Samsung | S1003J | Bruksanvisning | Samsung S1003J Kasutusjuhend

Samsung S1003J Kasutusjuhend
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 1
Pesukone
Käyttöohje
S1005J / S1003J
S805J / S803J
Koodinumero : DC68-01010B-FS
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 2
Turvavarotoimet
Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankinnasta. Näissä käyttöohjeissa on tärkeitä
asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. Lue nämä ohjeet huolellisesti.
Näin pesukone toimii luotettavasti ja ongelmitta useiden vuosien ajan.
Ennen laitteen käyttöä
• Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Pidä kaikki pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreeni jne.) poissa lasten ulottuvilta.
• Laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.
• Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tekee ammattitaitoinen asentaja.
Asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita (katso "Pesukoneen
asentaminen, sivulla 2) ja paikallisia turvamääräyksiä.
• Kaikki pakkausmateriaalia ja kuljetuspultit on poistettava ennen kuin laitetta
käytetään. Pesukone voi vahingoittua, jos pultteja ei poisteta. Katso
"Kuljetuspulttien poistaminen" sivulla 3.
•
Pesukonetta on käytettävä yksi kokonainen pesujakso ennen vaatteiden
pesemistä. Katso sivun 8 kohta "Ensimmäistä kertaa peseminen".
Turvaohjeet
• Laite on irrotettava pistorasiasta tai virtakytkin
(On / Off) on asetettava Offasentoon ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
• Varmista, että kaikkien pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät. Kovat ja terävät
esineet (kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet) voivat vahingoittaa
pesukonetta.
• Irrota verkkojohto ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.
• Tarkista, että kaikki vesi on poistunut ennen kuin avaat pesukoneen luukun. Älä
avaa luukkua, jos näet vettä.
• Lemmikkieläimet tai pienet lapset voivat kiivetä pesukoneen sisään. Tarkista laite
ennen jokaista käyttökertaa.
• Lasiluukku kuumenee voimakkaasti pesun aikana. Älä anna lasten olla
pesukoneen lähellä, kun pesukone on käytössä.
• Älä yritä korjata pesukonetta itse. Jos pesukonetta korjaa asiantuntematon
henkilö, tuloksena voi olla henkilövahinkoja ja/tai kalliiden korjausten tarve.
• Jos virtajohdon pistoke on vahingoittunut, pistoke on vaihdettava. Pistokkeen saa
vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan huoltoedustaja. Näin vältetään
vaaratilanteiden mahdollisuus.
• Tämän laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltoliike. Korjaamiseen saa käyttää
vain aitoja varaosia.
● SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 1
Sisällysluettelo
Turvavarotoimet------------------------------------------------------
sisäkansi
Pesukoneen asentaminen -------------------------------------------------2
Pesukoneen purkaminen pakkauksesta -------------------------------------------2
Pesukoneen yleiskuvaus --------------------------------------------------------------2
Asennuspaikan valinta----------------------------------------------------------------- 3
Tasapainotustassujen säätäminen -------------------------------------------------3
Kuljetuspulttien poistaminen ---------------------------------------------------------3
Vesiletkun kytkeminen----------------------------------------------------------------- 3
Poistoletkun paikan valinta ----------------------------------------------------------- 4
Pesukoneen liittäminen ---------------------------------------------------------------5
Pyykin peseminen ---------------------------------------------------------------6
Käyttöpaneelin yleiskuvaus ---------------------------------------------------------- 6
Ensimmäinen pesukerta ---------------------------------------------------------------8
Pesuaineen lisääminen pesukoneeseen ------------------------------------------8
Pyykin peseminen sumean logiikan toimintoa käyttäen -----------------------9
Esipesun asettaminen ----------------------------------------------------------------10
Selectng options------------------------------------------------------------------------10
Pesuohjelman valinta käsin ---------------------------------------------------------11
Viivekäynnistyksen käyttäminen -------------------------------------------------- 11
Pesuohjeita ja -vihjeitä ---------------------------------------------------------------12
Pesukoneen huoltaminen -----------------------------------------------13
Jäätyneen pesukoneen korjaaminen ---------------------------------------------13
Ulkopinnan puhdistaminen ----------------------------------------------------------13
Pesuainelokeron puhdistaminen ------------------------------------------------- 13
Roskasuodattimen puhdistaminen------------------------------------------------ 14
Vesiletkun suodattimen puhdistaminen ------------------------------------------14
Vianmääritys -----------------------------------------------------------------------15
Ongelmia ja ratkaisuja ---------------------------------------------------------------15
Virhesanomien selitykset-------------------------------------------------------------15
Ohjelmakaavio -------------------------------------------------------------------16
Litte ---------------------------------------------------------------------------------------17
Kuitujen hoitotaulukko --------------------------------------------------------------- 17
Sähkövaroitukset -------------------------------------------------------------------- 17
Ympäristön suojeleminen ---------------------------------------------------------- 18
Yhdenmukaisuuslausunto ---------------------------------------------------------- 18
Tekniset tiedot ------------------------------------------------------------------------- 18
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 1
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 2
Pesukoneen asentaminen
Pesukoneen purkaminen pakkauksesta
Pura pesukone pakkauksesta ja tutki se kuljetusvaurioiden varalta. Varmista myös, että
pakkauksessa on kaikki alla mainitut osat.
Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa tai kaikki osat eivät ole mukana, ota
välittömästi yhteys Samsung-myyjään.
Pesukoneen yleiskuvaus
Pesukoneen työtaso
Käyttöpaneeli
Pesuainelokero
Luukku
S1005J
Roskasuodatin S805J
Oven vapautin
Alustan kansi
Säädettävät tassut
Ruuviavain
Tyhjennysletku
Kylmän
veden
tuloletku
Letkuohjuri
Pultinreiän
kannet
Korkki
* (Valinnainen)
Kuuman veden
tuloletku
2 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
(Valinnainen)
Suodatinverkko
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 3
Pesukoneen asentaminen
Asennuspaikan valinta
Pesukoneen asennuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
• Pinnan on hyvä olla kova ja tasainen (jos pinta on epätasainen, katso alla oleva
kohta "Tasapainotustassujen säätäminen".)
• Älä asenna suoraan auringonvaloon.
• Ilmanvaihdon on oltava riittävä.
• Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 ° C:n.
• Asennuspaikka ei saa olla lämmönlähteen lähellä.
Varmista, ettei pesukone ole virtajohtonsa päällä.
Jos pesukone asennetaan kokolattiamaton päälle, matto ei saa tukkia pesukoneen
ilmanvaihtoreikiä.
Tasapainotustassujen säätäminen
Jos lattia on epätasainen, säädä tassuja (älä lisää tassujen alle puuta
tai muuta materiaalia).
1. Löysennä tassun pultti kääntämällä sitä kädelläsi, kunnes korkeus on haluttu.
2. Kiristä lukitusmutteri kääntämällä sitä mukana tulevalla kiintoavaimella.
• Aseta pesukone tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai heikolle pinnalle, syntyy melua ja tärinää.
(Pinnan kaltevuus saa olla 1 aste).
Kuljetuspulttien poistaminen
Pesukoneen takana olevat viisi kuljetuspulttia on irrotettava ennen pesukoneen
käyttämistä. Pulttien poistaminen:
1. Löysennä kaikki pultit mukana tulevalla kiintoavaimella ennen pulttien
irrottamista.
2. Vedä kukin pultti ulos reiän leveän osan läpi.
3. Täytä reiät mukana tulevilla muovikansilla.
4. Säilytä kuljetuspultit tulevaa tarvetta varten.
Vesiletkun (valinnainen) kytkeminen
1. Irrota vesiletkusta sovitin.
c
2. Irrota sovittimen neljä ruuvia käyttäen
tähtipääruuvitalttaa. Kierrä seuraavaksi
osaa (b) nuolen mukaisesti siten, että
väliksi tulee noin 5 mm.
3. Liitä sovitin vesihanaan kiristämällä
ruuvit tiukkaan. Kierrä sitten osaa (b)
nuolen suuntaan. Liitä (a) ja (b) yhteen.
4. Liitä vesiletku sovittimeen. Vedä
vesiletkun osa (c) alas. Kun vapautat
osan (c), letku liitetään automaattisesti
sovittimeen, jolloin siitä kuuluu
napsahdus.
5. Kytke vesiletkun toinen pää
pesukoneen yläosan veden
tuloventtiiliin. Ruuvaa letku
myötäpäivään kokonaan sisään.
• Jos vesihanassa on kierteet, kokoa
a
b
vesiletku siten että se sopii hanaan.
Katso kuva.
HUOMAUTUS Jos letkusta vuotaa vettä, toista yllä mainitut vaiheet. Käytä pesukoneen
yhteydessä tavallista hanaa. Jos hana on neliönmuotoinen tai liian suurin,
irrota välikerengas ennen kuin työnnät hanan sovittimeen.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 3
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 4
Pesukoneen asentaminen
Vesiletkun kytkeminen
Vesiletkun toinen pää kytketään pesukoneeseen ja toinen pää vesihanaan. Älä venytä
vesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanaa, vaihda letku
pidempään suurta painetta kestävään letkuun.
Vesiletkun kytkeminen:
1. Kytke kylmän veden tuloletkun sovite
pesukoneen takana olevaan Lmuotoiseen liitäntään (sininen). Kiristä
käsin.
2. Kytke kylmän veden letkun toinen pää kylmävesihanaan. Kiristä käsin. Tarvittaessa
voit muuttaa vesiletkun asennuspaikkaa pesukoneen päässä löysentämällä
sovitteen, kiertämällä letkua ja kiristämällä sovitteen sitten uudelleen.
Valinnainen:
1. Kytke kuuman veden tuloletkun (punainen) sovite pesukoneen takana
olevaan L-muotoiseen liitäntään (punainen). Kiristä käsin.
2. Kytke kuuman veden letkun toinen pää kuumavesihanaan. Kiristä
käsin.
3. Jos haluat käyttää vain kylmää vettä, käytä Y-kappaletta.
Poistoletkun paikan valinta
Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:
Altaan reunalle
Poistoletku on asetettava 60 - 90 cm:n
korkeudelle. Jotta poistoletkun pää pysyy
taivutettuna, käytä mukana tulevaa
muovista letkunohjainta. Kiinnitä ohjain
seinään koukulla tai hanaan rautalangalla
niin, ettei poistoletku pääse liikkumaan.
Pesualtaan poistoputken haaraan
Poistoputken haaran on oltava altaan juoksuttimen yläpuolella, jotta poistoletku on
ainakin 60 cm:n korkeudella lattiatasosta.
Poistoputkeen
Samsung suosittelee 65 cm korkean pystyputken käyttöä. Putki ei saa olla alle 60 cm tai
yli 90 cm pitkä.
4 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 5
Pesukoneen asentaminen
Pesukoneen liittäminen
Eurooppalaiset käyttäjät
Sinun EI tarvitse maattokytkeä pesukoneen pistoketta.
VAROITUS
Varmista ennen käyttöä, että
pistoke ja virtajohto ovat ehjät. Jos
valettu pistoke on jostakin syystä
irrotettava pesukoneesta, irrota
sulake ja hävitä pistoke. Älä kytke
irrotettua pistoketta pistorasiaan
sähköiskuvaaran vuoksi.
SULAKESUOJATUT
VIRTAPIIRIT
Pesukone on liitettävä virtapiiriin,
joka on suojattu erillisellä
sulakkeella. Samassa virtapiirissä
ei saa olla muita laitteita. Ellei näin
toimita, automaattisulake voi laueta
tai sulake palaa.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 5
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 6
Pyykin peseminen
Käyttöpaneelin yleiskuvaus
S1005J, S1003J
1. Pesuaineannostelija
2. Näyttöpaneeli
Jäljellä oleva pesuaika ja virhesanomat näkyvät tässä.
3. Pesu-painike
Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien
pesuvaihtoehtojen läpi {Eko+ ➔Esipesu➔Liotus ➔Peruuta➔Eko+}.
Huomautus: Esipesu/Eko+/Liotus on valittavissa vain ohjelmille Vauvanvaatteet,
Puuvilla ja Kirjopesu, Synteettiset tai Hienopesu.
4. Huuhtelu-painike
Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien
huuhteluvaihtoehtojen läpi. {Vesi+ ➔ Huuhtelu+ ➔Vesi+ +Huuhtelu+➔ Peruuta ➔
Vesi+}.
5. Linkous-valintapainike
Voit selata eri linkoamisnopeuksia aikoja painamalla tätä painiketta.
no: ilman linkousta,
no, rh, 400, 600, 800, 1000 (kierrosta minuutissa)
rh: huuhtelun pysäytys
Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun linkoamisnopeuden
näytössä.
6. Lämpötilan valinnan painike
Voit selata eri pesulämpötiloja painamalla tätä painiketta (kylmä vesi, 30°, 40°, 60°
ja 95° C). Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun lämpötilan
näytössä.
7. Viivekäynnistyspainike
Voit selata eri viivekäynnistyksen aikoja painamalla tätä painiketta toistuvasti (1 24 tuntia 1 tunnin tarkkuudella).
8. Luukku auki -painike (S1005J)
Avaa pesukoneen luukku painamalla tätä painiketta.
Huomautus: Luukun voi avata vasta
On/Off-painikkeen painamisen jälkeen.
9. Sumean ohjauksen valitsin
Käännä sumean ohjauksen valitsin pestävää pyykkiä vastaavan ohjelman kohdalle:
Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Pikapesu,
Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys
10. Käynnistys-/taukopainike
Tällä painikkeella voit keskeyttää pesuohjelman ja käynnistää sen uudelleen.
11.
Virtapainike (On/Off)
Kytke pesukone päälle painamalla tätä painiketta kerran. Kytke virta pois
painamalla painiketta uudelleen. Jos pesukone jätetään päälle yli 10 minuutin
ajaksi ilman, että mihinkään painikkeeseen kosketaan, virta sammutetaan
automaattisesti.
6 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 7
Pyykin peseminen
Käyttöpaneelin yleiskuvaus
S805J, S803J
1. Pesuaineannostelija
2. Näyttöpaneeli
Jäljellä oleva pesuaika ja virhesanomat näkyvät tässä.
3. Pesu-painike
Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien
pesuvaihtoehtojen läpi. {Eko+ ➔ Esipesu➔ Liotus➔ Peruuta➔Eko+}.
Huomautus: Esipesu on valittavissa vain ohjelmille Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset
tai Hienopesu.
4. Huuhtelu-painike
Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien
huuhteluvaihtoehtojen läpi {Vesi+ ➔ Huuhtelu+ ➔Vesi+ +Huuhtelu+➔ Peruuta ➔Vesi+}.
5. Linkous-valintapainike
Voit selata eri linkoamisnopeuksia aikoja painamalla tätä painiketta.
no, rh, 4, 6, 8 (x100 kierrosta minuutissa)
no: ilman linkousta, rh: huuhtelun pysäytys
Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun linkoamisnopeuden
näytössä.
6. Lämpötilan valinnan painike
Voit selata eri pesulämpötiloja painamalla tätä painiketta (kylmä vesi, 30°, 40°, 60°
ja 95° C). Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun lämpötilan
näytössä.
7. Viivekäynnistyspainike
Voit selata eri viivekäynnistyksen aikoja painamalla tätä painiketta toistuvasti (1 24 tuntia 1 tunnin tarkkuudella).
8. Luukku auki -painike (S805J)
Avaa pesukoneen luukku painamalla tätä painiketta.
Huomautus: Luukun voi avata vasta
On/Off-painikkeen painamisen jälkeen.
9. Sumean ohjauksen valitsin
Käännä sumean ohjauksen valitsin pestävää pyykkiä vastaavan ohjelman kohdalle:
Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Pikapesu,
Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys
10. Käynnistys-/taukopainike
Tällä painikkeella voit keskeyttää pesuohjelman ja käynnistää sen uudelleen.
11.
Virtapainike (On/Off)
Kytke pesukone päälle painamalla tätä painiketta kerran. Kytke virta pois
painamalla painiketta uudelleen. Jos pesukone jätetään päälle yli 10 minuutin
ajaksi ilman, että mihinkään painikkeeseen kosketaan, virta sammutetaan
automaattisesti.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 7
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 8
Pyykin peseminen
Pesukone pys ytt
pesuohjelman senhetkisen vaiheen
tai ei jatka seura avaan vaiheeseen (LED-n yt ss
oleva j ljell oleva aika voi kasvaa).
Uudessa pesukoneessasi on sumean logiikan järjestelmä. Järjestelmä määrittää veden
optimaalisen määrän ja säätää muut pesun asetukset. Samalla se valvoo pesuohjelman
kulkua sekä tekee tarvittavat muutokset, jotta pesutulokset olisivat parhaat mahdolliset.
Jos muutoksia täytyy tehdä, sumean logiikan järjestelmä on havainnut poikkeamia
pesuohjelmissa. Poikkeamia voivat olla: pesuaineen suuri määrä pesuohjelman lopuksi,
voimakas värinä lingotessa ja niin edelleen. Kun tällaisia epänormaaliuksia havaitaan,
pesukone keskeyttää ohjelman normaalin kulun ja pyrkii normalisoimaan pesuohjelman
parametrit. Sumean logiikan järjestelmä pyrkii korjaamaan poikkeamat 7 kertaa. Jos
sumean logiikan järjestelmä ei pysty normalisoimaan mainittuja poikkeamia, LEDnäyttöön tulee vastaava osoitus tästä. (Katso luku "Ongelmien korjaaminen"). Pesukoneen
ohjelmaa vastaava toiminta on normaalia.
Ensimmäinen pesukerta
Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yhden ohjelman ajan ilman
pyykkiä. Ohjeet:
1. Paina virtapainiketta (On/Off).
2. Kaada pesuainelokeroon hieman pesuainetta .
3.
4.
5.
•
Avaa vesihana.
Paina lämpötilapainiketta (Temperature), kunnes näytössä on 40 °C.
Paina käynnistys-/taukopainiketta
Näin pesukoneesta poistuu kaikki vesi, joka sinne on voinut jäädä valmistajan
tekemän koekäytön jälkeen.
Pesuaineen lisääminen pesukoneeseen
1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Lisää lokeroon pyykinpesuainetta
.
3. Lisää lokeroon halutessasi huuhteluainetta
*
4. Lisää lokeroon halutessasi esipesuainetta
Valinnainen
Kuuman veden käyttäminen
.
.
• Kuumavesiventtiili otetaan käyttöön, kun veden lämpötilaksi valitaan yli 60 °C
(60 °C ja 95 °C).
8 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 9
Pyykin peseminen
Pyykin peseminen sumean logiikan toimintoa käyttäen
Vaatteiden peseminen on helppoa uudessa pesukoneessa olevan Samsungin
sumean logiikan ohjausjärjestelmän ansiosta. Kun valitset automaattisen pesuohjelman,
kone asettaa lämpötilan automaattisesti oikeaksi. Lisäksi pesuaika ja
huuhtelunopeus asetetaan vaatteiden painon mukaan.
Vaatteiden peseminen sumean logiikan ohjelmia käyttäen:
1. Käännä vesihana päälle.
2. Paina virtapainiketta
(On/Off).
3. Paina Luukku auki -painiketta . (S1005J, S805J)
Huomautus: Luukun voi avata vasta
(On/Off) -painikkeen painamisen jälkeen.
4. Avaa luukku.
5. Aseta vaatteet pesurumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitäytä rumpua.
6. Sulje luukku.
7. Lisää pesuaine, huuhteluaine ja esipesuaine (jos tarpeen) oikeisiin lokeroihin.
Huomautus: Esipesua voi käyttää vain, kun pestään Vauvanvaatteet Puuvilla,
Kirjopesu, Synteettiset tai Hienopyykkiä. Esipesua tarvitaan vain, jos puuvillavaatteet
ovat erittäin likaiset. Jos haluat käyttää esipesua, katso sivun 10 kohtaa "Esipesun
ottaminen käyttöön".
8. Käännä sumean ohjauksen valitsin pestävää pyykkiä vastaavan ohjelman kohdalle:
Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopyykki, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Pikapesu,
Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys
Käyttöpaneelin oikeaan yläkulmaan tulee vastaavat symbolit.
9. Tässä vaiheessa voit säätää pesuveden lämpötilan, linkoamisnopeuden sekä viiveajan
painamalla asianmukaista asetuspainiketta.
10. Pesuohjelma alkaa, kun painat sumean ohjauksen valitsimen käynnistys/taukopainiketta. Aikaviiveen merkkivalo syttyy. Pesuohjelman jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
Kun pesuohjelma on valmis:
Virta kytketään automaattisesti pois 10 minuuttia sen jälkeen, kun pesujakso on loppu.
1. Paina Luukku auki -painiketta. (S1005J, S805J)
Huomautus: Luukku avautuu vasta 3 minuutin kuluttua siitä, kun pesukone on
pysähtynyt tai virta on katkaistu. (S1003J, S803J)
2. Ota pyykki ulos.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 9
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 10
Pyykin peseminen
Esipesun asettaminen
Esipesua voi käyttää vain, kun pestäänVauvanvaatteet, Puuvilla, Synteettiset tai
Hienopyykkiä.
Esipesun käyttäminen:
1. Lisää esipesuaine pesuainelokeroon .
2. Valitse pesuohjelma (Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset tai
Hienopesu).
3. Paina painiketta Pesu, Huuhtelu tai Vaihtoehto kunnes Esipesun symboli tulee
käyttöpaneeliin.
4. Käynnistä pesujakso painamalla käynnistys-/taukopainiketta.
Asetusten valinta
Vesi+
Tällä asetuksella pesukone käyttää normaalia enemmän vettä huuhtelun yhteydessä.
Tämä toiminto soveltuu vauvanvaatteiden pesemiseen. Tätä toimintoa kannattaa
käyttää sellaisilla alueilla, joilla vesi on hyvin pehmeää.
Eko+
Eko+ voidaan valita seuraavissa ohjelmissa: Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu,
Synteettiset tai Hienopesu. Tämä vaihtoehto pienentää veden kuumennusaikaa ja
lämpötilaa.
Voit säästää energiaa tällä vaihtoehdolla pestessäsi vain hieman likaista pyykkiä.
Huuhtelu+
Pesukone huuhtelee pyykin yhden kerran useammin kuin normaalisti.
Myös pesuaika pitenee.
Ei linkousta
Pyykkiä ei lingota veden tyhjentämisen jälkeen.
Huuhtelun pysäytys
Pyykki jää likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Pyykki voidaan kuitenkin poistaa koneesta vasta Tyhjennys- tai Linkous-ohjelman
jälkeen.
Liotus
Käytä tätä vaihtoehtoa, jos pyykki on hyvin likaista. Pesukone liottaa pyykkiä 40
minuutin ajan (rumpu pyörähtää ajoittain). Kun liotus on valmis, kone suorittaa sen
pesuohjelman, joka on valittu ohjelmanvalinnan nupilla. Tätä toimintoa ei voi käyttää
villapesun tai pikapesun yhteydessä.
Huomautus: Esipesu-, Eko+- ja Liotus-vaihtoehtoja ei voi valita yhdessä: Nämä
asetukset poistavat muut asetukset automaattisesti käytöstä.
10 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 11
Pyykin peseminen
Pesuohjelman valinta käsin
Voit valita pesuohjelman käsin käyttämättä sumean logiikan toimintoa. Ohjeet:
1. Kytke pesukoneeseen johtava vesihana päälle.
2. Paina pesukoneen virtapainiketta
(On/Off).
3. Paina Luukku auki -painiketta. (S1005J, S805J)
Huomautus: Luukun voi avata vasta
On/Off-painikkeen painamisen jälkeen.
Avaa luukku.
Aseta vaatteet pesurumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitäytä rumpua.
Sulje luukku.
Lisää pesuainetta ja tarvittaessa hoitoainetta tai esipesuainetta oikeisiin
lokeroihin.
8. Valitse lämpötila lämpötilapainikkeella (kylmä vesi, 30°, 40°, 60° tai 95°) .
9. Valitse linkoamisnopeus Linkous-painikkeella. [no, rh, 400, 600, 800, …, no, …
kierrosta minuutissa]. (no: ilman linkousta, rh: huuhtelun pysäytys)
4.
5.
6.
7.
Huomautus: Pito-ohjelman avulla voit ottaa vettä tippuvat vaatteet pois
pesukoneesta.
10. Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla Pesu-, Huuhtelu- tai Vaihtoehtopainiketta toistuvasti: Esipesu (vain ohjelmissa Vauvanvaatteet, Puuvilla,
Kirjopyykki, Synteettiset tai Hienopyykki), Vesi+, Huuhtelu+, Eko+, Liotus.
11. Pesujakso alkaa, kun painat käynnistys-/taukopainiketta.
Kun pesuohjelma on valmis:
1. Paina Luukku auki -painiketta (S1005J, S805J)
Huomautus: Luukku avautuu vasta 3 minuutin kuluttua siitä, kun pesukone on
pysähtynyt tai virta on katkaistu. (S1003J, S803J)
2. Ota pyykki ulos.
Viivekäynnistyksen käyttäminen (S1005J, S1003J, S805J, S803J)
Voit asettaa pesukoneen käynnistymään viipeellä. Voit asettaa viiveajaksi 1 - 24 tuntia
1 tunnin tarkkuudella. Ohjeet:
1. Valitse pesuohjelma käsin tai automaattisesti pestävän pyykin mukaiseksi.
2. Paina Viivekäynnistys-painiketta, kunnes viiveaika on oikea.
3. Paina käynnistys-/taukopainiketta. Viivekäynnistyksen symboli syttyy, ja kello
alkaa laskea aikaa käynnistyshetkeen.
4. Voit peruuttaa viivekäynnistyksen painamalla virtapainiketta (On/Off) ja
kytkemällä pesukoneen sitten uudelleen päälle.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje11
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 12
Pyykin peseminen
Pesuohjeita ja -vihjeitä
Pyykin lajitteleminen: Lajittele pyykki seuraavasti:
• Vaatteissa olevat kuitusymbolit: Lajittele pyykki puuvillakuituihin,
sekakuituihin, synteettisiin kuituihin, silkkiin, villaan ja viskoosiin.
• Väri: Erottele valko- ja kirjopyykki. Pese uudet värivaatteet erikseen.
• Koko: Pesuteho paranee, kun peset aina kerrallaan suunnilleen samankokoisia
vaatteita.
• Herkkyys: Pese hienopyykki erikseen. Käytä uusien villavaatteiden, verhojen ja
silkkikuitujen yhteydessä hienopyykkiohjelmaa. Tarkista pestävien
vaatekappaleiden merkinnät ennen pesua. Tämän käyttöohjeen liitteenä on
kuitujen hoitotaulukko.
Taskujen tyhjentäminen:: Kolikot, hakaneulat ja muut vastaavat esineet voivat
vahingoittaa pyykkiä, pesurumpua ja vesisäiliötä.
Kiinnikkeiden sulkeminen: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut. Löysät
vyöt tai hihnat on sidottava yhteen.
Puuvillan esipesu: Uusi pesukone ja nykyaikaiset pesuaineet takaavat
täydellisen pesutuloksen. Näin voit säästää energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaisen puuvillan yhteydessä on kuitenkin käytettävä esipesua ja
proteiinipohjaista pesuainetta.
Sallitun pyykkimäärän määrittäminen: Älä lisää pesukoneeseen liikaa
pyykkiä tai pyykki ei peseydy muuten kunnolla. Määritä sallittu pyykkimäärä alla
olevan taulukon avulla.
Kuitutyyppi
Vauvanvaatteet
Kirjopesu/Puuvilla
-hieman likainen
-hyvin likainen
Synteettiset
Hienopesu
Villa
Sallittu pyykin määrä
2,0 kg
3,5 kg
3,5 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,5 kg
Pesuaineen valintaa koskevia vihjeitä: Sopivin pesuaine määräytyy
pestävän kuidun (Vauvanvaatteet, Puuvilla, Synteettiset, Hienopesu, Villa), värin,
pesulämpötilan sekä likaisuuden asteen ja tyypin mukaan. Käytä aina matalavaahtoista
pesuainetta, joka on suunniteltu automaattipesukoneille.
Noudata pesuaineen valmistajan antamia annosteluohjeita. jotka perustuvat pyykin
määrään ja likaisuuteen sekä veden paikalliseen kovuusasteeseen. Kysy tarvittaessa
vesilaitokselta, kuinka kovaa vesi on.
Huomautus: Säilytä pesuaineet, huuhteluaineet ja muut kemikaalit turvallisessa ja
kuivassa paikassa, joka ei ole lasten ulottuvilla.
12 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 13
Pesukoneen huoltaminen
Jäätyneen pesukoneen korjaaminen
Jos pesukone pääsee jäätymään lämpötilan tippuessa alle nollan:
1. Irrota pesukoneen virtajohto.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle niin, että saat vesiletkun irrotettua.
3. Irrota vesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada lämmintä vettä pesukoneen rumpuun. Anna veden olla rummussa 10
minuutin ajan.
5. Kytke vesiletku takaisin vesihanaan. Tarkista, että vesiletku ja poistoletku
toimivat normaalisti.
Ulkopinnan puhdistaminen
1.
2.
3.
Pyyhi pesukoneen pinta (myös käyttöpaneeli) pehmeällä kankaalla. Käytä
hankaamatonta puhdistusnestettä.
Kuivaa pinnat kuivalla kankaalla.
Älä kaada pesukoneeseen vettä.
Pesuainelokeron puhdistaminen
1. Paina pesuainelokeron sisällä olevaa
vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Irrota lokeron korkki
.
Pese kaikki osat juoksevan veden alla.
Puhdista lokeron syvennys vanhalla hammasharjalla.
Työnnä korkki voimakkaasti takaisin.
Työnnä lokero takaisin paikalleen.
Suorita huuhteluohjelma ilman, että rummussa on lainkaan pyykkiä.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 13
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:13 PM
Page 14
Pesukoneen huoltaminen
Roskasuodattimen puhdistaminen
Puhdista roskasuodatin 2 - 3 kertaa vuodessa.
1. Irrota pesukoneesta kuori
2. Ruuvaa hätätyhjennyskorkki auki kääntämällä sitä vasemmalle. Tyhjennä kaikki
vesi.
3. Ruuvaa suodatinkorkki auki ja vedä se ulos.
4. Pese suodattimesta lika ja muu aines. Varmista, ettei suodattimen takana oleva
pumppu ole tukossa. Asenna suodatinkorkki takaisin.
5. Asenna kuori takaisin.
Vesiletkun suodattimen puhdistaminen
Vesiletkun suodatin on puhdistettava kerran vuodessa tai aina, kun näyttöön tulee
jokin seuraavista virheilmoituksista:
Ohjeet:
1. Sulje pesukoneen vesihana.
2. Ruuvaa letku irti pesukoneen takaa.
3. Vedä suodatin varovasti irti letkun takaa pihdeillä. Huuhtele suodatin puhtaaksi.
Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopinnat.
4. Työnnä suodatin takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin kiinni pesukoneeseen.
6. Kytke vesihana päälle ja varmista, että kaikki liitokset pitävät vettä.
14 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:14 PM
Page 15
Vianmääritys
Ongelmia ja ratkaisuja
Pesukone ei käynnisty
•
•
•
•
Varmista, että luukku on suljettu tiukasti.
Varmista, että pesukoneen virtajohto on kytketty.
Varmista, että vesihana on auki.
Muista painaa käynnistys-/taukopainiketta.
Vettä ei tule tai vedenpaine ei riitä
•
•
•
•
Varmista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vesihana ole jäässä.
Varmista, ettei vesiletku ole taittunut.
Varmista, ettei vesiletkun suodatin ole tukossa.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta, vaikka pesuohjelma on ohi
• Varmista, että pesukone saa riittävän vedenpaineen.
• Lisää pesuaine pesuainelokeron keskelle (pois ulkoreunojen läheltä).
Pesukone tärisee tai meluaa liikaa
• Varmista, että pesukone on asennettu tasaiselle pinnalle. Jos pinta ei ole tasainen,
aseta laite suoraan tassujen avulla (katso sivu 3).
• Varmista, että kuljetuspultit on poistettu (katso sivu 3).
• Varmista, ettei pesukone pääse koskettamaan mitään muuta esinettä.
• Varmista, että pyykki on koneessa tasaisesti.
Pesukone ei tyhjene ja/tai linkoa
• Varmista, ettei tyhjennysletku ole taittunut tai puristuksissa.
• Varmista, ettei vesisuodatin ole tukossa (katso sivu 14).
uukku auki -painike ei toimi (S1005J, S805J)
Lu
•
•
•
•
Irrota virtajohto pistorasiasta.
Tyhjennä pesukone vedestä.
Irrota muovinen kansi ruuvitaltan avulla. Aseta se sivuun.
Etsi oranssi muoviliuska ja avaa luukku vetämällä sitä eteenpäin.
Virhesanomien selitykset
Virhesanoma
Ratkaisu
Sulje luukku.
• Varmista, että vesihana on auki.
• Tarkista vedenpaine.
• Puhdista roskasuodatin.
• Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein.
Pyykki on koneessa epätasaisesti. Irrota takertunut
pyykki.
Jos sinun on pestävä vain yksi kylpytakki tai farkut,
linkoamistulos voi olla huono. Näyttöön voi tulla
virhesanoma "E4".
• Tarkista, onko tyhjennysletkun pää liian alhaalla.
(Varmista, että tyhjennysletkun takana oleva pidike on
ehjä.)
• Tarkista, onko tyhjennysletkun pää vedessä.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon:
1. Yritä ratkaista ongelma (katso "Vianmääritys").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkastele, toistuuko virhe.
3. Jos vika toistuu, ota yhteys huoltoon ja selitä vika.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 15
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:14 PM
Page 16
Ohjelmakaavio
PESUAINE JA
LISÄAINEET Lämpötila
OHJELMA Suurin
(MAX)
pyykki
˚C
Huuhte
määrä EsiPesu luaine
(kg) pesu
Vauvanvaatteet 2.0
LINKOAMISNOPEUS
(MAX) (kierrosta/min)
S1005J
S805J
S1003J
S803J
Toiminto
Viive
Vesi Sähkö
käyn
(kWh)
nistys Esipesu (l)
✽
kyllä
✽
95
800
800
✽
✽
46
1.32
Puuvilla
3.5
✽
kyllä
✽
95
1000
800
✽
✽
49
1.49
Kirjopesu
3.5
✽
kyllä
✽
60
1000
800
✽
✽
43
0.8
✽
kyllä
✽
60
800
800
✽
✽
49
0.58
✽
kyllä
✽
40
600
600
✽
✽
39
0.32
Synteettiset
2.0
Hienopesu 1.5
Villa
1.5
-
kyllä
✽
40
400
400
✽
-
37
0.26
Pikapesu
1.5
-
kyllä
✽
40
1000
800
✽
-
31
0.28
Kuitutyyppi
Ohjelma
Puuvilla
Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Kirjopesu
Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synteettiset
Jonkin verran likaiset puserot, paidat jne. Valmistettu polyesteristä
(Diolen, Trevira), polyamidista (perlon, nailon) tai muusta
sekoitekuidusta.
Hienopesu
Arat verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Villa
Vain konepestävät villavaatteet, joissa on puhtaan uuden villan merkintä.
Pikapesu
Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet tai pellavapuserot, tummanväriset
vaatteet, värilliset pellavavaatteet jne.
1. Esipesullinen ohjelma kestää noin 15 minuuttia tavallista ohjelmaa pidempään.
2. Pesuohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin mukaisesti.
3. Kulutus voi erota taulukossa annetuista arvoista. Kulutukseen vaikuttavat käytetyt
ohjelmat ja veden lämpötila sekä pyykin määrä ja tyyppi.
16 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:14 PM
Page 17
Liite
Kuitujen hoitotaulukko
Kestävä materiaali
Voidaan silittää enintään 100˚C
lämmöllä
Herkkä kuitu
Älä silitä
Tuote voidaan pestä at 95 ˚C
lämpötilassa
Voidaan kuivapestä millä tahansa
aineella
Tuote voidaan pestä at 60 ˚C
lämpötilassa
Kuivapese vain perkloridilla, kevyellä
polttonesteellä, puhtaalla alkoholilla tai
R113:lla
Tuote voidaan pestä at 40 ˚C
lämpötilassa
Tuote voidaan pestä at 30 ˚C
lämpötilassa
Kuivapese vain ilmailupolttonesteellä,
puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
Älä kuivapese
Tuote voidaan pestä vain
käsin
Kuivaa vaaka-asennossa
Vain kuivapesu
Voidaan valkaista kylmässä
vedessä
Voidaan ripustaa kuivumaan
Kuivaa vaateripustimella
Älä valkaise
Voidaan silittää enintään 200 ˚C
lämmöllä
Voidaan silittää enintään 150 ˚C
lämmöllä
Kuivaa rummussa normaalissa
lämpötilassa
Kuivaa rummussa pienessä
lämpötilassa
Älä kuivaa rummussa
Sähkövaroitukset
Pidä nämä turvallisuusvarotoimet mielessäsi. Näin voidaan vähentää sähköiskun ja
muiden vammojen vaaraa:
• Käytä laitetta vain tyyppikilven mukaisessa pistorasiassa. Ellet ole varma
kodissa olevan pistorasian tyypistä, ota yhteys laitteen myyjään tai
sähköyhtiöön.
• Käytä vain maadoitettua pistorasiaa. Tässä laitteessa on maadoitettu
pistotulppa. Tämä pistotulppa sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Ellei
pistotulppa mene pistorasiaan kokonaan, käännä pistotulppa. Ellei pistotulppa
vieläkään sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia.
• Suojaa virtajohto. Valitse virtajohdon reitti siten, ettei niiden päältä kävellä
eivätkä ne joudu puristuksiin. Kiinnitä erityistä huomiota johtojen
pistotulppiin, pistorasioihin sekä laitteessa oleviin liitäntäkohtiin.
• Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoja. Ylikuormittaminen voi johtaa
tulipaloon tai sähköiskuun.
SAMSUNG Pesukone Käyttöohje 17
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:14 PM
Page 18
Liite
Ympäristön suojeleminen
• Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää
tämän laitteen, noudata paikallisia jätteen hävittämistä koskevia säännöksiä.
Leikkaa virtajohto irti siten, ettei laitetta voida kytkeä pistorasiaan. Irrota luukku
siten, etteivät eläimet tai pienet lapset voi joutua loukkuun laitteen sisälle.
• Älä käytä enempää pesuainetta kuin pesuainevalmistaja on suositellut.
• Käytä tahranpoistoaineita ja valkaisuaineita ennen pesua vain tarvittaessa.
• Säästä vettä ja sähköä pesemällä vain täysiä koneellisia (tarkka määrä riippuu
käytettävästä ohjelmasta).
Yhdenmukaisuuslausunto
Tämä laite on eurooppalaisten turvastandardien, EU-direktiivin 93/68 ja
EN-standardin 60335 mukainen.
Tekniset tiedot
TYYPPI
MITAT
EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ PESUKONE
leveys 598 mm X syvyys 340 mm X korkeus 844 mm
VEDENPAINE
50 kPa ~ 800 kPa
PAINO
55kg
PESU- ja LINKOAMISKA PASITEETTI
3.5 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)
PESEMINEN
220V
PESEMINEN JA
KULUTUS
240V
70W
220V
1800W
LÄMMITYS
240V
LINKOUS MALLI S1005J
S1003J
230V
PUMPPAUS
VESITILAVUUS
LINKOAMISNOPEUS
18 SAMSUNG Pesukone Käyttöohje
70W
2100W
S805J
S803J
250W
200W
34W
43l (VAKIO-OHJELMA)
MALLI
S1005J
S1003J
S805J
S803J
k/min.
1000
800
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:14 PM
Page 19
S1005J-01010B-FS-FIN
3/21/02 1:14 PM
Page 20
JOS LAITE VAATII HUOLTOA
- Jos tuotteeseen tulee vika, ota
viipymättä yhteys lähimpään
huoltopisteeseen. Kerro nimesi,
osoitteesi ja puhelinnumerosi.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising