Samsung Färglaserskrivare (WiFi) SL-C410W Bruksanvisning

Samsung Färglaserskrivare (WiFi) SL-C410W Bruksanvisning
Bruksanvisning
GRUNDLÄGGANDE
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar,
använder och felsöker skrivaren i Windows.
AVANCERAD
I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar,
användning och felsökning i olika operativsystem.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
1. Introduktion
3. Underhåll
Fördelar
5
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
41
Olika modellers funktioner
8
Tillgängligt förbrukningsmaterial
42
Bra att veta
11
Tillgängliga reservdelar
43
Om bruksanvisningen
12
Förvara tonerkassetten
44
Säkerhetsinformation
13
Omfördela toner
46
Översikt över maskinen
19
Byta ut tonerkassetten
48
Översikt över kontrollpanelen
22
Byta spilltonerbehållaren
50
Slå på maskinen
23
Byta bildbehandlingsenheten
52
Drivrutinen installeras lokalt
24
Rengöra maskinen
54
Ominstallation av drivrutinen
25
Tips för att flytta och förvara skrivaren
57
2. Lär dig grundfunktionerna
4. Felsökning
Skriva ut en provsida
27
Så undviker du pappersstopp
59
Medier och kassetter
28
Ta bort papper som fastnat
60
Grundläggande information om utskrift
35
Att förstå statusindikatorn
63
2
GRUNDLÄGGANDE
5. Bilaga
Specifikationer
67
Godkännandeinformation
77
Copyright
88
3
1. Introduktion
I den här kapitlet finns det du behöver veta innan du börjar använda skrivaren.
• Fördelar
5
• Olika modellers funktioner
8
• Bra att veta
11
• Om bruksanvisningen
12
• Säkerhetsinformation
13
• Översikt över maskinen
19
• Översikt över kontrollpanelen
22
• Slå på maskinen
23
• Drivrutinen installeras lokalt
24
• Ominstallation av drivrutinen
25
Fördelar
Miljövänlig
• Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och
pappersåtgång (se ”Easy Eco Driver” på sidan 170).
• Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på ett ark (se
”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 155).
• Du kan även skriva ut dubbelsidigt (manuell dubbelsidig utskrift) (se
”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 155).
• Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att energiförbrukningen
minskas drastiskt när den inte används.
• Vi rekommenderar att använder återvinningspapper gör att spara på
miljön.
Skriv ut med enastående kvalitet och hastighet
• Genom att använda cyan, magenta, gul och svart kan du skriva ut en
komplett palett färger.
• Du kan skriva ut med en upplösning av 2,400 x 600 dpi effektiv utgång
(600 x 600 x 2 bit).
• Snabba utskrifter.
- För enkelsidig svartvit utskrift, 18 ppm (A4) eller 19 ppm (Brev).
- För enkelsidig färgutskrift, 4 ppm (A4 eller Brev).
Fördelar
Smidigt
• Nudda din mobiltelefon bara mot NFC-etiketten på din skrivare och få
utskriftsjobbet gjort (se ”Använda NFC-funktionen” på sidan 146).
• Du kan skriva ut medan du är på väg från din smartmobil eller dator
med hjälp av Google Cloud Print-aktiverade program (se ”Google
Cloud Print” på sidan 148).
• Med Easy Capture Manager kan du snabbt och smidigt redigera och
skriva ut skärmdumpar som du har tagit via Print Screen-tangenten (se
”Easy Capture Manager” på sidan 167).
• Samsung Easy Printer Manager och Samsung skrivarens status är ett
program som övervakar och informerar dig om skrivarens status och så
att du kan anpassa inställningarna (se ”Använda Samsung Easy Printer
Manager” på sidan 174 eller ”Använda Samsung skrivarens status” på
sidan 177).
• Med AnyWeb Print kan du snabbt och smidigt ta skärmdumpar,
förhandsgranska, skapa urklipp och skriva ut (se ”Samsung AnyWeb
Print” på sidan 169).
• Smart uppdatering letar reda på den senaste versionen av
programvaran och installerar denna samtidigt som skrivaren
installeras. Finns endast tillgängligt för Windows.
• Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support,
skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på
Samsungs hemsida: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar.
Många funktioner och stöd för många olika
program
• Stöd för flera olika pappersstorlekar (se ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 69).
• Skriv ut vattenstämplar: Du kan anpassa dokument med ord, t.ex.
CONFIDENTIAL (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan
155).
• Skriv ut affischer: Texten och bilderna på varje sida i dokumentet
förstoras och skrivs ut över flera sidor som sedan kan tejpas ihop till en
affisch (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 155).
• Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut (se
”Systemkrav” på sidan 72).
• Skrivaren har ett ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.
Fördelar
Stöder flera konfigureringsmetoder för trådlösa
nätverk
• Använda WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
- Det är lätt att ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS-knappen på
maskinen och åtkomstpunkten (en trådlös router).
• Använda USB- eller nätverkskabel
- Du kan ansluta och konfigurera olika trådlösa nätverksinställningar
med en USB- eller nätverkskabel.
• Använda Wi-Fi Direct
- Du kan enkelt skriva ut från din mobila enhet med Wi-Fi eller Wi-Fi
Direct-funktionen.
Se ”Introduktion av trådlösa inställningsmetoder” på sidan 112.
Olika modellers funktioner
Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.
Operativsystem
Operativsystem
C41xW
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Olika modellers funktioner
Programvara
Skrivardrivrutinen och programvaran finns på programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i fönstret Välj
vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras.
Programvara
C41xW
SPL skrivardrivrutin
●
XPS skrivardrivrutina
●
Samsung Easy Printer Managera
●
Samsung Easy Color Managera
●
Samsung AnyWeb Printa
●
Samsung skrivarens status
●
SyncThru™ Web Service
●
a. Hämta programvaran från Samsung webbplats och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du installerar kontrollerar
du om progarmvaran har stöd för ditt operativsystem.
Olika modellers funktioner
Olika funktioner
funktioner
C41xW
Höghastighets-USB 2.0
●
Ethernet-gränssnitt (10/100 Base TX trådbundet LAN)
●
Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LANa
●
IPv6
●
NFC utskrift
●
Google Cloud Print
●
Eko-utskrift (Easy Eco Driver)b
●
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
●
Dubbelsidig utskrift (manuellt)c
●
a. Beroende på land kanske inte trådlösa LAN-kort finns tillgängliga. I vissa länder kan endast 802.11 b/g användas. Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare där du köpte
maskinen.
b. Eko-inställningarna anges via Windows-drivrutinen.
c. Finns endast tillgängligt för Windows.
(●: Ingår, Tom: Ej tillgänglig)
Bra att veta
Var kan jag ladda ned drivrutinen till
skrivaren?
• Gå in på www.samsung.com/printer och hämta och
installera den senaste drivrutinen till skrivaren.
Var kan jag köpa tillbehör och
förbrukningsartiklar?
• Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.
• Gå in på www.samsung.com/supplies. När du har valt land
eller region visas serviceinformationen.
Ett papper har fastnat.
• Öppna och stäng de övre luckan (se ”Framsida” på sidan
20).
• Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som har
fastnat och felsök (se ”Ta bort papper som fastnat” på
sidan 60).
Utskrifterna är otydliga.
• Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt
fördelad. Skaka tonerkassetten.
• Prova med en annan inställning för utskriftskvalitet.
Statusindikatorerna blinkar eller lyser
ständigt.
• Byt ut tonerkassetten.
• Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Skrivaren skriver inte ut.
• Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna står
för i bruksanvisningen och felsök funktionen i fråga (se ”Att
förstå statusindikatorn” på sidan 63).
• Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan (se
”Avbryta en utskrift” på sidan 36).
• Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se
”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 24).
• Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
Om bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om skrivaren och
detaljerade användningsinstruktioner.
•
Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
•
Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i kapitlet om
felsökning.
•
•
I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här
bruksanvisningen.
Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har (beroende
på tillval och modell).
•
Skärmbilderna som visas i den här användarguiden kan skilja sig från
vad som faktiskt visas på din skrivare (beroende på inbyggd
programvara och drivrutin).
•
Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller huvudsakligen
Windows 7.
1
Ordförklaringar
Vissa termer kan ha samma betydelse:
•
Dokument är synonymt med original.
•
Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.
•
Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.
2
Allmänna ikoner
Ikon
Text
Försiktighet
Obs
Beskrivning
Ger användaren information som skyddar
maskinen från skador och fel.
Ger ytterligare information eller detaljerade
specifikationer om maskinens funktioner och
möjligheter.
1. Introduktion
12
Säkerhetsinformation
Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i bruksanvisningen så
att du ska kunna undvika person- eller maskinskador. Läs alla dessa
anvisningar innan du använder skrivaren. När du har läst det här avsnittet
bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.
4
Driftsmiljö
Varning
3
Viktiga säkerhetssymboler
Förklaringar av alla ikoner och symboler som
används i det här kapitlet
Varning
Försiktighet
Försök inte.
Risker eller osäkra metoder som kan leda till
svåra personskador eller dödsfall.
Risker eller osäkra metoder som kan leda till
lättare personskador eller skador på egendom.
Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller om
vägguttaget inte är jordat.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små
metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända cigaretter).
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller
börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den och
dra ur sladden.
• Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget eftersom
du kan behöva dra ut kontakten vid nödsituationer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på den.
Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den med
tunga föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.
Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden, och hantera
den inte med blöta händer.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
1. Introduktion
13
Säkerhetsinformation
5
Försiktighet
Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte tänker
använda skrivaren på ett tag.
Driftsmetod
Försiktighet
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Tänk på att utmatningsområdet blir hett.
Dra inte ut papperet med våld under utskrift.
Du kan bränna dig.
Skrivaren kan ta skada.
Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar vara
skadad bör du koppla ur alla gränssnittsanslutningar och
kontakta kvalificerad servicepersonal.
Placera inte handen mellan skrivaren och pappersmagasinet.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Du kan skada dig.
Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter det att du
följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla
gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad
servicepersonal.
Skrivaren strömförsörjs via nätsladden.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper som
fastnat inuti skrivaren.
Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går
lätt att sätta i den.
Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.
Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för
elektriska stötar.
När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av
utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den.
Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller
kablarna för anslutning till datorn.
Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Dessutom kan
djuret skadas allvarligt.
Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden
från vägguttaget.
Du kan bränna dig.
Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett eller
vassa metallföremål.
Den kan skadas.
1. Introduktion
14
Säkerhetsinformation
Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningsmagasinet.
Försiktighet
Den kan skadas.
Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen.
Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket
kan orsaka skador eller eldsvåda.
Kontroller, justeringar eller procedurer annat än de som
beskrivs här kan leda till farlig bestrålning.
Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen och
koppla ur alla sladdar. Informationen nedan är bara förslag
som baseras på enheternas vikt. Om du har en sjukdom som
hindrar dig från att lyfta, ska du inte lyfta maskinen. Be om
hjälp, och lyft alltid enheten tillsammans med ett lämpligt antal
personer på ett säkert sätt.
Lyft sedan skrivaren:
• Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den själv.
6
Installera/flytta
Varning
Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt eller
vattenläckor.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två
personer.
• Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av fyra eller
fler personer.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Välj ett plant underlag med tillräcklig yta för ventilationen och
placera maskinen. Betänk också utrymmet so krävs för att
öppna luckor och kasseter.
Placeringen bör vara välventilerad och ifrån direkt solljus,
hetta eller fukt.
När du använder maskinen under längre perioder eller skriver
ut stora volymer av papper i oventilerade utrymmen, kan det
förorena luften och vara skadligt för din hälsa. Placera
maskinen i ett väl-ventierat utrymme eller öppna ett fönster för
att låta luften cirkulera tidvis.
1. Introduktion
15
Säkerhetsinformation
7
Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag.
Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller
maskinskador.
Använd endast 26 AWGa eller grövre talefonsladd.
Underhåll/kontroll
Försiktighet
Annars kan maskinen skadas.
Använd nätsladden som medföljer skrivaren för säker drift. Om
du använder en sladd som är längre än 2 meter med en 110volts skrivare ska tjockleken överstiga 16 AWG.
Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör insidan av
skrivaren. Rengör inte skrivaren med bensin, thinner eller
alkohol och spreja inte vatten direkt i skrivaren.
Annars kan skrivaren skadas och elstötar och eldsvåda kan
uppstå.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag.
Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter delar
eller rengör insidan.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar.
Det kan försämra produktens prestanda och leda till elektriska
stötar eller eldsvåda.
Täck inte över skrivaren och placera den inte på någon plats
utan ventilation, t.ex. i en garderob.
Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda uppstå.
Skrivaren ska anslutas till den spänning som anges på
etiketten.
Du kan skada dig.
Förvara städprodukter utom räckhåll för barn.
De kan skada sig.
Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om skrivaren
själv.
Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när skrivaren
behöver repareras.
Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du
använder kontaktar du din elleverantör.
a. AWG: Amerikanskt kabelmått
1. Introduktion
16
Säkerhetsinformation
8
• Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade.
• Fixeringsenheter får endast repareras av certifierad
servicetekniker. Reparation av lekman kan leda till
eldsvåda och elstötar.
• Skrivaren får endast repareras av Samsungs
servicetekniker.
Använda förbrukningsmaterial
Försiktighet
Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa
anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer maskinen.
Plocka inte isär tonerkassetten.
Annars kan skrivaren skadas.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för damm
eller väta.
Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis
tonerkassetten eller fixeringsenheten).
Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar eldsvåda.
Förvara förbrukningsmaterial, till exempel tonerkassetter
utom räckhåll för barn.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex. toner, kan
skada maskinen.
Om det uppstår skador på grund av användning av
återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.
1. Introduktion
17
Säkerhetsinformation
För förbrukningsvaror som innehåller tonerdamm
(tonerkassett, spilltonerbehållare, skannerenhet, etc.) följer
du instruktionerna nedan.
• När förbrukningsvaror ska kasseras följer du
instruktionerna för avfallshantering. Be återförsäljaren om
avfallshanteringsinstruktioner.
• Tvätta inte förbrukningsvarorna.
• En spilltonerbehållare ska inte återanvändas efter att den
har tömts.
Om du inte följer instruktionerna ovan kan det orsaka
funktionsfel och miljöförstöring. Garantin täcker inte skador
som orsakas av en användares ovarsamhet.
När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har
fastnat ska du vara försiktig så att du inte får toner på dig eller
dina kläder.
Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller
inandning.
Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem i varmt
vatten.
Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd kallt
vatten.
1. Introduktion
18
Översikt över maskinen
9
Tillbehör
Nätsladd
Snabbinstallationsanvisning
Programvaru-cda
Diverse tillbehörb
a. Programvaru-cd:n innehåller drivrutinen och program.
b. Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell det rör sig om.
1. Introduktion
19
Översikt över maskinen
10
Framsida
• Bilden kan skilja sig från din maskin beroende på modell.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 8).
1
2
3
9
8
7
6
4
10
11
5
1
6
Utmatningsmagasin
Främre lucka
2
Utmatningsstöd
3
7
Öppningsknapp för
främre luckan
8
Övre lucka
NFC-etikett
4
9
Kontrollpanel
Tonerkassetter
5
10
Kassett
Spilltonerbehållare
11 Bildbehandlingsenhet
1. Introduktion
20
Översikt över maskinen
11
Baksida
• Bilden kan skilja sig från din maskin beroende på modell.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 8).
4
3
2
1
1
Bakre lucka
2
Nätkontakt
3
USB-port
4
Nätverksport
1. Introduktion
21
Översikt över kontrollpanelen
Kontrollpanelen kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det
finns olika typer av kontrollpaneler.
3
Konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen utan
att en dator behövs (se ”Installation av trådlöst nätverk”
på sidan 111).
• Manuell utskrift
(WPS)
1
2
4
- Om du har valt Manuell matare som Källa i
skrivardrivrutinen lägger du i ett ark och trycker på
den här knappen för utskrift.
Du kan stoppa en åtgärd när som helst. Du kan även
göra så här.
3
• Inställningssida
- Håll ned knappen i cirka 2 sekunder tills den gröna
indikatorn börjar blinka.
4
• Skriver ut händelseloggrapport/användningsräknare
5
(Avbryt)
6
- Tryck och håll ned den här knappen i ca 4 sekunder tills
den gröna lysdioden blinkar snabbt, och släpp upp.
• Skriver ut en rapport över förbrukningsvaror
1
Visar tonerkassettens status (se ”Statusindikator” på
Tonerindikator
sidan 64).
2
Försätter skrivaren i eko-läge med mindre toner- och
pappersåtgång vid datorutskrift enbart (se ”Ekoutskrifter” på sidan 38).
Eko
- Håll ned den här knappen i cirka 6 sekunder sekunder
tills den gröna indikatorn tänds.
5
(Strömbrytare/
väckning)
6
Med den här knappen slår du på och stänger av
skrivaren. Om den är försatt i viloläge återgår den till
normalläge.
Visar maskinens status (se ”Statusindikator” på sidan
64).
(Status
indikator
1. Introduktion
22
Slå på maskinen
1
Anslut först skrivaren till elnätet.
1
2
2
tryck på
(Strömbrytare/väckning) på kontrollpanelen.
Tryck på
(Strömbrytare/väckning) på kontrollpanelen för att stänga av.
1. Introduktion
23
Drivrutinen installeras lokalt
Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn
via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över
stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en
nätverksansluten skrivare (se den avancerade bruksanvisningen).
12
Windows
1
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
• Mer information om Mac OS- och Linux-installation finns i "MacinstInstallation" på sidan 90 och "Linux-installation" på sidan 92.
• Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan variera
beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
Om installationsfönstret inte visas klickar du på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar
CD-ROM-enheten. Klicka därefter på OK.
2
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
3
Välj sedan USB connection (USB-anslutning)på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Välj programvara i fönstret Välj vilken programvara och vilka verktyg
som ska installeras.
1. Introduktion
24
Ominstallation av drivrutinen
Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du anvisningarna för att
installera om drivrutinen.
13
Windows
1
På menyn Starta väljer du Program eller Alla program > Samsung
Printers > Avinstallera Samsung Printer Software.
2
3
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera drivrutinen på
nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 24).
1. Introduktion
25
2. Lär dig
grundfunktionerna
När installationen är klar kan du ange standardinställningar. Läs nästa avsnitt om du vill ange eller ändra värden.
I det här kapitlet finns information om den övergripande menystrukturen och om de grundläggande
installationsalternativen.
• Skriva ut en provsida
27
• Medier och kassetter
28
• Grundläggande information om utskrift
35
Skriva ut en provsida
Skriver ut en provsida så att du kan försäkra dig om att skrivaren fungerar (fungerar endast i Windows).
Så här skriver du ut en provsida:
•
Öppna fliken Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36) > Samsung > Demosida.
2. Lär dig grundfunktionerna
27
Medier och kassetter
I det här kapitlet beskrivs hur du lägger utskriftsmedier i skrivaren.
1
Översikt över kassetter
• Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder andra typer av
utskriftsmedier. Reparationer av skada som uppstått på grund av att
felaktiga utskriftsmedier täcks inte av Samsungs garanti eller
serviceavtal.
• Använd inte fotopappaer av inkjet-typ. eftersom skrivaren kan
skadas.
Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.
1
2
3
• Om utskriftsmediet är lättantändligt kan eldsvåda uppstå.
• Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se
”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 69).
Om lättantändliga utskriftsmedier används eller om andra föremål
fastnar i skrivaren kan skrivaren bli överhettad. Detta kan i sällsynta fall
leda till eldsvåda.
4
1
2
3
4
Papperslock
Pappersstödets lås
Längdstöd för papper
Pappersbreddsstöd
Om du inte justerar breddstödet kan papperet fastna eller skrivas ut
snett.
2. Lär dig grundfunktionerna
28
Medier och kassetter
2
Fylla på papper i magasinet
1
3
Dra ut kassetten efter att ha tryckt ned och hakat loss stödlåset i
kassetten. Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
Dra ut pappersmagasinet (se ”Översikt över kassetter” på sidan 28).
1
32
2
4
2
Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du
lägger i dem.
Öppna luckan.
2. Lär dig grundfunktionerna
29
Medier och kassetter
5
Lägg papperet så att den sida varpå du vill skriva ut är vänd uppåt.
1
2
För papper som är mindre än brevstorlek trycker du och låser upp
pappersstyrningens lås i kassetten och trycker in denna manuellt.
Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
1
• Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen böjs.
• Använd inte papper med böjd kant eftersom det kan orsaka
pappersstopp eller leda till att papperet skrynklas ihop.
• Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.
2
För papper som är längre än Legal-storlek trycker du in och hakar av
pappersstyrningens lås på papperskassetten och drar ut kassetten
manuellt. Justera sedan pappersstyrningens längd och bredd.
2. Lär dig grundfunktionerna
30
Medier och kassetter
6
Pressa på papperslängdsstödet och skjut det mot kanten av
pappersbunten utan att papperen böjer sig.
7
Stäng luckan.
8
För in papperskassetten.
9
När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek
för kassetten (se ”Ange pappersformat och typ” på sidan 34).
2. Lär dig grundfunktionerna
31
Medier och kassetter
3
Skriva ut på specialmedier
Typer
Kassetta
Vanligt
●
Tjockt papper
●
Tunt papper
●
Brevpapper
●
Färg
●
Enhetsinställningar.
CardStock
●
Ställ sidan in papperssort från fönstret Utskriftsinställningar > fliken
Papper > Papperstyp (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
Etiketter
●
Förtryckt
●
Bomullspapper
●
Återvunnet
●
Arkiv papper
●
Glättat foto
●
Matt foto
●
Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedier för varje kassett/magasin.
Pappersinställningarna för maskinen och drivrutinen bör matcha för att
skriva ut, utan papperfel.
För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från Samsung Easy
Printer Manager väljer du
(Växla till avancerat läge) >
När du använder specialmedier rekommenderar vi att du matar ett
papper åt gången.(se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 69).
Information om hur mycket de olika arken väger finns i ”Specifikationer för
utskriftsmedier” på sidan 69.
a. Följande papperstyper kan användas för manuell matning i kassett:
(●: Ingår, Tom: Ej tillgänglig)
2. Lär dig grundfunktionerna
32
Medier och kassetter
Etiketter
•
Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga
limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket
kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens
delar.
•
Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en gång.
Skyddspapperet har endast utformats för att passera genom skrivaren
en gång.
•
Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller är
skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.
Använd enbart etiketter som är avsedda för laserskrivare. Annars kan
skrivaren skadas.
Kortpapper/papper i anpassad storlek
•
Tänk på följande saker när du väljer etiketter:
-
Lim: limmet måste tåla skrivarens fixeringstemperatur.
Fixeringstemperaturen anges i specifikationen för skrivaren
(omkring 170 °C).
-
Arrangemang: använd endast etiketter där du inte kan se
bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant
kan lossna och orsaka problem.
-
Buktigt papper: måste ligga plant med mindre än 5 mm böjning i
någon riktning.
-
Status: använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra
tecken på att de har lossnat från bakstycket.
•
I programvaran ställer du in marginaler som är minst 6,4 mm från
kanterna på materialet.
2. Lär dig grundfunktionerna
33
Medier och kassetter
Förtryckt papper
När du fyller på förtryckt papper ska utskriftssidan vara vänd uppåt med en
jämn kant längst fram. Får du problem med pappersmatningen vänder du
pappersbunten. Observera att utskriftskvaliteten kan försämras.
4
Ange pappersformat och typ
När du har lagt i papper i papperskassetten ställer du in papperets storlek
och typ.
Pappersinställningarna för maskinen och drivrutinen bör matcha för att
skriva ut, utan papperfel.
För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från Samsung Easy
Printer Manager väljer du
(Växla till avancerat läge) >
Enhetsinställningar.
Ställ sidan in papperssort från fönstret Utskriftsinställningar > fliken
Papper > Papperstyp (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
•
Måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas
eller frigör farliga gaser när det utsätts för skrivarens
fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder.
•
Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får
inte skada maskinens rullar.
•
Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på
papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt
papper och försämra utskriftskvaliteten.
Om du vill använda specialstorlekar av papper, t.ex. för fakturor, väljer
du Anpassat på fliken Papper i Utskriftsinställningar (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 36).
2. Lär dig grundfunktionerna
34
Grundläggande information om utskrift
För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad guide (se ”Använda
specialfunktioner för utskrift” på sidan 155).
3
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
4
De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och
utskriftsområde, väljs i fönstret Skriv ut.
5
Skriver ut
Om du använder Mac eller Linux se ”Mac-utskrift” på sidan 162 eller
”Linux-utskrift” på sidan 164.
Fönstret Utskriftsinställningar som följer avser Anteckningar i Windows 7.
1
2
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på menyn Fil.
Om du vill dra nytta av de avancerade utskriftsfunktionerna klickar du
på Egenskaper eller Inställningar i Skriv ut (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 36).
5
Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i fönstret
Skriv ut.
2. Lär dig grundfunktionerna
35
Grundläggande information om utskrift
6
Avbryta en utskrift
Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert avbryter du
jobbet så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen
(
•
1
2
3
4
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Välj Skriv ut på Arkiv-menyn.
Markera din skrivare i listan Välj skrivare.
Klicka på Inställningar eller Egenskaper.
) i Aktivitetsfältet i Windows.
Du kan även avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på
(Avbryt) på kontrollpanelen.
7
Öppna utskriftsinställningarna
• Fönstret Utskriftsinställningar som visas i den här
bruksanvisningen kan se annorlunda ut beroende på vilken skrivare
som används. Däremot har de olika fönstren ungefär samma
uppbyggnad.Utskriftsinställningar.
• När du väljer ett alternativ i Utskriftsinställningar kan en
varningsmarkering visas
eller . Ett utropstecken ( ) anger att
du kan markera det aktuella alternativet men att det inte
rekommenderas, och tecknet
anger att det inte går att markera
det alternativet på grund av skrivarens inställningar eller miljö.
2. Lär dig grundfunktionerna
36
Grundläggande information om utskrift
• Du kan använda Eko-funktioner för att spara på papper och toner vid
utskrift (se ”Easy Eco Driver” på sidan 170).
2
Ange ett namn på objektet i inmatningsrutan för Favoriter.
3
4
5
Klicka på Spara.
• Du kontrollerar skrivarstatus via knappen med samma namn (se
”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 177).
Använda en favoritinställning
Funktionen Favoriter som finns på alla inställningsflikar utom fliken
Samsung kan användas för att spara aktuella inställningar för framtida
bruk.
Följ dessa steg för att spara Favoriter:
1
Ändra önskade inställningar på varje flik.
Ange namn och beskrivning samt välj önskad ikon.
Klicka på OK. När du sparar Favoriter sparas alla inställningar.
För att använda en sparad favorit väljer du den på fliken Favoriter.
Skrivaren är nu klar för utskrift med valda inställningar. Om du vill ta bort
sparade inställningar markerar du dem på fliken Favoriter och klickar
på Radera.
2. Lär dig grundfunktionerna
37
Grundläggande information om utskrift
8
Använda hjälpen
Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret Utskriftsinställningar
och tryck därefter på F1 på tangentbordet.
Aktiverar eko-läge för drivrutinen
Öppna fliken Eko för att aktivera eko-läget. Om eko-bilden visas (
läget redan aktiverat.----
) är
Ett annat sätt att skriva ut i eko-läge är att använda programmet Easy Eco
Driver. Se ”Easy Eco Driver” på sidan 170.
9
Eko-utskrifter
När funktionen Eko är aktiverad begränsas toner- och
pappersförbrukningen. MedEko blir utskrifterna både billigare och mer
miljövänliga. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på modellen.
Eko-alternativ
•
Skrivarens standard: Inställningarna som angetts via skrivarens
kontrollpanel används.
•
Ingen: Eko-läget inaktiveras.
•
Eko-utskrift: Eko-läget aktiveras. De olika eko-alternativen som du har
angett aktiveras.
•
Lösenord: Om administratören har skapat ett lösenord måste du ange
detta för att aktivera/inaktivera läget.
Ställ in eko-läge på kontrollpanelen
Läget aktiveras när du trycker på Eko-knappen på kontrollpanelen.
Standardinställningen för ekoläget ärFlera sidor per ark (2) och
tonerbesparing.
Du kan ändra inställningar genom att välja Enhetsinställningar i
Samsung Easy Printer Manager programmet.
• Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från
Knappen Lösenord: Du kan ställa in via SyncThru™ Web Service
(Settings fliken > Machine Settings > System > Eco > Settings) eller
Samsung Easy Printer Manager (Enhetsinställningar > Eko),
lösenordsknappen är då aktiverad. Om du vill ändra
utskriftsinställningar klickar du på knappen, anger lösenordet eller
kontaktar administratören vid behov.
Samsung Easy Printer Manager >
(växla till avancerat läge)
> Enhetsinställningar, se ”Enhetsinställningar” på sidan 176.
2. Lär dig grundfunktionerna
38
Grundläggande information om utskrift
Resultatsimulator
Resultatsimulator visar hur mycket mindre koldioxid, energi och papper
som går åt med de eko-inställningar som du har valt jämfört med en vanlig
utskrift.
•
Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen av dessa
är tom när eko-läget är inaktiverat.
•
Mer information om beräkningskoefficienten som används för
koldioxidutsläpp finns hos IEA, Japans departement för inrikes affärer
och kommunikation, samt på webbplatsen
www.remanufacturing.org.uk. Olika beräkningsmetoder används för de
olika modellerna.
•
Med energiförbrukningen avses skrivarens genomsnittliga
energiförbrukning.
•
De faktiska mängden som visas är bara en uppskattning eftersom den
verkliga mängden beror på ytterligare faktorer, exempelvis vilket
operativsystem, vilka program och vilken dator du använder samt på
anslutningen, utskriftsmediet och dess tjocklek, storlek och komplexitet.
2. Lär dig grundfunktionerna
39
3. Underhåll
Det här kapitlet innehåller information om hur du anskaffar förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till
maskinen.
• Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
41
• Tillgängligt förbrukningsmaterial
42
• Tillgängliga reservdelar
43
• Förvara tonerkassetten
44
• Omfördela toner
46
• Byta ut tonerkassetten
48
• Byta spilltonerbehållaren
50
• Byta bildbehandlingsenheten
52
• Rengöra maskinen
54
• Tips för att flytta och förvara skrivaren
57
Beställa förbrukningsvaror och tillbehör
Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över tillgängliga tillbehör och
underhållsdelar.
Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör
eller reservdelar. Du kan även besöka www.samsung.com/supplies och välja land. Då visas kontaktinformationen.
3. Underhåll
41
Tillgängligt förbrukningsmaterial
Du kan beställa följande förbrukningsmaterial som har tjänat ut:
Genomsnittlig livslängda
Typ
Tonerkassett
Reservdelsnamn
• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: Cirka 1 500 standardsidor (Svart)
• K406 (CLT-K406S): Svart
• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: Cirka 1 000 standardsidor (Gul/
Magenta/Cyan)
• C406 (CLT-C406S): Cyan
• M406 (CLT-M406S): Magenta
• Y406 (CLT-Y406S): Gul
Bildbehandlingsenhet
Cirka 16 000 bilderb
CLT-R406
Spilltonerbehållare
Cirka 7 000 bilderb
CLT-W406
a. Deklarerat avkastningsvärde i enlighet med ISO/IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av användningsmiljön, utskriftsintervall, diagram, mediatyp och -storlek.
b. Antalet sidor grundas på en färg per sida. Om du skriver ut i fyrfärgstryck (Cyan, Magenta, Gul, Svart) minskas sidantalet med 25 %.
Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på vilka alternativ och jobblägen som används och på hur stor del av sidan som täcks av utskriften.
Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i samma land där du köpte maskinen. Annars passar de inte med maskinen. Tonerkassetter och
andra tillbehör tillverkas på olika sätt beroende på skilda förhållanden i olika länder.
Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsungs egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung kan
inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service- eller reparationsbehov som uppstår till följd av att andra
tonerkassetter än Samsungs används täcks inte av garantin.
3. Underhåll
42
Tillgängliga reservdelar
När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en
auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. Garantin täcker inte byte av reservdelar efter deras genomsnittliga livslängd.
Reservdelar byts ut med specifika intervall för att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning som beror på slitna delar. Se tabellen nedan.
Syftet med detta är att se till att maskinen fungerar på bästa sätt. Reservdelarna nedan ska bytas ut när livslängden för varje del har uppnåtts.
Genomsnittlig livslängda
Reservdelar
Fixeringsenhet
Cirka 20 000 sidor för svartvitt läge eller 5 000 sidor för färgläge
Överföringsvals
Cirka 20 000 sidor
Matarvals
Cirka 20 000 sidor
Matningsvals
Cirka 20 000 sidor
Intermediate Transfer Belt (ITB)
Cirka 20 000 sidor för svartvitt läge eller 5 000 sidor för färgläge
a. Beror på vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, medietyp och mediestorlek samt jobbets komplexitet.
3. Underhåll
43
Förvara tonerkassetten
Tonerkassetter innehåller komponenter som är känsliga för ljus, temperatur
och fukt. Samsung råder användare att följa rekommendationerna för att
bibehålla högsta prestanda, kvalitet och livslängd för nya tonerkassetter
från Samsung.
Förvara kassetten i samma miljö som skrivaren ska användas i, det vill säga
i kontorsmiljö med reglerad temperatur och luftfuktighet. Tonerkassetten
bör förvaras i den oöppnade originalförpackningen tills den installeras. Om
originalförpackningen inte finns till hands ska öppningen på kassettens
ovandel täckas över med ett papper och kassetten förvaras i ett mörkt skåp.
1
Hanteringsanvisningar
•
Rör inte vid ytan på tonerkassettens ljuskänsliga trumma.
•
Utsätt inte tonerkassetten för onödiga vibrationer eller stötar.
•
Vrid aldrig trumman manuellt, speciellt inte åt fel håll. Det kan skada
delar inuti tonerkassetten och orsaka tonerspill.
2
Om kassettens förpackning öppnas innan kassetten ska användas
förkortas dess livslängd och funktion drastiskt. Förvara den inte på golvet.
Om du tar ut en tonerkassett ur skrivaren ska den förvaras enligt följande.
•
Förvara kassetten inuti skyddspåsen från originalförpackningen.
•
Den ska förvaras liggande med samma sida uppåt (som om den redan
satt i skrivaren).
•
Förvara inte förbrukningsartiklar under något av följande förhållanden:
-
Temperaturer över 40 °C.
-
luftfuktighet på under 20 % eller över 80 %,
-
Miljöer där luftfuktigheten eller temperaturen varierar kraftigt.
-
Direkt solljus eller rumsbelysning.
-
Dammiga miljöer.
-
En bil under längre tid.
-
Miljöer med frätande gaser.
-
Salthaltig luft.
Tonerkassetten
Samsung Electronics rekommenderar och godkänner inte användning av
tonerkassetter som inte är Samsung-original i maskinen. Detta inkluderar
generiska, återfyllda, eller återtillverkade tonerkassetter, och
tonerkassetter med olika butikers varumärke.
Samsungs skrivargaranti täcker inte skador på skrivaren som orsakats
av användning av påfyllda eller återanvända tonerkassetter eller
kassetter från andra tillverkare än Samsung.
3. Underhåll
44
Förvara tonerkassetten
3
Kassettens uppskattade livslängd
Kassettens uppskattade livslängd (toner- eller skannerkapaciteten) beror
på den mängd toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet utskrivna
sidor beror på mängden trycksvärta på utskrivna sidor, driftsmiljön,
bildernas storlek, utskriftsintervall, medietyp och mediestorlek. Om du till
exempel skriver ut mycket grafik ökar toneråtgången och du kan behöva
byta kassett oftare.
3. Underhåll
45
Omfördela toner
När tonerkassetten nästan är tom:
•
Kan vita strimmor uppstå på utskriften och trycket bli starkare på en sida.
•
Tonerindikatorn blinkar orange.
Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall blir det fortfarande vita streck
eller ljus utskrift även om du omfördelar tonern.
• Innan du öppnar den övre luckan bör du stänga utmatningsstödet.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.
• Vid utskrift med tom toner kan fel uppstå på maskinen.
3. Underhåll
46
Omfördela toner
3. Underhåll
47
Byta ut tonerkassetten
• Innan du öppnar den övre luckan bör du stänga utmatningsstödet.
• Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
• Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.
• Om du skakar tonerkassetten ordentligt kommer de första utskrifterna att bli betydligt bättre.
• Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
• Vid utskrift med tom toner kan fel uppstå på maskinen.
3. Underhåll
48
Byta ut tonerkassetten
När en tonerkassett är nästan slut visas fönstret Printing Status på datorn och visar vilken tonerkassett som måste bytas.
3. Underhåll
49
Byta spilltonerbehållaren
När spilltonerbehållarens livslängd är slut visas Smart Panel-programmets fönster på skärmen med information om att behållaren behöver bytas ut. Om
detta inte görs går det inte att skriva ut mer.
• Små tonerpartiklar kan släppas ut inuti skrivaren med det innebär inte att maskinen skadas. Kontakta en servicerepresentant utskriftskvaliteten
försämras.
• När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren måste du vara försiktig så att du inte tappar den.
• Lägg spilltonerbehållaren på en plan yta så att du inte spiller ut toner.
Luta eller vänd inte på behållaren.
Beställningsinformationen anges för tillvalsenheter (se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 42).
3. Underhåll
50
Byta spilltonerbehållaren
3. Underhåll
51
Byta bildbehandlingsenheten
När det är dags att byta ut skannerenheten startas Smart Panel och du får ett meddelande om att enheten behöver bytas ut. I annat fall avbryter maskinen
utskriften.
• Öppna inte förpackningen med något vasst föremål, till exempel en kniv eller en sax. Du kan skada skannerenhetens yta.
• Repa inte ytan på skannerenheten.
• Utsätt inte skannerenheten för ljus i mer än ett par minuter, för att undvika att den skadas. Täck eventuellt över den med ett papper.
• Se till att alla tonerkassetter sitter i ordentligt innan du stänger frontluckan.
3. Underhåll
52
Byta bildbehandlingsenheten
3. Underhåll
53
Rengöra maskinen
Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten, eller om du använder skrivaren i en dammig miljö, behöver du regelbundet rengöra den för att få bästa
möjliga utskriftsförhållanden och öka skrivarens livslängd.
• Om du rengör skrivarens hölje med rengöringsmedel med hög alkoholhalt, lösningsmedel eller andra starka ämnen, kan höljet missfärgas eller skadas.
• Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp den med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare virvlar
tonern upp i luften och kan vara skadlig för din hälsa.
• Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar
eller utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.
4
Rengöra utsidan
Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.
3. Underhåll
54
Rengöra maskinen
5
Rengöra insidan
Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller
utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.
• Rengör skrivaren med en torr trasa som inte luddar.
• Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör skrivaren.
• Innan du öppnar den övre luckan bör du stänga utmatningsstödet.
3. Underhåll
55
Rengöra maskinen
1
2
2
1
3. Underhåll
56
Tips för att flytta och förvara skrivaren
•
Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den. Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan försämra
utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.
•
Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.
3. Underhåll
57
4. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
• Så undviker du pappersstopp
59
• Ta bort papper som fastnat
60
• Att förstå statusindikatorn
63
I det här kapitlet får du informatiom om hur du åtgärdat fel. Om skrivaren är försedd med
skärm bör du först kontrollera vad för felmeddelande som visas på den. Om du inte hittar
lösningen på problemet i det här kapitlet hänvisar vi till kapitlet Felsökning i den
Avancerad Användarhandbok (se ”Felsökning” på sidan 182). Om du inte hittar någon
lösning i Användarhandbok eller om problemet kvarstår rekommenderar vi att du ringen
telefonsupport.
Så undviker du pappersstopp
Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Följ anvisningarna nedan för att undvika pappersstopp:
•
Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se ”Översikt över kassetter” på sidan 28).
•
Fyll inte på för mycket papper i magasinet. Kontrollera att pappersnivån är under kapacitetsmärket på insidan av magasinet.
•
Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.
•
Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.
•
Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.
•
Blanda inte olika papperstyper i magasinet.
•
Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 69).
4. Felsökning
59
Ta bort papper som fastnat
Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt.
1
I kassetten
4. Felsökning
60
Ta bort papper som fastnat
2
Inuti skrivaren
• Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
4. Felsökning
61
Ta bort papper som fastnat
3
I pappersutmatningsområdet
• Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.
4. Felsökning
62
Att förstå statusindikatorn
Färgen på indikatorn visar skrivarens aktuella status.
• Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan
22).
• Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges i respektive felsökningsavsnitt (se ”Felsökning” på sidan 182).
• Nu kan du även lösa problemet med hjälp av guidening från datorns program kallat Samsung-skrivarens Status (se ”Använda Samsung skrivarens
status” på sidan 177).
• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
4. Felsökning
63
Att förstå statusindikatorn
4
Statusindikator
Status
Beskrivning
Av
Grön
(Status
indikator)
Skrivaren är offline eller i energisparläge.
Blinkar
• Skrivaren tar emot data från datorn.
• Skrivaren skriver ut data.
På
Skrivaren är online och kan användas.
Blinkar
Maskinen är i läget manuell utskrift eller manuell duplexutskrift.
• Luckan är öppen. Stäng luckan (se ”Översikt över maskinen” på sidan 19).
Röd
På
• Det finns inget papper i kassetten när du tar emot eller skriver ut data. Fyll på papper i kassett 1 (se ”Fylla på papper
i magasinet” på sidan 29).
• Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel.
Orange
Blinkar
Inbyggd programvara uppgraderas.
På
Ett papper har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 60).
4. Felsökning
64
Att förstå statusindikatorn
5
Toner / WPS / På/av / Eko Indikatorn
Status
Beskrivning
Blinkar
Orange
(Tonerindikator)
På
Det finns inte så mycket toner kvar i kassetten. Tonern i kassetten är snart slut. Köp eller beställ en ny
ersättningskassett. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern (se ”Omfördela toner” på
sidan 46).
• Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängdena. Vi rekommenderar att du byter
ut tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 48).
• Tonerkassetten är inte installerad eller fel tonerkassett är installerad (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 48).
Blå
(WPS indikator)b
(Strömbrytare/
väckningIndikatorn)
Blå
Eko
Grön
Av
Alla tonerkassetter har normal kapacitet.
Blinkar
Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
På
Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket (se ”Använda WPS-knappen” på sidan 115).
Av
Skrivaren är inte ansluten till det trådlösa nätverket.
På
Skrivaren är i energisparläge.
Skrivaren är i redoläge eller avstängd.
Av
På
Eko-läge används (se ”Eko-utskrifter” på sidan 38).
Av
Eko-läget används inte.
a. Kassettens förväntade livslängd innebär tonerkassettens förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och har beräknats enligt ISO/
IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek. Det kan finnas en viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda
indikatorn tänds och det inte längre går att skriva ut.
b. Endast den trådlösa modellen (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 8).
4. Felsökning
65
5. Bilaga
I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.
• Specifikationer
67
• Godkännandeinformation
77
• Copyright
88
Specifikationer
1
Allmänna specifikationer
Dessa anges i listan nedan och kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Se www.samsung.com för eventuella ändringar av informationen.
Poster
Beskrivning
Dimensioner
Bredd x längd x höjd
382 x 309 x 211 mm
Vikt
Maskin med
förbrukningsmaterial
9,84 kg (21,69 lbs)
Redoläge
Nivå för bakgrundsljud
Bullernivåa
Temperatur
Luftfuktighet
Effektmärkningb
Utskriftsläge
• färgutskrift Mindre än 45 dB(A)
• svartvit utskrift: Mindre än 48 dB(A)
Drift
10 till 32 °C
Lagring (förpackad)
0 till 40 °C (32 till 104°F)
Drift
20 till 80% relativ luftfuktighet
Lagring (förpackad)
10 till 90 % relativ luftfuktighet
110-voltsmodeller
110–127 V växelström
220-voltsmodeller
220–240 V växelström
5. Bilaga
67
Specifikationer
Poster
Energiförbrukning
Trådlöse
Beskrivning
Genomsnittligt driftsläge
Mindre än 290W
Redoläge
Mindre än 60 W
Energisparlägec
Mindre än 1,4 W
Strömlöst läged
0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande ininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.
b. Märkdata på maskinen anger korrekt spänning (V), frekvens (Hz) och typ av ström (A).
c. Strömkonsumtionen i energisparläget kan påvkeras av maskinens status, inställningsvillkor och arbetsmiljö.
d. Strömkonsumtionen kan undvikas helt endast när strömkabeln inte är ansluten.
e. Endast den trådlösa modellen (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 8).
5. Bilaga
68
Specifikationer
2
Specifikationer för utskriftsmedier
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Letter
216 x 279 mm
60 till 85 g/m2 (16 till 23 lbs-band)
Legal
216 x 356 mm
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2 (20 lbs-band)
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Tjockt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Tunt papper
Vanligt papper
86 till 120 g/m2 (23 till 32 lbs-band)
• 5 ark
60 till 70 g/m2 (16 till 19 lbs-band)
• 150 ark papper med ytvikten 60 g/m2 (16 lbs-band)
5. Bilaga
69
Specifikationer
Typ
Storlek
Vikt för utskriftsmediera
Mått
Kassett
Bomullspapper
Färgat,
Förutskrivet,
Återvunnet
b
Etiketter
Kortpapper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2 (20 lbs-band)
Se avsnittet om vanligt papper
60 till 85 g/m2 (16 till 24 lbs-band)
• 150 ark papper med ytvikten 75 g/m2 (20 lbs-band)
Letter, Legal, Oficio,
Se avsnittet om vanligt papper
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5,
75 till 90 g/m2 (20 till 24 lbs-band)
Se avsnittet om vanligt papper
120 till 150 g/m2 (32 till 40 lbs-band)
• 5 ark
121 till 163 g/m2 (32 till 43 lbs-band)
• 5 ark
Vykort 4x6
Bond-papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Arkiv papper
Se avsnittet om
vanligt papper
Se avsnittet om vanligt papper
Glättat
fotopapper,
Letter, A4,
Matt foto
Vykort 4x6
105 till 120 g/m2 (28 till 32 lbs-band)
• 10 ark
70 till 90 g/m2 (18,6 till 24 lbs-band)
• 100 ark
Se avsnittet om vanligt papper
111 till 220 g/m2 (30 till 58 lbs-band)
• 1 ark
5. Bilaga
70
Specifikationer
Typ
Storlek
Mått
Vikt för utskriftsmediera
Kassett
Minsta storlek (anpassad)
76 x 152 mm
Maximal storlek (anpassad)
216 x 356 mm
60 till 120 g/m2 (16 till 32 lbs-band)
a. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.
b. Jämnheten på de etiketter som används i maskinen ligger mellan 100 och 250 (Sheffieldpunkter). Detta är ett mått på hur jämna de är.
Om mediet väger mer än 120 g/m2 lägger du i ett papper i taget i kassetten.
5. Bilaga
71
Specifikationer
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
® XP
Windows
Processor
Intel
®
Windows Server
®
Windows Server
2003
Intel
2008
Intel
®
Windows Vista
®7
Intel
Intel
RAM-minne
ledigt
hårddiskutrymme
® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
®
128 MB (512 MB)
1,25 GB till 2 GB
512 MB (2 GB)
10 GB
512 MB (1 GB)
15 GB
1 GB (2 GB)
16 GB
512 MB (2 GB)
10 GB
®
®
Pentium
Pentium
Pentium
®
®
®
III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
IV 3 GHz
® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre
Windows
• Stöd för DirectX
®
9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)
• DVD-R/W-enhet
®
Windows Server 2008 R2
®
Intel Pentium
mer)
® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller
5. Bilaga
72
Specifikationer
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
®
Windows
Processor
Intel
®
Pentium
®
IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre
8
• Stöd för DirectX
®
RAM-minne
1 GB (2 GB)
ledigt
hårddiskutrymme
16 GB
9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)
• DVD-R/W-enhet
• Internet Explorer 6.0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.
• Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.
• Windows Terminal Services är kompatibelt med maskinen.
5. Bilaga
73
Specifikationer
Mac
Krav (rekommenderas)
Operativsystem
Processor
®
Ledigt hårddiskutrymme
512 MB (1 GB)
1 GB
®
1 GB (2 GB)
1 GB
®
2 GB
4 GB
• Intel -processorer
Mac OS X 10.5
RAM-minne
• 867 MHz eller snabbare Power
PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel -processorer
Mac OS X 10.7 - 10.8
• Intel -processorer
5. Bilaga
74
Specifikationer
Linux
Poster
Krav
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32-/64-bitars)
Fedora 5–15 (32-/64-bitars)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32-/64-bitars)
Operativsystem
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32-/64-bitars)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32-/64-bitars)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32-/64-bitars)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32-/64-bitars)
Processor
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™ 2)
RAM-minne
512 MB (1 GB)
Ledigt hårddiskutrymme
1 GB (2 GB)
5. Bilaga
75
Specifikationer
4
Nätverksmiljö
Gäller endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se ”Olika modellers funktioner” på sidan 8).
Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka nätverksmiljöer maskinen kan
användas i.
Poster
Nätverkskort
Specifikationer
• 802.11b/g/n trådlöst LAN
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2
Nätverksoperativsystem
• Olika Linux-OS
• Mac OS X 10.5 - 10.8
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Nätverksprotokoll
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Trådlös säkerhet
• Autentisering: Öppet system, Delad nyckel, WPA personlig, WPA2 personlig (PSK)
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Bilaga
76
Godkännandeinformation
Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och certifierad med
flera godkännandedeklarationer.
Vid användning av denna produkt ska de grundläggande
säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska
stötar och personskador:
5
Säkerhetsdeklaration för laser
Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21 CFR,
paragraf 1 underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och, i övriga
världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som uppfyller kraven i IEC
60825-1: 2007.
Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och
skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med
laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och
föreskriven service.
Varning
Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/
skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina
ögon, även om den är osynlig.
6
Ozonsäkerhet
Produkten släpper ut mindre än 0,1 ppm ozon. I och med att
ozon är tyngre än luft bör du sörja för god ventilation där du
använder skrivaren.
5. Bilaga
77
Godkännandeinformation
7
9
Energispar
Endast Kina
Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi
som minskar energiförbrukningen när den inte används
aktivt.
Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskar
energiåtgången automatiskt.
Namnet ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är
registrerade varumärken i USA.
Om du vill veta mer om ENERGY STAR-programmet besöker
du http://www.energystar.gov.
Modeller som är godkända enligt ENERGY STARspecifikationerna är försedda med en ENERGY STAR-dekal.
Kontrollera om skrivaren har en sådan.
8
Återvinning
Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett
miljövänligt sätt.
5. Bilaga
78
Godkännandeinformation
10
11
Avfallshantering (kassera elektrisk och
elektronisk utrustning)
Staten Kaliforniens förslag 65 varning
(Endast USA)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger
att produkten och de elektroniska komponenterna (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat
hushållsavfall. För att förhindra eventuell skada på miljö eller
människors hälsa på grund av felaktig avfallshantering ska den
separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att främja
hållbar återanvändning av materiella resurser.
Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte
produkten av, eller den lokala myndigheten för information om hur
och var de kan lämna produkten för miljövänlig återvinning.
Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera
villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten och dess elektriska
komponenter ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.
Endast för USA
12
Radiofrekvensstrålning
FCC-information till användaren
Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två
villkor är uppfyllda:
•
Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och
•
enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar
som orsakar oönskad drift.
Elektronikskrot ska återvinnas. Närmsta godkända återvinningsanläggning
hittar dupå vår webbplats:www.samsung.com/recyclingdirect Du kan även
ringa (877) 278 - 0799
5. Bilaga
79
Godkännandeinformation
Apparaten har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för
en digital enhet i klass B, enligt del 15 av FCC-reglementet. Gränsvärdena
är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostad.
Utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi,
och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka
skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti
för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas
genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas
användaren att försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera
av följande åtgärder:
•
Rikta om eller flytta mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•
Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än
den som mottagaren är ansluten till.
•
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du
behöver hjälp.
Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar
Den digitala enheten överstiger inte de gränsvärden för klass Bradiostörningar från digitala apparater såsom de anges i standarden för
störningsorsakande utrusning, betecknad ”Digital Apparatus”, ICES-003
från Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den
tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan
innebära att användaren inte längre får använda apparaten.
5. Bilaga
80
Godkännandeinformation
13
USA
De amerikanska federala myndigheterna för
etermedier (FCC)
Avsiktlig sändning enligt del 15 i FCC
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Kapitlet gäller endast om dessa enheter
finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av
trådlösa enheter.
Eventuella trådlösa enheter i ditt system är endast godkända för
användning i USA om det finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.
FCC har angett en allmän riktlinje om 20 cm avstånd mellan apparaten och
kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta
inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än
20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna. Utgångseffekten från
den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas
inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF
som FCC har angivit.
Enheten får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får
inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera
inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av
apparaten.
Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra
dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du
inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för
service.
FCC-deklaration för användning av trådlöst LAN
Vid installation och användning av kombinationen av sändare och
antenn kan gränsvärdet för avgiven radiofrekvens om 1 mW/cm²
överstigas på platser nära den installerade antennen. Därför ska
användaren alltid iaktta ett minimiavstånd om 20 cm från antennen.
Denna apparat kan inte samlokaliseras med en annan sändare och
sändarantenn.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan
antenn eller sändare.
5. Bilaga
81
Godkännandeinformation
14
18
Endast Ryssland
Ersätta den anpassade kontakten (endast
Storbritannien)
Viktiga
15
Endast Tyskland
Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt (BS 1363)
och har en 13 A-säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du
sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka
säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte
använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.
Kontakta återförsäljaren.
16
Endast Turkiet
Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa.
Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig
kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte
bort den gjutna kontaktdelen.
Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den
direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en
elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.
17
Endast thai
5. Bilaga
82
Godkännandeinformation
Viktig varning
19
Deklaration om överensstämmelse (Länder i
Europa)
Den här maskinen måste jordas.
Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:
• Grön och gul: jord
Godkännanden och certifieringar
• Blå: neutral
• Brun: spänningsförande
Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller
följande:
Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E” eller med
jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.
Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett ”N” eller är
svartfärgat.
Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett ”L” eller
är rödfärgat.
Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.
Samsung Electronics intygar härmed att produkten [Xpress
C41xW] uppfyller kraven som anges i direktivet om
radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).
Denna deklaration om överensstämmelse finns på
www.samsung.com, gå till Support > Filarkiv och ange
skrivarens (MFP) namn så att motsvarande dokument visas.
1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EC rörande
approximation av medlemsstaternas lagstiftning som rör
lågspänningsutrustning.
1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EC om harmonisering
av medlemsstaterna lagstiftning rörande elektromagnetisk kompatibilitet.
9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EC om radioutrustning och
terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av
deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of
Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer
kan erhållas från din representant för Samsung Co., Ltd.
5. Bilaga
83
Godkännandeinformation
EG-certifiering
Överensstämmelse med direktivet för radioutrustning och
teleterminalutrustning (1999/5/EC).
Samsung-produkten har certifierats av Samsung gällande alleuropeisk
terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN) i enlighet med
direktivet 1999/5/EC. Produkten har utformats för anslutning till det publika
telefonnättet och till kompatibla icke-publika telefonväxlar i Europa.
European Radio Approval-information (för
produkter utrustade med av EU godkända
radioenheter)
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem som är avsett för hemmabruk eller
kontorsbruk. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs
på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.
Om det uppstår problem bör du i första hand vända dig till Euro QA Lab hos
Samsung Electronics Co., Ltd.
Den här produkten har testats i enlighet med TBR21.
Standardiseringsorganet för telekommunikation i Europa (ETSI) har
publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller utförlig
information om krav och nätverkskompatibilitet vad gäller TBR21terminaler. Produkten har utvecklats med dokumentet i åtanke och är helt
kompatibelt med däri angivna rekommendationer.
Eventuella trådlösa enheter i ditt system får endast användas
inom Europeiska unionen eller associerade områden om det
finns ett CE-märke på systemetiketten.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten, eller enheterna, som kan finnas
inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF
som är fastställda av Europeiska kommissionen genom direktivet R&TTE.
Får användas i de europeiska staterna under trådlösa
godkännanden:
EU-länder
Med restriktioner för användning:
EU
EEA-/EFTA-länder
Inga begränsningar för närvarande.
5. Bilaga
84
Godkännandeinformation
20
Deklaration om överensstämmelse med regler
Riktlinjer för trådlös utrustning
Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter
med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan
finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Följande kapitel är en allmän översikt
över den hänsyn som måste tas vid användning av trådlös utrustning.
Ytterligare begränsningar, försiktighetsåtgärder och varningar för vissa
länder listas i avsnitten för dessa länder (eller grupper av länder). De
trådlösa enheterna i ditt system är endast godkända för användning i de
länder som anges på etiketten för radiogodkännande på märkskylten. Om
det land som du ska använda den trådlösa enheten i inte finns med i listan
kontaktar du den myndighet i landet som utfärdar godkännanden för
radioutrustning för att få veta vilka bestämmelser som gäller. Användandet
av trådlösa enheter är strikt reglerat och det är kanske inte tillåtet att
använda dem.
Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna),
som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden
för avgiven RF som är kända för närvarande. Eftersom de trådlösa
enheterna (som kan finnas inbyggda i din skrivare) utstrålar mindre energi
än vad som anges i säkerhetsnormer och rekommendationer för
radiosäkerhet, anser tillverkaren att enheterna tryggt kan användas.
Oberoende av effektnivåerna bör du vidtaga åtgärder för att minimera
kontakten mellan din kropp och de trådlösa enheterna under normal drift.
FCC anger en generell riktlinje om 20 cm avstånd mellan den trådlösa
apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av
kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte
användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna
och sänder.
Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan
antenn eller sändare.
Vissa omständigheter kräver restriktioner vid användning av trådlösa
enheter. Exempel på vanliga restriktioner listas nedan:
Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa utrustningen
på flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget kräver att trådlösa
enheter stängs av i flygplan. Kommunikationsenheter med IEEE
802.11 (också känt som trådlöst Ethernet) och Bluetooth är
exempel på enheter som använder trådlös kommunikation.
I miljöer där risk för störningar på andra enheter eller tjänster är
skadlig eller anses vara skadlig, kan möjligheten att använda
trådlösa enheter vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser,
sjukhus och platser där syrgas eller brännbara gaser finns i
atmosfären är några exempel där användningen av trådlösa
enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du är osäker på
om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på den plats där du
befinner dig, ska du först kontakta tillämplig myndighet för att få ett
godkännande innan du sätter på den trådlösa enheten.
5. Bilaga
85
Godkännandeinformation
Varje land har egna restriktioner för användning av trådlösa
enheter. Eftersom ditt system är försett med en trådlös enhet, ska
du vid resa mellan länder kontrollera med den lokala myndighet
som utfärdar godkännanden för användning av trådlösa enheter
vilka restriktioner som gäller för resa till det aktuella landet, innan
du reser dit.
Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska du
inte använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar och
systemet är fullständigt monterat.
Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand.
Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter
innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta
tillverkaren för service.
Använd endast drivrutiner som är godkända i det land där enheten
ska användas. Läs i tillverkarens Systemåterställningssats, eller
kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare information.
21
Endast Israel
5. Bilaga
86
Godkännandeinformation
22
Endast Kina
5. Bilaga
87
Copyright
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.
Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen
av denna användarhandbok.
•
Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows Server 2008 R2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android och Gmail är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
•
Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., vilka har registrerats i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrintlogotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
•
Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.
Licensinformation om öppen källkod finns i filen 'LICENSE.txt' på den medföljande cd-skivan.
REV. 1.00
5. Bilaga
88
Bruksanvisning
AVANCERAD
AVANCERAD
I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade
inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.
GRUNDLÄGGANDE
I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och
felsöker skrivaren i Windows.
AVANCERAD
1. Programvaruinstallation
3. Specialfunktioner
Installation för Mac
93
Höjdjustering
Ominstallation för Mac
94
Ändra standardinställningarna för utskrift 153
Linux-installation
95
ominstallation för Linux
96
Ange att din skrivare ska vara
standardskrivare.
154
Använda specialfunktioner för utskrift
155
Mac-utskrift
162
Linux-utskrift
164
2. Använda en nätverksansluten
skrivare
152
4. Nyttiga administreringsverktyg
Nyttiga nätverksprogram
98
Installation av trådbundet nätverk
99
Installera drivrutinen via nätverk
103
Easy Capture Manager
167
IPv6-konfiguration
108
Samsung Easy Color Manager
168
Installation av trådlöst nätverk
111
Samsung AnyWeb Print
169
Samsung Mobile Print
145
Easy Eco Driver
170
Använda NFC-funktionen
146
Använda SyncThru™ Web Service
171
Google Cloud Print
148
Använda Samsung Easy Printer Manager 174
Använda Samsung skrivarens status
177
Använda Linux Unified Driver Configurator 179
90
AVANCERAD
5. Felsökning
Problem med pappersmatning
183
Problem med strömförsörjning och kablar 184
Utskriftsproblem
185
Problem med utskriftskvalitet
189
Problem med operativsystemet
197
91
1. Programvaruinstallation
I det här kapitlet finns information om hur du installerar nödvändig och nyttig programvara för kabelanslutna
skrivare. Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om
skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och fortsätter till avsnittet om installation av
drivrutin för en nätverksansluten skrivare (se Installera drivrutinen via nätverk103).
• Installation för Mac
93
• Ominstallation för Mac
94
• Linux-installation
95
• ominstallation för Linux
96
• Om du använder Windows hänvisar vi till ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 24 för
information om hur du installerar drivrutinen till skrivaren.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
Installation för Mac
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
10
Välj USB Connected Printer på skärmen Printer Connection
Type och klicka på Continue.
11
Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.
Om din enhet stödjer fax, klicka på knappen Add Fax för att välja din
fax och lägga den till din faxlista
12
3
Dubbelklicka på cd-rom-ikonen som finns upp på skrivbordet.
•
4
5
6
7
8
Klicka på Close när installationen är klar.
I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
Ange lösenordet och klicka på OK.
1. Programvaruinstallation
93
Ominstallation för Mac
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
Öppna mappen Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
För att avinstallera skrivarprogramvara, klicka på Continue.
Välj vilket program som ska avinstalleras och klicka på Uninstall.
Ange lösenordet och klicka på OK.
När programmet har avinstallerats klickar du på Close.
Om det redan finns en skrivare tar du bort den från Print Setup Utility
eller Print & Fax.
1. Programvaruinstallation
94
Linux-installation
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats
om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta
din produkt > Stöd eller nedladdningar).
1
Installationsprogrammet har lagt till ikonen för Unified Driver Configurator
på skrivbordet och Unified Driver-gruppen på systemmenyn för din
bekvämlighet. Om du undrar över något kan du titta i onlinehjälpen, som du
öppnar från systemmenyn eller från programfönstren i drivrutinen, till
exempel Unified Driver Configurator eller Image Manager.
Installera Unified Linux Driver-paketet
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du ”root” i fältet
Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera
programvaran för skrivaren. Be din systemadministratör om hjälp om
du inte är superanvändare.
3
Från Samsungs webbplats hämtar du ner Unified Linuxdrivrutinspaket till din dator.
4
5
6
7
Högerklicka på paketet Unified Linux Driver och packa upp det.
Dubbelklicka på cdroot > autorun.
Klicka på Next när välkomstsidan visas.
När installationen är klar klickar du på Finish.
1. Programvaruinstallation
95
ominstallation för Linux
Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen
och installera om den.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
När fönstret Administrator Login öppnas skriver du ”root” i fältet
Login och anger systemets lösenord.
Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna
avinstallera skrivardrivrutinen. Be din systemadministratör om hjälp
om du inte är superanvändare.
3
Öppna terminalprogrammet. När terminalfönstret öppnas skriver du
följande:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Klicka på Next.
Klicka på Finish.
1. Programvaruinstallation
96
2. Använda en
nätverksansluten skrivare
Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du installerar den nätverksanslutna skrivaren och
dess programvara.
• Nyttiga nätverksprogram
98
• Installation av trådbundet nätverk
99
• Installera drivrutinen via nätverk
103
• IPv6-konfiguration
108
• Installation av trådlöst nätverk
111
• Samsung Mobile Print
145
• Använda NFC-funktionen
146
• Google Cloud Print
148
Enheter och funktioner som stöds kan variera beroende på vilken modell du använder (se
”Olika modellers funktioner” på sidan 8).
Nyttiga nätverksprogram
Det finns flera program som underlättar nätverksinställningarna i
nätverksmiljö. Särskilt för nätverksadministratören är det möjligt att hantera
flera skrivare i nätverket.
• Ange först IP-adressen innan du använder programmen nedan.
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
En webbaserad maskinhanteringslösning för nätverksadministratörer.
SyncThru™ Web Admin Service är en smidig lösning för hantering av
nätverksenheter. Du kan exempelvis fjärrövervaka och fjärrfelsöka skrivare
så länge du har tillgång till företagets nätverk.
•
Hämta programmet från http://solution.samsungprinter.com.
3
1
SetIP
SyncThru™ Web Service
En webbserver på nätverksskrivaren varifrån du kan göra följande (se
”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 110):
•
Kontrollera förbrukningsmaterial och status.
•
Anpassa skrivarinställningarna.
•
Aktivera e-postavisering. När du har aktiverat aviseringen skickas ett epostmeddelande med skrivarstatus (tonerkassettens status och
eventuellt skrivarfel) automatiskt till en viss e-postadress.
•
Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att skrivaren ska
kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.
Med det här hjälpprogrammet kan du ange ett nätverkskort och manuellt
konfigurera IP-adresser för användning med TCP/IP-protokollet.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)” på
sidan 99.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)” på sidan
100.
•
Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)” på sidan
101.
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 21).
• Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
98
Installation av trådbundet nätverk
Du måste ange nätverksprotokollen på skrivaren innan den kan användas
i nätverket.
5
Ange en IP-adress
Du kan använda nätverket när du har anslutit en nätverkskabel till en
motsvarande port på skrivaren.
•
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 21)
Om skrivaren saknar display på kontrollpanelen bör du använda
progarmmet SyncThru™ Web Service eller programmet SetIP.
-
Se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 171.
-
Se ”Ange en IP-adress” på sidan 99.
4
• Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.
Först måste du ange en IP-adress för utskrifter och hantering via nätverk. I
de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en DHCP-server
(Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. På så vis
blir det lättare att konfigurera nätverket.
•
Skrivaren saknar display: Håll ned knappen
(Avbryt eller Stoppa/
Rensa) i mer än två sekunder på kontrollpanelen.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Windows)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via
Kontrollpanelen > Säkerhetscenter > Windows-brandväggen.
Med hjälp av nätverkskonfigurationsrapporten kan du ta reda på
skrivarens MAC-adress och IP-adress.
Exempel:
•
MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adress: 165.254.192.192
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.
1
Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp
filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt
> Stöd eller nedladdningar).
2
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
99
Installation av trådbundet nätverk
3
4
5
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
6
Klicka på
-ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter
TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
7
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Starta skrivaren.
Öppna Starta-menyn i Windows och välj Alla program > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Mac)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System
Preferences > Security > Firewall.
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.
1
2
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
3
Dubbelklicka på cd-rom-ikonen som finns upp på skrivbordet.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 99). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
8
Klicka på Verkställ och sedan på OK. Skrivaren skriver automatiskt
ut Nätverkskonfigurationsrapporten. Kontrollera att alla
inställningar är korrekta.
•
4
5
6
I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
100
Installation av trådbundet nätverk
7
8
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
14
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
10
Ange lösenordet och klicka på OK.
11
Välj Network Connected Printer(Wired or Wireless) på skärmen
Printer Connection Type och klicka på knappen Set IP Address.
12
Klicka på
-ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter
TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.
13
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på
datorn. Klicka på Continue.
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 99). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
Klicka på Apply och sedan på OK. Skrivaren skriver automatiskt ut
Nätverkskonfigurationsrapporten. Kontrollera att alla
inställningar är korrekta.
Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP
(Linux)
Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via System
Preferences eller Administrator.
Följande anvisningar kan variera något beroende på modell och
operativsystem.
1
2
3
4
Öppna /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dubbelklicka på filen SetIPApplet.html.
Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.
Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett
företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en
nätverksadministratör innan du kan fortsätta.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
101
Installation av trådbundet nätverk
Ta reda på MAC-adressen via Nätverkskonfigurationsrapporten och
ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport”
på sidan 99). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.
5
Skrivaren skriver automatiskt ut
Nätverkskonfigurationsrapporten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
102
Installera drivrutinen via nätverk
• Vissa funktioner och tillbehör är kanske inte tillgängliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
8).
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
4
Välj Nätverksanslutning på skärmen Skrivaranslutningstyp.
Klicka därefter på Nästa.
5
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
• Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 21).
• Skrivardrivrutinen och programvaran finns på programvaru-cd:n.
Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i
fönstret Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska
installeras.
6
Windows
Det kan hända att brandväggen blockerar anslutningen. Innan du
ansluter enheten till nätverket bör du inakrivera datorns brandvägg.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IPadress” på sidan 99).
2. Använda en nätverksansluten skrivare
103
Installera drivrutinen via nätverk
Tyst installationsläge
Kommandorad
Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd
från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens
drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta
installationen genom att skriva /s eller /S i kommandofönstret.
/p”<portnamn>” eller
/P”<portnamn>”
I följande tabell visas de kommandon som kan användas i
kommandofönstret.
Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot
används tillsammans med /s eller /S. /h, /H och /? är dock särskilda
kommandon som kan användas separat.
/s eller /S
Definition
Startar tyst installation.
Beskrivning
Installerar
maskindrivrutiner utan att
det krävs någon åtgärd från
användaren eller visas i
användargränssnittet.
Anger skrivarporten.
Nätverksporten
skapas via
standardportmo
nitorn för TCP/
IP. För lokala
portar måste
porten finnas på
datorn innan den
kan anges med
det här
kommandot.
Kommandoradsparametrar
Kommandorad
Definition
/a”<målsökväg>”
eller /
A”<målsökväg>”
Anger en målsökväg för
installationen.
Målsökvägen
måste vara en
fullständig
sökväg.
Beskrivning
Skrivarportnamnet kan
anges som en IP-adress,
värdnamn, lokalt USBportnamn eller IEEE1284portnamn.
Exempel:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” där
”xxx.xxx.xxx.xxx” avser
nätverksskrivarens IPadress. /p”USB001”, /
P”LPT1:”, /p”värdnamn”
Eftersom maskindrivrutiner
ska installeras på en OSspecifik plats gäller detta
kommando endast för
tillämpningsprogram.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
104
Installera drivrutinen via nätverk
Kommandorad
Definition
Beskrivning
/n”<skrivarnamn>”
eller /
N”<skrivarnamn>”
Anger skrivarnamnet.
Skrivarinstansen
skapas som det angivna
skrivarnamnet.
Med den här parametern
kan du lägga till önskade
skrivarinstanser.
/nd eller /ND
Anger att en installerade
drivrutinen inte ska
användas som
standardmaskindrivrutin
.
Den installerade
maskindrivrutinen blir inte
standardmaskindrivrutin på
systemet om det finns
minst en installerad
skrivardrivrutin. Om det
inte finns någon installerad
maskindrivrutin används
inte det här alternativet
eftersom den installerade
skrivardrivrutinen blir
standardmaskindrivrutin i
Windows.
/x eller /X
Angänder befintliga
maskindrivrutinfiler till
att skapa en
skrivarinstans om den
redan har installerats.
Med det här kommandot
kan du installera en
skrivarinstans som
använder installerade
skrivardrivrutinfiler utan att
installera en ytterligare
drivrutin.
Kommandorad
Definition
Beskrivning
/up”<skrivarnamn>”
eller /
UP”<skrivarnamn>”
Tar endast bort den
angivna
skrivarinstansen och
inte drivrutinsfilerna.
Med det här kommandot
tar du endast bort den
angivna skrivarinstansen
från systemet utan att
andra skrivardrivrutiner
påverkas. Inga
skrivardrivrutinfiler tas bort.
/d eller /D
Avinstallerar alla
enhetsdrivrutiner och
program från systemet.
Med det här kommandot
avinstalleras alla
installerade
enhetsdrivrutiner och
applikationsprogram från
systemet.
/v”<delningsnamn>”
eller /
V”<delningsnamn>”
Delar ut den installerade
maskinen och lägger till
andra tillgängliga
plattformsdrivrutiner för
Peka och skriv ut.
Alla maskindrivrutiner som
stöds i den aktuella
Windows-versionen
installeras på systemet och
delas ut med det angivna
<delningsnamnet> för
Peka och skriv ut.
/o eller /O
Öppnar mappen
Skrivare och fax efter
installationen.
Med det här kommandot
öppnas mappen Skrivare
och fax efter den tysta
installationen.
/h, /H eller /?
Visar hjälp för
kommandoraden.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
105
Installera drivrutinen via nätverk
7
Mac
1
2
3
Ange lösenordet och klicka på OK.
11
12
13
14
Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.
15
Om det automatiska valet inte fungerar väljer du Select Printer
Software och väljer maskinnamnet i Print Using.
16
17
Klicka på Add.
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Dubbelklicka på cd-rom-ikonen som finns upp på skrivbordet.
•
4
5
6
7
8
9
10
I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Välj Network Connected Printer(Wired or Wireless) på skärmen
Printer Connection Type och klicka på knappen Continue.
Klicka på IP och välj HP Jetdirect - Socket i Protocol.
Ange skrivarens IP-adress i fältet Address.
Ange könamn i fältet Queue. Om du inte kan ta reda på
utskriftsskrivarens könamn ska du försöka med standardkön först.
Klicka på Close när installationen är klar.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
106
Installera drivrutinen via nätverk
8
Linux
Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats
om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > find
your product > Support eller Downloads).
10
11
12
Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
När installationen är klar klickar du på Finish.
Lägg till nätverksskrivare
Installera Linux-drivrutinen och lägg till
nätverksskrivare
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.
2
3
4
5
6
7
8
9
Ladda ned paketet Unified Linux Driver från Samsungs webbplats.
Hämta paketet UnifiedLinuxDriver och öppna den nya mappen.
Dubbelklicka på mappen cdroot > autorun.
Installationsfönstret Samsung öppnas. Klicka på Next.
Fönstret med guiden för ny skrivare öppnas. Klicka på Next.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator.
Klicka på Add Printer..
Fönstret med guiden Add printer wizard visas. Klicka på Next.
Välj Network printer och klicka på knappen Search.
Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
Markera skrivaren och klicka på Next.
Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next.
När skrivaren har lagts till klickar du på Finish.
Ange nätverksskrivare och klicka på knappen Search.
Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.
Markera skrivaren och klicka på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
107
IPv6-konfiguration
9
IPv6 stöds endast fullt ut under Windows Vista eller senare.
Via kontrollpanelen
Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla
nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen
med Rensa install..
1
2
3
4
5
Välj Starta > Kontrollpanelen > Skrivare och fax.
6
7
Klicka på Lägg till en lokal skrivare i fönstret Lägg till skrivare.
Om du vill använda IPv6-nätverksmiljön följer du förfarandet nedan för att
använda IPv6-adressen.
Starta skrivaren.
Skriv ut en nätverkskonfigurationsrapport som innehåller IPv6adresserna (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på
sidan 99).
Klicka på Lägg till en skrivare till vänster i fönstret Skrivare och
fax.
Fönstret Guiden Lägg til skrivare öppnas. Följ anvisningarna i
fönstret.
Aktivera IPv6 om skrivaren inte fungerar i nätverksmiljön. Se nästa
avsnitt.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
108
IPv6-konfiguration
Aktivera IPv6
1
2
3
4
5
Tryck på
DHCPv6-adresskonfigurering (Stateful)
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > TCP/IP (IPv6) > Aktivera IPv6.
Välj Pa och tryck på OK.
Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Installera om skrivardrivrutinen.
Ställa in IPv6-adresser
Skrivaren har stöd för följande IPv6-adresser för utskrift och hantering via
nätverk.
•
Link-local Address: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress (adressen
börjar med FE80).
•
Stateless Address: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en
nätverksrouter.
•
Stateful Address: IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6server.
•
Manual Address: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en
användare.
Om det finns en DHCPv6-server i nätverket kan du ange något av följande
alternativ som standard för dynamisk värdkonfigurering.
1
2
3
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > TCP/IP (IPv6) > Konfig.DHCPv6.
Tryck sedan på OK för att välja värde.
•
DHCPv6-adr.: Använd alltid DHCPv6 oavsett av om routern
efterfrågar det.
•
DHCPv6 av: Använd aldrig DHCPv6 oavsett av om routern
efterfrågar det.
•
Router: Använd endast DHCPv6 när det efterfrågas av en
router.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
109
IPv6-konfiguration
10
Via SyncThru™ Web Service
Om skrivaren inte har display måste du först öppna SyncThru™ Web
Service via IPv4-adressen och därefter följa anvisningarna nedan för
att använda IPv6.
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer. Ange
skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck
på Enter eller klicka på Gå.
2
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
det förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Fönstret SyncThru™ Web Service öppnas. Flytta muspekaren till
Settings i den översta menyraden och klicka på Network Settings.
4
5
Klicka på TCP/IPv6 till vänster på webbsidan.
6
Markera kryssrutan Manual Address. Textrutan Address/Prefix
aktiveras.
7
Ange resten av adressen (till exempel 3FFE:10:88:194::AAAA. A
motsvaras av det hexadecimala värdet 0 till 9 eller A till F).
8
9
Välj DHCPv6.
Klicka på knappen Apply.
Använda SyncThru™ Web Service
1
Starta en webbläsare (exempelvis Internet Explorer) som har stöd
för IPv6-adresser.
2
Välj någon av IPv6-adresserna (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) från
Nätverkskonfigurationsrapporten (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 99).
3
Ange IPv6-adresserna (t.ex. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen måste omges av [ ]-klamrar.
Markera kryssrutan IPv6 Protocol.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
110
Installation av trådlöst nätverk
• Kontrollera att skrivaren har stöd för trådlösa nätverk. Det kan hända
att vissa modeller saknar stöd för trådlösa nätverk (se ”Olika
modellers funktioner” på sidan 8).
• Om IPv6-nätverket inte tycks fungera återställer du alla
nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöker igen
med Rensa install..
Namn på trådlöst nätverk och lösenord
Trådlösa nätverk kräver högre säkerhet, så när en åtkomstpunkt ställs in
första gången skapas ett nätverksnamn (SSID), och en säkerhetstyp och
ett lösenord anges. Få den här informationen från nätverksadministratören
innan du fortsätter med skrivarinstallationen.
11
Komma igång
Mer om nätverkstyper
Normalt kan du bara ha en anslutning mellan datorn och skrivaren
samtidigt.
Infrastrukturläge
Det är en miljö som vanligen används i hem, på mindre
kontor och på hemmakontor. I detta läge används en
åtkomstpunkt för trådlös kommunikation med skrivaren.
Ad hoc-läge
Det här läget använder inte en åtkomstpunkt. Den trådlösa
datorn och den trådlösa skrivaren kommunicerar direkt.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
111
Installation av trådlöst nätverk
12
Introduktion av trådlösa inställningsmetoder
Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn. Välj inställningsmetod från tabellen nedan.
Vissa installationer av trådlösa nätverk kanske inte finns tillgängliga för alla modeller eller i alla länder.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
112
Installation av trådlöst nätverk
Inställningsmetod
Anslutningsmetod
Från datorn
Beskrivning & referens
A
Information för Windows finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel” på sidan
119.
B
Information för Windows finns i ”Åtkomstpunkt utan USB-kabel
(rekommenderas)” på sidan 123.
C
• information för Mac finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel” på sidan 128.
Med åtkomstpunkt
OR
Från maskinens kontrollpanel
• Information för Mac finns i ”Åtkomstpunkt utan USB-kabel
(rekommenderas)” på sidan 131
D
Se ”Använda nätverkskabel” på sidan 136.
E
• Se ”Skrivare med display” på sidan 116.
• Se ”Skrivare utan display” på sidan 117.
F
Se ”Använda menyknappen” på sidan 119.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
113
Installation av trådlöst nätverk
Inställningsmetod
Utan åtkomstpunkt
Anslutningsmetod
Från datorn
Beskrivning & referens
G
Information för Windows finns i ”Ad hoc via USB-kabel” på sidan 125.
H
Information för Macintosh finns i ”Ad hoc via USB-kabel” på sidan 125.
Konfiguration av Wi-Fi Direct
Se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 139.
I
• Se kapitlet om felsökning (”Felsökning” på sidan 141) om det uppstår problem vid den trådlösa inställningen eller installationen av drivrutinen.
• Det är högst rekommenderat att du ställer in lösenordet på åtkomstpunkter. Om du inte ställer in lösenordet på åtkomstpunkter är det möjligt att de
exponeras för illegal åtkomst från okända maskiner som till exempel datorer, smarta mobiler och skrivare. Information om hur du anger lösenord finns
i bruksanvisningen för routern/åtkomstpunkten.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
114
Installation av trådlöst nätverk
Välja typ
13
Använda WPS-knappen
Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk via knappen
Om din skrivare och en åtkomstpunkt (eller trådlös router) är kompatibel
med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du på ett enkelt sätt konfigurera
inställningarna för trådlöst nätverk genom att trycka på knappen
(WPS)
på kontrollpanelen utan att använda en dator.
• Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget
kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren.
Huruvida du använder knappen WPS (PBC) eller istället anger PINkoden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vad för
typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se
bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
• Ställs det trådlösa nätverket in med WPS-knappen kan
säkerhetsinställningar ändras. För att förhindra detta ska du låsa
WPS-alternativet för de nuvarande inställningarna för trådlös
säkerhet. Alternativets namn kan variera beroende på vilken
åtkomstpunkt (trådlös router) du använder.
Objekt att förbereda
•
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontrollera om skrivaren har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).
(WPS) på
kontrollpanelen på två sätt:
Med metoden tryckknappskonfigurering (PBC) kan du ansluta din
skrivare till ett trådlöst nätverk genom att trycka både på knappen
(WPS)
på skrivarens kontrollpanel och knappen WPS (PBC) på en WPS-aktiverad
(Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt (eller trådlös router).
Med PIN-metoden (Personal Identification Number) kan du ansluta
skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PINkoden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt eller
trådlös router.
Fabriksinställningen för din skrivare är PBC, vilket rekommenderas för en
typisk trådlös nätverksmiljö.
Om din maskin inte har en bildskärm kan du aktivera eller inaktivera WiFi Direct-funktionen med knappen WPS.
• Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt ungefär 10-15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen aktiveras.
• Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen inaktiveras.
• Läs ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 139 om du
vill veta mer om Wi-Fi Direct-funktionen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
115
Installation av trådlöst nätverk
Du ändrar WPS-läge på kontrollpanelen (
(Meny) > Nätverk >
3
Konfigurera det trådlösa nätverket genom att sätta i programvarucd:n och följa anvisningarna i fönstret.
Tradlos > OK > WPS-instä.).
Ansluta i PIN-läge
Skrivare med display
1
Håll knappen
sekunder.
Ansluta i PBC-läge
2
Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.
1
Håll knappen
sekunder.
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på
datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern).
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
Sedan har du två minuter på dig att trycka på knappen WPS (PBC)
på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
2
a Ansluter: Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
b Ansluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket
lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
Tryck på WPS (PBC)-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller
routern.
c SSID-typ: När det trådlösa nätverket har anslutits visas
åtkomstpunktens SSID-information på LCD-displayen.
Meddelandena visas på displayen i följande ordning:
a Ansluter: Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den
trådlösa routern).
b Ansluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket
lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 2
3
Konfigurera det trådlösa nätverket genom att sätta i programvarucd:n och följa anvisningarna i fönstret.
c AP SSID: Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess
har slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på
displayen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
116
Installation av trådlöst nätverk
Skrivare utan display
Ansluta i PBC-läge
1
Ansluta i PIN-läge
1
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt i ungefär 2–4
sekunder tills statusindikatorn blinkar snabbt.
I redoläget håller du ned knappen
(Avbryt eller Stoppa/Rensa)
i mer än fem sekunder på kontrollpanelen.
Skrivaren påbörjar anslutningen till det trådlösa nätverket. Indikatorn
blinkar långsamt i upp till två minuter tills du trycker på PBC-knappen
på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
2
Tryck på WPS (PBC)-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller
routern.
a WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
b När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser
indikatorn för WPS med ett fast sken.
3
Konfigurera det trådlösa nätverket genom att sätta i programvarucd:n och följa anvisningarna i fönstret.
Du måste skriva ut en rapport som innehåller
nätverkskonfigurationen samt PIN-koden (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 99).
Skrivare utan knappen
(WPS)
(Avbryt eller Stoppa/Rensa): Tryck ned
-knappen i mer än tio sekunder på kontrollpanelen.
Då visas skrivarens PIN.
2
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt i mer än 4
sekunder tills statusindikatorn lyser.
Skrivaren börjar ansluta till en åtkomstpunkt (eller trådlös router).
3
Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på
datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern).
Indikatorn blinkar långsamt i upp till två minuter tills du anger den
åttasiffriga PIN-koden.
WPS-indikatorn blinkar på följande sätt:
a WPS-indikatorn blinkar snabbt. Skrivaren ansluter till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
b När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser
indikatorn för WPS med ett fast sken.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
117
Installation av trådlöst nätverk
4
Konfigurera det trådlösa nätverket genom att sätta i programvarucd:n och följa anvisningarna i fönstret.
Avbryta anslutningen
Om du vill avbryta funktionen för anslutning till trådlösa nätverk trycker du
på knappen
(Avbryt eller Stoppa/Rensa) eller
(Strömbrytare/
väckning) på kontrollpanelen. Du måste vänta 2 minuter innan du
ansluter igen till det trådlösa nätverket.
Koppla ifrån ett nätverk
Ansluta till ett nätverk på nytt
När den trådlösa funktionen har inaktiverats försöker skrivaren automatiskt
ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) på nytt med de
anslutningsinställningar och den adress som användes tidigare.
Skrivaren ansluter automatiskt till det trådlösa nätverket i följande fall:
• Skrivaren stängs av och slås på.
Du kopplar ifrån anslutningen till det trådlösa nätverket genom att trycka på
knappen
(WPS) på kontrollpanelen i minst två sekunder.
•
När Wi-Fi-nätverket befinner sig i viloläget: Skrivaren kopplas från
det trådlösa nätverket direkt och WPS-indikatorn släcks.
•
När det trådlösa nätverket används: När skrivaren väntar på att det
aktuella jobbet ska slutföras blinkar WPS-indikatorn snabbt. Sedan
kopplas den trådlösa nätverksanslutningen ifrån automatiskt och WPSindikatorn släcks.
• Åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) stängs av och slås på.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
118
Installation av trådlöst nätverk
14
15
Använda menyknappen
Installation i Windows
Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller
modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt
nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när åtkomstpunkten
(eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du
arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera
drivrutinen via nätverk” på sidan 103).
1
2
3
Tryck på
(Meny) på kontrollpanelen.
Välj Nätverk > Trådlös > WLAN-inställningar
Genväg till programmet Samsung Easy Wireless Setup utan cdskivan: Om du har du installerat skrivardrivrutinen en gång, kan du
öppna programmet Samsung Easy Wireless Setup utan cd-skiva (se
”Åtkomst till administreringsverktyg” på sidan 218).
Åtkomstpunkt via USB-kabel
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt.
•
Nätverksansluten dator.
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel.
Tryck på OK för att välja inställningsmetod.
•
Guide (rekommenderas):: Konfigurationen sker automatiskt i
det här läget. På skrivaren visas det ett antal nätverk som du kan
välja ifrån. Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.
•
Anpassat: I detta läge kan användaren manuellt ange eller
ändra sitt eget SSID eller välja säkerhetsalternativet i detalj
2. Använda en nätverksansluten skrivare
119
Installation av trådlöst nätverk
Skapa infrastruktur för nätverk
1
2
3
Välj Trådlös nätverksanslutning på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
6
På skärmen Installerar du din skirvare för första gången?, väljer
du Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk. Klicka
sedan på Nästa.
Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och maskinen.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte visas klickar du på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar
CD-ROM-enheten. Klicka därefter på OK.
4
5
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du Nej, min
skrivare är redan ansluten till mitt nätverk.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
120
Installation av trådlöst nätverk
7
Välj Använder en USB-kabel på skärmen Välj trådlös
installationsmetod. Klicka därefter på Nästa.
Om du inte hittar nätverksnamnet som du vill välja, eller om du vill
konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt, klickar du på
Avancerade inställningar.
• Ange trådlöst nätverksnamn: Skriv in åtkomstpunktens SSID
(SSID är skiftlägeskänsligt).
• Driftläge: Välj Infrastruktur.
8
Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj
namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka
på Nästa.
• Autentisering: Välj autentiseringstyp.
Öppet system: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Delad nyckel: autentisering används. En enhet med en korrekt
WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
WPA personlig eller WPA2 Personlig: Välj det här alternativet för
att autentisera skrivarservern baserat på en delad WPA-nyckel. När
den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som
konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess
klienter.
• Kryptering: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Nätverkslösenord: Ange det krypterade lösenordet.
• Bekräfta nätverksnyckel: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP-nyckelindex: Om du använder WEP-kryptering väljer du
lämpligt WEP-nyckelindex.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
121
Installation av trådlöst nätverk
9
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har
säkerhetsinställningar.
• Alternativet Wi-Fi Direct visas endast på skärmen om skrivaren har
stöd för funktionen.
Ange lösnordet till åtkomstpunkten (eller routern).
• Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy
Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 139).
• Wi-Fi Direct-namn: Som standard används modellbeteckningen.
Namnet kan som mest innehålla 22 tecken.
Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct och funktionen har
inaktiverats visas motsvarande skärm.
• Lösenord, inst. är en numerisk sträng som kan innehålla 8–64
tecken.
Klicka på OK och Nästa.
10
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
11
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
122
Installation av trådlöst nätverk
Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)
Objekt att förbereda
•
Dator med trådlöst nätverkskort och Windows 7 (eller senare) med
åtkomstpunkt/router
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
Skapa infrastruktur för nätverk
1
2
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Vid installation av det trådlösa nätverket, använder maskinen Pc:ns
trådlösa LAN. Du kanske inte kan ansluta till internet.
Om installationsfönstret inte visas klickar du på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar
CD-ROM-enheten. Klicka därefter på OK.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
123
Installation av trådlöst nätverk
4
Välj Trådlös nätverksanslutning på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
5
På skärmen Installerar du din skirvare för första gången?, väljer
du Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk. Klicka
sedan på Nästa.
6
Välj Använder en direkt trådlös anslutning på skärmen Välj
trådlös installationsmetod. Klicka därefter på Nästa.
Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du Nej, min
skrivare är redan ansluten till mitt nätverk.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
124
Installation av trådlöst nätverk
Även om din dator har Windows 7 eller högre, kan du inte använda den
här funktionen om din PC inte stöder trådlöst nätverk. Ställ in det
trådlösa nätverket med hjälp av en USB-kabel ( se ”Åtkomstpunkt via
USB-kabel” på sidan 119).
Om nedanstående skärm visas, tryck på
kontrollpanelen, inom 2 minuter.
7
8
(WPS)-knappen i
Ad hoc via USB-kabel
Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren
trådlöst till datorn via ett trådlöst ad-hoc-nätverk som du ställer in genom att
följa de enkla anvisningarna nedan.
Objekt att förbereda
•
Nätverksansluten dator.
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
När det trådlösa nätverket har konfigurerats klickar du på Nästa.
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
125
Installation av trådlöst nätverk
Skapa ett ad-hoc-nätverk i Windows
1
2
4
Välj Trådlös nätverksanslutning på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
5
På skärmen Installerar du din skirvare för första gången?, väljer
du Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk. Klicka
sedan på Nästa.
Sätt på datorn och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte visas klickar du på Starta > Alla
program > Tillbehör > Kör.
X:\Setup.exe och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar
CD-ROM-enheten. Klicka därefter på OK.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du Nej, min
skrivare är redan ansluten till mitt nätverk.
6
Välj Använder en USB-kabel på skärmen Välj trådlös
installationsmetod. Klicka därefter på Nästa.
7
När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista
med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på
Avancerade inställningar.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
126
Installation av trådlöst nätverk
• Ange trådlöst nätverksnamn: Skriv in önskat SSID-namn (SSID är
skiftlägeskänsligt).
• Driftläge: Välj ad hoc.
• Kanal: Välj kanal (Auto inst. eller 2 412–2 467 MHz).
• Autentisering: Välj autentiseringstyp.
Öppet system: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Delad nyckel: autentisering används. En enhet med en korrekt
WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.
• Kryptering: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Nätverkslösenord: Ange det krypterade lösenordet.
• Bekräfta nätverksnyckel: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP-nyckelindex: Om du använder WEP-kryptering väljer du
lämpligt WEP-nyckelindex.
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket
har säkerhet aktiverad.
Välj Öppet system eller Delad nyckel för autentisering och klicka på
Nästa.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som
skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP
krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk
med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.
Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen
om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration
är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara
DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även
den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.
Om datorn är inställd på DHCP och du vill använda en statisk inställning
måste du kontakta nätverksadministratören för att få den statiska IPadressen.
• Med DHCP-metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera
att DHCP visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om det visar Statisk ska du klicka på Ändra TCP/IP för att ändra
tilldelningsmetoden till Få IP-adress automatiskt (DHCP).
• Med den statiska metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att
Statisk visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om DHCP visas så klickar du på Ändra TCP/IP för att ange IPadressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.
Exempel:
Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:
- IP.adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:
- IP-adress: 169.254.133.43
8
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera
inställningarna och klicka på Nästa.
- Gateway: 169.254.133.1
2. Använda en nätverksansluten skrivare
127
Installation av trådlöst nätverk
9
10
Fönstret Trådlös nätverksinställning är avslutad visas. Klicka på Nästa.
11
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Dubbelklicka på cd-rom-ikonen som finns upp på skrivbordet.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
16
Installation för Mac
Åtkomstpunkt via USB-kabel
•
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten skrivare
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
4
5
6
7
8
I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
Ange lösenordet och klicka på OK.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
128
Installation av trådlöst nätverk
10
Välj Configuration of Wireless network på skärmen Printer
Connection Type och klicka på Continue.
11
Om skärmen för Wireless Settings visas, väljer du Using a USB
cable och klickar på Next.
Om skärmen inte visas, gå till steg 15.
12
Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj
namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka
på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
129
Installation av trådlöst nätverk
Om du ställer in den trådlösa konfigurationen manuellt ska du klicka på
Advanced Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Skriv in åtkomstpunktens SSID
(SSID är skiftlägeskänsligt).
• Alternativet Wi-Fi Direct visas endast på skärmen om skrivaren har
stöd för funktionen.
• Operation Mode: Välj Infrastructure.
• Authentication: Välj autentiseringstyp.
Open System: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Shared Key: autentisering används. En enhet med en korrekt WEPnyckel kan ansluta till nätverket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Välj det här alternativet för att
autentisera skrivarservern baserat på den delade WPA-nyckeln. När
den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som
konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess
klienter.
• Encryption: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP, AES).
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningen visas. Kontrollera
inställningarna och klicka på Nästa.
• Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy
Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 139).
• Wi-Fi Direct-namn: Som standard används modellbeteckningen.
Namnet kan som mest innehålla 22 tecken.
• Lösenord, inst. är en numerisk sträng som kan innehålla 8–64
tecken.
14
Fönstret Trådlös nätverksinställning är avslutad visas. Klicka på
Nästa.
15
När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort
USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på Nästa.
• Network Password: Ange det krypterade lösenordet.
• Confirm Network Password: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP Key Index: Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt
WEP Key Index.
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har
säkerhet aktiverad.
Ange lösnordet till åtkomstpunkten (eller routern).
2. Använda en nätverksansluten skrivare
130
Installation av trådlöst nätverk
Åtkomstpunkt utan USB-kabel (rekommenderas)
Objekt att förbereda
•
Mac med trådlöst nätverkskort och Mac OS 10.7 (eller senare) med
åtkomstpunkt/router
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Dubbelklicka på cd-rom-ikonen som finns upp på skrivbordet.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
•
4
5
6
7
8
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
9
10
Ange lösenordet och klicka på OK.
Välj Configuration of Wireless network på skärmen Printer
Connection Type och klicka på Continue.
I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
131
Installation av trådlöst nätverk
11
Om skärmen för Wireless Settings visas, väljer du Using a direct
wireless connection och klickar på Nästa.
Om nedanstående skärm visas, tryck på
Om skärmen inte visas, gå till steg 13.
kontrollpanelen, inom 2 minuter.
12
13
(WPS)-knappen i
När det trådlösa nätverket har konfigurerats klickar du på Nästa.
Klicka på Close när installationen är klar.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
132
Installation av trådlöst nätverk
Ad hoc via USB-kabel
Om du inte har någon åtkomstpunkt kan du fortfarande ansluta skrivaren
trådlöst till datorn via ett trådlöst ad hoc-nätverk som du ställer in genom att
följa de här enkla anvisningarna.
Skapa ad hoc-nätverk för Mac
1
2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
3
Dubbelklicka på cd-rom-ikonen som finns upp på skrivbordet.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Objekt att förbereda
•
Nätverksansluten dator.
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
USB-kabel
•
4
5
6
7
8
I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.
Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer.
Klicka på Continue.
Läs licensavtalet och klicka på Continue.
Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.
Klicka på Install. Alla komponenter som krävs för att använda
skrivaren installeras.
Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska
installeras.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
133
Installation av trådlöst nätverk
9
10
Ange lösenordet och klicka på OK.
• Enter the wireless Network Name: Skriv in SSID-namnet (SSID är
skiftlägeskänsligt).
Välj Configuration of Wireless network på skärmen Printer
Connection Type och klicka på Continue.
• Operation Mode: Välj ad hoc.
• Channel: Välj kanalen (Auto Setting eller 2 412 MHz till 2 467
MHz).
• Authentication: Välj autentiseringstyp.
Open System: Autentisering används inte. Kryptering används
eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.
Shared Key: autentisering används. En enhet med en korrekt WEPnyckel kan ansluta till nätverket.
• Encryption: Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Network Password: Ange det krypterade lösenordet.
• Confirm Network Password: Bekräfta det krypterade lösenordet.
• WEP Key Index: Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt
WEP Key Index.
11
Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när ad hoc-nätverket
har en säkerhetsinställning.
När sökningen efter det trådlösa nätverket är färdig visas en lista
med de trådlösa nätverk som skrivaren har hittat. Klicka på
Avancerade inställningar.
Välj Open System eller Shared Key för autentisering och klicka på
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll som
skyddar ditt trådlösa nätverk mot obehörig åtkomst. Med WEP
krypteras datadelen av varje paket som överförs i ett trådlöst nätverk
med hjälp av en 64-bitars eller en 128-bitars WEP-krypteringsnyckel.
12
Ett fönster med den trådlösa nätverksinställningarna visas.
Kontrollera inställningarna och klicka på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
134
Installation av trådlöst nätverk
Innan du anger skrivarens IP-adress måste du känna till informationen
om datorns nätverkskonfigurering. Om datorns nätverkskonfiguration
är inställd på DHCP bör även den trådlösa nätverksinställningen vara
DHCP. Om datorns nätverkskonfiguration är inställd på statisk bör även
den trådlösa nätverksinställningen vara statisk.
Om datorn är inställd till DHCP och du vill använda statisk trådlös
inställning måste du kontakta nätverksadministratören för att få den
statiska IP-adressen.
• Med DHCP-metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är DHCP ska du kontrollera
att DHCP visas i fönstret Wireless Network Setting Confirm. Om
det visar Statisk ska du klicka på Change TCP/IP för att ändra
tilldelningsmetoden till Receive IP address automatically (DHCP)
(automatisk tilldelning av IP-adress).
13
När fönstret visas som talar om att nätverkskabelanslutningen är
bekräftad, kopplar du bort nätverkskabeln och klickar på Nästa.
Om nätverkskabeln är ansluten kan det vara svårt att hitta maskinen
när du konfigurerar det trådlösa nätverket.
14
15
Det trådlösa nätverket ansluter enligt nätverkskonfigurationen.
Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på Quit när
installationen är klar.
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installation för Mac”
på sidan 93).
• Med den statiska metoden
Om metoden för tilldelning av IP-adress är Statisk kontrollerar du att
Statisk visas i fönstret Bekräfta trådlösa nätverksinställningar.
Om DHCP visas så klickar du på Ändra TCP/IP för att ange IPadressen och andra nätverkskonfigurationsvärden för skrivaren.
Exempel:
Om datorns nätverksinformation visas så här:
- IP-adress: 169.254.133.42
- Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då visas så här:
- IP-adress: 169.254.133.43
- Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)
- Gateway: 169.254.133.1
2. Använda en nätverksansluten skrivare
135
Installation av trådlöst nätverk
17
Använda nätverkskabel
Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport
Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en
konfigurationsrapport för nätverket.
Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda
den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 21).
Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket
måste du utföra viss konfigurering.
• När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera
drivrutinen via nätverk” på sidan 103).
• Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det
trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.
Objekt att förbereda
•
Åtkomstpunkt
•
Nätverksansluten dator
•
CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
•
En skrivare med ett trådlöst nätverksgränssnitt installerat
•
Nätverkskabel.
Se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 99.
Ange IP-adress med programmet SetIP
(Windows)
Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare
med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MACadress är nätverkskortets serienummer och visas i
nätverkskonfigurationsrapporten.
Se ”Ange en IP-adress” på sidan 99.
Konfigurera skrivarens trådlösa nätverk
Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID)
samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet
vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat
nätverket.
Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av SyncThru™ Web
Service.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
136
Installation av trådlöst nätverk
Använda SyncThru™ Web Service
Wizard hjälper dig att installera den trådlösa nätverkskonfigurationen.
Men om du hellre vill ställa in det trådlösa nätverket direkt väljer du
Custom.
Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för
kabelanslutningen.
1
Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
2
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
7
Välj Network Name(SSID) i listan.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar
ett trådlöst nätverk, åtkomstpunkter och trådlösa enheter som vill
få tillgång till ett specifikt trådlöst nätverk måste använda samma
SSID. SSID är skiftlägeskänsligt.
•
Operation Mode: Operation Mode syftar på typ av trådlös
anslutning (se ”Namn på trådlöst nätverk och lösenord” på sidan
111).
Exempel:
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
4
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
det förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
Klicka på Wireless och välj Wizard.
-
Ad-hoc: möjliggör direktkommunikation mellan trådlösa
enheter i en peer-to-peer-miljö.
-
Infrastructure: möjliggör kommunikation mellan trådlösa
enheter via en åtkomstpunkt.
Om nätverkets Operation Mode är Infrastructure väljer du
åtkomstpunktens SSID. Om Operation Mode är Ad-hoc väljer du
skrivarens SSID.
8
Klicka på Next.
Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det
registrerade lösenordet (nätverksnyckeln) och klickar på Next.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
137
Installation av trådlöst nätverk
9
En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka
på Apply om inställningarna stämmer.
Koppla bort nätverkskabeln (standard eller nätverk). Din skrivare ska
sedan börja kommunicera trådlöst med nätverket. Om du använder ad
hoc-läget kan du använda ett trådlöst och ett trådbundet nätverk
samtidigt.
10
Konfigurera det trådlösa nätverket genom att sätta i programvarucd:n och följa anvisningarna i fönstret.
3
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
4
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
det förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Network Settings.
6
Klicka på Wireless och välj Custom.
18
Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket
Du kan även slå på och stänga av det trådlösa nätverket.
Om skrivaren har en display går det även att aktivera och inaktivera
trådlöst nätverk via menyn Network på skrivarens kontrollpanel.
1
Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut
annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.
2
Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.
Exempel:
2. Använda en nätverksansluten skrivare
138
Installation av trådlöst nätverk
19
Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter
Komma igång med Wi-Fi Direct
Du kan aktivera funktionen Wi-Fi Direct på ett av följande vis:
Wi-Fi Direct är en smidig anslutningsmetod via ett icke-hierarkiskt nät
mellan skrivaren (med stöd för Wi-Fi Direct) och en mobil enhet. Resultatet
blir en säker anslutning och bättre genomströmning än ad hoc-läget.
Med det trådlösa nätverket kan du ansluta din skrivare till ett Wi-Fi Directnätverk samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Du kan också
använda ett trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt så att
flera användare kan få tillgång och använda och skriva ut dokument från
både Wi-Fi Direct och från ett trådbundet nätverk.
• Du kan inte ansluta mobiltelefonen till internet genom Wi-Fi Directanslutningen till skrivaren.
• Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. WiFi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS
eller SLP-tjänster.
Från dator med USB-anslutning (rekommenderas)
När drivrutininstallationen är klar, kan Samsung Easy Printer Manager
användas för att göra ändringar i Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager är enbart tillgängligt för Windows- och
Mac-operativsystem.
•
Från Starta-menyn väljer du Program eller Alla program > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Enhetsinställningar >
Nätverk.
-
Wi-Fi Direkt på/av: Välj På för att aktivera.
-
Enhetsnamn: Ange det namn på skrivaren som sedan används vid
sökning av skrivaren i ett trådlöst nätverk. Som standard används
modellnamnet som enhetens namn.
-
IP-adress: Ange skrivarens IP-adress. Denna IP-adress används
endast i det lokala nätverket och inte i trådbundet eller trådlöst
nätverk i infrastrukturen. Vi rekommenderar att den lokala IP-adress
som är standard används (lokal IP-adress som är standard för
skrivaren i Wi-Fi Direct är 192.168.3.1)
• Maximalt tre enheter kan koppla upp via Wi-Fi Direct.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
139
Installation av trådlöst nätverk
-
-
Gruppägare: Aktivera detta alternativ för att tilldela skrivaren Wi-Fi
Direct-gruppens ägare. Gruppägare fungerar på ett liknande sätt
som en trådlös åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att det här
alternativet är aktiverat.
Nätverkslösenord: Om skrivaren är en Gruppägare behövs en
Nätverkslösenord för att andra mobila enheter ska kunna ansluta.
Du kan själv konfigurera ett nätverkslösenord eller använda det
lösenord som genereras slumpmässigt som standard.
Från skrivaren (skrivare med display)
•
Välj Nätverk > Tradlos > Wi-Fi Direct från kontrollpanelen.
•
Aktivera Wi-Fi Direct.
Från skrivaren (skrivare utan bildskärm)
•
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt ungefär 10-15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen aktiveras.
•
Håll knappen
(WPS) på kontrollpanelen nedtryckt längre än 15
sekunder. Wi-Fi Direct-funktionen inaktiveras.
Från en nätverksansluten dator
Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt
kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct via SyncThru™ Web Service.
•
Gå till SyncThru™ Web Service, välj Settings > Network Settings >
Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct och ställ in andra alternativ.
• För Linux OS-användare:
- Skriv ut en konfigurationsrapport för IP-nätverket för att
kontrollera uteffekten (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 99).
- Gå till SyncThru Web Service, välj Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktivera eller inaktivera Wi-Fi Direct.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
140
Installation av trådlöst nätverk
Inställning av den mobila enheten
•
•
När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i
användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också
ställa in dennas Wi-Fi Direct.
När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det
mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om
du vill skriva ut från din smartphone.
• När du har hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet
väljer du skrivaren, varpå skrivarens lysdiod blinkar. Tryck på WPSknappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.
• Om dina mobila enhet in stöder WPS, måste du ange
"Nätverksnyckeln" till en skrivare istället för att trycka på WPSknappen.
20
Felsökning
Problem som kan inträffa under installation av
skrivare eller drivrutin
Inga skrivare hittades
•
Skrivaren kanske inte är påslagen. Slå på datorn och skrivaren.
•
USB-kabeln är inte ansluten mellan datorn och skrivaren. Anslut
skrivaren till datorn med USB-kabeln.
•
Skrivaren stöder inte ett trådlöst nätverk. Läs skrivarens bruksanvisning
som finns på CD-skivan med programvara som levererades med
skrivaren och förbered en trådlös nätverksskrivare.
Anslutningsfel - SSID kunde inte hittas
•
Skrivaren kan inte hitta det nätverksnamn (SSID) som du har valt eller
angett. Kontrollera nätverksnamnet (SSID) på din åtkomstpunkt och
försök ansluta igen.
•
Åtkomstpunkten är avstängd. Starta åtkomstpunkten.
Anslutningsfel - Ogiltig säkerhet
•
Säkerheten har inte konfigurerats på rätt sätt. Kontrollera
säkerhetskonfigurationen för åtkomstpunkten och skrivaren.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
141
Installation av trådlöst nätverk
Anslutningsfel - Allmänt anslutningsfel
•
Datorn får ingen signal från skrivaren. Kontrollera att USB-kabeln är
ansluten och att skrivaren är på.
Anslutningsfel - Anslutet trådbundet nätverk
•
Skrivaren är ansluten med en nätverkskabel. Ta bort den trådbundna
nätverkskabeln från skrivaren.
Anslutningsfel - Tilldelning av IP-adress
•
Stäng av och slå på åtkomstpunkten/routern och skrivaren.
Om skrivaren inte arbetar i DHCP-läge kan problemet bero på den automatiskt
ändrade IP-adressen. Jämför produktens IP-adress med skrivarportens IPadress.
Så här jämför du:
1 Skriv ut skrivarens nätverksinformationsrapport och kontrollera sedan IPadressen (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 99).
2 Kontrollera skrivarportens IP-adress från datorn.
a Klicka på Windows Starta-meny.
b I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
• I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara och ljud> Skrivare.
• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
PC-anslutningsfel
•
Den konfigurerade nätverksadressen fungerar inte mellan datorn och
skrivaren.
-
För DHCP-nätverksmiljö
Skrivaren tilldelas IP-adressen automatiskt (DHCP) när datorn är
konfigurerad som DHCP.
• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara
> Enheter och skrivare.
c Högerklicka på din maskin.
d I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Egenskaper.
I kontextmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer du
Skrivaregenskaper.
Om posten Skrivaregenskaper är markerad med ► kan du välja andra
skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivare.
e Klicka på fliken Port.
f Klicka på knappen Konfigurera port...
g Kontrollera om Skrivarnamn eller IP-adress:: är IP-adressen på
nätverkskonfigureringsbladet.
3 Ändra skrivarportens IP-adress om den skiljer sig från informationen i
nätverksrapporten.
Anslut till en nätverksskrivare om du vill använda installations-cd-skivan för
att ändra portens IP-adress. Återanslut sedan till IP-adressen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
142
Installation av trådlöst nätverk
-
För miljö med statiska nätverksadresser
Skrivaren använder den statiska adressen när datorn är
konfigurerad med en statisk adress.
Exempel:
Övriga problem
Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du
följande.
Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:
▪
IP-adress: 169.254.133.42
▪
Nätmask: 255.255.0.0
Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:
▪
IP-adress: 169.254.133.43
▪
Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätsmask).
▪
Gateway: 169.254.133.1
Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller
trådlös router).
•
Det går inte att använda en kabelansluten och trådlös anslutning
samtidigt.
•
Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren
kanske inte är påslagen.
•
Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern
är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det
vara svårt att fånga upp signalen.
•
Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa
routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen
återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.
•
Kontrollera om brandväggsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar
kommunikationen.
Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går
att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggens
programvara blockerar kommunikationen. Se programvarans
bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök
sedan efter skrivaren igen.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
143
Installation av trådlöst nätverk
•
•
•
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan
kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport.
•
Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
•
Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen
till skrivaren.
Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har
konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du
administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om
lösenordet.
Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera
skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till
nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IPadressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om
åtkomstpunkten har återställts.
Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den
trådlösa routern) och skrivaren.
Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller
betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
•
Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska
enheter som kan störa den trådlösa signalen.
Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat
mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.
Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern
på åtkomstpunkten (eller trådlösa routern). Sedan kan du alltid använda
IP-adressen som ställts in med MAC-adressen. Du kan ta reda på
skrivarens Mac-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport för
nätverket (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 99).
•
Närhelst konfigurationen för din åtkomstpunkt (eller trådlösa router)
ändras, måste du göra produktens trådlösa nätverkskonfiguration igen.
•
Maximalt antal enheter som kan anslutas via Wi-Fi Direct är 3.
•
Om Wi-Fi Direct är Pa, stöder maskinen endast IEEE 802.11 b/g.
•
Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du
eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till
åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
•
Om åtkomstpunkten är inställd på att endast fungera med 802.11n,
kanske den inte ansluter till din maskin.
•
Skrivaren fungerar bara med IEEE 802.11 b/g/n och Wi-Fi. Det saknas
stöd för andra trådlösa nätverk (exempelvis Bluetooth).
•
I ad-hoc-läget måste du kanske ställa in den trådlösa anslutningen varje
gång du använder skrivaren, exempelvis om du använder Windows
Vista.
•
Du kan inte använda infrastrukturläge och ad hoc-läge samtidigt med
Samsungs trådlösa nätverksskrivare.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
144
Samsung Mobile Print
21
22
Vad är Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print är ett gratis program med vilket användare kan
skriva ut foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller
surfplattan. Samsung Mobile Print är inte bara kompatibelt med
mobiltelefoner med Android och iOS, utan också med din iPod Touch och
surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en nätverksansluten Samsungskrivare eller till en trådlös skrivare via en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Det är inte
nödvändigt att installera en ny drivrutin eller konfigurera
nätverksinställningar – installera bara programmet Samsung Mobile Print
helt enkelt, så kommer det automatiskt att upptäcka kompatibla Samsungskrivare. Förutom utskrift av foton, webbsidor och PDF-filer stöds också
skanning. Om du har en Samsung multifunktionsskrivare, skanna in ett
dokument till JPG-, PDF- eller PNG-format för snabb och enkel visning i din
mobila enhet.
Hämta Samsung Mobile Print
Om du vill hämta Samsung Mobile Print går du till programbutiken
(Samsung Apps,Play Store, App Store) på din mobila enhet och söker helt
enkelt efter ”Samsung Mobile Print.” Du kan även besöka iTubnes för
Apple-enheter på din dator.
23
Kompatibla mobil-OS
•
Android OS 2.1 eller senare
•
iOS 4.0 eller senare
24
Kompatibla enheter
•
iOS 4.0 eller senare: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 eller senare: Galaxy series och mobila Android-enheter
2. Använda en nätverksansluten skrivare
145
Använda NFC-funktionen
NFC-skrivaren (NFC = Near Field Communication =
närfältskommunikation) möjliggör att direkt skriva ut från din mobiltelefon
bara genom att hålla mobiltelefonen över NFC-etiketten på din skrivare. Det
kräver ingen installation av skrivardrivrutiner eller anslutning till en
åtkomstpunkt. Det enda som behövs är en mobiltelefon som stöder NFC.
För att kunna använda denna funktion, behöver Samsung Mobile Printappen installeras i din mobiltelefon.
• Beroende på materialet i mobilfodralet kan det hända att NFCigenkänningen inte fungerar korrekt.
• Överföringshastigheten kan variera beroende på typen av
mobiltelefon du använder.
26
Skriva ut
1
Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad i din mobiltelefon och att
Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (see ”Komma
igång med Wi-Fi Direct” på sidan 139).
2
För NFC-antennen på din mobiltelefon (vanligen placerad på
mobiltelefonens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder på att Samsung Mobile Print-appen ska
starta.
25
Krav
•
NFC aktiverad, Mobile Print-app installerad på mobiltelefon med
Android OS 4.0 eller högre.
•
Skrivare med Wi-Fi Direct-funktionen aktiverad. Wi-Fi Direct-funktionen
är aktiverad som standard.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
146
Använda NFC-funktionen
• För vissa mobiltelefoner kan det hända att NFC-antennen inte är
placerad på baksidan. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på
din mobiltelefon innan du för den över etiketten.
• För vissa mobiltelefoner kan det hända att NFC-antennen inte är
placerad på baksidan. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på
din mobiltelefon innan du för den över etiketten.
• Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PINkod och tryck på OK. Följ instruktionerna på appens skärm för att
uppdatera PIN-koden.
• Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PINkod och tryck på OK. Följ instruktionerna på appens skärm för att
uppdatera PIN-koden.
• Om Samsung Mobile Print-appen inte är installerad i din
mobiltelefon, ansluter den automatiskt till Samsung Mobile Printappens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.
3
Skrivaren påbörjar utskriften.
Välj det innehåll du vill skriva ut.
Ändra vid behov utskriftsalternativ genom att trycka på
4
5
.
För NFC-antennen på din mobiltelefon (vanligen placerad på
mobiltelefonens baksida) över NFC-etiketten (
) på din skrivare.
Vänta några sekunder tills mobiltelefonen ansluter till skrivaren.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
147
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ är en tjänst som möjliggör utskrift till en skrivare via
din mobiltelefon, bärbara pekdator eller någon annan webbansluten
utrustning. Registrera ditt Google-konto till skrivaren så kan du använda
tjänsten Google Cloud Print. Du kan skriva ut dokument eller e-post med
Chrome OS, Chrome-webbläsaren eller en Gmail/ GOOGLE DOCSapplikation i den mobila enheten, så du behöver inte installera skrivarens
drivrutiner i den mobila enheten. På Googles webbplats (http://
support.google.com/cloudprint) finns mer information Google Cloud
Print™.
5
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
6
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange i nedanstående ID och
Password. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra det
förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
27
Om nätverket använder en proxyserver måste du konfigurera proxy-IP
och portnummer från Settings > Network Settings > Google Cloud
Print > Proxy Setting. Kontakta din Internetleverantör eller
nätverksadministratör om du vill ha mer information.
Registrera Google-kontot till skrivaren
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till Internet via
kabel eller trådlös anslutning.
• Du bör skapa Google-kontot i förväg.
1
2
3
4
Öppna Chrome-webbläsaren.
Besök www.google.com.
7
När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Ange skrivarnamn och beskrivning.
Klicka på Register.
Ett bekräftelsefönster visas.
Logga in på Googles webbplats med Gmail™-adressen.
Starta Chrome och ange skrivarens IP-adress i webbläsarfönstret.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
148
Google Cloud Print
28
Om pop-up-fönster är blockerade i webbläsaren kommer
bekräftelsefönstret inte att visas. Tillåt att pop-up-fönster visas på
webbplatsen.
10
11
Klicka på Finish printer registration.
Skriva ut via Google Cloud Print
Utskriftsproceduren varierar beroende på vilket program eller vilken enhet
du använder. Du kan se en lista över program som stödjer tjänsten Google
Cloud Print.
Klicka på Manage your printers.
Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till Internet via kabel
eller trådlös anslutning.
Din skrivare är nu registrerad till tjänsten Google Cloud Print .
Google Cloud Print-kompatibla enheter visas i listan.
Skriva ut från ett program i en mobil enhet
Följande steg är ett exempel på hur man använderGOOGLE DOCSprogrammet från en Android-mobiltelefon.
1
Installera programmet Cloud Print i den mobila enheten.
Om du inte har programmet laddar du ner den från t.ex. Android Market
eller App store.
2
3
4
Öppna programmet GOOGLE DOCS i den mobila enheten.
Peka på alternativet
-knappen för det dokument du vill skriva ut.
Peka på knappen Sänd
.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
149
Google Cloud Print
5
6
7
Peka på knappen Cloud Print
.
Ändra utskriftsinställningarna vid behov.
Peka på Click here to Print.
Skriva ut från Chrome-webbläsaren
Följande steg är exempel på hur man använder Chrome-webbläsaren.
1
2
3
4
5
6
Starta Chrome.
Öppna dokumentet eller e-postmeddelandet du vill skriva ut.
Klicka på skiftnyckeln (
) uppe till höger i webbläsarfönstret.
Klicka på Skriv ut. En ny flik för utskrift visas.
Välj Skriv ut med Google Cloud Print.
Klicka på Skriv ut.
2. Använda en nätverksansluten skrivare
150
3. Specialfunktioner
I det här kapitlet beskrivs skrivarens specialfunktioner.
• Höjdjustering
152
• Ändra standardinställningarna för utskrift
153
• Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.
154
• Använda specialfunktioner för utskrift
155
• Mac-utskrift
162
• Linux-utskrift
164
Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.
Höjdjustering
Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över
havsnivån skrivaren befinner sig. Följande uppgifter hjälper dig att ställa in
skrivaren för bästa utskriftskvalitet.
Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig
på.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
•
1
2
3
4
Hög 3
Hög 2
Hög 1
Normal
I Windows och Mac anges inställningarna i Samsung Easy Printer
Manager >
(växla till avancerat läge) > Enhetsinställningar. Se
”Enhetsinställningar” på sidan 176.
• Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ange höjden via
SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service”
på sidan 171).
3. Specialfunktioner
152
Ändra standardinställningarna för utskrift
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
•
I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara och ljud> Skrivare.
•
I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
•
I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara > Enheter och skrivare.
Högerklicka på din maskin.
I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista väljer du
Utskriftsinställningar.
I snabbmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer
du Utskriftsinställningar.
Om Utskriftsinställningar är markerat med symbolen ► kan du välja
andra skrivardrivrutiner kopplade till vald skrivare.
5
6
Ändra inställningarna på respektive flik.
Klicka på OK.
Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb ändrar du dem i
Utskriftsinställningar.
3. Specialfunktioner
153
Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.
1
2
3
4
Klicka på Windows Starta-meny.
I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax.
•
I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara och ljud> Skrivare.
•
I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Enheter och skrivare.
•
I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >
Maskinvara > Enheter och skrivare.
Markera din maskin.
Högerklicka på skrivaren och välj Välj som standardskrivare.
Om posten Välj som standardskrivare är markerad med ► i Windows
7 eller Windows Server 2008 R2, kan du ansluta andra
skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.
3. Specialfunktioner
154
Använda specialfunktioner för utskrift
1
Skrivardrivrutin för XPS används för att skriva ut dokument i XPSformat.
• Se ”Olika modellers funktioner” på sidan 8.
Skriva till fil (PRN)
Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.
• Drivrutinen kräver Windows Vista eller senare operativsystem.
• Om skrivaren får slut på minne vid utskrift av XPS-jobb bör du
installera extra minne.
1
Markera rutan Skriv till fil i fönstret Skriv ut.
2
3
Klicka på Skriv ut.
• Du installerar XPS-drivrutinen från programvaru-cd:n. När
installationsfönstret öppnas väljer du Anpassad installation Du kan
välja XPS-skrivaren i fönstret Välj funktioner.
• För modeller som hämtar XPS-drivrutinen från Samsungs hemsida,
www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.
Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på OK.
Till exempel c:\Temp\filnamn.
3. Specialfunktioner
155
Använda specialfunktioner för utskrift
Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i Mina dokument, Documents and Settings eller Användare. Mappen där filen sparas kan variera
beroende på vilket operativsystem och program du använder.
2
Så här fungerar specialfunktionerna
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv ut fönster. Där kan du
ändra inställningarna. Skrivarnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används.
• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
• Välj menyn Hjälp eller klicka på
38).
Objekt
Flera sidor per ark
i fönstret eller tryck på F1 på tangentbordet samt på det alternativ du vill veta mer om (se ”Använda hjälpen” på sidan
Beskrivning
Anger hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark. Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna
att förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.
3. Specialfunktioner
156
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
Affischutskrift
Beskrivning
Du kan även skriva ut ett ensidigt dokument på 4 (affisch 2 x 2), 9 (affisch 3 x 3) eller 16 (affisch 4 x 4) ark om du vill tejpa ihop
arken och göra en affisch.
Markera värdet Överlappning för affisch. Ange Överlappning för affisch i millimeter eller med alternativknappen längst upp
till höger på fliken Grundläggande. Det gör det lättare att sammanfoga arken.
Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument på båda sidor av papperet och ordna sidorna så att papperet kan vikas på
mitten och bilda ett häfte.
Utskrift av häftea
8
9
Häften måste skrivas ut på utskriftsmedia i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio.
Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersformat. Välj alternativet Storlek på fliken Papper om du vill
se vad det finns för tillgängliga pappersstorlekar.
Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden automatiskt. Välj bara tillgängligt papper (papper
utan - eller -märke).
3. Specialfunktioner
157
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
• Dubbelsidig utskrifta
Beskrivning
Du kan skriva ut på båda sidor av ett papper (duplex). Innan du skriver ut ska du bestämma vilken orientering dokumentet ska ha.
• Dubbelsidig utskrift
(manuell)a
• Den här funktionen fungerar med papper i storleken Letter, Legal, A4, US Folio och Oficio
• Om skrivaren inte har en någon duplexenhet måste du avsluta utskriften manuellt. Skrivaren skriver först ut varannan
sida i dokumentet. Sedan visas ett meddelande på datorn.
• Fukntionen Hoppa över tomma sidor fungerar inte med dubbelsidiga utskrifter.
• Vi rekommenderar att du inte skriver ut på båda sidorna av specialmedier som etiketter, kuvert eller tjockt papper. Detta
kan annars orsaka att papper fastnar eller att maskinen skadas.
• Skrivarens standard: När du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på skrivarens
kontrollpanel. Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCL-/SPL-skrivardrivrutinen (se ”Olika modellers
funktioner” på sidan 8).
• Ingen: Funktionen inaktiveras.
• Långsida: det här är det normala layoutalternativet för bokbindning.
• Kortsida: det här är det normala layoutalternativet för kalendrar.
• Omvänd dubbelsidig utskrift: Markera det här alternativet om du vill vända utskriftsordningen vid dubbelsidig utskrift. Det
här alternativet är inte tillgängligt när du skriver ut via Omvänd dubbelsidig utskrift (manuell).
3. Specialfunktioner
158
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
Beskrivning
Pappersalternativ
Du anger ett procenttal för att förstora eller förminska dokumentet så att det skrivs ut större eller mindre än dess faktiska storlek.
Vattenstämpel
Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet.
Du kan till exempel skriva ut ordet ”UTKAST” eller ”SEKRETESS” diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i
stora, gråa bokstäver.
Vattenstämpel
a Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
b Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
c Ange en text i rutan Vattenstämpelns meddelande.
Du kan ange upp till 256 tecken. Meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret.
(Skapa en vattenstämpel)
Vattenstämpel
(Redigera en
vattenstämpel)
Vattenstämpel
a Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
b Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
c Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella vattenstämplar och ändra vattenstämpelns text och andra
alternativ.
d Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.
e Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
a
(Ta bort en vattenstämpel) b
c
d
Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till Utskriftsinställningar.
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämpel visas.
Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella vattenstämplar och klicka sedan på Radera.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
3. Specialfunktioner
159
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
Beskrivning
Denna funktion är tillgänglig när du använder PCL-/SPL-skrivardrivrutinen (se ”Programvara” på sidan 9).
Överlägga
Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk i ett särskilt filformat. Det kan skrivas ut på ett valfritt
dokument. Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa
ett överlägg som innehåller exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags
brevhuvud behöver du inte längre ladda förtryckt papper i skrivaren: skriv bara ut brevhuvud som ett överlägg på dokumentet.
När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller annan information.
• Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument som du vill skriva ut överlägget på. Skapa inte
ett överlägg med en vattenstämpel.
• Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för dokumentet som du vill skriva överlägget på.
Överlägg
(Skapa ett nytt överlägg)
a
b
c
d
Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till Utskriftsinställningar.
Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Text. Fönstret Redigera överlägg visas.
Klicka på Skapa i fönstret Redigera överlägg.
I fönstret Spara som skriver du in ett namn i rutan Jobbnamn. Ange målsökväg, om det behövs (standardinställningen är
C:\Formover).
e Klicka på spara. Namnet visas i Överläggslista.
f Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.
3. Specialfunktioner
160
Använda specialfunktioner för utskrift
Objekt
Överlägg
(Använda ett överlägg)
Överlägg
(Ta bort ett överlägg)
Beskrivning
a Klicka på fliken Avancerat.
b Välj önskat överlägg i listrutan Text.
c Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan Text väljer du Redigera... i listan och klickar på Hämta. Välj den
överläggsfil som du vill använda.
Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på en extern plats kan du också läsa in filen när du öppnar fönstret
Öppna.
När du har valt filen klickar du på Öppna. Filen visas i rutan Överläggslista och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i
rutan Överläggslista.
d Markera kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift om det behövs. Om denna ruta är markerad öppnas ett
meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till utskrift. Där bekräftar du att du vill ha ett överlägg på dokumentet.
Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut automatiskt på dokumentet.
e Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.
a
b
c
d
e
f
I fönstret Printing Preferences klickar du på fliken Avancerat.
Välj Redigera i listrutan Text.
Markera det överlägg du vill ta bort i rutan Överläggslista.
Klicka på Radera.
När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja.
Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs. Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.
a. Den här inställningen finns inte tillgänglig när du använder XPS-drivrutin.
3. Specialfunktioner
161
Mac-utskrift
4
Ändra utskriftsinställningar
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.
3
Skriva ut ett dokument
När du skriver ut från en Mac måste du kontrollera inställningarna för
skrivardrivrutinen i varje program som du använder. Gör så här om du vill
skriva ut från en Mac:
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
3
Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ,
och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på OK.
4
5
6
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Document Setup i
vissa program).
Öppna ett program och välj Print från menyn File. Maskinnamnet som
visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken
maskin som används. Förutom namnet ser fönstren med
skrivaregenskaper ungefär ut som följande.
5
Skriva ut flera sidor per ark
Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Med den här
funktionen kan du skriva ut billiga utkast.
1
2
Öppna menyn File och klicka på Print.
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
Klicka på Print.
3
4
Öppna ett program och välj Print på menyn File.
Välj Layout i listrutan under Orientation. Välj det antal sidor du vill
skriva ut på ett pappersark i listrutan Pages per Sheet.
Välj övriga alternativ som ska användas.
Klicka på Print.
Skrivaren skriver ut det valda antalet aidor på ett ark.
3. Specialfunktioner
162
Mac-utskrift
6
Dubbelsidig utskrift
Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den andra kopian
skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av
papperet när du skriver ut fler än en kopia.
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
7
Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant
som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:
•
Long-Edge Binding: Det här är det normala layoutalternativet vid
bokbindning.
•
Short-Edge Binding: Det här alternativet används ofta för kalendrar.
1
2
3
4
5
Använda hjälpen
Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka sedan på
ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popup-fönster med information
om hur alternativet fungerar.
Välj Print på menyn File i Mac-programmet.
Välj Layout i listrutan under Orientation.
Välj en bindningsorientering från alternativet Two-Sided.
Välj övriga alternativ som ska användas.
När du klickar på Print skriver skrivaren ut på båda sidorna av
pappret.
3. Specialfunktioner
163
Linux-utskrift
Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.
Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.
Automatisk dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla
skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller
andra program för udda-jämn-utskrift. (se ”Olika modellers funktioner”
på sidan 8).
8
Skriva ut från program
9
I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common
UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren från sådana program.
1
2
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
Öppna menyn File och klicka på Page Setup (Print Setup i vissa
program).
3
Välj pappersstorlek, orientering och kontrollera att maskinen är vald.
Klicka på Apply.
4
5
6
7
8
Öppna menyn File och klicka på Print.
Skriva ut filer
Du kan skriva ut text, bilder och pdf-filer på skrivaren via CUPS, direkt från
kommandoradsgränssnittet. Detta är möjligt tack vare CUPS lpr. Så här gör
du:
"lp -d <skrivarnamn> -o <alternativ> <filnamn>"
Mer information finns i man-sidan för lpr.
Välj skrivare för utskrift.
Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
Välj alternativ i de olika flikarna.
Klicka på Print.
3. Specialfunktioner
164
Linux-utskrift
10
•
Jobs: Visar listan med utskriftsjobb. Klicka på Cancel job om du
vill avbryta det markerade jobbet, och markera kryssrutan Show
completed jobs om du vill visa de tidigare jobben i jobblistan.
•
Classes: Visar vilken klass skriven hör till. Klicka på Add to
Class om du vill lägga till den i en viss klass, eller klicka på
Remove from Class om du vill ta bort skrivaren från den
markerade klassen.
Konfigurera skrivaregenskaper
Med hjälp av fönstret Printer Properties i Printers configuration kan du
ändra olika egenskaper för skrivaren i dess egenskap av skrivare.
1
Öppna Unified Driver Configurator.
Om det behövs kan du växla till Printers configuration.
2
Markera skrivaren i listan med tillgängliga skrivare och klicka på
Properties.
3
Fönstret Printer Properties visas.
4
Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga fönstret
Printer Properties.
Följande fem flikar finns högst upp i fönstret:
•
General: Är ett alternativ där du kan ändra skrivarens plats och
namn. Namnet som anges på den här fliken visas i listan över
skrivare i Printers configuration.
•
Connection: Är ett alternativ där du kan visa eller välja en annan
port. Om du ändrar maskinporten från USB till parallell eller
tvärtom medan den används, måste du konfigurera om
maskinporten på den här fliken.
•
Driver: Ett alternativ där du kan visa eller välja en annan
skrivardrivrutin. Om du klickar på Options kan du ange
enhetens standardinställningar.
3. Specialfunktioner
165
4. Nyttiga
administreringsverktyg
I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda skrivaren på bästa
sätt.
• Easy Capture Manager
167
• Samsung Easy Color Manager
168
• Samsung AnyWeb Print
169
• Easy Eco Driver
170
• Använda SyncThru™ Web Service
171
• Använda Samsung Easy Printer Manager
174
• Använda Samsung skrivarens status
177
• Använda Linux Unified Driver Configurator
179
Easy Capture Manager
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 9).
• Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 9).
Du tar en skärmdump och startar Easy Capture Manager genom att trycka på knappen Print Screen på tangentbordet. Du har därefter möjlighet att redigera
bilden och skriva ut den.
4. Nyttiga administreringsverktyg
167
Samsung Easy Color Manager
Med Samsung Easy Color Manager kan användaren göra finjusteringar med sexfärgstoner och andra egenskaper, såsom ljusstyrka, kontrast och mättnad.
Förändringar i färgtoner kan sparas som en profil och användas från drivrutinen eller skrivaren.
• Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 9).
• Endast tillgänglig för användare av Windows och Mac OS (se ”Programvara” på sidan 9).
Med det här programmet kan användare på ett enkelt sätt justera färger för Samsung-färglaserskrivare.
Hämta programvaran från Samsung webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar).
4. Nyttiga administreringsverktyg
168
Samsung AnyWeb Print
Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare.
Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut sidor.
Hämta programvaran från Samsung webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller
nedladdningar).
4. Nyttiga administreringsverktyg
169
Easy Eco Driver
Drivrutinen Easy Eco Driver ger dig tillgång till Eko-läget som är perfekt om du vill spara på toner och papper.
Easy Eco Driver har även redigeringsmöjligheter. Du kan exempelvis ta bort bilder and textobjekt samt ändra teckensnitt. Du kan spara inställningar som
du ofta använder som förinställningar.
Finns endast tillgängligt för Windows.
Så här använder du funktionen:
1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2 Öppna fönstret Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
3 Välj Förhandsgranskning Eko-utskrift under fliken Favoriter.
4 Ett fönster med förhandsgranskning öppnas.
5 Välj inställningar och alternativ för utskriften.
Dessa återspeglas i förhandsgranskningen.
6 Klicka på Skriv ut.
Om du vill köra Easy Eco Driver för varje utskrift, markera kryssrutan Aktivera eko-läge före utskrift under fliken Grundläggande i fönstret
utskriftsintällningar.
4. Nyttiga administreringsverktyg
170
Använda SyncThru™ Web Service
• Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikravet för SyncThru™
Web Service.
• Funktionerna i SyncThru™ Web Service som beskrivs här kan skilja
sig från din version, beroende på tillval och modell.
• Endast nätverksmodellen.
1
Så här får du tillgång till SyncThru™ Web Service
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och
tryck på Retur eller klicka på Gå.
2
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
Logga in på SyncThru™ Web Service
Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service måste du
logga in som administratör. Du kan använda SyncThru™ Web Service även
utan att logga in men du har då inte tillgång till flikarna Settings och
Security.
1
Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™
Web Service.
2
Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service
måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter
som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra
det förinställda lösenordet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4. Nyttiga administreringsverktyg
171
Använda SyncThru™ Web Service
2
Översikt över SyncThru™ Web Service
Fliken Settings
På den här fliken kan du ställa in konfigurationer för skrivaren och nätverket.
Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här fliken.
•
Fliken Machine Settings: Ställer in de alternativ som skrivaren anger.
•
Fliken Network Settings: Visar alternativ för nätverksmiljön. Ställer in
alternativ såsom TCP/IP och nätverksprotokoll.
Beroende på modell kanske vissa flikar inte visas.
Fliken Information
på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera
olika saker, t.ex. återstående tonernivå. Du kan även skriva ut felrapporter
och andra rapporter.
•
Active Alerts: Visar varningar som har inträffat och hur pass allvarliga
dessa har varit.
•
Supplies: Visar hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket
toner som återstår i kassetten.
•
Usage Counters: Visar räknare för olika utskriftstyper: enkelsidiga eller
dubbelsidiga.
•
Current Settings: Visar skrivarens nätverksinformation.
•
Print information: Skriver ut rapporter, exempelvis systemrelaterade
sådana och teckensnittsreporter.
Fliken Security
På den här fliken kan du ställa in säkerhetsinformation för systemet och
nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här
fliken.
•
System Security: Anger information för systemadministratören samt
aktiverar och inaktiverar skrivarfunktioner.
•
Network Security: Anger inställningar för IPv4/IPv6-filtrering.
4. Nyttiga administreringsverktyg
172
Använda SyncThru™ Web Service
Fliken Maintenance
På den här fliken kan du underhålla skrivaren genom att uppgradera den
inbyggda programvaran och ange e-postadresser. Du kan även ansluta till
Samsungs webbplats eller hämta drivrutiner via menyn Link.
•
Firmware Upgrade: Uppgraderar skrivarens inbyggda programvara.
•
Contact Information: Visar kontaktinformation.
•
Link: Öppnar länkar till nyttiga webbplatser där du kan hämta verktyg
och få information.
3
Ange information om systemadministratören
Den här inställningen är nödvändig för användning av e-postmeddelanden.
1
Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.
Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och
tryck på Enter eller klicka på Gå.
2
3
4
Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
5
Klicka på Apply.
Välj System Security > System Administrator på fliken Security.
Ange administratörens namn, telefonnummer, plats och epostadress.
4. Nyttiga administreringsverktyg
173
Använda Samsung Easy Printer Manager
Samsung Easy Printer Manager är ett program som samlar alla
inställningar för Samsungskrivaren på ett och samma ställe. Samsung Easy
Printer Manager ger dig tillgång till enhetsinställningarna och till olika
skrivarmiljöer, och låter dig utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det
enkelt att dra nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Samsung Easy
Printer Manager har två olika gränssnitt som användaren kan välja mellan:
ett grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan
gränssnitten; klicka bara på knappen
.
4
Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager
Så här startar du programmet:
För Windows
Välj Starta > Program eller Alla program > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager .
För Mac,
• Endast tillgänglig för Windows- eller Mac OS-användare
• Samsung Easy Printer Manager för Windows fungerar endast med
Internet Explorer 6.0 och senare versioner.
Öppna mappen Program > Samsung > Samsung Easy Printer Manager.
Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager består av olika avsnitt enligt
följande:
Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du
använder.
4. Nyttiga administreringsverktyg
174
Använda Samsung Easy Printer Manager
Programinfor
mation
Innehåller länkar för att ändra till avancerade
inställningar (byte av gränssnitt), uppdatering,
summering, hjälp och grundfakta.
3
Knappen
används för att växla till det
avancerade gränssnittet.
Snabblänkar
Visar Snabblänkar till skrivarspecifika funktioner. I det
här avsnittet finns även länkar till verktyg i de
avancerade inställningarna.
4
Om du ansluter skrivaren till ett nätverk
aktiveras ikonen för SyncThru™ Web Service.
1
Skrivarlistan
Skrivarinform
ation
2
I skrivarlistan visas ikonerna för de installerade
skrivarna på datorn.
På den här fliken finns allmän information om skrivaren.
Här listas bland annat skrivarens modellnamn, IPadress (eller postnamn) samt skrivarens status.
Knapp för Användarhandbok: Den här
knappen kopplas istället till Felsökningsguide
när det uppstår fel. Du kan öppna
felsökningsavsnittet i bruksanvisningen direkt.
5
6
Innehållsomå
rde
Här finns information om de valda skrivaren,
exempelvis hur mycket toner och papper som återstår.
Informationen som visas beror på vilken skrivare som
har valts. Denna funktion finns inte i alla skrivare.
Beställ
Material
Klicka på Beställ i fönstret för beställningar. Du kan
beställa nya tonerkassetter online.
Klicka på Hjälp-knappen ( ) i fönstrets övre högra hörn och klicka
sedan på ett alternativ du vill veta mer om.
4. Nyttiga administreringsverktyg
175
Använda Samsung Easy Printer Manager
5
Översikt över gränssnittet för avancerade
inställningar
Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och
skrivaradministratörer.
Jobbredovisning
Här finns kvotinformation om den användare som skriver ut jobbet.
Kvoterna kan skapas och tillämpas för olika enheter via
administreringsprogram av typen SyncThru™ och CounThru™.
Enhetsinställningar
Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout, emulering
och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.
Varningsinställningar (endast för Windows)
I den här menyn finns inställningar för varningar.
•
Skrivarvarning: Innehåller inställningar för när varningarna ska visas.
•
E-postvarning: Innehåller inställningar för hur e-postvarningar ska
skickas.
•
Varningshistorik: Här visas tidigare enhets- och tonervarningar.
4. Nyttiga administreringsverktyg
176
Använda Samsung skrivarens status
Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och informerar
dig om skrivarens status.
Ikon
Avser
Normal
Skrivaren är redo och inga fel eller varningar har
uppstått.
Varning
Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns risk för
framtida fel. Kanske är tonernivån låg, vilket kan leda
till fel när tonern har tagit slut.
Fel
Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.
• Finns tillgängligt för Windows.
• Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll som visas i
denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare
eller vilket operativsystem som används.
• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren
(se ”Systemkrav” på sidan 72).
Beskrivning
6
Översikt över Samsung skrivarens status
Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung skrivarens
status. Samsung skrivarens status installeras automatiskt när du installerar
skrivarens programvara.
Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till
Utskriftsinställningar och klicka på fliken Grundläggande > knappen
Skrivarstatus.
Tonernivå
Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:
1
Du kan visa den återstående tonernivån i varje
kassett. Skrivaren och antalet tonerkassetter
som visas i fönstret ovan kan variera beroende
på vilken skrivare som används. Denna funktion
finns inte i alla skrivare.
4. Nyttiga administreringsverktyg
177
Använda Samsung skrivarens status
2
3
Alternativ
Du kan ange varningsinställningar för
utskriftsjobb.
Beställ
förbrukningsmaterial
Du kan beställa nya tonerkassetter online.
Bruksanvisning
Du kan visa Användarhandbok online.
Den här knappen leder till att
Felsökningsguide öppnas vid eventuella
fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
4
5
Stäng
Stäng fönstret.
4. Nyttiga administreringsverktyg
178
Använda Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator är ett verktyg som främst är avsett för
konfigurering av skrivare. Du måste installera Unified Linux Driver innan du
kan börja använda Unified Driver Configurator (se ”Linux-installation” på
sidan 95).
När du har installerat drivrutinen skapas ikonen för Unified Driver
Configurator automatiskt på skrivbordet.
7
Öppna Unified Driver Configurator
1
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på skrivbordet.
Du kan även klicka på ikonen Startup och välja Samsung Unified
Driver > Unified Driver Configurator.
2
Om du vill öppna direkthjälpen klickar du på Help.
Klicka på knapparna till vänster när du vill växla till motsvarande
konfigurationsfönster.
3
När du har ändrat konfigurationerna stänger du Unified Driver
Configurator genom att klicka på Exit.
4. Nyttiga administreringsverktyg
179
Använda Linux Unified Driver Configurator
Knapparna för skrivarkontroll är följande:
8
Skrivarkonfiguration
•
Refresh: Uppdaterar listan över tillgängliga skrivare.
•
Add Printer: här kan du lägga till en ny skrivare.
•
Remove Printer: tar bort den markerade skrivaren.
Fliken Printers
•
Set as Default: här anger du att den valda skrivaren ska vara
standardskrivare.
Visa det aktuella systemets skrivarkonfiguration genom att klicka på
skrivarikonen till vänster i fönstret Unified Driver Configurator.
•
Stop/Start: stoppar/startar skrivaren.
•
Test: här kan du skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren
fungerar ordentligt.
•
Properties: Här kan du granska och ändra skrivaregenskaper.
Printers configuration har två flikar: Printers och Classes.
1
Växlar till Printers configuration.
2
Visar alla installerade skrivare.
3
Visar skrivarens status, modellnamn och URL.
4. Nyttiga administreringsverktyg
180
Använda Linux Unified Driver Configurator
Fliken Classes
9
Ports configuration
På fliken Classes visas en lista med tillgängliga skrivarklasser.
1
I det här fönstret kan du visa en lista med tillgängliga portar, kontrollera
status för varje port och frisläppa en port som har fastnat i upptagetläge när
dess ägare av någon anledning avslutat ett jobb.
2
1
2
1
Visar alla skrivarklasser.
2
Visar status för klassen och antalet skrivare som ingår i klassen.
3
•
Refresh: uppdaterar listan med klasser.
1
Växlar till Ports configuration.
•
Add Class: här kan du lägga till en ny skrivarklass.
2
Visar alla tillgängliga portar.
•
Remove Class: tar bort den markerade skrivarklassen.
3
Visar porttyp, enheten som är ansluten till porten och status. Visar alla
tillgängliga portar.
•
Refresh: uppdaterar listan med tillgängliga portar.
•
Release port: frigör den markerade porten.
4. Nyttiga administreringsverktyg
181
5. Felsökning
I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.
• Problem med pappersmatning
183
• Problem med strömförsörjning och kablar
184
• Utskriftsproblem
185
• Problem med utskriftskvalitet
189
• Problem med operativsystemet
197
Problem med pappersmatning
Status
Föreslagna åtgärder
Papper fastnar vid utskrift.
Ta bort papper som har fastnat.
Papper fastnar i varandra.
• Kontrollera hur mycket papper som ryms i kassetten.
• Kontrollera att du använder rätt papperstyp.
• Avlägsna papperet från magasinet och böj eller bläddra bunten.
• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra.
Flera ark papper matas inte.
Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet. Lägg bara i papper av samma typ samt med samma storlek och
vikt.
Papperet matas inte in i skrivaren.
• Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren.
• Papperet har fyllts på på fel sätt. Avlägsna papperet från magasinet och lägg tillbaka det på rätt sätt.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet.
• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.
Papperet fastnar hela tiden.
• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet. Om du skriver ut på
specialpapper ska du använda den manuella mataren.
• Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.
• Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den övre luckan och ta bort eventuellt skräp.
5. Felsökning
183
Problem med strömförsörjning och kablar
Status
Föreslagna åtgärder
Skrivaren får ingen ström,
eller så är anslutningskabeln mellan
datorn och skrivaren inte ordentligt
ansluten.
• Anslut först skrivaren till vägguttaget och tryck sedan på
(Strömbrytare/väckning) på kontrollpanelen.
• Koppla ifrån kabeln och anslut den på nytt.
5. Felsökning
184
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver inte ut.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivaren får ingen ström.
Kontrollera nätsladden. Kontrollera strömbrytaren och strömkällan.
Skrivaren är inte vald som standardmaskin.
Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
Kontrollera följande på skrivaren:
• Den övre luckan är inte stängd. Stäng den.
• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papperet som har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 60).
• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 29).
• Det finns ingen tonerkassett i skrivaren. Sätt i tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 48).
• Se tilll att skyddspapperet inte sitter kvar på tonern (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 48).
Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är inte ordentligt ansluten.
Koppla ifrån skrivarsladden och koppla in den igen (se ”Baksida” på sidan 21).
Anslutningskabeln mellan datorn och
skrivaren är trasig.
Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det är möjligt, och skriv ut ett
jobb. Du kan också försöka använda en annan maskinkabel.
Inställningen för skrivarporten är felaktig.
Kontrollera skrivarinställningen i Windows och kontrollera att utskriften skickas till
rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att skrivaren är ansluten till rätt
port.
Skrivaren kan vara felkonfigurerad.
Kontrollera Utskriftsinställningar för att försäkra dig om att alla inställningar är
korrekta.
5. Felsökning
185
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver inte ut.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt
installerad.
Avinstallera skrivarens drivrutin och installera den på nytt.
Skrivaren fungerar inte.
Kontrollera meddelandet på kontrollpanelens display för att se om skrivaren
indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.
Dokumentstorleken är så stor att datorns
hårddisk inte räcker till för utskriftsjobbet.
Frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.
Utmatningsfacket är fullt.
Ta bort papperet från utmatningsfacket, så återupptas utskriften automatiskt.
Skrivaren väljer
utskriftsmaterial från fel
papperskälla.
Valet av papperskälla i Utskriftsinställningar
kan vara fel.
I många program hittar du papperskällans inställning på fliken Papper i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36). Välj rätt
papperskälla. Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se ”Använda hjälpen” på
sidan 38).
Ett utskriftsjobb tar
väldigt lång tid.
Utskriftsjobbet kan vara mycket komplext.
Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för utskriftskvaliteten.
Halva sidan är tom.
Sidriktningen kan vara fel.
Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 36). Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se
”Använda hjälpen” på sidan 38).
Pappersformatet och motsvarande
pappersinställningar överensstämmer inte.
Kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med
papperet i kassetten. Kontrollera annars att pappersformatet i skrivardrivrutinens
inställningar stämmer med pappersvalet i programvaruinställningarna (se ”Öppna
utskriftsinställningarna” på sidan 36).
5. Felsökning
186
Utskriftsproblem
Status
Skrivaren skriver ut
men texten är fel,
förvrängd eller
ofullständig.
Sidorna skrivs ut men är
tomma.
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.
Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett utskriftsjobb som har
lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla in kabeln och skrivaren i en annan
dator och försöka skriva ut ett jobb som du vet fungerar. Försök slutligen att
använda en ny maskinkabel.
Du har valt fel skrivardrivrutin.
Kontrollera programmets skrivarvalmeny och bekräfta att rätt skrivare är vald.
Programmet du använder fungerar inte
ordentligt.
Försök att skriva ut från ett annat program.
Operativsystemet fungerar inte ordentligt.
Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Tonerkassetten är trasig eller tom.
Omfördela tonern om det behövs. Vid behov byter du ut tonerkassetten.
• Se ”Omfördela toner” på sidan 46.
• Se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 48.
PDF-filer skrivs inte ut
korrekt. Vissa delar av
grafik, text eller bilder
saknas.
Filen innehåller kanske tomma sidor.
Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.
Vissa delar, till exempel styrdonet eller
moderkortet, kan vara skadade.
Kontakta en servicetekniker.
Inkompatibilitet mellan PDF-filen och Acrobat- Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv
programmen.
ut som bild från utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Fotografier skrivs ut
med dålig kvalitet.
Bilderna är inte tydliga.
Upplösningen på fotot är mycket låg.
Minska fotografiets storlek. Om du förstorar en bild i programmet minskas
upplösningen.
5. Felsökning
187
Utskriftsproblem
Status
Möjlig orsak
Föreslagna åtgärder
Skrivaren släpper ut
ånga vid
utmatningsfacket innan
utskrift.
Användning av fuktigt papper kan orsaka ånga
vid utskrift.
Det här är inget allvarligt. Du kan fortsätta skriva ut.
Skrivaren skriver inte ut
papper i
specialstorlekar, t.ex.
fakturapapper.
Pappersformatet och inställningen för
pappersformat överensstämmer inte.
Ställ in rätt pappersstorlek under Anpassat på fliken Papper i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
Det utskrivna
fakturapapperet är böjt.
Inställningarna för papperstyp stämmer inte
överens.
Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på
fliken Papper och välj typen Tjockt papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på
sidan 36).
5. Felsökning
188
Problem med utskriftskvalitet
Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.
Status
Ljus eller blek utskrift
Föreslagna åtgärder
• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på sidan börjar en tonerkassett ta slut. Installera en ny tonerkassett (se
”Byta ut tonerkassetten” på sidan 48).
• Om ett lodrätt streck eller ett urblekt område visas på sidan trots att det finns tillräckligt med toner kvar bör dy öppna och
stänga den främre luckan 3-4 gånger (se ”Översikt över maskinen” på sidan 19).
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller för grovt.
• Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller också är tonersparläget aktiverat. Justera utskriftsupplösningen och
inaktivera tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.
• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Rengör insidan av
maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 54).
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen”
på sidan 54). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Den övre halvan av papperet
skrivs ut ljusare än resten av
papperet
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Återvunnet
(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
5. Felsökning
189
Problem med utskriftskvalitet
Status
Tonerfläckar
Föreslagna åtgärder
• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan t.ex. vara för fuktigt eller för grovt.
• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 54).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta service (se ”Rengöra maskinen” på sidan 54).
Tomma områden
Urblekta områden (som ofta är runda) dyker upp slumpmässigt på sidan:
• Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att skriva ut igen.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan. Försök att använda ett annat
pappersfabrikat.
• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök att använda
ett annat pappersfabrikat.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Tjockt
papper eller Tjockare papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Vita fläckar
Om det blir vita fläckar på papperet:
• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av skrivaren. Det innebär att överföringsvalsen
kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 54).
• Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 54).
Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
5. Felsökning
190
Problem med utskriftskvalitet
Status
Lodräta linjer
Föreslagna åtgärder
Om svarta lodräta streck syns på sidan:
• Ytan (trumdelen) på tonerkassetten i skrivaren har antagligen repats. Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se ”Byta
bildbehandlingsenheten” på sidan 52).
Om vita lodräta streck syns på sidan:
• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen”
på sidan 54). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Svart bakgrund
Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:
• Byt till ett lättare papper.
• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka skuggningen.
• Ta bort den befintliga skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 52).
• Fördela om den (se ”Omfördela toner” på sidan 46).
Utsmetad toner
• Rengör insidan av maskinen (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 48).
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort den befintliga skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 52).
5. Felsökning
191
Problem med utskriftskvalitet
Status
Återkommande lodräta
defekter
Föreslagna åtgärder
Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan med jämna intervall:
• Skannerenheten kan vara skadad. Om problemet kvarstår tar du bort skannerenheten och installerar en ny (se ”Byta
bildbehandlingsenheten” på sidan 52).
• Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner problemet förmodligen
av sig självt efter ett par sidor.
• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.
Fläckig bakgrund
A
Det är tonerpartiklar runt
fetstilta tecken eller bilder
Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan.
• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt. Öppna inte pappersförpackningar
förrän det är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.
• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i
Utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36). Kontrollera att du har valt rätt pappersformat.
Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
• Om du använder en ny toner ska den först omfördelas (se ”Omfördela toner” på sidan 46).
Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.
• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen Återvunnet
(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
• Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt
papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
5. Felsökning
192
Problem med utskriftskvalitet
Status
Föreslagna åtgärder
Missformade tecken
• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt. Försök med en annan sorts papper.
Sned utskrift
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Kontrollera att stöden inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten.
Buktigt eller vågigt papper
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet buktar.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
5. Felsökning
193
Problem med utskriftskvalitet
Status
Skrynkligt eller veckat
papper
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Baksidan på utskrifterna är
smutsig
• Sök efter läckande toner. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 54).
Sidor helt i färg eller svart
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.
A
• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan
52).
• Skrivaren kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
5. Felsökning
194
Problem med utskriftskvalitet
Status
Tonerspill
Föreslagna åtgärder
• Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 54).
• Kontrollera papperets typ och kvalitet.
• Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 52).
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Brutna tecken
Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta:
• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut papperet och vänd på det.
A
Vågräta ränder
• Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna.
Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg:
• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.
• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort skannerenheten och installera en ny (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan
52).
Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
5. Felsökning
195
Problem med utskriftskvalitet
Status
Buktigt papper
Föreslagna åtgärder
Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i skrivaren:
• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
• Ändra skrivarens pappersinställningar och försök igen. Gå till Utskriftsinställningar, klicka på fliken Papper och välj typen
Tunt papper (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 36).
• En okänd bild skrivs ut på
vissa ark
Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller högre. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten, t.ex.
tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt höjdinställning för skrivaren (se ”Höjdjustering” på sidan 152).
• Tonerspill
• Trycket blir för ljust eller
så inträffar tonerspill
5. Felsökning
196
Problem med operativsystemet
1
Vanliga Windows-problem
Status
Föreslagna åtgärder
Ett meddelande om att filen
används visas vid
installationen.
Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows. Installera om skrivardrivrutinen.
Meddelandet ”Allmänt
skyddsfel”, ”Undantagsfel”,
”Spool 32” eller ”Förbjuden
åtgärd” visas.
Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.
Meddelandet ”Kan inte skriva
ut”, ”Timeout-fel uppstod vid
utskrift” visas.
Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren är klar med utskriften. Om meddelandet visades i redoläget
eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen har uppstått.
Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.
5. Felsökning
197
Problem med operativsystemet
2
Vanliga problem för Mac
Status
Föreslagna åtgärder
PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv ut som bild från
delar av grafik, text eller bilder saknas. utskriftsinställningarna i Acrobat.
Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Vissa bokstäver visas inte korrekt då
framsidan skrivs ut.
Macintosh kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på
framsidan.
Vid utskrift av dokument för Mac med
Acrobat Reader 6.0 eller yngre skrivs
färgerna inkorrekt.
Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.
Läs användarhandboken för Mac som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Mac.
5. Felsökning
198
Problem med operativsystemet
3
Vanliga Linux-problem
Status
Skrivaren skriver inte ut.
Föreslagna åtgärder
• Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad i systemet. Öppna Unified Driver Configurator och växla till fliken Printers
i fönstret Printers configuration om du vill visa listan med tillgängliga maskiner. Kontrollera att skrivaren visas i listan.
Finns den inte där ska du köra guiden Add new printer wizard och konfigurera enheten.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen. Öppna Printers configuration och välj maskinen i listan med skrivare. Granska
beskrivningen i rutan Selected printer. Om dess status innehåller strängen Stopped trycker du på knappen Start.
Därefter bör maskinen fungera normalt. Statusen ”stopped” kan aktiveras när det uppstår vissa problem med utskriften.
• Kontrollera om programmet har ett speciellt utskriftsalternativ, t.ex. ”-oraw”. Om ”-oraw” anges i parametern på
kommandoraden tar du bort detta så att du kan skriva ut. För Gimp front-end väljer du ”print” -> ”Setup printer” och
redigerar kommandoradens parameter i kommandoalternativet.
Vissa färger skrivs ut helt i
svart.
Detta är en känd bugg i Ghostscript (till GNU Ghostscript version 7.05) när den grundläggande färgrymden i dokumentet är
indexfärg och den omvandlas via färgrymden CIE. Eftersom Postscript använder CIE-färgrymd för färgmatchningssystem
ska du uppgradera Ghostscript på ditt system till minst GNU Ghostscript version 7.06 eller senare. Du hittar den senaste
versionen av Ghostscript på www.ghostscript.com.
Vissa färgbilder skrivs ut i
oväntade färger.
Det är ett känt fel i Ghostscript (fram till GNU Ghostscript version 7.xx) när grundfärgrymden i dokumentet är indexerad RGBfärgrymd och konverteras genom CIE-färgrymd. Eftersom Postscript använder CIE-färgrymd som färgmatchningssystem bör
du uppgradera Ghostscript på ditt system till GNU Ghostscript version 8.xx eller senare. Du hittar den senaste versionen av
Ghostscript på www.ghostscript.com.
Skrivaren skriver inte ut hela
sidor och utskriften skrivs ut
på halva sidan.
Det är ett känt problem som uppstår när en färgmaskin används med Ghostscript version 8.51 eller tidigare och en 64-bitars
version av Linux OS, som har rapporterats till bugs.ghostscript som Ghostscript Bug 688252. Problemet är åtgärdat i AFPL
Ghostscript version 8.52 och senare. Hämta den senaste versionen av AFPL Ghostscript från http://sourceforge.net/projects/
ghostscript/ och installera den för att åtgärda problemet.
5. Felsökning
199
Problem med operativsystemet
Status
Ett meddelande om att det
inte går att öppna filen för
portenheten visas vid
utskrift.
Föreslagna åtgärder
Undvik att ändra parametrar för utskriftsjobben (t.ex. med LPR GUI) medan ett utskriftsjobb pågår. Kända versioner av
CUPS-servern avbryter utskriftsjobb när utskriftsalternativen ändras och försöker sedan starta om jobbet från början.
Eftersom Unified Linux Driver låser mfp-porten vid utskrift medför det abrupta avbrottet i drivrutinen att porten förblir låst och
den kan därför inte användas för efterföljande jobb. Om den här situationen har inträffat ska du försöka frigöra mfp-porten
genom att välja Release port i fönstret Port configuration.
Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.
5. Felsökning
200
Snabbguide för användare
av Windows 8
Detta kapitlet beskriver de specifika funktionerna tillhörande Windows 8 OS. Detta kapitel vänder sig till
användare som kör Windows 8.
• Hur skärmen fungerar
202
• Systemkrav
203
• Drivrutinen installeras lokalt
204
• Installera drivrutinen via nätverk
206
• Installera drivrutinen via det trådlösa nätverket
208
• Avinstallation av drivrutinen
210
• Använda Samsung printer experience
211
• Åtkomst till administreringsverktyg
218
• Installera tillbehör
219
• Felsökning
220
• Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller gränssnitt som används.
• Eftersom denna guide har förberetts baserat på Windows 8 kan vissa instruktioner variera
beroende på versionen. Den kan också förändras utan att vidare information ges.
Hur skärmen fungerar
Windows 8 erbjuder både läget med den nya Starta skärmen och läget för den Skrivbord skärmen för existerande OS.
Starta skärm
Skrivbord skärm
Snabbguide för användare av Windows 8
202
Systemkrav
Krav (rekommenderas)
Operativsy
stem
Windows® 8
Processor
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32eller 64-bitars processor, eller
snabbare
RAM-minne
1 GB (2 GB)
Ledigt
hårddisk
utrymme
16 GB
• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för
Aerotemat)
• DVD-R/W-enhet
Snabbguide för användare av Windows 8
203
Drivrutinen installeras lokalt
Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn
via en USB-kabel.
• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.
• Samsung Printer Experience-appen kan endast användas på
Starta skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen
laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är
ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen
manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar.
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från
Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >
Stöd eller nedladdningar.
1
Från Starta skärmen
1
2
3
Kontrollera att din skrivare är ansluten till nätverket och påslagen.
Kontrollera att maskinkabeln är påslagen.
Anslut datorn till och maskinen med en USB-kabel.
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
• Om du vill installera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, måste du
installera dem med hjälp av CD:n med mjukvaran (se ”Från den
Skrivbordskärmen” på sidan 205).
• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från
WindowsLagra. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
Windows Store(Lagra).
1 Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
2 Klicka på Store(Lagra).
3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
4 Klicka på Installera.
Snabbguide för användare av Windows 8
204
Drivrutinen installeras lokalt
2
Från den Skrivbordskärmen
Om du installerar drivrutinen med hjälp av den medföljande mjukvaruCD:n kan du inte använda den installerade drivrutinen från Starta
skärmen.
1
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte visas från Charms(Snabbknappar),
välj Sök > Apps(Appar) och sök efter Kör. Skriv in X:\Setup.exe,
och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROMenhet och klicka på OK.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.” visas,
klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
2
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
3
Välj sedan USB connection (USB-anslutning) på skärmen
Skrivaranslutningstyp. Klicka därefter på Nästa.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Snabbguide för användare av Windows 8
205
Installera drivrutinen via nätverk
3
• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla
modeller och i alla länder (se ”Olika modellers funktioner” på sidan
8).
• Maskinen stöder inte nätverk och kommer inte kunna använda
denna funktion (se ”Baksida” på sidan 21).
• Samsung Printer Experience-appen kan endast användas på
Starta skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen
laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är
ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen
manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar.
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från
Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >
Stöd eller nedladdningar.
Från Starta skärmen
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IPadress” på sidan 99).
2
Från Charms(Snabbknappar), välj Inställningar > Ändra
datorinställningar > Enheter.
3
Klicka på Lägg till en enhet.
Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.
4
Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.
• Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn. (se ”Skriva ut
en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 136).
• Om du vill installera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, måste du
installera dem med hjälp av CD:n med mjukvaran (se ”Från den
Skrivbordskärmen” på sidan 205).
• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från
WindowsLagra. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
Windows Store(Lagra).
1 Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
2 Klicka på Store(Lagra).
3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
4 Klicka på Installera.
Snabbguide för användare av Windows 8
206
Installera drivrutinen via nätverk
5
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
4
4
5
Välj Nätverksanslutning på skärmen Skrivaranslutningstyp.
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
Från den Skrivbordskärmen
Om du installerar drivrutinen med hjälp av den medföljande mjukvaruCD:n kan du inte använda den installerade drivrutinen från Starta
skärmen.
1
Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.
Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IPadress” på sidan 99).
2
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.
Om installationsfönstret inte visas från Charms(Snabbknappar),
välj Sök > Apps(Appar) och sök efter Kör. Skriv in X:\Setup.exe,
och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROMenhet och klicka på OK.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.” visas,
klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
Snabbguide för användare av Windows 8
207
Installera drivrutinen via det trådlösa nätverket
5
• Samsung Printer Experience-appen kan endast användas på
Starta skärmen när V4-drivrutinen är installerad. V4-drivrutinen
laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är
ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen
manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din
produkt > Stöd eller nedladdningar.
Från Starta skärmen
1
När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en
drivrutin så att du kan skriva ut från ett program.
• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med
mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från
Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >
Stöd eller nedladdningar.
2
Från Charms(Snabbknappar), välj Inställningar > Ändra
datorinställningar > Enheter.
3
Klicka på Lägg till en enhet.
• Du måste ange inställningar för trådlöst nätverk med hjälp av den
medföljande mjukvaru-CD:n i läget för Stationär skärm.
• Om du använder en dator utan CD-ROM kan du ställa in det trådlösa
nätverket från maskinens kontrollpanel (se ”Installation av trådlöst
nätverk” på sidan 111).
Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.
4
Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.
Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens
kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn. (se ”Skriva ut en
nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 136).
5
Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update.
Snabbguide för användare av Windows 8
208
Installera drivrutinen via det trådlösa nätverket
6
• Om du vill installera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, måste du
installera dem med hjälp av CD:n med mjukvaran (se ”Från den
Skrivbordskärmen” på sidan 205).
• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från
WindowsLagra. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda
Windows Store(Lagra).
1 Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök.
2 Klicka på Store(Lagra).
3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience.
4 Klicka på Installera.
Från den Skrivbordskärmen
Om du installerar drivrutinen med hjälp av den medföljande mjukvaru-CD:n kan
du inte använda den installerade drivrutinen från Starta skärmen.
1
2
Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.
Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.
Om installationsfönstret inte visas från Charms(Snabbknappar),
välj Sök > Apps(Appar) och sök efter Kör. Skriv in X:\Setup.exe,
och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROMenhet och klicka på OK.
Om fönstret “Peka för att välja vad som händer med skivan.” visas,
klicka på fönstret och välj Run Setup.exe.
3
Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.
Klicka därefter på Nästa.
4
Följ anvisningarna i installationsfönstret.
För trådlös installering eller drivrutinsinstallation, se kapitlet om
installation. (se ”Installation av trådlöst nätverk” på sidan 111).
Snabbguide för användare av Windows 8
209
Avinstallation av drivrutinen
7
8
Från Startskärmen
Från den Stationära skärmen
1
2
1
2
3
4
3
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
Klicka på Avinstallera Samsung Printer Software på Starta
skärmen.
Följ anvisningarna i fönstret.
• Om du inte kan hitta knappen för att avinstallera Samsung Printer
Software , avinstallera från läget Stationär skärm (se ”Från den
Stationära skärmen” på sidan 210).
5
Från Charms, väljer du Sök > Apps(Appar).
Sök och klicka på Kontrollpanelen.
Klicka på Program och Funktioner.
Högerklicka på den drivrutin du vill avinstallera och välj
Avinstallera.
Följ anvisningarna i fönstret.
• Om du vill avinstallera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, från
Starta skärmen, högerklicka på app:en > Avinstallera > högerklicka
på programmet du vill radera > Avinstallera och följ instruktionerna
i fönstret.
Snabbguide för användare av Windows 8
210
Använda Samsung printer experience
Samsung Printer Experience är ett Samsung-program som kombinerar
Samsungmaskinens inställningar och maskinhantering till en plats. Du kan
ställa in enhetens inställningar, beställa varor. öppna felsökningsguider,
besöka Samsungs hemsida och kolla information för anslutna maskiner.
Detta program kommer laddas ner automatiskt från Windows Store(Lagra)
om maskinen är kopplad till en dator med internetuppkoppling.
9
Att förstå Samsung Printer Experience
Så här startar du programmet,
Från Starta skärmen, väljer du Samsung Printer Experience (
).
Samsung Printer Experience's gränssnitt innehåller olika funktioner
såsom beskrivs i följande tabell:
1
Skrivarinformation På den här fliken finns allmän information om
skrivaren. Du kan kontrollera information, så som
maskinstatus, plats, IP-adress och återstående
toner-nivå.
2
Användarguide
Skärmens faktiska utseende beror på vilken modell du använder.
Du kan visa Användarhandbok online. Du måste
vara ansluten till internet för att använda den här
funktionen.
Den här knappen leder till att
Felsökningsguide öppnas vid eventuella fel.
Du kan öppna felsökningsavsnittet i
bruksanvisningen direkt.
Snabbguide för användare av Windows 8
211
Använda Samsung printer experience
10
Beställ Material
Klicka på den här knappen för att beställa en
ersättningstoner på internet. Du måste vara ansluten
till internet för att använda den här funktionen.
Besök Samsung
Länkar till Samsungs internetsida för skrivare. Du
måste vara ansluten till internet för att använda den
här funktionen.
Skrivare
Inställningar
Du kan ange olika maskininställningar, exempelvis
för papper, layout, emulering och utskriftsinformation
samt konfigurera nätverket genom SyncThru™
Web Service. Din maskin behöver anslutas till ett
nätverk. Denna knapp kommer vara inaktiv om din
maskin är ansluten med USB-kabel.
3
4
5
6
Enhetslista &
Senast
skannade bild
Skannlistan visar enheter som stöder Samsung
Printer Experience. Under enheten kan du se de
senast skannade bilderna. Din maskin behöver
anslutas till ett nätverk för att scanna här ifrån. Denna
del är för användare med flerfunktionella skrivare.
Lägga till/ta bort skrivare
Om du inte har någon skrivare tillagd till Samsung Printer Experience,
eller om du vill lägga till/ta bort en skrivare, följ anvisningarna nedan.
Du kan endast lägga till/ta bort nätverksanslutna skrivare.
Lägga till en skrivare
1
Från Snabbknappar, väljer du Inställningar.
Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj
Inställningar.
2
3
Välj Lägg till skrivare
Välj skrivaren du vill lägga till.
Du kan se den tillagda skrivaren.
Om du ser markeringen
för att lägga till skrivare.
, kan du även klicka på markeringen
Snabbguide för användare av Windows 8
212
Använda Samsung printer experience
Ta bort en skrivare
1
Utskrift från Windows 8
Från Snabbknappar, väljer du Inställningar.
Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj
Inställningar.
2
3
4
11
Välj Ta bort skrivare
Välj skrivaren du vill ta bort.
Klicka på Ja.
Du kan se att den borttagna skrivaren försvinner från skärmen.
Denna del förklarar de vanligaste utskriftsuppgifterna från Starta skärmen.
Grundläggande information om utskrift
1
2
3
4
Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Enheter.
Välj din skrivare från listan
Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.
Snabbguide för användare av Windows 8
213
Använda Samsung printer experience
5
Klicka på Skriv ut-knappen för att starta utskriften.
Öppna fler inställningar
Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller alternativ.
Du kan ställa in fler utskriftsparametrar.
1
2
3
4
Öppna dokumentet du vill skriva ut.
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Enheter.
Välj din skrivare från listan
Klicka på Fler inställningar.
Avbryta en utskrift
Om utskriften väntar i en utskrifts-kö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet
så här:
•
Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen
(
•
) i Aktivitetsfältet i Windows.
Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på
(Avbryt eller Stoppa/Rensa) på kontrollpanelen.
Snabbguide för användare av Windows 8
214
Använda Samsung printer experience
Grundläggande-fliken
Avancerat-fliken
Grundläggande
Pappersinställningar
Detta alternativ låter dig välja grundinställningarna för utskrifter så som
antal kopior, orientering och dokumenttyp.
Detta alternativ låter dig ställa in specificering för grundläggande
pappershantering.
Eko-inställningar
Layout-inställningar
Detta alternativ tillåter dig att välja flera sidor per papper för att spara på
media.
Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.
Snabbguide för användare av Windows 8
215
Använda Samsung printer experience
Säkerhet-fliken
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller
alternativ. Om denna flik inte visas eller är avaktiverad, betyder det att
funktionen inte stöds.
Konfidentiell utskrift
Detta alternativ är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du
måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut.
Använda delningsfunktionen
Samsung Printer Experience tillåter dig att skriva ut från andra
applikationer som är installerade på datorn med hjälp av
delningsfunktionen.
Denna funktion är endast tillgänglig för utskrift av filformaten jpeg, bmp,
tiff, gif och png.
1
2
3
4
Välj det innehåll du vill skriva ut från en annan applikation.
Från Snabbknappar, välj Dela > Samsung Printer Experience .
Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.
Klicka på Skriv ut-knappen för att starta utskriften.
Jobbredovisning
Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.
Snabbguide för användare av Windows 8
216
Använda Samsung printer experience
12
Skanning från Windows 8
7
Klicka på Skanning (
)och spara bilden.
• När du placerar original i ADF, är (eller DADF), Förskanning
Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.
(
) inte möjligt.
• Du kan hoppa över steg 5, om förskanningsalternativet är valt.
Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till
digitala filer som du kan spara på datorn.
Skanna från Samsung Printer Experience
Det mest frekvent använda utskriftsmenyerna visas för snabbskanning.
1
Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset
eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2
3
4
Klicka på Samsung Printer Experience på Starta skärmen.
5
6
Klicka på Förskanning (
Klicka Skanning (
).
Ställ in skanningsparametrar såsom bildtyp, dokumentstorlek, och
upplösning.
)för att kontrollera bilden.
Justera den förskannade bilden med skanningsfuntioner såsom
rotation och spegel.
Snabbguide för användare av Windows 8
217
Åtkomst till administreringsverktyg
Samsung erbjuder en variation av hanteringsverktyg för Samsungskrivare.
För mer information om var och ett av dessa, se ”Nyttiga
administreringsverktyg” på sidan 166.
1
2
3
4
Från Charms(Snabbknappar), välj Sök > Apps(Appar).
Hitta Samsung-skrivare.
Under Samsung-skrivare, kan du se de installerade
hanteringsverktygen.
Klicka på de hanteringsverktyg du vill använda.
Efter installation av drivrutinen kan du för vissa hanteringsverktyg
komma åt dem direkt från Starta skärmen genom att klicka på
motsvarande knapp.
Snabbguide för användare av Windows 8
218
Installera tillbehör
Vid installation av tillvalsenheter som kassett, minne osv., kommer
maskinen automatiskt ange inställningar för dem. Om du inte kan använda
de tillvalsenheter du installerade kan du ändra inställningar för dem i
Enhetsinställningar.
1
2
3
Från Charms(Snabbknappar), väljer du Sök > Inställningar.
Sök efter Enheter och Skrivare.
Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj skrivaregenskaper.
Om Skrivaregenskaper föremål ► är markerat kan du välja andra
skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.
4
Välj Enhetsinställningar.
Skrivaregenskaper-fönstret set olika ut för olika operativsystem.
5
6
Välj lämpligt alternativ.
Välj OK så att du lämnar Skrivaregenskaper-fönstret.
Snabbguide för användare av Windows 8
219
Felsökning
Problem
Föreslagna åtgärder
Samsung Printer
Experience visas inte
när du trycker på fler
inställningar.
Samsung Printer Experience är inte installerat.
Ladda ner app:en från Windows Store(Lagra) och
installera den.
Maskininformationen
visas inte när du klickar
på enheten i Enheter
och Skrivare.
Kontrollera skrivaregenskaper. Klicka på fliken
Portar.
(Kontrollpanelen > Enheter och skrivare >
Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj
skrivaregenskaper)
Om porten är ställd till Fil eller LPT, avmarkera
dessa och välj TCP/IP, USB eller WSD.
Snabbguide för användare av Windows 8
220
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
221
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
FINLAND
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
030-6227 515
www.samsung.com
Customer Care Center
WebSite
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
ESTONIA
Country/Region
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
222
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
WebSite
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
WebSite
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
MALAYSIA
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
Contact SAMSUNG worldwide
223
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
NEW ZEALAND
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
PHILIPPINES
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
www.samsung.com/
ph
02-5805777
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
WebSite
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
PERU
Customer Care Center
www.samsung.com
OMAN
PARAGUAY
Country/Region
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
NORWAY
WebSite
www.samsung.com/pl
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
QATAR
ROMANIA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
224
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
WebSite
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
8-800-555-55-55
Country/Region
TAIWAN
TANZANIA
www.samsung.com
THAILAND
Customer Care Center
0800-329-999
WebSite
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/
th
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
Levant (English)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
225
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
ZAMBIA
Customer Care Center
211350370
WebSite
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
226
Ordlista
Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de
termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den
här användarhandboken.
802.11
802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala
nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHz-bandet.
802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s. 802.11n fungerar
med en bandbredd på upp till 150 mbit/s. 802.11b/g/n-enheter kan ibland
råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och
Bluetooth-enheter.
Åtkomstpunkt
En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet
som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala
nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och
skicka ut WLAN-radiosignaler.
ADF
En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en skanningsenhet som
automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna
en del av papperet direkt.
AppleTalk
AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för
datornätverk. Det ingick i Mac-originalmodellen (1984) men Apple har nu i
stället övergått till TCP/IP-nätverk.
Färgdjup
En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för
att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett
större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet
möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis
monokrom eller svartvitt.
BMP
Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet
(GDI) i Microsoft Windows, och ofta används som ett enkelt grafikfilformat i
Windows.
Ordlista
227
Ordlista
BOOTP
Täckning
Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient
för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller
operativsystemet startas. BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en
adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa
arbetsstationer” få en IP-adress innan de startar ett avancerat
operativsystem.
Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på
utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder
eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket
text blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som
täckningen.
CCD
CSV
CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det
möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast CCDmodulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.
CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som används för att
utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i Microsoft
Excel, har blivit en defactostandard i branschen, även på plattformar som
inte kommer från Microsoft.
Sortering
DADF
Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar.
När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver
ut fler kopior.
En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) är en skanningsenhet
som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att
maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.
Kontrollpanel
Standardinställning
En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller
övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av
maskinen.
Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första
gången, återställs eller initieras.
Ordlista
228
Ordlista
DHCP
Matrisskrivare
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll av
klient-server-modell. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är
specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att
delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till
klientvärdar.
En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper
fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med
bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.
DIMM
Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid skanning
och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga
detaljer i bilden och större filer.
DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som innehåller
minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller
mottagna faxdata.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör det möjligt
för enheter på ett hemmanätverk att dela information med varandra över
nätverket.
DNS
DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om
domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.
DPI
DRPD
DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från telefonbolaget
som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en och
samma telefon.
Duplex
Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark
så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet.
En skrivare med en duplexenhet kan skriva ut på båda sidorna av papperet
under en utskriftscykel.
Ordlista
229
Ordlista
Utskriftskapacitet
Ethernet
Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens
prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på
ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga
utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om
utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på 20 arbetsdagar,
är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.
Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den
definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat
och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos OSImodellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.
ECM
ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt
i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korrigerar automatiskt fel
i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.
Emulering
Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan
maskin.
Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så
att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att
reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör
en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess
inre status.
EtherTalk
En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för
datornätverk. Det ingick i Mac-originalmodellen (1984) men Apple har nu i
stället övergått till TCP/IP-nätverk.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så
att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan
användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att
överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).
Ordlista
230
Ordlista
Fixeringsenhet
HDD
Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet. Den består
av en het vals och en tryckvals. När tonern har överförs till papperet avger
fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på
papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en
laserskrivare.
En hårddisk (HDD) är en lagringsenhet som sparar digitalt kodade data på
snabbt roterande skivor med magnetiska ytor.
Gateway
En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en
telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett
nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.
Gråskala
Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder
konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.
Halvton
En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter.
Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har
färre punkter.
IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell
icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.
IEEE 1284
Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen ”1284-B” avser
en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret
(t.ex. en skrivare).
Intranät
Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och
kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en
organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt.
Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna
webbplatsen.
Ordlista
231
Ordlista
IP-adress
ISO
En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter
använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk
som använder IP-standarden.
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt
standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella
standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande
industriella och kommersiella standarder.
IPM
Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPMhastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en
minut.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att
hantera utskriftsjobb, mediestorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas
lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för
åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer
avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.
IPX/SPX
IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell NetWareoperativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/
IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades
främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet
(vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).
ITU-T
International Telecommunication Union är en internationell organisation
som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och
telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning
av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att
internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder
telekommunikation.
ITU-T Testtabell nr 1
En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av
dokument.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för
bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades
för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men även för andra
bilder.
Ordlista
232
Ordlista
JPEG
MH
JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste
standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format
som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.
MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av
ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild
mellan faxmaskiner. MH är ett kodboksbaserat RLE-schema som har
optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de
flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta
fax.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för
att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.
LED
En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar
maskinens status.
MAC-adress
MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad
till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på 48 bitar, som
vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-000c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av
tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.
MFP
MMR
MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som
rekommenderas av ITU-T T.6.
Modem
En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information
och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.
MR
MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av
ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med MH-metoden.
Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas
och sänds skillnaderna.
En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar
flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopiator, fax och skanner.
Ordlista
233
Ordlista
NetWare
OSI
Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde
det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och
nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox XNS-stacken. I
dag har NetWare stöd för såväl TCP/IP som IPX/SPX.
OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av ISO
(International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI
erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till
nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa
funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och
ner: Applikation, Presentation, Session, Transport, Nätverk, Datalänk och
Fysiskt.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell
bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön
eller rostfärgad och cylinderformad.
I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman långsamt bort
när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med jämna mellanrum
eftersom den slits när den kommer i kontakt med kassettens
framkallningsborste, rengöringsmekanismen och papper.
Original
Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text,
som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv
inte är kopierat eller härlett från något annat.
PABX
PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel
i ett privat företag.
PCL
PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) som
utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det
utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i
olika nivåer för termiska skrivare, matrisskrivare och laserskrivare.
PDF
PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av Adobe
Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och
upplösningsoberoende format.
Ordlista
234
Ordlista
PostScript
Protokoll
PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand används inom
elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar
en bild.
En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning,
kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.
Skrivardrivrutin
Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från
datorn till skrivaren.
Utskriftsmedier
Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en
skrivare, skanner, fax eller kopiator.
PPM
Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut.
Det anger hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.
PRN-fil
Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att
interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning,
vilket gör många uppgifter enklare.
PS
Se PostScript.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av
världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för
autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS möjliggör
centraliserad hantering av autentiseringsinformation, till exempel
användarnamn och lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp
av Trippel A-konceptet (authentication, authorization and accounting –
autentisering, auktorisering och redovisning).
Upplösning
Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto högre
upplösning.
Ordlista
235
Ordlista
SMB
TCP/IP
SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används
för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan
noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för
kommunikation mellan processer.
TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den
uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den
protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring
över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller
flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten
sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett epostmeddelande till servern.
SSID
SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk
(WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med
varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och
kan bestå av maximalt 32 tecken.
Undernätverksmask
Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att
avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är
värdadressen.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje överföring,
t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten
kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter
misslyckade överföringar.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel
upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar.
TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos
bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet
kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.
Tonerkassett
Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en maskin, t.ex. en
skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i
laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna
papperet. Tonern fixeras av en kombination av värme och tryck från
fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.
Ordlista
236
Ordlista
TWAIN
Vattenstämpel
En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en
TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det
att starta en skanning inifrån programmet. Det är en API för bildinsamling
för operativsystemen Microsoft Windows och Apple Mac OS.
En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett
mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det.
Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har
använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken,
sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.
UNC-sökväg
UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma åt
delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter. En
UNC-sökväg har följande format:
\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>
URL
URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och
resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som
ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där
resursen finns.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE
802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet
nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så
att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som
introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en
skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.
USB
WPA
USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB
Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till
skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan
kopplas till en enda USB-port på datorn.
WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa (WiFi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra
säkerhetsfunktionerna i WEP.
Ordlista
237
Ordlista
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små
företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord,
konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa
bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik
nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket
höjer säkerheten.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett trådlöst
hemmanätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd för WPS kan du
enkelt konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen utan en dator.
XPS
XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett
sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som har
utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla dokument och
elektroniska dokument. Specifikationen är XML-baserad och bygger på ett
nytt filformat och ett vektorbaserat dokumentformat som är
enhetsoberoende.
Ordlista
238
Index
A
allmänna ikoner
använda hjälpen
12
38, 163
åtkomst
hanteringsverktyg
att förstå statusindikatorn
framsida
20
funktioner
5
utskriftsmediefunktion
USBkabel
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare
107
69
installera om drivrutinen för USBanslutna
skrivare
96
fylla på
218
63
papper i kassett 1
29
specialmedier
32
G
B
baksida
21
godkännandeinformation
77
ekoutskrifter
38
F
installation
tillbehör
219
felsökning
37
220
Mac
162
förbrukningsmaterial
skrivaregenskaper
165
unified driver configurator
179
vanliga Linuxproblem
199
drivrutin ominstallation
25
drivrutinsinstallation
24
M
använda SetIP
kassett
Flera utskrifter på ett ark
164
Mac
K
favoritinställningar för utskrift
skriva ut
lokal
I
E
95
ändra kassettstorlek
28
justera bredd och längd
28
kontrollpanelen
22
100
drivrutinsinstallation för anslutningar med
USBkabel
93
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare
106
beställa
42
L
installera om drivrutinen för USBanslutna
skrivare
94
byta ut tonerkassett
48
42
Linux
skriva ut
tillgängligt förbrukningsmaterial
uppskattad livslängd för tonerkassetten
45
använda SetIP
101
drivrutinsinstallation för anslutningar med
systemkrav
vanliga problem för Mac
162
74
198
Index 239
Index
manuell mataremultikassett
använda specialmedier
32
N
nätverk
problem med pappersmatning
183
Linux
164
problem med utskriftskvaliteten
189
Mac
162
strömproblem
184
skriva till fil
155
utskriftsproblem
185
skriva ut ett dokument
Windows
R
drivrutinsinstallation
Linux
Mac
Windows
107
106
103
rengöra
installation av trådlöst nätverk
111
installationsmiljö
76
introduktion till nätverksprogram
98
IPv6konfiguration
108
SetIPprogrammet
99, 100, 101, 136
O
ordförklaringar
ordlista
12
227
så undviker du pappersstopp
59
ta bort papper
60
163
skriva ut ett dokument
55
utsida
54
Linux
164
rengöra skrivaren
54
Mac
162
reservdelar
43
skriva ut med google cloud
148
skriva ut överlägg
S
säkerhet
information
13
symboler
13
samsung printer experience
211
service contact numbers
221
99, 136
ändra standardinställningarna för utskrift
153
flera sidor på ett pappersark
Mac
skapa
160
ta bort
161
utskrift
161
skrivarens placering
justering enligt höjd
152
skrivarinställningar
Linux
165
Skrivarstatus
skriva ut
pappersstopp
Problem
skriva ut på papperets båda sidor
Mac
insida
SetIPprogrammet
P
35
162
allmän information
Skriver
specialfunktioner för utskrift
specifikationer
177
35
151
67
Index 240
Index
utskriftsmedier
69
stoppknapp
22
SyncThru Web Service
allmän information
171
U
W
Unix
Windows
systemkrav
USBkabel
drivrutinsinstallation
T
Tonerkassett
byta ut tonerkassetten
48
förvaring
44
hanteringsanvisningar
44
omfördela toner
46
påfyllda eller inte från Samsung
44
uppskattad livslängd
45
111
Infrastrukturläge
111
USBkabel
installera om drivrutin
96
installera om drivrutinen
94
WPS skrivaren saknar display
PBC
PIN
117
117
trådlöst nätverk
99, 136
drivrutinsinstallation för anslutningar med
USBkabel
24, 25
drivrutinsinstallation för anslutningar med
USBkabel till Windows 8
204
drivrutinsinstallation för anslutningar med
Windows 8nätverk
206
145
mobilOS
145
drivrutinsinstallation för anslutningar med
Windows 8trådlöst nätverk
208
etiketter
33
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare
103
förtryckt papper
34
systemkrav
kortpapper
33
vanliga Windowsproblem
specialmedier
32
utmatningsstödet
69
V
116
använda SetIP
mobile print
utskriftsmedier
119, 123
WPS
koppla ifrån
nätverkskabel
93, 95
utskrift
trådlöst
ad hocläge
75
vattenstämpel
redigera
159
skapa
159
ta bort
159
72
197
Windows 8
avinstallera drivrutinen
210
nätverk
drivrutinsinstallation
206
trådlöst
drivrutinsinstallation
208
USBkabel
drivrutinsinstallation
204
136
Index 241
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement