Samsung SF-375TP User manual

Samsung SF-375TP User manual
Önemli Güvenlik Önlemleri ve Bilgileri
Bu faks makinesini kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaları önlemek için bu temel
güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:
1
Tüm yönergeleri okuyup anladığınızdan emin olun.
2
Elektrikli aygıtları kullanırken her zaman dikkatli olun.
3
Ürünün üzerindeki uyarı ve talimatlara, ürünle birlikte verilen kitapçıklarda yer alan açıklamalara
uyun.
4
Herhangi bir kullanım yönergesi güvenlik yönergesiyle çelişkili görünürse güvenlik yönergesini
dikkate alın. Kullanım yönergesini yanlış anlamış olabilirsiniz. Çelişkiyi gideremezseniz, yardım
için satış veya servis temsilcinize başvurun.
5
Temizlikten önce faks makinesini AC duvar prizi ve telefon soketinden ayırın. Likit veya aerosol
temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanın.
6
Faks makinesini dengesiz bir araba, sehpa veya masanın üzerine yerleştirmeyin. Yere düşüp
ciddi şekilde zarara yol açabilir.
7
Faks makineniz hiçbir zaman bir radyatörün, ısıtıcının, klima cihazının veya havalandırma
kanalının üstüne, yakınına veya yukarısına yerleştirilmemelidir.
8
Güç veya telefon kablolarının üzerine herhangi bir şeyin koyulmasına izin vermeyin. Faks
makinenizi insanların kabloların üzerinden yürüyerek zarar verebileceği noktalara yerleştirmeyin.
Makineyi güç veya telefon kablosunun büküleceği konumlara yerleştirmeyin. Yukarıdaki
durumların herhangi biri tehlike doğurabilir veya makinenin düzgün çalışmasına engel olabilir.
9
Elektrik prizlerine ve uzatma kablolarına aşırı yük binmesine izin vermeyin. Bu, performansın
düşmesine ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
10 Ev hayvanlarının AC güç, telefon veya PC arabirim kablolarını ısırmasına izin vermeyin.
11 Faks makinesinin kasasından veya kabin deliklerden içeriye asla herhangi bir cisim sokmayın.
Elektrik akımı bulunan yerlere değerek yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilirler. Faks
makinesinin üzerine veya içine herhangi bir türde sıvı sıçratmayın.
12 Elektrik çarpması riskini azaltmak için, faks makinesini sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir
servis teknisyenine götürün. Kapakların açılması veya çıkarılması, yüksek voltaja veya diğer
tehlikelere maruz kalmanıza neden olabilir. Birimin yanlış bir şekilde tekrar monte edilmesi, birim
tekrar kullanıldığında elektrik çarpmasına neden olabilir.
i
13 Aşağıdaki koşullarda makineyi telefon jakından, PC’den ve AC duvar prizinden ayırıp, servis için
yetkili servis personeline başvurun:
• Elektrik kablosunun, fişinin veya bağlantı kablosunun herhangi bir bölümü hasar görüdüğünde veya
yıprandığında.
• Ürünün içerisine sıvı girmesi durumunda.
• Ürün yağmura veya suya maruz kaldığında.
• Ürün, talimatlar izlenmesine rağmen doğru şekilde çalışmadığında.
• Ürün düşürüldüğünde veya kabin hasarlı göründüğünde.
• Ürünün performansında ani ve belirgin bir değişim meydana geldiğinde.
14 Yalnızca kullanım yönergelerinde belirtilen kontrol ayarlarını yapın. Diğer kontrollerin uygun
olmayan şekilde ayarlanması hasara neden olabilir, ürünün normal çalışmasını sağlamak için
uzman servis teknisyeninin yoğun bir çalışma yapmasını gerektirebilir.
15 Bu faks makinesini şimşekli ve fırtınalı havalarda kullanmaktan kaçının. Yıldırım düşmesi sonucu
elektrik çarpma riski, az da olsa mevcuttur. Mümkünse, şimşekli ve fırtınalı havalarda AC güç ve
telefon kablosunu çıkarın.
16 Makineyi ıslak bir zemine kurmayın. Bu, yangın veya elektrik çarpması riskini doğurabilir.
17 DİKKAT: Metal/iletken parçalara dokunmadan önce elektriksel güvenlik amacıyla
telekomünikasyon ağıyla bağlantıyı kesin.
18 DİKKAT: Yangın riskini azaltmak için, yalnızca No.26 AWG veya daha büyük telekomünikasyon
kablosu kullanın.
19 DİKKAT: Sadece ürünle birlikte verilen kabloları ve diğer aksesuarları kullanın. Başka
aksesuarların kullanılması tehlikeli sonuçlara ya da arızaya neden olabilir.
20 BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.
ii
İçindekiler
Özellikler listesi ....................................................................................................................................... 1.2
Yeni makinenizi kullanmaya alışma ........................................................................................................ 1.3
Önden görünüm ................................................................................................................................ 1.3
Arkadan görünüm ............................................................................................................................. 1.3
Kontrol Paneli ................................................................................................................................... 1.4
Kağıt yerleştirme ..................................................................................................................................... 1.5
Kağıt tipi ve boyutları ........................................................................................................................ 1.5
Fotokopi çekmek ..................................................................................................................................... 1.6
Tarih ve saati ayarlama .......................................................................................................................... 1.6
Faks numarası/adı ayarlama .................................................................................................................. 1.7
Harf girme yöntemleri ....................................................................................................................... 1.7
Mürekkep Tasarrufu modunda
Fotokopi/faks alma .................................................................................................................................. 1.8
Zil sesini ayarlama .................................................................................................................................. 1.8
Hoparlör sesini ayarlama ........................................................................................................................ 1.8
Bölüm 2: Programlama ve Arama
Telefon araması yapma .......................................................................................................................... 2.2
Ahizesiz Telefonla arama ....................................................................................................................... 2.2
Telefon Rehberinden arama ................................................................................................................... 2.2
Numaraları Telefon Rehberine kaydetme ......................................................................................... 2.2
Telefon Rehberindeki numaraları düzenleme ................................................................................... 2.3
Tek Tuşla arama ............................................................................................................................... 2.3
Hızlı arama ....................................................................................................................................... 2.3
Telefon Rehberindeki bir numarayı silme ......................................................................................... 2.4
Tekrar Arama .......................................................................................................................................... 2.4
Aranan son numarayı tekrar arama .................................................................................................. 2.4
Bellekteki bir numarayı tekrar arama ................................................................................................ 2.4
Arayan Kimliği servisiyle alınan bir numarayı bulma ........................................................................ 2.4
Bölüm 3: Faks Makinesi
Faks gönderme ....................................................................................................................................... 3.2
Belge yerleştirme .............................................................................................................................. 3.2
Kabul edilebilir belgeler ..................................................................................................................... 3.2
Belge çözünürlük ve kontrastını ayarlama ........................................................................................ 3.3
El ile faks gönderme ......................................................................................................................... 3.3
Otomatik olarak faks gönderme ........................................................................................................ 3.3
Otomatik tekrar arama ...................................................................................................................... 3.4
Faks alma ............................................................................................................................................... 3.4
Alma modları ..................................................................................................................................... 3.4
FAX modunda alma .......................................................................................................................... 3.5
TEL modunda alma .......................................................................................................................... 3.5
AUTO modunda alma ....................................................................................................................... 3.5
TAM modunda alma (yalnızca SF-375TP) ....................................................................................... 3.5
DRPD modunda alma ....................................................................................................................... 3.6
Bölüm 4: Telesekreter
Tam mesajınızı kaydetme ....................................................................................................................... 4.2
TAM mesajınızı kontrol etme .................................................................................................................. 4.2
Gelen aramayı izleme ............................................................................................................................. 4.2
Mesajları dinleme .................................................................................................................................... 4.3
Yeni alınan arayan mesajlarını dinleme ............................................................................................ 4.3
Tüm mesajları dinleme ..................................................................................................................... 4.3
iii
İçindekiler
Bölüm 1: Ayarlar ve Kopyalama
Geri veya ileri atlama ........................................................................................................................ 4.3
Dinlediğiniz eski mesajları silme ............................................................................................................. 4.4
Seçili bir mesajı silmek ..................................................................................................................... 4.4
Kayıtlı tüm mesajları silmek .............................................................................................................. 4.4
Telesekreteri uzak telefondan kullanma ................................................................................................. 4.5
Makineye erişme ............................................................................................................................... 4.5
Uzaktan komutları kullanma ............................................................................................................. 4.5
Bölüm 5: Özel Özellikler
Duraklama ekleme .................................................................................................................................. 6.2
Arayan Kimliği Özelliğini Kullanma ......................................................................................................... 6.2
Sessiz özelliğinin kullanımı ..................................................................................................................... 6.2
Aramanın sesini kesme .................................................................................................................... 6.2
Sessiz durumundan çıkmak .............................................................................................................. 6.2
Görüşmeyi kaydetme (yalnızca SF-375TP modelinde) .......................................................................... 6.3
Ses düzeni ayarları ................................................................................................................................. 6.3
Kullanıcı raporları .................................................................................................................................... 6.4
Rapor yazdırmak .............................................................................................................................. 6.4
Faksları yeniden yazdırma ...................................................................................................................... 6.5
İstenmeyen faks numaralarını kaydetme/silme ...................................................................................... 6.5
İstenmeyen faks ayar moduna girme ................................................................................................ 6.5
Belleği temizleme .................................................................................................................................... 6.7
Kullanıcı seçenekleri ............................................................................................................................... 6.7
Sistem/TAM seçeneklerini ayarlama ................................................................................................ 6.7
Bölüm 6: Gelişmiş Faks
Yayın ....................................................................................................................................................... 5.2
Gecikmeli faks ........................................................................................................................................ 5.2
Sık Kullanılanları Kullanma ..................................................................................................................... 5.3
Belgeleri kaydetme ........................................................................................................................... 5.3
Kayıtlı belgeleri silme ........................................................................................................................ 5.3
Kayıtlı belgeleri gönderme ................................................................................................................ 5.3
Kayıtlı belgeleri yazdırma ................................................................................................................. 5.3
Yoklama .................................................................................................................................................. 5.4
Gönderme yoklama ayarı ................................................................................................................. 5.4
Alma yoklama ayarı .......................................................................................................................... 5.4
Programlanmış bir işi iptal etmek ............................................................................................................ 5.4
Faks veya mesaj iletme .......................................................................................................................... 5.5
Faks iletme ....................................................................................................................................... 5.5
Mesaj İletme (yalnızca SF-375TP modelinde) .................................................................................. 5.5
Alınan faks uzak bildirimi (yalnızca SF-375TP modelinde) ..................................................................... 5.6
Bölüm 7: Yazdırmayı Kullanma
Bağlantı Yapma ...................................................................................................................................... 7.2
Yazıcı Yazılımını Yükleme ...................................................................................................................... 7.2
Sistem Gereksinimleri ....................................................................................................................... 7.2
Yazıcı Yazılımını Yükleme ................................................................................................................ 7.2
Varsayılan yazıcıyı ayarlama .................................................................................................................. 7.4
Yazılımı Yeniden Yükleme ...................................................................................................................... 7.4
Yazıcı Yazılımını Kaldırma ..................................................................................................................... 7.5
Bir Belge Yazdırma ................................................................................................................................. 7.5
Yazdırma İşini İptal Etme .................................................................................................................. 7.7
Yardımın Kullanılması ....................................................................................................................... 7.7
Bölüm 8: Bakım
Belge tarayıcısını temizleme ................................................................................................................... 8.2
Yazdırma kartuşunu değiştirme .............................................................................................................. 8.3
Baskı kafasını temizleme ........................................................................................................................ 8.4
iv
Bölüm 9: Ek
Teknik Özellikler ..................................................................................................................................... 9.2
Genel özellikler ................................................................................................................................. 9.2
Yazıcı özellikleri (yalnızca SF-371P ve SF-375TP) .......................................................................... 9.2
Tarayıcı ve fotokopi özellikleri ........................................................................................................... 9.3
Faks özellikleri .................................................................................................................................. 9.3
ITU #1 tablosuna bir örnek (%60,5’e küçültülmüştür) ............................................................................. 9.4
Baskı için Yazı Tipi Listesi ...................................................................................................................... 9.5
LCD için Yazı Tipi Listesi ........................................................................................................................ 9.6
Dizin
v
İçindekiler
Baskı kafasını hizalama .......................................................................................................................... 8.4
Mürekkep düzeyi ekranı .......................................................................................................................... 8.4
Gölgeleme ayarı ..................................................................................................................................... 8.4
Kendi kendine test .................................................................................................................................. 8.5
Yazdırma kartuşu bakımı ........................................................................................................................ 8.5
Kartuşu temizleme .................................................................................................................................. 8.5
Baskı memelerini ve kontaklarını silme ............................................................................................ 8.5
Kartuş kızağı kontaklarını temizleme ................................................................................................ 8.6
LCD hata mesajları ................................................................................................................................. 8.7
Sorun Giderme ..................................................................................................................................... 8.10
Faks sorunları ................................................................................................................................. 8.10
Baskı kalitesi sorunları .................................................................................................................... 8.11
Kağıt besleme sorunları .................................................................................................................. 8.11
Sıkışmaları giderme .............................................................................................................................. 8.12
İletme sırasında belge sıkışıyor ...................................................................................................... 8.12
Yazdırma sırasında kağıt sıkışması oluyor ..................................................................................... 8.12
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
AUSTRIA
1300 362 603
0800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/au
www.samsung.com/at
BELGIUM
BRAZIL
0032 (0)2 201 24 18
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/be
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
www.samsung.com/ca
(7267864)
800-726-7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/cl
800-810-5858
www.samsung.com.cn
010- 6475 1880
01-8000-112-112
www.samsung.com/co
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
844 000 844
www.samsung.com/cz
Distributor pro Èeskou republiku : Samsung Zrt., èeska organizaèní složka Vyskoèilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
800-6225
www.samsung.com/latin
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CZECH
REPUBLIC
DENMARK
ECUADOR
EL SALVADOR
ESTONIA
KAZAHSTAN
KYRGYZSTAN
FINLAND
FRANCE
JAMAICA
JAPAN
LATVIA
800-7267
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
030-6227 515
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
01805 - 121213
(€ 0,14/min)
1-800-299-0013
3698 4698
06-80-SAMSUNG
(7267864)
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
800-SAMSUNG(7267864)
800-048989
1-800-234-7267
0120-327-527
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
GERMANY
GUATEMALA
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
ITALIA
vi
www.samsung.ee
www.samsung.kz
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/in/
www.samsung.com/id
www.samsung.com/it
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/lv/
index.htm
www.samsung.com/lt
Country
Customer Care Center
LUXEMBURG
MALAYSIA
MEXICO
0035 (0)2 261 03 710
1800-88-9999
01-800-SAMSUNG
(7267864)
0900 20 200 88 (€ 0,10/min)
NETHERLANDS
NEW
ZEALAND
NORWAY
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/my
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/nl
0800SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/nz
815-56 480
www.samsung.com/no
PANAMA
PHILIPPINES
800-7267
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
80 8 200 128
1-800-682-3180
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/latin
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
0818 717 100
www.samsung.com/uk
PORTUGAL
PUERTO
RICO
REP. DOMINICA
REPUBLIC OF
IRELAND
RUSSIA
SINGAPORE
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
SOUTH
AFRICA
0800-SAMSUNG (726786)
0860 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/za
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
THAILAND
902 10 11 30
0771-400 200
0800-7267864
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/ch/
0800-329-999
1800-29-3232
02-689-3232
1-800-7267-864
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
TURKEY
U.A.E
U.K
U.S.A.
UKRAINE
UZBEKISTAN
VENEZUELA
VIETNAM
444 77 11
800-SAMSUNG (7267864)
0870 SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG
(7267864)
8-800-502-0000
8-800-120-0400
0-800-100-5303
1 800 588 889
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/mea
www.samsung.com/uk
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com.uz
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/vn
Bölüm 1
Ayarlar ve Kopyalama
Bu bölümde ön ayarlar prosedürü açıklanmaktadır. Kurulumla ilgili talimatların tümü, ayrı olarak
verilen Hızlı Kurulum Kılavuzu’nda açıklanmıştır. Makineyi ilk defa kuruyorsanız veya yeniden
kuruyorsanız makineyle birlikte verilen Hızlı Kurulum Kılavuzu’na bakın.
Özellikler listesi
Bu makine en son teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır. Endüstri standartlarını karşılamanın ötesinde,
bunları aşan eksiksiz özellikli, yüksek performanslı bir makinedir. Aşağıda birçok cazip özelliği
listelenmiştir:
SF-370 Serilerinin Ortak özellikleri (SF-370/SF-371P/SF-375TP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mürekkep Tasarrufu (Bkz. “Mürekkep Tasarrufu modunda Fotokopi/faks alma” sayfa 1.8)
Düz kağıda mürekkep püskürtmeli yazdırma
14.4Kbps yüksek hızda fakslama
150 sayfaya kadar hafızada tutma (SF-370/SF-371P), 200 sayfaya kadar hafızada tutma (SF-375TP)
Çok dilli ekran ve rapor (Bkz. “Language” sayfa 6.8)
Bağımsız, tam fonksiyonlu faks makinesi
Kullanışlı 50 sayfa masaüstü fotokopi makinesi
15 sayfa Düzgün Açılı Belge Besleyici
100 Hızlı Arama konumu (10 Tek Tuş özelliği dahil)
Beş alma modu; TEL, FAX (FAKS), AUTO (OTO), TAM1(Telesekreter) ve DRPD
Aynı belgeyi birden çok hedefe gönderen Yayın özelliği
Belgeyi daha sonra göndermek için Gecikmeli FAKS özelliği
Gönderme/Alma Yoklaması
Otomatik Telefon hattı kontrol etme özelliği
Son 10 numarayı tekrar arama özelliği
Rapor yönetimi; onay gönderme, Günlük rapor ve Telefon rehberi, vb.
Kısa mesaj İletme ve Alma özelliği
Belgeyi orijinal belge olmadan göndermek için Kayıtlı FAKS özelliği
Sık Kullanılanlar
Uyandırma Sesi
SF-371P/SF-375TP modellerinin özellikleri
• PC’den yazdırma özelliği
• Ağda paylaşma
Sadece SF-375TP modelinin özellikleri
•
•
•
•
•
•
Dahili dijital Yanıtlama (Telesekreter)
Uzak telefondan erişim
Mesaj İletme (arayan mesaj bıraktığında makinenin aramayı aktarmasını sağlayabilirsiniz)
Arama izleme
FAKS Alma Bildirimi (makine yeni bir faks aldığından Sesli Mesajla haberdar olabilirsiniz)
Ahizesiz Telefon
SF-370: Mürekkep Püskürtmeli Faks Makinesi
SF-371P/SF-375TP: Mürekkep Püskürtmeli Çok Fonksiyonlu Cihaz
1. Yalnızca SF-375TP modelinde.
1.2
Ayarlar ve
Kopyalama
Yeni makinenizi kullanmaya alışma
AYARLAR VE
KOPYALAMA
İlerideki birkaç sayfada yer alan resimlere bakarak yeni makinenizi kullanmaya kendinizi alıştırmaya
çalışın.
Önden görünüm2
Kağıt Desteği
AYARLAR VE
KOPYALAMA
Belge Tepsisi
Kağıt Kılavuzu
Toz Kapağı
Ahize
AYARLAR VE
KOPYALAMA
AYARLAR VE
KOPYALAMA
Belge Kılavuz
Arkadan görünüm
AYARLAR VE
KOPYALAMA
USB Konektörü
(SF-371P/SF-375TP)
2. Bu Kullanıcı Kılavuzundaki tüm çizimlerin SF-375TP modeline ait olduğunu, dolayısıyla bazı parçaların sizin satın aldığınız
makineden farklı olabileceğini dikkate alın.
1.3
AYARLAR VE
KOPYALAMA
AYARLAR VE
KOPYALAMA
AC Güç Soketi
Kontrol Paneli
Numara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Düğme adı
İşlev
Bu düğmenin iki işlevi vardır:
Yüklenmiş belge olmadığında, bu düğmeye basılması Alma modunu
değiştirir. Yüklenmiş belge olduğunda, bu düğmeye basılması
koyuluğu değiştirir.
Çözünürlük
Gönderdiğiniz ya da kopyaladığınız belgenin netliğini artırır.
Kartuş Değiştirme
Yeni bir kartuş takmak veya eskisini değiştirmek için kullanılır.
Sık Kullandıklarım
Sıklıkla kullanılan belgeyi kaydederek rahatça göndermek için
kullanılır.
Yanıt (yalnızca SF-375TP)
TAM modunu açar/kapatır. TAM Modundayken yanar ve yeni bir
mesaj geldiğinde yanıp sönmeye başlar.
Selamlama (yalnızca SF-375TP) TAM modunda kullanılan giden mesajı kaydetmek veya dinlemek için
kullanılır.
Oynat/Kayıt (yalnızca SF-375TP) Gelen mesajları dinletir. Telefon görüşmesini kaydetmek için kullanılır.
Sil (yalnızca SF-375TP)
Bir mesajı veya tüm mesajları silmek için kullanılır.
Sol/Sağ
Sesi ayarlamak veya imleci düzenlemek istediğiniz basamağa gitmek
amacıyla önceki veya sonraki menü öğesini görüntülemek için
kullanılır.
TAMAM
Ekranda gösterilen seçimi etkinleştirmek için kullanılır.
Menü
Sistem ayarları ve bakımı gibi özel işlevleri seçmek için kullanılır.
Geri
Önceki menü düzeyine dönmek için kullanılır.
Geçerli mesajı tekrarlamak veya önceki mesaja atlamak için kullanılır.
Alc. Mod/Koyuluk
14
Sonraki mesaja atlamak için kullanılır.
15
Numara tuşları
16
17
18
Semboller
19
20
Sessiz
21
Dur/Temizle
22
23
Başlat Kopya
Telefon Rehberi
Tekrar Ara / Dur
Hoparlör (veya Arama)a
Başlat Faks
Normal olarak telefon kullanırken yaptığınız gibi numaraları elle girin
veya makinenizi kurarken harfler girin.
Düzenleme modunda özel karakterler girmek için kullanılır.
Bellekte numara arama amaçlıdır.
Aranan son numarayı tekrar aramak için kullanılır. Belleğe bir numara
kaydederken duraklama eklemek için de kullanabilirsiniz.
Mikrofonla konuşurken telefonun sesini kapatma amaçlıdır.
Ahizeyi kaldırmadan veya numaraları çevirmeden konuşmak için
kullanılır.
İstendiğinde herhangi bir işlemi durdurur. Veya düzenleme
modundayken basamakları silmek için kullanılır.
Belge kopyalamak için kullanılır.
Bir iş başlatmak için kullanılır.
a. Ahizesiz Telefon: SF-375TP
Telefonsuz Arama: SF-370, SF-371P
1.4
Ayarlar ve
Kopyalama
Faks almak veya fotokopi çekmek için kağıdı OKB3 içine yerleştirmelisiniz. Yaklaşık 50 sayfa
yerleştirebilirsiniz. Kağıdı yerleştirmeden önce, kağıt boyutunun System Setup’da doğru ayarlanıp
ayarlanmadığına bakın. Daha fazla bilgi için bkz. “Paper Size” sayfa 6.8.
2
Toz Kapağını kendinize doğru çekin.
3
Kağıtları havalandırın ve yazdırılacak
yüzleri yukarı gelecek şekilde OKB’ye
yerleştirin.
Kağıt Desteği
Kağıt Kılavuzunu sıkıştırın ve kağıt
genişliğine uyacak şekilde sağa
kaydırın.
5
Bunu yaptıktan sonra Toz Kapağını
orijinal konumuna takın.
Kağıt Kılavuzu
AYARLAR VE
KOPYALAMA
4
Toz Kapağı
Kağıt tipi ve boyutları
Birçok farklı tipte düz kağıtla tatmin edici baskı ve alma kalitesi elde edilebilir. Düz kağıtların kalitesi
çok çeşitli olabildiğinden, büyük miktarda kağıt almadan önce baskı kalitesini test edin. Makineniz
aşağıdakiler gibi, çeşitli kağıt tiplerini kullanabilir:
• Xerographic kağıt
• Bond kağıdı
• Çift amaçlı kağıt
Tüm kağıtlar fiziksel karakteristikleri bakımından farklılık gösterdiğinden, aynı kağıdın başka bir
paketinden farklı sonuçlar alabilirsiniz. İstenmeyen sonuçlar alırsanız, kağıdın diğer yüzünü, farklı bir
kağıt tipini ya da aynı tür kağıttan başka bir paketi deneyin.
AYARLAR VE
KOPYALAMA
Kağıt Desteğini takın.
AYARLAR VE
KOPYALAMA
1
AYARLAR VE
KOPYALAMA
Kağıt yerleştirme
Makinenizde aşağıdaki tip kağıtları KULLANMAYIN:
Kesintisiz form besleme kağıdı
Sentetik kağıt
Termal kağıt
Çok yapraklı formlar ve belgeler
Kimyasal işlem görmüş kağıt
Kabartmalı veya çıkıntılı antetli kağıtlar
AYARLAR VE
KOPYALAMA
•
•
•
•
•
•
Makinenizde aşağıdaki baskı ortamları kullanılabilir:
A4
210 mm x 297 mm
Letter
216 mm x 279 mm
Legal
216 mm x 356 mm
Kağıt ağırlığı
AYARLAR VE
KOPYALAMA
Ölçüler
60 ~ 90 g/m2
3. Otomatik Sayfa Besleyici.
1.5
AYARLAR VE
KOPYALAMA
Kağıt boyutu
Fotokopi çekmek
Fotokopi çekerken veya faks alırken mürekkep tasarrufu yapmak isterseniz, bkz. “Mürekkep Tasarrufu modunda
Fotokopi/faks alma” sayfa 1.8.
1
Sayfayı yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve belge
besleyiciye yerleştirin.
2
Belge Kılavuzunu belgenin genişliğine uyacak şekilde
ayarlayın.
3
Belgeyi makinenin içine yerleştirin.
4
Çözünürlük
5
Başlat Kopya
Belge
Kılavuzu
düğmesine basarak çözünürlüğü ayarlayın.
düğmesine basın.
• Ekranda Number of Copies ibaresi görüntülenir.
6
İstediğiniz kopya sayısını girin ve TAMAM düğmesine basın.
• Ekranda Zoom Rate ibaresi görüntülenir.
• Özel kopya seçenekleri gerektirmeyen bir kopya almak istiyorsanız, bu anda Başlat Kopya düğmesine
tekrar bastığınızda fotokopi derhal başlar.
7
düğmelerine basarak istediğiniz yakınlaştırma oranını seçin ve ardından TAMAM
düğmesine basın.
Sol/Sağ
• Önceden tanımladığınız oranı seçerek belgenin ölçeğini %50 ila %150 arasında değiştirebilirsiniz.
Varsayılan oran %97’dir.
8
Belgeyi harmanlamak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.
• Harmanlama seçildiğinde, sıralama düzenini seçmeniz gerekir; Normal, Reverse.
9
Gerekli tüm seçimler yapıldığında TAMAM düğmesine basın.
• Makinede kağıt kalmadığında, ekranda Load paper and press OK ibaresi görüntülenir. Ek kağıt ekleyin
ve TAMAM düğmesine basın.
Tarih ve saati ayarlama
Makineniz açık ve çalışmaya hazır olduğunda (Bekleme modu), ekranda geçerli tarih ve saat
görüntülenir. Tarih ve saat gönderdiğiniz tüm fakslarda yazdırılacaktır.
1
2
Menü
düğmesine basın.
SET DATE & TIME
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine
basın.
3
Ekranda Date Format göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
4
Europe (D-M-Y)
5
Ekranda Date & Time göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
6
Tarih ve saati ayarlayın. Sol/Sağ düğmelerine basarak imleci hareket ettirebilirsiniz.
veya USA (M-D-Y) seçeneğini tercih etmek için Sol/Sağ dümelerine ve ardından TAMAM
düğmesine basın.
• Geçersiz bir rakam girerseniz, makine uyarı sinyali verir ve bir sonraki adıma geçmez. Bu durumda doğru
rakamı tekrar girmeniz yeterlidir.
• Saat girerken, 24 saat formatında girmelisiniz.
7
Tarih ve saat doğru şekilde göründüğü zaman TAMAM düğmesine basın.
• Ekran ayarlamış olduğunuz tarih ve saati görüntüler ve Bekleme moduna geri döner.
1.6
Ayarlar ve
Kopyalama
Açıklanan adımları uyguladığınız halde bu seçenek seçilebilir değilse servis teknisyeni veya satıcınıza
danışmalısınız.
Bu, alıcı için çok yararlı bir bilgidir. Faksı kimin gönderdiğini ve hangi numaraya yanıt göndermeleri
gerektiğini anlamalarını sağlar.
1
Menü
düğmesine basın.
2
SET SYSTEM ID
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine
AYARLAR VE
KOPYALAMA
Faks numarası/adı ayarlama
3
Ekranda Fax Number göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
4
Makinenizin bağlı olduğu faks numarasını girin.
20 basamak girebilir, bunlar için özel karakterler kullanabilirsiniz (boşluk, artı işareti, vb.)
Sınırlayıcı girmek için, # tuşuna basın.
Artı simgesi (+) girmek için, * tuşuna basın.
Yanlış numara girerseniz, numaraya gitmek ve düzeltmek için Sol/Sağ düğmelerini kullanın.
5
İşlemi tamamladığınızda TAMAM düğmesine basın.
6
Ekranda Fax Name göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
7
Sayı tuşlarını kullanarak faks adını (en çok 40 karakter) girin.
AYARLAR VE
KOPYALAMA
•
•
•
•
AYARLAR VE
KOPYALAMA
basın.
• Özel karakterler (boşluk, artı işareti vb.) kullanabilirsiniz.
Ekrandaki ad doğruysa, TAMAM düğmesine basın.
Harf girme yöntemleri
Bu talimatlar ekranın bir ad girmeniz istediğini varsayar.
1
İstediğiniz harf için uygun düğmeye basın.
• Örneğin O girmek için, 6 düğmesine üç kez basın. Düğmeye her basışınızda, ekran farklı bir harf
gösterir: ilk olarak M, ardından N, sonra O ve son olarak 6.
• Harf listesi ve ilgili düğmeler için, bkz. “Tuş takımı karakter atamaları” sayfa 1.8.
2
Sonraki harfi de aynı yöntemle seçin.
• Yanıp sönen imleç sağa kayar ve ekranda bir sonraki harf görünür.
• Harf 1. adımda bastığınız aynı düğmeye atanmışsa, önce Sol/Sağ düğmelerine basarak imleci taşıyın ve
ardından o düğmeye basın.
Harf girme işlemini tamamladığınızda TAMAM düğmesine basın.
AYARLAR VE
KOPYALAMA
3
AYARLAR VE
KOPYALAMA
AYARLAR VE
KOPYALAMA
• Tamamladığınızda ya da Dur/Temizle düğmesine basıldığında makine Bekleme Moduna döner.
1.7
AYARLAR VE
KOPYALAMA
8
Tuş takımı karakter atamaları
Atanan numaralar, harfler veya
karakterler
Tuş
Tuş
Atanan numaralar, harfler veya
karakterler
1
(Boşluk) 1
6
M N O 6
2
A B C 2
7
P Q R S 7
3
D E F 3
8
T U V 8
4
G H I 4
9
W X Y Z 9
5
J K L 5
0 (Simgeler)
+ - , . ’ / * # & 0
Mürekkep Tasarrufu modunda
Fotokopi/faks alma
Fotokopi çekerken ve faks alırken mürekkep tüketimini en iyi hale getirmek amacıyla makinenizde
Mürekkep Tasarrufu modu vardır.
1
Menü
düğmesine basın.
2
SETUP SYSTEM seçeneğini
belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine
basın.
3
Ink Save
4
On
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine basın.
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine basın.
• Baskı kalitesinin yetersiz olduğunu düşünürseniz, Mürekkep Tasarrufu modunu Off olarak değiştirin ve
yeniden yazdırmayı deneyin.
Zil sesini ayarlama
Makinenizde birkaç zil sesi düzeyi vardır. Tercihlerinize göre ayarlayın.
Makine bekleme modundayken Sol/Sağ düğmelerine basın.
• Düğmeye her basışınızda farklı bir zil çalar.
• 0 ayarı, arama geldiğinde makinenin çalmayacağı anlamına gelir.
Hoparlör sesini ayarlama
Ahizesiz telefondan konuşurken ses ayarını aşağıdaki yöntemle yapabilirsiniz:
1
Hoparlör
(veya Arama) düğmesine basın.
• Bu ayarı konuşurken de yapabilirsiniz.
2
Gerektiği kadar Sol/Sağ düğmelerine basın.
• Düğmeye her basışınızda, sesi yükseltir veya düşürür.
1.8
Bölüm 2
Programlama ve Arama
Telefon araması yapma
Yeni makineniz telefon araması yapmak için çeşitli yollar sunar. Aşağıdakilerden birini kullanabilirsiniz:
•
•
•
•
Ahizeyi Kaldırmadan arama
Telefon Rehberinden arama (Tek Tuşla ve Hızlı arama)
Tekrar arama
Normal telefonlarda olduğu gibi ahizeyle manuel arama
Ahizesiz Telefonla arama
Telefon araması yapmak için ahizeyi kaldırmanız gerekmez. Arama yaparken, Hoparlör (veya Arama)
düğmesine basın ve numaraları girin. Makinenize bağlı olarak, ahizeyi kaldırmanız gerekebilir veya
mikrofondan konuşmayı sürdürebilirsiniz.
SF-370 veya SF-371P modeliniz varsa
• Aramaya cevap verildikten sonra ahizeyi kaldırmanız gerekir.
• Görüşmeyi yakınınızdaki birisiyle paylaşmak isterseniz, ahizeyi kaldırıp Arama düğmesine basın.
Hat bağlı kalır ve herkes görüşmeyi dinleyebilir.
Buna 1 -yönlü görüşme adı verilir.
• 1-yönlü görüşme özelliğini kullanırken, uğultu yapabileceğinden ötürü ahizeyi hoparlörün yanına
koymayın.
Makineniz şu model ise SF-375TP
• Ahizeyi kaldırmanız gerekmez. Aramaya yanıt verildiğinde Kontrol Panelindeki mikofona konuşun.
Telefon Rehberinden arama
Telefon Rehberinden iki tür arama yapılabilir: Tek Tuşla ve Hızlı arama. Numaraları belleğe
programlama yöntemi her ikisi için de aynıdır ancak kayıtlı numaraları arama yönteminiz farklı olabilir.
Tek Tuşla arama yapmak için, tuş takımında bir numarayı (0 ~ 9) basılı tutmanız yeterlidir, numara
çevrilir.
Telefon Rehberinden arama en sık kullandığınız numaralara hızlı erişim sağlar.
Telefon Rehberinden aramayı kullanabilmek için, önce numaraları belleğe programlamanız gerekir.
Numaraları Telefon Rehberine kaydetme
1
Telefon Rehberi
2
New & Edit
düğmesine basın.
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine basın.
• Ekranda Speed [00-99]>## ibaresi görüntülenir.
3
İki basamaklı bir (00 ~ 99) numara girin ve TAMAM düğmesine basın.
• Tek Tuşla arama için 00 ila 09 ve Hızlı arama için 00 ila 99 arasında bir rakam kullanılır.
4
Saklamak istediğiniz telefon/faks numarasını girin (en çok 40 basamak) ve TAMAM düğmesine
basın.
• Numaraların arasına duraklama eklemek için Tekrar Ara / Dur düğmesine basın; ekranda “P” görünür.
• Numara girerken hata yaparsanız imleci basamağın altına taşımak için Sol/Sağ düğmelerini kullanın,
ardından doğru basamağı girin.
2.2
• Bir isim atamak istemiyorsanız, TAMAM düğmesine basarak bu adımı atlayın. Arayan Kimliği servisine
abone olduysanız bir ad girmeniz önerilir.
• Bir ada en çok 20 karakter atayabilirsiniz. Bkz. “Harf girme yöntemleri” sayfa 1.7.
6
Çıkmak için Dur / Temizle düğmesine basın.
Telefon Rehberindeki numaraları düzenleme
1
Telefon Rehberi
2
New & Edit
düğmesine basın.
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine basın.
PROGRAMLAMA
VE ARAMA
Adı girip TAMAM düğmesine basın.
Programlama
ve Arama
5
5
Adı değiştirip TAMAM düğmesine basın.
6
Çıkmak için Dur / Temizle düğmesine basın.
Tek Tuşla arama
1
Faks gönderiyorsanız belgeleri yerleştirin.
2
Numara tuşlarından birini basılı tutun (0 ila 9 arasında).
• Ekranda kısa bir süre ad veya numara görünür ve ardından numara otomatik olarak çevrilir. Çevirme
işleminin sesi hoparlörden duyulur.
• Uzak faks makinesi cevap verdiğinde, belge besleyicisinde bir belge varsa makine belgeyi belleğe tarar ve
iletmeye başlar.
• Faksı belleğe tarama yapmadan doğrudan göndermek için, Send From Memory seçeneğini kapatın.
(Bkz. “Send From Memory” sayfa 6.8.)
• Telefon rehberini yazdırarak her konuma atanan numarayı görebilirsiniz. Bkz. “Rapor yazdırmak”
sayfa 6.4.
• Send From Memory seçeneğinin ayarı ne olursa olsun, çözünürlüğü Super Fine olarak ayarlarsanız, makine
önce numarayı çevirir ondan sonra faksı gönderir.
Hızlı arama
1
Telefon Rehberi
2
Search & Dial
düğmesine basın.
öğesini seçin ve TAMAM düğmesine basın.
• Ekranda Press <, >, A-Z ibaresi görüntülenir.
• İstediğiniz ad (veya numara) görünene kadar Sol/Sağ düğmelerine basın veya istediğiniz adın ilk harflerini
girin.
3
Numarayı çevirmek için TAMAM düğmesine basın.
• Ekranda kısa bir süre ad veya numara görünür ve ardından numara otomatik olarak çevrilir. Çevirme
işleminin sesi hoparlörden duyulur.
• Uzak faks makinesi cevap verdiğinde, belge besleyicisinde bir belge varsa makine belgeyi belleğe tarar ve
iletmeye başlar.
• Faksı belleğe tarama yapmadan doğrudan göndermek için, Send From Memory seçeneğini kapatın.
(Bkz. “Send From Memory” sayfa 6.8.)
• Telefon rehberini yazdırarak her konuma atanan numarayı görebilirsiniz. Bkz. “Rapor yazdırmak”
sayfa 6.4.
• Send From Memory seçeneğinin ayarı ne olursa olsun, çözünürlüğü Super Fine olarak ayarlarsanız, makine
önce numarayı çevirir ondan sonra faksı gönderir.
2.3
PROGRAMLAMA
VE ARAMA
Telefon/faks telefon numarasını değiştirip TAMAM düğmesine basın.
PROGRAMLAMA
VE ARAMA
4
PROGRAMLAMA
VE ARAMA
Düzenlemek istediğiniz iki basamaklı (00 ~ 99) numarayı girin ve TAMAM düğmesine basın.
PROGRAMLAMA PROGRAMLAMA
VE ARAMA
VE ARAMA
3
PROGRAMLAMA
VE ARAMA
• Ekranda Speed [00-99]>## ibaresi görüntülenir.
Telefon Rehberindeki bir numarayı silme
1
Telefon Rehberi
2
Delete
düğmesine basın.
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine basın.
• Ekranda Speed [00-99]>## ibaresi görüntülenir.
3
Silmek istediğiniz iki basamaklı (00 ~ 99) numarayı girin ve TAMAM düğmesine basın.
• “Y” seçeneğini seçin Delete? Y/N sorulduğunda TAMAM seçeneğine basın.
4
Çıkmak için Dur / Temizle düğmesine basın.
Tekrar Arama
En son aranan numarayı veya belleğe en son kaydedilen on özel numaradan birini tekrar
arayabilirsiniz.
Aranan son numarayı tekrar arama
1
Tekrar Ara / Dur
düğmesine basın.
• Numara otomatik olarak çevrilir.
• Yerleştirilmiş belge varsa makine otomatik olarak göndermeye başlar. Kayıtlı numara yoksa makine uyarı
sesi verir.
2
Aramaya yanıt verildiğinde mikrofona konuşun.
• SF-370 veya SF-371P kullanıcısıysanız, ahizeyi kaldırın.
Bellekteki bir numarayı tekrar arama
1
Tekrar Ara / Dur
2
Recent Numbers
düğmesini yaklaşık iki saniye basılı tutun.
öğesini seçin ve TAMAM düğmesine basın.
• Ekranda en son numaralar görünür.
3
Çevirdiğiniz numarayı bulmak için Sol/Sağ düğmelerine basın.
4
Doğru numara göründüğünde Başlat Faks düğmesine basın.
• Yerleştirilmiş belge varsa makine otomatik olarak göndermeye başlar.
Arayan Kimliği servisiyle alınan bir numarayı bulma
Kimi zaman sizi arayanın kim olduğunu bilmek istersiniz. Numarayı veya adı görmek için aşağıdaki
talimatları uygulayın:
1
Tekrar Ara / Dur
düğmesini yaklaşık iki saniye basılı tutun.
2
Caller ID
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine basın.
3
Sol/Sağ
düğmelerine basarak numaralar arasında hareket edin.
• Arayan Kimliği özelliği iki şekilde çalışır. Birinde adla diğerinde de numarayla. Numara Tek Tuşla veya
Hızlı arama konumuna kaydettiğiniz numaraysa ve bu konuma bir isim atadıysanız makine numara yerine
adı gösterir.
2.4
Bölüm 3
Faks Makinesi
Faks gönderme
Buradan başlayarak verilen talimatları uygularsanız faks göndermek son derece basit bir işlemdir.
Talimatlarda belge yerleştirme, çözünürlük/kontrast ve numara çevirme yöntemleri anlatılmaktadır.
Belge yerleştirme
1
Belgelerinizi belge tepsisine baş aşağı, basılı yüzleri size arkasını dönmüş şekilde yerleştirin.
• Belgenizin kuru olmasına ve zımba teli, ataç ve diğer yabancı maddelerden arınmış olmasına dikkat
ediniz.
• Belgelerde ne tür kağıt kullanabileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Kabul edilebilir belgeler”
sayfa 3.2.
2
Belge kılavuzlarını belgenin genişliğine uyacak şekilde
ayarlayın ve 15 sayfadan oluşan belgeyi Otomatik Belge
Besleyici yakalayıp çekene kadar yerleştirin. Belgenin
yerleştirildiğini algıladığında ekranda Document Ready
mesajı görünür.
Belge
Kılavuzu
• Birden fazla sayfa gönderiyorsanız, önce alttaki sayfanın
girmesine dikkat edin. Sayfaların düzgün yerleşmesi için
hafifçe iterek takın.
• Olağandışı kalın veya ince sayfalar yerleştiriyorsanız sayfaları birer birer besleyin. Belge düzgün
beslenmezse Kontrol Panelini açın, belgeyi çıkarın ve yeniden yerleştirmeyi deneyin.
3
Doğru çözünürlük ve kontrastı sırasıyla Alc. Mod/Koyuluk ve Çözünürlük düğmelerine basarak seçin.
Kabul edilebilir belgeler
Belge boyutu
Maks.
Tek sayfa
2 veya daha fazla sayfa
216 mm (G) x 390 mm (U)a
216 mm (G) x 297 mm (U)
Min.
148 mm (G) x 128 mm (U)
Etkin tarama genişliği
Bir kerede yerleştirilebilecek sayfa sayısı
Belge kalınlığı
Kağıt Kalitesi
210 mm
-
en çok 15
0,07 mm ~ 0,15 mm
0,075 mm ~ 0,12 mm
Her iki yüzü kaplamasız
a. A4 kağıt boyundan uzun bir belge gönderirken, her bir sayfayı tarandıktan hemen sonra çıkarmalısınız. Aksi takdirde
belge sıkışır.
Birden çok sayfa olduğunda, belgenin tüm sayfaları aynı boyutta ve kağıt tipinde olmalıdır.
Aşağıdaki özellikleri taşıyan belgeleri GÖNDERMEYE ÇALIŞMAYIN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ıslak
ıslak mürekkep veya tutkal ile kaplı
buruşuk, kıvrılmış veya katlanmış
çok ince (0,07 mm’den ince kalın-pelür, uçak postası kağıdı, vb.)
çok kalın (0,15 mm’den kalın)
kimyasal işlem görmüş (basınca duyarlı kağıt, karbon kaplı kağıt, vb.)
kaplı (kuşe, vb.)
çok küçük veya kısa (etiket, makbuz, vb.)
kumaştan veya metalden yapılmış
Bu belgeleri göndermek için, önce bir büro fotokopi makinesini kullanarak fotokopi çekin ardından
kopyayı gönderin.
3.2
1
Sayfayı yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve belge besleyiciye yerleştirin.
Daha fazla bilgi için bkz. “Belge yerleştirme” sayfa 3.2.
2
Keskinlik ve netliği ayarlamak için gerektiği kadar Çözünürlük düğmesine basın.
• STANDARD normal boyutlu karakterlere sahip basılı veya daktilo edilmiş orijinaller için tatmin edici sonuç
verir.
• FINE çok ayrıntılı olan belgeler için iyidir.
• SUPER FINE son derece ince ayrıntılar içeren belgeler için uygundur. SUPER FINE sadece uzak
makinenin de SUPER FINE özelliği varsa çalışır.
• SUPER FINE modu belleğe taranmış belgeler (yani Akıllı Gönderme, Yayın ve Gecikmeli Faks)
gönderilirken kullanılmaz.
• Belgeyi bellek kullanarak gönderiyorsanız (örneğin yayın, gecikmeli tx), SUPER FINE ayarını seçmiş
olsanız dahi SUPER FINE değişip FINE ayarı geçerli olur.
3
Koyuluğu ayarlamak için gerektiği kadar Alc. Mod/Koyuluk düğmesine basın.
•
•
•
•
NORMAL ayarı elle yazılmış, daktilo edilmiş veya basılı belgelerde tatmin edici sonuç verir.
LIGHTEN koyu baskılar için uygundur.
DARKEN açık renkli baskılarda veya soluk kurşun kalemle yazılmış belgeler için uygundur.
PHOTO fotoğraf veya renkli ya da gri gölgeleri olan diğer belgeler fakslanırken kullanılır.
Photo seçildiğinde, çözünürlük otomatik olarak FINE ayarına gelir.
• Gönderme/kopyalama işlemi yürütülürken, çözünürlük/kontrast otomatik olarak varsayılan ayara döner.
El ile faks gönderme
1
Sayfayı yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve belge besleyiciye yerleştirin.
Daha fazla bilgi için bkz. “Belge yerleştirme” sayfa 3.2.
2
Ahizeyi kaldırın veya Hoparlör düğmesine (ya da Arama) basın.
3
Numara tuşlarını kullanarak karşıdaki faks makinesinin numarasını girin.
4
Faks sesini duyduğunuzda Başlat Faks düğmesine basın.
5
Ahizeyi yerine koyun.
Otomatik olarak faks gönderme
Otomatik olarak faks gönderebilmek için, Hızlı arama konumlarında kayıtlı numaralarınız olmalıdır.
Tek Tuşla arama veya Hızlı Arama aboneliğiyle ilgili bilgi için, bkz. “Numaraları Telefon Rehberine
kaydetme” sayfa 2.2.
1
Sayfayı yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve belge besleyiciye yerleştirin.
Daha fazla bilgi için bkz. “Belge yerleştirme” sayfa 3.2.
2
Tek Tuş veya Hızlı arama konumunu girin.
Hızlı arama kullanıyorsanız, TAMAM düğmesine basmanız gerekir.
• Makine belgeyi belleğe tarar ve iletime başlar. Send From Memory seçeneğini kapattıysanız, makine önce
numarayı çevirir ardından gönderme işlemini yapar.
3.3
FAKS MAKINESI
FAKS MAKINESI
Çözünürlük ve kontrastı ayarlama
Faks Makinesi
Daktilo, keçeli kalem, siyah mürekkep veya LaserWriter ile yazılmış belgeler göndermenizi öneririz.
Kağıt beyaz veya çok açık renk olmalı, mukavva gibi ağır olmamalıdır.
Çizgili kağıt üzerindeki mavi çizgiler kaliteli fakslanmaz. Belgelerde ne tür kağıt kullanabileceğinizle
ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Kağıt tipi ve boyutları” sayfa 1.5. Normal belgeler gönderirken/
kopyalarken, çözünürlük ve kontrastı ayarlamanız gerekmez.
Fotoğraf gibi olağandışı kontrast özelliklerine sahip belgeler gönderirken/kopyalarken, belgelerin
yüksek kaliteli iletimle gönderilmesi için çözünürlük ve kontrastı ayarlayabilirsiniz.
FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI
Belge çözünürlük ve kontrastını ayarlama
• Makinenizi otomatik olarak Gönderme Onayı yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için
bkz. “Sending Confirm” sayfa 6.4.
Otomatik tekrar arama
Faks gönderirken, çevirdiğiniz numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa, makine en çok iki kere daha
üç dakikada bir numarayı otomatik olarak tekrar aramaya çalışır.
Tekrar aramadan önce ekranda To redial now, press Start Fax görüntülenir.
Numarayı hemen tekrar aramak için, Başlat Faks düğmesine basın.
Tekrar aramayı iptal etmek için Dur / Temizle düğmesine basarsanız makine Bekleme moduna geri
döner.
Faks alma
Faks almadan önce, faksı alabilmek için desteklenen kağıt türlerinden birini yerleştirmeyi unutmayın.
Kullanabileceğiniz kağıt türleriyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Kağıt tipi ve boyutları” sayfa 1.5.
Alma modları
Faks makinenizde çeşitli alma modları vardır; FAX, TEL, AUTO, TAM4 ve DRPD. DRPD Modu için,
öncelikle bkz. “DRPD Mode” sayfa 6.9. SF-375TP kullanıcısıysanız, TAM modunu seçmek üzere Yanıt
düğmesine basmanız gerekir. Alc. Mod/Koyuluk düğmesine basmayın. Belge yerleştirilmemişken Alc.
Mod/Koyuluk düğmesine basarak alma modunu değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda alma modlarının
çalışma biçimi açıklanmaktadır:
Alma modu
FAX
Modeliniz
Tümü
Çalışma biçimi
Makine gelen bir aramayı yanıtlar ve hemen faks alma
moduna geçerek gelecek faksı bekler.
Referans bölüm
FAX modunda alma
sayfa 3.5.
TEL
Otomatik faks alma kapalıdır. Yalnızca el ile Başlat Faks TEL modunda alma
düğmesine basarak faks alabilirsiniz.
sayfa 3.5.
AUTO
Faks makineniz, sizin belirlediğiniz sayıda zil
AUTO modunda alma
çalmasının ardından otomatik olarak faksları yanıtlar.
sayfa 3.5.
Makine faks sinyali almazsa, bunun bir telefon araması
olduğunu belirtmek için başka bir zil sesi çalar. Aramayı
yanıtlamak için ahizeyi kaldırmanız gerekir. Faks
makinenizdeki ahizeyi kaldırmazsanız, makine
otomatik alma moduna geçer.
TAM
SF-375TP Makineniz arayanlara bir selamlama mesajı çalar,
bundan sonra arayan makinenize bir mesaj bırakabilir
veya faks gönderebilir.
TAM modunda alma
(yalnızca SF-375TP)
sayfa 3.5.
Faks hattını telefon görüşmeleri için nadiren kullanıyorsanız, FAX veya AUTO modunu seçerek
makinenizi faksları otomatik alacak şekilde ayarlayın.
4. Yalnızca SF-375TP.
3.4
TEL modunda alma
Makineyi TEL Moduna ayarlamak için, Tel Mode görüntülenene kadar Alc. Mod/Koyuluk düğmesine tekrar
tekrar basın.
Bekleme Modunda, ekranın sağ köşesinde TEL görünür.
1
Telefon çaldığında ahizeyi kaldırıp yanıtlayın.
Makineniz SF-375TP ise ve önceden tanımlanan sayıda5 zil çalmasından sonra aramayı
yanıtlamazsanız, YANIT Selamlama mesajı çalınır.
2
Faks sesi duyarsanız veya karşı taraftaki kişi belge almanızı isterse Başlat Faks düğmesine basın.
Yerleştirilmiş belge olmamasına dikkat edin, aksi takdirde “Send” görünür ve belge arayanın
faksına gönderilir.
3
Ahizeyi yerine koyun.
AUTO modunda alma
Makineyi AUTO Moduna ayarlamak için, Auto Mode görüntülenene kadar Alc. Mod/Koyuluk düğmesine
tekrar tekrar basın.
• Bekleme Modunda, ekranın sağ köşesinde AUTO görünür.
• Bir arama geldiğinde, makine yanıtlar. Faks alınıyorsa, makine alma moduna geçer. Makine bir faks sinyali
algılamazsa, bunun bir telefon çağrısı olduğunu belirtmek için çalmaya devam eder. Aramayı yanıtlamak
için ahizeyi kaldırmanız gerekir, aksi takdirde yaklaşık 25 saniye sonra makine otomatik alma moduna
geçer.
TAM modunda alma (yalnızca SF-375TP)
SF-375TP kullanıcısıysanız, TAM Modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Alc. Mod/Koyuluk
düğmesine değil Yanıt düğmesine basmanız gerekir. TMA Modunu açmak için Yanıt düğmesine
bastığınızda, makine mesajı çaldıktan sonra Bekleme moduna döner. Ekranın sağ köşesinde TAM
görünür ve Yanıt düğmesi yanar.
• Bir arama geldiğinde, makine aramayı YANIT selamlama mesajıyla yanıtlar.
• Makine arayanın mesajını kaydeder. Faks sesi algılanırsa, makine alma moduna geçer.
• Selamlama mesajı çalınırken veya gelen mesaj kaydedilirken, ahizeyi kaldırarak karşıdaki kişiyle
konuşabilirsiniz. Kayıt sırasında bellek dolarsa, makineniz bir uyarı sesi verir ve hattı keser. İstemediğiniz
mesajları silerek bellekte yer açana kadar makine telesekreter işlevi göremez.
• Arayanın mesajı kaydedilirken elektrik kesintisi olursa, mesaj kaydedilmez.
• Gelen bir mesajı (ICM) kaydederken, aynı hatta bulunan başka bir telefondan bir arayanla konuşmak
isterseniz, ahizeyi kaldırın ve “#” (kare) ve “*” (yıldız) tuşlarına basın.
5. İngiltere: 20, diğer ülkeler: 13
3.5
FAKS MAKINESI
FAKS MAKINESI
• Bekleme Modunda, ekranın sağ köşesinde FAX görünür.
• Bir arama geldiğinde, makine ikinci çalmadan sonra yanıtlar ve faksı otomatik olarak alır. Alma
tamamlandığında makine Bekleme moduna döner.
• “Rings to Answer” seçeneğini değiştirmek isterseniz, bkz. “Rings To Answer” sayfa 6.8.
Faks Makinesi
Makineyi FAX moduna ayarlamak için Fax Mode görüntülenene kadar Alc. Mod/Koyuluk düğmesine tekrar
tekrar basın.
FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI FAKS MAKINESI
FAX modunda alma
DRPD modunda alma
DRPD’nin açılımı bir telefon şirketi servisi olan Distinctive Ring Pattern Detection, yani Ayırt Edici Zil
Düzeni Algılamadır. Kullanıcının birkaç farklı telefon numarasını yanıtlamak için tek bir telefon hattını
kullanmasına olanak tanır. DRPD modunda faks alabilmek için, öncelikle DRPD ayarını yapmalı ve
etkinleştirmelisiniz. DRPD modunu etkinleştirdikten sonra FAX, TEL ve AUTO gibi Alc. Mod/Koyuluk
düğmesine basılarak seçilebilen alma modlarından biri olabilir. DRPD’yi ayarlamak için, bkz. “DRPD
Mode” sayfa 6.9.
Ekranda DRPD Mode görünene kadar Alc. Mod/Koyuluk düğmesine tekrar tekrar basın.
• Makine artık programlandığı şekilde faksları ve aramaları yönetebilir.
• Bekleme Modunda, ekranın sağ köşesinde DRPD görünür.
Faks numaranızı yeniden atadığınızda ya da makineyi başka bir telefon hattına bağladığınızda DRPD’nin
yeniden ayarlanması gerekir. DRPD ayarlandıktan sonra, makinenin faks sesini yanıtladığını doğrulamak için
faks numaranızı yeniden arayın, daha sonra makinenin normal telefon aramasını da yanıtladığını doğrulamak için
aynı hatta atanmış farklı bir numarayı arayın.
3.6
Bölüm 4
Telesekreter
Bu bölüm yalnızca SF-375TP kullanıcılarına yöneliktir.
Bu bölümde TAM selamlama mesajını kontrol etme, gelen aramaları izleme, mesajları
dinleme/silme ve makinenize uzak telefondan erişme yöntemlerini öğreneceksiniz. Bu
bölümdeki tüm talimatlar faks makinenizin TAM moduna ayarlandığını varsayar. SF-375TP,
kayıt ortamı olarak elektronik bellek kullanır. Kayıt süresi mesajın içeriğine bağlıdır. Toplam
kayıt süresi (TAM Selamlama + ICM) yaklaşık 30 dakikadır.
Tam mesajınızı kaydetme
TAM mesajı, bir arama geldiğinde ve makine TAM modundaysa çalan bir selamlama mesajıdır. Alma
modlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “TAM modunda alma (yalnızca SF-375TP)” sayfa 3.5.
1
Uyarı sesi duyana kadar Selamlama düğmesini basılı tutun.
2
Ekranda Record ibaresini gördükten sonra Kontrol Panelindeki mikrofona 30 cm mesafeden
konuşun.
• 20 saniye kadar sürebilen bir mesaj kaydedebilirsiniz.
• Uzun süreli mesaj nedeniyle gelen fakslarda sorun yaşamamak için, süresi 15 saniyeyi geçmeyen bir
mesaj kaydetmeniz önerilir.
• Süre dolmadan kaydı durdurmak isterseniz Dur/Temizle ya da Selamlama düğmesine basın.
• Mesaj kaydedildikten sonra, makine kısa bir süre mesajın kaydedildiği tarihi ve saati görüntüler. Ardından,
mesaj otomatik olarak devreye girdiğinde geçen süreyi görüntüler.
TAM mesajınızı kontrol etme
Makineniz TAM Modundayken arama gelirse TAM mesajı devreye girer.
Selamlama
düğmesine basın.
• Ekran, mesajın kaydedildiği saati görüntüler. Ekran ardından mesaj dinletilirken saniyeleri sayar.
Gelen aramayı izleme
Arayan kişi tarafından rahatsız edilmek istemediğiniz durumlarda Arama İzleme özelliği yararlıdır.
Bu özelliği kullanabilmek için, önce TAM Seçeneklerinde Call Monitoring (Arama İzleme) öğesini
ON (AÇIK) olarak ayarlamanız gerekir. Bu özelliğin açılıp kapatılması hakkında bilgi edinmek için,
bkz. “Call Monitor” sayfa 6.9.
1
Arama izleme seçeneği açıksa ve gelen mesaj kaydediliyorsa, hoparlörden arayanın sesini
duyarsınız.
2
Arayanla konuşmak için ahizeyi kaldırın.
• Makine arayanın mesajını kaydetmeyi durdurur ve doğrudan arayanla konuşursunuz.
• Arayanın mesajı kaydedilirken elektrik kesintisi olursa, mesaj kaydedilmez.
4.2
düğmesine basmanız yeterlidir.
• Makine kısa bir süre kaydedilme saatini gösterir ve mesajı dinletmeye başlar. Bu işlem tüm YENİ mesajlar
için tekrarlanır.
• Ekranda 50s(01/03) göründüğünde, “01” dinletilmekte olan arayan mesajıdır “03” ise bellekteki yeni arayan
mesajların toplam sayısıdır. “50s” devredeki mesajın süresidir. Mesaj dinlendikçe bu süre geri sayar.
Tüm mesajları dinleme
Uyarı sesi duyana kadar Oynat/Kayıt düğmesini basılı tutun.
• Tüm mesajlar dinlenir. Ekran kısa bir süre her mesajın kaydedildiği saati gösterir ve ardından kaydedilmiş
TÜM mesajları çalar.
• Ekranda 50s(01/03) göründüğünde, “01” dinletilmekte olan arayan mesajıdır, “03” ise bellekteki arayan
mesajların toplam sayısıdır. “50s” devredeki mesajın süresidir. Mesaj dinlendikçe bu süre geri sayar.
• Son mesajdan önce durmak için Dur/Temizle veya Oynat/Kayıt düğmesine basın. Mesaj dinlenirken, ekran
bazı yararlı bilgiler gösterir.
Geri veya ileri atlama
(1) düğmesine basın.
• Son mesajı dinlerken
(1) düğmesine basarsanız, makine mesajı tekrar çalar.
• Makinenin bir önceki mesaja atlaması için
düğmesine (1) iki kez basmanız gerekir.
İleri atlama
Bir mesaj dinlerken
(3) düğmesine basın.
• Makine bir sonraki mesaja atlar ve mesajı dinletir.
• Son mesajı dinlerken
(3) düğmesine basarsanız, makine uyarı sesi verir ve Bekleme moduna döner.
4.3
TELESEKRETER
TELESEKRETER
Bir mesaj dinlerken
TELESEKRETER
Geri atlama
TELESEKRETER TELESEKRETER
Oynat/Kayıt
TELESEKRETER
Yeni alınan arayan mesajlarını dinleme
TELESEKRETER
Dinlenmemiş mesajlar olduğunda, Yanıt düğmesi yanıp söner ve yeni mesajlarınız olduğunu belirtir,
örneğin, New: 1 ICM: 3. (“New: 1” bir yeni mesajınız olduğunu belirtir ve “ICM: 3” toplamda kaydedilmiş gelen
üç adet mesajınız olduğunu ifade eder.)
Telesekreter
Mesajları dinleme
Dinlediğiniz eski mesajları silme
Mesajlar kaydedildikçe makinenizin belleği dolar. Dinlemiş olduğunuz eski mesajları silerek yeni
mesajlar için yer açın. Kayıt sırasında bellek dolarsa, makineniz bir uyarı sesi verir ve hattı keser.
İstemediğiniz mesajları silerek bellekte yer açana kadar makine telesekreter işlevi göremez. Eski
mesajları silmeniz bu nedenle gereklidir.
Seçili bir mesajı silmek
Mesaj çalarken Sil düğmesine basın.
• DİKKATLİ OLUN! Mesaj çalınırken Sil düğmesine bastığınızda, artık hiçbir şekilde bu komutu geri alamaz
ve mesajı kurtaramazsınız.
• Seçilen mesaj silinir ve ekranda Erasing ibaresi görüntülenir.
Kayıtlı tüm mesajları silmek
1
Sil
düğmesine basın. Ekranda, TÜM mesajları silmek isteyip istemediğiniz sorulur.
2
Eminseniz TAMAM düğmesine basın.
• Erasing ibaresi görüntülenerek bellekteki tüm mesajlar silinir.
• Tüm mesajları silmek istemezseniz, sorulduğunda Dur/Temizle düğmesine basın, makine Bekleme
moduna döner.
4.4
Tuşlu bir telefondan faks makinenizi arayın.
2
Makine selamlama mesajıyla yanıtladığında Uzak Parolanızı girin.
• Makine doğru parolayı algıladığında, iki kısa bip sesi duyarsınız (onay sesi).
3
Saniye içinde işlemle ilgili 15 Uzak Komutu girin.
• Belirtilen işlem tamamlandığında, kısa bir bip sesi duyarsınız. Bundan sonra başka bir işlem için başka bir
komut girebilirsiniz. Makine komutunuza karşılık verirken bir uzak kod girerseniz, birim yapılmakta olan
işlemi durdurur ve yeni işlemi yapar. Uzak Komutlar ile ilgili olarak, bkz. “Uzaktan komutları kullanma”
sayfa 4.5.
4
Uzak oturumu kapatmak için #0 tuşlarına basın.
“#0” girmezseniz, makineniz birkaç dakika kapatmayabilir.
Uzaktan komutları kullanma
Aşağıdaki tabloda uzaktan işlem için hangi Uzak Komutu girmeniz gerektiği anlatılmaktadır:
Kod
İşlem
#0
Uzaktan kumanda modundan çıkar.
#1
Bir mesaj geri atlar. Makine geçerli mesajı atlar ve bir önceki mesajı çalar.
#2
Yeni mesajları dinletir. Makine bip sesi verir ve mesajları birer birer dinletir. Mesaj devredeyken,
makine yeni komutu bekler. Sonraki mesajı dinlemek için 15 saniye içinde * tuşuna basın. Mesaj
yoksa, makine dört kez bip sesi verir ve yeni bir komutun girilmesini bekler.
#3
Bir mesaj ileri atlar. Makine geçerli mesajı atlar ve bir sonraki mesajı devreye girer.
#4
TAM mesajını değiştirir. Komutu girdikten sonra, ahizeye konuşun. Bitirdiğinizde, # tuşuna basın.
Kayıt süreniz biterse, makine durup mesajı çalar.
#5
Tüm mesajları dinletir. Makine bip sesi verir ve mesajları birer birer dinletir. Mesaj devredeyken,
makine yeni komutu bekler. Sonraki mesajı dinlemek için 15 saniye içinde * tuşuna basın. Mesaj
yoksa, makine dört kez bip sesi verir ve yeni bir komutun girilmesini bekler.
#6
Çağrı Selamlama mesajını değiştirir. Makine bip sesi verir ve yeni mesaj kaydetmek için hazırdır.
Ahizeye konuşun. Bitirdiğinizde, # tuşuna basın.
#7
Dinletilmekte olan mesajı siler ve bir sonraki mesajı çalar.
#8
TAM modunu açar/kapatır. TAM modu açıldığında makine selamlama mesajını çalar. Bundan
sonra #8 tuşlarına her basışınızda, TAM modu kapatılır ve tekrar açılır.
#9
Tüm mesajları siler.
*
#5 veya #2 komutunu girdiyseniz bir sonraki ICM mesajını çalar.
#*
Faks makinesini yanıt modundan çıkarır. Bu kodu, faks makinenizle aynı hatta bağlı dahili
telefonda kullanılır.
4.5
TELESEKRETER
TELESEKRETER
TELESEKRETER
1
Telesekreter
Makineye erişme
TELESEKRETER
Makinenizi uzak bir telefondan kullanmak için, beş karakterli bir uzak Parolası girmeniz gerekir. Uzak
Parolası fabrikada “#139#” olarak ayarlanmış gelir, parolayı Kullanıcı Seçeneklerinden istediğiniz
herhangi bir sayıyla değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. “Remote Password” sayfa 6.9.
TELESEKRETER
Telesekreteri kullanmak için makinenin Kontrol Panelinde olmanız gerekmez. Tuşlu bir telefonunuz
varsa, bulunduğunuz yer neresi olursa olsun mesaj dinleme gibi birçok özelliği kullanabilirsiniz.
TELESEKRETER TELESEKRETER
Telesekreteri uzak telefondan kullanma
Bölüm 5
Gelişmiş Faks
Bu bölümde makinenizin gelişmiş faks seçeneklerini kullanmayı öğreneceksiniz. Örneğin, aynı
belgeleri birçok farklı konuma gönderme (Yayın) veya makinenizi önceden ayarlanmış bir
zamanda faks gönderecek şekilde ayarlamayı (Gecikmeli Faks) öğreneceksiniz.
Yayın
Yayın özelliğiyle, makinenizi belgeleri otomatik olarak tarayıp bir dizi farklı alıcıya gönderecek şekilde
programlayabilirsiniz. Yayın tamamlandıktan sonra, belgeler otomatik olarak bellekten silinir.
1
Belgeyi yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve makineye yerleştirin.
2
Menü
3
ADVANCED FAX
düğmesine basın.
seçeneğini belirlemek üzere Sol/Sağ düğmelerine ve ardından TAMAM düğmesine
basın.
4
Sol/Sağ
düğmelerine basarak Set Broadcasting seçin ve TAMAM düğmesine basın.
5
Faks numarasını girin.
• Tek Tuş veya iki basamaktan oluşan Hızlı arama konum numarası girebilirsiniz.
• Bir işe 5 faks numarası girebilirsiniz.
6
Ekranda doğru numara göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
• Göndermek istediğiniz başka hedefler varsa, Another? Y/N diye sorulduğunda “Y” seçimini yapın ve TAMAM
düğmesine basın, ardından 5. adımdan sonrasını tekrarlayın.
• Tüm numaraları girmeyi tamamladıysanız, “N” yanıtını verin ve TAMAM düğmesine basın.
7
Başlat Faks
düğmesine basın.
• Belge iletilmeden önce belleğe taranır.
Gecikmeli faks
Makinenizi, faksı daha sonra, siz yokken gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefon ücretleri
gündüze göre daha düşük olduğundan, normal olarak gece faks göndermek daha ucuzdur.
1
Belgeyi yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve makineye yerleştirin.
2
ADVANCED FAX
görünene kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine
basın.
3
Sol/Sağ
düğmelerine basarak Set Delayed Fax seçin ve TAMAM düğmesine basın.
4
Faks numarasını girin.
• Tek Tuş veya iki basamaktan oluşan Hızlı arama konum numarası girebilirsiniz.
• Bir işe 5 faks numarası girebilirsiniz.
5
Numara ekranda göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
• Göndermek istediğiniz başka hedefler varsa, Another? Y/N diye sorulduğunda “Y” seçimini yapın ve TAMAM
düğmesine basın, ardından 5. adımdan sonrasını tekrarlayın.
• Tüm numaraları girmeyi tamamladıysanız, “N” yanıtını verin ve TAMAM düğmesine basın.
6
İletimi adlandırmak istiyorsanız, adı girin.
İstemiyorsanız, bu adımı atlayın.
7
TAMAM
8
İletimin başladığı saati 24 saat biçiminde girin.
düğmesine basın.
• Örneğin, akşam 10:30 için 2230 girin.
9
Saat ekranda göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
• Belge iletilmeden önce belleğe taranır ve programlanan saatte gönderilir.
5.2
Belge Kimliğini girin (numara tuşlarını kullanarak en çok 15 karakter).
• Belge belleğe taranır.
• Sık kullanılanlara üç adetten fazla kayıt yaparsanız “Exceeded Job Memory” mesajı görüntülenir.
Kayıtlı belgeleri silme
1
Ard arda Sık Kullandıklarım düğmesine basın ve Delete göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
2
Kayıtlı belgelerin birini veya tamamını silmeyi seçebilirsiniz.
3
Sol/Sağ düğmelerine basarak silinecek belgeyi seçin ve doğru belge Kimliği görüntülendiğinde
düğmesine TAMAM basın.
• Belge silinir.
Kayıtlı belgeleri gönderme
1
Ard arda Sık Kullandıklarım düğmesine basın ve Send göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ düğmelerine basarak gönderilecek belgeyi seçin ve doğru belge Kimliği görüntülendiğinde
TAMAM
düğmesine basın.
3
Faks numarasını girin.
4
Ekranda doğru numara göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
• Göndermek istediğiniz başka hedefler varsa, Another? Y/N diye sorulduğunda “Y” seçimini yapın ve TAMAM
düğmesine basın, ardından 3 adımdan sonrasını tekrarlayın.
Kayıtlı belgeleri yazdırma
1
Ard arda Sık Kullandıklarım düğmesine basın ve Print göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
2
düğmelerine basarak yazdırılacak belgeyi seçin, kayıtlı belgeyi yazdırmak için biri veya
tümünü seçebilirsiniz ve doğru belge Kimliği görüntülendiğinde TAMAM düğmesine basın.
Sol/Sağ
• Belge yazdırılır.
5.3
GELIŞMIŞ FAKS
3
Gelişmiş Faks
Ard arda Sık Kullandıklarım düğmesine basın ve Save göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
GELIŞMIŞ FAKS
2
GELIŞMIŞ FAKS
Belgeyi yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve makineye yerleştirin.
GELIŞMIŞ FAKS
1
GELIŞMIŞ FAKS
Belgeleri kaydetme
GELIŞMIŞ FAKS
Sık Kullanılanlar sık sık faksladığınız belgeleri kaydedip orijinalleri olmadan seçtiğiniz faks
numaralarına göndermenize olanak tanır. Belleğe bir belge kaydedin ve belgeye bir Kimlik adı verin.
Bu özelliği kullanırken, Alc. Mod/Koyuluk düğmesine basarak kontrastı PHOTO olarak ayarlamak
desteklenmez.
GELIŞMIŞ FAKS
Sık Kullanılanları Kullanma
Yoklama
Yoklama, sizin veya uzak faks makinesinin bir belgeyi almanıza olanak tanır. Bu özellik, gönderilecek
belgesi olan kişi ofisten çıkacaksa yararlıdır. Belgeyi daha sonra almak isteyen kişi orijinalin
bulunduğu makineyi arar ve belgenin gönderilmesini talep eder. Başka bir deyişle orijinalin bulunduğu
makineden “istekte bulunur”.
Gönderme yoklama ayarı
Faks makinenizi, ofiste bulunmadığınız bir zamanda uzaktaki bir makine tarafından istendiğinde belge
gönderecek şekilde programlayabilirsiniz.
1
Belgeyi yüzü aşağı gelecek şekilde çevirin ve makineye yerleştirin.
2
Ard arda Menü düğmesine basın ve ADVANCED FAX göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
3
Sol/Sağ
4
Yoklama kodunuzu girin ve TAMAM düğmesine basın.
düğmelerine basarak Set Polling Send seçin ve TAMAM düğmesine basın.
• Yoklama kodu belgenizin yetkili olmayan bir kişi tarafından alınmasını önler.
• Makineniz belgeleri belleğe taramaya başlar ve ekranda POLLING SEND görüntülenir. Alma modu TEL
olarak ayarlanmışsa, makine bu ayarı yoklama için otomatik olarak FAX moduna getirir.
• Yoklama kodu fabrikada 0000 olarak ayarlanmıştır ve bu, bir yoklama kodu olmadığı anlamına
gelmektedir.
• Yoklama yapıldığında, bellekteki sayfa otomatik olarak silinir ve alma modu yoklama ayarından önceki
duruma döner. Yoklama Göndermeyi iptal etmek için, bkz. “Programlanmış bir işi iptal etmek” sayfa 5.4.
Alma yoklama ayarı
1
Ahizeyi kaldırın veya Hoparlör (ya da Arama) düğmesine basın ve Yoklama Gönder durumundaki
uzak makinenin telefon numarasını girin.
2
Uzak makineden bir faks sesi duyduğunuzda Menü düğmesine basın.
• Ekranda To poll documents press Start Fax ibaresi görüntülenir.
3
Başlat Faks
düğmesine basın.
4
Belgeyi almak için Yoklama Kodunu girin ve TAMAM düğmesine basın.
• Makine belgeyi almaya başlar ve yazdırır.
Bütün faks makinelerinde yoklama yeteneği bulunmayabilir ve kimi zaman farklı üreticilere ait faks makineleri
arasında yoklama uyumsuzluğu ortaya çıkabilir.
Programlanmış bir işi iptal etmek
Programlanmış tüm işler ayarlandıktan sonra bellekte kalır. Bellekte daha fazla yer açmak için
programlanmış işler arasında gereksiz olanları iptal edin.
1
Ard arda Menü düğmesine basın ve ADVANCED FAX göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
düğmelerine basarak Cancel Schedule seçin ve TAMAM düğmesine basın.
3
Sol/Sağ
düğmelerine sürekli basarak iptal etmek istediğiniz bellekte tutulan iletimi seçin.
4
Seçili programı iptal etmek için TAMAM düğmesine basın.
5.4
GELIŞMIŞ FAKS
Faks veya mesaj iletme
GELIŞMIŞ FAKS
Faks iletme
Eviniz veya ofisinizde olmadığınızda önemli faksları kaçırmak zorunda değilsiniz. Makineniz yeni
konumunuzdaki bir faks makinesine istediğiniz faksı iletebilir ve ayrıca geri döndüğünüzde
incelemeniz için bir kopyasını da yazdırabilir.
2
Sol/Sağ
GELIŞMIŞ FAKS
düğmelerine basarak Set Fax Forward seçin ve TAMAM düğmesine basın.
Sol/Sağ düğmelerine her basışınızda ekranda Off, Forward veya Forward & Print görünür.
• Off: Faks iletmeyi devre dışı bırakır.
• Forward: Yeni konumunuza faks iletir.
• Forward & Print: Faksı yeni konumunuza iletir ve yazdırır.
3
Forward
ya da Forward & Print seçimini yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basın.
4
Faks numarasını girip TAMAM düğmesine basın.
5
Başlangıç saatini girin ve TAMAM düğmesine basın.
6
Bitiş saatini girin ve TAMAM düğmesine basın.
Modeliniz
Alma modu
Durum
SF-370/SF-371P
Faks
-
SF-375TP
TAM
TAM mesajı kaydedildi
Faks
TAM mesajı yok
Gelişmiş Faks
• Makine Bekleme moduna döner ve Faks İlet başlangıç saatinde ekranda FWD görünür ve bitiş saatine
kadar her faks yeni konumunuza iletilir.
• İletme süresi boyunca, alma modu geçici olarak değişir:
Mesaj İletme (yalnızca SF-375TP modelinde)
Ard arda Menü düğmesine basın ve SETUP TAM göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
GELIŞMIŞ FAKS
Ofiste veya evde olmadığınızda makinenize bırakılan yeni mesajların bildirilmesini istiyorsanız
makinenizde bulunan Mesaj İletme özelliğini kullanmanız gerekir.
1
GELIŞMIŞ FAKS
Ard arda Menü düğmesine basın ve ADVANCED FAX göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
düğmelerine basarak Message Forward seçin ve TAMAM düğmesine basın.
Sol/Sağ düğmelerine her basışınızda ekranda Off veya On görünür.
GELIŞMIŞ FAKS
• Off: Mesaj iletmeyi devre dışı bırakır.
• On: Yeni konumunuza mesaj iletir.
3
On
seçimini yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basın.
4
Faks numarasını girip TAMAM düğmesine basın.
Daha önce Çağrı OGM’si kaydettiyseniz, makine değiştirmek isteyip istemediğinizi sorar.
Kayıtlı OGM yoksa, makine OGM kaydı isteyip istemediğinizi sorar.
5
Selamlamayı değiştirmek veya kaydetmek için TAMAM düğmesine basın ve mikrofona konuşun.
Olduğu gibi kalmasını istiyorsanız, Dur/Temizle düğmesine basın.
5.5
GELIŞMIŞ FAKS
1
Alınan faks uzak bildirimi (yalnızca SF-375TP
modelinde)
Eviniz veya ofisinizde olmadığınızda önemli faksları kaçırmak zorunda değilsiniz. Yeni faks geldiğinde
makineniz seçtiğiniz kayıtlı bir numarayla sesli mesaj gönderebilir.
1
Ard arda Menü düğmesine basın ve ADVANCED FAX göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
düğmelerine basarak Set Fax Notice seçin ve TAMAM düğmesine basın.
Sol/Sağ düğmelerine her basışınızda ekranda Off veya On görünür.
• Off: Otomatik faks bildirimini devre dışı bırakır.
• On: Numarayı çevirir ve yeni faks geldiğini bildirmek üzere sesli mesaj bırakır.
3
On
4
Telefon numarasını girip TAMAM düğmesine basın.
Daha önce Faks otomatik bildirim OGM’si kaydettiyseniz, makine değiştirmek isteyip
istemediğinizi sorar.
Kayıtlı OGM yoksa, makine OGM kaydı isteyip istemediğinizi sorar.
5
OGM’yi değiştirmek veya kaydetmek için TAMAM düğmesine basın ve mikrofona konuşun.
Olduğu gibi kalmasını istiyorsanız, Dur/Temizle düğmesine basın.
5.6
seçimini yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basın.
Bölüm 6
Özel Özellikler
Duraklama ekleme
Bazı özel telefon sistemlerinde, dışarıdaki bir numarayı arayabilmek için bir çıkış kodu çevirmeniz
(örneğin, 9) ve ikinci bir çevir sesi işitmeniz gerekir. Bu tür durumlarda, Tek Tuşla arama veya Hızlı
arama gibi bir Otomatik Arama kaydı yaparken numaraya bir duraklama eklemeniz gerekir.
Otomatik Arama ayarı sırasında numara sorulduğunda, şu prosedürü uygulayın:
Numara girerken Tekrar Ara / Dur duraklama eklemek için düğmesine basın.
• Tekrar Ara / Dur düğmesine bastığınız anda “P” eklenir. Daha uzun bir duraklama istiyorsanız, istediğiniz
kadar Tekrar Ara / Dur düğmesine basın.
Arayan Kimliği Özelliğini Kullanma
Arayan Kimliği sistemi, aranan kişilerin arayanların numaralarını veya adlarını görebilmesini sağlar.
Arayan Kimliği sistemlerine abone olduktan sonra, makineniz arayan bilgilerini görüntüleyebilir.
Arayan Kimliği özelliğini açmak için:
1
SETUP SYSTEM görünene
kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine
basın.
2
Sol/Sağ
düğmelerine basarak Caller ID seçin ve TAMAM düğmesine basın.
3
İstediğiniz seçimi yapıp TAMAM düğmesine basın.
• On: Arayan Kimliği özelliğini etkinleştirir.
• On /w Junk Fax: Arayan Kimliği özelliğini etkinleştirir ve kayıtlı tüm faksları istenmeyen faks olarak yok sayar
(bkz. “İstenmeyen faks numaralarını kaydetme/silme” sayfa 6.5).
• Off: Arayan Kimliği özelliğini etkisiz hale getirir.
NOT: Arayan Kimliği sisteminin desteklenip destelenmemesi bulunulan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Sessiz özelliğinin kullanımı
Ahizesiz telefonla veya ahizeyle konuşurken, gizlilik amacıyla konuşma sesinizin karşı tarafa gitmesini
önlemek için kesilmesini isteyebilirsiniz.
Aramanın sesini kesme
Konuşurken Sessiz düğmesine basın.
• Ekranda MUTE modu gösterilerek özelliğin etkin olduğu belirtilir.
Sessiz durumundan çıkmak
Görüşmeye devam etmek için Sessiz düğmesine basın.
6.2
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Görüşmeyi kaydetme (yalnızca SF-375TP
modelinde)
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Ahizesiz telefonla konuşurken konuyu takip edebilmek için görüşmeyi kaydetmek isteyebilirsiniz.
Makinenizde bu amaca yönelik kolaylık sağlanmıştır.
Görüşmeyi kaydetmek
Konuşurken Oynat/Kayıt düğmesine basın.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
• Makine görüşmeyi kaydetmeye başlar ve bellek dolana kadar sınırsız süreyle kayıt yapabilir.
• Kaydedilen görüşme ICM gibi algılanacaktır.
Kaydı durdurmak
Kaydı durdurmak için Dur/Temizle düğmesine basın.
Alarm, tuş ve uyandırma seslerini ayarlayabilirsiniz.
SETUP SOUND görünene
kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine basın.
• Ekranda ayarlayabileceğiniz üç seçenek görünür: Wakeup Sound, Alarm Sound ve Key Sound.
Sol/Sağ
düğmelerine basarak istediğiniz seçimi yapın ve TAMAM düğmesine basın.
3
On
veya Off öğesini seçin ve TAMAM düğmesine basın.
4
Off
seçimini yaparsanız, alarm veya tuşa basılması herhangi bir ses çıkarmaz.
5
WakeUp Sound seçeneğinde On seçimini yaptıysanız, uyandırma sinyalinin çalacağı saati girin.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Özel Özellikler
• Sessiz modu etkin dahi olsa, uyandırma sinyali duyulur.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
2
6.3
ÖZEL
ÖZELLIKLER
1
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Ses düzeni ayarları
Kullanıcı raporları
Faks makineniz, faydalı bilgiler içeren raporlar yazdırabilir – Programlı İş Bilgileri, Sistem Verileri,
Yardım raporu, vb.
Rapor yazdırmak
1
REPORTS görünene
kadar Menü düğmesine art arda basın ve ardından TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
3
İstenen rapor görüntülendiğinde TAMAM düğmesine basın.
Seçili rapor yazdırılır. Kullanılabilir raporlar şunlardır:
düğmelerini kullanarak istediğiniz raporu seçin.
Rapor adı
İçeriği
Yazdırılma biçimi
Help List
Bu rapor makinenin temel işlevleri ve komutlarını kapsar. Hızlı
başvuru kılavuzu olarak da kullanılabilir.
Sent Journal
Bu rapor, iletme işlemleriyle ilgili bilgileri gösterir. Komut verildiğinde
veya makine buna göre ayarlandıysa yazdırılabilirler. Otomatik olarak El İle/Otomatik
her 40 iletimden sonra yazdırılır.
Received Journal
Bu rapor, alma işlemleriyle ilgili bilgileri gösterir. Komut verildiğinde
veya makine buna göre ayarlandıysa yazdırılabilirler. Otomatik olarak El İle/Otomatik
her 40 almadan sonra yazdırılır.
Phonebook
Bu rapor, makinenin hafızasında Tek Tuşla arama ve Hızlı arama
olarak kayıtlı tüm numaraları gösterir.
El İle
Sending Confirm
Bu rapor, faks numarasını, sayfa sayısını, işlemin geçen süresini,
iletişim modunu ve iletişim sonuçlarını gösterir. Makinenizi “Sending
Confirm”’de sayfa 6.8’de belirtildiği gibi otomatik olarak Gönderme
Onayı yazdıracak şekilde ayarlayın.
El İle/Otomatik
Bu rapor, işlem numarası, başlangıç saati ve işlem türü gibi bilgilerle
birlikte Gecikmeli FAKS ve Gönderme Yoklaması için kayıtlı belgeyi
gösterir.
El İle
Schedule Inform
El İle
System Data
Bu rapor, Kullanıcı Seçeneklerinin durumunu gösterir. Herhangi bir
ayarı değiştirdikten sonra, değişikliklerinizi kontrol etmek için bu
raporu yazdırın.
El İle
Caller ID
Bu rapor makinenizi en son 30 arayanlarla ilgili bilgileri gösterir.
El İle
Junk Fax
Bu rapor istenmeyen faks olarak işaretlenmiş 20 telefon numaralarını El İle
gösterir.
TAM Statusa
Bu rapor, kayıtlı mesajların durumunu gösterir. Bir mesajı ne zaman
aldığınızı ve mesajı dinleyip dinlemediğinizi görebilirsiniz.
Print Fax
Makineniz faks verilerini yer olduğu sürece belleğe kaydeder ve daha El İle
sonra yazdırmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için bkz. “Faksları
yeniden yazdırma” sayfa 6.5.
a. Yalnızca SF-375TP modelinde.
6.4
El İle
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Kimi zaman aldığınız bir faksı yeniden yazdırmanız gerekebilir. Makineniz en son alınan faksları
belleğe kaydeder. Bu bellek dolunca, yazdırılmış olan eski fakslar silinerek yeni fakslara yer açılır. Bu
uygulamaya erişmek için:
1
REPORTS görünene
2
Print Fax
kadar Menü düğmesine sırayla basın ve TAMAM düğmesine basın.
seçimini yapmak için Sol/Sağ düğmelerine basın ve TAMAM düğmesine basın.
3
Print New Fax veya Reprint Old Fax seçimini
ÖZEL
ÖZELLIKLER
• Bellekte eski faks yoksa makine raporu otomatik olarak yazdırır ve bir sonraki adıma geçmeden Bekleme
moduna geri döner.
• Bellekte hiç faks yoksa, makine Memory Empty mesajını görüntüleyerek bilgi verir.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Faksları yeniden yazdırma
yapın ve TAMAM düğmesine basın.
• Print New Fax: Makine daha önce yazdırılmamış tüm yeni faksları yazdırır.
• Reprint Old Fax: Makine daha önce yazdırılmış tüm eski faksları yazdırır.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
İstenmeyen faks numaralarını kaydetme/silme
İstenmeyen faks numarası girdiğiniz ve On /w Junk Fax seçerek Arayan Kimliği özelliğini
etkinleştirdiğiniz takdirde, makineniz bu girdiğiniz numaralardan gelen hiçbir faksı almaz. Arayan
kimliği özelliğini ayarlamak için, bkz. “Arayan Kimliği Özelliğini Kullanma” sayfa 6.2.
NOT: Arayan Kimliği sisteminin desteklenip destelenmemesi bulunulan ülkeye göre değişiklik gösterir.
2
Set Junk Fax No
3
TAMAM
öğesini seçin.
düğmesine basın ve ayar türüne göre aşağıdaki talimatları uygulayın.
Numara eklemek
1
Add
seçimini yapıp TAMAM düğmesine basın.
• Makine ilk CID (Arayan Kimliği) numarasını gösterir.
• Numara Tek Tuşla arama veya Hızlı arama konumuna programladığınız numaraysa ve bu konuma bir ad
atadıysanız, makine numara yerine adı gösterir.
2
İstenmeyen faks olarak kaydetmek istediğiniz CID numarasını seçin ve TAMAM düğmesine basın.
• Sol/Sağ düğmelerine basarak bir sonrakine geçebilirsiniz.
• En çok 20 numara girebilirsiniz. İstenmeyen numara olarak zaten girilmiş numaralar ekranın sonunda “*”
ile işaretlenir.
Numara silmek
1
Delete
seçimini yapıp TAMAM düğmesine basın.
• Makine ilk istenmeyen numarayı gösterir.
2
Özel Özellikler
kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine
basın.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
SETUP SYSTEM görünene
Silmek istediğiniz istenmeyen faks numarasını seçin ve TAMAM düğmesine basın.
6.5
ÖZEL
ÖZELLIKLER
1
ÖZEL
ÖZELLIKLER
İstenmeyen faks ayar moduna girme
• Sol/Sağ düğmelerine basarak bir sonrakine geçebilirsiniz.
6.6
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Belleği temizleme
Makinenizin belleğine kaydedilen bilgileri seçerek temizleyebilirsiniz.
MEMORY CLEAR
görünene kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine
ÖZEL
ÖZELLIKLER
1
basın.
Ekranda bellekten temizleyebileceğiniz bilgi türleri görüntülenir.
2
Sol/Sağ
düğmelerine basarak silmek istediklerinizi seçin ve TAMAM düğmesine basın.
3
Makine emin misiniz diye sorduğunda “Y” seçimini yapın ve TAMAM düğmesine basın.
Öğe
ÖZEL
ÖZELLIKLER
• Temizleyebileceğiniz bilgi türleri şunlardır:
İşlevi
System ID
Sistem kimliğinizi siler.
Dial/Schedule
Telefon Rehberinde kayıtlı numaraları temizler. Ayrıca, Tüm Programlanmış İşler de iptal
edilir.
Journal
Tüm iletme ve alma kayıtlarını siler.
Sistem Ayarları faksın çalışmasıyla ilgili ayarları içerir ve TAM Ayarları telesekreter işlemleriyle ilgili
ayarları içerir.
1
Menü
düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
3
Belirtilen Ayarlar moduna girmek için TAMAM düğmesine basın.
4
Değiştirmek istediğiniz seçeneği belirlemek için Sol/Sağ düğmelerine basarak aşağı yukarı
hareket edin.
5
İstediğiniz seçenek göründüğünde TAMAM düğmesine basın.
6
İstenen durumu seçmek için Sol/Sağ düğmelerine basın.
7
İstediğiniz durum için TAMAM düğmesine basın.
düğmelerine basarak SETUP SYSTEM ya da SETUP TAM (yalnızca SF-375TP) seçimini yapın.
• İstediğiniz zaman Ayarlar modundan çıkmak için, bkz. Dur/Temizle.
• Dur/Temizle düğmesine bastığınızda, makine değiştirdiğiniz seçenekleri kaydeder ve Bekleme moduna
döner.
6.7
Özel Özellikler
Sistem/TAM seçeneklerini ayarlama
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Faks makinenizde, kullanıcı tarafından belirlenebilen çeşitli seçenekler vardır. Bu seçenekler
fabrikada ayarlanır, ancak değiştirmeniz gerekebilir. Seçeneklerin geçerli ayarını görmek için Sistem
Verileri Listesini yazdırın. Rapor yazdırma ile ilgili daha detaylı bilgi için, bkz. “Rapor yazdırmak”
sayfa 6.4.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Kullanıcı seçenekleri
ÖZEL
ÖZELLIKLER
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Default System Kullanıcı tarafından belirlenebilen seçenekleri fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler.
Sistem ayarları seçenekleri
Aşağıdaki tablonun sağ sütununda seçenekler, sol sütununda da alt seçenekler verilmektedir.
Sistem ayarlarına girdikten sonra, Sol/Sağ düğmelerini seçerek ekrandaki seçeneklerden birini
görebilirsiniz. Sağdaki sütunda seçeneklere bağlı alt seçenekler gösterilmektedir.
İsteğe bağlı
Alt seçenek
Ink Save
Daha az mürekkep tüketmek için kullanılır. On ve Off arasında geçiş yapar.
Silent Mode
Makinenin çıkardığı tüm sesleri kapatmak istediğinizde kullanılır.
Language
LCD Dili ayarı, kontrol paneli ekranında ve bilgi yazdırmada görünen metnin dilini belirler.
Sending Confirm
Bir onay raporunda işlemin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını, kaç adet sayfanın
gönderildiğini vb. bilgiler gösterilir. Her faks gönderişinizde otomatik olarak onay raporu
yazdırılması için ON seçimini yapın. Sonuç ne olursa olsun yazdırmamak için OFF seçimini
yapın. Yalnızca hata oluştuğunda ve iletişim başarısız olduğunda yazdırmak için ERROR
seçimini yapın. Bellek iletim onay raporunun, “Image TCR”’de, sayfa 6.9’da belirtildiği üzere
içinde belirlediğiniz değere bağlı olarak çeşitli bilgilerle birinci sayfayı gösteren Görüntü TCR’si
(İletim Onay Raporu) içerdiğini dikkate alın.
Paper Size
Faks almak ve fotokopi için kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin.
Auto Reduction
Yerleştirilen kağıt uzunluğunda veya daha uzun bir belge alınırken, makine verileri kağıda
uyacak şekilde küçültebilir. Bu özellik etkinse, faks makinesi verileri bir sayfaya
sığdıramadığında, veriler iki veya daha fazla sayıda sayfaya bölünerek gerçek boyutunda
yazdırılır.
Discard Size
Auto Reduction (Otomatik Küçültme) özelliğini kapatırsanız, faks makinesini, makineye
yerleştirilen sayfayla aynı uzunlukta veya daha uzun bir belge alırken sayfanın altındaki
fazlalık görüntüyü atacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Gelen faks ayarladığınız kenar boşluğunun
dışındaysa, iki sayfa kağıda yazdırılır. İstediğiniz Discard Size ayarını milimetre cinsinden girin.
Rings To Answer
Gelen aramayı yanıtlamadan önce çalması gereken zil sayısını seçebilirsiniz. Makinenizi hem
telefon hem de faks makinesi olarak kullanıyorsanız, zil sayısını size yanıtlama zamanı
verecek şekilde en az 4 olarak ayarlamanızı öneririz.
ECM Modea
Bu mod, kötü hat kalitesini dengeler ve diğer ECM donanımlı faks makinesiyle doğru, hatasız
iletim sağlar. Hat kalitesi kötüyse, ECM etkinken iletim süresi artabilir.
Send From
Memory
Bu seçim belgenin el ile nasıl iletileceğini belirler. Etkinleştirilirse, makine belgeleri belleğe
tarar ve ardından faks gönderir. Devre dışıysa, makine önce numarayı çevirir ardından
gönderme işlemini yapar.
Caller IDb, d
Sizi arayan kişinin numarasını görebilirsiniz. Caller ID özelliğini kullanabilmek için, Arayan
Kimliği servisinin telefon şirketi tarafından yüklenmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz.
“Arayan Kimliği Özelliğini Kullanma” sayfa 6.2.
Short Messageb, d Kısa mesaj servisini kullanabilirsiniz. Short Message servisini kullanabilmeniz için, bu servisin
telefon şirketi tarafından telefon hattınıza yüklenmiş olması gerekir.
Set Junk Fax No.
Makinenizin istenmeyen posta gibi onaylanmamış veya istenmeyen faksları almasını
engelleyebilirsiniz. Bir numarayı istenmeyen faks olarak eklemek için, makine tarafından
algılanmış en az bir Arayan Kimliği bulunmalıdır. İstenmeyen faks numaraları eklemiş olsanız
dahi, yukarıda belirtilen Arayan Kimliği seçeneğini kapattıysanız, İstenmeyen Faks koruması
kaldırılır. Daha fazla bilgi için bkz. “İstenmeyen faks numaralarını kaydetme/silme” sayfa 6.5.
Auto Journal
Günlük raporu, iletme ve alma işlemlerine özgü bilgileri, en son 40 iletme ve almaların tarih ve
saatini gösterir.
6.8
Bu seçenek, servis merkezinin bir sorun olup olmadığını anlamak için makinenizin durumunu
kontrol etmesine olanak tanır.
Resolution
Fotokopi ve fakslama sırasındaki varsayılan çözünürlüğü ayarlar.
Darkness
Fotokopi ve fakslama sırasındaki varsayılan koyuluğu ayarlar.
Image TCR
Gizlilik veya güvenlik nedeniyle Görüntü TCR’sinin onay raporuna dahil edilmesini
engelleyebilirsiniz.
Dial Moded
Arama modunu, bağlı olduğunuz santralin türüne göre ayarlayın.
Behind PABXd
Makineniz PABX (Özel Otomatik Hat Santrali) üzerinden hatta bağlıysa On seçimini yaparak
bu seçeneği etkinleştirmeniz gerekir.
TAM seçenekleri (yalnızca SF-375TP modeli)
Seçenekler
Alt seçenek
Save Charge
Uzak telefondan makinenizi arayarak size mesaj bırakılıp bırakılmadığını ücretsiz olarak
kontrol edebilirsiniz. Save Charge, On olduğunda, makine aramanızı Rings to Answer seçeneğinde
belirlemiş olduğunuz zil rakamı üzerinden cevaplar. Mesaj yoksa makine aramayı Rings to
Answer rakamının ardından iki kez çaldıktan sonra cevaplar. Bu özellik, makine yanıtlamadan
önce telefonu kapatmak için zaman tanır ve arama ücretinden tasarruf sağlar.
Call Monitor
Arayanların makinenize mesaj bırakırken dinlemenize tanır.
ICM Record Time
Arayan mesajları için izin verilecek maksimum süreyi seçebilirsiniz.
Remote Password Makinenize uzak telefondan erişmek için kullanılan üç karakterli parolayı değiştirebilirsiniz.
Parola, fabrikada “#139#” olarak ayarlanmıştır. Baştaki ve sondaki # işaretleri sabittir, ancak
ortadaki üç sayıyı değiştirebilirsiniz.
Silence Action
TAM modunda, makine 10 saniye uğultu algıladıktan sonra bir sonraki işleme karar verir.
Kullanılabilir alt seçenekler şunlardır:
• Receive Fax: Faks Alma moduna geçer.
• Record Silence: Kaydı sessiz devam ettirir.
• Disconnect: Hattı keser ve Bekleme moduna döner.
Howler Action
TAM modunda, makine 9 saniye uğultu algıladıktan sonra bir sonraki işleme karar verir.
Kullanılabilir alt seçenekler şunlardır:
ÖZEL
ÖZELLIKLER
• Record Howler: Uğultuyu saymaz.
• Disconnect: Hattı keser ve Bekleme moduna döner.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Hata Düzeltme Modu
Bu seçenek PABX aygıtına bağlandığında çalışmayabilir.
Ayırt Edici Zil Düzeni Algılama.
Ülkenize bağlı olarak ekranda bir veya daha fazla seçenek görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
Özel Özellikler
a.
b.
c.
d.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Remote Test
ÖZEL
ÖZELLIKLER
DRPD (Ayırt edici zil), bir telefon hattına farklı zil seslerine sahip iki telefon numarası atayan
bazı telefon şirketleri tarafından sağlanan bir servistir. Bu servise abone olursanız, makinenizi
bir telefon numarasını ve gelen fakslar için ayırt edici zil sesi öğrenecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Ekranda gösterildiğinde, diğer faks makinesinden bu faksı arayın. Makine zil düzenini öğrenir
ve işini tamamladığında DRPD OK ibaresini görüntüler. Artık Alc. Mod/Koyuluk DRPD alma
modunu seçmek için kullanabilirsiniz.
ÖZEL
ÖZELLIKLER
Alt seçenek
DRPD Modec
Message Forward Arayan mesaj bıraktığında yeni konumunuza mesaj iletir. Daha fazla bilgi için bkz. “Mesaj
İletme (yalnızca SF-375TP modelinde)” sayfa 5.5.
6.9
ÖZEL
ÖZELLIKLER
İsteğe bağlı
Bölüm 7
Yazdırmayı Kullanma
Bu bölüm yalnızca SF-371P ve SF-375TP kullanıcılarına yöneliktir.
Bağlantı Yapma
Makinenizle birlikte verilen USB kablosunu takın.
• “Yeni Donanım Bulundu” mesajı gösterilir, “İptal” düğmesine tıklayın.
Yazıcı Yazılımını Yükleme
Bu yazıcı yalnızca siyah beyaz baskıyı destekler.
Makinenizi kurup bilgisayarınıza bağladıktan sonra, verilen Yazıcı Yazılım CD’sini kullanarak yazılımı
yüklemeniz gerekir.
Sistem Gereksinimleri
Aşağıdakileri doğrulayın:
• Bilgisayarınızda en az 128 MB (Windows 2000), 256 MB (Windows XP), 1024 MB (Windows Vista) ya da
daha fazla RAM takılı olmalıdır.
• Bilgisayarınızda en az 300 MB boş disk alanı bulunmalıdır.
• Yüklemeye başlamadan önce bilgisayarınızdaki tüm uygulamalar kapatılmış olmalıdır.
• Windows 2000, Windows XP ya da Windows Vista kullanmaktasınız.
• En az Internet Explorer 5.0 sürümünü kullanıyor olmalısınız.
Yazıcı Yazılımını Yükleme
Windows 2000/XP/Vista kullanıcıları için, bilgisayar başlatıldığında açılan “Yeni Donanım Bulundu”
ekranını iptal edin. Yazıcı Yazılımı CD’sinden Yazıcı Yazılımını yüklemeden önce makinenizin
elektrik bağlantısının yapıldığından ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin
olun.
1
Verilen Yazıcı Yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze takın.
• Yazıcı Yazılımı CD’si otomatik olarak çalışır ve açılış penceresi görüntülenir.
• Yükleme penceresi görünmezse, Başlat seçeneğini ve ardından Çalıştır seçeneğini tıklatın. “X” yerine
sürücünüze temsil eden harfi girerek X:setup.exe yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.
• Windows Vista kullanıyorsanız, Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Çalıştır öğesine tıklayın ve
X:\Setup.exe yazın.
• Windosws Vista’da Otomatik Kullan penceresi görüntülenirse, Çalıştır öğesine tıklatın.
• Program yükle veya çalıştır alanında Setup.exe öğesini seçin ve Kullanıcı Hesabı Denetimi
penceresinde Devam öğesine tıklatın.
2
Next öğesini tıklatın.
• Gerekirse, açılan listeden bir dil seçin.
7.2
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Yükleme tamamlandıktan sonra, test sayfası yazdırmanızı isteyen bir pencere açılır. Test sayfası
yazdırmayı seçerseniz, onay kutusunu işaretleyin ve Next seçeneğini tıklatın.
4
Test sayfası düzgün yazdırılırsa Yes seçeneğini tıklatın.
Düzgün yazdırılmazsa, sayfayı yeniden yazdırmak için No seçeneğini tıklatın.
5
Samsung’dan bilgi almak üzere kendinizi bir Samsung Yazıcıları kullanıcısı olarak kaydettirmek
için, onay kutusunu seçip Finish seçeneğini tıklatın. Samsung’un web sitesine yönlendirilirsiniz.
Aksi halde, Finish seçeneğini tıklatmanız yeterlidir.
YAZDıRMAYı
KULLANMA
YAZDıRMAYı
KULLANMA
3
YAZDıRMAYı
KULLANMA
• Makine zaten bağlı ve açıksa bu ekran görüntülenmez. Bir sonraki adıma geçin.
• Makineyi bağladıktan sonra Next seçeneğini tıklatın.
• Makineyi bilgisayara o anda bağlamak istemezseniz, Next düğmesini ve izleyen ekranda da No düğmesini
tıklatın.
Yükleme işlemi başlar ve yükleme işleminin sonunda test sayfası yazdırılmaz.
YAZDıRMAYı
KULLANMA
YAZDıRMAYı
KULLANMA
NOT: Makineniz bilgisayara bağlı değilse aşağıdaki pencere açılır.
NOT: Kurulum tamamlandıktan sonra, düzgün çalışmıyorsa yazıcı sürücünüzü yeniden yükleyin.
7.3
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Yazdırmayı
Kullanma
(Bkz. “Yazılımı Yeniden Yükleme” sayfa 7.4.)
Varsayılan yazıcıyı ayarlama
Yazıcınızı, varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:
1
Windows Başlat menüsünü tıklatın.
2
Windows 2000 için, Ayarlar ve ardından Yazıcılar seçeneğini belirleyin.
Windows XP için, Yazıcı ve Fakslar seçeneğini belirleyin.
Windows Vista için, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar öğesini seçin.
3
Samsung SF-370_CF-370 Series yazıcısını seçin.
4
Yazıcı simgesini sağ tıklatın ve:
5
Windows 2000/XP/Vista için, Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla seçeneğini belirleyin.
Yazılımı Yeniden Yükleme
Yükleme işlemi başarısız olursa yazılımı yeniden yükleyebilirsiniz.
1
Başlat > Tüm Programlar > Samsung SF-370_CF-370 Series > Maintenance öğesini
seçebilirsiniz.
2
Repair seçeneğini tercih edin ve Next seçeneğini tıklatın.
NOT: Makineniz bilgisayara bağlı değilse aşağıdaki pencere açılır.
• Makine zaten bağlı ve açıksa bu ekran görüntülenmez. Bir sonraki adıma geçin.
• Makineyi bağladıktan sonra Next seçeneğini tıklatın.
• Makineyi bilgisayara o anda bağlamak istemezseniz, Next düğmesini ve izleyen ekranda da No düğmesini
tıklatın.
Yükleme işlemi başlar ve yükleme işleminin sonunda test sayfası yazdırılmaz.
3
7.4
Yeniden yükleme işlemi tamamlandığında Finish seçeneğini tıklatın.
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Yazıcı Yazılımını Kaldırma
Başlat > Programlar > Samsung SF-370_CF-370 Series > Maintenance öğesini seçebilirsiniz.
2
Remove seçeneğini tercih edin ve Next seçeneğini tıklatın.
3
Yazılım kaldırıldıktan sonra Finish seçeneğini tıklatın.
2
Yazdır seçeneğini belirleyin (Dosya menüsü). Yazdır penceresi görüntülenir. Kullandığınız
uygulamaya bağlı olarak biraz farklı görünebilir. Varsayılan yazıcınız olarak Samsung
SF-370_CF-370 Series ürünün seçili olduğundan emin olun.
• Yazdır penceresinde temel yazdırma ayarları seçili durumdadır. Bu ayarlar kopya sayısını ve yazdırılacak
sayfa aralığını içerir.
3
Belgenizi yazdırmak için uygun herhangi bir ayarlama yapmak isterseniz Features seçeneğini
tıklatın.
4
Böylece makineyi kullanırken ihtiyacınız olan tüm bilgilere erişmenize olanak tanıyan Samsung
SF-370_CF-370 Series Yazdırma Tercihleri penceresi görüntülenir.
İlk olarak Features sekmesi görüntülenir.
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Önizleme görüntüsü, örnek
sayfayı belirlediğiniz ayarlarla
birlikte gösterir.
Paper Type için yalnızca düz kağıt seçimini yapabilirsiniz.
Fast Draft, Normal ya da Best seçeneğini belirleyerek yazdırma kalitesini seçebilirsiniz. Ayar ne
kadar yüksek olursa, yazdırılan karakterlerin ve grafiklerin netliği de o kadar iyi olacaktır. Yüksek
ayarlar, bir belgenin yazdırılması için gereken sürenin uzamasına neden olabilir.
7.5
Yazdırmayı
Kullanma
Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
YAZDıRMAYı
KULLANMA
1
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Aşağıdaki prosedür çeşitli Windows uygulamalarından yazdırma için gerekli genel adımlar
açıklanmaktadır. Belge yazdırma için tam olarak izlenmesi gereken adımlar kullanmakta olduğunuz
uygulama programına göre değişiklik gösterebilir. Kesin yazdırma prosedürü için yazılım
uygulamanızın kullanım kılavuzuna başvurun.
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Bir Belge Yazdırma
YAZDıRMAYı
KULLANMA
YAZDıRMAYı
KULLANMA
1
Sayfa yönü seçeneği, bilgilerin sayfa üzerinde yazdırılacağı yönü seçmenizi sağlar.
• Portrait, sayfanın enine yazdırır, letter tarzı.
• Landscape, sayfanın boyuna yazdırır, elektronik tablo tarzı.
Landscape
Portrait
Pages per Sheet seçeneği, tek bir sayfa kağıda yazdırılacak sayfa sayısını seçmenize olanak
tanır. Yaprak başına bir sayfadan fazla yazdırmak için sayfalar küçültülür. Yaprak başına 2
sayfadan fazla seçtiğinizde, sayfa sırasını da Right,then Down, Down then Right, Left then
Down ya da Down then Left şeklinde seçebilirsiniz.
Advanced sekmesini tıklatın.
Poster Printing seçeneği poster boyutunda bir belge oluşturmak üzere yaprakları birbirine
yapıştırabilmeniz amacıyla tek sayfalık bir belgeyi 4, 9, 16 veya 25 yaprak kağıda yazdırmanıza
olanak tanır.
Mirror Image seçeneği sayfa aynası görünümünü yazdırmanıza olanak tanır.
Page Order seçeneği tüm sayfalardaki Front to Back ya da Back to Front yazdırma sırasını
belirlemenize olanak tanır.
5
Yazıcı Preferences penceresini kapatmak için OK seçeneğini tıklatın.
6
Yazdırmayı başlatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
Yazıcının Preferences penceresi işletim sisteminize bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu Kullanım
Kılavuzu Windows XP’deki Preferences penceresini göstermektedir.
NOT: Çoğu Windows uygulaması yazıcı sürücüsünde belirlediğiniz ayarları geçersiz kılar. Önce yazılım
uygulamasında bulunan tüm yazdırma ayarlarını değiştirin ve kalan ayarları değiştirmek için yazdırma
sürücüsünü kullanın.
Değiştirdiğiniz ayarlar yalnızca o program kullanılırken geçerli olacaktır. Değişikliklerinizin kalıcı olması için bu
değişiklikleri Yazıcılar klasöründe yapın. Aşağıdaki adımları uygulayın:
• Windows Başlat menüsünü tıklatın.
• Windows 2000 için, Ayarlar ve ardından Yazıcılar seçeneğini belirleyin.
Windows XP için, Yazıcı ve Fakslar seçeneğini belirleyin.
Windows Vista için, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar öğesini seçin.
7.6
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Yazdırma İşini İptal Etme
Yazdırma işini Yazıcılar klasöründen durdurmak:
Yazdırma işi yazdırma sırasında veya Windows’taki Yazıcı grubu gibi bir yazdırma kuyruklayıcısında
bekliyorsa, işi aşağıdaki şekilde silin:
YAZDıRMAYı
KULLANMA
• Windows Başlat menüsünü tıklatın.
• Windows 2000 için, Ayarlar ve ardından Yazıcılar seçeneğini belirleyin.
Windows XP için, Yazıcı ve Fakslar seçeneğini belirleyin.
Windows Vista için, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar öğesini seçin.
• Samsung SF-370_CF-370 Series simgesini çift tıklatın.
• Belge menüsünden, İptal seçeneğini belirleyin.
NOT: Bu pencereye Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki yazıcı simgesine çift tıklatarak kolayca
erişebilirsiniz.
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Yardımın Kullanılması
Makinenizde yazıcı Tercihler penceresindeki Yardım düğmesi kullanılarak etkinleştirilebilen bir
yardım ekranı vardır. Yardım ekranı, yazıcı sürücüsü tarafından sağlanan yazıcı özellikleriyle ilgili
ayrıntılı bilgi verir.
Yazdırmayı
Kullanma
YAZDıRMAYı
KULLANMA
YAZDıRMAYı
KULLANMA
sağ üst köşeye de tıklatabilir ve ardından herhangi bir ayara tıklatabilirsiniz.
7.7
YAZDıRMAYı
KULLANMA
Ayrıca
YAZDıRMAYı
KULLANMA
• Samsung SF-370_CF-370 Series yazıcısını seçin.
• Yazıcı simgesini sağ tıklatın ve:
• Windows 2000/XP için, Yazdırma Tercihleri seçeneğini belirleyin.
Windows Vista için, Özellikler öğesini seçin.
• Her sekmedeki ayarları değiştirin ve Tamam seçeneğini tıklatın.
Bölüm 8
Bakım
Belge tarayıcısını temizleme
Makinenizin düzgün çalışmaya devam etmesi için ara sıra Beyaz Silindir, OBB Lastiği ve Tarama
Camını temizleyin. Kirlenirlerse, başka faks makinesine gönderilen belgeler net olmaz.
Tarayıcıyı temizlemek için gücü kapatırsanız, bellekte tutulan belgeler yok olur.
1
Kontrol Panelini açın.
2
Beyaz Silindiri çıkarın.
• Beyaz Silindirin sağ ucunda, üzerindeki küçük bir tırnakla tutturulan bir kovan vardır.
• Tırnağı hafifçe içe doğru itip sonra kendinize doğru döndürün. Ardından sağ tarafı tutup çekerek çıkartın.
3
Silindirin yüzeyini suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
silin.
4
Kontrol Panelinin arkasındaki OBB Lastik parçayı da
temizleyin.
5
Tarama Camını yumuşak, kuru bir bezle dikkatlice silin.
• Cam çok kirliyse önce hafifçe nemlendirilmiş bir bezle, sonra
da kuru bir bezle silin.
• Cam yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
6
8.2
Silindiri ters sırayla yerine koyun ve Kontrol Panelini
yerine tık sesiyle oturana kadar sıkıca kapatın.
BAKıM
Yazdırma kartuşunu değiştirme
Baskı renginin solduğunu fark ederseniz veya ekranda Ink Low. Install new ink cartridge mesajı görünürse,
yazdırma kartuşunu değiştirin. Kartuşu, makineyle birlikte verilen kartuşun aynısıyla değiştirin.
Yedek kartuşların parça numarası:
1
BAKıM
• tek renkli: INK-M41/41V
Kartuş hazırlayın.
• Paketinden bir kartuş çıkarın ve baskı kafasını kaplayan bandı dikkatle çıkarın.
• Kartuşu sadece renkli üst kısmından veya siyah alanlardan tutun. Bakır alana dokunmayın.
2
düğmesine basın.
Kartuş Kızağı takma konumuna gelir.
3
Kontrol Panelini ve Kartuş Bölmesi kapağını açın.
4
Kartuşu aşağı bastırıp çıkarın.
5
Kartuşu yerleştirmek için, kartuşu metal mandalın altına ve önde aşağı doğru bakacak şekilde
takın. Kartuş, kartuş kızağının arkasına itildiğinde kartuşun ön tarafını tık sesiyle oturana kadar
kaldırın.
BAKıM
BAKıM
BAKıM
Kartuş Değiştirme
BAKıM
• Kartuş, Kızak içinde serbest hareket ediyorsa, yerine oturmamıştır. Bu adımı tekrarlayın.
6
Kartuş Bölme Kapağını ve Kontrol Panelini yerine takın.
7
TAMAM
8
Yeni kartuş için 1, eski kartuş için 2 tuşuna basın.
9
En düzgün çizgiyi temsil eden sayıyı girin ve TAMAM düğmesine basın.
8.3
BAKıM
• 1:New seçimini yaptıysanız, hiza formu yazdırılır.
• Yeni kartuş koyduğunuzda, 1:New seçimini yapmanız gerekir.
• Kullanılmış kartuş koyduğunuzda, 2:Used seçimini yapınız. Bu sayede bıraktığınız mürekkep miktarını
kontrol edebilirsiniz.
• Birkaç kullanılmış kartuşu karıştırırsanız, kalan mürekkebin gerçek miktarını kontrol etmek imkansız olur.
Yeni kartuş taktığınızda, tamamen bitene kadar kullanın.
Bakım
düğmesine basın.
Baskı kafasını temizleme
Memeler tıkanmış gibi görünüyorsa ve karakterler tam basılamıyorsa, aşağıda anlatıldığı şekilde
baskı kafasını temizleyin:
1
MAINTENANCE görünene kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
3
Yazdırılan test şablonunu inceleyin.
düğmelerine basarak Clean Head seçeneğine kaydırın ve TAMAM düğmesine basın.
• Baskı kalitesi iyileşmemişse kartuşu yeniden takın ve Kafa Temizleme işlemini tekrarlayın.
• Çizgi hala bozuksa, memeleri ve kontakları silin.
Daha fazla bilgi için bkz. “Baskı memelerini ve kontaklarını silme” sayfa 8.5.
Baskı kafasını hizalama
Dikey çizgi düz görünmediği takdirde veya baskı kalitesini artırmak istediğinizde kartuşu hizalamanız
gerekebilir.
1
MAINTENANCE görünene kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
düğmelerine basarak Align Head seçeneğine kaydırın ve TAMAM düğmesine basın.
• Makine bir form yazdırır.
3
En düzgün çizgiyi temsil eden sayıyı girin ve TAMAM düğmesine basın.
Mürekkep düzeyi ekranı
Makineniz kalan mürekkep miktarını kontrol etmenize olanak tanır. Mevcut mürekkep düzeyini görmek
için:
1
MAINTENANCE görünene kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
düğmelerine basarak View Ink Level seçeneğine kaydırın ve TAMAM düğmesine basın.
• Makine kesirli bir sayı gösterir. Örneğin, “1/8” mürekkep azaldı anlamına gelir ve kartuşu değiştirmeniz
gerekir. “8/8” ise yeni kartuş takılı olduğunu gösterir.
Gölgeleme ayarı
Gölgeleme fabrikada ayarlanır. Ancak yine de taşırken makinenizi düşürür ve hasar verirseniz, en iyi
renk açıklığını sağlamak için gölgeleme ayarı yapmanızı öneririz.
Gölgeleme ayarı için aşağıdaki işlemleri yapın:
1
MAINTENANCE görünene kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine basın.
2
3
Sol/Sağ
düğmelerine basarak Adjust Scanner seçeneğine kaydırın ve TAMAM düğmesine basın.
Kağıt yuvasına düz BEYAZ bir sayfa (yazı ve çizim olmamalı) yerleştirin ve TAMAM düğmesine
basın.
• Makine gölgelemeyi ayarlamak için belgeyi taramaya başlar.
• Ayar için düz BEYAZ bir kağıt kullanmazsanız baskı kalitesi çok kötü olabilir.
8.4
BAKıM
Kendi kendine test
Makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek isterseniz, kendi kendine test çalıştırarak kontrol
edebilirsiniz.
MAINTENANCE görünene kadar Menü düğmesine sürekli basın ve ardından TAMAM düğmesine basın.
2
Sol/Sağ
BAKıM
1
düğmelerine basarak Self Test seçeneğine kaydırın ve TAMAM düğmesine basın.
• Makine kendini test eder ve makinenin mevcut durumunu gösteren bir rapor yazdırır.
Kartuşu temizleme
İyi baskı kalitesini sürdürmek için arada sırada Baskı Memelerini ve Kontaklarını aşağıda anlatıldığı
gibi silmenizi öneririz:
Baskı memelerini ve kontaklarını silme
Baskı net değilse veya noktalar yer yer eksikse, soruna aşağıdaki bölümlerdeki kurumuş mürekkep
neden olabilir:
1
Kartuş Değiştirme
2
Kontrol Panelini ve Kartuş Bölmesi kapağını açın ve kartuşu çıkarın.
3
Kontakları ve memeleri yavaşça kurulayıp silin.
BAKıM
• Yazdırma kartuşu memeleri
• Yazdırma kartuşu kontakları
• Yazdırma kartuşu kızak kontakları
düğmesine basın.
Bakım
• Memeler ve kontaklarıyla birlikte bakır renkli alanın tamamını temizlemek için
suyla nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın.
• Kurumuş mürekkep varsa, yumuşatmak için nemli bezi memelerin üzerine üç
dakika tutun.
4
BAKıM
• Kartuşunu kullanmaya hazır olmadan ambalajından ÇIKARMAYIN.
• Kartuşu, yazıcıyla aynı ortamda saklayın.
• Kartuşu ambalajından çıkardınız ancak kullanmıyorsanız bir dolapta saklayın. Dolabınız yoksa, kartuşu
hava geçirmez bir naylon torbaya koyun.
• Uzun süre ışığa MARUZ BIRAKMAYIN.
• Kartuşu YENİDEN DOLDURMAYIN. Yazıcı garantisi, yeniden doldurulmuş bir kartuşun kullanımı sonucu
oluşacak hasarı kapsamaz.
BAKıM
Yazdırma kartuşunun ömrü alınan faks veya çektiğiniz fotokopinin içeriğine oldukça bağlıdır. Ömrü
uzatmak için aşağıdaki talimatları uygulamanızı öneririz:
BAKıM
Yazdırma kartuşu bakımı
Kartuşu tekrar takın ve Kapağı ve Paneli kapatın.
• Kartuş temizliği çok uzun sürerse, kartuş kızağı orijinal konumuna geri
dönebilir.
Bu durumda, kızağı takma konumuna getirmek için Kartuş Değiştirme düğmesine yeniden basın.
Yeni kartuş için 1, eski kartuş için 2 tuşuna basın.
• Çizgi hala bozuksa, Kartuş Kızak bağlantı noktalarını temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “Kartuş kızağı
kontaklarını temizleme” sayfa 8.6.
8.5
BAKıM
5
Kartuş kızağı kontaklarını temizleme
Bu parçaları temizleyebilmeniz için, Gecikmeli Faks, Gönderme Yoklaması ya da belleğe alınmış fakslar gibi
planlanmış işler olmamalıdır. Güç kablosunu makineden çıkardığınız anda bütün veriler yok olur.
1
Kartuş Değiştirme
2
Kontrol Panelini ve Kartuş Bölmesi kapağını açın ve kartuşu çıkarın.
3
Yazdırma kartuşunu çıkarın.
4
Makinenin arkasındaki elektrik çıkışından güç kablosunu çıkarın.
5
Kartuş Kızak kontaklarını temiz ve kuru bir bezle temizleyin.
6
Güç kablosunu fişe takın ve kartuşu yeniden takın.
8.6
düğmesine basın.
BAKıM
LCD hata mesajları
Durum/Çözüm
İlgili Bölüm:
Referans olarak kullanılacak gölgeleme dalga biçimi
bilinmeyen bir nedenle bozulmuş. “Gölgeleme ayarı”
sayfa 8.4’te açıklandığı gibi bu sorunu çözmek için
tarayıcıyı ayarlayın.
Tarayıcı
Check white paper document
and try again
Tarama düzeyi, referans düzeyle karşılaştırılamayacak
kadar düşük. Gölgelemeyi ayarlamak için, düz ve beyaz
kağıt kullanmalısınız.
Tarayıcı
CID: No Number
Saptanan arayan kimliği telefon numarası bilgisine sahip
değil.
Faks/Telefon
CID: Number Error
Saptanan arayan kimliğinde eşlik ve sağlama hatası
belirlendi.
Faks/Telefon
CID: Private
Saptanan Arayan Kimliği Özel olarak tanımlanmış.
Faks/Telefon
Clean white roller, glass and try
again
Tarama düzeyi biraz düşük, görüntü kalitesini etkileyebilir.
İlgili parçaları temizlemek için, bkz. “Belge tarayıcısını
temizleme” sayfa 8.2.
Tarayıcı
Connect Tel Line
Makine elektrik verildiğinde doğru biçimde bağlantı kurulup Faks/Telefon
kurulmadığını kontrol etmek üzere otomatik olarak telefon
hattı durumunu inceler.
Duplicated with [Speed No.xx]
“xx” konum numarasını
gösterir.
Aynı numara başka bir hızlı arama konumuna zaten
kaydedilmiş.
Telefon
Exceeded Job Memory
Makine 3 Sık Kullandıklarım tutabilir ancak daha fazlasını
eklemeye çalıştınız.
Faks
Exceeded Job Memory
Cancel scheduled job and try
again
Yayın ve gecikmeli faks toplam 5 adet iş tutabilir.
Programlanmış işi iptal edip tekrar deneyin.
Faks
Exceeded
Total Message Memory
Makine en çok 200 mesaj alabilir (Selamlama + ICM +
kaydedilen görüşmeler).
Bellekte yer açmak için eski mesajları silin.
TAM
(yalnızca SF-375TP)
ICM Memory Full
Ses belleği dolmuş. daha fazla arayan mesajı
kaydedilemez (toplam kayıt süresi yaklaşık 30 dakikadır).
TAM
(yalnızca SF-375TP)
BAKıM
BAKıM
BAKıM
Adjust scanner first in
Maintenance menu
Install ink cartridge
Yazdırma kartuşu takılı değil veya doğru takılmamış.
Kartuş
Invalid Time
Faks iletme için ayarladığınız saat yanlış.
Faks
Job Not Assigned
Planlanmış işi iptal etmeye çalıştınız ancak planlanmış bir Faks
iş yok. Saklı belge olmadığı halde, Sık Kullanılanlar
belgesi silmeye veya yazdırmaya çalıştınız.
Junk Fax Empty
İstenmeyen faks numarası olmadığı halde, istenmeyen
faks numarası silmeye veya yazdırmaya çalıştınız.
Faks
Junk Fax Full
Makine 20 istenmeyen faks numarası tutabilir ancak
fazlasını eklemeye çalıştınız.
Faks
Bakım
Kartuş
BAKıM
Yazdırma Kartuşu takmak için, bkz. “Yazdırma kartuşunu
değiştirme” sayfa 8.3. Bu mesaj görüntülense de raporu
kopyalayabilir ya da yazdırabilirsiniz. Ancak bellekte
saklanan veriler kartuş değiştirilerek yazdırılabilir.
BAKıM
Ink Low. Install new ink cartridge Yazdırma kartuşunda mürekkep tükenmiş. Yeni bir
BAKıM
Ekran
8.7
Ekran
Durum/Çözüm
İlgili Bölüm:
Load Document
Faks göndermeye çalıştınız ancak makineye yerleştirilmiş Belge
bir belge yok.
Load paper and press ok
Herhangi bir iş yapmaya çalıştınız ancak makineye
yerleştirilmiş kağıt yok.
Kağıt
Memory Full
Faks veya bir kısa mesajı alırken bellek doldu.
Faks/Telefon
Memory Full Press OK to
continue
Belge tararken bellek doldu. Yalnızca taranan sayfaları
Faks/Fotokopi
göndermek veya kopyalamak için TAMAM düğmesine
basın. İşi iptal etmek için Dur / Temizle düğmesine basın ve
bellek kullanılabilir olduğunda yeniden deneyin, ya da
belgeyi küçük parçalara ayırın.
Memory Received
Makinenin belleğinde saklanmış veriler var. Mesaja bağlı
Bununla kullanıldığında:
olarak aşağıdakileri yapın:
Ink Low. Install new ink cartridge Yazdırma kartuşunu yenisiyle değiştirin.
Load paper and press OK
Install ink cartridge
Faks
Kağıt yerleştirin ve TAMAM düğmesine basın. Sıkışma
olabilir. “Yazdırma sırasında kağıt sıkışması oluyor”
sayfa 8.12’de açıklandığı üzere sıkışıklığı giderin.
Yazdırma kartuşu takın.
No answer from remote fax
Tüm faks gönderme çabalarınıza rağmen karşı makine
yanıt vermedi.
Faks
No CID Number
Makine CID (Arayan Kimliği) numarasını algılayamadı.
Telefon
No Dial Number
Yeniden arama belleğinde, daha önce başarıyla
çevrilebilmiş bir numara yok.
Telefon
No Message
Çalınacak veya silinecek bir mesaj yok. Okunacak veya
yazdırılacak alınmış bir kısa mesaj yok.
TAM
(yalnızca SF-375TP)
No New Message
Yeni bir arayan mesajı yok. Alınan yeni bir kısa mesaj yok. TAM
(yalnızca SF-375TP)
Not available while reprinting fax Makine bellekte saklanan faksları yazdırırken yeni bir faks
Faks
alamaz.
Not Found
Bulmaya çalıştığınız numara bellekte yok.
Telefon
Number already registered
Kaydetmeye çalıştığınız numara telefon defterinde veya
istenmeyen faks listesinde zaten var.
Telefon
Number Not Assigned
Tek Tuşla arama veya iki basamaklı Hızlı arama
numarasına atanmış bir numara yok.
Telefon
Poll Code Error
Karşıdaki kullanıcı hatalı yoklama kodu girdi.
Faks
Poll job exists already
Yoklamayla gönderme programlamıştınız. Programlanmış Faks
işi iptal edip tekrar deneyin.
Polling Error
Check remote site
Yoklamak istediğiniz karşı makine yoklama talebinize
cevap vermeye hazır değildir. Yoklama yaptığınız kişinin
faks makinesine belge yerleştirmiş olması ve makinesinin
yoklamayla gönder durumunda olması gerekir.
Faks
Processing Job
Sık Kullanılanlar belgesi gönderirken veya Sık
Kullanılanlar belgesi yazdırırken My Favorites’a girmeye
çalıştınız.
Faks
Receiving Error.
Ask sender to try again.
Faks alınırken hata oluştu.
Faks
Record TAM OGM
TAM alma modunu seçebilmek için, Yanıt düğmesine
basmadan önce OGM’yi kaydetmeniz gerekir.
TAM
(yalnızca SF-375TP)
8.8
BAKıM
Remove jammed document
Gönderdiğiniz belge, besleme biriminde sıkıştı. Belge
sıkışmasını gidermek için, bkz. “İletme sırasında belge
sıkışıyor” sayfa 8.12.
Uzunluğu 390 mm’yi aşan bir belge kopyalamaya veya
fakslamaya çalıştınız.
Belge
Remove jammed paper and
press Stop/Clear.
Yazdırma sırasında kağıt sıkıştı. Kağıt sıkışmasını
gidermek için, bkz. “Yazdırma sırasında kağıt sıkışması
oluyor” sayfa 8.12.
Kağıt
Send Error.
Try again.
Faks gönderilirken hata oluştu.
Faks
System Busy
Try again later
Yapılmasını istediğiniz işi gerçekleştirmek için
kullanılabilecek kaynak yok.
Faks
System Initial
Makinenin güç açıldığında işlemekte olduğunu ifade eder. Sistem
To Clear Carrier Stall Error,
Press Stop/Clear
Kartuş kızağı yazdırma ya da kopyalama sırasında durur.
Kağıt
To redial now, press Start Fax
Makine, meşgul olan veya yanıt vermeyen faks
numarasını otomatik olarak yeniden aramak üzere
bekliyor.
Faks
Used Cartridge is installed
New seçeneğini seçerek kullanılmış bir kalem kurmaya
Kartuş
BAKıM
İlgili Bölüm:
BAKıM
Durum/Çözüm
Bakım
BAKıM
BAKıM
BAKıM
çalıştınız.
Bu mesajı kaldırmak için, yeni bir kalem Kurun ya da
kullanılmış olanı kullanabilemek için Used seçeneğini
seçin.
BAKıM
Ekran
8.9
Sorun Giderme
Sorununuz “LCD hata mesajları” sayfa 8.7’de listelenmiş olabilir. Aşağıda bulunan tabloda kendi
kendinize çözebileceğiniz diğer sorunlar gösterilmektedir. Tablo yararlı olmazsa, ayrıca verilen Garanti
Kartında belirtilen servis şirketini arayın.
Faks sorunları
Sorun
Çözüm
Makine çalışmıyor, ekranda hiçbir şey
görünmüyor ve düğmeler çalışmıyor.
Elektrik kablosunu çıkarın ve yeniden takın. Prizde elektrik olup
olmadığını kontrol edin.
Çevir sesi gelmiyor.
Telefon hattının doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Duvardaki
telefon prizini, başka bir telefon takarak kontrol edin.
Bellekte kayıtlı numaralar doğru
çevrilmiyor.
Numaraların doğru programlandığından emin olun. Telefon Rehberi
Raporu yazdırmak için, bkz. “Rapor yazdırmak” sayfa 6.4.
Makine belgeyi almıyor.
Belgenin buruşuk olmadığından ve düzgün yerleştirdiğinizden emin
olun. Belgenin boyutunun doğru olduğunu, çok kalın veya çok ince
olup olmadığını kontrol edin.
Faksları otomatik olarak
alamıyorsunuz.
Ekranın sağ tarafında TEL ibaresi olup olmadığını kontrol edin. TEL
modundayken, otomatik olarak faks alamazsınız. Ahizenin bağlantı
modülüne tam oturduğundan emin olun.
Makine faksları el ile alamıyor.
Başlat Faks düğmesine basmadan önce ahizeyi kapatmayın.
Makine hiçbir şey göndermiyor.
Belgenin yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Ekranda Send görünmelidir. Başlat Faks’e basmadan önce ahizeyi
kapatmış olabilirsiniz. Gönderdiğiniz makinenin faksınızı alıp
alamayacağını kontrol edin.
Başka bir makineyi
yoklayamıyorsunuz.
Yokladığınız makine bir yoklama kodu kullanıyor olabilir.
Aldığınız faksta boş kısımlar var.
Size faks gönderen makine arızalı olabilir. Parazitli telefon hatları bu tür
hatalara neden olabilir. Fotokopi çekerek makinenizi kontrol edin.
Aldığınız faksta eksik nokta veya
çizgiler var.
Telefon hattınızda parazit olup olmadığını kontrol edin. Fotokopi
çekerek baskı kafasının temiz olup olmadığını kontrol edin.
Kalitesiz kopyalar alıyorsunuz.
Size faks gönderen makinenin tarama camı kirli olabilir. Telefon
hattının parazitli olup olmadığını kontrol edin.
Aldığınız faksta bazı sözcükler uzamış. Size faks gönderen makinede geçici bir belge sıkışıklığı meydana
gelmiştir.
Makineniz fotokopi çekmiyor.
Belgenizin yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Fotokopilerde veya gönderdiğiniz
belgelerde çizgiler var.
Tarama camında leke olup olmadığını kontrol edin ve camı temizleyin
(bkz. “Belge tarayıcısını temizleme” sayfa 8.2).
Makine bir numarayı çeviriyor, ancak
karşı faks makinesiyle bağlantı
kuramıyor.
Karşı faks makinesi kapalı veya gelen aramaları yanıtlayamıyor olabilir.
Karşı makinenin operatörüyle konuşun ve sorunu gidermesini isteyin.
Belleğe bir belge saklayamıyorsunuz.
Saklamak istediğiniz belgeyi alabilecek kadar boş bellek olmayabilir.
Ekranda Memory Full mesajı görüntülenirse, bellekteki artık gerekli
olmayan belgeleri silip belgeyi tekrar deneyin.
Her sayfanın altında veya devam
sayfalarında boş alanlar oluşuyor,
yalnızca en üstte ince bir metin şeridi
yazdırılıyor.
Yanlış kağıt ayarları seçmiş olabilirsiniz. Doğru kağıt boyutunu seçmek
için, bkz. “Paper Size” sayfa 6.8.
8.10
BAKıM
Çözüm
Açık renk veya bulanık karakterler.
“Mürekkep düzeyi ekranı”’da sayfa 8.4’da açıklandığı gibi Mürekkep
Düzeyi Ekranını kontrol edin. Yazıcı kartuşu tamamen bittiyse, Ink Low.
Install new ink cartridge görüntülenir. Yeni bir yazdırma kartuşu takmak
için, bkz. “Yazdırma kartuşunu değiştirme” sayfa 8.3. Yazdırma
kartuşunun doğru bir biçimde takıldığından emin olun. Yazdırma
kartuşunu temizlemek için, bkz. “Kartuşu temizleme” sayfa 8.5.
Lekeli veya koyu karakterler.
Kağıdın düzgün ve kırışmamış olduğundan emin olun. Kağıdı
tutmadan önce mürekkebin kurumasını bekleyin. Yazdırma kartuşunu
temizlemek için, bkz. “Kartuşu temizleme” sayfa 8.5.
Karakterler beyaz çizgili çıkıyor.
Ink Low. Install new ink cartridge görüntülenirse, “Yazdırma kartuşunu
değiştirme”’da sayfa 8.3’da açıklandığı gibi yeni bir yazdırma kartuşu
takın. Yazdırma kartuşunu çıkarın ve yeniden kurun. Yazdırma
kartuşunu temizleyin (bkz. “Kartuşu temizleme” sayfa 8.5).
Şekli bozulmuş veya hizası kaymış
karakterler.
Yazdırma kartuşunu temizleyin (bkz. “Kartuşu temizleme” sayfa 8.5).
BAKıM
Sorun
BAKıM
Baskı kalitesi sorunları
Olmaması gereken siyah yatay çizgiler. Kartuş kızağını temizleyin (bkz. “Kartuş kızağı kontaklarını temizleme”
sayfa 8.6).
“Yazdırma sırasında kağıt sıkışması oluyor” sayfa 8.12’de açıklandığı
gibi kağıt sıkışmasını giderin.
Kağıtlar birbirine yapışıyor.
50 OKB’ye (Otomatik Kağıt Besleyicisi) en çok kağıt yerleştirebilirsiniz.
Çok fazla kağıt yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Nemli
koşullar, bazı kağıtların birbirine yapışmasına neden olabilir.
Kağıt makineye girmiyor.
Yazıcının içindeki olası engelleri kaldırın.
Birden fazla sayıda kağıt besleniyor.
Kağıdı yerleştirirken yazıcıya doğru bastırmayın. Birden fazla sayfa,
kağıt sıkışmasına neden olduysa, kağıt sıkışmasını giderin. (Bkz.
“Yazdırma sırasında kağıt sıkışması oluyor” sayfa 8.12.)
Kağıt otomatik yaprak besleyicide
eğriliyor veya bükülüyor.
OKB en çok 50 yaprak alabilir. Kağıt kılavuzlarının kağıdın tepside
bükülmesine neden olmamasına dikkat edin. Kağıdı yerleştirirken
yazıcıya doğru bastırmayın.
BAKıM
Bakım
Yazdırma sırasında kağıt sıkışması
meydana geldi.
BAKıM
Çözüm
BAKıM
Sorun
BAKıM
Kağıt besleme sorunları
8.11
Sıkışmaları giderme
İletme sırasında belge sıkışıyor
İletme veya kopyalama sırasında belge sıkışmaları olursa, ekranda Remove jammed document mesajı
görünür. Belgeyi yuvadan dışarı ÇEKMEYİN. Makinenize zarar verebilirsiniz.
Belge sıkışmasını gidermek için:
1
Kontrol Panelini açın.
2
Sıkışan belgeyi dikkatle çıkarın.
3
Kontrol Panelini yerine kilitlenerek oturacak şekilde
sıkıca kapatın.
Yazdırma sırasında kağıt sıkışması oluyor
Alma veya yazdırma sırasında kağıt sıkışırsa, Remove jammed paper and press Stop/Clear mesajı görüntülenir.
Kağıt, Alınan Kağıt Çıktı Alanında sıkıştıysa
1
Sıkışmış kağıdı gösterildiği gibi ok yönünde dışa
doğru yavaşça çekerek çıkarın.
• Kağıt çıkarılırken yırtılırsa, makinenin içinde küçük kağıt
parçaları kalıp kalmadığını kontrol edin.
2
Dur / Temizle
düğmesine basın.
Kağıt, Kağıt Besleme Alanında sıkıştıysa
1
Sıkışan kağıdı gösterildiği gibi çıkarın.
• Kağıt çıkarılırken yırtılırsa, makinenin içinde küçük kağıt
parçaları kalıp kalmadığını kontrol edin.
2
Yeni kağıdı baskı yüzü yukarıya gelecek şekilde
yeniden yerleştirin.
3
İşlemi tamamladığınızda Dur / Temizle düğmesine
basın.
8.12
Bölüm 9
Ek
Teknik Özellikler
Genel özellikler
Öğe
Açıklama
OBB
15 yaprağa kadar (0,1 mm kalınlık, 75 g/m2 bond)
OBB belge boyutu
Genişlik: 148 – 216 mm
Uzunluk: 128 – 390 mm
OKB
50 yaprağa kadar (75 g/m2 bond)
OKB belge boyutu
A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Sarf malzemeleri
Tek parça Mürekkep kartuş sistemi
Şebeke gerilimi
Makinenin arkasındaki Güç Derecesi etiketine bakın.
Güç tüketimi
Beklemede: 4,9 W/sa
Yazdırma modu: Maksimum 15 W/sa
Gürültü seviyesia
Boşta modunda: 40 dB
Ortalama: 55 dB
Maksimum: 65 dB
Çalışma ortamı
Sıcaklık: 10 oC ila 32 oC
Nem: %20 ila 80 Bağıl Nem
Ekran
16 karakter x 1 satır
Mürekkep kartuşu
ömrüb
Başlangıç Kartuşu (makineyle birlikte verilir; INK-M41/43S):
Yaklaşık 265 yaprak (ITU #1 tablosuna göre – Bkz. “ITU #1 tablosuna bir örnek
(%60,5’e küçültülmüştür)” sayfa 9.4.
Yedek Kartuş (piyasadan alınır; INK-M41/41V):
Yaklaşık 750 yaprak (ITU #1 tablosuna göre – Bkz. “ITU #1 tablosuna bir örnek
(%60,5’e küçültülmüştür)” sayfa 9.4.
Dış boyutlar
(G x D x Y)
Kulaklıklı Mikrofon Seti Olmadan ve Kağıt Desteği: 355 x 232 x 118 mm
Kulaklıklı Mikrofon Seti ve Kağıt Desteği: 355 x 311 x 244 mm
Kulaklıklı Mikrofon Seti
ağırlığı ve mürekkep
kartuşu
2,5 Kg
Ambalaj ağırlığı
Kağıt: 0,81 Kg, Plastik: 0,14 Kg
Görev döngüsü
Aylık baskı: 1.000 sayfaya kadar
a. Ses Basınç Düzeyi, ISO 7779, 9296
b. Sayfa sayısı, çalışma ortamına, yazdırma aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir.
Yazıcı özellikleri (yalnızca SF-371P ve SF-375TP)
Öğe
Yazdırma yöntemi
Yazdırma
Açıklama
Termal Mürekkep Püskürtmeli Baskı
A4 kağıtta en çok 4,0 sayfa/dak (Taslak modunda tek renkli baskı hızı)
hızıa
Yazdırma çözünürlüğü
En çok 600 x 600 dpi etkili çıktı (En İyi modda tek renkli baskı hızı)
Yazıcı dili
PCL 3
İşletim Sistemi
Arayüz
Uyumluluğub
Windows 2000/XP/Vista
USB 2.0 Tam Hız (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur)
a. Baskı hızı, kullanılan işletim sisteminden, bilgisayar performansından, uygulama yazılımından, bağlantı yönteminden,
ortam boyutundan ve işin karmaşıklığından etkilenir.
b. En güncel yazılım sürümünü indirmek için lütfen www.samsungprint.com adresini ziyaret edin.
9.2
Öğe
Açıklama
CIS (Temas Eden Görüntü Algılayıcı)
Çözünürlük
Optik tarama: 200 x 200 dpi
Etkin tarama genişliği
Maks. 210 mm
Fotokopi hızıa
A4 kağıtta en çok 3 cpm (Taslak modunda tek renkli baskı hızı)
Kopya çözünürlüğü
Tarama: 200 x 200 dpi’ye kadar
Yazdırma: En çok 600 x 300 dpi (En İyi modda tek renkli baskı hızı)
Yaklaştırma oranı
%50 ~ 150
Birden çok kopya
1 ~ 50
Gri tonlama
64 Gri tonlama
EK
Tarama yöntemi
EK
Tarayıcı ve fotokopi özellikleri
EK
a. Kopyalama hızı, tek belge birden çok kopya ayarına dayalıdır.
Faks özellikleri
ITU T30
Uygulama hattı
Genel Anahtarlamalı Telefon Şebekesi (PSTN) ya da PABX üzerinden
Veri kodlaması
MH/MR/MMR
Modem hızı
14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
İletim hızı
Yaklaşık 6 saniye (Standart modu)a
Çözünürlük
Standart: 203 x 98 dpi
Hassas: 203 x 196 dpi
Çok hassas: 203 x 392 dpi
Foto: 203 x 196 dpi
Hafıza
2,5 Mbayt (A4 kağıtta %4 baskı işiyle 200 sayfa yazdırabilir: SF-375TP)
1,875 Mbayt (A4 kağıtta %4 baskı işiyle 150 sayfa yazdırabilir: SF-370 ve
SF-371P)
256 Kbayt (A4 kağıtta ve Sık Kullanılanlar modunda %4 baskı işiyle 20 sayfa
yazdırabilir)
Yarı tonlama
64 düzey
Otomatik arama
Tek Tuşla arama düğmeleri (en çok 10 numara)
Hızlı arama (en çok 100 numara)
EK
Uyumluluk
EK
Açıklama
Ek
EK
a. İletim süresi, ECM sıkıştırmalı metin verilerinin yalnızca ITU-T No. 1 Tablosu kullanılarak bellekten iletimi için geçerlidir.
EK
Öğe
9.3
ITU #1 tablosuna bir örnek
(%60,5’e küçültülmüştür)
9.4
Ek
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
Baskı için Yazı Tipi Listesi
9.5
LCD için Yazı Tipi Listesi
9.6
9.7
Ek
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
DiZiN
A
ahizesiz telefonla arama 2.2
akıllı faks 5.3
alma modu
DRPD 1.2, 3.4, 3.6, 6.9
faks modu 3.5, 5.4
oto modu 3.4, 3.5
TAM modu 1.4, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2,
4.5, 6.9
tel modu 3.5, 8.10
ara 1.4
arama 1.2, 1.4, 2.4, 3.4, 8.8, 8.9
arama izleme 1.2, 4.2, 6.9
arayan kimliği 2.3, 2.4, 6.2, 6.4, 6.5,
6.8, 8.8
B
bellekten gönder 2.3, 3.3, 6.8
besleme birimi 1.2, 1.5, 1.6, 2.3,
3.2, 3.3, 8.9, 8.11
beyaz silindir 8.2, 8.7
Ç
çağrı OGM 4.5, 5.5
çözünürlük 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 6.9
gönderme onayı 3.4, 6.4, 6.8
görüntü TCR’si 6.8, 6.9
görünüm 1.3
H
hızlı arama
arama 2.2
arayan kimliği 2.4
gönderme 3.3, 5.2
istenmeyen faks 6.5
programlama 2.2, 6.2, 6.4, 8.7
hiza 8.3
hoparlör ses seviyesi 1.8
I
ICM kayıt süresi 6.9
ITU #1 tablosu 9.4
İ
iptal
yazdırma 7.7
istenmeyen faks 6.2, 6.4, 6.5, 6.8,
8.7, 8.8
F
faks iletme 5.5
faks numarası ayarlama 1.7
faks oto bildirim OGM 5.6
fazla boyutu sil 6.8
fotokopi çekmek 1.6, 8.10
K
kağıt boyutu 1.5, 6.8, 8.10
kartuş
bakım 8.5
değiştirme 1.4, 8.3, 8.7, 8.9,
8.11
hiza 8.4
mürekkep düzeyi 8.4
temizleme 8.4, 8.5, 8.6, 8.11
yükleme 8.7, 8.8, 8.11
kontrast 3.2, 3.3
kontrol paneli 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5,
8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.12
koyuluk 1.4, 6.9
G
gecikmeli faks 1.2, 3.3, 6.4, 5.1, 5.2,
8.6, 8.7
gölgeleme 8.4, 8.7
M
maliyetten tasarruf 6.9
mesaj iletme 4.5, 6.9, 5.5
MFP sürücüsü
D
dil 6.8
duraklat 1.4, 2.2, 6.2
E
ECM modu 6.8
yükleme 7.2
mürekkep tasarrufu modu 1.8
O
OBB 8.2, 9.2
OKB 1.5, 8.11
otomatik günlük 6.8
otomatik küçültme 6.8
P
programlanmış iş 5.4, 8.6, 8.7, 8.8
R
rapor 1.2, 6.4, 6.7, 6.8, 8.5, 8.7, 8.10
S
sessiz 1.4, 6.2
sessiz çalışma 6.9
T
TAM mesajı 4.2, 4.5, 5.5
tarama camı 8.2
tarayıcı sürücüsü
yükleme 7.2
tarih ve saati ayarlama 1.6
tek tuş
arama 1.2, 2.2, 2.3, 8.8
arayan kimliği 2.4
gönderme 3.3, 5.2
istenmeyen faks 6.5
programlama 2.2, 6.2, 6.4
teknik özellikler 9.2
telefon rehberi 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4,
8.8, 8.10
tuş takımı karakteri 1.8
U
uğultulu çalışma 6.9
USB
bağlama 7.2
uyandırma sesi 6.3
uzak komutlar 4.5
uzak parola 4.5, 6.9
uzak testi 6.9
uzaktan kumanda 4.5
V
varsayılan yazıcı 7.5
Y
yanıtlamak için çalma sayısı 3.5,
6.8, 6.9
yardım, kullanma 7.7
yayın 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 8.7
yazıcı sürücüsü
kaldırma 7.5
yükleme 7.2
yazılım
yükleme 7.2
yazılımın kurulumu
MFP sürücüsü 7.2
yoklama 1.2, 6.4, 5.4, 8.6, 8.8, 8.10
Z
zil sesi düzeyi 1.8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement