Samsung SGH-P510 Operating instructions

Samsung SGH-P510 Operating instructions
* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon
beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.
GPRS-TELEFON
SGH-P510
Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-05095A
Swedish. 06/2004. Rev 1.0
Innehåll
Viktiga säkerhetsåtgärder ............................
7
Packa upp.....................................................
9
Telefonen .....................................................
10
Telefonens utseende .............................................
Display................................................................
Kamera ...............................................................
Fotolampa ...........................................................
10
13
16
16
Komma igång ...............................................
17
Sätta i SIM-kortet .................................................
Ladda batteriet.....................................................
Slå av eller på telefonen ........................................
17
19
21
Samtalsfunktioner ........................................
22
Ringa ett samtal ...................................................
Justera volymen ...................................................
Besvara ett samtal................................................
Visa missade samtal..............................................
Snabbändring till Vibrator/Tyst ...............................
22
24
25
26
28
Välja funktioner och alternativ .....................
29
Telefonbok ...................................................
31
Lagra ett nummer med ett namn ............................
Använda alternativ för poster i telefonboken.............
Söka efter och ringa ett nummer i telefonboken........
Redigera en profil .................................................
Snabbuppringning.................................................
Radera alla poster i telefonboken ............................
Kontrollera minnesstatus .......................................
Använda SDN (Service Dialling Numbers).................
31
34
36
38
39
40
41
42
Skriva in text................................................
43
Ändra textinmatningsläget .....................................
Använda T9-läget .................................................
Använda alfabetsläget ...........................................
Använda nummerläget ..........................................
Använda symbolläget ............................................
44
45
47
48
48
3
Innehåll
Innehåll
Alternativ under ett samtal ..........................
49
Kamera.........................................................
Parkera ett samtal ...............................................
Stänga av mikrofonen (mute).................................
Inga knapptoner/Knapptoner..................................
Sända en serie DTMF-toner ....................................
Söka efter ett nummer i telefonboken......................
Använda meddelandetjänsten.................................
Samtal väntar ......................................................
Ringa ett gruppsamtal ...........................................
49
50
51
51
52
52
53
53
Ta Foto (Meny 4.1) ................................................
93
98
Mina Foton (Meny 4.2) ...........................................
99
Ta Videomemo (Meny 4.3) ......................................
Mina Videomemon (Meny 4.4) ................................. 100
Radera alla (Meny 4.5) ........................................... 101
Minnesstatus (Meny 4.6) ........................................ 101
Använda menyerna.......................................
56
Komma åt en menyfunktion genom att bläddra.........
Använda genvägar ................................................
Lista över menyfunktioner .....................................
56
57
58
Text meddelanden........................................
64
Inkomna (Meny 1.1) ..............................................
Utgående (Meny 1.2) .............................................
Skapa meddelande (Meny 1.3) ................................
Mallar (Meny 1.4) ..................................................
Inställningar (Meny 1.5) .........................................
Radera alla (Meny 1.6) ...........................................
Minnesstatus (Meny 1.7) ........................................
Mobilsvar (Meny 1.8) .............................................
Broadcast (Meny 1.9) .............................................
64
66
67
70
70
72
72
73
74
Bild meddelanden.........................................
75
Inkomna (Meny 2.1) ..............................................
Utgående (Meny 2.2) .............................................
Utkast (Meny 2.3)..................................................
Skapa Bildmeddelande (Meny 2.4) ...........................
Mallar (Meny 2.5) ..................................................
Radera alla (Meny 2.6) ...........................................
Minnesstatus (Meny 2.7) ........................................
Extra Inställningar (Meny 2.8) .................................
MMS Profil (Meny 2.9) ............................................
75
78
79
80
84
85
85
86
87
Samtalslista .................................................
88
Missade samtal (Meny 3.1) .....................................
Mottagna samtal (Meny 3.2) ...................................
Ringda samtal (Meny 3.3) .......................................
Radera alla (Meny 3.4) ...........................................
Samtalstid (Meny 3.5) ............................................
Samtalskostnad (Meny 3.6) ....................................
88
89
89
90
91
92
4
93
Ljud inställning ............................................ 102
Ringsignal (Meny 5.1) ............................................
Ringvolym (Meny 5.2) ............................................
Larmtyp (Meny 5.3) ...............................................
Knappljud (Meny 5.4).............................................
Meddelandeton (Meny 5.5) .....................................
Uppvikningston (Meny 5.6) .....................................
Påslagningston (Meny 5.7) ......................................
Extratoner (Meny 5.8) ............................................
102
102
103
103
103
104
105
105
Telefon inställning........................................ 106
Aktivera Infraröd (Meny 6.1) ...................................
Displayinställningar (Meny 6.2) ...............................
Välkomsttext (Meny 6.3) ........................................
Eget nummer (Meny 6.4) ........................................
Språk (Meny 6.5) ..................................................
Säkerhet (Meny 6.6) ..............................................
Extra Inställningar (Meny 6.7) .................................
Grundinställning (Meny 6.8) ....................................
106
107
109
110
110
111
115
116
Planering...................................................... 117
Larm (Meny 7.1) ...................................................
Kalender (Meny 7.2) ..............................................
Tid och datum (Meny 7.3).......................................
Kalkylator (Meny 7.4).............................................
Prioritetslista (Meny 7.5) ........................................
Valutaomvandling (Meny 7.6) ..................................
117
119
121
122
123
126
Nätverks tjänster ......................................... 127
Vidarekoppling (Meny 8.1) ......................................
Samtalsspärrar (Meny 8.2) .....................................
Samtal väntar (Meny 8.3) .......................................
Nätverksval (Meny 8.4) ..........................................
Dölj ID (Meny 8.5) .................................................
Sluten grupp (Meny 8.6).........................................
127
129
131
132
133
133
5
Innehåll
Nöjen ........................................................... 135
WAP browser (Meny 9.1) ........................................
Spel & Mera (Meny 9.2) ..........................................
Ljud (Meny 9.3) ....................................................
Bilder (Meny 9.4)...................................................
Radera alla (Meny 9.5) ...........................................
Minnesstatus (Meny 9.6) ........................................
135
141
143
144
144
145
Problemlösning ............................................ 146
Åtkomstkoder............................................... 149
Telefonens lösenord ..............................................
PIN .....................................................................
PUK-kod ..............................................................
PIN2 ...................................................................
PUK2 ..................................................................
Lösenord för samtalsspärrar ...................................
149
150
150
151
151
152
Hälso- och säkerhetsupplysningar................ 153
Exponering för radiofrekvenenergi (SAR-information)
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier .........
Trafiksäkerhet ......................................................
Driftsmiljö ...........................................................
Elektroniska utrustningar .......................................
Potentiellt explosiva miljöer....................................
Nödsamtal ...........................................................
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar ......................
Skötsel och underhåll ............................................
153
154
156
156
157
159
160
161
162
Förklaring av ord och begrepp...................... 164
Index ........................................................... 169
Snabbreferenskort ....................................... 175
6
Viktiga
säkerhetsåtgärder
Läs dessa riktlinjer innan du använder din
mobiltelefon. Det kan vara farligt eller olagligt att
inte följa riktlinjerna.
Trafiksäkerhet
Håll inte telefonen i handen när du kör; parkera
fordonet först.
Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen vid en bensinstation
(servicestation) eller nära bensin eller kemikalier.
Stäng av telefonen i flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka störning. Att använda
mobiltelefoner i flygplan är både olagligt och farligt.
Stäng av telefonen på sjukhus
Stäng av telefonen i närheten av medicinsk
utrustning. Följ eventuella bestämmelser eller
regler som gäller.
Störning
Alla mobiltelefoner kan orsaka störningar som kan
påverka deras prestanda.
Speciella bestämmelser
Följ alla särskilda bestämmelser som gäller i
området där du befinner dig och stäng alltid av
telefonen där det är förbjudet att använda den eller
då den kan orsaka störningar eller ge upphov till
fara (t.ex. på sjukhus).
7
Viktiga säkerhetsåtgärder
Packa upp
Förnuftig användning
Förpackningen innehåller följande delar:
Använd bara telefonen i den normala positionen
(mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen
när telefonen är på.
Nödsamtal
Se till att telefonen är på och fungerar. Tryck in
larmnumret för området där du befinner dig och
tryck på knappen
. Om vissa funktioner används
måste du avaktivera dem innan du kan ringa ett
nödsamtal. Uppge all nödvändig information så
korrekt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du
fått tillåtelse att göra så.
Telefon
Reseadapter
Batterier
Portabel handsfree
Vattentäthet
Telefonen är inte vattentät. Håll den torr.
Tillbehör och batterier
Använd endast Samsung-godkända tillbehör och
batterier. Ej godkända tillbehör kan orsaka både
telefon- och personskador.
Användarhandbok
Handrem
Kvalificerad tjänst
Obs! Vilka delar som levereras med telefonen kan
variera beroende på land och operatör.
Endast utbildad servicepersonal får reparera
telefonen.
Du kan skaffa följande tillbehör till telefonen från
din lokala Samsung-återförsäljare:
För ytterligare säkerhetsinformation, se "Hälso- och
säkerhetsupplysningar" på sidan 153.
• Standard/slim batterier
VARNING
ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG
ORGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA
EXPLOSIONSRISK.
ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA
INSTRUKTIONER.
8
• Portabel handsfree
• Reseadapter
• Batteriladdare
• Handrem
• Datalänksats till PC
• Enkel handsfree-sats
9
Telefonen
Telefonen
Knapp(ar) Beskrivning
I menyläget bläddrar knappen igenom
menyalternativen och telefonbokens
minne.
I viloläget kommer knappen Upp åt
menyn Kamera, och knappen Ned
kommer åt menyn Spel & Mera.
Telefonens utseende
Följande illustrationer visar telefonens viktigaste
delar:
Hörlur
Lucka
I menyläget går du tillbaka till
föregående menynivå och väljer
respektive aktuell meny.
När du skriver in text flyttar du
markören åt höger resp. vänster med
knapparna.
I viloläget kommer knapp Vänster åt
menyn Text meddelanden och knapp
Höger kommer åt menyn Ringsignal.
Display
Navigeringsknappar (Upp/
Ner/Vänster/
Höger)
WAPbrowserknappen
Uttag för portabel
handsfree
Programstyrd
knapp (vänster)
Blädderknappar
volym/meny
Programstyrd
knapp (höger)
Ström av/på /,
knapp för att
avsluta menyn
Avbryt/
korrigeringsknapp
Uppringning/
bekräftelseknapp
för meny
Alfanumeriska
knappar
IrDA-port
Speciella
funktionsknappar
Mikrofon
Kamera
Fotolampa
Yttre display
10
Antenn
Autoluckaknapp
Kameraknapp
(programstyrda
knappar)
Utför funktionerna som anges av texten
ovanför dem, på teckenfönstrets
nedersta rad.
I viloläget startar knappen WAPbrowsern (Wireless Application
Protocol).
Raderar tecken i teckenfönstret.
I menyläget återgår den till föregående
meny.
Ringer upp eller svarar på ett samtal.
I viloläget öppnar den samtalslistan.
I menyläget väljer knappen en
menyfunktion eller lagrar informationen
du skrivit, t.ex. ett namn, i telefon- eller
SIM-minnet.
11
Telefonen
Telefonen
Knapp(ar) Beskrivning (fortsättning)
Avslutar ett samtal. När knappen är
nedtryckt sätts telefonen på eller stängs
av.
I menyläget raderas inmatningen och du
återgår till viloläget.
Display
Teckenfönstrets utseende
Fönstret har tre områden:
Ikonområde
När den hålls in i viloläget kommer du åt
mobilsvarstjänsten.
Text- och
grafikområde
Ange siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.
Ange specialtecken.
Utför diverse funktioner.
(på telefonens vänstra sida)
Justerar hörlurens volym under ett
samtal.
Justerar knappvolymen i viloläget.
I menyläget bläddrar knappen igenom
menyalternativen och telefonbokens
minne.
(på telefonens högra sida)
När knappen hålls in öppnas och stängs
luckan.
Meny
Namn
Indikatorer för
programstyrda
knappar
Område
Beskrivning
Översta raden
Visar olika ikoner. Se sidan 14.
Mittenrader
Visar meddelanden, instruktioner
och all information som du matat
in, till exempel nummer som ska
ringas upp.
Nedersta raden Visar funktionerna som för
närvarande tilldelats de två
programstyrda knapparna.
(på telefonens högra sida)
Ger snabb åtkomst till kameramenyn, i
viloläget, så att du kan använda
kameraprogrammet. När knappen hålls
intryckt slås kameran på.
Fungerar som en kameraslutare i
kamerans läge för att ta foton.
12
13
Telefonen
Telefonen
Ikoner
Ikon
Beskrivning
Visar den mottagna signalens styrka. Ju
fler streck som visas desto starkare är
signalen.
Visas när ett samtal pågår.
Visas när du är utanför ett serviceområde.
När den visas kan du inte ringa upp eller ta
emot samtal.
Visas när du är ansluten till GPRS-nätet.
Visas när du använder telefonen utanför
hemområdet och befinner dig i ett annat
nät, t.ex. vid utlandsresa.
Visas när du har ett nytt textmeddelande.
Visas när du har ett nytt mobilsvarsmeddelande (används inte i alla länder).
Visas när du har ett nytt bildmeddelande.
Visas när du ställt in ett larm.
Visas när du ställer in menyalternativet
Larmtyp (Meny 5.3) så att telefonen
vibrerar när du tar emot ett samtal. För
ytterligare information, se sidan 28 och
sidan 103.
Visas när IrDA-porten är aktiv. För
ytterligare information, se sidan 106.
14
Ikon
Beskrivning (fortsättning)
Visas när mikrofonen är avstängd.
Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler
streck du ser, desto mer laddning finns
kvar.
Bakgrundsljus
Bakgrundsljuset belyser teckenfönstret och
knappsatsen. När du trycker på någon knapp eller
skjuter upp luckan tänds bakgrundsljuset. Det
stängs av om du inte trycker på någon knapp inom
en viss tid, beroende på menyalternativet
Bakgrundsljus (Meny 6.2.4). Displayen stängs av
efter en minut för att spara på batteriet.
Du anger hur länge bakgrundsljuset ska lysa på
menyn Bakgrundsljus. Se sidan 108 för
ytterligare information.
Yttre display
Din telefon har en yttre display på luckan. Det visar
när du har ett inkommande samtal eller
meddelande. Den ger dig även en signal vid
angiven tid när du ställer in larmet, genom att slå
på bakgrundsljuset och visa motsvarande ikon.
När du stänger luckan, visar den yttre displayen
ikoner, den aktuella tiden och den valda bilden.
Bilden försvinner inom en angiven tid.
15
Telefonen
Komma igång
Kamera
Sätta i SIM-kortet
Kameramodulen på luckan låter dig ta ett foto och
spela in ett videomemo när du är i farten.
Med ditt abonnemang medföljer ett SIM-kort som
har dina abonnemangsuppgifter lagrade, t.ex. din
PIN-kod och andra eventuella tjänster du abonnerar
på.
För ytterligare information om hur kameran
fungerar, se sidan 93.
Fotolampa
Använd den inbyggda fotolampan på luckan, på
kameramodulens vänstra sida, för att ta foton när
det är mörkt.
Obs! SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas
genom att de repas eller böjs, så var försiktig
vid hantering, isättning eller borrtagning av
kortet.
Förvara SIM-kort utom räckhåll för små barn.
1. När du vill stänga av telefonen håller du
knappen
nedtryckt tills avstängningsbilden
visas.
2. Ta ur batteriet. Gör så här:
Tryck batterilåset mot telefonens ovansida.
Lyft bort batteriet enligt beskrivningen.
16
17
Komma igång
3. För in SIM-kortet i SIM-kortshållaren enligt
bilden så att kortet låses i rätt läge.
Se till att guldkontakterna på kortet är vända in
mot telefonen.
Komma igång
5. Tryck batteriet tills det kommer på plats med ett
klickljud. Se till att batteriet är rätt isatt innan
du slår på strömmen.
Ladda batteriet
Obs! När du tar ur SIM-kortet låter du kortet glida,
enligt bilden, och ta sedan ut det ur hållaren.
Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri.
Ladda batteriet med hjälp av reseadaptern, som
levereras med telefonen. Använd endast godkända
batterier och laddare. Fråga din Samsungåterförsäljare efter ytterligare information.
Du använda telefonen medan batteriet håller på att
laddas upp, men detta kommer att medföra att
telefonen laddas upp långsammare.
4. Sätt tillbaka batteriet så att flikarna baktill är i
linje med springorna på telefonens undersida.
18
Obs! Du måste ladda upp batteriet helt innan du
använder telefonen första gången. Ett urladdat
batteri laddas upp helt på ungefär 200 minuter.
1. Se till att batteriet är rätt ditsatt och anslut
reseadapterns kontakt till uttaget på telefonens
nederdel.
19
Komma igång
Komma igång
Slå av eller på telefonen
2. Anslut adaptern till ett vanligt nätuttag.
1. Öppna luckan.
3. När laddningen är klar kopplar du ur adaptern
från nätuttaget och från telefonen genom att
trycka in knapparna på båda sidorna av
kontakten och dra ut denna.
2. Håll knappen
på.
nedtryckt tills telefonen slås
3. Om telefonen frågar efter lösenord anger du
lösenordet och trycker på den programstyrda
knappen OK. Lösenordet är förinställt till
"00000000" på fabriken. För ytterligare
information, se sidan 149.
4. Om telefonen frågar efter en PIN-kod anger du
PIN-koden och trycker på den programstyrda
knappen OK. För ytterligare information, se
sidan 150.
Obs! Du måste koppla bort adaptern innan du tar loss
batteriet fran telefonen, i annat fall kan
telefonen skadas.
Indikator för svagt batteri
När batteriet börjar bli urladdat och bara ett par
minuters samtalstid återstår hörs en varningssignal,
och ett meddelande upprepas regelbundet i
teckenfönstret. När detta inträffar släcks
bakgrundsljuset för att spara ström.
Om batteriet blir för svagt stängs telefonen av
automatiskt.
Telefonen söker efter nätet och när den hittar
det visas vilolägesskärmen, enligt bilden nedan.
Nu kan du ringa eller ta emot samtal.
Operatör
07:30
Ons 06 Mar
Meny
Namn
Obs! Menyspråket kan vara förinställt till engelska
på fabriken. Om du vill byta språk använder
du menyn Språk (Meny 6.5). För
ytterligare information, se sidan 110.
5. När du vill stänga av telefonen håller du
knappen
nedtryckt tills avstängningsbilden
visas.
20
21
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Avsluta ett samtal
Ringa ett samtal
När du är klar avslutar du samtalet genom att
trycka på knappen
.
När vilolägesskärmen visas knappar du in
riktnumret och telefonnumret och trycker på
knappen
.
Slå om det senaste numret
Obs! Om du ställt in menyalternativet
Återuppringning i menyn Extra
Inställningar (Meny 6.7) slås numret
automatiskt om upp till tio gånger om den
person du ringer till inte svarar eller om det är
upptaget. Se sidan 115 för ytterligare
information.
För att ringa upp ett av de här numren:
Ringa ett utlandssamtal
.
Korrigera numret
För att radera... Tryck på...
den sista siffran
som visas
knappen C.
en annan siffra i
numret
knappen Vänster eller Höger
tills markören ställer sig
omedelbart till höger om
numret som ska raderas. Tryck
på knappen C. Du kan även
mata in en siffra som saknas
genom att bara trycka på
motsvarande knapp.
hela innehållet i
teckenfönstret
22
1. Om du skrivit tecken i teckenfönstret trycker du
på den högra programstyrda knappen
för
att gå tillbaka till viloläget.
2. Om du trycker på knappen
visas en lista över
de senaste numren du ringt eller tagit emot, i
kronologisk ordning.
1. Tryck och håll ner knappen 0.
Tecknet + visas.
2. Ange landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck på knappen
Telefonen lagrar uppringda, mottagna och missade
samtal om den uppringande parten kan identifieras.
Se "Samtalslista" på sidan 88 för ytterligare
information.
knappen C och håll ner den i
minst en sekund.
3. Använd knapparna Upp och Ner för att bläddra
fram listan tills det önskade numret markeras.
4. För att...
Tryck på...
ringa upp numret
knappen
.
redigera numret
den programstyrda
knappen Val och välj
Redigera. Ändra numret
enligt "Korrigera numret"
på sidan 22.
radera numret
den programstyrda
knappen Val och välj
Radera.
radera alla nummer den programstyrda
i samtalslistan
knappen Val och välj
Radera alla. För
ytterligare information, se
sidan 90.
23
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Besvara ett samtal
Ringa ett samtal från telefonboken
Du kan lagra telefonnummer som du ringer ofta i
SIM-kortets eller telefonens minne, som
tillsammans kallas för telefonboken. Välj ett namn
som du kan koppla numret till. För ytterligare
information om hur telefonboken fungerar, se
sidan 31.
Justera volymen
Om du under samtalet önskar justera hörlurens
volym använder du volymknapparna på telefonens
vänstra sida.
Tryck på knappen
för att öka ljudnivån och på
knappen
för att sänka nivån.
När någon ringer dig ringer telefonen och bilden för
inkommande samtal visas.
Om den som ringer upp kan identifieras visas dennes
telefonnummer eller namn om det finns lagrat i din
telefonbok.
1. Öppna luckan vid behov. Tryck på knappen
eller den programstyrda knappen Svara om du
vill besvara inkommande samtal.
Om du aktiverat alternativet Svar valfri knapp i
menyn Extra Inställningar (Meny 6.7), kan du
trycka på valfri knapp för att besvara ett samtal,
utom knappen
och den programstyrda
knappen Avvisa. Se sidan 115.
När alternativet Aktiv lucka i menyn Extra
Inställningar (Meny 6.7) är aktivt, kan du
besvara samtalet genom att öppna luckan. Se
sidan 115.
Obs! För att avvisa det inkommande samtalet
trycker och håller du på någon av
volymknapparna innan du öppnar luckan, eller
den programstyrda knappen Avvisa eller
knappen
.
2. Avsluta samtalet genom att stänga luckan eller
att trycka på knappen
.
I viloläget kan du även justera knappvolymen med
hjälp av de här knapparna.
24
Obs! Du kan besvara ett samtal medan du använder
telefonboken eller menyfunktionerna. När du har
avslutet samtalet, återgår displayen till viloläget.
25
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Visa missade samtal
Om du av någon anledning inte kan svara på ett
samtal kan du få veta vem som ringde upp dig så
att du sedan kan ringa tillbaka till personen.
Antalet missade samtal visas på vilolägeskärmen
omedelbart efter det att samtalet missats.
Så här visar du det missade samtalet direkt:
1. Om telefonen är stängd, öppnar du luckan.
2. Tryck på den programstyrda knappen Se.
Numret för det senast missade samtalet visas,
om det är tillgängligt.
3. För att...
bläddra igenom
missade samtal
4. Ändra numret vid behov.
5.
För att...
Tryck på...
ringa numret
knappen
lagra numret
den programstyrda
knappen Spara och ange
namn och plats. För
ytterligare information, se
sidan 31.
.
Tryck på...
Radera missat samtal
knappen Upp eller Ner.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
ringa upp numret som knappen
visas
redigera eller radera
ett missat
samtalsnummer
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
.
den programstyrda
knappen Välj. Se
nedan.
Redigera ett missat samtalsnummer
Obs! Om numret för det missade samtalet inte är
tillgängligt visas inte alternativet Redigera.
2. Om det är nödvändigt trycker du på
knappen Upp eller Ner för att markera
alternativet Radera.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Du kan trycka på knappen
när som helst om
du vill avsluta funktionen Missade samtal.
Obs! Du kan få åtkomst till funktionen Missade samtal
när som helst genom att välja menyn Missade
samtal (Meny 3.1). För ytterligare
information, se sidan 88.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
alternativet Redigera.
26
27
Samtalsfunktioner
Välja funktioner
och alternativ
Snabbändring till Vibrator/Tyst
Vibrator/Tyst är praktiskt när du inte vill att
telefonen ska störa, exempelvis på teatern.
I viloläget håller du knappen
nedtryckt tills
meddelandet "Vibrator/Tyst" och vibrationsikonen
( ) visas.
I läget "Vibrator/Tyst" ändrar telefonen
ljudinställningarna enligt nedan:
Alternativ
Ny inställning
Larmtyp (Meny 5.3)
Vibration
Knappljud (Meny 5.4)
AV
Meddelandeton (Meny 5.5)
Vibration
Uppvikningston (Meny 5.6)
AV
Påslagningston
AV
Extratoner (Meny 5.8)
AV
Telefonen har ett antal funktioner med vilka du kan
anpassa den. Funktionerna är ordnade i menyer och
undermenyer som du öppnar med de två
programstyrda knapparna
och
. Varje meny
och undermeny låter dig visa och ändra
inställningarna för en speciell funktion.
De programstyrda knapparnas roller varierar
beroende på den funktion du använder. Etiketterna
på teckenfönstrets nedersta rad just ovanför
knapparna anger den aktuella rollen.
Exempel:
Operatör
07:30
Ons 06 Mar
Meny
Namn
Om du vill avsluta och aktivera föregående
ljudinställningar på nytt håller du knappen
nedtryckt igen tills "Avslutar Vibrator/Tyst" visas.
Vibrationsikonen ( ) visas inte längre.
Obs!
• När du stänger av telefonen deaktiveras Vibrator/
Tyst automatiskt.
• Att aktivera Vibrator/Tyst stänger inte av
kameraljudet när fotot tas.
28
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen för att
komma åt menyläget.
Tryck på den högra
programstyrda
knappen för att öppna
funktionen Telefonbok.
29
Välja funktioner och alternativ
För att visa olika funktioner samt alternativ och att
välja den som önskas:
1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. För att...
Tryck på...
välja:
den programstyrda
• funktionen som visas knappen Välj eller
knappen Höger.
• alternativet som
markerats
visa nästa funktion
eller markera nästa
alternativ i en lista
knappen Ner eller
telefonens
vänstersida.
gå tillbaka till
föregående funktion
eller alternativ i en
lista
knappen Upp eller
på telefonens
vänstersida.
Man kan lagra ett nummer på två sätt:
på
.
I vissa funktioner uppmanas du att mata in ett
lösenord eller en PIN-kod. Ange koden och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Obs! När du öppnar en lista med alternativ markeras
det aktuella alternativet automatiskt. Om det
bara finns två alternativ, t.ex. PÅ/AV eller
Aktivera/Deaktivera, markeras dock det
alternativ som för tillfället inte är aktivt så att du
kan välja det direkt.
30
Du kan lagra alla nummer och motsvarande namn
både på SIM-kortet och i telefonminnet. De är
fysiskt separerade men används som en enhet,
Telefonboken.
Lagra ett nummer med ett namn
gå tillbaka upp en nivå knappen Vänster, den
i strukturen
programstyrda
knappen
eller
knappen C.
lämna menystrukturen knappen
utan att ändra
inställningarna
Telefonbok
• Med den programstyrda knappen Spara i
viloläget
• Med alternativet Ny Post i menyn Telefonbok
Lagra ett nummer i viloläget
Så snart du börjar skriva in ett nummer visas
Spara ovanför den vänstra programstyrda knappen
så att du kan spara numret i telefonboken.
1. Ange numret som du vill spara.
Obs! Om du gör något fel när du skriver in ett
nummer korrigerar du det med hjälp av
knappen C. För ytterligare information, se
sidan 22.
2. När du är säker på att det är rätt trycker du på
den programstyrda knappen Spara.
3. Välj en ikon som ska identifiera kategorin för det
nummer som ska lagras. Följande tre kategorier
är tillgängliga:
•
: Mobiltelefonnummer
•
: Kontorsnummer
•
: Hemnummer
Välj kategori genom att trycka på knappen
Vänster eller Höger och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
31
Telefonbok
Telefonbok
Lagra ett nummer med menyn
Telefonbok
4. Välj minnesplats, antingen SIM eller Telefon,
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Obs! Om du byter telefon kommer de nummer
som lagrats i SIM-kortets minne att
automatiskt finnas tillgängliga på din nya
telefon. De nummer som lagrats i telefonens
minne måste dock lagras om på nytt.
5. Ange ett namn och tryck på den programstyrda
knappen OK.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 43.
6. Om du inte vill spara numret och namnet på
föreslagen plats trycker du på knappen C så kan
du ange en annan plats med nummerknapparna.
7. Tryck på den programstyrda knappen OK så
sparas namn och nummer.
När du sparat visas namnet i telefonboken.
8. För att...
Tryck på...
använda
den programstyrda
inmatningsalternativen knappen Val. För
ytterligare information,
se sidan 34.
gå tillbaka till
vilolägesskärmen
32
knappen
.
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Bläddra fram till Ny Post genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. Välj en ikon som identifierar kategorin för det
nummer som ska sparas genom att trycka på
knappen Vänster eller Höger och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Obs! E-postikonen (
) är tillgänglig i det här
steget. Med den kan du spara en
e-postadress istället för ett telefonnummer.
4. Välj minnesplats, antingen SIM eller Telefon,
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Obs! När du sparar en e-postadress, är SIM-kortet
inte tillgängligt.
5. Ange ett namn och tryck på den programstyrda
knappen OK.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 43.
6. Ange numret eller adressen som ska sparas och
tryck på den programstyrda knappen Spara.
7. Fortsätt proceduren från steg 6 på sidan 32 för
att lagra numret.
33
Telefonbok
Telefonbok
Använda alternativ för poster i
telefonboken
Medan du öppnar en post i telefonboken trycker du
på den programstyrda knappen Val så att du kan ta
fram alternativen för posten.
För att...
Tryck på...
välja det markerade
alternativet
den programstyrda
knappen Välj eller knappen
Höger.
markera ett annat
alternativ
knappen Upp eller Ner tills
alternativet är markerat.
Följande alternativ är tillgängliga:
Klistra in: klistra in numret i normalt
uppringningsläge. Välj alternativet om du vill ringa
ett nummer som liknar ett i telefonboken, t.ex. en
annan anknytning på samma företag.
Med knappen C ändrar du numret, se även
sidan 22. När du vill ringa numret trycker du på
knappen
.
Radera: ta bort det markerade numret i
telefonboken. Du uppmanas att bekräfta raderingen
genom att trycka på den programstyrda knappen
Ja.
Kopiera: kopiera numret till en annan plats. Du
kan välja minnes- och platsnummer.
Ringprofil: organisera posterna i telefonboken så
att telefonen meddelar dig när en person i en viss
profil, eller grupp, ringer dig. Välj någon av de tio
profilerna.
Om du vill ta bort en post i en grupp väljer du
alternativet Ingen grupp.
Läs vidare om hur du ändrar egenskaper för profiler
på sidan 38.
Lägg till Post: lägg till ett nytt nummer till det
valda namnet.
Redigera: redigera namnet och numret.
Välj En post om du vill ändra ett nummer för det
valda namnet. Om du ändrar namnet sparas numret
separat.
Välj Alla poster om du vill ändra namnet på
posten.
Foto-ID: låter dig tilldela ett av de foton du tagit
med kameran som samtals-ID, dvs. en bild som
visas när du tar emot ett samtal från det valda
numret. För information om kamerafunktionen, se
sidan 93.
34
35
Telefonbok
Telefonbok
Söka efter och ringa ett nummer i
telefonboken
När du lagrat nummer i telefonboken kan du söka
efter dem på två sätt: via namn eller profil.
Söka efter ett nummer via namn
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj när
Sök är markerat. Du uppmanas att ange ett
namn.
3. Skriv in de första bokstäverna i namnet som du
vill hitta.
Posterna i telefonboken är listade med början på
den första post som matchar det du skrivit in.
4. För att...
Tryck på...
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Bläddra fram till Söka Grupp genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj. Du uppmanas att
ange ett profilnamn.
3. Skriv in de första bokstäverna i profilen som du
söker.
Profilerna är listade med början på den första
profil som matchar det du skrivit in.
4. Om det behövs bläddrar du fram till en profil
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
sedan på den programstyrda knappen Se.
Telefonbokens poster visas i en lista.
visa den markerade
posten
den programstyrda
knappen Se.
välja en annan post
knappen Upp eller Ner
tills posten markeras.
visa den markerade
posten
den programstyrda
knappen Se.
söka ett namn som
börjar på en annan
bokstav
den knapp som
motsvarar bokstaven du
vill skriva in.
välja en annan post
knappen Upp eller Ner
tills posten markeras.
5. När du hittat posten trycker du på knappen
om du vill ringa numret eller den programstyrda
knappen Val om du vill komma åt alternativen
för poster i telefonboken. Läs vidare på
sidan 34.
36
Söka efter ett nummer via ringprofil
5. För att...
Tryck på...
6. När du hittat posten trycker du på knappen
om du vill ringa numret eller den programstyrda
knappen Val om du vill komma åt alternativen
för poster i telefonboken. Läs vidare på
sidan 34.
37
Telefonbok
Telefonbok
Redigera en profil
Snabbuppringning
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
När du lagrat numren i telefonboken kan du ange
upp till åtta snabbuppringningsposter och sedan
enkelt ringa upp dem när du vill genom att bara
trycka på motsvarande nummerknapp.
2. Bläddra fram till Redigera Grupp genom att
trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
Ange snabbuppringningsposter
3. Bläddra i listan genom att trycka på knappen
Upp eller Ner.
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
4. När profilen markeras trycker du på den
programstyrda knappen Val.
2. Bläddra fram till Snabbuppringning genom att
trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
5. Välj varje alternativ och ändra inställningarna så
att de passar dig. Följande alternativ är
tillgängliga:
• Ringsignal: ange den ringsignal som ska
användas när du tar emot ett samtal från en
person i gruppen.
• SMS signal: ange den SMS signal som ska
användas när du tar emot ett meddelande från
en person i gruppen.
• Grafik: ange den grafikikon som ska visas när
du tar emot ett samtal från en person i
gruppen.
• Gruppnamn: ange ett namn på gruppen. För
ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 43.
6. När du är klar trycker du på knappen C
eller
.
3. Välj den knapp som ska tilldelas
snabbuppringningsnumret, från 2 till 9, och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Obs! Minnesplats 1 är reserverad för servernumret
till ditt mobilsvar.
Om du redan har tilldelat ett nummer till
knappen ersätter den programstyrda
knappen Val den programstyrda knappen OK.
Gå till steg 6.
4. Välj en post i listan och tryck på den
programstyrda knappen Se.
5. Välj ett nummer, om posten har flera nummer,
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
6. När du har tilldelat ett nummer till knappen kan
du använda följande alternativ genom att trycka
på den programstyrda knappen Val:
• Ändra: tilldela knappen ett annat nummer.
38
39
Telefonbok
• Radera: radera inställningen så att inget
nummer tilldelas knappen.
• Radera alla: radera inställningen för alla
knappar så att inget nummer tilldelas någon
av knapparna.
• Nummer: visa numret som tilldelats knappen.
7. När du är klar trycker du på knappen C
eller
.
Snabbuppringning från telefonboken
Om du vill snabbuppringa numren som tilldelats
knapp 2 till 9 håller du resp. knapp nedtryckt.
Radera alla poster i telefonboken
Du kan radera alla poster i det valda minnet eller
båda minnena.
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Bläddra fram till Radera alla genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. Om du vill bocka för det minne som ska raderas,
Alla, SIM eller Telefon, trycker du på den
programstyrda knappen Markera.
Du kan ta bort markeringen genom att trycka på
den programstyrda knappen Avmark..
Telefonbok
5. Ange det aktuella lösenordet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. Läs om hur du ändrar lösenordet på
sidan 112.
6. När bekräftelsemeddelandet visas trycker du på
den programstyrda knappen Ja.
Om du vill avbryta raderingen trycker du på den
programstyrda knappen Nej.
7. När du är klar trycker du på knappen C
eller
.
Kontrollera minnesstatus
Du kan kontrollera hur många namn och nummer
som finns lagrade i telefonboken, både på SIMkortet och i telefonminnet. Du kan också se
kapaciteten för båda minnena.
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Välj Minnesstatus genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. Tryck på knappen Upp eller Ner om du vill se
antalet registrerade resp. totala antalet poster i
SIM-kortets resp. telefonens minne.
4. När du är klar trycker du på knappen C
eller
.
4. När du är klar med markeringen trycker du på
den programstyrda knappen Radera så raderas
alla poster i det valda minnet.
40
41
Telefonbok
Skriva in text
Använda SDN (Service Dialling
Numbers)
Du kan ta fram en lista över SDN som tilldelats av
operatören. Numren omfattar SOS-nummer,
katalogfrågor och mobilsvar.
1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Välj SDN genom att trycka på knappen Upp
eller Ner och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
3. Bläddra igenom numren med knappen Upp eller
Ner.
4. Ring numret som visas genom att trycka på den
programstyrda knappen Slå nr.
Obs! Alternativet är tillgängligt endast om SIM-kortet
hanterar Service Dialling Numbers.
När du använder telefonen kan du behöva mata in
text, till exempel när du ska spara ett namn i
telefonboken, skapa en personlig välkomsthälsning
eller schemalägga händelser i kalendern. Du kan
ange alfanumeriska tecken via knappsatsen.
Du har tillgång till följande textinmatningslägen:
• T9-läge
I det här läget kan du skriva in ord genom att
trycka på endast en knapp per bokstav. Varje
knapp på knappsatsen har mer än en bokstav –
när du exempelvis trycker på knappen 5 kan J, K
eller L visas. T9-läget jämför automatiskt dina
knapptryckningar med en intern ordbok för att
fastställa det korrekta ordet. Detta kräver färre
knapptryckningar än det traditionella
alfabetsläget.
• Alfabetsläge
I det här läget kan du skriva bokstäver genom att
trycka på knappen med rätt bokstav. Tryck på
knappen en, två, tre eller fyra gånger tills
bokstaven visas.
• Nummerläge
I det här läget kan du skriva in siffror.
• Symbolläge
I det här läget kan du skriva in symboler och
specialtecken.
42
43
Skriva in text
Skriva in text
Ändra textinmatningsläget
Använda T9-läget
När du är i ett fält där tecken kan skrivas in
kommer du att se inmatningsindikatorn nederst i
teckenfönstret.
T9 är ett förutsägande textinmatningsläge där du
kan skriva in valfritt tecken med enkla
knapptryckningar. Textinmatningen är kopplad till en
inbyggd ordbok.
Exempel: Skriva ett textmeddelande
Så här skriver du in ett ord i T9-läget:
Skapa meddelande
1. I T9-läget börjar du skriva in ett ord genom att
trycka på knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång
på varje knapp för respektive bokstav.
Exempel: Om du vill skriva "HEJ" i T9-läget,
trycker du på 4, 3 och 5.
Val
För att välja...
Inmatningsindikator
Tryck på den högra
programstyrda
knappen tills...
T9-läge
visas. Se sidan 45.
Alfabetsläge
visas. Se sidan 47.
Nummerläge
visas. Se sidan 48.
Symbolläge
symbollistan visas. Se
sidan 48.
Obs! Ytterligare textinmatningslägen kan finnas
tillgängliga beroende på land.
44
Ordet som du håller på att skriva visas i
teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp
som du trycker på.
2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller
raderar knapptryckningarna.
3. När ordet visas rätt går du till steg 4.
Annars, tryck på knappen 0, knappen Upp eller
Ner flera gånger för att visa alternativa ordval för
knapparna som du har tryckt in.
Exempel: Både "GE" och "ID" har sekvensen 4
och 3. Telefonen visar det mest
använda alternativet först.
4. För att mata in ett mellanslag mellan varje ord,
tryck på knappen .
45
Skriva in text
Skriva in text
Använda alfabetsläget
Så här lägger du till ett nytt ord i T9-ordboken:
1. När du tryckt på knapparna som motsvarar det
ord som ska läggas till trycker du på knappen 0
eller knappen Ner för att visa alternativa ordval.
2. När du trycker på knappen 0 eller Ner på det sista
alternativa ordet visas Lägg till på nedersta
raden. Tryck på den programstyrda knappen
Lägg till.
3. Om du vill radera ordet trycker du på knappen C
och skriver ordet i alfabetsläget. Se sidan 47.
4. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Ordet sparas i T9-ordboken och blir det första
ordet som kopplas till knapptryckningen.
Obs! Funktionen är inte tillgänglig för vissa språk.
• Om du vill mata in punkter, bindestreck eller
apostrofer trycker du på knappen 1. T9-läget
tillämpar grammatikregler för att skriva in rätt
interpunktion.
Skriv in texten genom att trycka på knapparna 0
till 9.
1. Tryck på den knapp som motsvarar bokstaven:
- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- Och så vidare
2. Ange övriga bokstäver på samma sätt.
Obs! Markören flyttas åt höger när du trycker på en
annan knapp. När du skriver in samma bokstav
två gånger eller en annan bokstav på samma
knapp väntar du bara några sekunder så flyttas
markören automatiskt åt höger, och mata sedan
in nästa bokstav.
Gå till tabellen nedan för ytterligare information om
tillgängliga tecken:
Tecken i den ordning de visas
Knapp
Versaler
Gemener
Mellanslag
Obs! Funktionen är inte tillgänglig för vissa språk.
• Om du vill ändra skiftläge i T9-läget använder du
knappen . Det finns tre skiftlägen: versaler ( ),
gemener ( ) och börja med versal ( ).
• Du kan flytta markören med hjälp av vänster- eller
högerknappen. Om du vill radera tecken trycker du
på knappen C. Om du vill radera allt i
teckenfönstret håller du knappen C nedtryckt.
46
47
Skriva in text
• Om du vill mata in ett mellanslag trycker du på
knappen
.
• Om du vill ändra skiftläge i alfabetsläget
använder du knappen . Det finns tre skiftlägen:
versaler ( ), gemener ( ) och börja med
versal ( ).
• Du kan flytta markören med hjälp av vänstereller högerknappen. Om du vill radera tecken
trycker du på knappen C. Om du vill radera allt i
teckenfönstret håller du knappen C nedtryckt.
Använda nummerläget
I nummerläget kan du skriva in nummer i ett
textmeddelande. Tryck på knapparna som
motsvarar siffrorna som du vill mata in.
Använda symbolläget
I symbolläget kan du infoga symboler i ett
textmeddelande.
För att...
Tryck på...
välja en symbol
motsvarande sifferknapp.
visa fler symboler
knappen Upp eller Ner.
radera symbolen/
symbolerna
knappen C. När
textinmatningsfältet är tomt
går du tillbaka till föregående
läge med den här knappen.
infoga symbolen/
symbolerna i
meddelandet
den programstyrda
knappen OK.
avbryta inmatningen
och gå tillbaka till
föregående läge
den programstyrda
knappen Åter.
48
Alternativ under
ett samtal
Telefonen har ett antal funktioner som du kan
använda under ett samtal.
Parkera ett samtal
Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du
kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal
igång, om ditt nät stöder den tjänsten.
För att parkera ett samtal trycker du på den
programstyrda knappen Parkera. Du kan
återaktivera samtalet när du vill genom att trycka
på den programstyrda knappen Återta.
För att ringa ett samtal medan du har ett annat
pågående samtal:
1. Ange telefonnumret du vill ringa upp eller slå
upp det i telefonboken.
Information om hur du söker efter nummer i
telefonboken finns på sidan 36.
2. Tryck på knappen
samtalet.
för att ringa det andra
Det första samtalet parkeras automatiskt.
Eller,
1. Parkera det aktuella samtalet genom att trycka
på den programstyrda knappen Parkera.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
När du har ett aktivt samtal och ett parkerat samtal
kan du växla mellan de två samtalen, d.v.s. ändra
det parkerade till aktivt och tvärtom.
För att växla mellan två samtal trycker du bara på
den programstyrda knappen Växla.
49
Alternativ under ett samtal
Det aktuella samtalet parkeras och det parkerade
samtalet återtas så att du kan fortsätta samtala
med den andra parten.
När du är klar avslutar du varje samtal på vanligt
sätt genom att trycka på knappen
.
Stänga av mikrofonen (mute)
Du kan tillfälligt stänga av telefonens mikrofon så
att den andra personen inte kan höra dig.
Exempel: Du vill säga något till någon annan i
rummet, men vill inte att den du talar
med i telefon skall höra dig.
Så här stänger du av mikrofonen tillfälligt:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Ner för att markera
alternativet Mikrofon av.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Den du talar med kan inte längre höra dig.
För att slå på mikrofonen igen:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Om det behövs trycker du på knappen Ner för
att markera alternativet Mikrofon på.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Den du talar med hör dig igen.
Alternativ under ett samtal
Inga knapptoner/Knapptoner
Med alternativen kan du slå av respektive på
knapptoner. Om alternativet Ej knappton är valt,
sänder inte telefonen knapparnas DTMF-toner (Dual
Tone Multi-Frequency), vilket innebär att du kan
trycka på knappar utan att behöva höra irriterande
knapptoner under samtalet.
Obs! För att du ska kunna kommunicera med
telefonsvarare eller datorstyrda system ska
alternativet Knapptoner markeras.
Sända en serie DTMF-toner
Du kan sända DTMF-toner efter att du har matat in
hela det nummer du behöver sända.
Det är praktiskt om du anger ett lösenord eller
kontonummer när du ringer ett automatiskt
system, t.ex. en banktjänst.
Så här sänder du DTMF-toner:
1. När du anslutit till teletjänstsystemet trycker du
på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Ner för att markera
alternativet Sänd DTMF.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
4. Skriv in numret du ska sända och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Tonerna sänds.
50
51
Alternativ under ett samtal
Alternativ under ett samtal
Söka efter ett nummer i telefonboken
Samtal väntar
Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under
ett samtal.
Du kan besvara ett inkommande samtal under ett
pågående samtal, om ditt nät stöder funktionen och
du har angett menyalternativet Samtal väntar
(Meny 8.3) till Aktivera; se sidan 131. En samtal
väntar-signal kommer att upplysa dig om
inkommande samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Ner för att markera
alternativet Telefonbok.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Telefonbokens poster visas i en lista.
4. Skriv in det namn du söker.
Om du skriver in de första bokstäverna i namnet
listas telefonbokens poster, med början på den
första posten som matchar det du skrivit in.
5. För att visa den markerade posten trycker du på
den programstyrda knappen Se.
För ytterligare information om hur telefonboken
fungerar, se sidan 31.
För att svara på ett samtal medan du har ett annat
pågående samtal:
1. Tryck på knappen
för att besvara det
inkommande samtalet. Det första samtalet
parkeras automatiskt.
2. För att växla mellan två samtal trycker du på
den programstyrda knappen Växla.
3. För att avsluta det parkerade samtalet trycker
du på den programstyrda knappen Val och
väljer alternativet Avsluta parkerade.
För att avsluta det aktuella samtalet trycker du
på knappen
.
Ringa ett gruppsamtal
Använda meddelandetjänsten
Om du tar emot ett SMS (Short Message Service)
under ett pågående samtal, blinkar
meddelandeikonen (
) på teckenfönstret. SMStjänstalternativet gör det möjligt att läsa
meddelandet eller skicka ett nytt meddelande.
För ytterligare information om hur meddelanden
fungerar, se sidan 64.
52
Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till
sex personer kan delta samtidigt i ett gruppsamtal
eller konferenssamtal. För ytterligare information
om hur du abonnerar på denna tjänst, kontakta din
nätleverantör.
Starta ett gruppsamtal
1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
53
Alternativ under ett samtal
3. För att ansluta den första deltagaren till
gruppsamtalet trycker du på den programstyrda
knappen Val och väljer alternativet Koppla
samman. Tryck på den programstyrda knappen
OK.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet
ringer du upp personen på vanligt sätt och
trycker på den programstyrda knappen Val. Välj
alternativet Koppla samman och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Du kan lägga till inkommande deltagare genom att
besvara samtalet, trycka på den programstyrda
knappen Val och välja alternativet Koppla
samman. Upprepa efter behov.
Tala enskilt med en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Välj en. Tryck på den
programstyrda knappen OK.
Alternativ under ett samtal
Släppa en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Välj en. Tryck på den
programstyrda knappen OK.
Listan över deltagarna visas.
2. Markera en person i listan genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj eller knappen .
3. Tryck på knappen Ner för att välja alternativet
Ta bort och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Samtalet med deltagaren avslutas, men du kan
fortsätta att tala med de övriga.
4. När du är klar avslutar du gruppsamtalet genom
att stänga luckan och trycka på knappen
.
Listan över deltagarna visas.
2. Markera en person i listan genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj eller knappen .
3. När alternativet Privat markeras trycker du på
den programstyrda knappen OK.
Nu kan du tala enskilt med den personen. De
övriga deltagarna kan fortsätta tala med
varandra.
4. För att gå tillbaka till gruppsamtalet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Koppla samman. Tryck på den
programstyrda knappen OK.
Samtliga deltagare i gruppsamtalet kan nu höra
varandra.
54
55
Använda menyerna
Använda menyerna
Telefonen har ett antal funktioner med vilka du kan
anpassa telefonen efter dina behov. Funktionerna är
indelade i menyer och undermenyer.
Menyerna och undermenyerna kommer du åt genom
att bläddra med hjälp av navigationsknapparna eller
genom att använda genvägarna.
Komma åt en menyfunktion genom
att bläddra
1. I viloläget trycker du på den programstyrda
knappen Meny för att komma åt menyläget.
2. Bläddra med knappen Upp eller Ner för att
komma till en huvudmeny, t.ex. Telefon
inställning. Tryck på den programstyrda
knappen Välj eller knappen Höger så kommer
du till menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, till exempel
Språk, kan du komma åt dessa genom att
bläddra fram med knappen Upp eller Ner och
trycka på den programstyrda knappen Välj eller
knappen Höger.
Om menyn som du har valt innehåller ytterligare
alternativ upprepar du steget.
4. För att...
Menyposterna (t.ex. meny, undermeny och alternativ
för inställning) är numrerade och kan lätt nås med
hjälp av deras genvägsnummer. Genvägsnumren
visas längst ned till höger i teckenfönstret, bredvid
den programstyrda knappen
. Tryck på den
programstyrda knappen Meny och skriv in det
önskade numret.
Obs!
• Numren som tilldelats varje menyfunktion anges i
listan på sidan 58. De kanske inte matchar
menynumren på telefonen, beroende på tjänsterna
som stöds av SIM-kortet.
• För meny nr. 10, 11 och 12, använd respektive
och .
knapp 0,
Exempel: Komma åt menyn Språk.
1. Tryck på den programstyrda knappen Meny.
2. Tryck på knappen 6 för Telefon inställning.
3. Tryck på knappen 5 för Språk.
De tillgängliga språken visas omedelbart.
Tryck på...
bläddra igenom
menyerna
knappen Upp eller Ner, eller
använd volymknapparna.
bekräfta den valda
inställningen
den programstyrda
knappen Välj eller knappen
Höger.
gå tillbaka till
föregående
menynivå
den programstyrda
knappen
eller knappen
Vänster.
lämna menyn, utan knappen
att ändra
inställningarna
56
Använda genvägar
.
57
Använda menyerna
Använda menyerna
Lista över menyfunktioner
Följande lista visar den tillgängliga menystrukturen
och anger hur många nummer som tilldelats varje
alternativ och den sida där du hittar en beskrivning
av respektive funktion.
Obs! Om du använder ett SIM AT-kort som erbjuder
ytterligare tjänster visas menyn SIM AT när du
trycker på den programstyrda knappen Meny
för att öppna menyfunktionen. Ytterligare
information finns i SIM-kortsinstruktionerna.
1. Text meddelanden
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
(se sidan 64)
Inkomna
Utgående
Skapa meddelande
Mallar
Inställningar
1.5.1 Inställning 1*
1.5.2 Inställning 2*
1.5.3 Normal inställning
Radera alla
Minnesstatus
1.7.1 Kortminne
1.7.2 Telefonminne
1.7.3 CB-minne
Mobilsvar
1.8.1 Koppla till mobilsvar
1.8.2 Centralnummer
Broadcast
1.9.1 Läs
1.9.2 Ta emot
1.9.3 Kanallista
1.9.4 Språk
* Visas endast om det stöds av SIM-kortet.
58
2. Bild meddelanden
(se sidan 75)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Inkomna
Utgående
Utkast
Skapa Bildmeddelande
Mallar
Radera alla
Minnesstatus
Extra Inställningar
2.8.1 Leveransrapport
2.8.2 Mottagarkvittens
2.8.3 Automatisk Hämtning
2.8.4 Godkända typer
2.8.5 Dölj ID
2.8.6 Förfallodatum
2.8.7 Leveranstid
2.8.8 Prioritet
2.8.9 Tillåt rapport
2.8.10 Varaktighet
2.9 MMS Profil
3. Samtalslista
(se sidan 88)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Missade samtal
Mottagna samtal
Ringda samtal
Radera alla
Samtalstid
3.5.1 Senaste samtalet
3.5.2 Totalt ringt
3.5.3 Totalt mottaget
3.5.4 Nollställ timers
3.6 Samtalskostnad*
3.6.1 Samtalskostnad
3.6.2 Total kostnad
3.6.3 Maxkostnad
3.6.4 Nollställ räknare
3.6.5 Ange maxkostnad
3.6.6 Pris/enhet
* Visas endast om det stöds av SIM-kortet.
59
Använda menyerna
4. Kamera
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Använda menyerna
6. Telefon inställning
(se sidan 93)
Ta Foto
Mina Foton
Ta Videomemo
Mina Videomemon
Radera alla
Minnesstatus
5. Ljud inställning
(se sidan 102)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Ringsignal
Ringvolym
Larmtyp
Knappljud
Meddelandeton
5.5.1 SMS signal
5.5.2 CB signal
5.5.3 MMS signal
5.6 Uppvikningston
5.7 Påslagningston
5.8 Extratoner
6. Telefon inställning
(se sidan 106)
6.1 Aktivera Infraröd
6.2 Displayinställningar
6.2.1 Bakgrundsbild
6.2.2 Yttre display
6.2.3 Menyinställning
6.2.4 Bakgrundsljus
6.2.5 Grafisk logo
6.3 Välkomsttext
6.4 Eget nummer
6.5 Språk
(fortsättning)
6.6 Säkerhet
6.6.1 PIN-kontroll
6.6.2 Ändra PIN-kod
6.6.3 Telefonlås
6.6.4 Ändra lösenord
6.6.5 Behörighet
6.6.6 SIM-lås
6.6.7 FDN-läge*
6.6.8 Ändra PIN2*
6.7 Extra Inställningar
6.8 Grundinställning
7. Planering
(se sidan 117)
7.1 Larm
7.1.1 Engångslarm
7.1.2 Dagligt larm
7.1.3 Veckolarm
7.1.4 Radera larm
7.1.5 Autopåslag
7.2 Kalender
7.3 Tid och datum
7.3.1 Ange tiden
7.3.2 Ange datum
7.3.3 Världstid
7.3.4 Tidsformat
7.4 Kalkylator
7.5 Prioritetslista
7.6 Valutaomvandling
* Visas endast om det stöds av SIM-kortet.
60
61
Använda menyerna
8. Nätverks tjänster
Använda menyerna
(se sidan 127)
8.1 Vidarekoppling
8.1.1 Alltid vidare
8.1.2 Upptaget
8.1.3 Inget svar
8.1.4 Otillgänglig
8.1.5 Avbryt alla
8.2 Samtalsspärrar
8.2.1 Alla utgående
8.2.2 Utlandssamtal
8.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
8.2.4 Alla inkommande samtal
8.2.5 Inkommande utomlands
8.2.6 Avbryt alla
8.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
8.3 Samtal väntar
8.4 Nätverksval
8.5 Dölj ID
8.6 Sluten grupp
8.6.1 Indexlista
8.6.2 Access utifrån
8.6.3 Standardgrupp
8.6.4 Deaktivera*
9. Nöjen
(se sidan 135)
9.1 WAP browser
9.1.1 Hem
9.1.2 Bokmärken
9.1.3 http://
9.1.4 Inställningar
9.1.5 Töm Cache
9.1.6 Push-meddelande
9.2 Spel & Mera
9.3 Ljud
9.4 Bilder
9.5 Radera alla
9.6 Minnesstatus
9.6.1 Spel & Mera
9.6.2 Ljud & Bilder
* Visas endast om funktionen Sluten grupp är aktiverad.
62
63
Text meddelanden
Text meddelanden
Short Message Service (SMS) låter dig sända och ta
emot korta textmeddelanden till och från andra
GSM-mobiltelefoner. Dessutom stöder din telefon
Enhanced Messaging Service (EMS) som ger dig
möjlighet att ta med enkla foton, melodier och
animationer i meddelanden. För att kunna använda
funktionen måste du abonnera på operatörens
meddelandetjänst.
När meddelandeikonen ( ) visas har du tagit emot
nya meddelanden. Om minnet är fullt visas ett
felmeddelande och du kan inte ta emot fler
meddelanden. Använd alternativet Radera i varje
meddelandelåda för att ta bort gamla meddelanden.
Inkomna
(Meny 1.1)
Medan meddelandet visas kan du välja mellan
följande alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Radera: låter dig radera meddelandet.
Sänd: låter dig sända/på nytt sända meddelandet.
För ytterligare information om hur du sänder ett
meddelande, se sidan 67.
Textsvar: låter dig sända ett textmeddelande som
svar.
Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.
Kopiera nummer: låter dig kopiera en URL-adress
eller e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandetexten.
Den här meddelandekorgen används för att lagra
meddelanden som du tagit emot.
Flytta till telefon: låter dig överföra meddelandet
från SIM-kortet till telefonens minne. Alternativet är
tillgängligt endast när du väljer ett meddelande
som lagrats på SIM-kortet.
När du öppnar menyn visas listan över de
meddelanden som finns i lådan med avsändarens
telefonnummer eller namn, om de finns tillgängliga
i telefonboken.
Flytta till SIM: låter dig överföra meddelandet från
telefonens minne till SIM-kortet. Alternativet är
tillgängligt endast när du väljer ett meddelande i
telefonens minne.
1. Välj meddelandet och tryck på den
programstyrda knappen Se för att visa
meddelandet.
Spara föremål: låter dig spara mediaelement, som
ljud eller bilder, från meddelandet i telefonminnet.
Du kan använda elementen när du skriver ett
meddelande. För ytterligare information, se
sidan 69.
2. För att bläddra igenom innehållet trycker du på
knappen Upp eller Ner.
3. För att bläddra fram till det föregående
meddelandet eller nästa meddelande trycker du
på knappen
eller .
64
65
Text meddelanden
Utgående
(Meny 1.2)
Utlådan används för att lagra meddelanden du sänt
eller kommer att sända.
När du öppnar menyn visas listan över de
meddelanden som finns i lådan med mottagarnas
telefonnummer eller namn, om de finns tillgängliga
i telefonboken.
Text meddelanden
Spara föremål: låter dig spara mediaelement, som
ljud eller bilder, från meddelandet i telefonminnet.
Du kan använda elementen när du skriver ett
meddelande. För ytterligare information, se
sidan 69.
Skapa meddelande
(Meny 1.3)
1. Välj meddelandet och tryck på den
programstyrda knappen Se för att visa
meddelandet.
I denna meny kan du skriva och sända
textmeddelanden.
2. För att bläddra igenom innehållet trycker du på
knappen Upp eller Ner.
Obs! Om du lägger till mediaobjekt till meddelandet
minskas antalet skrivtecken som du kan skriva
in.
3. För att bläddra fram till det föregående
meddelandet eller nästa meddelande trycker du
på knappen
eller .
När slutet på meddelandet visas kan du välja
mellan följande alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Radera: låter dig radera meddelandet.
Sänd: låter dig sända/på nytt sända meddelandet.
För ytterligare information om hur du sänder ett
meddelande, se sidan 67.
Kopiera nummer: låter dig kopiera mottagares
URL-adress eller e-postadresser eller
telefonnummer från meddelandetexten.
Flytta till telefon: låter dig överföra meddelandet
från SIM-kortet till telefonens minne. Alternativet är
tillgängligt endast när du väljer ett meddelande
som lagrats på SIM-kortet.
Flytta till SIM: låter dig överföra meddelandet från
telefonens minne till SIM-kortet. Alternativet är
tillgängligt endast när du väljer ett meddelande i
telefonens minne.
66
Skapa ett enkelt textmeddelande
1. Skapa ett meddelande.
Obs! För ytterligare information om hur du matar
in tecken, se sidan 43.
2. När du är färdig med att skriva in meddelandet
trycker du på den programstyrda knappen Val.
Följande alternativ är tillgängliga:
• Sänd endast: låter dig sanda meddelandet.
Meddelandet raderas efter att det sänts.
• Spara & sänd: låter dig spara en kopia av
meddelandet och sedan skicka det. Du kan
läsa meddelandet i Utgående.
• Spara endast: låter dig spara meddelandet
för att sända det senare. Du kan läsa
meddelandet i Utgående.
• För ytterligare information om
Textformatering, Lägg till Föremål, Lägg
till Mall, Lägg till adressbok, Lägg till
Bokmärke och Språk, se sidan 68.
67
Text meddelanden
3. Välj Sänd endast eller Spara & sänd, och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Om du bara vill spara meddelandet väljer du
Spara endast. Efter att meddelandet har
sparats går telefonen tillbaka till menyn Text
meddelanden.
4. Om du väljer att spara, väljer du minnesplatsen
och trycker på den programstyrda knappen OK
5. Skriv in destinationsnumret och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Meddelandet sänds.
Obs! Om telefonen misslyckas att sända meddelandet
får du ett meddelande och möjlighet att försöka
igen. Bekräfta genom att trycka på den
programstyrda knappen OK. I annat fall trycker
du på den programstyrda knappen Avsluta så
kommer du tillbaka till skärmen Skriv
meddelande.
Skapa ett meddelande med alternativen
1. Skapa ett meddelande.
Text meddelanden
• Lägg till Föremål: låter dig lägga till ett ljud,
en melodi eller en animerad bild till
meddelandet. Välj en kategori för foremål som
ska läggas till. I varje kategori kan du välja
bland de olika fabriksinställda föremålen eller
välja ett foremål som du tar emot från andra
källor, som Internet eller andra telefoner, och
sparat.
• Lägg till Mall: låter dig använda ett av de
förinställda meddelandenmall som grund. Välj
ett av de fem förinställda meddelandena i
menyn Mallar (Meny 1.4). För ytterligare
information, se sidan 70.
• Lägg till adressbok: låter dig lägga till en
telefonbokspost i meddelandet. Välj en i listan.
• Lägg till Bokmärke: låter dig lägga till en
adress till en hemsida som du sparat i
Bokmärken (Meny 9.1.2). Välj en i listan.
• Språk: låter dig ändra språket som ska
användas för T9-läget. Välj språket som ska
användas.
4. Skriv färdigt meddelandet och sänd eller spara
det genom att följa proceduren från steg 2 på
sidan 67.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val.
3. Bläddra fram till de följande alternativen med
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
• Textformatering: låter dig formatera textens
stil.
För attributet Storlek är storlekarna Normal,
Stor och Liten tillgängliga. För attributen
Fetstil, Kursiv, Understrykning och
Genomstrykning, väljer du PÅ eller AV.
Attributen kan kombineras.
68
69
Text meddelanden
Mallar
Text meddelanden
(Meny 1.4)
Med hjälp av den här menyn kan du förinställa
maximalt fem meddelanden som du använder ofta.
Välj en tom plats eller den meddelandemall du vill
använda och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Följande alternativ är tillgängliga:
Redigera: låter dig skriva ett nytt meddelande
eller redigera meddelandet.
Obs! För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 43.
Sänd meddelande: låter dig använda
meddelandet. När du är klar med meddelandet kan
du sända, spara och sända eller bara spara det. För
ytterligare information om hur du sänder ett
meddelande, se sidan 67.
Radera: låter dig radera meddelandet. Du ombeds
bekräfta raderingen genom att trycka in den
programstyrda knappen Ja.
Inställningar
(Meny 1.5)
Med menyn kan du ställa in standardinformation för
meddelanden. En inställningsgrupp är en
uppsättning inställningar som krävs för att sända
meddelanden. Hur många inställningsgrupper som
är tillgängliga beror på SIM-kortet.
Obs! Den senaste inställning du använde aktiveras
automatiskt för alla meddelanden du sänder.
70
Inställning x (där x är inställningsgruppens
nummer): varje grupp har en egen undermeny.
SMS-Central: låter dig lagra eller ändra numret till
meddelandecentret som krävs när meddelanden
sänds. Numret får du av din operatör.
Standardmottagare: låter dig lagra destinationens
standardnummer. Numret visas automatiskt på
Destinationsskärmen när du skapar ett
meddelande.
Grundinställning: låter dig ställa in
meddelandetypen till Text, Fax, E-post eller
ERMES. Nätverket kan omvandla meddelandena till
det valda formatet.
Giltighet: låter dig ställa in perioden under vilken
meddelandena kommer att lagras i
meddelandecentret medan försök görs för att
leverera dem.
Namninställning: låter dig namnge den
inställningsgrupp du definierar.
Normal inställning: följande alternativ är
tillgängliga:
Svarsväg: låter mottagaren av ditt SMSmeddelande sända dig ett svar via ditt
meddelandecenter, om tjänsten tillhandahålls av
nätet.
Leveransrapport: låter dig aktivera eller avaktivera
rapporteringsfunktionen. När den här funktionen är
aktiverad informerar nätet dig om huruvida ditt
meddelande skickats eller inte.
Bärare: låter dig välja mellan GSM och GPRS,
beroende på nät.
71
Text meddelanden
Text meddelanden
Teckeninställning: låter dig välja en teckentyp från
GSM alfabet, Unikod alfabet eller Automatisk.
Om du väljer Unikod alfabet och mottagarens
telefon inte stödjer detta, är det inte säkert att
mottagaren kan läsa ditt meddelande.
Mobilsvar
Radera alla
Koppla till mobilsvar: innan du använder
funktionen Mobilsvar måste du ange servernumret
till det mobilsvar du fått från din nätleverantör (se
menyalternativ 1.8.2). För att lyssna på dina
meddelanden väljer du det här alternativet och
trycker på den programstyrda knappen OK.
(Meny 1.6)
Menyalternativet låter dig radera alla
meddelanden i varje textmeddelandelåda. Du
kan även radera alla meddelanden på en gång.
För att...
Tryck på...
välja en
meddelandelåda som
ska raderas
knappen Upp eller Ner.
Om du vill radera alla
meddelanden väljer du
Alla meddelanden.
markera en post i
listan
den programstyrda
knappen Markera.
ta bort en markering
radera de markerade
meddelandena
Från denna meny kan du komma åt ditt mobilsvar,
om tjänsten tillhandahålls av nätet.
Följande alternativ är tillgängliga:
Om du trycker på och håller ned knappen 1 i
viloläget kommer du direkt till mobilsvar som
snabbval.
Centralnummer: låter dig ändra numret till
mobilsvar om nödvändigt.
För att...
Tryck på...
den programstyrda
knappen Avmark..
ange servernumret
motsvarande
nummerknappar.
den programstyrda
knappen Radera.
korrigera en siffra
knappen C.
flytta markören till
vänster/höger utan att
radera någon siffra
knappen Vänster eller
Höger.
När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på
den programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
Minnesstatus
(Meny 1.8)
(Meny 1.7)
Obs! Mobilsvar är en nättjänst. För mer information,
kontakta din nätleverantör.
Menyn visar hur många meddelanden som för
närvarande är lagrade i SIM-kortets och telefonens
minne samt i CB-minnet (cell broadcast).
72
73
Text meddelanden
Broadcast
Bild meddelanden
(Meny 1.9)
Nättjänsten gör att du kan ta emot
textmeddelanden om olika ämnen, t.ex. vädret eller
trafiken. CB-meddelanden visas så snart de tas
emot, under förutsättning att
• telefonen är i viloläget.
• alternativet Ta emot är inställt på Aktivera.
• meddelandekanalen är för närvarande aktiv i
kanallistan.
Följande alternativ är tillgängliga:
Läs: gör att du kan se det mottagna meddelandet.
Rutan Inte permanent visar meddelanden från
nätet, men tappar innehållet så fort telefonen
stängs av. Bläddra igenom meddelandena med
knappen Upp eller Ner. När du läser ett meddelande
kan du trycka på den programstyrda knappen
Spara för att lagra meddelandet i Arkiv för en
senare återhämtning.
Ta emot: gör att du kan aktivera och deaktivera
mottagning av allmänna meddelanden.
Kanallista: gör att du kan ange vilka kanaler du
vill ta emot allmänna meddelanden från. Följande
alternativ är tillgängliga:
Multimedia Message Service (MMS) är en
meddelandetjänst som i stort liknar Short Message
Service (SMS).
Utöver det vanliga textinnehållet i textmeddelanden,
kan bildmeddelanden innehålla bilder och grafik. Ett
bildmeddelande är en mediapresentation i ett enda
meddelande. Det är inte en textfil med bilagor.
Med MMS-funktionen kan telefonen ta emot och
skicka meddelanden som innehåller mediafiler, t.ex.
foton och bilder du laddat ned från Internet.
Funktionen är endast tillgänglig om din operatör
stöder den. Endast telefoner som har
bildmeddelandefunktioner kan ta emot och visa
bildmeddelanden.
Anmärkning: Vilka medier inom MMS-tjänsten som
stöds kan variera beroende både på
nätverket och telefonen
Inkomna
(Meny 2.1)
Visa ett meddelande när du tar emot det
Välj: används för att aktivera eller avaktivera kanaler
i listan genom att du markerar eller avmarkerar dem.
En markering visas framför varje kanal.
När ett nytt bildmeddelande kommer in visar
teckenfönstret MMS-ikonen ( ) tillsammans med
ett textmeddelande med avsändarens nummer.
Lägg till kanal: används för att ange ID och titel för
en ny kanal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Se för att
visa meddelandet.
Radera: används för att ta bort en kanal från listan.
Redigera: används för att ändra ID och titel för en
befintlig kanal.
Språk: gör att du kan välja vilket språk som ska
användas när allmänna meddelanden visas.
För mer information, kontakta din nätleverantör.
74
Teckenfönstret visar kortfattad information om
angående meddelandet, som avsändarens
nummer, meddelandets storlek och rubrik.
Om du vill visa meddelandet senare i inkorgen
trycker du på den programstyrda knappen
Avsluta.
75
Bild meddelanden
Bild meddelanden
2. För att bläddra igenom meddelandets innehåll
trycker du på knappen Upp eller Ner.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ:
• Hämta meddelandet: hämtar meddelandet
från MMS-servern.
• Radera: raderar meddelandet.
I annat fall kommer du automatiskt till den
skärmen.
3. För att bläddra igenom meddelandet trycker du
på knappen Upp eller Ner.
Om meddelandet har flera sidor kan du bläddra
med knappen Höger eller Vänster.
• Fler egenskaper: visar detaljerad
information om meddelandet.
4. Om du vill läsa meddelandet trycker du på den
programstyrda knappen Välj när Hämta
meddelandet är markerat.
Telefonen hämtar meddelandet från servern och
visar det.
5. För att bläddra igenom meddelandet trycker du
på knappen Upp eller Ner.
6. När du är klar trycker du på knappen
2. Tryck på den programstyrda knappen OK för att
gå till skärmen som visar meddelandet.
.
När meddelandet visas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den programstyrda
knappen Val.
Om du visar ett nytt meddelande är alternativen
desamma som när du visar ett meddelande
samtidigt som du tar emot det. Se föregående
avsnitt.
När du granskar ett meddelande från MMS-servern
kan du välja mellan följande alternativ:
Radera: gör att du kan radera meddelandet.
Visa ett mottaget meddelande
När du kommer åt menyalternativet Inkomna
(Meny 2.1), visas listan över bildmeddelanden som
du har tagit emot med avsändarens telefonnummer
eller rubrik. Ikonerna till vänster anger
meddelandets status.
•
: Meddelanden som har öppnats.
•
: Meddelanden som inte har öppnats.
1. Välj ett meddelande i listan och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Meddelandet visas och bläddrar till nästa sida,
om det finns någon, efter en bestämd tid (se
sidan 86).
76
Textsvar: gör att du kan sända ett text- eller
bildmeddelande som svar.
Ring tillbaka: gör att du kan ringa upp
avsändaren.
Kopiera nummer: gör att du kan kopiera
avsändarens nummer eller e-postadress och
URL-adress, och e-postadresser eller
telefonnummer från meddelandetexten.
Vidarebefodra: gör att du kan vidarebefordra
meddelandet till någon annan person.
Spara Bilden: gör att du kan spara en bild från
meddelandet i telefonen. Bilder sparas i mappen
Bilder (Meny 9.4).
Spara Ljudet: gör att du kan spara ett ljud från
meddelandet i mappen Ljud (Meny 9.3).
77
Bild meddelanden
Egenskaper: visar information om meddelandet,
t.ex. meddelandestatus, rubrik, avsändarens
e-postadress eller telefonnummer, meddelandets
storlek, prioritet och tidpunkt då meddelandet togs
emot.
Utgående
(Meny 2.2)
När du öppnar den här menyn visas listan över
bildmeddelanden du sänt eller sparat. Ikonerna till
vänster anger meddelandets status.
•
: Meddelanden som håller på att skickas.
•
: Skickade meddelanden.
•
: Meddelanden telefonen inte kunnat skicka.
•
: Meddelanden som ska skickas.
•
: Uppskjutna meddelanden.
1. Välj ett meddelande i listan och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Meddelandet visas och bläddrar till nästa sida,
om det finns någon, efter en bestämd tid (se
sidan 86).
2. Tryck på den programstyrda knappen OK för att
gå till skärmen som visar meddelandet.
Bild meddelanden
När meddelandet visas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den programstyrda
knappen Val:
Radera: gör att du kan radera meddelandet.
Kopiera nummer: gör att du kan kopiera
mottagares nummer eller e-postadress och
URL-adress, e-postadresser eller telefonnummer
från meddelandetexten.
Redigera: gör att du kan sända/på nytt sända
meddelandet.
Redigera meddelandet: gör att du kan ändra
meddelandets innehåll, foto eller text.
Egenskaper: visar information om meddelandet,
t.ex. status, rubrik, avsändarens adress,
meddelandets storlek, transaktions-ID, MMSversion och tidpunkt då meddelandet togs emot.
Utkast
(Meny 2.3)
När du skapat ett bildmeddelande kan du spara det
i den här meddelandelådan och skicka det senare.
För ytterligare information om att visa
meddelanden, se "Utgående" på sidan 78.
I annat fall kommer du automatiskt till den
skärmen.
3. För att bläddra igenom meddelandet trycker du
på knappen Upp eller Ner.
Om meddelandet har flera sidor kan du bläddra
med knappen Höger eller Vänster.
78
79
Bild meddelanden
Skapa Bildmeddelande
Bild meddelanden
(Meny 2.4)
Med menyn kan du skapa ett nytt bildmeddelande
och sedan sända det till flera destinationer.
Skapa och sända ett bildmeddelande
1. Skriv in meddelandets rubrik och tryck på den
programstyrda knappen OK.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 43.
2. När Lägg till ... är markerat trycker du på den
programstyrda knappen Val och lägger till
meddelandets innehåll med något av följande
alternativ:
• Lägg till text: gör att du kan ange en
meddelandetext och tryck på den
programstyrda knappen OK.
• Lägg till foto: gör att du kan lägga till ett bild
som du tagit med kameran på telefonen. Välj
Ta ett foto om du vill ta ett nytt foto, eller
Välj ett foto om du vill lägga till ett foto som
är lagrat i telefonen. För ytterligare information
om hur kameran fungerar, se sidan 93.
• Lägg till bild: gör att du kan lägga till ett foto
lagrat i mappen Bilder (Meny 9.4). Välj ett
foto och tryck på den programstyrda
knappen Välj. Du kanske inte kan lägga till
vissa av de nedladdade bilderna om de inte har
rätt format.
• Sänd: gör att du kan sända meddelandet.
Använd alternativet när du är färdig med att
skapa meddelandet.
• Spara: gör att du kan spara meddelandet i
menyn Utkast (Meny 2.3) eller Mallar
(Meny 2.5) för användning senare.
80
• Inställningar: gör att du kan ändra
meddelandets inställningar. För ytterligare
information om hur du anger alternativ, se
sidan 86. När du ändrat inställningarna måste
du trycka på den programstyrda knappen
eller C för att komma tillbaka till skärmen med
alternativ.
• Lägg till mottagare: gör att du kan ange det
önskade mottagarnumret eller -adressen. Se
steg 6 till 11. När du lagt till inställningarna
måste du trycka på den programstyrda
knappen
eller på C för att komma tillbaka
till skärmen med alternativ.
• Förhandsgranska: visar hur meddelandet
kommer att se ut på mottagarens telefon.
Obs! Du kan lägga till text och en bild en gång per
sida.
3. Upprepa steg 2 tills du är färdig med att skapa
meddelandet.
4. Om du vill ändra elementen som lagts till trycker
du på knappen Upp eller Ner för att markera ett,
och tryck på den programstyrda knappen Val.
Obs! Alternativen som visas varierar beroende på
om det markerade objektet i meddelandet är
text, bild eller fältet Sida.
Följande alternativ är tillgängliga:
• Redigera text/bild: gör att du kan ändra text
eller byta bilden mot något annat.
• Lägg till sida: lägg till sidor. När du lagt till en
sida visas aktuellt sidnummer och
minnesutrymme för sidan. Du kan förflytta dig
till varje sida med hjälp av knappen Höger
eller Vänster när Sida markeras på
meddelandeskärmen.
81
Bild meddelanden
• Radera: gör att du kan radera objektet från
meddelandet.
• Varaktighet: ställ in när och hur lång tid text
eller bild visas på meddelandeskärmen. När
meddelandet öppnas visas objektet efter en
tid angiven i Ställ in starttid och bläddrar
fram nästa objekt efter en tid angiven i Ställ
in varaktighet.
• Sänd: gör att du kan sända meddelandet.
• Spara: gör att du kan spara meddelandet i
menyn Utkast (Meny 2.3) eller Mallar
(Meny 2.5) för användning senare.
• Inställningar: gör att du kan ändra
meddelandets inställningar. För ytterligare
information om hur du anger alternativ, se
sidan 86.
• Lägg till mottagare: lägg till
mottagaradress. Se steg 6 till 11.
• Förhandsgranska: visar hur meddelandet
kommer att se ut på mottagarens telefon.
5. När du avslutat att mata in meddelandet väljer
du Sänd från alternativen och trycker på den
programstyrda knappen Välj.
Bild meddelanden
8. Ange ett nummer eller en e-postadress, eller
välj från telefonboken.
9. När det korrekta numret eller adressen visas
trycker du på den programstyrda knappen OK.
10. Om du vill lägga till en mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Välj när Lägg till
mottagare är markerat. Upprepa från steg 7.
Om du vill redigera mottagarna väljer du en och
trycker på den programstyrda knappen Välj.
Du kan ändra eller radera den.
11. Om du vill lägga till fler nummer eller adresser
till de andra mottagartyperna, trycker du på
knappen C eller den programstyrda knappen
och upprepar steg 6 till 11.
Du kan ange max 10 mottagare var för Till,
Kopia och Hemlig kopia.
12. När du är klar med att mata in meddelandet
väljer du Sänd meddelande och trycker på
den programstyrda knappen Välj.
Telefonen sänder meddelandet.
6. Välj destinationstyp, Till, Kopia eller Hemlig
kopia och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
7. Välj ett av följande alternativ och tryck på den
programstyrda knappen Välj:
• Telefonnummer: gör att du kan ange det
önskade telefonnumret.
• E-post: ange mottagarens e-postadress
direkt.
• Telefonbok: gör att du kan hämta ett
telefonnummer från telefonboken.
82
83
Bild meddelanden
Mallar
Bild meddelanden
Radera alla
(Meny 2.5)
På den här menyn lagrar du meddelanden som du
sparat som mallar så att du kan använda dem när
du skapar nya meddelanden.
1. Bläddra igenom mallistan med hjälp av
knapparna Upp och Ner.
2. När meddelandemallen som du vill använda
markeras trycker du på den programstyrda
knappen Välj.
3. Tryck på den programstyrda knappen Ok om du
vill använda följande alternativ, annars visas
alternativen automatiskt efter en stund:
• Redigera meddelandet: sänd ett meddelande
med hjälp av mallen. För ytterligare
information om hur du sänder ett meddelande,
se sidan 80.
• Radera: radera meddelandet. Du ombeds
bekräfta raderingen genom att trycka in den
programstyrda knappen Ja.
4. Tryck på knappen
till viloläget.
så går telefonen tillbaka
(Meny 2.6)
Menyalternativet låter dig radera alla
bildmeddelanden i varje meddelandelåda. Du kan
även radera alla meddelanden på en gång.
För att...
Tryck på...
välja en
meddelandelåda som
ska raderas
knappen Upp eller Ner. Om
du vill radera alla
meddelanden väljer du
Alla meddelanden.
markera en post i
listan
den programstyrda
knappen Markera.
ta bort en markering
den programstyrda
knappen Avmark..
radera de markerade
meddelandena
den programstyrda
knappen Radera.
När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på
den programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
Minnesstatus
(Meny 2.7)
Du kan kontrollera mängden minne som används
resp. återstår för bildmeddelanden.
Teckenfönstret visar totalt utrymme, d.v.s. använt
och ledigt minne. Fönstret visar också hur mycket
minne som varje meddelandelåda använder.
84
85
Bild meddelanden
Extra Inställningar
Bild meddelanden
(Meny 2.8)
Du kan ändra standardinställningarna för att ta
emot och skicka bildmeddelanden.
Följande alternativ är tillgängliga:
Leveransrapport: när alternativet är aktiverat
informerar nätverket dig om huruvida ditt
meddelande skickats eller inte.
Mottagarkvittens: när alternativet är aktiverat
sänder telefonen en begäran om svar tillsammans
med ditt meddelande till mottagaren.
Automatisk Hämtning: du kan ange om telefonen
ska ladda ner nya inkommande bildmeddelanden
från MMS- servern utan att du underrättas först.
När detta alternativ är aktivt, hämtar telefonen
automatiskt nya meddelanden från servern. När du
tagit emot ett meddelande kan du använda flera
alternativ medan du läser det. Läs vidare på
sidan 77 om alternativen.
Godkända typer: ange vilken kategori av
meddelanden du vill ta emot.
Dölj ID: när alternativet är aktiverat visas inte ditt
nummer på mottagarens telefonen.
Förfallodatum: du kan ställa in perioden under
vilken dina meddelanden kommer att lagras i
meddelandecentret efter att du sänt dem.
Leveranstid: du kan ställa in fördröjningen innan
telefonen sänder meddelandena.
Prioritet: välj prioritetsnivå för meddelandena.
Tillåt rapport: när alternativet är aktiverat får
avsändaren av ett inkommande meddelande en
leveransrapport från nätet.
86
Varaktighet: ange hur lång tid en sida i det
utgående meddelandet visas. Efter en angiven tid
bläddrar skärmen automatiskt vidare till nästa sida.
MMS Profil
(Meny 2.9)
I denna meny kan du konfigurera nätinställningar
som krävs när du sänder eller tar emot
bildmeddelanden.
Obs!
• Den senaste profilen du använde aktiveras
automatiskt för alla meddelanden du sänder.
• Om du ändrar inställningarna för MMS utan att först
kontrollera med operatören, kan det hända att
MMS-funktionen inte fungerar som den ska.
Följande alternativ är tillgängliga för varje profil:
Profilnamn: namn som du önskar ge till
MMS-servern.
Startsida URL: ange adressen till MMS-servern.
Säkerhet: ange dataöverföringsfunktion. Välj
Säker för att skydda data mot obehörig åtkomst.
Annars väljer du Ej säker.
IP-adress: IP-adress som krävs för uppkoppling
mot MMS-servern.
Användarnamn: ange användar-ID som krävs för
att koppla upp mot MMS-servern.
Lösenord: ange lösenordet som krävs för att
koppla upp mot MMS-servern.
APN: namnet på kopplingspunkten som används
för adressen till MMS-servern.
Kontakta din operatör för mer information om
tjänstinställningarna.
87
Samtalslista
Samtalslista
I denna meny kan du granska:
• samtal du missat, tagit emot eller ringt upp.
• längden på dina samtal.
• kostnaden för dina samtal.
Obs!
• Du kan komma åt numren i de tre typerna av
i
samtalslistor genom att trycka på knappen
viloläget.
• Antalet telefonnummer som du kan lagra kan variera
beroende på ditt SIM-kort.
Mottagna samtal
(Meny 3.2)
I denna meny kan du granska de 20 senaste
samtalen du tagit emot.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med tiden och datumet när samtalet
togs emot.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du:
• redigera numret, om tillgängligt, och spara det i
telefonboken.
• radera samtalet från listan.
Missade samtal
(Meny 3.1)
Alternativet gör att du kan granska de 20 senaste
samtalen du tagit emot men inte besvarat.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med tiden och datumet när samtalet
togs emot.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du:
• redigera numret, om tillgängligt, och spara det i
telefonboken.
Du kan också ringa numret genom att trycka på den
programstyrda knappen
.
Ringda samtal
(Meny 3.3)
I denna meny kan du granska de 20 senaste
utgående samtalen.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med tiden och datumet när samtalet
togs emot.
• radera samtalet från listan.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du:
Du kan också ringa numret genom att trycka på den
programstyrda knappen
.
• redigera numret och ringa det eller spara det i
telefonboken.
• radera samtalet från listan.
Du kan också ringa numret genom att trycka på den
programstyrda knappen
.
88
89
Samtalslista
Radera alla
Samtalslista
(Meny 3.4)
I denna meny kan du radera alla poster i varje
samtalslista. Du kan även radera alla poster på en
gång.
För att...
Tryck på...
välja en samtalslista
som ska raderas
knappen Upp eller Ner.
Om du vill radera alla
samtalslistor väljer du
Alla samtal.
markera en post i
listan
den programstyrda
knappen Markera.
ta bort en markering
den programstyrda
knappen Avmark..
radera de markerade
posterna
den programstyrda
knappen Radera.
När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på
den programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
Samtalstid
(Meny 3.5)
I denna meny kan du granska alla tiderna för
inkommande och utgående samtal.
Obs! Den faktiska tiden som din operatör fakturerar för
samtalen kan variera beroende på nätfunktioner,
öresutjämnning i faktureringssyften och så
vidare.
Följande timers är tillgängliga:
Senaste samtalet: längden på det senaste
samtalet.
Totalt ringt: den totala längden för alla utgående
samtal sedan timern senast nollställdes.
Totalt mottaget: den totala längden för alla
inkommande samtal sedan timern senast
nollställdes.
Nollställ timers: nollställ alla samtalstimers. Du
måste ange telefonens lösenord och trycka på den
programstyrda knappen OK.
Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. Läs om hur du ändrar lösenordet på
sidan 112.
90
91
Samtalslista
Kamera
Samtalskostnad
(Meny 3.6)
Med den här funktionen kan du granska kostnaden
för samtal. Menyn är kanske inte tillgänglig
beroende på ditt SIM-kort.
Följande alternativ är tillgängliga:
Samtalskostnad: kostnaden för det senaste
utgående samtalet.
Total kostnad: total kostnad för alla utgående
samtal sedan kostnadsräknaren senast nollställdes.
Om den totala kostnaden överstiger den högsta
kostnaden som ställs in med alternativet Ange
maxkostnad kommer du inte längre att kunna
göra några samtal förrän du nollställer räknaren.
Maxkostnad: maximal kostnad, inställd med
alternativet Ange maxkostnad. Se nedan.
Nollställ räknare: nollställ kostnadsräknaren.
Knappa först in PIN2-koden (se sidan 151) och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Ange maxkostnad: ange önskad maxkostnad för
samtal. Knappa först in PIN2-koden (se sidan 151)
och tryck på den programstyrda knappen OK.
Pris/enhet: används för att ställa in kostnaden för
en enhet. Priset per enhet används för att beräkna
dina samtalskostnader. Knappa först in PIN2-koden
(se sidan 151) och tryck på den programstyrda
knappen OK.
92
Med hjälp av telefonens inbyggda kamera kan du ta
foton på personer eller händelser. Dessutom kan du
sända foton till andra personer i ett bildmeddelande
eller använda ett foto som bakgrundsbild.
Du kan också spela in korta videomemon med
telefonen som då fungerar som en digitalkamera.
Anm:
• Ta inte foton av andra personer utan deras tillåtelse.
• Ta inte foton på platser där kameror är otillåtna.
• Ta inte foton på platser där du inkräktar på andra
människors integritet.
Ta Foto
(Meny 4.1)
Kameran framställer JPEG-bilder. Du kan ta foton
med luckan öppen eller stängd. När luckan är
stängd, kan du använda den yttre displayen.
Obs! När du tar ett foto i direkt solljus eller i för stark
belysning kan skuggningar förekomma på fotot.
Ta ett foto med luckan öppen
1. Öppna menyn Ta Foto för att slå på kameran.
Du kan även hålla knappen Kamera ( ) på
telefonens högra sida intryckt i viloläget.
Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret.
93
Kamera
Kamera
2. Justera bilden genom att rikta den mot
föremålet.
• Använd knapparna Vänster och Höger för att
justera bildens ljusstyrka.
• Använd knapparna Upp och Ner för att zooma
in och ut.
• Använd knapparna och på telefonens
vänstra sida för att vända bilden vertikalt eller
horisontellt.
• Använd 0 för att slå på fotolampan på luckan.
• Använd 1 för att växla till videomemoläget. Se
sidan 99.
• Använd 2 för att ändra bildstorleken.
• Använd 3 för att ändra bildkvaliteten.
• Använd 4 för att slå på läget Nattkort.
• Tryck på den högra programstyrda knappen för
att använda kameraalternativen. För
ytterligare information, se sidan 96.
3. Tryck på knappen Kamera ( ) eller den vänstra
programstyrda knappen för att ta fotot.
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
5. För att...
använda
fotoalternativen
den programstyrda
knappen Val. Se nedan.
94
knappen
Sänd: sänd fotot i ett bildmeddelande. För
ytterligare information, se sidan 80.
Ange som: ange fotot som bakgrundsbild på
viloskärmen eller som samtals-ID-bild för
telefonbokens poster.
Byt namn: gör att du kan byta fotots namn.
Gå till Mina Foton: visar fotona i menyn Mina
foton.
Radera: raderar fotot.
Skydd: skydda det tagna fotot från att raderas.
Egenskaper: visar information om fotot, t.ex
filnamn och storlek, klockslag och datum då den
togs, upplösning, kvalitet, typ av skydd samt
format.
Ta en bild med luckan stängd
1. När luckan är stängd, håller du in knappen
Kamera ( ) på telefonens högra sida.
Bilden som ska fångas visas i den yttre
displayen.
Tryck på...
gå tillbaka till
den programstyrda
förhandsgransknings- knappen Granska.
läget
gå tillbaka till
viloläget
När du väljer den programstyrda knappen Val, är
följande alternativ tillgängliga:
.
2. Justera bilden genom att rikta kameran mot
föremålet.
• Tryck på en av volymlknapparna för att zooma
i eller ut.
• Håll en av volymnknapparna intryckt för att
använda fotolampan.
3. Tryck på Kamera (
) för att ta fotot.
Din telefon sparar automatiskt fotot och går
tillbaka till förhandsgranskningsläget.
95
Kamera
Kamera
Använda kameraalternativen
I förhandsgranskningsläget kan du trycka på den
högra programstyrda knappen för att använda olika
kameraalternativ.
För att...
Tryck på...
bläddra till ett
alternativ
knappen Upp eller Ner.
välja det markerade
alternativet
den programstyrda
knappen Välj.
gå tillbaka till
förhandsgranskningsläget
den programstyrda
knappen
.
Följande alternativ är tillgängliga:
Kamera läge: låter dig ta ett foto i ett annat läge.
När du ändrar läge visas indikatorn för det läget på
överst i teckenfönstret.
Normal tagning: låter dig ta ett foto i normalt läge.
Matrix-tagning: ta fler stillbilder och spara dem i en
ram. Det sparas som en bild som består av de flera
stillbilder som tagits.
Nattagning: det här alternativet låter dig ta en bild
av bästa kvalitet när det är mörkt.
Effekter: ändra färg eller använda specialeffekter
för fotot.
Ramar: använd en mönstrad ram. Välj en ram från
listan med hjälp av navigationsknapparna.
Självutlösare: du kan ställa in en fördröjning
innan kameran tar fotot. Ange tidsrymd. När du
trycker på knappen Kamera ( ) eller den vänstra
programstyrda knappen tar kameran foton efter en
specificerad tid.
Inställningar: ändra standardinställningarna för
bilder.
Upplösning: ställer in bildstorleken till antingen
VGA(640x480), QVGA(320x240),
QQVGA(160x120) eller Mobil(128x120). Den
valda bildstorleken visas på förgranskningsskärmen.
Multi-tagning: låter dig ta en serie action-stillbilder.
Välj hastighet, Hög hastighet eller Normal
hastighet, och antalet foton kameran ska ta. När
du trycker på knappen Kamera ( ) eller den
vänstra programstyrda knappen tar kameran foton i
följd.
Bildkvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna
Superfin, Fin, Normal och Låg. Den valda
kvaliteten visas på förgranskningsskärmen.
När du tagit fotona trycker du på den
programstyrda knappen Sp. allt för att spara alla
bilderna eller den programstyrda knappen Välj om
du vill välja en som ska sparas.
Fotolampa: låter dig använda fotolampan.
96
Kamera ljud: låter dig välja mellan kameraljud som
Klick, Signal 1 och Signal 2.
Standardnamn: låter dig byta fotots namn.
Hjälp: visar de knappfunktioner du kan använda i
förhandsgranskningsläget.
97
Kamera
Mina Foton
Kamera
(Meny 4.2)
I denna meny kan du granska foton.
När du väljer denna meny visas fotona i
miniatyrstorlek. Använd navigationsknapparna för
att bläddra genom fotona.
För att visa ett foto på hela skärmen bläddrar du
fram fotot och trycker på den programstyrda
knappen Se. För att återgå till miniatyrläget trycker
du på den programstyrda knappen Multi.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ:
Sänd: sänd fotot i ett bildmeddelande. För
ytterligare information, se sidan 80.
Ange som: ange fotot som bakgrundsbild på
viloskärmen eller som samtals-ID-bild för
telefonbokens poster.
Byt namn: gör att du kan byta fotots namn.
Radera: raderar fotot.
Skydd: skydda det tagna fotot från att raderas.
Egenskaper: visar information om fotot, t.ex
filnamn och storlek, klockslag och datum då den
togs, upplösning, kvalitet, typ av skydd samt
filformat.
Ta Videomemo
(Meny 4.3)
Du kan spela in korta videomemon som visas på
skärmen och spara dem på telefonen.
Obs! Videomemon kan inte editeras, skickas eller
sparas på något annat medium än i telefonen.
1. När kameran aktiveras, justerar du bilden
genom att rikta kameran mot föremålet.
• Använd knapparna Upp och Ner för att zooma
in och ut.
• Använd knapparna Vänster och Höger för att
justera bildens ljusstyrka.
• Använd den programstyrda knappen Lampa
för att slå på fotolampan på luckan.
• Använd 1 för att växla till fotograferingsläget.
Se sidan 93.
2. Tryck på den programstyrda knappen Spela in
för att starta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på den programstyrda
knappen Stopp.
Alternativt stoppar telefonen automatiskt när
inspelningstiden är slut.
4. För att...
Tryck på...
spela upp eller
återuppta
den programstyrda
knappen Spela.
paus
den programstyrda
knappen Paus.
spara
den programstyrda
knappen Spara.
gå tillbaka till
den programstyrda
förhandsgransknings- knappen Granska.
läget
98
99
Kamera
Mina Videomemon
Kamera
Radera alla
(Meny 4.4)
När du öppnar menyn visas stillbilden för den första
memot du spelade in.
Spela upp ett memo:
1. Bläddra fram memot genom att trycka på
knappen Vänster eller Höger.
2. Tryck på den programstyrda knappen Spela för
att spela upp videomemot.
3. För att...
spela eller återuppta
Tryck på...
den programstyrda
knappen Spela.
använda alternativen den programstyrda
knappen Val. Se nedan.
pausa uppspelningen den programstyrda
knappen Paus.
återgå till
videolistskärmen
den programstyrda
knappen Multi.
gå tillbaka till
viloläget
knappen
(Meny 4.5)
I denna meny kan du ta bort alla foton eller
videomemon. Du kan även radera alla foto- och
videomemofiler på en gång.
För att...
Tryck på...
välja ett objekt som
ska raderas
knappen Upp eller Ner. Om
du vill radera alla foto- och
videomemofiler väljer du
Alla.
markera en post i
listan
den programstyrda
knappen Markera.
ta bort en markering
den programstyrda
knappen Avmark..
radera markerade
poster
den programstyrda
knappen Radera.
När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på
den programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
.
Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på
den programstyrda knappen Val.
Byt namn: låter dig ändra filnamnet.
Radera: låter dig radera videomemot.
Skydd: låter dig skydda videomemon från att
raderas.
Minnesstatus
(Meny 4.6)
Du kan kontrollera mängden minne tillgängligt för
kamerafunktionen.
Teckenfönstret visar totalt utrymme, d.v.s. ledigt
och använt minne för foton och videomemon.
Egenskaper: visar information om videomemot,
t.ex filnamn och storlek, klockslag och datum då den
spelades in, upplösning, kvalitet, typ av skydd samt
filformat.
100
101
Ljud inställning
Ljud inställning
Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att
anpassa olika inställningar, t.ex. följande.:
Larmtyp
• ringmelodi, volym och typ.
I denna meny kan du ange vilka signaler telefonen
skall avge vid inkommande samtal eller inställda
larm.
• ljud som hörs när du trycker på en knapp, tar
emot ett meddelande, öppnar/stänger luckan och
slår av/sätter på telefonen.
(Meny 5.3)
Följande alternativ är tillgängliga:
• larm som ljuder när du gör ett fel eller när
samtalet kopplas upp.
Melodi: telefonen ringer med den ringsignal eller
larmmelodi som anges.
Obs! I läget "Vibrator/Tyst" (se sidan 28) kan du inte
ändra ljudinställningarna.
Vibration: telefonen vibrerar men ringer inte.
Ringsignal
(Meny 5.1)
I denna meny kan du välja en ringmelodi.
Du kan välja mellan många olika melodier. Om du
har hämtat några ljud från Internet eller
programmet EasyGPRS (tillval) kan du välja dem i
menyn.
Vibra+melodi: telefonen vibrerar först tre gånger
och ringer sedan.
Knappljud
(Meny 5.4)
I denna meny väljer du tonen som knappsatsen
avger när du trycker på en knapp.
För att stänga av ljudet väljer du AV.
Meddelandeton
Ringvolym
(Meny 5.2)
I denna meny kan du ställa in ringvolymen på en av
fem nivåer.
Använd knapparna Upp och Ner eller
volymknapparna på telefonens vänstersida för att
sänka eller höja volymen.
(Meny 5.5)
I denna meny kan du ange hur telefonen ska
upplysa dig om att ett meddelande har kommit in.
SMS signal (Meny 5.5.1)
Följande alternativ är tillgängliga som signaler när
du tar emot SMS-meddelanden:
AV: telefonen använder inte SMS-signal.
Vibration: telefonen vibrerar.
Enkel signal: telefonen piper en gång.
SMS signal x: telefonen använder någon av
SMS-signalerna.
102
103
Ljud inställning
Ljud inställning
CB signal (Meny 5.5.2)
Följande alternativ är tillgängliga som signaler när
du tar emot CB-meddelanden (cell broadcast):
AV: telefonen använder inte CB-signal.
Påslagningston
(Meny 5.7)
I denna meny kan du välja melodin som telefonen
spelar när du sätter på eller stänger av den.
För att stänga av ljudet väljer du AV.
Vibration: telefonen vibrerar.
Enkel signal: telefonen piper en gång.
CB signal x: telefonen använder någon av
CB-signalerna.
MMS signal (Meny 5.5.3)
Följande alternativ är tillgängliga som signaler när
du tar emot bildmeddelanden:
Extratoner
Du kan specialinställa ett flertal andra toner som
används av telefonen.
För att aktivera en
viss ton i läget...
Tryck på...
på
den programstyrda
knappen Markera.
En markering visas framför
alternativet.
av
den programstyrda
knappen Avmark. igen.
Markeringen visas inte
längre.
AV: telefonen använder inte MMS-signal.
Vibration: telefonen vibrerar.
Enkel signal: telefonen piper en gång.
MMS signal x: telefonen använder någon av
MMS-signalerna.
Uppvikningston
(Meny 5.6)
(Meny 5.8)
Följande alternativ är tillgängliga:
Felton: du uppmärksammas ifall du gör fel.
I denna meny väljer du ljudet som avges när du
öppnar eller stänger luckan med hjälp av
Autoluckaknappen.
Minutpåminnare: anger om telefonen skall pipa
varje minut under utgående samtal, för att indikera
hur länge samtalet pågått.
För att stänga av ljudet väljer du AV.
Anslutningston: ställer in om telefonen ska pipa
eller ej när samtalet ansluts.
104
105
Telefon inställning
Telefon inställning
Många olika funktioner på telefonen kan anpassas
efter dina önskemål. Du kommer åt samtliga av
dessa funktioner med menyn Telefon inställning.
Aktivera Infraröd
(Meny 6.1)
Med funktionen kan du sända eller ta emot data via
den infraröda porten. För att använda en infraröd
anslutning måste du göra följande:
• konfigurera och aktivera en IrDA-kompatibel
infraröd port på din dator.
• aktivera den infraröda funktionen på telefonen;
ikonen för IrDA ( ) visas på teckenfönstrets
övre del.
• sätt IrDA-porten på telefonen i linje med IrDAporten på datorn.
IrDA-port
IrDA-port
Kopplingen är redo för dataöverföring.
Om det inte finns någon kommunikation mellan
telefonen och IrDA-utrustningen inom 30 sekunder
efter att funktionen aktiverats så avaktiveras den
automatiskt.
Obs! För alternativ prestanda, använd en extra
datakabel. En sådan kan köpas från din lokala
Samsung-återförsäljare.
106
Displayinställningar
(Meny 6.2)
I denna meny kan du ändra inställningar av
teckenfönstret och bakgrundsljuset.
Bakgrundsbild (Meny 6.2.1)
I denna meny kan du ändra bakgrundsbild eller
färgen på den text som visas i viloläget.
Följande alternativ är tillgängliga:
Bakgrundsbilder: välj en bakgrundsbild som ska
visas på viloskärmen.
För att ändra bakgrundsbilden:
1. Bläddra igenom listan genom att trycka på
knappen Upp eller Ner.
Du har olika förinställda bilder tillgängliga. Du
kan också välja en tom bakgrund eller någon
bild du laddat ned via Internet och programmet
EasyGPRS (tillval). När du angett ett foto som
bakgrundsbild visas det i listan.
2. Tryck på den programstyrda knappen Se när
den önskade bilden markerats.
3. När bilden visas trycker du på den
programstyrda knappen Välj för att visa den i
skärmens viloläge.
Visa text: du kan ange om telefonen ska visa
gällande tid och datum på viloskärmen.
Textfärg: välj färg på texten som visas på
viloskärmen.
107
Telefon inställning
Telefon inställning
Yttre display (Meny 6.2.2)
Grafisk logo (Meny 6.2.5)
I denna meny kan du anpassa den yttre displayen
efter dina önskemål.
I denna meny kan du välja din operatörs logo
istället för dennes namn.
Följande alternativ är tillgängliga:
AV: operatörens namn visas i skärmens viloläge.
Välj bild: gör att du kan byta bilden på den yttre
menyn.
PÅ: operatörens logo visas i viloläget; om ingen
logo sparats visas operatörens namn.
Samsung-logo: teckenfönstret visar Samsunglogon.
Analog klocka: teckenfönstret visar gällande tid
både digitalt och analogt.
Datum: teckenfönstret visar gällande tid och
datum.
Ingen bild: teckenfönstret visar endast aktuell tid
digitalt.
Välkomsttext
(Meny 6.3)
I denna meny kan du ställa in en välkomsthälsning
som visas en kort stund varje gång du slår på
telefonen.
För att...
Tryck på...
radera det befintliga
meddelandet
knappen C och håll den
nedtryckt tills meddelandet
raderas.
Skärmsläckare: gör att du kan ändra
bläddringsriktning.
skriva in ett nytt
meddelande
motsvarande
alfanumeriska knappar.
Menyinställning (Meny 6.2.3)
byta
textinmatningsläget
höger programstyrd
knapp.
Bakgrundsljus: anger hur länge den yttre
displayen är tänd.
I denna meny kan du välja hur menyn ska visas. Du
kan välja mellan Standard och Sidvisning.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 43.
Bakgrundsljus (Meny 6.2.4)
Du kan välja hur länge bakgrundsbelysningen ska
vara tänd. Bakgrundsbelysningen tänds när du
trycker på en knapp, öppnar luckan eller tar emot
ett samtal eller meddelande och är tänd under den
angivna tiden.
108
109
Telefon inställning
Eget nummer
Telefon inställning
(Meny 6.4)
Säkerhet
(Meny 6.6)
Den här funktionen är ett minnesstöd som du kan
använda för att kontrollera dina telefonnummer, om
du behöver det.
Säkerhetsfunktionen gör att du kan begränsa
telefonens användning i fråga om personer och
samtalstyper.
Du kan:
Olika koder och lösenord används för att skydda
telefonens funktioner. De beskrivs i de följande
avsnitten. Se även sidan 149-152.
• tilldela ett namn till dina egna telefonnummer
som är registrerade på SIM-kortet.
• redigera namn och nummer.
Ändringar du gör här ändrar inte de faktiska
abonnentnumren på SIM-kortet.
Språk
(Meny 6.5)
Du kan välja menyspråk. Om alternativet Språk är
satt till Automatisk väljs språket automatiskt,
beroende på språket på det SIM-kort som används.
Obs! Beroende på land och operatör eller programvara
visas ev. inte alternativet Automatisk.
PIN-kontroll (Meny 6.6.1)
När funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad måste
du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.
Därmed kan ingen person som inte känner till din
PIN-kod använda din telefon utan ditt tillstånd.
Obs! Innan du avaktiverar funktionen PIN-kontroll
måste du ange din PIN-kod.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: telefonen ansluter direkt till nätverket
när den slås på.
Aktivera: du måste ange PIN-koden varje gång
telefonen slås på.
Ändra PIN-kod (Meny 6.6.2)
Denna funktion låter dig ändra din aktuella PIN-kod
till en ny under förutsättning att funktionen PINkodskontroll är aktiverad. Du måste ange den
aktuella PIN-koden innan du kan ange en ny.
När du skrivit in en ny PIN-kod uppmanas du att
bekräfta den genom att skriva in den igen.
110
111
Telefon inställning
Telefon inställning
Telefonlås (Meny 6.6.3)
Behörighet (Meny 6.6.5)
När funktionen Telefonlås är aktiverad, är telefonen
låst och du måste ange telefonens 8-siffriga
lösenord varje gång som telefonen sätts på.
På menyn kan du låsa innehållet i t.ex. bild- och
e-postmeddelanden, foton, bilder och ljud. När du
låst innehållet måste du ange telefonens lösenord
för att kunna komma åt motsvarande menyer.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken.
För att ändra telefonens lösenord, se
menyalternativet Ändra lösenord (Meny 6.6.4).
För att...
Tryck på...
välja ett objekt som
ska låsas
knappen Upp eller Ner.
Om du vill låsa allt
innehåll väljer du Alla.
markera en post i
listan
den programstyrda
knappen Markera.
Deaktivera: du behöver inte ange telefonens
lösenord när du sätter på telefonen.
ta bort en markering
den programstyrda
knappen Avmark..
Aktivera: du måste ange telefonens lösenord när
du sätter på telefonen.
låsa de markerade
objekten
den programstyrda
knappen OK.
Så fort det korrekta lösenordet angetts kan du
använda telefonen tills du stänger av den.
Följande alternativ är tillgangliga:
Ändra lösenord (Meny 6.6.4)
När telefonen frågar efter lösenord anger du
lösenordet och trycker på den programstyrda
knappen OK.
Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra
telefonens aktuella lösenord till en nytt. Du måste
ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett
nytt.
Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. För att ändra det, se menyalternativet
Ändra lösenord (Meny 6.6.4).
Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken.
När du angett ett nytt lösenord uppmanas du
bekräfta detta genom att skriva in det igen.
SIM-lås (Meny 6.6.6)
När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar
telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. Du
måste ange SIM-låskoden för att använda ett annat
SIM-kort.
När du skrivit in låskoden uppmanas du att bekräfta
genom att skriva in den igen.
För att låsa upp SIM-kortet måste du ange SIMlåskoden.
112
113
Telefon inställning
Telefon inställning
FDN-läge (Meny 6.6.7)
Extra Inställningar
Om SIM-kortet stöder läget FDN (Fixed Dial
Number) kan du begränsa dina utgående samtal till
vissa telefonnummer.
Du kan sätta på eller stänga av funktionerna
automatisk återuppringning eller svar.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: du kan ringa vilket nummer som
helst.
För att ange att
en funktion ska
vara...
Tryck på...
på
den programstyrda knappen
Markera.
En markering visas framför
alternativet.
av
den programstyrda knappen
Avmark..
Markeringen visas inte
längre.
Aktivera: du kan bara ringa upp telefonnummer
som lagrats i telefonboken. Du måste mata in din
PIN2-kod.
Obs! Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIMkort inte har det visas inte menyn.
(Meny 6.7)
Ändra PIN2 (Meny 6.6.8)
Funktionen Ändra PIN2 låter dig ändra den aktuella
PIN2-koden till en ny. Du måste ange den aktuella
PIN2-koden innan du kan ange en ny.
När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du
att bekräfta den genom att skriva in den igen.
Obs! Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIMkort inte har det visas inte menyn.
Följande alternativ är tillgängliga:
Återuppringning: när alternativet är markerat gör
telefonen upp till tio försök att ringa upp ett
telefonnummer efter ett misslyckat försök.
Obs! Intervallet mellan två försök varierar.
Svar valfri knapp: när alternativet är markerat
kan du svara på ett inkommande samtal genom att
trycka på vilken knapp som helst, förutom
knappen
och den programstyrda
knappen Avvisa. För att avvisa det inkommande
samtalet trycker du på knappen
eller den
programstyrda knappen Avvisa.
När alternativet inte är markerat kan du endast
trycka på knappen
eller den programstyrda
knappen Svara.
114
115
Telefon inställning
Planering
Aktiv lucka: när alternativet är markerat kan du
svara på ett samtal genom att helt enkelt att öppna
luckan.
När det inte är markerat måste du öppna luckan
och trycka på en knapp för att svara på ett samtal,
beroende på inställningen som gjorts av alternativet
Svar valfri knapp.
Auto lucka: när alternativet är markerat kan du
öppna och stänga luckan enkelt genom att trycka
på knappen Viklucka på telefonens högra sida.
Obs!
• Använder du funktionen Auto lucka töms batterierna
snabbare, vilket ger mindre samtals- och standbytid.
• När batterierna är låga, fungerar eventuellt inte
knappen Autolucka. Du måste då öppna och stänga
luckan manuellt.
• Vidrör inte luckan när den öppnas och stängs
automatiskt. Detta kan skada motorn.
Grundinställning
(Meny 6.8)
Du kan enkelt återställa telefonen till dess
grundinställning. Gör så här:
1. Välj menyn Grundinställning.
2. Skriv in det åttasiffriga telefonlösenordet och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Obs! Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. Läs om hur du ändrar lösenordet på
sidan 112.
116
Planeringsfunktionen ger dig möjligheten att:
• ställa in larmet så att telefonen ringer på en
angiven tid, exempelvis för att påminna om ett
möte.
• ta fram kalendern för planering.
• ange aktuellt klockslag och datum.
• upprätta en lista över vad du ska göra.
• använda telefonen som kalkylator för enkla
uträkningar.
Larm
(Meny 7.1)
Denna tjänst låter dig:
• ange att larmet ska ringa en viss tidpunkt.
• ange att telefonen ska sättas på automatiskt och
att larmet ska ringa, om telefonen är avstängd.
Följande alternativ är tillgängliga:
Engångslarm: telefonen ringer endast en gång
och deaktiveras sedan.
Dagligt larm: larmet ringer varje dag vid samma
klockslag.
Veckolarm: larmet ringer för att väcka dig på
morgonen.
För att ställa in ett larm:
1. Välj larmtyp och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Ange tiden då larmet ska ringa.
Obs! Telefonen använder 12-timmarsklocka som
standard. Läs om hur du ändrar format på
sidan 122.
117
Planering
Planering
Kalender
Ta fram larmalternativen genom att trycka på
den programstyrda knappen Val. Följande
alternativ är tillgängliga:
• Radera larm: avaktiverar det aktuella larmet.
• Larmsignal: välj larmmelodi.
(Meny 7.2)
Med kalenderfunktionen kan du:
• konsultera kalendern för att kontrollera memon.
• skriva memon för personlig planering.
• ange att larmet ska ringa och påminna dig.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Konsultera kalendern
4. Välj fm eller em och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
När du väljer menyn Kalender (Meny 7.2) visas
kalendern med dagens datum markerat. Följande
alternativ är tillgängliga när du trycker på den
programstyrda knappen Val.
5. Om du väljer Veckolarm i steg 1, väljer du
upprepningsalternativet Måndag till Fredag
eller Måndag till Lördag och trycker på
programstyrda knappen Välj.
Du stänger av larmet när det ljuder genom att
öppna luckan och trycka på den programstyrda
knappen Avsluta eller en av volymknapparna på
telefonens vänstra sida.
Radera larm: avaktivera alla larminställningar.
Autopåslag: om du angett Aktivera ringer
telefonen vid angiven tidpunkt, även om den är
avstängd.
Om du angett Deaktivera och telefonen är
avstängd vid den angivna tidpunkten ringer inte
larmet.
Sök alla: visa alla memon, med början på det
äldsta oavsett dag. För att bläddra igenom memona
trycker du på knappen Upp eller Ner.
Radera alla: radera alla memon. Du uppmanas att
bekräfta åtgärden.
Gå till datum: gå till ett visst datum.
Avsluta: avsluta kalenderfunktionen och återgå till
viloläget.
Skriva ett memo
Du kan skriva max 30 memon för en dag.
Så här skriver/redigerar du ett memo en viss dag:
1. Bläddra fram till ett datum i kalendern genom
att trycka på navigeringsknapparna.
Obs! Om du vill gå direkt till föregående eller
eller
på
nästa månad, tryck på
telefonens vänstra sida.
118
119
Planering
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
En tom memoskärm visas, där du kan skriva in
memot.
3. Skriv memot och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Obs! För ytterligare information om hur du matar
in tecken, se sidan 43.
Du tillfrågas om du vill ställa in ett larm.
4. Om du vill att larmet ska ringa den valda dagen,
trycker du på den programstyrda knappen Ja.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej. Memot sparas.
5. Om du tryckte på den programstyrda knappen
Ja anger du tiden för larmet och trycker på den
programstyrda knappen OK.
Obs! Telefonen använder 12-timmarsklocka som
standard. Läs om hur du ändrar format på
sidan 122.
6. Välj fm eller em och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Du kan även ange en larmmelodi genom att
trycka på den programstyrda knappen Melodi.
Datumfärgen i kalendern ändras till grönt för att
indikera att det finns ett memo för den dagen.
Visa ett memo
Om du väljer en dag för vilken det redan finns ett
memo i kalendern visas det senaste memot för
dagen.
Planering
Tryck på den programstyrda knappen Ny om du vill
lägga till ett nytt memo för den dagen.
Du kan använda följande alternativ genom att
trycka på den programstyrda knappen Val:
Redigera: redigera memot.
Larm: ställ in larmet för ringning på en viss tid för
att påminna om memot. Om du ställt in larmet
sedan tidigare kan du ändra eller radera det.
Radera: låter dig radera memot.
Kopiera till: kopiera memot till ett annat datum.
Flytta till: ändra datum för memot.
Tid och datum
(Meny 7.3)
I denna meny ändrar du den aktuella tiden och det
aktuella datumet som visas. Du kan också ta reda
på vad klockan är i andra delar av världen.
Följande alternativ är tillgängliga:
Ange tiden: tillåter dig att mata in aktuell tid. Du
kan välja tidsformat i menyn Tidsformat
(Meny 7.3.4).
Obs! Innan du ställer in tiden måste du ange din
tidszon i menyn Världstid (Meny 7.3.3). Se
nästa sida.
Ange datum: låter dig mata in dagen, månaden
och året.
Om flera memon sparats bläddrar du i listan genom
att trycka på knappen Upp eller Ner.
120
121
Planering
Planering
Världstid: du kan ta reda på vad klockan är i andra
delar av världen med knappen Vänster och Höger.
Skärmen visar:
2. Tryck på den högra programstyrda knappen tills
rätt aritmetisk symbol visas. + (addition),
- (subtraktion),
(multiplikation), / (division).
• stadens namn.
3. Skriv in den andra siffran.
• aktuellt klockslag och datum.
4. Visa resultatet genom att trycka på knappen
• tidsskillnaden mellan den valda staden och din
hemstad om du ställt in lokal tid (se nedan för
ytterligare information).
.
5. Upprepa steg 1 till 4 så många gånger som
krävs.
• staden som valts för tidszonen.
För att välja tidszon:
Prioritetslista
1. Välj staden som motsvarar din tidszon genom
att trycka på knapp Vänster eller Höger en eller
flera gånger.
Denna funktion låter dig:
Det lokala datumet och den lokala tiden visas.
(Meny 7.5)
• upprätta en lista över vad du ska göra.
• ange en prioritet och en deadline för varje
uppgift.
2. Tryck på den programstyrda knappen Ställ.
• sortera uppgifterna efter prioritet och status.
Tidsformat: ändra tidsformatet till 24 timmar
eller 12 timmar.
Skapa prioritetslista
Kalkylator
1. Tryck på den programstyrda knappen Ny.
(Meny 7.4)
Med den här funktionen kan du använda telefonen
som en kalkylator. Kalkylatorn utför grundläggande
räknefunktioner som addition, subtraktion,
multiplikation och division.
1. Mata in det första numret med hjälp av
nummerknapparna.
Obs!
• För att radera misstag eller nollställa
teckenfönstret trycker du på knappen C.
• Tryck på den vänstra programstyrda knappen för
att använda decimaltecken eller parantes i
beräkningen.
122
2. Ange den första uppgiften.
Obs! För ytterligare information om hur du matar
in tecken, se sidan 43.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
4. Välj hög, normal eller låg prioritet med knappen
Upp eller Ner och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
5. Ange deadline och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Om du inte vill ange någon deadline trycker du
på den programstyrda knappen Skippa.
123
Planering
Planering
Redigera prioritetslista
Åtgärd
När du väljer menyn Prioritetslista (Meny 7.5)
visas det aktuella innehållet med statusmärke, om
uppgiften utförts, och prioritet:
för hög,
för
normal och
för låg.
Sortera
uppgifterna efter
prioritet eller
status
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Sortera.
Välj sorteringskriterium (Hög,
Låg, Klar eller Ej klar).
Kopiera en
uppgift
Markera uppgiften.
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Kopiera.
Ändra text, prioritet och/eller
deadline för uppgiften.
Kopiera en
uppgift till
kalendern
Markera uppgiften.
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Kopiera till
Kalender.
Ändra text, prioritet och/eller
deadline för uppgiften och ställ
in larm.
Ta bort en uppgift
Markera uppgiften.
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Radera.
Ta bort alla
uppgifter
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Radera alla.
För att bekräfta raderingen
trycker du på den
programstyrda knappen OK.
Avsluta
prioritetslistan
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Avsluta.
Åtgärd
Visa
detaljinformation
om en uppgift
Ändra status för
en uppgift
Procedur
Markera uppgiften.
Tryck på den programstyrda
knappen Se.
Bläddra i uppgifterna, om det
behövs, genom att trycka på
knappen Upp eller Ner.
Markera uppgiften.
Tryck på knappen
för att
markera uppgiften som
slutförd aktuellt datum och
klockslag.
eller
Markera uppgiften.
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Markera.
Välj status (Klar eller Ej klar).
Skapa en ny
uppgift
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Ny.
Ange text, prioritet och/eller
deadline för uppgiften.
Redigera en
befintlig uppgift
Markera uppgiften.
Tryck på den programstyrda
knappen Val.
Välj alternativet Redigera.
Ändra text, prioritet och/eller
deadline för uppgiften.
124
Procedur
125
Planering
Valutaomvandling
(Meny 7.6)
I denna meny kan du räkna ut valutor.
1. Ange växelkursen för källvalutan och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Du kan också infoga ett decimaltecken genom
att trycka på knappen .
2. Ange beloppet som ska omvandlas och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Beloppet du angav och motsvarande värde
visas.
3. Tryck på den programstyrda knappen Avsluta
för att avsluta valutaväxlingen.
126
Nätverks tjänster
Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster.
Kontakta nätoperatören för att se om de är
tillgängliga och för att abonnera på dem.
Vidarekoppling
(Meny 8.1)
Denna tjänst kopplar inkommande samtal vidare till
ett nummer du anger.
Exempel: Du kanske vill koppla affärssamtal vidare
till en kollega när du är på semester.
Följande alternativ finns för vidarekoppling av röst-,
fax- och/eller datasamtal:
Alltid vidare: alla samtal kopplas vidare.
Upptaget: samtal vidarekopplas då du är upptagen
av annat samtal.
Inget svar: samtal kopplas vidare om du inte
svarar.
Otillgänglig: samtal kopplas vidare om du befinner
dig i ett område som din operatör inte täcker.
Avbryt alla: alla vidarekopplingsalternativ
deaktiveras.
Aktivering av vidarekopplingsalternativ:
1. Välj typ av vidarekoppling med knapparna Upp
eller Ner, tryck sedan på den programstyrda
knappen Välj.
2. Markera vilken typ av samtal som ska spärras
med knapparna Upp eller Ner, tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
Aktuell status visas. Om alternativet redan är
aktiverat visas numret som samtalet
vidarekopplas till.
127
Nätverks tjänster
Nätverks tjänster
Samtalsspärrar
3.
För att...
Tryck på...
aktivera
vidarekoppling
den programstyrda
knappen Aktivera.
Gå till steg 4.
ändra det nummer
samtal
vidarekopplas till
den programstyrda
knappen Ändra.
Gå till steg 4.
deaktivera
vidarekoppling av
samtal
den programstyrda
knappen Ta bort.
4. Ange det nummer som dina samtal ska
vidarekopplas till och tryck på den
programstyrda knappen OK.
För att ange landnummer för utlandssamtal
håller du ner knappen 0 tills tecknet + visas.
5. Om du valt Inget svar i steg 1, väljer du hur
lång period nätverket ska vänta innan ett samtal
kopplas vidare och trycker på den
programstyrda knappen Välj.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets bekräftelse visas.
Du kan deaktivera alla inställningar för
vidarekoppling genom att välja alternativet
Avbryt alla.
(Meny 8.2)
Nättjänsten Samtalsspärrlar ger dig möjlighet att
begränsa dina samtal.
Följande alternativ finns för spärrning av röst-, faxoch/eller datasamtal:
Alla utgående: det går inte att ringa samtal.
Utlandssamtal: det går inte att ringa
utlandssamtal.
Utlandssamtal ej hemlandet: när du är
utomlands kan du bara ringa till nummer i det
aktuella landet och till ditt hemland, d.v.s. landet
där din operatör finns.
Alla inkommande samtal: samtal kan inte tas
emot.
Inkommande utomlands: det går inte att ta
emot samtal när du använder telefonen utomlands.
Avbryt alla: alla samtalsspärrar deaktiveras. Du
kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
Aktivering av samtalsspärr:
1. Välj typ av samtalsspärr med knapparna Upp
eller Ner, tryck sedan på den programstyrda
knappen Välj.
2. Markera vilken typ av samtal som ska spärras
med knapparna Upp eller Ner, tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
128
129
Nätverks tjänster
3. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta dina inställningar.
4. Ange lösenordet för samtalsspärrar som du fått
av din operatör.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets bekräftelse visas.
Deaktivering av en viss typ av samtalsspärr:
1. Välj typ av samtalsspärr som ska deaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen
Deaktivera.
4. Ange lösenordet för samtalsspärrar som du fått
av din operatör.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets bekräftelse visas.
Du kan också deaktivera alla samtalsspärrar genom
att välja alternativet Avbryt alla.
Ändra lösenord samtalsspärrar: med alternativet
kan du ändra det lösenord för samtalsspärrar som du
fått från operatören. Du måste ange det aktuella
lösenordet innan du kan ange ett nytt.
Nätverks tjänster
Samtal väntar
(Meny 8.3)
Den här nättjänsten informerar dig om att någon
försöker nå dig under ett pågående samtal.
Tjänsten Samtal väntar kan ställas in individuellt för
röst-, fax- och/eller datasamtal.
Inställningar för tjänsten Samtal väntar:
1. Välj den typ av samtal som tjänsten Samtal
väntar ska gälla med knapparna Upp eller Ner
och tryck sedan på den programstyrda
knappen Välj.
Skärmen informerar dig om tjänsten Samtal
väntar är aktiverad eller inte.
2. Du kan aktivera eller stänga av funktionen
Samtal väntar med de programstyrda
knapparna Aktivera respektive Deaktivera.
För att återvända till föregående skärm trycker
du på den programstyrda knappen Avsluta.
Du kan också deaktivera alla inställningar för
Samtal väntar genom att välja alternativet
Avbryt alla.
När du angett ett nytt lösenord uppmanas du
bekräfta detta genom att skriva in det igen.
130
131
Nätverks tjänster
Nätverksval
Nätverks tjänster
(Meny 8.4)
Dölj ID
(Meny 8.5)
Funktionen Nätverksval gör att du automatiskt eller
manuellt kan välja vilket nät som används när du
befinner dig utanför din operatörs
täckningsområde.
Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på
den telefon du ringer till.
Obs! Du kan endast ansluta till nät som din operatör
har samarbetsavtal med.
Följande alternativ är tillgängliga:
För att automatiskt eller manuellt välja nätverk vid
roaming:
1. I menyn Nätverksval trycker du på den
programstyrda knappen Välj.
2. Markera lämpligt alternativ med knapparna Upp
eller Ner och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Om du väljer Automatisk ansluts du till första
tillgängliga nät.
Om du väljer Manuellt söker telefonen upp alla
tillgängliga nätverk. Gå till steg 3.
3. Markera det nät du vill använda med knapparna
Upp eller Ner och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Du ansluts till det nätet.
Obs! Vissa nätverk tillåter inte användaren att ändra
denna inställning.
Grundinställning: nätets grundinställning
används.
Dölj nummer: ditt nummer visas inte på den
andra personens telefon.
Sänd nummer: ditt nummer skickas med varje
gång du ringer ett samtal.
Sluten grupp
(Meny 8.6)
Med den här tjänsten kan in- och utgående samtal
begränsas till en utvald grupp användare. Du kan
skapa upp till tio grupper.
Kontakta din operatör för mer information om att
skapa och använda slutna grupper.
Exempel: Ett företag lånar ut SIM-kort till sina
anställda och vill begränsa utgående
samtal till medlemmar av samma
arbetsteam.
Aktivering av Sluten grupp
Om du väljer menyn Sluten grupp, kan du öppna
funktionen Stängd användargrupp. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj så ser du följande
alternativ:
132
133
Nätverks tjänster
Indexlista: låter dig göra upp eller redigera en lista
över indexnummer för en stängd användargrupp.
Listan över befintliga index för slutna användargrupper visas. Lägg till index för en ny
användargrupp - enligt operatörens anvisningar eller ta bort en befintlig grupp.
För att...
Tryck på...
bläddra genom
befintliga index
knappen Upp eller Ner.
lägga till nytt
index
den programstyrda knappen
Val, välj alternativet Lägg till
och ange nytt index.
ta bort index
den programstyrda knappen
Val och välj alternativet
Radera.
aktivera ett index den programstyrda knappen
Val och välj alternativet
Aktivera.
Access utifrån: låter dig möjliggöra eller spärra
samtal till andra nummer än de i den stängda
gruppen. Funktionen är beroende av typen av
abonnemang. Kontakta operatören för detaljerad
information.
Standardgrupp: du kan definiera en standargrupp
hos din operatör. Har du gjort det kan du aktivera
alternativet Standardgrupp på telefonen. När du
ringer kan du nu direkt använda standardgruppen i
stället för att välja grupp från listan.
Nöjen
Menyn Nöjen innehåller flera nöjesalternativ.
WAP browser
(Meny 9.1)
Telefonen är utrustad med en WAP-browser
(Wireless Application Protocol), vilket gör det
möjligt att komma åt det trådlösa internetet.
Hem (Meny 9.1.1)
När du väljer det här menyalternativet kopplas
telefonen till det trådlösa internetet och laddar
nätoperatörens hemsida. Du kan också trycka på
knappen
i viloläget.
Innehållet på WAP-browserns startsida beror på
vem som är leverantör av det trådlösa internetet.
Använd knapparna Upp och Ner för att bläddra
igenom skärmen.
Obs! Använd alternativet Hem för att åter ladda
startsidan i WAP-browsern. För ytterligare
information om menyerna i WAP-browsern, se
sidan 137.
Avsluta WAP-browsern
Tryck på knappen
browsern.
när som helst för att stänga
Deaktivera: avaktiverar funktionen Sluten grupp.
Menyn visas bara då standardgruppen är aktiverad
eller då ett gruppindex valts.
134
135
Nöjen
Nöjen
Navigera med WAP-browsern
För att...
Tryck på...
bläddra igenom
och välja
browserelement
knappen Upp eller Ner tills
symbolen
pekar på
elementet och tryck sedan på
den programstyrda knappen
Välj för att bekräfta
alternativet.
välja ett numrerat
element
motsvarande nummerknapp.
gå tillbaka till
föregående sida
den programstyrda knappen
Åter eller C-knappen.
gå tillbaka till
startsidan
knappen
i mer än
2 sekunder och välj sedan
alternativet Hem. För
ytterligare information om
alternativet, se sidan 137.
Välja och använda alternativ på Browser-menyn
Det finns ett antal menyalternativ tillgängliga när du
navigerar den trådlösa webben med WAP-browsern.
För att använda ett menyalternativ:
1. Tryck och håll ner knappen
.
Menylistan visas.
2. Markera en meny med knappen Upp eller Ner.
3. Välj ett alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Välj.
4. Om det krävs väljer du ett sekundärt alternativ
med hjälp av knapparna Upp eller Ner. Bekräfta
valet genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Obs! WAP-browserns menyer kan se olika ut beroende
på vilken version av browser du använder.
Följande alternativ är tillgängliga:
Skriva in text i WAP-browsern
Föregående: går tillbaka till föregående webbsida.
När du uppmanas att skriva text visas det aktuella
textinmatningsläget på skärmen. För att byta
textinmatningsläge, trycker du på knappen
en
eller fler gånger.
Hem: tar dig när som helst tillbaka till operatörens
startsida.
Följande alternativ är tillgängliga:
Versalläge (A): låter dig mata in versaler.
Gemenläge (a): låter dig mata in gemener.
Obs! Du kan även ange specialtecken i Versalläge eller
Gemenläge. För information om tillgängliga
tecken, se sidan 47.
Sifferläge (1): låter dig skriva in siffror.
136
Avsluta: stänger browsern.
Uppdatera: uppdaterar den aktuella sidan.
Visa URL: visar URL-adressen för sidan som du just
nu är ansluten till.
Avancerat...: ger åtkomst till följande avancerade
funktioner:
Starta om webbläsaren: startar om browsern utan
att stänga den.
Om...: ger information om Openwave Browser och
din version av webbbrowsern.
137
Nöjen
Nöjen
Bokmärken (Meny 9.1.2)
Inställningar (Meny 9.1.4)
I denna meny kan du lagra upp till tio URL-adresser
till dina favoritwebbsidor. Du kommer till menyn
då du
genom att trycka och hålla ner knappen
använder WAP-browsern.
I denna meny kan du ställa in upp till fem
proxyservrar för WAP-browsern. Kontakta
operatören för mer information om
inställningsalternativ.
Lagring av en URL-adress:
För varje proxyserver finns följande alternativ:
1. Välj en tom plats och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Profilnamn: namn som du önskar ge till
HTTP-servern.
2. Ange adressen och tryck på den programstyrda
knappen Ange för att spara den.
Hemsida URL: ange adressen till din startsida. När
den förinställda startsidan visas kan du radera den
med hjälp av knappen C och skriva in ditt eget val.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 136.
3. Skriv in namnet på ditt bokmärke och tryck på
den programstyrda knappen OK.
När bokmärket sparats kan du välja följande
alternativ genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Gå till URL: gå till webbplatsen.
Redigera: redigera adressen.
Säkerhet: ange dataöverföringsfunktion. Välj
Säker för att skydda data mot obehörig åtkomst.
Annars väljer du Ej säker.
Bärare: välj vilket slags bärare som ska användas
för varje typ av nätadress, GPRS eller Data.
De återstående alternativen beror på
bandinställningen.
När GPRS valts som bärare:
Radera: radera adressen.
IP-adress: ange adressen till WAP-gateway som
behövs för att ansluta till Internet.
http:// (Meny 9.1.3)
Användarnamn: ange användarnamn för att
koppla upp mot GPRS-nätverket.
I denna meny kan du manuellt mata in URLadressen till den webbsida du vill öppna.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 43.
138
Lösenord: ange lösenordet som krävs för att
koppla upp mot GPRS-nätverket.
APN: ange namnet på den kopplingspunkt som
används för adressen till GPRS-nätverkets gateway.
139
Nöjen
När Data valts som bärare:
IP-adress: ange adressen till WAP-gateway som
behövs för att ansluta till Internet.
Användarnamn: ange ditt användarnamn för PPPservern.
Lösenord: ange lösenord till PPP-servern.
Telefonnummer: ange telefonnummer till PPPservern.
Uppkoppling: välj typ av datasamtal, Analog eller
ISDN.
Obs! Inställningarna för WAP-browsern kan variera
från operatör till operatör. Kontakta din operatör
för mer information.
Töm Cache (Meny 9.1.5)
Du kan radera informationen i cache-minnet,
telefonens tillfälliga minne som lagrar de senast
laddade webbsidorna.
För att bekräfta raderingen trycker du på den
programstyrda knappen Ja. I annat fall trycker du
på den programstyrda knappen Nej.
Push-meddelande (Meny 9.1.6)
I denna meny tar du emot och läser
webbmeddelanden från servern. Följande alternativ
är tillgängliga:
Inkomna: visar meddelanden du fått från
webbservern.
Nöjen
Spel & Mera
(Meny 9.2)
Du kan hämta MIDlets (Java-program för
mobiltelefoner) från olika källor med hjälp av WAPbrowsern och lagra dem i telefonen.
När du öppnar menyn Spel & Mera visas listan
med förinstallerade spel. När du laddar ner spel
läggs de till i listan.
Obs! MIDIlets är eventuellt inte tillgängliga från din
operatör.
Starta en MIDlet
Obs! Proceduren som beskrivs nedan gäller
förinstallerade spel. För ett nerladdat spel kan
proceduren vara annorlunda.
1. Bläddra till den MIDlet du vill ta med i spellistan
och tryck på den programstyrda knappen Starta.
2. Bläddra bland alternativen på MIDletstartskärmen med navigationsknapparna.
Följande alternativ är tillgängliga:
• START GAME: startar ett nytt spel.
• CONTINUE: fortsätt på det senaste spelet du
spelade.
• HIGH SCORE: visar tabell med hittills bästa
resultat. Alternativet är inte alltid tillgängligt.
• HOW TO PLAY: beskriver hur man spelar och
vilka tangenter som används.
• OPTION: slår på eller av spelets ljud.
Ta emot: ställer in om telefonen tar emot
meddelanden eller inte.
Radera alla: låter dig radera alla meddelanden.
140
141
Nöjen
3. Tryck på knappen
inställningarna.
Nöjen
för att bekräfta
För att göra följande
medan du spelar ett
spel...
Tryck på...
reglera ljudvolymen
volymknappar.
avsluta spelet och återgå
till startskärmen
knappen C.
avsluta spelet
knappen
Ändra JAVA DNS-adress
DNS (Domän Namn Server) är den server som
tilldelar Java-serverns domännamn till en IP-adress.
DNS-inställningarna är förinställda från fabrik men
måste ibland ändras enligt nätoperatörens
anvisningar.
1. Bläddra fram till DNS adress i spellistan och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
.
2. Skriv in primär DNS-adress och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Visa MIDlet-information
3. Ange alternativ DNS-adress och tryck på den
programstyrda knappen OK.
1. Bläddra fram till önskad MIDlet och tryck på den
programstyrda knappen Info.
Skriva in text
Teckenfönstret visar information om aktuell
Midlet såsom filstorlek, programversion och
säljare.
2. Använd navigationsknapparna för att bläddra till
andra MIDlet.
3. Om du vill ta bort en MIDlet trycker du på den
programstyrda knappen Radera och bekräftar
sedan raderingen med den programstyrda
knappen Ja.
Obs! När du väljer förinstallerade spel från listan
fungerar inte alternativet Radera. Du kan
alltså inte ta bort sådana spel.
4. För att avsluta och återvända till skärmen Spel
trycker du på den programstyrda knappen Åter
eller knappen C.
142
Skriv in text när du använder en MIDlet, genom att
trycka på knapp
eller
. För ytterligare
information om hur du matar in text, se sidan 43.
Ljud
(Meny 9.3)
Menyn visar listan med ljud du laddat ned från
webbservern eller tagit emot i meddelanden. Du
kan använda nedladdade ljud som ringsignal eller
skicka dem till andra telefoner.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val.
Byt namn: gör att du kan byta ljudets namn.
Radera: radera ljudet.
Ställ in som Ringsignal: ställer in ljudet som
ringsignal.
143
Nöjen
Bilder
Nöjen
Minnesstatus
(Meny 9.4)
Menyn visar listan med bilder du laddat ned från
webbservern eller tagit emot i meddelanden. Du
kan använda nedladdade bilder som bakgrundsbild
eller skicka dem till andra telefoner.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val.
Byt namn: gör att du kan byta bildens namn.
Radera: raderar meddelandet.
Ange som bakgrundsbild: fotot visas som
bakgrundsbild när skärmen är i viloläge.
Radera alla
(Meny 9.6)
Du kan kontrollera hur mycket minne som används
och hur mycket som återstår för spel eller ljud och
bilder.
Spel & Mera: teckenfönstret visar totalt, ledigt och
använt minnesutrymme samt antalet nedladdade
spel.
Ljud & Bilder: teckenfönstret visar totalt, ledigt
och använt minnesutrymme samt mängd utrymme
som används för varje ljud och bild.
(Meny 9.5)
I denna meny kan du radera sådant som laddats
ned till mapparna Spel & Mera, Ljud och Bilder.
Du kan radera allt innehåll på en gång.
För att...
Tryck på...
välja mapp som ska
rensas
knappen Upp eller Ner. För
att radera allt väljer du
Alla.
markera en post i
listan
den programstyrda
knappen Markera.
ta bort en markering
den programstyrda
knappen Avmark..
radera markerat
innehåll
den programstyrda
knappen Radera.
När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på
den programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
144
145
Problemlösning
Problemlösning
Om du har problem med telefonen bör du göra
följande enkla kontroller innan du kontaktar
servicepersonal. Det kan spara både tid och
kostnaden för en onödig service.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas:
Sätt i SIM-kortet
• Kontrollera att SIM-kortet har satts i rätt.
Telefonlås Ange lösenord
• Den automatiska låsfunktionen är aktiv. Du
måste ange telefonens lösenord innan du kan
använda telefonen.
Ange PIN-kod
"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört"
visas
• Nätanslutningen avbröts. Mottagningen kan vara
dålig där du befinner dig (i en tunnel eller
omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan
plats och försök på nytt.
• Du försöker komma åt ett alternativ som du inte
abonnerar på. Kontakta operatören för ytterligare
information.
Du knappade in ett nummer men det
slogs inte
• Har du tryckt på knappen
?
• Är du ansluten till rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat spärrar mot utgående
samtal.
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange PIN-koden som erhålls med SIMkortet.
Det går inte att ringa upp dig
• Telefonens PIN-kodskontroll är aktiv. Varje gång
telefonen slås på måste du ange PIN-koden. Om
du vill avaktivera funktionen använder du menyn
PIN-kontroll (Meny 6.6.1).
• Är du ansluten till rätt mobiltelefonnät?
Ange PUK-kod
• PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och
telefonen har nu spärrats. Skriv in PUK-koden
som du fått av din nätoperatör.
• Är telefonen på (knappen
en sekund)?
nedtryckt i mer än
• Du kan ha aktiverat spärrar mot inkommande
samtal.
Den som ringt upp dig kan inte höra din
röst
• Har du stängt av mikrofonen?
• Håller du telefonen tillräckligt nära munnen?
Mikrofonen sitter längst ner på telefonen.
146
147
Problemlösning
Åtkomstkoder
Telefonen börjar pipa och "**Varning**
Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret
• Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda upp
batteriet.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera signalstyrkeindikatorn i teckenfönstret
(
). Antalet streck anger signalstyrkan från
stark (
) till svag ( ).
• Försök att flytta telefonen något eller gå närmare
ett fönster om du befinner dig inne i en byggnad.
Inget nummer slås när du använder en
post i telefonboken
• Kontrollera att numret lagrats på rätt sätt. Det
gör du genom att använda sökfunktionen i
telefonboken.
• Lagra numret på nytt om så behövs.
Om du inte lyckas lösa problemet med
anvisningarna ovan ska du skriva upp följande:
• telefonens modell- och serienummer
• uppgifter angående garantin
• en tydlig beskrivning av problemet
Kontakta därefter den lokale återförsäljaren eller
Samsungs serviceavdelning.
148
Telefonen och dess SIM-kort använder flera olika
åtkomstkoder. Koderna hjälper dig att spärra
telefonen mot obehörig användning.
När någon av nedanstående koder efterfrågas
anger du korrekt kod (visas som asterisker) och
trycker sedan på den programstyrda knappen OK.
Gör du ett misstag trycker du på knappen C en eller
flera gånger tills de felaktiga siffrorna raderats och
skriver sedan in rätt kod.
Åtkomstkoder, med undantag för PUK- and PUK2koderna, kan ändras i menyn Säkerhet (Meny 6.6).
Se sidan 111 för ytterligare information.
Obs! Undvik att använda åtkomstkoder som liknar
nödnummer, t.ex. 112, så att du inte av
misstag ringer sådana larmnummer.
Telefonens lösenord
Telefonens låsfunktion använder lösenord för att
skydda telefonen mot obehörig användning.
Telefonens lösenord levereras med telefonen och är
förinställt till "00000000" på fabriken.
För att...
Se...
aktivera/deaktivera
telefonens låsfunktion
sidan 112 (Meny 6.6.3).
ändra telefonens
lösenord
sidan 112 (Meny 6.6.4).
149
Åtkomstkoder
Åtkomstkoder
PIN
PIN2
Ditt Personliga Identifierings Nummer eller din PINkod (fyra till åtta siffror) skyddar ditt SIM-kort mot
obehörig användning. PIN-koden levereras vanligen
tillsammans med SIM-kortet.
PIN2-koden (fyra till åtta siffror) som levereras med
vissa SIM-kort används för att komma åt specifika
funktioner, t.ex. för att ställa in maximal kostnad
för ett samtal. Funktionerna är endast tillgängliga
om de stöds av SIM-kortet.
Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad blir
PIN-koden ogiltig och SIM kortet spärras. SIM
kortet kan nu endast aktiveras genom att du anger
PUK-koden (se nedan).
För att...
Se...
aktivera/deaktivera
PIN-kontrollen
sidan 111 (Meny 6.6.1).
ändra PIN-koden
sidan 111 (Meny 6.6.2).
PUK-kod
Skriver du in fel PIN2-kod tre gånger i rad blir din
PUK2-kod (se nedan).
För att ändra PIN2-koden, se sidan 114
(Meny 6.6.8).
PUK2
Den åttasiffriga PUK2-kod (PIN Unblocking Key 2)
som levereras med vissa SIM-kort erfordras för att
du ska kunna aktivera en spärrad PIN2-kod.
Kontakta din operatör om du tappar bort koden.
Den åttasiffriga PUK-koden (PIN Unblocking Key)
erfordras för att aktivera en spärrad PIN-kod. PUKkoden kan levereras med SIM-kortet. Om detta inte
är fallet kontaktar du din lokala operatör.
Återaktivering av PIN2-kod:
Återaktivering av PIN-kod:
2. Ange en ny valfri PIN2-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
1. Ange PUK-koden och tryck på den
programstyrda knappen OK.
1. Ange PUK2-koden och tryck på den
programstyrda knappen OK.
2. Ange en ny valfri PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. När meddelandet Bekräfta ny PIN2 visas
anger du samma kod igen och trycker på den
programstyrda knappen OK.
3. När meddelandet Bekräfta PIN-kod visas
anger du samma kod igen och trycker på den
programstyrda knappen OK.
Skriver du in fel PUK2-kod tio gånger i rad kommer
du inte åt de funktioner som kräver PUK2-kod.
Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.
Skriver du in fel PUK-kod tio gånger i rad kan SIMkortet inte användas mer. Kontakta din operatör för
att få ett nytt kort.
150
151
Åtkomstkoder
Hälso- och
säkerhetsupplysningar
Lösenord för samtalsspärrar
Ett fyrsiffrigt lösenord krävs för att du ska kunna
använda funktionen Samtalsspärrar. Du får
lösenordet av din operatör när du abonnerar på
funktionen.
Du kan ändra lösenordet i menyn Samtalsspärrar
(Meny 8.2). Se sidan 130 för ytterligare
information.
Exponering för radiofrekvenenergi
(SAR-information)
Denna telefon uppfyller Europeiska Unionens (EU)
krav gällande exponering för radiovågor.
Mobiltelefonen har en radiosändare och -mottagare.
Den är konstruerad och tillverkad för att inte
överskrida de gränser för exponering av
radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av
Europarådet. Dessa gränser är en del av omfattande
riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av RF-energi
för allmänheten. Riktlinjerna har dragits upp av
fristående vetenskapliga organisationer genom
periodiska och ingående utvärderingar av
vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en
avsevärd säkerhetsmarginal för att säkerställa alla
människors säkerhet, oavsett ålder och
hälsotillstånd.
Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder
måttenheten SAR (Specific Absorption Rate). SARgränsen som rekommenderas av Europarådet
är 2,0 W/kg.*
Det högsta SAR-värdet för den här modellen var
0,897 W/kg.
* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av allmänheten
är 2,0 watt/kilo (W/kg) beräknat som ett medeltal för tio
gram kroppsvävnad. Gränsen innefattar en avsevärd
säkerhetsmarginal för att ge ytterligare skydd åt användaren
och för att kompensera för eventuella variationer i
mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på nationella
rapporteringskrav och nätverkets frekvensband.
152
153
Hälso- och säkerhetsupplysningar
SAR-tester utförs med telefonen i standardposition
för användning och under sändning med högsta
tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Även
om SAR bestäms vid högsta tillåtna effektnivå kan
telefonens verkliga SAR-nivå vid användning vara
betydligt under det maximala värdet. Detta beror
på att telefonen är konstruerad för att fungera på
flera effektnivåer och endast använder så mycket
effekt som krävs för att nå nätverket. Generellt
sett, ju närmare en basstation du befinner dig desto
lägre är telefonens utgående effekt.
Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för
allmän försäljning måste överensstämmelse med
Europadirektivet R&TTE visas. Detta direktiv
inkluderar, som ett av sina viktigaste krav,
skyddskrav för hälsa och säkerhet för användare
och andra människor.
Säkerhetsåtgärder vid användning av
batterier
• Använd aldrig en laddare eller ett batteri som
skadats på något sätt.
• Använd endast batteriet för det ändamål det är
avsett för.
• Om du använder telefonen nära en av nätverkets
basstationer använder den mindre ström.
Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad
av signalstyrkan på mobiltelefonnätet och de
parametrar operatören angivit.
• Batteriets laddningstid beror på den laddning som
återstår i batteriet samt på vilken typ av batteri
och laddare som används. Batteriet kan laddas
och laddas ur hundratals gånger men slits så
småningom ut. När driftstiden (samtals- och
standby-tiden) blivit märkbart kortare än normalt
är det dags att köpa ett nytt batteri.
154
Hälso- och säkerhetsupplysningar
• Ett fulladdat batteri laddas med tiden ur av sig
själv, även om det inte används.
• Använd endast Samsung-godkända batterier och
ladda endast om ditt batteri med Samsunggodkända laddare. Dra ut laddarens sladd ur
nätuttaget när den inte används. Lämna inte
batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka
eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
• Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningskapacitet. Det kan behöva kylas ner
eller värmas upp före laddning.
• Lämna inte batteriet på extremt varma eller kalla
platser, exempelvis i en bil under sommar- eller
vinterförhållanden, eftersom det minskar
batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid
förvara batteriet vid rumstemperatur. Om
batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen
tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet
är fulladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av
temperaturer under 0 °C.
• Kortslut inte batteriet. En ofrivillig kortslutning
kan uppstå när ett metallföremål (mynt, gem,
penna) orsakar en direkt kontakt mellan dess
pluspol (+) och minuspol () (metallstrimmor på
batteriets baksida), t.ex. när du bär ett
reservbatteri i handväskan eller fickan.
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller
det föremål som orsakar kortslutningen.
• Kasta bort använda batterier enligt lokala
bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier
i öppen eld.
155
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Trafiksäkerhet
Elektroniska utrustningar
Mobiltelefonen ger dig möjlighet att
röstkommunicera nästan var och när som helst.
Men ett stort ansvar följer med mobiltelefonens
fördelar, vilket alla användare måste respektera.
De flesta elektroniska utrustningar är väl
avskärmade från radiofrekvenssignaler (RF). Viss
elektronisk utrustning kan dock vara otillräckligt
avskärmad från RF-signalerna från mobiltelefonen.
Konsultera då tillverkaren för att diskutera alternativ.
När du kör bil är körningen ditt första ansvar. När
du använder din mobiltelefon samtidigt som du kör
bil, bör du kontrollera att du följer särskilda
nationella bestämmelser.
Driftsmiljö
Tänk på att följa eventuella särskilda regler som
gäller i det område där du befinner dig. Stäng alltid
av telefonen där det är förbjudet att använda den
eller där den kan orsaka elektriska störningar eller
ge upphov till fara.
När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en
annan utrustning, läs igenom användarhandboken
för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte
inkompatibla produkter.
För att utrustningen ska fungera korrekt och för
personlig säkerhet rekommenderas, som för annan
mobil radiosändningsutrustning, att utrustningen
endast används i normal bruksposition (hållen mot
örat med antennen riktad över axeln).
156
Pacemakers
Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett
avstånd på minst 15 cm ska hållas mellan en
mobiltelefon och en pacemaker för att undvika
eventuella störningar av pacemakern. Dessa
rekommendationer överensstämmer med
oberoende forskning och rekommendationer från
Wireless Technology Research.
Personer med pacemakers:
• Bör alltid hålla telefonen minst 15 cm från
pacemakern när telefonen är påslagen
• Bör inte bära telefonen i bröstfickan
• Bör använda örat på den motsatta sidan av
pacemakern för att minska eventuella störningar
Om du misstänker att störningar uppstår stänger du
av telefonen omedelbart.
Hörapparater
En del digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater.
Om sådana störningar uppstår kan du kontakta
hörapparatens tillverkare för att diskutera alternativ.
157
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Annan medicinsk utrustning
Om du använder annan personlig medicinsk
utrustning bör du kontakta tillverkaren av
utrustningen för att fastställa om den har tillräckligt
skydd mot extern RF-energi. Din doktor kan kanske
hjälpa dig att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng
av telefonen i hälsovårdslokaler där det finns anslag
om att göra så. Sjukhus och vårdinrättningar
använder utrustning som kan vara känslig för RFenergi.
Fordon
RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller
otillräckligt avskärmade elektroniska system i
motorfordon. Kontakta tillverkaren eller en
auktoriserad återförsäljare angående ditt fordon.
Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell
elektronisk extrautrustning i ditt fordon.
Skyltade lokaler
Stäng av telefonen i lokaler där det finns skyltar
som uppmanar till detta.
158
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Potentiellt explosiva miljöer
Stäng av telefonen i områden där explosiva gaser
kan förekomma. Respektera samtliga skyltar och
instruktioner. Gnistor kan i dessa områden orsaka
explosion eller brand som leder till kroppsskador
eller död.
Användare rekommenderas att stänga av telefonen
medan de befinner sig på en bensinstation för att
fylla på bensin. Användare påminns om att de
måste efterleva restriktioner i användningen av
radioutrustningar i bensinförråd (lagring av bensin
och distributionsområden), kemiska anläggningar
eller där sprängningar pågår.
Områden med potentiellt explosiv atmosfär är ofta,
men inte alltid, tydligt markerade. De inkluderar
områden under däck på båtar, kemiska transporteller lageranläggningar, fordon som drivs med gas
(som propan eller butan), områden där luften
innehåller kemiska ämnen eller partiklar som damm
eller metallpulver och andra områden där du
normalt uppmanas att stänga av ditt fordons motor.
159
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Nödsamtal
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar
Liksom alla andra mobiltelefoner fungerar denna
telefon med hjälp av radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika användarprogrammerade
funktioner vilka inte garanterar nätkontakt under
alla förhållanden. Du bör därför aldrig förlita dig
enbart på en mobiltelefon för livsnödvändig
kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).
• Endast kvalificerad personal får göra servicearbete
på telefonen eller installera den i fordon. Felaktig
installation eller service kan vara farlig och kan
göra att garantin för utrustningen blir ogiltig.
Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot
samtal måste telefonen vara påslagen och du måste
befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka.
Nödsamtal är kanske inte möjliga i alla
mobiltelefonnät eller när vissa nätverkstjänster
och/eller telefonfunktioner används. Fråga lokala
operatören för mer information.
För att ringa ett nödsamtal gör du följande:
1. Om telefonen inte är på sätter du på den.
2. Knappa in larmnumret som gäller för området
där du befinner dig (till exempel 112 eller annat
officiellt larmnummer). Larmnummer varierar
från plats till plats.
3. Tryck på knappen
.
Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar),
kan du först behöva deaktivera dessa innan du kan
ringa ett nödsamtal. Studera detta dokument och/
eller konsultera den lokale operatören.
• Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefonutrustning i ditt fordon är korrekt
monterad och fungerar som avsett.
• Förvara eller transportera inte lättantändliga
vätskor, gaser eller explosiva material i samma
utrymme som telefonen eller dess delar och
tillbehör.
• För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg
att luftkudden vecklar ut sig med stor kraft.
Placera inga föremål, inklusive fast installerad
eller en portabel trådlös utrustning, i området
över luftkudden eller där luftkudden vecklar ut
sig. Trådlös utrustning som har installerats
felaktigt i fordonet kan orsaka allvarliga skador
om luftkudden vecklar ut sig.
• Stäng av telefonen innan du går ombord på
flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon
ombord på flygplan då detta kan vara farligt för
flygplanets funktion.
• Den som bryter mot dessa anvisningar kan få
mobiltelefontjänsten avstängd, bli föremål för
rättsliga åtgärder eller bådadera.
När du ringer nödsamtal, kom ihåg att uppge all
nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom
också ihåg att din telefon kanske är det enda
kommunikationsmedlet på en olycksplats - avbryt
inte samtalet innan du har fått tillstånd till detta.
160
161
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Skötsel och underhåll
Telefonen är en produkt med bästa design och
uppbyggnad, behandla den väl. Nedanstående tips
hjälper dig att hålla garantivillkoren och ser till att
du får glädje av produkten i många år.
• Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör
utom räckhåll för små barn.
• Håll telefonen torr. Nederbörd, luftfuktighet och
vätskor innehåller mineraler som får de elektriska
kretsarna att rosta.
• Använd inte telefonen när du är blöt om
händerna, du kan få elektriska stötar eller skada
telefonen. Om du gör detta kan du få en elektrisk
stöt eller skada telefonen.
• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga
eller smutsiga miljöer eftersom dess rörliga
komponenter då kan skadas.
• Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och förhindra en korrekt
funktion.
• Placera inte telefonen i eller på värmekällor,
exempelvis mikrovågsugnar, bakugnar eller
värmeelement. Telefonen kan explodera om den
överhettas.
• Använd endast den medlevererade antennen eller
en godkänd utbytesantenn. Ej godkända
antenner eller modifierade tillbehör kan skada
telefonen och även bryta mot gällande regler för
radioapparater.
• Om telefonen, batteriet, laddaren eller något av
dess tillbehör inte fungerar korrekt ska du ta dem
till närmaste auktoriserade servicecenter.
Personalen där hjälper dig och kan vid behov se
till att telefonen repareras.
• Förvara inte telefonen på heta platser. Höga
temperaturer kan förkorta elektroniska
apparaters livslängd, skada batterierna och
deformera eller smälta vissa plaster.
• Förvara inte telefonen i kyla. När telefonen värms
upp till sin normala funktionstemperatur kan fukt
kondensera inne i telefonen, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.
• Undvik att tappa, skaka eller utsätta telefonen för
stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
• Använd inte kemikalier, lösningsmedel eller
starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i
mild tvållösning.
162
163
Förklaring av ord och begrepp
Förklaring av ord
och begrepp
För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska
begreppen och förkortningarna i den här
bruksanvisningen och för att du ska kunna dra full
nytta av telefonens alla funktioner följer nedan
några definitioner.
Gruppsamtal
Aktiv lucka
Internationell norm för mobilkommunikation som
garanterar kompatibilitet mellan olika
nätverksoperatörer. GSM täcker de flesta europeiska
länder och många andra delar av världen.
Ger möjlighet att enkelt besvara samtal genom att
öppna luckan.
CLI-tjänst (Caller Line Identification)
Tjänst som låter abonnenter visa eller dölja
telefonnummer.
EMS (Enhanced Message Service)
En anpassning av SMS-tjänsten (Short Message
Service) som låter dig sända och ta emot
ringsignaler, logotyper och liknande mediabudskap
till och från telefoner som också stöder tjänsten
EMS. Eftersom EMS är baserat på SMS kan SMSsystemet användas som vanligt. EMS fungerar i alla
GSM-nät. Med EMS kan du använda text, melodier,
bilder, ljud och animationer för att göra dina
meddelanden mer uttrycksfulla.
GPRS (General Packet Radio Service)
En ny röstfri tjänst för att sända och ta emot
information genom ett mobiltelefonnätverk. GPRS
ger kontinuerlig anslutning till Internet för mobiloch datoranvändare. Tjänsten är baserad på GSMs
kretskopplade mobiltelefonförbindelser och SMS
(Short Message Service).
164
Ger möjlighet att utföra ett konferenssamtal med
upp till fem andra parter.
GSM (Global System for Mobile Communication)
Java
Programmeringsspråk för program som utan
ändringar kan köras på alla slags
hårdvaruplattformar, stora som små. Java har
lanserats för och inriktats på webbapplikationer,
både öppna webbplatser och Intranet. När ett Javaprogram körs från en webbsida kallas det en Javaapplet. Körs programmet från en mobiltelefon eller
personsökare kallas det en MIDlet.
MMS (Multimedia Message Service)
En meddelandetjänst för mobil miljö,
standardiserad av WAP Forum och 3GPP (3rd
Generation Partnership Program). För
telefonanvändare är MMS likt SMS (Short Message
Service) - den levererar automatiskt och
omedelbart innehåll som skapats av användaren
från telefon till telefon. Meddelandeadressen är i
första hand telefonnummer, trafiken går alltså från
telefon till telefon. MMS kan även använda epostadresser så meddelanden kan även sändas via
e-post. MMS-meddelanden kan inte bara innehålla
text som SMS-meddelanden, utan dessutom bilder,
videofilmer och presentationer.
165
Förklaring av ord och begrepp
Förklaring av ord och begrepp
Mobilsvar
Proxyserver
Datorstyrd telefonsvarartjänst som automatiskt
svarar på dina samtal när du inte är tillgänglig. Den
spelar upp ett välkomstmeddelande (valfritt med
din egen röst) och spelar in ett meddelande.
En proxyserver befinner sig mellan en webbklient,
exempelvis en webbläsare, och en webbserver och
fungerar som en mellanhand mellan dessa. När vissa
personer ser på en webbsida har deras webbläsare
faktiskt ingen förbindelse med webbservern. Då
webbläsaren begär fram en webbsida går begäran till
en proxyserver och proxyservern gör sedan en
begäran till webbservern.
Parkera samtal
Ger möjlighet att sätta ett samtal i på vänt medan
ett annat samtal besvaras eller rings upp. Du kan
sedan växla mellan de två samtalen.
PIN (Personal Identification Number)
Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot obehörig
användning. Du får PIN-koden av din operatör
tillsammans med ditt SIM-kort. Den består av fyra
till åtta siffror och du kan ändra den som du vill.
PUK (PIN Unblocking Key)
Programstyrda knappar
Två knappar som markerats
med följande syfte:
En proxyserver kan förbättra prestanda för grupper
av användare eftersom den för en tid sparar all
begärd information i cacheminnet. Om en användare
begär fram en webbsida som redan laddats för en
annan användare hämtas sidan direkt från
cacheminnet i stället för att begäran skickas vidare
till webbservern – vilket kan spara mycket tid.
och
på telefonen,
• varierar beroende på vilken funktion du för
tillfället använder.
• anges på teckenfönstrets nedersta rad precis
ovanför respektive knapp.
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre
gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av din
operatör tillsammans med SIM-kortet.
Roaming (nätsökning)
Vid användning av telefonen utanför hemområdet
(t.ex. vid resa).
Samtal väntar
Informerar om att du har väntande samtal då du är
upptagen i ett annat samtal.
166
167
Förklaring av ord och begrepp
Samtalsspärrar
Ger möjlighet att spärra utgående eller
inkommande samtal.
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefonnummer som tillhandahålls av operatören
och ger tillgång till särskilda tjänster som mobilsvar,
katalogfrågor, kundsupport och nödtjänster.
SIM (Subscriber Identification Module)
Ett kort som innehåller en krets med all information
som krävs för att driva telefonen (nät- och
minnesinformation, samt abonnentens personliga
data). SIM-kortet passar in i ett litet fack på
telefonens baksida och skyddas av batteriet.
SMS (Short Message Service)
Nättjänst för att skicka och ta emot meddelanden
till och från en annan abonnent utan att behöva
prata med denne. Meddelandet som skapats eller
tagits emot kan visas, redigeras och sändas.
Telefonens lösenord
Säkerhetskod som låser upp telefonen då du ställt
in den för att automatiskt låsas när den slås på.
Vidarekoppla samtal
Ger möjlighet att vidarekoppla samtal till ett annat
nummer.
168
Index
A
D
Aktiv lucka • 116
Alfabetsläget,
textinmatning • 47
Anslutningston • 105
Användargrupp • 133
Automatisk
återuppringning • 115
Dagbok • 119
Datum, ställ in • 121
Display
bakgrundsljus • 15
ikoner • 14
utseende • 13
yttre • 16
DNS-adress • 143
DTMF-toner, sända • 51
Dölj ID • 133
B
Bakgrundsbild • 107
Bakgrundsljus
beskrivning • 15
tid, ange • 108
Batteri
indikator för svagt
batteri • 20
ladda • 19
sätta i • 18
ta ur • 17
åtgärder • 154
Bestämt
uppringningsnummerläge • 114
Besvara
ett andra samtal • 53
samtal • 25
Bilder, nedladdade • 144
Bildmeddelanden
inställning • 81
läsa • 75, 78
radera • 77, 79
redigera • 79
skapa/sända • 80
Broadcast-meddelanden • 74
Browser, WAP • 135
C
CB-meddelanden (Cell
Broadcast) • 74
E
Eget nummer • 110
EMS (Enhanced Message
Service) • 64
F
Felton • 105
Foton
granska • 100
ta • 93
G
Genväg, knappar • 116
Grafisk logo • 109
Grundinställning • 116
Gruppsamtal • 53
H
Hälsa och säkerhet • 153
Hörlurens volym • 24
I
Ikoner, beskrivning • 14
Indikator för svagt
batteri • 20
Infraröd, anslut • 106
Inlåda, meddelanden
multimedia • 75
text • 64
Internet • 135
169
Index
Index
J
M
Java-tjänster • 141
Meddelanden
cell broadcast • 74
mobilsvar • 73
multimedia • 75
text • 64
välkomsttext • 109
Meddelandeton • 103
Menyer
lista • 58
uppkoppling • 56
Menyinställning • 108
MIDlets, starta • 141
Minnesstatus
bildmeddelanden • 85
kamera • 101
nedladdade
objekt • 145
telefonbok • 41
textmeddelanden • 72
Minutpåminnare • 105
Missade samtal • 26, 88
MMS (Multimedia Message
Service) • 75
Mobilsvar • 73
Mobilsvarserver • 73
Mottagna meddelanden
multimedia • 75
text • 64
Mottagna samtal • 89
K
Kalendermemon
granska • 120
kopiera • 121
radera • 121
skriva • 119
Kalkylator • 122
Kamera
granska foto • 100
spela in videor • 99
spela upp videor • 100
ta foto • 93
Knappar
beskrivning • 11
placering • 10
Knappljud
sända • 51
välja • 103
Knappvolym • 24
Konferenssamtal • 53
L
Ladda batteriet • 19
Larm • 117
Larmtyp • 103
Leveransrapport,
meddelande • 71
Ljud
inställningar • 102
nedladdade • 143
Låsa
mediainnehåll • 113
SIM-kort • 113
telefon • 112
Lösenord
samtalsspärrar • 130,
152
telefon • 112, 149
M
Mallar
bild- • 84
text • 70
170
(fortsättning)
N
Namn
skriva in • 43
söka/ringa upp • 36
Nummer, telefon
lagra • 31
söka/ringa upp • 36
Nätindikator • 16, 109
Nätverks tjänster • 127
Nätverksval • 132
Nödsamtal • 160
Nöjen • 135
P
S
Parkera, samtal • 49
PIN2-kod
beskrivning • 151
ändra • 114
PIN-kod
beskrivning • 150
ändra • 111
Planering • 117
Prioritetslista • 123
Prioritetslista, uppgifter
redigera • 124
skapa • 123
Privat • 113
Problem, lösning • 146
Programstyrda knappar • 29
PUK • 150
PUK2 • 151
På/av, telefon • 21
Påslagningston • 105
Samtal
avsluta • 23
avvisa • 25
besvara • 25
parkera • 49
ringa • 22
spärrar • 129
vidarekoppling • 127
väntar • 53, 131
återuppringning • 23
Samtalskostnad • 92
Samtalslista
missad • 88
mottagen • 89
ringd • 89
Samtalslistor
missade • 26
Samtalstid • 91
SDN (Service Dialling
Numbers) • 42
Senaste numret,
återuppringa • 23
SIM-kort
låsa • 113
sätta i • 17
Skapa meddelanden
bild- • 80
text • 67
Sluten grupp
(CUG) • 133
Slå av
alla ljud • 28
knappljud • 51
mikrofon • 50
Slå på/av
mikrofon • 50
telefon • 21
SMS (Short Message Service)
inkomna • 64
utgående • 66
Snabbuppringning • 39
Spel • 141
Spela in
videor • 99
Språk, välj • 110
Spärra, samtal • 129
R
Radering
bildmeddelande • 77,
79
kalendermemo • 121
samtalslista • 88
telefonbok • 35
textmeddelande • 65,
66
uppgifter • 125
videor • 100
Reseadapter • 19
Ring tillbaka,
meddelande • 65
Ringda samtal • 89
Ringprofiler
redigera • 38
söka • 37
Ringsignal • 102
Ringtyp • 103
Ringvolym • 102
Roaming (nätsökning) • 132
171
Index
S
(fortsättning)
Svar valfri knapp • 115
Säkerhet, samtal • 111
Säkerhetsinformation • 153
åtgärder • 7
Sända meddelanden
bild- • 78
text • 66
Söka/telefonbok • 36
T
T9-läget, textinmatning • 45
Ta videomemo • 99
Tecken, skriva in • 43
Teckenfönster
inställningar • 107
Telefon
display • 13
grundinställningar
• 116
ikoner • 14
knappar • 11
låsa • 112
lösenord • 149
packa upp • 9
skötsel och
underhåll • 162
slå på/av • 21
utseende • 10
Telefonbok
alternativ • 34
kopiera • 35
lagra • 31
radera • 35, 40
redigera • 34
snabbuppringning • 39
söka/ringa upp • 36
Text, skriva in • 43
Textinmatningsläge • 44
Textmeddelande
inställning • 70
läsa • 64, 66
radera • 65, 66
skapa/sända • 67
Tid, ange • 121
172
Index
T
(fortsättning)
Tidsformat • 122
Ton
ansluta • 105
fel • 105
knappsats • 103
meddelande • 103
minutpåminnare • 105
ring • 102
ström på/av • 105
uppvikningston • 104
Trafiksäkerhet • 156
U
Utlandssamtal • 22
Utlåda, meddelanden
bild- • 78
text • 66
W
WAP browser
bokmärken • 138
cache, töm • 140
hem, åtkomst • 135
Y
Yttre display • 16, 108
Å
Återuppringning
automatisk • 115
manuellt • 23
Åtkomstkoder • 149
V
Veckolarm • 117
Vibration • 103
Vibrator/Tyst • 28
Vidarebefordra,
bildmeddelande • 77
Vidarekoppling, samtal • 127
Video
spela upp • 100
Viklucka
på/av • 116
signal • 104
Volym, justera
hörlur • 24
knappvolym • 24
ring • 102
Välkomsttext • 109
Väntande samtal • 53, 131
Världstid • 122
173
Index
174
175
Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Bläddra med knappen Upp
eller Ner genom listan
över alternativ tills det
önskade alternativet
markeras.
Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Bläddra med knapparna
Upp och Ner genom listan
över menyer tills du når
den önskade menyn.
Tryck på den programstyrda
knappen Meny.
Var och en av de två programstyrda
knapparna ( och
) utför funktionen som
anges av texten ovanför, på teckenfönstrets
understa rad.
Öppna
menyfunktionerna
Besvara ett
samtal
Visa
missade
samtal
direkt
Avsluta ett
samtal
Ringa ett
samtal
Påslagning/
Avstängning
.
Öppna telefonen.
eller
Tryck på knappen
.
Besvara det inkommande
samtalet genom att
trycka på knappen .
Bläddra igenom de
missade samtalen med
knapparna Upp och Ner.
Öppna telefonen och tryck
på den programstyrda
knappen Se.
Tryck snabbt på
knappen
.
Tryck på knappen
Mata in numret.
Tryck på och håll ner
knappen
Snabbreferenskort
SGH-P510 GPRS-telefon
Declaration of Conformity (R&TTE)
Justera
volymen
Välj larmtyp
Lagra
nummer i
telefonboken
For the following product :
GSM900/GSM1800 Digital Portable
Cellular Telephone
SGH-P510
(Model Number)
Manufactured at :
Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(factory name, address*)
to which this declaration relates, is in conformity with the following
standards and/or other normative documents.
på
Välj menyn Larmtyp (Meny 5.3).
Välj ett alternativ:
• Melodi
• Vibration
• Vibra+melodi
Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Ange numret och tryck på den
programstyrda knappen Spara.
Markera en ikon.
Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Markera ett minne.
Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Skriv in namnet.
Tryck på den programstyrda knappen OK.
Om det behövs ändrar du platsnumret.
Tryck på den programstyrda knappen OK.
Tryck på knappen
så går
telefonen tillbaka till viloläget.
Tryck på knappen
eller
telefonens vänstersida.
(Product Name)
Sök efter ett
nummer i
telefonboken
Ta ett foto
Safety
: EN 60950:2000
EMC
: EN 301 489-01 v1.4.1
SAR
: EN 50360 (07-2001)
Network
: EN 301 511 V9.0.2
EN 301 489-07 v1.2.1
EN 50361 (07-2001)
We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out
and that] the above named product is in conformity to all the essential
requirements of Directive 1999/5/EC.
Tryck på den programstyrda knappen
Namn.
Välj alternativet Sök.
Skriv in de första tecknen i namnet.
Bläddra igenom namnen genom att
trycka på knappen Upp eller Ner.
Tryck på den programstyrda knappen
Se.
Bläddra igenom numren genom att
trycka på knappen Upp eller Ner.
Tryck på knappen
för att ringa
upp.
● Med luckan öppen:
Håll någon av knapparna Upp eller
Kamera nedtryckt ( ).
Tryck på den vänstra programstyrda
knappen eller knappen Kamera ( ).
Tryck på den programstyrda knappen
Spara.
● Med luckan stängd:
Håll knappen Kamera
nedtryckt ( ).
Tryck på knappen Kamera ( ).
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in
Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of
the following Notified Body(ies):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168
The technical documentation kept at:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
which will be made available upon request.
(Representative in the EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25
(place and date of issue)
176
In-Seop Lee / S. Manager
(name and signature of authorised person)
* This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone
number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer
where you purchased your phone.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement