Samsung FQ159UST Owner's manual

Samsung FQ159UST Owner's manual

Bruksanvisning och matlagningsguide

SNABBUGN

FQ159ST / FQ159UST

Bruksanvisning

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 1 2006-08-07 ソタネト 5:10:41

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 2 2006-08-07 ソタネト 5:10:41

Innehåll

Använda bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Gör så här för att undvika onödig exponering för mikrovågor . . . . . . . . . . . . . . . 2

Installation och elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ställa in klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ugnens funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Värmefunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ugnsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Ställa in ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Inställning för dubbel varmluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Varmluft + övervärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Traditionellt värmeläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Grill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Varmluft och undervärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Ställa in tillagningstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Ställa in sluttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Förinställd tillagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Använda snabbmenyerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Setting Speed Menu Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Guide till de förinställda snabbmenyerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Snabbtining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Ställa in ugnen i snabbtiningsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Guide till inställningar för förinställd snabbtining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Så här fungerar en mikrovågsugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Använda mikroläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Ställa in mikrovågsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Guide till olika effektnivåer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Redskap och kärl vid tillagning i mikrovågsugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Tillagningsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Stänga av ljudalarmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Använda ångrengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Rengöring av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Förvara och reparera mikron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

1

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 1 2006-08-07 ソタネト 5:10:41

SV

Använda bruksanvisningen

Tack för att du köpt en snabbugn från SAMSUNG.

Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation och upplysningar om handhavande och skötsel av din nya snabbugn.

Innan du använder ugnen bör du läsa igenom anvisningarna och sedan spara bruksanvisningen för kommande behov.

För din bekvämlighet finns det en praktisk snabbguide innanför luckan.

Säkerhetsanvisningar

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIG EXPONERING FÖR MIK-

ROVÅGOR

Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till skador orsakade av mikrovågorna.

(a) Under inga omständigheter ska du försöka använda ugnen med luckan öppen. Manipulera heller inte säkerhetslåsen, dörrklinkorna, eller försök sticka in föremål i säkerhetslåsens håligheter.

(b) Placera inga föremål mellan luckan och ugnens ram och låt inga matrester eller andra avlagringar samlas på luckans ram. Se till att luckan och ramen hålls rena. Torka efter användandet med en fuktad trasa och eftertorka med en mjuk, torr trasa.

(c) Om ugnen är trasig på något sätt bör du inte använda den förrän den har reparerats av en kvalificerad tekniker som är utbildad av tillverkaren. Det är mycket viktigt att ugnsluckan sluter tätt och att fljande delar inte är skadade:

(1) Luckan, luckans tätning och de ytor tätningen ska ligga emot,

(2) dörrklinkorna (trasiga eller lösa) eller

(3) elsladden

(d) Ugnen får inte repareras av någon annan än en kvalificerad tekniker som ska ha utbildats av tillverkaren.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 2

2

2006-08-07 ソタネト 5:10:42

Säkerhetsanvisningar (forts)

Läs dessa noggrant och spara för framtida behov.

Innan du tillagar mat eller vätskor i ugnen bör du kontrollera att följande säkerhetsåtgärder vidtagits.

1. ANVÄND INTE redskap i metall till mikrovågsugnen.

Metallkärl

Tallrikar med guld- eller silverdekor

Grillspett, gafflar etc.

Orsak Dessa kan förorsaka ljusbågar eller gnistbildning som kan skada ugnen.

2. VÄRM INTE:

Lufttäta eller vakuumtäta flaskor, burkar eller kärl (t ex barnmatsburkar)

Lufttäta matvaror (t ex ägg, nötter i skal, tomater).

Orsak

Tips

Det höga trycket kan få dem att explodera.

Ta av lock och stick hål på skinn, påsar, skal etc.

3. SÄTT INTE på mikrovågsugnen när den är tom.

Orsak Ugnens innerväggar kan skadas.

Tips Låt alltid ett glas vatten stå i ugnen. Vattnet absorberar mikrovågorna om du skulle råka starta ugnen när den är tom.

4. TÄCK INTE över ventilationshålen med tyg eller papper.

Orsak Tyget eller papperet kan fatta eld eftersom het luft strömmar ut från ugnen.

5. ANVÄND ALLTID grytvantar när du tar ut en tallrik ur ugnen.

Orsak Vissa tallrikar och fat absorberar mikrovågor och värme överförs alltid från maten till tallriken. Tallriken kan därför vara mycket het.

6. VIDRÖR INTE grillelementet eller ugnens insidor.

Orsak Väggarna kan vara så varma att du bränner dig även efter att tillagningen har avslutats, trots att de inte ser ut att vara varma. Låt inte brännbara material komma i kontakt med ugnens inre ytor. Låt ugnen svalna först.

7. Undvik brandrisk inuti ugnen:

Förvara inga brännbara material i ugnen.

Ta bort metallklämmor från pappers- och plastpåsar.

Använd inte ugnen för att torka tidningar.

Om du ser rökutveckling, håll ugnsluckan stängd och slå av strömmen, eller dra ut kontakten ur eluttaget.

SV

3

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 3 2006-08-07 ソタネト 5:10:42

SV

Säkerhetsanvisningar (forts)

8. Var särskilt försiktig när värmer vätskor och barnmat med mikrovågsfunktionen.

Låt ALLTID maten stå minst 20 sekunder efter att ugnen slagits ifrån för att utjämna temperaturen i maten.

Rör vid behov om under uppvärmningens gång och ALLTID efter uppvärmningen.

För att undvika explosionsartad kokning och eventuell skållning bör du röra om innan, under och efter uppvärmning.

Om du skållar dig, följ dessa FÖRSTA HJÄLPEN-anvisningar:

* Skölj den skållade huden med kallt vatten under minst 10 minuter.

* Täck med ett rent, torrt omslag.

* Smörj inte in huden med krämer, oljor o dyl.

● FYLL ALDRIG kärlen ända upp och välj ett kärl som är bredare upptill än i basen för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan till och med explodera om de blir för varma.

● KONTROLLERA ALLTID barnmatens eller vällingens temperatur innan du ger den till ditt barn.

● VÄRM ALDRIG en vällingflaska med nappen på: flaskan kan explodera om den blir för varm.

Vid mikrovågsuppvärmning av drycker kan det uppstå fördröjd våldsam kokning, var därför försiktig när du hanterar behållaren.

9. Var försiktig så du inte skadar elsladden.

Du får inte doppa sladden eller kontakten i vatten. Se också till att den inte kommer i kontakt med heta ytor.

Använd inte ugnen om sladden eller kontakten är skadad.

10. Stå på armlängds avstånd när du öppnar ugnsluckan.

Orsak Varm luft eller ånga strömmar ut och du kan bränna dig.

11. Se till att ugnen är ren inuti.

Rengör insidan efter varje användning med ett milt rengöringsmedel. Men låt ugnen svalna innan du gör det för att undvika eventuella skador.

Orsak Matrester och oljestänk som fastnar på ugnens sidor eller botten kan orsaka skador på emaljen och försämra ugnens effektivitet.

12. Det hörs ett klickande ljud när ugnen är igång, speciellt under tining.

Orsak När ugnen byter effektläge hörs ett klickljud. Det är helt normalt.

4

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 4 2006-08-07 ソタネト 5:10:42

Säkerhetsanvisningar (forts)

13. Om du aktiverar mikrovågsugnen utan att det finns något i den, kommer strömmen av säkerhetsskäl att slås av automatiskt. Du måste sedan låta ugnen stå i minst 30 minuter innan du kan använda den igen.

Oroas inte om ugnen fortsätter att gå en stund efter avslutad matlagning.

Orsak Ugnen är utformad för att köra kylfläkten under 5 minuter efter det att matlagningen avslutats för att kyla ner den inbyggda elektroniken. När matlagningen är klar kommer ugnen att pipa och “0” blinkar fyra gånger. Ugnen piper sedan en gång i minuten.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Om du värmer eller lagar mat i i engångskärl av plast, papper eller lättantändliga material bör du då och då titta in i ugnen.

VIKTIGT

Låt aldrig små barn använda eller leka med mikrovågsugnen.Du bör heller aldrig lämna dem utan tillsyn i närheten av ugnen medan den är igång. Föremål som är av intresse för barn bör inte förvaras ovanpå ugnen.

VARNING

Om luckan eller listerna runt den skadas ska ugnen inte användas innan reparation utförts av en behörig tekniker.

VARNING

Det är förenat med fara om någon annan än en behörig tekniker försöker serva eller reparera ugnen genom att ta bort höljet som skyddar mot mikrovågor.

VARNING

Vätskor och annan mat får inte värmas i tillslutna förpackningar eftersom detta kan orsaka en explosion.

VARNING

Om barn ska använda ugnen måste de övervakas eller ha fått noggranna instruktioner så de kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med ett felaktigt handhavande.

VARNING

Om mat värms upp i plast- eller pappersförpackningar är det bra att hålla ett öga på ugnen på grund av risken för antändning.

VARNING

Ta bort elsladden ur vägguttaget när du ska byta lampa i ugnen. Därmed undviker du riskerna med en elstöt.

Försök att återvinna eller slänga förpackningsmaterialet för ugnen på ett korrekt sätt.

Din kommun kan berätta var materialet kan återvinnas eller slängas.

SV

5

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 5 2006-08-07 ソタネト 5:10:42

SV

Installation och elanslutning

Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Ugnen måste placeras minst 85 cm ovan golv.

Observera instruktionerna för installationen och lägg speciellt märke till att produkten enbart får installeras av en behörig tekniker.

Ugnen är utrustad med en elkontakt och får enbart anslutas till ett jordat uttag. Säkringen ska vara på 16 ampère.

Om det krävs installation av ett nytt vägguttag får detta enbart utföras av en behörig elektriker. Om elsladdens kontakt inte går att nå efter installation måste en separat brytare installeras.

Adaptrar, grenkontakter och förlängningssladdar får inte användas eftersom det kan leda till överbelastning och brandfara.

● Inkoppling

När ugnen kopplas in för första gången kommer alla delar att lysa upp som hastigast. Efter tre sekunder börjar 12:00 blinka i displayen för att uppmärksamma dig på att klockan ska ställas in. Glöm heller inte att ställa om klockan mellan sommar- och vintertid, samt vice versa.

460

595

520

50

200 cm

2

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 6

6

2006-08-07 ソタネト 5:10:43

Ställa in klockan

Första gången ugnen kopplas in tänds DISPLAYEN. Efter tre sekunder börjar klockikonen och “12:00” att blinka.

Ställa in klockan

SV

1

Tryck på klockan. “12:00” börjar blinka.

2

Vrid på funktionsväljaren för att ställa in timman.

3

Tryck på klockan igen. “00” börjar blinka.

4

Vrid på funktionsväljaren för att ställa in minutsiffrorna.

5

Tryck på klockan igen. Klockan ställer in sig själv inom fem sekunder.

7

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 7 2006-08-07 ソタネト 5:10:43

SV

Ugnens funktioner

Kontrollpanel

Övervärme

Fals 5

Fals 4

Oven Levels

Fals 3

Fals 2

Mikrovåg fals 1

Säkerhetslås

Ugnslampa

Lucka

Luckhandtag

Observera

Falsarna är numrerade nerifrån och upp.

Fals 4 och 5 används huvudsakligen vid grillning

Mikrovågsfalsen används för mikrovågsfunktionen.

Se även matlagningsguiderna i denna broschyr för information om vilken falsnivå som passar bäst för det du ska laga till.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 8

8

2006-08-07 ソタネト 5:10:44

Tillbehör

Följande tillbehör följer med din snabbugn.

1

Keramisk plåt

(användbar i mikrovågsläget).

Grill insert

2

Två bakplåtar

(ej för mikrovågsläge).

Ceramic Tray

3

Grillgaller för den keramiska plåten

(Användbar för snabbmenyer och grillning).

4

Ugnsgaller

(SKA INTE användas i mikrovågsläge).

Observera

För mer information om tillbehören och när de ska användas hänvisar vi till receptdelen längre fram i broschyren.

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 9

9

2006-08-07 ソタネト 5:10:45

SV

Kontrollpanel

2 3 4 5 7 16

1 6

1. Av

2. Ugnsläge

3. Snabbmenyer

4. Snabbtining

5. Mikrovågsläge

6. Lägesväljare

7. Display

8. Ångrengöring

8 9 10 11 12 13 14

9. Klocka

10. Tillagningstid

11. Sluttid

12. Temperatur

13. Effektlägen/inmatning

14. Funktionsväljare

15. Stopp/ångra

16. Start

15

Använda “pop up-knappar”

Observera

Lägesväljaren (6) och funktionsväljaren (14) har s k “pop up-funktion”. Tryck så “poppar” de ut och vrid därefter till önskad inställning.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 10

10

2006-08-07 ソタネト 5:10:53

Värmefunktioner

Tabellen nedan visar vilka olika värmelägen och inställningar som är tillgängliga med din ugn. Använd kokboken på de följande sidorna för att avgöra vilken inställning som passar din maträtt.

UGNSLÄGE

Dubbel varmluft

Maten värms av varmluft från höger och vänster sida i ugnen. Detta ger en jämn värme och är idealt vid bakning.

Varmluft + övervärme

Varm luft och övervärme i kombination gör detta till den bästa inställningen när du ska bryna något eller ge det en krispig stekyta. Det är en rekommenderad inställning för tillagning av kött.

Traditionell värme

Över- och undervärme. En användbar inställning vid bakning eller ugnsstekning.

Grill

Maten värms av elementen i överdelen.

Convection + Bottom Heat Setting

Hot air and the bottom heating element combine so food can be crisped and browned.

SNABBMENYLÄGE

Välj mellan tolv olika förprogrammerade menyinställningar för att på ett bekvämt sätt tillaga din favoritmat. Tillagningstid och effekt ställs in automatiskt. Välj bara program och vikt för att påbörja tillagningen.

SNABBTINING

Välj mellan fem förprogrammerade tiningsinställningar. Tiden och effekten ställs in automatiskt. Välj bara program och vikt för att starta tiningen.

MIKROVÅGSLÄGE

Mikrovågornas energi används för att tillaga och tina mat. Det ger snabb, effektiv tillagning utan att maten ändrar vare sig form eller färg.

Effekten och tillagningstiden ställs in manuellt för att passa olika rätter.

SV

11

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 11 2006-08-07 ソタネト 5:10:55

SV

Ugnsläge

Fem inställningar finns att välja mellan i detta läge. Se också matlagningsguiden på sidorna 14-18 för att välja rätt inställning.

Ställa in ugnen

1

Vrid lägesväljaren till ugnsläge.

2

Vrid funktionsväljare till önskat ugnsläge. Ugnens inställning och rekommenderad temperatur syns i displayen.

Dubbel varmluft

Varmluft + övervärme

Traditionell värme

Grill

Varmluft och undervärme

Observera

Värmeelementet för varmluften och grillen slås på och av hela tiden för att reglera temperaturen.

3

För att ändra temperaturen, tryck på Temp-knappen och vrid

funktionsväljaren för att ställa in

önskad temperatur.

4

För att ställa in tillagningstiden, tryck på knappen för tillagning och vrid på

funktionsväljaren för att ställa in

önskad tillagningstid.

12

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 12 2006-08-07 ソタネト 5:10:56

Ugnsläge (forts)

5

Tryck på

START.

► Temperaturindikatorn på displayen tänds. Indikatorn börjar blinka när ugnen nått rätt temperatur.

Observera

1) Under tillagning går det att ändra inställningarna för tillagningstid och temperatur.

2) I ugnsläge slås värmen för varmluft, över- och undervärme på och av under tillagningen för att reglera temperaturen.

3) Under tillagning kan du kolla ugnstemperaturen genom att samtidigt trycka på Temp (12) och Effektnivå/inmatning (13), sid 10.

Viktigt

När du använder ugnsläget, försäkra dig om att glaskärl som används klarar temperaturer mellan 40-250°C.

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 13

13

2006-08-07 ソタネト 5:10:57

SV

Ugnsläge (forts)

Inställning för dubbel varmluft ( )

Maten värms av varmluften från vänster och höger sida i ugnen. Den här inställningen är ideal vid bakning.

När du lagar mat på två plåtar samtidigt ska dessa vara placerade på fals , och .

* Försäkra dig om att glaskärl som används klarar temperaturer mellan 40-250 °C.

Tillagningsguide

Använd temperaturer och tider i den här tabellen som riktlinjer vid bakning.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i läget dubbel varmluft.

Fals Temp Tillbehör Tid (tim) Maträtt

Hasselnötskaka

Fyrkantig form

Citronkaka, ring eller djup form

Sockerkaka

2

2

3

160 - 170

150 - 160

150 - 160

Galler

Galler

Galler

1:00 - 1:10

0:50 - 1:00

0:35 - 0:45

Frukttårtbotten

Fruktkaka (jäst deg)

Croissanter

Bullar

Kakor

Observera

Förvärmning är rekommenderat.

3

3

3

2

3/4

150 - 170

150 - 170

170 - 180

180 - 190

160 - 180

Galler

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Två plåtar

0:25 - 0:35

0:30 - 0:40

0:10 - 0:15

0:10 - 0:15

0:10 - 0:20

14

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 14 2006-08-07 ソタネト 5:10:58

Ugnsläge (forts)

Varmluft + övervärme ( )

Varmluft och övervärme i kombination gör detta till den bästa inställningen för att bryna kött och ge det en krispig yta.

När du tillagar kött, placera det på fals och placera långpannan på fals för att samla upp köttsafterna.

SV

* Försäkra dig om att glaskärl som används klarar temperaturer mellan 40~250 °C.

Tillagningsguide

Använd temperaturer och tider som anges i tabellen som riktlinjer.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i läget varmluft+övervärme.

Placera köttet på gallret, se råden om vilken fals, och använd långpannan på fals 1 för att samla upp köttsafterna.

Fals Temp Tillbehör Tid (tim) Maträtt

Rostbiff, oxstek/1 kg

Medium

Fläskbog /1 kg

Lammstek/Lammfiol

0,8 kg

Hel kyckling 1,0 kg

Fisk, hel forell 2 bitar /

0,5 kg

Ankbröst 0,3 kg

3 / 1

3 / 1

2 / 1

3 / 1

4 / 1

4 / 1

170 - 190

180 - 200

190 - 210

170 - 190

170 - 180

180 - 200

Galler/bakplåt

Galler/bakplåt

Galler/bakplåt

Galler/bakplåt

Galler/bakplåt

Galler/bakplåt

1-1:30

1:30-2:00

0:50-1:20

0:50-1:10

0:30-0:40

0:25-0:35

Obervera

Förvärmning rekommenderas.

15

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 15 2006-08-07 ソタネト 5:10:59

SV

Ugnsläge (forts)

Traditionellt värmeläge ( )

Värmen genereras av elementen upptill och nertill. Inställningen är lämplig för bakning och ugnsstekning.

Bakplåten eller gallret är vanligtvis på fals .

* Försäkra dig om att glaskärl som används klarar temperaturer mellan 40-250 °C.

Tillagningsguide

Temperaturer och tider i den här tabellen ska ses som riktlinjer. Vi rekommenderar att ugnen förvärms i traditionellt läge.

Maträtt Fals Temp Tillbehör Tid (tim)

Lasagne 3 200 - 220 Galler 0:25 - 0:35

3

3

180 - 200

180 - 200

Galler

Galler

0:20 - 0:30

0:25 - 0:35

Gränsaksgratäng

Potatisgratäng

Frysta pizzabaguetter

Pommes frites

Tigerkaka

Muffins

Kakor

3

3

3

3

4

160 - 180

200 - 220

180 - 200

180 - 200

180 - 200

Bakplåt

Bakplåt

Galler

Galler

Bakplåt

0:10 - 0:15

0:15 - 0:20

0:50 - 1:10

0:10 - 0:15

0:08 - 0:15

Observera

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen.

16

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 16 2006-08-07 ソタネト 5:10:59

Ugnsläge (forts)

Grill ( )

Maten värms av elementet i övre delen av ugnen.

Vid grillning är det lämpligt att ha den keramiska plåten på fals .

SV

* Försäkra dig om att glaskärl som används klarar temperaturer mellan 40-250 °C.

Tillagningsguide

Temperaturer och tider i den här tabellen ska ses som riktlinjer. Ställ in ugnen på 220oC grilltemperatur och förvärm den i tre minuter.

Maträtt Fals

Tid (min) 1:a sidan

Tid (min) 2:a sidan

Tillbehör

Kebabspett

Fläskstek

4

4

8 - 10

7 - 9

6 - 8

5 - 7

Grillgaller + keramisk plåt

Grillgaller + keramisk plåt

Korvar 4 4 - 6 3 - 5 Bakplåt

Kyckling i bit

Laxkotletter

Skivade grönsaker

4

4

5

10 - 15

8 - 12

5 - 7

8 - 10

6 - 10

3 - 5

Galler + keramisk plåt

Galler + keramisk plåt

Bakplåt

Rostat bröd

Varma smörgåsar

5

5

2 - 3

4 - 5

1 - 2

-

Galler

Galler

Observera

220oC är den rekommenderade temperaturen för grillning. Förvärmning under tre minuter rekommenderas.

17

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 17 2006-08-07 ソタネト 5:11:00

SV

Ugnsläge (forts)

Varmluft och undervärme ( )

Maten tillagas av varmluft och undervärme i kombination. En användbar inställning för att bryna kött och skapa en krispig stekyta.

Bakplåt och galler används oftast på fals .

* Försäkra dig om att glaskärl som används klarar temperaturer mellan 40-250 °C

Tillagningsguide

Temperaturer och tider i den här tabellen ska ses som riktlinjer. Förvärm ugnen i läget varmluft

+ undervärme.

Maträtt Fals Temp Tillbehör Tid (min)

Färsk pizza 3 180 - 200 Bakplåt 15 - 25

180 - 200

180 - 200

Galler

Bakplåt

10 - 15

15 - 20

Kall förbakad paj

Fryst självgräddande pizza

Fryst panpizza 3

Kall pizza

Fryst smördeg, fylld

3

2

Observera

Förvärmning rekommenderas.

2

2

200 - 220

180 - 220

180 - 200

Galler

Bakplåt

Bakplåt

10 - 15

8- 15

10- 15

18

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 18 2006-08-07 ソタネト 5:11:00

Ställa in tillagningstiden

1

Välj önskad ungsfunktion och temperatur. (Se också avsnittet “Ändra ungsfunktion och temperatur).

Observera : Om inga andra inmatningar sker på kontrollpanelen inom fem sekunder kommer startnyckeln att blinka.

2

Tryck på knappen för tillagningstid (se ill).

3

Vrid på funktionsväljaren för att ställa in önskad tillagningstid.

1) Efter fem sekunder slutförs inställningen automatiskt och START börjar blinka.

2) Tryck på knappen tillagningstid för att slutföra inställningen.

4

Tryck på start så startar ugnen omedelbart.

5

När den inställda tiden har gått hörs en signal och ugnen stängs av automatiskt.

Observera : Fler/färre funktioner. Under tillagning kan du ändra den förinställda tillagningstiden med flerfunktionsväljaren för ett bättre resultat.

SV

19

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 19 2006-08-07 ソタネト 5:11:01

SV

Ställa in sluttid

1

Ställ in önskad funktion och temperatur.

2

Tryck på SLUTTID (se ill).

Aktuell tid visas blinkande på displayen.

Exempel Aktuell tid är 13:00. Siffrorna

“13:00” blinkar.Aktuell tid

är 13:00. Siffrorna “13:00” blinkar.

3

Vrid flerfunktionsknappen för att ställa in önskad timme och minut.

(14:00).

Exempel Önskad tid är 14:00.

4

Tryck på SLUTTID.

Exempel Aktuell tid är 13:00 och

önskad sluttid är 14:00.

Tillagningstiden “1:00” visas i displayen.

5

Tryck på START för att sätta igång ugnen. Ugnen startar omedelbart.

Observera :

1) Tillagningstiden räknas ner i displayen. När den inställda tiden gått hörs en signal och ugnen stängs av.

2) Under tillagning kan du ändra den förinställda tillagningstiden med flerfunktionsväljaren för ett bättre resultat.

3) Under tillagning visas ugnstemperaturen om du trycker på Temp- och effektnivå/inmat-

ning samtidigt.

20

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 20 2006-08-07 ソタネト 5:11:02

Förinställd tillagning

Exempel : Aktuell tid: 12:00

Tillagningstid två timmar och du vill att maten ska vara klar 18:00.

SV

1

Välj ugnsläge och önskad funktion.

2

Välj läget tillagningstid och mata in den

önskade tillagningstiden (2 tim).

3

Tryck på SLUTTID (se ill)

“14:00”, which cook time is added to current time, is displayed.

Mata in önskad sluttid (18:00).

4

Tryck på SLUTTID igen.

Ugnen startar automatiskt klockan

16:00.

Tillagningstiden visas i displayen när ugnen startar.

Observera :

Sluttiden visas när förinställningen är utförd.

Tillagningstid och sluttid kan ändras innan den förinställda tiden.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 21

21

2006-08-07 ソタネト 5:11:03

SV

Använda snabbmenyerna

Snabbmenyerna gör att du kan välja mellan tolv olika, förprogrammerade inställningar för tillagning av din mat. Tillagningstid och effektnivåer ställs in automatiskt. Välj en av de tolv inställningarna och ange vikten på maten som ska tillagas så startar ugnen.

Setting Speed Menu Mode

1

Vrid funktionsväljaren till läget “Speed

Menu”.

2

Vrid flerfunktionsväljaren för att välja

önskad snabbmeny. Tabellerna på sid

23-24 visar de olika snabbmenyernas inställningar.

3

Tryck på knappen “

effektnivå/

inmatning” för att ändra vikten.

4

Vrid på flerfunktionsväljaren för att ställa in vikten.

5

Tryck på START.

Observera

Några snabbmenyer innebär att maten tillagas i ett svep medan andra kräver att maten ska vändas. Ugnen piper när det är dags att “vända på steken”.

Ugnstemperaturen syns i displayen vid tillagning med hjälp av snabbmenyerna.

Temperatur eller tillagningstid kan inte ändras under tillagning.

22

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 22 2006-08-07 ソタネト 5:11:04

Använda snabbmenyer (forts)

Guide till de förinställda snabbmenyerna

I tabellen finns tolv förinställda ugnsprogram för snabblagning, ugnsstekning och bakning. Tabellen anger mängder, vilotider och lämpliga rekommendationer. Autoprogrammen innehåller vissa specialinställningar som utvecklats för att förenkla för dig.

Nr Maträtt Tillbehör Fals Rekommendation

1

Djupfryst pizza

2

Djupfryst pommes frites

3

Djupfrysta potatiscroquetter

4

Djupfryst lasagne

5

Djupfryst fiskgratäng

6

Kyckling i delar

7 Hel kyckling

8 Biffar

Vikt (kg)

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,2 - 0,4

0,4 - 0,6

0,6 - 0,8

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,3 - 0,4

0,5 - 0,6

0,7 - 0,8

0,9 - 1,0

0,3 - 0,4

0,5 - 0,6

0,7 - 0,8

0,2 - 0,4

0,4 - 0,6

0,6 - 0,8

0,8 - 1,0

0,8 - 0,9

1,0 - 1,1

1,2 - 1,3

1,4 - 1,5

0,3 - 0,6

0,6 - 0,8

Grillgaller + keramisk plåt

Bakplåt

Grillgaller + keramisk plåt

Keramisk plåt

Keramisk plåt

Grillgaller + keramisk plåt

Grillgaller + keramisk plåt

Grillgaller + keramisk plåt

4

3

4

3

3

4

3

4

Placera den frysta pizzan på mitten av grillgallret ovanpå den keramiska plåten.

Sprid ut potatisen på en metallplåten.

Sprid ut de frysta potatisbollarna på grillgallret ovanpå den keramiska plåten.

Lägg den frysta lasagnen i en lämplig glas- eller ugnsfast form. Låt rätten vila i 3-4 minuter efter uppvärmning.

Lägg den frysta gratängen i en ugnsfast form. Låt den vila

3-4 minuter efter avslutad uppvärmning.

Pensla de kalla kycklingbitarna med olja och kryddor. Lägg dem på grillgallret med skinnsidan nedåt. Vänd så snart ugnen piper till. Låt maten vila i cirka två minuter efter avslutad tillagning.

Pensla den kalla kycklingen med olja och kryddor och placera den med bröstsidan nedåt på gallret. Vänd så snart ugnen piper. Låt kycklingen vila i cirka fem minuter efter avslutad tillagning.

Lägg biffarna sida vid sida på mitten av grillgallret med den keramiska plåten under.

SV

23

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 23 2006-08-07 ソタネト 5:11:04

Använda snabbmenyer (forts)

SV

Nr Maträtt Vikt (kg) Tillbehör Fals Rekommendation

9 Rostbiff

10 Bakad potatis

11 Kaka

0,7 - 0,8

0,9 - 1,0

1,1 - 1,2

1,3 -1,5

0,2 - 0,4

0,4 - 0,6

0,6 - 0,8

0,8 - 1,0

0,5 - 0,6

0,7 - 0,8

0,9 - 1,0

Grillgaller + keramisk plåt

Grillgaller + keramisk plåt

Keramisk plåt

3

4

3

Marinera rostbiffen och lägg den med fettsidan nedåt på gallret. Vänd så snart ugnen piper. Efter tillagning: täck rostbiffen med aluminiumfolie och låt den vila 5-10 minuter.

Tvätta och borsta potatisarna och stick hål i dem med en gaffel. Lägg potatisen sida vid sida på grillgallret ovanpå den keramiska plåten. Efter tillagning ska de vila i 3-5 minuter.

Häll smeten i ugnssäker glasform. Programmet är lämpligt för mjuka kakor av sockerkakstyp.

12 Muffins

0,5 - 0,6

0,7 - 0,8

Ugnsgaller 3

Fördela smeten i en muffinsform och ställ in den på gallret.

Den mängd smet som rekommenderas är 5-6 hekto, vilket innebär att varje muffin väger cirka 45 gram. För större muffins, 65 gram, rekommenderas cirka 7-8 hekto smet.

Viktigt

De flesta snabbmenyerna använder mikrovågor för att värma maten. Det är därför mycket viktigt att följa råden om vilken typ av kärl som ska användas.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should onlyuse the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 24

24

2006-08-07 ソタネト 5:11:04

Snabbtining

Ställa in ugnen i snabbtiningsläget

Välj mellan fem olika förprogrammerade inställningar för att tina din mat. Tiden och effektnivåerna ställs in automatiskt. Välj inställning och vikt för att starta tiningen.

Öpnna luckan. Placera den djupfrysta maten i mitten på den keramiska plåten på fals 1. Stäng dörren.

SV

1

Ställ funktionsväljaren på läget

snabbtining” ( ).

2

Vrid på flerfunktionsväljaren för att ställa in den typ av mat som ska tinas.

Tryck på “ effektnivå/inmatning” för att ställa in önskat tiningsföremål.

(Se tabellen på sidan 26 för att få en närmare beskrivning av de fem olika lägen för tining som finns.)

3

Ställ in matens vikt genom att vrida på

flerfunktionsknappen.

4

Tryck på START för att inleda processen.

När uppvärmningen är klar kommer ugnen att pipa och meddelandet “End” blinkar fyra gånger.

Ugnen kommer sedan att pipa en gång i minuten under tre minuter.

Resultat

Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.

Ugnen piper när den kommit halvvägs i processen för att påminna om att maten ska vändas.

Viktigt

Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.

Du kan även tina mat manuellt. För att göra det, välj mikrovågsläget Tillagning/Uppvärmning (Cooking/Reheating) och ställ in effektläget 180W. Se också avsnittet om Tillagning/Uppvärmning (Cooking/Reheating) på sidan 35 för fler detaljer.

25

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 25 2006-08-07 ソタネト 5:11:05

SV

Snabbtining (forts)

Guide till inställningar för förinställd snabbtining

I tabellen finns ett antal olika program för förinställd snabbtining. Mängder, vilotid och lämpliga rekommendationer anges. Programmen använder enbart mikrovågor. Ta därför bort allt förpackningsmaterial innan du tinar maten. Placera kött, fågel och fisk på den keramiska plåten.

Nr Maträtt

1 Kött

Vikt

0,2-2,0

Tillbehör

Keramisk plåt

Fals

1

Vilotid

20-90

Instruktioner

Täck över kanterna med aluminumfolie. Vänd på köttet vid ljudsignalen. Programmet lämpar sig för nöt, lamm, gris, biffar, kotletter och köttfärs.

2 Fågel

3 Fisk

4 Bröd/ kakor

0,2-2,0

0,2-2,0

0,1-1,0

Keramisk plåt

Keramisk plåt

Keramisk plåt

1

1

1

20-90

20-60

10-30

Täck över ben och vingspetsar med aluminiumfolie. Vänd fågeln vid ljudsignalen. Frogrammet lämpar sif för hel kyckling och kyckling i delar.

Täck över den hela fiskens stjärt med aluminiumfolie. Vänd fisken vid ljudsignalen. Programmet lämpar sig för hel fisk och fiskfiléer.

Placera brödet på en bit hush-

ållspapper och vänd på det när ljudsignalen hörs. Placera kakan på den keramiska plåten och - om det går - vänd på den när ljudsignalen hörs. (Ugnen fortsätter arbeta men stoppas när du öppnar luckan.) Programmet lämpar sig för alla typer av bröd, helt eller i skivor såväl som småbröd (t ex småfranska) och baguetter. Placera småbröden i en cirkel. Programmet lämpar sig också för alla typer av jästa kakor, småkakor, cheesecakes och smördegskakor. Det är inte lämpligt för mördegskakor, fruktkakor eller kakor med chokladgarnering.

5 Frukt 0,1-1,0 Keramisk plåt

1 5-15 Sprid ut den frysta frukten jämnt

över den keramiska plåten.

Programmet lämpar sig för t ex hallon, blandade bär och tropiska frukter.

Viktigt

Snabbtiningen använder mikrovågor för att värma upp maten.

Därför är det viktigt att följa råden om vilka kärl som ska användas.

26

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 26 2006-08-07 ソタネト 5:11:05

Så här fungerar en mikrovågsugn

Mikrovågor är högfrekventa elektromagnetiska vågor. Energin som frigörs innebär att maten som tillagas eller värms upp inte ändrar vare sig form eller färg.

Du kan använda mikron för att:

• Tina mat

• Laga mat

Tillagningsprincip

1. Mikrovågorna som skapas av magnetronen distribueras jämnt över de matvaror som ska tillagas.

2. Mikrovågorna absorberas av maten ned till ett djup av 2,5 cm. Tillagningen fortsätter därefter genom att värmen fördelas inuti maten.

3. Tillagningstiderna varierar beroende på vilken typ av kärl som används samt matens egenskaper:

• Mängd och densitet

• Vatteninnehåll

• Ursprunglig temperatur (kyld eller ej).

Viktigt

Matens mittpunkt tillagas alltså genom att värmen fördelas. Detta innebär följaktligen att tillagningen fortsätter även efter att du tagit ut maten ur ugnen. De värmeutjämningstider (vilotider) som anges i recepten och guiderna måste därför följas noggrannt av följande skäl:

För att maten ska få en jämn tillagning ända in i mitten.

För att maten ska hålla samma temperatur rakt igenom.

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 27

27

2006-08-07 ソタネト 5:11:06

SV

Använda mikroläget

Mikrovågor är högfrekventa elektromagnetiska vågor. I mikroläget tränger energin igenom maten, den dras in och absorberas av vattnet, fettet och sockret som finns i maten. Mikrovågorna får molekylerna i maten att röra sig snabbare. De snabba rörelserna skapar friktion och den värme som skapas kokar maten.

Ställa in mikrovågsläget

1

Vrid lägeknappen till mikrovågsläget

(se ill). Tid och effektnivå syns i displayen.

2

Vrid flerfunktionsknappen för att ställa in önskad tillagningstid. När tiden är inställd kommer START att blinka.Om du inte vill ändra effektnivån trycker du på START för att påbörja tillagningen.

3

För att ändra effektnivån trycker du på knappen för

effektnivå/inmatning och vrider på flerfunktionsväljaren till önskad nivå. Se även matlagningsguiden (sid 32-37) för råd om lämpliga tillagningstider och effektnivåer.

4

Tryck på START (se ill) för att påbörja tillagningen.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 28

28

2006-08-07 ソタネト 5:11:06

Använda mikroläget

Guide till olika effektnivåer

Hög

Effektnivå Procent

100

Hög låg

Medelhög

Medel

Medellåg

Tining

Låg

83

67

50

33

20

11

Uteffekt

900

750

600

450

300

180

100

Anmärkning

För att värma upp vätskor.

För att värma upp och tillaga mat.

För att värma upp och tillaga mat.

För att tillaga kött och värma upp

ömtåliga rätter.

För tining och fortsatt tillagning.

För tining av ömtåliga rätter.

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 29

29

2006-08-07 ソタネト 5:11:07

SV

Använda mikroläget (forts)

Redskap och kärl vid tillagning i mikrovågsugn

Redskap och kärl som används i mikrovågsugnen måste låta mikrovågorna tränga igenom dem för att maten ska tillagas. Metaller som t ex rostfritt stål, aluminium och koppar reflekterar mikrovågor och ska därför inte användas. Kärl som är märkta med att de är mikrovågssäkra

är alltid bäst att använda. I guiden nedan finns ytterligare information om lämpliga kärl och redskap. Den keramiska plåten ska alltid användas på fals 1 i mikrovågsläge.

Kärl

Aluminiumfolie

Mikrovågssäker

✓✗

Kommentar

“Bryntallrik” (ger mikrolagad mat en stekyta)

Porslin och lergods

Kan användas i mindre mängder för att skydda delar av maten från att överkokas.

Det kan uppstå ljusbågar om folien är för nära ugnsväggarna eller om du använder för mycket folie.

Förvärm inte mer än 8 minuter.

Engångstallrikar

Porslin, keramik, glaserat lergods och benporsling går normalt bra att använda, förutsatt att de inte har metalldekor.

Viss frusen mat förpackas på det i polyesterpapp här sättet.

Snabbmatsförpackningar

Frigolitkoppar och kärl

Papperspåsar eller tid-ningspapper

Återvinningspapper eller metalldekor

Glas

Eldfasta kärl

Finare glasvaror

Kan användas för att värma mat. Vid överhettning kan frigoliten smälta.

Kan fatta eld.

Kan orsaka ljusbågar.

Kan användas, förutsatt att de inte har metalldekorationer. Kan användas för att värma mat eller vätska. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka vid snabb uppvärmning.

Avlägsna locket. Endast för värmning.

Glasburkar

Metall

Kärl

Fryspåsar med metallklämmor

Kan orsaka ljusbågar.

30

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 30 2006-08-07 ソタネト 5:11:07

Använda mikroläget (forts)

Kärl

Papper

Tallrikar, koppar, servetter och hush-

ållspapper

Återvunnet papper

Plast

Kärl

Mikrovågssäker

Kommentar

För kortare tillagningstider och värmning. Kan även användas för att suga upp vätskeöverskott.

Kan orsaka ljusbågar.

Plastfilm

Fryspåsar

Vaxat papper eller smörgåspapper

✓✗

Speciell värmebeständig termoplast. Vissa andra typer av plaster kan slå sig eller bli missfärgade vid högre temperaturer. Använd inte melaminplast.

Kan användas för att bibehålla fukt. Bör inte ligga emot maten. Var försiktig när filmen tas bort: varm luft kan strömma ut.

Endst om påsen är kokbar eller ugnssäker.

Ej lufttät. Stick eventuellt hål med en gaffel.

Kan användas för att bibehålla fukt och förhindra stänk.

Observera

Ljusbågar är de “blixtar” som kan uppstå i en mikrovågsugn.

✓✗

: Recommended

: Use Caution

: Unsafe

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 31

31

2006-08-07 ソタネト 5:11:07

SV

Använda mikroläget (forts)

Tillagningsguide

Allmänna riktlinjer

Mat som är lämplig att tillaga i en mikrovågsugn

Många typer av mat är lämplig att tillaga i en mikrovågsugn. Till exempel färska eller frysta grönsaker, frukt, pasta, ris, spannmål,, bönor, fisk och kött. Såser, vaniljsås, soppor, ångkokta puddingar, konserver och chutney kan också tillagas i en mikrovågsugn. Allmänt så passar mikrovågstillagning för all mat som vanligtvis tillagas på en spis.

Övertäckning vid tillagning

Det är viktigt att täcka över maten vid tillagningen, eftersom avdunstat vatten stiger uppåt som

ånga och bidrar till kokningsprocessen. Maten kan täckas på olika sätt: t ex med en tallrik, plastlock eller speciell plastfilm som är avsedd för mikrovågsugn.

Värmeutjämningstider

När tillagningstiden är slut är det viktigt att iaktta värmeutjämningstiden för att låta temperaturen jämna ut sig inuti den tillagade maten.

Koktider för frysta grönsaker

Använd en ugnssäker glasskål med lock. Tillaga under lock enligt den angivna minimitiden

(se tabellen). Tillsätt salt, örter eller smör efter tillagningen. Låt kärlet vara övertäckt under värmeutjämningen.

Grönsak

Spenat

Portion

(g)

150

Effekt

600

Tid

5-6

Vilotid

2-3

Anvisningar

Tillsätt 1 msk kallt vatten.

Broccoli

Ärtor

Gröna bönor

Blandade grönsaker (morötter/ärtor/majs)

Blandade wokgrönsaker

300

300

300

300

300

600

600

8-9

7-8

600 7,5 - 8,5

600 7-8

600 7,5-8,5

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Tillsätt 2 msk kallt vatten.

Tillsätt 1 msk kallt vatten.

Tillsätt 2 msk kallt vatten.

Tillsätt 1 msk kallt vatten.

Tillsätt 1 msk kallt vatten.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 32

32

2006-08-07 ソタネト 5:11:07

Använda mikroläget (forts)

Tillagningsguide för färska grönsaker

Använd en ugnssäker glasskål med lock. Tillsätt 2-3 matskedar kallt vatten per 250 gram grönsaker om inte annan kvantitet anges (se tabellen). Tillaga under lock enligt tabellen (minimitiden). Fortsätt tillagningen till dess att önskat resultat erhålls. Rör om en gång under och efter tillagningen.

Tillsätt salt, örter eller smör efter tillagningen. Låt stå med locket på under värmeutjämningstiden, 3 minuter.

Tips : Skär de färska grönsakerna i jämnstora bitar. Ju mindre bitar, desto snabbare tillagning.

Observera : Alla färska grönsaker kan tillagas på maximal effekt (900W).

Grönsak

Broccoli

Portion

(g)

250

500

Tid

(min)

3 - 4

6 - 7

Vilotid

(min)

3

Anvisning

Brysselkål

Morötter

Blomkål

Zucchini

Aubergine

Purjolök

Champinjoner

Lök

Paprika

Potatis

Kålrabbi

250

250

250

500

250

250

250

125

250

250

250

250

500

250

5 - 6

4 - 5

4 - 5

6 - 7

3 - 4

3 - 4

3 - 4

1 - 2

2 - 3

4 - 5

4 - 5

4 - 5

7 - 8

5 - 6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Förbered jämnstora buketter.

Arrangera så att stjälkarna är riktade mot mitten.

Tillsätt 5-6 msk vatten.

Skär morötterna i slantar.

Förbered jämnstora buketter. Dela stora buketter i halvor. Arrangera så att stjälkarna är riktade mot mitten.

Skär den i slantar. Tillsätt 2 msk vatten eller en smörklick. Tillaga bara precis så länge att de känns lagom mjuka.

Skär äggplantan i tunna skivor och stänk över 1 msk citronsaft.

Skär purjolöken i tjocka strimlor.

Förbered små, hela eller skivade champinjoner. Tillsätt inget vatten.

Stänk över citronsaft. Krydda med salt och peppar.

Låt rinna av innan servering.

Dela löken i skivor eller halvor.

Tillsätt endast 1 msk vatten.

Skär paprikan i tunna skivor.

Väg den skalade potatisen och skär dem i jämnstora halvor eller fjärdedelar.

Skär kålrabbin i små kuber.

SV

33

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 33 2006-08-07 ソタネト 5:11:07

SV

Använda mikroläget (forts)

Tillagningsguide för ris och pasta

Ris Använd en stor glasskål med lock - riset dubblerar sin volym vid kokning.

Tillaga under lock. När tillagningstiden är slut: rör om före värmeutjämningen och tillsätt salt, örter eller smör. Notera också på att riset kanske inte har absorberat allt vatten när tillagningstiden är slut.

Pasta Använd en stor glasskål med lock. Tillsätt kokande vatten, salt och rör om väl.

Tillaga utan lock. Rör om då och då under tillagningen samt efteråt. Täck över skålen under utjämningstiden och låt rinna av noggrannt efteråt.

Mat

Vitt ris

(Parboiled)

Brunt ris

(Parboiled)

Blandat ris (ris och vildris)

Blandad majs

(ris + gryn)

Portion

(g)

250

375

250

375

250

250

Effekt

(W)

900

900

900

900

15 - 16

17½ - 18½

20 - 21

22 - 23

16 - 17

17 - 18

5

5

5

5

Instruktioner

Tillsätt 500 ml kallt vatten.

Tillsätt 750 ml kallt vatten.

Tillsätt 500 ml kallt vatten.

Tillsätt 750 ml kallt vatten.

Tillsätt 500 ml kallt vatten.

Tillsätt 400 ml kallt vatten.

Pasta 250 900 10 - 11 5 Tillsätt 1000 ml kallt vatten.

UPPVÄRMNING

Din mikrovågsugn värmer upp mat på bara en bråkdel av den tid det tar för traditionella ugnar.

Placering och täckning

Undvik att värma stora delar såsom köttbitar eftersom att dessa tenderar att bli överkokta och torkar ut innan mitten blir varm. Du kommer att lyckas bättre om du värmer mindre bitar.

Genom att täcka maten när du värmer den förhindrar du att den torkar.

Effektnivåer

Det finns olika effektnivåer för att värma mat.I allmänhet gäller, att det för stora mängder fin mat eller mat som värms upp snabbt är bättre att använda en lägre effekt.

Att röra

Rör om noggrant eller vänd maten under uppvärmningen för bästa resultat. Rör om på nytt före servering när det är möjligt. Det är extra viktigt att röra när man värmer vätskor.

Uppvärmnings- och väntetider

När du värmer upp mat första gången är det bra att notera hur lång tid det tar för framtida referens. Undvik överhettning. Om du är osäker är det bättre att underskatta tillagningstiden.

Extravärmning kan adderas senare vid behov. Se alltid till att uppvärmd mat är jämnvarm. Låt maten stå under en kort tid efter uppvärmningen så att temperaturen blir jämnt fördelad. Den rekommenderade tiden att låta maten stå efter värmning är 2 - 4 minuter.

34

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 34 2006-08-07 ソタネト 5:11:07

Använda mikroläget (forts)

Värma upp vätska

Var speciellt uppmärksam när du värmer vätska. För att förhindra explosionsartad kokning med åtföljande skållningsrisker bör du placera en sked eller glaspinne i vätskan. Rör om under uppvärmningen och ALLTID efteråt. Låt alltid vätska stå kvar i minst 20 sekunder efter att ugnen slagit ifrån, så att temperaturen jämnas ut.

VÄRMA BARNMAT

Barnmat

Extra uppmärksamhet krävs också när du värmer barnmat. Häll över maten från burken till en djup tallrik. Täck över med plastlocket. Rör om väl efter uppvärmningen och låt maten vila 2-3 minuter innan du serverar den. Rör om igen och kolla temperaturen. Rekommenderad serveringstemperatur är mellan 30-40 °C.

Välling

Häll vällingen i en ren flaska. Värm utan lock. Värm aldrig flaska med nappen på eftersom den då kan explodera till följd av överhettning. Skaka flaskan noga innan värmeutjämningen och en gång till innan du serverar barnet. Kontrollera alltid vällingens eller matens temperatur noggrannt innan servering. Rekommenderad serveringstemperatur är 37 °C.

Tina mat

Mikrovågor är utmärkta för att tina fryst mat. Tiningsprocessen sker skonsamt och snabbt, vilket kan vara en stor fördel om man får oväntade gäster.

Fryst fågel måste vara ordentligt tinad innan den kan tillagas. Ta bort eventuella metallklämmor och förpackningsmaterial så att eventuell vätska kan rinna av.

Placera det frysta på en tallrik utan lock. Vänd efter halva tiden, torka bort eventuell vätska och avlägsna kråset så snart det blir möjligt.

Kontrollera maten då och då så att den inte känns varm.

Om mindre eller tunnare delar av det frysta börjar värmas upp kan du täcka över dessa med små remsor aluminiumfolie.

Om kycklingen börjar kännas varm på utsidan måste du avbryta tiningen och låta kycklingen vila i 20 minuter innan du fortsätter.

Låt fisk, kött och fågel stå en stund så att tiningen hinner avslutas ordentligt.

Värmeutjämningstiden för komplett upptining varierar beroende på den mängd du tinar. För mer information se tabellen på nästa sida.

Tips

Platt mat tinar bättre än tjockare och mindre mängder snabbare än större. Kom ihåg detta när du fryser in och tinar mat.

Om du tinar mat som håller temperaturer mellan -18 °C till -20 °C kan du använda den följande tabellen som riktlinje.

All fryst mat bör tinas på effektnivån 180W.

SV

35

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 35 2006-08-07 ソタネト 5:11:08

SV

Använda mikroläget (forts)

Mat

Kött

Köttfärs

Pork Steaks

Fågel

Kycklingdelar

Hel kyckling

Fisk

Fiskfiléer

Hel fisk

Frukt

Bär

Bröd

Småbröd (50 g/st)

Rostbröd

Portionsstorlek

250 g

500 g

250 g

Tid

(min) Vilotid (min)

6 - 7

10 - 12

7 - 8

15 - 30

Anvisningar

Placera köttet på keramikplåten.

Täck över de tunnare kanterna med aluminiumfolie.

Vänd efter halva tiden!

500 g

1200 g

12 - 14

28 - 32

200 g

400 g

6 - 7

11 - 13

15 - 60

10 - 25

Placera först kycklingdelarna med skinnsidan nedåt och den hela kycklingen med bröstsidan nedåt på keramplåten. Täck över de tunnare delarna, som vingar och kanter, med aluminiumfolie. Vänd efter halva tiden!

Placera fisk i mitten av en keramisk tallrik. Se till att de tunnare delarna ligger under de tjockare. Skydda smala delar av filéer och fiskstjärtar med aluminiumfolie. Vänd efter halva tiden!

300 g 6 - 7 5 - 10

2

4

:a

:a

250 g

500 g

1 - 1,5

2,5 - 3

4 - 4,5

7 - 9

5 - 20

Sprid ut bären på en stor, flat och rund tallrik.

Placera bröden i en cirkel eller lägg brödet horisontellt på hus-hållspapper på keramplåten.

Vänd efter halva tiden.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 36

36

2006-08-07 ソタネト 5:11:08

Använda mikroläget (forts)

SNABBT & ENKELT

Smälta smör

Lägg 50 g smör i en liten, djup glasskål. Täck med plastlocket.

Värm upp under 30-40 sekunder på 900W tills smöret smält.

Smälta choklad

Lägg 100 g choklad i en liten, djup glasskål.

Värm i 3-5 minuter på 450W.

Rör om en eller två gånger under smältningen.

Smälta kristalliserad honung

Lägg 20 g av honungen i en liten, djup glasskål.

Värm under 20-30 sekunder på 300W.

Smälta gelatin

Blötlägg gelatinbladen (10 g) i kallt vatten under fem minuter.

Lägg de avrunna bladen i en liten, ugnsfast glasskål.

Värm under en minut på 300W.

Rör om efter smältningen.

Göra glasyr

Blanda glasyrmix (cirka 14 g) med 40 g socker och 2,5 dl kallt vatten.

Tillaga utan lock i en ugnsfast glasskål på 900W tills dess att glasyren är genomskinlig. Rör om ett par gånger under tillagningen.

Koka sylt

Lägg 600 gram frukt (t ex blandade bär) i en ugnsfast glasskål av lämplig storlek.

Tillsätt 300 g konserveringssocker och rör om noga.

Koka med lock på 900W under 10-12 minuter.

Rör om flera gånger under tillagningen.

Häll upp direkt i syltburkar med skruvlock.

Låt stå utan lock i fem minuter.

Cooking Pudding

Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass Pyrex bowl with lid.

Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.

Stir several times during cooking.

Rosta mandel

Sprid ut 30 g skivade mandlar på en medelstor porslinstallrik.

Värm på 600W under 3,5 till 4,5 minuter, rör om flera gånger.

Låt stå och vila under 2-3 minuter i ugnen.

SV

37

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 37 2006-08-07 ソタネト 5:11:08

SV

Stänga av ljudalarmet

Ugnen piper till i slutet av tillagningen, “End” blinkar fyra gånger på displayen.

1

För att stänga av ljudalarmet, tryck samtidigt på STOP/CANCEL ( ) och

START ( ) och håll intryckt under en sekund.

2

För att sätta på ljudsignalen igen trycker du på STOP/CANCEL( ) och

START ( ) en gång till och håller in en sekund.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 38

38

2006-08-07 ソタネト 5:11:08

Barnlås

Ugnens barnlås gör att du kan låsa kontrollpanelen mot oavsiktlig användning.

För att låsa ugnen

SV

1

Tryck samtidigt på symbolerna för

ångrengöring och klockan och håll intryckt under tre sekunder.

För att låsa upp ugnen

2

Låssymbolen syns i displayen för att visa att alla funktioner är låsta.

1

Tryck samtidigt på symbolerna för

ångrengöring och klockan och håll intryckt under tre sekunder.

2

Låssymbolen försvinner från displayen och ugnen är upplåst.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 39

39

2006-08-07 ソタネト 5:11:09

SV

Använda ångrengöring

Funktionen med ångrengöring låter dig rengöra ugnen på enbart 15 minuter.

1

Ställ funktionsväljaren i läge “Off”.

Häll in cirka 1 dl vatten på botten av den tomma ugnen.

2

Tryck på symbolen för ångrengöring.

Ugnen startar automatiskt.

Efter 15 minuter stannar ugnen automatiskt. Torka den torr med en trasa.

Viktigt

Använd den här funktionen enbart när ugnen är kall och håller rumstemperatur.

Använd INTE destillerat vatten.

Do NOT use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners for safety reasons.

40

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 40 2006-08-07 ソタネト 5:11:10

Rengöring av ugnen

Rengör ugnen regelbundet för att förhindra så att fett och matrester bränns fast på ytorna, luckan och listerna runt luckan.

1. Rengör utsidan med en trasa och diskmedel. Efterskölj och torka.

2. Ta bort stänk och fläckar på insidan med diskmedel på en trasa. Efterskölj och torka.

3. För att ta bort matrester som hårdnat och för att ta bort lukter kan du ställa in en kopp med utspädd citronjuice och värma upp ugnen på maxeffekt under tio minuter.

4. Torka ur insidan.

Viktigt

Var särskilt noggrann med att INTE spilla vatten i ventilationshålen.

Använd ALDRIG repande produkter eller kemikalier.

Se ALLTID till så att listerna är rena så att luckan kan stängas ordentligt.

Förvara och reparera mikron

Reparationer får endast utföras av en kvalificerad tekniker.

Om ugnen behöver service, ta ut sladden och kontakta Samsung support.

När du ringer är det bra om du har denna information tillgänglig:

● Modell- och serienummer (finns på ugnens baksida).

● Garantisedel

● En bra beskrivning av problemet.

Om ugnen måste förvaras utan att användas under en period så bör den placeras i ett torr och rent utrymme eftersom damm och fukt kan orsaka skador.

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 41

41

2006-08-07 ソタネト 5:11:11

SV

Felsökning

Om du har problem med din ugn kan du prova att använda lösningarna som erbjuds nedan. Det kan spara tid och ett onödigt samtal till leverantören.

Maten tillagas inte.

Se till att timern är korrekt inställd och att du tryckt på START-knappen.

Stäng luckan ordentligt.

Kolla så att inte säkringen eller jordfelsbrytaren löst ut.

Maten är antingen sönderkokt eller för dåligt tillagad.

Se till att korrekt tillagningstid är inställd.

Se till att korrekt effektnivå används.

Det gnistrar och sprakar inne i ugnen

Använder du en tallrik med metalldekor?

Har du glömt en gaffel elelr annat metallredskap i ugnen?

Kanske ligger en bit aluminiumfolie för ugnens innervägg?

Ugnen stör radio eller TV

En viss störning kan förekomma hos en radio eller TV när ugnen är igång. Detta är normalt och löses enklast genom att placera ugnen på lämpligt avstånd från TV, radio och antenner.

Elektroniska störningar gör att displayen ställs om.

Ta ut elsladden, sätt in den igen och ställ klockan.

Det blir kondens på insidan av ugnen.

Detta är normalt och det är enbart att torka av den efter tillagning.

Fläkten fortsätter att gå efter att ugnen stängts av.

Detta är normalt. Kylfläkten kan fortsätta att gå upp till tre minuter efter det att ungnen stängts av.

Det “blåser” vid dörren och på utsidan av ugnen.

Detta är normalt.

Ljus reflekteras runt luckan och det yttre höljet.

Det är en normal företeelse.

Ånga kommer ut runt luckan och ventilerna.

Det är en normal företeelse.

Det hörs ett klickande ljud när ugnen går, särskilt under tining.

Det är en normal företeelse.

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 42

42

2006-08-07 ソタネト 5:11:11

Felkoder

Felkod Funktion

Temperatursensorn är öppen

Ifall temperaturgivaren får ett värde över 250°C under arbete/avbrytande.

Temperatursensorn fungerar inte

Ifall värdet sensorn tar upp är mindre än 5°C under arbete/avbrytande.

Över 210°C under arbete

Ifall temperaturen stiger över 210oC under arbete. (Eldfara)

Spjäll

Ifall elektroniken inte känner av spjället under 2 minuter vare sig för att

öppna eller stänga.

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 43

43

2006-08-07 ソタネト 5:11:12

SV

Tekniska specifikationer

“Samsung strävar hela tiden efter att förbättra sina produkter. Därför kan dessa specifikationer och användarinstruktioner komma att ändras utan föregående varning.”

Modell

Spänning

Elförbrukning Watt

Maxeffekt

Mikroläge

Grill

Undervärme

Dubbel varmluft

Uteffekt

Arbetsfrekvens

Magnetron

Kylmetod

Mått (BxHxD)

Yttermått

Insida

Volym

Vikt

Netto

Inkl. förpackning

FQ159ST (Display Color Orange)

FQ159UST (Display Color Blue)

230V ~ 50 Hz

3 150 W

1 650 W

2 800 W

1 000 W

3 000 W

100 W / 900 W (IEC - 705)

2 450 MHz

OM75P (20)

Kylfläktsmotor

595 x 460 x 520 mm

429 x 229 x 430 mm

42 liter ca 37 kg ca 46 kg

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 44

44

2006-08-07 ソタネト 5:11:12

Noteringar

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 45

45

2006-08-07 ソタネト 5:11:12

SV

Noteringar

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 46

46

2006-08-07 ソタネト 5:11:13

Noteringar

SV

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 47

47

2006-08-07 ソタネト 5:11:13

FQ159UST_XEE-03150N_SV.indd 48

Code No. DG68-03150N

2006-08-07 ソタネト 5:11:13

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project