Samsung BD-F8900N, BD-F8500N Owner's manual

Samsung BD-F8900N, BD-F8500N Owner's manual

E-MANUAL

BD-F8500/F8900

BD-F8500M/F8900M

BD-F8500N/F8900N

BD-F8500A/F8900A

BD-F8509S/F8909S

BD-F6900/F6909S

E-MANUAL

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från

Samsung.

För att få mer komplett service ska du registrera produkten på www.samsung.com/register

Innehåll

Anslutningar

Ansluta till en TV

Ansluta till ett ljudsystem

8 Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare som stöder

HDMI

8 Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare med optisk ingång

Ansluta till en nätverksrouter

9 Kabelnätverk

10 Trådlöst nätverk

Inställningar

Visning

11 3D-inställn.

11 Uppsp.läge för 3D Blu-ray

12 Skärmstorlek

13 TV-bildformat

13 BD Wise (endast Samsung-produkter)

14 Upplösning

15 Upplösning beroende på utgångsläge

16 DTV smart upplösning

16 Filmram (24fps)

17 Skärmstorlek för Smart Hub

17 HDMI-färgformat

18 HDMI, djup färg

18 Progressivt läge

Ljud

18 Digital utgång

20 Val av digital utsignal

22 PCM-nedsampling

22 Dynamisk områdeskontroll

23 Downmixing-läge

23 DTS Neo:6-läge

23 Ljudsynkning

24 Ansluten enhet

Utsändning

25 Autoinställning

25 Autoinställning

25 Kabelsökningsalt.

25 Antenn

25 Kanallista

26 Guide

26 Schemahanterare

26 Redigera kanal

26 Red. favoriter

26 Kanalinställningar

26 Land (område)

27 Manuell inställning

27 Överför kanallista

27 Ta bort CAM Operator-profil

27 Inställning för satellitsystem

28 Undertext

28 Huvudspråk för textning

28 Andraspråk för textning

28 Ljudspråk

28 Huvudspråk för ljud

28 Andraspråk för ljud

28 Redigera kanalnummer

29 Programklassific.lås

29 Digital Text

29 Datatjänst

30 Text-TV-språk

30 Huvudspråk för text-tv

30 Andraspråk för text-tv

30 RF-förbikoppl.först.

30 Anslutningstyp för antenn

31 Common Interface

Nätverk

32 Nätverksstatus

32 Nätverksinställningar

33 Kabelnätverk

34 Trådlöst nätverk

37 Wi-Fi Direct

39 AllShare-inställningar

39 Innehållsdelning

39 Dela hårddisk

39 Ställ in fjärråtkomst

39 Fjärrschemaläg.

39 Registrera på AllShare Play

40 Enhetsnamn

40 BD-Live-inst.

40 Internetanslutning för BD-Live

40 Radera BD-data

40 BD-datahantering

Smartfunktioner

41 Programinställn.

41 Autotid

41 Inställningar för pushmeddelande

41 Kanalbundna program

41 Egenskaper

41 Lås för video på begäran

42 Villkor och sekretesspolicy

42 Återställ Smart Hub

System

42 Inställning

42 Språk

42 Enhetshanterare

43 Tangentbordsinst.

43 Musinställningar

44 Klocka

44 Lagringsenhetshanteraren

44 Formatera enhet

44 Kontrollera enhet

44 Testa enhetsprestanda

45 Standardinspelningsenhet

45 Autoavst.

45 Säkerhet

45 BD-föräldraklass.

45 DVD-föräldraklass.

45 Ändra PIN

46 Allmänt

46 Avancerad musikkop.

46 Menytransparens

46 Anynet+ (HDMI-CEC)

46 DivX® Video på begäran

Support

47 Fjärrhantering

47 e-Manual (felsökning)

47 Programvaruuppdatering

48 Uppdatera nu

48 Automatisk uppdatering

50 Hantera satellitkanaler

50 Kontakta Samsung

50 Återst

Medieuppspelning

AllShare Play-skärmen

51 Öppna AllShare Play-skärmen

51 Spela upp kommersiella videoskivor

Spela upp filer på en USB-enhet

52 Metod 1

52 Metod 2

Använda funktionen AllShare-nätverk

54 Så här hämtar du AllShare-programvaran

54 Spela upp innehåll som finns lagrat på din dator eller AllShare-enhet (DMS) via den här produkten

(DMP).

55 Spela upp innehåll som finns på den inbyggda hårddisken på den här enheten (DMS) via datorn eller smarttelefonen (DMP)

Kontrollera videouppspelning

55 Knappar på fjärrkontrollen som används till videouppspelning

57 Använda verktygsmenyn

59 Använda menyerna Visa och Alternativ

59 Använda menyn Visa

60 Använda alternativmenyn

Kontrollera musikuppspelning

60 Knappar på fjärrkontrollen som används till musikuppspelning

61 Använda menyerna Visa och Alternativ

61 Använda menyn Visa

61 Använda alternativmenyn

62 Upprepa spår på en ljud-CD

62 Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD

63 Skapa en spellista från en musik-CD

64 Rippa

Visa bildinnehåll

65 Använda verktygsmenyn

66 Använda menyerna Visa och Alternativ

66 Använda menyn Visa

66 Använda alternativmenyn

DTV-funktioner

Titta på TV-kanaler

67 Använda kanalalternativet

67 Använda knapparna på fjärrkontrollen

68 Använda verktygsknappen

Redigera kanaler

69 Kanallista

69 Redigera kanal

70 Använda knapparna på fjärrkontrollen

Visa Guide-skärmen

71 Använda alternativet för guideskärm

71 Använda knapparna på fjärrkontrollen

71 Installera Schemahanteraren

Använda text-tv-tjänsten

73 Typisk text-tv-sida

Avancerad funktion

Inspelning

74 Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme

74 Anmärkningar för hårddiskskapacitet

75 Spela in den TV-kanal som du tittar på

75 Pausa inspelning

75 Stoppa inspelningen

75 Uppspelningskontroll under inspelning

76 Titta på andra kanaler under inspelning av en TVkanal

76 Simultan inspelning

76 Simultan inspelning av två TV-kanaler

77 Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in

77 Stoppa inspelningen

77 Simultan användning

78 Tidsväxlingsfunktion

78 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY

78 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE

78 Tidsväxlingsinformation

79 Uppspelningskontrollknapp under tidsväxlingsfunktion är aktiverad

79 Stoppa tidsväxlingen

Spela upp en inspelad titel

80 Använda menyerna Visa, Filter och Alternativ

80 Använda menyn Visa

80 Använda filtermenyn

81 Använda alternativmenyn

Redigera den inspelade titeln

82 Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)

82 Dela en del av en titel (Radera delvis)

Kopiera

83 Kopiera videor, musik och foton

3D-funktioner

84 Visa DTV med 3D-effekt

Logga in på ditt Samsung-konto

Innan du använder filmer och TV-program eller appar

Använda filmer och TV-spel

Använda appar

88 App-skärmen i korthet

89 Hämta program

90 Starta ett program

91 Använda skärmen Fler program

91 Sortera appar

92 Använda alternativmenyn

92 Lås/Upplåst

93 Redigera apparna

94 Skapa mapp

95 Flytta t. mapp

95 Byt mappnamn

96 Ta bort

97 Uppdat. appar

Screen Mirroring

Använda webbläsaren

99 Link Browsing och Pointer Browsing

100 En översikt över kontrollpanelen

101 Använda tangentbordets popup-fönster

102 Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet

102 Använda menyn Inställningar

Länka dina Internet-tjänstekonton till spelaren

BD-Live-inst.

105 BD-LIVE™

106 BD-LIVE™

Appendix

Format som stöds

107 Videofiler som stöds

109 Filformat som stöder undertext

109 Musikfiler som stöds

110 Bildfilsstöd

110 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

Felsökning

Anslutningar

Ansluta till en TV

Förutom för modellerna F8909S, F6909S, F8509S

För modellerna F8909S, F6909S, F8509S

" Beroende på modellen kan bakre panelen skilja sig åt. Mer information finns i produktens bruksanvisning.

" Anslutningen med RF-kabeln på denna produkt skickar bara TV-signaler. Du måste ansluta HDMIkabeln för att kunna titta på utsignaler från produkten.

"

Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta

Digital Audio Out till ett ljudsystem för att höra ljud.

" Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.

" När du ansluter produkten till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs

HDMI-utgångsupplösningen automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.

" En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in

HDMI, djup färg

till

Av

på menyn.

"

Om produkten är ansluten till TV:n i utläget HDMI 720p,1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.

6

6

" HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n. Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwitdth

Digital content protection) uppstår snöbrus på TV-skärmen.

" Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.

" Om du ansluter via 2 RF-kablar från samma satellitskiva, kan du titta på och spela in på olika kanaler. För modellerna F8909S, F8509S

"

Om du ansluter med en RF-kabel kan du inte visa den andra kanalen vid inspelning av en kanal. För modellerna F8909S, F8509S

7

Ansluta till ett ljudsystem

Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI

8

Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare med optisk ingång

" Efter slutförande av anslutningarna, tryck på ingångsväljaren för det inkopplade ljudsystemet och TV:n tills videosignalen från produkten visas på din TV och du hör ljudsignalen genom ljudsystemet.

" Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.

8

Ansluta till en nätverksrouter

Du kan ansluta produkten till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.

Kabelnätverk

9

" Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.

"

DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.

" För att använda AllShare-funktionen med din dator ska datorn anslutas till samma nätverk som din produkt.

Trådlöst nätverk

För BD-F8-serien

" Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten använda en DHCP eller statisk IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.

" Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.

" Produkten stöder bara följande trådlösa säkerhetsnyckelprotokoll: WEP (OPEN/SHARED), WPA-

PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

"

Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används för tillfället. Om kanalen som är inställd för den trådlösa routern används för en annan enhet i närheten kommer det att orsaka störning och kommunikationsfel.

" Om Pure High-genomströmning (Greenfield) 802.11n-läge är valt och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din åtkomstpunkt, stöder inte den här produkten en anslutning som följer de nya specifikationerna för Wi-Fi-certifiering.

" Om din åtkomstpunkt stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push

Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt

SSID- och WPA-nyckel i båda lägena.

" Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden

(AP-prestanda, avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).

"

För att använda AllShare-funktionen med din dator ska datorn anslutas till samma nätverk som din produkt.

10

Inställningar

Visning

Du kan konfigurera olika visningsalternativ, t.ex. bildformat, upplösning etc.

3D-inställn.

Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med 3D-innehåll i 3D-läge.

Om du går till startskärmen eller startskärmen för Appen när du är i 3D-läge växlar produkten till 2D automatiskt.

Uppsp.läge för 3D Blu-ray

Försök nu

Ange om du vill spela upp 3D Blu-ray-skivan i 3D- eller 2D-läge.

Auto

: Upptäck automatiskt om en ansluten TV har 3D-funktion och spela upp en Blu-ray

3D-skiva i 3D- eller 2D-format eller en 3D-skiva i 3D om TV:n stöder 3D. Skivor i endast

3D-format spelas inte upp om TV:n inte stöder 3D.

3D → 3D

: Spela upp endast 3D och Blu-ray 3D-skivor när som helst i 3D-läget.

3D → 2D

: Spela Blu-ray 3D-skivan alltid i 2D-läget. Endast 3D-skivor spelas inte upp.

" För vissa 3D-skivor trycker du på knappen

'

en gång för att stoppa en film under

3D-uppspelning. Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet avaktiveras. För att ändra ett

3D-alternativval när du spelar upp en 3D-film trycker du på knappen

'

en gång. Blu-ray-menyn visas. Tryck på knappen

'

igen och välj sedan 3D-inställningar i Blu-ray-menyn.

" Beroende på innehåll och position för bilden på TV-skärmen kan du se vertikala svarta streck på vänster och höger sida, eller på båda sidorna.

11

Skärmstorlek

Försök nu

Du kan ange den faktiska skärmstorleken på TV:n så att spelaren kan ändra bilden enligt skärmens storlek och visa en optimal 3D-bild. (För 3D-visningar som är större än 116 tum, är det enklast att ställa in på 116.)

" Eftersom videoupplösningen i 3D-uppspelningsläge är fast beroende på upplösning för original-

3D-video, kan du inte ändra upplösning enligt dina inställningar.

" Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller inställning av skärmstorlek eller upplösning kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.

" Du måste använda en höghastighets HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.

"

Sitt minst tre gånger bredden för skärmen från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du exempelvis har en 46 tums skärm ska du sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot) från skärmen. Placera

3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal 3D-bildkvalitet.

" Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.

" "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray 3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

12

12

TV-bildformat

Försök nu

Gör det möjligt för dig att justera produktens utgång enligt skärmformatet på TV:n.

16:9 original

: Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 16:9.

Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 4:3 visas med svarta fält till vänster och höger.

16:9 Helskärm

: Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på

16:9. Allt innehåll visas i helskärmsformat. Innehåll som formaterats i 4:3 sträcks ut.

4:3 Letter Box

: Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på

4:3. Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 16:9 visas med svarta fält överst och nederst.

4:3 Pan-Scan

: Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 4:3.

16:9 innehåll gör att extrema utskjutningar åt vänster och höger kapas.

" Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är tillgängliga.

" Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden komma att visas förvrängd.

" Om du väljer 16:9 Original kan TV:n visa 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).

BD Wise (endast Samsung-produkter)

Försök nu

När du ansluter en Samsung-produkt och en Samsung-TV med BD Wise till varandra via HDMI, och BD Wise är på i både produkten och TV:n, sänder spelaren ut video i videoupplösning och ramhastighet för Blu-ray--/DVD-skivan.

Av

: Den utgående upplösningen blir fast enligt den upplösning du tidigare ställde in i upplösningsmenyn, oavsett skivans upplösning. Se Upplösning nedan.

: Produkten sänder ut video med originalupplösning och ramhastighet för Blu-ray--/

DVD-skivan.

13

" När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i upplösningsmenyn.

" Om produkten ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen

BD Wise.

" För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn BD Wise på både produkten och TV:n som

.

Upplösning

Försök nu

Ställ in den utgående upplösningen för HDMI-videosignalen.

Antalet indikerar antalet videorader per bildruta. Bokstaven i och p anger sammanflätad respektive progressiv skanning. Ju fler rader desto högre kvalitet.

BD Wise

: Ställer automatiskt in upplösningen till samma upplösning som hos Blu-ray--/

DVD-skivan om du har anslutit produkten via HDMI till en TV med BD Wise-funktion.

(Menyalternativen för BD Wise visas bara om BD Wise är inställd till

. Se BD Wise ovan.)

Auto

: Ställer automatiskt in den utgående upplösningen till maximal upplösning för den anslutna TV:n.

1080p

: Tar ut 1080 linjer av progressiv video.

1080i

: Tar ut 1080 linjer av sammanflätad video.

720p

: Tar ut 720 linjer av progressiv video.

576p/480p

: Tar ut 576/480 linjer av progressiv video.

14

14

Upplösning beroende på utgångsläge

Blu-ray-skivor/E-innehåll/Digitalt innehåll/DTV/DVD-uppspelning

Upplösning

BD Wise

Auto

1080p

1080i

720p

576p/480p

Blu-ray-skiva

E-innehåll/Digitalt innehåll/DTV

Upplösning för Blu-rayskiva

Maximal upplösning för

TV-ingång

1080p

1080i

720p

576p/480p

1080p

Maximal upplösning för

TV-ingång

1080p

1080i

720p

576p/480p

DVD

576i/480i

Maximal upplösning för

TV-ingång

1080p

1080i

720p

576p/480p

" Om skärmen blir tom efter att du har ändrat upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan trycka på och hålla in knappen

'

på produktens ovansida i mer än 5 sekunder. Alla inställningar

återställs till fabriksstandard.

" När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

"

Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för bildram (24fps).

15

DTV smart upplösning

Försök nu

Använd den här funktionen för att automatiskt få optimerad skärmupplösning för digitala sändningsbolag.

Auto

: Skärmupplösningen optimeras automatiskt för digital sändning.

Av

: Stäng av DTV smart upplösning.

"

När du byter TV-kanal med den här funktionen inställd på

Auto

, enligt din TV, kan visningstiden för de kommande kanalerna ta längre tid än om funktionen ställs in på

Av

.

" DTV smart upplösning aktiveras bara när upplösningsalternativet är inställt på

Auto

.

Filmram (24fps)

Försök nu

Genom att ställa in filmramen (24fps) på Auto justeras uppspelningen till HDMI-utgång på 24 bildrutor per sekund för bättre bildkvalitet. Du kan bara använda filmramen (24fps) på en TV som stöder bildrutehastigheten. Du kan bara välja filmram när produkten är i lägena 1080p för utgående upplösning.

Auto

: Funktionen för filmruta (24fps) fungerar.

Av

: Funktionen för filmruta (24fps) är avaktiverad.

16

16

Skärmstorlek för Smart Hub

Försök nu

Ställ in skärmen för Smart Hub till optimal storlek.

" Om sidor i E-manual som visas på TV:n inte är fullständiga eller delvis dolda ska du ställa in

Skärmstorlek för Smart Hub

till

Storlek 1

.

HDMI-färgformat

Försök nu

Ange format för färgområdet för HDMI-utgång, beroende på den anslutna enheten.

Auto

: Ställ automatiskt in optimalt format som stöds av den anslutna bildskärmsenheten.

YCbCr(4:4:4)

: Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som stöder YCbCr (4:4:4) eftersom de flesta filmer är i det här formatet.

RGB (standard)

: Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som inte stöder YCbCrformatet. Välj det här alternativet för utskrifts inom det normala området för RGBfärger.

RGB (förbättrat)

: Välj det här alternativet för utskrift inom det utökade området för RGB-färger. Rekommenderas ej för allmän användning, eftersom det minskar kontrasten mellan svart och vitt.

17

HDMI, djup färg

Försök nu

Gör det möjligt för dig att sända ut video från HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg ger en mer exakt färgåtergivning och större färgdjup.

Auto

: Bilden levereras med Djup färg till den anslutna TV:n som stöder HDMI, djup färg.

Av

: Bilden återges utan Djup färg.

Progressivt läge

Försök nu

Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar på DVD.

Auto

: Välj att låta produkten automatiskt ställa in bästa bildkvalitet för DVD-skivan du tittar på.

Video

: Välj det här alternativet för bästa bildkvalitet på DVD-skivor från en konsert eller

TV.

Ljud

Digital utgång

Försök nu

Du ställer in digital utgång för att matcha funktionerna hos AV-mottagaren du har anslutit till produkten:

PCM

: Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare.

Bitstream (obearbetad)

: Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel

AV-mottagare med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio avkodningsfunktioner.

18

18

Bitstream (DTS-omkodad)

: Välj det här alternativet om du har anslutit en AV-mottagare med en digital, optisk ingång som kan avkoda DTS.

Bitstream (Dolby D-omkodad)

: Välj det här alternativet om du inte har en

HDMI-kompatibel AV-mottagare, men en AV-mottagare med Dolby Digitalavkodningsfunktioner.

" Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt oljud.

" Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.

"

Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.

19

Val av digital utsignal

Installation PCM

Bitstream

(obearbetad)

Anslutning

HDMIkompatibel

AVmottagare

Audio

Stream på

Blu-rayskiva

Audio

Stream på

DVD

PCM

Dolby

Digital

Dolby

Digital Plus

Dolby

TrueHD

DTS

DTS-HD högupplöst ljud

DTS-HD huvudljud

PCM

Dolby

Digital

DTS

Upp till

7.1-kanals

PCM

Upp till

7.1-kanals

PCM

Upp till

7.1-kanals

PCM

Upp till

7.1-kanals

PCM

Upp till

6.1-kanals

PCM

Upp till

7.1-kanals

PCM

Upp till

7.1-kanals

PCM

PCM

2-kanals

Upp till

5.1-kanals

PCM

Upp till

6.1-kanals

PCM

Optisk

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

HDMIkompatibel

AVmottagare

PCM

Dolby

Digital

Dolby

Digital Plus

Dolby

TrueHD

PCM

2-kanals

Dolby

Digital

Dolby

Digital

Dolby

Digital

DTS DTS

DTS-HD högupplöst ljud

DTS-HD huvudljud

PCM

2-kanals

Dolby

Digital

DTS

DTS

PCM

2-kanals

Dolby

Digital

DTS

Optisk

DTS

Bitstream

(DTSomkodad)

HDMIkompatibel

AVmottagare eller optisk

DTSomkodad

DTSomkodad

DTSomkodad

DTSomkodad

DTSomkodad

DTSomkodad

DTSomkodad

PCM

2-kanals

Dolby

Digital

Bitstream

(Dolby

D-omkodad)

Omkodad

Dolby

Digital*

Omkodad

Dolby

Digital*

Omkodad

Dolby

Digital*

Omkodad

Dolby

Digital*

PCM

2-kanals

Dolby

Digital

HDMIkompatibel

AVmottagare eller optisk

Omkodad

Dolby

Digital*

Omkodad

Dolby

Digital*

Omkodad

Dolby

Digital*

DTS DTS

20

20

Installation

Anslutning

Dolby

Digital

Ljudström för sändning

Dolby

Digital Plus

MPEG1

Layer 2

HE-AAC

Upp till

5.1-kanals

PCM

Upp till

5.1-kanals

PCM

PCM

2-kanals

Upp till

5.1-kanals

PCM

Definition för Blu-rayskiva

Valfri

PCM

HDMIkompatibel

AVmottagare

Optisk

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

PCM

2-kanals

Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEWljudströmmen tillsammans i PCMljud och lägger till ljudeffekter för navigering.

Bitstream

(obearbetad)

Bitstream

(DTSomkodad)

Bitstream

(Dolby

D-omkodad)

HDMIkompatibel

AVmottagare

Optisk

HDMIkompatibel

AVmottagare eller optisk

HDMIkompatibel

AVmottagare eller optisk

Dolby

Digital

Dolby

Digital

Plus**

PCM

2-kanals

Omkodad

Dolby

Digital***

Dolby

Digital

Dolby

Digital

PCM

2-kanals

Omkodad

Dolby

Digital***

Sänder ut huvudfunktionens ljudström så att AVmottagaren kan avkoda ljud-bitstream. Du hör inte BONUSVIEW-ljud eller ljudeffekter för navigering.

DTSomkodad

DTSomkodad

PCM

2-kanals

DTSomkodad***

Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEWljudströmmen till

PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering och kodar sedan om PCM-ljud till DTS bitstream.

Omkodad

Dolby

Digital

Omkodad

Dolby

Digital

PCM

2-kanals

Omkodad

Dolby

Digital***

Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEWljudströmmen till

PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering och kodar sedan om PCMljud till Dolby Digital bitstream.

* Om Source Stream är 2K eller mono, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”.

Utsändningen blir 2-kanals PCM.

** Om

Ljudbeskrivning

är inställd på

ändras ljudutgången till Dolby Digital även om originalsändningsströmmen är Dolby Digital Plus.

*** Om

Ljudbeskrivning

är inställt som

och samplingsfrekvensen blir 48kHz eller mindre

ändras den utgående ljudsignalen för PCM även om Bitström väljs.

21

PCM-nedsampling

Försök nu

Ange om du vill använda nedsampling eller inte.

Av

: Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren är 96kHzkompatibel.

: Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren inte är

96kHz-kompatibel. 96kHz-signalerna konverteras ned till 48kHz.

"

Även när

PCM-nedsampling

är inställt på

Av

, kommer vissa skivor bara att sända ut nedsamplat ljud genom de optiskdigitala utgångarna.

" Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan produkten kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (obearbetat/ omkodning/DTS/omkodad Dolby D) på inställningsmenyn.

" Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samplingshastigheter över 48 kHz kanske produkten avger

48 kHz nedsamplat PCM-ljud även om du ställt in

PCM -nedsampling

Av

.

Dynamisk områdeskontroll

Försök nu

Ställ in alternativet för dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital, Dolby Digital Plus och

Dolby TrueHD.

Auto

: Den dynamiska omfångskontrollen ställs in automatiskt baserat på informationen från Dolby TrueHD Soundtrack. Den här inställningen är samma med "

" för Dolby

Digital och Dolby Digital Plus.

Av

: Du kan njuta av originalljud utan att komprimera det dynamiska området för ljudet.

: Det dynamiska området är komprimerat genom att lågfrekventa ljud förstärks och att extremt höga ljud dämpas.

22

22

Downmixing-läge

Försök nu

Välj nedmixningsmetod för stereoutgång.

Normal stereo

: Nedmixar flerkanalsljud till tvåkanals stereo. Välj detta när enheten är ansluten till utrustning som inte stöder virtuella surround-funktioner som Dolby Pro

Logic.

Surroundkompatibel

: Nedmixning av flerkanalsljud till surround-kompatibel stereo. Välj detta när enheten är ansluten till utrustning som stöder virtuella surround-funktioner som Dolby Pro Logic.

DTS Neo:6-läge

Försök nu

Du kan njuta av flerkanaligt ljud via HDMI-utgång även för en 2-kanalig ljudkälla.

Av

: Avger ett tvåkanalsljud endast via de främre högtalarna.

Bio

: Avger ett tvåkanals filmljud över flera kanaler.

Musik

: Välj för att spela upp tvåkanalsmusik över flera kanaler.

" Om du använder en AV-mottagare med HDMI-stöd är detta alternativ tillgängligt när du ställer in digitalutgång som PCM.

Ljudsynkning

Försök nu

I vissa fall när produkten är ansluten till en digital TV kan ljudsignalen inte synkroniseras med videosignalen. Om detta inträffar ska du justera ljudfördröjningstiden för att matcha videosignalen.

Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 msek och 250 msek. Ställ in optimal inställning.

" Ljudfördröjningstiden du specificerar kanske inte blir exakt beroende på uppspelat innehåll.

23

Ansluten enhet

Försök nu

Välj en utrustning som du har anslutit till den här produkten för att höra ljudet som komplement till TV:n. Ljudstyrkan för DTV-programmet justeras enligt utrustningen.

AV-mottagare

: Välj det här alternativet om du använder en vanlig AV-mottagare/ hemmabio eller TV för att höra ljud.

AV-mottagare (Offset-läge)

: Välj detta om ditt fall stämmer in på något av alternativen nedan.

Om du använder THX-certifierad AV-mottagare/hemmabioutrustning.

Om "Digital utgång" är inställd på "Bitstream" och om du upplever att Dolby-ljudet är mycket högre än MPEG1 Layer2-ljudet när du tittar på DTV-program, ska du välja det här alternativet även om din AV-mottagare inte är THX-certifierad.

Stereoenhet

: Välj det här alternativet om du använder en stereoförstärkare eller inspelningsenheten som stöder optisk digital ljudingång i PCM-format.

" För användare som endast använder TV:n som ljudenhet: 1) Om TV:n inte stöder Dolby Digital bitstream-ingång via HDMI behövs inga särskilda inställningar. 2) Om TV:n stöder Dolby Digital bitstream-ingång via HDMI ska ”Ansluten enhet” ställas in på ”Stereoenhet”.

" Om DTV-programmet som du tittar på produceras i enlighet med EBU R128, kan den genomsnittliga ljudstyrkan mellan MPEG1 Layer2 Audio och Dolby DigitalAudio/Dolby Digital Plus

Audio minskas. Om DTV-programmet inte uppfyller kraven enligt EBU R128 kan det fortfarande finnas skillnader i genomsnittlig ljudstyrka mellan TV-program.

" Stort antal AV-mottagare/hemmabioenheter avkodar Dolby Digital/Dolby Digital Plus med +4 dB

OFFSET jämfört med samma kodningsnivå för PCM-ingång. Denna typ av produkt innehåller både en med THX Certified och en utan THX Certified. Om användaren väljer ”AV-mottagare (Offsetläge)” kommer den genomsnittliga ljudstyrkan vara snarlik mellan Dolby Digital-/Dolby Digital

Plus-ljud som har kodats med en sådan produkt och MPEG1 Layer2 Audio som har kodats med denna produkt.

24

24

Utsändning

Du kan konfigurera dina TV-kanaler med egenskaper, såsom land och autoinställning.

Autoinställning

Försök nu

Söker alla kanaler och lagrar dem i produktens minne.

Autoinställning

Konfigurera autoinställningar till att söka och lagra kanaler.

Kabelsökningsalt.

Förutom för modellerna F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S

Konfigurera sökinställningarna, såsom frekvens och symbolhastighet för en kabelnätverkssökning.

Antenn

Försök nu

Förutom för modellerna F8900A, F8500A

Väljer en lämplig typ av antenn för digitala sändningar.

Innan din produkt kan börja memorera tillgängliga kanaler måste du specificera typen av signalkälla som är ansluten till den här produkten.

Kanallista

Försök nu

Välj detta för att markera lagrade kanaler.

Du kan se TV-kanalerna på olika sätt.

25

Guide

Försök nu

Ange programinformation för alla kanaler.

Schemahanterare

Försök nu

Detta alternativ kan hantera listor för schemavisning eller inspelning.

Redigera kanal

Detta alternativ erbjuder möjligheten att redigera funktioner för kanalen.

Red. favoriter

Detta alternativ erbjuder möjligheten att skapa och redigera listor för kanalen.

Kanalinställningar

Land (område)

Försök nu

Välj land så att TV:n kan autoinställa sändningskanalerna.

" Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är

0000.

" Den låsta kanalmenyn kan visas när landet ställs in till Italien.

26

26

Manuell inställning

Försök nu

Söker en kanal manuellt och lagrar den i produkten.

När sökningen har slutförts uppdateras kanalerna i kanallistan.

Överför kanallista

Försök nu

Den här funktionen kan importera eller exportera kanalkartan.

Du ska ansluta en USB-lagringsplats för att använda den här funktionen.

Importera från USB

: Importera kanallista från USB.

Exportera till USB

: Exportera kanallista till USB.

"

Om du anger landet Nederländerna och antennkälla som kabel visas inte den här menyn.

Ta bort CAM Operator-profil

Förutom för modellerna F8900A, F8500A

Välj den här menyn för att radera CAM-operatörsprofilen.

Inställning för satellitsystem

För modellerna F8909S, F8509S, F6909S

Konfigurera inställningarna för satellitutrustningen.

Satellitval

: Välj en eller flera satelliter för din produkt.

LNB-ström

: Aktivera eller avaktivera LNB-strömtillförseln från mottagaren.

LNB-inställningar

: Konfigurera parametrarna för satellitutrustningen.

SacCR/Unicable-inställningar

: Konfigurera enkel kabelinstallation.

"

Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

Positionerarinställningar

: Konfigurera inställningarna för din antennpositionerare.

Återställ alla inställningar

: Återställ alla inställningar till standard.

27

Undertext

Försök nu

Konfigurerar undertextalternativ.

Huvudspråk för textning

Försök nu

Välj primärt textningsspråk.

Andraspråk för textning

Försök nu

Välj sekundärt textningsspråk.

Ljudspråk

Välj typen av ljudspråk.

Huvudspråk för ljud

Välj primärt ljudspråk.

Andraspråk för ljud

Välj sekundärt ljudspråk.

Redigera kanalnummer

Använd det här alternativet för att ändra kanalnummer.

"

Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

28

28

Programklassific.lås

Försök nu

Spärra vissa program.

" Lösenord : Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt : Standardlösenordet är

0000.

Digital Text

För modellerna BD-F8900M, F8500M

Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.

Datatjänst

Aktivera eller avaktivera autokörfunktionen för datatjänsten, som aktiverar datatjänsten automatiskt.

" Datatjänst gör att du kan använda information (text, stillbilder, grafik, dokument, programvaror osv.) som har överförts via sändningsmedia, om kanalen som du tittar på erbjuder datatjänst.

" I vissa länder visas inte posten Datatjänst i menyn.

" Vissa datatjänster finns endast tillgänglig när produkten är ansluten till nätverket.

" Under inspelning är datatjänster inte tillgängliga.

29

Text-TV-språk

Försök nu

Ange text-tv-språk.

Huvudspråk för text-tv

Försök nu

Välj primärt textningsspråk.

Andraspråk för text-tv

Försök nu

Välj sekundärt textningsspråk.

RF-förbikoppl.först.

För modellerna BD-F8900N, F8500N

Välj den här funktionen för att titta på TV-kanaler även om produktens ström är avstängd.

" Strömförbrukningen ökar när du använder den här funktionen.

Anslutningstyp för antenn

För modellerna F8909S, F8509S

Välj enkel eller dubbel beroende på antalet inkopplade antennkablar.

30

30

Common Interface

Förutom för modellen BD-F8900A, F8500A

Visa gemensam gränssnittsmeny och programinformation.

CI-meny

: Detta gör att användaren kan välja i menyn från CAM. Välj CI-menyn som är baserad på meny-PC-kort.

Kodar CAM Video

: Du kan konfigurera inställningen till att omkoda video codec från CAM automatiskt. Stäng av om du inte vill använda det.

"

Du måste använda en CAM som stöder omkodning av video codec.

Programinformation

: Visa information om CAM (Conditional Access Module) som sitter i CI. facket och på ”CI CAM med CI eller CI+ CARD” som sitter i CAM. Du kan installera

CAM när som helst, oavsett om produkten är på eller av.

CICAM PIN-hanterare

: Spara eller rensa CI CAM PIN-nummer.

1. Köp en CI CAM-modul hos din närmaste återförsäljare eller via telefon.

2. Sätt in ”CI CAM med CI eller CI+ CARD”.

3. För in CAM med ”CI CAM med CI eller CI+ CARD” på common interface-platsen, i pilens riktning, så att den kommer parallellt med platsen.

4. Kontrollera om du kan se en bild med en kodad signalkanal.

" Den här produkten är kompatibel med CI och CI+ CAM. Men i det fall det handlar om lokala sändningsoperatörer kanske den här produkten inte fungerar perfekt med alla typer av CAMenheter.

" Om isatt CAM-enhet inte fungerar som den ska tar du ut CAM CARD ur produkten och trycker in det i facket igen.

" Om ett popup-meddelande visas kan du ta en stund och se det följande. (Detta är inte ett produktfel. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.)

1. ”Felaktigt smartkort är isatt.” : Smartkortet är fel isatt.

2. ” Isatt smartkort stöds inte.” : Felaktigt smartkort är isatt.

3. ”Krediten på ditt smartkort har upphört. Ditt smartkort är inte behörigt för den här tjänsten.” : Krediten på ditt smartkort har upphört.

4. ”Inget smartkort är isatt.” : Smartkortet är inte rätt isatt.

31

" Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner är inte helt kompatibla med den här enheten som uppfyller specifikationerna enligt v1.3.

" Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte den här CI Plus-kompatibla enheten. I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering till

CAM-enheten.

" Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.

"

Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till att bli kompatibelt med versionen CI+ 1.3.

32

Nätverk

När du ansluter den här produkten till ett nätverk kan du använda nätverksbaserade program och funktioner, och uppgradera produktens programvara via nätverksanslutningen. För att använda nätverkstjänsterna med produkten måste du ansluta produkten till ditt nätverk.

Nätverksstatus

Gör det möjligt för dig att kontrollera det aktuella nätverket och Internet-statusen.

Nätverksinställningar

Förutom för BD-F6-serien

Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på om din IP-adress är fast eller dynamisk.

Om den är dynamisk och använder en anslutning med eller utan kabel rekommenderar vi att du använder de automatiska åtgärderna.

Om du ansluter till ett kabelnätverk ska du ansluta produkten till din router med en LANkabel innan du startar konfigurationsprocessen. Om du ansluter till ett trådlöst nätverk ska du koppla från kabelnätverksanslutningen innan du börjar.

32

Kabelnätverk

Kabel – Automatiskt

1. Välj

Inställn.

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Nätverk

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Nätverksinställningar

och tryck sedan på knappen

E

.

4.

Välj

Kabel

på skärmen för nätverksinställningar och tryck sedan på knappen

E

.

5. Välj

Anslut

och tryck sedan på knappen

E

. Produkten detekterar kabelanslutningen, verifierar nätverksanslutningen och ansluter till nätverket.

Kabel - Manuell

Om du har en fast IP-adress eller den automatiska inställningen inte fungerar måste du ställa in värdena för nätverksinställningen manuellt.

Följ steg 1 och 2 i Kabelnätverk och följ sedan stegen nedan:

1. Välj

Nätverksstatus

. Spelaren söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för anslutningen.

2. Välj

IP-inst

. och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen för IP-inställningar visas.

3. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj

Ange manuellt

på IP-inställningsskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

5. Välj ett värde för att ange (exempelvis

IP-adress

) och tryck sedan på knappen

E

.

Använd sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffrorna för värdet. Du kan också ange siffrorna med knapparna ▲▼. Använd knapparna ◀▶ på fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du på knappen

E

.

6. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt instruktionerna i steg 5.

7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla värden.

" Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.

8. När du är klar med att ange alla värden väljer du

OK

och trycker sedan på knappen

E

.

Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.

33

Trådlöst nätverk

Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på fyra sätt:

Automatiskt trådlöst

Manuellt trådlöst

WPS(PBC)

WPS(PIN)

När du konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen frånkopplas alla trådlösa nätverksenheter som är anslutna genom spelaren eller, om tillämpligt, spelaren aktuella kabelanslutning.

Trådlöst - Automatiskt

1. Välj

Inställn.

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Nätverk

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Nätverksinställningar

och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj

Trådlös

på skärmen för nätverksinställningar och tryck sedan på knappen

E

.

Produkten söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.

5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen

E

.

6. På skärmen Säkerhet anger du nätverkets säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange siffrorna direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att välja en bokstav med en pilknapp och sedan trycka på knappen

E

.

" För att visa lösenordet när du anger det använder du pilknapparna och väljer Visa lösenord på höger sida och sedan trycker du på

E

.

7. När du är klar väljer du

Klart

och tryck sedan på knappen

E

. Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.

8. När du är klar med verifieringen väljer du

OK

och trycker sedan på knappen

E

.

" Du bör hitta säkerhetskoden eller lösenordet på någon av de inställningsskärmar du använde när du installerade routern eller modemet.

34

34

Trådlöst - Manuellt

Om du har en fast IP-adress eller den automatiska proceduren inte fungerar behöver du ställa in nätverksinställningarna manuellt.

1. Följ instruktionerna i Trådlöst - Automatiskt genom Steg 5.

2. Spelaren söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för anslutningen.

3. Välj

IP-inst.

och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen för IP-inställningar visas.

4. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen

E

.

5. Välj

Ange manuellt

på IP-inställningsskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

6. Välj ett värde för att ange (exempelvis

IP-adress

) och tryck sedan på knappen

E

.

Använd sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffervärden. Du kan också ange siffrorna med knapparna ▲▼. Använd knapparna ◀▶ på fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du på knappen

E

.

7. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt instruktionerna i steg 6.

8. Upprepa steg 6 och 7 tills du har fyllt i alla värden.

" Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.

9. När du är klar väljer du

OK

och trycker sedan på knappen

E

. Säkerhetsskärmen

öppnas.

10. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange numren direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäverna genom att välja ett tecken med knapparna ▲▼◀▶ och tryck sedan på knappen

E

.

11. När du är klar väljer du Klart till höger på skärmen och trycker sedan på knappen

E

.

Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.

12. När spelaren har kontrollerat nätverket väljer du

OK

och trycker sedan på knappen

E

.

35

WPS(PBC)

1. Välj

Inställn.

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Nätverk

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Nätverksinställningar

och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj

Trådlös

på skärmen för nätverksinställningar och tryck sedan på knappen

E

.

5. Tryck på knappen ▲ på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen ▶ för att välja

WPS(PBC)

.

6. Tryck på knappen

E

på fjärrkontrollen. Meddelandet "Tryck på PBC-knappen" visas.

7. Tryck på knappen WPS (PBC) på routern inom två minuter. Spelaren förvärvar automatiskt alla nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.

Skärmen för nätverksstatus visas. Spelaren ansluter till nätverket efter att nätverksanslutningen har bekräftats.

WPS(PIN)

Innan du börjar ska du öppna routerns installationsmeny på datorn och öppna skärmen med inmatningsfältet för WPS PIN.

1. Välj

Inställn.

på startmenyn och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Nätverk

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Nätverksinställningar

och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj

Trådlös

på nätverksinställningsskärmen och tryck sedan på knappen

E

. Spelaren söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.

5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen

E

.

6. Välj

WPS(PIN)

och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för PIN visas.

7. Ange PIN i inmatningsfältet för WPS PIN på routerns installationsskärm och spara sedan skärmen.

" Kontakta tillverkaren av routern för instruktioner som förklarar hur du får åtkomst till routerns installationsskärmar eller se routerns bruksanvisning.

" Vid WPS-anslutning ska du ställa in din trådlösa routers säkerhetskryptering på AES. Om den är inställd på WEP-säkerhetskryptering stöds inte WPS-anslutning.

36

36

Wi-Fi Direct

Förutom för BD-F6-serien

Wi-Fi Direct-funktionen gör det möjligt för dig att ansluta Wi-Fi Direct-enheter till produkten och varandra med ett peer-to-peer-nätverk, utan en trådlös router.

" Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder AllShare-funktionen vid anslutning till Wi-Fi Direct.

Om detta är fallet rekommenderar vi att du ändrar nätverksanslutningsmetod mellan enheter.

" Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Wi-Fi Direct. Innan du använder funktionen för

Wi-Fi Direct rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Bluetooth-funktionen för en aktiv mobil enhet.

1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera dess Wi-Fi Direct-funktion.

2. Välj

Inställn.

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Nätverk

och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj

Wi-Fi Direct

och tryck sedan på knappen

E

. Wi-Fi Direct-enheterna som du kan ansluta visas.

5.

Det finns tre sätt att slutföra Wi-Fi-anslutningen på:

Genom Wi-Fi-enheten.

Genom produkten med PBC.

Genom produkten med PIN-kod.

Alla ämnen behandlas nedan.

Genom Wi-Fi-enheten

1. På Wi-Fi-enheten följer du proceduren på enheten för att ansluta till en annan Wi-Fi

Direct-enhet. Se enhetens användarhandbok för mer instruktioner.

2. När du är klar med proceduren ska du se ett popup-meddelande på TV-skärmen med informationen att en enhet som stöder Wi-Fi Direct har begärt att få ansluta. Välj

OK

och tryck sedan på knappen

E

för att godkänna.

3. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popup-fönstret för Ansluten. När det stängs ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen som ansluten.

37

Genom produkten med PBC

1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta till den här produkten och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för PBC/PIN visas.

2. Välj

PBC

och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för PBC visas.

3. Tryck på knappen

PBC

på Wi-Fi Direct-enheten inom 2 minuter.

4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popup-fönstret för Ansluten. När det stängs ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen som ansluten.

Genom produkten med PIN-kod

1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta till den här produkten och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för PBC/PIN visas.

2. Välj

PIN

och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för PIN visas.

3. Anteckna PIN-koden i popup-fönstret och ange den i lämpligt fält i Wi-Fi Direct-enheten du vill ansluta till.

4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popup-fönstret för Ansluten. När det stängs ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen som ansluten.

" Den kabelförsedda eller trådlösa nätverkanslutningen kopplas från när du använder funktionen

Wi-Fi Direct.

" Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder funktionen AllShare om de är anslutna via Wi-Fi

Direct. Om detta är fallet är det lämpligt att ändra nätverksanslutningsmetoden mellan enheter.

38

38

AllShare-inställningar

Försök nu

Hantera dina nätverksanslutna enheter och ange delningsalternativ för produktens hårddisk.

Innehållsdelning

Tillåt andra enheter i nätverket, exempelvis smarttelefoner och tablet-enheter, att dela innehåll med din produkt.

Dela hårddisk

För BD-F8-serien

Ange om du vill dela innehållet från den här produkten med andra nätverksanslutna enheter, såsom smarttelefoner.

" Om den här menyn är inställd på

, är inte funktionen "Autoavst." tillgänglig.

Ställ in fjärråtkomst

Försök nu

Med fjärråtkomst kan du öppna och styra produkten från andra enheter.

Du måste logga in på Samsung konto-ID för att använda fjärråtkomstfunktionerna med

Samsung smarttelefoner.

Fjärrschemaläg.

Du kan fjärrschemalägga inspelningar. Endast tillgängligt med Samsung-telefoner som stöder funktionen fjärrschemaläggning

Registrera på AllShare Play

Registrera enheten på AllShare Play för att dela innehåll. Endast tillgängligt med Samsungtelefoner som stöder AllShare Play-funktionen.

39

Enhetsnamn

Försök nu

Gör det möjligt för dig att ange ett namn för produkten som identifierar den på nätverken.

BD-Live-inst.

Försök nu

Ställer in olika BD-Live-funktioner. BD-Live ger dig tillgång till de extrafunktioner som finns tillgängliga på vissa Blu-ray-skivor om du är ansluten till Internet.

Internetanslutning för BD-Live

Försök nu

Gör det möjligt för dig att helt tillåta, delvis tillåta eller förbjuda en Internet-anslutning för

BD-Live.

Radera BD-data

Försök nu

För BD-F8-serien

Radera alla BD-data på lagringsplatsen.

BD-datahantering

För BD-F6-serien

Hantera BD-data som hämtats från en BD-Live-tjänsten eller Blu-ray-skivor.

Enhetsval

Ändra platsen för önskat minne när du ska lagra BD-data.

Radera BD-data

Radera alla BD-data på lagringsplatsen.

40

40

Smartfunktioner

Ange dina inställningar för att använda appar.

Programinställn.

Gör det möjligt för dig att konfigurera appmeddelandeinställningarna och visa grundläggande information om dina appar.

Autotid

Detta omvandlar den valda utlösartjänsten.

Inställningar för pushmeddelande

Ta emot meddelanden från valda tjänster.

Kanalbundna program

Aktivera eller avaktivera kanalbundna appar.

Det finns vissa kanaler som erbjuder ytterligare information eller tjänster.

Egenskaper

Se grundläggande info om appar.

Lås för video på begäran

Du kan låsa åtkomsten till VOD-innehåll (Video on Demand), baserat på dess klassificering.

" Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

41

Villkor och sekretesspolicy

Du måste granska och godkänna både reglerna och villkoren och sekretesspolicyn för att kunna använda App-tjänsterna.

Återställ Smart Hub

Återställ dina App-tjänster och Samsung-kontoinställningar som finns lagrade på enheten.

System

Inställning

Försök nu

Ställer in kanalerna och tiden när produkten installeras för första gången eller när den

återställs.

Språk

Försök nu

Du kan välja språket du vill använda för skärmmenyn, skivmenyn etc.

Det valda språket visas endast om det stöds.

Enhetshanterare

Försök nu

Installationsingångsenheter som används med den här produkten. Du kan kontrollera enhetslistan och justera inställningarna på den här menyn.

42

42

Tangentbordsinst.

Försök nu

Gör det möjligt för dig att konfigurera ett trådlöst USB-tangentbord som ansluts till produkten.

" Du kan bara använda tangentbordet när en QWERTY-tangentbordsskärm eller ett fönster visas i webbläsaren och App-skärmen.

Musinställningar

Försök nu

Gör det möjligt för dig att konfigurera en trådlös USB-mus som ansluts till produkten. Du kan använda musen i produktmenyn på samma sätt som du använder en mus på datorn.

"

Du kan bara använda musen när en skärm eller ett fönster visas i webbläsaren och App-skärmen.

Så här använder du en mus med produktmenyn:

1. Anslut USB-musen till produkten.

2. Klicka på huvudknappen du valde i musinställningarna. Den förenklade menyn visas.

3. Klicka på menyalternativen du vill använda.

" Beroende på modellen av USB HID är tangentbordet och musen eventuellt inte kompatibla med produkten.

" Vissa HID-tangentbordsknappar kanske inte fungerar.

" Kabelförsedda USB-tangentbord stöds inte.

" Vissa program kanske inte stöds.

" Om ett trådlöst HID-tangentbord inte fungerar på grund av störningar, kan du flytta tangentbordet närmare produkten.

43

Klocka

Försök nu

Ställer in aktuell tid och datum.

" Om schemavisning och timerinspelning är inställd med GUIDE, kanallistan eller menyn Info fungerar de baserat på tidsinformationen för TV-programmet. Om du ställer in klockläget till manuellt och ändrar tid manuellt kan funktionerna för schemavisning och timerinspelning bli begränsade eller fungera på fel sätt.

Lagringsenhetshanteraren

Försök nu

Formatera enhet

Försök nu

Formatera den valda enheten. Allt innehåll raderas från enheten.

Kontrollera enhet

Försök nu

Kontrollera för att se om det finns ett fel i den valda enheten.

Testa enhetsprestanda

Försök nu

Testa inspelningsfunktionen för enheten.

" Eftersom produktens tidsväxlingsfunktioner och andra implementerade funktioner kräver en viss mängd ledigt hårddiskutrymme kan den totala storleken som visas i "

Lagringsenhetshanteraren

" för inställningsmenyn variera från den hårddiskkapacitet som visas i bruksanvisningen.

44

44

Standardinspelningsenhet

Försök nu

Ändra platsen där du vill lagra inspelade filer.

Autoavst.

Försök nu

Sparar ström genom att slå av produkten automatiskt när ingen användaråtgärd märks på 4 timmar.

" Den här funktionen är inte tillgänglig när "Dela hårddisk" är inställd på

. För BD-F8-serien

Säkerhet

Försök nu

Den här funktionen fungerar i samspel med Blu-ray- och DVD-skivor som har tilldelats en

åldersklassificering eller numerisk klassificering som indikerar åldersnivå för innehållet.

Med hjälp av de här numren kan du kontrollera typerna av Blu-ray- och DVD-skivor som familjen kan titta på. När du öppnar den här funktionen visas säkerhetsskärmen.

Ange säkerhetslösenordet.

" Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är

0000.

BD-föräldraklass.

Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PINkod anges.

DVD-föräldraklass.

Förhindra uppspelning av DVD-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PIN-kod anges.

Ett större nummer indikerar att programmet endast är avsett för användning av vuxna.

Ändra PIN

Ändra den 4-siffriga PIN-koden som används för att komma åt säkerhetsfunktioner.

45

Allmänt

Försök nu

Du kan ändra alternativen som listas nedan för att passa dina önskemål.

Avancerad musikkop.

För BD-F8-serien

När du kopierar musikfiler kan informationen uppdateras automatiskt.

Kopieringstiden kan förlängas.

" Den här funktionen är endast tillgänglig när produkten är ansluten till nätverket.

Menytransparens

Försök nu

Justera transparensen för menyrutan.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Försök nu

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkade uppgifter med andra Samsungprodukter som har Anynet+-funktionen. För att använda den här funktionen ansluter du den här produkten till en Anynet+-TV från Samsung med en HDMI-kabel.

DivX® Video på begäran

Försök nu

Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa och spela DivX® VOD-innehåll.

46

46

Support

Fjärrhantering

Försök nu

Med fjärrhantering kan samtalscentret komma åt din produkt från Samsung via fjärrstyrning för att felsöka ett problem. För att använda det här programmet ska du godkänna avtalet med regler för tjänsten.

e-Manual (felsökning)

Kontrollera den e-manual som är lagrad i enheten för att få felsökningstips.

Programvaruuppdatering

Försök nu

Via menyn för programuppdatering kan du uppgradera produktprogrammet för att få bättre prestanda och ytterligare tjänster.

1. Välj

Inställn.

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Support

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Programvaruuppdatering

och tryck sedan på knappen

E

.

4. För att hämta uppdateringsprogramvaran och uppdatera nu väljer du

Uppdatera nu

och trycker sedan på knappen

E

. Se Uppdatera nu på den här sidan för detaljer.

5. För att låta produkten ladda ner uppdateringsprogramvaran automatiskt när den är tillgänglig väljer du

Automatisk uppdatering

och trycker sedan på knappen

E

.

" Uppdateringen är klar när produkten stängs av och sätt sedan på automatiskt igen.

" Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för tekniska fel hos produkten som orsakats av en instabil Internet-anslutning eller användarförsummelse under programuppgraderingen.

" När en systemuppgradering bearbetas visas "UPDATE" på frontpanelen.

47

Uppdatera nu

Du kan använda funktionen Uppdatera nu för att uppdatera programvaran genom nätverksanslutningen eller med en USB-flashenhet. Nätverksinstruktionerna anges nedan.

Instruktionerna för USB-flashenheten finns på nästa sida.

1. Välj

Uppdatera nu

och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för Uppdatera nu visas.

2. Produkten söker på raden för den senaste programvaruversionen.

3. Om ingen uppdatering hittas visas popup-fönstret ”Inga nya uppdateringar”. Tryck på knappen

E

för att avsluta.

4. Om en ny version hittas visas popup-fönstret Uppdatera begäran.

5. Välj

OK

. Produkten uppgraderar programvaran, stängs av och slås sedan på automatiskt.

6. Om du inte väljer

OK

eller

Avbryt

på en minut lagrar produkten den nya uppgraderingsprogramvaran. Du kan uppgradera programvaran senare med

Automatisk uppdatering

.

7.

Om du väljer

Avbryt

, så avbryter produkten uppgraderingen.

"

När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera programvarudetaljerna i produktinformationsavsnittet på skärmen Contact Samsung (Kontakta Samsung).

" Slå inte av spelaren under en programuppdatering. Det kan göra att spelaren inte fungerar.

Automatisk uppdatering

Du kan ställa in funktionen Auto Update (Auto-uppdatera) så att spelaren hämtar ny programvara för uppgradering när den är i auto-uppdateringsläge. I auto-uppdateringsläge slås spelaren av, men Internet-anslutningen är aktiv. Detta gör det möjligt för spelaren att hämta uppgraderingen automatiskt när du inte använder den.

1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja

Automatisk uppdatering

och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj önskad tid. Den här produkten kommer att uppdateras automatiskt vid den tidpunkt du ställt in eller efter avstängning. Om den hämtar ny uppgraderingsprogramvara tillfrågas du om du vill installera när du slår på spelaren.

" För att använda funktionen auto-lägesuppgradering måste spelaren anslutas till Internet.

48

48

Via USB

1. Besök sidan www.samsung.com.

2. Klicka på

SUPPORT

längst upp på sidan.

3. Ange produktens modellnummer i sökfältet. Nä du anger modellnummer visar en listruta produkter som matchar modellnumret.

4. Vänsterklicka på produktens modellnummer i menyn.

5. På sidan som visas bläddrar du nedåt och klickar på

Firmware Manuals & Downloads

.

6. Klicka på

Firmware

i mitten av sidan.

7. Klicka på

ZIP

-knappen i arkivkolumnen till höger på sidan.

8. Klicka på

Send

i den första popup-ruta som visas. Klicka på

OK

i det andra popupfönstret som visas för att hämta och spara firmware-filen på datorn.

9. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en enkel mapp med samma namn som zip-filen.

10. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.

11. Se till att skivenheten är tom och för in USB-flashenheten i USB-porten på produkten.

12. I produktmenyn går du till

Inställn.

>

Support

>

Programvaruuppdatering

.

13. Välj

Uppdatera nu

.

14. Produkten söker efter programvaran på USB-enheten. Om en ny version av programvaran hittas visas popup-fönstret Uppdatera begäran.

15. Välj

OK

. Produkten uppgraderar programvaran, stängs av och slås sedan på automatiskt.

" Ingen skiva ska matas in i spelaren när du uppgraderar programvaran med USB-värduttaget.

" När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera programvarudetaljerna i produktinformationsavsnittet på skärmen Kontakta Samsung.

" Slå inte av spelaren under en programuppgradering. Det kan göra att spelaren inte fungerar.

" Programuppgraderingar som använder porten för USB-värd får endast ske via ett USBflashminne.

49

Hantera satellitkanaler

För modellerna BD-F8909S, F8509S, F6909S

Hantera programnedladdningar via en satellitkanal.

Kontakta Samsung

Försök nu

Ange kontaktinformation för hjälp med produkten.

Återst

Försök nu

Återställer alla inställningar till standard, utom för nätverk och App-tjänst.

Standardlösenordet är 0000.

" Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är

0000.

50

Medieuppspelning

Din produkt kan spela upp innehåll som finns på Blu-ray-/DVD-/CD-skivor, USB-enheter och datorer. För att spela upp innehåll som finns på din dator måste du ansluta datorn och produkten till nätverket och installera AllShare-nätverksprogramvaran på din dator.

51

AllShare Play-skärmen

För alla media är huvudskärmen för AllShare-uppspelning det huvudsakliga sättet att få

åtkomst till och spela upp innehåll som sparats på en rad olika enheter, oavsett om de är direkt anslutna eller använder ditt nätverk.

Öppna AllShare Play-skärmen

För att få åtkomst till skärmen för AllShare-uppspelning väljer du

Foton, videor och musik

på startskärmen och sedan trycker du på knappen

E

.

Spela upp kommersiella videoskivor

1. Tryck på knappen för att öppna skivenheten.

2. Placera försiktigt en skiva i enheten med etikettsidan uppåt.

3. Tryck på knappen för att stänga skivenheten. Uppspelningen startar automatiskt.

" I TV-visningsläget fungerar knappen

som Timeshift istället för originalfunktionen, med uppspelning även om det finns en skiva isatt.

"

På startskärmen fungerar knappen

för uppspelning av multimedieinnehåll på skivan.

Spela upp filer på en USB-enhet

Det finns två sätt att spela upp eller visa multimediefiler som finns på en USB-enhet genom din spelare.

Metod 1

1.

Slå på produkten.

2. Anslut USB-enheten till USB-porten på spelarens frontpanel. Popup-fönstret för ny enhet ansluten visas.

" Om popup-fönstret inte visas går du till Metod 2.

3. Använd knapparna ▲▼ för att välja

Foton

,

Videor

,

Musik

eller

Allt innehåll

och tryck sedan på knappen

E

. AllShare Play-skärmen visas med en lista över enhetens innehåll.

Beroende på hur innehållet sorteras kan du se antingen mappar, individuella filer, eller både och.

4. Vid behov använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja en mapp och sedan trycker du på knappen

E

.

5. Välj en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen

E

.

6. Tryck på

RETURN

för att stänga en mapp eller

EXIT

för att återgå till TV-visningsläget.

Metod 2

1. Slå på produkten.

2. Anslut USB-enheten till USB-porten på produktens frontpanel.

3. Tryck på knappen

MENU

för att gå till startskärmen.

4. Välj

Foton, videor och musik

på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

5. Välj önskade

Foton

,

Videor

,

Musik

eller

Allt innehåll

och tryck sedan på knappen

E

.

52

52

6. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja önskad enhet och tryck sedan på knappen

E

.

Beroende på hur innehållet sorteras kan du se antingen mappar, individuella filer, eller både och.

7. Vid behov använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja en mapp och sedan trycker du på knappen

E

.

8. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen

E

.

9. Tryck på knappen

RETURN

för att stänga en mapp eller knappen

EXIT

återgå till startskärmen.

"

Om du sätter i en skiva när du spelar upp från en USB-lagringsenhet kommer enhetsläget automatiskt att ändras till ”Skiva”.

53

Använda funktionen AllSharenätverk

Med AllShare kan du spela upp videor, foton eller musik som finns på datorn eller din AllShare

-kompatibla produkt på enheten med ett trådlöst eller kabelanslutet nätverk. Observera att inspelat TV-innehåll som lagrats på den inbyggda hårddisken inte delas med andra enheter.

" En Samsung smarttelefon med installerad AllShare-app kan endast anslutas inom samma nätverk.

" En Samsung smarttelefon eller en PC som har AllShare Play-appen installerad kan anslutas till Bluray-produkten genom ett fjärrnätverk.

" För att ansluta enheter genom ett fjärrnätverk måste samma Samsung-konto användas för att logga in både på den här Blu-ray-produkten och på enheten som kör AllShare Play-appen.

" Mer information om att dela innehåll med AllShare i nätverk med färråtkomst finns i guiden

“Registrera på AllShare Play”, för att aktivera funktionen.

Så här hämtar du AllShare-programvaran

Med AllShare Play är det lätt att hämta och köra mediafiler från datorer och DLNAaktiverade enheter. Dock måste datorerna ha AllShare PC installerat och mobila enheter måste stödja AllShare Play.

Mer information finns på AllShares hemsida (http://www.allshareplay.com). Du kan stöta på kombatibilitetsproblem när du försöker spela upp media filer via en tredjeparts DLNA-server.

Spela upp innehåll som finns lagrat på din dator eller AllShare-enhet (DMS) via den här produkten (DMP).

1. Anslut produkten, din dator och/eller den AllShare-kompatibla enheten till samma trådlösa eller kabelbundna nätverk.

2. Följ anvisningarna i programinstallationsmanualen/bruksanvisningen för AllShare för att ställa in enheter och filer för uppspelning eller visning.

3. Välj

Foton, videor och musik

på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

. AllShareuppspelningsskärmen visas.

4. Välj typen av innehåll du vill spela upp -

Foton, Videor, Musik

eller

Allt innehåll

och tryck sedan på knappen

E

.

5. I listan över AllShare-anslutna enheter som visas väljer du din dator eller en annan

AllShare-kompatibel enhet och trycker sedan på knappen

E

. En skärm visar de tillgängliga filerna.

6. Välj en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen

E

.

54

54

Spela upp innehåll som finns på den inbyggda hårddisken på den här enheten

(DMS) via datorn eller smarttelefonen

(DMP)

För BD-F8-serien

(Endast tillgängligt med Samsung-telefoner som stöder AllShare-funktionen.)

1. Anslut produkten, din dator och/eller den AllShare-kompatibla Samsung mobiltelefonen till samma trådlösa nätverk.

2. I produktmenyn går du till

Inställn.

>

Nätverk

>

Allshare-inställningar

.

3. Ställ in

Dela hårddisk

som

.

4. Kör Allshare Play-programmet på telefonen eller på datorn.

5. Välj produkten som uppspelningsenhet och välj sedan filen du vill visa eller spela.

55

Kontrollera videouppspelning

Du kan styra uppspelning av videoinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator.

Beroende på skivan eller innehållet kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgängliga.

Knappar på fjärrkontrollen som används till videouppspelning

Knappar relaterade till uppspelning

Produkten spelar inte upp ljud i sökläge, långsamt läge och stegvis läge.

Tryck på knappen

för att återgå till uppspelning i normal hastighet.

-knappen : Startar uppspelning.

● '

-knappen : Stoppar uppspelning.

● ∑

-knappen : Pausar uppspelning.

Snabbspelning framåt

: Tryck på knappen

eller

. Varje gång du trycker på knappen

† eller

så ändras uppspelningshastigheten.

Uppspelning i Slow-motion

: Tryck på knappen

i pausläge. Varje gång du trycker på knappen

så ändras uppspelningshastigheten.

Uppspelning stegvis

: Tryck på knappen

i pausläge. Varje gång du trycker på knappen

∑ visas en ny ram.

Uppspelning med överhoppning

: Tryck på knappen

eller

under uppspelning. Varje gång du trycker på

eller

hoppar filmen till föregående eller nästa kapitel eller fil.

Använda skivmenyn, titelmenyn, popup-menyn och titellistan

Knappen

DISC MENU

: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa skivmenyn.

Knappen

TITLE MENU

: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa titelmenyn.

Om skivan har en spellista ska du trycka på knappen

Visa

för att gå till spellistan.

Knappen

POPUP MENU

: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa popupmenyn.

56

56

Använda verktygsmenyn

Under pausläge trycker du på knappen

TOOLS

.

Spela från början

: Välj om du vill gå till början av filmen och tryck sedan på knappen

E

.

Filmkommentar

: Filmkommentaren erbjuder information, såsom redaktör, cast, synops etc.

"

Filminformation finns tillgängligt om Filminformation finns på skivan och enheten är ansluten till ett nätverk.

Söka scen

: Du kan använda

Söka scen

för att starta en film på önskad scen, eller under uppspelning för att titta på filmen från en valfri scen.

" Om indexinformationen på filen är skadad eller om filen inte stöder indexindelning kan du inte använda funktionen

Söka scen

.

" Om du spelar AllShare Play efter att du har anslutit till en dator via nätverket stöds eventuellt inte

Söka scen

.

Söka titlar

: Om det finns mer än en film på skivan eller enheten väljer du alternativet för att starta en annan titel.

1. Välj

Söka titlar

och tryck sedan på knappen

E

.

2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja en titel och sedan trycker du på knappen

E

.

Sök kapitel

: Välj alternativet för att spela upp kapitlet du vill välja.

1. Välj

Sök kapitel

och tryck sedan på knappen

E

.

2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja en titel och sedan trycker du på knappen

E

.

57

Sök tidsfält

: Välj alternativet för att spela upp filmen från en vald tidpunkt.

1. Välj Search

Sök tidsfält

och tryck sedan på knappen

E

.

2. Använd sifferknapparna och ange den tidpunkt du vill gå till och tryck sedan på knappen

E

.

" Du kan använda knapparna ◀▶ för att gå framåt eller bakåt i filmen. Filmen går framåt eller bakåt en minut varje gång du trycker på knapparna ◀▶.

Läget Upprepa

: Välj det här alternativet för att upprepa en titel, ett kapitel eller ett specifikt avsnitt.

Av

: Välj detta för att återgå till normal uppspelning.

Titel

: Välj detta för att upprepa en vald titel.

Kapitel

: Välj detta för att upprepa ett valt kapitel.

Upprepa A-B

: Välj detta för att upprepa ett speciellt avsnitt.

1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja om du vill

Upprepa A-B

, och tryck sedan på knappen

E

.

2. Tryck på knappen

E

på det ställe där du vill att den upprepade uppspelningen ska starta (A). Starta filmen.

3. Tryck på knappen

E

på det ställe där du vill att den upprepade inspelningen ska sluta (B).

" Du måste ställa in punkt (B) vid minst 5 sekunders uppspelningstid efter punkt (A).

Helskärm

: Välj om du vill ange storleken på videobilden.

Ljudsynkning

: Välj detta för att ange ljudsynkning.

Rotera

: Välj om du vill rotera bilden.

Bildläge

: Välj detta för att ange bildläge.

Dynamisk

: Ökar skärpan och ljusstyrkan.

Standard

: Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.

Film

: Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.

Användare

: Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.

"

När du använder funktionen BD Wise visas inte den här menyn.

Ljud

: Välj detta för att ange önskat ljudspråk.

Undertext

: Välj detta för att ange önskad undertext.

58

58

Undertextinställ.

: Välj detta för att ange önskade alternativ för undertext.

Vinkel

: Välj detta för att visa en scen från en annan vinkel. Vinkelalternativet visar antalet vinklar som är tillgängliga för visning. När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en speciell scen kan du välja vinkelfunktionen.

BONUSVIEW-video

,

BONUSVIEW-ljud

: Välj detta för att ange önskad bonusvy.

Information

: Välj för att visa videofilinformation.

"

Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.

" Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller mer kan anstränga produktens funktion och stoppa uppspelningen.

Använda menyerna Visa och Alternativ

Använda menyn Visa

På en arkivskärm innehållande videofiler väljer du

Visa

och tryck på knappen

E

.

Datum

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.

Titel

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till titel.

Folder

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till mapp.

Spellista

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till spellista.

Titellista

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Listan Sortera till titel.

" Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.

59

Använda alternativmenyn

På en arkivskärm innehållande videofiler väljer du

Alternativ

och trycker på knappen

E

.

Spela upp vald

: Med

Spela upp vald

kan du spela upp den specifika filen. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media.

Skicka

: Välj

Skicka

för att överföra valda filer till appen (Picasa, Facebook etc) eller enheten. För att använda

Skicka

behöver du upprätta ett konto med platsen online och sedan logga in med inloggningsfunktionen.

Ta bort

: Välj alternativet för att radera en fil från enheten.

60

Kontrollera musikuppspelning

Du kan styra uppspelning av musikinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator.

Beroende på skivan eller innehållet kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgängliga.

Knappar på fjärrkontrollen som används till musikuppspelning

SIFFER

-knappar : Tryck på siffran för ett spår. Det valda spåret spelas upp.

● €‚

-knappen : Gå till nästa spår.

● '

-knappen : Stoppar ett spår.

Snabbuppspelning (endast Audio CD (CD-DA)

: Tryck på knappen

eller

. Varje gång du trycker på knappen

eller

så ändras uppspelningshastigheten.

-knappen : Pausar ett spår.

● ∂

-knappen : Spelar upp aktuellt spår.

60

Använda menyerna Visa och Alternativ

Använda menyn Visa

På uppspelningsmenyn väljer du

Visa

och knappen

E

.

Spår

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Spår.

Album

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Album.

Artist

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Artist.

Genre

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Genre.

Folder

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till mapp.

" Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.

Använda alternativmenyn

På en uppspelningsskärm innehållande musikfiler väljer du

Alternativ

och trycker på knappen

E

.

Spela upp vald

: Med

Spela upp vald

kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media. Se Upprepa spår på en musik-CD.

Skicka

: Välj att skicka den valda filen till andra enheter.

Rippa

: Rippningsfunktionen konverterar CD-ljud till mp3-format och sparar de konverterade filerna på en USB-enhet som är ansluten till produkten.

Information

: Välj detta för att se innehållsinformation:

Kodar

: Välj att hantera textkodningsalternativen.

Ta bort

: Välj alternativet för att radera filen från enheten.

" Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Alternativ variera eller inte visas.

61

Upprepa spår på en ljud-CD

Du kan ställa in produkten på att upprepa spåren på en ljud-CD (CD-DA/MP3).

1.

På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja i nedre högra hörnet på skärmen och sedan trycker du på knappen

E

.

2. Använd ▲▼ för att välja det upprepningsläge du vill ha

Av

,

En låt

eller

Alla

- och tryck sedan på knappen

E

.

Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD

Du kan ställa in produkten på att spela upp spåren slumpvis på en ljud-CD (CD-DA/MP3).

1.

På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja i nedre högra hörnet på skärmen och sedan trycker du på knappen

E

.

2. Använd ▲▼ för att ställa in läget för slumpvis uppspelning till

eller

Av

och tryck sedan på knappen

E

.

62

62

Skapa en spellista från en musik-CD

1. På uppspelningsskärmen väljer du knappen

Alternativ

och trycker sedan på knappen

E

.

Alternativmenyn visas.

2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja

Spela upp vald

, och trycker sedan på knappen

E

. Skärmen Välj uppsp. visas.

3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på knappen

E

. En bockmarkering visas till vänster om spåret.

4. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.

5. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen

E igen. Markeringen för spåret tas bort.

6. Använd knappen ▲▼ för att välja

Spela

och tryck sedan på knappen

E

.

Musikuppspelningsskärmen visas igen med endast de spår du har markerat. De valda spåren spelas upp automatiskt.

" Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en Audio CD (CD-DA).

" Om du har skapat en spellista ersätts

Spela upp vald

av

Redigera spellista

på verktygsmenyn.

"

På skärmen Välj uppsp. kan du också välja

Markera alla

,

Radera allt

och

Avbryt

. 1) Använd

Markera alla

för att markera alla spåren. Detta avbryter dina individuella spårval. När du trycker på knappen

RETURN

på fjärrkontrollen eller väljer knappen

Spela

och sedan trycker på knappen

E

visas alla spåren på musikuppspelningsskärmen och produkten börjar spela upp alla spår från

Spår 001. 2) Använd

Radera allt

för att avmarkera alla valda spåren på en gång. Välj sedan de individuella spåren eller

Markera alla

för att välja alla spår och tryck sedan på knappen

RETURN

på fjärrkontrollen. Om du inte använder

Markera alla

eller väljer individuella spår ändras inte spellistan. 3)

Avbryt

används för att avbryta alla ändringar du har gjort på skärmen Välj uppsp.

När du återgår till uppspelningsskärmen förblir spellistan oförändrad.

63

Rippa

1. Sätt i en USB-enhet i USB-uttaget på produktens framsida.

2. På uppspelningsskärmen väljer du knappen

Alternativ

och trycker sedan på knappen

E

.

Alternativmenyn visas.

3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja

Rippa

, och trycker sedan på knappen

E

. Skärmen Rippa visas.

4. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på knappen

E

. En bockmarkering visas till vänster om spåret.

5. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.

6. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen

E igen. Markeringen för spåret tas bort.

7. Välj sedan

Rippa

med knappen ▲▼ och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret

Rippa visas.

8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en enhet att lagra rippningsfilen och tryck sedan på knappen

E

.

" Under rippningen ska du inte koppla ur enheten när den pågår.

9. Om du vill avbryta rippningen av spåret ska du trycka på knappen

E

och sedan välja

Ja

.

Välj

Nej

för att fortsätta rippningen.

10. När rippningen är klar visas meddelandet "Rippningen slutfördes.". Tryck på knappen

E

.

11. Tryck på

RETURN

eller välj

Avbryt

och tryck sedan på knappen

E

för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen.

" Den här funktionen är inte tillgänglig med DTS-ljud-CD.

" Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.

" Denna funktion kommer att kodas till .mp3-format med 192 kbps.

" På rippningsskärmen kan du också välja

Markera alla

,

Radera allt

.

" Använd

Markera alla

för att markera alla spår och tryck på knappen

E

. Detta avbryter dina individuella spårval.

" Använd

Radera allt

för att avmarkera alla valda spåren på en gång.

64

64

Visa bildinnehåll

Du kan visa bildinnehåll som finns på en DVD, USB, mobil enhet eller dator.

Använda verktygsmenyn

Tryck på knappen

TOOLS

under uppspelning.

Föreg.

: Välj om du vill flytta den tidigare bilden.

Nästa

: Välj om du vill flytta nästa bild.

Starta bildspel/Stoppa bildspel

: Välj om du vill spela upp/pausa bildspelet.

Bildspelsinställningar

: Välj inställningarna för bildspel.

Hastighet

: Välj alternativet för att ställa in en bildspelshastighet.

Effekt

: Välj alternativet för att ställa in en bildspelseffekt.

Zoom

: Välj om du vill förstora den aktuella bilden. (Förstorad upp till 4 gånger)

Rotera

: Välj om du vill rotera bilden. (Detta roterar bilden antingen medurs eller moturs.)

Bakgrundsmusik

: Välj om du vill lyssna på musik när du tittar på ett bildspel.

Inställn.

: Välj bildläge och information.

" Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet. Alla alternativ kanske inte visas.

" För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik måste fotofilen vara i samma lagringsmedia som musikfilen. Dock kan ljudkvaliteten påverkas av bithastigheten hos MP3-filerna, storleken på fotot och kodningssättet.

"

Du kan inte förstora undertexten och PG-grafiken i helskärmsläget.

65

Använda menyerna Visa och Alternativ

Använda menyn Visa

På en arkivskärm innehållande fotofiler väljer du

Visa

och tryck på knappen

E

.

Datum

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.

Titel

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till titel.

Folder

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till mapp.

" Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.

Använda alternativmenyn

På en arkivskärm innehållande fotofiler väljer du

Alternativ

och trycker på knappen

E

.

Bildspel

: Låter bildspelet innehålla alla filer i den aktuella mappen utan markeringar.

Spela upp vald

: Med

Spela upp vald

kan du visa den specifika bilden. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media.

Skicka

: Välj

Skicka

för att överföra de valda filerna till Picasa, Facebook etc. För att använda Skicka behöver du upprätta ett konto med onlineplatsen och sedan logga in med inloggningsfunktionen.

Ta bort

: Välj alternativet för att radera filen från enheten.

66

DTV-funktioner

Titta på TV-kanaler

Efter att inställningen har gjorts kan du titta på TV-kanalen.

Använda kanalalternativet

Använda knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på knapparna nederst medan du tittar på en kanal.

SIFFER

-knappar : För att flytta TV-kanalen direkt trycker du på kanalnumren för den

önskade TV-kanalen.

PROG

-knappar : Tryck på den här knappen för att byta TV-kanaler.

INFO

-knappar : Tryck på den här knappen för att visa detaljerad information för den valda kanalen.

Knappen

Kanallista

: Tryck på den här knappen för att visa kanallistan.

67

Använda verktygsknappen

Tryck på knappen

TOOLS

medan du tittar på en kanal.

Bildläge

: Välj detta för att ange bildläge.

Dynamisk

: Välj den här inställningen för att öka skärpan.

Standard

: Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.

Film

: Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.

Användare

: Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.

" Den här menyn kan inte visas vid användning av BD Wise-funktionen.

Ljudspråk

: Välj detta för att ange önskat ljudspråk.

Dual I II

: Välj detta för att ange önskat ljud.

Lås aktuell kanal

: Du kan låsa en TV-kanal genom att ställa in PIN-kod.

" Den här menyn kan visas när landet är inställt på Nederländerna och sändningssignalen är kabel.

Antenn

: Välj detta för att ändra en signal.

Red. favoriter

: Välj detta för att redigera favoriter.

Signalinformation

: Välj detta för att kontrollera signalinformationen.

Ljudbeskrivning

: Välj detta för att lägga till en verbal beskrivning till huvudljudet som hjälp för personer med nedsatt syn.

Undertext

: Välj detta för att ange önskad undertext.

68

68

Redigera kanaler

Kanallista

1. Tryck på knappen

CH LIST

på fjärrkontrollen för att se alla sökta kanaler. Kanallistan visas.

2.

Tryck på knappen ◀ för att sortera kanaler. Du kan ändra listans ordning via namn eller nummer.

3. Tryck på knappen ▶ för att visa kanallistan enligt kanalläget. (Red. favoriter, Alla, TV,

Radio, Data/annat)

4. Välj önskad kanal och tryck sedan på knappen

E

. Den valda kanalen visas.

Redigera kanal

Du kan hantera de lagrade kanalerna.

1. Välj

Inställn

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Utsändning

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Redigera kanal

och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen Redigera kanal visas.

69

Använda knapparna på fjärrkontrollen

När skärmen Redigera kanal visas kan du hantera de valda kanalerna.

● a

: Välj detta för att ändra kanalnummer.

● b

: Välj det här alternativet för att låsa eller låsa upp kanaler.

{

: Välj detta för att ta bort den valda kanalen.

● }

: Välj detta för att markera alla kanaler.

Gå till

: Välj detta för att gå till en TV-kanal direkt.

● k

: Går till nästa eller föregående sida.

E

: Väljer önskad kanal.

● T

-knappen: Visar verktygsmenyn.

70

70

Visa Guide-skärmen

EPG-information (Electronic Programme Guide) tillhandahålls av sändningsansvariga. Med kanaltablåer från sändningsansvarig kan du ange de kanaler du vill titta på i förväg så att kanalen automatiskt ändras till vald kanal vid rätt tid. Kanalposten kan vara tom eller gammal, beroende på kanalstatus.

Använda alternativet för guideskärm

Tryck på knappen

GUIDE

på fjärrkontrollen.

Använda knapparna på fjärrkontrollen

När Guide-skärmen visas kan du hantera de valda kanalerna.

● a

: Välj detta för att söka önskad kanal och tid snabbt.

● b

: Välj detta för att ändra kategori. (Visa allt, TV, Radio)

{

: Välj det här alternativet för att reservera önskade TV-program. (Schemal. insp.,

Schemal. visn.)

Installera Schemahanteraren

Du kan reservera önskade TV-program med den här menyn. Kontrollera att klockan ställs före användning av den här funktionen.

1. Välj

Schemahanterare

på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Tryck på knappen

E

.

3. Välj

Schemal. visn.

eller

Schemal. insp.

och tryck sedan på knappen

E

.

4. Mata in ingångsalternativen och tryck sedan på knappen

E

.

"

Schemavisning och schemalagd inspelning visas inte i guide-vyn.

71

Använda text-tv-tjänsten

Om DTV-programmet stöder text-tv-signalen kan du använda text-tv-tjänsten. För att texttv-information ska visas korrekt på skärmen måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kan information saknas eller så kanske vissa sidor inte visas som de ska.

1. Tryck på knappen

TTX/MIX

när du tittar på en TV-kanal.

2. Om du trycker flera gånger i följd på

TTX/MIX

kan du ändra eller stänga text-tv-läget.

8

: Lagrar text-tv-sidorna.

● 4

: Visar text-tv:n på övre halvan av skärmen i dubbel storlek. För att flytta texten till nedre halvan av skärmen trycker du här igen. För normal visning trycker du en gång till.

● 9

: Håller kvar visningen av den aktuella sidan, om det finns flera undersidor som följer automatiskt. För att ångra trycker du igen.

Färgknappar (röd, grön, gul, blå) : Om FASTEXT-systemet används av sändningsbolaget

är olika ämnen på en text-tv-sida färgkodade och kan väljas genom att trycka på färgknapparna. Tryck på färgknappen som överensstämmer med ditt ämnesval. En ny färgkodad sida visas. Alternativen kan väljas på samma sätt. För att visa föregående eller nästa sida trycker du på överensstämmande färgknapp.

1

: Visar tillgänglig undersida.

● 2

: Visar nästa text-tv-sida.

● 3

: Visar föregående text-tv-sida.

● 6

: Visar index (innehåll) på sidan när som helst när du tittar på text-tv.

0

: Väljer text-tv-läge (LIST/ FLOF). Om knappen är nedtryckt i LIST-läget växlar du läget till läget för att spara lista. I läget för att spara lista kan du spara en text-tv-sida i en lista med knappen 8(lagra).

● 5

: Visar dold text (svar på frågesporter etc.) För att visa normal skärm trycker du igen.

● 7

: Krymper text-tv-visningen till att överlappa aktuell sändning.

72

72

Typisk text-tv-sida

Del

C

D

A

B

E

F

Innehåll

Valt sidnummer.

Sändningens kanalidentitet.

Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.

Datum och tid.

Text.

Statusinformation. FASTEXT-information.

" Text-tv-kontrollen TTX/MIX är bara tillgänglig när DTV-programmet stöder text-tv-signalen.

73

Avancerad funktion

Inspelning

Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme

Kontrollera standardinspelningsenheten och tillgänglig plats i lagringsenheten för inspelning.

(se ”Lagringsenhetshanteraren”)

" Minst 100 MB ledigt utrymme krävs för inspelning.

" Inspelningen avbryts om lagringsenhetens lediga utrymme blir mindre än 50 MB.

Anmärkningar för hårddiskskapacitet

För BD-F8-seriens modell

Den här produkten reserverar hårddiskkapacitet internt, enligt nedan, för implementering av funktioner, den reserverade delen används inte för inspelning. (Timeshift: 22 GB Funktionella syften: 5 GB)

Kapaciteten som visas på skärmen, ungefärligt tillgängligt inspelningsutrymme, har beräknats efter levereringsstatus och visas nedan.

Modellnamn

BD-F8900, F8900M, F8900N,

8900A, 8909S

BD-F8500, F8500M, F8500N,

8500A, 8509S

Leverantörsspecifikationer för hårddisk

1 TB

500 GB

Tillgänglig storlek

889 GB

431 GB

" Skärmen för hårddiskskapacitet: Tillverkaren beräknar hårddiskkapaciteten med 1 KB = 1 000 byte. Produktens operativsystem beräknar dock hårddiskkapaciteten med 1 KB = 1 024 byte, därför är den detekterade produktkapaciteten cirka 93 % av hårddisktillverkarens indikation.

Exempelvis för en 1 TB (1 000 GB) HDD, detekteras den här produkten som 931,3 GB.

"

Vi rekommenderar att du använder inspelade eller redigerade filer med produkten enbart i privat intresse.

74

74

Spela in den TV-kanal som du tittar på

1. Tryck på

PROG

eller sifferknapparna för att välja en TV-kanal du vill spela in.

2. Tryck på knappen

REC

.

3. Om du vill justera längden för inspelningen trycker du på knappen

E

.

4. Välj önskad inspelningslängd och tryck sedan på knappen

E

.

Pausa inspelning

1. Tryck på knappen

REC PAUSE

för att pausa inspelningen som pågår.

2. Tryck på knappen

REC

för att återuppta inspelningen.

Stoppa inspelningen

Tryck på knappen

'

för att stoppa pågående inspelning.

Uppspelningskontroll under inspelning

Under inspelning av en TV-kanal kan du söka scenen eller gå till början av inspelningen utan att påverka inspelning via funktionen Tidväxling.

1.

† …

-knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras uppspelningshastigheten.

1 →

2 →

3 →

4 →

5

1 →

2 →

3 →

4 →

5

2.

-knappen: Återgå till startpunkten för inspelningen.

3.

-knappen: Gå till samma scen med Live-TV.

4. l

-knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.

5. r

-knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.

75

6.

-knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer inspelningsförloppet.

7.

'

-knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas inspelningen.

Titta på andra kanaler under inspelning av en TVkanal

För BD-F8-serien

Vid visning av ett TV-program som spelas in kan du också titta på andra TV-kanaler. Under inspelning trycker du på

PROG

eller sifferknapparna för att ändra kanalen du vill titta på.

" Du kan titta på en gratis eller kodad kanal samtidigt som du spelar in en gratis TV-kanal. Om du spelar in en kodad kanal går det bara att titta på en gratis kanal.

" Inspelade filer som är kortare än 10 sekunder sparas inte.

Simultan inspelning

Simultan inspelning av två TV-kanaler

För BD-F8-serien

1. När en TV-kanal spelas in går du till en annan TV-kanal du vill spela in.

2. Tryck på knappen

REC

. Inspelningen startar.

" Det går inte att spela in två olika betalkanaler samtidigt.

" Om du vill spela in samtidigt som du tittar på en annan TV-kanal behöver du ansluta RFsatellitkablarna till ANT1 IN och ANT2 IN. För modellerna F8909S, F8509S

"

Även om du ansluter två CI (+) CAM till CAM-platsen kan du inte visa eller spela in två betalkanaler. För modellerna F8909S, F8509S

76

76

Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in

För BD-F8-serien

Du kan titta på andra kanaler samtidigt som du spelar in två TV-kanaler.

1. Tryck på

CH LIST

för att kontrollera vilken TV-kanal som går att titta på. Den blåfärgade

TV-kanalen i kanallistan är den som du kan flytta utan att stoppa redan påbörjade inspelningar.

2. Tryck på knappen

E

för att titta på den möjliga TV-kanalen. För att visa en kanal som inte visas i blått måste du först stoppa minst en av de aktuella inspelningarna.

Stoppa inspelningen

För BD-F8-serien

Om du tittar på en TV-kanal som håller på att spelas in

Tryck på knappen

'

.

Om du tittar på en TV-kanal som inte spelas in

Tryck på knappen

'

.

Simultan användning

Du kan spela upp en skiva eller använda andra funktioner under inspelning. Tryck på knappen

HOME

och välj sedan App- eller AllShare-funktionen. Du kan dock inte välja inställningsmenyn utan att stoppa inspelningen.

77

Tidsväxlingsfunktion

Du kan pausa Live-tv eller börja titta på TV-programmet från början där du startade tidsväxlingsfunktionen.

Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY

1.

När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen

.

2. Tidsväxlingsfunktionen startar och tidsväxlingsfältet visas. Live-TV visas på vänster sida om tidsväxlingsfältet.

Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE

1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen

.

2. Bilden av TV-programmet pausas och tidsväxlingsfältet visas.

(Pause) visas på vänster sida i tidsväxlingsfältet.

Tidsväxlingsinformation

Du kan se aktuell information om tidsväxlingsfunktionen.

1. Tryck på knappen

E

på fjärrkontrollen när tidsväxlingsfunktionen är aktiverad.

2. Tidsväxlingsfältet visas enligt nedan.

" Inställningarna för Tidsförskjutning behålls även om du byter till en annan kanal i användning av Tidsförskjutning. I detta fall stöds Tidsförskjutning för tidigare kanaler som historikfunktion.

(Tidsförskjutning för tidigare kanaler finns fortfarande tillgängligt)

" Om Tidsförskjutning startas med knappen Spela eller Pausa, behålls Tidsförskjutning till dess att knappen Stopp trycks ned. Om användning av Tidsförskjutning blir ej tillgänglig (t.ex. om du byter till ett annat program, en analog kanal eller byter ingångskällan) avbryts Tidsförskjutning utan varning och fortsätter automatiskt när källan ändras till Digital TV. 1) Historikfunktionen stöder endast registreringar om byten inom kanaler med Digital TV-källor. 2) Om du byter till en analog kanal slutar historik och Tidsförskjutning att fungera automatiskt. 3) Tidsförskjutning avslutas automatiskt när en annan meny väljs på startmenyn. (Avslutar funktionerna Tidsförskjutning och historik som användes.) 4) Om du går tillbaka till en Digital TV-kanal återupptas Tidsförskjutning automatiskt, om inget annat menyalternativ har öppnats på Startmenyn.

" 22 GB av den interna hårddisken reserveras för funktionen Tidsförskjutning.

78

78

Uppspelningskontrollknapp under tidsväxlingsfunktion är aktiverad

1.

† …

knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras uppspelningshastigheten.

1 →

2 →

3 →

4 →

5

1 →

2 →

3 →

4 →

5

2.

-knappen: Återgå till startpunkten för tidsväxlingen.

3.

-knappen: Visar samma scen med Live-TV.

4. l

-knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.

5. r

-knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.

6.

-knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer tidsväxlingsförloppet.

7.

'

-knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas tidsväxlingsfunktionen.

Stoppa tidsväxlingen

1. Om tidsväxlingsfältet inte är i pausläge eller tidigare läge trycker du på knapp

'

.

Meddelandet "

Vill du stoppa Timeshift?

" visas.

2. Välj knappen

OK

och tryck på knappen

E

för att stoppa Timeshift.

3. Om Timeshift-fältet är i pausläge eller tidigare läge ändras Timeshift-läget till Live-TV när du trycker på knapp

'

för första gången.

4. Tryck på knappen

'

igen så visas samma meddelande med bilden ovan.

5. Välj

Ja

och tryck sedan på knappen

E

.

79

Spela upp en inspelad titel

1. Välj

Foton, videor och musik

på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Inspelad TV

, och tryck sedan på knappen

E

. Listan för inspelad TV visas.

3. Välj önskad enhet och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj en titel du vill spela upp och tryck sedan på knappen

E

. Den valda titeln spelas upp.

Använda menyerna Visa, Filter och

Alternativ

Använda menyn Visa

På uppspelningsmenyn väljer du

Visa

och knappen

E

.

Titel

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till titel.

Datum

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.

Kanal

: Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till kanal.

" Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.

Använda filtermenyn

På uppspelningsmenyn väljer du

Filter

och knappen

E

.

Alla

: Visar TV-listan över samtliga inspelningar.

Ej sett

: Visar TV-listan över ej visade program.

80

80

Använda alternativmenyn

På en uppspelningsskärm eller en arkivskärm innehållande inspelade TV-filer väljer du

Alternativ

och trycker på knappen

E

.

Spela upp vald

: Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media. Se Upprepa spår på en musik-CD.

Lås

: Du kan låsa listan.

Lås upp

: Du kan låsa upp listan.

Ta bort

: Du kan radera filen från listan.

Radera delvis

: Du kan delvis ta bort en titel.

Dela

: Du kan dela en titel.

Byt namn

: Du kan döpa om en titel.

Hantera enhet

: Välj den här menyn för att hantera enheten.

" Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Alternativ variera eller inte visas.

81

Redigera den inspelade titeln

Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)

1. På skärmen

Inspelad TV

väljer du

Alternativ

och trycker sedan på knappen

E

.

2.

Välj

Dela

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj den titel du vill redigera.

4. Använd de uppspelningsrelaterade knapparna för att flytta till en delningspunkt och tryck sedan på knappen

E

.

5. Tryck på knappen

E

för att välja

Dela

.

6. Tryck på knappen

E

. Den delade titeln uppdelas i två delar och följande titlar minskas med ett i taget.

Dela en del av en titel (Radera delvis)

1. På skärmen

Inspelad TV

väljer du

Alternativ

och trycker sedan på knappen

E

.

2. Välj

Radera delvis

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj den titel du vill redigera.

4. Tryck på knappen

E

på startpunkten. Bilden och startpunkten visas i avsnittet för startpunkt för radering.

Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna.

5. Tryck på knappen

E

på slutpunkten. Bilden och slutpunkten visas i avsnittet för slutpunkt för radering.

6. Tryck på knappen

E

för att välja

Ta bort

.

7. Tryck på knappen

E

.

" Den minimala längden för det raderade avsnittet ska vara längre än 5 sekunder.

82

82

Kopiera

Kopiera videor, musik och foton

Endast modeller i F8-serien stöder kopiering av filer från hårddisken till en annan lagringsenhet och vice versa.

Innehåll

Musik

Foton

Videor

HDD/DISC/AllShare →

USB

Stöds

Stöds

Stöds

DISC/USB/AllShare →

HDD

Stöds

Stöds

Stöds

HDD/DISC/USB →

AllShare

Stöds

Stöds

Stöds

Skiva (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(stäng)/ DVD+RW/DVD-RW(stäng)) ; HDD eller USB

PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.

Sändningssignalen kan spelas in på extern eller intern hårddisk men kopieringsfunktionen stöds inte.

1. Tryck på knappen

HOME

. Startmenyn visas.

2. I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten till USB-porten på produktens frontpanel.

3. Välj önskad innehållstyp och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj önskat innehåll.

5. Välj

Alternativ

och tryck sedan på knappen

E

.

6. Välj

Skicka

och tryck sedan på knappen

E

. För att avbryta den pågående kopieringen trycker du på knappen

E

.

83

3D-funktioner

Visa DTV med 3D-effekt

Du kan uppleva 3D-effekt med live-TV och inspelade TV-program med 3D-innehåll.

1.

Under tiden du tittar på TV-programmet eller spelar upp inspelade TV-program, trycker du på knappen

3D

på fjärrkontrollen. 3D-menyn visas.

Sida vid sida

: Visar två bilder intill varandra.

Överst och nederst

: Visar en bild ovanför en annan.

2. Tryck på knapparna ◀▶ för att välja önskat 3D-läge och tryck sedan på knappen

E

.

3. Om du trycker på knappen

3D

en gång till under 3D-visning ändras den visade bilden till

2D-läge.

" Om du byter TV-kanal under tiden du tittar på DTV i 3D-läge med Sida vid sida ändras den visade bilden till 2D-läge automatiskt.

" När 3D-effekten för läget Sida vid sida aktiveras kan du inte justera 3D-läget.

" Om TV-program inte stöder Sida vid sida, Överst och nederst eller Autodetekteringsfunktionen visas inte 3D-menyvalet för OSD.

84

84

Logga in på ditt Samsung-konto

Innan du öppnar Filmer och TV-program eller appar rekommenderar vi att du loggar in på ditt Samsung-konto.

Följ stegen nedan för att logga in på Samsung-kontot:

1. När startskärmen visas trycker du på den a

knappen. Inloggningsskärmen öppnas.

2. Välj e-postfält och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för tangentbord visas.

3. Använd tangentbordet för att ange din e-postadress. Välj

Klart

och tryck sedan på knappen

E

. Inloggningsskärmen öppnas igen.

4. Välj lösenordsfält och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för tangentbord visas.

5. Använd tangentbordet för att ange lösenordet. Välj

Klart

och tryck sedan på knappen

E

. Inloggningsskärmen öppnas igen.

6. För att göra inloggningsprocessen enklare nästa gång väljer du

Logga in automatiskt

och sedan trycker du på knappen

E

.

7. Välj

Log. in

och tryck sedan på knappen

E

. Spelaren loggar in dig på ditt konto. Ditt konto för e-post visas längst ned på skärmen.

" Om du har valt

Logga in automatiskt

, kommer spelaren nästa gång du loggar in att ange din e-post och ditt lösenord. Allt du behöver göra är att välja

Log. in

.

" Om e-postadressen och lösenordet inte visas när inloggningsskärmen visas väljer du knappen med den nedåtriktade pilen intill e-postfältet och sedan trycker du på knappen

E

. En meny visas med alla registrerade konton. Välj ditt konto och tryck sedan på knappen

E

. Spelaren fyller i fälten för e-post och lösenord.

" Om du trycker på den a

knappen efter att du har loggat in visas popup-fönstret för Mitt konto.

I popup-fönstret kan du välja

Logga ut

,

Ändra kontoinformation

,

Koppla tjänstkonton

,

Ta bort konton från enheten

och

Inaktivera konto

.

" För att hyra filmer och köpa betalappar måste du har ett kreditkort registrerat på ditt konto.

Om du inte har registrerat ett kort väljer du

Ändra kontoinformation

. På sidan för Ändra kontoinformation väljer du

Registrera kort

, trycker på

E

och följer instruktionerna på skärmen.

85

Innan du använder filmer och

TV-program eller appar

Om du inte har installerat Smart Hub när du använder Filmer och TV-program eller Appar för första gången tillfrågas du av spelaren om du vill utföra installationen av Smart Hub.

1. På startskärmen väljer du antingen

Filmer och TV-program

eller

Apps

och sedan trycker du på knappen

E

. Om du har valt

Apps

går du till steg 4.

2. Om du har valt

Filmer och TV-program

, visas Smart Hub-popup-fönstret där du tillfrågas om du vill installera Smart Hub. Välj

Ja

och tryck sedan på knappen

E

.

Välkomstskärmen visas.

3. Välj

Start

och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen Smart Hub Terms & Conditions,

Privacy Policy visas.

4. På skärmen Smart Hub Terms & Conditions, Privacy Policy måste du granska och godkänna både reglerna och villkoren för Smart Hub och sekretesspolicyn för att använda Smart Hub.

5. Bläddra nedåt och klicka sedan på

Visa detaljer

för att granska hela dokumentet.

6. När du har läst klart bläddrar du uppåt till första inmatningsfältet och trycker på knappen

E

för att godkänna reglerna och villkoren och samtycka till sekretesspolicyn.

7. Tryck på knappen ▶ för att gå till skärmen för extra sekretessmeddelanden.

8. Klicka på

Visa detaljer

för att visa hela meddelandet.

9. När du är klar med läsningen bläddrar du uppåt till översta posten och trycker på knappen

E

.

" Du behöver inte samtycka till tilläggssekretessmeddelandet, men en eller flera av Smart TVfunktionerna eller funktionerna kanske inte blir tillgängliga om du inte gör det.

10. Tryck på knappen ▶ två gånger. Skärmen för slutförd installation visas. Tryck på knappen

E

.

86

86

Använda filmer och TV-spel

Du kan hämta eller strömma filmer mot betalning eller gratisfilmer och TV-program och visa dem på din TV.

87

1. Välj

Filmer och TV-program

på startmenyn och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj ett av alternativen Featured eller rekommenderade filmer och tryck sedan på knappen

E

. Sidan för filmen visas. Använd knappen ▼ för att gå längst ned på skärmen.

Välj

Favoriter

,

Aktuella

,

Filmer

,

TV-program

, eller

Köpt

, och tryck på knappen

E

. På sidan som visas använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja ett program eller en film och sedan trycka på knappen

E

. På skärmen Filmer och TV-program kan du också välja

Nyheter

,

Populärast

, och

Genrer

för att se program och filmer. Använd vid behov knapparna ▲▼◀▶ för att välja en genre och tryck sedan på knappen

E

. För att göra ett val på en sida och visa filmer och TV-program använder du knapparna ▲▼◀▶ för att göra ett val och sedan trycka på knappen

E

.

3. För att visa ett val väljer du

Titta nu

och sedan trycker du på knappen

E

. En urvalsskärm visas med en lista över olika platser från vilka du kan hyra filmen tillsammans med deras priser.

4. Välj en plats och tryck sedan på knappen

E

. Följ instruktionerna på skärmen för att starta filmen.

" Om du inte har loggat in på ditt Samsung-konto visas inloggningsskärmen efter steg 3 och du måste logga in.

" Om dinte har ett betalkort kopplat till ditt Samsung-konto visas en skärm för att registrera kort efter att du har loggat in. Följ instruktionerna på skärmen. Du måste ha ett betalkort registrerat på ditt konto för att hyra filmer och köpa avgiftsbelagda appar.

88

Använda appar

Du kan hämta program från Internet, och öppna olika gratis och avgiftsbelagda program och visa dem på TV:n. För att öppna vissa program krävs ett Samsung-konto.

App-skärmen i korthet

88

Rekommenderas

: Visar rekommenderat innehåll som hanteras av Samsung.

Mina appar

: Visar ditt personliga galleri av program som går att redigera på skärmen Fler program.

Fler program

: Välj alternativet för att få åtkomst till skärmen Fler program där du kan lägga till, modifiera och radera program och se alla hämtade program.

Featured-program

: Använd knapparna ▲▼◀▶ för att markera det Feature-program som markerats och sedan trycka på knappen

E

. Information om featured-programmet visas.

Hämta program

Du kan hämta olika avgiftsbelagda eller gratis program genom Samsung Apps.

1. På appskärmen väljer du

Samsung Apps

, och trycker sedan på knappen

E

. Skärmen för

Samsung Apps visas.

2. Överst på skärmen, under

Nyheter

, visas en serie nya appar. Använd knapparna ◀▶ för att bläddra igenom listan till höger eller vänster och sedan välja en app. Tryck på knappen

E

för att se mer information om appen. Om appen är gratis väljer du

Ladda ner

, och trycker sedan på knappen

E

för att hämta appen. Om det är en avgiftsbelagd app väljer du

Köp

, trycker på knappen

E

och följer sedan instruktionerna på skärmen.

" För att köpa en app måste du vara inloggad på ditt Samsung-konto och ha ett betalkort registrerat på kontot. Tryck på den a

knappen på fjärrkontrollen för att logga in.

"

Om du inte har registrerat ett kort ska du efter att du loggat in trycka på den a

knappen igen och sedan välja

Ändra kontoinformation

i det popup-fönster som visas. På sidan för Ändra kontoinformation väljer du

Registrera kort

, trycker på

E

och följer instruktionerna på skärmen.

" Du kan också utvärdera och hämta appar från kategorierna som är listade till vänster på skärmen.

För instruktioner, se steg 4.

89

3. Om appen är nedladdad väljer du

Kör

, och trycker sedan på knappen

E

för att köra appen. Om du vill köra appen senare trycker du på knappen

RETURN

. Oavsett vilket visas ikonen för appen på appskärmen.

4. För att se fler appar använder du knapparna ▲▼◀▶ för att flytta till kategorilistan på vänster sida av skärmen.

5. Använd knapparna ▲▼ för att välja en kategori. Varje gång du flyttar markeringen till en annan kategori visas en annan uppsättning av programmen till höger.

6. Använd knappen ▶ för att gå till programmen och knapparna ▲▼◀▶ för att flytta från app till app.

7. För att se mer information om en app väljer du den och sedan trycker du på knappen

E

.

8. För att hämta appen följer du anvisnignarna i steg 2 och 3.

Starta ett program

1. Välj

Apps

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. På appskärmen använder du ▲▼◀▶ för att välja en app och trycker sedan på knappen

E

. Appen startar.

90

90

Använda skärmen Fler program

91

På skärmen Fler program listas alla program du har hämtat och där kan du:

Sortera program på skärmen Fler program via

Hämtningsdatum

,

Senast öppnade

och

Titel

.

Använd ett antal funktioner på Redigera meny för appar som finns listade i avsnittet Mina appar på appskärmen, inklusive uppdateringsappar, flytt av appar till en mapp, radering av appar från My Apps och låsning av appar.

Starta appar.

Sortera appar

Följ stegen nedan för att sortera program på skärmen Fler program:

1. Välj

Apps

på startmenyn och tryck sedan på knappen

E

.

2. På app-skärmen använder du knappen ▼ för att gå till punkten för Fler program längst ned på sidan och sedan trycka på knappen

E

.

3. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Visa

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

4. I menyn som visas väljer du

Hämtningsdatum

,

Senast öppnade

eller

Titel

, och sedan trycker du på knappen

E

. Programmen på skärmen Fler program sorteras med de kriterier du har valt.

Använda alternativmenyn

Lås/Upplåst

Genom att använda funktionen Lås/Upplåst och säkerhets-PIN kan du lås program så de inte kan startas vare sig på skärmen för program eller skärmen Fler program. Standardlösenordet

är 0000.

1.

På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Lås/Lås upp

och tryck sedan på knappen

E

.

3. När låstjänsten visas anger du PIN-koden med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

4. För att låsa ett program väljer du programmet och trycker sedan på knappen

E

. Ett lås visas på appen. Upprepa låset för andra, individuella appar.

5. För att låsa upp en låst app väljer du programmet och trycker sedan på knappen

E

.

6. För att låsa alla appar samtidigt använder du knapparna ▲▶ för att välja

Lås alla

och sedan trycker du på knappen

E

.

7. För att låsa upp alla appar samtidigt använder du knapparna ▲▶ för att välja

Lås upp alla

och sedan trycker du på knappen

E

.

8. Tryck på knappen

RETURN

två gånger för att återgå till skärmen Appar. De låsta apparna visar ett lås på övre högra sidan.

92

92

Redigera apparna

Med Redigera mina appar kan du lägga till appar till och ta bort appar från Mina appar.

Dessutom kan du ändra position för en app i Mina appar.

Lägg till en app till Mina appar

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Redigera apparna

och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen för Redigera mina appar visas.

3.

Välj en fullfärgsapp från övre raden av appar och tryck sedan på knappen

E

.

Fullfärgsapparna visas i området för Mina appar nedan och appikonen i övre raden är gråmarkerad.

"

Gråmarkerade appar finns redan i Mina appar.

4. När du återgår till skärmen Appar visas appen i områet Mina appar.

Radera en app från Mina appar

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Redigera apparna

och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen för Edit Redigera mina appar visas.

3. Välj den app du vill radera från Mina appar och tryck på knappen

E

och sedan på

▲▼◀▶ i riktningen mot X. Popup-föstret Ta bort från mina appar visas.

4. Välj

Ja

och tryck sedan på knappen

E

.

5. När du återgår till skärmen Appar har appen tagits bort från Mina appar.

93

Flytta en app i Mina appar

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Redigera apparna

, och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen för Redigera mina appar visas.

3. Välj den app du vill flytta i My Apps (Mina appar), tryck på knappen

E

och tryck sedan på knappen ▲▼◀▶ för att flytta appikonen i pilarnas riktning (<, >, ^, etc.) som visas runt appikonen. Appikonen flyttas i den riktning du har valt.

4. Efter att du har placerat app-ikonen där du vill trycker du på knappen

E

.

5. När du återgår till skärmen Appar placeras appen på den plats du har valt.

Skapa mapp

Med Skapa mapp kan du skapa en mapp på skärmen Fler program där du kan lägga till program.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Skapa mapp

och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för Ange mappnamn visas.

3. Tryck på knappen

E

. Tangentbordet visas.

4. Välj knappen

Rensa

på höger sida och tryck sedan på knappen

E

för att ta bort

Mapp

1

från inmatningsfältet. Använd sedan tangentbordet för att ange namnet du vill ha på mappen.

5. Välj

Klart

nere till höger när du är klar och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret visas.

6. Välj

OK

och tryck sedan på knappen

E

. Den nya mappen visas i listan över appar till vänster på skärmen.

94

94

Flytta t. mapp

Med Flytta till mapp kan du flytta appar till en mapp du önskar.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Flytta t. mapp

och tryck sedan på knappen

E

. Skärmen för Flytta till mapp visas.

3. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att gå till en app och tryck sedan på knappen

E

för att välja appen. En bockmarkering visas i övre vänstra hörnet på appen.

4. För att avmarkera en app trycker du på knappen

E

. Bockmarkeringen döljs.

5. Upprepa steg 3 för att välja ytterligare appar.

" För att välja alla hämtade appar väljer du

Markera alla

längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen

E

. För att avmarkera alla appar väljer du

Avmark. alla

längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen

E

.

6. När du är klar väljer du

Välj mapp

till höger på skärmen och trycker sedan på knappen

E

.

Popup-fönstret för Ange mappnamn visas.

7. I popup-fönstret för Välj mapp använder du knapparna ▲▼ för att välja mappen du vill flytta apparna du har valt till och sedan trycker du på knappen

E

.

8. Popup-fönstret för Flyttade appar visas. Tryck på knappen

E

.

9.

För att öppna en mapp använder du knapparna ▲▼◀▶ för att markera mappen och sedan trycker du på knappen

E

.

Byt mappnamn

Med Döp om mapp kan du döpa om en befintli mapp.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Byt mappnamn

och tryck på knappen

E

. Skärme Döp om mapp visas och en mapp markeras.

3. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att markera en mapp du vill ha och tryck sedan på knappen

E

. Popup-fönstret för Byt namn visas.

4. Tryck på knappen

E

. Tangentbordet visas.

95

5. Ange det nya namnet på mappen. När du är klar väljer du

Klart

till höger på skärmen och trycker sedan på knappen

E

. Popup-fönstret Döp om visas igen med det nya namnet.

6. Välj

OK

och tryck sedan på knappen

E

. Mappen döps om.

7. Välj

Stäng

till höger på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

Ta bort

Radering gör det möjligt för dig att radera appar och mappar från skärmen för Mina appar.

Om det finns appar i en mapp raderas både mappen och apparna samtidigt. Radera borttagna appar permanent. Om du bestämmer dig för att du vill använda en app du har raderat måste du ladda ner den igen.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲▶ för att gå till

Alternativ

längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Ta bort

och tryck sedan på knappen

E

. Raderingsskärmen öppnas.

3. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att gå till en app eller mapp och tryck sedan på knappen

E

för att välja appen. En bockmarkering visas i övre vänstra hörnet på appen du har valt.

4. För att avmarkera en app trycker du på knappen

E

. Bockmarkeringen döljs.

5. Upprepa steg 3 för att välja ytterligare appar eller mappar.

" För att välja alla hämtade appar väljer du

Markera alla

längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen

E

. För att avmarkera alla appar väljer du

Avmark. alla

längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen

E

.

6. Efter att du har gjort alla dina val väljer du

Ta bort

längst uppe på skärmen och sedan trycker du på knappen

E

. Popup-fönstret för radering visas.

7. Välj

Ja

och tryck sedan på knappen

E

. Alla appar du har valt raderas.

" Du kan inte omedelbart radera en låst app eller mapp. Om du väljer en låst app eller mapp att radera visas popup-fönstret för Låst sjänt när du har genomfört steg 7. Ange säkerhets-PIN i popup-fönstret och tryck sedan på knappen

E

. Låset frigörs och appen eller mappen raderas.

96

96

Uppdat. appar

Om programmet kräver uppdatering till den senaste versionen väljer du

Appar

och sedan väljer du

Fler program

. På skärmen Fler program väljer du

Uppdatera appar

och välj sedan programmet från listan. Programmet startar uppdateringen till den senaste versionen.

Uppdatera appar

visas dock bara på skärmen när uppdateringen är nödvändig.

Screen Mirroring

För BD-F8-seriens modell

Funktionen Screen Mirroring gör det möjligt för dig att visa skärmen för smarttelefonen eller android-tablet-enheten på TV:n du har anslutit till produkten.

1. När Blu-ray-enhetens startskärm visas trycker du på den

}

knappen på fjärrkontrollen.

Popup-fönstret för Screen Mirroring visas.

2. Starta AllShare Cast på enheten.

3. På enheten söker du efter namnet på produkten i listan över tillgängliga enheter och markerar det.

4. TV:n visar en PIN-kod. Ange denna PIN-kod på enheten.

97

5. TV:n visar ett anslutningsmeddelande (exempelvis Connecting to Android_92gb...) och visar sedan anslutningsmeddelandet.

6. Efter några sekunder visas skärmen för din enhet på TV-skärmen.

7. Avsluta Screen Mirroring genom att trycka på knappen

EXIT

eller

RETURN

på fjärrkontrollen eller inaktivera funktionen Screen Mirroring på smarttelefonen.

" Du kan ansluta till en enhet som stöder AllShare Cast. Observera att anslutning av sådan enhet eventuellt inte stöds helt beroende på tillverkare. Mer information om mobilanslutningsstöd finns på tillverkarens hemsida.

" När du använder funktionen Screen Mirroring kan video bli ryckig eller också kan ljudet ibland försvinna, beroende på miljö.

"

Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Screen Mirroring. Innan du använder funktionen

Screen Mirroring rekommenderar vi starkt att du inaktiverar Bluetooth-funktionen på smarttelefonen eller smartenheten (tablet etc.).

" Screen Mirroring är endast tillgängligt med mobila enheter som stödjer AllShare Cast eller

Trådlös spegelvändning. Mer information finns på mobiltillverkarens hemsida.

98

Använda webbläsaren

Du kan öppna Internet med webbläsarprogrammet.

Välj

Webbläsare

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

" När du kör webbläsaren med spelaren ansluten via HDMI till en BD Wise-kompatibel TV – och

BD Wise är på – maximeras webbläsaren till att fylla skärmen och TV:ns upplösning ställs in på optimal upplösning automatiskt.

" Webbläsaren är inte kompatibel med Java-program.

" Om du försöker hämta en fil och filen inte går att spara visas ett felmeddelande.

" E-commerce, för köp av produkter online, stöds inte.

" ActiveX stöds inte.

" Åtkomsten kan blockeras till vissa webbplatser eller till webbläsare som drivs av vissa verksamnheter.

98

Link Browsing och Pointer Browsing

Webbläsaren erbjuder två typer av sökning, Pointer Browsing och Link Browsing. När du startar webbläsaren för första gången är Pointer Browsing aktivt. Om du använder en mus för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi att du låter Pointer Browsing vara aktiverat. Om du använder din fjärrkontroll för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi att du ersätter Pointer Browsing med Link Browsing. Link Browsing flyttar en markering från en länk till nästa i webbläsaren och är mycket snabbare än Pointer Browsing om du använder fjärrkontroll.

För att aktivera Link Browsing följer stegen nedan:

1. Använd knapparna ▲▼◀▶ på fjärrkontrollen för att flytta pekaren till ikonen för Link

Browser längst uppe på skärmen. Link Browser-ikonen är den tredje ikonen från höger.

Pekaren ligger i rätt position om ikonen blir blå och orden "Länkbläddring" visas på skärmen.

2. Tryck på knappen

E

. Link Browsing är aktiverat och förblir aktiverat när du öppnar webbläsaren.

99

En översikt över kontrollpanelen

Kontrollpanelen som löper över hela överdelen på skärmen, har en rad ikoner som börjar med numret på praktiska funktioner. Ikonerna beskrivs nedan, med början på ikonen längst till vänster på skärmen.

100

: Flyttar till föregående sida.

: Går till nästa webbsida.

: Visar bokmärken och historikskärm. Du kan bokmärka den aktuella sidan, välja ett befintligt bokmärke och redigera och radera bokmärken. Du kan också visa din webbläsarhistorik och välja en sida du vill besöka igen.

: Går till startskärmen för webbläsaren.

: Gör det möjligt för dig att ange en sidadress manuellt med popupfönstret för tangentbordet.

: Laddar om den aktuella sidan så att den uppdateras på skärmen.

: Lägger till den aktuella sidan till bokmärken.

100

: Gör det möjligt för dig att söka efter information genom att ange ord och tecken med popup-fönstret för tangentbordet. Se Använda tangentbordets popupfönster.

: Gör det möjligt för dig att förstora eller förminska skärmen med olika procenttal.

: Slår på BIB-funktionen.

: Gör det möjligt för dig att växla mellan Pointer Browsing och Link Browsing.

: Gör det möjligt för dig att konfigurera inställningarna för webbläsaren. Se Använda inställningsmenyn.

: Stänger webbläsaren.

Använda tangentbordets popup-fönster

När du klickar på , eller öppnar ett data- eller textinmatningsfält och sedan trycker på knappen

E

visas tangentbordets popup-fönster.

För att använda tangentbordets popup-fönster med fjärrkontrollen följer du stegen nedan:

1. Använd knapparna ▲▼◀▶ på fjärrkontrollen för att gå till markeringen för en bokstav eller siffra.

2. Tryck på knappen

E

för att ange bokstaven eller siffran i inmatningsfältet.

3. För att visa versaler flyttar du markeringen till

Caps

överst till vänster och trycker på knappen

E

. Tryck på knappen

E

igen med

Caps

markerat för att få åtkomst till små bokstäver igen.

4. För att öppna symboler och ytterligare punkteringsmarkeringar markerar du knappen

123#&

till vänster och trycker sedan på knappen

E

.

5. För att radera ett tecken du har angett går du till markeringen för ← och sedan trycker du på knappen

E

.

6. För att radera alla tecken du har angett flyttar du markeringen till knappen

Rensa

och sedan trycker du på knappen

E

.

7. När du är klar med inmatningen flyttar du markeringen till knappen

Klart

och trycker på knappen

E

.

"

Om du har ett trådlöst tangentbord anslutet till din spelare kan du använda det trådlösa tangentbodet för att ange tecken, siffror, symboler och punktering. Observera att det trådlösa tangentbordet bara fungerar när popup-meddelandet för tangentbordet visas och bara kan användas för att ange bokstäver, siffror, symboler och punktering.

101

Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet

För att öppna alternativen i popup-fönstret för tangentbordet markerar du knappen längst ned till vänster på tangentbordet och sedan trycker du på knappen

E

.

Språk

: Välj språk för tangentbordet. Du kan välja engelska, franska, ryska etc.

Rekommenderad text

: Tangentbordet föreslår ord när du skriver in text. Du kan sätta funktionen i läget

eller

Av

.

Förutsäg nästa bokstav

: Tangentbordet föreslår nästa bokstav när du anger bokstäver.

Förslagen visas i en ring runt bokstaven du precis har angett. Du kan välja en förslagen bokstav eller gå till en annan. Du kan sätta funktionen i läget

eller

Av

.

Använda menyn Inställningar

Inställningsmenyn innehåller funktioner som styr hur webbläsaren används och funktioner för webbläsarsäkerhet. För att öppna inställningsmenyn markerar du ikonen på kontrollpanelen och trycker på knappen

E

. För att välja ett alternativ i inställningsmenyn markerar du alternativet och trycker sedan på knappen

E

.

Aktivera Ta/Inaktivera Ta

: Slår på och av Grabber-funktionen. När Grabber-funktionen

är på kan du flytta en webbsida uppåt och nedåt utan att dra i rullningsfältet. Grabberfunktionen är bara tillgänglig med Pointer Browsing.

102

102

Godkända webbplatser

: Gör det möjligt för dig att begränsa barnens åtkomst till olämpliga webbsidor genom att bara tillåta åtkomst till webbsidor du har registrerat.

Varje gång du öppnar den här funktionen visas PIN-skärmen. Första gången du öppnar den här funktionen anger du standard-PIN-koden, 0000, med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Du kan ändra PIN-koden med funktionen för att återställa lösenord för godkända platser. Se nedan.

Funktion för godkända webbplatser

: Slår på och av funktionen för godkända platser.

Återst. lösen. för Godkända webbplatser

: Ändra lösenordet för godkända platser.

L. t. akt. webbp.

: Gör det möjligt för dig att lägga till den aktuella webbsidan till listan över godkända platser.

Hantera Godkända webbplatser

: Gör det möjligt för dig att skriva in URL-adresser för att lätta till listan över godkända platser och radera platser från listan över godkända platser. Om du slår på den här funktionen och inte har lagt till några platser till listan över godkända platser kan du inte öppna några Internet-platser.

Privat bläddring på/av

: Aktivera eller avaktivera sekretessläget. När sekretessläget är aktiverat sparar inte webbläsaren några URL-adresser till platser du har besökt. Om du vill aktivera sekretessläget väljer du

OK

. Om sekretessläget körs visas ikonen "Stop" framför URL-adressen längst uppe på skärmen. För att avaktivera sekretessläget markerar du det igen när sekretessläget är aktiverat.

BIB-inst.

: Du kan ställa in önskad BIB-position.

Inst. för webbläsare

Ange som startsida

: Du kan ange webbläsarens startsida.

Popup-block.

: Slår på och av popip-blockeraren.

Sidblockering

: Du kan avgöra om du vill blockera annonser och välja URLadresserna för vilka annonserna blockeras.

Allmänt

: Du kan radera personlig information, exempelvis webbsideshistorik och sökdata (cookies etc.) och återställa alla inställningar för webbläsaren till fabriksstandard.

Kodar

: Du kan ställa in kodningsinställningen för webbsidor på automatisk eller välja kodningsformat manuellt från en lista.

103

Pekare

: Du kan ställa in hastigheten för markören när markören är inställd på

Pekare och köra Smart Cursor

och

Av

.

Webbläsarinformation

: Displays the version number and copyright information for the Web Browser.

Hjälp

: Visar versionsnummer och upphovsrättsinformation för webbläsaren.

" Beroende på webbsida kanske vissa av webbläsarens inställningsfunktione inte är aktiverade.

Funktionerna som inte är aktiverade är gråmarkerade och får inte användas.

104

Länka dina Internet-tjänstekonton till spelaren

Funktionen för att länka tjänstekonton gör det möjligt för dig att länka spelaren till dina konton med Internet-tjänster, såsom Pandora, så att spelaren kan logga in dig på tjänsten automatiskt när du startar appen för tjänsten.

För att skapa en länk för ett tjänstekonto följer du stegen nedan:

1. På startskärmen trycker du på den a

knappen på fjärrkontrollen för att logga in på ditt

Samsung-konto.

2. Efter att du har loggat in trycker du på den a

knappen på fjärrkontrollen igen.

3. Välj

Koppla tjänstkonton

i popup-fönstret för Mitt konto och tryck sedan på knappen

E

.

4. På skärmen för Länka tjänstekonton väljer du tjänsten du vill länka till spelaren och trycker på knappen

E

.

5. Välj

Reg.

och tryck sedan på knappen

E

.

6. På skärmen för ID och Lösenord anger du det ID du använder för att logga in på tjänsten du har valt med popup-rutan för tangentbordet. När du är klar väljer du

Klart

och trycker sedan på knappen

E

.

7. Upprepa samma process för lösenordet. När du är klar väljer du

Klart

och trycker sedan på knappen

E

.

8. Välj

OK

och tryck sedan på knappen

E

.

104

BD-Live-inst.

BD-LIVE™

För BD-F8-serien

När produkten är ansluten till nätverket kan du använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.

Som standard är minnet konfigurerat och kräver inga separata inställningar. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme och stör BD-Live-funktionerna, ta bort BD-data för att frigöra minne.

1. Välj

Inställn.

på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

2. Välj

Nätverk

och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

BD-Live-inst.

och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj

Radera BD-data

och tryck sedan på knappen

E

.

5. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.

6. Välj en post från listan över BD-LIVE-tjänstinnehållen som tillhandahållits av skivtillverkaren.

105

BD-LIVE™

För BD-F6-serien

När spelaren har anslutits till nätverket kan du använda flera filmrelaterade tjänster, med en

BD-LIVE-kompatibel skiva.

1. Sätt i ett USB-flashminne i USB-uttaget på spelarens framsida och kontrollera

återstående minne. Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att passa

BD-LIVE-tjänster.

2. Välj

Inställn.

, på startskärmen och tryck sedan på knappen

E

.

3. Välj

Nätverk

och tryck sedan på knappen

E

.

4. Välj

BD-Live-inställningar

och tryck sedan på knappen

E

.

5. Välj

BD Data Management

och tryck sedan på knappen

E

.

6. Välj

Välj enhet

och tryck sedan på knappen

E

.

7. Välj USB-enhet och tryck sedan på knappen

E

.

8. Sätt i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.

9.

Välj ett alternativ från lista över BD-LIVE-tjänsteinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren.

"

Det sätt du använder BD-LIVE på och det innehåll som erbjuds kan variera beroende på skivtillverkare.

106

Appendix

Format som stöds

Filtillägg

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.3gp

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Videofiler som stöds

Innehåll

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

MOV

FLV

VRO

VOB

PS

TS

SVAF

Video Codec Upplösning

DivX 3.11 / 4 / 5

/ 6

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/

HP

Motion JPEG

Microsoft

MPEG-4 v3

Window Media

Video v7,v8,v9

1920x1080

(WMV v7,v8,

MSMPEG4 v3

: 1280x720)

Bildrutehastighet

(fps)

Bithastighet

(Mbsp)

6~30 30

MPEG2

MPEG1

Audio Codec

Dolby Digital

LPCM

ADPCM(IMA,

MS)

AAC

HE-AAC

WMA

Dolby Digital

Plus

MPEG(MP3)

DTS (Core)

WebM

VP6

MVC

VP8

640x480

1920x1080

24/25/30

6~30

4

60

20 Vorbis

Begränsningar

Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan spelas om det är något problem med innehållet.

Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller om filen i sig är korrupt.

107

Filer med högre bithastighet/bildfrekvens än de som indikeras i tabellen ovan kan hoppa i ljud och bild vid uppspelning.

Sökfunktionen (Hopp) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.

När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning kan videouppspelningen hoppa beroende på nätverkshastigheten.

Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med produkten.

Videodekoder

Stöder upp till H.264 nivå 4.1. (Stöder inte FMO/ASO/RS)

Stöder inte VC1/AP/L4.

CODEC förutom WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6

Under 1280 x 720: max 60 bildrutor.

Över 1280 x 720: max 30 bildrutor.

Stöder inte GMC 2 eller högre.

Stöder SVAF (överst/nederst, sida vid sida).

Stöder BD MVC Spec.

Audiodekoder

Stöder WMA 10 PRO (upp till 5.1).

Stöder inte förlustfri WMA.

Stöder ADPCM IMA,MS.

Stöder inte ADPCM (A-Law, μ-Law).

Stöder inte QCELP/AMR NB/WB.

Stöder vorbis (upp till 2ch).

Stöder DD+ (upp till 7.1ch).

DivX-undertextfilformat som stöds

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

" Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och bildrutehastighet.

108

108

Filformat som stöder undertext

Extern

Intern

Namn

MPEG-4 Timed text

SAMI

SubRip

SubViewer

Mikro-DVD

SubStation Alpha

Advanced SubStation Alpha

Powerdivx

Xsub

SubStation Alpha

Advanced SubStation Alpha

SubRip

MPEG-4 Timed text

Filtillägg

.ttxt

.smi

.srt

.sub

.sub or.txt

.ssa

.ass

.psb

AVI

MKV

MKV

MKV

MP4

Musikfiler som stöds

Filtillägg

*.mp3

*.m4a

*.mpa

*.aac

*.flac

*.ogg

Typ

MPEG

MPEG4

FLAC

OGG

Codec

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Vorbis

*.wma

*.wav

*.mid

*.midi

*.ape

WMA wav midi ape

WMA wav midi ape

Intervall som stöds

-

-

Stöder upp till 2ch

Stöder upp till 2ch

Stöder WMA 10 Pro

(Upp till 5.1).

Stöd saknas WMA förlustfritt ljud.

Stöder upp till M2 profil.

Stöd saknas för LBR- läge.

typ 0 och typ 1

-

109

Bildfilsstöd

Filtillägg

*.jpg

*.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Typ

JPEG

PNG

BMP

MPO

Upplösning

15360x8640

4096x4096

4096x4096

15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High

Definition)

Den här produkten kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och används av videokameror.

Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.

Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella bildkomprimeringsformat.

Vissa AVCHD-skivor använder formatet “x.v.Color”. Den här produkten kan spela upp

AVCHD-skivor som använder formatet “x.v.Color”.

“x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

“AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic

Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.

"

Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på inspelningsförhållanden.

AVCHD-formatsskivor behöver stängas.

" “x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.

110

110

Felsökning

Innan du begär service bör du kontrollera följande.

Skivan spelas inte.

Skivmenyn visas inte.

Ett varningsmeddelande visas på skärmen.

PROBLEM

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Uppspelningsläget skiljer sig från valet i inställningsmenyn.

Det går inte att ändra skärmens bildformat.

Inget ljud.

Skärmen är spärrad.

Glömt PIN-koden.

LÖSNING

Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.

Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m.

Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i batterierna och försök igen.

Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.

Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.

Kontrollera att skivan har skivmenyer.

Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.

Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).

Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.

Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som det ska om skivan inte är kodad för funktionen.

Bildformatet är fast på dina Blu-ray-/DVD-skivor.

Detta är inte något fel hos produkten.

Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.

Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV.

Tryck på knappen

'

(på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.

När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

Tryck på knappen

'

(på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i. Samtliga inställningar inklusive PIN-koden

återgår till fabriksinställningar. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.

När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

111

Jag kan se de delade mapparna via AllShare men jag kan inte se filerna.

PROBLEM

Jag upplever andra problem.

Bilden har störningar eller är delvis förvrängd.

Ingen HDMI-signal.

Onormal utsignal på HDMI-skärmen.

Video spelas hackigt.

AllShare-anslutning mellan produkten och datorn är instabil.

LÖSNING

Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.

Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste

Samsung-auktoriserade servicecenter.

Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.

Rengör skivan.

Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på produkten.

Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p,

720p, 1080i, 1080p.

Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

AllShare-funktion

AllShare visar bara filer som överensstämmer med kategorierna videor, bilder och musik. Filer som inte överensstämmer med de är kategorierna visas inte.

Kontrollera att nätverket är stabilt.

Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är överbelastat.

Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten och produkten är instabil. Kontrollera anslutningen.

IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Den inte är det kan det blir IP-störningar.

Kontrollera om brandväggen är aktiverad. I så fall avaktiverar du brandväggsfunktionen.

112

112 servern.

PROBLEM

Jag kan inte ansluta till BD-Live-

När jag använder BD-LIVE-tjänsten uppstår ett fel.

Meddelandet ”Prestandatest misslyckades” visas och funktionerna för schemalagd inspelning och Timeshift fungerar inte.

Kan inte visa betalkanal med anslutning CI(+) CAM

LÖSNING

BD-Live

Kontrollera om nätverksanslutningen fungerar eller inte via menyn Nätverksstatus.

Kontrollera om USB-minnet är anslutet till produkten.

Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i

Radera BD-data.

Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).

Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller uppgradera till senaste firmware.

Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i

Radera BD-data.

Inspelning

Om du använder en USB-lagringsenhet med lägre kvalitet som inte stöder inspelningsfunktionen kan det orsaka den här typen av problem. Vi rekommenderar att du använder USB HDD-lagringsenhet.

Rekommenderad specifikation för USB HDD är minst 5400 rpm.

USB HDD av RAID-typ stöds inte.

Betalkanal

Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till att bli kompatibelt med versionen CI+ 1.3.

Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner

är inte helt kompatibla med den här enheten som uppfyller specifikationerna enligt v1.3.

Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte den här CI Plus-kompatibla enheten.

I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering till CAM-enheten.

Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.

" När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

113

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement