ser "Skriv
Statisk adressering
Om du vill ange en TCP/IP-adress från skrivarens kontrollpanel,
utför du följande steg:
).
Sidan med nätverksanslutningarna skrivs ut.
Att ställa in nätverksprotokoll
När du installerar skrivaren första gången aktiveras alla
nätverksprotokoll som stöds. Om ett nätverksprotokoll är
aktiverat, kan skrivaren aktivt överföra via nätverket även
om protokollet inte används. Detta kan öka nätverkstrafiken
en aning. Om du vill eliminera onödig trafik kan du stänga av
protokoll som inte används.
1
I redoläget trycker du på Menu ( ) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad. Tryck på
knappen Enter (
) för att komma till menyn.
2
Tryck på Enter (
undre raden.
3
Tryck på piltangenten (
eller
) tills "Ja" visas och
). Tryck sedan på Upper
tryck på knappen Enter (
Level ( ).
4
) när "Konfig.nätverk" visas på den
Tryck på piltangenten (
eller
protokoll på den undre raden.
) tills du ser önskat
Tryck på Enter (
6
Tryck på piltangenten (
inställningen.
2
Tryck på Enter (
undre raden.
3
Tryck på piltangenten (
eller
tryck på knappen Enter (
).
4
Tryck på knappen Upper Level (
piltangenten (
).
5
Tryck på Enter (
6
Tryck på piltangenten (
eller
).
tryck på knappen Enter (
7
Tryck på knappen Upper Level (
piltangenten (
).
8
Tryck på Enter (
9
Tryck på piltangenten (
eller
) tills "Statisk" visas
).
och tryck på knappen Enter (
piltangenten (
).
eller
I redoläget trycker du på Menu ( ) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad. Tryck på
) för att komma till menyn.
knappen Enter (
) när "Konfig.nätverk" visas på den
11 Tryck på Enter (
) för att ändra
) tills "Ja" visas och
) och använd sedan
) när "Konfig. TCP" visas.
) tills "Ja" visas och
) och använd sedan
) när "Hämta IP-adr." visas.
10 Tryck på knappen Upper Level (
Du kan välja mellan "Konfig. TCP" och "Netware".
5
1
).
) och använd sedan
) när "IP-adress" visas.
En IP-adress består av 4 byte.
Om du valt "Konfig. TCP", ändra inställningen till "Nej"
(avaktivera) eller "Ja" (aktivera).
Om du valt "Netware", ändra inställningen till "Av"
(avaktivera) eller "På" (aktivera).
7
Tryck på Enter (
8
Tryck på knappen On Line/Continue (
till redoläget.
Ange ett tal mellan 0 och
255 för varje byte.
) för att spara valet.
12 Tryck på piltangenten (
) för att återgå
eller
) för att ange ett
nummer mellan 0 och 255 och tryck sedan på knappen
Enter (
).
8.2
Att använda skrivaren i ett nätverk (CLP-600N endast)
13 Upprepa steg 12 för att ange adressen från byte 1 till
Konfigurera IPX-ramtyper
byte 4.
14 Om du vill välja andra parametrar, t.ex. (
eller
trycker du på piltangenten ("Undernätsmask" eller
"Gateway"). Tryck på Enter (
).
För IPX/SPX-nätverksprotokoll (t.ex. Novell NetWare), måste
formatet för nätverkskommunikationens ramar specificeras för
skrivaren. I de flesta fall kan du behålla standardinställningen
"Auto". Vid behov kan du kan emellertid ställa in ramtypen
manuellt.
),
15 Upprepa stegen 12 till 13 för att konfigurera övriga
• Auto (standardinställning): Känner automatiskt av och
begränsar ramtypen till den som först hittas.
TCP/IP-parametrar.
16 Tryck på knappen On Line/Continue (
) för att återgå
• EN_8022: Begränsar ramtypen till IPX över IEEE 802.2 med
IEEE 802.3-ramar. Övriga används inte.
till redoläget.
• EN_8023: Begränsar ramtypen till IPX över
IEEE 802.3-ramar. Övriga används inte.
Dynamisk adressering BOOTP/DHCP
• EN_II: Begränsar ramtypen till IPX över Ethernet-ramar.
Övriga används inte.
Om du vill att servern automatiskt ska tilldela TCP/IP-adressen,
utför du följande steg:
1
I redoläget trycker du på Menu (
) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad. Tryck på
) för att komma till menyn.
knappen Enter (
2
Tryck på Enter (
undre raden.
3
Tryck på piltangenten (
eller
tryck på knappen Enter (
).
4
Tryck på knappen Upper Level (
piltangenten (
).
5
Tryck på Enter (
6
Tryck på piltangenten (
eller
tryck på knappen Enter (
).
• EN_SNAP: Begränsar ramtypen till IPX över SNAP med
IEEE 802.3-ramar. Övriga används inte.
Observera att IPX/SPX-protokoll måste vara aktiverade i menyn
Netware innan du kan ställa in ramtyperna. Se "Att ställa in
nätverksprotokoll" på sidan 8.2.
) när "Konfig.nätverk" visas på den
Utför följande steg för att ändra formatet på ramtypen.
) tills "Ja" visas och
) och använd sedan
) när "Konfig. TCP" visas.
I redoläget trycker du på Menu (
) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad. Tryck på
) för att komma till menyn.
knappen Enter (
2
Tryck på Enter (
undre raden.
3
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "Ja"
på den undre raden. Tryck på Enter (
).
4
Tryck på Upper Level (
5
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "Netware"
på den undre raden. Tryck på Enter (
).
6
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "På"
).
på den undre raden. Tryck på Enter (
7
Tryck på knappen Upper Level (
piltangenten (
).
8
Tryck på Enter (
9
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "Ja"
).
på den undre raden. Tryck på Enter (
) tills "Ja" visas och
7
Tryck på knappen Upper Level (
piltangenten (
).
8
Tryck på Enter (
9
Tryck på piltangenten (
eller
) tills "DHCP" visas
och tryck på knappen Enter (
).
) och använd sedan
) när "Hämta IP-adr." visas.
10 Om du vill tilldela adresser från BOOTP-servern, trycker
du på Enter (
1
) när "BOOTP" visas.
11 Tryck på knappen On Line/Continue (
) för att återgå
till redoläget.
) när "Konfig.nätverk" visas på den
).
) när "Konfig.Netware" visas.
10 Tryck på knappen Upper Level (
piltangenten (
11 Tryck på Enter (
) och använd sedan
).
) och använd sedan
) när "IPX-ramtyp" visas.
12 Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser den
önskade ramtypen och tryck sedan på Enter (
).
13 Tryck på knappen On Line/Continue (
till redoläget.
8.3
Att använda skrivaren i ett nätverk (CLP-600N endast)
) för att återgå
Återställa nätverkskonfigureringen
Du kan konfigurera följande objekt:
Du kan återställa nätverkskonfigureringen till
fabriksinställningarna.
• SSID: När du markerat "Söklista" söker det trådlösa
nätverkskortet i din skrivare efter trådlösa nätverk i området
och visar resultatet i listan. Välj ett nätverk i listan. Du kan
inte ändra "Driftläge", "Frekvensinst.", eller "Kanal".
1
I redoläget trycker du på Menu (
) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad.
2
Tryck på knappen Enter (
3
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "Inst.
).
standard" på den undre raden. Tryck på Enter (
4
Tryck på Enter (
5
Starta om nätverkskortet.
Om du väljer "Anpassad" i listan kan du ställa in de trådlösa
alternativen enligt dina behov och ange ett namn på upp till
32 bokstäver för din "Anpassad"-inställning. "SSID" skiljer
på stora och små bokstäver så du måste vara försiktig när
du ändrar det. Använd piltangenten för att hitta bokstaven du
). När markören flyttas
söker och tryck på knappen Enter (
till nästa inmatningsfält anger du de följande bokstäverna på
samma sätt som i det första fältet. När du har angivit den sista
) igen för att
bokstaven i namnet trycker du på Enter (
spara ditt ID. Krypteringsnyckeln anges på samma sätt som
namnet.
) för att komma till menyn.
) för att bekräfta valet.
Att starta om nätverkskortet
Om du har konfigurerat menyalternativet "Netware" eller
"Konfig.trådlös" kommer inte skrivaren att identifiera ändringen.
• Driftläge: "Ad hoc"-läget gör att trådlösa enheter
kan kommunicera direkt med varandra. Detta är
standarddriftläget för skrivarservern.
Du kan då starta om nätverkskortet utan att stänga av och
sätta på maskinen.
1
I redoläget trycker du på Menu (
) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad.
2
Tryck på knappen Enter (
3
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser
"Återst.nätverk" på den undre raden. Tryck på Enter (
4
Tryck på Enter (
Om ditt nätverk använder en accesspunkt, måste du
konfigurera driftläget till "Infra". "Infra"-läget gör att både
trådlösa och kabelanslutna datorer kan skicka filer via en
accesspunkt.
• Frekvensinst.: "802.11a", "802.11b/g", eller
"802.11a/b/g".
) för att komma till menyn.
Samsungs skrivarserver kan konfigureras så att den kan
arbeta i följande frekvenslägen:
).
).
- 802.11a-läge: Radio använder IEEE802.11a-standarden (5
GHz).
Skrivaren startar om nätverkskortet.
- 802.11b/g-läge: Radio använder det frekvensintervall som
anges i IEEE802.11g-standarden (2,4 GHz). Läget är
kompatibelt med IEEE802.11b-standarden.
Att konfigurera det trådlösa nätverket
Se instruktionerna som medföljer det trådlösa nätverkskortet
(tillbehör).
- 802.11a/b/g-läge: Radio använder det frekvensintervall
som anges i IEEE802.11a och IEEE802.11b/g-standarden
(5 GHz och 2,4 GHz).
Du kan enkelt konfigurera det trådlösa nätverket genom att
använda programmet SetIP i Windows. Se bruksanvisningen
för trådlöst nätverk.
Standardinställningen är "802.11a/b/g".
• Kanal: Detta alternativ är bara tillgängligt i läget "Ad hoc".
I de flesta fall behöver du inte ändra inställningen.
Skrivarservern avsöker alla tillgängliga kanaler för det
angivna nätverket och anpassar kanalerna till de som hittas.
Att konfigurera trådlösa inställningar:
1
I redoläget trycker du på Menu (
) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad. Tryck på
) för att komma till menyn.
knappen Enter (
2
Tryck på knappen Enter (
på den undre raden.
3
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "Ja"
på den undre raden. Tryck på Enter (
).
4
Tryck på Upper Level (
5
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser
"Konfig.trådlös" på den undre raden. Tryck på Enter (
6
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "Ja"
).
på den undre raden. Tryck på Enter (
) när "Konfig.nätverk" visas
).
).
8.4
Att använda skrivaren i ett nätverk (CLP-600N endast)
• Säkerhetsinst.: "Ingen", "Statisk WEP", eller "WPA".
Samsungs skrivarserver innehåller tre olika säkerhetslägen
(såsom "Ingen", "Statisk WEP" och "WPA") för enkel
inställning av trådlös nätverkssäkerhet. "Ingen"
säkerhetsinställningen används när validering av den trådlösa
enhetens identitet och datakryptering inte krävs för
nätverket. Statisk WEP använder en WEP-algoritm
(Säkerhetsprotokoll för trådlösa lokala nätverk - Wired
Equivalent Privacy) enligt råden i IEEE802.11-standarden för
säkerhet. En WEP-algoritm innehåller datakryptering och
dekryptering för datakommunikation. Statisk WEP-säkerhet
kräver WEP-nycklar för datakryptering, dekryptering och
autentisering. WPA ger bättre säkerhet och bättre
nyckelhantering än statisk WEP genom att använda
IEEE802.1X EAP-autentisering och dynamisk kryptering
(såsom dynamisk WEP, TKIP, AES). WPA kan ej konfigureras
på skrivarens kontrollpanel. För att kunna välja WPA som
säkerhetsinställning måste du använda SWS (SyncThru Web
Service). Se nätverksskrivarens bruksanvisning om du vill ha
mer information om Förbättringsinställningar.
Standardinställningen är "Ingen".
Att återställa den trådlösa konfigureringen
6
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser "Ja"
på den undre raden. Tryck på Enter (
).
• Autentisering: "Öppet system" eller "Delad nyckel". Detta
alternativ är endast tillgängligt i statiskt WEP-läge. Om
nätverket kräver det, måste tilllämplig autentiseringsmetod
konfigureras på skrivarservern. Standardinställningen är
"Öppet system".
7
Tryck på Upper Level (
8
Tryck på piltangenten (
eller
st.ins." på den undre raden.
9
Tryck på Enter (
Du kan endast återställa den trådlösa konfigureringen till
standardinställningen.
• Kryptering: "64-bit WEP" eller "128-bit WEP". Detta
alternativ är endast tillgängligt i statiskt WEP-läge. Om ditt
nätverk använder WEP-krypteringsnycklar, måste du
konfigurera dessa. Du kan konfigurera upp till fyra nycklar.
Den aktiva nyckeln måste motsvara värdet på den aktiva
nyckelpositionen (exempelvis Nyckel 1) som är konfigurerad
på andra trådlösa enheter. Standardinställningen är "64-bit
WEP".
1
I redoläget trycker du på Menu (
) på kontrollpanelen
tills du ser "Nätverk" på displayens undre rad. Tryck på
knappen Enter (
) för att komma till menyn.
2
Tryck på Enter (
undre raden.
3
Tryck på piltangenten (
eller
undre raden. Tryck på Enter (
4
Tryck på Upper Level (
5
Tryck på piltangenten (
eller
) tills du ser
"Konfig.trådlös" på den undre raden. Tryck på Enter (
• Nyckeltyp: Välj nyckeltyp för nätverket. Detta alternativ är
endast tillgängligt i statiskt WEP-läge. Standardinställningen
är "Hexadecimal".
• Nyckel 1, Nyckel 2, Nyckel 3, Nyckel 4: Ange
nyckelnummer för "Kryptering". Detta alternativ är endast
tillgängligt i statiskt WEP-läge. Standardinställningen är
0 för alla nycklar. De tal du kan ange är följande:
Alfanumerisk
64-bit WEP
10 siffror
5 tecken
128-bit WEP
26 siffror
13 tecken
) tills du ser "Ja" på den
).
).
).
).
) tills du ser "Trådl.
) för att bekräfta valet.
OBSERVERA: Egenskapen aktiveras när skrivarservern
återställts. Om du vill återställa skrivarservern, se "Att starta
om nätverkskortet" på sidan 8.4.
• Använda nyckel: Använd den nyckel som ska användas
i nätverket. Detta alternativ är endast tillgängligt i statiskt
WEP-läge. Standardinställningen är "Nyckel 1".
Hexadecimal
) när "Konfig.nätverk" visas på den
OBSERVERA: Dina val för trådlösa parametrar aktiveras när
skrivarservern återställts. Om du vill återställa skrivarservern,
se "Att starta om nätverkskortet" på sidan 8.4.
8.5
Att använda skrivaren i ett nätverk (CLP-600N endast)
9
Att installera
Skrivartillbehör
Att installera en
Tillbehörskassett
Du kan öka kapaciteten på pappershanteringen för skrivaren
genom att installera tillbehörskassett 2. Denna kassett kan
innehålla 500 ark papper.
Skrivaren är en komplett laserskrivare som har optimerats
för att klara de flesta utskriftsbehov. Med tanke på att varje
användare kan ha olika önskemål, erbjuder Samsung flera
tillbehör för att förbättra maskinens möjligheter.
1
Ta bort förpackningstejpen och förpackningsmaterialet
inuti kassetten.
2
Leta upp kontaktens placering och tillbehörskassettens
monteringsstöd.
Kapitlet innehåller:
• Försiktighetsåtgärder vid installation av
Skrivartillbehör
• Att installera en Tillbehörskassett
• Att installera ett nätverkskort
(CLP-600N endast)
Försiktighetsåtgärder vid
installation av Skrivartillbehör
KOPPLA IFRÅN NÄTSLADDEN:
Ta aldrig bort skrivarens kontrollpanel medan skrivaren är
ansluten till ett uttag.
För att undvika risken för en elektrisk stöt bör du alltid koppla
ifrån nätsladden när du installerar eller tar bort NÅGOT internt
eller externt skrivartillbehör.
LADDA UR STATISK ELEKTRICITET:
Kontrollpanelen och interna skrivartillbehör, t.ex. nätverkskort,
är känsliga för statisk elektricitet. Innan du installerar eller tar
bort ett internt tillbehör bör du ladda ur statisk elektricitet från
din kropp genom att röra vid ett metallföremål, såsom
metallbakplåten på en enhet som är ansluten till jord. Om du
går omkring innan du avslutar installationen bör du ladda ur
den statiska elektriciteten igen.
9.1
Att installera Skrivartillbehör
3
Placera skrivaren ovanpå kassetten och rikta in skrivarens
fötter mot tillbehörskassettens monteringsstöd.
Lyfthandtagen sitter på
bägge sidorna på
skrivarens undre kant.
3
Välj Samsung CLP-600 Series skrivarikon.
4
Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
5
Klicka på fliken Skrivare och välj Kassett 2 från
rullgardinslistan Tillbehörskassett.
6
Klicka på OK.
Att installera ett nätverkskort
(CLP-600N endast)
OBSERVERA: Dessa rutiner utförs endast av servicetekniker.
Du kan använda CLP-600N-skrivaren i ett nätverk med hjälp av
det inbyggda nätverkskortet.
Om du vill använda skrivaren i blandad trådlös/trådbunden
miljö, måste du installera ett lämpligt nätverkskort (tillbehör).
Kontakta din Samsung-återförsäljare eller det företag där du
köpte skrivaren. Vi rekommenderar att en utbildad
servicetekniker installerar kortet.
VARNING: Skrivaren väger 28.5 kg inklusive toner och
kassett. Använd säkra lyft- och hanteringstekniker. Om
skrivaren måste flyttas bör det göras av två personer. Använd
lyfthandtagen på det sätt som visas i bilden (se sidan 1.2).
Försök inte lyfta skrivaren ensam, eftersom du då kan skada
ryggen.
4
Kontrollera om det saknas några delar i nätverkskortets
förpackning.
Nätverkskortets förpackning
Nätverk: Ethernet 10/100 Base TX + 802,11a/b/g trådlöst LAN
(internt)
Anslut kassettens anslutningskabel till kontakten baktill på
skrivaren.
Beställningsnummer: CLP-N600B
Innehåll: trådbundet/trådlöst nätverkskort, CD-skivan
Network Utilities, Snabbguide till nätverksskrivare.
OBSERVERA: I vissa länder är antennen som är ansluten till
det trådbundna/trådlösa nätverkskortet du köper eventuellt
inte separat från kortet.
Att installera ett trådbundet/trådlöst nätverkskort:
När du installerat Kassett 2 måste du ange att kassetten är
installerad i skrivarens egenskapsfönster.
1
Klicka på Windows Startmeny.
2
För Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000 väljer du
Inställningar och sedan Skrivare.
1
För Windows XP/2003 väljer du Skrivare och Fax.
9.2
Att installera Skrivartillbehör
Stäng av skrivaren och koppla bort alla kablar från den.
2
Ta bort de fyra skruvarna på skrivarens baksida.
3
Ta bort kontrollpanelen från skrivaren.
4
Ta bort de fem skruvarna som håller metallplåten på plats
och ta sedan bort metallskyddet enligt bilden nedan.
9.3
Att installera Skrivartillbehör
5
För att ta bort det existerande trådbundna nätverkskortet
tar du bort de två skruvarna och kortet.
6
Ta bort den trådbundna/trådlösa nätverkskortsantennen
från själva kortet.
7
Rikta in kontakterna på nätverkskortet mot kontakten på
styrkortet. Se till att styrpinnarna på kortet går igenom
hålen. Skjut in kortet försiktigt i kontakten på styrkortet
tills det sitter ordentligt på plats.
8
Sätt i de två skruvarna som levererades med nätverkskortet
i rätt hål ovan och under Ethernet-nätverksporten, enligt
bilden nedan. Dra försiktigt åt dem.
9
Sätt i antennräknaren medurs och fäll upp den enligt bilden.
12 Koppla in den ena änden av nätverkskabeln till
nätverksporten på skrivaren och kabelns andra ände till
LAN-anslutningen.
OBSERVERA: För information om konfigurering och att
använda skrivaren i både trådbundna och trådlösa
nätverksskrivarens bruksanvisning, som medföljer det
trådbundna/trådlösa nätverkskortet. Du kan också konfigurera
nätverksparametrarna på kontrollpanelen; se sidan 8.4.
10 Sätt tillbaka metallskyddet enligt bilden nedan och de fyra
skruvarna som du tog bort i steg 4.
11 Sätt tillbaka kontrollpanelen enligt bilden nedan och de
fyra skruvarna som du tog bort i steg 2.
9.4
Att installera Skrivartillbehör
10
Objekt
Specifikationer
OS-kompatibilitet
Kapitlet innehåller:
Windows 98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, olika
Linux OS, Mac OS 10.3~10.4
Windows NT 4.0 stöds bara på CLP-600N.
• Skrivarens specifikationer
Alternativ
• Pappersspecifikationer
CLP-600N endast: Ethernet 10/100 Base TX +
802.11a/b/g trådlöst LAN (internt)
* Utskriftshastigheten påverkas av det operativsystem som används, datorns prestanda,
programvaran, anslutningsmetoden, mediatyp, mediastorlek och jobbkomplexitet.
** Ljudtrycksnivå, ISO7779.
*** Kan påverkas av den omgivande miljön, utskriftsintervall, mediatyp och mediastorlek.
**** Gå till www.samsungprinter.com för att ladda ner den senaste programvaruversionen.
Skrivarens specifikationer
Objekt
Specifikationer och beskrivning
****
Specifikationer och beskrivning
*
Utskriftshastighet
Svart och färg: Upp till 20 sidor per minut för A4
(21 sidor per minut för Letter)
Upplösning
Upp till 2400 x 600 dpi
Uppvärmningstid
Mindre än 45 sekunder
Tid för första utskrift
20 sekunder
Effektmärkning
110-127 VAC, 9A (USA, Kanada), 50/60 Hz
220-240 VAC, 4.5A (övriga), 50/60 Hz
Effektförbrukning
450 W i genomsnitt vid drift/Mindre än 35 W i
energisparläge
Bullernivå**
Mindre än 50 dBA (vid utskrift)
Skrivaren klarar ett stort urval utskriftsmaterial, såsom papper i
form av ark (inklusive upp till 100 % återvunnet fiberpapper),
kuvert, etiketter och papper i anpassad storlek. Egenskaper,
såsom vikt, sammansättning, fiber och fuktinnehåll är viktiga
faktorer som påverkar skrivarens prestanda och
utskriftskvaliteten. Papper som inte uppfyller riktlinjerna
i bruksanvisningen kan orsaka följande problem:
Mindre än 32 dBA (standby-utskrift)
• Dålig utskriftskvalitet
Svart/Gul/Magenta/Cyan tonerkassett: Ungefär
4 000 A4/Letter-ark enligt 5 % täckning
(för starttoner, 2000 sidor)
• Fler pappersstopp
Överföringsband för papper: Ungefär 35 000 sidor
i svart eller färg***
OBSERVERA:
Livslängd för
förbrukningsmaterial
Pappersspecifikationer
Översikt
• Ökat slitage på skrivaren
Utskriftskapacitet
Per månad: Upp till 35 000 sidor
Vikt
28.5 kg (inklusive förbrukningsartiklar) (64 lbs)
Förpackningens vikt
Papper: 3,5 kg, plast: 900 g
• Vissa papper kan motsvara alla riktlinjer i bruksanvisningen,
men ger kanske ändå inte tillfredsställande resultat. Detta
kan bero på felaktig hantering, oacceptabla temperatur- och
fuktnivåer eller andra faktorer som inte Samsung har
kontroll över.
• Innan du köper en större mängd papper bör du kontrollera
att det uppfyller kraven som anges i bruksanvisningen.
Yttre dimensioner
(B x D x H)
465 (B) x 465 (D) x 445 (H) mm
(18,3 x 18,3 x 175 tum)
VARNING: Om du använder papper som inte motsvarar dessa
Omgivning
Temperatur: 10-32,5 °C / 50-90 °F
Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet
specifikationer kan det orsaka problem som kräver reparation.
Denna service täcks inte av Samsungs garanti eller serviceavtal.
Skrivarspråk
SPL-C, språksimulering (Samsung Printer Language
Color)
Minne
32 MB (ej expanderbart)
Teckensnitt
Windows teckensnitt
Interface
CLP-600: USB 2.0
Fixeringsenhet: ca. 50 000 sidor i svart och
färg***
CLP-600N: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
10.1
Specifikationer
Godkända pappersformat
Kassett 1
/
Kassett 2
Dimensioner*
Letter
216 x 279 mm
(8,5 x 11 tum)
A4
210 x 297 mm
(8,27 x 11,7 tum)
Riktlinjer vid användning av papper
Vikt
Kapacitet**
75-90 g/m2
arkivpapper
(20-24 lbs) för
enkelsidig utskrift
• 250 ark 75 g/m2
arkivpapper för
Kassett 1
• 500 ark 75 g/m2
arkivpapper för
Kassett 2
Använd vanligt 75 g/m2 (20 lbs) papper för bästa resultat.
Kontrollera att papperet är av god kvalitet och fritt från
skärskador, veck, avrivna delar, fläckar, lösa partiklar, damm,
skrynklor, hål och skrynkliga eller böjda kanter.
Om du är osäker på vilket papper du fyller på, exempelvis
arkivpapper eller återvunnet papper, bör du kontrollera
förpackningens etikett.
Följande problem kan orsaka försämrad utskriftskvalitet och
pappersstopp och kan även skada skrivaren.
Symptom
Multi-kassett Dimensioner*
Minsta format
(anpassad
storlek)
90 x 140 mm
(3,5 x 5,5 tum)
Största
format
(anpassad)
216 x 356 mm
(8,5 x 14 tum)
Etiketter***
Samma minsta
och största
format som
anges ovan.
Kuvert
Vikt
75-163 g/m2
arkivpapper
(20-43 lb)
Kapacitet**
100 ark 75 g/m2
arkivpapper
Tjocklek:
0,10 x 0,14 mm
(0,0039 x 0,0055
tum)
10 typiskt
75-105 g/m2
(20-27 lbs)
upp till 10
* Skrivaren kan användas för ett stort antal mediastorlekar.
** Kapaciteten kan variera beroende på medians vikt och tjocklek och den
omgivande miljön.
*** Mjukhetsgrad: 100 till 250 (Sheffield).
OBSERVERA: Du kan få problem med papper som fastnar om
du använder papper som är kortare än 140 mm (5,5 tum). För
optimal prestanda bör du lagra och hantera papperet på rätt
sätt. Läs mer i "Förvaringsmiljö för skrivare och papper" på
sidan 10.3.
Pappersproblem
Lösning
Dålig utskriftskvalitet,
toner som inte fastnar,
problem med
pappersmatningen
För fuktigt, för
grovt, för slätt
eller relieftryckt;
felaktigt
pappersparti
Försök att använda
ett annat slags
papper,
100-250 Sheffield,
med 4-5 %
fuktinnehåll.
Fläckar, papper som
fastnar, skrynkling
Felaktig förvaring
Förvara papperet
i sitt fuktsäkra
omslag.
Ökad grå
bakgrundsskuggning/
skrivarslitage
För tungt
Använd ett lättare
papper och öppna
det bakre
utmatningsfacket.
Ökade
För fuktigt, fel
skrynklingsproblem vid fiberlängdriktning
pappersmatningen
eller
kortfiberstruktur
Använd papper
med långa fibrer.
Papper som fastnar,
skador på skrivaren
Hålslag eller
perforeringar
Använd inte
hålslagna eller
perforerade papper.
Problem vid
pappersmatningen
Ojämna kanter
Använd papper
av hög kvalitet.
OBSERVERA:
• Använd inte papper med brevhuvud som skrivits ut med
lågtemperaturbläck, som används i vissa typer av termografi.
• Använd inte papper med nedsänkta eller upphöjda
brevhuvuden.
• Skrivaren använder värme och tryck för att fixera tonern vid
papperet. Se till att färgat papper och förtryckta mallar har
tryckts med bläck som klarar fixeringsenhetens temperatur
på 180 °C under 0,1 sekund.
10.2
Specifikationer
Pappersspecifikationer
Kategori
Förvaringsmiljö för skrivare och
papper
Specifikationer
Miljön vid papperslagringen påverkar pappersmatningen.
Syrainnehåll
5,5-8,0 pH
Passare
0,094-0,18 mm (3,0-7,0 mils)
Krusning i rispapper
Plan inom 5 mm (0,02 tum)
Kantskärning
Skuret med skarpa blad utan synlig
fransning.
Kompatibilitet med
fixeringsenheten
Får inte antändas, smälta, flyttas eller
avge skadliga utsläpp när den värms upp
till 180 °C (356 °F) under 0,1 sekund.
Fiber
Lång fiber
Fuktinnehåll
4-6 % av vikten
Mjukhetsgrad
100 till 250 Sheffield
Det bästa är att skrivaren förvaras vid eller mycket nära
rumstemperatur och inte för torrt eller fuktigt. Kom ihåg att
papper är hygroskopiskt, d.v.s. det absorberar och förlorar fukt
snabbt.
Hetta tillsammans med fukt förstör papperet. Värmen orsakar
att fukten avges från papperet, medan kyla får den att
kondensera på arken. Uppvärmningssystem och
luftkonditionering tar bort den mesta fuktigheten från ett rum.
När en pappersförpackning öppnats förlorar papperen fukt, vilket
orsakar streck och utsmetning vid utskrift. Fuktig väderlek eller
vattenkylare kan orsaka att luftfuktigheten ökar i ett rum. När en
pappersförpackning öppnats absorberar papperet fukt, vilket
orsakar ljusa utskrifter och blanka fläckar. När papperet förlorar
eller absorberar fukt kan det bli skevt. Detta kan orsaka
pappersstopp i skrivaren.
Du bör inte köpa mer papper än du förbrukar på ungefär
3 månader. Papper som lagras under längre perioder kan
utsättas för extrem värme och fukt vilket kan skada papperet.
Planering är viktigt för att förhindra att stora lager papper
skadas.
Kapacitet för pappersutmatning
Utmatningsfack
Utskriftsytan nedåt
Kapacitet
Oöppnade pappersförpackningar förblir stabila i flera månader
innan du använder dem. Öppnade förpackningar löper större
risk att skadas av omgivningen, speciellt om de inte är inslagna
i fuktsäkra omslag.
250 ark 75 g/m2 arkivpapper
Platsen där du förvarar papperet bör skötas noga så att
skrivarens prestanda bibehålls. Kraven på omgivningen är
20° till 24 °C (68° till 75 °F) med en relativ luftfuktighet på
45 % till 55 %. Du bör beakta följande riktlinjer när du
utvärderar papperets lagringsmiljö:
Pappersinmatningskapacitet
Inmatningsfack
Kapacitet
Kassett
250 ark 75 g/m2 arkivpapper
Multi-kassett
100 ark 75 g/m2 arkivpapper
Tillbehörskassett
500 ark 75 g/m2 arkivpapper
• Papper ska förvaras vid eller nära rumstemperatur.
• Luften ska inte vara för torr eller för fuktig.
• Det bästa sättet att förvara en öppnad pappersförpackning,
är att slå in den igen i det fuktsäkra omslaget. Om skrivarens
omgivande miljö är extrem i något avseende bör du endast ta
fram den mängd papper som behövs för dagens arbete,
för att undvika att papperet förstörs.
10.3
Specifikationer
Kuvert
Kuvert med självhäftande remsor eller flikar
Kuvertens konstruktion spelar en avgörande roll. Kuvertens
förslutningar kan variera betydligt, inte bara mellan olika
tillverkare, men också inom en förpackning från samma
tillverkare. Lyckad utskrift på kuvert beror på kuvertens
kvalitet. Beakta följande faktorer när du väljer kuvert:
Kuvert med en avdragbar förslutningsremsa eller mer än en flik
för förslutning måste ha lim som klarar trycket och värmen inuti
skrivaren. De extra flikarna och remsorna kan orsaka skrynkling
och veck och de kan också fastna och även skada
fixeringsenheten.
• Vikt: Kuvertens vikt ska inte överstiga 90 g/m2, eftersom
kuverten annars kan fastna.
Marginaler på kuvert
• Konstruktion: Före utskriften ska kuverten ligga plant med
mindre än 6 mm vågighet (0,25 tum) och får ej innehålla luft.
• Villkor: Kuverten får inte vara skrynklade, vikta eller
skadade på något annat sätt.
• Temperatur: Du bör endast använda kuvert som klarar
värmen och trycket inuti skrivaren.
Multi-kassett
90 x 140 mm
(3,5 x 5,5 tum)
Adresstyp
Lägst
Högst
Avsändare
15 mm (0,6 tum)
51 mm (2 tum)
Leveransadress
51 mm (2 tum)
90 mm (3,5 tum)
OBSERVERA:
• Format: Du ska bara använda kuvert inom följande
formatintevall.
Lägst
Följande ger typiska adressmarginaler för ett nr. 10- eller
DL-kuvert.
• För att uppnå bästa utskriftskvalitet, bör du inte placera
marginalerna närmare än 15 mm (0,6 tum) från kuvertets
kanter.
• Undvik att skriva på det område där kuvertets skarvar möts.
Högst
216 x 356 mm
(8,5 x 14 tum)
Lagring av kuvert
OBSERVERA:
• Använd endast Multi-kassetten vid utskrift av kuvert.
• Du kan få problem med pappersstopp om du använder
media som är kortare än 140 mm (5,5 tum). Detta kan
bero på att papperet har påverkats av miljöfaktorer i den
omgivande miljön. För optimal prestanda bör du hantera och
lagra papperet rätt. Läs mer i "Förvaringsmiljö för skrivare
och papper" på sidan 10.3.
Kuvert med skarvar på bägge sidor
Konstruktionen har skarvar på kuvertets båda kanter istället för
diagonala skarvar. Denna typ skrynklas lättare. Se till att
skarven är utförd hela vägen till kuvertets hörn enligt bilden
nedan.
Bra lagring av kuvert bidrar till god utskriftskvalitet. Kuvert ska
lagras plant. Om det finns luft inuti ett kuvert kan luftbubblan
som skapas orsaka att kuvertet skrynklas vid utskriften. Se "Att
skriva ut på kuvert" på sidan 4.4.
Etiketter
VARNING:
• Undvik att skada skrivaren genom att enbart använda
etiketter som rekommenderas för laserskrivare.
• För att undvika allvarliga pappersstopp bör du endast
använda Multi-kassetten och det bakre utmatningsfacket när
du skriver ut etiketter.
• Skriv aldrig ut flera gånger på samma etikettark och skriv
aldrig ut på ark där det saknas etiketter.
När du väljer etiketter, tänk på egenskaperna för varje
komponent:
• Lim: Det häftande materialet ska vara stabilt vid 180 °C
(356 °F), vilket är skrivarens fixeringstemperatur
(fixeringsenhetens temperatur).
Korrekt
• Placering: Använd bara etiketter där du inte kan se
bakgrundspapperet mellan dem. Om det finns tomrum
mellan etiketterna kan de lossna inuti skrivaren och orsaka
mycket besvärliga stopp.
• Vågighet: Före utskriften måste etiketterna ligga plana med
högst 13 mm (5 tums) böjning åt något håll.
• Villkor: Använd inte etiketter med skrynklor, bubblor
eller andra tecken på att de håller på att lossna från
skyddspapperet.
Fel
Se "Att skriva ut på etiketter" på sidan 4.5.
10.4
Specifikationer
REGISTER
A
L
alternativ, installera
nätverkskort 9.2
ansluta, USB 2.6
Linux
drivrutin, installera 2.8
vanliga problem 7.18
B
M
byta ut
överföringsband för papper 6.5
tonerkassett 6.4
Macintosh
drivrutin, installera 2.8
vanliga problem 7.18
manuellt matningsläge, använd 4.3
material i specialstorlek, skriva ut 4.6
multi-kassetten, använda 4.2
E
Ethernet-kabel, ansluta 2.7
etiketter, skriva ut 4.5
F
felmeddelanden 7.15
förtryckt papper, skriva ut 4.5
funktioner
skrivare 1.1
fylla på, papper
använda manuell matning 4.3
i multi-kassetten 4.2
i standardkassetten 4.2
i tillbehörskassetten 4.2
K
komponenter 1.2
konfigurationssida, skriva ut 6.1
kontrollpanel 3.1
display 3.1
knappar 3.2
menyer 3.3
kortpapper, skriva ut 4.6
kuvert, skriva ut 4.4
kvalitetsproblem, lösa 7.12
pappersformat, byta i kassetten 2.5
pappersstopp, ta bort 7.4
problem med utskriftskvalitet, lösa 7.12
problem, lösa
allmänt 7.2
checklista 7.1
felmeddelanden 7.15
Linux 7.18
Macintosh 7.18
pappersstopp 7.4
utskriftskvalitet 7.12
Windows 7.18
R
N
nätverksutskrift
kabel, ansluta 2.7
kort, installera 9.2
nätverksansluten skrivare,
inställning 8.1
parameterar, konfigurera 8.1
O
överföringsband för papper, byta ut 6.5
P
papper
format och kapacitet 4.1
fylla på 4.2
riktlinjer 4.1
specifikationer 10.1
välja 4.1
papper, fylla på
använda manuell matning 4.3
i multi-kassetten 4.2
i standardkassetten 2.4
i tillbehörskassetten 4.2
i
Register
rengöring
insida 6.8
utsida 6.8
S
skriva ut
konfigurationssida 6.1
skrivardrivrutin, installera 2.8
specifikation
papper 10.1
skrivare 10.1
T
tonerkassett
byta ut 6.4
omfördelning 6.2
underhåll 6.2
U
USB, ansluta 2.6
Samsung-skrivare
Om programvara
OM PROGRAMVARA
INNEHÅLL
Kapitel 1:
INSTALLERA
SKRIVARPROGRAMMEN I
WINDOWS
Installera skrivarprogrammet .................................................................................................... 4
Installera programvara för lokal utskrift ............................................................................. 4
Installera programvara för nätverksutskrift ........................................................................ 7
Ändra språk för programvaran ................................................................................................ 10
Installera om skrivarprogrammet ............................................................................................. 10
Avinstallera skrivarprogrammen .............................................................................................. 11
Kapitel 2:
GRUNDLÄGGANDE
UTSKRIFT
Skriva ut ett dokument .......................................................................................................... 12
Skrivarinställningar ................................................................................................................ 13
Fliken Layout ............................................................................................................... 13
Fliken Papper ............................................................................................................... 14
Fliken Grafik ................................................................................................................ 15
Fliken Extraalternativ .................................................................................................... 16
Fliken Om ................................................................................................................... 16
Fliken Skrivare ............................................................................................................. 16
Använda en favoritinställning ......................................................................................... 17
Använda Hjälp ............................................................................................................. 17
1
Kapitel 3:
AVANCERAD
UTSKRIFT
Skriva ut flera sidor på ett ark papper (N-Upp-utskrift) ............................................................... 18
Skriva ut Affischer ................................................................................................................. 19
Skriva ut häften ................................................................................................................... 19
Skriva ut på båda sidorna av pappret ....................................................................................... 20
Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument ....................................................................... 21
Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek ................................................................... 21
Använda vattenstämplar ........................................................................................................ 22
Använda en befintlig vattenstämpel ................................................................................ 22
Skapa en vattenstämpel ................................................................................................ 22
Redigera en vattenstämpel ............................................................................................ 23
Ta bort en vattenstämpel .............................................................................................. 23
Använda överlägg .................................................................................................................. 23
Vad är ett överlägg? ..................................................................................................... 23
Skapa ett nytt överlägg ................................................................................................. 23
Använda överlägg ........................................................................................................ 24
Ta bort ett överlägg ...................................................................................................... 25
Kapitel 4:
DELA
SKRIVAREN LOKALT
Konfigurera en värddator ........................................................................................................ 26
Konfigurera en klientdator ...................................................................................................... 26
Kapitel 5:
ANVÄNDA SMART PANEL
Lära dig Smart Panel ............................................................................................................. 27
Öppna felsökningsguiden ........................................................................................................ 27
Använda hjälpprogrammet för skrivarinställningar ..................................................................... 28
Använda hjälpfilen på skärmen ....................................................................................... 28
Ändra programinställningarna för Smart Panel ........................................................................... 28
Kapitel 6:
ANVÄNDA
SKRIVAREN I
LINUX
Systemkrav .......................................................................................................................... 29
Installera skrivardrivrutinen .................................................................................................... 30
Ändra skrivarens anslutningsmetod ................................................................................. 31
Avinstallera skrivardrivrutinen ........................................................................................ 32
2
Använda konfigureringsverktyget ............................................................................................ 32
Ändra egenskaper för LLPR ..................................................................................................... 33
Kapitel 7:
ANVÄNDA
SKRIVAREN MED EN
MACINTOSH
Installera programvara för Macintosh ....................................................................................... 34
Installera skrivaren ................................................................................................................ 35
För nätverksanslutna Macintosh-datorer .......................................................................... 35
För en USB-ansluten Macintosh-dator .............................................................................. 35
Utskrift ................................................................................................................................ 36
Skriva ut ett dokument ................................................................................................. 36
Ändra skrivareinställningar ............................................................................................ 36
Skriva ut flera sidor på ett pappersark ............................................................................ 37
OM PROGRAMVARA
INNEHÅLL
3
1
Typisk installation
Installera
skrivarprogrammen i
Windows
Detta rekommenderas för de flesta användare. Alla komponenter som
krävs för att använda skrivaren installeras.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-enheten.
Cd-skivan ska startas automatiskt och ett installationsfönster visas.
Detta kapitel innehåller:
•
Installera skrivarprogrammet
•
Ändra språk för programvaran
•
Installera om skrivarprogrammet
•
Avinstallera skrivarprogrammen
Om installationsfönstret inte visas, klickar du på Start och sedan
på Kör. Skriv X:\Setup.exe, ersätt ”X” med den bokstav som
motsvarar enheten och klicka sedan på OK.
Installera skrivarprogrammet
Du kan installera programvaran till skrivaren för lokal utskrift eller
nätverksutskrift. För att installera skrivarprogramvaran på datorn
utför du rätt installationsprocedur för den skrivare du använder.
En skrivardrivrutin är ett program som gör att datorn kan kommunicera
med skrivaren. Proceduren för att installera drivrutiner kan variera
beroende på vilket operativsystem du använder.
3
Alla program ska vara stängda på datorn innan du påbörjar installationen.
• Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.
• Läs bruksanvisningen: Låter dig läsa bruksanvisningen. Om du
inte har Adobe Acrobat installerat på din dator klickar du på detta
alternativ, så installeras Adobe Acrobat Reader automatiskt.
Installera programvara för lokal utskrift
En lokal skrivare är en skrivare som är ansluten direkt till din dator med
hjälp av en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk, hoppar
du över det här steget och går till ”Installera programvara för
nätverksutskrift” på sidan 7.
4
Du kan installera programvaran för skrivaren med den typiska eller
anpassade metoden.
OBS! Om guiden Hittat ny hårdvara öppnas under installationen, klickar
du på
Klicka på Nästa.
i övre högra hörnet för att stänga fönstret eller på Avbryt.
4
Installera skrivarprogrammen i Windows
Välj Typisk installation av en lokal skrivare. Klicka på Nästa.
7
OBS! Om din skrivare inte redan är ansluten till datorn, öppnas följande
fönster.
Om du vill registrera dig som användare av Samsungs skrivare
och vill få information från Samsung, markerar du kryssrutan och
klickar på Avsluta. Du kommer nu till Samsungs webbplats.
I annat fall klickar du på Avsluta.
• Anslut skrivaren och klicka sedan på Nästa.
• Om du inte vill ansluta skrivaren nu klickar du på Nästa och Nej på
följande skärmbild. Därefter startar installationen och en provsida
kommer inte att skrivas ut vid installationens slut.
• Det installationsfönster som visas i den här bruksanvisningen
kan variera beroende på vilken skrivare och vilket gränssnitt
som används.
5
OBS! Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska när installationen
är klar, installerar du om skrivardrivrutinen. Se ”Installera om
skrivarprogrammet” på sidan 10.
Anpassad installation
När installationen är klar öppnas ett fönster där du ombeds att
skriva ut en testsida. Om du vill skriva ut en testsida markerar
du kryssrutan och klickar sedan på Nästa.
Du kan välja enskilda komponenter att installera.
Klicka annars bara på Nästa och gå till steg 7.
6
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-enheten.
Om testsidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja.
Cd-skivan ska startas automatiskt och ett installationsfönster visas.
I annat fall klickar du på Nej för att skriva ut den på nytt.
Om installationsfönstret inte visas, klickar du på Start och sedan
på Kör. Skriv X:\Setup.exe, ersätt ”X” med den bokstav som
motsvarar enheten och klicka sedan på OK.
5
Installera skrivarprogrammen i Windows
3
Klicka på Nästa.
• Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.
OBS! Om din skrivare inte redan är ansluten till datorn, öppnas följande
fönster.
• Läs bruksanvisningen: Låter dig läsa bruksanvisningen. Om du
inte har Adobe Acrobat installerat på din dator klickar du på detta
alternativ, så installeras Adobe Acrobat Reader automatiskt.
4
5
Välj Anpassad installation. Klicka på Nästa.
• Anslut skrivaren och klicka sedan på Nästa.
• Om du inte vill ansluta skrivaren nu klickar du på Nästa och Nej
på följande skärmbild. Därefter startar installationen och en provsida
kommer inte att skrivas ut vid installationens slut.
• Det installationsfönster som visas i den här bruksanvisningen
kan variera beroende på vilken skrivare och vilket gränssnitt
som används.
Välj skrivaren och klicka på Nästa.
6
Välj vilka komponenter som ska installeras och klicka på Nästa.
7
Efter att installationen är klar, öppnas ett fönster där du ombeds
att skriva ut en testsida. Om du vill skriva ut en testsida markerar
du kryssrutan och klickar sedan på Nästa.
Klicka annars bara på Nästa och hoppa över till steg 9.
8
Om testsidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja.
I annat fall klickar du på Nej för att skriva ut den på nytt.
6
Installera skrivarprogrammen i Windows
9
Om du vill registrera dig som användare av Samsungs skrivare
och få information från Samsung, markerar du kryssrutan och
klickar på Avsluta. Du kommer nu till Samsungs webbplats.
Om installationsfönstret inte visas, klickar du på Start och sedan
på Kör. Skriv X:\Setup.exe, ersätt ”X” med den bokstav som
motsvarar enheten och klicka sedan på OK.
I annat fall klickar du på Avsluta.
3
• Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.
Installera programvara för nätverksutskrift
• Läs bruksanvisningen: Låter dig läsa bruksanvisningen. Om du
inte har Adobe Acrobat installerat på din dator klickar du på detta
alternativ, så installeras Adobe Acrobat Reader automatiskt.
När du ansluter skrivaren till ett nätverk, måste du först göra
TCP/IP-inställningar för skrivaren. När du har angett och verifierat
TCP/IP-inställningarna, kan du börja installera programvaran på varje
dator i nätverket.
4
Du kan installera programvaran för skrivaren med den typiska eller
anpassade metoden.
Typisk installation
Detta rekommenderas för de flesta användare. Alla komponenter som
krävs för att använda skrivaren installeras.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen. Mer
information om att ansluta till nätverket finns i bruksanvisningen
som följer med skrivaren.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-enheten.
Klicka på Nästa.
Cd-skivan ska startas automatiskt och ett installationsfönster visas.
7
Installera skrivarprogrammen i Windows
Välj Typisk installation av nätverksskrivare. Klicka på Nästa.
5
Anpassad installation
Listan över de skrivare som finns tillgängliga i nätverket visas. Välj
den skrivare du vill installera från listan och klicka sedan på Nästa.
Du kan välja vilka enskilda komponenter som ska installeras och ställa
in en särskild IP-adress.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen. Mer
information om att ansluta till nätverket finns i bruksanvisningen
som följer med skrivaren.
2
Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-enheten.
Cd-skivan ska startas automatiskt och ett installationsfönster visas.
Om installationsfönstret inte visas, klickar du på Start och sedan
på Kör. Skriv X:\Setup.exe, ersätt ”X” med den bokstav som
motsvarar enheten och klicka sedan på OK.
• Om du inte ser skrivaren i listan, klickar du på Uppdatera för att
uppdatera listan, eller väljer Lägg till TCP/IP-port för att lägga
till skrivaren till nätverket. För att lägga till skrivaren till nätverket
anger du skrivarens portnamn och IP-adress.
• För att hitta en delad nätverksskrivare (UNC-sökväg), väljer du
Delad skrivare [UNC] och anger det delade namnet manuellt
eller söker efter en delad skrivare genom att klicka på Bläddraknappen.
6
När installationen är klar öppnas ett fönster där du har möjlighet
att skriva ut en testsida och registrera dig som användare av en
Samsung-skrivare för att få information från Samsung. Om du vill
göra det markerar du motsvarande kryssrutor och klickar på Avsluta.
3
I annat fall klickar du på Avsluta.
Klicka på Nästa.
• Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.
• Läs bruksanvisningen: Låter dig läsa bruksanvisningen. Om du
inte har Adobe Acrobat installerat på din dator klickar du på detta
alternativ, så installeras Adobe Acrobat Reader automatiskt.
4
OBS! Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska när installationen
är klar, installerar du om skrivardrivrutinen. Se ”Installera om
skrivarprogrammet” på sidan 10.
8
Installera skrivarprogrammen i Windows
Välj Anpassad installation. Klicka på Nästa.
5
6
Listan över de skrivare som finns tillgängliga i nätverket visas. Välj
den skrivare du vill installera från listan och klicka sedan på Nästa.
• Om du inte ser skrivaren i listan, klickar du på Uppdatera för
att uppdatera listan eller väljer Lägg till TCP/IP-port för att
lägga till skrivaren till nätverket. För att lägga till skrivaren till
nätverket anger du skrivarens portnamn och IP-adress.
Välj vilka komponenter som ska installeras. När du har valt
komponenter visas följande fönster. Du kan också ändra skrivarens
namn, ställa in att skrivaren ska delas i nätverket, ställa in skrivaren
som standardskrivare och ändra portnamn för varje skrivare.
Klicka på Nästa.
Markera kryssrutan Installera skrivaren på en server om du vill
installera programvaran på en server.
• För att hitta en delad nätverksskrivare (UNC-sökväg), väljer du
Delad skrivare [UNC] och anger det delade namnet manuellt
eller söker efter en delad skrivare genom att klicka på Bläddraknappen.
7
TIPS: Om du vill ställa in en viss IP-adress på en viss nätverksskrivare
När installationen är klar öppnas ett fönster där du har möjlighet
att skriva ut en testsida och registrera dig som användare av en
Samsung-skrivare för att få information från Samsung. Om du vill
göra det markerar du motsvarande kryssrutor och klickar på Avsluta.
I annat fall klickar du på Avsluta.
klickar du på knappen Ange IP-adress. Fönstret Ange IP-adress visas.
Gör på följande sätt:
a. Välj en skrivare som ska ställas in med en viss IP-adress i listan.
b. Skriv in en IP-adress, nätmask och gateway för skrivaren manuellt
och klicka på Konfigurera för att ställa in IP-adressen för
nätverksskrivaren.
c. Klicka på Nästa.
OBS! Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska när installationen
är klar, installerar du om skrivardrivrutinen. Se ”Installera om
skrivarprogrammet” på sidan 10.
9
Installera skrivarprogrammen i Windows
Ändra språk för programvaran
OBS! Om din skrivare inte redan är ansluten till datorn, öppnas följande
fönster.
Efter installationen av programmen, kan du ändra språket på skärmen.
1
2
3
4
Klicka på Windows Start-meny.
Välj Program eller Alla program och sedan skrivardrivrutinens
namn.
Välj Språkval.
Välj önskar språk i fönstret för språkval och klicka sedan på OK.
Installera om skrivarprogrammet
Om installationen misslyckas kan du installera om programmet.
1 Starta Windows.
2
3
4
• Anslut skrivaren och klicka sedan på Nästa.
• Om du inte vill ansluta skrivaren nu klickar du på Nästa och Nej
på följande skärmbild. Därefter startar installationen. När den är klar
skrivs en testsida ut.
• Det ominstallationsfönster som visas i den här bruksanvisningen
kan skilja sig beroende på vilken skrivare och vilket gränssnitt
som används.
På Start-menyn väljer du Program eller Alla program →
skrivardrivrutinens namn → Underhåll.
Välj Reparera och klicka på Nästa.
Listan över de skrivare som finns tillgängliga i nätverket visas. Välj
den skrivare du vill installera från listan och klicka sedan på Nästa.
5
Välj de komponenter du vill installera om och klicka sedan på Nästa.
Om du installerade skrivarprogramvaran för lokal utskrift och
väljer skrivardrivrutinens namn, visas fönstret där du kan skriva
ut en testsida. Gör på följande sätt:
a. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och
klickar sedan på Nästa.
6
• Om du inte ser skrivaren i listan, klickar du på Uppdatera för att
uppdatera listan, eller väljer Lägg till TCP/IP-port för att lägga
till skrivaren till nätverket. För att lägga till skrivaren till nätverket
anger du skrivarens portnamn och IP-adress.
• För att hitta en delad nätverksskrivare (UNC-sökväg), väljer
du Delad skrivare [UNC] och anger det delade namnet manuellt
eller söker efter en delad skrivare genom att klicka på Bläddraknappen.
Nu visas en lista med komponenter så att du kan installera
om dem individuellt.
10
Installera skrivarprogrammen i Windows
b. Om testsidan skrivs ut på rätt sätt klickar du på Ja.
I annat fall skriver du ut den igen genom att klicka på Nej.
När ominstallationen är klar, klickar du på Avsluta.
Avinstallera skrivarprogrammen
1
2
3
4
5
6
Starta Windows.
På Start-menyn väljer du Program eller Alla program →
skrivardrivrutinens namn → Underhåll.
Välj Ta bort och klicka på Nästa.
Nu visas en lista med komponenter så att du kan avinstallera dem
individuellt.
Välj de komponenter du vill avinstallera och klicka sedan på Nästa.
När du ser frågan om du vill bekräfta dina val, klickar du på Ja.
Den markerade drivrutinen och alla dess komponenter tas bort
från datorn.
När alla program har avinstallerats klickar du på Avsluta.
11
Installera skrivarprogrammen i Windows
2
1
2
Grundläggande utskrift
Öppna det dokument du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på menyn Arkiv. Utskriftsfönstret visas. Det kan
variera mellan olika program.
De grundläggande utskriftsinställningarna väljs i Utskriftsfönstret.
Dessa inställningarna är bl.a. antal kopior och utskriftsområde.
Detta kapitel förklarar utskriftsalternativ och vanliga utskriftsuppgifter
i Windows.
Detta kapitel innehåller:
•
Skriva ut ett dokument
•
Skrivarinställningar
Försäkra dig om att din
skrivare är markerad.
- Fliken Layout
- Fliken Papper
- Fliken Grafik
- Fliken Extraalternativ
- Fliken Om
- Fliken Skrivare
- Använda en favoritinställning
- Använda Hjälp
3
4
Skriva ut ett dokument
OBS!
• Skrivardrivrutinens Egenskaper-fönster som visas i den här
bruksanvisningen kan skilja sig beroende på vilken skrivare som
används. Däremot har de olika egenskapsfönstren ungefär samma
uppbyggnad.
• Kontrollera de operativsystem som är kompatibla med din
skrivare. Se avsnittet om kompatibilitet med operativsystem
i skrivarspecifikationerna i skrivarens bruksanvisning.
• Om du behöver veta skrivarens exakta namn, kan du kontrollera
cd-skivan som följer med.
Följande procedur beskriver de allmänna steg som behövs för att skriva
ut från olika Windows-program. De exakta steg som behövs kan variera
beroende på det program du använder. Läs i bruksanvisningen för det
program du använder om den exakta utskriftsproceduren.
12
Grundläggande utskrift
5
6
Välj skrivardrivrutinen i listrutan Namn.
Om du vill dra nytta av de funktioner som stöds av din skrivare,
klickar du på Egenskaper i programmets utskriftsfönster.
Se ”Skrivarinställningar” på sidan 13 för mer information.
Om du ser Inställningar, Skrivare eller Alternativ i utskriftsfönstret,
klickar du på något av de alternativen istället. Klicka sedan
på Egenskaper i nästa fönster.
Klicka på OK för att stänga egenskapsfönstret.
Starta utskriftsjobbet genom att klicka på OK eller Skriv
ut i utskriftsfönstret.
Fliken Layout
Skrivarinställningar
Du kan använda skrivaregenskapsfönstret som ger dig tillgång till
de skrivaregenskaper du behöver för att använda skrivaren. När
skrivaregenskaperna visas, kan du granska och ändra alla inställningar
som behövs för din utskrift.
Fönstret med skrivaregenskaper kan se olika ut för olika operativsystem.
I detta avsnitt om programvara visas fönstret med skrivaregenskaper
som det ser ut i Windows XP.
Skrivardrivrutinens Egenskaper-fönster som visas i den här
bruksanvisningen kan skilja sig beroende på vilken skrivare som
används.
Fliken Layout innehåller alternativ för att justera hur dokumenten
kommer att se ut på den utskrivna sidan. På Layoutalternativ finns
Flera sidor per ark och Affisch. Se ”Skriva ut ett dokument” på
sidan 12 för mer information om hur du kommer åt skrivarens egenskaper.
1
2
Om du går till skrivaregenskaper via mappen Skrivare kan du se flera
Windows-baserade flikar (se Windows bruksanvisning) och fliken Skrivare
(se ”Fliken Skrivare” på sidan 16).
OBS!
• De flesta Windows-program kan åsidosätta de inställningar som du
anger i drivrutinen för skrivaren. Ändra först alla skrivarinställningar
som finns i programmet, och sedan de återstående inställningarna
i drivrutinen.
• De inställningar som du ändrar, används bara så länge du använder
det aktuella programmet. Om du vill utföra ändringarna permanent,
gör du dem i mappen Skrivare.
• Följande procedur gäller för Windows XP. Information för andra
Windows-operativsystem finns i motsvarande användarhandbok
eller onlinehjälp för Windows.
1. Klicka på Start-knappen i Windows.
2. Välj Skrivare och fax.
3. Välj skrivardrivrutinens ikon.
4. Högerklicka på skrivardrivrutinens ikon och välj sedan
Utskriftsinställningar.
5. Ändra inställningarna på varje flik och klicka på OK.
1 Riktning
Riktning låter dig välja i vilken riktning informationen ska skrivas
ut på en sida.
• Stående skriver längs papperets bredd, som ett brev.
• Liggande skriver ut längs sidan, som ett kalkylblad.
Stående
Liggande
• Rotera är ett alternativ där du kan rotera sidan 180 grader.
2 Layoutalternativ
Layoutalternativ används för att välja avancerade utskriftsalternativ.
Du kan välja Flera sidor per ark, Affisch och Utskrift av häfte.
• Mer information finns i ”Skriva ut flera sidor på ett ark papper (N-Upputskrift)” på sidan 18.
• Mer information finns i ”Skriva ut Affischer” på sidan 19.
• Mer information finns i ”Skriva ut häften” på sidan 19.
13
Grundläggande utskrift
Fliken Papper
Använd följande alternativ för att ställa in dina grundläggande
pappershanteringsbehov när du går in i skrivaregenskaperna. Se ”Skriva
ut ett dokument” på sidan 12 för mer information om hur du kommer
åt skrivarens egenskaper.
Klicka på fliken Papper för att visa egenskaper för Papper.
3 Källa
Kontrollera att Källa är satt till motsvarande pappersmagasin.
Använd Manuell matning när du skriver ut på särskilda material som
kuvert och OH-film. Du måste mata in ett papper åt gången i det manuella
facket eller multikassetten.
Om papperskällan är inställd på Välj automatiskt, hämtar skrivaren
papper automatiskt i följande ordning: Manuellt fack eller Multi-kassett,
Papperskassett 1, Tillbehörsfack 2.
4 Typ
Ställ in Typ så att den överensstämmer med papperet som finns i det
magasin som ska användas vid utskrift. På så sätt får du bästa
utskriftskvalitet. I annat fall kanske inte utskriftskvaliteten blir som du tänkt
dig.
Bomull: 75~90 g/m2 bomullspapper som t.ex. Gilbert 25 % och Gilbert
100 %.
Vanligt papper: Vanligt papper. Välj denna typ om skrivaren skriver ut i
svartvitt och på 60 g/m2 bomullspapper.
Återvunnet papper: 75~90 g/m2 återvunnet papper.
Färgat papper: 75~90 g/m2 papper med färgbakgrund.
1
2
3
4
5
6
1 Kopior
Kopior låter dig välja hur många kopior du vill skriva ut. Du kan välja från
1 till 999 kopior.
2 Format
Format låter dig ställa in storlek på det papper som du fyllt kassetten med.
Om den önskade storleken inte visas i rutan Format klickar du på
Anpassad. När fönstret Anpassad sidstorlek visas ställer du in
pappersstorleken och klickar sedan på OK. Inställningen visas nu på listan,
så att du kan välja den.
Ange ett eget namn
som du vill använda.
Ange pappersstorlek.
14
Grundläggande utskrift
5 Första sida
Denna egenskap används för att skriva ut första sidan på ett annat papper
än resten av dokumentet. Du kan välja papperskälla för första sidan.
Du kan t.ex. ladda tjockt papper för första sidan i multikassetten och vanligt
papper i kassett 1. Sedan väljer du Papperskassett 1 i alternativet Källa
och Multi-kassett i alternativet Första sida.
6 Omskalning
Omskalning låter dig automatiskt skala om utskriften på en sida. Du kan
välja mellan Ingen, Förminska/Förstora och Anpassa till sida.
• Mer information finns i ”Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument”
på sidan 21.
• Mer information finns i ”Anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek” på sidan 21.
Fliken Grafik
Avancerade alternativ
Använd följande grafikalternativ för att justera utskriftskvaliteten för dina
specifika utskriftsbehov. Se ”Skriva ut ett dokument” på sidan 12 för mer
information om hur du kommer åt skrivarens egenskaper.
Du kan ställa in avancerade inställningar genom att klicka på knappen
Avancerade alternativ.
Klicka på fliken Grafik för att visa de egenskaper som visas nedan.
1
2
3
Kvalitet
Vilka alternativ du kan välja för Upplösning beror på
skrivarmodellen. Ju högre inställningen är, desto skarpare kommer
utskrivna tecken och grafik att vara. Den högre inställningen kan öka den tid
det tar att skriva ut dokumentet.
Färgläge
Du kan välja färgalternativ. Att ställa in till Färg ger vanligtvis den bästa
utskriftskvaliteten för färgutskrifter. Om du vill skriva ut ett färgdokument i
gråskala, väljer du Gråskala. Om du vill justera färgalternativen manuellt,
väljer du Manuell och klickar på knappen Justera färg eller
Färgmatchning.
• Justera färg: Du kan justera hur bilder ska skrivas ut genom att ändra
inställningen i alternativet Levels.
• Färgmatchning: Du kan matcha skrivarens färgutskrift med färgerna på
skärmen i alternativet Settings.
15
Grundläggande utskrift
• TrueType-alternativ: Detta alternativ bestämmer hur drivrutinen
informerar skrivaren om hur texten ska behandlas i ditt dokument. Välj
lämplig inställning enligt ditt dokuments utseende. Alternativet kanske
bara är tillgängligt i Windows 9x/Me beroende på skrivarmodell.
- Ladda ner som rasterbild: När du valt detta alternativ kommer
drivrutinen att ladda ner alla typsnitt som bilder. Dokument med
komplicerade typsnitt, exempelvis koreanska eller kinesiska, eller olika
andra typsnitt kommer att skrivas ut snabbare med denna inställning.
- Skriv ut som bild: När du valt detta alternativ kommer drivrutinen att
ladda ner alla typsnitt som bilder. När du skriver ut dokument med många
bilder och relativt lite text (som TrueType), går utskriften snabbare när
du väljer detta alternativ.
• Skriv ut all text svart: När alternativet Skriv ut all text svart är valt,
skrivs all text ut helt i svart, oberoende av i vilken färg det visas på skärmen.
• Mörkare text: När alternativet Mörkare text är markerat kryssas
kommer all text i ditt dokument att skrivas ut mörkare än i ett vanligt
dokument.
Fliken Extraalternativ
Fliken Om
Du kan välja utskriftsalternativ för dokumentet. Se ”Skriva ut ett
dokument” på sidan 12 för mer information om hur du kommer
åt skrivarens egenskaper.
Använd fliken Om för att visa copyrightinformation och drivrutinens
versionsnummer. Om du har en Internet-anslutning kan du ansluta till
Internet genom att klicka på ikonen för webbplats. Se ”Skriva ut ett
dokument” på sidan 12 för mera information om hur du kommer
åt skrivarens egenskaper.
Klicka på fliken Extraalternativ för att komma åt följande egenskaper:
1
Fliken Skrivare
2
Om du öppnar skrivaregenskaperna via mappen Skrivare kan du visa
fliken Skrivare. Du kan ställa in skrivarens konfiguration.
Följande procedur gäller för Windows XP. Information för andra
Windows-operativsystem finns i motsvarande användarhandbok
eller onlinehjälp för Windows.
1 Klicka på Start-menyn i Windows.
3
2
3
4
5
1 Vattenstämpel
Du kan skapa en bakgrundsbild med text, som skrivs ut på varje sida i ditt
dokument. Mer information finns i ”Använda vattenstämplar” på sidan 22.
2 Överlägg
Överlägg används ofta istället för förtryckta blanketter eller papper med
brevhuvud. Mer information finns i ”Använda överlägg” på sidan 23.
OBS! Funktionen överlägg stöds ej i NT 4.0.
3 Utskriftsalternativ
• Utskriftsordning: Du kan välja i vilken ordning sidorna skrivs ut. Välj
utskriftsordning i listrutan.
- Normal: Utskriften sker från första sidan till sista av alla sidorna.
- Vänd om alla sidor: Alla sidor skrivs ut från den sista till den första.
- Skriv ut udda sidor: Skrivaren skriver bara ut udda numrerade sidor
i ditt dokument.
- Skriv ut jämna sidor: Skrivaren skriver bara ut jämna numrerade
sidor i ditt dokument.
16
Grundläggande utskrift
Välj Skrivare och fax.
Välj skrivardrivrutinens ikon.
Högerklicka på skrivardrivrutinens ikon och välj sedan
Egenskaper.
Klicka på fliken Skrivare och ställ in alternativen.
Använda en favoritinställning
Alternativet Favoriter, som syns på varje egenskapsflik, gör det möjligt
för dig att spara aktuella egenskapsinställningar för framtida bruk.
Spara ett Favoriter-objekt:
1
2
Ändra de inställningar du önskar på varje flik.
3
Klicka på Spara.
Ange ett namn för objektet i rutan Favoriter.
När du sparar Favoriter, sparas alla aktuella inställningar för
drivrutinen.
Om du vill använda en sparad inställning, väljer du den i listrutan
Favoriter. Skrivaren är nu inställd att skriva ut enligt de inställningar
du valde i Favoriter.
Om du vill radera en favoritinställning, väljer du den i listan och klickar
på Radera.
Du kan även återställa standardinställningar för skrivardrivrutinen
genom att välja Standardskrivare i listan.
Använda Hjälp
Din skrivare har en hjälpfunktion som du kan aktivera genom att klicka
på knappen Hjälp i skrivarens egenskapsfönster. Dessa hjälpskärmar
ger detaljerad information om skrivardrivrutinens skrivarfunktioner.
Du kan också klicka på
längst upp till höger i fönstret och sedan
klicka på valfri inställning.
17
Grundläggande utskrift
3
Avancerad utskrift
Skriva ut flera sidor på ett ark papper
(N-Upp-utskrift)
Detta kapitel förklarar utskriftsalternativ och avancerade utskriftsuppgifter.
OBS!
• Skrivardrivrutinens Egenskaper-fönster som visas i den här
bruksanvisningen kan skilja sig beroende på vilken skrivare som
används. Däremot har de olika egenskapsfönstren ungefär samma
uppbyggnad.
• Om du behöver veta skrivarens exakta namn, kan du kontrollera den
cd-skiva som följer med.
1
2
3
4
Du kan välja antalet sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark.
Skriver du ut fler än en sida per ark kommer sidorna att förminskas och
ordnas på arket så som du anger. Du kan skriva ut upp till 16 sidor på ett ark.
1
2
3
Detta kapitel innehåller:
•
Skriva ut flera sidor på ett ark papper (N-Upp-utskrift)
•
Skriva ut Affischer
•
Skriva ut häften
•
Skriva ut på båda sidorna av pappret
•
Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument
•
Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek
•
Använda vattenstämplar
•
Använda överlägg
4
Välj utskriftsordningen från listrutan Sidordning om det behövs.
5
Markera Skriv ut sidmarginaler om du vill skriva ut en ram runt
varje sida på arket.
Klicka på fliken Papper och välj pappersfack, pappersstorlek och
papperstyp.
Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
6
18
Avancerad utskrift
För att ändra utskriftsinställningarna från din programvarutillämpning,
gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Layout och välj sedan Flera sidor per ark
i listrutan Typ.
Välj det antal sidor du vill skriva ut per ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16)
i listrutan Sidor per ark.
Skriva ut Affischer
Skriva ut häften
Denna funktion låter dig skriva ut ett dokument som består av en sida
på 4, 9 eller 16 ark papper, så att du kan klistra ihop arken så att de bildar
en affisch.
1
2
För att ändra utskriftsinställningarna från din programvarutillämpning,
gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Layout och välj sedan Affisch i listrutan Typ.
3
Konfigurera alternativet Affisch:
8
9
8
9
Med den här funktionen kan du skriva ut ditt dokument på båda sidor av
papperet och arrangera sidorna så att papperet kan vikas på mitten efter
utskriften och bilda ett häfte.
1 För att ändra utskriftsinställningarna från ditt program, gå till
skrivarinställningar. Se “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
2 Klicka på fliken Layout och välj sedan Utskrift av häfte i listrutan
Typ.
Du kan välja sidlayout från 2x2, 3x3 eller 4x4. Om du väljer 2x2
sträcks utskriften automatiskt ut över 4 fysiska sidor.
OBS! Funktionen Utskrift av häfte är bara tillgänglig när du valt storlekarna
A4, Letter, Legal eller Folio i alternativet Format på fliken Papper.
3
Ange en överlappning i millimeter eller tum så att det blir enklare
att limma ihop arken.
0,15 tum
0,15 tum
4
5
Klicka på fliken Papper och välj pappersfack, pappersstorlek och
papperstyp.
Klicka på OK och skriv ut dokumentet. Du kan nu göra färdigt
affischen genom att limma ihop arken.
19
Avancerad utskrift
4
5
Klicka på fliken Papper och välj papperskälla, pappersformat och
papperstyp.
Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
Efter utskriften viker du arken och häftar ihop dem.
1
Skriva ut på båda sidorna av pappret
Du kan skriva ut på båda sidorna av ett papper. Innan du skriver ut ska
du bestämma hur dokumentet ska vara riktat.
2
3
För att ändra utskriftsinställningarna från ditt program, gå till
skrivarinställningar. “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
Välj pappersriktning på fliken Layout.
Välj vilket bindningsalternativ du vill använda i avsnittet
Dubbelsidig utskrift.
Alternativen är:
• Skrivarinställning: När du väljer det här alternativet bestäms
funktionen av den inställning du gör på skrivarens kontrollpanel. Vissa
skrivare stöder inte den här funktionen.
• Ingen
• Långsida, som är den normala layouten vid bokbindning.
• Kortsida, som ofta används för kalendrar.
2
2
3
3
2
5
2
3
5
5
3
5
▲ Långsida
▲ Kortsida
OBS!
• Skriv inte ut på båda sidor av etiketter, OH-ark, kuvert eller tjockt
papper. Detta kan resultera i att papper fastnar och att skrivaren
skadas.
• Vid dubbelsidig utskrift kan du endast använda följande pappersstorlekar:
A4, Letter, Legal och Folio, med en vikt på 75~90 g/m² (20-24 lbs).
4
5
Klicka på fliken Papper och välj papperskälla, pappersformat och
papperstyp.
Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
Skrivaren skriver ut varannan sida av dokumentet först.
OBS: Om skrivaren inte har en enhet för dubbelsidig utskrift måste
du avsluta utskriften manuellt. Skrivaren skriver ut varannan sida
av dokumentet först. När den första sidan av utskriften är klar, visas
fönstret Utskriftstips. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja
utskriften.
20
Avancerad utskrift
Skriva ut ett förminskat eller förstorat
dokument
Du kan ända storlek för en sidas innehåll så att det visas större eller
mindre på den utskrivna sidan.
1
2
3
A
För att ändra utskriftsinställningarna från din
programvarutillämpning, gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut
ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Papper och välj sedan Förminska/Förstora i
listrutan Typ.
Ange skalningsgrad i inmatningsfältet Procentsats.
Du kan också klicka på knappen
4
5
Anpassa ett dokument efter en vald
pappersstorlek
eller
.
Välj pappersfack, pappersstorlek och typ i Pappersalternativ.
Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
21
Avancerad utskrift
Denna skrivarfunktion låter dig skala om din utskrift så att den passar
varje pappersstorlek oberoende av dokumentets storlek. Detta kan vara
nyttigt om du vill kontrollera fina detaljer på ett litet dokument.
1
2
3
4
5
För att ändra utskriftsinställningarna från din
programvarutillämpning, gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut
ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Papper och välj sedan Anpassa till sida i listrutan
Typ.
Välj korrekt storlek i listrutan Använd sida.
Välj pappersfack, pappersstorlek och typ i Pappersalternativ.
Klicka på OK och skriv ut dokumentet.
Skapa en vattenstämpel
Använda vattenstämplar
1
Med alternativet Vattenstämpel kan du skriva ut text över ett existerande
dokument. Du kan till exempel behöva skriva ut i stora, gråa bokstäver
ordet ”UTKAST” eller ”KONFIDENTIELLT” diagonalt över ett dokuments
första sidan eller samtliga sidor.
2
För att ändra utskriftsinställningarna från din programvarutillämpning,
gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Extraalternativ och sedan på knappen Redigera
vid Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel öppnas.
Det finns flera fördefinierade vattenstämplar för skrivaren som du kan
ändra. Du kan också lägga till nya på listan om du vill.
Använda en befintlig vattenstämpel
1
2
För att ändra utskriftsinställningarna från din
programvarutillämpning, gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut
ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Extraalternativ och välj sedan önskad
vattenstämpel i listrutan Vattenstämpel. Du kan se den valda
vattenstämpeln på förhandsvisningssidan.
3
4
Förhandsvisning av bild
3
Klicka på OK och starta utskriften.
OBS! Förhandsgranskningsbilden visar hur sidan ser ut när den
skrivits ut.
5
6
Skriv ett textmeddelande i rutan Vattenstämpelmeddelande.
Du kan ange upp till 40 tecken. Meddelandet visas
i förhandsgranskningsfönstret.
När rutan Endast första sidan är ikryssad, skrivs vattenstämpeln
endast ut på första sidan
Välj alternativ för vattenstämpel.
Du kan välja teckensnitt, stil, storlek och gråskalenivå vid
Typsnittsattribut och ange vinkel för vattenstämpeln vid
Meddelandevinkel.
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny vattenstämpel i listan.
När du är klar med redigeringen, klickar du på OK och startar
utskriften.
Om du inte vill skriva ut någon vattenstämpel, väljer du (Ingen
vattenstämpel) i listrutan Vattenstämpel.
22
Avancerad utskrift
Redigera en vattenstämpel
1
2
3
4
5
För att ändra utskriftsinställningarna från din programvarutillämpning,
gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Extraalternativ och sedan på knappen Redigera
vid Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel öppnas.
Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella
vattenstämplar om du vill ändra vattenstämpelns text och andra
alternativ.
Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.
Klicka på OK tills utskriftsfönstrets stängs.
Använda överlägg
Vad är ett överlägg?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Ta bort en vattenstämpel
1
2
3
4
För att ändra utskriftsinställningarna från din programvarutillämpning,
gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Extraalternativ och sedan på knappen Redigera
vid Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel öppnas.
Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella
vattenstämplar och klicka sedan på Radera.
Klicka på OK tills utskriftsfönstrets stängs.
Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk
(HDD) som särskild filformat och som kan skrivas ut på valfritt dokument.
Överlägg används ofta istället för förtryckta blanketter eller papper med
brevhuvud. Istället för att använda ett förtryckt brevhuvud, kan du skapa
ett överlägg som innehåller exakt samma information som finns på ditt
brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud
behöver du inte längre ladda förtryckt papper i skrivaren. Allt du behöver
göra är att säga åt skrivaren att skriva ut brevhuvudöverlägget på ditt
dokument.
OBS! Funktionen överlägg stöds ej i NT 4.0.
Skapa ett nytt överlägg
För att kunna använda ett överlägg, måste du skapa ett nytt överlägg
som innehåller din logotyp eller bild.
1
WORLD BEST
2
3
Skapa eller öppna ett dokument som innehåller text eller bild som
du vill använda för överlägget. Placera objekten exakt där du vill
ha dem, när de skrivs ut som överlägg.
Om du vill spara dokumentet som ett överlägg visar du
skrivaregenskaperna. Se “Skriva ut ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Extraalternativ och sedan på knappen Redigera
vid Överlägg.
Förhandsvisning av bild
23
Avancerad utskrift
4
I fönstret Redigera överlägg, klickar du på Skapa överlägg.
Använda överlägg
När du har skapat ett överlägg kan du skriva ut det på dina dokument.
Skriva ut ett överlägg på ett dokument.
1
2
3
4
5
5
Skapa eller öppna det dokument du vill skriva ut.
För att ändra utskriftsinställningarna från din
programvarutillämpning, gå till skrivarinställningar. Se “Skriva ut
ett dokument”på sidan 12.
Klicka på fliken Extraalternativ.
Välj önskar överlägg i listrutan Överlägg.
Om den överläggsfil som du vill använda inte visas i listan Överlägg
klickar du på knappen Redigera och Ladda överlägg och väljer
sedan överläggsfilen.
I fönstret Skapa överlägg anger du ett namn i rutan Filnamn. Vid
behov väljer du sökväg. (Standardinställningen är C:\FormOver.)
Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på
en extern plats, kan du också ladda filen när du öppnar fönstret
Ladda överlägg.
6
7
När du har valt filen klickar du på Öppna. Filen visas i rutan
Överläggslista och kan användas för utskrifter. Välj överlägget
i rutan Överläggslista.
Klicka på Spara. Namnet visas i rutan Överläggslista.
Klicka på OK eller Ja när du är klar.
Filen skrivs inte ut. Istället lagras den på datorns hårddisk.
OBS! Överläggsdokumentets storlek måste vara samma som det
dokument du vill skriva överlägget på. Skapa inte ett överlägg med
en vattenstämpel.
24
Avancerad utskrift
6
7
Vid behov, klicka på Bekräfta sidöverlägg vid utskrift. Om denna
ruta är markerad, öppnas ett meddelandefönster varje gång
du skickar ett dokument till utskrift, där du ska bekräfta att du vill
ha ett överlägg på dokumentet.
Om denna ruta är avmarkerad och du har valt ett överlägg, skrivs
detta ut automatiskt på dokumentet.
Klicka på OK eller Ja tills utskriften startas.
Det valda överlägget förs över till skrivaren tillsammans med din
utskrift och skrivs ut på dokumentet.
OBS! Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som
det som du vill skriva överlägget på.
Ta bort ett överlägg
Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.
1
2
3
4
5
6
Klicka på fliken Extraalternativ i fönstret med skrivaregenskaper.
Klicka på knappen Redigera vid Överlägg.
Markera det överlägg som du vill ta bort i rutan Överläggslista.
Klicka på Radera överlägg.
När ett bekräftelsemeddelande visas, klicka på Ja.
Klicka på OK tills utskriftsfönstrets stängs.
25
Avancerad utskrift
4
Dela skrivaren lokalt
Konfigurera en värddator
1
2
3
4
5
6
Du kan ansluta skrivaren direkt till en dator, som då kallas ”värddator”
på nätverket.
Följande procedur gäller för Windows XP. Information för andra
Windows-operativsystem finns i motsvarande användarhandbok
eller onlinehjälp för Windows.
OBS!
• Kontrollera de operativsystem som är kompatibla med din
skrivare. Se avsnittet om kompatibilitet med operativsystem
i skrivarspecifikationerna i skrivarens bruksanvisning.
• Om du behöver veta skrivarens exakta namn, kan du kontrollera
cd-skivan som följer med.
Starta Windows.
Öppna menyn Start och välj sedan Skrivare och faxar.
Dubbelklicka på skrivardrivrutinens ikon.
Öppna Skrivare-menyn och välj sedan Dela.
Markera kryssrutan Dela ut denna skrivare.
Fyll i fältet Namn på delad skrivare och klicka på OK.
Konfigurera en klientdator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26
Dela skrivaren lokalt
Högerklicka på Windows Start-knappen och välj sedan
Utforskaren.
Öppna din nätverksmapp i den vänstra kolumnen.
Klicka på namnet för den delade skrivaren.
Öppna menyn Start och välj sedan Skrivare och faxar.
Dubbelklicka på skrivardrivrutinens ikon.
Öppna Skrivare-menyn och välj sedan Egenskaper.
Klicka på fliken Portar och klicka sedan på Lägg till port.
Välj Lokal port och klicka på Ny port.
Fyll i fältet Ange ett portnamn med delningsnamnet.
Klicka på OK och sedan på Close.
Klicka på Använd och sedan på OK.
5
Programmet Smart Panel visar skrivarens status och diverse information.
Du kan dessutom ändra inställningar och se hur mycket toner som finns
kvar i tonerkassetterna.
Använda Smart Panel
Smart Panel är ett program som övervakar och upplyser dig om skrivarens
status och som gör att du kan anpassa skrivarens inställningar. Smart
Panel installeras automatiskt när du installerar skrivarprogramvaran.
2
3
OBS!
• För att använda programmet behöver du:
- Windows 98 eller senare (Windows NT 4.0 kan bara användas för
skrivare med nätverksstöd.) Om du vill veta vilka operativsystem
som fungerar med skrivaren, läser du Skrivarens specifikationer
i skrivarens bruksanvisning.
- Internet Explorer 5.0 eller senare för Flash-animationer i HTML-hjälpen.
• Om du behöver veta skrivarens exakta namn, kan du kontrollera den
CD-skiva som följer med.
1
4
5
1 Tonernivå
Du kan visa den återstående tonernivån i tonerkassetterna. Skrivaren och
hur många tonerkassetter som visas ovanför fönstret varierar beroende
på vilken skrivare du använder.
2 Köp nu
Du kan beställa nya tonerkassetter på nätet.
Lära dig Smart Panel
3 Felsökningsguide
Du kan läsa Hjälp för att lösa problem.
Om ett fel uppstår under utskrift öppnas Smart Panel automatiskt och
visar felet. Du kan också öppna Smart Panel manuellt från aktivitetsfältet
i Windows. Dubbelklicka på Smart Panel-ikonen i Windows aktivitetsfält.
4 Skrivarinställning
Du kan göra olika skrivarinställningar i fönstret Hjälpprogram
för skrivarinställningar.
Dubbelklicka på den här ikonen.
OBS! Om du ansluter skrivaren till ett nätverk visas fönstret
SyncThru:s webbtjänst i stället för Hjälpprogram för
skrivarinställningar.
Från Start-menyn kan du också välja Program eller Alla program →
ditt skrivardrivrutinsnamn → Smart Panel.
5 Drivrutinsinställning
Du kan använda skrivaregenskapsfönstret som ger dig tillgång
till de skrivaregenskaper du behöver för att använda skrivaren.
Mer information finns i Se “Skrivarinställningar” på sidan 13.
OBS!
• Om du redan har installerat fler än en Samsung-skrivare, väljer
du först rätt skrivarmodell för att använda motsvarande Smart Panel.
Högerklicka på Smart Panel-ikonen i aktivitetsfältet i Windows och
välj ditt skrivarnamn.
• Smart Panel-fönstret och dess innehåll som visas i den här
handboken kan variera beroende på vilken skrivare du använder.
Öppna felsökningsguiden
Med felsökningsguiden kan du visa lösningar för felstatusproblem.
Högerklicka på Smart Panel-ikonen i aktivitetsfältet i Windows och välj
Felsökningsguide.
27
Använda Smart Panel
Använda hjälpprogrammet för
skrivarinställningar
Ändra programinställningarna för
Smart Panel
Med Hjälpprogram för skrivarinställningar kan du göra och kontrollera
skrivarinställningar.
Högerklicka på Smart Panel-ikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka
på Alternativ.
1
Följande fönster öppnas.
2
3
Högerklicka på Smart Panel-ikonen i aktivitetsfältet i Windows och
klicka på Skrivarinställning.
Ändra inställningarna.
Skicka ändringarna till skrivaren genom att klicka på Skicka-knappen.
OBS! Om du ansluter skrivaren till ett nätverk visas fönstret
SyncThru:s webbtjänst i stället för Hjälpprogram för
skrivarinställningar.
Använda hjälpfilen på skärmen
Du kan visa Hjälpprogram för skrivarinställning på skärmen. Om du
behöver hjälp högerklickar du på ett textobjekt eller en ikon och väljer
sedan "Vad är detta?". Ett litet fönster med en förklaring visas.
• Visa när ett jobb slutförts på nätverksskrivaren: Datorn visar
popupfönstret eller bubblan för Smart Panel när jobbet har slutförts.
(Endast för nätverkskompatibla skrivare.)
• Visa när ett fel inträffat under pågående utskrift: Datorn visar
popupfönstret eller bubblan för Smart Panel när ett fel uppstår
under utskrift.
• Visa med: Du kan välja hur datorn visar ett meddelande. Om
du väljer Popupfönster (smart panel) visas meddelandet i Smart
Panels popupfönster.
• Öppna jobbövervakaren när ett jobb sparas i skrivaran: Om du
lagrar utskriftsjobb på skrivarens hårddisk, öppnar datorn fönstret
Jobbövervakaren. (Endast för skrivare med nätverksstöd och
inbyggd hårddisk.)
• Schemalägg en automatisk statuskontroll var: Datorn uppdaterar
skrivarens status regelbundet. Om du ställer in värdet i närheten
av 1 sekund kontrolleras skrivarstatusen med ofta vilket gör att
du kan svara snabbare på eventuella skrivarfel.
28
Använda Smart Panel
6
Använda skrivaren i Linux
Systemkrav
Du kan använda din skrivare i Linuxmiljön.
Operativsystem som stöds
Detta kapitel innehåller:
• Redhat 7.1 och senare
•
Systemkrav
• Linux Mandrake 8.0 och senare
•
Installera skrivardrivrutinen
• SuSE 7.1 och senare
•
Ändra skrivarens anslutningsmetod
• Caldera OpenLinux 3.1 och senare
•
Avinstallera skrivardrivrutinen
•
Använda konfigureringsverktyget
•
Ändra egenskaper för LLPR
• Turbo Linux 7.0 och senare
• Slackware 8.1 och senare
Rekommenderad kapacitet
• Pentium IV 1 GHz eller högre
• RAM 256 MB eller mer
• Hårddisk 1 GB eller mer
Mjukvara
• Glibc 2.1 eller senare
• GTK+ 1.2 eller senare
• GhostScript
OBS!
• Det fönster med egenskaper för Linux-skrivaren som visas i den här
bruksanvisningen kan skilja sig beroende på vilken skrivare som
används. Däremot liknar egenskapernas uppbyggnad varandra.
• Du kan kontrollera skrivarnamnet på den medföljande cd-skivan.
29
Använda skrivaren i Linux
För Expert, välj önskat alternativ och klicka sedan på Begin
Install.
Installera skrivardrivrutinen
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. Sätt på både
skrivaren och datorn.
När fönstret för administratörinloggning öppnas, skriver du ”root”
i fältet Login och anger sedan systemlösenordet.
OBS! Du måste logga in som super user (root) för att kunna installera
skrivarens program. Om du inte är super user, be din administratör
om hjälp.
3
Sätt i cd-skivan med skrivarprogrammen. CD-skivan körs
automatiskt.
OBS! Om cd-skivan inte startar automatiskt, klickar du på ikonen
längst ned
i fönstret. När terminalfönstret öppnas skriver du:
[[email protected] /root]# mount -t iso9660 / dev/ hdc/ mnt/ cdrom(Detta förutsatt att
/dev/hdc är CD-skivan med skrivarens programvara och att du använder
katalogen /mnt/cdrom)
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (mappen för cd-spelaren) [[email protected]
cdrom]# ./setup.sh
4
6
Installationen av skrivardrivrutinen påbörjas. När installationen
är klar klickar du på Start.
7
Fönstret Linux Printer Configuration öppnas. Klicka på ikonen Add
Printer på verktygsfältet längst upp i fönstret.
Välj installationstyp, antingen Recommended eller Expert och
klicka sedan på Continue.
OBS! Beroende på det utskriftssystem du använder, öppnas kanske
fönstret Administrator Login. Skriv ”root” i fältet Login och ange sedan
systemlösenordet.
5
Recommended är helt automatisk och kräver ingen inblandning av
användaren. Expert installationen låter dig välja installationssökväg
och utskriftssystem.
Om du valde Recommended fortsätter du med steg 6.
8
Nu ser du de skrivare som för närvarande är installerade på systemet.
Välj den skrivare du vill använda. De funktionsflikar som finns för
den valda skrivaren visas längst upp i fönstret Add a Printer.
OBS! Om skrivaren stöder PS-utskrift rekommenderas det att du väljer
PS-drivrutinen.
30
Använda skrivaren i Linux
9
Ändra skrivarens anslutningsmetod
Klicka på fliken Connection och försäkra dig om att skrivarporten
är korrekt konfigurerad. I annat fall ändrar du enhetsinställningen.
Om du vill ändra skrivarens anslutningsmetod från USB till parallell eller
vice versa, måste du konfigurera om din Linux-skrivare genom att lägga
till skrivaren till systemet. Utför följande steg:
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. Sätt på både skrivaren
och datorn.
När fönstret för administratörinloggning öppnas, skriver du ”root”
i inloggningsfältet och anger sedan systemlösenordet.
OBS! Du måste logga in som super user (root) för att kunna installera
en ny skrivare till ditt utskriftssystem. Om du inte är super user, be din
administratör om hjälp.
3
10
Du kan använda fliken Settings och fliken Queue för att visa
skrivarens aktuella inställningar. Vid behov kan du ändra dessa
inställningar.
4
5
OBS! Alternativen kan skilja sig beroende på vilken skrivare som används.
Fälten Description och Location på skärmbilden Queue (Kö) visas
kanske inte beroende på vilket utskriftssystem som används.
11
12
13
Från ikonen Startup Menu längst ned på skrivbordet, väljer
du Linux Printer och sedan Configuration Tool.
Du kan också öppna fönstret Linux Printer Configuration genom
att skriva ”linux-config” i terminalfönstret.
När fönstret Linux Printer Configuration visas, klickar du på ikonen
Add Printer på verktygsfältet längst upp i fönstret.
Klicka på fliken Connection längst upp i fönstret Add a Printer.
Kontrollera att skrivarporten är rätt inställd. I annat fall ändrar
du enhetsinställningen.
Klicka på OK för att avsluta.
När fönstret anger att skrivaren är korrekt installerad, klickar
du på OK.
Fönstret Linux Printer Configuration öppnas igen. På fliken Info
kan du visa information om skrivardrivrutinen. Vid behov kan du
ändra dessa inställningar. För detaljer om hur du ändrar skrivarens
konfigurering, se ”Använda konfigureringsverktyget” på sidan 32.
6
31
Använda skrivaren i Linux
Klicka på OK.
Avinstallera skrivardrivrutinen
1
Använda konfigureringsverktyget
Från ikonen Startup Menu längst ned på skrivbordet, väljer
du Linux Printer och sedan Configuration Tool.
Konfigureringsverktyget används för administrativa uppgifter. som att
lägga till och ta bort nya skrivare och ändra deras globala inställningar.
Vanliga användare kan också köra det, för att på ett enkelt sätt granska
jobbköer och skrivaregenskaper samt ändra deras lokala egenskaper.
Så här kommer du åt konfigureringsverktyget:
1
2
2
3
Du kan också öppna fönstret Linux Printer Configuration genom
att skriva ”linux-config” i terminalfönstret.
I fönstret Linux Printer Configuration väljer du kommandot
Uninstall på menyn File.
Fönstret Administrator Login öppnas. Skriv ”root” i fältet Login
och ange sedan systemlösenordet. Klicka på Proceed.
Från ikonen Startup Menu längst ned på skärmbilden väljer
du Linux Printer och sedan Configuration Tool. Fönstret Linux
Printer Configuration öppnas.
Du kan också öppna detta fönster från terminalfönstret genom att
skriva ”linux-config”.
Fönstret Linux Printer Configuration visar en lista över installerade
skrivare i den vänstra rutan. Den högra rutan visar ett antal flikar
som visar information om den nu valda skrivaren.
Välj din skrivardrivrutin, om den inte redan är vald.
OBS! Du måste logga in som super user (root) för att kunna avinstallera
skrivarens program. Om du inte är super user, be din administratör
om hjälp.
4
5
Ett meddelande visas som ber dig bekräfta att du vill fortsätta med
avinstallationen. Klicka på Yes.
Välj Complete uninstall och klicka sedan på Uninstall.
3
På fliken Info visas allmän information om skrivaren.
Om du är en Internet-användare kan du klicka på Go to the Web
page for this printer för att komma till Samsungs webbsida.
Klicka på fliken Job om du vill granska och hantera jobbkön för den
valda skrivaren. Du kan avbryta, återuppta eller ta bort ett eller flera
specifika jobb i kön. Du kan dra ett eller flera specifika jobb till
en annan skrivares kö.
6
7
Klicka på OK för att påbörja avinstallationen.
När avinstallationen är klar klickar du på Finished.
32
Använda skrivaren i Linux
På fliken Properties kan du ändra standardskrivarinställningarna.
Du kan också öppna fönstret LLPR Properties på följande sätt:
• Från ikonen Startup Menu längst ned på skärmbilden väljer
du Linux Printer och sedan Linux LPR.
3
• Om fönstret Linux Printer Configuration är redan öppet, väljer
du Test Print på menyn Print.
Fönstret LLPR Properties öppnas.
OBS! Vanliga användare kan skriva över de globala inställningar
som gjorts av administratören. När en vanlig användare klickar
på Apply, sparas dessa egna inställningar i användarens profil och
kan senare användas med LLPR. Om det är administratören som kör
konfigureringsverktyget, sparas inställningarna som ny global standard.
Fönstret har följande sex flikar:
• General – här kan du ändra pappersstorlek, papperstyp,
papperskälla, dokumentens riktning, sätta på dubbelsidig utskrift,
lägga till start- och slutsidor och ändra antalet sidor per ark.
Ändra egenskaper för LLPR
• Margins – här kan du ange sidans marginaler. Bilden till höger
visar de aktuella inställningarna. Dessa marginaler används inte
när du skriver ut PostScript data.
Du kan finjustera skrivarens egenskaper genom att öppna
egenskapsfönstret för LLPR.
• Image – låter dig välja alternativ för bilder när du skriver ut
bildfiler, t.ex. när ett icke-PostScript dokument skickas till LLPR
från kommandoraden. Färginställningarna används också för
postscript-dokument.
Så här öppnar du fönstret LLPR:
1
2
Välj kommandot Print i det program du använder.
När fönstret Linux LPR öppnas, klickar du på Properties.
• Text – här kan du välja densiteten för text, och stänga av/på
syntaxfärger.
• HP-GL/2 – här kan du ställa in standardalternativ för utskrift
av dokument i HP-GL/2-format, som används av vissa plottrar.
Klicka på Properties.
• Advanced – här kan du åsidosätta skrivarens
standardinställningar.
Om du klickar på knappen Save längst ned i fönstret, behålls
alternativen mellan LLPR-sessioner.
4
33
Använda skrivaren i Linux
Använd knappen Help för att visa detaljer om alternativen i fönstret.
Om du vill använda alternativen klickar du på OK i fönstret LLPR
Properties. Nu återvänder du till fönstret Linux LPR. Klicka på OK
för att starta utskriften.
7
Installera skrivardrivrutinen
Använda skrivaren med
en Macintosh
1
2
3
4
5
6
7
8
Din maskin stöder Macintoshdatorer med inbyggd USB-anslutning eller
10/100 Base-TX nätverkskort. När du skriver ut en fil från en Macintoshdator, kan du använda CUPS-drivrutinen genom att installera PPD-filen.
Obs! Vissa skrivare stöder inte nätverksgränssnitt. Du kan
kontrollera att skrivaren stöder ett nätverksgränssnitt genom
att läsa skrivarspecifikationerna i skrivarens bruksanvisning.
9
10
Detta kapitel innehåller:
•
Installera programvara för Macintosh
•
Installera skrivaren
•
Utskrift
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn. Sätt på datorn och
skrivaren.
Sätt i den cd-skiva som levererades med skrivaren i cd-spelaren.
Dubbelklicka på cd-spelarikonen som dyker upp på skrivbordet.
Dubbelklicka på mappen Installer.
Dubbelklicka på mappen Printer.
Dubbelklicka på ikonen Samsung SPLC Installer.
Ange lösenordet och klicka på OK.
Installationsprogrammet för Samsung SPL startas. Klicka på
Continue och sedan på Continue.
Välj Easy Install och klicka på Install.
När installationen är klar klickar du på Quit.
Avinstallera skrivardrivrutinen
Avinstallation behövs om du vill uppgradera programvaran eller om
installationen misslyckas.
1 Sätt i den cd-skiva som levererades med skrivaren i cd-spelaren.
2
3
4
5
6
7
Installera programvara för Macintosh
Den cd-skiva som medföljde skrivaren innehåller en PPD-fil som gör det
möjligt att använda CUPS-drivrutinen eller Apple LaserWriter-drivrutinen
(endast tillgänglig när du använder en skrivare som stöder
PostScript-drivrutinen), för utskrift på en Macintosh-dator.
8
9
Kontrollera följande innan du installerar skrivarprogrammet:
Objekt
Krav
Operativsystem
Mac OS 10.3 ~ 10.4
RAM
128 MB
Ledigt diskutrymme
200 MB
34
Använda skrivaren med en Macintosh
Dubbelklicka på cd-spelarikonen som dyker upp på skrivbordet.
Dubbelklicka på mappen Installer.
Dubbelklicka på mappen Printer.
Dubbelklicka på ikonen Samsung SPLC Installer.
Ange lösenordet och klicka på OK.
Installationsprogrammet för Samsung SPL startas. Klicka på
Continue och sedan på Continue.
Välj Uninstall och klicka sedan på Uninstall.
När avinstallationen är klar klickar du på Quit.
Installera skrivaren
Konfigurationen av skrivaren beror på vilken kabel du väljer att använda
mellan skrivaren och datorn — nätverkskabeln eller USB-kabeln.
För nätverksanslutna Macintosh-datorer
OBS! Vissa skrivare stöder inte nätverksgränssnitt. Innan
du ansluter skrivaren kan du kontrollera att den stöder ett
nätverksgränssnitt genom att läsa skrivarspecifikationerna
i skrivarens bruksanvisning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Följ anvisningarna i ”Installera programvara för Macintosh” på
sidan 34 för att installera PPD- och filterfilerna på datorn.
Öppna Print Setup Utility i mappen Utilities.
Klicka på Add i Printer List.
Klicka på fliken IP Printing.
Välj Socket/HP Jet Direct i Printer Type.
NÄR DU SKRIVER UT ETT DOKUMENT SOM INNEHÅLLER
MÅNGA SIDOR KAN UTSKRIFTSKVALITETEN FÖRBÄTTRAS
GENOM ATT VÄLJA SOCKET FÖR ALTERNATIVET
SKRIVARTYP.
Ange skrivaren IP-adress i fältet Printer Address.
Ange könamnet i fältet Queue Name. Om du inte kan fastställa
könamnet för skrivarservern försöker du med standardkön först.
Välj Samsung i Printer Model och skrivaren i Model Name.
Klicka på Add.
Skrivarens IP-adress visas på Printer List och ställs in som
standardskrivare.
För en USB-ansluten Macintosh-dator
1
2
3
4
5
6
Följ anvisningarna i ”Installera programvara för Macintosh” på
sidan 34 för att installera PPD- och filterfilerna på datorn.
Öppna Print Setup Utility i mappen Utilities.
Klicka på Add i Printer List.
Klicka på fliken USB.
Välj Samsung i Printer Model och skrivaren i Model Name.
Klicka på Add.
Skrivaren visas på Printer List och ställs in som standardskrivare.
35
Använda skrivaren med en Macintosh
Ändra skrivareinställningar
Utskrift
Du kan använda avancerade utskriftsfunktioner när du använder
skrivaren.
Välj Print på menyn File i Macintosh-programmet. Skrivarnamnet
som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende
på vilken skrivare som används. Förutom namnet är fönstren med
skrivaregenskaper ungefär desamma.
OBS!
• Det fönster med egenskaper för Macintosh-skrivaren som visas i den
här bruksanvisningen kan skilja sig beroende på vilken skrivare som
används. Däremot har de olika egenskapsfönstren ungefär samma
uppbyggnad.
• Du kan kontrollera skrivarnamnet på den medföljande cd-skivan.
Layoutinställningar
Fliken Layout innehåller alternativ för att justera hur dokumenten
kommer att se ut på den utskrivna sidan. Du kan skriva ut flera sidor
på ett pappersark.
Skriva ut ett dokument
Välj Layout i listrutan Presets för att nå följande funktioner: Mer
information finns i ”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” i nästa spalt.
När du skriver ut från en Macintosh, måste du kontrollera inställningarna
i skrivarprogrammet i varje program du använder. Följ dessa steg för att
skriva ut med en Macintosh.
1 Öppna ett Macintosh-program och välj den fil som du vill skriva
ut Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Document
Setup i vissa program).
2 Välj pappersstorlek, orientering, skala och andra alternativ och
klicka sedan på OK.
Kontrollera att din
skrivare är markerad.
▲ Mac OS 10.3
▲ Mac OS 10.3
3
4
5
Öppna menyn File och klicka på Print.
Välj antal kopior och de sidor du vill skriva ut.
Klicka på Print när du har valt önskade alternativ.
36
Använda skrivaren med en Macintosh
Ställa in skrivarfunktioner
Skriva ut flera sidor på ett pappersark
Fliken Printer Features innehåller alternativ för val av papperstyp och
justering av utskriftskvalitet.
Det går att skriva ut mer än en sida på ett ark. Detta alternativ erbjuder
ett billigt sätt att skriva ut utkast.
Välj Printer Features i listrutan Presets för att nå följande funktioner:
1
2
Välj Print på menyn File i Macintosh-programmet.
Välj Layout.
▲ Mac OS 10.3
Paper Type
Ställ in Type så att den överensstämmer med papperet som finns i det
magasin som ska användas vid utskrift. På så sätt får du bästa
utskriftskvalitet.
Resolution(Quality)
Vilka alternativ du kan välja för Upplösning beror på skrivarmodellen.
Du kan välja utskriftsupplösning. Ju högre inställningen är, desto skarpare
kommer utskrivna tecken och grafik att vara. Den högre inställningen kan
öka den tid det tar att skriva ut dokumentet.
▲ Mac OS 10.3
3
Color Mode
Du kan ställa in färgalternativen. Att ställa in Color ger vanligtvis den bästa
utskriftskvaliteten för färgutskrifter. Om du vill skriva ut ett färgdokument
i gråskala, väljer du Grayscale.
4
5
37
Använda skrivaren med en Macintosh
Välj det antal sidor du vill skriva ut per pappersark i listrutan Pages
per Sheet.
Välj sidordningen från alternativet Layout Direction.
Om du vill skriva ut en ram runt varje sida på arket väljer du önskat
alternativ i listrutan Border.
Klicka på Print så skriver skrivaren ut det valda antalet sidor på varje
pappersark.
OM PROGRAMVARA
INNEHÅLL
A
affischer, utskrift 19
avancerad utskrift, använda 18
avinstallera, programvara
Linux 32
MacOS 34
Windows 11
D
dokument, skriva ut
MacOS 36
Windows 12
dubbelsidig utskrift 20
Linux 33
MacOS 36
Windows 13
Linux
drivrutin
avinstallera 32
installera 30
konfigureringsverktyg 32
LLP-egenskaper 33
M
Extraegenskaper, ställa in 16
MacOS
drivrutin
avinstallera 34
installera 34
konfigurera skrivaren 35
skriva ut 36
F
N
E
favoritinställningar, använda 17
G
grafikegenskaper, ställa in 15
n-upp-utskrift
MacOS 37
Windows 18
O
hjälp, använda 17
orientering, utskrift
Windows 13
I
P
H
installera
skrivardrivrutin
Linux 30
MacOS 34
Windows 4
inställning
bildläge 15
favoriter 17
svärta 15
tonersparläge 15
true-type, alternativ 15
upplösning
Windows 15
L
Layoutegenskaper, ställa in
Pappersegenskaper, ställa in 14
papperskälla, ställa in
Linux 33
Windows 14
pappersstorlek, ställa in 14
papperstyp, ställa in
Linux 33
MacOS 37
programvara
avinstallera
Linux 32
MacOS 34
Windows 11
installera
Linux 30
MacOS 34
38
Windows 4
installera om
Windows 10
systemkrav
Linux 29
MacOS 34
S
skrivaregenskaper, ställa in
Linux 33
MacOS 36
Windows 13
skrivarprogram
avinstallera
Linux 32
MacOS 34
Windows 11
installera
Linux 30
MacOS 34
Windows 4
skrivarupplösning, ställa in
MacOS 37
Windows 15
språk, ändra 10
statusövervakning, använda 27
ställa in
upplösning
MacOS 37
systemkrav
Linux 29
MacOS 34
T
tonersparläge, ställa in 15
U
utskrift
affisch 22
anpassa till sida 21
dokument 12
dubbelsidig 20
från MacOS 36
från Windows 12
häften 19
N-upp
MacOS 37
Windows 18
skala 21
vattenstämpel 22
överlägg 23
utskrift av häfte 19
V
vattenstämpel
redigera 23
skapa 22
ta bort 23
utskrift 22
Ö
överlägg
skapa 23
skriva ut 24
ta bort 25
39
www.samsungprinter.com
Rev. 1.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement