Samsung BD-H8900N, BD-H8500N Owner's manual

Samsung BD-H8900N, BD-H8500N Owner's manual
BD-H8500/H8900
BD-H8500M/H8900M
BD-H8500N/H8900N
BD-H8500A/H8900A
BD-H8509S/H8909S
E-MANUAL
E-MANUAL
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten
från Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
Innehåll
Anslutningar
Ansluta till en TV
Ansluta till ett ljudsystem
8
8
Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare som stöder
HDMI
21 Val av digital utsignal
25 PCM-nedsampling
25 Dynamisk områdeskontroll
26 Downmixing-läge
26 DTS Neo:6-läge
Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare med optisk
ingång
26 Ljudsynkning
Kabelnätverk
28 Autoinställning
Ansluta till en nätverksrouter
9
20 Digital utgång
10 Trådlöst nätverk
Inställningar
Startskärmen
Bild
12 UHD-utgång
12 3D-inställn.
13 Uppsp.läge för 3D Blu-ray
13 Skärmstorlek
14 TV-bildformat
14 BD Wise (Endast Samsung-produkter)
15 Upplösning
16 Upplösning beroende på utgångsläge
17 DTV smart upplösning
17 Filmram (24 r/s)
17 Anpassa efter skärmstorlek
18 HDMI-färgformat
18 HDMI, djup färg
18 Progressivt läge
Ljud
19 Högtalarinställningar
20 Multiroom Link
20 Högtalartest
20 Ändra namn
27 Ansluten enhet
Utsändning
28 Autoinställning
28 Standby för Autoinställning
29 Kabelsökningsalt.
29 Väcknignslarm
29 Antenn
29 Kanallista
29 Guide
30 Schemahanterare
30 Redigera Kanal
30 Red. favoriter
30 Kanalinställningar
30 Land (område)
31 Manuell inställning
31 Överför kanallista
31 Ta bort CAM Operator-profil
31 Satellitsystem
32 Kanallås
32 Undertext
32 Huvudspråk för textning
32 Andraspråk för textning
32 Ljudspråk
32 Redigera kanalnummer
32 Huvudspråk för ljud
33 Andraspråk för ljud
33 Programklassific.lås
33 Datatjänst
33 Digital text
33 Text-TV-språk
33 Huvudspråk för text-tv
33 Andraspråk för text-tv
34 RF-förbikoppl.först.
50 Säkerhet
50 BD-föräldraklass.
50 DVD-föräldraklass.
50 Ändra PIN
34 Anslutningstyp för antenn
51 Allmänt
Nätverk
51 Anynet+ (HDMI-CEC)
34 Common Interface
35 Nätverksstatus
35 Nätverksinställningar
36 Kabelnätverk
38 Trådlöst nätverk
42 Wi-Fi Direct
43 Innehållsdelning
43 Multimediaenhetsinställningar
43 Dela hårddisk
43 Ställ in fjärråtkomst
43 Registrera på Samsung Link
44 Enhetsnamn
44 BD-Live-inst.
44 Internetanslutning för BD-Live
44 Radera BD-data
Smart Hub
45 Programinställn.
45 Autotid
45 Kanalbundna program
46 Lås för video på begäran
46 Villkor och policy
46 Villkor, Sekretesspolicy för Samsung-konto
46 Återställ Smart Hub
System
47 Inställning
47 Språk
47 Enhetshanterare
48 Tangentbordsinst.
48 Musinställningar
49 Klocka
49 Lagringsenhetshanteraren
49 Formatera enhet
49 Kontrollera enhet
49 Testa enhetsprestanda
50 Välj enhet för inspelning
50 Autoavst.
51 Avancerad musikkop.
51 Menytransparens
51 DivX® Video på begäran
Support
52 Fjärrhantering
52 e-Manual
52 Programvaruuppdatering
53 Uppdatera nu
54 Automatisk uppdatering
54 Hantera satellitkanaler
54 Uppdatera via USB.
55 Kontakta Samsung
55 Återst
Medieuppspelning
Spela upp kommersiella skivor
Spela upp bilder, videoklipp och musik
(Multimedia)
57 Spela upp medieinnehåll som är sparat på en
USB-enhet
58 Spela upp medieinnehåll som är sparat på en
dator/mobil enhet
59 Tillåt anslutning med en mobil enhet
Spela upp medieinnehåll som är sparat i en
molntjänst
Samsung Link
Styra videouppspelning
61 Knapparna på fjärrkontrollen används för
videouppspelning
63 Användning av inställningsmenyn (Under
uppspelning)
65 Använda Visa- & alternativmenyerna
65 Använda Visamenyn
66 Använda alternativmenyn
Styra musikuppspelning
Avancerad funktion
67 Användning av alternativmenyn (Under
uppspelning)
82 Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme
67 Knappar på fjärrkontrollen som används till
musikuppspelning
68 Använda menyerna Visa & Alternativ (på en
filskärm)
68 Använda Visamenyn
68 Använda alternativmenyn
69 Upprepa spår på en ljud-CD
69 Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
70 Skapa en spellista från en ljud-CD
71 Rippa
Visa fotoinnehåll
72 Användning av menyn Verktyg (Under
uppspelning)
73 Använda Visa- & Alternativmenyerna
73 Använda Visamenyn
73 Använda alternativmenyn
DTV-funktioner
Titta på TV-kanaler
74 Använda kanalalternativet
74 Använda knapparna på fjärrkontrollen
75 Använda verktygsknappen
Se på betalkanalerna
Kanallista
Redigera kanal
78 Använda knapparna på fjärrkontrollen
EPG & Schemahanterare
Inspelning
82 Anmärkningar för hårddiskskapacitet
83 Spela in den TV-kanal som du tittar på
83 Pausa inspelning
83 Stoppa inspelningen
83 Uppspelningskontroll under inspelning
84 Titta på andra kanaler under inspelning av en TVkanal
84 Simultan inspelning
84 Simultan inspelning av två TV-kanaler
85 Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in
85 Stoppa inspelningen
85 Simultan användning
86 Tidsväxlingsfunktion
86 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY
86 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE
86 Tidsväxlingsinformation
87 Uppspelningskontrollknapp under
tidsväxlingsfunktion är aktiverad
87 Stoppa tidsväxlingen
Spela upp en inspelad titel
88 Använda menyerna Visa, Filter och Alternativ
88 Använda Visamenyn
88 Använda filtermenyn
89 Använda alternativmenyn
Redigera den inspelade titeln
90 Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)
90 Dela en del av en titel (Radera delvis)
Skicka filer
91 Kopiera videor, musik och foton
79 Använda alternativet för guideskärm
3D-funktioner
Använda text-tv-tjänsten
Skapa ett Samsung-konto
79 Installera Schemahanteraren manuellt
81 Typisk text-tv-sida
92 Visa DTV med 3D-effekt
Före användning av Samsung-appar
Använda filmer och TV-program
Använda Samsung Apps
96 Samsung Apps-skärmen i korthet
98 Starta ett program
98 Menyn Alternativ
Screen Mirroring
Använda webbläsaren
101 Link Browsing och Pointer Browsing
102 En översikt över kontrollpanelen
103Använda tangentbordets popup-fönster
104Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet
105 Använda menyn Inställningar
Länka dina Internet-tjänstekonton till
produkten
Appendix
Format som stöds
108 Videofiler som stöds
110 Filformat med undertext som stöds
111 Musikfiler som stöds
112 Bildfilssupport
112 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Felsökning
Ansluta till en TV
Förutom för modellerna H8509S, H8909S
För modellerna H8509S, H8909S
"" Beroende på modellen kan bakre panelen skilja sig åt. Mer information finns i produktens
bruksanvisning.
"" Anslutningen med RF-kabeln på denna produkt skickar bara TV-signaler. Du måste ansluta HDMIkabeln för att kunna titta på utsignaler från produkten.
"" Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta
Digital Audio Out till ett ljudsystem för att höra ljud.
"" Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se
bruksanvisningen till TV:n.
"" När du ansluter produkten till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs
HDMI-utgångsupplösningen automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.
"" En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om det händer ställer du in HDMI, djup
färg på Av i menyn.
"" Om produkten är ansluten till TV:n i utläget HDMI 720p,1080i eller 1080p måste du använda en
höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
"" HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n. Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwitdth
Digital content protection) uppstår snöbrus på TV-skärmen.
"" Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna
ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
"" Om du ansluter via 2 RF-kablar från samma parabolantenn kan du titta på och spela in på olika
kanaler. Twin LNB rekommenderas. Ställ in "Kabelanslutningstyp" till "Dubbel" i alternativet
Sändning. För modellerna H8509S, H8909S
"" Om du ansluter med en RF-kabel kan du inte visa den andra kanalen vid inspelning av en kanal.
Ställ in "Kabelanslutningstyp" till "Singel" i alternativet Sändning. För modellerna H8509S, H8909S
Ansluta till ett ljudsystem
Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare
som stöder HDMI
Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare
med optisk ingång
"" Efter slutförande av anslutningarna, tryck på ingångsväljaren för det inkopplade ljudsystemet
och TV:n tills videosignalen från produkten visas på din TV och du hör ljudsignalen genom
ljudsystemet.
"" Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna
ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Ansluta till en nätverksrouter
Du kan ansluta produkten till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.
Kabelnätverk
"" Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den
router du använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för
ytterligare information.
"" DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
Trådlöst nätverk
"" Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten använda en DHCP eller statisk IP-adress
för att ansluta till det trådlösa nätverket.
"" Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
"" Produkten stöder bara följande trådlösa säkerhetsnyckelprotokoll: WEP (OPEN/SHARED), WPAPSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
"" Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används för tillfället. Om kanalen som är inställd
för den trådlösa routern används för en annan enhet i närheten kommer det att orsaka störning
och kommunikationsfel.
"" Om Pure High-genomströmning (Greenfield) 802.11n-läge är valt och krypteringstypen är
inställd på WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din åtkomstpunkt, stöder inte den här
produkten en anslutning som följer de nya specifikationerna för Wi-Fi-certifiering.
"" Om din åtkomstpunkt stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push
Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt
SSID- och WPA-nyckel i båda lägena.
"" Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden
(AP-prestanda, avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
Startskärmen
SPELA SKIVA
FILM OCH TV-SERIER
MULTIMEDIA
SAMSUNG APPS
Ingen skiva
REKOMMENDERAS
1
MINA APPAR
2
3
WebBrowser
e-Manual
3
Inspelad TV
Schemahanterare
Screen
Mirroring
Inställn.
SPELA SKIVA : Gör att du kan spela upp bilder, videofilmer eller musik från skiva.
FILM OCH TV-SERIER : Gör det möjligt för dig att se filmer och TV-program från Internet.
"" Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
MULTIMEDIA : Gör att du kan spela upp bilder, videofilmer eller musik från USB-enheter, mobila enheter eller PC.
Logga in : Gör att du kan logga in med ditt Samsung-konto.
Sök : Gör att du kan söka efter innehåll bland filmer och TV-program, appar och YouTube
genom att skriva in motsvarande sökord
SAMSUNG APPS : Ger dig tillgång till olika program som du kan hämta.
REKOMMENDERAS : Ger dig direkt åtkomst till rekommenderade program.
MINA APPAR : Appar som har hämtats från Mina appar visas.
Inspelad TV : Få tillgång till inspelad TV direkt.
Schemahanterare : Reservera önskade TV-program.
Screen Mirroring : Gör det möjligt för dig att visa skärmen för smarttelefonen eller androidtablet-enheten på en TV du har anslutit till produkten.
Inställn. : Öppnar produktens meny. I menyn kan du göra olika personliga inställningar.
"" Skärmen för Startmenyn växlar till läget DTV Channel (DTV-kanal) efter 3 minuter. När menyn
Inställningar öppnas aktiveras skärmsläckaren efter 5 minuter. Sparar ström genom att slå av
produkten automatiskt när ingen användaråtgärd märks på 4 timmar. Om menyn Autoavst. ställs
in på Av slås produkten inte av automatiskt.
Bild
Bild
UHD-utgångAuto
3D-inställn.
TV-bildformat
BD Wise
16:9 original
Av
UpplösningAuto
DTV smart upplösning
Filmram (24 r/s)
Av
Auto
UHD-utgång För BD-H89-serien
Det här alternativet sänder ut HDMI-video i UHD(Ultra High definition)-upplösning. Det här
är bara tillgängligt när Filmram är inställt på Auto.
"" För att använda den här funktionen måste du ansluta produkten till en enhet som stöder UHDupplösningen och ha innehåll som spelas upp i 24 fs (filmhastighet).
"" Enheten kan inte spela upp UHD-innehåll. Däremot kan innehåll med lägre upplösning än full HD
skalas upp till UHD.
"" För UHD-upplösningseffekt är endast bildfrekvensen 2160*3840 24 tillgänglig.
3D-inställn.
Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med 3D-innehåll i 3D-läge.
"" Om du går till startskärmen eller Samsung Apps-skärmen när du är i 3D-läge växlar produkten till
2D-läge automatiskt.
Uppsp.läge för 3D Blu-ray Försök nu
Ange om du vill spela upp 3D Blu-ray-skivan i 3D- eller 2D-läge.
●● Auto : Upptäck automatiskt om en ansluten TV har 3D-funktion och spela upp en Blu-ray
3D-skiva i 3D- eller 2D-format eller en 3D-skiva i 3D om TV:n stöder 3D. Skivor i endast
3D-format spelas inte upp om TV:n inte stöder 3D.
●● 3D → 3D : Spela upp endast 3D och Blu-ray 3D-skivor när som helst i 3D-läget.
●● 3D → 2D : Spela Blu-ray 3D-skivan alltid i 2D-läget. Endast 3D-skivor spelas inte upp.
"" För vissa 3D-skivor trycker du på knappen ' en gång för att stoppa en film under
3D-uppspelning. Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet avaktiveras. För att ändra ett
3D-alternativval när du spelar upp en 3D-film trycker du på knappen ' en gång. Startskärmens
meny visas. Tryck på knappen ' igen och välj sedan 3D-inställn. i Blu-ray-menyn.
"" Beroende på innehåll och position för bilden på TV-skärmen kan du se vertikala svarta streck på
vänster och höger sida, eller på båda sidorna.
Skärmstorlek Försök nu
Du kan ange den faktiska skärmstorleken på TV:n så att spelaren kan ändra bilden enligt
skärmens storlek och visa en optimal 3D-bild. (För 3D-visningar som är större än 116 tum, är
det enklast att ställa in på 116.)
"" Eftersom videoupplösningen i 3D-uppspelningsläge är fast beroende på upplösning för original3D-video, kan du inte ändra upplösning enligt dina inställningar.
"" Vissa funktioner, såsomBD Wise, eller inställning av skärmstorlek eller upplösning kanske inte
fungerar i 3D-uppspelningsläge.
"" Du måste använda en höghastighets HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.
"" Sitt minst tre gånger bredden för skärmen från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du exempelvis
har en 46 tums skärm ska du sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot) från skärmen. Placera
3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal 3D-bildkvalitet.
"" Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.
"" "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray 3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
TV-bildformat Försök nu
Gör det möjligt för dig att justera produktens utgång enligt skärmformatet på TV:n.
●● 16:9 original : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 16:9.
Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 4:3 visas med
svarta fält till vänster och höger.
●● 16:9 Helskärm : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på
16:9. Allt innehåll visas i helskärmsformat. Innehåll som formaterats i 4:3 sträcks ut.
●● 4:3 Letter Box : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på
4:3. Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 16:9 visas
med svarta fält överst och nederst.
●● 4:3 Pan-Scan : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 4:3.
16:9 innehåll gör att extrema utskjutningar åt vänster och höger kapas.
"" Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är tillgängliga.
"" Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
"" Om du väljer 16:9 original kan TV:n visa 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).
BD Wise (Endast Samsungprodukter) Försök nu
När du ansluter en Samsung-produkt och en Samsung-TV med BD Wise till varandra
via HDMI, och BD Wise är på i både produkten och TV:n, sänder spelaren ut video i
videoupplösning och ramhastighet för Blu-ray--/DVD-skivan.
●● Av : Den utgående upplösningen blir fast enligt den upplösning du tidigare ställde in i
upplösningsmenyn, oavsett skivans upplösning. Se Upplösning nedan.
●● På : Produkten sänder ut video med originalupplösning och ramhastighet för innehåll som
spelas upp.
"" När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i
upplösningsmenyn.
"" Om produkten ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen
BD Wise.
"" För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn BD Wise på både produkten och TV:n som
På.
Upplösning Försök nu
Ställ in den utgående upplösningen för HDMI-videosignalen.
Antalet indikerar antalet videorader per bildruta. Bokstäverna i och p anger sammanflätad
respektive progressiv skanning. Ju fler rader desto högre kvalitet.
●● BD Wise : Ställer automatiskt in upplösningen till samma upplösning som hos det
uppspelade innehållet om du har anslutit produkten via HDMI till en TV med BD Wisefunktion. (Menyalternativen för BD Wise visas bara om BD Wise är inställd till På. Se BD
Wise ovan.)
●● Auto : Ställer automatiskt in den utgående upplösningen till maximal upplösning för den
anslutna TV:n.
●● 1080p : Tar ut 1080 linjer av progressiv video.
●● 1080i : Tar ut 1080 linjer av sammanflätad video.
●● 720p : Tar ut 720 linjer av progressiv video.
●● 576p/480p : Tar ut 576/480 linjer av progressiv video.
Upplösning beroende på utgångsläge
●● Blu-ray-skivor/E-innehåll/Digitalt innehåll/DTV/DVD-uppspelning
För BD-H85-serien
Upplösning
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
Blu-ray-skiva
E-innehåll/Digitalt
innehåll/DTV
DVD
Upplösning för Blu-ray1080p
576i/480i
skiva
Maximal upplösning för Maximal upplösning för Maximal upplösning för
TV-ingång
TV-ingång
TV-ingång
1080p
1080p
1080p
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
För BD-H89-serien
Upplösning
BD Wise
Auto
Filmbildrutor: Auto
(UHD-utgång: Auto)
Filmbildrutor: Av
1080p
1080i
720p
576p/480p
Blu-ray-skiva
E-innehåll/
Digitalt
innehåll
DTV
DVD
Upplösning för
Blu-ray-skiva
1080p
1080p
576i/480i
[email protected]
[email protected]
Maximal
Maximal
upplösning för upplösning för
TV-ingång
TV-ingång
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Maximal
Maximal
upplösning för upplösning för
TV-ingång
TV-ingång
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
"" Om skärmen blir tom efter att du har ändrat upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan
trycka på knappen HOME på fjärrkontrollen. Tryck på och håll in knappen ' på produktens
ovansida och håll in den i mer än 5 sekunder. Alla inställningar återställs till fabriksstandard.
"" När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
"" Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för bildram (24 r/s).
DTV smart upplösning Försök nu
Använd den här funktionen för att automatiskt få optimerad skärmupplösning för digitala
sändningsbolag.
●● Auto : Skärmupplösningen optimeras automatiskt för digital sändning.
●● Av : Stäng av DTV smart upplösning.
"" När du byter TV-kanal med den här funktionen inställd på Auto, enligt din TV, kan visningstiden
för de kommande kanalerna ta längre tid än om funktionen ställs in på Av.
"" DTV smart upplösning aktiveras bara när upplösningsalternativet är inställt på Auto.
Filmram (24 r/s) Försök nu
Genom att ställa in filmramen (24 r/s) på Auto justeras uppspelningen till HDMI-utgång på 24
bildrutor per sekund för bättre bildkvalitet. Du kan bara använda filmramen (24 r/s) på en TV
som stöder bildrutehastigheten. Du kan bara välja filmram när produkten är i lägena 1080p
för utgående upplösning.
●● Auto : Funktionen för filmruta (24 r/s) fungerar.
●● Av : Funktionen för filmruta (24 r/s) är avaktiverad.
Anpassa efter skärmstorlek Försök nu
Ställ in skärmen till optimal storlek. (Aktivera Smart Hub, endast Screen Mirroring)
"" Om den sida i e-Manual som visas på din TV-skärm är ofullständig och delvis gömd ställer du in
Anpassa efter skärmstorlek på Storlek 1.
HDMI-färgformat Försök nu
Ange format för färgområdet för HDMI-utgång, beroende på den anslutna enheten.
●● Auto : Ställ automatiskt in optimalt format som stöds av den anslutna bildskärmsenheten.
●● YCbCr (4:4:4) : Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som stöder YCbCr (4:4:4)
eftersom de flesta filmer är i det här formatet.
●● RGB (standard) : Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som inte stöder YCbCr-
formatet. Välj det här alternativet för utskrifts inom det normala området för RGBfärger.
●● RGB (förbättrat) : Välj det här alternativet för utskrift inom det utökade området
för RGB-färger. Rekommenderas ej för allmän användning, eftersom det minskar
kontrasten mellan svart och vitt.
HDMI, djup färg Försök nu
Gör det möjligt för dig att sända ut video från HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg
ger en mer exakt färgåtergivning och större färgdjup.
●● Auto : Bilden levereras med Djup färg till den anslutna TV:n som stöder HDMI, djup färg.
●● Av : Bilden återges utan Djup färg.
Progressivt läge Försök nu
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar på DVD.
●● Auto : Välj att låta produkten automatiskt ställa in bästa bildkvalitet för DVD-skivan du
tittar på.
●● Video : Välj det här alternativet för bästa bildkvalitet på DVD-skivor från en konsert eller
TV.
Ljud
Ljud
Högtalarinställningar
Digital utgång
PCM
PCM-nedsamplingPå
Dynamisk områdeskontroll
Downmixing-läge
DTS Neo:6-läge
Ljudsynkning
Auto
Normal stereo
Av
0 msek
Högtalarinställningar
Anslut produkten till en Samsung-nätverkshögtalare för ett fylligare, klarare ljud.
Mer information om att koppla ihop enheterna finns i bruksanvisningen till Samsungnätverkshögtalare.
"" Om du vill använda denna funktion måste minst en nätverkshögtalare vara ansluten.
"" Endast en Samsung-nätverkshögtalare som stöder Multiroom Link kan anslutas.
"" Ljudkvalitet kan påverkas av det trådlösa nätverkets tillstånd.
"" Nätverkshögtalarna kan kopplas bort på grund av ändringar i nätverksmiljön.
"" Om Skärmspegelvändning aktiveras inaktiveras Multiroom Link.
"" Mer information finns i bruksanvisningen till Multiroom Link. Bruksanvisning till Multiroom Link :
www.samsung.com → Support → Sök efter produktnamnet : BD-H8900,H8500 /Multiroom link
→ Hämta PDF.
"" I läget Multiroom kan det uppstå en försening i ljudet genom de anslutna Nätverkshögtalarna i
jämförelse med video och ljud från enheten som är direktansluten till produkten.
Multiroom Link
Ställ in konfigurationen för nätverkshögtalarna som du har anslutit till produkten.
Högtalartest
Skicka ett ljudtest till varje högtalare för att vara säker på att systemet fungerar korrekt.
Ändra namn
Du kan ge varje högtalare ett namn.
Digital utgång Försök nu
Du ställer in digital utgång för att matcha funktionerna hos AV-mottagaren du har anslutit
till produkten:
●● PCM : Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare.
●● Bitstream (obearbetad) : Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel
AV-mottagare med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio avkodningsfunktioner.
●● Bitstream (DTS-omkodad) : Välj det här alternativet om du har anslutit en AV-mottagare
med en digital, optisk ingång som kan avkoda DTS.
●● Bitstream (Dolby D-omkodad) : Välj det här alternativet om du inte har en
HDMI-kompatibel AV-mottagare, men en AV-mottagare med Dolby Digitalavkodningsfunktioner.
"" Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt oljud.
"" Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby
digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
"" Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.
Val av digital utsignal
Audio Stream på Blu-ray-skiva
Installation
Anslutning
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
PCM
Optisk
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Bitstream
(obearbetad)
Optisk
Ljudkällas ström
Utgångar
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Upp till 7.1-kanals PCM
Upp till 7.1-kanals PCM
Upp till 7.1-kanals PCM
Dolby TrueHD
Upp till 7.1-kanals PCM
DTS
DTSHD högupplöst ljud
DTS-HD huvudljud
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTSHD högupplöst ljud
DTS-HD huvudljud
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Upp till 6.1-kanals PCM
Upp till 7.1-kanals PCM
Upp till 7.1-kanals PCM
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD
DTS
DTSHD högupplöst ljud
DTS-HD huvudljud
DTS
DTSHD högupplöst ljud
DTS-HD huvudljud
PCM
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTSHD högupplöst ljud
DTS-HD huvudljud
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Installation
Bitstream (DTSomkodad)
Bitstream (Dolby
D-omkodad)
Anslutning
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
Ljudkällas ström
Utgångar
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
DTS-omkodad
DTS-omkodad
DTS-omkodad
Dolby TrueHD
DTS-omkodad
DTS
DTSHD högupplöst ljud
DTS-HD huvudljud
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
DTS-omkodad
DTS-omkodad
DTS-omkodad
Omkodad Dolby Digital*
Omkodad Dolby Digital*
Omkodad Dolby Digital*
Dolby TrueHD
Omkodad Dolby Digital*
DTS
DTSHD högupplöst ljud
DTS-HD huvudljud
Omkodad Dolby Digital*
Omkodad Dolby Digital*
Omkodad Dolby Digital*
Ljudkällas ström
Utgångar
PCM
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Upp till 5.1-kanals PCM
DTS
PCM
Dolby Digital
DTS
PCM
Upp till 6.1-kanals PCM
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM
Dolby Digital
DTS
PCM
PCM 2-kanals
Dolby Digital
DTS
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Audio Stream på DVD
Installation
PCM
Anslutning
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Optisk
Bitstream
(obearbetad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Optisk
Bitstream (DTSomkodad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
Installation
Anslutning
Bitstream (Dolby
D-omkodad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
Ljudkällas ström
Utgångar
PCM
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Ljudkällas ström
Utgångar
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Upp till 5.1-kanals PCM
Upp till 5.1-kanals PCM
MPEG1
Layer 2
Upp till 5.1-kanals PCM
Ljudström för sändning
Installation
Anslutning
HDMI-stöd för
PCM
AV-mottagare
Optisk
Bitstream
(obearbetad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Optisk
Bitstream (DTSomkodad)
Bitstream (Dolby
D-omkodad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
HE-AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
MPEG1
Layer 2
HE-AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
MPEG1
Layer 2
Upp till 5.1-kanals PCM
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
HE-AAC
Omkodad Dolby Digital ***
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
MPEG1
Layer 2
HE-AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital Plus**
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Omkodad Dolby Digital ***
DTS-omkodad
DTS-omkodad
MPEG1
Layer 2
PCM 2-kanals
HE-AAC
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
DTS-omkodad ***
Omkodad Dolby Digital
Omkodad Dolby Digital
MPEG1
Layer 2
PCM 2-kanals
HE-AAC
Omkodad Dolby Digital ***
Definition för Blu-ray-skiva
Installation
Anslutning
PCM
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Ljudkällas ström
Utgångar
Valfri
Avkodar huvudfunktionsljudet och
BONUSVIEW-ljudströmmen tillsammans
i PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för
navigering.
Valfri
Sänder ut huvudfunktionens ljudström
så att AV-mottagaren kan avkoda ljudbitstream. Du hör inte BONUSVIEW-ljud
eller ljudeffekter för navigering.
Optisk
Bitstream
(obearbetad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Optisk
Bitstream (DTSomkodad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
Valfri
Bitstream (Dolby
D-omkodad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
eller optisk
Valfri
Avkodar huvudfunktionsljudet och
BONUSVIEW-ljudströmmen till PCM-ljud
och lägger till ljudeffekter för navigering
och kodar sedan om PCM-ljud till DTS
bitstream.
Avkodar huvudfunktionsljudet och
BONUSVIEW-ljudströmmen till PCM-ljud
och lägger till ljudeffekter för navigering
och kodar sedan om PCM-ljud till Dolby
Digital bitstream.
* Om Source Stream är 2K eller mono, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”.
Utgången blir PCM av 2-kanalstyp.
** Om Ljudbeskrivning är inställd på På ändras ljudutgången till Dolby Digital även om
originalsändningsströmmen är Dolby Digital Plus.
*** OmLjudbeskrivning är inställt på På och samplingsfrekvensen blir 48kHz eller mindre
ändras den utgående ljudsignalen för PCM även om Bitström väljs.
PCM-nedsampling Försök nu
Ange om du vill använda nedsampling eller inte.
●● Av : Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren är 96kHz-
kompatibel.
●● På : Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren inte är
96kHz-kompatibel. 96kHz-signalerna konverteras ned till 48kHz.
"" Även när PCM-nedsampling är inställd på Av kommer vissa skivor bara att sända ut nedsamplat
ljud genom de optiskdigitala utgångarna.
"" Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan
produkten kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (obearbetat/
omkodning/DTS/omkodad Dolby D) på inställningsmenyn.
"" Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samplingshastigheter över 48 kHz kanske produkten avger
48 kHz nedsamplat PCM-ljud även om du ställt in PCM-nedsampling på Av.
Dynamisk områdeskontroll Försök nu
Ställ in alternativet för dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital, Dolby Digital Plus och
Dolby TrueHD.
●● Auto : Den dynamiska omfångskontrollen ställs in automatiskt baserat på informationen
från Dolby TrueHD Soundtrack. Den här inställningen är samma med "På" för Dolby
Digital och Dolby Digital Plus.
●● Av : Du kan njuta av originalljud utan att komprimera det dynamiska området för ljudet.
●● På : Det dynamiska området är komprimerat genom att lågfrekventa ljud förstärks och att
extremt höga ljud dämpas.
Downmixing-läge Försök nu
Välj nedmixningsmetod för stereoutgång.
●● Normal stereo : Nedmixar flerkanalsljud till tvåkanals stereo. Välj detta när enheten är
ansluten till utrustning som inte stöder virtuella surround-funktioner som Dolby Pro
Logic.
●● Surroundkompatibel : Nedmixning av flerkanalsljud till surround-kompatibel stereo. Välj
detta när enheten är ansluten till utrustning som stöder virtuella surround-funktioner
som Dolby Pro Logic.
DTS Neo:6-läge Försök nu
Du kan njuta av flerkanaligt ljud via HDMI-utgång även för en 2-kanalig ljudkälla.
●● Av : Avger ett tvåkanalsljud endast via de främre högtalarna.
●● Bio : Avger ett tvåkanals filmljud över flera kanaler.
●● Musik : Välj för att spela upp tvåkanalsmusik över flera kanaler.
"" Om du använder en AV-mottagare med HDMI-stöd är detta alternativ tillgängligt när du ställer in
Digital utgång som PCM.
Ljudsynkning Försök nu
I vissa fall när produkten är ansluten till en digital TV kan ljudsignalen inte synkroniseras
med videosignalen. Om detta inträffar ska du justera ljudfördröjningstiden för att matcha
videosignalen.
●● Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 msek och 250 msek. Ställ in optimal
inställning.
"" Ljudfördröjningstiden du specificerar kanske inte blir exakt beroende på uppspelat innehåll.
Ansluten enhet Försök nu
Välj en utrustning som du har anslutit till den här produkten för att höra ljudet som
komplement till TV:n. Ljudstyrkan för DTV-programmet justeras enligt utrustningen.
●● AV-mottagare : Välj det här alternativet om du använder en vanlig AV-mottagare/
hemmabio eller TV för att höra ljud.
●● AV-mottagare (Offset-läge) : Välj detta om ditt fall stämmer in på något av alternativen
nedan.
––
Om du använder THX-certifierad AV-mottagare/hemmabioutrustning.
––
Om Digital utgång är inställd på Bitstream och om du upplever att Dolby-ljudet är
mycket högre än MPEG1 Layer2-ljudet när du tittar på DTV-program, ska du välja
det här alternativet även om din AV-mottagare inte är THX-certifierad.
●● Stereoenhet : Välj det här alternativet om du använder en stereoförstärkare eller
inspelningsenheten som stöder optisk digital ljudingång i PCM-format.
"" För användare som endast använder TV:n som ljudenhet: 1) Om TV:n inte stöder Dolby Digital
bitstream-ingång via HDMI behövs inga särskilda inställningar. 2) Om TV:n stöder Dolby Digital
bitstream-ingång via HDMI ska ”Ansluten enhet” ställas in på ”Stereo”.
"" Om DTV-programmet som du tittar på produceras i enlighet med EBU R128, kan den
genomsnittliga ljudstyrkan mellan MPEG1 Layer2 Audio och Dolby DigitalAudio/Dolby Digital Plus
Audio minskas. Om DTV-programmet inte uppfyller kraven enligt EBU R128 kan det fortfarande
finnas skillnader i genomsnittlig ljudstyrka mellan TV-program.
"" Stort antal AV-mottagare/hemmabioenheter avkodar Dolby Digital/Dolby Digital Plus med +4 dB
OFFSET jämfört med samma kodningsnivå för PCM-ingång. Denna typ av produkt innehåller både
en med THX Certified och en utan THX Certified. Om användaren väljer "AV-mottagare (Offsetläge)" kommer den genomsnittliga ljudstyrkan vara snarlik mellan Dolby Digital-/Dolby Digital
Plus-ljud som har kodats med en sådan produkt och MPEG1 Layer2 Audio som har kodats med
denna produkt.
Utsändning
Du kan konfigurera dina TV-kanaler med egenskaper, såsom land och autoinställning.
Utsändning
Autoinställning
AntennAntenn
Kanallista
Guide
Schemahanterare
Redigera Kanal
Red. favoriter
Autoinställning Försök nu
Söker alla kanaler och lagrar dem i produktens minne.
Autoinställning
Konfigurera autoinställningar till att söka och lagra kanaler.
Standby för Autoinställning
Autoinställ kanaler medan din enhet är i standby-läge.
"" Denna meny kan vara tillgänglig när landet är inställt till Ungern, Finland och Italien och TV-läget
är Astra HD + eller Sky.
Kabelsökningsalt. Förutom för modellerna H8509S, H8909S, H8500A ,H8900A
Konfigurera sökinställningarna, såsom frekvens och symbolhastighet för en
kabelnätverkssökning.
Väcknignslarm
Ställ in timern att sätta på TV:n och automatiskt skanna kanaler
"" Denna meny kan vara tillgänglig när landet är inställt till Ungern, Finland och Italien och TV-läget
är Astra HD + eller Sky.
Antenn Förutom för modellerna H8500A, H8900, H8509S, H8909S
Väljer en lämplig typ av antenn för digitala sändningar.
Innan din produkt kan börja memorera tillgängliga kanaler måste du specificera typen av
signalkälla som är ansluten till den här produkten.
Kanallista Försök nu
Välj detta för att markera lagrade kanaler.
Du kan se TV-kanalerna på olika sätt.
Guide Försök nu
Ange programinformation för alla kanaler.
"" Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
Schemahanterare Försök nu
Detta alternativ kan hantera listor för schemavisning eller inspelning.
"" Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
Redigera Kanal Försök nu
Detta alternativ erbjuder möjligheten att redigera funktioner för kanalen.
Red. favoriter Försök nu
Detta alternativ erbjuder möjligheten att skapa och redigera listor för kanalen.
Kanalinställningar
Land (område) Försök nu
Välj land så att TV:n kan autoinställa sändningskanalerna.
"" Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike,
Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt:
Standardlösenordet är 0000.
"" Den låsta kanalmenyn kan visas när landet ställs in till Italien.
Manuell inställning Försök nu
Söker en kanal manuellt och lagrar den i produkten.
När sökningen har slutförts uppdateras kanalerna i kanallistan.
Överför kanallista Försök nu
Den här funktionen kan importera eller exportera kanalkartan.
Du ska ansluta en USB-lagringsplats för att använda den här funktionen.
●● Importera från USB : Importera kanallista från USB.
●● Exportera till USB : Exportera kanallista till USB.
"" Om du anger landet Nederländerna och antennkälla som kabel visas inte den här menyn.
Ta bort CAM Operator-profil Förutom för modellerna H8500A, H8900
Välj den här menyn för att radera CAM-operatörsprofilen.
Satellitsystem För modellerna H8509S, H8909S
Konfigurera inställningarna för satellitutrustningen.
●● Satellitval : Välj en eller flera satelliter för din produkt.
●● LNB-ström : Aktivera eller avaktivera LNB-strömtillförseln från mottagaren.
●● LNB-inställningar : Konfigurera parametrarna för satellitutrustningen.
●● Inställningar SatCR/Unicable :Konfigrera enkel kabelinstallation.
"" Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
●● Positionerarinställningar : Konfigurera inställningarna för din antennpositionerare.
●● Återställ alla inställningar : Återställ alla inställningar till standard.
Kanallås Försök nu
Genom att låsa kanalerna kan du förhindra barn från att komma åt skadligt innehåll.
När "Kanallås" är inställt på "På", navigera till skärmen "Redigera Kanal", välj kanalerna du vill
låsa, välj "Lås" och ange PIN-koden. Detta låser valda kanaler.
Undertext Försök nu
Konfigurerar undertextalternativ.
Huvudspråk för textning Försök nu
Välj primärt textningsspråk.
Andraspråk för textning Försök nu
Välj sekundärt textningsspråk.
Ljudspråk Försök nu
Välj typen av ljudspråk.
Redigera kanalnummer
Använd det här alternativet för att ändra kanalnummer.
"" Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
Huvudspråk för ljud Försök nu
Välj primärt ljudspråk.
Andraspråk för ljud Försök nu
Välj sekundärt ljudspråk.
Programklassific.lås Försök nu
Spärra vissa program. (Beroende på land)
"" Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike,
Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt:
Standardlösenordet är 0000.
Datatjänst
Aktiverar eller inaktiverar datatjänsten.
"" Beroende på land eller region kanske menyfunktionen inte stöds.
Digital text
Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.
"" Beroende på land eller region kanske menyfunktionen inte stöds.
Text-TV-språk Försök nu
Ange text-tv-språk.
Huvudspråk för text-tv Försök nu
Välj primärt textningsspråk.
Andraspråk för text-tv Försök nu
Välj sekundärt textningsspråk.
RF-förbikoppl.först. För modellerna BD-H8500N, H8900N
När TV:n och produkten är anslutna tillsammans med en RF-kabel förhindrar denna funktion
störning av sändningssignalen när man ser på en TV-kanal medan produkten är avstängd.
"" Strömförbrukningen ökar när du använder den här funktionen.
Anslutningstyp för antenn För modellerna H8509S, H8909S
Välj enkel eller dubbel beroende på antalet inkopplade antennkablar.
Common Interface Förutom för modellerna BD-H8500A, H8900
Visa gemensam gränssnittsmeny och programinformation.
●● CI-meny : Detta gör att användaren kan välja i menyn från CAM. Välj CI-menyn som är
baserad på meny-PC-kort.
●● Kodar CAM Video : Du kan konfigurera inställningen till att omkoda video codec från CAM
automatiskt. Stäng av om du inte vill använda det.
"" Du måste använda en CAM som stöder omkodning av video codec.
●● Programinformation : Visa information om CAM (Conditional Access Module) som sitter
i CI. Facket och på "CI CAM med CI eller CI+ CARD" som sitter i CAM. Du kan installera
CAM när som helst, oavsett om produkten är på eller av.
●● CICAM PIN-hanterare : Spara eller rensa CI CAM PIN-nummer
"" Sätt i CI- eller CI+-kortet för att se en betalkanal. (Se "Titta på TV-kanaler".)
Nätverk
När du ansluter den här produkten till ett nätverk kan du använda nätverksbaserade program
och funktioner, och uppgradera produktens programvara via nätverksanslutningen. För att
använda nätverkstjänsterna med produkten måste du ansluta produkten till ditt nätverk.
Nätverk
Nätverksstatus
Nätverksinställningar
Wi-Fi Direct
Innehållsdelning
Ställ in fjärråtkomst
Enhetsnamn[BD]H8900
BD-Live-inst.
Nätverksstatus Försök nu
Gör det möjligt för dig att kontrollera det aktuella nätverket och Internet-statusen.
Nätverksinställningar Försök nu
Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på om din IP-adress är fast eller dynamisk.
Om den är dynamisk och om du har ett nätverk som ansluts med kabel eller trådlöst
rekommenderar vi användning av de automatiska konfigurationsprocesserna som beskrivs
nedan.
Om du ansluter till ett kabelnätverk ska du ansluta produkten till din router med en LAN-kabel
innan du startar konfigurationsprocessen. Om du ansluter till ett trådlöst nätverk ska du
koppla från kabelnätverksanslutningen innan du börjar. (Se "Ansluta till en nätverksrouter".)
Kabelnätverk
Kabel - Automatisk
1.
2.
3.
4.
Välj Inställn. på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappenE.
Välj Nätverksinställningar och tryck sedan på knappenE.
Välj Kabel på skärmen Nätverksinställningar, och tryck sedan på knappen E.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
Nätverkstyp
Kabel
Anslut
Koppla in en nätverkskabel
på baksidan av din Blu-rayspelare.
5. Välj Anslut och tryck sedan på knappenE. Produkten detekterar kabelanslutningen,
verifierar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.
Kabel - Manuellt
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska inställningen inte fungerar måste du ställa
in värdena för Nätverksinställningar manuellt.
Följ steg 1 och 2 i Kabel - Automatiskt och följ sedan stegen nedan:
1. Välj Nätverksstatus. Produkten söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet
för anslutningen.
2. Välj IP-inst. längst ner på skärmen och tryck sedan på knappen E. Skärmen IP-inst.
visas.
3. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen E.
4. Välj Ange manuellt i fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen E.
5. Välj ett värde att skriva in (t. ex IP-adress), och tryck sedan på knappen E. Använd
sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffervärden. Du kan också ange
siffrorna med knapparna ▲▼. Använd knapparna ◀▶ på fjärrkontrollen för att gå från
ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du
på knappen E
6. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för
det värdet enligt instruktionerna i steg 5.
7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla värden.
"" Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.
8. När du är klar med att ange alla värden väljer du OK och trycker sedan på knappenE.
Produkten verifierar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.
Trådlöst nätverk
Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på fyra sätt:
–– Trådlös automatisk
–– Trådlös manuell
–– WPS(PBC)
–– WPS (PIN)
När du konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen frånkopplas alla trådlösa
nätverksenheter som är anslutna genom produkten eller, om tillämpligt, produktens aktuella
kabelanslutning.
Trådlös - Automatisk
1.
2.
3.
4.
Välj Inställn., på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappenE.
Välj Nätverksinställningar och tryck sedan på knappenE.
Välj Trådlös på skärmen Nätverksinställningar, och tryck sedan på knappen E.
Produkten söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
Nätverkstyp
Trådlös
Trådlöst nätverk
Du kan ansluta din Blu-rayspelare till Internet. Välj
vilket trådlöst nätverk du vill
använda.
iptime
linksys3
iptime23
Uppdatera
WPS(PBC)
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen E.
6. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange
numren direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att välja
en bokstav med en pilknapp och sedan trycka på knappen E.
"" För att visa lösenordet när du anger det använder du pilknapparna och väljer Visa lösenord
på höger sida och sedan trycker du på knappen E.
7. När du är klar väljer du Klart och trycker sedan på knappenE. Produkten verifierar
nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.
8. När du är klar med verifieringen väljer du OK och trycker sedan på knappen E.
"" Du ska kunna hitta säkerhetskoden eller lösenordsfrasen på en av installationsskärmarna du
använde för att installera routern eller modemet.
Trådlös - Manuellt
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska inställningen inte fungerar måste du ställa
in värdena för Nätverksinställningar manuellt.
1. Följ instruktionerna i Trådlöst - Automatiskt genom Steg 5.
2. Produkten söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för anslutningen.
3. Välj IP-inst., längst ner på skärmen och tryck sedan på knappen E. Skärmen IP-inst.
visas.
4. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen E.
5. Välj Ange manuellt i fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen E.
6. Välj ett värde att skriva in (t. ex IP-adress), och tryck sedan på knappen E. Använd
sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffervärden. Du kan också ange
siffrorna med knapparna ▲▼. Använd knapparna ◀▶ på fjärrkontrollen för att gå från
ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du
på knappen E.
7. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för
det värdet enligt instruktionerna i steg 6.
8. Upprepa steg 6 och 7 tills du har fyllt i alla värden.
"" Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.
9. När du är klar väljer du OK och trycker sedan på knappenE. Säkerhetsskärmen öppnas.
10. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange
numren direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att välja
en bokstav med knapparna ▲▼◀▶ och sedan trycka på knappen E.
11. När du är klar väljer du Klart till höger på skärmen och trycker sedan på knappen E.
Produkten verifierar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.
12. När produkten har verifierat nätverket väljer du OK, och trycker på knappen E.
WPS(PBC)
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Inställn., på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappenE.
Välj Nätverksinställningar och tryck sedan på knappenE.
Välj Trådlös på skärmen Nätverksinställningar, och tryck sedan på knappen E.
Tryck på knappen ▲ på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen ▶ för att välja
WPS(PBC).
6. Tryck på knappen E på fjärrkontrollen. Meddelandet "Tryck på knappen på den
trådlösa routern inom två minuter" visas.
7. Tryck på knappen WPS (PBC) på routern inom två minuter. Produkten samlar
automatiskt in alla värden för nätverksinställningar som behövs och ansluter till ditt
nätverk. Skärmen Nätverksstatus visas. Produkten ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
WPS(PIN)
Innan du börjar ska du öppna routerns installationsmeny på datorn och öppna skärmen med
inmatningsfältet för WPS PIN.
1.
2.
3.
4.
Välj Inställn., på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappenE.
Välj Nätverksinställningar och tryck sedan på knappenE.
Välj Trådlös på skärmen Nätverksinställningar, och tryck sedan på knappen E.
Produkten söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen E.
6. Välj WPS(PIN) och tryck sedan på knappenE. Popup-fönstret för PIN visas.
7. Ange PIN i inmatningsfältet för WPS PIN på routerns installationsskärm och spara sedan
skärmen.
"" Kontakta tillverkaren av routern för instruktioner som förklarar hur du får åtkomst till routerns
installationsskärmar eller se routerns bruksanvisning.
"" Vid en WPS-anslutning ska du ställa in din trådlösa routers metod för säkerhetskryptering till AES.
WPS-anslutningar stöder inte WEP-säkerhetskryptering.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct-funktionen gör det möjligt för dig att ansluta Wi-Fi Direct-enheter till produkten
och varandra med ett peer-to-peer-nätverk, utan en trådlös router.
"" Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Wi-Fi Direct. Innan du använder funktionen Wi-Fi
Direct rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Bluetooth-funktionen för en aktiv mobil enhet.
1.
2.
3.
4.
Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera dess Wi-Fi Direct-funktion.
Välj Inställn., på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappenE.
Välj Wi-Fi Direct och tryck sedan på knappenE. Wi-Fi Direct-enheterna som du kan
ansluta visas.
"" Den kabelförsedda eller trådlösa nätverkanslutningen kopplas från när du använder funktionen
Wi-Fi Direct.
"" Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder Content sharing-funktionen (funktion för
delning av innehåll) vid anslutning till Wi-Fi Direct. Om detta är fallet är det lämpligt att ändra
nätverksanslutningsmetoden mellan enheter.
Innehållsdelning
Multimediaenhetsinställningar
Tillåt andra enheter i nätverket, exempelvis smarttelefoner och tablet-enheter, att dela
innehåll med din produkt.
Dela hårddisk
Ange om du vill dela innehållet från den här produkten med andra nätverksanslutna enheter,
såsom smarttelefoner.
"" Om den här menyn är inställd på På är inte funktionen Autoavst. tillgänglig.
Ställ in fjärråtkomst
Med fjärråtkomst kan du öppna och styra produkten från andra enheter.
Du måste logga in på Samsung konto-ID för att använda fjärråtkomstfunktionerna med
Samsung-produkter.
Registrera på Samsung Link
Registrera enheten på Samsung Link för att dela innehåll. Endast tillgängligt med Samsungprodukten som stöder funktionen Samsung Link.
Enhetsnamn
Gör det möjligt för dig att ange ett namn för produkten som identifierar den på nätverken.
BD-Live-inst. Försök nu
Ställer in olika BD-Live-funktioner. BD-Live ger dig tillgång till de extrafunktioner som finns
tillgängliga på vissa Blu-ray-skivor om du är ansluten till Internet.
Internetanslutning för BD-Live Försök nu
Gör det möjligt för dig att helt tillåta, delvis tillåta eller förbjuda en Internet-anslutning för
BD-Live.
Radera BD-data Försök nu
När produkten är ansluten till nätverket kan du använda ett flertal filmrelaterade
tjänsteinnehåll med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva. Som standard är minnet
konfigurerat och kräver inga separata inställningar. Det finns inte tillräckligt med ledigt
utrymme och stör BD-Live-funktionerna, ta bort BD-data för att frigöra minne.
Smart Hub
Ange dina inställningar för att använda appar.
Smart Hub
Programinställn.
Lås för video på begäran
Av
Villkor och policy
Villkor, Sekretesspolicy för Samsung-konto
Återställ Smart Hub
Programinställn.
Gör det möjligt för dig att konfigurera appmeddelandeinställningarna och visa
grundläggande information om dina appar.
Autotid
Detta omvandlar den valda utlösartjänsten.
Kanalbundna program
Aktivera eller avaktivera kanalbundna appar.
Det finns kanalbundna appar på vissa kanaler och de erbjuder ytterligare information eller
tjänster.
Lås för video på begäran
Du kan låsa åtkomsten till VOD-innehåll (Video on Demand), baserat på dess klassificering.
"" Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
"" Om du inte har loggat in på ditt Samsung-konto är den här funktionen inte tillgänglig.
Villkor och policy
Du måste granska och godkänna både appens regler & villkor samt sekretesspolicyn för att
använda App-tjänsterna.
Villkor, Sekretesspolicy för Samsungkonto
Du kan se och godkänna reglerna eller sekretesspolicyn för ditt Samsung-konto och en rad
andra enheter.
●● Villkor för Samsung-konto
●● Sekretesspolicy för Samsung-konto
●● Rekommendationer – villkor och förbehåll
●● Integritetsmeddelande för rekommendationer
Återställ Smart Hub Försök nu
Återställ dina App-tjänster och Samsung-kontoinställningar som finns lagrade på enheten.
System
System
Inställning
Språk
Enhetshanterare
Klocka
Lagringsenhetshanteraren
Autoavst.Av
Säkerhet
Inställning Försök nu
Ställer in kanalerna och tiden när produkten installeras för första gången eller när den
återställs.
Språk Försök nu
Du kan välja språket du vill använda för skärmmenyn, skivmenyn etc.
"" Det valda språket visas endast om det stöds.
Enhetshanterare Försök nu
Installationsingångsenheter som används med den här produkten. Du kan kontrollera
enhetslistan och justera inställningarna på den här menyn.
Tangentbordsinst. Försök nu
Gör det möjligt för dig att konfigurera ett trådlöst USB-tangentbord som ansluts till
produkten.
Musinställningar Försök nu
Gör det möjligt för dig att konfigurera en trådlös USB-mus som ansluts till produkten. Du kan
använda musen i produktmenyn på samma sätt som du använder en mus på datorn.
Så här använder du en mus med produktmenyn:
1. Anslut USB-musen till produkten.
2. Klicka på huvudknappen du valde i musinställningarna. Den förenklade menyn visas.
3. Klicka på menyalternativen du vill använda.
"" Beroende på modellen av USB HID är tangentbordet och musen eventuellt inte kompatibla med
produkten.
"" Vissa HID-tangentbordsknappar kanske inte fungerar.
"" Kabelförsedda USB-tangentbord stöds inte.
"" Vissa program kanske inte stöds.
"" Om ett trådlöst HID-tangentbord inte fungerar på grund av störningar, kan du flytta
tangentbordet närmare produkten.
Klocka Försök nu
Ställer in aktuell tid och datum.
"" Om schemavisning och timerinspelning är inställd med GUIDE, kanallistan eller menyn Info
fungerar de baserat på tidsinformationen för TV-programmet. Om du ställer in klockläget till
manuellt och ändrar tid manuellt kan funktionerna för schemavisning och timerinspelning bli
begränsade eller fungera på fel sätt.
Lagringsenhetshanteraren Försök nu
Formatera enhet Försök nu
Formatera den valda enheten. Allt innehåll raderas från enheten.
Kontrollera enhet Försök nu
Kontrollera för att se om det finns ett fel i den valda enheten.
Testa enhetsprestanda Försök nu
Testa inspelningsfunktionen för enheten.
"" Eftersom produktens tidsväxlingsfunktioner och andra implementerade funktioner kräver en viss
mängd ledigt hårddiskutrymme kan den totala storleken som visas i Lagringsenhetshanteraren
för inställningsmenyn variera från den hårddiskkapacitet som visas i bruksanvisningen.
Välj enhet för inspelning
Ändra platsen där du vill lagra inspelade filer.
Autoavst. Försök nu
Sparar ström genom att slå av produkten automatiskt när ingen användaråtgärd märks på
inställningstiden (4 timmar, 6 timmar, 8 timmar).
"" Funktionen är inte tillgänglig när Dela hårddisk är inställt på På.
Säkerhet Försök nu
Den här funktionen fungerar i samspel med Blu-ray- och DVD-skivor som har tilldelats en
åldersklassificering eller numerisk klassificering som indikerar åldersnivå för innehållet.
Med hjälp av de här numren kan du kontrollera typerna av Blu-ray- och DVD-skivor som
familjen kan titta på. När du öppnar den här funktionen visas säkerhetsskärmen.
Ange säkerhetslösenordet.
"" Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike,
Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt:
Standardlösenordet är 0000.
BD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PINkod anges.
DVD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av DVD-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PIN-kod
anges.
Ett större nummer indikerar att programmet endast är avsett för användning av vuxna.
Ändra PIN
Ändra den 4-siffriga PIN-koden som används för att komma åt säkerhetsfunktioner.
Allmänt Försök nu
Du kan ändra alternativen som listas nedan för att passa dina önskemål.
Avancerad musikkop. Försök nu
När du kopierar musikfiler kan informationen uppdateras automatiskt.
Kopieringstiden kan förlängas.
"" Den här funktionen är endast tillgänglig när produkten är ansluten till nätverket.
Menytransparens Försök nu
Justera transparensen för menyrutan.
Anynet+ (HDMI-CEC) Försök nu
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkade uppgifter med andra Samsungprodukter som har Anynet+-funktionen. För att använda den här funktionen ansluter du den
här produkten till en Anynet+-TV från Samsung med en HDMI-kabel.
DivX® Video på begäran Försök nu
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa och spela DivX® VOD-innehåll.
Support
Support
Fjärrhantering
e-Manual
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
Återst
Fjärrhantering Försök nu
Med fjärrhantering kan samtalscentret komma åt din produkt från Samsung via fjärrstyrning
för att felsöka ett problem.
e-Manual
Kontrollera den e-manual som är lagrad i enheten för att få felsökningstips.
Programvaruuppdatering Försök nu
Via menyn för programuppdatering kan du uppgradera produktprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster.
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
2. Välj Support och tryck sedan på knappenE.
3. Välj Programvaruuppdatering och tryck sedan på knappenE.
4. För att ladda ner uppdateringsprogramvaran och uppdatera nu väljer du Uppdatera nu
och trycker på knappen E.
5. För att låta produkten ladda ner uppdateringsprogramvaran automatiskt när den är
tillgänglig väljer du Automatisk uppdatering och trycker sedan på knappen E.
"" Uppdateringen är klar när produkten stängs av och sätt sedan på automatiskt igen.
"" Samsung Electronics kan inte hållas ansvariga för tekniska fel hos produkten som orsakats av en
instabil Internet-anslutning eller användarförsummelse under programuppgraderingen.
"" När en systemuppgradering bearbetas visas "UPDATE" på frontpanelen.
Uppdatera nu
Du kan nu använda Uppdatera nu för att uppdatera programvaran genom
nätverksanslutningen eller genom att använda en USB-flashenhet. Nätverksinstruktionerna
visas nedan. USB-flashenhetsinstruktionerna finns på nästa sida.
1. Välj Uppdatera nu och tryck sedan på knappenE. Popup-fönstret för Uppdatera nu
visas.
2. Produkten söker online efter den senaste programversionen.
3. Om den inte hittar någon uppdatering visas popup-fönstret "Det finns för tillfället inga
nya uppdateringar." Tryck på knappen E för att avsluta.
4. Om den söker efter en ny version visas popup-fönstret Uppdateringsbegäran.
5. Välj OK. Produkten uppgraderar programvaran, slås av och slås sedan på automatiskt.
6. Om du väljer Avbryt avbryter produkten uppgraderingen.
"" När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera programdetaljerna i avsnittet för
produktinformation på skärmen Contact Samsung.
"" Slå inte av produkten under en programuppdatering. Det kan göra att produkten inte fungerar.
Automatisk uppdatering
Du kan ställa in funktionen Auto-uppdatera så att produkten hämtar ny programvara för
uppgradering när den är i auto-uppdateringsläge. I auto-uppdateringsläge slås produkten
av, men Internet-anslutningen är aktiv. Detta gör det möjligt för produkten att hämta
uppgraderingen automatiskt när du inte använder den.
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Automatisk uppdatering och tryck sedan på
knappen E.
2. Välj "På" eller "Av".
●● På : Produkten kommer att fortsätta med att automatiskt uppdatera sin mjukvara om en
ny utgåva av mjukvaran finns tillgänglig, utan att meddela användaren.
●● Av : Produkten kommer att uppmana användaren att bekräfta uppdateringen när en ny
utgåva av mjukvaran blir tillgänglig, vilket tillåter användaren att fortsätta med eller
avbryta uppdateringen.
"" Om du använder funktionen Auto-uppdatering måste produkten anslutas till Internet.
Hantera satellitkanaler För modellerna BD-H8509S, H8909S
Hantera programnedladdningar via en satellitkanal.
Uppdatera via USB.
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1. Besök sidan www.samsung.com.
2. Klicka på SUPPORT längst upp på sidan.
3. Ange produktens modellnummer i sökfältet. När du anger modellnumret visar en meny
produkter som matchar modellnumret.
4.
5.
6.
7.
8.
Vänsterklicka på produktens modellnummer i menyn.
På sidan som visas bläddrar du nedåt och klickar på Firmware Manuals & Downloads.
Klicka på Firmware i mitten av sidan.
Klicka på ZIP-knappen i arkivkolumnen till höger på sidan.
Klicka på Send i den första popup-rutan som visas. Klicka på OK i det andra popupfönstret som visas för att hämta och spara firmware-filen på datorn.
9. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en enkel mapp med samma namn som zip-filen.
10. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
11. Kontrollera att ingen skiva sitter i produkten och sätt sedan i USB-flashenheten i USBporten på produkten.
12. I produktens meny går du till Inställn. > Support > Programvaruuppdatering.
13. Välj Uppdatera nu.
14. Produkten söker efter programvaran på USB-enheten. Om den söker efter
programvaran visas popup-fönstret Uppdateringsbegäran.
15. Välj OK. Produkten uppgraderar programvaran, slås av och slås sedan på automatiskt.
"" Det ska inte finnas någon skiva i produkten när du uppgraderar programvaran med USB-uttaget.
"" När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera programdetaljerna i avsnittet för
produktinformation på skärmen Contact Samsung.
"" Slå inte av produkten under en programuppdatering. Det kan göra att produkten inte fungerar.
"" Programuppdateringar med USB-värduttaget får bara utföras med ett USB-flashminne.
Kontakta Samsung Försök nu
Ange kontaktinformation för hjälp med produkten.
Återst Försök nu
Återställer alla inställningar till standard, utom för nätverk och App-tjänst.
Standardlösenordet är 0000.
"" Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Belgien, Frankrike,
Italien, Norge: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt:
Standardlösenordet är 0000.
Din produkt kan spela upp innehåll på Blu-ray-/DVD-/CD-skivor, USB-enheter och datorer.
För att spela upp innehåll som finns på din dator måste du ansluta datorn och produkten till
nätverket och gå in på webbplatsen http://link.samsung.com för att ladda ner och installera
Samsung-link.
Spela upp kommersiella skivor
1. Tryck på knappen för att öppna skivenheten.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen för att stänga skivenheten. Uppspelningen startar automatiskt.
"" I TV-visningsläget fungerar knappen ∂ som Timeshift istället för originalfunktionen, med
uppspelning även om det finns en skiva isatt.
"" På startskärmen fungerar knappen ∂ för uppspelning av multimedieinnehåll på skivan.
Spela upp bilder, videoklipp och
musik (Multimedia)
Du kan spela upp medieinnehåll som är sparat på en USB-enhet, inbyggd HDD, smarttelefon,
kamera, dator eller molntjänster på produkten.
"" Däremot går det inte att spela upp medieinnehåll om innehållet eller lagringsenheten inte stöds av
produkten.
"" Säkerhetskopiera viktiga filer innan en USB-enhet ansluts. Samsung ansvarar inte för skadade
eller förlorade filer.
Spela upp medieinnehåll som är sparat på
en USB-enhet
1. Anslut din USB-enhet till produkten.
2. Tryck på knappen HOME och välj Lagring i panelen MULTIMEDIA. USB-enheter som är
anslutna till produkten anges i en lista.
3. Välj den enhet som du vill ansluta till. Mapparna och filerna i den valda USB-enheten
visas i listor.
4. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp från listan. Mediainnehållet spelas upp.
"" Alternativt kan du gå till medieinnehållet som ska spelas upp och trycka på knappen ∂ för att
spela upp det.
5. För att lämna trycker du på knappen ∫ eller knappen RETURN.
"" Om du ansluter en USB-enhet till produkten när du använder produkten visas ett popup-fönster
på skärmen så att du enkelt kan navigera bland USB-enhetens mappar och filer.
Spela upp medieinnehåll som är sparat på
en dator/mobil enhet
Du kan spela upp medieinnehåll på produkten med en dator eller mobil enhet som är ansluten
till samma nätverk som produkten.
"" Endast tillgängliga med telefoner från Samsung som stöder DLNA-funktion.
"" Mjukvaran Samsung Link bör ha installerats på datorn. Den mobila enheten bör stöda Samsung
Link. Mer information finns på Samsungs portal för innehåll och tjänster, på adressen http://link.
samsung.com.
"" Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker spela upp mediefiler via en tredjeparts
DLNA-server.
"" Däremot kanske inte det innehåll som delas av en dator eller mobil enhet kan spelas upp beroende
på innehållets kondningstyp och filformat. Dessutom kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
"" Mediainnehållet kanske inte spelas upp felfritt, beroende på nätverkets status. Om det händer bör
du använda en USB-lagringsenhet.
1. Anslut smartenheten och produkten.
2. Tryck på knappen HOME. (Inställn. → Nätverk → Innehållsdelning →
Multimediaenhetsinställningar) Lagringsenheter som är anslutna till samma nätverk som
produkten visas i en lista.
3. Välj en önskad lagringsenhet. Mapparna och filerna som delas av den valda
lagringsenheten visas i en lista.
4. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp från listan. Mediainnehållet spelas upp.
"" Alternativt kan du gå till medieinnehållet som ska spelas upp och trycka på knappen ∂ för att
spela upp det.
5. För att lämna trycker du på knappen ∫ eller knappen RETURN.
Tillåt anslutning med en mobil enhet
(HOME → Inställn. → Nätverk → Innehållsdelning)
För att spela upp medieinnehåll som lagras på en mobil enhet måste du tillåta anslutningen
mellan den mobila enheten och produkten.
"" Du kan ansluta till en mobil enhet på alla DLNA DMC-enheter. DLNA DMC-funktionen gör det
möjligt för användare att ansluta en mobil enhet till produkten, söka efter medieinnehåll och styra
uppspelningsanvändningen på produkten.
1. Navigera till Inställn. > Nätverk och välj Innehållsdelning. De mobila enheterna som är
anslutna till samma nätverk som produkten visas i en lista.
2. Tillåt anslutning med enheten som du önskar ansluta till produkten. Du kan endast spela
upp mediafiler från enheter som har tillåtits anslutas till produkten.
"" Om en mobil enhet kräver att medieinnehållet spelas upp visas fönstret för bekräftad
anslutning på produkten, så att du enkelt kan ansluta en mobil enhet.
Spela upp medieinnehåll som är
sparat i en molntjänst
Molntjänster sparar användarinnehåll som bilder, videoklipp och musikfiler på en server så
att det kan spelas upp på TV:n som är ansluten till nätverket. Du kan se medieinnehållet som
är sparat i en molntjänst, som t. ex. Dropbox och OneDrive på TV:n.
"" För att spela upp i en molntjänst måste du logga in på ditt Samsung-konto och länka Samsung-
kontot till kontot för molntjänsten. Information om hur Samsung-kontot länkas till en molntjänst
finns i avsnittet "Länka dina Internet-tjänstekonton till produkten".
1. Tryck på knappen HOME och välj Molntjänst i panelen Multimedia. Molntjänster som är
länkade med ditt Samsung-konto visas.
2. Välj en önskad molntjänst. Mapparna och filerna i den valda molntjänsten visas i en lista.
3. Välj medieinnehåll som du vill spela upp från listan. Mediainnehållet spelas upp.
"" Alternativt kan du gå till medieinnehållet som ska spelas upp och trycka på knappen ∂ för att
spela upp det.
4. För att lämna trycker du på knappen ∫ eller knappen RETURN.
"" En Samsung smartenhet eller en PC som har Samsung Link-appen installerad kan anslutas till Bluray-produkten via ett fjärrnätverk.
"" Om du vill ansluta enheter via ett fjärrnätverk måste samma Samsung-konto användas för att
logga in både på den här Blu-ray-produkten och på enheten som kör Samsung Link-appen.
"" Mer information om att dela innehåll med Samsung Link i nätverk med fjärråtkomst finns i guiden
"Registrera på Samsung Link", för att aktivera funktionen.
"" Mer information finns på Samsungs portal för innehåll & tjänster, på adressen http://link.
samsung.com.
Samsung Link
Mer information finns på Samsungs portal för innehåll & tjänster, på adressen http://link.
samsung.com.
"" Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker spela upp mediefiler via en tredjeparts
DLNA-server.
Styra videouppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator. Beroende
på skiva eller innehåll kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här manualen inte är
tillgängliga.
Knapparna på fjärrkontrollen används för
videouppspelning
Knappar relaterade till uppspelning
Produkten spelar inte upp ljud i sökläge, långsamt läge och stegvis läge.
●● Tryck på knappen ∂ för att återgå till normal uppspelningshastighet.
●● ∂-knappen: Startar uppspelning.
●● '-knappen: Stoppar uppspelning.
●● ∑-knappen: Pausar uppspelning.
●● Snabbspelning framåt : Tryck på knappen † eller … under uppspelning. Varje gång du
trycker på knappen † eller … så ändras uppspelningshastigheten.
●● Uppspelning i Slow-motion : Tryck på knappen … i pausläge. Varje gång du trycker på
knappen … så ändras uppspelningshastigheten.
●● Uppspelning stegvis : Tryck på knappen ∑ i pausläge. Varje gång du trycker på knappen ∑
visas en ny ram.
●● Uppspelning med överhoppning : Tryck på knappen € eller ‚. Varje gång du trycker på
€ eller ‚ hoppar filmen till föregående eller nästa kapitel eller fil.
Använda skivmenyn, titelmenyn, popup-menyn och titellistan
●● Knappen DISC MENU: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa
skivmenyn.
●● Knappen TITLE MENU: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa
titelmenyn.
"" Om skivan har en spellista ska du trycka på knappen Visa för att gå till spellistan.
●● Knappen POPUP MENU: Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa popup-
menyn.
Användning av inställningsmenyn (Under
uppspelning)
Under uppspelning eller i pausläge trycker du på knappen TOOLS.
Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja knappen
och välj sedan knappen E.
●● Spela från början : Välj om du vill gå till början av filmen och tryck sedan på knappen E.
●● Välj scen
––
Söka titlar : Om det finns mer än en film på skivan eller enheten väljer du om du vill
starta en annan titel.
1. Välj Söka titlar och tryck sedan på knappen E.
2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja en titel och sedan trycker du på
knappen E.
––
Sök kapitel : Välj om du vill spela upp det kapitel du väljer.
1. Välj Sök kapitel och tryck sedan på knappen E.
2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett kapitel och sedan trycker du på
knappen E.
––
Söka tidsfält : Välj om du vill spela upp filmen från en vald tidpunkt.
1. Välj Söka tidsfält och tryck sedan på knappen E.
2. Använd sifferknapparna och ange den tidpunkt du vill gå till och tryck sedan på knappen
E.
"" Du kan använda knapparna ◀▶ för att gå framåt eller bakåt i filmen. Filmen går framåt eller
bakåt en minut varje gång du trycker på knapparna ◀▶.
"" Om indexinformationen på filen är skadad eller om filen inte stöder indexindelning kan du inte
använda funktionen Scenval.
"" Om du kör filer på nätverksenheten efter att du har anslutit spelaren till en dator på ditt nätverk,
kanske inte Scenval fungerar.
●● 3D : Använd 3D-menyn när en 3D-fil spelas upp.
"" 3D-menyn blir endast tillgänglig när du spelar upp en 3D-videofil.
"" När en 3D-video spelas upp ställer du in spelaren på Side by Side (Sida vid Sida) Top and
Bottom (Överst och nederst) i 3D-inställningarna, så att spelarens inställningar passar
3D-innehållets format.
"" Om du går till startskärmen eller startskärmen för Smart Hub när du är i 3D-läge växlar
produkten till 2D automatiskt.
●● Sök
––
Söka scen : Du kan använda funktionen Scensökning under uppspelning för att visa
eller starta en film på önskad scen.
––
Söka titlar : Om det finns mer än en film på skivan eller enheten väljer du om du vill
starta en annan titel.
––
Söka tidsfält : Välj om du vill spela upp filmen från en vald tidpunkt.
●● Undertextinställ. : Gör att du kan ange önskade alternativ för undertext.
●● Läget Upprepa : Gör att du kan upprepa en titel, ett kapitel eller ett specifikt avsnitt.
●● Rotera : Gör att du kan rotera bilden.
●● Helskärm : Gör att du kan ange storlek för videobilden.
●● Bildläge : Gör att du kan ställa in bildläget.
––
Dynamisk : Ökar skärpan och ljusstyrkan.
––
Standard : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
––
Film : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
––
Användare : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.
"" När du använder funktionen BD wise visas inte den här menyn.
●● Ljud : Använd för att ställa in önskat ljudspråk.
●● Ljudsynkning : Välj detta för att ange ljudsynkning.
●● Undertext : Använd för att ställa in önskat undertextat språk.
●● Vinkel : Gör att du kan se en scen från en annan vinkel. Vinkelalternativet visar antalet
tillgängliga vinklar för visning. När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera vinklar för en
viss scen kan du använda funktionen för att ändra vinkel.
●● Information : Gör att du kan se videofilinformation.
●● BONUSVIEW-video, BONUSVIEW-ljud : Använd för att ställa in önskat bonusview-
alternativ.
"" Inställningsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
"" Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller mer kan anstränga spelarens funktion och
stoppa uppspelningen.
Använda Visa- & alternativmenyerna
Använda Visamenyn
På en filskärm som innehåller videofiler väljer du
och trycker på knappen E.
●● Datum : Sorterar alla bildfiler på mediet eller lagringsenheten via datum. Klicka på en
grupp för att visa videos i gruppen.
●● Titel : Visar alla videofiler på mediet eller lagringsenheten via titel.
●● Folder : Visar alla mappar på mediet eller lagringsenheten i alfabetisk ordning.
"" Menyn Visa kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.
Använda alternativmenyn
På en filskärm som innehåller videofiler väljer du
och trycker på knappen E.
●● Spela upp vald : Med Spela markerade kan du spela upp den specifika filen. Det fungerar i
grunden på samma sätt för alla media.
●● Skicka : Välj Skicka för att överföra de valda filerna till en webbplats (Picasa, Facebook
etc.) eller enhet. För att använda Skicka behöver du upprätta ett konto med
onlineplatsen och sedan logga in med inloggningsfunktionen.
Styra musikuppspelning
Du kan spela upp musikinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator.
Beroende på skiva eller innehåll kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här manualen
inte är tillgängliga.
Knappar på fjärrkontrollen som används
till musikuppspelning
●● SIFFER-knappar: Tryck på siffran för ett spår. Det valda spåret spelas upp.
●● €‚-knappen: Gå till förgående/nästa spår.
●● '-knappen: Stoppar ett spår.
●● Snabbuppspelning (endast ljud-CD (CD-DA)): Tryck på knappen † eller … under
uppspelning. Varje gång du trycker på knappen † … så ändras uppspelningshastigheten.
●● ∑-knappen: Pausar ett spår.
●● ∂-knappen: Spelar upp aktuellt spår.
"" Om du inte trycker på någon knapp inom fem sekunder efter att en ljud-CD har matats in kommer
skärmen att visas i helskärmsläge. För att gå tillbaka till spellistans skärm trycker du på knappen
RETURN på fjärrkontrollen.
Användning av alternativmenyn (Under
uppspelning)
På skärmen för uppspelning av musikfiler använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja
knappen
och väljer sedan knappen E.
●● Spela upp vald : Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar
i grunden på samma sätt för alla media. Se "Upprepa spår på en ljud-CD".
●● Rippa : Rippningsfunktionen konverterar CD-ljud till mp3-format och sparar de
konverterade filerna på en USB-enhet eller mobil enhet som är ansluten till produkten.
●● Information : Välj detta för att se innehållsinformation.
"" Inställningsmenyn kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.
Använda menyerna Visa & Alternativ (på
en filskärm)
Använda Visamenyn
På uppspelningsskärmen trycker du på knappen
och trycker sedan på knappen E.
●● Spår : Visar alla musikspår på mediet eller lagringsenheten i alfabetisk ordning.
●● Album : Visar all musik på mediet eller lagringsenheten via album.
●● Artist : Visar alla musikfiler på mediet eller lagringsenheten efter artist.
●● Genre : Visar all musik på mediet eller lagringsenheten via genre.
●● Folder : Visar alla mappar på mediet eller lagringsenheten.
"" Menyn Visa kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.
Använda alternativmenyn
På en uppspelningsskärm eller filskärm som innehåller musikfiler väljer du
knappen E.
och trycker på
●● Spela upp vald : Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar
i grunden på samma sätt för alla media. Se "Upprepa spår på en ljud-CD".
●● Skicka : Välj om du vill skicka de valda filerna till andra enheter.
●● Kodar : Välj alternativet för att hantera textkodningsalternativ.
"" Menyn Alternativ kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.
Upprepa spår på en ljud-CD
Du kan ställa in produkten på att upprepa spår på en ljud-CD (CD-DA/MP3).
1. På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja
i det nedre
vänstra hörnet på skärmen och trycker sedan på knappen E.
2. Använd ▲▼ för att välja upprepningsläget du vill ha - Av, En låt, eller Alla - och tryck
sedan på knappen E.
Av
En låt
Alla
Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
Du kan ställa in produkten på att spela upp spår slumpvis på en ljud-CD (CD-DA/MP3).
1. På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja
vänstra hörnet på skärmen och trycker sedan på knappen E.
i det nedre
2. Använd ▲▼ för att ställa in slumpvis uppspelning På eller Av, och tryck sedan på knappen
E.
Skapa en spellista från en ljud-CD
1. När uppspelningsskärmen visas väljer du knappen
Inställningsmenyn visas.
och trycker sedan på E.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja Spela upp vald och tryck sedan på knappen E.
Skärmen för val av uppspelning visas.
3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på
knappen E. En bockmarkering visas till vänster om spåret.
4. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.
5. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen E
igen. Bockmarkeringen tas bort.
6. Använd knappen ▲▼ för att välja Spela och tryck sedan på knappen E.
Musikuppspelningsskärmen visas igen och listar bara de spår du har markerat. De valda
spåren spelas automatiskt.
"" Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en Audio CD (CD-DA).
"" På skärmen Markerad uppspelning kan du även välja Markera alla, Radera allt och Avbryt. 1)
Använd Markera alla allt för att markera alla spåren. Alternativet avbryter dina individuella
spårmarkeringar. När du trycker på knappen RETURN på fjärrkontrollen eller väljer knappen
Spela och sedan trycker på knappen E visas alla spåren på musikuppspelningsskärmen, och
produkten börjar spela upp alla spår från Spår 001. 2) Använd Radera allt för att avmarkera alla
valda spåren på en gång. Välj sedan individuella spår eller använd Markera alla för att välja alla
spåren och tryck sedan på knappen RETURN på fjärrkontrollen. Om du inte använder Markera
alla allt eller väljer individuella spår ändras inte spellistan. 3) Avbryt används för att avbryta alla
ändringar du har gjort på skärmen Välj uppsp. När du återgår till uppspelningsskärmen förblir
spellistan oförändrad.
Rippa
1. Sätt i en USB-enhet i USB-uttaget på produktens framsida.
och trycker sedan på E. Menyn
2. När uppspelningsskärmen visas väljer du knappen
Inställn. visas.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja Rippa och tryck sedan på knappen E. Skärmen
Rippa visas.
4. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på
knappen E. En bockmarkering visas till vänster om spåret.
5. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.
6. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen E
igen. Bockmarkeringen tas bort.
7. Välj sedan Rippa med knappen ▲▼ och tryck sedan på knappen E. Popup-fönstret
Rippa visas.
8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en enhet att lagra rippningsfilen och tryck sedan på
knappen E.
"" Under rippningen ska du inte koppla ur enheten när den pågår.
9. Om du vill avbryta rippningen av spåret ska du trycka på knappen E och sedan välja Ja.
Välj Nej för att fortsätta rippningen.
10. När rippningen är klar visas meddelandet "Rippningen slutfördes". Tryck på knappen E.
11. Tryck på RETURN eller välj Avbryt och tryck sedan på knappen E för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
"" Den här funktionen fungerar inte med DTS-ljud-CD.
"" Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.
"" Denna funktion kommer att kodas till .mp3-format med 192 kbps.
"" På skärmen Rippning kan du även välja Markera alla och Radera allt.
"" Använd Markera alla allt för att markera alla spår och tryck på knappen E. Alternativet avbryter
dina individuella spårmarkeringar.
"" Använd Radera allt för att avmarkera alla markerade spår på en gång.
Visa fotoinnehåll
Du kan visa fotoinnehåll som finns på en DVD, USB, mobil enhet eller dator.
Användning av menyn Verktyg (Under
uppspelning)
Under uppspelning eller i pausläge trycker du på knappen TOOLS.
Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja knappen
och välj sedan knappen E.
●● Bildspelsinställningar : Välj för att ändra bildspelsinställningarna.
––
Hastighet : Välj alternativet för att ställa in bildspelshastigheten.
––
Effekt : Välj alternativet för att ställa in bildspelseffekten.
●● Rotera : Välj om du vill rotera bilden. (Bilden kan rotera antingen med- eller moturs).
●● Zooma : Välj om du vill förstora den aktuella bilden. (Förstoras upp till 4 gånger)
●● Bildläge : Välj att ställa in bildläget.
––
Dynamisk : Välj den här inställningen för att öka skärpan.
––
Standard : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
––
Film : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
––
Användare : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.
"" Den här menyn kan inte visas vid användning av BD Wise-funktionen.
●● Bakgrundsmusik : Välj detta för att lyssna på musik vid visning av ett bildspel.
"" Hur många filer som hittas på en extern enhet beror på vilken enhet du använder för
sökningen.
●● Sänd : Markera för att skicka den valda filen till andra enheter.
●● Information : Välj detta för att se innehållsinformation.
"" Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet. Alla alternativ kanske inte visas.
"" För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik måste fotofilen vara i samma lagringsmedia som
musikfilen. Notera att ljudkvaliteten påverkas av bithastigheten hos MP3-filerna, storleken på
fotot och kodningssättet.
"" Du kan inte förstora undertext och PG-grafik i helskärmsläget.
Använda Visa- & Alternativmenyerna
Använda Visamenyn
På en filskärm som innehåller fotofiler väljer du
och trycker på knappen E.
●● Datum : Sorterar alla bildfiler på mediet eller lagringsenheten via datum. Klicka på en
grupp för att visa bilderna i gruppen.
●● Titel : Visar alla bildfiler på mediet eller lagringsenheten via titel.
●● Folder : Visar alla mappar på mediet eller lagringsenheten.
"" Menyn Visa kan variera eller inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.
Använda alternativmenyn
På en filskärm som innehåller fotofiler väljer du
och väljer knappen E.
●● Bildspel : Startar bildspelet. Visar alla filer i den aktuella mappen, efter varandra. Om du vill
skapa ett bildspel med en vald grupp bilder, se Play Selected (Spela valda) nedan.
●● Spela upp vald : Med Spela valda kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i
grunden på samma sätt för alla media.
●● Skicka : Välj Skicka för att överföra de valda filerna till en webbplats (Picasa, Facebook
etc.) eller enhet. För att använda Skicka behöver du upprätta ett konto med
onlineplatsen och sedan logga in med inloggningsfunktionen.
Titta på TV-kanaler
Efter att inställningen har gjorts kan du titta på TV-kanalen.
(Se "Utsändning" för att söka kanal.)
Använda kanalalternativet
Använda knapparna på fjärrkontrollen
Tryck på knapparna nederst medan du tittar på en kanal.
●● SIFFER-knappar: För att flytta TV-kanalen direkt trycker du på kanalnumren för den
önskade TV-kanalen.
●● Knappen PROG: Tryck på den här knappen för att byta TV-kanaler.
●● Knappen INFO: Tryck på den här knappen för att visa detaljerad information för den valda
kanalen.
●● Knappen CH LIST : Tryck på den här knappen för att visa kanallistan.
Använda verktygsknappen
Tryck på knappen TOOLS medan du tittar på en kanal.
●● Bildläge : Välj detta för att ange bildläge.
––
Dynamisk : Välj den här inställningen för att öka skärpan.
––
Standard : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
––
Film : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
––
Användare : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.
"" Den här menyn kan inte visas vid användning av BD Wise-funktionen.
●● Ljudsynkning : Justera ljudfördröjningstiden att överensstämma med videon.
●● Ljudspråk : Väljs för att ställa in önskat ljudspråk.
●● Dual I II : Välj detta för att ange önskat ljud.
●● Lås aktuell kanal : Du kan låsa en TV-kanal genom att ställa in PIN-kod.
"" Den här menyn kan visas när landet är inställt på Nederländerna och sändningssignalen är
kabel.
●● Antenn : Välj detta för att ändra en signal.
●● Red. favoriter : Välj detta för att redigera favoriter.
●● Signalinformation : Välj detta för att kontrollera signalinformationen.
●● Ljudbeskrivning : Välj detta för att lägga till en verbal beskrivning till huvudljudet som
hjälp för personer med nedsatt syn.
●● Undertext : Välj detta för att ange önskad undertext.
Se på betalkanalerna Förutom för modellerna BD-H8500A, H8900A
Om du vill titta på en betalkanal måste CI- eller CI+-kortet vara isatt.
När kanalinställningen är klar ska du följa instruktionerna.
1. Köp en CI CAM-modul hos din närmaste återförsäljare eller via telefon.
2. Sätt in "CI CAM med CI eller CI+ CARD".
3. För in CAM med “CI CAM med CI eller CI+ CARD” på common interface-platsen, i pilens
riktning, så att den kommer parallellt med platsen.
4. Kontrollera om du kan se en bild med en kodad signalkanal.
"" Den här produkten är kompatibel med CI och CI+ CAM. Men i det fall det handlar om lokala
sändningsoperatörer kanske den här produkten inte fungerar perfekt med alla typer av CAMenheter.
"" Om isatt CAM-enhet inte fungerar som den ska tar du ut CAM CARD ur produkten och
trycker in det i facket igen.
"" Om ett popup-meddelande visas kan du ta en stund och se det följande. (Detta är inte ett
produktfel.) Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
1. ”Felaktigt smartkort är isatt.” : Smartkortet är fel isatt.
2. " Isatt smartkort stöds inte." : Felaktigt smartkort är isatt.
3. ”Krediten på ditt smartkort har upphört. Ditt smartkort är inte behörigt för den här
tjänsten." : Krediten på ditt smartkort har upphört.
4. ”Inget smartkort är isatt. : Smartkortet är inte rätt isatt.
"" Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner är inte helt kompatibla med
den här enheten som uppfyller specifikationerna enligt v1.3.
"" Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte den här CI Plus-kompatibla
enheten. I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering
till CAM-enheten.
"" Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.
"" Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till att bli kompatibelt med
versionen CI+ 1.3.
"" Mer information om ”CI CAM med CI- eller CI+ CARD” finns under "Common Interface".
Kanallista
1. Tryck på knappen CH LIST på fjärrkontrollen för att se alla sökta kanaler. Kanallistan
visas.
2. Tryck på knappen ◀ för att sortera kanaler. Du kan ändra listans ordning. (Antenn,
Kategori, Sorterar, Genre, Red. favoriter)
Redigera kanal
Du kan hantera de lagrade kanalerna.
(HOME → Inställn. → Utsändning → Redigera Kanal)
1. Välj Inställn., på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
2. Välj Utsändning och tryck sedan på knappenE.
3. Välj Redigera Kanal och tryck sedan på knappenE. Skärmen Redigera kanal visas.
Använda knapparna på fjärrkontrollen
När skärmen Redigera kanal visas kan du hantera de valda kanalerna.
●● Ändra nummer : Välj detta för att ändra kanalnummer.
●● Lås / Lås upp : Välj det här alternativet för att låsa eller låsa upp kanaler.
●● Ta bort : Välj detta för att ta bort den valda kanalen.
●● Alternativ
––
Markera alla : Välj detta för att markera alla kanaler.
––
Radera allt : Välj detta för att avmarkera alla kanaler.
––
Sorterar : Välj detta för att sortera kanaler.
––
Kategori : Välj detta för att visa kategori.
––
Red. favoriter : Välj detta för att redigera favoriter.
––
Kanalinfo : Välj detta för att visa kanalinformation.
––
Information : Välj detta för att visa information.
EPG & Schemahanterare
EPG-information (Electronic Programme Guide) tillhandahålls av sändningsansvariga. Med
kanaltablåer från sändningsansvarig kan du ange de kanaler du vill titta på i förväg så att
kanalen automatiskt ändras till vald kanal vid rätt tid. Kanalposten kan vara tom eller gammal,
beroende på kanalstatus.
Använda alternativet för guideskärm
1. Tryck på knappen GUIDE på fjärrkontrollen.
2. För att visa popup-fönstret för kanalnummer trycker du på en sifferknapp medan
kanalen väljs.
3. Mata in önskad kanal och tryck sedan på knappen E för att gå till kanalguiden.
4. Välj ett program.
5. Välj Schemalägg inspelning eller Schemalägg visning och tryck sedan på knappen E.
"" Om du ställer in landet till Nya Zeeland tillhandahålls guideskärmen av digitala sändningar. Så
guideskärmen skiljer sig från ovan.
Installera Schemahanteraren manuellt
Du kan reservera önskade TV-program med den här menyn. Kontrollera att klockan ställs
före användning av den här funktionen.
(Start → Schemahanterare → Schemalägg visning / Schemalägg inspelning)
1. Välj Schemahanterare på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
2. Tryck på knappen E.
3. Välj Schemalägg inspelning eller Schemalägg visning , och tryck sedan på
knappen E.
4. Mata in ingångsalternativen och tryck sedan på knappen E.
Använda text-tv-tjänsten
Om DTV-programmet stöder text-tv-signalen kan du använda text-tv-tjänsten. För att texttv-information ska visas korrekt på skärmen måste kanalmottagningen vara stabil. Annars
kan information saknas eller så kanske vissa sidor inte visas som de ska.
1. Tryck på knappen TTX/MIX när du tittar på en TV-kanal.
2. Om du trycker flera gånger i följd på TTX/MIX kan du ändra eller stänga text-tv-läget.
●● 8 : Lagrar text-tv-sidorna.
●● 4 : Visar text-tv:n på övre halvan av skärmen i dubbel storlek. För att flytta texten till
nedre halvan av skärmen trycker du här igen. För normal visning trycker du en gång till.
●● 9 : Håller kvar visningen av den aktuella sidan, om det finns flera undersidor som följer
automatiskt. För att ångra trycker du igen.
●● Färgknappar (röd, grön, gul, blå): Om FASTEXT-systemet används av sändningsbolaget
är olika ämnen på en text-tv-sida färgkodade och kan väljas genom att trycka på
färgknapparna. Tryck på färgknappen som överensstämmer med ditt ämnesval. En ny
färgkodad sida visas. Alternativen kan väljas på samma sätt. För att visa föregående eller
nästa sida trycker du på överensstämmande färgknapp.
●● 1 : Visar tillgänglig undersida.
●● 2 : Visar nästa text-tv-sida.
●● 3 : Visar föregående text-tv-sida.
●● 6 : Visar index (innehåll) på sidan när som helst när du tittar på text-tv.
●● 0 : Väljer text-tv-läge (LIST/ FLOF). Om knappen är nedtryckt i LIST-läget växlar du läget
till läget för att spara lista. I läget för att spara lista kan du spara en text-tv-sida i en lista
med knappen 8(lagra).
●● 5 : Visar dold text (svar på frågesporter etc.) För att visa normal skärm trycker du igen.
●● 7 : Krymper text-tv-visningen till att överlappa aktuell sändning.
Typisk text-tv-sida
Del
Innehåll
A
B
C
D
E
F
Valt sidnummer.
Sändningens kanalidentitet.
Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
Datum och tid.
Text.
Statusinformation. FASTEXT-information.
"" Text-tv-kontrollen TTX/MIX är bara tillgänglig när DTV-programmet stöder text-tv-signalen.
Inspelning
Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme
Kontrollera standardinspelningsenheten och tillgänglig plats i lagringsenheten för inspelning.
(se "Lagringsenhetshanteraren".)
"" Minst 100 MB ledigt utrymme krävs för inspelning.
"" Inspelningen avbryts om lagringsenhetens lediga utrymme blir mindre än 50 MB.
Anmärkningar för hårddiskskapacitet
Den här produkten reserverar hårddiskkapacitet internt, enligt nedan, för implementering av
funktioner, den reserverade delen används inte för inspelning. (Timeshift: 22 GB Funktionella
syften: 5 GB)
Kapaciteten som visas på skärmen, ungefärligt tillgängligt inspelningsutrymme, har beräknats
efter levereringsstatus och visas nedan.
Modellnamn
Leverantörsspecifikationer för hårddisk
BD-H89-serien
BD-H85-serien
1 TB
500 GB
"" Skärmen för hårddiskskapacitet: Tillverkaren beräknar hårddiskkapaciteten med 1
KB = 1 000 byte. Produktens operativsystem beräknar dock hårddiskkapaciteten
med 1 KB = 1 024 byte, därför är den detekterade produktkapaciteten cirka 93 % av
hårddisktillverkarens indikation. Exempelvis för en 1 TB (1 000 GB) HDD, detekteras den här
produkten som 931,3 GB.
"" Vi rekommenderar att du använder inspelade eller redigerade filer med produkten enbart i privat
intresse.
Spela in den TV-kanal som du tittar på
1. Tryck på PROG eller sifferknapparna för att välja en TV-kanal du vill spela in.
2. Tryck på knappen REC.
3. Välj önskad inspelningslängd och tryck sedan på knappen E.
"" Maximal längd på en inspelning är begränsad till 360 minuter. Om en inspelning har nått gränsen
på 360 minuter kommer den automatiskt att stoppas.
Pausa inspelning
1. Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa inspelningen som pågår.
2. Tryck på knappen REC för att återuppta inspelningen.
Stoppa inspelningen
Tryck på knappen ' för att stoppa pågående inspelning.
Uppspelningskontroll under inspelning
Under inspelning av en TV-kanal kan du söka scenen eller gå till början av inspelningen utan
att påverka inspelning via funktionen Timeshift (Tidväxling).
1. † …-knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras
uppspelningshastigheten.
…1→…2→…3→…4→…5
†1→…2→…3→…4→…5
2.
3.
4.
5.
€-knappen: Återgå till startpunkten för inspelningen.
-knappen: Gå till samma scen med Live-TV.
-knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.
-knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.
6. ∑-knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer inspelningsförloppet.
7. '-knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen
med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas inspelningen.
Titta på andra kanaler under inspelning av en TVkanal
Vid visning av ett TV-program som spelas in kan du också titta på andra TV-kanaler. Under
inspelning trycker du på PROG eller sifferknapparna för att ändra kanalen du vill titta på.
"" Du kan titta på en gratis eller kodad kanal samtidigt som du spelar in en gratis TV-kanal. Om du
spelar in en kodad kanal går det bara att titta på en gratis kanal.
"" Inspelade filer som är kortare än 10 sekunder sparas inte.
Simultan inspelning
Simultan inspelning av två TV-kanaler
1. När en TV-kanal spelas in går du till en annan TV-kanal du vill spela in.
2. Tryck på knappen REC. Inspelningen startar.
"" Det går inte att spela in två olika betalkanaler samtidigt.
"" Om du vill spela in samtidigt som du tittar på en annan TV-kanal behöver du ansluta RFsatellitkablarna till ANT1 IN och ANT2 IN. För modellerna H8509S, H8909S
"" Även om du ansluter två CI (+) CAM till CAM-platsen kan du inte visa eller spela in två
betalkanaler. För modellerna H8509S, H8909S
Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in
Du kan titta på andra kanaler samtidigt som du spelar in två TV-kanaler.
1. Tryck på CH LIST för att kontrollera vilken TV-kanal som går att titta på. Den blåfärgade
TV-kanalen i kanallistan är den som du kan flytta utan att stoppa redan påbörjade
inspelningar.
2. Tryck på knappen E för att titta på den möjliga TV-kanalen. För att visa en kanal som
inte visas i blått måste du först stoppa minst en av de aktuella inspelningarna.
Stoppa inspelningen
Om du tittar på en TV-kanal som håller på att spelas in
Tryck på knappen '.
Om du tittar på en TV-kanal som inte spelas in
Tryck på knappen '.
Simultan användning
Du kan spela upp en skiva eller använda andra funktioner under inspelning. Tryck på
knappen HOME och välj sedan SAMSUNG APPS eller MULTIMEDIA. Du kan dock inte välja
inställningsmenyn utan att stoppa inspelningen.
Tidsväxlingsfunktion
Du kan pausa Live-tv eller börja titta på TV-programmet från början där du startade
tidsväxlingsfunktionen.
Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY
1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen ∂.
2. Tidsväxlingsfunktionen startar och tidsväxlingsfältet visas. Live-TV visas på vänster sida
om tidsväxlingsfältet.
Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE
1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen ∑.
2. Bilden av TV-programmet pausas och tidsväxlingsfältet visas. ∑ (Pause) visas på vänster
sida i tidsväxlingsfältet.
Tidsväxlingsinformation
Du kan se aktuell information om tidsväxlingsfunktionen.
1. Tryck på knappen E på fjärrkontrollen när tidsväxlingsfunktionen är aktiverad.
2. Tidsväxlingsfältet visas enligt nedan.
"" Inställningarna för Timeshift (Tidsförskjutning) behålls även om du byter till en annan kanal i
användning av Timeshift (Tidsförskjutning). I detta fall stöds Timeshift (Tidsförskjutning) för
tidigare kanaler som historikfunktion. (Timeshift (Tidsförskjutning) för tidigare kanaler finns
fortfarande tillgängligt)
"" Om Timeshift (Tidsförskjutning) startas med knappen Spela eller Pausa, behålls Timeshift
(Tidsförskjutning) till dess att knappen Stopp trycks ned. Om användning av Timeshift
(Tidsförskjutning) blir ej tillgänglig (t.ex. om du byter till ett annat program, en analog kanal eller
byter ingångskällan) avbryts Timeshift (Tidsförskjutning) utan varning och fortsätter automatiskt
när källan ändras till Digital TV. 1) Historikfunktionen stöder endast registreringar om byten inom
kanaler med Digital TV-källor. 2) Om du byter till en analog kanal slutar historik och Timeshift
(Tidsförskjutning) att fungera automatiskt. 3) Timeshift (Tidsförskjutning) avslutas automatiskt
när en annan meny väljs på startmenyn. (Avslutar funktionerna Timeshift (Tidsförskjutning)
och historik som användes.) 4) Om du går tillbaka till en Digital TV-kanal återupptas Timeshift
(Tidsförskjutning) automatiskt, om inget annat menyalternativ har öppnats på Startmenyn.
"" 22 GB av den interna hårddisken reserveras för funktionen Timeshift (Tidsförskjutning).
Uppspelningskontrollknapp under
tidsväxlingsfunktion är aktiverad
1. † …-knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras
uppspelningshastigheten.
…1→…2→…3→…4→…5
†1→…2→…3→…4→…5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
€-knappen: Återgå till startpunkten för tidsväxlingen.
-knappen: Visar samma scen med Live-TV.
-knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.
-knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.
∑-knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer tidsväxlingsförloppet.
'-knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen
med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas tidsväxlingsfunktionen.
Stoppa tidsväxlingen
1. Om tidsväxlingsfältet inte är i pausläge eller tidigare läge trycker du på knapp '.
Meddelandet "Vill du stoppa Timeshift?" kommer att visas.
2. Välj knappen OK och tryck på knappen E för att stoppa Timeshift.
3. Om Timeshift-fältet är i pausläge eller tidigare läge ändras Timeshift-läget till Live-TV
när du trycker på knapp ' för första gången.
4. Tryck på knappen ' igen så visas samma meddelande med bilden ovan.
5. Välj Ja och tryck sedan på knappenE.
Spela upp en inspelad titel
1. Välj Inspelad TV på startskärmen och tryck sedan på knappen E. Listan för inspelad TV
visas.
2. Välj önskad enhet och tryck sedan på knappen E.
3. Välj en titel du vill spela upp och tryck sedan på knappen E. Den valda titeln spelas upp.
"" Tryck på knappen REC TV LIST på fjärrkontrollen för att visa listan med inspelad TV.
Använda menyerna Visa, Filter och
Alternativ
Använda Visamenyn
På en arkivskärm innehållande videofiler väljer du
och trycker sedan på knappen E.
●● Titel : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera efter titel.
●● Datum : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.
●● Kanal : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till kanal.
"" Menyn Visa kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
Använda filtermenyn
På uppspelningsmenyn väljer du Filter och knappen E.
●● Allt innehåll : Visar TV-listan över samtliga inspelningar.
●● Ej sett : Visar TV-listan över ej visade program.
Använda alternativmenyn
På en uppspelningsskärm eller filskärm som innehåller inspelade TV-filer väljer du
trycker på knappen E.
och
●● Spela upp vald : Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar
i grunden på samma sätt för alla media. Se "Upprepa spår på en ljud-CD".
●● Lås : Välj den här menyn för att låsa filredigeringen.
●● Lås upp : Välj den här menyn för att låsa upp filredigeringen.
●● Ta bort : Du kan radera filen från listan.
●● Radera delvis : Du kan delvis ta bort en titel.
●● Dela : Du kan dela en titel.
●● Byt namn : Du kan döpa om en titel.
●● Hantera enhet : Välj den här menyn för att hantera enheten.
"" Alternativmenyn kan variera eller kanske inte visas beroende på skiva eller lagringsenhet.
Redigera den inspelade titeln
Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)
(Inspelad TV → Alternativ → Dela)
1.
2.
3.
4.
På skärmen Inspelad TV väljer du Alternativ och trycker sedan på knappen E.
Välj Dela och tryck sedan på knappenE.
Välj den titel du vill redigera.
Använd de uppspelningsrelaterade knapparna för att flytta till en delningspunkt och
tryck sedan på knappen E.
.
5. Tryck på knappen E för att välja
6. Tryck på knappen E för att välja Spara. Den delade titeln uppdelas i två delar och
följande titlar minskas med ett i taget.
Dela en del av en titel (Radera delvis)
(Inspelad TV → Alternativ → Radera delvis)
1.
2.
3.
4.
På skärmen Inspelad TV väljer du Alternativ, och trycker sedan på knappen E.
Välj Radera delvis och tryck sedan på knappenE.
Välj den titel du vill redigera.
Tryck på knappen E på startpunkten. Bilden och startpunkten visas i avsnittet för
startpunkt för radering.
●●
Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från avsnittet med de
uppspelningsrelaterade knapparna.
5. Tryck på knappen E på slutpunkten. Bilden och slutpunkten visas i avsnittet för
slutpunkt för radering.
6. Tryck på knappen E för att välja Spara.
7. Tryck på knappen E.
"" Den minimala längden för det raderade avsnittet ska vara längre än 5 sekunder.
Skicka filer
Kopiera videor, musik och foton
Innehåll
DISC/HDD/
Nätverksenhet/
Molntjänst → USB
DISC/USB/
Nätverksenhet/
Molntjänst →
HDD
DISC/HDD/
Nätverksenhet →
Molntjänst
DISC/HDD/
Molntjänst →
Nätverksenhet
Musik
Foton
Videor
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
●● Skiva (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(stäng)/ DVD+RW/DVD-RW(stäng)) ; HDD eller USB
●● PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.
●● Sändningssignalen kan spelas in på extern eller intern hårddisk men kopieringsfunktionen
stöds inte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tryck på knappen HOME. Startmenyn visas.
I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten till USB-porten på produktens frontpanel.
Välj önskad innehållstyp och tryck sedan på knappen E.
Välj Alternativ och tryck sedan på knappenE.
Välj Sänd och tryck sedan på knappenE.
Välj önskat innehåll.
Välj Sänd och tryck sedan på knappen E.
Välj önskad målenhet.
3D-funktioner
Visa DTV med 3D-effekt
Du kan uppleva 3D-effekt med live-TV och inspelade TV-program med 3D-innehåll.
1. Under tiden du tittar på TV-programmet eller spelar upp inspelade TV-program, trycker
du på knappen 3D på fjärrkontrollen. 3D-menyn visas.
●● Sida vid sida : Visar två bilder intill varandra.
●● Överst och nederst : Visar en bild ovanför en annan.
2. Tryck på knapparna ◀▶ för att välja önskat 3D-läge och tryck sedan på knappen E.
3. Om du trycker på knappen 3D en gång till under 3D-visning ändras den visade bilden till
2D-läge.
"" Om du byter TV-kanal under tiden du tittar på DTV i 3D-läge med Sida vid sida ändras den visade
bilden till 2D-läge automatiskt.
"" När 3D-effekten för läget Sida vid sida aktiveras kan du inte justera 3D-läget.
"" Om TV-program inte stöder Sida vid sida, Överst och nederst eller Autodetekteringsfunktionen
visas inte 3D-menyvalet för OSD.
Skapa ett Samsung-konto
Skapa ett Samsung-konto så att du kan ta del av de fördelar med allt som Samsung har att
erbjuda online. Skapa konton för alla familjemedlemmar så att varje medlem kan komma åt
sina egna konton på t. ex. Facebook och Twitter. Du behöver också ett Samsung-konto om
du vill ladda ner betalappar och hyra filmer.
1. På startskärmen trycker du på knappen . Inloggningsskärmen öppnas.
2. Välj Skapa konto längst ner till höger och tryck sedan på knappen E. Skärmen Samsung
account Terms & Conditions, Privacy Policy visas.
3. Tryck på knappen E för att godkänna, tryck på knappen ▶ och tryck sedan på knappen
E. Skärmen Skapa ett konto visas.
4. Välj ID-fält och tryck sedan på knappen E. Popup-fönstret för tangentbord visas.
5. Skriv in din e-postadress med tangentbordet. Använd pilknapparna för att flytta mellan
alla tecken. Tryck på E för att välja ett tecken. Välj knappen Caps på vänster sida för
att skriva med versaler. Välj knappen 123#& för att välja ytterligare symboler.
6. Välj Klart på tangentbordet och tryck sedan på knappen E. Skärmen Skapa visas.
7. Skriv in ett lösenord, ditt förnamn och ditt efternamn på samma sätt.
8. Välj fältet för födelsedatum och välj sedan siffror med upp- och ner-pilarna eller genom
att trycka på siffrorna på fjärrkontrollen. Tryck på knappen E när du är klar.
9. När du har slutfört alla fält trycker du på knappen ▶ och sedan på knappen E.
Anslutning visas, och sedan ett bekräftelsemeddelande för kontot.
10.Tryck på knappen E. Skärmen för val av profilbild visas.
"" Samsung skickar ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du har fyllt i. Du måste
öppna e-postmeddelandet och svara enligt anvisningar för att slutföra ditt konto.
11. Välj en bild för att identifiera ditt konto och tryck sedan på knappen E. Skärmen för
Konto skapat visas.
12.Tryck på knappen E. Startskärmen visas.
Före användning av Samsungappar
Om du inte har installerat Smart Hub när du använder Samsung-appar för första gången
tillfrågas du av produkten om du vill utföra installationen av Smart Hub.
1. Välj på startskärmen antingen SAMSUNG APPS, och tryck sedan på knappen E. Om du
har valt SAMSUNG APPS går du till steg 4.
2. Om du har valt SAMSUNG APPS visas Smart Hub-popup-fönstret där du tillfrågas om du
vill installera Smart Hub. Välj Ja och tryck sedan på knappenE. Välkomstskärmen visas.
3. Välj Start och tryck sedan på knappenE. Skärmen Villkor och policy visas.
4. På skärmen Additional Services (Tilläggstjänster), Terms and Conditions (Regler och
villkor) och Choices (Val) måste du granska och godkänna både reglerna och villkoren
för Smart Hub och sekretesspolicyn för att använda Smart Hub.
5. Bläddra nedåt och klicka sedan på Visa detaljer för att granska hela dokumentet.
"" Du behöver inte samtycka till tilläggssekretessmeddelandet, men en eller flera av Smart TVfunktionerna eller funktionerna kanske inte blir tillgängliga om du inte gör det.
6. Välj Jag godkänner alla och tryck sedan på knappenE. Skärmen för slutförd installation
visas. Tryck på knappen E.
Använda filmer och TV-program
Om du inte har installerat Smart Hub när du använder Film och TV-serier för första gången
tillfrågas du av produkten om du vill utföra installationen av Smart Hub. Du kan strömma
Filmer och TV-serier och se dem på din TV.
FILM OCH TV-SERIER
REKOMMENDERAS
Favoriter
Aktuella
Filmer
TV-program
Trailers
Populära
1. Välj FILM OCH TV-SERIER på startmenyn och tryck sedan på knappen E.
2. 1) Välj en av de rekommenderade filmerna och tryck sedan på knappen E. Sidan för
filmen visas. Använd knappen ▼ för att gå längst ned på skärmen. 2) Alternativt kan
du trycka på Filmer eller TV-program och sedan trycka på knappen E. På sidan som
visas använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja ett program eller en film och sedan
trycka på knappen E. På skärmen Filmer eller TV-program kan du också välja Nyheter,
Genrer, för att se program och filmer. På skärmen Genrer använder du knapparna
▲▼◀▶ för att välja önskad genre och trycker sedan på knappen E. På skärmen Genrer
använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja önskad genre och trycker sedan på knappen
E.
3. För att visa ett val väljer du listade appar och trycker sedan på knappen E.
"" De listade apparna visas om du inte har installerat någon av filmapparna som du hade kunnat
använda för att se den valda filmen eller TV-serien. Om ingen av de här apparna är installerad
på din Blu-ray-spelare väljer du en av apparna och trycker sedan på knappen E. Du kommer
att tillfrågas om du vill installera appen. Välj Installera, tryck på knappen E och följ sedan de
anvisningar som visas på skärmen för att installera appen.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att starta filmen.
"" Innehållets artiklar och motsvarande nedre meny i Filmer och TV-serier varierar mellan olika
länder.
"" När du aktiverar Filmer och TV-serier för första gången kanske inte de listade apparna visas.
De listade apparna visas efter att du har laddat ner en videoapp för användning. Om de listade
apparna inte visas kan du inte se innehållet.
"" Favoriter kommer inte att visas om du inte har taggat en eller fler filmer eller TV-serier som
favoriter. För att tagga en film eller serie som favorit markerar du serien. Skärmen för detaljer
visas. Välj hjärtesymbolen och tryck sedan på knappen E.
Använda Samsung Apps
Du kan hämta program från Internet, och öppna olika program och visa dem på TV:n. För att
öppna vissa program krävs ett Samsung-konto.
Samsung Apps-skärmen i korthet
SAMSUNG APPS
Rekommenderas
1
2
Mina appar
WebBrowser
e-Manual
Populärast
Nyheter
Kategorier
●● Rekommenderas : Visar rekommenderat innehåll som hanteras av Samsung. Du kan inte
radera rekommenderade appar.
●● Mina appar : Visar ditt personliga galleri av program som modifierats på skärmen Mina
appar.
●● Populärast, Nyheter och Kategorier : Välj för att visa och hämta ytterligare appar.
Första gången du öppnar Samsung Apps-skärmen hämtar produkten automatiskt en grupp
av appar som är gratis. När de här apparna har laddats ner visas de på Samsung Appsskärmen.
För att se ytterligare appar väljer du Populärast, Nyheter eller Kategorier längst ner på
skärmen och trycker sedan på knappen E.
Most Popular (Mest populära) visar de mest populära apparna, och What's new (Nyheter)
visar de nyaste. Categories (Kategorier) visar en rad ikoner för kategorier som t. ex. Video,
Spel, och Sport. Välj en ikon för en kategori och tryck sedan på knappen E. Produkten visar
apparna i den kategorin.
Hämta en app
1. Välj Populärast, Nyheter eller Kategorier, och tryck sedan på knappen E.
2. Om du har valt Kategorier väljer du en ikon för en kategori och trycker sedan på
knappen E. Annars går du till steg 3.
●● Skärmarna Populärast, Nyheter och Kategorier visas en grön pil på de appar du redan har hämtat.
3. Välj en app du vill hämta och tryck sedan på knappen E. Skärmen för appens
detaljerade information visas.
4. Välj knappen Ladda ner på skärmen och tryck sedan på knappen E. Hämta ändringarna
till Avbryt så börjar appen att hämtas.
5. Om du vill avbryta nedladdningen väljer du Avbryt och trycker sedan på knappen E.
6. När nedladdningen är klar ändras Avbryt till Spela. Välj Spela och tryck sedan på
knappen E för att starta programmet. Alternativt kan du trycka på knappen RETURN
tills appskärmen visas igen. Appen du hämtade kommer att visas på appskärmen under
Mina appar.
"" Om appen inte kan laddas ner på grund av otillräckligt internt minne bör du ansluta en USBlagringsenhet och försöka igen.
Starta ett program
1. Välj SAMSUNG APPS på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
2. På skärmen SAMSUNG APPS använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja en app, och
trycker sedan på knappen E. Appen startar.
Menyn Alternativ
Flytta
1. På skärmen Mina appar väljer du den app som du vill flytta på skärmen Mina appar och
trycker sedan på knappen E i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj Flytta och tryck sedan på knappenE.
3. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att flytta på appen.
4. När appen är där du vill ha den trycker du på knappen E.
Radera
1. På skärmen Mina appar väljer du den app som du vill radera och trycker sedan på
knappen E i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj Radera och tryck sedan på knappenE.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja OK och tryck sedan på knappen E.
Radera flera
1. På skärmen Mina appar väljer du en app som du vill radera och trycker sedan på
knappen E i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj Radera flera och tryck sedan på knappenE.
3. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja appar att radera och tryck sedan på knappen E.
4. Använd knapparna ▼ för att välja Radera och tryck sedan på knappen E.
Visa detaljer
1. På skärmen Mina appar väljer du den app, vars detaljerade information du vill se och
trycker sedan på knappen E i 3 sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj Visa detaljer och tryck sedan på knappenE.
3. Skärmen Update Apps (Appuppdatering) visar alla appar som har tillgängliga
uppdateringar. Markera varje app du vill uppdatera och tryck sedan på knappen E. Du
kan också markera alla för att uppdatera alla appar i listan.
4. Välj Update (Uppdatera ) och tryck sedan på knappen E.
Uppdat. appar
1. På skärmen Mina appar väljer du någon app och trycker sedan på knappen E i 3
sekunder. Alternativmenyn visas.
2. Välj Uppdat. appar och tryck sedan på knappenE.
3. Skärmen Update Apps (Appuppdatering) visar alla appar som har tillgängliga
uppdateringar. Markera varje app du vill uppdatera och tryck sedan på knappen E. Du
kan också välja Markera alla för att uppdatera alla appar i listan.
4. Välj Uppdat och tryck sedan på knappenE.
Screen Mirroring
Funktionen Screen Mirroring gör att du kan se skärmen för smarttelefonen eller androidtablet-enheten på TV:n som du har anslutit till produkten.
1. Välj Screen Mirroring, på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
2. Kör AllShare Cast eller Screen Mirroring på din enhet.
3. På enheten söker du efter namnet på produkten i listan över tillgängliga enheter och
markerar det.
4. TV:n visar ett anslutningsmeddelande (exempelvis Connecting to Android_92gb...) och
visar sedan anslutningsmeddelandet.
5. Efter några sekunder visas skärmen för din enhet på TV-skärmen.
6. Avsluta Screen Mirroring genom att trycka på knappen EXIT eller RETURN på
fjärrkontrollen eller lämna funktionen Screen Mirroring på smarttelefonen.
"" Du kan ansluta till en enhet som stöder AllShare Cast. Observera att alla enheter som har AllShare
Cast eventuellt inte stöds helt beroende på tillverkare. Mer information om mobilanslutningsstöd
finns på tillverkarens hemsida.
"" När du använder funktionen Screen Mirroring kan video bli ryckig eller också kan ljudet ibland
försvinna, beroende på miljö.
"" Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Screen Mirroring . Innan du använder funktionen
för spegelvänd skärm rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Bluetooth-funktionen på
smarttelefonen eller smartenheten (tablet-enhet etc).
Använda webbläsaren
Du kan öppna Internet med webbläsarprogrammet.
Välj WebBrowser på startskärmen och tryck sedan på knappen E.
"" När du kör webbläsaren med produkten ansluten via HDMI till en BD Wise-kompatibel TV och
BD Wise är på maximeras webbläsaren till att fylla skärmen och TV:ns upplösning ställts in på
optimalt läge automatiskt.
"" Webbläsaren är inte kompatibel med Java-program.
"" Om du försöker hämta en fil och filen inte går att spara visas ett felmeddelande.
"" E-commerce, för köp av produkter online, stöds inte.
"" ActiveX stöds inte.
"" Åtkomsten kan blockeras till vissa webbplatser eller till webbläsare som drivs av vissa
verksamheter.
Link Browsing och Pointer Browsing
Webbläsaren erbjuder två typer av sökning, Pointer Browsing och Link Browsing. När du
startar webbläsaren för första gången är Pointer Browsing aktivt. Om du använder en
mus för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi att du låter Pointer Browsing vara
aktiverat. Om du använder din fjärrkontroll för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi
att du ersätter Pointer Browsing med Link Browsing. Link Browsing flyttar en markering från
en länk till nästa i webbläsaren och är mycket snabbare än Pointer Browsing om du använder
fjärrkontroll.
För att aktivera Link Browsing följer stegen nedan:
1. Använd knapparna ▲▼◀▶ på fjärrkontrollen för att flytta pekaren till ikonen för Link
Browser längst uppe på skärmen. Ikonen för Link Browser är den tredje ikonen från
höger. Pekaren kommer att vara i rätt läge om ikonen blir blå och orden ”Link Browsing”
visas på skärmen.
2. Tryck på knappen E. Link Browsing är aktiverat och förblir aktiverat när du öppnar
webbläsaren.
En översikt över kontrollpanelen
Kontrollpanelen som löper över hela överdelen på skärmen, har en rad ikoner som börjar
med numret på praktiska funktioner. Ikonerna beskrivs nedan, med början på ikonen längst
till vänster på skärmen.
●●
: Går till föregående sida.
●●
: Går till nästa webbsida.
●●
: Visar bokmärken och historikskärm. Du kan bokmärka den aktuella sidan, välja
ett befintligt bokmärke och redigera och radera bokmärken. Du kan också visa din
webbläsarhistorik och välja en sida du vill besöka igen.
●●
: Går till startskärmen för webbläsaren.
●●
: Gör det möjligt för dig att ange en sidadress manuellt med popupfönstret för tangentbordet.
●●
: Laddar om den aktuella sidan så att den uppdateras på skärmen.
●●
: Lägger till den aktuella sidan till bokmärken.
●●
: Gör det möjligt för dig att söka efter information genom att ange ord och
tecken med popup-fönstret för tangentbordet. Se Använda tangentbordets popupfönster.
: Gör det möjligt för dig att förstora eller förminska skärmen med olika procenttal.
●●
: Gör det möjligt för dig att växla mellan Pointer Browsing och Link Browsing.
●●
/
●●
: Gör det möjligt för dig att konfigurera inställningarna för webbläsaren. Se "Använda
inställningsmenyn".
●●
: Stänger webbläsaren.
: Öppnar en ny flik i webbläsaren.
●●
Använda tangentbordets popup-fönster
När du klickar på
,
eller går in på en data- eller textruta, och sedan
trycker på knappen E, visas tangentbordets popup-fönster.
Så här används tangentbordets popup-fönster med fjärrkontrollen:
När du anger tecken visas den rekommenderade texten.
Caps
123#&
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*
a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
z
x
c
v
b
n
?
ENG
m
,
.
www.
.com
/
Rensa
←
Klart
Avbryt
1. Använd knapparna ▲▼◀▶ på fjärrkontrollen för att gå till markeringen för en bokstav
eller siffra.
2. Tryck på knappen E för att ange bokstaven eller siffran i inmatningsfältet.
3. För att visa versaler flyttar du markeringen till Caps överst till vänster och trycker på
knappen E. Tryck på knappen E igen med Caps markerat för att få åtkomst till små
bokstäver igen.
4. För att öppna symboler och ytterligare skiljetecken markerar du knappen 123#& till
vänster och trycker sedan på knappen E.
5. För att radera ett tecken du har angett flyttar du markeringen till knappen ← och
sedan trycker du på knappen E.
6. För att radera alla tecken som du har skrivit in flyttar du markeringen till knappen Rensa
och trycker sedan på knappen E.
7. När du är klar med inmatningen flyttar du markeringen till knappen Klart och trycker på
knappen E.
"" Om du har ett trådlöst tangentbord anslutet till din produkt kan du använda det trådlösa
tangentbordet för att ange tecken, siffror, symboler och skiljetecken. Observera att det trådlösa
tangentbordet bara fungerar när popup-meddelandet för tangentbordet visas och bara kan
användas för att ange bokstäver, siffror, symboler och punktering.
Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet
För att öppna tangentbordets popup-fönster markerar du knappen
på tangentbordet, och trycker sedan på knappen E .
längst ner till vänster
●● Språk : Välj språk för tangentbordet. Du kan välja engelska, franska, ryska etc.
●● Rekommenderad text : Tangentbordet föreslår ord när du skriver in text. Du kan ställa in
den här funktionen till På eller Av.
●● Återställ rekommenderade textdata : Nollställning raderar Samsung-tangentbordets
minne. Välj Reset (Nollställning) för att radera allt som Samsung-tangentbordet har
kommit ihåg om ditt sätt att skriva, vilket omfattar eventuella nya ord som du har
använt.
●● Förutsäg nästa bokstav : Tangentbordet förutser nästa bokstav när du anger bokstäver.
Förslagen visas i en ring runt bokstaven du precis har angett. Du kan välja en förslagen
bokstav eller gå till en annan. Du kan ställa in den här funktionen till På eller Av.
●● Förhandsgranskning diakritis… : Välj detta om du vill skriva bokstäver med accenttecken.
Använda menyn Inställningar
Menyn Inställningar har funktioner som kontrollerar webbläsarens egenskaper
och säkerhetsfunktioner. För att öppna menyn Inställningar markerar du ikonen
i Kontrollpanelen och trycker sedan på knappen E . För att välja ett alternativ i
inställningsmenyn markerar du alternativet och trycker sedan på knappen E.
●● Aktivera /Aktivera Ta : Slår på och av Grabber-funktionen. När Grabber-funktionen är
på kan du flytta en webbsida uppåt och nedåt utan att dra i rullningsfältet. Grabberfunktionen är endast tillgänglig med funktionen Pointer Browsing.
●● Godkända webbplatser : Gör att du kan begränsa barnens åtkomst till olämpliga
webbsidor genom att bara tillåta åtkomst till webbsidor du har registrerat. Varje
gång du öppnar den här funktionen visas PIN-skärmen. Första gången du öppnar
den här funktionen anger du standard-PIN-koden, 0000, med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Du kan ändra PIN-koden med funktionen för att återställa lösenord för
godkända platser. Se nedan.
––
Funktion för godkända webbplatser : Slår på och av funktionen för godkända
platser.
––
Återst. lösen. för Godkända webbplatser : Ändra lösenordet för godkända platser.
––
L. t. akt. webbp. : Gör det möjligt för dig att lägga till den aktuella webbsidan till
listan över godkända platser.
––
Hantera Godkända webbplatser : Gör det möjligt för dig att skriva in URL-adresser
för att lätta till listan över godkända platser och radera platser från listan över
godkända platser. Om du slår på den här funktionen och inte har lagt till några
platser till listan över godkända platser kan du inte öppna några Internet-platser.
●● Privat bläddring på/Av : Aktivera eller avaktivera sekretessläget. När sekretessläget är
aktiverat sparar inte webbläsaren några URL-adresser till platser du har besökt. Om
du vill aktivera sekretessläget väljer du OK. Om sekretessläget körs visas ikonen "Stop"
framför URL-adressen längst uppe på skärmen. För att avaktivera sekretessläget
markerar du det igen när sekretessläget är aktiverat.
●● Ange sökmotor : Du kan ställa in önskad sökmotor.
●● Inst. för webbläsare
––
Ange som startsida : Du kan ange webbläsarens startsida.
––
Popup-block. : Slår på och av popup-blockeraren.
––
Sidblockering : Du kan avgöra om du vill blockera annonser och välja URLadresserna för vilka annonserna blockeras.
––
Allmänt : Du kan radera personlig information, exempelvis webbsideshistorik
och sökdata (cookies etc.) och återställa alla inställningar för webbläsaren till
fabriksstandard. Du kan också ställa in säkerhetsläget.
"" Ställ in Security Mode till På för att undvika att öppna skadliga/nätfiskande sidor och för att
förhindra att skadliga koder körs.
––
Kodar : Du kan ställa in kodningsinställningen för webbsidor på automatisk eller välja
kodningsformat manuellt från en lista.
––
Pekare : Du kan ställa in hastigheten för markören när markören är inställd på
Pekare och köra Smart Cursor På och Av.
––
Webbläsarinformation : Visar versionsnummer och upphovsrättsinformation för
webbläsaren.
●● Hjälp : Erbjuder grundläggande information om användning av webbläsaren.
"" Beroende på webbsida kanske vissa av funktionerna i Inst. för webbläsare inte är aktiverade.
Funktionerna som inte är aktiverade är gråmarkerade och får inte användas.
Länka dina Internet-tjänstekonton till produkten
Funktionen för att länka tjänstekonton gör det möjligt för dig att länka produkten till dina
konton med Internet-tjänster, såsom Pandora, så att produkten kan logga in dig på tjänsten
automatiskt när du startar appen för tjänsten.
Registrera ditt konto genom att gå till HOME → Logga in → Skapa med Facebook.
Format som stöds
Videofiler som stöds
Filtillägg
Behållare
Video Codec
Upplösning
MVC
*.avi
Bithastighet
(Mbsp)
24/25/30
60
Audio Codec
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
H.264 BP/MP/
HP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
*.flv
PS
TS
*.vob
SVAF
*.svi
*.m2ts
*.mts
Divx 3.11 / 4 / 5
/6
MPEG4 SP/ASP
AC3
1920x1080
LPCM
ADPCM(IMA,
MS)
Window Media
Video v9(VC1)
FHD: MAX
30
AVS
AAC
30
HD : MAX 60
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG2
MPEG(MP3)
MPEG1
DTS
Microsoft
MPEG-4 v1 , v2 ,
v3
H 263 Sorrenson
*.divx
1280x720
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
*.ps
*.webm
Ramhastighet
(fps)
WebM
VP6
640x480
6~30
4
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
Begränsningar
–– Även om en fil är kodad av ett codec som stöds och nämns i tabellen över videofiler som
stöds, kanske filen inte spelas om det är något problem med innehållet.
–– Normal uppspelning kan inte garanteras om filbehållarens information är felaktig eller om
filen i sig är korrupt.
–– Filer med högre bithastighet/bildfrekvens än de som indikeras i tabellen över videofiler
som stöds kan hoppa i ljud och bild vid uppspelning.
–– Sökfunktionen (Hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
–– När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning kan videouppspelningen hoppa
beroende på nätverkshastigheten.
–– Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med produkten.
–– AVS-codec stöds endast av modeller som är tillverkade för Kina.
–– Filtillägget *.ps stöds endast av modeller som är tillverkade för Kina.
–– AVS-codec stöds inte av modeller som är tillverkade för USA.
–– Om en fils originalinnehåll spelades in i UHD kan det inte spelas upp.
Videodekoder
–– Stöder upp till H.264-nivå 4.1 (Stöder inte FMO/ASO/RS)
–– Stöder inte VC1/AP/L4.
–– CODEC förutom WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
●●
Under 1280 x 720: 60 ramar max.
●●
Över 1280 x 720: 30 ramar max.
–– Stöder inte GMC 2 eller högre.
–– Stöder SVAF överst/nederst, sida vid sida, vänster/höger visningssekvenstyp (2ES)
–– Stöder BD MVC Spec.
Audiodekoder
–– Stöder WMA 10 PRO (upp till 5.1).
–– Stöder inte förlustfri WMA.
–– Stöder också M2-profilen.
–– RealAudio 10 i förlustfritt format stöds inte av modeller som är tillverkade för Kina och
Hongkong.
–– Stöder inte QCELP/AMR NB/WB.
–– Stöder vorbis (upp till 2ch).
–– Stöder DD+ (upp till 5.1ch)
–– DTS LBR-codec stöds endast för behållarna MKV/MP4/TS.
DivX-undertextfilformat som stöds
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
"" Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Filformat med undertext som stöds
Externt
Internt
Namn
Filtillägg
MPEG-4 Timed text
SAMI
SubRip
SubViewer
Mikro-DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT Text
Xsub
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
SubRip
VobSub
MPEG-4 Timed text
TTML i jämn strömning
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
.ttxt
.smi
.srt
.sub
.sub eller .txt
.ssa
.ass
.psb
.xml
AVI
MKV
MKV
MKV
MKV
MP4
MP4
MP4
MP4
Musikfiler som stöds
Filtillägg
Typ
Codec
Intervall som stöds
*.mp3
*.m4a
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
-
*.mpa
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
midi
midi
ape
ape
Endast tillgängligt med
USB.
NVT och X13 stöds inte.
AIFF
AIFF
-
ALAC
ALAC
-
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
Stöder upp till två
kanaler.
Stöder upp till två
kanaler.
För WMA. Stöder upp till
10 Pro 5.1-kanaler.
WMA förlustfritt ljud
stöds inte.
Stöder upp till M2-profil.
Typ 0, typ 1 och
sökfunktion stöds inte.
Bildfilssupport
Filtillägg
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Typ
Upplösning
JPEG
15360x8640
PNG
BMP
MPO
4096x4096
4096x4096
15360x8640
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
●● Den här produkten kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in
på och används av videokameror.
●● Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
●● Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
●● Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”. Den här produkten kan spela upp
AVCHD-skivor som använder formatet ”x.v.Color”.
●● ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
●● ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
"" Vissa AVCHD-formatskivor kanske inte spelas upp beroende på inspelningen. AVCHDformatskivor måste stängas.
"" ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.
Felsökning
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
PROBLEM
LÖSNING
Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas
ut.
Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter,
för att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer
den. Sätt i batterierna och försök igen.
Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
Skivan spelas inte.
Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex.
Ett varningsmeddelande visas på
vinklar).
skärmen.
Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är
felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungervalet i inställningsmenyn.
ar som det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens Bildformatet är fast på dina Blu-ray-/DVD-skivor.
bildformat.
Detta är inte något fel hos produkten.
Inget ljud.
Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan
hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV.
Tryck på knappen ' (på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan
att ha någon skiva i. Samtliga inställningar återgår till fabriksinSkärmen är låst
ställningar.
När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla
användar-BD-data i minnet.
Tryck på knappen ' (på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan
att ha någon skiva i. Samtliga inställningar inklusive PIN-koden
återgår till fabriksinställningar. Använd inte det här alternativet
Glömt PIN-koden
om det inte är absolut nödvändigt.
När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla
användar-BD-data i minnet.
PROBLEM
LÖSNING
Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som
beskriver aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.
Jag upplever andra problem.
Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste
Samsung-auktoriserade servicecenter.
Bilden har störningar eller är
Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
delvis förvrängd.
Rengör skivan.
Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på
produkten.
Ingen HDMI-signal.
Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p,
720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skär- Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder
men.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Spela upp Multimedia-filer på nätverksenheter
Jag kan se de delade mapparna
Multimedia visar bara filer som överensstämmer med kategoripå nätverksenheter men ser inte erna videor, bilder och musik. Filer som inte överensstämmer med
filerna.
de är kategorierna visas inte.
Kontrollera att nätverket är stabilt.
Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätVideo spelas hackigt.
verket inte är överbelastat.
Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten
och produkten är instabil. Kontrollera anslutningen.
IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Den inte är det
Nätverksanslutning mellan
kan det blir IP-störningar.
produkten och datorn är instabil. Kontrollera om brandväggen är aktiverad. I så fall avaktiverar du
brandväggsfunktionen.
PROBLEM
LÖSNING
BD-Live
Kontrollera om nätverksanslutningen fungerar eller inte via menyn Nätverksstatus.
Kontrollera om USB-minnet är anslutet till produkten.
Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna
Jag kan inte ansluta till BD-Live- rymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i
servern.
Radera BD-data.
Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd
på Tillåt (alla).
Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören
eller uppgradera till senaste firmware.
Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna
När jag använder BD-LIVE-tjänrymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i
sten uppstår ett fel.
Radera BD-data.
Inspelning
Om du använder en USB-lagringsenhet med lägre kvalitet som
inte stöder inspelningsfunktionen kan det orsaka den här typen av
Meddelandet ”Prestandatest
misslyckades” visas och funktion- problem. Vi rekommenderar att du använder USB HDD-lagringerna för schemalagd inspelning
senhet.
Rekommenderad specifikation för USB HDD är minst 5400 rpm.
och Timeshift fungerar inte.
USB HDD av RAID-typ stöds inte.
Betalkanal
Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till
att bli kompatibelt med versionen CI+ 1.3.
Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner
är inte helt kompatibla med den här enheten som uppfyller specifiKan inte visa betalkanal med an- kationerna enligt v1.3.
slutning CI(+) CAM
Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte
den här CI Plus-kompatibla enheten.
I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering till CAM-enheten.
Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.
"" När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement