Samsung | SAMSUNG ST65 | Kullanıcı Klavuzu | Samsung SAMSUNG ST67 Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunda kameranızın
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar
bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu
kılavuzun tamamını okuyun.
 Bir başlığı tıklatın
Temel sorun giderme
User Manual
ST65/ST67
Hızlı başvuru
İçindekiler
Temel işlevler
Gelişmiş işlevler
Çekim seçenekleri
Oynatma/Düzenleme
Ayarlar
Ekler
Dizin
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Tehlikeli durumlardan sakınmak ve kameranızdan en iyi performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan
uzak tutun.
Uyarı—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza neden
olabilecek durumlar
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve hayvanların
erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya ve ciddi yaramalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
Kameranızı demonte etmeyin ve tamir etmeye
kalkışmayın.
Bu elektik çarpması veya kameranın zarar görmesi ile
sonuçlanabilir.
Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya sıvıların
yakınında kullanmayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
kameranızın iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar görmesine
neden olabilir.
Bu bir yangın veya patlamaya neden olabilir.
Kamerayı veya şarj cihazını örtüler veya giysiler ile
örtmekten kaçının.
Kameranın için yanıcı maddeler sokmayın veya bu tür
maddeleri kameraya yakın yerlerde saklamayın.
Kamera fazla ısınabilir ve bu kamerayı bozabilir veya bir yangına
neden olabilir.
Bu bir yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kameranızı ıslak elle kullanmayın.
Eğer kameranıza sıvı veya yabancı maddeler girerse pil
veya şarj cihazı gibi tüm güç kaynaklarından hemen ayırın
ve sonra bir Samsung servis merkezini ile iletişime geçin.
Elektrik çarpmasına ile sonuçlanabilir.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar
görmemesine dikkat edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m/3 ft'ten
daha yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak
kullanırsanız, bu geçici veya kalıcı görme hasarlarına neden
olabilir.

1
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Pilleri amacına uygun olmayan şekilde kullanmayın.
Dikkat—kameranızın veya diğer cihazların zarar görmesine
neden olabilecek durumlar
Bu bir yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Patlarken flaşa dokunmayın.
Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız
içindeki pilleri çıkarın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
AC şarj cihazını kullandığınızda, AC şarj cihazını fişten
çekmeden önce kamerayı kapatın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
kameranıza önemli hasar verebilir.
Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal
Lityum-iyon pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya
ısıtmayın.
Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç
kaynağından çıkarın.
Bu bir yangın veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj
cihazlarını, kabloları ve aksesuarları kullanın.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir
fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
●●Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar veya aksesuarlar
pillerin patlamasına, kameranızın zarar görmesine veya
yaralanmanıza neden olabilir.
●●Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung
sorumlu değildir.
Bu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
AC şarj cihazının pildeki +/- kutupları ile temas etmesine
izin vermeyin.
Bu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

2
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Kameranın parçalarını zorlamayın veya kameraya baskı
uygulamayın.
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.
Bu durum kameranın çalışmamasına neden olabilir.
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Kabloları veya adaptörleri bağladığınızda ve pilleri veya
hafıza kartlarını taktığınızda dikkatli olun.
Kablonun ışıklı göstergesi (▲) olan ucunu kameraya
takmanız gerekir.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri
ve hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere
ve aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir
veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Manyetik şeritli kartları kamera çantasından uzan tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Bu durum elektrik çarpması veya kameranın çalışmaması veya
yangın çıkması ile sonuçlanabilir.

3
Bu kullanım kılavuzunun yapısı
Temel işlevler
Telif hakkı bilgileri
11
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel
işlevleri öğrenin.
●● Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
●● micro SD™, micro SDHC™, SD Association tescilli ticari markalarıdır.
●● Mac, Apple Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
●● Bu kılavuzda kullanılan ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin
mülkiyetindedir.
Gelişmiş işlevler
26
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video veya sesli not
kaydetmeyi öğrenin.
Çekim seçenekleri
35
Çekim modunda kullanabileceğiniz seçenekler hakkında
bilgi edinin.
●● Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği kamera
işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
●● Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü
yeniden kullanamaz veya dağıtamazsınız.
●● Açık Kaynak Lisans bilgileri için birlikte verilen CD-ROM’daki
“OpenSourceInfo.pdf” dosyasına bakın.
Oynatma/Düzenleme
53
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı
ve fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi öğrenin.
Bu bölümde ayrıca, kameranızı bilgisayarınıza,
fotoğraf yazıcıya veya TV'ye nasıl bağlayacağınızı da
öğreneceksiniz.
Ayarlar
76
Fotoğraf makinenizin ayarlarını yapılandırmak için
seçeneklere bakın.
Ekler Hata mesajları, şartnameler ve bakım hakkında bilgi
edinin.

4
82
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Çekim modu
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
Gösterge
İşlev
Akıllı Otomatik
Ek Bilgi
Program
Güvenlik uyarıları ve önlemler
DIS
Sahne
Video klip
[ ]
Kamera düğmeleri; örneğin: [Deklanşör]
(deklanşör düğmesini gösterir)
( )
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
→
Bir adımı gerçekleştirmek için seçmeniz gereken
seçeneklerin veya menülerin sırası; örneğin: Çekiyor →
Beyaz dengesi'ni seçin (Çekiyor ve ardından Beyaz
dengesi'ni seçin anlamına gelir).
*
Ek açıklama
Çekim modu simgeleri
Bu simgeler ilgili modlarda kullanılabilen bir işlevi gösterir.
modu işlevleri tüm sahneler için desteklemeyebilir.
Bu kılavuzda kullanılan kısaltmalar
örn.)
Program, DIS
ve Video klip
klip modlarında
kullanılabilir

5
Kısaltma
Açıklama
ACB
Auto Contrast Balance (Otomatik Kontrast Dengesi)
AEB
Auto Exposure Bracket (Otomatik Poz Tarama)
AF
Auto Focus (Otomatik Odak)
DIS
Digital Image Stabilization (Dijital Görüntü Sabitleme)
DPOF
Digital Print Order Format (Dijital Baskı Siparişi Formatı)
EV
Exposure Value (Poz Değeri)
ISO
International Organization for Standardization
(Uluslararası Standardizasyon Örgütü)
WB
White Balance (Beyaz Dengesi)
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
Deklanşöre basma
Pozlama (Parlaklık)
●●[Deklanşör] düğmesine yarım basma: deklanşöre yarım basın
●●[Deklanşör] düğmesine basma: deklanşöre tam olarak basın
Kameranıza giren ışık miktarı pozlamayı belirler. Pozlamayı
deklanşör hızı, açıklık değeri ve ISO hızıyla değiştirebilirsiniz.
Pozlamayı değiştirdiğinizde, fotoğraflarınız daha karanlık veya
daha aydınlık olur.
[Deklanşör] düğmesine
yarım basma
[Deklanşör] düğmesine basma
Normal pozlama
Özne, arka plan ve kompozisyon
●●Özne: bir kişi, hayvan veya nesne gibi sahne içindeki ana konu
●●Arka plan: öznenin etrafındaki nesneler
●●Kompozisyon: özne ve arka planın birleşimi
Arka plan
Kompozisyon
Özne

6
Fazla pozlama (çok parlak)
Temel sorun giderme
Sıkça sorulan soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Çekim seçeneklerini ayarlayarak sorunları çözebilirsiniz.
Öznenin gözleri
kırmızı görünüyor.
Bunun nedeni kamera flaşının yansımasıdır.
Kırmızı göz veya
Kır.göz düzel. olarak ayarlayın. (sf. 38)
●● Flaş seçeneğini
Kır.göz düzel.'i seçin. (sf. 65)
●● Fotoğraf çekildiyse, düzenleme menüsünde
Fotoğrafta tozlu
noktalar var.
Flaş kullanıldığında havada uçuşan toz parçacıkları da fotoğrafta görünebilir.
●● Flaşı kapatın veya tozlu ortamda fotoğraf çekmeyin.
●● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 39)
Fotoğraflar net değil.
Bunun nedeni fotoğrafın az ışık koşullarında çekilmesi veya kameranın doğru tutulmaması olabilir.
●● Öznenin odaklandığından emin olmak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın. (sf. 24)
modunu kullanın. (sf. 31)
●●
Fotoğraflar gece
çekiminde net değil.
Kamera daha fazla ışık almaya çalıştıkça deklanşör hızını düşer. Bu durum kameranın sabit tutulmasını
zorlaştırır ve kameranın titremesine neden olabilir.
●● Flaşı açın. (sf. 38)
●● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 39)
●● Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
modunda
Gece'yı seçin. (sf. 30)
●●
Özneler arkadan
gelen ışık yüzünden
karanlık çıkıyor.
Işık kaynağı öznenin arkasındaysa veya aydınlık ve karanlık bölgeler arasında çok fazla kontrast varsa
nesne gölgeli çıkabilir.
●● Güneşi karşınıza alarak çekim yapmaktan kaçının.
modunda
Aydınlatma'yı seçin. (sf. 28)
●●
●● Flaş seçeneğini Doldur olarak ayarlayın. (sf. 38)
●● Otomatik Kontrast Dengesi (ACB) seçeneğini ayarlayın. (sf. 46)
●● Pozlamayı ayarlayın. (sf. 46)
Nokta olarak ayarlayın.
●● Çerçevenin ortasında parlak bir nesne varsa ölçüm seçeneğini
(sf. 47)

7
Hızlı başvuru
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
İnsan fotoğrafları çekme
●●
modu >Güzellik çekimi  29
●●
modu >Portre  28
●● Kırmızı göz, Kır.göz düzel. (kırmızı göz sorununu
önlemek veya düzeltmek için)  38
●● Yüz algılama  43
●● EV (pozlamayı ayarlamak için)  46
●● ACB (parlak arka planın önündeki öznelerin ışığını
ayarlamak için)  46
●● Ölçüm  47
●● AEB (aynı sahnenin farklı poz değerlerine sahip üç
fotoğrafını çekmek için)  49
Gece veya karanlık yerlerde çekim
yapma
●●
modu >Gece  30
●●
modu >Gün Batımı, Şafak, Havai Fişek  28
●● Flaş seçenekleri  38
●● ISO hızı (ışığa karşı duyarlığı ayarlamak için)  39
Farklı efekt uygulama
●● Fotoğraf stilleri (farklı tonlar uygulamak için)  50
●● Akıllı filtre efektleri  51
●● Görüntü ayarı (doyma, netlik veya kontrastı ayarlamak
için)  52
●● Akıllı Albüm'de dosyaları
kategorilere göre görüntüleme
 55
●● Hafıza kartındaki tüm
dosyaları silme  57
●● Dosyaları slayt gösterisi
olarak izleme  58
●● Dosyaları TV'de görüntüleme
67
●● Kameranızı bilgisayara
bağlama  68
●● Sesi ve ses seviyesini
ayarlama  78
●● Ekranın parlaklığını ayarlama
 78
●● Ekran dilini değiştirme  79
●● Tarih ve saati ayarlama  79
Hareketi fotoğraflama
Kameranın titremesini azaltma
●● Sürekli, U. yüksek hiz  49
●●
●● Sorun giderme  92
modu  31
Yazı, böcek veya çiçek fotoğrafı
çekme
●●
modu > Yakin Ç., Metin  28
●● Makro,
Oto makro (yakın mesafeden fotoğraf çekmek
için)  40
●● Beyaz dengesi (renk tonunu değiştirmek için)  47

●● Hafıza kartını biçimlendirme
 79
8
İçindekiler
Bir fotoğrafa sesli not ekleme .......................................... 34
Temel işlevler ........................................................................... 11
Paketi açma ........................................................................ 12
Kamera yerleşimi ............................................................... 13
Pili ve hafıza kartını takma ................................................ 15
Pili şarj etme ve kameranızı açma . .................................. 16
Pili şarj etme .................................................................... 16
Kameranızı açma ............................................................ 16
Başlangıç kurulumunu yapma ......................................... 17
Simgeleri Tanıma ............................................................... 18
Seçenekleri belirleme ........................................................ 19
Görüntüyü ve sesi ayarlama . ........................................... 21
Ekran türünü değiştirme .................................................. 21
Sesi ayarlama .................................................................. 21
Fotoğraf çekme .................................................................. 22
Yakınlaştırma ................................................................... 23
Daha temiz fotoğraflar elde etmek için ipuçları . ............ 24
Çekim seçenekleri . ................................................................. 35
Çözünürlük ve kalite seçme ............................................. 36
Çözünürlük seçme . ......................................................... 36
Görüntü kalitesini seçme ................................................. 36
Zamanlayıcıyı kullanma . ................................................... 37
Karanlıkta çekim ................................................................ 38
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme .............................. 38
Flaşı kullanma ................................................................. 38
ISO hızını ayarlama ......................................................... 39
Kameranın odağını değiştirme ......................................... 40
Makro kullanma ............................................................... 40
Otomatik odak kullanma .................................................. 40
İzleme otomatik odağını kullanma ................................... 41
Odak alanını ayarlama .................................................... 42
Yüz algılama özelliğini kullanma ...................................... 43
Yüzleri algılama ............................................................... 43
Kendi portrenizi çekme .................................................... 44
Gülümseme çekimi .......................................................... 44
Göz kırpmayı algılama . ................................................... 45
Parlaklığı ve rengi ayarlama ............................................. 46
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) ................................... 46
Arka ışığı dengeleme (ACB) ............................................ 46
Ölçüm seçeneğini değiştirme .......................................... 47
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi) ............................... 47
Seri çekim modlarını kullanma ......................................... 49
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme .............................. 50
Fotoğraf stilleri uygulama ................................................ 50
Akıllı filtre efekti uygulama ............................................... 51
Gelişmiş işlevler ...................................................................... 26
Çekim modları .................................................................... 27
Akıllı Otomatik modu kullanma ........................................ 27
Sahne modunu kullanma . ............................................... 28
Güzellik Çekimi modunu kullanma .................................. 29
Çerçeve kılavuzunu kullanma . ........................................ 30
Gece modunu kullanma .................................................. 30
DIS modunu kullanma ..................................................... 31
Program modunu kullanma ............................................. 32
Video kaydetme ............................................................. 32
Sesli not kaydetme ............................................................ 34
Sesli not kaydetme .......................................................... 34

9
İçindekiler
Ekler . ........................................................................................ 82
Fotoğraflarınızı ayarlama . ............................................... 52
Hata mesajları . ................................................................... 83
Kameranın bakımı .............................................................. 84
Kameranızı temizleme ..................................................... 84
Kamerayı kullanma veya saklama . ................................. 85
Hafıza kartları hakkında . ................................................. 86
Pil hakkında bilgi . ............................................................ 88
Servis merkezine başvurmadan önce ............................. 92
Kameranın teknik özellikleri ............................................. 95
Sözlük . ................................................................................ 99
Dizin ................................................................................... 103
Oynatma/Düzenleme .............................................................. 53
Oynatma .............................................................................. 54
Oynatma modunda başlatma .......................................... 54
Fotoğrafları görüntüleme ................................................. 58
Video oynatma . ............................................................... 59
Sesli notları dinleme ........................................................ 60
Fotoğraf düzenleme . ......................................................... 62
Fotoğrafların boyutunu değiştirme ................................... 62
Fotoğrafı döndürme ......................................................... 62
Fotoğraf stilleri uygulama ................................................ 63
Akıllı filtre efekti uygulama ............................................... 64
Pozlama sorunlarını giderme . ......................................... 65
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ..................................... 66
Dosyaları TV'de görüntüleme ........................................... 67
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) ......... 68
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma ................. 70
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak dosya aktarma ... 72
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) ............... 73
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac için) .................. 74
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma . . 75
Ayarlar ...................................................................................... 76
Kamera ayarları menüsü ................................................... 77
Ayarlar menüsüne erişme . .............................................. 77
Ses .................................................................................. 78
Görüntü . .......................................................................... 78
Ayarlar ............................................................................. 79

10
Temel işlevler
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel işlevleri
öğrenin.
Paketi açma ……………………………………………………… 12
Kamera yerleşimi ………………………………………………… 13
Pili ve hafıza kartını takma ……………………………………… 15
Pili şarj etme ve kameranızı açma … ………………………… 16
Pili şarj etme …………………………………………………
16
Kameranızı açma ……………………………………………
16
Başlangıç kurulumunu yapma … ……………………………… 17
Simgeleri Tanıma ………………………………………………… 18
Seçenekleri belirleme …………………………………………… 19
Görüntüyü ve sesi ayarlama …………………………………… 21
Ekran türünü değiştirme … …………………………………
21
Sesi ayarlama … ……………………………………………
21
Fotoğraf çekme … ……………………………………………… 22
Yakınlaştırma … ……………………………………………
23
Daha temiz fotoğraflar elde etmek için ipuçları … …………… 24
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
İsteğe bağlı aksesuarlar
Kamera
Askı
AC adaptörü/
USB kablosu
Kullanım Kılavuzu
CD-ROM'u
Şarj edilebilir pil
Kamera çantası
Hafıza kartı/
Hafıza kartı adaptörü
A/V kablosu
Pil şarj cihazı
Kullanım Kılavuzu
Temel İşlemler
Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
Temel işlevler
12
Kamera yerleşimi
Kullanmaya başlamadan önce kameranızın parçalarını ve işlevlerini tanıyın.
Yakınlaştırma düğmesi
●● Çekim modunda yakınlaştırma veya uzaklaştırma amaçlı kullanılır
●● Fotoğrafın bir bölümünü yakınlaştırmanızı veya dosyaları
Oynatma modunda küçük resim olarak görüntülemenizi sağlar
●● Oynatma modunda sesi ayarlamanızı sağlar
Deklanşör düğmesi
Güç düğmesi (POWER)
Mikrofon
Flaş
AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası
Mercek
Hoparlör
Üçayak bağlantısı
Pil bölmesi kapağı
Hafıza kartı ve pil takma
Temel işlevler
13
Kamera yerleşimi
Akıllı düğme
Akıllı moda ayarlar (
)
Durum lambası
●● Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf veya
video kaydedilirken, bilgisayar veya
yazıcı tarafından veri okunurken ya da
odaklama olmadığında
●● Sürekli: Bilgisayara bağlanırken veya
odaklandığında
USB ve A/V bağlantı
noktası
Ekran
USB ve A/V kablosu
bağlanır
Mod düğmesi: : Çekim modları listesini açmanızı sağlar
Simge
Mod
Düğme
Açıklama
Seçeneklere ve menülere erişmenizi sağlar
Açıklama
Akıllı
Otomatik
Kameranın algıladığı görüntüye uygun sahne modunu
seçmesine izin vererek fotoğraf çekmenizi sağlar
Program
Seçenekleri ayarlayarak fotoğraf çekmenizi sağlar
DIS
Kameranın titremesini azaltmaya yarayacak
seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar
Sahne
Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle
fotoğraf çekmenizi sağlar
Video klip
Video kaydetmenizi sağlar
Gezinti
Çekim modunda
Ayar sırasında
Görüntü seçeneğini değiştirme
Yukarı gitme
Makro seçeneğini değiştirme
Aşağı gitme
Flaş seçeneğini değiştirme
Sola gitme
Zamanlayıcı seçeneğini
değiştirme
Sağa gitme
Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylamanızı sağlar
Oynatma
İşlev
Temel işlevler
14
Oynatma moduna girmenizi sağlar
●● Çekim modunda seçeneklere erişmenizi sağlar
●● Oynatma modunda dosyaları silmenizi sağlar
Pili ve hafıza kartını takma
Pili ve isteğe bağlı hafıza kartını kameraya nasıl takacağınızı öğrenin.
Pili ve hafıza kartını çıkarma
Kart kameradan ayrılana
kadar yavaşça bastırın ve
kartı yuvasından çekerek
çıkarın.
Hafıza kartı
Pil kilidi
Hafıza kartını sarı renkli temas
noktaları yukarı gelecek şekilde
yerleştirin.
Pili çıkarmak için kilidi yukarı
doğru bastırın.
Pil
Pili Samsung logosu aşağı
bakacak şekilde yerleştirin.
• Hafıza kartı takılı olmadığında yerleşik hafıza geçici depolama aygıtı
olarak kullanılabilir.
• Doğru tarafa bakacak şekilde bir bellek kartı takın. Bellek kartının
yanlış yönde takılması kameranızın ve bellek kartınızın zarar
görmesine neden olabilir.
Temel işlevler
15
Pili şarj etme ve kameranızı açma
Pili şarj etme
Kameranızı açma
Kamerayı kullanmaya başlamadan önce pili şarj ettiğinizden emin
olun. USB kablosunu AC adaptörüne takın ve kablonun gösterge
ışığı olan ucunu kameranıza takın.
Kameranızı açmak veya kapatmak için [POWER] düğmesine
basın.
●● Kamerayı ilk açtığınızda başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
(sf. 17)
Kameranızı Oynatma modunda açma
[ ] düğmesine basın. Kamera açılır ve doğrudan Oynatma
moduna geçilir.
Gösterge ışığı
●●Kırmızı: Şarj oluyor
●●Yeşil: Tam olarak şarj oldu
Kamerayı [
] düğmesini yaklaşık 5 saniye süreyle süreyle basılı
tutarak açtığınızda, kameradan herhangi bir kamera sesi çıkmaz.
Temel işlevler
16
Başlangıç kurulumunu yapma
Kameranın temel ayarlarını yapılandırabilmeniz için başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
1 [
] düğmesine basın.
●● Kamerayı ilk açtığınızda başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
2 Language seçeneğini belirlemek için [
basın ve ardından [
] veya [
] düğmesine
] düğmesine basın.
3 Bir dil seçmek için [
4
5
] veya [ ] düğmesine basın ve
] düğmesine basın.
ardından [
Time Zone (Saat Dilimi) seçeneğini belirlemek için [
] veya [ ] düğmesine basın ve ardından [ ] veya [
]
düğmesine basın.
Saat dilimini seçmek için [ ] veya [ ] düğmesine basın
] düğmesine basın.
ve sonra [
●● Yaz saatini ayarlamak için [
6 Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarla) seçimi için [
7
] veya
]’ye basın.
[ ]’ya basın ve [ ] veya [
Bir öğeyi seçmek için [ ] veya [ ] düğmesine basın.
8 Tarih ve saat ayarlamak için [
9
]’ye basın.
[
Date Type (Tarih Tipi) seçimi için [
]’ye basın.
basın ve [ ] veya [
] veya [ ]’ya basın ve
] veya [ ]’ya
] düğmesine basın.
10 Tarih biçimini seçmek için [
11
Temel işlevler
]’ye basın.
[
Çekim moduna geçmek için [
17
] veya [ ]’ya basın ve
] düğmesine basın.
Simgeleri Tanıma
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
A
Simge
C. Soldaki simgeler
Açıklama
Otomatik odak çerçevesi
Kameranın titremesi
B
Yakınlaştırma oranı
Geçerli tarih ve saat
Simge Açıklama
Açıklık ve deklanşör hızı
Uzun süreli pozlama
Poz değeri
Beyaz dengesi
C
B. Sağdaki simgeler
Yüz tonu
Simge Açıklama
A. Bilgiler
Simge
Yüz rötuşu
Fotoğraf çözünürlüğü
Açıklama
Video çözünürlüğü
Seçilen çekim modu
Çekilebilir fotoğraf sayısı
Kullanılabilir kayıt süresi
Dahili hafıza
●●
●●
●●
Fotoğraf stili
Çekim hızı
Görüntü ayarlama
(netlik, kontrast, doyma)
Fotoğraf kalitesi
Video dengeleyici
Ölçüm seçeneği
Akıllı filtre efekti
Flaş seçeneği
Hafıza kartı takılı
: Tam olarak şarj oldu
: Kısmi şarj oldu
: Şarj olması gerekiyor
Zamanlayıcı seçeneği
Otomatik odak seçeneği
Yüz algılama
Sesli not (Açık)
Temel işlevler
ISO hızı
18
Video çekimi sırasında ses kaydı
kullanılabilir
Seri çekim türü
Seçenekleri belirleme
[
] düğmesine basarak ve gezinti düğmelerini kullanarak seçenekleri belirleyebilirsiniz ([
], [
], [
], [
]).
[f] düğmesine basarak da çekim seçeneklerine erişebilirsiniz, ancak bazı seçenekler kullanılamaz.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Bir seçeneğe veya menüye gitmek için gezinti düğmelerini
Önceki menüye geri gitme
Önceki menüye geri gitmek için [
kullanın.
Çekim moduna geri gitmek için [Obtüratör] düğmesine yarım basın.
●● Yukarı veya aşağı gitmek için [
] veya [ ] düğmesine
basın.
●● Sola veya sağa gitmek için [ ] veya [ ] düğmesine basın.
3 Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylamak için [
düğmesine basın.
]
Temel işlevler
] düğmesine tekrar basın.
19
Seçenekleri belirleme
5 Beyaz dengesi'ne gitmek için [
Örn. P modunda beyaz dengesi seçeneğini belirleme
1 Çekim modunda [
2 Program'a gitmek için [
ve ardından [
basın ve ardından [
] düğmesine basın.
] veya [
] veya [ ] düğmesine
] düğmesine basın.
Fotoğraf Boyutu
] veya [ ] düğmesine basın
] düğmesine basın.
Çekim kalitesi
EV
Akıllı Otomatik
ISO
Program
Beyaz dengesi
DIS
Yüz algılama
Odak alani
Sahne
Çıkış
Video klip
3 [
Geri
6 Beyaz dengesi seçeneğine gitmek [
Çekim için çeşitli özellikler doğrudan
ayarlanır.
düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Fotoğraf Boyutu
Çekiyor
Çekim kalitesi
Ses
EV
Günışığı
ISO
Görüntü
Beyaz dengesi
Ayarlar
Yüz algılama
Odak alani
Çıkış
4 Çekiyor'a gitmek için [
ve ardından [
Geri
Değişt.
] veya [
] veya [ ] düğmesine basın
] düğmesine basın.
Temel işlevler
7 [
20
Taşı
] düğmesine basın.
] veya [
]
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Ekranın temel ayarlarını ve sesi istediğiniz şekilde nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.
Ekran türünü değiştirme
Sesi ayarlama
Çekim veya Oynatma modu için ekran stili seçin.
Kamerayı çalıştırdığınızda belirli bir ses çıkarıp çıkarmayacağını
ayarlayabilirsiniz.
Ekran türünü değiştirmek için [
] düğmesine basın.
1 Çekim veya Oynatma modunda [
basın.
2
Çekimle ilgili ne kadar bilgi
varsa görüntüler.
Mod
Açıklama
Çekim
●● Çekimle ilgili tüm bilgileri görüntüleyin
●● Kalan fotoğraf sayısı (veya kayıt süresi) ve pil
simgesi dışında çekim bilgilerini gizleyin
Oynatma
●● Mevcut fotoğrafla ilgili bilgileri görüntüleyin
●● Mevcut dosyayla ilgili bilgileri gizleyin
●● Çekim ayarları ve çekim tarihi hariç mevcut dosyayla
ilgili bilgileri gösterir
Temel işlevler
21
] düğmesine
Ses → Bip sesi → bir seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Kamera herhangi bir ses çıkarmaz.
1/2/3
Kamera ses çıkarır.
Fotoğraf çekme
Akıllı Otomatik modunda kolayca fotoğraf çekmek için temel işlemleri kolayca ve hızlıca öğrenin.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
] veya [
2 Akıllı Otomatik'a gitmek için [
basın ve ardından [
] düğmesine basın.
4 Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
] düğmesine
●● Yeşil çerçeve öznenin odakta olduğunu gösterir.
●● Kırmızı çerçeve öznenin odakta olmadığını gösterir.
Akıllı Otomatik
Program
DIS
Sahne
Video klip
Bu mod sahneyi otomatik olarak tanır.
5 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
3 Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Daha temiz fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak ipuçları için 24.
sayfaya bakın.
Temel işlevler
22
Fotoğraf çekme
Yakınlaştırma
Dijital yakınlaştırma
Yakınlaştırma ayarını yaparak yakın fotoğraflar çekebilirsiniz.
Kameranızda 5X optik ve 3X dijital yakınlaştırma bulunur. Her
ikisini kullanarak 15 kata kadar yakınlaştırma elde edebilirsiniz.
Yakınlaştırma göstergesi dijital aralık içindeyse, kameranız dijital
yakınlaştırmayı kullanıyordur. Dijital yakınlaştırma kullanılırken
resim kalitesi düşebilir.
Özneyi yakınlaştırmak için [Yakınlaştır] düğmesini sağa çevirin.
Uzaklaştırmak için [Yakınlaştır] düğmesini sola çevirin.
Optik aralık
Yakınlaştırma göstergesi
Dijital aralık
●● Dijital yakınlaştırma Yüz Algılama seçenekleri, Akıllı Filtre efekti veya
İzleme Oto.O. seçeneğiyle kullanılamaz.
●● kullanılamaz.Dijital yakınlaştırma kullanıldığında bir fotoğrafın
kaydedilmesi daha uzun sürebilir.
Yakınlaştırma oranı
Uzaklaştırma
Yakınlaştırma
Temel işlevler
23
Daha temiz fotoğraflar elde etmek için ipuçları
Kamerayı doğru tutma
Kameranın titremesini azaltma
Merceği engelleyen bir
şey olmadığından emin
olun.
Kameranın dijital olarak daha az titremesi için
modunu seçin. (sf. 31)
Deklanşör düğmesine yarım basma
Ekranda
göründüğünde
[Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve odağı ayarlayın. Odak ve pozlama
otomatik olarak ayarlanır.
Kameranın titremesi
Açıklık değeri ve deklanşör hızı
otomatik olarak ayarlanır.
Odak çerçevesi
●● Yeşil renkte görüntüleniyorsa
fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
●● Odak çerçevesi kırmızı renkte
görüntüleniyorsa kompozisyonu
değiştirin ve [Deklanşör] düğmesine
tekrar yarım basın.
Temel işlevler
Karanlıkta çekim yaparken flaş seçeneğini Yavaş senk veya Kapalı
olarak ayarlamaktan kaçının. Diyafram daha uzun süre açık kalır ve bu
süre içinde kamerayı sabit tutmak daha zor olur.
●● Üçayak kullanın veya flaş seçeneğini Doldur olarak ayarlayın.
(sf. 38)
●● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 39)
24
Öznenin odak dışında olmasını önleme
●● Düşük ışıkta fotoğraf çekerken
Aşağıdaki durumlarda öznenizi odaklamak zor olabilir:
-- özneyle arka plan arasındaki kontrast düşük
-----
(örneğin öznenizin giydiği kıyafet arka planın rengine benziyorsa)
öznenin arkasından gelen ışık kaynağı çok parlak
özne çok parlak veya yansıtıcıysa
öznede yatay desenler var (jaluzi gibi)
özne çerçevenin merkezinde değil
Flaşı açın. (sf. 38)
●● Özneler hızlı hareket ettiğinde
Sürekli veya ultra
yüksek hız işlevini
kullanın. (sf. 49)
Odak kilidini kullanma
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın. Özne
odaktaysa, kompozisyonu değiştirmek için çerçevenin konumunu
değiştirebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, fotoğrafı çekmek için
[Deklanşör] düğmesine basın.
Temel işlevler
25
Gelişmiş işlevler
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video veya sesli not kaydetmeyi
öğrenin.
Çekim modları …………………………………………………… 27
Akıllı Otomatik modu kullanma … …………………………
27
Sahne modunu kullanma …………………………………
28
Güzellik Çekimi modunu kullanma …………………………
29
Çerçeve kılavuzunu kullanma ………………………………
30
Gece modunu kullanma … …………………………………
30
DIS modunu kullanma ………………………………………
31
Program modunu kullanma …………………………………
32
Video kaydetme ……………………………………………
32
Sesli not kaydetme ……………………………………………… 34
Sesli not kaydetme … ………………………………………
34
Bir fotoğrafa sesli not ekleme ………………………………
34
Çekim modları
Ortam koşullarına en uygun çekim modunu seçerek fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.
Akıllı Otomatik modu kullanma
Simge
Açıklama
Bu modda kameranız, algılanan sahnenin türüne göre uygun
kamera ayarlarını otomatik olarak seçer. Farklı sahnelere yönelik
kamera ayarlarını bilmiyorsanız bu mod yararlı olacaktır.
Ters ışıkla manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Akıllı Otomatik'nu seçin.
3 Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Portre çekerken görüntülenir.
Arka ışıkla portre çekerken görüntülenir.
Nesnelerin yakından fotoğrafını çekerken görüntülenir.
Yakından metin fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Günbatımı fotoğrafı çekerken görüntülenir.
●● Kamera, sahneyi otomatik olarak seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir mod simgesi görüntülenir.
Gökyüzü fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Orman fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Renkli öznelerin yakın fotoğrafını çekerken
görüntülenir.
Kamera ve özne bir süre sabit olduğunda görüntülenir.
Yalnızca karanlıkta çekim yaparken kullanılabilir.
Aktif olarak hareket eden öznelerin fotoğrafını çekerken
görüntülenir.
Simge
Açıklama
Manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Beyaz arka planların fotoğrafını çekerken görüntülenir.
Gece manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Yalnızca flaş kapalıyken kullanılabilir.
Gece portre çekerken görüntülenir.
Gelişmiş işlevler
27
Çekim modları
4 Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Sahne modunu kullanma
Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle fotoğraf
çekmenizi sağlar.
●● Kamera doğru sahne modunu algılamazsa,
simgesi
görüntülenir ve varsayılan ayarlar kullanılır.
●● Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak
kamera bir portre modu seçmeyebilir.
●● Kameranın titremesi, ışığın durumu ve öznenin uzaklığı gibi çekim
koşullarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi seçmeyebilir.
●● Üçayak kullanırsanız öznenin hareketine bağlı olarak modu
algılanamayabilir.
●●
modunda, uygun sahneleri seçmek için ayarları sık sık
değiştirdiğinden, kamera daha fazla pil gücü tüketir.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Sahne
→
bir
sahne
seçin.
2
Güzellik çekimi
Çerçeve Kılavuzu
Gece
Portre
Çocuk
Manzara
Yakin Ç.
Bu mod insan fotoğrafı çekmek için uygundur.
●● Sahne modunu değiştirmek için [
]’ye basın ve Sahne
→ bir sahne seçin.
●● Güzellik Çekimi modu için bkz. “Güzellik Çekimi modunu
kullanma", sayfa 29.
●● Çerçeve Kılavuzu modu için bkz. “Çerçeve kılavuzunu
kullanma”, sayfa 30.
●● Gece modu için bkz. “Gece modunu kullanma”, sayfa 30.
3 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
4 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
28
Çekim modları
6 Çekiyor → Yüz rötuşu → bir seçenek belirleyin.
Güzellik Çekimi modunu kullanma
●● Daha fazla kusuru gizlemek için daha yüksek bir ayar seçin.
İnsan fotoğrafını yüzdeki kusurları gizleme seçeneğini kullanarak
çekmenizi sağlar.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Sahne
→
Güzellik
çekimi'u
seçin.
2
3 Kişinin cildinin daha açık görünmesini sağlamak için
Düzey 2
] düğmesine basın.
(yalnızca yüz) [
4 Çekiyor → Yüz tonu → bir seçenek seçin.
●● Cilt renginin daha açık olması için daha yüksek bir değer
seçin.
Geri
Taşı
7 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
8 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Düzey 2
Odak uzaklığı Oto makro olarak ayarlanır.
Geri
Taşı
5 Yüzdeki sorunları gizlemek için
basın.
[
] düğmesine
Gelişmiş işlevler
29
Çekim modları
Çerçeve kılavuzunu kullanma
Gece modunu kullanma
Başka birinin fotoğrafınızı çekmesini istiyorsanız sahneyi çerçeve
kılavuzu özelliğini kullanarak oluşturabilirsiniz. Çerçeve kılavuzu
diğer kişinin fotoğrafınızı önceden oluşturulmuş sahnenin bir
bölümünü göstererek çekmesine yardımcı olacaktır.
Gece çekimine uygun seçeneklerle fotoğraf çekmek için Gece
modunu kullanın. Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Sahne
→
Çerçeve
Kılavuzu'u
seçin.
2
3 Özneyi çerçeveye oturtun ve [Deklanşör] düğmesine
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Sahne
→
Gece'u
seçin.
2
3 Özneyi çerçeveye yerleştirin ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
basın.
●● Çerçevenin solunda ve sağında şeffaf kılavuz çizgileri görünür.
4 Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] düğmesine tam basın.
Gece modunda pozlamayı ayarlama
Gece modunda, deklanşör kapanana kadar olan süreyi uzatmak
için yavaş deklanşör hızı kullanabilirsiniz. Aşırı ışığı önlemek için
diyafram değerini arttırın.
Çerçeveyi İptal Et: OK
4 Başka birinden fotoğrafı çekmesini isteyin.
●● Fotoğrafı çekmesini istediğiniz kişi kılavuzları kullanarak
özneyi çerçeve içinde hizalamalı ve ardından fotoğrafı çekmek
için [Deklanşör] düğmesine basmalıdır.
5 Kılavuzları iptal etmek için [
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Sahne → Gece'u seçin.
] düğmesine basın.
3 [
4 Çekiyor → Uzunsüreli poz'u seçin.
] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
30
Çekim modları
5 Açıklık değerini veya deklanşör hızını seçin.
Dijital Görüntü Sabitleme fonksiyonları sayesinde kameranın
titremesini azaltmanızı ve fotoğrafların bulanık olmasını
önlemenizi sağlar.
Açıklık değeri
Deklanşör hızı
Auto
Auto
Açiklik
Geri
DIS modunu kullanma
Taşı
6 Bir seçenek belirleyin.
●● Auto'yu seçerseniz açıklık değeri veya deklanşör hızı otomatik
olarak ayarlanır.
7 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
8 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Fotoğraflarınızın bulanık çıkmasını önlemek için üçayak kullanın.
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
DIS'nu
seçin.
2
3 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
4 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
●● Bu modda dijital yakınlaştırma çalışmaz.
●● Özne sürekli hareket ediyorsa fotoğraf bulanık çıkabilir.
●● DIS işlevi, aydınlatmanın floresan lambasından daha parlak olduğu
yerlerde çalışmaz.
Gelişmiş işlevler
31
Çekim modları
Program modunu kullanma
Video kaydetme
Program modunda çeşitli seçenekler ayarlayabilirsiniz (deklanşör
hızı ve açıklık değeri hariç).
Film modunda, 1280 X 720 HQ çözünürlükte yüksek tanımlı
videolar kaydedebilirsiniz. 1280 X 720 HQ çözünürlükte 2 GB’a
kadar (yaklaşık 9 dakika) kayıt yapabilirsiniz. Kamera kaydedilen
videoları MJPEG dosyası olarak saklar.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Program'nu
seçin.
2
3 Seçenekleri ayarlayın. (Seçeneklerin listesi için
Bazı hafıza kartları yüksek tanımlı kaydı desteklemeyebilir. Bu durumda
daha düşük bir çözünürlük ayarlayın. (sf. 36)
“Çekim seçenekleri” konusuna bakın.)
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Video
klip'nu
seçin.
2
] düğmesine basın.
3 [
Video
klip
→ Çekim hizi → bir çekim hızını (saniyedeki
4
çekim sayısı) seçin.
4 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
●● Kare sayısı arttıkça hareket daha doğal görünür, ancak dosya
boyutu artar.
●● 60 kare/sn video çözünürlüğü 320 X 240 olduğunda kullanılabilir.
●● Yakınlaştırma oranı ve görüş açısı, video çekimi sırasında
azalabilir.
●● 24 kare/sn video çözünürlüğü 1280 X 720 HQ olduğunda
kullanılabilir.
düğmesine yarım basın.
5 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
32
Çekim modları
] düğmesine basın.
5 [
6 Video klip → Ses → bir ses seçeneği belirleyin.
Seçenek
Kaydı duraklatmak için
Kamera, video kaydederken kaydı geçici olarak duraklatmanıza
izin verir. Bu işlevi kullanarak, beğendiğiniz sahneleri tek bir video
gibi kaydedebilirsiniz.
Açıklama
Açık: Videoyu sesli kaydetmenizi sağlar.
Kapalı: Videoyu ses olmadan kaydetmenizi sağlar.
Kaydı duraklatmak için [
etmek için tekrar basın.
] düğmesine basın. Kayda devam
Yaknlştrma kpli: Yakınlaştırma sırasında ses kaydı
kesintiye uğrar.
] düğmesine basın.
7 [
Video
klip
→ Dengeleyici → bir dengeleyici seçeneği belirleyin.
8
Seçenek
Açıklama
Durdur
Kapalı: dengeleme işlevi kapalı olarak video
kaydetmenizi sağlar.
Açık: Videonuzda netlik sorunu olmasını önlemek için
görüntü dengeleme işlevi açık olarak kayıt yapmanızı sağlar.
9 Diğer seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayın.
(Seçeneklerin listesi için “Çekim seçenekleri” konusuna bakın.)
10 Kayda başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın.
11 Kaydı durdurmak için [Deklanşör] düğmesine tekrar basın.
Gelişmiş işlevler
33
Duraklat
Sesli not kaydetme
İstediğiniz zaman dinleyebileceğiniz bir sesli notu nasıl kaydedebileceğinizi öğrenin. Çekim koşullarını daha sonra hatırlamak için kısa bir
bilgiyi fotoğrafa sesli not olarak ekleyebilirsiniz.
En iyi ses kalitesini kameradan 40 cm uzaktan kayıt yaparak elde edebilirsiniz.
Sesli not kaydetme
Bir fotoğrafa sesli not ekleme
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Ses → Kayit'i seçin.
3 Kaydetmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Ses → Kisa not'u seçin.
3 Özneyi çerçeveye oturtun ve fotoğrafı çekin.
●● 10 saat uzunluğa kadar sesli kayıt yapabilirsiniz.
●● Kaydı duraklatmak veya sürdürmek için [
] düğmesine
basın.
●● Fotoğraf çekilir çekilmez sesli not kaydetmeye
başlayacaksınız.
4 Kısa bir sesli not kaydetme (en çok 10 saniye).
●● Sesli not kaydetmeyi durdurmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
Sürekli, U. yüksek hiz veya AEB seçenekleri öğesine ayarladığınızda
fotoğraflara sesli not ekleyemezsiniz.
Durdur
4
Duraklat
Durdurmak için [Deklanşör] düğmesine basın.
●● Yeni bir sesli not kaydetmek için [Deklanşör] düğmesine tekrar
basın.
5 Çekim moduna geçmek için [
] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
34
Çekim seçenekleri
Çekim modunda kullanabileceğiniz seçenekler hakkında bilgi edinin.
Çözünürlük ve kalite seçme … …………………
36
Parlaklığı ve rengi ayarlama ……………………
46
Çözünürlük seçme … ………………………… 36
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) … ………… 46
Görüntü kalitesini seçme ……………………… 36
Arka ışığı dengeleme (ACB) … ……………… 46
Zamanlayıcıyı kullanma …………………………
37
Karanlıkta çekim …………………………………
38
Ölçüm seçeneğini değiştirme ………………… 47
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi) ………… 47
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ………… 38
Seri çekim modlarını kullanma …………………
49
Flaşı kullanma ………………………………… 38
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme … ………
50
ISO hızını ayarlama …………………………… 39
Kameranın odağını değiştirme …………………
40
Makro kullanma … …………………………… 40
Otomatik odak kullanma ……………………… 40
İzleme otomatik odağını kullanma … ………… 41
Odak alanını ayarlama … …………………… 42
Yüz algılama özelliğini kullanma … ……………
43
Yüzleri algılama … …………………………… 43
Kendi portrenizi çekme … …………………… 44
Gülümseme çekimi … ………………………… 44
Göz kırpmayı algılama ………………………… 45
Fotoğraf stilleri uygulama … ………………… 50
Akıllı filtre efekti uygulama … ………………… 51
Fotoğraflarınızı ayarlama … ………………… 52
Çözünürlük ve kalite seçme
Görüntü çözünürlüğü ve kalite ayarlarını nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Çözünürlük seçme
Video kaydederken
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla
piksel içerir. Bu nedenle bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir
veya daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir
çözünürlük kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir.
] düğmesine basın.
1 modunda [
2 Video klip → Film Boyutu → bir seçenek belirleyin.
Seçenek
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Fotoğraf Boyutu → bir seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
1280 X 720 HQ: HDTV'de yüksek kalitede dosya
oynatılır.
Fotoğraf çekerken
640 X 480: Standart bir TV'de oynatılır.
320 X 240: Web sayfasına gönderilir.
Açıklama
4320 X 3240: A1 kağıda yazdırılır.
4224 X 2816: A1 kağıda geniş oranda (3:2) yazdırılır.
4000 X 3000: A1 kağıda yazdırılır.
4224 X 2376: A2 kağıda panoramik oranda (16:9)
yazdırılır veya HDTV'de oynatılır.
3264 X 2448: A3 kağıda yazdırılır.
2592 X 1944: A4 kağıda yazdırılır.
Görüntü kalitesini seçme
Çektiğiniz fotoğraflar sıkıştırılarak JPEG formatında kaydedilir.
Görüntünün kalitesi arttıkça boyutu da artar.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Çekim kalitesi → bir seçenek belirleyin.
1920 X 1080: Panoramik oranda (16:9) A5 kağıda
yazdırılır veya HDTV’de oynatılır.
Seçenek
Açıklama
Çok iyi: Süper yüksek kalitede fotoğraf çekin.
1024 X 768: E-postaya eklenir.
İyi: Yüksek kalitede fotoğraf çekin.
Normal: Normal kalitede fotoğraf çekin.
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
36
Zamanlayıcıyı kullanma
Çekim için bekleme süresi girmek üzere zamanlayıcıyı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
1 Çekim modunda [
3 Zamanlayıcıyı başlatmak için [Deklanşör] düğmesine
] düğmesine basın.
basın.
●● AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası yanıp söner. Kamera,
belirtilen süre dolduğunda otomatik olarak fotoğraf çeker.
Kapalı
●● Zamanlayıcıyı iptal etmek için [ ] düğmesine basın.
●● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı veya bazı
zamanlayıcı seçenekleri kullanılamaz.
●● Seri çekim seçeneklerini ayarladığınızda, zamanlayıcı işlevini
kullanamazsınız.
2 Bir seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Kapalı: Zamanlayıcı devre dışı.
10 sn: Fotoğraf 10 saniye içinde çekilir.
2 sn: Fotoğraf 2 saniye içinde çekilir.
Çift: Fotoğraf 10 saniye içinde çekilir ve ardından 2
saniye sonra bir tane daha çekilir.
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
37
Karanlıkta çekim
Gece veya düşük ışık koşullarında nasıl fotoğraf çekeceğinizi öğrenin.
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme
Flaşı kullanma
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yandığında,
gözlerde kırmızı bir parlama oluşabilir. Bunu önlemek için Kırmızı
göz veya Kır.göz düzel. seçeneğini kullanın. “Flaş kullanma”
bölümündeki flaş seçeneklerine bakın.
Karanlıkta veya fotoğrafınız için daha fazla ışığa ihtiyacınız
olduğunda, fotoğraf çekerken flaş kullanın.
1 Çekim modunda [
] düğmesine basın.
Oto
2 Bir seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Kapalı:
●● Flaş yanmaz.
●● Düşük ışıkta çekim yapılırken kamera titreme
uyarısı ( ) görüntülenir.
Oto: Kamera
modunda algılanan sahne için
uygun bir flaş ayarı seçer.
Çekim seçenekleri
38
Karanlıkta çekim
Seçenek
Açıklama
●● Sürekli, U. yüksek hiz, AEB seçeneklerini ayarladıysanız veya
Knd prtrenz veya Göz kırp algl'yı seçin. ayarını seçtiyseniz flaş
seçenekleri kullanılamaz.
●● Öznenin flaştan uzaklığının önerilen mesafeden fazla olmadığından
emin olun. (sf. 95)
●● Yansıyan bir ışık varsa ya da havada fazla toz bulunuyorsa,
fotoğrafınızda küçük noktalar görünebilir.
Kır.göz düzel.*:
●● Özne veya arka plan karanlıksa flaş yanar.
●● Kamera, gelişmiş yazılım analizlerinde yaparak
kırmızı gözleri düzeltir.
Yavaş senk:
●● Flaş patlar ve deklanşör daha uzun süre açık kalır.
●● Bu özellik arka plandaki ayrıntıları daha fazla
göstermek amacıyla ortam ışığını yakalamak
istediğinizde önerilir.
●● Fotoğraflarınızın bulanık çıkmasını önlemek için
üçayak kullanın.
●● Düşük ışıkta çekim yaptığınızda kamerada sallantı
( ) uyarısı görüntülenecektir.
Doldur:
●● Flaş her zaman yanar.
●● Işık yoğunluğu otomatik olarak ayarlanır.
Kırmızı göz*:
●● Özne veya arka plan karanlıksa flaş yanar.
●● Kamera gözlerde oluşan kırmızı rengi azaltır.
Oto: Özne veya arka plan karanlıksa flaş otomatik
olarak yanar.
ISO hızını ayarlama
ISO hızı, filmin ışığa karşı duyarlılığını gösteren ve Uluslararası
Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlen bir ölçüdür.
Seçtiğiniz ISO hızı ne kadar yüksekse, kameranın ışığa karşı
duyarlılığı o kadar fazla olur. Daha yüksek bir ISO hızında, flaş
kullanmadan daha iyi fotoğraf elde edebilirsiniz.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → ISO → bir seçenek belirleyin.
●● Öznenin ve ışığın parlaklığında göre uygun bir ISO hızı
simgesini seçin.
kullanmak için
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
* Flaşın arka arkaya iki yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez
yanana kadar harekete etmeyin.
Çekim seçenekleri
●● Seçtiğiniz ISO hızı ne kadar yüksek olursa, resimdeki gürültü
bozulması o oranda artar.
●● U. yüksek hiz ayarlandığında ISO hızı Oto olarak ayarlanır.
●●
seçildiğinde, görüntü boyutu 5M’nin altına sabitlenir.
39
Kameranın odağını değiştirme
Kameranın odağını öznelere göre nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Makro kullanma
Otomatik odak kullanma
Çiçek veya böcek gibi öznelerin fotoğrafını yakından çekmek için
makro kullanın. “Otomatik odak kullanma.” konusundaki makro
seçeneklerine bakın.
Net fotoğraflar çekmek için özneye uzaklığınıza bağlı olarak uygun
odağı seçin.
1 Çekim modunda [
] düğmesine basın.
Normal (af)
2 Bir seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Normal (af): 80 cm'den uzak bir özneye odaklanır.
(yakınlaştırma kullanılırken 100 cm'den uzak)
Makro: 5-80 cm uzaklıktaki bir nesneye odaklanır.
(yakınlaştırma kullanırken 100 cm-150 cm)
●● Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için kamerayı mümkün
olduğu kadar sabit tutmaya çalışın.
●● Özneye uzaklığınız 40 cm'den az ise flaşı kapatın.
Oto makro: 5 cm'den uzak bir özneye odaklanır.
(yakınlaştırma kullanılırken 100 cm'den uzak)
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
40
Kameranın odağını değiştirme
İzleme otomatik odağını kullanma
●● Ekranda herhangi bir yere dokunmazsanız ekranın ortasında odak
çerçevesi çıkar.
●● Şu durumlarda özne takip edilemeyebilir:
-- özne çok küçük veya çok fazla hareket ediyor.
-- özneye ışık arkadan geliyor veya karanlık bir yerde çekim
yapıyorsunuz.
-- özne ile arka planın renkleri veya desenleri aynı.
-- kamera çok fazla titriyor.
B
u durumlarda odak çerçevesi tek çizgili beyaz bir çerçeve olarak
görüntülenir (
).
●● Kamera özneyi takip edemezse takip edilecek özneyi yeniden
seçmeniz gerekir.
●● Kamera odağı sabitleyemezse odak çerçevesi tek çizgiden oluşan
kırmızı bir çerçeveye dönüşür (
).
●● Bu işlevi kullanırsanız, otomatik çekim seçeneklerini, Yüz
Algılama seçeneklerini, Foto Stil ve Akıllı Filtre seçeneklerini
ayarlayamazsınız.
İzleme oto.o., hareket halindeyken bile konuyu takip etmenize ve
otomatik olarak odaklamanıza olanak sağlar.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Odak alani → İzleme oto.o. seçeneğini
belirleyin.
3 Takip etmek istediğiniz özneye odaklanın ve [
düğmesine basın.
]
●● Özne üzerinde bir odak çerçevesi belirecek ve siz kamerayı
hareket ettirdiğinizde özneyi izleyecektir.
●● Beyaz çerçeve kameranızın özneyi takip ettiği anlamına gelir.
●● Yeşil çerçeve [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda
öznenizin odaklandığını belirtir.
Çekim seçenekleri
41
Kameranın odağını değiştirme
Odak alanını ayarlama
Öznelerin sahnedeki konumlarına uygun odak alanı seçerek
fotoğraflarınızın daha net olmasını sağlayabilirsiniz.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Çekiyor
→
Odak
alani
→
bir seçenek belirleyin.
2
Seçenek
Açıklama
Merkez oto.o.: Merkez noktayı odaklar.
(öznelerin merkezde olduğu sahneler için uygundur)
Çoklu oto.o.: Dokuz olası alandan birini veya daha
fazlasını odaklar.
İzleme oto.o.: Özneyi odaklayın ve izleyin. (sf. 41)
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
42
Yüz algılama özelliğini kullanma
Yüz algılama seçeneklerini kullanırsanız, kameranız insan yüzünü otomatik olarak algılayabilir. Bir insan yüzünü odakladığınızda, kamera
pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Kapalı gözleri fark eden Göz kırp algl'yı seçin. veya yüzdeki gülümsemeyi algılayan Gülümseme çekimi
gibi özelliklerden yararlanarak istediğiniz fotoğrafı hızlı ve kolay bir şekilde çekebilirsiniz.
●● Kamera otomatik olarak tanımlanan yüzü izler.
●● Aşağıdaki durumlarda yüz algılama etkili olmayabilir:
-- özne kameradan çok uzakta (Odak çerçevesi Gülümseme
çekimi veya Göz kırp algl'yı seçin. seçeneklerinde turuncu
renkte görünür)
-- çok aydınlık veya çok karanlık
-- özne kameraya bakmıyor
-- özne güneş gözlüğü veya bir maske takıyor
-- özne arkadan aydınlatılıyor veya ışık koşulları değişken
-- öznenin yüz ifadesi belirgin bir şekilde değişiyor
●● Fotoğraf stili, akıllı filtre efekti veya görüntü ayarlama seçeneğini
kullanıyorsanız ya da İzleme oto.o. özelliği ile birlikte kullanıyorsanız
yüz algılama özelliği kullanılamaz.
●● Dijital yakınlaştırma kullanılırken yüz algılama özelliği kullanılmaz.
●● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı veya bazı
zamanlayıcı seçenekleri kullanılamaz.
●● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak bazı seri çekim
seçenekleri kullanılamaz.
Yüzleri algılama
Kameranız insan yüzlerini otomatik olarak algılar
(en çok 10 kişinin yüzünü algılayabilir).
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Yüz algılama → Normal'i seçin.
●● En yakın yüz beyaz bir odak çerçevesi içinde, diğer yüzler gri
odak çerçevelerinde gösterilir.
Özneye ne kadar yakın olursanız, kamera yüzleri o kadar hızlı algılar.
Çekim seçenekleri
43
Yüz algılama özelliğini kullanma
Kendi portrenizi çekme
Gülümseme çekimi
Kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Odak uzaklığı yakın çekim olarak
ayarlanır ve kameranız bir bip sesi çıkarır.
Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik olarak
bırakır.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Çekiyor
→
Yüz
algılama
→ Gülümseme çekimi'ni seçin.
2
Yüzler merkezde olduğunda
kamera hızla öter.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Yüz algılama → Knd prtrenz'ni seçin.
3 Bir bip sesi duyduğunuzda [Deklanşör] düğmesine basın.
●● Öznenin gülümsemesi belirgin olursa kameranız bu
gülümsemeyi daha kolay algılayabilir.
Ses ayarlarında Ses Seviyesi ayarını kapatırsanız, kameradan bip
sesi gelmez. (sf. 78)
Çekim seçenekleri
44
Yüz algılama özelliğini kullanma
Göz kırpmayı algılama
Kameranız kapalı göz algılarsa, arka arkaya 2 fotoğraf çeker.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Yüz algılama → Göz kırp algl'yı seçin.'yı
seçin.
●● Ekranda “Yakalıyor” yazısı görüntülenirken kameranızı hareket
ettirmeyin.
●● Göz kırpma algılama başarısız olursa, “Gözler kapalıyken çekilmiş
resim” mesajı görüntülenir. Başka bir fotoğraf çekin.
Çekim seçenekleri
45
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlamak için parlaklığı ve rengi nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Pozlamayı manüel ayarlama (EV)
Arka ışığı dengeleme (ACB)
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak fotoğraflarınız çok parlak
veya çok koyu olabilir. Bu gibi durumlarda, daha iyi fotoğraf elde
etmek için pozlamayı kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Işık kaynağı öznenizin arkasındaysa veya öznenizle arka plan
arasında kontrast oranı yüksekse, özneniz fotoğrafta koyu
çıkabilir. Bu durumda, Otomatik Kontrast Dengeleme (ACB)
seçeneğini ayarlayın.
Koyu (-)
Normal (0)
Parlak (+)
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Çekiyor
veya
Video
klip
→ EV'yi seçin.
2
3 Pozu ayarlamak için bir değer seçin.
ACB olmadan
ACB ile
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → ACB → bir seçeneği belirleyin.
●● Pozlamayı ayarladığınızda ayar aynı kalır. Fazla veya az pozlama
yapılmaması için pozlama değerini daha sonra değiştirmeniz
gerekebilir.
●● Doğru pozlamaya karar veremiyorsanız AEB ayarını (Otomatik
Poz Tarama) seçin. Kamera farklı poz değerlerine sahip fotoğraflar
çeker: normal, az pozlanmış ve çok pozlanmış. (sf. 49)
Seçenek
Açıklama
Kapalı: ACB kapalı.
Açık: ACB açık.
Sürekli, U. yüksek hiz, AEB seçenekleri öğesine ayarladığınızda ACB
özelliği kullanılamaz.
Çekim seçenekleri
46
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Ölçüm seçeneğini değiştirme
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi)
Ölçüm modu kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir. Fotoğraflarınızın parlaklığı ve aydınlığı seçtiğiniz
ölçüme bağlı olarak değişir.
Fotoğrafınızın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz
dengesini ayarlamak için Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu veya
Akkor gibi uygun bir ışık koşulu seçin.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Çekiyor
veya
Video
klip
→ Ölçüm'ü seçin → bir seçeneği
2
belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Çoklu:
●● Kameranız ekranı birkaç alana böler ve her
alandaki ışık yoğunluğunu ölçer.
●● Genel fotoğraflar için uygundur.
(Otomatik bd)
Nokta:
●● Kameranız yalnızca çerçevenin tam ortasındaki ışık
yoğunluğunu ölçer.
●● Özne sahnenin merkezinde değilse, fotoğrafınız
doğru şekilde pozlanmayabilir.
●● Arkadan aydınlatılan özne için uygundur.
Merkez ağirlikli:
●● Kameranız merkeze ağırlık vererek tüm çerçevenin
ışık değerinin ortalamasını kullanır.
●● Öznenin, çerçevenin merkezinde olduğu fotoğraflar
için uygundur.
Çekim seçenekleri
(Bulutlu)
47
(Günışığı)
(Akkor)
Parlaklığı ve rengi ayarlama
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor veya Video klip → Beyaz dengesi → bir
Kendi beyaz dengesi ayarınızı tanımlama
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Çekiyor
veya
Video
klip
→ Beyaz dengesi → Özel
2
seçenek seçin.
Simge
ayar'ü seçin.
Açıklama
Otomatik bd: Işık koşullarına bağlı olarak otomatik
ayarları kullanmanızı sağlar.
3 Merceği beyaz bir kağıt parçasına doğru tutun.
Günışığı: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf
çekerken bu seçeneği kullanın.
Bulutlu: Bulutlu bir günde dışarıda veya gölgede
fotoğraf çekerken bu seçeneği kullanın.
Floresan h: Günışığı floresan lambası veya üç yollu
floresan ışığı altında çekim yaparken bu seçeneği
kullanın.
Floresan l: Beyaz floresan ışığı altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında
fotoğraf çekerken bu seçeneği kullanın.
4 [Deklanşör] düğmesine basın.
Özel ayar: Önceden tanımladığınız ayarları kullanın.
Çekim seçenekleri
48
Seri çekim modlarını kullanma
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek veya fotoğraflarınızda öznelerinizin doğal yüz ifadelerini ve mimiklerini yakalamak zor olabilir.
Bu gibi durumlarda, seri çekim modlarından birini seçin.
●● Flaş, zamanlayıcıyı ve ACB'yi ve akıllı filtreyi yalnızca
Tek kare'yi seçerseniz kullanabilirsiniz.
●● U. yüksek hiz seçildiğinde çözünürlük VGA ve ISO hızı Oto
olarak ayarlanır.
●● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak bazı seri çekim
seçenekleri kullanılamaz.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor → Film ilerletme → bir seçeneği belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Tek kare: Tek bir fotoğraf çeker.
Sürekli:
●● [Deklanşör] düğmesini basılı tuttuğunuz sürece
kamera arka arkaya fotoğraf çeker.
●● En fazla 3 fotoğraf
U. yüksek hiz:
●● [Deklanşör] düğmesini basılı tuttuğunuz sürece
kamera VGA fotoğrafları çeker (saniyede 6 fotoğraf;
maksimum 30 fotoğraf).
AEB:
●● Farklı pozlamalarla 3 fotoğraf çeker: normal, az
pozlanmış ve çok pozlanmış.
●● Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için üçayak
kullanın.
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
49
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme
Stiller, renkler veya akıllı filtre efekti uygulayarak veya bazı ayarlar yaparak fotoğraflarınızı nasıl daha iyi hale getireceğinizi öğrenin.
Fotoğraf stilleri uygulama
Kendi RGB tonunuzu tanımlama
Fotoğraflarınıza Yumuşak, Canli veya Orman gibi farklı fotoğraf
stilleri uygulayabilirsiniz.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor veya Video klip → Foto Stil Seç → Özel RGB'yi
seçin.
3 Bir renk seçin (R: Kırmızı, G: Yeşil, B: Mavi).
Yumuşak
Canli
Orman
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
2 Çekiyor veya Video klip → Foto Stil Seç → bir seçeneği
belirleyin.
●● Kendi RGB tonunuzu tanımlamak için Özel RGB'yi seçin.
Fotoğraf stilleri uygularsanız, yüz algılama, akıllı filtre veya görüntü
ayarlamasını yapamazsınız.
Geri
4
Çekim seçenekleri
Taşı
Seçilen rengin miktarını ayarlayın.
(-: daha az veya +: daha fazla)
50
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme
Akıllı filtre efekti uygulama
Seçenek Açıklama
Benzersiz görüntü oluşturmak için fotoğraflarınıza filtre efekti
uygulayın.
Normal: Efekt yok.
Minyatür: Öznenin minyatür olarak belirmesini sağlamak
için eğme-kaydırma efektini uygulayın.
Parlaklığı Azaltma: Lomo kameraların retro-görünümlü
renkler, yüksek kontrast ve güçlü parlaklık azaltma
efektlerini uygulayın.
Minyatür
Balık gözü: Yakındaki nesnelerin görüntülerini balık-gözü
mercekle çekilmiş gibi bir görsel efektle değiştirmenizi
sağlar.
Parlaklığı Azaltma
Eskiz: Bir kalem eskizi efekti uygulayın.
Buğu Giderici: Bir fotoğrafı daha net yapın.
Balık gözü
●● Video kaydederken Minyatür’ü seçerseniz, kamera sesi kaydetmez.
●● Bir video kaydederken bir akıllı filtre efekti uyguladığınızda,
kaydetme hızı
olarak ayarlanacaktır ve kaydetme çözünürlüğü
’den daha az olacaktır.
●● Akıllı filtre efektleri ayarlarsanız Yüz Algılama seçeneklerini,
foto stil seçeneklerini, ACB, Seri Çekim seçeneklerini veya
Görüntü Ayarlama seçeneklerini veya İzleme Oto. O. İşlevlerini
kullanamazsınız.
Eskiz
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Çekiyor
veya
Video
klip
→ Akıllı Filtre seçeneğini
2
belirleyin.
3 Bir efekt seçin.
Çekim seçenekleri
51
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme
Fotoğraflarınızı ayarlama
Doyma seçeneği
Fotoğraflarınızın kontrastını, netliğini ve renk doygunluğunu
ayarlayabilirsiniz.
] düğmesine basın.
1 Çekim modunda [
Çekiyor
→
Görüntü
ayarla'yı
seçin.
2
3 Bir ayar seçeneği belirleyin.
4 Seçilen öğeyi ayarlamak için bir değer seçin.
Açıklama
-
Rengi ve parlaklığı azaltır.
+
Rengi ve parlaklığı artırır.
Netlik seçeneği
Renk doygunluğunu azaltır.
+
Canlılığı artırır.
●● Herhangi bir efekt uygulamak istemiyorsanız 0'ı seçin. (baskı için uygun)
●● Bu işlevi kullanırsanız, fotoğraf stilini ve akıllı filtre efektlerini
ayarlayamazsınız.
●● Kontrast
●● Netlik
●● Doyma
Kontrast seçeneği
Açıklama
-
Açıklama
-
Fotoğraflarınızın kenarlarını yumuşatır
(fotoğrafları bilgisayarınızda düzenlemek
için uygundur).
+
Fotoğraflarınızın netliğini artırmak için
kenarlarını keskinleştirir. Bu seçenek,
fotoğraflarınızdaki gürültüyü de artırır.
Çekim seçenekleri
52
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi öğrenin.
Bu bölümde ayrıca, kameranızı bilgisayarınıza, fotoğraf yazıcıya veya TV'ye nasıl bağlayacağınızı da
öğreneceksiniz.
Oynatma … ………………………………………
54
Dosyaları TV'de görüntüleme … ………………
67
Oynatma modunda başlatma ………………… 54
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) ……
68
Fotoğrafları görüntüleme ……………………… 58
Video oynatma ………………………………… 59
Sesli notları dinleme … ……………………… 60
Fotoğraf düzenleme … …………………………
62
Fotoğrafların boyutunu değiştirme …………… 62
Fotoğrafı döndürme …………………………… 62
Fotoğraf stilleri uygulama … ………………… 63
Akıllı filtre efekti uygulama … ………………… 64
Pozlama sorunlarını giderme … ……………… 65
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ……………… 66
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma …… 70
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
dosya aktarma ………………………………… 72
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) …… 73
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac için) ……
74
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge)
yazdırma … ………………………………………
75
Oynatma
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve dosyaları yönetmeyi öğrenin.
Oynatma modunda başlatma
Oynatma modunda ekran görünümü
Kameranızda kayıtlı fotoğrafları görüntüleyebilir, videoları
oynatabilir ve sesli notları dinleyebilirsiniz.
1 [
] düğmesine basın.
●● En son dosya görüntülenir.
●● Kamera kapalıysa açılır ve en son dosyayı görünüler.
2 Dosyalar içinde ilerlemek için [
basın.
] veya [
Bilgiler
] düğmesine
●● Dosyalarda hızla ilerlemek için basılı tutun.
●● Dahili hafızada saklanan dosyaları görmek isterseniz hafıza kartınızı
çıkarın.
●● Kamera çok büyük olan veya başka üreticilerin makineleriyle çekilen
dosyaları düzgün olarak oynatmayacaktır.
Simge
Açıklama
Sesli not içeren fotoğraflar
Video dosyası
Baskı siparişi hazırlandı (DPOF)
Korumalı dosya
Klasör adı – Dosya adı
Dosya bilgilerini ekranda görüntülemek için [
Oynatma/Düzenleme
54
] düğmesine basın.
Oynatma
Dosyaları Akıllı Albüm'de kategoriye göre görüntüleme
4 Dosyalar içinde ilerlemek için [
basın.
Dosyaları tarih, dosya türü veya hafta gibi kategorilere göre
görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
1
] düğmesine basın.
2 [
Bir
kategori
seçin.
3
5 Normal görünüme geri dönmek için [
basın.
Tip
Tarih
Renk
Hafta
Ayarla
Seçenek Açıklama
Tip
Tarih
Renk
Hafta
] düğmesine
●● Dosyalarda hızla ilerlemek için basılı tutun.
Oynatma modunda [Yakınlaştır] düğmesini sola döndürün.
Geri
] veya [
Dosyaları tipine göre görüntülemenizi sağlar.
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi
sağlar.
Dosyaları resimdeki baskın renge göre görüntülemenizi
sağlar.
Dosyaları haftanın hangi günü kaydedildiklerine göre
görüntülemenizi sağlar.
●● Renk seçilirken, renk çıkarılmazsa Etc değeri gösterilir.
●● Kameranın Akıllı Albüm'ü açması veya kategoriyi değiştirmesi
ve dosyaları yeniden organize etmesi zaman alabilir.
Oynatma/Düzenleme
55
] düğmesine
Oynatma
Dosyaları küçük resimler olarak görüntüleme
Dosyaları koruma
Dosyaların küçük resimleri arasında gezinin.
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Oynatma modunda 9 veya 20 küçük resim
görüntülemek için [Yakınlaştır] düğmesini
sola döndürün (önceki moda geri dönmek için
[Yakınlaştır] düğmesini sağa döndürün).
] düğmesine basın.
1 Oynatma modunda [
2 Dosya Seçenekleri → Koruma → Seç'i belirleyin.
●● Tüm dosyaları korumak için Tümü → Kilitle'yi seçin.
3 Korumak istediğiniz dosyayı seçin ve [
basın.
●● Seçiminizi iptal etmek için [
] düğmesine
] düğmesine basın.
Korunan dosya
Filtrele
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Dosyalar arasında
gezinme
[
], [ ], [ ] veya [
düğmesine basın.
Dosyaları silme
[
Seç
]
4 [
] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
Oynatma/Düzenleme
Ayarla
] düğmesine basın.
Korumalı bir dosyayı silemez veya döndüremezsiniz.
56
Oynatma
Dosyaları silme
Dosyaları hafıza kartına kopyalama
Tek tek dosyaları veya tüm dosyaları bir kerede silebilirsiniz.
Korumalı dosyaları silemezsiniz.
Tek bir dosyayı silmek için,
1 Oynatma modunda bir dosya seçin ve [
basın.
] düğmesine
Dosyaları dahili hafızadan bir hafıza kartına kopyalayabilirsiniz.
] düğmesine basın.
1 Oynatma modunda [
2 Dosya Seçenekleri → Karta kopyala'yı seçin.
3 Dosyayı kopyalamak için Evet'i seçin.
2 Dosyayı silmek için Evet'i seçin.
Birden çok dosya silmek için,
1 Oynatma modunda [ ] düğmesine basın.
2 Çoklu Sil'i seçin.
3 Silmek istediğiniz dosyaları seçin ve [ ] düğmesine
basın.
●● Seçiminizi iptal etmek için [
] düğmesine tekrar basın.
4
5 Evet'i seçin.
[
] düğmesine basın.
Tüm dosyaları silmek için,
] düğmesine basın.
1 Oynatma modunda [
2 Dosya Seçenekleri → Sil → Tümü → Evet'i seçin.
Oynatma/Düzenleme
57
Oynatma
Fotoğrafları görüntüleme
Slayt gösterisi başlatma
Bir slayt gösterisinde fotoğrafın bir bölümünü yakınlaştırabilir veya
fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
Fotoğrafı büyütme
Oynatma modunda bir fotoğrafı büyütmek
için [Yakınlaştır] düğmesini sağa döndürün
(fotoğrafı küçültmek için [Yakınlaştır]
düğmesini sola döndürün).
Slayt gösterinize efekt ve ses uygulayabilirsiniz.
] düğmesine basın.
1 Oynatma modunda [
2 Çoklu Slayt Gösterisi'ni seçin.
3 Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
Büyütülen alan ve yakınlaştırma oranı ekranın üst bölümünde
gösterilir. Maksimum yakınlaştırma oranı çözünürlüğe bağlı olarak
değişebilir.
Kırp
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Büyütülen alanı taşıma
[
], [
basın.
Büyütülen fotoğrafı
kırpma
[
] düğmesine basın (yeni dosya olarak
kaydedilir).
], [
] veya [
] düğmesine
Oynatma/Düzenleme
●● Slayt gösterisini efekt kullanılmadan başlatmak için
5. adıma geçin.
Seçenek
Açıklama
Başlat
Slayt gösterisinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını
belirlemenizi sağlar. (Oynat, Tekrar oynat)
Resimler
Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz
fotoğrafları ayarlayın.
●● Tümü: Slayt gösterisindeki tüm fotoğrafları
görüntüleyebilirsiniz.
●● Tarih: Slayt gösterisinde belirli bir tarihte çekilmiş
fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
●● Seç: Slayt gösterisinde seçilen fotoğrafları
görüntüleyebilirsiniz.
Aralık
●● Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar.
●● Efekt seçeneği olarak Kapalı seçildiğinde
kullanılabilir.
Müzik
Arka planda duyulacak sesi ayarlar.
Efekt
●● Bir geçiş efekti seçmenizi sağlar.
●● Efekt kullanmamak için Kapalı'yı seçin.
58
Oynatma
4 Slayt gösterisi efektini ayarlayın.
5 Başlat → Oynat'ı seçin.
Video oynatma
●● Slayt gösterisini tekrar tekrar oynatmak için Tekrar oynat'ı
seçin.
●● Slayt gösterisini duraklatmak veya sürdürmek için [
]
düğmesine basın.
Slayt gösterisini durdurmak ve Oynatma moduna geçmek için [
arkasından [ ] ya da [ ] düğmesine basın.
Bir videoyu oynatabilir, videodan görüntü yakalayabilir veya
videoyu kırpabilirsiniz.
1 Oynatma modunda bir video seçin ve [
basın.
] düğmesine
] ve
Duraklat
2 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın.
Basılacak düğme
Yapılacak işlem
[
Geri taramanızı sağlar.
]
[
[
]
]
[Yakınlaştır] sola
veya sağa
Oynatma/Düzenleme
59
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam
ettirmenizi sağlar.
İleri taramanızı sağlar.
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Oynatma
Sesli notları dinleme
Oynatma sırasında videoyu kırpma
1 Yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada [
]
tuşuna basın ve [Yakınlaştır] düğmesini sağa döndürün.
2 Oynatmaya devam edilmesi için [ ] düğmesine basın.
3 Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada [ ] tuşuna
basın ve [Yakınlaştır] düğmesini sağa döndürün.
Sesli notu dinleme
1 Oynatma modunda bir sesli not seçin ve [
basın.
2 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın.
4 Evet'i seçin.
●● Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
●● Düzenlenen video yeni bir dosya olarak kaydedilir.
düğmesine basın.
2 [
Basılacak düğme
Yapılacak işlem
[
Geri taramanızı sağlar.
]
[
]
]
İleri taramanızı sağlar.
[
]
Oynatmayı durdurmanızı sağlar.
]
] düğmesine basın.
Yakalanan görüntünün dosya boyutu orijinal video boyutuyla aynı olur
ve yeni bir dosya olarak kaydedilir.
Oynatma/Düzenleme
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam
ettirmenizi sağlar.
[
[Yakınlaştır] sola
veya sağa
Oynatma sırasında görüntü yakalama
1 Sabit bir görüntüyü kaydetmek istediğiniz noktada [
] düğmesine
60
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Oynatma
Bir fotoğrafa sesli not ekleme
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
]
2 Dosya Seçenekleri → Sesli Not → Açık'ı seçin.
3 Kısa bir sesli not kaydetmek için [Deklanşör] düğmesine
basın (maksimum 10 saniye).
●● Sesli not kaydetmeyi durdurmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
Korumalı dosyalara bir sesli not ekleyemezsiniz.
Fotoğrafa eklenen bir sesli notu dinleme
Oynatma modunda sesli not içeren bir fotoğrafı seçin ve
] düğmesine basın.
[
●● Kaydı duraklatmak veya sürdürmek için [
basın.
] düğmesine
Oynatma/Düzenleme
61
Fotoğraf düzenleme
Bir fotoğraf üzerinde, boyutunu değiştirme, fotoğrafı döndürme, kırmızı gözleri yok etme ve parlaklığını, kontrastını veya renk doygunluğunu
ayarlama gibi düzenleme işlemleri yapabilirsiniz.
●● Düzenlenen fotoğraflar yeni dosyalar olarak kaydedilir.
●● Fotoğrafları düzenlediğinizde kamera onları otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe dönüştürür. Elle çevirdiğiniz veya yeniden boyutlandırdığınız fotoğraflar
otomatik olarak düşük bir çözünürlüğe dönüştürülmezler.
Fotoğrafların boyutunu değiştirme
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
2 Düzenle → Yn. boy. → bir seçenek belirleyin.
●● Fotoğrafı başlangıç resmi olarak kaydetmek için
seçin. (sf. 78)
Fotoğrafı döndürme
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
]
düğmesine basın.
simgesini
]
2 Düzenle → Döndür → bir seçenek belirleyin.
Sağ 90˚
1984 x 1488
Geri
Geri
Taşı
Taşı
Döndürülen fotoğraf yeni bir dosya olarak değil aynı dosya olarak
kaydedilecektir.
Kullanılabilir seçenekler, seçilen fotoğrafın boyutuna bağlı olarak
değişir.
Oynatma/Düzenleme
62
Fotoğraf düzenleme
Fotoğraf stilleri uygulama
Kendi RGB tonunuzu tanımlama
Fotoğrafa Yumuşak, Canli veya Orman gibi farklı fotoğraf stilleri
uygulayabilirsiniz.
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
]
2 Düzenle → Foto Stil Seç → Özel RGB'yi seçin.
3 Bir renk seçin (R: Kırmızı, G: Yeşil, B: Mavi).
Yumuşak
Canli
Orman
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
]
2 Düzenle → Foto Stil Seç → bir seçenek belirleyin.
Geri
●● Kendi RGB tonunuzu tanımlamak için Özel RGB'yi seçin.
Taşı
4 Seçilen rengin miktarını ayarlayın.
(-: daha az veya +: daha fazla)
Yumuşak
Geri
Taşı
Oynatma/Düzenleme
63
Fotoğraf düzenleme
Akıllı filtre efekti uygulama
Benzersiz görüntü oluşturmak için fotoğraflarınıza filtre efekti
uygulayın.
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
2 Düzenle → Akıllı Filtre'i seçin.
3 Bir efekt seçin.
Minyatür
Minyatür
Parlaklığı Azaltma
Geri
Balık gözü
Eskiz
Oynatma/Düzenleme
64
Taşı
]
Fotoğraf düzenleme
Pozlama sorunlarını giderme
Parlaklık/kontrast/doyma ayarı
ACB (Otomatik Kontrast Dengesi), parlaklık, kontrast veya canlılık
düzeylerini ayarlayın; gözlerdeki kırmızıyı yok edin, yüzdeki
sorunları gizleyin veya fotoğrafa gürültü ekleyin.
ACB'yi (Otomatik Kontrast Dengesi) ayarlama
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
]
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
2 Düzenle → Görüntü ayarla'yı seçin.
3 Bir ayar seçeneği belirleyin.
●●
●●
●●
2 Düzenle → Görüntü ayarla → ACB'yi seçin.
]
: Parlaklik
: Kontrast
: Doyma
4 Seçilen öğeyi ayarlamak için bir değer seçin.
(-: daha az veya +: daha fazla)
Gözlerdeki kırmızıyı giderme
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
]
Fotoğrafa gürültü ekleme
2 Düzenle → Görüntü ayarla → Kır.göz düzel.'i seçin.
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
]
2 Düzenle → Görüntü ayarla → Gürültü ekle'yi seçin.
Yüzlerdeki sorunları gizleme
1 Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [
düğmesine basın.
]
2 Düzenle → Görüntü ayarla → Yüz rötuşu'nu seçin.
3 Bir düzey seçin.
●● Sayı arttıkça yüz daha net çıkar.
Oynatma/Düzenleme
65
Fotoğraf düzenleme
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
Yazdırılacak fotoğrafları seçin ve kopya sayısı veya kağıt boyutu
gibi seçenekleri ayarlayın.
] düğmesine basın.
4 [
5 Dosya Seçenekleri → DPOF → Boyut → bir seçenek
belirleyin.
●● Hafıza kartını alarak DPOF'yi (Digital Print Order Format)
destekleyen bir baskı merkezine götürebilir veya fotoğrafları evde
DPOF uyumlu bir yazıcıda doğrudan yazdırabilirsiniz.
●● Geniş fotoğraflar sol ve sağ kenarları kesilerek yazdırılabilir; bu
nedenle fotoğraflarınızın boyutlarına dikkat edin.
●● Dahili bellekte saklanan fotoğraflar için DPOF’u ayarlayamazsınız.
] düğmesine basın.
1 Oynatma modunda [
Dosya
Seçenekleri
→
DPOF
→ Standart → bir seçenek
2
Açıklama
Seç
Seçilen fotoğraflar yazdırılır.
Tümü
Tüm fotoğraflar yazdırılır.
İptal
Ayarlarınızı sıfırlamanızı sağlar.
Seçilen bir fotoğrafın baskı boyutunu belirtir.
Tümü
Tüm fotoğrafların baskı boyutunu belirtir.
İptal
Ayarlarınızı sıfırlamanızı sağlar.
boyutunu seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya
sağa döndürün. Bu işlemi istediğiniz fotoğraflar için
] düğmesine basın.
tekrarlayın ve [
●● Tümü'nü seçerseniz baskı boyutunu seçmek için [
] düğmesine basın.
[ ] ve [
] veya
Fotoğrafları küçük resim olarak yazdırma
3 Seç seçeneğini belirlerseniz, bir fotoğrafa gidin ve kopya
sayısını seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya
sağa döndürün. Bu işlemi istediğiniz fotoğraflar için
düğmesine basın.
tekrarlayın ve [
●● Tümü'nü seçerseniz kopya sayısını seçmek için [
] düğmesine basın.
[ ] ve [
Açıklama
Seç
6 Seç seçeneğini belirlerseniz, bir fotoğrafa gidin ve baskı
belirleyin.
Seçenek
Seçenek
Tüm fotoğrafları aynı anda kontrol etmek için fotoğrafları küçük
resimler olarak bastırın.
] düğmesine basın.
1 Oynatma modunda [
2 Dosya Seçenekleri → DPOF → İndeks → Evet'i seçin.
] veya
Oynatma/Düzenleme
Baskı boyutunu belirlerseniz yalnızca DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda
fotoğraf yazdırabilirsiniz.
66
Dosyaları TV'de görüntüleme
A/V kablosunu kullanarak kameranızı bir TV'ye bağlayabilir ve fotoğrafları veya videoları TV'de izleyebilirsiniz.
1 Çekim veya Oynatma modunda [
basın.
] düğmesine
●● Bazı TV'lerde dijital gürültü oluşabilir veya resmin bir bölümü
görüntülenmeyebilir.
●● TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında ortalanmış olarak
görüntülenmeyebilir.
●● Kamera bir TV'ye bağlıyken fotoğraf çekebilir veya video
kaydedebilirsiniz.
2 Ayarlar → Videoçkş'ı seçin.
3 Ülkenize veya bölgenize uygun bir video sinyal çıkışı
seçin.
4 Kameranızı ve TV'yi kapatın.
5 A/V kablosunu kullanarak kameranızı TV'nize bağlayın.
Video
Ses
6 TV'nizi açın ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak
video çıkış modunu seçin.
7 Kameranızı açın ve [ ] düğmesine basın.
8 Kameranızın düğmelerini kullanarak fotoğrafları ve
videoları izleyin.
Oynatma/Düzenleme
67
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Kameranızı bilgisayarınıza bağlayarak dosyaları aktarın.
Intelli-studio için gereksinimler
●● Bilgisayar gerekli özelliklere sahip olsa da Intelli-studio bazı
bilgisayarlarda doğru çalışmayabilir.
●● Bilgisayarınız gerekli özelliklere sahip değilse, videolar doğru
oynatılmayabilir veya videoların düzenlenmesi uzun sürebilir.
●● Programı kullanmadan önce DirectX 9.0c veya üstü bir sürümü
yükleyin.
●● Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bağlayabilmek için Windows
XP/Vista/7 ya da Mac OS 10.4 veya daha yeni sürümleri
kullanmalısınız.
Öğe
Gereksinimler
CPU
Intel Pentium 4, 3,2 GHz veya daha hızlı/
AMD Athlon™ FX, 2,6 GHz veya üstü
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB veya üstü önerilir)
İS
Windows XP SP2/Vista/7
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya üstü (1 GB veya üstü önerilir)
Diğerleri
●● CD-ROM sürücü
●● nVIDIA Geforce 7600GT veya üstü/ATI X1600 serisi
veya üstü
●● 1024 x 768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
monitör (1280 x 1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
●● USB 2.0 bağlantı noktası, Microsoft DirectX 9.0c
veya sonraki sürümü
Kendi oluşturduğunuz bir bilgisayarı veya desteklenmeyen bir
bilgisayar ve işletim sistemi kullanmanız garantinizi geçersiz kılabilir.
* Programlar Windows XP, Windows Vista ve Windows 7'nin 64 bit
Sürümlerinde düzgün çalışmayabilir.
Oynatma/Düzenleme
68
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Intelli-studio’yu yükleme
1 Yükleme CD'sini uyumlu bir CD-ROM sürücüsüne
yerleştirin.
2 Kurulum ekranı görüntülendiğinde yüklemeye başlamak
için Samsung Digital Camera Installer'ı tıklatın.
3 Yüklenecek programları seçin ve ekrandaki talimatları
izleyin.
4 Yükleme işlemini tamamlamak için Exit (Çıkış) düğmesini
tıklatın.
Oynatma/Düzenleme
69
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma
Intelli-studio kullanarak dosyalarınızı fotoğraf makinenizden
bilgisayarınıza kolayca aktarabilirsiniz.
3 Bilgisayarınızda Intelli-studio’yu çalıştırın.
4 Kamerayı açın.
●● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
1 Kamerayı kapatın.
2 USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
Kamera bağlantısı başarısız olursa, açılır bir pencere görüntülenir.
Bilgisyr seçin.
bağlayın.ı
Kablonun ışıklı göstergesi (▲) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
5 Yeni dosyaları kaydetmek için bilgisayarınızda bir klasör
seçin.
●● Kameranızda yeni dosya yoksa, yeni dosyaları kaydetmenizi
sağlayan açılır pencere görüntülenmez.
6 Evet'i seçin.
●● Yeni dosyalar bilgisayara aktarılır.
Kamera USB kablosuyla bilgisayara bağlandığında pili şarj olur.
Oynatma/Düzenleme
70
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Intelli-studio'yu kullanma
Intelli-studio programı, dosyaları oynatmanıza ve düzenlemenize olanak sağlar. Dosyaları Flickr veya YouTube gibi web sitelerine de
yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için programda Help → Help'i seçin.
●● Şablonları kullanarak slayt gösterileri oluşturmak gibi daha fazla özelliği kullanabilmek için program araç çubuğundan Web Support → Update Intelli-studio
→ Start Update seçerek Intelli-studio’nun tam sürümünü yükleyin.
●● Dosyaları doğrudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce dosyaları bilgisayarınızda bir klasöre aktarın.
●● Intelli-studio şu formatları destekler:
-- Video: MP4 (Video: H.264, Ses: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotoğraf: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Oynatma/Düzenleme
71
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Simge
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
dosya aktarma
Açıklama
1
Menüleri açma.
2
Seçilen klasördeki dosyaları görüntüleme.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçin.
4
Video düzenleme moduna geçin.
5
Paylaşım modunu değiştirme.
(Dosyaları e-postayla gönderebilir veya Flickr veya
YouTube gibi web sitelerine yükleyebilirsiniz.)
6
Listedeki küçük resimleri büyütme veya küçültme.
7
Dosya türünü seçin.
8
Seçilen klasördeki dosyaları bilgisayarınızda görüntüleme.
9
Bağlı kameradaki dosyaları görüntüleyin veya gizleyin.
Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza bağlayın.
1 Kamerayı kapatın.
2 USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.ı
Kablonun ışıklı göstergesi (▲) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
10
Seçilen klasördeki dosyaları kamerada görüntüleme.
11
Dosyaları küçük resimler olarak veya bir harita üzerinde
görüntülemenizi sağlar.
12
Bağlı aygıttaki klasörlere göz atma.
13
Bilgisayarınızdaki klasörlere göz atma.
14
Bir önceki veya sonraki klasöre gidin.
15
Dosyaları yazdırın, harita üzerinde görüntüleyin, My Folder
içinde depolayın veya yüzler kaydedin.
Oynatma/Düzenleme
72
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
3 Kamerayı açın.
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
●● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
Windows Vista/7 için USB kablosunu çıkarma yönetimiyle aynıdır.
Kamera bağlantısı başarısız olursa, açılır bir pencere görüntülenir.
Bilgisyr seçin.
4 Bilgisayarınızda Bilgisayarım → Çıkarılabilir Disk →
1 Kameranızdaki durum lambası yanıp sönüyorsa, durana
kadar bekleyin.
2 OC ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesini tıklatın.
DCIM → 100PHOTO'yu seçin.
5 İstediğiniz dosyaları seçin ve bunları bilgisayarınıza
sürükleyin veya kaydedin.
3 Açılır mesajı tıklatın.
4 Güvenli çıkartmayı gösteren mesaj kutusuna tıklayın.
5 USB kablosunu çıkarın.
Intelli-studio çalışırken kamera güvenli bir şekilde çıkarılamayabilir.
Kamerayı çıkarmadan önce programı sonlandırın.
Oynatma/Düzenleme
73
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac için)
Kameranızı Macintosh bilgisayara bağladığınızda, bilgisayar cihazı otomatik olarak tanır. Herhangi bir program yüklemeden dosyaları
kameradan bilgisayara doğrudan aktarabilirsiniz.
Mac OS 10.4 veya sonraki sürümü desteklenir.
1 Kamerayı kapatın.
2 USB kablosu kullanarak kameranızı Macintosh bilgisayara
3 Kamerayı açın.
●● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak algılar ve ekranda
çıkarılabilir bir disk simgesi görüntüler.
bağlayın.ı
Kablonun ışıklı göstergesi (▲) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Kamera bağlantısı başarısız olursa, açılır bir pencere görüntülenir.
Bilgisyr seçin.
4 Çıkarılabilir disk simgesini çift tıklatın.
5 Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarın.
Oynatma/Düzenleme
74
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma
Kameranızı doğrudan yazıcıya bağlayarak fotoğrafları PictBridge uyumlu bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.
] düğmesine basın.
1 Çekim veya Oynatma modunda [
2 Ayarlar → USB'yi seçin.
3 Yazıcı'yı seçin.
4 Yazıcı açıkken, kameranızı USB kablosunu kullanarak
Yazdırma ayarlarını yapılandırma
yazıcıya bağlayın.
Resimler
: Tek resim
Boyut
: Oto
Yerleşim
: Oto
Tip
: Oto
Kalite
: Oto
Çıkış
Seçenek
Yazdır
Açıklama
Resimler: Geçerli fotoğrafın mı yoksa tüm fotoğrafların mı
yazdırılacağını seçin.
5 Kameranızı açın.
Boyut: Baskı boyutunu belirtmenizi sağlar.
●● Yazıcı kamerayı otomatik olarak algılar.
6
Bir fotoğraf seçmek için [
] veya [
Yerleşim: Küçük resim baskıları oluşturmanızı sağlar.
Tip: Kağıt türünü seçmenizi sağlar.
] düğmesine basın.
●● Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için [
] düğmesine
basın. Bkz. “Yazdırma ayarlarını yapılandırma”.
7 Yazdırmak için [
Kalite: Baskı kalitesini ayarlar.
Tarih: Tarihi yazdırmak için ayarlayın.
] düğmesine basın.
Dosya adi: Dosyanın adının yazdırılmasını sağlar.
●● Yazdırma işlemi başlar. Yazdırma işlemini iptal etmek için
[ ] düğmesine basın.
Sifirla: Yazdırma seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.
Bazı seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.
Oynatma/Düzenleme
75
Ayarlar
Fotoğraf makinenizin ayarlarını yapılandırmak için seçeneklere
bakın.
Kamera ayarları menüsü … …………………………………… 77
Ayarlar menüsüne erişme … ………………………………
77
Ses … ………………………………………………………
78
Görüntü ………………………………………………………
78
Ayarlar … ……………………………………………………
79
Kamera ayarları menüsü
Kamera ayarlarınızı yapılandıracağınız için çeşitli seçenekleri öğrenin.
3 Bir seçenek belirleyin ve ayarlarınızı kaydedin.
Ayarlar menüsüne erişme
1 Çekim veya Oynatma modunda [
basın.
Ses Seviyesi
] düğmesine
Bş.sesi
Dkl.sesi
2 Menü seçin.
Bip sesi
Af sesi
Ses Seviyesi
Çekiyor
Ses
Dkl.sesi
Geri
Çıkış
Ayarla
4 Bir önceki ekrana dönmek için [
Af sesi
Ayarlar
Menü
Yüksek
Bş.sesi
Bip sesi
Görüntü
Kapalı
Düşük
Orta
Değişt.
Açıklama
Ses: Çeşitli kamera seslerini ve ses düzeyini
ayarlamanızı sağlar. (sf. 78)
Görüntü: Başlangıç resmi ve parlaklık gibi ekran
ayarlarını özelleştirin. (sf. 78)
Ayarlar: Hafıza formatı, varsayılan dosya adı ve USB
modu gibi kamera sistemi ayarlarını değiştirmenizi
sağlar. (sf. 79)
Ayarlar
77
] düğmesine basın.
Kamera ayarları menüsü
Ses
Görüntü
* Varsayılan
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Öğe
Açıklama
Ses Seviyesi
Herhangi bir sesin seviyesini ayarlar.
(Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
İşlev
Açıklaması
Bş.sesi
Kamerayı açtığınızda duyulacak sesi ayarlamanızı
sağlar. (Kapalı*, 1, 2, 3)
Dkl.sesi
Deklanşör düğmesine bastığınızda duyulacak sesi
ayarlamanızı sağlar. (Kapalı, 1*, 2, 3)
Bip sesi
Düğmelere bastığınızda veya mod değiştirdiğinizde
duyulacak sesi ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, 1*, 2, 3)
Bir seçenek veya menü hakkında kısa açıklama
görüntülenmesini sağlar. (Kapalı, Açık*)
Kamera açıldığında görüntülenecek bir başlangıç
resmi ayarlar.
●● Kapalı*: Başlangıç resmi gösterilmez.
●● Logo: Dahili hafızada saklanan varsayılan bir resmi
görüntülemenizi sağlar.
●● Kul gör: İstediğiniz resmi görüntüler. (sf. 62)
Af sesi
Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda
duyulacak sesi ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
Baş.resmi
●● Belleğe yalnızca bir kullanıcı görüntüsü
kaydedilir.
●● Kullanıcı görüntüsü olarak yeni bir fotoğraf
seçerseniz veya kameranızı sıfırlarsanız,
geçerli görüntü silinir.
Gör.
parlakliği
Gözat
Ayarlar
78
Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
(Oto*, Koyu, Normal, Parlak)
Oto seçilmiş olsa bile Oynatma modunda Normal
sabit olarak seçilidir.
Çekim moduna dönmeden önce kaydedilen bir
görüntünün görüntüleneceği süreyi ayarlar.
(Kapalı, 0.5 sn*, 1 sn, 3 sn)
Kamera ayarları menüsü
* Varsayılan
Öğe
Güç
Tasarrufu
Açıklama
Ayarlar
* Varsayılan
30 saniye süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız,
kamera otomatik olarak Güç tasarrufu moduna geçer
(güç tasarrufu modunu kaldırmak için herhangi bir tuşa
basın). (Kapalı*, Açık)
Öğe
Açıklama
Yerleşik hafızayı ve hafıza kartını formatlar
(korunanlar da dahil tüm dosyalar silinir).
(Evet, Hayır)
Güç tasarrufu modu devre dışı bırakılmışsa,
yaklaşık 30 saniye süreyle hiçbir işlem
yapmadığınuzda ana ekran pil tasarrufu yapmak
üzere kararır.
Format
Ayarlar
Farklı üreticilerin kameralarında veya hafıza kartı
okuyucularında kullanılmış ya da bilgisayarda
formatlanmış bir hafıza kartı kullanırsanız,
kameranız kartı doğru olarak okumayabilir.
Kullanmadan önce kartı formatlayın.
Sıfırla
Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlar (tarih ve saat,
dil ve video çıkışı ayarları sıfırlanmaz). (Evet, Hayır)
Language
Görüntülenen metin için bir dil ayarlamanızı sağlar.
Saat Dilimi
Bölge seçmenizi ve yaz saati uygulamasını (DST)
ayarlamanızı sağlar.
Tarih/Saat
Ayarla
Tarihi ve saati ayarlayın.
Tarih Tipi
Bir tarih biçimi seçin.
(Yyyy/aa/gg, Aa/gg/yyyy, Gg/aa/yyyy, Kapalı*)
79
Kamera ayarları menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Dosyaların nasıl adlandırılacağını belirlemenizi
sağlar.
●● Sıfırla: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza
kartı formatlandığında veya tüm dosyalar
silindiğinde dosya numarası 0001'den başlayacak
şekilde ayarlanır.
●● Seri*: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza kartı
formatlandığında veya tüm dosyalar silindiğinde
dosya numarası önceki dosya numarasını takip
edecek şekilde ayarlanır.
Dosya No.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Fotoğraflarınızı yazdırılırken tarih ve saatin
görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemenizi
sağlar. (Kapalı*, Tarih, Trh&saat)
T.basma
●● Tarih ve saat fotoğrafların sağ alt köşesinde
sarı renkte gösterilir.
●● Bazı yazıcı modellerinde tarih ve saat
yazdırılamayabilir.
●●
modunda Metin seçeneğini seçerseniz
kamera tarih ve saati göstermeyecektir.
Kamerayı kullanmadığınızda otomatik olarak
kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, 1 dk, 3 dk*, 5 dk, 10 dk)
●● İlk klasörün varsayılan adı 100PHOTO, ilk
dosyanın varsayılan adı SAM_0001'dir.
●● Dosya numarası SAM_0001'den SAM_9999'a
birer birer artar.
●● Klasör numarası 100PHOTO'dan
999PHOTO'ya birer birer artar.
●● Bir klasörde en çok 9999 dosya saklanabilir.
●● Kamera, dosya adlarını Kamera Dosya sistemi
için Dijital kural (DCF) standardına uygun olarak
belirler. Dosya adlarını bilerek değiştirirseniz,
kamera dosyaları oynatamayabilir.
Otom. Kapat
Af lambası
Ayarlar
80
●● Pil değiştirildiğinde ayarlarınız değişmez.
●● Aşağıdaki durumlarda kamera otomatik olarak
kapanmaz:
-- bir bilgisayara veya yazıcıya bağlıyken
-- slayt gösterisi veya video oynatılırken
-- sesli not kaydedilirken
Karanlık yerlerde yolunuzu bulmanıza yardımcı
olacak ışık sağlar. (Kapalı, Açık*)
Kamera ayarları menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Videoçkş
Video sinyali çıkışını bulunduğunuz bölgeye göre
ayarlar.
●● NTSC*: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan,
Meksika, vb.
●● PAL (Yalnızca BDGHI'yı destekler): Avustralya,
Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya,
Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt, Malezya,
Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre,
Tayland, Norveç.
USB
Bir bilgisayar veya yazıcı ile USB bağlantısında
kullanılacak işlevi seçmenizi sağlar.
●● Oto*: Kameranızı USB modu otomatik olarak
seçilecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
●● Bilgisyr: Dosyaları aktarmak için kameranızı bir
bilgisayara bağlamanızı sağlar.
●● Yazıcı: Dosyaları yazdırmak için kameranızı bir
yazıcıya bağlamanızı sağlar.
Ayarlar
81
Ekler
Hata mesajları, şartnameler ve bakım hakkında bilgi edinin.
Hata mesajları …………………………………………………… 83
Kameranın bakımı … …………………………………………… 84
Kameranızı temizleme ………………………………………
84
Kamerayı kullanma veya saklama …………………………
85
Hafıza kartları hakkında … …………………………………
86
Pil hakkında bilgi ……………………………………………
88
Servis merkezine başvurmadan önce ………………………… 92
Kameranın teknik özellikleri … ………………………………… 95
Sözlük … ………………………………………………………… 99
Dizin … ………………………………………………………… 103
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajı
Önerilen işlem
Kart hatası
●● Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
●● Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
●● Hafıza kartını formatlayın. (sf. 79)
Kart
desteklenmiyor.
Takılan bellek kartı kameranızda kullanılamıyor.
microSD, microSDHC bellek kartı takın.
DCF Full Error
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor.
Hafıza kartındaki dosyaları bilgisayarınıza
aktarın ve kartı formatlayın. (sf. 79)
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir
hafıza kartı takın.
Görüntü Dosyası
Yok
Fotoğraf çekin veya içinde fotoğraf olan bir
hafıza kartı takın.
Ekler
83
Kameranın bakımı
Kameranızı temizleme
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Kamera merceği ve ekranı
Körük fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak bir
bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda
mercek temizleme sıvısı dölün ve merceği hafifçe silin.
●● Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
Bu tür çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz
etkileyebilir.
●● Mercek kapağına bastırmayın veya körük fırçayı kapakta
kullanmayın.
Ekler
84
Kameranın bakımı
Kamerayı kullanma veya saklama
Plaj ve sahillerde kullanma
Kamerayı kullanmak veya saklamak için uygun olmayan yerler
●● Kamerayı çok soğuk veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmaktan
kaçının.
●● Kameranızı aşırı yüksek nem olan veya nemin sert biçimde değiştiği
bölgelerde kullanmaktan kaçının.
●● Kamerayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan ve yazın bir
arabanın içi gibi sıcak ve havalandırması zayıf yerlerde saklamaktan
kaçının.
●● Kameranızı ve ekranını darbelere, sert kullanıma ve aşırı titreşime
karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
●● Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
●● Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri kamera veya
aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın veya taşımayın.
●● Kamerayı naftalinli yerlerde saklamayın.
●● Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma ve kire
karşı koruyun.
●● Kameranız su geçirmez değildir. Elleriniz ıslakken bataryaya,
adaptöre veya bellek kartına dokunmayın. Kamerayı elleriniz ıslakken
çalıştırmanız ameraya hasar verebilir.
Uzun süreli saklama
●● Kameranızı uzun bir süre için saklayacağınızda silika jel gibi bir emici
madde ile birlikte bir kapalı bir kaba koyun.
●● Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki pilleri
çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
kameranıza önemli hasar verebilir.
●● Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
Nemli ortamlarda kamerayı dikkatli kullanın
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşırken, mercekte
veya kameranın dahili parçalarında yoğunlaşma olabilir. Bu durumda,
kameranızı kapatın ve en az 1 saat bekleyin. Eğer bellek kartında
yoğunlaşma olursa, bellek kartını kameradan çıkarın ve yeniden
takmadan önce tüm nemin buharlaşmasını bekleyin.
Ekler
85
Kameranın bakımı
Diğer önlemler
●● Kameranın dış yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli kişilerde
alerjiye, cilt kaşıntısına, egzamaya veya şişliklere sebep olabilir. Eğer
bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, kamerayı kullanmayı
derhal bırakın ve bir doktora başvurun.
●● Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına
herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan
kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
●● Yetkili olmayan kişilerin kameraya servis yapmasına izin vermeyin
veya kameraya kendiniz servis yapmaya çalışmayın. Yetkili olmayan
kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her tür zarar garanti
kapsamınızın dışındadır.
●● Kameranızı askısından tutup sallamayın. Bu sizi ve çevrenizdekileri
yaralayabilir veya kameranıza zarar verebilir.
●● Kameranızı boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp düzgün
çalışmalarını engelleyebilir.
●● Kullanmadığınızda kamerayı kapatın.
●● Kameranız hassas parçalardan oluşmaktadır. Kamerayı darbelerden
koruyun.
●● Kullanmadığınızda çantasında tutarak ekranı dış kuvvetlerden
koruyun. Kum, sivri aletler veya bozuk paradan uzak tutarak
kamerayı çiziklerden koruyun.
●● Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde görüntü
sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
●● Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceğinizi
yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle temizleyin.
●● Dışarıdan bir darbe alırsa kamera kapanabilir. Bu durum hafıza
kartını korumak içindir. Tekrar kullanmak için kamerayı açın.
●● Kamerayı kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve kameranızın ömrünü
veya performansını etkilemez.
●● Kamerayı düşün sıcaklıklarda kullandığınızda açılması biraz zaman
alabilir, geçici olarak renk değişebilir veya ardıl görüntüler oluşabilir.
Bu durumlar arıza teşkil etmezler ve kamera normal sıcaklılara geri
döndüğünde kendiliğinden düzeleceklerdir.
Hafıza kartları hakkında
Kullanabileceğiniz hafıza kartları
Fotoğraf makineniz microSD (Güvenli Dijital) veya microSDHC (Güvenli
Dijital Yüksek Kapasite) hafıza kartlarını destekler.
Verileri bir PC veya bellek kartı okuyucusu ile okumak
için bellek kartını bir bellek kartı adaptörünün içine
yerleştirin.
Ekler
86
Kameranın bakımı
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına bağlı
olarak değişebilir. Tablodaki kapasiteler 1 GB microSD karta göre
verilmiştir:
Boyut
F
o
t
o
ğ
r
a
f
*
V
i
d
e
o
Çok
iyi
İyi
138
272
401
-
-
-
-
160
315
464
-
-
-
-
162
318
468
-
-
-
-
191
374
549
-
-
-
-
239
465
678
-
-
-
-
373
714
1025
-
-
-
-
851
1539
2108
-
-
-
-
1913
3091
3889
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yakl.
13’ 10’’
-
Yakl.
25’ 52’’
-
-
-
Yakl.
Yakl.
13’ 50’’ 27’ 10’’
-
Yakl.
52’ 20’’
Normal 60 kare/sn 30 kare/sn 24 kare/sn 15 kare/sn
Yakl.
Yakl.
05’ 32’’ 08’ 49’’
●● Doğru tarafa bakacak şekilde bir bellek kartı takın. Bellek kartının
yanlış yönde takılması kameranızın ve bellek kartınızın zarar
görmesine neden olabilir.
●● Başka kameralarda veya bilgisayarda formatlanmış hafıza kartlarını
kullanmayın. Hafıza kartını kameranızda tekrar formatlayın.
●● Hafıza kartını kameranıza taktığınızda veya çıkarttığınızda
kameranızı kapatın.
●● Lamba yanıp sönerken hafıza kartını çıkarmayın veya kamerayı
kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
●● Bir hafıza kartının kullanım ömrü dolduğunda kartta başka fotoğraf
saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
●● Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya baskı uygulamayın.
●● Hafıza kartlarını güçlü manyetik alanların yakınında kullanmaktan
veya saklamaktan kaçının.
●● Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya aşındırıcı
maddelerin olduğu yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
●● Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartınızı
kameranıza takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
●● Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya hafıza
kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde hafıza
kartları veya kamera arızalanabilir.
* Yakınlaştırma kullanılırsa kaydedilebilir süre değişebilir.
Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Ekler
87
Kameranın bakımı
Pil ömrü
●● Hafıza kartını taşıdığınızda kartı elektrostatik boşaltımlardan korumak
için bir çanta içinde taşıyın.
●● Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi başka bir ortama aktarın.
●● Kamerayı uzun süreler kullandığınızda hafıza kartı ısınabilir. Bu
normaldir ve arızaya işaret etmez.
Çekim süresi /
Fotoğraf sayısı
Çekim koşulları
(pil tam şarj olduğunda)
Bu değer aşağıdaki koşullarda
modunda, 14M
ölçülmüştür:
çözünürlükte ve Hassas kalitede.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
1. F
laş seçeneğini Kapalı olarak
ayarlayın, tek bir çekim yapın ve
yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
Pil hakkında bilgi
Fotoğraf
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
Yakl. 90 dk/
Yakl. 180
Pil teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Açıklama
Model
BP70A
Tip
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
740 mAh (Minimum 700 mAh)
Voltaj
3,7 V
Şarj olma süresi
(kamera kapalıyken)
Yakl. 150 dk
2. F
laş seçeneğini Doldur olarak
ayarlayın, tek bir çekim yapın ve
yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
3. 3
0 saniye süreyle 1. ve 2. adımlar
uygulanır ve 5 dakika boyunca
tekrarlanır. Ardından kamera
1 dakika kapalı tutulur.
4. 1'den 3'e adımlar tekrarlanır.
Video
Yakl. 60 dk
Videolar 1280 X 720 HQ çözünürlükte ve
24 kare/sn hızda kaydedilir.
●● Yukarıdaki değerler Samsung'un standartlarına göre ölçülmüştür ve gerçek
kullanıma göre farklılık gösterebilir.
●● Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
* Pilin, bilgisayarınıza ve kameranıza USB kablosunu bağlayarak şarj
edilmesi daha uzun sürebilir.
Ekler
88
Kameranın bakımı
Düşük pil uyarısı
Pil kullanımına dair uyarılar
Pil seviyesi tamamen boşaldığında pil simgesi kırmızı olur ve ‘Pil zayıf’
uyarısı görünür.
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını hasardan koruyun
Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi taktirde bu
durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve pilde geçici veya
kalıcı hasara yol açabilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Pilin kullanımı ile ilgili notlar
●● Pilleri veya hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmaktan kaçının (0 ºC/32 ºF altı veya 40 ºC/104 ºF üstü).
Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklar pillerin şarj kapasitesini
düşürebilir ve hafıza kartlarının doğru çalışmamasına neden olabilir.
●● Kamerayı uzun süreler kullandığınızda pil haznesinin etrafındaki
bölge ısınabilir. Bu durum kameranın normal kullanımını etkilemez.
●● Fişi prizden çıkarmak için güç kaynağı kablosunu çekmeyin, aksi
takdirde bu durum bir yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
●● 0 ºC altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü azalabilir.
●● Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir ancak daha ılımlı
sıcaklıklarda normale dönecektir.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
●● Gösterge ışığı kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından emin olun.
●● Eğer şarj ederken kamera açıksa pil tam olarak şarj olmayabilir. Pili
şarj etmeden önce kamerayı kapatın.
●● Pili şarj ederken kamerayı kullanmayın. Bu yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
●● Fişi prizden çıkarmak için güç kaynağı kablosunu çekmeyin, aksi
takdirde bu durum bir yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
●● Kamerayı tekrar açmak için pilin en az 10 dakika süreyle şarj olmasını
bekleyin.
●● Pil bittiğinde kamerayı harici bir güç kaynağına bağlarsanız yüksek
enerji tüketimli işlevlerin bazılarını kullanmak kameranın kapanmasına
neden olabilir. Kamerayı normal olarak kullanmak için pili şarj edin.
●● Sıcaklık 0 ºC altına düştüğünde veya 40 ºC üzerine çıktığında pil
yeniden şarj edilemez.
●● Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine
neden olur. Pili gösterge ışığı yeşil olana kadar şarj edin.
Ekler
89
Kameranın bakımı
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin
●● Gösterge ışığı turuncu renkte yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa,
kabloyu tekrar takın veya pili çıkarıp yeniden yerleştirin.
●● Kablo aşırı ısındığında veya ısı çok yüksekken pili şarj ederseniz,
gösterge ışığı turuncu yanabilir. Şarj işlemi pil soğuduktan sonra
başlar.
●● Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj tamamlandıktan
sonra kabloyu kameradan çıkarın.
●● AC kablosunu bükmeyin veya üzerine ağır cisimler koymayın. Aksi
halde kablo zarar görebilir.
●● Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel
düzenlemelere uyun.
●● Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya
soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla ısınırsa
patlayabilir.
Bilgisayara bağlıyken şarj etmeyle ilgili notlar
●● Yalnızca ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
●● Aşağıdaki durumlarda pil şarj olmayabilir:
-- USB çoğaltıcı kullanılıyorsa
-- bilgisayarınıza bağlı başka USB cihazlar varsa
-- kabloyu bilgisayarınızın ön tarafındaki bağlantı noktasına
takarsanız
-- bilgisayarınızın USB bağlantı noktası standart güç çıkışını
(5V, 500mA) desteklemiyorsa
Ekler
90
Kameranın bakımı
Pil dikkatsiz ve yanlış bir şekilde kullanılırsa kişisel
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Güvenliğiniz
için doğru pil kullanımıyla ilgili aşağıdaki talimatları
uygulayın:
●● Pil doğru şekilde kullanılmazsa alev alabilir veya
patlayabilir. Pilde herhangi bir çatlak, şekil bozukluğu
veya başka bir anormallik fark ederseniz, derhal
kullanımını durdurun ve üreticinizle irtibat kurun.
●● Yalnızca orijinal, üretici tarafından onaylanmış pil şarj
cihazları ve adaptörler kullanın ve pili yalnızca bu
kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde şarj edin.
●● Pili herhangi bir ısıtma cihazının yakınına koymayın veya
yazın pencereleri kapalı araç içi gibi çok sıcak ortamlara
maruz bırakmayın.
●● Pili mikrodalga fırına koymayın.
●● Pili spa veya duşa kabin gibi sıcak, nemli yerlere
koymayın ve bu tür yerlerde kullanmayın.
●● Cihazı yatak, halı veya elektrikli battaniye gibi yanıcı
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
●● Cihaz açıkken kapalı bir yerde çok uzun süre bırakmayın.
●● Pilin temas noktalarının kolye, bozuk para, anahtar veya
saat gibi metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
●● Yalnızca orijinal, üreticinin önerdiği Lityum-iyon pilleri
kullanın.
●● Pili sivri uçlu nesnelerle parçalamayın veya delmeyin.
●● Pili çok yüksek basınç veya ezici ağırlık altında
bırakmayın.
●● Pili yüksek yerlerden düşürmek gibi önemli darbelere
maruz bırakmaktan kaçının.
●● Pili 60 °C (140 °F) veya üstünde bir sıcaklığa maruz
bırakmayın.
●● Pilin nemli cisimlerle veya sıvıyla temas etmesine izin
vermeyin.
●● Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı kaynağına
maruz kalmamalıdır.
İmha etme talimatları
●● Pili dikkatli bir şekilde atın.
●● Bitmiş pili ateşe atmayın.
●● İmha ile ilgili yasal düzenlemeler ülkeye veya bölgeye
göre değişebilir. Pili yerel ve federal düzenlemelere
uygun bir şekilde imha edin.
Pili şarj etme talimatları
Pili yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan yöntemle
şarj edin. Pil düzgün şarj edilmezse alev alabilir veya
patlayabilir.
Ekler
91
Servis merkezine başvurmadan önce
Kameranızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki sorun giderme yöntemlerini uygulamayı deneyin. Sorun
giderme çözümünü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala devam ediyorsa, bölgenizden satıcıya veya servis merkezine başvurun.
Kameranızı bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi arızayla ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın.
Durum
Önerilen işlem
Kamera açılmıyor
●● Pilin takılı olduğundan emin olun.
●● Pilin doğru bir şekilde takıldığından
emin olun.
●● Pili şarj edin.
Kendi kendine
kapanıyor
●● Pili şarj edin.
●● Kameranız Güç tasarrufu modunda
olabilir. (sf. 79)
●● Kamera, bir çarpma durumunda hafıza
kartına zarar gelmesini önlemek için
kapanmış olabilir. Kameranızı tekrar açın.
Kameranın pili çabuk
boşalıyor
●● Düşük sıcaklıklarda (0° derecenin
altında) pil daha çabuk boşalabilir. Pili
cebinize koyarak sıcak tutmaya çalışın.
●● Flaş kullanmak veya video kaydetmek
pilin daha çabuk bitmesine neden olur.
Gerekirse yeniden şarj edin.
●● Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
Ekler
92
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çekilemiyor
●● Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
●● Hafıza kartını formatlayın. (sf. 79)
●● Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı
edinin.
●● Kameranın açık olduğundan emin olun.
●● Pili şarj edin.
●● Pilin doğru bir şekilde takıldığından emin
olun.
Kamera donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Kamera ısınıyor
Kamerayı kullanırken ısınabilir. Bu normaldir
ve kameranızın ömrünü veya performansını
etkilemez.
Flaş çalışmıyor
●● Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış
olabilir. (sf. 38)
●● Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Flaş beklenmedik bir
şekilde yanıyor
Flaş statik elektrik yüzünden yanabilir.
Bu durum kameranın bozuk olduğunu
göstermez.
Tarih ve saat doğru
değil
Görüntü ayarları menüsünde tarih ve saati
ayarlayın. (sf. 79)
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Kamera ekranı iyi
çalışmıyor
Kamerayı çok düşük sıcaklıkta kullanırsanız
kamera ekranı bozulabilir veya renkler
bozuk görünebilir.
Kamera ekranından daha iyi performans
elde etmek için kameranızı orta sıcaklıkta
kullanın.
Hafıza kartında hata
var
Hafıza kartı sıfırlanmadı.
Kartı formatlayın. (sf. 79)
Bir dosyanın adını değiştirirseniz,
kameranız dosyayı oynatamayabilir
Dosyalar oynatılamıyor (adın DCF standardına uygun olması
gerekir). Böyle bir durumla karşılaşırsanız,
dosyalarınızı bilgisayarda oynatın.
Fotoğraf net değil
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
●● Odaklama seçeneğinin yakın çekimler
için uygun olarak ayarlandığından emin
olun. (sf. 40)
●● Kamera merceğinin temiz olduğundan
emin olun. Değilse merceği temizleyin.
(sf. 84)
●● Öznenin flaşın algılayabileceği mesafede
olduğundan emin olun. (sf. 95)
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çok parlak
●● Flaşı kapatın. (sf. 38)
●● Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 46)
Fotoğraf çok karanlık
Fotoğrafınız yeterince pozlandırılmamıştır.
●● Flaşı açın. (sf. 38)
●● ISO hızını ayarlayın. (sf. 39)
●● Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 46)
Fotoğraflarınız TV'de
görüntülenmiyor
●● Kameranın harici monitöre A/V
kablosuyla doğru bir şekilde
bağlandığından emin olun.
●● Hafıza kartınızda fotoğraf olduğundan
emin olun.
Bilgisayarınız
kameranızı tanımıyor
●● USB kablosunun doğru bağlandığından
emin olun.
●● Kameranızın açık olduğundan emin olun.
●● Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun. (sf. 68,74)
Bilgisayarınız dosyalar
aktarılırken kameranın
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik
nedeniyle kesilebilir. USB kablosunu çıkarın
ve tekrar takın.
●● Video çakar programlarına bağlı olarak
video dosyaları oynatılamayabilir.
Kameranızla çekilmiş video dosyalarını
Bilgisayarınız videoları
oynatmak için bilgisayarınıza Intelli-studio
oynatmıyor
programını yükleyip kullanın. (sf. 71)
●● USB kablosunun doğru bağlandığından
emin olun.
Doğru olmayan bir beyaz dengesi gerçekçi
olmayan renkler oluşturabilir. Işık kaynağına
uygun doğru bir beyaz dengesi seçin.
(sf. 47)
Ekler
93
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Intelli-studio düzgün
bir şekilde çalışmıyor
●● Intelli-studio’yu sonlandırın ve programı
tekrar başlatın.
●● Intelli-studio’yu Macintosh
bilgisayarlarda kullanamazsınız.
●● Bilgisayarınızın teknik özelliklerine
ve ortama bağlı olarak program
otomatik başlamayabilir. Bu durumda
bilgisayarınızda Başlat → Bilgisayarım
→ Intelli-studio → iStudio.exe’yi
tıklatın.
Ekler
94
Kameranın teknik özellikleri
Görüntü sensörü
Deklanşör hızı
Tür
1/2,3" (Yakl. 7,76 mm) CCD
Etkin piksel sayısı
Yakl. 14,22 mega-piksel
Toplam piksel
sayısı
Yakl. 14,54 mega-piksel
●● Akıllı Otomatik: 1/8 - 1/2000 sn.
●● Program: 1 - 1/2000 sn.
●● Gece: 8 - 1/2000 sn.
●● Havai Fişek: 2 sn.
Pozlama
Mercek
Kontrol
Program AE
Ölçüm
Çoklu, Nokta, Merkez ağirlikli, Yüz Algılama AE
F3,5 (W) - F5,9 (T)
Telafi
±2EV (1/3EV adım)
●● Sabit görüntü modu: 1,0X - 3,0X
●● Oynatma modu: 1,0X - 13,5X (görüntü boyutuna
ISO eşdeğeri
Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (5M ya da altı seçilebilir)
Odak uzunluğu
Samsung 5X Yakınlaştırma Merceği f = 4,9 - 24,5 mm
(35 mm film eşdeğeri: 27 - 135 mm)
F-stop aralığı
Dijital
yakınlaştırma
bağlı olarak)
Flaş
Ekran
Tür
TFT LCD
Özellik
2,7" (6,9 cm), 230K
Odaklama
Tür
Aralık
Normal
Tele (T)
80 cm - sonsuzluk
100 cm - sonsuzluk
Makro
5 cm - 80 cm
100 cm - 150 cm
Otomatik
Makro
5 cm - sonsuzluk
100 cm - sonsuzluk
Kapalı, Oto, Kırmızı göz, Doldur, Yavaş senk, Kır.göz
düzel.
Aralık
●● GENİŞ: 0,4 m - 3,5 m (ISO Otomatik)
●● TELE: 0,5 m - 2,0 m (ISO Otomatik)
Yeniden şarj süresi Yklş. 4 sn. (pil konumuna bağlı olarak)
TTL otomatik odaklama (Çoklu oto.o., Merkez oto.o.,
Yüz Algilama oto.o., Nesne İzleme oto.o.)
Geniş (G)
Mod
Titreme azaltma
Dijital Görüntü Sabitleme (DIS)
Ekler
95
Kameranın teknik özellikleri
●● Foto Stil Seç: Normal, Yumuşak, Canli, Orman,
●● Biçim: AVI (MJPEG)
●● Boyut: 1 280 X 720 HQ (Bir dosya başına: Maks. 2GB),
●● Akıllı Filtre: Normal, Minyatür, Parlaklığı Azaltma,
●● Çekim hizi: 60 kare/sn (Yalnızca 320 X 240), 30 kare/sn,
Efekt
640 X 480, 320 X 240
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB
Çekim modu
Videolar
Balık Gözü, Eskiz, Buğu Giderici
Beyaz Dengesi
Film Sabitleme, Kayıt sırasında duraklatılır,
Sabit görüntü yakalama, Süreyi kırpma
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Floresan h, Floresan l, Akkor, Özel ayar
Kayıttan Oynatma
Baskı Tarihi
Kapalı, Tarih, Trh&saat
Tür
Tek görüntü, Küçük resimler, Müzik ve efekt içeren
çoklu slayt gösterisi, Klip, Akıllı Albüm*
* Smart Album kategorisi: Tip, Tarih, Renk, Hafta
Düzenle
Yn. boy., Döndür, Foto Stil Seç, Görüntü ayarla
Çekim
●● Modlar: Akıllı Otomatik (Beyaz, Makro Renkli,
Fotoğraflar
24 kare/sn (Yalnızca 1280 X 720 HQ),15 kare/sn
●● Ses: Açık/Kapalı/Yaknlştrma kpli
●● Görüntü düzenleme (dahili):
●● Görüntü ayarla: Netlik, Kontrast, Doyma
Portre, Gece Portre, Arka Işıklı Portre, Aydınlatma,
Manzara, Hareket, Üç Ayak, Gece, Makro, Makro
Metin, Mavi Gökyüzü, Gün Batımı, Doğal Yeşil),
Program, DIS, Sahne (Güzellik çekimi, Çerçeve
Kılavuzu, Gece, Portre, Çocuk, Manzara, Yakin Ç.,
Metin, Gün Batımı, Şafak, Aydınlatma, Havai Fişek,
Kmsl&kar)
●● Film ilerletme: Tek kare, Sürekli, U. yüksek hiz, AEB
●● Zamanlayici: Kapalı, 10 sn, 2 sn, Çift
●● Foto Stil Seç: Normal, Yumuşak, Canli, Orman,
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB
Efekt
●● Akıllı Filtre: Normal, Minyatür, Parlaklığı Azaltma,
Balık Gözü, Eskiz, Buğu Giderici
●● Görüntü ayarla: ACB, Kır.göz düzel., Yüz rötuşu,
Parlaklik, Kontrast, Doyma, Gürültü ekle
Ekler
96
Kameranın teknik özellikleri
Ses kaydı
1 GB microSD için
●● Ses Kaydı (Maks. 10 saat)
●● Fotoğrafta Sesli Not (Maks. 10 sn.)
Çok iyi
İyi
Normal
4320 X 3240
138
272
401
Saklama
4224 X 2816
160
315
464
4000 X 3000
162
318
468
4224 X 2376
191
374
549
3264 X 2448
239
465
678
2592 X 1944
373
714
1025
1920 X 1080
851
1539
2108
1024 X 768
1913
3091
3889
Ortam
●● Dahili bellek: Yakl. 19 MB
●● Harici bellek (İsteğe bağlı):
-- microSD kart (en çok 2 GB garanti edilir)
-- microSDHC kart (en çok 8 GB garanti edilir)
Görüntü boyutu
Dahili bellek kapasitesi bu teknik özelliklere uymayabilir.
●● Fotoğraf: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Dosya biçimi
PictBridge 1.0
●● Video: AVI (MJPEG)
●● Ses: PCM
Bu rakamlar Samsung'un standart koşulları altında
ölçülmüştür ve çekim koşulları ile kamera ayarlarına bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
Arayüz
Ekler
97
Dijital çıkış
bağlantısı
USB 2.0
Ses çıkışı
Mono (Dahili hoparlör), Mono (Mikrofon)
Video çıkışı
NTSC, PAL (seçilebilir)
DC güç giriş
bağlantısı
4,2V
Kameranın teknik özellikleri
Güç kaynağı
Yeniden şarj
edilebilir pil
Lityum-iyon pil (BP70A)
(740 mAh, Minimum 700 mAh)
Konnektör Tipi
20 pimli (USB/AV çıkış)
Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Boyutlar (G x Y x D)
92,4 × 55,6 × 17,0 mm (uzantılar hariç)
Ağırlık
110 g (pil ve bellek kartı olmadan)
Çalışma sıcaklığı
0 - 40˚ C
Çalışma nemi
5 - 85 %
Yazılım
Intelli-studio
Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Ekler
98
Sözlük
ACB (Otomatik Kontrast Dengesi)
DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım kuralı)
Özne ışıklandırıldığında veya özne ile arkaplan arasında yüksek
kontrast bulunduğunda bu özellik görüntülerinizin kontrastını otomatik
olarak iyileştir.
Japan Electronics and Information Technology Industries Association
(JEITA) tarafından geliştirilen dijital kameralar için dosya biçimini ve
dosya sistemini tanımlamada kullanılan bir teknik özelliktir.
AEB (Otomatik Poz Tarama)
Alan derinliği
Bu özellik farklı pozlardaki birkaç görüntüyü otomatik olarak yakalayarak
doğru pozlandırılmış görüntü yakalamanıza yardım eder.
Fotoğrafta kabul edilebilir şekilde odaklanılabilecek en yakın ve en
uzak noktalar arasındaki mesafe. Alan derinliği mercek diyaframına,
odak uzunluğuna ve kamera ile özne arasındaki mesafeye göre değişir.
Örneğin daha küçük bir diyafram seçilmesi alan derinliğini artıracak ve
kompozisyon arkaplanını bulandıracaktır.
AF (Otomatik odaklama)
Kamera merceğini özneye otomatik olatak odaklayan bir sistemdir.
Kameranız otomatik olarak odaklanmak için kontrast kullanır.
Dijital yakınlaştırma
Yakınlaştırma merceği (optik yakınlaştırma) ile kullanılabilecek
yakınlaştırma miktarını yapay olarak artıran bir özelliktir (optik
nyakınlaştırma). Dijital yakınlaştırmayı kullanırken, görüntü kalitesi
büyütme arttıkça bozulacaktır.
Açıklık
Diyafram, kamera sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
Kamera sallanması (Bulanma)
Eğer kamera deklanşör açıkken taşınırsa, tüm görüntü bulanık
görünebilir. Deklanşör hızı yavaşladığında bu daha sık olur. Hassaslığı
artırarak, flaş kullanarak veya deklanşör hızını daha hızlıya getirerek
kamera sallanmasını önleyin. Alternatif olarak, fotoğraf makinesini
sabitlemek için bir üç ayak, DIS işlevini kullanın.
DPOF (Dijital Baskı Sırası Biçimi)
Baskı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örneğin bir bellek
kartındaki görüntüleri ve baskı sayısını seçmek gibi. Zaman zaman
fotoğraf mağazalarında bulunan DPOF uyumlu yazıcılar güvenilir baskı
almak için kartınızdaki bilgileri okuyabilir.
Kompozisyon
EV (Poz Değeri)
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki öznelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Aynı pozu veren kameranın deklanşör hızının tüm kombinasyonları ve
mercek diyaframı.
Ekler
99
Sözlük
EV Düzeltme
Görüntü sensörü
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozunu iyileştirmek için kamera tarafından
ölçülen poz değerini sınırlı artışlarda hızlı bir şekilde ayarlamanıza
olanak sağlar. EV düzeltmeyi -1,0 EV değerine ayarlayarak değeri
bir adım karanlığa ayarlayın ve 1,0 EV değerine ayarlayarak bir adım
parlaklaştırın.
Görüntüdeki her piksel için bir fotosit içeren dijital kameranın fiziksel
kısmıdır. Her fotosit, pzolama sırasında oluşan ışık parlaklığını
kaydeder. CCD (Şarj Destekli Aygıt) ve CMOS (Tamamlayıcı Metal Oksit
Yarıiletken) genel sensör türleridir.
Exif (Değiştirileblir Görüntü Dosyası Biçimi)
Kameranın ışığa karşı hassaslığı video kamerasında kullanılan dengi
film hızına bağlıdır. Yüksek ISO hassaslık ayarlarında kamera daha
yüksek deklanşör hızını kullanır, bu da kameranın sallanması ve düşük
ışığın sebep olacağı bulanmayı düşürebilir. Ancak, yüksek hassaslığa
sahip görüntüler grültüye karşı daha duyarlıdır.
ISO duyarlılığı
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA)
tarafından tasarlanan dijital kameralar için bir görüntü dosyasını
tanımlayan teknik özelliktir.
Pozlama
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Kameranın sensörüne ulaşan ışık miktarıdır. Pozlama, deklanşör hızı,
diyafram değeri ve ISO hassaslığından oluşan bir kombinasyon ile
kontrol edilir.
Dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan bir yöntemdir. JPEG
görüntüleri, görüntü çözünürlüğüne en az hasarı verecek şekilde
fotoğrafların dosya boyutunu düşürür.
Flaş
Zayıf ışık bulunan ortamlarda yeterli pozlama oluşturmaya yardımcı olan
bir hızlı ışıktır.
Odak uzunluğu
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve özne
büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş görüş açıları
sağlar.
Ekler
LCD (Sıvı Kristal Görüntü)
Genellikle tüketici elektroniklerinde kullanılan görsel bir görüntülemedir.
Bu görüntü, renkleri düşürmek için CCFL veya LED gibi ayrı bir ışık
gerektirir.
Makro
Bu özellik çok küçük nesnelerin fotoğrafının yakından çekilmesine
olanak sağlar. Makro özelliğini kullanırken, kamera küçük nesnelerde
gerçeğe yakın boyutta (1:1) net odaklanma sağlar.
100
Sözlük
Ölçüm
Deklanşör hızı
Ölçüm, kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı yöntemi gösterir.
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu
nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay
dondurulur.
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü gibi sıkıştırılan bir video biçimidir.
Gürültü
Dijital bir görüntüde yanlış ya da rastgele yerleştirilmiş parlak pikseller
gibi görünen yanlış yorumlanmış piksellerdir. Fotoğraflar yüksek
hassaslık ile çekildiğinde veya hassaslık karanlık bir yerde otomatik
olarak ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
Parlaklık Alma
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün çevresindeki
(dış kenarlar) parlaklığı veya doygunluğu düşürmektedir. Parlaklık alma,
görüntünüz merkezine yerleştirilen öznelere odaklanarak çizim yapar.
Optik yakınlaştırma
Beyaz denge (renk dengesi)
Bu genel bir yakınlaştırma olup bir mercek ile görüntüleri büyütebilir ve
görüntülerin kalitsini bozmaz.
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanmasıdır (normalde asıl
renkler kırmızı, yeşil ve mavidir). Beyaz dengeyi veya renk dengesini
ayarlamadaki amaç bir görüntüdeli renklerin doğru bir şekilde elde
edilmesini sağlamaktır.
Kalite
Dijital bir görüntüde kullanılan sıkıştırma oranını ifade eder. Yüksek
kalitede görüntüler daha düşük sıkıştırmaya sahip olup bu durum
genellikle daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
Çözünürlük
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve düşük çözünürlükteki
görüntülere göre normalde daha fazla ayrıntı gösterir.
Ekler
101
Bu Ürünü Doğru Bir Şekilde Atma
(Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanı)
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
(Avrupa Birliği ve farklı toplama sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün kullanım
ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye veya insan
sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen bu cihazı diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının tekrar kullanılabilmesini
sağlamak üzere gerektiği şekilde geri dönüşüm sağlayın. Bireysel
kullanıcılar çevre açısından güvenli geri dönüşüm sağlamak için bu
ürünü nereye ve nasıl teslim edecekleri konusunda daha fazla bilgi
almak üzere ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel resmi kurumla
iletişim kurmalıdırlar. Kurumsal kullanıcılar tedarikçileriyle irtibat kurmalı
ve satın alma sözleşmesindeki hüküm ve koşulları kontrol etmelidir. Bu
ürün diğer ticari atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC
Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz
pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
PlanetFirst, Samsung Electronics'in çevreye duyarlı
ticari ve yönetim faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ve
sosyal sorumluluk alanlarındaki çabalarını temsil eder.
Ekler
102
Dizin
A
Ayarlar
ACB
Çekim modunda 46
Oynatma modunda 65
Akıllı Otomatik 27
DIS 31
Program 32
Sahne 28
Video Klip 32
Ekran 78
Erişim 77
Kamera 79
Ses 78
Açıklık 30
AF Lambası 80
Çerçeve kılavuzu 30
B
AF Sesi 78
Bakım 84
Akıllı Albüm 55
Baskı siparişi 66
Akıllı düğme 14
Baş. resmi 62, 78
Akıllı Filtre
Beyaz Dengesi 47
Çekim modunda 51
Oynatma modunda 64
Akıllı Otomatik modu 27
Ayarlama
Doyma
Çekim modunda 52
Oynatma modunda 65
Çözünürlük
Fotoğraf 36
Video 36
D
Deklanşör hızı 30
Büyütme 58
Dengeleyici 33
DIS modu 31
C
Dijital Görüntü Sabitleme 31
Cihazın bağlantısını kesme
73
Dijital yakınlaştırma 23
Dosya aktarma
Kontrast
Çekim modunda 52
Oynatma modunda 65
Netlik 52
Parlaklık 65
Mac için 74
Windows için 68
Ç
Çekim hızı 32
Dosyaları görüntüleme
Çekim modu
Kategoriye göre 55
Ekler
103
Küçük resim olarak 56
Slayt gösterisi 58
TV'de 67
Dosyaları koruma 56
Dosyaları silme 57
Döndürme 62
DPOF 66
Düzenleme 62
E
Ekran türü 21
F
Film modu 32
Flaş
Doldur 39
Kapalı 38
Kır.Göz Düzel 39
Kırmızı göz 39
Oto 39
Yavaş Senk 39
Dizin
Format 79
Göz kırp algl 45
İşlev düğmesi 14
O
Fotoğraf kalitesi 36
Gülümseme çekimi 44
İzleme odağı 41
Odak alanı
Fotoğrafları yazdırma 75
Güzellik Çekimi modu 29
K
Fotoğraf stilleri
Çekim modunda 50
Oynatma modunda 63
H
Kameranın titremesi 24
Hafıza kartı
Kaydetme
Kapasite 87
microSD 86
microSDHC 86
G
Gece modu 30
Gezinti düğmesi 14
Görüntü ayarı
ACB 65
Doygunluk 65
Gürültü ekleme 65
Kırmızı göz düzeltme 65
Kontrast 65
Parlaklık 65
Yüz rötuşu 65
Görüntü parlaklığı 78
Görüntü yakalama 60
Gözat 78
Sesli not 34
Video 32
Kırmızı göz
Hata mesajları 83
Çekim modunda 38
Oynatma modunda 65
I
Imprint 80
Intelli-studio 71
ISO hızı 39
Işık kaynağı (Beyaz dengesi)
47
Çoklu Oto.O. 42
İzleme Otomatik Odaklama 42
Merkez Oto.O. 42
Odak uzaklığı
Makro 40
Normal (AF) 40
Oto Makro 40
Otomatik Kontrast Dengesi
(ACB) 46
Oynatma düğmesi 16
Knd prtrenz 44
Oynatma modu 54
M
Ö
Makro 40
Ölçüm
Menü düğmesi 14
MJPEG 96
Mod düğmesi 14
İ
Çoklu 47
Merkez ağırlıklı 47
Nokta 47
Ön ekran
Kamera düzeni 16
İşlev açıklaması 78
Ekler
104
Dizin
P
Servis merkezi 92
U
Yüzdeki sorunlar 29
PictBridge 75
Sesi kapatma
Uzun süreli pozlama 30
Yüz parlaklığı 29
V
Z
Video
Zamanlayıcı 37
Kamera 16
Video 33
Pil
Ömrü 88
Şarj oluyor 89
Teknik Özellikler 88
Pozlama 46
Program modu 32
R
RGB tonu
Çekim modunda 50
Oynatma modunda 63
S
Sahne modu 28
Seri Çekim
Otomatik Poz Tarama (AEB)
49
Sürekli 49
U. yüksek hız 49
Sesli not
Kaydetme 34
Oynatma 60
Kaydetme 32
Oynatma 59
Ses Seviyesi 78
Video Çkş 81
Sıfırla 79
Videodan görüntü yakalama
60
Simgeler 18
Slayt gösterisi 58
Sözlük 99
Y
Yakınlaştırma 23
T
Yakınlaştırma düğmesi 13
Tarih/Saat Ayarla 79
Yarım basma 6
Tarih Tipi 79
Yeniden boyutlandırma 62
T.Basma 80
Yüz algılama
Göz kırp algl 45
Gülümseme Çekimi 44
Knd prtrenz 44
Normal 43
Temizleme
Ekran 84
Gövde 84
Mercek 84
Ekler
105
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte
verilen garantiye bakın veya http://www.samsung.com/ adresindeki web
sitemizi ziyaret edin.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising